Informacje za 2017r.

Stan na  27.07.2017 r.

I. Roboty w trakcie realizacji:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Kamień - termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2018 r., w tym: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej - do 8 tygodni od daty zawarcia umowy, pełnienie nadzoru autorskiego do końca realizacji robót, tj. do 31 grudnia 2018 r.

2. Rozbudowa budynku Przedszkola nr 7 przy ul. Solskiego 2 w dzielnicy Północ wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi w budynku istniejącym -  termin wykonania przedmiotu umowy: do 18 sierpnia 2017 r.

3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15) przy ul. Gzelskiej w dzielnicy Chwałęcice, wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi - termin wykonania przedmiotu umowy: do 25.08.2017 r.

4. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Gliwickiej w dzielnicy Wielopole, wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi. - termin wykonania przedmiotu umowy: do 25.08.2017 r.

5. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy Hali Lekkoatletycznej w Rybniku przy ulicy Gliwickiej, dzielnicy Północ- termin wykonania przedmiotu umowy: do 10.08.2017 r.,  pełnienie nadzoru autorskiego: 10 miesięcy.

6.  Dobudowa segmentu przedszkolnego wraz z adaptacją budynku SP 27 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w dzielnicy Chwałęcice, zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury sportowej -  termin wykonania przedmiotu umowy: do 28.12.2017 r.

7. Przebudowa bloku kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej nr 27 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w dzielnicy Chwałęcice-  termin wykonania przedmiotu umowy: do 25.08.2017 r.

8.Teatr Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście; adaptacja części holu głównego na potrzeby przebudowy pomieszczeń kasy biletowej i portierni; realizacja w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - termin wykonania przedmiotu umowy: do 28.09.2017 r.

9. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (SP2), dz. Smolna – modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej - termin wykonania przedmiotu umowy: do 08.08.2017 r.

10. Budowa Żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku przy ul. Orzepowickiej, w dzielnicy Maroko-Nowiny - termin wykonania przedmiotu umowy: do 13.12.2017 r.

11. Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła dla budynku Szkoły Podstawowej nr 27 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15, dzielnica Chwałęcice w Rybniku  - termin wykonania przedmiotu umowy: do  29.09.2017 r. 

12. Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła dla budynku Szkoły Podstawowej nr 28, dzielnica Kamień w Rybniku - termin wykonania przedmiotu umowy: do 29.09.2017 r.   

13. Roboty remontowo-budowlane zaplecza MOSiR w Rybniku przy ulicy Małachowskiego -  termin wykonania przedmiotu umowy: do 31.08.2017 r.

14. Modernizacja instalacji elektrycznej na scenie w Teatrze Ziemi Rybnickiej w Rybniku - termin wykonania przedmiotu umowy: do 25.08.2017 r.

15. Przebudowa pomieszczeń 2-go piętra na potrzeby szkoły podstawowej w Gimnazjum 1 dz. Śródmieście w Rybniku. - termin wykonania przedmiotu umowy: do 21.08.2017 r.

16. Roboty remontowe ogólnobudowlane (remont pokrycia dachu, wymiana instalacji wodociągowej wraz z robotami towarzyszącymi) w Gimnazjum nr 2 przy ulicy Grunwaldzkiej -  termin wykonania przedmiotu umowy: do 04.09.2017 r.

17. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi - termin wykonania przedmiotu umowy: do 30.08.2017 r.

18. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12), dz. Zebrzydowice, wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi  - termin wykonania przedmiotu umowy: do 30.08.2017 r. 

19. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 13, dz. Chwałowice wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanym -  termin wykonania przedmiotu umowy: do 30.08.2017 r. 

20. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, dz. Niewiadom wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi - termin wykonania przedmiotu umowy: do 30.08.2017 r. 

21. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 - filia przy ul. Winklera), dz. Maroko-Nowiny wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi - termin wykonania przedmiotu umowy: do 30.08.2017 r. 

II. Ogłoszono przetargi:

1. Budowa trybun na terenie boiska MOSiR w Rybniku przy ulicy Małachowskiego, w dzielnicy Boguszowice Stare - otwarcie ofert: 03.08.2017 r.

2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przy ul. Chrobrego 16 w dzielnicy Śródmieście; termomodernizacja budynku wraz z robotami remontowymi. -  otwarcie ofert:  01.08.2017 r.

3. Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi, z podziałem na zadania: zad. 1: Szkoła Podstawowa nr 20, dz. Gotartowice. zad. 2: Szkoła Podstawowa nr 24 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14), dz. Popielów - otwarcie ofert: 20.07.2017 r. 

4. Rewitalizacja torów kolei wąskotorowej na odcinku od granic miasta Rybnika do stacji przesiadkowej Stodoły – w formie projektuj i buduj - otwarcie ofert : 24.04.2017 r.- postępowanie unieważniono

III Przetargi w przygotowaniu:

1Przebudowa pomieszczeń 2-go piętra na potrzeby szkoły podstawowej w Gimnazjum 1 dz. Śródmieście w Rybniku.  

2. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi, z podziałem na zadania: zad. 1: Szkoła Podstawowa nr 6 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9), dzielnica Zamysłów. zad. 2: Przedszkole nr 37 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13), dzielnica Rybnicka Kuźnia.

3. Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rybniku, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski. 

4. Kreatywny plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Gustawa Morcinka 14 w dzielnicy Niewiadom; budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu.

5. Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych z podziałem na zadania: zad. 1 Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół nr 6 w dzielnicy Boguszowice Stare w zakresie zaplecza sportowego. zad. 2 Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 w dzielnicy Smolna na poliuretanową w ramach projektu obywatelskiego „Ćwiczymy i myślimy, przy tym zdrowo się bawimy”. zad. 3 Modernizacja placu zabaw przy ul. Żurawiej w dzielnicy Boguszowice Osiedle.

6. Budowa boisk do siatkówki plażowej i koszykówki (przebudowa nawierzchni boisk) przy Gimnazjum nr 2 w Rybniku, w dzielnicy Maroko-Nowiny.

7. Budowa tężni solankowej oraz I etapu parku rekreacyjnego na terenie dawnego basenu RZWM Huta „Silesia", w dzielnicy Paruszowiec-Piaski.

8. Zespół Szkól Mechaniczno – Elektrycznych w Rybniku dz. Śródmieście, ul. Tadeusza Kościuszki 23 – roboty remontowe ogólnobudowlane  

 
 
Odsłon strony: 15608 Metryka
Redaktor: Krzysztof Soiński (Naczelnik Wydziału IMI)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2017-07-31 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-07-31 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-06-01 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-06-01 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-04-05 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-04-05 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-12-14 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-12-14 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-10-19 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-10-19 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-08-02 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-08-02 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-05-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-05-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-02-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-02-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-11-16 Aktualizacja treści Pokaż
2015-11-16 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-05-29 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-04-29 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2014-10-29 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-07-24 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-06-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-04-22 Korekta redaktorska Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-04-22 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-01-29 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2013-10-29 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2013-08-27 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2013-06-24 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2013-04-16 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2013-02-06 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-12-11 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-09-28 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-07-10 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-05-31 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-04-13 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-02-09 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-02-09 Korekta redaktorska Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-02-09 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2011-12-07 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2011-10-31 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2011-08-25 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2011-08-25 Korekta redaktorska Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2011-08-25 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2011-04-06 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2011-04-06 Korekta redaktorska Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.