Informacje za 2017r.

Stan na  04.09.2017 r.

I. Roboty w trakcie realizacji:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Kamień - termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2018 r., w tym: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej - do 8 tygodni od daty zawarcia umowy, pełnienie nadzoru autorskiego do końca realizacji robót, tj. do 31 grudnia 2018 r.

2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15) przy ul. Gzelskiej w dzielnicy Chwałęcice, wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi - termin wykonania przedmiotu umowy: do 24.09.2017 r.

3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy Hali Lekkoatletycznej w Rybniku przy ulicy Gliwickiej, dzielnicy Północ- termin wykonania przedmiotu umowy: do 10.08.2017 r.,  pełnienie nadzoru autorskiego: 10 miesięcy.

4.  Dobudowa segmentu przedszkolnego wraz z adaptacją budynku SP 27 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w dzielnicy Chwałęcice, zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury sportowej -  termin wykonania przedmiotu umowy: do 28.12.2017 r.

5. Teatr Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście; adaptacja części holu głównego na potrzeby przebudowy pomieszczeń kasy biletowej i portierni; realizacja w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - termin wykonania przedmiotu umowy: do 28.09.2017 r.

6.  Budowa Żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku przy ul. Orzepowickiej, w dzielnicy Maroko-Nowiny - termin wykonania przedmiotu umowy: do 13.12.2017 r.

7. Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła dla budynku Szkoły Podstawowej nr 27 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15, dzielnica Chwałęcice w Rybniku  - termin wykonania przedmiotu umowy: do  29.09.2017 r. 

8. Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła dla budynku Szkoły Podstawowej nr 28, dzielnica Kamień w Rybniku - termin wykonania przedmiotu umowy: do 29.09.2017 r.   

9. Roboty remontowe ogólnobudowlane (remont pokrycia dachu, wymiana instalacji wodociągowej wraz z robotami towarzyszącymi) w Gimnazjum nr 2 przy ulicy Grunwaldzkiej -  termin wykonania przedmiotu umowy: do 04.09.2017 r.

10. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi - termin wykonania przedmiotu umowy: do 10.10.2017 r. 

11. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12), dz. Zebrzydowice, wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi  - termin wykonania przedmiotu umowy: do 09.10.2017 r. 

12. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 13, dz. Chwałowice wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanym -  termin wykonania przedmiotu umowy:  20.09.2017r. 

13. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, dz. Niewiadom wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi - termin wykonania przedmiotu umowy: do 20.09.2017 r. 

14. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 20, dz. Gotartowice wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi -   termin wykonania przedmiotu umowy: do 17.11.2017 r.

II. Ogłoszono przetargi:

1. Budowa trybun na terenie boiska MOSiR w Rybniku przy ulicy Małachowskiego, w dzielnicy Boguszowice Stare - otwarcie ofert: 03.08.2017 r. - przetarg unieważniony, 1 oferta, - nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. 

2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przy ul. Chrobrego 16 w dzielnicy Śródmieście; termomodernizacja budynku wraz z robotami remontowymi. -  otwarcie ofert:  01.08.2017 r., przetarg unieważniony - brak ofert.

3.  Rewitalizacja torów kolei wąskotorowej na odcinku od granic miasta Rybnika do stacji przesiadkowej Stodoły – w formie projektuj i buduj - otwarcie ofert : 24.04.2017 r.- postępowanie unieważniono

4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi, z podziałem na zadania: zad. 1: Szkoła Podstawowa nr 6 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9), dzielnica Zamysłów. zad. 2: Przedszkole nr 37 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13), dzielnica Rybnicka Kuźnia - otwarcie ofert: 06.09.2017 r. 

5. Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rybniku, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski. - otwarcie ofert: 24.08.2017 r. 

6. Kreatywny plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Gustawa Morcinka 14 w dzielnicy Niewiadom; budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu - otwarcie ofert: 21.08.2017 r.- przetarg unieważniony : oferta nie odpowiada wymaganiom SIWZ 

7.  Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych z podziałem na zadania: zad. 1 Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół nr 6 w dzielnicy Boguszowice Stare w zakresie zaplecza sportowego. zad. 2 Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 w dzielnicy Smolna na poliuretanową w ramach projektu obywatelskiego „Ćwiczymy i myślimy, przy tym zdrowo się bawimy”. zad. 3 Modernizacja placu zabaw przy ul. Żurawiej w dzielnicy Boguszowice Osiedle.-  otwarcie ofert: 17.08.2017 r.

8. Budowa boisk do siatkówki plażowej i koszykówki ( przebudowa nawierzchni boisk) przy Gimnazjum nr 2 w   Rybniku, w dzielnicy Maroko-Nowiny - otwarcie ofert : 29.08.2017 r. - przetarg unieważniony - brak ofert 

9. Budowa tężni solankowej oraz I etapu parku rekreacyjnego na terenie dawnego basenu RZWM Huta „Silesia", w dzielnicy Paruszowiec-Piaski.-  otwarcie ofert : 29.08.2017 r. - przetarg unieważniony - wartość ofert przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia,

10.  Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przy ul. Chrobrego 16 w dzielnicy Śródmieście; termomodernizacja budynku wraz z robotami remontowymi. - otwarcie ofert:  11.09.2017 r., przetarg  powtórzony.

III Przetargi w przygotowaniu:

1Budowa nawierzchni na terenach rekreacyjno-sportowych dla inwestycji realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 Dzielnica Ochojec. Nawierzchnia z płyt ażurowych na potrzeby zagospodarowania terenu przy ul. Milenijnej, w dzielnicy Ochojec. Zadanie nr 2 Dzielnica Niedobczyce. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej dla Skateparku przy ul. Barbary, w dzielnicy Niedobczyce.  

2. Kreatywny plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Gustawa Morcinka 14 w dzielnicy Niewiadom; budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu - powtórzenie postępowania

3.  Budowa boisk do siatkówki plażowej i koszykówki ( przebudowa nawierzchni boisk) przy Gimnazjum nr 2 w Rybniku, w dzielnicy Maroko-Nowiny -  powtórzenie postępowania

4.  Budowa tężni solankowej oraz I etapu parku rekreacyjnego na terenie dawnego basenu RZWM Huta „Silesia", w dzielnicy Paruszowiec-Piaski.  - powtórzenie postępowania

 
 
Odsłon strony: 16459 Metryka
Redaktor: Krzysztof Soiński (Naczelnik Wydziału IMI)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2017-09-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-09-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-09-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-09-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-07-31 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-07-31 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-06-01 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-06-01 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-04-05 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-04-05 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-12-14 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-12-14 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-10-19 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-10-19 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-08-02 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-08-02 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-05-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-05-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-02-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-02-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-11-16 Aktualizacja treści Pokaż
2015-11-16 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-05-29 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-04-29 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2014-10-29 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-07-24 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-06-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-04-22 Korekta redaktorska Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-04-22 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-01-29 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2013-10-29 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2013-08-27 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2013-06-24 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2013-04-16 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2013-02-06 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-12-11 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-09-28 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-07-10 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-05-31 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-04-13 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-02-09 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-02-09 Korekta redaktorska Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-02-09 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2011-12-07 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2011-10-31 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2011-08-25 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.