Informacje za 2016r.

Stan na  09.12.2016 r.

I. Roboty w trakcie realizacji:

1. Budowa parkingu dla samochodów osobowych do obsługi Gimnazjum nr 7 i Przedszkola nr 50 ( w systemie zaprojektuj i wybuduj ) - termin wykonania przedmiotu umowy: do 02.02.2017 r. 

2. Powiatowy Urząd Pracy, dzielnica Śródmieście – roboty remontowe ogólnobudowlane z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych -  termin wykonania przedmiotu umowy: do 10.01.2017 r. 

3. Roboty remontowo-budowlane w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Rybnika, z podziałem na zadania: Zadanie 1: OSP Kamień -  termin wykonania przedmiotu umowy: do 22.12.2016 r.

4. Roboty remontowo-budowlane w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Rybnika, z podziałem na zadania: Zadanie 2: OSP Chwałęcice  - termin wykonania przedmiotu umowy: do 29.12.2016 r.

5. Roboty remontowo-budowlane w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Rybnika, z podziałem na zadania: Zadanie 3: OSP Gotartowice  - termin wykonania przedmiotu umowy: do 22.12.2016 r.

6. Roboty remontowo-budowlane w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Rybnika, z podziałem na zadania: Zadanie 4: OSP Kłokocin  - termin wykonania przedmiotu umowy: do 22.12.2016 r.

7. Roboty remontowe ogólnobudowlane pomieszczeń pralni i elementów małej architektury na terenie Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Rybniku przy ul. W. Hibnera 55 - termin wykonania przedmiotu umowy:  do 28.12.2016 r. 

8. Roboty remontowo-budowlane w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Rybnika, z podziałem na zadania: Zadanie 1: Remont pokrycia dachu w OSP Popielów  -   termin wykonania przedmiotu umowy:  do 15.12.2016 r.

9. Roboty remontowo-budowlane w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Rybnika, z podziałem na zadania: Zadanie 2: Roboty remontowe ogólnobudowlane w OSP Grabownia -  termin wykonania przedmiotu umowy:  do 15.12.2016 r.

10. Roboty remontowo-budowlane w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Rybnika, z podziałem na zadania: Zadanie 3: Roboty remontowe ogólnobudowlane w OSP Golejów -  termin wykonania przedmiotu umowy:  do 22.12.2016 r.

11. Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego na boisku KS Polonia, dz. Niewiadom-  termin wykonania : do 03.02.2017 r.

12. Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego na boisku KS Silesia, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - termin wykonania : do 03.02.2017 r.

II. Ogłoszono przetargi:

1. Budowa toru do jazdy na rolkach i wrotkach na terenie "Błoni" w Rybniku, w dzielnicy Paruszowiec Piaski. - otwarto przetarg: 07.12.2016 r.

2. Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Rybniku, w dzielnicy Ochojec - otwarto przetarg: 07.12.2016 r.

3. Roboty remontowo-budowlane w obiektach na terenie Rybnika z podziałem na zadania: Zad. 1: Roboty remontowe ogólnobudowlane w mieszkaniu przy ul. Rzecznej 4/2 w dzielnicy Śródmieście. Zad. 2: Izolacja przeciwwilgociowa murów budynku Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku przy ul. Barbary 22 w dzielnicy Niedobczyce. Zad. 3: Naprawa schodów zewnętrznych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Stodoły. - otwarto przetarg : 01.12.2016 r.

4. Roboty rozbiórkowe istniejących obiektów i budowa widowni na boisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Małachowskiego, w dzielnicy Boguszowice Stare - otwarto przetarg : 05.12.2016 r.

5.  Zagospodarowanie terenu w zakresie budowy bieżni, placu zabaw oraz parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, w dzielnicy Golejów - otwarto przetarg: 30.11.2016 r.

6. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4, w dzielnicy Golejów. Zadanie nr 2: Budowa centrów przesiadkowych na terenie Dworca Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych w dzielnicy Maroko-Nowiny oraz na terenie skweru przy ul. Tadeusza Kościuszki w dzielnicy Śródmieście. Zadanie nr 3: Budowa ogrodzenia od strony torów kolejowych przy Szkole Podstawowej nr 3, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski. - przetarg:  12.12.2016 r.

7. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z podziałem na zadania: Zadanie 1: budowy Żłobka w Rybniku. Zadanie 2: termomodernizacji budynku OIKiP. Zadanie 3: termomodernizacji budynku OSP. otwarto przetarg: 17.11. 2016 r.

8. Roboty remontowe ogólnobudowlane - malarskie w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, dz. Północ przy ul. Żużlowej 25  -  termin przetargu: 19.12.2016 r.

III Przetargi w przygotowaniu:

1. Rozbudowa budynku Przedszkola nr 7 przy ul. Solskiego 2 w dzielnicy Północ wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi w budynku istniejącym. -  Przewidywany termin realizacji zamówienia: do 18 sierpnia 2017 r.

2. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie jednostek oświatowych w Rybniku. -  Przewidywany termin realizacji zamówienia: do 15 kwietnia 2017 roku

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w dzielnicy Chwałęcice; dobudowa segmentu przedszkolnego wraz z adaptacją budynku SP 27 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury sportowej.

 
 
Odsłon strony: 14866 Metryka
Redaktor: Krzysztof Soiński (Naczelnik Wydziału IMI)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2016-12-14 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-12-14 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-10-19 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-10-19 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-08-02 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-08-02 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-05-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-05-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-02-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-02-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-11-16 Aktualizacja treści Pokaż
2015-11-16 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-05-29 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-04-29 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2014-10-29 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-07-24 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-06-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-04-22 Korekta redaktorska Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-04-22 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-01-29 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2013-10-29 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2013-08-27 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2013-06-24 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2013-04-16 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2013-02-06 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-12-11 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-09-28 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-07-10 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-05-31 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-04-13 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-02-09 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-02-09 Korekta redaktorska Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-02-09 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2011-12-07 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2011-10-31 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2011-08-25 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2011-08-25 Korekta redaktorska Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2011-08-25 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2011-04-06 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2011-04-06 Korekta redaktorska Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2011-04-06 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2011-02-16 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2010-12-22 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2010-10-13 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2010-08-18 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2010-08-18 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.