Informacje za 2017r.

Stan na  30.05.2017 r.

I. Roboty w trakcie realizacji:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Kamień - termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2018 r., w tym: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej - do 8 tygodni od daty zawarcia umowy, pełnienie nadzoru autorskiego do końca realizacji robót, tj. do 31 grudnia 2018 r.

2. Przebudowa segmentu sportowego w zakresie dostosowania klatki schodowej do wymogów ochrony przeciwpożarowej, pomieszczenia nieczynnego basenu na salę gimnastyczną oraz pomieszczeń zaplecza szatniowo-sanitarnego w Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 7 w dzielnicy Orzepowice - termin wykonania przedmiotu umowy: do 14.06.2017 r.

3. Rozbudowa budynku Przedszkola nr 7 przy ul. Solskiego 2 w dzielnicy Północ wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi w budynku istniejącym -  termin wykonania przedmiotu umowy: do 18 sierpnia 2017 r.

4. Roboty remontowe ogólnobudowlane - malarskie w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, dz. Północ przy ul. Żużlowej 25 - termin wykonania przedmiotu umowy: do 1 czerwca 2017 r.

5. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15) przy ul. Gzelskiej w dzielnicy Chwałęcice, wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi - termin wykonania przedmiotu umowy: do 25.08.2017 r.

6. Przedszkole nr 20 w dzielnicy Boguszowice Osiedle; instalacja systemu monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego.- termin wykonania przedmiotu umowy: do 09.07.2017 r.

7. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Gliwickiej w dzielnicy Wielopole, wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi. - termin wykonania przedmiotu umowy: do 25.08.2017 r.

8. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy Hali Lekkoatletycznej w Rybniku przy ulicy Gliwickiej, dzielnicy Północ- termin wykonania przedmiotu umowy: do 10.08.2017 r.,  pełnienie nadzoru autorskiego: 10 miesięcy.

9. Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu placu zabaw oraz zadaszenia grillowego przy ul. bł. ks. E. Szramka w dzielnicy Stodoły -  termin wykonania przedmiotu umowy: do 20.06.2017 r.

10. Dobudowa segmentu przedszkolnego wraz z adaptacją budynku SP 27 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w dzielnicy Chwałęcice, zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury sportowej -  termin wykonania przedmiotu umowy: do 28.12.2017 r.

11. Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej (bocznej ulicy Podmiejskiej) w dzielnicy Rybnicka Kuźnia - termin wykonania przedmiotu umowy: do 04.06.2017 r. 

II. Ogłoszono przetargi:

1. Zad. 1) Dz. Gotartowice - Zakup wyposażenia sali spotkań w budynku OSP (b. obywatelski – tworzymy kulturę Gotartowice 2017). 2. Zad. 2) Dz. Boguszowice Stare - Zakup wyposażenia sali spotkań w budynku OSP; (b. obywatelski – integracja społeczno-kulturalna dzielnicy Boguszowice Stare).- otwarcie ofert: 30.05.2017 r.

2. Roboty ogólnobudowlane w placówkach miasta Rybnika, z podziałem na zadania: Zadanie 1) Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w dzielnicy Śródmieście Zadanie 2) Przebudowa bloku kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej nr 27 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w dzielnicy Chwałęcice- otwarcie ofert: 13.06.2017 r.

3. Teatr Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście; adaptacja części holu głównego na potrzeby przebudowy pomieszczeń kasy biletowej i portierni; realizacja w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - otwarcie ofert: 31.05.2017 r.

4.Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi, z podziałem na zadania: zad. 1: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (hala i basen przy ul. Powstańców Śl.), dz. Śródmieście zad. 2: Przedszkole nr 13, dz. Chwałowice zad. 3: Szkoła Podstawowa nr 11 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 – filia przy ul. Winklera), dz. Maroko-Nowiny zad. 4: Szkoła Podstawowa nr 12 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12), dz. Zebrzydowice zad. 6 Szkoła Podstawowa nr 20, dz. Gotartowice zad. 6: Szkoła Podstawowa nr 24 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14), dz. Popielów zad. 7: Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare zad. 8: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom zad. 9: Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście -  otwarcie ofert:  29.05.2017 r.

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (SP2), dz. Smolna – modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej - otwarcie ofert 15.05.2017 r.

6. Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła z podziałem na zadania: Zad. 1 Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła dla budynku Szkoły Podstawowej nr 27 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15, dzielnica Chwałęcice w Rybniku. Zad. 2 Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła dla budynku Szkoły Podstawowej nr 28, dzielnica Kamień w Rybniku - otwarcie ofert: 08.05.2017 r. 

7. Rewitalizacja torów kolei wąskotorowej na odcinku od granic miasta Rybnika do stacji przesiadkowej Stodoły – w formie projektuj i buduj  - otwarcie ofert : 24.04.2017 r.

III Przetargi w przygotowaniu:

1. Budowa Żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku przy ul. Orzepowickiej, w dzielnicy Maroko-Nowiny.

2. Gimnazjum nr 10 w dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia- remont sanitariatów uczniowskich

3. Zespół Szkół nr 2 dz. Północ - remont posadzki w korytarzach parteru i I piętra wraz z robotami towarzyszącymi

 
 
Odsłon strony: 15336 Metryka
Redaktor: Krzysztof Soiński (Naczelnik Wydziału IMI)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2017-06-01 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-06-01 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-04-05 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-04-05 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-12-14 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-12-14 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-10-19 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-10-19 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-08-02 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-08-02 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-05-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-05-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-02-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-02-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-11-16 Aktualizacja treści Pokaż
2015-11-16 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-05-29 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-04-29 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2014-10-29 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-07-24 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-06-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-04-22 Korekta redaktorska Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-04-22 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-01-29 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2013-10-29 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2013-08-27 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2013-06-24 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2013-04-16 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2013-02-06 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-12-11 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-09-28 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-07-10 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-05-31 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-04-13 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-02-09 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-02-09 Korekta redaktorska Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-02-09 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2011-12-07 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2011-10-31 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2011-08-25 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2011-08-25 Korekta redaktorska Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2011-08-25 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2011-04-06 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2011-04-06 Korekta redaktorska Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2011-04-06 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2011-02-16 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.