W celu odszukania dokumentu opublikowanego w serwisie mają Państwo do dyspozycji trzy metody: wyszukanie słów w pliku (treści dokumentu), po numerze dokumentu lub numerze sprawy.

W przypadku wyszukania słów w pliku dokumentu, zostanie wyświetlony wykaz dokumentów zawierających wszystkie podane słowa. Słowa oddzielone spacją będą zawarte w wyszukanym pliku, mogą jednak wystąpić w dowolnej kolejności.

W celu zapewnienia szybkości działania wykaz zawiera tylko 50 pozycji, a dokumenty są ułożone w zależności od daty ich publikacji. Jeżeli na wykazie spodziewają się Państwo znaleźć starsze dokumenty prosimy po szukanych słowach wpisać frazę „dnia” i po spacji podać datę w formacie RRRR-MM-DD (np. fraza „uchwała rady miasta dnia 2005-01-01”  wyszuka pliki zawierające słowa „uchwała”, „rada” i „miasta” , które powstały 1 stycznia 2005 r. i wcześniej).

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Nazwa dokumentu
- Obwieszczenie
Opublikował: dnia 2017-12-12
Pokaż
- Wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego.pdf
Opublikował: dnia 2017-12-12
Pokaż
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-12-11
Pokaż
- 6642.93.2017.pdf
Opublikował: dnia 2017-12-11
Pokaż
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-12-11
Pokaż
- 6642.92.2017.pdf
Opublikował: dnia 2017-12-11
Pokaż
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadania 1, 2, 4, 5 , 6
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-12-11
Pokaż
- Rys_Schemat_SkatePark.pdf
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-12-11
Pokaż
- Odpowiedźna pytanie.rtf
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-12-11
Pokaż
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-12-11
Pokaż
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-12-11
Pokaż
Dostawa i montaż urządzeń Skateparku przy ul. Barbary w dzielnicy Niedobczyce - Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-12-11
Pokaż
- Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-12-11
Pokaż
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-12-11
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-12-11
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-12-11
Pokaż
- załącznik.rtf
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-12-11
Pokaż
- załącznik.rtf
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-12-11
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-12-11
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-12-11
Pokaż
- załącznik.rtf
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-12-11
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-12-11
Pokaż
- załącznik.rtf
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-12-11
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-12-11
Pokaż
- załącznik.rtf
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-12-11
Pokaż
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-12-11
Pokaż
- Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały LPR.pdf
Opublikował: dnia 2017-12-08
Pokaż
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-12-08
Pokaż
- Obwieszczenie
Opublikował: dnia 2017-12-08
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-12-08
Pokaż
- załacznik.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-12-08
Pokaż
- nowy plik.rtf
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2017-12-08
Pokaż
- Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 20.09.2017 r.
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-08
Pokaż
- Wystąpienie pokontrolne
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-12-08
Pokaż
- Dokumentacja przetargowa
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-12-07
Pokaż
Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny – roboty remontowe przy adaptacji segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno –Przedszkolnego (Szkoła Życia) - Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-12-07
Pokaż
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-12-07
Pokaż
- Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOŚ.442.2.2016.EJ.3 z dnia 5.12.2017 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2017-12-07
Pokaż
- Zarządzenie.pdf
Opublikował: dnia 2017-12-07
Pokaż
- Projekt uchwały.pdf
Opublikował: dnia 2017-12-07
Pokaż
- Projekt uchwały.pdf
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07
Pokaż
- Projekt uchwały.pdf
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07
Pokaż
- Projekt uchwały.pdf
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07
Pokaż
- Uzasadnienie.pdf
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07
Pokaż
- Projekt uchwały.pdf
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07
Pokaż
- Uzasadnienie.pdf
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07
Pokaż
- Uzasadnienie.pdf
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07
Pokaż
- Projekt uchwały.pdf
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07
Pokaż
- Uzasadnienie.pdf
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07
Pokaż
- Projekt uchwały.pdf
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-12-07
Pokaż
 
 
Odsłon strony: 2170464 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2013-08-07 Korekta redaktorska Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2013-08-07 zmiana sposobu wyszukiwania Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2013-08-01 Aktualizacja treści Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2011-02-03 Aktualizacja treści Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż
2011-01-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż
2011-01-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż