W celu odszukania dokumentu opublikowanego w serwisie mają Państwo do dyspozycji trzy metody: wyszukanie słów w pliku (treści dokumentu), po numerze dokumentu lub numerze sprawy.

W przypadku wyszukania słów w pliku dokumentu, zostanie wyświetlony wykaz dokumentów zawierających wszystkie podane słowa. Słowa oddzielone spacją będą zawarte w wyszukanym pliku, mogą jednak wystąpić w dowolnej kolejności.

W celu zapewnienia szybkości działania wykaz zawiera tylko 50 pozycji, a dokumenty są ułożone w zależności od daty ich publikacji. Jeżeli na wykazie spodziewają się Państwo znaleźć starsze dokumenty prosimy po szukanych słowach wpisać frazę „dnia” i po spacji podać datę w formacie RRRR-MM-DD (np. fraza „uchwała rady miasta dnia 2005-01-01”  wyszuka pliki zawierające słowa „uchwała”, „rada” i „miasta” , które powstały 1 stycznia 2005 r. i wcześniej).

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Nazwa dokumentu
Załącznik nr 6 - Plan rozkładu szafek ubraniowych w pomieszczeniach szatni.pdf
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-28
Pokaż
Załącznik nr 7 Przykładowe rozwiązania.pdf
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-28
Pokaż
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-28
Pokaż
Boiska sportowe w dzielnicach Niewiadom i Ligota-Ligocka Kuźnia; zakup szafek ubraniowych z siedziskami. - Ogłoszenie o zamówieniu.doc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-28
Pokaż
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-28
Pokaż
Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych: albumów, broszur informacyjnych, ulotek oraz widokówek. - Ogłoszenie o zamówieniu.doc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-28
Pokaż
oświadczenie majątkowe Krakowczyk Mirella
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-28
Pokaż
oświadczenie majątkowe Masłowski Piotr
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-28
Pokaż
oświadczenie majątkowe Student Wojciech
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-28
Pokaż
oświadczenie majątkowe Kotynia-Gnot Joanna
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-28
Pokaż
oświadczenie majątkowe Fros Bożena
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-28
Pokaż
Zarządzenie.rtf
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-28
Pokaż
oświadczenie majątkowe Kaszyca Paweł
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-28
Pokaż
Zarządzenie.pdf
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2017-04-28
Pokaż
Uzasadnienie.pdf
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2017-04-28
Pokaż
Projekt Uchwały.pdf
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2017-04-28
Pokaż
oświadczenie majątkowe Kowol Joanna
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-28
Pokaż
oświadczenie majątkowe Florczyk Ewa
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-28
Pokaż
oświadczenie majątkowe Berger Kazimierz
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-28
Pokaż
oświadczenie majątkowe Karwot Izabela
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-28
Pokaż
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 23.03.2017 r.
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-28
Pokaż
Zarządzenie.rtf
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-04-28
Pokaż
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadania: (4 zadania) - Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-04-28
Pokaż
Zad_1_Zaplecza boisk.zip
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-04-28
Pokaż
Zad_2_Rozbudowa OSP Ochojec.zip
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-04-28
Pokaż
Zad_3_PUP_SP22.zip
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-04-28
Pokaż
Zad_4_ZSP6_SP21_Morcinka.zip
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-04-28
Pokaż
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-04-28
Pokaż
Protokół nr XXXII z sesji Rady Miasta z dnia 2017-03-16 - Protokół nr XXXII z sesji Rady Miasta z dnia 2017-03-16
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-28
Pokaż
Protokół nr XXXIV z sesji Rady Miasta z dnia 2017-03-30 - Protokół nr XXXIV z sesji Rady Miasta z dnia 2017-03-30
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-28
Pokaż
Protokół nr XXXIII z sesji Rady Miasta z dnia 2017-03-30 - Protokół nr XXXIII z sesji Rady Miasta z dnia 2017-03-30
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-04-28
Pokaż
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-04-28
Pokaż
dokumentacja.zip
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-28
Pokaż
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-28
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (SP2), dzielnica Smolna – modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej - Ogłoszenie o zamówieniu.doc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-28
Pokaż
Odpowiedzi na pytania.doc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-28
Pokaż
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-04-28
Pokaż
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Rybnika za rok 2016 - Analiza stanu gospodarki odpadami komunanymi na terenie Miasta Rybnika za rok 2016.pdf
Opublikował: Magdalena Cichy (Referent Or) dnia 2017-04-28
Pokaż
Zarządzenie.rtf
Opublikował: Paulina Dróżdzel (Podinspektor R) dnia 2017-04-28
Pokaż
Projekt uchwały (1).pdf
Opublikował: Paulina Dróżdzel (Podinspektor R) dnia 2017-04-28
Pokaż
Ogloszenie o konsultacjach.pdf
Opublikował: Paulina Dróżdzel (Podinspektor R) dnia 2017-04-28
Pokaż
Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-04-28
Pokaż
oświadczenie majątkowe Michalczyk Anna
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-27
Pokaż
oświadczenie majątkowe Jankowska Ewa
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-27
Pokaż
oświadczenie majątkowe Malerczyk Janina
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-27
Pokaż
oświadczenie majątkowe Kupczyk Grażyna
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-27
Pokaż
oświadczenie majątkowe Geratowska Anita
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-27
Pokaż
oświadczenie majątkowe Serwotka Irena
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-27
Pokaż
oświadczenie majątkowe Szostakowska Danuta
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-27
Pokaż
oświadczenie majątkowe Kras Ryszard
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2017-04-27
Pokaż
 
 
Odsłon strony: 1511375 Metryka
Redaktor:
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2013-08-07 Korekta redaktorska Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2013-08-07 zmiana sposobu wyszukiwania Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2013-08-01 Aktualizacja treści Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2011-02-03 Aktualizacja treści Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż
2011-01-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż
2011-01-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż