W celu odszukania dokumentu opublikowanego w serwisie mają Państwo do dyspozycji trzy metody: wyszukanie słów w pliku (treści dokumentu), po numerze dokumentu lub numerze sprawy.

W przypadku wyszukania słów w pliku dokumentu, zostanie wyświetlony wykaz dokumentów zawierających wszystkie podane słowa. Słowa oddzielone spacją będą zawarte w wyszukanym pliku, mogą jednak wystąpić w dowolnej kolejności.

W celu zapewnienia szybkości działania wykaz zawiera tylko 50 pozycji, a dokumenty są ułożone w zależności od daty ich publikacji. Jeżeli na wykazie spodziewają się Państwo znaleźć starsze dokumenty prosimy po szukanych słowach wpisać frazę „dnia” i po spacji podać datę w formacie RRRR-MM-DD (np. fraza „uchwała rady miasta dnia 2005-01-01”  wyszuka pliki zawierające słowa „uchwała”, „rada” i „miasta” , które powstały 1 stycznia 2005 r. i wcześniej).

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Nazwa dokumentu
- Parking ulica Racławicka.zip
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-02-23
Pokaż
- Parking ul. Hutnicza.zip
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-02-23
Pokaż
- Parking ul. Morcinka.zip
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-02-23
Pokaż
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-02-23
Pokaż
Budowa parkingów na terenie miasta Rybnika: zadanie 1) ulica Morcinka zadanie 2) ulica Racławicka zadanie 3) ulica Hutnicza - Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-02-23
Pokaż
- Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej w dniu 11.01.2018 r.pdf
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-02-23
Pokaż
- Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu.doc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-23
Pokaż
- poprawione załączniki.doc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-23
Pokaż
- Odpowiedzi na pytania.rtf
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-23
Pokaż
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-23
Pokaż
- A-13.pdf
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-23
Pokaż
- Odpowiedzi na pytania.rtf
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-23
Pokaż
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-23
Pokaż
- Załaczniki_zad_1_zad_2.zip
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-23
Pokaż
- plik JEDZ.xml
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-23
Pokaż
- Edytowalna wersja formularza JEDZ.doc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-23
Pokaż
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-23
Pokaż
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy obiektów oświatowych, z podziałem na zadania - Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-23
Pokaż
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej - nowy plik.rtf
Opublikował: Aleksandra Bróździak (Inspektor M-I) dnia 2018-02-23
Pokaż
I przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Prostej 6 - nowy plik.rtf
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2018-02-23
Pokaż
wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży przetargowej - nowy plik.rtf
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2018-02-23
Pokaż
- Przedmiar robót.pdf
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-22
Pokaż
- STWiOR.pdf
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-22
Pokaż
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-22
Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 19, dzielnica Kłokocin; wykonanie instalacji monitoringu szkoły i terenu. - Ogłoszenie o zamówieniu.doc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-22
Pokaż
- Zmodyfikowany załącznik nr 5 „Formularz cenowy”
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-02-22
Pokaż
- Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-02-22
Pokaż
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-02-22
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-02-22
Pokaż
- zał. 1 (1).docx
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-02-22
Pokaż
- zał. 2 (1).docx
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-02-22
Pokaż
- Załącznik Nr 2: Formularz oświadczeń
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-02-22
Pokaż
- Załącznik Nr 1: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-02-22
Pokaż
- Nabór - Młodszy Referent w Wydziale Księgowości, Referacie Dochodów i Windykacji
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-02-22
Pokaż
- Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu.doc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-22
Pokaż
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników Urzędu Miasta Rybnika - Opis przedmiotu zamówienia - Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.rtf
Opublikował: Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) dnia 2018-02-22
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-02-22
Pokaż
- Instrukcja w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w UM - tekst jednolity (3).doc
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-02-22
Pokaż
- IV kwartał 2017 r.zip
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Młodszy Referent Fn) dnia 2018-02-22
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-02-22
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-02-22
Pokaż
- STWiOR.pdf
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-21
Pokaż
- Przedmiar.pdf
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-21
Pokaż
- Dokumentacja fotograficzna.zip
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-21
Pokaż
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-21
Pokaż
Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25, dzielnica Północ - roboty remontowe malarskie oraz ukończenie wymiany posadzki PCV w obrębie I piętra segmentu B - Ogłoszenie o zamówieniu.doc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-02-21
Pokaż
- formularz zgłoszenia uwag.doc
Opublikował: Karina Krentusz (Referent PS-I) dnia 2018-02-21
Pokaż
- Oferta Stowarzyszenia 17-tka pn. OKO Kamery.pdf
Opublikował: Karina Krentusz (Referent PS-I) dnia 2018-02-21
Pokaż
- Załącznik Nr 2: Formularz oświadczeń
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-02-21
Pokaż
- Załącznik Nr 1: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-02-21
Pokaż
 
 
Odsłon strony: 2659668 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2013-08-07 Korekta redaktorska Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2013-08-07 zmiana sposobu wyszukiwania Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2013-08-01 Aktualizacja treści Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2011-02-03 Aktualizacja treści Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż
2011-01-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż
2011-01-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż