W celu odszukania dokumentu opublikowanego w serwisie mają Państwo do dyspozycji trzy metody: wyszukanie słów w pliku (treści dokumentu), po numerze dokumentu lub numerze sprawy.

W przypadku wyszukania słów w pliku dokumentu, zostanie wyświetlony wykaz dokumentów zawierających wszystkie podane słowa. Słowa oddzielone spacją będą zawarte w wyszukanym pliku, mogą jednak wystąpić w dowolnej kolejności.

W celu zapewnienia szybkości działania wykaz zawiera tylko 50 pozycji, a dokumenty są ułożone w zależności od daty ich publikacji. Jeżeli na wykazie spodziewają się Państwo znaleźć starsze dokumenty prosimy po szukanych słowach wpisać frazę „dnia” i po spacji podać datę w formacie RRRR-MM-DD (np. fraza „uchwała rady miasta dnia 2005-01-01”  wyszuka pliki zawierające słowa „uchwała”, „rada” i „miasta” , które powstały 1 stycznia 2005 r. i wcześniej).

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Nazwa dokumentu
Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-08-18
Pokaż
Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-08-18
Pokaż
Zarządzenie.rtf
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-08-18
Pokaż
Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-18
Pokaż
zarządzenie.doc
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-18
Pokaż
Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-18
Pokaż
Poprawiony załącznik nr 1.2 (Formularz ofertowy na zadanie 2)
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-18
Pokaż
zarządzenie.doc
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-18
Pokaż
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-18
Pokaż
Przedmiar robót.rtf
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-18
Pokaż
STWiORB.rtf
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-18
Pokaż
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-18
Pokaż
Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika - Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-18
Pokaż
oferta Stowarzyszenia Jarmark Kultury na zadanie Plenerowe rozgrywki szachowe.pdf
Opublikował: dnia 2017-08-18
Pokaż
formularz zgłoszenia uwag.doc
Opublikował: dnia 2017-08-18
Pokaż
Mapy_Lokalizacja obiektów
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-08-18
Pokaż
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-08-17
Pokaż
Ekspertyzy techniczne wraz z inwentaryzacją i określeniem kosztów modernizacji 25 budynków mieszkalnych - Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2017-08-17
Pokaż
Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-17
Pokaż
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2017-08-17
Pokaż
Zarządzenie.rtf
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-08-17
Pokaż
Zarządzenie.rtf
Opublikował: Zuzanna Olbińska (Referent Or) dnia 2017-08-17
Pokaż
Informacja dla Wykonawców.doc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-08-17
Pokaż
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-08-17
Pokaż
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory IS.6220.35.2016.EW.
Opublikował: dnia 2017-08-17
Pokaż
Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-17
Pokaż
Załącznik Nr 2: Formularz oświadczeń
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-08-17
Pokaż
Załącznik Nr 1: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-08-17
Pokaż
Nabór - Sprzątaczka w Wydziale Administracyjnym, Referacie Gospodarczym
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2017-08-17
Pokaż
Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu.doc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-08-17
Pokaż
Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-17
Pokaż
załącznik.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-17
Pokaż
Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-17
Pokaż
załącznik.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-17
Pokaż
Oświadczenie majątkowe - Oświadczenie majątkowe - Jan Mura.pdf
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2017-08-17
Pokaż
Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu.doc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-08-17
Pokaż
Protokół z posiedzenia Komisji Finansów z dnia 3.08.2017 r.
Opublikował: Ksenia Hałacz (Podinspektor BR) dnia 2017-08-17
Pokaż
plik JEDZ.xml
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-08-17
Pokaż
Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-08-17
Pokaż
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.doc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-08-17
Pokaż
Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych. - Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.pdf
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2017-08-17
Pokaż
Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-17
Pokaż
Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2017-08-17
Pokaż
Projekt uchwały.pdf
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2017-08-17
Pokaż
Uzasadnienie.pdf
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2017-08-17
Pokaż
Projekt uchwały.pdf
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2017-08-17
Pokaż
Uzasadnienie.pdf
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2017-08-17
Pokaż
Projekt uchwały.pdf
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2017-08-17
Pokaż
Uzasadnienie.pdf
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2017-08-17
Pokaż
Projekt uchwały.pdf
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2017-08-17
Pokaż
 
 
Odsłon strony: 1773946 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2013-08-07 Korekta redaktorska Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2013-08-07 zmiana sposobu wyszukiwania Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2013-08-01 Aktualizacja treści Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2011-02-03 Aktualizacja treści Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż
2011-01-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż
2011-01-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż