Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Stanowisko Pracownik
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY - Naczelnik Wydziału Orzeł Janusz Pokaż
BIURO KULTURY - Kierownik Biura Wójcik Julia Pokaż
BIURO PRASOWE - Rzecznik Prasowy Skupień Agnieszka Pokaż
BIURO REWITALIZACJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ - p.o. Kierownika Biura Lach-Musioł Hanna Pokaż
WYDZIAŁ DRÓG - Naczelnik Wydziału Hawel Jacek Pokaż
BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - Kierownik Biura Wilaszek Joanna Pokaż
WYDZIAŁ EDUKACJI - Naczelnik Wydziału Fojcik Katarzyna Pokaż
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Stach Marcin Pokaż
WYDZIAŁ EKOLOGII - Naczelnik Wydziału Kuźnik Jarosław Pokaż
BIURO OBSŁUGI INWESTORA - Kierownik Biura Tkocz Łukasz Pokaż
Administrator Bezpieczeństwa Informacji Kowalska-Nawrocka Iwona Pokaż
WYDZIAŁ AUDYTU I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ - Naczelnik Wydziału Starnawska Anna Pokaż
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII - Naczelnik Wydziału Figołuszka Alicja Pokaż
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ - p.o. Naczelnika Wydziału Krajczewska Ilona Pokaż
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I INWESTYCJI - Naczelnik Wydziału Soiński Krzysztof Pokaż
BIURO OBSŁUGI RADY - Kierownik Biura Korduła-Krybus Klaudia Pokaż
WYDZIAŁ MIENIA - Naczelnik Wydziału Granek Jerzy Pokaż
WYDZIAŁ MIENIA - Zastępca Naczelnika Wydziału Adamczyk Aneta Pokaż
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI - Naczelnik Wydziału Wróbel Jerzy Pokaż
WYDZIAŁ PROMOCJI - Naczelnik Wydziału Cebula Robert Pokaż
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ - Naczelnik Wydziału Hawel Joanna Pokaż
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - Naczelnik Wydziału Szwelengreber Ewa Pokaż
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI - Naczelnik Wydziału Abrahamowicz Janusz Pokaż
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH - Naczelnik Wydziału Mizioch Andrzej Pokaż
URZĄD STANU CYWILNEGO - Zastępca Kierownika USC Grabowska Janina Pokaż
URZĄD STANU CYWILNEGO - Zastępca Kierownika USC Duda Gabriela Pokaż
URZĄD STANU CYWILNEGO - Kierownik USC Naczyńska-Lyp Angelika Pokaż
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY - Naczelnik Wydziału Reclik Jacek Pokaż
WYDZIAŁ INFORMATYKI - Naczelnik Wydziału Dudzik Grażyna Pokaż
WYDZIAŁ FINANSÓW - Zastępca Skarbnika Miasta Mazur Iwona Pokaż
WYDZIAŁ KADR, SZKOLEŃ I PŁAC - Naczelnik Wydziału Podleśny Joanna Pokaż
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI - Naczelnik Wydziału Wacławiec Krzysztof Pokaż
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - Naczelnik Wydziału Merkel Agnieszka Pokaż
WYDZIAŁ PODATKÓW - Naczelnik Wydziału Kołodziej Ewa Pokaż
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Cioch Tomasz Pokaż
SEKRETARZ MIASTA RYBNIKA Lampert Daniela Pokaż
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Referat Budownictwa - Kierownik Referatu Giera Aleksander Pokaż
WYDZIAŁ DRÓG Referat Eksploatacji Dróg - p.o. Kierownika Referatu Malczyk Aleksandra Pokaż
WYDZIAŁ DRÓG Referat Eksploatacji Dróg - Kierownik Referatu Muras Gabriel Pokaż
WYDZIAŁ DRÓG Referat Uzgodnień i Zarządzania Ruchem - Kierownik Referatu Bartosz Łukasz Pokaż
WYDZIAŁ DRÓG Referat Budowy Drogi Regionalnej - Kierownik Referatu Grzenik Urszula Pokaż
WYDZIAŁ EKOLOGII Referat Ochrony Środowiska - Kierownik Referatu Kołodziej Rafał Pokaż
WYDZIAŁ EKOLOGII Geolog Powiatowy - Geolog powiatowy Górka Agnieszka Pokaż
WYDZIAŁ EKOLOGII Główny Specjalista - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Górnictwa - Główny Specjalista - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Górnictwa Herok Jacek Pokaż
WYDZIAŁ INFORMATYKI Referat Zarządzania Systemem TI - Zastępca Naczelnika Wydziału Górka Piotr Pokaż
WYDZIAŁ INFORMATYKI Referat Infrastruktury Teleinformatycznej - Kierownik Referatu Gołyszny Adam Pokaż
WYDZIAŁ INFORMATYKI Referat Integracji Systemów - Kierownik Referatu Nowak Marek Pokaż
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I INWESTYCJI Referat Infrastruktury - Zastępca Naczelnika Wydziału Wieczorek Piotr Pokaż
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Referat Praw Jazdy - Kierownik Referatu Olczak Renata Pokaż
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Referat Rejestracji Pojazdów - Kierownik Referatu Wolny Katarzyna Pokaż
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Referat Transportu - Kierownik Referatu Wieczorek Marek Pokaż
WYDZIAŁ ROZWOJU - Naczelnik Wydziału Motyka Mateusz Pokaż
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI Referat Ochrony Informacji Niejawnych - Kierownik Referatu Podleśny Krystian Pokaż
 
 
Odsłon strony: 94225 Metryka
Redaktor: Magdalena Gacek (Referent Or)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2012-09-03 Aktualizacja treści Mendrys Izabela (Inspektor Or-I) Pokaż
2012-01-03 Aktualizacja treści Mendrys Izabela (Inspektor Or-I) Pokaż