Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Stanowisko Pracownik
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY - Naczelnik Wydziału Orzeł Janusz Pokaż
BIURO KULTURY - Kierownik Biura Wolny-Luks Elżbieta Pokaż
WYDZIAŁ DRÓG - Naczelnik Wydziału Hawel Jacek Pokaż
BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - Kierownik Biura Wilaszek Joanna Pokaż
WYDZIAŁ EDUKACJI - Naczelnik Wydziału Fojcik Katarzyna Pokaż
Doradca Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Stach Marcin Pokaż
WYDZIAŁ EKOLOGII - Naczelnik Wydziału Kuźnik Jarosław Pokaż
BIURO OBSŁUGI INWESTORA - Kierownik Biura (14) Tkocz Łukasz Pokaż
Administrator Bezpieczeństwa Informacji Kowalska-Nawrocka Iwona Pokaż
WYDZIAŁ AUDYTU I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ - Naczelnik Wydziału Starnawska Anna Pokaż
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII - Naczelnik Wydziału Figołuszka Alicja Pokaż
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ - Naczelnik Wydziału Nowak Grzegorz Pokaż
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I INWESTYCJI - Naczelnik Wydziału Soiński Krzysztof Pokaż
BIURO OBSŁUGI RADY - Kierownik Biura (14) Korduła-Krybus Klaudia Pokaż
Doradca Prezydenta Miasta ds. Transportu Zintegrowanego Mazur Bartosz Pokaż
WYDZIAŁ MIENIA - Naczelnik Wydziału Granek Jerzy Pokaż
WYDZIAŁ MIENIA - Zastępca Naczelnika Wydziału Adamczyk Aneta Pokaż
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI - Naczelnik Wydziału Wróbel Jerzy Pokaż
WYDZIAŁ PROMOCJI - Naczelnik Wydziału Cebula Robert Pokaż
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ - Naczelnik Wydziału Hawel Joanna Pokaż
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - Naczelnik Wydziału Szwelengreber Ewa Pokaż
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI - Naczelnik Wydziału Abrahamowicz Janusz Pokaż
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH - Naczelnik Wydziału Mizioch Andrzej Pokaż
URZĄD STANU CYWILNEGO - Zastępca Kierownika USC Grabowska Janina Pokaż
URZĄD STANU CYWILNEGO - Kierownik USC Naczyńska-Lyp Angelika Pokaż
URZĄD STANU CYWILNEGO - Zastępca Kierownika USC Duda Gabriela Pokaż
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY - Naczelnik Wydziału Reclik Jacek Pokaż
WYDZIAŁ FINANSÓW - Zastępca Skarbnika Miasta Skaba Dariusz Pokaż
WYDZIAŁ INFORMATYKI - Naczelnik Wydziału Dudzik Grażyna Pokaż
WYDZIAŁ KADR, SZKOLEŃ I PŁAC - Naczelnik Wydziału Podleśny Joanna Pokaż
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI - Naczelnik Wydziału Wacławiec Krzysztof Pokaż
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - Naczelnik Wydziału Merkel Agnieszka Pokaż
WYDZIAŁ PODATKÓW - Naczelnik Wydziału Mazur Iwona Pokaż
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Student Wojciech Pokaż
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Referat Budownictwa - Kierownik Referatu Zieliński Tomasz Pokaż
WYDZIAŁ DRÓG Referat Eksploatacji Dróg - Kierownik Referatu Muras Gabriel Pokaż
WYDZIAŁ DRÓG Referat Uzgodnień i Zarządzania Ruchem - Kierownik Referatu Bartosz Łukasz Pokaż
WYDZIAŁ DRÓG Referat Budowy Drogi Regionalnej - Kierownik Referatu Grzenik Urszula Pokaż
WYDZIAŁ EKOLOGII Referat Ochrony Środowiska - Kierownik Referatu Kołodziej Rafał Pokaż
WYDZIAŁ EKOLOGII Geolog Powiatowy - Geolog powiatowy Górka Agnieszka Pokaż
WYDZIAŁ EKOLOGII Główny Specjalista - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Górnictwa - Główny Specjalista - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Górnictwa Herok Jacek Pokaż
WYDZIAŁ INFORMATYKI Referat Infrastruktury Teleinformatycznej - Kierownik Referatu Gołyszny Adam Pokaż
WYDZIAŁ ROZWOJU - Naczelnik Wydziału Motyka Mateusz Pokaż
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI Referat Ochrony Informacji Niejawnych - Kierownik Referatu Podleśny Krystian Pokaż
 
 
Odsłon strony: 83805 Metryka
Redaktor: Magdalena Cichy (Referent Or)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2012-09-03 Aktualizacja treści Mendrys Izabela (Inspektor Or-I) Pokaż
2012-01-03 Aktualizacja treści Mendrys Izabela (Inspektor Or-I) Pokaż