Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Rejestr zmian
Aktualizacja treści: 2015-02-16
Redaktor: Agnieszka Merkel (Podinspektor Or)
 • Wstecz
 • Drukuj stronę
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
 • Zwiększ rozmiar czcionki

Nazwa URZĄD STANU CYWILNEGO (USC)
AdresRYNEK 18 Pokaż na mapie
Telefon32 42 23 210
Faks32 42 24 124
eMailusc@um.rybnik.pl
Osoba kierującaMaria Cwenar (Kierownik USC USC)
Godz. przyjęć interesantówponiedziałek - sobota od 7.30 do 15.30

Zakres działania

 • rejestracja stanu cywilnego osób poprzez prowadzenie ksiąg stanu  cywilnego wraz z aktami zbiorowymi,
 • sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów i wydawanie z nich odpisów,
 • przyjmowanie oświadczeń o:
  • uznaniu ojcostwa,
  • nadaniu dziecku nazwiska męża matki, który nie jest ojcem dziecka,
  • zmianie imion noworodkom,
  • nazwisku jakie będą nosić małżonkowie po zawarciu związku małżeńskiego oraz o nazwisku ich dzieci,
  • wstąpieniu w związek małżeński (w formie uroczystej),
  • powrocie kobiety rozwiedzionej do nazwiska jakie nosiła przed zawarcie związku małżeńskiego,
 • przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego,
 • wydawanie zaświadczeń:
  • stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego, wywołującego skutki cywilne,
  • braku aktu w księgach stanu cywilnego i braku księgi stanu cywilnego,
  • zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego przez obywatela polskiego za granicą,
 • sporządzanie protokołów zawarcia małżeństwa poza lokalem USC,
 • przygotowywanie wniosków do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przyznanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”,
 • organizowanie uroczystości związanych z jubileuszami pożycia  małżeńskiego,
 • wpisywanie wzmianek marginesowych i przypisków w aktach stanu  cywilnego,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie rejestracji stanu cywilnego dotyczących:
  • skrócenia terminu wyczekiwana na zawarcie związku małżeńskiego,
  • sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w aktach stanu cywilnego,
  • odtworzenia treści aktu stanu cywilnego,
  • uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego,
  • umiejscowienia w polskich księgach aktu stanu cywilnego  sporządzonego za granicą,
 • sporządzanie testamentów,
 • zmiana imienia i nazwiska.
 • zameldowania osób nowonarodzonych,
 • wymeldowania osób zmarłych.

 • Drukuj stronę
 • Wstecz
 • Przewiń do góry
Odsłon strony: 348716
 
Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik tel. 32 43 92 000, fax 32 42 24 124, rybnik@um.rybnik.pl, NIP, REGON