Nazwa
URZĄD STANU CYWILNEGO (USC)
Adres
Telefon
32 42 23 210
Faks
32 42 24 124
Godz. przyjęć interesantów
poniedziałek - sobota od 7.30 do 15.30

Zakres działania wskazanej wyżej jednostki organizacji wewnętrznej Urzędu Miasta Rybnika określony został w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Rybnika nr 738/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku, który dostępny jest w zakładce Akty prawne/Zarządzenia Prezydenta Miasta.