Informacja o realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej ważniejszych inwestycjach i remontach.

1. Roboty zakończone:

 1. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Frontowej-Mojżesza – odbiór  9.11.2009 r.
 2. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Św. Huberta-bocznej – odbiór 5.11.2009 r.
 3. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Łukowej-bocznej – odbiór 5.11.2009 r.
 4. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Pochyłej-Zapłocie – odbiór 29.10.2009 r.
 5. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Jaśminowej-bocznej – odbiór  29.10.2009 r.
 6. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Gliwickiej od ronda gliwickiego do ul. Karłowicza – odbiór 19.11.2009 r.
 7. Remont odwodnienia przytorza przy ul. K. Miarki – odbiór 7.12.2009 r.
 8. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej przy ul. Bieszczadzkiej – odbiór 8.12.2009 r.
 9. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej przy ul. Walecznych – odbiór 9.12.2009 r.
 10. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej przy ul. Chwałowickiej – Kowalczyka – odbiór 9.12.2009 r.
 11. Budowa uzupełniających odcinków kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Miasta Rybnika pominięte przy budowie kanalizacji sanitarnej w ramach programu ISPA/FS – obejmujące ulice: Orkana, Liściasta, Głucha, Graniczna, Zebrzydowicka, Bratków, Arki Bożka, Rybacka, Rejtana, Stawowa, Ujejskiego, Niedobczycka – odbiór 17.12.2009 r.
 12. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kadłubka – odbiór 11.02.2010 r.  
 13. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Gronowej – odbiór 31.03.2010 r.
 14. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej przy ul. Niedobczyckiej-Bocznej - odbiór 29.04.2010 r.
 15. Zamknięcie i rekultywacja II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku przy ul. Kolberga – odbiór 30.06.2010 r.
 16. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej między ulicami Staffa - Daszyńskiego - odbiór 31.08.2010 r.
 17. Renowacja kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową przy pomocy rękawa utwardzanego termicznie w ul. Reymonta - odbiór 2.09.2010 r.
 18. Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej do działek pominiętych w ramach budowy kanalizacji sanitarnej ze środków ISPA/FS - odbiór 02.12.2010 r.
 19. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Ujejskiego - odbiór 12.05.2011 r.
 20. Budowa kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Nadbrzeżnej - odbiór 31.08.2011 r.
 21. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej - odbiór 08.09.2011 r.
 22. Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej do nowo powstałych działek budowlanych na terenie Miasta Rybnika - odbiór 15.11.2011 r.
 23. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łącznej - bocznej - odbiór 20.12.2011 r.
 24. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Mikołowskiej i Długosza do budynków ZGM - odbiór 10.07.2012 r.
 25. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Stafa - bocznej - odbiór 29.08.2012 r. 
 26. Budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku przy ul. Kolberga – odbiór 29.10.2012 r.
 27. Renowacja metodą bezwykopową kanału odprowadzającego wody opadowe przy ul. Różyckiego - odbiór 15.11.2012 r.

2. Ogłoszone przetargi:

 1. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulicy Kruczej - otwarcie ofert 11.03.2014 r.

Informacja o Projektach realizowanych przez funkcjonujące w latach 2002 - 2011 Biuro Realizacji Projektu:

I. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku” ISPA/FS 2001/PL/16/P/PE/025 – Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności. Kontrakty zakończone:

 1. Budowa kanalizacji w dzielnicach Golejów, Zamysłów i Kamień w Rybniku. Zakończono: 31.08.2005 r.
 2. Budowa kanalizacji w dzielnicach Radziejów i Popielów w Rybniku. Zakończono: 16.11.2006 r.
 3. Budowa kanalizacji w gminie Gaszowice. Zakończono: 14.03.2008 r.
 4. Budowa kanalizacji w gminie Jejkowice. Zakończono: 08.05.2008 r.
 5. Budowa kanalizacji w dzielnicy Niewiadom Górny (Buzowice) w Rybniku. Zakończono: 08.05.2008 r.
 6. Budowa kanalizacji w dzielnicy Chwałowice w Rybniku. Zakończono: 08.04.2008 r.
 7. Budowa kanalizacji w dzielnicach Meksyk, Rybnicka Kuźnia i Ochojec w Rybniku. Zakończono: 14.08.2008 r.
 8. Budowa kanalizacji w dzielnicach Piaski-Paruszowiec, Niewiadom i Niedobczyce w Rybniku – dokończenie robót. Zakończono: 30.12.2009 r.
 9. Budowa kanalizacji w dzielnicach Ligota-Ligocka Kuźnia, Gotartowice i Boguszowice Stare w Rybniku – dokończenie robót. Zakończono: 04.05.2010 r.
 10. Budowa kanalizacji w dzielnicach Orzepowice i Zebrzydowice w Rybniku – dokończenie robót. Przejęcie zakończono: 09.07.2010 r.

II. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Rybnik”. Zadania zrealizowane

 1. Uporządkowanie i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej dla dzielnic centralnych Miasta Rybnika – zlewnia kolektora C. Zakończono: 02.01.2008 r. (zadanie zrealizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej)
 2. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w części ul. Szkolnej –Wiejskiej. Zakończono: 30.06.2008 r. (zadanie zrealizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej)
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Wodzisławskiej – kolektor B. Zakończono 31.07.2007 r. (zadanie zrealizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej)
 4. Uporządkowanie i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej dla dzielnic centralnych Miasta Rybnika – zlewnia kolektora A.  Zakończono: 24.02.2010 r.
 
 
Odsłon strony: 12613 Metryka
Redaktor: Ilona Krajczewska (Naczelnik Wydziału GK)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-30 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2014-04-02 Aktualizacja treści Grzegorz Wengerski (Podinspektor GK-II) Pokaż
2012-11-22 Aktualizacja treści Wengerski Grzegorz (Podinspektor GK-II) Pokaż
2012-10-22 Aktualizacja treści Wengerski Grzegorz (Podinspektor GK-II) Pokaż
2012-09-24 Aktualizacja treści Wengerski Grzegorz (Podinspektor GK-II) Pokaż
2012-08-16 Aktualizacja treści Wengerski Grzegorz (Podinspektor GK-II) Pokaż
2012-07-04 Aktualizacja treści Wengerski Grzegorz (Podinspektor GK-II) Pokaż
2011-12-30 Aktualizacja treści Wengerski Grzegorz (Podinspektor GK) Pokaż
2011-06-27 Aktualizacja treści Wengerski Grzegorz (Podinspektor GK) Pokaż
2011-04-27 Aktualizacja treści Wengerski Grzegorz (Podinspektor GK) Pokaż
2011-04-05 Aktualizacja treści Wengerski Grzegorz (Podinspektor GK) Pokaż
2010-09-29 Aktualizacja treści Wengerski Grzegorz (Podinspektor GK) Pokaż
2010-07-07 Aktualizacja treści Wengerski Grzegorz (Podinspektor GK) Pokaż
2010-04-06 Aktualizacja treści Wengerski Grzegorz (Podinspektor GK) Pokaż
2010-01-11 Aktualizacja treści Wengerski Grzegorz (Podinspektor GK) Pokaż
2009-12-18 Aktualizacja treści Wengerski Grzegorz (Podinspektor GK) Pokaż
2009-11-25 Dodano Wengerski Grzegorz (Podinspektor GK) Pokaż
2009-11-17 Dodano Szulc Przemysław (Młodszy Referent Inf-II) Pokaż