UWAGA ! Dotyczy wysokości opłaty za udostępnianie zbiorów danych bazy danych EGiB.

Przypominamy, że jednostką rozliczeniową dla ustalenia opłaty za udostępnienie zbioru danych bazy danych EGiB jest powierzchnia liczona w „ha” zgodnie z tabelą nr 9 załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 ze zmianami). W przypadku wskazania obszaru udostępnienia danych poprzez określenie konkretnego zakresu, opłata jest ustalana zgodnie z powierzchnią zakresu. W przypadku, gdy jako zakres udostępnienia określono działki, opłata jest ustalana zgodnie z powierzchnią tych działek. Należy zwrócić jednak uwagę na to, że w przypadku udostępniania zbioru danych bazy danych EGiB (tabela nr 9, poz. 1) opłata naliczana jest za wszystkie obiekty EGiB znajdujące się na wskazanej działce, przy czym, gdy którykolwiek z obiektów EGiB (np. budynek) położony jest na kilku działkach (przedmiotowej i sąsiednich) opłata zostanie naliczona również za powierzchnię obiektów sąsiednich – do ustalenia opłaty system sumuje powierzchnię działki przedmiotowej i sąsiednich.

Płatności internetowe w Systemie GPUE (Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych).

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w ramach Geoinformacyjnej Platformy Usług Elektronicznych (opartej na oprogramowaniu Geo-Info) w Urzędzie Miasta Rybnika od dnia 15.12.2016r. zostaną udostępnione płatności internetowe, pozwalające na szybkie i wygodne opłacanie on-line należności z tytułu udostępniania materiałów zasobu w ramach zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych. Usługa elektronicznego wnoszenia opłat będzie dostępna w aplikacji i.KERG przez system Paybynet, którego operatorem jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

System Paybynet działa w schemacie bezpośredniego przelewu z potwierdzeniem, czyli z rachunku bankowego Geodety na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika - co zapewnia spełnienie obowiązków związanych z opłatami publiczno-prawnymi.

Jako pierwsi z usługi bezpośrednich płatności internetowych mogą korzystać klienci następujących banków:                                         http://www.paybynet.pl/dla-internauty/sprawdz-swoj-bank/

Więcej informacji na temat płatności znajdziecie Państwo na stronach dostawcy rozwiązania: www.paybynet.pl

 

UWAGA !!!

Informujemy, że począwszy od 16 marca br., przez okres 5 lat, kompleksową obsługę bankową budżetu Miasta Rybnika prowadzić będzie PKO Bank Polski S.A. W związku z powyższym ulega zmianie numer rachunku bankowego dla innych dochodów Urzędu Miasta m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, sporządzenia map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, dokumentów do przewłaszczenia oraz wglądu do dokumentacji ewidencji gruntów i budynków.

UWAGA !!!

W zakładce "Druki i mapy przeglądowe" został zmieniony wykaz zmian danych baz danych ewidencji gruntów i budynków dotyczący budynku.

UWAGA !!!

W nawiązaniu do zapisów § 61 i § 62 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jedn. z 2015 r, poz. 542) informujemy, że na terenie Miasta Rybnika w grudniu 2009 r. zostały zakończone prace geodezyjne dotyczące modernizacji szczegółowej osnowy poziomej II i III klasy w związku z czym, punktami granicznymi spełniającymi warunek określony w § 61 („… położenie względem osnowy geodezyjnej 1 klasy zostało określone na podstawie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych z błędami średnimi nieprzekraczającymi 0,30 m ..”) mogą być jedynie punkty graniczne, dla których dane o ich położeniu zostały pozyskane w oparciu o punkty zmodernizowanej osnowy (pomierzone po 2009 r.) lub pomierzone techniką RTK w systemie ASG-EUPOS.

UWAGA !!!

W związku z częstymi pytaniami wykonawców prac geodezyjnych, w zakładce "Druki i mapy przeglądowe" opublikowana została tabela przekodowań obiektów dla rejestrów PRPOG, BDSOG, EGiB, BDOT500, GESUT wg rozporządzeń na kody w SIP GEO-INFO.  Link do tabeli TUTAJ

UWAGA !!!

W związku z trwającą aktualizacją informacji zawartych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków w obrębie Niedobczyce, na obszarze tego obrębu ewidencyjnego mogą wystąpić braki w danych w zakresie budynków. Sytuacja ta może potrwać do końca pierwszego kwartału 2016 r. W związku z powyższym, w przypadku prac geodezyjnych wykonywanych w obrębie Niedobczyce, proszę o potwierdzanie w ODGiK w Rybniku kompletności danych pobieranych poprzez aplikację i.KERG do zgłoszeń.

Link do GEO-INFO i.KERG: https://geodeta.gpue.rybnik.eu

UWAGA !!!

Wydział Geodezji i Kartografii informuje, że mapa zasadnicza prowadzona jest według uchylonego Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. W związku z powyższym mapy powykonawcze powinny być opracowywane zgodnie z rozporządzeniem.

UWAGA !!!

Przypominamy, że materiały przygotowywane do zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych  i wniosków,  odebrać może osoba podpisująca zgłoszenie/wniosek lub osoba posiadająca upoważnienie do odbioru dokumentów. Upoważnienie podlega opłacie zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

 Wykaz terenów zamkniętych

Metryka Wykaz terenów zamkniętych MON_stan na 04.03.2016 r [xls - 16 KB]
Wykaz terenów zamkniętych PKP_stan na 15.10.2015 r [xls - 111 KB]

 
 
Odsłon strony: 39048 Metryka
Redaktor:
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2017-01-05 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2017-01-05 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2017-01-05 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2017-01-05 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2016-12-12 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2016-12-12 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2016-12-12 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2016-12-12 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2016-05-11 Aktualizacja treści Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) Pokaż
2016-05-11 Aktualizacja treści Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) Pokaż
2016-05-11 Aktualizacja treści Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) Pokaż
2016-05-11 Aktualizacja treści Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) Pokaż
2016-03-15 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2016-03-15 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2016-03-11 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2016-03-11 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2016-03-04 Aktualizacja treści Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) Pokaż
2016-03-04 Aktualizacja treści Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) Pokaż
2016-02-08 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2016-02-08 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2016-01-14 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2016-01-14 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2015-12-30 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2015-12-30 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2015-12-22 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2015-12-22 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) Pokaż
2015-09-28 Aktualizacja treści Pokaż
2015-09-28 Aktualizacja treści Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) Pokaż
2015-09-18 Aktualizacja treści Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) Pokaż
2015-09-18 Aktualizacja treści Pokaż
2015-09-11 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2015-09-11 Aktualizacja treści Pokaż
2015-08-13 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2015-08-13 Aktualizacja treści Pokaż
2015-08-06 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2015-08-06 Aktualizacja treści Pokaż
2015-08-05 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2015-08-05 Aktualizacja treści Pokaż
2015-07-21 Aktualizacja treści Pokaż
2015-07-21 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2015-07-14 Aktualizacja treści Pokaż
2015-07-14 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2015-07-14 Aktualizacja treści Pokaż
2015-07-14 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
2015-06-03 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2015-05-06 Aktualizacja treści Sławomir Hoła (Inspektor G-II) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.