Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Cioch Tomasz
Stanowisko
Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
Komórka org.
Miejska Pracownia Urbanistyczna
(Ar III)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
056
Telefon
32 43 92 056
Faks
32 42 24 124