Zawartość archiwalna. Zobacz aktualną wersję.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika
1.Uchwała Nr 292/XXI/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika (załącznikami do uchwały są m.in. Tekst jednolity części B - ustaleń studium oraz ujednolicony rysunek ustaleń studium w skali 1:10000)
2. Metryka Ujednolicony rysunek ustaleń studium [pdf - 16 MB]
Inne opracowania związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym
1. Tekst opracowania ekofizjograficznego dla miasta Rybnika (ZIP, 293 MB)
2. Studium komunikacyjne opracowane wraz ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika w latach 2004-2005 (ZIP, 47 MB)
Projekty zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika:
Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika - przeznaczone do wyłożenia do publicznego wglądu:
 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rybnika: 
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Granice opracowania planu Stan
MPZP Zmiany 96:Tereny w różnych częściach miasta Dzielnice: Boguszowice Stare, Chwałowice, Chwałęcice, Golejów, Kamień, Kłokocin, Ligota- Ligocka Kuźnia, Maroko- Nowiny, Niedobczyce, Popielów, Rybnicka Kuźnia, Rybnik- Północ, Stodoły, Wielopole, Zamysłów, Zebrzydowice Obowiązujący Pokaż
MPZP Kielowiec 2001:Teren w południowej części miasta, przy granicy z gminą Świerklany Dzielnice: Chwałowice, Radziejów Obowiązujący Pokaż
MPZP Piaski 2004:Tereny przy ulicach: Żorskiej, Prostej, Brzezińskiej, Stawowej, Przemysłowej, Za Torem, Sosnowej i Ptasiej Dzielnice: Ligota- Ligocka Kuźnia, Meksyk, Paruszowiec- Piaski Obowiązujący Pokaż
MPZP DEPR 2004:Tereny we wschodniej części miasta, przy granicy z miastem Żory, po południowej stronie ulicy Żorskiej Dzielnice: Boguszowice Stare, Gotartowice, Kłokocin, Ligota- Ligocka Kuźnia Obowiązujący Pokaż
MPZP Centrum 2005:Tereny śródmieścia miasta Rybnika wraz z otoczeniem Dzielnice: Maroko- Nowiny, Rybnik- Północ, Smolna Obowiązujący Pokaż
MPZP Rybnik 2005:Tereny w różnych częściach miasta Dzielnice: Boguszowice Stare, Boguszowice Osiedle, Chwałowice, Chwałęcice, Golejów, Gotartowice, Grabownia, Kamień, Kłokocin, Ligota- Ligocka Kuźnia, Maroko- Nowiny, Meksyk, Niedobczyce, Niewiadom, Ochojec, Orzepowice, Paruszowiec- Piaski, Popielów, Radziejów, Rybnicka Kuźnia, Rybnik- Północ, Smolna, Stodoły, Śródmieście, Wielopole, Zamysłów, Zebrzydowice Obowiązujący Pokaż
MPZP A Skotnica 2008:Teren przy ulicy Bratków (Skotnica) Dzielnice: Orzepowice Obowiązujący Pokaż
MPZP B KEN 2008:Teren przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej Dzielnice: Golejów, Grabownia Obowiązujący Pokaż
MPZP D Podmiejska Wielopole 2008:Teren przy ulicy Podmiejskiej Dzielnice: Wielopole Obowiązujący Pokaż
MPZP Dygasińskiego 2008:Tereny przy ulicy Dygasińskiego Dzielnice: Radziejów Obowiązujący Pokaż
MPZP Elektrownia 2009:Teren położy przy Elektrowni Rybnik Dzielnice: Chwałęcice, Golejów, Grabownia, Rybnicka Kuźnia Obowiązujący Pokaż
MPZP Podmiejska 2009:Teren przemysłowy przy ulicy Podmiejskiej Dzielnice: Rybnicka Kuźnia, Wielopole Obowiązujący Pokaż
MPZP Śródmieście 2009:Tereny Śródmieścia Dzielnice: Ligota- Ligocka Kuźnia, Maroko- Nowiny, Meksyk, Paruszowiec- Piaski, Rybnik- Północ, Smolna, Śródmieście, Zamysłów Obowiązujący Pokaż
MPZP Janiego 2010:Teren po południowej stronie nowej drogi łączącej ulice Gliwicką i Rudzką Dzielnice: Rybnik- Północ Obowiązujący Pokaż
MPZP Zachód 2011:Obszar na zachód od ulicy Rudzkiej do ulicy Wodzisławskiej Dzielnice: Chwałęcice, Maroko- Nowiny, Niedobczyce, Niewiadom, Popielów, Rybnik- Północ, Smolna, Stodoły, Zamysłów, Zebrzydowice Obowiązujący Pokaż
MPZP Orzepowice 2005:Teren dzielnicy Orzepowice Dzielnice: Maroko- Nowiny, Orzepowice, Rybnicka Kuźnia, Rybnik- Północ, Zebrzydowice Nieobowiązujący Pokaż
MPZP1:Tereny w różnych częściach miasta Dzielnice: Boguszowice Stare, Boguszowice- Osiedle, Chwałęcice, Chwałowice, Gotartowice, Grabownia, Kłokocin, Ligota- Ligocka Kuźnia, Maroko- Nowiny, Meksyk, Niedobczyce, Niewiadom, Ochojec, Rybnicka Kuźnia, Rybnik- Północ, Śródmieście, Wielopole, Zamysłów, Zebrzydowice Obowiązujący Pokaż
MPZP3_2013:Tereny przy ulicach Dygasińskiego, Trzech Krzyży, Niepodległości, Dworek i Wiejskiej Dzielnice: Radziejów, Smolna, Śródmieście Obowiązujący Pokaż
MPZP20:Obszar na wschód od ulicy Wodzisławskiej do ulicy Mikołowskiej Dzielnice: Boguszowice Stare, Boguszowice Osiedle, Chwałowice, Gotartowice, Kłokocin, Ligota- Ligocka Kuźnia, Meksyk, Niedobczyce, Paruszowiec- Piaski, Popielów, Radziejów, Zamysłów Obowiązujący Pokaż
MPZP4:Tereny przy targowisku miejskim Dzielnice: Śródmieście Obowiązujący Pokaż
MPZP15:Tereny w różnych częściach miasta Dzielnice: Chwałęcice, Niedobczyce, Niewiadom, Rybnik- Północ, Śródmieście Obowiązujący Pokaż
MPZP6:Teren obejmujący część dzielnicy Orzepowice Dzielnice: Orzepowice Obowiązujący Pokaż
MPZP7:Teren obejmujący część dzielnicy Rybnicka Kuźnia Dzielnice: Rybnicka Kuźnia Obowiązujący Pokaż
MPZP8:Teren obejmujący część dzielnicy Wielopole Dzielnice: Wielopole Obowiązujący Pokaż
MPZP9:Teren obejmujący część dzielnicy Kamień Dzielnice: Kamień Obowiązujący Pokaż
MPZP10:Teren obejmujący część dzielnicy Chwałęcice Dzielnice: Chwałęcice Obowiązujący Pokaż
MPZP14:Teren obejmujący część dzielnicy Ochojec Dzielnice: Ochojec Obowiązujący Pokaż
MPZP16:Teren obejmujący część dzielnicy Smolna Dzielnice: Smolna Obowiązujący Pokaż
MPZP17:Teren obejmujący część dzielnicy Maroko- Nowiny Dzielnice: Maroko- Nowiny Obowiązujący Pokaż
MPZP11:Teren obejmujący część dzielnicy Stodoły Dzielnice: Stodoły Obowiązujący Pokaż
MPZP2:Teren obejmujący część dzielnicy Maroko- Nowiny, Orzepowice, Rybnicka Kuźnia, Rybnik- Północ, Zebrzydowice Dzielnice: Maroko- Nowiny, Orzepowice, Rybnicka Kuźnia, Rybnik- Północ, Zebrzydowice Obowiązujący Pokaż
MPZP19:Tereny w rejonie ulicy Gotartowickiej i Hutniczej Dzielnice: Gotartowice, Śródmieście Obowiązujący Pokaż
MPZP13:Teren obejmujący część dzielnicy Golejów Dzielnice: Golejów Obowiązujący Pokaż
l Dzielnice: l Obowiązujący Pokaż
 
 
Odsłon strony: 104978 Metryka
Redaktor: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2016-08-17 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-17 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-12 Usunięcie pozycji Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) Pokaż
2016-08-12 Aktualizacja rejestru Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) Pokaż
2016-08-09 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-08 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-08 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-08 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-08 Aktualizacja rejestru Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-04 Aktualizacja rejestru Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) Pokaż
2016-08-04 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-04 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2015-07-30 Publikacja Pokaż
2015-07-15 Publikacja Pokaż
2015-07-14 Publikacja Pokaż
2015-07-14 Publikacja Pokaż
2015-04-29 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2015-04-27 Publikacja Pokaż
2015-04-03 Aktualizacja treści Robert Górski (Podinspektor Ar-II) Pokaż
2015-03-20 Aktualizacja treści Robert Górski (Podinspektor Ar-II) Pokaż
2015-02-23 Aktualizacja treści Robert Górski (Podinspektor Ar-II) Pokaż
2015-01-02 modyfikacja strony Joanna Beracz (Inspektor Ar-I) Pokaż
2014-12-16 Aktualizacja treści Robert Górski (Podinspektor Ar-II) Pokaż
2014-12-09 Aktualizacja treści Robert Górski (Podinspektor Ar-II) Pokaż
2014-12-08 Aktualizacja treści Robert Górski (Podinspektor Ar-II) Pokaż
2014-10-22 Aktualizacja treści Robert Górski (Podinspektor Ar-II) Pokaż
2014-03-28 Korekta redaktorska Robert Górski (Podinspektor Ar-II) Pokaż
2014-03-28 Korekta redaktorska Robert Górski (Podinspektor Ar-II) Pokaż
2014-03-28 Aktualizacja treści Robert Górski (Podinspektor Ar-II) Pokaż
2014-03-19 Korekta redaktorska Robert Górski (Podinspektor Ar-II) Pokaż
2014-03-19 Aktualizacja treści Robert Górski (Podinspektor Ar-II) Pokaż
2014-03-19 Aktualizacja treści Robert Górski (Podinspektor Ar-II) Pokaż
2014-03-19 Aktualizacja treści Robert Górski (Podinspektor Ar-II) Pokaż
2014-02-11 Aktualizacja treści Joanna Beracz (Inspektor Ar-I) Pokaż
2014-02-10 Aktualizacja treści Joanna Beracz (Inspektor Ar-I) Pokaż
2014-02-10 Aktualizacja treści Joanna Beracz (Inspektor Ar-I) Pokaż
2014-01-02 Aktualizacja treści Joanna Beracz (Inspektor Ar-I) Pokaż
2013-12-31 Aktualizacja treści Robert Górski (Podinspektor Ar-II) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.