Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
590/XLIII/2009
Dotyczy
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla terenów Śródmieścia.
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
208 poz. 3889
Data ogłoszenia
25 listopada 2009 r.
Data wejścia w życie
26 grudnia 2009 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Zmienia/uchyla
Dokumenty