Granice opracowania planu
MPZP Zmiany 96:Tereny w różnych częściach miasta
Dzielnice
Boguszowice Stare, Chwałowice, Chwałęcice, Golejów, Kamień, Kłokocin, Ligota- Ligocka Kuźnia, Maroko- Nowiny, Niedobczyce, Popielów, Rybnicka Kuźnia, Rybnik- Północ, Stodoły, Wielopole, Zamysłów, Zebrzydowice
Stan
Obowiązujący
Nazwa planu w RSIP
MPZP Zmiany 96
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z 1996 roku Nr 31, poz. 179
Uchwała Rady Miasta
226/XX/1996 w sprawie uchwalenie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika