Rejestr
Data publikacji Dotyczy Szczegóły
2024-05-20 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ulicy Czecha w Rybniku - etap IPokaż
2024-05-20 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ulicy Czecha w Rybniku - etap IIPokaż
2024-05-16 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Ar-II.6740.86.2024 z dnia 9 maja 2024 r. pn. Rozbudowa ul. Kilińskiego w Rybniku w km 0+000 do 0+338.36, droga dojazdowa nr 180159SPokaż
2024-05-15 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania adm GL.ZUZ.1.4210.454.2023.KSSPokaż
2024-05-15 Pokaż
2024-05-15 Pokaż
2024-05-15 Pokaż
2024-05-15 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 26 kwietnia 2024 r. dotyczącego instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne – instalacji radiokomunikacyjnej operatora P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, oznaczonej RYB7111A zlokalizowanej przy ul. Wrębowej 19a - 19d w Rybniku.Pokaż
2024-05-14 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o znaku DOOŚ-WDŚZIL.420.35.2023.KP.22 z dnia 14 maja 2024 r.Pokaż
2024-05-14 Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej RYB7111A operatora P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, położonej przy ul. Wrębowa 19a-19d w Rybniku Do: P4 Sp. z o.o - errata do sprawozdania.Pokaż
2024-05-13 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego o znaku OŚ.6220.7.2020 z dnia 09.05.2024 r.Pokaż
2024-05-13 Postanowienie o nowym terminie załatwienia sprawy GM-I.6220.4.2024 z dnia 10.05.2024 r.Pokaż
2024-05-10 STATYSTYKA ZDAWALNOŚCI OSK 01.01.2024-31.03.2024Pokaż
2024-05-09 obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice o sygn. KŚ-III.6220.82.2023.KM z dnia 07.05.2024Pokaż
2024-05-09 Postanowienie o nowym terminie załatwienia sprawy GM-I.6220.17.2024 z dnia 09.05.2024 r.Pokaż
2024-05-09 Wystąpienie o opinię do PGW Wody Polskie w związku z wnioskiem o znaku GM-I.6220.17.2024Pokaż
2024-05-09 Wystąpienie o opinię do PPIS w związku z wnioskiem o znaku GM-I.6220.17.2024Pokaż
2024-05-09 Wystąpienie o opinię do RDOŚ w związku z wnioskiem o znaku GM-I.6220.17.2024Pokaż
2024-05-08 Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STEYR.Pokaż
2024-05-07 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory o znaku IS-ROS.6220.32.2023.KŁ z dnia 30.04.2024 r.Pokaż
2024-05-06 Informacja o zebranym materiale dowodowym, w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - GM-I.6220.10.2024Pokaż
2024-05-06 Ustalenie przebiegu granic nieruchomości działki 1501/233 z działką 318/238 oraz działki 692/234 z działkami 501/237, 2627/235, 2630/235 położonych w obrębie ewidencyjnym KłokocinPokaż
2024-05-02 Aktualizacja danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej w miejscowości RYBNIK, ul. ORZEPOWICKA 15A przez operatora Orange Polska S. A.Pokaż
2024-04-30 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Jankowickiej (MPZP 29-1)Pokaż
2024-04-30 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Świerklańskiej i Błękitnej (MPZP 54-45)Pokaż
2024-04-29 Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej RYB7111A operatora P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, położonej przy ul. Wrębowa 19a-19d w RybnikuPokaż
2024-04-26 Aktualizacja danych dla instalacji wytwarzącej pole elektromagnetyczne BT 22106 RYBNIK CENTRUM zlokalizowanej przy Placu Teatralnym w Rybniku przez Towerlink Poland Sp. z o.o.Pokaż
2024-04-25 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o znaku GM-I.6220.31.2023 z dnia 25.04.2024 r. w sprawie udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachPokaż
2024-04-25 Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej RYB1001F operatora P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, położonej przy ul. Podmiejskiej w RybnikuPokaż
2024-04-24 aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej BT22107 RYBNIK EAST przy ul. Brzezińskiej 8A w Rybniku przez Tawerlink Poland sp. z o.o.Pokaż
2024-04-19 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargowego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałychPokaż
2024-04-15 informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkSPokaż
2024-04-09 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXV.7840.5.13.2023 z dnia 05.04.2024 r.Pokaż
2024-03-28 zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 50361 (35361N!) KRY_RYBNIK_GORNOSLASKAPokaż
2024-03-28 zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 50421 (35421N!) KRY_RYBNIK_PODLASEMPokaż
2024-03-20 Aktualizacja danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 50421 (35421N!) KRY_RYBNIK_PODLASEM Od: STAROSTWO POWIATOWE W RYBNIKU dz. 512/14Pokaż
2024-03-20 Aktualizacja danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 50361 (35361N!) KRY_RYBNIK_GORNOSLASKAPokaż
2024-03-14 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Rybnika na lata 2021-2033, przyjętego uchwałą Rady Miasta Rybnika 636XXXVIII2021 z dnia 27 maja 2021 roku.Pokaż
2024-03-13 informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez NetWorkSPokaż
2024-03-12 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory sygn. akt IS- ROS.6220.32.2023.KŁ z dnia 06.03.2024 r.Pokaż
2024-03-05 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonach ulic Cedrowej, Spacerowej i Parkowej (MPZP 54-47)Pokaż
2024-03-05 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żwirowej (MPZP 54-38 Etap I)Pokaż
2024-02-14 Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu RewitalizacjiPokaż
2024-02-14 Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2030 rokuPokaż
2024-02-13 Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej 53446 RYBNIK (35098N_KRY_RYBNIK-HOTELOWA) operatora T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12, położonej w Rybniku przy ul. Hotelowej 12Pokaż
2024-02-12 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowic sygn. akt KŚ-III.6220.82.2023.KM z dnia 08.02.2024 r.Pokaż
2024-02-06 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o znaku GM-I.6220.2.2023 z dnia 06.02.2024 r. w sprawie udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachPokaż
2024-02-05 Zawiadomienie o terminach opisu nieruchomości przed rozpoczęciem inwestycji pn. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700, MOP 8,4MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno - Pomiarowej Stacji Redukcyjno - Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN 300. Odcinek L1 SNO Stańkowice - ZZU Ochojec"Pokaż
2024-01-31 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory sygn. akt IS-ROPiK.6226.16.2023.AO z dnia 31.01.2024 r.Pokaż
2024-01-31 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory sygn. akt IS-ROPiK.6226.15.2023.AO z dnia 31.01.2024 r.Pokaż
2024-01-31 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory sygn. akt IS-ROPiK.6226.17.2023.AO z dnia 31.01.2024 r.Pokaż
2024-01-31 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory sygn. akt IS-ROS.6220.32.2023.KŁ z dnia 30.01.2024 r.Pokaż
2024-01-25 STATYSTYKA ZDAWALNOŚCI OSK 01.01.2023-31.12.2023Pokaż
2024-01-24 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii znak pisma: DLI-III.7621.8.2021.AW.18Pokaż
2024-01-22 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXV.7840.5.13.2023 z dnia 18.01.2024 r.Pokaż
2024-01-17 Korekta aktualizacji zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej RYB1023B operatora P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, położonej przy ul. Chwałowickiej 18A dz. 949/64 (dawniej ul. Chwałowickiej 13), w RybnikuPokaż
2024-01-11 Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej RYB1023B operatora P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, położonej przy ul. Chwałowickiej 13 w RybnikuPokaż
2024-01-11 Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej RYB1033A w Rybniku ul. Sosnowa 5 od P4 Sp. z o.oPokaż
2024-01-11 Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej RYB1522A przy ul. Brzezińskiej 8A w Rybniku od P4 Sp. z o.oPokaż
2024-01-11 Zawiadomienie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach K-RD.5140.2.2024.MB z dnia 3.01.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytkówPokaż
2024-01-11 Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej RYB1003A przy ul. Bolesława Chrobrego w Rybniku od P4 Sp. z o.oPokaż
2024-01-10 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 435/137 z działką 842/134 w obrębie ewidencyjnym ZebrzydowicePokaż
2024-01-02 Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej RYB1042B przy ul. Krzywoustego, dz. nr. 1499/86 w RybnikuPokaż
2023-12-29 Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych na 2024 rokPokaż
2023-12-29 Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na 2024 rokPokaż
2023-12-27 Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Jankowice zlokalizowanej przy ul. Jastrzębskiej 12 w RybnikuPokaż
2023-12-19 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu przeprowadzenia dodatkowych polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Pod Bukiem” - dot. sezonu 2023/2024Pokaż
2023-12-19 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Obwiedni Południowej (MPZP 69-1)Pokaż
2023-12-19 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Wolnej (MPZP 54-49)Pokaż
2023-12-19 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Frontowej (MPZP 54-48)Pokaż
2023-12-19 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy gen. Józefa Hallera (MPZP 60)Pokaż
2023-12-14 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOS.420.39.2023.KM.5Pokaż
2023-12-05 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu przeprowadzenia dodatkowych polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Pod Bukiem”Pokaż
2023-12-05 Informacja Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój o znaku OŚ-II.6220.31.2023 z dnia 29.11.2023 r.Pokaż
2023-11-29 Zawiadomienie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o wszczęciu postepowania administracyjnego i terminie przeprowadzenia oględzinPokaż
2023-11-24 Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach znak GL.RUZ.4210.173.2023.4.KS_TS z dnia 14 listopada 2023 r.Pokaż
2023-11-24 Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej BT22105 RYBNIK WEST przy ul. Kilińskiego 26 w Rybniku operatora Towerlink Poland Sp. z o.o. z siedzibą w WarszawiePokaż
2023-11-23 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXV.7840.5.13.2023 z dnia 22.11.2023 r.Pokaż
2023-11-22 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działek ewidencyjnych nr 520, 1084/519, 1086/570, 2121/570, 2660/570, 4005/570, 4748/5701, 4749/570, 4750/570, 4751/570, 4752/570, 4753/570, 4754/570, 4755/570, 4757/570, 4761/519, 4762/519, 5603/570 w obrębie ewidencyjnym PopielówPokaż
2023-11-21 zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne -stacja bazowa RYB7107B w Rybniku pod Lasem dz. nr 874/12Pokaż
2023-11-21 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu przeprowadzenia dodatkowego polowania zbiorowego organizowanego przez Koło Łowieckie „Pod Bukiem” - dot. sezonu 2023/2024Pokaż
2023-11-17 Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 1805 (35683N!) RYBNIK_BOGUSZOWICE (KRY_RYBNIK_KOLOKOCINSKA) – operatora Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie położonej przy ul. Kłokocińskiej 51 w RybnikuPokaż
2023-11-16 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOS.420.47.2023 z dnia 15.11.2023 r.Pokaż
2023-11-15 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska sygn. akt WOOS.420.47.2023.AS3.8 z dnia 14.11.2023 r.Pokaż
2023-11-13 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFVIIIa.7570.18.88.2016 z dnia 13.11.2023 r.Pokaż
2023-11-13 Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej RYB1032D przy ul. Jastrzębska 12 RybnikPokaż
2023-11-08 Zgłoszenie instalacji stacji bazowej RYB7108A ul. Przemysłowa dz. 2176/231 operatora P4 Sp. z o.o. Do P4 Sp. z o.o.Pokaż
2023-11-07 Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta RybnikaPokaż
2023-11-07 Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2030 rokuPokaż
2023-11-06 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory sygn. akt IS-ROS.6220.32.2023.KŁ z dnia 02.11.2023 r.Pokaż
2023-10-31 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 1333/54 z działkami 2321/53, 1458/90 w obrębie ewidencyjnym PopielówPokaż
2023-10-31 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr2868/521 z działkami 2877/529, 2876/529, 518, 519, 517, 2866/521, 2869/521, 2655/521 w obrębie ewidencyjnym PopielówPokaż
2023-10-31 Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej RYB1522A operatora P4 Sp. z o.o. położonej przy ul. Brzezińskiej 8a, 44-203 RybnikPokaż
2023-10-30 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Lis” w sezonie 2023/2024Pokaż
2023-10-27 Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 187 (35115N!) RYBNIK_PARUSZOWIEC (KRY_RYBNIK_ROZANSKIEGO) ul. dr. Mariana Różańskiego 14APokaż
2023-10-25 Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 5496( 35153N!) RYBNIK POPIELÓW (KRY_RYBNIK_KONARSKIEGO)Pokaż
2023-10-25 aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 2263 CHWAŁOWICE (35114_KRY_RYBNIK_MAJA) zlokalizowanej przy ul 1 Maja 51Pokaż
2023-10-19 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Raróg” w sezonie 2023/2024Pokaż
2023-10-18 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o znaku GM-I.6220.5.2022 z dnia 18.10.2023 r. w sprawie udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachPokaż
2023-10-17 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory sygn. akt IS-ROS.6220.14.2023.KŁ z dnia 11.10.2023 r.Pokaż
2023-10-17 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonach ulic Cedrowej, Spacerowej i Parkowej (MPZP 54-47)Pokaż
2023-10-17 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Strefowej (MPZP 71)Pokaż
2023-10-16 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o znaku GM-I.6220.17.2023 z dnia 16.10.2023 r. w sprawie udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachPokaż
2023-10-16 Zawiadomienie Ministra Rozwoju i Technologii sygn. akt DLI-VI.7615.152.2023.EK z dnia 06.10.2023 r.Pokaż
2023-10-12 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o znaku GM-I.6220.8.2023 z dnia 12.10.2023 r. w sprawie udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachPokaż
2023-10-05 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Odyniec” w sezonie 2023/2024Pokaż
2023-10-03 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Sportowej (MPZP 54-53)Pokaż
2023-10-03 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonach ulic Dożynkowej i Strzeleckiej (MPZP 69-4)Pokaż
2023-09-26 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Frontowej (MPZP 54-48)Pokaż
2023-09-22 zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej BT24571 RYBNIK CHWAŁOWICEPokaż
2023-09-22 aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 5493 (35420N!) RYBNIK PIASKI (KRY_RYBNIK_SOSNOWA)Pokaż
2023-09-21 planowany pomiar pół elektromagnetycznych - Ul. Brzezińska 8A w RybnikuPokaż
2023-09-21 aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej (35157N!) OSIEDLE NOWINY (KRY_RYBNIK_JOZEFA)Pokaż
2023-09-21 aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 2260 (35687N!) RYBNIK (KRY_RYBNIK_BRZEZINSKA)Pokaż
2023-09-13 Nabór na kandydatów do Rady MuzeumPokaż
2023-09-13 Powiadomienie o planowanym pomiarze pola elektromagnetycznego RYB7108 - Rybnik, ul. Przemysłowa 2bPokaż
2023-09-12 Zamieszczenie informacji o przeprowadzeniu czynności ustalenia przebiegu granic w obrębie RybnikPokaż
2023-09-11 Sprawozdanie z konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika projektu Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Rybniku na lata 2023-2027Pokaż
2023-09-08 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IF/VIII/77242/4/38/11 z dnia 06.09.2023 r.Pokaż
2023-09-05 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika o naborze na członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku (przedstawiciele podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz przedstawiciele innych podmiotów niż określone w ust. 3-4, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej)Pokaż
2023-08-29 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ludwika Zamenhofa (MPZP 54-3)Pokaż
2023-08-24 Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 50262 RYBNIK (35262N! KRY_RYBNIK_JASTRZEBSKA) operatora T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie położonej przy ul. Jastrzębskiej 12 w RybnikuPokaż
2023-08-24 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Pod Bukiem” w sezonie 2023/2024Pokaż
2023-08-22 Konsultacje z mieszkańcami Rybnika projektu Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Rybniku na lata 2023-2027Pokaż
2023-08-21 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Jaźwiec” w sezonie 2023/2024Pokaż
2023-08-17 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Pod Klonem” w sezonie 2023/2024Pokaż
2023-08-16 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Gawra” w sezonie 2023/2024Pokaż
2023-08-16 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Ochojec (MPZP 43)Pokaż
2023-08-14 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFVIIIa.7570.18.88.2016 z dnia 11.08.2023 r.Pokaż
2023-08-11 Korekta aktualizacji zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 50361 RYBNIK (35361 KRY_RYBNIK_GORNOSLASKA ) przy ul. Górnośląskiej Dz. 20705Pokaż
2023-08-11 Korekta aktualizacji zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej operatora Orange Polska S.A. 5519 (3555N!) OCHOJEC (KRY_RYBNIK_OCHOJEC) zlokalizowanej w Rybniku ul. Rybnicka (dz. nr 338/16))Pokaż
2023-08-09 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IF/VIII/77242/14/18/11Pokaż
2023-08-09 Ogłoszenie o sprzedaży motoroweru SYM Orbit 4T.Pokaż
2023-08-08 Wykaz podmiotów, którym udzielona została dotacja z budżetu Miasta Rybnika w roku 2023 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytkówPokaż
2023-08-02 Zamieszczenie informacji o przeprowadzeniu czynności ustalenia przebiegu granic w obrębie KamieńPokaż
2023-08-02 Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej RYB1512B przy ul. Władysława Reymonta 65A-C w Rybniku od P4 Sp. z o.o.Pokaż
2023-07-31 aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 50361 RYBNIK (35361 KRY_RYBNIK_GORNOSLASKA ) przy ul. Górnośląskiej Dz. 20700/5Pokaż
2023-07-27 Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej operatora ORANGE POLSKA S.A. (35551N) OCHOJEC (KRY_RYBNIK_OCHOJEC) zlokalizowanej w Rybniku ul. Rybnicka (dz. nr 338/1) Od: NetWorkS! Sp. z o.o.Pokaż
2023-07-21 Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny sygn. akt ZKO.6220.2.2023 z dnia 20.07.2023 r.Pokaż
2023-07-18 Obwieszczenie sygn. akt IFXIII.747.59.2023 z dnia 18.07.2023 r. w sprawie inwestycji pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 8.4 MPa - odgałęzienie do bloku gazowo - parowego w Rybniku wraz z budową Stacji Pomiarowej Rybnik"Pokaż
2023-07-18 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 54-4)Pokaż
2023-07-17 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory sygn. akt IS-ROS.6220.16.2023.KŁ z dnia 14.07.2023 r.Pokaż
2023-07-17 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory sygn. akt IS-ROS.6220.14.2023.KŁ z dnia 13.07.2023 r.Pokaż
2023-07-11 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującego cztery obszary w rejonach ulic: Energetyków, Żołędziowej, Ogrodowej i Radziejowskiej (MPZP 66)Pokaż
2023-07-11 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Komunalnej, Błękitnej, Przejazdowej, Chwałowickiej i Prostej (MPZP 54-13)Pokaż
2023-07-10 Ustalenie przebiegu granic nieruchomości działki 369/33 z działką 370/33 położonej w obrębie ewidencyjnym RybnikPokaż
2023-06-30 Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej RYB1522A operatora P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie położonej przy ul. Brzezińskiej 8a w RybnikuPokaż
2023-06-26 Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorks!Pokaż
2023-06-23 Zawiadomienie sygn. akt OE-RG.7440.2.2023 o wydaniu decyzji- PRG budowa gazociągu RybnikPokaż
2023-06-22 Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny sygn. kat ZKO.6220.2.2023 z dnia 15.06.2023 r.Pokaż
2023-06-21 Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 2261 RYBNIK TEATR (35415_KRY_RYBNIK_SAINTVALLIER) – obecnie 1749 (35415N!) RYBNIK TEATR (KRY_RYBNIK_SAINTVALLIER) operatora Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie położonej przy ul. Saint Vallier 1 w RybnikuPokaż
2023-06-21 Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 2357 (35156N!) RYBNIK TANGER (KRY_RYBNIK_GUNWALDZKA) – obecnie 2542 (35156N!) RYBNIK TANGER (KRY_RYBNIK_GUNWALDZKA) operatora Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie położonej przy ul. Grunwaldzkiej 18 w RybnikuPokaż
2023-06-20 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Przemysłowej, Złotej, Mglistej i Rybackiej (MPZP 54-39)Pokaż
2023-06-19 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w Katowicach sygn. akt IF/VIII/77242/14/18/11 z dnia 16.06.2023 r.Pokaż
2023-06-19 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w Katowicach sygn. akt IF/VIII/77242/4/38/11z dnia 15.06.2023 r.Pokaż
2023-06-15 Ogłoszenie wyników otwartego naboru Partnerów do Projektu partnerskiego na wsparcie społeczności lokalnej w procesie sprawiedliwej transformacjiPokaż
2023-06-14 Zaświadczenie o braku podstawo do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 7 czerwca 2023 r. dotyczącego instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne – instalacji radiokomunikacyjnej operatora P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, oznaczonej RYB7106A zlokalizowanej przy ul. 3 Maja 30A, 44-200 Rybnik.Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej RYB1024B zlokalizowanej przy ul. Wodzisławskiej 112 w Rybniku przez operatora P4 Sp. z o.o.Pokaż
2023-06-14 Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej RYB7016A zlokalizowanej przy ul. 3 Maja 30A w Rybniku od operatora P4 Sp. z o.o.Pokaż
2023-06-13 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.9.2023 z dnia 12.06.2023 r.Pokaż
2023-06-07 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o podjęciu uchwały nr 124/LXV/2023 z dn. 25.05.2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia GPRPokaż
2023-05-31 Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego, znak sprawy OE-RG.7440.2.2023, z dnia 25.05.2023 r.Pokaż
2023-05-26 Zawiadomienie OE-RG.7440.2.2023 o zakończeniu postępowania - PRG- budowa gazociągu RybnikPokaż
2023-05-24 Decyzja - odmowa ograniczenia sposobu korzystania z działek nr 2299/58, 2316/57 i 2313/65Pokaż
2023-05-19 Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów do projektu na wsparcie społeczności lokalnej w procesie sprawiedliwej transformacjiPokaż
2023-05-17 Wykaz podmiotów którym udzielono pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w 2022 rokuPokaż
2023-05-17 Wykaz podmiotów którym udzielono pomocy publicznej w 2022 rokuPokaż
2023-05-17 Pokaż
2023-05-15 Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej operatora Towerlink Poland Sp. z o.o. BT20873 RYBNIK_KLOKOCINSKA_A2_52174 zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Kłokocińskiej 51Pokaż
2023-05-09 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Kolberga (MPZP 67)Pokaż
2023-05-09 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Kłokocińskiej (MPZP 68)Pokaż
2023-05-08 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.747.59.2023 z dnia 04.05.2023 r.Pokaż
2023-05-08 Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej operatora Towerlink Poland Sp. z o.o. BT26298 RYBNIK GOTARTOWICE zlokalizowanej przy ul. Jaśminowej dz. nr 582/56 w RybnikuPokaż
2023-05-05 Korekta aktualizacji zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej operatora T-Mobile Polska S.A. 50421 (35421N!) KRY_RYBNIK_PODLASEM zlokalizowanej w RybnikuPokaż
2023-05-05 Informacja na temat incydentu bezpieczeństwa.Pokaż
2023-04-28 zawiadomienie o wszczęciu i zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania - działka nr 2299/58, 2316/57 i 2313/65Pokaż
2023-04-25 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar Strefy Usług dla Biznesu w Rybniku (MPZP 54-34)Pokaż
2023-04-25 umorzenie postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości przy ul. Niepodległości, oznaczonej ewidencyjnie jako działki 3137/69 i 3138/69Pokaż
2023-04-20 Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej operatora T-Mobile Polska S.A. 50421 (35421N!) KRY_RYBNIK_PODLASEM zlokalizowanej w RybnikuPokaż
2023-04-19 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jastrzębia- Zdroju sygn. akt OŚ-II.6220.21.2022 z dnia 14.04.2023 r.Pokaż
2023-04-17 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFIII.746.55.2022Pokaż
2023-04-11 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Ochojec (MPZP 43)Pokaż
2023-04-04 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory sygn. akt IS-ROS.6220.27.2022.KŁ z dnia 03.04.2023 r.Pokaż
2023-04-04 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IF/VIII/77242/11/74/10 z dnia 30.03.2023 r.Pokaż
2023-04-04 Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta RybnikaPokaż
2023-04-03 Zaświadczenie o braku podstawo do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 20 marca 2023 r. dotyczącego instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne – instalacji radiokomunikacyjnej operatora Towerlink Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, oznaczonej BT26295 RYBNIK BOGUSZOWICE OSIEDLE zlokalizowanej przy ul. Lompy 18, 44-253 Rybnik.Pokaż
2023-03-29 zawiadomienie o wszczęciu i zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania - działka nr 3137/69 i 3138/69Pokaż
2023-03-28 Ogłoszenie wstępne - wykonywanie przewozów w komunikacji miejskiej na liniach o charakterze regularnym, w oparciu o przekazany przez Zamawiającego rozkład jazdy na wskazanej linii lub wskazanych liniach (okres: 10 lat od marca 2024).Pokaż
2023-03-28 Ogłoszenie wstępne - wykonywanie przewozów w komunikacji miejskiej na liniach o charakterze regularnym, w oparciu o przekazany przez Zamawiającego rozkład jazdy na wskazanej linii lub wskazanych liniach (okres: 36 miesięcy od marca 2024).Pokaż
2023-03-28 Ogłoszenie wstępne - wykonywanie przewozów w komunikacji miejskiej na liniach o charakterze regularnym, w oparciu o przekazany przez Zamawiającego rozkład jazdy na wskazanej linii lub wskazanych liniach (okres: 48 miesięcy od marca 2024).Pokaż
2023-03-28 Ogłoszenie wstępne - wykonywanie przewozów w komunikacji miejskiej na liniach o charakterze regularnym, w oparciu o przekazany przez Zamawiającego rozkład jazdy na wskazanej linii lub wskazanych liniach (okres: 72 miesiące od marca 2024).Pokaż
2023-03-28 Korekta zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej operatora Towerlink Poland Sp. z o.o. BT26295 RYBNIK BOGUSZOWICE OSIEDLE zlokalizowanej przy ul. Lompy 18 w RybnikuPokaż
2023-03-24 Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej operatora Towerlink Poland Sp. z o.o. BT26295 RYBNIK BOGUSZOWICE OSIEDLE zlokalizowanej przy ul. Lompy 18 w Rybniku Do: Towerlink Poland Sp Z o.o.Pokaż
2023-03-22 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7821.16.2022Pokaż
2023-03-21 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującego pięć obszarów w rejonach ulic: Cisowej, Skowronków, Bratków, Cypriana Kamila Norwida, Bolesława Śmiałego (MPZP 72)Pokaż
2023-03-21 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Strefowej (MPZP 71)Pokaż
2023-03-20 Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacjiPokaż
2023-03-14 Ogłoszenie wstępne w trybie art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy o publicznym transporcie drogowym dot. przewozów autobusowych jednym autobusem do 30 miejscPokaż
2023-03-08 Zawiadomienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach sygn. akt K-RD.5140.20.2023.MBPokaż
2023-03-03 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach sygn. akt K-AR.5161.203.2022.MNPokaż
2023-02-27 Wykaz decyzji komunalizacyjnych 1.01.2022 r. - 31.12.2022 r.Pokaż
2023-02-24 Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sygn. akt ZKO.6220.8.2021Pokaż
2023-02-23 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rydułtowy sygn. akt OS.6220.000005.2022Pokaż
2023-02-23 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadomienie sygn. akt GL.RUZ.4210.237.2022.3.KS/TSPokaż
2023-02-15 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFIII.746.55.2022Pokaż
2023-02-14 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej centrum miasta (MPZP 70)Pokaż
2023-02-03 Wojewoda Śląski obwieszczenie sygn. akt IFVIIIa.7570.18.133.2016Pokaż
2023-02-03 STATYSTYKA ZDAWALNOŚCI OSK 01.01.2022-31.12.2022Pokaż
2023-02-03 Śląski Urząd Wojewódzki obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji sygn. akt IFXV.7840.5.16.2022Pokaż
2023-01-19 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacjiPokaż
2023-01-19 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie sprzedaży węgla kamiennego na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych na terenie miasta RybnikaPokaż
2023-01-16 Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na 2023 rokPokaż
2023-01-16 Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych na 2023 rokPokaż
2023-01-12 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacjiPokaż
2022-12-20 Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - LeszczynyPokaż
2022-12-20 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującego cztery obszary w rejonach ulic: Energetyków, Żołędziowej, Ogrodowej i Radziejowskiej (MPZP 66)Pokaż
2022-12-14 ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z działek 2299/58, 2316/57, 2313/65Pokaż
2022-12-13 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie odmowy zwrotu nieruchomości położonych w Jastrzębiu-ZdrojuPokaż
2022-12-13 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar Strefy Usług dla Biznesu w Rybniku (MPZP 54-34)Pokaż
2022-12-13 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Komunalnej, Błękitnej, Przejazdowej, Chwałowickiej i Prostej (MPZP 54-13)Pokaż
2022-12-13 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Towerlink Poland Sp. z o.o. BT_20557 RYBNIK NOWINY ORANGE, ul. Św. Józefa 30Pokaż
2022-12-13 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika (MPZP 69)Pokaż
2022-12-13 ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z działek 3137/69, 3138/69Pokaż
2022-12-08 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu przeprowadzenia dodatkowych polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Pod Bukiem”Pokaż
2022-12-06 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXV.7840.5.16.2022 z dnia 1 grudnia 2022 r.Pokaż
2022-11-23 Obwieszczenie Burmistrza Miasta RydułtowyPokaż
2022-11-16 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej 1805 (35683N!) RYBNIK_BOGUSZOWICE (KRY_RYBNIK_KLOKOCINSKA) operatora Orange Polska S.A., ul. Kłokocińska 51, 44-251 RybnikPokaż
2022-11-10 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 2874/237 z działką 2873/237 w obrębie ewidencyjnym KamieńPokaż
2022-11-09 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gliwice dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa lakierni proszkowej w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 116 c”.Pokaż
2022-11-08 Konsultacje z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Miastem Rybnikiem a Miastem Żory.Pokaż
2022-11-08 Korekta do aktualizacji zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej 53721 RYBNIK (35721N! KRY_RYBNIK_REYMONTA) operatora T-Mobile Polska S.A., ul. Reymonta 63, 44-200 RybnikPokaż
2022-11-03 Wyłonienie Partnera wiodącego, Partnera branżowego i Partnera/Partnerów dodatkowych w ramach Konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)Pokaż
2022-10-25 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej 53721 RYBNIK (35721N! KRY_RYBNIK_REYMONTA) operatora T-Mobile Polska S.A., ul. Reymonta 63, 44-200 RybnikPokaż
2022-10-25 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej 50262 RYBNIK (35262N! KTY_RYBNIK_JASTRZEBSKA) operatora T-Mobile Polska S.A. przy ul. Jastrzębskiej 12, 44-253 RybnikPokaż
2022-10-18 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 2741/420 z działkami:429, 2193/416, 2783/231, 2782/231, 2742/420 w obrębie ewidencyjnym PopielówPokaż
2022-10-17 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonach ulic: Bratków, Cisowej i Skowronków (MPZP 54-36)Pokaż
2022-10-17 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonach ulic Mikołaja Reja i Dworek (MPZP 65)Pokaż
2022-10-17 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ignacego Mościckiego (MPZP 54-42)Pokaż
2022-10-12 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 232/10 i 633/10 z działkami: 627/9, 635/10 w obrębie ewidencyjnym Niewiadom DolnyPokaż
2022-10-10 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej BT22108 GÓRKA operatora Towerlink Poland Sp. z o.o. przy ul. Podmiejskiej 1, 44-207 RybnikPokaż
2022-10-10 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory IS-ROS.6220.27.2022.KŁ z dnia 04.10.2022 r.Pokaż
2022-10-05 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 212/60 z działkami: 646/88, 771/50 oraz działki 51 w obrębie ewidencyjnym KamieńPokaż
2022-09-26 Obwieszczenie IFXV.7840.5.12.2022 z dnia 23 września 2022 r.Pokaż
2022-09-20 Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej TON Katowice Rybnik ul. PodmiejskaPokaż
2022-09-13 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 37-6)Pokaż
2022-09-13 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonach ulic: Bratków, Cisowej i Skowronków (MPZP 54-36).Pokaż
2022-09-13 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej RYB1043B operatora P4 Sp. z o.o., ul. Borki 37A, 44-200 RybnikPokaż
2022-09-12 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 646/88 z działką: 210/61, w obrębie ewidencyjnym KamieńPokaż
2022-09-08 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej RYB1017E operatora P4 Sp. z o.o., ul. Budowlanych 61A, 44-200 RybnikPokaż
2022-09-01 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora RYB1002E P4 Sp. z o.o., ul. Cegielniana 14, 44-200 RybnikPokaż
2022-08-30 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Cypriana Kamila Norwida (MPZP 54-19)Pokaż
2022-08-29 Obwieszczenie PM dotyczące planu polowańPokaż
2022-08-29 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działek ewidencyjnych nr 5606/172, 498/54 z działkami: 2995/241, 408/242, 409/243, 410/244, 203/17, 191/7, 195/11 w obrębie ewidencyjnym Rybnik..Pokaż
2022-08-26 Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej BT20873 Rybnik ul. Kłokocińska 51Pokaż
2022-08-26 Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 2001, 3 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czerwionce - Leszczynach przy ul. Piekarniczej, na działkach o nr: 3105/89, 3106/89, 3110/95, 3246/89, 3250/89, 3254/89, 3256/97, 3258/97, 3260/97, 3264/114 i 3266/116"Pokaż
2022-08-24 Decyzja PMR w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z działki nr 111Pokaż
2022-08-17 Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu sprawyPokaż
2022-08-17 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Nr RYB5007D, ul. Komisji Edukacji Narodowej dz. 744/91Pokaż
2022-08-11 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Nr RYB1007B, ul. Wyzwolenia 8Pokaż
2022-07-26 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Jaśminowej, Wolnej, Gotartowickiej, Szybowcowej, Jutrzenki (MPZP 54-31)Pokaż
2022-07-26 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego (MPZP 54-27)Pokaż
2022-07-26 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Sportowej (MPZP 54-40)Pokaż
2022-07-20 Pokaż
2022-07-18 Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o znaku OE-RG.7430.4.2022 z dnia 14.07.2022 r.Pokaż
2022-07-15 Ogłoszenie - obwieszczenie Wojewody Śl. IFIII.746.15.2022Pokaż
2022-07-14 zawiadomienie o wszczęciu i zakończeniu postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z działki nr 111Pokaż
2022-07-12 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Skowronków, Samotnej, Żorskiej i Hotelowej (MPZP 64)Pokaż
2022-06-22 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Towerlink Poland Sp. z o.o. BT_20557 RYBNIK NOWINY ORANGE, ul. Św. Józefa 30Pokaż
2022-06-21 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange S. A. 35420N!, RYBNIK PIASKI ul. Sosnowa 7Pokaż
2022-06-14 Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o znaku OE-RG.7430.4.2022 z dnia 09.06.2022 r.Pokaż
2022-06-14 Obwieszczenie o oględzinach nieruchomościPokaż
2022-06-13 Wykaz podmiotów którym udzielono pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w 2021 rokuPokaż
2022-06-13 Wykaz ulg w 2021 rokuPokaż
2022-06-13 Wykaz podmiotów którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku.Pokaż
2022-06-07 Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta RybnikaPokaż
2022-05-26 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonach ulic Poligonowej i Granicznej (MPZP 54-43)Pokaż
2022-05-17 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Składowej (MPZP 27-2)Pokaż
2022-05-17 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Skowronków, Samotnej, Żorskiej i Hotelowej (MPZP 64)Pokaż
2022-05-11 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.747.3.2022 z dnia 06.05.2022 r.Pokaż
2022-04-27 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. RYB1007 B, ul. Wyzwolenia 8Pokaż
2022-04-26 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Składowej (MPZP 62)Pokaż
2022-04-26 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonach ulic: Racławickiej, Obwiedni Południowej, Kolejowej i Strąkowskiej (MPZP 54-24)Pokaż
2022-04-26 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Gliwickiej i Brzezińskiej (MPZP 37-5)Pokaż
2022-04-26 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Cichej (MPZP 63)Pokaż
2022-04-25 Decyzja PMR w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z działki nr 1556/225Pokaż
2022-04-19 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.747.3.2022 w sprawie "Budowa gazociągu Gotartowice - Rybnik wraz z infrastruktury niezbędną do jego obsługi na terenie województwa śląskiego".Pokaż
2022-04-19 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Towerlink Poland sp. z o.o. BT20328 RADLIN , ul. Sportowa 109Pokaż
2022-04-15 Ogłoszenie o naborze na stanowiska członków Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w RybnikuPokaż
2022-04-14 Decyzja PMR w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z działki 1547/225Pokaż
2022-04-13 Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o znaku OE-RG.7430.4.2022 z dnia 08.04.2022 r.Pokaż
2022-04-13 "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim"Pokaż
2022-04-13 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych.Pokaż
2022-04-12 Publikacja informacji Prezydenta Miasta Rybnika o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoPokaż
2022-04-11 Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o znaku OE-RG.7430.4.2022 z dnia 07.04.2022 r.Pokaż
2022-03-30 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Nr RYB1514F, ul. Sportowa 109Pokaż
2022-03-29 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar Strefy Usług dla Biznesu w Rybniku (MPZP 54-34)Pokaż
2022-03-29 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Cypriana Kamila Norwida (MPZP 54-19)Pokaż
2022-03-22 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Skowronków, Samotnej, Żorskiej i Hotelowej (MPZP 64)Pokaż
2022-03-22 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Jesiennej i Stanisława Małachowskiego (MPZP 54-44)Pokaż
2022-03-18 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory sygn. akt IS.6220.35.2021.KŁ z dnia 14.03.2022 r.Pokaż
2022-03-15 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Tkoczów (MPZP 61)Pokaż
2022-03-15 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Kolberga (MPZP 67)Pokaż
2022-03-15 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Kłokocińskiej (MPZP 68)Pokaż
2022-03-10 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Nr RYB1514F, ul. Sportowa 109Pokaż
2022-03-03 drugi nabór przedsiębiorstw gastronomicznychPokaż
2022-03-01 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Kolberga (MPZP 67)Pokaż
2022-03-01 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Wyzwolenia, Budowlanych i Wawelskiej (MPZP 54-37)Pokaż
2022-03-01 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Jabłoniowej (MPZP 54-16)Pokaż
2022-02-17 Korekta do aktualizacji zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT-20588 Rybnik_Zamysłów w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 123Pokaż
2022-02-16 Pokaż
2022-02-15 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.747.3.2022 w ramach zadania: "Budowa gazociągu Gortatowice - Rybnik wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa śląskiego"Pokaż
2022-02-15 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości - działki nr 704/78 oraz 258/77Pokaż
2022-02-14 Nabór przedsiębiorstw gastronomicznychPokaż
2022-02-03 Decyzja o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za działkę 705/75 łącznik ul. Sportowa i GórnośląskaPokaż
2022-02-03 STATYSTYKA ZDAWALNOŚCI OSK 01.01.2021-31.12.2021Pokaż
2022-02-02 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Towerlink Poland Sp. z o.o. BT24253 na wieży stalowej Rybnik Niedobczyce przy ul. Górnośląskiej 21Pokaż
2022-02-02 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. RYB1042_B przy ul. KrzywoustegoPokaż
2022-02-02 Nabór przedsiębiorstw gastronomicznychPokaż
2022-01-25 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonach ulic: Bolesława Krzywoustego, Poligonowej i Długiej (MPZP 54-25)Pokaż
2022-01-19 Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Muzeum im. o. Emila Drobnego w RybnikuPokaż
2022-01-14 INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA O ZAKOŃCZENIU MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW MIASTA RYBNIKA DLA OBRĘBU CHWAŁĘCICE I NIEWIADOM DOLNYPokaż
2021-12-29 Pokaż
2021-12-29 Pokaż
2021-12-23 Decyzja PMR w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z działki nr 2332/32Pokaż
2021-12-21 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej, Adolfa Dygasińskiego, Uroczej, Kłokocińskiej, Zadumy (MPZP 54-33)Pokaż
2021-12-21 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Rozstajnej, Kazimierza Wielkiego, Stefana Batorego, Górnośląskiej, Żwirowej, Ignacego Daszyńskiego (MPZP 54-32)Pokaż
2021-12-21 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Jaśminowej, Wolnej, Gotartowickiej, Szybowcowej, Jutrzenki (MPZP 54-31)Pokaż
2021-12-21 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Osiedle Krakusa, Św. Józefa, Smolnej, Karola Miarki, Żorskiej, Pogodnej (MPZP 54-30)Pokaż
2021-12-21 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Wiktora Poloczka, Komisji Edukacji Narodowej, Morwowej, Podhalańskiej, Podleśnej, Hotelowej (MPZP 54-29)Pokaż
2021-12-21 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Rudzkiej, Bronisława Czecha, Bratków, Majątkowej, Lipowej (MPZP 54-28)Pokaż
2021-12-16 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Towerlink Poland Sp. z o.o. BT_26301 Rybnik Kolonia Daszyńskiego przy ul. Wodzisławskiej 243Pokaż
2021-12-13 Decyzja PMR w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z działki nr 1538/224Pokaż
2021-12-13 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującego cztery obszary w rejonach ulic: Energetyków, Żołędziowej, Ogrodowej i Radziejowskiej (MPZP 66)Pokaż
2021-12-10 Obwieszczenie Burmistrza Radlina z dnia 30.11.2021 r. o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji w sprawie nakazania osobie fizycznej , której działanie negatywnie oddziaływuje na środowisko, wykonania w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia w wyniku eksploatacji kotła grzewczego w budynku przy ul. Sławików 9a w Rybniku.Pokaż
2021-12-07 Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu "Strategii rozwoju miasta Rybnika "Rybnik 2030". Pierwszy krok transformacji" prowadzonych w dniach 29 października - 3 grudnia 2021 r.Pokaż
2021-12-07 Decyzja PMR w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z działki nr 329/42 oraz działki nr 671/53Pokaż
2021-12-07 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Jankowickiej (MPZP 29-1)Pokaż
2021-12-06 Aktualizacji zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. RYB1033A ul. Sosnowa 5Pokaż
2021-12-06 Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej BT20873 przy ul. Kłokocińskiej 51Pokaż
2021-12-06 Wykaz gminnych nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do zbyciaPokaż
2021-12-02 Obwieszczenie Burmistrza Radlina z dnia 30.03.2021 r. o zakończeniu postępowania w sprawie nakazania osobie fizycznej , której działanie negatywnie oddziaływuje na środowisko, wykonania w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia w wyniku eksploatacji kotła grzewczego w budynku przy ul. Sławików 9a w Rybniku.Pokaż
2021-11-30 Opinia dotycząca sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie, określonych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie 2030, w projekcie Strategii Rozwoju Miasta Rybnika. Rybnik 2030. Pierwszy krok transformacji.Pokaż
2021-11-29 Wyniki naboru grantowego na wymianę źródeł ciepła - edycja IIPokaż
2021-11-29 Obwieszczenie Prezydenta o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawyPokaż
2021-11-29 Decyzja PMR w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z działki nr 1566/229Pokaż
2021-11-26 Aktualizacji zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. RYB1039D przy ul. Jaśminowej dz. nr 582Pokaż
2021-11-26 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. RYB1029D przy ul. Szulika 7Pokaż
2021-11-26 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. RYB1026A przy ul. Rymera 4Pokaż
2021-11-26 Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum im. o. Emila Drobnego w RybnikuPokaż
2021-11-24 Decyzja PMR w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z działki nr 617/212Pokaż
2021-11-23 Obwieszczenie_Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Strategii rozwoju miasta Rybnika "Rybnik 2030". Pierwszy krok transformacji."Pokaż
2021-11-23 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy 3 Maja (MPZP 54-23 etap II)Pokaż
2021-11-19 Decyzja PMR w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z działki nr 1520/221Pokaż
2021-11-19 Decyzja PMR w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z działki nr 1541/224Pokaż
2021-11-18 Obwieszczenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii sygn. akt DLI-I.7621.8.2019.PS.17(IM) (DLI-I.4621.20.2018)Pokaż
2021-11-16 Zawiadomienie o wszczęciu i zakończeniu postepowania o ograniczenie sposobu korzystania z działki nr 473/100Pokaż
2021-11-16 Zawiadomienie o wszczęciu i zakończeniu postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z działki nr 2332/32Pokaż
2021-11-16 Zawiadomienie o wszczęciu i zakończeniu postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z działki nr 1538/224Pokaż
2021-11-16 ogłoszenie wyników otwartego naboru partnerów - StratKITPokaż
2021-11-15 Decyzja PMR w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z działki nr 265/73Pokaż
2021-11-10 Decyzja PMR w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z działki nr 261/76Pokaż
2021-11-08 Informacja o wyłożeniu do wglądu projektu opisowo - kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Chwałęcice oraz Niewiadom Dolny, w mieście RybnikPokaż
2021-11-08 Informacja o wyłożeniu do wglądu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Chwałęcice i Niewiadom Dolny w mieście Rybnik.Pokaż
2021-11-08 Zawiadomienie o wstrzymaniu biegu terminów załatwiania spraw prowadzonych w Wydziale Architektury przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.Pokaż
2021-11-03 Zawiadomienie o wszczęciu i zakończeniu postępowania - ograniczenie sposobu korzystania z działki nr 1612/232Pokaż
2021-10-29 Konsultacje projektu "Strategii rozwoju miasta Rybnika "Rybnik 2030". Pierwszy krok transformacji".Pokaż
2021-10-28 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr RYB1512_B, ul. Reymonta 65A-B-CPokaż
2021-10-27 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości - działki nr 329/42 i 671/53Pokaż
2021-10-21 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.747.26.2021 o wszczęciu postępowania „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia".Pokaż
2021-10-20 Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów - pilotaż w projekcie StratKITPokaż
2021-10-15 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 1765/120 z działką 1040/120 w obrębie ewidencyjnym NiedobczycePokaż
2021-10-14 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonach ulic Mikołaja Reja i Dworek (MPZP 65)Pokaż
2021-10-14 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Skowronków, Samotnej, Żorskiej i Hotelowej (MPZP 64)Pokaż
2021-10-14 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Cichej (MPZP 63)Pokaż
2021-10-07 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A.. Nr 53640 (35640N!) KRY_RYBNIK_GLIWICKAPokaż
2021-10-06 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z działki nr 1566/229Pokaż
2021-10-05 Zawiadomienie o wszczęciu i zakończeniu postepowania o ograniczenie sposobu korzystania z działki nr 261/76Pokaż
2021-10-05 Zawiadomienie o wszczęciu i zakończeniu postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z działki nr 265/73Pokaż
2021-10-05 Zawiadomienie o wszczęciu i zakończeniu postepowania o ograniczenie sposobu korzystania z działki nr 1541/224Pokaż
2021-10-05 Zawiadomienie o wszczęciu i zakończeniu postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z działki nr 1520/221Pokaż
2021-10-05 Zawiadomienie o wszczęciu i zakończeniu postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z działki nr 617/212Pokaż
2021-10-05 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr RYB5007_D, ul. Komisji Edukacji Narodowej, dz. 74491Pokaż
2021-09-30 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z działek nr 329/42 i 671/53 - ul. RacławickaPokaż
2021-09-22 Decyzja Prezydenta Miasta - udostępnienie działki nr 3521/707Pokaż
2021-09-22 Decyzja Prezydenta Miasta - udostępnienie działki nr 3467/53Pokaż
2021-09-22 Decyzja Prezydenta Miasta - udostępnienie działki nr 2215/796Pokaż
2021-09-22 Decyzja Prezydenta Miasta - udostępnienie działki nr 3503/732Pokaż
2021-09-22 Decyzja Prezydenta Miasta - udostępnienie działki nr 2690/570Pokaż
2021-09-22 Decyzja Prezydenta Miasta - udostępnienie działki nr 3505/731Pokaż
2021-09-22 Decyzja Prezydenta Miasta - udostępnienie działek nr 2707/567 oraz 5548/567Pokaż
2021-09-22 Decyzja Prezydenta Miasta - udostępnienie działki nr 2211/796Pokaż
2021-09-20 Koncepcja funkcjonowania Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybnik na lata 2021-2025Pokaż
2021-09-20 Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Zabytkowej Kopalni Ignacy w RybnikuPokaż
2021-09-07 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Szybowcowej (MPZP 54-18)Pokaż
2021-08-25 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej BT-20588 Rybnik_Zamysłów w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 123Pokaż
2021-08-24 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Jaźwiec” w sezonie 2021/2022Pokaż
2021-08-23 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Pod Bukiem” w sezonie 2021/2022Pokaż
2021-08-20 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory sygn. akt IS.6220.17.2021.KŁ z dnia 16.08.2021.Pokaż
2021-08-19 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 24 z działkami 25 i 26 w obrębie Chwałęcice.Pokaż
2021-08-13 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 78 z działkami 79 i 75 w obrębie Chwałęcice.Pokaż
2021-08-10 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działek ewidencyjnych nr 249/83, 252/82 z działkami: 273/117, 250/83, w obrębie ewidencyjnym Niewiadom Dolny.Pokaż
2021-08-10 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Gawra” w sezonie 2021/2022Pokaż
2021-08-10 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Pod Klonem” w sezonie 2021/2022Pokaż
2021-08-03 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT22107_Rybnik_East w Rybniku, przy ul. Brzezińskiej 8aPokaż
2021-08-03 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 31)Pokaż
2021-07-27 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT_22105 Rybnik_West w Rybniku, przy ul. Kilińskiego 26Pokaż
2021-07-27 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT24272 Rybnik Północ w Rybniku, przy ul. Gliwickiej 72Pokaż
2021-07-27 Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla sześciu obszarów określonych w uchwale nr 730/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika, zmienionej uchwałą nr 772/XLIX/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 czerwca 2018 r.Pokaż
2021-07-23 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku o znaku WOOŚ.420.29.2020.JKS.48 z dnia 21.7.2021 r.Pokaż
2021-07-21 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. RYB1514_F w Rybniku, przy ul. Sportowej 109Pokaż
2021-07-21 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. RYB2008_A w Rybniku, przy ul. Lompy 18Pokaż
2021-07-21 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. RYB1038_D w Rybniku, przy ul. Kościuszki 29aPokaż
2021-07-21 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o.RYB1002_E w Rybniku, ul. Cegielniana 14Pokaż
2021-07-21 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. RYB1023_B w Rybniku, przy ul. Chwałowickiej 13Pokaż
2021-07-19 Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zabytkowej Kopalni IgnacyPokaż
2021-07-13 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Składowej (MPZP 62)Pokaż
2021-07-13 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Tkoczów (MPZP 61)Pokaż
2021-07-13 Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej BT_20411 Rybnik_Osiedle_Sławików w Rybniku, przy ul. Zebrzydowickiej 3Pokaż
2021-07-12 Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej BT_22106 Rybnik_Centrum w Rybniku, przy ul. Saint Vallier 1Pokaż
2021-07-12 Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej BT_244442_Rybnik_Maroko-Nowiny w Rybniku, przy ul. Orzepowickiej 15aPokaż
2021-07-12 Ogłoszenie z Sądu Rejonowego w Rybniku sygn. akt I Ns 169/21Pokaż
2021-07-12 Ogłoszenie z Sądu Rejonowego w Rybniku sygn. akt I Ns 167/21Pokaż
2021-07-09 ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z działek 329/42 i 671/53Pokaż
2021-07-08 Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych z wykonaniem wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu w kraju w latach 2020-2024.Pokaż
2021-07-08 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. nr RYB1031B przy ul. Kłokocińskiej 51 w RybnikuPokaż
2021-07-08 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. nr RYB1029D przy ul. Szulika 7 w RybnikuPokaż
2021-07-08 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. nr RYB5006c przy ul. Rybnickiej 18 w RybnikuPokaż
2021-07-08 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.442.1.2018.EJ.6 z 02.07.2021Pokaż
2021-07-07 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udostępnienie nieruchomości - działka nr 2690/570Pokaż
2021-07-07 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udostępnienie nieruchomości - działka nr 2211/796Pokaż
2021-07-07 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udostępnienie nieruchomości - działki nr 5548/567 ; 2707/567Pokaż
2021-07-07 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udostępnienie nieruchomości - działka nr 2215/796Pokaż
2021-07-07 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udostępnienie nieruchomości - działka nr 3467/53Pokaż
2021-07-07 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udostępnienie nieruchomości - działka nr 3521/707Pokaż
2021-07-05 Zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. RYB1042BPokaż
2021-07-05 Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości działka nr 6 - decyzja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2021-06-29 Korekta - Lista inwestycji zakwalifikowanych do realizacji w ramach projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika", dofinansowanego ze środków RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020."Pokaż
2021-06-29 Lista inwestycji niezakwalifikowanych do realizacji w ramach projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika", dofinansowanego ze środków RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.Pokaż
2021-06-23 Lista inwestycji zakwalifikowanych do realizacji w ramach projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika", dofinansowanego ze środków RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020."Pokaż
2021-06-09 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o znaku DOOŚ-WDŚZOO.420.46.2020.KN.10 z dnia 28.5.2021 r. w sprawie przedsięwzięcia pn.: Udostępnianie i wydobywanie węgla kamiennego ze złoża ParuszowiecPokaż
2021-06-02 Postanowienie o zmianie terminu załatwienia sprawy Ek-I.6220.36.2020Pokaż
2021-06-02 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXV.7840.7.2.2021Pokaż
2021-05-21 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.226.2021.JPŁ z dnia 14.5.2021 r.Pokaż
2021-05-21 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.175.2020.AK/JPŁ z dnia 18.5.2021 r.Pokaż
2021-05-19 Pokaż
2021-05-19 Pokaż
2021-05-19 Pokaż
2021-05-19 Obwieszczenie Prezydent Miasta Żory IS.6220.17.2021.IG z dnia 14.05.2021 r.Pokaż
2021-05-17 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB5006c w Rybniku, przy Rybnicka 18Pokaż
2021-05-11 Zgłoszenie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1039D w Rybniku, przy ul. JaśminowejPokaż
2021-05-11 Postanowienie o zmianie terminu załatwienia sprawy Ek-I.6220.5.2021Pokaż
2021-05-11 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o znaku Ek-I.6220.5.2021Pokaż
2021-05-10 Obwieszczenie Burmistrza i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 04.05.2021 r. o znakach ZKO.6220.1.2021Pokaż
2021-05-07 Postanowienie o zmianie terminu załatwienia sprawy Ek-I.6220.1.2021Pokaż
2021-05-07 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o znaku Ek-I.6220.1.2021Pokaż
2021-05-04 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Kowalczyka i Rybackiej (MPZP 49)Pokaż
2021-04-28 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.645.2020.KP z dnia 23.4.2021 r.Pokaż
2021-04-27 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Modrzewiowej, Gotartowickiej, Skowronków, Jodłowej i Przemysłowej (MPZP 54-21)Pokaż
2021-04-27 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy gen. Józefa Hallera (MPZP 60)Pokaż
2021-04-27 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Marii Skłodowskiej-Curie (MPZP 59)Pokaż
2021-04-26 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.43.2021.KBK z dnia 20.4.2021 r.Pokaż
2021-04-26 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.105.2021.KBK z dnia 20.4.2021 r.Pokaż
2021-04-26 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory ws."Budowy gazociągu Gotartowice-Rybnik wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa Śląskiego (UP/00359229)"Pokaż
2021-04-22 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOŚ.420.29.2020.JKS.40 z dnia 20 kwietnia 2021 r.Pokaż
2021-04-22 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o znaku Ek-I.6220.7.2021Pokaż
2021-04-21 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4217.1.2.2021.KS z dnia 14.4.2021 r.Pokaż
2021-04-20 Zawiadomienie o przyjęciu operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb PopielówPokaż
2021-04-19 Pogram działania instytucji kultury, tj. Domu Kultury w Rybniku-Niewiadomiu na lata 2021 - 2024 przygotowany przez Kamilę ParadowskąPokaż
2021-04-16 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomośćPokaż
2021-04-15 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Nr RYB1514F w Rybniku, przy ul. Sportowej 109Pokaż
2021-04-12 Obwieszczenie Burmistrza Radlina z dnia 30.03.2021 r. o zakończeniu postępowania w sprawy nakazania osobie fizycznej , której działanie negatywnie oddziaływuje na środowisko, wykonania w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia w wyniku eksploatacji kotła grzewczego w budynku przy ul. Sławików 9a w Rybniku.Pokaż
2021-04-08 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.32.2021.AK z dnia 2.4.2021 r.Pokaż
2021-04-06 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działek ewidencyjnych nr 2747/32, 2748/32 w obrębie ewidencyjnym ZebrzydowicePokaż
2021-04-06 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 2062/152, 2074/98 w obrębie ewidencyjnym SmolnaPokaż
2021-04-06 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 2400/98 w obrębie ewidencyjnym SmolnaPokaż
2021-04-06 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 2733/55 w obrębie ewidencyjnym ZebrzydowicePokaż
2021-04-02 Postanowienie o zmianie terminu załatwienia sprawy Ek-I.6220.36.2020Pokaż
2021-03-31 Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Zabytkowej Kopalni Ignacy w RybnikuPokaż
2021-03-31 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. Nr 50421 (35421N!) KRY_RYBNIK_PODLASEM w Rybniku, przy ul. Pod Lasem (dz. Nr 49814)Pokaż
2021-03-26 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. nr RYB5007D w Rybniku, przy ul. Komisji Edukacji NarodowejPokaż
2021-03-26 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i TechnologiiPokaż
2021-03-23 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. (35153N!) RYBNIK POPIELÓW, ul. Konarskiego 6aPokaż
2021-03-22 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.21.2021.KS z dnia 16.3.2021 r.Pokaż
2021-03-18 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.RUZ.4210.275m.2020.PP/TS z dnia 8.3.2021 r.Pokaż
2021-03-17 Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11.3.2021 r. o znaku ZKO.6220.1.2021Pokaż
2021-03-16 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.44.2021.DR z dnia 8.3.2021 r.Pokaż
2021-03-15 Ogłoszenie Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2021-03-12 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o znaku OS-I.6220.14.2020.SS z dnia 22.1.2021 r.Pokaż
2021-03-12 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o znaku OS-I.6220.14.2020.SS z dnia 22.1.2021 r. wraz z treścią decyzji o znaku OS-I.6220.14.2020.SS z dnia 18.1.2021 r.Pokaż
2021-03-12 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.667.2020.DR z dnia 4.3.2021 r.Pokaż
2021-03-12 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego "Rozbudowa ul. Rybnickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Łukową w Rybniku, droga krajowaPokaż
2021-03-11 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa Drogi śródmiejskiej na odcinku od zaprojektowanego węzła Śródmiejskiego w ciągu Drogi Regionalnej Racibórz - Pszczyna do skrzyżowania z ul. Obwiednia Południowa poprzez budowę ciągu pieszo-jezdnego”Pokaż
2021-03-11 Obwieszczenie PM o zebraniu materiałów dowodowychPokaż
2021-03-09 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-2)Pokaż
2021-03-09 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Kolberga (MPZP 34-1)Pokaż
2021-03-08 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.669.2020.DR z dnia 3.3.2021 r.Pokaż
2021-03-08 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wstrzymania terminów w Wydziale Architektury Referacie Budownictwa.Pokaż
2021-03-08 postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę 1185/8Pokaż
2021-03-08 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.619.2020.KS z dnia 19.2.2021 r.Pokaż
2021-03-08 Obwieszczenie Burmistrza Radlina z dnia 24.02.2021 r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej nakazania osobie fizycznej , której działanie negatywnie oddziaływuje na środowisko, wykonania w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia w wyniku eksploatacji kotła grzewczego w budynku przy ul. Sławików 9a w Rybniku.Pokaż
2021-03-08 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.668.2020.DR z dnia 2.3.2021 r.Pokaż
2021-03-05 wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. nr działki 1185/8Pokaż
2021-03-01 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.625.2020.KS z dnia 24.2.2021 r.Pokaż
2021-02-25 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.31.2021.AK z dnia 19.2.2021 r.Pokaż
2021-02-23 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o znaku DOOŚ-WDŚZOO.420.46.2020.KN.4 z dnia 17.2.2021 r. w sprawie przedsięwzięcia pn.: Udostępnianie i wydobywanie węgla kamiennego ze złoża ParuszowiecPokaż
2021-02-23 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.20.2021.AK z dnia 17.2.2021 r.Pokaż
2021-02-23 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.RUZ.4210.258m.2020.EGK/TS z dnia 15.2.2021 r.Pokaż
2021-02-23 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Komunalnej, Błękitnej, Przejazdowej, Chwałowickiej i Prostej (MPZP 54-13)Pokaż
2021-02-23 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 56)Pokaż
2021-02-23 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.RUZ.4210.2.2020.AK z dnia 10.2.2021 r.Pokaż
2021-02-12 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.625.2020.KS z dnia 1.2.2021 r.Pokaż
2021-02-10 STATYSTYKA ZDAWALNOŚCI OSK 01.01.2020-31.12.2020Pokaż
2021-02-08 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.625.2020.KS z dnia 1.2.2021 r.Pokaż
2021-02-05 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o znaku Ek-I.6220.8.2020 z dnia 2.2.2021 r.Pokaż
2021-02-04 Obwieszczenie Burmistrza Radlina z dnia 25.01.2021 r. o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej nakazania osobie fizycznej , której działanie negatywnie oddziaływuje na środowisko, wykonania w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia w wyniku eksploatacji kotła grzewczego w budynku przy ul. Sławików 9a w Rybniku.Pokaż
2021-02-02 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOŚ.420.29.2020.JKS.31 z dnia 28 stycznia 2021 r.Pokaż
2021-01-29 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.537.2020.AK z dnia 26.1.2021 r.Pokaż
2021-01-28 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.549.2020.KS z dnia 22.1.2021 r.Pokaż
2021-01-28 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.569..2020.KP z dnia 21.1.2021 r.Pokaż
2021-01-28 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.571.2020.KP z dnia 21.1.2021 r.Pokaż
2021-01-28 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.570.2020.KP z dnia 21.1.2021 r.Pokaż
2021-01-26 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.568.2020.KP z dnia 20.1.2021 r.Pokaż
2021-01-25 Pokaż
2021-01-21 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o przystąpieniu do opracowania projektu Strategii rozwoju miasta Rybnika "Rybnik 2030" oraz możliwości zgłaszania uwag i wnioskówPokaż
2021-01-19 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr RYB1028_F w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26Pokaż
2021-01-19 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.RUZ.4210.2.2020.AK z dnia 8.1.2021 r.Pokaż
2021-01-18 Wykaz udziałów i akcji - stan na 31.12.2020 r.Pokaż
2021-01-18 Decyzja w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka 785/12 przy ul. NiewiadomskiejPokaż
2021-01-15 Postanowienie o zmianie terminu załatwienia sprawy Ek-I.6220.36.2020Pokaż
2021-01-15 Wystąpienie o opinię do WP w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym przez Miasto Rybnik - Ek-I.6220.36.2020Pokaż
2021-01-15 Wystąpienie o opinię do PPIS w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym przez Miasto Rybnik - Ek-I.6220.36.2020Pokaż
2021-01-15 Wystąpienie o opinię do RDOŚ w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym przez Miasto Rybnik - Ek-I.6220.36.2020Pokaż
2021-01-14 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o znaku Ek-I.6220.36.2020Pokaż
2021-01-14 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.RUZ.4210.133m.2020.PP/TS z dnia 28.12.2020 r.Pokaż
2021-01-14 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1003_A, ul. Chrobrego 8Pokaż
2021-01-14 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1522_A, w Rybniku, przy ulicy Brzezińskiej 8aPokaż
2021-01-14 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB2008_A w Rybniku, przy ul. Lompy 18Pokaż
2021-01-08 Pismo o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o znaku Ek-I.6220.8.2020Pokaż
2021-01-07 Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej Nr 50361 w Rybniku, przy ulicy Górnośląskiej 21Pokaż
2021-01-05 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.465.2020.IA z dnia 29.12.2020 r.Pokaż
2021-01-05 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 1567/52 z działkami: 2114/52, 571/53 w obrębie ewidencyjnym NiedobczycePokaż
2020-12-30 Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska z terenu Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Świętej Anny przy ul. Przyszowskiej 36 w Gliwicach-ŁabędachPokaż
2020-12-30 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 31)Pokaż
2020-12-30 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Skowronków (MPZP 54-26)Pokaż
2020-12-30 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Teofila Brzozy, Hotelowej, Książenickiej, Komisji Edukacji Narodowej i Wypoczynkowej (MPZP 54-14)Pokaż
2020-12-23 Pokaż
2020-12-23 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.RUZ.4210.146m.2020.AK z dnia 30.11.2020 r.Pokaż
2020-12-21 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1029, w Rybniku, przy ulicy Szulika 7Pokaż
2020-12-21 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.RUZ.4210.2.2020.AK z dnia 11.12.2020 r.Pokaż
2020-12-21 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.RUZ.4210.61m.2020.BS z dnia 11.12.2020 r.Pokaż
2020-12-15 Wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy - Zrid ul. Niewiadomska działka 785/12Pokaż
2020-12-14 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.65.2020.AD z dnia 3.11.2020 r.Pokaż
2020-12-11 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOS.4235.9.2016.JB.77 w sprawie przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża ParuszowiecPokaż
2020-12-10 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.327.2020.ia z dnia 26.11.2020 r.Pokaż
2020-12-07 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4211.21.2020.KBK z dnia 30.11.2020 r.Pokaż
2020-12-07 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.327.2020.IA z dnia 26.11.2020 r.Pokaż
2020-12-03 Uaktualnienie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne dla stacji Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. BT_20873_RYBNIK_KŁOKOCIŃSKAPokaż
2020-12-01 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOS.4235.9.2016.JB.73 w sprawie przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża ParuszowiecPokaż
2020-11-30 Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zabytkowej Kopalni IgnacyPokaż
2020-11-26 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.RUZ.4210.133m.2020.PP/TS z dnia 17.11.2020 r.Pokaż
2020-11-26 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. Nr RYB1001_F w Rybniku, przy ul. PodmiejskiejPokaż
2020-11-18 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.RUZ.4210.2.2020.AK z dnia 6.11.2020 r.Pokaż
2020-11-09 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o znaku OS-I.6220.14.2020.SS z dnia 26.10.2020 r.Pokaż
2020-11-05 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.471.2020.DR z dnia 28.10.2020 r.Pokaż
2020-11-03 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOS.4235.9.2016.JB.71 w sprawie przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża ParuszowiecPokaż
2020-11-03 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 50189 (35189N!) RYBNIK (KRY_RYBNIK_ELEKTROWNIA) w Rybniku, ul. Podmiejskiej 88Pokaż
2020-11-03 WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW - STAN NA DZIEŃ 03.11.2020Pokaż
2020-11-03 Decyzja o wypłacie odszkodowania za działkę nr 1925/18 - "Przebudowa ul. Morwowej w Rybniku [...]"Pokaż
2020-10-29 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.RUZ.4210.61m.2020.BS z dnia 20.10.2020 r.Pokaż
2020-10-22 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.469.2020.AK z dnia 16.10.2020 r.Pokaż
2020-10-21 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Infrastruktura Sp. z z o.o. BT 20_873 _Rybnik_KłokocińskaPokaż
2020-10-21 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.396.2020.KS z dnia 15.10.2020 r.Pokaż
2020-10-20 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej BT_20873_Rybnik_Kłokocińska_A2_52174 w Rybniku, przy ul. Kłokocińskiej 51Pokaż
2020-10-15 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.311.2020.AK z dnia 12.10.2020 r.Pokaż
2020-10-15 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.RUZ.4210.133m.2020.PP/TS z dnia 7.10.2020 r.Pokaż
2020-10-12 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.RUZ.4210.2.2020.AK z dnia 5.10.2020 r.Pokaż
2020-10-12 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.426.2020.AD z dnia 6.10.2020 r.Pokaż
2020-10-12 Decyzja o wypłacie odszkodowania za działkę nr 1969/66 - "Przebudowa ul. Niewiadomskiej [...]"Pokaż
2020-10-08 Postanowienie o zmianie terminu załatwienia sprawy Ek-I.6220.8.2020Pokaż
2020-10-08 Wystąpienie o opinię do WP w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym przez EKO-AGB PHU Alicja BuchcikPokaż
2020-10-08 Wystąpienie o opinię do PPIS w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym przez EKO-AGB PHU Alicja BuchcikPokaż
2020-10-08 Wystąpienie o opinię do RDOŚ w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym przez EKO-AGB PHU Alicja BuchcikPokaż
2020-10-08 Zawiadomienie w trybie art. 10 Kpa o zakończeniu postępowania odszkodowawczego - działka 771/25 ul. NiewiadomskaPokaż
2020-10-08 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o znaku Ek-I.6220.8.2020Pokaż
2020-10-08 Zawiadomienie w trybie art. 10 Kpa o zakończeniu postępowania odszkodowawczego - działka 976/12 ul. NiewiadomskaPokaż
2020-10-07 Zawiadomienie w trybie art. 10 Kpa w postępowaniu odszkodowawczym dotyczącym nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. nr działki 1925/18 przy ul. MorwowejPokaż
2020-10-07 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Błękitnej (MPZP 54-17)Pokaż
2020-10-06 Decyzja o wypłacie odszkodowania za działkę nr 1909/18 - Przebudowa ulicy Morwowej w RybnikuPokaż
2020-10-02 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOS.4235.9.2016.JB.65 w sprawie przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża ParuszowiecPokaż
2020-09-30 Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych na 2020 r.Pokaż
2020-09-30 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego (MPZP 54-27)Pokaż
2020-09-30 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Juliana Ursyna Niemcewicza (MPZP 54-20)Pokaż
2020-09-29 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: Przebudowa mostu kolejowego w km 37,365 linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota-NędzaPokaż
2020-09-24 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.138.2020.IA z dnia 21.9.2020 r.Pokaż
2020-09-24 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOS.4235.9.2016.JB.65 w sprawie przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża ParuszowiecPokaż
2020-09-24 Zawiadomienie w trybie art. 10 Kpa w postępowaniu odszkodowawczym dotyczącym nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. nr działki 4884/86 przy ul. BorowejPokaż
2020-09-23 Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej Nr 35157N! Osiedle Nowiny, przy ul. Józefa 30Pokaż
2020-09-22 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 5090 Ochojec w Rybniku, przy ul RybnickiejPokaż
2020-09-16 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.RUZ.4210.2.2020.AK z dnia 1.9.2020 r.Pokaż
2020-09-15 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 300/8 z działkami: 544/121, 545/119 w obrębie ewidencyjnym ZamysłówPokaż
2020-09-14 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. RYB1002_E ul. Cegielniana 14Pokaż
2020-09-10 Zgłoszenie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. Nr RYB5006_C w Rybniku, przy ul. Rybnickiej 18Pokaż
2020-09-10 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii operatora P4 Sp. z o. o. RYB1006_A, ul. Marii Curie Skłodowskiej 1Pokaż
2020-09-10 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOS.4235.9.2016.JB.62 w sprawie przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża ParuszowiecPokaż
2020-09-10 Zawiadomienie w trybie art. 10 Kpa w postępowaniu odszkodowawczym dotyczącym nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. nr działki 1909/18 przy ul. MorwowejPokaż
2020-09-09 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 58)Pokaż
2020-09-09 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.RUZ.421.56m.2020.PP/TS z dnia 26.8.2020 r.Pokaż
2020-09-09 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.RUZ.1.4210.69m.2020.BS z dnia 25.8.2020 r.Pokaż
2020-09-09 wszczęcie postępowań w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnymPokaż
2020-09-04 Zmiany w trybie art. 155 Kpa ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 7 lipca 2016 r., nr 12/2016 znak IFXIII.7820.37.2015, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna -Etap III, km 4+020,00-7+990,00"Pokaż
2020-09-02 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o znaku OS-I.6220.14.2020.SS z dnia 31.8.2020 r.Pokaż
2020-08-26 Ogłoszenie o konsultacjach z mieszkańcami zasad realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu "Stop Smog" na terenie Miasta RybnikaPokaż
2020-08-12 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Chwałowickiej, Przewozowej, Kopalnianej i Energetyków (MPZP 57)Pokaż
2020-08-12 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy 3 Maja (MPZP 54-23)Pokaż
2020-08-12 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej (MPZP 54-22)Pokaż
2020-08-06 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. Nr RYB1032_D w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12Pokaż
2020-08-06 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 2348 Rybnik Popielów w Rybniku, przy ul. Konarskiego 6aPokaż
2020-08-06 Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. RYB1029 D w Rybniku, przy ul. Szulika 7Pokaż
2020-08-05 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. Nr 2260 w Rybniku, przy ul. Brzezińskiej 8APokaż
2020-08-05 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej operatora Orange Polska S.A. Nr 2357 Rybnik Tanger, ul. Grunwaldzka 18Pokaż
2020-08-04 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 1807 Rybnik_Paruszowiec, ul. Różańskiego 14APokaż
2020-08-04 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. RYB1514 F w Rybniku, przy l. Sportowa 109Pokaż
2020-08-04 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. RYB2008 A w Rybniku, przy ul. Lompy 18Pokaż
2020-08-04 Zgłoszenie instalacji radiowej stacji nadawczej Radio 90 Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. PodmiejskiejPokaż
2020-08-04 zakończenie postępowania odszkodowawczego - nieruchomość ozn. jako działka 785/12Pokaż
2020-08-04 Zawiadomienie o ustaleniu i wypłacie odszkodowania nieruchomości ozn. jako działka 1969/66 - ul. NiewiadomskaPokaż
2020-08-03 Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Ciepłowni Chwałowice położonej w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26Pokaż
2020-07-30 Przyznanie statusu strony - postępowanie odszkodowawcze ul. Niewiadomska działka 815/90Pokaż
2020-07-29 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej osiem obszarów w rejonie ulic Marynarskiej, Gliwickiej, Rybackiej, Rudzkiej, Energetyków i Łącznej (MPZP 54-15)Pokaż
2020-07-29 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Teofila Brzozy, Hotelowej, Książenickiej, Komisji Edukacji Narodowej i Wypoczynkowej (MPZP 54-14)Pokaż
2020-07-29 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Komunalnej, Błękitnej, Przejazdowej, Chwałowickiej i Prostej (MPZP 54-13)Pokaż
2020-07-29 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej siedem obszarów w rejonie ulic Frontowej, Zygmunta Starego, Majora Brunona Janasa, Jana Onufrego Zagłoby, Hetmańskiej, Budowlanych i Krzywej (MPZP 54-12)Pokaż
2020-07-28 Obwieszczenie RDOŚ "Budowa łącznika ulic Sportowa-Górnośląska"Pokaż
2020-07-24 powołanie nowych stron w postępowaniu odszkodowawczym za działkę 1969/66Pokaż
2020-07-24 wyznaczenie terminu załatwienia sprawy w postępowaniu odszkodowawczym za działkę 1969/66Pokaż
2020-07-21 Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-ChwałowicachPokaż
2020-07-16 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej BT22105_Rybnik_West w Rybniku, przy ul. ul. Kilińskiego 22Pokaż
2020-07-16 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Rybnika"Pokaż
2020-07-15 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29-2)Pokaż
2020-07-14 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 50262 RYBNIK T932 w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12Pokaż
2020-07-10 Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-BoguszowicachPokaż
2020-07-08 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. Nr RYB1002_E, ul. Cegielniana 14Pokaż
2020-07-06 Informacja dla Przedsiębiorców - pomoc publiczna (zmiany od 16 lipca br.)Pokaż
2020-07-06 Informacja dla użytkowników wieczystych-aktualizacjaPokaż
2020-06-30 Decyzja o wypłacie odszkodowania za działkę nr 2919/164 - przebudowa mostu na ulicy Trzech Krzyży w RybnikuPokaż
2020-06-24 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1020A w Rybniku, przy ul. Dworek 38Pokaż
2020-06-24 Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej ATEM Polska Sp. z o.o. Nr BT 20328 w Rybniku, przy ul. Sportowej 109Pokaż
2020-06-24 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. RYB1001 F w Rybniku, przy ul. PodmiejskiejPokaż
2020-06-24 Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1515 A w Rybniku, przy ul. ZebrzydowickiejPokaż
2020-06-24 Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. RYB1043 B w Rybniku, przy ul. Borki 37aPokaż
2020-06-24 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. Nr 2246 Rybnik Zachód w Rybniku, przy ul. Orzepowickiej 15aPokaż
2020-06-24 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 2261 operatora Orange Polska S.A. Rybnik Teatr w Rybniku, przy ul. Saint Vallier 1Pokaż
2020-06-24 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 2264 operatora Orange Polska S.A. w Rybniku, przy ul. Kadłubka 37Pokaż
2020-06-24 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. RYB1017 E w Rybniku, przy ul. Budowlanych 61aPokaż
2020-06-24 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. Nr RYB1017 E w Rybniku, przy ul. 1 -go Maja 26Pokaż
2020-06-24 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. RYB1038 w Rybniku, przy ul. Kościuszki 29aPokaż
2020-06-24 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 50361 operatora T-Mobile Polska S.A. w Rybniku przy ul. GórnośląskiejPokaż
2020-06-24 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 50421 KRY_Rybnik_Podlasem w Rybniku, przy ul. Pod LasemPokaż
2020-06-24 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 2262 Rybnik_Niewiadom II w Rybniku, przy ul. Sportowej 109Pokaż
2020-06-24 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 2381 Rybnik Piaski w Rybniku, przy ul. Sosnowa 7Pokaż
2020-06-24 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 2266 Rybnik Maroko w Rybniku, przy ul. Sławików 3Pokaż
2020-06-24 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 2259 Rybnik-Boguszowice w Rybniku, przy ul. Kłokocińska 51Pokaż
2020-06-24 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 2258 Rybnik Południe w Rybniku, przy ul. Lompy 18Pokaż
2020-06-24 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej 2263 Chwałowice, ul. 1 Maja 51Pokaż
2020-06-24 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej BT-22108 Górka, ul. Podmiejska 1Pokaż
2020-06-18 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 473/50 z działkami: 156, 561/155, 2921/155, 4192/52, 2913/52, 2912/52, w obrębie ewidencyjnym SmolnaPokaż
2020-06-10 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 58)Pokaż
2020-06-10 wyznaczenie terminu załatwienia sprawy w postępowaniu odszkodowawczym za nieruchomość ozn. nr działki 4884/86Pokaż
2020-06-10 powołanie rzeczoznawcy majątkowego do wyceny nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym zon. nr działki 4884/86Pokaż
2020-06-08 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 1217/90 z działkami: 1456/90, 1216/90, 1843/90, 1449/86, 2142/73, 1973/86, 1974/86, w obrębie ewidencyjnym ChwałowicePokaż
2020-06-05 Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Domu Kultury w Rybniku-ChwałowicachPokaż
2020-05-28 Zawiadomienie w trybie art. 10 Kpa w postępowaniu odszkodowawczym dotyczącym nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. nr działki 2919/164 przy ul. Trzech KrzyżyPokaż
2020-04-29 Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Domu Kultury w Rybniku-BoguszowicachPokaż
2020-04-24 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 2965/51 z działkami 2321/53, 2964/51 w obrębie ewidencyjnym PopielówPokaż
2020-04-03 Obwieszczenie Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego Programu Niskoemisyjny Miasta RybnikaPokaż
2020-04-03 Gminny Program Niskoemisyjny Miasta Rybnika (projekt)Pokaż
2020-04-03 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działek ewidencyjnych w obrębie: Niedobczyce oraz Niewiadom DolnyPokaż
2020-03-25 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika dotyczące Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Teofila Brzozy, Hotelowej, Książenickiej, Komisji Edukacji Narodowej i Wypoczynkowej (MPZP 54-14)Pokaż
2020-03-25 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika dotyczące Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej siedem obszarów w rejonie ulic Frontowej, Zygmunta Starego, Majora Brunona Janasa, Jana Onufrego Zagłoby, Hetmańskiej, Budowlanych i Krzywej (MPZP 54-12)Pokaż
2020-03-24 Komunikat dotyczący pracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaPokaż
2020-03-11 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Chwałowickiej, Przewozowej, Kopalnianej i Energetyków (MPZP 57)Pokaż
2020-03-11 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 56)Pokaż
2020-03-11 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Józefa Piłsudskiego (MPZP 55)Pokaż
2020-03-04 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 2860/531 w obrębie ewidencyjnym PopielówPokaż
2020-03-04 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 3177/109 w obrębie ewidencyjnym PopielówPokaż
2020-03-04 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 2741/420 w obrębie ewidencyjnym PopielówPokaż
2020-03-04 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 2868/521 w obrębie ewidencyjnym PopielówPokaż
2020-02-28 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 246/128, 245/127 w obrębie ewidencyjnym PopielówPokaż
2020-02-28 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 3973/484 w obrębie ewidencyjnym PopielówPokaż
2020-02-28 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 3974/484 w obrębie ewidencyjnym PopielówPokaż
2020-02-19 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Teofila Brzozy, Hotelowej, Książenickiej, Komisji Edukacji Narodowej i Wypoczynkowej (MPZP 54-14)Pokaż
2020-02-19 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej siedem obszarów w rejonie ulic Frontowej, Zygmunta Starego, Majora Brunona Janasa, Jana Onufrego Zagłoby, Hetmańskiej, Budowlanych i Krzywej (MPZP 54-12)Pokaż
2020-02-19 Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wykonanie zadania związanego z usuwaniem z dróg na terenie miasta Rybnika pojazdów o dmc do 3,5t.Pokaż
2020-02-19 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 570/60 w obrębie ewidencyjnym ChwałęcicePokaż
2020-02-04 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika informujące o przystąpieniu do opracowania dokumentu pn.: „Strategia elektromobilności Rybnika na lata 2019-2035”.Pokaż
2020-01-29 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 4390/570 w obrębie ewidencyjnym PopielówPokaż
2020-01-29 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 3468/418 w obrębie ewidencyjnym PopielówPokaż
2020-01-28 STATYSTYKA ZDAWALNOŚCI OSK 01.01.2019-31.12.2019Pokaż
2020-01-16 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 451/80 w obrębie ewidencyjnym StodołyPokaż
2020-01-16 Obwieszczenie WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z 16 stycznia 2020 roku o KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2020 roku.Pokaż
2020-01-03 Transkrypcja tj. wpisanie do ksiąg stanu cywilnego zmian danych dokonanych poza granicami RP.Pokaż
2019-12-31 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej (MPZP 54-22)Pokaż
2019-12-23 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.70.2019Pokaż
2019-12-12 Postanowienie - powołanie rzeczoznawcy majątkowego w sprawie wyceny nieruchomości nr 1316/23 przy ul. NiewiadomskiejPokaż
2019-11-19 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-11)Pokaż
2019-11-13 postanowienie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie powołania rzeczoznawcy majątkowego dla wyceny nieruchomości oznaczonej nr działki 2919/164 przy ul. Trzech KrzyżyPokaż
2019-11-12 Wszczęcie postępowań odszkodowawczych w sprawie nieruchomości oznaczonych nr działki 2919/164 przy ul. Trzech Krzyży oraz nr 773/23 przy ul. NiewiadomskiejPokaż
2019-10-29 Obwieszczenie o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Pod Klonem” w sezonie 2019/2020Pokaż
2019-10-23 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działek ewidencyjnych nr 543/173, 174, 727/173 w obrębie ewidencyjnym Niedobczyce.Pokaż
2019-10-23 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działek ewidencyjnych nr 1865/61, 1869/62, 2484/58 w obrębie ewidencyjnym Popielów.Pokaż
2019-10-15 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Raciborskiej, Buhla, Górnej, Wolnej, Brzezińskiej i Giedroycia (MPZP 37-4)Pokaż
2019-10-11 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzania polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Lis” w sezonie 2019/2020Pokaż
2019-10-07 Wniosek o przeprowadzenie czynności ustalenia północnej granicy działki ewidencyjnej nr 1565/691 w obrębie dzielnicy PopielówPokaż
2019-10-03 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o miejscu przechowywania elektronicznej książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym - Koło Łowieckie "Jaźwiec"Pokaż
2019-09-27 Obwieszczenie o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Raróg” w sezonie 2019/2020Pokaż
2019-09-12 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działek ewidencyjnych nr 2303/64, 2309/65Pokaż
2019-09-04 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ludwika Zamenhofa (MPZP 54-3)Pokaż
2019-08-29 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa nowej stacji odpylania spalin dla kotła WRp-46/WRm-38 na terenie ciepłowni Chwałowice w Rybniku".Pokaż
2019-08-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie pod dnem cieku Dopływ z Zebrzydowic w RybnikuPokaż
2019-08-19 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu ul. Niepodległości w RybnikuPokaż
2019-08-14 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Gawra” w sezonie 2019/2020Pokaż
2019-08-14 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzania polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "Pod Bukiem" w sezonie 2019/2020Pokaż
2019-08-12 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu ul. Niepodległości w RybnikuPokaż
2019-08-09 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzania polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "Jaźwiec" w sezonie 2019/2020Pokaż
2019-07-30 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.7821.25.2018 z dnia 23.07.2019- postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę łącznika ul. Brzezińskiego- GiedroyciaPokaż
2019-07-25 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38)Pokaż
2019-07-25 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Józefa Rymera (MPZP 54-10)Pokaż
2019-07-25 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6)Pokaż
2019-07-24 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 54-4)Pokaż
2019-07-24 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Mikołowskiej (MPZP 54-7)Pokaż
2019-07-18 Wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie odcieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na składowisku odpadów w Knurowie przy ul. Szybowej 44 oraz instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Knurowie przy ul. Szpitalnej 44, do urządzeń kanalizacyjnych firmy BEST-EKO.Pokaż
2019-07-18 Ważne terminy dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego we własnośćPokaż
2019-07-17 Informacja dla użytkowników wieczystych - opłata jednorazowa (zmiana od 16 lipca 2019 r.Pokaż
2019-07-16 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 54-4)Pokaż
2019-07-16 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Mikołowskiej (MPZP 54-7)Pokaż
2019-07-11 INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU PRAC GEODEZYJNYCH DOTYCZĄCA MODERNIZACJI OBRĘBU POPIELÓWPokaż
2019-07-08 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowie ulicy Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raciborską do granicy Miasta Rybnik”Pokaż
2019-06-19 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.172.2018.AS3.13 z dnia 18.06.2019 r.Pokaż
2019-06-11 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach.Pokaż
2019-06-06 Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Rybnika usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznymPokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 19 w Rybniku)Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 18 w Rybniku)Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (zabudowa gospodarcza przy ul. Przemysłowej 22 w Rybniku)Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (zabudowa gospodarcza przy ul. Przemysłowej 18 w Rybniku)Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 23a w Rybniku)Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (zabudowa gospodarcza przy ul. Przemysłowej 23-23a w Rybniku)Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (zabudowa gospodarcza przy ul. Przemysłowej 19-19a w Rybniku)Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (zabudowa gospodarcza przy ul. Przemysłowej 21-21a w Rybniku)Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 17a w Rybniku)Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (zabudowa gospodarcza przy ul. Przemysłowej 17-17a w Rybniku)Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 17 w Rybniku)Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 23 w Rybniku)Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 21a w Rybniku)Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 21 w Rybniku)Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 19a w Rybniku)Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 22 w Rybniku)Pokaż
2019-05-09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 27 w Rybniku)Pokaż
2019-05-02 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38)Pokaż
2019-04-26 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Patriotów (MPZP 54-9)Pokaż
2019-04-26 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rycerskiej (MPZP 54-8)Pokaż
2019-04-24 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Miodowej (MPZP 54-5)Pokaż
2019-04-19 Wygaszenie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych na terenie zakładu Sego Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Oskara Kolberga 65Pokaż
2019-04-19 Pozwolenie zintegrowane dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych na terenie zakładu Sego Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Oskara Kolberga 65Pokaż
2019-04-19 Zmiana pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26Pokaż
2019-04-19 Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26Pokaż
2019-04-19 Zmiana pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Ciepłowni Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26Pokaż
2019-04-19 Zmiana pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Jankowice w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12Pokaż
2019-04-16 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Miodowej (MPZP 54-5)Pokaż
2019-03-25 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6)Pokaż
2019-03-25 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-2)Pokaż
2019-03-22 Zawiadomienie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu - PWiK Sp. z o.o, w Rybniku.Pokaż
2019-03-22 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia na rzecz Województwa Śląskiego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, wykonanie urządzeń wodnych w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa Regionalnej drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku DK 45 w Gminie Rudni do ul. Sportowej jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935".Pokaż
2019-03-22 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Oczyszczalni Ścieków "Boguszowice".Pokaż
2019-02-25 Obwieszczenie sygn. akt IFXIII.7820.85.2018 z dnia 15.02.2019 r.Pokaż
2019-02-19 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Walecznych (MPZP35-2)Pokaż
2019-02-19 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Prostej (MPZP 37-3)Pokaż
2019-02-14 Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wykonanie zadania związanego z usuwaniem z dróg na terenie miasta Rybnika pojazdów o dmc do 3,5tPokaż
2019-01-30 Postanowienie o wydłużeniu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska z terenu zakładu P.H.U. Tomasz Nowak w Gliwicach, przy ul. CzajkiPokaż
2019-01-29 Informacja dla użytkowników wieczystych - opłata jednorazowaPokaż
2019-01-24 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.Pokaż
2019-01-14 Informacja dla Przedsiębiorców - pomoc publicznaPokaż
2019-01-14 Informacja dla użytkowników wieczystychPokaż
2019-01-14 Ważne terminy dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego we własnośćPokaż
2019-01-10 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia dodatkowych polowań zbiorowych na dziki w dniach 19, 20, 26 i 27 stycznia 2019 r. organizowanych przez Koło Łowieckie „Cis”Pokaż
2019-01-09 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia dodatkowych polowań zbiorowych na dziki w dniach 19, 20, 26 i 27 stycznia 2019 r. organizowanych przez: Koło Łowieckie „Jaźwiec”, Koło Łowieckie „Pod Bukiem”, Koło Łowieckie „Raróg” oraz Koło Łowieckie „Pod Klonem”Pokaż
2019-01-09 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia dodatkowych polowań zbiorowych na dziki w dniach 19 i 20 stycznia 2019 r. organizowanych przez Koło Łowieckie „Gawra”Pokaż
2019-01-07 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach planowanych polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2018/2019 organizowanych przez: Koło Łowieckie „Jaźwiec”, Koło Łowieckie „Pod Bukiem”, Koło Łowieckie „Gawra”, Koło Łowieckie „Raróg”, Koło Łowieckie „Pod Klonem”, Koło Łowieckie „Lis” oraz Koło Łowieckie „Cis”Pokaż
2018-12-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek pełnomocnika Spółki Akcyjnej Polskie Sieci Elektroenergetyczne z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne oraz wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego.Pokaż
2018-12-20 Wyniki konkursu na opiekunów dziennych dzieci do lat 3 na rok 2019Pokaż
2018-12-19 decyzja w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. nr działki 1284/8 przy ul. Ernesta MruliPokaż
2018-12-18 Postanowienie o wydłużenie terminu załatwienia sprawy do końca lutego 2019 r.Pokaż
2018-12-04 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie uzupełnienia akt sprawy dotyczącej wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu z terenu Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Św. Anny w Gliwicach - Łabędach, przy ul. Przyszowskiej 36Pokaż
2018-12-03 Obwieszczenie w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresiePokaż
2018-11-29 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Rybniku autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu.Pokaż
2018-11-27 Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2019Pokaż
2018-11-27 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanychPokaż
2018-11-27 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach sygn. akt GL.RUZ.421.204.2018.AK z dnia 20.11.2018 r.Pokaż
2018-11-26 Obwieszczenie w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresiePokaż
2018-11-26 Obwieszczenie w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresiePokaż
2018-11-26 Wezwanie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie uzupełnienia akt sprawy o uproszczony wypis z rejestru gruntów dla działek znajdujących się w obrębie PrzyszówkaPokaż
2018-11-21 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych nr 4128/12 ,4123/12, 4125/11, 4011/12 w obrębie ewidencyjnym RybnikPokaż
2018-11-21 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych nr 1412/138,1438/133,1787/134, w obrębie ewidencyjnym RybnikPokaż
2018-11-16 Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego sygn. akt IFXIII.7820.84.2017 z dnia 08.11.2018 r.Pokaż
2018-11-14 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dziewięć obszarów w rejonie ulic Pniowskiej, Bronisława Czecha, Podmiejskiej, Lipowej, Żołędziowej, Przedmieście, Równej, Włościańskiej i Nadbrzeżnej (MPZP 50)Pokaż
2018-11-14 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Kłokocińskiej (MPZP 42)Pokaż
2018-11-02 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej nr 90/31 w obrębie ewidencyjnym PopielówPokaż
2018-10-31 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.7820.85.2018 z dnia 24.10.2018 r.Pokaż
2018-10-31 Zawiadomienie w trybie art. 10 Kpa w postępowaniu odszkodowawczym dotyczącym nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. nr działki 1284/8 przy ul. E. MruliPokaż
2018-10-31 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53)Pokaż
2018-10-31 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Frontowej, Gabrieli Zapolskiej, Willowej, Teofila Bieli i Ziołowej (MPZP 47)Pokaż
2018-10-31 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej jedenaście obszarów w rejonie ulic Sławików, Ignacego Daszyńskiego, Władysława Webera, Lipowej, Gliwickiej, ks. Jana Pojdy, Wodzisławskiej, Stawowej, Niedobczyckiej, Oskara Kolberga i Samotnej (MPZP 51-1)Pokaż
2018-10-31 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46)Pokaż
2018-10-31 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29-2)Pokaż
2018-10-26 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych: 2917/164, 2918/164, 2919/164, 2920/164, 2925/160, 2927/160, 2931/161, 2933/102, 2939/130, 2941/126, 3372/162, 3446/162 położonych w obrębie ewidencyjnym PopielówPokaż
2018-10-25 Obwieszczenie sygn. akt IFXIII.7820.84.2017 z dnia 03.10.2018 r.Pokaż
2018-10-16 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej nr 46 w obrębie RybnikPokaż
2018-10-11 Postanowienie Prezydenta Miasta Rybnika wyznaczające nowy termin załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu z terenu Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Św. Anny w Gliwicach - Łabędach, przy ul. Przyszowskiej 36Pokaż
2018-10-11 postanowienie o powołaniu rzeczoznawcy majątkowego określającego wartość nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. nr działki 1284/8 przy ul. E. Mruli w RybnikuPokaż
2018-10-02 Urząd Statystyczny w Katowicach - aktualne badanie ankietowe "Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych"Pokaż
2018-09-19 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o uchwaleniu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023”Pokaż
2018-09-13 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Rybnika”Pokaż
2018-08-27 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.77.2017 z dnia 21.08.2018 r.Pokaż
2018-08-22 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40)Pokaż
2018-08-14 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej 622/1, 624Pokaż
2018-08-08 Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie sygn. akt GL.ZUZ.1.421.327.2018.PW/KBK z dnia 01.08.2018 r.Pokaż
2018-08-08 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Wincentego Kadłubka i Wojciecha Bogusławskiego (MPZP 51-2)Pokaż
2018-08-01 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach sygn. akt GL.RUZ.421.76.2018.TS z dnia 24.07.2018 r.Pokaż
2018-08-01 Stanowisko Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA dotyczące wydawania dowodów osobistych dla małoletniego dziecka.Pokaż
2018-07-18 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej, Żołędziowej, Komisji Edukacji Narodowej, Niepodległości, Granicznej i Gruntowej (MPZP 41)Pokaż
2018-07-17 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.77.2017 z dnia 06.07.2018 r.Pokaż
2018-07-16 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.9.2018 z dnia 04.07.2018 r.Pokaż
2018-06-25 Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni S-1 na działce 146/6Pokaż
2018-06-18 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.442.2.2016.EJ.6Pokaż
2018-06-18 Wykaz decyzji komunalizacyjnych 1.01.2017 r - 31.12.2017 r.Pokaż
2018-06-13 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.82.2017 z dnia 06.06.2018 r.Pokaż
2018-06-12 Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków Miasta Rybnika obrębu KamieńPokaż
2018-06-07 Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Jankowice w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12.Pokaż
2018-05-24 Wykaz podmiotów którym udzielono pomocy publicznej w 2017 rokuPokaż
2018-05-24 Wykaz podmiotów którym udzielono pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w 2017 rokuPokaż
2018-05-24 Wykaz ulg w 2017 rokuPokaż
2018-05-23 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-1)Pokaż
2018-05-18 Lista rankigowa_granty_OZEPokaż
2018-05-15 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego sygn. akt GL.ZUZ.1.421.196.2018.AD z dnia 07.05.2018 rPokaż
2018-05-02 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika (MPZP 54)Pokaż
2018-05-02 Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta RybnikaPokaż
2018-04-30 Ogłoszenie o naborze wniosków - wymiana urządzeń grzewczychPokaż
2018-04-26 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej.Pokaż
2018-04-26 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-1)Pokaż
2018-04-26 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36)Pokaż
2018-04-26 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. Piotra Skargi (MPZP 44)Pokaż
2018-04-23 Zmiana regulaminu konkursu - instalacje OZE dla mieszkańcówPokaż
2018-04-20 Konsultacje społeczne regulaminu naboru wniosków - wymiana urządzeń grzewczychPokaż
2018-04-18 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Brackiej (MPZP 37-2)Pokaż
2018-04-10 Obwieszczenie o odwołaniu od decyzji Prezydenta Miasta Rybnika o dopuszczalnym poziomie hałasu z Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Św. AnnyPokaż
2018-04-06 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej 1473/121Pokaż
2018-04-05 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej 1202/101Pokaż
2018-03-30 Ogłoszenie o naborze wniosków - instalacje OZEPokaż
2018-03-23 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu z terenu Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Świętej Anny przy ul. Przyszowskiej 36 w Gliwicach z dnia 22 marca 2018 r.Pokaż
2018-03-21 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.73.2017 z dnia 13 marca 2018r.Pokaż
2018-03-21 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39)Pokaż
2018-03-21 Konsultacje społeczne regulaminu naboru i realizacji wniosków - instalacje OZEPokaż
2018-03-13 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.9.2018 z dnia 2 marca 2018r.Pokaż
2018-03-13 Zawiadomienie dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu KamieńPokaż
2018-03-06 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.114.2017 z dnia 26 lutego 2018r.Pokaż
2018-03-05 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.84.2017 z dnia 22.02.2018r.Pokaż
2018-03-05 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.420.7.2018.KM.3 z 23 lutego 2018r.Pokaż
2018-02-26 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn akt IFXIII.7821.10.2017 z dnia 16.02.2018rPokaż
2018-02-15 Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wykonywanie zadania związanego z usuwaniem z dróg na terenie miasta Rybnika pojazdów o dmc do 3,5tPokaż
2018-02-15 Otwarty nabór partnerów do projektu w ramach Inicjatywy Urban Innovative Actions (UIA) [Obszar tematyczny: jakość powietrza]Pokaż
2018-02-13 Ogłoszenie dotyczące projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Rybnika w 2018 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowegoPokaż
2018-01-25 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.114.2017 z dnia 18.01.2018Pokaż
2018-01-23 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.49.2017 z dnia 16.01.2018Pokaż
2018-01-23 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.77.2017 z dnia 17.01.2018Pokaż
2018-01-22 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej 2871/216,2881/267Pokaż
2018-01-17 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego wydanego dla PGG Sp. z o.o. dla instalacji spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Jankowice , przy ul. Jastrzębskiej 12 w RybnikuPokaż
2018-01-17 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.8.2016.AS3.17 z dnia 12 stycznia 2018 r.Pokaż
2018-01-17 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z 15 stycznia 2018 roku o kwalifikacji wojskowej w 2018 r.Pokaż
2018-01-10 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej 161/30Pokaż
2018-01-04 Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w ramach Programu Erasmus+Pokaż
2017-12-28 Deklaracja na podatek od nieruchomości na 2018 rokPokaż
2017-12-28 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanychPokaż
2017-12-28 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej 2844/78,2141290Pokaż
2017-12-13 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej 1930/297Pokaż
2017-12-12 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.71.2017 z dnia 04.12.2017 r.Pokaż
2017-12-11 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej 1546/276Pokaż
2017-12-11 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej nr 639/286Pokaż
2017-12-08 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.73.2017 z dnia 28.11.2017 r.Pokaż
2017-12-05 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 1313/64Pokaż
2017-12-05 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 92Pokaż
2017-12-05 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 587/56Pokaż
2017-12-05 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 311/247Pokaż
2017-12-05 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnejPokaż
2017-12-04 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.8.2016.AS3.13 z dnia 29.11.2017 r.Pokaż
2017-12-01 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52)Pokaż
2017-12-01 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53)Pokaż
2017-11-30 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.82.2017 z dnia 23.11.2017 r.Pokaż
2017-11-29 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska sygn. akt DOOŚ-dśI.4200.25.2016.oz.43 z dnia 23.11.2017 r.Pokaż
2017-11-24 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska sygn. akt DOOŚ-dśI.4200.25.2016.oz.43 z dnia 23.11.2017 r.Pokaż
2017-11-24 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36)Pokaż
2017-11-14 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.49.2017 z dnia 07.07.2017 r.Pokaż
2017-11-06 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzynaście obszarów w rejonie ulic Sławików, Ignacego Daszyńskiego, Władysława Webera, Lipowej, Gliwickiej, ks. Jana Pojdy, Wodzisławskiej, Wincentego Kadłubka, Wojciecha Bogusławskiego, Stawowej, Niedobczyckiej, Oskara Kolberga i Samotnej (MPZP 51)Pokaż
2017-11-06 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dziewięć obszarów w rejonie ulic Pniowskiej, Bronisława Czecha, Podmiejskiej, Lipowej, Żołędziowej, Przedmieście, Równej, Włościańskiej i Nadbrzeżnej (MPZP 50)Pokaż
2017-11-06 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Kowalczyka i Rybackiej (MPZP 49)Pokaż
2017-11-02 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.39.2015 z dnia 25.10.2017 r.Pokaż
2017-10-20 Konkurs na opracowanie koncepcji instalacji świetlnej na placu przy ulicy Jana III Sobieskiego w RybnikuPokaż
2017-10-16 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30)Pokaż
2017-10-16 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32)Pokaż
2017-10-16 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32)Pokaż
2017-10-16 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32)Pokaż
2017-10-16 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32)Pokaż
2017-10-16 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP33)Pokaż
2017-10-11 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.71.2017 z dnia 05.10.2017 r.Pokaż
2017-10-06 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP33)Pokaż
2017-10-06 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32)Pokaż
2017-10-06 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP30)Pokaż
2017-10-03 Ogłoszenie o ustaleniu punktów granicznych w związku z realizacją zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna"Pokaż
2017-09-13 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36)Pokaż
2017-08-17 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory IS.6220.35.2016.EWPokaż
2017-08-10 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.4.2017 z dnia 27.07.2017 r.Pokaż
2017-07-26 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.12.2016.AS3.12 z dnia 24.07.2017 r.Pokaż
2017-07-25 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:"Budowa regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna-ETAP V-km 10+221,00-km 14+344,10"Pokaż
2017-07-19 Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego sygn. akt IFXIII.7820.49.2017 z dnia 11 lipca 2017 r.Pokaż
2017-07-12 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ludwika Zdrzałka (MPZP 48)Pokaż
2017-07-12 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Frontowej, Gabrieli Zapolskiej, Willowej, Teofila Bieli i Ziołowej (MPZP 47)Pokaż
2017-07-12 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Frontowej, Gabrieli Zapolskiej, Willowej, Teofila Bieli i Ziołowej (MPZP 47)Pokaż
2017-07-12 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ludwika Zdrzałka (MPZP 48)Pokaż
2017-07-12 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46)Pokaż
2017-07-12 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46)Pokaż
2017-06-30 Wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedażyPokaż
2017-06-26 Publiczne ogłoszenie, art. 10 kpa, nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym 5902/8Pokaż
2017-06-22 Zawiadomienie o terminie załatwienia sprawy w postępowaniu odszkodowawczym- Gerard GąsiorowskiPokaż
2017-06-14 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.8.2016.AS3.10 z dnia 12.06.2017 r.Pokaż
2017-06-07 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Ochojec (MPZP 43)Pokaż
2017-06-07 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Kłokocińskiej (MPZP 42)Pokaż
2017-06-01 Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Rybnika usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznych.Pokaż
2017-06-01 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1)Pokaż
2017-06-01 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Karłowicza (MPZP 19-2)Pokaż
2017-06-01 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rzecznej (MPZP 45)Pokaż
2017-06-01 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. Piotra Skargi (MPZP 44)Pokaż
2017-05-31 Informacja o konsultacjach społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Zamysłów (MPZP 29)Pokaż
2017-05-31 Wykaz podmiotów którym udzielono pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w 2016 rokuPokaż
2017-05-31 Wykaz ulg w 2016 rokuPokaż
2017-05-31 Wykaz podmiotów którym udzielono pomocy publicznej w 2016 rokuPokaż
2017-05-25 Obwieszczenie o odstąpieniu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmienianego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta RybnikaPokaż
2017-05-10 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.12.2016.AS3.7 z 05.05.2017 r.r.Pokaż
2017-04-28 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta RybnikaPokaż
2017-04-19 Burmistrz Pszczyny ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Rybniku, przy ul. WyglendyPokaż
2017-03-15 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.27.2016 z dnia 06.03.2017 r.Pokaż
2017-03-09 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.12.2016.AS3.5 z dnia 06.03.2017 r.Pokaż
2017-03-06 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego sygn. akt OŚiGK-I.6220.7.2016 z dnia 22.02.2017Pokaż
2017-02-23 Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa stacji paliw przy ulicy Chwałowickiej w Rybniku"Pokaż
2017-02-21 Otwarty nabór partnerów do projektu partnerskiego w ramach Inicjatywy Urban Innovative Actions (UIA) [Obszar tematyczny: Gospodarka o obiegu zamkniętym]Pokaż
2017-02-17 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy tereny w rejonie ulic Olszyckiej, Pawła Mojżesza i Ofiar Terroru (MPZP 27)Pokaż
2017-02-16 Ogłoszenie wyników konkursu ofert-usuwanie pojazdów do 3,5tPokaż
2017-02-13 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Rybnika”Pokaż
2017-02-09 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic nieruchomości Dz.100/23Pokaż
2017-02-09 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic nieruchomości Dz. 273/161Pokaż
2017-02-03 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej, Żołędziowej, Komisji Edukacji Narodowej, Niepodległości, Granicznej i Gruntowej (MPZP 41)Pokaż
2017-02-03 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4210.15.2016.JKS.32 z dnia 31.01.2017 r.Pokaż
2017-02-03 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40)Pokaż
2017-02-03 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39)Pokaż
2017-02-01 Pisma RDOŚ dotyczącego nowych przepisów w zakresie wycinki drzewPokaż
2017-01-27 Obwieszczenie Starosty Raciborskiego o wydanie decyzji administracyjnej sygn. akt SE.II.6341.67.2016Pokaż
2017-01-19 Obwieszczenie WOOŚ.4235.8.2016.AS3.6Pokaż
2017-01-19 Obwieszczenie WOOŚ.4235.12.2016.AS3.2Pokaż
2017-01-16 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.70.2016Pokaż
2017-01-12 Interpretacja indywidualnaPokaż
2017-01-10 Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne a usuniętych z drogi na podstawie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowymPokaż
2016-12-29 Zawiadomienie-Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Raciborzu sygn. akt SE.II.6341.67.2016 z dnia 23.12.2016 r.Pokaż
2016-12-27 Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa stacji paliw przy ul. Chwałowickiej w Rybniku"Pokaż
2016-12-27 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ziemskiej (MPZP 35)Pokaż
2016-12-22 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4210.15.2016.JKS.27 z dnia 20.12.2016 r.Pokaż
2016-12-22 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4210.15.2016.JKS.29 z dnia 20.12.2016 r.Pokaż
2016-12-20 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.8.2016.AS3.3 z dnia 13.12.2016 r.Pokaż
2016-12-16 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.27.2016 z dnia 12.12.2016 r.Pokaż
2016-12-05 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4210.15.2016.JKS.23 z dnia 30.11.2016 r.Pokaż
2016-11-29 Obwieszczenie Starosty Wodzisławskiego sygn. akt WAB.6740.1.08.2016 z dnia 25.11.2016 r.Pokaż
2016-11-23 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.7.2016.MK1.11 z dnia 21.11.2016 r.Pokaż
2016-11-17 Uchwała nr 2129/148/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18.10.2016 r. w sprawie zaopiniowania Programu ochrony środowiska dla miasta RybnikaPokaż
2016-11-16 Ogłoszenie o przetargu- sprzedaż nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. Jana Wyglendy.Pokaż
2016-11-15 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.27.2016 z dnia 07.11.2016 r.Pokaż
2016-11-10 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4210.15.2016.JKS.20 z dnia 04.11.2016 r.Pokaż
2016-11-10 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Wrębowej,Górnośląskiej,Frontowej,Rudzkiej i Sportowej (MPZP26)Pokaż
2016-11-10 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć terenów w rejonie ulic Dębowej, Nowej, Pod Wałem, Józefa Poniatowskiego, Przemysłowej i Brzezińskiej (MPZP 28)Pokaż
2016-11-08 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Rybnika"Pokaż
2016-11-04 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dziewięć obszarów w rejonie ulic Raciborskiej, Buhla, Górnej, Gliwickiej, Wolnej, Niepodległości, Brackiej, Brzezińskiej i Żorskiej (MPZP 37)Pokaż
2016-11-04 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38)Pokaż
2016-11-04 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36)Pokaż
2016-10-21 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.116 z dnia 18.10.2016 r.Pokaż
2016-10-19 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki 438/19Pokaż
2016-10-17 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.9.2016.PS.6 z dnia 12.10.2016 r.Pokaż
2016-10-17 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFVIII.7570.28.18.2016 z dnia 10.10.2016 r.Pokaż
2016-10-07 Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania bulwarów wzdłuż rzeki Nacyny w RybnikuPokaż
2016-10-03 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4210.32.2016.PS.2 z dnia 29.09.2016 r.Pokaż
2016-10-03 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.9.2016.PS.6 z dnia 29.09.2016 r.Pokaż
2016-10-03 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4210.15.2016.JKS.16 z dnia 28.09.2016 r.Pokaż
2016-09-30 Konkurs na opracowanie koncepcji instalacji artystycznej w Parku "Kozie Góry" w RybnikuPokaż
2016-09-26 Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku i Prognozy oddziaływania na środowisko w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na ŚrodowiskoPokaż
2016-09-22 Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika do roku 2020 z uwzględniem perspektywy do roku 2024 Pokaż
2016-09-19 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.7.2016.PS.7 z dnia 14.09.2016 r.Pokaż
2016-09-19 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.70.2016 z dnia 12.09.2016 r.Pokaż
2016-09-15 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.111 z dnia 12.09.2016 r.Pokaż
2016-09-15 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.113 z dnia 12.09.2016 r.Pokaż
2016-09-05 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4210.15.2016.JKS.13 z 31.08.2016 r.Pokaż
2016-09-01 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.442.2.2016.EJ.1 z dnia 29.08.2016 r.Pokaż
2016-08-30 Obwieszczenie Starosty Wodzisławskiego nr WAB.6740.1.08.2016 z dnia 25.08.2016 r.Pokaż
2016-08-18 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.53.2015Pokaż
2016-08-17 Informacja o możliwości udostępnienia kanału technologicznego w ul. Pogodnej w RybnikuPokaż
2016-08-16 wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za przejęcie nieruchomości na rzecz Gminy RybnikPokaż
2016-08-12 Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów wzdłuż ulicy Tadeusza KościuszkiPokaż
2016-08-11 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.39.2015 z dnia 3 sierpnia 2016 r.Pokaż
2016-08-10 Nabór opiekunek do prowadzenia punktów opieki dziennej w ramach projektu RPO "Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik" Pokaż
2016-08-04 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.107 z dnia 29.07.2016 r.Pokaż
2016-08-04 Czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej 977/121 - Chwałowice.Pokaż
2016-08-02 Nabór rodziców do punktów opieki dziennej w ramach projektu RPO 8.1.3Pokaż
2016-07-29 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki nr. 1136/156 Boguszowice.Pokaż
2016-07-29 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki nr. 299/85 Chwałowice.Pokaż
2016-07-29 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki nr. 401/104 Boguszowice.Pokaż
2016-07-26 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.102 z 21.07.2016 r.Pokaż
2016-07-21 Pokaż
2016-07-21 Modernizacja EGiB dla obrębu ZamysłówPokaż
2016-07-19 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.33.2015 z dnia 11.07.2016 r.Pokaż
2016-07-18 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.37.2016 z dnia 11.07.2016 r.Pokaż
2016-07-13 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.27.2016Pokaż
2016-07-07 Raport z konsultacji społecznych PGNPokaż
2016-07-07 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.100 z 01.07.2016 r.Pokaż
2016-07-04 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4210.15.2016.JKS.9 z dnia 30.06.2016 r.Pokaż
2016-06-30 Konkurs na opracowanie wzoru statuetki Górnośląskiej Nagrody Literackiej JuliuszPokaż
2016-06-28 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.27.2016 z dnia 17.06.2016 r.Pokaż
2016-06-24 postanowienie Prezydenta Miasta Rybnika- wznowienie postępowania dotyczącego wypłaty odszkodowania Maksymilian RygołPokaż
2016-06-09 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.6.2015.AS3.30 z dnia 06.06.2016 r.Pokaż
2016-06-03 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Ziemskiej i Walecznych (MPZP35)Pokaż
2016-05-31 decyzja Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania po zmarłym Janie PietrzakPokaż
2016-05-25 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 maja 2016 r.Pokaż
2016-05-24 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 20 maja 2016 r.Pokaż
2016-05-20 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.94 z dnia 18.05.2016 r.Pokaż
2016-05-20 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Olszyckiej, Pawła Mojżesza, Ofiar Terroru i Składowej (MPZP 27)Pokaż
2016-05-20 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Wrębowej,Górnośląskiej,Frontowej,Rudzkiej i Sportowej (MPZP26)Pokaż
2016-05-17 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.27.2016 z dnia 10.05.2016 r.Pokaż
2016-05-17 Burmistrz Pszczyny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Rybniku, przy ul. Wyględy.Pokaż
2016-05-12 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.37.2015 z dnia 27.04.2016Pokaż
2016-05-12 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4210.15.2016.JKS.7 z 09.05.2016 r.Pokaż
2016-05-09 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.53.2015 z dnia 28.04.2016 r.Pokaż
2016-05-09 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.39.2015 z dnia 29.04.2016 r.Pokaż
2016-05-04 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.90 z dnia 28.04.2016Pokaż
2016-05-04 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.88 z dnia 26.04.2016 r.Pokaż
2016-04-14 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.33.2015 z dnia 06.04.2016 r.Pokaż
2016-04-06 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.54.2015 z dnia 23.03.2016 r.Pokaż
2016-03-25 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Gliwickiej i Kolberga (MPZP 34)Pokaż
2016-03-25 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP33)Pokaż
2016-03-25 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 31)Pokaż
2016-03-25 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP30)Pokaż
2016-03-25 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29)Pokaż
2016-03-25 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32)Pokaż
2016-03-22 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.6.2015.AS3.16 z dnia 15 marca 2016 r.Pokaż
2016-03-16 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.7820.37.2015 z dnia 07 marca 2016 r.Pokaż
2016-03-08 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7821.13.2015 z dnia 22 lutego 2016 r.Pokaż
2016-03-08 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.83 z 3 marca 2016 r.Pokaż
2016-03-04 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta RybnikaPokaż
2016-02-26 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Kowalczyka, Niemcewicza, Jesiennej, Brzeziny Miejskie i Spokojnej (MPZP 24)Pokaż
2016-02-24 wszczęcie postępowania odszkodowawczego za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnymPokaż
2016-01-07 Wykaz udziałów oraz akcji w spółkach z udziałem Miasta RybnikaPokaż
2015-12-31 Wydania pozwolenia zintegrowanego dla Kompanii Węglowej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie z siedzibą w Rybniku, przy ul. Rymera 4 na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50MW w Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 Pokaż
2015-12-30 Wydania pozwolenia zintegrowanego dla Sego Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Oskara Kolberga 65 na prowadzenie instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych na terenie zakładu Sego Sp. z o.o. zlokalizowanego w Rybniku przy ul. Kolberga 65Pokaż
2015-12-08 Zawiadomienie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn.:"Odwodnienie gruntów gminy, zlokalizowanych pomiędzy ul. Żorską i Wolną w Rybniku z odprowadzeniem wody do stawu na działce nr 1112/21 w Rybniku"Pokaż
2015-12-02 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.45.2015 z dnia 24 listopada 2015 r.Pokaż
2015-11-30 Możliwości zgłaszania opinii na temat projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok. Ww. opinie należy zgłaszać do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rybnika drogą elektroniczną na adres: spoleczny@um.rybnik.pl do dnia 8 grudnia 2015 r.Pokaż
2015-11-25 Konkurs na opracowanie Katalogu Mebli i Urządzeń Miejskich RybnikaPokaż
2015-11-13 Obwieszczenie Wojewody IFXIII.7820.45.2015 w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego o ZRID przebudowy ul. Rudzkiej Etap II-IV Pokaż
2015-11-12 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.69 z 4 listopada 2015 rokuPokaż
2015-11-10 konkurs na realizację zadania publicznego: organizację opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika w formie opiekuna dziennego w roku 2016Pokaż
2015-11-09 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.45.2015 z dnia 6 listopada 2015 r.Pokaż
2015-10-15 Informacja o możliwości udostępnienia kanału technologicznego w ul. W. SzymborskiejPokaż
2015-10-02 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o podjęciu przez Radę Miasta Rybnika uchwały zobowiązującej Prezydenta Miasta Rybnika do przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonanePokaż
2015-09-28 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.45.2015 z dnia 15 września 2015Pokaż
2015-09-21 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.58 z 11 września 2015 rokuPokaż
2015-09-17 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.47 z 4 września 2015 rokuPokaż
2015-09-09 Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego nr IFXIII.7820.45.2015 z dnia 02 września 2015 r.Pokaż
2015-08-26 Zapytanie ofertowe dotyczące zlecenia organizacji i przeprowadzenia konkursów architektonicznychPokaż
2015-08-24 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.6.2015.AS3.4 z dnia 13 sierpnia 2015 r.Pokaż
2015-08-20 ogłoszenie dodatkowego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3Pokaż
2015-08-17 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak:WOOŚ.4200.3.2014.JKS.36 z 7 sierpnia 2015 rokuPokaż
2015-08-06 Obwieszczenie Wojewody w sprawie DEPR Etap IVPokaż
2015-08-05 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kw. 2015 r.Pokaż
2015-07-30 Informacja dotycząca działania Wydziału Geodezji i KartografiiPokaż
2015-07-20 "Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta dla etapu II"Pokaż
2015-07-09 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.39.2015 z dnia 1 lipca 2015 r.Pokaż
2015-07-09 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.39.2015 z dnia 19 czerwca 2015 r.Pokaż
2015-07-09 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.37.2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.Pokaż
2015-07-08 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej.Pokaż
2015-07-02 Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna - ETAP IIIPokaż
2015-06-23 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie "Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - ETAP II"Pokaż
2015-06-18 Obwieszczenie w sprawie "Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - Etap II"Pokaż
2015-06-10 Zakład zbierania, przetwarzania i magazynowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Rybniku przy ul. Jankowickiej 51Pokaż
2015-06-10 Budowa stacji paliw przy ul. Gliwickiej 31 na działce nr 4222/11Pokaż
2015-06-03 Zapytanie o ofertę cenową - generator wnioskówPokaż
2015-05-28 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża "Dębieńsko 1"Pokaż
2015-05-25 Zakup drobnego sprzętu i akcesoriów komputerowychPokaż
2015-05-21 Dostawa dwóch skuterów wraz z dwoma kaskami wykorzystywanych przez gońców do celów służbowychPokaż
2015-05-20 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4200.3.2014.JKS.24 z 13 maja 2015r.Pokaż
2015-05-19 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2015-05-14 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej.Pokaż
2015-05-11 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla wykonania dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne oraz geologiczno-inżynierskie dla zadania pn.: Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935".Pokaż
2015-05-07 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej.Pokaż
2015-05-06 Dostawa reflektometru światłowodowego - zapytanie ofertowePokaż
2015-05-04 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.90.2014 z dn. 20 kwietnia 2015r.Pokaż
2015-04-30 Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 oraz przy ul. Zamkowej 5.Pokaż
2015-04-13 Zapytanie ofertowe - łącze internetowePokaż
2015-04-09 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4210.23.2014.AS3.29 z 2 kwietnia 2015r.Pokaż
2015-04-09 Protokół z posiedzenia Komisji Etyki.Pokaż
2015-04-02 Konsultacji społecznych Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z Prognozą oddziaływania na środowiskoPokaż
2015-03-25 Środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia: "Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935".Pokaż
2015-03-18 łącze internetowe - odpowiedzi na pytaniaPokaż
2015-03-16 Zapytanie ofertowe - łącze internetowePokaż
2015-03-05 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.7820.76.2014 z dnia 20 lutego 2014 r. o umorrzeniu postępowania administracyjnego.Pokaż
2015-02-18 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa stacji paliw w Rybniku przy ul. Gliwickiej 31 na działce nr 4222/11 w Rybniku".Pokaż
2015-02-05 "Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym Etap I w km 8 + 152.92 - 8 + 488,42"Pokaż
2015-02-05 "Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Południowej do granic Miasta dla etapu VI-VII, Klasa drogi G w Rybniku"Pokaż
2014-12-09 Deklaracja na podatek od nieruchomości za rok 2015Pokaż
2014-12-02 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.2013 z dnia 20.11.2014 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej.Pokaż
2014-11-19 Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika na lata 2014-2020 i Prognozy oddzialywania na Środowisko StrategiiiPokaż
2014-11-06 Konsultacje społeczne dotyczące uruchomienia hotspotów na terenie Miasta RybnikaPokaż
2014-09-19 Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża "Dębieńsko 1".Pokaż
2014-09-15 Informacji o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa regionalnej drogi Racibórz - Pszczyna".Pokaż
2014-09-11 Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża "Dębieńsko 1".Pokaż
2014-09-10 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej nr 729/155.Pokaż
2014-07-01 Prowadzenie parkingu dla pojazdów przewożących materiały niebezpiecznePokaż
2014-06-23 Obwieszczenie Prezydenta Miasta ŻoryPokaż
2014-05-22 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
2014-05-20 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
2014-03-25 Dostawa łączy internetowych dla Miejskiej Sieci SzerokopasmowejPokaż
2014-01-24 Przeprowadzenie jednorazowej konserwacji i naprawy kserokopiarekPokaż
2014-01-17 Kwalifikacja Wojskowa w 2014 rokuPokaż
2013-08-26 Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4201.2.2013.KC.1 z 19.08.2013 - "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego".Pokaż
2013-02-26 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie parkingu samochodowego na obszarze dzielnicy Grabownia"Pokaż
2013-01-21 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 10 stycznia 2013 roku o Kwalifikacji Wojskowej w 2013 roku na terenie Miasta Rybnika.Pokaż
2013-01-14 Obwieszczenie Wojewody IFXIII.747.15.2012Pokaż
2012-10-25 Uchwała Nr 380/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowaniaPokaż
2012-09-28 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.26.2012 z dnia 25 września 2012 r. "Przebudowa ul. Prostej w Rybniku - droga wojewódzka".Pokaż
2012-07-24 przebudowy ul. Zebrzydowickiej - zawiadomienie o możliwości udostępnienia kanału technologicznegoPokaż
2012-04-03 Tłumacz języka migowego.Pokaż
2012-03-14 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2011-10-03 Pokaż
2011-06-24 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu mieszkańców Rybnika w 2011 rokuPokaż
2011-05-20 Ogłoszenie o podjęciu przez Radę Miasta Rybnika uchwały nr 78/VII/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów.Pokaż
2011-04-08 Przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 roku na terenie miasta RybnikaPokaż
2011-02-15 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego.Pokaż
2010-12-21 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja technologii węzła wzbogacania klas drobnych w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK Jankowice w Rybniku Boguszowicach na działce nr 153/6"Pokaż
2010-12-17 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuńczo - wychowawczych dla 120 dzieci do lat 3 z terenu Miasta Rybnika w 2011 roku.Pokaż
2010-12-10 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika i zaproszenie do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci do lat 3 z terenu Miasta Rybnika w 2011 r.Pokaż
2010-11-17 Unieważnienie pieczęci imiennej - AKWPokaż
2010-05-05 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o zawarciu umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu terapii uzależnienia oraz współuzależnienia od alkoholu mieszkańców RybnikaPokaż
2010-03-24 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu mieszkańców RybnikaPokaż
2010-03-01 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika o konkursie i zaproszenie do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu mieszkańców RybnikaPokaż
2010-02-25 Decyzja Wojewody Śląskiego nr 1/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r. - przebudowa ul. ŻorskiejPokaż
2010-01-05 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: "Przebudowa skrzyżowania ulic Willowej, Szewczyka i Bieli w Rybniku na rondo"Pokaż
2009-12-22 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ulicy Niepodległości w Rybniku na odcinku w km 0+00 do 1,0"Pokaż
2009-12-08 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę obwodnicyPokaż
2009-11-27 Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony ŚrodowiskaPokaż
2009-11-25 Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony ŚrodowiskaPokaż
2009-11-24 Obwieszczenie - budowa drogi między ul.Rycerską i PoligonowąPokaż
2009-11-16 Obwieszczenie wójta gminy ŚwierklanyPokaż
2009-11-16 pozwolenie na budowę sieci wodociągowej przy ul. ReymontaPokaż
2009-11-16 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury - budowa RDRP w ŻorachPokaż
2009-11-10 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę obwodnicyPokaż
2009-11-10 Rozbudowa ul. Niepodległości -wszczęcie postępowaniaPokaż
2009-11-09 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2009-10-27 Ogłoszenie o budowie drogi-łącznika ul.Poligonowa i RycerskaPokaż
2009-10-23 pozwolenie na budowę - sieć wodociągowa ul.ReymontaPokaż
2009-10-21 Pozwolenie na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia-EtapIPokaż
2009-10-21 Pismo do PPIS w/s ul. Budowlanych i ŻołędziowejPokaż
2009-10-21 Wszczęcie postępowania- ul. Żołędziowa i BudowlanychPokaż
2009-10-20 OgłoszeniePokaż
2009-10-20 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2009-10-19 Konsultacje społeczne w sprawie Programu RewitalizacjiPokaż
2009-10-19 Obwieszczenie Prezydenta MiastaPokaż
2009-10-19 Obwieszczenie Prezydenta MiastaPokaż
2009-10-19 ogłoszenie Prezydenta MiastaPokaż
2009-10-19 obwieszczenie Prezydenta MiastaPokaż
2009-10-19 obwieszczenie Prezydenta MiastaPokaż
2009-10-15 Ogłoszenie Wójta Gminy ŚwierklanyPokaż
2009-10-13 Ogłoszenie o budowie ronda-ul. Willowa,Szewczyka,BieliPokaż
2009-10-08 Informacja Prezydenta MiastaPokaż
2009-10-08 Informacja Prezydenta MiastaPokaż
2009-10-06 Pismo do PPIS w/s przebudowy ul. ReymontaPokaż
2009-10-06 Wszczęcie postępowania dla przebudowy ul. ReymontaPokaż
2009-10-05 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w GotartowicachPokaż
2009-09-29 Decyzja środowiskowa- wytrawianie stali BGHPokaż
2009-09-25 Konsultacje społeczne w sprawie Programu RewitalizacjiPokaż
2009-09-14 Obwieszczenie Wójta Gminy ŚwierklanyPokaż
2009-09-14 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2009-09-14 Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie modernizacji EGBPokaż
2009-09-10 Ogłoszenie - budowa obwodnicy północnejPokaż
2009-09-09 powolenie na budowę - linii energetycznych ul. RymeraPokaż
2009-09-09 Postanowienie dot. sprostowania decyzji-przebudowa ŻorskiejPokaż
2009-09-08 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego - przebudowa ul. ŻorskiejPokaż
2009-09-07 Obwieszczenie Prezydenta MiastaPokaż
2009-09-02 APEL DO MIESZKAŃCÓW RYBNIKAPokaż
2009-08-26 Rozbudowa infrastruktury drogowej w dzielnicy KłokocinPokaż
2009-08-20 Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu "projektu założeń..."Pokaż
2009-08-19 wszczęcie postępowania - budowa linii kablowych ul. RymeraPokaż
2009-08-18 Obwieszczenie PM -BGH PolskaPokaż
2009-08-12 pozwolenie na budowę sieci wodociągowej przy ul. KupieckiejPokaż
2009-08-12 Wybór partnera do projektu POKL 9.3Pokaż
2009-08-05 Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia na budowę linii kablowejPokaż
2009-07-24 wszczęcie postępowania - sieć wodociągowa ul. KupieckaPokaż
2009-07-21 Ogłoszenie/pozwolenie na budowę lini kablowej/WrębowaPokaż
2009-07-20 Obwieszczenie Wojewody - decyzja - droga Pszczyna – RacibórzPokaż
2009-07-08 obwieszczenie - wyłożenie projektu planu OrzepowicePokaż
2009-07-08 obwieszczenie- wyłożenie projektu planu Elektrownia RybnikPokaż
2009-07-08 obwieszczenie - wyłożenie projektu planu ul. PodmiejskaPokaż
2009-07-08 obwieszczenie- wyłożenie projektu planu ŚródmieściaPokaż
2009-07-07 Projekt "Programu współpracy z org. pozarząd. … na 2010 rok"Pokaż
2009-07-06 BEZPŁATNA NAUKA dla dorosłych w RCEZPokaż
2009-07-03 Obwieszczenie Prezydenta Miasta-przebudowa ulicy ŻorskiejPokaż
2009-07-03 OBWIESZCZENIE- budowa drogi przez RyfamęPokaż
2009-07-02 obwieszczenie-zmiana miejscowych planówPokaż
2009-06-23 Zawiadomienie - Prezydent Miasta ŻoryPokaż
2009-06-23 Zawiadomienie - Prezydent Miasta ŻoryPokaż
2009-06-23 Zawiadomienie - Starosta RybnickiPokaż
2009-06-19 Decyzja środowiskowa-Przebudowa ulicy Podmiejskiej w RybnikuPokaż
2009-06-09 Zawiadomienie z art. 10 - przebudowa ulicy ŻorskiejPokaż
2009-06-09 Postanowienie o braku raportu- przebudowa ulicy ŻorskiejPokaż
2009-06-05 INFORMACJA O PRZYZNANIU NAGRÓD W DZIEDZINIE KULTURY W 2009 RPokaż
2009-06-05 Decyzja umarzająca-przebudowa ulicy WodzisławskiejPokaż
2009-06-02 zawiadomienie o decyzji - wodociąg ul. Zamojskiego/ŻwirowaPokaż
2009-06-01 Ogłoszenie - wodociąg -ul.Zamenhofa -Przyjemna -MościckiegoPokaż
2009-05-29 Przyznanie nagród sportowcom za wysokie wyniki w 2008 r.Pokaż
2009-05-29 Ogłoszenie -budowa drogi przez Ryfamę (Kościuszki-Sybiraków)Pokaż
2009-05-26 ogłoszenie o przetargu- Wrębowa Sp. zo.o.Pokaż
2009-05-26 Decyzja umarzająca- DK 78Pokaż
2009-05-20 obwieszczenie o zmianie miejscowych planów zagospodarowaniaPokaż
2009-05-20 obwieszczenie o prognozie oddziaływania na środowiskoPokaż
2009-05-20 Informacja o zebranym materiale dowodowym-ul. PodmiejskaPokaż
2009-05-14 Zakończenie postępowania -przebudowa ulicy WodzisławskiejPokaż
2009-05-12 zawiadomienie o decyzji/linia kablowa/ul. Armii LudowejPokaż
2009-05-08 Informacja PM - raport dla węzła betoniarskiego Budo-ZbytPokaż
2009-05-08 Obwieszczenie Wojewody - decyzja - droga Pszczyna - RacibórzPokaż
2009-05-08 wszczęcie BIP/wodoc/PWiK/Zamojskiego/ŻwirowaPokaż
2009-05-05 Uzgodnienie z Sanepidem- przebudowa ulicy ŻorskiejPokaż
2009-05-05 Wszczęcie postępowania - przebudowa ulicy ŻorskiejPokaż
2009-05-04 Informacja o zebranym materiale dowodowym- DK 78Pokaż
2009-04-29 ogłoszenie o konkursie na metodykówPokaż
2009-04-22 Decyzja środowiskowa- Przebudowa ulicy NiepodległościPokaż
2009-04-20 wszczęcie postępowania przebudowa linii kabl. ul. A.LudowejPokaż
2009-04-20 Pismo do PPIS- Przebudowa ulicy Podmiejskiej w RybnikuPokaż
2009-04-20 Informacja PM- raport w/s przebudowy ul. PodmiejskiejPokaż
2009-04-20 Ogłoszenie o pozwoleniu na budowę wodociągu ul. Pod WałemPokaż
2009-04-17 Obwieszczenie i Decyzja Prezydenta Miasta ŻoryPokaż
2009-04-15 Wszczęcie postępowania-Przebudowa DK 78 w RybnikuPokaż
2009-04-15 Pismo do PPIS- Przebudowa DK 78 w RybnikuPokaż
2009-04-14 obwieszczenie/zmiana miejscowych planówPokaż
2009-04-02 wszczęcie postępowania PWiK sieć wodociągowa ul. Pod WałemPokaż
2009-04-01 Wszczęcie postępowania-przebudowa ul. WodzisławskiejPokaż
2009-04-01 Uzgodnienie z Sanepidem- przebudowa ulicy WodzisławskiejPokaż
2009-03-30 Pismo o zebranym materiale dowodowym ul.NiepodległościPokaż
2009-03-25 Pismo do PPIS w/s ponownego uzgodnienia ul. NiepodległościPokaż
2009-03-23 Plan szkoleń na 2009 r. realizow.przez PUPPokaż
2009-03-18 ogłoszenie o konkursach 2009Pokaż
2009-03-17 obwieszczenie Wojewody ŚląskiegoPokaż
2009-03-13 Ryfama - obwieszczenie Prezydenta Miasta ŻoryPokaż
2009-03-12 Obwieszczenie WojewodyPokaż
2009-03-12 informacja o przyznanych stypendiach sportowych na 2009 rokPokaż
2009-03-05 Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa Domu KulturyPokaż
2009-03-05 Decyzja środowiskowa-przebudowa Domu Kultury, NiedobczycePokaż
2009-03-03 obwieszczenie-prognoza oddziaływania na środowiskoPokaż
2009-03-03 obwieszczenie- prognoza oddziaływania na środowiskoPokaż
2009-03-03 obwieszczenie- prognoza oddziaływania na środowiskoPokaż
2009-03-03 obwieszczenie-prognoza oddziaływania na środowiskoPokaż
2009-03-02 Pismo o uzupełnienie raportu- II etap Obwodnicy PółnocnejPokaż
2009-02-18 Decyzja umarzająca-Miejska sieć szerokopasmowa Maroko-NowinyPokaż
2009-01-26 Zawiadomienie - Miejska sieć szerokopasmowa Maroko-NowinyPokaż
2009-01-23 Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia dla PEC - ul. MaksymilianaPokaż
2009-01-22 OGŁOSZENIE-pozwolenie na ciepłociąg ul. PodmiejskaPokaż
2009-01-22 Pozwolenie na budowę ciepłociągu w ul. Rybackiej i LipowejPokaż
2009-01-15 Druk wniosku - nagroda indywidualna lub zespołowa w kulturzePokaż
2009-01-09 Postanowienie n/t przebudowy ul. PodmiejskiejPokaż
2009-01-07 Wszczęcie-budowa ciepłociągu ul. Podmiejska/MglistaPokaż
2009-01-07 Wszczęcie-sieć ciepłownicza i teletchn.- ul. Rybacka/LipowaPokaż
2009-01-07 Uzgodnienie-Miejska sieć szerokopasmowa, Maroko-NowinyPokaż
2009-01-06 Wszczęcie postęp.- Miejska sieć szerokopasmowa Maroko-NowinyPokaż
2009-01-05 Pismo do PPIS w/s przebudowy ulicy NiepodległościPokaż
2009-01-05 Informacja PM- Utex, ul. PodmiejskaPokaż
2008-12-19 Ogłoszenie o pozwoleniu na budowę kanalizacji-ul. NadbrzeżnaPokaż
2008-12-18 Pozwolenie na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczejPokaż
2008-12-16 Pismo do PPIS- Przebudowa ul. Podmiejskiej w RybnikuPokaż
2008-12-15 Postanowienie o braku raportu-Przebudowa ul. NiepodległościPokaż
2008-12-15 Pismo o uzup.raportu zgodnie z decyzją SKO-II etap ObwodnicyPokaż
2008-12-10 Pozwolenie na budowę ciepłociągu wraz z przyłączamiPokaż
2008-12-05 Wszczęcie postępowania - budowa kanalizacji - ul. NadbrzeżnaPokaż
2008-12-01 Informacja Prezydenta Miasta-raport dla zbiornika ON (MARAT)Pokaż
2008-11-28 Decyzja umarzająca- Przebudowa ulicy PodmiejskiejPokaż
2008-11-28 Postanowienie o braku raportu - Dom Kultury w NiedobczycachPokaż
2008-11-25 Informacja Prezydenta Miasta o wniosku firmy SEGOPokaż
2008-11-17 Informacja PM n/t salonu samochodowego przy ul.SiwcaPokaż
2008-11-12 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na przebudowę skrzyżowaniaPokaż
2008-11-12 Decyzja środowiskowa na przebudowę skrzyżowania na rondoPokaż
2008-11-10 Decyzja o przeniesieniu pozwolenia wodnoprawnego na PWiKPokaż
2008-11-06 Wszczęcie postępowania - remont szkoły, ul. ŚwierklańskaPokaż
2008-11-06 Pozwolenie na budowę ciepłociąguPokaż
2008-11-06 Pismo do PPIS - Przebudowa ul. Podmiejskiej w RybnikuPokaż
2008-10-31 Pozwolenie na budowę wodociągu w ul. GliwickiejPokaż
2008-10-29 Przekazanie aneksu do Sanepidu - Przebudowa DK NiedobczycePokaż
2008-10-23 Budowa Ciepłociągu ul. Młyńska,Hallera,Targowa,Pl.KopernikaPokaż
2008-10-23 obwieszczenie-zmiana planu miejscowego-teren przy ElektrowniPokaż
2008-10-23 obwieszczenie- zmiana planu miejscowego- OrzepowicePokaż
2008-10-23 obwieszczenie- zmiana planu miejscowego- ul.PodmiejskaPokaż
2008-10-23 obwieszczenie- zmiana planu miejscowego- śródmieściePokaż
2008-10-23 Informacja PM- Budowa hali produkcyjnej ARTECHPokaż
2008-10-20 Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie modernizacji EGBPokaż
2008-10-20 Informacja o zakończeniu postępow. w sprawie ronda -ul.BieliPokaż
2008-10-15 Decyzja środowiskowa- przebudowa ulicy ZebrzydowickiejPokaż
2008-10-13 Wszczęcie - Ciepłociąg, ul.Młyńska,Hallera,Targowa,KopernikaPokaż
2008-10-08 Uzgodnienie z sanepidem - Przeb. Domu Kultury, NiedobczycePokaż
2008-10-03 Pismo n/t zebranego materiału dowodowego-ul. ZebrzydowickaPokaż
2008-10-02 Zawiadomienie przed inwestycją - Dom Kultury NiedobczycePokaż
2008-10-01 Ogłoszenie do BIPPokaż
2008-09-22 ObwieszczeniePokaż
2008-09-17 opinia sanepidu do decyzji-rondoPokaż
2008-09-12 projekt Programu współpracy Miasta z organizacjami na 2009Pokaż
2008-09-12 Informacja Prezydenta Miasta dotycząca budowy stacji ShellPokaż
2008-09-10 Umorzenie postępowania dla Bazyliki-decyzjaPokaż
2008-09-04 Informacja Prezydenta Miasta o modernizacji EC ChwałowicePokaż
2008-08-26 Postanowienie o braku raportu-rondo,Willowa,SzewczykaPokaż
2008-08-20 Badania mammograficzne dla mieszkanek RybnikaPokaż
2008-08-18 Pismo do PPIS w Rybniku o uzg. przebudowy ul.ZebrzydowickiejPokaż
2008-08-14 Opinia sanepidu o obowiązku sporządzeniu raportu-WillowaPokaż
2008-08-07 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2008-08-04 Postanowienie o braku raportu-przebudowa ZebrzydowickiejPokaż
2008-07-30 Ogłoszenie o wydanym pozwoleniu na bud. wodociąg, ul. DługaPokaż
2008-07-29 Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie modernizacji EGBPokaż
2008-07-23 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2008-07-17 Wszczęcie postępowania-przebudowa ul.Willowej, SzewczykaPokaż
2008-07-09 Do Sanepidu I - przebudowa ul. ZebrzydowickiejPokaż
2008-07-09 obwieszczenie:decyzja środowiskowa-przyłącze dla KSSE (ERSA)Pokaż
2008-07-03 obwieszczenie:decyzja-sieć cieplna ul.Młyńska,Hallera,...Pokaż
2008-06-30 Zebranie materiału dowodowego-III etap Obwodnicy PółnocnejPokaż
2008-06-24 Informacja prezydenta Miasta- rozbudowa salonu HyundaiPokaż
2008-06-16 zakończenie postępowania-sieć cieplna (Młyńska,Hallera,..)Pokaż
2008-06-16 zakończenie postępow-dec środowiskowa-przyłącze ElektrowniaPokaż
2008-06-10 Informacja Prezydenta MiastaPokaż
2008-06-09 Kontrola WIOŚ w zakresie pomiarów pól elektromagnetycznychPokaż
2008-05-29 Informacja Prezydenta o instalacji ppoż na kop."Chwałowice"Pokaż
2008-05-29 Informacja Prezydenta Miasta- III kwatera składowiskaPokaż
2008-05-20 ogłoszenie o wydaniu decyzji wodociąg ul. Żeromskiego PWiKPokaż
2008-05-14 Ogłoszenie o pozwoleniu na sieć wodociągową w ul.ChrobregoPokaż
2008-05-12 Pismo do Sanepidu z uzupełnieniem- III etap ObwodnicyPokaż
2008-05-08 Decyzja SKOPokaż
2008-05-08 ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu - DygasińskiegoPokaż
2008-05-05 2 uzgodnienie decyzji środowiskowej - sieć cieplnaPokaż
2008-04-30 Ogłoszenie/PWiK/wszczęcie-sieć wodociągowa/ul.ChrobregoPokaż
2008-04-29 przyznanie nagród sportowcom za wysokie wyniki w 2007 r.Pokaż
2008-04-17 2.uzgodnienie z Sanepidem-przyłącze KSSEw Rybn (Elektrownia)Pokaż
2008-04-17 Pismo o uzupełnienie raportu-III etap ObwodnicyPokaż
2008-04-15 postanowienie:brak raportu-sieć cieplna Młyńska,HalleraPokaż
2008-04-11 Ogłoszenie o pozwoleniu na budowę wodociągu w ul. BORKIPokaż
2008-04-09 Lista kandydatów na stanowisko referenta w SP nr 16Pokaż
2008-04-08 Plan szkoleń na 2008 rok organizaowanych przez PUP w RybnikuPokaż
2008-04-03 Pozwolenie wodnoprawne dla Żor-deszczówka z KSSE "Wygoda"Pokaż
2008-04-02 Obwieszczenie Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2008-04-01 Zawiadomienie w sprawie umorzenia postępowaniaPokaż
2008-04-01 Lista kandydatów na stanowisko koordynatora działania 3Pokaż
2008-04-01 Zawiadomienie przed decyzjąPokaż
2008-03-27 uzg z Sanepidem:sieć cieplna-ul.Młyńska,Hallera,Pl.KopernikaPokaż
2008-03-27 Lista kand. speł. wym. form. na stanowisko referenta w G-11Pokaż
2008-03-20 Nagroda Prezydenta Miasta Rybnika w dziedzinie kultury 2008Pokaż
2008-03-17 Przesłanie odwołania do SKO- II etap Obwodnicy PółnocnejPokaż
2008-03-12 Ogłoszenie/UM R-ka wszczęcie/budowa wodociągu ul. BORKIPokaż
2008-03-12 Pozwolenie wodnoprawne-Żory-wszczęcie postępowaniaPokaż
2008-03-10 Do Sanepidu II- III etap Obwodnicy Północnej MiastaPokaż
2008-03-07 Informacja Prezydenta Miasta- III etap ObwodnicyPokaż
2008-03-04 Postanowienie o obowiazku raportu- III etap obwodnicyPokaż
2008-02-28 Decyzja środowiskowa-II etap Obwodnicy Pólnocnej MiastaPokaż
2008-02-25 wszczęcie:sieć cieplna-ul.Młyńska,ul.Hallera,Pl.KopernikaPokaż
2008-02-25 1uzg.z Sanepidem-budowa przyłącza el.dla KSSE w Rybniku (ER)Pokaż
2008-02-22 informacja o szczepieniach przeciwko meningokokomPokaż
2008-02-21 Ogłosz/PNB/UM R-ka/pozwolenie-sieć wodociągowa/ul. ChrószczaPokaż
2008-02-14 dec.na bud.sieci wodociagowej ul.Jutrzenki - PWiK RybnikPokaż
2008-02-14 Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoliPokaż
2008-02-13 wszczęcie: budowa przyłącza elektroenergetycznego dla KSSEPokaż
2008-02-11 Do Sanepidu I- III etap Obwodnicy Północnej MiastaPokaż
2008-02-06 Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w ZOWPokaż
2008-02-05 Decyzja umarzająca- III etap ObwodnicyPokaż
2008-02-05 Obwieszczenie Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2008-02-01 Obwieszczenie Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2008-01-30 Ogłoszenie/UM R-ka wszczęcie/budowa wodociągu ul. ChrószczaPokaż
2008-01-29 Zebranie materiału dowodowego II etap ObwodnicyPokaż
2008-01-28 Informacja o budowie rurociągu wody słonej "Jankowice"Pokaż
2008-01-28 Informacja o planowanej budowie rozdziału kanalizacji ChwałoPokaż
2008-01-28 Informacja Prezydenta o budowie odwadniarki w KWK ChwałowicePokaż
2008-01-25 Ogłoszenie o pozwoleniu na budowę wodociągu w ul. OlszowejPokaż
2008-01-25 ogłoszenie -zmiany planu DygasińskiegoPokaż
2008-01-24 Pozwolenie na budowę wodociągu ul.BaczyńskiegoPokaż
2008-01-18 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2008-01-17 obwieszczenie na BIPPokaż
2008-01-17 rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko referent - SP34Pokaż
2008-01-14 Decyzja w sprawie umorzenia postępowaniaPokaż
2008-01-09 Ogłoszenie/PWiK/wszczęcie-sieć wodociągowa/ul. OlszowaPokaż
2008-01-07 Do sanepidu II- III etap ObwodnicyPokaż
2007-12-19 Informacja Prezydenta Miasta- III etap ObwodnicyPokaż
2007-12-14 Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia przetargu na sprzedażPokaż
2007-12-13 zawiadomienie przed wydaniem decyzjiPokaż
2007-12-11 Informacja p. Pawła Mitura-Zielonka o PieM Projekcie…Pokaż
2007-12-06 Do Sanepidu II- raport II etap ObwodnicyPokaż
2007-11-29 informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2007-11-29 informacja o zakończeniu postępowania (Ek I-7624/00029/07)Pokaż
2007-11-27 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Renault LagunaPokaż
2007-11-26 Zawiadomienie przed wydaniem decyzjiPokaż
2007-11-20 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego "V etap obwodnicy Rybnika"Pokaż
2007-11-19 Obwieszczenie o decyzji KZGW-dot. odwołania od pozw wpPokaż
2007-11-19 Informacja Prezydenta Miasta- II etap ObwodnicyPokaż
2007-11-13 Udzielenie zamówienia - SP18 - organizacja "Zielonych Szkół"Pokaż
2007-10-29 Ogł. o przebudowie linii 110kV w dz. Meksyk i Chwałow.Pokaż
2007-10-25 obwieszczenie o wszczęciu postępowaniaPokaż
2007-10-12 Ogłoszenie o ustnej licytacji samochodu Renault LagunaPokaż
2007-10-11 projekt Programu współpracy Miasta z organizacjami na 2008Pokaż
2007-10-04 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2007-10-03 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2007-10-03 umorzenie-obwodnica:Mikołowska-ProstaPokaż
2007-10-03 umorzenie-obwodnica:Wielopolska-MikołowskaPokaż
2007-10-02 Ogłoszenie przebudowa linii 110kV w dz. Meksyk i ChwałowicePokaż
2007-10-02 Inf. dot. Powiatowej Społ. Rady ds. Osób NiepełnosprawnychPokaż
2007-09-28 Informacja Prezydenta Miasta- III etap ObwodnicyPokaż
2007-09-28 Informacja Prezydenta Miasta- II etap ObwodnicyPokaż
2007-09-28 przekazanie do Wojewody spr obwodnicy: ul.Mikołowska-ProstaPokaż
2007-09-28 przekaz do Wojewody spr obwodnicy: ul.Wielopolska-MikołowskaPokaż
2007-09-28 Postanowienie o obow.raportu-II etap ObwodnicyPokaż
2007-09-28 Postan-raport:obwodnica Północna Miasta III etapPokaż
2007-09-24 Decyzja środowiskowa- hala targowaPokaż
2007-09-24 ogłoszenie o ponownym wyłoż. Studium (III)Pokaż
2007-09-19 Ogłoszenie Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2007-09-17 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2007-09-17 Pismo dot. odwołania do SKOPokaż
2007-09-10 Decyzja o umorzeniu postęp.-przebudowa drogi-tesco, żorskaPokaż
2007-09-07 Decyzja o umorzeniu post-wodociąg MorwowaPokaż
2007-09-07 Decyzja o umorzeniu- wodociąg ul. BaczyńskiegoPokaż
2007-09-06 Decyzja o umorzeniu- wodociąg OgrodowskiegoPokaż
2007-09-05 Decyzja o umorzeniu- wodociąg OlszowaPokaż
2007-09-04 wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2007/2008Pokaż
2007-09-03 Informacja do BIP-wodociąg ul. OgrodowskiegoPokaż
2007-09-03 Wszczęcie postępowania-wodociąg ul. OgrodowskiegoPokaż
2007-08-27 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachPokaż
2007-08-27 Postanowienie o raporcie-wodociąg ul. OlszowaPokaż
2007-08-23 Ogłosz. o rozpocz. postęp.- Sieć wod.. Bolesława Śm.-MłyńskaPokaż
2007-08-22 decyzja Prezydenta Miasta GliwicePokaż
2007-08-16 Ogłoszenie przetargu na sprzedaż samochodu osobowegoPokaż
2007-08-16 Obwieszczenie w sprawie decyzji SKO z dnia 06.08.2007r.Pokaż
2007-08-08 Inf. dot. Powiatowej Społ. Rady ds. Osób NiepełnosprawnychPokaż
2007-07-30 Informacja do BiP-wodociąg, OlszowaPokaż
2007-07-27 Informacja Prezydenta Miasta-Garbacz, warsztatPokaż
2007-07-27 Ogłoszenie Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2007-07-27 Wszczęcie-Tesco-II-bipPokaż
2007-07-24 dec środowiskowa-sieć wodociągowa ul.B.Śmiałego,Młyńska-RadlPokaż
2007-07-20 Decyzja o środowiskowych uwarunk. na przebudowe ul. ŻorskiejPokaż
2007-07-20 dec środowiskowa-sieć wodociagowa ul.Zgodna i SamotnaPokaż
2007-07-13 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2007-07-13 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2007-07-13 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2007-07-13 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2007-07-09 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2007-06-26 Pismo przed wydaniem decyzjiPokaż
2007-06-20 Ogłoszenie o zmianie Naczelnika Wydziału EdukacjiPokaż
2007-06-19 Obwieszczenie wodociągi Borki, Łączna, KsiążenickaPokaż
2007-06-13 Informacja Prezydenta MiastaPokaż
2007-06-11 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2007-05-29 Zawiadomienie o wydaniu decyzji - ul. NadbrzeżnaPokaż
2007-05-25 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2007-05-25 ogloszenie o ponownym wyłożeniu projektu zmiany studiumPokaż
2007-05-23 Ogłoszenie o pozwoleniu na budowę wodociągu - ul. Patriotów.Pokaż
2007-05-23 Ogłoszenie o wydanym pozwoleniu - wodociąg LeszczyńskiegoPokaż
2007-05-17 Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne-RCEZPokaż
2007-05-15 zmiana w Ogłoszeniu PrezydentaPokaż
2007-05-15 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - ZSE-UPokaż
2007-05-04 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2007-05-02 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2007-04-30 Przesłanie akt sprawy do SKOPokaż
2007-04-27 przyznanie nagród sportowcom za wysokie wyniki w 2006 r.Pokaż
2007-04-27 Ogłoszenie/PNB/PWiK/sieć wodociąg z przyłącz/ul. PatriotówPokaż
2007-04-24 Ogłoszenie o wydaniu dec, wodociąg ul. Kożdoniów StawiarzaPokaż
2007-04-23 wyłożenie do wglądu zmian planów miejscowychPokaż
2007-04-18 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2007-04-16 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2007-04-12 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2007-04-11 Decyzja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2007-04-05 Ogłoszenie o wydaniu PNB/PWiK/Wodociąg/Oś 1000 leciaPokaż
2007-04-04 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2007-03-29 Decyzja środowiskowa: sieć wodociągowa - ul.PatriotówPokaż
2007-03-29 dec środowiskowa--sieć wodociągowa przy ul.WodnejPokaż
2007-03-29 decyzja środowiskowa: sieć wodociągowa - ul.MyśliwskaPokaż
2007-03-23 Nagroda Prezydenta Miasta Rybnika w dziedzinie kultury'2007Pokaż
2007-03-14 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2007-03-12 Dec. środowiskowa - sieć wodoc, ul. LeszczyńskiegoPokaż
2007-03-12 Dec. środowiskowa - sieć wodoc, ul. Żołnierzy WrześniaPokaż
2007-03-12 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2007-03-12 Dec. środowiskowa - sieć wodoc, ul. StaszicaPokaż
2007-03-08 dec środowiskowa-modernizacja linii 110kV Silesia-JankowicePokaż
2007-03-08 Dec. środowiskowa - sieć wodoc, ul.Stawiarza i ul.KożdoniówPokaż
2007-03-07 Decyzja środowiskowa- siec wodociągowa, oś. TysiącleciaPokaż
2007-02-20 ogłoszenie o wyłożeniu do publ. wglądu proj. zmiany studiumPokaż
2007-02-15 Postanowienie o braku raportu-sieć wod.,ul.PatriotówPokaż
2007-02-08 Projekt "Sportowcy na Rynku Pracy"Pokaż
2007-02-06 Decyzja środowiskowa-kanalizacja ogóln., ul.Nad PotokiemPokaż
2007-01-31 Decyzja środowiskowa-sieć wod., ul. HalleraPokaż
2007-01-31 Decyzja środowiskowa-sieć wod., ul. PopiełuszkiPokaż
2007-01-31 Decyzja środowiskowa-sieć wod., od.ul.Żorskiej do BoguszowicPokaż
2007-01-26 Pismo o ujęcie zawiadomienia na str. InternetowejPokaż
2007-01-25 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2007-01-22 Termin zgłoszenia do nagrody/wyróżnienia (sport kwalifik.)Pokaż
2007-01-22 owieszczenie o poborze - 2007 do BIPPokaż
2007-01-15 Decyzja środowiskowa-sieć wod., ul. NowomiejskaPokaż
2007-01-08 Decyzja środowiskowa-sieć wodociągowa, oś. WieczorkaPokaż
2007-01-08 Postanowienie o braku raportu,sieć wod.,ul. StaszicaPokaż
2007-01-05 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2007-01-05 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2007-01-05 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2006-12-29 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2006-12-22 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2006-12-22 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2006-12-22 Informacja o rostrzygnięciu konkursu na prowadzenie żlobkaPokaż
2006-12-13 Informacja - zakup sprzętu medycznego po zlikwidowanym ZLAPokaż
2006-12-13 Postanowienie o braku raportu- sieć wodociągowaPokaż
2006-12-13 Postanowienie o braku raportu-sieć wodociągowaPokaż
2006-12-13 Postanowienie o braku raportu- sieć wodociągowaPokaż
2006-12-04 Ogłoszenie konkursu na realizację świadczeń zdrowotnychPokaż
2006-12-01 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2006-11-29 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2006-11-29 Postanowienie o braku raportu- sieć wodociąg.,ul.NowomiejskaPokaż
2006-11-23 Wszczęcie postępowania- przebudowa potoku NiedobczyckiegoPokaż
2006-11-20 VII Mistrzostwa Polski Radnych i Pracowników SamorządowychPokaż
2006-11-16 Narciarski Rajd Chłopski - zaproszeniePokaż
2006-11-16 Szkolenia PART dla branży turystycznejPokaż
2006-11-09 Zaproszenie na szkolenie z PARPA - dla kadry kultury fizycznPokaż
2006-11-09 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2006-11-09 Informacja Prezydenta MiastaPokaż
2006-11-02 Informacja o Konkursie Europejskim Rok Równych SzansPokaż
2006-10-27 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2006-10-27 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2006-10-27 Postanowienie o braku raportu-sieć wodociągowa, ul. WiejskaPokaż
2006-10-26 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2006-10-25 Informacja Prezydenta MiastaPokaż
2006-10-25 Informacja o szkoleniu dla pracodawcówPokaż
2006-10-23 Ogłoszenie wyników konkursu - NARKOMANIA 2006 r.Pokaż
2006-10-23 Informacja Prezydenta RybnikaPokaż
2006-10-23 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2006-10-19 INFO O DOTACJACH PRZYZNANYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT'06Pokaż
2006-10-17 Informacja dot. ZDZ - INFOPokaż
2006-10-12 "Marszobieg z Olimpijczykami" Katowice, dnia 29.10.06r.Pokaż
2006-10-12 Dni Otwarte Stacji SanitarnejPokaż
2006-10-12 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2006-10-12 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2006-10-11 Informacja Prezydenta MiastaPokaż
2006-10-11 Konkurs "Zdrowie to nie moja sprawa?"Pokaż
2006-10-10 dec-zbiorniki z gazem technicznym-RYFAMAPokaż
2006-10-10 Inform. o nierozstrzyganiu konkursu "Ty też możesz zostać...Pokaż
2006-10-10 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2006-10-10 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2006-10-09 Informacja Prezydenta MiastaPokaż
2006-10-09 Informacja Prezydenta MiastaPokaż
2006-10-06 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2006-10-03 obwieszczenie o przystąpieniu do zmian planów miejscowych zpPokaż
2006-10-03 ObwieszczeniePokaż
2006-10-02 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE "SZKRYFLOMY PO ŚLONSKU"Pokaż
2006-09-26 Informacja Prezydenta MiastaPokaż
2006-09-26 Informacja Prezydenta MiastaPokaż
2006-09-26 Informacja Prezydenta MiastaPokaż
2006-09-21 ŚRODKI POZOSTAŁE DO DYSPOZYCJI- REALIZACJA ZADAŃ (KONKURSY)Pokaż
2006-09-15 Decyzja środowiskowa, sieć wodociągowa, ul. JesiennaPokaż
2006-09-14 Postanowienie o braku raportu- sieć wodociągowa, ul. ZiemskaPokaż
2006-09-06 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2006-09-04 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika-linia elektroenerget.Pokaż
2006-09-04 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika - RYFAMAPokaż
2006-09-01 zarz- SMPokaż
2006-08-28 postanow-brak raportu-zbiorniki gazów technicznych RYFAMAPokaż
2006-08-28 Postanowienie: raport- Zakład Przerobu Odpadów KomunalnychPokaż
2006-08-28 postanowienie:raport-linia energet Silesia-Jankowice (ELBUD)Pokaż
2006-08-25 Ogłoszenie o wyniku konkursu na prowadzenie ŚDSPokaż
2006-08-16 Postanowienie o braku raportu- ul. Jesienna, sieć wodociąg.Pokaż
2006-08-14 Sprawozdanie z realizacji zadania z pomocy społecznejPokaż
2006-08-14 Ogłoszenie wyników konkursu - alkoholówkaPokaż
2006-08-11 Informacja Prezydenta MiastaPokaż
2006-08-11 Informacja Prezydenta MiastaPokaż
2006-08-10 Decyzja środowiskowa-sieć wodociągowa,ul. BuchalikówPokaż
2006-08-10 Informacja Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2006-08-10 Decyzja środowiskowa-sieć wodociągowa ul. KilińskiegoPokaż
2006-08-10 Decyzja środowiskowa-siec wodociągowa, ul. KominkaPokaż
2006-08-09 Informacja z 11.07.06 - konkurs na utrzym. StarodrzewuPokaż
2006-08-03 Informacja o szkoleniach z zakresu turystykiPokaż
2006-08-02 Projekt Uchwały Rady Miasta w spr. konsultacji SpołecznychPokaż
2006-08-02 ŚRODKI FINANSOWE POZOSTAŁE NA REALIZACJĘ ZADAŃ (GRANTY 2006)Pokaż
2006-07-31 zarządzenie - Straż MiejskaPokaż
2006-07-27 Konkurs na realizację programu zdrowotnegoPokaż
2006-07-27 Ogłoszenie o wyniku konkursuPokaż
2006-07-20 Akcja "Przejrzysta Polska" - konsultacje społecznePokaż
2006-07-20 OGŁOSZENIE WYNIKÓW- dotacje 2006 (III tura) obszar KULTURAPokaż
2006-07-18 Informacja Prezydenta Miasta (1)Pokaż
2006-07-18 Informacja Prezydenta Miasta (2)Pokaż
2006-07-18 Informacja Prezydenta Miasta (3)Pokaż
2006-07-13 Ogłoszenie konkursu - środowiskowy dom samopomocyPokaż
2006-07-12 Ogłoszenie konkursu na świadczenia opieki zdrowotnejPokaż
2006-07-12 Ogłoszenie o wynikach konkursu ofertPokaż
2006-07-12 Postanowienie o braku raportu-ul. KilińskiegoPokaż
2006-06-28 Informacja Prezydenta Miasta- EmulgatorowniaPokaż
2006-06-28 Postanowienie o braku raportu- ul. BuchalikówPokaż
2006-06-28 Postanowienie o braku raportu - ul KominkaPokaż
2006-06-23 Decyzja środowiskowa-kanlizacja sanitarna etap II i IIIPokaż
2006-06-19 Ogłoszenie konkursu "O ładniejszy Rybnik"2006Pokaż
2006-06-14 Decyzja środowiskowa-sieć wodociągowa, ul. SobieskiegoPokaż
2006-06-14 Decyzja srodowiskowa - kanalizacja sanitarna, ul. ReymontaPokaż
2006-06-12 dec.środowiskowa-inst.odsiarczania spalin-Elektrownia RybnikPokaż
2006-06-01 Zarządzenie Nr 194/2006 Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2006-05-25 Konkurs-"Łączymy pokolenia"Pokaż
2006-05-25 Konkurs-Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejPokaż
2006-05-24 Postanowienie Państwowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
2006-05-24 Postanowienie Prezydenta Miasta GliwicePokaż
2006-05-24 Obwieszczenie Państwowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
2006-05-24 granty 2006 - II konkurs - strona int.Pokaż
2006-05-24 Ogłoszenie Konkursu-utrzym. starodrzewu na cmentarz.parafia.Pokaż
2006-05-22 Dec.środowiskowa-ul.Świerklańska(odc.Kowalczyka-Żeromskiego)Pokaż
2006-05-18 Ogłoszenie Wojewody ŚląskiegoPokaż
2006-05-16 Zarządzenie Prezydenta Miasta-dotacje z GFOŚ i GWPokaż
2006-05-11 Aktualizacja oferty z pomocy społecznej na 2006 rokPokaż
2006-05-10 Decyzja środowiskowa-budowa estakady zwałowej KWK ChwałowicePokaż
2006-05-09 Informacja Prezydenta MiastaPokaż
2006-05-08 Decyzji środowiskowa-ul. Karłowicza, siec wodociągowaPokaż
2006-05-08 Decyzja środowiskowa-ul. Mikołowska, siec wodociągowaPokaż
2006-05-08 Decyzja środowiskowa-ul. Powstańców, sieć wodociągowaPokaż
2006-04-26 Decyzja środowiskowa-sieć wodociągowa ul. WodzisławskaPokaż
2006-04-18 OGŁOSZENIE WYNIKÓW-DOTACJE-SPORT KWALIFIKOWANYPokaż
2006-04-11 Granty 2006 - wzór oferty zadania publicznegoPokaż
2006-04-11 Granty 2006 - II edycjaPokaż
2006-04-11 Postanowienie o braku raportu-ul. Sobieskiego, PWiKPokaż
2006-04-06 Pismo Prezydenta Miasta GliwicePokaż
2006-04-04 Dec.o środowiskowych uwarunkowaniach-KWK Chwałowice(szyb II)Pokaż
2006-04-04 ŚRODKI POZOSTAŁE NA REALIZACJĘ ZADAŃ (KONKURS OFERT 2006)Pokaż
2006-04-04 OGŁOSZENIE WYNIKÓW - DOTACJE 2006 (II tura)Pokaż
2006-04-03 Ogłoszenie Prezydenta Miasta RybnikaPokaż
2006-03-29 Obwieszczenie Prezydenta Miasta GliwicePokaż
2006-03-29 Obwieszczenie Prezydenta Miasta ŻoryPokaż
2006-03-27 Postanowienie Prezydenta Miasta GliwicePokaż
2006-03-27 ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu miejscowegoPokaż
2006-03-23 Inf do publ.wiad-spinka wodociągu Dn600 ul.PartyzantówPokaż
2006-03-21 Informacja do publ.wiadom- dec o środ.uwarunkow. PRAKTIKERPokaż
2006-03-21 Inf do publ wiad-dec o środ.uwar-przebud ul.ŚwierklańskiejPokaż
2006-03-17 II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. "Pejzaże Osobliwe"Pokaż
2006-03-13 Obwieszczenie Powiatowego Inspektora SanitarnegoPokaż
2006-03-10 Nagroda Prezydenta Miasta Rybnika w dziedzinie kultury 2006Pokaż
2006-03-08 Obwieszczenie Burmistrza Miasta RydułtowyPokaż
2006-03-07 Ogłoszenie Konkursu Warsztaty Świadomości EkologicznejPokaż
2006-03-07 Konkurs-Wędkarstwo a Ekologia-połączone z zawodami wędkarskiPokaż
2006-03-07 Konkurs - IV R.P.K. Przyrodniczy - Leśnym TropemPokaż
2006-03-07 Placówki udzielające porad dzwoniącym na" niebieską linię"Pokaż
2006-03-06 Konkurs - przesłuchania do V Ogóln. Festiwalu EkologicznegoPokaż
2006-03-03 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachPokaż
2006-03-03 IV edycja konkursu "Aktywna Wiosna" - projekty dla młodzieżyPokaż
2006-02-28 ogłoszenie konkursu - sport kwalifikowanyPokaż
2006-02-22 Decyzja środowiskowa- Plac WolnościPokaż
2006-02-17 Postanowienie o braku raportu, ul.Mikołowska, siec wodociągPokaż
2006-02-17 Postanowienie o braku raportu,ul.Karłowicza sieć wodociągowaPokaż
2006-02-16 Obwieszczenie Prezydenta Miasta GliwicePokaż
2006-02-16 Granty 2006 - wyniki konkursu na stronę internetowąPokaż
2006-02-16 Obwieszczenie Prezydenta Miasta ŻoryPokaż
2006-02-15 Postanowienie o braku raportu-sieć wodociąg.ul. WodzisławskaPokaż
2006-02-15 Postanowienie o braku raportu-ul. Powstańców sieć wodociąg.Pokaż
2006-02-10 Obwieszczenie Prezydenta Miasta ŻoryPokaż
2006-02-10 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachPokaż
2006-02-07 Obwieszczenie Prezydenta Miasta ŻoryPokaż
2006-02-02 Wszczęcie postępowania - zmiana decyzji nr AB-7351/402/2005Pokaż
2006-01-30 Obwieszczenie Prezydenta Miasta ŻoryPokaż
2006-01-30 decyzja środowiskowa-sieć wodociągowa, ul. JaskółczaPokaż
2006-01-30 Decyzja środowiskowa-sieć wodociągowa ul. WyglendyPokaż
2006-01-30 Decyzja środowiskowa-sieć wodociągowa ul. GórnośląskaPokaż
2006-01-30 Decyzja srodowiskowa-sieć wodociągowa ul. LaryszaPokaż
2006-01-23 OTWARTE KONKURSY OFERT 2006 - WYNIKI O PRZYZNANIU DOTACJIPokaż
2006-01-19 Konkurs na wsparcie zadań publ.- współp.międz.Pokaż
2006-01-18 Obwieszczenie Burmistrza Miasta RydułtowyPokaż
2006-01-13 Inwestycja UM ŻoryPokaż
2006-01-12 wzór oferty realizacji zadania publicznego (GRANTY 2006)Pokaż
2006-01-11 wzór sprawozdania z wykonania zadania publ. (GRANTY 2006)Pokaż
2006-01-11 ogłoszenie konkursu na prowadzenie żłobkaPokaż
2006-01-10 zmiana oferty i sprawozdania z realizacji zadania publ.Pokaż
2005-12-30 Inwestycja PWiK Żory w dz. RowieńPokaż
2005-12-30 Inwestycji PWiK Żory dla dzielnicy KleszczówPokaż
2005-12-30 Inwestycji PWiK Żory dla dzielnicy Rój, Rogoźna, ZachódPokaż
2005-12-29 Druk Oferty na realizację zadania publ. - współpraca międzynPokaż
2005-12-22 Obwieszczenie Burmistrza Miasta RydułtowyPokaż
2005-12-22 Inwestycja PWiK Żory dzielnica FolwarkiPokaż
2005-12-22 Inwestycja PWiK Żory ul. RybnickaPokaż
2005-12-22 Inwestycja PWiK Żory w dz. ŚródmieściePokaż
2005-12-22 Inwestycja PWiK Żory w ul. PszczyńskiejPokaż
2005-12-22 Inwestycji PWiK Żory w ul.WodzisławskiejPokaż
2005-12-22 Inwestycja PWiK Żory dz. BaranowicePokaż
2005-12-22 Inwestycji PWiK Żory dla dzielnicy OsinyPokaż
2005-12-14 Zawiadomienie dot. Inwestycji UM ŻoryPokaż
2005-12-02 Oferta konkurs z pom. społ.Pokaż
2005-12-01 ogłoszenie konkursu 2006 - kulturaPokaż
2005-12-01 ogłoszenie konkursu 2006 - sprawy społecznePokaż
2005-12-01 ogłoszenie konkursu 2006 - niepełnosprawniPokaż
2005-12-01 ogłoszenie konkursu 2006 - sportPokaż
2005-12-01 ogłoszenie konkursu 2006 - krajoznawstwoPokaż
2005-12-01 ogłoszenie konkursu 2006 - ratownictwo wodnePokaż
2005-12-01 ochrona i promocja zdrowiaPokaż
2005-11-29 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachPokaż
2005-11-29 ZawiadomieniePokaż
2005-11-24 ogłoszenie konkursu na 2006 rok (I)Pokaż
2005-11-22 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachPokaż
2005-11-21 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachPokaż
2005-11-21 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachPokaż
 
 
Odsłon strony: 1757850 Metryka
Redaktor: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2024-05-20 Opublikowano dokument: Beata Piwowar (Starszy Inspektor Ar-II)Pokaż
2024-05-20 Opublikowano dokument: Beata Piwowar (Starszy Inspektor Ar-II)Pokaż
2024-05-16 Opublikowano dokument: Beata Piwowar (Starszy Inspektor Ar-II)Pokaż
2024-05-15 Opublikowano dokument: Barbara Wasiniewska (Inspektor GM-VI)Pokaż
2024-05-15 Opublikowano dokument: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)Pokaż
2024-05-15 Opublikowano dokument: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)Pokaż
2024-05-15 Opublikowano dokument: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)Pokaż
2024-05-15 Opublikowano dokument: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)Pokaż
2024-05-15 Opublikowano dokument: Katarzyna Froncek (Podinspektor GM-II)Pokaż
2024-05-14 Opublikowano dokument: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I)Pokaż
2024-05-14 Opublikowano dokument: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II)Pokaż
2024-05-13 Opublikowano dokument: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I)Pokaż
2024-05-13 Opublikowano dokument: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I)Pokaż
2024-05-10 Opublikowano dokument: Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III)Pokaż
2024-05-10 Opublikowano dokument: Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III)Pokaż
2024-05-09 Opublikowano dokument: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II)Pokaż
2024-05-09 Opublikowano dokument: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I)Pokaż
2024-05-09 Opublikowano dokument: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I)Pokaż
2024-05-09 Opublikowano dokument: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I)Pokaż
2024-05-09 Opublikowano dokument: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I)Pokaż
2024-05-09 Opublikowano dokument: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I)Pokaż
2024-05-08 Opublikowano dokument: Sebastian Gremlik (Inspektor SKZ-II)Pokaż
2024-05-08 Opublikowano dokument: Sebastian Gremlik (Inspektor SKZ-II)Pokaż
2024-05-08 Opublikowano dokument: Barbara Wasiniewska (Inspektor GM-VI)Pokaż
2024-05-07 Opublikowano dokument: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I)Pokaż
2024-05-06 Opublikowano dokument: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I)Pokaż
2024-05-06 Opublikowano dokument: Monika Dubiel (Inspektor G-I)Pokaż
2024-05-02 Opublikowano dokument: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II)Pokaż
2024-04-30 Opublikowano dokument: Marzena Cofalik (Referent MPU)Pokaż
2024-04-30 Opublikowano dokument: Marzena Cofalik (Referent MPU)Pokaż
2024-04-30 Opublikowano dokument: Marzena Cofalik (Referent MPU)Pokaż
2024-04-29 Opublikowano dokument: Katarzyna Froncek (Podinspektor GM-II)Pokaż
2024-04-26 Opublikowano dokument: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I)Pokaż
2024-04-26 Opublikowano dokument: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II)Pokaż
2024-04-26 Opublikowano dokument: Aleksandra Krakowczyk (Specjalista M)Pokaż
2024-04-25 Opublikowano dokument: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I)Pokaż
2024-04-25 Opublikowano dokument: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I)Pokaż
2024-04-25 Opublikowano dokument: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I)Pokaż
2024-04-25 Opublikowano dokument: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I)Pokaż
2024-04-25 Opublikowano dokument: Katarzyna Froncek (Podinspektor GM-II)Pokaż
2024-04-24 Opublikowano dokument: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II)Pokaż
2024-04-24 Opublikowano dokument: Barbara Wasiniewska (Inspektor GM-VI)Pokaż
2024-04-19 Opublikowano dokument: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I)Pokaż
2024-04-19 Opublikowano dokument: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I)Pokaż
2024-04-19 Opublikowano dokument: Katarzyna Froncek (Podinspektor GM-II)Pokaż
2024-04-19 Opublikowano dokument: Katarzyna Froncek (Podinspektor GM-II)Pokaż
2024-04-19 Opublikowano dokument: Katarzyna Lendzioszek (Kierownik Referatu GM-V)Pokaż
2024-04-19 Opublikowano dokument: Katarzyna Lendzioszek (Kierownik Referatu GM-V)Pokaż
2024-04-19 Usunięto dokument: Katarzyna Lendzioszek (Kierownik Referatu GM-V)Pokaż
2024-04-19 Opublikowano dokument: Beata Piwowar (Starszy Inspektor Ar-II)Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.