Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Data publikacji Dotyczy
2020-03-31 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego o znaku OŚ.6220.7.2020 dotyczące inwestycji na wniosek BEST-EKO Sp. z o.o. Pokaż
2020-03-30 WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW - STAN NA DZIEŃ 30.03.2020 Pokaż
2020-03-25 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika dotyczące Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Teofila Brzozy, Hotelowej, Książenickiej, Komisji Edukacji Narodowej i Wypoczynkowej (MPZP 54-14) Pokaż
2020-03-25 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika dotyczące Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej siedem obszarów w rejonie ulic Frontowej, Zygmunta Starego, Majora Brunona Janasa, Jana Onufrego Zagłoby, Hetmańskiej, Budowlanych i Krzywej (MPZP 54-12) Pokaż
2020-03-24 Komunikat dotyczący pracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pokaż
2020-03-23 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek PKN ORLEN S.A. Pokaż
2020-03-17 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana na wniosek PKN Orlen S.A. Pokaż
2020-03-16 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: Przebudowa mostu kolejowego w km 37,365 linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota-Nędza Pokaż
2020-03-11 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Chwałowickiej, Przewozowej, Kopalnianej i Energetyków (MPZP 57) Pokaż
2020-03-11 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 56) Pokaż
2020-03-11 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Józefa Piłsudskiego (MPZP 55) Pokaż
2020-03-04 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 2860/531 w obrębie ewidencyjnym Popielów Pokaż
2020-03-04 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 3177/109 w obrębie ewidencyjnym Popielów Pokaż
2020-03-04 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 2741/420 w obrębie ewidencyjnym Popielów Pokaż
2020-03-04 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 2868/521 w obrębie ewidencyjnym Popielów Pokaż
2020-02-28 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 246/128, 245/127 w obrębie ewidencyjnym Popielów Pokaż
2020-02-28 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 3973/484 w obrębie ewidencyjnym Popielów Pokaż
2020-02-28 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 3974/484 w obrębie ewidencyjnym Popielów Pokaż
2020-02-19 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Teofila Brzozy, Hotelowej, Książenickiej, Komisji Edukacji Narodowej i Wypoczynkowej (MPZP 54-14) Pokaż
2020-02-19 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej siedem obszarów w rejonie ulic Frontowej, Zygmunta Starego, Majora Brunona Janasa, Jana Onufrego Zagłoby, Hetmańskiej, Budowlanych i Krzywej (MPZP 54-12) Pokaż
2020-02-19 Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wykonanie zadania związanego z usuwaniem z dróg na terenie miasta Rybnika pojazdów o dmc do 3,5t. Pokaż
2020-02-19 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 570/60 w obrębie ewidencyjnym Chwałęcice Pokaż
2020-02-05 Informacja dla użytkowników wieczystych-aktualizacja Pokaż
2020-02-04 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika informujące o przystąpieniu do opracowania dokumentu pn.: „Strategia elektromobilności Rybnika na lata 2019-2035”. Pokaż
2020-01-29 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 4390/570 w obrębie ewidencyjnym Popielów Pokaż
2020-01-29 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 3468/418 w obrębie ewidencyjnym Popielów Pokaż
2020-01-28 STATYSTYKA ZDAWALNOŚCI OSK 01.01.2019-31.12.2019 Pokaż
2020-01-16 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 451/80 w obrębie ewidencyjnym Stodoły Pokaż
2020-01-16 Obwieszczenie WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z 16 stycznia 2020 roku o KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2020 roku. Pokaż
2020-01-03 Transkrypcja tj. wpisanie do ksiąg stanu cywilnego zmian danych dokonanych poza granicami RP. Pokaż
2019-12-31 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej (MPZP 54-22) Pokaż
2019-12-23 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.70.2019 Pokaż
2019-12-12 Postanowienie - powołanie rzeczoznawcy majątkowego w sprawie wyceny nieruchomości nr 1316/23 przy ul. Niewiadomskiej Pokaż
2019-11-19 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-11) Pokaż
2019-11-13 postanowienie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie powołania rzeczoznawcy majątkowego dla wyceny nieruchomości oznaczonej nr działki 2919/164 przy ul. Trzech Krzyży Pokaż
2019-11-12 Wszczęcie postępowań odszkodowawczych w sprawie nieruchomości oznaczonych nr działki 2919/164 przy ul. Trzech Krzyży oraz nr 773/23 przy ul. Niewiadomskiej Pokaż
2019-10-29 Obwieszczenie o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Pod Klonem” w sezonie 2019/2020 Pokaż
2019-10-23 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działek ewidencyjnych nr 543/173, 174, 727/173 w obrębie ewidencyjnym Niedobczyce. Pokaż
2019-10-23 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działek ewidencyjnych nr 1865/61, 1869/62, 2484/58 w obrębie ewidencyjnym Popielów. Pokaż
2019-10-15 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Raciborskiej, Buhla, Górnej, Wolnej, Brzezińskiej i Giedroycia (MPZP 37-4) Pokaż
2019-10-11 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzania polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Lis” w sezonie 2019/2020 Pokaż
2019-10-07 Wniosek o przeprowadzenie czynności ustalenia północnej granicy działki ewidencyjnej nr 1565/691 w obrębie dzielnicy Popielów Pokaż
2019-10-03 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o miejscu przechowywania elektronicznej książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym - Koło Łowieckie "Jaźwiec" Pokaż
2019-09-27 Obwieszczenie o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Raróg” w sezonie 2019/2020 Pokaż
2019-09-12 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działek ewidencyjnych nr 2303/64, 2309/65 Pokaż
2019-09-04 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ludwika Zamenhofa (MPZP 54-3) Pokaż
2019-08-29 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa nowej stacji odpylania spalin dla kotła WRp-46/WRm-38 na terenie ciepłowni Chwałowice w Rybniku". Pokaż
2019-08-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie pod dnem cieku Dopływ z Zebrzydowic w Rybniku Pokaż
2019-08-19 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu ul. Niepodległości w Rybniku Pokaż
2019-08-14 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Gawra” w sezonie 2019/2020 Pokaż
2019-08-14 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzania polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "Pod Bukiem" w sezonie 2019/2020 Pokaż
2019-08-12 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu ul. Niepodległości w Rybniku Pokaż
2019-08-09 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzania polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "Jaźwiec" w sezonie 2019/2020 Pokaż
2019-07-30 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.7821.25.2018 z dnia 23.07.2019- postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę łącznika ul. Brzezińskiego- Giedroycia Pokaż
2019-07-25 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38) Pokaż
2019-07-25 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Józefa Rymera (MPZP 54-10) Pokaż
2019-07-25 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6) Pokaż
2019-07-24 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 54-4) Pokaż
2019-07-24 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Mikołowskiej (MPZP 54-7) Pokaż
2019-07-18 Wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie odcieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na składowisku odpadów w Knurowie przy ul. Szybowej 44 oraz instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Knurowie przy ul. Szpitalnej 44, do urządzeń kanalizacyjnych firmy BEST-EKO. Pokaż
2019-07-18 Ważne terminy dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego we własność Pokaż
2019-07-18 Informacja dla Przedsiębiorców - pomoc publiczna (zmiany od 16 lipca br.) Pokaż
2019-07-17 Informacja dla użytkowników wieczystych - opłata jednorazowa (zmiana od 16 lipca 2019 r. Pokaż
2019-07-16 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 54-4) Pokaż
2019-07-16 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Mikołowskiej (MPZP 54-7) Pokaż
2019-07-11 INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU PRAC GEODEZYJNYCH DOTYCZĄCA MODERNIZACJI OBRĘBU POPIELÓW Pokaż
2019-07-08 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowie ulicy Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raciborską do granicy Miasta Rybnik” Pokaż
2019-06-19 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.172.2018.AS3.13 z dnia 18.06.2019 r. Pokaż
2019-06-11 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach. Pokaż
2019-06-06 Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Rybnika usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 19 w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 18 w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (zabudowa gospodarcza przy ul. Przemysłowej 22 w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (zabudowa gospodarcza przy ul. Przemysłowej 18 w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 23a w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (zabudowa gospodarcza przy ul. Przemysłowej 23-23a w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (zabudowa gospodarcza przy ul. Przemysłowej 19-19a w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (zabudowa gospodarcza przy ul. Przemysłowej 21-21a w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 17a w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (zabudowa gospodarcza przy ul. Przemysłowej 17-17a w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 17 w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 23 w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 21a w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 21 w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 19a w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 22 w Rybniku) Pokaż
2019-05-09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 27 w Rybniku) Pokaż
2019-05-02 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38) Pokaż
2019-04-26 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Patriotów (MPZP 54-9) Pokaż
2019-04-26 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rycerskiej (MPZP 54-8) Pokaż
2019-04-24 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Miodowej (MPZP 54-5) Pokaż
2019-04-19 Wygaszenie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych na terenie zakładu Sego Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Oskara Kolberga 65 Pokaż
2019-04-19 Pozwolenie zintegrowane dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych na terenie zakładu Sego Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Oskara Kolberga 65 Pokaż
2019-04-19 Zmiana pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 Pokaż
2019-04-19 Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 Pokaż
2019-04-19 Zmiana pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Ciepłowni Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 Pokaż
2019-04-19 Zmiana pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Jankowice w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12 Pokaż
2019-04-16 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Miodowej (MPZP 54-5) Pokaż
2019-03-25 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6) Pokaż
2019-03-25 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-2) Pokaż
2019-03-22 Zawiadomienie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu - PWiK Sp. z o.o, w Rybniku. Pokaż
2019-03-22 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia na rzecz Województwa Śląskiego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, wykonanie urządzeń wodnych w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa Regionalnej drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku DK 45 w Gminie Rudni do ul. Sportowej jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935". Pokaż
2019-03-22 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Oczyszczalni Ścieków "Boguszowice". Pokaż
2019-02-25 Obwieszczenie sygn. akt IFXIII.7820.85.2018 z dnia 15.02.2019 r. Pokaż
2019-02-19 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Walecznych (MPZP35-2) Pokaż
2019-02-19 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Prostej (MPZP 37-3) Pokaż
2019-02-14 Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wykonanie zadania związanego z usuwaniem z dróg na terenie miasta Rybnika pojazdów o dmc do 3,5t Pokaż
2019-01-30 Postanowienie o wydłużeniu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska z terenu zakładu P.H.U. Tomasz Nowak w Gliwicach, przy ul. Czajki Pokaż
2019-01-29 Informacja dla użytkowników wieczystych - opłata jednorazowa Pokaż
2019-01-24 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku. Pokaż
2019-01-14 Informacja dla Przedsiębiorców - pomoc publiczna Pokaż
2019-01-14 Informacja dla użytkowników wieczystych Pokaż
2019-01-14 Ważne terminy dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego we własność Pokaż
2019-01-10 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia dodatkowych polowań zbiorowych na dziki w dniach 19, 20, 26 i 27 stycznia 2019 r. organizowanych przez Koło Łowieckie „Cis” Pokaż
2019-01-09 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia dodatkowych polowań zbiorowych na dziki w dniach 19, 20, 26 i 27 stycznia 2019 r. organizowanych przez: Koło Łowieckie „Jaźwiec”, Koło Łowieckie „Pod Bukiem”, Koło Łowieckie „Raróg” oraz Koło Łowieckie „Pod Klonem” Pokaż
2019-01-09 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia dodatkowych polowań zbiorowych na dziki w dniach 19 i 20 stycznia 2019 r. organizowanych przez Koło Łowieckie „Gawra” Pokaż
2019-01-07 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach planowanych polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2018/2019 organizowanych przez: Koło Łowieckie „Jaźwiec”, Koło Łowieckie „Pod Bukiem”, Koło Łowieckie „Gawra”, Koło Łowieckie „Raróg”, Koło Łowieckie „Pod Klonem”, Koło Łowieckie „Lis” oraz Koło Łowieckie „Cis” Pokaż
2018-12-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek pełnomocnika Spółki Akcyjnej Polskie Sieci Elektroenergetyczne z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne oraz wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego. Pokaż
2018-12-20 Wyniki konkursu na opiekunów dziennych dzieci do lat 3 na rok 2019 Pokaż
2018-12-19 decyzja w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. nr działki 1284/8 przy ul. Ernesta Mruli Pokaż
2018-12-18 Postanowienie o wydłużenie terminu załatwienia sprawy do końca lutego 2019 r. Pokaż
2018-12-04 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie uzupełnienia akt sprawy dotyczącej wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu z terenu Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Św. Anny w Gliwicach - Łabędach, przy ul. Przyszowskiej 36 Pokaż
2018-12-03 Obwieszczenie w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie Pokaż
2018-11-29 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Rybniku autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu. Pokaż
2018-11-27 Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2019 Pokaż
2018-11-27 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych Pokaż
2018-11-27 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach sygn. akt GL.RUZ.421.204.2018.AK z dnia 20.11.2018 r. Pokaż
2018-11-26 Obwieszczenie w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie Pokaż
2018-11-26 Obwieszczenie w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie Pokaż
2018-11-26 Wezwanie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie uzupełnienia akt sprawy o uproszczony wypis z rejestru gruntów dla działek znajdujących się w obrębie Przyszówka Pokaż
2018-11-21 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych nr 4128/12 ,4123/12, 4125/11, 4011/12 w obrębie ewidencyjnym Rybnik Pokaż
2018-11-21 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych nr 1412/138,1438/133,1787/134, w obrębie ewidencyjnym Rybnik Pokaż
2018-11-16 Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego sygn. akt IFXIII.7820.84.2017 z dnia 08.11.2018 r. Pokaż
2018-11-14 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dziewięć obszarów w rejonie ulic Pniowskiej, Bronisława Czecha, Podmiejskiej, Lipowej, Żołędziowej, Przedmieście, Równej, Włościańskiej i Nadbrzeżnej (MPZP 50) Pokaż
2018-11-14 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Kłokocińskiej (MPZP 42) Pokaż
2018-11-02 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej nr 90/31 w obrębie ewidencyjnym Popielów Pokaż
2018-10-31 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.7820.85.2018 z dnia 24.10.2018 r. Pokaż
2018-10-31 Zawiadomienie w trybie art. 10 Kpa w postępowaniu odszkodowawczym dotyczącym nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. nr działki 1284/8 przy ul. E. Mruli Pokaż
2018-10-31 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53) Pokaż
2018-10-31 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Frontowej, Gabrieli Zapolskiej, Willowej, Teofila Bieli i Ziołowej (MPZP 47) Pokaż
2018-10-31 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej jedenaście obszarów w rejonie ulic Sławików, Ignacego Daszyńskiego, Władysława Webera, Lipowej, Gliwickiej, ks. Jana Pojdy, Wodzisławskiej, Stawowej, Niedobczyckiej, Oskara Kolberga i Samotnej (MPZP 51-1) Pokaż
2018-10-31 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46) Pokaż
2018-10-31 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29-2) Pokaż
2018-10-26 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych: 2917/164, 2918/164, 2919/164, 2920/164, 2925/160, 2927/160, 2931/161, 2933/102, 2939/130, 2941/126, 3372/162, 3446/162 położonych w obrębie ewidencyjnym Popielów Pokaż
2018-10-25 Obwieszczenie sygn. akt IFXIII.7820.84.2017 z dnia 03.10.2018 r. Pokaż
2018-10-16 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej nr 46 w obrębie Rybnik Pokaż
2018-10-11 Postanowienie Prezydenta Miasta Rybnika wyznaczające nowy termin załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu z terenu Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Św. Anny w Gliwicach - Łabędach, przy ul. Przyszowskiej 36 Pokaż
2018-10-11 postanowienie o powołaniu rzeczoznawcy majątkowego określającego wartość nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. nr działki 1284/8 przy ul. E. Mruli w Rybniku Pokaż
2018-10-02 Urząd Statystyczny w Katowicach - aktualne badanie ankietowe "Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych" Pokaż
2018-09-19 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o uchwaleniu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023” Pokaż
2018-09-13 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Rybnika” Pokaż
2018-08-27 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.77.2017 z dnia 21.08.2018 r. Pokaż
2018-08-22 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40) Pokaż
2018-08-14 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej 622/1, 624 Pokaż
2018-08-08 Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie sygn. akt GL.ZUZ.1.421.327.2018.PW/KBK z dnia 01.08.2018 r. Pokaż
2018-08-08 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Wincentego Kadłubka i Wojciecha Bogusławskiego (MPZP 51-2) Pokaż
2018-08-01 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach sygn. akt GL.RUZ.421.76.2018.TS z dnia 24.07.2018 r. Pokaż
2018-08-01 Stanowisko Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA dotyczące wydawania dowodów osobistych dla małoletniego dziecka. Pokaż
2018-07-18 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej, Żołędziowej, Komisji Edukacji Narodowej, Niepodległości, Granicznej i Gruntowej (MPZP 41) Pokaż
2018-07-17 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.77.2017 z dnia 06.07.2018 r. Pokaż
2018-07-16 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.9.2018 z dnia 04.07.2018 r. Pokaż
2018-06-25 Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni S-1 na działce 146/6 Pokaż
2018-06-18 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.442.2.2016.EJ.6 Pokaż
2018-06-18 Wykaz decyzji komunalizacyjnych 1.01.2017 r - 31.12.2017 r. Pokaż
2018-06-13 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.82.2017 z dnia 06.06.2018 r. Pokaż
2018-06-12 Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków Miasta Rybnika obrębu Kamień Pokaż
2018-06-07 Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Jankowice w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12. Pokaż
2018-05-24 Wykaz podmiotów którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku Pokaż
2018-05-24 Wykaz podmiotów którym udzielono pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w 2017 roku Pokaż
2018-05-24 Wykaz ulg w 2017 roku Pokaż
2018-05-23 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-1) Pokaż
2018-05-18 Lista rankigowa_granty_OZE Pokaż
2018-05-15 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego sygn. akt GL.ZUZ.1.421.196.2018.AD z dnia 07.05.2018 r Pokaż
2018-05-02 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika (MPZP 54) Pokaż
2018-05-02 Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika Pokaż
2018-04-30 Ogłoszenie o naborze wniosków - wymiana urządzeń grzewczych Pokaż
2018-04-26 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej. Pokaż
2018-04-26 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-1) Pokaż
2018-04-26 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36) Pokaż
2018-04-26 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. Piotra Skargi (MPZP 44) Pokaż
2018-04-23 Zmiana regulaminu konkursu - instalacje OZE dla mieszkańców Pokaż
2018-04-20 Konsultacje społeczne regulaminu naboru wniosków - wymiana urządzeń grzewczych Pokaż
2018-04-18 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Brackiej (MPZP 37-2) Pokaż
2018-04-10 Obwieszczenie o odwołaniu od decyzji Prezydenta Miasta Rybnika o dopuszczalnym poziomie hałasu z Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Św. Anny Pokaż
2018-04-06 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej 1473/121 Pokaż
2018-04-05 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej 1202/101 Pokaż
2018-03-30 Ogłoszenie o naborze wniosków - instalacje OZE Pokaż
2018-03-23 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu z terenu Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Świętej Anny przy ul. Przyszowskiej 36 w Gliwicach z dnia 22 marca 2018 r. Pokaż
2018-03-21 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.73.2017 z dnia 13 marca 2018r. Pokaż
2018-03-21 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39) Pokaż
2018-03-21 Konsultacje społeczne regulaminu naboru i realizacji wniosków - instalacje OZE Pokaż
2018-03-13 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.9.2018 z dnia 2 marca 2018r. Pokaż
2018-03-13 Zawiadomienie dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kamień Pokaż
2018-03-06 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.114.2017 z dnia 26 lutego 2018r. Pokaż
2018-03-05 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.84.2017 z dnia 22.02.2018r. Pokaż
2018-03-05 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.420.7.2018.KM.3 z 23 lutego 2018r. Pokaż
2018-02-26 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn akt IFXIII.7821.10.2017 z dnia 16.02.2018r Pokaż
2018-02-15 Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wykonywanie zadania związanego z usuwaniem z dróg na terenie miasta Rybnika pojazdów o dmc do 3,5t Pokaż
2018-02-15 Otwarty nabór partnerów do projektu w ramach Inicjatywy Urban Innovative Actions (UIA) [Obszar tematyczny: jakość powietrza] Pokaż
2018-02-13 Ogłoszenie dotyczące projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Rybnika w 2018 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowego Pokaż
2018-01-25 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.114.2017 z dnia 18.01.2018 Pokaż
2018-01-23 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.49.2017 z dnia 16.01.2018 Pokaż
2018-01-23 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.77.2017 z dnia 17.01.2018 Pokaż
2018-01-22 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej 2871/216,2881/267 Pokaż
2018-01-17 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego wydanego dla PGG Sp. z o.o. dla instalacji spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Jankowice , przy ul. Jastrzębskiej 12 w Rybniku Pokaż
2018-01-17 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.8.2016.AS3.17 z dnia 12 stycznia 2018 r. Pokaż
2018-01-17 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z 15 stycznia 2018 roku o kwalifikacji wojskowej w 2018 r. Pokaż
2018-01-10 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej 161/30 Pokaż
2018-01-04 Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w ramach Programu Erasmus+ Pokaż
2017-12-28 Deklaracja na podatek od nieruchomości na 2018 rok Pokaż
2017-12-28 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych Pokaż
2017-12-28 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej 2844/78,2141290 Pokaż
2017-12-13 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej 1930/297 Pokaż
2017-12-12 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.71.2017 z dnia 04.12.2017 r. Pokaż
2017-12-11 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej 1546/276 Pokaż
2017-12-11 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej nr 639/286 Pokaż
2017-12-08 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.73.2017 z dnia 28.11.2017 r. Pokaż
2017-12-05 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 1313/64 Pokaż
2017-12-05 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 92 Pokaż
2017-12-05 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 587/56 Pokaż
2017-12-05 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 311/247 Pokaż
2017-12-05 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej Pokaż
2017-12-04 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.8.2016.AS3.13 z dnia 29.11.2017 r. Pokaż
2017-12-01 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52) Pokaż
2017-12-01 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53) Pokaż
2017-11-30 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.82.2017 z dnia 23.11.2017 r. Pokaż
2017-11-29 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska sygn. akt DOOŚ-dśI.4200.25.2016.oz.43 z dnia 23.11.2017 r. Pokaż
2017-11-24 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska sygn. akt DOOŚ-dśI.4200.25.2016.oz.43 z dnia 23.11.2017 r. Pokaż
2017-11-24 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36) Pokaż
2017-11-14 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.49.2017 z dnia 07.07.2017 r. Pokaż
2017-11-06 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzynaście obszarów w rejonie ulic Sławików, Ignacego Daszyńskiego, Władysława Webera, Lipowej, Gliwickiej, ks. Jana Pojdy, Wodzisławskiej, Wincentego Kadłubka, Wojciecha Bogusławskiego, Stawowej, Niedobczyckiej, Oskara Kolberga i Samotnej (MPZP 51) Pokaż
2017-11-06 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dziewięć obszarów w rejonie ulic Pniowskiej, Bronisława Czecha, Podmiejskiej, Lipowej, Żołędziowej, Przedmieście, Równej, Włościańskiej i Nadbrzeżnej (MPZP 50) Pokaż
2017-11-06 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Kowalczyka i Rybackiej (MPZP 49) Pokaż
2017-11-02 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.39.2015 z dnia 25.10.2017 r. Pokaż
2017-10-20 Konkurs na opracowanie koncepcji instalacji świetlnej na placu przy ulicy Jana III Sobieskiego w Rybniku Pokaż
2017-10-16 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30) Pokaż
2017-10-16 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32) Pokaż
2017-10-16 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32) Pokaż
2017-10-16 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32) Pokaż
2017-10-16 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32) Pokaż
2017-10-16 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP33) Pokaż
2017-10-11 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.71.2017 z dnia 05.10.2017 r. Pokaż
2017-10-06 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP33) Pokaż
2017-10-06 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32) Pokaż
2017-10-06 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP30) Pokaż
2017-10-03 Ogłoszenie o ustaleniu punktów granicznych w związku z realizacją zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna" Pokaż
2017-09-13 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36) Pokaż
2017-08-17 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory IS.6220.35.2016.EW Pokaż
2017-08-10 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.4.2017 z dnia 27.07.2017 r. Pokaż
2017-07-26 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.12.2016.AS3.12 z dnia 24.07.2017 r. Pokaż
2017-07-25 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:"Budowa regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna-ETAP V-km 10+221,00-km 14+344,10" Pokaż
2017-07-19 Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego sygn. akt IFXIII.7820.49.2017 z dnia 11 lipca 2017 r. Pokaż
2017-07-12 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ludwika Zdrzałka (MPZP 48) Pokaż
2017-07-12 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Frontowej, Gabrieli Zapolskiej, Willowej, Teofila Bieli i Ziołowej (MPZP 47) Pokaż
2017-07-12 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Frontowej, Gabrieli Zapolskiej, Willowej, Teofila Bieli i Ziołowej (MPZP 47) Pokaż
2017-07-12 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ludwika Zdrzałka (MPZP 48) Pokaż
2017-07-12 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46) Pokaż
2017-07-12 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46) Pokaż
2017-06-30 Wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży Pokaż
2017-06-26 Publiczne ogłoszenie, art. 10 kpa, nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym 5902/8 Pokaż
2017-06-22 Zawiadomienie o terminie załatwienia sprawy w postępowaniu odszkodowawczym- Gerard Gąsiorowski Pokaż
2017-06-14 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.8.2016.AS3.10 z dnia 12.06.2017 r. Pokaż
2017-06-07 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Ochojec (MPZP 43) Pokaż
2017-06-07 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Kłokocińskiej (MPZP 42) Pokaż
2017-06-01 Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Rybnika usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznych. Pokaż
2017-06-01 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1) Pokaż
2017-06-01 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Karłowicza (MPZP 19-2) Pokaż
2017-06-01 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rzecznej (MPZP 45) Pokaż
2017-06-01 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. Piotra Skargi (MPZP 44) Pokaż
2017-05-31 Informacja o konsultacjach społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Zamysłów (MPZP 29) Pokaż
2017-05-31 Wykaz podmiotów którym udzielono pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w 2016 roku Pokaż
2017-05-31 Wykaz ulg w 2016 roku Pokaż
2017-05-31 Wykaz podmiotów którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku Pokaż
2017-05-25 Obwieszczenie o odstąpieniu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmienianego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika Pokaż
2017-05-10 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.12.2016.AS3.7 z 05.05.2017 r.r. Pokaż
2017-04-28 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Rybnika Pokaż
2017-04-19 Burmistrz Pszczyny ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Rybniku, przy ul. Wyglendy Pokaż
2017-03-15 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.27.2016 z dnia 06.03.2017 r. Pokaż
2017-03-09 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.12.2016.AS3.5 z dnia 06.03.2017 r. Pokaż
2017-03-06 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego sygn. akt OŚiGK-I.6220.7.2016 z dnia 22.02.2017 Pokaż
2017-02-23 Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa stacji paliw przy ulicy Chwałowickiej w Rybniku" Pokaż
2017-02-21 Otwarty nabór partnerów do projektu partnerskiego w ramach Inicjatywy Urban Innovative Actions (UIA) [Obszar tematyczny: Gospodarka o obiegu zamkniętym] Pokaż
2017-02-17 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy tereny w rejonie ulic Olszyckiej, Pawła Mojżesza i Ofiar Terroru (MPZP 27) Pokaż
2017-02-16 Ogłoszenie wyników konkursu ofert-usuwanie pojazdów do 3,5t Pokaż
2017-02-13 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Rybnika” Pokaż
2017-02-09 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic nieruchomości Dz.100/23 Pokaż
2017-02-09 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic nieruchomości Dz. 273/161 Pokaż
2017-02-03 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej, Żołędziowej, Komisji Edukacji Narodowej, Niepodległości, Granicznej i Gruntowej (MPZP 41) Pokaż
2017-02-03 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4210.15.2016.JKS.32 z dnia 31.01.2017 r. Pokaż
2017-02-03 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40) Pokaż
2017-02-03 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39) Pokaż
2017-02-01 Pisma RDOŚ dotyczącego nowych przepisów w zakresie wycinki drzew Pokaż
2017-01-27 Obwieszczenie Starosty Raciborskiego o wydanie decyzji administracyjnej sygn. akt SE.II.6341.67.2016 Pokaż
2017-01-19 Obwieszczenie WOOŚ.4235.8.2016.AS3.6 Pokaż
2017-01-19 Obwieszczenie WOOŚ.4235.12.2016.AS3.2 Pokaż
2017-01-16 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.70.2016 Pokaż
2017-01-12 Interpretacja indywidualna Pokaż
2017-01-10 Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne a usuniętych z drogi na podstawie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym Pokaż
2016-12-29 Zawiadomienie-Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Raciborzu sygn. akt SE.II.6341.67.2016 z dnia 23.12.2016 r. Pokaż
2016-12-27 Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa stacji paliw przy ul. Chwałowickiej w Rybniku" Pokaż
2016-12-27 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ziemskiej (MPZP 35) Pokaż
2016-12-22 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4210.15.2016.JKS.27 z dnia 20.12.2016 r. Pokaż
2016-12-22 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4210.15.2016.JKS.29 z dnia 20.12.2016 r. Pokaż
2016-12-20 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.8.2016.AS3.3 z dnia 13.12.2016 r. Pokaż
2016-12-16 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.27.2016 z dnia 12.12.2016 r. Pokaż
2016-12-05 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4210.15.2016.JKS.23 z dnia 30.11.2016 r. Pokaż
2016-11-29 Obwieszczenie Starosty Wodzisławskiego sygn. akt WAB.6740.1.08.2016 z dnia 25.11.2016 r. Pokaż
2016-11-23 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.7.2016.MK1.11 z dnia 21.11.2016 r. Pokaż
2016-11-17 Uchwała nr 2129/148/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18.10.2016 r. w sprawie zaopiniowania Programu ochrony środowiska dla miasta Rybnika Pokaż
2016-11-16 Ogłoszenie o przetargu- sprzedaż nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. Jana Wyglendy. Pokaż
2016-11-15 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.27.2016 z dnia 07.11.2016 r. Pokaż
2016-11-10 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4210.15.2016.JKS.20 z dnia 04.11.2016 r. Pokaż
2016-11-10 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Wrębowej,Górnośląskiej,Frontowej,Rudzkiej i Sportowej (MPZP26) Pokaż
2016-11-10 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć terenów w rejonie ulic Dębowej, Nowej, Pod Wałem, Józefa Poniatowskiego, Przemysłowej i Brzezińskiej (MPZP 28) Pokaż
2016-11-08 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Rybnika" Pokaż
2016-11-04 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dziewięć obszarów w rejonie ulic Raciborskiej, Buhla, Górnej, Gliwickiej, Wolnej, Niepodległości, Brackiej, Brzezińskiej i Żorskiej (MPZP 37) Pokaż
2016-11-04 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38) Pokaż
2016-11-04 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36) Pokaż
2016-10-21 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.116 z dnia 18.10.2016 r. Pokaż
2016-10-19 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki 438/19 Pokaż
2016-10-17 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.9.2016.PS.6 z dnia 12.10.2016 r. Pokaż
2016-10-17 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFVIII.7570.28.18.2016 z dnia 10.10.2016 r. Pokaż
2016-10-07 Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania bulwarów wzdłuż rzeki Nacyny w Rybniku Pokaż
2016-10-03 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4210.32.2016.PS.2 z dnia 29.09.2016 r. Pokaż
2016-10-03 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.9.2016.PS.6 z dnia 29.09.2016 r. Pokaż
2016-10-03 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4210.15.2016.JKS.16 z dnia 28.09.2016 r. Pokaż
2016-09-30 Konkurs na opracowanie koncepcji instalacji artystycznej w Parku "Kozie Góry" w Rybniku Pokaż
2016-09-26 Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku i Prognozy oddziaływania na środowisko w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Pokaż
2016-09-22 Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika do roku 2020 z uwzględniem perspektywy do roku 2024 Pokaż
2016-09-19 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.7.2016.PS.7 z dnia 14.09.2016 r. Pokaż
2016-09-19 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.70.2016 z dnia 12.09.2016 r. Pokaż
2016-09-15 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.111 z dnia 12.09.2016 r. Pokaż
2016-09-15 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.113 z dnia 12.09.2016 r. Pokaż
2016-09-05 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4210.15.2016.JKS.13 z 31.08.2016 r. Pokaż
2016-09-01 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.442.2.2016.EJ.1 z dnia 29.08.2016 r. Pokaż
2016-08-30 Obwieszczenie Starosty Wodzisławskiego nr WAB.6740.1.08.2016 z dnia 25.08.2016 r. Pokaż
2016-08-18 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.53.2015 Pokaż
2016-08-17 Informacja o możliwości udostępnienia kanału technologicznego w ul. Pogodnej w Rybniku Pokaż
2016-08-16 wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za przejęcie nieruchomości na rzecz Gminy Rybnik Pokaż
2016-08-12 Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki Pokaż
2016-08-11 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.39.2015 z dnia 3 sierpnia 2016 r. Pokaż
2016-08-10 Nabór opiekunek do prowadzenia punktów opieki dziennej w ramach projektu RPO "Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik" Pokaż
2016-08-04 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.107 z dnia 29.07.2016 r. Pokaż
2016-08-04 Czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej 977/121 - Chwałowice. Pokaż
2016-08-02 Nabór rodziców do punktów opieki dziennej w ramach projektu RPO 8.1.3 Pokaż
2016-07-29 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki nr. 1136/156 Boguszowice. Pokaż
2016-07-29 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki nr. 299/85 Chwałowice. Pokaż
2016-07-29 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki nr. 401/104 Boguszowice. Pokaż
2016-07-26 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.102 z 21.07.2016 r. Pokaż
2016-07-21 Pokaż
2016-07-21 Modernizacja EGiB dla obrębu Zamysłów Pokaż
2016-07-19 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.33.2015 z dnia 11.07.2016 r. Pokaż
2016-07-18 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.37.2016 z dnia 11.07.2016 r. Pokaż
2016-07-13 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.27.2016 Pokaż
2016-07-07 Raport z konsultacji społecznych PGN Pokaż
2016-07-07 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.100 z 01.07.2016 r. Pokaż
2016-07-04 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4210.15.2016.JKS.9 z dnia 30.06.2016 r. Pokaż
2016-06-30 Konkurs na opracowanie wzoru statuetki Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz Pokaż
2016-06-28 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.27.2016 z dnia 17.06.2016 r. Pokaż
2016-06-24 postanowienie Prezydenta Miasta Rybnika- wznowienie postępowania dotyczącego wypłaty odszkodowania Maksymilian Rygoł Pokaż
2016-06-09 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.6.2015.AS3.30 z dnia 06.06.2016 r. Pokaż
2016-06-03 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Ziemskiej i Walecznych (MPZP35) Pokaż
2016-05-31 decyzja Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania po zmarłym Janie Pietrzak Pokaż
2016-05-25 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 maja 2016 r. Pokaż
2016-05-24 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 20 maja 2016 r. Pokaż
2016-05-20 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.94 z dnia 18.05.2016 r. Pokaż
2016-05-20 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Olszyckiej, Pawła Mojżesza, Ofiar Terroru i Składowej (MPZP 27) Pokaż
2016-05-20 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Wrębowej,Górnośląskiej,Frontowej,Rudzkiej i Sportowej (MPZP26) Pokaż
2016-05-17 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.27.2016 z dnia 10.05.2016 r. Pokaż
2016-05-17 Burmistrz Pszczyny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Rybniku, przy ul. Wyględy. Pokaż
2016-05-12 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.37.2015 z dnia 27.04.2016 Pokaż
2016-05-12 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4210.15.2016.JKS.7 z 09.05.2016 r. Pokaż
2016-05-09 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.53.2015 z dnia 28.04.2016 r. Pokaż
2016-05-09 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.39.2015 z dnia 29.04.2016 r. Pokaż
2016-05-04 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.90 z dnia 28.04.2016 Pokaż
2016-05-04 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.88 z dnia 26.04.2016 r. Pokaż
2016-04-14 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.33.2015 z dnia 06.04.2016 r. Pokaż
2016-04-06 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.54.2015 z dnia 23.03.2016 r. Pokaż
2016-03-25 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Gliwickiej i Kolberga (MPZP 34) Pokaż
2016-03-25 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP33) Pokaż
2016-03-25 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 31) Pokaż
2016-03-25 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP30) Pokaż
2016-03-25 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29) Pokaż
2016-03-25 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32) Pokaż
2016-03-22 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.6.2015.AS3.16 z dnia 15 marca 2016 r. Pokaż
2016-03-16 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.7820.37.2015 z dnia 07 marca 2016 r. Pokaż
2016-03-08 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7821.13.2015 z dnia 22 lutego 2016 r. Pokaż
2016-03-08 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.83 z 3 marca 2016 r. Pokaż
2016-03-04 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika Pokaż
2016-02-26 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Kowalczyka, Niemcewicza, Jesiennej, Brzeziny Miejskie i Spokojnej (MPZP 24) Pokaż
2016-02-24 wszczęcie postępowania odszkodowawczego za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym Pokaż
2016-01-07 Wykaz udziałów oraz akcji w spółkach z udziałem Miasta Rybnika Pokaż
2015-12-31 Wydania pozwolenia zintegrowanego dla Kompanii Węglowej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie z siedzibą w Rybniku, przy ul. Rymera 4 na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50MW w Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 Pokaż
2015-12-30 Wydania pozwolenia zintegrowanego dla Sego Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Oskara Kolberga 65 na prowadzenie instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych na terenie zakładu Sego Sp. z o.o. zlokalizowanego w Rybniku przy ul. Kolberga 65 Pokaż
2015-12-08 Zawiadomienie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn.:"Odwodnienie gruntów gminy, zlokalizowanych pomiędzy ul. Żorską i Wolną w Rybniku z odprowadzeniem wody do stawu na działce nr 1112/21 w Rybniku" Pokaż
2015-12-02 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.45.2015 z dnia 24 listopada 2015 r. Pokaż
2015-11-30 Możliwości zgłaszania opinii na temat projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok. Ww. opinie należy zgłaszać do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rybnika drogą elektroniczną na adres: spoleczny@um.rybnik.pl do dnia 8 grudnia 2015 r. Pokaż
2015-11-25 Konkurs na opracowanie Katalogu Mebli i Urządzeń Miejskich Rybnika Pokaż
2015-11-13 Obwieszczenie Wojewody IFXIII.7820.45.2015 w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego o ZRID przebudowy ul. Rudzkiej Etap II-IV Pokaż
2015-11-12 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.69 z 4 listopada 2015 roku Pokaż
2015-11-10 konkurs na realizację zadania publicznego: organizację opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika w formie opiekuna dziennego w roku 2016 Pokaż
2015-11-09 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.45.2015 z dnia 6 listopada 2015 r. Pokaż
2015-10-15 Informacja o możliwości udostępnienia kanału technologicznego w ul. W. Szymborskiej Pokaż
2015-10-02 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o podjęciu przez Radę Miasta Rybnika uchwały zobowiązującej Prezydenta Miasta Rybnika do przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane Pokaż
2015-09-28 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.45.2015 z dnia 15 września 2015 Pokaż
2015-09-21 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.58 z 11 września 2015 roku Pokaż
2015-09-17 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.47 z 4 września 2015 roku Pokaż
2015-09-09 Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego nr IFXIII.7820.45.2015 z dnia 02 września 2015 r. Pokaż
2015-08-26 Zapytanie ofertowe dotyczące zlecenia organizacji i przeprowadzenia konkursów architektonicznych Pokaż
2015-08-24 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.6.2015.AS3.4 z dnia 13 sierpnia 2015 r. Pokaż
2015-08-20 ogłoszenie dodatkowego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Pokaż
2015-08-17 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak:WOOŚ.4200.3.2014.JKS.36 z 7 sierpnia 2015 roku Pokaż
2015-08-06 Obwieszczenie Wojewody w sprawie DEPR Etap IV Pokaż
2015-08-05 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kw. 2015 r. Pokaż
2015-07-30 Informacja dotycząca działania Wydziału Geodezji i Kartografii Pokaż
2015-07-20 "Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta dla etapu II" Pokaż
2015-07-09 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.39.2015 z dnia 1 lipca 2015 r. Pokaż
2015-07-09 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.39.2015 z dnia 19 czerwca 2015 r. Pokaż
2015-07-09 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.37.2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. Pokaż
2015-07-08 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej. Pokaż
2015-07-02 Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna - ETAP III Pokaż
2015-06-23 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie "Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - ETAP II" Pokaż
2015-06-18 Obwieszczenie w sprawie "Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - Etap II" Pokaż
2015-06-10 Zakład zbierania, przetwarzania i magazynowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Rybniku przy ul. Jankowickiej 51 Pokaż
2015-06-10 Budowa stacji paliw przy ul. Gliwickiej 31 na działce nr 4222/11 Pokaż
2015-06-03 Zapytanie o ofertę cenową - generator wniosków Pokaż
2015-05-28 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża "Dębieńsko 1" Pokaż
2015-05-25 Zakup drobnego sprzętu i akcesoriów komputerowych Pokaż
2015-05-21 Dostawa dwóch skuterów wraz z dwoma kaskami wykorzystywanych przez gońców do celów służbowych Pokaż
2015-05-20 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4200.3.2014.JKS.24 z 13 maja 2015r. Pokaż
2015-05-19 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2015-05-14 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej. Pokaż
2015-05-11 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla wykonania dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne oraz geologiczno-inżynierskie dla zadania pn.: Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935". Pokaż
2015-05-07 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej. Pokaż
2015-05-06 Dostawa reflektometru światłowodowego - zapytanie ofertowe Pokaż
2015-05-04 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.90.2014 z dn. 20 kwietnia 2015r. Pokaż
2015-04-30 Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 oraz przy ul. Zamkowej 5. Pokaż
2015-04-13 Zapytanie ofertowe - łącze internetowe Pokaż
2015-04-09 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4210.23.2014.AS3.29 z 2 kwietnia 2015r. Pokaż
2015-04-09 Protokół z posiedzenia Komisji Etyki. Pokaż
2015-04-02 Konsultacji społecznych Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Pokaż
2015-03-25 Środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia: "Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935". Pokaż
2015-03-18 łącze internetowe - odpowiedzi na pytania Pokaż
2015-03-16 Zapytanie ofertowe - łącze internetowe Pokaż
2015-03-05 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.7820.76.2014 z dnia 20 lutego 2014 r. o umorrzeniu postępowania administracyjnego. Pokaż
2015-02-18 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa stacji paliw w Rybniku przy ul. Gliwickiej 31 na działce nr 4222/11 w Rybniku". Pokaż
2015-02-05 "Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym Etap I w km 8 + 152.92 - 8 + 488,42" Pokaż
2015-02-05 "Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Południowej do granic Miasta dla etapu VI-VII, Klasa drogi G w Rybniku" Pokaż
2014-12-09 Deklaracja na podatek od nieruchomości za rok 2015 Pokaż
2014-12-02 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.2013 z dnia 20.11.2014 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej. Pokaż
2014-11-19 Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika na lata 2014-2020 i Prognozy oddzialywania na Środowisko Strategiii Pokaż
2014-11-06 Konsultacje społeczne dotyczące uruchomienia hotspotów na terenie Miasta Rybnika Pokaż
2014-09-19 Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża "Dębieńsko 1". Pokaż
2014-09-15 Informacji o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa regionalnej drogi Racibórz - Pszczyna". Pokaż
2014-09-11 Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża "Dębieńsko 1". Pokaż
2014-09-10 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej nr 729/155. Pokaż
2014-07-01 Prowadzenie parkingu dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne Pokaż
2014-06-23 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Pokaż
2014-05-22 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
2014-05-20 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
2014-03-25 Dostawa łączy internetowych dla Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Pokaż
2014-01-24 Przeprowadzenie jednorazowej konserwacji i naprawy kserokopiarek Pokaż
2014-01-17 Kwalifikacja Wojskowa w 2014 roku Pokaż
2013-08-26 Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4201.2.2013.KC.1 z 19.08.2013 - "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego". Pokaż
2013-02-26 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie parkingu samochodowego na obszarze dzielnicy Grabownia" Pokaż
2013-01-21 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 10 stycznia 2013 roku o Kwalifikacji Wojskowej w 2013 roku na terenie Miasta Rybnika. Pokaż
2013-01-14 Obwieszczenie Wojewody IFXIII.747.15.2012 Pokaż
2012-10-25 Uchwała Nr 380/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania Pokaż
2012-09-28 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.26.2012 z dnia 25 września 2012 r. "Przebudowa ul. Prostej w Rybniku - droga wojewódzka". Pokaż
2012-07-24 przebudowy ul. Zebrzydowickiej - zawiadomienie o możliwości udostępnienia kanału technologicznego Pokaż
2012-04-03 Tłumacz języka migowego. Pokaż
2012-03-14 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2011-10-03 Pokaż
2011-06-24 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu mieszkańców Rybnika w 2011 roku Pokaż
2011-05-20 Ogłoszenie o podjęciu przez Radę Miasta Rybnika uchwały nr 78/VII/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów. Pokaż
2011-04-08 Przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 roku na terenie miasta Rybnika Pokaż
2011-02-15 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego. Pokaż
2010-12-21 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja technologii węzła wzbogacania klas drobnych w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK Jankowice w Rybniku Boguszowicach na działce nr 153/6" Pokaż
2010-12-17 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuńczo - wychowawczych dla 120 dzieci do lat 3 z terenu Miasta Rybnika w 2011 roku. Pokaż
2010-12-10 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika i zaproszenie do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci do lat 3 z terenu Miasta Rybnika w 2011 r. Pokaż
2010-11-17 Unieważnienie pieczęci imiennej - AKW Pokaż
2010-05-05 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o zawarciu umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu terapii uzależnienia oraz współuzależnienia od alkoholu mieszkańców Rybnika Pokaż
2010-03-24 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu mieszkańców Rybnika Pokaż
2010-03-01 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika o konkursie i zaproszenie do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu mieszkańców Rybnika Pokaż
2010-02-25 Decyzja Wojewody Śląskiego nr 1/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r. - przebudowa ul. Żorskiej Pokaż
2010-01-05 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: "Przebudowa skrzyżowania ulic Willowej, Szewczyka i Bieli w Rybniku na rondo" Pokaż
2009-12-22 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ulicy Niepodległości w Rybniku na odcinku w km 0+00 do 1,0" Pokaż
2009-12-08 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę obwodnicy Pokaż
2009-11-27 Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Pokaż
2009-11-25 Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Pokaż
2009-11-24 Obwieszczenie - budowa drogi między ul.Rycerską i Poligonową Pokaż
2009-11-16 Obwieszczenie wójta gminy Świerklany Pokaż
2009-11-16 pozwolenie na budowę sieci wodociągowej przy ul. Reymonta Pokaż
2009-11-16 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury - budowa RDRP w Żorach Pokaż
2009-11-10 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę obwodnicy Pokaż
2009-11-10 Rozbudowa ul. Niepodległości -wszczęcie postępowania Pokaż
2009-11-09 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2009-10-27 Ogłoszenie o budowie drogi-łącznika ul.Poligonowa i Rycerska Pokaż
2009-10-23 pozwolenie na budowę - sieć wodociągowa ul.Reymonta Pokaż
2009-10-21 Pozwolenie na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia-EtapI Pokaż
2009-10-21 Pismo do PPIS w/s ul. Budowlanych i Żołędziowej Pokaż
2009-10-21 Wszczęcie postępowania- ul. Żołędziowa i Budowlanych Pokaż
2009-10-20 Ogłoszenie Pokaż
2009-10-20 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2009-10-19 Konsultacje społeczne w sprawie Programu Rewitalizacji Pokaż
2009-10-19 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Pokaż
2009-10-19 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Pokaż
2009-10-19 ogłoszenie Prezydenta Miasta Pokaż
2009-10-19 obwieszczenie Prezydenta Miasta Pokaż
2009-10-19 obwieszczenie Prezydenta Miasta Pokaż
2009-10-15 Ogłoszenie Wójta Gminy Świerklany Pokaż
2009-10-13 Ogłoszenie o budowie ronda-ul. Willowa,Szewczyka,Bieli Pokaż
2009-10-08 Informacja Prezydenta Miasta Pokaż
2009-10-08 Informacja Prezydenta Miasta Pokaż
2009-10-06 Pismo do PPIS w/s przebudowy ul. Reymonta Pokaż
2009-10-06 Wszczęcie postępowania dla przebudowy ul. Reymonta Pokaż
2009-10-05 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Gotartowicach Pokaż
2009-09-29 Decyzja środowiskowa- wytrawianie stali BGH Pokaż
2009-09-25 Konsultacje społeczne w sprawie Programu Rewitalizacji Pokaż
2009-09-14 Obwieszczenie Wójta Gminy Świerklany Pokaż
2009-09-14 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2009-09-14 Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie modernizacji EGB Pokaż
2009-09-10 Ogłoszenie - budowa obwodnicy północnej Pokaż
2009-09-09 powolenie na budowę - linii energetycznych ul. Rymera Pokaż
2009-09-09 Postanowienie dot. sprostowania decyzji-przebudowa Żorskiej Pokaż
2009-09-08 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego - przebudowa ul. Żorskiej Pokaż
2009-09-07 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Pokaż
2009-09-02 APEL DO MIESZKAŃCÓW RYBNIKA Pokaż
2009-08-26 Rozbudowa infrastruktury drogowej w dzielnicy Kłokocin Pokaż
2009-08-20 Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu "projektu założeń..." Pokaż
2009-08-19 wszczęcie postępowania - budowa linii kablowych ul. Rymera Pokaż
2009-08-18 Obwieszczenie PM -BGH Polska Pokaż
2009-08-12 pozwolenie na budowę sieci wodociągowej przy ul. Kupieckiej Pokaż
2009-08-12 Wybór partnera do projektu POKL 9.3 Pokaż
2009-08-05 Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia na budowę linii kablowej Pokaż
2009-07-24 wszczęcie postępowania - sieć wodociągowa ul. Kupiecka Pokaż
2009-07-21 Ogłoszenie/pozwolenie na budowę lini kablowej/Wrębowa Pokaż
2009-07-20 Obwieszczenie Wojewody - decyzja - droga Pszczyna – Racibórz Pokaż
2009-07-08 obwieszczenie - wyłożenie projektu planu Orzepowice Pokaż
2009-07-08 obwieszczenie- wyłożenie projektu planu Elektrownia Rybnik Pokaż
2009-07-08 obwieszczenie - wyłożenie projektu planu ul. Podmiejska Pokaż
2009-07-08 obwieszczenie- wyłożenie projektu planu Śródmieścia Pokaż
2009-07-07 Projekt "Programu współpracy z org. pozarząd. … na 2010 rok" Pokaż
2009-07-06 BEZPŁATNA NAUKA dla dorosłych w RCEZ Pokaż
2009-07-03 Obwieszczenie Prezydenta Miasta-przebudowa ulicy Żorskiej Pokaż
2009-07-03 OBWIESZCZENIE- budowa drogi przez Ryfamę Pokaż
2009-07-02 obwieszczenie-zmiana miejscowych planów Pokaż
2009-06-23 Zawiadomienie - Prezydent Miasta Żory Pokaż
2009-06-23 Zawiadomienie - Prezydent Miasta Żory Pokaż
2009-06-23 Zawiadomienie - Starosta Rybnicki Pokaż
2009-06-19 Decyzja środowiskowa-Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Rybniku Pokaż
2009-06-09 Zawiadomienie z art. 10 - przebudowa ulicy Żorskiej Pokaż
2009-06-09 Postanowienie o braku raportu- przebudowa ulicy Żorskiej Pokaż
2009-06-05 INFORMACJA O PRZYZNANIU NAGRÓD W DZIEDZINIE KULTURY W 2009 R Pokaż
2009-06-05 Decyzja umarzająca-przebudowa ulicy Wodzisławskiej Pokaż
2009-06-02 zawiadomienie o decyzji - wodociąg ul. Zamojskiego/Żwirowa Pokaż
2009-06-01 Ogłoszenie - wodociąg -ul.Zamenhofa -Przyjemna -Mościckiego Pokaż
2009-05-29 Przyznanie nagród sportowcom za wysokie wyniki w 2008 r. Pokaż
2009-05-29 Ogłoszenie -budowa drogi przez Ryfamę (Kościuszki-Sybiraków) Pokaż
2009-05-26 ogłoszenie o przetargu- Wrębowa Sp. zo.o. Pokaż
2009-05-26 Decyzja umarzająca- DK 78 Pokaż
2009-05-20 obwieszczenie o zmianie miejscowych planów zagospodarowania Pokaż
2009-05-20 obwieszczenie o prognozie oddziaływania na środowisko Pokaż
2009-05-20 Informacja o zebranym materiale dowodowym-ul. Podmiejska Pokaż
2009-05-14 Zakończenie postępowania -przebudowa ulicy Wodzisławskiej Pokaż
2009-05-12 zawiadomienie o decyzji/linia kablowa/ul. Armii Ludowej Pokaż
2009-05-08 Informacja PM - raport dla węzła betoniarskiego Budo-Zbyt Pokaż
2009-05-08 Obwieszczenie Wojewody - decyzja - droga Pszczyna - Racibórz Pokaż
2009-05-08 wszczęcie BIP/wodoc/PWiK/Zamojskiego/Żwirowa Pokaż
2009-05-05 Uzgodnienie z Sanepidem- przebudowa ulicy Żorskiej Pokaż
2009-05-05 Wszczęcie postępowania - przebudowa ulicy Żorskiej Pokaż
2009-05-04 Informacja o zebranym materiale dowodowym- DK 78 Pokaż
2009-04-29 ogłoszenie o konkursie na metodyków Pokaż
2009-04-22 Decyzja środowiskowa- Przebudowa ulicy Niepodległości Pokaż
2009-04-20 wszczęcie postępowania przebudowa linii kabl. ul. A.Ludowej Pokaż
2009-04-20 Pismo do PPIS- Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Rybniku Pokaż
2009-04-20 Informacja PM- raport w/s przebudowy ul. Podmiejskiej Pokaż
2009-04-20 Ogłoszenie o pozwoleniu na budowę wodociągu ul. Pod Wałem Pokaż
2009-04-17 Obwieszczenie i Decyzja Prezydenta Miasta Żory Pokaż
2009-04-15 Wszczęcie postępowania-Przebudowa DK 78 w Rybniku Pokaż
2009-04-15 Pismo do PPIS- Przebudowa DK 78 w Rybniku Pokaż
2009-04-14 obwieszczenie/zmiana miejscowych planów Pokaż
2009-04-02 wszczęcie postępowania PWiK sieć wodociągowa ul. Pod Wałem Pokaż
2009-04-01 Wszczęcie postępowania-przebudowa ul. Wodzisławskiej Pokaż
2009-04-01 Uzgodnienie z Sanepidem- przebudowa ulicy Wodzisławskiej Pokaż
2009-03-30 Pismo o zebranym materiale dowodowym ul.Niepodległości Pokaż
2009-03-25 Pismo do PPIS w/s ponownego uzgodnienia ul. Niepodległości Pokaż
2009-03-23 Plan szkoleń na 2009 r. realizow.przez PUP Pokaż
2009-03-18 ogłoszenie o konkursach 2009 Pokaż
2009-03-17 obwieszczenie Wojewody Śląskiego Pokaż
2009-03-13 Ryfama - obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Pokaż
2009-03-12 Obwieszczenie Wojewody Pokaż
2009-03-12 informacja o przyznanych stypendiach sportowych na 2009 rok Pokaż
2009-03-05 Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa Domu Kultury Pokaż
2009-03-05 Decyzja środowiskowa-przebudowa Domu Kultury, Niedobczyce Pokaż
2009-03-03 obwieszczenie-prognoza oddziaływania na środowisko Pokaż
2009-03-03 obwieszczenie- prognoza oddziaływania na środowisko Pokaż
2009-03-03 obwieszczenie- prognoza oddziaływania na środowisko Pokaż
2009-03-03 obwieszczenie-prognoza oddziaływania na środowisko Pokaż
2009-03-02 Pismo o uzupełnienie raportu- II etap Obwodnicy Północnej Pokaż
2009-02-18 Decyzja umarzająca-Miejska sieć szerokopasmowa Maroko-Nowiny Pokaż
2009-01-26 Zawiadomienie - Miejska sieć szerokopasmowa Maroko-Nowiny Pokaż
2009-01-23 Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia dla PEC - ul. Maksymiliana Pokaż
2009-01-22 OGŁOSZENIE-pozwolenie na ciepłociąg ul. Podmiejska Pokaż
2009-01-22 Pozwolenie na budowę ciepłociągu w ul. Rybackiej i Lipowej Pokaż
2009-01-15 Druk wniosku - nagroda indywidualna lub zespołowa w kulturze Pokaż
2009-01-09 Postanowienie n/t przebudowy ul. Podmiejskiej Pokaż
2009-01-07 Wszczęcie-budowa ciepłociągu ul. Podmiejska/Mglista Pokaż
2009-01-07 Wszczęcie-sieć ciepłownicza i teletchn.- ul. Rybacka/Lipowa Pokaż
2009-01-07 Uzgodnienie-Miejska sieć szerokopasmowa, Maroko-Nowiny Pokaż
2009-01-06 Wszczęcie postęp.- Miejska sieć szerokopasmowa Maroko-Nowiny Pokaż
2009-01-05 Pismo do PPIS w/s przebudowy ulicy Niepodległości Pokaż
2009-01-05 Informacja PM- Utex, ul. Podmiejska Pokaż
2008-12-19 Ogłoszenie o pozwoleniu na budowę kanalizacji-ul. Nadbrzeżna Pokaż
2008-12-18 Pozwolenie na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej Pokaż
2008-12-16 Pismo do PPIS- Przebudowa ul. Podmiejskiej w Rybniku Pokaż
2008-12-15 Postanowienie o braku raportu-Przebudowa ul. Niepodległości Pokaż
2008-12-15 Pismo o uzup.raportu zgodnie z decyzją SKO-II etap Obwodnicy Pokaż
2008-12-10 Pozwolenie na budowę ciepłociągu wraz z przyłączami Pokaż
2008-12-05 Wszczęcie postępowania - budowa kanalizacji - ul. Nadbrzeżna Pokaż
2008-12-01 Informacja Prezydenta Miasta-raport dla zbiornika ON (MARAT) Pokaż
2008-11-28 Decyzja umarzająca- Przebudowa ulicy Podmiejskiej Pokaż
2008-11-28 Postanowienie o braku raportu - Dom Kultury w Niedobczycach Pokaż
2008-11-25 Informacja Prezydenta Miasta o wniosku firmy SEGO Pokaż
2008-11-17 Informacja PM n/t salonu samochodowego przy ul.Siwca Pokaż
2008-11-12 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na przebudowę skrzyżowania Pokaż
2008-11-12 Decyzja środowiskowa na przebudowę skrzyżowania na rondo Pokaż
2008-11-10 Decyzja o przeniesieniu pozwolenia wodnoprawnego na PWiK Pokaż
2008-11-06 Wszczęcie postępowania - remont szkoły, ul. Świerklańska Pokaż
2008-11-06 Pozwolenie na budowę ciepłociągu Pokaż
2008-11-06 Pismo do PPIS - Przebudowa ul. Podmiejskiej w Rybniku Pokaż
2008-10-31 Pozwolenie na budowę wodociągu w ul. Gliwickiej Pokaż
2008-10-29 Przekazanie aneksu do Sanepidu - Przebudowa DK Niedobczyce Pokaż
2008-10-23 Budowa Ciepłociągu ul. Młyńska,Hallera,Targowa,Pl.Kopernika Pokaż
2008-10-23 obwieszczenie-zmiana planu miejscowego-teren przy Elektrowni Pokaż
2008-10-23 obwieszczenie- zmiana planu miejscowego- Orzepowice Pokaż
2008-10-23 obwieszczenie- zmiana planu miejscowego- ul.Podmiejska Pokaż
2008-10-23 obwieszczenie- zmiana planu miejscowego- śródmieście Pokaż
2008-10-23 Informacja PM- Budowa hali produkcyjnej ARTECH Pokaż
2008-10-20 Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie modernizacji EGB Pokaż
2008-10-20 Informacja o zakończeniu postępow. w sprawie ronda -ul.Bieli Pokaż
2008-10-15 Decyzja środowiskowa- przebudowa ulicy Zebrzydowickiej Pokaż
2008-10-13 Wszczęcie - Ciepłociąg, ul.Młyńska,Hallera,Targowa,Kopernika Pokaż
2008-10-08 Uzgodnienie z sanepidem - Przeb. Domu Kultury, Niedobczyce Pokaż
2008-10-03 Pismo n/t zebranego materiału dowodowego-ul. Zebrzydowicka Pokaż
2008-10-02 Zawiadomienie przed inwestycją - Dom Kultury Niedobczyce Pokaż
2008-10-01 Ogłoszenie do BIP Pokaż
2008-09-22 Obwieszczenie Pokaż
2008-09-17 opinia sanepidu do decyzji-rondo Pokaż
2008-09-12 projekt Programu współpracy Miasta z organizacjami na 2009 Pokaż
2008-09-12 Informacja Prezydenta Miasta dotycząca budowy stacji Shell Pokaż
2008-09-10 Umorzenie postępowania dla Bazyliki-decyzja Pokaż
2008-09-04 Informacja Prezydenta Miasta o modernizacji EC Chwałowice Pokaż
2008-08-26 Postanowienie o braku raportu-rondo,Willowa,Szewczyka Pokaż
2008-08-20 Badania mammograficzne dla mieszkanek Rybnika Pokaż
2008-08-18 Pismo do PPIS w Rybniku o uzg. przebudowy ul.Zebrzydowickiej Pokaż
2008-08-14 Opinia sanepidu o obowiązku sporządzeniu raportu-Willowa Pokaż
2008-08-07 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2008-08-04 Postanowienie o braku raportu-przebudowa Zebrzydowickiej Pokaż
2008-07-30 Ogłoszenie o wydanym pozwoleniu na bud. wodociąg, ul. Długa Pokaż
2008-07-29 Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie modernizacji EGB Pokaż
2008-07-23 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2008-07-17 Wszczęcie postępowania-przebudowa ul.Willowej, Szewczyka Pokaż
2008-07-09 Do Sanepidu I - przebudowa ul. Zebrzydowickiej Pokaż
2008-07-09 obwieszczenie:decyzja środowiskowa-przyłącze dla KSSE (ERSA) Pokaż
2008-07-03 obwieszczenie:decyzja-sieć cieplna ul.Młyńska,Hallera,... Pokaż
2008-06-30 Zebranie materiału dowodowego-III etap Obwodnicy Północnej Pokaż
2008-06-24 Informacja prezydenta Miasta- rozbudowa salonu Hyundai Pokaż
2008-06-16 zakończenie postępowania-sieć cieplna (Młyńska,Hallera,..) Pokaż
2008-06-16 zakończenie postępow-dec środowiskowa-przyłącze Elektrownia Pokaż
2008-06-10 Informacja Prezydenta Miasta Pokaż
2008-06-09 Kontrola WIOŚ w zakresie pomiarów pól elektromagnetycznych Pokaż
2008-05-29 Informacja Prezydenta o instalacji ppoż na kop."Chwałowice" Pokaż
2008-05-29 Informacja Prezydenta Miasta- III kwatera składowiska Pokaż
2008-05-20 ogłoszenie o wydaniu decyzji wodociąg ul. Żeromskiego PWiK Pokaż
2008-05-14 Ogłoszenie o pozwoleniu na sieć wodociągową w ul.Chrobrego Pokaż
2008-05-12 Pismo do Sanepidu z uzupełnieniem- III etap Obwodnicy Pokaż
2008-05-08 Decyzja SKO Pokaż
2008-05-08 ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu - Dygasińskiego Pokaż
2008-05-05 2 uzgodnienie decyzji środowiskowej - sieć cieplna Pokaż
2008-04-30 Ogłoszenie/PWiK/wszczęcie-sieć wodociągowa/ul.Chrobrego Pokaż
2008-04-29 przyznanie nagród sportowcom za wysokie wyniki w 2007 r. Pokaż
2008-04-17 2.uzgodnienie z Sanepidem-przyłącze KSSEw Rybn (Elektrownia) Pokaż
2008-04-17 Pismo o uzupełnienie raportu-III etap Obwodnicy Pokaż
2008-04-15 postanowienie:brak raportu-sieć cieplna Młyńska,Hallera Pokaż
2008-04-11 Ogłoszenie o pozwoleniu na budowę wodociągu w ul. BORKI Pokaż
2008-04-09 Lista kandydatów na stanowisko referenta w SP nr 16 Pokaż
2008-04-08 Plan szkoleń na 2008 rok organizaowanych przez PUP w Rybniku Pokaż
2008-04-03 Pozwolenie wodnoprawne dla Żor-deszczówka z KSSE "Wygoda" Pokaż
2008-04-02 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2008-04-01 Zawiadomienie w sprawie umorzenia postępowania Pokaż
2008-04-01 Lista kandydatów na stanowisko koordynatora działania 3 Pokaż
2008-04-01 Zawiadomienie przed decyzją Pokaż
2008-03-27 uzg z Sanepidem:sieć cieplna-ul.Młyńska,Hallera,Pl.Kopernika Pokaż
2008-03-27 Lista kand. speł. wym. form. na stanowisko referenta w G-11 Pokaż
2008-03-20 Nagroda Prezydenta Miasta Rybnika w dziedzinie kultury 2008 Pokaż
2008-03-17 Przesłanie odwołania do SKO- II etap Obwodnicy Północnej Pokaż
2008-03-12 Ogłoszenie/UM R-ka wszczęcie/budowa wodociągu ul. BORKI Pokaż
2008-03-12 Pozwolenie wodnoprawne-Żory-wszczęcie postępowania Pokaż
2008-03-10 Do Sanepidu II- III etap Obwodnicy Północnej Miasta Pokaż
2008-03-07 Informacja Prezydenta Miasta- III etap Obwodnicy Pokaż
2008-03-04 Postanowienie o obowiazku raportu- III etap obwodnicy Pokaż
2008-02-28 Decyzja środowiskowa-II etap Obwodnicy Pólnocnej Miasta Pokaż
2008-02-25 1uzg.z Sanepidem-budowa przyłącza el.dla KSSE w Rybniku (ER) Pokaż
2008-02-25 wszczęcie:sieć cieplna-ul.Młyńska,ul.Hallera,Pl.Kopernika Pokaż
2008-02-22 informacja o szczepieniach przeciwko meningokokom Pokaż
2008-02-21 Ogłosz/PNB/UM R-ka/pozwolenie-sieć wodociągowa/ul. Chrószcza Pokaż
2008-02-14 dec.na bud.sieci wodociagowej ul.Jutrzenki - PWiK Rybnik Pokaż
2008-02-14 Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli Pokaż
2008-02-13 wszczęcie: budowa przyłącza elektroenergetycznego dla KSSE Pokaż
2008-02-11 Do Sanepidu I- III etap Obwodnicy Północnej Miasta Pokaż
2008-02-06 Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w ZOW Pokaż
2008-02-05 Decyzja umarzająca- III etap Obwodnicy Pokaż
2008-02-05 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2008-02-01 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2008-01-30 Ogłoszenie/UM R-ka wszczęcie/budowa wodociągu ul. Chrószcza Pokaż
2008-01-29 Zebranie materiału dowodowego II etap Obwodnicy Pokaż
2008-01-28 Informacja o budowie rurociągu wody słonej "Jankowice" Pokaż
2008-01-28 Informacja o planowanej budowie rozdziału kanalizacji Chwało Pokaż
2008-01-28 Informacja Prezydenta o budowie odwadniarki w KWK Chwałowice Pokaż
2008-01-25 Ogłoszenie o pozwoleniu na budowę wodociągu w ul. Olszowej Pokaż
2008-01-25 ogłoszenie -zmiany planu Dygasińskiego Pokaż
2008-01-24 Pozwolenie na budowę wodociągu ul.Baczyńskiego Pokaż
2008-01-18 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2008-01-17 obwieszczenie na BIP Pokaż
2008-01-17 rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko referent - SP34 Pokaż
2008-01-14 Decyzja w sprawie umorzenia postępowania Pokaż
2008-01-09 Ogłoszenie/PWiK/wszczęcie-sieć wodociągowa/ul. Olszowa Pokaż
2008-01-07 Do sanepidu II- III etap Obwodnicy Pokaż
2007-12-19 Informacja Prezydenta Miasta- III etap Obwodnicy Pokaż
2007-12-14 Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż Pokaż
2007-12-13 zawiadomienie przed wydaniem decyzji Pokaż
2007-12-11 Informacja p. Pawła Mitura-Zielonka o PieM Projekcie… Pokaż
2007-12-06 Do Sanepidu II- raport II etap Obwodnicy Pokaż
2007-11-29 informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2007-11-29 informacja o zakończeniu postępowania (Ek I-7624/00029/07) Pokaż
2007-11-27 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Renault Laguna Pokaż
2007-11-26 Zawiadomienie przed wydaniem decyzji Pokaż
2007-11-20 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego "V etap obwodnicy Rybnika" Pokaż
2007-11-19 Obwieszczenie o decyzji KZGW-dot. odwołania od pozw wp Pokaż
2007-11-19 Informacja Prezydenta Miasta- II etap Obwodnicy Pokaż
2007-11-13 Udzielenie zamówienia - SP18 - organizacja "Zielonych Szkół" Pokaż
2007-10-29 Ogł. o przebudowie linii 110kV w dz. Meksyk i Chwałow. Pokaż
2007-10-25 obwieszczenie o wszczęciu postępowania Pokaż
2007-10-12 Ogłoszenie o ustnej licytacji samochodu Renault Laguna Pokaż
2007-10-11 projekt Programu współpracy Miasta z organizacjami na 2008 Pokaż
2007-10-04 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2007-10-03 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2007-10-03 umorzenie-obwodnica:Mikołowska-Prosta Pokaż
2007-10-03 umorzenie-obwodnica:Wielopolska-Mikołowska Pokaż
2007-10-02 Ogłoszenie przebudowa linii 110kV w dz. Meksyk i Chwałowice Pokaż
2007-10-02 Inf. dot. Powiatowej Społ. Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Pokaż
2007-09-28 Informacja Prezydenta Miasta- III etap Obwodnicy Pokaż
2007-09-28 Informacja Prezydenta Miasta- II etap Obwodnicy Pokaż
2007-09-28 przekazanie do Wojewody spr obwodnicy: ul.Mikołowska-Prosta Pokaż
2007-09-28 przekaz do Wojewody spr obwodnicy: ul.Wielopolska-Mikołowska Pokaż
2007-09-28 Postanowienie o obow.raportu-II etap Obwodnicy Pokaż
2007-09-28 Postan-raport:obwodnica Północna Miasta III etap Pokaż
2007-09-24 Decyzja środowiskowa- hala targowa Pokaż
2007-09-24 ogłoszenie o ponownym wyłoż. Studium (III) Pokaż
2007-09-19 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2007-09-17 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2007-09-17 Pismo dot. odwołania do SKO Pokaż
2007-09-10 Decyzja o umorzeniu postęp.-przebudowa drogi-tesco, żorska Pokaż
2007-09-07 Decyzja o umorzeniu post-wodociąg Morwowa Pokaż
2007-09-07 Decyzja o umorzeniu- wodociąg ul. Baczyńskiego Pokaż
2007-09-06 Decyzja o umorzeniu- wodociąg Ogrodowskiego Pokaż
2007-09-05 Decyzja o umorzeniu- wodociąg Olszowa Pokaż
2007-09-04 wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2007/2008 Pokaż
2007-09-03 Informacja do BIP-wodociąg ul. Ogrodowskiego Pokaż
2007-09-03 Wszczęcie postępowania-wodociąg ul. Ogrodowskiego Pokaż
2007-08-27 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
2007-08-27 Postanowienie o raporcie-wodociąg ul. Olszowa Pokaż
2007-08-23 Ogłosz. o rozpocz. postęp.- Sieć wod.. Bolesława Śm.-Młyńska Pokaż
2007-08-22 decyzja Prezydenta Miasta Gliwice Pokaż
2007-08-16 Ogłoszenie przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Pokaż
2007-08-16 Obwieszczenie w sprawie decyzji SKO z dnia 06.08.2007r. Pokaż
2007-08-08 Inf. dot. Powiatowej Społ. Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Pokaż
2007-07-30 Informacja do BiP-wodociąg, Olszowa Pokaż
2007-07-27 Informacja Prezydenta Miasta-Garbacz, warsztat Pokaż
2007-07-27 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2007-07-27 Wszczęcie-Tesco-II-bip Pokaż
2007-07-24 dec środowiskowa-sieć wodociągowa ul.B.Śmiałego,Młyńska-Radl Pokaż
2007-07-20 Decyzja o środowiskowych uwarunk. na przebudowe ul. Żorskiej Pokaż
2007-07-20 dec środowiskowa-sieć wodociagowa ul.Zgodna i Samotna Pokaż
2007-07-13 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2007-07-13 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2007-07-13 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2007-07-13 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2007-07-09 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2007-06-26 Pismo przed wydaniem decyzji Pokaż
2007-06-20 Ogłoszenie o zmianie Naczelnika Wydziału Edukacji Pokaż
2007-06-19 Obwieszczenie wodociągi Borki, Łączna, Książenicka Pokaż
2007-06-13 Informacja Prezydenta Miasta Pokaż
2007-06-11 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2007-05-29 Zawiadomienie o wydaniu decyzji - ul. Nadbrzeżna Pokaż
2007-05-25 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2007-05-25 ogloszenie o ponownym wyłożeniu projektu zmiany studium Pokaż
2007-05-23 Ogłoszenie o pozwoleniu na budowę wodociągu - ul. Patriotów. Pokaż
2007-05-23 Ogłoszenie o wydanym pozwoleniu - wodociąg Leszczyńskiego Pokaż
2007-05-17 Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne-RCEZ Pokaż
2007-05-15 zmiana w Ogłoszeniu Prezydenta Pokaż
2007-05-15 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - ZSE-U Pokaż
2007-05-04 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2007-05-02 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2007-04-30 Przesłanie akt sprawy do SKO Pokaż
2007-04-27 przyznanie nagród sportowcom za wysokie wyniki w 2006 r. Pokaż
2007-04-27 Ogłoszenie/PNB/PWiK/sieć wodociąg z przyłącz/ul. Patriotów Pokaż
2007-04-24 Ogłoszenie o wydaniu dec, wodociąg ul. Kożdoniów Stawiarza Pokaż
2007-04-23 wyłożenie do wglądu zmian planów miejscowych Pokaż
2007-04-18 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2007-04-16 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2007-04-12 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2007-04-11 Decyzja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2007-04-05 Ogłoszenie o wydaniu PNB/PWiK/Wodociąg/Oś 1000 lecia Pokaż
2007-04-04 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2007-03-29 Decyzja środowiskowa: sieć wodociągowa - ul.Patriotów Pokaż
2007-03-29 dec środowiskowa--sieć wodociągowa przy ul.Wodnej Pokaż
2007-03-29 decyzja środowiskowa: sieć wodociągowa - ul.Myśliwska Pokaż
2007-03-23 Nagroda Prezydenta Miasta Rybnika w dziedzinie kultury'2007 Pokaż
2007-03-14 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2007-03-12 Dec. środowiskowa - sieć wodoc, ul. Leszczyńskiego Pokaż
2007-03-12 Dec. środowiskowa - sieć wodoc, ul. Żołnierzy Września Pokaż
2007-03-12 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2007-03-12 Dec. środowiskowa - sieć wodoc, ul. Staszica Pokaż
2007-03-08 dec środowiskowa-modernizacja linii 110kV Silesia-Jankowice Pokaż
2007-03-08 Dec. środowiskowa - sieć wodoc, ul.Stawiarza i ul.Kożdoniów Pokaż
2007-03-07 Decyzja środowiskowa- siec wodociągowa, oś. Tysiąclecia Pokaż
2007-02-20 ogłoszenie o wyłożeniu do publ. wglądu proj. zmiany studium Pokaż
2007-02-15 Postanowienie o braku raportu-sieć wod.,ul.Patriotów Pokaż
2007-02-08 Projekt "Sportowcy na Rynku Pracy" Pokaż
2007-02-06 Decyzja środowiskowa-kanalizacja ogóln., ul.Nad Potokiem Pokaż
2007-01-31 Decyzja środowiskowa-sieć wod., ul. Hallera Pokaż
2007-01-31 Decyzja środowiskowa-sieć wod., ul. Popiełuszki Pokaż
2007-01-31 Decyzja środowiskowa-sieć wod., od.ul.Żorskiej do Boguszowic Pokaż
2007-01-26 Pismo o ujęcie zawiadomienia na str. Internetowej Pokaż
2007-01-25 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2007-01-22 Termin zgłoszenia do nagrody/wyróżnienia (sport kwalifik.) Pokaż
2007-01-22 owieszczenie o poborze - 2007 do BIP Pokaż
2007-01-15 Decyzja środowiskowa-sieć wod., ul. Nowomiejska Pokaż
2007-01-08 Decyzja środowiskowa-sieć wodociągowa, oś. Wieczorka Pokaż
2007-01-08 Postanowienie o braku raportu,sieć wod.,ul. Staszica Pokaż
2007-01-05 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2007-01-05 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2007-01-05 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2006-12-29 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2006-12-22 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2006-12-22 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2006-12-22 Informacja o rostrzygnięciu konkursu na prowadzenie żlobka Pokaż
2006-12-13 Informacja - zakup sprzętu medycznego po zlikwidowanym ZLA Pokaż
2006-12-13 Postanowienie o braku raportu- sieć wodociągowa Pokaż
2006-12-13 Postanowienie o braku raportu-sieć wodociągowa Pokaż
2006-12-13 Postanowienie o braku raportu- sieć wodociągowa Pokaż
2006-12-04 Ogłoszenie konkursu na realizację świadczeń zdrowotnych Pokaż
2006-12-01 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2006-11-29 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2006-11-29 Postanowienie o braku raportu- sieć wodociąg.,ul.Nowomiejska Pokaż
2006-11-23 Wszczęcie postępowania- przebudowa potoku Niedobczyckiego Pokaż
2006-11-20 VII Mistrzostwa Polski Radnych i Pracowników Samorządowych Pokaż
2006-11-16 Narciarski Rajd Chłopski - zaproszenie Pokaż
2006-11-16 Szkolenia PART dla branży turystycznej Pokaż
2006-11-09 Zaproszenie na szkolenie z PARPA - dla kadry kultury fizyczn Pokaż
2006-11-09 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2006-11-09 Informacja Prezydenta Miasta Pokaż
2006-11-02 Informacja o Konkursie Europejskim Rok Równych Szans Pokaż
2006-10-27 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2006-10-27 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2006-10-27 Postanowienie o braku raportu-sieć wodociągowa, ul. Wiejska Pokaż
2006-10-26 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2006-10-25 Informacja Prezydenta Miasta Pokaż
2006-10-25 Informacja o szkoleniu dla pracodawców Pokaż
2006-10-23 Ogłoszenie wyników konkursu - NARKOMANIA 2006 r. Pokaż
2006-10-23 Informacja Prezydenta Rybnika Pokaż
2006-10-23 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2006-10-19 INFO O DOTACJACH PRZYZNANYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT'06 Pokaż
2006-10-17 Informacja dot. ZDZ - INFO Pokaż
2006-10-12 "Marszobieg z Olimpijczykami" Katowice, dnia 29.10.06r. Pokaż
2006-10-12 Dni Otwarte Stacji Sanitarnej Pokaż
2006-10-12 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2006-10-12 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2006-10-11 Informacja Prezydenta Miasta Pokaż
2006-10-11 Konkurs "Zdrowie to nie moja sprawa?" Pokaż
2006-10-10 dec-zbiorniki z gazem technicznym-RYFAMA Pokaż
2006-10-10 Inform. o nierozstrzyganiu konkursu "Ty też możesz zostać... Pokaż
2006-10-10 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2006-10-10 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2006-10-09 Informacja Prezydenta Miasta Pokaż
2006-10-09 Informacja Prezydenta Miasta Pokaż
2006-10-06 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2006-10-03 obwieszczenie o przystąpieniu do zmian planów miejscowych zp Pokaż
2006-10-03 Obwieszczenie Pokaż
2006-10-02 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE "SZKRYFLOMY PO ŚLONSKU" Pokaż
2006-09-26 Informacja Prezydenta Miasta Pokaż
2006-09-26 Informacja Prezydenta Miasta Pokaż
2006-09-26 Informacja Prezydenta Miasta Pokaż
2006-09-21 ŚRODKI POZOSTAŁE DO DYSPOZYCJI- REALIZACJA ZADAŃ (KONKURSY) Pokaż
2006-09-15 Decyzja środowiskowa, sieć wodociągowa, ul. Jesienna Pokaż
2006-09-14 Postanowienie o braku raportu- sieć wodociągowa, ul. Ziemska Pokaż
2006-09-06 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2006-09-04 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika-linia elektroenerget. Pokaż
2006-09-04 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika - RYFAMA Pokaż
2006-09-01 zarz- SM Pokaż
2006-08-28 postanow-brak raportu-zbiorniki gazów technicznych RYFAMA Pokaż
2006-08-28 Postanowienie: raport- Zakład Przerobu Odpadów Komunalnych Pokaż
2006-08-28 postanowienie:raport-linia energet Silesia-Jankowice (ELBUD) Pokaż
2006-08-25 Ogłoszenie o wyniku konkursu na prowadzenie ŚDS Pokaż
2006-08-16 Postanowienie o braku raportu- ul. Jesienna, sieć wodociąg. Pokaż
2006-08-14 Sprawozdanie z realizacji zadania z pomocy społecznej Pokaż
2006-08-14 Ogłoszenie wyników konkursu - alkoholówka Pokaż
2006-08-11 Informacja Prezydenta Miasta Pokaż
2006-08-11 Informacja Prezydenta Miasta Pokaż
2006-08-10 Decyzja środowiskowa-sieć wodociągowa,ul. Buchalików Pokaż
2006-08-10 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2006-08-10 Decyzja środowiskowa-sieć wodociągowa ul. Kilińskiego Pokaż
2006-08-10 Decyzja środowiskowa-siec wodociągowa, ul. Kominka Pokaż
2006-08-09 Informacja z 11.07.06 - konkurs na utrzym. Starodrzewu Pokaż
2006-08-03 Informacja o szkoleniach z zakresu turystyki Pokaż
2006-08-02 Projekt Uchwały Rady Miasta w spr. konsultacji Społecznych Pokaż
2006-08-02 ŚRODKI FINANSOWE POZOSTAŁE NA REALIZACJĘ ZADAŃ (GRANTY 2006) Pokaż
2006-07-31 zarządzenie - Straż Miejska Pokaż
2006-07-27 Konkurs na realizację programu zdrowotnego Pokaż
2006-07-27 Ogłoszenie o wyniku konkursu Pokaż
2006-07-20 Akcja "Przejrzysta Polska" - konsultacje społeczne Pokaż
2006-07-20 OGŁOSZENIE WYNIKÓW- dotacje 2006 (III tura) obszar KULTURA Pokaż
2006-07-18 Informacja Prezydenta Miasta (1) Pokaż
2006-07-18 Informacja Prezydenta Miasta (2) Pokaż
2006-07-18 Informacja Prezydenta Miasta (3) Pokaż
2006-07-13 Ogłoszenie konkursu - środowiskowy dom samopomocy Pokaż
2006-07-12 Ogłoszenie konkursu na świadczenia opieki zdrowotnej Pokaż
2006-07-12 Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert Pokaż
2006-07-12 Postanowienie o braku raportu-ul. Kilińskiego Pokaż
2006-06-28 Informacja Prezydenta Miasta- Emulgatorownia Pokaż
2006-06-28 Postanowienie o braku raportu- ul. Buchalików Pokaż
2006-06-28 Postanowienie o braku raportu - ul Kominka Pokaż
2006-06-23 Decyzja środowiskowa-kanlizacja sanitarna etap II i III Pokaż
2006-06-19 Ogłoszenie konkursu "O ładniejszy Rybnik"2006 Pokaż
2006-06-14 Decyzja środowiskowa-sieć wodociągowa, ul. Sobieskiego Pokaż
2006-06-14 Decyzja srodowiskowa - kanalizacja sanitarna, ul. Reymonta Pokaż
2006-06-12 dec.środowiskowa-inst.odsiarczania spalin-Elektrownia Rybnik Pokaż
2006-06-01 Zarządzenie Nr 194/2006 Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2006-05-25 Konkurs-"Łączymy pokolenia" Pokaż
2006-05-25 Konkurs-Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Pokaż
2006-05-24 Postanowienie Państwowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
2006-05-24 Postanowienie Prezydenta Miasta Gliwice Pokaż
2006-05-24 Obwieszczenie Państwowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
2006-05-24 granty 2006 - II konkurs - strona int. Pokaż
2006-05-24 Ogłoszenie Konkursu-utrzym. starodrzewu na cmentarz.parafia. Pokaż
2006-05-22 Dec.środowiskowa-ul.Świerklańska(odc.Kowalczyka-Żeromskiego) Pokaż
2006-05-18 Ogłoszenie Wojewody Śląskiego Pokaż
2006-05-16 Zarządzenie Prezydenta Miasta-dotacje z GFOŚ i GW Pokaż
2006-05-11 Aktualizacja oferty z pomocy społecznej na 2006 rok Pokaż
2006-05-10 Decyzja środowiskowa-budowa estakady zwałowej KWK Chwałowice Pokaż
2006-05-09 Informacja Prezydenta Miasta Pokaż
2006-05-08 Decyzji środowiskowa-ul. Karłowicza, siec wodociągowa Pokaż
2006-05-08 Decyzja środowiskowa-ul. Mikołowska, siec wodociągowa Pokaż
2006-05-08 Decyzja środowiskowa-ul. Powstańców, sieć wodociągowa Pokaż
2006-04-26 Decyzja środowiskowa-sieć wodociągowa ul. Wodzisławska Pokaż
2006-04-18 OGŁOSZENIE WYNIKÓW-DOTACJE-SPORT KWALIFIKOWANY Pokaż
2006-04-11 Granty 2006 - wzór oferty zadania publicznego Pokaż
2006-04-11 Granty 2006 - II edycja Pokaż
2006-04-11 Postanowienie o braku raportu-ul. Sobieskiego, PWiK Pokaż
2006-04-06 Pismo Prezydenta Miasta Gliwice Pokaż
2006-04-04 Dec.o środowiskowych uwarunkowaniach-KWK Chwałowice(szyb II) Pokaż
2006-04-04 ŚRODKI POZOSTAŁE NA REALIZACJĘ ZADAŃ (KONKURS OFERT 2006) Pokaż
2006-04-04 OGŁOSZENIE WYNIKÓW - DOTACJE 2006 (II tura) Pokaż
2006-04-03 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2006-03-29 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gliwice Pokaż
2006-03-29 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Pokaż
2006-03-27 Postanowienie Prezydenta Miasta Gliwice Pokaż
2006-03-27 ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu miejscowego Pokaż
2006-03-23 Inf do publ.wiad-spinka wodociągu Dn600 ul.Partyzantów Pokaż
2006-03-21 Informacja do publ.wiadom- dec o środ.uwarunkow. PRAKTIKER Pokaż
2006-03-21 Inf do publ wiad-dec o środ.uwar-przebud ul.Świerklańskiej Pokaż
2006-03-17 II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. "Pejzaże Osobliwe" Pokaż
2006-03-13 Obwieszczenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego Pokaż
2006-03-10 Nagroda Prezydenta Miasta Rybnika w dziedzinie kultury 2006 Pokaż
2006-03-08 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rydułtowy Pokaż
2006-03-07 Ogłoszenie Konkursu Warsztaty Świadomości Ekologicznej Pokaż
2006-03-07 Konkurs-Wędkarstwo a Ekologia-połączone z zawodami wędkarski Pokaż
2006-03-07 Konkurs - IV R.P.K. Przyrodniczy - Leśnym Tropem Pokaż
2006-03-07 Placówki udzielające porad dzwoniącym na" niebieską linię" Pokaż
2006-03-06 Konkurs - przesłuchania do V Ogóln. Festiwalu Ekologicznego Pokaż
2006-03-03 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
2006-03-03 IV edycja konkursu "Aktywna Wiosna" - projekty dla młodzieży Pokaż
2006-02-28 ogłoszenie konkursu - sport kwalifikowany Pokaż
2006-02-22 Decyzja środowiskowa- Plac Wolności Pokaż
2006-02-17 Postanowienie o braku raportu, ul.Mikołowska, siec wodociąg Pokaż
2006-02-17 Postanowienie o braku raportu,ul.Karłowicza sieć wodociągowa Pokaż
2006-02-16 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gliwice Pokaż
2006-02-16 Granty 2006 - wyniki konkursu na stronę internetową Pokaż
2006-02-16 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Pokaż
2006-02-15 Postanowienie o braku raportu-sieć wodociąg.ul. Wodzisławska Pokaż
2006-02-15 Postanowienie o braku raportu-ul. Powstańców sieć wodociąg. Pokaż
2006-02-10 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Pokaż
2006-02-10 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
2006-02-07 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Pokaż
2006-02-02 Wszczęcie postępowania - zmiana decyzji nr AB-7351/402/2005 Pokaż
2006-01-30 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Pokaż
2006-01-30 decyzja środowiskowa-sieć wodociągowa, ul. Jaskółcza Pokaż
2006-01-30 Decyzja środowiskowa-sieć wodociągowa ul. Wyglendy Pokaż
2006-01-30 Decyzja środowiskowa-sieć wodociągowa ul. Górnośląska Pokaż
2006-01-30 Decyzja srodowiskowa-sieć wodociągowa ul. Larysza Pokaż
2006-01-23 OTWARTE KONKURSY OFERT 2006 - WYNIKI O PRZYZNANIU DOTACJI Pokaż
2006-01-19 Konkurs na wsparcie zadań publ.- współp.międz. Pokaż
2006-01-18 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rydułtowy Pokaż
2006-01-13 Inwestycja UM Żory Pokaż
2006-01-12 wzór oferty realizacji zadania publicznego (GRANTY 2006) Pokaż
2006-01-11 wzór sprawozdania z wykonania zadania publ. (GRANTY 2006) Pokaż
2006-01-11 ogłoszenie konkursu na prowadzenie żłobka Pokaż
2006-01-10 zmiana oferty i sprawozdania z realizacji zadania publ. Pokaż
2005-12-30 Inwestycja PWiK Żory w dz. Rowień Pokaż
2005-12-30 Inwestycji PWiK Żory dla dzielnicy Kleszczów Pokaż
2005-12-30 Inwestycji PWiK Żory dla dzielnicy Rój, Rogoźna, Zachód Pokaż
2005-12-29 Druk Oferty na realizację zadania publ. - współpraca międzyn Pokaż
2005-12-22 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rydułtowy Pokaż
2005-12-22 Inwestycja PWiK Żory dzielnica Folwarki Pokaż
2005-12-22 Inwestycja PWiK Żory ul. Rybnicka Pokaż
2005-12-22 Inwestycja PWiK Żory w dz. Śródmieście Pokaż
2005-12-22 Inwestycja PWiK Żory w ul. Pszczyńskiej Pokaż
2005-12-22 Inwestycji PWiK Żory w ul.Wodzisławskiej Pokaż
2005-12-22 Inwestycja PWiK Żory dz. Baranowice Pokaż
2005-12-22 Inwestycji PWiK Żory dla dzielnicy Osiny Pokaż
2005-12-14 Zawiadomienie dot. Inwestycji UM Żory Pokaż
2005-12-02 Oferta konkurs z pom. społ. Pokaż
2005-12-01 ogłoszenie konkursu 2006 - kultura Pokaż
2005-12-01 ogłoszenie konkursu 2006 - sprawy społeczne Pokaż
2005-12-01 ogłoszenie konkursu 2006 - niepełnosprawni Pokaż
2005-12-01 ogłoszenie konkursu 2006 - sport Pokaż
2005-12-01 ogłoszenie konkursu 2006 - krajoznawstwo Pokaż
2005-12-01 ogłoszenie konkursu 2006 - ratownictwo wodne Pokaż
2005-12-01 ochrona i promocja zdrowia Pokaż
2005-11-29 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
2005-11-29 Zawiadomienie Pokaż
2005-11-24 ogłoszenie konkursu na 2006 rok (I) Pokaż
2005-11-22 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
2005-11-21 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
2005-11-21 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
 
 
Odsłon strony: 932028 Metryka
Redaktor: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2020-03-31 Opublikowano dokument: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) Pokaż
2020-03-30 Opublikowano dokument: Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III) Pokaż
2020-03-25 Opublikowano dokument: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) Pokaż
2020-03-25 Opublikowano dokument: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) Pokaż
2020-03-25 Opublikowano dokument: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) Pokaż
2020-03-25 Opublikowano dokument: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) Pokaż
2020-03-24 Opublikowano dokument: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) Pokaż
2020-03-23 Opublikowano dokument: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) Pokaż
2020-03-17 Opublikowano dokument: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) Pokaż
2020-03-16 Opublikowano dokument: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) Pokaż
2020-03-12 Opublikowano dokument: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) Pokaż
2020-03-12 Opublikowano dokument: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) Pokaż
2020-03-11 Opublikowano dokument: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) Pokaż
2020-03-11 Opublikowano dokument: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) Pokaż
2020-03-11 Opublikowano dokument: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) Pokaż
2020-03-11 Opublikowano dokument: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) Pokaż
2020-03-11 Opublikowano dokument: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) Pokaż
2020-03-04 Opublikowano dokument: Monika Dubiel (Samodzielny Referent G-II) Pokaż
2020-03-04 Opublikowano dokument: Monika Dubiel (Samodzielny Referent G-II) Pokaż
2020-03-04 Opublikowano dokument: Monika Dubiel (Samodzielny Referent G-II) Pokaż
2020-03-04 Opublikowano dokument: Monika Dubiel (Samodzielny Referent G-II) Pokaż
2020-03-04 Opublikowano dokument: Monika Dubiel (Samodzielny Referent G-II) Pokaż
2020-03-03 Opublikowano dokument: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-II) Pokaż
2020-02-28 Opublikowano dokument: Monika Dubiel (Samodzielny Referent G-II) Pokaż
2020-02-28 Opublikowano dokument: Monika Dubiel (Samodzielny Referent G-II) Pokaż
2020-02-28 Opublikowano dokument: Monika Dubiel (Samodzielny Referent G-II) Pokaż
2020-02-27 Opublikowano dokument: Sylwia Piechota (Inspektor MPU) Pokaż
2020-02-27 Opublikowano dokument: Sylwia Piechota (Inspektor MPU) Pokaż
2020-02-27 Opublikowano dokument: Sylwia Piechota (Inspektor MPU) Pokaż
2020-02-27 Opublikowano dokument: Sylwia Piechota (Inspektor MPU) Pokaż
2020-02-25 Opublikowano dokument: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) Pokaż
2020-02-21 Opublikowano dokument: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) Pokaż
2020-02-21 Opublikowano dokument: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) Pokaż
2020-02-19 Opublikowano dokument: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) Pokaż
2020-02-19 Opublikowano dokument: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) Pokaż
2020-02-19 Opublikowano dokument: Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III) Pokaż
2020-02-19 Opublikowano dokument: Monika Dubiel (Samodzielny Referent G-II) Pokaż
2020-02-12 Opublikowano dokument: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-II) Pokaż
2020-02-12 Opublikowano dokument: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-II) Pokaż
2020-02-12 Opublikowano dokument: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-II) Pokaż
2020-02-12 Opublikowano dokument: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-II) Pokaż
2020-02-06 Opublikowano dokument: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) Pokaż
2020-02-06 Opublikowano dokument: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) Pokaż
2020-02-06 Opublikowano dokument: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) Pokaż
2020-02-06 Opublikowano dokument: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) Pokaż
2020-02-05 Opublikowano dokument: Daria Zdyb (Inspektor M-I) Pokaż
2020-02-04 Opublikowano dokument: Ewelina Włoch (Inspektor R-I) Pokaż
2020-02-03 Opublikowano dokument: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) Pokaż
2020-01-29 Opublikowano dokument: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) Pokaż
2020-01-29 Opublikowano dokument: Monika Dubiel (Samodzielny Referent G-II) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.