Tabela zawiera 1820 wierszy z czego wyświetlanych jest 500. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego.
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Data publikacji Dotyczy
2019-08-19 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu ul. Niepodległości w Rybniku Pokaż
2019-08-14 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Gawra” w sezonie 2019/2020 Pokaż
2019-08-14 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzania polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "Pod Bukiem" w sezonie 2019/2020 Pokaż
2019-08-12 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu ul. Niepodległości w Rybniku Pokaż
2019-08-09 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzania polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "Jaźwiec" w sezonie 2019/2020 Pokaż
2019-08-05 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa mostu na ul. Trzech Krzyży w Rybniku". Pokaż
2019-07-30 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.7821.25.2018 z dnia 23.07.2019- postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę łącznika ul. Brzezińskiego- Giedroycia Pokaż
2019-07-26 STATYSTYKA ZDAWALNOŚCI OSK 01.01.2019-30.06.2019 Pokaż
2019-07-25 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38) Pokaż
2019-07-25 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Józefa Rymera (MPZP 54-10) Pokaż
2019-07-25 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6) Pokaż
2019-07-24 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 54-4) Pokaż
2019-07-24 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Mikołowskiej (MPZP 54-7) Pokaż
2019-07-18 Wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie odcieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na składowisku odpadów w Knurowie przy ul. Szybowej 44 oraz instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Knurowie przy ul. Szpitalnej 44, do urządzeń kanalizacyjnych firmy BEST-EKO. Pokaż
2019-07-18 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania ws wydania pozowlenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ulicy Morwowej w Rybniku wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego i przebudową sieci kablowych energetycznych nN, teletechnicznych i hydrantów" Pokaż
2019-07-18 Ważne terminy dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego we własność Pokaż
2019-07-18 Informacja dla Przedsiębiorców - pomoc publiczna (zmiany od 16 lipca br.) Pokaż
2019-07-17 Informacja dla użytkowników wieczystych - opłata jednorazowa (zmiana od 16 lipca 2019 r. Pokaż
2019-07-16 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 54-4) Pokaż
2019-07-16 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Mikołowskiej (MPZP 54-7) Pokaż
2019-07-11 INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU PRAC GEODEZYJNYCH DOTYCZĄCA MODERNIZACJI OBRĘBU POPIELÓW Pokaż
2019-07-08 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowie ulicy Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raciborską do granicy Miasta Rybnik” Pokaż
2019-07-04 Informacja Prezydenta Miasta Żory o znaku IS.6220.41.2018.KŁ Pokaż
2019-06-26 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOS.4235.9.2016JB w sprawie przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża Paruszowiec Pokaż
2019-06-19 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.172.2018.AS3.13 z dnia 18.06.2019 r. Pokaż
2019-06-13 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ul. Gen. Leopolda Okulickiego w Rybniku" Pokaż
2019-06-11 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach. Pokaż
2019-06-06 Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Rybnika usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Pokaż
2019-06-05 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ul. Trzech Krzyży w Rybniku". Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 19 w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 18 w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (zabudowa gospodarcza przy ul. Przemysłowej 22 w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (zabudowa gospodarcza przy ul. Przemysłowej 18 w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 23a w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (zabudowa gospodarcza przy ul. Przemysłowej 23-23a w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (zabudowa gospodarcza przy ul. Przemysłowej 19-19a w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (zabudowa gospodarcza przy ul. Przemysłowej 21-21a w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 17a w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (zabudowa gospodarcza przy ul. Przemysłowej 17-17a w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 17 w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 23 w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 21a w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 21 w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 19a w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 22 w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.29.2019.AS3.8 Pokaż
2019-05-27 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.83.2019.AS3.1 Pokaż
2019-05-24 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Hurt Masz Mikołaj Stychno Pokaż
2019-05-09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 27 w Rybniku) Pokaż
2019-05-07 Informacja Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie planowanego przedsięwzięcia pn.: Uciepłownienie Elektrowni Rybnik-przebudowa dwóch bloków dla utworzenia nowej jednostki kogeneracyjnej w PGE Energia Ciepła S.A. - Oddział Rybnik Pokaż
2019-05-07 Decyzja Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie planowanego przedsięwzięcia pn.: Uciepłownienie Elektrowni Rybnik-przebudowa dwóch bloków dla utworzenia nowej jednostki kogeneracyjnej w PGE Energia Ciepła S.A. - Oddział Rybnik Pokaż
2019-05-07 Postanowienie Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie planowanego przedsięwzięcia pn.: Uciepłownienie Elektrowni Rybnik-przebudowa dwóch bloków dla utworzenia nowej jednostki kogeneracyjnej w PGE Energia Ciepła S.A. - Oddział Rybnik Pokaż
2019-05-02 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38) Pokaż
2019-04-30 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o znaku WOOŚ.4235.9.2016.JB z dnia 26.4.2019 r. Pokaż
2019-04-26 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Patriotów (MPZP 54-9) Pokaż
2019-04-26 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rycerskiej (MPZP 54-8) Pokaż
2019-04-24 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Miodowej (MPZP 54-5) Pokaż
2019-04-19 Wygaszenie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych na terenie zakładu Sego Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Oskara Kolberga 65 Pokaż
2019-04-19 Pozwolenie zintegrowane dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych na terenie zakładu Sego Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Oskara Kolberga 65 Pokaż
2019-04-19 Zmiana pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 Pokaż
2019-04-19 Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 Pokaż
2019-04-19 Zmiana pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Ciepłowni Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 Pokaż
2019-04-19 Zmiana pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Jankowice w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12 Pokaż
2019-04-16 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Miodowej (MPZP 54-5) Pokaż
2019-04-16 STATYSTYKA ZDAWALNOŚCI OSK 01.01.2019-31.03.2019 Pokaż
2019-03-27 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie planowanego przedsięwzięcia pn.: Uciepłownienie Elektrowni Rybnik-przebudowa dwóch bloków dla utworzenia nowej jednostki kogeneracyjnej w PGE Energia Ciepła S.A. - Oddział Rybnik Pokaż
2019-03-26 Obwieszczenie Burmistrza Radlina w sprawie przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci ciepłowniczej DN600 łączącej obecną sieć ciepłowniczą w rejonie ul. Energetyków (komora K27) z Elektrownią Rybnik Pokaż
2019-03-25 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6) Pokaż
2019-03-25 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-2) Pokaż
2019-03-22 Zawiadomienie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu - PWiK Sp. z o.o, w Rybniku. Pokaż
2019-03-22 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia na rzecz Województwa Śląskiego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, wykonanie urządzeń wodnych w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa Regionalnej drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku DK 45 w Gminie Rudni do ul. Sportowej jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935". Pokaż
2019-03-22 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Oczyszczalni Ścieków "Boguszowice". Pokaż
2019-02-28 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn: Rozbiórka istniejącego mostu na ul. Okulickiego i budowa żelbetowego przepustu zabezpieczonego przed negatywnym wpływem eksploatacji górniczej Pokaż
2019-02-25 Obwieszczenie sygn. akt IFXIII.7820.85.2018 z dnia 15.02.2019 r. Pokaż
2019-02-22 Podanie do publicznej wiadomości informacji Wód Polskich Pokaż
2019-02-19 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Walecznych (MPZP35-2) Pokaż
2019-02-19 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Prostej (MPZP 37-3) Pokaż
2019-02-14 Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wykonanie zadania związanego z usuwaniem z dróg na terenie miasta Rybnika pojazdów o dmc do 3,5t Pokaż
2019-02-08 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Pokaż
2019-02-06 Obwieszczenie Burmistrza Radlina w sprawie przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci ciepłowniczej DN600 łączącej obecną sieć ciepłowniczą w rejonie ul. Energetyków (komora K27) z Elektrownią Rybnik Pokaż
2019-01-30 Postanowienie o wydłużeniu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska z terenu zakładu P.H.U. Tomasz Nowak w Gliwicach, przy ul. Czajki Pokaż
2019-01-29 Informacja dla użytkowników wieczystych - opłata jednorazowa Pokaż
2019-01-24 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie planowanego przedsięwzięcia pn.: Uciepłownienie Elektrowni Rybnik-przebudowa dwóch bloków dla utworzenia nowej jednostki kogeneracyjnej w PGE Energia Ciepła S.A. - Oddział Rybnik Pokaż
2019-01-24 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku. Pokaż
2019-01-14 Informacja dla Przedsiębiorców - pomoc publiczna Pokaż
2019-01-14 Informacja dla użytkowników wieczystych Pokaż
2019-01-14 Ważne terminy dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego we własność Pokaż
2019-01-11 Decyzja o odszkodowaniu za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, zlokalizowaną przy ul. Racławickiej (działki 670/63 i 315/53) Pokaż
2019-01-11 Decyzja o wypłacie odszkodowania za nieruchomość zlokalizowaną przy ul. Racławickiej o nieuregulowanym stanie prawnym (Rudolf Kłosek) Pokaż
2019-01-10 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia dodatkowych polowań zbiorowych na dziki w dniach 19, 20, 26 i 27 stycznia 2019 r. organizowanych przez Koło Łowieckie „Cis” Pokaż
2019-01-09 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia dodatkowych polowań zbiorowych na dziki w dniach 19, 20, 26 i 27 stycznia 2019 r. organizowanych przez: Koło Łowieckie „Jaźwiec”, Koło Łowieckie „Pod Bukiem”, Koło Łowieckie „Raróg” oraz Koło Łowieckie „Pod Klonem” Pokaż
2019-01-09 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia dodatkowych polowań zbiorowych na dziki w dniach 19 i 20 stycznia 2019 r. organizowanych przez Koło Łowieckie „Gawra” Pokaż
2019-01-09 Podanie do wiadomości publicznej projektu uchwały o wykazie kąpielisk Pokaż
2019-01-08 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Pokaż
2019-01-07 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach planowanych polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2018/2019 organizowanych przez: Koło Łowieckie „Jaźwiec”, Koło Łowieckie „Pod Bukiem”, Koło Łowieckie „Gawra”, Koło Łowieckie „Raróg”, Koło Łowieckie „Pod Klonem”, Koło Łowieckie „Lis” oraz Koło Łowieckie „Cis” Pokaż
2018-12-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek pełnomocnika Spółki Akcyjnej Polskie Sieci Elektroenergetyczne z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne oraz wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego. Pokaż
2018-12-20 Wyniki konkursu na opiekunów dziennych dzieci do lat 3 na rok 2019 Pokaż
2018-12-19 decyzja w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. nr działki 1284/8 przy ul. Ernesta Mruli Pokaż
2018-12-18 Postanowienie o wydłużenie terminu załatwienia sprawy do końca lutego 2019 r. Pokaż
2018-12-10 ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Pokaż
2018-12-10 ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Pokaż
2018-12-06 Informacja o operacie szacunkowym oraz zawiadomienie z art. 10 kpa - postępowanie odszkodowawcze za nieruchomość położoną przy ul. Racławickiej o nieuregulowanym stanie prawnym (działka 674/53) Pokaż
2018-12-06 Informacja o operacie szacunkowym oraz zawiadomienie z art. 10 kpa postępowanie odszkodowawcze za nieruchomość położoną przy ul. RACŁAWICKIEJ o nieuregulowanym stanie prawnym Pokaż
2018-12-04 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie uzupełnienia akt sprawy dotyczącej wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu z terenu Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Św. Anny w Gliwicach - Łabędach, przy ul. Przyszowskiej 36 Pokaż
2018-12-03 Obwieszczenie w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie Pokaż
2018-11-29 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Rybniku autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu. Pokaż
2018-11-27 Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2019 Pokaż
2018-11-27 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych Pokaż
2018-11-27 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach sygn. akt GL.RUZ.421.204.2018.AK z dnia 20.11.2018 r. Pokaż
2018-11-26 Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie opiekuna dziennego. Pokaż
2018-11-26 Obwieszczenie w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie Pokaż
2018-11-26 Obwieszczenie w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie Pokaż
2018-11-26 Wezwanie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie uzupełnienia akt sprawy o uproszczony wypis z rejestru gruntów dla działek znajdujących się w obrębie Przyszówka Pokaż
2018-11-21 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych nr 4128/12 ,4123/12, 4125/11, 4011/12 w obrębie ewidencyjnym Rybnik Pokaż
2018-11-21 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych nr 1412/138,1438/133,1787/134, w obrębie ewidencyjnym Rybnik Pokaż
2018-11-16 Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego sygn. akt IFXIII.7820.84.2017 z dnia 08.11.2018 r. Pokaż
2018-11-14 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dziewięć obszarów w rejonie ulic Pniowskiej, Bronisława Czecha, Podmiejskiej, Lipowej, Żołędziowej, Przedmieście, Równej, Włościańskiej i Nadbrzeżnej (MPZP 50) Pokaż
2018-11-14 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Kłokocińskiej (MPZP 42) Pokaż
2018-11-06 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: " Budowa łącznika ul. Brzezińska - ul. Jerzego Giedroycia (dawniej S. Drzymały) w Rybniku wraz z budową, przebudową kanalizacji deszczowej i przebudową sieci kablowych energetycznych nN i sN oraz sieci gazowej, a także rozbiórką dwóch budynków garażowych i wycinką kolidujących drzew". Pokaż
2018-11-06 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: " Budowa łącznika ul. Brzezińska - ul. Jerzego Giedroycia (dawniej S. Drzymały) w Rybniku wraz z budową, przebudową kanalizacji deszczowej i przebudową sieci kablowych energetycznych nN i sN oraz sieci gazowej, a także rozbiórką dwóch budynków garażowych i wycinką kolidujących drzew". Pokaż
2018-11-02 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej nr 90/31 w obrębie ewidencyjnym Popielów Pokaż
2018-10-31 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.7820.85.2018 z dnia 24.10.2018 r. Pokaż
2018-10-31 Zawiadomienie w trybie art. 10 Kpa w postępowaniu odszkodowawczym dotyczącym nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. nr działki 1284/8 przy ul. E. Mruli Pokaż
2018-10-31 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53) Pokaż
2018-10-31 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Frontowej, Gabrieli Zapolskiej, Willowej, Teofila Bieli i Ziołowej (MPZP 47) Pokaż
2018-10-31 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej jedenaście obszarów w rejonie ulic Sławików, Ignacego Daszyńskiego, Władysława Webera, Lipowej, Gliwickiej, ks. Jana Pojdy, Wodzisławskiej, Stawowej, Niedobczyckiej, Oskara Kolberga i Samotnej (MPZP 51-1) Pokaż
2018-10-31 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46) Pokaż
2018-10-31 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29-2) Pokaż
2018-10-26 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych: 2917/164, 2918/164, 2919/164, 2920/164, 2925/160, 2927/160, 2931/161, 2933/102, 2939/130, 2941/126, 3372/162, 3446/162 położonych w obrębie ewidencyjnym Popielów Pokaż
2018-10-25 Obwieszczenie sygn. akt IFXIII.7820.84.2017 z dnia 03.10.2018 r. Pokaż
2018-10-16 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej nr 46 w obrębie Rybnik Pokaż
2018-10-11 Postanowienie Prezydenta Miasta Rybnika wyznaczające nowy termin załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu z terenu Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Św. Anny w Gliwicach - Łabędach, przy ul. Przyszowskiej 36 Pokaż
2018-10-11 postanowienie o powołaniu rzeczoznawcy majątkowego określającego wartość nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. nr działki 1284/8 przy ul. E. Mruli w Rybniku Pokaż
2018-10-05 Wszczęcie postępowania odszkodowawczego za nieruchomość położoną przy ul. Mruli Pokaż
2018-10-04 wywieszenia ogłoszenia w sprawie pozwolenia wodnoprawnego Pokaż
2018-10-03 Wszczęcie postępowania odszkodowawczego w sprawie działki 674/53 przy ul. Racławickiej Pokaż
2018-10-03 Wszczęcie postępowania odszkodowawczego w sprawie działek 670/53 i 315/53 położonych przy ul. Racławickiej Pokaż
2018-10-02 Urząd Statystyczny w Katowicach - aktualne badanie ankietowe "Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych" Pokaż
2018-09-21 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Pokaż
2018-09-19 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o uchwaleniu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023” Pokaż
2018-09-13 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Rybnika” Pokaż
2018-09-06 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek PPUH GAL Sp. z o.o. Sp. K. Pokaż
2018-08-27 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.77.2017 z dnia 21.08.2018 r. Pokaż
2018-08-22 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40) Pokaż
2018-08-14 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej 622/1, 624 Pokaż
2018-08-08 Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie sygn. akt GL.ZUZ.1.421.327.2018.PW/KBK z dnia 01.08.2018 r. Pokaż
2018-08-08 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Wincentego Kadłubka i Wojciecha Bogusławskiego (MPZP 51-2) Pokaż
2018-08-01 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach sygn. akt GL.RUZ.421.76.2018.TS z dnia 24.07.2018 r. Pokaż
2018-08-01 Stanowisko Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA dotyczące wydawania dowodów osobistych dla małoletniego dziecka. Pokaż
2018-07-23 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Pokaż
2018-07-19 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o znaku DOOŚ-DŚII.4235.8.2017.aj.16. Pokaż
2018-07-18 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej, Żołędziowej, Komisji Edukacji Narodowej, Niepodległości, Granicznej i Gruntowej (MPZP 41) Pokaż
2018-07-17 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.77.2017 z dnia 06.07.2018 r. Pokaż
2018-07-17 Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Żorskiej Pokaż
2018-07-16 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.9.2018 z dnia 04.07.2018 r. Pokaż
2018-07-03 Decyzja o wypłacie odszkodowania za nieruchomość położoną ul. Komisji Edukacji Narodowej na rzecz domniemanych spadkobierców po Jadwidze Szotek Pokaż
2018-07-03 Decyzja o ustaleniu i wypłacie odszkodowania - nieruchomość oznaczona jako działki 5752/178 i 5754/178 Pokaż
2018-06-25 Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni S-1 na działce 146/6 Pokaż
2018-06-21 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ul. Mruli Rybniku wraz z budowa oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci teletechnicznej i energetycznej". Pokaż
2018-06-18 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.442.2.2016.EJ.6 Pokaż
2018-06-18 Wykaz decyzji komunalizacyjnych 1.01.2017 r - 31.12.2017 r. Pokaż
2018-06-13 Ogłoszenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach z dnia 07.06.2018 r. w sprawie przejazdu kolejowo-drogowego kategorii D w ciągu drogi bocznej od ul. Zygmunta Starego w Rybniku zlokalizowanego w km 45,883 linii kolejowej nr 140. Pokaż
2018-06-13 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.82.2017 z dnia 06.06.2018 r. Pokaż
2018-06-12 Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków Miasta Rybnika obrębu Kamień Pokaż
2018-06-07 Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Jankowice w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12. Pokaż
2018-06-05 Zawiadomienie w trybie art. 10 Kpa w postępowaniu odszkodowawczym dotyczącym działek 5752/178 i 5754/178 Pokaż
2018-06-04 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa łącznika ul. Brzezińska - ul. Jerzego Giiedroycia (dawna ul. S. Drzymały)". Pokaż
2018-05-25 Zawiadomienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o znaku DOOŚ-DŚII.4235.8.2017.aj.9 i DOOŚ-DŚII.4235.8.2017.aj.11 Pokaż
2018-05-24 Wykaz podmiotów którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku Pokaż
2018-05-24 Wykaz podmiotów którym udzielono pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w 2017 roku Pokaż
2018-05-24 Wykaz ulg w 2017 roku Pokaż
2018-05-23 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-1) Pokaż
2018-05-22 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOŚ.4235.8.2016.AS3.26 Pokaż
2018-05-18 Lista rankigowa_granty_OZE Pokaż
2018-05-17 Zawiadomienie w trybie art. 10 kpa ZRID Ulica Komisji Edukacji Narodowej Pokaż
2018-05-15 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego sygn. akt GL.ZUZ.1.421.196.2018.AD z dnia 07.05.2018 r Pokaż
2018-05-02 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika (MPZP 54) Pokaż
2018-05-02 Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika Pokaż
2018-04-30 Ogłoszenie o naborze wniosków - wymiana urządzeń grzewczych Pokaż
2018-04-27 Informacja o zgromadzonym materiale dowodowym oraz zawiadomienie w trybie art. 10 kpa - działki 5752/178 i 5754/178 Pokaż
2018-04-26 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej. Pokaż
2018-04-26 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-1) Pokaż
2018-04-26 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36) Pokaż
2018-04-26 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. Piotra Skargi (MPZP 44) Pokaż
2018-04-23 Zmiana regulaminu konkursu - instalacje OZE dla mieszkańców Pokaż
2018-04-20 Konsultacje społeczne regulaminu naboru wniosków - wymiana urządzeń grzewczych Pokaż
2018-04-18 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Brackiej (MPZP 37-2) Pokaż
2018-04-17 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ulicy bocznej do ulicy Pogodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej i Żorskiej w Rybniku oraz budową sieci oświetlenia ulicznego i przebudową kolidujących sieci energetycznych i teletechnicznych". Pokaż
2018-04-11 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ul. Mruli" Pokaż
2018-04-11 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa chodnika wzdłuż ul. Racławickiej na odcinku od ul. Sportowej do ul. Zygmunta Starego w Rybniku." Pokaż
2018-04-10 Obwieszczenie o odwołaniu od decyzji Prezydenta Miasta Rybnika o dopuszczalnym poziomie hałasu z Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Św. Anny Pokaż
2018-04-09 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOŚ.4235.8.2016.AS3.22 z dnia 30.03.2018 r. Pokaż
2018-04-06 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej 1473/121 Pokaż
2018-04-05 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej 1202/101 Pokaż
2018-03-30 Ogłoszenie o naborze wniosków - instalacje OZE Pokaż
2018-03-28 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego Pokaż
2018-03-27 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Pergranso Sp. z o.o. Pokaż
2018-03-23 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu z terenu Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Świętej Anny przy ul. Przyszowskiej 36 w Gliwicach z dnia 22 marca 2018 r. Pokaż
2018-03-21 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.73.2017 z dnia 13 marca 2018r. Pokaż
2018-03-21 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39) Pokaż
2018-03-21 Konsultacje społeczne regulaminu naboru i realizacji wniosków - instalacje OZE Pokaż
2018-03-16 Decyzja Wojewody Śląskiego - ZRID - Przebudowa ulicy Raciborskiej w związku z budową ścieżek rowerowych Pokaż
2018-03-13 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.9.2018 z dnia 2 marca 2018r. Pokaż
2018-03-13 Zawiadomienie dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kamień Pokaż
2018-03-06 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.114.2017 z dnia 26 lutego 2018r. Pokaż
2018-03-05 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.84.2017 z dnia 22.02.2018r. Pokaż
2018-03-05 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.420.7.2018.KM.3 z 23 lutego 2018r. Pokaż
2018-02-26 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn akt IFXIII.7821.10.2017 z dnia 16.02.2018r Pokaż
2018-02-15 Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wykonywanie zadania związanego z usuwaniem z dróg na terenie miasta Rybnika pojazdów o dmc do 3,5t Pokaż
2018-02-15 Otwarty nabór partnerów do projektu w ramach Inicjatywy Urban Innovative Actions (UIA) [Obszar tematyczny: jakość powietrza] Pokaż
2018-02-15 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z znaku WOOŚ.4235.8.2016.AS3.20 z 9 lutego 2018 r. Pokaż
2018-02-13 Ogłoszenie dotyczące projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Rybnika w 2018 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowego Pokaż
2018-02-12 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ulicy Pogodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej i Żorskiej oraz budową oświetlenia ulicznego w ul. Pogodnej w Rybniku". Pokaż
2018-02-09 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Uliarczyk Sp. z o.o. Pokaż
2018-02-07 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Polskiej Grupy Górniczej S.A. Pokaż
2018-01-25 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.114.2017 z dnia 18.01.2018 Pokaż
2018-01-23 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.49.2017 z dnia 16.01.2018 Pokaż
2018-01-23 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.77.2017 z dnia 17.01.2018 Pokaż
2018-01-22 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej 2871/216,2881/267 Pokaż
2018-01-17 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego wydanego dla PGG Sp. z o.o. dla instalacji spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Jankowice , przy ul. Jastrzębskiej 12 w Rybniku Pokaż
2018-01-17 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.8.2016.AS3.17 z dnia 12 stycznia 2018 r. Pokaż
2018-01-17 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z 15 stycznia 2018 roku o kwalifikacji wojskowej w 2018 r. Pokaż
2018-01-10 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej 161/30 Pokaż
2018-01-04 Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w ramach Programu Erasmus+ Pokaż
2017-12-28 Deklaracja na podatek od nieruchomości na 2018 rok Pokaż
2017-12-28 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych Pokaż
2017-12-28 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej 2844/78,2141290 Pokaż
2017-12-20 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Kampka Sp. z o.o. Pokaż
2017-12-13 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej 1930/297 Pokaż
2017-12-12 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.71.2017 z dnia 04.12.2017 r. Pokaż
2017-12-11 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej 1546/276 Pokaż
2017-12-11 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej nr 639/286 Pokaż
2017-12-08 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.73.2017 z dnia 28.11.2017 r. Pokaż
2017-12-07 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOŚ.442.2.2016.EJ.3 z dnia 5.12.2017 r. Pokaż
2017-12-05 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 1313/64 Pokaż
2017-12-05 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 92 Pokaż
2017-12-05 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 587/56 Pokaż
2017-12-05 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 311/247 Pokaż
2017-12-05 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej Pokaż
2017-12-04 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.8.2016.AS3.13 z dnia 29.11.2017 r. Pokaż
2017-12-01 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52) Pokaż
2017-12-01 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53) Pokaż
2017-11-30 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.82.2017 z dnia 23.11.2017 r. Pokaż
2017-11-29 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska sygn. akt DOOŚ-dśI.4200.25.2016.oz.43 z dnia 23.11.2017 r. Pokaż
2017-11-24 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska sygn. akt DOOŚ-dśI.4200.25.2016.oz.43 z dnia 23.11.2017 r. Pokaż
2017-11-24 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36) Pokaż
2017-11-23 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o znaku DOOŚ-dśI.4200.25.2016.oz.43 z dnia 23.11.2017 r. Pokaż
2017-11-21 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ul. Żorskiej w związku z budową dróg rowerowych w Rybniku". Pokaż
2017-11-15 otwarty konkurs ofert - punkty opieki dziennej Pokaż
2017-11-14 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.49.2017 z dnia 07.07.2017 r. Pokaż
2017-11-06 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzynaście obszarów w rejonie ulic Sławików, Ignacego Daszyńskiego, Władysława Webera, Lipowej, Gliwickiej, ks. Jana Pojdy, Wodzisławskiej, Wincentego Kadłubka, Wojciecha Bogusławskiego, Stawowej, Niedobczyckiej, Oskara Kolberga i Samotnej (MPZP 51) Pokaż
2017-11-06 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dziewięć obszarów w rejonie ulic Pniowskiej, Bronisława Czecha, Podmiejskiej, Lipowej, Żołędziowej, Przedmieście, Równej, Włościańskiej i Nadbrzeżnej (MPZP 50) Pokaż
2017-11-06 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Kowalczyka i Rybackiej (MPZP 49) Pokaż
2017-11-02 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.39.2015 z dnia 25.10.2017 r. Pokaż
2017-10-25 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o znaku DOOŚ-dśI.4200.25.2016oz.37 z dnia 19.10.2017 r. Pokaż
2017-10-23 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ulicy Żorskiej w związku z budową dróg rowerowych w Rybniku" Pokaż
2017-10-20 Konkurs na opracowanie koncepcji instalacji świetlnej na placu przy ulicy Jana III Sobieskiego w Rybniku Pokaż
2017-10-19 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek PWiK Rybnik Pokaż
2017-10-16 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30) Pokaż
2017-10-16 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32) Pokaż
2017-10-16 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32) Pokaż
2017-10-16 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32) Pokaż
2017-10-16 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32) Pokaż
2017-10-16 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP33) Pokaż
2017-10-12 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa Drogi Śródmiejskiej na odcinku od zaprojektowanego węzła Śródmiejskiego w ciągu drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna do skrzyżowania z ul. Obwiednia Południowa poprzez budowę ciągu pieszo-jezdnego w Rybniku". Pokaż
2017-10-11 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.71.2017 z dnia 05.10.2017 r. Pokaż
2017-10-06 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP33) Pokaż
2017-10-06 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32) Pokaż
2017-10-06 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP30) Pokaż
2017-10-05 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku". Pokaż
2017-10-03 Ogłoszenie o ustaleniu punktów granicznych w związku z realizacją zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna" Pokaż
2017-09-21 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ul. Podmiejskiej (drogi powiatowej) w Rybniku łączącej drogę wojewódzką 920 (ul. Rudzka) drogą krajową nr 78 (ul. Gliwicka)". Pokaż
2017-09-15 Postanowienie Prezydenta Miasta Rybnika- sprostowanie decyzji M.6833.74.2016 z dnia 19 lipca 2017 r., Gerard Gąsiorowski Pokaż
2017-09-13 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36) Pokaż
2017-09-07 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie DOOŚ-dśI.4200.25.2016.oz.33 Pokaż
2017-08-24 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach" Pokaż
2017-08-17 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory IS.6220.35.2016.EW Pokaż
2017-08-10 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.4.2017 z dnia 27.07.2017 r. Pokaż
2017-08-04 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA DLI.3.6621.19.2017.ML.12 dot. przebudowy ul Kotucza DK78 Pokaż
2017-08-03 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku". Pokaż
2017-07-26 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.12.2016.AS3.12 z dnia 24.07.2017 r. Pokaż
2017-07-25 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:"Budowa regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna-ETAP V-km 10+221,00-km 14+344,10" Pokaż
2017-07-24 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej na wniosek Kapadora Sp z o.o. z siedzibą w Żorach Pokaż
2017-07-19 Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego sygn. akt IFXIII.7820.49.2017 z dnia 11 lipca 2017 r. Pokaż
2017-07-19 decyzja Prezydenta Miasta Rybnika o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym przy ul. Wisławy Szymborskiej Pokaż
2017-07-12 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ludwika Zdrzałka (MPZP 48) Pokaż
2017-07-12 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Frontowej, Gabrieli Zapolskiej, Willowej, Teofila Bieli i Ziołowej (MPZP 47) Pokaż
2017-07-12 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Frontowej, Gabrieli Zapolskiej, Willowej, Teofila Bieli i Ziołowej (MPZP 47) Pokaż
2017-07-12 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ludwika Zdrzałka (MPZP 48) Pokaż
2017-07-12 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46) Pokaż
2017-07-12 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46) Pokaż
2017-07-06 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Rybnika nr 2/73535/2010 z dnia 10 maja 2010 r. (nr sprawy: Ar II-73535/00001/10) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa ulicy Podmiejskiej (drogi powiatowej) w Rybniku łączącej drogę wojewódzką nr 920 (ul. Rudzka) z drogą krajową nr 78 (ul. Gliwicka)” Pokaż
2017-06-30 Wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży Pokaż
2017-06-29 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Optymalizacja zagospodarowania gazu z odmetanowania KWK Jankowice i KWK Chwałowice poprzez zabudowę EC Jankowice dwóch agregatów kogeneracyjnych o mocy ok. 2 MWe i ok. MWt każdy wraz z infrastrukturą towarzysząca". Pokaż
2017-06-26 Publiczne ogłoszenie, art. 10 kpa, nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym 5902/8 Pokaż
2017-06-23 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ulicy bocznej do ulicy Żołędziowej" Pokaż
2017-06-22 Zawiadomienie o terminie załatwienia sprawy w postępowaniu odszkodowawczym- Gerard Gąsiorowski Pokaż
2017-06-19 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach". Pokaż
2017-06-14 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.8.2016.AS3.10 z dnia 12.06.2017 r. Pokaż
2017-06-14 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek DB Cargo Polska S.A. Pokaż
2017-06-07 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Ochojec (MPZP 43) Pokaż
2017-06-07 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Kłokocińskiej (MPZP 42) Pokaż
2017-06-05 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr DLI.3.6621.19.2017.ML.7 Pokaż
2017-06-05 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Miasta Rybnik- Rybnickich Służb Komunalnych Pokaż
2017-06-01 Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Rybnika usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznych. Pokaż
2017-06-01 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1) Pokaż
2017-06-01 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Karłowicza (MPZP 19-2) Pokaż
2017-06-01 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rzecznej (MPZP 45) Pokaż
2017-06-01 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. Piotra Skargi (MPZP 44) Pokaż
2017-05-31 Informacja o konsultacjach społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Zamysłów (MPZP 29) Pokaż
2017-05-31 Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia pn.: Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Hallera w Rybniku Pokaż
2017-05-31 Wykaz podmiotów którym udzielono pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w 2016 roku Pokaż
2017-05-31 Wykaz ulg w 2016 roku Pokaż
2017-05-31 Wykaz podmiotów którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku Pokaż
2017-05-25 Obwieszczenie o odstąpieniu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmienianego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika Pokaż
2017-05-25 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ul. Szybowcowej w Rybniku w ramach inwestycji: Budowa regionalnej drogi Racibórz -Pszczyna - etap II (KM 0+425,00 DO KM 4+020,00)". Pokaż
2017-05-25 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Wykonanie łącznika ulic Góreckiego-Energetyków w Rybniku". Pokaż
2017-05-22 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ul. Antoniego Woryny w Rybniku". Pokaż
2017-05-18 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa instalacji do przetwarzania opon, odpadów gumowych, odpadów z tworzyw sztucznych i innych odpadów kalorycznych w Żorach przy ul. Kleszczowskiej 36 Pokaż
2017-05-18 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa instalacji do przetwarzania opon, odpadów gumowych, odpadów z tworzyw sztucznych i innych odpadów kalorycznych w Żorach przy ul. Kleszczowskiej 36 Pokaż
2017-05-15 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa Drogi Śródmiejskiej na odcinku od zaprojektowanego węzła Śródmiejskiego w ciągu Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna do skrzyżowania z ul. Obwiednia Południowa poprzez budowę ciągu pieszo-jezdnego." Pokaż
2017-05-12 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ulicy bocznej od ulicy Żołędziowej w Rybniku". Pokaż
2017-05-10 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.12.2016.AS3.7 z 05.05.2017 r.r. Pokaż
2017-05-08 Pismo o zebranym materiale dowodowym w sprawie przedsięwzięcia pn. Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Hallera w Rybniku Pokaż
2017-05-08 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Hallera w Rybniku Pokaż
2017-05-08 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ul. Józefa Cyrana w Rybniku". Pokaż
2017-04-28 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Rybnika Pokaż
2017-04-25 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WOOŚ.4235.7.2016.MK1.23 Pokaż
2017-04-21 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ul. Bratków oraz budowa dróg bocznych od ul. Bratków w Rybniku" Pokaż
2017-04-19 Burmistrz Pszczyny ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Rybniku, przy ul. Wyglendy Pokaż
2017-04-11 Postanowienie o nowym terminie załatwienia sprawy - Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Hallera w Rybniku Pokaż
2017-04-11 Wystąpienie do PPIS o opinię w sprawie przedsięwzięcia pn.: Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Hallera w Rybniku Pokaż
2017-04-11 Wystąpienie do RDOŚ o opinię w sprawie przedsięwzięcia pn.: Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Hallera w Rybniku Pokaż
2017-04-11 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwzięcia pn.: Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Hallera w Rybniku Pokaż
2017-04-04 Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego - punkt opieki dziennej Pokaż
2017-03-24 decyzja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania- nieuregulowany stan prawny, Szeuer Joanna (Dill) Pokaż
2017-03-24 decyzja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania- nieuregulowany stan prawny, Dyll Karol Pokaż
2017-03-24 decyzja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania Dyll Wiktor Pokaż
2017-03-22 wszczęcie postępowania odszkodowawczego Gerard Gąsiorowski, Maria i Jerzy Bartkowiak Pokaż
2017-03-20 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Wykonanie łącznika ulic Góreckiego-Energetyków w Rybniku" Pokaż
2017-03-20 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.: "Wykonanie łącznika ulic Golejowska-Kuźnicka w Rybniku". Pokaż
2017-03-16 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. Pokaż
2017-03-15 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.27.2016 z dnia 06.03.2017 r. Pokaż
2017-03-15 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Pokaż
2017-03-09 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.12.2016.AS3.5 z dnia 06.03.2017 r. Pokaż
2017-03-06 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego sygn. akt OŚiGK-I.6220.7.2016 z dnia 22.02.2017 Pokaż
2017-02-27 Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ul. Szybowcowej w Rybniku w ramach inwestycji: Budowa regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna - etap II". Pokaż
2017-02-24 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ul. Bratków oraz budowa dróg bocznych od ul. Bratków". Pokaż
2017-02-23 Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa stacji paliw przy ulicy Chwałowickiej w Rybniku" Pokaż
2017-02-21 Otwarty nabór partnerów do projektu partnerskiego w ramach Inicjatywy Urban Innovative Actions (UIA) [Obszar tematyczny: Gospodarka o obiegu zamkniętym] Pokaż
2017-02-17 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy tereny w rejonie ulic Olszyckiej, Pawła Mojżesza i Ofiar Terroru (MPZP 27) Pokaż
2017-02-16 Ogłoszenie wyników konkursu ofert-usuwanie pojazdów do 3,5t Pokaż
2017-02-13 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Rybnika” Pokaż
2017-02-09 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ul. Józefa Cyrana w Rybniku". Pokaż
2017-02-09 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic nieruchomości Dz.100/23 Pokaż
2017-02-09 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic nieruchomości Dz. 273/161 Pokaż
2017-02-03 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej, Żołędziowej, Komisji Edukacji Narodowej, Niepodległości, Granicznej i Gruntowej (MPZP 41) Pokaż
2017-02-03 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4210.15.2016.JKS.32 z dnia 31.01.2017 r. Pokaż
2017-02-03 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40) Pokaż
2017-02-03 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39) Pokaż
2017-02-02 zawiadomienie art. 10 kpa Dyll Karol Pokaż
2017-02-02 zawiadomienie art. 10 kpa Dyll Wiktor Pokaż
2017-02-02 zawiadomienie art. 10 kpa Joanna Szeuer z d. Dill Pokaż
2017-02-01 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizacje inwestycji drogowej pn.: "Budowa chodnika wzdłuż ul. Racławickiej na odcinku od ul. Sportowej do ul. Zygmunta Starego w Rybniku". Pokaż
2017-02-01 Pisma RDOŚ dotyczącego nowych przepisów w zakresie wycinki drzew Pokaż
2017-01-30 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ul. Antoniego Woryny w Rybniku". Pokaż
2017-01-30 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej na wniosek SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku Pokaż
2017-01-27 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej na wniosek AUTO-TRANS ASFALTY Sp. z o.o. Pokaż
2017-01-27 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Montaż dodatkowej suszarki kruszywa z palnikiem trójmediowym oraz dwóch dozatorów kruszywa i przenośnika taśmowego w Wytwórni Mas Bitumicznych w Rybniku Pokaż
2017-01-27 Obwieszczenie Starosty Raciborskiego o wydanie decyzji administracyjnej sygn. akt SE.II.6341.67.2016 Pokaż
2017-01-19 Obwieszczenie WOOŚ.4235.8.2016.AS3.6 Pokaż
2017-01-19 Obwieszczenie WOOŚ.4235.12.2016.AS3.2 Pokaż
2017-01-16 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.70.2016 Pokaż
2017-01-13 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. : „Wykonanie łącznika ulic Rudzka – Wierzbowa wraz z oświetleniem w Rybniku”. Pokaż
2017-01-12 Interpretacja indywidualna Pokaż
2017-01-11 obwieszczenie Wojewody Śląskiego Pokaż
2017-01-10 Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne a usuniętych z drogi na podstawie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym Pokaż
2017-01-05 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek P.W. FLUXMET Sp. z o.o. Pokaż
2017-01-05 Decyzja środowiskowa- dla przedsięwzięcia pn.: Przerób odpadów przemysłowych na pełnowartościowe towary dla potrzeb przemysłu Pokaż
2017-01-03 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwzięcia pn. Montaż dodatkowej suszarki kruszywa z palnikiem trójmediowym oraz dwóch dozatorów kruszywa i przenośnika taśmowego w Wytwórni Mas Bitumicznych w Rybniku Pokaż
2016-12-30 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Miasta Rybnik Pokaż
2016-12-30 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek PWiK Rybnik Pokaż
2016-12-30 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz rurociągiem tłocznym na terenie Ośrodka Żeglarskiego KOTWICA w Rybniku Pokaż
2016-12-29 Zawiadomienie-Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Raciborzu sygn. akt SE.II.6341.67.2016 z dnia 23.12.2016 r. Pokaż
2016-12-27 Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa stacji paliw przy ul. Chwałowickiej w Rybniku" Pokaż
2016-12-27 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ziemskiej (MPZP 35) Pokaż
2016-12-22 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4210.15.2016.JKS.27 z dnia 20.12.2016 r. Pokaż
2016-12-22 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4210.15.2016.JKS.29 z dnia 20.12.2016 r. Pokaż
2016-12-22 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Wykonanie łącznika ulic Golejowska - kuźnicka w Rybniku" Pokaż
2016-12-20 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.8.2016.AS3.3 z dnia 13.12.2016 r. Pokaż
2016-12-16 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.27.2016 z dnia 12.12.2016 r. Pokaż
2016-12-13 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek PWiK Rybnik Pokaż
2016-12-12 Pismo o zebranym materiale dowodowym w sprawie przedsięwzięcia pn. Przerób odpadów przemysłowych na pełnowartościowe towary dla potrzeb przemysłu. Pokaż
2016-12-08 Pismo o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz rurociągiem tłocznym na terenie Ośrodka Żeglarskiego KOTWICA w Rybniku Pokaż
2016-12-05 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4210.15.2016.JKS.23 z dnia 30.11.2016 r. Pokaż
2016-12-01 Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego - punkty opieki dziennej w ramach projektu "Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik" realizowanego w ramach RPO WSL 2014 - 2020 Pokaż
2016-11-30 Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego - punkty opieki dziennej Pokaż
2016-11-30 Postanowienie o nowym terminie załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. Montaż dodatkowej suszarki kruszywa z palnikiem trójmediowym oraz dwóch dozatorów kruszywa i przenośnika taśmowego w Wytwórni Mas Bitumicznych w Rybniku Pokaż
2016-11-30 Postanowienie o nowym terminie załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. Przerób odpadów przemysłowych na pełnowartościowe towary dla potrzeb przemysłu Pokaż
2016-11-29 Obwieszczenie Starosty Wodzisławskiego sygn. akt WAB.6740.1.08.2016 z dnia 25.11.2016 r. Pokaż
2016-11-23 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.7.2016.MK1.11 z dnia 21.11.2016 r. Pokaż
2016-11-22 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz rurociągiem tłocznym na terenie Ośrodka Żeglarskiego KOTWICA w Rybniku Pokaż
2016-11-18 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek P.H.P.U. Izol Plast- Sp. z o.o. Pokaż
2016-11-17 Uchwała nr 2129/148/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18.10.2016 r. w sprawie zaopiniowania Programu ochrony środowiska dla miasta Rybnika Pokaż
2016-11-16 Ogłoszenie o przetargu- sprzedaż nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. Jana Wyglendy. Pokaż
2016-11-15 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.27.2016 z dnia 07.11.2016 r. Pokaż
2016-11-10 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4210.15.2016.JKS.20 z dnia 04.11.2016 r. Pokaż
2016-11-10 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Wrębowej,Górnośląskiej,Frontowej,Rudzkiej i Sportowej (MPZP26) Pokaż
2016-11-10 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć terenów w rejonie ulic Dębowej, Nowej, Pod Wałem, Józefa Poniatowskiego, Przemysłowej i Brzezińskiej (MPZP 28) Pokaż
2016-11-08 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Rybnika" Pokaż
2016-11-04 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dziewięć obszarów w rejonie ulic Raciborskiej, Buhla, Górnej, Gliwickiej, Wolnej, Niepodległości, Brackiej, Brzezińskiej i Żorskiej (MPZP 37) Pokaż
2016-11-04 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38) Pokaż
2016-11-04 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36) Pokaż
2016-10-21 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.116 z dnia 18.10.2016 r. Pokaż
2016-10-20 Postanowienie o nowym terminie załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz rurociągiem tłocznym na terenie Ośrodka Żeglarskiego KOTWICA w Rybniku Pokaż
2016-10-20 Wystąpienie o opinię do RDOŚ w sprawie przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz rurociągiem tłocznym na terenie Ośrodka Żeglarskiego KOTWICA w Rybniku Pokaż
2016-10-20 Wystąpienie o opinię do PPIS w sprawie przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz rurociągiem tłocznym na terenie Ośrodka Żeglarskiego KOTWICA w Rybniku Pokaż
2016-10-19 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki 438/19 Pokaż
2016-10-17 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.9.2016.PS.6 z dnia 12.10.2016 r. Pokaż
2016-10-17 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFVIII.7570.28.18.2016 z dnia 10.10.2016 r. Pokaż
2016-10-13 Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków oraz rurociągiem tłocznym na terenie Ośrodka Żeglarskiego KOTWICA w Rybniku Pokaż
2016-10-11 Wystąpienie o uzgodnienie do PPIS w sprawie przedsięwzięcia pn. Przerób odpadów przemysłowych na pełnowartościowe towary dla potrzeb przemysłu Pokaż
2016-10-11 Wystąpienie o uzgodnienie do RDOŚ w sprawie przedsięwzięcia pn. Przerób odpadów przemysłowych na pełnowartościowe towary dla potrzeb przemysłu Pokaż
2016-10-11 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwzięcia pn. Przerób odpadów przemysłowych na pełnowartościowe towary dla potrzeb przemysłu Pokaż
2016-10-11 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwzięcia pn. Przerób odpadów przemysłowych na pełnowartościowe towary dla potrzeb przemysłu Pokaż
2016-10-07 Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania bulwarów wzdłuż rzeki Nacyny w Rybniku Pokaż
2016-10-03 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4210.32.2016.PS.2 z dnia 29.09.2016 r. Pokaż
2016-10-03 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.9.2016.PS.6 z dnia 29.09.2016 r. Pokaż
2016-10-03 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4210.15.2016.JKS.16 z dnia 28.09.2016 r. Pokaż
2016-10-03 Ogłoszenie w spr. wyłożenia do wglądu projektu Uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla Miasta Rybnika na lata 2017-2026 Pokaż
2016-09-30 Wystąpienie o opinię do PPIS w sprawie przedsięwzięcia pn.: Montaż dodatkowej suszarki kruszywa z palnikiem trójmediowym oraz dwóch dozatorów kruszywa i przenośnika taśmowego w Wytwórni Mas Bitumicznych w Rybniku Pokaż
2016-09-30 Wystąpienie o uzgodnienie do RDOŚ w sprawie przedsięwzięcia pn. Montaż dodatkowej suszarki kruszywa z palnikiem trójmediowym oraz dwóch dozatorów kruszywa i przenośnika taśmowego w Wytwórni Mas Bitumicznych w Rybniku Pokaż
2016-09-30 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwzięcia pn.: Montaż dodatkowej suszarki kruszywa z palnikiem trójmediowym oraz dwóch dozatorów kruszywa i przenośnika taśmowego w Wytwórni Mas Bitumicznych w Rybniku Pokaż
2016-09-30 Konkurs na opracowanie koncepcji instalacji artystycznej w Parku "Kozie Góry" w Rybniku Pokaż
2016-09-28 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Miasta Rybnik Pokaż
2016-09-28 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Bratków oraz budowa dróg bocznych od ulicy Bratków w Rybniku Pokaż
2016-09-26 Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku i Prognozy oddziaływania na środowisko w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Pokaż
2016-09-23 Informacja o możliwości udostępnienia kanału technologicznego, ulicy Raciborska i Żorska Pokaż
2016-09-23 Informacja o możliwości udostępnienia kanału technologicznego, ulicy Góreckiego, Wielopolskiej, Kościuszki i Mikołowskiej Pokaż
2016-09-22 Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika do roku 2020 z uwzględniem perspektywy do roku 2024 Pokaż
2016-09-21 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ul. Mikołowskiej w Rybniku Pokaż
2016-09-20 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Miasta Rybnik Pokaż
2016-09-19 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.7.2016.PS.7 z dnia 14.09.2016 r. Pokaż
2016-09-19 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.70.2016 z dnia 12.09.2016 r. Pokaż
2016-09-15 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.111 z dnia 12.09.2016 r. Pokaż
2016-09-15 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.113 z dnia 12.09.2016 r. Pokaż
2016-09-15 Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw przy ul. Chwałowickiej w Rybniku Pokaż
2016-09-12 Pismo o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Bratków oraz budowa dróg bocznych od ulicy Bratków w Rybniku Pokaż
2016-09-12 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża Paruszowiec Pokaż
2016-09-08 decyzja Prezydenta Miasta o wypłacie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym Pokaż
2016-09-05 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4210.15.2016.JKS.13 z 31.08.2016 r. Pokaż
2016-09-01 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn. Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany Pokaż
2016-09-01 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.442.2.2016.EJ.1 z dnia 29.08.2016 r. Pokaż
2016-09-01 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw przy ul. Chwałowickiej w Rybniku Pokaż
2016-09-01 Postanowienie o nowym terminie załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Bratków oraz budowa dróg bocznych od ulicy Bratków w Rybniku Pokaż
2016-09-01 Postanowienie o nowym terminie załatwienia sprawy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa ulicy Mikołowskiej w Rybniku Pokaż
2016-08-30 Obwieszczenie Starosty Wodzisławskiego nr WAB.6740.1.08.2016 z dnia 25.08.2016 r. Pokaż
2016-08-29 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwzięcia pn. Budowa minicynkowni dla potrzeb własnych firmy PHPU Izol Plast Sp. z o.o. Pokaż
2016-08-25 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Bratków oraz budowa dróg bocznych od ulicy Bratków w Rybniku Pokaż
2016-08-18 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.53.2015 Pokaż
2016-08-18 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwzięcia pn.:Przebudowa ulicy Mikołowskiej w Rybniku Pokaż
2016-08-17 Informacja o możliwości udostępnienia kanału technologicznego w ul. Pogodnej w Rybniku Pokaż
2016-08-16 wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za przejęcie nieruchomości na rzecz Gminy Rybnik Pokaż
2016-08-12 Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki Pokaż
2016-08-11 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.39.2015 z dnia 3 sierpnia 2016 r. Pokaż
2016-08-10 wszczęcie postępowania odszkodowawczego za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym Pokaż
2016-08-10 Nabór opiekunek do prowadzenia punktów opieki dziennej w ramach projektu RPO "Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik" Pokaż
2016-08-09 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.7820.39.2015 z dnia 25.07.2016 r. Pokaż
2016-08-04 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.107 z dnia 29.07.2016 r. Pokaż
2016-08-04 Czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej 977/121 - Chwałowice. Pokaż
2016-08-02 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOŚ.4235.7.2016.PS.4 Pokaż
2016-08-02 Nabór rodziców do punktów opieki dziennej w ramach projektu RPO 8.1.3 Pokaż
2016-08-01 Wystąpienie do PPIS w sprawie przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Bratków oraz budowa dróg bocznych od ulicy Bratków w Rybniku Pokaż
2016-08-01 Wystąpienie do RDOŚ w sprawie przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Bratków oraz budowa dróg bocznych od ulicy Bratków w Rybniku Pokaż
2016-07-29 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki nr. 1136/156 Boguszowice. Pokaż
2016-07-29 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki nr. 299/85 Chwałowice. Pokaż
2016-07-29 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki nr. 401/104 Boguszowice. Pokaż
2016-07-28 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
2016-07-28 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Przebudowa ulicy Konwalii wraz z placem do zawracania w Rybniku" Pokaż
2016-07-26 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.102 z 21.07.2016 r. Pokaż
2016-07-26 Wystąpienie o opinię do Zespołu Parków Krajobrazowych w Rudach Pokaż
2016-07-26 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Mikołowskiej w Rybniku Pokaż
2016-07-26 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.37.2015 z dnia 14.07.2016 Pokaż
2016-07-21 Pokaż
2016-07-21 Modernizacja EGiB dla obrębu Zamysłów Pokaż
2016-07-19 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.33.2015 z dnia 11.07.2016 r. Pokaż
2016-07-18 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.37.2016 z dnia 11.07.2016 r. Pokaż
2016-07-13 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.27.2016 Pokaż
2016-07-08 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Pokaż
2016-07-07 Raport z konsultacji społecznych PGN Pokaż
2016-07-07 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.100 z 01.07.2016 r. Pokaż
2016-07-04 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4210.15.2016.JKS.9 z dnia 30.06.2016 r. Pokaż
2016-07-04 Ogłoszenie o konkursie w zakresie świadczenia opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 w ramach projektu "Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik" realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020 Pokaż
2016-06-30 Konkurs na opracowanie wzoru statuetki Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz Pokaż
2016-06-28 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.27.2016 z dnia 17.06.2016 r. Pokaż
2016-06-24 postanowienie Prezydenta Miasta Rybnika- wznowienie postępowania dotyczącego wypłaty odszkodowania Maksymilian Rygoł Pokaż
2016-06-22 Postanowienie o nowym terminie załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Bratków oraz budowa dróg bocznych od ulicy Bratków w Rybniku Pokaż
2016-06-22 Wystąpienie o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Bratków oraz budowa dróg bocznych od ulicy Bratków w Rybniku Pokaż
2016-06-22 Wystąpienie o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Bratków oraz budowa dróg bocznych od ulicy Bratków w Rybniku Pokaż
2016-06-22 Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Bratków oraz budowa dróg bocznych od ulicy Bratków w Rybniku Pokaż
 
 
Odsłon strony: 840463 Metryka
Redaktor: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2019-08-19 Opublikowano dokument: Sylwia Firut (Młodszy Referent Ad-I) Pokaż
2019-08-14 Opublikowano dokument: Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-III) Pokaż
2019-08-14 Opublikowano dokument: Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-III) Pokaż
2019-08-12 Opublikowano dokument: Sylwia Firut (Młodszy Referent Ad-I) Pokaż
2019-08-09 Opublikowano dokument: Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-III) Pokaż
2019-08-05 Opublikowano dokument: Robert Górski (Inspektor Ar-II) Pokaż
2019-07-30 Opublikowano dokument: Sylwia Firut (Młodszy Referent Ad-I) Pokaż
2019-07-26 Opublikowano dokument: Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III) Pokaż
2019-07-26 Opublikowano dokument: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) Pokaż
2019-07-26 Opublikowano dokument: Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III) Pokaż
2019-07-26 Usunięto dokument: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) Pokaż
2019-07-26 Opublikowano dokument: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) Pokaż
2019-07-26 Opublikowano dokument: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) Pokaż
2019-07-26 Opublikowano dokument: Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III) Pokaż
2019-07-26 Opublikowano dokument: Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III) Pokaż
2019-07-25 Opublikowano dokument: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) Pokaż
2019-07-25 Opublikowano dokument: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) Pokaż
2019-07-25 Opublikowano dokument: Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) Pokaż
2019-07-24 Opublikowano dokument: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) Pokaż
2019-07-24 Opublikowano dokument: Kinga Witek (Podinspektor MPU) Pokaż
2019-07-18 Opublikowano dokument: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) Pokaż
2019-07-18 Opublikowano dokument: Robert Górski (Inspektor Ar-II) Pokaż
2019-07-18 Opublikowano dokument: Daria Zdyb (Inspektor M-I) Pokaż
2019-07-18 Opublikowano dokument: Daria Zdyb (Inspektor M-I) Pokaż
2019-07-18 Opublikowano dokument: Daria Zdyb (Inspektor M-I) Pokaż
2019-07-17 Opublikowano dokument: Daria Zdyb (Inspektor M-I) Pokaż
2019-07-16 Opublikowano dokument: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) Pokaż
2019-07-16 Opublikowano dokument: Kinga Witek (Podinspektor MPU) Pokaż
2019-07-16 Opublikowano dokument: Kinga Witek (Podinspektor MPU) Pokaż
2019-07-11 Opublikowano dokument: Monika Dubiel (Samodzielny Referent G-II) Pokaż
2019-07-08 Opublikowano dokument: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) Pokaż
2019-07-04 Opublikowano dokument: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) Pokaż
2019-06-26 Opublikowano dokument: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) Pokaż
2019-06-19 Opublikowano dokument: Sylwia Firut (Młodszy Referent Ad-I) Pokaż
2019-06-17 Opublikowano dokument: Daria Zdyb (Inspektor M-I) Pokaż
2019-06-13 Opublikowano dokument: Ewa Zielonka (Kierownik Referatu Ad-III) Pokaż
2019-06-13 Opublikowano dokument: Dawid Pająk (Inspektor D-II) Pokaż
2019-06-11 Opublikowano dokument: Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I) Pokaż
2019-06-06 Opublikowano dokument: Ewa Zielonka (Kierownik Referatu Ad-III) Pokaż
2019-06-06 Opublikowano dokument: Ewa Zielonka (Kierownik Referatu Ad-III) Pokaż
2019-06-05 Opublikowano dokument: Dawid Pająk (Inspektor D-II) Pokaż
2019-05-27 Opublikowano dokument: Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU) Pokaż
2019-05-27 Opublikowano dokument: Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU) Pokaż
2019-05-27 Opublikowano dokument: Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU) Pokaż
2019-05-27 Opublikowano dokument: Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU) Pokaż
2019-05-27 Opublikowano dokument: Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU) Pokaż
2019-05-27 Opublikowano dokument: Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU) Pokaż
2019-05-27 Opublikowano dokument: Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU) Pokaż
2019-05-27 Opublikowano dokument: Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU) Pokaż
2019-05-27 Opublikowano dokument: Sebastian Witek (Główny Specjalista MPU) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.