Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Data publikacji Dotyczy
2019-12-04 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwolenia realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa ulicy Wielopolskiej w Rybniku na odcinku od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia, przebudową sieci teletechnicznej, energetycznej nN, gazociągu i wodociągu". Pokaż
2019-11-19 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOŚ.4235.9.2016.JB.42 z dnia 14.11.2019 r. Pokaż
2019-11-19 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-11) Pokaż
2019-11-13 postanowienie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie powołania rzeczoznawcy majątkowego dla wyceny nieruchomości oznaczonej nr działki 2919/164 przy ul. Trzech Krzyży Pokaż
2019-11-13 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Przebudowa mostu na ulicy Okulickiego w Rybniku." Pokaż
2019-11-13 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Rozbudowa ul. Wielopolskiej w Rybniku na odcinku od Nadlesnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską wraz z budowa kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia, przebudową sieci teletechnicznej, energetycznej nN, gazociągu i wodociągu". Pokaż
2019-11-12 Wszczęcie postępowań odszkodowawczych w sprawie nieruchomości oznaczonych nr działki 2919/164 przy ul. Trzech Krzyży oraz nr 773/23 przy ul. Niewiadomskiej Pokaż
2019-11-05 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOŚ.4235.9.2016.JB.40 z dnia 31.10.2019 r. Pokaż
2019-11-05 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOS.442.2.2016.EJ.8 z dnia 30.10.2019 r. Pokaż
2019-10-29 Obwieszczenie o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Pod Klonem” w sezonie 2019/2020 Pokaż
2019-10-23 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działek ewidencyjnych nr 543/173, 174, 727/173 w obrębie ewidencyjnym Niedobczyce. Pokaż
2019-10-23 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działek ewidencyjnych nr 1865/61, 1869/62, 2484/58 w obrębie ewidencyjnym Popielów. Pokaż
2019-10-22 STATYSTYKA ZDAWALNOŚCI OSK 01.01.2019-30.09.2019 Pokaż
2019-10-18 Zawiadomienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach o ostatecznym zakończeniu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego - budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 23a Pokaż
2019-10-18 Zawiadomienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach o ostatecznym zakończeniu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego - budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 23 Pokaż
2019-10-15 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Raciborskiej, Buhla, Górnej, Wolnej, Brzezińskiej i Giedroycia (MPZP 37-4) Pokaż
2019-10-11 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzania polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Lis” w sezonie 2019/2020 Pokaż
2019-10-07 Wniosek o przeprowadzenie czynności ustalenia północnej granicy działki ewidencyjnej nr 1565/691 w obrębie dzielnicy Popielów Pokaż
2019-10-03 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o miejscu przechowywania elektronicznej książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym - Koło Łowieckie "Jaźwiec" Pokaż
2019-10-01 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOŚ.442.1.2018.EJ.3 w sprawie przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach na Słowacji Pokaż
2019-09-27 Obwieszczenie o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Raróg” w sezonie 2019/2020 Pokaż
2019-09-18 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego Pokaż
2019-09-17 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa mostu na ulicy Trzech Krzyży w Rybniku". Pokaż
2019-09-13 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ulicy Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raciborską do granicy Miasta Rybnik" Pokaż
2019-09-12 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działek ewidencyjnych nr 2303/64, 2309/65 Pokaż
2019-09-09 Decyzja administracyjna zezwalająca na usunięcie 438 szt. drzew rosnących na trasie przebiegu linii kolejowej nr 173 relacji Rybnik-Sumina Pokaż
2019-09-04 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ludwika Zamenhofa (MPZP 54-3) Pokaż
2019-08-29 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa nowej stacji odpylania spalin dla kotła WRp-46/WRm-38 na terenie ciepłowni Chwałowice w Rybniku". Pokaż
2019-08-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie pod dnem cieku Dopływ z Zebrzydowic w Rybniku Pokaż
2019-08-20 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa mostu na ulicy Okulickiego w Rybniku". Pokaż
2019-08-19 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu ul. Niepodległości w Rybniku Pokaż
2019-08-14 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Gawra” w sezonie 2019/2020 Pokaż
2019-08-14 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzania polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "Pod Bukiem" w sezonie 2019/2020 Pokaż
2019-08-12 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu ul. Niepodległości w Rybniku Pokaż
2019-08-09 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzania polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie "Jaźwiec" w sezonie 2019/2020 Pokaż
2019-08-05 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa mostu na ul. Trzech Krzyży w Rybniku". Pokaż
2019-07-30 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.7821.25.2018 z dnia 23.07.2019- postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę łącznika ul. Brzezińskiego- Giedroycia Pokaż
2019-07-25 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38) Pokaż
2019-07-25 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Józefa Rymera (MPZP 54-10) Pokaż
2019-07-25 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6) Pokaż
2019-07-24 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 54-4) Pokaż
2019-07-24 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Mikołowskiej (MPZP 54-7) Pokaż
2019-07-18 Wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie odcieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na składowisku odpadów w Knurowie przy ul. Szybowej 44 oraz instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Knurowie przy ul. Szpitalnej 44, do urządzeń kanalizacyjnych firmy BEST-EKO. Pokaż
2019-07-18 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania ws wydania pozowlenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ulicy Morwowej w Rybniku wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego i przebudową sieci kablowych energetycznych nN, teletechnicznych i hydrantów" Pokaż
2019-07-18 Ważne terminy dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego we własność Pokaż
2019-07-18 Informacja dla Przedsiębiorców - pomoc publiczna (zmiany od 16 lipca br.) Pokaż
2019-07-17 Informacja dla użytkowników wieczystych - opłata jednorazowa (zmiana od 16 lipca 2019 r. Pokaż
2019-07-16 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 54-4) Pokaż
2019-07-16 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Mikołowskiej (MPZP 54-7) Pokaż
2019-07-11 INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU PRAC GEODEZYJNYCH DOTYCZĄCA MODERNIZACJI OBRĘBU POPIELÓW Pokaż
2019-07-08 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowie ulicy Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raciborską do granicy Miasta Rybnik” Pokaż
2019-07-04 Informacja Prezydenta Miasta Żory o znaku IS.6220.41.2018.KŁ Pokaż
2019-06-26 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOS.4235.9.2016JB w sprawie przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża Paruszowiec Pokaż
2019-06-19 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.172.2018.AS3.13 z dnia 18.06.2019 r. Pokaż
2019-06-13 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ul. Gen. Leopolda Okulickiego w Rybniku" Pokaż
2019-06-11 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach. Pokaż
2019-06-06 Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Rybnika usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Pokaż
2019-06-05 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ul. Trzech Krzyży w Rybniku". Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 19 w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 18 w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (zabudowa gospodarcza przy ul. Przemysłowej 22 w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (zabudowa gospodarcza przy ul. Przemysłowej 18 w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 23a w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (zabudowa gospodarcza przy ul. Przemysłowej 23-23a w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (zabudowa gospodarcza przy ul. Przemysłowej 19-19a w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (zabudowa gospodarcza przy ul. Przemysłowej 21-21a w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 17a w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (zabudowa gospodarcza przy ul. Przemysłowej 17-17a w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 17 w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 23 w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 21a w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 21 w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 19a w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 22 w Rybniku) Pokaż
2019-05-27 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.29.2019.AS3.8 Pokaż
2019-05-27 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.83.2019.AS3.1 Pokaż
2019-05-24 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Hurt Masz Mikołaj Stychno Pokaż
2019-05-09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego (budynek mieszkalny przy ul. Przemysłowej 27 w Rybniku) Pokaż
2019-05-07 Informacja Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie planowanego przedsięwzięcia pn.: Uciepłownienie Elektrowni Rybnik-przebudowa dwóch bloków dla utworzenia nowej jednostki kogeneracyjnej w PGE Energia Ciepła S.A. - Oddział Rybnik Pokaż
2019-05-07 Decyzja Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie planowanego przedsięwzięcia pn.: Uciepłownienie Elektrowni Rybnik-przebudowa dwóch bloków dla utworzenia nowej jednostki kogeneracyjnej w PGE Energia Ciepła S.A. - Oddział Rybnik Pokaż
2019-05-07 Postanowienie Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie planowanego przedsięwzięcia pn.: Uciepłownienie Elektrowni Rybnik-przebudowa dwóch bloków dla utworzenia nowej jednostki kogeneracyjnej w PGE Energia Ciepła S.A. - Oddział Rybnik Pokaż
2019-05-02 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38) Pokaż
2019-04-30 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o znaku WOOŚ.4235.9.2016.JB z dnia 26.4.2019 r. Pokaż
2019-04-26 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Patriotów (MPZP 54-9) Pokaż
2019-04-26 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rycerskiej (MPZP 54-8) Pokaż
2019-04-24 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Miodowej (MPZP 54-5) Pokaż
2019-04-19 Wygaszenie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych na terenie zakładu Sego Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Oskara Kolberga 65 Pokaż
2019-04-19 Pozwolenie zintegrowane dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych na terenie zakładu Sego Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Oskara Kolberga 65 Pokaż
2019-04-19 Zmiana pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 Pokaż
2019-04-19 Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 Pokaż
2019-04-19 Zmiana pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Ciepłowni Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 Pokaż
2019-04-19 Zmiana pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Jankowice w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12 Pokaż
2019-04-16 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Miodowej (MPZP 54-5) Pokaż
2019-03-27 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie planowanego przedsięwzięcia pn.: Uciepłownienie Elektrowni Rybnik-przebudowa dwóch bloków dla utworzenia nowej jednostki kogeneracyjnej w PGE Energia Ciepła S.A. - Oddział Rybnik Pokaż
2019-03-26 Obwieszczenie Burmistrza Radlina w sprawie przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci ciepłowniczej DN600 łączącej obecną sieć ciepłowniczą w rejonie ul. Energetyków (komora K27) z Elektrownią Rybnik Pokaż
2019-03-25 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6) Pokaż
2019-03-25 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-2) Pokaż
2019-03-22 Zawiadomienie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu - PWiK Sp. z o.o, w Rybniku. Pokaż
2019-03-22 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia na rzecz Województwa Śląskiego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, wykonanie urządzeń wodnych w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa Regionalnej drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku DK 45 w Gminie Rudni do ul. Sportowej jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935". Pokaż
2019-03-22 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Oczyszczalni Ścieków "Boguszowice". Pokaż
2019-02-28 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn: Rozbiórka istniejącego mostu na ul. Okulickiego i budowa żelbetowego przepustu zabezpieczonego przed negatywnym wpływem eksploatacji górniczej Pokaż
2019-02-25 Obwieszczenie sygn. akt IFXIII.7820.85.2018 z dnia 15.02.2019 r. Pokaż
2019-02-22 Podanie do publicznej wiadomości informacji Wód Polskich Pokaż
2019-02-19 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Walecznych (MPZP35-2) Pokaż
2019-02-19 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Prostej (MPZP 37-3) Pokaż
2019-02-14 Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wykonanie zadania związanego z usuwaniem z dróg na terenie miasta Rybnika pojazdów o dmc do 3,5t Pokaż
2019-02-08 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Pokaż
2019-02-06 Obwieszczenie Burmistrza Radlina w sprawie przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci ciepłowniczej DN600 łączącej obecną sieć ciepłowniczą w rejonie ul. Energetyków (komora K27) z Elektrownią Rybnik Pokaż
2019-01-30 Postanowienie o wydłużeniu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska z terenu zakładu P.H.U. Tomasz Nowak w Gliwicach, przy ul. Czajki Pokaż
2019-01-29 Informacja dla użytkowników wieczystych - opłata jednorazowa Pokaż
2019-01-24 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie planowanego przedsięwzięcia pn.: Uciepłownienie Elektrowni Rybnik-przebudowa dwóch bloków dla utworzenia nowej jednostki kogeneracyjnej w PGE Energia Ciepła S.A. - Oddział Rybnik Pokaż
2019-01-24 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku. Pokaż
2019-01-14 Informacja dla Przedsiębiorców - pomoc publiczna Pokaż
2019-01-14 Informacja dla użytkowników wieczystych Pokaż
2019-01-14 Ważne terminy dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego we własność Pokaż
2019-01-11 Decyzja o odszkodowaniu za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, zlokalizowaną przy ul. Racławickiej (działki 670/63 i 315/53) Pokaż
2019-01-11 Decyzja o wypłacie odszkodowania za nieruchomość zlokalizowaną przy ul. Racławickiej o nieuregulowanym stanie prawnym (Rudolf Kłosek) Pokaż
2019-01-10 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia dodatkowych polowań zbiorowych na dziki w dniach 19, 20, 26 i 27 stycznia 2019 r. organizowanych przez Koło Łowieckie „Cis” Pokaż
2019-01-09 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia dodatkowych polowań zbiorowych na dziki w dniach 19, 20, 26 i 27 stycznia 2019 r. organizowanych przez: Koło Łowieckie „Jaźwiec”, Koło Łowieckie „Pod Bukiem”, Koło Łowieckie „Raróg” oraz Koło Łowieckie „Pod Klonem” Pokaż
2019-01-09 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia dodatkowych polowań zbiorowych na dziki w dniach 19 i 20 stycznia 2019 r. organizowanych przez Koło Łowieckie „Gawra” Pokaż
2019-01-09 Podanie do wiadomości publicznej projektu uchwały o wykazie kąpielisk Pokaż
2019-01-08 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Pokaż
2019-01-07 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach planowanych polowań zbiorowych w roku gospodarczym 2018/2019 organizowanych przez: Koło Łowieckie „Jaźwiec”, Koło Łowieckie „Pod Bukiem”, Koło Łowieckie „Gawra”, Koło Łowieckie „Raróg”, Koło Łowieckie „Pod Klonem”, Koło Łowieckie „Lis” oraz Koło Łowieckie „Cis” Pokaż
2018-12-27 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek pełnomocnika Spółki Akcyjnej Polskie Sieci Elektroenergetyczne z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne oraz wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego. Pokaż
2018-12-20 Wyniki konkursu na opiekunów dziennych dzieci do lat 3 na rok 2019 Pokaż
2018-12-19 decyzja w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. nr działki 1284/8 przy ul. Ernesta Mruli Pokaż
2018-12-18 Postanowienie o wydłużenie terminu załatwienia sprawy do końca lutego 2019 r. Pokaż
2018-12-10 ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Pokaż
2018-12-10 ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Pokaż
2018-12-06 Informacja o operacie szacunkowym oraz zawiadomienie z art. 10 kpa - postępowanie odszkodowawcze za nieruchomość położoną przy ul. Racławickiej o nieuregulowanym stanie prawnym (działka 674/53) Pokaż
2018-12-06 Informacja o operacie szacunkowym oraz zawiadomienie z art. 10 kpa postępowanie odszkodowawcze za nieruchomość położoną przy ul. RACŁAWICKIEJ o nieuregulowanym stanie prawnym Pokaż
2018-12-04 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie uzupełnienia akt sprawy dotyczącej wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu z terenu Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Św. Anny w Gliwicach - Łabędach, przy ul. Przyszowskiej 36 Pokaż
2018-12-03 Obwieszczenie w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie Pokaż
2018-11-29 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Rybniku autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu. Pokaż
2018-11-27 Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2019 Pokaż
2018-11-27 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych Pokaż
2018-11-27 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach sygn. akt GL.RUZ.421.204.2018.AK z dnia 20.11.2018 r. Pokaż
2018-11-26 Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie opiekuna dziennego. Pokaż
2018-11-26 Obwieszczenie w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie Pokaż
2018-11-26 Obwieszczenie w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie Pokaż
2018-11-26 Wezwanie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie uzupełnienia akt sprawy o uproszczony wypis z rejestru gruntów dla działek znajdujących się w obrębie Przyszówka Pokaż
2018-11-21 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych nr 4128/12 ,4123/12, 4125/11, 4011/12 w obrębie ewidencyjnym Rybnik Pokaż
2018-11-21 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych nr 1412/138,1438/133,1787/134, w obrębie ewidencyjnym Rybnik Pokaż
2018-11-16 Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego sygn. akt IFXIII.7820.84.2017 z dnia 08.11.2018 r. Pokaż
2018-11-14 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dziewięć obszarów w rejonie ulic Pniowskiej, Bronisława Czecha, Podmiejskiej, Lipowej, Żołędziowej, Przedmieście, Równej, Włościańskiej i Nadbrzeżnej (MPZP 50) Pokaż
2018-11-14 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Kłokocińskiej (MPZP 42) Pokaż
2018-11-06 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: " Budowa łącznika ul. Brzezińska - ul. Jerzego Giedroycia (dawniej S. Drzymały) w Rybniku wraz z budową, przebudową kanalizacji deszczowej i przebudową sieci kablowych energetycznych nN i sN oraz sieci gazowej, a także rozbiórką dwóch budynków garażowych i wycinką kolidujących drzew". Pokaż
2018-11-06 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: " Budowa łącznika ul. Brzezińska - ul. Jerzego Giedroycia (dawniej S. Drzymały) w Rybniku wraz z budową, przebudową kanalizacji deszczowej i przebudową sieci kablowych energetycznych nN i sN oraz sieci gazowej, a także rozbiórką dwóch budynków garażowych i wycinką kolidujących drzew". Pokaż
2018-11-02 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej nr 90/31 w obrębie ewidencyjnym Popielów Pokaż
2018-10-31 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.7820.85.2018 z dnia 24.10.2018 r. Pokaż
2018-10-31 Zawiadomienie w trybie art. 10 Kpa w postępowaniu odszkodowawczym dotyczącym nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. nr działki 1284/8 przy ul. E. Mruli Pokaż
2018-10-31 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53) Pokaż
2018-10-31 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Frontowej, Gabrieli Zapolskiej, Willowej, Teofila Bieli i Ziołowej (MPZP 47) Pokaż
2018-10-31 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej jedenaście obszarów w rejonie ulic Sławików, Ignacego Daszyńskiego, Władysława Webera, Lipowej, Gliwickiej, ks. Jana Pojdy, Wodzisławskiej, Stawowej, Niedobczyckiej, Oskara Kolberga i Samotnej (MPZP 51-1) Pokaż
2018-10-31 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46) Pokaż
2018-10-31 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29-2) Pokaż
2018-10-26 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych: 2917/164, 2918/164, 2919/164, 2920/164, 2925/160, 2927/160, 2931/161, 2933/102, 2939/130, 2941/126, 3372/162, 3446/162 położonych w obrębie ewidencyjnym Popielów Pokaż
2018-10-25 Obwieszczenie sygn. akt IFXIII.7820.84.2017 z dnia 03.10.2018 r. Pokaż
2018-10-16 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej nr 46 w obrębie Rybnik Pokaż
2018-10-11 Postanowienie Prezydenta Miasta Rybnika wyznaczające nowy termin załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu z terenu Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Św. Anny w Gliwicach - Łabędach, przy ul. Przyszowskiej 36 Pokaż
2018-10-11 postanowienie o powołaniu rzeczoznawcy majątkowego określającego wartość nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. nr działki 1284/8 przy ul. E. Mruli w Rybniku Pokaż
2018-10-05 Wszczęcie postępowania odszkodowawczego za nieruchomość położoną przy ul. Mruli Pokaż
2018-10-04 wywieszenia ogłoszenia w sprawie pozwolenia wodnoprawnego Pokaż
2018-10-03 Wszczęcie postępowania odszkodowawczego w sprawie działki 674/53 przy ul. Racławickiej Pokaż
2018-10-03 Wszczęcie postępowania odszkodowawczego w sprawie działek 670/53 i 315/53 położonych przy ul. Racławickiej Pokaż
2018-10-02 Urząd Statystyczny w Katowicach - aktualne badanie ankietowe "Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych" Pokaż
2018-09-21 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Pokaż
2018-09-19 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o uchwaleniu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023” Pokaż
2018-09-13 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Rybnika” Pokaż
2018-09-06 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek PPUH GAL Sp. z o.o. Sp. K. Pokaż
2018-08-27 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.77.2017 z dnia 21.08.2018 r. Pokaż
2018-08-22 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40) Pokaż
2018-08-14 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej 622/1, 624 Pokaż
2018-08-08 Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie sygn. akt GL.ZUZ.1.421.327.2018.PW/KBK z dnia 01.08.2018 r. Pokaż
2018-08-08 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Wincentego Kadłubka i Wojciecha Bogusławskiego (MPZP 51-2) Pokaż
2018-08-01 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach sygn. akt GL.RUZ.421.76.2018.TS z dnia 24.07.2018 r. Pokaż
2018-08-01 Stanowisko Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA dotyczące wydawania dowodów osobistych dla małoletniego dziecka. Pokaż
2018-07-23 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Pokaż
2018-07-19 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o znaku DOOŚ-DŚII.4235.8.2017.aj.16. Pokaż
2018-07-18 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej, Żołędziowej, Komisji Edukacji Narodowej, Niepodległości, Granicznej i Gruntowej (MPZP 41) Pokaż
2018-07-17 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.77.2017 z dnia 06.07.2018 r. Pokaż
2018-07-17 Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Żorskiej Pokaż
2018-07-16 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.9.2018 z dnia 04.07.2018 r. Pokaż
2018-07-03 Decyzja o wypłacie odszkodowania za nieruchomość położoną ul. Komisji Edukacji Narodowej na rzecz domniemanych spadkobierców po Jadwidze Szotek Pokaż
2018-07-03 Decyzja o ustaleniu i wypłacie odszkodowania - nieruchomość oznaczona jako działki 5752/178 i 5754/178 Pokaż
2018-06-25 Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni S-1 na działce 146/6 Pokaż
2018-06-21 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ul. Mruli Rybniku wraz z budowa oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci teletechnicznej i energetycznej". Pokaż
2018-06-18 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.442.2.2016.EJ.6 Pokaż
2018-06-18 Wykaz decyzji komunalizacyjnych 1.01.2017 r - 31.12.2017 r. Pokaż
2018-06-13 Ogłoszenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach z dnia 07.06.2018 r. w sprawie przejazdu kolejowo-drogowego kategorii D w ciągu drogi bocznej od ul. Zygmunta Starego w Rybniku zlokalizowanego w km 45,883 linii kolejowej nr 140. Pokaż
2018-06-13 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.82.2017 z dnia 06.06.2018 r. Pokaż
2018-06-12 Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków Miasta Rybnika obrębu Kamień Pokaż
2018-06-07 Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Jankowice w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12. Pokaż
2018-06-05 Zawiadomienie w trybie art. 10 Kpa w postępowaniu odszkodowawczym dotyczącym działek 5752/178 i 5754/178 Pokaż
2018-06-04 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa łącznika ul. Brzezińska - ul. Jerzego Giiedroycia (dawna ul. S. Drzymały)". Pokaż
2018-05-25 Zawiadomienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o znaku DOOŚ-DŚII.4235.8.2017.aj.9 i DOOŚ-DŚII.4235.8.2017.aj.11 Pokaż
2018-05-24 Wykaz podmiotów którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku Pokaż
2018-05-24 Wykaz podmiotów którym udzielono pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w 2017 roku Pokaż
2018-05-24 Wykaz ulg w 2017 roku Pokaż
2018-05-23 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-1) Pokaż
2018-05-22 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOŚ.4235.8.2016.AS3.26 Pokaż
2018-05-18 Lista rankigowa_granty_OZE Pokaż
2018-05-17 Zawiadomienie w trybie art. 10 kpa ZRID Ulica Komisji Edukacji Narodowej Pokaż
2018-05-15 Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego sygn. akt GL.ZUZ.1.421.196.2018.AD z dnia 07.05.2018 r Pokaż
2018-05-02 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika (MPZP 54) Pokaż
2018-05-02 Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika Pokaż
2018-04-30 Ogłoszenie o naborze wniosków - wymiana urządzeń grzewczych Pokaż
2018-04-27 Informacja o zgromadzonym materiale dowodowym oraz zawiadomienie w trybie art. 10 kpa - działki 5752/178 i 5754/178 Pokaż
2018-04-26 Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej. Pokaż
2018-04-26 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-1) Pokaż
2018-04-26 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36) Pokaż
2018-04-26 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. Piotra Skargi (MPZP 44) Pokaż
2018-04-23 Zmiana regulaminu konkursu - instalacje OZE dla mieszkańców Pokaż
2018-04-20 Konsultacje społeczne regulaminu naboru wniosków - wymiana urządzeń grzewczych Pokaż
2018-04-18 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Brackiej (MPZP 37-2) Pokaż
2018-04-17 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ulicy bocznej do ulicy Pogodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej i Żorskiej w Rybniku oraz budową sieci oświetlenia ulicznego i przebudową kolidujących sieci energetycznych i teletechnicznych". Pokaż
2018-04-11 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ul. Mruli" Pokaż
2018-04-11 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa chodnika wzdłuż ul. Racławickiej na odcinku od ul. Sportowej do ul. Zygmunta Starego w Rybniku." Pokaż
2018-04-10 Obwieszczenie o odwołaniu od decyzji Prezydenta Miasta Rybnika o dopuszczalnym poziomie hałasu z Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Św. Anny Pokaż
2018-04-09 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOŚ.4235.8.2016.AS3.22 z dnia 30.03.2018 r. Pokaż
2018-04-06 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej 1473/121 Pokaż
2018-04-05 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej 1202/101 Pokaż
2018-03-30 Ogłoszenie o naborze wniosków - instalacje OZE Pokaż
2018-03-28 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania odszkodowawczego Pokaż
2018-03-27 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Pergranso Sp. z o.o. Pokaż
2018-03-23 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu z terenu Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Świętej Anny przy ul. Przyszowskiej 36 w Gliwicach z dnia 22 marca 2018 r. Pokaż
2018-03-21 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.73.2017 z dnia 13 marca 2018r. Pokaż
2018-03-21 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39) Pokaż
2018-03-21 Konsultacje społeczne regulaminu naboru i realizacji wniosków - instalacje OZE Pokaż
2018-03-16 Decyzja Wojewody Śląskiego - ZRID - Przebudowa ulicy Raciborskiej w związku z budową ścieżek rowerowych Pokaż
2018-03-13 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.9.2018 z dnia 2 marca 2018r. Pokaż
2018-03-13 Zawiadomienie dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kamień Pokaż
2018-03-06 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.114.2017 z dnia 26 lutego 2018r. Pokaż
2018-03-05 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.84.2017 z dnia 22.02.2018r. Pokaż
2018-03-05 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.420.7.2018.KM.3 z 23 lutego 2018r. Pokaż
2018-02-26 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn akt IFXIII.7821.10.2017 z dnia 16.02.2018r Pokaż
2018-02-15 Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wykonywanie zadania związanego z usuwaniem z dróg na terenie miasta Rybnika pojazdów o dmc do 3,5t Pokaż
2018-02-15 Otwarty nabór partnerów do projektu w ramach Inicjatywy Urban Innovative Actions (UIA) [Obszar tematyczny: jakość powietrza] Pokaż
2018-02-15 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z znaku WOOŚ.4235.8.2016.AS3.20 z 9 lutego 2018 r. Pokaż
2018-02-13 Ogłoszenie dotyczące projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Rybnika w 2018 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowego Pokaż
2018-02-12 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ulicy Pogodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej i Żorskiej oraz budową oświetlenia ulicznego w ul. Pogodnej w Rybniku". Pokaż
2018-02-09 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Uliarczyk Sp. z o.o. Pokaż
2018-02-07 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Polskiej Grupy Górniczej S.A. Pokaż
2018-01-25 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.114.2017 z dnia 18.01.2018 Pokaż
2018-01-23 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.49.2017 z dnia 16.01.2018 Pokaż
2018-01-23 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.77.2017 z dnia 17.01.2018 Pokaż
2018-01-22 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej 2871/216,2881/267 Pokaż
2018-01-17 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego wydanego dla PGG Sp. z o.o. dla instalacji spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Jankowice , przy ul. Jastrzębskiej 12 w Rybniku Pokaż
2018-01-17 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.8.2016.AS3.17 z dnia 12 stycznia 2018 r. Pokaż
2018-01-17 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z 15 stycznia 2018 roku o kwalifikacji wojskowej w 2018 r. Pokaż
2018-01-10 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej 161/30 Pokaż
2018-01-04 Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w ramach Programu Erasmus+ Pokaż
2017-12-28 Deklaracja na podatek od nieruchomości na 2018 rok Pokaż
2017-12-28 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych Pokaż
2017-12-28 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej 2844/78,2141290 Pokaż
2017-12-20 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Kampka Sp. z o.o. Pokaż
2017-12-13 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej 1930/297 Pokaż
2017-12-12 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.71.2017 z dnia 04.12.2017 r. Pokaż
2017-12-11 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej 1546/276 Pokaż
2017-12-11 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej nr 639/286 Pokaż
2017-12-08 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.73.2017 z dnia 28.11.2017 r. Pokaż
2017-12-07 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOŚ.442.2.2016.EJ.3 z dnia 5.12.2017 r. Pokaż
2017-12-05 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 1313/64 Pokaż
2017-12-05 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 92 Pokaż
2017-12-05 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 587/56 Pokaż
2017-12-05 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 311/247 Pokaż
2017-12-05 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej Pokaż
2017-12-04 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.8.2016.AS3.13 z dnia 29.11.2017 r. Pokaż
2017-12-01 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52) Pokaż
2017-12-01 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53) Pokaż
2017-11-30 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.82.2017 z dnia 23.11.2017 r. Pokaż
2017-11-29 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska sygn. akt DOOŚ-dśI.4200.25.2016.oz.43 z dnia 23.11.2017 r. Pokaż
2017-11-24 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska sygn. akt DOOŚ-dśI.4200.25.2016.oz.43 z dnia 23.11.2017 r. Pokaż
2017-11-24 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36) Pokaż
2017-11-23 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o znaku DOOŚ-dśI.4200.25.2016.oz.43 z dnia 23.11.2017 r. Pokaż
2017-11-21 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ul. Żorskiej w związku z budową dróg rowerowych w Rybniku". Pokaż
2017-11-15 otwarty konkurs ofert - punkty opieki dziennej Pokaż
2017-11-14 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.49.2017 z dnia 07.07.2017 r. Pokaż
2017-11-06 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzynaście obszarów w rejonie ulic Sławików, Ignacego Daszyńskiego, Władysława Webera, Lipowej, Gliwickiej, ks. Jana Pojdy, Wodzisławskiej, Wincentego Kadłubka, Wojciecha Bogusławskiego, Stawowej, Niedobczyckiej, Oskara Kolberga i Samotnej (MPZP 51) Pokaż
2017-11-06 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dziewięć obszarów w rejonie ulic Pniowskiej, Bronisława Czecha, Podmiejskiej, Lipowej, Żołędziowej, Przedmieście, Równej, Włościańskiej i Nadbrzeżnej (MPZP 50) Pokaż
2017-11-06 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Kowalczyka i Rybackiej (MPZP 49) Pokaż
2017-11-02 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.39.2015 z dnia 25.10.2017 r. Pokaż
2017-10-25 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o znaku DOOŚ-dśI.4200.25.2016oz.37 z dnia 19.10.2017 r. Pokaż
2017-10-23 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ulicy Żorskiej w związku z budową dróg rowerowych w Rybniku" Pokaż
2017-10-20 Konkurs na opracowanie koncepcji instalacji świetlnej na placu przy ulicy Jana III Sobieskiego w Rybniku Pokaż
2017-10-19 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek PWiK Rybnik Pokaż
2017-10-16 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30) Pokaż
2017-10-16 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32) Pokaż
2017-10-16 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32) Pokaż
2017-10-16 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32) Pokaż
2017-10-16 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32) Pokaż
2017-10-16 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP33) Pokaż
2017-10-12 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa Drogi Śródmiejskiej na odcinku od zaprojektowanego węzła Śródmiejskiego w ciągu drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna do skrzyżowania z ul. Obwiednia Południowa poprzez budowę ciągu pieszo-jezdnego w Rybniku". Pokaż
2017-10-11 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.71.2017 z dnia 05.10.2017 r. Pokaż
2017-10-06 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP33) Pokaż
2017-10-06 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32) Pokaż
2017-10-06 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP30) Pokaż
2017-10-05 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku". Pokaż
2017-10-03 Ogłoszenie o ustaleniu punktów granicznych w związku z realizacją zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna" Pokaż
2017-09-21 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ul. Podmiejskiej (drogi powiatowej) w Rybniku łączącej drogę wojewódzką 920 (ul. Rudzka) drogą krajową nr 78 (ul. Gliwicka)". Pokaż
2017-09-15 Postanowienie Prezydenta Miasta Rybnika- sprostowanie decyzji M.6833.74.2016 z dnia 19 lipca 2017 r., Gerard Gąsiorowski Pokaż
2017-09-13 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36) Pokaż
2017-09-07 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie DOOŚ-dśI.4200.25.2016.oz.33 Pokaż
2017-08-24 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach" Pokaż
2017-08-17 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory IS.6220.35.2016.EW Pokaż
2017-08-10 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.4.2017 z dnia 27.07.2017 r. Pokaż
2017-08-04 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA DLI.3.6621.19.2017.ML.12 dot. przebudowy ul Kotucza DK78 Pokaż
2017-08-03 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku". Pokaż
2017-07-26 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.12.2016.AS3.12 z dnia 24.07.2017 r. Pokaż
2017-07-25 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:"Budowa regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna-ETAP V-km 10+221,00-km 14+344,10" Pokaż
2017-07-24 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej na wniosek Kapadora Sp z o.o. z siedzibą w Żorach Pokaż
2017-07-19 Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego sygn. akt IFXIII.7820.49.2017 z dnia 11 lipca 2017 r. Pokaż
2017-07-19 decyzja Prezydenta Miasta Rybnika o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym przy ul. Wisławy Szymborskiej Pokaż
2017-07-12 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ludwika Zdrzałka (MPZP 48) Pokaż
2017-07-12 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Frontowej, Gabrieli Zapolskiej, Willowej, Teofila Bieli i Ziołowej (MPZP 47) Pokaż
2017-07-12 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Frontowej, Gabrieli Zapolskiej, Willowej, Teofila Bieli i Ziołowej (MPZP 47) Pokaż
2017-07-12 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ludwika Zdrzałka (MPZP 48) Pokaż
2017-07-12 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46) Pokaż
2017-07-12 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46) Pokaż
2017-07-06 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Rybnika nr 2/73535/2010 z dnia 10 maja 2010 r. (nr sprawy: Ar II-73535/00001/10) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa ulicy Podmiejskiej (drogi powiatowej) w Rybniku łączącej drogę wojewódzką nr 920 (ul. Rudzka) z drogą krajową nr 78 (ul. Gliwicka)” Pokaż
2017-06-30 Wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży Pokaż
2017-06-29 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Optymalizacja zagospodarowania gazu z odmetanowania KWK Jankowice i KWK Chwałowice poprzez zabudowę EC Jankowice dwóch agregatów kogeneracyjnych o mocy ok. 2 MWe i ok. MWt każdy wraz z infrastrukturą towarzysząca". Pokaż
2017-06-26 Publiczne ogłoszenie, art. 10 kpa, nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym 5902/8 Pokaż
2017-06-23 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ulicy bocznej do ulicy Żołędziowej" Pokaż
2017-06-22 Zawiadomienie o terminie załatwienia sprawy w postępowaniu odszkodowawczym- Gerard Gąsiorowski Pokaż
2017-06-19 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach". Pokaż
2017-06-14 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.8.2016.AS3.10 z dnia 12.06.2017 r. Pokaż
2017-06-14 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek DB Cargo Polska S.A. Pokaż
2017-06-07 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Ochojec (MPZP 43) Pokaż
2017-06-07 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Kłokocińskiej (MPZP 42) Pokaż
2017-06-05 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr DLI.3.6621.19.2017.ML.7 Pokaż
2017-06-05 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Miasta Rybnik- Rybnickich Służb Komunalnych Pokaż
2017-06-01 Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Rybnika usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznych. Pokaż
2017-06-01 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1) Pokaż
2017-06-01 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Karłowicza (MPZP 19-2) Pokaż
2017-06-01 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rzecznej (MPZP 45) Pokaż
2017-06-01 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. Piotra Skargi (MPZP 44) Pokaż
2017-05-31 Informacja o konsultacjach społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Zamysłów (MPZP 29) Pokaż
2017-05-31 Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia pn.: Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Hallera w Rybniku Pokaż
2017-05-31 Wykaz podmiotów którym udzielono pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w 2016 roku Pokaż
2017-05-31 Wykaz ulg w 2016 roku Pokaż
2017-05-31 Wykaz podmiotów którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku Pokaż
2017-05-25 Obwieszczenie o odstąpieniu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmienianego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika Pokaż
2017-05-25 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ul. Szybowcowej w Rybniku w ramach inwestycji: Budowa regionalnej drogi Racibórz -Pszczyna - etap II (KM 0+425,00 DO KM 4+020,00)". Pokaż
2017-05-25 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Wykonanie łącznika ulic Góreckiego-Energetyków w Rybniku". Pokaż
2017-05-22 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ul. Antoniego Woryny w Rybniku". Pokaż
2017-05-18 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa instalacji do przetwarzania opon, odpadów gumowych, odpadów z tworzyw sztucznych i innych odpadów kalorycznych w Żorach przy ul. Kleszczowskiej 36 Pokaż
2017-05-18 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa instalacji do przetwarzania opon, odpadów gumowych, odpadów z tworzyw sztucznych i innych odpadów kalorycznych w Żorach przy ul. Kleszczowskiej 36 Pokaż
2017-05-15 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa Drogi Śródmiejskiej na odcinku od zaprojektowanego węzła Śródmiejskiego w ciągu Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna do skrzyżowania z ul. Obwiednia Południowa poprzez budowę ciągu pieszo-jezdnego." Pokaż
2017-05-12 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ulicy bocznej od ulicy Żołędziowej w Rybniku". Pokaż
2017-05-10 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.12.2016.AS3.7 z 05.05.2017 r.r. Pokaż
2017-05-08 Pismo o zebranym materiale dowodowym w sprawie przedsięwzięcia pn. Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Hallera w Rybniku Pokaż
2017-05-08 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Hallera w Rybniku Pokaż
2017-05-08 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ul. Józefa Cyrana w Rybniku". Pokaż
2017-04-28 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Rybnika Pokaż
2017-04-25 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WOOŚ.4235.7.2016.MK1.23 Pokaż
2017-04-21 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ul. Bratków oraz budowa dróg bocznych od ul. Bratków w Rybniku" Pokaż
2017-04-19 Burmistrz Pszczyny ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Rybniku, przy ul. Wyglendy Pokaż
2017-04-11 Postanowienie o nowym terminie załatwienia sprawy - Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Hallera w Rybniku Pokaż
2017-04-11 Wystąpienie do PPIS o opinię w sprawie przedsięwzięcia pn.: Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Hallera w Rybniku Pokaż
2017-04-11 Wystąpienie do RDOŚ o opinię w sprawie przedsięwzięcia pn.: Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Hallera w Rybniku Pokaż
2017-04-11 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwzięcia pn.: Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Hallera w Rybniku Pokaż
2017-04-04 Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego - punkt opieki dziennej Pokaż
2017-03-24 decyzja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania- nieuregulowany stan prawny, Szeuer Joanna (Dill) Pokaż
2017-03-24 decyzja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania- nieuregulowany stan prawny, Dyll Karol Pokaż
2017-03-24 decyzja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania Dyll Wiktor Pokaż
2017-03-22 wszczęcie postępowania odszkodowawczego Gerard Gąsiorowski, Maria i Jerzy Bartkowiak Pokaż
2017-03-20 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Wykonanie łącznika ulic Góreckiego-Energetyków w Rybniku" Pokaż
2017-03-20 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.: "Wykonanie łącznika ulic Golejowska-Kuźnicka w Rybniku". Pokaż
2017-03-16 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. Pokaż
2017-03-15 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.27.2016 z dnia 06.03.2017 r. Pokaż
2017-03-15 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Pokaż
2017-03-09 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.12.2016.AS3.5 z dnia 06.03.2017 r. Pokaż
2017-03-06 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego sygn. akt OŚiGK-I.6220.7.2016 z dnia 22.02.2017 Pokaż
2017-02-27 Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ul. Szybowcowej w Rybniku w ramach inwestycji: Budowa regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna - etap II". Pokaż
2017-02-24 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ul. Bratków oraz budowa dróg bocznych od ul. Bratków". Pokaż
2017-02-23 Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa stacji paliw przy ulicy Chwałowickiej w Rybniku" Pokaż
2017-02-21 Otwarty nabór partnerów do projektu partnerskiego w ramach Inicjatywy Urban Innovative Actions (UIA) [Obszar tematyczny: Gospodarka o obiegu zamkniętym] Pokaż
2017-02-17 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy tereny w rejonie ulic Olszyckiej, Pawła Mojżesza i Ofiar Terroru (MPZP 27) Pokaż
2017-02-16 Ogłoszenie wyników konkursu ofert-usuwanie pojazdów do 3,5t Pokaż
2017-02-13 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Rybnika” Pokaż
2017-02-09 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ul. Józefa Cyrana w Rybniku". Pokaż
2017-02-09 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic nieruchomości Dz.100/23 Pokaż
2017-02-09 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic nieruchomości Dz. 273/161 Pokaż
2017-02-03 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej, Żołędziowej, Komisji Edukacji Narodowej, Niepodległości, Granicznej i Gruntowej (MPZP 41) Pokaż
2017-02-03 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4210.15.2016.JKS.32 z dnia 31.01.2017 r. Pokaż
2017-02-03 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40) Pokaż
2017-02-03 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39) Pokaż
2017-02-02 zawiadomienie art. 10 kpa Dyll Karol Pokaż
2017-02-02 zawiadomienie art. 10 kpa Dyll Wiktor Pokaż
2017-02-02 zawiadomienie art. 10 kpa Joanna Szeuer z d. Dill Pokaż
2017-02-01 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizacje inwestycji drogowej pn.: "Budowa chodnika wzdłuż ul. Racławickiej na odcinku od ul. Sportowej do ul. Zygmunta Starego w Rybniku". Pokaż
2017-02-01 Pisma RDOŚ dotyczącego nowych przepisów w zakresie wycinki drzew Pokaż
2017-01-30 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ul. Antoniego Woryny w Rybniku". Pokaż
2017-01-30 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej na wniosek SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku Pokaż
2017-01-27 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej na wniosek AUTO-TRANS ASFALTY Sp. z o.o. Pokaż
2017-01-27 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Montaż dodatkowej suszarki kruszywa z palnikiem trójmediowym oraz dwóch dozatorów kruszywa i przenośnika taśmowego w Wytwórni Mas Bitumicznych w Rybniku Pokaż
2017-01-27 Obwieszczenie Starosty Raciborskiego o wydanie decyzji administracyjnej sygn. akt SE.II.6341.67.2016 Pokaż
2017-01-19 Obwieszczenie WOOŚ.4235.8.2016.AS3.6 Pokaż
2017-01-19 Obwieszczenie WOOŚ.4235.12.2016.AS3.2 Pokaż
2017-01-16 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.70.2016 Pokaż
2017-01-13 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. : „Wykonanie łącznika ulic Rudzka – Wierzbowa wraz z oświetleniem w Rybniku”. Pokaż
2017-01-12 Interpretacja indywidualna Pokaż
2017-01-11 obwieszczenie Wojewody Śląskiego Pokaż
2017-01-10 Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne a usuniętych z drogi na podstawie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym Pokaż
2017-01-05 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek P.W. FLUXMET Sp. z o.o. Pokaż
2017-01-05 Decyzja środowiskowa- dla przedsięwzięcia pn.: Przerób odpadów przemysłowych na pełnowartościowe towary dla potrzeb przemysłu Pokaż
2017-01-03 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwzięcia pn. Montaż dodatkowej suszarki kruszywa z palnikiem trójmediowym oraz dwóch dozatorów kruszywa i przenośnika taśmowego w Wytwórni Mas Bitumicznych w Rybniku Pokaż
2016-12-30 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Miasta Rybnik Pokaż
2016-12-30 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek PWiK Rybnik Pokaż
2016-12-30 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz rurociągiem tłocznym na terenie Ośrodka Żeglarskiego KOTWICA w Rybniku Pokaż
2016-12-29 Zawiadomienie-Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Raciborzu sygn. akt SE.II.6341.67.2016 z dnia 23.12.2016 r. Pokaż
2016-12-27 Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa stacji paliw przy ul. Chwałowickiej w Rybniku" Pokaż
2016-12-27 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ziemskiej (MPZP 35) Pokaż
2016-12-22 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4210.15.2016.JKS.27 z dnia 20.12.2016 r. Pokaż
2016-12-22 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4210.15.2016.JKS.29 z dnia 20.12.2016 r. Pokaż
2016-12-22 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Wykonanie łącznika ulic Golejowska - kuźnicka w Rybniku" Pokaż
2016-12-20 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.8.2016.AS3.3 z dnia 13.12.2016 r. Pokaż
2016-12-16 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.27.2016 z dnia 12.12.2016 r. Pokaż
2016-12-13 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek PWiK Rybnik Pokaż
2016-12-12 Pismo o zebranym materiale dowodowym w sprawie przedsięwzięcia pn. Przerób odpadów przemysłowych na pełnowartościowe towary dla potrzeb przemysłu. Pokaż
2016-12-08 Pismo o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz rurociągiem tłocznym na terenie Ośrodka Żeglarskiego KOTWICA w Rybniku Pokaż
2016-12-05 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4210.15.2016.JKS.23 z dnia 30.11.2016 r. Pokaż
2016-12-01 Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego - punkty opieki dziennej w ramach projektu "Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik" realizowanego w ramach RPO WSL 2014 - 2020 Pokaż
2016-11-30 Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego - punkty opieki dziennej Pokaż
2016-11-30 Postanowienie o nowym terminie załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. Montaż dodatkowej suszarki kruszywa z palnikiem trójmediowym oraz dwóch dozatorów kruszywa i przenośnika taśmowego w Wytwórni Mas Bitumicznych w Rybniku Pokaż
2016-11-30 Postanowienie o nowym terminie załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. Przerób odpadów przemysłowych na pełnowartościowe towary dla potrzeb przemysłu Pokaż
2016-11-29 Obwieszczenie Starosty Wodzisławskiego sygn. akt WAB.6740.1.08.2016 z dnia 25.11.2016 r. Pokaż
2016-11-23 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.7.2016.MK1.11 z dnia 21.11.2016 r. Pokaż
2016-11-22 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz rurociągiem tłocznym na terenie Ośrodka Żeglarskiego KOTWICA w Rybniku Pokaż
2016-11-18 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek P.H.P.U. Izol Plast- Sp. z o.o. Pokaż
2016-11-17 Uchwała nr 2129/148/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18.10.2016 r. w sprawie zaopiniowania Programu ochrony środowiska dla miasta Rybnika Pokaż
2016-11-16 Ogłoszenie o przetargu- sprzedaż nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. Jana Wyglendy. Pokaż
2016-11-15 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.27.2016 z dnia 07.11.2016 r. Pokaż
2016-11-10 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4210.15.2016.JKS.20 z dnia 04.11.2016 r. Pokaż
2016-11-10 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Wrębowej,Górnośląskiej,Frontowej,Rudzkiej i Sportowej (MPZP26) Pokaż
2016-11-10 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć terenów w rejonie ulic Dębowej, Nowej, Pod Wałem, Józefa Poniatowskiego, Przemysłowej i Brzezińskiej (MPZP 28) Pokaż
2016-11-08 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Rybnika" Pokaż
2016-11-04 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dziewięć obszarów w rejonie ulic Raciborskiej, Buhla, Górnej, Gliwickiej, Wolnej, Niepodległości, Brackiej, Brzezińskiej i Żorskiej (MPZP 37) Pokaż
2016-11-04 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38) Pokaż
2016-11-04 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36) Pokaż
2016-10-21 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.116 z dnia 18.10.2016 r. Pokaż
2016-10-20 Postanowienie o nowym terminie załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz rurociągiem tłocznym na terenie Ośrodka Żeglarskiego KOTWICA w Rybniku Pokaż
2016-10-20 Wystąpienie o opinię do RDOŚ w sprawie przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz rurociągiem tłocznym na terenie Ośrodka Żeglarskiego KOTWICA w Rybniku Pokaż
2016-10-20 Wystąpienie o opinię do PPIS w sprawie przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz rurociągiem tłocznym na terenie Ośrodka Żeglarskiego KOTWICA w Rybniku Pokaż
2016-10-19 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki 438/19 Pokaż
2016-10-17 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.9.2016.PS.6 z dnia 12.10.2016 r. Pokaż
2016-10-17 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFVIII.7570.28.18.2016 z dnia 10.10.2016 r. Pokaż
2016-10-13 Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków oraz rurociągiem tłocznym na terenie Ośrodka Żeglarskiego KOTWICA w Rybniku Pokaż
2016-10-11 Wystąpienie o uzgodnienie do PPIS w sprawie przedsięwzięcia pn. Przerób odpadów przemysłowych na pełnowartościowe towary dla potrzeb przemysłu Pokaż
2016-10-11 Wystąpienie o uzgodnienie do RDOŚ w sprawie przedsięwzięcia pn. Przerób odpadów przemysłowych na pełnowartościowe towary dla potrzeb przemysłu Pokaż
2016-10-11 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwzięcia pn. Przerób odpadów przemysłowych na pełnowartościowe towary dla potrzeb przemysłu Pokaż
2016-10-11 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwzięcia pn. Przerób odpadów przemysłowych na pełnowartościowe towary dla potrzeb przemysłu Pokaż
2016-10-07 Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania bulwarów wzdłuż rzeki Nacyny w Rybniku Pokaż
2016-10-03 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4210.32.2016.PS.2 z dnia 29.09.2016 r. Pokaż
2016-10-03 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.9.2016.PS.6 z dnia 29.09.2016 r. Pokaż
2016-10-03 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4210.15.2016.JKS.16 z dnia 28.09.2016 r. Pokaż
2016-10-03 Ogłoszenie w spr. wyłożenia do wglądu projektu Uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla Miasta Rybnika na lata 2017-2026 Pokaż
2016-09-30 Wystąpienie o opinię do PPIS w sprawie przedsięwzięcia pn.: Montaż dodatkowej suszarki kruszywa z palnikiem trójmediowym oraz dwóch dozatorów kruszywa i przenośnika taśmowego w Wytwórni Mas Bitumicznych w Rybniku Pokaż
2016-09-30 Wystąpienie o uzgodnienie do RDOŚ w sprawie przedsięwzięcia pn. Montaż dodatkowej suszarki kruszywa z palnikiem trójmediowym oraz dwóch dozatorów kruszywa i przenośnika taśmowego w Wytwórni Mas Bitumicznych w Rybniku Pokaż
2016-09-30 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwzięcia pn.: Montaż dodatkowej suszarki kruszywa z palnikiem trójmediowym oraz dwóch dozatorów kruszywa i przenośnika taśmowego w Wytwórni Mas Bitumicznych w Rybniku Pokaż
2016-09-30 Konkurs na opracowanie koncepcji instalacji artystycznej w Parku "Kozie Góry" w Rybniku Pokaż
2016-09-28 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Miasta Rybnik Pokaż
2016-09-28 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Bratków oraz budowa dróg bocznych od ulicy Bratków w Rybniku Pokaż
2016-09-26 Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku i Prognozy oddziaływania na środowisko w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Pokaż
2016-09-23 Informacja o możliwości udostępnienia kanału technologicznego, ulicy Raciborska i Żorska Pokaż
2016-09-23 Informacja o możliwości udostępnienia kanału technologicznego, ulicy Góreckiego, Wielopolskiej, Kościuszki i Mikołowskiej Pokaż
2016-09-22 Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika do roku 2020 z uwzględniem perspektywy do roku 2024 Pokaż
2016-09-21 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ul. Mikołowskiej w Rybniku Pokaż
2016-09-20 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Miasta Rybnik Pokaż
2016-09-19 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.7.2016.PS.7 z dnia 14.09.2016 r. Pokaż
2016-09-19 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.70.2016 z dnia 12.09.2016 r. Pokaż
2016-09-15 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.111 z dnia 12.09.2016 r. Pokaż
2016-09-15 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.113 z dnia 12.09.2016 r. Pokaż
2016-09-15 Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw przy ul. Chwałowickiej w Rybniku Pokaż
2016-09-12 Pismo o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Bratków oraz budowa dróg bocznych od ulicy Bratków w Rybniku Pokaż
2016-09-12 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża Paruszowiec Pokaż
2016-09-08 decyzja Prezydenta Miasta o wypłacie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym Pokaż
2016-09-05 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4210.15.2016.JKS.13 z 31.08.2016 r. Pokaż
2016-09-01 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn. Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany Pokaż
2016-09-01 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.442.2.2016.EJ.1 z dnia 29.08.2016 r. Pokaż
2016-09-01 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw przy ul. Chwałowickiej w Rybniku Pokaż
2016-09-01 Postanowienie o nowym terminie załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Bratków oraz budowa dróg bocznych od ulicy Bratków w Rybniku Pokaż
2016-09-01 Postanowienie o nowym terminie załatwienia sprawy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa ulicy Mikołowskiej w Rybniku Pokaż
2016-08-30 Obwieszczenie Starosty Wodzisławskiego nr WAB.6740.1.08.2016 z dnia 25.08.2016 r. Pokaż
2016-08-29 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwzięcia pn. Budowa minicynkowni dla potrzeb własnych firmy PHPU Izol Plast Sp. z o.o. Pokaż
2016-08-25 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Bratków oraz budowa dróg bocznych od ulicy Bratków w Rybniku Pokaż
2016-08-18 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.53.2015 Pokaż
2016-08-18 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwzięcia pn.:Przebudowa ulicy Mikołowskiej w Rybniku Pokaż
2016-08-17 Informacja o możliwości udostępnienia kanału technologicznego w ul. Pogodnej w Rybniku Pokaż
2016-08-16 wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za przejęcie nieruchomości na rzecz Gminy Rybnik Pokaż
2016-08-12 Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów wzdłuż ulicy Tadeusza Kościuszki Pokaż
2016-08-11 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.39.2015 z dnia 3 sierpnia 2016 r. Pokaż
2016-08-10 wszczęcie postępowania odszkodowawczego za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym Pokaż
2016-08-10 Nabór opiekunek do prowadzenia punktów opieki dziennej w ramach projektu RPO "Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik" Pokaż
2016-08-09 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.7820.39.2015 z dnia 25.07.2016 r. Pokaż
2016-08-04 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.107 z dnia 29.07.2016 r. Pokaż
2016-08-04 Czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej 977/121 - Chwałowice. Pokaż
2016-08-02 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOŚ.4235.7.2016.PS.4 Pokaż
2016-08-02 Nabór rodziców do punktów opieki dziennej w ramach projektu RPO 8.1.3 Pokaż
2016-08-01 Wystąpienie do PPIS w sprawie przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Bratków oraz budowa dróg bocznych od ulicy Bratków w Rybniku Pokaż
2016-08-01 Wystąpienie do RDOŚ w sprawie przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Bratków oraz budowa dróg bocznych od ulicy Bratków w Rybniku Pokaż
2016-07-29 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki nr. 1136/156 Boguszowice. Pokaż
2016-07-29 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki nr. 299/85 Chwałowice. Pokaż
2016-07-29 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki nr. 401/104 Boguszowice. Pokaż
2016-07-28 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
2016-07-28 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Przebudowa ulicy Konwalii wraz z placem do zawracania w Rybniku" Pokaż
2016-07-26 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.102 z 21.07.2016 r. Pokaż
2016-07-26 Wystąpienie o opinię do Zespołu Parków Krajobrazowych w Rudach Pokaż
2016-07-26 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Mikołowskiej w Rybniku Pokaż
2016-07-26 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.37.2015 z dnia 14.07.2016 Pokaż
2016-07-21 Pokaż
2016-07-21 Modernizacja EGiB dla obrębu Zamysłów Pokaż
2016-07-19 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.33.2015 z dnia 11.07.2016 r. Pokaż
2016-07-18 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.37.2016 z dnia 11.07.2016 r. Pokaż
2016-07-13 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.27.2016 Pokaż
2016-07-08 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Pokaż
2016-07-07 Raport z konsultacji społecznych PGN Pokaż
2016-07-07 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.100 z 01.07.2016 r. Pokaż
2016-07-04 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4210.15.2016.JKS.9 z dnia 30.06.2016 r. Pokaż
2016-07-04 Ogłoszenie o konkursie w zakresie świadczenia opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 w ramach projektu "Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik" realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020 Pokaż
2016-06-30 Konkurs na opracowanie wzoru statuetki Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz Pokaż
2016-06-28 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.27.2016 z dnia 17.06.2016 r. Pokaż
2016-06-24 postanowienie Prezydenta Miasta Rybnika- wznowienie postępowania dotyczącego wypłaty odszkodowania Maksymilian Rygoł Pokaż
2016-06-22 Postanowienie o nowym terminie załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Bratków oraz budowa dróg bocznych od ulicy Bratków w Rybniku Pokaż
2016-06-22 Wystąpienie o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Bratków oraz budowa dróg bocznych od ulicy Bratków w Rybniku Pokaż
2016-06-22 Wystąpienie o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Bratków oraz budowa dróg bocznych od ulicy Bratków w Rybniku Pokaż
2016-06-22 Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Bratków oraz budowa dróg bocznych od ulicy Bratków w Rybniku Pokaż
2016-06-15 Pismo do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw przy ul. Chwałowickiej w Rybniku Pokaż
2016-06-10 rekrutacja do punktów opieki dziennej Pokaż
2016-06-09 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.6.2015.AS3.30 z dnia 06.06.2016 r. Pokaż
2016-06-03 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Ziemskiej i Walecznych (MPZP35) Pokaż
2016-05-31 Postanowienie o nowym terminie załatwienia sprawy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Mikołowskiej w Rybniku Pokaż
2016-05-31 decyzja Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania po zmarłym Janie Pietrzak Pokaż
2016-05-25 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 maja 2016 r. Pokaż
2016-05-24 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 20 maja 2016 r. Pokaż
2016-05-23 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
2016-05-20 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.94 z dnia 18.05.2016 r. Pokaż
2016-05-20 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Olszyckiej, Pawła Mojżesza, Ofiar Terroru i Składowej (MPZP 27) Pokaż
2016-05-20 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Wrębowej,Górnośląskiej,Frontowej,Rudzkiej i Sportowej (MPZP26) Pokaż
2016-05-17 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa ulicy Wisławy Szymborskiej w Rybniku" Pokaż
2016-05-17 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.27.2016 z dnia 10.05.2016 r. Pokaż
2016-05-17 Burmistrz Pszczyny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Rybniku, przy ul. Wyględy. Pokaż
2016-05-16 decyzja Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania po zmarłej Mariannie Kosteckiej Pokaż
2016-05-12 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Pana Jerzego Kula Pokaż
2016-05-12 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.37.2015 z dnia 27.04.2016 Pokaż
2016-05-12 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4210.15.2016.JKS.7 z 09.05.2016 r. Pokaż
2016-05-12 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji paliw przy ul. Chwałowickiej w Rybniku Pokaż
2016-05-11 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwzięcia pn. Budowa minicynkowni dla potrzeb własnych firmy PHPU Izol Plast Sp. z o.o. Pokaż
2016-05-09 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.53.2015 z dnia 28.04.2016 r. Pokaż
2016-05-09 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXIII.7820.39.2015 z dnia 29.04.2016 r. Pokaż
2016-05-05 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ulicy Konwalii wraz z placem do zawracania w Rybniku". Pokaż
2016-05-04 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.90 z dnia 28.04.2016 Pokaż
2016-05-04 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.88 z dnia 26.04.2016 r. Pokaż
2016-04-29 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
2016-04-27 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę pn.: "Budowa rurociągów ścieków oczyszczonych i wody pitnej dla potrzeb EDF Polska S.A." Pokaż
2016-04-27 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws. przebudowy drogi wojewódzkiej nr 935 (Racibórz - Rybnik) Pokaż
2016-04-26 Ogłoszenie o konkursie w zakresie świadczenia opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 w ramach projektu "Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik" realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020 Pokaż
2016-04-18 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek CHEMIKA Marek Gajewski Pokaż
2016-04-14 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.33.2015 z dnia 06.04.2016 r. Pokaż
2016-04-14 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn Rozbudowa ulicy Wisławy Szymborskiej w Rybniku Pokaż
2016-04-13 Pismo o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw przy ul. Chwałowickiej w Rybniku Pokaż
2016-04-11 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek EDF Polska S.A. Pokaż
2016-04-07 wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania po Janie Pietrzak Pokaż
2016-04-06 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.54.2015 z dnia 23.03.2016 r. Pokaż
2016-03-31 Postanowienie o nowym terminie załatwienia sprawy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Mikołowskiej w Rybniku Pokaż
2016-03-31 Postanowienie o nowym terminie załatwienia sprawy - wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji paliw przy ul. Chwałowickiej w Rybniku Pokaż
2016-03-29 wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania Marianna Kostecka Pokaż
2016-03-25 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Gliwickiej i Kolberga (MPZP 34) Pokaż
2016-03-25 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP33) Pokaż
2016-03-25 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 31) Pokaż
2016-03-25 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP30) Pokaż
2016-03-25 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29) Pokaż
2016-03-25 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32) Pokaż
2016-03-22 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.6.2015.AS3.16 z dnia 15 marca 2016 r. Pokaż
2016-03-21 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa instalacji do przetwarzania opon, odpadów gumowych, odpadów z tworzyw sztucznych i innych odpadów kalorycznych w Żorach przy ul. Kleszczowskiej 36 Pokaż
2016-03-16 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.7820.37.2015 z dnia 07 marca 2016 r. Pokaż
2016-03-10 Postanowienie o uznaniu Stowarzyszenia Zieloni stroną postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw przy ul. Chwałowickiej w Rybniku Pokaż
2016-03-08 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7821.13.2015 z dnia 22 lutego 2016 r. Pokaż
2016-03-08 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.83 z 3 marca 2016 r. Pokaż
2016-03-04 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika Pokaż
2016-03-03 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Mikołowskiej w Rybniku Pokaż
2016-03-03 Wystąpienie do PPIS o opinię raportu dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Mikołowskiej w Rybniku Pokaż
2016-03-03 Wystąpienie do RDOŚ o uzgodnienie raportu dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Mikołowskiej w Rybniku Pokaż
2016-02-29 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw przy ul. Chwałowickiej w Rybniku" Pokaż
2016-02-29 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.7820.53.2015 z dnia 17.02.2016 r. w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa dla inwestycji "Budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna, etap IV". Pokaż
2016-02-29 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.7820.39.2015 z dnia 17.02.2016 r. w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa dla inwestycji "Budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna, etap V". Pokaż
2016-02-26 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Kowalczyka, Niemcewicza, Jesiennej, Brzeziny Miejskie i Spokojnej (MPZP 24) Pokaż
2016-02-24 wszczęcie postępowania odszkodowawczego za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym Pokaż
2016-02-19 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Pod Lasem, Czecha i Niemcewicza (MPZP 25) Pokaż
2016-02-19 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Strąkowskiej i Frontowej (MPZP 23) Pokaż
2016-02-18 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
2016-02-16 Obwieszczenie wojewody IFXIII.7820.45.2015 w sprawie ZRID Przebudowa ul. Rudzkiej, etap II-IV Pokaż
2016-02-16 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
2016-02-15 Ogłoszenie o naborze partnerów - Urban Innovative Actions (UIA) Pokaż
2016-02-09 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.7820.33.2015 i IFXIII.7820.40.2015 z dnia 3.02.2016 r. w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa dla inwestycji "Budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna, etap I i II ". Pokaż
2016-02-02 Udostępnienie kanału technologicznego ul. Gruntowa-Raciborska Pokaż
2016-01-28 Udostępnienie kanału technologicznego ul. boczna Golejowskiej Pokaż
2016-01-28 Udostępnienie kanału technologicznego ul. Storczyków Pokaż
2016-01-28 Udostępnienie kanału technologicznego Rudzka -Wierzbowa Pokaż
2016-01-28 Udostępnienie kanału technologicznego Woryny Pokaż
2016-01-28 Udostępnienie kanału technologicznego na ulicy Cyrana Pokaż
2016-01-27 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Chrobrego i Sportowej (MPZP 21) Pokaż
2016-01-26 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Kompanii Węglowej S.A. Pokaż
2016-01-21 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o kwalifikacji wojskowej w 2016 roku Pokaż
2016-01-20 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
2016-01-08 Decyzji o pozwoleniu na budowę stacji uzdatniania wody przy ul. Rajskiej w Rybniku Pokaż
2016-01-07 Wykaz udziałów oraz akcji w spółkach z udziałem Miasta Rybnika Pokaż
2016-01-07 Prowadzenie parkingu dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne Pokaż
2016-01-05 Postanowienie o nowym terminie załatwienia sprawy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ulicy Mikołowskiej w Rybniku" Pokaż
2016-01-05 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Pokaż
2016-01-04 Postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ulicy Mikołowskiej w Rybniku" Pokaż
2016-01-04 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 12 (dzielnica Grabownia) Pokaż
2015-12-31 Wydania pozwolenia zintegrowanego dla Kompanii Węglowej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie z siedzibą w Rybniku, przy ul. Rymera 4 na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50MW w Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 Pokaż
2015-12-30 Wydania pozwolenia zintegrowanego dla Sego Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Oskara Kolberga 65 na prowadzenie instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych na terenie zakładu Sego Sp. z o.o. zlokalizowanego w Rybniku przy ul. Kolberga 65 Pokaż
2015-12-28 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
2015-12-28 Pismo w sprawie przedsięwzięcia pn.: " Budowa stacji paliw przy ul. Chwałowickiej w Rybniku" Pokaż
2015-12-23 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o podjęciu przez Radę Miasta Rybnika uchwały w sprawie przygotowania przez Prezydenta Miasta Rybnika projektu uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) Pokaż
2015-12-23 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 12 (dzielnica Grabownia) Pokaż
2015-12-23 Obwieszczenie Rady Miasta Rybnika o podjęciu prac nad utworzeniem parku kulturowego w obszarze śródmieścia Miasta Rybnika Pokaż
2015-12-22 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Miasta Rybnik Pokaż
2015-12-17 Postanowienie o nowym terminie załatwienia sprawy - wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw przy ul. Chwałowickiej w Rybniku" Pokaż
2015-12-17 Wystąpienie o uzgodnienie do PPIS w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw przy ul. Chwałowickiej w Rybniku" Pokaż
2015-12-17 Wystąpienie o uzgodnienie do RDOŚ w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw przy ul. Chwałowickiej w Rybniku" Pokaż
2015-12-17 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw przy ul. Chwałowickiej w Rybniku" Pokaż
2015-12-17 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji paliw przy ul. Chwałowickiej w Rybniku" Pokaż
2015-12-08 Zawiadomienie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn.:"Odwodnienie gruntów gminy, zlokalizowanych pomiędzy ul. Żorską i Wolną w Rybniku z odprowadzeniem wody do stawu na działce nr 1112/21 w Rybniku" Pokaż
2015-12-07 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach Pokaż
2015-12-02 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.45.2015 z dnia 24 listopada 2015 r. Pokaż
2015-11-30 Możliwości zgłaszania opinii na temat projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok. Ww. opinie należy zgłaszać do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rybnika drogą elektroniczną na adres: spoleczny@um.rybnik.pl do dnia 8 grudnia 2015 r. Pokaż
2015-11-27 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek PWiK Rybnik Pokaż
2015-11-25 Konkurs na opracowanie Katalogu Mebli i Urządzeń Miejskich Rybnika Pokaż
2015-11-23 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Udostępnienie i zagospodarowanie złoża Chwałowice 1 w granicach Obszaru Górniczego Chwałowice 1 przez Kompanię Węglową S.A. Oddział KWK Chwałowice" Pokaż
2015-11-19 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika o wniosku Kompanii Węglowej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie o wydanie decyzji udzielającej nowego pozwolenia zintegrowanego w Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku przy ul. !-go Maja 26 Pokaż
2015-11-19 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika o wniosku firmy SEGO Sp. z o.o. o wydanie decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Rybniku przy ul. Kolberga 65 Pokaż
2015-11-13 Obwieszczenie Wojewody IFXIII.7820.45.2015 w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego o ZRID przebudowy ul. Rudzkiej Etap II-IV Pokaż
2015-11-12 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.69 z 4 listopada 2015 roku Pokaż
2015-11-10 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek PWiK Rybnik Pokaż
2015-11-10 konkurs na realizację zadania publicznego: organizację opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika w formie opiekuna dziennego w roku 2016 Pokaż
2015-11-09 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.45.2015 z dnia 6 listopada 2015 r. Pokaż
2015-11-02 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Optymalizacja zagospodarowania gazu z odmetanowania KWK Jankowice i KWK Chwałowice poprzez zabudowę w EC Jankowice dwóch agregatów kogeneracyjnych o mocy około 2 MWe i około 2 MWt każdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Pokaż
2015-10-27 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
2015-10-16 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Wrębowej, Górnośląskiej, Frontowej, Rudzkiej i Sportowej (MPZP 26) Pokaż
2015-10-16 Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ulicy Mikołowskiej w Rybniku" Pokaż
2015-10-16 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć terenów w rejonie ulic Dębowej, Nowej, Pod Wałem, Józefa Poniatowskiego, Przemysłowej i Brzezińskiej (MPZP 28) Pokaż
2015-10-16 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Olszyckiej, Pawła Mojżesza, Ofiar Terroru i Składowej (MPZP 27) Pokaż
2015-10-15 Informacja o możliwości udostępnienia kanału technologicznego w ul. W. Szymborskiej Pokaż
2015-10-13 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2015-10-12 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
2015-10-07 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
2015-10-02 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o podjęciu przez Radę Miasta Rybnika uchwały zobowiązującej Prezydenta Miasta Rybnika do przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane Pokaż
2015-10-01 Zawiadomienie Starosty Powiatowego Pokaż
2015-09-30 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku Pokaż
2015-09-30 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Zmiana sposobu użytkowania hal magazynowych na hale produkcyjne wraz z uruchomieniem w nich instalacji do produkcji: soli sodowej sulfobursztynianu di(2-etyloheksylu) (wetikol), żywic alkidowych oraz wapna sodowego" Pokaż
2015-09-28 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.45.2015 z dnia 15 września 2015 Pokaż
2015-09-24 Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ulicy Mikołowskiej w Rybniku" Pokaż
2015-09-23 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
2015-09-21 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.58 z 11 września 2015 roku Pokaż
2015-09-17 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4200.3.2014.JKS.47 z 4 września 2015 roku Pokaż
2015-09-15 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii technologicznej do przetwarzania zagęszczonych osadów ściekowych i innych odpadów organicznych metoda FuelCal w celu wyprodukowania polepszaczy gleby lub nawozów mineralno-organicznych OrCal w Rybniku przy ul. Rycerskiej" Pokaż
2015-09-10 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi publicznej na działkach 634/39, 4255/84, 4111/84, 601/39, 635/39, 4315/84, 505/40, 605/42, 500/42 w Rybniku, położone w okolicach marketów Castorama i Carrefour" Pokaż
2015-09-10 Postanowienie o nowym terminie załatwienia sprawy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ulicy Mikołowskiej w Rybniku" Pokaż
2015-09-09 Obwieszczenie Wojewody Ślaskiego nr IFXIII.7820.45.2015 z dnia 02 września 2015 r. Pokaż
2015-08-28 Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Rybniku-Kłokocinie położonych w pobliżu autostrady A-1" Pokaż
2015-08-26 Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę Kompostowni przy ul. Kolberga w Rybniku Pokaż
2015-08-26 Zapytanie ofertowe dotyczące zlecenia organizacji i przeprowadzenia konkursów architektonicznych Pokaż
2015-08-25 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek PKN Orlen S.A. Pokaż
2015-08-24 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOŚ.4235.6.2015.AS3.4 z dnia 13 sierpnia 2015 r. Pokaż
2015-08-21 Wystąpienie o opinię do PPIS w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ulicy Mikołowskiej w Rybniku" Pokaż
2015-08-21 Wystąpienie o opinię do RDOŚ w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ulicy Mikołowskiej w Rybniku" Pokaż
2015-08-21 Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ulicy Mikołowskiej w Rybniku" Pokaż
2015-08-20 ogłoszenie dodatkowego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Pokaż
2015-08-17 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak:WOOŚ.4200.3.2014.JKS.36 z 7 sierpnia 2015 roku Pokaż
2015-08-17 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Rettig Heating Sp. z o.o. Pokaż
2015-08-17 Obwieszczenie Starosty Powiatu Raciborskiego Pokaż
2015-08-07 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Kompanii Węglowej S.A. Pokaż
2015-08-06 Obwieszczenie Wojewody w sprawie DEPR Etap IV Pokaż
2015-08-06 Postanowienie o obowiązku OOŚ dla przedsięwzięcia pn.: "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Rybniku-Kłokocinie położonych w pobliżu autostrady A-1" Pokaż
2015-08-05 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kw. 2015 r. Pokaż
2015-08-04 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn..: Przebudowa mostu na rzece Nacyna w ciągu ulicy Raciborskiej w Rybniku. Pokaż
2015-08-03 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
2015-07-31 Obwieszczenia Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.53.2015 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: " Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna -ETAP IV - km 7+990,00 - km 10+221,00". Pokaż
2015-07-30 Informacja dotycząca działania Wydziału Geodezji i Kartografii Pokaż
2015-07-27 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek PEC S.A. Pokaż
2015-07-27 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Kompanii Węglowej S.A. Pokaż
2015-07-27 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Analiza możliwych rozwiązań i opracowanie koncepcji zasilania w energię elektryczną SN stacji wentylatorów głównego przewietrzania szybu VII wraz z projektem budowlanym oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę" Pokaż
2015-07-20 "Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta dla etapu II" Pokaż
2015-07-13 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4210.23.2014.AS3.35 z 6.07.2015 r. Pokaż
2015-07-13 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4210.23.2014.AS3.36 z 6 lipca 2015 r. Pokaż
2015-07-09 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii technologicznej do przetwarzania zagęszczonych osadów ściekowych i innych odpadów organicznych metoda FuelCal w celu wyprodukowania polepszaczy gleby lub nawozów mineralno-organicznych OrCal w Rybniku przy ul. Rycerskiej" Pokaż
2015-07-09 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.39.2015 z dnia 1 lipca 2015 r. Pokaż
2015-07-09 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.39.2015 z dnia 19 czerwca 2015 r. Pokaż
2015-07-09 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.37.2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. Pokaż
2015-07-09 Postanowienie o nowym terminie załatwienia sprawy w/s przedsięwzięcia pn.: "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Rybniku - Kłokocinie położonych w pobliżu autostrady A-1" Pokaż
2015-07-09 Wystąpienie o opinię do PPIS w/s przedsięwzięcia pn.: "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Rybniku - Kłokocinie położonych w pobliżu autostrady A-1" Pokaż
2015-07-09 Wystąpienie o opinię do RDOŚ w/s przedsięwzięcia pn.: "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Rybniku - Kłokocinie położonych w pobliżu autostrady A-1" Pokaż
2015-07-08 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej. Pokaż
2015-07-06 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa czwartej linii do produkcji grzejników surowych w Rettig Heating Sp. z o.o przy ul. Przemysłowej w Rybniku" Pokaż
2015-07-03 Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Rybniku-Kłokocinie położonych w pobliżu autostrady A-1 Pokaż
2015-07-02 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Kompanii Węglowej S.A. Pokaż
2015-07-02 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko- Zasilanie w energię elektryczną stacji wentylatorów szybu VII- KWK Chwałowice Pokaż
2015-07-02 Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna - ETAP III Pokaż
2015-07-01 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek PWiK Rybnik Pokaż
2015-07-01 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana na wniosek PWiK Rybnik Pokaż
2015-06-23 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie "Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - ETAP II" Pokaż
2015-06-18 Obwieszczenie w sprawie "Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - Etap II" Pokaż
2015-06-12 Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Raciborzu Pokaż
2015-06-10 Zakład zbierania, przetwarzania i magazynowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Rybniku przy ul. Jankowickiej 51 Pokaż
2015-06-10 Budowa stacji paliw przy ul. Gliwickiej 31 na działce nr 4222/11 Pokaż
2015-06-08 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w/s przedsięwzięcia na wniosek PWiK Sp. z.o.o. Pokaż
2015-06-08 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia na wniosek PWiK Sp. z.o.o. Pokaż
2015-06-03 Zapytanie o ofertę cenową - generator wniosków Pokaż
2015-06-03 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Pod Lasem, Czecha i Niemcewicza (MPZP 25) Pokaż
2015-06-01 Postanowienie o zmianie terminu załatwienia sprawy Pokaż
2015-05-29 Wystąpienie o opinię do PPIS dla przedsięwzięcia pn.: "Analiza możliwych rozwiązań i opracowanie koncepcji zasilania w energię elektryczną SN stacji wentylatorów głównego przewietrzania szybu VII wraz z projektem budowlanym oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę" Pokaż
2015-05-29 Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Analiza możliwych rozwiązań i opracowanie koncepcji zasilania w energię elektryczną SN stacji wentylatorów głównego przewietrzania szybu VII wraz z projektem budowlanym oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę" Pokaż
2015-05-29 Wystąpienie o opinię do RDOŚ dla przedsięwzięcia pn.: "Analiza możliwych rozwiązań i opracowanie koncepcji zasilania w energię elektryczną SN stacji wentylatorów głównego przewietrzania szybu VII wraz z projektem budowlanym oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę" Pokaż
2015-05-28 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża "Dębieńsko 1" Pokaż
2015-05-28 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Pokaż
2015-05-25 Zakup drobnego sprzętu i akcesoriów komputerowych Pokaż
2015-05-21 Dostawa dwóch skuterów wraz z dwoma kaskami wykorzystywanych przez gońców do celów służbowych Pokaż
2015-05-20 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4200.3.2014.JKS.24 z 13 maja 2015r. Pokaż
2015-05-19 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2015-05-18 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa czwartej linii do produkcji grzejników surowych w Rettig Heating Sp. z o.o przy ul. Przemysłowej w Rybniku" Pokaż
2015-05-14 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej. Pokaż
2015-05-11 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla wykonania dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne oraz geologiczno-inżynierskie dla zadania pn.: Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935". Pokaż
2015-05-07 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej. Pokaż
2015-05-06 Dostawa reflektometru światłowodowego - zapytanie ofertowe Pokaż
2015-05-04 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.90.2014 z dn. 20 kwietnia 2015r. Pokaż
2015-04-30 Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 oraz przy ul. Zamkowej 5. Pokaż
2015-04-28 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Przebudowa ul. Zwycięstwa na odcinku od ogródków działkowych do skrzyżowania z ul. Tkoczów w Rybniku" Pokaż
2015-04-28 Usługa udostępnienia serwera aplikacji do zamówienia, korekty oraz rozliczania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz edukacyjne Pokaż
2015-04-21 Obwieszczenie Regionalnego Dyraktora Ochroby Środowiska w Katowicach WOOŚ.4200.3.2014.JKS.14 z 13 kwietnia 2015r. Pokaż
2015-04-17 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnikaobejmującej pięć terenów w rejonie ulic Kowalczyka,Niemcewicza,Jesiennej,Brzeziny Miejskie i Spokojnej (MPZP24) Pokaż
2015-04-17 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Strąkowskiej i Frontowej (MPZP23) Pokaż
2015-04-17 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej teren w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP22) Pokaż
2015-04-17 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Chrobrego i Sportowej (MPZP21) Pokaż
2015-04-13 Obwieszczenie PMR o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn: "przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulicy Sobieskiego i Powstańców Śląskich Pokaż
2015-04-13 Zapytanie ofertowe - łącze internetowe Pokaż
2015-04-09 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4210.23.2014.AS3.29 z 2 kwietnia 2015r. Pokaż
2015-04-09 Protokół z posiedzenia Komisji Etyki. Pokaż
2015-04-03 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika-obszary oznaczone symbolem MPZP19 (tereny przy ulicach: Gotartowickiej, Hutniczej) Pokaż
2015-04-03 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika-obszar oznaczony symbolem MPZP 13 (dzielnica Golejów) Pokaż
2015-04-03 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar oznaczony symbolem MPZP 2 (dzielnica Orzepowice) Pokaż
2015-04-02 Konsultacji społecznych Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Pokaż
2015-04-02 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji do kompostowania/biologicznej stabilizacji tlenowej biodegradowalnej frakcji organicznej odpadów komunalnych zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Oskara Kolberga 65" Pokaż
2015-03-31 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa jednotorowej linii napowietrznej wysokiego napięcia – 110 kV relacji Chwałowice – Szyb Marklowice na obszarze projektowanej bryły rekultywacyjnej w rejonie Mośnika w Rybniku Chwałowicach w przęsłach 12-13-14-15-16 przy ul. Radziejowskiej Pokaż
2015-03-27 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. : "Budowa drogi - łącznik od ul. Harcerskiej do ul. Świerklańskiej wraz z budową chodnika na ul. Świerklańskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kowalczyka do Brzezin Miejskich" Pokaż
2015-03-26 Akcja "Masz Głos, Masz wybór" Pokaż
2015-03-25 Środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia: "Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935". Pokaż
2015-03-19 OŚ.6341.23.2014 Zawiadomienie Starosty Rybnickiego - Wydanie pozwolenia wodnoprawnego Pokaż
2015-03-18 łącze internetowe - odpowiedzi na pytania Pokaż
2015-03-17 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi śródmiejskiej na odcinku od zaprojektowanego „Węzła Śródmiejskiego” w ciągu Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna do skrzyżowania z ul. Obwiednia Południowa. Pokaż
2015-03-16 Zapytanie ofertowe - łącze internetowe Pokaż
2015-03-12 Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy- wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek PWiK Rybnik Sp. z o.o. Pokaż
2015-03-12 Wystąpienie o opinię do PPIS w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia wymagającego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek PWiK w Rybniku Pokaż
2015-03-12 Wystąpienie o opinię do RDOŚ w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia wymagającego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek PWiK w Rybniku Pokaż
2015-03-11 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku hali produkcyjno-magazynowej, zabudowa komory śrutowniczej i kabino-suszarki lakierniczej do malowania konstrukcji stalowych w Rybniku przy ul. Rymera" Pokaż
2015-03-05 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.7820.76.2014 z dnia 20 lutego 2014 r. o umorrzeniu postępowania administracyjnego. Pokaż
2015-03-02 obwieszczenie "Przebudowa ul. Zwycięstwa na odcinku od ogródków działkowych do skrzyżowania z ul. Tkoczów" w Rybniku Pokaż
2015-02-24 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej wraz z przyłączami oraz kanalizacji deszczowej na działkach z indywidualnych układem rozsączania na osiedlu mieszkaniowym w rejonie ul. Ogrodowej i Wiśniowej w Żernicy" Pokaż
2015-02-19 Usługa udostępnienia systemu naboru elektronicznego do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dotyczącego roku szkolnego 2015/2016 Pokaż
2015-02-18 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa stacji paliw w Rybniku przy ul. Gliwickiej 31 na działce nr 4222/11 w Rybniku". Pokaż
2015-02-16 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania ws wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi - łącznika od ul. Harcerskiej do ul. Świerklańskiej wraz z budową chodnika na ul. Świerklańskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kowalczyka do Brzezin Miejskich". Pokaż
2015-02-09 Prowadzenie parkingu dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne Pokaż
2015-02-05 "Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym Etap I w km 8 + 152.92 - 8 + 488,42" Pokaż
2015-02-05 "Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Południowej do granic Miasta dla etapu VI-VII, Klasa drogi G w Rybniku" Pokaż
2015-02-03 Pismo w sprawie wypisu i wyrysu z MPZP Świerklan dla przedsięwzięcia wymagającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
2015-02-03 Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
2015-01-30 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania ws wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn." "Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ul. Sobieskiego i Powstańców Śląskich". Pokaż
2015-01-29 Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w 2015 roku Pokaż
2015-01-29 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania odszkodowawczego Pokaż
2015-01-28 pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu oraz na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia jezdni i chodnika ul. Sportowej w Rybniku do rzeki Nacyny Pokaż
2015-01-27 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwzięcia: Budowa budynku hali produkcyjno-magazynowej, zabudowa komory śrutowniczej i kabino-suszarki lakierniczej, ul. Rymera/ Wrębowa Sp. z o.o. Pokaż
2015-01-22 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Dębieńsko 1" Pokaż
2015-01-22 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Dębieńsko 1" Pokaż
2015-01-16 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Zakład zbierania, przetwarzania i magazynowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Rybniku przy ul. Jankowickiej 51" Pokaż
2015-01-16 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża "Dębieńsko 1" Pokaż
2015-01-13 Zawiadomienie o możliwości udostępnienia kanału technologicznego w związku z przebudową drogi - ul. Mikołowskiej na odcinku od mostu nad rzeką Rudą (wraz z tym mostem) do granicy Miasta Rybnika. Pokaż
2015-01-13 Zawiadomienie o możliwości udostępnienia kanału technologicznego w związku z przebudową drogi - ul. Kotucza na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego w Rybniku. Pokaż
2015-01-09 Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika Pokaż
2014-12-30 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.27.2014 Pokaż
2014-12-23 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar oznaczony symbolem MPZP 2 (Orzepowice) Pokaż
2014-12-18 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Budowa drogi śródmiejskiej na odcinku od zaprojektowanego "Węzła Śródmiejskiego" w ciągu Drogi Regionalnej Racibórz - Pszczyna do skrzyżowania z ul. Obwiednia Południowa Pokaż
2014-12-16 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki - ul.Rudzka V Etap Pokaż
2014-12-15 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja systemu zasilania palnika suszarki kruszywa oraz posadowienie dodatkowego silosu na pył węglowy w Wytwórni Mas Bitumicznych w Rybniku" Pokaż
2014-12-12 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ul. Zwycięstwa na odcinku od ogródków działkowych do skrzyżowania z ul. Tkoczów w Rybniku" Pokaż
2014-12-09 Deklaracja na podatek od nieruchomości za rok 2015 Pokaż
2014-12-08 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Dębieńsko 1 Pokaż
2014-12-02 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.2013 z dnia 20.11.2014 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej. Pokaż
2014-12-02 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna" Pokaż
2014-12-02 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna" Pokaż
2014-12-01 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Modernizacja istniejącej pompowni głównej w oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach wraz z przebudową koryta wlotowego za pompownią, zabudową na korycie wylotowym urządzenia do pomiaru ilości ścieków odprowadzanych oraz zabudową zastawek z napędami elektrycznymi przed budynkiem krat, regulujących dopływ ścieków do pompowni głównej Pokaż
2014-11-20 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Rybniku przy ul. Jankowickiej 51" Pokaż
2014-11-19 Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika na lata 2014-2020 i Prognozy oddzialywania na Środowisko Strategiii Pokaż
2014-11-13 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna" Pokaż
2014-11-12 Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie żłobka Pokaż
2014-11-06 Konsultacje społeczne dotyczące uruchomienia hotspotów na terenie Miasta Rybnika Pokaż
2014-10-31 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwzięcia: Budowa budynku hali produkcyjno-magazynowej, zabudowa komory śrutowniczej i kabino-suszarki lakierniczej, ul. Rymera/ Wrębowa Sp. z o.o. Do: "WRĘBOWA" Sp. z o.o. Pokaż
2014-10-27 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna" Pokaż
2014-10-27 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna" Pokaż
2014-10-16 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszary oznaczone symbolem MPZP 19 (tereny przy ul. Gliwickiej i Karłowicza, Gotartowickiej, Hutniczej) Pokaż
2014-10-16 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 16 (teren pomiędzy ul. Kotucza, Zebrzydowicką i Raciborską) Pokaż
2014-10-16 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 17 (teren przy ul. Gajowej, Zebrzydowickiej i Budowlanych) Pokaż
2014-10-15 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Dębieńsko 1" Pokaż
2014-10-03 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 11 (Stodoły) Pokaż
2014-09-30 Możliwości zgłaszania opinii na temat projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 rok. Ww. opinie należy zgłaszać do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rybnika drogą elektroniczną na adres: spoleczny@um.rybnik.pl do dnia 3 października 2014 r. Pokaż
2014-09-29 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój Pokaż
2014-09-24 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn. "Budowa regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna" Pokaż
2014-09-19 Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża "Dębieńsko 1". Pokaż
2014-09-15 Informacji o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa regionalnej drogi Racibórz - Pszczyna". Pokaż
2014-09-11 Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża "Dębieńsko 1". Pokaż
2014-09-10 Ogłoszenie o przeprowadzeniu czynności ustalenia granic działki ewidencyjnej nr 729/155. Pokaż
2014-09-08 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa rurociągów wody zasilających dół kopalni w wodę ppoż. dla KW S.A. Oddział KWK Chwałowice Pokaż
2014-09-04 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania ws wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi publicznej w Rybniku" (w okolicach marketów Castorama i Carrefour) Pokaż
2014-08-25 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Jastrzębia Zdrój OŚ-I.6341.33.2014 Pokaż
2014-08-25 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Jastrzębia Zdrój OŚ-I.6341.32.2014 Pokaż
2014-08-25 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Jastrzębia Zdrój OŚ-I.6341.31.2014 Pokaż
2014-08-25 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Jastrzębia Zdrój OŚ-I.6341.30.2014 Pokaż
2014-08-25 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2014-08-22 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 14 (Ochojec) Pokaż
2014-08-13 Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu "Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji" Pokaż
2014-08-12 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża "Dębieńsko 1" Pokaż
2014-07-25 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 15 (tereny przy ulicach: Kotucza i Gliwickiej, Ogródki i Piasta, Adamskiego, Górnośląskiej i Jabłoniowej, Sportowej, Dworek, Obwiedni Północnej oraz Czecha) Pokaż
2014-07-25 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 10 (Chwałęcice) Pokaż
2014-07-25 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 9 (Kamień) Pokaż
2014-07-25 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 8 (Wielopole) Pokaż
2014-07-25 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 7 (Rybnicka Kuźnia) Pokaż
2014-07-25 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 6 (Orzepowice-Skotnica) Pokaż
2014-07-25 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 4 (teren przy targowisku miejskim) Pokaż
2014-07-25 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów, w obszarze na wschód od ul. Wodzisławskiej do ul. Mikołowskiej (Uchwała nr 706/XLVI/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 maja 2014 r.) Pokaż
2014-07-22 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Przebudowa ul.Rudzkiej Pokaż
2014-07-03 Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach Pokaż
2014-07-01 Prowadzenie parkingu dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne Pokaż
2014-06-26 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Pokaż
2014-06-23 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Pokaż
2014-05-22 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
2014-05-20 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
2014-05-15 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie odwiertu zastępczego otworu studziennego P2/II i wykonanie urządzenia wodnego-studni głębinowej na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędu w Rybniku-Stodołach, gm.m. Rybnik. dz. ewid. 846/86" Pokaż
2014-05-12 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ulicy Zwycięstwa w Rybniku" Pokaż
2014-05-12 Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ulicy Zwycięstwa w Rybniku" Pokaż
2014-05-05 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna" Pokaż
2014-04-30 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Przebudowa ul.Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym. Etap I w km 8+152,92 - 8+488,42 wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego, klasa drogi G" Pokaż
2014-04-22 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego - decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ul.Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym dla etapu V w km 3+416 - 5+303" Pokaż
2014-04-18 Obwieszczenie Dyrektora RZGW Pokaż
2014-04-18 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch kotłów wodnych o mocy 10MW i jednego kotła wodnego o mocy 2 MW w Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku" Pokaż
2014-04-17 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ulicy Zwycięstwa w Rybniku" Pokaż
2014-03-27 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna" Pokaż
2014-03-25 Dostawa łączy internetowych dla Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Pokaż
2014-03-24 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi śródmiejskiej na odcinku od zaprojektowanego węzła śródmiejskiego, w ciągu drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna, do skrzyżowania z ul. Obwiednia Południowa" Pokaż
2014-03-24 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego" Pokaż
2014-03-21 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszary oznaczone symbolem MPZP 19 Pokaż
2014-03-19 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwziecia pn.: "Budowa drogi śródmiejskiej na odcinku od zaprojektowanego węzła śródmiejskiego, w ciągu drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna, do skrzyżowania z ul. Obwiednia Południowa" Pokaż
2014-03-19 Postanowienie o braku OOŚ dla przedsięwzięcia "Przebudowa ulicy Zwycięstwa w Rybniku" Pokaż
2014-03-17 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego" Pokaż
2014-03-17 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego" Pokaż
2014-03-14 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika Pokaż
2014-03-14 Ogłoszenie o podjęciu przez Radę Miasta Rybnika Uchwały nr 606/XL/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów Pokaż
2014-03-12 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pm.: "Budowa fundamentów pod zbiorniki stokażowe ciekłego powietrza (LAiR) i tlenu (LOX) wraz z uziemieniem na terenie Eloros Sp. z o.o. przy ul. Strefowej 22 w Rybniku, działka nr 269/10" Pokaż
2014-03-07 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie infrastruktury technicznej obsługi studni głębinowej zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Tęczowej, na działce nr 4939/194" Pokaż
2014-03-04 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna" Pokaż
2014-02-28 Wszczęcie postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn.:Przebudowa ulicy Zwycięstwa w Rybniku Pokaż
2014-02-28 Wystąpienie o opinię do RDOŚ- Przebudowa ulicy Zwycięstwa w Rybniku Pokaż
2014-02-28 Wystąpienie o opinię do PPIS- Przebudowa ulicy Zwycięstwa w Rybniku Pokaż
2014-02-24 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestyycji drogowej pn.: Budowa drogi łączącej ul. Polską z ul. Nowopszczyńską na parceli nr 1615/19 w Żorach" Pokaż
2014-02-19 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego" Pokaż
2014-02-13 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi śródmiejskiej na odcinku od zaprojektowanego węzła śródmiejskiego, w ciągu drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna, do skrzyżowania z ul. Obwiednia Południowa" Pokaż
2014-02-07 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego" Pokaż
2014-02-07 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa mostu w ciągu ul. Raciborskiej w Rybniku" Pokaż
2014-02-07 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa mostu w ciągu ul. Raciborskiej w Rybniku" Pokaż
2014-02-04 Prowadzenie parkingu dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. Pokaż
2014-02-03 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Rybniku przy ul. Jankowickiej" Pokaż
2014-01-24 Przeprowadzenie jednorazowej konserwacji i naprawy kserokopiarek Pokaż
2014-01-23 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi śródmiejskiej na odcinku od zaprojektowanego węzła śródmiejskiego, w ciągu drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna, do skrzyżowania z ul. Obwiednia Południowa" Pokaż
2014-01-22 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna" Pokaż
2014-01-17 Kwalifikacja Wojskowa w 2014 roku Pokaż
2014-01-15 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Mieszalnia nalewek metodą tradycyjną i wg tradycyjnych receptur oraz sprzedaż w formie bezpośredniej w Rybniku przy ul. Małej 28" Pokaż
2014-01-14 Postanowienie o braku OOŚ dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa mostu w ciągu ul. Raciborskiej w Rybniku" Pokaż
2014-01-14 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwziecia pn.: "Budowa mostu w ciągu ul. Raciborskiej w Rybniku" Pokaż
2014-01-13 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o ponownym wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi łączącej ul. Polską z ul. Nowopszczyńską w Żorach w części dotyczącej działki nr 1615/18" Pokaż
2013-12-04 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna" Pokaż
2013-12-04 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna" Pokaż
2013-11-29 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszary oznaczone symbolem MPZP 15. Pokaż
2013-11-25 Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie żłobka Pokaż
2013-11-18 Wystąpienie o opinię do PPIS- Budowa mostu w ciągu ul. Raciborskiej w Rybniku Pokaż
2013-11-18 Wystąpienie o opinię do RDOŚ- Budowa mostu w ciągu ul. Raciborskiej w Rybniku Pokaż
2013-11-18 Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa mostu w ciągu ul. Raciborskiej w Rybniku" Pokaż
2013-11-18 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwzięcia pn.: " Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Rybniku przy ul. Jankowickiej" Pokaż
2013-11-18 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ulicy Zebrzydowickiej na odcinku od ulicy Budowlanych, z wyłączeniem ronda, do granicy miasta Rybnika Pokaż
2013-11-14 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego" Pokaż
2013-11-08 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów, w obszarze na wschód od ulicy Wodzisławskiej do ulicy Mikołowskiej Pokaż
2013-11-08 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Rybnika" Pokaż
2013-10-30 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ul. Jastrzębskiej na odcinku od ul. Nowej do granic miasta" Pokaż
2013-10-21 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika- postępowanie z udziałem społeczeństwa- Stacja demontażu pojazdów w Rybniku przy ul. Jankowickiej Pokaż
2013-10-21 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.26.2012 z dnia 14 października 2013 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wojewody Śląskiego nr 18/2012 z dnia 12 września 2012 r. (znak sprawy: IFXIII.7820.26.2012) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ulicy Prostej w Rybniku" - droga wojewódzka. Pokaż
2013-10-14 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
2013-10-14 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.: "Instalacja do odzysku odpadów niebezpiecznych zlokalizowana w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej" Pokaż
2013-10-14 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie budowy drogi śródmiejskiej na odcinku od zaprojektowanego węzła śródmiejskiego w ciągu drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna do skrzyżowania z ul. Obwiednia Południowa Pokaż
2013-10-10 Przyjęty uchwałą Nr 556/XXXVIII/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 września 2013 r. Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika (POSPH) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko i podsumowaniem Pokaż
2013-10-08 Zawiadomienie o możliwości udostępnienia kanału technologicznego w związku z budową łącznika od ul. Harcerskiej do ul. Świerklańskiej w Rybniku. Pokaż
2013-10-04 Możliwości zgłaszania opinii na temat projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok. Ww. opinie należy zgłaszać do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rybnika drogą elektroniczną na adres: spoleczny@um.rybnik.pl do dnia 11 października 2013 r. Pokaż
2013-10-03 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przebudowy ulicy Zebrzydowickiej na odcinku od ulicy Budowlanych, z wyłączeniem ronda, do granicy miasta Rybnika Pokaż
2013-10-02 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym" Pokaż
2013-10-02 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym" Pokaż
2013-10-02 Decyzja środowiskowa- Budowa ciepłociągu w ramach rewitalizacji przestrzeni publicznej na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej, Bazyliką Mniejszą pw. Św. Antoniego Padewskiego i Rynkiem Pokaż
2013-10-02 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa ciepłociągu w ramach rewitalizacji przestrzeni publicznej na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej, Bazyliką Mniejszą pw. Św. Antoniego Padewskiego i Rynkiem" Pokaż
2013-09-20 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zwału nr 4 wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla KW S.A. Oddział Jankowice" Pokaż
2013-09-20 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ul. Jastrzębskiej na odcinku od ul. Nowej do granic Miasta Rybnika". Pokaż
2013-09-17 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie modernizacji rurociągu wody przemysłowej Paruszowiec Pokaż
2013-09-17 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 140 i 158 na odcinku Rybnik-Chałupki Pokaż
2013-09-09 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przebudowy ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic miasta wraz z obiektem mostowym Pokaż
2013-09-06 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w/s budowy ciepłociągu w ramach rewitalizacji przestrzeni publicznej na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej, Bazyliką Mniejszą pw. Św. Antoniego Padewskiego i Rynkiem Pokaż
2013-09-06 Postanowienie o braku OOŚ- Budowa ciepłociągu w ramach rewitalizacji przestrzeni publicznej na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej, Bazyliką Mniejszą pw. Św. Antoniego Padewskiego i Rynkiem Pokaż
2013-09-06 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym" Pokaż
2013-09-04 Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach w sprawie budowy drogi śródmiejskiej na odcinku od zaprojektowanego węzła śródmiejskiego, w ciągu drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna, do skrzyżowania z ul. Obwiednia Południowa Pokaż
2013-08-30 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa ciepłociągu w ramach rewitalizacji przestrzeni publicznej na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej, Bazyliką Mniejszą pw. Św. Antoniego Padewskiego i Rynkiem" Pokaż
2013-08-26 Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4201.2.2013.KC.1 z 19.08.2013 - "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego". Pokaż
2013-08-26 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika- postępowanie z udziałem społeczeństwa- Instalacja do odzysku odpadów niebezpiecznych w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej Pokaż
2013-08-23 Wystąpienie o opinię do RDOŚ- Budowa ciepłociągu w ramach rewitalizacji przestrzeni publicznej na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej, Bazyliką Mniejszą pw. Św. Antoniego Padewskiego i Rynkiem Pokaż
2013-08-23 Wystąpienie o opinię do PPIS- Budowa ciepłociągu w ramach rewitalizacji przestrzeni publicznej na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej, Bazyliką Mniejszą pw. Św. Antoniego Padewskiego i Rynkiem Pokaż
2013-08-23 Wszczęcie postępowania- Budowa ciepłociągu w ramach rewitalizacji przestrzeni publicznej na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej, Bazyliką Mniejszą pw. Św. Antoniego Padewskiego i Rynkiem Pokaż
2013-08-14 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów, obejmujących obszar fragmentów Śródmieścia przy ulicach Dworek i Wiejskiej oraz części dzielnicy Popielów – Radziejów przy ulicach Dygasińskiego, Trzech Krzyży i Niepodległości. Pokaż
2013-08-13 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydani decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS II) w EDF Polska S.A. – Oddział w Rybniku" Pokaż
2013-08-13 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa stacji paliw dla obsługi ruchu kołowego KWK Jankowice" Pokaż
2013-08-09 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja rurociągu wody przemysłowej Paruszowiec" Pokaż
2013-08-07 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Montaż (przeniesienie) kabiny lakierniczo-suszarniczej oraz odciągu stanowiskowego dla stanowiska spawalniczego w budynku produkcyjno-magazynowym z zapleczem biurowym w Rybniku przy ul. Golejowskiej Pokaż
2013-08-06 Informacja SKO w Katowicach w sprawie wydanej decyzji nr SKO-OŚ-428-2582/16265/12/AMN Pokaż
2013-08-01 Decyzja o umorzeniu postępowania- Przebudowa ulicy Zebrzydowickiej na odcinku od ulicy Budowlanych (z wyłączeniem ronda) do granic Miasta Rybnika Pokaż
2013-07-24 Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach wydana w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika". Pokaż
2013-07-19 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ul. Pod Lasem" Pokaż
2013-07-09 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przebudowy ulicy Zebrzydowickiej na odcinku od ulicy Budowlanych (z wyłączeniem ronda) do granic miasta Rybnika Pokaż
2013-07-09 Pismo do RDOŚ- tereny zamknięte- Przebudowa ulicy Zebrzydowickiejna odcinku od ulicy Budowlanych ( z wyłączeniem ronda) do granic miasta Rybnika Pokaż
2013-07-09 Pismo do PPIS- tereny zamknięte- Przebudowa ulicy Zebrzydowickiejna odcinku od ulicy Budowlanych ( z wyłączeniem ronda) do granic miasta Rybnika Pokaż
2013-07-09 Obwieszczenie Regionalnetgo Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie budowy drogi śródmiejskiej na odcinku od zaprojektowanego węzła śródmiejskiego, w ciągu drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna, do skrzyżowania z ul. Obwiednia Południowa Pokaż
2013-07-04 Opinia Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarmego wydana w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Programu ochrony środowiska przed hałasem" Pokaż
2013-07-01 Wystąpienie o opinię do PPIS- Przebudowa ulicy Zebrzydowickiej na odcinku od ulicy Budowlanych (z wyłączeniem ronda) do granicy miasta Rybnika Pokaż
2013-07-01 Wszczęcie postępowania- Przebudowa ulicy Zebrzydowickiej na odcinku od ulicy Budowlanych (z wyłączeniem ronda) do granicy miasta Rybnika Pokaż
2013-07-01 Wystąpienie o opinię do RDOŚ- Przebudowa ulicy Zebrzydowickiej na odcinku od ulicy Budowlanych (z wyłączeniem ronda) do granicy miasta Rybnika Pokaż
2013-06-19 Zawiadomienie o możliwości udostępnienia kanału technologicznego w związku z zamiarem budowy ul. Śródmiejskiej w Rybniku. Pokaż
2013-06-17 Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Programu ochrony środowiska przed hałasem" Pokaż
2013-06-17 Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Programu ochrony środowiska przed hałasem" Pokaż
2013-06-17 Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Programu ochrony środowiska przed hałasem" Pokaż
2013-06-17 Ponowne postępowanie z udziałem społeczeństwa - Przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym Pokaż
2013-06-11 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa ujęcia czwartorzędowych wód podziemnych za pomocą studni głębinowej „Judasz-II” zlokalizowanej w okolicy ogródków działkowych w Rybniku – Boguszowicach, ujmującej wody na potrzeby KW S.A. Oddział KWK Jankowice z siedzibą przy ul. Jastrzębskiej 12 w Rybniku" Pokaż
2013-06-10 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa ujęcia czwartorzędowych wód podziemnych za pomoca studni głębinowej Judasz II zlokalizowanej w okolicy ogródków działkowych w Rybniku-Boguszowicach ujmującej wody na potrzeby KW S.A. Oddział KWK Jankowice z siedzbą przy ul. Jastrzębskiej 12 w Rybnikui Pokaż
2013-06-05 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie budowy drogi śródmiejskiej na odcinku od zaprojektowanego węzła śródmiejskiego w ciągu drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna do skrzyżowania z ul. Obwiednia Południowa Pokaż
2013-05-29 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna" Pokaż
2013-05-24 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie podjęcia realizacji "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Rybnika" Pokaż
2013-05-15 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedsięwzięcia pn.: Budowa ujęcia czwartorzędowych wód podziemnych za pomocą studni głębinowej "Judasz-II" zlokalizowanej w okolicy ogródków działkowych w Rybniku-Boguszowicach ujmującej wody na potrzeby KW S.A. Oddział KWK Jankowice z siedzibą przy ul. Jastrzębskiej 12 w Rybniku" Pokaż
2013-05-15 Postanowienie o braku OOŚ dla przedsięwzięcia pn.:" Budowa ujęcia czwartorzędowych wód podziemnych za pomocą studni głębinowej „Judasz-II” zlokalizowanej w okolicy ogródków działkowych w Rybniku – Boguszowicach, ujmującej wody na potrzeby KW S.A. Oddział KWK Jankowice z siedzibą przy ul. Jastrzębskiej 12 w Rybniku" Pokaż
2013-05-09 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie budowy drogi śródmiejskiej na odcinku od zaprojektowanego węzła śródmiejskiego w ciągu drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna, do skrzyżowania z ul. Obwiednia Południowa Pokaż
2013-05-09 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie budowy drogi śródmiejskiej na odcinku od zaprojektowanego węzła śródmiejskiego w ciągu drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna, do skrzyżowania z ul. Obwiednia Południowa Pokaż
2013-05-08 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydani decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku produkcyjno-magazynowego (...) w Rybniku przy ul. Golejowskiej" Pokaż
2013-04-29 nowgo konkursu dla śląskich NGO Pokaż
2013-04-18 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym". Pokaż
2013-04-17 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku polegającego na przebudowie ul. Kotucza, Reymonta, Wodzisławskiej na odcinku od ronda Północno-Irlandzkiego do granic miasta opraz wiaduktu drogowego nad koleją na ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Podmiejską" Pokaż
2013-04-15 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi 3KDL (droga publiczna) łączącej Centrum handlowe Castorama i Carrefour w Rybniku przy ul. Obwiednia Północna" Pokaż
2013-04-10 Zawiadomienie o możliwości udostępnienia kanału technologicznego w związku z zamiarem przebudowy obiektu mostowego w ciągu ul. Raciborskiej w Rybniku Pokaż
2013-04-09 Wystąpienie o opinię do RDOŚ- Budowa ujęcia czwartorzędowych wód podziemnych za pomocą studni głębionowej Judasz-II zlokalizowanej w okolicy ogródków działkowych w Rybniku-Boguszowicach ujmującej wody na potrzeby KW S.A. Oddział KWK Jankowice z siedzibą przy ul. Jastrzębskiej 12 w Rybniku Pokaż
2013-04-09 Wystąpienie o opinię do PPIS- Budowa ujęcia czwartorzędowych wód podziemnych za pomocą studni głębionowej Judasz-II zlokalizowanej w okolicy ogródków działkowych w Rybniku-Boguszowicach ujmującej wody na potrzeby KW.S.A. Oddział KWK Jankowice z siedzibą przy ul. Jastrzębskiej 12 w Rybniku Pokaż
2013-04-09 Wszczęcie postępowania - Budowa ujęcia czwartorzędowych wód podziemnych za pomocą studni głębinowej Judasz-II zlokalizowanej w okolicy ogródków działkowych w Rybniku-Boguszowicach, ujmującej wody na potrzeby KW S.A. Oddział KKW Jankowice z siedzibą przy ul. Jastrzębskiej 12 w Rybniku Pokaż
2013-04-09 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna" Pokaż
2013-04-02 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Instalacja odazotowania (SCR) dla kotłów nr K5, K6, K7 i K8 w Elektrowni „Rybnik” S.A. Pokaż
2013-03-29 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego i dowodowego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych podłoża pod planowaną budowę drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna na odcinku Rybnik-Żory". Pokaż
2013-03-29 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna" Pokaż
2013-03-26 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Punkt zbierania odpadów w Rybniku przy ul. Rymera 23G" Pokaż
2013-03-22 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa węzła betoniarskiego wraz z zasobnikami na kruszywo oraz rozbudowa węzła o dodatkowy silos na cement w Rybniku przy ul. Konarskiego, na działce nr 403 i 2963/263" Pokaż
2013-03-13 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku, polegającego na przebudowie ul. Kotucza, Reymonta, Wodzisławskiej na odcinku od ronda Północno-Irlandzkiego do granic miasta oraz wiaduktu drogowego nad koleją na ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Podmiejską" Pokaż
2013-03-11 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku, polegającego na przebudowie ul. Kotucza, Reymonta , Wodzisławskiej na odcinku od ronda Północno-Irlandzkiego do granic miasta oraz wiaduktu drogowego nad koleją na ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Podmiejską" Pokaż
2013-03-06 Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno - inżynierskich i hydrogeologicznych podłoża pod planowaną budowę drogi regionalnej Racibórz - Pszczyna na odcinku Rybnik - Żory" Pokaż
2013-03-05 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie budowy regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna Pokaż
2013-03-04 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie budowy regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna Pokaż
2013-03-01 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ul. Świerklańskiej i Tkoczów na odcinku od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do zaprojektowanego łącznika Tkoczów-Małachowskiego." Pokaż
2013-02-28 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie ponownego udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym przebudowy ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym Pokaż
2013-02-26 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie parkingu samochodowego na obszarze dzielnicy Grabownia" Pokaż
2013-02-26 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie parkingu samochodowego na obszarze dzielnicy Grabownia" Pokaż
2013-02-25 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika wsprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa Nawy III Hali Głównej oraz budowa torów odstawczych na terenie Zakładu Naprawczego DB Schenker Rail Tabor S.A. w Rybniku" Pokaż
2013-02-21 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa salonu i serwisu samochodów w Rybniku przy ul. Gliwickiej Pokaż
2013-02-21 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi 3 KDL (droga publiczna) łączącej Centrum handlowe Castorama i Carrefour" w Rybniku przy ul. Obwiednia Północna. Pokaż
2013-02-21 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Świerklańskiej i Tkoczów: Aktualizacja zaprojektowanego łącznika Tkoczów-Małachowskiego (233m)" Pokaż
2013-02-13 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4210.3.2013.AD.4 z 1 lutego 2013 r. w sprawie przebiegu prowadzonego postępowania o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku, polegającego na przebudowie ul. Kotucza, Reymonta, Wodzisławskiej na odcinku od ronda Północno-Irlandzkiego do granic miasta oraz wiaduktu drogowego nad koleją na ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Podmiejską". Pokaż
2013-02-13 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4210.3.2013.AD z 31 stycznia 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku, polegającego na przebudowie ul. Kotucza, Reymonta, Wodzisławskiej na odcinku od ronda Północno-Irlandzkiego do granic miasta oraz wiaduktu drogowego nad koleją na ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Podmiejską". Pokaż
2013-01-31 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wykonania parkingu samochodowego na obszarze dzielnicy Grabownia Pokaż
2013-01-25 budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Rudzkiej i Obwiedni Północnej - zawiadomienie o możliwości udostępnienia kanału technologicznego Pokaż
2013-01-25 przebudowy ul. Raciborskiej - zawiadomienie o możliwości udostępnienia kanału technologicznego Pokaż
2013-01-25 przebudowy ul. Zwycięstwa - zawiadomienie o możliwości udostępnienia kanału technologicznego Pokaż
2013-01-24 przebudowy ul. Byłych Więźniów Politycznych - zawiadomienie o możliwości udostępnienia kanału technologicznego Pokaż
2013-01-21 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 10 stycznia 2013 roku o Kwalifikacji Wojskowej w 2013 roku na terenie Miasta Rybnika. Pokaż
2013-01-21 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie możliwości zgłaszania propozycji kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rybniku Pokaż
2013-01-21 Postanowienie o braku OOŚ- Wykonanie parkingu samochodowego na obszarze dzielnicy Grabownia Pokaż
2013-01-16 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2013-01-15 Wystąpienie do Parku Krajobrazowego o opinię w sprawie wykonania parkingu na obszarze dzielnicy Grabownia Pokaż
2013-01-15 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2013-01-14 Obwieszczenie Wojewody IFXIII.747.15.2012 Pokaż
2013-01-02 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2013-01-02 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Pokaż
2012-12-21 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów, obejmujących obszar fragmentów Śródmieścia przy ulicach Dworek i Wiejskiej oraz części dzielnicy Popielów – Radziejów przy ulicach Dygasińskiego, Trzech Krzyży i Niepodległości. Pokaż
2012-12-20 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ul. Laurowej i Imbirowej w Rybniku" Pokaż
2012-12-18 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ul. Świerklańskiej i Tkloczów: aktualizacja zaprojektowanego łącznika Tkoczów-Małachowskiego (233m)" Pokaż
2012-12-18 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ul. Świerklańskiej i Tkoczów na odcinku od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do zaprojektowanego łącznika Tkoczów-Małachowskiego" Pokaż
2012-12-17 Wystąpienie o uzgodnienie do RDOŚ- Przebudowa ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
2012-12-17 Wystąpienie o opinię do PPIS- Przebudowa ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
2012-12-17 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika- Przebudowa ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
2012-12-03 Wystąpienie o opinię do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w/s przebudowy ul. Rudzkiej w Rybniku Pokaż
2012-12-03 Wezwanie do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko- Przebudowa ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
2012-12-03 Postanowienie o podjęciu postępowania- Przebudowa ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
2012-11-29 Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie żłobka Pokaż
2012-11-23 Postanowienie o OOŚ- Przebudowa ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
2012-11-23 Postanowienie o zawieszeniu postępowania - Przebudowa ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
2012-11-22 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ulicy Laurowej i Imbirowej w Rybniku" Pokaż
2012-11-20 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie przebudowy ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym Pokaż
2012-11-19 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
2012-11-14 szkolenia dla ngo Pokaż
2012-11-09 Wszczęcie postępowania- Przebudowa ulicy Rudzkiej w Rybniku na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym Pokaż
2012-11-09 Wystąpienie o opinię do RDOŚ- Przebudowa ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
2012-11-09 Wystąpienie o opinię do PPIS- Przebudowa ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
2012-11-07 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
2012-10-29 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ul. Wielopolskiej w Rybniku na odcinku km 0-500 - 1+750" Pokaż
2012-10-26 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2012-10-25 Uchwała Nr 380/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania Pokaż
2012-10-08 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast Radlin-Rydułtowy-Rybnik" Pokaż
2012-09-28 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.26.2012 z dnia 25 września 2012 r. "Przebudowa ul. Prostej w Rybniku - droga wojewódzka". Pokaż
2012-09-18 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w/s Budowy regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna Pokaż
2012-09-13 Uchwała Nr 353/XXVI/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 września 2012 r. w sprawie podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborcze Pokaż
2012-09-06 szkolenia dla organizacji pozarzadowych na temat możliwości uzyskania wsparcia na realizację mikroprojektów Pokaż
2012-09-06 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn: "Przebudowa ul. Laurowej i Imbirowej w Rybniku" Pokaż
2012-09-06 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ul. Wielopolskiej w Rybniku na odcinku 0-500-1+750" Pokaż
2012-08-27 Postanowienie o podjęciu postępowania -Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym Pokaż
2012-07-24 przebudowy ul. Zebrzydowickiej - zawiadomienie o możliwości udostępnienia kanału technologicznego Pokaż
2012-07-23 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn: "Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast Radlin-Rydułtowy-Rybnik" Pokaż
2012-07-02 Program Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika Pokaż
2012-06-29 MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE Pokaż
2012-06-25 Możliwości zgłaszania opinii na temat projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2013 rok. Ww. opinie należy zgłaszać do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rybnika drogą elektroniczną na adres: spoleczny@um.rybnik.pl do dnia 30 lipca 2012 r. Pokaż
2012-06-21 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2012-06-18 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2012-06-18 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa Zespołu Autosalonów AUTO-GAZDA w Rybniku przy ul. Żorskiej Pokaż
2012-06-15 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów, obejmujących obszar fragmentów Śródmieścia przy ulicach Dworek i Wiejskiej oraz części dzielnicy Popielów – Radziejów przy ulicach Dygasińskiego, Trzech Krzyży i Niepodległości. Pokaż
2012-05-29 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2012-05-25 Postanowienie o braku OOŚ-Budowa zespołu autosalonów Auto-Gazda w Rybniku przy ul. Żorskiej Pokaż
2012-05-25 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2012-05-18 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2012-05-16 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2012-05-11 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi poprzez budowę chodnika od ul. Borki do ronda Storczyków w Rybniku" Pokaż
2012-05-02 Informacja o wydanej decyzji SKO-OŚ-428/184/1517/12/BMC Pokaż
2012-04-27 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar oznaczony symbolem MPZP 4 (tereny przy targowisku miejskim) Pokaż
2012-04-25 Wszczęcie postępowania- Zespół Autosalonów AUTO-GAZDA/ ul. Żorska Pokaż
2012-04-25 Wystąpienie o opinię do RDOŚ- Budowa Zespołów Autosalonów AUTO-GAZDA/ ul. Żorska Pokaż
2012-04-25 Wystąpienie o opinię do PPIS - Budowa Zespołów Autosalonów AUTO-GAZDA/ ul. Żorska Pokaż
2012-04-17 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci gazowej w Rybniku przy ul. Żołnierzy Września Pokaż
2012-04-03 Tłumacz języka migowego. Pokaż
2012-04-02 Wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika na przebudowę rowów Rd1, Rd3, Rd5, Rd6 wraz z przepustami pod ul. Wolną Pokaż
2012-03-29 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2012-03-27 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika Pokaż
2012-03-20 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws budowy sieci gazowej i przyłączy w Rybniku przy ul. Żołnierzy Września, Sobika i Chwałowickiej Pokaż
2012-03-14 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2012-03-12 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2012-03-12 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach- Przebudowa ulicy Świerklańskiej i Tkoczów na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żeromskiego do zaprojektowanego łącznika Tkoczów-Małachowskiego Pokaż
2012-03-12 SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Pokaż
2012-03-09 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania ws wydania pozwolenia na realizację inwesttycji drogowej pn. "Budowa chodnika na odcinku od ul. Borki do Ronda Storczyków w Rybniku". Pokaż
2012-03-08 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2012-03-02 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika- o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszary oznaczone symbolem MPZP 1. Pokaż
2012-03-02 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar oznaczony symbolem MPZP 2 (obręb Orzepowice). Pokaż
2012-02-23 Obwieszczenie w/s uchwalenia Programu ochrony powietrza dla stref gliwicko-mikołowskiej i częstochowsko-lublinieckiej województwa śląskiego Pokaż
2012-02-15 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2012-02-10 akcji Super Dziadkowie Pokaż
2012-02-09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na ul.Prostą Pokaż
2012-02-09 SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Pokaż
2012-02-02 pomocy i doradztwa dla organizacji pozarządowych Pokaż
2012-01-24 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2012-01-23 Postanowienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy Pokaż
2012-01-23 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2012-01-20 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2012-01-18 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Jankowice Pokaż
2012-01-11 przebudowy ul. Prostej - udostępnienia kanału technologicznego Pokaż
2012-01-03 Postanowienie o zawieszeniu postępowania- Przebudowa ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
2012-01-03 Postanowienie o OOŚ- Przebudowa ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
2012-01-03 wniosku o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochronę kultury Pokaż
2012-01-02 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2011-12-29 wniosku o nagrodę pienieżną/wyróżnienie za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego w 2011 roku Pokaż
2011-12-22 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszary oznaczone symbolem MPZP 1. Pokaż
2011-12-20 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ulicy Jastrzębskiej i Małachowskiego w Rybniku" Pokaż
2011-12-20 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Przebudowa ulicy Jastrzębskiej i Małachowskiego w Rybniku" Pokaż
2011-12-14 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ulicy Wielopolskiej w Rybniku" Pokaż
2011-12-13 SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INNYCH PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO Pokaż
2011-12-09 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w/s wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ulicy Świerklańskiej i Tkoczów na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żeromskiego do zaprojektowanego łącznika Tkoczów-Małachowskiego (odcinek 0+000 - 0+233 km) Pokaż
2011-12-06 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w/s wydanej decyzji środowiskowej dla "Przebudowy ulicy Prostej w Rybniku" Pokaż
2011-12-06 Decyzja środowiskowa- Przebudowa ulicy Prostej w Rybniku Pokaż
2011-12-06 Wystąpienie o opinię do RDOŚ w/s przebudowy ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
2011-12-06 Wszczęcie postępowania- Przebudowa ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
2011-12-06 Wystąpienie o opinię do PPIS w/s przebudowy ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
2011-11-30 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2011-11-29 Postanowienie o braku OOŚ- Przebudowa ulicy Jastrzębskiej i Małachowskiego w Rybniku Pokaż
2011-11-29 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w/s przebudowy ulicy Jastrzębskiej i Małachowskiego w Rybniku Pokaż
2011-11-29 WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIÓW SPORTOWEGO ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI W 2011 ROKU Pokaż
2011-11-17 Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa ul. Sportowej na odcinku od ul. Raciborskiej do ul. Racławickiej w Rybniku Pokaż
2011-11-16 Postanowienie o braku OOŚ- Przebudowa ulicy Prostej w Rybniku Pokaż
2011-11-16 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w/s przebudowy ulicy Prostej w Rybniku Pokaż
2011-11-07 Wszczęcie postępowania- Przebudowa ulicy Jastrzębskiej i Małachowskiego w Rybniku Pokaż
2011-11-07 Wystąpienie o opinię do PPIS- Przebudowa ulicy Jastrzębskiej i Małachowskiego w Rybniku Pokaż
2011-11-07 Wystąpienie o opinię do RDOŚ- Przebudowa ulicy Jastrzębskiej i Małachowskiego w Rybniku Pokaż
2011-11-03 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Rybnika – Kłokocin" Pokaż
2011-11-03 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Rybnika- Kłokocin" Pokaż
2011-10-26 Wystąpienie o opinię do PPIS- Przebudowa ulicy Prostej w Rybniku Pokaż
2011-10-26 Wszczęcie postępowania - Przebudowa ulicy Prostej w Rybniku Pokaż
2011-10-26 Wystąpienie o opinię do RDOŚ- Przebudowa ulicy Prostej w Rybniku Pokaż
2011-10-25 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w/s wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i modernizacja ulicy Teofila Bieli w Rybniku" Pokaż
2011-10-25 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i modernizacja ulicy Teofila Bieli w Rybniku" Pokaż
2011-10-17 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa istniejącego układu torowego w Elektrowni „Rybnik” S.A." Pokaż
2011-10-17 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Montaż zbiornika FuelMaster o pojemności 2 500 l, przenośnego urządzenia dozującego do oleju napędowego na terenie jednostki wykonawczej Zakładu-Sekcji Eksploatacji w Rybniku" Pokaż
2011-10-17 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa wiaduktu w km 2+894,76 drogi wojewódzkiej nr 935 na ulicy Żorskiej w Rybniku" Pokaż
2011-10-13 Możliwości zgłaszania opinii na temat projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2012 rok. Ww. opinie należy zgłaszać do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rybnika drogą elektroniczną na adres: spoleczny@um.rybnik.pl do dnia 20 października 2011 r. Pokaż
2011-10-10 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2011-10-04 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w/s przebudowy i modernizacji ulicy Teofila Bieli w Rybniku Pokaż
2011-10-03 Pokaż
2011-10-03 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2011-10-03 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2011-10-03 Wystąpienie do RDOŚ-Przebudowa ulicy Świerklańskiej i Tkoczów na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żeromskiego do zaprojektowanego łącznika Tkoczów-Małachowskiego Pokaż
2011-10-03 Wystąpienie do PPIS- Przebudowa ulicy Świerklańskiej i Tkoczów na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żeromskiego do zaprojektowanego łącznika Tkoczów-Małachowskiego Pokaż
2011-09-30 Postanowienie o braku OOŚ- Przebudowa i modernizacja ulicy Teofila Bieli w Rybniku Pokaż
2011-09-27 Opinia do Parku Krajobrazowego w/s przebudowy i modernizacji ul. Teofila Bieli w Rybniku Pokaż
2011-09-13 Wszczęcie postępowania- Przebudowa i modernizacja ulicy Teofila Bieli w Rybniku Pokaż
2011-09-13 Opinia do PPIS- Przebudowa i modernizacja ulicy Teofila Bieli w Rybniku Pokaż
2011-09-13 Opinia do RDOŚ- Przebudowa i modernizacja ulicy Teofila Bieli w Rybniku Pokaż
2011-09-05 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ulicy Pod Lasem w Rybniku" Pokaż
2011-09-05 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie infrastruktury technicznej obsługi studni głębinowej zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Tęczowej na działce nr 4939/194" Pokaż
2011-09-05 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ulicy Pod Lasem w Rybniku" Pokaż
2011-09-05 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa łącznika ulic Jankowickiej i Młyńskiej w Rybniku". Pokaż
2011-08-31 Postanowienie o podjęciu postępowania - Przebudowa ulicy Świerklańskiej i Tkoczów na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żeromskiego do zaprojektowanego łącznika Tkoczów-Małachowskiego Pokaż
2011-08-30 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa ul. Sportowej na odcinku od ul. Raciborskiej do ul. Racławickiej w Rybniku" Pokaż
2011-08-30 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w/s wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji do magazynowania i dystrybucji paliw płynnych w Rybniku przy ul. Gotartowickiej" Pokaż
2011-08-23 Informacja o powołanym składzie osobowym Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku Pokaż
2011-08-22 Postanowienie o braku OOŚ- Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Rybnika-Kłokocin Pokaż
2011-08-16 Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku, mieszczącego się przy ul. Hibnera 55 Pokaż
2011-08-16 nformacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2011-08-16 Informacja o wydaniu decyzji SKO-OŚ-428/638/5162/11/KC Pokaż
2011-08-04 Obwieszczenie w sprawie konsultacji do projektu Programu ochrony powietrza dla stref woj. śląskiego: gliwicko-mikołowskiej i częstochowsko-lublinieckiej Pokaż
2011-08-04 Obwieszczenie o konsultacjach do projektu Programu ochrony powietrza dla stref województwa sląskiego tj. strefy częstochowsko-lublinieckiej i gliwicko-mikołowskiej Pokaż
2011-08-03 Wszczęcie postepowania- Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Rybnika- Kłokocin Pokaż
2011-08-03 Wystąpienie o opinię do RDOŚ- Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Rybnika-Kłokocin Pokaż
2011-08-03 Wystąpienie o opinię do PPIS- Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Rybnika-Kłokocin Pokaż
2011-08-03 Postanowienie o braku OOŚ- Przebudowa ulicy Pod Lasem w Rybniku Pokaż
2011-07-21 Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach dotyczące przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża "Dębieńsko 1" Pokaż
2011-07-14 Ogłoszenia Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku (ukazało się w Dz. U. Woj. Śl. w dniu 14.07.2011 r.) Pokaż
2011-07-13 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika dotyczącą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ulicy Sportowej na odcinku od ul. Raciborskiej do ul. Racławickiej w Rybniku" Pokaż
2011-07-13 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ulicy Sportowej na odcinku od ul. Raciborskiej do ul. Racławickiej w Rybniku" Pokaż
2011-07-06 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali kartingowej z barem, parkingu, placu manewrowego i drogi dojazdowej, zbiornika wody p-poż. i zbiornika na ścieki" Pokaż
2011-06-29 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa łącznika ulic Jankowickiej i Młyńskiej w Rybniku". Pokaż
2011-06-28 Wystąpienie o opinię do PPIS - Przebudowa ul. Pod Lasem w Rybniku Pokaż
2011-06-28 Wszczęcie postępowania- Przebudowa ulicy Pod Lasem w Rybniku Pokaż
2011-06-28 Wystąpienie o opinię do RDOŚ- Przebudowa ul. Pod Lasem w Rybniku Pokaż
2011-06-24 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu mieszkańców Rybnika w 2011 roku Pokaż
2011-06-20 Postanowienie o braku OOŚ dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ulicy Sportowej na odcinku od ul. Raciborskiej do ul. Racławickiej w Rybniku" Pokaż
2011-06-20 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2011-06-16 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika dotyczące udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy instalacji do magazynowania i dystrybucji paliw płynnych zlokalizowanej przy ul. Gotartowickiej w Rybniku". Pokaż
2011-06-16 Sprostowanie omyłki w decyzji Pokaż
2011-06-16 wydania decyzji na realizację Przebudowy ul.Raciborskiej Pokaż
2011-06-15 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV wyprowadzania mocy z nowego bloku rzędu 900 MW w Elektrowni Rybnik S.A.(ERSA) do stacji elektroenergetycznej Wielopole (SE Wielopole) Pokaż
2011-06-14 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
2011-06-10 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 2264 zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Kadłubka 7" Pokaż
2011-06-03 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika o konkursie i zaproszenie do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu mieszkańców Rybnika Pokaż
2011-05-30 Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach Pokaż
2011-05-24 Obwieszczenie DK 78 ul.Wodzisławska Pokaż
2011-05-24 Wszczęcie postępowania- Przebudowa ul. Sportowej w Rybniku Pokaż
2011-05-24 Wystąpienie o opinię do RDOŚ- Przebudowa ul. Sportowej w Rybniku Pokaż
2011-05-24 Wystąpienie o opinię do PPIS- Przebudowa ul. Sportowej w Rybniku Pokaż
2011-05-20 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: "Budowa dróg w dzielnicy Orzepowice w Rybniku w związku z projektowaną zabudową wielorodzinną (tereny za OSP)" Pokaż
2011-05-20 Ogłoszenie o podjęciu przez Radę Miasta Rybnika uchwały nr 78/VII/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów. Pokaż
2011-05-17 Informacja Prezydenta Miasta w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji (Biomax-2) podawania biomasy do kotłów bloków 5-8 z pominięciem młynów węglowych w Elektrowni "Rybnik" S.A. Pokaż
2011-05-10 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dotyczące wydania decyzji na realizację inwestycji pn. Przebudowa ul.Raciborskiej Pokaż
2011-05-05 wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcie wyniku sportowego w 2010 roku Pokaż
2011-05-05 wniosek o przyznanie nagrody pienieżnej/wyróżnienia za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego w 2010 roku Pokaż
2011-04-26 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w/s zakończenia postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej Tanger nr 2257 zlokaliozwanej w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 18". Pokaż
2011-04-22 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w/s zakończenia postępowania dowodowego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr 2264 zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Kadłubka 37" Pokaż
2011-04-19 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn: Budowa dróg w dzielnicy Orzepowice w Rybniku w związku z projektowaną zabudową wielorodzinną. Pokaż
2011-04-14 Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.03.2011 r. o znaku Ek I-7624/00006/11 Pokaż
2011-04-12 Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach dotyczące przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża "Dębieńsko 1". Pokaż
2011-04-08 Przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 roku na terenie miasta Rybnika Pokaż
2011-04-07 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi łączącej ul. Polską z ul. Nowopszczyńską (odcinek ul. Zostawa - ul. Nowpszczyńska) w Zorach. Pokaż
2011-03-23 Zawieszenie postępowania- Przebudowa ulicy Świerklańskiej i Tkoczów na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żeromskiego do zaprojektowanego łącznika Tkoczów-Małachowskiego Pokaż
2011-03-23 Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ulicy Świerklańskiej i Tkoczów na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żeromskiego do zaprojektowanego łącznika Tkoczów-Małachowskiego" Pokaż
2011-03-04 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w/s wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Plus nr BT-22107 zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Brzezińskiej 8" Pokaż
2011-03-02 Wszczęcie postępowania- Przebudowa ulicy Świerklańskiej i Tkoczów Pokaż
2011-02-15 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego. Pokaż
2011-02-08 przebudowy ul.Pod Lasem - udostępnienia kanału technologicznego Pokaż
2011-02-08 przebudowy ul.Gliwickiej na odcinku od skrzyżowania z ul.Obwiednia Północna do skrzyżowania z ul.Janiego - udostępnienia kanału technologicznego Pokaż
2011-02-08 przebudowy ul. Rudzkiej - udostępnienia kanału technologicznego Pokaż
2011-02-08 budowy łącznika ulic Jankowicka - Młyńska - udostępnienia kanału technologicznego Pokaż
2011-02-08 rozbudowy ul.Narutowicza - udostępnienia kanału technologicznego Pokaż
2011-02-04 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w/s zakończenia postępowania dowodowego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Plus nr BT-22107 w Rybniku przy ul. Brzezińskiej 8" Pokaż
2011-02-02 decyzji na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa DK 78 - ulicy Wodzisławskiej Pokaż
2011-02-01 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2011-02-01 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2011-01-26 Obwieszczenie RDOŚ Pokaż
2011-01-10 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2010-12-21 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja technologii węzła wzbogacania klas drobnych w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK Jankowice w Rybniku Boguszowicach na działce nr 153/6" Pokaż
2010-12-17 Postanowienie o braku OOŚ- Budowa dróg w dzielnicy Orzepowice w Rybniku Pokaż
2010-12-17 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuńczo - wychowawczych dla 120 dzieci do lat 3 z terenu Miasta Rybnika w 2011 roku. Pokaż
2010-12-13 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2010-12-10 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika i zaproszenie do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci do lat 3 z terenu Miasta Rybnika w 2011 r. Pokaż
2010-12-10 Obwieszczenie Wojewody dotyczące Przebudowy DK 78 ul.Wodzisławskiej Pokaż
2010-12-07 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2010-11-24 Wszczęcie postępowania- Budowa dróg w dzielnicy Orzepowice Pokaż
2010-11-17 kanału technologicznego w związku z z zamiarem budowy dróg w dzielnicy Orzepowice Pokaż
2010-11-17 Unieważnienie pieczęci imiennej - AKW Pokaż
2010-11-09 kanału technologicznego w związku z zamiarem budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna Pokaż
2010-11-02 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2010-10-21 kanału technologicznego na ul.Bieli Pokaż
2010-10-20 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budynku zaplecza sanitarno-socjalnego ze świetlicą dla campingu nr 200 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Hotelowej w Rybniku Pokaż
2010-10-14 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Przebudowa mostu na rzece Nacyna na ul. Jankowickiej (droga gminna)". Pokaż
2010-10-14 kanału technologicznego przy ul.Sportowej Pokaż
2010-10-07 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w/s wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Zmiany sposobu użytkowania części budynku magazynowego na serwis obsługi samochodów w Rybniku przy ul. Wróblewskiego 2" Pokaż
2010-09-27 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2010-09-27 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn: "Budowa drogi łączącej ul. Polską z ul. Nowopszczyńską (odcinek ul. Zostawa - ul. Nowopszczyńska) w Żorach". Pokaż
2010-09-27 Oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: "Budowa fermy kur niosek w Rybniku przy ul. Buhla" Pokaż
2010-09-21 Wezwanie do uzupełnienia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej Tanger nr 2257 zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Grunwaldzkiej 18” Pokaż
2010-09-20 Wezwanie do uzupełnienia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr 2264, zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Kadłubka 37" Pokaż
2010-09-17 Wezwanie do uzupełnienia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr 2260 zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Brzezińskiej 8” Pokaż
2010-09-15 Wezwanie do uzupełnienia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLUS zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Brzezińskiej 8A" Pokaż
2010-08-24 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ul. Podmiejskiej (drogi powiatowej) w Rybniku łączącą drogę wojewódzką nr 920 (ul. Rudzka) z drogą krajową nr 78 (ul. Gliwicka)." Pokaż
2010-08-24 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ul. Niepodległości w Rybniku na odcinku 1,0 km do 2,0 km" Pokaż
2010-08-20 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego - przebudowa skrzyżowania ulic Podmiejska-Gliwicka w Rybniku na rondo Pokaż
2010-08-20 Ogłoszenie o podjęciu przez Radę Miasta Rybnika uchwały nr 729/LI/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rybnika dla określonych terenów (dla terenu po południowej stronie nowej drogi łączącej ulice Gliwicką i Rudzką). Pokaż
2010-08-11 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej w Rybniku, przy ul. Wierzbowej. Pokaż
2010-08-06 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa mostu na rzece Nacyna na ul. Jankowickiej". Pokaż
2010-08-04 Informacja o pozwoleniu wodnoprawnym dla Prezydenta Miasta Jastrzębia Zdrój Pokaż
2010-08-02 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na rezalizację inwestycji drogowej pn. :Przebudowa ul. Reymonta na odcinku od ronda Wodzisławskiego do ul. Jankowickiej z wyłączeniem obiektu mostowego" Pokaż
2010-07-23 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego - Rozbudowa ulicy Raciborskiej w ciągu DW 935 na odcinkach: Odcinek I - km 0+600-1+037; Odcinek II - km 2+680-4+340 Pokaż
2010-07-19 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój Pokaż
2010-07-14 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w/s raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Błękitnej-Małachowskiego" Pokaż
2010-07-07 Unieważnienie pieczęci - IMI Pokaż
2010-07-07 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Warsztatu mechaniki pojazdowej z ręczną myjnią samochodową w Rybniku przy ul. Orzepowickiej 9" Pokaż
2010-07-05 Nabór partnera do Projektu - RCEZ Pokaż
2010-06-24 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w Rybniku przy ul. Ujejskiego. Pokaż
2010-06-23 Obwieszczenie prezydenta miasta Rybnika o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na srodowisko dla inwestycji: "Budowa serwisu samochodów ciężarowych i dostawczych, parkingów, zbiorników i elementów reklamowych, śmietnika" w Rybniku przy ul. Raciborskiej Pokaż
2010-06-21 WYDŁUZENIE OKRESU NABORU PARTNERA DO PROJEKTU Pokaż
2010-06-18 ANKIETA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Pokaż
2010-06-16 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
2010-06-14 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę sieci ciepłowniczej (magistrali) na terenie Miasta Rybnika. Pokaż
2010-06-09 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej z przyłaczami przy ul. Różańskiego, Wspólnej, Webera i Astrów w Rybniku Pokaż
2010-06-08 Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej na odbudowę koryta cieku Nacyna Pokaż
2010-06-07 RCEZ Pokaż
2010-06-04 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego - przebudowa skrzyżowania ulic Podmiejska-Gliwicka w Rybniku na rondo Pokaż
2010-06-04 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego - rozbudowa ulicy Raciborskiej w ciągu WD 935 na odcinkach: Odcinek I - km 0+600-1+037; Odcinek II - km 2+680-4+340 Pokaż
2010-06-02 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę pn "rozbiórka, budowa i przebudowa infrastruktury energetycznej SN i NN w Rybniku, przy ul. Parkowej, Wyglendy, Sobika, Chełmońskiego". Pokaż
2010-05-28 PRZYZNANIE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE W 2009 ROKU Pokaż
2010-05-28 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej w Rybniku przy ul. Poligonowej". Pokaż
2010-05-27 Obwieszczenie Prezydenta Miasta w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania dla inwestcyji pn. „Przebudowa istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT-22105 Rybnik West polegającej na wymianie anten nadawczo-odbiorczych zlokalizowanej na dachu XI – kondygnacyjnego budynku mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 26 w Rybniku” Pokaż
2010-05-26 Wezwanie do uzupełnienia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr 2260 zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Brzezińskiej 8” Pokaż
2010-05-24 PRZYZNANIE NAGRÓD W DZIEDZINIE KULTURY W 2010 ROKU Pokaż
2010-05-19 Ogłoszenie Starosty Rybnickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę odcinka istniejącej napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Huta Silesia-KWK Jankowice na działkach przy ul. Boguszowickiej i Brzozowej w obrębie Jankowice i Boguszowice. Pokaż
2010-05-18 Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Montaż stacji bazowej telefonii komórkowej Nr RYB 1007B w Rybniku, przy ul. Wyzwolenia 8" Pokaż
2010-05-17 Informacja o wydanym pozwoleniu wodnoprawnym Pokaż
2010-05-07 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę sieci ciepłowniczej (magistrali) na terenie Miasta Rybnika. Pokaż
2010-05-06 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa wytwórni mas bitumicznych przy ul. Poligonowej w Rybniku" Pokaż
2010-05-05 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o zawarciu umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu terapii uzależnienia oraz współuzależnienia od alkoholu mieszkańców Rybnika Pokaż
2010-05-04 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej w Rybniku przy ul. Żorskiej Pokaż
2010-04-28 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
2010-04-28 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
2010-04-21 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Pokaż
2010-04-20 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn: Przebudowa ul. Podmiejskiej (droga powiatowa) w Rybniku łączącej drogę wojewódzką nr 920 (ul. Rudzka) z drogą krajową nr 78 (ul. Gliwicka). Pokaż
2010-04-20 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa ul. Reymonta na odcinku od ronda Wodzisławskiego do ul. Jankowickiej z wyłączeniem obiektu mostowego. Pokaż
2010-04-13 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę miejskiej sieci szerokopasmowej w Rybniku - "Centrum" Pokaż
2010-04-13 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w Rybniku przy ul. Żorskiej Pokaż
2010-04-12 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę miejskiej sieci szerokopasmowej w Rybniku - "Nitka Wodzisławska" Pokaż
2010-04-12 Informacja w/s raportu o oddziaływaniu na środowisko dla "Budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Błękitnej - Małachowskiego w Rybniku" Pokaż
2010-04-06 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa i przebudowa układu torowego bocznicy kolejowej w Elektrowni Rybnik S.A." Pokaż
2010-03-24 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu mieszkańców Rybnika Pokaż
2010-03-19 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "Przebudowa części budynku magazynu centralnego na pomieszczenia warsztatowe zaplecza transportowego oraz warsztatu serwisu ogumienia i garażu nr 1 na wózkownię i akumulatorownię" na terenie Elektrowni "Rybnik" S.A. Pokaż
2010-03-17 Ogłoszenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę miejskiej sieci szerokopasmowej w Rybniku - "Nitka Gliwicka" Pokaż
2010-03-11 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego - budowa Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna na terenie Żor Pokaż
2010-03-01 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika o konkursie i zaproszenie do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu mieszkańców Rybnika Pokaż
2010-03-01 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę miejskiej sieci szerokopasmowej w Rybniku - Centrum Pokaż
2010-03-01 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę miejskiej sieci szerokopasmowej w Rybniku - Nitka Chwałowicka Pokaż
2010-02-25 Decyzja Wojewody Śląskiego nr 1/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r. - przebudowa ul. Żorskiej Pokaż
2010-02-15 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydania decyzji o środowiska dla przedsięwzięcia pn. Zabudowa zbiornika wodoru" na terenie Elektrowni Rybnik S.A. w Rybniku, przy ul. Podmiejskiej Pokaż
2010-02-02 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę miejskiej sieci szerokopasmowej - Nitka Gliwicka Pokaż
2010-02-02 Informacja o przyznanych stypendiach sportowych na 2010 rok Pokaż
2010-01-25 przeprowadzenie na terenie miasta Rybnika kwalifikacji wojskowej Pokaż
2010-01-15 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa nowego bloku energetycznego o mocy ok. 900 MWe" Pokaż
2010-01-14 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy budynku magazynu na pomieszczenia warsztatowe zaplecza transportowego oraz warsztatu serwisu ogumienia i garażu na wózkownię i akumulatorownię. Pokaż
2010-01-14 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Pokaż
2010-01-14 Postanowienie Prezydenta Miasta Żory Pokaż
2010-01-13 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla -"Przebudowy ulicy Reymonta na odcinku od ronda Wodzisławskiego do ulicy Jankowickiej w Rybniku" Pokaż
2010-01-13 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2010-01-12 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Przebudowy i modernizacji ulicy Żołędziowej i Budowlanych w Rybniku" Pokaż
2010-01-12 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2010-01-06 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Budowa samochodowej myjni bezdotykowej ze zbiornikiem podziemnym na olej opałowy na terenie stacji paliw przy ul.Raciborskiej Pokaż
2010-01-05 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: "Przebudowa skrzyżowania ulic Willowej, Szewczyka i Bieli w Rybniku na rondo" Pokaż
2010-01-05 wniosku o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Pokaż
2009-12-23 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa i przebudowa układu torowego bocznicy kolejowej w Elektrowni Rybnik S.A" Pokaż
2009-12-22 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ulicy Niepodległości w Rybniku na odcinku w km 0+00 do 1,0" Pokaż
2009-12-22 Pismo o zebranym materiale dowodowym dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ulicy Reymonta na odcinku od ronda Wodzisławskiego do ulicy Jankowickiejw Rybniku" Pokaż
2009-12-22 Pismo o zebranym materiale dowodowym dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i modernizacja ulicy Żołędziowej i Budowlanych w Rybniku" Pokaż
2009-12-22 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przebudowy ulic Żołędziowej/Budowlanych w Rybniku Pokaż
2009-12-16 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przebudowy ul. Reymonta Pokaż
2009-12-16 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zabudowa zbiornika wodoru" na terenie Elektrowni Rybnik w Rybniku, przy ul. Podmiejskiej. Pokaż
2009-12-15 Obwieszczenie Wójta gminy Świerklany Pokaż
2009-12-15 Sprzedaż majątku. Pokaż
2009-12-08 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę obwodnicy Pokaż
2009-11-27 Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Pokaż
2009-11-25 Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Pokaż
2009-11-24 Obwieszczenie - budowa drogi między ul.Rycerską i Poligonową Pokaż
2009-11-16 Obwieszczenie wójta gminy Świerklany Pokaż
2009-11-16 pozwolenie na budowę sieci wodociągowej przy ul. Reymonta Pokaż
2009-11-16 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury - budowa RDRP w Żorach Pokaż
2009-11-10 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę obwodnicy Pokaż
2009-11-10 Rozbudowa ul. Niepodległości -wszczęcie postępowania Pokaż
2009-11-09 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2009-10-27 Ogłoszenie o budowie drogi-łącznika ul.Poligonowa i Rycerska Pokaż
2009-10-23 pozwolenie na budowę - sieć wodociągowa ul.Reymonta Pokaż
2009-10-21 Pozwolenie na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia-EtapI Pokaż
2009-10-21 Pismo do PPIS w/s ul. Budowlanych i Żołędziowej Pokaż
2009-10-21 Wszczęcie postępowania- ul. Żołędziowa i Budowlanych Pokaż
2009-10-20 Ogłoszenie Pokaż
2009-10-20 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2009-10-19 Konsultacje społeczne w sprawie Programu Rewitalizacji Pokaż
2009-10-19 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Pokaż
2009-10-19 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Pokaż
2009-10-19 ogłoszenie Prezydenta Miasta Pokaż
2009-10-19 obwieszczenie Prezydenta Miasta Pokaż
2009-10-19 obwieszczenie Prezydenta Miasta Pokaż
2009-10-15 Ogłoszenie Wójta Gminy Świerklany Pokaż
2009-10-13 Ogłoszenie o budowie ronda-ul. Willowa,Szewczyka,Bieli Pokaż
2009-10-08 Informacja Prezydenta Miasta Pokaż
2009-10-08 Informacja Prezydenta Miasta Pokaż
2009-10-06 Pismo do PPIS w/s przebudowy ul. Reymonta Pokaż
2009-10-06 Wszczęcie postępowania dla przebudowy ul. Reymonta Pokaż
2009-10-05 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Gotartowicach Pokaż
2009-09-29 Decyzja środowiskowa- wytrawianie stali BGH Pokaż
2009-09-25 Konsultacje społeczne w sprawie Programu Rewitalizacji Pokaż
2009-09-14 Obwieszczenie Wójta Gminy Świerklany Pokaż
2009-09-14 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2009-09-14 Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie modernizacji EGB Pokaż
2009-09-10 Ogłoszenie - budowa obwodnicy północnej Pokaż
2009-09-09 powolenie na budowę - linii energetycznych ul. Rymera Pokaż
2009-09-09 Postanowienie dot. sprostowania decyzji-przebudowa Żorskiej Pokaż
2009-09-08 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego - przebudowa ul. Żorskiej Pokaż
2009-09-07 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Pokaż
2009-09-02 APEL DO MIESZKAŃCÓW RYBNIKA Pokaż
2009-08-26 Rozbudowa infrastruktury drogowej w dzielnicy Kłokocin Pokaż
2009-08-20 Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu "projektu założeń..." Pokaż
2009-08-19 wszczęcie postępowania - budowa linii kablowych ul. Rymera Pokaż
2009-08-18 Obwieszczenie PM -BGH Polska Pokaż
2009-08-12 pozwolenie na budowę sieci wodociągowej przy ul. Kupieckiej Pokaż
2009-08-12 Wybór partnera do projektu POKL 9.3 Pokaż
2009-08-05 Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia na budowę linii kablowej Pokaż
2009-07-24 wszczęcie postępowania - sieć wodociągowa ul. Kupiecka Pokaż
2009-07-21 Ogłoszenie/pozwolenie na budowę lini kablowej/Wrębowa Pokaż
2009-07-20 Obwieszczenie Wojewody - decyzja - droga Pszczyna – Racibórz Pokaż
2009-07-08 obwieszczenie - wyłożenie projektu planu Orzepowice Pokaż
2009-07-08 obwieszczenie- wyłożenie projektu planu Elektrownia Rybnik Pokaż
2009-07-08 obwieszczenie - wyłożenie projektu planu ul. Podmiejska Pokaż
2009-07-08 obwieszczenie- wyłożenie projektu planu Śródmieścia Pokaż
2009-07-07 Projekt "Programu współpracy z org. pozarząd. … na 2010 rok" Pokaż
2009-07-06 BEZPŁATNA NAUKA dla dorosłych w RCEZ Pokaż
2009-07-03 Obwieszczenie Prezydenta Miasta-przebudowa ulicy Żorskiej Pokaż
2009-07-03 OBWIESZCZENIE- budowa drogi przez Ryfamę Pokaż
2009-07-02 obwieszczenie-zmiana miejscowych planów Pokaż
2009-06-23 Zawiadomienie - Prezydent Miasta Żory Pokaż
2009-06-23 Zawiadomienie - Prezydent Miasta Żory Pokaż
2009-06-23 Zawiadomienie - Starosta Rybnicki Pokaż
2009-06-19 Decyzja środowiskowa-Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Rybniku Pokaż
2009-06-09 Zawiadomienie z art. 10 - przebudowa ulicy Żorskiej Pokaż
2009-06-09 Postanowienie o braku raportu- przebudowa ulicy Żorskiej Pokaż
2009-06-05 INFORMACJA O PRZYZNANIU NAGRÓD W DZIEDZINIE KULTURY W 2009 R Pokaż
2009-06-05 Decyzja umarzająca-przebudowa ulicy Wodzisławskiej Pokaż
2009-06-02 zawiadomienie o decyzji - wodociąg ul. Zamojskiego/Żwirowa Pokaż
2009-06-01 Ogłoszenie - wodociąg -ul.Zamenhofa -Przyjemna -Mościckiego Pokaż
2009-05-29 Przyznanie nagród sportowcom za wysokie wyniki w 2008 r. Pokaż
2009-05-29 Ogłoszenie -budowa drogi przez Ryfamę (Kościuszki-Sybiraków) Pokaż
2009-05-26 ogłoszenie o przetargu- Wrębowa Sp. zo.o. Pokaż
2009-05-26 Decyzja umarzająca- DK 78 Pokaż
2009-05-20 obwieszczenie o zmianie miejscowych planów zagospodarowania Pokaż
2009-05-20 obwieszczenie o prognozie oddziaływania na środowisko Pokaż
2009-05-20 Informacja o zebranym materiale dowodowym-ul. Podmiejska Pokaż
2009-05-14 Zakończenie postępowania -przebudowa ulicy Wodzisławskiej Pokaż
2009-05-12 zawiadomienie o decyzji/linia kablowa/ul. Armii Ludowej Pokaż
2009-05-08 Informacja PM - raport dla węzła betoniarskiego Budo-Zbyt Pokaż
2009-05-08 Obwieszczenie Wojewody - decyzja - droga Pszczyna - Racibórz Pokaż
2009-05-08 wszczęcie BIP/wodoc/PWiK/Zamojskiego/Żwirowa Pokaż
2009-05-05 Wszczęcie postępowania - przebudowa ulicy Żorskiej Pokaż
2009-05-05 Uzgodnienie z Sanepidem- przebudowa ulicy Żorskiej Pokaż
2009-05-04 Informacja o zebranym materiale dowodowym- DK 78 Pokaż
2009-04-29 ogłoszenie o konkursie na metodyków Pokaż
2009-04-22 Decyzja środowiskowa- Przebudowa ulicy Niepodległości Pokaż
2009-04-20 wszczęcie postępowania przebudowa linii kabl. ul. A.Ludowej Pokaż
2009-04-20 Pismo do PPIS- Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Rybniku Pokaż
2009-04-20 Informacja PM- raport w/s przebudowy ul. Podmiejskiej Pokaż
2009-04-20 Ogłoszenie o pozwoleniu na budowę wodociągu ul. Pod Wałem Pokaż
2009-04-17 Obwieszczenie i Decyzja Prezydenta Miasta Żory Pokaż
2009-04-15 Wszczęcie postępowania-Przebudowa DK 78 w Rybniku Pokaż
2009-04-15 Pismo do PPIS- Przebudowa DK 78 w Rybniku Pokaż
2009-04-14 obwieszczenie/zmiana miejscowych planów Pokaż
2009-04-02 wszczęcie postępowania PWiK sieć wodociągowa ul. Pod Wałem Pokaż
2009-04-01 Wszczęcie postępowania-przebudowa ul. Wodzisławskiej Pokaż
2009-04-01 Uzgodnienie z Sanepidem- przebudowa ulicy Wodzisławskiej Pokaż
2009-03-30 Pismo o zebranym materiale dowodowym ul.Niepodległości Pokaż
2009-03-25 Pismo do PPIS w/s ponownego uzgodnienia ul. Niepodległości Pokaż
2009-03-23 Plan szkoleń na 2009 r. realizow.przez PUP Pokaż
2009-03-18 ogłoszenie o konkursach 2009 Pokaż
2009-03-17 obwieszczenie Wojewody Śląskiego Pokaż
2009-03-13 Ryfama - obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory Pokaż
2009-03-12 Obwieszczenie Wojewody Pokaż
2009-03-12 informacja o przyznanych stypendiach sportowych na 2009 rok Pokaż
2009-03-05 Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa Domu Kultury Pokaż
2009-03-05 Decyzja środowiskowa-przebudowa Domu Kultury, Niedobczyce Pokaż
2009-03-03 obwieszczenie-prognoza oddziaływania na środowisko Pokaż
2009-03-03 obwieszczenie- prognoza oddziaływania na środowisko Pokaż
2009-03-03 obwieszczenie- prognoza oddziaływania na środowisko Pokaż
2009-03-03 obwieszczenie-prognoza oddziaływania na środowisko Pokaż
2009-03-02 Pismo o uzupełnienie raportu- II etap Obwodnicy Północnej Pokaż
2009-02-18 Decyzja umarzająca-Miejska sieć szerokopasmowa Maroko-Nowiny Pokaż
2009-01-26 Zawiadomienie - Miejska sieć szerokopasmowa Maroko-Nowiny Pokaż
2009-01-23 Ogłoszenie o wydaniu pozwolenia dla PEC - ul. Maksymiliana Pokaż
2009-01-22 OGŁOSZENIE-pozwolenie na ciepłociąg ul. Podmiejska Pokaż
2009-01-22 Pozwolenie na budowę ciepłociągu w ul. Rybackiej i Lipowej Pokaż
2009-01-15 Druk wniosku - nagroda indywidualna lub zespołowa w kulturze Pokaż
2009-01-09 Postanowienie n/t przebudowy ul. Podmiejskiej Pokaż
2009-01-07 Wszczęcie-budowa ciepłociągu ul. Podmiejska/Mglista Pokaż
2009-01-07 Wszczęcie-sieć ciepłownicza i teletchn.- ul. Rybacka/Lipowa Pokaż
2009-01-07 Uzgodnienie-Miejska sieć szerokopasmowa, Maroko-Nowiny Pokaż
2009-01-06 Wszczęcie postęp.- Miejska sieć szerokopasmowa Maroko-Nowiny Pokaż
2009-01-05 Pismo do PPIS w/s przebudowy ulicy Niepodległości Pokaż
2009-01-05 Informacja PM- Utex, ul. Podmiejska Pokaż
2008-12-19 Ogłoszenie o pozwoleniu na budowę kanalizacji-ul. Nadbrzeżna Pokaż
2008-12-18 Pozwolenie na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej Pokaż
2008-12-16 Pismo do PPIS- Przebudowa ul. Podmiejskiej w Rybniku Pokaż
2008-12-15 Postanowienie o braku raportu-Przebudowa ul. Niepodległości Pokaż
2008-12-15 Pismo o uzup.raportu zgodnie z decyzją SKO-II etap Obwodnicy Pokaż
2008-12-10 Pozwolenie na budowę ciepłociągu wraz z przyłączami Pokaż
2008-12-05 Wszczęcie postępowania - budowa kanalizacji - ul. Nadbrzeżna Pokaż
2008-12-01 Informacja Prezydenta Miasta-raport dla zbiornika ON (MARAT) Pokaż
2008-11-28 Decyzja umarzająca- Przebudowa ulicy Podmiejskiej Pokaż
2008-11-28 Postanowienie o braku raportu - Dom Kultury w Niedobczycach Pokaż
2008-11-25 Informacja Prezydenta Miasta o wniosku firmy SEGO Pokaż
2008-11-17 Informacja PM n/t salonu samochodowego przy ul.Siwca Pokaż
2008-11-12 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na przebudowę skrzyżowania Pokaż
2008-11-12 Decyzja środowiskowa na przebudowę skrzyżowania na rondo Pokaż
2008-11-10 Decyzja o przeniesieniu pozwolenia wodnoprawnego na PWiK Pokaż
2008-11-06 Wszczęcie postępowania - remont szkoły, ul. Świerklańska Pokaż
2008-11-06 Pozwolenie na budowę ciepłociągu Pokaż
2008-11-06 Pismo do PPIS - Przebudowa ul. Podmiejskiej w Rybniku Pokaż
2008-10-31 Pozwolenie na budowę wodociągu w ul. Gliwickiej Pokaż
2008-10-29 Przekazanie aneksu do Sanepidu - Przebudowa DK Niedobczyce Pokaż
2008-10-23 Budowa Ciepłociągu ul. Młyńska,Hallera,Targowa,Pl.Kopernika Pokaż
2008-10-23 obwieszczenie-zmiana planu miejscowego-teren przy Elektrowni Pokaż
2008-10-23 obwieszczenie- zmiana planu miejscowego- Orzepowice Pokaż
2008-10-23 obwieszczenie- zmiana planu miejscowego- ul.Podmiejska Pokaż
2008-10-23 obwieszczenie- zmiana planu miejscowego- śródmieście Pokaż
2008-10-23 Informacja PM- Budowa hali produkcyjnej ARTECH Pokaż
2008-10-20 Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie modernizacji EGB Pokaż
2008-10-20 Informacja o zakończeniu postępow. w sprawie ronda -ul.Bieli Pokaż
2008-10-15 Decyzja środowiskowa- przebudowa ulicy Zebrzydowickiej Pokaż
2008-10-13 Wszczęcie - Ciepłociąg, ul.Młyńska,Hallera,Targowa,Kopernika Pokaż
2008-10-08 Uzgodnienie z sanepidem - Przeb. Domu Kultury, Niedobczyce Pokaż
2008-10-03 Pismo n/t zebranego materiału dowodowego-ul. Zebrzydowicka Pokaż
2008-10-02 Zawiadomienie przed inwestycją - Dom Kultury Niedobczyce Pokaż
2008-10-01 Ogłoszenie do BIP Pokaż
2008-09-22 Obwieszczenie Pokaż
2008-09-17 opinia sanepidu do decyzji-rondo Pokaż
2008-09-12 projekt Programu współpracy Miasta z organizacjami na 2009 Pokaż
2008-09-12 Informacja Prezydenta Miasta dotycząca budowy stacji Shell Pokaż
2008-09-10 Umorzenie postępowania dla Bazyliki-decyzja Pokaż
2008-09-04 Informacja Prezydenta Miasta o modernizacji EC Chwałowice Pokaż
2008-08-26 Postanowienie o braku raportu-rondo,Willowa,Szewczyka Pokaż
2008-08-20 Badania mammograficzne dla mieszkanek Rybnika Pokaż
2008-08-18 Pismo do PPIS w Rybniku o uzg. przebudowy ul.Zebrzydowickiej Pokaż
2008-08-14 Opinia sanepidu o obowiązku sporządzeniu raportu-Willowa Pokaż
2008-08-07 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2008-08-04 Postanowienie o braku raportu-przebudowa Zebrzydowickiej Pokaż
2008-07-30 Ogłoszenie o wydanym pozwoleniu na bud. wodociąg, ul. Długa Pokaż
2008-07-29 Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie modernizacji EGB Pokaż
2008-07-23 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2008-07-17 Wszczęcie postępowania-przebudowa ul.Willowej, Szewczyka Pokaż
2008-07-09 Do Sanepidu I - przebudowa ul. Zebrzydowickiej Pokaż
2008-07-09 obwieszczenie:decyzja środowiskowa-przyłącze dla KSSE (ERSA) Pokaż
2008-07-03 obwieszczenie:decyzja-sieć cieplna ul.Młyńska,Hallera,... Pokaż
2008-06-30 Zebranie materiału dowodowego-III etap Obwodnicy Północnej Pokaż
2008-06-24 Informacja prezydenta Miasta- rozbudowa salonu Hyundai Pokaż
2008-06-16 zakończenie postępowania-sieć cieplna (Młyńska,Hallera,..) Pokaż
2008-06-16 zakończenie postępow-dec środowiskowa-przyłącze Elektrownia Pokaż
2008-06-10 Informacja Prezydenta Miasta Pokaż
2008-06-09 Kontrola WIOŚ w zakresie pomiarów pól elektromagnetycznych Pokaż
2008-05-29 Informacja Prezydenta o instalacji ppoż na kop."Chwałowice" Pokaż
2008-05-29 Informacja Prezydenta Miasta- III kwatera składowiska Pokaż
2008-05-20 ogłoszenie o wydaniu decyzji wodociąg ul. Żeromskiego PWiK Pokaż
2008-05-14 Ogłoszenie o pozwoleniu na sieć wodociągową w ul.Chrobrego Pokaż
2008-05-12 Pismo do Sanepidu z uzupełnieniem- III etap Obwodnicy Pokaż
2008-05-08 Decyzja SKO Pokaż
2008-05-08 ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu - Dygasińskiego Pokaż
2008-05-05 2 uzgodnienie decyzji środowiskowej - sieć cieplna Pokaż
2008-04-30 Ogłoszenie/PWiK/wszczęcie-sieć wodociągowa/ul.Chrobrego Pokaż
2008-04-29 przyznanie nagród sportowcom za wysokie wyniki w 2007 r. Pokaż
2008-04-17 2.uzgodnienie z Sanepidem-przyłącze KSSEw Rybn (Elektrownia) Pokaż
2008-04-17 Pismo o uzupełnienie raportu-III etap Obwodnicy Pokaż
2008-04-15 postanowienie:brak raportu-sieć cieplna Młyńska,Hallera Pokaż
2008-04-11 Ogłoszenie o pozwoleniu na budowę wodociągu w ul. BORKI Pokaż
2008-04-09 Lista kandydatów na stanowisko referenta w SP nr 16 Pokaż
2008-04-08 Plan szkoleń na 2008 rok organizaowanych przez PUP w Rybniku Pokaż
2008-04-03 Pozwolenie wodnoprawne dla Żor-deszczówka z KSSE "Wygoda" Pokaż
2008-04-02 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
2008-04-01 Zawiadomienie w sprawie umorzenia postępowania Pokaż
2008-04-01 Lista kandydatów na stanowisko koordynatora działania 3 Pokaż
2008-04-01 Zawiadomienie przed decyzją Pokaż
2008-03-27 uzg z Sanepidem:sieć cieplna-ul.Młyńska,Hallera,Pl.Kopernika Pokaż
2008-03-27 Lista kand. speł. wym. form. na stanowisko referenta w G-11 Pokaż
2008-03-20 Nagroda Prezydenta Miasta Rybnika w dziedzinie kultury 2008 Pokaż
2008-03-17 Przesłanie odwołania do SKO- II etap Obwodnicy Północnej Pokaż
2008-03-12 Ogłoszenie/UM R-ka wszczęcie/budowa wodociągu ul. BORKI Pokaż
2008-03-12 Pozwolenie wodnoprawne-Żory-wszczęcie postępowania Pokaż
2008-03-10 Do Sanepidu II- III etap Obwodnicy Północnej Miasta Pokaż
2008-03-07 Informacja Prezydenta Miasta- III etap Obwodnicy Pokaż
2008-03-04 Postanowienie o obowiazku raportu- III etap obwodnicy Pokaż
2008-02-28 Decyzja środowiskowa-II etap Obwodnicy Pólnocnej Miasta Pokaż
2008-02-25 1uzg.z Sanepidem-budowa przyłącza el.dla KSSE w Rybniku (ER) Pokaż
2008-02-25 wszczęcie:sieć cieplna-ul.Młyńska,ul.Hallera,Pl.Kopernika Pokaż
2008-02-22 informacja o szczepieniach przeciwko meningokokom Pokaż
2008-02-21 Ogłosz/PNB/UM R-ka/pozwolenie-sieć wodociągowa/ul. Chrószcza Pokaż
2008-02-14 dec.na bud.sieci wodociagowej ul.Jutrzenki - PWiK Rybnik Pokaż
2008-02-14 Konkurs