Zgodnie z Uchwałą Nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, (zmiana uchwała nr 138/XI/2015 z 18 czerwca 2015 r.) w niniejszej zakładce zamieszczane są projekty aktów prawa miejscowego, które podlegają konsultacjom.

Konsultacje każdorazowo zarządza Prezydent Miasta Rybnika, natomiast opinie do ww. projektów należy składać w sposób i w terminach określonych w stosownym Zarządzeniu, na formularzu stanowiącym załącznik do niego.

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Termin Dotyczy
2018-08-24 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Pokaż
2018-08-28 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Pokaż
 
 
Odsłon strony: 65734 Metryka
Redaktor: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2018-08-17 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2018-08-17 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2018-08-16 Opublikowano dokument: Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-08-16 Opublikowano dokument: Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-08-16 Opublikowano dokument: Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-08-16 Opublikowano dokument: Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-06-19 Publikacja dokumentu Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2018-06-19 Publikacja dokumentu Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2018-06-15 Publikacja dokumentu Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2018-06-14 Publikacja dokumentu Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2018-06-14 Publikacja dokumentu Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2018-06-14 Publikacja dokumentu Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2018-06-14 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-06-14 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-06-12 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-06-07 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-06-04 Publikacja dokumentu Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2018-06-04 Publikacja dokumentu Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2018-05-10 Publikacja dokumentu Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2018-05-09 Publikacja dokumentu Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2018-05-09 Publikacja dokumentu Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2018-04-30 Publikacja dokumentu Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2018-04-27 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-04-11 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-04-11 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-04-10 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-04-09 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-04-03 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-04-03 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-04-03 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-04-03 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-04-03 Publikacja dokumentu Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-03-19 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-03-19 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-03-15 Publikacja dokumentu Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2018-02-15 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-02-08 Publikacja dokumentu Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II) Pokaż
2018-02-07 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-02-06 Publikacja dokumentu Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II) Pokaż
2018-02-06 Publikacja dokumentu Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II) Pokaż
2018-02-01 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-01-29 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Referent PS-I) Pokaż
2018-01-11 Publikacja dokumentu Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-01-11 Publikacja dokumentu Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-01-11 Publikacja dokumentu Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-01-11 Publikacja dokumentu Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) Pokaż
2018-01-10 Publikacja dokumentu Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2017-12-14 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-12-07 Publikacja dokumentu Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2017-12-06 Publikacja dokumentu Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.