Zgodnie z Uchwałą Nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, (zmiana uchwała nr 138/XI/2015 z 18 czerwca 2015 r.) w niniejszej zakładce zamieszczane są projekty aktów prawa miejscowego, które podlegają konsultacjom.

Konsultacje każdorazowo zarządza Prezydent Miasta Rybnika, natomiast opinie do ww. projektów należy składać w sposób i w terminach określonych w stosownym Zarządzeniu, na formularzu stanowiącym załącznik do niego.

 
Rejestr
Termin Dotyczy Szczegóły
2023-06-01 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej od ulicy GolejowskiejPokaż
2023-06-01 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej od ulicy MorwowejPokaż
2023-06-06 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Jana Kotucza na odcinku od skrzyżowania z ulicą Władysława Stanisława Reymonta do skrzyżowania z ulicą RaciborskąPokaż
 
 
Odsłon strony: 180028 Metryka
Redaktor: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-05-30 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-05-30 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-05-25 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2023-05-25 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2023-05-19 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-05-18 Opublikowano dokument: Honorata Sławek (Inspektor PS-I)Pokaż
2023-05-18 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-05-17 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-05-17 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-05-17 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-05-15 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-04-18 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-04-12 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-03-16 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-03-16 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-03-07 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-02-16 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-02-03 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-02-01 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-02-01 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-20 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-20 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-18 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-18 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-17 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-17 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-17 Opublikowano dokument: Izabela Małek (Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-17 Opublikowano dokument: Izabela Małek (Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-17 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-17 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-17 Opublikowano dokument: Izabela Małek (Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-17 Opublikowano dokument: Izabela Małek (Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-16 Opublikowano dokument: Karina Krentusz (Podinspektor PS-I)Pokaż
2023-01-16 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2023-01-16 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2023-01-13 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-13 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-13 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-13 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-11 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-11 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-12-13 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-12-07 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2022-12-06 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-11-17 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2022-11-17 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-11-17 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-11-16 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2022-11-16 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2022-11-14 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.