Zgodnie z Uchwałą Nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, (zmiana uchwała nr 138/XI/2015 z 18 czerwca 2015 r.) w niniejszej zakładce zamieszczane są projekty aktów prawa miejscowego, które podlegają konsultacjom.

Konsultacje każdorazowo zarządza Prezydent Miasta Rybnika, natomiast opinie do ww. projektów należy składać w sposób i w terminach określonych w stosownym Zarządzeniu, na formularzu stanowiącym załącznik do niego.

 
Rejestr
Termin Dotyczy Szczegóły
 
 
Odsłon strony: 97862 Metryka
Redaktor: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2020-06-19 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2020-06-15 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2020-06-10 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-06-10 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-06-08 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2020-06-08 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-05-13 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-04-16 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-04-15 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-04-14 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-04-08 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-04-06 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2020-04-01 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-03-30 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-03-18 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-03-17 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-03-17 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-03-17 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-03-16 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-03-16 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-03-16 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-03-11 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-03-05 Opublikowano dokument: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-03-05 Opublikowano dokument: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-03-04 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2020-02-13 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2020-02-13 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2020-02-13 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2020-02-13 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-02-13 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-02-12 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2020-02-12 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-02-12 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-02-05 Opublikowano dokument: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I)Pokaż
2020-01-23 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2020-01-22 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2020-01-20 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-01-20 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-01-20 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-01-07 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2019-12-05 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2019-12-05 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2019-12-05 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2019-12-05 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2019-12-02 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2019-11-14 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2019-11-14 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2019-11-14 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2019-11-14 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2019-11-14 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.