Zgodnie z Uchwałą Nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, (zmiana uchwała nr 138/XI/2015 z 18 czerwca 2015 r.) w niniejszej zakładce zamieszczane są projekty aktów prawa miejscowego, które podlegają konsultacjom.

Konsultacje każdorazowo zarządza Prezydent Miasta Rybnika, natomiast opinie do ww. projektów należy składać w sposób i w terminach określonych w stosownym Zarządzeniu, na formularzu stanowiącym załącznik do niego.

 
Rejestr
Termin Dotyczy Szczegóły
2021-01-29 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiskaPokaż
2021-02-02 Przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 rokPokaż
 
 
Odsłon strony: 112459 Metryka
Redaktor: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2021-01-20 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2021-01-15 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2021-01-15 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2021-01-12 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-01-12 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-01-12 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2021-01-12 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2021-01-12 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2021-01-12 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2021-01-07 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2021-01-07 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2021-01-07 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2020-12-17 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2020-12-11 Opublikowano dokument: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2020-12-09 Opublikowano dokument: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2020-12-09 Opublikowano dokument: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2020-12-09 Opublikowano dokument: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2020-12-09 Opublikowano dokument: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2020-12-09 Opublikowano dokument: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2020-12-09 Opublikowano dokument: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2020-12-09 Opublikowano dokument: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2020-12-03 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-11-20 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-11-20 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2020-11-20 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2020-11-12 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2020-11-12 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2020-11-12 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-11-04 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-10-19 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-10-19 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-10-19 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-10-19 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-10-19 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-10-19 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-10-14 Opublikowano dokument: Barbara Koza (Kierownik Referatu PS-II)Pokaż
2020-10-08 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-10-07 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2020-10-06 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2020-10-06 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2020-10-06 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2020-09-23 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-09-17 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-09-17 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-09-17 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-09-17 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-09-16 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2020-09-14 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2020-09-08 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-09-08 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.