Zgodnie z Uchwałą Nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, (zmiana uchwała nr 138/XI/2015 z 18 czerwca 2015 r.) w niniejszej zakładce zamieszczane są projekty aktów prawa miejscowego, które podlegają konsultacjom.

Konsultacje każdorazowo zarządza Prezydent Miasta Rybnika, natomiast opinie do ww. projektów należy składać w sposób i w terminach określonych w stosownym Zarządzeniu, na formularzu stanowiącym załącznik do niego.

 
Rejestr
Termin Dotyczy Szczegóły
 
 
Odsłon strony: 204299 Metryka
Redaktor: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2024-03-14 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Główny Specjalista PS-I)Pokaż
2024-03-07 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Główny Specjalista PS-I)Pokaż
2024-03-04 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Główny Specjalista PS-I)Pokaż
2024-02-13 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2024-02-12 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2024-02-12 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2024-02-12 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2024-02-12 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2024-02-09 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2024-01-31 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2024-01-31 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2024-01-31 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2024-01-29 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-12-14 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-12-06 Opublikowano dokument: Izabela Małek (Inspektor PS-I)Pokaż
2023-12-06 Opublikowano dokument: Izabela Małek (Inspektor PS-I)Pokaż
2023-11-24 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-11-22 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-11-17 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-11-17 Opublikowano dokument: Karina Krentusz (Inspektor PS-I)Pokaż
2023-11-17 Opublikowano dokument: Michał Adamik (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-11-17 Opublikowano dokument: Izabela Małek (Inspektor PS-I)Pokaż
2023-11-07 Opublikowano dokument: Michał Adamik (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-11-03 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2023-10-26 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2023-10-26 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2023-10-13 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-10-13 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-10-13 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-10-12 Opublikowano dokument: Michał Adamik (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-10-09 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2023-10-04 Opublikowano dokument: Izabela Małek (Inspektor PS-I)Pokaż
2023-09-20 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-09-13 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-09-12 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-09-08 Opublikowano dokument: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2023-09-08 Opublikowano dokument: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2023-09-07 Opublikowano dokument: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2023-09-07 Opublikowano dokument: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2023-09-07 Opublikowano dokument: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2023-09-06 Opublikowano dokument: Izabela Małek (Inspektor PS-I)Pokaż
2023-08-14 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-08-10 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-08-10 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-07-27 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-07-20 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-07-20 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-07-20 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-07-20 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-07-19 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.