Zgodnie z Uchwałą Nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, (zmiana uchwała nr 138/XI/2015 z 18 czerwca 2015 r.) w niniejszej zakładce zamieszczane są projekty aktów prawa miejscowego, które podlegają konsultacjom.

Konsultacje każdorazowo zarządza Prezydent Miasta Rybnika, natomiast opinie do ww. projektów należy składać w sposób i w terminach określonych w stosownym Zarządzeniu, na formularzu stanowiącym załącznik do niego.

 
Rejestr
Termin Dotyczy Szczegóły
2021-10-31 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rokPokaż
 
 
Odsłon strony: 132888 Metryka
Redaktor: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2021-10-25 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2021-10-25 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2021-10-13 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2021-10-12 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2021-10-08 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2021-09-27 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2021-09-16 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2021-09-16 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2021-09-15 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2021-09-09 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-09-09 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-09-09 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-09-09 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-09-09 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-09-07 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-09-07 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-09-07 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-09-06 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-09-02 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-08-27 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2021-08-27 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2021-08-27 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2021-08-23 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-08-23 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-08-23 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-08-05 Opublikowano dokument: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2021-08-05 Opublikowano dokument: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2021-08-05 Opublikowano dokument: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2021-08-05 Opublikowano dokument: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2021-08-05 Usunięto dokument: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2021-08-05 Usunięto dokument: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2021-08-05 Opublikowano dokument: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2021-08-05 Opublikowano dokument: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2021-08-05 Opublikowano dokument: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2021-08-05 Opublikowano dokument: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2021-08-05 Opublikowano dokument: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2021-08-05 Opublikowano dokument: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2021-07-28 Opublikowano dokument: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2021-07-27 Opublikowano dokument: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2021-07-27 Opublikowano dokument: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2021-07-27 Opublikowano dokument: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2021-07-27 Opublikowano dokument: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2021-07-27 Opublikowano dokument: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2021-07-27 Opublikowano dokument: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2021-07-27 Usunięto dokument: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2021-07-27 Usunięto dokument: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2021-07-27 Usunięto dokument: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2021-07-27 Opublikowano dokument: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2021-06-17 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-06-17 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.