Zgodnie z Uchwałą Nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, (zmiana uchwała nr 138/XI/2015 z 18 czerwca 2015 r.) w niniejszej zakładce zamieszczane są projekty aktów prawa miejscowego, które podlegają konsultacjom.

Konsultacje każdorazowo zarządza Prezydent Miasta Rybnika, natomiast opinie do ww. projektów należy składać w sposób i w terminach określonych w stosownym Zarządzeniu, na formularzu stanowiącym załącznik do niego.

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Termin Dotyczy
 
 
Odsłon strony: 81339 Metryka
Redaktor: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2019-07-18 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2019-07-18 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2019-06-17 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2019-06-17 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2019-06-12 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2019-05-15 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2019-05-15 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2019-05-10 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2019-05-09 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2019-05-09 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2019-05-02 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2019-05-02 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2019-04-03 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2019-04-03 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2019-03-29 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2019-03-19 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2019-03-14 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2019-03-13 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2019-02-28 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2019-02-22 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2019-02-20 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2019-02-15 Opublikowano dokument: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) Pokaż
2019-02-14 Opublikowano dokument: Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2019-02-12 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2019-01-22 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2019-01-18 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2019-01-17 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2019-01-16 Opublikowano dokument: Izabela Małek (Referent PS-I) Pokaż
2019-01-15 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2019-01-15 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-12-27 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-12-27 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-12-27 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-12-06 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-12-06 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-12-06 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-12-04 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-11-02 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2018-10-31 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2018-10-30 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2018-10-25 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2018-10-19 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2018-10-11 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2018-10-11 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2018-10-04 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-10-04 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-10-02 Opublikowano dokument: Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-10-02 Opublikowano dokument: Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-10-01 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2018-10-01 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.