Zgodnie z Uchwałą Nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, (zmiana uchwała nr 138/XI/2015 z 18 czerwca 2015 r.) w niniejszej zakładce zamieszczane są projekty aktów prawa miejscowego, które podlegają konsultacjom.

Konsultacje każdorazowo zarządza Prezydent Miasta Rybnika, natomiast opinie do ww. projektów należy składać w sposób i w terminach określonych w stosownym Zarządzeniu, na formularzu stanowiącym załącznik do niego.

 
Rejestr
Termin Dotyczy Szczegóły
2023-02-13 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w RybnikuPokaż
2023-02-22 Przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2023 rokPokaż
 
 
Odsłon strony: 171084 Metryka
Redaktor: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-02-03 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-02-01 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-02-01 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-20 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-20 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-18 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-18 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-17 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-17 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-17 Opublikowano dokument: Izabela Małek (Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-17 Opublikowano dokument: Izabela Małek (Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-17 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-17 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-17 Opublikowano dokument: Izabela Małek (Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-17 Opublikowano dokument: Izabela Małek (Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-16 Opublikowano dokument: Karina Krentusz (Podinspektor PS-I)Pokaż
2023-01-16 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2023-01-16 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2023-01-13 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-13 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-13 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-13 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-11 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-11 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-12-13 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-12-07 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2022-12-06 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-11-17 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2022-11-17 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-11-17 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-11-16 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2022-11-16 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2022-11-14 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-11-14 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-11-14 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-11-10 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-11-09 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2022-11-08 Opublikowano dokument: Michał Adamik (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-11-08 Opublikowano dokument: Michał Adamik (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-10-13 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2022-10-13 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2022-10-13 Usunięto dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2022-10-13 Usunięto dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2022-10-13 Usunięto dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2022-10-13 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2022-10-13 Opublikowano dokument: Michał Adamik (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-10-11 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2022-10-04 Opublikowano dokument: Honorata Sławek (Inspektor PS-I)Pokaż
2022-10-04 Opublikowano dokument: Honorata Sławek (Inspektor PS-I)Pokaż
2022-09-16 Opublikowano dokument: Honorata Sławek (Inspektor PS-I)Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.