Zgodnie z Uchwałą Nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, (zmiana uchwała nr 138/XI/2015 z 18 czerwca 2015 r.) w niniejszej zakładce zamieszczane są projekty aktów prawa miejscowego, które podlegają konsultacjom.

Konsultacje każdorazowo zarządza Prezydent Miasta Rybnika, natomiast opinie do ww. projektów należy składać w sposób i w terminach określonych w stosownym Zarządzeniu, na formularzu stanowiącym załącznik do niego.

 
Rejestr
Termin Dotyczy Szczegóły
 
 
Odsłon strony: 159111 Metryka
Redaktor: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2022-09-16 Opublikowano dokument: Honorata Sławek (Inspektor PS-I)Pokaż
2022-09-16 Opublikowano dokument: Honorata Sławek (Inspektor PS-I)Pokaż
2022-09-16 Opublikowano dokument: Honorata Sławek (Inspektor PS-I)Pokaż
2022-09-16 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2022-09-15 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2022-09-15 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2022-09-15 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2022-09-15 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2022-09-15 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2022-09-14 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2022-09-08 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-08-23 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2022-08-23 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2022-08-16 Opublikowano dokument: Michał Adamik (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-08-16 Opublikowano dokument: Michał Adamik (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-08-04 Opublikowano dokument: Michał Adamik (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-07-19 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-06-23 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-06-23 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-06-23 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-06-23 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-06-22 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2022-06-20 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-06-09 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2022-06-03 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2022-05-31 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-05-31 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-05-23 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-05-20 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-05-20 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-05-19 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-05-18 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2022-05-17 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2022-05-17 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2022-05-17 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-05-17 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2022-05-17 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2022-05-16 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-05-10 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-05-06 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-04-21 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-04-19 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-04-14 Opublikowano dokument: Michał Adamik (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-04-06 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2022-04-04 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-03-25 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2022-03-16 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-03-15 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-03-10 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-03-10 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.