Zgodnie z Uchwałą Nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, (zmiana uchwała nr 138/XI/2015 z 18 czerwca 2015 r.) w niniejszej zakładce zamieszczane są projekty aktów prawa miejscowego, które podlegają konsultacjom.

Konsultacje każdorazowo zarządza Prezydent Miasta Rybnika, natomiast opinie do ww. projektów należy składać w sposób i w terminach określonych w stosownym Zarządzeniu, na formularzu stanowiącym załącznik do niego.

 
Rejestr
Termin Dotyczy Szczegóły
2021-08-03 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii odcinka drogi powiatowej ulicy Oskara Kolberga i wyłączenie z użytkowaniaPokaż
2021-08-04 Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika, w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika – edycja II" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.Pokaż
 
 
Odsłon strony: 127073 Metryka
Redaktor: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2021-07-28 Opublikowano dokument: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2021-07-27 Opublikowano dokument: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2021-07-27 Opublikowano dokument: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2021-07-27 Opublikowano dokument: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2021-07-27 Opublikowano dokument: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2021-07-27 Opublikowano dokument: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2021-07-27 Opublikowano dokument: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2021-07-27 Usunięto dokument: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2021-07-27 Usunięto dokument: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2021-07-27 Usunięto dokument: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2021-07-27 Opublikowano dokument: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2021-06-17 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-06-17 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-06-17 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-06-17 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-06-17 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-06-10 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2021-06-07 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-05-18 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-05-18 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-05-14 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2021-05-13 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2021-05-13 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2021-05-13 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2021-05-13 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2021-05-13 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2021-05-13 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2021-05-13 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2021-05-10 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-05-07 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-05-07 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-05-07 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-05-07 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-05-07 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-05-07 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-05-07 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-04-29 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-04-28 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-04-15 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-04-07 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Pokaż
2021-04-07 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-04-06 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-04-06 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-04-06 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-04-06 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-04-01 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-04-01 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-03-29 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-03-24 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
2021-03-22 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.