Zgodnie z Uchwałą Nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, (zmiana uchwała nr 138/XI/2015 z 18 czerwca 2015 r.) w niniejszej zakładce zamieszczane są projekty aktów prawa miejscowego, które podlegają konsultacjom.

Konsultacje każdorazowo zarządza Prezydent Miasta Rybnika, natomiast opinie do ww. projektów należy składać w sposób i w terminach określonych w stosownym Zarządzeniu, na formularzu stanowiącym załącznik do niego.

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Termin Dotyczy
2020-04-06 Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pokaż
 
 
Odsłon strony: 91937 Metryka
Redaktor: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2020-03-30 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2020-03-18 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2020-03-17 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2020-03-17 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2020-03-17 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2020-03-16 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2020-03-16 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2020-03-16 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2020-03-11 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2020-03-05 Opublikowano dokument: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) Pokaż
2020-03-05 Opublikowano dokument: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) Pokaż
2020-03-04 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2020-02-13 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2020-02-13 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2020-02-13 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2020-02-13 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2020-02-13 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2020-02-12 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2020-02-12 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2020-02-12 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2020-02-05 Opublikowano dokument: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) Pokaż
2020-01-23 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2020-01-22 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2020-01-20 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2020-01-20 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2020-01-20 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2020-01-07 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2019-12-05 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2019-12-05 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2019-12-05 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2019-12-05 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2019-12-02 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2019-11-14 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2019-11-14 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2019-11-14 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2019-11-14 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2019-11-14 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2019-11-14 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2019-11-14 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2019-11-07 Opublikowano dokument: Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2019-11-07 Opublikowano dokument: Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2019-11-07 Opublikowano dokument: Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2019-11-07 Opublikowano dokument: Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2019-11-07 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2019-11-06 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2019-11-06 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2019-11-06 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2019-11-06 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2019-11-05 Opublikowano dokument: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2019-11-04 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.