Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Numer wpisu Dotyczy
64/2019 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46) Pokaż
63/2019 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53) Pokaż
360/2018 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53) Pokaż
5/C/2010 Projekt zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów, obejmujących obszar północnej części miasta od ulicy Mikołowskiej do ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
4/C/2010 Projekt zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów, obejmujących obszar na wschód od ulicy Wodzisławskiej do ulicy Mikołowskiej w Rybniku Pokaż
3/C/2010 Projekt zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzenngo dla określonych terenów - na zachód od ulicy Rudzkiej do ulicy Wodzisławskiej. Pokaż
2/C/2010 Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla terenu po południowej stronie nowej drogi łączącej ulice Gliwicką i Rudzką. Pokaż
1/C/2010 Projekt zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów, obejmujących obszar na wschód od ulicy Wodzisławskiej do ulicy Mikołowskiej w Rybniku Pokaż
3/C/2009 Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla terenów Śródmieścia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Pokaż
5/C/2009 Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla terenu położonego przy Elektrowni Rybnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Pokaż
4/C/2009 Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla terenu przemysłowego przy ul. Podmiejskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Pokaż
1/C/2009 uchwała nr 458/XXXIII/2008 Rady Miasta Rybnika w sprawie przystąpienia do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów Pokaż
 
 
Odsłon strony: 20116 Metryka
Redaktor: Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-III)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2009-11-25 Dodano
2009-11-10 1 Szulc Przemysław (Młodszy Referent Inf-II)