Sposób uiszczenia opłaty skarbowej

  1. bezgotówkowo:
    1. przelew na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika nr 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489 PKO Bank Polski S.A.,
    2. za pośrednictwem szybkich płatności online dostępnych pod adresem https://rybnik.oplatyurzedowe.pl/ 
  2. w opłatomatach (gotówką lub przy użyciu kart płatniczych), zlokalizowanych w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Bolesława Chrobrego 2 - parter obok Wydziału Komunikacji i I piętro obok Wydziału Podatków, ul. Rzecznej 8, budynku USC - Rynek 18.

Dokonując wpłaty z tytułu opłaty skarbowej, zaleca się wskazanie w tytule przelewu jakiej sprawy wpłata dotyczy (np. numeru sprawy, sygnatury akt, nazwy wydziału Urzędu Miasta Rybnika lub organu administracji publicznej, sądowej), co przyspieszy identyfikację wpłaty i załatwienie sprawy.

Stawki opłaty skarbowej zawiera załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 2111). 

Zwrot opłaty skarbowej

Opłata skarbowa podlega zwrotowi jeżeli, mimo uiszczenia opłaty, nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Zwrot opłaty skarbowej następuje wyłącznie na wniosek.

 
 
Odsłon strony: 79936 Metryka
Redaktor: Iwona Mazur (Skarbnik Miasta)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-12-29 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2022-06-06 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2021-12-30 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2021-02-17 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2021-02-17 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2021-02-17 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2021-01-27 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2020-06-18 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-11-29 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-02-13 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-02-13 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-02-13 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-02-13 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-01-02 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-01-02 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2016-12-30 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2016-12-30 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2016-03-22 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2016-03-22 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2015-12-29 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2015-12-29 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2015-04-29 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2014-12-31 Aktualizacja treściIwona Mazur (Naczelnik Wydziału Pd)
2014-12-30 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2013-12-10 Aktualizacja treściIwona Mazur (p.o. Naczelnika Wydziału Pd)
2013-12-10 Aktualizacja treściIwona Mazur (p.o. Naczelnika Wydziału Pd)
2013-01-03 Aktualizacja treściLapczyk Piotr (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2013-01-03 Aktualizacja treściLapczyk Piotr (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2011-12-29 Aktualizacja treściLapczyk Piotr (Inspektor Pd-I)
2011-03-15 Aktualizacja treściPolok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2011-01-14 Korekta redaktorskaPolok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2011-01-14 Aktualizacja treściPolok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2011-01-13 Aktualizacja treściPolok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2010-12-23 Aktualizacja treściPolok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2010-01-08 Korekta redaktorskaPolok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2009-11-26 Aktualizacja treściPolok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2009-11-25 DodanoPolok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)