Sposób uiszczenia opłaty skarbowej

  1. bezgotówkowo:
    1. przelew na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika nr 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489 PKO Bank Polski S.A.,
    2. za pośrednictwem szybkich płatności online dostępnych pod adresem https://rybnik.oplatyurzedowe.pl/ 
  2. w opłatomatach (gotówką lub przy użyciu kart płatniczych), zlokalizowanych w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Bolesława Chrobrego 2 - parter obok Wydziału Komunikacji i I piętro obok Wydziału Podatków, ul. Rzecznej 8, budynku USC - Rynek 18.

Dokonując wpłaty z tytułu opłaty skarbowej, zaleca się wskazanie w tytule przelewu jakiej sprawy wpłata dotyczy (np. numeru sprawy, sygnatury akt, nazwy wydziału Urzędu Miasta Rybnika lub organu administracji publicznej, sądowej), co przyspieszy identyfikację wpłaty i załatwienie sprawy.

Stawki opłaty skarbowej zawiera załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.). 

Zwrot opłaty skarbowej

Opłata skarbowa podlega zwrotowi jeżeli, mimo uiszczenia opłaty, nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Zwrot opłaty skarbowej następuje wyłącznie na wniosek.

 
 
Odsłon strony: 76660 Metryka
Redaktor: Iwona Mazur (Skarbnik Miasta)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2022-06-06 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2021-12-30 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2021-02-17 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2021-02-17 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2021-02-17 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2021-01-27 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2020-06-18 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-11-29 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-02-13 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-02-13 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-02-13 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-02-13 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-01-02 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-01-02 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2016-12-30 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2016-12-30 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2016-03-22 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2016-03-22 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2015-12-29 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2015-12-29 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2015-04-29 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2014-12-31 Aktualizacja treściIwona Mazur (Naczelnik Wydziału Pd)
2014-12-30 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2013-12-10 Aktualizacja treściIwona Mazur (p.o. Naczelnika Wydziału Pd)
2013-12-10 Aktualizacja treściIwona Mazur (p.o. Naczelnika Wydziału Pd)
2013-01-03 Aktualizacja treściLapczyk Piotr (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2013-01-03 Aktualizacja treściLapczyk Piotr (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2011-12-29 Aktualizacja treściLapczyk Piotr (Inspektor Pd-I)
2011-03-15 Aktualizacja treściPolok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2011-01-14 Korekta redaktorskaPolok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2011-01-14 Aktualizacja treściPolok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2011-01-13 Aktualizacja treściPolok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2010-12-23 Aktualizacja treściPolok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2010-01-08 Korekta redaktorskaPolok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2009-11-26 Aktualizacja treściPolok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2009-11-25 DodanoPolok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)