Sposób uiszczenia opłaty skarbowej

  1. bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika nr 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489 PKO Bank Polski S.A. 
  2. w kasie Monetii sp. z o.o. w budynkach Urzędu Miasta (ul. Bolesława Chrobrego 2 - I piętro sala 151, wejście od ul. Miejskiej; ul. Rzeczna 8 - parter),
  3. u inkasenta - Bank Spółdzielczy w Żorach – Punkt Obsługi Klienta w Rybniku, ul. 3 Maja 31 (budynek Starostwa Powiatowego w Rybniku).

Stawki opłaty skarbowej zawiera załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1827). 

Zwrot opłaty skarbowej

Opłata skarbowa podlega zwrotowi jeżeli, mimo uiszczenia opłaty, nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Zwrot opłaty skarbowej następuje wyłącznie na wniosek.

 
 
Odsłon strony: 40984 Metryka
Redaktor: Iwona Mazur (Zastępca Skarbnika Miasta Fn)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2018-02-13 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) Pokaż
2018-02-13 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) Pokaż
2018-02-13 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) Pokaż
2018-02-13 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) Pokaż
2017-01-02 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) Pokaż
2017-01-02 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) Pokaż
2016-12-30 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) Pokaż
2016-12-30 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) Pokaż
2016-03-22 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) Pokaż
2016-03-22 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) Pokaż
2015-12-29 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) Pokaż
2015-12-29 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) Pokaż
2015-04-29 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2014-12-31 Aktualizacja treści Iwona Mazur (Naczelnik Wydziału Pd) Pokaż
2014-12-30 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) Pokaż
2013-12-10 Aktualizacja treści Iwona Mazur (p.o. Naczelnika Wydziału Pd) Pokaż
2013-12-10 Aktualizacja treści Iwona Mazur (p.o. Naczelnika Wydziału Pd) Pokaż
2013-01-03 Aktualizacja treści Lapczyk Piotr (p.o. Kierownika Referatu Pd-I) Pokaż
2013-01-03 Aktualizacja treści Lapczyk Piotr (p.o. Kierownika Referatu Pd-I) Pokaż
2011-12-29 Aktualizacja treści Lapczyk Piotr (Inspektor Pd-I) Pokaż
2011-03-15 Aktualizacja treści Polok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I) Pokaż
2011-01-14 Korekta redaktorska Polok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I) Pokaż
2011-01-14 Aktualizacja treści Polok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I) Pokaż
2011-01-13 Aktualizacja treści Polok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I) Pokaż
2010-12-23 Aktualizacja treści Polok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I) Pokaż
2010-01-08 Korekta redaktorska Polok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I) Pokaż
2009-11-26 Aktualizacja treści Polok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I) Pokaż
2009-11-25 Dodano Polok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I) Pokaż