Źródło: System Zarządzania Oświatą (Sigma Optivum).

Więcej informacji na temat rybnickich placówek oświatowych można uzyskać pod adresem edukacja.rybnik.eu

 
Rejestr
Placówka Szczegóły
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku
Pokaż
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku
Pokaż
IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku
Pokaż
Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku
Pokaż
Przedszkole nr 1 w Rybniku
Pokaż
Przedszkole nr 3 w Rybniku
Pokaż
Przedszkole nr 4 w Rybniku
Pokaż
Przedszkole nr 7 w Rybniku
Pokaż
Przedszkole nr 9 w Rybniku
Pokaż
Przedszkole nr 10 w Rybniku
Pokaż
Przedszkole nr 11 im. Marii Konopnickiej w Rybniku
Pokaż
Przedszkole nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku
Pokaż
Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku
Pokaż
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku
Pokaż
Przedszkole nr 19 w Rybniku
Pokaż
Przedszkole nr 20 w Rybniku
Pokaż
Przedszkole nr 21 w Rybniku
Pokaż
Przedszkole nr 22 w Rybniku
Pokaż
Przedszkole nr 23 w Rybniku
Pokaż
Przedszkole nr 25 w Rybniku
Pokaż
Przedszkole nr 32 w Rybniku
Pokaż
Przedszkole nr 37 im. Juliana Tuwima w Rybniku
Pokaż
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku
Pokaż
Przedszkole nr 41 w Rybniku
Pokaż
Przedszkole nr 42 w Rybniku
Pokaż
Przedszkole nr 43 w Rybniku
Pokaż
Przedszkole nr 50 w Rybniku
Pokaż
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku
Pokaż
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej
Branżowa Szkoła II stopnia w Rybniku w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej
Pokaż
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej
Pokaż
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej
Centrum Kształcenia Zawodowego w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej
Pokaż
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej
I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej
Pokaż
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej
Szkoła Policealna nr 6 w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej
Pokaż
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej
Pokaż
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku
Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Rybniku
Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku
Pokaż
Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku
Pokaż
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku
Pokaż
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku
Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika - Chwałowic w Rybniku
Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w Rybniku
Pokaż
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy w Rybniku
Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku
Pokaż
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku
Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku
Pokaż
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku
Pokaż
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku
Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku
Pokaż
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej w Rybniku
Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku
Pokaż
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku
Pokaż
Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda w Rybniku
Ognisko Pracy Pozaszkolnej-Zespół „Przygoda” w Zespole Edukacyjno-Artystycznym Przygoda w Rybniku
Pokaż
Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda w Rybniku
Przedszkole nr 51 w Zespole Edukacyjno-Artystycznym Przygoda w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkół nr 3 w Rybniku
V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Jerzego Kukuczki w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkół nr 3 w Rybniku
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 31 w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku
Szkoła Podstawowa nr 33 w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku
Technikum nr 5 w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkół nr 6 w Rybniku
Branżowa Szkoła Specjalna II stopnia w Rybniku w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkół nr 6 w Rybniku
Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkół nr 6 w Rybniku
IX Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkół nr 6 w Rybniku
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 im. Henryka Sławika w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
Technikum nr 4 im. Henryka Sławika w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku
Technikum nr 3 im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku
Przedszkole nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Władysława Webera w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku
Przedszkole nr 29 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku
Szkoła Podstawowa nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku
Przedszkole nr 47 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku
Szkoła Podstawowa nr 37 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rybniku
Przedszkole nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rybniku
Szkoła Podstawowa nr 29 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Rybniku
Przedszkole nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Rybniku
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Rybniku
Przedszkole nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Rybniku
Szkoła Podstawowa nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku
Przedszkole nr 35 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku
Szkoła Podstawowa nr 32 im. Alfreda Szklarskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Rybniku
Przedszkole nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Rybniku
Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rybniku
Przedszkole nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rybniku
Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Rybniku
Przedszkole nr 36 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Rybniku
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Maksymiliana Basisty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Rybniku
Przedszkole nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Rybniku
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Rybniku
Przedszkole nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Rybniku
Szkoła Podstawowa nr 24 im. Wisławy Szymborskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Rybniku
Przedszkole nr 31 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Rybniku
Szkoła Podstawowa nr 27 im. Jarosława Dąbrowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia w Rybniku
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Rybniku w Zespole Szkolno-Rewalidacyjnym Szkoła Życia w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia w Rybniku
Przedszkole Specjalne nr 48 w Zespole Szkolno-Rewalidacyjnym Szkoła Życia w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia w Rybniku
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 38 w Zespole Szkolno-Rewalidacyjnym Szkoła Życia w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkół Technicznych w Rybniku
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku
Pokaż
Zespół Szkół Technicznych w Rybniku
Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku
Pokaż
 
 
Odsłon strony: 437398 Metryka
Redaktor: Kamila Niebrzydowska (Inspektor E-I)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2020-02-06 Aktualizacja treściKatarzyna Seifert (Inspektor E-I)
2020-02-06 Aktualizacja treściKatarzyna Seifert (Inspektor E-I)
2015-04-27 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2010-12-03 Aktualizacja treściNiebrzydowska Kamila (Referent E-I)
2010-11-26 Aktualizacja treściNiebrzydowska Kamila (Referent E-I)
2010-10-01 Aktualizacja treściWaszkiewicz Kamila (Młodszy Referent E-I)
2010-05-14 Aktualizacja treściWaszkiewicz Kamila (Młodszy Referent E-I)
2010-04-23 Aktualizacja treściWaszkiewicz Kamila (Młodszy Referent E-I)
2010-04-22 Aktualizacja treściWaszkiewicz Kamila (Młodszy Referent E-I)
2010-04-22 Aktualizacja rejestruWaszkiewicz Kamila (Młodszy Referent E-I)
2010-03-26 Aktualizacja rejestruWaszkiewicz Kamila (Młodszy Referent E-I)
2010-03-05 Aktualizacja rejestruWaszkiewicz Kamila (Młodszy Referent E-I)
2010-03-04 Aktualizacja rejestruNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)Pokaż
2010-03-04 Aktualizacja rejestruNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2009-12-08 Aktualizacja treściWaszkiewicz Kamila (Młodszy Referent E-I)
2009-11-25 DodanoWaszkiewicz Kamila (Młodszy Referent E-I)