Administracja serwisem

Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii
Urzędu Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 6
44-200 Rybnik
e-mail: bip_redakcja@um.rybnik.pl

Administrator: Przemysław Szulc

Rejestr
Redaktorzy Strony
Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)Akty prawne
Benchmarking (2022-2024)
Dostęp do informacji publicznej
Dostępność
Działalność lobbingowa
Dziennik Ustaw
Dzienniki Urzędowe Województwa Śląskiego
Historia Miasta
Informacja publiczna
Informacje wyborcze
Instytucje kultury
Jednostki miejskie i instytucje
Jednostki organizacyjne miasta
Kalendarium wydarzeń
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Magistrat
Miasto
Monitor Polski
Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej
Opis procedury wnioskowej
Opis procedury zaskarżania decyzji
Podział miasta na obwody wyborcze
Ponowne wykorzystywanie
Pozostałe jednostki organizacyjne
Prawo miejscowe
Prawo pomocy w postępowaniu
Prezydent Miasta
Przyjmowanie stron
Raport o stanie miasta
Skarga do WSA na bezczynność gminy
Statystyki
Strategie, plany i inne dokumenty
Struktura Urzędu Miasta
Turystyka i rekreacja
Walory inwestycyjne
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Wybory i referenda
Wykaz stanowisk kierowniczych
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Zastępcy Prezydenta
Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO)Wydział Spraw Obywatelskich
Angelika Naczyńska-Lyp (Dyrektor Centrum OU)Urząd Stanu Cywilnego
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Aktualności
Baza organizacji pozarządowych
Druki do pobrania
Konsultacje
Organizacje pozarządowe
Organy opiniodawcze
Podstawy prawne
Przeprowadzone konsultacje
Realizacja zadań publicznych
Sprawozdania z realizacji programu współpracy
Starsze powiadomienia
Tryb konkursowy
Tryb pozakonkursowy
Uchwały i Zarządzenia
Magdalena Szymańska-Stec (Inspektor Fn)Budżet Miasta
Finanse i mienie
Rachunki bankowe
Agnieszka Przybyła (Inspektor SKZ-III)Kontrole wewnętrzne
Magdalena Gacek (Starszy Specjalista OU-I)Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU)Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Grzegorz Skoczek (Starszy Inspektor GM-V)Kontrole przedsiębiorców - Schematy - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Referat Gospodarki Komunalnej
Dyżury radnych
Interpelacje i zapytania radnych
Kluby radnych
Komisje Rady Miasta
Prawo miejscowe
Protokoły z sesji
Sesje Rady Miasta
Uchwały Rady Miasta
Wyniki głosowań
Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista OU-I)Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP)Dostawy
Odwołania
Plan postępowań
Przetargi - zamówienia publiczne
Roboty budowlane
Usługi
Wyniki postępowań
Zamówienia na usługi społeczne
NIP, REGON
Grzegorz Wengerski (Inspektor GM-VI)Referat Gospodarki Komunalnej
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Mateusz Motyka (Naczelnik Wydziału R)Środki pomocowe
Zuzanna Czogalla-Gac (Zastępca Dyrektora Centrum GM-VI)Kontrole przedsiębiorców - Schematy Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Referat Gospodarki Wodno - Ściekowej
Katarzyna Fojcik (Dyrektor Centrum E)Wykaz dziennych opiekunów
Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III)Oświadczenia majątkowe
Pracownicy
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Prezydent i Zastępcy
Joanna Kluba (Naczelnik Wydziału G-I)Informacje o naradach koordynacyjnych
Wykaz ulic
Wojciech Szwagierczak (Starszy Inspektor GM-I)Karty informacyjne o środowisku
Referat Ekologii
Referat Ochrony Powietrza
Honorata Sławek (Inspektor Ar-II)Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Wydział Architektury
Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I)Ławnicy
Bieżący stan kolejki
Dialog Techniczny
Rejestr umów
Rezerwacja terminu
Sprawdź dokument
Statystyka odwiedzin
Wykaz opublikowanych dokumentów
Wykaz rejestrów w serwisie
Zamówienia poza ustawą PZP
Krystyna Koczy (Główny Specjalista GM-V)Rejestr działalności regulowanej - odbieranie odpadów komunalnych
Rejestry publiczne
Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii
Wykaz rejestrów
Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III)Kontrole przedsiębiorców - Schematy - Wydział Komunikacji
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Iwona Kowalska-Nawrocka (Inspektor Ochrony Danych IOD)Obowiązek informacyjny (RODO)
Irena Żylak (Naczelnik Wydziału SMk)Mieszkania do remontu
Mieszkania do zasiedlenia
Mieszkania komunalne
Wykaz wolnych lokali
Beata Baj (Główny Specjalista SMk)Bank Zamiany Mieszkań
Kryteria przyznawania mieszkań
Mieszkania do remontu
Mieszkania do zasiedlenia
Agnieszka Respondek (Inspektor I-III)Centrum Inwestycji
Inwestycje komunalne
Michał Adamik (Główny Specjalista PS-I)Stowarzyszenia sportowe
Krystyna Musioł (Referent SMk)Lista osób do zawarcia umów
Agnieszka Byrska (Referent OU-III)Nabór - Urząd Miasta
Hanna Lach (Naczelnik Wydziału Km)Wydział Komunikacji
Aneta Adamczyk (Zastępca Naczelnika Wydziału M)Majątek Miasta
Marcin Duda (Starszy Inspektor E-I)Uczniowskie Kluby Sportowe
Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II)Harmongram sesji
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Kadencja 2018-2023
Materiały dla Rad Dzielnic
Miejska Komisja Wyborcza
Obwieszczenia Rady Miasta
Petycje
Posiedzenia komisji
Posiedzenia Rad Dzielnic
Rada Miasta
Radni
Rady Dzielnic
Referat Osługi Rady Miasta
Sesja na żywo
Skład Rady Miasta
Składy osobowe Rad Dzielnic
Sprawozdania z działalności Rad Dzielnic
Statut Miasta
Uchwały Rad Dzielnic
Uchwały Rady Miasta
Wybory do Rad Dzielnic
Wykaz dzielnic
Wykaz dzielnic
Wykaz ulic w dzielnicach
Wyniki wyborów
Iwona Mazur (Skarbnik Miasta)Inne dokumenty
Opłata od posiadania psów
Opłata skarbowa
Opłata targowa
Podatek od nieruchomości
Podatek od środków transportowych
Podatek rolny i leśny
Pomoc publiczna
Umorzenie podatków
Joanna Swadźba (Główny Specjalista M)Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność
Aleksandra Ajdukiewicz-Maciejończyk (Kierownik Referatu Pd-II)e-płatności
Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)Alfabetyczny wykaz usług
Elektroniczna skrzynka podawcza
e-Urząd
Komunikaty i ogłoszenia
Najczęściej załatwiane sprawy
Ogłoszenia urzędowe
Dorota Masłowska (Dyrektor Centrum SKZ-I)Deklaracja dostępności BIP
Informacja o działalności Urzędu
Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami
Raporty z dostępności OSP
Raporty z dostępności Urzędu Miasta
Spółki z udziałem Miasta
Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)Informacje o pomocy publicznej
Kontrole przedsiębiorców - Schematy - Wydział Podatków
Podatki lokalne
Katarzyna Seifert (Główny Specjalista E-I)Podstawowa kwota dotacji
Katarzyna Reclik (Inspektor SO-I)Referat Działalności Gospodarczej
Beata Paulus (Starszy Inspektor SO-II)Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Fundacje
Stowarzyszenia pozostałe
Wykaz zgromadzeń
Zgromadzenia
Daria Zdyb (Starszy Inspektor M)Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych
Ogłoszenia o przetargach
Przetargi na nieruchomości
Wykazy nieruchomości
Edyta Paszenda (Główny Specjalista OU-IV)Archiwum zakładowe
Katarzyna Grzebieluch (Inspektor OU-IV)Archiwa zlikwidowanych zakładów pracy
Petycje
Przyjmowanie skarg i wniosków
Żaneta Gałuszka (Starszy Inspektor PS-II)Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Pomoc społeczna i zdrowie
Pozostałe informacje
Przemysław Szulc (Główny Specjalista C)Biuletyn Informacji Publicznej
Dane teleadresowe
Informacja o plikach cookie
Mapa serwisu
Redakcja BIP
Rejestr zmian
Subskrypcja powiadomień
Wyszukiwarka
Katarzyna Korba (Kierownik Referatu E-III)Młodzieżowa Rada Miasta
Formularz A.1
Formularz A.2
Formularz A.3
Formularz B.1
Formularz B.2
Formularz C.1
Formularz D.1
Formularz E.1
Formularz E.2
Formularz E.3
Formularz E.4
Formularz E.5
Formularz E.6
Formularz E.7
Formularz F.1
Formularz F.2
Formularz F.3
Formularz F.4
Formularz F.5
Formularz F.6
Formularz G.1
Formularz H.1
Formularz I.1
Kamila Niebrzydowska (Inspektor E-I)Placówki oświatowe
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Anna Tosta (Główny Specjalista Pd-II)Biuro rzeczy znalezionych
Karina Kwiatkowska-Kwiatoń (Główny Specjalista OU-III)Wolontariat
Sabina Tarabura (Inspektor SO-I)Kontrole przedsiębiorców - Schematy - Referat Działalności Gospodarczej
Rejestr firm
Wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Ewa Kołodziej (Zastępca Skarbnika Miasta Pd)Wydział Podatków
Anna Kolenda (Główny Specjalista ZAW)Działalność Prezydenta
Adam Abrahamczyk (Kierownik Referatu SKZ-II)Referat Zarządzania Kryzysowego
 
 
Odsłon strony: 67070 Metryka
Redaktor: Przemysław Szulc (Główny Specjalista C)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-04-26 Aktualizacja treściPrzemysław Szulc (Główny Specjalista C)
2015-04-28 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2015-04-15 Aktualizacja treściMarek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
2015-04-15 Aktualizacja treściMarek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
2015-04-15 Aktualizacja treściMarek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
2015-04-15 Aktualizacja treściMarek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
2015-04-15 Aktualizacja treściMarek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
2011-02-02 aktualizacja wykazu redaktorówNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-02-02 Dodanie wykazu redaktorówNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2009-11-25 Korekta redaktorskaNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2009-11-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)