Administracja serwisem

Wydział Informatyki
Urzędu Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik
e-mail: bip_redakcja@um.rybnik.pl

Administrator: Marek Nowak

Rejestr
Redaktorzy Strony
Bożena Lampart (Kierownik Referatu Pd-III) Biuro rzeczy znalezionych
Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Działalność lobbingowa
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Aktualności
Baza organizacji pozarządowych
Druki do pobrania
Konsultacje
Organizacje pozarządowe
Organy opiniodawcze
Podstawy prawne
Przeprowadzone konsultacje
Realizacja zadań publicznych
Sprawozdania z realizacji programu współpracy
Starsze powiadomienia
Tryb konkursowy
Tryb pozakonkursowy
Uchwały
Złożone oferty
Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) Oświadczenia majątkowe
Pracownicy
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Prezydent i Zastępcy
Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn) Budżet Miasta
Finanse i mienie
Rachunki bankowe
Magdalena Gacek (Specjalista Or) Akty prawne
Dostęp do informacji publicznej
Dziennik Ustaw
Dzienniki Urzędowe Województwa Śląskiego
Historia Miasta
Informacja publiczna
Instytucje kultury
Jednostki miejskie i instytucje
Jednostki organizacyjne miasta
Kalendarium wydarzeń
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Magistrat
Miasto
Monitor Polski
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna
Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej
Opis procedury wnioskowej
Opis procedury zaskarżania decyzji
Podział miasta na obwody wyborcze
Ponowne wykorzystywanie
Pozostałe jednostki organizacyjne
Prawo miejscowe
Prawo pomocy w postępowaniu
Prezydent Miasta
Skarga do WSA na bezczynność gminy
Strategie, plany i inne dokumenty
Struktura Urzędu Miasta
Turystyka i rekreacja
Walory inwestycyjne
Wybory i referenda
Wybory samorządowe
Wykaz stanowisk kierowniczych
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Zastępcy Prezydenta
Ireneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU) Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Jacek Reclik (Naczelnik Wydziału Ad) Archiwa zlikwidowanych zakładów pracy
Krzysztof Soiński (Naczelnik Wydziału IMI) Inwestycje komunalne
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji
Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Interpelacje i zapytania radnych
Kluby radnych
Komisje Rady Miasta
Prawo miejscowe
Protokoły z sesji
Rada Miasta
Rady dzielnic
Sesje Rady Miasta
Skład Rady Miasta
Uchwały Rady Miasta
Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) Dostawy
Odwołania
Plan zamówień publicznych
Przetargi - zamówienia publiczne
Roboty budowlane
Usługi
Wyniki postępowań
Krzysztof Wacławiec (Naczelnik Wydziału Ks) NIP, REGON
Grzegorz Wengerski (Podinspektor GK) Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Wydział Gospodarki Komunalnej
Katarzyna Fojcik (Naczelnik Wydziału E) Wykaz dziennych opiekunów
Joanna Kluba (Kierownik Referatu G-II) Druki i mapy przeglądowe
Informacje dla geodetów
Informacje o naradach koordynacyjnych
Komunikaty
Wykaz ulic
Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Bieżący stan kolejki
Biuletyn Informacji Publicznej
Dane teleadresowe
Informacja o plikach cookie
Kanały RSS
Mapa serwisu
Obowiązek informacyjny (RODO)
Redakcja BIP
Rejestr umów
Rejestr zmian
Rezerwacja terminu
Sprawdź dokument
Statystyka odwiedzin
Subskrypcja powiadomień
Wykaz opublikowanych dokumentów
Wykaz rejestrów w serwisie
Wyszukiwarka
Zamówienia poza ustawą PZP
Grażyna Dudzik (Naczelnik Wydziału Inf) Rejestry publiczne
Wydział Informatyki
Wykaz rejestrów
Marek Wieczorek (Inspektor Km-III) Kontrole przedsiębiorców - Schematy - Wydział Komunikacji
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Michał Adamik (Inspektor PS-I) Stowarzyszenia sportowe
Aneta Adamczyk (Zastępca Naczelnika Wydziału M-II) Majątek Miasta
Spółki z udziałem Miasta
Marcin Duda (Inspektor E-I) Uczniowskie Kluby Sportowe
Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Harmongram sesji
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Konsultacje statutów dzielnic
Obwieszczenia Rady Miasta
Posiedzenia komisji
Radni
Sesja na żywo
Składy osobowe
Spotkania w dzielnicach
Statut Miasta
Uchwały Rady Miasta
Wybory ławników
Wykaz dzielnic
Iwona Mazur (Zastępca Skarbnika Miasta Fn) Inne dokumenty
Opłata od posiadania psów
Opłata skarbowa
Opłata targowa
Podatek od nieruchomości
Podatek od środków transportowych
Podatek rolny i leśny
Podatki lokalne
Pomoc publiczna
Umorzenie podatków
Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) Alfabetyczny wykaz usług
Archiwum zakładowe
Elektroniczna skrzynka podawcza
e-Urząd
Komunikaty i ogłoszenia
Najczęściej załatwiane sprawy
Ogłoszenia urzędowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Przyjmowanie stron
Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) Informacje o pomocy publicznej
Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) Podstawowa kwota dotacji
Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Fundacje
Stowarzyszenia pozostałe
Wykaz zgromadzeń
Zgromadzenia
Daria Zdyb (Starszy Specjalista M-I) Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych
Ogłoszenia o przetargach
Przetargi na nieruchomości
Wykazy nieruchomości
Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) Petycje
Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II) Pomoc społeczna i zdrowie
Katarzyna Korba (Kierownik Referatu E-III) Młodzieżowa Rada Miasta
Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-I) Formularz A.1
Formularz A.2
Formularz A.3
Formularz B.1
Formularz B.2
Formularz C.1
Formularz D.1
Formularz E.1
Formularz E.2
Formularz E.3
Formularz E.4
Formularz E.5
Formularz E.6
Formularz E.7
Formularz F.1
Formularz F.2
Formularz F.3
Formularz F.4
Formularz F.5
Formularz F.6
Formularz G.1
Formularz H.1
Formularz I.1
Karty informacyjne o środowisku
Anna Machnik (Inspektor AKW) Kontrole wewnętrzne
Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) Wydział Dróg
Kamila Niebrzydowska (Starszy Specjalista E-I) Placówki oświatowe
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Katarzyna Skaba (Starszy Specjalista USC) Ankiety
Jakość w Urzędzie
Statystyki
Karina Kwiatkowska-Kwiatoń (Inspektor Kd) Informacje o wynikach naboru
Nabór - Urząd Miasta
Wolontariat
Patryk Gogolok (Inspektor RA-II) Środki pomocowe
Sabina Tarabura (Podinspektor DG) Kontrole przedsiębiorców - Schematy - Biuro Działalności Gospodarczej
Rejestr firm
Wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Anna Kolenda (Inspektor BP) Działalność Prezydenta
Ilona Krajczewska (Naczelnik Wydziału GK) Rejestr działalności regulowanej - odbieranie odpadów komunalnych
 
 
Odsłon strony: 34673 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2015-04-15 Aktualizacja treści Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2015-04-15 Aktualizacja treści Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2015-04-15 Aktualizacja treści Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2015-04-15 Aktualizacja treści Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2015-04-15 Aktualizacja treści Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2011-02-02 aktualizacja wykazu redaktorów Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż
2011-02-02 Dodanie wykazu redaktorów Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż
2009-11-25 Korekta redaktorska Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż
2009-11-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż