Rejestr
Nazwa Nazwa komórki prowadzącej Szczegóły
Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowyWydział ArchitekturyPokaż
Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnymWydział ArchitekturyPokaż
Rejestr wydanych decyzji o pozwolenie na budowę oraz pozwolenie na rozbiórkę obiektówWydział ArchitekturyPokaż
Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę planów miejscowychWydział ArchitekturyPokaż
Rejestr planów miejscowychWydział ArchitekturyPokaż
Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę oraz pozwolenie na rozbiórkę obiektówWydział ArchitekturyPokaż
Gminna ewidencja zabytków Miasta RybnikaWydział ArchitekturyPokaż
Uchwały Rady MiastaBiuro Obsługi RadyPokaż
Protokoły z sesji Rady MiastaBiuro Obsługi RadyPokaż
Oświadczenia Majątkowe RadnychBiuro Obsługi RadyPokaż
Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminęBiuro Obsługi RadyPokaż
Ewidencja dróg i obiektów mostowychWydział DrógPokaż
Ewidencja opłat dodatkowych w związku z brakiem opłaty parkingowejWydział DrógPokaż
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowychBiuro Działalności GospodarczejPokaż
Rejestr Dyrektorów Placówek Oświatowych prowadzonych przez Miasto RybnikWydział EdukacjiPokaż
Rejestr uczniów stypendystów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych uczących się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnychWydział EdukacjiPokaż
Rejestr Uczniowskich Klubów SportowychWydział EdukacjiPokaż
Rejestr niepublicznych szkół i placówek oświatowychWydział EdukacjiPokaż
Rejestr uczniów podlegających obowiązkowi naukiWydział EdukacjiPokaż
Rejestr nauczycieli mianowanychWydział EdukacjiPokaż
Rejestr Placówek Oświatowych prowadzonych przez Miasto RybnikWydział EdukacjiPokaż
Wykaz dziennych opiekunówWydział EdukacjiPokaż
Rejestr niepublicznych żłobków i klubów dziecięcychWydział EdukacjiPokaż
Rejestr Żłobków i Klubów DziecięcychWydział EdukacjiPokaż
Rejestr posiadaczy odpadów oraz prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadówWydział EkologiiPokaż
Spis Kart Informacyjnych wykazu danych o środowisku i jego ochronieWydział EkologiiPokaż
Rejestr zwierząt należacych do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii EuropejskiejWydział EkologiiPokaż
Ewidencja gruntów i budynkówWydział Geodezji i KartografiiPokaż
Numeracja porządkowa nieruchomościWydział Geodezji i KartografiiPokaż
Rozgraniczenia i podziały nieruchomościWydział Geodezji i KartografiiPokaż
Gleboznawcza klasyfikacja gruntuWydział Geodezji i KartografiiPokaż
Rejestr cen i wartości nieruchomości (RCiWN)Wydział Geodezji i KartografiiPokaż
Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG)Wydział Geodezji i KartografiiPokaż
Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500)Wydział Geodezji i KartografiiPokaż
Ewidencja przydomowych oczyszczalni ściekówWydział Gospodarki KomunalnejPokaż
Ewidencja zbiorników bezodpływowychWydział Gospodarki KomunalnejPokaż
Oświadczenia Majątkowe pracowników Urzędu i pracowników jednostek organizacyjnychBiuro Inspektora Ochrony DanychPokaż
Księga rejestrowa instytucji kultury w RybnikuWydział KulturyPokaż
Wykaz Ośrodków Szkolenia KierowcówWydział KomunikacjiPokaż
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów działających na terenie miasta RybnikaWydział KomunikacjiPokaż
Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictwWydział OrganizacyjnyPokaż
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta RybnikaWydział OrganizacyjnyPokaż
Rejestr Uchwał Zarządu MiastaWydział OrganizacyjnyPokaż
Rejestr protokołów kontroli zewnętrznychWydział OrganizacyjnyPokaż
Rejestr zaświadczeńWydział PodatkówPokaż
Ewidencja Podatkowa NieruchomościWydział PodatkówPokaż
Ewidencja tytułów wykonawczychWydział PodatkówPokaż
Ewidencja podatników podatku od środków transportowychWydział PodatkówPokaż
Ewidencja podatników opłat lokalnych i opłaty skarbowejWydział PodatkówPokaż
Ewidencja klubów sportowych, działajacych w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczejWydział Polityki SpołecznejPokaż
Ewidencja pól biwakowych oraz innych obiektów świadczących usługi hotelarskieWydział Polityki SpołecznejPokaż
Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obronyWydział Spraw ObywatelskichPokaż
System Obsługi Obywatela - znaki diakrytyczneWydział Spraw ObywatelskichPokaż
Ewidencja ludnościWydział Spraw ObywatelskichPokaż
System Obsługi ObywatelaWydział Spraw ObywatelskichPokaż
Rejestr osób objętych rejestracjąWydział Spraw ObywatelskichPokaż
Lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowejWydział Spraw ObywatelskichPokaż
Księgi Stanu CywilnegoUrząd Stanu CywilnegoPokaż
 
 
Odsłon strony: 64950 Metryka
Redaktor: Grażyna Dudzik (Naczelnik Wydziału Inf)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2020-10-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2020-10-14 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2020-03-31 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2020-03-31 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2020-03-31 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2020-03-31 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2020-03-31 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2020-03-31 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2020-03-31 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2020-03-31 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2020-03-31 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2020-03-31 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2020-03-31 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2020-03-31 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2020-03-31 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2020-03-31 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2020-03-31 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2020-03-31 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2020-03-31 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2020-03-31 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2020-03-31 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2020-03-31 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2020-03-31 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2020-03-31 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2020-03-31 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2020-03-31 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2017-07-11 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2017-07-11 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2017-07-11 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2017-07-11 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2017-07-11 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2017-07-11 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2017-07-06 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2017-07-06 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2017-07-06 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2017-07-06 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2017-07-06 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2017-07-06 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2017-07-06 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2017-07-06 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2017-07-06 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2017-07-06 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2017-07-06 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2017-07-06 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2017-07-06 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2017-07-06 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2017-07-05 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2017-07-05 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2017-07-05 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2017-07-05 Aktualizacja rejestruJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.