Publikowany od 1 lipca 2015 r. na podstawie Zarządzenia Nr 362/2015 Prezydenta Miasta z 30 czerwca 2015 r.

Metryka Zarządzenie [rtf - 73 KB]

 
Rejestr
Numer umowy Wykonawca Przedmiot umowy Data zawarcia Termin realizacji Wartość brutto
PS-I.526.76.2024 Rybnickie Koło Emerytów i Rencistów Silesia Realizacja zadania pt. Obchody dwudziestolecia, kwota dotacji 4 800 zł 2024-05-16 2024-06-27 4 800,00 zł
PS-I.526.81.2024 Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej "Rybnik-Europa"Realizacja zadania publicznego pt. Dni Dorsten w Rybniku 2024 2024-05-14 2024-08-31 17 700,00 zł
E-IV.2151.16.2024 P.U.H. BASHESH MARTA NIZIO-SIARAOrganizacja 23 czerwca 2024 r. koncertu zespołu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. Festiwal Górnej Odry. 2024-05-13 2024-06-23 30 750,00 zł
PS-I.526.77.2024 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I II STOPNIARealizacaja zadania publicznego pn. Koncert i warsztaty orkiestrowe w ramach ORCHESTRA SINFONICA GIOVANILE EUROPEA , kwota dotacji 17500 zł 2024-05-10 2024-08-23 17 500,00 zł
GM-VI.272.6.2024 UNIMAPTECH Jerzy BrykWykonanie inwentaryzaji kanalizacji deszczowej tj. kolektorów i urządeń służących do odprowadzeania wód opadowych i roztopowych z terenów Miasta Rybnika 2024-05-09 2024-10-25 354 500,00 zł
PS-I.526.82.2024 Stowarzyszenie Rybnicka Akademia Mażoretek "Enigma"Dotacja - Udział zawodniczek Rybnickiej Akademii Mażoretek Enigma w Mistrzostwach Polski Mażoretek w Bytomiu 2024-05-09 2024-05-26 10 000,00 zł
TE-I.2151.9.2024 P.P.H.U. "TANGA" Konowalik, Zagłówek Sp. j.Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Miasta w latach 2024-2025 2024-05-09 2025-05-31 86 100,00 zł
I-II.272.8.2024 SIMBA GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąBudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w dzielnicy Północ - w formule "zaprojektuj i wybuduj". 2024-05-08 2024-11-04 208 561,26 zł
E-IV.2151.12.2024 MAGDA GRABOWSKA-WACŁAWEKOrganizacja 23 czerwca 2024 r. koncertu zespołu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. Festiwal Górnej Odry. 2024-05-08 2024-06-23 27 000,00 zł
PS-I.526.61.2024 Fundacja na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury w RybnikuRealizacja zadania publicznego pod nazwą "Świąteczne czytania bajek". kwota dotacji 1 400 zł 2024-05-08 2024-12-01 1 400,00 zł
PS-I.526.60.2024 Fundacja na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury w RybnikuRealizacja zadania publicznego pod nazwą Opowieści o Juliusz Rogerze 2024-05-08 2024-09-15 2 400,00 zł
D.2151.2.2024 ENERGOSERWIS Michał RożekOdtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych i dewastacji 2024-05-07 2024-07-06 90 983,51 zł
PS-I.526.72.2024 KÓŁKO ROLNICZE W RYBNIKU POPIELOWIEUmowa dotacyjna na realizację zadania publicznego pn. Dożynki dzielnic Popielów - Radziejów 2024 2024-05-07 2024-10-29 10 000,00 zł
In.2151.11.2022 INSTYTUT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMIAneks nr 2 wydłużający termin realizacji umowy do 22.11.2024 r. 2024-04-29 2025-11-17 0,00 zł
E-IV.2151.23.2024 ŻABKA ARKADIUSZUsługa konferansjerska w ramach rybnickiej majówki "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2024-04-29 2024-05-04 4 255,00 zł
I-II.272.9.2024 Muller Jelcz - Laskowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 dzielnicy Wielopole - w formule "zaprojektuj i wybuduj". 2024-04-29 2024-10-26 199 763,61 zł
E-IV.2151.21.2024 MD AMADEUSZakwaterowanie i wyżywienie uczestników rybnickiej majówki "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2024-04-26 2024-05-04 17 410,00 zł
TE-I.2151.8.2024 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DŹWIGI ANTENY Sp. z o.o.Konserwacja dźwigu w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 2024-04-26 2025-09-30 5 148,00 zł
MKZ.2151.3.2024 ARKADA Sp. z o.o.Renowacja zabytkowego krzyża kapliczkowego z 1831 r. zlokalizowanego przy ul.S.Leszczyńskiego wraz z ogrodzeniem oraz renowacja zabytkowego krzyża kap. z 1909 r. zlokalizowanego przy ul.Sienkiewicza 2024-04-25 2024-05-17 67 650,00 zł
PS-I.3153.31.2024 Uczniowski Klub Sportowy Reflex przy SP-10dotacja na zadanie pn. Udział w zawodach ogólnopolskich 2024-04-24 2024-09-30 17 620,00 zł
PS-I.526.68.2024 STOWARZYSZENIE PRZYAJCIÓŁ NIEDOBCZYCzadanie pt.: PRZYJACIELE DZIELNICY - SPOTKANIE INTEGRACYJNE 2024-04-22 2024-09-30 10 000,00 zł
SKZ-III.2151.1.2024 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO RAFAŁ KOLANOUmowa o świadczenie usług doradztwa prawnego 2024-04-19 2024-12-31 24 600,00 zł
I-I.272.9.2023 BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNAAneks nr 2 z dnia 19.04.2024 r. do umowy nr I-I.272.9.2023 z dnia 17.05.2023 r. wydłużający termin realizacji umowy do 824 dni, tj. do 18.08.2025 r. 2024-04-19 2025-08-18 0,00 zł
ZAiKS 25.05 Stowarzyszenie Autorów ZAiKSPubliczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych w ramach budżetu obywatelskiego dz. Smolna 2024-04-18 2024-05-25 1 476,00 zł
MM.2151.10.2024 AGENCJA REKLAMOWA NEW LIFE MARTA ZAWALICHDostawa 1.200 kubków promocyjnych 2024-04-17 2024-05-10 26 199,00 zł
E-IV.2151.17.2024 KSTUDIO KAZIMIERZ SASOrganizacja koncertu w ramach budżetu obywatelskiego dz. Smolna 2024-04-17 2024-05-25 5 000,00 zł
PS-II.031.8.2024 SP ZOZ WSS Nr 3umowa dotacji celowej na zakup stanowisk do pielęgnacji noworodków 2024-04-17 2024-12-31 59 700,00 zł
SKZ-II.2151.13.2024 "Dragon"Spółka Cywilna,Sebastian Kucharz,Bogusław DudekDostawa przyczepy zestawu przeciwpowodziowego dla OSP Rybnik-Stodoły 2024-04-17 2024-09-30 35 000,00 zł
E-IV.2151.18.2024 JACEK KIEROK JACK MUSIC TRANSOrganizacja koncertu w ramach budżetu obywatelskiego dz. Smolna 2024-04-16 2024-05-25 7 000,00 zł
PS-I.526.75.2024 Stowarzyszenie Stary Ratusz w RybnikuUmowa dotacyjna na realizację zadania pn.: Centum Onkologii Integracyjnej w Rybniku - rozbudowa onko-przestrzeni na Juliuszu 2024-04-12 2024-06-28 10 000,00 zł
M.2151.3.2023 AGORA SPÓŁKA AKCYJNAPublikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym - zmiana podmiotu 2024-04-12 2024-12-31 -10 023,30 zł
M.2151.3.2023 oświadczWYBORCZA SP. Z O.O.Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym 2024-04-12 2024-12-31 10 023,30 zł
GM-Vi.272.3.2024 Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego "Adiacent"Wycena składników majątku Miasta Rybnika - wycena sieci wodociągowej 2024-04-10 2024-07-30 8 400,00 zł
R.605.3.2024 INTERPRETOR Sp. z o.o.Usługa mycia rybnickich kubków wielorazowych i kontenerów transportowych podczas rybnickiej Majówki. 2024-04-10 2024-05-09 7 800,00 zł
R.605.3.2024 INTERPRETOR Sp. z o.o.usługa mycia wielorazowych kubków rybnickich podczas rybnickiej Majówkiki 2024-04-10 2024-05-09 7 800,00 zł
MM.2151.9.2024 Firma Kulik M.Kempa Sp. J.Dostawa 1.500 sztuk czarnych czapek z daszkiem indywidualnie znakowanych. 2024-04-09 2024-05-09 15 848,55 zł
R.2151.4.2024 VIA VISTULA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWykonanie analiz i prognoz ruchu oraz wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami dla zadania "Budowa centrum przesiadkowego wraz z parkingiem P&R w Rybniku" 2024-04-09 2024-06-25 99 630,00 zł
GM-VI.272.1.2024 Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego "Adiacent"Wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej przeompownią ścieków 2024-04-09 2024-06-30 1 000,00 zł
GM-VI.272.2.2024 Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego "Adiacent"Wycena składników majątku Miasta Rybnika - wycena sieci kanalizacji sanitarnej 2024-04-09 2024-07-30 9 100,00 zł
PS-I.526.69.2024 RYBNICKIE CENTRUM SPORTÓW WALKI "TAEKWON-DO" FIGHTER - TKMdotacja - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów, Juniorów Młodszych i Młodzików w Taekwon-do ITF oraz Mięzywojewódzkie Mistrzostwa Dzieci w Taekwon-do ITF 2024-04-08 2024-04-30 8 000,00 zł
Ar-II.2151.1.2024 AGORA SPÓŁKA AKCYJNAkorekta dot. reorganizacji Grupy Kapitałowej AGORA S.A. działalność Gazety Wyborczej -Wyborcza sp.z o.o. 2024-04-05 2024-04-05 -7 151,55 zł
Ar-II.2151.1.2024 oświWYBORCZA SP. Z O.O.Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej 2024-04-05 2024-12-31 7 151,55 zł
PS-I.526.74.2024 Stowarzyszenie INTEGRUM Rybnikzadanie pt.: Program wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Rybniku 2024-04-04 2024-12-31 400 000,00 zł
PS-I.526.73.2024 Miejski Klub Szachowy ( adres koresp.: Miernicy S.C.,44-200 Rybnik, Piłsudskiego 4)dotacja na zadanie pt. Międzynarodowe Mistrzostwa Rybnika w Szachach Szybkich 2024-04-03 2024-06-30 3 500,00 zł
PS-II.8460.1.2024 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI)Umowa w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 1 w Rybniku przy ul. Kościuszki 55 2024-04-03 2024-12-31 183 456,00 zł
PS-II.8460.2.2024 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI)Umowa w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 2 w Rybniku przy ul. Andersa 14 2024-04-03 2024-12-31 157 248,00 zł
ZAiKS 3.05. Stowarzyszenie Autorów ZAiKSPubliczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych w ramach rybnickiej majówki "Maj, bzy, Rybnik i Ty" w dniu 3.05.2024 2024-04-03 2024-05-03 12 300,00 zł
ZAiKS 4.05 Stowarzyszenie Autorów ZAiKSPubliczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych w ramach rybnickiej majówki "Maj, bzy, Rybnik i Ty" w dniu 4.05.2024 2024-04-03 2024-05-04 13 776,00 zł
SMk.2151.1.2024 oświadWYBORCZA SP. Z O.O.Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej - reorganizacja Grupy Kapitałowej AGORA S.A działalność Gazety Wyborczej. 2024-04-01 2024-12-31 976,57 zł
M.272.1.2024 Usługi geodezyjne i kartograficzne Jerzy DEREŃWykonanie 80 podziałów nieruchomości w różnych celach. 2024-04-01 2024-12-31 143 920,00 zł
M.272.2.2024 Usługi geodezyjne i kartograficzne Jerzy DEREŃWykonanie 100 znaków lub punktów granicznych. 2024-04-01 2024-12-31 28 044,00 zł
M.272.3.2024 "PROGEO KATOWICE " M.Rogala-Szczepańska , M.Nowak spółka jawnaAktualizacja użytków gruntowych - 30 nieruchomości. 2024-04-01 2024-12-31 15 498,00 zł
M.272.4.2024 CAPITAL MARCIN KORZENIECKIWykonanie 150 wycen nieruchomości. 2024-04-01 2024-12-31 52 500,00 zł
M.272.5.2024 GEODAW JOLANTA KRZYŻEKWykonanie 100 podziałów w celu wydzielenia gruntu pod drogi publiczne 2024-04-01 2024-12-31 97 000,00 zł
TE-I.2151.6.2024 NO NAME OFFICE SPÓŁKADostawa i wymiana części do foteli obrotowych Sitag Realy G207020 2024-04-01 2024-04-19 20 418,00 zł
SMk.2151.1.2024 AGORA SPÓŁKA AKCYJNAW związku z reorganizacją Grupy Kapitałowej AGORA S.A działalność Gazety Wyborczej. 2024-04-01 2024-04-01 -976,64 zł
GM-VI.2151.11.2024 Główny Instytut GórnictwaMonitoring w zakresie badań stanu termicznego zwałowiska stożkowego zlikwidowanej KWk "Rymer" 2024-04-01 2024-12-31 49 815,00 zł
GM-V.2151.11.2024 Państwo Łąka Sp. z o.o.Zakup wraz z dostawą nasion łąk kwietnych. 2024-03-29 2024-12-31 795,00 zł
PS-I.526.71.2024 Ludowy Klub Sportowy PłomieńUmowa dotacji na realizację zadania pn. Piknik Integracyjny "Łączymy Pokolenia" LKS Ochojec 2024 2024-03-29 2024-08-31 10 000,00 zł
PS-I.526.70.2024 Ludowy Klub Sportowy PłomieńUmowa dotacji na realizację zadania pn. Potańcówka w plenerze - Ochojec 2024 2024-03-28 2024-08-31 10 000,00 zł
PS-I.526.64.2024 Stowarzyszenie Promocji Regionalnej Rybnicka KuźniaStowarzyszenie Promocji Regionalnej "Rybnicka Kuźnia", zad. pn. Realizacja działań w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2024 (...) Każde pokolenie ma swój czas 2024-03-28 2024-12-31 35 500,00 zł
FV139/03/2024 RESTAURACJA HOTEL KORONA S.C.Zapłata za zakwaterowanie oraz wyżywienie ludności uchodźczej z Ukrainy 2024-03-28 2024-03-29 4 567,50 zł
PS-I.3153.1.2024 Klub Sportowy RYBNICKIE TOWARZYSTWO TENISOWEUmowa dotacji na realizację zadania pn. Rybnicki tenis 2024 2024-03-28 2024-12-31 39 300,00 zł
I-I.2151.18.2024 Biuro Projektowo-Usługowe ALDA S. C. Hanna i Janusz FRANICZEKWykonanie analizy ruchowej na skrzyżowaniu ul. Mikołowska - Wielopolska - Stawowa w Rybniku. 2024-03-27 2024-04-27 9 840,00 zł
4/03/2024 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MACIEJ KOZIEŁZakwaterowanie oraz wyżywienie dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Miasta Rybnika w obiektach zbiorowego zakwaterowania. 2024-03-26 2024-03-26 15 907,50 zł
PS-I.526.67.2024 Klub Seniora Aktywni - Boguszowice OsiedleDotacja na realizację zadania publiczngo pn. "Historia Śląska i kultura beskidzka" 2024-03-26 2024-09-28 6 000,00 zł
MPU.2151.3.2024 PRZESTRZEŃ 2K Sp. z o.o. Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ul.Gliwickiej,Ludwika Zdrzałka (MPZP 34-2,MPZP 48,MPZP 54-35,MPZP 54-50) 2024-03-26 2024-12-31 15 800,00 zł
GM-VI.2151.10.2024 Główny Instytut GórnictwaAktualizacja pozwoleń wodnoprawnych na korzystanie z usług wodnych na terenie miasta Rybnika 2024-03-25 2024-12-31 60 024,00 zł
PS-I.526.62.2024 Stowarzyszenie Nocna Orkiestra Eksperymentalnadotacja - Koncert poświęcony Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu, jego twórczości kameralnej, oraz prawykonanie I kwartetu smyczkowego Piotra Kotasa 2024-03-25 2024-11-29 10 000,00 zł
PS-I.526.63.2024 Stowarzyszenie Pomocowania Stowarzyszenie Pomocownia, zadamie publ. pn. Organizacja festynu "Dni Wielopola 2024" (...) w ramach projektu budzetu obywatelskiego "Zintegrowane Wielopole" 2024-03-25 2024-12-31 30 000,00 zł
PS-I.526.59.2024 "POGODNA JESIEŃ"dotacja - Śpiewamy kolędy i pastorałki 2024-03-22 2024-12-31 9 200,00 zł
E-IV.2151.4.2024 Ewa CiesielskaPełnienie funkcji członka Kapituły w ramach Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2024-03-21 2024-06-30 6 000,00 zł
SKZ-II.2151.11.2024 F.H.U. NETPOL Marek MalugaUmowa na dostawę radiotelefonów przenośnych dla OSP z terenu Miasta Rybnika 2024-03-21 2024-04-30 6 483,33 zł
MKZ.2151.1.2024 TALENT GABRIELA POLEWSKA-PIETRASIEWICZWykonanie rzeźby-głazu pamiątkowego "Tragedia Górnośląska 1945 r." 2024-03-21 2024-04-30 97 200,00 zł
SKZ-II.2151.9.2024 PPUH SUPRON 1Umowa na dostawę ubrań strażackich specjalnych oraz hełmów strażackich dla OSP z terenu Miasta Rybnika. 2024-03-20 2024-08-30 90 773,91 zł
I-I.272.10.2023 PROKOM CONSTRUCTION SP. Z O.O.Aneks nr 1 z dnia 20.03.2024 r. do umowy nr I-I.272.10.2023 z dnia 17 maja 2023 r. zwiększający wartość umowy o kwotę 11.387,76 zł. 2024-03-20 2025-02-17 11 387,76 zł
I-II.272.1.2023 FIRMA ABS - OCHRONA ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z. O. O.Aneks nr 2 z dnia 20.03.2024 r. do umowy nr I-II.272.1.2023 z dnia 23.02.2023 r. wydłużający termin realizacji umowy do 453 dni, tj. do 21.05.2024 r. 2024-03-20 2024-05-21 0,00 zł
E-IV.2151.14.2024 Firma KAYAXOrganizacja koncertu zespołu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. Rybnicka Majówka "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2024-03-20 2024-05-03 73 800,00 zł
PS-I.526.66.2024 STOWARZYSZENIE FESTUmowa dotacyjna realizacji zadania publicznego pn. Hanka wraca do RYBNIKA! 2024-03-20 2024-03-31 10 000,00 zł
MM.2151.8.2024 ATEMI Andrzej JaczewskiWykonanie i dostawa toreb papierowych indywidualnie znakowanych w dwóch rozmiarach 2024-03-19 2024-04-18 18 868,20 zł
E-IV.2151.1.2024 MACIEJ WOĆ MUZK MANAGEMENTOrganizacja koncertu zespołu w ramach rybnickiej majówki"Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2024-03-19 2024-05-04 70 110,00 zł
E-IV.2151.8.2024 IGLO RECORDS SP. Z O.O.Organizacja koncertu zespołu w ramach rybnickiej majówki "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2024-03-19 2024-05-04 67 650,00 zł
PS-I.526.55.2024 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW DZIELNICY PARUSZOWIEC-PIASKIdotacja - Na ścieżkach historii zielnicy Paruszowiec-Piaski 2024-03-18 2024-09-30 10 000,00 zł
R.2151.2.2024 JUSTYNA NOWAKAutorskie opracowanie i przeprowadzenie wykładu dla nauczycieli oraz rodziców dzieci szkół podstawowych "Kształtowanie zachowań żywieniowych dzieci", w ramach projektu StratKIT+ 2024-03-18 2024-03-20 320,00 zł
R.2151.3.2024 JUSTYNA NOWAKautorskie opracowanie i przeprowadzenie wykąłdu dla opiekunów osób starszych "Odwodnienie w grupie seniorów - jak sobie z tym radzić?" 2024-03-18 2024-04-09 470,00 zł
D.2151.11.2024 UTAL SP. Z O.O.Wykonanie, montaż i zewidencjonowanie tablic ulicowych z nazwami ulic miasta Rybnika 2024-03-18 2024-04-17 109 617,60 zł
MM.2151.7.2024 GIFTMAX.PL MARIUSZ DOMANOWSKIDostawa 2.000 miękkich zawieszek odblaskowych w kolorze srebrnym w kształcie szczupaka (indywidualny wykrojnik), a także 10.000 samozaciskowych opasek odblaskowych w kolorze srebrnym 2024-03-14 2024-04-05 19 015,80 zł
PS-I.526.65.2024 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I II STOPNIAUmowa o realizację w 2024 r. zadania publicznego pn. Koncert Inauguracyjny XII Ogólnopolskiego Forum Młodych Instrumentalistów (..) Rybnik 2024 2024-03-14 2024-03-30 10 000,00 zł
TE-I.2151.5.2024 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.Dostawa wody i odprowadzanie ścieków do budynku Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 8 2024-03-14 2027-12-31 66 800,00 zł
MKZ.2151.2.2024 PRACOWNIA PROJEKTOWO-URBANISTYCZNO-KONSERWATORSKA "A B A K U S " Ewa Pilarska-ŚwierszczSporządzenie aktulizacji planu ochrony Parku Kulturowego Centrum Starego Rybnika 2024-03-14 2024-05-02 50 000,00 zł
OU-I.2151.1.2024 INFOPAKT S.C. MACIEJ PADEWSKI, RYSZARD CHROBAK I DARIUSZ STAŃCZYKDruk kart do głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-13 2024-04-21 51 844,50 zł
MM.2151.6.2024 STORYPIXEL PAWEŁ BRZEZINAProdukcja 9 filmów oraz 5 shortów dotyczących promocji miasta oraz prezentujących jjego funkcjonowanie 2024-03-13 2024-12-15 47 600,00 zł
PS-I.526.51.2024 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowyzadanie pt.: Poprzez sport do zdrowia 2024 2024-03-12 2024-11-30 28 450,00 zł
PS-I.526.57.2024 Stowarzyszenie Korzenie.plUmowa na realizację zadania pn. XX Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Ziemi Śląskiej "Moja Ty Ziemio Rodzima..." 2024-03-12 2024-06-30 10 000,00 zł
PS-I.526.58.2024 "POGODNA JESIEŃ"Umowa na realizację zadania publicznego pt. "Pogodna jesień w kulturze" 2024-03-11 2024-06-25 9 800,00 zł
I-II.272.6.2024 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "GRUMIX" Karolina Przepióra - GrudaModernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rybniku wraz z robotami towarzyszącymi - w formule "zaprojektuj i wybuduj". 2024-03-11 2024-10-07 1 008 600,00 zł
I-II.272.7.2024 MIKLAŚ-GRANIT Łukasz MiklaśTermomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 10 (budynek Przedszkola nr 2). 2024-03-11 2024-11-16 889 619,18 zł
E-IV.2151.3.2024 AGATA PASSENTPełnienie funkcji członka kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2024-03-11 2024-06-30 6 000,00 zł
E-IV.2151.13.2024 WOJCIECH WYSOWSKI TIME EVENTSRealizacja programów artystycznych i animacyjnych w ramach Jarmarku Wielkanocnego 2024-03-08 2024-03-29 36 900,00 zł
E-IV.2151.11.2024 SG MEDIA SYLWIA GRZESZCZAKOrganizacja 23 czerwca 2024 r. koncertu zespołu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. Festiwal Górnej Odry 2024-03-08 2024-06-23 79 950,00 zł
E-IV.2151.5.2024 ANNA ARNOPełnienie funkcji członka kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2024-03-08 2024-06-30 6 000,00 zł
E-IV.2151.6.2024 TADEUSZ SŁAWEKPełnienie funkcji członka kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2024-03-08 2024-06-30 6 000,00 zł
E-IV.2151.9.2024 BERNADETTA DARSKAPełnienie funkcji członka kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2024-03-08 2024-06-30 6 000,00 zł
PS-I.526.31.2024 STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI W RYDUŁTOWACHUmowa o realizację w 2024 r. zadania publicznego pod tytułem Młodzi krwiodawcy ratują życie, kwota 1 510 zł 2024-03-07 2024-04-22 1 510,00 zł
PS-I.526.12.2024 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowydodotacja - Cykliczne Imprezy Sportowe 2024 2024-03-07 2024-12-31 13 000,00 zł
GK.2151.9.2024 RABEKA Sp. z o.o.Przedmiotem umowy jest naprawa kanału deszczowego DN500 metodą bezwykopową w ulicy Wolnej w Rybniku. 2024-03-07 2024-03-17 11 070,00 zł
PS-I.526.53.2024 Stowarzyszenie INTEGRUM RybnikRealizacja zadania publicznego pt. Program terapeutyczny dla osób szkodliwieużywających i uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin - Stowarzyszenie INTEGRUM Rybnik 2024-03-07 2024-12-31 50 000,00 zł
PS-I.8133.143.2024 FUNDACJA ROZWOJU DZIECI IM. JANA AMOSA KOMEŃSKIEGOUmowa o wykonanie zadania polegającego na prowadzeniu zajęć opiekuńczo-edukacyjnych dla dzieci w wieku 1-3 lata, w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy 2024-03-07 2024-06-30 49 984,80 zł
PS-I.526.54.2024 Miejska Orkiestra Dęta "Rybnik"dotacja - XX-LECIE POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ 2024-03-07 2024-05-31 10 000,00 zł
MPU.2151.2.2024 PRACOWNIA PROJEKTOWO-URBANISTYCZNO-KONSERWATORSKA "A B A K U S " Ewa Pilarska-ŚwierszczSporządzenie dokumentacji kolorystyki elewacji zabudowy ul.Jana III Sobieskiego,Św.Jana 2024-03-06 2024-06-28 98 000,00 zł
PS-I.526.49.2024 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI)dotacja - ROR - REHABILITACJA, ODPOCZYNEK, ROZWÓJ 2024-03-06 2024-06-14 10 000,00 zł
PS-I.526.56.2024 Stowarzyszenie "LEPIEJ RAZEM"zadanie pt.: Witajcie w naszej bajce 2024-03-05 2024-05-25 10 000,00 zł
PS-I.526.30.2024 Stowarzyszenie "RAZEM LEPIEJ"dotacja - "Jo je bajtel" - projekt regionalny 2024-03-05 2024-12-29 10 000,00 zł
I-I.272.9.2023 BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNAAneks nr 1 z dnia 05.03.2024 r. do umowy nr I-I.272.9.2023 z dnia 17.05.2023 r. zwiększający wartość umowy o kwotę 12.480.185,64 zł. 2024-03-05 2025-02-17 12 480 185,64 zł
I-I.272.28.2022 Biuro Projektowo-Usługowe ALDA S. C. Hanna i Janusz FRANICZEKAneks nr 3 z dnia 05.03.2024 r. do umowy I-I.272.28.2022 z dnia 25.07.2022 r. wydłużający termin realizacji umowy do 672 dni, tj. do 27.05.2024 r. 2024-03-05 2024-05-27 0,00 zł
D.2151.5.2024 USŁUGI INŻYNIERYJNE I DORADZTWO "OLBARK"Opracowanie projektów organizacji ruchu na drogach zarządzanych przez Prezydenta Miasta 2024-03-05 2024-12-31 59 999,99 zł
PS-I.526.47.2024 FUNDACJA CENTRUM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCHUmowa o realizację zadania publicznego pn. "Zdrowie Psychiczne Przedszkolaków ma Znaczenie" 2024-03-04 2024-12-31 50 000,00 zł
I-II.272.5.2024 P.P.U.H. "BRUK-MET" Adam ZiomekModernizacja ogrodzenia przy ul. Mikołowskiej w Rybniku. 2024-03-04 2024-08-01 280 000,00 zł
PS-I.3153.6.2024 Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąUmowa na realizację zadania pn. MTS Rybnik - sport młodzieżowy podstawą rozwoju 2024-03-01 2024-12-31 40 000,00 zł
PS-I.526.38.2024 Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia "Razem"Umowa o realizację zadania publicznego w 2024 r. pn. Każdy dzien może być przygodą 2024-02-29 2024-07-31 15 000,00 zł
PS-I.526.42.2024 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI)Umowa na realizację zadania publicznego pn. Chcę, Potrafi, Udowodnię! 2024-02-29 2024-05-31 15 300,00 zł
Ugoda D.7224.73.2023 MAREK FORAJTERwypłata odszkodowania - franszyzy redukcyjnej na pokrycie kosztów naprawy samochodu nr rej. SR8500P, ubytek nawierzchni ul. Zamenhofa 2024-02-29 2024-03-14 2 331,71 zł
PS-I.526.32.2024 Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia "Razem"zadanie pt.: Klubik teatralno-muzyczny "Niebieska siódemka" 2024-02-29 2024-12-27 10 000,00 zł
PS-I.526.41.2024 Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia "Razem"Umowa na realizację zadania publicznego pn. W stronę zdrowia 2024-02-29 2024-06-28 5 000,00 zł
I-II.272.3.2024 TERMAL WOJCIECH SIWARSKITermomodernizacja budynku Przedszkola nr 20. 2024-02-29 2024-11-05 1 470 607,56 zł
I-II.272.4.2024 TERMAL WOJCIECH SIWARSKITermomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15. 2024-02-29 2025-02-23 5 964 291,22 zł
I-I.272.2.2024 eM4 PRACOWNIA ARCHITEKTURY Brataniec Marcin BrataniecOpracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy Centrum Przesiadkowego wraz z parkingiem Park & Ride w Rybniku. 2024-02-29 2028-02-29 2 419 999,98 zł
I-II.272.2.2024 "REMONT-EX" Sp. z o. oTermomodernizacja pomieszczeń biurowych oraz warsztatów na terenie MOSiR w dz. Kamień w Rybniku. 2024-02-28 2024-08-26 599 819,22 zł
I-II.2151.3.2024 Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o.Wymiana siatki ogrodzenia przy KS "U Walka" w dzielnicy Gotartowice w Rybniku. 2024-02-28 2024-04-28 33 210,00 zł
D.2151.6.2024 NORBERT CHODYNICKISporządzenie kosztorysów inwestorskich dla słupów oświetlenia ulicznego uszkodzonych w wyniku kolizji 2024-02-27 2025-03-21 3 900,00 zł
PS-I.526.33.2024 Stowarzyszenie "OLIGOS"dotacja - Spotkanie z kulturą podczas Rybnickich Dni Integracji 2024-02-27 2024-06-07 9 000,00 zł
PS-I.526.40.2024 Stowarzyszenie "OLIGOS"Umowa realizacji zadania publicznego pn. Lato w Szkole Życia- Pólkolonie 2024 2024-02-27 2024-08-20 15 000,00 zł
E-IV.2151.10.2024 GRANDE BISTRO SP. Z O.O.Zamontowanie wraz z udekorowaniem domków handlowych w związku z organizacją Jarmarku Wielkanocnego. 2024-02-26 2024-03-29 12 300,00 zł
PS-I.526.52.2024 Stowarzyszenie INTEGRUM RybnikUmowa dotacyjna - Stowarzyszenie INTEGRUM Rybnik- Alkohol - 70 000 zł 2024-02-26 2024-12-31 70 000,00 zł
I-II.272.11.2023 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz GąsiorAneks nr 2 z dnia 26.02.2024 r. do umowy nr I-II.272.11.2023 z dnia 26.03.2023 r. zwiększający wartość umowy o kwotę 56.057,22 zł. 2024-02-26 2024-03-02 56 057,22 zł
I-I.272.1.2024 Biuro Usług Inżynierskich 'CONCEPT' mgr inż. Arkadiusz CichońPełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego dla rozbudowy ulicy Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka w Rybniku. 2024-02-23 2025-01-18 250 920,00 zł
GM-V.2151.8.2024 COLLECT CONSULTING S.AAudyt rekompensaty ex-post za lata 2022-2023. 2024-02-23 2025-03-24 14 760,00 zł
Ar-I.2151.1.2024 DOMUS PROJEKTopracowania niestanowiące operatów szacunkowych 2024-02-22 2024-12-31 25 500,00 zł
SKZ-II.3153.7.2024 Komenda Wojewódzka Policji w KatowicachUmowa na dofinansowanie zakupu samochodów dla KMP w Rybniku - Fundusz Wsparcia Policji 2024-02-21 2024-12-31 150 000,00 zł
I-I.272.13.2023 ZAKŁAD BETONIARSKI KŁOSEK - PORWOŁ SP. Z O.O.Aneks nr 3 z dnia 21.02.2024 r. do umowy I-I.272.13.2023 z dnia 06.07.2023 r. wydłużający termin realizacji umowy do 260 dni tj. 22.03.2024 r. 2024-02-21 2024-03-22 0,00 zł
PS-I.3153.2.2024 Klub Sportowy "Wielopole"Umowa na realizację zadania pn. Całoroczna działalność szkoleniowo-sportowa 2024-02-19 2024-12-31 40 000,00 zł
I-I.2151.11.2024 RVIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąŚwiadczenie usług monitorowania systemu alarmowego ISA - teren budowy hospicjum przy ul. Barbórki w Rybniku, dz. Niedobczyce. 2024-02-19 2024-06-12 11 365,20 zł
E-IV.2151.2.2024 Firma KAYAXOrganizacja koncertu zespołu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. Rybnicka Majówka "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2024-02-19 2024-05-03 49 200,00 zł
SKZ-II.2151.7.2024 ELITELAS Krzysztof MadejUmowa - redukcyjny odstrzał dzików i lisów w granicach administracyjnych Miasta Rybnika 2024-02-19 2024-11-20 17 220,00 zł
E-IV.272.1.2024 BOSTON MEDIA IZABELA GONIWIECHAWydruk 144 plakatów (miesięcznie) o rozmiarach 120 x 180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie Rybnika. 2024-02-16 2024-12-31 132 264,00 zł
PS-II.031.7.2024 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEporozumienie nr PS-II.031.7.2024 w sprawie współfinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach 2024-02-16 2024-12-31 3 744,00 zł
PS-I.526.48.2024 Fundacja DobrostkaUmowa na realizację w 2024 r. zadania publicznego pn. Młode głowy na warsztat 2024-02-16 2024-10-31 10 000,00 zł
PS-I.526.27.2024 Fundacja WielogłosuFundacja Wielogłosu, zad. publ. pn.: Spotkajmy się w dialogu 2024-02-16 2024-12-31 32 000,00 zł
SMk.272.1.2024 CAPITAL MARCIN KORZENIECKIWykonanie operatów szacunkowych wyceny mieszkań. 2024-02-16 2024-12-31 8 700,00 zł
I-I.2151.15.2024 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu Biuro Rejestracji Dok. Księgowych - Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 WarszawaPrzyłączenie do sieci gazowej budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku, dz. Niewiadom. 2024-02-15 2024-12-31 4 203,89 zł
SKZ-II.3153.5.2.2024 OSP ChwałęciceUmowa dotacji celowej na zapewnienie gotowości operacyjnej - OSP Chwałęcice 2024 r. 2024-02-15 2024-12-31 22 450,00 zł
SKZ-II.3153.5.4.2024 OSP GolejówUmowa dotacji celowej na zapewnienie gotowości operacyjnej - OSP Golejów 2024 r. 2024-02-15 2024-12-31 52 000,00 zł
SKZ-II.3153.5.5.2024 OSP GotartowiceUmowa dotacji celowej na zapewnienie gotowości operacyjnej - OSP Gotartowice 2024 r. 2024-02-15 2024-12-31 86 950,00 zł
SKZ-II.3153.5.1.2024 OSP BoguszowiceUmowa dotacji celowej na zapewnienie gotowości operacyjnej - OSP Boguszowice 2024 r. 2024-02-15 2024-12-31 53 400,00 zł
SKZ-II.3153.5.6.2024 Ochotnicza Straż Pożarna Rybnik-GrabowniaUmowa dotacji celowej na zapewnienie gotowości operacyjnej - OSP Grabownia 2024 r. 2024-02-15 2024-12-31 30 300,00 zł
SKZ-II.3153.5.12.2024 Ochotnicza Straż Pożarna PopielówUmowa dotacji celowej na zapewnienie gotowości operacyjnej - OSP Popielów 2024 r. 2024-02-15 2024-12-31 63 100,00 zł
SKZ-II.3153.5.10.2024 OSP OchojecUmowa dotacji celowej na zapewnienie gotowości operacyjnej - OSP Ochojec 2024 r. 2024-02-15 2024-12-31 56 900,00 zł
SKZ-II.3153.5.8.2024 OSP KłokocinUmowa dotacji celowej na zapewnienie gotowości operacyjnej - OSP Kłokocin 2024 r. 2024-02-15 2024-12-31 43 850,00 zł
SKZ-II.3153.5.13.2024 OSP StodołyUmowa dotacji celowej na zapewnienie gotowości operacyjnej - OSP Stodoły 2024 r. 2024-02-15 2024-12-31 25 500,00 zł
PS-I.3153.29.2024 Klub Sportowy Silesiadotacja na zadanie pn. Baseball w Rybniku 2024 2024-02-15 2024-12-31 110 000,00 zł
PS-I.526.45.2024 Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie ZgodaZadanie pt.: Trzeźwo przez życie 2024-02-15 2024-12-31 37 500,00 zł
PS-I.526.36.2024 Stowarzyszenie "OLIGOS"Umowa o realizację zadania publicznego pn. VII RYBNICKIE DNI INTEGRACJI 2024-02-15 2024-12-31 12 000,00 zł
MM.272.1.2024 BOSTON MEDIA IZABELA GONIWIECHAWydruk i wyklejenie plakatów wielkoformatowych na 14 bilboardach na terenie Miasta Rybnika od lutego do grudnia 2024 r. 2024-02-15 2024-12-31 57 904,00 zł
MM.272.2.2024 INFOPAKT S.C. MACIEJ PADEWSKI, RYSZARD CHROBAK I DARIUSZ STAŃCZYKWydruk i dostawa broszur promocyjnych 2024-02-15 2024-12-31 11 685,00 zł
SKZ-II.3153.5.3.2024 OSP ChwałowiceUmowa dotacji celowej na zapewnienie gotowości operacyjnej - OSP Chwałowice 2024 r. 2024-02-15 2024-12-31 30 700,00 zł
SKZ-II.3153.5.7.2024 OSP KamieńUmowa dotacji celowej na zapewnienie gotowości operacyjnej - OSP Kamień 2024 r. 2024-02-15 2024-12-31 55 350,00 zł
SKZ-II.3153.5.9.2024 Ochotnicza Straż Pożarna Rybnik-NiewiadomUmowa dotacji celowej na zapewnienie gotowości operacyjnej - OSP Niewiadom 2024 r. 2024-02-15 2024-12-31 35 300,00 zł
SKZ-II.3153.5.11.2024 OSP OrzepowiceUmowa dotacji celowej na zapewnienie gotowości operacyjnej - OSP Orzepowice 2024 r. 2024-02-15 2024-12-31 50 600,00 zł
D.2151.3.2024 ECO TRAFFIC SP. Z O.O.Wykonanie przeglądów organizacji ruchu 2024-02-15 2024-11-30 142 003,50 zł
SKZ-II.3153.5.14.2024 Ochotnicza Straż Pożarna WielopoleUmowa dotacji celowej na zapewnienie gotowości operacyjnej - OSP Wielopole 2024 r. 2024-02-15 2024-12-31 43 200,00 zł
MM.2151.5.2024 WINNING MOVES POLSKA SP. Z O.O.Promocja miasta Rybnika podczas realizacji rybnickiej wersji licencjonowanej gry Monopoly 2024-02-15 2024-12-15 61 500,00 zł
I-II.272.1.2024 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "GRUMIX" Karolina Przepióra - GrudaModernizacja boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Rybniku wraz z robotami towarzyszącymi - w formule "zaprojektuj i wybuduj". 2024-02-14 2024-09-11 979 400,00 zł
PS-I.526.28.2024 Regionalne Towarzystwo Oświaty ZdrowotnejRegionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, zadania publ. pn. Warsztaty "TAK - Trzymam formę!" 2024-02-14 2024-12-31 15 600,00 zł
PS-I.3153.23.2024 Aeroklub Rybnickiego Okregu Węglowegodotacja na zadanie pn. SZKOLENIE I TRENING SPORTOWY W SPORTACH LOTNICZYCH 2024-02-13 2024-12-31 25 000,00 zł
PS-I.526.35.2024 Śląski Oddział Okregowy Polskiego Czerwonego Krzyżazadanie pt.: Organizowanie i wydawanie pomocy żywnościowej dla mieszkańców Rybnika 2024-02-13 2024-12-31 80 000,00 zł
PS-I.526.43.2024 FUNDACJA WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA IM. FILIPA NERIzadanie pt.: Debata - krótka interwencja profilaktyczna jako wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków 2024-02-12 2024-12-31 14 050,00 zł
PS-I.526.44.2024 FUNDACJA WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA IM. FILIPA NERIzadanie pt. Przeciwdziałanie narkomanii oraz innym uzależnieniom i zachowaniom ryzykownym młodzieży poprzez program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów 2024-02-12 2024-12-31 40 000,00 zł
PS-I.3153.7.2024 Młodzieżowy Klub Mini Żużlowy "RYBKI" Rybnik Adres korespondencyjny Młodzieżowy Klub Mini Żużlowy "Rybki" Rybnik ul. Ludowa 26 44-204 RybnikUmowa dotacji Młodzieżowy Klub Mini Żużlowy "Rybki" Rybnik, zadanie pn. Szkolenie oraz organizacja zawodów mini żużlowych - RYBKI 2024 2024-02-12 2024-12-31 110 000,00 zł
PS-I.526.37.2024 Stowarzyszenie Amazonek OdnowaUmowa o realizację zadania publicnego w 2024 r. pn. Rehabilitacja kobiet po mastektomii 2024-02-12 2024-12-31 10 400,00 zł
PS-I.3153.11.2024 Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Rymer Rybnikdotacja - Piłka nożna - szkolenie, integracja społeczna, zabawa. Działania na 2024 rok. 2024-02-09 2024-12-31 50 000,00 zł
PS-I.3153.27.2024 Klub Sportowy "ROW 1964 Rybnik"Dotacja na realizację zadania pn. ORGANIZACJA ZAJĘĆ I ROZGRYWEK PIŁKARSKICH KS ROW 1964 RYBNIK 2024-02-09 2024-12-31 500 000,00 zł
PS-I.3153.28.2024 Klub Sportowy Rymerdotacja na zadanie pn. Sport jest ważny 2024-02-09 2024-12-31 40 000,00 zł
SKZ-II.3153.2.2024 OSP GotartowiceUmowa dotacji celowej dla OSP Gotartowice z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu pralnicy mundurów bojowych strażaków. 2024-02-08 2025-03-31 12 000,00 zł
OU-I.272.1.2024 INFOPAKT S.C. MACIEJ PADEWSKI, RYSZARD CHROBAK I DARIUSZ STAŃCZYKDruk obwieszczeń wyborczych 2024-02-08 2024-06-27 8 246,00 zł
PS-I.526.34.2024 Stowarzyszenie "17-stka"zadanie pt.: Rybnicki Bank Drugiej Ręki 2024-02-07 2024-12-31 20 000,00 zł
PS-I.526.29.2024 FUNDACJA KUMAKFundacja Kumak, zadanie pn. Pluszakowe Pogotowie 2024 2024-02-07 2024-12-31 14 840,00 zł
I-III.2151.2.2024 Fundacja Ekologiczna "Ekoterm Silesia"Wykonanie analizy zamówionej mocy cieplnej dla obiektów miejskich. 2024-02-07 2024-06-07 20 910,00 zł
PS-I.3153.9.2024 TSMT Rybnik Futsal Club dotacja - Rozwój Futsalu w Rybniku grup U-13, U-15, U-17, U-19 oraz seniorzy III Liga Polska 2024-02-06 2024-12-31 40 000,00 zł
PS-I.526.25.2024 Dyskusyjny Klub EKRANzadanie pt.: Jublieusz 60-lecia Dyskusyjnego Klubu Filmowego "EKRAN" w 2024 roku - pokazy filmowych dzieł sztuki 2024-02-06 2024-04-29 10 000,00 zł
MPU.2151.1.2024 AGORA SPÓŁKA AKCYJNAPublikacja ogłoszeń 2024-02-06 2024-12-31 6 160,00 zł
PS-I.526.26.2024 International Watercolor Society PolskaUmowa o realizację zadania publicznego w 2024 r. pn. II FINE ness International Art Festival 2024 2024-02-02 2024-04-24 10 000,00 zł
R.2151.3.2021 DOEKO GROUP Sp. z o.o.Składka członkowska z tytułu Klastra Energii 2024-02-01 2024-12-31 5 000,00 zł
Ar-II.2151.1.2024 AGORA SPÓŁKA AKCYJNAPublikacja ogłoszeń w prasie lokalnej 2024-02-01 2024-12-31 8 400,00 zł
MM.2151.4.2024 AGORA SPÓŁKA AKCYJNAUdział Miasta Rybnika w ogólnopolskiej akcji "Głosuję na miasto, na region, na Europę" 2024-02-01 2024-05-31 43 050,00 zł
PS-I.3153.26.2024 Klub Sportowy PoloniaDotacja na zadanie pn. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, przygotowania do zawodów krajowych i międzynarodowych w tym mistrzowskich (...) 2024-01-30 2024-12-31 300 000,00 zł
PS-I.3153.3.2024 LUDOWY KLUB SPORTOWY "PŁOMIEŃ" Ochojeczadanie pt.: Tylko razem możemy osiągnąć wyznaczone cele! 2024-01-29 2024-12-31 250 000,00 zł
PS-I.526.6.2024 Fundacja Przy Społdzielni Mieszkaniwej "Południe"ddotacja - Aktywny Senior 2024-01-29 2024-12-31 8 000,00 zł
SMk.2151.1.2024 AGORA SPÓŁKA AKCYJNAPublikacja ogłoszeń w prasie lokalnej. 2024-01-29 2024-12-31 1 883,70 zł
TE-I.2151.1.2024 SAFEKEY S.C.MATEUSZ LEWCZUK, DAWID OLSZEWSKIWynajęcie depozytora kluczy 2024-01-29 2024-05-31 7 257,00 zł
PS-I.3153.10.2024 Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"dotacja - Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży - wyrównywanie szans 2024-01-26 2024-12-31 44 900,00 zł
GM-V.2151.6.2024 Gabinet WeterynaryjnySterylizacja, kastracja i leczenie chorych kotów oraz usypianie slepych miotów. 2024-01-26 2024-12-31 50 000,00 zł
I-I.2151.91.2023 Biuro Projektowo-Usługowe ALDA S. C. Hanna i Janusz FRANICZEKAktualizacja dokumentacji przebudowy ul. Żorskiej w związku z budową dróg rowerowych na terenie miasta Rybnika (odcinek od Ronda Boguszowickiego do granic miasta Rybnika). 2024-01-26 2024-04-05 12 300,00 zł
SKZ-II.272.1.2024 UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNAUbezpieczenie grupowe, bezimienne strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, a także członków i opiekunów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 2024-01-25 2026-01-24 31 164,00 zł
PS-I.526.2.2024 FUNDACJA SFERAzadanie pt.: Nie pompujesz - Nie Jedziesz 2024-01-24 2025-07-16 8 000,00 zł
PS-I.526.8.2024 Miejski Koszykarski Klub Sportowy Rybnikdotacja - XXX lecie Miejskiego Koszykarskiego Klubu Sportowego Rybnik 2024-01-23 2024-08-31 5 000,00 zł
PS-I.3153.5.2024 Miejski Koszykarski Klub Sportowy RybnikUmowa dotacji na realizację zadania pn. Całoroczna działalność Miejskiego Koszykarskiego Klubu Sportowego RYBNIK 2024-01-23 2024-12-31 450 000,00 zł
PS-I.3153.12.2024 RYBNIK BOXINGzadanie pt.: Rybnik Boxing 2024 2024-01-23 2024-12-31 35 000,00 zł
MM.2151.3.2024 Radio 90 Sp z o.o.Produkcja i emisja dziesięciu audycji radiowych dotyczących promocji Miasta Rybnika oraz trzech kampanii reklamowych w 2024 roku 2024-01-23 2024-12-31 60 270,00 zł
PS-I.526.24.2024 Stowarzyszenie Promocji Regionalnej Rybnicka KuźniaUmowa na realizację zadania publicznego pn. Konkurs kolęd i pastorałek dla dzieci i młodzieży 2024-01-19 2024-01-31 3 000,00 zł
PS-I.3153.14.2024 Rybnicki Klub Piłkarski-Szkółka PiłkarskaUmowa na realizację zadania pn. Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w 2024 roku 2024-01-19 2024-12-20 260 000,00 zł
PS-I.526.13.2024 Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy SMERFYdotacja - Szkolenie sportowe dzieci przedszkolnych MUKS Smerfy w dziedzinie szachy, organizacja i udział w zawodach 2024-01-19 2024-12-31 9 000,00 zł
PS-I.526.4.2024 KLUB SZACHOWY ZEFIR BOGUSZOWICEdotacja - Całoroczna działalność szkoleniowo - sportowa Klubu Szachowego Zefir Boguszowice 2024-01-19 2024-12-31 9 000,00 zł
PS-I.3153.15.2024 Rybnicki Młodzieżowy Klub SportowyUmowa o realizację zadania publicznego pn. Boks 2024 2024-01-19 2024-12-31 70 000,00 zł
PS-I.3153.16.2024 Rybnicki Młodzieżowy Klub SportowyUmowa o wsparcie realizacji zadania pod tytułem Koszykówka kobiet 2024 2024-01-19 2024-12-31 450 000,00 zł
PS-I.3153.18.2024 Rybnicki Młodzieżowy Klub SportowyUmowa o wsparcie realizacji zadania pod tytułem Lekkoatletyka 2024 2024-01-19 2024-12-31 180 000,00 zł
PS-I.3153.19.2024 Rybnicki Młodzieżowy Klub SportowyUmowa o wsparcie realizacji zadania pod tytułem Szermierka 2024 2024-01-19 2024-12-31 300 000,00 zł
PS-I.3153.20.2024 Rybnicki Młodzieżowy Klub SportowyUmowa o wsparcie realizacji zadania pod tytułem Pływanie 2024 2024-01-19 2024-12-31 70 000,00 zł
PS-I.3153.4.2024 Miejski Klub Szachowy ( adres koresp.: Miernicy S.C.,44-200 Rybnik, Piłsudskiego 4)Umowa na realizację zadania pn. Całoroczna działalność sportowa Miejskiego Klubu Szachowego w Rybniku 2024-01-18 2024-12-31 45 800,00 zł
PS-I.526.11.2024 Stowarzyszenie pn.: Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-Śląskiedotacja - Szkolenie sportowe, organizacja i udział w zawodach osób z niepełnosprawnością intelektualną 2024-01-18 2024-12-31 40 000,00 zł
PS-I.526.9.2024 Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Rybniku - Dla Dobradotacja - Międzynarodowa Integracia Sportowa Rybnik 2024 2024-01-18 2024-12-31 5 000,00 zł
PS-I.526.5.2024 Stowarzyszenie "AKADEMIA ROZWOJU EDUKACJI KREATYWNEJ"dotacja - Turniej EURO 2024 dla Rybnickich Dzielnic 2024-01-18 2024-09-30 5 000,00 zł
PS-I.3153.24.2024 Towarzystwo Sportowe "Kuźnia"zadanie pt.: Sezon szkoleniowo-regatowy sekcji żeglarskiej TS Kuźnia w 2024 r. 2024-01-17 2024-12-31 250 000,00 zł
2/2024 KOMUNIKACJA MIEJSKA Rybnik Sp. z o.o. adres korespondencyjny: Plac Wolności 14 44-200 RybnikTransport przedstawicieli rybnickich placówek oświatowych na konferencję otiwerającą Tydzień Żywności, w ramach EMNKatowice 2024, w dniu 22.01.2024 2024-01-17 2024-01-22 1 576,80 zł
I-I.272.13.2023 ZAKŁAD BETONIARSKI KŁOSEK - PORWOŁ SP. Z O.O.Aneks nr 2 z dnia 10.01.2024 r. do umowy I-I.272.13.2023 z dnia 06.07.2023 r. wydłużający termin realizacji umowy do 230 dni tj. 21.02.2024 r. 2024-01-17 2024-02-21 0,00 zł
PS-I.526.14.2023 BUSHI Rybnicki Klub Sportowy Karate Jiu - jitsuUmowa o realizację zadania publicznego pt.: Organizacja Rodzinnych Zajęć Karate Jiu Jitsu w Rybniku 2024-01-17 2024-12-31 10 000,00 zł
PS-I.3153.8.2024 Towarzystwo Sportowe Volleydotacja - RYBNICKA SIATKÓWKA 2024-01-16 2024-12-31 450 000,00 zł
I-I.272.17.2023 D-ART FIRMA BUDOWLANA - Damian OgrodowskiAneks nr 1 z dnia 16.01.2024 r. do umowy I-I.272.17.2023 z dnia 03.08.2023 r. wydłużający termin realizacji umowy do 242 dni, tj. 01.04.2024 r. 2024-01-16 2024-04-01 0,00 zł
PS-II.2150.1.2024 SONIA MARCINIAKumowa zlecenia w sprawie dokumentacji pracowniczej zlikwidowanego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rybniku 2024-01-15 2024-12-31 6 000,00 zł
I-III.2151.1.2024 INŻYNIERIA SANITARNA MARCIN ŁUCZAKOpracowanie audytów energetycznych EXCEL zgodnie z wymogami Urzędu Marszałkowskiego dla zadań realizowanych w ramach dofinansowania modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej. 2024-01-15 2024-03-04 61 500,00 zł
PS-I.526.10.2024 Śląski Klub Sportowy Niesłyszących z siedzibą w RybnikuUmowa o realizację zadania publicznego pt.: Działalność całoroczna ŚKSN Rybnik 2024-01-15 2024-12-31 25 000,00 zł
PS-I.3153.13.2024 Uczniowski Klub Sportowy Rybnicka Akademia Piłkarskadotacja - Rozpowszechnianie dyscypliny piłki nożnej wśród rybnickiej młodzieży 2024-01-15 2024-12-31 50 000,00 zł
PS-I.3153.17.2024 Towarzystwo Sportowe ROW Spółka z o.o.zadanie pt.: TS ROW Rybnik - wychowanie poprzez sport 2024-01-15 2024-12-31 450 000,00 zł
PS-I.526.7.2024 Klub Sportowy Polskiej Tradycji Sztuk i Sportów Walki "Wojownik Czasu"dotacja - Tai Chi dla osób starszych Miasta Rybnika 2024-01-12 2024-12-31 5 000,00 zł
I-I.2151.3.2024 Szymura Dariusz Zakład Kształtowania i Utrzymania Terenów Zieleni RAJGRASPrzeprowadzenie wycinki drzew oraz cięć korekcyjnych koron drzew na terenie II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Mikołowskiej w Rybniku. 2024-01-12 2024-02-09 28 891,78 zł
I-III.2151.11.2023 ENERGETYKA SOLARNA ENSOL SP. Z O.O.Opracowanie koncepcji budowy farm fotowoltaicznych na terenie Miasta Rybnika. 2024-01-11 2024-05-02 39 360,00 zł
PS-I.526.23.2024 SUPERFUNDACJAUmowa o realizację zadania publicznego pt.: Prowadzenie Klubu Seniora w Rybniku przy ul. Orzeszkowej 17 2024-01-11 2024-12-31 75 000,00 zł
PS-I.526.1.2024 Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowedotacja - Realizacja działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa os.ób na rybnickich akwenach 2024-01-11 2024-12-31 45 000,00 zł
PS-I.3153.22.2024 TOWARZYSTWO LEKKOATLETYCZNE "ROW" RYBNIKzadanie pt.: Szkolenie i współzawdonictwo sportowe w lekkiej atletyce 2024 r. 2024-01-11 2024-12-31 180 000,00 zł
PS-I.3153.21.2024 Stowarzyszenie Sportowe Grupa Kolarska VIKTORIA Rybnikzadanie pt.: Kolarstwo 2024 2024-01-11 2024-12-31 70 000,00 zł
PS-I.3153.25.2024 Klub Sportowy "Kejza Team" RybnikUmowa dotacji na zadanie pn. Całoroczne szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w dziedzinie sportu judo. 2024-01-10 2024-12-31 300 000,00 zł
I-I.272.13.2023 ZAKŁAD BETONIARSKI KŁOSEK - PORWOŁ SP. Z O.O.Aneks nr 1 z dnia 10.01.2024 r. do umowy I-I.272.13.2023 z dnia 06.07.2023 r. wydłużający termin realizacji umowy do 197 dni tj. 19.01.2024 r. 2024-01-10 2024-01-19 0,00 zł
PS-I.526.20.2024 Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Wspierania Dzieci i Młodzieży "Uskrzydleni"zadanie pt.: Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego w dzielnicach: Niedobczyce, Chwałowice, Paruszowiec-Piaski 2024-01-09 2024-12-31 943 500,00 zł
PS-I.526.17.2024 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy NiewiadomUmowa dotacji na realizację zadania publicznego pn. Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych kobiet z Miasta Rybnika 2024-01-08 2024-12-31 192 150,00 zł
PS-I.526.18.2024 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy NiewiadomUmowa dotacji zadania publicznego pn. Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych 30 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika 2024-01-08 2024-12-31 384 300,00 zł
PS-I.526.19.2024 Towarzystwo św.Brata AlbertaUmowa dotacji na zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika 2024-01-08 2024-12-31 512 380,00 zł
PS-I.526.21.2024 Stowarzyszenie "17-stka"zadanie pt.: Zespół Placówek Wsparcia Dziennego Stowarzyszenia "17-tka" 2024-01-08 2024-12-31 1 767 650,00 zł
PS-I.526.15.2024 STOWARZYSZENIE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - Pomoc Potrzebującym - Rybnicki Bank Drugiej RękiUmowa na realizację zadania pod tytułem: Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (10 miejsc) 2024-01-08 2024-12-31 439 200,00 zł
PS-I.526.16.2024 STOWARZYSZENIE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - Pomoc Potrzebującym - Rybnicki Bank Drugiej RękiUmowa dotacji na realizację zadania publicznego pt. Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika w ilości 47 osób 2024-01-08 2024-12-31 602 070,00 zł
TE-I.2151.13.2023 toprojekt Marek WawrzyniakOpracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów zadania inwestycyjnego "Wymiana dźwigu osobowego wraz z przebudową szybu w budynku UM ul. B. Chrobrego 2" 2024-01-08 2024-03-08 49 200,00 zł
GM-V.2151.5.2024 GABINET WETERYNARYJNY "KONWET TOMASZ WAWRYCAZapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierzat gospodarskich. 2024-01-05 2024-12-31 7 000,00 zł
GM-V.2151.4.2024 CYRANKA TOMASZŚwiadczenie usług w zakresie wyłapywania i transportu bezdomnych zwierząt domowych, poszkodowanych w zdarzeniach drogowych na terenie Miasta Rynika. 2024-01-04 2024-12-31 38 376,00 zł
OU-IV-2151.1.2024 F. U-H PAPIRUS Marek PiechotaWykonanie pieczątek,stempli oraz części składowych 2024-01-04 2025-01-17 14 760,00 zł
D.272.1.2024 "AGAL" SP. Z O.O.Zabezpieczenie obiektu inżynierskiego w ciągu nieczynnej kolei piaskowej nr 302 nad czynnym torowiskiem linii 148 Rybnik-Pszczyna 2024-01-04 2024-09-30 299 175,36 zł
SO-II.21.51.4.2023 STUDIO FOTOGRAFICZNE JEDYNAK Agnieszka WarmińskaWykonanie zdjęć biometrycznych dla uchodźców z Ukrainy 2024-01-02 2023-03-04 10 000,00 zł
GM-V.2151.3.2024 Żak Jacek Przychodnia Weterynaryjna Jacek ŻakZapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej. 2024-01-02 2024-12-31 34 440,00 zł
MM.2151.1.2024 BPROG SP. Z O.O.Utrzymanie dedykowanego dla Miasta Rybnika systemu Rybnicka Karta Mieszkańca - Rybka w 2024 roku 2024-01-02 2024-12-31 39 114,00 zł
GM-V.2151.1.2024 CYRANKA TOMASZŚwiadczenie usług w zakresie wyłapywania, transportu oraz umieszczania zwierząt wolno żyjących poszkodowanych na terenie miasta Rybnika w dowolnym ośrodku rehabilitacji zwierząt w kraju 2024-01-02 2024-12-31 73 136,00 zł
GM-II.2151.5.2023 AIRLY Spółka z o.o.Ocena jakości powietrza dla Miasta Rybnika 2024-01-02 2024-12-31 44 772,00 zł
PS-I.526.22.2024 FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT OUTSOURCINGUzadanie pt.: Świadczenie pomocy mieszkańcom Rybnika zainteresowanym uzyskaniem dofinansowania z programu "Czyste powietrze" 2024-01-02 2024-12-31 125 000,00 zł
GM-V.2151.2.2024 GRINN-PLUS ŁUKASZ DURCZOKzapewnienie miejsca zwierzętom gospodarskim 2024-01-02 2024-12-31 10 000,00 zł
DEKLARACJA SP SKARB PAŃSTWAPODATEK OD NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA ZA ROK 2024 2024-01-01 2024-12-31 70 735,00 zł
KUŻNIA RACIBORSKA UM URZĄD MIEJSKI KUŹNIA RACIBORSKAPODATEK OD NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA ZA ROK 2024 2024-01-01 2024-12-31 1 911,00 zł
CZERWIONKA - LESZCZYNYURZĄD GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNYPODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ROK 2024 2024-01-01 2024-12-31 1 210,00 zł
D.2151.77.2024 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowiceOpłata za dystrybucję energii elektrycznej do zasilania ptrzepompowni - Droga Regionalna 2024-01-01 2024-12-31 55 995,13 zł
Dotacja dla Muzeum MUZEUMDotacja podmiotowa dla Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku 2024-01-01 2024-12-31 3 559 026,00 zł
Dotacja dla PiMBP Powiatowa i Miejska Biblioteka PublicznaDotacja podmiotowa dla PiMBP 2024-01-01 2024-12-31 9 574 295,00 zł
Dotacja dla DK B-ce DK BoguszowiceDotacja podmiotowa dla DK B-ce 2024-01-01 2024-12-31 1 751 743,00 zł
Dotacja dla DK Ch-ce Dom Kultury ChwałowiceDotacja podmiotowa dla DK Ch-ce 2024-01-01 2024-12-31 1 548 117,00 zł
Dotacja dla DK N-ce DOM KULTURY NIEDOBCZYCE W RYBNIKUDotacja podmiotwa dla DK N-ce 2024-01-01 2024-12-31 1 864 000,00 zł
Dotacja dla ZKI ZABYTKOWA KOPALNIA IGNACY W RYBNIKU-NIEWIADOMIU (INDUSTRIALNE CENTRUM KULTURY W RYBNIKU-NIEWIADOMIU do 14.04.2021)Dotacja podmiotowa dla Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku 2024-01-01 2024-12-31 3 224 320,00 zł
Dotacja dla TZR Teatr Ziemi RybnickiejDotacja podmiotowa dla Teatru Ziemi Rybnickiej 2024-01-01 2024-12-31 6 426 305,00 zł
M.6845.285.2021 CIEŚLOK STEFANWskaźnik średnioroczny cen towarów i usług konsumpcyjnych za 2024 r. 2023-12-31 2028-12-31 2 593,25 zł
PS.031.23.2023 URZĄD MIASTA CHORZÓWAneks Nr 20 do Porozumienia Nr PS.031.5.2012 w sprawie powierzenia Miastu Chorzów prowadzenia Izby Wytrzeźwień dla mieszkańców Miasta Rybnika 2023-12-29 2024-12-31 250 000,00 zł
PS-II.031.14.2023 URZĄD MIASTA ŻORYAneks nr 1 do porozumienia nr PS.031.14.2022 w sprawie przejęcia przez Miasto Żory realizacji zadania publicznego dot. zapewnienia schronienia w noclegowni dla bezdomnych z terenu Miasta Rybnika 2023-12-28 2024-12-31 39 030,72 zł
C.272.17.2023 eDokumenty Sp. z o.o.Nadzór autorski i wsparcie systemu ReadyTM 2023-12-28 2024-12-28 186 984,00 zł
OU-I.2151.17.2023 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT WOJCIECH WYGNAŁŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika zgodnie z ustawą z dn.5.8.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2023-12-28 2024-12-31 12 804,72 zł
OU-I.2151.18.2023 KANCELARIA ADWOKACKA MARTYNA DUDZIK RESPONDEKŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika zgodnie z ustawą z dn.5.8.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2023-12-28 2024-12-31 12 804,72 zł
OU-I.2151.19.2023 KANCELARIA ADWOKACKA MICHAŁ MIZIOCHŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika zgodnie z ustawą z dn.5.8.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2023-12-28 2024-12-31 12 804,72 zł
OU-I.2151.20.2023 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT KAROLINA LAMPART-FILECŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika zgodnie z ustawą z dn.5.8.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2023-12-28 2024-12-31 12 804,72 zł
OU-I.2151.21.2023 AGNIESZKA WOSZCZYNA KANCELARIA ADWOKACKAŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika zgodnie z ustawą z dn.5.8.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2023-12-28 2024-12-31 12 804,72 zł
OU-I.2151.22.2023 MATEUSZ MAGIERA KANCELARIA RADCY PRAWNEGOŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika zgodnie z ustawą z dn.5.8.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2023-12-28 2024-12-31 12 804,72 zł
OU-I.2151.23.2023 Kancelaria Radcy Prawnego Paweł WojtasŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika zgodnie z ustawą z dn.5.8.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2023-12-28 2024-12-31 12 804,72 zł
OU-I.2151.24.2023 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ŻANETA GRZESIKŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika zgodnie z ustawą z dn.5.8.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2023-12-28 2024-12-31 12 804,72 zł
OU-I.2150.52.2023 RADCA PRAWNY JAGODA RUSIŃSKA-DERMAUTŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika zgodnie z ustawą z dn.5.8.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2023-12-28 2024-12-31 10 702,56 zł
OU-I.2150.53.2023 RADCA PRAWNY ARTUR HASINSKIŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika zgodnie z ustawą z dn.5.8.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2023-12-28 2024-12-31 12 804,72 zł
PS-II.032.4.2023 Sztwiertnia Wacławumowa w sprawie wykonywania usługi stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie Miasta Rybnika w 2024 r. 2023-12-28 2024-12-31 30 000,00 zł
SKZII.2150.5.1-14.2023BRAKUmowy zleceń dla 14 konserwatorów sprzętu ppoż. OSP 2023-12-28 2025-01-31 127 512,00 zł
I-I.2151.84.2023 PERFECT- BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąDostawa i montaż okien - wieży ciśnień w dzielnicy Zamysłów. 2023-12-27 2024-03-26 73 185,00 zł
I-I.2151.83.2023 TAURON DYSTRYBUCJA S.APrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej - szafa przepompowni P1 przy ul. Wilczej. 2023-12-27 2025-05-16 1 571,20 zł
M.2151.2.2023 "SPES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPublikacja ogłoszeń w prasie codziennej ogólnokrajowej - maksymalnie do 3000 cm2 2023-12-22 2024-12-31 7 020,00 zł
M.2151.3.2023 AGORA SPÓŁKA AKCYJNAPublikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym 2023-12-22 2024-12-31 10 360,00 zł
OU-IV.2151.2.2023 GARMOND PRESS S.A.Dostawa prasy 2023-12-22 2024-12-31 17 788,72 zł
PS-I.526.99.2023 Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA"Stowarzyszenie "DOGMA", Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie NPP oraz 2 punktów przeznaczonych na świadczenie NPO wraz z zadaniam z zakresu edukacji prawnej w 2024 roku w Mieście Rybnik 2023-12-22 2024-12-31 202 625,28 zł
C.2151.21.2023 "REKORD" SI Sp. z o.o.Usluga integracji systemu Posesja z mObywatel 2023-12-22 2024-02-01 49 200,00 zł
C.2151.15.2023 Comtegra S.A.Odnowienie i wspracie macierzy dyskowych 2023-12-22 2024-01-31 105 042,00 zł
E-I.032.16.2023 Uniwersytet Ekonomicznyumowa dotacji w sprawie przyznania środków finansowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego (URM 1236/LXXI/2023) 2023-12-22 2023-12-31 260 000,00 zł
I-I.272.28.2022 Biuro Projektowo-Usługowe ALDA S. C. Hanna i Janusz FRANICZEKAneks nr 2 z dnia 22.12.2023 r. do umowy I-I.272.28.2022 z dnia 25.07.2022 r. wydłużający termin realizacji umowy do 610 dni, tj. do 26.03.2024 r. 2023-12-22 2024-03-26 0,00 zł
SKZ-II.2151.15.2023 HHL Regały Sp. z o.o.Dostawa wyposażenia magazynowego. 2023-12-22 2024-02-15 50 000,00 zł
SKZ-II.2151.14.2023 AXAM Maciej Szozda Spółka Komandytowo-AkcyjnaUmowa na dostawę 2 szt. agregatów prądotwórczych. 2023-12-22 2024-02-15 50 000,00 zł
I-I.272.3.2023 Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB - Podbeskidzie Sp. z o.o.Aneks nr 3 z dnia 22.12.2023 r. do umowy I-I.272.3.2023 z dnia 10.01.2023 r. zwiększający wartość umowy o kwotę 143.257,21 zł 2023-12-22 2023-12-31 143 257,21 zł
I-I.2151.29.2023 TAURON Nowe Technologie Spółka AkcyjnaLikwidacja oświetlenia ulicznego przy ul. Zebrzydowickiej w Rybniku. 2023-12-21 2024-06-30 36 900,00 zł
I-II.272.6.2023 DROGRÓD SZYMON TETLAAneks nr 2 z dnia 18.12.2023 r. do umowy I-II.272.6.2023 z dnia 08.05.2023 r. wydłużający termin realizacji umowy do 249 dni, tj. do 12.01.2024 r. 2023-12-18 2024-01-12 0,00 zł
I-II.272.11.2023 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz GąsiorAneks nr 1 z dnia 29.11.2023 r. do umowy I-II.272.11.2023 z dnia 26.06.2023 zwiększający wartość umowy o kwotę 204.557,07 zł 2023-12-18 2024-03-02 204 557,07 zł
MM.2151.23.2023 SZLEZINGER - DOROTA SZLEZINGERWymiana reklamy zewnętrznej 2023-12-14 2023-12-22 21 648,00 zł
I-I.2151.50.2023 TAURON Nowe Technologie Spółka AkcyjnaLikwidacja oświetlenia ulicznego przy ul. Klasztornej. 2023-12-13 2023-12-31 8 302,50 zł
I-I.272.38.2022 Biuro Projektowo-Usługowe ALDA S. C. Hanna i Janusz FRANICZEKAneks nr 2 z dnia 13.12.2023 r. do umowy I-I.272.38.2022 z dnia 15.09.2022 r. wydłużający termin realizacji umowy do 485 dni, tj. do 13.01.2024 r. 2023-12-13 2024-01-13 0,00 zł
SKZ-II.2151.13.2023 ELEKTRIT SP. Z O.O.Dotawa urządzeń łączności zarządzania kryzysowego. 2023-12-12 2023-12-28 14 047,83 zł
I-I.2151.79.2023 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowicePrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu przy ul. Klasztornej (budynek edukacyjno - wystawowy). 2023-12-12 2025-03-31 6 441,93 zł
C.2151.19.2023 MARCIN WOLNYPrezentacja i opracowanie logo ROW i Brandbook 2023-12-11 2023-12-22 79 704,00 zł
I-II.272.18.2023 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz GąsiorRemont pomieszczenia biblioteki w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Popielów. 2023-12-11 2024-02-11 88 100,95 zł
I-II.272.19.2023 Firma Remontowo-Budowlana "BUDMARK" Romuald MałekModernizacja pomieszczeń sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 35. 2023-12-11 2024-03-11 83 295,70 zł
E-IV.2151.22.2023 PEŁNO REKLAM ELŻBIETA ŚWIEBODARealizacja oraz dostawa 3 szt. dwustronnych 3-panelowych czarnych ścianek zewnętrznych wystawienniczych 2023-12-07 2023-12-22 10 455,00 zł
MM.272.3.2023 CALLENDARMILL.COM SP. Z O.O.Wydruk i dostawa promocyjnych kalendarzy trójdzielnych i plakatowych 2023-12-07 2023-12-21 10 226,22 zł
C.2151.18.2023 "REKORD" SI Sp. z o.o.Zakup i dostawa licencji FK Finanse 2023-12-06 2023-12-27 52 693,20 zł
PS-I.526.97.2023 Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt MONDO CANEUmowa dotacji na realizację zadania publicznego pn. Zwierzęta niczyje - w imieniu tych, o których nikt nie pamięta 2023-12-05 2023-12-31 10 000,00 zł
PS-I.526.98.2023 Ogólnopolskie Stowarzyszenie "ROPSAN - Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim"Umowa o realizację zadania publicznego pn. "Kampania na rzecz ograniczenia sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim w okresie sylwestrowo- karnawałowym pn. "Procenty tylko na dowód- to takie proste" 2023-12-04 2023-12-31 10 000,00 zł
I-II.272.1.2023 FIRMA ABS - OCHRONA ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z. O. O.Aneks nr 1 z dnia 04.12.2023 r. do umowy I-II.272.1.2023 z dnia 23.02.2023 r. wydłużający termin realizacji umowy do 391 dni, tj. do 20.03.2024 r. 2023-12-04 2024-03-20 0,00 zł
I-I.272.22.2023 AUTO-TRANS ASFALTY SP. Z O.O.Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka. 2023-12-04 2024-10-29 15 780 900,00 zł
I-II.272.6.2023 DROGRÓD SZYMON TETLAAneks nr 1 z dnia 2023-11-30 2023-12-18 0,00 zł
I-I.2151.74.2023 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowicePrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu szafa SOU przy ul. Młyńskiej. 2023-11-30 2025-05-16 392,80 zł
C.2151.16.2023 KOMPUTRONIK BIZNES SP. Z O.O.Zakup i dostawa tabletów dla Radnych 2023-11-29 2023-12-06 30 647,30 zł
MKZ.2151.5.2023 PRACOWNIA PROJEKTOWO-URBANISTYCZNO-KONSERWATORSKA "A B A K U S " Ewa Pilarska-ŚwierszczSporządzenie dokumentacji konserwatorskiej obszarów o wartościach przyrodniczo-kulturowych na terenie Rybnika 2023-11-28 2023-12-15 49 000,00 zł
C.272.16.2023 CENTRUM SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH SP. Z O.O.Zakup i dostawa serwerów 2023-11-24 2023-12-24 109 642,20 zł
PS-I.526.96.2023 Fundacja Ogólnopolski Strajk KobietUmowa na realizację zadania pn. Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy Wobec Kobiet 25.11 "Za Ścianą" 2023-11-24 2023-12-05 3 000,00 zł
I-I.2151.72.2023 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowicePrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu szafa SOU przy ul. Grota Roweckiego (dz. 393/20). 2023-11-23 2025-05-31 392,80 zł
G-I.2151.4.2023 SYSTHERM INFO Sp. z o.o.Modyfikacja widoków wykorzystywanych w RSIP po konwersji bazy danych systemu GPUE do obowiązujących przepisów prawa 2023-11-22 2023-12-15 34 272,72 zł
GM-V.2151.22.2023 lek. wet Łukasz Kisielewski Gabinet Weeterynaryjny "SABA"Zakup karmy dla kotów wolno żjących 2023-11-20 2023-12-31 15 000,00 zł
TE-I.2151.14.2023 ARCUS S. A.Dostawa urządzenia kopertującego - kopertownicy Pitney Bowes, model Relay 3500 2023-11-17 2023-12-15 39 913,50 zł
R.2151.3.2023 KAMIŃSKI JACEKUmowa o dzieło dot. autorskiego opracowania i poprowadzenia spaceru studyjnego (Pl. Armii Krajowej) w ramach konsultacji GPR 2023-11-16 2023-12-11 640,00 zł
R.2151.4.2023 Bimler-Mackiewicz ElżbietaOpracowanie i poprowadzenie spaceru studyjnego w dzielnicy Paruszowiec-Piaski w ramach konsultacji GPR do 2030 r. 2023-11-16 2023-12-22 640,00 zł
PS-II.032.2.2023 Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego Sp. z o.o. Porozumienie o partnerstwie w ramach Programu GPS - Ogólnopolska Karta Seniora, zawarte pomiędzy Stowarzyszeniem MANKO, Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Społecznego Sp. z o.o. i Miastem Rybnik 2023-11-16 2026-11-16 12 915,00 zł
I-I.272.39.2022 Biuro Projektowo-Usługowe ALDA S. C. Hanna i Janusz FRANICZEKAneks nr 2 z dnia 15.11.2023 r. do umowy I-I.272.39.2022 z dnia 15.09.2022 r. wydłużający termin realizacji umowy do 510 dni, tj. 07.02.2024 r. 2023-11-15 2024-02-07 0,00 zł
I-I.272.21.2023 AUTO-TRANS ASFALTY SP. Z O.O.Przebudowa ulicy Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Raciborską (DW 935) do granicy miasta. 2023-11-15 2024-10-15 7 857 890,36 zł
I-I.272.3.2023 Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB - Podbeskidzie Sp. z o.o.Aneks nr 2 z dnia 14.11.2023 r. do umowy I-I.272.3.2023 z dnia 10.01.2023 r. wydłużający termin realizacji umowy do 349 dni, tj. do 25.12.2023 r. 2023-11-14 2023-12-25 0,00 zł
I-I.272.38.2022 Biuro Projektowo-Usługowe ALDA S. C. Hanna i Janusz FRANICZEKAneks nr 1 z dnia 10.11.2023 r. do umowy I-I.272.38.2022 z dnia 15.09.2022 r. wydłużający termin realizacji umowy do 458 dni, tj. do 17.12.2023 r. 2023-11-10 2023-12-17 0,00 zł
I-I.2151.45.2023 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowicePrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu szafa oświetlenia ulicznego przy ul. Za Komendą (dz. 1767/28). 2023-11-10 2025-02-28 1 021,28 zł
I-III.272.4.2023 FIRMA MADO -1 Janiana StulaOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku przy ul. Józefa Rymera 24a w dzielnicy Niedobczyce. 2023-11-09 2024-02-29 81 180,00 zł
I-III.272.5.2023 FIRMA MADO -1 Janiana StulaOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola nr 36 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Rybniku) przy ul. Konrada Winklera 6 w dzielnicy Maroko-Nowiny. 2023-11-09 2024-02-29 40 590,00 zł
TE-I.272.6.2023 INŻBUD TT Sp. z o.o. Przebudowa pomieszczeń na III piętrze w nowej części budynku UM ul. B. Chrobrego 2 w systemie "Projektuj i buduj" 2023-11-07 2024-03-26 1 490 713,00 zł
SKZ-II.2151.11.2023 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowiceUmowy dystrybucji energii elektrycznej - OSP Niewiadom 2023-11-07 2024-12-31 12 000,00 zł
I-II.2151.18.2023 TAURON DYSTRYBUCJA S.AOświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej nad rzeką Nacyną (dz. nr 5575/184, 4288/163, 4989/162). 2023-11-02 2025-04-18 264,59 zł
SKZ-II.2151.10.2023 MPS-KLIMA Sebastian NowakUmowa na wykonanie wentylacji mechanicznej w sali dyspozytornii PCZK w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku, płatne w ramach preliminarza wydatków dla PCZK na 2023 r. 2023-11-01 2023-12-27 49 300,00 zł
I-I.2151.19.2023 TAURON Nowe Technologie Spółka AkcyjnaUsunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej oświetlenia przy ul. Storczyków i ul. Energetyków. 2023-10-31 2023-11-30 10 885,50 zł
Aneks nr 6-Jejkowice GMINA JEJKOWICEDotacja Jejkowice na 2024 rok 2023-10-31 2025-02-28 170 000,00 zł
PS-I.526.95.2023 STREFA WZW, wolnych z wyboruUmowa na realizację zadania pn. Z wandalizmu do dzieła sztuki, czyli warsztaty ze street art w Maroku 2023-10-31 2023-12-10 10 000,00 zł
SKZ-II.3153.11.2.2023 OSP KamieńUmowa dodatkowej dotacji celowej na zapewnienie gotowości operacyjnej - OSP Kamień - z przeznaczeniem na zakup dodatkowego sprzętu i wyposażenia. 2023-10-30 2024-01-15 1 500,00 zł
SKZ-II.3153.11.5.2023 OSP GotartowiceUmowa dodatkowej dotacji celowej na zapewnienie gotowości operacyjnej - OSP Gotartowice - zakup dodatkowego sprzętu i wyposażenia 2023-10-30 2023-12-31 1 000,00 zł
E-IV.2151.21.2023 WOJCIECH WYSOWSKI TIME EVENTSRealizacja w dniach 25 listopada do 23 grudnia 2023 r. programów artystycznych i animacyjnych w ramach Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2023-10-30 2023-12-23 125 337,00 zł
SKZ-II.3153.11.4.2023 Ochotnicza Straż Pożarna PopielówUmowa dodatkowej dotacji celowej na zapewnienie gotowości operacyjnej - OSP Popielów - zakup sprzętu i wyposażenia 2023-10-30 2023-12-31 1 000,00 zł
SKZ-II.3153.11.1.2023 Ochotnicza Straż Pożarna WielopoleUmowa dodatkowej dotacji celowej na zapewnienie gotowości operacyjnej - OSP Wielopole - zakup sprzętu i wyposażenia 2023-10-30 2023-10-30 5 000,00 zł
SKZ-II.3153.11.3.2023 OSP KłokocinUmowa dodatkowej dotacji celowej na zapewnienie gotowości operacyjnej - OSP Kłokocin - zakup sprzętu i wyposażenia 2023-10-30 2023-12-31 1 500,00 zł
E-IV.2151.20.2023 GRANDE BISTRO SP. Z O.O.Zamontowanie wraz z udekorowaniem nie mniej niż 20 domków handlowych w dniach od 25 listopada do 23 grudnia 2023 r. 2023-10-27 2023-12-23 24 600,00 zł
C.272.15.2023 COMPRO JOLANTA OLSZEWSKADostawa i aktualizacja oprogramowania 2023-10-27 2023-11-03 364 268,27 zł
C.2151.13.2023 s4o SP. z o.o.Zakup i dostawa kserokopiarek 2023-10-26 2023-11-09 146 964,00 zł
I-I.2151.71.2023 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowiceOpłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu przy ul. Grota Roweckiego (działka nr 348/109) - szafa SOU. 2023-10-26 2025-12-31 392,80 zł
D.272.6.2023 TAURON Nowe Technologie Spółka AkcyjnaŚwiadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Rybnika 2023-10-26 2026-10-31 8 701 592,04 zł
I-I.2151.68.2023 NASC New Age Sport Constructions Sp. z o.o.Dostawa wraz z montażem zestawu treningowego "NINJA WARRIOR" przy ul. Kupieckiej w dzielnicy Chwałowice (budżet obywatelski). 2023-10-25 2023-12-08 71 500,00 zł
E-IV.2151.18.2023 AGNIESZKA PRZEPIÓRSKA-FRANKIEWICZSpotkanie autorskie z elemantami improwizacji w ramach przedstawienia teatralnego pt. "Simona K." w ramach Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2023-10-24 2023-10-24 5 500,00 zł
PS.526.4.2021 Stowarzyszenie "17-stka"Dotacja na realizację zadania 17-tka 2023-10-24 2023-12-31 401 000,00 zł
C.272.14.2023 PIKSELOMANIA SP. Z O.O.Dzierżawa drukarek wraz z systemem monitorowania wydruków 2023-10-23 2026-10-23 618 193,80 zł
GM-I.2151.31.2023 Park Leśny Z.U. mgr inż. Witosław GrygierczykPrzedmiotem umowy jest wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dla 10 drzew - 8 kandydatów do ustanowienia ich pomnikami przyrody i 2 pomników przyrody. 2023-10-23 2023-11-30 20 910,00 zł
PS-I.526.94.2023 FUNDACJA TYGODNIKA POWSZECHNEGOUmowa na realizację zadania pn. Warsztaty fotoreportażu 2023-10-20 2023-10-31 10 000,00 zł
I-I.272.20.2023 SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWAPrzebudowa kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 przy ul. Piasta 35 w Rybniku. 2023-10-20 2023-12-19 121 554,14 zł
SI.2151.6.2023 Regionalna Izba GospodarczaPartnerstwo w Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w dniach 25-27 października 2023 r. 2023-10-19 2023-11-30 14 760,00 zł
I-I.272.28.2022 Biuro Projektowo-Usługowe ALDA S. C. Hanna i Janusz FRANICZEKAneks nr 1 z dnia 19.10.2023 r. do umowy I-I.272.28.2022 z dnia 25.07.2022 r. wydłużający termin realizacji umowy do 525 dni, tj. do 01.01.2024 r. 2023-10-19 2024-01-01 0,00 zł
I-III.2151.10.2023 HOME & GARDEN Dudek Group Sp. z o.o.Dostawa zestawu stołów z ławami (20 kpl.) - "Wspólna sprawa i wspólna zabawa dz. Golejów - całoroczny zestaw imprezowy dla mieszkańców - budżet obywatelski". 2023-10-17 2023-11-16 12 280,00 zł
D.2151.12.2023 TRAKO PROJEKTY TRANSPORTOWE Szamborski i Szelukowski Sp. J.Opracowanie Planu Rozwoju Sieci Drogowej dla Miasta Rybnika na lata 2023 - 2030 2023-10-16 2023-11-30 27 490,00 zł
PS-II.2150.4.2023 Sędzia Anna Maria WesołowskaPrzeprowadzenie autorskich spotkań edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień dla różnych grup odbiorców według własnego scenariusza. 2023-10-16 2023-10-16 5 319,00 zł
PS-I.526.93.2023 Klub Sportowy RYBNICKIE TOWARZYSTWO TENISOWEUmowa (mały grant) - Przygotowanie do Finału Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów 2023-10-13 2023-10-20 5 000,00 zł
I-I.272.3.2023 Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB - Podbeskidzie Sp. z o.o.Aneks nr 1 z dnia 12.10.2023 r. do umowy I-I.272.3.2023 z dnia 10.01.2023 r. wydłużający termin realizacji umowy do 318 dni tj. do 24.11.2023 r. 2023-10-12 2023-11-24 0,00 zł
C.272.13.2023 CENTRUM SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH SP. Z O.O.Zakup i dostawa komputerów, monitorów i taśm LTO na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika 2023-10-12 2023-11-12 122 877,00 zł
I-I.2151.63.2023 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowicePrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron obiektu przy ul. Sportowej - przepompownia P18.1 (budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna). 2023-10-12 2024-12-31 525,39 zł
E-IV.2151.19.2023 SNOPEK ADAMOrganizacja koncertu "Adam Snopek Show przy fortepianie - Od Bacha do AC/DC czyli o muzyce na wesoło" 2023-10-10 2023-10-12 6 000,00 zł
GM-I.2151.32.2023 Szkółkarstwo - Elżbieta Zalesińskazazielenienie miasta jesienią 2023 r. 2023-10-09 2023-12-31 13 621,10 zł
MM.2151.22.2023 OGÓLNOPOLSKA GRUPA BADAWCZA SP. Z O.O.Realizacja badania typu exit poll w Rybniku podczas wyborów parlamentarnych 2023-10-09 2023-10-31 24 600,00 zł
SI.2151.5.2023 Instytut Publico s.c.Prelekcja o tematyce związanej z prowadzeniem biznesu, w trakcie konferencji Rybnik dla Biznesu. 2023-10-05 2023-12-29 4 920,00 zł
E-IV.2151.14.2023 KRZYSZTOF UMIŃSKIPoprowadzenie spotkania autorskiego w ramach Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2023-10-05 2023-10-20 1 000,00 zł
I-I.2151.60.2023 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowicePrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron obiektu przy ul. Sportowej - szafa oświetleniowa SO7 (budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna). 2023-10-03 2024-12-31 525,39 zł
I-I.2151.61.2023 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowicePrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron obiektu przy ul. Grota Roweckiego - szafa oświetleniowa SO6 (budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna). 2023-10-03 2024-12-31 2 183,98 zł
I-I.2151.62.2023 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowicePrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron obiektu przy ul. Grota Roweckiego - przepompownia P16.1A (budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna). 2023-10-03 2024-12-31 3 495,66 zł
I-I.2151.64.2023 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowicePrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron obiektu przy ul. Grota Roweckiego - przepompownia P16.1 (budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna). 2023-10-03 2024-12-31 2 183,98 zł
I-I.2151.65.2023 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowicePrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron obiektu przy ul. Gruntowej - przepompownia P14.1, P15.1 (budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna). 2023-10-03 2024-12-31 1 909,01 zł
I-I.2151.66.2023 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowicePrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron obiektu przy ul. Niedobczyckiej - przepompownia P13.1.1, P13.2.1 (budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna). 2023-10-03 2024-12-31 1 909,01 zł
I-I.2151.67.2023 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowicePrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron obiektu przy ul. Wrzosowej- przepompownia P12.1, P13.1 (budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna). 2023-10-03 2024-12-31 1 909,01 zł
I-I.272.46.2022 AUTO-TRANS ASFALTY SP. Z O.O.Aneks nr 2 z dnia 03.10.2023 r. do umowy I-I.272.46.2022 z dnia 05.12.2022 r. zwiększający wartość umowy o kwotę 1.062.439,90 zł. 2023-10-03 2023-11-15 1 062 439,90 zł
C.2151.12.2023 PIKSELOMANIA SP. Z O.O.Serwis i naprawa drukarek 2023-10-03 2023-12-31 10 000,00 zł
GM-V.272.5.2023 GRINN-PLUS ŁUKASZ DURCZOKKonserwacja wyznaczonych urządzeń odwadniających na terenie miasta Rybnika 2023-10-02 2023-12-31 243 500,00 zł
C.272.12.2023 s4o SP. z o.o.Wsparcie techniczne systemu MyQ 2023-09-29 2023-10-06 25 165,80 zł
I-II.272.16.2023 Wik-Wero Mazur GrażynaTermomodernizacja budynku i wymiana kotłów gazowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Rybniku w formule "zaprojektuj i wybuduj". 2023-09-28 2024-12-12 6 000 000,00 zł
M.272.12.2023 GEODAW JOLANTA KRZYŻEKWykonanie maksymalnie 70 podziałów w różnych celach 2023-09-28 2024-06-20 118 650,00 zł
I-III.272.3.2023 Tech - Spaw Daniel GromykoZakup mebli miejskich - ławek, koszy na odpadki, stojaków rowerowych, słupków. 2023-09-28 2023-12-27 367 446,17 zł
PS-I.526.92.2023 CENTRUM ROZWOJU INICJATYW SPOŁECZNYCH (CRIS)Umowa na realizację zadania pn. V Konferencja Kobieta z Ikrą 2023 2023-09-27 2023-10-31 10 000,00 zł
C.2151.10.2023 ASPELLO SP. Z O.O.Nadzór autorski i wsparcie techniczne systemu RSIP 2023-09-27 2024-09-27 118 080,00 zł
PS-II.8460.1.2023 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI)aneks nr 1 - wyrównanie dofinansowania dla PSONI - WTZ Nr 1 (po zwiększeniu środków w związku ze zmianą rozporządzenia) 2023-09-26 2023-12-31 9 800,00 zł
PS-II.8460.2.2023 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI)aneks nr 1 - wyrównanie dofinansowania dla PSONI - WTZ Nr 2 (po zwiększeniu środków w związku ze zmianą rozporządzenia) 2023-09-26 2023-12-31 8 400,00 zł
I-I.2151.28.2023 TAURON Nowe Technologie Spółka AkcyjnaUgoda majątkowa - wykup oświetlenia w ramach zadania "Rozbudowa ul. Kilińskiego". 2023-09-26 2023-10-31 7 441,50 zł
OU-IV.2151.1.2023 Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o.Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej 2023-09-26 2023-12-22 5 000,00 zł
MM.2151.21.2023 INFOMAX E. MarasikDostawa 900 sztuk notesów indywidualnie znakowanych 2023-09-25 2023-10-31 19 793,16 zł
SKZ-II.2151.9.2023 PPUH SUPRON 1Dostawa sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Miasta Rybnika. 2023-09-25 2023-11-17 85 977,00 zł
M.272.10.2023 MKW DEVELOPMENT Sp. z o.o.Wykonanie 48 wycen nieruchomości dla aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego Skarbu Państwa 2023-09-22 2023-12-31 13 579,20 zł
M.272.11.2023 MKW DEVELOPMENT Sp. z o.o.Wykonanie 26 wycen nieruchomości dla aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego Skarbu Państwa 2023-09-22 2023-12-31 7 355,40 zł
PS-I.526.91.2023 Stowarzyszenie Nocna Orkiestra Eksperymentalnazadanie pt.: Nagranie pierwszej płyty Nocnej Orkiestry Eksperymentalnej 2023-09-22 2023-12-29 10 000,00 zł
PS-II.031.10.2023 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEPorozumienie z Powiatem Rybnickim ws. współfinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach 2023-09-21 2023-12-31 2 819,72 zł
TE-I.2151.11.2023 PPUH Henryk PisarekDostawa wody mineralnej do Urzędu Miasta Rybnika w latach 2023-2024 2023-09-20 2024-10-31 20 000,00 zł
I-I.272.46.2022 AUTO-TRANS ASFALTY SP. Z O.O.Aneks nr 1 z dnia 19.09.2023 r. do umowy I-I.272.46.2022 z dnia 5.12.2022 r. wydłużający termin realizacji umowy do 345 dni, tj. do 15.11.2023 r. 2023-09-19 2023-11-15 0,00 zł
I-III.2151.9.2023 INŻYNIERIA SANITARNA MARCIN ŁUCZAKOpracowanie dok. projektowo-kosztorysowych przebudowy kotłowni węglowych na instalacje grzewcze pomp ciepła w budynkach OSP Boguszowice i OSP Popielów w ramach programu Zarządzania Energią i Mediami. 2023-09-18 2023-12-11 39 975,00 zł
C.272.11.2023 PRAXIS ŁÓDŹ PILECKA I PETLAK SP. JAWNADostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2023-09-15 2024-09-15 87 000,36 zł
PS-I.526.90.2023 Stowarzyszenie "17-stka"zadanie pt. V Dni Kultury Ukraińskiej w Rybniku 2023-09-14 2023-11-15 10 000,00 zł
I-I.272.39.2022 Biuro Projektowo-Usługowe ALDA S. C. Hanna i Janusz FRANICZEKAneks nr 1 z dnia 14.09.2023 r. do umowy I-I.272.39.2022 z dnia 15.09.2022 r. wydłużający termin realizacji umowy do 427 dni, tj. do 16.11.2023 r. 2023-09-14 2023-11-16 0,00 zł
MM.2151.20.2023 SZLEZINGER - DOROTA SZLEZINGERWykonanie i montaż reklamy zewnętrznej zgodnie z projektem zamawiającego 2023-09-13 2023-10-09 34 409,25 zł
C.272.10.2023 KOMATECH S.C. Tomasz Marszałek, Piotr Kowalczyk, Danuta MarszałekDostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek 2023-09-07 2024-09-07 91 475,10 zł
I-I.272.40.2022 INŻBUD TT Sp. z o.o.Aneks nr 4 z dnia 07.09.2023 r. do umowy I-I.272.40.2022 z dnia 26.09.2022 r. zwiększający wartość umowy o kwotę 136.063,02 zł. 2023-09-07 2023-09-09 136 063,02 zł
D.272.5.2023 BUDOSERWIS ZUH SP. Z O.O.Wycena majątku drogowego 2023-09-06 2023-11-05 13 062,60 zł
PS-II.031.8.2023 Państwowy Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie ChorychModernizacja sieci ciepłowniczej c.o. i c.w.u. oraz instalacji zimnej wody na terenie SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku wraz z sukcesywną wymianą dróg wew.-etap I 2023-09-06 2023-12-31 2 500 000,00 zł
E-IV.2151.17.2023 WOJCIECH ORLIŃSKIPoprowadzenie spotkania autorskiego w ramach Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2023-09-06 2023-10-20 1 000,00 zł
MPU.2151.5.2023 GEOLOGIC Tomasz MiłowskiOpracowanie prognozy oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ul.Sportowej,Gustawa Morcinka,Budowlanych,Zebrzydowickiej ,Kotucza 2023-09-05 2023-12-29 11 377,50 zł
I-I.272.4.2023 iDEA Tomasz ZielińskiAneks nr 1 z dnia 04.09.2023 r. do umowy I-I.272.4.2023 z dnia 14.02.2023 r. zwiększający wartość umowy o kwotę 16.605 zł oraz wydłużający termin realizacji umowy o 90 dni, tj. do 10.03.2024 r. 2023-09-04 2024-03-10 16 605,00 zł
C.2151.8.2023 SIIRD Jacek ChmielewskiSerwis i nadzór autorski systemu WZDR 2023-09-04 2024-09-04 14 000,00 zł
OU-I.272.1.2023 INFOPAKT S.C. MACIEJ PADEWSKI, RYSZARD CHROBAK I DARIUSZ STAŃCZYKDruki obwieszczeń o numerach i granicach obwodów głosowania w wyborach w 2023 r. 2023-09-04 2023-12-31 2 435,40 zł
E-IV.2151.12.2023 KAROLINA DZIMIRA-ZARZYCKAPoprowadzenie spotkania autorskiego w ramach Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2023-09-04 2023-10-20 1 000,00 zł
G-I.272.1.2023 ALTERGEO ANETA RANDAKWykonanie rozgraniczeń nieruchomości 2023-09-04 2024-06-30 30 000,00 zł
SKZ-II.2151.7.2023 PPUH SUPRON 1Umowa nr SKZ-II.2151.7.2023 na dostawę zapór przeciwpowodziowych typu FloodFence 2023-09-01 2023-10-16 39 325,56 zł
MKZ.2151.4.2023 TALENT GABRIELA POLEWSKA-PIETRASIEWICZWykonanie płaskorzeźby Ludwiga Schneidera wraz z postumentem oraz popiersia prof.Jerzego Kucharczyka wraz z postumentem 2023-09-01 2023-11-30 72 360,00 zł
E-IV.2151.15.2023 RUSŁAN SZOSZYNPoprowadzenie spotkania autorskiego w ramach Górnośląskiej Nagrody Literackiej "Juliusz" 2023-09-01 2023-10-20 1 000,00 zł
GM-V.2151.19.2023 Firma Doradcza Krzysztof FilipekSporządzenie opinii biegłego w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie na działce ewidencyjnej nr 2158/54, przy ul. Św. Józefa 19 2023-09-01 2023-09-30 7 933,50 zł
SKZ-II.2151.8.2023 TRUCKS-TECH CENTER Jakub Słupik, Andrzej PustelnikNaprawa - wymiana zaworu głównego hamulca CBU w samochodzie ratowniczo-gaśniczym MAN o nr rej. SR 86867 użyczonym dla OSP Rybnik - Grabownia. 2023-08-31 2023-09-30 9 544,80 zł
R.2151.2.2023 Płoszaj MałgorzataAutorskie opracowanie i poprowadzenie spaceru historycznego pod tytułem "Śladem 100 lat zmeiniającego się Rybnika", w ramach prac nad Gminnym programem Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2030 roku 2023-08-31 2023-12-31 640,00 zł
M.2151.1.2023 Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.Zarządzanie w zakresie obszaru wynikającego ze specjalnych stref ekonomicnych 2023-08-31 2023-12-31 246 000,00 zł
E-IV.2151.16.2023 HOTEL PRZY MŁYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKompleksowa obsługa zakwaterowania i wyżywienia nominowanych, członków kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2023-08-29 2023-10-22 9 271,50 zł
I-I.272.18.2023 INSTAL WORK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Cmentarnej 1 w Rybniku. 2023-08-29 2023-10-28 397 465,70 zł
I-I.272.19.2023 PERFECT- BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąModernizacja zabytkowej wieży ciśnień, dz. Zamysłów. 2023-08-29 2023-12-27 1 257 919,31 zł
I-III.272.1.2023 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz GąsiorAneks nr 1 z dnia 29.08.2023 r. do umowy I-III.272.1.2023 z dnia 21.06.2023 r. wydłużający termin realizacji umowy do 162 dni, tj, do 30.11.2023 r. 2023-08-29 2023-11-30 0,00 zł
D.272.4.2023 UTAL SP. Z O.O.Wykonanie w określonym obszarze Miasta Rybnika oznakowania Systemu Informacji Miejskiej, w zakresie tablic ulicowych 2023-08-29 2023-11-27 549 994,50 zł
SO-II.2151.1.2022 STUDIO FOTOGRAFICZNE JEDYNAK Agnieszka WarmińskaWykonanie zdjęć biometrycznych dla uchodźców z Ukrainy aneks umowy dot.przedłuzenia obowiązywania umowy do 31.12.2023 r. 2023-08-25 2023-12-31 0,00 zł
E-I.272.2.2023 Usługi Przewozowe - Przewóz Osób Zenon Stuchlikumowa na dowóz dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 oraz 2024/2025 2023-08-23 2025-08-31 6 553 200,00 zł
MM.2151.19.2023 USŁUGI FOTOGRAFICZNE MARCIN GIBA MOJE STUDIORealizacja sesji zdjęciowychna potrzeby promocyjne miasta 2023-08-22 2023-10-31 18 450,00 zł
I-II.272.15.2023 Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.Pełnienie funkcji koordynatora nadzoru inwestorskiego dla termomodernizacji budynku P 20, ZSP 10 (budynek P 2), SP 15 i pomieszczeń biurowych oraz warsztatów na terenie MOSiR w dz. Kamień, w Rybniku. 2023-08-22 2025-04-22 227 550,00 zł
I-I.2151.35.2023 TAURON DYSTRYBUCJA S.APrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej - szafa oświetlenia ulicznego SO-1 ul. Wilcza. 2023-08-22 2025-07-09 264,59 zł
I-II.272.14.2023 KABE Systemy Alarmowe Sp. z o.o.Budowa instalacji sygnalizacji pożaru w Miejskim Domu Opieki Społecznej w Rybniku zlokalizowanym przy ul. Żużlowej 25. 2023-08-21 2023-11-19 301 968,00 zł
C.272.9.2023 NTT POLAND SP. Z O.O.Dostawa switchy do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2023-08-21 2023-11-21 94 710,00 zł
PS-II.2151.1.2023 Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bożeba LiborAneks do umowy z biegłym psychiatrą na przeprowadzanie badań i wydawanie opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu. Plan na rok 2023: 22 880 zł 2023-08-21 2023-12-31 3 080,00 zł
PS-II.2150.2.2023 KATARZYNA DUŹNIAKAneks do umowy z biegłym specjalistą psychoterapii uzależnień na przeprowadzania badań i wydawanie opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu. Plan na rok 2023: 11 440 zł 2023-08-21 2023-12-31 1 540,00 zł
PS-II.2150.3.2023 AGNIESZKA RATAJCZAKAneks do umowy z biegłym specjalistą psychoterapii uzależnień na przeprowadzania badań i wydawanie opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu. Plan na rok 2023: 11 440 zł 2023-08-21 2023-12-31 1 540,00 zł
PS-I.526.89.2023 Klub Sportowy Rymerdotacja - Sport dla wszystkich 2023-08-21 2023-11-18 10 000,00 zł
MM.2151.18.2023 MARCIN WOLNYRealizacja dwóch koncepcji Systemu Identyfikacji Wizualnej dla prowadzonego w mieście projektu 2023-08-21 2023-09-22 64 944,00 zł
I-I.2151.47.2023 Bogusław Łabędzki Zabezpieczenia Przeciwpożarowe Przeprowadzenie konsultacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 2023-08-17 2023-12-04 55 350,00 zł
I-III.2151.1.2023 Energoekspert energia i ekologia sp. z o. o.Aneks nr 1 z dnia 14.08.2023 r. do umowy I-III.2151.1.2023 z dnia 26.01.2023 r. wydłużający termin realizacji umowy do 18.12.2023 r. 2023-08-14 2023-12-18 0,00 zł
E-III.272.4.2023 LOGONETudostępnienie platformy do zgłoszeń kandydatów, prowadzenia wyborów radnych oraz zarządzania MRM wraz ze wsparciem technicznym przez okres 12 miesięcy 2023-08-11 2024-08-11 15 836,25 zł
GM-I.2151.23.2023 PRACOWNIA "ŻYWOKOST" Szendera WaldemarWykonanie dokumentacji pt.: "Inwentaryzacja przyrodnicza na terenie użytku ekologicznego "Okrzeszyniec". 2023-08-11 2024-10-31 61 500,00 zł
I-III.2151.7.2023 INŻYNIERIA SANITARNA MARCIN ŁUCZAKOpracowanie audytów energetycznych dla budynków OSP Boguszowice i OSP Wielopole. 2023-08-10 2023-11-02 19 800,00 zł
I-I.2151.37.2023 BAUREN Spólka z ograniczoną odpowiedzialnościąOpracowanie rozwiązań wariantowych dla lokalizacji hali widowiskowo-sportowej na terenie Miasta Rybnika 2023-08-10 2023-09-15 124 700,00 zł
E-IV.2151.13.2023 KRZYSZTOF SIWCZYKPoprowadzenie spotkania autorskiego w ramach Górnośląskiej Nagrody Literackiej "Juliusz" 2023-08-09 2023-10-20 1 000,00 zł
PS-I.526.87.2023 Fundacja "Zapasy Sportem Wszystkich Dzieci"dotacja - Gala Boksu Olimpijskiego Bitwa o Śląsk - Rybnik 2023-08-08 2023-09-10 10 000,00 zł
I-II.272.13.2023 RW PROJEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąRozbiórka budynku "Domu Turysty" na terenie MOSiR w dzielnicy Kamień. 2023-08-07 2023-08-28 153 750,00 zł
C.272.7.2023 MET M. RACZYŃSKI, A. LATACZ SP. J.Zakup i dostawa plotera 2023-08-04 2023-08-25 43 197,60 zł
SKZ-III.2151.1.2023 PUCHAŁA WRÓBEL KRUPA POLIFKE KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKAŚwiadczenie pomocy prawnej w zakresie przygotowania dokumentacji służącej sprawowaniu nadzoru właścicielskiego 2023-08-03 2023-12-31 35 916,00 zł
I-I.272.17.2023 D-ART FIRMA BUDOWLANA - Damian OgrodowskiOpracowanie projektu technicznego i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ciagu ul. Parkowej w Rybniku. 2023-08-03 2024-01-20 509 122,45 zł
I-I.2151.44.2023 TAURON DYSTRYBUCJA S.APrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu przy ul. Olszyckiej (szafa SOU). 2023-08-03 2024-12-31 322,10 zł
MM.2151.17.2023 NETKONCEPT SP. Z O.O.Utrzymanie aplikacji halo!Rybnik oraz jej rozbudowa o dwa moduły (wyszukiwarka odpadów, kamery miejskie) 2023-08-03 2024-08-09 29 720,02 zł
MKZ.3153.12.2023 Cech Rzemiosł Różnych oraz Małej i Średniej PrzedsiębiorczościUmowa dotacji na rekonstrukcję ściany osłonowej rotundy oraz remont dachu wraz z latarnią,renowację elewacji parteru rotundy oraz łącznika zabytkowego budynku tzw.Okrąglaka 2023-08-03 2023-11-30 500 000,00 zł
I-I.2151.39.2023 Stowarzyszenie Architektów PolskichAneks nr 1 z dnia 3.08.2023 r. do umowy I-I.2151.39.2023 z dnia 2.08.2023 r. wydłużający termin realizacji zadania do 22.12.2023 r. 2023-08-03 2023-12-22 0,00 zł
I-I.2151.39.2023 Stowarzyszenie Architektów PolskichPrzygotowanie, przeprowadzenie i roztrzygnięcie Konkursu architektonicznego w zakresie projektu centrum przesiadkowego w Rybniku. 2023-08-02 2023-12-15 158 670,00 zł
I-I.272.32.2022 Biuro Projektowo-Usługowe ALDA S. C. Hanna i Janusz FRANICZEKAneks nr 1 z dnia 21.07.2023 r. do umowy nr I-I.272.32.2022 z dnia 12.08.2022 r. wydłużający termin realizacji umowy do 450 dni, tj. 05.11.2023 r. 2023-08-02 2023-11-05 0,00 zł
SKZ-II.2151.6.2023 HURT-DETAL AGRO-METAL Jacek DmochowskiDostawa 4 szt agregatów prądotwóczych i 2 sztuk osuszaczy powietrza na potrzeby zarzązania kryzysowego oraz OSP Miasta Rybnika 2023-08-01 2023-09-05 30 810,49 zł
PS-I.3153.31.2023 Rybnicki Klub Piłkarski-Szkółka PiłkarskaUmowa dotacji na realizację zadania pn. Systemowe szkolenie młodych piłkarzy w rundzie jesiennej roku 2023. Poszerzenie zakresu działalności o 2 drużyny juniorów B1 i B2. 2023-07-31 2023-12-22 25 000,00 zł
C.2151.9.2023 PROMEDIO SP. Z O.O.Serwis systemu kolejkowego QCloud 2023-07-28 2025-07-28 11 808,00 zł
PS-I.526.85.2023 STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCY Z WYBORUUmowa dotacji na powierzenie zadania publicznego pt. Organizacja na terenie Miasta Rybnika wydarzenia pn. Rybnik dla Biznesu 2023-07-27 2023-11-30 30 000,00 zł
I-I.272.16.2023 CREOTEC Sp. z o. o.Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego rozbudowy ulicy Rudzkiej poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem w Rybniku. 2023-07-27 2025-01-17 213 000,00 zł
I-I-.2151.43.2023 RVIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąŚwiadczenie usług monitorowania systemu alarmowego ISA - teren budowy hospicjum przy ul. Barbórki w Rybniku, dz. Niedobczyce. 2023-07-27 2024-02-11 17 170,80 zł
I-I.272.40.2022 INŻBUD TT Sp. z o.o.Aneks nr 3 z dnia 27.07.2023 r. do umowy I-I.272.40.2022 z dnia 26.09.2022 r. wydłużający termin realizacji umowy do 348 dni, tj. do 09.09.2023 r. 2023-07-27 2023-09-09 0,00 zł
I-I.272.14.2023 Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o.Opracowanie projektu technicznego i wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu kanalizacji deszczowej w ciagu ul. Reymonta w Rybniku. 2023-07-25 2024-01-18 315 495,00 zł
GM-v.2151.1.2023 DINO ROBERT CZEKALSKI - gabinet weterynaryjnyUsługa sterylizacji i kastracji oraz leczenia kotów wolno żyjących. 2023-07-24 2023-12-31 5 000,00 zł
E-III.272.3.2023 ZONEO OLEKSIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNAZakup mobilnej pracowni komputerowej do Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach projektu "Dostepna szkoła". 2023-07-24 2023-07-31 59 953,89 zł
GM-V.2151.17.2023 POLINVESTPrzygotowanie dokumentacji umożliwiającej powierzenie prowadzenia PSZOK do Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku Sp. z o.o. 2023-07-24 2023-12-31 60 147,00 zł
MM.2151.16.2023 GREMLIK REMIGIUSZ "SIDE"Dostawa 1.350 butelek filtrujących wodę wielokrotnego użytku indywidualnie znakowanych. 2023-07-24 2023-08-24 30 138,08 zł
MKZ.3153.10.2023 Mann System Sp. z o.o.Umowa dotacji na remont elewacji wraz z przywróceniem jej pierwotnego charakteru i odtworzeniem płaskorzeźby pawia w budynku położonym przy ul. Św. Jana 2 w Rybniku 2023-07-21 2023-11-30 201 788,50 zł
PS-I.526.86.2023 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowydotacja - RMKS - Turniej Koszykówki Kobiet o Puchar Prezydenta Miasta Rybnik 2023-07-21 2023-10-27 10 000,00 zł
M.272.6.2023 PAKUŁA KAMIL PROSPERO SILESIAWykonanie 26 wycen nieruchomości dla aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 2023-07-20 2023-11-15 7 800,00 zł
M.272.7.2023 PAKUŁA KAMIL PROSPERO SILESIAWykonanie 11 wycen nieruchomości dla aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 2023-07-20 2023-11-15 5 500,00 zł
M.272.8.2023 PAKUŁA KAMIL PROSPERO SILESIAWykonanie 28 wycen nieruchomości dla aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 2023-07-20 2023-11-15 8 400,00 zł
M.272.9.2023 PAKUŁA KAMIL PROSPERO SILESIAWykonanie 9 wycen nieruchomości dla aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 2023-07-20 2023-11-15 18 000,00 zł
MKZ.2153.13.2023 Fundacja na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury w RybnikuUmowa dotacji na sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej zabytkowego budynku kaplicy pw. św. Juliusza w zespole dawnego szpitala "Juliusz" położonego przy ul. 3 Maja 20 w Rybniku 2023-07-20 2023-11-30 498 211,50 zł
PS-I.526.88.2023 Klub Sportowy Polskiej Tradycji Sztuk i Sportów Walki "Wojownik Czasu"Umowa dotacji na realizację zadania publicznego pn. Tai Chi dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów Miasta Rybnika 2023-07-19 2023-10-29 5 000,00 zł
E-I.032.6.2023 Asklepios Małgorzata JaniaZakup i montaż placu sportowo- rekreacyjnego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach projektu "Dostępna szkoła". 2023-07-19 2023-07-31 50 829,75 zł
I-II.272.12.2023 DGW Sp. z o.o.Wykonanie robót naprawczych w budynku Przedszkola nr 37 w dzielnicy Rybnicka Kuźnia przy ulicy Św. Maksymiliana 24 w Rybniku. 2023-07-19 2023-11-08 570 551,47 zł
I-I.2151.34.2023 VIA VISTULA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąOpracowanie analizy kosztów i korzyści dla przebudowy ulicy Mikołowskiej. 2023-07-19 2023-07-31 57 687,00 zł
E-I.032.3.2023 BUD-BERAND Krakowczyk AndrzejZakup i montaż wykładzin w Szkole Podstawowej nr 34 w ramach projektu "Dostępna szkoła". 2023-07-18 2023-07-31 30 195,12 zł
E-I.032.4.2023 REMI S.C. JACEK ŁYŻWIŃSKI, RENATA TOEPLER-ŁYŻWIŃSKAZakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 7 w ramach projektu "Dostępna szkoła". 2023-07-18 2023-07-31 13 133,72 zł
E-I.032.5.2023 SIMEDICA SP. Z O.OZakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 7 2023-07-18 2023-07-31 15 150,00 zł
I-I.272.15.2023 HAMSTER Polska Sp. z o.o.Budowa toalety publicznej w dzielnicy Maroko - Nowiny realizowana w systemie "zaprojektuj i wybuduj". 2023-07-14 2024-02-09 495 567,00 zł
I-II.2151.15.2023 Fundacja Ekologiczna "Ekoterm Silesia"Wykonanie dla wytypowanych obiektów miejskich analizy optymalizacji mocy umownej dla gazu ziemnego oraz analizy i optymalizacji zamówionej mocy elektrycznej. 2023-07-13 2023-11-20 37 515,00 zł
GM-V.2151.16.2023 MIASTO RADLINPomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na przebudowie studni. 2023-07-13 2023-12-31 10 000,00 zł
I-I.272.40.2022 INŻBUD TT Sp. z o.o.Aneks nr 2 z dnia 13.07.2023 r. do umowy I-I.272.40.2022 z dnia 26.09.2022 r. zwiększający wartość umowy o kwotę 69.834,33 zł. 2023-07-13 2023-08-30 69 834,33 zł
MM.2151.15.2023 Daniel Krzemieniewski REGALODostawa 6.000 długich oraz 3.000 krótkich smyczy poliestrowych indywidualnie znakowanych. 2023-07-12 2023-08-31 16 457,40 zł
G-I.2151.3.2023 SYSTHERM INFO Sp. z o.o.Konwersja bazy danych do obowiązujących przepisów prawa 2023-07-12 2023-12-01 61 500,00 zł
MM.2151.14.2023 W.C.O.S. KALAHARI ANNA LESZCZYŃSKA-PAWLAKWykonanie i dostawa 1.350 bawełnianych worków szkolnych indywidualnie znakowanych. 2023-07-12 2023-07-24 26 484,98 zł
I-III.2151.8.2023 PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O.Dostawa i sprzedaż gazu ziemnego - budynek Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. gen. Hallera w Rybniku. 2023-07-11 2023-12-31 5 000,00 zł
MM.272.2.2023 ZAKŁAD POLIGRAFICZNY SINDRUKWydruk i dostawa kart dyplomowych oraz widokówek zgodnie z projektem zamawiającego 2023-07-10 2023-07-25 4 243,50 zł
MM.272.1.2023 ZAKŁAD POLIGRAFICZNY SINDRUKWydruk i dostawa albumów promocyjnych, folderów dla seniorów oraz folderów dotyczących parku kulturowego 2023-07-10 2023-08-19 30 240,00 zł
I-I.272.13.2023 ZAKŁAD BETONIARSKI KŁOSEK - PORWOŁ SP. Z O.O.Budowa odcinka drogi ul. Związkowej (zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych). 2023-07-06 2024-01-12 286 670,00 zł
PS-I.526.84.2023 Dyskusyjny Klub EKRANUmowa na realizację zadania publicznego pn. Filmowi laureaci w Dyskusyjnym Klubie Filmowym "EKRAN" 2023-07-05 2023-11-27 10 000,00 zł
E-I.032.2.2023 MOJE BAMBINO Sp. z o.o. zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla SP1 oraz SP34 dla uczniów z niepełnosprawnościami 2023-07-01 2023-07-20 24 910,92 zł
E-I.272.1.2023 Vulcan Sp. z o.o.usługa polegajaca na udostepnieniu systemu do zarządzania oświatą 2023-07-01 2026-06-30 473 242,34 zł
SKZ-II.272.2.2023 FRANK-CARS SP. Z O.O.Umowa na dostawę lekkiego samochodu do przewozu osób i sprzętu dla jednostki OSP w Rybniku-Kamieniu 2023-07-01 2023-12-31 248 460,00 zł
TE-I.272.4.2023 Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, Centrum Obsługi FinansowejŚwiadczenie usług pocztowych polegających na przyjmowaniu,przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek pocztowychoraz ewentualnych ich zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym 2023-06-30 2024-06-30 440 302,34 zł
TE-I.272.5.2023 Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, Centrum Obsługi FinansowejŚwiadczenie usług kurierskich polegających na przyjmowaniu,przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym 2023-06-30 2024-06-30 3 830,95 zł
MM.2151.13.2023 Domin Jarosław DATA QUESTRealizacja usługi rocznego hostingu oraz wsparcia technicznego 2023-06-30 2024-06-30 13 726,80 zł
D.272.3.2023 MATBEX sp z o.o. Utrzymanie zbiorników retencyjnych 2023-06-29 2023-10-27 180 000,00 zł
PS-I.526.82.2023 Fundacja na rzecz Rybnickiej Pediatrii "mAli wspaniali"Dotacja dla Fundacji na rzecz Rybnickiej Pediatrii "mAli wspaniali" 2023-06-28 2023-12-18 10 000,00 zł
MPU.2151.4.2023 GEOLOGIC Tomasz MiłowskiOpracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonach ul.Dożynkowej i Strzeleckiej (MPZP 69-4) 2023-06-28 2023-12-29 1 845,00 zł
TE-I.2151.7.2023 EKOENERGIA SP. Z O.O.Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymywania czystości w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Rzecznej 8, w okresie od 1.08.2023 r. - do 28.02.2025 2023-06-27 2025-02-28 118 953,30 zł
D.2151.11.2023 FIRMA "LGM" BARBARA BECHEROWSKAWykonanie okresowych przeglądów obiektów inżynierskich 2023-06-27 2023-11-30 12 800,00 zł
I-II.272.11.2023 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz GąsiorDokończenie rozbudowy budynku Przedszkola nr 47 przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Rybniku, dz. Ochojec. 2023-06-26 2024-03-02 3 492 065,73 zł
I-III.272.2.2023 "TRAPP - GMBH" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakup mebli miejskich - ławki, kosze na odpady, stojaki rowerowe, słupki. 2023-06-23 2023-12-20 605 898,00 zł
In.272.50.2021 SILESIA ArchtekciAneks nr 2 z dnia 23.06.2023 r. do umowy In.272.50.2021 z dnia 25.11.2021 r. zwiększający wartość zadania o kwotę 12.895,20 zł. 2023-06-23 2024-11-25 12 895,20 zł
PS-I.526.83.2023 International Watercolor Society PolskaUmowa na realizację zadania publicznego pn. Biblioteka 2023-06-23 2023-07-31 10 000,00 zł
I-III.2151.6.2023 NAMIX Sebastian ZielskiDostawa dwóch kompletów namiotów imprezowych w ramach zadania p.n.: "Wspólna sprawa i wspólna zabawa dz. Golejów - całoroczny zestaw imprezowy dla mieszkańców - budżet obywatelski". 2023-06-22 2023-06-27 13 779,00 zł
I-I.272.40.2022 INŻBUD TT Sp. z o.o.Aneks nr 1 z dnia 22.06.2023 r. do umowy I-I.272.40.2022 z dnia 26.09.2022 r. wydłużający termin wykonania umowy o 338 dni tj. do 30.08.2023 r. 2023-06-22 2023-08-30 0,00 zł
C.272.6.2023 Stowarzyszenie Wspierania Inictatyw Gospodarczych DELTA PARTNERUsługa dostępu do generatora wniosków NGO 2023-06-22 2027-06-22 93 873,60 zł
C.2151.6.2023 Comtegra S.A.Zakup i dostawa dysków SSD do macierzy dyskowej 2023-06-22 2023-07-22 24 077,25 zł
I-III.272.1.2023 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz GąsiorModernizacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych budynku Szkoły Podstawowej nr 20. 2023-06-21 2023-08-30 941 866,50 zł
E-IV.2151.4.2023 Ewa CiesielskaPełnienie funkcji członka Kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2023-06-21 2023-06-30 6 000,00 zł
I-I.272.16.2022 WODPOL SP. Z O.O.Aneks nr 3 z dnia 21.06.2023 r. do umowy nr I-I.272.16.2022 z dnia 14.06.2022 r. zwiększający wartość zadania o kwotę 19.483,20 zł 2023-06-21 2023-08-08 19 483,20 zł
PS-I.526.78.2023 Fundacja DobrostkaUmowa realizacji zadania publicznego pn. Wspierająca DOBROstka 2023-06-19 2023-11-30 10 000,00 zł
MM.2151.12.2023 GO STILLO AGENCJA REKLAMOWA MACIEJ CIESIELSKIDostawa 1.008 indywidualnie znakowanych filiżanek ze spodkiem 2023-06-19 2023-07-21 16 675,28 zł
I-I.2151.33.2023 REN-MAR Dariusz RozkoszRemont wentylacji w Zespole Szkolno -Przedszkolnym nr 1 w Rybniku, dzielnica Wielopole. 2023-06-16 2023-07-16 43 050,00 zł
PS-I.526.77.2023 FUNDACJA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJDotacja: wsparcie działalności edukacyjnej Fundacji 2023-06-16 2023-08-31 10 000,00 zł
PS-I.526.81.2023 Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Rymer Rybnikdotacja - Organizacja I edycji Międzynardowego Turnieju Piłkarskiego RYMER CUP pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Rybnik 2023-06-15 2023-06-18 8 600,00 zł
PS-I.526.80.2023 Klub Sportowy Silesiadotacja - Baseball Federation Cup Qualifier 2023 - Pool 3 (POL) - Rybnik 2023-06-15 2023-06-30 10 000,00 zł
PS-I.526.79.2023 Towarzystwo Sportowe "Kuźnia"dotacja - Jubileusz 60-lecia działalności sekcji żeglarskiej TS Kuźnia 2023-06-15 2023-10-31 10 000,00 zł
I-I.272.11.2023 DMK Inżynieria Sp. z o.o.Opracowanie projektu budowalno - technicznego rozbudowy ul. Hetmańskiej. 2023-06-15 2024-12-15 404 670,60 zł
TE-I.2151.1.2023 INTER-TEAM Przemysław RógDostawa środków czystości, akcesoriów i urzadzeń do sprzątania 2023-06-12 2024-06-15 139 851,35 zł
I-I.2151.8.2023 FIRMA MPRB SP. Z O.O.Nadzór autorski - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935. 2023-06-12 2025-06-30 134 193,00 zł
G-I.2151.2.2023 SYSTHERM INFO Sp. z o.o.Opieka autorska dla systemu GPUE 2023-06-12 2024-06-30 130 890,45 zł
MKZ.2151.3.2022 ARKADA Sp. z o.o.Wykonanie renowacji i konserwacji zabytkowego krzyża zlokalizowanego w Rybniku na Rondzie Ukraińskim 2023-06-06 2023-06-30 39 360,00 zł
SKZ-II.2151.5.2023 Auto Serwis KALKOWSKINabrawa blacharsko-lakiernicza elementów zabudowy specjalistycznej tylnej części samochodu ratowniczo-gaśniczego IVECO OSP Boguszowice, nr rej. SR2998H 2023-06-05 2023-07-05 2 825,50 zł
PS-I.526.74.2023 Związek Harcerstwa Polskiegozadanie pt. 100-lecie Hufca Ziemi Rybnickiej 2023-06-01 2023-08-07 10 000,00 zł
PS-I.526.75.2023 Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznychzadanie pt.: Otwarta Wystawa Kanarków i Ptaków Egzotycznych w Rybniku 2023-06-01 2023-12-31 10 000,00 zł
SO-II.2151.1.2022 STUDIO FOTOGRAFICZNE JEDYNAK Agnieszka WarmińskaAneks dot.przedłużenia umowy do 24.8.2023 r.Wykonanie zdjęć biometrycznych dla uchodźców z Ukrainy 2023-06-01 2023-08-24 0,00 zł
PS-I.526.73.2023 Górniczy Klub Sportowy PierwszyUmowa dotacji na realizację zadania pt.: Obchody 100-lecia Górniczego Klubu Sportowego "Pierwszy" Chwałowice 2023-06-01 2023-06-25 10 000,00 zł
C.2151.5.2023 PIKSELOMANIA SP. Z O.O.Serwis i naprawa drukarek 2023-06-01 2023-10-01 10 000,00 zł
PS-I.526.76.2023 Stowarzyszenie "17-stka"Umowa dotacji na realizację zadania pt.: XXI Urodziny Stowarzyszenia 17-tka 2023-05-31 2023-06-30 10 000,00 zł
PS-I.526.52.2023 Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Rybniku - Dla DobraUmowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Konferencja w ramach VI Rybnickich Dni Integracji 2023-05-31 2023-12-31 5 000,00 zł
MM.2151.11.2023 Firma Kulik M.Kempa Sp. J.Dostawa 1.200 sztuk czarnych czapek z daszkiem indywidualnie znakowanych. 2023-05-29 2023-06-16 14 243,40 zł
C.272.5.2023 NTT POLAND SP. Z O.O.Serwis i gwarancja sprzętu Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2023-05-25 2025-05-25 243 540,00 zł
I-I.272.16.2022 WODPOL SP. Z O.O.Aneks nr 1 z dnia 23.03.2023 r. do umowy I-I.272.16.2022 wydłużający termin realizacji zadania do 01.07.2023 r. 2023-05-25 2023-07-01 0,00 zł
I-I.272.16.2022 WODPOL SP. Z O.O.Aneks nr 2 z dnia 18.05.2023 r. do umowy I-I.272.16.2022 wydłużający termin realizacji zadania do 08.08.2023 r. 2023-05-25 2023-08-08 0,00 zł
I-II.2151.14.2023 TAURON DYSTRYBUCJA S.AŚwiadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej - Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku (umowa OGL/60045471/C/2023). 2023-05-25 2023-12-31 12 500,00 zł
MPU.2151.3.2023 GEOLOGIC Tomasz MiłowskiOpracowanie prognoz oddziaływania na środowisko do mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zwycięstwa,ulicy Strefowej 2023-05-24 2023-12-29 4 243,50 zł
I-III.2151.4.2023 TOMBUD GABRIELA TOMANAwaryjna naprawa pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. G. Morcinka 18. 2023-05-24 2023-06-07 13 020,14 zł
D.2151.7.2023 SIIRD JACEK CHMIELEWSKIAktualizacja ewidencji dróg i obiektów inżynierskich 2023-05-23 2023-11-30 29 565,00 zł
D.272.2.2023 OBI COMPLEX RAFAŁ ZGODAKonserwacja oświetlenia będącego własnością miasta Rybnika 2023-05-23 2024-05-23 147 600,00 zł
GM-V.2151.13.2023 Główny Instytut GórnictwaOpracownie operatów wodnoprawnych wód opadowych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na korzystanie z usług wodnych na terenie Miasta Rybnika 2023-05-22 2024-06-30 53 997,00 zł
I-II.272.24.2022 ANMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąAneks nr 2 z dnia 22.05..2023 r. do umowy I-II.272.24.2022 z dnia 29.12.2022 r. wydłużający termin realizacji umowy do 03.06.2023 r. 2023-05-22 2023-06-03 0,00 zł
TE-I.2151.5.2023 KJMK MEBLE Sp. z o.o.Dostawa i montaż 72 sztuk regałów metalowych 2023-05-22 2023-07-01 80 048,40 zł
PS-I.526.70.2023 FUNDACJA WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA IM. FILIPA NERIUmowa realizacji zadania pn. Debata - krótka interwencja profilaktyczna jako wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków 2023-05-19 2023-12-31 14 500,00 zł
PS-I.526.69.2023 FUNDACJA WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA IM. FILIPA NERIUmowa realizacji zadania pn. Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym oraz innym zachowaniem ryzykownym młodzieży poprzez program profilaktyki zintegrowanej Gwiaza Mocy 2023-05-19 2023-12-31 10 000,00 zł
PS-I.526.67.2023 FUNDACJA CENTRUM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCHzadanie pt.: Program Rekomendowany "Poruszające Bajki o Emocjach" - "Zdrowie Psychiczne Przedszkolaków ma Znacznenie!" 2023-05-19 2023-12-31 30 000,00 zł
I-I.2151.31.2023 TAURON Dystrybucja Spółka AkcyjnaPrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu przy ul. Zebrzydowickiej (Pompownia nr P4). 2023-05-18 2024-11-29 549,92 zł
I-II.272.9.2023 EUROVOLT SP. Z O.O.Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów: Szkoła Podstawowa nr 11 filia (w ZSP nr 11), Dom Pogrzebowy ul. Rudzka, Budynek Administracyjny Cmentarz Chwałowice. 2023-05-18 2023-08-16 298 000,00 zł
I-II.272.10.2023 EUROVOLT SP. Z O.O.Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów: Przedszkole nr 6 (w ZSP nr 9), Przedszkole nr 41, Przedszkole nr 43. 2023-05-18 2023-08-16 288 900,00 zł
I-I.272.9.2023 BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNABudowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935. 2023-05-17 2025-02-17 268 155 093,08 zł
I-I.272.10.2023 PROKOM CONSTRUCTION SP. Z O.O.Pełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna-dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935 w Rybniku. 2023-05-17 2025-02-17 1 820 400,00 zł
TE-I.2151.3.2023 NETKONCEPT SP. Z O.O.Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie dodatkowych modułów w aktywnej aplikacji mobilnej Miasta Rybnika „halo! RYBNIK” 2023-05-17 2023-06-28 20 368,80 zł
I-I.2151.30.2023 TAURON Dystrybucja Spółka AkcyjnaPrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu przy ul. Zebrzydowickiej (Pompownia nr P2). 2023-05-17 2024-11-29 392,80 zł
TE-I.2151.4.2023 P.P.H.U. "TANGA" Konowalik, Zagłówek Sp. j.Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Miasta 2023-05-17 2024-05-31 86 100,00 zł
SKZ-II.2151.3.2023 PPUH SUPRON 1Umowa na dostawę wyposażenia osobistego przeznaczonego dla OSP z terenu Miasta Rybnika 2023-05-17 2023-09-29 76 480,00 zł
SKZ-II.3153.4.2023 Komenda Wojewódzka Policji w KatowicachPorozumienie w sprawie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i materiałów do obsługi zdarzeń oraz działań prewencyjnych i profilaktycznych dla KMP Rybnik. 2023-05-16 2023-12-31 10 000,00 zł
SKZ-II.3153.3.2023 Komenda Wojewódzka Policji w KatowicachPorozumienie w sprawie przekazywania środków finansowych z przeznaczeniem na nagrody pieniężne za osiągnięcia w służbie prewencji dla funkcjonariuszy Policji działających na terenie Miasta Rybnika 2023-05-16 2023-12-31 3 000,00 zł
SKZ-II.2151.1.2023 Komenda Wojewódzka Policji w KatowicachPorozumienie w sprawie przekazywania środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów - dodatkowe patrole 2023-05-16 2023-12-31 100 000,00 zł
GM-V.2151.12.2023 FUNDACJA ODZYSKAJ ŚRODOWISKOświadczenie usług polegających na prowadzeniu działań edukacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami w ramach "Festiwalu Naukowego" 2023-05-16 2023-05-18 15 300,00 zł
In.2151.11.2022 INSTYTUT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMIAneks nr 2 wydłużający termin realizacji umowy do 22.11.2024 r. 2023-05-16 2024-11-22 0,00 zł
D.2151.6.2023 OBI COMPLEX RAFAŁ ZGODAOdtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych i dewastacji 2023-05-15 2023-11-15 150 000,00 zł
C.2151.4.2023 FHU HARD-COMP TRZASKALIK ŁUKASZDostawa urządzeń multimedialnych na wyposażenie sali multimedialnej w Urzędzie Miasta Rybnika 2023-05-12 2023-05-19 11 190,00 zł
D.272.1.2023 SMART PLAC Sp. z o.o.Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Rybnika 2023-05-11 2023-11-07 346 933,80 zł
GM-V.2151.14.2023 Firma Doradcza Krzysztof FilipekSporządzenie opinii biegłego w dziedzinie hydrologii, gydrogeologii, stosunków wodnych w sprawie naruszenia stanu wody 2023-05-11 2023-12-31 13 714,50 zł
PS.272.1.2023 POLSKA PRESS SP. Z O.O. ODDZIAŁ ŚLĄSKRealizacja czterech filmów interaktywnych wtematach uzależnień IDOC oraz matreiałów prasowych dla każdego tematu. 2023-05-10 2024-05-10 20 295,00 zł
I-I.272.6.2023 Biuro Projektów Drogowych Marcin KrzyżowskiOpracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Kardynała Kominka wraz z parkingami. 2023-05-10 2024-11-10 425 000,00 zł
I-I.272.7.2023 Biuro Projektów Drogowych Marcin KrzyżowskiOpracowanie dokumentacji projektowej na budowę łącznika ulicy Kominka z ulicą Orzepowicką. 2023-05-10 2024-08-10 170 000,00 zł
I-I.272.8.2023 Biuro Projektów Drogowych Marcin KrzyżowskiOpracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania ulic Poligonowa - Rycerska. 2023-05-10 2024-08-10 212 500,00 zł
I-II.2151.11.2023 PUMART" sp. z o.o.Wykonanie instalacji odgromowej w drugim budynku Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach. 2023-05-09 2023-08-09 29 643,00 zł
I-II.2151-12.2023 PUMART" sp. z o.o.Modernizacja instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku głównym Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach. 2023-05-09 2023-09-09 39 606,00 zł
I-II.272.6.2023 DROGRÓD SZYMON TETLARemont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika. 2023-05-08 2023-12-04 1 309 125,69 zł
I-II.272.8.2023 ZAKŁAD BETONIARSKI KŁOSEK - PORWOŁ SP. Z O.O.Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika. 2023-05-08 2023-12-04 511 495,50 zł
MM.2151.10.2023 INFOMAX E. MarasikDostawa 1.700 sztuk bezszwowych chust wielofunkcyjnych w pudełku indywidualnie znakowanych. 2023-05-08 2023-06-05 30 904,98 zł
USC.2151.1.2023 Stowarzyszenie Autorów ZAiKSLicencja na publiczne otwarzania utworów ZAiKS 2023-05-08 2023-05-31 811,48 zł
E-IV.2151.9.2023 Stowarzyszenie Nocna Orkiestra EksperymentalnaOrganizacja i realizacja koncertu dedykowanego 200-leciu kultu świętego Antoniego - patrona miasta w dniu 17 czerwca 2023 roku 2023-05-05 2023-06-17 63 500,00 zł
PS-I.526.72.2023 Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia "Razem"Dotacja na realizację zadania pn. Półkolonie letnie - Każdy dzień może być przygodą 2023-05-05 2023-08-28 12 000,00 zł
I-II.2151.10.2023 TAURON Dystrybucja Spółka AkcyjnaWymiana szafy oświetlenia ulicznego przy ul. Komuny Paryskiej. 2023-04-27 2023-12-31 135,61 zł
I-II.272.7.2023 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna RybnikWymiana nawierzchni wodnego placu zabaw na kąpielisku "Ruda" Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku. 2023-04-27 2023-06-22 200 150,30 zł
I-I.2151.26.2023 TAURON Dystrybucja Spółka AkcyjnaPrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiekti przy ul. Bronisława Czecha (szafa SOU). 2023-04-27 2023-12-15 264,59 zł
I-II.272.15.2022 F-BUD Fibic Spółka JawnaAneks nr 4 z dnia 27.04.2023 r. do umowy I-II.272.15.2022 z dnia 25.08.2022 r. - wydłużenie terminu wykonania umowy do 02.06.2023 r. 2023-04-27 2023-06-02 0,00 zł
I-I.2151.22.2023 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel TomanDoposażenie Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Ks. Henryka Jośko 41 w dzielnicy Maroko - Nowiny w instalację hydrantową i obudowy grzejników. 2023-04-26 2023-05-17 159 893,03 zł
SKZ-II.3153.2.2023 OSP GotartowiceDotacja celowa dla OSP Gotartowice z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej wraz z walizką transportową. 2023-04-26 2023-12-31 4 500,00 zł
PS-I.526.65.2023 Fundacja Dobrostkadotacja - Warsztatowa DOBROstka 2023-04-26 2023-11-30 10 400,00 zł
I-I.2151.27.2023 TAURON Dystrybucja Spółka AkcyjnaUmowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu przy ul. Bronisława Czecha (szafa SOU). 2023-04-25 2024-11-15 549,92 zł
PS-II.031.7.2023 SP ZOZ WSS Nr 3umowa na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja Oddziału Neonatologiczngo oraz Traktu Porodowego" 2023-04-25 2023-12-31 10 650 000,00 zł
I-I.2151.23.2023 TAURON Dystrybucja Spółka AkcyjnaUmowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu przy ul. Za Komendą (przystanek autobusowy). 2023-04-24 2024-08-30 157,12 zł
I-I.2151.24.2023 TAURON Dystrybucja Spółka AkcyjnaUmowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu przy ul. 3 Maja (przystanek autobusowy). 2023-04-24 2024-08-30 157,12 zł
PS-I.526.61.2023 Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Rybniku - Dla Dobrazadanie pt.: Ekologia bez barier i granic 2023-04-24 2023-06-09 10 000,00 zł
PS-I.526.66.2023 Klub Sportowy Polskiej Tradycji Sztuk i Sportów Walki "Wojownik Czasu"zadanie pt.: Pedagog gniewnych i młodzi Dzielnicy Niewiadom 2023-04-24 2023-12-31 4 964,00 zł
D.2151.5.2023 ELEKTRO SERWIS ŁUKASZ NIESŁAŃCZYKWykonanie okresowych przeglądów sygnalizacji świetlnych i kanałów technologicznych. 2023-04-21 2023-10-18 59 900,00 zł
PS-I.526.49.2023 Stowarzyszenie "OLIGOS"Umowa dotacji na realizację zadania pn. Półkolonie w "Szkole Życia" 2023-04-21 2024-07-31 12 000,00 zł
PS-I.526.68.2023 Regionalne Towarzystwo Oświaty ZdrowotnejUmowa o realziację zadania pn. TRATWA 2023 2023-04-21 2023-12-31 10 150,00 zł
PS-I.526.71.2023 Regionalne Towarzystwo Oświaty ZdrowotnejUmowa dotacji na realizację zadania pn. Konferencje, szkolenia i spotkania profilaktyczno-edukacyjne 2023-04-21 2023-12-31 14 150,00 zł
PS-I.526.64.2023 Związek Harcerstwa Polskiegodotacja - Czas na zdrowy tryb życia bez nałogów 2023-04-21 2023-12-31 30 000,00 zł
2/2023 STĘPIEŃ MARCINDofinansowanie w programie "Ciepłe Mieszkanie" - ul. Krakusa 108, 44-217 Rybnik 2023-04-20 2025-10-31 17 500,00 zł
PS-I.526.62.2023 Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej Rybnik-Europazadanie pt.: Dni Rybnika w Dorsten 2023 2023-04-20 2023-07-31 20 000,00 zł
C.2151.1.2023 PIKSELOMANIA SP. Z O.O.Serwis i naprawa kserokopiarek 2023-04-20 2024-04-20 50 000,00 zł
SKZ-II.3153.1.2023 Ochotnicza Straż Pożarna Rybnik-NiewiadomDotacja celowa dla OSP Niewiadom na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczenia garażowego oraz opłat za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej. 2023-04-20 2023-12-31 22 000,00 zł
OU-III.272.2.2024 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDIKOL Sp. z o.o.Badania lekarskie wstępne,okresowe pracowników 2023-04-19 2026-06-30 122 295,00 zł
PS-I.526.63.2023 Grupa Motocyklowa Wataha-MotommUmowa realizacji zadania pn. II Rybnicka, Rodzinna Motocyklowa Majówka 2023 2023-04-17 2023-06-15 2 000,00 zł
PS-I.526.58.2023 KÓŁKO ROLNICZE W RYBNIKU POPIELOWIEDotacja na realizację zadania publicznego pn. Dożynki dzielnic Popielów-Radziejów 2023 2023-04-13 2023-10-29 10 000,00 zł
MKZ.2151.2.2023 MTJ 2. MAŁGORATA TKACZ-JANIKPrzeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach prac nad utworzeniem Parku Kulturowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania będącego podstawą dla ustalenia kolejnych działań. 2023-04-13 2023-11-30 50 000,00 zł
C.272.1.2023 BRAF.TECH SP. Z O.O.Usługa dostępu do systemu zgłaszania naruszeń 2023-04-12 2026-04-12 15 682,50 zł
C.2151.2.2023 "REKORD" SI Sp. z o.o.Wdrożenie obsługi elektronicznych tytułów wykonawczych w systemach opłatowych Rejestr Opłat, Przekształcenia wchodzących w skład zintegrowanego pakietu RATUSZ 2023-04-11 2023-06-06 28 368,42 zł
GM-V.2151.10.2023 POLINVESTPrzygotowanie dokumentacji związanej z powierzeniem obsługi i eksploatacji kanalizacji deszczowej Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o." 2023-04-11 2023-09-15 42 804,00 zł
M.272.4.2023 Usługi geodezyjne i kartograficzne Jerzy DEREŃAktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych dla maksymalnie 20 nieruchomości, lub ich części, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego 2023-04-11 2023-12-31 13 480,00 zł
M.272.5.2023 Usługi geodezyjne i kartograficzne Jerzy DEREŃWykonanie maksymalnie 20 map sytuacyjnych do celów prawnych 2023-04-11 2023-12-31 13 480,00 zł
Ar-I.2151.1.2022 DOMUS PROJEKTOpracowania niestanowiące operatu szacunkowego 2023-04-06 2023-12-15 28 000,00 zł
PS-I.526.47.2023 Ludowy Klub Sportowy PłomieńUmowa na realizację zadania publicznego pod tytułem: Letni Piknik Integracyjny LKS Ochojec 2023 2023-04-06 2023-07-31 10 000,00 zł
PS-I.526.54.2023 Spółdzielnia Socjalna "Z IKRĄ"Umowa dotacji na realizację zadania pn. Praca ubogaca 2023-04-06 2023-05-31 7 000,00 zł
PS-I.8133.290.2023 Stowarzyszenie "17-stka"Umowa o wykonanie zadania pod nazwą: PIM - UA 2023 (punkt Informacji Medycznej dla uchodźców) 2023-04-06 2023-12-31 48 985,02 zł
PS-I.526.45.2023 STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE "RODZICE - DZIECIOM"Umowa o realizację zadania pn. Gala jubileuszowa 2023-04-06 2023-09-22 10 000,00 zł
PS-I.526.53.2023 Stowarzyszenie Amazonek OdnowaUmowa na realizację zadania publicznego pod tytułem: Rehabilitacja kobiet po mastektomii 2023-04-05 2023-12-31 8 000,00 zł
PS-I.526.55.2023 Stowarzyszenie KENDŻIzadanie pt. Transfer Hipoterapii 2023-04-05 2023-12-22 10 000,00 zł
I-II.272.15.2022 F-BUD Fibic Spółka JawnaAneks nr 3 z dnia 05.04.2023 r. do umowy I-II.272.15.2022 z dnia 25.08.2022 r. - zwiększajacy wartość umowy o kwotę 215.508,89 zł. 2023-04-05 2023-05-07 215 508,89 zł
PS-II.8460.1.2023 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI)Umowa w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 1 w Rybniku przy ul. Kościuszki 55 2023-04-04 2023-12-31 150 789,66 zł
PS-II.8460.2.2023 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI)Umowa w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 2 w Rybniku przy ul. Andersa 14 2023-04-04 2023-12-31 129 248,28 zł
I-II.272.4.2023 MARWENT II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowaBudowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów: Przedszkole nr 23, Przedszkole nr 42, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna przy ul. Kościuszki. 2023-04-04 2023-07-02 342 214,00 zł
PS-I.526.60.2023 Stowarzyszenie "17-stka"Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Rybnicki Bank Drugiej Ręki 2023-04-03 2023-12-31 20 000,00 zł
I-II.272.3.2023 FEBE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąBudowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów: Przedszkole nr 10, Przedszkole nr 13, Przedszkole nr 17, Przedszkole nr 20. 2023-04-03 2023-07-02 367 892,00 zł
I-II.272.5.2023 SWARCO POLAND Sp. z o.o.Zaprojektowanie oraz wybudowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Racławickiej z ulicą Sportową. 2023-04-03 2024-03-08 719 550,00 zł
D.2151.3.2023 USŁUGI INŻYNIERYJNE I DORADZTWO "OLBARK"Opracowanie projektów organizacji ruchu na drogach zarządzanych przez Prezydenta Miasta 2023-04-03 2023-12-31 59 999,99 zł
E-III.272.1.2023 Brukarstwo Tract Jerzy WyrobekWykonanie prac remontowych i inwestycyjnych wewnętrznych związanych z dostosowaniem szkół do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu :Dostępna szkoła" 2023-04-03 2023-05-09 481 913,39 zł
E-III.272.2.2023 GRZEGORZ GĄSIORPrzedmiotem umowy jest wykonanie prac remontowych i inwestycyjnych wewnętrznych związanych z dostosowaniem szkół do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w SP1, SP7 oraz SP34. 2023-04-03 2023-05-09 150 659,11 zł
Z.2151.4.2023 RTE Radioelektronika Adamczyk JanDostawa i montaż 2 elektronicznych syren alarmowych - OSP Popielów i OSP Kłokocin oraz 1 elektroniczna syrena alarmowa zarządzania kryzysowego na budynku ZSP nr 14 w Rybniku oraz konfiguracja Digitex 2023-04-01 2023-04-27 120 540,00 zł
Inf.2150.1.2023 MARCIN ŚWIERCZEKWykonanie prac programistycznych w systemie ESOD 2023-03-31 2023-04-02 2 500,00 zł
PS-I.526.57.2023 Fundacja na rzecz Rybnickiej Pediatrii "mAli wspaniali"zadanie pt. Konferencja "Cztery Pory roku - Bądź ze Mną" - Depresja (Wiosna), Zaburzenia Tożsamości Płciowej (Lato) 2023-03-31 2023-06-30 7 000,00 zł
PS-I.526.59.2023 Fundacja Rozwoju Kultury i Działań Artystycznychzadanie pt.: Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców dzielnicy Smolna w ramach projektu „Zakup urządzenia typu „magiczny dywan” do Przedszkola 17, zakup urządzenia zabawowego do ZSP nr 10 (...) 2023-03-29 2023-08-31 33 000,00 zł
PS-I.526.52.2023 Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Rybniku - Dla DobraUmowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Konferencja w ramach VI Rybnickich Dni Integracji 2023-03-29 2023-12-31 5 000,00 zł
PS-I.526.46.2023 Stowarzyszenie Promocji Regionalnej Rybnicka KuźniaUmowę o realizację zadania pn. realizacja działań w ramach budżeu obywatelskiego Miasta Rybnika na rok 2023 2023-03-29 2023-12-31 33 600,00 zł
PS-I.526.56.2023 Regionalna Fundacja Pomocy NiewidomymUmowa dotacji na realizację zadania pn. Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu Rybnika - szansą na integrację społeczną 2023-03-28 2023-12-31 11 000,00 zł
I-II.2151.8.2023 Fundacja Ekologiczna "Ekoterm Silesia"Wykonanie analizy zamówionej mocy cieplnej dla obiektów miejskich. 2023-03-28 2023-06-16 18 450,00 zł
PS.526.4.2021 Stowarzyszenie "17-stka"aneks nr 5 - II transza dotacji 2023-03-27 2023-12-31 65 850,00 zł
E-IV.2151.6.2023 ZBIGNIEW KADŁUBEKPełnienie funkcji członka Kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz. 2023-03-27 2023-06-30 6 000,00 zł
E-IV.2151.7.2023 AGATA PASSENTPełnienie funkcji członka Kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz. 2023-03-27 2023-06-30 6 000,00 zł
I-II.272.2.2023 "AGAL" SP. Z O.O.Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych w Rybniku. 2023-03-27 2023-05-26 466 760,56 zł
PS-I.526.50.2023 Ochotnicza Straż Pożarna WielopoleUmowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: (...), w ramach projektu wykorzystania budżetu obywatelskiego "Zintegrowane Wielopole 2023" 2023-03-23 2023-11-15 24 500,00 zł
PS-I.526.51.2023 Fundacja Rozwoju Kultury i Działań Artystycznychdotacja - "Dla każdego coś miłego" 2023 2023-03-23 2023-10-31 63 599,50 zł
Z.2151.3.2023 KADIMEXUmowa na dostawę 22 szt. hełmów strażackich model Dragon HT05. 2023-03-20 2023-04-28 19 508,06 zł
E-IV.2151.5.2023 JAN BARONPrzygotowanie materiałów informacyjnych dla Kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz, protokołowanie obrad Kapituły, przekazanie Zleceniodawcy decyzji o wyłonionym laureacie. 2023-03-20 2023-06-30 5 000,00 zł
Ad-I.2151.2.2023 CIRCLE K POLSKA SP. Z O.O.Dostawa paliw do pojazdów słuzbowych Urzedu Miasta Rybnika w latach 2023-2025. 2023-03-20 2025-04-30 156 210,00 zł
PS-I.3153.9.2023 Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąUmowa dotacji dla MTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na realizację zadania pn. MTS Rybnik wychowanie w duchu sportu 2023-03-17 2023-12-31 25 000,00 zł
I-III.2151.3.2023 PUMART" sp. z o.o.Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika (P3, P11, P12, P19, P21, P37, P39). 2023-03-17 2023-06-09 61 992,00 zł
PS-I.526.43.2023 Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Rybniku - Dla DobraUmowa na realizację zadania publicznego pod tytułem: Pokaz talentów uczestników Rybnickich Dni Integracji 2023-03-16 2023-05-31 10 000,00 zł
Ar-II.2151.1.2023 AGORA SPÓŁKA AKCYJNAOgłoszenie w prasie lokalnej w sprawie postępowań o pozwolenie na budowę 2023-03-16 2023-12-31 6 826,50 zł
MM.2151.8.2023 ATEMI Andrzej JaczewskiWykonanie i dostawa toreb papierowych indywidualnie znakowanych w dwóch rozmiarach: torby A4 1.500 sztuk oraz torby małe 1.500 sztuk. 2023-03-16 2023-04-13 11 992,50 zł
PS-I.526.42.2023 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I II STOPNIAUmowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Koncert symfoniczny "VIVALDI 345" 2023-03-15 2023-04-30 10 000,00 zł
E-IV.2151.2.2023 TADEUSZ SŁAWEKPowołanie do dokonania oceny merytorycznej książek nadesłanych na konkurs Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz oraz sporządzeniu pięciu recenzji książek nominowanych do nagrody. 2023-03-15 2023-06-30 6 000,00 zł
Kd.2151.1.2023 Rybnicki Sztab RatownictwaPrzeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2023-03-15 2023-04-20 4 960,00 zł
MM.2151.5.2023 AGORA SPÓŁKA AKCYJNAUdział Miasta Rybnika w akcji pn. "Supermiasta i Superregiony" jako partnera akcji 2023-03-15 2023-12-15 43 050,00 zł
MKZ.2151.1.2023 PRACOWNIA PROJEKTOWO-URBANISTYCZNO-KONSERWATORSKA "A B A K U S " Ewa Pilarska-ŚwierszczSporządzenie dokumentacji konserwatorskiej-aktualizacji gminnej ewidencji zabytków dla miasta Rybnika 2023-03-14 2023-04-30 49 500,00 zł
PS-I.3153.5.2023 Klub Sportowy "Wielopole"Dotacja - Całoroczna działalność szkoleniowo-sportowa 2023-03-14 2023-12-31 25 000,00 zł
MM.2151.6.2023 STORYPIXEL PAWEŁ BRZEZINAProdukcja dwunastu filmów dotyczących funkcjonowania miasta oraz jednego filmu promocyjnego 2023-03-13 2023-12-15 70 600,00 zł
E-IV.2151.3.2023 ANNA CIEPLAKPełnienie funkcji członka kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2023-03-13 2023-06-30 6 000,00 zł
PS-I.526.44.2023 Stowarzyszenie Miszungdotacja - Stworzenie teledysku do utworu "Banalnie" zespołu Chwila Nieuwagi 2023-03-09 2023-03-31 8 000,00 zł
PS.3153.15.2023 Klub Sportowy RYBNICKIE TOWARZYSTWO TENISOWEDotacja - Rybnicki tenis 2023 2023-03-09 2023-12-31 23 100,00 zł
I-I.2151.7.2023 PROEKO Pracownia Projektowa mag inż. W. BrewczyńskiOpracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymiany instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Cmentarnej 1, dzielnica Śródmieście. 2023-03-09 2023-06-07 28 905,00 zł
GM-II.2151.1.2023 RADIO SILESIA Sp. z o.o.Przygotowanie, produkcja i emisja spotów reklamowych. 2023-03-08 2023-12-31 5 350,50 zł
GM-II.2151.2.2023 Radio 90 Sp z o.o.Przygotowanie, produkcja i emisja spotów reklamowych. 2023-03-08 2023-12-31 12 300,00 zł
I-I.272.5.2023 Biuro Usług Inżynierskich 'CONCEPT' mgr inż. Arkadiusz CichońPełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego dla budowy wiaduktu i budowy mostu w ramach zadania związanego z przebudową ulicy Mikołowskiej w Rybniku. 2023-03-08 2024-03-08 285 360,00 zł
Or.272.1.2023 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Rybnika 2023-03-07 2025-04-05 1 407 434,00 zł
Or.272.2.2023 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.Ubezpieczenie jednostek pływających Szkoły Podstawowej nr 10 2023-03-07 2025-06-10 90 000,00 zł
Inf.2151.3.2023 ULISSES Sp. z o.o.Serwis i nadzór autorski systemu SGK Comotel 2023-03-06 2025-03-06 132 840,00 zł
M.272.3.2023 PAWEŁ JÓZEFOWSKI - WYCENA NIERUCHOMOŚCIWykonanie maksymalnie 100 wycen nieruchomości gruntowych 2023-03-06 2023-12-31 36 900,00 zł
M.272.1.2023 GEOMETRA Paweł FliegelWykonanie podziałów 71 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne 2023-03-06 2023-12-31 64 823,00 zł
M.272.2.2023 Usługi geodezyjne i kartograficzne Jerzy DEREŃWznowienie lub wyznaczenie maksymalnie 100 znaków lub punktów granicznych 2023-03-06 2023-12-31 26 814,00 zł
PS-I.3153.27.2023 Klub Sportowy Silesiadotacja - Baseball w Rybniku 2023 2023-03-03 2023-12-31 100 000,00 zł
I-I.2151.15.2023 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz GąsiorUsunięcie awarii instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku. 2023-03-03 2023-12-08 21 959,19 zł
I-II.2151.7.2023 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowiceUmowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu przy ul. Leopolda Staffa 42 a - Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 14, dz. Popielów (blok kuchenny). 2023-03-02 2024-04-30 4 713,61 zł
PS-I.526.30.2023 Stowarzyszenie "RAZEM LEPIEJ"Umowa o realizację zadania publicznego pn. Projekt muzyczno-edukacyjny "Sol-Mi-La... chodzę do przedszkola" 2023-03-02 2023-12-31 10 000,00 zł
PS-I.526.29.2023 Stowarzyszenie Korzenie.plDotacja na realizację zadania pn. Międzynarodowe Forum Nauczycieli Regionalistów 2023-03-02 2023-11-30 10 000,00 zł
PS-I.526.41.2023 STOWARZYSZENIE OGNISK MUZYCZNYCHUmowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Muzyka i liryka dla Smyka z Rybnika 2023-03-02 2023-05-29 10 000,00 zł
PS-I.3153.10.2023 Młodzieżowy Klub Mini Żużlowy "RYBKI" Rybnik Adres korespondencyjny Młodzieżowy Klub Mini Żużlowy "Rybki" Rybnik ul. Ludowa 26 44-204 RybnikUmowa dotacji na realizację zadania pn. Od Rybki do Rekina. Szkolenie i udział w zawodach miniżużlowych oraz pitbike w sezonie 2023 2023-03-02 2023-12-31 85 000,00 zł
PS-I.526.36.2023 Stowarzyszenie Nocna Orkiestra Eksperymentalnazadanie pn. Nagranie pierwszej płyty Nocnej Orkiestry Eksperymentalnej 2023-03-02 2023-09-28 10 000,00 zł
PS-I.3153.21.2023 Towarzystwo Sportowe "Kuźnia"Dotacja - Sezon szkoleniowo-regatowy sekcji żeglarskiej TS Kuźnia w 2023 r. 2023-03-02 2023-12-31 165 000,00 zł
PS-I.3153.13.2023 Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"Dotacja - Upowszechnienie dyscypliny piłki siatkowej wśród Rybnickiej młodzieży i okolic 2023-03-01 2023-12-31 30 000,00 zł
PS-I.3153.6.2023 LUDOWY KLUB SPORTOWY "PŁOMIEŃ" Ochojecdotacja (umowa wspólna) - Sport łączy! 2023-02-28 2023-12-31 200 000,00 zł
PS-I.526.26.2023 Stowarzyszenie MiszungUmowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Stworzenie i wykonanie koncertu premierowego promującego krążek "Szarok" rybnickiego zespołu Chwila Nieuwagi 2023-02-28 2023-03-17 10 000,00 zł
PS-I.3153.2.2023 Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Rymer Rybnikdotacja - Piłka nożna dla wszystkich 2023-02-28 2023-12-31 20 000,00 zł
In.272.53.2021 MARGO s.c. Zbigniew Goraus Grzegorz OślizłoAneks nr 7 z dnia 27.02.2023 r. do umowy In.272.53.2021 z dnia 6.12.2021 r. zwiększający wartość zadania okwotę 205 920,59 zł 2023-02-27 2023-03-01 205 920,59 zł
PS-I.3153.23.2023 RYBNIK BOXINGzadanie pn. Rybnik Boxing 2023 2023-02-27 2023-12-31 20 000,00 zł
PS-I.526.40.2023 Stowarzyszenie "17-stka"Umowa dotacji na realizację zadania pn. V Dni Kultury Ukraińskiej w Rybniku 2023-02-27 2023-09-15 10 000,00 zł
In.272.53.2021 MARGO s.c. Zbigniew Goraus Grzegorz OślizłoAneks nr 7 z dnia 27.02.2023 r. do umowy In.272.53.2021 z dnia 6.12.2021 r. zmieniający termin realizacji do 31.05.2023 r. 2023-02-27 2023-05-31 0,00 zł
In.272.3.2022. BIT GLOBAL Sp. z o.o.Aneks nr 4 z dnia 24.02.2023 r. do umowy In.272.3.2022 z dnia 16.02.2022 r. zwiększający wartość zadania o kwotę 272.434,98 zł. 2023-02-24 2023-02-28 272 434,98 zł
I-II.272.1.2023 FIRMA ABS - OCHRONA ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z. O. O. Opracowanie projektu budowlanego dla budowy parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dzielnicy Śródmieście w Rybniku. 2023-02-23 2023-12-30 120 540,00 zł
PS-I.526.35.2023 STREFA WZW, wolnych z wyboruUmowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Jubileuszowa 10-ta POZYTYWKA 2023 2023-02-23 2023-08-25 10 000,00 zł
D.2151.1.2023 CROSSROADS Anna Andrzejewska - Kaliowska & Filip Piotrowski S.C.Wykonanie przeglądów organizacji ruchu 2023-02-23 2023-11-30 92 071,65 zł
I-I.2151.10.2023 Traffic Project - Wojciech TwardzikOpracowanie koncepcji organizacji ruchu w śródmieściu Rybnika. 2023-02-22 2023-04-23 39 975,00 zł
PS-I.3153.1.2023 Towarzystwo Sportowe ROW Spółka z o.o.dotacja - TS ROW Rybnik - wzorcowa piramida rozwojowa piłki nożnej kobiet 2023-02-22 2023-12-31 350 000,00 zł
PS-I.526.37.2023 Stowarzyszenie "LEPIEJ RAZEM"zadanie pn. "Tu się składa na sportowo" projekt edukacyjno-artystyczny 2023-02-22 2023-06-30 10 000,00 zł
PS-I.526.39.2023 Fundacja DobrostkaUmowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Muzyczna DOBROstka 2023-02-22 2023-05-31 10 000,00 zł
PS-I.3153.25.2023 Stowarzyszenie Sportowe Grupa Kolarska VIKTORIA Rybnikzadanie pn. Kolarstwo 2023 2023-02-22 2023-12-31 50 000,00 zł
PS-I.3153.3.2022 Uczniowski Klub Sportowy Rybnicka Akademia PiłkarskaUmowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Rozwój piłki nożnej wśród chłopców i dziewcząt w Rybniku 2023-02-22 2023-12-31 25 000,00 zł
SI.2151.2.2023 CO.BRICK Sp. z o.o.Promocja gospodarcza Miasta Rybnika w raporcie diagnozującym śląski ekosystem startupowy. 2023-02-22 2024-07-30 6 150,00 zł
I-I.2151.9.2023 BART PPHU LAPCZYK MARCINZakup i montaż ogrodzenia na potrzeby zabezpieczenia placu budowy - Hospicjum w dzielnicy Niedobczyce. 2023-02-22 2023-03-01 37 578,96 zł
I-I.2151.6.2023 DMK Inżynieria Sp. z o.o.Nadzór autorski - Budowa i rozbudowa ulicy Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Energetyków (łącznik ul. Góreckiego - Energetyków). 2023-02-22 2023-11-23 23 370,00 zł
PS-I.3153.28.2023 Klub Sportowy Rymerdotacja - W sporcie są tylko wygrani 2023-02-21 2023-12-31 30 000,00 zł
PS-I.3153.19.2023 Rybnicki Młodzieżowy Klub SportowyUmowa dotacji na realizację zadania pod nazwą: Koszykówka kobiet 2023 2023-02-21 2023-12-31 350 000,00 zł
PS-I.3153.18.2023 Rybnicki Młodzieżowy Klub SportowyUmowa dotacji na realizację zadania pod nazwą: Pływanie 2023 2023-02-21 2023-12-31 50 000,00 zł
PS-I.3153.17.2023 Rybnicki Młodzieżowy Klub SportowyUmowa dotacji na realizację zadania pod nazwą: Lekkoatletyka 2023 2023-02-21 2023-12-31 159 400,00 zł
PS-I.3153.16.2023 Rybnicki Młodzieżowy Klub SportowyUmowa dotacji na realizację zadania pod nazwą: Boks 2023 2023-02-21 2023-12-31 50 000,00 zł
PS-I.3153.14.2023 Miejski Koszykarski Klub Sportowy RybnikDotacja na realizację zadania pn. Całoroczna działalność Miejskiego Koszykarskiego Klubu Sportowego RYBNIK_MKKS 2023-02-21 2023-12-31 350 000,00 zł
PS-I.3153.7.2023 Miejski Klub Szachowy ( adres koresp.: Miernicy S.C.,44-200 Rybnik, Piłsudskiego 4)dotacja - Przygotowanie i udział zawodników MKSz Rybnik w Mistrzostwach Polski i Śląska w 2023 roku 2023-02-21 2023-12-31 30 000,00 zł
PS-I.3153.4.2023 Klub Sportowy Poloniadotacja - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, przygotowania do zawodów krajowych i międzynarodowych w tym mistrzowskich 2023-02-21 2023-12-31 200 000,00 zł
G-I.2151.1.2023 iMAPER Adam MarciszObiektowanie bazy BDOT500 2023-02-21 2023-06-30 125 706,00 zł
PS-I.3153.20.2023 Aeroklub Rybnickiego Okregu Węglowegodotacja - Szkolenie i trening sportowy w sportach lotniczych 2023-02-20 2023-12-31 12 500,00 zł
PS-I.526.9.2023 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowydotacja - RMKS - Cykliczne Imprezy Sportowe 2023 2023-02-20 2023-12-31 15 000,00 zł
PS-I.3153.8.2023 Rybnicki Młodzieżowy Klub SportowyUmowa dotacji na realizację zadania pod nazwą: Szermierka 2023 2023-02-20 2023-12-31 200 000,00 zł
PS-I.3153.24.2023 Klub Sportowy "ROW 1964 Rybnik"dotacja - Organizacja zajęć i rozgrywek piłkarskich KS ROW 1964 RYBNIK 2023-02-20 2023-12-31 400 000,00 zł
PS-I.3153.26.2023 TOWARZYSTWO LEKKOATLETYCZNE "ROW" RYBNIKzadanie pn.: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w lekkiej atletyce 2023 r. 2023-02-20 2023-12-31 150 000,00 zł
I-II.272.15.2022 F-BUD Fibic Spółka JawnaAneks nr 2 z dnia 20.02.2023 r. do umowy I-II.272.15.2022 z dnia 25.08.2022 r. - wydłużenie terminu wykonania umowy do 07.05.2023 r. 2023-02-20 2023-05-07 0,00 zł
MM.2151.7.2023 PHU LIZARD Jarosław SuskiDostawa 2.000 zawieszek odblaskowych w kształcie szczupaka, oraz 6.000 opasek samozaciskowych indywidualnie znakowanych 2023-02-20 2023-03-13 13 948,20 zł
PS-I.3153.12.2023 Towarzystwo Sportowe 'Volley" RybnikWsparcie realizacji zadania pn.: RYBNICKA SIATKÓWKA 2023-02-17 2023-12-31 350 000,00 zł
PS-I.3153.11.2023 Rybnicki Klub Piłkarski-Szkółka PiłkarskaUmowa dotacji na realizację zadania pn. Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w 2023 roku_Rybnicki Klub Piłkarski - Szkółka Piłkarska ROW w Rybniku 2023-02-17 2023-12-31 200 000,00 zł
PS-I.3153.22.2023 Klub Sportowy "Kejza Team" Rybnikdotacja - Całoroczne szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w judo 2023-02-17 2023-12-31 200 000,00 zł
PS-I.526.14.2023 Towarzystwo Sportowe "Kuźnia"Umowa na realizację zadania pn. Ogólnopolskie regaty Puchar TS Kuźnia Rybnik 2023-02-16 2023-04-30 9 000,00 zł
PS-I.526.38.2023 Stowarzyszenie Na Rzecz Psychoprofilaktyki i Prom. Zdr. Psych. VALIDUSzadanie pn.: "Żyć pełnią życia" - rehabilitacja psychospołeczna osób z zaburzeniami psychicznymi i ich najbliższego otoczenia w celu przeciwdziałania ich dyskryminacji 2023-02-16 2023-11-30 15 910,00 zł
PS.526.5.2021 Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkoweaneks WOPR na 2023 r. 2023-02-16 2023-12-31 30 000,00 zł
Inf.2151.2.2023 Ośrodek Wdrożeń Ekonomicznych-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. Aktualizacja programu SeKo Prix i SEKOCENBUD 2023-02-16 2023-12-31 28 361,00 zł
In.272.35.2021 KONSORCJUM FIRM: ZAKŁAD STOLARSKI I REMONTOWO-BUDOWLANY TOMAN Daniel Toman, DGW SP.z o.o., BUDINŻ PB SP. z o.o.Aneks nr 6 z dnia 16.02.2023 r. do umowy In.272.35.2021 z dnia 14.09.2021 r. wydłużający termin realizacji umowy o 534 dni tj. do 02.03.2023 r. 2023-02-16 2023-03-02 0,00 zł
I-II.2151.2.2023 PUMART" sp. z o.o.Dostawa i montaż urządzeń elektrycznych na potrzeby kompensacji mocy biernej w obiektach miejskich. 2023-02-15 2023-05-16 149 445,00 zł
E-IV.272.1.2023 STUDIO REKLAMY DIGIDION SP. Z O.O.Wydruk 144 plakatów (miesięcznie) o rozmiarach 120 x 180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie Rybnika 2023-02-15 2023-12-31 122 625,36 zł
MM.2151.3.2023 AGORA SPÓŁKA AKCYJNARealizacja kampanii promocyjnej konkursu Górnośląska Nagroda Literacka "Juliusz" w Internecie 2023-02-15 2023-10-31 12 300,00 zł
PS-I.526.34.2023 International Watercolor Society Polskazadanie pn. FINEness International Women's Art Festival 2023 2023-02-14 2023-03-12 10 000,00 zł
I-I.272.4.2023 iDEA Tomasz ZielińskiOpracowanie dok. proj.-koszt. dla przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku "Juliusz" zabytkowego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z opracowaniem dok. docelowej aranżacji wystawienniczej 2023-02-14 2023-12-11 480 000,00 zł
E-IV.2151.1.2023 AGORA SPÓŁKA AKCYJNARealizacja świadczeń reklamowych Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2023-02-14 2023-10-02 40 999,59 zł
I-I.2151.12.2023 RVIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąŚwiadczenie usług monitorowania systemu alarmowego ISA - teren budowy hospicjum przy ul. Barbórki w Rybniku, dz. Niedobczyce. 2023-02-13 2023-08-10 17 170,80 zł
D.2151.2.2023 Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe Linia s.c. Marek Paweł, Korzeniewski WojciechOpracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i dokumentacji technicznej dla realizacji Systemu Informacji Miejskiej w Rybniku w dzielnicach Śródmieście, Rybnik-Północ, Maroko-Nowiny 2023-02-13 2023-03-30 30 750,00 zł
SMk.2151.2.2023 AGORA SPÓŁKA AKCYJNAPublikacja ogłoszeń w prasie lokalnej. 2023-02-13 2023-12-31 1 881,55 zł
In.272.53.2021 MARGO s.c. Zbigniew Goraus Grzegorz OślizłoAneks nr 6 z dnia 13.02.2023 r. do umowy In.272.53.2021 z dnia 6.12.2021 r. wydłużający termin realizacji umowy do 01.03.2023 r. 2023-02-13 2023-03-01 0,00 zł
I-II.2151.5.2023 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowiceUmowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja radarowego wyświetlacza prędkości zlokalizowanego w Rybniku przy ul. Komisji Edukacji Narodowej. 2023-02-10 2024-06-10 78,56 zł
I-II.2151.6.2023 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowiceUmowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja radarowego wyświetlacza prędkości zlokalizowanego w Rybniku przy ul. Komisji Edukacji Narodowej, dz. nr 1151/70. 2023-02-10 2023-09-15 37,80 zł
Z.3153.5.2023 Komenda Wojewódzka Policji w KatowicachUmowa na dofinansowanie zakupu samochodów dla KMP w Rybniku - Fundusz Wsparcia Policji 2023-02-09 2023-12-31 215 000,00 zł
PS-I.526.27.2023 Śląski Oddział Okregowy Polskiego Czerwonego Krzyżazadanie pn. Organizowanie i wydawanie pomocy żywnościowej dla mieszkańców Rybnika 2023-02-08 2023-11-30 80 000,00 zł
PS-I.526.11.2023 Uczniowski Klub Sportowy Reflex przy SP-10dotacja - Udział w zawodach 2023-02-07 2023-12-31 8 000,00 zł
PS-I.526.33.2023 Dyskusyjny Klub EKRANUmowa na realizację zadania publicznego pn. Kino nie tylko dla konesera w Dyskusyjnym Klubie Filmowym "EKRAN" 2023-02-07 2023-04-24 10 000,00 zł
PS-I.526.28.2023 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI)Umowa na realizację zadania pn. Rybnickie mieszkania ze wsparciem - Samodzielności ciąg dalszy 2023-02-06 2023-03-31 10 000,00 zł
MPU.2151.2.2023 Architekt Rafał PAszendaSporządzenie analizy możliwości zagospodarowania parkingu miejskiego przy ulicy Władysława Reymonta-Jankowickiej w Rybniku i jego otoczenia. 2023-02-06 2023-05-31 73 800,00 zł
I-II.272.24.2022 ANMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąAneks nr 1 z dnia 06.02.2023 r. do umowy I-II.272.24.2022 z dnia 29.12.2022 r. zwiększajacy wartość zadania o kwotę 12.470,71 zł 2023-02-06 2023-05-28 12 470,71 zł
Inf.272.1.2023 "REKORD" SI Sp. z o.o.Nadzór autorski systemów podatkowo-księgowych pakietu RATUSZ 2023-02-03 2024-02-02 393 160,62 zł
PS-I.526.31.2023 Fundacja Przy Społdzielni Mieszkaniwej "Południe"zadanie pn. Punkt nieodpłatnej pomocy psychologicznej 2023-02-03 2023-12-31 25 000,00 zł
PS-I.526.32.2023 Fundacja Wielogłosuzadanie pn. Spotkajmy się w dialogu 2023-02-03 2023-12-31 30 000,00 zł
In.272.35.2021 KONSORCJUM FIRM: ZAKŁAD STOLARSKI I REMONTOWO-BUDOWLANY TOMAN Daniel Toman, DGW SP.z o.o., BUDINŻ PB SP. z o.o.Aneks nr 5 z dnia 02.02.2023 r. do umowy In.272.35.2021 z dnia 14.09.2021 r. wydłużający termin realizacji umowy do 522 dni tj. do 18.02.2023 r. 2023-02-02 2023-02-18 0,00 zł
In.272.35.2021 KONSORCJUM FIRM: ZAKŁAD STOLARSKI I REMONTOWO-BUDOWLANY TOMAN Daniel Toman, DGW SP.z o.o., BUDINŻ PB SP. z o.o.Aneks nr 5 z dnia 02.02.2023 r. do umowy In.272.35.2021 z dnia 14.09.2021 r. - wydłużający termin realizacji zadania do 18.02.2023 r. oraz zwiększający wartość zadania o kwotę 43.714,39 zł 2023-02-02 2023-02-18 43 714,39 zł
GM-V.272.1.2023 PPHU LEADER KAROL OLEŚobjęcie stałą kontrolą i bieżącym utrzymaniem wyznaczonych urządzeń odwadniających w północnej cześci miasta Rybnika 2023-02-01 2023-12-31 92 004,00 zł
GM-V.272.2.2023 PPHU LEADER KAROL OLEŚObjęcie stała kontrolą i bieżącym utrzymaniem wyznaczonych urządzeń odwadniających w południowej części miasta Rybnika. 2023-02-01 2023-12-31 92 004,00 zł
GM-V.272.3.2023 PPHU LEADER KAROL OLEŚUtrzymanie w naleytym stanie technicznym odcinka koryta cieku Nacyna 2023-02-01 2023-07-31 46 900,00 zł
GM-V.272.4.2023 PPHU LEADER KAROL OLEŚUtrzymanie rzeki Rudy na odcinku od mostu kolejowego linii Rybnik - Żory 2023-02-01 2023-07-31 54 400,00 zł
SI.2151.1.2023 Mariusz Raczek AJ PROPLANWsparcie eksperckie w trakcie prac nad Programem wspierania przedsiębiorczości w Rybniku. 2023-01-31 2023-10-31 8 000,01 zł
Or.2151.2.2022 INSTYTUT ORGANIZACJI INORG Sp. z o.o.Aneks rozszerzający IV etap prac o dokonania aktualizacji przedmiotu umowy o dokument pt.Suplement do Raportów z realizacji prac objętych aneksem do umowy 2023-01-31 2023-01-31 0,00 zł
Z.3153.4.11.2023 OSP OrzepowiceUmowa dotacji celowej na zapewnienie gotowości operacyjnej - OSP Orzepowice 2023 r. 2023-01-30 2023-12-31 45 700,00 zł
Z.3153.4.14.2023 Ochotnicza Straż Pożarna WielopoleUmowa dotacji celowej na zapewnienie gotowości operacyjnej - OSP Wielopole 2023 r. 2023-01-30 2023-12-31 38 510,00 zł
Z.3153.4.7.2023 OSP KamieńUmowa dotacji celowej na zapewnienie gotowości operacyjnej - OSP Kamień 2023 r. 2023-01-30 2023-12-31 57 600,00 zł
Z.3153.4.2.2023 OSP ChwałęciceUmowa dotacji celowej na zapewnienie gotowości operacyjnej - OSP Chwałęcice 2023 r. 2023-01-30 2023-12-31 17 700,00 zł
I-II.2151.4.2023 TAURON DYSTRYBUCJA S.APrzyłączenie do sieci Turon obiektu: sygnalizacja świetlna zlokalizowanego w Rybniku przy ul. Racławickiej 2023-01-30 2023-09-15 51,65 zł
Z.3153.4.13.2023 OSP StodołyUmowa dotacji celowej na zapewnienie gotowości operacyjnej - OSP Stodoły 2023 r. 2023-01-30 2023-12-31 20 200,00 zł
Z.3153.4.6.2023 Ochotnicza Straż Pożarna Rybnik-GrabowniaUmowa dotacji celowej na zapewnienie gotowości operacyjnej - OSP Grabownia 2023 r. 2023-01-30 2023-12-31 25 800,00 zł
Z.3153.4.3.2023 OSP ChwałowiceUmowa dotacji celowej na zapewnienie gotowości operacyjnej - OSP Chwałowice 2023 r. 2023-01-30 2023-12-31 25 600,00 zł
Z.3153.4.1.2023 OSP BoguszowiceUmowa dotacji celowej na zapewnienie gotowości operacyjnej - OSP Boguszowice 2023 r. 2023-01-30 2023-12-31 45 050,00 zł
Z.3153.4.8.2023 OSP KłokocinUmowa dotacji celowej na zapewnienie gotowości operacyjnej - OSP Kłokocin 2023 r. 2023-01-30 2023-12-31 48 350,00 zł
Z.3153.4.10.2023 OSP OchojecUmowa dotacji celowej na zapewnienie gotowości operacyjnej - OSP Ochojec 2023 r. 2023-01-30 2023-12-31 55 500,00 zł
Z.3153.4.12.2023 Ochotnicza Straż Pożarna PopielówUmowa dotacji celowej na zapewnienie gotowości operacyjnej - OSP Popielów 2023 r. 2023-01-30 2023-12-31 50 100,00 zł
Z.3153.4.5.2023 OSP GotartowiceUmowa dotacji celowej na zapewnienie gotowości operacyjnej - OSP Gotartowice 2023 r. 2023-01-30 2023-12-31 60 222,00 zł
Z.3153.4.4.2023 OSP GolejówUmowa dotacji celowej na zapewnienie gotowości operacyjnej - OSP Golejów 2023 r. 2023-01-30 2023-12-31 47 650,00 zł
Z.3153.4.9.2023 Ochotnicza Straż Pożarna Rybnik-NiewiadomUmowa dotacji celowej na zapewnienie gotowości operacyjnej - OSP Niewiadom - 2023 rok 2023-01-30 2023-12-31 24 850,00 zł
PS-I.526.25.2023 FUNDACJA KUMAKzadanie pn. Pluszakowe Pogotowie 2023 2023-01-27 2023-12-31 12 056,00 zł
I-I.272.1.2023 FIRMA ABS - OCHRONA ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z. O. O.Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy Przedszkolu nr 41. 2023-01-27 2024-07-27 137 760,00 zł
I-I.272.2.2023 FIRMA ABS - OCHRONA ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z. O. O.Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ulicy Broniewskiego. 2023-01-27 2024-04-27 118 080,00 zł
I-II.272.15.2022 F-BUD Fibic Spółka JawnaAneks nr 1 z dnia 27.01.2023 r. do umowy I-II.272.15.2022 z dnia 25.08.2022 r. - zwiększajacy wartość zadania o kwotę 68.071,31 zł 2023-01-27 2023-02-21 68 071,31 zł
I-III.2151.1.2023 Energoekspert energia i ekologia sp. z o. o.Opracowanie aktualizacji "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Rybnika". 2023-01-26 2023-09-29 146 000,00 zł
MPU.2151.1.2023 AGORA SPÓŁKA AKCYJNAPublikacja ogłoszeń w prasie lokalnej 2023-01-26 2023-12-31 5 060,00 zł
PS.031.14.2022 URZĄD MIASTA ŻORYPorozumienie w sprawie przejęcia przez Miasto Żory realizacji zadania publicznego dot. zapewnienia schronienia w noclegowni dla bezdomnych z terenu Rybnika 2023-01-26 2023-12-31 34 767,12 zł
GM-V.2151.5.2023 CYRANKA TOMASZświadczenie usług w zakresie wyłapywania i transportu bezdomnych zwierząt domowych, [poszkodowanych w zdarzeniach drogowych na terenie Miasta Rynika 2023-01-25 2024-02-29 36 900,00 zł
I-II.2151.1.2023 PUMART" sp. z o.o.Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej instalacji sygnalizacji pożaru w Miejskim Domu Opieki Społecznej w Rybniku, dz. Północ 2023-01-25 2023-05-15 42 435,00 zł
In.272.53.2021 MARGO s.c. Zbigniew Goraus Grzegorz OślizłoAneks nr 5 z dnia 24.01.2023 r. do umowy In.272.53.2021 z dnia 6.12.2021 r. wydłużający termin realizacji umowy do 16.02.2023 r. 2023-01-24 2023-02-16 0,00 zł
PS-I.526.13.2023 Klub Sportowy "Wielopole"dotacja - Trenuj i baw się z Chochlikami 2023-01-24 2023-12-18 5 000,00 zł
Z-I.272.1.2022 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.Korekta zaangażowania w związku z ubezpieczeniem strażaków OSP m. Rybnika (składka - wzrost liczby strażaków) 2023-01-24 2024-01-24 480,00 zł
PS-I.526.24.2023 Stowarzyszenie Promocji Regionalnej Rybnicka Kuźniazadanie pn. Konkurs kolęd i pastorałek dla dzieci i młodzieży 2023-01-24 2023-01-31 3 000,00 zł
In.272.35.2021 KONSORCJUM FIRM: ZAKŁAD STOLARSKI I REMONTOWO-BUDOWLANY TOMAN Daniel Toman, DGW SP.z o.o., BUDINŻ PB SP. z o.o.Aneks nr 4 z dnia 24.01.2023 r. do umowy In.272.35.2021 z dnia 14.09.2021 wydłużający termin realizacji umowy do 09.02.2023 r. 2023-01-24 2023-02-09 0,00 zł
GM-V.7021.21.2022 GRINN-PLUS ŁUKASZ DURCZOKzapewnienie miejsca zwierzętom gospodarkim w gospodarstwie rolnym 2023-01-23 2023-12-31 6 000,00 zł
PS-I.526.15.2023 Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Rymer Rybnikdotacja - Rozwój sportowy najmłodszych dzieci rozpoczynających przygodę z piłką. Działania na 2023 rok. 2023-01-23 2023-12-31 15 000,00 zł
GM-V.2151.2.2023 Żak Jacek Przychodnia Weterynaryjna Jacek Żakzapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 2023-01-19 2023-12-31 22 000,00 zł
PS-I.526.12.2023 Śląski Klub Sportowy Niesłyszących z siedzibą w Rybnikudotacja - Działalność całoroczna SKSN Rybnik 2023-01-19 2023-12-31 25 000,00 zł
Inf.2151.1.2023 "REKORD" SI Sp. z o.o.Dostawa i wdrożenie modułu Sprawozdawczość 2023-01-19 2023-02-28 130 740,39 zł
MM.2151.2.2023 Radio 90 Sp z o.o.Produkcja i emisja dziesięciu audycji radiowych oraz trzech kampanii reklamowych w 2023 roku 2023-01-19 2023-12-31 58 794,00 zł
GM-V.2151.3.2023 CYRANKA TOMASZumowa na świadczenie usług w zakresie wyłapywania, transportu oraz umieszczania zwierząt wolno żyjących poszkodowanych na terenie miasta Rybnika w dowolnym ośrodku rehabilitacji zwierząt w kraju. 2023-01-17 2023-12-31 70 184,00 zł
GM-v.2151.1.2023 DINO ROBERT CZEKALSKI - gabinet weterynaryjnysterylizacja, kastracja, trwałe znakowanie kotów, usypianie ślepych miotów, sprawowanie całodowej opieki pooperacyjnej, lecze chorych kotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 2023-01-17 2023-12-31 48 000,00 zł
PS-I.526.3.2023 Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy SMERFYdotacja - Szkolenie sportowe dzieci przedszkolnych MUKS Smerfy w dziedzinie szachy, organizacj i udział w zawodach 2023-01-17 2023-12-31 9 000,00 zł
PS-I.526.1.2023 KLUB SZACHOWY ZEFIR BOGUSZOWICEdotacja - Całoroczna działalność szkolenbiowo - sportowa Klubu Szachowego Zefir Boguszowice 2023-01-17 2023-12-31 9 000,00 zł
PS-I.526.10.2023 Miejski Klub Szachowy ( adres koresp.: Miernicy S.C.,44-200 Rybnik, Piłsudskiego 4)dotacja - Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży 2023-01-17 2023-12-31 9 000,00 zł
PS-I.526.20.2023 FUNDACJA "OSTOJA"Umowa na realizację zadania pn. Klub Seniora "Ostoja" - Maroko-Nowiny 2023-01-17 2024-12-31 150 000,00 zł
PS-I.526.19.2023 SUPERFUNDACJAUmowa dotacji na realizację zadania pn. Dzienny Dom Senior + w Rybniku 2023-01-16 2025-12-31 450 000,00 zł
PS-I.526.21.2023 SUPERFUNDACJAUmowa dotacji na realizację zadania pn. Klub Senior + Północ 2023-01-16 2023-12-31 150 000,00 zł
GM-V.2151.4.2023 ZOOART MAREK POSTRZECHZakup suchej karmy dla kotów 2023-01-16 2023-12-31 17 982,00 zł
GM-V.2151.20.2022 GABINET WETERYNARYJNY "KONWET TOMASZ WAWRYCAzapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzęń drogowych z udziałem zwierząt gospodarskich 2023-01-16 2023-12-31 6 000,00 zł
MM.2151.1.2023 TENEO GROUP TOMASZ BUKOWSKIdostawa 1.200 par skarpet z motywem Rybnika, w kolorach nawiązujących do miejskiego systemu identyfikacji wizualnej` 2023-01-13 2023-02-24 22 828,80 zł
Km-III.272.1.2023 TABLIX sp. z o.o.Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji 2023-01-13 2025-01-13 871 158,00 zł
PS-I.526.7.2023 Klub Sportowy Polskiej Tradycji Sztuk i Sportów Walki "Wojownik Czasu"umowa dotacji - Tai Chi dla osób stzrszych Miasta Rybnika 2023-01-13 2023-12-31 5 000,00 zł
PS-I.526.4.2023 Stowarzyszenie INTEGRUM Rybnikzadanie pt. Program terapeutyczny dla osób szkodliwie używających i uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin 2023-01-12 2023-12-31 92 720,00 zł
PS-I.526.5.2023 Stowarzyszenie INTEGRUM Rybnikzadanie pt. Program rozwojowy dla osób uzlaeżnionych od alkoholu oraz osób pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym 2023-01-12 2023-12-31 102 392,00 zł
PS-I.526.2.2023 FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT OUTSOURCINGUumowa na realizację zadania pn. Świadczenie pomocy mieszkańcom Rybnika zainteresowanym uzyskaniem dofinansowania z programu "Czyste Powietrze" 2023-01-10 2023-12-31 125 000,00 zł
I-I.272.3.2023 Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB - Podbeskidzie Sp. z o.o. Budowa wiaduktu i budowa mostu w ramach zadania związanego z przebudową ul. Mikołowskiej 2023-01-10 2023-10-27 23 389 446,13 zł
PS-I.526.18.2023 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy Niewiadomzadanie pn. Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika 2023-01-10 2023-12-31 408 800,00 zł
PS.526.95.2022 Stowarzyszenie SŁOWEM W TWARZzadanie pn. Koncert 31 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rybniku 2023-01-10 2023-01-31 10 000,00 zł
PS-I.526.6.2023 Towarzystwo św.Brata Albertaumowa na realizację zadania pn. Święty Brat Albert idzie na ratunek - zapewni dach, wikt i opierunek 2023-01-09 2023-12-31 383 250,00 zł
PS-II.2150.3.2023 AGNIESZKA RATAJCZAKUmowa z biegłym specjalistą psychoterapii uzależnień na przeprowadzania badań i wydawanie opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu. 2023-01-09 2023-12-31 9 900,00 zł
PS-II.2150.2.2023 KATARZYNA DUŹNIAKUmowa z biegłym specjalistą psychoterapii uzależnień na przeprowadzania badań i wydawanie opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu. 2023-01-09 2023-12-31 9 900,00 zł
PS-II.2151.1.2023 Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bożeba LiborUmowa z biegłym psychiatrą na przeprowadzanie badań i wydawanie opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu. 2023-01-09 2023-12-31 19 800,00 zł
PS-II.2150.1.2023 SONIA MARCINIAKumowa zlecenia w sprawie dokumentacji pracowniczej zlikwidowanego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rybniku 2023-01-05 2023-12-31 6 500,00 zł
PS.031.12.2022 URZĄD MIASTA CHORZÓWAneks nr 19 w sprawie powierzenia Miastu Chorzów prowadzenia Izby Wytrzeźwień dla mieszkańców Miasta Rybnika 2023-01-04 2023-12-31 250 000,00 zł
I-I.272.36.2022 "GEO-BUD-T.B.M." Sp. z o.o.Aneks nr 1 z dnia 04.01.2023 r. do umowy I-I.272.36.2022 z dnia 12.09.2022 r. wydłużający termin realizacji umowy do 199 dni tj. do 30.03.2023 r. 2023-01-04 2023-03-30 0,00 zł
PS-I.526.16.2023 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy NiewiadomUmowa dotacji (powierzenie) pod tytułem: Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych kobiet z terenu Miasta Rybnika (13 miejsc) 2023-01-04 2023-12-31 166 075,00 zł
PS-I.526.22.2023 STOWARZYSZENIE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - Pomoc Potrzebującym - Rybnicki Bank Drugiej RękiUmowa dotacji (powierzenie) pod tytułem: Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (55 miejsc) 2023-01-04 2023-12-31 702 625,00 zł
PS-I.526.23.2023 STOWARZYSZENIE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - Pomoc Potrzebującym - Rybnicki Bank Drugiej RękiUmowa dotacji (powierzenie) pod tytułem: Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (8 miejsc) 2023-01-04 2023-12-31 292 000,00 zł
PS-I.526.17.2023 Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie ZgodaUmowa Rybnickiego Stowarzyszenia Abstynenckiego "ZGODA" o realizację zadania publicznego pn. Trzeźwo przez życie 2023-01-04 2023-12-31 47 608,00 zł
I-I.272.48.2022 Biuro Usług Inżynierskich 'CONCEPT' mgr inż. Arkadiusz CichońPełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego dla budowy i rozbudowy ulicy Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznik ul. Góreckiego - Energetyków) 2023-01-03 2023-12-03 178 104,00 zł
MM.2151.20.2022 BOSTON MEDIA IZABELA GONIWIECHAWydruk plakatów wielkoformatowych oraz wyklejenie 14 billboardów na terenie Miasta Rybnika od lutego do grudnia 2023 r. 2023-01-02 2023-12-31 44 660,00 zł
SMk.2151.1.2023 IGAR JANUSZ IGNACYWykonanie operatów szacunkowych wyceny mieszkań. 2023-01-02 2023-12-31 18 444,00 zł
Inf.2151.29.2022 ABC PRO Sp. z o.o.Aktualizacja licencji edytor aktów prawnych 2023-01-02 2023-12-31 6 765,00 zł
Inf.2151.27.2022 REWUCKI GRZEGORZ REWUCKINadzór autorski systemu TAXI+ 2023-01-02 2023-12-31 27 158,40 zł
Inf.2151.30.2022 As Zakład Systemów komputerowych Andrzej SzepeNadzór autorski systemu KONCESJA 2023-01-02 2024-01-02 1 100,00 zł
Inf.2151.24.2022 ULISSES Sp. z o.o.Wykonanie modułu do tworzenia formularzy e-zawiadomienia w systemie SGK Comotel 2023-01-02 2023-01-15 12 915,00 zł
Inf.2151.25.2022 Technika IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąAsysta techniczna systemu PB_EWID 2023-01-02 2023-12-31 15 010,92 zł
Inf.2151.26.2022 Technika IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąAsysta techniczna systemu PB_USC 2023-01-02 2023-12-31 3 911,40 zł
Inf.2151.28.2022 TENSOFT Sp. z o.o.Nadzór autorski systemu SUMPRO Wezwania parkingowe 2023-01-02 2023-12-31 4 056,54 zł
Z.2151.1.2023 ZUL-KINOWSKIRedukcyjny odstrzał dzików i lisów 2023-01-02 2023-11-23 29 700,00 zł
DEKLARACJA SP SKARB PAŃSTWAPODATEK OD NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA ZA ROK 2023 2023-01-01 2023-12-31 6 134,00 zł
PS-I.526.8.2023 Stowarzyszenie pn.: Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-Śląskiedotacja - Szkolenie sportowe, organizacja i udział w zawodach osób z niepełnosprawnością intelektualną 2023-01-01 2023-12-31 41 000,00 zł
Dotacja dla DK B-ce DK BoguszowiceDotacja podmiotowa dla DK B-ce 2023-01-01 2023-12-31 1 527 300,00 zł
Dotacja dla DK Ch-ce Dom Kultury ChwałowiceDotacja podmiotowa dla DK Chwałowice 2023-01-01 2023-12-31 1 494 400,00 zł
Dotacja dl DK N-ce Dom Kultury NiedobczyceDotacja podmiotowa dla DK Niedobczyce 2023-01-01 2023-12-31 1 582 800,00 zł
Dotacja DK N-m DOM KULTURY W RYBNIKU-NIEWIADOMIUDotacja podmiotowa dla DK N-m 2023-01-01 2023-12-31 514 000,00 zł
Dotacja dla ZKI ZABYTKOWA KOPALNIA IGNACY W RYBNIKU-NIEWIADOMIU (INDUSTRIALNE CENTRUM KULTURY W RYBNIKU-NIEWIADOMIU do 14.04.2021)Dotacja podmiotowa dla ZKI 2023-01-01 2023-12-31 2 630 420,00 zł
Dotacja TZR Teatr Ziemi RybnickiejDotacja dla TZR 2023-01-01 2023-12-31 4 750 000,00 zł
Dotacja dla Muzeum MUZEUMDotacja podmiotowa dla Muzeum 2023-01-01 2023-12-31 2 874 655,00 zł
Dotacja dla PiMBP Powiatowa i Miejska Biblioteka PublicznaDotacja podmiotowa dla PiMBP 2023-01-01 2023-12-31 8 478 000,00 zł
PS.526.1.2021 Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Wspierania Dzieci i Młodzieży "Uskrzydleni"aneks nr 8 do umowy PS.526.1.2021 2022-12-31 2023-12-31 856 150,00 zł
Z.2150.4.1-15.2022 BRAKUmowy zleceń dla 14 konserwatorów sprzętu ppoż. OSP oraz Audytora OSP m. Rybnika 2022-12-30 2024-01-31 124 932,00 zł
PS.032.6.2022 Sztwiertnia Wacławumowa w sprawie wykonywania usługi stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie Miasta Rybnika w 2023 r. 2022-12-30 2023-12-31 30 000,00 zł
PS.526.94.2022 Fundacja TOGATUS PRO BONOUmowa na realizację zad. pn. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa (...) 2022-12-29 2023-12-31 190 080,00 zł
M.2151.5.2022 "SPES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPublikacja ogłoszeń w prasie codziennej ogólnokrajowej - maksymalnie do 3000cm2 2022-12-29 2023-12-29 7 020,00 zł
M.2151.4.2022 AGORA SPÓŁKA AKCYJNAPublikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu - maksymalnie do 18500 cm2 2022-12-29 2023-12-31 8 510,00 zł
Or.2151.2.2022 INSTYTUT ORGANIZACJI INORG Sp. z o.o.korekta zw.projekt-Analiza i doskonalenie systemu motywacyjnego w Urzędzie Miasta.Wartościowanie stanowisk pracy 2022-12-29 2023-01-31 25 830,00 zł
I-II.272.24.2022 ANMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąModernizacja przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 15 w Rybniku przy ul. Rybackiej 55 dz. Rybnicka Kuźnia. 2022-12-29 2023-05-28 446 420,00 zł
Or.2151.9.2022 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO FRANCISZEK STANECZEKAneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści §2 ust.2) 2022-12-28 2023-12-31 0,00 zł
Or.2151.10.2022 Kancelaria Radcy Prawnego Kamil SuraAneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści §2 ust.2) 2022-12-28 2023-12-31 0,00 zł
Aneks nr 3 - Żory MIASTO ŻORYRealizacja Porozumienia międzygminnego z Żorami 2022-12-28 2023-12-31 64 755,56 zł
In.272.53.2021 MARGO s.c. Zbigniew Goraus Grzegorz OślizłoAneks nr 4 z dnia 23.12.2022 r. do umowy In.272.53.2021 z dnia 06.12.2021 r. wydłużający termin realizacji umowy do 26.01.2023 r. 2022-12-23 2023-01-26 0,00 zł
Inf.272.16.2022 CENTRUM SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH SP. Z O.O.Zakup i dostawa komputerów oraz taśm LTO 2022-12-23 2023-01-22 178 228,23 zł
In.272.8.2022 PERFECT- BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąAneks nr 2 z dnia 14.12.2022 r. do umowy In.272.8.2022 z dnia 30.05.2022 r. wydłużający termin realizacji umowy do 04.05.2023 r. 2022-12-22 2023-05-04 0,00 zł
In.272.10.2022 PERFECT- BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąAneks nr 2 z dnia 30.11.2022 r. do umowy In.272.10.2022 z dnia 03.06.2022 r. wydłużający termin realizacji umowy o 17 dni tj. do 18.12.2022 r. 2022-12-22 2022-12-18 0,00 zł
In.272.10.2022 PERFECT- BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąAneks nr 3 z dnia 14.12.2022 r. do umowy In.272.10.2022 z dnia 03.06.2022 r. wydłużający termin realizacji umowy do 31.03.2023 r. 2022-12-22 2023-03-31 0,00 zł
In.272.53.2021 MARGO s.c. Zbigniew Goraus Grzegorz OślizłoAneks nr 3 z dnia 13.12.2022 r. do umowy In.272.53.2021 z dnia 06.12.2021 r. wydłużający termin realizacji umowy do 28.12.2022 r. 2022-12-22 2022-12-28 0,00 zł
In.272.42.2021 LK INWEST SP. Z O.O.Aneks nr 1 z dnia 30.05.2022 r. zmieniający termin realizacji umowy do dnia 23.11.2023 r. 2022-12-22 2023-11-23 0,00 zł
In.272.42.2021 LK INWEST SP. Z O.O.Aneks nr 1 z dnia 30.05.2022 r. zmieniający termin realizacji umowy do dnia 23.11.2023 r. 2022-12-22 2023-11-23 0,00 zł
In.272.35.2021 KONSORCJUM FIRM: ZAKŁAD STOLARSKI I REMONTOWO-BUDOWLANY TOMAN Daniel Toman, DGW SP.z o.o., BUDINŻ PB SP. z o.o.Aneks nr 3 z dnia 21.12.2022 r. do umowy In.272.35.2021 z dnia 14.09.2021 r. - wydłużający termin realizacji zadania do 25.01.2023 r. 2022-12-21 2023-01-25 0,00 zł
Inf.2151.23.2022 JUNISOFTEX Sp. z o.o.Serwis i asysta techniczna systemu HR (kadrowy, płacowe. Edek, portal pracownika) oraz Rejestracji Czasu Pracy (RCP) 2022-12-20 2024-12-20 109 600,00 zł
I-I.2151.42.2022 Przedsiębiorstwo Specjalistyczne TEATR Marek GumińskiMłodzieżowy Dom Kultury, dz. Maroko - Nowiny; dostawa i montaż systemu okotarowania w sali widowiskowo - teatralnej nowej siedziby przy. ul. Ks. Henryka Jośki. 2022-12-19 2023-01-18 48 687,29 zł
Kd.2151.2.2022 Biuro Obsługi BHP AS Agnieszka KlimanekPrzeprowadzenie szkoleń okresowych pracowników Urzędu Miasta Rybnika w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2022-12-16 2022-12-31 4 250,00 zł
Or.2151.4.2022 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT NIESZPOREK PATRYCJAŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2022-12-13 2023-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.3.2022 KANCELARIA ADWOKACKA GRZEGORZ FIUTOŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2022-12-13 2023-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.5.2022 Kancelaria Adwokacka Szymura MagdaŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2022-12-13 2023-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.6.2022 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT ALEKSANDRA PIECHAŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2022-12-13 2023-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.7.2022 ADWOKAT PATRYCJA NIEPELT KANCELARIA ADWOKACKAŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2022-12-13 2023-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.8.2022 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO IWONA PLINTA-KIERAŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2022-12-13 2023-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.9.2022 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO FRANCISZEK STANECZEKŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2022-12-13 2023-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.10.2022 Kancelaria Radcy Prawnego Kamil SuraŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2022-12-13 2023-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.11.2022 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO EDYTA WODZISZŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2022-12-13 2023-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.12.2022 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MACIEJ GŁADYSZŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2022-12-13 2023-12-31 12 012,00 zł
MPU.2151.10.2022 GEOLOGIC Tomasz MiłowskiOpracowanie progmozy oddziaływania na środowisko do mpzp (54-38,54-45,54-46,54-47,54-48,54-49,69-1,69-2) (WNW) 2022-12-12 2023-06-30 22 140,00 zł
I-II.272.23.2022 ENERGOSERWIS Michał RożekZabudowa radarowych wyświetlaczy prędkości na ulicach Miasta Rybnika w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Rybniku - infrastruktura i edukacja". 2022-12-12 2023-11-22 119 372,00 zł
I-I.272.47.2022 INFRAGO Przedsiębiorstwo Usług Technicznych mgr Dominika OgrodowskaZabudowa studni chłonnych przy ul. Stefana Batorego 2022-12-12 2023-07-10 498 039,87 zł
I-I.272.45.2022 PORTAL S.C. Dagmara Malmon - Lech, Paweł LechTermomodernizacja budynku siedziby Rybnickiego Koła Emerytów i Rencistów "Silesia" zlokalizowanej w budynku byłej biblioteki przy ul. Za Torem w Rybniku wraz z robotami ogólnobudowlanymi. 2022-12-07 2023-05-06 149 594,37 zł
I-II.2151.26.2022 DGW Sp. z o.o.Awaryjne zabezpieczenie schodów terenowych w ciągu pieszym na Placu Teatralnym w Rybniku. 2022-12-06 2022-12-20 41 687,55 zł
Inf.272.13.2022 E-TECH Jacek Sójka Spółka JawnaZakup i dostawa monitorów LCD 2022-12-05 2022-12-12 28 726,65 zł
Inf.272.14.2022 eDokumenty Sp. z o.o.nadzór autorski i wsparcie dla systemu Ready_™. 2022-12-05 2023-12-05 221 390,16 zł
I-I.272.46.2022 AUTO-TRANS ASFALTY SP. Z O.O.Budowa i rozbudowa ul. Storczyków wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznik ul. Góreckiego - Energetyków) w Rybniku 2022-12-05 2023-10-31 15 780 900,00 zł
In.2151.11.2022 INSTYTUT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMIAneks nr 1 wydłużający termin realizacji umowy do 24.11.2023 r. 2022-12-01 2023-11-24 0,00 zł
Z.2151.17.2022 ABEXIL BĄBAŁA SP. J.Zakup agregatów w związku z realizacją uchwały nr 997/LVII/2022 z 24.11.2022 r. ws. udzielenia pomocy rzeczowej dla miast partnerskich Bar i Iwano-Frankiwsk 2022-12-01 2022-12-20 100 000,00 zł
I-II.272.22.2022 FASYS MOSTY Sp. z o. o.Opracowanie projektu budowlanego przebudowy obiektu inżynierskiego - przepustu na rzece Nacyna pod ulicą Wodzisławska i Śląską w Rybniku 2022-12-01 2024-11-20 292 740,00 zł
I-I.2151.46.2022 ENERGOSERWIS Michał RożekOpracowanie operatu szacunkowego na wycenę sieci oświetlenia ulicznego polegającej na likwidacji na ul. Zebrzydowickiej, Kilińskiego, Janiego, Brzozy w Rybniku 2022-11-30 2023-01-11 7 380,00 zł
Z.3153.10.2022 OSP StodołyUmowa dotacji celowej na dofinansowanie zakupu motopompy pływającej OSP Stodoły 2022-11-30 2022-12-31 5 000,00 zł
SI.2151.3.2022 Adsystem Sp. z o.o.Wykonanie i dostawa personalizowanego stoiska targowego. 2022-11-29 2022-12-15 19 154,45 zł
I-I.272.41.2022 JURIKU ARCHITEKCIAneks nr 1 z dnia 29.11.2022 r. do umowy I-I.272.41.2022 z dnia 07.10.2022 r. zwiększający wartość zadania o kwotę 9.405,37 zł oraz wydłużający termin realizacji umowy o 28 dni tj. do 04.03.2023 r. 2022-11-29 2023-03-04 9 405,37 zł
Z.3153.7.2022 OSP OchojecDotacja na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz pokrycie kosztów ubezpieczenia komunikacyjnego OSP Ochojec 2022 rok 2022-11-29 2022-12-31 728 977,60 zł
GM-V.272.5.2022 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjnazapenienie wyłapywania oraz opieki nad bezdomnymi zwierzetami na terenie Miasta Rybnika. 2022-11-29 2024-12-31 1 204 416,00 zł
PS.8460.2.2022 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI)zwiększenie środków Miasta (w związku ze zwiększeniem środków PFRON) - 10% 2022-11-28 2022-12-31 8 400,00 zł
Inf.272.11.2022 s4o SP. z o.o.Wsparcie systemu MYQ 2022-11-28 2022-12-05 12 300,00 zł
I-II.2151.23.2022 TOMBUD GABRIELA TOMANLikwidacja nieszczelności kominów i obróbek blacharskich budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Mikołowskiej 19 w Rybniku. 2022-11-28 2022-12-19 89 952,35 zł
PS.8460.1.2022 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI)zwiększenie środków Miasta po zwiększeniu środków PFRON 2022-11-28 2022-12-31 9 600,00 zł
M.2151.3.2022 PAWEŁ JÓZEFOWSKI - WYCENA NIERUCHOMOŚCIWykonanie wycen nieruchomości gruntowych niezabudowanych 2022-11-28 2022-12-28 14 760,00 zł
MM.2151.17.2022 BPROG SP. Z O.O.Analiza potrzeb, doradztwo, zaprojektowanie, uruchomienie, obsługa oraz rozwój dedykowanego dla Miasta Rybnika systemu Rybnickiej Karty Mieszkańca 2022-11-28 2022-12-22 88 177,00 zł
MM.2151.19.2022 P.P.H.U. SAMPLA ALEKSANDRA PAMUŁARealizacja i dostawa 3.500 toreb bawełnianych 2022-11-28 2022-12-21 54 120,00 zł
MM.2151.18.2022 INFOPAKT S.C. MACIEJ PADEWSKI, RYSZARD CHROBAK I DARIUSZ STAŃCZYKWydruk i dostawa 250 kalendarzy spiralowanych w kopercie 2022-11-28 2022-12-14 22 017,00 zł
Ad.2151.17.2022 Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o.Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej 2022-11-24 2023-01-31 4 000,00 zł
GM-v.272.4.2022 EKO SPÓŁKA Z O.O.Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych 2022-11-24 2024-12-31 92 365 110,00 zł
E-I.032.9.2022 Uniwersytet EkonomicznyUmowa dotacji na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na prowadzenie kształcenia na studiach (Uchwała 969/LV/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 września 2022) 2022-11-24 2022-12-31 230 000,00 zł
Inf.2151.22.2022 Comtegra S.A.Rozbudowa macierzy dyskowych 2022-11-21 2022-12-12 153 627,00 zł
SKZ.2151.2.2022 GFKK GRZYBCZYK KAMIŃSKI GAWLIK RADCY PRAWNI Spółka PartnerskaSporządzenie opinii prawnej dotyczącej sposobu przekazywania odpowiedniej ilości udziałów 2022-11-21 2022-12-21 13 530,00 zł
Z.3153.9.1.2022 Ochotnicza Straż Pożarna WielopoleDotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej OSP Wielopole 2022 rok. - zakup dodatkowego sprzętu i wyposażenia 2022-11-17 2022-12-31 5 000,00 zł
Z.3153.9.2.2022 OSP KłokocinDotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej OSP Kłokocin 2022 rok - zakup dodatkowego sprzętu i wyposażenia 2022-11-17 2022-12-31 1 500,00 zł
Z.3153.9.3.2022 OSP GotartowiceDotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej OSP Gotartowice 2022 rok. - zakup dodatkowego sprzętu i wyposażenia 2022-11-17 2022-12-31 1 500,00 zł
Z.3153.9.4.2022 Ochotnicza Straż Pożarna Rybnik-NiewiadomDotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej OSP Niewiadom 2022 rok - zakup dodatkowego sprzętu i wyposażenia 2022-11-17 2022-12-31 1 000,00 zł
Z.3153.9.5.2022 OSP KamieńDotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej OSP Kamień 2022 rok. - zakup dodatkowego sprzętu i wyposażenia 2022-11-17 2022-12-31 1 000,00 zł
PS.526.93.2022 Towarzystwo Sportowe ROW Spółka z o.o.Dotacja na realizację zadania publicznego pn. Camp profilaktyczno - szkoleniowy "Wybieram sport" 2022-11-17 2022-12-10 10 000,00 zł
SI.2151.2.2022 Regionalna Izba GospodarczaPartnerstwo podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 2022-11-17 2022-12-30 7 201,65 zł
GM-V.272.3.2022 GISONLINE Sp. z o.o.Wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej 2022-11-16 2022-12-31 359 160,00 zł
Inf.272.10.2022 GRUPA E SP. Z O.O.Aktualizacja i dostawa oprogramowania 2022-11-16 2022-11-23 299 552,97 zł
Z.272.1.2022 Firma Remontowo-Budowlana "BUDMARK" Romuald MałekRemont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w budynku KMP PSP w Rybniku 2022-11-15 2023-02-15 29 860,00 zł
MKZ.2151.1.2022 PRACOWNIA PROJEKTOWO-URBANISTYCZNO-KONSERWATORSKA "A B A K U S " Ewa Pilarska-ŚwierszczSporządzenie dokumentacji konserwatorskiej-aktualizacji gminnej ewidencji zabytków dla miasta Rybnika 2022-11-15 2022-12-28 34 440,00 zł
I-II.272.21.2022 AMP - FIRMA ELEKTRYCZNA Paweł ŁoszekModernizacja oświetlenia w obiektach sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku 2022-11-14 2023-01-09 197 700,00 zł
MM.2151.16.2022 DRUKARNIA WYDRUK J. I B. BARAN SP. J.Wydruk i dostawa 800 personalizowanych kalendarzy trójdzielnych (200 szt. w kopertach) oraz 400 kalendarzy plakatowych 2022-11-14 2022-12-13 18 041,64 zł
Or.272.1.2022 ADAM ŁAZARSKI P.U.I. ABACUSDostawa i wdrożenie oprogramowania służącego do wartościowania stanowisk pracy wraz z udzieleniem bezterminowej licencji na oprogramowanie dla 5 jednocześnie pracujacych użytkowników 2022-11-10 2023-12-31 11 070,00 zł
I-II.2151.28.2022 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowicePrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja oświetlenia ulicznego przy ul. Przejazdowej 2022-11-09 2024-04-30 500,84 zł
Inf.272.9.2022 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM Adam PapierskiDostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2022-11-08 2023-11-08 197 955,06 zł
PS.526.92.2022 Stowarzyszenie "AKADEMIA ROZWOJU EDUKACJI KREATYWNEJ"Stowarzyszenie "Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej"; realizacja zadania publicznego pn. Dzielnicowy Dzień Seniora. Seniorze - spędzaj czas aktywnie, bez alkoholu - II edycja. 2022-11-08 2022-12-31 8 000,00 zł
Z.2151.14.2022 ARPAPOL 8 Sp. z o.o.Dostawa 4 szt. radiotelefonów przenośnych Motorola DP4600e 2022-11-07 2022-12-02 10 396,94 zł
Z.2151.15.2022 PPUH SUPRON 1Dostawa butli kompozytowych, węży strażackich, mostków przejazdowych drabiny ratowniczej nasadkowej oraz bosaka dielektrycznego dla OSP m. Rybnika 2022-11-07 2022-12-02 15 370,00 zł
I-II.272.20.2022 OBI COMPLEX RAFAŁ ZGODA Opracowanie projektów oraz wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg na terenie Miasta Rybnika 2022-11-07 2023-10-18 2 192 680,00 zł
I-II.2151.29.2022 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowicePrzyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja oświetlenia ulicznego na ul. 1 Maja 2022-11-07 2024-04-30 500,84 zł
I-II.2151.30.2022 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowicePrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Generała Józefa Hallera 2022-11-06 2024-04-30 143,10 zł
I-II.2151.31.2022 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowicePrzyłącznie do sieci dystybucyjnej TAURON Dystrybucja oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Małachowskiego 2022-11-06 2024-04-30 143,10 zł
I-II.2151.32.2022 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowicePrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Wyzwolenia 28 2022-11-06 2024-04-30 143,10 zł
I-II.2151.33.2022 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowicePrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Wyzwolenia 77 2022-11-06 2024-04-30 143,10 zł
I-II.2151.34.2022 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowicePrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Ks. Henryka Jośki 2022-11-06 2024-04-30 143,10 zł
I-I.272.44.2022 Pracownia Projektowa 'PIK' S.C.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania dawnego kompleksu SOSW do bieżących potrzeb Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku, dz. Północ. 2022-11-04 2023-07-02 138 990,00 zł
GM-V.2151.19.2022 Główny Instytut GórnictwaAktualizacja i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. 2022-11-04 2023-12-31 6 888,00 zł
G-I.2151.4.2022 iMAPER Adam MarciszPrzetworzenie bazy danych BDOT500 2022-11-03 2022-12-15 89 544,00 zł
MPU.2151.9.2022 GEOLOGIC Tomasz MiłowskiOpracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Ochojec (MPZP 43) 2022-11-02 2022-12-31 9 225,00 zł
I-I.272.43.2022 AUTO-TRANS ASFALTY SP. Z O.O.Budowa łącznika ulic Rzeczna - Obwiednia Południowa w Rybniku 2022-11-02 2023-08-29 3 767 490,00 zł
SO-II.2151.1.2022 STUDIO FOTOGRAFICZNE JEDYNAK Agnieszka WarmińskaWykonanie zdjęć biometrycznych dla uchodźców z Ukrainy 2022-11-02 2023-05-31 24 000,00 zł
Ar-II.2151.1.2022 AGORA SPÓŁKA AKCYJNAaneks zwiękaszający dot. umowy publikacji ogłoszeń 2022-11-02 2022-12-31 6 150,00 zł
I-I.2151.34.2022 BART PPHU LAPCZYK MARCINBudowa nowego ogrodzenia terenu stanicy żeglarskiej w Rybniku, dz. Chwałęcice. 2022-10-31 2022-12-30 116 000,00 zł
I-I.2151.36.2022 D+ P architektura Paweł SkóraSprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Budowa Centrum Edukacji Artystycznej w Rybniku przy ul. Gen. J. Hallera. 2022-10-31 2023-06-30 30 000,00 zł
PS.526.89.2022 Fundacja Pmocna Dłoń Po WypadkuDotacja_Fundacja Pomocna Dłoń Po Wypadku_Profesjonalna rehabilitacja dla ofiar wypadków spowodowanych przez pijanych kierowców 2022-10-31 2022-12-31 10 000,00 zł
SMk.2151.1.2022 IGAR JANUSZ IGNACYAneks zmniejszający wartość umowy. 2022-10-31 2022-10-31 -4 000,00 zł
Or.272.3.2021 COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUPUbezpieczenie komunikacyjne OC,AC Assistance i następstw nieszczęśliwych wypadków korekta zw. 2022-10-28 2022-12-31 2 000,00 zł
PS.526.91.2022 Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych "Serduchowo"Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych "Serduchowo" dotacja na zadanie pt. Konferencja pn. Piecza dla dziecka - Radości i Troski 2022-10-27 2022-11-30 10 000,00 zł
Aneks nr 4 GMINA JEJKOWICEdotacja na prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Jejkowice na terenie Miasta Rybnika. 2022-10-27 2023-12-31 120 000,00 zł
I-II.2151.18.2022 MPS-KLIMA Sebastian NowakHotel Olimpia dzielnica Kamień; modernizacja pomp ciepła. 2022-10-26 2022-11-25 26 727,90 zł
Inf.2151.20.2022 SECURAL TECHNOLOGIE BEZPIECZEŃSTWA SP. Z O.O.Dostawa i wymiana kamer do systemu monitoringu wizyjnego Miasta Rybnika 2022-10-26 2022-11-30 51 000,00 zł
Inf.2151.21.2022 "REKORD" SI Sp. z o.o.Dostawa licencji Rejestr Opłat 2022-10-26 2022-11-16 28 892,70 zł
In.272.35.2021 KONSORCJUM FIRM: ZAKŁAD STOLARSKI I REMONTOWO-BUDOWLANY TOMAN Daniel Toman, DGW SP.z o.o., BUDINŻ PB SP. z o.o.Aneks nr 2 z dnia 26.10.2022 r. do umowy In.272.35.2021 z dnia 14.09.2021 r. zwiększający wartość zadania o 82.244,49 zł oraz wydłużający termin wykonania umowy o 51 dni tj. do 21.12.2022 r. 2022-10-26 2022-12-21 82 244,49 zł
In.272.3.2022. BIT GLOBAL Sp. z o.o.Aneks nr 3 z dnia 25.10.2022 r. do umowy In.272.3.2022 z dnia 16.02.2022 r. wydłużający termin realizacji umowy o 125 dni tj. do 28.02.2023 r. 2022-10-25 2023-02-28 0,00 zł
PS.8133.1871.2022 Fundacja Dobry Start dla WszystkichDotacja_Mobilna salka dydaktyczno-edukacyjna dla dzieci z Ukrainy 2022-10-24 2022-12-31 35 000,00 zł
I-I.272.29.2022 HYDRATEC Sp. z o. oAneks nr 2 z dnia 21.10.2022 r. do umowy I-I.272.29.2022 zwiększający wartość zadania o kwotę 62.000 zł do kwoty 539.240 zł oraz wydłużający termin realizacji umowy o 15 dni tj. do 08.11.2022 r. 2022-10-21 2022-11-13 62 000,00 zł
PS.526.88.2022 Fundacja Mój LasDotacja - Fundacja Mój Las pn. Projekt Posadzenia 1000 drzew w rejonie Okrzeszyniec 2022-10-20 2022-11-20 10 000,00 zł
G-I.2151.3.2022 WOKÓŁ ZIEMI JUSTYNA SMYRDEKPrzetwarzanie do postaci elektronicznej materiałów PZGiK 2022-10-20 2022-12-15 98 100,00 zł
PS.526.90.2022 Fundacja Pmocna Dłoń Po WypadkuDotacja - Fundacja Pomocna Dłoń Po Wypadku pn. Pomoc psychologiczna dla ofiar wypadków spowodowanych przez pijanych kierowców 2022-10-19 2022-12-30 10 000,00 zł
PS.526.85.2022 Klub Sportowy Rymerdotacja - Spełniamy piłkarskie marzenia 2022-10-19 2022-10-19 10 000,00 zł
Inf.272.8.2022 NEFENI SP. Z O.O.Udostępnienie oprogramowania do zarządzania pracami Rady Miasta, usługa transmisji i publikacji sesji Rady Miasta oraz sporządzenia transkrypcji sesji Rady Miasta 2022-10-19 2024-10-19 47 588,70 zł
MPU.2151.8.2022 GEOLOGIC Tomasz MiłowskiOpracowanie prognoz oddziaływania na środowisko:do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Przemysłowej,Złotej,Mglistej 2022-10-19 2022-12-31 9 963,00 zł
I-III.2151.4.2022 STEKRA Sp. z o.o.Opracowanie ekspertyzy technicznej wykonania termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Rybniku. 2022-10-18 2022-11-15 30 627,00 zł
I-I.272.42.2022 A 1 Koncept Pracownia Architektoniczna Beata DrewniokOpracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa bloku kuchennego w ZS-P nr 14, dz. Popielów. 2022-10-18 2023-02-02 72 000,00 zł
Aneks nr 3 GMINA JEJKOWICEDotacja na realizację zadania wspólnego prowadzenia PSZOK - zmiana danych adresowych 2022-10-18 2022-12-31 0,00 zł
I-II.272.7.2022 Firma Remontowo-Budowlana "BUDMARK" Romuald MałekAneks nr 1 z dnia 17.10.2022 r. do umowy I-II.272.7.2022 z dnia 14.06.2022 r. zwiększający wartość zadania o kwotę 8.775,99 zł do kwoty 452.129,49 zł 2022-10-17 2022-11-11 8 775,99 zł
PS.526.86.2022 Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków EgzotycznychDotacja_Otwarata Wystwawa Kanarków i Ptaków Egzotycznych w Rybniku 2022-10-17 2022-12-31 10 000,00 zł
PS.526.84.2022 CENTRUM ROZWOJU INICJATYW SPOŁECZNYCH (CRIS)Dotacja_Konferenacja "Kobieta z Ikrą" 2022 2022-10-14 2022-11-20 10 000,00 zł
PS.526.81.2022 Fundacja DobrostkaDotacja_DOBROstka dla młodzieży 2022-10-13 2022-12-31 10 000,00 zł
E-IV.2151.7.2022 MAGDALENA GROCHOWSKAPoprowadzenie spotkania autorskiego w ramach Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz w dniu 14.10.2022 r. 2022-10-13 2022-10-14 1 000,00 zł
I-III.272.10.2022 BIPROJEKT Sp z o. o.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: ZSEU dz. Maroko-Nowiny budowa zewnętrznych urządzeń i sieci p.poż. 2022-10-11 2022-12-20 57 810,00 zł
PS.526.82.2022 Fundacja DobrostkaDotacja_DOBROstka dla rodzin 2022-10-10 2022-12-31 10 000,00 zł
I-I.272.41.2022 JURIKU ARCHITEKCIOpracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przystosowania budynku E na Kampusie przy ul. Rudzkiej na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. 2022-10-07 2023-02-04 94 147,89 zł
PS.526.83.2022 Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego GO-KARTPokaz sportu kartingowego 2022-10-07 2022-10-09 6 000,00 zł
E-IV.2151.5.2022 GRZEGORZ PIĄTEKPoprowadzenie spotkania autorskiego w ramach Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz w dniu 14 października 2022 r. 2022-10-06 2022-10-14 1 000,00 zł
E-IV.2151.4.2022 ANNA ARNOPoprowadzenie spotkania autorskiego w ramach Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz w dniu 14 października 2022 r. 2022-10-06 2022-10-14 1 000,00 zł
PS.272.1.2022 AEDMAX.PL Sp. z o.o.umowa na dostawę 4 defibrylatorów AED z wyposażeniem, szafkami i montażem - projekt w ramach budżetu obyw. na 2022 r. "Bezpieczne i zielone Boguszowice" 2022-10-06 2022-12-31 23 360,70 zł
I-III.272.9.2022 BIPROJEKT Sp z o. o.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wentylacji mechanicznej w Zespole Szkół nr 6 dz. Boguszowice Stare. 2022-10-05 2022-12-07 52 890,00 zł
E-IV.2151.6.2022 ARTUR DOMOSŁAWSKIPoprowadzenie spotkania autorskiego w ramach Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz w dniu 14.10.2022 r. 2022-10-03 2022-10-14 1 000,00 zł
E-IV.2151.9.2022 HOTEL PRZY MŁYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKompleksowa obsługa zakwaterowania i wyżywienia nominownych, członków kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz. 2022-10-03 2022-10-16 13 627,00 zł
PS.526.80.2022 Miejski Klub Szachowy ( adres koresp.: Miernicy S.C.,44-200 Rybnik, Piłsudskiego 4)Turniej szachowy z okazji XXV lat MKSz Rybnik 2022-10-03 2022-10-17 3 000,00 zł
E-IV.2151.8.2022 DANUTA GWIZDALANKAPoprowadzenie spotkania autorskiego w ramach Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz w dniu 14.10.2022 r. 2022-10-03 2022-10-14 1 000,00 zł
G-I.2151.1.2022 SYSTHERM INFO Sp. z o.o.Rozszerzenie funkcjonalności systemu GPUE o nowe aplikacje Geo-Info Delta LT,Geo i .Komornik,Geo-Info i. Rzeczoznawca oraz opiekę techniczną 2022-10-03 2022-12-13 77 809,80 zł
G-I.2151.2.2022 SYSTHERM INFO Sp. z o.o. Opieka autorska dla systemu Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych 2022-10-03 2023-06-30 115 819,89 zł
M.2151.2.2022 PAWEŁ JÓZEFOWSKI - WYCENA NIERUCHOMOŚCIWykonanie wycen nieruchomości gruntowych celem aktualizacji opłat rocznych 2022-09-29 2022-11-30 13 407,00 zł
Ad.2151.15.2022 PPUH Henryk PisarekDostawa wody mineralnej do Urzędu Miasta Rybnika w latach 2022-2023 2022-09-28 2023-10-31 15 000,00 zł
I-II.2151.16.2022 ZAKŁAD BETONIARSKI KŁOSEK - PORWOŁ SP. Z O.O.Remont ogrodzenia terenu ZS-P nr 6 przy ul. Małachowskiego 44 w Rybniku. 2022-09-28 2022-11-12 18 215,81 zł
Inf.2151.18.2022 ASPELLO SP. Z O.O.Wsparcie i asysta techniczna Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP) 2022-09-27 2023-09-27 95 940,00 zł
Inf.2151.19.2022 EMCA SPÓŁKA AKCYJNANadzór autorski systemu bezpieczństwa do gromadzenia i analizy logów 2022-09-27 2023-09-27 42 927,00 zł
Inf.2151.17.2022 s4o SP. z o.o.Dostawa kserokopiarek na potrzeby UM Rybnika 2022-09-27 2022-11-30 146 616,00 zł
Pd-I.2151.3.2022 Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.Zakup certyfikatów niekwalfikowanych niezbędnych do obsługi systemu Ognivo 2022-09-27 2028-12-31 4 285,32 zł
I-I.272.40.2022 INŻBUD TT Sp. z o.o.Budowa chodnika na ulicy Racławickiej w Rybniku 2022-09-26 2023-07-23 3 267 025,30 zł
In.272.5.2022 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz GąsiorAneks nr 3 z dnia 26.09.2022 r. do umowy In.272.5.2022 zwiększający wartość zadania o kwotę 187.495,35 zł do kwoty 1.890.460,12 zł oraz wydłużający termin realizacji umowy o 21 dni tj. do 17.11.2022r. 2022-09-26 2022-11-17 187 495,35 zł
I-I.272.29.2022 HYDRATEC Sp. z o. oAneks nr 1 z dnia 23.09.2022 r. do umowy I-I.272.29.2022 z dnia 19.07.2022 r. wydłużający termin realizacji umowy o 27 dni tj. do 24.10.2022 r. 2022-09-23 2022-10-24 0,00 zł
SO-I.2151.2.2022 STUDIO FOTOGRAFICZNE JEDYNAK Agnieszka Warmińskakorekta dot.przedłużenia obowiązującej umowy Wykonanie zdjęć biometrycznych dla uchodźców z Ukrainy składających wnioski o nadanie numerów PESEL 2022-09-22 2022-10-31 0,00 zł
PS.526.79.2022 FUNDACJA POLSATDotacja - Fundcja Polsat - Verano dla dzieci - obszar: ochrony i promocji zdrowia, w trym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2022-09-21 2022-12-19 72 000,00 zł
I-II.272.18.2022 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz GąsiorModernizacja kuchni w Przedszkolu nr 17 przy ul. Krzyżowej 12 w Rybniku, dz. Smolna 2022-09-21 2022-12-20 768 632,13 zł
M.2151.1.2022 MKV DEVELOPMENT Sp. z o.o.Wykonanie wycen nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa celem aktualizacji opłat rocznych 2022-09-21 2022-11-10 12 600,00 zł
GM-I.2151.1.2022 Szkółkarstwo Elzbieta Zalesińskadostarczenia materiału sadzeniowego do zazielenienia miasta jesienią 2022 r. 2022-09-20 2022-12-31 19 995,63 zł
Fn.2151.1.2022 Fitch Polska SA Nadanie aktualizacja ratingu krajowego i międzynarodowego Miasta Rybnik 2022-09-19 2024-09-30 135 300,00 zł
Z.2151.12.2022 AGD SMART Wysokiński Sp. J.Dostawa dwóch pralek Whirlpool AWG912S/PRO, suszarki Whirlpool AWZ9HPS/PRO, łącznika WPRO SKS101 oraz chemii. 2022-09-16 2022-10-30 12 747,00 zł
I-II.2151.9.2022 PUMART" sp. z o.o.Dostawa i montaż urządzeń elektrycznych na potrzeby kompensacji mocy biernej. 2022-09-15 2022-12-04 89 913,00 zł
I-I.272.37.2022 Biuro Projektowo-Usługowe ALDA S. C. Hanna i Janusz FRANICZEK Opracowanie projektu budowlano- technicznego budowy bocznych dróg od ul. Witosa do ul. Wrzosowej wraz z rozbudową ul. Witosa i Wrzosowej 2022-09-15 2024-09-15 799 500,00 zł
I-I.272.38.2022 Biuro Projektowo-Usługowe ALDA S. C. Hanna i Janusz FRANICZEK Opracowanie projektu budowlano- technicznego budowy łącznika ulic Jankowicka - Młyńska - Obwiednia Południowa 2022-09-15 2023-11-15 147 600,00 zł
I-I.272.39.2022 Biuro Projektowo-Usługowe ALDA S. C. Hanna i Janusz FRANICZEK Opracowanie projektu budowlano- technicznego budowy łącznika ulic Orkana - Olszycka 2022-09-15 2023-09-15 30 750,00 zł
In.272.3.2022. BIT GLOBAL Sp. z o.o.Aneks nr 2 z dnia 13.09.2022 r. do umowy In.272.3.2022 z dnia 16.02.2022 r. zwiększający wartość zadania o kwotę 272.859,13 zł oraz wydłużajacy termin realizacji umowy o 42 dni tj. do 26.10.2022 r. 2022-09-13 2022-10-26 272 859,13 zł
In.272.5.2022 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz GąsiorAneks nr 2 z dnia 07.09.2022 r. do umowy In.272.5.2022 z dnia 25.02.2022 r. wydłużający termin realizacji umowy o 244 dni tj. do 27.10.2022 r. 2022-09-13 2022-10-27 0,00 zł
I-II.272.16.2022 ALTRA Sp. z o. o Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów: Przedszkole nr 10, Przedszkole nr 13, Przedszkole nr 17, Przedszkole nr 20. 2022-09-12 2022-12-11 333 432,36 zł
I-II.272.17.2022 ALTRA Sp. z o. o Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów: Przedszkole nr 4, Przedszkole nr 23, Przedszkole nr 42, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Kosciuszki. 2022-09-12 2022-12-11 337 864,23 zł
PS.526.78.2022 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju K4RYBNIKdotacja - Siłaczki 2022-09-12 2022-11-29 5 000,00 zł
I-II.2151.10.2022 Fundacja Ekologiczna "Ekoterm Silesia"Wykonanie dla obiektów miejskich analizy zamówionej mocy elektrycznej. 2022-09-12 2022-11-15 18 942,00 zł
I-I.272.36.2022 "GEO-BUD-T.B.M." Sp. z o.o.Budowa parkingu na ul. Cienistej 2022-09-12 2023-02-09 1 124 761,87 zł
MPU.2151.6.2022 BRICON Marek JodłowskiSporządzenie dokumentacji konserwatorskiej w zakresie strefy ochronnej wokół propowanego Parku Kulturowego Stare Miasto Rybnik 2022-09-08 2022-12-15 50 000,00 zł
MPU.2151.7.2022 PRACOWNIA PROJEKTOWO-URBANISTYCZNO-KONSERWATORSKA "A B A K U S " Ewa Pilarska-ŚwierszczSporządzenie studium konserwatorskiego w zakresie stref ochrony konserwatorskiej dla Miasta Rybnik 2022-09-08 2022-12-15 75 000,00 zł
In.272.53.2021 MARGO s.c. Zbigniew Goraus Grzegorz OślizłoAneks nr 2 z dnia 08.09.2022 r. do umowy In.272.53.2021 z dnia 06.12.2021 r. wydłużający termin realizacji umowy do 16.12.2022 r. 2022-09-08 2022-12-16 0,00 zł
I-II.272.6.2022 DGW Sp. z o.o.Aneks nr 1 z dnia 07.09.2022 r. zwiększający wartość umowy o kwotę 14.182,50 zł. 2022-09-07 2022-12-11 14 182,50 zł
In.272.1.2022 SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWAAneks nr 3 z dnia 06.08.2022 r. wydłużenie terminu wykonania umowy do 16.09.2022 r. 2022-09-06 2022-09-16 0,00 zł
In.272.1.2022 SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWAAneks nr 3 z dnia 06.09.2022 r. wydłużający termin realizacji umowy do 16.09.2022 r. 2022-09-06 2022-09-16 0,00 zł
Inf.2151.15.2022 SIIRD Jacek ChmielewskiNadzór autorski systemu WZDR 2022-09-05 2023-09-05 14 000,00 zł
I-III.272.1.2022 P.P.H.U KRIS-BRUKAneks nr 1 z dnia 05.09.2022 r. do umowy I-III.272.1.2022 z dnia 07.06.2022 r. zwiększający wartość zadania o kwotę 12.800 zł do kwoty 1.058.928,53 zł. 2022-09-05 2022-12-04 12 800,00 zł
Inf.2151.14.2022 SECURAL TECHNOLOGIE BEZPIECZEŃSTWA SP. Z O.O.Dostawa reje4stratora wraz z oprogramowaniem do systemu monitoringu dla Straży Miejskiej w Rybniku 2022-09-01 2022-10-17 37 000,00 zł
Inf.2151.16.2022 Fundacja Wspierania i Programowania Wiedzy o Bezpieczeństwie Informacji "SALUTEM"Audyt cyberbepieczeństwa w Urzędzie Miasta Rybnika w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" 2022-09-01 2022-10-31 1 719,00 zł
I-I.272.35.2022 DMK Inżynieria Sp. z o.o. Opracowanie projektu budowalno - technicznego budowy drogi na ulicy Wilczej 2022-09-01 2024-09-01 548 500,00 zł
MM.2151.15.2022 QR COMMUNICATION SP. Z O.O. (dawniej: QR SOLUTIONS SP. Z O.O.)Zaprojektowanie, przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie dziewięciu słuchowisk w systemie informacjiturystycznej "Poznaj historię" odnoszących się do dziewięciu miejskich pomników 2022-08-31 2022-11-30 35 424,00 zł
116/08/22/FVS NEOROBOTS SP. Z O.O.Zakup klocków lego wraz z oprogramowaniem do prowadzenia zajęć dodatkowych i z robotyki 2022-08-29 2022-09-30 16 425,00 zł
E-I.272.1.2022 APLIKACJA Sp.z o.o.System do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 2022-08-29 2025-09-12 165 000,00 zł
In.272.4.2022 HYDRATEC Sp. z o. oAneks nr 1 z dnia 26.08.2022 - zwiększenie wartości umowy o kwotę 29.520,25 zł oraz wydłużenie terminu realizacji umowy do 05.10.2022 r. 2022-08-26 2022-10-05 29 520,25 zł
In.272.4.2022 HYDRATEC Sp. z o. oAneks nr 1 z dnia 26.08.2022 - wydłużenie terminu realizacji umowy do 05.10.2022 r. 2022-08-26 2022-10-05 0,00 zł
I-I.272.34.2022 ABS-OCHRONA ŚRODOWISKA Sp. z o.o.Opracowanie projektu budowlano - technicznego przebudowy ul. Śniadeckiego 2022-08-25 2023-08-25 145 140,00 zł
I-I.272.27.2022 GRANI-TEC Sp.z o.o.Pomóż nam pomagać Tobie - Budowa remizy strażackiej dz. Niewiadom 2022-08-25 2023-05-22 3 214 000,00 zł
I-II.272.15.2022 F-BUD Fibic Spółka JawnaPowiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - termomodernizacja budynku. 2022-08-25 2023-02-21 3 231 356,32 zł
In.272.1.2022 SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWAAneks nr 2 z dnia 25.08.2022 r. zwiększający wartość umowy o kwotę 3.898,63 zł 2022-08-25 2022-09-09 3 898,63 zł
In.272.1.2022 SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWAAneks nr 2 z dnia 25.08.2022 r. zwiększający wartość umowy o kwotę 26.604,82 zł. 2022-08-25 2022-09-09 26 604,82 zł
In.272.21.2021 SEMPER PLUS s.c Krzysztof Hadaś Beata HadaśAneks nr 1 z dnia 25.08.2022 r. wydłużający termin realizacji umowy do 26.12.2022 r. 2022-08-25 2022-12-26 0,00 zł
In.272.10.2022 PERFECT- BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąAneks nr 1 z dnia 25.08.2022 r. do umowy In.272.10.2022 z dnia 03.06.2022 r. wydłużający termin realizacji umowy o 61 dni tj. do 01.12.2022 r. 2022-08-25 2022-12-01 0,00 zł
In.272.7.2022 Firma Handlowo-Usługowa KAS-BUD Katarzyna MonkosAneks nr 1 z dnia 25.08.2022 r. do umowy In.272.7.2022 zwiększający wartość zadania o 49.846,41 zł do kwoty 468.402,37 zł oraz wydłużający termin realizacji umowy o 30 dni tj. do 21.10.2022r. 2022-08-25 2022-10-21 49 846,41 zł
I-II.272.11.2022 Prywatna Firma Budowlana "EURO-BUD" Zbysław JędruchAneks nr 1 z dnia 25.08.2022 do umowy I-II.272.11.2022 zwiększajacy wartość umowy o kwotę 17.420,59 zł oraz wydłużajacy termin wykonania umowy do dnia 29.09.2022 r. 2022-08-25 2022-09-29 17 420,59 zł
PS.526.76.2022 STOWARZYSZENIE OGNISK MUZYCZNYCHzadanie pn. Romantyczne formy muzyczne w dobie odkryć Ignacego Łukasiewicza 2022-08-25 2022-11-04 5 800,00 zł
PS.526.77.2022 STOWARZYSZENIE ZABYTKOWEJ KOPALNI "IGNACY"dotacja - Po Szychcie. Czas na Fajrant. 2022-08-25 2022-09-03 10 000,00 zł
PS.526.4.2021 Stowarzyszenie "17-stka"aneks 2022-08-22 2023-12-31 40 000,00 zł
In.272.1.2022 SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWAAneks nr 1 z dnia 22.08.2022 r. wydłużający termin realizacji umowy do 09.09.2022 r. 2022-08-22 2022-09-09 0,00 zł
In.272.1.2022 SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWAAneks nr 1 z dnia 22.08.2022 r. wydłużający termin wykonania umowy do 09.09.2022 r. 2022-08-22 2022-09-09 0,00 zł
MM.2151.14.2022 USŁUGI FOTOGRAFICZNE MARCIN GIBA MOJE STUDIORealizacja 12 sesji zdjęciowych do kalendarza miejskiego "Jestem z Rybnika" 2022-08-22 2022-10-21 9 963,00 zł
GM-V.2151.11.2022 MPG GRZEGORZ GĘSIAREKzakup woreczków biodegradowalnych do sprzątania zanieczyszczeń spowodowanych przez psy 2022-08-19 2022-12-31 6 147,54 zł
Kd.2151.1.2022 LATA DWUDZIESTE SP. Z O.O.Przeprowadzenie warsztatów dla 37 pracowników Urzędu Miasta Rybnika odnoszących się do relacji między miastem a środowiskiem naturalnym i zagrożeniami dla mieszkańców. 2022-08-18 2022-10-20 44 981,20 zł
M.272.7.2022 GEODAW JOLANTA KRZYŻEKWykonanie maksymalnie 100 podziałów nieruchomości w różnych celach 2022-08-17 2023-12-15 172 200,00 zł
I-I.2151.30.2022 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowicePrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja oświetlenia ulicznego na ul. Sportowa - Górnośląska 2022-08-17 2023-05-31 172,14 zł
PS.526.73.2022 STOWARZYSZENIE GRUPA KOLARSKA VIKTORIA RYBNIKdotacja - Puchar Polski w kolarstwie górskim Wiśniowiec MTB XCO Race 2022-08-16 2022-10-07 8 000,00 zł
I-I.272.31.2022 MY WAY Krystian Stefański (dawniej: Chocolate KMCS Krystian Stefański)Projekt i budowa zabezpieczenia akustycznego na Drodze Regionalnej w km 3+015-3+125 i 7+563-7+613 oraz Drodze Śródmiejskiej w km 0+070-0+145 w Rybniku 2022-08-16 2023-06-16 972 000,00 zł
D.2151.5.2022. UTAL SP. Z O.O.Wykonanie tablic ulicowych z nazwami ulic Miasta Rybnika oraz tablic na rondach, parkach i skwerach 2022-08-16 2022-11-30 80 000,00 zł
I-I.272.32.2022 Biuro Projektowo-Usługowe ALDA S. C. Hanna i Janusz FRANICZEKOpracowanie projektu budowlano - techniczny rozbudowy ul. Klasztornej w Rybniku 2022-08-12 2023-08-12 135 300,00 zł
PS.526.75.2022 Stowarzyszenie Promocji Regionalnej Rybnicka KuźniaDotacja na zadanie ... "Każde pokolenie ma swój czas..." 2022-08-11 2022-12-31 37 650,00 zł
I-I.272.33.2022 F-BUD Fibic Spółka JawnaI Liceum Ogólnokształcące, dz. Śródmieście - budowa sali gimnastycznej. 2022-08-09 2023-05-06 8 254 177,49 zł
R.2151.3.2022 KONSORCJUM PROJEKTY MIEJSKIEOpracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika w perspektywie do 2030 roku. 2022-08-08 2023-09-30 89 790,00 zł
MM.2151.13.2022 USŁUGI FOTOGRAFICZNE MARCIN GIBA MOJE STUDIOPromocja Miasta Rybnika podczas 19. Rybnik Foto Festivalu 2022-08-04 2022-09-16 30 000,00 zł
I-II.272.14.2022 ENERGOSERWIS Michał RożekOpracowanie projektów oraz budowa nowych sieci oświetleniowych 2022-08-04 2023-05-15 792 710,00 zł
In.272.27.2021 GRANI-TEC Sp.z o.o.Aneks nr 1 z dnia 03.08.2022 r. do umowy In.272.27.2021 z dnia 17.08.2021 r. wydłużający termin realizacji umowy o 148 dni tj. do 12.01.2023 r. 2022-08-03 2023-01-12 0,00 zł
PS.3153.28.2022 Klub Sportowy "ROW 1964 Rybnik"dotacja sport - Klub Sportowy "ROW 1964 Rybnik" - ORGANIZACJA ZAJĘĆ I ROZGRYWEK PIŁKARSKICH Klubu Sportowego ROW 1964 Rybnik 2022-08-02 2022-12-31 230 000,00 zł
I-I.2151.20.2022 iDEA Tomasz ZielińskiWykonanie pracy studialnej w celu ustalenia przedmiotu, zakresu i możliwości wykonalności różnych wariantów modernizacji stadionu miejskiego, dz. Północ. 2022-08-02 2022-11-30 137 145,00 zł
Ad.272.3.2022 Eugeniusz Bronder Usługi Malarskie "Joanna" Malowanie pomieszczeń w budynku Urzedu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 2022-08-01 2022-12-31 89 130,00 zł
Ad.2151.13.2022 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DŹWIGI ANTENY Sp. z o.o.Konserwacja dźwigu hydraulicznego w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego 2022-08-01 2025-07-31 15 215,10 zł
Ad.2151.14.2022 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DŹWIGI ANTENY Sp. z o.o.Konserwacja dźwigu hydraulicznego w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika ul. Rzeczna 8 2022-08-01 2025-07-31 16 543,50 zł
Z.3153.3.2022 Komenda Wojewódzka PolicjiPorozumienie w sprawie przekazywania środków finansowych z przeznaczeniem na nagrody pieniężne za osiągnięcia w służbie prewencji dla funkcjonariuszy Policji działających na terenie Miasta Rybnika 2022-07-29 2022-12-31 3 000,00 zł
Z.2151.6.2022 PPUH SUPRON 1Dostawa motopompy pożarniczej VE-1500 TOHATSU oraz dwóch motopomp do szlamu KTH 80 X KOSHIN 2022-07-29 2022-09-30 55 325,40 zł
PS.526.74.2022 STOWARZYSZENIE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - Pomoc Potrzebującym - Rybnicki Bank Drugiej Rękizadanie pn. Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (4 miejsca) 2022-07-28 2022-12-31 61 200,00 zł
In.272.53.2021 MARGO s.c. Zbigniew Goraus Grzegorz OślizłoAneks nr 1 z dnia 28.07.2022 r. do umowy In.272.53.2021 z dnia 06.12.2021 r. wydłużający termin realizacji umowy do 16.09.2022 r. 2022-07-28 2022-09-16 0,00 zł
I-I.272.30.2022 HESS MARCIN UH-BUDTermomodernizacja budynku Przedszkola nr 14, dz. Chwałowice. 2022-07-27 2022-12-24 551 165,88 zł
Z.2151.10.2022 PPUH SUPRON 1Dostawa obuwia specjalnego gumowego, rękawic strażackich, rękawic do ratownictwa technicznego oraz kominiarek strażackich dla OSP. 2022-07-27 2022-10-30 10 836,30 zł
Z.2151.8.2022 ARPAPOL 8 Sp. z o.o.Dostawa 42 kompletów ubrań specjalnych strażackich 2-częściowych dla OSP m. Rybnika 2022-07-27 2022-10-30 100 995,30 zł
Z.2151.11.2022 PPUH SUPRON 1Dostawa hełmów strażacków dla OSP m. Rybnika - zakup na cele ochrony przeciwpożarowej 2022-07-27 2022-09-30 14 991,00 zł
PS.3153.27.2022 Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"dotacja - Upowszechnianie dyscypliny piłki siatkowej wśród młodzieży i społeczności lokalnej cz-II 2022-07-26 2022-12-31 29 920,00 zł
D.2151.9.2022 TERNAR INŻYNIERIA LĄDOWA MARCIN TRZECIAKWykonanie okresowych przeglądów obiektów mostowych i przepustów 2022-07-25 2022-10-31 14 514,00 zł
I-I.272.28.2022 Biuro Projektowo-Usługowe ALDA S. C. Hanna i Janusz FRANICZEKOpracowanie projektu budowlano - technicznego rozbudowy ul. Grota Roweckiego w Rybniku 2022-07-25 2023-10-25 276 750,00 zł
PS.526.70.2022 STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCY Z WYBORUdotacja - Organizacja na terenie Miasta Rybnika wydarzenia pn. Rybnik dla Biznesu 2022-07-22 2022-12-31 45 500,00 zł
I-I.2151.13.2022 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowicePrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja oświetlenia ulicznego na ul. Kpt. Leopolda Janiego 2022-07-21 2023-01-31 240,99 zł
I.I.2151.14.2022 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowicePrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja oświetlenia ulicznego ul. Teofila Brzozy 2022-07-21 2023-01-31 240,99 zł
PS.526.71.2022 Stowarzyszenie Amazonek Odnowazadanie pn. Onko-Integracja 22 2022-07-21 2022-09-29 3 000,00 zł
Inf.2151.13.2022 INFONET PROJEKT S. A.Nadzór autorski i wsparcie techniczne systemu IT Manager 2022-07-20 2024-07-20 12 477,12 zł
I-I.272.29.2022 HYDRATEC Sp. z o. oZmiana kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 23 dz. Niewiadom. 2022-07-19 2022-09-27 477 240,00 zł
PS.526.72.2022 STOWARZYSZENIE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - Pomoc Potrzebującym - Rybnicki Bank Drugiej RękiDotacja - MG- Stowarzyszenie im. św. Jana Pawła II - Pomoc Potrzebującym - Rybnicki Bank Drugiej Ręki - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 2022-07-19 2022-07-31 10 000,00 zł
PS.526.67.2022 Ogólnopolskie Stowarzyszenie "ROPSAN - Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim"zadanie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "RoPSAN - Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim" 2022-07-18 2022-10-03 10 000,00 zł
MPU.2151.5.2022 Biuro Rozwoju Regionu sp. z o.o.Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika 2022-07-15 2023-08-15 74 907,00 zł
PS.526.69.2022 OSP KłokocinDotacja - MG - Ochotnicza Straż Pożarna w Kłokocinie - Wakacje bez używek - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - 2 700 zł 2022-07-14 2022-08-06 2 700,00 zł
E-III.272.2.2022 FPN KARTUZY WITOLD STECDostawa mebli, sprzętu do Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku 2022-07-14 2022-09-22 32 314,57 zł
E-III.272.3.2022 KALL-CARRION TRADING SP. Z O.O.Dostawa mebli, sprzętu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 w Rybniku 2022-07-14 2022-09-22 39 975,00 zł
I-II.272.13.2022 Firma Projektowo Wykonawcza Szczepańska JolantaModernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 dz. Boguszowice Osiedle. 2022-07-13 2022-09-07 1 287 803,94 zł
Z.3153.4.2022 Komenda Wojewódzka Policji w KatowicachUmowa dotacji celowej dla KMP w Rybniku na dofinansowanie zakupu rowerów przystosowanych do działań policyjnych oraz sprzętu techniki policyjnej do obsługi zdarzeń 2022-07-13 2022-12-31 40 000,00 zł
I-I.2151.12.2022 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 Katowiceprzeyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja oświetlenia ulicznego łącznika ulic Górnośląska - Śląska 2022-07-11 2023-09-15 1 073,25 zł
Inf.272.7.2022 JSW IT SP. Z O.O.Zakup i dostawa serwera 2022-07-11 2022-12-11 81 451,83 zł
Inf.272.6.2022 PRAXIS ŁÓDŹ PILECKA I PETLAK SP. JAWNADostawa materiałów ekspolatacyjnych do kserokopiarek 2022-07-11 2023-07-11 107 700,03 zł
GM-V.2151.7.2022 DINO ROBERT CZEKALSKI - gabinet weterynaryjnyZapewnienie opiki weterynaryjnej wolno żyjącym kotom 2022-07-11 2022-12-31 5 000,00 zł
PS.526.68.2022 Dyskusyjny Klub EKRANzadanie pn. Jesienne spotkania "Małe kino wielkie filmy" w Dyskusyjnym Klubie Filmowym "Ekran" w Rybniku 2022-07-11 2022-11-21 10 000,00 zł
MM.2151.12.2022 NETKONCEPT SP. Z O.O.Roczne utrzymanie dedykowanej dla Miasta Rybnika aplikacji mobilnej halo! RYBNIK 2022-07-08 2023-08-10 10 746,24 zł
Inf.2151.11.2022 ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI SP. Z O.O.Zakup i odnowienie podpisów elektronicznych 2022-07-07 2024-07-07 18 867,50 zł
Ad.2151.11.2022 ELEKTRO SERWIS Czesław KotuszWymiana drzwi automatycznych w nowej części budynku Urzędu Miasta ul. Bolesława Chrobrego 2 wraz z montażem i uruchomieniem 2022-07-07 2022-09-05 62 791,50 zł
E-III.272.1.2022 KALL-CARRION TRADING SP. Z O.O.Dostawa mebli, sprzętu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku 2022-07-07 2022-09-15 21 279,00 zł
GM-V.2151.8.2022 Główny Instytut GórnictwaPrzygotowanie dokumentacji służącej przeglądowi oraz zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Rybnik 2022-07-06 2022-11-17 24 600,00 zł
Or.2151.2.2022 INSTYTUT ORGANIZACJI INORG Sp. z o.o.projekt-Analiza i doskonalenie systemu motywacyjnego w Urzędzie Miasta.Wartościowanie stanowisk pracy 2022-07-06 2022-12-21 116 850,00 zł
FV344/07/2022 RESTAURACJA HOTEL KORONA S.C.Zapłata za zakwaterowanie i wyżywienie dla masowo napływającej ludności uchodźczej z Ukrainy na terenie m.Rybnika. 2022-07-06 2022-07-15 6 300,00 zł
PS.526.66.2022 STOWARZYSZENIE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - Pomoc Potrzebującym - Rybnicki Bank Drugiej Rękizadanie pn. Wsparcie, przeciwdziałanie i profilaktyka osób dotkniętych chorobą alkoholową i kryzysem bezdomności z terenu Miasta Rybnika 2022-07-06 2022-07-15 10 000,00 zł
I-II.272.11.2022 Prywatna Firma Budowlana "EURO-BUD" Zbysław JędruchModernizacja budynku (remont piwnic, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie drenażu) w Przedszkolu nr 10, dz. Maroko-Nowiny. 2022-07-05 2022-08-30 820 000,00 zł
I-I.272.26.2022 "NOWY STYL" sp. z o.o. z udziałem kapitału zagranicznegoStadion miejski dz. Północ - wymiana krzesełek. 2022-07-05 2022-10-03 630 842,40 zł
I-II.272.10.2022 OBI COMPLEX RAFAŁ ZGODAZaprojektowanie oraz budowa dedykowanych doświetleń przejść dla pieszych 2022-07-05 2023-06-10 779 644,30 zł
I-I.2151.11.2022 SMART PLAC Sp. z o.o.Wykonanie i ustawienie 1 tablicy informacyjnej dot. realizacji zadania pn. Budowa i rozbudowa ul. Storczyków wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznik ul. Góreckiego - Energetyków) 2022-07-04 2022-08-03 4 674,00 zł
I-I.2151.21.2022 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowicePrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja oświetlenia drogowego na ul. Ujejskiego 2022-07-04 2023-03-20 240,99 zł
PS.526.61.2022 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. BRACI SZAFRANKÓWzadanie pn. "Dni Cecyliańskie '22" festiwal chóralny 2022-07-04 2022-12-23 9 940,00 zł
PS.526.65.2022 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I II STOPNIAzadanie pn. Koncerty i warsztaty orkiestrowe w ramach ORCHESTRA SINFONICA GIOVANILE EUROPEA - Miglianico 2022-07-01 2022-08-31 10 000,00 zł
In.2151.2.2022 MTMA SP. Z O.O.Aneks nr 1 z dnia 30.05.2022 r. - zmiana terminu wykonania umowy do 01.08.2022 r. 2022-07-01 2022-08-01 0,00 zł
In.2151.2.2022 MTMA SP. Z O.O.Aneks nr 2 z dnia 26.07.2022 r. - zmiana terminu wykonania umowy do 31.10.2022 r. 2022-07-01 2022-10-31 0,00 zł
In.272.8.2022 PERFECT- BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąAneks nr 1 z dnia 30.06.2022 r. do umowy In.272.8.2022 z dnia 30.05.2022 r. wydłużający termin realizacji o 211 dni tj. do 27.12.2022 r. 2022-06-30 2022-12-27 0,00 zł
E-IV.2151.3.2022 Agencja Pro-Media K.TurekZapewnienie nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługą podczas wydarzenia w ramach obchodów 100-lecia powrotu Rybnika do Odrodzonej II Rzeczypospolitej Polskiej 2022-06-29 2022-07-03 19 680,00 zł
I-I.2151.22.2022 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowicePrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja oświetlenia ulicznego na ul. Kilińskiego 2022-06-28 2024-02-15 500,84 zł
MM.2151.11.2022 Domin Jarosław DATA QUESTRoczny hosting serwisu internetowego rybnik.eu wraz ze wsparciem technicznym oraz aktualizacja systemu zarządzania treścią 2022-06-27 2023-06-30 18 732,90 zł
Z.3153.1.2022 Ochotnicza Straż Pożarna PopielówDotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej OSP Popielów 2022 rok - zakup opału. 2022-06-27 2022-12-31 3 000,00 zł
SP34/NKw/2022/000017 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowejrefundacja wynagrodzenia rehabilitanta zatrudnionego w SP-34, wynagrodzenie ze składkami ZUS za maj i czerwiec 2022 r. oraz wynagrodzenie dodatk.opiekuna dla dzieci niepełnospr.podczas wycieczek 2022-06-27 2022-06-30 3 715,85 zł
PS.526.64.2022 Uniwersytet Trzeciego Wiekuzadanie pn. Jubileusz XX-lecia UTW Rybnik 2022-06-24 2022-10-30 10 000,00 zł
PS.526.62.2022 STREFA WZW, wolnych z wyboruumowa pn. LIST W BUTELCE - edycja II 2022-06-24 2022-11-30 10 000,00 zł
SP01/Nkw/2022/000022 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczakarefundacja wynagrodzenia psychologa zatrudnionego w SP1, wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS oraz funduszem pracy za m-c czerwiec 2022 r. 2022-06-24 2022-06-30 921,69 zł
E-IV.2151.1.2022 Płoszaj Małgorzataopracowanie i poprowadzenie spaceru szlakiem wodnym w Rybniku w ramach Festiwalu Górnej Odry 2022-06-24 2022-06-25 550,00 zł
PS.526.1.2021 Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Wspierania Dzieci i Młodzieży "Uskrzydleni"Aneks do umowy nr PS.526.1.2021 2022-06-24 2022-12-31 36 850,00 zł
PS.8133.915.2022 Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt MONDO CANEdotacja - Zwierzęta: pomoc bez granic 2022-06-23 2022-08-31 7 000,00 zł
FVS/0375/06/2022 Firma Usługowo Handlowa EL-VOLT S.C.Lampka biurkowa do biblioteki w SP Specjalnej nr 7 2022-06-23 2022-06-30 98,00 zł
Ad.272.2.2022 "PRO OFFICE" Sp. z o.o.Dostawa papieru kserograficznego, materiałów biurowych i sprzetu biurowego w latach 2022-2023 2022-06-23 2023-06-22 414 059,46 zł
Ad.2151.10.2022 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "INTERCOR" Sp. z o.o.Zakup samochodu ciężarowego marki Toyota Hilux 2022-06-23 2022-07-20 100 000,00 zł
Inf.2151.10.2022 "REKORD" SI Sp. z o.o.Usługa integracji systemu Rejestr Opłat z obcym systemem wraz z dostawą licencji Dysponent 2022-06-22 2022-07-06 21 918,60 zł
Ad.272.1.2022 INTER-TEAM Przemysław Róg Dostawa środków czystości i akcesoriów i urządzeń do sprzątania w latach 2022 - 2023 2022-06-22 2026-06-21 125 503,98 zł
2022-99830 BRAKŚwiadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 2022-06-22 2022-12-31 280 440,00 zł
PS.526.56.2022 KLUB SPORTOWY BREAKING RACIBÓRZ STOWARZYSZENIEzadanie pn. Upowszechnianie kultury Hip-Hop poprzez taniec breaking 2022-06-21 2022-09-28 10 000,00 zł
SP01/NKw/2022/000020 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczakarefundacja wynagrodzenia psychologa zatrudnionego w SP-1 - wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS oraz funduszem pracy za maj 2022 r. 2022-06-21 2022-06-30 669,78 zł
SKZ.032.45.2022 KOMUNIKACJA MIEJSKA Rybnik Sp. z o.o. adres korespondencyjny: Plac Wolności 14 44-200 RybnikUmowa o świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 2022-06-15 2030-12-31 376 153 271,09 zł
In.272.5.2022 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz GąsiorAneks nr 1 z dnia 15.06.2022 r. do umowy In.272.5.2022 zwiększajacy wartość zadania o kwotę 166.541,18 zł do kwoty 1.702.964,77 zł. 2022-06-15 2022-09-23 166 541,18 zł
I-I.272.17.2022 INŻBUD TT Sp. z o.o.Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala miejskiego nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu. 2022-06-15 2023-08-15 4 019 848,20 zł
64/2022(o/k) USŁUGI PRZEWOZOWE MK-TRAVEL Michał Kozikusługi przewozowe F-ra 64/2022 wyjazd stodoły 2022-06-15 2022-07-31 486,00 zł
I-I.272.16.2022 WODPOL SP. Z O.O.Budowa budynku Centrum Edukacji Artystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym. 2022-06-14 2023-05-10 8 396 700,93 zł
I-II.272.6.2022 DGW Sp. z o.o.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi nr 7 (dawne SOSW) dz. Północ wraz z robotami towarzyszącymi. 2022-06-14 2022-12-11 1 929 517,61 zł
70/22 Biuro Turystyczne Marko-Tour Marek Chromiukprzejazd na 2-dniową wycieczkę na spływ kajakowy rzeką Rudą klasy integracyjnej z SP-34 w dniach 13-14 maja 2022 r. 2022-06-14 2022-06-30 800,00 zł
I-II.272.7.2022 Firma Remontowo-Budowlana "BUDMARK" Romuald MałekTermomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 dz. Śródmieście wraz z modernizacją węzła cieplnego. 2022-06-14 2022-11-11 443 353,50 zł
Z.2151.1.2022 "NA RONDZIE" DOROTA STRZEŻYK, ROMAN STRZEŻYK SPÓŁKA JAWNAUmowa na przeprowadzanie badań lekarskich strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników OSP m. Rybnika 2022-2024 2022-06-14 2024-06-30 122 280,00 zł
7/06/2022 KRISMEX ZYGMUNT JANKOWSKIUchwyty (umywalkowy i WC) dla niepełnosprawnych w SP Specjalnej nr 7 2022-06-13 2022-06-30 172,00 zł
1017/2022/FV ŁAZIENKA BEZ BARIER A. BANKOWIAKSchodek do wanny dwustopniowy do pomieszczeń sanitarnych SP Specjalnej nr 7 2022-06-10 2022-06-30 214,00 zł
PS.526.60.2022 STOWARZYSZENIE Z WYBORUzadanie pt. Brzmienie barw - arteterapia dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych oraz nauczycieli 2022-06-09 2022-11-30 8 640,00 zł
PS.526.58.2022 KÓŁKO ROLNICZE W RYBNIKU POPIELOWIEzadanie pt. Dożynki dzielnic Popielów-Radziejów 2022 2022-06-09 2022-09-30 10 000,00 zł
PS.526.59.2022 Stowarzyszenie Promocji Regionalnej Rybnicka KuźniaIII Kuźnicki Rajd Rowerowy na Orientację z piknikiem rodzinnym w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego pn. "Każde pokolenie ma swój czas..." 2022-06-08 2022-06-18 7 300,00 zł
29/06/2022 TARTANUS MONIKA KOMFORT ŻYCIALustro uchylne z rączką dla niepełnosprawnych w SP Specjalnej nr 7 w Rybniku 2022-06-08 2022-06-30 332,50 zł
I-III.272.1.2022 P.P.H.U KRIS-BRUKZagospodarowanie terenu w zakresie przebudowy drogi pożarowej, rozbudowy parkingu i budowy ogrodzenia przy Zespole Szkół nr 6 przy ul. Małachowskiego 145, dz. Boguszowice Stare. 2022-06-07 2022-12-04 1 046 128,53 zł
K.2151.40.2022 JACEK KAMIŃSKIreorganizacja 2022-06-06 2022-06-20 -1 100,00 zł
In.2151.22.2022 Fundacja Ekologiczna "Ekoterm Silesia"Wykonanie dla obiektów miejskich anaqlizy i optymalizacji mocy umownej dla gazu ziemnego. 2022-06-06 2022-09-20 19 065,00 zł
D-I.272.13.2021/I DMK Inżynieria Sp. z o.o.Opracowanie projektu budowlano - technicznego Rozbudowy ulicy Janiego w Rybniku 2022-06-06 2023-06-30 207 999,79 zł
D-I.272.6.2021/I MOSTOSTAL ZABRZE Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej 2022-06-06 2022-06-30 850 984,75 zł
D-I.272.6.2021. MOSTOSTAL ZABRZE Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej 2022-06-05 2022-06-30 -850 984,75 zł
In.2151.24.2022 SINKA PATRYCJA Biuro Projektowe 'KONSTAR'Wykonanie ekspertyzy i dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla remontu stropów m.in. nad kotłownią i dawnymi zsypami opału (stan awaryjny) w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku, dz. Śródmieście 2022-06-03 2022-08-16 71 340,00 zł
In.272.10.2022 PERFECT- BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąTermomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 (ZSP nr 10) przy ul. Wodzisławskiej 46 dz,. Smolna. 2022-06-03 2022-10-01 1 355 903,29 zł
K.2151.34.2022 Stowarzyszenie Autorów ZAiKSPubliczne wykonywanie utworów podczas wystepów estradowych podczas Rybnickiego ZLotu Motocyklowego "Motorockowisko" 2022-06-02 2022-07-16 7 380,00 zł
Inf.2151.9.2022 PIKSELOMANIA SP. Z O.O.Konserwacja i naprawa urządzeń drukujących 2022-06-02 2023-06-02 24 000,00 zł
In.2151.23.2022 INŻBUD TT Sp. z o.o.Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku MOSiR (WOPR) przy ul. Rudzkiej w Rybniku. 2022-06-01 2022-06-15 12 000,00 zł
K.2151.38.2022 HANNA BAKUŁA-LEMAITREspotkanie autorskie z Hanną Bakułą połączone z wernisażem prac 2022-06-01 2022-12-31 5 000,00 zł
In.272.42.2021 LK INWEST SP. Z O.O.Aneks nr 1 z dnia 30.05.2022 r. zwiększający wartość umowy o kwotę 89.920,22 zł. 2022-06-01 2023-09-22 89 920,22 zł
K.2151.40.2022 JACEK KAMIŃSKIopracowanie i poprowadzenie wycieczki na temet historii górnictwa w regionie oraz Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku 2022-06-01 2022-06-04 1 100,00 zł
4/06/2022 PRACOWNIA USŁUG PSYCHOLOGICZNO LOGOPEDYCZNYCH ELZBIETA BOGACusługa szkoleniowa "Karty oceny rozwoju psychoruchowego KORP 2022-06-01 2022-07-31 390,00 zł
Z-I.2151.17.2022 ARPAPOL 8 Sp. z o.o.Zakup zestawów ratownictwa medycznego PSP R1 2022-06-01 2022-06-30 62 370,00 zł
In.2151.26.2022 MARLENA WOLNIK MW ARCHITEKCIOpracowanie założeń do PFU budynku Centrum Edukacji Lokalnej przy ul. Bratniej wraz z analizą uwarunkowań lokalizacyjnych. 2022-05-31 2022-07-31 30 750,00 zł
2022-85624 BRAKŚwiadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 2022-05-31 2022-12-31 281 400,00 zł
In.272.8.2022 PERFECT- BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSP 21 dz. Niedobczyce - termomodernizacja budynku wraz z budową wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej. 2022-05-30 2022-09-27 1 979 992,50 zł
K.2151.33.2022 Stowarzyszenie Autorów ZAiKSPubliczne wykonywanie utworów podczas wystepów estradowych w ramach wydarzenia "Dni Rybnika" 2022-05-30 2022-06-17 4 305,00 zł
PS.526.57.2022 FUNDACJA SFERAzadanie pn. "Rybnickie szlaki Krainy Górnej Odry". Wydarzenie kulturalno-edukacyjne i sportowe w ramach Festiwalu Górnej Odry 2022 2022-05-30 2022-07-30 10 000,00 zł
K.2151.14.2022 KRZYSZTOF RESPONDEKOrganizacja występu z programem kabaretowym w dniu 28 maja 2022 r. na terenie dzielnicy Smolna w Rybniku, podczas wydarzenia realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2022-05-27 2022-05-28 5 000,00 zł
D.2151.4.2022 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 Katowiceprzyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja sygnalizację świetlną zlokalizowaną na ul. Góreckiego 2022-05-26 2023-08-18 286,20 zł
Ad.2151.9.2022 CATERING ŚLĄSKI Wojciech OstrzołekPrzygotowanie i obsługakonferencji "Energia, środowisko, eksploatacja kopalin" w dniu 6.06.2022 r. 2022-05-26 2022-06-06 20 000,00 zł
A.2151.1.2022 Związek Liderów Sektora Usług BiznesowychUdział Miasta Rybnika w konferencji dla sektora usług dla biznesu ABSL Summit 2022. 2022-05-25 2022-08-02 30 750,00 zł
Inf.272.5.2022 IKARIA SP. Z O.O.Zakup aktualizacji oprogramowania antywirusowego dla UM i jednostek miejskich 2022-05-25 2022-05-27 153 916,05 zł
M.272.6.2022 Zakład Usług Geodezyjnych "GEOPRAC " s.c. Skaba Roman, Zieleźny GrzegorzWznowienie lub wyznaczenie maksymalnie 100 znaków lub punktów granicznych 2022-05-25 2022-12-31 24 500,00 zł
In.272.7.2022 Firma Handlowo-Usługowa KAS-BUD Katarzyna MonkosTermomodernizacja budynku Przedszkola nr 23 przy ul. Górnośląskiej 21 w dz. Niewiadom. 2022-05-24 2022-09-21 418 555,96 zł
K.2151.39.2022 ESTRADA RYBNICKA SP. Z O.O.Zapewneinie techniki estradowej wraz z obsługą podczas wydarzenia pn. Dni Rybnika, które odbedzie się 17 czerwca 2022 r. 2022-05-23 2022-06-17 53 505,00 zł
Pr.2151.16.2022 AGENCJA REKLAMOWA NEW LIFE MARTA ZAWALICHDostawa 2.000 miękkich zawieszek odblaskowych w kształcie szczupaka oraz 4.000 samozaciskowych opasek odbalskowych 2022-05-23 2022-06-09 10 381,20 zł
D-I.272.3.2022 Zakład Betoniarski s.c. Kłosek Renata, Porwoł DanutaBudowa łącznika ulic Golejowska - Kuźnicka - Etap II 2022-05-23 2022-11-29 1 611 602,56 zł
Pr.2151.17.2022 P.P.H.U. SAMPLA ALEKSANDRA PAMUŁAWykonanie i dostawa 1.500 sztuk bawełnianych worków szkolnych (plecaczków ściąganych sznurkiem) indywidualnie znakowanych. 2022-05-23 2022-07-08 26 568,00 zł
PS.526.54.2022 Stowarzyszenie Nocna Orkiestra Eksperymentalnazadanie pn. Organizacja koncertu/otwartej próby NOCNEJ ORKIESTRY EKSPERYMENTALNEJ i nagranie materiału audio video z przebiegu wydarzenia 2022-05-23 2022-08-10 10 000,00 zł
PS.526.55.2022 FUNDACJA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJzadanie pn. wsparcie działalności edukacyjnej Fundacji 2022-05-23 2022-08-12 5 000,00 zł
D-II.272.5.2022 Konserwacja Urządzeń Melioracyjnych i Kanalizacyjnych Wiesław Koszewski Utrzymanie zbiorników retencyjnych 2022-05-23 2022-11-19 158 000,44 zł
PS.8133.615.2022 Stowarzyszenie "17-stka"Dotacja na realizację zadania pn. PIM - UA (Punkt Informacji Medycznej dla uchodźców) 2022-05-23 2022-12-31 50 000,00 zł
Inf.272.4.2022 SKANOWANIE.PL SP. Z O.O.Zakup i dostawa skanerów 2022-05-20 2022-07-20 11 623,50 zł
D-III.272.1.2022 SMART PLAC Sp. z o.o.wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Rybnika 2022-05-20 2022-12-26 439 479,00 zł
K.2151.35.2022 Stowarzyszenie Autorów ZAiKSPubliczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych w ramach zadania realizowanego z budżetu obywatelskiego w dz. Smolna 2022-05-19 2022-05-28 1 062,72 zł
FVS/2/05/2022 CENTRUM TERAPEUTYCZNO-SZKOLENIOWE Barbara Płaczekszkolenie dla rodziców w zakresie seksualności osób z różnymi niepełnosprawnościami 2022-05-19 2022-06-09 1 650,00 zł
Pr.2151.15.2022 AGENCJA REKLAMOWA NEW LIFE MARTA ZAWALICHDostawa 1.500 kubków w opakowaniu 2022-05-19 2022-06-10 25 368,75 zł
PS.526.52.2022 Miejska Orkiestra Dęta "Rybnik"zadanie pn. Prezentacje Artystyczne BOGACS 2022 /WĘGRY/ 2022-05-18 2022-08-31 10 000,00 zł
PS.526.50.2022 STOWARZYSZENIE ORKIESTRA DĘTA KWK CHWAŁOWICEzadanie pn. Piknik Integracyjny w ramach Festiwalu Górnej Odry 2022-05-18 2022-07-17 10 000,00 zł
PS.8133.589.2022 STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW I PRZYJACIÓŁ TECHNIKUM GÓRNICZEGO I ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W RYBNIKUUmowa realizacji zadania pn. Indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży ukraińskiej 2022-05-17 2022-06-30 10 000,00 zł
Pr.2151.14.2022 GREMLIK REMIGIUSZ "SIDE"Dostawa 1.500 butelek filtrujących indywidualnie znakowanych 2022-05-17 2022-06-28 33 560,55 zł
1544/2022 KOMLOGO PIOTR GRUBAopłata za karty oceny rozwoju psychoruchowego - narzędzie do pracy dla psychologa szkolnego w SP Specjalnej nr 7 2022-05-17 2022-06-07 2 990,00 zł
PS.526.49.2022 Stowarzyszenie "LEPIEJ RAZEM"zadanie pt. Szczybny Szczupok 2022-05-17 2022-12-16 10 000,00 zł
D-I.2151.3.2022 TAURON Nowe Technologie Spółka AkcyjnaSprzedaż Miastu Rybnik istniejących urządzeń oświetlenia ulicznego będącego własnością Tauron Nowe Technologie w związku z Przebudową ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka 2022-05-16 2022-12-31 26 814,00 zł
PS.526.53.2022 Fundacja MOVYTZAzadanie pn. Widowiskowy Dzień dziecka na Nowinach! 2022-05-16 2022-08-10 6 700,00 zł
PS.526.51.2022 Ludowy Klub Sportowy Płomieńzadanie pn. Letni Piknik Integracyjny LKS Ochojec 2022-05-12 2022-07-31 10 000,00 zł
D-I.272.2.2022 ZAKŁAD BETONIARSKI KŁOSEK - PORWOŁ SP. Z O.O. Przebudowa ul. Morwowej w Rybniku 2022-05-11 2022-11-17 2 775 436,34 zł
Inf.272.3.2022 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.Usługa dostępu do systemu informacji prawnej 2022-05-11 2024-05-11 97 416,00 zł
PS.526.63.2022 Fundacja Rozwoju Kultury i Działań ArtystycznychDotacja - Fundacja Rozwoju Kultury i Działań Artystycznych - Dni Wielopola 2022 2022-05-10 2022-09-30 13 000,00 zł
MPU.2151.4.2022 GEOLOGIC Tomasz MiłowskiOpracownie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Sportowej (MPZP 54-40) 2022-05-05 2022-12-31 11 808,00 zł
47/2022 USŁUGI PRZEWOZOWE MK-TRAVEL Michał Kozikprzejazd na wycieczkę do Raciborza uczniów ze Szkoły Podstawowej 34 w dniu 5 maja 2022 r. 2022-05-05 2022-05-19 700,00 zł
In.2151.20.2022 JURIKU ARCHITEKCIOpracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania związanego z termomodernizacją obiektu użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika tj. dla Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Dzieci . 2022-05-04 2022-07-27 30 750,00 zł
K.2151.26.2022 ŁUKASZ DROZDorganizacja koncertu podczas rybnickiej majówki Maj, bzy, Rybnik i Ty w dniu 1.05.2022 - Łukasz Drozd 2022-05-01 2022-05-01 5 800,00 zł
K.2151.28.2022 WERONIKA SKALSKAorganizacja koncertu podczas rybnickiej majówki Maj, bzy, Rybnik i Ty w dniu 01.05.2022 - Weronika Skalska 2022-05-01 2022-05-01 1 000,00 zł
K.2151.29.2022 KATARZYNA MALENDAorganizacja koncertu podczas rybnickiej majówki Maj, bzy, Rybnik i Ty w dniu 01.05.2022 - Katarzyna Malenda 2022-05-01 2022-05-01 1 000,00 zł
K.2151.31.2022 TOMASZ BUJAKorganizacja koncertu podczas rybnickiej majówki Maj, bzy, Rybnik i Ty w dniu 01.05.2022 - Tomasz Bujak 2022-05-01 2022-05-01 550,00 zł
K.2151.30.2022 PRZEMYSŁAW HANAJorganizacja koncertu podczas rybnickiej majówki Maj, bzy, Rybnik i Ty w dniu 01.05.2022 - Hanaj Przemysław 2022-05-01 2022-05-01 1 550,00 zł
K.2151.27.2022 BRIAN FENTRESSorganizacja koncertu podczas rybnickiej majówki Maj, bzy, Rybnik i Ty w dniu 01.05.2022 - Brian Fentress 2022-05-01 2022-12-31 1 100,00 zł
PS.526.41.2022 STOWARZYSZENIE ORKIESTRA DĘTA KWK CHWAŁOWICEMG- Stowarzyszenie OrkiestraDęta KWK "Chwałowice"- Lato w plenerze z Ochojcem 2022 2022-04-29 2022-07-17 10 000,00 zł
K.2151.20.2022 ŁUKASZ SAKorganizacja koncertu podczas rybnickiej majówki Maj, bzy, Rybnik i Ty w dniu 29.04.2022 - Sak Łukasz 2022-04-29 2022-04-29 3 815,00 zł
K.2151.19.2022 FILIP MACIEJOWSKIorganizacja koncertu podczas rybnickiej majówki Maj, bzy, Rybnik i Ty w dniu 29.04.2022 -Filip Maciejowski 2022-04-29 2022-04-29 3 815,00 zł
In.2151.21.2022 Firma Projektowo-Budowlana 'ARKON' inż. Krzysztof NowakOpracowanie inwentaryzacji budowlanej sztolni szkoleniowej przy Warsztacie Technicznym Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej, dz. Śródmiescie. 2022-04-29 2022-06-28 19 311,00 zł
In.272.3.2022 Firma Usługowo - Handlowa "B.I.T." Jerzy BrzoskaAneks nr 1 zmieniający formę prawną firmy z Firma Usługowo - Handlowa "B.I.T" Jerzy Brzoska na BIT GLOBAL Sp. z o.o. 2022-04-29 2022-09-14 -5 684 000,00 zł
169/R/22 INSTYTUT KSZTAŁCENIA EKO-TUR Wojciech Turewiczszkolenie dla nauczycieli dot. bezpieczeństwa uczniów, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole - SP 34 2022-04-29 2022-05-12 2 400,00 zł
K.2151.37.2022 Maciej Durczak Rock House EntertainmentOrganizacja 60-minutowego koncertu zespołu podczas trwania rybnickiej majówki "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2022-04-29 2022-04-30 36 900,00 zł
K.2151.4.2022 KRZYSZTOF DOMINIK ARTGRUP AGENCJA ARTYSTYCZNAZe względu na chorobę Artystki zespołu, koncert się nie odbył (poświadczenie lekarskie do zakazu występowania P2022.101898) 2022-04-29 2022-04-29 -23 985,00 zł
PS.526.42.2022 Miejska Orkiestra Dęta "Rybnik"MG- Miejska Orkiestra Dęta "Rybnik"- Konert jubileuszowy75-lecia Miejskiej Orkiesty Dętej " Rybnik" i 40-lecia dyrygentury Mariana Wolnego 2022-04-29 2022-10-31 10 000,00 zł
Pr.2151.13.2022 WYDAWNICTWO SCRIBA s.c. D. Frączek & K. FrączekDostawa 280 egzemplarzy książki pt. "Kobiety Huty Silesia" 2022-04-28 2022-07-29 22 902,60 zł
PS.526.48.2022 Stowarzyszenie "LEPIEJ RAZEM"zadanie pt. Wehikuł czasu 2022-04-28 2022-07-15 10 000,00 zł
Z-I.2151.4.2022 Komenda Wojewódzka PolicjiPorozumienie w sprawie przekazywania środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów - dodatkowe patrole 2022-04-27 2022-12-31 100 000,00 zł
K.2151.36.2022 Stowarzyszenie Autorów ZAiKSPubliczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych podczas rybnickiej majówki "Maj, bzy, Rybnik i Ty" dn. 29.04.2022 2022-04-27 2022-04-29 4 733,29 zł
K.2151.32.2022 DŻEM S.C. L. MARTINEK I WSPÓLNICYOrganizacja 60-minutowego koncertu zespołu w dniu 16 lipca 2022 r. podczas Rybnickiego Zlotu Motocyklowego "Motorockowisko" 2022-04-26 2022-07-16 73 800,00 zł
K.2151.23.2022 ŻABKA ARKADIUSZpoprowadzenie w roki konferansjera rybnickiej majówki "Maj, bzy, Rybnik i Ty" w dniach 29 i 30 kwietnia 2022 r. 2022-04-26 2022-04-30 3 000,00 zł
D-II.2151.1.2022 OBI COMPLEX RAFAŁ ZGODAUsługa konserwacji oświetlenia będącego własnością Miasta Rybnik 2022-04-25 2023-04-25 154 200,00 zł
In.2151.17.2022 FIRMA MADO -1 Janiana StulaOpracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla zadań związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika tj. dla: OSP Grabowania i OSP Orzepowice. 2022-04-25 2022-07-18 18 450,00 zł
IN.272.2.2021 BUDINŻ PB SPÓŁKA z ograniczoną odpowiedzilnością Spółka KomandytowaAneks nr 7 z 21.04.2022 r. do umowy nr In.272.2.2021 z dnia 15.01.2021 r. zwiększenie wartości umowy o 85.477,09 zł do kwoty 6.593.888,66 zł oraz zmiana terminu wykonania umowy do 03.06.2022 r. 2022-04-21 2022-06-03 85 477,09 zł
Inf.2151.8.2022 CAST LIVE KAROLINA OPĘCHOWSKAUsługa transkrypcji i tworzenia napisów z obrad sesji Rady Miasta Rybnika 2022-04-20 2022-12-20 7 380,00 zł
In.272.2.2020 TRIAS AVI Sp. z o. oAneks nr 10 z dnia 20.04.2022 r. do umowy In.272.2.2020 z dnia 20.02.2020 r. wydłużający termin realizacji umowy do 21.05.2022 r. 2022-04-20 2022-05-21 0,00 zł
Inf.2151.6.2022 PRINT-SOL ANNA SOLDAK PRINTING SOLUTIONS AND SERVICESerwis i naprawa kserokopiarek 2022-04-19 2023-04-19 50 000,00 zł
In.272.6.2022 Prywatna Firma Budowlana "EURO-BUD" Zbysław JędruchRemont kapliczki pzy ul. Rudzkiej/Nad Zalewem dz. Orzepowice. 2022-04-19 2022-06-28 194 500,00 zł
D-II.272.4.2022 VIATH M. DMETRECKI Ł. BILIŃSKI Spółka Cywilna Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych w Rybniku 2022-04-15 2022-07-14 418 200,00 zł
K.2151.25.2022 HOTEL PRZY MŁYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄZakwaterowanie i wyżywienie uczestników rybnickiej majówki "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2022-04-14 2022-05-01 15 000,00 zł
K.2151.24.0222 Stowarzyszenie Autorów ZAiKSPubliczne wykonywanie utworów podczas występów estradowych podczas rybnickiej majówki "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2022-04-14 2022-04-30 12 238,50 zł
Pr.2151.12.2022 SANSART Anna NyczDostawa gadżetów samochodowych indywidualnie znakowanych: ramki na tablicę rejestracyjną samochodu 4.000 sztuk, motocykla 500 sztuk, okładki na dowód rejestracyjny 10.000 sztuk. 2022-04-13 2022-05-04 23 985,00 zł
PS.2150.2.2022 BEATA BRYKSprzątanie pomieszczenia w, którym świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, przy ul. 1 Maja 59. 2022-04-13 2022-07-31 1 092,00 zł
PS.526.44.2022 Regionalna Fundacja Pomocy NiewidomymDotacja - Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym - "Kompleksowa rewalidacja dzieci miewidomych i niedowidzących ze sprzężoną nepełnosprawnością z terenu Rybnika - szansą na integrację społeczną" 2022-04-13 2022-12-31 11 000,00 zł
Pr.2151.7.2022 AGORA SPÓŁKA AKCYJNAPromocja Miasta Rybnika podczas ogólnopolskiej akcji "Supermiasta i Superregiony" 2022-04-13 2022-12-16 43 050,00 zł
E.032.2.2022 PRACOWNIA PROJEKTOWA KRESKA SOCHA DARIUSZAnaliza możliwości i projekt wybranego sposobu dostosowania dwóch wejść do budynku SP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 2022-04-13 2022-05-13 9 500,00 zł
In.272.4.2021 INŻBUD TT Sp. z o.o.Aneks nr 11 z dnia 12.04.2022 r. do umowy In.272.4.2021 z dnia 22.02.2021 r. wydłużający termin realizacji umowy do 430 dni tj. 28.04.2022 r. 2022-04-12 2022-04-28 0,00 zł
Pr.2151.11.2022 RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA SP. Z O.O.Publikacja w prasie całostronicowej reklamy dotyczącej miejskiego wydarzenia "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2022-04-11 2022-05-03 13 284,00 zł
GK.2151.8.2022 4M M.ZIĘCIAK, J. GAŁĘSKI, R. RABĘDA SPÓŁKA JAWNAZakup pojemników ulicznych do sprzątania zanieczyszczeń spowodowanych przez psy. 2022-04-08 2022-12-31 5 498,10 zł
Z-I.3153.21.2022 Komenda Wojewódzka Policji w KatowicachUmowa na dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Rybniku 2022-04-08 2022-12-31 150 000,00 zł
PS.3153.26.2022 Młodzieżowy Klub Mini Żużlowy "RYBKI" Rybnik Adres korespondencyjny Młodzieżowy Klub Mini Żużlowy "Rybki" Rybnik ul. Ludowa 26 44-204 Rybnikdotacja - Od Rybki do Rekina. Szkolenie i udział w zawodach miniżużlowych w sezonie 2022. 2022-04-08 2022-12-31 80 000,00 zł
PS.8460.1.2022 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI)umowa ws. dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 1 w Rybniku - środki Miasta 2022-04-07 2022-12-31 128 512,32 zł
PS.8460.2.2022 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI)umowa ws. dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 1 w Rybniku - środki Miasta 2022-04-07 2022-12-31 112 448,28 zł
Ar-I.2151.1.2022 DOMUS PROJEKTopracowania niestanowiące operatów szacunkowych 2022-04-07 2022-12-31 33 504,00 zł
K.2151.18.2022 MUSICART GROUP SP. Z O.O.Organizacja 17 czerwca 2022 r., 60 minutowego koncertu zespołu, podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. Dni Rybnika 2022 2022-04-07 2022-06-17 43 050,00 zł
Ad.2151.5.2022 INFOPAKT DARIUSZ STAŃCZYK I MACIEJ PADEWSKI SPÓŁKA JAWNADostawa 10 000 sztuk teczek do pakowania dokumentacji archiwalnej 2022-04-06 2023-05-31 24 600,00 zł
Or.2150.1.2022 RADCA PRAWNY KAROLINA GABRIELKorekta dotycząca rozwiązania umowy Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnym poradnictwie 2022-04-06 2022-04-06 -8 808,80 zł
Or.2151.1.2022 RADCA PRAWNY KAROLINA GABRIELŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2022-04-06 2022-12-31 8 808,80 zł
SO-I.2151.2.2022 STUDIO FOTOGRAFICZNE JEDYNAK Agnieszka WarmińskaWykonanie zdjęć biometrycznych dla uchodźców z Ukrainy składających wnioski o nadanie numerów PESEL 2022-04-05 2022-09-30 25 000,00 zł
D-II.272.3.2022 OBI COMPLEX RAFAŁ ZGODAOdtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych i dewastacji 2022-04-05 2023-04-05 114 999,99 zł
In.2151.11.2022 INSTYTUT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMIPozyskanie środków finansowych ze sprzedaży uzyskanych świadectw efektywności energetycznej w tym przygotowanie i przeprowadzenie procedury uzyskania białych certfikatów wraz z obsługa fiansową. 2022-04-04 2022-12-23 159 900,00 zł
Pr.2151.9.2022 QUBICA SP. Z O.O.Dostawa namiotu stałociśnieniowego oraz kostek i puf promocyjnych 2022-04-04 2022-04-26 18 191,70 zł
K.2151.16.2022 KALEJDOSKOP RECORDS DAWID KAŁUSKIOrganizacja na rybnickim kampusie przy ulicy Rudzkiej, 29 kwietnia 2022 r., 60-minutowego koncertu w ramach wydarzenia "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2022-03-31 2022-04-29 12 300,00 zł
K.2151.11.2022 AGATA PASSENTpełnienie funkcji członka kapituły Górnoślaskiej Nagrody Literackiej Juliusz - Agata Passent 2022-03-31 2022-06-30 6 000,00 zł
K.2151.9.2022 MARTYNA GRZYWACZpełnienie funkcji członka kapituły Górnoślaskiej Nagrody Literackiej Juliusz - Martyna Grzywacz 2022-03-31 2022-06-30 6 000,00 zł
K.2151.8.2022 AGNIESZKA DAUKSZA.pełnienie funkcji członka kapituły Górnoślaskiej Nagrody Literackiej Juliusz - Agnieszka Dauksza 2022-03-31 2022-06-30 6 000,00 zł
PS.526.43.2022 Stowarzyszenie Amazonek OdnowaDotacja - Stowarzyszenie Amazonek "Odnowa" - Rehabilitacja kobiet po mastektomii - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - 6 000 zł 2022-03-30 2022-12-31 6 000,00 zł
PS.526.47.2022 FUNDACJA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJDotacja-Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego- Wsparcie działalności wydawniczej- Obszar: Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego- 5 000 zł 2022-03-29 2022-12-31 5 000,00 zł
IN.272.2.2021 BUDINŻ PB SPÓŁKA z ograniczoną odpowiedzilnością Spółka KomandytowaAneks nr 6 z 25.03.2022 r. do umowy nr In.272.2.2021 z dnia 15.01.2021 r. zwiększenie wartości umowy o 338.808,92 zł do kwoty 6.508.411,57 zł oraz zmiana terminu wykonania umowy do 27.05.2022 r. 2022-03-25 2022-05-27 338 808,92 zł
Inf.2151.5.2022 "REKORD" SI Sp. z o.o.Dostawa i instalacja licencji systemów informatycznych w wersji WINDOWS wchodzących w skład zintegrowanego pakietu RATUSZ: Finanse 2022-03-25 2022-04-08 20 368,80 zł
E.272.8.2022 KRAKFIN SPÓŁKA CYWILNAUdostępnienie systemu do zamowienia,korekty oraz rozliczenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki,materiały ćwiczeniowe oraz edukacyjne 2022-03-25 2025-12-31 41 000,00 zł
Pr.2151.8.2022 INFOMAX E. MarasikDostawa 2.000 sztuk bezszwowoych chust wielofunkcyjnych w pudełku indywidualnie znakowanych. 2022-03-24 2022-04-22 30 977,55 zł
K.2151.2.2022 Firma KAYAXOrganizacja na rybnckim kampusie przy ulicy Rudzkiej w Rybniku 30 kwietnia 2022 r. 60-minutowego koncertu podczas plenerowego wydarzenia "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2022-03-24 2022-04-30 49 200,00 zł
K.2151.21.2022 DK Boguszowicedotacja celowa - Kompleksowy remont dachu 2022-03-24 2022-12-31 450 000,00 zł
In.272.35.2021 KONSORCJUM FIRM: ZAKŁAD STOLARSKI I REMONTOWO-BUDOWLANY TOMAN Daniel Toman, DGW SP.z o.o., BUDINŻ PB SP. z o.o.Aneks nr 1 z dnia 24.03.2022r. do umowy In.272.35.2021 z dnia 14.09.2021r. zwiekszający wynagrodzenie ryczałtowe o 29.235,84 zł (RFIL) oraz wydłużający termin wykonania umowy do 31.10.2022r. 2022-03-24 2022-10-31 29 235,84 zł
PS.526.40.2022 Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Edukacyjnych "Kulturalny Domek"Dotacja na finansowanie realizacji zadania publicznego pt. Mała Akademia Dziennikarstwa - Fishka Young 2022-03-23 2022-06-24 8 900,00 zł
In.2151.13.2022 Biuro Handlowe Marek KarłaszewskiBudowa placu zabaw z robotami towarzyszącymi na terenie Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku w dzielnicy Niedobczyce. 2022-03-23 2022-06-15 129 850,00 zł
K.2151.10.2022 TADEUSZ SŁAWEKpełnienie funkcji członka kapituły Górnoślaskiej Nagrody Literackiej Juliusz - Tadeusz Sławk 2022-03-22 2022-06-30 6 000,00 zł
K.2151.7.2022 ZBIGNIEW KADŁUBEKpełnienie funkcji członka kapituły Górnoślaskiej Nagrody Literackiej Juliusz - Zbigniew Kadłubek 2022-03-22 2022-06-30 6 000,00 zł
K.2151.12.2022 ALEKSANADRA KLICH-SIEWIOREKpełnienie funkcji członka kapituły Górnoślaskiej Nagrody Literackiej Juliusz - Aleksandra Klich-Siewiorek 2022-03-22 2022-12-31 6 000,00 zł
In.272.4.2021 INŻBUD TT Sp. z o.o.Aneks nr 10 z dnia 22.03.2022 r. do umowy In.272.4.2021 z dnia 22.02.2021 r. wydłużający termin realizacji umowy do 414 dni tj. 12.04.2022 r. 2022-03-22 2022-04-12 0,00 zł
M.2151.5.2021 "SPES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄpublikacja nieruchomości Skarbu Państwa 2022-03-22 2022-12-31 101,32 zł
K.2151.17.2022 STOWARZYSZENIE ORKIESTRA DĘTA KWK CHWAŁOWICEOrganizacja koncertu zespołu w dniu 28 maja 2022 r.na terenie dzielnicy Smolna w Rybniku, podczas wydarzenia pn. „Bezpieczeństwo, zdrowie, czyste powietrze ,zabawa, rozrywka, integracja" 2022-03-22 2022-05-28 2 500,00 zł
M.272.3.2022 ALTERGEO ANETA RANDAKWykonanie podziałów 50 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne. 2022-03-21 2022-12-31 41 000,00 zł
D-II.272.2.2022 Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o.Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika 2022-03-21 2022-10-17 1 049 866,50 zł
D-II.272.1.2022 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SP. Z O.O. Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika 2022-03-21 2022-10-17 1 777 219,36 zł
M.272.4.2022 GEOMETRA Paweł FliegelWykonanie podziałów 55 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne 2022-03-21 2022-12-31 44 850,00 zł
M.272.5.2022 Usługi geodezyjne i kartograficzne Jerzy DEREŃWykonanie maksymalnie 150 map sytuacyjnych do celów prawnych 2022-03-21 2022-12-31 90 750,00 zł
In.272.2.2020 TRIAS AVI Sp. z o. oAneks nr 9 z dnia 18.03.2022 r. do umowy In.272.2.2020 z dnia 20.02.2020 r. wydłużający termin realizacji umowy do 23.04.2022 r. 2022-03-18 2022-04-23 0,00 zł
Ad.2151.4.2022 ADG Sp. z o.o.Dostawa i wymiana jednostek wewnetrznych klimatyzacji 2022-03-18 2022-04-30 153 504,00 zł
In.272.41.2021 TERMO KLIMA MK Spółka z o.o. Spółka jawnaAneks nr 2 z dnia 17.03.2022 r. do umowy In.272.41.2021 z dnia 11.10.2021 r. wydłużający termin wykonania umowy do 209 dni tj. do 08.05.2022 r. 2022-03-17 2022-05-08 0,00 zł
SO-I.2151.1.2022 STUDIO FOTOGRAFICZNE JEDYNAK Agnieszka WarmińskaWykonanie zdjęć biometrycznych dla uchodźców z Ukrainy składających wnioski o nadanie numerów PESEL 2022-03-16 2022-06-30 37 500,00 zł
K.2151.15.2022 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe CORAL Tomasz CibaOrganizacja koncertu na terenie dz. Smolna w Rybniku, podczas wydarzenia pn. "Bezpieczeństwo, zdrowie, czyste powietrze, zabawa, rozrywka, integracja" realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego. 2022-03-14 2022-05-28 2 500,00 zł
Z-I.2151.3.2022 ANIMAR Marek SzczotokNaprawa samochodu ratowniczo-gaśniczego Luublin III OSP Popielów 2022-03-14 2022-04-13 3 298,00 zł
Inf.2151.4.2021 LEON Spółka z o.o.Dostęp do łączy internetowych Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2022-03-14 2024-04-09 90 417,60 zł
Z-I.3153.20.22 Ochotnicza Straż Pożarna WielopoleDotacja na zapewnienie gotowości bojowej OSP Wielopole 2022 rok. 2022-03-11 2022-12-31 4 500,00 zł
M.272.2.2022 Usługi geodezyjne i kartograficzne Jerzy DEREŃPotwierdzenie na mapach z projektem podziału stanu faktycznego nieruchomości drogowej 2022-03-11 2022-12-31 4 480,00 zł
D-III.2151.1.2022 ECO TRAFFIC SP. Z O.O.Wykonanie przeglądów organizacji ruchu 2022-03-10 2022-11-30 107 748,00 zł
In.2151.12.2022 Fundacja Ekologiczna "Ekoterm Silesia"Wykonanie analizy zamówionej mocy cieplnej dla obiektów miejskich. 2022-03-10 2022-06-10 17 712,00 zł
Pr.2151.6.2022 "Fabryka Zabawek Pluszowych KOLOR-PLUSZ" Mirosław Łapczuk, Maciej Raczkowski Spółka JawnaZaprojektowanie, wykonanie i dostawa 1.000 sztuk maskotek reklamowych indywidualnie znakowanych. 2022-03-10 2022-06-15 35 178,00 zł
E.032.1.2022 Jaga-dom sp. o.o.Dostawa i montaż rolet wewn. i zewn. w Szkole Podst.nr 34 z Oddz. Integr., Szkole Podst. Specjalnej z Oddz. Przedszkolnymi nr 7, Szkole Podst. z Oddz. Integr. nr 1 w ramach proj. "Dostępna szkoła" 2022-03-10 2022-08-30 102 429,26 zł
Pr.2151.5.2021 NETKONCEPT SP. Z O.O.Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie dwóch dodatkowych modułów w aplikacji mobilnej Halo!Rybnik 2022-03-07 2022-04-11 13 161,00 zł
D-III.2151.2.2022 USŁUGI INŻYNIERYJNE I DORADZTWO "OLBARK"Opracowywanie projektów organizacji ruchu na drogach zarządzanych przez Prezydenta Miasta 2022-03-07 2022-12-31 59 999,99 zł
PS.3153.16.2022 Klub Sportowy Poloniadotacja - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, przygotowania do zawodów krajowych i międzynarodowych w tym mistrzowskich 2022-03-04 2022-12-31 200 000,00 zł
PS.526.38.2022 Rybnicki Młodzieżowy Klub SportowyDotacja - MTB im. Józefa Cyrana o Puchar Prezydenta Rybnika 2022-03-02 2022-12-02 8 000,00 zł
IMI.272.17.2019 GRANI-TEC Sp.z o.o.Aneks nr 22 z dnia 02.03.2022 r. do umowy nr IMI.272.17.2019 z 15.03.2019 r. - zmiana wartości umowy do kwoty 10.655.864,58 zł 2022-03-02 2022-04-30 60 333,16 zł
In.2151.7.2022 FIRE&QUALITY SOLUTIONS Katarzyna KrólikowskaOpracowanie ekspertyzy budynku PiMBP w Rybniku, dotyczącej zgodności z przepisami pożarowymi. 2022-03-02 2022-04-01 26 937,00 zł
D-I.2151.1.2022 Laboratorium Inżynierii Lądowej "LABOTEST" Sp. z o.o.Wykonanie badań laboratoryjnych w związku z realizowanymi zadaniami remontowymi i inwestycyjnymi 2022-03-02 2022-12-31 40 000,00 zł
K.2151.3.2022 MYSTIC MANAGEMENT SP. Z O.O.Organizacja na rybnickim kampusie w Rybniku 30 kwietnia 2022 o godz. 21.00, 60-minutowego koncertu zespołu podczas trwania plenerowego wydarzenia "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2022-03-01 2022-04-30 49 200,00 zł
In.272.4.2021 INŻBUD TT Sp. z o.o.Aneks nr 9 z dnia 01.03.2022 r. do umowy In.272.4.2021 z dnia 22.02.2021 r. wydłużający termin realizacji umowy do 393 dni tj. 22.03.2022 r. 2022-03-01 2022-03-22 0,00 zł
D-III.2151.3.2022 UTAL SP. Z O.O.Wykonanie tablic ulicowych z nazwami ulic Miasta Rybnika oraz tablic na skwerach, rondach i w parkach 2022-03-01 2022-12-30 40 000,00 zł
PS.032.2.2022 Sztwiertnia Wacławumowa w sprawie wykonywania usługi stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie Miasta Rybnika 2022-03-01 2022-12-31 25 800,00 zł
Pd-I.3120.42.2021 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO dr Ireneusz Korczyńskianeks zwiększający Doradztwo podatkowe 2022-02-28 2022-06-30 19 680,00 zł
PS.3153.23.2022 Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"dotacja - Upowszechnianie dyscypliny piłki siatkowej wśród młodzieży i społeczności lokalnej cz-I 2022-02-28 2022-05-31 20 000,00 zł
In.2151.10.2022 Zakład ElekromechanikiKonserwacja i modernizacja windy w hotelu Olimpia, dz. Kamień. 2022-02-28 2022-06-30 17 134,32 zł
In.272.5.2022 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz GąsiorSzkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku przy ul. Śląskiej 14 w dz. Chwałowice - ukończenie przebudowy i adaptacji pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkola w SP35 - etap III inwestycji 2022-02-25 2022-09-23 1 536 423,59 zł
PS.3153.5.2022 Klub Sportowy Rymerdotacja - Kształtowanie charakteru i osobowości młodego człowieka poprzez sport 2022-02-25 2022-12-31 25 000,00 zł
In.272.31.2019 ADVENTURE EKSPOZYCJE SP. Z O.O.Aneks nr 6 z dnia 25.02.2022 r. do umowy In.272.31.2019 z dnia 17.10.2019 r. zwiększenie wartości umowy do kwoty 4.768.107,62 zł 2022-02-25 2022-04-08 124 107,62 zł
Aneks nr 1 - Żory MIASTO ŻORYAneks nr 1 do Porozumienia z dnia 27 lipca 2021 r. z gminą Żory w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka Drogi Regionalnej. 2022-02-24 2022-12-31 56 784,07 zł
PS.3153.17.2022 Klub Sportowy Silesiadotacja - Baseball w Rybniku 2022 2022-02-24 2022-12-31 100 000,00 zł
PS.3153.12.2022 Śląski Klub Sportowy Niesłyszących z siedzibą w Rybnikudotacja - Działalność całoroczna SKSN Rybnik 2022-02-24 2022-12-31 21 200,00 zł
K.2151.22.2022 MUZEUM W RYBNIKUdotacja celowa - Wyposażenie pawilonu Rafał 2022-02-24 2022-06-30 130 000,00 zł
PS.3153.14.2022 Towarzystwo Sportowe "Kuźnia"dotacja - Sezon szkoleniowo-regatowy sekcji żeglarskiej TS Kuźnia 2022 r. 2022-02-23 2022-12-31 150 000,00 zł
Inf.2151.3.2022 Ośrodek Wdrożeń Ekonomicznych-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. Aktualizacja Seko PRIX i SEKOCENBUD 2022-02-23 2022-12-31 26 372,00 zł
In.2151.9.2022 Fundacja Ekologiczna "Ekoterm Silesia"Wykonanie analizy poboru energii biernej pojemnościowej i indukcyjnej w wytypowanych obiektach miejskich (pozaedukacyjnych). 2022-02-23 2022-03-30 14 391,00 zł
Ad-I.2151.1.2023 ADG Sp. z o.o.Przeglądy konserwacyjne i usługa konserwacji urządzeń klimatyzacji typu Split 2022-02-23 2024-12-31 141 450,00 zł
PS.526.23.2022 Rybnicki Młodzieżowy Klub SportowyDotacja - wsparcie zadania publicznego pt. Przez sport do zdrowia 2022 2022-02-22 2022-10-31 43 000,00 zł
In.272.4.2022 HYDRATEC Sp. z o. oWymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w ramach projektu pn: ”OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika" 2022-02-22 2022-08-26 1 088 550,00 zł
In.272.4.2022 HYDRATEC Sp. z o. oWymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej w ramach projektu pn: „.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku” 2022-02-22 2022-08-26 430 500,00 zł
K.2151.4.2022 KRZYSZTOF DOMINIK ARTGRUP AGENCJA ARTYSTYCZNAOrganizacja na rybnickim kampusie 30 kwietnia 2022 r., 60-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2022-02-22 2022-04-30 23 985,00 zł
K.2151.5.2022 MARCIN GÓRECKI MARGOOrganizacja na rybnickim kampusie 29 kwietnia 2022 r., 60-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2022-02-22 2022-04-29 18 450,00 zł
K.2151.6.2022 GHETTO MUSIC KACPER ORLIKOWSKIOrganizacja na rybnickim kampusie 29 kwietnia 2022 r., 60-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2022-02-22 2022-04-29 7 995,00 zł
IN.272.2.2021 BUDINŻ PB SPÓŁKA z ograniczoną odpowiedzilnością Spółka KomandytowaAneks nr 5 z 22.02.2022 r. do umowy nr In.272.2.2021 z dnia 15.01.2021 r. zmiana terminu wykonania umowy do 13.05.2022 r. 2022-02-22 2022-05-13 0,00 zł
PS.3153.3.2022 Aeroklub Rybnickiego Okregu Węglowegodotacja - SZKOLENIE I TRENING SPORTOWY W SPORTACH LOTNICZYCH 2022-02-22 2022-12-30 10 250,00 zł
PS.3153.20.2022 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowydotacja - Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy - Lekkoatletyka 2022 2022-02-22 2022-12-31 150 000,00 zł
PS.526.39.2022 Dyskusyjny Klub EKRANDotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Filmowe poniedziałki w Dyskusyjnym Klubie Filmowym "EKRAN" w Rybniku. 2022-02-22 2022-05-23 10 000,00 zł
Ad.2151.2.2022 KACZMAREK ELECTRIC S.A z siedzibą w Wolsztynie ul. Gajewskich 32Dostawa rezerwowych źródeł światła 2022-02-22 2022-12-31 36 900,00 zł
PS.3153.18.2022 Klub Sportowo-Rekreacyjny TKKF ZUCHdotacja - Rozwój dzieci i młodzieży - razem możemy więcej! 2022-02-21 2022-12-31 200 000,00 zł
PS.526.36.2022 FUNDACJA CENTRUM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCHdotacja patologie - Rekomendowany Program Unplugged-realizacja programu w klasach 2022-02-21 2022-12-31 39 000,00 zł
PS.526.35.2022 FUNDACJA CENTRUM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCHdotacja patologie - Trening Redukcji Stresu 2022-02-21 2022-12-31 28 000,00 zł
PS.526.37.2022 FUNDACJA CENTRUM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCHdotacja patologie - Trening Zachowań Asertywnych 2022-02-21 2022-12-31 13 000,00 zł
GK.2151.5.2022 COLLECT CONSULTING S.AAudyt rekompensaty ex-post, wyliczenie należnej rekompensaty na lata 2022-2030 oraz weryfikacja analizy ekonomiczno-prawnej. 2022-02-21 2022-04-29 73 800,00 zł
Pr.2151.4.2022 AGORA SPÓŁKA AKCYJNARealizacja internetowej kampani promocyjnej Górnośląskiej Literackiej Nagrody "Juliusz" 2022-02-21 2022-10-31 12 300,00 zł
Z-I.3153.6.2022 OSP GotartowiceDotacja na zapewnienie gotowości bojowej OSP Gotartowice 2022 rok. 2022-02-18 2022-12-31 36 545,00 zł
PS.3153.24.2022 Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Rymer Rybnikdotacja - Wychowywanie dzieci w duchu sportowej rywalizacji 2022-02-18 2022-12-31 18 000,00 zł
In.272.31.2019 ADVENTURE EKSPOZYCJE SP. Z O.O.Aneks nr 5 z dnia 17.02.2022 r. do umowy In.272.31.2019 z dnia 17.10.2019 r. wydłużający termin realizacji umowy do dnia 08.04.2022 r. 2022-02-17 2022-04-08 0,00 zł
K.2151.13.2022 AGORA SPÓŁKA AKCYJNApromocja w prasie Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2022-02-17 2022-11-30 40 999,59 zł
MPU.2151.3.2022 GEOLOGIC Tomasz MiłowskiOpracownie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Poligonowa,Graniczna,Energetyków, 2022-02-17 2022-06-30 6 396,00 zł
In.272.3.2022 Firma Usługowo - Handlowa "B.I.T." Jerzy BrzoskaModernizacja budynku Domu Kultury w Rybniku Chwałowicach etap II. 2022-02-16 2022-09-14 6 299 000,00 zł
In.2151.6.2022 PUMART" sp. z o.o.Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika tj. dla: P 2, P 6, P 36, P 41, P 43. 2022-02-16 2022-04-13 54 735,00 zł
In.272.3.2022. BIT GLOBAL Sp. z o.o.Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach - modernizacja budynku - etap II 2022-02-16 2022-09-14 5 684 000,00 zł
PS.526.25.2022 Związek Harcerstwa PolskiegoDotacja - wsparcie realizacji zadania pt. Czas na zdrowy tryb życia bez nałogów 2022-02-15 2022-12-31 12 000,00 zł
PS.3153.8.2022 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowydotacja - Boks 2022 2022-02-15 2022-12-31 50 000,00 zł
PS.3153.9.2022 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowydotacja - Koszykówka kobiet 2022 2022-02-15 2022-12-31 350 000,00 zł
PS.3153.10.2022 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowydotacja - Pływanie 2022 2022-02-15 2022-12-31 50 000,00 zł
PS.3153.11.2022 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowydotacja - Szermierka 2022 2022-02-15 2022-12-31 200 000,00 zł
Inf.272.2.2022 MEDIAPARK SP. Z O.O.Usługa dostępu do platformy do obsługi budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2022-02-15 2026-02-15 77 490,00 zł
PS.3153.21.2022 Stowarzyszenie Sportowe Grupa Kolarska VIKTORIA Rybnikdotacja - Kolarstwo 2022 2022-02-15 2022-12-31 50 000,00 zł
PS.526.27.2022 Śląski Oddział Okregowy Polskiego Czerwonego KrzyżaDotacja- Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - Organizowanie i wydawanie pomocy żywnościowej dla mieszkańców Rybnika - 75 000 zł 2022-02-14 2022-12-31 75 000,00 zł
PS.3153.7.2022 Rybnicki Klub Piłkarski-Szkółka Piłkarskadotacja - Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży 2022-02-14 2022-12-31 190 000,00 zł
PS.3153.2.2022 Klub Sportowy "Kejza Team" Rybnikdotacja - Całoroczne szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w dziedzinie sportu judo 2022-02-14 2022-12-31 200 000,00 zł
PS.526.31.2022 FUNDACJA NOWE HORYZONTYDotacja - Fundacja Nowe Horyzonty - "Włącz pozytywne myślenie" - ochrona i promocja zdrowia - 20 200 zł 2022-02-14 2022-12-31 20 200,00 zł
Z-I.3153.13.2022 Ochotnicza Straż Pożarna PopielówDotacja na zapewnienie gotowości bojowej OSP Popielów 2022 rok 2022-02-14 2022-12-31 43 500,00 zł
Z-I.3153.11.2022 OSP OchojecDotacja na zapewnienie gotowości bojowej OSP Ochojec 2022 rok 2022-02-14 2022-12-31 30 750,00 zł
Z-I.3153.10.2022 Ochotnicza Straż Pożarna Rybnik-NiewiadomDotacja na zapewnienie gotowości bojowej OSP Niewiadom 2022 rok 2022-02-14 2022-12-31 18 450,00 zł
Ad.2151.1.2022 ADG Sp. z o.o.Przeglądy konserwacyjne i usługa konserwacji urządzeń klimatyzacji LG 2022-02-14 2023-12-31 134 660,00 zł
Ar-II.2151.1.2022 AGORA SPÓŁKA AKCYJNAPublikacja ogłoszeń 2022-02-14 2022-12-31 2 150,00 zł
PS.3153.4.2022 Klub Sportowy "ROW 1964 Rybnik"dotacja - ORGANIZACJA ZAJĘĆ I ROZGRYWEK PIŁKARSKICH 2022-02-11 2022-07-15 200 000,00 zł
PS.3153.13.2022 TOWARZYSTWO LEKKOATLETYCZNE "ROW" RYBNIKdotacja - Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w lekkiej atletyce 2022 2022-02-11 2022-12-31 150 000,00 zł
PS.3153.22.2022 Towarzystwo Sportowe Volleydotacja - Rybnicka siatkówka 2022-02-11 2022-12-31 350 000,00 zł
PS.526.17.2022 Regionalne Towarzystwo Oświaty ZdrowotnejDotacja na wsparcie zadania publicznego pt. TRATWA 22 2022-02-11 2022-12-31 10 000,00 zł
PS.526.19.2022 Regionalne Towarzystwo Oświaty ZdrowotnejDotacja na wsparcie zadania publicznego pt. Akademia Dojrzałości 2022-02-11 2022-12-31 10 000,00 zł
PS.3153.6.2022 Miejski Klub Szachowy ( adres koresp.: Miernicy S.C.,44-200 Rybnik, Piłsudskiego 4)dotacja - MKSz Rybnik w Mistrzostwach Polski oraz Mistrzostwach Śląska Juniorów w 2022 roku 2022-02-11 2022-12-31 25 000,00 zł
PS.3153.19.2022 Miejski Koszykarski Klub Sportowy Rybnikdotacja - Całoroczna działalność Miejskiego Koszykarskiego Klubu Sportowego RYBNIK 2022-02-10 2022-12-31 350 000,00 zł
PS.3153.15.2022 Towarzystwo Sportowe ROW Spółka z o.o.dotacja - TS ROW Rybnik - piłkarska realizacja pasji dziewcząt 2022-02-10 2022-12-31 350 000,00 zł
In.272.2.2020 TRIAS AVI Sp. z o. oAneks nr 8 z dnia 09.02.2022 r. do umowy In.272.2.2020 z dnia 20.02.2020 r. wydłużający termin realizacji umowy do 18.03.2022 r. 2022-02-09 2022-03-18 0,00 zł
PS.526.28.2022 Fundacja Rozwoju Kultury i Działań ArtystycznychDotacja - Fundacja Rozwoju Kultury i Działań Artystycznych - PORA NA AKTYWNEGO SENIORA - 10 000 zł 2022-02-09 2022-07-31 10 000,00 zł
PS.526.33.2022 Stowarzyszenie INTEGRUM Rybnikdotacja na zadanie Program terapeutyczny dla osób szkodliwie używających i uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin 2022-02-09 2022-12-31 88 000,00 zł
PS.526.21.2022 Stowarzyszenie "17-tka"Dotacja- Stowarzyszenie "17-tka" - Festiwal Sztuk Młodych - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - 20 000 zł 2022-02-09 2022-08-31 20 000,00 zł
PS.526.32.2022 Stowarzyszenie INTEGRUM Rybnikdotacja na zadanie Program rozwojowy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym 2022-02-09 2022-12-31 80 000,00 zł
PS.526.29.2022 Stowarzyszenie "17-tka"Dotacja - Stowarzyszenie "17-tka"- Rybnicki Bank Drugiej Ręki - 15 000 zł 2022-02-09 2022-12-31 15 000,00 zł
PS.526.34.2022 FUNDACJA NOWE HORYZONTYdotacja na zadanie "Wybieram siebie" 2022-02-08 2022-12-31 25 000,00 zł
In.272.2.2022 Szafron Szendzielorz Projekt Tomasz SzendzielorzOpracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przystosowania budynku E na kampusi przy ul. Rudzkiej w Rybniku na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 2022-02-08 2022-07-08 120 000,00 zł
In.272.4.2021 INŻBUD TT Sp. z o.o.Aneks nr 8 z dnia 08.02.2022 r. do umowy In.272.4.2021 z dnia 22.02.2021 r. wydłużający termin realizacji umowy do 372 dni tj. 01.03.2022 r. 2022-02-08 2022-03-01 0,00 zł
PS.031.1.2022 SP ZOZ WSS Nr 3Umowa dotacji dla SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 z siedzibą w Rybniku w wysokości 7 251 000 zł na modernizację oddziałów szpitala 2022-02-07 2022-12-31 7 251 000,00 zł
Z-I.3153.12.2022 OSP OrzepowiceDotacja na zapewnienie gotowości bojowej OSP Orzepowice 2022 rok. 2022-02-07 2022-12-31 37 880,00 zł
In.2151.2.2022 MTMA SP. Z O.O.Opracowanie aktualizacji dokumentacji wystawy stałej "Rogerium" w budynku Juliusz dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku. 2022-02-07 2022-05-31 51 660,00 zł
PS.526.22.2022 Towarzystwo Sportowe "Kuźnia"Dotacja na wsparcie zadania publicznego pt. Wiatr i woda to prawdziwa przygoda_sezon 2 2022-02-04 2022-12-31 35 000,00 zł
In.2151.4.2022 Fundacja Ekologiczna "Ekoterm Silesia"Wykonanie analizy poboru energii biernej pojemnościowej i indukcyjnej w obiektach edukacyjnych. 2022-02-03 2022-03-31 34 317,00 zł
PS.526.16.2022 Stowarzyszenie "AKADEMIA ROZWOJU EDUKACJI KREATYWNEJ"Dotacja - Turniej piłki nożnej MUNDIAL 2022 dla rybnickich Dzienic 2022-02-03 2022-09-30 6 000,00 zł
PS.526.20.2022 Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie ZgodaDotacja na wsparcie zadania publicznego pt. Trzeźwo przez życie 2022-02-03 2022-12-31 40 000,00 zł
PS.526.18.2022 STREFA WZW, wolnych z wyboruzadanie pn. EKIPA ZERO 2022-02-02 2022-12-31 30 000,00 zł
PS.526.30.2022 FUNDACJA KUMAKDotacja - Fundcja Kumak - Pluszakowe Pogotowie 2022 - obszar: ochrony i promocji zdrowia, w trym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2022-02-02 2022-12-31 12 040,00 zł
PS.526.24.2022 Towarzystwo Sportowe ROW Spółka z o.o.Dotacja realizacji zadania publicznego pt. Sportowe dzieciństwo - droga do odrzucania alkoholowych pokus 2022-02-01 2022-12-31 16 000,00 zł
Inf.272.1.2022 "REKORD" SI Sp. z o.o.Nadzór autorski systemów podatkowo-księgowych 2022-02-01 2023-02-03 307 282,53 zł
M.6845.285.2021 CIEŚLOK STEFANDzierżawa działki nr 1261/16 o pow. 0,2647 ha położonej w Rybniku przy ul. Pniowskiej 2022-02-01 2028-12-31 65 800,00 zł
Z-I.3153.5.2022 OSP GolejówDotacja na zapewnienie gotowości bojowej OSP Golejów 2022 rok 2022-02-01 2022-12-31 36 380,00 zł
PS.032.1.2022 Ullmann Renata Gabinet lekarskiumowa ws. wykonywania usługi stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie Miasta Rybnika 2022-02-01 2022-02-28 2 500,00 zł
MPU.2151.2.2022 GEOLOGIC Tomasz MiłowskiOpracownie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Jesiennej,Małachowskiego 2022-02-01 2022-06-30 1 168,50 zł
Pr.2151.3.2022 STORYPIXEL PAWEŁ BRZEZINAProdukcja dwunastu filmów dotyczących funkcjonowania miasta 2022-01-31 2022-12-20 45 600,00 zł
In.2151.3.2022 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel TomanWykonanie wewnętrznej instalacji klimatyzacji pomieszczenia serwerowni budynku Rafał, dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku. 2022-01-31 2022-04-15 43 600,00 zł
In.2151.25.2021 BOGUSŁAW MAROAneks nr 3 z dn. 28.01.2022 - wydłużenie terminu realizacji umowy do 31.05.2022 oraz wzrost wartości o kwotę 9.400,00 zł 2022-01-28 2022-05-31 9 400,00 zł
Z-I.3153.15.2022 Ochotnicza Straż Pożarna WielopoleDotacja na zapewnienie gotowości bojowej OSP Wielopole 2022 rok. 2022-01-27 2022-12-31 17 050,00 zł
Z-I.3153.3.2022 OSP ChwałęciceDotacja na zapewnienie gotowości bojowej OSP Chwałęcice 2022 rok. 2022-01-27 2022-12-31 11 180,00 zł
PS.526.13.2022 Klub Sportowy RYBNICKIE TOWARZYSTWO TENISOWEDotacja na wsparcie zadania pt. Rybnicki Tenis 2022 2022-01-27 2022-12-31 13 000,00 zł
In.272.1.2022 SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWATermomodernizacja budynku wraz z wymianą kotła gazowego na kaskadę kotłów gazowych w Szkole Podstawowej nr 16 (w ZSz-P nr 6), w dzielnicy Boguszowice Stare - środki RFIL. 2022-01-27 2022-08-26 1 275 000,00 zł
In.272.1.2022 SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWATermomodernizacja budynku wraz z wymianą kotła gazowego na kaskadę kotłów gazowych w Szkole Podstawowej nr 16 (w ZSz-P nr 6), dzielnica Boguszowice Stare - środki budżet miasta. 2022-01-27 2022-08-26 1 144 058,63 zł
Pr.2151.2.2022 MI MI NO.3 MONIKA DZIERŻENGAWykonanie i dostawa 1.000 kocyków promocyjnych 2022-01-26 2022-03-30 36 500,00 zł
Pr.272.1.2022 BOSTON MEDIA IZABELA GONIWIECHAWydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejenie 14 billboardów na terenie Miasta Rybnika w okresie od lutego do grudnia 2022 r. 2022-01-26 2022-12-31 38 640,00 zł
In.272.41.2021 TERMO KLIMA MK Spółka z o.o. Spółka jawnaAneks nr 1 z 26.01.2022 r. do umowy In.272.41.2021 z dnia 11.10.2021 r. wydłużający termin wykonania przedmiotu umowy do 160 dni tj. do 20.03.2022 r. 2022-01-26 2022-03-20 0,00 zł
Z-I.3153.4.2022 OSP ChwałowiceDotacja na zapewnienie gotowości bojowej OSP Chwałowice 2022 rok. 2022-01-25 2022-12-31 19 500,00 zł
Z-I.272.1.2022 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.Ubezpieczenia NNW strażaków ratowników OSP m. Rybnika oraz członków MDP OSP m. Rybnika 2022-01-25 2023-01-24 49 740,00 zł
PS.031.12.2021 URZĄD MIASTA ŻORYPorozumienie w sprawie przejęcia przez Miasto Żory realizacji zadania publicznego, dotyczącego zapewnienia schronienia w noclegowni dla bezdomnych z terenu Miasta Rybnika na 2022 r. 2022-01-25 2022-12-31 30 677,52 zł
PS.526.5.2022 Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy SMERFYdotacja "Smerfy" - Szkolenie sportowe dzieci przedszkolnych MUKS Smerfy w dziedzinie szachy, organizacja i udział w zawodach 2022-01-24 2022-12-31 10 000,00 zł
Z-I.3153.2.2022 OSP BoguszowiceDotacja na zapewnienie gotowości bojowej OSP Boguszowice 2022 rok. 2022-01-24 2022-12-31 37 350,00 zł
PS.526.4.2022 Związek Harcerstwa Polskiegodotacja ZHP - Aktywne Harcertswo 2022-01-21 2022-12-31 29 000,00 zł
MPU.2151.1.2022 Wydawnictwo Agora S.A. Publikacja ogłoszeń 2022-01-21 2022-12-31 4 730,00 zł
GK.2151.3.2022 GABINET WETERYNARYJNY "KONWET TOMASZ WAWRYCACałodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt gospodarskich. 2022-01-20 2022-12-31 4 500,00 zł
D-II.2151.16.2021 SIIRD JACEK CHMIELEWSKIAktualizacja ewidencji dróg 2022-01-20 2022-11-30 88 900,00 zł
Pr.2151.1.2022 Radio 90 Sp z o.o.Produkcja i emisja 10 audycji radiowych oraz produkcja i emisja 3 kampani reklamowych w okresie od lutego do grudnia 2022 r. 2022-01-20 2022-12-31 58 794,00 zł
In.272.31.2021 SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWAAneks nr 2 z 20.01.2022 r. do umowy In.272.31.2021 z dnia 06.09.2021 r. wydłużający termin wykonania przedmiotu umowy o 38 dni do 174 dni tj. do 27.02.2022 r. 2022-01-20 2022-02-27 0,00 zł
Z-I.3153.9.2022 OSP KłokocinDotacja na zapewnienie gotowości bojowej OSP Kłokocin 2022 rok 2022-01-20 2022-12-31 41 200,00 zł
In.272.4.2021 INŻBUD TT Sp. z o.o.Aneks nr 7 z dnia 19.01.2022 r. do umowy In.272.4.2021 z dnia 22.02.2021 r. wydłużający termin realizacji umowy do 351 dni tj. 08.02.2022 r. 2022-01-19 2022-02-08 0,00 zł
Z-I.3153.14.2022 OSP StodołyUmowa dotacji celowej na zapewnienie gotowości bojowej OSP STODOŁY 2022-01-19 2022-12-31 14 550,00 zł
SMk.2151.2.2022 AGORA SPÓŁKA AKCYJNAPublikacja ogłoszeń w prasie lokalnej. 2022-01-19 2022-12-31 1 758,84 zł
Z-I.3153.8.2022 OSP KamieńDotacja na zapewnienie gotowości bojowej OSP Kamień 2022 rok. 2022-01-19 2022-12-31 46 400,00 zł
Z-I.3153.7.2022 Ochotnicza Straż Pożarna Rybnik-GrabowniaDotacja na zapewnienie gotowości bojowej OSP Grabownia 2022 rok. 2022-01-19 2022-12-31 16 800,00 zł
PS.526.14.2022 Stowarzyszenie pn.: Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-ŚląskieDotacja na realizację zadania publicznego pn. Szkolenie sportowe, organizacja i udział w zawodach osób z niepełnosprawnością intelektualną 2022-01-17 2022-12-31 41 000,00 zł
PS.526.15.2022 Klub Sportowy Polskiej Tradycji Sztuk i Sportów Walki "Wojownik Czasu"Dotacja na realizację zadania publicznego pn. Tai Chi dla osób starszych Miasta Rybnika 2022-01-17 2022-12-31 4 000,00 zł
In.2151.1.2022 INŻBUD TT Sp. z o.o.Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku Stanicy Żeglarskiej przy ul. Rudzkiej, dz. Chwałęcice. 2022-01-14 2022-04-14 128 000,00 zł
D-I.272.1.2022 Biuro Projektowo-Usługowe ALDA S. C. Hanna i Janusz FRANICZEKOpracowanie projektu budowlano - technicznego rozbudowy ulicy Świerklańskiej poprzez rozbudowę zbiornika retencyjnego w Rybniku 2022-01-14 2022-12-20 130 380,00 zł
PS.526.12.2022 KLUB SZACHOWY ZEFIR BOGUSZOWICEDotacja na realizację zadania publicznego 2022-01-13 2022-12-31 11 000,00 zł
PS.526.11.2022 Miejski Klub Szachowy ( adres koresp.: Miernicy S.C.,44-200 Rybnik, Piłsudskiego 4)Dotacja na realizację zadania publicznego 2022-01-13 2022-12-31 18 000,00 zł
PS.526.3.2022 Uczniowski Klub Sportowy Reflex przy SP-10dotacja dla UKS "Reflex" - Udział w zawodach oraz organizacja Mistrzostw Śląska "Rybino XIX" 2022-01-13 2022-12-31 10 000,00 zł
SMk.2151.1.2022 IGAR JANUSZ IGNACYWykonanie operatów szacunkowych - wycena mieszkań. 2022-01-12 2022-12-31 25 830,00 zł
GK.2151.4.2022 CYRANKA TOMASZWyłapywanie, transport i umieszczanie poszkodowanych zwierząt w ośrodku rehabilitacji. 2022-01-12 2022-12-31 47 900,00 zł
GK.2151.1.2022 GRINN-PLUS ŁUKASZ DURCZOKZapewnienie miejsca zwierzętom gospodarskim. 2022-01-10 2022-12-31 4 320,00 zł
GK.2151.2.2022 DINO ROBERT CZEKALSKI - gabinet weterynaryjnySterylizacja, kastracja kotów wolno żyjących z terenu miasta Rybnika 2022-01-10 2022-12-31 21 600,00 zł
K.272.1.2022 STUDIO REKLAMY DIGIDION SP. Z O.O.Wydruk 144 plakatów (miesięcznie) o rozmiarach 120 x 180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie Rybnika. 2022-01-10 2022-12-31 109 624,32 zł
PS.526.1.2022 FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT OUTSOURCINGUDotacja na realizację zadania publicznego pt. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu "Czyste Powietrze" 2022-01-07 2022-12-31 90 000,00 zł
PS.526.10.2022 FUNDACJA "OSTOJA"Dotacja - Klub Seniora "Ostoja" - Maroko - Nowiny - Fundacja Ostoja 2022-01-05 2022-12-31 150 000,00 zł
In.272.2.2020 TRIAS AVI Sp. z o. oAneks nr 7 z 05.01.2022 r. do umowy In.272.2.2020 z dnia 20.02.2020 r. wydłużający termin realizacji umowy do dnia 10.02.2022 r. 2022-01-05 2022-02-10 0,00 zł
M.272.1.2022 GEOTech Geodezja i Nieruchomości Krzysztof UrbanekWykonanie geodezyjnej inwentaryzacji budynków przy ul. Rudzkiej 13 C w Rybniku 2022-01-05 2022-03-31 1 950,00 zł
K.2151.1.2022 KATOLICKA FUNDACJA MŁODZI DLA MŁODYCHOrganizacja na rybnickim kampusie przy ul. udzkiej w Rybniku 15 stycznia 2022 roku o godz. 17.00, 120-minutowego koncertu pn. "Polskie Betlejem - Betlejem w Polsce 2022 - Rybnik" 2022-01-05 2022-01-15 246 000,00 zł
Or.2150.1.2022 RADCA PRAWNY KAROLINA GABRIELŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2022-01-05 2022-12-31 12 012,00 zł
PS.2150.1.2022 SONIA MARCINIAKumowa ws. dokumentacji pracowniczej zlikwidowanego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rybniku 2022-01-05 2022-12-31 5 600,00 zł
Pd-I.3120.42.2021 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO dr Ireneusz KorczyńskiDoradztwo podatkowe 2022-01-03 2022-02-28 9 840,00 zł
Ad.2151.16.2021 Rhenus Office Systems Poland Sp. z o.o.Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej 2022-01-03 2022-02-28 4 000,00 zł
PS.2150.2.2021 KATARZYNA DUŹNIAKUmowa z biegłym specjalistą psychoterapii uzaleznień na przeprowadzania badań i wydawanie opinii specjalisty psychoterapii uzaleznień. 2022-01-03 2022-12-31 9 900,00 zł
PS.2151.2.2021 Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bożeba LiborUmowa z biegłym psychiatrą na przeprowadzania badań i wydawanie opinii specjalisty psychoterapii uzaleznień. 2022-01-03 2022-12-31 19 800,00 zł
PS.2150.3.2021 AGNIESZKA RATAJCZAKUmowa z biegłym specjalistą psychoterapii uzaleznień na przeprowadzania badań i wydawanie opinii specjalisty psychoterapii uzaleznień. 2022-01-03 2022-12-31 9 900,00 zł
Inf.2151.1.2022 ABC PRO Sp. z o.o.Edytor aktów prawnych 2022-01-03 2022-12-31 6 150,00 zł
In.272.28.2021 SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWAAneks nr 2 do umowy In.272.28.2021 z dnia 03.01.2022 - zmiana terminu wykonania umowy do 18.03.2022 r. 2022-01-03 2022-03-18 0,00 zł
PS.526.7.2022 Towarzystwo św.Brata AlbertaDotacja - Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Rybnickie - Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (35 miejsc) 2022-01-03 2022-12-31 408 800,00 zł
PS.526.2.2022 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy NiewiadomDotacja - Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Rybniku-Niewiadomiu - Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych kobiet z terenu Miasta 2022-01-03 2022-12-31 151 840,00 zł
PS.526.6.2022 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy NiewiadomDotacja-ChrześcijańskieStowarzyszenieDobroczynneOddział w Rybniku-Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (32 miejsc) 2022-01-03 2022-12-31 373 760,00 zł
PS.526.8.2022 STOWARZYSZENIE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - Pomoc Potrzebującym - Rybnicki Bank Drugiej RękiDotacja- Stowarzyszenie im. św. Jana Pawła II - Zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika ( 50 miejsc) 2022-01-03 2022-12-31 584 000,00 zł
PS.526.9.2022 STOWARZYSZENIE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - Pomoc Potrzebującym - Rybnicki Bank Drugiej RękiDotacja- Stowarzyszenie im. św. Jana Pawła II - Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (5 miejsc) 2022-01-03 2022-12-31 81 450,00 zł
In.272.4.2021 INŻBUD TT Sp. z o.o.Aneks nr 6 do umowy In.272.4.2021 z dnia 22.02.2021 r. - wydłużenie terminu realizacji umowy do 20.01.2022 r. 2021-12-31 2022-01-20 0,00 zł
PS.032.1.2021 Ullmann Renata Gabinet lekarskiumowa w sprawie wykonywania usługi stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie Miasta Rybnika 2021-12-31 2022-01-31 2 500,00 zł
PS.526.64.2021 Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA"Stowarzyszenie DOGMA, zad. publ. pn.: Prowadzenie punktu nieodplatnej pomocy prawnej oraz dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z zadaniami z zakresu edukacji prawnej. 2021-12-31 2022-12-31 190 080,00 zł
ZI.2150.4-16.21i1-2.22BRAKUmowy dla 14 konserwatorów OSP oraz Audytora OSP m. Rybnika 2021-12-30 2022-12-31 104 820,00 zł
In.2151.25.2021 BOGUSŁAW MAROAneks nr 2 z dn. 28.12.2021 - wydłużenie terminu realizacji umowy do 31.01.2022 oraz wzrost wartości o kwotę 9.400,00 zł 2021-12-28 2022-01-31 9 400,00 zł
Inf.272.11.2021 BRAF.TECH SP. Z O.O.Usługa dostępu do systemu zgłaszania naruszeń 2021-12-28 2022-12-28 6 150,00 zł
ZAiKS - Jarmark BożonaStowarzyszenie Autorów ZAiKSopałata na rzecz ZAiKS - wydarzenia podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego 2021-12-28 2021-12-26 704,79 zł
PS.526.66.2021 Towarzystwo Sportowe ROW Spółka z o.o.MG- Towarzystwo Sportowe ROW Sp. z o.o. - Camp szkoleniowo-profilaktyczny "wybieram sport" - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społrcznym - 10 000 zł 2021-12-27 2021-12-31 10 000,00 zł
In.272.39.2021 NOBA-EXIM Bartłomiej NorkowskiAneks nr 1 do umowy In.272.39.2021 z dnia 20.09.2021 r. - wydłużenie terminu wykonania umowy do 07.01.2022 r. 2021-12-27 2022-01-03 0,00 zł
PS.031.5.2012 URZĄD MIASTA CHORZÓWAneks nr 18 w sprawie powierzenia Miastu Chorzów prowadzenia Izby Wytrzeźwień dla mieszkańców Miasta Rybnika 2021-12-27 2022-12-31 250 000,00 zł
In.272.43.2021 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna RybnikAneks nr 1 z 23.12.2021 do umowy In.272.43.2021 z dnia 07.10.2021 r. wydłużający termin wykonania umowy do 162 dni tj. 18.03.2022 r. 2021-12-23 2022-03-18 0,00 zł
Inf.2151.23.2021 TENSOFT Sp. z o.o.Nadzór autorski nad systemem SumPRO 2021-12-22 2022-12-31 3 244,69 zł
Inf.2151.24.2021 Technika IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąAsysta techniczna i nadzór autorski systemu PB_Ewid 2021-12-21 2022-12-31 13 702,20 zł
Inf.2151.25.2021 Technika IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąAsysta techniczna i nadzór autorski systemu PB_USC 2021-12-21 2022-12-31 3 751,20 zł
PS.526.65.2021 Stowarzyszenie Promocji Regionalnej Rybnicka KuźniaMG-Każde pokolenie ma swój czas...- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - 7 150,00 zł 2021-12-20 2021-12-31 7 150,00 zł
K.2151.31.2021 MACIEJ GUCIKorganizacja występu muzycznego w dniu 21 grudnia 2021 podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego 2021-12-17 2021-12-21 1 500,00 zł
Inf.2151.21.2021 As Zakład Systemów komputerowych Andrzej SzepeNadzór autorski systemu Ewidencja pozwoleń alkoholowych Koncesja 2021-12-17 2023-01-03 900,00 zł
Inf.2151.22.2021 REWUCKI GRZEGORZ REWUCKINadzór autorski systemu rozliczania tytułów wykonawczych Taxi+ 2021-12-17 2022-12-31 25 092,00 zł
Or.2151.3.2021 KANCELARIA RADCY ALANA GAWLIKŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2021-12-16 2022-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.4.2021 Kancelaria Contract Hasinski i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adokaci spółka cywilnaŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2021-12-16 2022-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.5.2021 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO LEPIARCZYK WOJCIECHŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2021-12-16 2022-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.6.2021 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MONIKA GRZYWACZ-ZIELONKAŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2021-12-16 2022-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.7.2021 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT KOSTERKA TOMASZŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2021-12-16 2022-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.8.2021 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT NIESZPOREK PATRYCJAŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2021-12-16 2022-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.9.2021 Kancelaria Adwokacka Adwokat Patrycja MazurekŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2021-12-16 2022-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.10.2021 Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Zubik-JanikŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2021-12-16 2022-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.11.2021 Kancelaria Adwokacka Patryk MazurŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2021-12-16 2022-12-31 12 012,00 zł
In.272.28.2021 SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWAAneks nr 1 do umowy In.272.28.2021 z dnia 19.08.2021 - zmiana terminu wykonania umowy do 03.01.2022 r. 2021-12-16 2022-01-03 0,00 zł
Ek-III.2151.164.2021 GLOBAL INNOVATIVE SOLUTIONS Katarzyna BurdaAneks nr 1 do umowy nr Ek-III.2151.164.2021 z dnia 29.11.2021 dot. zmiany terminu realizacji zadania 2021-12-15 2023-12-10 0,00 zł
E.272.7.2021 KRAKFIN SPÓŁKA CYWILNAUdostępnienie systemu wspomagającego system do obsługi procesu dotowania szkół,przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Rybnika 2021-12-15 2025-12-31 120 000,00 zł
IN.272.2.2021 BUDINŻ PB SPÓŁKA z ograniczoną odpowiedzilnością Spółka KomandytowaAneks nr 4 z 13.12.2021 r. do umowy nr In.272.2.2021 z dnia 15.01.2021 r. zwiększenie kwoty umowy o 1.017.747,65 zł do kwoty 6.169.602,65 zł 2021-12-13 2022-04-03 1 017 747,65 zł
E.032.8.2021 HORYZONTY BEZ GRANIC ANETA ANGOWSKADostawa schodołazu dla SP z Oddz. Integracyjnymi nr 1 w Rybniku 2021-12-13 2021-12-30 13 400,00 zł
In.272.4.2021 INŻBUD TT Sp. z o.o.Aneks nr 5 z 09.12.2021r. do umowy In.272.4.2021 z dnia 22.02.2021r. wydłużający termin realizacji umowy do 312 dni tj. 31.12.2021r. 2021-12-09 2021-12-31 0,00 zł
Ek-III.2151.70.2021 Paweł Czupryn ZAKŁAD ANALIZ ŚRODOWISKOWYCH EKO-PRECYZJAUmowa zostanie wykonana bez konieczności wykonania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2021-12-09 2021-12-31 -1 230,00 zł
D-I.272.15.2021 Szymura Dariusz Zakład Kształtowania i Utrzymania Terenów Zieleni RAJGRAS Wycinka drzew wzdłuż planowanej budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna 2021-12-07 2022-03-07 865 477,20 zł
D-II.272.11.2021 Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. Awaryjna naprawa przepustu na ul. Jastrzębskiej w Rybniku 2021-12-07 2022-02-15 307 553,82 zł
In.272.52.2021 JURIKU ARCHITEKCI Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową możliwości zabezpieczenia i utrzymania zabytkowej wieży ciśnień w dzielnicy Zamysłów. 2021-12-07 2022-06-05 77 846,70 zł
In.272.53.2021 MARGO s.c. Zbigniew Goraus Grzegorz Oślizło Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej. 2021-12-06 2022-08-03 2 821 440,22 zł
G-I.2151.1.2021 SYSTHERM INFO Sp. z o.o.Świadczenie usługi subskrypcji dla licencji oprogramowania GEO-Info i.Projektant oraz Geo-Info i.Narady systemu GPUE 2021-12-06 2021-12-31 2 460,00 zł
Or.272.4.2021 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.Umowa na grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 2021-12-06 2023-12-31 0,00 zł
G-I.2151.3.2021 GEODEZJA ADAM PODLEŚNYInformatyzacja powiatowego zasobu geodyzyjnego i kartograficznego-przetworzenie do postaci cyfrowej i skatalogowanej operatów technicznych oraz materiałów kartograficznych 2021-12-02 2021-12-31 26 400,00 zł
Ar-II.2151.2.2021 RODZIEWICZ KATARZYNASprawdzanie projektów budowlanych 2021-12-02 2021-12-20 6 000,00 zł
Ar-II.2151.2.2021A LEWKOWICZ KARINASprawdzanie projektów budowlanych 2021-12-02 2021-12-20 6 000,00 zł
Inf.272.10.2021 TONATUSZU.PL SP. Z O.O.Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2021-12-02 2022-12-31 288 914,70 zł
E.032.7.2021 KOORDYNACJA MARIUSZ STRZECHAzakup, dostawa i instalacja aparatu Biofeedback wraz z akcesoriami jako wyposażenie do SP z Oddz. Integracyjnymi nr 1 2021-12-02 2021-12-23 25 081,96 zł
Ad.2151.15.2021 Jamar Michał JarzynaUsunięcie awarii instalacji hydrantowej w budynku UM przy ul. B. Chrobrego 2 obejmująca naprawę uszkodzonego rurociągu do czterech pionów hydrantowych. 2021-12-02 2021-12-20 51 660,00 zł
PS.031.10.2021 Państwowy Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie ChorychUmowa dotacji dla SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku w wysokości 3 500 000 zł na zakup wyposażenia i sprzętu. 2021-12-02 2021-12-31 3 500 000,00 zł
In.2151.41.2021 WIMAR PHU SPÓŁKA JAWNA Słanina Wiesław i MariuszUsunięcie awarii dachu - wzmocnienie konstrukcji dachu wraz z uzupełnieniem pokrycia na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku przy ul. Gabrieli Zapolskiej 1, dz. Popielów. 2021-12-02 2021-12-16 12 260,37 zł
PS.526.63.2021 Uczniowski Klub Sportowy Reflex przy SP-10Realizacja zadania publicznego pn.: "Orientuję się" przez Uczniowski Klub Sportowy "REFLEX". PS.526.63.2021 2021-12-01 2021-12-31 9 000,00 zł
K.2151.27.2021 ADAL SPÓŁKAZ OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWykonanie dekoracji oświetlenia szybu Głowacki znajdującego się na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku z siedzibą przy ul. Mościckiego 3 2021-12-01 2021-12-31 76 210,80 zł
D-II.2151.71.2022 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowiceNależność za dystrybucję energii do oświetlenia ulicznego 2021-12-01 2022-12-31 878 000,00 zł
PS.526.1.2021 Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Wspierania Dzieci i Młodzieży "Uskrzydleni"Aneks do umowy nr PS.526.1.2021 2021-12-01 2022-12-31 667 300,00 zł
PS.526.4.2021 Stowarzyszenie "17-stka"Dotacja na realizację zadania "17-tka" 2021-12-01 2022-12-31 1 316 000,00 zł
In.272.50.2021 SILESIA ArchtekciKorekta wartości umowy In.272.50.2021 z dnia 25.11.2021 r. do kwoty 199.000,00 zł 2021-12-01 2024-11-25 -36 240,00 zł
MPU.2151.5.2021 GEOLOGIC Tomasz Miłowski Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika MPZP 54-34,54-37,64,65 2021-11-30 2021-12-31 9 225,00 zł
M.2151.5.2021 "SPES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPublikacja ogłoszeń w prasie codziennej ogólnokrajowej - maksymalnie do 3000 cm2 2021-11-30 2022-12-31 7 020,00 zł
M.2151.4.2021 AGORA SPÓŁKA AKCYJNAPublikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu - maksymalnie do 1800 cm2 2021-11-30 2022-12-31 7 955,00 zł
Pr.2151.13.2021 BROWAR BREWERA LESZEK GASZKADostawa 250 zestawów upominkowych 2021-11-30 2021-12-15 18 634,50 zł
In.272.2.2020 TRIAS AVI Sp. z o. oAneks nr 6 z 30.11.2021 r. do umowy In.272.2.2020 z dnia 20.02.2020 r. wydłużający termin realizacji umowy do dnia 5.01.2022 r. 2021-11-30 2022-01-05 0,00 zł
Inf.272.8.2021 LOGIN Sp. z o.o.UMowa - aktualizacja i dostawa oprogramowania 2021-11-29 2022-01-01 330 471,48 zł
D-II.272.12.2021 "AGAL" SP. Z O.O.Remonty obiektów mostowych 2021-11-29 2022-08-26 551 781,76 zł
Ek-III.2151.164.2021 GLOBAL INNOVATIVE SOLUTIONS Katarzyna Burda Zakup usługi oceny jakości powietrza na terenie Miasta Rybnika 2021-11-29 2023-11-30 47 025,40 zł
PS.526.61.2021 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy NiewiadomKampania informacyjna o ośrodkach wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu, zachetą ma być gorący posiłek dla osób bezdomnych uzaleznionych przebywających w przestrzeni publicznej. 2021-11-29 2021-12-31 6 600,00 zł
Inf.272.9.2021 SALUTARIS SP. Z O.O.Umowa - odnowienie licencji oprogramowania 2021-11-29 2021-12-01 41 003,28 zł
K.2151.40.2021 TVN MEDIA SP.Z O.O.Świadczenie usługi polegającej na lokowaniu w postaci udostępniania lokalizacji do zdjęć w audycji realizowanej z Rybnika w postaci trzech wejść pogodowych na żywo 2021-11-26 2021-12-18 39 999,60 zł
K.2151.27.2021 ADAL SPÓŁKAZ OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWykonanie dekoracji oświetlenia szybu Kościuszko znajdującego się na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacyw Rybniku z siedzibą przy ul.Mościckiego3 2021-11-26 2021-12-31 76 210,80 zł
PS.031.5.2012 URZĄD MIASTA CHORZÓWAneks do porozumienia nr PS.031.5.2021 z Miastem Chorzów na prowadzenie Izby Wytrzeźwień 2021-11-26 2021-12-31 45 000,00 zł
In.272.50.2021 SILESIA ArchtekciOpracowanie wielobranżowej koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku administracyjno-biurowego przy ul. Mościckiego 3 2021-11-25 2024-11-25 235 240,00 zł
PS.526.56.2021 Uczniowski Klub Sportowy "SZÓSTKA"Umowa dotacji na zadanie pt. Fantastyczne Możliwości promowanie zdrowegostylu życia w trzeźwości poprzez wzmacnianie czynników chroniących: rodzinnych, rówieśniczych oraz indywidualnych 2021-11-25 2021-12-31 10 000,00 zł
PS.526.62.2021 Fundacja Dobry Start dla WszystkichRealizacja zadania publicznego Fundacji Dobry Start dla Wszystkich "Uzależnienie od alkoholu - zerwane więzi rodzinne" 2021-11-25 2021-12-31 10 000,00 zł
In.272.31.2021 SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWAAneks nr 1 z 25.11.2021 r. do umowy In.272.31.2021 z dnia 06.09.2021 r. wydłużający termin wykonania przedmiotu umowy o 52 dni do 136 dni tj. do 20.01.2022 r. 2021-11-25 2022-01-20 0,00 zł
D-II.272.13.2021 TARCOPOL SP. Z O.O.Remont mostu nad rzeką Nacyną na ul. Zamenhoffa 2021-11-25 2022-08-28 360 756,54 zł
Pr.2151.14.2021 ATEMI Andrzej JaczewskiDostawa toreb papierowych indywidualnie znakowanychw trzech rozmiarach 2021-11-23 2021-12-20 13 130,25 zł
In.272.51.2021 INSTALACJE BASISTA S.J.Wymiana kotła węglowego na węzeł wymiennikowy w trybie "zaprojektuj i wybuduj" w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, dzielnica Chwałowice 2021-11-23 2022-02-15 33 000,00 zł
Inf.2151.20.2021 MWC SP. Z O.O.Usługa transmisji i publikacji obrad sesji Rady Miasta Rybnika 2021-11-23 2022-11-23 4 061,94 zł
E.032.6.2021 Uniwersytet EkonomicznyDotacja 2021-11-23 2021-12-31 230 000,00 zł
Or.2151.68.2020 LEX KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ANITA MIERNIK-ŁEŚKOAneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 1 ust.5) 2021-11-19 2021-12-31 0,00 zł
In.272.4.2021 INŻBUD TT Sp. z o.o.Aneks nr 4 z 19.11.2021r. do umowy In.272.4.2021 z dnia 22.02.2021r. wydłużający termin realizacji umowy do 295 dni tj. 14.12.2021r. 2021-11-19 2021-12-14 0,00 zł
Inf.272.6.2021 eDokumenty Sp. z o.o.Umowa - nadzór autorski i wsparcie techniczne systemu eDokumenty 2021-11-18 2022-11-18 209 100,00 zł
PS.526.60.2021 Fundacja Dobry Start dla WszystkichDotacja na realizację zadania publicznego pn. Bezpieczni i wolni od nałogu 2021-11-18 2021-12-31 10 000,00 zł
Inf.272.7.2021 Centrum Systemów Komputerowych Maćkowski JakubUmowa - dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika 2021-11-17 2022-01-31 209 961,00 zł
PS.526.57.2021 FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT OUTSOURCINGUDotacja na realizację zadania pt. Integracja europejska poprzez wolontariat. 2021-11-15 2021-12-30 10 000,00 zł
In.272.48.2021 VALOROUS GROUP Romuald NowakZakup i dostawa kompletu nowych 20 szttuk szafek ubraniowych w kolorze czerwonym dla członków OSP dz. Stodoły. 2021-11-15 2021-12-20 12 499,00 zł
Inf.2151.17.2021 SECURAL TECHNOLOGIE BEZPIECZEŃSTWA SP. Z O.O.Umowa - wymiana kamery Bosch 2021-11-10 2021-11-24 11 253,02 zł
PS.526.59.2021 Towarzystwo św.Brata AlbertaW 2021-11-10 2021-12-20 6 600,00 zł
In.272.24.2021 SILVER-BUD Ewelina BednarczykAneks nr 1 z 5.11.2021r. do umowy In.272.24.2021 z dnia 02.08.2021r. wydłużający termin realizacji umowy do 205 dni tj. 23.02.2021r. 2021-11-05 2022-02-23 0,00 zł
Z-I.3153.22.2021 OSP KamieńDotacja celowa na zakup i ubezpieczenie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rybnik- Kamień 2021-11-04 2021-12-31 557 330,00 zł
Z-I.3153.24.2021 Ochotnicza Straż Pożarna PopielówDotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy szlamowej wysokiej wydajności 2021-11-04 2021-12-31 3 168,99 zł
Z-I.3153.23.2021 OSP BoguszowiceDotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy 2021-11-04 2021-12-31 1 000,00 zł
PS.526.58.2021 STOWARZYSZENIE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - Pomoc Potrzebującym - Rybnicki Bank Drugiej RękiWsparcie, przeciwdziałanie i profilaktyka osób dotkniętych chorobą alkoholowa i kryzysem bezdomności z terenu Miasta Rybnika - MG - 6 600,00 zł 2021-11-04 2021-12-31 6 600,00 zł
Or.272.3.2021 COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUPUbezpieczenie komunikacyjne OC,AC Assistance i następstw nieszczęśliwych wypadków 2021-11-03 2023-12-31 320 840,00 zł
Ad.2151.13.2021 Orange Polska S.A.Świadczenie usług telefonii komórkowej w latach 2021-2024 2021-11-02 2024-11-30 110 700,00 zł
In.2151.40.2021 OSP StodołyWynajem pomieszczeń magazynowych. 2021-11-02 2021-12-31 2 400,00 zł
PS.526.55.2021 STOWARZYSZENIE JĘZYK-KULTURA-TRADYCJA-POMOSTEM DO EUROPYWsparcie działalności wydawniczej - MG - 10 000 zł 2021-11-02 2021-12-31 10 000,00 zł
Ad.2151.14.2021 PPUH Henryk PisarekDostawa wody mineralnej do Urzędu Miasta Rybnika 2021-11-02 2022-10-31 15 000,00 zł
In.272.47.2021 W&W Katarzyna KaczmarczykDostawa mebli, sprzętu i wyposażenia w ramach zadania Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności. 2021-11-02 2022-01-11 223 685,34 zł
In.2151.37.2021 PUMART" sp. z o.o.Dostawa i montaż kamer na obiekcie OSP Gotartowice. 2021-11-02 2021-11-15 28 167,00 zł
In.2151.25.2021 BOGUSŁAW MAROAneks nr 1 z dn. 29.10.2021 - wydłużenie terminu realizacji umowy do 31.12.2021 oraz wzrost wartości o kwotę 18.800,00 zł 2021-10-29 2021-12-31 18 800,00 zł
In.272.31.2019 ADVENTURE EKSPOZYCJE SP. Z O.O.Aneks nr 4 z dnia 29.10.2021 r. do umowy In.272.31.2019 z 17.10.2019 wydłużający termin realizacji umowy do 18.02.2022 r. 2021-10-29 2022-02-18 0,00 zł
PS.526.54.2021 Rybnicki Młodzieżowy Klub SportowyLekkoatletyczne przygotowanie do sezonu halowego 2021-10-28 2021-12-30 10 000,00 zł
G-I.2151.2.2021 GEODEZJA ADAM PODLEŚNYBieżące utrzymanie i zabezpieczenie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego 2021-10-26 2021-12-31 67 320,00 zł
IN.272.2.2021 BUDINŻ PB SPÓŁKA z ograniczoną odpowiedzilnością Spółka KomandytowaAneks nr 3 z 25.10.2021 r. do umowy nr In.272.2.2021 z dnia 15.01.2021 r. wydłużający termin realizacji do 369 dni, tj. do 19.01.2022 r., w tym robót - do 14.12.2021 r. 2021-10-25 2022-01-19 0,00 zł
Pr.272.2.2021 Goma Mariusz MarkutWydruk i dostawa kalendarzy promocyjnych na 2022 rok 2021-10-25 2021-11-19 9 692,40 zł
In.272.18.2021 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz GąsiorAneks nr 1 z 25.10.2021 r. do umowy In.272.18.2021 z dnia 1.07.2021 r. zwiększający wartość wynagrodzenia o 87.880,09 zł do kwoty 1.128.311,69 zł 2021-10-25 2021-10-28 87 880,09 zł
IMI.272.45.2021 PUMART" sp. z o.o. Budowa monitoringu wizyjnego terenu poprzez dostawę oraz instalację okablowania i kamer w Rybniku, dz. Boguszowice przy ul. Patriotów 2021-10-25 2021-12-06 195 408,70 zł
In.272.42.2021 LK INWEST SP. Z O.O. Budowa budynku hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu (środki RFIL) 2021-10-22 2023-09-22 14 903 469,30 zł
In.272.42.2021 LK INWEST SP. Z O.O. Budowa budynku hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu (środki b.m) 2021-10-22 2023-09-22 12 240 530,70 zł
In.272.46.2021 ALL PRO WOJCIECH PAWELAMOSiR dz. Kamień; dokończenie budowy zaplecza szatniowego 2021-10-22 2021-12-03 180 152,49 zł
Pr.2151.15.2021 FABRYKA SMYCZY s.c. Paweł Kolarczyk, Daniel ŻołądekDostawa 6.000 dłuchich, oraz 3.000 krótkich smyczy poliestrowych indywidualnie znakowanych 2021-10-21 2021-11-04 13 763,70 zł
Inf.2151.19.2021 Comtegra S.A.Umowa - rozbudowa macierzy dyskowych 2021-10-21 2021-11-21 44 895,00 zł
K.2151.34.2021 SYLWIA CHWEDORCZUKspotkanie autorskie w ramach GNL Juliusz w dniu 22.10.2021 2021-10-20 2021-10-22 1 200,00 zł
K.2151.37.2021 MARTYNA GRZYWACZspotkanie autorskie w ramach GNL Juliusz w dniu 22.10.2021 2021-10-20 2021-10-22 1 200,00 zł
K.2151.35.2021 JUSTYNA SOBOLEWSKAspotkanie autorskie w ramach GNL Juliusz w dniu 22.10.2021 2021-10-20 2021-10-22 1 200,00 zł
K.2151.36.2021 DOROTA JAKUBOWSKAspotkanie autorskie w ramach GNL Juliusz w dniu 22.10.2021 2021-10-20 2021-10-22 1 200,00 zł
K.2151.38.2021 ANNA MALINOWSKAspotkanie autorskie w ramach GNL Juliusz w dniu 22.10.2021 2021-10-20 2021-10-22 1 200,00 zł
K.2151.39.2021 MAREK STERLINGOWspotkanie autorskie w ramach GNL Juliusz w dniu 22.10.2021 2021-10-20 2021-10-22 1 200,00 zł
GK.2151.22.2021 Miernicy s.c."Naniesienie do zasobów Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kanalizacji deszczowej ze zlewni Meksyk i Składowa" 2021-10-18 2021-12-06 29 520,00 zł
In.272.44.2021 MARIUSZ CIEŚLAK BAUMARWykonanie izolacji części murów zewnętrznych wraz z drenażem osuszeniem oraz wymianą tyków i malowaniem pomieszczeń w Domu Kultury w Rybniku Niewiadomiu. 2021-10-18 2021-12-13 135 853,41 zł
GK.2151.21.2021 DHI POLSKA SP. Z O.O."Opracowanie dwóch koncepcji zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z rejonu przylegającego do ul. Prostej i Żorskiej odprowadzanych rowem B-31 do Potoku Boguszowickiego" 2021-10-15 2022-06-30 119 064,00 zł
PS.526.52.2021 Stowarzyszenie "LEPIEJ RAZEM"Dotacja realizacji zadania publicznego pt. Sztukę w sercu mam, zaraz pokażę Wam! 2021-10-15 2021-12-30 10 000,00 zł
PS.526.53.2021 Stowarzyszenie "LEPIEJ RAZEM"Dotacja realizacji zadania publicznego pt. W Teatrze Przedszkolaka - nauka i zabawa małego Polaka 2021-10-15 2021-12-30 10 000,00 zł
PS.526.51.2021 Stowarzyszenie "17-tka"DPS - Duże Pokłady Sztuki 2021-10-15 2021-12-15 10 000,00 zł
In.2151.34.2021 FIRE&QUALITY SOLUTIONS Katarzyna KrólikowskaPrzeprowadzenie ekspertyzy technicznej stanu ochrony p.poż. budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy 2021-10-14 2021-11-04 13 530,00 zł
In.2151.32.2021 Firma iżynierska KONSTRUKT Małgorzata SzukalskaEksportyza techniczna wykonania termomodernizacji budynku ZSzP2 w Rybniku. 2021-10-14 2021-12-13 11 685,00 zł
In.2151.36.2021 REM-MAR R.Z. Sygitowicz Spółka JawnaDostawa oleju opałowego na potrzeby wytrwarzania pary służącej do uruchomienia wyciągowej maszyny parowej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w dz. Niewiadom 2021-10-12 2021-10-15 11 620,00 zł
In.272.41.2021 TERMO KLIMA MK Spółka z o.o. Spółka jawnaTermomodernizacja budynku Przedszkola nr 21 w dzielnicy Kłokocin wraz z przebudową kotłowni weglowej na gazową 2021-10-11 2022-01-31 982 155,00 zł
Ek-II.2151.2.2021 Zilinder Ryszard Dyrda Opracowanie projektów robót odwodnieniowych na rowach i ciekach na terenie miasta Rybnika. 2021-10-11 2021-10-18 19 065,00 zł
PS.526.50.2021 Dyskusyjny Klub EKRANdotacja - Jesienne kino w Dyskusyjnym Klubie Filmowym "Ekran" w Rybniku 2021-10-11 2021-12-27 10 000,00 zł
D-I.272.14.2021 DMK Inżynieria Sp. z o.o. Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowy ulicy Świętego Józefa na odcinku od ulicy Góreckiego do ulicy Borki 2021-10-11 2023-10-11 246 249,60 zł
In.2151.35.2021 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna RybnikWymiana nawierzchni wewnętrznego dziedzińca na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 dz. Północ. 2021-10-08 2021-11-19 24 556,70 zł
Inf.2151.18.2021 POWER SUPPLYZakup i dostawa UPS do agregacji i rdzeni Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2021-10-08 2021-11-22 60 906,00 zł
In.272.6.2021 SEPAGROUP SEBASTIAN PAŁCZYŃSKIAneks nr 2 z 8.10.2021 r. do umowy nr In.272.6.2021 z dnia 24.03.2021 r. wydłużający termin realizacji II etapu przedmiotu umowy o 40 dni do 144 dni 2021-10-08 2022-01-29 0,00 zł
In.272.43.2021 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna RybnikDokończenie budowy zadaszonego boiska przy Zespole Szkół nr 3 w dzielnicy Maroko-Nowiny. 2021-10-07 2021-12-30 446 206,12 zł
In.272.1.2021 Techno Serwis Group Grzegorz Kaszuba w upadłościAneks nr 2 z 6.10.2021 r. do umowy nr In.272.1.2021 z dnia 14.01.2021 r. - zmiana terminu wykonania umowy do 323 dni tj. 03.12.2021 r. 2021-10-06 2021-12-03 0,00 zł
In.272.29.2021 PERFECT- BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąAneks nr 1 z 6.10.2021 r. do umowy nr In.272.29.2021 z 30.08.2021 r. zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy do 16.02.2022 r. 2021-10-06 2022-02-16 0,00 zł
Ek-III.272.3.2021 LEMITOR OCHRONA ŚRODOWISKA SP Z O O Wykonanie strategicznej mapy hałasu dla miasta Rybnika. 2021-10-06 2022-05-18 366 540,00 zł
PS.526.49.2021 Ogólnopolskie Stowarzyszenie "ROPSAN - Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim"Dotacja realizacja zadania publicznego pt. Rozpowszechnienie zjawiska nieodpowiedzialnej sprzedaży alkoholu 2021-10-06 2021-12-31 10 000,00 zł
Inf.272.5.2021 PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Sp. j.Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek 2021-10-05 2022-10-05 51 900,47 zł
E.272.6.2021 ASSECO DATA SYSTEMS Spółka AkcyjnaUdostępniene systemu wspomagajacego kontrolę na terenie Miasta Rybnika obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 2021-10-04 2024-12-31 88 000,00 zł
In.272.28.2021 SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWAKorekta wartości umowy do kwoty 845.130,00 zł 2021-10-01 2021-12-17 -2 008,09 zł
Z-I.272.3.2021 "Dragon"Spółka Cywilna,Sebastian Kucharz,Bogusław DudekZakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chwałęcice 2021-10-01 2021-12-06 359 800,00 zł
In.272.26.2021 TERMO KLIMA MK Spółka z o.o. Spółka jawnaAneks nr 1 do umowy In.272.26.2021 z dnia 2.08.2021 r. wydłużający termin wykonania przedmiotu umowy o 65 dni do 136 dni tj. do 16.12.2021 r. 2021-10-01 2021-12-16 0,00 zł
Ad.2151.10.2021 NUKLID SP. Z O.O.Konserwacja i udzielanie pomocy technicznej przy eksploatacji systemów sygnalizacji pożaru, oddymiania klatek schodowych, sygnalizacji włamań, napadu i kontroli dostepu oraz systemu telewizji dozorowe 2021-10-01 2023-09-30 53 864,16 zł
Ad.2151.11.2021 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DŹWIGI ANTENY Sp. z o.o.Konserwacja dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miasta Rybnika ul. Zamkowej 5 2021-10-01 2024-09-30 5 844,96 zł
Inf.2151.16.201 GRUPA E SP. Z O.O.Zakup i dostawa Firewall 2021-10-01 2021-10-30 123 984,00 zł
Inf.2151.15.2021 s4o SP. z o.o.Umowa - dostawa kserokopiarekna potrzeby UM Rybnik 2021-09-30 2021-12-01 86 100,00 zł
In.272.40.2021 AKINT Sp. z o. o.Oprac.dok.proj.koszt.dla Szkoły Podstawowej Specjalnej z oddz.Przedszkolnymi nr 7 dz. Pólnoc, m.in. poprzez adaptację pomieszczeń internatu. 2021-09-30 2022-05-28 85 362,00 zł
PS.031.2.2021 URZĄD MIASTA ŻORYAneks do porozumienia w sprawie przejęcia przez Miasto Żory realizacji zadania publicznego, dotyczącego zapewnienia schronienia w noclegowni dla bezdomnych z terenu Miasta Rybnika na 2021 r. 2021-09-29 2021-12-31 4 821,88 zł
D-I.272.8.2021 ABS-OCHRONA ŚRODOWISKA Sp. z o.o.Opracowanie projektu budowlano - technicznego budowy łącznika ulic 3 Maja - Chwałowicka w Rybniku 2021-09-29 2022-09-29 125 460,00 zł
D-I.272.13.2021 DMK Inżynieria Sp. z o.o. Opracowanie projektu budowlano - technicznego Rozbudowy ulicy Janiego w Rybniku 2021-09-28 2022-09-28 237 999,73 zł
D-I.272.12.2021 DMK Inżynieria Sp. z o.o. Opracowanie projektu budowlano - technicznego Rozbudowy ul. Teofila Brzozy w Rybniku 2021-09-28 2022-09-28 198 700,00 zł
PS.2151.1.2021 OFICYNA PROFILAKTYCZNA AGNIESZKA KOT-CIENKOSZUmowa 2021-09-28 2021-12-31 4 200,00 zł
D-I.272.9.2021 DMK Inżynieria Sp. z o.o. Opracowanie projektu budowlano - technicznego Rozbudowy ulicy Kilińskiego w Rybniku 2021-09-27 2022-12-27 259 500,00 zł
D-I.272.10.2021 Biuro Projektowo-Usługowe ALDA S. C. Hanna i Janusz FRANICZEKOpracowanie projektu budowlano - technicznego Rozbudowy ul. Czecha w Rybniku 2021-09-27 2023-09-27 418 200,00 zł
D-I.272.11.2021 DMK Inżynieria Sp. z o.o. Opracowanie projektu budowlano - technicznego Rozbudowy ul. Ujejskiego w Rybniku 2021-09-27 2023-05-27 270 000,00 zł
PS.526.48.2021 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I II STOPNIADotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Koncer symfoniczny "Mistrzowskie interpretacje dzieł koncertowych" 2021-09-24 2021-11-08 10 000,00 zł
Ad.272.7.2021 KJMK MEBLE Sp. z o.o. Uzupełnienie stanu umeblowania w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika 2021-09-24 2021-11-10 122 877,00 zł
In.272.37.2021 Manufaktura Technologiczna Sp. z o. o.Opracowanie dok.proj.koszt. modernizacji budynku Teatru Ziemii Rybnickiej w dz. Śródmieście. 2021-09-20 2022-05-18 92 250,00 zł
In.272.38.2021 Manufaktura Technologiczna Sp. z o. o.Opracowanie dok.proj.koszt. modernizacji budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, dz. Śródmieście. 2021-09-20 2022-05-18 128 116,00 zł
In.272.39.2021 NOBA-EXIM Bartłomiej NorkowskiBudowa siłowni terenowej na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Szybowcowej dz. Gotartowice w ramach B.O - Siłownia na wolnym powietrzu 2021-09-20 2022-01-03 37 392,00 zł
In.272.32.2021 PPUH LEX-BUD S.C Leszek Mgłosiek, Dariusz TyralaPrzedszkole nr 14, dz. Chwałowice - izolacja murów piwnicznych. 2021-09-16 2021-11-25 198 001,00 zł
D-II.2151.13.2021 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowicePrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja oświetlenia ulicznego przy ul. Górnośląskiej 2021-09-15 2022-03-31 66,67 zł
D-II.2151.14.2021 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowicePrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja oświetlenia ulicznego przy ul. Górnośląskiej 2021-09-15 2022-03-31 33,33 zł
D-II.2151.15.2021 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowicePrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja oświetlenia ulicznego przy ul. Wodzisławskiej 2021-09-15 2022-03-31 33,33 zł
In.272.33.2021 F.P.U.H. 'MABAPA' Piotr ChudobaMuzeum w dz. Śródmieście - dostosowanie do wymogów p.poż. (modrnizacja instalacji hydrantowej). 2021-09-14 2021-12-04 89 541,44 zł
In.272.34.2021 F.P.U.H. 'MABAPA' Piotr ChudobaZSzP nr 12 dz. Zebrzydowice - przebudowa instalacji hydrantowej. 2021-09-14 2021-11-24 84 849,46 zł
In.272.35.2021 KONSORCJUM FIRM: ZAKŁAD STOLARSKI I REMONTOWO-BUDOWLANY TOMAN Daniel Toman, DGW SP.z o.o., BUDINŻ PB SP. z o.o.Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku ul. Ks. H. Jośko 41 na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny 2021-09-14 2022-10-09 9 040 832,74 zł
In.272.35.2021 KONSORCJUM FIRM: ZAKŁAD STOLARSKI I REMONTOWO-BUDOWLANY TOMAN Daniel Toman, DGW SP.z o.o., BUDINŻ PB SP. z o.o.Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku ul. Ks. H. Jośko 41 na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny (budżet miasta). 2021-09-14 2022-10-31 28 663,05 zł
In.272.36.2021 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz GąsiorPrzedszkole nr 32 dz. Kamień - przebudowa kotlowni weglowej na gazową wraz z wewnetrzną instalacją gazową ( środki z RFIL) 2021-09-13 2022-08-20 1 275 000,00 zł
In.272.36.2021. Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz GąsiorPrzedszkole nr 32 dz. Kamień - przebudowa kotlowni weglowej na gazową wraz z wewnetrzną instalacją gazową. 2021-09-13 2022-08-20 394 508,87 zł
In.2151.31.2021 PUMART" sp. z o.o.Dostawa i montaż urzadzeń elektrycznych na potrzeby kompensacji mocy biernej w obiektach miejskicjh. 2021-09-13 2021-12-02 84 943,80 zł
pS.526.47.2021 ZABYTKOWA KOPALNIA IGNACY W RYBNIKU-NIEWIADOMIU (INDUSTRIALNE CENTRUM KULTURY W RYBNIKU-NIEWIADOMIU do 14.04.2021)Umowa o realizację zadania publicznego pn. "Industriada- Technika To Was Zaskoczy" 2021-09-10 2021-09-11 10 000,00 zł
In.272.61.2020 PPUH "Trex-Hal" spółka z o.o.Aneks nr 8 z dnia 10.09.2021 r. do umowy In.272.61.2020 z 25.11.2020 r. na podstawe art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp zwiększający wartość wynagrodzenia o 18.389,16 zł do kwoty 568.356,89 zł. 2021-09-10 2021-10-24 18 389,16 zł
In.2151.26.2021 AKAWAI Projektowanie i nadzór inwestycji Marcin TraczykOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji deszczowej dla zadania: Zagospodarowanie terenu Zabytkowej Kopalni Ignacy w dz. Niewiadom w Rybniku. 2021-09-09 2022-01-21 40 069,71 zł
In.272.30.2021 SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWASP 18 dz. Boguszowice Osiedle - przebudowa kotłowni węglowej na gazową. 2021-09-06 2021-12-27 632 822,31 zł
In.272.31.2021 SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWAZSzP nr 3 dz. Ochojec - przebudowa kotłowni olejowej na gazową w ramach zadania"Termomodernizacja i wymiana żródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użytecz. publicznej. 2021-09-06 2021-11-29 191 213,51 zł
In.2151.27.2021 INŻYNIERIA SANITARNA MARCIN ŁUCZAKOpracowanie dokumentacji projektowo-kostorysowej budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego - SP 23 dz. Niewiadom. 2021-09-06 2021-10-16 11 808,00 zł
MPU.2151.4.2021 GEOLOGIC Tomasz Miłowski Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika MPZP 54-36,61,62,63 2021-09-06 2021-12-31 6 457,50 zł
K.2151.33.2021 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA FENIKSzapewnienia ochrony na czas montażu i demontażu sprzętu - Fundacja Polsat 25 lat. Jesteśmy dla dzieci 2021-09-06 2021-09-15 21 648,00 zł
PS.526.46.2021 Stowarzyszenie Korzenie.plzadanie pn. Rybnicka edukacja regionalna uszyta na miarę sukcesu 2021-09-03 2021-12-05 10 000,00 zł
PS.526.45.2021 Młodzieżowy Klub Mini Żużlowy "RYBKI" Rybnik Adres korespondencyjny Młodzieżowy Klub Mini Żużlowy "Rybki" Rybnik ul. Ludowa 26 44-204 RybnikOrganizacja jubileuszu 20-lecia istnienia MKMŻ Rybki Rybnik 2021-09-03 2021-10-31 3 600,00 zł
PS.526.44.2021 Miejski Klub Szachowy ( adres koresp.: Miernicy S.C.,44-200 Rybnik, Piłsudskiego 4)Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorów I liga 2021-09-02 2021-09-12 5 400,00 zł
GK.2151.18.2021 GABINET WETERYNARYJNY "KONWET TOMASZ WAWRYCAZapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 2021-09-01 2021-12-31 3 000,00 zł
In.272.2.2020 TRIAS AVI Sp. z o. oAneks nr 5 z dnia 01.09.2021 do umowy In.272.2.2020 z dnia 20.02.2020 r. - zmiana terminu wykonania umowy do 30.11.2021 r. 2021-09-01 2021-11-30 0,00 zł
In.272.22.2021 INFO BUD CONSTRUCTION Sp. z o. oAneks nr 1 z 1.09.2021 r. do umowy nr In.272.22.2021 z 26.07.2021 r. zwiększający wynagrodzenie ryczałtowe o 30.941,37 zł do kwoty 1.080.941,37 zł. 2021-09-01 2021-11-23 30 941,37 zł
Or.2151.58.2020 Kancelaria Radcy Prawnego Ewelina Kopećaneks świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści §1 ust.5) 2021-09-01 2021-12-31 0,00 zł
Or.2151.57.2020 Kancelaria Radcy Prawnego Kamil Suraaneks świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści §1 ust.5) 2021-09-01 2021-12-31 0,00 zł
Or.2151.55.2020 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MONIKA GRZYWACZ-ZIELONKAaneks świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści §1 ust.5) 2021-09-01 2021-12-31 0,00 zł
Or.2151.66.2020 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO JUSTYNA CZAJAaneks świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści §1 ust.5) 2021-09-01 2021-12-31 0,00 zł
D-II.272.10.2021 OBI COMPLEX RAFAŁ ZGODA Odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych i dewastacji 2021-08-30 2022-08-30 97 000,00 zł
D-II.2151.4.2021 ZAKŁAD BETONIARSKI KŁOSEK - PORWOŁ SP. Z O.O.Wymiana schodów i dojścia do nich na pochylnię dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zamysłowskiej 2021-08-30 2021-11-28 32 585,16 zł
In.272.29.2021 PERFECT- BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąTermomodernizacja budynku OSP Chwałowice wraz z wykonaniem towarzyszących robót ogólnobudowlanych. 2021-08-30 2021-11-08 498 930,94 zł
Ek-III.272.2.2021 ERGOLIGHT SP. Z O.O. Zarządzanie projektem Stop Smog 2021-08-27 2023-08-30 215 004,00 zł
In.272.61.2020 PPUH "Trex-Hal" spółka z o.o.Aneks nr 7 z dnia 25.08.2021 r. do umowy nr In.272.61.2020 z 25.11.2020 - zmiana terminu wykonania umowy do 24.10.2021 r. 2021-08-25 2021-10-24 0,00 zł
K.2151.32.2021 ROBERT CICHYOragnizacja na rybnickim kampusie 60minutowego koncertu zespołu plus ewentualne bisy podczas rybnickiej majówki "Maj, bzy, Rybnik i Ty" w dniu 28 sierpnia 2021 r. 2021-08-25 2021-08-28 12 000,00 zł
D-I.272.7.2021 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg DROGOPOL-ZW Budowa łącznika ulic Sportowa - Górnośląska 2021-08-24 2023-04-16 7 432 173,80 zł
In.272.28.2021 SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWAOSP Golejów - termomodernizacja budynku wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową oraz wymianą instalacji c.o 2021-08-19 2021-11-16 847 138,09 zł
A.2151.4.2021 Związek Liderów Sektora Usług BiznesowychUdział Miasta Rybnika w konferencji dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu "ABSL Summit 2021". 2021-08-19 2021-10-29 30 750,00 zł
D-I.272.6.2021 MOSTOSTAL ZABRZE Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku 2021-08-19 2022-02-05 1 376 819,85 zł
Inf.2151.14.2021 SI4IT SP. Z O.O.Umowa - zakup i dostawa streamera 2021-08-18 2021-10-02 36 569,13 zł
K.2151.29.2021 ROBERT KRZYŻANIAKpoprowadzenie w roli konferansjera wydarzenia pn. Letnia Majówka w dniu 28.08.2021 - Robert Krzyżaniak 2021-08-18 2021-08-28 1 500,00 zł
K.2151.30.2021 ŻABKA ARKADIUSZpoprowadzenie w roli konferansjera wydarzenia pn. Letnia Majówka w dniu 29.08.2021 - Arkadiusz Żabka 2021-08-18 2021-08-29 1 500,00 zł
In.272.27.2021 GRANI-TEC Sp.z o.o.Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku etap I - roboty konstrukcyjne 2021-08-17 2022-08-17 7 439 508,38 zł
GK.2151.15.2021 Konserwacja Urządzeń Melioracyjnych i Kanalizacyjnych Wiesław Koszewski Awaryjna naprawa wylotów z kanalizacji deszczowej. 2021-08-17 2021-12-31 7 119,99 zł
PS.526.43.2021 Stowarzyszenie "17-stka"umowa pt. III Dni Kultury Ukraińskiej w Rybniku 2021-08-17 2021-08-31 10 000,00 zł
Ek-I.2151.19.2021 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE AGROSTONE SP. z o.o.Renowacja pomnika poświęconego "Tym, którzy złożyli życie za Polskę w Powstaniach Śląskich oraz pomordowanych przez okupanta i poległych na polach waliki za naszą wolność" ul. Górnośląska dz. 2791/334 2021-08-16 2021-10-26 19 680,00 zł
In.2151.25.2021 BOGUSŁAW MAROZarządzanie i koordynacja nad realizacją wystawy zlokalizowanej na terenie byłego Szpitala Miejskiego nr 1 im. Juliusza Rogera w Rybniku. 2021-08-16 2021-10-31 28 200,00 zł
MPU.2151.3.2021 BRICON Marek JodłowskiSporządzenie dokumentacji kolorystyki elewacji zabudowy ulicy Powstańców Śląskich oraz fragmentu ulicy Mikołowskiej 2021-08-16 2021-12-15 75 000,00 zł
A.2151.3.2021 FLASHBAY ELECTRONICS EUROPE LIMITEDWykonanie indywidualnie znakowanych pamięci USB. 2021-08-12 2021-10-29 5 068,22 zł
D-I.2151.7.2021 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowicePrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja ul. Sportowej 2021-08-12 2022-11-30 831,14 zł
In.272.4.2021 INŻBUD TT Sp. z o.o.Aneks nr 3 do umowy In.272.4.2021 - zmiana wartości umowy o 122.381,41 zł do kwoty 2.940.289,71 zł 2021-08-12 2021-11-20 122 381,41 zł
IN.272.2.2021 BUDINŻ PB SPÓŁKA z ograniczoną odpowiedzilnością Spółka KomandytowaAneks nr 2 z dnia 11.08.2021 r. do umowy z dnia 15.01.2021 r. nr In.272.2.2021 wydłużający termin realizacji do 320 dni, tj. do 1.12.2021 r., w tym robót - do 26.10.2021 r. 2021-08-11 2021-12-01 0,00 zł
GK.272.1.2021 SZAFRON SZENDZIELORZ PROJEKT SZENDZIELORZ TOMASZ SZENDZIELORZWykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej. 2021-08-05 2021-12-10 637 840,00 zł
Z-I.2151.10.2021 KADIMEXDostawa ubrań strażackich specjalnych dla OSP m. Rybnika 2021-08-04 2021-11-15 55 584,00 zł
K.2151.24.2021 ART2 PAWEŁ WALICKIOrganizacja 60-minutowego koncertu zespołu w dniu 29 sierpnia 2021 r. podczas wydarzenia plenerowego 2021-08-04 2021-08-29 28 290,00 zł
PS.3153.33.2021 Miejski Koszykarski Klub Sportowy Rybnikdotacja sport - Miejski Koszykarski Klub Sportowy "Rybnik" - Całoroczna działalność Miejskiego Koszykarskiego Klubu Sportowego Rybnik - optymalizacja... 2021-08-03 2021-12-31 96 400,00 zł
PS.3153.27.2021 Klub Sportowy PoloniaDotacja na wsparcie realizacji zadania pn. Szkolenie sportowe dzieci i młodziezy, przygotowania do imprez mistrzowskich międzynarodowych 2021-08-02 2021-12-31 25 000,00 zł
In.272.24.2021 SILVER-BUD Ewelina BednarczykSzkoła Podstawowa nr 24 w budynku nr 2 (w ZSz-P nr 14) dz. Radziejów - termomodernizacja budynku wraz ze zmianą kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła. 2021-08-02 2021-11-30 860 000,00 zł
In.272.24.2021. SILVER-BUD Ewelina BednarczykSzkoła Podstawowa nr 24 w budynku nr 2 (w ZSz-P nr 14) dz. Radziejów - termomodernizacja budynku wraz ze zmianą kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła. 2021-08-02 2021-11-30 2 040 000,00 zł
In.272.26.2021 TERMO KLIMA MK Spółka z o.o. Spółka jawna OSP Kłokocin - przebudowa kotłowni węglowej na gazową. 2021-08-02 2021-10-12 170 970,00 zł
PS.3153.26.2021 Klub Sportowy "Kejza Team" RybnikKlub Sportowy "Kejza Team" Rybnik, zadanie pn.: Pioprawa warunków szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu judo poprzez zwiększenie bezpieczenstwa i komfortu treningów 2021-08-02 2021-12-31 24 738,00 zł
PS.3153.28.2021 Towarzystwo Sportowe ROW Spółka z o.o.Dotacja na realizacje zadania pn. TS ROW - rybnickie piłkarki w jesiennych rozgrywkach z udziałem dzieci i młodzieży 2021-08-02 2021-12-31 100 000,00 zł
D-II.2151.10.2021 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowicePrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja oświetlenia terenu przy ul. Kościuszki 2021-08-02 2022-11-30 900,40 zł
D-II.2151.11.2021 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowicePrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja parkingu przy ul. Kotucza 2021-08-02 2022-11-30 311,68 zł
D-II.2151.12.2021 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowicePrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja oświetlenia ulicznego przy ul. Wodzisaławskiej 2021-08-02 2022-03-31 433,33 zł
K.2151.26.2021 KALEJDOSKOP RECORDS DAWID KAŁUSKIWykonanie 60-minutowego koncertu zespołu w dniu 29 sierpnia 2021 r. podczas trwania plenerowego wydarzenia 2021-08-02 2021-08-29 7 000,00 zł
Or.2151.67.2020 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO BOGUSŁAWA KULESZAKorekta zaangażowania zmniejszająca dot.rozwiązania umowy na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika 2021-07-31 2021-07-31 -5 005,00 zł
D-III.2151.5.2021 SWARCO POLAND Sp. z o.o.Wykonanie naprawy urządzeń sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wyzwolenia/Mikołowska/Sybiraków po kolizji w dniu 13.06.2021 r. 2021-07-30 2021-10-08 112 895,55 zł
Pd-I.3120.1978.2016 PRO-MARK Budowlany Zakład Produkcyjno Usługowy i Projektowania Budowalnego Korzus AndrzejWykonanie opinii na cele postępowania podatkowego 2021-07-30 2021-10-08 14 760,00 zł
K.2151.25.2021 AGENCJA ARTYSTYCZNA PAWEŁ POLACZYwystęp zespołu Dream Light w ramach Maj, Bzy, Rybnik i Ty - 28 sierpnia 2021 r. 2021-07-30 2021-08-28 2 000,00 zł
ZAiKS - K.2151.28.2021Stowarzyszenie Autorów ZAiKSPubliczne wykonywanie utworów podczas wydarzenia "Letnia Majówka" w dniach 28-29.08.2021 2021-07-30 2021-12-31 13 815,36 zł
KZ.2151.1.2021 PRACOWNIA PROJEKTOWO-URBANISTYCZNO-KONSERWATORSKA "A B A K U S " Ewa Pilarska-ŚwierszczWykonanie dokumentacji konserwatorskiej pn.:Aktualizacja planu ochrony Parku Kulturowego Stare Miasto Rybnik 2021-07-28 2021-12-31 55 000,00 zł
Inf.2151.13.2021 PROMEDIO SP. Z O.O.Umowa - usługa serwisu zainstalowanego w Urzędzie Miasta systemu kolejkowego QCloud 2021-07-28 2023-07-28 8 856,00 zł
D-II.2151.8.2021 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowicePrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja oświetlenie uliczne przy ul. Patriotów 2021-07-28 2022-09-30 297,82 zł
D-II.2151.7.2021 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowicePrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja oświetlenia wybiegu dla psów przy ul. 1 Maja 2021-07-28 2022-09-30 297,82 zł
D-II.2151.5.2021 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowicePrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja oswietlenia parkingu przy ul. Jankowickiej 2021-07-28 2022-01-31 20,77 zł
D-II.2151.6.2021 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowicePrzyyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja oświetlenia parkingu przy ul. 3 Maja 2021-07-27 2022-09-30 420,20 zł
D-II.2151.9.2021 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowicePrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja systemu parkingowego przy ul. Powstańców Śl. 2021-07-27 2022-09-30 297,82 zł
Pd-I.2151.2.2021 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO dr Ireneusz KorczyńskiDoradztwo podatkowe w zakresie prowadzonego postępowania 2021-07-27 2021-11-30 16 000,00 zł
GK.2151.17.2021 MIASTO ŻORYPowierzenie Miastu Żory realizacji zadania publicznego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka Drogi Regionalnej w km 0+072,59- km 1+490,00. 2021-07-27 2021-12-31 42 026,00 zł
1118/MAG/07/2021 Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych "LIMBA" Grzegorz KonikZakup roślin oraz ziemi, torfu i wapna dla MDPS w ramach projektu StratKIT 2021-07-26 2021-08-10 4 134,70 zł
In.272.22.2021 INFO BUD CONSTRUCTION Sp. z o. oPrzedszkole nr 18 (ZSP nr 6) dz. Boguszowice Stare - termomodernizacja budynku wraz z likwidacją kotłowni węglowej w SP nr 16 2021-07-26 2021-11-23 1 050 000,00 zł
PS.3153.30.2021 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowyzadanie pn. Koszykówka I liga 2021-07-23 2021-12-31 90 000,00 zł
PS.3153.29.2021 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowyzadanie pn. Szermierka - rywalizacja międzynarodowa 2021-07-23 2021-12-31 25 000,00 zł
PS.3153.32.2021 Rybnicki Klub Piłkarski-Szkółka Piłkarskadotacja sport - Rybnicki Klub Piłkarski - Szkółka Piłkarska ROW w Rybniku - Szkolenie dzieci i młodzieży w II półroczu 2021 r. 2021-07-23