Publikowany od 1 lipca 2015 r. na podstawie Zarządzenia Nr 362/2015 Prezydenta Miasta z 30 czerwca 2015 r.

Metryka Zarządzenie [rtf - 73 KB]

 
Rejestr
Numer umowy Wykonawca Przedmiot umowy Data zawarcia Termin realizacji Wartość brutto
PS.526.65.2020 Miejska Orkiestra Dęta "Rybnik"zadanie pn. XX-LECIE DZIELNICY OCHOJEC z MIASTEM RYBNIK 2020-09-17 2020-10-20 22 920,00 zł
PS.526.67.2020 Miejska Orkiestra Dęta "Rybnik"zadanie pn. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SENIORA "KONCERT Z DEDYKACJĄ" 2020-09-17 2020-10-04 8 160,00 zł
In.2151.41.2020 SILVER-BUD Ewelina Bednarczyk Awaryjna naprawa tynków na wysokości 33 -35 m powyżej poziomu terenu na wieży widokowej, była wieża ciśnień, na terenie zabytkowej kopalni ignacy w dz. Niewiadom. 2020-09-14 2020-09-28 33 702,00 zł
PS.526.62.2020 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I II STOPNIAdotacja - Zaczarowany świat muzyki klasycznej 2020-09-11 2020-12-21 16 950,00 zł
K.2151.14.2020 MIRON MACIOPA ART - TONkoncet zespołu The Ukrainian Folk w dniu 11 października 2020 r. 2020-09-10 2020-10-11 10 000,00 zł
GK.2151.12.2020 ALWA REX ADAM PORCZUsunięcie awarii kanalizacji deszczowej przy ul. Walecznych. 2020-09-09 2020-09-16 10 802,97 zł
In.272.53.2020 HESS MARCIN UH-BUD Termomodernizacja budynku OSP Kłokocin. 2020-09-09 2021-01-26 469 500,00 zł
Ek-I.2151.17.2020 ALBEKOSporządzenie raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla miasta Rybnika za lata 2018-2019. 2020-09-08 2020-11-30 4 920,00 zł
PS.526.61.2020 Miejska Orkiestra Dęta "Rybnik"zadanie pn. ZAKOŃCZENIE LATA KAMIEŃ 2020 2020-09-07 2020-09-12 19 200,00 zł
Pr.2151.8.2020 FUNDACJA PGE ENERGIA CIEPŁAPromocja Miasta Rybnika podczas 17. Rybnickiego Festiwalu Fotografii 2020-09-04 2020-09-25 15 000,00 zł
Inf.2151.17.2020 SIIRD Jacek ChmielewskiUmowa - serwis systemu WZDR 2020-09-04 2022-09-04 22 000,00 zł
GK.272.1.2020 Instad Adam RojekKontynuacja i zakończenie inwentaryzacji zlewni "Meksyk". 2020-09-03 2020-12-12 108 250,00 zł
PS.526.28.2020 Stowarzyszenie Korzenie.plDotacja - wsparcie realizacji zadania pn. XX Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Ziemi Śląskiej "Moja Ty Ziemio Rodzima..." 2020-09-02 2020-11-30 8 500,00 zł
In.272.8.2020 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane ERBUD Sp. z o.o. w restrukturyzacjiAneks nr 4 do umowy In.272.8.2020 z dnia 26.03.2020 r. - zmiana terminu wykonania umowy do 17.01.2021 r. 2020-09-01 2021-01-17 0,00 zł
D-IV.2151.4.2020 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "INTERCOR" Sp. z o.o.Wykonanie zabezpieczenia skarp Drogi Regionalnej przed rozmyciem wodami deszczowymi 2020-08-31 2020-10-31 157 007,47 zł
In.2151.39.2020 Główny Instytut GórnictwaBadania gruntu na terenie inwest." Zabytkowa Kopalnia Ignacy w dz. Niewiadom - zagosp. terenu na potrzeby rewit. dzielnicy" określenie rodzaju oraz ilości sustancji niebezpiecznych do utylizacji. 2020-08-31 2020-11-09 86 100,00 zł
In.272.34.2020 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane ERBUD Sp. z o.o. w restrukturyzacjiAneks nr 5 z dnia 28.08.2020 r. do umowy nr In.272.34.2020 z dnia 4.06.2020 r.- wydłużenie terminu wykonania umowy do 13.09.2020 r. 2020-08-28 2020-09-13 0,00 zł
In.272.12.2019 KONSORCJUM FIRM: ZAKŁAD STOLARSKI I REMONTOWO-BUDOWLANY TOMAN Daniel Toman, DGW SP.z o.o., BUDINŻ PB SP. z o.o.Aneks nr 10 do umowy In.272.12.2019 z 14.06.2019 r. wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy do 14.11.2020 r. 2020-08-28 2020-11-14 0,00 zł
In.2151.34.2020 SANWEKO Chowaniec Barbara Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wentylacji pomieszczeń na poziomie piwnic w budynku Przedszkola nr 14 przy ul. Śląskiej 1A dz. Chwałowice 2020-08-28 2020-10-07 8 610,00 zł
In.2151.32.2020 K&K Kapica-Karpiak Technika Grzewcza i Sanitarna Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy instalacji hydrantowej w budynku ZSz-P 12 dz. Zebrzydowice. 2020-08-26 2020-10-05 9 225,00 zł
In.272.8.2020 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane ERBUD Sp. z o.o. w restrukturyzacji.Aneks nr 3 z 26.08.2020 r. do umowy In.272.8.2020 z 26.03.2020 r. zwiększający wynagrdzenie kosztorysowe o 199.836,98 zł do kwoty 2.447.310,75 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych 2020-08-26 2020-11-16 199 836,98 zł
Inf.272.6.2020 NTT POLAND SP. Z.O.OUmowa - dostawa Firewall Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2020-08-26 2020-10-26 99 705,00 zł
PS.526.69.2020 Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków EgzotycznychDotacja - powierzenie realizacji zadania publicznego pt. Wystawa kanarków i ptaków egzotycznuych w Rybniku 2020-08-24 2020-11-27 8 000,00 zł
IMI.272.17.2019 GRANI-TEC Durczok Paweł i Durczok AnitaAneks nr 13 z dnia 24.08.2020 r. do umowy nr IMI.272.17.2019 z 15.03.2019 r. - zmiana § 6 - termin wykonania przedmiotu umowy: do 608 dni od daty zawarcia umowy (tj. do 12.11 .2020 r.). 2020-08-24 2020-11-21 0,00 zł
In.272.52.2020 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel TomanAdaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem w budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul.Świerklańskiej 42 w Rybniku. 2020-08-24 2020-10-08 483 230,66 zł
PS.526.68.2020 Stowarzyszenie Korzenie.plDotacja - wsparcie realizacji zadania pt. Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Regionalistów 2020-08-18 2020-10-30 9 400,00 zł
D-I.272.10.2020 ZAKŁAD BETONIARSKI KŁOSEK - PORWOŁ SP. Z O.O. Budowa łącznika ulic Raciborska - łącznik Pocztowa - Hallera w Rybniku 2020-08-18 2020-10-17 169 836,53 zł
In.272.11.2020 ABC Pracownia Projektowa Bożena NosiłaAneks nr 2 do umowy In.272.11.2020 z dnia 6.05.2020 r. - zmiana terminu zakończenia umowy do 29.08.2020 r. 2020-08-14 2020-08-29 0,00 zł
In.272.34.2020 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane ERBUD Sp. z o.o. w restrukturyzacjiAneks nr 3 - wydłużenie terminu realizacji umowy do 30.08.2020 r. 2020-08-14 2020-08-16 0,00 zł
GK.2151.11.2020 HOSSA SPÓŁKA Z O.O.Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Rybnika. 2020-08-12 2020-11-30 535 606,00 zł
PS.526.56.2020 Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Edukacyjnych "Kulturalny Domek"Dotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Kulturalny Ogród Społeczny - piknik i warsztaty 2020-08-11 2020-12-14 13 800,00 zł
In.272.50.2020 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rybnik" PLACYKOWO OSIEDLOWE DWOREK miejsce rekreacji dla mieszkańców" na terenie Śródmieścia - budżet obywatelski. 2020-08-10 2020-08-17 46 941,54 zł
In.272.51.2020 Pracownia Projektowa 'PIK' S.C.Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice - rozbudowa budynku - opracowanie dokumentacji projektow-kosztorysowej. 2020-08-10 2020-12-08 46 469,40 zł
In.2151.27.2020 Kotwa Przemysław Ocena stanu technicnzego Kaplic architektonicznych znajdujących sie w granicach miasta Rybnika. 2020-08-10 2020-10-09 37 350,00 zł
OS.526.66.2020 Stowarzyszenie Artystyczne Uwagi wARTeDotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Teatr Cieni "Snow Story" 2020-08-10 2020-12-31 12 195,00 zł
In.272.12.2019 KONSORCJUM FIRM: ZAKŁAD STOLARSKI I REMONTOWO-BUDOWLANY TOMAN Daniel Toman, DGW SP.z o.o., BUDINŻ PB SP. z o.o.Aneks nr 9 do umowy In.272.12.2019 z 14.06.2019 r. wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy do 25.10.2020 r. 2020-08-07 2020-10-25 0,00 zł
GK.2151.9.2020 Główny Instytut GórnictwaPrzygotowanie dokumentacji służącej wyzanczeniu aglomeracji Rybnik. 2020-08-04 2020-12-17 24 600,00 zł
D-II.272.5.2020 "AGAL" SP. Z O.O. Roboty naprawcze i konserwacyjne mostów 2020-08-04 2020-11-02 152 300,69 zł
IMI.2151.1.2019 Polska Spółka Gazownictwa sp z o.o.Aneks nr In.2151.28.2020 z 17.07.2020 do umowy z 09.01.2019 r. o przyłączenie do sieci gazowej SP 19 w Rybniku, dz. Kłokocin - termin zakończenia - do 30.09.2021 r. 2020-08-03 2021-09-30 0,00 zł
Inf.272.5.2020 IT WARES SP. Z O.O.Umowa - modernizacja sieci Urzędu 2020-08-03 2020-11-01 120 417,00 zł
IMI.2151.20.2019 TAURON Dystrybucja Spółka AkcyjnaAneks nr 1 du umowy IMI.2151.20.2019 - wydłużenie terminu wykonania umowy do 30.09.2020 r. 2020-08-03 2020-09-30 9 622,54 zł
In.272.34.2020 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane ERBUD Sp. z o.o. w restrukturyzacjiAneks nr 3 - wydłużenie terminu realizacji umowy do 16.08.2020 r. 2020-07-31 2020-08-16 0,00 zł
IMI.272.17.2019 GRANI-TEC Durczok Paweł i Durczok AnitaAneks nr 12 z dnia 31.07.2020 r. do umowy nr IMI.272.17.2019 z 15.03.2019 r. - zmiana § 6 - termin wykonania przedmiotu umowy: do 584 dni od daty zawarcia umowy (tj. do 19.10 .2020 r.). 2020-07-31 2020-10-19 0,00 zł
Inf.2151.16.2020 EMCA SPÓŁKA AKCYJNAUmowa - nadzór autorski systemu bezpieczeństwa do gromadzenia i analizy logów 2020-07-31 2022-07-31 24 600,00 zł
D-II.2151.4.2020 ABM WYCENA NIERUCHOMOŚCI Projektowanie Architektoniczne Anna i Bartosz Michalscy S.C.Wycena majątku drogowego 2020-07-31 2020-10-31 51 660,00 zł
In.272.49.2020 P.U.H. ECOMPLEX Grinspek Ewa Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku 2020-07-31 2020-12-18 1 125 973,01 zł
PS.526.54.2020 Dyskusyjny Klub EKRANzadanie pn.: Działalność Dyskusyjnego Klubu Filmowego "EKRAN" w Rybniku w 2020 r. 2020-07-31 2020-12-31 11 800,00 zł
GK.2151.10.2020 Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego "Adiacent"Wykonanie operatów szacunkowych wartości środków trwałych znajdujących się na majątku miasta. 2020-07-31 2020-10-31 23 788,20 zł
PS.526.60.2020 STOWARZYSZENIE "AKTYWNI"dotacja dla Stowarzyszenia "Aktywni" na XI Wielkie Sprzątanie rzeki Rudy 2020 2020-07-31 2020-10-31 10 045,00 zł
In.2151.33.2020 Fundacja Ekologiczna "Ekoterm Silesia" Wykonanie dla obiektów miejskich analizy optymalizacji mocy umownej gazu ziemnego. 2020-07-28 2020-09-10 14 898,00 zł
In.272.11.2020 ABC Pracownia Projektowa Bożena NosiłaAneks nr 1 do umowyIn.272.11.2020 z dnia 6.05.2020 r. - zmiana terminu zakończenia dumowy do 16.08.2020 r. 2020-07-28 2020-07-28 0,00 zł
In.2151.29.2020 PUMART" sp. z o.o. Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerklańskiej 4 - budowa kanalizacji teletechnicznej w celu wykonania przyłącza światłowodowego. 2020-07-28 2020-09-30 130 257,00 zł
In.272.6.2020 SEPAGROUP SEBASTIAN PAŁCZYŃSKIAneks nr 2 z 27.07.2020 r. do umowy nr In.272.6.2020 z 31.03.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektu "Bo rodzina jest ważna"- zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy do 10.08.2020 r. 2020-07-27 2020-08-10 0,00 zł
PS.526.55.2020 Fundacja PO SKRZYDŁADotacja - wsparcie realizacji zadania pt. Jak Cię widzą, tak Cię pokażą - filmy edykacyjne oraz warsztaty o postrzeganiu kultury i polskości 2020-07-24 2020-12-31 19 400,00 zł
PS.526.57.2020 Miejska Orkiestra Dęta "Rybnik"zadanie pn. KONCERT JUBILEUSZOWY "100 LECIE OKRĘGU RYBNICKIEGO ŚZChiO - 100 LECIE URODZIN PAPIEŻA JANA PAWŁA II" 2020-07-23 2020-10-30 10 480,00 zł
PS.526.58.2020 Miejska Orkiestra Dęta "Rybnik"zadanie pn. OŚRODEK WYPOCZYNKOWY KAMIEŃ Z MUZYKĄ NA TY 2020-07-23 2020-10-31 12 280,00 zł
PS.526.59.2020 Miejska Orkiestra Dęta "Rybnik"zadanie pn. CO NIEDZIELA GRA KAPELA "DEPTAK 2020" 2020-07-23 2020-09-30 13 800,00 zł
MPU.2151.4.2020 GEOLOGIC Tomasz MiłowskiOpracowanie prognozy oddziaływania na środowisko MPZP 58,59,60,54-25,54-27 2020-07-23 2020-12-31 6 642,00 zł
MPU.2151.3.2020 ZARZĄD ODDZIAŁU ŚLĄSKIEGO TOWARZYSTAWA URBANISTÓW POLSKICHWgląd projektu planu miejscowego dla części miasta Rybnika obejmujący obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29-2) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz moderowaniu dyskusji publicznej 2020-07-22 2020-09-30 13 600,00 zł
Inf.2151.15.2020 INFONET PROJEKT S. A.Umowa - wsparcie techniczne i nadzór autorski oprogramowania IT Manager 2020-07-20 2022-07-20 12 477,12 zł
Or.2151.108.2019 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MATEUSZ CUDAKAneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawa powiatu Rybnik (zmiany treści §2 i 4 oraz załącznika nr 1) 2020-07-20 2020-12-31 0,00 zł
In.272.34.2020 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane ERBUD Sp. z o.o. w restrukturyzacjiAneks nr 2 - wydłużenie terminu realizacji umowy do 02.08.2020 r. 2020-07-17 2020-08-02 0,00 zł
In.272.12.2019 KONSORCJUM FIRM: ZAKŁAD STOLARSKI I REMONTOWO-BUDOWLANY TOMAN Daniel Toman, DGW SP.z o.o., BUDINŻ PB SP. z o.o.Aneks nr 8 do umowy In.272.12.2019 z 14.06.2019 - zmiana terminu realizacji - do 04.10.2020 r. 2020-07-17 2020-10-04 0,00 zł
In.272.8.2020 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane ERBUD Sp. z o.o. w restrukturyzacjiAneks nr 2 do umowy In.272.8.2020 z dnia 26.03.2020 r. - zmiana terminu wykonania umowy do 16.11.2020 r. 2020-07-17 2020-11-16 0,00 zł
PS.526.53.2020 Stowarzyszenie "AKADEMIA ROZWOJU EDUKACJI KREATYWNEJ"Dotacja - wsparcie realizacji zadania pt. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i promocja walorów przyrodniczych Grzybówki 2020-07-16 2020-10-29 3 050,00 zł
In.2151.26.2020 Koman FPUH Zielonka Andrzej Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów uzyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (Przedszkola nr 10, 13, 17, 20) 2020-07-16 2020-09-10 29 990,00 zł
Pr.272.2.2020 DRUKARNIA SIL-VEG-DRUK s.c.Wydruk i dostawa 40.000 folderów dotyczących smogu w mieście oraz 10.000 zakładek 2020-07-16 2020-07-29 11 414,40 zł
In.272.48.2020 AMAYA ARCHITEKCI AGNIESZKA MAJEWSKAOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: ZSP 3 dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47. 2020-07-16 2020-11-13 87 450,00 zł
In.2151.30.2020 ALICJA KNAST Zarządzanie i koordynacja nad realizacją wystaw zlokalizowanych na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy oraz byłego Szpitala Miejskiego nr 1 im. J. Rogera w Rybniku. 2020-07-15 2020-12-31 56 400,00 zł
G-I.272.1.2019 iMAPER Adam Marcisz Firma Geodezyjni-Informatycznakorekta dot.zmiany terminu wykonania umowy 2020-07-14 2020-09-10 0,00 zł
In.2151.31.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp z o.o.Aneks nr In.2151.31.2020 z 14.07.2020 do umowy z IMI.2151.65.2018 z 6.12.2018. o przyłączenie do sieci gazowej Przedszkola nr 21 w Rybniku, dz. Kłokocin - termin: do 30.09.2021 r. 2020-07-14 2021-09-30 0,00 zł
In.272.46.2020 INWESTPROJEKT ZACHÓD Sp. z o .oIndustrialne Centrum Kultury dz. Niewiadom - przebudowy budynku administracyjnego przy ul. Mościckiego 3 (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej).. 2020-07-14 2020-11-11 73 800,00 zł
KZ.3153.2.2020 Rzymskokatolicka Parafia Chrystusa Króladotacja na prace konserwatorskie w kościele pw.Chrystusa Króla w Rybniku-Golejowie 2020-07-10 2020-12-31 3 500,00 zł
IMI.272.17.2019 GRANI-TEC Durczok Paweł i Durczok AnitaAneks nr 11 z dnia 09.07.2020 r. do umowy nr IMI.272.17.2019 z 15.03.2019 r. - zmiana § 6 - termin wykonania przedmiotu umowy: do 562 dni od daty zawarcia umowy (tj. do 27.09 .2020 r.). 2020-07-09 2020-09-27 0,00 zł
In.272.47.2020 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel TomanOSP Stodoły - termomodernizacja budynku. 2020-07-09 2020-10-15 366 948,61 zł
In.272.47.2020. Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel TomanOSP Stodoły - wymiana kotła węglowego na instalacje pomp ciepła. 2020-07-09 2020-10-15 267 632,72 zł
In.272.34.2020 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane ERBUD Sp. z o.o. w restrukturyzacjiAneks nr 1 - wydłużenie terminu realizacji umowy do 19.07.2020 r. 2020-07-09 2020-07-19 0,00 zł
Ad.272.5.2020 LUKA SP. Z O.O. Dostawa materiałów biurowych , papieru ksero. 2020-07-08 2021-07-07 198 510,80 zł
In.272.45.2020 F.P.U.H. 'MABAPA' Piotr ChubodaZamiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administarcyjno-szatniowym MOSiR ul. Górnośląska 44 dz. Niedobczyce. 2020-07-08 2020-09-30 134 990,41 zł
In.272.8.2020 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane ERBUD Sp. z o.o. w restrukturyzacjiAneks nr 1 z 25.06.2020 r. do umowy In.272.8.2020 z 26.03.2020 r. zwiększający wynagordzenie kosztorysowe o 69.998,74 zł do kwoty 2.247.473,77 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych. 2020-07-07 2020-08-23 69 998,74 zł
Inf.2151.14.2020 Comtegra S.A.Umowa - rozbudowa macierzy dyskowych 2020-07-06 2020-09-04 89 876,10 zł
Z-I.2151.8.2020 ARPAPOLDostawa ubrań strażackich specjalnych dla OSP m.Rybnika 2020-07-06 2020-10-30 81 877,78 zł
In.272.35.2020 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel TomanRoboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w strażnicy OSP w dz. Boguszowice Stare. 2020-07-06 2020-11-02 73 259,56 zł
In.272.36.2020 COREMATIC ENGINEERING Sp. z o. o Opracowanie dokumentacji projektow-kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola nr 9 przy ul. H. Wieniawskiego dz. Śródmieście. 2020-07-06 2020-08-31 15 000,00 zł
In.272.37.2020 Biuro ArchitektoniczneJanusz Lewowski Opracowanie dokumentacji projektow-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Stanisława Małochowskiego 44 dz. Boguszowice Stare. 2020-07-06 2020-08-31 17 220,00 zł
In.272.38.2020 FIRMA MADO -1 Janiana Stula Opracowanie dokumentacji projektow-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Rybackiej 55 dz. Rybnicka Kuźnia. 2020-07-06 2020-08-31 17 466,00 zł
In.272.39.2020 COREMATIC ENGINEERING Sp. z o. oOpracowanie dokumentacji projektow-kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola nr 1 przy ul. T.Kościuszki dz. Śródmieście. 2020-07-06 2020-08-31 11 000,00 zł
In.272.40.2020 COREMATIC ENGINEERING Sp. z o. oOpracowanie dokumentacji projektow-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Niedobczyckiej 191 dz. Niedobczyce. 2020-07-06 2020-09-07 25 130,00 zł
In.272.41.2020 FIRMA MADO -1 Janiana StulaOpracowanie dokumentacji projektow-kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola nr 20 przy ul. Czwartaków 1 dz. Boguszowice Osiedle. 2020-07-06 2020-08-31 8 979,00 zł
In.272.42.2020 FIRMA MADO -1 Janiana StulaOpracowanie dokumentacji projektow-kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola nr 2 (ZSP 10) przy ul. Wodzisławskiej 33 dz. Smolna. 2020-07-06 2020-08-31 9 471,00 zł
In.272.43.2020 COREMATIC ENGINEERING Sp. z o. oOpracowanie dokumentacji projektow-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 (ZSP 10) przy ul. Wodzisławskiej 46 dz. Smolna. 2020-07-06 2020-09-07 15 400,00 zł
In.272.44.2020 K&K Kapica-Karpiak Technika Grzewcza i SanitarnaZmiana kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła wraz z dostawa instalacji c.o w budynku gospodarczym MOSiR ul. Hotelowa 36 dz. Kamień. 2020-07-06 2020-09-28 221 400,00 zł
PS.526.52.2020 TOWARZYSTWO ŻEGLARSTWA REGATOWEGODotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Organizacja międzynarodowych regat Rybnik Match Race 2020 2020-07-03 2020-10-31 10 060,00 zł
Ad.2151.9.2020 EKOENERGIA SP. ZO.O.Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymywania w czystości w budynku Urzędu Miasta przy ul. Rzecznej 8 2020-07-03 2021-07-31 66 880,51 zł
PS.032.2.2020 Ullmann Renata Gabinet lekarskiumowa ws. wykonywania usługi stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie Miasta Rybnika 2020-07-01 2020-12-31 8 800,00 zł
Kd.2151.1.2020 Tarbonus sp. z o.o.Przeprowadzenie okresowych szkoleń pracowników UM w dziedzinie bezpieczeństwo i higiena pracy 2020-07-01 2020-12-31 4 350,00 zł
Z-I.2151.7.2020 Transmed K.ZaikBadania lekarskie strażaków OSP m.Rybnika ( 07.2020 - 06.2022) 2020-06-30 2022-06-30 72 250,00 zł
Z-I.2151.12.2018 TRANSMED sp. z o.o.Rozliczenie końcowe umowy 2020-06-30 2020-06-30 -14 900,00 zł
Ar-I.2151.1.2020 NIERUCHOMOŚCI DR MARIA TOSTA WYCENA POŚREDNICTWO DORADZTWOopracowania niestanowiące operatu szacunkowego 2020-06-29 2020-12-31 50 000,00 zł
K.272.2.2020 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DAREKFESTYNY PATRYCJA KOZIEŁkompleksowa organizacja wydarzenia "Chwałęcice 2020: piknik, spotkanie, festyn - integracja poprzez wspólną zabawę" 2020-06-29 2020-09-30 9 450,00 zł
K.272.3.2020 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DAREKFESTYNY PATRYCJA KOZIEŁkompleksowa organizacja wydarzenia "Maroko-Nowiny dzielnica razem" 2020-06-29 2020-10-03 95 780,00 zł
K.272.4.2020 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DAREKFESTYNY PATRYCJA KOZIEŁkompleksowa organizacja wydarzenia "Zintegrowane Wielopole" 2020-06-29 2020-07-12 12 100,00 zł
K.272.5.2020 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DAREKFESTYNY PATRYCJA KOZIEŁkompleksowa organizacja wydarzenia "Kulturalny Zamysłów" 2020-06-29 2020-12-31 24 150,00 zł
K.272.6.2020 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DAREKFESTYNY PATRYCJA KOZIEŁkompleksowa organizacja wydarzenia "Każde pokolenie ma swój czas" 2020-06-29 2021-08-31 25 500,00 zł
Ad.2151.7.2020 RHENUS DATA Office Polska Sp. z o.o.Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej 2020-06-26 2020-12-10 4 000,00 zł
In.272.12.2019 KONSORCJUM FIRM: ZAKŁAD STOLARSKI I REMONTOWO-BUDOWLANY TOMAN Daniel Toman, DGW SP.z o.o., BUDINŻ PB SP. z o.o.Aneks nr 7 do umowy In.272.12.2019 z 14.06.2019 - zmiana terminu realizacji - do 13.09.2020 r. 2020-06-26 2020-09-13 0,00 zł
IN.2151.23.2020 GRANI-TEC Durczok Paweł i Durczok AnitaDostawa i montaż 5 szt. postumentów granitowych na potrzeby montażu tablic pamiątkowych identyfikujących obiekty historyczne Miasta Rybnika. 2020-06-22 2020-07-30 47 970,00 zł
Ad.2151.8.2020 LEON Spółka z o.o.Świadczenie uslug telefonii stacjonarnej 2020-06-22 2024-08-18 59 040,00 zł
In.272.6.2020 SEPAGROUP SEBASTIAN PAŁCZYŃSKIAneks nr 1 z 17.06.2020 r. do umowy nr In.272.6.2020 z 31.03.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektu "Bo rodzina jest ważna"- zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy do 31.07.2020 r. 2020-06-17 2020-07-31 0,00 zł
Pr.2151.13.2020 Domin Jarosław DATA QUESTRoczny hosting oficjalnej strony miasta wraz ze wsparciem technicznym oraz aktualizacją systemu zarządzania treścią (CMS). 2020-06-16 2021-06-30 16 974,00 zł
Pr.2151.14.2020 W.C.O.S. KALAHARI ANNA LESZCZYŃSKA-PAWLAKDostawa 1.000 kocyków niemowlęcych indywidualnie znakowanych. 2020-06-16 2020-08-03 36 777,00 zł
IMI.272.17.2019 GRANI-TEC Durczok Paweł i Durczok AnitaAneks nr 10 z dnia15.06.2020 r. do umowy nr IMI.272.17.2019 z 15.03.2019 r. - zmiana § 6 - termin wykonania przedmiotu umowy: do 538 dni od daty zawarcia umowy (tj. do 03.09 .2020 r.). 2020-06-15 2020-08-10 0,00 zł
D-I.2151.5.2020 DROSYSTEM Sp. z o.o. Wrocławskie Biuro ProjektówSprawowanie nadzoru autorskiego nad Przebudową ulicy Rudzkiej na odcinku od budynku nr 141 do ul. Piastowskiej w Rybniku - Etap II 2020-06-09 2020-12-31 61 500,00 zł
In.2151.24.2020 Fundacja Ekologiczna "Ekoterm Silesia" Rozbudowa Programu Zarządzania Energią i Mediami "PRZEMEK". 2020-06-08 2020-11-30 39 975,00 zł
In.272.12.2019 KONSORCJUM FIRM: ZAKŁAD STOLARSKI I REMONTOWO-BUDOWLANY TOMAN Daniel Toman, DGW SP.z o.o., BUDINŻ PB SP. z o.o.Aneks nr 6 do umowy In.272.12.2019 z 14.06.2019 - zmiana terminu realizacji - do 22.08.2020 r. 2020-06-05 2020-08-22 0,00 zł
In.272.34.2020 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane ERBUD Sp. z o.o. w restrukturyzacjiModernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 - roboty budowlane dostosowujące pomieszczenie do zabudowy wymiennika ciepła oraz stropodach betonowy do zabudowy zewnętrznyc 2020-06-04 2020-07-09 165 630,73 zł
IMI.272.17.2019 GRANI-TEC Durczok Paweł i Durczok AnitaAneks nr 9 z dnia 22.05.2020 r. do umowy nr IMI.272.17.2019 z 15.03.2019 - zmiana § 6 - termin wykonania przedmiotu umowy: do 514 dni od daty zawarcia umowy (tj. do 10.08.2020 r.). 2020-06-02 2020-08-10 0,00 zł
Pr.2151.12.2020 FUNDACJA KLUB MŁODYCH LIDERÓWPromocja Miasta Rybnika podczas organizowanego w Rybniku Kina Samochodowego Poland Tour 2020 2020-06-02 2020-06-14 9 840,00 zł
Z-I.3153.18.2020 Komenda Wojewódzka PolicjiPorozumienie z KMP w Rybniku w sprawie przekazania środków finansowych na nagrody pieniężne za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Policji działających w służbie prewencji na terenie Miasta Rybn 2020-06-01 2020-12-31 3 000,00 zł
Z-I.2151.2020 Komenda Wojewódzka PolicjiPismo w sprawie porozumienia w sprawie realizacji dodatkowych patroli Policji w 2020 roku 2020-06-01 2020-12-31 40 000,00 zł
PS.526.48.2020 FUNDACJA "OSTOJA"Dotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Mobilne Punkty Zdrowia - edycja II 2020-06-01 2020-11-30 10 880,00 zł
In.272.16.2020 DSW Dorota SetlakZad. B5 -przeprowadzenie przeglądów kontroli stanu technicznego 22 obiektów na terenie miasta Rybnika. 2020-05-29 2023-11-30 65 878,80 zł
In.272.19.2020 DSW Dorota SetlakZad. B8 - przeprowadzenie przeglądów kontroli stanu technicznego 22 obiektów na terenie miasta Rybnika. 2020-05-29 2023-11-30 16 383,60 zł
In.272.22.2020 FRATERM ŁUKASZ WITTICHZad. E2 - przeprowadzenie przeglądów kontroli stanu technicznego 22 obiektów na terenie miasta Rybnika. 2020-05-29 2023-11-30 17 067,00 zł
In.272.23.2020 DSW Dorota SetlakZad. E3 - przeprowadzenie przeglądów kontroli stanu technicznego 22 obiektów na terenie miasta Rybnika. 2020-05-29 2022-11-30 88 560,00 zł
In.272.31.2019 ADWENTURE EKSPOZYCJE SP. Z O.O.Aneks nr 1 do umowy In.272.31.2019 - zmiana terminu realizacji umowy do 17.10.2020 r. 2020-05-29 2020-10-17 0,00 zł
Z-I.2151.4.2020 PPUH SUPRON 1Dostawa wyposażenia ratowniczego i środków ochrony indywidualnej dla OSP Ochojec ( budżet obywatelski) 2020-05-28 2020-07-31 21 217,50 zł
Z-I.2151.5.2020 PPUH SUPRON 1Umowa - dostawa hełmów strażackich dla OSP m. Rybnika + budżet obywatelski OSP Gotartowice 2020-05-28 2020-07-31 19 458,60 zł
D-I.272.9.2020 INŻBUD TT SP. Z O.O.Rozbudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego w Rybniku 2020-05-28 2021-02-22 3 192 500,00 zł
In.272.5.2020 INŻYNIERIA Jerzy SowaAneks nr 1 do umowy In.272.5.2020 z dnia 28.02.2020 r. - zmiana terminu realizacji umowy do 01.07.2020 r. 2020-05-27 2020-07-01 0,00 zł
In.2151.20.2020 ALICJA KNAST Analiza projektu ekspozycji Muzeum Medycyny i Farmacji w budynku Rafał w kompleksie Juliusza oraz przestrzeni w rejonie maszynowniKWK Ignacy pod kątem wykonalności, perspektyw rozwoju (...) 2020-05-27 2020-06-26 8 750,00 zł
PS.031.5.2020 POWIAT RACIBORSKIUdzielenie pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu z przeznaczeniem na wsparcie Szpitala im. dr Józefa Rostka w zakresie działania oddziału zakaźnego. (przeciwdziałanie SARS-CoV-2) 2020-05-26 2020-11-30 50 000,00 zł
D-III.2151.4.2020 STADTRAUM SYSTEMS SP. Z O.O.Dostawa i montaż 5 szt. parkomatów 2020-05-26 2020-10-26 155 066,10 zł
Or.272.2.2020 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.Ubezpieczenie jednostek pływających Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku 2020-05-26 2021-06-10 25 000,00 zł
D-II.272.2.2020 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SP. Z O.O.Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie miasta Rybnika 2020-05-25 2020-12-21 1 663 362,79 zł
D-II.272.3.2020 Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o.Remont ul. Wiertniczej - ul. Pokładowej w dzielnicy Niedobczyce 2020-05-25 2020-08-23 252 147,90 zł
D-IV.272.1.2020 JZP KANCELARIA ADWOKACKA Jarosz-Zugaj, Ziaja-Pisula, Zugaj i Partnerzy Spółka PartnerskaŚwiadczenie obsługi prawnej w przedmiocie doradztwo prawne i reprezentację w wyłącznym zakresie związanym z realizacją umowy D-IV.272.2.2017 na budowę drogi regionalnej oraz drogi śródmiejskiej 2020-05-22 2022-05-22 45 000,00 zł
In.272.20.2020 InfoMark Ciućka MarekZad. B9 - przeprowadzenie przeglądów kontroli stanu technicznego 22 obiektów na terenie miasta Rybnika. 2020-05-22 2023-11-30 64 666,02 zł
In.272.21.2020 FRATERM ŁUKASZ WITTICHZad. E1 - przeprowadzenie przeglądów kontroli stanu technicznego 22 obiektów na terenie miasta Rybnika. 2020-05-22 2023-11-30 14 391,00 zł
In.272.17.2020 InfoMark Ciućka MarekZad. B6 - przeprowadzenie przeglądów kontroli stanu technicznego 22 obiektów na terenie miasta Rybnika. 2020-05-22 2023-11-30 26 000,00 zł
In.272.18.2020 InfoMark Ciućka MarekZad. B7 - przeprowadzenie przeglądów kontroli stanu technicznego 22 obiektów na terenie miasta Rybnika. 2020-05-22 2023-11-30 30 000,26 zł
In.272.24.2020 FRATERM ŁUKASZ WITTICHZad. E4 - przeprowadzenie przeglądów kontroli stanu technicznego 22 obiektów na terenie miasta Rybnika. 2020-05-22 2023-11-30 12 861,00 zł
In.272.25.2020 FRATERM ŁUKASZ WITTICHZad. E5 - przeprowadzenie przeglądów kontroli stanu technicznego 22 obiektów na terenie miasta Rybnika. 2020-05-22 2023-11-30 21 700,00 zł
In.272.26.2020 FRATERM ŁUKASZ WITTICHZad. E6 - przeprowadzenie przeglądów kontroli stanu technicznego 22 obiektów na terenie miasta Rybnika. 2020-05-22 2023-11-30 10 600,00 zł
In.272.27.2020 FRATERM ŁUKASZ WITTICHZad. E7 - przeprowadzenie przeglądów kontroli stanu technicznego 22 obiektów na terenie miasta Rybnika. 2020-05-22 2023-11-30 12 800,00 zł
In.272.28.2020 DSW Dorota SetlakZad. E8 - przeprowadzenie przeglądów kontroli stanu technicznego 22 obiektów na terenie miasta Rybnika. 2020-05-22 2023-11-30 13 751,40 zł
In.272.29.2020 FRATERM ŁUKASZ WITTICHZad. E9 - przeprowadzenie przeglądów kontroli stanu technicznego 22 obiektów na terenie miasta Rybnika. 2020-05-22 2023-11-30 26 990,00 zł
In.272.30.2020 "LECHKOM" LESZEK PAPROTNYZad. G1- przeprowadzenie przeglądów kontroli stanu technicznego 22 obiektów na terenie miasta Rybnika 2020-05-22 2023-11-30 14 380,00 zł
In.272.31.2020 FRATERM ŁUKASZ WITTICHZad. G2- przeprowadzenie przeglądów kontroli stanu technicznego 22 obiektów na terenie miasta Rybnika. 2020-05-22 2023-11-30 25 700,00 zł
In.272.32.2020 "LECHKOM" LESZEK PAPROTNYZad. G3- przeprowadzenie przeglądów kontroli stanu technicznego 22 obiektów na terenie miasta Rybnika. 2020-05-22 2023-11-30 14 700,00 zł
In.272.33.2020 "LECHKOM" LESZEK PAPROTNYZad. G4 - przeprowadzenie przeglądów kontroli stanu technicznego 22 obiektów na terenie miasta Rybnika. 2020-05-22 2023-11-30 14 530,00 zł
In.272.12.2020 "LECHKOM" LESZEK PAPROTNYZad. B1 - przeprowadzenie przeglądów kontroli stanu technicznego 22 obiektów na terenie miasta Rybnika. 2020-05-22 2023-11-30 13 080,00 zł
In.272.13.2020 InfoMark Ciućka MarekZad. B2 - przeprowadzenie przeglądów kontroli stanu technicznego 22 obiektów na terenie miasta Rybnika. 2020-05-22 2023-11-30 29 499,80 zł
In.272.14.2020 InfoMark Ciućka MarekZad. B3 - przeprowadzenie przeglądów kontroli stanu technicznego 22 obiektów na terenie miasta Rybnika. 2020-05-22 2023-11-30 30 000,28 zł
In.272.15.2020 InfoMark Ciućka MarekZad. B4 - przeprowadzenie przeglądów kontroli stanu technicznego 22 obiektów na terenie miasta Rybnika. 2020-05-22 2023-11-30 26 000,00 zł
PS.526.51.2020 Towarzystwo św.Brata AlbertaUmowa dotacji na realizację zadania publicznego pn. Wsparcie bezdomnych w czasach pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 2020-05-20 2020-07-29 10 000,00 zł
In.2151.18.2020 Politechnika Śląska Centrum Kształcenia Iżynierów Wykonanie pracy naukowo-badawczej w tematach: Studium "Smart City" (ineligentne miasta) na przykładzie przekształceń wybranego terenu miasta R-ka: A.ul. Reymonta, Jankowicka,Młyńska, B.ul.Ekonomiczna 2020-05-20 2020-11-30 24 000,00 zł
Or.2151.100.2019 ADWOKAT PATRYCJA KOSIDŁO-PARDEJ Kancelaria AdwokackaAneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawa powiatu Rybnik (zmiany treści §2 i 4 oraz załącznika nr 1) 2020-05-20 2020-12-31 0,00 zł
Or.2151.101.2019 Kancelaria Adwokacka Adwokat Dominika SałabunAneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawa powiatu Rybnik (zmiany treści §2 i 4 oraz załącznika nr 1) 2020-05-20 2020-12-31 0,00 zł
Or.2151.102.2019 KANCELARIA ADWOKACKA LAUFER ADWOKAT KAROL KAŹMIERCZAKAneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawa powiatu Rybnik (zmiany treści §2 i 4 oraz załącznika nr 1) 2020-05-20 2020-12-31 0,00 zł
Or.2151.105.2019 KANCELARIA ADWOKACKA MARTYNA DUDZIK RESPONDEKAneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawa powiatu Rybnik (zmiany treści §2 i 4 oraz załącznika nr 1) 2020-05-20 2020-12-31 0,00 zł
Or.2151.106.2019 Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Zubik-JanikAneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawa powiatu Rybnik (zmiany treści §2 i 4 oraz załącznika nr 1) 2020-05-20 2020-12-31 0,00 zł
Or.2151.107.2019 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT BARTOSZ JAKUBOWSKIAneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawa powiatu Rybnik (zmiany treści §2 i 4 oraz załącznika nr 1) 2020-05-20 2020-12-31 0,00 zł
Or.2151.109.2019 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO DAMPC ŁUKASZAneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawa powiatu Rybnik (zmiany treści §2 i 4 oraz załącznika nr 1) 2020-05-20 2020-12-31 0,00 zł
Or.2151.110.2019 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO IWONA PLINTA-KIERAAneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawa powiatu Rybnik (zmiany treści §2 i 4 oraz załącznika nr 1) 2020-05-20 2020-12-31 0,00 zł
Or.2151.111.2019 MATEUSZ MAGIERA KANCELARIA RADCY PRAWNEGOAneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawa powiatu Rybnik (zmiany treści §2 i 4 oraz załącznika nr 1) 2020-05-20 2020-12-31 0,00 zł
Or.2151.112.2019 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO JUSTYNA BOBER-KUŹNIKAneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawa powiatu Rybnik (zmiany treści §2 i 4 oraz załącznika nr 1) 2020-05-20 2020-12-31 0,00 zł
Or.2151.113.2019 KANCELARIA RADCOWSKA LEGIBUS CONSULTO Kulig-Gęgotek i Wspólnicy Sp.k.Aneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawa powiatu Rybnik (zmiany treści §2 i 4 oraz załącznika nr 1) 2020-05-20 2020-12-31 0,00 zł
Or.2151.114.2019 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO JUSTYNA BOBER-KUŹNIKAneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawa powiatu Rybnik (zmiany treści §2 i 4 oraz załącznika nr 1) 2020-05-20 2020-12-31 0,00 zł
Or.2151.115.2019 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO IWONA PLINTA-KIERAAneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawa powiatu Rybnik (zmiany treści §2 i 4 oraz załącznika nr 1) 2020-05-20 2020-12-31 0,00 zł
In.272.7.2020 F.P.U.H. 'MABAPA' Piotr ChubodaAneks nr 1 do umowy In.272.7.2020 - zmiana terminu realizacji umowy do 30.06.2020 r. 2020-05-18 2020-06-30 0,00 zł
BRP.272.1.2020 BRAK obsługa prawna Miasta Rybnika przez Kancelarię Radcy Prawnego Krzysztofa Rzepki,Kancelarię Radcowską Radca Prawny Paweł Piotrowicz 2020-05-18 2023-04-30 553 248,00 zł
PS.526.44.2020 Regionalne Towarzystwo Oświaty ZdrowotnejDotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Rybnickie Dni Promocji Zdrowia 2020 2020-05-18 2020-11-30 16 000,00 zł
In.2151.21.2020 ZAKŁAD ROBÓT BUDOWLANYCH GULAS Władysław Gulik Budowa wentylacji w budynku Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego w dzielnicy Maroko-Nowiny. 2020-05-18 2020-07-27 36 000,00 zł
Ad.272.4.2020 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe INTER-TEAM Przemysław Róg Dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątnia 2020-05-18 2021-05-17 84 807,85 zł
In.272.7.2019 Firma Usługowo - Handlowa "B.I.T." Jerzy BrzoskaAneks nr 3 z 18.05.2020 do umowy In.272.7.2019 z 17.05.2019 - zmiana terminu realizacji zadania "Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy..."-do 27.07.2020 r. 2020-05-18 2020-07-27 0,00 zł
PS.526.43.2020 FUNDACJA KUMAKDotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Pluszakowe Pogotowie 2020 2020-05-15 2020-11-30 11 796,00 zł
In.272.12.2019 KONSORCJUM FIRM: ZAKŁAD STOLARSKI I REMONTOWO-BUDOWLANY TOMAN Daniel Toman, DGW SP.z o.o., BUDINŻ PB SP. z o.o.Aneks nr 5 do umowy In.272.12.2019 z 14.06.2019 - zmiana terminu realizacji - do 02.08.2020 r. 2020-05-15 2020-08-02 0,00 zł
Inf.2151.11.2020 TECHMASTER SP. Z O.O.Umowa - doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie wsparcia przy wdrożeniu Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej 2020-05-15 2021-10-15 58 671,00 zł
Inf.2151.13.2020 PIKSELOMANIA SP Z O.O.Umowa - konserwacja i naprawa urządzeń drukujących 2020-05-14 2021-05-14 20 000,00 zł
PS.526.15.2020 Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkoweprzeksięgowanie na75415 2360 PS000 2020-05-14 2020-12-31 -30 000,00 zł
USC.2151.2.2020 Stowarzyszenie Autorów ZAiKSLicencja na publiczne odtwarzanie utworów 2020-05-13 2021-05-31 637,84 zł
Inf.272.4.2020 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.Umowa - usługa dostępu do elektronicznej informacji prawnej 2020-05-13 2022-05-20 92 496,00 zł
In.272.4.2020 P.U.H. ECOMPLEX Grinspek EwaAneks nr 1 do umowy In.272.4.2020 - zmiana terminu realizacji umowy do 15.11.2020 r. 2020-05-13 2020-11-15 0,00 zł
Ad.2502.1.2017 "Społem" Powszechna Spółdzielnia SpożywcówKorekta pomiedzy latami 2020-05-12 2020-12-31 3 927,16 zł
D-I.272.8.2020 NOVUM STONE EXPERT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWABudowa łącznika ulic Golejowska - Kuźnicka wraz z parkingiem w Rybniku - Etap I 2020-05-08 2020-10-15 1 191 847,79 zł
PS.8460.1.2020 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI)wmowa w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 1 w Rybniku przy ul. Kościuszki 55 - środki Miasta 2020-05-07 2020-12-31 109 312,32 zł
PS.8460.2.2020 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI)umowa w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 2 w Rybniku przy ul. Andersa 14 - środki Miasta 2020-05-07 2020-12-31 95 648,28 zł
In.272.11.2020 ABC Pracownia Projektowa Bożena NosiłaOprac. zamiennej dok.proj.koszt.do zatwierdz.proj.budowl. inwestycji:Przebud. wraz z rozbud. bud. nadszybia imaszynowni szybu KOŚCIUSZKO na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy. 2020-05-06 2020-06-29 202 704,00 zł
MPU.2151.2.2020 GEOLOGIC Tomasz Miłowski Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika MPZP45,49,54-23,54-24,55,56,57 2020-05-05 2020-12-31 10 516,50 zł
GK.2151.5.2020 Asklepios Małgorzata JaniaDostawa 600 000 sztuk biodegradowalnych woreczków na psie odchody. 2020-05-04 2020-12-31 14 346,72 zł
GK.2151.6.2020 Asklepios Małgorzata JaniaDostawa 600 000 sztuk biodegradowalnych woreczków na psie odchody. 2020-05-04 2020-05-25 2 859,75 zł
Ad.272.3.2020 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe INTER-TEAM Przemysław Róg Zakup specjalistycznych skoncentrowanych środków do czyszczenia podlóg i powierzchni marmurowych 2020-05-04 2021-11-30 45 027,11 zł
PS.526.46.2020 CENTRUM ROZWOJU INICJATYW SPOŁECZNYCH (CRIS)Umowa dotacji CRIS pn. Punkt informacyjno-doradczy dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia 2020-04-30 2020-11-30 11 215,00 zł
PS.526.50.2020 Fundacja PO SKRZYDŁADotacja - realizacja zadania pt. Pomocna dłoń - profilaktyka chorób i zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży z Rybnika 2020-04-30 2020-11-30 16 592,00 zł
In.272.7.2019 Firma Usługowo - Handlowa "B.I.T." Jerzy BrzoskaAneks nr 2 do umowy In.272.7.2019 - zmiana terminu realizacji umowy do 13.07.2020 2020-04-30 2020-07-13 0,00 zł
IMI.272.17.2019 GRANI-TEC Durczok Paweł i Durczok AnitaAneks nr 8 do umowy IMI.272.17.2019 - wydłużenie terminu realizacji umowy do 19.07.2020 r. 2020-04-30 2020-07-19 0,00 zł
Ad.2151.3.2020 PPUH ELEKTROBUD Wykonanie prac kontrolno-pomiarowych - elektrycznych w budynku urzędu przy ul. Bolesława Chrobrego 2 i pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego Rynek 18 2020-04-29 2020-05-30 31 230,92 zł
PS.526.47.2020 Ochotnicza Straż Pożarna Rybnik-NiewiadomDotacja na realizację zadania pt. Nie przechodź obojętnie. 2020-04-28 2020-11-10 6 700,00 zł
Ad.2151.5.2020 PPHU TANGA Konowalik, Zagłówek, Orłowski sjDostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Miasta 2020-04-28 2021-05-31 40 059,87 zł
In.2151.17.2020 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior OSP Ochojec - wykonanie robót instalacyjnych w zakresie "białego montażu" 2020-04-27 2020-05-11 17 398,00 zł
Pr.2151.7.2020 STUDIO OTWARTE - Wolny, Kliś, Shmygol, Wierzchowski Spółka JawnaOpracowanie Systemu Informacji Miejskiej Miasta Rybnika. 2020-04-24 2020-05-29 70 110,00 zł
In.272.12.2019 KONSORCJUM FIRM: ZAKŁAD STOLARSKI I REMONTOWO-BUDOWLANY TOMAN Daniel Toman, DGW SP.z o.o., BUDINŻ PB SP. z o.o.Aneks nr 4 do umowy In.272.12.2019 z 14.06.2019 - zmiana terminu realizacji - do 12.07.2020 r. 2020-04-24 2020-07-12 0,00 zł
PS.031.4.2020 SP ZOZ WSS Nr 3dofinansowanie zadania pn.: „Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziałów Dziecięcych SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku" 2020-04-21 2020-11-30 142 000,00 zł
PS.526.45.2020 Regionalna Fundacja Pomocy NiewidomymUmowa dotacji Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym pn. Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomym i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu Rybnika 2020-04-21 2020-11-30 15 000,00 zł
D-II.272.1.2020 ZAKŁAD BETONIARSKI KŁOSEK - PORWOŁ SP. Z O.O. Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika 2020-04-20 2020-11-16 976 541,28 zł
D-II.272.4.2020 OBI COMPLEX RAFAŁ ZGODAKonserwacja oświetlenia będącego własnością Miasta 2020-04-15 2021-04-15 125 382,84 zł
Inf.2151.10.2020 Centrum Systemów Komputerowych Maćkowski JakubUmowa - dostawa serwera 2020-04-15 2020-04-29 54 839,55 zł
D-III.272.1.2020 SMART PLAC Sp. z o.o. Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie Miasta Rybnika 2020-04-15 2020-10-30 349 928,85 zł
Ad.2151.4.2020 WIOLLA Jarosław ŻakDostawa i wymiana rolet elektrycznie sterowanych do pomieszczenia 306 w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolełsawa Chrobrego 2 2020-04-14 2020-05-29 43 247,00 zł
PS.2151.4.2020 Life- ratownictwo medyczneumowa na pobieranie materiału biol. w formie wymazów od osób z podejrzeniem zarażenia wirusem SARS-CoV-2, odbywających na terenie Miasta Rybnika kwarantannę lub izolację domową (...) 2020-04-10 2020-12-31 50 000,00 zł
IMI.272.17.2019 GRANI-TEC Durczok Paweł i Durczok AnitaAneks nr 7 do umowy IMI.272.17.2019 z 15.03.2019 r.- zwiększenie wynagrodzenia ryczałtowego o kwotę 1.135.314,54 zł do 10.612.926,45 zł w związku z koniecznością zwiększenia zakresu zamówienia. 2020-04-10 2020-06-25 1 135 314,54 zł
Pr.2151.11.2020 tuPolska Sp. z o.o.Usługa wykonania około trzyminutowego filmu promocyjnego z budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna oraz jego promocja na portalu internetowym. 2020-04-09 2020-04-17 17 280,00 zł
E.3416.1.1.2020 Orange Polska S.A.Ddostęp do internetu dla 125 uczniów w ramach programu Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 2020-04-09 2020-12-31 4 766,25 zł
Pr.2151.9.2020 Wydawnictwo Agora S.A. Promocja miasta Rybnika podczas realizacji Kampanii pn."SuperMiasta". 2020-04-06 2020-07-31 40 000,00 zł
IMI.272.17.2019 GRANI-TEC Durczok Paweł i Durczok AnitaAneks nr 6 do umowy IMI.272.17.2019 - wydłużenie terminu realizacji umowy do 25.06.2020 r.. 2020-04-06 2020-06-25 0,00 zł
PS.526.42.2020 FUNDACJA PULS-MED Blisko CiebieDotacja na zadanie publiczne pt. Sprawna ja ...Amazonka II 2020-04-06 2020-11-30 8 032,00 zł
PS.526.3.2020 CENTRUM ROZWOJU INICJATYW SPOŁECZNYCH (CRIS)Aneks - rozwiązanie umowy na podstawie protokołu 2020-04-03 2020-04-03 9 000,00 zł
In.272.12.2019 KONSORCJUM FIRM: ZAKŁAD STOLARSKI I REMONTOWO-BUDOWLANY TOMAN Daniel Toman, DGW SP.z o.o., BUDINŻ PB SP. z o.o.Aneks nr 3 do umowy In.272.12.2019 z 14.06.2019 - zmiana terminu realizacji - do 21.06.2020 r. 2020-04-03 2020-06-21 0,00 zł
In.272.10.2020 P.P.H.U. SANROW s.c.SP 36, dz. Boguszowice Stare - budowa instalacji hydrantowej . 2020-04-02 2020-07-29 65 895,04 zł
PS.526.39.2020 Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie ZgodaRybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie "Zgoda", zadanie publiczne pn.: Trzeźwe życie. 2020-04-02 2020-12-31 36 562,00 zł
PS.526.38.2020 Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Profilaktyki "INTEGRUM"Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości "INTEGRUM" w Rybniku, zadanie publ. pn.: Program rozwojowy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym 2020-04-02 2020-12-31 96 352,00 zł
PS.526.37.2020 Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Profilaktyki "INTEGRUM"Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości "INTEGRUM" w Rybniku, zadanie publ. pn.: Program terapeutyczny dla osób szkodliwie używających i uzależnionych bod substancji psychoaktywntch oraz ich rodz 2020-04-02 2020-12-31 98 880,00 zł
PS.526.40.2020 FUNDACJA PULS-MED Blisko CiebieUmowa dotacji Fundacja Puls-Med Blisko Ciebie pn. Aktywni bez barier II 2020-04-01 2020-11-30 8 000,00 zł
In.2151.14.2020 ARCH BOŻENA WITAOpracowanie opinii w zakresie stanu technicznego budynku wraz z inwentaryzacją budowlaną obiektu w Rybniku - Boguszowicach przy ul. Bogusławskiego. 2020-04-01 2020-04-30 8 900,00 zł
PS.526.36.2020 Rybnicki Klub Ju Jitsu SportowegoRybnicki Klub Ju Jitsu Sportowego, zadanie publiczne pn.: Sport? TAK!!! Alkohol? NIE!!! 2020-04-01 2020-07-31 43 250,00 zł
PS.526.41.2020 Stowarzyszenie Amazonek OdnowaUmowa dotacji Stowarzyszenie Amazonek "Odnowa" pn . Rehabilitacja kobiet po mastektomii 2020-04-01 2020-11-30 10 000,00 zł
Inf.2151.8.2020 ROBERT SOLDAK MAGIC SERVICEUmowa - naprawa i serwis kserokopiarek 2020-04-01 2021-04-16 40 000,00 zł
PS.032.1.2020 MAZUR GRZEGORZumowa w sprawie wykonywania usługi stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie Miasta Rybnika 2020-04-01 2020-12-31 7 600,00 zł
Inf.2151.9.2020 LEON Spółka z o.o.Umowa - dostawa łączy internetowych dla Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2020-04-01 2022-04-09 86 112,00 zł
In.272.6.2020 SEPAGROUP SEBASTIAN PAŁCZYŃSKIBo rodzina jest ważna - budżet obywatelski ogólnomiejski, dz. Bogguszowice - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. 2020-03-31 2020-06-29 194 600,00 zł
IMI.272.87.2018 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz GąsiorAneks 11 do umowy IMI.272.87.2018 z 11.12.2018 - zmiana terminu zakończenia na 22.06.2020 r. 2020-03-27 2020-06-22 0,00 zł
Pr.2151.10.2020 INFOMAX E. MarasikDostawa 400 notesów z kartą NFC indywidualnie znakowanych. 2020-03-27 2020-04-08 12 300,00 zł
In.272.7.2020 F.P.U.H. 'MABAPA' Piotr ChubodaPrzebudowa źródła ciepła w Szkole Podstawowej nr 13 w Rybniku - Chwalowicach przy ul. 1 Maja 51 w systemie "Zaprojektuj i wybuduj". 2020-03-26 2020-05-25 79 396,50 zł
In.272.8.2020 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane ERBUD Sp. z o.o. w restrukturyzacjiSP 35 dz. Chwałowice - przebududowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkola. 2020-03-26 2020-08-23 2 177 475,03 zł
Ad.272.2.2020 Firma "CEZAR" Zbigniew Marciniak Druk obwieszczeń wyborczych o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10.05.2020 r. 2020-03-25 2020-04-06 876,00 zł
PS.031.3.2020 SP ZOZ WSS Nr 3dofinansowanie zadania pn.: „Zakup aparatury do diagnostyki koronawirusa COVID-19 dla SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku” 2020-03-24 2020-11-30 816 000,00 zł
PS.526.34.2020 Regionalne Towarzystwo Oświaty ZdrowotnejUmowa dotacji-Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej pn. TRATWA 2020-03-24 2020-12-31 4 560,00 zł
D-II.2151.3.2020 ENERGY CONCEPT ŁUKASZ TARGAŃSKIWykonanie przeglądów okresowych i pomiarów sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 2020-03-24 2020-07-24 29 151,00 zł
IMI.272.17.2019 GRANI-TEC Durczok Paweł i Durczok AnitaAneks nr 4 do umowy IMI.272.17.2019 - wydłużenie terminu realizacji umowy do 10.05.2020 r.. 2020-03-20 2020-05-10 0,00 zł
IMI.272.17.2019 GRANI-TEC Durczok Paweł i Durczok AnitaAneks nr 5 do umowy IMI.272.17.2019 - wydłużenie terminu realizacji umowy do 1.06.2020 r.. 2020-03-20 2020-06-01 0,00 zł
Ar-II.2151.1.2020 Wydawnictwo Agora S.A. Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej 2020-03-19 2020-12-31 2 340,00 zł
In.2151.11.2020 Firma Remontowo-Budowlana "BUDMARK" Romuald MałekOSP Stodoły - budowa ogrodzenia w ramach projektu obywatelskiego"Ogrodzenie placu przy budynku OSP Rybnik-Stodoły". 2020-03-17 2020-04-09 9 910,48 zł
In.272.12.2019 KONSORCJUM FIRM: ZAKŁAD STOLARSKI I REMONTOWO-BUDOWLANY TOMAN Daniel Toman, DGW SP.z o.o., BUDINŻ PB SP. z o.o.Aneks nr 2 do umowy In.272.12.2019 z 14.06.2019 - zmiana terminu realizacji - do 31.05.2020 r. 2020-03-13 2020-05-10 0,00 zł
PS.3153.24.2020 Klub Sportowy Rymerzadanie pn. W sporcie nie ma przegranych 2020-03-13 2020-12-31 30 000,00 zł
PS.031.2.2020 URZĄD MIASTA ŻORYporozumienie w sprawie przejęcia przez Miasto Żory realizacji zadania publicznego, dotyczącego zapewnienia schronienia w noclegowni dla bezdomnych z terenu Miasta Rybnika na 2020 r. 2020-03-12 2020-12-31 24 109,40 zł
D-IV.2151.2.2020 Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska "SEPO" Sp. z o.o.Wykonanie 3 letniego monitoringu przyrodniczego na odcinku Drogi Regionalnej Racibórz - Pszczyna od ronda Raciborskiego w Żorach do ronda Niedobczyce - Paryż w Rybniku o długości 10,221 km 2020-03-12 2022-10-31 152 520,00 zł
Inf.272.3.2020 KOMAX 9 Krzysztof SiembidaUmowa - dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek 2020-03-12 2021-03-12 29 870,00 zł
D-I.272.7.2020 DMK Inżynieria Sp. z o.o.Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy łącznika ulic Górnośląska - Śląska 2020-03-11 2022-03-11 359 775,00 zł
PS.2151.3.2020 Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bożeba Liborumowa z biegłym psychiatrą orzekającym w przedmiocie uzaleznienia od alkoholu 2020-03-11 2020-12-31 10 400,00 zł
K.2151.9.2020 ALEKSANADRA KLICH-SIEWIOREKpowołanie Aleksandry Klich-Siewiorek na fukcję sekretarza Górnoślaskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2020-03-10 2020-10-17 5 500,00 zł
PS.526.33.2020 Fundacja PO SKRZYDŁAFundacja Po Skrzydła, zadanie pn.: Gdzie kończą się żarty, a zaczyna prześladowanie - przeciwdziałanie przemocy wśród dzoeci i mlodzieży 2020-03-09 2020-12-31 20 900,00 zł
PS.526.35.2020 Stowarzyszenie pn.: Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-Śląskiedotacja - Organizacja zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych - bowling "Kulajmy razem" 2020-03-09 2020-05-30 8 000,00 zł
In.2151.10.2020 Fundacja Ekologiczna "Ekoterm Silesia"Opracowanie audytów energetycznych dla Przedszkola nr 20 dz. Boguszowice Osiedle i Przedszkola nr 41 dz. Maroko-Nowiny. 2020-03-06 2020-04-30 14 850,00 zł
K.2151.8.2020 MAŁGORZATA SZEJNERTPełnienie funkcji członka kapituły GNL Juliusz 2020-03-05 2020-06-30 5 500,00 zł
K.2151.5.2020 MICHAŁ NOGAŚPełnienie funkcji członka kapituły GNL Juliusz 2020-03-05 2020-06-30 5 500,00 zł
K.2151.6.2020 ALEKSANDER KACZOROWSKIPełnienie funkcji członka kapituły GNL Juliusz 2020-03-05 2020-06-30 5 500,00 zł
K.2151.7.2020 AGATA PASSENTPełnienie funkcji członka kapituły GNL Juliusz 2020-03-05 2020-06-30 5 500,00 zł
D-III.2151.2.2020 UTAL SP. Z O.O. Poznań - GruszczynWykonanie tablic z nazwami ulic Miasta Rybnika 2020-03-05 2020-12-30 40 000,00 zł
Z-I.272.1.2020 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.Ubezpieczenie NNW członków OSP m. Rybnika 2020-03-02 2020-12-31 238,00 zł
Ad.272.1.2020 FENIKS SP. Z O.O. Przebudowa pomieszczeń na I piętrze nowej części budynku Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 w systemie "Projektuj i buduj". 2020-03-02 2020-12-31 977 850,00 zł
R.2150.1.2020 TWARDOCH AGATAUmowa na pełnienie funkcji eksperta ds. lokalnego rynku nieruchomości w ramach projektu ALT/BAU realizowanego w ramach programu URBACY-Transfer Networks. 2020-03-02 2020-09-30 25 500,00 zł
UDA RPSL.09.02.02-24-0Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI)Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu "Rybnickie Mieszkania z wsparciem" zawarta pomiędzy Miastem Rybnik (OPS) a Polskim Stowarzyseniem Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 2020-03-02 2020-12-31 135 000,00 zł
K.2151.4.2020 ZBIGNIEW KADŁUBEKPełnienie funkcji członka kapituły GNL Juliusz 2020-03-01 2020-06-30 5 500,00 zł
In.272.5.2020 INŻYNIERIA Jerzy SowaSP 35 dz. Chwałowice - przebudowa i adaptacja pomieszczeń - opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi pożarowej wraz ze zjazdem publicznym i placu zabaw. 2020-02-28 2020-05-28 29 520,00 zł
Z-I.272.1.2020 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.Aneks nr 1 oraz nr 2 do umowy - doubezpieczenie nowej jednostki OSP Niewiadom 2020-02-28 2022-01-14 639,88 zł
Ad.2151.2.2020 ADG Sp. z o.o.Przeglądy konserwacyjne, stały nadzór oraz usługi serwisowe nad klimatyzatorami i centralami wentylacyjnymi Daikin w pomieszczeniach Urzędu Miasta 2020-02-28 2021-12-15 97 000,00 zł
DPP.0426.1.2020 Stowarzyszenie "OLIGOS"umowa OPS ze Stow. "OLIGOS" na realizację zadania "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego. 2020-02-27 2020-12-31 302 304,00 zł
Ad.2151.1.2020 ADG Sp. z o.o.Dostawa i wymiana dwóch jednostek wewnętrznych klimatyzacji w pomieszczeniu 306 budynku Urzędu Miasta Rybnika 2020-02-26 2020-04-15 17 220,00 zł
PS.526.26.2020 Fundacja PO SKRZYDŁAFundacja Po Skrzydła, zadanie publ. pn.: Nie daj się wciągnąć - profilaktyka uzależnień od narkotyków wśród dzieci i młodzieży 2020-02-26 2020-12-31 38 650,00 zł
In.272.3.2020 F.P.U.H. 'MABAPA' Piotr ChubodaBudowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich 42 w Rybniku. 2020-02-25 2020-08-21 879 450,00 zł
In.272.4.2020 P.U.H. ECOMPLEX Grinspek EwaCentrum Usług Społecznościowych-dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerklańskiej 4 - przebudowa, zadbudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku 2020-02-25 2020-10-22 2 139 166,65 zł
PS.3153.23.2020 Klub Sportowy Poloniadotacja - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, w tym przygotowania do imprez mistrzostwskich krajowych i międzynarodowych 2020-02-25 2020-12-31 160 000,00 zł
M.272.5.2020 KANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO KRZYSZTOF SOWIŃSKIWykonanie maksymalnie 30 wycen nieruchomości gruntowych 2020-02-25 2020-12-31 10 500,00 zł
IMI.272.87.2018 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz GąsiorAneks 10 do umowy IMI.272.87.2018 z 11.12.2018 - zmiana terminu zakończenia na 25.05.2020 r. oraz zwiększenie wartości robót o kwotę 172.217,21 zł 2020-02-25 2020-05-25 172 217,21 zł
D-II.2151.2.2020 OBI COMPLEX RAFAŁ ZGODAOdtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych i dewastacji 2020-02-24 2021-02-24 98 000,00 zł
Inf.2151.5.2020 ABC PRO Sp. z o.o.Umowa - usługa udostępnienia Edytora Aktów Prawnych 2020-02-24 2020-12-31 5 039,31 zł
In.2151.8.2020 ELPROJECT INSTALACJE ELEKTRYCZNE Tomasz BienekOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłączenia sieci światłowodowej do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerklańskiej 4. 2020-02-21 2020-05-31 17 712,00 zł
In.2151.9.2020 Fundacja Ekologiczna "Ekoterm Silesia"Wykonanie dla obiektów miejskich analizy zamówionej mocy cieplnej dla obiektów miejskich. 2020-02-21 2020-05-15 14 990,00 zł
PS.2150.3.2020 KATARZYNA DUŹNIAKumowa z biegłym na wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 2020-02-21 2020-12-31 10 400,00 zł
PS.2151.2.2020 AGNIESZKA RATAJCZAKUmowa z biegłym na wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na zlecenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku. 2020-02-21 2020-12-31 10 400,00 zł
E.272.2.2020 Vulcan Sp. z o.o.Udostępnienie systemu do zarządzania oświatą 2020-02-21 2023-06-30 386 040,00 zł
In.272.7.2019 Firma Usługowo - Handlowa "B.I.T." Jerzy BrzoskaAneks nr 1 do umowy In.272.7.2019 - zmiana terminu realizacji umowy do 28.06.2020 2020-02-20 2020-06-28 0,00 zł
In.272.2.2020 TRIAS AVI Sp. z o. oWykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w ramach projektu "Modernizacja zabytkowego budynku Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne" 2020-02-20 2020-09-30 5 842 500,00 zł
Inf.2151.7.2020 Ośrodek Wdrożeń Ekonomicznych-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. Umowa - aktualizacje programu SeKo PRIX oraz baz cenowych SEKOCENBUD 2020-02-20 2020-12-31 22 823,00 zł
Pr.2151.6.2020 RYBNICKA AGENCJA WYDAWNICZA ADAM RYSZKADostawa książek o tematyce związanej z Rybnikiem. 2020-02-20 2020-02-28 35 201,06 zł
PS.526.5.2020 FUNDACJA "OSTOJA"Dotacja na realizacje zadania pn. Złota rączka dla rybnickiego seniora 2020-02-20 2020-11-30 12 960,00 zł
D-II.2151.1.2020/S Bernard SimonPrzeglądy obiektów mostowych 2020-02-18 2020-11-30 15 975,00 zł
D-II.2151.1.2020 Danel GabrielaPrzeglądy obiektów mostowych 2020-02-18 2020-11-30 15 975,00 zł
PS.3153.17.2020 Młodzieżowy Klub Mini Żużlowy "RYBKI" Rybnik Adres korespondencyjny Młodzieżowy Klub Mini Żużlowy "Rybki" Rybnik ul. Ludowa 26 44-204 Rybnikzadanie pn. Poprawa warunków uprawiania sportu, rozwój sportowy dzieci i młodzieży, osiąganie wysokich wyników sportowych przez adeptów i zawodników klubu MKMŻ "Rybki" Rybnik 2020-02-18 2020-12-31 70 000,00 zł
In.2151.6.2020 K&K Kapica-Karpiak Technika Grzewcza i SanitarnaOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany kotłowni węglowej na gazową w budynku SP 23. 2020-02-18 2020-05-29 24 900,00 zł
In.2151.7.2020 PROEKO Pracownia Projektowa mag inż. W. BrewczyńskiOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany kotłowni węglowej na gazową rwaz z wewnętrzną instalacją gazu w budynku SP 18 w ramach programu Zarządzania Enegią i Mediami. 2020-02-18 2020-06-08 24 846,00 zł
M.272.1.2020 Usługi geodezyjne i kartograficzne Jerzy DEREŃWykonanie maksymalnie 50 podziałów nieruchomości w różnych celach 2020-02-18 2020-12-31 72 450,00 zł
M.272.2.2020 HLS System Sp. z o.o. Sp. k.Wykonanie podziałów 55 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne 2020-02-18 2020-12-31 39 875,00 zł
M.272.3.2020 mgr inż.Piotr CHOLEWA USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEWykonanie podziałów 50 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne 2020-02-18 2020-12-31 45 750,00 zł
M.272.4.2020 Usługi geodezyjne i kartograficzne Jerzy DEREŃWznowienie lub wyznaczenie maksymalnie 100 znaków lub punktów granicznych 2020-02-18 2020-12-31 24 400,00 zł
PS.526.31.2020 Klub Sportowy RymerKlub Sportowy "Rymer" Rybnik, zadanie publ. pn.: Zdrowo na sportowo 2020-02-17 2020-07-06 5 960,00 zł
Ek-II.0642.2.2020 INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZYOpracowanie danych o złożach torfów na terenie Miasta Rybnika, stanowiących podstawę merytoryczną dla sprawozdania rocznego RRW-11 2020-02-17 2020-02-28 984,00 zł
SMk.2151.2.2020 Wydawnictwo AgoraPublikacja ogłoszeń w prasie lokalnej. 2020-02-17 2020-12-31 1 595,22 zł
D-IV.2151.1.2020 MP-MOSTY S.A.Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna etap I-IV 2020-02-14 2020-04-30 18 450,00 zł
PS.3153.22.2020 Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"dotacja - Rybnicka Siatkówka Żeńska, Rybnik 2020 2020-02-14 2020-12-31 45 000,00 zł
Z-I.3153.15.2020 OSP StodołyDotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2020-02-14 2020-12-31 11 550,00 zł
Z-I.3153.14.2020 Ochotnicza Straż Pożarna PopielówDotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2020-02-14 2020-12-31 30 150,00 zł
PS.526.29.2020 Stowarzyszenie "17-tka"Stowarzyszenie "17-tka", zadanie publ.: Rybnicki System Profilaktyki Społecznej 2020-02-13 2020-12-31 8 440,00 zł
PS.526.32.2020 Stowarzyszenie "AKADEMIA ROZWOJU EDUKACJI KREATYWNEJ"Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej, zadanie publ. pn.: Rybnickie szkoły wolne od narkotyków 2020-02-13 2020-12-31 13 200,00 zł
Z-I.3153.4.2020 OSP BoguszowiceDotacja celowa na zabezpieczenie gotowości bojowej 2020-02-12 2020-12-31 36 150,00 zł
PS.526.27.2020 FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT OUTSOURCINGUUmowa dotacji_Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu "Czyste powietrze" 2020-02-12 2020-12-31 67 000,00 zł
In.2151.5.2020 WDM Sp. z o.o.Budowa systemu sygnalizacji włamania i napadu w Filii Miejskiego Żlłobka "Wesoła Rybka" dz. Boguszowice Osiedle. 2020-02-12 2020-02-29 21 525,00 zł
PS.2150.2.2020 SONIA MARCINIAKumowa zlecenie ws. dokumentacji pracowniczej zlikwidowanego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rybniku 2020-02-12 2020-12-31 2 520,00 zł
MPU.2151.1.2020 FUNDACJA PROFESJOLOGIA AKTYWIZACJI RYNKU PRACYPublikacja ogłoszeń w sprawach prowadzonych przez MPU w prasie lokalnej 2020-02-12 2020-12-31 1 705,00 zł
Z-I.3153.7.2020 OSP GolejówDotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2020-02-12 2020-12-31 31 810,00 zł
IMI.272.87.2018 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz GąsiorAneks 9 do umowy IMI.272.87.2018 z 11.12.2018 - zmiana terminu zakończenia na 21.04.2020 r. 2020-02-11 2020-04-14 0,00 zł
D-I.272.4.2020 Biuro Usług Inżynierskich 'CONCEPT' mgr inż. Arkadiusz Cichoń Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla Przebudowy wiaduktu na ul. Żorskiej w Rybniku 2020-02-11 2021-01-11 113 160,00 zł
D-I.272.5.2020 Biuro Usług Inżynierskich 'CONCEPT' mgr inż. Arkadiusz CichońPełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przebudowy ul. Rudzkiej etap II w Rybniku 2020-02-11 2020-12-11 179 580,00 zł
PS.3153.19.2020 Rybnicki Klub Ju Jitsu Sportowegodotacja - Działalność sportowo-szkoleniowa RKJJS 2020 2020-02-11 2020-12-31 35 000,00 zł
PS.526.19.2020 Klub Sportowy Polskiej Tradycji Sztuk i Sportów Walki "Wojownik Czasu"Dotacja na realizację zadania publicznego pn. Pozytywna energia aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej 2020-02-11 2020-12-31 6 456,00 zł
In.272.1.2020 M.O.C ARCHITEKCI Sp. z o. o . Spółka KomandytowaOpracowanie wielobranżowej dok. proj.koszt."Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku Niedobczycach wraz z zagosp. terenu i stałym wyposażeniem użytkowym oraz pełnienie nadzoru autor. 2020-02-10 2021-02-10 1 100 000,00 zł
PS.3153.6.2020 RYBNIK BOXINGdotacja - Boks od podstaw 2020-02-10 2020-12-31 12 960,00 zł
PS.3153.18.2020 Towarzystwo Sportowe Volleyzadanie pn. RYBNICKA SIATKÓWKA 2020-02-10 2020-12-31 300 000,00 zł
PS.3153.20.2020 Rybnicki Młodzieżowy Klub SportowyUmowa dotacji_RMKS pn. Koszykówka dziewcząt 2020 2020-02-10 2020-12-31 140 000,00 zł
PS.3153.21.2020 Rybnicki Młodzieżowy Klub SportowyUmowa dotacji_RMKS_boks 2020 2020-02-10 2020-12-31 30 000,00 zł
D-I.272.3.2020 PRIMOST POŁUDNIE SP. Z O.O.Przebudowa wiaduktu na ulicy Żorskiej w Rybniku 2020-02-10 2020-12-06 9 810 485,72 zł
PS.3153.12.2020 Towarzystwo Sportowe ROW Spółka z o.o.Futbol kobiet - sportowa wizytówka Rybnika 2020-02-10 2020-12-31 220 000,00 zł
PS.526.30.2020 Fundacja Dobry Start dla WszystkichFundacja Dobry Start dla Wszystkich, zadanie publ.: Uliczne wsparcie 2020-02-10 2020-12-31 52 000,00 zł
Pr.272.1.2020 BOSTON MEDIA IZABELA GONIWIECHAWydruk i wyklejenie plakatów wielkoformatowych na 14 billboardach na terenie Miasta Rybnika w terminie od lutego do grudnia 2020 r. 2020-02-10 2020-12-31 29 400,00 zł
Pr.2151.5.2020 Wydawnictwo AgoraRealizacja kampanii promocyjnej Górnośląskiej Nagrody Juliusz w Internecie 2020-02-10 2020-10-30 12 300,00 zł
Pr.2151.4.2020 UTAL SP. Z O.O. Poznań - GruszczynDostawa 8.000 okładek na dowody rejestracyjne, 6.000 ramek na tablice rejestracyjne samochodów oraz 200 ramek na tablice rejestracyjne motocykli. 2020-02-10 2020-03-02 20 811,60 zł
PS.3153.9.2020 Klub Sportowo-Rekreacyjny TKKF ZUCHUmowa dotacji (wspólna) na realizację zadania pn. Kiedy w piłkę nożną gramy, to i gimnastykę sami uprawiamy! 2020-02-06 2020-12-31 200 000,00 zł
PS.526.25.2020 Stowarzyszenie "17-tka"Stowarzyszenie "17-tka", zadanie publ. pn.: Sztuka Emocji II 2020-02-06 2020-06-30 12 080,00 zł
PS.526.16.2020 Uniwersytet Trzeciego WiekuDotacja na realizację zadania publicznego pn. IV Rybnickie Spotkania Teatralne Seniorów 2020-02-06 2020-04-04 4 100,00 zł
D-I.272.6.2020 AUTO-TRANS ASFALTY SP. Z O.O. Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od budynku nr 141 do ul. Piastowskiej w Rybniku (etap II) 2020-02-06 2020-10-27 7 366 920,02 zł
PS.3153.15.2020 Miejski Klub SzachowyUmowa dotacji Miejski Klub Szachowy, pn. Miejski Klub Szachowy w Rybniku w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Szachach 2020-02-05 2020-12-31 13 840,00 zł
PS.3153.2.2020 TOWARZYSTWO LEKKOATLETYCZNE "ROW" RYBNIKUmowa dotacji TL ROW, pn. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w lekkiej atletyce 2020-02-05 2020-12-31 90 000,00 zł
PS.3153.5.2020 Stowarzyszenie Sportowe Grupa Kolarska VIKTORIA Rybnikdotacja - Kolarstwo 2020 2020-02-05 2020-12-31 45 000,00 zł
PS.526.22.2020 Związek Harcerstwa PolskiegoZHP Chorągiew Śl. Hufiec Ziemii Rybnickiej, zadanie publ. pn.: Czas na zdrowy tryb życia bez nałogów 2020-02-05 2020-12-31 15 400,00 zł
PS.526.9.2020 Stowarzyszenie "OLIGOS"Dotacja na zadanie publiczne pn. Rybnickie Centrum Asystentury i Przerwy Wytchnieniowej 2020 2020-02-05 2020-12-31 29 020,00 zł
PS.526.7.2020 Stowarzyszenie "OLIGOS"Dotacja na zadanie publiczne pn. Zajęcia świetlicowe 2020-02-05 2020-07-20 5 000,00 zł
PS.526.4.2020 Śląski Oddział Okregowy Polskiego Czerwonego Krzyżadotacja - Organizowanie i wydawanie pomocy żywnościowej dla mieszkańców Rybnika w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 2020-02-05 2020-12-31 60 000,00 zł
PS.3153.8.2020 Klub Sportowy "Kejza Team" Rybnikdotacja - Całoroczne szkolenie sportowe dzieci i młodziezy w dziedzinie sportu judo 2020-02-05 2020-12-31 160 000,00 zł
PS.526.18.2020 Bractwo Kurkowe Miasta RybnikaDotacja na realizację zadania publicznego pn. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży na strzelnicy pneumatycznej 2020-02-05 2020-12-31 9 410,00 zł
PS.3153.13.2020 Klub Sportowy Silesiadotacja - Baseball w Rybniku 2020 2020-02-05 2020-12-31 65 000,00 zł
PS.526.11.2020 Stowarzyszenie "17-stka"Umowa dotacji Stowarzyszenie "17-tka" pn. 28. Dzielnica 2020-02-05 2020-12-31 16 000,00 zł
PS.526.8.2020 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa Dotacja na realizacje zadania pn. Kreatywny Zakątek 2020-02-05 2020-12-30 11 060,00 zł
PS.526.6.2020 KLUB SZACHOWY ZEFIR BOGUSZOWICEDotacja na realizację zadania publicznego pn. Całoroczna działalność szkoleniowo - sportowa Klubu Szachowego Zefir Boguszowice 2020-02-05 2020-12-31 17 000,00 zł
PS.526.20.2020 STREFA WZW, wolnych z wyboruStrefa WzW, wolnych z wyborów, zadanie publiczne pn.: POZYTYWKA 2020 2020-02-05 2020-10-31 35 000,00 zł
PS.3153.16.2020 Towarzystwo Sportowe "Kuźnia"dotzcja - Sezon regatowy sekcji żeglarskiej TS Kuźnia 2020 2020-02-05 2020-12-31 140 000,00 zł
PS.3153.7.2020 Integracyjny Klub Sportowy "BUSHIDO"Dotacja - Trening sportowy w szabli w roku 2020 2020-02-05 2020-12-31 10 000,00 zł
PS.526.24.2020 STREFA WZW, wolnych z wyboruStrefa WzW, wolnych z wyboru, zadanie publ. pn.: BLOKOWISKO TO NIE WSZYSTKO - edycja VII 2020-02-05 2020-12-31 32 480,00 zł
PS.526.14.2020 Związek Harcerstwa PolskiegoDotacja na realizację zadania publicznego pn. Aktywne Harcerstwo 2020-02-05 2020-12-31 30 000,00 zł
Ps.526.12.2020 Stowarzyszenie "17-tka"dotacja - Rybnicki Bank Drugiej Ręki 2020-02-05 2020-12-31 15 960,00 zł
PS.526.17.2020 Uczniowski Klub Sportowy Reflex przy SP-10Dotacja na realizację zadania publicznego pn. Udział w zawodach oraz organizacja Mistrzostw Śląska "Rybino XVII" 2020-02-05 2020-12-31 10 000,00 zł
K.2151.1.2020 Wydawnictwo Agora S.A. publikacja w prasie reklamy V edycji Górnoślaskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2020-02-05 2020-10-31 47 970,00 zł
PS.3153.10.2020 Rybnicki Klub Piłkarski-Szkółka PiłkarskaDotacja - Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży 2020-02-04 2020-12-31 200 000,00 zł
PS.3153.4.2020 Miejski Koszykarski Klub Sportowy Rybnikdotacja - Całoroczna działalność Miejskiego Koszykarskiego Klubu Sportoego RYBNIK 2020-02-04 2020-12-31 300 000,00 zł
PS.526.15.2020 Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowedotacja - Realizacja działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na rybnickich akwenach 2020-02-04 2020-12-31 30 000,00 zł
PS.526.10.2020 Rybnicki Młodzieżowy Klub SportowyDotacja na realizację zadania publicznego pn. Imprezy sportowe 2020 2020-02-04 2020-12-31 35 700,00 zł
PS.3153.11.2020 Rybnicki Młodzieżowy Klub SportowyDotacja - Lekkoatletyka 2020 2020-02-04 2020-12-31 90 000,00 zł
PS.526.13.2020 Śląski Klub Sportowy Niesłyszących z siedzibą w RybnikuDotacja na realizacje zadania publicznego pn. Działalność klubu SKSN Rybnik 2020-02-04 2020-12-31 23 000,00 zł
PS.526.23.2020 FUNDACJA KUMAKFundacja Kumak, zadanie publiczne pn.: Życie bez przypału 2020. 2020-02-04 2020-12-31 15 500,00 zł
In.2151.4.2020 STUDIO RZEŹBY MACIEJ JAGODZIŃSKI-JAGENMEERWykonanie wraz z montażem tablicy pamiatkowej Tragedii Górnośląskiej. 2020-02-04 2020-03-13 15 120,00 zł
PS.3153.3.2020 Klub Sportowy "ROW 1964 Rybnik"Dotacja - PILKĘ NOŻNĄ TRENUJEMY I W ROZGRYWKACH WYSTĘPUJEMY! 2020-02-04 2020-12-31 600 000,00 zł
PS.3153.1.2020 Rybnicki Młodzieżowy Klub SportowyUmowa dotacji RMKS na realizację zadania pn. Pływanie 2020 2020-02-03 2020-12-31 30 000,00 zł
PS.3153.14.2020 Rybnicki Młodzieżowy Klub SportowyDotacja - Szermierka 2020 2020-02-03 2020-12-31 140 000,00 zł
PS.526.21.2020 Fundacja Rozwoju Kultury i Działań ArtystycznychDotacja na realizację zadania publicznego pn. Wielkanocne tradycje regionu 2020-02-03 2020-04-30 9 900,00 zł
PS.031.5.2012 URZĄD MIASTA CHORZÓWAneks nr 14 z Miastem Chorzów na prowadzenie Izby Wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Miasta Rybnika w 2019 roku 2020-02-03 2020-12-31 200 000,00 zł
D-III.2151.1.2020 USŁUGI INŻYNIERYJNE I DORADZTWO "OLBARK"Opracowywanie projektów organizacji ruchu na drogach zarządzanych przez Prezydenta Miasta 2020-02-03 2020-12-31 59 999,99 zł
Inf.272.2.2020 "REKORD" SI Sp. z o.o.Umowa - nadzór autorski nad systemami podatkowo-księgowymi RATUSZ 2020-02-03 2021-02-03 245 658,07 zł
Z-I.2150.1-14.2020 BRAKUmowy dla konserwatorów OSP i Audytora OSP m. Rybnika 2020-01-31 2020-12-31 67 830,00 zł
Or.272.1.2020 COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUPUbezpieczenie komunikacyjne auto casco pojazdów pożarniczych 2020-01-31 2021-12-31 60 992,00 zł
dotacja dla TZR Teatr Ziemi Rybnickiejdotacja podmiotowa dla Teatru Ziemi Rybnickiej na 2020 r. 2020-01-31 2020-12-31 4 246 215,00 zł
dotacja DK Chwałowice Dom Kultury Chwałowicedotacja podmiotowa dla DK Chwałowice na 2020 r. 2020-01-31 2020-12-31 1 365 746,00 zł
dotacja dla Muzeum MUZEUMdotacja podmiotowa dla Muzeum na 2020 r. 2020-01-31 2020-12-31 1 848 235,00 zł
porozumienie PiMBP Powiatowa i Miejska Biblioteka Publicznaporozumienie ze Starostą Rybnickim w sprawie powierzenie PiMBP zadań powiatowej biblioteki publicznej 2020-01-31 2020-12-31 208 000,00 zł
dotacja dla ICK INDUSTRIALNE CENTRUM KULTURY W RYBNIKU-NIEWIADOMIUdotacja podmiotowa dla ICK na 2020 r. 2020-01-31 2020-12-31 1 750 000,00 zł
Z-I.3153.5.2020 OSP ChwałęciceDotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2020-01-30 2020-12-31 11 460,00 zł
Z-I.3153.16.2020 Ochotnicza Straż Pożarna WielopoleDotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2020-01-30 2020-12-31 24 650,00 zł
PS.526.3.2020 CENTRUM ROZWOJU INICJATYW SPOŁECZNYCH (CRIS)Dotacja na zadanie publiczne pn. Wyjście smoga 2020 2020-01-30 2020-04-30 9 000,00 zł
Z-I.3153.6.2020 OSP ChwałowiceDotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2020-01-30 2020-12-31 23 850,00 zł
Pr.2151.2.2020 Radio 90 Sp z o.o.Przygotowanie, produkcja i emisja dziesięciu audycji radiowych oraz trzech kampanii reklamowych dotyczących Miasta Rybnika 2020-01-30 2020-12-31 58 794,00 zł
Z-I.3153.8.2020 OSP GotartowiceDotacja celowa na zapenienie gotowości bojowej 2020-01-30 2020-12-31 40 820,00 zł
Inf.272.1.2020 ASPELLO SP. Z O.O.Umowa - dostawa i wdrożenie Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej 2020-01-28 2022-09-30 1 384 980,00 zł
PS.526.2.2020 Stowarzyszenie Korzenie.plDotacja zadania pn. Regionalna Konferencja Naukowo-Dydaktyczna 2020-01-28 2020-03-30 2 100,00 zł
M.2151.2.2020 SPESPublikacja ogłoszeń w prasie codziennej ogólnokrajowej - maksymalnie do 3000 cm2 2020-01-23 2020-12-31 8 700,00 zł
M.2151.1.2020 FUNDACJA PROFESJOLOGIA AKTYWIZACJI RYNKU PRACYPublikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu - maksymalnie do 18500 cm2 2020-01-23 2020-12-31 5 735,00 zł
Pr.2151.1.2020 ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNAUdział Miasta Rybnika w targach turystycznych w ramach regionalnego stoiska województwa śląskiego 2020-01-21 2020-10-26 10 600,00 zł
Z-I.3153.9.2020 Ochotnicza Straż Pożarna Rybnik-GrabowniaDotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2020-01-21 2020-12-31 13 950,00 zł
Z-I.3153.10.2020 OSP KamieńDotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2020-01-21 2020-12-31 29 000,00 zł
Z-I.3153.13.2020 OSP OrzepowiceDotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2020-01-21 2020-12-31 22 600,00 zł
Z-I.3153.11.2020 OSP KłokocinDotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2020-01-21 2020-12-31 24 650,00 zł
Z-I.3153.12.2020 OSP OchojecDotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2020-01-21 2020-12-31 28 400,00 zł
Pr.2151.3.2020 tuPolska Sp. z o.o.Promocja Miasta Rybnika podczas konkursu "Człowiek Roku Rybnik.com.pl 2019" 2020-01-20 2020-03-06 9 900,00 zł
IMI.272.17.2019 GRANI-TEC Durczok Paweł i Durczok AnitaAneks nr 3 do umowy IMI.272.17.2019 - wydłużenie terminu realizacji umowy do 16.04.2020 r 2020-01-17 2020-04-16 0,00 zł
D-I.2151.1.2020 Laboratorium Inżynierii Lądowej "LABOTEST" Sp. z o.o.Wykonanie badań laboratoryjnych w związku z realizowanymi zadaniami remontowymi i inwestycyjnymi 2020-01-17 2020-12-31 50 000,00 zł
D-I.272.2.2020 Usługi geodezyjne i kartograficzne Jerzy DEREŃWykonanie aktualizacji użytków gruntowych działek wzdłuż ulicy Raciborskiej 2020-01-15 2020-02-12 1 900,00 zł
D-I.272.1.2020 Usługi geodezyjne i kartograficzne Jerzy DEREŃWykonanie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w rejonie ulicy Chałubińskiego 9 2020-01-15 2020-06-24 10 970,00 zł
Ad.2151.16.2019 Orange Polska S.A.Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. 2020-01-14 2022-01-14 3 075,00 zł
Inf.2151.2.2020 E-MSI SP. Z O.O.Umowa- asysta techniczna " Systemu na urządzenia mobilne do komunikacji z mieszkańcami- akcja- reakcja." 2020-01-14 2022-01-14 13 530,00 zł
D-I.2151.14.2019 SMART PLAC Sp. z o.o.Wykonanie i ustawienie 2 tablic informacyjnych dotyczących realizacji zadania pn. Budowa nowej drogi gminnej jako łącznika ulic Brzezińska - Giedroycia w Rybniku 2020-01-14 2020-01-24 3 444,00 zł
K.272.1.2020 STUDIO REKLAMY DIGIDION SP. Z O.O.Wydruk 144 plakatów i ich wywieszenie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie miasta. 2020-01-13 2020-12-31 64 825,92 zł
PS.526.158.2017 Stowarzyszenie "17-stka"Aneks do umowy dotacji pt. Zespół Placówek Wsparcia Stowarzyszenia "17-tka" 2020-01-13 2020-12-31 277 500,00 zł
R.2151.12.2019 PRACOWNIA PROJEKTOWA BLOMM Aleksander KrajewskiKoordynator Lokalnej Grupy URBACT w ramach projektu ALT/BAU 2020-01-13 2020-12-04 8 000,00 zł
Z-I.272.1.2020 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.Ubezpieczenia NNW członków OSP m.Rybnika 2020-01-13 2022-01-14 40 762,00 zł
In.2151.1.2020 SLAS Mariusz KomrausOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej wzdłuz łącznika Pocztowa-Hallera oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego. 2020-01-13 2020-02-24 14 145,00 zł
PS.526.159.2017 Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Wspierania Dzieci i Młodzieży "Uskrzydleni"Dotacja Aneks nr 13 Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego w Dzoielnicach 2020-01-10 2020-12-31 581 500,00 zł
PS.526.1.2020 Centrum Promocji Sportu "ACTIVE"Dotacja - wsparcie zadania pn. Koncert 28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rybniku 2020-01-10 2020-01-31 10 000,00 zł
PS.2150.1.2020 EWA HORZELASprzątanie pomieszczenia w, którym świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, przy ul. 1 Maja 59. 2020-01-10 2020-12-31 4 200,00 zł
IMI.272.87.2018 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz GąsiorAneks 8 do umowy IMI.272.87.2018 z 11.12.2018 - zmiana terminu zakończenia na 14.04.2020 r. 2020-01-10 2020-04-14 0,00 zł
Or.2151.107.2019 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT BARTOSZ JAKUBOWSKIAneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (dodanie punktu w § 1 ust.5) 2020-01-09 2020-12-31 0,00 zł
PS.526.147.2019 FUNDACJA CYLINDERzadanie publiczne pn. Centrum Organizacji Pozarządowych w Rybniku 2020-01-07 2020-12-31 99 150,00 zł
PS.526.146.2019 CENTRUM ROZWOJU INICJATYW SPOŁECZNYCH (CRIS)Umowa dotacji_CRIS pn. Inkubator Przedsiębiorczości w Rybniku 2020-01-03 2020-12-31 99 360,00 zł
IMI.272.17.2019 GRANI-TEC Durczok Paweł i Durczok AnitaAneks nr 2 do umowy IMI.272.17.2019 - wydłużenie terminu realizacji umowy do 23.03.2020 r. 2020-01-02 2020-03-23 0,00 zł
I.272.35.2019 Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o.Aneks nr 1 do umowy In.272.35.2019 - wydłużenie terminu realizacji umowy do dnia 18.01.2020 r. 2020-01-02 2020-01-18 0,00 zł
GK.2151.15.2019 GOSTE Sp. z o.o.Dostęp do aplikacji na urządzenia mobilne zawierający informacje o systemie gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście Rybnik. 2020-01-02 2020-12-31 5 889,24 zł
D-II.2151.8.2019 SIIRD Jacek ChmielewskiAktualizacja ewidencji dróg i obiektów mostowych 2020-01-02 2020-11-30 39 860,00 zł
dotacja dla PiMBP Powiatowa i Miejska Biblioteka Publicznadotacja podmiotowa dla PiMBP na 2020 r. 2020-01-01 2020-12-31 5 999 935,00 zł
dotacja DK BoguszowiceDK Boguszowicedotacja podmiotowa dla DK Boguszowice na 2020 r. 2020-01-01 2020-12-31 1 445 315,00 zł
dotacja DK NiedobczyceDom Kultury Niedobczycedotacja podmiotowa dla DK Niedobczyce na 2020 r. 2020-01-01 2020-12-31 1 556 645,00 zł
Inf.272/R221/2020 Orange Polska S.A.Umowa - usługi internetowe 2020-01-01 2020-12-31 30 553,20 zł
Ad-342/14/06/19 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.Dostawa wody i odprowadzanie ścieków w budynkach UM ul. Bolesława Chrobrego 2 2020-01-01 2020-12-31 35 000,00 zł
GK.2151.13.2019 HOSSA SPÓŁKA Z O.O.Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Rybnika. 2019-12-31 2020-12-31 705 063,60 zł
PS.526.144.2019 Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA"Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA", zad.pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz dział. zw. z edu. prawną (...) 2019-12-30 2020-12-31 192 052,80 zł
DA.8122.2.1.2019 Stowarzyszenie Przyjaciól człowieka TĘCZAUmowa dotacji ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Człowieka "TĘCZA" z siedzibą w Raciborzu na zapewnienie miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z terenu Miasta Rybnika 2019-12-30 2020-12-31 102 480,00 zł
PS.032.2.2019 ERYK KWAPULIŃSKI - praktyka lekarskaumowa ws. wykonywania usługi stwierdzenia zgonu, ustalenia przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobie zmarłej na terenie Miasta Rybnika 2019-12-30 2020-12-31 14 000,00 zł
DA.8122.1.1.2019 STOWARZYSZENIE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - Pomoc Potrzebującym - Rybnicki Bank Drugiej RękiUmowa ze Stowarzyszeniem im. św. Jana Pawła II - Pomoc Potrzebującym - Rybnicki Bank Drugiej Ręki na zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla osób bezdomnych z terenu Miasta Rybnika 2019-12-30 2020-12-31 549 000,00 zł
DA.8122.1.2.2019 Towarzystwo św.Brata AlbertaUmowa z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Rybnickie na zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla osób bezdomnych z terenu Miasta Rybnika 2019-12-30 2020-12-31 384 300,00 zł
DA.8122.1.3.2019 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy NiewiadomUmowa z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym Oddział Terenowy w Rybniku-Niewiadomiu na zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla osób bezdomnych z terenu Miasta Rybnika 2019-12-30 2020-12-31 329 400,00 zł
DA.8122.1.4.2019 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy NiewiadomUmowa z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym Oddział Terenowy w Rybniku-Niewiadomiu na zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla osób bezdomnych z terenu Miasta Rybnika 2019-12-30 2020-12-31 120 780,00 zł
DA.8122.1.5.2019 STOWARZYSZENIE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - Pomoc Potrzebującym - Rybnicki Bank Drugiej RękiUmowa ze Stowarzyszeniem im. św. Jana Pawła II - Pomoc Potrzebującym - Rybnicki Bank Drugiej Ręki na zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla osób bezdomnych z terenu Miasta Rybnika 2019-12-30 2020-12-31 219 600,00 zł
GK.2151.17.2019 DINO ROBERT CZEKALSKI - gabinet weterynaryjnySterylizacja i kastracja kotów, usypianie ślepych miotów z terenu miasta Rybnika. 2019-12-30 2020-12-31 37 800,00 zł
DPP.0426.11.2019 Stowarzyszenie "OLIGOS"umowa dotacji - realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych oraz usług sąsiedzkich 2019-12-27 2020-12-31 390 924,92 zł
DPP.0426.10.2019 SUPERFUNDACJAUmowa z Fundacją "Superfundacja" na Prowadzenie Klubu "Senior+" w Rybniku przy ul. Orzeszkowej 17. 2019-12-27 2020-12-31 120 000,00 zł
Z-I.042.1.2019 FIRE - MAX SP Z O.O.Korekta zaangażowania 23.12.2019 - zad inwestycyjne 2019-12-23 2019-12-31 100 000,00 zł
Inf.2151.22.2019 REWUCKI GRZEGORZ REWUCKIUmowa - nadzór autorski i wsparcie techniczne Systemu Rozliczania Tytułów Wykonawczych TAXI+ 2019-12-20 2020-12-31 22 435,20 zł
PS.526.145.2019 RYBNICKIE TOWARZYSTWO TENISOWEUmowa dotacji Halowy Turniej OTK Młodzików 2019-12-20 2019-12-31 6 000,00 zł
Inf.2151.19.2019 Technika IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąUmowa - asysta techniczna oprogramowania PB_Ewid 2019-12-20 2021-12-31 26 420,16 zł
Inf.2151.20.2019 Technika IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąUmowa - asysta techniczna oprogramowania PB_USC 2019-12-20 2021-12-31 7 380,00 zł
Inf.2151.17.2019 JUNISOFTEX Sp. z o.o.Umowa - usługa serwisu i asysty technicznej oprogramowania HR i RCP 2019-12-20 2022-12-20 101 000,04 zł
IMI.272.17.2019 GRANI-TEC Durczok Paweł i Durczok AnitaAneks nr 1 do umowy IMI.272.17.2019 - wydłużenie terminu realizacji umowy do 29.02.2020 r. 2019-12-20 2020-02-29 0,00 zł
GK.2151.12.2019 LEŚNE POGOTOWIE Jacka WąsińskiegoLeczenie rannych zwierząt wolno żyjących (dzikich), poszkodowanych na terenie miasta Rybnika. 2019-12-19 2020-12-31 5 000,00 zł
GK.2151.14.2019 S-TON sp. z o.o.Odbiór, przewóz i utylizacja padliny. 2019-12-19 2020-12-31 5 500,00 zł
In.272.12.2019 KONSORCJUM FIRM: ZAKŁAD STOLARSKI I REMONTOWO-BUDOWLANY TOMAN Daniel Toman, DGW SP.z o.o., BUDINŻ PB SP. z o.o.Aneks nr 1 do umowy IN.272.12.2019 - wydłużenie terminu realizacji do 10.05.2020 r. 2019-12-18 2020-05-10 0,00 zł
Z-I.2151.9.2019 Krzysztof Klinowski Usługi Lesne i StolarskieWykonanie odstrzału redukcyjnego 50 szt. dzików i 40 szt. lisów 2019-12-18 2020-11-21 36 000,00 zł
K.2151.80.2019 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DAREKFESTYNY PATRYCJA KOZIEŁorganizacja wigilii dla mieszkańców podczas XI RBNiK 2019-12-17 2019-12-21 17 000,00 zł
Ad.2151.17.2019 STODOŁY SP. Z O.O. Lokal GastronomicznyPrzygotowanie i obsługa spotkania noworocznego z PM w Teatrze Ziemi Rybnickiej 2019-12-17 2020-01-07 16 640,00 zł
BK.272.1.2019 BOSTON MEDIA IZABELA GONIWIECHAAneks zwiększający łączne wynagrodzenie wykonawcy do kwoty 54.450 zł brutto 2019-12-16 2019-12-31 4 950,00 zł
Ad.2151.18.2019 CYKLO-PLUS Salamon LeszekDostawa dziesięciu rowerów 2019-12-16 2019-12-18 13 990,00 zł
Ad.2151.19.2019 GARMOND PRESSDostawa do Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2, gazet i czasopism począwszy od nr 1 z rocznika 2020 do ostatniego z rocznika 2020. 2019-12-16 2021-05-31 18 552,42 zł
IP/WA1/J Stowarzyszenie Autorów ZAiKSOpłata za publiczne wykonanie utworów podczas plenerowego wydarzenia pn. XI Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie 21 grudnia 2019 r.; zgodnia z umową IP/WA1/J z dnia 13 grudnia 2019 r. 2019-12-13 2019-12-21 5 219,71 zł
IMI.272.87.2018 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz GąsiorAneks 7 do umowy IMI.272.87.2018 z 11.12.2018 - zmiana terminu zakończenia na 15.03.2020 r. 2019-12-13 2020-03-15 0,00 zł
Or.2151.113.2019 KANCELARIA RADCOWSKA LEGIBUS CONSULTO Kulig-Gęgotek i Wspólnicy Sp.k.Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika 2019-12-12 2020-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.100.2019 ADWOKAT PATRYCJA KOSIDŁO-PARDEJ Kancelaria AdwokackaŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika 2019-12-12 2020-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.101.2019 Kancelaria Adwokacka Adwokat Dominika SałabunŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika 2019-12-12 2020-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.102.2019 KANCELARIA ADWOKACKA LAUFER ADWOKAT KAROL KAŹMIERCZAKŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika 2019-12-12 2020-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.103.2019 Kancelaria Contract Hasinski i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adokaci spółka cywilnaŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika 2019-12-12 2020-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.104.2019 Kancelaria Adwokacka Leszek MazurŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika 2019-12-12 2020-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.105.2019 KANCELARIA ADWOKACKA MARTYNA DUDZIK RESPONDEKŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika 2019-12-12 2020-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.106.2019 Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Zubik-JanikŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika 2019-12-12 2020-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.107.2019 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT BARTOSZ JAKUBOWSKIŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika 2019-12-12 2020-12-31 6 006,00 zł
Or.2151.108.2019 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MATEUSZ CUDAKŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika 2019-12-12 2020-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.109.2019 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO DAMPC ŁUKASZŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika 2019-12-12 2020-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.110.2019 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO IWONA PLINTA-KIERAŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika 2019-12-12 2020-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.111.2019 MATEUSZ MAGIERA KANCELARIA RADCY PRAWNEGOŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika 2019-12-12 2020-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.112.2019 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO JUSTYNA BOBER-KUŹNIKŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika 2019-12-12 2020-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.114.2019 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO JUSTYNA BOBER-KUŹNIKŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika 2019-12-12 2020-12-31 6 006,00 zł
Or.2151.115.2019 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO IWONA PLINTA-KIERAŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika 2019-12-12 2020-12-31 12 012,00 zł
Z-I.2151.8.2019 RTE Radioelektronika Adamczyk Janzakup trzech kompletów syren elektronicznych, demontaż i konfiguracja centrali alarmowej 2019-12-12 2019-12-20 87 945,00 zł
In.272.39.2019 HERKULES SP. Z O. OZSzP nr 5 dz. Północ - dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej wraz z pracami towarzyszącymi w ramach projektu obywatelskiego. 2019-12-12 2020-02-20 13 855,95 zł
In.2151.41.2019 Firma Remontowo-Budowlana "BUDMARK" Romuald Małek Warsztat Techniczny RCEZ, dz. Śródmieście - dostoswanie budynku do wymogów p.pożarowych w związku z adaptacją części pomieszczeń na świetlicę środowiskową - wymiana paneli podłogowych. 2019-12-12 2019-12-26 17 147,11 zł
Inf.2151.16.2019 As Zakład Systemów komputerowych Andrzej SzepeUmowa - aktualizacja oprogramowania systemu Ewidencja Zezwoleń Alkoholowych KONCESJA, doradztwo autorskie, konsultacje oraz usuwanie wad systemu 2019-12-11 2022-01-02 1 800,00 zł
MPU.2151.10.2019 Biuro Rozwoju Regionu sp. z o.o.Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika 2019-12-10 2020-12-31 94 464,00 zł
R.272.6.2019 MEDIAKOLOR OSIECCY SPÓŁKA JAWNAUsługa wydruki zeszytu edukacyjnego i podręcznika do programu edukacji regionalnej w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" współfinansowanego ze środków UE. 2019-12-09 2019-12-23 18 676,00 zł
GK.272.7.2019 BUDOTECHNIKA SP. Z O.O.Zaprojektowanie i wykonanie toalety kontenerowej jednostanowiskowej zlokalizowanej na terenie tężni w systemie "zaprojektuj i buduj". 2019-12-09 2021-04-22 130 380,00 zł
GK.272.8.2019 BUDOTECHNIKA SP. Z O.O.Zaprojektowanie i wykonanie toalety kontenerowej jednostanowiskowej zlokalizowanej na terenie MOSIR - Kamień w systemie "zaprojektuj i buduj". 2019-12-09 2020-04-22 145 140,00 zł
In.272.38.2019 PPUH "GINEK" GRZEGORZ OŚLIZŁO Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2 "Latarnia" w dz. Niedobczyce - modernizacja budynku. 2019-12-06 2020-05-08 325 950,00 zł
K.2151.79.2019 Estrada Rybnicka sc Zbigniew Krótki,Wojciech Lalawynajem profesjonalnej sceny wraz z obsługą i nagrzewnicamipodczas XI RBNiK 2019-12-05 2019-12-21 17 200,00 zł
PS.526.13.2017 Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkoweZPM nr 655/2019 z 14.11.2019 2019-12-05 2019-12-31 97 878,24 zł
In.272.37.2019 Pracownia Projektowa PROJEKT STUDIO 2000 Arch. Beata Domińczyk - Łyśniewska Opracowanie dokumentnacji projektowo-kosztoryowej dla zadania: " Adaptacja i przebudowa budynku przy ul.ks. H.Jośko na potrzeby Mlodzieżowego Domu Kultury" 2019-12-03 2020-03-22 129 150,00 zł
Pr.2151.26.2019 STUDIO OTWARTE - Wolny, Kliś, Shmygol, Wierzchowski Spółka JawnaPrzygotowanie koncepcji Systemu Informacji Miejskiej wraz z analizą sytuacji w mieście. 2019-12-02 2019-12-19 62 115,00 zł
GK.2151.16.2019 TOMASZ CYRANKAWyłapywanie i transport zwierząt poszkodowanych na terenie miasta Rybnika 2019-12-02 2020-12-31 28 044,00 zł
Inf.2151.14.2019 NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o.Umowa - wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Rybnika 2019-12-02 2019-12-23 8 856,00 zł
K.2151.74.2019 ESTRADA RYBNICKA SP. Z O.O.Kompleksowa obsługa oświetleniowa i akustyczna wydarzenia pn. XI Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie organizowanego 21 grudnia 2019 roku na rybnickim rynku. 2019-12-02 2019-12-21 19 000,00 zł
FM/M/203/2019/12/0146 Stowarzyszenie Autorów ZAiKSOpłata za publiczne 2019-12-02 2019-12-07 1 061,82 zł
Inf.272.14.2019 Comtegra S.A.Umowa - rozbudowa macierzy dyskowych 2019-12-02 2019-12-16 228 780,00 zł
Z-I.042.1.2019 FIRE - MAX SP Z O.O.Korekta Zaangażowania 23.12.2019 2019-12-01 2019-12-13 -100 000,00 zł
PS.2150.9.2019 KATARZYNA DUŹNIAKaneksowanie z uwag na przeniesienie terminu płatnosci na styczen 2020. 2019-12-01 2020-01-31 0,00 zł
PS.2151.3.2019 AGNIESZKA RATAJCZAKprzedłużenie terminu płatności (zgodnie z umową, płatności są dokonywane w 14-tym dniu od złożenia rachunku, a rachunek ma być zlożony do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi) 2019-12-01 2020-01-31 0,00 zł
In.2151.38.2019 GBINVESTA SP. Z O.O. Muzeum - Ratusz dz. Śródmieście - wymiana doświetli sufitowych w ramach dostosowania obiektu do wymogów bezpieczeństwa pożarowego. 2019-11-29 2020-01-03 42 127,00 zł
In.2151.39.2019 USŁUGI WOD.KAN. C.O. I GAZ JAROSŁAW OZAROWSKIWymiana palnika gazowego w kotle grzewczym w adaptowanym budyku P19 (ZSP8) w dz. Boguszowice Osiedle przy ul. Żurawiej 2A na filię miejskiego Żlobka "Wesoła Rybka" 2019-11-29 2019-12-20 14 998,68 zł
In.2151.40.2019 Energoekspert energia i ekologia sp. z o. o.Opracowanie aktualizacji Projektu zalożeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gaz dla Miasta Rybnika-Aneks nr 1do umowy IMI.2151.3.2019 z 4.02.2019 r. (termin do 30.04.2020) 2019-11-28 2020-04-30 0,00 zł
Pr.272.5.2019 GoMa Agencja Reklamy Mariusz MarkutWydruk i dostawa kalendarzy promocyjnych na 2020 rok. 2019-11-28 2019-12-16 7 822,80 zł
In.272.36.2019 Park Edukacyjny INTERAKCJE sp. z o. o. Naukowe place zabaw - dostawa i montaż urządzeń do zabaw i gier na terenie Przedszkola nr 13 i Szkoły Podstawowej nr 13 w dzielnicy Chwałowice (budżet obywatelski). 2019-11-28 2020-02-06 46 639,86 zł
G-I.2151.5.2019 SYSTHERM INFO Sp. z o.o.Wdrożenie internetowych aplikacji Geo-Info wraz ze zintegrowaniem ich z systemem GPUE 2019-11-27 2019-12-13 91 020,00 zł
K.2151.75.2019 ROBERT KRZYŻANIAKPoprowadzenie w roli konferansjera wydarzenia scenicznego odbywającego się 21.12.2019 r. podczas XI Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania. 2019-11-26 2019-12-21 1 100,00 zł
K.2151.76.2019 ZOFIA PASZENDAPoprowadzenie w roli konferansjera wydarzenia scenicznego odbywającego się 21.12.2019 r. podczas XI Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania. 2019-11-26 2019-12-07 550,00 zł
D-II.2151.9.2019 "AGAL" SP. Z O.O.Naprawa kolektora kanalizacji deszczowej na wiadukcie w ciągu ul. Wodzisławskiej 2019-11-26 2019-12-15 57 810,00 zł
In.272.19.2019 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane ERBUD Sp. z o.o. w restrukturyzacjiAneks nr 1 do umowy nr In.272.19.2019 z 13.08.2019 r. zmieniający termin realizacji zamówienia do 22.01.2020 r. 2019-11-26 2020-01-22 0,00 zł
K.2151.73.2019 Agencja Pro-Media K.TurekObsługa nagłośnieniowa i oświetleniowa programu artystycznego w ramach wydarzenia pn. XI Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie 7 grudnia 2019 r. 2019-11-25 2019-12-07 15 000,00 zł
G-I.2151.6.2019 ARCUS JERZY GAŃCZORZDostawa obiektów baz danych przestrzennych prowadzonych na terenie miasta Rybnika 2019-11-25 2019-12-31 9 963,00 zł
Z-I.042.1.2019 FIRE - MAX SP Z O.O.Zakup 2 kpl. zestawów narzędzi hydraulicznych dla OSP Boguszowice i OSP Popielów ( Fundusz Sprawiedliwości) 2019-11-22 2019-12-13 100 000,00 zł
In.2151.37.2019 "iMR Energetyka" Muzeum-Ratusz - wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjnego w ramach dostosowania obiektu do wymogów bezpieczeństwa pożarowego. 2019-11-21 2019-12-20 32 296,11 zł
In.2151.35.2019 PROJ-COM Mirosław Kasperski Aktualizacja dokumentacji projektowej o zalecenia rozwiązań p.pożarowych zawartych w ekspertyzie technicznej dla zadania: OSP Ochojec - rozbudowa budynku. 2019-11-19 2019-12-31 12 300,00 zł
Or.272.4.2019 COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUPUbezpieczenie komunikacyjne OC,Ac,Assistance i następstw nieszczęśliwych wypadków 2019-11-19 2021-12-31 306 444,00 zł
Inf.2151.13.2019 SECURAL Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Jacek GierszUmowa - serwis urządzeń systemu konferencyjnego 2019-11-19 2021-11-19 20 000,00 zł
E.032.17.2019 Uniwersytet Ekonomicznydotacja 2019-11-19 2019-12-31 230 000,00 zł
ZAIKS 26190600 Stowarzyszenie Autorów ZAiKSOpłata ZAIKS - koncert zespołu The Wellmess Sound 2019-11-18 2019-11-10 246,00 zł
Z-I.2151.6.2019 MEDICANET ANETA PIEROŃPrzeprowadzenie szkolenia z powszechnej samoobrony 2019-11-18 2019-11-28 480,00 zł
Z-I.2151.7.2019 DORADZTWO ENERGETYCZNE PIOTR SZCZYRBOWSKIPrzeprowadzenie szkolenia z powszechnej samoobrony 2019-11-18 2019-11-28 480,00 zł
GK.2151.11.2019 ALWA REX ADAM PORCZUsunięcie awarii kanalizacji deszczowej w ul. Sławików. 2019-11-18 2019-11-25 49 922,12 zł
In.272.25.2019 Firma Remontowo-Budowlana "BUDMARK" Romuald MałekAneks nr 1 do umowy In.272.25.2019 z 5.09.2019 r. zmieniający §7 ust.1 - zwiększenie wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy do 623.061,04 zł (tj. o 16.616,59 zł). 2019-11-18 2019-12-07 16 616,59 zł
FM/M/203/2019/11/0240 Stowarzyszenie Autorów ZAiKSOpłata za publiczne wykonanie utworów zespołu The Wallness Soud w dniu 10.11.2019. 2019-11-18 2019-11-10 246,00 zł
GK.272.6.2019 Instad Adam RojekInwentaryzacja kanalizacji deszczowej tj. kolektorów i urzadzeń służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Rybnika - dla zlewni z wylotem do rzeki Nacyny. 2019-11-15 2020-02-23 196 785,00 zł
IMI.272.10.2019 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz GąsiorAneks nr 4 do umowy In.272.10.2019 r. z 30.05.2019 zł zmieniający brzmienie § 6 na następujący: termin wykonania przedmiotu umowy: do 18 grudnia 2019 r. 2019-11-14 2019-08-14 0,00 zł
IMI.272.87.2018 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz GąsiorAneks 6 do umowy IMI.272.87.2018 z 11.12.2018 - zmiana terminu zakończenia na 14.02.2020 r. 2019-11-14 2020-02-14 0,00 zł
GK.272.5.2019 "EKO" M. GOLIK, J. KONSEK, A. SERWOTKA Spółka JawnaOdbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika. 2019-11-14 2020-12-31 15 613 560,00 zł
Inf.272.13.2019 AUTOMATYKA BIUROWA SP. Z O.O.Umowa - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2019-11-12 2020-12-31 255 911,34 zł
IN.272.28.2019 P.U.H. ECOMPLEX Grinspek EwaAneks nr 2 do umowy In.272.28.2019 z 12.09.2019 r. zwiększający wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy do 1.787.608,21 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych. 2019-11-08 2019-12-07 11 613,67 zł
IN.2151.36.2019 Firma Remontowo-Budowlana "BUDMARK" Romuald Małek Dostawa i montaż ogrodzenia z prefabrykatów betonowych wraz z pracami towarzyszącymi OSP dz. Kamień ul. Szewczyka 2019-11-07 2019-12-19 8 208,00 zł
KZ.3153.5.2019 Rzymskokatolicka Parafia Matki Boskiej Bolesnej Dotacja na prace konserwatorskie zabytkowej rzeźby ceramicznej Matki Bożej z Dzieciątkiem znajdującej się w niszy fasady kościoła akademickiego 2019-11-07 2019-11-21 35 000,00 zł
PS.526.143.2019 Stowarzyszenie Promocji Regionalnej Rybnicka KuźniaUmowa dotacji Stowarzyszenia Promocji Regionalnej "Rybnicka Kuźnia" pn. Podzielmy się... 2019-11-07 2019-12-31 9 500,00 zł
K.2151.70.2019 TOMASZ BASELorganizacji koncertu pn. Droga do Niepodległości w dniu 10 listopada 2019 2019-11-06 2019-11-10 550,00 zł
K.2151.72.2019 KAMILA TWOREKorganizacji koncertu pn. Droga do Niepodległości w dniu 10 listopada 2019 2019-11-06 2019-11-10 550,00 zł
K.2151.71.2019 MAREK DYGDAŁAorganizacji koncertu pn. Droga do Niepodległości w dniu 10 listopada 2019 2019-11-06 2019-11-17 550,00 zł
K.2151.69.2019 MONIKA WIŚNIEWSKA-BASELorganizacji koncertu pn. Droga do Niepodległości w dniu 10 listopada 2019 2019-11-06 2019-11-10 550,00 zł
K.2151.68.2019 FHU BIURO OCHRONY GLOCK SECURITYzapewnienie ochrony artystom i uczestnikom 2019-11-05 2019-12-21 3 992,58 zł
MPU.2151.7.2019A GEOLOGIC Tomasz Miłowski Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obszarów oznaczonych symbolami (MPZP 54-20,54-21,54-22) 2019-11-04 2019-12-31 5 227,50 zł
PS.032.1.2018 BRAKaneks nr 1 do umowy 2019-11-04 2019-12-31 2 000,00 zł
PS.032.1.2018 BRAKaneks nr 2 2019-11-04 2020-01-13 2 000,00 zł
In.2151.22.2019 STUDIO RZEŹBY MACIEJ JAGODZIŃSKI-JAGENMEERAneks nr 1 z 26.09.2019 do umowy In.2151.22.2019 z 5.08.2019 rok, w którym ustala się termin wykonania tablicy pamiątkowej J.Podlodowskiej - do 14.10.2019 r. i rzeźby W.Webera do 30.11.2019 r. 2019-11-04 2019-11-30 0,00 zł
GK.272.1.2019 Instad Adam RojekWykonanie robót dodatkowych - aneks nr 1. 2019-11-04 2019-12-16 152 270,59 zł
PS.526.139.2019 STOWARZYSZENIE "OLIMPIADY SPECJALNE-POLSKA"Zadanie publiczne pn. XXVII Śląski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych 2019-10-31 2019-12-13 10 810,00 zł
Z-I.3153.29.2019 OSP KłokocinDotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2019-10-30 2019-12-31 5 398,00 zł
Inf.272.12.2019 FHU HARD-COMP TRZASKALIK ŁUKASZUmowa - zakup i dostawa zestawu komputerowego - budżet obywatelski 2019-10-30 2019-11-29 2 950,00 zł
A.2151.2.2019 Spółdzielnia Socjalna "Z IKRĄ"Catering podczas wydarzenia Rybnik dla Biznesu 2019-10-30 2019-12-23 7 452,00 zł
In.272.33.2019 PWI PIECH WOJCIECHBudowa podjazdu przy wejściu bocznym z robotami towarzyszącymi w ZSz-P5 dz. Północ w systemie zaprojektuj i wybuduj. 2019-10-29 2020-01-21 70 000,00 zł
In.272.34.2019 PWI PIECH WOJCIECHBudowa podjazdu przy wejściu bocznym do budynku w ZSz-P 12 dz. Zebrzydowice w systemie zaprojektuj i wybuduj. 2019-10-29 2020-01-21 25 000,00 zł
Z-I.3153.28.2019 Ochotnicza Straż Pożarna Popielówdotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2019-10-29 2019-12-31 2 750,40 zł
I.272.35.2019 Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. OLR Maroko-Nowiny - remont podjazdu wejścia glównego do budynku oraz nawierzchni chodników. 2019-10-28 2020-01-06 73 277,20 zł
Z-I.3153.27.2019 OSP GolejówDotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2019-10-28 2019-12-31 2 225,00 zł
K.2151.66.2019 Stowarzyszenie "17-stka"Kompleksowa organizacja wydarzenia pn. Dni Ukrainy 2019-10-25 2019-11-17 8 500,00 zł
MPU.2151.8.2019 BRICON Marek JodłowskiSporządzenie 59 kart ewidencyknych zabytków architektury i budownictwa w tym zespołów zabudowy 2019-10-25 2019-12-13 125 000,00 zł
Z-I.3153.25.2019 OSP ChwałowiceDotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2019-10-24 2019-12-31 964,10 zł
Z-I.3153.26.2019 OSP BoguszowiceDotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2019-10-24 2019-12-31 5 398,00 zł
Z-I.3153.23.2019 OSP OrzepowiceDotacja celowa na zapewnienie gotoowości bojowej 2019-10-24 2019-12-31 962,00 zł
Pr.2151.25.2019 INFOPAKT S.C. MACIEJ PADEWSKI, RYSZARD CHROBAK I DARIUSZ STAŃCZYKDostawa 1000 Informatorów inwestycyjnych 2019-10-23 2019-11-06 11 525,10 zł
PS.526.142.2019 Stowarzyszenie Działań Lokalnych - ChwalynciokDotacja dla Stowarzyszenia Działań Lokalnych-Chwalynciok - Rodzinny Rajd Rowerowy "Rowerami przez historię Chwałęcic" 2019-10-23 2019-11-30 2 500,00 zł
PS.2151.5.2019 Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bożeba LiborUmowa z biegłym lekarzem psychiatrą na wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na zlecenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Prolemów Alkoholowych w Rybniku. 2019-10-23 2019-12-31 6 000,00 zł
K.2151.65.2019 DANMEL SP. Z O.O.Zapewnienie karuzeli weneckiej wraz z komplaksową obsługą dla uczestników wydarzenia pn. XI Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie. 2019-10-23 2019-12-07 8 610,00 zł
K.2151.67.2019 JOACHIM WIECZOREKWynajem kolejki turystycznej wraz z obsługą 14 grudnia 2019 r. w ramach XI Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2019-10-23 2019-12-14 2 644,00 zł
K.2151.67.2019 - A JOACHIM WIECZOREKkolejka turystyczna podczas XI RBNiK 2019-10-23 2019-12-14 2 644,00 zł
Z-I.272.1.2019 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz GąsiorRemont oraz malowanie klatki schodowej, sali narad Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zaplecza sali i aneksu kuchennego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku 2019-10-22 2019-11-12 16 904,78 zł
PS.526.141.2019 Fundacja na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury im. Heinricha HimmlaDotacja dla Fundacji na Rzecz OChrony Dóbr Kultury im. Heinricha Himmla - Odkryj tajemnice pałacu w Rzucowie. Wycieczka autokarowa. 2019-10-22 2019-11-20 1 488,00 zł
IMI.272.10.2019 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz GąsiorAneks nr 3 do umowy In.272.10.2019 z 30.05.2019 r.- zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy do 14.11.2019 r. i wynagordzenia ryczałtowego do 827.716,16 zł (w tym roboty dodatkowe - 47.153,80 zł). 2019-10-22 2019-11-14 47 153,80 zł
In.272.32.2019 STADION PRO Sp. z o.o.Modernizacja obiektu ośrodka sportowo-rekreacyjnego w dz. Kamień - budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z przyłączami. 2019-10-22 2020-04-19 1 296 819,75 zł
In.272.31.2019 ADWENTURE EKSPOZYCJE SP. Z O.O. Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w kompleksie budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko, prezentującej dziedzictwo kulturowe, opartej na motywie maszyny parowej w ramach projektu 2019-10-17 2020-05-31 4 644 000,00 zł
E.042.11.2019 PU-H Boy Zbigniew DudekUsługa transportowa z Rybnika do Świata Techniki w Ostravie w ramach projektu " Z matematyką na Ty..." 2019-10-17 2019-12-31 18 000,00 zł
Ad.2151.8.2016 LEON Spółka z o.o.korekta zaangażowania 2019-10-16 2019-12-31 -10 000,00 zł
PS.526.140.2019 TOWARZYSTWO ŻEGLARSTWA REGATOWEGODotacja dla Towarzystwa Żeglarstwa Regatowego - Organizacja regat żeglarskich Rybnik Match Race 2019-10-15 2019-11-15 10 000,00 zł
PS.526.138.2019 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I II STOPNIAUmowa _Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku pn. Koncerty Orkiestry Kameralnej Szkoły Szafranków wraz z solistami w Eurasburgu 2019-10-15 2019-11-30 7 500,00 zł
Inf.272.11.2019 Centrum Systemów Komputerowych Maćkowski JakubUmowa - zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM 2019-10-15 2019-10-22 216 476,31 zł
KZ.3153.4.2019 Rzymskokatolicka Parafia Matki Boskiej BolesnejDotacja na wykonanie remontu więźby dachowej i sklepień poddasza w Kościele pw.Matki Boskiej Bolesnej 2019-10-15 2019-10-29 95 000,00 zł
KZ.2151.2.2019 IN SITU KONSERWACJA ZABYTKÓWKompleksowa konserwacja zabytkowego pomnika św.Jana Nepomucyna z Aniołami 2019-10-15 2019-12-16 85 000,00 zł
IN.272.28.2019 P.U.H. ECOMPLEX Grinspek EwaAneks nr 1 do umowy In.272.28.2019 z 12.09.2019 r.: w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót zmianie ulega ^ 7 ust.1 umowy - wynagordzenie zwiększa się o 9.998,93 zł do 1.775.994,54 zł. 2019-10-15 2019-12-07 9 998,92 zł
D-II.272.9.2019 Zakład Uusłg Geodezyjnych "GEOPRAC " Skaba Roman , Zieleźny GrzegorzWykonanie podziałów geodezyjnych w związku ze zmianą granic miasta Rybnika w rejonie ulicy Robotniczej 2019-10-14 2020-09-28 39 950,00 zł
Z-I.3153.24.2019 Ochotnicza Straż Pożarna WielopoleDotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego i pokrycie kosztów ubezpieczenia komunikacyjnego OC i NNW 2019-10-11 2019-12-31 660 894,00 zł
IMI.272.87.2018 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz GąsiorAneks 5 do umowy IMI.272.87.2018 z 11.12.2018 - zmiana terminu zakończenia na 15.01.2020 r. 2019-10-11 2019-11-16 0,00 zł
M.272.9.2019 Usługi geodezyjne i kartograficzne Jerzy DEREŃWykonanie wstępnych projektów podziału nieruchomości w celu wydzielenia dróg publicznych 2019-10-10 2019-12-31 4 920,00 zł
M.272.10.2019 Usługi geodezyjne i kartograficzne Jerzy DEREŃAktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie odnalezienia i pomiaru wszystkich punktów granicznych działki nr 1768/28 obrębu Rybnik, ark. mapy 6 2019-10-10 2019-12-31 6 150,00 zł
D-III.272.2.2019 Dynniq Poland Sp. z o.o.Budowa, modernizacja i uzupełnienie sygnalizacji świetlnych 2019-10-10 2020-12-03 1 875 012,00 zł
Inf.272.10.2019 Centrum Systemów Komputerowych Maćkowski JakubUmowa - zakup i dostawa przełączników rdzeniowych sieci LAN 2019-10-07 2019-11-06 209 048,34 zł
K.2151.60.2019 EWA CIESIELSKAspotkanie autorskie z moninowanymi w ramach Górnoslaskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2019-10-07 2019-10-18 1 100,00 zł
K.2151.63.2019 EMIL MARATspotkanie autorskie z moninowanymi w ramach Górnoslaskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2019-10-07 2019-10-18 1 000,00 zł
K.2151.62.2019 ALEKSANDER KACZOROWSKIspotkanie autorskie z moninowanymi w ramach Górnoslaskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2019-10-07 2019-10-18 1 000,00 zł
K.2151.64.2019 MAREK GÓRLIKOWSKIspotkanie autorskie z moninowanymi w ramach Górnoslaskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2019-10-07 2019-10-18 1 000,00 zł
K.2151.61.2019 KATARZYNA SURMIAK_DOMAŃSKAspotkanie autorskie z moninowanymi w ramach Górnoslaskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2019-10-07 2019-10-18 1 000,00 zł
In.272.30.2019 INTER SERVICE MARIUSZ PODLEŚNYOPS dz. Północ - dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych - budowa dżwiękowego systemu powiadamiania alarmowego. 2019-10-07 2019-11-18 54 499,04 zł
Ar-I.2151.2.2019 DOMUS PROJEKTopracowania niestanowiące operatu szacunkowego 2019-10-04 2019-12-31 10 080,00 zł
Inf.272.9.2019 LOGIN Sp. z o.o.Umowa - zakup i dostawa aktualizacji programów zabezpieczających oraz nowych licencji 2019-10-03 2019-10-09 237 104,64 zł
Ad.2151.15.2019 NUKLID SP. Z O.O.Konserwacja i przeglady systemów ppoż : sygnalizacji pożaru, oddymiania klatek schodowych, sygnalizacji włamań, napadu i systemu telewizji dozorowej 2019-10-02 2021-09-30 49 288,56 zł
Z-I.2151.5.2019 RTE Radioelektronika Adamczyk JanKonserwacja syren alarmowych 2019-10-01 2021-03-31 40 460,00 zł
Inf.272.8.2019 ARCUS S. A.Umowa - wsparcie systemu MYQ 2019-09-30 2019-10-07 7 044,00 zł
PS.526.137.2019 Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków EgzotycznychUmowa dotacji pn. Wystawa kanarków i ptaków egzotycznych w Rybniku powiązana z Mistrzostwami Polski 2019-09-27 2019-12-20 10 000,00 zł
IMI.2151.32.2019 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior Dostawa i montaż obudowy grzejników c.o. wraz z pracami towarzyszącymi na terenie Przedszkola nr 43 dz. Maroko-Nowiny 2019-09-27 2019-10-11 47 152,36 zł
In.272.9.2019 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel TomanAneks 1 do umowy In.272.9.2019 - zmiana terminu zakończenia na 5.10.2019 r., w tym roobty wewnetrzne do 23.08.2019 r. 2019-09-26 2019-09-27 0,00 zł
PS.526.134.2019 Śląski Klub Turystyki Kajakowej "NEPTUN"Dotacja - Śląski Klub Turystyki Kajakowej "NEPTUN" - XXXII Ogólnopolski Barbórkowy Wyścig Kajakowy na Zalewie Rybnickim 2019-09-25 2019-12-10 2 000,00 zł
G-I.2151.2.2019 2NT ŁUKASZ STANICZEKOpracowanie koncepcji,zaprojektowanie,opracowanie graficzne,wykonanie i wdrożenie portalu internetowego 2019-09-23 2019-12-16 9 800,00 zł
PS.031.5.2012 URZĄD MIASTA CHORZÓWAneks nr 13 z Miastem Chorzów na prowadzenie Izby Wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Miasta Rybnika w 2019 roku 2019-09-23 2019-12-31 50 000,00 zł
Or.272.3.2019 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.Umowa na grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych 2019-09-23 2020-12-31 0,00 zł
PS.526.135.2019 Fundacja Rozwoju Kultury i Działań ArtystycznychDotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Smaki i tradycje regionu. 2019-09-20 2019-12-31 10 000,00 zł
PS.526.136.2019 Rybnickie Koło Emerytów i Rencistów Silesia Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Biesiada Śląska oraz spotkanie opłatkowe Integracja Polsko-Czeska. 2019-09-20 2019-12-23 4 000,00 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel TomanAneks 25 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 22.09.2019 r. 2019-09-20 2019-09-15 0,00 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel TomanAneks 26 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 3.11.2019 r. i wartości wynagordzenia kosztorysowego do kwoty brutto 4.366.570,48 zł 2019-09-20 2019-09-22 146 953,76 zł
IMI.272.87.2018 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz GąsiorAneks 4 do umowy IMI.272.87.2018 z 11.12.2018 - zmiana terminu zakończenia na 16.12.2019 r. 2019-09-19 2019-11-16 0,00 zł
Ad.272.8.2019 INFOPAKT S.C. MACIEJ PADEWSKI, RYSZARD CHROBAK I DARIUSZ STAŃCZYK Uzupełnienie stanu teczek i papierów firmowych 2019-09-19 2019-11-30 22 227,50 zł
Ad.272.9.2019 ARP POL JURASZ PIOTR Uzupełnienie stanu wizytówek. 2019-09-19 2020-01-31 1 800,00 zł
K.2151.55.2019 FUNDACJA TEATR KUBIKARealizacja przedstawienia o charakterze świątecznym wraz z blokiem konkursów i zabaw 7 grudnia 2019 r. na rybnickim rynku w ramach XI RBNiK 2019-09-19 2019-12-07 10 000,00 zł
In.272.29.2019 DROBNY SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA Roboty remontowe placu manewrowego przy ZSz-P12 dz. Zebrzydowice - budżet obywatelski 2019-09-17 2019-11-12 60 881,31 zł
Ad.272.7.2019 FHU BONITAS Łukasz Undas Uzupełnienie stanu kopert firmowych 2019-09-17 2019-11-30 5 410,00 zł
Ad.2502.4.2019 "Społem" Powszechna Spółdzielnia SpożywcówCzynsz za wynajem pomieszczeń magazynowych w D.H.Hermes wraz z mediami 2019-09-16 2022-12-31 48 929,40 zł
IMI.272.87.2018 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz GąsiorAneks nr 3 do umowy IMI.272.87.2018 z 11.12.2018 r. - zwiększenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy do 993.725,41 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych. 2019-09-13 2019-11-16 21 643,84 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel TomanAneks 25 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 6.10.2019 r. 2019-09-13 2019-09-29 0,00 zł
IN.272.28.2019 P.U.H. ECOMPLEX Grinspek Ewa Adaptacja budynku Przedszkola nr 19 (ZSP nr 8) w dz. Boguszowice Osiedle przy ul. Żurawiej 2A na filię miejskiego żlobka "Wesoła Rybka" 2019-09-12 2019-12-07 1 765 995,62 zł
PS.526.133.2019 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. BRACI SZAFRANKÓWDotacja - wsparcie zadania pn. Dni Cecyliańskie 2019 festiwal chóralny. 2019-09-10 2019-12-23 8 440,00 zł
ZAIKS 26190424 Stowarzyszenie Autorów ZAiKSopłata ZAIKS - Neon Party 2019-09-10 2019-08-30 192,73 zł
ZAIKS 5953 Stowarzyszenie Autorów ZAiKSopłata ZAIKS - Blisko, coraz bliżej... 2019-09-10 2019-08-30 1 230,00 zł
Ad.272.6.2019 INFOPAKT S.C. MACIEJ PADEWSKI, RYSZARD CHROBAK I DARIUSZ STAŃCZYKDruk 800 sztuk obwieszczeń wyborczych o numerach i granicach obwodów głosowania, o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach parlamentarnych zarządzonych na 13.09.2019 r. 2019-09-10 2019-09-12 971,70 zł
D-II.272.8.2019 "AGAL" SP. Z O.O.Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych 2019-09-09 2019-11-30 288 406,71 zł
In.272.26.2019 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół "Przygoda"w dzielnicy Meksyk - budowa placu zabaw. 2019-09-09 2019-11-18 50 763,95 zł
IMI.272.10.2019 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz GąsiorAneks nr 2 - zmiana terminu wykonania umowy nr In.272.10.2019 z 30.05.2019 r. na 13.10.2019 (ZSz-P nr 5 - przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia oddz. przedszkolnych). 2019-09-09 2019-09-09 0,00 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel TomanAneks 24 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 29.09.2019 2019-09-06 2019-09-22 0,00 zł
A.2151.1.2019 ANDRZEJ BLIKLEWykład na imprezę Rybnik dla Biznesu 2019-09-05 2019-11-29 9 840,00 zł
In.272.25.2019 Firma Remontowo-Budowlana "BUDMARK" Romuald Małek Adaptacja budynku Przedszkola nr 37 w dzielnicy Rybnicka Kuźnia na filię żlobka miejskiego "Wesoła Rybka" (MALUCH+"2019) 2019-09-05 2019-12-07 606 444,45 zł
R.2151.11.2019 SDE Sp. z o.o.Przygotowanie i przeprowadzenie badań rynku zamówień publicznych w zakresie zakupów żywności i usług zbiorowego żywienia oraz wsparcie eksperckie w ramach projektu StratKIT 2019-09-04 2019-12-15 41 820,00 zł
In.272.24.2019 STADION PRO Sp. z o.o. Rozbudowa bazy sportowej na terenie ZS3 - budowa zadaszonego boiska z trawy syntetycznej w systemie "zaprojektuj i wybuduj" 2019-09-03 2020-01-01 1 394 414,40 zł
KZ.2151.1.2019 PRACOWNIA PROJEKTOWO-URBANISTYCZNO-KONSERWATORSKA "A B A K U S " Ewa Pilarska-ŚwierszczWykonanie dokumentacji konserwatorskiej pn.:Studium Krajobrazowo-Kulturowe dla Kalwarii Golejowskiej w Rybniku z wytycznymi dla uporządkowania terenu i poprawy walorów turystyczno-krajoznawczych 2019-09-03 2019-11-30 67 000,00 zł
BRP.2151.1.2019 JARMUNDOWICZ,PIOTROWICZ ADWOKACI I RACY PRAWNI S.C.Obsługa prawna 2019-09-02 2020-04-30 27 552,00 zł
D-II.272.7.2019 AUTO-TRANS ASFALTY SP. Z O.O. Remont nawierzchni asfaltowej ul. Dworek 2019-09-02 2019-10-17 281 734,54 zł
In.272.4.2019 F.P.U.H. 'MABAPA' Piotr ChubodaAneks nr 1 z 23.08.2019 r. do umowy In.272.4.2019 z 9.05.2019 r. -zwiększenie wynagrodzenia do 529.696,96 zł (roboty dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym-art 144 ust. 1.pkt 2 ustawy P.z.p.). 2019-09-02 2019-08-26 30 739,18 zł
PS.526.130.2019 Stowarzyszenie Oświatowe " Rodzice - Dzieciom"Umowa dotacji - Stowarzyszenie Oświatowe "Rodzice_Dzieciom" - XVII Wojewódzki Plenerowy Konkurs Przyrodniczy "Leśnym Tropem" 2019-08-30 2019-11-29 3 310,00 zł
IMI.2151.28.2019 BAUHAUS PROJEKT ANDRZEJ KUBICA Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie spełnienia wymogów p.poż. dla budynku OSP Ochojec. 2019-08-30 2019-09-27 18 204,00 zł
PS.526.132.2019 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I II STOPNIADotacja ne realizację zadania pn. Koncert symfoniczny z okazji obchodów "Roku Stanisława Moniuszki" 2019-08-26 2019-10-31 21 420,00 zł
Ad.2151.14.2019 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DŹWIGI ANTENY Sp. z o.o.Konserwacja dźwigu w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Rzecznej 8 2019-08-23 2022-07-31 10 455,00 zł
In.272.23.2019 GRANI-TEC Durczok Paweł i Durczok Anita Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku dzielnica Boguszowice Osiedle. 2019-08-22 2019-11-20 1 826 550,00 zł
K.2151.58.2019 HALINA KALAGA ARTST BOG-MARkoncert Mariusza kalagi z zespołem w dniu 21 września 2019 r. podczas festynu pn. "Blisko, coraz bliżej..." 2019-08-22 2019-09-21 5 500,00 zł
Z-I.2151.4.2019 4RESCUE Michał SwinkaDostawa ubrań strażackich specjalnych ze świadectwem CNBOP dla OSP m. Rybnika 2019-08-22 2019-09-30 70 670,88 zł
PS.526.129.2019 Rybnickie Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Egzotycznych AmazonkaDotacja - realizacja zadania pn. Organizacja głównej wystawy papug i ptaków egzotycznych w 2019 r. 2019-08-21 2019-11-25 4 950,00 zł
PS.526.131.2019 Uniwersytet Trzeciego WiekuUmowa dotacji - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku pn. Wolontariat seniorów 2019-08-20 2019-12-10 350,00 zł
K.2151.57.2019 JACEK KIEROK MUSIC TRANSkoncert Jacka Kieroka z zespołem w dniu 21 września 2019 r. podczas festynu pn. "Blisko, coraz bliżej..." 2019-08-20 2019-09-21 4 500,00 zł
In.272.20.2019 Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o.PLACYKOWO OSIEDLOWE DWOREK, dz. Śródmieście miejsce rekreacji dla mieszkańców z urządzeniami rekreacyjnymi - wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliureatanowej (realizacja projektu obywatelskiego) 2019-08-19 2019-10-14 89 742,30 zł
In.272.21.2019 Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o."Jesień, zima, wiosna, lato chcę się bawić mamo tato" - wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliureatanowej w dzielnicy Smolna (realizacja projektu budżetu obywatelskiego) 2019-08-19 2019-09-30 56 930,60 zł
In.272.22.2019 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "GNIAZDO CYKLISTÓW" - roboty inżynieryjne w zakresie zagospodarowania boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w dz. Maroko-Nowiny- realizacja projektu obywatelskiego. 2019-08-19 2019-11-11 207 649,22 zł
In.272.19.2019 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane ERBUD Sp. z o.o. w restrukturyzacji Dom Kultury w Chwałowicach - modernizacja budynku. 2019-08-13 2019-11-26 1 204 034,74 zł
Pr.2151.24.2019 USŁUGI FOTOGRAFICZNE MARCIN GIBA MOJE STUDIORealizacja 12 sesji zdjęciowych na potrzeby wydania kalendarza miejskiego "Jestem z Rybnika" 2019-08-13 2019-10-18 9 963,00 zł
Pr.272.4.2019 AGENCJA REKLAMY EUREKA PLUSWydruk i dostawa notesów oraz innych materiałów promocyjnych 2019-08-13 2019-09-03 29 323,20 zł
IMI.272.20.2019 GRANI-TEC Durczok Paweł i Durczok AnitaAneks nr 2 do umowy IMI.272.20.2019 ustalający wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci 5.699.784,11 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych (zwiększenie wynagrodzenia podstawowego o143.913,49 zł) 2019-08-12 2019-10-04 143 913,49 zł
Pr.272.3.2019 ZAKŁAD POLIGRAFICZNY SINDRUKWydruk i dostawa albumów promocyjnych 2019-08-08 2019-08-28 19 390,95 zł
PS.526.123.2019 RYBNICKIE TOWARZYSTWO TENISOWEdotacja - Klub Sportowy Rybnickie Towarzystwo Tenisowe - Turniej OTK skrzatów w ramach IV Rybnickiego Święta Tenisa 2019-08-07 2019-09-30 4 000,00 zł
Ad.2151.13.2019 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DŹWIGI ANTENY Sp. z o.o.Konserwacja dźwigu w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego 2019-08-07 2022-07-31 11 832,00 zł
IMI.272.10.2019 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz GąsiorAneks nr 1 do umowu In.272.10.2019 - wydłużenie terminu realizacji umowy do 09.09.2019 r. 2019-08-06 2019-09-09 0,00 zł
In.215123.2019. BAKBUD S.C. B.Koza , K. Seweryn Opracowanie dokumentacji proj.-koszt. zmiany kotłowni węglowej na gazową w budynku P18 (ZSz-P nr 6) w ramach PZGEiM. 2019-08-06 2019-10-14 21 795,60 zł
In.2151.24.2019 BAKBUD S.C. B.Koza , K. Seweryn Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany kotłowni węglowej na gazową w budynku Przedszkola nr 32, dz. Kamień w ramach PZEiM. 2019-08-06 2019-10-31 27 994,80 zł
In.2151.22.2019 STUDIO RZEŹBY MACIEJ JAGODZIŃSKI-JAGENMEER Wykonanie wraz z montażem rzeźby Władyslawa Webera oraz tablicy pamiątkowej Janiny Podlodowskiej. 2019-08-05 2019-11-30 139 320,00 zł
KZ.3153.2.2019 KIECKA ADAM I JOANNAdotacja na wykonanie remontu konserwatorskiego z renowacją elewacji frontowej i drzwi bramnych kamienicy położonej przy ul.Kościelnej 5 2019-08-05 2020-01-15 55 000,00 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel TomanAneks 19 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 25.08.2019 r. 2019-08-02 2019-08-18 0,00 zł
PS.3153.26.2019 Miejski Koszykarski Klub Sportowy RybnikDotacja dla Miejskiego Koszykarskiego Klubu Sportowego "Rybnik" - Szkolenie i udział w rozgrywkach II ligi 2019-08-01 2019-12-31 20 000,00 zł
PS.526.127.2019 Fundacja Sportu Osób Niepełnosprawnych IntelektualnieDotacja - Fundacja Sportu Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Udział zawodnika w Mistrzostwach Europy w pływaniu osób z zespołem Downa 2019-08-01 2019-10-07 2 000,00 zł
IN.2151.18.2019 PUMART" sp. z o.o. Warsztat Techniczny RCEZ - dostosowanie do wymogów p.pożarowych- zabudowa glównego p.pożarowego wyłącznika prądu. 2019-07-31 2019-08-29 21 127,71 zł
GK.2151.9.2019 ENGEPRO SP. Z O.O z siedzibą w WarszawieAktualizacja operatów wodnoprawnych wraz z uzykaniem pozwoleń wodnoprawnych. 2019-07-30 2019-12-06 12 853,50 zł
526.128.2019 stowarzyszenie zwykłe Z NADZIEJĄ W RADOŚĆ ŻYCIA (wcześniej Klub Sportów Walki ,,Baca" K-1 Rybnik)Dotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. III Rybnicki Festiwal Sztuk Walki "BUDO BUSHI" Rybnik 2019 2019-07-30 2019-10-31 8 800,00 zł
G-I.2151.3.2019 ARCHIGEO S.C. Adam Podleśny, Damian JanygaZabezpieczenie i utrzymanie Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego (powlekanie) folią pierworysów mapy zasadniczej 2019-07-30 2019-12-15 31 720,00 zł
In.2151.21.2019 GRINN-PLUSNasadzenia drzewi i krzewów na terenach placówek miejskich (nasadzenia drzew wraz z ich pielęgnacją na działce nr 65/15 w Rybniku, przy ul. Rudzkiej) 2019-07-30 2020-08-30 97 280,00 zł
Pr.2151.23.2019 ALEKSANDRA ŁOGUSZ WGSPromocja Miasta Rybnika podczas realizacji projektu fotograficznego autorstwa Aleksandry Łogusz i Macieja Margasa pt. Silesia ON AIR 2019-07-29 2019-12-20 18 000,00 zł
Pr2121.22.2019 Domin Jarosław DATA QUESTHosting serwisu internetowego oraz udzielenie wsparcia technicznego do 30 czerwca 2020 roku 2019-07-29 2020-06-30 11 439,00 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel TomanAneks 18 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 18.08.2019 r. 2019-07-26 2019-08-18 0,00 zł
Ad.2151.12.2019 MARCIN STAWIARSKI PROFITEXDostawa siedzisk KYOS oraz kół do krzeseł obrotowych Sitag Reality 2019-07-25 2019-08-29 12 913,16 zł
In.2151.19.2019 F.P.H.U NORTEX Sławomir Bednarek Szafka dla każdego ucznia - dostawa szafekt 6 skrytkowych do SP 24 w Rybniku , dz, Popielów 2019-07-25 2019-09-19 35 055,00 zł
In.2151.20.2019 MTECH Mieczysław Radecki OSP Ochojec - dostawa kotła c.o. klasy 5 2019-07-23 2019-09-30 28 000,00 zł
D-I.272.5.2019 Biuro Usług Inżynierskich 'CONCEPT' mgr inż. Arkadiusz Cichoń Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla budowy łącznika ulic Brzezińska - Giedroycia w Rybniku 2019-07-23 2020-01-23 83 886,00 zł
D-I.272.6.2019 INŻBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄBudowa łącznika ulic Brzezińska - Giedroycia w Rybniku 2019-07-23 2019-11-27 3 980 644,76 zł
GK.272.3.2019 "EKO" M. GOLIK, J. KONSEK, A. SERWOTKA Spółka JawnaZagospodarowanie niesegregowanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Rybnika 2019-07-23 2020-12-31 21 730 680,00 zł
GK.272.4.2019 BEST-EKO Sp. z o.o. Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych odebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika. 2019-07-19 2020-12-31 2 041 200,00 zł
D-II.2151.6.2019 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowicePrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja oświetlenia ulicznego przy ul. Arki Bożka 2019-07-19 2019-11-22 165,72 zł
D-II.2151.7.2019 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowicePrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej 2019-07-19 2019-11-22 165,72 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel TomanAneks 17 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 11.08.2019 r. 2019-07-19 2019-08-11 0,00 zł
D-I.272.4.2019 COLAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Przebudowa ul. Pogodnej 2019-07-18 2020-07-08 4 280 926,11 zł
In.2151.8.2019 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rybnik Kolej na Rybnicką Kuźnię - instalacja kolejki linowej wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej dz. Rybnicka Kuźnia. 2019-07-17 2019-09-11 19 999,80 zł
Z-I.3153.19.2019 Komenda Wojewódzka PolicjiPorozumienie w sprawie nagród pieniężnych za osiągnięcia w służbie prewencji dla funkcjonariuszy KMP w Rybniku 2019-07-16 2019-12-31 3 000,00 zł
Z-I.2151.3.2019 ARPAPOLDostawa hełmów strażackich dla OSP m. Rybnika 2019-07-16 2019-08-31 32 490,11 zł
Or.2151.52.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MATEUSZ CUDAKŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik zmiana treści § 1ust.7, § 4 ust. 5 oraz załącznik nr 1 2019-07-15 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.53.2018 LEX KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PRAWNEGO ANITA MIERNIK-ŁEŚKOŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik zmiana treści § 1ust.7, § 4 ust. 5 oraz załącznik nr 1 2019-07-15 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.54.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO DAMPC ŁUKASZŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik zmiana treści § 1ust.7, § 4 ust. 5 oraz załącznik nr 1 2019-07-15 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.55.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO TRZEPIZUR TOMASZŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik zmiana treści § 1ust.7, § 4 ust. 5 oraz załącznik nr 1 2019-07-15 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.56.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO GASZ-SOLICH KAROLINAŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik zmiana treści § 1ust.7, § 4 ust. 5 oraz załącznik nr 1 2019-07-15 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.57.2018 Kancelaria Contract Hasinski i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adokaci spółka cywilnaŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik zmiana treści § 1ust.7, § 4 ust. 5 oraz załącznik nr 1 2019-07-15 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.58.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ADAM GRADŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik zmiana treści § 1ust.7, § 4 ust. 5 oraz załącznik nr 1 2019-07-15 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.60.2018 KANCELARIA ADWOKACKA BŁAŻEJ MOTYKAŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik zmiana treści § 1ust.7, § 4 ust. 5 oraz załącznik nr 1 2019-07-15 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.61.2018 KANCELARIA ADWOKACKA PAJĄK JANUSZŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik zmiana treści § 1ust.7, § 4 ust. 5 oraz załącznik nr 1 2019-07-15 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.62.2018 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT SONIA STROŃSKAŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik zmiana treści § 1ust.7, § 4 ust. 5 oraz załącznik nr 1 2019-07-15 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.63.2018 KANCELARIA ADWOKACKA KAROL SZYMURAŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik zmiana treści § 1ust.7, § 4 ust. 5 oraz załącznik nr 1 2019-07-15 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.64.2018 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MONIKA TLAŁKAŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik zmiana treści § 1ust.7, § 4 ust. 5 oraz załącznik nr 1 2019-07-15 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.65.2018 KANCELARIA ADWOKACKA WENGERSKA AGATAŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik zmiana treści § 1ust.7, § 4 ust. 5 oraz załącznik nr 1 2019-07-15 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.66.2018 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT WOJCIECH WYGNAŁŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik zmiana treści § 1ust.7, § 4 ust. 5 oraz załącznik nr 1 2019-07-15 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.67.2018 KANCELARIA ADWOKACKA MARTYNA DUDZIK RESPONDEKŚwiadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik zmiana treści § 1ust.7, § 4 ust. 5 oraz załącznik nr 1 2019-07-15 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.59.2018 GW LEGAL GRABIEC & WÓJCIK Spółka Partnerska Radców PrawnychAneks do umowy nr Or.2151.59.2018 o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybni (zmiany treści § 1 ust.7, § 4 ust. 5 oraz załącznik nr 1) 2019-07-15 2019-12-31 0,00 zł
IMI.272.20.2019 GRANI-TEC Durczok Paweł i Durczok AnitaAneks nr 1 - zmiana terminu wykonania umowy do dnia 04.10.2019 2019-07-15 2019-10-04 0,00 zł
PS.526.126.2019 Kółko Rolnicze PopielówKółko Rolnicze Rybnik-Popielów, zadnie publiczne pn.: Dożynki - Rybnik 2019 2019-07-12 2019-09-30 9 800,00 zł
In.2151.17.2019 PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.Umowa o przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego o mocy zamówionej 312 kW usytuowanego w budynku przy ul. Klasztornej. 2019-07-12 2020-06-01 70 000,00 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel TomanAneks 16 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 04.08.2019 r. 2019-07-12 2019-08-04 0,00 zł
In.272.16.2019 GRANI-TEC Durczok Paweł i Durczok AnitaRozbudowa Stanicy Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim. 2019-07-11 2019-11-28 869 610,00 zł
PS.526.125.2019 Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Wspierania Dzieci i Młodzieży "Uskrzydleni"Odpłyń z nami, nie z narkotykami! 2019-07-10 2019-10-15 10 000,00 zł
Ad.2151.11.2019 PPUH Henryk PisarekDostawa wody mineralnej do UM wraz z dzierżawą dystrybutorów 2019-07-09 2020-10-31 24 600,00 zł
PS.2150.4.2019 EWA HORZELAUmowa zlecenia dot. sprzątania pomieszczenia przy ul. 1 Maja 59 2019-07-08 2019-12-31 2 040,00 zł
PS.3153.24.2019 Klub Sportowy PoloniaSzkolenie sportowe dzieci i młodzieży, w tym przygotowania do imprez mistrzowskich krajowych i międzynarodowych 2019-07-08 2019-12-31 70 000,00 zł
In.272.14.2019 KONSORCJUM BEN-BUD SP. Z O.O. I BEN-BUD JANUSZ BENISZ Przedszkole nr 11, dz.Maroko-Nowiny - modernizacja budynku. 2019-07-08 2019-09-09 591 237,51 zł
In.272.15.2019 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane ERBUD Sp. z o.o. w restrukturyzacji Roboty remontowe: OSP Chwałowice - roboty ogólnobudowlane i instalacyjne. 2019-07-08 2019-09-02 73 492,61 zł
BK.2151.54.2019 AGNIESZKA URBAŚorganizacji wystawy fotografii poświęconej Rybnickim Seniorom 2019-07-08 2019-12-31 3 930,00 zł
In.2151.13.2019 PRZYJAZNY DOM KATARZYNA ODLANICKA-POCZOBUT Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kotłowni węglowej na gazową w budynku Przedszkola nr 21 w dzielnicy Kłokocin. 2019-07-05 2019-09-30 30 000,00 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel TomanAneks 15 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 28.07.2019 r. 2019-07-05 2019-07-05 0,00 zł
Inf.272.7.2019 Stowarzyszenie Wspierania Inictatyw Gospodarczych DELTA PARTNERUmowa - usługa dostępu do generatora wniosków 2019-07-04 2023-07-04 40 560,48 zł
D-I.2151.10.2019/6628 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowicePrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja oświetlenia ulicznego przy ul. Sportowa - Górnośląska 2019-07-04 2020-11-16 1 840,45 zł
D-I.2151.10.2019/6627 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowicePrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja oświetlenia ulicznego przy ul. Sportowa - Górnośląska 2019-07-04 2020-05-29 606,14 zł
K.2151.53.2019 Igor Herbut ProductionOrganizacja 60-minutowego koncertu zespołu LemON podczas plenerowego wydarzenia pn. XI Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie. 2019-07-04 2019-12-21 35 990,00 zł
Ar-II.2151.1.2019 Wydawnictwo Regionalne Spółka z o.o.aneks dot.przejęcia praw i obowiązków przez Fundację Profesjologia Aktywizacji Rynku Pracy 2019-07-04 2019-12-31 0,00 zł
In.2151.14.2019 K&K Kapica-Karpiak Technika Grzewcza i Sanitarna Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kotłowni węglowej na gazową w budynku OSP Kłokocin. 2019-07-03 2019-09-10 19 680,00 zł
In.272.13.2019 AFBUD Adam Fila SP 24, dz. Popielów - demontaż istniejącej konstrukcji boksów stalowych wraz z remontem pomieszczeń szatni w ramach projektu obywatelskiego "Szafka dla każdego ucznia" 2019-07-03 2019-08-14 16 995,80 zł
K.2151.50.2019 JULIA BUCHALIKOrganizacja na rybnickim rynku 21 grudnia 2019 r., 30-minutowego koncerty podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. XI Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie 2019-07-02 2019-12-21 666,00 zł
K.2151.52.2019 MATEUSZ KLUBAOrganizacja na rybnickim rynku 21 grudnia 2019 r., 30-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. XI Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie 2019-07-02 2019-12-31 666,00 zł
K.2151.51.2019 KAROLINA HOZEROrganizacja na rybnickim rynku 21 grudnia 2019 r., 30-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. XI Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie 2019-07-02 2019-12-21 666,00 zł
K.2151.49.2019 Agencja Artystyczna BAS PLUSOrganizacja 60-minutowego koncertu 21 grudnia 2019 r. w ramach XI Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2019-07-02 2019-12-21 12 361,50 zł
G-I.272.1.2019 iMAPER Adam Marcisz Firma Geodezyjni-InformatycznaModernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Popielów 2019-07-02 2020-07-01 799 500,00 zł
Z-I.2151.2.2019 LEON Spółka z o.o.Usługi telefoniczne 2019-07-01 2022-06-30 20 000,00 zł
Or.272.1.2017 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.korekta zaang.zw.dot. ubezpieczenia komunikacyjnego OC,AC Assistance i NNW 2019-07-01 2019-12-31 45 000,00 zł
Ad.2151.10.2019 toprojekt Marek WawrzyniakOpracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy pomieszczeń na I piętrze nowej części budynku Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 2019-07-01 2019-10-31 10 578,00 zł
In.2151.15.2019 PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.Umowa o przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku Sprężarkowni przy ul.Mościckiego (działki 352/7, 315/7, 377/7) 2019-06-30 2020-10-01 10 500,00 zł
In.2151.16.2019 PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.Umowa o przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku naszybia Kościuszko przy ul. Mościckiego (dz. 164/29) 2019-06-30 2020-10-01 3 900,00 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel TomanAneks 14 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 21.07.2019 r. 2019-06-28 2019-07-21 0,00 zł
Z-I.3153.20.2019 Komenda Wojewódzka PolicjiUmowa z KMP Rybnik - dofinansowanie zakupu samochodów nieoznakowanych 2019-06-27 2019-12-31 127 500,00 zł
Inf.2151.11.2019 Centrum Systemów Komputerowych Maćkowski JakubUmowa - dostawa serwera 2019-06-26 2019-07-26 10 824,00 zł
PS.526.122.2019 RYBNICKI KLUB MIŁOŚNIKÓW KWIATÓWUmowa dotacji Stowarzyszenia "Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów" na realizację zadania publicznego pn. XXII Międzynarodowa Wystawa Mieczyków, Dalii i Kompozycji Kwiatowych 2019-06-24 2019-09-16 4 500,00 zł
D-II.2151.4.2019 SUNDOOR SP. Z O.O.Badania akustyczne na ul. Góreckiego 2019-06-24 2019-08-23 12 177,00 zł
Ad.272.3.2019 LUKA SP. Z O.O. Dostawa materiałów biurowych i papieru ksero 2019-06-24 2020-06-23 224 444,44 zł
Ad.272.4.2019 Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Rybnika usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 2019-06-24 2021-06-30 700 000,00 zł
Ad.272.5.2019 Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Rybnika usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym 2019-06-24 2021-06-30 8 300,00 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel TomanAneks 13 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 14.07.2019 r. 2019-06-21 2019-07-14 0,00 zł
R.272.5.2019 Agnieszka Blicharz-Krupińska GRAFPOLUsługa druku i dostarczenia wraz z rozładunkiem widokówek w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji". 2019-06-18 2019-07-18 1 230,00 zł
R.272.4.2019 Agnieszka Blicharz-Krupińska GRAFPOLUsługa druku i dostarczenia wraz z rozładunkiem przewodnika rewitalizacji w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji". 2019-06-18 2019-07-18 67 650,00 zł
ZAiKS Stowarzyszenie Autorów ZAiKSopłata za publiczne wykonywanie utworów podczas wydarzenia pn. V Rybnickie Dni Seniora 2019-06-18 2019-06-16 3 136,50 zł
Pr.2151.21.2019 CELT Bogdan WitaPromocja Miasta Rybnika podczas występu zespołu Carrantuohill na koncercie plenerowym POLandROCK FESTIVAL 1 sierpnia 2019 r. 2019-06-14 2019-08-05 12 300,00 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel TomanAneks 12 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 07.07.2019 r. 2019-06-14 2019-07-07 0,00 zł
Inf.2151.10.2019 "REKORD" SI Sp. z o.o.Umowa - dostawa licencji Posesja pakietu Ratusz 2019-06-14 2019-06-28 47 587,47 zł
In.272.12.2019 KONSORCJUM FIRM: ZAKŁAD STOLARSKI I REMONTOWO-BUDOWLANY TOMAN Daniel Toman, DGW SP.z o.o., BUDINŻ PB SP. z o.o.Modernizacja zabytkowego pawilonu RAFAŁ dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 na cele kulturalne. 2019-06-14 2020-02-14 8 980 104,65 zł
Kd.2151.1.2019 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDIKOL Sp. z o.o.Badania profilaktyczne pracowników 2019-06-13 2021-06-30 94 127,00 zł
Pr.2151.20.2019 INFOMAX E. MarasikDostawa 1.500 pudełek z wieczkiem indywidualnie znakowanych 2019-06-13 2019-07-26 41 549,40 zł
D-II.272.5.2019 ENERGOSERWIS Michał RożekBudowa nowych punktów świetlnych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej 2019-06-13 2019-11-20 422 286,06 zł
PS.526.121.2019 Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej Rybnik-EuropaUmowa dotacji na realizację zadania publicznego pn. 25-lecie współpracy Dorsten-Rybnik 2019-06-11 2019-07-31 10 000,00 zł
BK.2151.47.2019 ROBERT KRZYŻANIAKusługa konferansjerska podczas V Rybnickich Dni Seniora 16 czerwca 2019 - Robert Krzyżaniak 2019-06-11 2019-06-16 1 000,00 zł
Bk.2151.27.2019 TADEUSZ KOLORZudzielenia licencji na korzystanie z utworów muzycznych płyty pt. Zakochany zaciekle długopis leci" 2019-06-11 2019-11-29 7 700,00 zł
K.2151.48.2019 JACEK KAMIŃSKIopracowanie i przeprowadzenia spaceru dla nowych członków kapituły GNL Julisz 2019-06-11 2019-07-01 500,00 zł
Or.272.2.2019 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.Ubezpieczenie jednostek pływających Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku 2019-06-10 2020-06-10 20 000,00 zł
In.272.11.2019 ROB-BUD ROBERT SIUDYKAMiejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25 dz. Północ - roboty remontowe w obrębie I i II piętra segmentu A, pomieszczeń II piętra segmentu B oraz łącznika jadalni. 2019-06-10 2019-09-30 294 652,99 zł
D-II.272.4.2019 OBI COMPLEX RAFAŁ ZGODAModernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku 2019-06-10 2019-11-17 1 599 000,00 zł
BK.272.12.2019 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DAREKFESTYNY PATRYCJA KOZIEŁkompleksowa organizacja wydarzenia „Fungopolis – miasto grzybów zwalczających smog! Edukacyjny plac zabaw” organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2019-06-09 2019-09-14 28 600,00 zł
BK.272.7.2019 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DAREKFESTYNY PATRYCJA KOZIEŁkompleksowa organizacja wydarzenia „Kulturalny Zamysłów – integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę” organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2019-06-09 2019-12-31 36 900,00 zł
D-II.272.6.2019 OBI COMPLEX RAFAŁ ZGODAOdtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych i dewastacji 2019-06-07 2020-06-07 78 999,98 zł
In.2151.7.2019 Fundacja Ekologiczna "Ekoterm Silesia" Wykonanie dla obiektów miejskich analizy zamówionej mocy cieplnej oraz mocy umownej gazu ziemnego. 2019-06-07 2019-08-26 28 499,10 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel TomanAneks 11 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 30.06.2019 r. 2019-06-07 2019-06-30 0,00 zł
Ks.2151.1.2019 GEKKO TAXENS DORADZTWO PODATKOWE SP. Z O.O.Doradztwo podatkowe w zakresie schematów podatkowych MDR 2019-06-06 2019-12-31 18 760,00 zł
D-I.272.3.2019 DMK Inżynieria Sp. z o.o. Opracowanie koncepcji dla zadania pn. Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska 2019-06-06 2019-09-06 60 147,00 zł
R.2151.9.2019 USŁUGI PRZEWOZOWE TRANS-POŁUDNIE Mateusz GajUsługa transportu podczas konferencji w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji". 2019-06-06 2019-06-08 432,00 zł
In.2151.5.2019 BAUHAUS PROJEKT ANDRZEJ KUBICA OSP Kamień - ekspertyza techniczna w zakresie wymogów ochrony p.pożarowej w tym wydzielnie garażu jako odrębnej strefy pożarowej. 2019-06-05 2019-07-03 16 974,00 zł
R.2151.8.2019 Dom Przyjęć Energil Marek ZwinkaUsługa cateringu podczas konferencji w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji". 2019-06-04 2019-06-07 6 515,00 zł
Pr.2151.19.2019 AGENCJA REKLAMOWA ART GROUP SP. Z O.O.Dostawa 10.000 egzemplarzy Przewodnika Rowerowego A. Uszoka 2019-06-03 2019-06-30 34 823,76 zł
Ad.272.2.2019 BRICO SP. Z O.O. Remont schodów z parteru na I piętro w starej części budynku Urzędu Miasta Rybnika 2019-05-31 2019-08-30 52 900,00 zł
Or.2151.57.2018 Kancelaria Contract Hasinski i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adokaci spółka cywilnaAneks do umowy o świdczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik ( zmiana treści §6 ust.2 pkt 2) ppkt a)) 2019-05-31 2019-12-31 0,00 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel TomanAneks 10 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 23.06.2019 r. 2019-05-31 2019-06-23 0,00 zł
IMI.272.10.2019 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz GąsiorZSP nr 5 dz. Północ - przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych. 2019-05-30 2019-08-14 780 562,36 zł
E.042.8.2019 Stowarzyszenie Niezależna Grupa Populazatorów Nauki EKSPERYMENTATORZYPrzeprowadzenie atrakcji naukowych w ramach tzw. Festiwalu Nauki dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie " Z matematyką na Ty" 2019-05-29 2019-05-30 3 600,00 zł
E.042.3.2019 CENTRUM KREATYWNOŚCI SP. Z O.O.Przeprowadzenie atrakcji naukowych w ramach tzw. Festiwalu Nauki dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie "Z matematyką na Ty" 2019-05-29 2019-05-30 1 200,00 zł
E.042.4.2019 WÓJCICKI KAROLPrzeprowadzenie prelekcji naukowych w ramach tzw. Festiwalu Nauki dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie "Z matematyką na Ty" 2019-05-29 2019-05-30 2 460,00 zł
E.042.5.2019 WENA ŻYŁA MAREKPrzeprowadzenie warsztatów naukowych w ramach tzw. Festiwalu Nauki dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie "Z matematyką na Ty" 2019-05-29 2019-05-30 3 000,00 zł
E.042.7.2019 UNIWERSYTET ROZWOJU Sonia MyczkowskaPrzeprowadzenie warsztatów oraz prezentacji naukowych w ramach tzw. Festiwalu Nauki dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie "Z matematyką na Ty" 2019-05-29 2019-05-30 3 999,00 zł
BK.272.10.2019 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DAREKFESTYNY PATRYCJA KOZIEŁKompleksowa organizacja wydarzenia „Festyn rodzinny dzielnicy Smolna" organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego. 2019-05-29 2019-05-25 18 990,00 zł
PS.3153.1.2019 Klub Sportowy "ROW 1964 Rybnik"Systematyczne szkolenie i udział w rozgrywkach piłkarskich 2019-05-28 2019-12-31 300 000,00 zł
E.032.1.2019 MAKÓWKA.EDU.PLPrzeprowadzenie cyklu warsztatów i atrakcji naukowych w ramach tzw.Festiwalu NAuki dla uczniów klas czwarty szkół podstawowych 2019-05-28 2019-05-30 10 000,00 zł
Pr.2151.17.2019 Związek Harcerstwa PolskiegoPromocja Miasta Rybnika podczas wydarzenia promującego żeglarstwo na Zalewie Rybnickim "Dni Rybnika pod Żaglami" w dniach 15-16 czerwca 2019 r. 2019-05-28 2019-06-24 15 867,00 zł
AG.8122.2.1.2017 Fundacja "Byle do Wiosny"Zmniejszenie zaangażowania w związku z dotacją z budżetu państwa 2019-05-27 2019-12-31 -108 000,00 zł
AG.8122.2.1.2017 Fundacja "Byle do Wiosny"Dotacja z budżetu państwa na Dzienny Dom Senior+ 2019-05-27 2019-12-31 108 000,00 zł
DPP.0426.22.2018 SUPERFUNDACJAZmniejszenie zaangażowania po stronie wkładu własnego - wpływ dotacji z budżetu państwa na Klub Senior+ 2019-05-27 2019-12-31 -48 000,00 zł
DPP.0426.22.2018 SUPERFUNDACJAZwiększenie zaangażowania - dotacja z budżetu państwa na Klub Senior+ 2019-05-27 2019-12-31 48 000,00 zł
AG.8122.2.1.2017 Fundacja "Byle do Wiosny"Zmniejszenie zaangażowania - dotacja z Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny, porozumienie na 2 miejsca 2019-05-27 2019-12-31 -9 514,78 zł
AG.8122.2.1.2017 Fundacja "Byle do Wiosny"Zwiększenie zaangażowania - dotacja z Gminy i Miasta Czerwionki Leszczyny, porozumienie na 2 miejsca 2019-05-27 2019-12-31 9 514,78 zł
USC.2151.1.2019 Stowarzyszenie Autorów ZAiKSLicencja na publiczne odtwarzanie utworów 2019-05-24 2019-12-31 620,90 zł
Inf.272.6.2019 IKARIA SP. Z O.O. SP.K.Umowa - zakup aktualizacji oprogramowania antywirusowego dla UM i jednostek miejskich 2019-05-24 2019-05-30 108 240,90 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel TomanAneks 9 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 16.06.2019 r. 2019-05-24 2019-06-16 0,00 zł
PS.526.120.2019 RYBNICKIE CENTRUM SPORTÓW WALKI "TAEKWON-DO" FIGHTER - TKMUmowa dotacji na realizację zadania publicznego Rybnickiego Centrum Sportów Walki "Taekwon-do Fighter - TKM" pn. Udział w X Pucharze Europy w Taekwon-do 2019-05-24 2019-06-24 4 000,00 zł
In.272.9.2019 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel TomanSP 13 dz.Chwałowice-termomodernizacja wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobud. i instalacyjnymi w ramach projektu"Termomodernizacja obiektów użytecznosci publicznej na terenie miasta Rybnika-etap II" 2019-05-24 2019-09-27 2 254 153,79 zł
PS.526.108.2019 Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Rybniku - Dla Dobradotacja - Nałogom NIE - turystyka TAK. Warsztaty i wyjazdy profilaktyczno-integracyjne 2019 2019-05-23 2019-12-31 12 000,00 zł
PS.526.118.2019 Miejski Klub SzachowyUdział MKSz Rybnik w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów - II liga 2019-05-23 2019-09-04 6 000,00 zł
Ad.272.1.2019 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe INTER-TEAM Przemysław Róg Dostawa środków czystości i akcesorów do sprzątania 2019-05-23 2020-05-23 82 721,46 zł
D-II.272.3.2019 Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o.Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika 2019-05-22 2019-11-18 1 086 090,00 zł
PS.526.117.2019 Rybnicki Młodzieżowy Klub SportowyUmowa dotacji dla Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego na realizację zadania pn. Finałowe szanse dyskobola na Mistrzostwach Polski Juniorów 2019-05-22 2019-07-12 5 000,00 zł
PS.526.119.2019 Stowarzyszenie "17-stka"Pozytywnie zakręceni - letni obóz profilaktyczny 2019-05-22 2019-08-30 5 440,00 zł
IMI.272.41.2018 KONSORCJUM AZI-BUD SP. Z.O.O. I PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BANIMEXAneks nr 2 do umowy IMI.272.41.2018 z 22.06.2018 r.-zmianie ulega §7 - wynagrodzenie wynosi brutto 5.904.635,04 zł (w tym wartość robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym-54.683,34 zł) 2019-05-21 2019-07-28 54 683,34 zł
GK.2151.18.2018 "PROJEKT JS" Usługi Projektowe i Budowlane S. PodeszwaAneks nr 3 do umowy - przedłużenie terminu realizacji. 2019-05-21 2019-05-30 0,00 zł
PS.526.111.2019 BOMBOWA FUNDACJADziałanie i wyobraźnia 2019-05-20 2019-12-31 18 850,00 zł
PS.526.116.2019 Fundacja FENIX - Powstań do ŻyciaDecyzja należy do Ciebie 2019-05-20 2019-12-31 7 800,00 zł
GK.272.2.2019 DMK Inżynieria Sp. z o.o.Projekt kanalizacji deszczowej w dzielnicy Golejów w ulicach Wiosny Ludów i Książenickiej wraz z projektem odtworzenia nawierzchni drogowej na całej szerokości. 2019-05-20 2020-01-20 139 890,00 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel TomanAneks 8 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 09.06.2019 r. 2019-05-17 2019-06-09 0,00 zł
In.272.7.2019 Firma Usługowo - Handlowa "B.I.T." Jerzy Brzoska Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności. 2019-05-17 2020-04-17 5 971 781,54 zł
PS.526.107.2019 FUNDACJA CENTRUM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCHdotacja - Szkolna interwencja Profilaktyczna - rekomendowany program profilaktyki selektywnej i wskazującej 2019-05-17 2019-12-31 14 228,00 zł
In.2151.2.2019 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POŁUDNIE"Porozumienie w sprawie budowy placu zabaw, przewidzianego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego pn. Ogród zabaw "Zabawowe ZOO" wraz z integracją społeczno-kulturową dz. Boguszowice Osiedle 2019-05-17 2019-12-31 345 934,31 zł
PS.526.100.2019 Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia "Razem"Dotacja - wsparcie zadania pn. Bezpiecznie i aktywnie czyli integracyjne półkolonie letnie 2019-05-17 2019-08-16 11 560,00 zł
PS.526.113.2019 Stowarzyszenie Instytut Społeczny SILESIADotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Silesia Dzieciom 2019-05-17 2019-09-30 150 000,00 zł
GK.272.1.2019 Instad Adam Rojek Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Willowej, Arki Bożka i Teofila Brzozy. 2019-05-16 2019-12-16 2 930 252,81 zł
PS.526.109.2019 Fundacja PO SKRZYDŁADotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Bądź żyrafą, czyli życie bez przemocy. 2019-05-16 2019-12-31 24 440,00 zł
PS.526.110.2019 Fundacja PO SKRZYDŁADotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Na krawędzi życia - profilaktyka uzależnień od narkotyków wśród dzieci i młodzieży 2019-05-16 2019-12-31 22 000,00 zł
PS.526.115.2019 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I II STOPNIAKoncert zamykający rok obchodów 85-lecia działalności Szkoły Muzycznej Szafranków - "Wielkie Dzieła - Młodzi Wykonawcy" 2019-05-16 2019-07-19 10 000,00 zł
PS.526.114.2019 Stowarzyszenie "AKADEMIA ROZWOJU EDUKACJI KREATYWNEJ"Dotacja - wsparcie zadania pn. Cztery Żywioły - wakacyjna przygoda na Mazurach 2019-05-16 2019-09-30 70 000,00 zł
MPU.2151.4.2019 Politechnika Śląska Centrum Kształcenia Iżynierów Wykonanie prac naukowo-badawczej w dwóch tematach Studium urbanistyczno-architektoniczne zespołu zabudowy przy ul.Rzecznej,Sportowej 2019-05-15 2019-10-30 20 000,00 zł
R.2151.2.2019 PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOŃSKICH SP. Z O.O.Usługa transportu podczas INDUSTRIADY 2019-05-14 2019-06-08 6 500,00 zł
Inf.2151.8.2019 s4o SP. z o.o.Umowa - dostawa kserokopiarek 2019-05-14 2019-06-07 61 014,15 zł
PS.526.112.2019 RYBNICKI KLUB MIŁOŚNIKÓW KWIATÓWUmowa dotacji Stowarzyszenia "Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów na realizację zadania pn. XXIX Międzynarodowa Wystawa Lilii i Kompozycji Kwiatowych 2019-05-14 2019-07-31 4 000,00 zł
R.2150.1.2019 POMYKOŁ ANNAPełnienie funkcji Koordynatora Lokalnej Grupy URBACT 2019-05-13 2020-12-04 15 000,00 zł
IMI.2151.16.2019 TAURON Dystrybucja Spółka AkcyjnaUmowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dytrybucja Przedszkola nr 5 (w ZSz-P nr 5) dz. Północ. 2019-05-11 2019-11-29 1 591,13 zł
IMI.2151.20.2019 TAURON Dystrybucja Spółka AkcyjnaUmowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja zabytkowego Pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku przy ul. Klasztornej. 2019-05-10 2020-05-30 9 622,54 zł
Inf.272.5.2019 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "VECTOR" Sp. z o.o.Umowa - dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek 2019-05-10 2020-05-10 27 846,84 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel TomanAneks 7 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 02.06.2019 r. 2019-05-10 2019-06-02 0,00 zł
BK.272.4.2019 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DAREKFESTYNY PATRYCJA KOZIEŁkompleksowa organizacja wydarzenia „Tworzymy kulturę w Ochojcu” organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2019-05-09 2019-07-31 5 500,00 zł
BK.272.5.2019 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DAREKFESTYNY PATRYCJA KOZIEŁkompleksowa organizacja wydarzenia „Organizacja festynu rodzinno-odpustowego dla mieszkańców Rybnickiej Kuźni” organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2019-05-09 2019-08-18 41 200,00 zł
BK.272.6.2019 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DAREKFESTYNY PATRYCJA KOZIEŁkompleksowa organizacja wydarzenia „Festyn Dni Wielopola 2019” organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2019-05-09 2019-07-14 15 500,00 zł
BK.272.9.2019 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DAREKFESTYNY PATRYCJA KOZIEŁkompleksowa organizacja wydarzenia „Fungopolis – miasto grzybów zwalczających smog! Edukacyjny plac zabaw” organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2019-05-09 2019-12-31 30 480,00 zł
BK.272.8.2019 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DAREKFESTYNY PATRYCJA KOZIEŁkompleksowa organizacja wydarzenia „Spotkanie integracyjne z seniorami 2019” organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2019-05-09 2019-12-31 2 950,00 zł
In.272.3.2019 F.P.U.H. 'MABAPA' Piotr ChubodaPrzebudowa bloku kuchennego w Szkole Podstawowej nr 20, dz. Gotartowice 2019-05-09 2019-08-26 525 465,22 zł
In.272.4.2019 F.P.U.H. 'MABAPA' Piotr ChubodaPrzebudowa bloku kuchennego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, dz. Wielopole, ul. Gliwicka 105 2019-05-09 2019-08-26 498 957,78 zł
In.272.5.2019 F.P.U.H. 'MABAPA' Piotr ChubodaPrzebudowa bloku kuchennego w ZSz-P12 dz. Zebrzydowice, ul. Buhla 3 2019-05-09 2019-08-26 565 999,44 zł
PS.526.104.2019 Stowarzyszenie Instytut Społeczny SILESIADotacja - wsparcie realizacji zadania pn. IV Festiwal z Ikrą 2019-05-09 2019-09-30 5 000,00 zł
BK.272.11.2019 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DAREKFESTYNY PATRYCJA KOZIEŁkompleksowa organizacja wydarzenia „Rozśpiewany Radziejów – cykl imprez artystycznych promujących kulturę "wysoką’ ” organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2019-05-09 2019-12-31 19 930,00 zł
BK.272.2.2019 INFINITUM ANNA CHARGOT-CUŻYTEKkompleksowa organizacja wydarzenia „Festyn dzielnicowy – Majówka 2019” organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2019-05-08 2019-05-31 7 564,50 zł
BK.272.3.2019 INFINITUM ANNA CHARGOT-CUŻYTEKkompleksowa organizacja wydarzenia „Tak dla Boguszowic Starych – integracja lokalnej społeczności. Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców” organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2019-05-08 2019-06-02 14 145,00 zł
In.272.1.2019 PPUH "Trex-Hal" spółka z o.o.Zagospodarowanie placów zabaw na terenach rekreacyjnych miasta Rybnika : zad.1 dz. Kłokocin zad. 2 dz. Ligocka Kuźnia przy P 4 2019-05-07 2019-08-20 94 752,69 zł
Ad.2151.9.2019 PPHU TANGA Konowalik, Zagłówek, Orłowski sjDostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Miasta 2019-05-07 2020-05-31 39 360,00 zł
In.272.2.2019 Rolnicza Spółdzielnia ProdukcyjnaDoposażenie w urządzenia zabawowo-rekreacyjne:terenu przy SPnr 34 i przy ZSz-P nr 10, dz. Smolna ("Dla zdrowia, dla ducha, dla dużego i malucha"), rozbudowa "Rajzapunktu" (Kulturalny Zamysłów) 2019-05-07 2019-08-20 81 539,80 zł
D-III.272.1.2019 SMART PLAC Sp. z o.o.Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie Miasta Rybnika 2019-05-06 2019-10-30 349 535,25 zł
Ad.2151.8 .2019 Ren-Car Sp.z o.o.Dostawa fabrycznie nowego samochodu służbowego 2019-05-06 2019-09-16 81 425,99 zł
Ad.2151.8. 2019 Ren-Car Sp.z o.o.Sprzedaż samochodu służbowego 2019-05-06 2019-09-16 -8 000,00 zł
Ad.2151.6.2019 VERCOM S.A.Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS 2019-05-06 2022-06-30 123 000,00 zł
PS.526.106.2019 FUNDACJA WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA IM. FILIPA NERIdotacja - Zwalczanie i przeciwdziałanie narkomanii oraz innym uzależnieniom i ryzykownym zachowaniom poprzez program profilaktyki zintegrowanej "Archipelag Skarbów", skierowany do młodzieży, nauczycie 2019-05-06 2019-12-31 26 692,00 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel TomanAneks 6 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 25.05.2019 r. 2019-05-02 2019-05-25 0,00 zł
IMI.272.60.2018 ELMOT Sp. z o. oAneks nr 5 do umowy IMI.272.60.2018 zmieniający termin wykonania umowy do 23.05.2019 r. 2019-05-02 2019-05-23 140 438,94 zł
E.042.02.2019 E-PALM MARCIN COMPLAKWykonanie aplikacji internetowej dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie "Z matematyką na Ty" 2019-05-02 2019-05-17 9 963,00 zł
RA.272.2.2019 Architekt Studio Projektowe Paweł KuczyńskiW zwiżazku ze zmianami org. i likwidacja Wydziału RA zmiana dysponenta na R 2019-05-01 2019-05-01 -51 660,00 zł
BK.2151.44.2019 LESZEK KAŹMIERCZAKorganiazacja koncertu w ramach rybnickiej majówki w dniu 2 maja - ELDO 2019-05-01 2019-05-02 8 800,00 zł
RA.2151.10.2019 USŁUGI TRANSPORTOWE LAURA Dariusz ChlubekW związku ze zmianami organizacyjnymi i likwidacją Wydziału RA nastąpiła zmiana dydponenta umowy. 2019-05-01 2019-05-01 -2 495,44 zł
RA.2151.8.2019 Biuro Turystyczne Marko-Tour Marek ChromiukW związku ze zmianami organizacyjnymi i likwidacją Wydziału RA nastąpiła zmiana dysponenta. 2019-05-01 2019-05-01 -4 020,00 zł
BRP.271.1.2019 Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof RzepkaObsługa Prawna 2019-04-30 2020-04-30 116 899,20 zł
BK.2151.42.2019 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. BRACI SZAFRANKÓWRealizacja 90-minutowego koncertu plenerowego w dniu 16 czerwca 2019 roku na rybnickim rynku podczas V Rybnickich Dni Seniora 2019-04-29 2019-06-16 25 500,00 zł
E.272.9.2019 KRAKFIN SPÓŁKA CYWILNAUdostępnienie systemu do zamówienia,korekty oraz rozliczenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki,materiały ćwiczeniowe oraz edukacyjne 2019-04-29 2022-03-31 34 900,00 zł
Inf.272.4.2019 NTT POLAND SP. Z.O.OUmowa - serwis i gwarancja sprzętu Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2019-04-29 2021-04-29 257 070,00 zł
IMI.272.27.2019 Firma Remontowo-Budowlana "BUDMARK" Romuald Małek Przedszkole nr 7, dz. Północ - termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszącymi ogólnobudowlanymi. 2019-04-29 2019-08-29 441 268,69 zł
IMI.2151.19.2019 PPHU "WI-KO-MA" Antoni Machnik OSP Kamień - budowa systemu sygnalizacji włamania i napadu. 2019-04-29 2019-05-31 14 772,73 zł
IMI.2151.17.2019 Techno Serwis Grup Grzegorz KaszubaWykonanie ekspertyzy technicznej maszyny parowej i jej mechanizmów; maszyna wyciągowa szybu Kościuszko w dz. Niewiadom 2019-04-26 2019-05-24 143 910,00 zł
PS.526.99.2019 Stowarzyszenie Działań Lokalnych - ChwalynciokDotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Akademia Sportowa nad Zalewem Rybnickim 2019-04-26 2019-08-31 10 604,00 zł
D-I.272.2.2019 Zakład Betoniarski s.c. Kłosek Renata, Porwoł Danuta Przebudowa ul. Woryny w Rybniku 2019-04-26 2019-12-22 1 987 889,08 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel TomanAneks 5 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 19.05.2019 r. 2019-04-26 2019-05-19 0,00 zł
PS.526.102.2019 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I II STOPNIADotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Orchestra Sinfonica Giovanile Europea. Włochy 2019 2019-04-25 2019-07-31 14 000,00 zł
PS.526.105.2019 Rybnicki Młodzieżowy Klub SportowyDotacja - wsparcie realizacji zadania pn. W zdrowym ciele zdrowy duch, czyli promocja zdrowego stylu życia dzieci oraz młodzieży w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi 2019-04-25 2019-10-30 18 600,00 zł
MPU.2151.2.2019 Biuro Rozwoju Regionu sp. z o.o.Sporządzenie czterech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części Rybnika 2019-04-25 2020-02-25 154 611,00 zł
PS.526.101.2019 Stowarzyszenie Na Rzecz Psychoprofilaktyki i Prom. Zdr. Psych. VALIDUSdotacja - Młodosć bez alkoholu - to możliwe! 2019-04-24 2019-11-29 10 400,00 zł
PS.3153.6.2019 Rybnicki Klub Piłkarski-Szkółka PiłkarskaCałoroczne szkolenie dzieci i młodzieży 2019-04-24 2019-12-31 200 000,00 zł
PS.3153.6.2019 Rybnicki Klub Piłkarski-Szkółka PiłkarskaCałoroczne szkolenie dzieci i młodzieży 2019-04-24 2019-12-31 100 000,00 zł
D-IV.2151.1.2019 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowicePrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON przepompowni wód deszczowych przy ul. Jutrzenki realizowanej w ramach Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna 2019-04-24 2019-12-31 2 106,35 zł
D-IV.2151.2.2019 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowicePrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON przepompowni wód deszczowych przy ul. Kowalczyka realizowanej w ramach Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna 2019-04-24 2019-12-31 1 318,36 zł
PS.526.103.2019 Rybnickie Koło Emerytów i Rencistów Silesia Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Integracja Polsko-Czeska 15-lecie 2019-04-24 2019-08-11 9 900,00 zł
IMI.272.26.2019 ELEKTROTUM Piotr TumulkaBezpieczny przedszkolak - spokojny rodzic - zakup nowych wideodomofonów, dz. Smolna (budżet obywatelski) - wykonanie instalacji nowych wideodomofonów w Przedszkolu nr 17 2019-04-23 2019-05-21 9 881,93 zł
PS.526.93.2019 Stowarzyszenie Artystyczne Uwagi wARTeDotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Wianki - druga edycja 2019-04-23 2019-06-30 15 000,00 zł
Pr.2151.16.2019 FABRYKA SMYCZY s.c. Paweł Kolarczyk, Daniel ŻołądekDostawa 9.000 długich oraz 3.000 krótkich smyczy poiliestrowych indywidualnie znakowanych 2019-04-23 2019-05-17 14 907,60 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel TomanAneks 4 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 12.05.2019 r. 2019-04-19 2019-05-12 0,00 zł
Ad.2151.7.2019 INFOPAKT S.C. MACIEJ PADEWSKI, RYSZARD CHROBAK I DARIUSZ STAŃCZYKDruk 800 sztuk obwieszczeń Prezydenta Miasta Rybnika o numerach i granicach obwodów glosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019 r. 2019-04-18 2019-04-30 984,00 zł
PS.526.95.2019 Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej Rybnik-EuropaDotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Europejskie Dni Spotkań w Saint-Vallier 2019. 2019-04-18 2019-07-31 10 000,00 zł
IMI.272.25.2019 BLANK ARCHITEKCI SP. Z O.O.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy Zabytkowej Kopalni "IGNACY"w dz. Niewiadom. 2019-04-18 2019-06-17 95 940,00 zł
Ek-II.2151.2.2019 Szkółkarstwo - Elżbieta ZalesińskaZakup i dostawa materiału sadzeniowego do zazielenienia miasta wiosną 2019 r. 2019-04-17 2019-05-31 17 797,31 zł
PS.2151.3.2019 AGNIESZKA RATAJCZAKUmowa na orzekanie i wydawanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na zlecenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku. 2019-04-17 2019-12-31 10 500,00 zł
D-IV.2151.3.2019 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowicePrzyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron - przepompownia wód deszczowych przy ul. Tkoczów realizowanej w ramach Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna 2019-04-17 2020-04-30 2 629,15 zł
PS.526.98.2019 RYBNICKIE TOWARZYSTWO TENISOWEDotacja - wsparcie zadania publicznego pn. Rybnicka Amatorska Liga Tenisa Ziemnego 2019-04-16 2019-10-18 4 500,00 zł
Ad.2151.4.2019 Firma Usługowo Handlowa EL-VOLT S.C.Dostawa rezerwowych źródeł światła oraz artykułów elektrycznych 2019-04-16 2019-12-31 24 600,00 zł
Inf.2151.6.2019 Waliszak Damian Centrum Serwisowe DAMEXUmowa - konserwacja i serwis urządzeń drukujących 2019-04-15 2020-04-15 20 000,00 zł
Inf.2151.7.2019 ROBERT SOLDAK MAGIC SERVICEUmowa - naprawa i serwis kserokopiarek 2019-04-15 2020-04-15 40 000,00 zł
IMI.272.24.2019 "KOSZT - BUD" Dariusz MajerSP 35 dz. Chwałowice - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i adapatacji pomieszczeń. 2019-04-12 2019-05-31 61 500,00 zł
R.2151.1.2019 PRZEWÓZ OSÓB KULA BOGDANUsługa transportowa polegająca na przewozie autokarem 40 osób uczestniczących w wyjeździe z Rybnika do partnerskiego miasta Saint-Vallier we Francji 2019-04-10 2019-06-03 17 000,00 zł
Pr.2151.11.2019 MALGRAB MARIUSZPromocja Miasta Rybnika podczas akcji "Płyniemy Polsko" w dniach 27.04-4.05.2019 r. 2019-04-10 2019-05-17 20 000,00 zł
Or.2151.52.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MATEUSZ CUDAKAneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.53.2018 LEX KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PRAWNEGO ANITA MIERNIK-ŁEŚKOAneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.54.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO DAMPC ŁUKASZAneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.55.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO TRZEPIZUR TOMASZAneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.56.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO GASZ-SOLICH KAROLINAAneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.57.2018 Kancelaria Contract Hasinski i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adokaci spółka cywilnaAneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.58.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ADAM GRADAneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.59.2018 GW LEGAL GRABIEC & WÓJCIK Spółka Partnerska Radców PrawnychAneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.60.2018 KANCELARIA ADWOKACKA BŁAŻEJ MOTYKAAneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.61.2018 KANCELARIA ADWOKACKA PAJĄK JANUSZAneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.62.2018 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT SONIA STROŃSKAAneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.63.2018 KANCELARIA ADWOKACKA KAROL SZYMURAAneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.64.2018 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MONIKA TLAŁKAAneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.65.2018 KANCELARIA ADWOKACKA WENGERSKA AGATAAneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.66.2018 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT WOJCIECH WYGNAŁAneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.67.2018 KANCELARIA ADWOKACKA MARTYNA DUDZIK RESPONDEKAneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0,00 zł
Pr.2151.15.2019 UTAL SP. Z O.O. Poznań - GruszczynWykonanie i dostawa 15.000 okładek na dowody rejestracyjne pojazdów oraz 2.200 plastikowych ramek na tablice rejestracyjne pojazdów 2019-04-08 2019-04-29 16 518,90 zł
PS.526.96.2019 Śląski Oddział Okregowy Polskiego Czerwonego KrzyżaDotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Pomoc żywnościowa rodzinom w trudnej sytuacji materialnej w ramach POPŻ - 2014-2020 2019-04-08 2019-12-31 50 000,00 zł
iMI.272.22.2019 KLIWENT Sp. z o.o. Sp.k.OIKiP dz. Śródmieście - budowa instalacji klimatryzacji pomieszczeń. 2019-04-05 2019-05-31 85 485,77 zł
IMI.272.23.2019 CLIMA SOLUTIONS S.C. ALEKSANDER KWIECIEŃ MARCIN JĘCZMIENNYBudowa instalacji klimatyzacji w terenowych punktach OPS w Rybniku. 2019-04-05 2019-05-31 160 694,58 zł
PS.526.94.2019 FUNDACJA PGE ENERGIA CIEPŁA12. PGE EC Tour de Rybnik 2019 2019-04-04 2019-11-30 10 000,00 zł
IMI.272.21.2019 "KOSZT - BUD" Dariusz Majer MKS 32 dz. Radziejów - opracowanie projektu budowy zadaszenia trybuny na boisku. 2019-04-04 2019-05-19 11 380,00 zł
PS.526.92.2019 Stowarzyszenie Artystyczne Uwagi wARTeDotacja - wsparcie realizacji zadania pn. 10-lecie ZAWIAŁO. 2019-04-04 2019-10-31 5 000,00 zł
PS.526.97.2019 TOWARZYSTWO ŻEGLARSTWA REGATOWEGOdotacja - Towarzystwo Żeglarstwa Regatowego - Organizacja regat żeglarskich Rybnik Spring Cup 2019-04-04 2019-04-30 10 000,00 zł
GK.2151.4.2019 MPG GRZEGORZ GĘSIAREKDostawa 600 000 sztuk biodegradowalnych woreczów na psie odchody. 2019-04-03 2019-12-31 16 162,20 zł
Pr.2151.14.2019 ATEMI Andrzej JaczewskiDostawa 13.000 reklamowych toreb pap ierowych w dwóch rozmiarach, indywidualnie znakowanych. 2019-04-02 2019-05-02 29 335,50 zł
Pr.2151.13.2019 MULTIKINO MEDIA SP. Z O.O.Realizacja kampanii reklamowej wydarzenia "Maj, bzy, Rybnik i Ty" w czterech kinach na terenie województwa śląskiego 2019-04-02 2019-05-02 22 884,15 zł
PS.2150.3.2019 ALLA OZHYIEVSKAUmowa tłumacza symultanicznego, zapewniającego pomoc repatriantom w zakresie załatwienia niezbędnych formalności, związanych z osiedleniem i adaptacją na terenie Miasta Rybnika 2019-04-01 2019-06-30 3 390,00 zł
PS.526.91.2019 Uniwersytet Trzeciego WiekuDotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku na realizację zadania publicznego pn. Aktywność fizyczna to zdrowie 2019-04-01 2019-06-28 1 470,00 zł
PS.526.88.2019 Klub Sportowy RymerUmowa dotacji_Klub Sportowy "Rymer" Rybnik pn. Żyj 100 lat - program profilaktyczny 100-lecia istnienia KS Rymer 2019-04-01 2019-06-08 7 650,00 zł
PS.526.90.2019 STOWARZYSZENIE Z WYBORUUmowa dotacji- Stowarzyszenie z Wyboru, zadanie pn, Pikniki na Kampusie 2019-04-01 2019-10-31 15 000,00 zł
IMI.272.20.2019 GRANI-TEC Durczok Paweł i Durczok AnitaRozbudowa budynku ZSzP nr4 dz. Golejów. 2019-04-01 2019-08-30 5 555 870,62 zł
IMI.272.60.2018 ELMOT Sp. z o. oAneks nr 4 do umowy IMI.272.60.2018 zmieniający termin wykonania umowy do 03.05.2019 r. 2019-03-29 2019-05-03 0,00 zł
BK.272.1.2019 BOSTON MEDIA IZABELA GONIWIECHAWydruk 144 plakatów o rozmiarach 120x180 cm oraz ich wywieszenie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnyh na terenie Rybnika 2019-03-29 2019-12-31 49 500,00 zł
BK.2151.33.2019 ALEKSANADRA KLICH-SIEWIOREKGórnoślaska Nagroda Literacka Juliusz pełnienie funkcji Sekretarza 2019-03-29 2019-10-31 5 500,00 zł
IMI.2151.14.2019 Fundacja Ekologiczna "Ekoterm Silesia" Wykonanie analizy poboru energii biernej pojemnościowej i indukcyjnej w obiektach miejskich (analiza techniczna i ekonomiczna). 2019-03-27 2019-04-29 14 944,50 zł
Pr.2151.12.2019 tuPolska Sp. z o.o.Promocja Miasta Rybnika podczas dwóch spotkań dla przedsiębiorców z cyklu "tuBizes Opener Rybnik" 2019-03-27 2019-09-30 9 963,00 zł
IMI.2151.15.2019 GRINN-PLUSWykonanie wycinki drzew i krzewów na terenie ZSP nr 4 w dz. Golejów oraz drzew na terenie SP 21 w dz. Niedobczyce. 2019-03-26 2019-04-10 18 684,00 zł
BRP.272.1.2015 Konsorcjum: Kancelaria Adwokacka Mirosław Szymura,Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof RzepkaAneks do umowy dotyczący ochrony osób fizycznych,w związku z przetwarzaniem danych 2019-03-26 2019-06-30 0,00 zł
PS.526.89.2019 TOWARZYSTWO ŻEGLARSTWA REGATOWEGOŚląska Liga Regatowa 2019 2019-03-25 2019-10-31 15 000,00 zł
D-II.272.2.2019 AUTO-TRANS ASFALTY SP. Z O.O.Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie miasta Rybnika 2019-03-25 2019-10-21 1 843 624,53 zł
BK.2151.41.2019 ESTRADA RYBNICKA SP. Z O.O.Usługa wynajmu telebimu wraz z montażem, demontażem oraz obsługą w ramach IV Rybnickiej Majówki "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2019-03-25 2019-05-04 15 375,00 zł
Ad.2151.2.2019 CZYSTOŚĆ Arkadiusz MutwilZewnętrzne mycie okien z zastosowaniem technik alpinistycznych, odśnieżanie i usuwanie lodu z dachu budynkach przy ul. B. Chrobrego2 i Zamkowej5 2019-03-25 2020-03-31 18 448,50 zł
BK.2151.15.2019 Firma KAYAXOrganizacja na rybnickim kampusie 60-minutowego koncertu Natalii Przybysz w ramach plenerowego wydarzenia pn. IV Rybnicka Majówka "Maj, Bzy, Rybnik i Ty" 4 maja 2019 r. 2019-03-25 2019-05-04 29 520,00 zł
BK.2151.39.2019 Wydawnictwo AgoraPublikacja w prasie reklamy IV edycji Górnoślakiej Nagrody Literackiej Juliusz 2019-03-22 2019-11-15 36 900,00 zł
Ad.2151.3. 2019 Pietrzak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąDostawa fabrycznie nowego samochodu służbowego 2019-03-22 2019-08-22 50 100,00 zł
Ad.2151.3. 2019 Pietrzak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSprzedaż samochodu służbowego 2019-03-22 2019-08-22 -5 500,00 zł
MPU.2151.3.2019 GEOLOGIC Tomasz MiłowskiOpracowanie prognozy odziaływania na środowisko do niejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika-obszarów oznaczonych symbolami MPZP 54-7,54-8,54-9,54-10 2019-03-22 2019-12-31 3 936,00 zł
PS.526.86.2019 Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia "Razem"MY TEŻ MOŻEMY - aktywny wypoczynek osób z niepełnosprawnością 2019-03-22 2019-08-31 10 000,00 zł
GK.2151.18.2018 "PROJEKT JS" Usługi Projektowe i Budowlane S. PodeszwaAneks do umowy GK.2151.18.2018 - przedłużenie terminu realizacji do 30 kwietnia 2019 r. 2019-03-21 2020-04-30 0,00 zł
BK.2151.36.2019 ZENIT JAN MELAPoprowadzenie spotkania autorskiego pn. "Potrafimy dużo więcej niż nam sie wydaje" 2019-03-21 2019-04-25 6 150,00 zł
BK.2151.37.2019 MM MICHAŁ MAGIERAUsługa nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługą techniczną programu artystycznego w ramach IV Rybnickiej Majówki pn. "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2019-03-21 2019-05-04 41 000,00 zł
Z-I3153.18.2019 Komenda Wojewódzka PolicjiUmowa z KMP Rybnik - dofinansowanie zakupu sprzętu techniki policyjnej oraz kombinezonów taktycznych dla KMP w Rybniku 2019-03-20 2019-12-31 20 000,00 zł
IMI.272.19.2019 TGS GRZEGORZ STRUGAŁABoisko dz. Chwałęcicie - podłączenie budynku zaplecza do sieci wodociągowej w systemie zaprojektuj i wybuduj.. 2019-03-20 2019-07-08 143 190,00 zł
PS.526.82.2019 Rybnicki Klub Taekwon-Do "FENIKS-ARETE"dotacja - Mistrzostwa Polski Seniorów w Taekwon-do ITF 2019-03-19 2019-06-14 6 000,00 zł
Pr.2151.10.2019 LANG TEAM SP. Z O.O.Promocja Miasta Rybnika podczas "Lotnej Premii" na III etapie 76. Tour de Pologne UCI World Tour 2019-03-19 2019-08-30 29 520,00 zł
GK.2151.3.2019 Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska "SEPO" Sp. z o.o.Analiza wód opadowych na wylotach kanalizacji deszczowej, pochodzących z terenów utwardzonych i parkingów Miasta Rybnika , w zakresie zawiesin ogólnych i substancji ropopochodnych. 2019-03-18 2019-12-31 15 965,40 zł
PS.526.87.2019 FUNDACJA PULS-MED Blisko CiebieUmowa dotacji_Fundacja Puls-Med Blisko Ciebie_Mocni razem 2019-03-18 2019-06-10 6 600,00 zł
IMI.272.18.2019 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna RybnikSP 24 dz. Popielów - budowa bieżni lekkoatletycznej (rozbiegu wraz z skocznią) do skoku w dal. 2019-03-18 2019-04-29 46 988,10 zł
IMI.272.17.2019 GRANI-TEC Durczok Paweł i Durczok AnitaModernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie zabytkowej kopalni Ignacy w Rybniku. 2019-03-15 2020-02-14 9 477 611,91 zł
Pr.2151.9.2019 P.P.H.U. SAMPLA ALEKSANDRA PAMUŁADostawa 1.600 bawełnianych toreb w dwóch kolorach oraz 500 bawełnianych plecaków z indywidualnym znakowaniem 2019-03-15 2019-04-30 23 058,81 zł
D-II.272.1.2019 PAWEX Paweł ByszkiewiczPrzekładki nawierzchni na drogach utwardzanych systemem gospodarczym 2019-03-15 2019-07-13 154 426,50 zł
Z-I.3153.9.2019 OSP KamieńDotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2019-03-14 2019-12-31 42 880,00 zł
Z-I.3153.13.2019 Ochotnicza Straż Pożarna PopielówDotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2019-03-14 2019-12-31 27 850,00 zł
Z-I.3153.10.2019 OSP KłokocinDotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2019-03-14 2019-12-31 28 500,00 zł
PS.526.68.2019 Stowarzyszenie "AKADEMIA ROZWOJU EDUKACJI KREATYWNEJ"Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Rybnicki Piknik Rodzinny w stylu Retro - powitanie lata na Grzybówce. 2019-03-14 2019-09-30 10 000,00 zł
PS.526.81.2019 Stowarzyszenie Korzenie.plDotacja - wsparcie realizacji zadania pn. XIX Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Ziemi Śląskiej "Moja Ty Ziemio Rodzima" 2019-03-14 2019-06-26 8 600,00 zł
PS.8460.1.2019 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI)umowa ws. dofinansowania działalnośći WTZ Nr 1 w Rybniku - środki Miasta 2019-03-14 2019-12-31 94 912,32 zł
PS.8460.2.2019 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI)umowa ws. dofinansowania działalnośći WTZ Nr 1 w Rybniku - środki Miasta 2019-03-14 2019-12-31 83 048,28 zł
Z-I.3153.14.2019 OSP StodołyDotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2019-03-14 2019-12-31 12 850,00 zł
Or.272.1.2019 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.Ubezpieczenie majatku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Rybnika 2019-03-14 2021-04-05 1 144 078,00 zł
IMI.2151.10.2019 BIO-GEO WIOLETA MAŁECKAPrzeprowadzenie badań i opracowanie opinii geologicznych na potrzeby zadań realizowanych przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji. 2019-03-13 2019-11-30 14 760,00 zł
PS.526.85.2019 Rybnicki Młodzieżowy Klub SportowyDotacja dla Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego na realizację zadania pn. Bokserskie nadzieje medalowe Rybnika 2019-03-13 2019-06-07 4 100,00 zł
IMI.2151.11.2019 GeoRybnik.pl Krystian PendziałekUsługi sporządzania map (geodezyjne pokłady mapowe i wyrysy z ewidencji gruntów). 2019-03-13 2019-11-30 19 987,50 zł
ZAIKS 2.05 Stowarzyszenie Autorów ZAiKSopłata za publiczne wykonywanie utworów podczas rybnickiej majówki "Maj, bzy, Rybnik i Ty" w dniu 2 maja 2019 r. 2019-03-13 2019-05-02 4 189,26 zł
ZAiKS 3.05 Stowarzyszenie Autorów ZAiKSopłata za publiczne wykonywanie utworów podczas rybnickiej majówki "Maj, bzy, Rybnik i Ty" w dniu 3 maja 2019 r. 2019-03-13 2019-05-03 5 310,97 zł
ZAiKS 4.05 Stowarzyszenie Autorów ZAiKSopłata za publiczne wykonywanie utworów podczas rybnickiej majówki "Maj, bzy, Rybnik i Ty" w dniu 4 maja 2019 r. 2019-03-13 2019-05-04 10 024,50 zł
Pr.2151.8.2019 FUNDACJA PGE ENERGIA CIEPŁAPromocja Miasta Rybnika podczas 16. Rybnickiego Festiwalu Fotografii 2019-03-12 2019-04-12 15 000,00 zł
D-I.2151.14.2018 PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII DROGOWEJ DROG MOL - WIESŁAW MOLIKUstawienie tablic promocyjnych w ramach zadania: Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej - budowa drogi rowerowej na odcinku od ulicy Wierzbowej do ulicy Rudzkiej w ilości 2 szt. 2019-03-12 2019-03-26 4 428,00 zł
PS.526.77.2019 Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej "PRZYGODA"Umowa dotacji_Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej "PRZYGODA"_Folklor wokół nas. Nasze spotkania z folklorem. Cykl imprez 2019-03-12 2019-12-31 29 000,00 zł
PS.526.84.2019 STOWARZYSZENIE ZABYTKOWEJ KOPALNI "IGNACY"Umowa dotacji_Industriada - "Bal u przemysłowca" 2019-03-12 2019-07-31 26 400,00 zł
PS.526.75.2019 Miejska Orkiestra Dęta "Rybnik"Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. XXIII Międzynarodowy Festiwal VALLE D'ITRIA 2019-03-11 2019-08-31 17 840,00 zł
IMI.272.14.2019 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz GąsiorP 43 dz. Maroko-Nowiny - termomoderni- termomodernizacja budynku wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 2019-03-11 2019-08-23 1 670 144,02 zł
IMI.272.15.2019 P.U.H. ECOMPLEX Grinspek EwaSP 11dz. Maroko-Nowiny - termomoderni- termomodernizacja budynku wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 2019-03-11 2019-08-23 1 852 831,83 zł
PS.526.76.2019 Miejska Orkiestra Dęta "Rybnik"Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Co niedziela gra kapela "Deptak 2019" 2019-03-11 2019-10-31 10 000,00 zł
IMI.272.16.2019 P.U.H. ECOMPLEX Grinspek EwaZSME dz. Śródmieście - termomoderni- termomodernizacja budynku wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 2019-03-11 2019-08-23 1 189 405,97 zł
PS.526.83.2019 FUNDACJA RENEZISdotacja - "Ja. Wolontariusz ;)" 2019-03-11 2019-06-21 3 050,00 zł
Pr.2151.7.2019 Firma Kulik M.Kempa Sp. J.Dostawa 1.800 kubków promocyjnych oznakowanych grafiką miejską (landmarki) w pudełku z naklejką. 2019-03-11 2019-03-29 21 222,42 zł
IMI.272.16.2019 P.U.H. ECOMPLEX Grinspek EwaKorekta do umowy IMI.272.16.2019 z 11.03.2019 r.: zmiana nazwy kontrahenta na prawidłową: Przedsiębiorstwo Budowlane Częstobud Damian Święcik 2019-03-11 2019-08-23 -1 189 405,97 zł
IMI.272.16.2019. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE CZĘSTOBUD DAMIAN ŚWIĄCIKZSM-E dz. Śródmieście - termomodernizacja budynku z towarzyszącymi robotami ogólnobud. i instalacyjnymi w ramach projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika 2019-03-11 2019-08-23 1 189 405,97 zł
R.042.5.2018 FUNDACJA ROZWOJU I OCHRONY KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJumowa o partnerstwie w związku z realizacją projektu Rybnik.IT-kursy kompetencji cyfrowych - aneks nr 1 zwiększenie kwoty płatnej w 2019 do kwoty 52.350,00 2019-03-08 2019-07-31 9 600,00 zł
PS.526.79.2019 STOWARZYSZENIE "AKTYWNI"Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. X Wielkie Sprzątanie Rzeki Rudy 2019. 2019-03-08 2019-06-30 29 000,00 zł
PS.526.65.2019 Stowarzyszenie "OLIGOS"Stowarzyszenie "OLIGOS", zadanie pn.: IV Rybnickie Dni Integracji. 2019-03-08 2019-05-17 8 000,00 zł
PS.526.80.2019 STOWARZYSZENIE OGNISK MUZYCZNYCHUmowa dotacji_Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych_Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę 2019-03-08 2019-12-31 17 000,00 zł
Ar-I.2151.1.2019 DOMUS PROJEKTopracowania niestanowiące operatu szacunkowego 2019-03-07 2019-12-31 23 700,00 zł
PS.526.73.2019 Stowarzyszenie Instytut Społeczny SILESIADotacja - wsparcie zasania publicznego pn. Depresja? STOP! 2019-03-07 2019-12-31 10 780,00 zł
BK.2151.6.2019 Firma KAYAXOrganizacja na rybnickim kampusie przy ulicy Rudzkiej w Rybniku 4 maja 2019 r., 60-minutowego koncertu zespołu NOSOWSKA podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. Maj, bzy, Rybnik 2019-03-07 2019-05-04 61 500,00 zł
PS.526.70.2019 STOWARZYSZENIE INICJATYW MŁODZIEŻYUmowa dotacji_Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży_Juwenalia Rybnik 2019 - koncert 10.05.2019 2019-03-06 2019-09-16 25 000,00 zł
PS.526.74.2019 FUNDACJA RENEZISStop! Nie biorę! - profilaktyka antynarkotykowa wśród młodzieży 2019-03-06 2019-12-20 13 400,00 zł
IMI.272.11.2019 "AL-DUE" Z.P.U.H.Budowa boiska KS SILESIA - dz. Ligota Ligocka Kuźnia - rozbudowa obiektu budowa trybuny, wydzielenie obiektów sportowych oraz zaplecza terenu za pomocą trwałego ogrodzenia panelowego. 2019-03-06 2019-06-19 1 320 000,00 zł
IMI.272.12.2019 "AL-DUE" Z.P.U.H.Budowa boiska KS SILESIA - dz. Ligota Ligocka Kuźnia - dostawa i montaż konstrukcji wsporczej dla tablicy wyników do budynku komentatora wraz z jej podłączeniem. 2019-03-06 2019-06-19 76 275,25 zł
PS.526.72.2019 Regionalne Towarzystwo Oświaty ZdrowotnejDotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Rybnickie Dni Promocji Zdrowia 2019. 2019-03-06 2019-09-30 10 000,00 zł
BK.2151.35.2019 MICHAŁ WIEREMIEJEWICZkoncert 2 maja 2019 r. Maj, Bzy, Rybnik i Ty - Rasmentalism 2019-03-06 2019-05-02 4 200,00 zł
BK.2151.22.2019 ARKADIUSZ SITARZkoncert 2 maja 2019 r. Maj, Bzy, Rybnik i Ty - Rasmentalism 2019-03-06 2019-05-02 4 800,00 zł
BK.2151.34.2019 KAMIL KRASZEWSKIkoncert 2 maja 2019 r. Maj, Bzy, Rybnik i Ty - Rasmentalism 2019-03-06 2019-05-02 4 800,00 zł
BK.2151.18.2019 MIŁOSZ STĘPIEŃkoncert 2 maja 2019 r. Maj, Bzy, Rybnik i Ty - Otsochodzi 2019-03-06 2019-05-02 14 900,00 zł
K.2151.30.2019 JULIA BUCHALIKOrganizacja na rybnickim kampusie przy ulicy Rudzkiej w Rybniku 4 maja 2019 r. o godz. 16.00, 60-minutowego koncertu 2019-03-05 2019-05-04 1 099,00 zł
BK.2151.31.2019 KAROLINA HOZEROrganizacja na rybnickim kampusie przy ulicy Rudzkiej w Rybniku 4 maja 2019 r. o godz. 16.00, 60-minutowego koncertu 2019-03-05 2019-05-04 1 099,00 zł
BK.2151.32.2019 MATEUSZ KLUBAOrganizacja na rybnickim kampusie przy ulicy Rudzkiej w Rybniku 4 maja 2019 r. o godz. 16.00, 60-minutowego koncertu 2019-03-05 2019-05-04 550,00 zł
IMI.272.7.2019 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMAR Marek BuzikP 17 dz. Smolna - termomodernizacja budynku wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta . 2019-03-05 2019-08-23 541 042,61 zł
IMI.272.8.2019 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMAR Marek BuzikP 25 dz. Niedobczyce - termomodernizacja budynku wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 2019-03-05 2019-08-23 687 972,28 zł
IMI.272.9.2019 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz GąsiorSP 23 (dawniej G12) dz. Niewiadom - termomodernizacja budynku wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 2019-03-05 2019-08-23 1 426 512,67 zł
IMI.272.10.2019 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMAR Marek BuzikP 39 dz. Boguszowice Osiedle - termomodernizacja budynku wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 2019-03-05 2019-08-23 887 988,62 zł
PS.526.67.2019 FUNDACJA PULS-MED Blisko CiebieFundacja Puls-Med Blisko Ciebie, zadanie pn. "Sprawna Ja ... Amazonka!" 2019-03-05 2019-12-31 9 220,00 zł
ps.526.66.2019 Rybnicki Młodzieżowy Klub SportowyDotacja dla Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego na realizację zadania pn. Cykliczne Imprezy Sportowe 2019 2019-03-05 2019-12-31 30 000,00 zł
PS.526.78.2019 STOWARZYSZENIE ŚPIEWACZE CHÓR "SERAF"Umowa dotacji_Stowarzyszenie Śpiewacze Chór "Seraf"_Moniuszko-pieśni i wspomnienia 2019-03-05 2019-11-30 10 000,00 zł
BK.2151.29.2019 ANNA MICHALAK-PAWŁOWSKAopracowanie koncepcji i przeprowadzenie 60-minutowego wykładu na temet procesów tworzenia programów edukacji kulturalnej 2019-03-05 2019-03-19 1 500,00 zł
BK.2151.28.2019 ARTUR CELIŃSKIpoprowadzenie V Rybnickiego Forum Kultury, opracowanie koncepcji i przeprowadzenie 60-minutowego autorskiego wykładu na temat Polityki Kulturalnej Miasta , przygotowanie działań informacyjnych 2019-03-05 2019-03-19 12 300,00 zł
PS.526.71.2019 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI)Umowa dotacji_Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło_Wyklucze NIE!!! 2019-03-04 2019-12-31 9 000,00 zł
Inf.2151.5.2019 ULISSESUmowa - wsparcie i nadzór autorski nad systemem SGK Comotel 2019-03-04 2021-03-04 100 368,00 zł
D-III.2151.2.2019 USŁUGI INŻYNIERYJNE I DORADZTWO "OLBARK"Opracowywanie projektów organizacji ruchu na drogach zarządzanych przez Prezydenta Miasta 2019-03-04 2019-12-31 59 999,99 zł
BK.2151.20.2019 JAKUB BUCZEKOrganizacja w dniu 3 maja 2019 r. 40-minutowego koncertu zespołu BUKOWICZ podczas plenerowego wydarzenia pn. "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2019-03-01 2019-05-03 2 200,00 zł
BK.2151.25.2019 MICHAŁ NOGAŚ dokonania oceny merytorycznej książek zgłoszonych do GNL Juliusz przez Michałem Nogasiem 2019-03-01 2019-12-31 5 500,00 zł
Pr.2151.6.2019 Wydawnictwo "Śląskie ABC" Marek SzołtysekDostawa 625 egz. książki autorstwa Marka Szołtyska pt. "RYBNIK je piykny. Rybnik jest piękny. Rybnik is beautiful" 2019-03-01 2019-07-31 24 996,56 zł
PS.3153.24.2019 Klub Sportowy PoloniaDotacja dla Klubu Sportowego Polonia na realizację zadania pn. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, w tym przygotowania do imprez mistrzowskich krajowych i międzynarodowych 2019-03-01 2019-12-31 120 000,00 zł
PS.526.69.2019 Towarzystwo Sportowe "Kuźnia"Dotacja dla Towarzystwa Sportowego "Kuźnia" na realizację zadania pn. Trening, organizacja i udział w zawodach szachowych 2019-03-01 2019-12-31 7 000,00 zł
PS.526.64.2019 Związek Harcerstwa PolskiegoDotacja dla ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Rybnickiej na realizację zadania pn. Kultura po harcersku 2019-03-01 2019-12-31 10 000,00 zł
PS.526.63.2019 Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM SEZAMdotacja - Umożliwienie dostępu do stałej rehabilitacji Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane oraz innych Osób Niepełnosprawnych neurologicznie w rozwojowym Ośrodku Stowarzuszenia Chorych na SM Sezam 2019-03-01 2019-12-27 9 000,00 zł
RA.2151.11.2019 Marek Mueller "MARECKI" Usługi PrzewozoweUsługa transportu uczniów biorących udział w wizytach studyjnych na obszarach rewitalizowanych Rybnika. 2019-02-28 2019-03-26 1 280,00 zł
IMI.272.13.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel TomanAneks nr 2 do umowy IMI.272.13.2018 z 13.11.2018 r. zmieniający termin realizacji do 31.03.2019 r. 2019-02-28 2019-03-31 0,00 zł
Km-III.272.1.2019 "TABLA" sp. z o.o.produkcja i dostawa tablic rej. 2019-02-28 2020-02-28 232 555,20 zł
PS.526.48.2019 Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Edukacyjnych "Kulturalny Domek"Umowa dotacji_Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Edukacyjnych "Kulturalny Domek"_V Rybnicki Festiwal Teatrów Przedszkolnych "Sztuka Malucha" 2019-02-28 2019-12-31 19 900,00 zł
PS.526.58.2019 FUNDACJA KUMAKDotacja Fundacja Kumak, zadanie pn. Pluszakowe Pogotowie II 2019-02-28 2019-12-31 10 000,00 zł
PS.526.52.2019 STOWARZYSZENIE "AKTYWNI"dotacja - I Rybnicki Bieg Utopca - MASAKRATOR 2019-02-28 2019-04-14 15 000,00 zł
PS.526.61.2019 SUPERFUNDACJAdotacja - Z nami sprawni 2019-02-28 2019-12-31 10 000,00 zł
PS.526.62.2019 Uniwersytet Trzeciego WiekuDotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku na realizację zadania publicznego pn. Artystyczne pasje studentów - seniorów 2019-02-28 2019-12-31 10 000,00 zł
IMI.272.78.2018 KRIS-BRUK Koziołek Krzysztof Usługi Brukarskie i TransportoweWydłużenie terminu realizacji umowy do 16.05.2019 r. 2019-02-28 2019-05-16 0,00 zł
RA.2151.8.2019 Biuro Turystyczne Marko-Tour Marek ChromiukUsługa transportu uczniów biorących udział w wizytach studyjnych na obszarach rewitalizowanych Rybnika. 2019-02-28 2019-04-12 19 633,34 zł
RA.2151.10.2019 USŁUGI TRANSPORTOWE LAURA Dariusz ChlubekUsługa transportu uczniów biorących udział w wizytach studyjnych na obszarach rewitalizowanych Rybnika. 2019-02-28 2019-04-12 6 192,40 zł
IMI.272.6.2019 SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWASP 22 dz. Niedobczyce - przebudowa i adaptacj pomieszeń szkolnych na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych. 2019-02-27 2019-07-01 861 708,69 zł
Pr.2151.5.2019 FUNDACJA POLSKIEJ SZTUKI NOWOCZESNEJLicencja do trzech reprodukcji cyfrowych prac Krystiana Burdy 2019-02-27 2019-12-31 2 100,00 zł
PS.526.54.2019 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I II STOPNIADotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku na realizację zadania publicznego 2019-02-27 2019-04-30 10 000,00 zł
PS.526.53.2019 Towarzystwo Sportowe "Kuźnia"Umowa dotacji_Towarzystwo Sportowe "Kuźnia"_Regaty Pucharu Polski "Rybnickie Regaty Żeglarskie"-Eliminacje do Mistrzostw Europy w klasie Laser 2019-02-26 2019-05-31 15 470,00 zł
PS.3153.22.2019 Towarzystwo Sportowe "Kuźnia"dotacja - Całoroczna działalność sekcji tenisa stołowego TS Kuźnia Martex Rybnik 2019-02-26 2019-12-31 20 000,00 zł
PS.3153.23.2019 Towarzystwo Sportowe "Kuźnia"dotacja - Całoroczna działalność sekcji żeglarskiej TS Kuźnia 2019-02-26 2019-12-31 90 000,00 zł
PS.526.59.2019 Stowarzyszenie Amazonek OdnowaUmowa dotacji_Stowarzyszenie Amazonek "Odnowa"_Rehabilitacja kobiet po mastektomii 2019-02-26 2019-12-31 10 000,00 zł
Pr.2151.4.2019 Wydawnictwo AgoraPromocja Miasta Rybnika podczas ogólnopolskiej kampanii pn. "Kobiety na mury" 2019-02-26 2019-07-31 94 095,00 zł
BK.2151.26.2019 MAGDALENA GROCHOWSKAdokonania oceny merytorycznej książek zgłoszonych do GNL Juliusz przez Magdalenę Grochowską 2019-02-26 2019-10-19 5 500,00 zł
BK.2151.24.2019 SONIA DRAGA dokonania oceny merytorycznej książek zgłoszonych do GNL Juliusz przez Sonię Draga 2019-02-26 2019-10-19 5 500,00 zł
BK.2151.23.2019 CEZARY ŁAZAREWICZ dokonania oceny merytorycznej książek zgłoszonych do GNL Juliusz przez Cezarego Łazarewicza 2019-02-26 2019-10-19 5 500,00 zł
BK.2151.21.2019 ZBIGNIEW KADŁUBEKoceny merytorycznej książek nadesłanych do GNL Juliusz - Zbigniew Kadłubek 2019-02-26 2019-10-31 5 500,00 zł
BK.2151.16.2019 YMUSIC JAROSŁAW MAŚLANKAOrganizacja 60-minutowego koncertu w dniu 4 maja 2019 roku w ramach rybnickiej majówki "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2019-02-25 2019-05-04 6 150,00 zł
Ek-II.2151.1.2019 " JERR" S.C.Opracowanie projektów robót odwodnieniowych na 2019 rok w dzielnicach Miasta Rybnika. 2019-02-25 2019-03-15 17 220,00 zł
PS.526.50.2019 Integracyjny Klub Sportowy "BUSHIDO"Dotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Szermierka sposobem na wolny czas. 2019-02-25 2019-12-31 15 000,00 zł
PS.526.60.2018 Stowarzyszenie n rzecz integracji międzypokoleniowej - AKTYWNI.PLStowarzyszenie na rzecz integracji międzypokoleniowej - AKTYWNI.PL, zadanie pn.: Senior - autorytet i przjaciel. 2019-02-22 2019-07-31 10 125,00 zł
IMI.272.60.2018 ELMOT Sp. z o. oAneks nr 3 do umowy IMI.272.60.2018 zmieniający termin wykonania umowy do 31.03.2019 r. 2019-02-22 2019-03-31 0,00 zł
PS.526.56.2019 FUNDACJA "OSTOJA"Dotacja - wsparcie zadania publicznego pn. Mobilne punkty zdrowia 2019-02-21 2019-10-31 10 000,00 zł
PS.526.57.2019 FUNDACJA "OSTOJA"Umowa dotacji_Fundacja "Ostoja" pn. Ostoja - punkt wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów - edycja II 2019-02-21 2019-12-31 14 000,00 zł
PS.3153.9.2019 Klub Sportowy ROW Rybnik Spółka AkcyjnaDotacja dla Klubu Sportowego ROW Rybnik S.A. - Rybnik.Jasne, że żużel! 2019-02-21 2019-12-31 2 000 000,00 zł
PS.526.21.2019 Stowarzyszenie "17-stka"Stowarzyszenie "17-tka", zadanie pn.: IKA - Integracyjny Klub Akywnych 2019-02-21 2019-12-31 10 000,00 zł
PS.526.28.2019 Uczniowski Klub Sportowy Reflex przy SP-10dotacja - Udział w zawodach oraz organizacja Mistrzostw Śląska "Rybino XVI" 2019-02-20 2019-12-31 10 000,00 zł
PS.526.55.2019 FUNDACJA PULS-MED Blisko CiebieUmowa dotacji_Fundacja PULS-MED Blisko Ciebie pn. AKTYWNI BEZ BARIER 2019-02-20 2019-12-31 10 000,00 zł
PS.526.42.2019 KONTRAPUNKTUmowa dotacji_Żorskie Towarzystwo Kulturalne "Kontrapunkt" pn. Zielona Wyspa Rybnik - cykl zajęć i warsztatów ekologicznych 2019-02-20 2019-04-30 4 000,00 zł
Inf.2151.4.2019 Ośrodek Wdrożeń Ekonomicznych-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. Umowa - aktualizacja Seko PRIX 2019-02-20 2019-12-31 21 237,00 zł
IMI.2151.6.2019 ADVENTURE Sławomir Mazan,Jerema Szandar Spółka JawnaPrzeprowadzenie zbiórki eksponatów na potrzerby wystawy stałej dotyczacej historii medycyny w Rybniku na terenie dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 - budynek "Rafał". 2019-02-19 2019-12-31 61 500,00 zł
IMI.2151.7.2019 MAIER AHLBORN POLSKADostawa sprzętu nagłaśniającego dla zadań dza. Ochojec "Nagłasniamy kulturę" , dz. Grabownia - imprezowe doposażenie Grabowni. 2019-02-19 2019-03-30 36 569,13 zł
IMI.2151.8.2019 INTER SERVICE MARIUSZ PODLEŚNYdz. Ochojec - Prezentujemy kulturę dostawa sprzętu multimedialnego. 2019-02-19 2019-03-20 13 576,00 zł
PS.526.51.2019 Dyskusyjny Klub EKRANDotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Działalność Dyskusyjnego Klubu Filmowego "EKRAN" w 2019 roku - Jubileusz 55-lecia. 2019-02-19 2019-12-31 12 000,00 zł
PS.526.39.2019 BOMBOWA FUNDACJAWsparcie realizacji zadania publicznego pn. Specjalistyczne wsparcie dzieci w systemie pieczy zastępczej. 2019-02-19 2019-12-31 26 440,00 zł
PS.526.30.2019 Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Profilaktyki "INTEGRUM"Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Program terapeutyczny dla osób szkodliwie używających i uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin. 2019-02-18 2019-12-31 100 000,00 zł
PS.526.40.2019 Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Profilaktyki "INTEGRUM"Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Program rozwojowy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym. 2019-02-18 2019-12-31 100 000,00 zł
PS.3153.12.2019 RYBNICKI KLUB JU JITSU SPORTOWEGODotacja dla Rybnickiego Klubu Ju Jitsu Sportowego na realizację zadania pn. Działalność sportowo-szkoleniowa RKJJS 2019 2019-02-18 2019-12-31 40 000,00 zł
PS.3153.18.2019 Stowarzyszenie Sportowe Grupa Kolarska VIKTORIA RybnikDotacja dla Stowarzyszenia Sportowego - Grupa Kolarska "Viktoria Rybnik na realizację zadania pn. Kolarstwo 2019 - sport i rekreacja 2019-02-18 2019-12-31 50 000,00 zł
PS.526.32.2019 STOWARZYSZENIE "OLIMPIADY SPECJALNE-POLSKA"Umowa dotacji_Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie_II Drużynowy Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych 2019-02-18 2019-03-18 6 446,00 zł
Inf.272.3.2019 "REKORD" SI Sp. z o.o.Umowa - dostawa i wdrożenie aplikacji (Systemu) do prowadzenia ewidencji umów przekształconych z użytkowania wieczystego w prawo własności 2019-02-18 2020-04-19 32 943,09 zł
Z-I.2151.1.2019 Komenda Wojewódzka PolicjiPorozumienie z KMP Rybnik w sprawie dodatkowych patroli policji 2019-02-18 2019-12-31 80 000,00 zł
Z-I.3153.17.2019 Komenda Wojewódzka PolicjiUmowa z KMP Rybnik - dofinansowanie zakupu 2 samochodów o napędzie hybrydowym 2019-02-18 2019-12-31 70 000,00 zł
PS.526.49.2019 Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy SMERFYDotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Całoroczne szkolenie dzieci w dyscyplinie szachy - MUKS "SMERFY". 2019-02-15 2019-12-31 10 000,00 zł
PS.3153.21.2019 Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"dotacja - Rybnicka Siatkówka Żeńska, Rybnik 2019 2019-02-15 2019-12-31 50 000,00 zł
PS.3153.14.2019 KLUB SPORTOWY SILESIA W RYBNIKUUmowa dotacji_Klub Sportowy "SILESIA" Rybnik_Baseball w Rybniku 2019 2019-02-15 2019-12-31 80 000,00 zł
PS.526.45.2019 FUNDACJA KUMAKDotacja MG - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Zajączkowe warsztaty. 2019-02-14 2019-12-31 1 600,00 zł
PS.526.47.2019 FUNDACJA KUMAKUmowa dotacji_Fundacja Kumak_Życie bez przypału 2019-02-14 2019-12-31 12 630,00 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel TomanAneks do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 20.04.2019 r. 2019-02-14 2019-04-20 0,00 zł
D-II.2151.2.2019/S Bernard SimonPrzeglądy obiektów mostowych 2019-02-14 2019-11-30 9 850,00 zł
D-II.2151.2.2019/D Danel GabrielaPrzeglądy obiektów mostowych 2019-02-14 2019-11-30 9 850,00 zł
Inf.272.2.2019 WITOLD BURDZY NEOPRINTUmowa - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2019-02-13 2020-02-13 215 808,25 zł
Pr.2151.3.2019 Radio 90 Sp z o.o.Przygotowanie, produkcja i emisja 10 audycji radiowych od lutego do grudnia 2019 r. 2019-02-13 2019-12-31 58 794,00 zł
PS.3153.16.2019 Rybnicki Młodzieżowy Klub SportowyUmowa dotacji_Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy_Szermierka 2019 2019-02-13 2019-12-31 100 000,00 zł
PS.3153.19.2019 Rybnicki Młodzieżowy Klub SportowyUmowa dotacji_Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy_Lekkoatletyka 2019 2019-02-13 2019-12-31 70 000,00 zł
PS.3153.15.2019 Rybnicki Młodzieżowy Klub SportowyUmowa dotacji_Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy_Boks 2019 2019-02-13 2019-12-31 30 000,00 zł
PS.3153.20.2019 Rybnicki Młodzieżowy Klub SportowyWsparcie realizacji zadania pn. Koszykówka żeńska 2019. 2019-02-13 2019-12-31 90 000,00 zł
PS.3153.11.2019 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowydotacja - Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy - Rybnickie pływanie 2019 2019-02-13 2019-12-31 30 000,00 zł
PS.526.43.2019 AIKIDORYU - Śląskie Centrum AikidoDotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Aikido dla dzieci - harmonijny rozwój ciała i ducha. 2019-02-13 2019-12-31 10 000,00 zł
PS.526.38.2019 RYBNIK BOXINGdotacja - Zaboksuj po olimpijsku 2019-02-13 2019-12-31 10 000,00 zł
PS.526.46.2019 Fundacja Rozwoju Kultury i Działań ArtystycznychDotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Wielkanocne tradycje regionu. 2019-02-12 2019-12-31 10 000,00 zł
BK.2151.17.2019 ADAM MAREKspotkanie autorskie z Adamem Markiem 2019-02-12 2019-02-15 1 000,00 zł
Pr.272.2.2019 BOSTON MEDIA IZABELA GONIWIECHAWydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie Miasta Rybnika przez okres 12 miesięcy 2019-02-12 2019-12-31 30 599,52 zł
Inf.2151.3.2019 ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI SP. Z O.O.Umowa - zakup i odnowienie kwalifikowanych podpisów elektronicznych 2019-02-11 2021-02-11 8 966,70 zł
PS.3153.8.2019 Klub Sportowo-Rekreacyjny TKKF ZUCHDotacja - wsparcie zadania pn. Razem, dziesiątką - Moja pasja to futbol, na drugim miejscu umieściłbym futbol, a na trzecim...futbol! 2019-02-11 2019-12-31 200 000,00 zł
PS.3153.17.2019 Towarzystwo Sportowe ROW Spółka z o.o.Umowa dotacji_Towarzystwo Sportowe ROW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością_TS ROW - sportowa reklama Rybnika 2019-02-11 2019-12-31 130 000,00 zł
PS.526.44.2019 Klub Sportowy RymerDotacja - wsparcie zadania publicznego pn. Rymer Cup - cykl turniejów na 100-lecie istnienia KS Rymer. 2019-02-11 2019-12-31 7 220,00 zł
PS.526.33.2019 STOWARZYSZENIE "OLIMPIADY SPECJALNE-POLSKA"Dotacja - wsparcie zadania publicznego pn. Szkolenie sportowe osób z niepełnosprawnością intelektualną. 2019-02-08 2019-12-31 18 000,00 zł
PS.526.41.2019 Regionalne Towarzystwo Oświaty ZdrowotnejDotacja dla Regionalnego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej w Rybniku na realizację zadania pn. TRATWA 2019-02-08 2019-12-31 20 000,00 zł
PS.3153.3.2019 Młodzieżowy Klub Mini Żużlowy "RYBKI" Rybnik Adres korespondencyjny Młodzieżowy Klub Mini Żużlowy "Rybki" Rybnik ul. Ludowa 26 44-204 RybnikDotacja dla Młodzieżowego Klubu Mini Żużlowego "Rybki" Rybnik - Poprawa warunków uprawiania sportu, rozwój sportowy dzieci i młodzieży, osiąganie wysokich wyników sportowych (...) 2019-02-08 2019-12-31 100 000,00 zł
PS.3153.2.2019 Miejski Koszykarski Klub Sportowy RybnikDotacja dla Miejskiego Koszykarskiego Klubu Sportowego "Rybnik" - Całoroczna działalność Miejskiego Koszykarskiego Klubu Sportowego RYBNIK 2019-02-08 2019-12-31 180 000,00 zł
PS.3153.13.2019 Klub Sportowy "Kejza Team" RybnikUmowa dotacji_Klub Sportowy "Kejza Team" Rybnik_Całoroczne systematyczne szkolenie sportowe w dziedzinie judo 2019-02-08 2019-12-31 190 000,00 zł
Ad.2151.1.2019 ADG Sp. z o.o.Przeglądy konserwacyjne, stały nadzór oraz usługi serwisowe nad klimatyzatorami i centralami wentylacyjnymi Daikin w pomieszczeniach Urzędu Miasta 2019-02-08 2020-12-31 32 000,00 zł
BK.2151.9.2019 MACIEJ DZUERŻANOWSKIOrganizacja na rybnickim kampusie 3 maja 2019 r. o godz. 20.00, 75-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. IV Rybnicka Majówka "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2019-02-07 2019-05-03 4 800,00 zł
BK.2151.12.2019 KAROL GOLAOrganizacja na rybnickim kampusie 3 maja 2019 r. o godz. 20.00, 75-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. IV Rybnicka Majówka "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2019-02-07 2019-05-03 4 800,00 zł
BK.2151.7.2019 DENSTEN MARIUSZOrganizacja na rybnickim kampusie 3 maja 2019 r. o godz. 20.00, 75-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. IV Rybnicka Majówka "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2019-02-07 2019-05-03 5 000,00 zł
BK.2151.8.2019 HUBERT DOBACZEWSKIOrganizacja na rybnickim kampusie 3 maja 2019 r. o godz. 20.00, 75-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. IV Rybnicka Majówka "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2019-02-07 2019-05-03 4 800,00 zł
BK.2151.11.2019 FILIP RÓŻAŃSKIOrganizacja na rybnickim kampusie 3 maja 2019 r. o godz. 20.00, 75-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. IV Rybnicka Majówka "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2019-02-07 2019-05-03 4 800,00 zł
BK.2151.10.2019 MICHAŁ JASTRZĘBSKI-SZWEDOrganizacja na rybnickim kampusie 3 maja 2019 r. o godz. 20.00, 75-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. IV Rybnicka Majówka "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2019-02-07 2019-05-03 4 800,00 zł
MPU.2151.1.2019 Wydawnictwo AgoraPublikacja ogłoszeń 2019-02-07 2019-12-31 1 925,00 zł
IMI.272.5.2019 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rybnik Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku ul. Florińska 24 - remont ogrodzenia i elewacji. 2019-02-07 2019-04-18 13 385,00 zł
IMI.2151.4.2018 GRINN-PLUSWycinka drzew na terenie działki nr 65/15 przy ul. Rudzkiej. 2019-02-07 2019-03-14 86 400,00 zł
PS.526.7.2019 Klub Sportowy RymerDotacja - KS Rymer - jubileusz 100-lecia istnienia 2019-02-07 2019-07-31 18 000,00 zł
PS.526.26.2019 Związek Harcerstwa PolskiegoDotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Harcerski wypoczynek 2019-02-07 2019-12-31 25 000,00 zł
PS.3153.5.2019 Towarzystwo Sportowe Volleydotacja - Rybnicka siatkówka 2019-02-07 2019-12-31 330 000,00 zł
PS.526.4.2019 Śląski Klub Sportowy Niesłyszących z siedzibą w Rybnikudotacja - Działalność całoroczna ŚKSN Rybnik 2019-02-07 2019-12-31 15 000,00 zł
PS.3153.6.2019 Rybnicki Klub Piłkarski-Szkółka PiłkarskaDotacja dla Rybnickiego Klubu Piłkarskiego - Szkółki Piłkarskiej ROW w Rybniku na realizację zadania publicznego pn. Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży 2019-02-07 2019-12-31 100 000,00 zł
PS.3153.10.2019 Klub Sportowy RymerDotacja dla Klubu Sportowego "Rymer" Rybnik - Gramy dalej - jubileusz 100-lecia istnienia KS Rymer na sportowo 2019-02-07 2019-12-31 40 000,00 zł
M.272.8.2019 Rudzki Geodezja RGeoWykonanie podziałów 50 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne 2019-02-07 2019-12-31 52 000,00 zł
IMI.2151.5.2019 Fundacja Ekologiczna "Ekoterm Silesia"Wykonanie aktualizacji analizy możliwości montażu instalacji fotowoltaicznych w obiektach miejskiech - analiza ekonomiczna i techniczna. 2019-02-07 2019-02-28 14 760,00 zł
Or.2151.67.2018 KANCELARIA ADWOKACKA MARTYNA DUDZIK RESPONDEKAneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści §1 ust.7,§4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.66.2018 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT WOJCIECH WYGNAŁAneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści §1 ust.7,§4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.65.2018 KANCELARIA ADWOKACKA WENGERSKA AGATAAneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści §1 ust.7,§4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.64.2018 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MONIKA TLAŁKAAneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści §1 ust.7,§4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.63.2018 KANCELARIA ADWOKACKA KAROL SZYMURAAneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści §1 ust.7,§4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.62.2018 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT SONIA STROŃSKAAneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści §1 ust.7,§4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.61.2018 KANCELARIA ADWOKACKA PAJĄK JANUSZAneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści §1 ust.7,§4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.60.2018 KANCELARIA ADWOKACKA BŁAŻEJ MOTYKAAneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści §1 ust.7,§4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.58.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ADAM GRADAneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.57.2018 Kancelaria Contract Hasinski i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adokaci spółka cywilnaAneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.56.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO GASZ-SOLICH KAROLINAAneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.55.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO TRZEPIZUR TOMASZAneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.54.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO DAMPC ŁUKASZAneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.53.2018 LEX KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PRAWNEGO ANITA MIERNIK-ŁEŚKOAneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.52.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MATEUSZ CUDAKAneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0,00 zł
Or.2151.59.2018 GW LEGAL GRABIEC & WÓJCIK Spółka Partnerska Radców PrawnychAneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0,00 zł
BK.2151.13.2019 ROY HAUSE ROMUALD ROJEWSKIOrganizacja na rybnickim kampusie 80-minuotwego koncertu Dr Misio, podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. IV Rybnicka Majówka "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2019-02-07 2019-05-03 18 450,00 zł
Z-I.3153.7.2019 OSP GotartowiceDotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2019-02-06 2019-12-31 34 500,00 zł
PS.526.25.2019 Miejski Klub SzachowyUmowa dla Miejskiego Klubu Szachowego w Rybniku na realizację zadania publicznego pn. Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportowej - szachy 2019-02-06 2019-12-31 25 000,00 zł
PS.3153.7.2019 Towarzystwo Sportowe ROW Spółka z o.o.Dotacja dla Klubu Sportowego ROW Sp. z o.o. - TS ROW - pierwsza złota żeńska drużyna w historii Rybnika 2019-02-06 2019-12-31 30 000,00 zł
PS.3153.4.2019 TOWARZYSTWO LEKKOATLETYCZNE "ROW" RYBNIKUmowa dotacji_Towarzystwo Lekkoatletyczne "ROW" Rybnik_Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w lekkiej atletyce 2019-02-06 2019-12-31 70 000,00 zł
PS.526.12.2019 stowarzyszenie zwykłe Z NADZIEJĄ W RADOŚĆ ŻYCIA (wcześniej Klub Sportów Walki ,,Baca" K-1 Rybnik)Dotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Rybnicka Akademia Sprawności Seniora. 2019-02-06 2019-12-31 7 000,00 zł
PS.526.8.2019 FUNDACJA "KULT"dotacja - Rybnik Kocha Rower 2019-02-06 2019-12-31 10 000,00 zł
Ar-II.2151.1.2019 Wydawnictwo Regionalne Spółka z o.o.Publikacja ogłoszeń 2019-02-05 2019-12-31 1 033,20 zł
BK.2151.5.2019 JAKUB WIĘCEKUdzielenie niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, obowiązującej na terytorium Polski i zagranicą licencji na korzystanie z utworów muzycznych na płycie "Kuba Więcek Trio - Multitasking" 2019-02-05 2019-12-31 24 176,00 zł
D-I.2151.2.2019 Laboratorium Inżynierii Lądowej "LABOTEST" Sp. z o.o.Wykonanie badań laboratoryjnych w związku z realizowanymi zadaniami remontowymi i inwestycjami 2019-02-04 2019-12-31 60 000,00 zł
IMI.2151.3.2019 Energoekspert energia i ekologia sp. z o. o.Aktualizacja programu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Rybnika. 2019-02-04 2019-12-12 116 850,00 zł
IMI.272.41.2018 KONSORCJUM AZI-BUD SP. Z.O.O. I PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BANIMEXAneks nr 1 - wydłużenie terminu realizacji umowy do 28.07.2019 r. 2019-02-04 2019-07-28 0,00 zł
IMI.272.4.2019 Firma Remontowo-Budowlana "BUDMARK" Romuald MałekWarsztat Terapii Zajęciowej nr 1 "Przystań" w dzielnicy Śródmieście - termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszącymi. 2019-02-04 2019-06-03 481 004,34 zł
PS.526.37.2019 Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Rybniku - Dla Dobradotacja - jak zdrowo i bezpiecznie spędzać czas wolny? 2019-02-01 2019-12-20 8 520,00 zł
PS.526.29.2019 Stowarzyszenie "OLIGOS"Stowarzyszenie "Oligos", zadanie pn. Rybnickie Centrum Asystentury i Przerwy Wytchnieniowej 2019-02-01 2019-12-31 80 000,00 zł
PS.526.18.2019 Regionalne Towarzystwo Oświaty ZdrowotnejDotacja dla Regionalnego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej w Rybniku na realizację zadania publicznego pn. Akademia Dojrzałości 2019-02-01 2019-12-31 10 000,00 zł
PS.526.14.2019 Regionalne Towarzystwo Oświaty ZdrowotnejDotacja dla Regionalnego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej w Rybniku na realizację zadania publicznego pn. "Życie jest warte aby przeżyć je w zdrowiu i w trzeźwości" - konferencje 2019-02-01 2019-12-31 9 950,00 zł
PS.3153.1.2019 Klub Sportowy "ROW 1964 Rybnik"Dotacja dla Klubu Sportowego "ROW 1964 Rybnik" na realizację zadania publicznego pn. Systematyczne szkolenie i udział w rozgrywkach piłkarskich 2019-02-01 2019-12-31 690 000,00 zł
PS.526.11.2019 Stowarzyszenie Instytut Społeczny SILESIAUmowa dotacji_Stowarzyszenie Instytut Społeczny Silesia_Procenty to nie tylko alkohol 2019-02-01 2019-06-30 11 100,00 zł
PS.526.36.2019 KLUB SZACHOWY ZEFIR BOGUSZOWICEdotacja - Całoroczna działalność szkoleniowo-sportowa Klubu Szachowego Zefir Boguszowice 2019-02-01 2019-12-31 10 000,00 zł
PS.526.9.2019 Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Rybniku - Dla Dobradotacja - Międzynarodowa Integracja Sportowa Rybnik 2019 2019-02-01 2019-12-20 8 000,00 zł
PS.526.34.2019 STREFA WZW, wolnych z wyborudotacja - POZYTYWKA 2019 2019-02-01 2019-09-30 35 000,00 zł
PS.526.35.2019 Związek Harcerstwa Polskiegodotacja - CZAS NA ZDROWY TRYB ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW 2019-02-01 2019-12-31 15 000,00 zł
PS.2151.1.2019 LANQER Firma Produkcyjno - Handlowo - UsługowaUmowa na wykonanie usługi polegającej na usuwaniu statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych znajdujących sie na terenie Miasta Rybnika. 2019-02-01 2019-12-31 10 000,00 zł
PS.2151.2.2019 Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bożeba LiborUmowa z biegłym w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na wydawanie opinii na zlecenie MKRPA w Rybniku 2019-02-01 2019-12-31 10 500,00 zł
PS.2150.9.2019 KATARZYNA DUŹNIAKUmowa z biegłymw przedmiocie uzależnienia od alkoholu, który wydaje opinie na zlecenie MKRPA w Rybniku 2019-02-01 2019-12-31 10 500,00 zł
M.272.1.2019 Usługi geodezyjne i kartograficzne Jerzy DEREŃWykonanie maksymalnie 50 podziałów nieruchomości w różnych celach (jeden podział 1399 zł) 2019-01-31 2019-12-31 69 950,00 zł
M.272.2.2019 KANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO KRZYSZTOF SOWIŃSKIWykonanie maksymalnie 30 wycen nieruchomości gruntowych (jedna wycena 300 zł) 2019-01-31 2019-12-31 9 000,00 zł
M.272.3.2019 HLS System Sp. z o. o.Wykonanie podziałów 11 nieruchomości 2019-01-31 2019-08-30 14 883,00 zł
M.272.4.2019 mgr inż.Piotr CHOLEWA USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEWykonanie podziałów 50 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne 2019-01-31 2019-12-31 36 500,00 zł
M.272.5.2019 mgr inż.Piotr CHOLEWA USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEAktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie odnalezienia i pomiaru wszystkich punktów granicznych działek nr 2361/40 i 2394/45 obrębu Boguszowice z uwzględnieniem wznowienia, wyznaczenia 2019-01-31 2019-08-30 37 800,00 zł
M.272.6.2019 Zakład Uusłg Geodezyjnych "GEOPRAC " Skaba Roman , Zieleźny GrzegorzWznowienie i stabilizacja maksymalnie 100 znaków granicznych ( koszt wznowienia i stabilizacji jednego znaku 199 zl) 2019-01-31 2019-12-31 19 900,00 zł
M.272.7.2019 DOMUS PROJEKTWykonanie maksymalnie 50 opracowań (jedno opracowanie 158 zł) 2019-01-31 2019-12-31 7 900,00 zł
PS.526.27.2019 Stowarzyszenie "AKADEMIA ROZWOJU EDUKACJI KREATYWNEJ"Dotacja dla Stowarzyszenia "Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej" na realizację zadania publicznego pn. "Magiczna zima i magiczne lato w mieście" - czarodziejskie półkolonie dla młodych rybniczan 2019-01-31 2019-08-31 15 000,00 zł
PS.526.24.2019 Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie ZgodaDotacja dla Rybnickiego Stowarzyszenia Abstynenckiego "ZGODA" na realizację zadania publicznego pn. ŻYCIE NA TRZEŹWO 2019-01-31 2019-12-31 40 000,00 zł
IMI.272.3.2019 W-POL Sp.z o.o. Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu w zakresie drogi pożarowej, rozbudowy parkingu i budowy ogrodzenia. 2019-01-31 2019-04-11 17 000,00 zł
PS.526.23.2019 Aeroklub Rybnickiego Okregu Węglowegodotacja - Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego - Piknik Lotniczy Dni Aeroklubu 2019 - impreza sportowo-rekreacyjna dla mieszkańców 2019-01-31 2019-10-31 25 000,00 zł
PS.526.31.2019 Stowarzyszenie "AKADEMIA ROZWOJU EDUKACJI KREATYWNEJ"dotacja - Bieg Konstytucji 3 Maja - X (jubileuszowa) edycja 2019-01-31 2020-06-30 10 000,00 zł
PS.526.5.2019 Stowarzyszenie "17-stka"Stowarzyszenie "17-tka", zadanie pn.: Rybnicki Bank Drugiej Ręki 2019-01-30 2019-12-31 29 600,00 zł
PS.526.22.2019 Związek Harcerstwa Polskiegodotacja - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Rybnickiej - AKTYWNE HARCERSTWO 2019-01-30 2019-12-31 25 000,00 zł
PS.526.20.2019 Stowarzyszenie "17-stka"Dotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Rybnicki System Profilaktyki Społecznej 2019-01-30 2019-06-30 11 700,00 zł
PS.526.19.2019 Stowarzyszenie "17-stka"Dotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Sztuka emocji 2019-01-30 2019-06-30 13 600,00 zł
D-III.2151.1.2019 UTAL SP. Z O.O. Poznań - GruszczynTablice z nazwami ulic Miasta Rybnika 2019-01-30 2019-12-30 40 000,00 zł
PS.526.16.2019 FUNDACJA PULS-MED Blisko CiebieFundacja Puls-Med Blisko Ciebie, zadanie pn. Sprawny Senior III 2019-01-29 2019-12-31 10 275,00 zł
PS.526.17.2019 Klub Seniora Aktywni - Boguszowice OsiedleKlub Seniora Aktywni - Boguszowice Osiedle. zadanie pn. działania podejmowane na rzecz osób starszych 2019-01-29 2019-12-31 10 000,00 zł
Inf.2151.2.2019 OPGK S.A. RzeszówUmowa - serwis i nadzór autorski systemu e-Rada 2019-01-29 2021-01-31 41 328,00 zł
PS.526.10.2019 Fundacja Piłkarska Pasjaumowa dotacji (mały grant) - Fundacja Piłkarska Pasja - Organizacja finałowego turnieju halowego piłki nożnej dla zakładów pracy w ramach rozgrywek "Busieness Champions League" 2019-01-28 2019-03-10 2 500,00 zł
IMI.272.2.2019 PUMART" sp. z o.o. Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w R-ku wraz z zagospodarowaniem terenu - budowa kanalizacji teletechnicznej i przyłącza światłowodowego do adapt.pawilonu dermatologii 2019-01-28 2019-04-08 99 402,12 zł
PS.526.6.2019 FUNDACJA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJDotacja dla Fundacji Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego na realizację zadania publicznego pn. Wsparcie działalności wydawniczej 2019-01-28 2019-12-31 10 000,00 zł
PS.526.13.2019 Stowarzyszenie Korzenie.plDotacja realizacji zadania publicznego pn. Forum Nauczycieli Regionalistów. 2019-01-28 2020-04-16 10 000,00 zł
Z-I.3153.5.2019 OSP ChwałowiceDotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2019-01-28 2019-12-31 23 150,00 zł
IMI.272.79.2018 KRIS-BRUK Koziołek Krzysztof Usługi Brukarskie i TransportoweAneks nr 1 - Wydłużenie terminu realizacji umowy do 31.03.2019 r. 2019-01-28 2019-03-31 0,00 zł
IMI.272.82.2018 GRINN-PLUSAneks nr 1 - wydłużenie terminu realizacji umowy do 14.03.2019 r. 2019-01-28 2019-03-14 0,00 zł
Z-I.3153.12.2019 OSP OrzepowiceDotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2019-01-28 2019-12-31 20 350,00 zł
Z-I.3153.11.2019 OSP OchojecDotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2019-01-28 2019-12-31 26 750,00 zł
GK.2151.1.2019 S-TON sp. z o.o.Odbiór, przewóz, utylizacja padliny z terenu miasta Rybnika. 2019-01-25 2019-12-31 4 000,00 zł
PS.526.15.2019 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa Dotacja realizacji zadania publicznego pn. Sobota w ochronce - czas nauki i zabawy. 2019-01-25 2019-12-31 12 000,00 zł
IMI.2151.2.2019 Jan MakowskiKoordynacja prac projektowych i wykonawczych obiektów oraz zagospodarowania terenu Zabytkowej Kopalni IGNACY w Rybniku. 2019-01-24 2019-03-29 15 000,00 zł
Pr.272.1.2019 TVN MEDIA SP.Z O.O.Promocja Miasta Rybnika przez lokowanie produktu turystycznego w serialu fabularnym 2019-01-24 2019-07-24 300 000,00 zł
IMI.272.59.2018 ELMOT Sp. z o. oAneks nr 2 do umowy IMI.272.59.2018 zmieniający termin wykonania umowy do 25.02.2019 r. 2019-01-24 2019-02-25 0,00 zł
IMI.272.60.2018 ELMOT Sp. z o. oAneks nr 2 do umowy IMI.272.60.2018 zmieniający termin wykonania umowy do 25.02.2019 r. 2019-01-24 2019-02-25 0,00 zł
ZAIKS -K.Badach 26.01.Stowarzyszenie Autorów ZAiKSopłata ZAiKS - koncert noworoczny Kuby Badacha 26.01.2019 2019-01-22 2019-01-26 1 435,00 zł
ZAiKS - K.Badach 27.01Stowarzyszenie Autorów ZAiKSopłata ZAiKS - koncert noworoczny Kuby Badacha 27.01.2019 2019-01-22 2019-01-27 1 435,00 zł
ZAIKS Kasia CerekwickaStowarzyszenie Autorów ZAiKSOpłata za publiczne wykonanie utworów podczas Koncertu Noworocznego z udziałem Kasi Cerekwickiej w dniu 13 stycznia 2019 r. 2019-01-22 2019-01-13 1 537,50 zł
ZAIKS K. Cerekwicka 2 Stowarzyszenie Autorów ZAiKSOpłata za publiczne wykonanie utworów podczas Koncertów Noworocznych z udziałem Kasi Cerekwickiej w dniu 13 stycznia 2019 r. 2019-01-22 2019-01-13 1 537,50 zł
ZAIKS Stankiewicz 1 Stowarzyszenie Autorów ZAiKSOpłata za publiczne wykonaniu utworów podczas Koncertu Noworocznego z udziałem Kasi Stankiewicz w dniu 6 stycznia 2019 r. 2019-01-22 2019-01-06 1 845,00 zł
ZAIKS K.Stankiewicz 2 Stowarzyszenie Autorów ZAiKSOpłata za publiczne wykonanie utworów podczas Koncertów Noworocznych z udziałem Kasi Stankiewicz w dniu 5 stycznia 2019 r. 2019-01-22 2019-01-05 1 845,00 zł
ZAiKS - Kuba Badach Stowarzyszenie Autorów ZAiKSopłata ZAiKS za koncert noworoczny z udziałem Kuby Badacha Damianem Maliszewskim 2019-01-22 2019-01-20 1 435,00 zł
Pr.2151.1.2019 ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNAOrganizacja stoiska w ramach stoiska Województwa Śląkskiego i udział Miasta Rybnika w targach turystycznych. 2019-01-22 2019-10-21 8 500,00 zł
Pr.2151.2.2019 tuPolska Sp. z o.o.Promocja Miasta Rybnika podczas konkursu "Człowiek Roku Rybnik.com.pl 2018" 2019-01-22 2019-03-15 9 900,00 zł
opłata ZAiKS Stowarzyszenie Autorów ZAiKSopłata z publiczne wykonywanie utworów popdczas występów estradowych w dniu 28.12.2018 2019-01-21 2018-12-28 861,00 zł
IMI.272.1.2019 PROEKO Pracownia Projektowa mag inż. W. BrewczyńskiOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku Miejskiego Punktu Sprzedaży na Placu Wolności w dz. Śródmieście. 2019-01-16 2019-03-02 27 060,00 zł
Z-I.3153.8.2019 Ochotnicza Straż Pożarna Rybnik-GrabowniaDotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2019-01-16 2019-12-31 14 680,00 zł
M.2151.1.2019 Wydawnictwo AgoraPublikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu - maksymalnie do 18500 cm2 2019-01-15 2019-12-31 6 475,00 zł
M.2151.2.2019 Bonner Business Polska Sp z.o.oPublikacja ogłoszeń w prasie codziennej ogólnokrajowej - maksymalnie do 3000 cm2 2019-01-15 2019-12-31 8 880,00 zł
D-II.2151.1.2019 OBI COMPLEX RAFAŁ ZGODAUsługa konserwacji i utrzymania oświetlenia będącego własnością Miasta 2019-01-15 2020-01-16 149 450,40 zł
G-I.2151.1.2019 Zakład Uusłg Geodezyjnych "GEOPRAC " Skaba Roman , Zieleźny GrzegorzWykonanie rozgraniczenia 2019-01-15 2019-12-31 1 500,00 zł
BK.2151.4.2019 MARCIN BACHARA AGENCJA REKLAMOWO-HANDLOWA "VIKI"Wykonanie koncertu zespołu Feel w Teatrze Ziemi Rybnickiej podczas "Gali noworocznej dla Paulinki" 2019-01-10 2019-01-17 2 460,00 zł
PS.526.2.2019 Centrum Promocji Sportu "ACTIVE"Oferta Centrum Promocji Sportu "ACTIVE" na realizację zadania publicznego pn. Koncert 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rybniku 2019-01-10 2019-01-31 10 000,00 zł
PS.031.5.2012 URZĄD MIASTA CHORZÓWAneks nr 12 z Miastem Chorzów na prowadzenie Izby Wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Miasta Rybnika w 2019 roku 2019-01-09 2019-12-31 150 000,00 zł
IMI.2151.1.2019 Polska Spółka Gazownictwa sp z o.o.SP nr 19 - umowa o przyłaczenie do sieci gazowej. 2019-01-09 2020-09-30 6 825,16 zł
BK.2151.3.2019 MALISZEWSKI DAMIANudział w koncertach noworocznych w dniach 20,26,27 stycznia 2019 r. 2019-01-09 2019-12-29 5 500,00 zł
PS.2150.1.2019 SONIA MARCINIAKumowa zlecenia w sprawie dokumentacji pracowniczej zlikwidowanego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rybniku 2019-01-09 2019-12-31 7 200,00 zł
BK.2151.2.2019 JG Music Joanna Gajewska-PolkWystęp artystyczny Katarzyny Cerekwickiej podczas koncertów noworocznych w rybnickich parafiach 2019-01-08 2019-01-13 30 750,00 zł
RA.272.2.2019 Architekt Studio Projektowe Paweł KuczyńskiOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania części wspólnych osiedla prz ul. Porucznika Ogrodowskiego w dzielnicy Rybnika - Paruszowiec-Piaski. 2019-01-07 2019-04-01 51 660,00 zł
PS.526.159.2017 Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Wspierania Dzieci i Młodzieży "Uskrzydleni"Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy i Wspierania Dzieci i Młodzieży "Uskrzydleni", zadanie pn.: Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego w Dzielnicach: Chwałowice, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski. 2019-01-07 2020-12-31 1 163 000,00 zł
PS.526.158.2017 Stowarzyszenie "17-stka"Stowarzyszenie "17-tka", zadanie publicznbe pn.: Zespół Placówek Wsparcia Stowarzyszenia "17-tka". 2019-01-07 2020-12-31 2 555 000,00 zł
RA.272.2.2019. Architekt Studio Projektowe Paweł KuczyńskiW związku ze zmianami org. i likwidacją Wydziału RA zmiana dysponenta na R 2019-01-07 2019-05-31 51 660,00 zł
PS.526.1.2019 Klub Sportowy Poloniaumowa dotacji - KS Polonia - "Droga do Złota" udział w Olimpic Trening Camp "Going for Gold" w Mittersill 2019-01-04 2019-01-13 7 123,80 zł
PS.526.150.2018 CENTRUM ROZWOJU INICJATYW SPOŁECZNYCH (CRIS)Dotacja dla Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS na realizację zadania publicznego pn. Centrum Organizacji Pozarządowych 2019 2019-01-04 2019-12-31 120 000,00 zł
Inf.272.1.2019 "REKORD" SI Sp. z o.o.Umowa - nadzór autorski sytemów podatkowo-księgowych 2019-01-04 2020-01-04 208 903,19 zł
BK.2151.147.2018 J&JMUSICART LTD SP.Z O.O.Zapewnienie udziału Kasi Stankiewicz w koncertach noworocznych z udziałem MOD "Rybnik" w dniach 5-6 stycznia 2019 r. w charakterze solistki 2019-01-03 2019-01-06 36 900,00 zł
R.526.2.2018 CENTRUM ROZWOJU INICJATYW SPOŁECZNYCH (CRIS)Dotacja-CRIS Prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w 2019 r. 2019-01-03 2019-12-31 120 000,00 zł
PS.526.124.2019 CENTRUM ROZWOJU INICJATYW SPOŁECZNYCH (CRIS)Prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w 2019 r. w Rybniku 2019-01-03 2019-12-31 120 000,00 zł
DPP.0426.22.2018 SUPERFUNDACJAZmiana pozycji w 2019 r. z PS 003 na PS 002 2019-01-02 2019-12-31 0,00 zł
Pr.2151.23.2018 GEOVELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄZaangażowanie umowy na 2019-21 dotyczącej realizacji usług reklamowych poprzez umieszczenie grafiki reklamowej na 80 rowerach wchodzących w skład systemu roweru publicznego na terenie Miasta Rybnika 2019-01-02 2021-06-30 94 464,00 zł
PS.526.149.2018 Fundacja Ekologiczna "Ekoterm Silesia"Dotacja na powierzenie realizacji zadania pn. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób ubiegających sie o dofinansowanie w ramach programu ,,Czyste powietrze" 2019-01-02 2019-12-31 100 000,00 zł
BK.2151.1.2019 KOSKOM - ARKADIUSZ KOSudział w koncertach noworocznych w dniach 20,26,27 stycznia 2019 r. 2019-01-01 2019-12-31 36 900,00 zł
dotacja DK BoguszowiceDK Boguszowicedotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach na rok 2019 2019-01-01 2019-12-31 1 447 580,00 zł
dotacja DK Chwałowice Dom Kultury Chwałowicedotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach na rok 2019 2019-01-01 2019-12-31 1 335 846,00 zł
dotacja Muzeum MUZEUMDotacja podmiotowa dla Muzeum na rok 2019 2019-01-01 2019-12-31 1 844 448,00 zł
dotacja celowa DK CH-cDom Kultury Chwałowicedotacja celowa dla Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach "Ogród Społeczny w Parku Górnika w dz. Chwałowice 2019-01-01 2019-12-31 140 000,00 zł
BO DK Ch-ce Dom Kultury ChwałowiceBudżet obywatelski "140 lat chwałowickiego szkolnictwa" 2019-01-01 2019-12-31 29 900,00 zł
dotacja DK NiedobczyceDom Kultury Niedobczycedotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach na rok 2019 2019-01-01 2019-12-31 1 556 645,00 zł
dotacja celowa DK N-ceDom Kultury Niedobczycedotacja celowa dla Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach na rok 2019 2019-01-01 2019-12-31 15 000,00 zł
dotacja ICK INDUSTRIALNE CENTRUM KULTURY W RYBNIKU-NIEWIADOMIUdotacja podmiotowa dla Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu 2019-01-01 2019-12-31 1 590 474,00 zł
dotacja celowa ICK INDUSTRIALNE CENTRUM KULTURY W RYBNIKU-NIEWIADOMIUdotacja celowa dla Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu 2019-01-01 2019-12-31 15 000,00 zł
dotacja TZR Teatr Ziemi Rybnickiejdotacja podmiotowa dla Teatru Ziemi Rybnickiej na 2019 2019-01-01 2019-12-31 4 536 684,00 zł
BO - TZR Teatr Ziemi RybnickiejBudżet obywatelski - Doposażenie pomieszczeń Klubu Kultury Harcówka: umeblowanie dwóch pomieszczeń Klubu Harcówka doposażenie zaplecza socjalnego; dz. Ligota-Ligocka Kuźnia 2019-01-01 2019-12-31 35 000,00 zł
dotacja celowa TZR Teatr Ziemi Rybnickiejdotacja celowa dla Teatru Ziemi Rybnickiej 2019-01-01 2019-12-31 100 000,00 zł
dotacja PiMBP Powiatowa i Miejska Biblioteka Publicznadotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na 2019 rok 2019-01-01 2019-12-31 5 859 914,00 zł
BO - PiMBP Powiatowa i Miejska Biblioteka PublicznaBudżet obywatelski - Rajd Rowerowy "Odjazdowy Bibliotekarz" dz. Paruszowice-Piaski 2019-01-01 2019-12-31 2 000,00 zł
dotacja celowa PiMBP Powiatowa i Miejska Biblioteka Publicznadotacja celowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 2019-01-01 2019-12-31 50 000,00 zł
porozumienie PiMBP Powiatowa i Miejska Biblioteka PublicznaPorozumienie ze Starostą Rybnickim w sprawie powierzenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku zadań powiatowej biblioteki publicznej 2019-01-01 2019-12-31 202 180,00 zł
IMI.272.59.2018 ELMOT Sp. z o. oAneks nr 1 z dnia 20.12.2018 do umowy IMI.272.59.2018 z dnia 27.08.2018 zmieniający termin wykonania umowy do 24.01.2019 r. 2019-01-01 2019-01-24 0,00 zł
IMI.272.60.2018 ELMOT Sp. z o. oAneks nr 1 z dnia 20.12.2018 do umowy IMI.272.60.2018 z dnia 27.08.2018 zmieniający termin wykonania umowy do 24.01.2019 r. 2019-01-01 2019-01-24 0,00 zł
IMI.272.78.2018 KRIS-BRUK Koziołek Krzysztof Usługi Brukarskie i TransportoweKorekta zaangażowania § 6059 -555-418-001 (-) 208.265,72 do § 6059 554-418-001 (+) 208.265,72 2019-01-01 2019-03-06 0,00 zł
D-I.272.14.2018 Zakład Budowlano Drogowo Melioracyjny TURCZYŃSKI TOMASZWykonanie umocnienia skarp i przeciwskarp wzdłuż ul. Rudzkiej w Rybniku w formie projektuj i buduj 2018-12-31 2019-06-29 702 619,05 zł
PS.526.147.2018 STOWARZYSZENIE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - Pomoc Potrzebującym - Rybnicki Bank Drugiej RękiPrzekazanie środków finansowych na rok 2019 2018-12-31 2019-12-31 140 000,00 zł
PS.526.13.2017 Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkoweprzekazanie środków WOPR na 2019 rok: 30.000 zł 2018-12-31 2019-12-31 30 000,00 zł
GK.2151.19.2018 LEŚNE POGOTOWIE Jacka WąsińskiegoLeczenie rannych zwierząt wolno żyjacych, poszkodowanych na terenie miasta Rybnika. 2018-12-31 2019-12-31 5 000,00 zł
GK.2151.22.2018 TOMASZ CYRANKAWyłapywanie i transport zwierząt poszkodowanych na terenie miasta Rybnika 2018-12-31 2019-12-31 26 568,00 zł
PS.032.1.2018 BRAKumowa ws. wykonywania usługi stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie Miasta Rybnika 2018-12-31 2019-12-31 16 000,00 zł
Z-I.272.2.2016 ENERGA OBRÓT S.A.Zaangażowanie 2019 ( końcowe rozliczenia 2018 r.) 2018-12-31 2019-01-31 724,86 zł
GK.2151.24.2018 GOSTE Sp. z o.o.Zapewnienie dostępu do aplikacji na urzadzenia mobilne - Wywozik. 2018-12-31 2019-12-31 11 955,60 zł
PS.526.148.2018 Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA"Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA", pn. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania zw. z edu. prawną (...). 2018-12-28 2019-12-31 192 060,00 zł
D-I.272.13.2018 AUTO-TRANS ASFALTY SP. Z O.O.Budwa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żorskiej 2018-12-28 2019-08-25 2 785 000,00 zł
D-II.2151.13.2018 AVC POLSKA SP. Z O.O.Wykonanie inwentaryzacji infrastruktury oświetleniowej będącej własnością Miasta Rybnik 2018-12-27 2019-02-25 59 040,00 zł
BK.2151.148.2018 CELT Bogdan Witakoncert kolęd zespołu Carrantuohill w Parafii Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku 2018-12-21 2018-12-28 7 000,00 zł
D-II.272.10.2018 PGE OBRÓT S.A.Dostawa energii elektrycznej do zasilania fontanny, straganów i punktów informacyjno - rozrywkowych 2018-12-19 2021-12-31 46 989,75 zł
DA.8122.2.1.2018 STOWARZYSZENIE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - Pomoc Potrzebującym - Rybnicki Bank Drugiej RękiUmowa ze Stowarzyszeniem im. św. Jana Pawła II - Pomoc Potrzebującym - Rybnicki Bank Drugiej Ręki na zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych 2018-12-19 2019-12-31 456 250,00 zł
DA.8122.2.6.2018 STOWARZYSZENIE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - Pomoc Potrzebującym - Rybnicki Bank Drugiej RękiUmowa ze Stowarzyszeniem im. św. Jana Pawła II - Pomoc Potrzebującym - Rybnicki Bank Drugiej Ręki na zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych 2018-12-19 2019-12-31 301 125,00 zł
DA.8122.2.3.2018 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy NiewiadomUmowa z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym Oddział Terenowy w Rybniku na zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych 2018-12-19 2019-12-31 273 750,00 zł
DA.8122.2.4.2018 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy NiewiadomUmowa z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym Oddział Terenowy w Rybniku na zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych 2018-12-19 2019-12-31 182 500,00 zł
DA.8122.2.2.2018 Towarzystwo św.Brata AlbertaUmowa z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Rybnickie na zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych 2018-12-19 2019-12-31 319 375,00 zł
DA.8122.2.5.2018 Stowarzyszenie Przyjaciól człowieka TĘCZAUmowa ze Stowarzyszeniem Przyjciół Człowieka "Tęcza" w Raciborzuna zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych 2018-12-19 2019-12-31 91 250,00 zł
IMI.272.89.2018 P.H.U. ELEKTRUS 2 JAROSŁAW FICEK Oparcowanie projektów instalacji technicznych dla budynków Rafał i Luliusz na terenie dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 2018-12-19 2019-03-13 110 000,00 zł
Inf.2151.32.2018 JUNISOFTEX Sp. z o.o.Umowa - serwis i asysta techniczna systemu kadrowo-płacowego HR i RCP. 2018-12-18 2019-12-20 36 000,00 zł
GK.272.8.2018 PPUH HYDROBUD sp. z o.o. Zabudowa separatorów substancji ropopochodnych na wylotach z kanalizacji deszczowej : Zad.1 Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ. 2018-12-18 2019-05-17 729 550,15 zł
GK.272.9.2018 Instad Adam RojekZabudowa separatora substanicji ropopochodnych na wylocie z kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żołędziowej. 2018-12-18 2019-05-17 1 050 838,20 zł
Inf.2151.26.2018 GOOFYX SOLUTIONS KRZYSZTOF FARYNAUmowa - serwis i nadzór autorski nad systemem do ewidencji i windykacji wezwań parkingowych SUMPro 2018-12-18 2020-12-18 3 444,00 zł
Pd-I.3120.1158.2018 Stowarzyszenie Gmin Górnicznych w PolsceWykonanie ekspertyzy prawno-podatkowej 2018-12-18 2019-01-16 3 500,00 zł
MPU.2151.15.2018 SARP STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICHKonkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej hospicjum stacjonarnego przy ul.Barbórki w Rybniku Niedobczycach 2018-12-17 2019-07-15 89 000,00 zł
Or.2151.52.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MATEUSZ CUDAKNieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Rybnika 2018-12-17 2019-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.53.2018 LEX KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PRAWNEGO ANITA MIERNIK-ŁEŚKONieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Rybnika 2018-12-17 2019-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.54.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO DAMPC ŁUKASZNieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Rybnika 2018-12-17 2019-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.55.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO TRZEPIZUR TOMASZNieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Rybnika 2018-12-17 2019-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.56.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO GASZ-SOLICH KAROLINANieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Rybnika 2018-12-17 2019-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.57.2018 Kancelaria Contract Hasinski i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adokaci spółka cywilnaNieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Rybnika 2018-12-17 2019-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.58.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ADAM GRADNieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Rybnika 2018-12-17 2019-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.59.2018 GW LEGAL GRABIEC & WÓJCIK Spółka Partnerska Radców PrawnychNieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Rybnika 2018-12-17 2019-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.60.2018 KANCELARIA ADWOKACKA BŁAŻEJ MOTYKANieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Rybnika 2018-12-17 2019-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.61.2018 KANCELARIA ADWOKACKA PAJĄK JANUSZNieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Rybnika 2018-12-17 2019-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.62.2018 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT SONIA STROŃSKANieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Rybnika 2018-12-17 2019-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.63.2018 KANCELARIA ADWOKACKA KAROL SZYMURANieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Rybnika 2018-12-17 2019-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.64.2018 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MONIKA TLAŁKANieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Rybnika 2018-12-17 2019-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.65.2018 KANCELARIA ADWOKACKA WENGERSKA AGATANieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Rybnika 2018-12-17 2019-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.66.2018 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT WOJCIECH WYGNAŁNieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Rybnika 2018-12-17 2019-12-31 12 012,00 zł
Or.2151.67.2018 KANCELARIA ADWOKACKA MARTYNA DUDZIK RESPONDEKNieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Rybnika 2018-12-17 2019-12-31 6 006,00 zł
Inf.2151.33.2018 E-MSI SP. Z O.O.Umowa - asysta techniczna systemu na urządzenia mobilne do komunikacji z mieszkańcami "akcja-reakcja" 2018-12-17 2019-12-23 6 100,80 zł
Ad.2151.23.2018 STODOŁY SP. Z O.O. Lokal GastronomicznyPrzygotowanie i obsługa spotkania noworocznego z PM w Teatrze Ziemi Rybnickiej 2018-12-17 2019-01-03 12 190,00 zł
Z-I.2151.21.2018 Krzysztof Klinowski Usługi Lesne i StolarskieWykonanie odstrzału redukcyjnego dzików i lisów 2018-12-17 2019-11-20 30 750,00 zł
Kd.2151.4.2018 Municipium S.A. WarszawaŚwiadczenie usług szkoleniowych 2018-12-17 2019-12-31 18 500,00 zł
Inf.2151.29.2018 Technika IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąUmowa - asysta techniczna systemu PB_USC 2018-12-14 2019-12-31 3 690,00 zł
Inf.2151.28.2018 Technika IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąUmowa - asysta techniczna systemu PB_Ewid 2018-12-14 2019-12-31 12 841,20 zł
Inf.2151.30.2018 ULISSESUmowa - modyfikacja systemu COMOTEL - System Gospodarki Komunalnej 2018-12-14 2019-03-14 12 398,40 zł
Inf.2151.27.2018 As Zakład Systemów komputerowych Andrzej SzepeUmowa - serwis i nadzór autorski oprogramowania KONCESJA 2018-12-14 2019-12-31 892,56 zł
GK.2151.21.2018 "PROJEKT JS" Usługi Projektowe i Budowlane S. PodeszwaOpracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozowleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód. 2018-12-14 2019-05-14 35 178,00 zł
Pr.272.6.2018 FINDUNITED.COM DRUKARNIA RAFAŁ ZAGÓRSKIWydruk i dostawa materiałów promocyjnych Miasta Rybnika 2018-12-13 2018-12-21 10 974,00 zł
Ad.2151.24.2018 GARMOND PRESSDostawa do Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2, gazet i czasopism począwszy od nr 1 z rocznika 2018 do ostatniego z rocznika 2018. 2018-12-13 2020-05-31 20 510,62 zł
Ad.2151.25.2018 Grupa Wydawnicza INFOR sp. z o.o.Dostep do publikacji INORLEX Dziennik Gazeta Prawna Administracja 2018-12-13 2019-12-31 7 367,70 zł
IMI.272.88.2018 ELEKTROTUM Piotr Tumulka RZEZ dz. Śródmieście - wykonanie instalacji odgromowej budynku warsztatu przy ul. Kościuszki 2018-12-12 2019-01-02 29 875,33 zł
IMI.2151.67.2018 G-Serwis Marcin Górecki Przedszkole nr 7, dz. Północ - remont węzła c.o. 2018-12-12 2018-12-19 11 800,00 zł
IMI.272.87.2018 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior Rozbudowa budynku OSP Ochojec. 2018-12-11 2019-09-17 972 081,57 zł
D-II.272.11.2018 "AGAL" SP. Z O.O.Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych 2018-12-11 2019-05-31 285 711,41 zł
Ek-II.2151.2.2018 Budowa i Konserwacja Urządzeń Wodno Melioracyjnych Jeziorny Andrzej Wycinka drzew rosnących na skarpach rowów w dzielnicy Wielopole. 2018-12-11 2018-12-15 13 121,60 zł
Inf.2151.31.2018 PIKSELOMANIA SP Z O.O.Umowa - dostawa filtrów prywatyzujących 2018-12-10 2018-12-13 13 978,00 zł
BK.2151.146.2018 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DAREKFESTYNY PATRYCJA KOZIEŁOrganizacja wigilii dla mieszkańców podczas X Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2018-12-10 2018-12-22 33 700,00 zł
M.272.15.2018 MKV DEVELOPMENT Krzysztof WalkoWykonanie wyceny nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym przy ul. J i F Białych 7 w Rybniku. 2018-12-07 2018-12-31 980,00 zł
PS.526.147.2018 STOWARZYSZENIE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - Pomoc Potrzebującym - Rybnicki Bank Drugiej RękiUmowa dotacji pn. Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Miasta 2018-12-07 2019-12-31 30 000,00 zł
8.12.18 - X RBNiK Stowarzyszenie Autorów ZAiKSPubliczne wykonywanie utworów w ramach programu X Rybnickiego Bożego Narodzenia i Koledowania w dniu 8 grudnia 2018 r. 2018-12-06 2018-12-08 1 800,01 zł
ZAiKS 15.12 Stowarzyszenie Autorów ZAiKSPubliczne wykonywanie utworów podczas programu X Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania w dniu 15 grudnia 2018 r. 2018-12-06 2018-12-15 2 576,36 zł
ZAiKS 22.12 Stowarzyszenie Autorów ZAiKSPubliczne wykonywanie utworów podczas programu X Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania w dniu 22 grudnia 2018 r. 2018-12-06 2018-12-22 3 944,00 zł
IMI.272.84.2018 PPUH "Trex-Hal" spółka z o.o.Budowa piłkochwytu na boisku piłkarskim MOSiR Rybnik, dz. Boguszowice Stare. 2018-12-05 2019-01-23 28 410,54 zł
IMI.272.86.2018 KOBESPORT SP. Z O.O.Budowa piłkochwytu na boisku piłkarskim MOSiR - Rybnik, dz. Chwałęcice (budżet obywatelski) 2018-12-05 2019-01-23 18 949,50 zł
IMI.272.85.2018 ANMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąBudowa piłkochwytu na boisku piłkarskim MOSiR - Rybnik, dz. Radziejów, ul. Szyb Marcin 2018-12-05 2019-01-23 47 419,06 zł
USC.2151.2.2018 TECH-MEDIA SP. Z O.O.filiżanki promocyjne 2018-12-05 2018-12-31 39 187,80 zł
GK.272.6.2018 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rybnik Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie na terenie miasta Rybnika. 2018-12-05 2020-12-31 767 520,00 zł
Kd.2151.3.2018A NETSOFT CONSULTINGPrzeprowadzenie szkolenia z kontroli zarządczej 2018-12-05 2018-12-10 3 000,00 zł
Inf.272.17.2018 PAWEŁ OWCZARZAK EUPOLUmowa - dostawa oprogramowania MapInfo 2018-12-04 2018-12-11 81 370,65 zł
MPU.2151.18.2018 GEOLOGIC Tomasz MiłowskiOpracowanie prognoz oddziaływania na środkowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika 2018-12-03 2018-12-31 7 195,50 zł
Pr.2151.33.2018 TECH-MEDIA SP. Z O.O.Umowa na dostawę 900 kubków promocyjnych w pudełku wraz z oznakowaniem 2018-12-03 2018-12-21 11 667,78 zł
BK.2151.144.2018 GRYFON OLAF KOENIGZorganizowanie i poprowadzenie gry terenowej pn. "W poszukiwaniu św. Mikołaja" w ramach X Rybncikiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2018-12-03 2018-12-06 4 685,75 zł
MPU.2151.18.2018A GEOLOGIC Tomasz MiłowskiOpracowanie prognoz oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika-obszarów oznaczonych symbolami MPZP 54-1 do MPZP 54-6 2018-12-03 2019-12-31 7 195,50 zł
Z-I.272.2.2016 ENERGA OBRÓT S.A.Korekata zaangażowania 2018 2018-12-01 2018-12-31 -264,17 zł
DPP.0426.22.2018 SUPERFUNDACJAUmowa na prowadzenie Klubu "Senior+" w Rybniku przy ul. Orzeszkowej 17 2018-11-30 2019-12-31 128 400,00 zł
GK.2151.20.2018 ULISSESModyfikacja (rozbudowa) programu „System Gospodarki Komunalnej”. 2018-11-30 2018-12-18 18 081,00 zł
IMI.2151.63.2018 F.H.U ELWOLIGHTDom Kultury, dz. Boguszowice Osiedle - dostawa oświetlenia scenicznego. 2018-11-29 2018-12-05 45 637,92 zł
IMI.272.83.2018 INTER SERVICE Mariusz Podleśny Dostawa wyposażenia w sprzęt komputerowy do pracowni budowlanej w ramach projektu "Rozbudowa warsztatów RCEZ przy ZSB w Rybniku o pracownie do praktycznej nauki zawodoów budowlanych" 2018-11-29 2018-12-13 9 763,49 zł
Inf.272.15.2018 ESRI SP. Z O.O.Umowa - dostawa aplikacji służącej do tworzenia map i planów 2018-11-28 2018-12-05 98 277,00 zł
Inf.272.16.2018 ARCUS S. A.Umowa - odnowienie wsparcia MyQ 2018-11-28 2018-12-05 6 834,00 zł
IMI.2151.64.2018 K&K Kapica-Karpiak Technika Grzewcza i Sanitarna Harcówka, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - dostawa i montaż agregatu klimatyzacyjnego. 2018-11-28 2018-12-10 33 800,00 zł
IMI.2151.61.2018 GRINN-PLUS Wykonanie nasadzeń zastępczych w zamian za wycinkę drzew na potrzeby realizowanych zadań. 2018-11-28 2018-12-12 23 500,00 zł
Z-I.2151.20.2018 RTE Radioelektronika Adamczyk Jandostawa wraz z montażem dwóch elektronicznych syren alarmowych oraz demontaż starej syreny alarmowej wraz z konfiguracją centrali alarmowej 2018-11-28 2018-12-13 55 725,00 zł
BK.2151.143.2018 ŻABKA ARKADIUSZpoprowadzenie w roli konferansjera X RBNiK w dniu 8 grudnia 2018 r. 2018-11-26 2018-12-08 1 000,00 zł
ZAiKS X RBNiK Stowarzyszenie Autorów ZAiKSOpłata za publiczne odtwarzanie uwtorów - Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie 2018-11-23 2018-12-23 268,09 zł
BK.2151.142.2018 STOWARZYSZENIE "JARMARK KULTURY"Organizacja eventów świątecznych w ramach X Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2018-11-22 2018-12-02 25 000,00 zł
MPU.2151.17.2018 POMYKOŁ ANNAModerowanie dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie MPZP 29-2 2018-11-22 2018-11-29 500,00 zł
IMI.2151.62.2018 Fundacja Ekologiczna "Ekoterm Silesia" SP 18 (ZSP8) dz. Boguszowice Os.-termomdernizacja budynku (wykonanie audytu energetycznego, charakterystyki energetycznej, analizy racjonalnego wykorzystania energii, analizy efektu ekologicznego) 2018-11-20 2018-12-18 24 846,00 zł
Z-I.3153.29 OSP BoguszowiceDotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej- ubezpiecznie komunikacyjne sam. pożarniczego IVECO 2018-11-19 2018-12-31 4 667,00 zł
IMI.272.82.2018 GRINN-PLUSZagospodarowanie terenu wokół toru rolkowego na terenie "Błoni" w dz. Paruszowiec-Piaski. 2018-11-19 2019-02-18 339 000,00 zł
Z-I.3153.31.2018 OSP KłokocinDotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej- ubezpiecznie komunikacyjne sam. pożarniczego SCANIA nr rej. SR 7900E 2018-11-19 2018-12-31 3 431,00 zł
D-I.2151.13.2018 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 Katowiceprzyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego przy ul. Stanisława Małachowskiego 2018-11-19 2019-10-14 833,45 zł
Z-I.2151.18.2018 COR-MED GRZEGORZ JASKULSKIKurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków-ratowników OSP m.Rybnika 2018-11-15 2018-12-31 5 200,00 zł
Inf.272.13.2018 FHU HARD-COMP TRZASKALIK ŁUKASZUmowa - Nowymi technologiami łączymy pokolenia - stworzenie dzielnicowej mobilnej pracowni komputerowej 2018-11-15 2018-12-21 29 759,00 zł
Inf.272.14.2018 KOMPUTER 3000 SP. Z O.O.Umowa - zakup i dostawa tabletów dla Radnych 2018-11-15 2018-11-21 28 283,85 zł
Ad.2151.22.2018 RHENUS DATA Office Polska Sp. z o.o.Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej 2018-11-15 2018-12-31 2 500,00 zł
MPU.272.11.2018 SLAS MARIUSZ KOMRAUSOpracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Budynek mieszklano-uslugowy przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku" wraz z zagosp. terenu i pelnieniem nadzoru autorskiego 2018-11-15 2021-11-15 1 294 132,40 zł
BK.2151.111.2018 KOJRO MANAGEMENT - ŁUKASZ KOJRYSOrganizacja na rybnickim rynku 22 grdunia 2018 r. o godz. 19.00 80-minutowe koncertu zespołu Enej 2018-11-14 2018-12-22 34 440,00 zł
G-I.272.1.2018 Zakład Uusłg Geodezyjnych "GEOPRAC " Skaba Roman , Zieleźny GrzegorzRozgraniczenie nieruchomości 2018-11-14 2019-12-31 4 850,00 zł
IMI.272.13.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel TomanAneks nr 1 do umowy IMI.272.13.2018 z 13.11.2018 r. zwiększający wartość wynagrodzenia ryczałtowego o 99.548,08 zł - do 3.650.970,93 zł oraz zmieniający termin realizacji do 28.02.2019 r. 2018-11-13 2019-02-28 99 548,08 zł
Inf.2151.25.2018 LIPNICKI ROBERT EPS SYSTEMUmowa - naprawa zasilacza UPS Astrid Infinity 3300 40kVA 2018-11-09 2018-12-14 14 114,25 zł
IMI.2151.55.2018 Firma Usługowo - Handlowa "B.I.T." Jerzy Brzoska Zespół szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - przebudowa ściany oddzielenia pożarowego pomiędzy segmentami obiektu w celu jej doprowadzenia do zgodności z warunkami technicznymi 2018-11-09 2018-12-14 130 000,00 zł
IMI.2151.57.2018 GRINN-PLUS Dostawa gotowej wiaty ogrodowej realizowana w ramach zadania "Uatrakcyjnie placu ingracyjnego dla mieszkańców dz. Zebrzydowice". 2018-11-09 2018-11-30 23 800,00 zł
MPU.2151.16.2018 BIT BY BIT Sp. z o.o.Wdrożenie oraz konfiguracja aplikacji LopiTalk 2018-11-09 2019-11-30 4 674,00 zł
Ek-II.272.8.2018 Budowa i Konserwacja Urządzeń Wodno Melioracyjnych Jeziorny AndrzejKonserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Chwałowice, Gotartowice. 2018-11-08 2018-12-08 52 853,10 zł
IMI.272.80.2018 PROEKO Pracownia Projektowa mag inż. W. Brewczyński Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku OSP Gotartowice 2018-11-08 2019-01-03 14 760,00 zł
IMI.272.81.2018 Marwent s.c. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku byłej szkoły w Rybniku przy ul.Rudzkiej 451 w dzielnicy dz.Stodoły. 2018-11-08 2019-01-03 20 500,00 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel TomanAneks do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 1.03.2019 r. i zwiększenie wartości przedmiotu umowy o 68.894,72 zł do kwoty 4.219.616,71 zł 2018-11-08 2019-03-01 68 894,72 zł
Ek-II.272.7.2018 GRINN-PLUSKonserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Zebrzydowice, Niewiadom. 2018-11-08 2019-01-03 69 120,00 zł
BK.2151.140.2018 MACIEJ GUCIKOrganizacja wystepów muzycznych podczas X Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2018-11-08 2018-12-22 2 000,00 zł
D-I.2151.12.2018 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIEPomoc finansowa udzielona przez Miasto Rybnik Województwu Śląskiemu na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone w Gminie Czerwionka - Leszczyny pod Przebudowę ul. Mikołowskiej w Rybniku 2018-11-08 2018-12-31 558 733,00 zł
BK.2151.141.2018 PIOTR TŁUSTOCHOWICZOrganizacja 15 grudnia 2018 r. na rybnickim rynku, 60-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. "X Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie" 2018-11-08 2018-12-15 5 000,00 zł
BK.2151.139.2018 JA-MAJKA MUSIC MARIA JEŻWOSKAWykonanie 75-minutowego koncertu zespołu Majki Jeżowskiej 8 grudnia 2018 r. o godz. 18.00 na rybnickim rynku w ramach X Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2018-11-05 2018-12-08 18 000,00 zł
BK.2151.130.2018 VIRALME TALENT SP. Z O.O.Zorganizowanie i poprowadzenie eventu pn. "Mikołajkowa kraina Elfów" w dniu 9 grudnia 2018 r. w ramach X Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2018-11-05 2018-12-09 16 200,00 zł
BK.2151.120.2018 SEBSTIAN MALICKIRealizacja pokazu fireshow pn. "Fabryka świetego Mikołaja" oraz animacji na szczudłach 2018-11-05 2018-12-22 3 392,00 zł
BK.2151.137.2018 MAŁGORZATA MALICKARealizacja pokazu fireshow pn. "Fabryka świetego Mikołaja" oraz animacji na szczudłach 2018-11-05 2018-12-22 1 759,00 zł
Bk.2151.136.2018 JAKUB ŚWIDERSKIRealizacja pokazu fireshow pn. "Fabryka świetego Mikołaja" oraz animacji na szczudłach 2018-11-05 2018-12-22 549,00 zł
BK.2151.138.2018 JOANNA BRODZIŃSKARealizacja pokazu fireshow pn. "Fabryka świetego Mikołaja" oraz animacji na szczudłach 2018-11-05 2018-12-22 1 300,00 zł
PS.526.146.2018 Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy SMERFYDotacja dla Międzyprzedszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego "SMERFY" na zadanie pn.: Szkolenie sportowe w dyscyplinie szachy - MUKS "Smerfy". 2018-11-05 2018-12-31 7 000,00 zł
PS.526.113.2018 Stowarzyszenie pn.: Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-ŚląskieDotacja - XXVI Śląski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych 2018-11-05 2018-12-14 10 000,00 zł
IMI.272.78.2018 KRIS-BRUK Koziołek Krzysztof Usługi Brukarskie i TransportoweRozbudowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych w ramach projektu: "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku" 2018-11-05 2019-03-06 1 910 340,16 zł
IMI.272.79.2018 KRIS-BRUK Koziołek Krzysztof Usługi Brukarskie i TransportoweRozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik w ramach projektu: Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku". 2018-11-05 2019-02-03 852 150,02 zł
PS.526.145.2018 Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Rybniku - Dla DobraDotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku - DLA DOBRA, na realizację zadania pn.: Bieg 100 flag na 100 lat Niepodległości Polski. 2018-11-02 2018-12-07 3 000,00 zł
Ad.2151.20.2018 CENTRUM OSŁON EFFECT s.c. Joanna Czech, Michał MitkoDostawa rolet sterowanaych elektrycznie do sali wielofuncyjnej 264 w budynku Urzędu Miasta Rybnika - zad. nr 1. Uzupełenienie stanu żaluzji i rolet w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika - zad. nr2 2018-10-31 2018-12-31 36 861,00 zł
Ad.2151.21.2018 Orange Polska S.A.Świadczenie usług telefonii komórkowej 2018-10-31 2021-11-22 110 700,00 zł
BK.2151.135.2018 BB GROUP BOGDAN BARTNICKIWykonanie 60-minutowego koncertu zespołu Bartnicky 22 grudnia 2018 r. na rybnickim rynku w ramach X Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2018-10-31 2018-12-22 5 000,00 zł
BK.2151.132.2018 ALEKSANDER BIAŁOUSOrganizacja koncertu 15 grudnia 2018 r. podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. X Rybnickie Boże Narodzenie i Koledowanie 2018-10-31 2018-12-15 1 400,00 zł
Bk.2151.134.2018 ELENI KONCERT ELENI TZOKAWykonanie koncertu zespołu Eleni 15 grudnia 2018 r. w ramach X Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2018-10-31 2018-12-15 9 300,00 zł
BK.2151.133.2018 KOSTAS KONCERT KONSTANTINOS TZOKASWykonanie koncertu zespołu Eleni 15 grudnia 2018 r. w ramach X Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2018-10-31 2018-12-15 9 300,00 zł
BK.2151.131.2018 SZCZEPAN SADURSKIWykonywanie karykatur uczestnikom wydarzenia pn. X Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie w dniu 8 grudnia 2018 r. 2018-10-31 2018-12-08 2 000,00 zł
iMI.272.65.2018 SILVER - BUD Andrzej DziedzicAneks z 30.10.2018 do umowy IMI.272.65.2018 r. zwiększający wartość umowy do kwoty 617.394,55 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót i wydłużenie terminu wykonania do 3.12.2018 r. 2018-10-30 2018-12-03 83 166,39 zł
IMI.2151.54.2018 NUKLID SP. Z O.O. RCEZ-CKUoP - dostawa i montaż centrali systemu sygnalizacji pożaru w budynku przy ul. Rudzkiej 13, dz. Śródmieście 2018-10-30 2018-12-15 16 297,50 zł
IMI.2151.56.2018 K&K Kapica-Karpiak Technika Grzewcza i Sanitarna Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany kotłowni węglowej na gazową w budynku OSP Popielów. 2018-10-29 2018-12-07 19 680,00 zł
Inf.2151.24.2018 IMNS Polska Sp. z o.o.Umowa - dostawa i wymiana urządzeń firewall 2018-10-29 2018-12-15 48 766,88 zł
Z-I.2151.24.2017 Krzysztof Klinowski Usługi Lesne i StolarskieOdstrzał redukcyjny dzików 2018-10-29 2018-12-31 -11 070,00 zł
RA.2151.28.2018 Stowarzyszenie "17-stka"Realizacja animacji w celu integracji społecznej mieszkaców obszaru rewitalizacji w dzielnicy Niedobczyce. 2018-10-29 2019-01-10 9 000,00 zł
RA.2151.30.2018 CENTRUM ROZWOJU INICJATYW SPOŁECZNYCH (CRIS)Realizacja animacji w celu integracji społecznej mieszkaców obszaru rewitalizacji w dzielnicy Chwałowice. 2018-10-29 2019-01-10 9 000,00 zł
RA.2151.32.2018 Stowarzyszenie "17-stka"Realizacja animacji w celu integracji społecznej mieszkaców obszaru rewitalizacji w dzielnicy Paruszowiec-Piaski. 2018-10-29 2019-01-10 9 000,00 zł
RA.2151.34.2018 CENTRUM ROZWOJU INICJATYW SPOŁECZNYCH (CRIS)Realizacja animacji w celu integracji społecznej mieszkaców obszaru rewitalizacji w dzielnicy Śródmieście. 2018-10-29 2019-01-10 9 000,00 zł
RA.2151.36.2018 Stowarzyszenie "17-stka"Realizacja animacji w celu integracji społecznej mieszkaców obszaru rewitalizacji w dzielnicy Niewiadom. 2018-10-29 2019-01-10 9 000,00 zł
PS.526.144.2018 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I II STOPNIADotacja - wsparcie zadania publicznego pn. Koncerty Orkiestry Kameralnej Szkoły Szafranków wraz z solistami w Eurasburgu. 2018-10-26 2018-11-15 8 500,00 zł
PS.526.142.2018 Rybnickie Koło Emerytów i Rencistów Silesia Umowa dotacji - Rybnickie Koło Emerytów i Rencistów "SILESIA" w Rybniku pn. Biesiada Śląska/Polsko-Czeska 2018-10-25 2018-12-31 1 800,00 zł
PS.526.141.2018 FUNDACJA KUMAKUmowa dotacji - Fundacja Kumak pn. Warsztat świętego Mikołaja 2018-10-25 2018-12-27 1 260,00 zł
IMI.272.77.2018 "AL-DUE" Z.P.U.H. Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Rybniku w dzielnicy Klokocin - zadanie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj" 2018-10-25 2019-04-23 1 098 000,00 zł
Inf.2151.23.2018 SECURAL Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Jacek GierszUmowa - serwis urządzeń systemu konferencyjnego 2018-10-24 2019-10-24 10 000,00 zł
G-I.2151.1.2018 Usługi Geodezyjno-Kartograficzne "Geo-Tom"Zabezpieczenie i utrzymanie Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego 2018-10-24 2018-12-31 48 970,00 zł
IMI.272.76.2018 MTMA SP. Z O.O. Opracowanie projektu koncepcyjnego wystawy o charakterze centrum nauki w budynku nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie zabytkowej kopalni "Ignacy" w Rybniku 2018-10-23 2019-03-22 147 600,00 zł
Pr.272.3.2018 DRUKARNIA WYDRUK J. I B. BARAN SP. J.Wydruk i dostawa folderów promocyjnych w dwóch formatach 2018-10-23 2018-11-30 26 199,00 zł
Pr.272.4.2018 DRUKARNIA WYDRUK J. I B. BARAN SP. J.Wydruk i dostawa kalendarzy na 2019 rok 2018-10-23 2018-12-10 9 298,80 zł
IMI.2151.53.2018 Fundacja Ekologiczna "Ekoterm Silesia" Wykonanie dla obiektów miejskich analizy zamówionej mocy elektrycznej wraz z obliczeniami oszczędnościowymi. 2018-10-23 2018-11-22 9 963,00 zł
BK.2151.128.2018 DANMEL SP. Z O.O.Kompleksowy wynajem kuli śnieżnej wraz ze scenografią zimowego krajobrau w ramach X Rybncikeigo Bożego Narodzenia i Kolędowania 2018-10-23 2018-12-08 3 075,00 zł
IMI.272.75.2018 DOL-EK ZAKŁAD KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCHBudowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Pukowca w Rybniku-Chwałowicach - inicjatywa lokalna. 2018-10-22 2018-12-17 84 255,00 zł
BK.2151.126.2018 JOANNA WOJNOWSKAUdział w koncercie w wykonaniu MOD "Rybnik" z okazji 100-lecia odzyskania przez Polske Niepodległości 2018-10-19 2018-11-11 1 649,00 zł
BK.2151.127.2018 P.H.-U KOMETA M.GlencWykonanie pokazu biało-czerwonych sztucznych ogni w dniu 11 listopada 2018 r. 2018-10-19 2018-11-01 11 070,00 zł
BK.2151.125.2018 MIECZYSŁAW BŁASZCZYKUdział w koncercie w wykonaniu MOD "Rybnik" z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości 2018-10-19 2018-11-11 1 649,00 zł
GK.272.5.2018 P.H.U. JANUSZ CIOSEK WIELKA REKLAMAWydruk 300 szt. plakatów w formie A2 i 5000 szt. nalepek dotyczących segregacji odpadów komunalnych. 2018-10-18 2018-10-29 4 920,00 zł
Pd-I.2151.2.2018 WESSLY Sp. z o.o.Wykonanie opinii uzupełniającej na potrzeny prowadzonego postępowania podatkowego 2018-10-17 2018-12-31 9 840,00 zł
Pr.2151.26.2018 STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW POLSKICHRealizacja usług promocyjnych w związku z produkcją filmu 2018-10-16 2018-12-15 15 000,00 zł
IMI.272.74.2018 MTMA SP. Z O.O. Opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawienniczej i dokumentacji instalacji technicznej do obsługi wystaw stałych na terenie dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 - Budynek Rafał i Juliusz 2018-10-16 2022-05-27 627 915,00 zł
IMI.272.74.2018. MTMA SP. Z O.O. Opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawienniczej i dokumentacji instalacji technicznej do obsługi wystaw stałych na terenie dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 - Budynek Rafał i Juliusz 2018-10-16 2022-05-27 578 715,00 zł
BK.2151.123.2018 FHU BIURO OCHRONY GLOCK SECURITYOchrona osób i mienia w ramach X Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2018-10-15 2018-12-23 13 184,37 zł
KZ.3153.2.2018 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJRemont konserwatorski kaplicy architektonicznej pw.Matki Boskiej Częstochowskiej 2018-10-15 2018-10-22 170 000,00 zł
KZ.3153.3.2018 Rzymskokatolicka Parafia św.AntoniegoRemont konserwatorski fragmentu zabytkowego muru,ogrodzenia Bazyliki Mniejszej pw.Św.Antoniego z Padwy 2018-10-15 2018-10-22 260 000,00 zł
PS.526.143.2018 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I II STOPNIADotacja na realizację zadania publicznego pn. Koncert symfoniczny z okazji 85-lecia działalności Państwowoej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku. 2018-10-12 2018-12-31 18 000,00 zł
Z-I.272.5.2018 AFBUD Adam FilaMalowanie pomieszczeń Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku 2018-10-11 2018-11-01 3 760,80 zł
PS.526.139.2018 Stowarzyszenie "AKADEMIA ROZWOJU EDUKACJI KREATYWNEJ"Umowa dotacji - Stowarzyszenie "Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej" pn. Dzielnicowy Dzień Seniora. Seniorze - spędzaj czas aktywnie, bez alkoholu 2018-10-11 2018-11-30 4 250,00 zł
dotacja DK BoguszowiceDK BoguszowiceZwiekszenie dotacji podmiotowej Uchwałą Nr 832/LI/2018 2018-10-11 2018-12-31 76 970,00 zł
dotacja DK Chawłowice Dom Kultury ChwałowiceDotacja celowa przyznana Uchwała 832/LI/2018 2018-10-11 2018-12-31 64 000,00 zł
dotacja TZR Teatr Ziemi RybnickiejDotacja celowa przyznana Uchwała 832/LI/2018 2018-10-11 2018-12-31 53 000,00 zł
E.272.5.2018 KRAKFIN SPÓŁKA CYWILNAUsługa udostępnienia systemu wspomagającego proces dotowania prowadzonych na terenie Miasta Rybnika szkół,przedszkoli,i placówek niepublicznych oraz publicznych 2018-10-10 2021-12-31 103 320,00 zł
IMI.272.73.2018 PPUH "Trex-Hal" spółka z o.o.Zagospodarowanie terenu wokół "Pluskadełka"- budowa placu zabaw na skarpie naterenie MOSiR w dz. Kamień. 2018-10-10 2018-12-05 67 650,00 zł
BK.2151.118.2018 RENATA LISspotkanie autorskie w ramach Górnoślaskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2018-10-09 2018-10-13 1 000,00 zł
BK.2151.117.2018 ROBERT RYBICKIspotkanie autorskie w ramach Górnoślaskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2018-10-09 2018-10-13 1 000,00 zł
BK.2151.119.2018 ADRIAN KARPETAPoprowadzenie spotkania autorskiego w ramach Górnośląskiej Nagrody Literackiej "Juliusz" w dniu 15 października 2018 r. 2018-10-09 2018-10-15 769,00 zł
PS.526.140.2018 Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków EgzotycznychDotacja realizacji zadania publicznego pn. Wystawa Ptaków Egzotycznych. 2018-10-09 2018-12-28 5 000,00 zł
PS.526.137.2018 Fundacja Rozwoju Kultury i Działań ArtystycznychDotacja realizacji zadania pn. Smaki i tradycje regionu. 2018-10-08 2018-12-28 10 000,00 zł
Ad.2151.18.2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DŹWIGI ANTENY Sp. z o.o.Konserwacja dźwigu osobowego w budynku UM przy ul. Zamkowej 5 2018-10-08 2021-09-30 4 870,80 zł
IMI.272.72.2018 FIRMA HANDLOWA MAJSTER ROBERT TUBIELEWICZRozbudowa warsztatów RCEZ - dostawa sprzętu budowlanego do prcowni budowlanej w ramach projektu: Rozbudowa warsztatów RCEZ o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych. 2018-10-08 2018-11-19 41 800,00 zł
IMI.272.71.2018 BSP KACPER HABDASDostawa ławek i koszy - zakup mebli miejskich. 2018-10-08 2018-12-07 118 080,00 zł
Inf.272.11.2018 LOGIN Sp. z o.o.Umowa - dostawa i odnowienie licencji oprogramowania 2018-10-08 2018-10-15 215 252,46 zł
Inf.272.12.2018 SALUTARIS SP. Z O.O.Umowa - dostawa oprogramowania do ochrony serwera pocztowego 2018-10-08 2018-10-15 22 730,40 zł
Pr.2151.32.2018 tuPolska Sp. z o.o.Realizacja akcji promocyjnej spektaklu "Drach" poprzez intensywną reklamę w Internecie polegającą na realizacji reportażu filmowego, emisji artykułów i reklam w Internecie 2018-10-03 2018-10-22 15 990,00 zł
Pr.2151.27.2018 ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNAUdział Miasta Rybnika w targach turystycznych w ramach stoiska regionalnego Województwa Śląskiego, obejmującego wykonanie stoiska oraz przekazanie Wystawcy kart wstępu 2018-10-03 2018-10-21 2 000,00 zł
Ad.2151.13.2018 Bronisław GonczarDostawa 10 000 sztuk teczek do pakowania akt archiwalnych 2018-10-03 2019-12-10 13 000,00 zł
D-II.2151.12.2018/19 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 Katowiceprzyłączenie do sieci dystrybucynej Tauron oświetlenia ul. Żołędziowej 2018-10-03 2019-10-03 227,30 zł
Ad.2151.17.2018 INFOPAKT S.C. MACIEJ PADEWSKI, RYSZARD CHROBAK I DARIUSZ STAŃCZYKDruk obwieszczeń Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin,rady powiatów i sejmików województw oraz wójtów,burmistrzów i prezydentów miast 2018-10-02 2018-10-19 713,40 zł
PS.526.138.2018 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowydotacja (mały grant) - Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy - 18 MTB im. Józefa Cyrana o Puchar Prezydenta Rybnika 2018-10-02 2018-11-30 10 000,00 zł
BK.2151.116.2018 GRZEGORZ BOGDAŁEMspotkanie autorskie w ramach Górnoślaskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2018-10-02 2018-10-13 1 000,00 zł
Ad.2151.19.2018 DRUKARNIA TOLEKdruk kart wyborczych 2018-10-02 2018-11-30 31 943,10 zł
Inf.2151.21.2018 Orange Polska S.A.Umowa - usłuiga utrzymania APN i kart GSM 2018-10-02 2019-10-16 4 693,68 zł
D-III.272.2.2018 Dynniq Poland Sp. z o.o.Przebudowa sygnalizacji świetlnych 2018-10-01 2019-04-19 496 784,71 zł
Inf.2151.22.2018 NTT POLAND SP. Z.O.OUmowa - serwis i gwarancja sprzętu Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2018-10-01 2019-04-01 68 662,11 zł
IMI.272.69.2018 LESZEK KUŁAK BUDOWNICTWO SPORTOWE INŻYNIERIA KRAJOBRAZUBudowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w dz. Stodoły. 2018-10-01 2018-11-26 294 990,88 zł
IMI.2151.48.2018 Warsztat Instalacyjny Wyk.Nadzór i Kier.Robotami mgr inż.Jerzy Rojek upr.289/80Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci gazowej do budynku SP 23, dz. Niedobczyce 2018-10-01 2019-01-07 19 065,00 zł
IMI.2151.47.2018 TAURON Dystrybucja Spółka AkcyjnaSzkoła Życia - umowa o przyłaćzenie do sieci 60kW 2018-09-28 2019-07-30 1 515,36 zł
R.526.1.2018 CENTRUM ROZWOJU INICJATYW SPOŁECZNYCH (CRIS)dotacja Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych-Inkubator Przedsiębiorczości w Rybniku 2018-09-27 2018-12-31 30 000,00 zł
BK.2151.115.2018 LESZEK SOBECZKOPoprowadzenie spotkania autorskiego w ramach 49. Rybnickich Dni Literatury 2018-09-27 2018-10-18 550,00 zł
D-III.2151.7.2018 STADTRAUM SYSTEMS SP. Z O.O.Dostawa i montaż 6 szt. parkomatów 2018-09-27 2019-02-27 156 574,08 zł
Pr.2151.30.2018 ŚLĄSKI IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY DUET Janusz ŚwierkotPromocja Miasta Rybnika podczas konkursu "Po naszymu, czyli po śląsku" 2018-09-26 2018-12-07 8 000,00 zł
Ad.272.7.2018 Drukarnia Archidiecezjalna Wykonanie teczek biurowych na potrzeby UM Rybnika 2018-09-26 2018-12-31 4 320,00 zł
Ad.272.6.2018 Drukarnia Archidiecezjalna Wykonanie teczek biurowych na potrzeby UM Rybnika 2018-09-26 2018-10-05 3 350,00 zł
IMI.272.68.2018 PPHU INSTALGREŃRCEZ (Warsztat Mechaniczny) dz. Meksyk - przebudowa instalacji c.o. i wykonanie instalacji wentylacji. 2018-09-25 2018-12-18 254 423,15 zł
PS.8121.1.2018 Stowarzyszenie "OLIGOS"umowa o udzielenie dotacji na zakup szaf przeznaczonych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2018-09-25 2018-12-31 4 000,00 zł
Z-I.2151.16.2018 DORADZTWO ENERGETYCZNE PIOTR SZCZYRBOWSKIPrzeprowadzenie szkolenia w dniu 25.10.2018 r. z zakresu powszechnej samoobrony dla pracowników Urzędu Miasta 2018-09-25 2018-10-25 480,00 zł
Z-I.2151.17.2018 MEDICANET ANETA PIEROŃPrzeprowadzenie w dniu 25.10.2018 r. szkolenia z powszechnej samoobrony dla pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2018-09-25 2018-10-25 480,00 zł
BK.2151.113.2018. KATARZYNA SZOPApoprowadzenie dwóch spotkań autorskich przez Katarzynę Szopę 2018-09-24 2018-10-13 1 100,00 zł
BK.2151.112.2018. MONIKA GLOSOWITZpoprowadzenie dwóch spotkań autorskich przez Monikę Glosowitz 2018-09-24 2018-10-13 1 100,00 zł
BK.2151.113.2018 KATARZYNA SZOPApoprowadzenie dwóch spotkań autorskich poświęconych GNL Juliusz 2018-09-24 2018-10-13 1 100,00 zł
BK.2151.112.2018 MONIKA GLOSOWITZpoprowadzenie dwóch spotkań autorskich poświęconych GNL Juliusz 2018-09-24 2018-10-13 1 100,00 zł
IMI.2151.49.2018 GRINN-PLUSWykonanie nasadzeń zastępczych w zamian za wycinkę drzew na potrzeby budowy boiska przy ZSzP nr 3 dz. Ochojec i Żłobku dz. Maroko-Nowiny. 2018-09-21 2018-10-05 25 272,00 zł
MPU.2151.15.2018A Politechnika ŚląskaWykonanie pracy naukowo-badawczej polegającej na opracowaniu:Ocena metodą RBD 2018-09-21 2019-03-15 10 000,00 zł
Pr.2151.29.2018 JC ACADEMY Agencja Marketingu ZintegrowanegoPromocja Miasta Rybnika podczas wysokiej rangi wydarzenia kulturalno - modowego pt. "Silesia Fashion Day" 2018-09-20 2018-09-30 18 000,00 zł
D-II.2151.11.2018/19 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 Katowiceprzyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron oświetlenia ul. Rzecznej 2018-09-19 2019-09-30 530,38 zł
Pr.2151.28.2018 Regionalna Izba GospodarczaPromocja Miasta Rybnika podczas VIII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w dniach 17-19 października 2018 r. 2018-09-18 2018-10-19 18 450,00 zł
Ad.2151.14.2018 PPUH Henryk PisarekDostawa wody mineralnej do UM wraz z dzierżawą dystrybutorów 2018-09-17 2019-10-31 24 600,00 zł
Ad.2151.16.2018 INFOPAKT S.C. MACIEJ PADEWSKI, RYSZARD CHROBAK I DARIUSZ STAŃCZYKDruk obwieszczeń wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.(1500 szt.) 2018-09-17 2018-10-03 1 869,60 zł
PS.526.136.2018 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. BRACI SZAFRANKÓWDotacja realizacji zadania publicznego pn.Dni Cecyliańskie 2018. Festiwal Chóralny. 2018-09-17 2018-12-20 8 000,00 zł
iMI.272.65.2018 SILVER - BUD Andrzej DziedzicKryta Pływalnia mOSiR dz. Śródmieście - remont niecki basenowej wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi. 2018-09-17 2018-11-05 534 228,16 zł
IMI.272.66.2018 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SEGMENTÓW SP. Z O.O. Dostawa modułów kontenerowych wraz z przygotowaniem terenu i infrastruktury towarzyszącej na potrzeby ogrzewalni dla bezdomnych w dzielnicy Rybnik-Północ 2018-09-17 2018-12-06 304 917,00 zł
R.272.3.2018 AWM TECHNOLOGY ANETA STARZYKumowa dostawy sprzęty komputerowego na potrzeby realizacji projektu Rybnik.IT-kursy kompetencji cyfrowych 2018-09-17 2019-10-08 28 800,00 zł
Inf.2151.20.2018 Centrum Systemów Komputerowych Maćkowski JakubZakup i dostawa streamera LTO6 SAS z kontrolerem SAS, okablowaniem i montażem w bibliotece taśmowej DELL PowerVault TL2000 2018-09-14 2018-10-13 12 945,75 zł
Z-I.3153.26.2018 OSP KamieńDotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2018-09-13 2018-12-31 5 700,00 zł
Z-I.3153.23.2018 OSP GolejówDotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2018-09-13 2018-12-31 2 500,00 zł
D-II.2151.9.2018 AVC POLSKA SP. Z O.O.Opracowanie audytu energetycznego do programu "SOWA" 2018-09-12 2018-10-08 24 600,00 zł
IMI.272.64.2018 PPUH "Trex-Hal" spółka z o.o."Grzybówka" dz. Golejów - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego-utwardzenie nawierzchni terenu. 2018-09-11 2018-10-23 53 632,17 zł
PS.526.115.2018 Rybnicki Klub Ju Jitsu Sportowegodotacja - Rybnicki Klub Ju Jitsu Sportowego - Gala sportów walki z okazji 10 lecia RKJJS "Ju Jitsu Fight Night" 2018-09-10 2018-11-15 5 000,00 zł
D-I272.12.2018 Biuro Projektowo-Usługowe ALDA S. C. Hanna i Janusz FRANICZEKOpracowanie dokumentacji projektowej dla budowy łącznika ulic Raciborska - łącznik Pocztowa - Hallera 2018-09-10 2019-09-10 51 660,00 zł
D-I.272.12.2018 Biuro Projektowo-Usługowe ALDA S. C. Hanna i Janusz FRANICZEKOpracowanie dokumentacji projektowej dla budowy łącznika ulic Sportowa - Górnośląska 2018-09-10 2019-09-10 292 740,00 zł
BK.2151.110.2018 JAKUB BUCZEKUdzielenie niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, obowiązującej na terytorium Polski i zagranicą licencji na korzystanie z utworów muzycznych płyty pt. "Dyskomfort w głowie" 2018-09-10 2018-12-31 2 500,00 zł
IMI.2151.46.2018 Jan MakowskiKoordynacja prac projektowych i wykonawczych w "Strefie Juliusza"w Rybniku. 2018-09-10 2018-12-31 20 000,00 zł
R.2151.10.2018 DUKAŁA EWAWykonanie polsko-niemieckiego tłumaczenia podczas konferencji Opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób zależnych w perspektywie rozwiązań krajowych i zagranicznych,która odbędzie się w dn.11.9.2018 r. 2018-09-07 2018-10-31 480,00 zł
IMI.2151.41.2018 BOROWIECKI ADAM AV PROJEKTStadion Miejski dz. Północ - budowa sytemu nagłośnienia obiektu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 2018-09-06 2018-11-30 12 054,00 zł
Pr.2151.25.2018 Domin Jarosław DATA QUESTAdaptacja oficjalnej strony internetowej Miasta Rybnika www.rybnik.eu zgodnie z SIW oraz jej roczny hosting i wsparcie techniczne 2018-09-06 2019-06-30 21 279,00 zł
Inf.272.9.2018 SIIRD Jacek ChmielewskiUmowa - serwis systemu WZDR 2018-09-04 2020-09-04 20 000,00 zł
Inf.272.10.2018 REWUCKI GRZEGORZ REWUCKIUmowa - dostawa systemu do prowadzenia egzekucji i rozliczania tytułów wykonawczych 2018-09-04 2020-01-08 77 550,86 zł
IMI.272.62.2018 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna RybnikOSP dz. Orzepowice - budowa ogrodzenia. 2018-09-04 2018-11-27 67 200,00 zł
IMI.272.63.2018 ELEKTROTUM Piotr TumulkaDom Kultury dz. Boguszowice Osiedle - modernizacja instalacji sterowania oświtleniem sceny oraz widowni. 2018-09-04 2018-10-04 239 380,32 zł
ZAiKS Gang Marcela Stowarzyszenie Autorów ZAiKSopłata ZAiKS - Gang Marcela 2018-09-03 2018-08-15 783,51 zł
Pr.2151.31.2018 TVN MEDIA SP.Z O.O.Umowa licencyjna związana z używaniem przez miasto znaku Diagnozy. 2018-09-01 2019-03-31 1 230,00 zł
IMI.272.61.2018 P.P.H.U. SANROW s.c.Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku, dz. Gotartowice 2018-08-31 2018-11-23 357 465,87 zł
PS.526.135.2018 Miejski Klub SzachowyDotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Udział Miejskiego Klubu Szachowego w Rybniku w Drużynowych Mistrzostwach Polski Seniorów - I Liga. 2018-08-31 2018-09-09 3 000,00 zł
PS.526.134.2018 Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Rejonowy Rybnikdotacja mały grant - Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Udział w Mistrzostwach Świata w Ratownictwie Wodnym Adustralia 2018 2018-08-31 2018-11-29 6 750,00 zł
Ek-II.272.6.2018 MATBEX sp z o.o.Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Chwałecice, Kłokocin, Niedobczyce, Orzepowice, Paruszowiec-Piaski, Popielów, Radziejów, Stodoły, Zamysłów. 2018-08-31 2018-10-20 250 213,24 zł
Ar-I.2151.2.2018 NIERUCHOMOŚCI DR MARIA TOSTA WYCENA POŚREDNICTWO DORADZTWOWykonanie operatów szacunkowych wyceny wzrostu wartości nieruchomości sprzedanych przez Kompanię Węglową S.A. dla 99 działek 2018-08-31 2018-12-31 15 000,00 zł
IMI.2151.43.2018 AFBUD Adam FilaUsunięcie przecieku i likwidacja skutków zalania pomieszczeń szatniowych w P-37 (ZSzP nr 13) dz. Rybnicka Kuźnia. 2018-08-29 2018-09-05 10 598,23 zł
PS.526.131.2018 Stowarzyszenie Oświatowe " Rodzice - Dzieciom"Dotacja - XVI Wojewódzki Plenerowy Konkurs Przyrodniczy "Leśnym Tropem" 2018-08-28 2018-11-29 2 750,00 zł
IMI.272.59.2018 ELMOT Sp. z o. oBudowa modułowego zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie boiska piłkarskich MOSiR w dz. Grabownia. 2018-08-27 2018-12-25 1 075 287,73 zł
IMI.272.60.2018 ELMOT Sp. z o. oBudowa modułowych zapleczy szatniowo-sanitarnych na terenie boisk piłkarskich MOSiR - dzielnica Ochojec 2018-08-27 2018-12-25 1 119 543,75 zł
Inf.2151.19.2018 POLSKIE SIECI ŚWIATŁOWODOWE SP. Z O.O.Umowa - dostawa i montaż 22 hotspotów w budynkach UM Rybnika 2018-08-24 2018-09-14 19 354,28 zł
Inf.2151.18.2018 LIPNICKI ROBERT EPS SYSTEMUmowa - naprawa zasilacza UPS 2018-08-24 2018-09-14 11 709,60 zł
ZAiKS Pożegnanie Lata Stowarzyszenie Autorów ZAiKSPubliczne wykonywanie utworów podczas plenerowego wydarzenia pn. "Pożegnanie lata" w dniu 26 sierpnia 2018 r. 2018-08-24 2018-08-26 1 215,01 zł
IMI.272.56.2018 Rafał Januszek PROLAUDDom Kultury Boguszowice - modernizacja nagłośnienia sali widowiskowej . 2018-08-24 2018-10-08 486 669,00 zł
IMI.272.57.2018 KLIWENT Sp. z o.o. Sp.k.Dom Kultury Boguszowice - budowa instalacji klimatyzacji. 2018-08-24 2018-09-23 116 850,00 zł
IMI.272.58.2018 EM2 Sp. z o.o. Spółka KomandytowaDom Kultury Boguszowice -malowanie sali widowiskowej. 2018-08-24 2018-10-23 46 637,26 zł
Ek-II.272.5.2018 Budowa i Konserwacja Urządzeń Wodno Melioracyjnych Jeziorny AndrzejKonserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Golejów, Grabownia, Ochojec, Rybnik-Północ, Wielopole. 2018-08-23 2018-10-12 234 057,82 zł
Ek-II.272.4.2018 Konserwacja Urządzeń Melioracyjnych i Kanalizacyjnych Wiesław Koszewski Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Boguszowice Osiedle, Boguszowice Stare, Kamień, Ligota-Ligocka Kuźnia. 2018-08-23 2018-10-12 225 217,21 zł
D-I.2151.10.2018 BRUK BUD Mariusz ZimoloągBieżące utrzymanie zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Rybnika 2018-08-23 2018-09-22 122 704,80 zł
GK.272.3.2018 INSTAD Sp.z.o.o.Podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Mikołowskiej 130 w Rybniku. 2018-08-23 2018-10-22 109 962,00 zł
GK.272.4.2018 INSTAD Sp.z.o.o.Remont kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego i Mażewskiego w Rybniku. 2018-08-23 2018-10-22 274 356,42 zł
PS.526.133.2018 FUNDACJA KUMAKDotacja - dofinansowanie zadania publicznego pn. Dzieciaki i zwierzaki. 2018-08-23 2018-11-10 750,00 zł
PS.526.124.2018 Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Rybniku - Dla DobraDotacja - dofinansowanie zadania publicznego pn.: Międzynarodowa Integracja Sportowa 2018 2018-08-22 2018-12-07 2 000,00 zł
IMI.272.55.2018 Firma Remontowo-Budowlana "BUDMARK" Romuald MałekRoboty remontowe ogólnobudowlane w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Rybniku dz. Niedobczyce ul. Barbary 22. 2018-08-22 2018-11-28 371 281,43 zł
Pr.2151.24.2018 STUDIO OTWARTE - Wolny, Kliś, Shmygol, Wierzchowski Spółka JawnaWykonanie projektu graficznego albumu promocyjnego Miasta Rybnika. 2018-08-21 2018-09-30 27 060,00 zł
Ad.2151.11.2018 ARCHIDIECEZJA KATOWICKA KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO - Drukarnia Archidiecezjalnaobwieszczenia 2018-08-20 2018-09-04 610,08 zł
Z-I.3153.25.2018 OSP OchojecDodatkowa dotacja celowa na 2018 rok na zapewnienie gotowości bojowej 2018-08-20 2018-12-31 2 000,00 zł
IMI.272.54.2018 AFBUD Adam FilaNaprawa balkonu nad wejściem głównym oraz zawilgoconych ścian sali lekcyjnej w dz. Śródmiescie przy ul. Kosciuszki 23 2018-08-20 2018-10-15 19 022,70 zł
Pr.2151.16.2018 SZLEZINGER - Łukasz SzlezingerKorekta do umowy nr Pr.2151.16.2018 w związku ze śmiercią włąściciela firmy i częściową realizacją umowy zgodnie z protokołem odbioru. 2018-08-20 2018-12-31 -15 682,12 zł
Z-I.3153.24.2018 OSP OrzepowiceDotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2018-08-20 2018-12-31 1 400,00 zł
IMI.2151.40.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel TomanZSP5 dz. Północ - przewóz wyposazenia likwidowanego przedszkola z pracami towarzyszącymi. 2018-08-17 2018-08-31 30 748,16 zł
PS.526.130.2018 Stowarzyszenie na rzecz krzewienia abstynencji i promocji zdrowego stylu życia "Pro-Vita"Dotacja - wsparcie zadania publicznego pn. Kiszone Ogórki. 2018-08-16 2018-12-01 10 000,00 zł
D-II.2151.8.2018 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 KatowiceZwiększenie mocy przyłączeniowej do oświetlenia ul. Lechickiej 2018-08-16 2019-01-31 165,72 zł
E.272.4.2018 ASSECO DATA SYSTEMS Spółka AkcyjnaUdostępnienie systemu wspomagającego kontrolę na terenie Miasta Rybnika obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 2018-08-14 2021-12-31 104 427,00 zł
PS.526.132.2018 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I II STOPNIADotacja - realizacja zadania pn. Koncert symfoniczny z cyklu ,,Wielkie dzieła - Wielcy wykonawcy" 2018-08-13 2018-11-23 10 000,00 zł
PS.526.129.2018 Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Rybniku - Dla DobraUmowa dotacji - Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku - DLA DOBRA pn. Przygoda górska bez nałogów 2018 2018-08-13 2018-11-30 10 000,00 zł
R.2151.8.2018 PROKOPSTUDIO SEBASTIAN PROKOPUsługa wystąpienia mówcy motywacyjnego podczas imprezy Rybnik dla Biznesu 2018-08-10 2018-12-31 20 910,00 zł
PS.526.127.2018 Rybnickie Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Egzotycznych AmazonkaUmowa dotacji- Rybnickie Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Egzotycznych Amazonka, pn. Organizacja wystawy papug i ptaków egzotycznych w 2018 r. Propagowanie hodowli ptaków wśród wszystkich grup wiekowych 2018-08-09 2018-11-25 3 750,00 zł
PS.526.128.2018 stowarzyszenie zwykłe Z NADZIEJĄ W RADOŚĆ ŻYCIA (wcześniej Klub Sportów Walki ,,Baca" K-1 Rybnik)Umowa dotacji - Klub Sportów Walki "Baca" K-1 Rybnik, pn. Po szkole, na trzeźwo i sportowo 2018-08-08 2018-11-24 6 160,00 zł
Ad.272.5.2018 EM2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Roboty remontowe w pomieszczeniach UM ul. Bolesława Chrobrego 2 i Rzecznej 8 2018-08-08 2018-11-15 177 000,00 zł
IMI.2151.39.2018 F.P.U.H. 'MABAPA' Piotr ChubodaSP12 (ZSzP12) - rozbiórka kuchni węglowej wraz z robotami towarzyszacymi. 2018-08-08 2018-08-31 25 995,07 zł
R.2151.9.2018 Spółdzielnia Socjalna "Z IKRĄ"Usługa cateringowa podczas imprezy Rybnik dla Biznesu 2018-08-08 2018-12-31 4 800,00 zł
PS.2151.7.2018 Krajowy Ośrodek Kształcenia AdministracjiUmowa na opracowanie Diagnozli skali problemów alkoholowych i związanych z używaniem pzoostałych substancji psychoaktywnych 2018-08-08 2018-12-31 3 890,00 zł
IMI.272.53.2018 BHPLAY Maciej MyncWymiana nawierzchni placu zabaw w SP 20 dz. Gotartowice. 2018-08-07 2018-10-02 65 768,78 zł
PS.526.126.2018 Bractwo Kurkowe Miasta RybnikaUmowa dotacji - Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika - Udział delegacji Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika w Europejskim Zjeździe Strzelców Historycznych w Holandii 2018-08-07 2018-08-20 3 400,00 zł
IMI.2151.35.2018 Fundacja Ekologiczna "Ekoterm Silesia"Opracowanie dokumentacji pojektowo-kosztorysowej budowy źródła kogeneracyjnego dla MOSiR przy ul. Powstańców Śl. w Rybniku. 2018-08-07 2018-11-20 49 200,00 zł
PS.526.119.2018 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I II STOPNIAUmowa dotacji - Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. i A, Szafranków pn. Koncerty Orkiestry Kameralnej Szkoły Szafranków wraz z solistami w Eurasburgu 2018-08-07 2018-10-25 10 000,00 zł
GK.2151.18.2018 "PROJEKT JS" Usługi Projektowe i Budowlane S. PodeszwaOpracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na szczegółne korzystanie z wód. 2018-08-06 2019-01-07 38 560,50 zł
IMI.2151.37.2018 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz GąsiorWymiana zewnętrznych schodów ewakuacyjnych w budynku OSP dz. Popielów. 2018-08-06 2018-09-30 41 394,14 zł
IMI.272.52.2018 KOSZT-BUD Majer DariuszOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy boiska KS SILESIA w dz. ligota Ligocka Kuźnia. 2018-08-06 2018-10-05 65 190,00 zł
BK.2151.106.2018 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe CORAL Tomasz CibaOrganizacja koncertu 90-minutowego w ramach wydarzeni apn. "Pożegnanie lata" 2018-08-03 2018-08-26 12 150,00 zł
BK.2151.107.2018 BARBARA TROJANkoncert podczas plenerowego wydarzenia pn. Odpustowe Spotkanie Integracyjne Mieszkańców Rybnickiej Kuźni 2018-08-02 2018-08-15 3 000,00 zł
BK.2151.108.2018 JAN MALIŃSKIkoncert w ramach plenerowego wydarzenia pn. Odpustowe Spotkanie Integracyjne Mieszkańców Rybnickiej Kuźni 2018-08-02 2018-08-15 2 000,00 zł
BK.2151.109.2018 ROBERT GRZEGORZ GLIŃSKIkoncert w ramach plenerowego wydarzenia pn. Odpustowe Spotkanie Integracyjne Mieszkańców Rybnickiej Kuźni 2018-08-02 2018-12-31 2 000,00 zł
BK.2151.105.2018 JOACHIM WIECZOREKPrzejazd kolejką uczestników wydarzenia pn. "Pożegnanie lata" 2018-08-02 2018-08-26 3 985,20 zł
IMI.272.51.2018 VITORIO Usługi Ogólnobudowlane Viktor PetlovaniTermomodernizacja budynku Przedszkola nr 22, dz. Gotartowice. 2018-08-01 2018-10-31 399 136,97 zł
D-II.2151.5.2018 OBI COMPLEX RAFAŁ ZGODAOdtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych i dewastacji 2018-08-01 2019-05-31 93 999,99 zł
Z-I-3153.21.2018 Komenda Wojewódzka PolicjiDofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Rybniku, 2018-08-01 2018-12-31 150 000,00 zł
Z-I.2151.12.2018 TRANSMED sp. z o.o.Badania lekarskie strażaków OSP m.Rybnika 2018-08-01 2020-06-30 57 350,00 zł
PS.3153.30.2018 Towarzystwo Sportowe ROW Spółka z o.o.Dotacja - Rybnickie piłkarki w rozgrywkach centralnych I ligi 2018-08-01 2018-12-31 20 000,00 zł
ZAIKS Stowarzyszenie Autorów ZAiKSPubliczne wykonywanie utworów podczas plenerowego wydarzenia pn. Rybnickie Dni Młodych 2018-07-30 2018-12-31 985,23 zł
ZAIKS Dni Młodych Stowarzyszenie Autorów ZAiKSPubliczne wykonywanie utworów podczas plenerowego wydarzenia pn. Rybnickie Dni Młodych w dniu 8 lipca 2018 2018-07-30 2018-12-31 4 741,00 zł
PS.526.125.2018 Klub Sportowy TCHOUKBALL URSUS RYBNIKdotacja - Udział męskiej i żeńskiej reprezentacji w mistrzostwach Europy w tchoukballu - Włochy 2018 2018-07-30 2018-08-17 7 000,00 zł
IMI.2151.32.2018 TAURON DYSTRYBUCJA GZE S.A.OSP Kamień - umowa o zwiększenie mocy przyłącza energetycznego. 2018-07-27 2018-07-27 1 474,89 zł
IMI.272.47.2018 HERKULES SP. Z O. OZagospodarowanie terenu w formule zaprojektuj i wybuduj - siłownia na wolnym powietrzu i ławeczki przy placu zabaw w dz. Grabownia. 2018-07-27 2018-11-09 36 144,78 zł
IMI.272.48.2018 HERKULES SP. Z O. OZagospodarowanie terenu w formule zaprojektuj i wybuduj - siłownia na wolnym powietrzu dz. Maroko-Nowiny ul. Chabrowa. 2018-07-27 2018-11-09 40 019,28 zł
IMI.272.49.2018 HERKULES SP. Z O. OZagospodarowanie terenu w formule zaprojektuj i wybuduj - siłownia na wolnym powietrzu w dz. Stodoły. 2018-07-27 2018-11-09 32 946,78 zł
IMI.272.50.2018 HERKULES SP. Z O. OZagospodarowanie terenu w formule zaprojektuj i wybuduj - doposażenie placu zabaw przy ul. Dąbrówki w dz. Maroko-Nowiny. 2018-07-27 2018-11-09 32 725,38 zł
RA.2151.26.2018 "ARCA" Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury Michał StangelOpracowanie koncepcji arch.-urban. zagospodarowania częśc8i wspólnych terenów mieszkalnych osiedla przy ul. Przemysłowej. 2018-07-27 2018-12-07 34 600,00 zł
RA.2151.24.2018 UTILA SP. Z O.O.Opracowanie koncepcji arch.-urbanist. zagospodarowania części wspólnych terenów mieszkalnych osiedla przy ul. Słonecznej. 2018-07-27 2018-12-07 23 700,00 zł
IMI.272.46.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel TomanPrzebudowa pomieszczeń administracyjnych, kuchni i zaplecza socjalnego w Przedszkolu nr 7 w dz. Północ. 2018-07-25 2018-08-31 850 863,74 zł
PS.526.123.2018 Ochotnicza Straż Pożarna PopielówDotacja - realizacja zadania publicznego pn. Spotkanie integracyjne śląsko-morawskie pojednanie ,,Strażacy bez granic" z okazji 110-lecia istnienia OSP Popielów. 2018-07-25 2018-10-15 8 600,00 zł
PS.526.120.2018 Kółko Rolnicze Umowa dotacji - Kółko Rolnicze w Rybniku-Popielowie pn. Dożynki - Rybnik 2018 2018-07-24 2018-09-30 8 250,00 zł
PS.526.122.2018 Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie ZgodaDotacja - realizacja zadania publicznego pn. Przyroda, Historia i My. 2018-07-24 2018-09-10 10 000,00 zł
IMI.2151.33.2018 TAURON DYSTRYBUCJA GZE S.A.Stanica żeglarska i WOPR - umowa przyłaczeniowa 16 kW.. 2018-07-24 2019-07-31 1 212,29 zł
IMI.2151.34.2018 TAURON DYSTRYBUCJA GZE S.A.Stanica żeglarska i WOPR - umowa przyłączeniowa 40 kW 2018-07-24 2019-07-31 3 030,72 zł
ZAiKS Stowarzyszenie Autorów ZAiKSPubliczne wykonywanie utworów podczas plenerowego wydarzenia pn. Rybnicki Zlot Motocyklowy "Motorockowisko" 2018-07-20 2018-07-21 3 825,30 zł
R.042.5.2018 FUNDACJA ROZWOJU I OCHRONY KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJumowa o partnerstwie w związku z realizacją projektu Rybnik.IT-kursy kompetencji cyfrowych 2018-07-20 2019-07-31 101 600,00 zł
M.272.14.2018 MATUSZEK KRZYSZTOF RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWYWykonanie maksymalnie 100 opracowań wycen nieruchomości lokalowych /174 zł/. 2018-07-19 2018-12-31 17 400,00 zł
Inf.272.6.2018 PIKSELOMANIA SP Z O.O.Umowa - dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek 2018-07-19 2019-03-31 29 873,78 zł
Inf.2151.16.2018 ARCUS S. A.Umowa - dostawa kserokopiarek 2018-07-19 2018-08-16 66 420,00 zł
PS.526.121.2018 FUNDACJA PGE ENERGIA CIEPŁAUmowa dotacji - Fundacja PGE Energia Ciepła pn. Wiem jak to powiedzieć 2018-07-17 2018-12-31 10 000,00 zł
GK.272.2.2018 INSTAD Sp.z.o.o.Budowa kanalizacji deszczowej i drogi przy ul. Górnośląskiej - bocznej 2018-07-17 2018-11-14 634 188,00 zł
PS.526.117.2018 ZBÓR ,,KOŚCIÓŁ DLA MIASTA" w Rybniku Kościoła ZielonoświątkowegoUmowa dotacji - Zbór "Kościół dla Miasta" w Rybniku Kościoła Zielonoświątkowego pn. SU English Camp 2018 Dzięki wolontariatowi 2018-07-16 2018-08-11 4 500,00 zł
Ad.2151.10.2018 Zakład Stolarski Boguslaw MandelDostawa 17 sztuk drzwi do pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Rybnika 2018-07-16 2018-10-13 46 770,00 zł
RA.2151.22.2018 GRATISOWNIA.pl Katarzyna DolnikZakup oraz dostarczenie 800 kompletów kredek. 2018-07-16 2018-07-30 1 242,30 zł
RA.2151.23.2018 GRATISOWNIA.pl Katarzyna DolnikZakup oraz dostarczenie 600 sztuk notesów. 2018-07-16 2018-07-30 1 965,54 zł
Inf.272.8.2018 MPC PAWEŁ OLEKSIEWICZUmowa - Edukacja międzypokoleniowa z komputerem - etap 1 - stworzenie pracowni komputerowej 2018-07-11 2018-08-27 44 283,90 zł
Inf.272.7.2018 Centrum Systemów Komputerowych Maćkowski JakubUmowa - zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika 2018-07-11 2018-07-18 272 651,64 zł
PS.526.118.2018 RYBNICKI KLUB MIŁOŚNIKÓW KWIATÓWUmowa dotacji - Stowarzyszenie "Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów" pn. XXI Międzynarodowa Wystawa Mieczyków, Dalii i Kompozycji Kwiatowych 2018-07-11 2018-09-15 4 000,00 zł
MPU.2151.7.2019 GEOLOGIC Tomasz MiłowskiOpracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obszarów oznaczonych symbolami MPZP 54-11,54-16,54-17,54-18,54-19 2018-07-11 2019-12-31 7 257,00 zł
Inf.2151.12.2018 INFONET PROJEKT S. A.Umowa - usługa wsparcia technicznego i nadzoru autorskiego dla oprogramowania IT Manager 2018-07-10 2020-07-20 12 477,12 zł
IMI.2151.30.2018 WDM Sp. z o.o. Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - adaptacja pomieszczeń segmentu na potrzeby SZSz-P - instalacja centrali alarmowej, telefonicznej oraz urządzeń domofonowych. 2018-07-09 2018-08-31 38 978,70 zł
Bk.2151.103.2018 MONIKA TUSZYŃSKAPoprowadzenie spotkania autorskiego w dniu 12 lipca 2018 r. w Punkcie Informacji Miejskiej Halo!Rybnik 2018-07-06 2018-07-12 3 297,00 zł
Bk.2151.92.2018 TOMASZ STOŃSKIOrganizacja 60-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. Rybnicki Zlot Motocykolowy "Motorockowisko" 2018-07-06 2018-07-20 330,00 zł
BK.2151.93.2018 ANNA PAWLUSOrganizacja 60-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. Rybnicki Zlot Motocykolowy "Motorockowisko" 2018-07-06 2018-07-20 330,00 zł
Bk.2151.94.2018 PAWEŁ CEBULAOrganizacja 60-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. Rybnicki Zlot Motocykolowy "Motorockowisko" 2018-07-06 2018-07-20 330,00 zł
IMI.272.44.2018 F.P.U.H. 'MABAPA' Piotr ChubodaP12 (ZSzP nr 12) dz. Zebrzydowice - przebudowa kotłowni węglowej na gazowĄ wraz z budową wewętrznej instalacji gazowej. 2018-07-06 2018-10-31 196 484,75 zł
BK.2151.101.2018 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe CORAL Tomasz CibaOrganizacja 60-minutowego koncertu podczas trwania wydarzenia plenerowego pn. Rybnicki Zlot Motocyklowy "Motorockowisko" 2018-07-06 2018-07-21 1 180,00 zł
BK.2151.95.2018 RÓŻANKA MARCELWystęp zespołu "Oberschlesien" w trakcie plenerowego wydzrzenia pn. Rybnicki Zlot Motocyklowy "Motorockowisko" 2018-07-06 2018-08-31 2 198,00 zł
D-III.2151.8.2018 USŁUGI INŻYNIERYJNE I DORADZTWO "OLBARK"Opracowywanie projektów organizacji ruchu na drogach zarządzanych przez Prezydenta Miasta 2018-07-06 2018-12-31 60 000,00 zł
RA.2151.21.2018 NoMonday Sp. z o.o.Promocja projektu w mediach społecznościowych. 2018-07-05 2018-12-31 5 000,00 zł
RA.2151.19.2018 Szlezinger ŁukaszWykonanie 10 kompletnych winderów. 2018-07-05 2018-07-19 3 590,00 zł
RA.2151.20.2018 Adsystem Sp. z o.o.Promocja projektu na ściankach reklamowych. 2018-07-05 2018-07-16 7 255,77 zł
M.272.13.2018 MATUSZEK KRZYSZTOF RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWYWykonanie maksymalnie 125 opracowań /178,35 zł/ 2018-07-05 2018-12-31 22 293,75 zł
IMI.272.45.2018 BUDMARKKaplica przydrożna przy ul. Bronisława Czecha- roboty remontowe i ogólnobudowlane. 2018-07-05 2018-10-11 69 422,27 zł
Z-I.3153.20.2018 Ochotnicza Straż Pożarna WielopoleDotacja celowa dodatkowa - dofinansowanie zakupu piły do cięcia betonu i stali 2018-07-05 2018-12-31 1 399,00 zł
PS.526.116.2018 CENTRUM ROZWOJU INICJATYW SPOŁECZNYCH (CRIS)Umowa dotacji - Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS), pn. Centrum Organizacji Pozarządowych 2018-07-05 2018-12-31 60 000,00 zł
PS.526.114.2018 Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Edukacyjnych "Kulturalny Domek"Umowa dotacji - Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Edukacyjnych "Kulturalny Domek" pn. IV Rybnicki Festiwal Teatrów Przedszkolnych "Sztuka Malucha" 2018-07-05 2018-12-31 10 000,00 zł
IMI.2151.27.2018 PUMART" sp. z o.o.DK Chwałowice - roboty remontowe - wymiana elektrycznej rozdzielni głównej. 2018-07-04 2018-08-31 14 600,00 zł
IMI.2151.28.2018 PUMART" sp. z o.o. PIMBP, d. Śródmiescie - naprawa zewnętrznych kandelabrów oświetleniowych i wymiana tablicy rozdzielczej w piwnicy 2018-07-04 2018-08-31 13 900,00 zł
BK.2151.76.2018 Estrada Rybnicka sc Zbigniew Krótki,Wojciech Lalakompleksowa obsługa techniczna, dzwiękowa, oświetleniowa i akustyczna podczas wydarzenia pn. Rybnickie Dni Młodych 2018-07-03 2018-07-08 24 600,00 zł
BK.2151.77.2018 MARTYNA CZECH60 - minutowy koncert zespołu Chwila Nieuwagi podczas wydarzenia pn. Rybnickie Dni Młodych 2018-07-03 2018-07-04 3 520,00 zł
BK.2151.79.2018 BARTŁOMIEJ PLEWKA60 - minutowy koncert zespołu Chwila Nieuwagi podczas wydarzenia pn. Rybnickie Dni Młodych 2018-07-03 2018-07-04 1 760,00 zł
BK.2151.78.2018 RAFAŁ KIERPIEC60 - minutowy koncert zespołu Chwila Nieuwagi podczas wydarzenia pn. Rybnickie Dni Młodych 2018-07-03 2018-07-04 1 760,00 zł
GK.2151.16.2018 Żak JacekSterylizacja i kastracja kotów, usypianie ślepych miotów z terenu miasta Rybnika 2018-07-02 2019-12-31 59 400,00 zł
MPU.2151.12.2018 D P ARCHITEKTURA Paweł SkóraWykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej dla inwestycji kubaturowej-Pawilon Centrum Edukacji Artystycznej 2018-07-02 2018-12-31 60 000,00 zł
BK.2151.75.2018 CELT Bogdan Witakoncert zespołu Carrantuohill podczas plenerowego wydarzenia pn. Rybnickie Dni Młodych 2018-07-02 2018-07-08 9 000,00 zł
MPU.272.10.2018 D P ARCHITEKTURA Paweł SkóraSporządzenie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej dla inwestycji kubaturowej-Pawilon Centrum Edukacji Artystycznej 2018-07-02 2019-07-02 120 000,00 zł
BK.2151.80.2018 ANDRZEJ CZECH60 - minutowy koncert zespołu Chwila Nieuwagi podczas wydarzenia pn. Rybnickie Dni Młodych 2018-07-01 2018-12-31 1 760,00 zł
iMI.2151.30.2018 Drew-Dach Janusz MalinaOśrodek Lecznioczo-Rehabilitacyjny im. Jana Pawła II w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny- awaryjna naprawa dachu nad segmentem administracyjnym - wymiana fragmentu konstrukcji wraz z pokryciem dachowym 2018-06-29 2018-07-11 24 999,75 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel TomanOSP Kamień przebudowa i rozbudowa budynku z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. 2018-06-29 2018-12-28 4 150 721,99 zł
PS.2151.6.2018 LANQER Firma Produkcyjno - Handlowo - UsługowaUmowa na usługi usuwania statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych, znajdujących się na terenie Miasta Rybnika. 2018-06-29 2018-12-31 10 000,00 zł
M.272.12.2018 DOMUS PROJEKTWykonanie maksymalnie 70 opracowań /188 zł/ 2018-06-28 2018-12-31 13 160,00 zł
Inf.2151.14.2018 GEOINFO JACEK KOZŁOWSKIUmowa - Strategiia Rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej 2018-06-28 2019-12-31 40 590,00 zł
Pr.2151.23.2018 GEOVELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRealizacja usług reklamowych poprzez umieszczenie grafiki reklamowej na rowerach wchodzących w skład systemu roweru publicznego 2018-06-28 2021-06-30 62 976,00 zł
Z-I.2151.11.2018 SKLEP POŻARNICZY FLORIAN Piotr WańkowiczZakup Defibrylatorów AED - 8szt. oraz 8 kpl. Zestawów Ratownictwa Medycznego PSP R-1 dla OSP m. Rybnika 2018-06-27 2018-07-06 80 064,00 zł
IMI.2151.29.2018 GRINN-PLUS Dostawa piasku granitowego na potrzeby utwardzenia nawierzchni komunikacyjnych na terenie Błoni w dzielnicy Paruszowiec-Piaski 2018-06-26 2018-07-10 157 440,00 zł
IMI.272.42.2018 PPUH "Trex-Hal" spółka z o.o.ZSzP nr 15 dz. Chwałęcice - instalacja piłkochwytu oraz wymiana ogrodzenia wraz z wykonaniem muru oporowego. 2018-06-26 2018-09-04 186 722,00 zł
IMI.2151.23.2018 STUDIO RZEŹBY MACIEJ JAGODZIŃSKI-JAGENMEER Wykonanie wraz z dostawą i montażem rzeźby braci Szafranków. 2018-06-26 2018-11-23 135 000,00 zł
BK.2151.74.2018 PRZEDSIĘBIORSTWO MOVI VIKTOR MOKWAStworzenie koncepcji, zaprojektowanie, przygotowanie i wyświeltenie widowiska audiowizualnego prezentujące historię Rybnika na przestrzeni 100 lat 2018-06-26 2018-12-31 60 712,80 zł
MPU.2151.11.2018 TOWARZYSTWO URBANISTÓW POLSKICHUmowa o realizację przedsięwzięcia Mikroplanowanie miejskie-wypracowanie koncepcji zagospodarowania wybranego terenu 2018-06-25 2018-12-31 13 600,00 zł
MPU.2151.14.2018 PRACOWNIA PROJEKTOWO-URBANISTYCZNO-KONSERWATORSKA "A B A K U S " Ewa Pilarska-Świerszczsporządzenie 71 kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa w tym zespołów zabudowy 2018-06-25 2018-09-28 130 000,00 zł
GK.272.1.2018 BUDOTECHNIKA SP. Z O.O.Wykonanie toalety kontenerowej dwustanowiskowej w dz.Boguszowice Osiedle w systemie projektuj i buduj 2018-06-25 2018-11-07 194 157,96 zł
IMI.272.41.2018 KONSORCJUM AZI-BUD SP. Z.O.O. I PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BANIMEXBudowa pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Mikołowską w dz. Paruszowiec-Piaski z ul. Żużlową w dz. Północ (projekt"Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku). 2018-06-22 2019-03-29 5 849 951,70 zł
D-II.2151.4.2018 BALICZAK REMIGIUSZOdnowienie oznakowania rybnickich tras rowerowych 2018-06-22 2018-11-30 15 000,00 zł
Pr.272.2.2018 TVN MEDIA SP.Z O.O.Promocja Miasta Rybnika poprzez lokowanie produktu turystycznego w serialu fabularnym 2018-06-22 2018-12-22 300 000,00 zł
IMI.272.40.2018 PROJEKTER Pracownia Projektowa Łukasz MichalakOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Domu Kultury przy ul. Plac Pokoju 1 Boguszowice Osiedle. 2018-06-21 2018-08-30 39 900,00 zł
PS.526.112.2018 Stowarzyszenie Oświatowe " Rodzice - Dzieciom"Dotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Mała Akademia Teatralna, czyli sceny z życia szkoły. 2018-06-21 2018-09-28 8 973,00 zł
D-II.272.6.2018 Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o.remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie miasta Rybnika 2018-06-21 2019-01-17 777 362,10 zł
IMI.272.38.2018 PGE OBRÓT S.A.Dostawa energii elektrycznej dla siedziby Stowarzyszenia Emerytów przy ul. Za Torem 5b dz. Paruszowiec-Piaski. 2018-06-19 2021-12-31 18 966,59 zł
Z-I.272.4.2018 PGE OBRÓT S.A.Sprzedaż enerki elektrycznej dla OSP Chwałęcice,Chwałowice, Kamień, Ochojec,Orzepowice, OSP Stodoły, OSP Wielopole 2018-06-19 2021-12-31 25 282,50 zł
IMI.2151.20.2018 KOPALNIA I WARZELNIA SOLANEK DR ZABŁOCKA SP Z O.O. Zakup i dostawa solanki na potrzeby funkcjonowania tężni w dzielnicy Pruszowiec-Piaski. 2018-06-19 2018-10-31 100 000,00 zł
IMI.272.39.2018 Firma Remontowo-Budowlana "BUDMARK" Romuald Małek Stadion miniżużla w dzielnicy Chwałowice - budowa systemu nagłośnienia. 2018-06-19 2018-07-08 60 567,36 zł
Ad.272.4.2018 PGE OBRÓT S.A.Dostawa energii elektrycznej do Urzędu Miasta Rybnika w latach 2019 r.-2021 r. 2018-06-19 2021-12-31 807 294,39 zł
Inf.272.5.2018 PGE OBRÓT S.A.Umowa - dostawa energii elektrycznej 2018-06-19 2021-12-31 4 172,70 zł
D-II.272.8.2018 PGE OBRÓT S.A.Dostawa energii elektrycznej dla określonych punktów poboru 2018-06-19 2021-12-31 6 473 797,95 zł
D-II.272.9.2018 PGE OBRÓT S.A.dostawa energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnych 2018-06-19 2021-12-31 179 130,06 zł
IMI.2151.24.2018 ADVENTURE Sławomir Mazan,Jerema Szandar Spółka Jawna Przeprowadzenie zbiórki eksponatów na potrzeby Muzeum Medycyny w Rybniku na terenie dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 - budynek "Rafał" 2018-06-18 2018-12-31 61 500,00 zł
D-II.272.7.2018 Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o.Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika 2018-06-18 2019-01-14 2 271 933,00 zł
PS.2151.5.2018 Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw PozarządowychUmowa - opracowanie raportu z oceny jakości współpracy Miasta Rybnika z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2018-06-14 2018-10-31 12 500,00 zł
D-I.272.10.2018 Biuro Projektowo-Usługowe ALDA S. C. Hanna i Janusz FRANICZEKWykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Morwowej 2018-06-14 2019-02-09 47 970,00 zł
D-I.272.9.2018 Biuro Projektowo-Usługowe ALDA S. C. Hanna i Janusz FRANICZEK Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Teofila Brzozy 2018-06-14 2019-04-10 87 330,00 zł
Ad.272.3.2018 LUKA SP. Z O.O. Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero 2018-06-14 2019-05-31 222 999,99 zł
PS.526.6.2018 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa Umowa dotacji - Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach - Poznaj swoją stolicę! 2018-06-14 2018-08-31 7 000,00 zł
ZAiKS Dni Seniora Stowarzyszenie Autorów ZAiKSOpłata za publiczne wykonywanie utworów podczas wydarzenia IV Dni Seniora 2018-06-14 2018-06-17 3 997,50 zł
Z-I.272.2.2018 SZCZĘŚNIAK POJAZDY SPECJALNE SP. Z O.O.Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 dla OSP Rybnik - Gotartowice 2018-06-14 2018-10-12 752 760,00 zł
Z-I.272.3.2018 FIRE - MAX SP Z O.O.Dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Rybnik - Gotartowice 2018-06-14 2018-09-10 99 000,00 zł
IMI.272.37.2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMAR Marek BuzikTermomodernizacja budynku OSP w dzielnicy Boguszowice Stare (II etap) wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi. 2018-06-13 2018-10-03 171 648,78 zł
BK.2151.72.2018 PIOTR CYMERMANorganizacja 60-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. "IV Dni Seniora" 2018-06-13 2018-06-17 800,00 zł
BK.2151.69.2018 JERZY SKRZYPCZYKOrganizacja 60-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. "IV Dni Seniora" 2018-06-13 2018-06-17 4 800,00 zł
BK.2151.70.2018 MAREK SKRZYPCZYKOrganizacja 60-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia "IV Dni Seniora" 2018-06-13 2018-06-17 1 650,00 zł
BK.2151.66.2018 WISNIEWSKI ARKADIUSZOrganizacja 60-minutowego koncertu podczas plenerowego wydarzenienia "IV Dni Seniora" 2018-06-13 2018-06-17 2 150,00 zł
BK.2151.71.2018 MIECZYSŁAW WĄDOŁOWSKIOrganizacja 60-minutowego koncertu podczas plenerowego wydarzenia pn. "IV Dni Seniora" 2018-06-13 2018-06-17 1 650,00 zł
PS.526.111.2018 Stowarzyszenie "AKADEMIA ROZWOJU EDUKACJI KREATYWNEJ"Umowa dotacji - Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej pn. Mazurska przygoda na bezludnej wyspie - obóz survivalowy nad jeziorem w Przerwankach 2018-06-13 2018-09-30 75 000,00 zł
BK.2151.68.2018 MAREK JABŁOŃSKIOrganizacja 60-minutowego koncertu w ramach plenerowego wydarzenia "IV Dni Seniora" 2018-06-13 2018-06-17 1 100,00 zł
Bk.2151.67.2018 DARIUSZ OLSZEWSKIOrganizacja 60-minutowego koncertu w ramach plenerowego wydarzenia pn. IV Dni Seniora 2018-06-13 2018-06-17 1 650,00 zł
D-II.272.5.2018 Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o.Remont ul. Wiertniczej, ul. Wyrobiskowej i ul. Górniczego Stanu 2018-06-13 2018-11-10 1 477 008,17 zł
IMI.2151.19.2018 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice"Rajzapunkt", dz. Zamysłów - umowa przyłączeniowa do sieci energetycznej (zwiększenie mocy) 2018-06-13 2018-12-31 1 515,36 zł
BK.2151.58.2018 FIRMA GOFT MANAGEMENT FILIP WOJNARkoncert zespołu TGD podczas plenerowego wydarzenia pn. Rybnickie Dni Młodych 2018-06-12 2018-07-08 24 777,00 zł
BK.2151.57.2018 NIEMAGOTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄkoncert zespołu niemGOtu podczas plenerowego wydarzenia pn. Rybnickie Dni Młodych 2018-06-12 2018-07-08 11 800,00 zł
BK.2151.65.2018 CZESŁAW ŻEMŁAPoprowadzenie w roli konferansjera wydarzenia pn. "IV Rybnickich Dni Seniora" 2018-06-11 2018-06-17 900,00 zł
BK.2151.73.2018 CZEROWNE GITARY GROUP J.SKRZYPCZYK SP. KOMANDYTOWAOrganizacja 60-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. "IV Dni Seniora" 2018-06-11 2018-06-17 10 730,00 zł
IMI.272.35.2018 AFBUD Adam FilaOSP Gotartowice - roboty remontowe ogólnobudowlane oraz instalacyjne elektryczne - remont wieży. 2018-06-08 2018-08-17 8 881,20 zł
PS.526.110.2018 Miejski Klub SzachowyDotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Udział juniorów Miejskiego Klubu Szachowego w Rybniku w Mistrzostwach Europy w Rydze. 2018-06-08 2018-09-05 8 000,00 zł
PS.526.109.2018 Towarzystwo Sportowe VolleyTowarzystwo Sportowe "Volley", zadanie publiczne pn. JUBILEUSZ 15-lecia TS VOLLEY RYBNIK 2018-06-08 2018-11-30 5 000,00 zł
IMI.272.36.2018 PROJEKTER Pracownia Projektowa Łukasz MichalakStanica Żeglarska nad Zalewem Rybnickim - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy (budżet obywatelski) 2018-06-07 2018-08-06 39 500,00 zł
D-I.272.8.2018 AUTO-TRANS ASFALTY SP. Z O.O.Przebudowa ul. Raciborskiej w związku z budową dróg rowerowych 2018-06-07 2018-11-14 3 175 793,52 zł
D-I.272.8.2018/N AUTO-TRANS ASFALTY SP. Z O.O.Przebudowa ulicy Raciborskiej w związku z budową dróg rowerowych w Rybniku 2018-06-07 2018-11-14 574 597,04 zł
BK.2151.64.2018 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe CORAL Tomasz CibaOrganizacja 60-minutowego koncertu na rybnickim rynku, w dniu 17 czerwca 2018 r. podczas plenerowego wydarzenia pn. "IV Dni Seniora" 2018-06-07 2018-06-17 9 500,00 zł
IMI.272.34.2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMAR Marek BuzikTermomodernizacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w dz. Chwałowice (sala gimnastyczna) wraz z robotami towarzyszącymi ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi 2018-06-07 2018-09-27 524 596,91 zł
IMI.272.33.2018 P.U.H. ECOMPLEX Grinspek EwaTermomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 (ZSzP nr 9) w dz. Zamysłów wraz z robotami towarzyszącymi i ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi. 2018-06-06 2018-10-24 1 493 621,34 zł
Pr.2151.22.2018 FABRYKA SMYCZY s.c. Paweł Kolarczyk, Daniel ŻołądekDostawa 9.000 sztuk długich oraz 3.000 sztuk krótkich smyczy poliestrowych indywidualnie znakowanych. 2018-06-05 2018-06-13 15 018,30 zł
D-II.272.4.2018 ENERGOSERWIS Michał RożekBudowa nowych punktów świetlnych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej 2018-06-05 2019-06-05 270 231,00 zł
IMI.2151.22.2018 INSTALATOR Przemysław Strzebińczyk Obsługa techniczna tężni solankowej w dzielnicy Paruszowiec-Piaski. 2018-06-05 2018-10-31 18 450,00 zł
R.2151.6.2018 LUBOW LYPtłumaczenie polsko-ukraińskie podczas oficjalnych spotkań miast partnerskich w dn.14-17.6.2018 2018-06-04 2018-08-31 600,00 zł
Z-I.2151.9.2018 PPUH SUPRON 1Umowa - dostawa 5 kpl. aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP m.Rybnika 2018-06-04 2018-07-31 19 643,10 zł
Z-I.2151.7.2018 KADIMEXUmowa - zakup ubrań specjalnych strażackich dla OSP m.Rybnika. 2018-06-04 2018-07-31 31 724,16 zł
Z-I.2151.8.2018 ARPAPOLUmowa - zakup hełmów strażackich dla OSP m.Rybnika. 2018-06-04 2018-07-31 20 522,30 zł
IMI.2151.21.2018 KLIWENT Sp. z o.o. Sp.k. OSP dz. Piopielów - klimatyzacja sali bankietowej. 2018-06-04 2018-06-29 24 000,00 zł
IMI.272.32.2018 AFBUD Adam FilaModernizacja obiektu Klub Kultury "Harcówka" Teatr Ziemi Rybnickiej w dz. Ligota-Ligocka Kuźnia (II etap). 2018-06-04 2018-09-05 57 076,55 zł
Ad.272.2.2018 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe INTER-TEAM Przemysław RógZakup środków czystości i akcesoriów do sprzątania 2018-06-04 2019-05-31 78 773,47 zł
Z-I.2151.6.2018 LIGA OBRONY KRAJU WARSZAWA Biuro Śląsk. Zarządu WojewódzkiegoWynajęcie strzelnicy i organizacja treningu strzeleckiego dla 20 osób w dniu 14.06.2018 r. 2018-06-01 2018-06-14 500,00 zł
RA.2151.18.2018 PU-H Boy Zbigniew DudekTransport uczniów w czasie wizyty studyjnej w dniu 4 czerwca br. 2018-06-01 2018-06-04 900,00 zł
RA.2151.12.2018 FUNDACJA OCHRONY DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO ŚLĄSKATransport w dniu 9 czerwca br. Industriada 2018-06-01 2018-06-09 8 000,00 zł
D-II.272.3.2018 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna RybnikPrzekładki nawierzchni na drogach utwardzanych systemem gospodarczym 2018-05-30 2018-09-27 223 226,55 zł
IMI.272.30.2018 FIRMA MADO -1 Janiana StulaOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy parteru szkoły na potrzeby przedszkola nr 5 w dz. Północ. 2018-05-30 2018-07-19 19 249,50 zł
IMI.272.31.2018 FIRMA MADO -1 Janiana StulaOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w SP 22 dz. Niedobczyce. 2018-05-30 2018-07-19 22 017,00 zł
IMI.2151.18.2018 TAURON Dystrybucja Spółka AkcyjnaUmowa przyłączeniowa terenu rekreacyjnego przy ul. Brackiej w dzielnicy Kłokocin. 2018-05-29 2019-09-17 1 822,90 zł
Pr.2151.20.2018 ATEMI Andrzej JaczewskiDostawa 8.100 sztuk reklamowych toreb papierowych w dwóch rozmiarach. 2018-05-29 2018-06-13 20 306,07 zł
Pr.2151.21.2018 GRATISOWNIA.PL Katarzyna DolnikDostawa 3.000 sztuk reklamowych białych lampek rowerowych z dwiema białymi diodami LED indywidualnie znakowanych. 2018-05-29 2018-06-13 11 611,20 zł
RA.2151.15.2018 USŁUGI TRANSPORTOWE LAURA Dariusz ChlubekTransport uczniów w czasie wizyt studyjnych w dniach od 30 maja, 6 i 7 czerwca 2018 r. 2018-05-28 2018-06-07 4 536,00 zł
BK.2151.63.2018 ESTRADA RYBNICKA SP. Z O.O.Obsługa nagłośnienia i oświetlenia programu artystycznego podczas wydarzenia pn. "Rybnikolandia" 2018-05-28 2018-06-01 26 000,00 zł
IMI.272.27.2018 P.U.H. ECOMPLEX Grinspek EwaRozbudowa warsztatów RCEZ przy ZSB w Rybniku o pracownie do nauki zawodów budowlanych. 2018-05-28 2018-09-25 866 141,76 zł
IMI.2151.17.2018 "JARDEX" Usługi Handel Import-Eksport Jacek RadeckiDostawa 150 szt. krzeseł drewnianych na potrzeby OSP w ramach zadania Doposażenie Domu Strażaka w Popielowie. 2018-05-25 2018-06-25 22 140,00 zł
RA.2151.13.2018 POLSKA PRESS SP. Z O.O.Promocja projektu w regionalnym portalu informacyjnym. 2018-05-25 2018-12-31 5 596,50 zł
USC.2151.1.2018 Stowarzyszenie Autorów ZAiKSLicencja na publiczne odtwarzanie utworów (ZAiKS) 2018-05-25 2018-06-29 620,90 zł
IMI.272.28.2018 PHU "GAWLIK" Paweł GawlikZagospodarowanie terenów w zakresie obiektów sportowych w ZSP nr 6 dz. Boguszowice Stare 2018-05-24 2018-09-06 1 063 542,26 zł
IMI.272.29.2018 PHU "GAWLIK" Paweł GawlikZagospodarowanie obiektów sportowych i zagospodarowanie terenu dla ZSP nr 9 dz. Zamysłów. 2018-05-24 2018-09-06 1 270 112,20 zł
PS.526.107.2018 Stowarzyszenie "17-stka"Umowa dotacji - Stowarzyszenie "17-tka" pn. OKO Kamery 2018-05-24 2018-08-31 10 000,00 zł
R.2151.7.2018 Przewozy autobusowe i ciężarowe M.Korszeńprzewóz osób wyjazd do partnerskiego miasta Dorsten w Niemczech 2018-05-24 2018-07-31 12 000,00 zł
PS.526.94.2018 Miejska Orkiestra Dęta "Rybnik"Miejska Orkiestra Dęta "Rybnik", zadanie publiczne pn.: Co niedziela gra kapela - Deptak 2018 2018-05-24 2018-10-31 10 000,00 zł
PS.526.108.2018 Stowarzyszenie Instytut Społeczny SILESIAUmowa dotacji - Stowarzyszenie Instytut Społeczny Silesia pn. Silesia Dzieciom 2018-05-24 2018-09-30 145 000,00 zł
PS.526.103.2018 Klub Sportowy RymerDotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Podaj dalej. 2018-05-23 2018-07-31 4 000,00 zł
PS.526.105.2018 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I II STOPNIAUmowa dotacji -Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku pn. Orchestra Sinfonica Giovanile Internazionale Dell Amt Tollo.Włochy 2018 2018-05-23 2018-08-15 10 000,00 zł
PS.526.104.2018 Stowarzyszenie "OLIGOS"Dotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Od morza do Tatr. 2018-05-23 2018-09-20 13 000,00 zł
RA.2151.16.2018 Biuro Turystyczne Marko-Tour Marek ChromiukTransport uczniów w czasie wizyt studyjnych w dniach od 24 maja do 8 czerwca 2018 r. 2018-05-23 2018-06-08 6 700,00 zł
ZAiKS Rybnikoladnia Stowarzyszenie Autorów ZAiKSNa publiczne wykonanie utworów podczas wystepów w dniu 1 czerwca 2018 w ramach wydarzenia pn. "Rybnikolandia" 2018-05-23 2018-06-01 4 944,60 zł
IMI.272.21.2018 Firma Remontowo-Budowlana "BUDMARK" Romuald MałekAneks nr 1 - zwiększenie wartości o kwotę 22.693,86 zł - roboty dodatkowe. 2018-05-22 2018-07-12 22 693,86 zł
BK.2151.60.2018 CENTRUM NOWOCZESNOŚCI MŁYN WIEDZYZorganizaowania i przeprowadzenia warsztatów na rybnickim kampusie przy ul. Rudzkiej 13 podczas wydarzenia pn. "Festiwal Naukowy" 2018-05-22 2018-05-25 12 500,00 zł
RA.2151.17.2018 Firma Handlowo Usługowa ASEM ŚWIĘTY ALEKSANDERTransport uczniów w czasie wizyty studyjnej w dniu 23 maja br. 2018-05-22 2018-05-23 488,00 zł
BK.2151.52.2018 LUXART MICHAŁ GRZYWACZOrganizacja 60-minutowego koncertu w ramach wydarzenia pn. "Rybnikolandia" 2018-05-22 2018-06-01 37 146,00 zł
PS.526.106.2018 Klub Sportowy Polskiej Tradycji Sztuk i Sportów Walki "Wojownik Czasu"Umowa dotacji - Klub Sportowy Polskiej Tradycji Sztuk i Sportów Walki "Wojownik Czasu" pn. Niedobczyckie Mamy przeciwko uzależnieniom 2018-05-22 2018-08-25 5 390,00 zł
RA.2151.14.208 PU-H Boy Zbigniew DudekTransport uczniów w czasie wizyt studyjnych w dniach od 9 maja do 25 maja 2018 r. 2018-05-22 2018-05-25 900,00 zł
PS.526.102.2018 RYBNICKI KLUB MIŁOŚNIKÓW KWIATÓWDotacja - Stowarzyszenie "Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów" pn. XXVIII Międzynarodowa Wystawa Lilii i Kompozycji Kwiatowych 2018-05-21 2018-07-31 3 700,00 zł
BK.2151.59.2018 MANDERLA TOMASZPrzeprowadzenie zajęć animacyjnych pn. "Laboratorium Trzaskodźwięków" w dniu 25 maja 2018 r. 2018-05-21 2018-05-25 650,00 zł
Ad.2151.8.2018 PPHU TANGA Konowalik, Zagłówek, Orłowski sjDostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Miasta 2018-05-21 2019-05-31 40 059,87 zł
D-I.272.4.2018 Zakład Uusłg Geodezyjnych "GEOPRAC " Skaba Roman , Zieleźny GrzegorzWykonanie projektów podziału oraz stabilizacja punktów granicznych na planowanych do realizacji zadaniach 2018-05-17 2019-05-17 133 170,00 zł
Inf.272.4.2018 SYSTEM DATA SP. Z O.O.Umowa - dostawa oprogramowania systemowego 2018-05-17 2018-05-24 9 955,62 zł
Inf.272.3.2018 Umowa - dostawa oprogramowania Oracle 2018-05-17 2018-05-18 190 121,10 zł
D-I.272.5.2018 Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o.Budowa parkingu przy ulicy Hutniczej w Rybniku 2018-05-17 2018-08-31 292 932,89 zł
D-I.272.6.2018 Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. Budowa parkingu przy ulicy Racławickiej 2018-05-17 2018-08-31 185 735,29 zł
D-I.272.7.2018 Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o.Budowa parkingu przy ul. Morcinka w Rybniku 2018-05-17 2018-08-31 598 987,69 zł
Bk.2151.54.2018 ZOFIA STANECKAOpracowanie scenariusz i poprowadzenie spotkania autorskiego w dniu 25 maja 2018 r. 2018-05-16 2018-05-25 1 200,00 zł
BK.2151.53.2018 MARIANNA OKLEJAKOpracowanie scenariusz i poprowadzenia autorskiego spotkania w dniu 25 maja 2018 r. 2018-05-16 2018-05-25 1 200,00 zł
BK.2151.55.2018 FHU BIURO OCHRONY GLOCK SECURITYZapenienia pchrony uczestnikom wydarzenia pn. "Rybnikolandia" 2018-05-16 2018-06-01 5 978,91 zł
R.2151.5.2018 SIERNY ALICJATłumaczenie podczas spotkania z grupą mieszkańców partnerskiego miasta Dorsten w Niemczech w dn.4.6.2018 2018-05-15 2018-08-31 600,00 zł
MPU.2151.4.2018 Politechnika ŚląskaWykonanie pracy naukowo-badawczej w dwóch tematach Studi