Publikowany od 1 lipca 2015 r. na podstawie Zarządzenia Nr 362/2015 Prezydenta Miasta z 30 czerwca 2015 r.

Tabela zawiera 3892 wierszy z czego wyświetlanych jest 500. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego.
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Numer umowy Wykonawca Przedmiot umowy Data zawarcia Termin realizacji Wartość brutto
PS.526.123.2019 RYBNICKIE TOWARZYSTWO TENISOWE dotacja - Klub Sportowy Rybnickie Towarzystwo Tenisowe - Turniej OTK skrzatów w ramach IV Rybnickiego Święta Tenisa 2019-08-07 2019-09-30 4000.00 zł
IMI.272.10.2019 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior Aneks nr 1 do umowu In.272.10.2019 - wydłużenie terminu realizacji umowy do 09.09.2019 r. 2019-08-06 2019-09-09 0.00 zł
KZ.3153.2.2019 KIECKA ADAM I JOANNA dotacja na wykonanie remontu konserwatorskiego z renowacją elewacji frontowej i drzwi bramnych kamienicy położonej przy ul.Kościelnej 5 2019-08-05 2020-01-15 55000.00 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks 19 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 25.08.2019 r. 2019-08-02 2019-08-18 0.00 zł
PS.3153.26.2019 Miejski Koszykarski Klub Sportowy Rybnik Dotacja dla Miejskiego Koszykarskiego Klubu Sportowego "Rybnik" - Szkolenie i udział w rozgrywkach II ligi 2019-08-01 2019-12-31 20000.00 zł
PS.526.127.2019 Fundacja Sportu Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Dotacja - Fundacja Sportu Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Udział zawodnika w Mistrzostwach Europy w pływaniu osób z zespołem Downa 2019-08-01 2019-10-07 2000.00 zł
IN.2151.18.2019 PUMART" sp. z o.o. Warsztat Techniczny RCEZ - dostosowanie do wymogów p.pożarowych- zabudowa glównego p.pożarowego wyłącznika prądu. 2019-07-31 2019-08-29 21127.71 zł
526.128.2019 stowarzyszenie zwykłe Z NADZIEJĄ W RADOŚĆ ŻYCIA (wcześniej Klub Sportów Walki ,,Baca" K-1 Rybnik) Dotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. III Rybnicki Festiwal Sztuk Walki "BUDO BUSHI" Rybnik 2019 2019-07-30 2019-10-31 8800.00 zł
GK.2151.9.2019 ENGEPRO SP. Z O.O z siedzibą w Warszawie Aktualizacja operatów wodnoprawnych wraz z uzykaniem pozwoleń wodnoprawnych. 2019-07-30 2019-12-06 12853.50 zł
In.2151.21.2019 GRINN-PLUS Nasadzenia drzewi i krzewów na terenach placówek miejskich (nasadzenia drzew wraz z ich pielęgnacją na działce nr 65/15 w Rybniku, przy ul. Rudzkiej) 2019-07-30 2020-08-30 97280.00 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks 18 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 18.08.2019 r. 2019-07-26 2019-08-18 0.00 zł
In.2151.19.2019 F.P.H.U NORTEX Sławomir Bednarek Szafka dla każdego ucznia - dostawa szafekt 6 skrytkowych do SP 24 w Rybniku , dz, Popielów 2019-07-25 2019-09-19 35055.00 zł
D-I.272.5.2019 Biuro Usług Inżynierskich 'CONCEPT' mgr inż. Arkadiusz Cichoń Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla budowy łącznika ulic Brzezińska - Giedroycia w Rybniku 2019-07-23 2020-01-23 83886.00 zł
D-I.272.6.2019 INŻBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Budowa łącznika ulic Brzezińska - Giedroycia w Rybniku 2019-07-23 2019-11-27 3980644.76 zł
In.2151.20.2019 MTECH Mieczysław Radecki OSP Ochojec - dostawa kotła c.o. klasy 5 2019-07-23 2019-09-30 28000.00 zł
D-II.2151.6.2019 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja oświetlenia ulicznego przy ul. Arki Bożka 2019-07-19 2019-11-22 165.72 zł
D-II.2151.7.2019 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej 2019-07-19 2019-11-22 165.72 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks 17 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 11.08.2019 r. 2019-07-19 2019-08-11 0.00 zł
D-I.272.4.2019 COLAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Przebudowa ul. Pogodnej 2019-07-18 2020-07-08 4280926.11 zł
In.2151.8.2019 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rybnik Kolej na Rybnicką Kuźnię - instalacja kolejki linowej wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej dz. Rybnicka Kuźnia. 2019-07-17 2019-09-11 19999.80 zł
Z-I.2151.3.2019 ARPAPOL Dostawa hełmów strażackich dla OSP m. Rybnika 2019-07-16 2019-08-31 32490.11 zł
Z-I.3153.19.2019 Komenda Wojewódzka Policji Porozumienie w sprawie nagród pieniężnych za osiągnięcia w służbie prewencji dla funkcjonariuszy KMP w Rybniku 2019-07-16 2019-12-31 3000.00 zł
IMI.272.20.2019 GRANI-TEC Durczok Paweł i Durczok Anita Aneks nr 1 - zmiana terminu wykonania umowy do dnia 04.10.2019 2019-07-15 2019-10-04 0.00 zł
PS.526.126.2019 Kółko Rolnicze Popielów Kółko Rolnicze Rybnik-Popielów, zadnie publiczne pn.: Dożynki - Rybnik 2019 2019-07-12 2019-09-30 9800.00 zł
In.2151.17.2019 PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Umowa o przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego o mocy zamówionej 312 kW usytuowanego w budynku przy ul. Klasztornej. 2019-07-12 2020-06-01 70000.00 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks 16 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 04.08.2019 r. 2019-07-12 2019-08-04 0.00 zł
In.272.16.2019 GRANI-TEC Durczok Paweł i Durczok Anita Rozbudowa Stanicy Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim. 2019-07-11 2019-11-28 869610.00 zł
PS.526.125.2019 Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Wspierania Dzieci i Młodzieży "Uskrzydleni" Odpłyń z nami, nie z narkotykami! 2019-07-10 2019-10-15 10000.00 zł
Ad.2151.11.2019 PPUH Henryk Pisarek Dostawa wody mineralnej do UM wraz z dzierżawą dystrybutorów 2019-07-09 2020-10-31 24600.00 zł
In.272.14.2019 KONSORCJUM BEN-BUD SP. Z O.O. I BEN-BUD JANUSZ BENISZ Przedszkole nr 11, dz.Maroko-Nowiny - modernizacja budynku. 2019-07-08 2019-09-09 591237.51 zł
In.272.15.2019 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane ERBUD Sp. z o.o. Roboty remontowe: OSP Chwałowice - roboty ogólnobudowlane i instalacyjne. 2019-07-08 2019-09-02 73492.61 zł
PS.2150.4.2019 EWA HORZELA Umowa zlecenia dot. sprzątania pomieszczenia przy ul. 1 Maja 59 2019-07-08 2019-12-31 2040.00 zł
PS.3153.24.2019 Klub Sportowy Polonia Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, w tym przygotowania do imprez mistrzowskich krajowych i międzynarodowych 2019-07-08 2019-12-31 70000.00 zł
In.2151.13.2019 PRZYJAZNY DOM KATARZYNA ODLANICKA-POCZOBUT Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kotłowni węglowej na gazową w budynku Przedszkola nr 21 w dzielnicy Kłokocin. 2019-07-05 2019-09-30 30000.00 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks 15 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 28.07.2019 r. 2019-07-05 2019-07-05 0.00 zł
Inf.272.7.2019 Stowarzyszenie Wspierania Inictatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Umowa - usługa dostępu do generatora wniosków 2019-07-04 2023-07-04 40560.48 zł
K.2151.53.2019 Igor Herbut Production Organizacja 60-minutowego koncertu zespołu LemON podczas plenerowego wydarzenia pn. XI Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie. 2019-07-04 2019-12-21 35990.00 zł
D-I.2151.10.2019/6628 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja oświetlenia ulicznego przy ul. Sportowa - Górnośląska 2019-07-04 2020-11-16 1840.45 zł
D-I.2151.10.2019/6627 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja oświetlenia ulicznego przy ul. Sportowa - Górnośląska 2019-07-04 2020-05-29 606.14 zł
In.2151.14.2019 K&K Kapica-Karpiak Technika Grzewcza i Sanitarna Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kotłowni węglowej na gazową w budynku OSP Kłokocin. 2019-07-03 2019-09-10 19680.00 zł
In.272.13.2019 AFBUD Adam Fila SP 24, dz. Popielów - demontaż istniejącej konstrukcji boksów stalowych wraz z remontem pomieszczeń szatni w ramach projektu obywatelskiego "Szafka dla każdego ucznia" 2019-07-03 2019-08-14 16995.80 zł
K.2151.50.2019 JULIA BUCHALIK Organizacja na rybnickim rynku 21 grudnia 2019 r., 30-minutowego koncerty podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. XI Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie 2019-07-02 2019-12-21 666.00 zł
K.2151.52.2019 MATEUSZ KLUBA Organizacja na rybnickim rynku 21 grudnia 2019 r., 30-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. XI Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie 2019-07-02 2019-12-31 666.00 zł
K.2151.51.2019 KAROLINA HOZER Organizacja na rybnickim rynku 21 grudnia 2019 r., 30-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. XI Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie 2019-07-02 2019-12-21 666.00 zł
Ad.2151.10.2019 top projekt Marek Wawrzyniak Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy pomieszczeń na I piętrze nowej części budynku Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 2019-07-01 2019-10-31 10578.00 zł
Or.272.1.2017 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. korekta zaang.zw.dot. ubezpieczenia komunikacyjnego OC,AC Assistance i NNW 2019-07-01 2019-12-31 45000.00 zł
Z-I.2151.2.2019 LEON Spółka z o.o. Usługi telefoniczne 2019-07-01 2022-06-30 20000.00 zł
In.2151.15.2019 PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Umowa o przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku Sprężarkowni przy ul.Mościckiego (działki 352/7, 315/7, 377/7) 2019-06-30 2020-10-01 10500.00 zł
In.2151.16.2019 PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Umowa o przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku naszybia Kościuszko przy ul. Mościckiego (dz. 164/29) 2019-06-30 2020-10-01 3900.00 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks 14 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 21.07.2019 r. 2019-06-28 2019-07-21 0.00 zł
Inf.2151.11.2019 Centrum Systemów Komputerowych Maćkowski Jakub Umowa - dostawa serwera 2019-06-26 2019-07-26 10824.00 zł
Ad.272.3.2019 LUKA SP. Z O.O. Dostawa materiałów biurowych i papieru ksero 2019-06-24 2020-06-23 224444.44 zł
Ad.272.4.2019 Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Rybnika usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 2019-06-24 2021-06-30 700000.00 zł
Ad.272.5.2019 Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Rybnika usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym 2019-06-24 2021-06-30 8300.00 zł
PS.526.122.2019 RYBNICKI KLUB MIŁOŚNIKÓW KWIATÓW Umowa dotacji Stowarzyszenia "Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów" na realizację zadania publicznego pn. XXII Międzynarodowa Wystawa Mieczyków, Dalii i Kompozycji Kwiatowych 2019-06-24 2019-09-16 4500.00 zł
D-II.2151.4.2019 SUNDOOR SP. Z O.O. Badania akustyczne na ul. Góreckiego 2019-06-24 2019-08-23 12177.00 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks 13 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 14.07.2019 r. 2019-06-21 2019-07-14 0.00 zł
R.272.5.2019 Agnieszka Blicharz-Krupińska GRAFPOL Usługa druku i dostarczenia wraz z rozładunkiem widokówek w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji". 2019-06-18 2019-07-18 1230.00 zł
R.272.4.2019 Agnieszka Blicharz-Krupińska GRAFPOL Usługa druku i dostarczenia wraz z rozładunkiem przewodnika rewitalizacji w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji". 2019-06-18 2019-07-18 67650.00 zł
ZAiKS Stowarzyszenie Autorów ZAiKS opłata za publiczne wykonywanie utworów podczas wydarzenia pn. V Rybnickie Dni Seniora 2019-06-18 2019-06-16 3136.50 zł
In.272.12.2019 KONSORCJUM FIRM: ZAKŁAD STOLARSKI I REMONTOWO-BUDOWLANY TOMAN Daniel Toman, DGW SP.z o.o., BUDINŻ PB SP. z o.o. Modernizacja zabytkowego pawilonu RAFAŁ dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 na cele kulturalne. 2019-06-14 2020-02-14 8980104.65 zł
Inf.2151.10.2019 "REKORD" SI Sp. z o.o. Umowa - dostawa licencji Posesja pakietu Ratusz 2019-06-14 2019-06-28 47587.47 zł
Pr.2151.21.2019 CELT Bogdan Wita Promocja Miasta Rybnika podczas występu zespołu Carrantuohill na koncercie plenerowym POLandROCK FESTIVAL 1 sierpnia 2019 r. 2019-06-14 2019-08-05 12300.00 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks 12 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 07.07.2019 r. 2019-06-14 2019-07-07 0.00 zł
Kd.2151.1.2019 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDIKOL Sp. z o.o. Badania profilaktyczne pracowników 2019-06-13 2021-06-30 94127.00 zł
Pr.2151.20.2019 INFOMAX E. Marasik Dostawa 1.500 pudełek z wieczkiem indywidualnie znakowanych 2019-06-13 2019-07-26 41549.40 zł
D-II.272.5.2019 ENERGOSERWIS Michał Rożek Budowa nowych punktów świetlnych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej 2019-06-13 2019-11-20 422286.06 zł
BK.2151.47.2019 ROBERT KRZYŻANIAK usługa konferansjerska podczas V Rybnickich Dni Seniora 16 czerwca 2019 - Robert Krzyżaniak 2019-06-11 2019-06-16 1000.00 zł
K.2151.48.2019 JACEK KAMIŃSKI opracowanie i przeprowadzenia spaceru dla nowych członków kapituły GNL Julisz 2019-06-11 2019-07-01 500.00 zł
Bk.2151.27.2019 TADEUSZ KOLORZ udzielenia licencji na korzystanie z utworów muzycznych płyty pt. Zakochany zaciekle długopis leci" 2019-06-11 2019-11-29 7700.00 zł
PS.526.121.2019 Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej Rybnik-Europa Umowa dotacji na realizację zadania publicznego pn. 25-lecie współpracy Dorsten-Rybnik 2019-06-11 2019-07-31 10000.00 zł
Or.272.2.2019 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Ubezpieczenie jednostek pływających Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku 2019-06-10 2020-06-10 20000.00 zł
D-II.272.4.2019 OBI COMPLEX RAFAŁ ZGODA Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku 2019-06-10 2019-11-17 1599000.00 zł
In.272.11.2019 ROB-BUD ROBERT SIUDYKA Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25 dz. Północ - roboty remontowe w obrębie I i II piętra segmentu A, pomieszczeń II piętra segmentu B oraz łącznika jadalni. 2019-06-10 2019-09-30 294652.99 zł
BK.272.12.2019 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DAREKFESTYNY PATRYCJA KOZIEŁ kompleksowa organizacja wydarzenia „Fungopolis – miasto grzybów zwalczających smog! Edukacyjny plac zabaw” organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2019-06-09 2019-09-14 28600.00 zł
BK.272.7.2019 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DAREKFESTYNY PATRYCJA KOZIEŁ kompleksowa organizacja wydarzenia „Kulturalny Zamysłów – integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę” organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2019-06-09 2019-12-31 36900.00 zł
D-II.272.6.2019 OBI COMPLEX RAFAŁ ZGODA Odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych i dewastacji 2019-06-07 2020-06-07 78999.98 zł
In.2151.7.2019 Fundacja Ekologiczna "Ekoterm Silesia" Wykonanie dla obiektów miejskich analizy zamówionej mocy cieplnej oraz mocy umownej gazu ziemnego. 2019-06-07 2019-08-26 28499.10 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks 11 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 30.06.2019 r. 2019-06-07 2019-06-30 0.00 zł
R.2151.9.2019 USŁUGI PRZEWOZOWE TRANS-POŁUDNIE Mateusz Gaj Usługa transportu podczas konferencji w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji". 2019-06-06 2019-06-08 432.00 zł
D-I.272.3.2019 DMK Inżynieria Sp. z o.o. Opracowanie koncepcji dla zadania pn. Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska 2019-06-06 2019-09-06 60147.00 zł
Ks.2151.1.2019 GEKKO TAXENS DORADZTWO PODATKOWE SP. Z O.O. Doradztwo podatkowe w zakresie schematów podatkowych MDR 2019-06-06 2019-12-31 18760.00 zł
In.2151.5.2019 BAUHAUS PROJEKT ANDRZEJ KUBICA OSP Kamień - ekspertyza techniczna w zakresie wymogów ochrony p.pożarowej w tym wydzielnie garażu jako odrębnej strefy pożarowej. 2019-06-05 2019-07-03 16974.00 zł
R.2151.8.2019 Dom Przyjęć Energil Marek Zwinka Usługa cateringu podczas konferencji w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji". 2019-06-04 2019-06-07 6515.00 zł
Pr.2151.19.2019 AGENCJA REKLAMOWA ART GROUP SP. Z O.O. Dostawa 10.000 egzemplarzy Przewodnika Rowerowego A. Uszoka 2019-06-03 2019-06-30 34823.76 zł
Or.2151.57.2018 Kancelaria Contract Hasinski i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adokaci spółka cywilna Aneks do umowy o świdczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik ( zmiana treści §6 ust.2 pkt 2) ppkt a)) 2019-05-31 2019-12-31 0.00 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks 10 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 23.06.2019 r. 2019-05-31 2019-06-23 0.00 zł
Ad.272.2.2019 BRICO SP. Z O.O. Remont schodów z parteru na I piętrze w starej części budynku Urzędu Miasta Rybnika 2019-05-31 2019-08-30 52900.00 zł
IMI.272.10.2019 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior ZSP nr 5 dz. Północ - przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych. 2019-05-30 2019-08-14 780562.36 zł
E.042.8.2019 Stowarzyszenie Niezależna Grupa Populazatorów Nauki EKSPERYMENTATORZY Przeprowadzenie atrakcji naukowych w ramach tzw. Festiwalu Nauki dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie " Z matematyką na Ty" 2019-05-29 2019-05-30 3600.00 zł
E.042.3.2019 CENTRUM KREATYWNOŚCI SP. Z O.O. Przeprowadzenie atrakcji naukowych w ramach tzw. Festiwalu Nauki dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie "Z matematyką na Ty" 2019-05-29 2019-05-30 1200.00 zł
E.042.4.2019 WÓJCICKI KAROL Przeprowadzenie prelekcji naukowych w ramach tzw. Festiwalu Nauki dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie "Z matematyką na Ty" 2019-05-29 2019-05-30 2460.00 zł
E.042.5.2019 WENA ŻYŁA MAREK Przeprowadzenie warsztatów naukowych w ramach tzw. Festiwalu Nauki dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie "Z matematyką na Ty" 2019-05-29 2019-05-30 3000.00 zł
BK.272.10.2019 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DAREKFESTYNY PATRYCJA KOZIEŁ Kompleksowa organizacja wydarzenia „Festyn rodzinny dzielnicy Smolna" organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego. 2019-05-29 2019-05-25 18990.00 zł
E.042.7.2019 UNIWERSYTET ROZWOJU Sonia Myczkowska Przeprowadzenie warsztatów oraz prezentacji naukowych w ramach tzw. Festiwalu Nauki dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie "Z matematyką na Ty" 2019-05-29 2019-05-30 3999.00 zł
Pr.2151.17.2019 Związek Harcerstwa Polskiego Promocja Miasta Rybnika podczas wydarzenia promującego żeglarstwo na Zalewie Rybnickim "Dni Rybnika pod Żaglami" w dniach 15-16 czerwca 2019 r. 2019-05-28 2019-06-24 15867.00 zł
E.032.1.2019 MAKÓWKA.EDU.PL Przeprowadzenie cyklu warsztatów i atrakcji naukowych w ramach tzw.Festiwalu NAuki dla uczniów klas czwarty szkół podstawowych 2019-05-28 2019-05-30 10000.00 zł
PS.3153.1.2019 Klub Sportowy "ROW 1964 Rybnik" Systematyczne szkolenie i udział w rozgrywkach piłkarskich 2019-05-28 2019-12-31 300000.00 zł
AG.8122.2.1.2017 Fundacja "Byle do Wiosny" Zmniejszenie zaangażowania w związku z dotacją z budżetu państwa 2019-05-27 2019-12-31 -108000.00 zł
AG.8122.2.1.2017 Fundacja "Byle do Wiosny" Dotacja z budżetu państwa na Dzienny Dom Senior+ 2019-05-27 2019-12-31 108000.00 zł
DPP.0426.22.2018 SUPERFUNDACJA Zmniejszenie zaangażowania po stronie wkładu własnego - wpływ dotacji z budżetu państwa na Klub Senior+ 2019-05-27 2019-12-31 -48000.00 zł
DPP.0426.22.2018 SUPERFUNDACJA Zwiększenie zaangażowania - dotacja z budżetu państwa na Klub Senior+ 2019-05-27 2019-12-31 48000.00 zł
AG.8122.2.1.2017 Fundacja "Byle do Wiosny" Zmniejszenie zaangażowania - dotacja z Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny, porozumienie na 2 miejsca 2019-05-27 2019-12-31 -9514.78 zł
AG.8122.2.1.2017 Fundacja "Byle do Wiosny" Zwiększenie zaangażowania - dotacja z Gminy i Miasta Czerwionki Leszczyny, porozumienie na 2 miejsca 2019-05-27 2019-12-31 9514.78 zł
USC.2151.1.2019 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Licencja na publiczne odtwarzanie utworów 2019-05-24 2019-12-31 620.90 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks 9 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 16.06.2019 r. 2019-05-24 2019-06-16 0.00 zł
Inf.272.6.2019 IKARIA SP. Z O.O. SP.K. Umowa - zakup aktualizacji oprogramowania antywirusowego dla UM i jednostek miejskich 2019-05-24 2019-05-30 108240.90 zł
In.272.9.2019 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman SP 13 dz.Chwałowice-termomodernizacja wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobud. i instalacyjnymi w ramach projektu"Termomodernizacja obiektów użytecznosci publicznej na terenie miasta Rybnika-etap II" 2019-05-24 2019-09-27 2254153.79 zł
PS.526.120.2019 RYBNICKIE CENTRUM SPORTÓW WALKI "TAEKWON-DO" FIGHTER - TKM Umowa dotacji na realizację zadania publicznego Rybnickiego Centrum Sportów Walki "Taekwon-do Fighter - TKM" pn. Udział w X Pucharze Europy w Taekwon-do 2019-05-24 2019-06-24 4000.00 zł
PS.526.108.2019 Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Rybniku - Dla Dobra dotacja - Nałogom NIE - turystyka TAK. Warsztaty i wyjazdy profilaktyczno-integracyjne 2019 2019-05-23 2019-12-31 12000.00 zł
Ad.272.1.2019 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe INTER-TEAM Przemysław Róg Dostawa środków czystości i akcesorów do sprzątania 2019-05-23 2020-05-23 82721.46 zł
PS.526.118.2019 Miejski Klub Szachowy Udział MKSz Rybnik w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów - II liga 2019-05-23 2019-09-04 6000.00 zł
D-II.272.3.2019 Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika 2019-05-22 2019-11-18 1086090.00 zł
PS.526.117.2019 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy Umowa dotacji dla Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego na realizację zadania pn. Finałowe szanse dyskobola na Mistrzostwach Polski Juniorów 2019-05-22 2019-07-12 5000.00 zł
PS.526.119.2019 Stowarzyszenie "17-stka" Pozytywnie zakręceni - letni obóz profilaktyczny 2019-05-22 2019-08-30 5440.00 zł
GK.2151.18.2018 "PROJEKT JS" Usługi Projektowe i Budowlane S. Podeszwa Aneks nr 3 do umowy - przedłużenie terminu realizacji. 2019-05-21 2019-05-30 0.00 zł
IMI.272.41.2018 KONSORCJUM AZI-BUD SP. Z.O.O. I PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BANIMEX Aneks nr 2 do umowy IMI.272.41.2018 z 22.06.2018 r.-zmianie ulega §7 - wynagrodzenie wynosi brutto 5.904.635,04 zł (w tym wartość robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym-54.683,34 zł) 2019-05-21 2019-07-28 54683.34 zł
PS.526.111.2019 BOMBOWA FUNDACJA Działanie i wyobraźnia 2019-05-20 2019-12-31 18850.00 zł
PS.526.116.2019 Fundacja FENIX - Powstań do Życia Decyzja należy do Ciebie 2019-05-20 2019-12-31 7800.00 zł
GK.272.2.2019 DMK Inżynieria Sp. z o.o. Projekt kanalizacji deszczowej w dzielnicy Golejów w ulicach Wiosny Ludów i Książenickiej wraz z projektem odtworzenia nawierzchni drogowej na całej szerokości. 2019-05-20 2020-01-20 139890.00 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks 8 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 09.06.2019 r. 2019-05-17 2019-06-09 0.00 zł
In.272.7.2019 Firma Usługowo - Handlowa "B.I.T." Jerzy Brzoska Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności. 2019-05-17 2020-04-17 5971781.54 zł
In.2151.2.2019 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POŁUDNIE" Porozumienie w sprawie budowy placu zabaw, przewidzianego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego pn. Ogród zabaw "Zabawowe ZOO" wraz z integracją społeczno-kulturową dz. Boguszowice Osiedle 2019-05-17 2019-12-31 345934.31 zł
PS.526.107.2019 FUNDACJA CENTRUM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH dotacja - Szkolna interwencja Profilaktyczna - rekomendowany program profilaktyki selektywnej i wskazującej 2019-05-17 2019-12-31 14228.00 zł
PS.526.100.2019 Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia "Razem" Dotacja - wsparcie zadania pn. Bezpiecznie i aktywnie czyli integracyjne półkolonie letnie 2019-05-17 2019-08-16 11560.00 zł
PS.526.113.2019 Stowarzyszenie Instytut Społeczny SILESIA Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Silesia Dzieciom 2019-05-17 2019-09-30 150000.00 zł
GK.272.1.2019 Instad Adam Rojek Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Willowej, Arki Bożka i Teofila Brzozy. 2019-05-16 2019-12-16 2930252.81 zł
PS.526.109.2019 Fundacja PO SKRZYDŁA Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Bądź żyrafą, czyli życie bez przemocy. 2019-05-16 2019-12-31 24440.00 zł
PS.526.110.2019 Fundacja PO SKRZYDŁA Dotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Na krawędzi życia - profilaktyka uzależnień od narkotyków wśród dzieci i młodzieży 2019-05-16 2019-12-31 22000.00 zł
PS.526.115.2019 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I II STOPNIA Koncert zamykający rok obchodów 85-lecia działalności Szkoły Muzycznej Szafranków - "Wielkie Dzieła - Młodzi Wykonawcy" 2019-05-16 2019-07-19 10000.00 zł
PS.526.114.2019 Stowarzyszenie "AKADEMIA ROZWOJU EDUKACJI KREATYWNEJ" Dotacja - wsparcie zadania pn. Cztery Żywioły - wakacyjna przygoda na Mazurach 2019-05-16 2019-09-30 70000.00 zł
MPU.2151.4.2019 Politechnika Śląska Centrum Kształcenia Iżynierów Wykonanie prac naukowo-badawczej w dwóch tematach Studium urbanistyczno-architektoniczne zespołu zabudowy przy ul.Rzecznej,Sportowej 2019-05-15 2019-10-30 20000.00 zł
R.2151.2.2019 PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOŃSKICH SP. Z O.O. Usługa transportu podczas INDUSTRIADY 2019-05-14 2019-06-08 6500.00 zł
Inf.2151.8.2019 s4o SP. z o.o. Umowa - dostawa kserokopiarek 2019-05-14 2019-06-07 61014.15 zł
PS.526.112.2019 RYBNICKI KLUB MIŁOŚNIKÓW KWIATÓW Umowa dotacji Stowarzyszenia "Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów na realizację zadania pn. XXIX Międzynarodowa Wystawa Lilii i Kompozycji Kwiatowych 2019-05-14 2019-07-31 4000.00 zł
R.2150.1.2019 POMYKOŁ ANNA Pełnienie funkcji Koordynatora Lokalnej Grupy URBACT 2019-05-13 2020-12-04 15000.00 zł
IMI.2151.16.2019 TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dytrybucja Przedszkola nr 5 (w ZSz-P nr 5) dz. Północ. 2019-05-11 2019-11-29 1591.13 zł
IMI.2151.20.2019 TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja zabytkowego Pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku przy ul. Klasztornej. 2019-05-10 2020-05-30 9622.54 zł
Inf.272.5.2019 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "VECTOR" Sp. z o.o. Umowa - dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek 2019-05-10 2020-05-10 27846.84 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks 7 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 02.06.2019 r. 2019-05-10 2019-06-02 0.00 zł
BK.272.6.2019 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DAREKFESTYNY PATRYCJA KOZIEŁ kompleksowa organizacja wydarzenia „Festyn Dni Wielopola 2019” organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2019-05-09 2019-07-14 15500.00 zł
BK.272.4.2019 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DAREKFESTYNY PATRYCJA KOZIEŁ kompleksowa organizacja wydarzenia „Tworzymy kulturę w Ochojcu” organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2019-05-09 2019-07-31 5500.00 zł
BK.272.5.2019 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DAREKFESTYNY PATRYCJA KOZIEŁ kompleksowa organizacja wydarzenia „Organizacja festynu rodzinno-odpustowego dla mieszkańców Rybnickiej Kuźni” organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2019-05-09 2019-08-18 41200.00 zł
BK.272.9.2019 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DAREKFESTYNY PATRYCJA KOZIEŁ kompleksowa organizacja wydarzenia „Fungopolis – miasto grzybów zwalczających smog! Edukacyjny plac zabaw” organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2019-05-09 2019-12-31 30480.00 zł
BK.272.8.2019 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DAREKFESTYNY PATRYCJA KOZIEŁ kompleksowa organizacja wydarzenia „Spotkanie integracyjne z seniorami 2019” organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2019-05-09 2019-12-31 2950.00 zł
BK.272.11.2019 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DAREKFESTYNY PATRYCJA KOZIEŁ kompleksowa organizacja wydarzenia „Rozśpiewany Radziejów – cykl imprez artystycznych promujących kulturę "wysoką’ ” organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2019-05-09 2019-12-31 19930.00 zł
In.272.3.2019 F.P.U.H. 'MABAPA' Piotr Chuboda Przebudowa bloku kuchennego w Szkole Podstawowej nr 20, dz. Gotartowice 2019-05-09 2019-08-26 525465.22 zł
In.272.4.2019 F.P.U.H. 'MABAPA' Piotr Chuboda Przebudowa bloku kuchennego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, dz. Wielopole, ul. Gliwicka 105 2019-05-09 2019-08-26 498957.78 zł
In.272.5.2019 F.P.U.H. 'MABAPA' Piotr Chuboda Przebudowa bloku kuchennego w ZSz-P12 dz. Zebrzydowice, ul. Buhla 3 2019-05-09 2019-08-26 565999.44 zł
PS.526.104.2019 Stowarzyszenie Instytut Społeczny SILESIA Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. IV Festiwal z Ikrą 2019-05-09 2019-09-30 5000.00 zł
BK.272.2.2019 INFINITUM ANNA CHARGOT-CUŻYTEK kompleksowa organizacja wydarzenia „Festyn dzielnicowy – Majówka 2019” organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2019-05-08 2019-05-31 7564.50 zł
BK.272.3.2019 INFINITUM ANNA CHARGOT-CUŻYTEK kompleksowa organizacja wydarzenia „Tak dla Boguszowic Starych – integracja lokalnej społeczności. Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców” organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2019-05-08 2019-06-02 14145.00 zł
In.272.1.2019 PPUH "Trex-Hal" spółka z o.o. Zagospodarowanie placów zabaw na terenach rekreacyjnych miasta Rybnika : zad.1 dz. Kłokocin zad. 2 dz. Ligocka Kuźnia przy P 4 2019-05-07 2019-08-20 94752.69 zł
In.272.2.2019 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Doposażenie w urządzenia zabawowo-rekreacyjne:terenu przy SPnr 34 i przy ZSz-P nr 10, dz. Smolna ("Dla zdrowia, dla ducha, dla dużego i malucha"), rozbudowa "Rajzapunktu" (Kulturalny Zamysłów) 2019-05-07 2019-08-20 81539.80 zł
Ad.2151.9.2019 PPHU TANGA Konowalik, Zagłówek, Orłowski sj Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Miasta 2019-05-07 2020-05-31 39360.00 zł
Ad.2151.8 .2019 Ren-Car Sp.z o.o. Dostawa fabrycznie nowego samochodu służbowego 2019-05-06 2019-09-16 81425.99 zł
Ad.2151.8. 2019 Ren-Car Sp.z o.o. Sprzedaż samochodu służbowego 2019-05-06 2019-09-16 -8000.00 zł
Ad.2151.6.2019 VERCOM S.A. Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS 2019-05-06 2022-06-30 123000.00 zł
PS.526.106.2019 FUNDACJA WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA IM. FILIPA NERI dotacja - Zwalczanie i przeciwdziałanie narkomanii oraz innym uzależnieniom i ryzykownym zachowaniom poprzez program profilaktyki zintegrowanej "Archipelag Skarbów", skierowany do młodzieży, nauczycie 2019-05-06 2019-12-31 26692.00 zł
D-III.272.1.2019 SMART PLAC Sp. z o.o. Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie Miasta Rybnika 2019-05-06 2019-10-30 349535.25 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks 6 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 25.05.2019 r. 2019-05-02 2019-05-25 0.00 zł
IMI.272.60.2018 ELMOT Sp. z o. o Aneks nr 5 do umowy IMI.272.60.2018 zmieniający termin wykonania umowy do 23.05.2019 r. 2019-05-02 2019-05-23 140438.94 zł
E.042.02.2019 E-PALM MARCIN COMPLAK Wykonanie aplikacji internetowej dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie "Z matematyką na Ty" 2019-05-02 2019-05-17 9963.00 zł
RA.272.2.2019 Architekt Studio Projektowe Paweł Kuczyński W zwiżazku ze zmianami org. i likwidacja Wydziału RA zmiana dysponenta na R 2019-05-01 2019-05-01 -51660.00 zł
BK.2151.44.2019 LESZEK KAŹMIERCZAK organiazacja koncertu w ramach rybnickiej majówki w dniu 2 maja - ELDO 2019-05-01 2019-05-02 8800.00 zł
RA.2151.8.2019 Biuro Turystyczne Marko-Tour Marek Chromiuk W związku ze zmianami organizacyjnymi i likwidacją Wydziału RA nastąpiła zmiana dysponenta. 2019-05-01 2019-05-01 -4020.00 zł
RA.2151.10.2019 USŁUGI TRANSPORTOWE LAURA Dariusz Chlubek W związku ze zmianami organizacyjnymi i likwidacją Wydziału RA nastąpiła zmiana dydponenta umowy. 2019-05-01 2019-05-01 -2495.44 zł
BRP.271.1.2019 Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Rzepka Obsługa Prawna 2019-04-30 2020-04-30 116899.20 zł
BK.2151.42.2019 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. BRACI SZAFRANKÓW Realizacja 90-minutowego koncertu plenerowego w dniu 16 czerwca 2019 roku na rybnickim rynku podczas V Rybnickich Dni Seniora 2019-04-29 2019-06-16 25500.00 zł
E.272.9.2019 KRAKFIN SPÓŁKA CYWILNA Udostępnienie systemu do zamówienia,korekty oraz rozliczenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki,materiały ćwiczeniowe oraz edukacyjne 2019-04-29 2022-03-31 34900.00 zł
Inf.272.4.2019 DIMENSION DATA POLSKA SP. Z O.O. Umowa - serwis i gwarancja sprzętu Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2019-04-29 2021-04-29 257070.00 zł
IMI.272.27.2019 Firma Remontowo-Budowlana "BUDMARK" Romuald Małek Przedszkole nr 7, dz. Północ - termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszącymi ogólnobudowlanymi. 2019-04-29 2019-08-29 441268.69 zł
IMI.2151.19.2019 PPHU "WI-KO-MA" Antoni Machnik OSP Kamień - budowa systemu sygnalizacji włamania i napadu. 2019-04-29 2019-05-31 14772.73 zł
IMI.2151.17.2019 Techno Serwis Grup Grzegorz Kaszuba Wykonanie ekspertyzy technicznej maszyny parowej i jej mechanizmów; maszyna wyciągowa szybu Kościuszko w dz. Niewiadom 2019-04-26 2019-05-24 143910.00 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks 5 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 19.05.2019 r. 2019-04-26 2019-05-19 0.00 zł
D-I.272.2.2019 Zakład Betoniarski s.c. Kłosek Renata, Porwoł Danuta Przebudowa ul. Woryny w Rybniku 2019-04-26 2019-12-22 1987889.08 zł
PS.526.99.2019 Stowarzyszenie Działań Lokalnych - Chwalynciok Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Akademia Sportowa nad Zalewem Rybnickim 2019-04-26 2019-08-31 10604.00 zł
PS.526.102.2019 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I II STOPNIA Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Orchestra Sinfonica Giovanile Europea. Włochy 2019 2019-04-25 2019-07-31 14000.00 zł
PS.526.105.2019 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. W zdrowym ciele zdrowy duch, czyli promocja zdrowego stylu życia dzieci oraz młodzieży w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi 2019-04-25 2019-10-30 18600.00 zł
PS.526.101.2019 Stowarzyszenie Na Rzecz Psychoprofilaktyki i Prom. Zdr. Psych. VALIDUS dotacja - Młodosć bez alkoholu - to możliwe! 2019-04-24 2019-11-29 10400.00 zł
PS.526.103.2019 Rybnickie Koło Emerytów i Rencistów Silesia Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Integracja Polsko-Czeska 15-lecie 2019-04-24 2019-08-11 9900.00 zł
PS.3153.6.2019 Rybnicki Klub Piłkarski-Szkółka Piłkarska Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży 2019-04-24 2019-12-31 200000.00 zł
PS.3153.6.2019 Rybnicki Klub Piłkarski-Szkółka Piłkarska Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży 2019-04-24 2019-12-31 100000.00 zł
D-IV.2151.1.2019 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON przepompowni wód deszczowych przy ul. Jutrzenki realizowanej w ramach Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna 2019-04-24 2019-12-31 2106.35 zł
D-IV.2151.2.2019 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON przepompowni wód deszczowych przy ul. Kowalczyka realizowanej w ramach Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna 2019-04-24 2019-12-31 1318.36 zł
Pr.2151.16.2019 FABRYKA SMYCZY s.c. Paweł Kolarczyk, Daniel Żołądek Dostawa 9.000 długich oraz 3.000 krótkich smyczy poiliestrowych indywidualnie znakowanych 2019-04-23 2019-05-17 14907.60 zł
PS.526.93.2019 Stowarzyszenie Artystyczne Uwagi wARTe Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Wianki - druga edycja 2019-04-23 2019-06-30 15000.00 zł
IMI.272.26.2019 ELEKTROTUM Piotr Tumulka Bezpieczny przedszkolak - spokojny rodzic - zakup nowych wideodomofonów, dz. Smolna (budżet obywatelski) - wykonanie instalacji nowych wideodomofonów w Przedszkolu nr 17 2019-04-23 2019-05-21 9881.93 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks 4 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 12.05.2019 r. 2019-04-19 2019-05-12 0.00 zł
Ad.2151.7.2019 INFOPAKT S.C. MACIEJ PADEWSKI, RYSZARD CHROBAK I DARIUSZ STAŃCZYK Druk 800 sztuk obwieszczeń Prezydenta Miasta Rybnika o numerach i granicach obwodów glosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019 r. 2019-04-18 2019-04-30 984.00 zł
PS.526.95.2019 Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej Rybnik-Europa Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Europejskie Dni Spotkań w Saint-Vallier 2019. 2019-04-18 2019-07-31 10000.00 zł
IMI.272.25.2019 BLANK ARCHITEKCI SP. Z O.O. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy Zabytkowej Kopalni "IGNACY"w dz. Niewiadom. 2019-04-18 2019-06-17 95940.00 zł
PS.2151.3.2019 AGNIESZKA RATAJCZAK Umowa na orzekanie i wydawanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na zlecenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku. 2019-04-17 2019-12-31 10500.00 zł
Ek-II.2151.2.2019 Szkółkarstwo - Elżbieta Zalesińska Zakup i dostawa materiału sadzeniowego do zazielenienia miasta wiosną 2019 r. 2019-04-17 2019-05-31 17797.31 zł
D-IV.2151.3.2019 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron - przepompownia wód deszczowych przy ul. Tkoczów realizowanej w ramach Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna 2019-04-17 2020-04-30 2629.15 zł
PS.526.98.2019 RYBNICKIE TOWARZYSTWO TENISOWE Dotacja - wsparcie zadania publicznego pn. Rybnicka Amatorska Liga Tenisa Ziemnego 2019-04-16 2019-10-18 4500.00 zł
Ad.2151.4.2019 Firma Usługowo Handlowa EL-VOLT S.C. Dostawa rezerwowych źródeł światła oraz artykułów elektrycznych 2019-04-16 2019-12-31 24600.00 zł
Inf.2151.6.2019 Waliszak Damian Centrum Serwisowe DAMEX Umowa - konserwacja i serwis urządzeń drukujących 2019-04-15 2020-04-15 20000.00 zł
Inf.2151.7.2019 ROBERT SOLDAK MAGIC SERVICE Umowa - naprawa i serwis kserokopiarek 2019-04-15 2020-04-15 40000.00 zł
IMI.272.24.2019 "KOSZT - BUD" Dariusz Majer SP 35 dz. Chwałowice - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i adapatacji pomieszczeń. 2019-04-12 2019-05-31 61500.00 zł
Pr.2151.11.2019 MALGRAB MARIUSZ Promocja Miasta Rybnika podczas akcji "Płyniemy Polsko" w dniach 27.04-4.05.2019 r. 2019-04-10 2019-05-17 20000.00 zł
R.2151.1.2019 PRZEWÓZ OSÓB KULA BOGDAN Usługa transportowa polegająca na przewozie autokarem 40 osób uczestniczących w wyjeździe z Rybnika do partnerskiego miasta Saint-Vallier we Francji 2019-04-10 2019-06-03 17000.00 zł
Or.2151.52.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MATEUSZ CUDAK Aneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.53.2018 LEX KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PRAWNEGO ANITA MIERNIK-ŁEŚKO Aneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.54.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO DAMPC ŁUKASZ Aneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.55.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO TRZEPIZUR TOMASZ Aneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.56.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO GASZ-SOLICH KAROLINA Aneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.57.2018 Kancelaria Contract Hasinski i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adokaci spółka cywilna Aneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.58.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ADAM GRAD Aneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.59.2018 GW LEGAL GRABIEC & WÓJCIK Spółka Partnerska Radców Prawnych Aneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.60.2018 KANCELARIA ADWOKACKA BŁAŻEJ MOTYKA Aneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.61.2018 KANCELARIA ADWOKACKA PAJĄK JANUSZ Aneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.62.2018 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT SONIA STROŃSKA Aneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.63.2018 KANCELARIA ADWOKACKA KAROL SZYMURA Aneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.64.2018 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MONIKA TLAŁKA Aneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.65.2018 KANCELARIA ADWOKACKA WENGERSKA AGATA Aneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.66.2018 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT WOJCIECH WYGNAŁ Aneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.67.2018 KANCELARIA ADWOKACKA MARTYNA DUDZIK RESPONDEK Aneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0.00 zł
Pr.2151.15.2019 UTAL SP. Z O.O. Poznań - Gruszczyn Wykonanie i dostawa 15.000 okładek na dowody rejestracyjne pojazdów oraz 2.200 plastikowych ramek na tablice rejestracyjne pojazdów 2019-04-08 2019-04-29 16518.90 zł
PS.526.96.2019 Śląski Oddział Okregowy Polskiego Czerwonego Krzyża Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Pomoc żywnościowa rodzinom w trudnej sytuacji materialnej w ramach POPŻ - 2014-2020 2019-04-08 2019-12-31 50000.00 zł
iMI.272.22.2019 KLIWENT Sp. z o.o. Sp.k. OIKiP dz. Śródmieście - budowa instalacji klimatryzacji pomieszczeń. 2019-04-05 2019-05-31 85485.77 zł
IMI.272.23.2019 CLIMA SOLUTIONS S.C. ALEKSANDER KWIECIEŃ MARCIN JĘCZMIENNY Budowa instalacji klimatyzacji w terenowych punktach OPS w Rybniku. 2019-04-05 2019-05-31 160694.58 zł
PS.526.97.2019 TOWARZYSTWO ŻEGLARSTWA REGATOWEGO dotacja - Towarzystwo Żeglarstwa Regatowego - Organizacja regat żeglarskich Rybnik Spring Cup 2019-04-04 2019-04-30 10000.00 zł
PS.526.92.2019 Stowarzyszenie Artystyczne Uwagi wARTe Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. 10-lecie ZAWIAŁO. 2019-04-04 2019-10-31 5000.00 zł
PS.526.94.2019 FUNDACJA PGE ENERGIA CIEPŁA 12. PGE EC Tour de Rybnik 2019 2019-04-04 2019-11-30 10000.00 zł
IMI.272.21.2019 "KOSZT - BUD" Dariusz Majer MKS 32 dz. Radziejów - opracowanie projektu budowy zadaszenia trybuny na boisku. 2019-04-04 2019-05-19 11380.00 zł
GK.2151.4.2019 MPG GRZEGORZ GĘSIAREK Dostawa 600 000 sztuk biodegradowalnych woreczów na psie odchody. 2019-04-03 2019-12-31 16162.20 zł
Pr.2151.13.2019 MULTIKINO MEDIA SP. Z O.O. Realizacja kampanii reklamowej wydarzenia "Maj, bzy, Rybnik i Ty" w czterech kinach na terenie województwa śląskiego 2019-04-02 2019-05-02 22884.15 zł
Pr.2151.14.2019 ATEMI Andrzej Jaczewski Dostawa 13.000 reklamowych toreb pap ierowych w dwóch rozmiarach, indywidualnie znakowanych. 2019-04-02 2019-05-02 29335.50 zł
PS.2150.3.2019 ALLA OZHYIEVSKA Umowa tłumacza symultanicznego, zapewniającego pomoc repatriantom w zakresie załatwienia niezbędnych formalności, związanych z osiedleniem i adaptacją na terenie Miasta Rybnika 2019-04-01 2019-06-30 3390.00 zł
PS.526.88.2019 Klub Sportowy Rymer Umowa dotacji_Klub Sportowy "Rymer" Rybnik pn. Żyj 100 lat - program profilaktyczny 100-lecia istnienia KS Rymer 2019-04-01 2019-06-08 7650.00 zł
IMI.272.20.2019 GRANI-TEC Durczok Paweł i Durczok Anita Rozbudowa budynku ZSzP nr4 dz. Golejów. 2019-04-01 2019-08-30 5555870.62 zł
PS.526.90.2019 STOWARZYSZENIE Z WYBORU Umowa dotacji- Stowarzyszenie z Wyboru, zadanie pn, Pikniki na Kampusie 2019-04-01 2019-10-31 15000.00 zł
PS.526.91.2019 Uniwersytet Trzeciego Wieku Dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku na realizację zadania publicznego pn. Aktywność fizyczna to zdrowie 2019-04-01 2019-06-28 1470.00 zł
BK.272.1.2019 BOSTON MEDIA IZABELA GONIWIECHA Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120x180 cm oraz ich wywieszenie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnyh na terenie Rybnika 2019-03-29 2019-12-31 49500.00 zł
IMI.272.60.2018 ELMOT Sp. z o. o Aneks nr 4 do umowy IMI.272.60.2018 zmieniający termin wykonania umowy do 03.05.2019 r. 2019-03-29 2019-05-03 0.00 zł
BK.2151.33.2019 ALEKSANADRA KLICH-SIEWIOREK Górnoślaska Nagroda Literacka Juliusz pełnienie funkcji Sekretarza 2019-03-29 2019-10-31 5500.00 zł
Pr.2151.12.2019 tuPolska Sp. z o.o. Promocja Miasta Rybnika podczas dwóch spotkań dla przedsiębiorców z cyklu "tuBizes Opener Rybnik" 2019-03-27 2019-09-30 9963.00 zł
IMI.2151.14.2019 Fundacja Ekologiczna "Ekoterm Silesia" Wykonanie analizy poboru energii biernej pojemnościowej i indukcyjnej w obiektach miejskich (analiza techniczna i ekonomiczna). 2019-03-27 2019-04-29 14944.50 zł
IMI.2151.15.2019 GRINN-PLUS Wykonanie wycinki drzew i krzewów na terenie ZSP nr 4 w dz. Golejów oraz drzew na terenie SP 21 w dz. Niedobczyce. 2019-03-26 2019-04-10 18684.00 zł
BRP.272.1.2015 Konsorcjum: Kancelaria Adwokacka Mirosław Szymura,Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Rzepka Aneks do umowy dotyczący ochrony osób fizycznych,w związku z przetwarzaniem danych 2019-03-26 2019-06-30 0.00 zł
PS.526.89.2019 TOWARZYSTWO ŻEGLARSTWA REGATOWEGO Śląska Liga Regatowa 2019 2019-03-25 2019-10-31 15000.00 zł
BK.2151.41.2019 ESTRADA RYBNICKA SP. Z O.O. Usługa wynajmu telebimu wraz z montażem, demontażem oraz obsługą w ramach IV Rybnickiej Majówki "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2019-03-25 2019-05-04 15375.00 zł
Ad.2151.2.2019 CZYSTOŚĆ Arkadiusz Mutwil Zewnętrzne mycie okien z zastosowaniem technik alpinistycznych, odśnieżanie i usuwanie lodu z dachu budynkach przy ul. B. Chrobrego2 i Zamkowej5 2019-03-25 2020-03-31 18448.50 zł
D-II.272.2.2019 AUTO-TRANS ASFALTY SP. Z O.O. Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie miasta Rybnika 2019-03-25 2019-10-21 1843624.53 zł
BK.2151.15.2019 Firma KAYAX Organizacja na rybnickim kampusie 60-minutowego koncertu Natalii Przybysz w ramach plenerowego wydarzenia pn. IV Rybnicka Majówka "Maj, Bzy, Rybnik i Ty" 4 maja 2019 r. 2019-03-25 2019-05-04 29520.00 zł
Ad.2151.3. 2019 Pietrzak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dostawa fabrycznie nowego samochodu służbowego 2019-03-22 2019-08-22 50100.00 zł
Ad.2151.3. 2019 Pietrzak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprzedaż samochodu służbowego 2019-03-22 2019-08-22 -5500.00 zł
BK.2151.39.2019 Wydawnictwo Agora Publikacja w prasie reklamy IV edycji Górnoślakiej Nagrody Literackiej Juliusz 2019-03-22 2019-11-15 36900.00 zł
PS.526.86.2019 Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia "Razem" MY TEŻ MOŻEMY - aktywny wypoczynek osób z niepełnosprawnością 2019-03-22 2019-08-31 10000.00 zł
MPU.2151.3.2019 GEOLOGIC Tomasz Miłowski Opracowanie prognozy odziaływania na środowisko do niejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika-obszarów oznaczonych symbolami MPZP 54-7,54-8,54-9,54-10 2019-03-22 2019-12-31 3936.00 zł
BK.2151.36.2019 ZENIT JAN MELA Poprowadzenie spotkania autorskiego pn. "Potrafimy dużo więcej niż nam sie wydaje" 2019-03-21 2019-04-25 6150.00 zł
GK.2151.18.2018 "PROJEKT JS" Usługi Projektowe i Budowlane S. Podeszwa Aneks do umowy GK.2151.18.2018 - przedłużenie terminu realizacji do 30 kwietnia 2019 r. 2019-03-21 2020-04-30 0.00 zł
BK.2151.37.2019 MM MICHAŁ MAGIERA Usługa nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługą techniczną programu artystycznego w ramach IV Rybnickiej Majówki pn. "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2019-03-21 2019-05-04 41000.00 zł
Z-I3153.18.2019 Komenda Wojewódzka Policji Umowa z KMP Rybnik - dofinansowanie zakupu sprzętu techniki policyjnej oraz kombinezonów taktycznych dla KMP w Rybniku 2019-03-20 2019-12-31 20000.00 zł
IMI.272.19.2019 TGS GRZEGORZ STRUGAŁA Boisko dz. Chwałęcicie - podłączenie budynku zaplecza do sieci wodociągowej w systemie zaprojektuj i wybuduj.. 2019-03-20 2019-07-08 143190.00 zł
PS.526.82.2019 Rybnicki Klub Taekwon-Do "FENIKS-ARETE" dotacja - Mistrzostwa Polski Seniorów w Taekwon-do ITF 2019-03-19 2019-06-14 6000.00 zł
Pr.2151.10.2019 LANG TEAM SP. Z O.O. Promocja Miasta Rybnika podczas "Lotnej Premii" na III etapie 76. Tour de Pologne UCI World Tour 2019-03-19 2019-08-30 29520.00 zł
GK.2151.3.2019 Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska "SEPO" Sp. z o.o. Analiza wód opadowych na wylotach kanalizacji deszczowej, pochodzących z terenów utwardzonych i parkingów Miasta Rybnika , w zakresie zawiesin ogólnych i substancji ropopochodnych. 2019-03-18 2019-12-31 15965.40 zł
PS.526.87.2019 FUNDACJA PULS-MED Blisko Ciebie Umowa dotacji_Fundacja Puls-Med Blisko Ciebie_Mocni razem 2019-03-18 2019-06-10 6600.00 zł
IMI.272.18.2019 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rybnik SP 24 dz. Popielów - budowa bieżni lekkoatletycznej (rozbiegu wraz z skocznią) do skoku w dal. 2019-03-18 2019-04-29 46988.10 zł
IMI.272.17.2019 GRANI-TEC Durczok Paweł i Durczok Anita Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie zabytkowej kopalni Ignacy w Rybniku. 2019-03-15 2020-02-14 9477611.91 zł
Pr.2151.9.2019 P.P.H.U. SAMPLA ALEKSANDRA PAMUŁA Dostawa 1.600 bawełnianych toreb w dwóch kolorach oraz 500 bawełnianych plecaków z indywidualnym znakowaniem 2019-03-15 2019-04-30 23058.81 zł
D-II.272.1.2019 PAWEX Paweł Byszkiewicz Przekładki nawierzchni na drogach utwardzanych systemem gospodarczym 2019-03-15 2019-07-13 154426.50 zł
PS.526.68.2019 Stowarzyszenie "AKADEMIA ROZWOJU EDUKACJI KREATYWNEJ" Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Rybnicki Piknik Rodzinny w stylu Retro - powitanie lata na Grzybówce. 2019-03-14 2019-09-30 10000.00 zł
Z-I.3153.9.2019 OSP Kamień Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2019-03-14 2019-12-31 42880.00 zł
PS.8460.1.2019 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłwym Koło w Rybniku umowa ws. dofinansowania działalnośći WTZ Nr 1 w Rybniku - środki Miasta 2019-03-14 2019-12-31 94912.32 zł
PS.8460.2.2019 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłwym Koło w Rybniku umowa ws. dofinansowania działalnośći WTZ Nr 1 w Rybniku - środki Miasta 2019-03-14 2019-12-31 83048.28 zł
Or.272.1.2019 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Ubezpieczenie majatku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Rybnika 2019-03-14 2021-04-05 1144078.00 zł
Z-I.3153.14.2019 OSP Stodoły Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2019-03-14 2019-12-31 12850.00 zł
Z-I.3153.13.2019 Ochotnicza Straż Pożarna Popielów Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2019-03-14 2019-12-31 27850.00 zł
Z-I.3153.10.2019 OSP Kłokocin Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2019-03-14 2019-12-31 28500.00 zł
PS.526.81.2019 Stowarzyszenie Korzenie.pl Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. XIX Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Ziemi Śląskiej "Moja Ty Ziemio Rodzima" 2019-03-14 2019-06-26 8600.00 zł
PS.526.85.2019 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy Dotacja dla Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego na realizację zadania pn. Bokserskie nadzieje medalowe Rybnika 2019-03-13 2019-06-07 4100.00 zł
IMI.2151.11.2019 GeoRybnik.pl Krystian Pendziałek Usługi sporządzania map (geodezyjne pokłady mapowe i wyrysy z ewidencji gruntów). 2019-03-13 2019-11-30 19987.50 zł
IMI.2151.10.2019 BIO-GEO WIOLETA MAŁECKA Przeprowadzenie badań i opracowanie opinii geologicznych na potrzeby zadań realizowanych przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji. 2019-03-13 2019-11-30 14760.00 zł
ZAIKS 2.05 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS opłata za publiczne wykonywanie utworów podczas rybnickiej majówki "Maj, bzy, Rybnik i Ty" w dniu 2 maja 2019 r. 2019-03-13 2019-05-02 4189.26 zł
ZAiKS 3.05 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS opłata za publiczne wykonywanie utworów podczas rybnickiej majówki "Maj, bzy, Rybnik i Ty" w dniu 3 maja 2019 r. 2019-03-13 2019-05-03 5310.97 zł
ZAiKS 4.05 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS opłata za publiczne wykonywanie utworów podczas rybnickiej majówki "Maj, bzy, Rybnik i Ty" w dniu 4 maja 2019 r. 2019-03-13 2019-05-04 10024.50 zł
D-I.2151.14.2018 PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII DROGOWEJ DROG MOL - WIESŁAW MOLIK Ustawienie tablic promocyjnych w ramach zadania: Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej - budowa drogi rowerowej na odcinku od ulicy Wierzbowej do ulicy Rudzkiej w ilości 2 szt. 2019-03-12 2019-03-26 4428.00 zł
Pr.2151.8.2019 FUNDACJA PGE ENERGIA CIEPŁA Promocja Miasta Rybnika podczas 16. Rybnickiego Festiwalu Fotografii 2019-03-12 2019-04-12 15000.00 zł
PS.526.77.2019 Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej "PRZYGODA" Umowa dotacji_Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej "PRZYGODA"_Folklor wokół nas. Nasze spotkania z folklorem. Cykl imprez 2019-03-12 2019-12-31 29000.00 zł
PS.526.84.2019 STOWARZYSZENIE ZABYTKOWEJ KOPALNI "IGNACY" Umowa dotacji_Industriada - "Bal u przemysłowca" 2019-03-12 2019-07-31 26400.00 zł
PS.526.83.2019 FUNDACJA RENEZIS dotacja - "Ja. Wolontariusz ;)" 2019-03-11 2019-06-21 3050.00 zł
PS.526.75.2019 Miejska Orkiestra Dęta "Rybnik" Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. XXIII Międzynarodowy Festiwal VALLE D'ITRIA 2019-03-11 2019-08-31 17840.00 zł
IMI.272.14.2019 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior P 43 dz. Maroko-Nowiny - termomoderni- termomodernizacja budynku wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 2019-03-11 2019-08-23 1670144.02 zł
IMI.272.15.2019 P.U.H. ECOMPLEX Grinspek Ewa SP 11dz. Maroko-Nowiny - termomoderni- termomodernizacja budynku wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 2019-03-11 2019-08-23 1852831.83 zł
PS.526.76.2019 Miejska Orkiestra Dęta "Rybnik" Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Co niedziela gra kapela "Deptak 2019" 2019-03-11 2019-10-31 10000.00 zł
IMI.272.16.2019 P.U.H. ECOMPLEX Grinspek Ewa ZSME dz. Śródmieście - termomoderni- termomodernizacja budynku wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 2019-03-11 2019-08-23 1189405.97 zł
Pr.2151.7.2019 Firma Kulik M.Kempa Sp. J. Dostawa 1.800 kubków promocyjnych oznakowanych grafiką miejską (landmarki) w pudełku z naklejką. 2019-03-11 2019-03-29 21222.42 zł
PS.526.80.2019 STOWARZYSZENIE OGNISK MUZYCZNYCH Umowa dotacji_Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych_Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę 2019-03-08 2019-12-31 17000.00 zł
PS.526.79.2019 STOWARZYSZENIE "AKTYWNI" Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. X Wielkie Sprzątanie Rzeki Rudy 2019. 2019-03-08 2019-06-30 29000.00 zł
PS.526.65.2019 Stowarzyszenie "OLIGOS" Stowarzyszenie "OLIGOS", zadanie pn.: IV Rybnickie Dni Integracji. 2019-03-08 2019-05-17 8000.00 zł
R.042.5.2018 FUNDACJA ROZWOJU I OCHRONY KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ umowa o partnerstwie w związku z realizacją projektu Rybnik.IT-kursy kompetencji cyfrowych - aneks nr 1 zwiększenie kwoty płatnej w 2019 do kwoty 52.350,00 2019-03-08 2019-07-31 9600.00 zł
Ar-I.2151.1.2019 DOMUS PROJEKT opracowania niestanowiące operatu szacunkowego 2019-03-07 2019-12-31 23700.00 zł
PS.526.73.2019 Stowarzyszenie Instytut Społeczny SILESIA Dotacja - wsparcie zasania publicznego pn. Depresja? STOP! 2019-03-07 2019-12-31 10780.00 zł
BK.2151.6.2019 Firma KAYAX Organizacja na rybnickim kampusie przy ulicy Rudzkiej w Rybniku 4 maja 2019 r., 60-minutowego koncertu zespołu NOSOWSKA podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. Maj, bzy, Rybnik 2019-03-07 2019-05-04 61500.00 zł
PS.526.70.2019 STOWARZYSZENIE INICJATYW MŁODZIEŻY Umowa dotacji_Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży_Juwenalia Rybnik 2019 - koncert 10.05.2019 2019-03-06 2019-09-16 25000.00 zł
PS.526.74.2019 FUNDACJA RENEZIS Stop! Nie biorę! - profilaktyka antynarkotykowa wśród młodzieży 2019-03-06 2019-12-20 13400.00 zł
IMI.272.11.2019 "AL-DUE" Z.P.U.H. Budowa boiska KS SILESIA - dz. Ligota Ligocka Kuźnia - rozbudowa obiektu budowa trybuny, wydzielenie obiektów sportowych oraz zaplecza terenu za pomocą trwałego ogrodzenia panelowego. 2019-03-06 2019-06-19 1320000.00 zł
IMI.272.12.2019 "AL-DUE" Z.P.U.H. Budowa boiska KS SILESIA - dz. Ligota Ligocka Kuźnia - dostawa i montaż konstrukcji wsporczej dla tablicy wyników do budynku komentatora wraz z jej podłączeniem. 2019-03-06 2019-06-19 76275.25 zł
PS.526.72.2019 Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Rybnickie Dni Promocji Zdrowia 2019. 2019-03-06 2019-09-30 10000.00 zł
BK.2151.22.2019 ARKADIUSZ SITARZ koncert 2 maja 2019 r. Maj, Bzy, Rybnik i Ty - Rasmentalism 2019-03-06 2019-05-02 4800.00 zł
BK.2151.34.2019 KAMIL KRASZEWSKI koncert 2 maja 2019 r. Maj, Bzy, Rybnik i Ty - Rasmentalism 2019-03-06 2019-05-02 4800.00 zł
BK.2151.18.2019 MIŁOSZ STĘPIEŃ koncert 2 maja 2019 r. Maj, Bzy, Rybnik i Ty - Otsochodzi 2019-03-06 2019-05-02 14900.00 zł
BK.2151.35.2019 MICHAŁ WIEREMIEJEWICZ koncert 2 maja 2019 r. Maj, Bzy, Rybnik i Ty - Rasmentalism 2019-03-06 2019-05-02 4200.00 zł
BK.2151.32.2019 MATEUSZ KLUBA Organizacja na rybnickim kampusie przy ulicy Rudzkiej w Rybniku 4 maja 2019 r. o godz. 16.00, 60-minutowego koncertu 2019-03-05 2019-05-04 550.00 zł
K.2151.30.2019 JULIA BUCHALIK Organizacja na rybnickim kampusie przy ulicy Rudzkiej w Rybniku 4 maja 2019 r. o godz. 16.00, 60-minutowego koncertu 2019-03-05 2019-05-04 1099.00 zł
BK.2151.31.2019 KAROLINA HOZER Organizacja na rybnickim kampusie przy ulicy Rudzkiej w Rybniku 4 maja 2019 r. o godz. 16.00, 60-minutowego koncertu 2019-03-05 2019-05-04 1099.00 zł
IMI.272.7.2019 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMAR Marek Buzik P 17 dz. Smolna - termomodernizacja budynku wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta . 2019-03-05 2019-08-23 541042.61 zł
IMI.272.8.2019 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMAR Marek Buzik P 25 dz. Niedobczyce - termomodernizacja budynku wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 2019-03-05 2019-08-23 687972.28 zł
IMI.272.9.2019 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior SP 23 (dawniej G12) dz. Niewiadom - termomodernizacja budynku wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 2019-03-05 2019-08-23 1426512.67 zł
IMI.272.10.2019 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMAR Marek Buzik P 39 dz. Boguszowice Osiedle - termomodernizacja budynku wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 2019-03-05 2019-08-23 887988.62 zł
PS.526.78.2019 STOWARZYSZENIE ŚPIEWACZE CHÓR "SERAF" Umowa dotacji_Stowarzyszenie Śpiewacze Chór "Seraf"_Moniuszko-pieśni i wspomnienia 2019-03-05 2019-11-30 10000.00 zł
PS.526.67.2019 FUNDACJA PULS-MED Blisko Ciebie Fundacja Puls-Med Blisko Ciebie, zadanie pn. "Sprawna Ja ... Amazonka!" 2019-03-05 2019-12-31 9220.00 zł
ps.526.66.2019 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy Dotacja dla Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego na realizację zadania pn. Cykliczne Imprezy Sportowe 2019 2019-03-05 2019-12-31 30000.00 zł
BK.2151.29.2019 ANNA MICHALAK-PAWŁOWSKA opracowanie koncepcji i przeprowadzenie 60-minutowego wykładu na temet procesów tworzenia programów edukacji kulturalnej 2019-03-05 2019-03-19 1500.00 zł
BK.2151.28.2019 ARTUR CELIŃSKI poprowadzenie V Rybnickiego Forum Kultury, opracowanie koncepcji i przeprowadzenie 60-minutowego autorskiego wykładu na temat Polityki Kulturalnej Miasta , przygotowanie działań informacyjnych 2019-03-05 2019-03-19 12300.00 zł
PS.526.71.2019 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłwym Koło w Rybniku Umowa dotacji_Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło_Wyklucze NIE!!! 2019-03-04 2019-12-31 9000.00 zł
Inf.2151.5.2019 ULISSES Umowa - wsparcie i nadzór autorski nad systemem SGK Comotel 2019-03-04 2021-03-04 100368.00 zł
D-III.2151.2.2019 USŁUGI INŻYNIERYJNE I DORADZTWO "OLBARK" Opracowywanie projektów organizacji ruchu na drogach zarządzanych przez Prezydenta Miasta 2019-03-04 2019-12-31 59999.99 zł
BK.2151.20.2019 JAKUB BUCZEK Organizacja w dniu 3 maja 2019 r. 40-minutowego koncertu zespołu BUKOWICZ podczas plenerowego wydarzenia pn. "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2019-03-01 2019-05-03 2200.00 zł
PS.526.63.2019 Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM SEZAM dotacja - Umożliwienie dostępu do stałej rehabilitacji Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane oraz innych Osób Niepełnosprawnych neurologicznie w rozwojowym Ośrodku Stowarzuszenia Chorych na SM Sezam 2019-03-01 2019-12-27 9000.00 zł
Pr.2151.6.2019 Wydawnictwo "Śląskie ABC" Marek Szołtysek Dostawa 625 egz. książki autorstwa Marka Szołtyska pt. "RYBNIK je piykny. Rybnik jest piękny. Rybnik is beautiful" 2019-03-01 2019-07-31 24996.56 zł
PS.3153.24.2019 Klub Sportowy Polonia Dotacja dla Klubu Sportowego Polonia na realizację zadania pn. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, w tym przygotowania do imprez mistrzowskich krajowych i międzynarodowych 2019-03-01 2019-12-31 120000.00 zł
PS.526.69.2019 Towarzystwo Sportowe "Kuźnia" Dotacja dla Towarzystwa Sportowego "Kuźnia" na realizację zadania pn. Trening, organizacja i udział w zawodach szachowych 2019-03-01 2019-12-31 7000.00 zł
PS.526.64.2019 Związek Harcerstwa Polskiego Dotacja dla ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Rybnickiej na realizację zadania pn. Kultura po harcersku 2019-03-01 2019-12-31 10000.00 zł
BK.2151.25.2019 MICHAŁ NOGAŚ dokonania oceny merytorycznej książek zgłoszonych do GNL Juliusz przez Michałem Nogasiem 2019-03-01 2019-12-31 5500.00 zł
Km-III.272.1.2019 "TABLA" sp. z o.o. produkcja i dostawa tablic rej. 2019-02-28 2020-02-28 232555.20 zł
IMI.272.13.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks nr 2 do umowy IMI.272.13.2018 z 13.11.2018 r. zmieniający termin realizacji do 31.03.2019 r. 2019-02-28 2019-03-31 0.00 zł
PS.526.58.2019 FUNDACJA KUMAK Dotacja Fundacja Kumak, zadanie pn. Pluszakowe Pogotowie II 2019-02-28 2019-12-31 10000.00 zł
PS.526.48.2019 Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Edukacyjnych "Kulturalny Domek" Umowa dotacji_Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Edukacyjnych "Kulturalny Domek"_V Rybnicki Festiwal Teatrów Przedszkolnych "Sztuka Malucha" 2019-02-28 2019-12-31 19900.00 zł
IMI.272.78.2018 KRIS-BRUK Koziołek Krzysztof Usługi Brukarskie i Transportowe Wydłużenie terminu realizacji umowy do 16.05.2019 r. 2019-02-28 2019-05-16 0.00 zł
RA.2151.8.2019 Biuro Turystyczne Marko-Tour Marek Chromiuk Usługa transportu uczniów biorących udział w wizytach studyjnych na obszarach rewitalizowanych Rybnika. 2019-02-28 2019-04-12 19633.34 zł
RA.2151.10.2019 USŁUGI TRANSPORTOWE LAURA Dariusz Chlubek Usługa transportu uczniów biorących udział w wizytach studyjnych na obszarach rewitalizowanych Rybnika. 2019-02-28 2019-04-12 6192.40 zł
RA.2151.11.2019 Marek Mueller "MARECKI" Usługi Przewozowe Usługa transportu uczniów biorących udział w wizytach studyjnych na obszarach rewitalizowanych Rybnika. 2019-02-28 2019-03-26 1280.00 zł
PS.526.52.2019 STOWARZYSZENIE "AKTYWNI" dotacja - I Rybnicki Bieg Utopca - MASAKRATOR 2019-02-28 2019-04-14 15000.00 zł
PS.526.61.2019 SUPERFUNDACJA dotacja - Z nami sprawni 2019-02-28 2019-12-31 10000.00 zł
PS.526.62.2019 Uniwersytet Trzeciego Wieku Dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku na realizację zadania publicznego pn. Artystyczne pasje studentów - seniorów 2019-02-28 2019-12-31 10000.00 zł
PS.526.54.2019 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I II STOPNIA Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku na realizację zadania publicznego 2019-02-27 2019-04-30 10000.00 zł
Pr.2151.5.2019 FUNDACJA POLSKIEJ SZTUKI NOWOCZESNEJ Licencja do trzech reprodukcji cyfrowych prac Krystiana Burdy 2019-02-27 2019-12-31 2100.00 zł
IMI.272.6.2019 SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA SP 22 dz. Niedobczyce - przebudowa i adaptacj pomieszeń szkolnych na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych. 2019-02-27 2019-07-01 861708.69 zł
Pr.2151.4.2019 Wydawnictwo Agora Promocja Miasta Rybnika podczas ogólnopolskiej kampanii pn. "Kobiety na mury" 2019-02-26 2019-07-31 94095.00 zł
BK.2151.26.2019 MAGDALENA GROCHOWSKA dokonania oceny merytorycznej książek zgłoszonych do GNL Juliusz przez Magdalenę Grochowską 2019-02-26 2019-10-19 5500.00 zł
BK.2151.24.2019 SONIA DRAGA dokonania oceny merytorycznej książek zgłoszonych do GNL Juliusz przez Sonię Draga 2019-02-26 2019-10-19 5500.00 zł
BK.2151.23.2019 CEZARY ŁAZAREWICZ dokonania oceny merytorycznej książek zgłoszonych do GNL Juliusz przez Cezarego Łazarewicza 2019-02-26 2019-10-19 5500.00 zł
PS.526.53.2019 Towarzystwo Sportowe "Kuźnia" Umowa dotacji_Towarzystwo Sportowe "Kuźnia"_Regaty Pucharu Polski "Rybnickie Regaty Żeglarskie"-Eliminacje do Mistrzostw Europy w klasie Laser 2019-02-26 2019-05-31 15470.00 zł
PS.3153.22.2019 Towarzystwo Sportowe "Kuźnia" dotacja - Całoroczna działalność sekcji tenisa stołowego TS Kuźnia Martex Rybnik 2019-02-26 2019-12-31 20000.00 zł
PS.3153.23.2019 Towarzystwo Sportowe "Kuźnia" dotacja - Całoroczna działalność sekcji żeglarskiej TS Kuźnia 2019-02-26 2019-12-31 90000.00 zł
PS.526.59.2019 Stowarzyszenie Amazonek Odnowa Umowa dotacji_Stowarzyszenie Amazonek "Odnowa"_Rehabilitacja kobiet po mastektomii 2019-02-26 2019-12-31 10000.00 zł
BK.2151.21.2019 ZBIGNIEW KADŁUBEK oceny merytorycznej książek nadesłanych do GNL Juliusz - Zbigniew Kadłubek 2019-02-26 2019-10-31 5500.00 zł
PS.526.50.2019 Integracyjny Klub Sportowy "BUSHIDO" Dotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Szermierka sposobem na wolny czas. 2019-02-25 2019-12-31 15000.00 zł
Ek-II.2151.1.2019 " JERR" S.C. Opracowanie projektów robót odwodnieniowych na 2019 rok w dzielnicach Miasta Rybnika. 2019-02-25 2019-03-15 17220.00 zł
BK.2151.16.2019 YMUSIC JAROSŁAW MAŚLANKA Organizacja 60-minutowego koncertu w dniu 4 maja 2019 roku w ramach rybnickiej majówki "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2019-02-25 2019-05-04 6150.00 zł
IMI.272.60.2018 ELMOT Sp. z o. o Aneks nr 3 do umowy IMI.272.60.2018 zmieniający termin wykonania umowy do 31.03.2019 r. 2019-02-22 2019-03-31 0.00 zł
PS.526.60.2018 Stowarzyszenie n rzecz integracji międzypokoleniowej - AKTYWNI.PL Stowarzyszenie na rzecz integracji międzypokoleniowej - AKTYWNI.PL, zadanie pn.: Senior - autorytet i przjaciel. 2019-02-22 2019-07-31 10125.00 zł
PS.3153.9.2019 Klub Sportowy ROW Rybnik Spółka Akcyjna Dotacja dla Klubu Sportowego ROW Rybnik S.A. - Rybnik.Jasne, że żużel! 2019-02-21 2019-12-31 2000000.00 zł
PS.526.21.2019 Stowarzyszenie "17-stka" Stowarzyszenie "17-tka", zadanie pn.: IKA - Integracyjny Klub Akywnych 2019-02-21 2019-12-31 10000.00 zł
PS.526.56.2019 FUNDACJA "OSTOJA" Dotacja - wsparcie zadania publicznego pn. Mobilne punkty zdrowia 2019-02-21 2019-10-31 10000.00 zł
PS.526.57.2019 FUNDACJA "OSTOJA" Umowa dotacji_Fundacja "Ostoja" pn. Ostoja - punkt wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów - edycja II 2019-02-21 2019-12-31 14000.00 zł
PS.526.28.2019 Uczniowski Klub Sportowy Reflex przy SP-10 dotacja - Udział w zawodach oraz organizacja Mistrzostw Śląska "Rybino XVI" 2019-02-20 2019-12-31 10000.00 zł
PS.526.42.2019 KONTRAPUNKT Umowa dotacji_Żorskie Towarzystwo Kulturalne "Kontrapunkt" pn. Zielona Wyspa Rybnik - cykl zajęć i warsztatów ekologicznych 2019-02-20 2019-04-30 4000.00 zł
PS.526.55.2019 FUNDACJA PULS-MED Blisko Ciebie Umowa dotacji_Fundacja PULS-MED Blisko Ciebie pn. AKTYWNI BEZ BARIER 2019-02-20 2019-12-31 10000.00 zł
Inf.2151.4.2019 Ośrodek Wdrożeń Ekonomicznych-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. Umowa - aktualizacja Seko PRIX 2019-02-20 2019-12-31 21237.00 zł
PS.526.39.2019 BOMBOWA FUNDACJA Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Specjalistyczne wsparcie dzieci w systemie pieczy zastępczej. 2019-02-19 2019-12-31 26440.00 zł
PS.526.51.2019 Dyskusyjny Klub EKRAN Dotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Działalność Dyskusyjnego Klubu Filmowego "EKRAN" w 2019 roku - Jubileusz 55-lecia. 2019-02-19 2019-12-31 12000.00 zł
IMI.2151.6.2019 ADVENTURE Sławomir Mazan,Jerema Szandar Spółka Jawna Przeprowadzenie zbiórki eksponatów na potrzerby wystawy stałej dotyczacej historii medycyny w Rybniku na terenie dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 - budynek "Rafał". 2019-02-19 2019-12-31 61500.00 zł
IMI.2151.7.2019 MAIER AHLBORN POLSKA Dostawa sprzętu nagłaśniającego dla zadań dza. Ochojec "Nagłasniamy kulturę" , dz. Grabownia - imprezowe doposażenie Grabowni. 2019-02-19 2019-03-30 36569.13 zł
IMI.2151.8.2019 INTER SERVICE MARIUSZ PODLEŚNY dz. Ochojec - Prezentujemy kulturę dostawa sprzętu multimedialnego. 2019-02-19 2019-03-20 13576.00 zł
Inf.272.3.2019 "REKORD" SI Sp. z o.o. Umowa - dostawa i wdrożenie aplikacji (Systemu) do prowadzenia ewidencji umów przekształconych z użytkowania wieczystego w prawo własności 2019-02-18 2020-04-19 32943.09 zł
Z-I.2151.1.2019 Komenda Wojewódzka Policji Porozumienie z KMP Rybnik w sprawie dodatkowych patroli policji 2019-02-18 2019-12-31 80000.00 zł
Z-I.3153.17.2019 Komenda Wojewódzka Policji Umowa z KMP Rybnik - dofinansowanie zakupu 2 samochodów o napędzie hybrydowym 2019-02-18 2019-12-31 70000.00 zł
PS.526.30.2019 Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Profilaktyki "INTEGRUM" Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Program terapeutyczny dla osób szkodliwie używających i uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin. 2019-02-18 2019-12-31 100000.00 zł
PS.526.40.2019 Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Profilaktyki "INTEGRUM" Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Program rozwojowy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym. 2019-02-18 2019-12-31 100000.00 zł
PS.3153.12.2019 RYBNICKI KLUB JU JITSU SPORTOWEGO Dotacja dla Rybnickiego Klubu Ju Jitsu Sportowego na realizację zadania pn. Działalność sportowo-szkoleniowa RKJJS 2019 2019-02-18 2019-12-31 40000.00 zł
PS.3153.18.2019 Stowarzyszenie Sportowe Grupa Kolarska VIKTORIA Rybnik Dotacja dla Stowarzyszenia Sportowego - Grupa Kolarska "Viktoria Rybnik na realizację zadania pn. Kolarstwo 2019 - sport i rekreacja 2019-02-18 2019-12-31 50000.00 zł
PS.526.32.2019 STOWARZYSZENIE "OLIMPIADY SPECJALNE-POLSKA" Umowa dotacji_Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie_II Drużynowy Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych 2019-02-18 2019-03-18 6446.00 zł
PS.526.49.2019 Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy SMERFY Dotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Całoroczne szkolenie dzieci w dyscyplinie szachy - MUKS "SMERFY". 2019-02-15 2019-12-31 10000.00 zł
PS.3153.21.2019 Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" dotacja - Rybnicka Siatkówka Żeńska, Rybnik 2019 2019-02-15 2019-12-31 50000.00 zł
PS.3153.14.2019 KLUB SPORTOWY SILESIA W RYBNIKU Umowa dotacji_Klub Sportowy "SILESIA" Rybnik_Baseball w Rybniku 2019 2019-02-15 2019-12-31 80000.00 zł
PS.526.45.2019 FUNDACJA KUMAK Dotacja MG - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Zajączkowe warsztaty. 2019-02-14 2019-12-31 1600.00 zł
PS.526.47.2019 FUNDACJA KUMAK Umowa dotacji_Fundacja Kumak_Życie bez przypału 2019-02-14 2019-12-31 12630.00 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 20.04.2019 r. 2019-02-14 2019-04-20 0.00 zł
D-II.2151.2.2019/S Bernard Simon Przeglądy obiektów mostowych 2019-02-14 2019-11-30 9850.00 zł
D-II.2151.2.2019/D Danel Gabriela Przeglądy obiektów mostowych 2019-02-14 2019-11-30 9850.00 zł
Inf.272.2.2019 WITOLD BURDZY NEOPRINT Umowa - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2019-02-13 2020-02-13 215808.25 zł
Pr.2151.3.2019 Radio 90 Sp z o.o. Przygotowanie, produkcja i emisja 10 audycji radiowych od lutego do grudnia 2019 r. 2019-02-13 2019-12-31 58794.00 zł
PS.3153.16.2019 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy Umowa dotacji_Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy_Szermierka 2019 2019-02-13 2019-12-31 100000.00 zł
PS.3153.19.2019 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy Umowa dotacji_Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy_Lekkoatletyka 2019 2019-02-13 2019-12-31 70000.00 zł
PS.3153.15.2019 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy Umowa dotacji_Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy_Boks 2019 2019-02-13 2019-12-31 30000.00 zł
PS.3153.20.2019 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy Wsparcie realizacji zadania pn. Koszykówka żeńska 2019. 2019-02-13 2019-12-31 90000.00 zł
PS.3153.11.2019 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy dotacja - Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy - Rybnickie pływanie 2019 2019-02-13 2019-12-31 30000.00 zł
PS.526.43.2019 AIKIDORYU - Śląskie Centrum Aikido Dotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Aikido dla dzieci - harmonijny rozwój ciała i ducha. 2019-02-13 2019-12-31 10000.00 zł
PS.526.38.2019 RYBNIK BOXING dotacja - Zaboksuj po olimpijsku 2019-02-13 2019-12-31 10000.00 zł
PS.526.46.2019 Fundacja Rozwoju Kultury i Działań Artystycznych Dotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Wielkanocne tradycje regionu. 2019-02-12 2019-12-31 10000.00 zł
BK.2151.17.2019 ADAM MAREK spotkanie autorskie z Adamem Markiem 2019-02-12 2019-02-15 1000.00 zł
Pr.272.2.2019 BOSTON MEDIA IZABELA GONIWIECHA Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie Miasta Rybnika przez okres 12 miesięcy 2019-02-12 2019-12-31 30599.52 zł
Inf.2151.3.2019 ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI SP. Z O.O. Umowa - zakup i odnowienie kwalifikowanych podpisów elektronicznych 2019-02-11 2021-02-11 8966.70 zł
PS.3153.8.2019 Klub Sportowo-Rekreacyjny TKKF ZUCH Dotacja - wsparcie zadania pn. Razem, dziesiątką - Moja pasja to futbol, na drugim miejscu umieściłbym futbol, a na trzecim...futbol! 2019-02-11 2019-12-31 200000.00 zł
PS.3153.17.2019 Towarzystwo Sportowe ROW Spółka z o.o. Umowa dotacji_Towarzystwo Sportowe ROW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością_TS ROW - sportowa reklama Rybnika 2019-02-11 2019-12-31 130000.00 zł
PS.526.44.2019 Klub Sportowy Rymer Dotacja - wsparcie zadania publicznego pn. Rymer Cup - cykl turniejów na 100-lecie istnienia KS Rymer. 2019-02-11 2019-12-31 7220.00 zł
PS.526.33.2019 STOWARZYSZENIE "OLIMPIADY SPECJALNE-POLSKA" Dotacja - wsparcie zadania publicznego pn. Szkolenie sportowe osób z niepełnosprawnością intelektualną. 2019-02-08 2019-12-31 18000.00 zł
PS.526.41.2019 Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Dotacja dla Regionalnego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej w Rybniku na realizację zadania pn. TRATWA 2019-02-08 2019-12-31 20000.00 zł
PS.3153.3.2019 Młodzieżowy Klub Mini Żużlowy "RYBKI" Rybnik Adres korespondencyjny Młodzieżowy Klub Mini Żużlowy "Rybki" Rybnik ul. Ludowa 26 44-204 Rybnik Dotacja dla Młodzieżowego Klubu Mini Żużlowego "Rybki" Rybnik - Poprawa warunków uprawiania sportu, rozwój sportowy dzieci i młodzieży, osiąganie wysokich wyników sportowych (...) 2019-02-08 2019-12-31 100000.00 zł
PS.3153.2.2019 Miejski Koszykarski Klub Sportowy Rybnik Dotacja dla Miejskiego Koszykarskiego Klubu Sportowego "Rybnik" - Całoroczna działalność Miejskiego Koszykarskiego Klubu Sportowego RYBNIK 2019-02-08 2019-12-31 180000.00 zł
PS.3153.13.2019 Klub Sportowy "Kejza Team" Rybnik Umowa dotacji_Klub Sportowy "Kejza Team" Rybnik_Całoroczne systematyczne szkolenie sportowe w dziedzinie judo 2019-02-08 2019-12-31 190000.00 zł
Ad.2151.1.2019 ADG Sp. z o.o. Przeglądy konserwacyjne, stały nadzór oraz usługi serwisowe nad klimatyzatorami i centralami wentylacyjnymi Daikin w pomieszczeniach Urzędu Miasta 2019-02-08 2020-12-31 32000.00 zł
IMI.2151.4.2018 GRINN-PLUS Wycinka drzew na terenie działki nr 65/15 przy ul. Rudzkiej. 2019-02-07 2019-03-14 86400.00 zł
MPU.2151.1.2019 Wydawnictwo Agora Publikacja ogłoszeń 2019-02-07 2019-12-31 1925.00 zł
BK.2151.9.2019 MACIEJ DZUERŻANOWSKI Organizacja na rybnickim kampusie 3 maja 2019 r. o godz. 20.00, 75-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. IV Rybnicka Majówka "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2019-02-07 2019-05-03 4800.00 zł
BK.2151.12.2019 KAROL GOLA Organizacja na rybnickim kampusie 3 maja 2019 r. o godz. 20.00, 75-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. IV Rybnicka Majówka "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2019-02-07 2019-05-03 4800.00 zł
BK.2151.7.2019 DENSTEN MARIUSZ Organizacja na rybnickim kampusie 3 maja 2019 r. o godz. 20.00, 75-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. IV Rybnicka Majówka "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2019-02-07 2019-05-03 5000.00 zł
BK.2151.8.2019 HUBERT DOBACZEWSKI Organizacja na rybnickim kampusie 3 maja 2019 r. o godz. 20.00, 75-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. IV Rybnicka Majówka "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2019-02-07 2019-05-03 4800.00 zł
BK.2151.11.2019 FILIP RÓŻAŃSKI Organizacja na rybnickim kampusie 3 maja 2019 r. o godz. 20.00, 75-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. IV Rybnicka Majówka "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2019-02-07 2019-05-03 4800.00 zł
BK.2151.10.2019 MICHAŁ JASTRZĘBSKI-SZWED Organizacja na rybnickim kampusie 3 maja 2019 r. o godz. 20.00, 75-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. IV Rybnicka Majówka "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2019-02-07 2019-05-03 4800.00 zł
Or.2151.67.2018 KANCELARIA ADWOKACKA MARTYNA DUDZIK RESPONDEK Aneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści §1 ust.7,§4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.66.2018 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT WOJCIECH WYGNAŁ Aneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści §1 ust.7,§4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.65.2018 KANCELARIA ADWOKACKA WENGERSKA AGATA Aneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści §1 ust.7,§4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.64.2018 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MONIKA TLAŁKA Aneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści §1 ust.7,§4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.63.2018 KANCELARIA ADWOKACKA KAROL SZYMURA Aneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści §1 ust.7,§4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.62.2018 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT SONIA STROŃSKA Aneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści §1 ust.7,§4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.61.2018 KANCELARIA ADWOKACKA PAJĄK JANUSZ Aneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści §1 ust.7,§4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.60.2018 KANCELARIA ADWOKACKA BŁAŻEJ MOTYKA Aneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści §1 ust.7,§4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.58.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ADAM GRAD Aneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.57.2018 Kancelaria Contract Hasinski i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adokaci spółka cywilna Aneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.56.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO GASZ-SOLICH KAROLINA Aneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.55.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO TRZEPIZUR TOMASZ Aneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.54.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO DAMPC ŁUKASZ Aneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.53.2018 LEX KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PRAWNEGO ANITA MIERNIK-ŁEŚKO Aneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.52.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MATEUSZ CUDAK Aneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0.00 zł
BK.2151.13.2019 ROY HAUSE ROMUALD ROJEWSKI Organizacja na rybnickim kampusie 80-minuotwego koncertu Dr Misio, podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. IV Rybnicka Majówka "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2019-02-07 2019-05-03 18450.00 zł
Or.2151.59.2018 GW LEGAL GRABIEC & WÓJCIK Spółka Partnerska Radców Prawnych Aneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0.00 zł
PS.526.7.2019 Klub Sportowy Rymer Dotacja - KS Rymer - jubileusz 100-lecia istnienia 2019-02-07 2019-07-31 18000.00 zł
PS.526.26.2019 Związek Harcerstwa Polskiego Dotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Harcerski wypoczynek 2019-02-07 2019-12-31 25000.00 zł
PS.3153.5.2019 Towarzystwo Sportowe Volley dotacja - Rybnicka siatkówka 2019-02-07 2019-12-31 330000.00 zł
PS.526.4.2019 Śląski Klub Sportowy Niesłyszących z siedzibą w Rybniku dotacja - Działalność całoroczna ŚKSN Rybnik 2019-02-07 2019-12-31 15000.00 zł
PS.3153.6.2019 Rybnicki Klub Piłkarski-Szkółka Piłkarska Dotacja dla Rybnickiego Klubu Piłkarskiego - Szkółki Piłkarskiej ROW w Rybniku na realizację zadania publicznego pn. Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży 2019-02-07 2019-12-31 100000.00 zł
PS.3153.10.2019 Klub Sportowy Rymer Dotacja dla Klubu Sportowego "Rymer" Rybnik - Gramy dalej - jubileusz 100-lecia istnienia KS Rymer na sportowo 2019-02-07 2019-12-31 40000.00 zł
M.272.8.2019 Rudzki Geodezja RGeo Wykonanie podziałów 50 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne 2019-02-07 2019-12-31 52000.00 zł
IMI.2151.5.2019 Fundacja Ekologiczna "Ekoterm Silesia" Wykonanie aktualizacji analizy możliwości montażu instalacji fotowoltaicznych w obiektach miejskiech - analiza ekonomiczna i techniczna. 2019-02-07 2019-02-28 14760.00 zł
IMI.272.5.2019 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rybnik Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku ul. Florińska 24 - remont ogrodzenia i elewacji. 2019-02-07 2019-04-18 13385.00 zł
Z-I.3153.7.2019 OSP Gotartowice Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2019-02-06 2019-12-31 34500.00 zł
PS.526.25.2019 Miejski Klub Szachowy Umowa dla Miejskiego Klubu Szachowego w Rybniku na realizację zadania publicznego pn. Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportowej - szachy 2019-02-06 2019-12-31 25000.00 zł
PS.3153.7.2019 Towarzystwo Sportowe ROW Spółka z o.o. Dotacja dla Klubu Sportowego ROW Sp. z o.o. - TS ROW - pierwsza złota żeńska drużyna w historii Rybnika 2019-02-06 2019-12-31 30000.00 zł
PS.3153.4.2019 TOWARZYSTWO LEKKOATLETYCZNE "ROW" RYBNIK Umowa dotacji_Towarzystwo Lekkoatletyczne "ROW" Rybnik_Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w lekkiej atletyce 2019-02-06 2019-12-31 70000.00 zł
PS.526.12.2019 stowarzyszenie zwykłe Z NADZIEJĄ W RADOŚĆ ŻYCIA (wcześniej Klub Sportów Walki ,,Baca" K-1 Rybnik) Dotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Rybnicka Akademia Sprawności Seniora. 2019-02-06 2019-12-31 7000.00 zł
PS.526.8.2019 FUNDACJA "KULT" dotacja - Rybnik Kocha Rower 2019-02-06 2019-12-31 10000.00 zł
Ar-II.2151.1.2019 Wydawnictwo Regionalne Spółka z o.o. Publikacja ogłoszeń 2019-02-05 2019-12-31 1033.20 zł
BK.2151.5.2019 JAKUB WIĘCEK Udzielenie niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, obowiązującej na terytorium Polski i zagranicą licencji na korzystanie z utworów muzycznych na płycie "Kuba Więcek Trio - Multitasking" 2019-02-05 2019-12-31 24176.00 zł
IMI.2151.3.2019 Energoekspert energia i ekologia sp. z o. o. Aktualizacja programu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Rybnika. 2019-02-04 2019-12-12 116850.00 zł
IMI.272.41.2018 KONSORCJUM AZI-BUD SP. Z.O.O. I PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BANIMEX Aneks nr 1 - wydłużenie terminu realizacji umowy do 28.07.2019 r. 2019-02-04 2019-07-28 0.00 zł
D-I.2151.2.2019 Laboratorium Inżynierii Lądowej "LABOTEST" Sp. z o.o. Wykonanie badań laboratoryjnych w związku z realizowanymi zadaniami remontowymi i inwestycjami 2019-02-04 2019-12-31 60000.00 zł
IMI.272.4.2019 Firma Remontowo-Budowlana "BUDMARK" Romuald Małek Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 "Przystań" w dzielnicy Śródmieście - termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszącymi. 2019-02-04 2019-06-03 481004.34 zł
PS.526.37.2019 Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Rybniku - Dla Dobra dotacja - jak zdrowo i bezpiecznie spędzać czas wolny? 2019-02-01 2019-12-20 8520.00 zł
PS.526.34.2019 STREFA WZW, wolnych z wyboru dotacja - POZYTYWKA 2019 2019-02-01 2019-09-30 35000.00 zł
PS.526.35.2019 Związek Harcerstwa Polskiego dotacja - CZAS NA ZDROWY TRYB ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW 2019-02-01 2019-12-31 15000.00 zł
PS.3153.1.2019 Klub Sportowy "ROW 1964 Rybnik" Dotacja dla Klubu Sportowego "ROW 1964 Rybnik" na realizację zadania publicznego pn. Systematyczne szkolenie i udział w rozgrywkach piłkarskich 2019-02-01 2019-12-31 690000.00 zł
PS.526.11.2019 Stowarzyszenie Instytut Społeczny SILESIA Umowa dotacji_Stowarzyszenie Instytut Społeczny Silesia_Procenty to nie tylko alkohol 2019-02-01 2019-06-30 11100.00 zł
PS.526.36.2019 KLUB SZACHOWY ZEFIR BOGUSZOWICE dotacja - Całoroczna działalność szkoleniowo-sportowa Klubu Szachowego Zefir Boguszowice 2019-02-01 2019-12-31 10000.00 zł
PS.526.9.2019 Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Rybniku - Dla Dobra dotacja - Międzynarodowa Integracja Sportowa Rybnik 2019 2019-02-01 2019-12-20 8000.00 zł
PS.526.29.2019 Stowarzyszenie "OLIGOS" Stowarzyszenie "Oligos", zadanie pn. Rybnickie Centrum Asystentury i Przerwy Wytchnieniowej 2019-02-01 2019-12-31 80000.00 zł
PS.526.18.2019 Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Dotacja dla Regionalnego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej w Rybniku na realizację zadania publicznego pn. Akademia Dojrzałości 2019-02-01 2019-12-31 10000.00 zł
PS.526.14.2019 Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Dotacja dla Regionalnego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej w Rybniku na realizację zadania publicznego pn. "Życie jest warte aby przeżyć je w zdrowiu i w trzeźwości" - konferencje 2019-02-01 2019-12-31 9950.00 zł
PS.2151.2.2019 Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bożeba Libor Umowa z biegłym w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na wydawanie opinii na zlecenie MKRPA w Rybniku 2019-02-01 2019-12-31 10500.00 zł
PS.2150.9.2019 KATARZYNA DUŹNIAK Umowa z biegłymw przedmiocie uzależnienia od alkoholu, który wydaje opinie na zlecenie MKRPA w Rybniku 2019-02-01 2019-12-31 10500.00 zł
PS.2151.1.2019 LANQER Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa Umowa na wykonanie usługi polegającej na usuwaniu statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych znajdujących sie na terenie Miasta Rybnika. 2019-02-01 2019-12-31 10000.00 zł
IMI.272.3.2019 W-POL Sp.z o.o. Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu w zakresie drogi pożarowej, rozbudowy parkingu i budowy ogrodzenia. 2019-01-31 2019-04-11 17000.00 zł
PS.526.31.2019 Stowarzyszenie "AKADEMIA ROZWOJU EDUKACJI KREATYWNEJ" dotacja - Bieg Konstytucji 3 Maja - X (jubileuszowa) edycja 2019-01-31 2020-06-30 10000.00 zł
PS.526.23.2019 Aeroklub Rybnickiego Okregu Węglowego dotacja - Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego - Piknik Lotniczy Dni Aeroklubu 2019 - impreza sportowo-rekreacyjna dla mieszkańców 2019-01-31 2019-10-31 25000.00 zł
PS.526.27.2019 Stowarzyszenie "AKADEMIA ROZWOJU EDUKACJI KREATYWNEJ" Dotacja dla Stowarzyszenia "Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej" na realizację zadania publicznego pn. "Magiczna zima i magiczne lato w mieście" - czarodziejskie półkolonie dla młodych rybniczan 2019-01-31 2019-08-31 15000.00 zł
PS.526.24.2019 Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie Zgoda Dotacja dla Rybnickiego Stowarzyszenia Abstynenckiego "ZGODA" na realizację zadania publicznego pn. ŻYCIE NA TRZEŹWO 2019-01-31 2019-12-31 40000.00 zł
M.272.1.2019 Usługi geodezyjne i kartograficzne Jerzy DEREŃ Wykonanie maksymalnie 50 podziałów nieruchomości w różnych celach (jeden podział 1399 zł) 2019-01-31 2019-12-31 69950.00 zł
M.272.2.2019 KANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO KRZYSZTOF SOWIŃSKI Wykonanie maksymalnie 30 wycen nieruchomości gruntowych (jedna wycena 300 zł) 2019-01-31 2019-12-31 9000.00 zł
M.272.3.2019 HLS System Sp. z o. o. Wykonanie podziałów 11 nieruchomości 2019-01-31 2019-08-30 14883.00 zł
M.272.4.2019 mgr inż.Piotr CHOLEWA USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE Wykonanie podziałów 50 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne 2019-01-31 2019-12-31 36500.00 zł
M.272.5.2019 mgr inż.Piotr CHOLEWA USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie odnalezienia i pomiaru wszystkich punktów granicznych działek nr 2361/40 i 2394/45 obrębu Boguszowice z uwzględnieniem wznowienia, wyznaczenia 2019-01-31 2019-08-30 37800.00 zł
M.272.6.2019 Zakład Usług Geodezyjnych " GEOPRAC " Skaba Roman , Zieleźny Grzegorz Wznowienie i stabilizacja maksymalnie 100 znaków granicznych ( koszt wznowienia i stabilizacji jednego znaku 199 zl) 2019-01-31 2019-12-31 19900.00 zł
M.272.7.2019 DOMUS PROJEKT Wykonanie maksymalnie 50 opracowań (jedno opracowanie 158 zł) 2019-01-31 2019-12-31 7900.00 zł
PS.526.5.2019 Stowarzyszenie "17-stka" Stowarzyszenie "17-tka", zadanie pn.: Rybnicki Bank Drugiej Ręki 2019-01-30 2019-12-31 29600.00 zł
PS.526.22.2019 Związek Harcerstwa Polskiego dotacja - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Rybnickiej - AKTYWNE HARCERSTWO 2019-01-30 2019-12-31 25000.00 zł
PS.526.20.2019 Stowarzyszenie "17-stka" Dotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Rybnicki System Profilaktyki Społecznej 2019-01-30 2019-06-30 11700.00 zł
PS.526.19.2019 Stowarzyszenie "17-stka" Dotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Sztuka emocji 2019-01-30 2019-06-30 13600.00 zł
D-III.2151.1.2019 UTAL SP. Z O.O. Poznań - Gruszczyn Tablice z nazwami ulic Miasta Rybnika 2019-01-30 2019-12-30 40000.00 zł
PS.526.17.2019 Klub Seniora Aktywni - Boguszowice Osiedle Klub Seniora Aktywni - Boguszowice Osiedle. zadanie pn. działania podejmowane na rzecz osób starszych 2019-01-29 2019-12-31 10000.00 zł
PS.526.16.2019 FUNDACJA PULS-MED Blisko Ciebie Fundacja Puls-Med Blisko Ciebie, zadanie pn. Sprawny Senior III 2019-01-29 2019-12-31 10275.00 zł
Inf.2151.2.2019 OPGK S.A. Rzeszów Umowa - serwis i nadzór autorski systemu e-Rada 2019-01-29 2021-01-31 41328.00 zł
IMI.272.2.2019 PUMART" sp. z o.o. Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w R-ku wraz z zagospodarowaniem terenu - budowa kanalizacji teletechnicznej i przyłącza światłowodowego do adapt.pawilonu dermatologii 2019-01-28 2019-04-08 99402.12 zł
PS.526.6.2019 FUNDACJA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ Dotacja dla Fundacji Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego na realizację zadania publicznego pn. Wsparcie działalności wydawniczej 2019-01-28 2019-12-31 10000.00 zł
PS.526.13.2019 Stowarzyszenie Korzenie.pl Dotacja realizacji zadania publicznego pn. Forum Nauczycieli Regionalistów. 2019-01-28 2020-04-16 10000.00 zł
Z-I.3153.12.2019 OSP Orzepowice Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2019-01-28 2019-12-31 20350.00 zł
Z-I.3153.5.2019 OSP Chwałowice Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2019-01-28 2019-12-31 23150.00 zł
IMI.272.79.2018 KRIS-BRUK Koziołek Krzysztof Usługi Brukarskie i Transportowe Aneks nr 1 - Wydłużenie terminu realizacji umowy do 31.03.2019 r. 2019-01-28 2019-03-31 0.00 zł
IMI.272.82.2018 GRINN-PLUS Aneks nr 1 - wydłużenie terminu realizacji umowy do 14.03.2019 r. 2019-01-28 2019-03-14 0.00 zł
Z-I.3153.11.2019 OSP Ochojec Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2019-01-28 2019-12-31 26750.00 zł
PS.526.10.2019 Fundacja Piłkarska Pasja umowa dotacji (mały grant) - Fundacja Piłkarska Pasja - Organizacja finałowego turnieju halowego piłki nożnej dla zakładów pracy w ramach rozgrywek "Busieness Champions League" 2019-01-28 2019-03-10 2500.00 zł
PS.526.15.2019 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa Dotacja realizacji zadania publicznego pn. Sobota w ochronce - czas nauki i zabawy. 2019-01-25 2019-12-31 12000.00 zł
GK.2151.1.2019 S-TON sp. z o.o. Odbiór, przewóz, utylizacja padliny z terenu miasta Rybnika. 2019-01-25 2019-12-31 4000.00 zł
Pr.272.1.2019 TVN MEDIA SP.Z O.O. Promocja Miasta Rybnika przez lokowanie produktu turystycznego w serialu fabularnym 2019-01-24 2019-07-24 300000.00 zł
IMI.2151.2.2019 Jan Makowski Koordynacja prac projektowych i wykonawczych obiektów oraz zagospodarowania terenu Zabytkowej Kopalni IGNACY w Rybniku. 2019-01-24 2019-03-29 15000.00 zł
IMI.272.60.2018 ELMOT Sp. z o. o Aneks nr 2 do umowy IMI.272.60.2018 zmieniający termin wykonania umowy do 25.02.2019 r. 2019-01-24 2019-02-25 0.00 zł
 
 
Odsłon strony: 14494 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2019-08-22 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-08-21 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-08-20 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-08-19 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-08-16 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-08-15 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-08-14 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-08-13 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-08-12 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-08-09 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-08-08 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-08-07 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-08-06 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-08-05 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-08-02 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-08-01 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-07-31 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-07-30 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-07-29 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-07-26 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-07-25 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-07-24 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-07-23 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-07-22 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-07-19 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-07-18 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-07-17 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-07-16 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-07-15 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-07-12 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-07-11 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-07-10 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-07-09 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-07-08 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-07-05 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-07-04 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-07-03 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-07-02 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-07-01 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-06-28 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-06-27 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-06-26 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-06-25 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-06-24 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-06-21 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-06-20 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-06-19 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-06-18 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-06-17 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2019-06-14 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.