Publikowany od 1 lipca 2015 r. na podstawie Zarządzenia Nr 362/2015 Prezydenta Miasta z 30 czerwca 2015 r.

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Numer umowy Wykonawca Przedmiot umowy Data zawarcia Termin realizacji Wartość brutto
D-II.2151.13.2018 AVC POLSKA SP. Z O.O. Wykonanie inwentaryzacji infrastruktury oświetleniowej będącej własnością Miasta Rybnik 2018-12-27 2019-02-25 59040.00 zł
IMI.272.88.2018 ELEKTROTUM Piotr Tumulka RZEZ dz. Śródmieście - wykonanie instalacji odgromowej budynku warsztatu przy ul. Kościuszki 2018-12-12 2019-01-02 29875.33 zł
IMI.2151.67.2018 G-Serwis Marcin Górecki Przedszkole nr 7, dz. Północ - remont węzła c.o. 2018-12-12 2018-12-19 11800.00 zł
Ek-II.2151.2.2018 Budowa i Konserwacja Urządzeń Wodno Melioracyjnych Jeziorny Andrzej Wycinka drzew rosnących na skarpach rowów w dzielnicy Wielopole. 2018-12-11 2018-12-15 13121.60 zł
IMI.272.87.2018 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior Rozbudowa budynku OSP Ochojec. 2018-12-11 2019-09-17 972081.57 zł
D-II.272.11.2018 "AGAL" SP. Z O.O. Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych 2018-12-11 2019-05-31 285711.41 zł
Inf.2151.31.2018 PIKSELOMANIA SP Z O.O. Umowa - dostawa filtrów prywatyzujących 2018-12-10 2018-12-13 13978.00 zł
PS.526.147.2018 STOWARZYSZENIE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - Pomoc Potrzebującym - Rybnicki Bank Drugiej Ręki Umowa dotacji pn. Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Miasta 2018-12-07 2019-12-31 30000.00 zł
8.12.18 - X RBNiK Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Publiczne wykonywanie utworów w ramach programu X Rybnickiego Bożego Narodzenia i Koledowania w dniu 8 grudnia 2018 r. 2018-12-06 2018-12-08 1800.01 zł
ZAiKS 15.12 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Publiczne wykonywanie utworów podczas programu X Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania w dniu 15 grudnia 2018 r. 2018-12-06 2018-12-15 2576.36 zł
ZAiKS 22.12 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Publiczne wykonywanie utworów podczas programu X Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania w dniu 22 grudnia 2018 r. 2018-12-06 2018-12-22 3943.99 zł
IMI.272.84.2018 PPUH "Trex-Hal" spółka z o.o. Budowa piłkochwytu na boisku piłkarskim MOSiR Rybnik, dz. Boguszowice Stare. 2018-12-05 2019-01-23 28410.54 zł
IMI.272.86.2018 KOBESPORT SP. Z O.O. Budowa piłkochwytu na boisku piłkarskim MOSiR - Rybnik, dz. Chwałęcice (budżet obywatelski) 2018-12-05 2019-01-23 18949.50 zł
IMI.272.885.2018 ANMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budowa piłkochwytu na boisku piłkarskim MOSiR - Rybnik, dz. Radziejów, ul. Szyb Marcin 2018-12-05 2019-01-23 47419.06 zł
Inf.272.17.2018 PAWEŁ OWCZARZAK EUPOL Umowa - dostawa oprogramowania MapInfo 2018-12-04 2018-12-11 81370.65 zł
BK.2151.144.2018 GRYFON OLAF KOENIG Zorganizowanie i poprowadzenie gry terenowej pn. "W poszukiwaniu św. Mikołaja" w ramach X Rybncikiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2018-12-03 2018-12-06 4685.75 zł
DPP.0426.22.2018 Fundacja "Byle do Wiosny" Umowa na prowadzenie Klubu "Senior+" w Rybniku przy ul. Orzeszkowej 17 2018-11-30 2019-12-31 128400.00 zł
IMI.2151.63.2018 F.H.U ELWOLIGHT Dom Kultury, dz. Boguszowice Osiedle - dostawa oświetlenia scenicznego. 2018-11-29 2018-12-05 45637.92 zł
IMI.272.83.2018 INTER SERVICE Mariusz Podleśny Dostawa wyposażenia w sprzęt komputerowy do pracowni budowlanej w ramach projektu "Rozbudowa warsztatów RCEZ przy ZSB w Rybniku o pracownie do praktycznej nauki zawodoów budowlanych" 2018-11-29 2018-12-13 9763.49 zł
IMI.2151.64.2018 K&K Kapica-Karpiak Technika Grzewcza i Sanitarna Harcówka, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - dostawa i montaż agregatu klimatyzacyjnego. 2018-11-28 2018-12-10 33800.00 zł
IMI.2151.61.2018 GRINN-PLUS Wykonanie nasadzeń zastępczych w zamian za wycinkę drzew na potrzeby realizowanych zadań. 2018-11-28 2018-12-12 23500.00 zł
Z-I.2151.20.2018 RTE Radioelektronika Adamczyk Jan dostawa wraz z montażem dwóch elektronicznych syren alarmowych oraz demontaż starej syreny alarmowej wraz z konfiguracją centrali alarmowej 2018-11-28 2018-12-13 55725.00 zł
Inf.272.15.2018 ESRI SP. Z O.O. Umowa - dostawa aplikacji służącej do tworzenia map i planów 2018-11-28 2018-12-05 98277.00 zł
Inf.272.16.2018 ARCUS S. A. Umowa - odnowienie wsparcia MyQ 2018-11-28 2018-12-05 6834.00 zł
BK.2151.143.2018 ŻABKA ARKADIUSZ poprowadzenie w roli konferansjera X RBNiK w dniu 8 grudnia 2018 r. 2018-11-26 2018-12-08 1000.00 zł
ZAiKS X RBNiK Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Opłata za publiczne odtwarzanie uwtorów - Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie 2018-11-23 2018-12-23 268.09 zł
MPU.2151.17.2018 POMYKOŁ ANNA Moderowanie dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie MPZP 29-2 2018-11-22 2018-11-29 500.00 zł
IMI.2151.62.2018 Fundacja Ekologiczna "Ekoterm Silesia" SP 18 (ZSP8) dz. Boguszowice Os.-termomdernizacja budynku (wykonanie audytu energetycznego, charakterystyki energetycznej, analizy racjonalnego wykorzystania energii, analizy efektu ekologicznego) 2018-11-20 2018-12-18 24846.00 zł
Z-I.3153.29 OSP Boguszowice Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej- ubezpiecznie komunikacyjne sam. pożarniczego IVECO 2018-11-19 2018-12-31 4667.00 zł
IMI.272.82.2018 GRINN-PLUS Zagospodarowanie terenu wokół toru rolkowego na terenie "Błoni" w dz. Paruszowiec-Piaski. 2018-11-19 2019-02-18 339000.00 zł
Z-I.3153.31.2018 OSP Kłokocin Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej- ubezpiecznie komunikacyjne sam. pożarniczego SCANIA nr rej. SR 7900E 2018-11-19 2018-12-31 3431.00 zł
Ad.2151.22.2018 RHENUS DATA Office Polska Sp. z o.o. Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej 2018-11-15 2018-12-31 2500.00 zł
Inf.272.13.2018 FHU HARD-COMP TRZASKALIK ŁUKASZ Umowa - Nowymi technologiami łączymy pokolenia - stworzenie dzielnicowej mobilnej pracowni komputerowej 2018-11-15 2018-12-21 29759.00 zł
Inf.272.14.2018 KOMPUTER 3000 SP. Z O.O. Umowa - zakup i dostawa tabletów dla Radnych 2018-11-15 2018-11-21 28283.85 zł
Z-I.2151.18.2018 COR-MED GRZEGORZ JASKULSKI Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków-ratowników OSP m.Rybnika 2018-11-15 2018-12-31 5200.00 zł
BK.2151.111.2018 KOJRO MANAGEMENT - ŁUKASZ KOJRYS Organizacja na rybnickim rynku 22 grdunia 2018 r. o godz. 19.00 80-minutowe koncertu zespołu Enej 2018-11-14 2018-12-22 34440.00 zł
IMI.272.13.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks nr 1 do umowy IMI.272.13.2018 z 13.11.2018 r. zwiększający wartość wynagrodzenia ryczałtowego o 99.548,08 zł - do 3.650.970,93 zł oraz zmieniający termin realizacji do 28.02.2019 r. 2018-11-13 2019-02-28 99548.08 zł
IMI.2151.55.2018 Firma Usługowo - Handlowa "B.I.T." Jerzy Brzoska Zespół szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - przebudowa ściany oddzielenia pożarowego pomiędzy segmentami obiektu w celu jej doprowadzenia do zgodności z warunkami technicznymi 2018-11-09 2018-12-14 130000.00 zł
IMI.2151.57.2018 GRINN-PLUS Dostawa gotowej wiaty ogrodowej realizowana w ramach zadania "Uatrakcyjnie placu ingracyjnego dla mieszkańców dz. Zebrzydowice". 2018-11-09 2018-11-30 23800.00 zł
Inf.2151.25.2018 LIPNICKI ROBERT EPS SYSTEM Umowa - naprawa zasilacza UPS Astrid Infinity 3300 40kVA 2018-11-09 2018-12-14 14114.25 zł
Ek-II.272.8.2018 Budowa i Konserwacja Urządzeń Wodno Melioracyjnych Jeziorny Andrzej Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Chwałowice, Gotartowice. 2018-11-08 2018-12-08 52853.10 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 1.03.2019 r. i zwiększenie wartości przedmiotu umowy o 68.894,72 zł do kwoty 4.219.616,71 zł 2018-11-08 2019-03-01 68894.72 zł
Ek-II.272.7.2018 GRINN-PLUS Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Zebrzydowice, Niewiadom. 2018-11-08 2018-12-28 144226.41 zł
D-I.2151.12.2018 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Pomoc finansowa udzielona przez Miasto Rybnik Województwu Śląskiemu na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone w Gminie Czerwionka - Leszczyny pod Przebudowę ul. Mikołowskiej w Rybniku 2018-11-08 2018-12-31 558733.00 zł
IMI.272.80.2018 PROEKO Pracownia Projektowa mag inż. W. Brewczyński Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku OSP Gotartowice 2018-11-08 2019-01-03 14760.00 zł
IMI.272.81.2018 Marwent s.c. Marian Szmidt Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku byłej szkoły w Rybniku przy ul.Rudzkiej 451 w dzielnicy dz.Stodoły. 2018-11-08 2019-01-03 20500.00 zł
BK.2151.140.2018 MACIEJ GUCIK Organizacja wystepów muzycznych podczas X Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2018-11-08 2018-12-22 2000.00 zł
BK.2151.141.2018 PIOTR TŁUSTOCHOWICZ Organizacja 15 grudnia 2018 r. na rybnickim rynku, 60-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. "X Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie" 2018-11-08 2018-12-15 5000.00 zł
PS.526.146.2018 Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy SMERFY Dotacja dla Międzyprzedszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego "SMERFY" na zadanie pn.: Szkolenie sportowe w dyscyplinie szachy - MUKS "Smerfy". 2018-11-05 2018-12-31 7000.00 zł
BK.2151.139.2018 JA-MAJKA MUSIC MARIA JEŻWOSKA Wykonanie 75-minutowego koncertu zespołu Majki Jeżowskiej 8 grudnia 2018 r. o godz. 18.00 na rybnickim rynku w ramach X Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2018-11-05 2018-12-08 18000.00 zł
BK.2151.120.2018 SEBSTIAN MALICKI Realizacja pokazu fireshow pn. "Fabryka świetego Mikołaja" oraz animacji na szczudłach 2018-11-05 2018-12-22 3392.00 zł
BK.2151.137.2018 MAŁGORZATA MALICKA Realizacja pokazu fireshow pn. "Fabryka świetego Mikołaja" oraz animacji na szczudłach 2018-11-05 2018-12-22 1759.00 zł
Bk.2151.136.2018 JAKUB ŚWIDERSKI Realizacja pokazu fireshow pn. "Fabryka świetego Mikołaja" oraz animacji na szczudłach 2018-11-05 2018-12-22 549.00 zł
BK.2151.138.2018 JOANNA BRODZIŃSKA Realizacja pokazu fireshow pn. "Fabryka świetego Mikołaja" oraz animacji na szczudłach 2018-11-05 2018-12-22 1300.00 zł
BK.2151.130.2018 VIRALME TALENT SP. Z O.O. Zorganizowanie i poprowadzenie eventu pn. "Mikołajkowa kraina Elfów" w dniu 9 grudnia 2018 r. w ramach X Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2018-11-05 2018-12-09 16200.00 zł
IMI.272.78.2018 KRIS-BRUK Koziołek Krzysztof Usługi Brukarskie i Transportowe Rozbudowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych w ramach projektu: "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku" 2018-11-05 2019-03-06 1910340.16 zł
IMI.272.79.2018 KRIS-BRUK Koziołek Krzysztof Usługi Brukarskie i Transportowe Rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik w ramach projektu: Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku". 2018-11-05 2019-02-03 852150.02 zł
PS.526.113.2018 Stowarzyszenie pn.: Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-Śląskie Dotacja - XXVI Śląski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych 2018-11-05 2018-12-14 10000.00 zł
PS.526.145.2018 Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Rybniku - Dla Dobra Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku - DLA DOBRA, na realizację zadania pn.: Bieg 100 flag na 100 lat Niepodległości Polski. 2018-11-02 2018-12-07 3000.00 zł
Ad.2151.20.2018 CENTRUM OSŁON EFECT s.c. Joanna Czech, Michał Mitko Dostawa rolet sterowanaych elektrycznie do sali wielofuncyjnej 264 w budynku Urzędu Miasta Rybnika - zad. nr 1. Uzupełenienie stanu żaluzji i rolet w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika - zad. nr2 2018-10-31 2018-12-31 36861.00 zł
BK.2151.135.2018 BB GROUP BOGDAN BARTNICKI Wykonanie 60-minutowego koncertu zespołu Bartnicky 22 grudnia 2018 r. na rybnickim rynku w ramach X Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2018-10-31 2018-12-22 5000.00 zł
BK.2151.132.2018 ALEKSANDER BIAŁOUS Organizacja koncertu 15 grudnia 2018 r. podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. X Rybnickie Boże Narodzenie i Koledowanie 2018-10-31 2018-12-15 1400.00 zł
Bk.2151.134.2018 ELENI KONCERT ELENI TZOKA Wykonanie koncertu zespołu Eleni 15 grudnia 2018 r. w ramach X Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2018-10-31 2018-12-15 9300.00 zł
BK.2151.133.2018 KOSTAS KONCERT KONSTANTINOS TZOKAS Wykonanie koncertu zespołu Eleni 15 grudnia 2018 r. w ramach X Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2018-10-31 2018-12-15 9300.00 zł
BK.2151.131.2018 SZCZEPAN SADURSKI Wykonywanie karykatur uczestnikom wydarzenia pn. X Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie w dniu 8 grudnia 2018 r. 2018-10-31 2018-12-08 2000.00 zł
IMI.2151.54.2018 NUKLID SP. Z O.O. RCEZ-CKUoP - dostawa i montaż centrali systemu sygnalizacji pożaru w budynku przy ul. Rudzkiej 13, dz. Śródmieście 2018-10-30 2018-12-15 16297.50 zł
iMI.272.65.2018 SILVER - BUD Andrzej Dziedzic Aneks z 30.10.2018 do umowy IMI.272.65.2018 r. zwiększający wartość umowy do kwoty 617.394,55 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót i wydłużenie terminu wykonania do 3.12.2018 r. 2018-10-30 2018-12-03 83166.39 zł
Z-I.2151.24.2017 Krzysztof Klinowski Usługi Lesne i Stolarskie Odstrzał redukcyjny dzików 2018-10-29 2018-12-31 -11070.00 zł
RA.2151.28.2018 Stowarzyszenie "17-stka" Realizacja animacji w celu integracji społecznej mieszkaców obszaru rewitalizacji w dzielnicy Niedobczyce. 2018-10-29 2019-01-10 9000.00 zł
RA.2151.30.2018 CENTRUM ROZWOJU INICJATYW SPOŁECZNYCH (CRIS) Realizacja animacji w celu integracji społecznej mieszkaców obszaru rewitalizacji w dzielnicy Chwałowice. 2018-10-29 2019-01-10 9000.00 zł
RA.2151.32.2018 Stowarzyszenie "17-stka" Realizacja animacji w celu integracji społecznej mieszkaców obszaru rewitalizacji w dzielnicy Paruszowiec-Piaski. 2018-10-29 2019-01-10 9000.00 zł
RA.2151.34.2018 CENTRUM ROZWOJU INICJATYW SPOŁECZNYCH (CRIS) Realizacja animacji w celu integracji społecznej mieszkaców obszaru rewitalizacji w dzielnicy Śródmieście. 2018-10-29 2019-01-10 9000.00 zł
RA.2151.36.2018 Stowarzyszenie "17-stka" Realizacja animacji w celu integracji społecznej mieszkaców obszaru rewitalizacji w dzielnicy Niewiadom. 2018-10-29 2019-01-10 9000.00 zł
IMI.2151.56.2018 K&K Kapica-Karpiak Technika Grzewcza i Sanitarna Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany kotłowni węglowej na gazową w budynku OSP Popielów. 2018-10-29 2018-12-07 19680.00 zł
Inf.2151.24.2018 IMNS Polska Sp. z o.o. Umowa - dostawa i wymiana urządzeń firewall 2018-10-29 2018-12-15 48766.88 zł
PS.526.144.2018 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I II STOPNIA Dotacja - wsparcie zadania publicznego pn. Koncerty Orkiestry Kameralnej Szkoły Szafranków wraz z solistami w Eurasburgu. 2018-10-26 2018-11-15 8500.00 zł
PS.526.142.2018 Rybnickie Koło Emerytów i Rencistów Silesia Umowa dotacji - Rybnickie Koło Emerytów i Rencistów "SILESIA" w Rybniku pn. Biesiada Śląska/Polsko-Czeska 2018-10-25 2018-12-31 1800.00 zł
PS.526.141.2018 FUNDACJA KUMAK Umowa dotacji - Fundacja Kumak pn. Warsztat świętego Mikołaja 2018-10-25 2018-12-27 1260.00 zł
IMI.272.77.2018 "AL-DUE" Z.P.U.H. Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Rybniku w dzielnicy Klokocin - zadanie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj" 2018-10-25 2019-04-23 1098000.00 zł
Inf.2151.23.2018 SECURAL Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Jacek Giersz Umowa - serwis urządzeń systemu konferencyjnego 2018-10-24 2019-10-24 10000.00 zł
G-I.2151.1.2018 Usługi Geodezyjno-Kartograficzne "Geo-Tom" Zabezpieczenie i utrzymanie Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego 2018-10-24 2018-12-31 48970.00 zł
IMI.272.76.2018 MTMA SP. Z O.O. Opracowanie projektu koncepcyjnego wystawy o charakterze centrum nauki w budynku nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie zabytkowej kopalni "Ignacy" w Rybniku 2018-10-23 2019-03-22 147600.00 zł
IMI.2151.53.2018 Fundacja Ekologiczna "Ekoterm Silesia" Wykonanie dla obiektów miejskich analizy zamówionej mocy elektrycznej wraz z obliczeniami oszczędnościowymi. 2018-10-23 2018-11-22 9963.00 zł
Pr.272.3.2018 DRUKARNIA WYDRUK J. I B. BARAN SP. J. Wydruk i dostawa folderów promocyjnych w dwóch formatach 2018-10-23 2018-11-30 26199.00 zł
Pr.272.4.2018 DRUKARNIA WYDRUK J. I B. BARAN SP. J. Wydruk i dostawa kalendarzy na 2019 rok 2018-10-23 2018-12-10 9298.80 zł
BK.2151.128.2018 DANMEL SP. Z O.O. Kompleksowy wynajem kuli śnieżnej wraz ze scenografią zimowego krajobrau w ramach X Rybncikeigo Bożego Narodzenia i Kolędowania 2018-10-23 2018-12-08 3075.00 zł
IMI.272.75.2018 DOL-EK ZAKŁAD KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH Budowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Pukowca w Rybniku-Chwałowicach - inicjatywa lokalna. 2018-10-22 2018-12-17 84255.00 zł
BK.2151.127.2018 P.H.-U KOMETA M.Glenc Wykonanie pokazu biało-czerwonych sztucznych ogni w dniu 11 listopada 2018 r. 2018-10-19 2018-11-01 11070.00 zł
BK.2151.126.2018 JOANNA WOJNOWSKA Udział w koncercie w wykonaniu MOD "Rybnik" z okazji 100-lecia odzyskania przez Polske Niepodległości 2018-10-19 2018-11-11 1649.00 zł
BK.2151.125.2018 MIECZYSŁAW BŁASZCZYK Udział w koncercie w wykonaniu MOD "Rybnik" z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości 2018-10-19 2018-11-11 1649.00 zł
Pd-I.2151.2.2018 WESSLY Sp. z o.o. Wykonanie opinii uzupełniającej na potrzeny prowadzonego postępowania podatkowego 2018-10-17 2018-12-31 9840.00 zł
IMI.272.74.2018 MTMA SP. Z O.O. Opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawienniczej i dokumentacji instalacji technicznej do obsługi wystaw stałych na terenie dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 - Budynek Rafał i Juliusz 2018-10-16 2022-05-27 627915.00 zł
IMI.272.74.2018. MTMA SP. Z O.O. Opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawienniczej i dokumentacji instalacji technicznej do obsługi wystaw stałych na terenie dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 - Budynek Rafał i Juliusz 2018-10-16 2022-05-27 578715.00 zł
Pr.2151.26.2018 STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW POLSKICH Realizacja usług promocyjnych w związku z produkcją filmu 2018-10-16 2018-12-15 15000.00 zł
BK.2151.123.2018 FHU BIURO OCHRONY GLOCK SECURITY Ochrona osób i mienia w ramach X Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2018-10-15 2018-12-23 13184.37 zł
KZ.3153.2.2018 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ Remont konserwatorski kaplicy architektonicznej pw.Matki Boskiej Częstochowskiej 2018-10-15 2018-10-22 170000.00 zł
KZ.3153.3.2018 Rzymskokatolicka Parafia św.Antoniego Remont konserwatorski fragmentu zabytkowego muru,ogrodzenia Bazyliki Mniejszej pw.Św.Antoniego z Padwy 2018-10-15 2018-10-22 260000.00 zł
PS.526.143.2018 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I II STOPNIA Dotacja na realizację zadania publicznego pn. Koncert symfoniczny z okazji 85-lecia działalności Państwowoej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku. 2018-10-12 2018-12-31 18000.00 zł
PS.526.139.2018 Stowarzyszenie "AKADEMIA ROZWOJU EDUKACJI KREATYWNEJ" Umowa dotacji - Stowarzyszenie "Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej" pn. Dzielnicowy Dzień Seniora. Seniorze - spędzaj czas aktywnie, bez alkoholu 2018-10-11 2018-11-30 4250.00 zł
Z-I.272.5.2018 AFBUD Adam Fila Malowanie pomieszczeń Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku 2018-10-11 2018-11-01 3760.80 zł
dotacja DK Boguszowice DK Boguszowice Zwiekszenie dotacji podmiotowej Uchwałą Nr 832/LI/2018 2018-10-11 2018-12-31 76970.00 zł
dotacja DK Chawłowice Dom Kultury Chwałowice Dotacja celowa przyznana Uchwała 832/LI/2018 2018-10-11 2018-12-31 64000.00 zł
dotacja TZR Teatr Ziemi Rybnickiej Dotacja celowa przyznana Uchwała 832/LI/2018 2018-10-11 2018-12-31 53000.00 zł
IMI.272.73.2018 PPUH "Trex-Hal" spółka z o.o. Zagospodarowanie terenu wokół "Pluskadełka"- budowa placu zabaw na skarpie naterenie MOSiR w dz. Kamień. 2018-10-10 2018-12-05 67650.00 zł
E.272.5.2018 KRAKFIN SPÓŁKA CYWILNA Usługa udostępnienia systemu wspomagającego proces dotowania prowadzonych na terenie Miasta Rybnika szkół,przedszkoli,i placówek niepublicznych oraz publicznych 2018-10-10 2021-12-31 103320.00 zł
BK.2151.118.2018 RENATA LIS spotkanie autorskie w ramach Górnoślaskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2018-10-09 2018-10-13 1000.00 zł
BK.2151.117.2018 ROBERT RYBICKI spotkanie autorskie w ramach Górnoślaskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2018-10-09 2018-10-13 1000.00 zł
PS.526.140.2018 Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych Dotacja realizacji zadania publicznego pn. Wystawa Ptaków Egzotycznych. 2018-10-09 2018-12-28 5000.00 zł
BK.2151.119.2018 ADRIAN KARPETA Poprowadzenie spotkania autorskiego w ramach Górnośląskiej Nagrody Literackiej "Juliusz" w dniu 15 października 2018 r. 2018-10-09 2018-10-15 769.00 zł
Ad.2151.18.2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DŹWIGI ANTENY Sp. z o.o. Konserwacja dźwigu osobowego w budynku UM przy ul. Zamkowej 5 2018-10-08 2021-09-30 4870.80 zł
IMI.272.72.2018 FIRMA HANDLOWA MAJSTER ROBERT TUBIELEWICZ Rozbudowa warsztatów RCEZ - dostawa sprzętu budowlanego do prcowni budowlanej w ramach projektu: Rozbudowa warsztatów RCEZ o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych. 2018-10-08 2018-11-19 41800.00 zł
IMI.272.71.2018 BSP KACPER HABDAS Dostawa ławek i koszy - zakup mebli miejskich. 2018-10-08 2018-12-07 118080.00 zł
PS.526.137.2018 Fundacja Rozwoju Kultury i Działań Artystycznych Dotacja realizacji zadania pn. Smaki i tradycje regionu. 2018-10-08 2018-12-28 10000.00 zł
Inf.272.11.2018 LOGIN Sp. z o.o. Umowa - dostawa i odnowienie licencji oprogramowania 2018-10-08 2018-10-15 215252.46 zł
Inf.272.12.2018 SALUTARIS SP. Z O.O. Umowa - dostawa oprogramowania do ochrony serwera pocztowego 2018-10-08 2018-10-15 22730.40 zł
Pr.2151.27.2018 ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Udział Miasta Rybnika w targach turystycznych w ramach stoiska regionalnego Województwa Śląskiego, obejmującego wykonanie stoiska oraz przekazanie Wystawcy kart wstępu 2018-10-03 2018-10-21 2000.00 zł
Pr.2151.32.2018 tuPolska Sp. z o.o. Realizacja akcji promocyjnej spektaklu "Drach" poprzez intensywną reklamę w Internecie polegającą na realizacji reportażu filmowego, emisji artykułów i reklam w Internecie 2018-10-03 2018-10-22 15990.00 zł
Ad.2151.13.2018 Bronisław Gonczar Dostawa 10 000 sztuk teczek do pakowania akt archiwalnych 2018-10-03 2019-12-10 13000.00 zł
BK.2151.116.2018 GRZEGORZ BOGDAŁEM spotkanie autorskie w ramach Górnoślaskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2018-10-02 2018-10-13 1000.00 zł
Ad.2151.17.2018 INFOPAKT S.C. MACIEJ PADEWSKI, RYSZARD CHROBAK I DARIUSZ STAŃCZYK Druk obwieszczeń Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin,rady powiatów i sejmików województw oraz wójtów,burmistrzów i prezydentów miast 2018-10-02 2018-10-19 713.40 zł
PS.526.138.2018 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy dotacja (mały grant) - Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy - 18 MTB im. Józefa Cyrana o Puchar Prezydenta Rybnika 2018-10-02 2018-11-30 10000.00 zł
Ad.2151.19.2018 DRUKARNIA TOLEK druk kart wyborczych 2018-10-02 2018-11-30 31943.10 zł
Inf.2151.21.2018 Orange Polska S.A. Umowa - usłuiga utrzymania APN i kart GSM 2018-10-02 2019-10-16 4693.68 zł
Inf.2151.22.2018 DIMENSION DATA POLSKA SP. Z O.O. Umowa - serwis i gwarancja sprzętu Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2018-10-01 2019-04-01 68662.11 zł
IMI.272.69.2018 LESZEK KUŁAK BUDOWNICTWO SPORTOWE INŻYNIERIA KRAJOBRAZU Budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w dz. Stodoły. 2018-10-01 2018-11-26 294990.88 zł
IMI.2151.48.2018 Warsztat Instalacyjny Wyk.Nadzór i Kier.Robotami mgr inż.Jerzy Rojek upr.289/80 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci gazowej do budynku SP 23, dz. Niedobczyce 2018-10-01 2019-01-07 19065.00 zł
D-III.272.2.2018 Dynniq Poland Sp. z o.o. Przebudowa sygnalizacji świetlnych 2018-10-01 2019-04-19 496784.71 zł
IMI.2151.47.2018 TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Szkoła Życia - umowa o przyłaćzenie do sieci 60kW 2018-09-28 2019-07-30 1515.36 zł
BK.2151.115.2018 LESZEK SOBECZKO Poprowadzenie spotkania autorskiego w ramach 49. Rybnickich Dni Literatury 2018-09-27 2018-10-18 550.00 zł
R.526.1.2018 CENTRUM ROZWOJU INICJATYW SPOŁECZNYCH (CRIS) dotacja Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych-Inkubator Przedsiębiorczości w Rybniku 2018-09-27 2018-12-31 30000.00 zł
D-III.2151.7.2018 STADTRAUM SYSTEMS SP. Z O.O. Dostawa i montaż 6 szt. parkomatów 2018-09-27 2019-02-27 156574.08 zł
Pr.2151.30.2018 ŚLĄSKI IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY DUET Janusz Świerkot Promocja Miasta Rybnika podczas konkursu "Po naszymu, czyli po śląsku" 2018-09-26 2018-12-07 8000.00 zł
Ad.272.7.2018 Drukarnia Archidiecezjalna Wykonanie teczek biurowych na potrzeby UM Rybnika 2018-09-26 2018-12-31 4320.00 zł
Ad.272.6.2018 Drukarnia Archidiecezjalna Wykonanie teczek biurowych na potrzeby UM Rybnika 2018-09-26 2018-10-05 3350.00 zł
PS.8121.1.2018 Stowarzyszenie "OLIGOS" umowa o udzielenie dotacji na zakup szaf przeznaczonych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2018-09-25 2018-12-31 4000.00 zł
IMI.272.68.2018 PPHU INSTAL-GREŃ RCEZ (Warsztat Mechaniczny) dz. Meksyk - przebudowa instalacji c.o. i wykonanie instalacji wentylacji. 2018-09-25 2018-12-18 254423.15 zł
Z-I.2151.16.2018 DORADZTWO ENERGETYCZNE PIOTR SZCZYRBOWSKI Przeprowadzenie szkolenia w dniu 25.10.2018 r. z zakresu powszechnej samoobrony dla pracowników Urzędu Miasta 2018-09-25 2018-10-25 480.00 zł
Z-I.2151.17.2018 MEDICANET ANETA PIEROŃ Przeprowadzenie w dniu 25.10.2018 r. szkolenia z powszechnej samoobrony dla pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2018-09-25 2018-10-25 480.00 zł
BK.2151.113.2018. KATARZYNA SZOPA poprowadzenie dwóch spotkań autorskich przez Katarzynę Szopę 2018-09-24 2018-10-13 1100.00 zł
BK.2151.112.2018. MONIKA GLOSOWITZ poprowadzenie dwóch spotkań autorskich przez Monikę Glosowitz 2018-09-24 2018-10-13 1100.00 zł
BK.2151.113.2018 KATARZYNA SZOPA poprowadzenie dwóch spotkań autorskich poświęconych GNL Juliusz 2018-09-24 2018-10-13 1100.00 zł
BK.2151.112.2018 MONIKA GLOSOWITZ poprowadzenie dwóch spotkań autorskich poświęconych GNL Juliusz 2018-09-24 2018-10-13 1100.00 zł
IMI.2151.49.2018 GRINN-PLUS Wykonanie nasadzeń zastępczych w zamian za wycinkę drzew na potrzeby budowy boiska przy ZSzP nr 3 dz. Ochojec i Żłobku dz. Maroko-Nowiny. 2018-09-21 2018-10-05 25272.00 zł
Pr.2151.29.2018 JC ACADEMY Agencja Marketingu Zintegrowanego Promocja Miasta Rybnika podczas wysokiej rangi wydarzenia kulturalno - modowego pt. "Silesia Fashion Day" 2018-09-20 2018-09-30 18000.00 zł
Pr.2151.28.2018 Regionalna Izba Gospodarcza Promocja Miasta Rybnika podczas VIII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w dniach 17-19 października 2018 r. 2018-09-18 2018-10-19 18450.00 zł
Ad.2151.16.2018 INFOPAKT S.C. MACIEJ PADEWSKI, RYSZARD CHROBAK I DARIUSZ STAŃCZYK Druk obwieszczeń wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.(1500 szt.) 2018-09-17 2018-10-03 1869.60 zł
PS.526.136.2018 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. BRACI SZAFRANKÓW Dotacja realizacji zadania publicznego pn.Dni Cecyliańskie 2018. Festiwal Chóralny. 2018-09-17 2018-12-20 8000.00 zł
iMI.272.65.2018 SILVER - BUD Andrzej Dziedzic Kryta Pływalnia mOSiR dz. Śródmieście - remont niecki basenowej wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi. 2018-09-17 2018-11-05 534228.16 zł
IMI.272.66.2018 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SEGMENTÓW SP. Z O.O. Dostawa modułów kontenerowych wraz z przygotowaniem terenu i infrastruktury towarzyszącej na potrzeby ogrzewalni dla bezdomnych w dzielnicy Rybnik-Północ 2018-09-17 2018-12-06 304917.00 zł
Ad.2151.14.2018 PPUH Henryk Pisarek Dostawa wody mineralnej do UM wraz z dzierżawą dystrybutorów 2018-09-17 2019-10-31 24600.00 zł
R.272.3.2018 AWM TECHNOLOGY ANETA STARZYK umowa dostawy sprzęty komputerowego na potrzeby realizacji projektu Rybnik.IT-kursy kompetencji cyfrowych 2018-09-17 2019-10-08 28800.00 zł
Inf.2151.20.2018 Centrum Systemów Komputerowych Maćkowski Jakub Zakup i dostawa streamera LTO6 SAS z kontrolerem SAS, okablowaniem i montażem w bibliotece taśmowej DELL PowerVault TL2000 2018-09-14 2018-10-13 12945.75 zł
Z-I.3153.26.2018 OSP Kamień Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2018-09-13 2018-12-31 5700.00 zł
Z-I.3153.23.2018 OSP Golejów Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2018-09-13 2018-12-31 2500.00 zł
D-II.2151.9.2018 AVC POLSKA SP. Z O.O. Opracowanie audytu energetycznego do programu "SOWA" 2018-09-12 2018-10-08 24600.00 zł
IMI.272.64.2018 PPUH "Trex-Hal" spółka z o.o. "Grzybówka" dz. Golejów - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego-utwardzenie nawierzchni terenu. 2018-09-11 2018-10-23 53632.17 zł
PS.526.115.2018 Rybnicki Klub Ju Jitsu Sportowego dotacja - Rybnicki Klub Ju Jitsu Sportowego - Gala sportów walki z okazji 10 lecia RKJJS "Ju Jitsu Fight Night" 2018-09-10 2018-11-15 5000.00 zł
D-I.272.12.2018 Biuro Projektowo-Usługowe ALDA S. C. Hanna i Janusz FRANICZEK Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy łącznika ulic Sportowa - Górnośląska 2018-09-10 2019-09-10 292740.00 zł
D-I272.12.2018 Biuro Projektowo-Usługowe ALDA S. C. Hanna i Janusz FRANICZEK Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy łącznika ulic Raciborska - łącznik Pocztowa - Hallera 2018-09-10 2019-09-10 51660.00 zł
BK.2151.110.2018 JAKUB BUCZEK Udzielenie niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, obowiązującej na terytorium Polski i zagranicą licencji na korzystanie z utworów muzycznych płyty pt. "Dyskomfort w głowie" 2018-09-10 2018-12-31 2500.00 zł
IMI.2151.46.2018 Jan Makowski Koordynacja prac projektowych i wykonawczych w "Strefie Juliusza"w Rybniku. 2018-09-10 2018-12-31 20000.00 zł
R.2151.10.2018 DUKAŁA EWA Wykonanie polsko-niemieckiego tłumaczenia podczas konferencji Opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób zależnych w perspektywie rozwiązań krajowych i zagranicznych,która odbędzie się w dn.11.9.2018 r. 2018-09-07 2018-10-31 480.00 zł
IMI.2151.41.2018 BOROWIECKI ADAM AV PROJEKT Stadion Miejski dz. Północ - budowa sytemu nagłośnienia obiektu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 2018-09-06 2018-11-30 12054.00 zł
Pr.2151.25.2018 Domin Jarosław DATA QUEST Adaptacja oficjalnej strony internetowej Miasta Rybnika www.rybnik.eu zgodnie z SIW oraz jej roczny hosting i wsparcie techniczne 2018-09-06 2019-06-30 21279.00 zł
Inf.272.9.2018 SIIRD Jacek Chmielewski Umowa - serwis systemu WZDR 2018-09-04 2020-09-04 20000.00 zł
Inf.272.10.2018 REWUCKI GRZEGORZ REWUCKI Umowa - dostawa systemu do prowadzenia egzekucji i rozliczania tytułów wykonawczych 2018-09-04 2020-01-08 77550.86 zł
IMI.272.62.2018 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rybnik OSP dz. Orzepowice - budowa ogrodzenia. 2018-09-04 2018-11-27 67200.00 zł
IMI.272.63.2018 ELEKTROTUM Piotr Tumulka Dom Kultury dz. Boguszowice Osiedle - modernizacja instalacji sterowania oświtleniem sceny oraz widowni. 2018-09-04 2018-10-04 239380.32 zł
ZAiKS Gang Marcela Stowarzyszenie Autorów ZAiKS opłata ZAiKS - Gang Marcela 2018-09-03 2018-08-15 783.51 zł
Pr.2151.31.2018 TVN MEDIA SP.Z O.O. Umowa licencyjna związana z używaniem przez miasto znaku Diagnozy. 2018-09-01 2019-03-31 1230.00 zł
IMI.272.61.2018 P.P.H.U. SANROW s.c. Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku, dz. Gotartowice 2018-08-31 2018-11-23 357465.87 zł
PS.526.135.2018 Miejski Klub Szachowy Dotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Udział Miejskiego Klubu Szachowego w Rybniku w Drużynowych Mistrzostwach Polski Seniorów - I Liga. 2018-08-31 2018-09-09 3000.00 zł
PS.526.134.2018 Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Rejonowy Rybnik dotacja mały grant - Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Udział w Mistrzostwach Świata w Ratownictwie Wodnym Adustralia 2018 2018-08-31 2018-11-29 6750.00 zł
Ek-II.272.6.2018 MATBEX sp z o.o. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Chwałecice, Kłokocin, Niedobczyce, Orzepowice, Paruszowiec-Piaski, Popielów, Radziejów, Stodoły, Zamysłów. 2018-08-31 2018-10-20 250213.24 zł
Ar-I.2151.2.2018 NIERUCHOMOŚCI DR MARIA TOSTA WYCENA POŚREDNICTWO DORADZTWO Wykonanie operatów szacunkowych wyceny wzrostu wartości nieruchomości sprzedanych przez Kompanię Węglową S.A. dla 99 działek 2018-08-31 2018-12-31 15000.00 zł
IMI.2151.43.2018 AFBUD Adam Fila Usunięcie przecieku i likwidacja skutków zalania pomieszczeń szatniowych w P-37 (ZSzP nr 13) dz. Rybnicka Kuźnia. 2018-08-29 2018-09-05 10598.23 zł
PS.526.131.2018 Stowarzyszenie Oświatowe " Rodzice - Dzieciom" Dotacja - XVI Wojewódzki Plenerowy Konkurs Przyrodniczy "Leśnym Tropem" 2018-08-28 2018-11-29 2750.00 zł
IMI.272.59.2018 ELMOT Sp. z o. o Budowa modułowego zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie boiska piłkarskich MOSiR w dz. Grabownia. 2018-08-27 2018-12-25 1075287.73 zł
IMI.272.60.2018 ELMOT Sp. z o. o Budowa modułowych zapleczy szatniowo-sanitarnych na terenie boisk piłkarskich MOSiR - dzielnica Ochojec 2018-08-27 2018-12-25 1119543.75 zł
IMI.272.56.2018 Rafał Januszek PROLAUD Dom Kultury Boguszowice - modernizacja nagłośnienia sali widowiskowej . 2018-08-24 2018-10-08 486669.00 zł
IMI.272.57.2018 KLIWENT Sp. z o.o. Sp.k. Dom Kultury Boguszowice - budowa instalacji klimatyzacji. 2018-08-24 2018-09-23 116850.00 zł
IMI.272.58.2018 EM2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Dom Kultury Boguszowice -malowanie sali widowiskowej. 2018-08-24 2018-10-23 46637.26 zł
Inf.2151.19.2018 POLSKIE SIECI ŚWIATŁOWODOWE SP. Z O.O. Umowa - dostawa i montaż 22 hotspotów w budynkach UM Rybnika 2018-08-24 2018-09-14 19354.28 zł
Inf.2151.18.2018 LIPNICKI ROBERT EPS SYSTEM Umowa - naprawa zasilacza UPS 2018-08-24 2018-09-14 11709.60 zł
ZAiKS Pożegnanie Lata Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Publiczne wykonywanie utworów podczas plenerowego wydarzenia pn. "Pożegnanie lata" w dniu 26 sierpnia 2018 r. 2018-08-24 2018-08-26 1215.01 zł
Ek-II.272.4.2018 Konserwacja Urządzeń Melioracyjnych i Kanalizacyjnych Wiesław Koszewski Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Boguszowice Osiedle, Boguszowice Stare, Kamień, Ligota-Ligocka Kuźnia. 2018-08-23 2018-10-12 225217.21 zł
Ek-II.272.5.2018 Budowa i Konserwacja Urządzeń Wodno Melioracyjnych Jeziorny Andrzej Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Golejów, Grabownia, Ochojec, Rybnik-Północ, Wielopole. 2018-08-23 2018-10-12 234057.82 zł
PS.526.133.2018 FUNDACJA KUMAK Dotacja - dofinansowanie zadania publicznego pn. Dzieciaki i zwierzaki. 2018-08-23 2018-11-10 750.00 zł
D-I.2151.10.2018 BRUK BUD Mariusz Zimoloąg Bieżące utrzymanie zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Rybnika 2018-08-23 2018-09-22 122704.80 zł
PS.526.124.2018 Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Rybniku - Dla Dobra Dotacja - dofinansowanie zadania publicznego pn.: Międzynarodowa Integracja Sportowa 2018 2018-08-22 2018-12-07 2000.00 zł
IMI.272.55.2018 Firma Remontowo-Budowlana "BUDMARK" Romuald Małek Roboty remontowe ogólnobudowlane w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Rybniku dz. Niedobczyce ul. Barbary 22. 2018-08-22 2018-11-28 371281.43 zł
Pr.2151.24.2018 STUDIO OTWARTE - Wolny, Kliś, Shmygol, Wierzchowski Spółka Jawna Wykonanie projektu graficznego albumu promocyjnego Miasta Rybnika. 2018-08-21 2018-09-30 27060.00 zł
Z-I.3153.24.2018 OSP Orzepowice Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2018-08-20 2018-12-31 1400.00 zł
Ad.2151.11.2018 ARCHIDIECEZJA KATOWICKA KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO - Drukarnia Archidiecezjalna obwieszczenia 2018-08-20 2018-09-04 610.08 zł
Z-I.3153.25.2018 OSP Ochojec Dodatkowa dotacja celowa na 2018 rok na zapewnienie gotowości bojowej 2018-08-20 2018-12-31 2000.00 zł
IMI.272.54.2018 AFBUD Adam Fila Naprawa balkonu nad wejściem głównym oraz zawilgoconych ścian sali lekcyjnej w dz. Śródmiescie przy ul. Kosciuszki 23 2018-08-20 2018-10-15 19022.70 zł
Pr.2151.16.2018 SZLEZINGER - Łukasz Szlezinger Korekta do umowy nr Pr.2151.16.2018 w związku ze śmiercią włąściciela firmy i częściową realizacją umowy zgodnie z protokołem odbioru. 2018-08-20 2018-12-31 -15682.12 zł
IMI.2151.40.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman ZSP5 dz. Północ - przewóz wyposazenia likwidowanego przedszkola z pracami towarzyszącymi. 2018-08-17 2018-08-31 30748.16 zł
PS.526.130.2018 Stowarzyszenie na rzecz krzewienia abstynencji i promocji zdrowego stylu życia "Pro-Vita" Dotacja - wsparcie zadania publicznego pn. Kiszone Ogórki. 2018-08-16 2018-12-01 10000.00 zł
D-II.2151.8.2018 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice Zwiększenie mocy przyłączeniowej do oświetlenia ul. Lechickiej 2018-08-16 2019-01-31 165.72 zł
E.272.4.2018 ASSECO DATA SYSTEMS Spółka Akcyjna Udostępnienie systemu wspomagającego kontrolę na terenie Miasta Rybnika obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 2018-08-14 2021-12-31 104427.00 zł
PS.526.132.2018 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I II STOPNIA Dotacja - realizacja zadania pn. Koncert symfoniczny z cyklu ,,Wielkie dzieła - Wielcy wykonawcy" 2018-08-13 2018-11-23 10000.00 zł
PS.526.129.2018 Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Rybniku - Dla Dobra Umowa dotacji - Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku - DLA DOBRA pn. Przygoda górska bez nałogów 2018 2018-08-13 2018-11-30 10000.00 zł
R.2151.8.2018 PROKOPSTUDIO SEBASTIAN PROKOP Usługa wystąpienia mówcy motywacyjnego podczas imprezy Rybnik dla Biznesu 2018-08-10 2018-12-31 20910.00 zł
PS.526.127.2018 Rybnickie Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Egzotycznych Amazonka Umowa dotacji- Rybnickie Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Egzotycznych Amazonka, pn. Organizacja wystawy papug i ptaków egzotycznych w 2018 r. Propagowanie hodowli ptaków wśród wszystkich grup wiekowych 2018-08-09 2018-11-25 3750.00 zł
PS.526.128.2018 Klub Sportów Walki ,,Baca" K-1 Rybnik Umowa dotacji - Klub Sportów Walki "Baca" K-1 Rybnik, pn. Po szkole, na trzeźwo i sportowo 2018-08-08 2018-11-24 6160.00 zł
IMI.2151.39.2018 F.P.U.H. 'MABAPA' Piotr Chuboda SP12 (ZSzP12) - rozbiórka kuchni węglowej wraz z robotami towarzyszacymi. 2018-08-08 2018-08-31 25995.07 zł
R.2151.9.2018 Spółdzielnia Socjalna "Z IKRĄ" Usługa cateringowa podczas imprezy Rybnik dla Biznesu 2018-08-08 2018-12-31 4800.00 zł
Ad.272.5.2018 EM2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Roboty remontowe w pomieszczeniach UM ul. Bolesława Chrobrego 2 i Rzecznej 8 2018-08-08 2018-11-15 177000.00 zł
PS.2151.7.2018 Krajowy Ośrodek Kształcenia Administracji Umowa na opracowanie Diagnozli skali problemów alkoholowych i związanych z używaniem pzoostałych substancji psychoaktywnych 2018-08-08 2018-12-31 3890.00 zł
IMI.272.53.2018 BHPLAY Maciej Mync Wymiana nawierzchni placu zabaw w SP 20 dz. Gotartowice. 2018-08-07 2018-10-02 65768.78 zł
PS.526.126.2018 Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika Umowa dotacji - Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika - Udział delegacji Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika w Europejskim Zjeździe Strzelców Historycznych w Holandii 2018-08-07 2018-08-20 3400.00 zł
IMI.2151.35.2018 Fundacja Ekologiczna "Ekoterm Silesia" Opracowanie dokumentacji pojektowo-kosztorysowej budowy źródła kogeneracyjnego dla MOSiR przy ul. Powstańców Śl. w Rybniku. 2018-08-07 2018-11-20 49200.00 zł
PS.526.119.2018 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I II STOPNIA Umowa dotacji - Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. i A, Szafranków pn. Koncerty Orkiestry Kameralnej Szkoły Szafranków wraz z solistami w Eurasburgu 2018-08-07 2018-10-25 10000.00 zł
IMI.2151.37.2018 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior Wymiana zewnętrznych schodów ewakuacyjnych w budynku OSP dz. Popielów. 2018-08-06 2018-09-30 41394.14 zł
IMI.272.52.2018 KOSZT-BUD Majer Dariusz Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy boiska KS SILESIA w dz. ligota Ligocka Kuźnia. 2018-08-06 2018-10-05 65190.00 zł
BK.2151.106.2018 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe CORAL Tomasz Ciba Organizacja koncertu 90-minutowego w ramach wydarzeni apn. "Pożegnanie lata" 2018-08-03 2018-08-26 12150.00 zł
BK.2151.107.2018 BARBARA TROJAN koncert podczas plenerowego wydarzenia pn. Odpustowe Spotkanie Integracyjne Mieszkańców Rybnickiej Kuźni 2018-08-02 2018-08-15 3000.00 zł
BK.2151.108.2018 JAN MALIŃSKI koncert w ramach plenerowego wydarzenia pn. Odpustowe Spotkanie Integracyjne Mieszkańców Rybnickiej Kuźni 2018-08-02 2018-08-15 2000.00 zł
BK.2151.109.2018 ROBERT GRZEGORZ GLIŃSKI koncert w ramach plenerowego wydarzenia pn. Odpustowe Spotkanie Integracyjne Mieszkańców Rybnickiej Kuźni 2018-08-02 2018-12-31 2000.00 zł
BK.2151.105.2018 JOACHIM WIECZOREK Przejazd kolejką uczestników wydarzenia pn. "Pożegnanie lata" 2018-08-02 2018-08-26 3985.20 zł
Z-I-3153.21.2018 Komenda Wojewódzka Policji Dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Rybniku, 2018-08-01 2018-12-31 150000.00 zł
IMI.272.51.2018 VITORIO Usługi Ogólnobudowlane Viktor Petlovani Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 22, dz. Gotartowice. 2018-08-01 2018-10-31 399136.97 zł
PS.3153.30.2018 Towarzystwo Sportowe ROW Spółka z o.o. Dotacja - Rybnickie piłkarki w rozgrywkach centralnych I ligi 2018-08-01 2018-12-31 20000.00 zł
D-II.2151.5.2018 OBI COMPLEX RAFAŁ ZGODA Odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych i dewastacji 2018-08-01 2019-05-31 93999.99 zł
Z-I.2151.12.2018 TRANSMED sp. z o.o. Badania lekarskie strażaków OSP m.Rybnika 2018-08-01 2020-06-30 57350.00 zł
ZAIKS Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Publiczne wykonywanie utworów podczas plenerowego wydarzenia pn. Rybnickie Dni Młodych 2018-07-30 2018-12-31 985.23 zł
ZAIKS Dni Młodych Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Publiczne wykonywanie utworów podczas plenerowego wydarzenia pn. Rybnickie Dni Młodych w dniu 8 lipca 2018 2018-07-30 2018-12-31 4741.00 zł
PS.526.125.2018 Klub Sportowy TCHOUKBALL URSUS RYBNIK dotacja - Udział męskiej i żeńskiej reprezentacji w mistrzostwach Europy w tchoukballu - Włochy 2018 2018-07-30 2018-08-17 7000.00 zł
IMI.2151.32.2018 TAURON DYSTRYBUCJA GZE S.A. OSP Kamień - umowa o zwiększenie mocy przyłącza energetycznego. 2018-07-27 2018-07-27 1474.89 zł
IMI.272.47.2018 HERKULES SP. Z O. O Zagospodarowanie terenu w formule zaprojektuj i wybuduj - siłownia na wolnym powietrzu i ławeczki przy placu zabaw w dz. Grabownia. 2018-07-27 2018-11-09 36144.78 zł
IMI.272.48.2018 HERKULES SP. Z O. O Zagospodarowanie terenu w formule zaprojektuj i wybuduj - siłownia na wolnym powietrzu dz. Maroko-Nowiny ul. Chabrowa. 2018-07-27 2018-11-09 40019.28 zł
IMI.272.49.2018 HERKULES SP. Z O. O Zagospodarowanie terenu w formule zaprojektuj i wybuduj - siłownia na wolnym powietrzu w dz. Stodoły. 2018-07-27 2018-11-09 32946.78 zł
IMI.272.50.2018 HERKULES SP. Z O. O Zagospodarowanie terenu w formule zaprojektuj i wybuduj - doposażenie placu zabaw przy ul. Dąbrówki w dz. Maroko-Nowiny. 2018-07-27 2018-11-09 32725.38 zł
RA.2151.26.2018 "ARCA" Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury Michał Stangel Opracowanie koncepcji arch.-urban. zagospodarowania częśc8i wspólnych terenów mieszkalnych osiedla przy ul. Przemysłowej. 2018-07-27 2018-12-07 34600.00 zł
RA.2151.24.2018 UTLIA SP. Z O.O. Opracowanie koncepcji arch.-urbanist. zagospodarowania części wspólnych terenów mieszkalnych osiedla przy ul. Słonecznej. 2018-07-27 2018-12-07 23700.00 zł
IMI.272.46.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Przebudowa pomieszczeń administracyjnych, kuchni i zaplecza socjalnego w Przedszkolu nr 7 w dz. Północ. 2018-07-25 2018-08-31 850863.74 zł
PS.526.123.2018 Ochotnicza Straż Pożarna Popielów Dotacja - realizacja zadania publicznego pn. Spotkanie integracyjne śląsko-morawskie pojednanie ,,Strażacy bez granic" z okazji 110-lecia istnienia OSP Popielów. 2018-07-25 2018-10-15 8600.00 zł
PS.526.120.2018 Kółko Rolnicze Umowa dotacji - Kółko Rolnicze w Rybniku-Popielowie pn. Dożynki - Rybnik 2018 2018-07-24 2018-09-30 8250.00 zł
PS.526.122.2018 Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie Zgoda Dotacja - realizacja zadania publicznego pn. Przyroda, Historia i My. 2018-07-24 2018-09-10 10000.00 zł
IMI.2151.33.2018 TAURON DYSTRYBUCJA GZE S.A. Stanica żeglarska i WOPR - umowa przyłaczeniowa 16 kW.. 2018-07-24 2019-07-31 1212.29 zł
IMI.2151.34.2018 TAURON DYSTRYBUCJA GZE S.A. Stanica żeglarska i WOPR - umowa przyłączeniowa 40 kW 2018-07-24 2019-07-31 3030.72 zł
ZAiKS Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Publiczne wykonywanie utworów podczas plenerowego wydarzenia pn. Rybnicki Zlot Motocyklowy "Motorockowisko" 2018-07-20 2018-07-21 3825.30 zł
R.042.5.2018 FUNDACJA ROZWOJU I OCHRONY KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ umowa o partnerstwie w związku z realizacją projektu Rybnik.IT-kursy kompetencji cyfrowych 2018-07-20 2019-07-31 101600.00 zł
M.272.14.2018 MATUSZEK KRZYSZTOF RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY Wykonanie maksymalnie 100 opracowań wycen nieruchomości lokalowych /174 zł/. 2018-07-19 2018-12-31 17400.00 zł
Inf.272.6.2018 PIKSELOMANIA SP Z O.O. Umowa - dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek 2018-07-19 2019-03-31 29873.78 zł
Inf.2151.16.2018 ARCUS S. A. Umowa - dostawa kserokopiarek 2018-07-19 2018-08-16 66420.00 zł
PS.526.121.2018 Fundacja EDF Rybnik Umowa dotacji - Fundacja PGE Energia Ciepła pn. Wiem jak to powiedzieć 2018-07-17 2018-12-31 10000.00 zł
GK.272.2.2018 INSTAD Sp.z.o.o. Budowa kanalizacji deszczowej i drogi przy ul. Górnośląskiej - bocznej 2018-07-17 2018-11-14 634188.00 zł
PS.526.117.2018 ZBÓR ,,KOŚCIÓŁ DLA MIASTA" w Rybniku Kościoła Zielonoświątkowego Umowa dotacji - Zbór "Kościół dla Miasta" w Rybniku Kościoła Zielonoświątkowego pn. SU English Camp 2018 Dzięki wolontariatowi 2018-07-16 2018-08-11 4500.00 zł
Ad.2151.10.2018 Zakład Stolarski Boguslaw Mandel Dostawa 17 sztuk drzwi do pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Rybnika 2018-07-16 2018-10-13 46770.00 zł
RA.2151.22.2018 GRATISOWNIA.pl Katarzyna Dolnik Zakup oraz dostarczenie 800 kompletów kredek. 2018-07-16 2018-07-30 1242.30 zł
RA.2151.23.2018 GRATISOWNIA.pl Katarzyna Dolnik Zakup oraz dostarczenie 600 sztuk notesów. 2018-07-16 2018-07-30 1965.54 zł
Inf.272.8.2018 MPC PAWEŁ OLEKSIEWICZ Umowa - Edukacja międzypokoleniowa z komputerem - etap 1 - stworzenie pracowni komputerowej 2018-07-11 2018-08-27 44283.90 zł
Inf.272.7.2018 Centrum Systemów Komputerowych Maćkowski Jakub Umowa - zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika 2018-07-11 2018-07-18 272651.64 zł
PS.526.118.2018 RYBNICKI KLUB MIŁOŚNIKÓW KWIATÓW Umowa dotacji - Stowarzyszenie "Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów" pn. XXI Międzynarodowa Wystawa Mieczyków, Dalii i Kompozycji Kwiatowych 2018-07-11 2018-09-15 4000.00 zł
Inf.2151.12.2018 INFONET PROJEKT S. A. Umowa - usługa wsparcia technicznego i nadzoru autorskiego dla oprogramowania IT Manager 2018-07-10 2020-07-20 12477.12 zł
IMI.2151.30.2018 WDM Sp. z o.o. Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - adaptacja pomieszczeń segmentu na potrzeby SZSz-P - instalacja centrali alarmowej, telefonicznej oraz urządzeń domofonowych. 2018-07-09 2018-08-31 38978.70 zł
Bk.2151.103.2018 MONIKA TUSZYŃSKA Poprowadzenie spotkania autorskiego w dniu 12 lipca 2018 r. w Punkcie Informacji Miejskiej Halo!Rybnik 2018-07-06 2018-07-12 3297.00 zł
Bk.2151.92.2018 TOMASZ STOŃSKI Organizacja 60-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. Rybnicki Zlot Motocykolowy "Motorockowisko" 2018-07-06 2018-07-20 330.00 zł
BK.2151.93.2018 ANNA PAWLUS Organizacja 60-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. Rybnicki Zlot Motocykolowy "Motorockowisko" 2018-07-06 2018-07-20 330.00 zł
Bk.2151.94.2018 PAWEŁ CEBULA Organizacja 60-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. Rybnicki Zlot Motocykolowy "Motorockowisko" 2018-07-06 2018-07-20 330.00 zł
IMI.272.44.2018 F.P.U.H. 'MABAPA' Piotr Chuboda P12 (ZSzP nr 12) dz. Zebrzydowice - przebudowa kotłowni węglowej na gazowĄ wraz z budową wewętrznej instalacji gazowej. 2018-07-06 2018-10-31 196484.75 zł
BK.2151.101.2018 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe CORAL Tomasz Ciba Organizacja 60-minutowego koncertu podczas trwania wydarzenia plenerowego pn. Rybnicki Zlot Motocyklowy "Motorockowisko" 2018-07-06 2018-07-21 1180.00 zł
BK.2151.95.2018 RÓŻANKA MARCEL Występ zespołu "Oberschlesien" w trakcie plenerowego wydzrzenia pn. Rybnicki Zlot Motocyklowy "Motorockowisko" 2018-07-06 2018-08-31 2198.00 zł
D-III.2151.8.2018 USŁUGI INŻYNIERYJNE I DORADZTWO "OLBARK" Opracowywanie projektów organizacji ruchu na drogach zarządzanych przez Prezydenta Miasta 2018-07-06 2018-12-31 60000.00 zł
RA.2151.21.2018 NoMonday Sp. z o.o. Promocja projektu w mediach społecznościowych. 2018-07-05 2018-12-31 5000.00 zł
RA.2151.19.2018 Szlezinger Łukasz Wykonanie 10 kompletnych winderów. 2018-07-05 2018-07-19 3590.00 zł
M.272.13.2018 MATUSZEK KRZYSZTOF RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY Wykonanie maksymalnie 125 opracowań /178,35 zł/ 2018-07-05 2018-12-31 22293.75 zł
IMI.272.45.2018 BUDMARK Kaplica przydrożna przy ul. Bronisława Czecha- roboty remontowe i ogólnobudowlane. 2018-07-05 2018-10-11 69422.27 zł
Z-I.3153.20.2018 Ochotnicza Straż Pożarna Wielopole Dotacja celowa dodatkowa - dofinansowanie zakupu piły do cięcia betonu i stali 2018-07-05 2018-12-31 1399.00 zł
PS.526.116.2018 CENTRUM ROZWOJU INICJATYW SPOŁECZNYCH (CRIS) Umowa dotacji - Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS), pn. Centrum Organizacji Pozarządowych 2018-07-05 2018-12-31 60000.00 zł
PS.526.114.2018 Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Edukacyjnych "Kulturalny Domek" Umowa dotacji - Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Edukacyjnych "Kulturalny Domek" pn. IV Rybnicki Festiwal Teatrów Przedszkolnych "Sztuka Malucha" 2018-07-05 2018-12-31 10000.00 zł
RA.2151.20.2018 Adsystem Sp. z o.o. Promocja projektu na ściankach reklamowych. 2018-07-05 2018-07-16 7255.77 zł
IMI.2151.27.2018 PUMART" sp. z o.o. DK Chwałowice - roboty remontowe - wymiana elektrycznej rozdzielni głównej. 2018-07-04 2018-08-31 14600.00 zł
IMI.2151.28.2018 PUMART" sp. z o.o. PIMBP, d. Śródmiescie - naprawa zewnętrznych kandelabrów oświetleniowych i wymiana tablicy rozdzielczej w piwnicy 2018-07-04 2018-08-31 13900.00 zł
BK.2151.76.2018 Estrada Rybnicka sc Zbigniew Krótki,Wojciech Lala kompleksowa obsługa techniczna, dzwiękowa, oświetleniowa i akustyczna podczas wydarzenia pn. Rybnickie Dni Młodych 2018-07-03 2018-07-08 24600.00 zł
BK.2151.77.2018 MARTYNA CZECH 60 - minutowy koncert zespołu Chwila Nieuwagi podczas wydarzenia pn. Rybnickie Dni Młodych 2018-07-03 2018-07-04 3520.00 zł
BK.2151.79.2018 BARTŁOMIEJ PLEWKA 60 - minutowy koncert zespołu Chwila Nieuwagi podczas wydarzenia pn. Rybnickie Dni Młodych 2018-07-03 2018-07-04 1760.00 zł
BK.2151.78.2018 RAFAŁ KIERPIEC 60 - minutowy koncert zespołu Chwila Nieuwagi podczas wydarzenia pn. Rybnickie Dni Młodych 2018-07-03 2018-07-04 1760.00 zł
GK.2151.16.2018 Żak Jacek Sterylizacja i kastracja kotów, usypianie ślepych miotów z terenu miasta Rybnika 2018-07-02 2019-12-31 59400.00 zł
BK.2151.75.2018 CELT Bogdan Wita koncert zespołu Carrantuohill podczas plenerowego wydarzenia pn. Rybnickie Dni Młodych 2018-07-02 2018-07-08 9000.00 zł
MPU.2151.12.2018 D P ARCHITEKTURA Paweł Skóra Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej dla inwestycji kubaturowej-Pawilon Centrum Edukacji Artystycznej 2018-07-02 2018-12-31 60000.00 zł
MPU.272.10.2018 D P ARCHITEKTURA Paweł Skóra Sporządzenie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej dla inwestycji kubaturowej-Pawilon Centrum Edukacji Artystycznej 2018-07-02 2019-07-02 120000.00 zł
BK.2151.80.2018 ANDRZEJ CZECH 60 - minutowy koncert zespołu Chwila Nieuwagi podczas wydarzenia pn. Rybnickie Dni Młodych 2018-07-01 2018-12-31 1760.00 zł
PS.2151.6.2018 LANQER Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa Umowa na usługi usuwania statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych, znajdujących się na terenie Miasta Rybnika. 2018-06-29 2018-12-31 10000.00 zł
iMI.2151.30.2018 Drew-Dach Janusz Malina Ośrodek Lecznioczo-Rehabilitacyjny im. Jana Pawła II w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny- awaryjna naprawa dachu nad segmentem administracyjnym - wymiana fragmentu konstrukcji wraz z pokryciem dachowym 2018-06-29 2018-07-11 24999.75 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman OSP Kamień przebudowa i rozbudowa budynku z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. 2018-06-29 2018-12-28 4150721.99 zł
Inf.2151.14.2018 GEOINFO JACEK KOZŁOWSKI Umowa - Strategiia Rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej 2018-06-28 2019-12-31 40590.00 zł
Pr.2151.23.2018 GEOVELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Realizacja usług reklamowych poprzez umieszczenie grafiki reklamowej na rowerach wchodzących w skład systemu roweru publicznego 2018-06-28 2021-06-30 62976.00 zł
M.272.12.2018 DOMUS PROJEKT Wykonanie maksymalnie 70 opracowań /188 zł/ 2018-06-28 2018-12-31 13160.00 zł
Z-I.2151.11.2018 SKLEP POŻARNICZY FLORIAN Piotr Wańkowicz Zakup Defibrylatorów AED - 8szt. oraz 8 kpl. Zestawów Ratownictwa Medycznego PSP R-1 dla OSP m. Rybnika 2018-06-27 2018-07-06 80064.00 zł
IMI.2151.29.2018 GRINN-PLUS Dostawa piasku granitowego na potrzeby utwardzenia nawierzchni komunikacyjnych na terenie Błoni w dzielnicy Paruszowiec-Piaski 2018-06-26 2018-07-10 157440.00 zł
IMI.272.42.2018 PPUH "Trex-Hal" spółka z o.o. ZSzP nr 15 dz. Chwałęcice - instalacja piłkochwytu oraz wymiana ogrodzenia wraz z wykonaniem muru oporowego. 2018-06-26 2018-09-04 186722.00 zł
IMI.2151.23.2018 STUDIO RZEŹBY MACIEJ JAGODZIŃSKI-JAGENMEER Wykonanie wraz z dostawą i montażem rzeźby braci Szafranków. 2018-06-26 2018-11-23 135000.00 zł
BK.2151.74.2018 PRZEDSIĘBIORSTWO MOVI VIKTOR MOKWA Stworzenie koncepcji, zaprojektowanie, przygotowanie i wyświeltenie widowiska audiowizualnego prezentujące historię Rybnika na przestrzeni 100 lat 2018-06-26 2018-12-31 60712.80 zł
MPU.2151.11.2018 TOWARZYSTWO URBANISTÓW POLSKICH Umowa o realizację przedsięwzięcia Mikroplanowanie miejskie-wypracowanie koncepcji zagospodarowania wybranego terenu 2018-06-25 2018-12-31 13600.00 zł
GK.272.1.2018 BUDOTECHNIKA SP. Z O.O. Wykonanie toalety kontenerowej dwustanowiskowej w dz.Boguszowice Osiedle w systemie projektuj i buduj 2018-06-25 2018-11-07 194157.96 zł
MPU.2151.14.2018 PRACOWNIA PROJEKTOWO-URBANISTYCZNO-KONSERWATORSKA "A B A K U S " Ewa Pilarska-Świerszcz sporządzenie 71 kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa w tym zespołów zabudowy 2018-06-25 2018-09-28 130000.00 zł
IMI.272.41.2018 KONSORCJUM AZI-BUD SP. Z.O.O. I PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BANIMEX Budowa pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Mikołowską w dz. Paruszowiec-Piaski z ul. Żużlową w dz. Północ (projekt"Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku). 2018-06-22 2019-03-29 5849951.70 zł
D-II.2151.4.2018 BALICZAK REMIGIUSZ Odnowienie oznakowania rybnickich tras rowerowych 2018-06-22 2018-11-30 15000.00 zł
Pr.272.2.2018 TVN MEDIA SP.Z O.O. Promocja Miasta Rybnika poprzez lokowanie produktu turystycznego w serialu fabularnym 2018-06-22 2018-12-22 300000.00 zł
IMI.272.40.2018 PROJEKTER Pracownia Projektowa Łukasz Michalak Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Domu Kultury przy ul. Plac Pokoju 1 Boguszowice Osiedle. 2018-06-21 2018-08-30 39900.00 zł
PS.526.112.2018 Stowarzyszenie Oświatowe " Rodzice - Dzieciom" Dotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Mała Akademia Teatralna, czyli sceny z życia szkoły. 2018-06-21 2018-09-28 8973.00 zł
D-II.272.6.2018 Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie miasta Rybnika 2018-06-21 2019-01-17 777362.10 zł
IMI.272.38.2018 PGE OBRÓT S.A. Dostawa energii elektrycznej dla siedziby Stowarzyszenia Emerytów przy ul. Za Torem 5b dz. Paruszowiec-Piaski. 2018-06-19 2021-12-31 18966.59 zł
IMI.2151.20.2018 KOPALNIA I WARZELNIA SOLANEK DR ZABŁOCKA SP Z O.O. Zakup i dostawa solanki na potrzeby funkcjonowania tężni w dzielnicy Pruszowiec-Piaski. 2018-06-19 2018-10-31 100000.00 zł
IMI.272.39.2018 Firma Remontowo-Budowlana "BUDMARK" Romuald Małek Stadion miniżużla w dzielnicy Chwałowice - budowa systemu nagłośnienia. 2018-06-19 2018-07-08 60567.36 zł
Ad.272.4.2018 PGE OBRÓT S.A. Dostawa energii elektrycznej do Urzędu Miasta Rybnika w latach 2019 r.-2021 r. 2018-06-19 2021-12-31 807294.39 zł
Inf.272.5.2018 PGE OBRÓT S.A. Umowa - dostawa energii elektrycznej 2018-06-19 2021-12-31 4172.70 zł
Z-I.272.4.2018 PGE OBRÓT S.A. Sprzedaż enerki elektrycznej dla OSP Chwałęcice,Chwałowice, Kamień, Ochojec,Orzepowice, OSP Stodoły, OSP Wielopole 2018-06-19 2021-12-31 25282.50 zł
IMI.2151.24.2018 ADVENTURE Sławomir Mazan,Jerema Szandar Spółka Jawna Przeprowadzenie zbiórki eksponatów na potrzeby Muzeum Medycyny w Rybniku na terenie dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 - budynek "Rafał" 2018-06-18 2018-12-31 61500.00 zł
D-II.272.7.2018 Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika 2018-06-18 2019-01-14 2271933.00 zł
PS.2151.5.2018 Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Umowa - opracowanie raportu z oceny jakości współpracy Miasta Rybnika z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2018-06-14 2018-10-31 12500.00 zł
D-I.272.10.2018 Biuro Projektowo-Usługowe ALDA S. C. Hanna i Janusz FRANICZEK Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Morwowej 2018-06-14 2019-02-09 47970.00 zł
D-I.272.9.2018 Biuro Projektowo-Usługowe ALDA S. C. Hanna i Janusz FRANICZEK Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Teofila Brzozy 2018-06-14 2019-04-10 87330.00 zł
Ad.272.3.2018 LUKA SP. Z O.O. Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero 2018-06-14 2019-05-31 222999.99 zł
PS.526.6.2018 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa Umowa dotacji - Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach - Poznaj swoją stolicę! 2018-06-14 2018-08-31 7000.00 zł
ZAiKS Dni Seniora Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Opłata za publiczne wykonywanie utworów podczas wydarzenia IV Dni Seniora 2018-06-14 2018-06-17 3997.50 zł
Z-I.272.2.2018 SZCZĘŚNIAK POJAZDY SPECJALNE SP. Z O.O. Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 dla OSP Rybnik - Gotartowice 2018-06-14 2018-10-12 752760.00 zł
Z-I.272.3.2018 FIRE - MAX SP Z O.O. Dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Rybnik - Gotartowice 2018-06-14 2018-09-10 99000.00 zł
D-II.272.5.2018 Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. Remont ul. Wiertniczej, ul. Wyrobiskowej i ul. Górniczego Stanu 2018-06-13 2018-11-10 1477008.17 zł
IMI.272.37.2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMAR Marek Buzik Termomodernizacja budynku OSP w dzielnicy Boguszowice Stare (II etap) wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi. 2018-06-13 2018-10-03 171648.78 zł
BK.2151.72.2018 PIOTR CYMERMAN organizacja 60-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. "IV Dni Seniora" 2018-06-13 2018-06-17 800.00 zł
BK.2151.69.2018 JERZY SKRZYPCZYK Organizacja 60-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. "IV Dni Seniora" 2018-06-13 2018-06-17 4800.00 zł
BK.2151.70.2018 MAREK SKRZYPCZYK Organizacja 60-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia "IV Dni Seniora" 2018-06-13 2018-06-17 1650.00 zł
BK.2151.66.2018 WISNIEWSKI ARKADIUSZ Organizacja 60-minutowego koncertu podczas plenerowego wydarzenienia "IV Dni Seniora" 2018-06-13 2018-06-17 2150.00 zł
BK.2151.71.2018 MIECZYSŁAW WĄDOŁOWSKI Organizacja 60-minutowego koncertu podczas plenerowego wydarzenia pn. "IV Dni Seniora" 2018-06-13 2018-06-17 1650.00 zł
PS.526.111.2018 Stowarzyszenie "AKADEMIA ROZWOJU EDUKACJI KREATYWNEJ" Umowa dotacji - Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej pn. Mazurska przygoda na bezludnej wyspie - obóz survivalowy nad jeziorem w Przerwankach 2018-06-13 2018-09-30 75000.00 zł
BK.2151.68.2018 MAREK JABŁOŃSKI Organizacja 60-minutowego koncertu w ramach plenerowego wydarzenia "IV Dni Seniora" 2018-06-13 2018-06-17 1100.00 zł
Bk.2151.67.2018 DARIUSZ OLSZEWSKI Organizacja 60-minutowego koncertu w ramach plenerowego wydarzenia pn. IV Dni Seniora 2018-06-13 2018-06-17 1650.00 zł
IMI.2151.19.2018 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice "Rajzapunkt", dz. Zamysłów - umowa przyłączeniowa do sieci energetycznej (zwiększenie mocy) 2018-06-13 2018-12-31 1515.36 zł
BK.2151.58.2018 FIRMA GOFT MANAGEMENT FILIP WOJNAR koncert zespołu TGD podczas plenerowego wydarzenia pn. Rybnickie Dni Młodych 2018-06-12 2018-07-08 24777.00 zł
BK.2151.57.2018 NIEMAGOTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ koncert zespołu niemGOtu podczas plenerowego wydarzenia pn. Rybnickie Dni Młodych 2018-06-12 2018-07-08 11800.00 zł
BK.2151.65.2018 CZESŁAW ŻEMŁA Poprowadzenie w roli konferansjera wydarzenia pn. "IV Rybnickich Dni Seniora" 2018-06-11 2018-06-17 900.00 zł
BK.2151.73.2018 CZEROWNE GITARY GROUP J.SKRZYPCZYK SP. KOMANDYTOWA Organizacja 60-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. "IV Dni Seniora" 2018-06-11 2018-06-17 10730.00 zł
IMI.272.35.2018 AFBUD Adam Fila OSP Gotartowice - roboty remontowe ogólnobudowlane oraz instalacyjne elektryczne - remont wieży. 2018-06-08 2018-08-17 8881.20 zł
PS.526.110.2018 Miejski Klub Szachowy Dotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Udział juniorów Miejskiego Klubu Szachowego w Rybniku w Mistrzostwach Europy w Rydze. 2018-06-08 2018-09-05 8000.00 zł
PS.526.109.2018 Towarzystwo Sportowe Volley Towarzystwo Sportowe "Volley", zadanie publiczne pn. JUBILEUSZ 15-lecia TS VOLLEY RYBNIK 2018-06-08 2018-11-30 5000.00 zł
IMI.272.36.2018 PROJEKTER Pracownia Projektowa Łukasz Michalak Stanica Żeglarska nad Zalewem Rybnickim - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy (budżet obywatelski) 2018-06-07 2018-08-06 39500.00 zł
IMI.272.34.2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMAR Marek Buzik Termomodernizacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w dz. Chwałowice (sala gimnastyczna) wraz z robotami towarzyszącymi ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi 2018-06-07 2018-09-27 524596.91 zł
D-I.272.8.2018 AUTO-TRANS ASFALTY SP. Z O.O. Przebudowa ul. Raciborskiej w związku z budową dróg rowerowych 2018-06-07 2018-11-14 3175793.52 zł
D-I.272.8.2018/N AUTO-TRANS ASFALTY SP. Z O.O. Przebudowa ulicy Raciborskiej w związku z budową dróg rowerowych w Rybniku 2018-06-07 2018-11-14 574597.04 zł
BK.2151.64.2018 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe CORAL Tomasz Ciba Organizacja 60-minutowego koncertu na rybnickim rynku, w dniu 17 czerwca 2018 r. podczas plenerowego wydarzenia pn. "IV Dni Seniora" 2018-06-07 2018-06-17 9500.00 zł
IMI.272.33.2018 P.U.H. ECOMPLEX Grinspek Ewa Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 (ZSzP nr 9) w dz. Zamysłów wraz z robotami towarzyszącymi i ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi. 2018-06-06 2018-10-24 1493621.34 zł
Pr.2151.22.2018 FABRYKA SMYCZY s.c. Paweł Kolarczyk, Daniel Żołądek Dostawa 9.000 sztuk długich oraz 3.000 sztuk krótkich smyczy poliestrowych indywidualnie znakowanych. 2018-06-05 2018-06-13 15018.30 zł
D-II.272.4.2018 ENERGOSERWIS Michał Rożek Budowa nowych punktów świetlnych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej 2018-06-05 2019-06-05 270231.00 zł
IMI.2151.22.2018 INSTALATOR Przemysław Strzebińczyk Obsługa techniczna tężni solankowej w dzielnicy Paruszowiec-Piaski. 2018-06-05 2018-10-31 18450.00 zł
Z-I.2151.9.2018 PPUH SUPRON 1 Umowa - dostawa 5 kpl. aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP m.Rybnika 2018-06-04 2018-07-31 19643.10 zł
Z-I.2151.7.2018 KADIMEX Umowa - zakup ubrań specjalnych strażackich dla OSP m.Rybnika. 2018-06-04 2018-07-31 31724.16 zł
Z-I.2151.8.2018 ARPAPOL Umowa - zakup hełmów strażackich dla OSP m.Rybnika. 2018-06-04 2018-07-31 20522.30 zł
R.2151.6.2018 LUBOW LYP tłumaczenie polsko-ukraińskie podczas oficjalnych spotkań miast partnerskich w dn.14-17.6.2018 2018-06-04 2018-08-31 600.00 zł
IMI.2151.21.2018 KLIWENT Sp. z o.o. Sp.k. OSP dz. Piopielów - klimatyzacja sali bankietowej. 2018-06-04 2018-06-29 24000.00 zł
IMI.272.32.2018 AFBUD Adam Fila Modernizacja obiektu Klub Kultury "Harcówka" Teatr Ziemi Rybnickiej w dz. Ligota-Ligocka Kuźnia (II etap). 2018-06-04 2018-09-05 57076.55 zł
Ad.272.2.2018 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe INTER-TEAM Przemysław Róg Zakup środków czystości i akcesoriów do sprzątania 2018-06-04 2019-05-31 78773.47 zł
RA.2151.18.2018 PU-H Boy Zbigniew Dudek Transport uczniów w czasie wizyty studyjnej w dniu 4 czerwca br. 2018-06-01 2018-06-04 900.00 zł
RA.2151.12.2018 FUNDACJA OCHRONY DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO ŚLĄSKA Transport w dniu 9 czerwca br. Industriada 2018-06-01 2018-06-09 8000.00 zł
Z-I.2151.6.2018 LIGA OBRONY KRAJU WARSZAWA Biuro Śląsk. Zarządu Wojewódzkiego Wynajęcie strzelnicy i organizacja treningu strzeleckiego dla 20 osób w dniu 14.06.2018 r. 2018-06-01 2018-06-14 500.00 zł
D-II.272.3.2018 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rybnik Przekładki nawierzchni na drogach utwardzanych systemem gospodarczym 2018-05-30 2018-09-27 223226.55 zł
IMI.272.30.2018 FIRMA MADO -1 Janiana Stula Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy parteru szkoły na potrzeby przedszkola nr 5 w dz. Północ. 2018-05-30 2018-07-19 19249.50 zł
IMI.272.31.2018 FIRMA MADO -1 Janiana Stula Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w SP 22 dz. Niedobczyce. 2018-05-30 2018-07-19 22017.00 zł
IMI.2151.18.2018 TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Umowa przyłączeniowa terenu rekreacyjnego przy ul. Brackiej w dzielnicy Kłokocin. 2018-05-29 2019-09-17 1822.90 zł
Pr.2151.20.2018 ATEMI Andrzej Jaczewski Dostawa 8.100 sztuk reklamowych toreb papierowych w dwóch rozmiarach. 2018-05-29 2018-06-13 20306.07 zł
Pr.2151.21.2018 GRATISOWNIA.PL Katarzyna Dolnik Dostawa 3.000 sztuk reklamowych białych lampek rowerowych z dwiema białymi diodami LED indywidualnie znakowanych. 2018-05-29 2018-06-13 11611.20 zł
RA.2151.15.2018 USŁUGI TRANSPORTOWE LAURA Dariusz Chlubek Transport uczniów w czasie wizyt studyjnych w dniach od 30 maja, 6 i 7 czerwca 2018 r. 2018-05-28 2018-06-07 4536.00 zł
BK.2151.63.2018 ESTRADA RYBNICKA SP. Z O.O. Obsługa nagłośnienia i oświetlenia programu artystycznego podczas wydarzenia pn. "Rybnikolandia" 2018-05-28 2018-06-01 26000.00 zł
IMI.272.27.2018 P.U.H. ECOMPLEX Grinspek Ewa Rozbudowa warsztatów RCEZ przy ZSB w Rybniku o pracownie do nauki zawodów budowlanych. 2018-05-28 2018-09-25 866141.76 zł
IMI.2151.17.2018 "JARDEX" Usługi Handel Import-Eksport Jacek Radecki Dostawa 150 szt. krzeseł drewnianych na potrzeby OSP w ramach zadania Doposażenie Domu Strażaka w Popielowie. 2018-05-25 2018-06-25 22140.00 zł
RA.2151.13.2018 POLSKA PRESS SP. Z O.O. Promocja projektu w regionalnym portalu informacyjnym. 2018-05-25 2018-12-31 5596.50 zł
USC.2151.1.2018 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Licencja na publiczne odtwarzanie utworów (ZAiKS) 2018-05-25 2018-06-29 620.90 zł
R.2151.7.2018 Przewozy autobusowe i ciężarowe M.Korszeń przewóz osób wyjazd do partnerskiego miasta Dorsten w Niemczech 2018-05-24 2018-07-31 12000.00 zł
IMI.272.28.2018 PHU "GAWLIK" Paweł Gawlik Zagospodarowanie terenów w zakresie obiektów sportowych w ZSP nr 6 dz. Boguszowice Stare 2018-05-24 2018-09-06 1063542.26 zł
IMI.272.29.2018 PHU "GAWLIK" Paweł Gawlik Zagospodarowanie obiektów sportowych i zagospodarowanie terenu dla ZSP nr 9 dz. Zamysłów. 2018-05-24 2018-09-06 1270112.20 zł
PS.526.107.2018 Stowarzyszenie "17-stka" Umowa dotacji - Stowarzyszenie "17-tka" pn. OKO Kamery 2018-05-24 2018-08-31 10000.00 zł
PS.526.94.2018 Miejska Orkiestra Dęta "Rybnik" Miejska Orkiestra Dęta "Rybnik", zadanie publiczne pn.: Co niedziela gra kapela - Deptak 2018 2018-05-24 2018-10-31 10000.00 zł
PS.526.108.2018 Stowarzyszenie Instytut Społeczny SILESIA Umowa dotacji - Stowarzyszenie Instytut Społeczny Silesia pn. Silesia Dzieciom 2018-05-24 2018-09-30 145000.00 zł
PS.526.103.2018 Klub Sportowy Rymer Dotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Podaj dalej. 2018-05-23 2018-07-31 4000.00 zł
PS.526.105.2018 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I II STOPNIA Umowa dotacji -Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku pn. Orchestra Sinfonica Giovanile Internazionale Dell Amt Tollo.Włochy 2018 2018-05-23 2018-08-15 10000.00 zł
PS.526.104.2018 Stowarzyszenie "OLIGOS" Dotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Od morza do Tatr. 2018-05-23 2018-09-20 13000.00 zł
RA.2151.16.2018 Biuro Turystyczne Marko-Tour Marek Chromiuk Transport uczniów w czasie wizyt studyjnych w dniach od 24 maja do 8 czerwca 2018 r. 2018-05-23 2018-06-08 6700.00 zł
ZAiKS Rybnikoladnia Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Na publiczne wykonanie utworów podczas wystepów w dniu 1 czerwca 2018 w ramach wydarzenia pn. "Rybnikolandia" 2018-05-23 2018-06-01 4944.60 zł
RA.2151.17.2018 Firma Handlowo Usługowa ASEM ŚWIĘTY ALEKSANDER Transport uczniów w czasie wizyty studyjnej w dniu 23 maja br. 2018-05-22 2018-05-23 488.00 zł
PS.526.106.2018 Klub Sportowy Polskiej Tradycji Sztuk i Sportów Walki "Wojownik Czasu" Umowa dotacji - Klub Sportowy Polskiej Tradycji Sztuk i Sportów Walki "Wojownik Czasu" pn. Niedobczyckie Mamy przeciwko uzależnieniom 2018-05-22 2018-08-25 5390.00 zł
RA.2151.14.208 PU-H Boy Zbigniew Dudek Transport uczniów w czasie wizyt studyjnych w dniach od 9 maja do 25 maja 2018 r. 2018-05-22 2018-05-25 900.00 zł
BK.2151.52.2018 LUXART MICHAŁ GRZYWACZ Organizacja 60-minutowego koncertu w ramach wydarzenia pn. "Rybnikolandia" 2018-05-22 2018-06-01 37146.00 zł
IMI.272.21.2018 Firma Remontowo-Budowlana "BUDMARK" Romuald Małek Aneks nr 1 - zwiększenie wartości o kwotę 22.693,86 zł - roboty dodatkowe. 2018-05-22 2018-07-12 22693.86 zł
BK.2151.60.2018 CENTRUM NOWOCZESNOŚCI MŁYN WIEDZY Zorganizaowania i przeprowadzenia warsztatów na rybnickim kampusie przy ul. Rudzkiej 13 podczas wydarzenia pn. "Festiwal Naukowy" 2018-05-22 2018-05-25 12500.00 zł
PS.526.102.2018 RYBNICKI KLUB MIŁOŚNIKÓW KWIATÓW Dotacja - Stowarzyszenie "Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów" pn. XXVIII Międzynarodowa Wystawa Lilii i Kompozycji Kwiatowych 2018-05-21 2018-07-31 3700.00 zł
BK.2151.59.2018 MANDERLA TOMASZ Przeprowadzenie zajęć animacyjnych pn. "Laboratorium Trzaskodźwięków" w dniu 25 maja 2018 r. 2018-05-21 2018-05-25 650.00 zł
Ad.2151.8.2018 PPHU TANGA Konowalik, Zagłówek, Orłowski sj Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Miasta 2018-05-21 2019-05-31 40059.87 zł
D-I.272.4.2018 Zakład Usług Geodezyjnych " GEOPRAC " Skaba Roman , Zieleźny Grzegorz Wykonanie projektów podziału oraz stabilizacja punktów granicznych na planowanych do realizacji zadaniach 2018-05-17 2019-05-17 133170.00 zł
Inf.272.4.2018 SYSTEM DATA SP. Z O.O. Umowa - dostawa oprogramowania systemowego 2018-05-17 2018-05-24 9955.62 zł
Inf.272.3.2018 Umowa - dostawa oprogramowania Oracle 2018-05-17 2018-05-18 190121.10 zł
D-I.272.5.2018 Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. Budowa parkingu przy ulicy Hutniczej w Rybniku 2018-05-17 2018-08-31 292932.89 zł
D-I.272.6.2018 Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. Budowa parkingu przy ulicy Racławickiej 2018-05-17 2018-08-31 185735.29 zł
D-I.272.7.2018 Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. Budowa parkingu przy ul. Morcinka w Rybniku 2018-05-17 2018-08-31 598987.69 zł
Bk.2151.54.2018 ZOFIA STANECKA Opracowanie scenariusz i poprowadzenie spotkania autorskiego w dniu 25 maja 2018 r. 2018-05-16 2018-05-25 1200.00 zł
BK.2151.53.2018 MARIANNA OKLEJAK Opracowanie scenariusz i poprowadzenia autorskiego spotkania w dniu 25 maja 2018 r. 2018-05-16 2018-05-25 1200.00 zł
BK.2151.55.2018 FHU BIURO OCHRONY GLOCK SECURITY Zapenienia pchrony uczestnikom wydarzenia pn. "Rybnikolandia" 2018-05-16 2018-06-01 5978.91 zł
R.2151.5.2018 SIERNY ALICJA Tłumaczenie podczas spotkania z grupą mieszkańców partnerskiego miasta Dorsten w Niemczech w dn.4.6.2018 2018-05-15 2018-08-31 600.00 zł
MPU.2151.4.2018 Politechnika Śląska Wykonanie pracy naukowo-badawczej w dwóch tematach Studium urbanistyczno-architektoniczne zespołu zabudowy z funkcjami usługowymi oraz Studium urbanistyczno-architektoniczne parku technologicznego 2018-05-15 2018-10-30 16000.00 zł
PS.526.98.2018 Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia "Razem" Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia 'Razem", zadanie publiczne pn.: Bezpiecznie i aktywnie czyli Integracyjne Półkolonie letnie 2018-05-14 2018-08-20 8000.00 zł
IMI.272.24.2018 Firma Handlowo - Usługowa Dryka Andrzej Rozbudowa boiska KS Dilesia w dz. Ligota Ligocka Kuźnia - I eta - budowa ogrodzenia boiska 2018-05-14 2018-07-03 112163.70 zł
Ek-I.2151.568.2018 ALBEKO Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla miasta Rybnika za lata 2016-2017. 2018-05-14 2018-09-30 3936.00 zł
MPU.2151.5.2018 Politechnika Śląska Centrum Kształcenia Iżynierów Wykonanie pracy naukowo-badawczej polegającej na opracowaniu Studium zagospodarowania terenu inwestycyjnego w Rybniku 2018-05-14 2018-08-31 10000.00 zł
D-II.2151.2.2018/D Danel Gabriela Przeglądy obiektów mostowych 2018-05-14 2018-11-30 12975.00 zł
D-II.2151.2.2018/S Bernard Simon Przeglądy obiektów mostowych 2018-05-14 2018-11-30 12975.00 zł
D-II.2151.3.2018 Przedsiebiorstwo Prefabrykacji Górniczej "PREFROW" Sp. z o. o. Dostawa betonowych elementów drogowych, z wibroprasy 2018-05-10 2018-11-30 101357.80 zł
Kd.2151.3.2018 e-Centrum Bezpieczeństwa Beata Zielińska Przeprowadzenie szkoleń okresowych pracowników Urządu Miasta w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2018-05-10 2018-12-31 3282.95 zł
Pr.2151.19.2018 Wydawnictwo Agora Promocja Miasta Rybnika podczas projektu, warsztatów i panelu dyskusyjnego pn. "Miasta Idei" 2018-05-09 2018-05-31 22140.00 zł
PS.526.97.2018 Stowarzyszenie "17-stka" Dotacja - wsparcie realizacji zadani publicznego pn. XVI Urodziny Stowarzyszenia ,,17-tka". 2018-05-09 2018-07-31 10000.00 zł
IMI.272.25.2018 PUMART" sp. z o.o. "Błonia" dz. Paruszowiec - Piaski - zagospodarowanie terenu przy torze rolkowym monitoring wizyjny. 2018-05-09 2018-06-18 116774.31 zł
IMI.272.26.2018 Jamar Michał Jarzyna Rozbudowa sieci wodociągowej w ramach zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym "PNIOWIEC" dz. Chwałęcice - zaprojektuj inwybuduj. 2018-05-09 2018-08-07 105550.00 zł
D-I.272.3.2018 Biuro Projektowo-Usługowe ALDA S. C. Hanna i Janusz FRANICZEK Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Wielopolskiej na odcinku od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską 2018-05-09 2019-05-09 241080.00 zł
D-II.272.1.2018 DMK Inżynieria Sp. z o.o. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ul. Trzech Krzyży 2018-05-09 2019-06-03 79950.00 zł
D-II.272.2.2018 DMK Inżynieria Sp. z o.o. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ul. Okulickiego 2018-05-09 2019-06-03 79950.00 zł
Pr.2151.18.2018 "Fabryka Zabawek Pluszowych KOLOR-PLUSZ" Mirosław Łapczuk, Maciej Raczkowski Spółka Jawna Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa 2 sztuk jednego modelu stroju reklamowego Rybka. 2018-05-08 2018-06-13 10086.00 zł
BK.2151.40.2018 MARCIN BRYKCZYŃSKI Opracowanie scenariusza i poprowadzenie autorskiego spotkania na temat książki pt. "Co się kryje w sercu na dnie" 25 maja 2018 r. 2018-05-08 2018-05-25 1000.00 zł
RA.2151.10.2018 Biuro Turystyczne Marko-Tour Marek Chromiuk Transport uczniów w czasie wizyt studyjnych w dniach od 9 maja do 29 czerwca 2018 r. 2018-05-08 2018-05-29 11240.00 zł
ZAiKS 2.05.2018 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Na publiczne wykonanie utworów podczas wystepów w dniu 2 maja 2018 w ramach wydarzenia pn. "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2018-05-08 2018-05-02 6629.00 zł
RA.2151.9.2018 PU-H Boy Zbigniew Dudek Transport uczniów w czasie wizyt studyjnych w dniach od 9 maja do 8 czerwca 2018 r. 2018-05-08 2018-06-08 11000.00 zł
RA.2151.11.2018 USŁUGI TRANSPORTOWE LAURA Dariusz Chlubek Transport uczniów w czasie wizyt studyjnych w dniach od 15 maja do 5 czerwca 2018 r. 2018-05-08 2018-06-05 7560.00 zł
PS.526.93.2018 Stowarzyszenie Instytut Społeczny SILESIA Stowarzyszenie Instytut Społeczny Silesia, zadanie publiczne pn.: Wianki w Magicznej Silesii 2018-05-07 2018-07-31 24000.00 zł
PS.526.80.2018 Stowarzyszenie Instytut Społeczny SILESIA Stowarzyszenie Instytut Społeczny Silesia, zadanie publiczne pn.: Festiwal z Ikrą 2018-05-07 2018-09-30 25000.00 zł
PS.526.99.2018 Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej Rybnik-Europa Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej "Rybnik-Europa", zadanie publiczne pn.: 250 lat od Konfederacji Barskiej 2018-05-07 2018-05-31 10000.00 zł
Ek-I.2151.564.2018 BMTcom spółka z o.o Opracowanie Programu Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla miasta Rybnika na lata 2018-2023 2018-05-07 2018-09-30 57810.00 zł
GK.2151.11.2018 Główny Instytut Górnictwa Wykonanie badań składu morfologicznego odpadów komunalnych dla miasta Rybnika 2018-05-07 2018-12-31 23985.00 zł
RA.2151.8.2018 PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOŃSKICH SP. Z O.O. Transport w dniu 9 czerwca br. Industriada 2018-05-07 2018-06-09 6500.00 zł
Z-I.2151.4.2018 CAURUS Paweł Pawlus dostawa skutera wodnego z platformą ratowniczą oraz przyczepą transportową 2018-05-04 2018-06-18 65464.00 zł
PS.526.101.2018 Rybnickie Koło Emerytów i Rencistów Silesia Dotacja_Rybnickie Koło Emerytów i Rencistów "SILESIA" pn. Integracja Emerytów Polsko-Czeska 2018-05-04 2018-08-11 8900.00 zł
PS.526.100.2018 RYBNICKI KLUB MIŁOŚNIKÓW KWIATÓW Dotacja_Stowarzyszenie "Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów"_Międzynarodowa Wystawa Lilii i Kompozycji Kwiatowych "Dorsten 2018" 2018-05-04 2018-07-31 7000.00 zł
D-I.2151.7.2018 EMBE PROJEKT Małgorzata Kolasa Pełnienie nadzoru archeologicznego nad realizacją zadania pn. Budowa łącznika ulic Pocztowa - Hallera w Rybniku 2018-05-02 2018-10-30 9840.00 zł
Z-I.3153.19.2018 Komenda Wojewódzka Policji Porozumienie z KMP w Rybniku w sprawie przekazania środków finansowych - nagrody pieniężne dla policjantów służby prewencyjnej 2018-05-01 2018-12-31 3000.00 zł
PS.526.95.2018 Fundacja EDF Rybnik Dotacja - 11. Wyścig Kolarski Tour de Rybnik 2018-04-30 2018-10-31 20000.00 zł
ZAiKS 1.05.18 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Na publiczne wykonanie utworów podczas wystepów w dniu 1 maja 2018 w ramach wydarzenia pn. "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2018-04-30 2018-05-01 7638.30 zł
Ek-I.2151.558.2018 Fundacja Ekologiczna "Ekoterm Silesia" Prowadzenie punktu informacyjno - doradczego dla mieszkańców dot. projektu RPO4.3.4 - efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 2018-04-27 2018-06-06 12300.00 zł
PS.526.96.2018 Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia "Razem" Dotacja - wsparcie zadania publicznego pn. Wolontariat? To coś dla mnie! 2018-04-27 2018-07-31 5000.00 zł
PS.2151.4.2018 Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bożeba Libor Umowa na rzeprowadzanie badań i wydawanie opinii lekarza psychiatry 2018-04-27 2018-12-31 12000.00 zł
IMI.272.23.2018 BAKBUD S.C. B.Koza , K. Seweryn P 7dz. Północ - oprac. dok. proj. koszt. przebudowy bloku kuchennego. 2018-04-26 2018-06-21 33210.00 zł
Pr.2151.13.2018 MARIUSZ MALGRAB Promocja Miasta Rybnika podczas akcji "Płyniemy Polsko" 2018-04-26 2018-05-18 30000.00 zł
Pr.2151.17.2018 LANG TEAM SP. Z O.O. Promocja Miasta Rybnika m. in. poprzez organizację Lotnj Premii na terenie Miasta Rybnika 2018-04-26 2018-08-06 29520.00 zł
Ar-II.2151.1.2018 POLSKA PRESS SP. Z O.O. Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej 2018-04-26 2018-12-31 2150.00 zł
IMI.272.4.2018 Firma Usługowo - Handlowa "B.I.T." Jerzy Brzoska Aneks nr 1 do umowy IMI.272.4.2018 zwiększąjcy wartość wynagrodzenia kosztorysowego o 131.879,91 zł do wartości 5.911,648,35 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych. 2018-04-25 2018-08-30 131879.91 zł
PS.526.92.2018 Górniczy Klub Sportowy Pierwszy Dotacja - Górniczy Klub Sportowy "Pierwszy" Chwałowice - Turniej piłki nożnej z okazji 95-lecia klubu GKS "Pierwszy" Chwałowice 2018-04-25 2018-07-31 3300.00 zł
Ad.272.1.2018 GASTRO-HIGIENA ALEKSANDER MACEDOŃSKI Zakup specjalistycznych skoncentrowanych środków do czyszczenia podłóg i powierzchni mamrmurowych 2018-04-24 2018-12-31 14952.61 zł
Inf.272.2.2018 WITOLD BURDZY NEOPRINT Umowa - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2018-04-24 2019-03-31 222929.99 zł
IMI.2151.15.2018 K&K Kapica-Karpiak Technika Grzewcza i Sanitarna Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła w budynku OSP Stodoły w ramach Programu Zarządzania Energią i Mediami. 2018-04-24 2018-06-22 15000.00 zł
IMI.2151.16.2018 Krzysztof Mliczek F.H. SYSTEM Dostawa mertalowych szafek szkolnych do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 , w ramach zadania modernizacja szatni. 2018-04-24 2018-06-30 65313.00 zł
BK.272.3.2018 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PATRYCJA KOZIEŁ Kompleskowa organizacja wydarzenia "Kiedy się śmieje dziecko, śmieje sie cały świat" 2018-04-24 2018-05-19 9750.00 zł
Bk.272.16.2018 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PATRYCJA KOZIEŁ Kompleksowa organizacja wydarzenia "Integracja mieszkańców dzielnicy Zebrzydowice poprzez organizację imprez środowiskowych w roku 2018" organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2018-04-24 2018-06-23 10000.00 zł
BK.272.11.2018 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PATRYCJA KOZIEŁ Kompleksowa organizacja wydarzenia "Spotkanie integracyjne z seniorami 2018" organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2018-04-24 2018-12-19 3500.00 zł
BK.272.12.2018 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PATRYCJA KOZIEŁ Kompleksowa organizacja wydarzenia: Ogród zabaw "ZABAWOWE ZOO" wraz z integracją społeczno-kulturalną dzielnicy Boguszowice-Osiedle organizowanego w ramach budzetu obywatelskiego 2018-04-24 2018-09-01 39350.00 zł
BK.272.13.2018 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PATRYCJA KOZIEŁ Kompleksowa organizacja wydarzenia "Festyn dzielnicowy - Majówka 2018 r." prganizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2018-04-24 2018-05-31 9750.00 zł
BK.272.14.2018 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PATRYCJA KOZIEŁ Kompleksowa organizacja wydarzenia "Północ - dzielnica aktywnego wypoczynku" organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2018-04-24 2018-12-22 6000.00 zł
BK.272.15.2018 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PATRYCJA KOZIEŁ Kompleksowa organizacja wydarzenia "Festyn na Smolnej" organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2018-04-24 2018-05-26 27300.00 zł
Bk.272.2.2018 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PATRYCJA KOZIEŁ Kompleksowa organizacja wydarzenia pn. "Tworzymy kulture w Ochojcu" organiozwanego w ramach budżetu obywatelskiego 2018-04-24 2018-12-31 5800.00 zł
BK.272.4.2018 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PATRYCJA KOZIEŁ Kompleksowa organizacja wydarzenia "Pogodne Buzowice" organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2018-04-24 2018-08-18 14990.00 zł
BK.272.5.2018 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PATRYCJA KOZIEŁ Kompleksowa organizacja wydarzenia "Atrakcje z EKO planety" organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2018-04-24 2018-06-10 39000.00 zł
BK.272.6.2018 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PATRYCJA KOZIEŁ Kompleksowa organizacja wydarzenia "Organizacja festynu rodzinno-odpustowego dla mieszkańców Rybnickiej Kuźni" organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2018-04-24 2018-08-12 23000.00 zł
BK.272.7.2018 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PATRYCJA KOZIEŁ Kompleksowa organizacja wydarzenia"Festyn Dni Wielopola 2018" organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2018-04-24 2018-07-15 11800.00 zł
BK.272.8.2018 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PATRYCJA KOZIEŁ Kompleksowa organizacja wydarzenia "Kulturalny Zamysłów. Integracja mieszkańców przez sport i kulturę oraz rozbudowa projektu RAJZAPUNKT" organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2018-04-24 2018-07-07 23500.00 zł
BK.272.9.2018 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PATRYCJA KOZIEŁ Kompleksowa organizacja wydarzenia "RAZEM JEST WESELEJ" organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2018-04-24 2018-08-25 25450.00 zł
BK.272.10.2018 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PATRYCJA KOZIEŁ Kompleksowa organizacja wydarzenia Festyn z okazji "Dnia Dziecka" organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2018-04-24 2018-06-09 6600.00 zł
ZAiKS 3.05.18 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Na publiczne wykonanie utworów podczas występów w dniu 3 maja 2018 w ramach wydarzenia pn. "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2018-04-23 2018-05-03 4300.95 zł
GK.2151.12.2018 Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska "SEPO" Sp. z o.o. Analiza wód opadowych na wylotach kanalizacji deszczowej 2018-04-23 2018-12-31 11611.20 zł
PS.526.77.2018 Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA" Dotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Seniorze - masz prawo!. 2018-04-23 2018-12-31 5000.00 zł
Z-I.3153.12.2018 OSP Orzepowice Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2018-04-20 2018-12-31 21800.00 zł
IMI.272.21.2018 Firma Remontowo-Budowlana "BUDMARK" Romuald Małek Roboty remontowe malarskie oraz ukończenie wymiany posadzki PCV w obrębie I piętra segmentu B w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 dz. Północ.. 2018-04-19 2018-06-04 96168.63 zł
IMI.272.22.2018 PUMART" sp. z o.o. SP 19 dz. Kłokocin wykonanie instalacji monitoringu szkoły i terenu. 2018-04-19 2018-05-19 19961.50 zł
Pr.2151.16.2018 SZLEZINGER - Łukasz Szlezinger Realizacja reklamy zewnętrznej w związku z nowym Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta Rybnika 2018-04-19 2018-07-31 26988.67 zł
PS.526.70.2018 FUNDACJA DZIECIĘCY SEN Dotacja - wsparcie zadania publicznego pn. Marzyciele mogą więcej - profilaktyka antynarkotykowa - program edukacyjny. 2018-04-19 2018-06-22 8400.00 zł
PS.526.91.2018 Fundacja EDF Rybnik Dotacja - Stowarzyszenie "Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej" - Turniej piłki nożnej MUNDIAL 2018 dla rybnickich Dzielnic 2018-04-19 2018-07-27 5750.00 zł
PS.526.66.2018 TOWARZYSTWO ŻEGLARSTWA REGATOWEGO dotacja - Organizacja Zespołowych Mistrzostw Polski w Klasie Optimist 2018-04-18 2018-10-31 10000.00 zł
PS.526.90.2018 Stowarzyszenie Działań Lokalnych - Chwalynciok Dotacja - wsparcie zadania publicznego pn. Promocja i organizacja wolontariatu. 2018-04-17 2018-06-15 500.00 zł
Ek-II.272.1.2018 MATBEX sp z o.o. Objęcie stałą kontrolą i utrzymanie w pełnej sprawności wybrane urządzenia odwadniajace na terenie miasta Rybnika w 2018 roku. 2018-04-16 2019-02-16 61131.00 zł
Ek-II.272.2.2018 Konserwacja Urządzeń Melioracyjnych i Kanalizacyjnych Wiesław Koszewski Konserwacja odcinka koryta rzeki Nacyny od ul Reymonta do ul. Wierzbowej. 2018-04-16 2018-10-31 19000.51 zł
Ek-II.272.3.2018 Konserwacja Urządzeń Melioracyjnych i Kanalizacyjnych Wiesław Koszewski Utrzymanie rzeki Rudy na odcinku od mostu kolejowego do km 34+700. 2018-04-16 2018-06-29 43700.23 zł
PS.526.89.2018 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa Dotacja - wsparcie zadania publicznego pn. W zgodzie z przyrodą. 2018-04-16 2018-06-30 8200.00 zł
D-III.272.1.2018 "DUCTUS" Sp. z o.o. Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Rybnika 2018-04-16 2018-10-31 349535.25 zł
IMI.272.18.2018 P.U.H. ECOMPLEX Grinspek Ewa Termomodernizacja budynku SP nr 4 dz. Ligota Ligocka-Kuźnia. 2018-04-16 2018-08-01 1423114.32 zł
IMI.272.19.2018 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior Termomodernizacja budynku ZSzP nr 7 dz. Orzepowice wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi. 2018-04-16 2018-08-01 2122023.74 zł
IMI.272.20.2018 GRANI-TEC Durczok Paweł i Durczok Anita Termomodernizacja budynku ZSS dz. Maroko-Nowiny wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi. 2018-04-16 2018-08-01 4032102.61 zł
30/2018 PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Zarząd żlewni w Gliwicach oddanie w użytkowanie gruntu na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej dla łącznika Pocztowa - Hallera 2018-04-16 2027-12-31 108.00 zł
IMI.2151.10.2018 WIMAR PHU SPÓŁKA JAWNA Słanina Wiesław i Mariusz Dosposażenie placu na "Karłowej Górce" służącego organizacji imprez integracyjnych w dz. Chwałęcice - wykonanie nawierzchni utwardzonej. 2018-04-13 2018-05-25 7720.00 zł
Inf272.1.2018 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Umowa - dostawa i wdrożenie systemu informacji prawnej 2018-04-13 2020-04-19 79950.00 zł
Pr.2151.15.2018 P.P.H.U. SAMPLA ALEKSANDRA PAMUŁA Dostawa 3.000 bawełnianych toreb promocyjnych z nadrukiem. 2018-04-12 2018-05-12 32822.55 zł
IMI.2151.8.2018 EUROCENTRUM POLSKA Sp. z o. o. Zakup oczyszczaczy powietrza dla dz. Chwałowice bez smogu i alergenów w przedszkolach i szkołach. 2018-04-12 2018-05-11 29000.00 zł
Pr.2151.12.2018 MT PARTNERS SP. J. T.Szymański, M.Cylupa Promocja Miasta Rybnika podczas zawodów regatowych. 2018-04-12 2018-10-31 20000.00 zł
Pr.2151.14.2018 BG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. Dostawa 3.000 koszulek promocyjnych w trzech kolorach z nadrukiem. 2018-04-12 2018-05-12 45449.73 zł
BK.2151.24.2018 LUXART MICHAŁ GRZYWACZ Organizacja 60-minutowego koncertu podczas wydarzenia pn. "Maj, bzy, Rybnik i Ty" w dniu 3 maja 2018 r. 2018-04-12 2018-05-03 34009.50 zł
IMI.272.17.2018 Firma Handlowo-Usługowa CONTRA Agnieszka Bylska Rozbudowa boiska KS Silesia w dz. Ligota Ligocka Kuźnia budowa ogrodzenia boiska i budowa nawodnienia boiska. 2018-04-11 2018-05-31 146437.65 zł
D-I.272.2.2018 AUTO-TRANS ASFALTY SP. Z O.O. Budowa łącznika ulic Pocztowa - Hallera w Rybniku 2018-04-10 2018-09-30 3297008.02 zł
IMI.2151.12.2018 K&K Kapica-Karpiak Technika Grzewcza i Sanitarna Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zamiany kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR w dz. Niedobczyce. 2018-04-10 2018-04-27 4920.00 zł
IMI.2151.13.2018 K&K Kapica-Karpiak Technika Grzewcza i Sanitarna Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zamiany kotłowni węglowej na instalację grzewczą pomp ciepła z dostosowaniem instalacji c.o w budynku gospodarczym MOSiR dz. Kamień. 2018-04-10 2018-04-27 7995.00 zł
PS.526.85.2018 FUNDACJA KUMAK Dotacja na wsparcie realizacji zadania pn. Wakacje bez przypału. 2018-04-09 2018-06-22 5520.00 zł
BK.2151.43.2018 JAŃDZIAK Aleksandra Organizacja 60-minutowego koncertu pt. "W krainie dźwieków" w dniu 1 czerwca 2018 r. 2018-04-09 2018-06-01 12300.00 zł
BK.2151.45.2018 TEATR KTO Organizacja na rybnickim rynku spektaklu pn. "Peregrinus" w dniu 1 maja 2018 r. 2018-04-09 2018-05-01 10000.00 zł
Bk.2151.46.2018 EM BAND Organizacja 80-minutowegho koncertu w ramach wydarzenia pn. "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2018-04-09 2018-05-02 10000.00 zł
PS.526.88.2018 Stowarzyszenie "OLIGOS" Umowa dotacji - Stowarzyszenie "OLIGOS" pn.: Ogród pozytywnej energii 2018-04-09 2018-06-30 8000.00 zł
BK.2151.44.2018 MARIUSZ KUŚ AGENCJA PROMOCYJNA SWOBODNY PRZEPŁYW MYŚLI Pokaz multimedialny w kapsule przygód uczestnikom wydarzenia pn. "Rybnikolandia" 2018-04-09 2018-06-01 3500.00 zł
IMI.2151.11.2018 Fundacja Ekologiczna "Ekoterm Silesia" ZSzP nr 14 w Radziejowie (dawne G13) - opracowanie dokumentacji proj. kosztorysowej zmiany kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła. 2018-04-09 2018-08-20 34932.00 zł
PS.526.87.2018 Stowarzyszenie "17-stka" Umowa dotacji - Stowarzyszenie "17-tka" pn.: Na szczyt! - letni obóz profilaktyczny 2018-04-05 2018-08-31 35000.00 zł
PS.526.84.2018 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłwym Koło w Rybniku Umowa dotacji - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rybniku pn.: III Rybnickie Dni Integracji 2018-04-05 2018-06-08 10000.00 zł
PS.526.86.2018 STOWARZYSZENIE INICJATYW MŁODZIEŻY Umowa dotacji - Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży pn.: Juwenalia Rybnickie 2018 2018-04-05 2018-08-31 15000.00 zł
PS.8460.1.2018 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłwym Koło w Rybniku umowa o dofinansowanie WTZ Nr 1 2018-04-05 2018-12-31 85312.32 zł
PS.8460.2.2018 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłwym Koło w Rybniku umowa ws. dofinansowania działalnośći WTZ Nr 2 2018-04-05 2018-12-31 74648.28 zł
Inf.2151.9.2018 PIKSELOMANIA SP Z O.O. Umowa - konserwacja i naprawa urządzeń drukujących 2018-04-05 2019-03-31 20000.00 zł
R.2151.4.2018 PLANERGIA Sp. z o.o. Usługi doradczo-informacyjne związane z efektywnymi systemami grzewczymi oraz OZE w ramach działań 4.1.3. oraz 4.3.4.RPO WSL na lata 2014-2020 2018-04-05 2018-12-31 11070.00 zł
Inf.2151.10.2018 PRINT -SOL ANNA SOLDAK PRINTING SOLUTIONS AND SERVICE Umowa - naprawa i serwis kserokopiarek 2018-04-05 2019-03-31 40000.00 zł
IMI.272.16.2018 ELEKTROTUM Piotr Tumulka PNIOWIEC dz. Chwałęcice - zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym- oświetlenie terenu, monitoring CCTV. 2018-04-05 2018-05-31 102049.39 zł
Ad.2151.6.2018 CZYSTOŚĆ Arkadiusz Mutwil Zewnetrzne mycie okien, okładziny elewacyjnej, usuwanie ptasich odchodów oraz odśnieżanie i usuwanie lodu z dachu z budynków UM B. Chrobrego 2 i Zamkowej 5, z zastosowaniem metod alpinistycznych 2018-04-03 2019-03-29 18443.50 zł
D-III.2151.1.2018 UTAL SP. Z O.O. Poznań - Gruszczyn Wykonanie tablic z nazwami ulic miasta Rybnika 2018-04-03 2018-12-30 40000.00 zł
IMI.272.96.2017 Firma Remontowo-Budowlana "BUDMARK" Romuald Małek Aneks nr 3 do umowy IMI.272.96.2017 wydłużenie terminu realizacji umowy do 07.05.2018 2018-04-02 2018-05-07 0.00 zł
Ad.2151.7.2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DŹWIGI ANTENY Sp. z o.o. Konserwacja dźwigu osobowego w UM Bolesława Chrobrego 2 2018-03-30 2021-03-31 7800.00 zł
BK.2151.27.2018 STANKOFFAMUSIC Krystyna Stańko Ogranizacja 60-minutowego koncertu plenerowego w ramach wydarzenia pn. "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2018-03-30 2018-05-03 9000.00 zł
BK.215117.2018 TOMASZ IWANCA Organizacja 90-minutowego koncertu plenerowego pn. "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2018-03-29 2018-05-02 28000.00 zł
BK.2151.42.2018 KUBA GRABOWSKI Organizacja koncertu plenerowego w ramach wydarzenia pn. "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2018-03-29 2018-05-02 28290.00 zł
Bk.2151.41.2018 JOACHIM WIECZOREK Organizacja przejazdu kolejka uczestnikom wydarzenia pn. "Rybnikolandia" w dniu 1 czerwca 2018 r. 2018-03-29 2019-06-01 2521.50 zł
IMI.272.14.2018 F.P.U.H. 'MABAPA' Piotr Chuboda Mdernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śl. przy ul. Kościuszki dz. Śródmieście. 2018-03-29 2018-08-25 719990.36 zł
IMI.272.15.2018 PUMART" sp. z o.o. SP 9 z oddziałami Mistrzostwa Sportowego dz. Środmieście - modernizacja szatnni i roboty instalacyjne w zakresie monitoringu wraz z robotami towarzyszącymi ogólnobudowlanymi. 2018-03-29 2018-05-24 20401.14 zł
PS.526.67.2018 Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM SEZAM Dotacja - Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM SEZAM pn.: Stała rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane szansą na większą sprawność i samozaradność 2018-03-29 2018-12-28 9000.00 zł
R.2151.1.2018 Skrivanek Sp.z o.o. Wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego podczas Międznarodowego Kongresu Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju w Rybniku 2018-03-29 2018-12-31 1906.50 zł
MPU.2151.7.2018 GEOLOGIC Tomasz Miłowski Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przedsrzennego dla części miasta Rybnika-obszarów oznaczonych symbolami MPZP 22-1,22-2 2018-03-29 2018-12-31 3995.04 zł
R.2151.3.2018 Dom Przyjęć Energil Marek Zwinka Usługa cateringowa podczas Międzynarodowego Kongresu Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju w Rybniku w dn.10.5.2018 r. 2018-03-29 2018-12-31 3820.00 zł
Inf.2151.7.2018 LEON Spółka z o.o. Umowa - dostawa łączy internetowych dla Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2018-03-29 2020-04-30 86112.00 zł
Inf.2151.6.2018 INFART PIOTR KRAJEWSKI Umowa - modernizacja na salach obsługi 2018-03-29 2018-04-19 13777.00 zł
Inf.2151.8.2018 PROMEDIO MICHAŁ BEDNARSKI Umowa - zakup systemu kolejkowego 2018-03-29 2018-05-10 43109.00 zł
M.272.7.2018 Usługi geodezyjne i kartograficzne Jerzy DEREŃ Wykonanie 30 podziałów nieruchomości w róznych celach. 2018-03-29 2018-12-31 38970.00 zł
M.272.8.2018 WYCENA NIERUCHOMOŚCI PAWEŁ JÓZEFOWSKI Wykonanie maksymalnie 50 wycen nieruchomości gruntowych w różnych celach. (196,80 zł) Skarb Państawa i Gmina 2018-03-29 2018-12-31 5904.00 zł
M.272.9.2018 WYCENA NIERUCHOMOŚCI PAWEŁ JÓZEFOWSKI Wykonanie 11 wycen nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji Skarbu Państwa 2018-03-29 2018-12-31 2435.40 zł
M.272.11.2018 WYCENA NIERUCHOMOŚCI PAWEŁ JÓZEFOWSKI Wykonanie 4 wycen nieruchomości zabudowanych budynkami z wyszczególnieniem wartości składników budowlanych i gruntowych. 2018-03-29 2018-12-31 2952.00 zł
M.272.10.2018 MKV DEVELOPMENT Krzysztof Walko Wykonanie 36 wycen nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego. 2018-03-29 2018-12-31 4896.00 zł
BK.272.1.2018 STUDIO REKLAMY DIGIDION SP. Z O.O. wydruk 144 plakatów (miesięcznie) o rozmiarach 120 x 180 cm oraz ich wywieszenie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie Rybnika 2018-03-29 2019-03-31 74692.80 zł
RA.272.11.2018 Agencja Reklamowo-Wydawnicza Studio „B&W” Wojciech Janecki Usługa druku i dostarczenia wraz z rozładunkiem pomocy dydaktycznej gry MEMORY 2018-03-29 2018-05-15 11463.60 zł
RA.272.10.2018 KOLUMB Krzysztof Jasiński Usługa przygotowania do druku, wydruku i dostarczenia wraz z rozładunkiem zeszytu edukacyjnego i podręcznika 2018-03-29 2018-05-02 19125.75 zł
R.2151.2.2018 TRANSLATOM Tomasz Ryłek Usługa tłumaczenia symultanicznego-II Międzynarodowy Kongres Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju 2018-03-29 2018-12-31 2214.00 zł
Ek-I.2151.538.2018 Fundacja Ekologiczna "Ekoterm Silesia" Prowadzenie punktu informacyjno - doradczego dla mieszkańców dot. projektu RPO4.1.3 - efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna (formuła grantowa) 2018-03-28 2018-05-05 12300.00 zł
PS.526.83.2018 STOWARZYSZENIE INICJATYW MŁODZIEŻY Dotacja - Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży pn.: Konkurs "Pokaż co Potrafisz" Jubileuszowa X edycja! 2018-03-28 2018-11-30 14000.00 zł
PS.526.82.2018 RYBNICKIE TOWARZYSTWO TENISOWE Dotacja - wsparcie zadania publicznego pn. Dofinansowanie uczestnictwa zawodników KS RTT w letnim obozie szkoleniowym. 2018-03-28 2018-08-31 5000.00 zł
PS.526.79.2018 Samorządowy Ruch Demokratyczny Samorządowy Ruch Demokratyczny, zadanie publiczne pn.: Starziki opowiadają 2018-03-27 2018-12-31 8600.00 zł
RA.2572.9.2018 Agencja Reklamowo-Wydawnicza Studio „B&W” Wojciech Janecki Usługa druku i dostarczenia wraz z rozładunkiem pomocy dydaktycznej „Puzzle-Rybnickie pejzaże” 2018-03-27 2018-05-09 6735.48 zł
BR.0045.1.2018 GAGLIK PIOTR opracowanie wykładu nt:System zezwoleń na podawanie i sprzedaż alkoholu w świetle nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na przykładzie Rybnika 2018-03-26 2018-04-30 1500.00 zł
MPU.2151.6.2018 PRACOWNIA PROJEKTOWO-URBANISTYCZNO-KONSERWATORSKA "A B A K U S " Ewa Pilarska-Świerszcz Sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej zabytkowego budynku hali mięsnej zlokalizowanego przy ul.3 Maja 14 2018-03-26 2018-12-31 130000.00 zł
BK.2151.38.2018 Infobox Sp.Z o.o. naprawa infokiosku zewnętrznego, wolnostojącego zlokalizowanego na Palcu Wolności w Rybniku 2018-03-26 2018-04-30 10279.11 zł
PS.526.81.2018 Fundacja EDF Rybnik Dotacja - wsparcie zadania publicznego pn. Festiwal Sztuk Pięknych Rybnik 2018. 2018-03-26 2018-05-31 12000.00 zł
PS.526.74.2018 Klub Sportowy Kyokushin Rybnik dotacja (mały grant)- Klub Sportowy Kyokushin Rybnik - Uczestnictwo w zawodach karate dzieci i młodzieży 2018-03-26 2018-06-29 7400.00 zł
PS.526.78.2018 Fundacja EDF Rybnik Dotacja - wsparcie zadania publicznego pn. 20 Festiwal Sztuki Teatralnej. 2018-03-26 2018-06-30 50000.00 zł
PS.526.75.2016 Uniwersytet Trzeciego Wieku dotacja (mały grant)- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku - Aktywny Słuchacz UTW 2018-03-23 2018-06-29 9300.00 zł
M.272.3.2018 mgr inż.Piotr CHOLEWA USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE Wykonanie 100 podziałów nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne. 2018-03-22 2018-12-31 54800.00 zł
M.272.4.2018 mgr inż.Piotr CHOLEWA USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE Wykonanie 100 podziałów nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne. 2018-03-22 2018-12-31 59800.00 zł
PS.526.69.2018 Stowarzyszenie Korzenie.pl Dotacja - Stowarzyszenie Korzenie.pl pn.: Międzynarodowa Wizyta Studyjna dla Nauczycieli "Rybnik - Iwano-Frankiwsk" 2018-03-22 2018-06-20 5700.00 zł
PS.526.68.2018 Stowarzyszenie Korzenie.pl Dotacja - Stowarzyszenie Korzenie.pl pn.: XVIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Ziemi Śląskiej "Moja Ty Ziemio Rodzima..." 2018-03-22 2018-06-24 5800.00 zł
PS.526.65.2018 Stowarzyszenie "AKADEMIA ROZWOJU EDUKACJI KREATYWNEJ" Stowarzyszenie "Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej", zadanie publiczne pn. Festyn i jarmark średniowieczny z okazji 610. lecia Golejowa. 2018-03-22 2018-08-03 8200.00 zł
PS.526.73.2018 Stowarzyszenie "AKADEMIA ROZWOJU EDUKACJI KREATYWNEJ" dotacja (mały grant) Stowarzyszenie "Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej" - Bieg Konstytucji 3 Maja - IX edycja 2018-03-22 2018-06-22 5000.00 zł
M.272.5.2018 USŁUGI GEODEZYJNE MAREK WALLIS Wykonanie 16 podziałów nieruchomości. 2018-03-22 2018-12-31 14000.00 zł
M.272.6.2018 mgr inż.Piotr CHOLEWA USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE Wykonanie wznowienia i stabilizacji maksymalnie 70 znaków granicznych. 2018-03-22 2018-12-31 12180.00 zł
PS.526.72.2018 Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Dotacja - wsparcie zadania publicznego pn. Rybnickie Dni Promocji Zdrowia. 2018-03-21 2018-09-30 13000.00 zł
BK.2151.39.2018 KRZYSZTOF GIERAŁTOWSKI udzielenie licencji niewyłącznej prezentacji wysatwy pt. "Pisarze" 2018-03-21 2018-04-12 2000.00 zł
PS.526.76.2018 Stowarzyszenie "OLIGOS" Dotacja - wsparcie zadania publicznego pn. Rybnickie Centrum Asystentury 2018. 2018-03-21 2018-12-31 35000.00 zł
PS.526.62.2018 Stowarzyszenie walki z chorobami otyłości Dotacja - wsparcie zadania publicznego pn. Metamorfoza. 2018-03-21 2018-08-31 8500.00 zł
PS.526.61.2018 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy Dotacja - Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy w Rybniku - Cykliczne Imprezy Sportowe 2018 2018-03-21 2018-12-31 38000.00 zł
PS.526.63.2018 STOWARZYSZENIE MOJE MIASTO Stowarzyszenie Moje Miasto, zadanie publiczne pn. Tragedia Górnośląska - nieznane losy mieszkańców, jako element ochrony dziedzictwa kulturowego naszych ziem. 2018-03-21 2018-12-31 5000.00 zł
Pr.2151.9.2018 tuPolska Sp. z o.o. Promocja Miasta Rybnika podczas czterech spotkań dla przedsiębiorców z cyklu "tuBiznes Opener Rybnik" 2018-03-20 2018-12-31 24600.00 zł
IMI.2151.9.2018 TRGB Sp. z o. o. Spółka Komandytowa Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy łącznika pomiędzy budynkami OPP Przygoda z zagospodarowaniem terenu w zakresie budowy placu zabaw i wiaty rowerowej. 2018-03-19 2018-04-16 17850.00 zł
PS.526.55.2018 Stowarzyszenie Artystyczne Uwagi wARTe Stowarzyszenie Artystyczne Uwagi wARTe, zadanie publiczne pn. Pikniki na Kampusie 2018-03-19 2018-09-30 17000.00 zł
IMI.272.13.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny - adaptacja byłego oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku 2018-03-19 2018-12-04 3551422.85 zł
PS.526.71.2018 Klub Sportów Walki ,,Baca" K-1 Rybnik Dotacja- Klub Sportów Walki "Baca" K-1 Rybnik pn.: Sport Tak, Narkotyki Nie 2018-03-16 2018-06-30 5400.00 zł
MPU.2151.2.2018 Wydawnictwo Regionalne Spółka z o.o. ogłoszenia prasowe 2018-03-16 2018-12-31 2365.00 zł
D-I.2151.5.2018 DMK Inżynieria Sp. z o.o. Analiza techniczno - ekonomiczna bezkolizyjnego przejazdu kolejowego na ul. Robotniczej w Rybniku 2018-03-15 2018-04-30 99999.00 zł
PS.526.54.2018 Stowarzyszenie Śpiewaczy Chór Seraf Stowarzyszenie Śpiewacze Chór "Seraf", zadanie publiczne pn. Magiczne dźwięki tradycji. 2018-03-15 2018-12-15 13770.00 zł
PS.526.60.2018 Związek Harcerstwa Polskiego ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Rybnickiej, zadania publiczna pn. KULTURA PO HARCERSKU 2018-03-15 2018-12-31 10000.00 zł
PS.526.64.2018 STOWARZYSZENIE "JARMARK KULTURY" Dotacja - Stowarzyszenie "Jarmark Kultury" - W oczekiwaniu na Wielkanoc 2018 2018-03-15 2018-03-30 18000.00 zł
Pr.2151.8.2018 MATEUSZ MACHALSKI Zakup rodziny krojów pisma "Favela" autorstwa Mateusza Machalskiego wraz z licencją na jego nieograniczone użycie przez Miasto Rybnik 2018-03-15 2018-03-30 4305.00 zł
PS.526.59.2018 FUNDACJA "OSTOJA" Dotacja - Fundacja "Ostoja" pn.: Ostoja - punkt wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 2018-03-15 2018-12-31 12000.00 zł
PS.526.58.2018 FUNDACJA "OSTOJA" Dotacja - wsparcie zadania publicznego pn. Nie dla otyłości, tak dla zdrowia. 2018-03-15 2018-12-31 18500.00 zł
Ad.2151.5.2018 KACZMAREK ELECTRIC S.A z siedzibą w Wolsztynie ul. Gajewskich 32 Dostawa rezerwowych źródeł światła oraz artykułów elektrycznych 2018-03-14 2018-12-31 25000.00 zł
D-I.2151.4.2018 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja oświetlenia ulicznego zlokalizowanego w Rybniku przy ul. Raciborskiej 2018-03-13 2019-01-14 441.91 zł
Inf.2151.5.2018 "REKORD" SI Sp. z o.o. Umowa - usługa wsparcia procedury zmiany klasyfikacji środka trwałego 2018-03-12 2018-04-30 6765.00 zł
IMI.272.12.2018 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior SP 22 dz. Niedobczyce - dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych. 2018-03-12 2018-08-24 1525587.36 zł
IMI.2151.5.2018 BIO-GEO WIOLETA MAŁECKA Przeprowadzenie badań i opracowanie opinii geologicznych dla potrzeb zadań realizowanych przez Wydział IMI. 2018-03-09 2018-11-30 16499.22 zł
IMI.2151.6.2018 GeoRybnik.pl Krystian Pendziałek Usługi sporządzenia map (geodezyjne pokłady mapowe, wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów). 2018-03-09 2018-11-30 16499.22 zł
PS.526.52.2018 Uniwersytet Trzeciego Wieku Dotacja - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku pn.: Artystyczne pasje rybnickich seniorów 2018-03-09 2018-12-31 10000.00 zł
PS.526.49.2018 Stowarzyszenie Amazonek Odnowa Dotacja - Stowarzyszenie Amazonek " Odnowa" z siedzibą w Rybniku pn.: Rehabilitacja kobiet po mastektomii 2018-03-09 2018-12-31 10000.00 zł
PS.526.48.2018 Stowarzyszenie Instytut Społeczny SILESIA Dotacja - wsparcie zadania publicznego pn. Magiczna Silesia - ze sztuką ku trzeźwości. 2018-03-09 2018-12-31 30000.00 zł
PS.526.53.2018 Rybnickie Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Egzotycznych Amazonka Dotacja - Rybnickie Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Egzotycznych Amazonka, pn.: Pokaz ptaków z okazji Dnia Dziecka 2018 r. 2018-03-08 2018-06-13 2600.00 zł
PS.526.57.2018 Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej "PRZYGODA" Dotacja - wsparcie zadania publicznego pn. Nasze spotkania z folklorem. 2018-03-08 2018-12-31 27000.00 zł
GK.2151.9.2018 Asklepios Małgorzata Jania Dostawa woreczków biodegradowalnych na psie odchody (500 000 sztuk). 2018-03-08 2018-08-31 13530.00 zł
GK.2151.5.2018 ULISSES Modyfikacja (rozbudowa) programu System Gospodarki Komunalnej (SGK) 2018-03-08 2018-04-05 15129.00 zł
BK.2151.35.2018 MAKSYMILIAN RIGAMONTI Opracowanie scenariusza i poprowadzenie autorskiego spotkania na temat książki pt. "Echo" 25 marca 2018 r. w ramach wydarzenia pn. 15. Rybnciki Festiwal Fotografii 2018-03-07 2018-03-25 800.00 zł
Bk.2151.36.2018 MAREK KARZYSZTOF ARCIMOWICZ Opracowanie scenariusza i poprowadzenie autorskiego spotkania w ramach wydarzenia pn. 15. Rybnicki Festiwal Fotografii 2018-03-07 2018-03-25 2500.00 zł
PS.526.56.2018 Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Edukacyjnych "Kulturalny Domek" Dotacja - wsparcie zadania publicznego pn. SPLOTY - spektakl interaktywno-sensoryczny dla najmłodszych w ramach Letniej Akademii Malucha RAJnaj. 2018-03-07 2018-10-31 10000.00 zł
PS.526.45.2018 Dyskusyjny Klub EKRAN Dyskusyjny Klub Filmowy "EKRAN", zadanie publiczne pn. Działalność Dyskusyjnego Klubu Filmowego "EKRAN" w 2018 roku 2018-03-06 2018-12-31 10000.00 zł
PS.526.51.2018 SUPERFUNDACJA Dotacja_Fundacja "Superfundacja" pn.: Aquaterapia - sprawdzone i innowacyjne metody terapii w wodzie 2018-03-05 2018-12-31 11000.00 zł
PS.526.46.2018 STOWARZYSZENIE OGNISK MUZYCZNYCH Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych, zadanie publiczne pn. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę. 2018-03-05 2018-12-31 16430.00 zł
PS.526.50.2018 FUNDACJA SFERA umowa dotacji - Akademia Bezpiecznego Rowerzysty 2018 2018-03-05 2018-12-17 19000.00 zł
PS.526.40.2018 Fundacja EDF Rybnik Dotacja - wsparcie zadania publicznego pn. K.A.C. Kreatywni Anty Chlaniu. 2018-03-05 2018-12-15 25000.00 zł
PS.526.47.2018 FUNDACJA KUMAK Dotacja - wsparcie zadania publicznego pn. Pluszakowe pogotowie. 2018-03-02 2018-06-30 10000.00 zł
PS.526.32.2018 KLUB SPORTOWY RYBNIK THUNDERS umowa dotacji - Rybnik Thunders w Lidze Futbolu Amerykańskiego 2018 2018-03-02 2018-12-31 17000.00 zł
Z-I.3153.18.2018 OSP Chwałowice Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2018-03-02 2018-12-31 8500.00 zł
PS.2151.2.2018 MACIEJ KOSTKA Umowa z biegłym - Maciejem Kostką na przeprowadzanie badań i wydawanie opinii lekarza psychiatry w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na zlecenie MKRPA w Rybniku 2018-03-01 2018-12-31 12000.00 zł
PS.2151.3.2018 Agnieszka Boczkowskam - biegły Umowa z biegłym - Agnieszką Boczkowską na przeprowadzanie badań i wydawanie opinii lspecjalisty psychoterapii uzależnień w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na zlecenie MKRPA w Rybniku 2018-03-01 2018-12-31 12000.00 zł
Pr.2151.6.2018 FUNDACJA PIX.HOUSE Dostawa 413 egzemplarzy publikacji "Historie fotografii opowiadane w Rybniku 2004-2018" wydanej pod redakcją Niny Giby. 2018-03-01 2018-03-16 40000.00 zł
PS.526.44.2018 FUNDACJA DZIECIĘCY SEN Dotacja - wsparcie zadania publicznego pn. Stawiam na siebie - profilaktyka antyalkoholowa kobiet. 2018-03-01 2018-12-31 10000.00 zł
PS.526.38.2018 Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych "Serduchowo" Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych "Serduchowo", zadanie publ. pn. Akademia Rodziny Serduchowo 2018-02-28 2018-11-30 12000.00 zł
PS.526.29.2018 FUNDACJA CENTRUM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Dotacja - Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych pn. Szkolna Interwencja Profilaktyczna - rekomendowany program profilaktyki selektywnej i wskazującej. 2018-02-28 2018-12-31 20000.00 zł
Inf.2151.4.2018 Ośrodek Wdrożeń Ekonomicznych-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. Umowa - aktualizacja programu baz kosztorysowych SekoPrix 2018-02-28 2018-12-31 19950.00 zł
IMI.272.124.2017 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior Aneks nr 1 do umowy IMI.272.124.2017 - zwiększenie wrtości umowy o kwotę19.058,17 zł w związku z wykonaniem robót dodatkowych. 2018-02-27 2018-03-14 19058.17 zł
BK.2151.26.2018 FORTALENT JOLANTA ZDRZAŁEK Poprowadzenie IV Rybnickiego Forum Kultury oraz opracowanie koncepcji i przeprowadzenie 60 minutowego wykładu na teamat skutecznych wystąpien publicznych 2018-02-27 2018-04-13 15375.00 zł
Bk.2151.25.2018 KRZYSZTOF DOMINIK ARTGRUP AGENCJA ARTYSTYCZNA Organizacja 60-minutowego koncertu zespołu ŁAKI ŁAN podczas wydarzenia pn. "Maj, bzy, rybnik i Ty" w dniu 1 maja 2018 r. 2018-02-27 2018-05-01 35670.00 zł
PS.526.33.2018 Śląski Oddział Okregowy Polskiego Czerwonego Krzyża Śląski Oddział Okręgowy PCK w Katowicach, zadanie publ. pn. Pomoc żywnościowa rodzinom w trudnej sytuacji materialnej w ramach POPŻ - 2014-2020 2018-02-27 2018-12-31 50000.00 zł
PS.526.42.2018 FUNDACJA BYLE DO WIOSNY Fundacja "Byle do wiosny", zadanie publiczne pn. Aktywny Senior 2018-02-26 2018-12-31 12000.00 zł
PS.3153.26.2018 RYBNICKIE TOWARZYSTWO TENISOWE Dotacja - wsparcie zadania publicznego pn. Rybnicki tenis 2018 - podniesienie potencjału szkoleniowego KS Rybnickie Towarzystwo Tenisowe. 2018-02-26 2018-12-31 25000.00 zł
PS.526.39.2018 Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Dotacja - wsparcie zadania publicznego pn. TRATWA. 2018-02-26 2018-12-31 25000.00 zł
PS.526.37.2018 Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Dotacja - wspracie zadania publicznego pn. Życie jest warte tego aby przeżyć je w zdrowiu i w trzeźwości - konferencje, spotkania profilakryczne. 2018-02-26 2018-12-31 10000.00 zł
IMI.272.96.2017 Firma Remontowo-Budowlana "BUDMARK" Romuald Małek Aneks nr 3 do umowy IMI.272.96.2017 wydłużenie terminu realizacji umowy do 06.04.2018 2018-02-26 2018-04-06 0.00 zł
Bk.2151.22.2018 MARIUSZ NOWICKI Koncert Gaby Kulki z zespołem podczas wydarzenia pn. "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 1 maja 2018 r. 2018-02-23 2018-05-01 17220.00 zł
PS.526.41.2018 Uczniowski Klub Sportowy Reflex przy SP-10 Uczniowski Klub Sportowy "Reflex", zadanie publiczne pn. Udział w zawodach oraz organizacja Mistrzostw Śląska w biegu na orientację "Rybino XV" 2018-02-23 2018-12-31 10000.00 zł
PS.526.43.2018 Stowarzyszenie pn.: Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-Śląskie Dotacja - wsparcie zadania publicznego pn. Szkolenie sportowe osób z niepełnosprawnością intelektualną. 2018-02-23 2018-12-31 20000.00 zł
Inf.2151.3.2018 ABC PRO Sp. z o.o. Umowa - usługa udostępnienia i wsparcia edytora aktów prawnych 2018-02-23 2020-02-23 11808.00 zł
Pr.2151.7.2018 Radio 90 Sp z o.o. Przygotowanie, produkcja i emisja audycji radiowych dotyczących promocji Miasta Rybnika od lutego do grudnia 2018 roku. 2018-02-23 2018-12-31 58794.00 zł
RA.272.3.2018 "ARCA" Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury Michał Stangel Opracowanie koncepcji arch.-urban. zagospodarowania części wspólnej przy ul. Morcinka 2018-02-22 2018-08-09 38800.00 zł
RA.272.4.2018 "ARCA" Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury Michał Stangel Opracowanie koncepcji arch.-urban. zagospodarowania części wspólnej przy ul. Kwiotka 2018-02-22 2018-07-12 27800.00 zł
RA.272.5.2018 "ARCA" Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury Michał Stangel Opracowanie koncepcji arch.-urban. zagospodarowania części wspólnej przy ul. Paderewskiego i Andersa 2018-02-22 2018-07-12 37800.00 zł
RA.272.6.2018 "ARCA" Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury Michał Stangel Opracowanie koncepcji arch.-urban. zagospodarowania części wspólnej przy ul. 1 Maja 2018-02-22 2018-08-09 38800.00 zł
RA.272.7.2018 "ARCA" Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury Michał Stangel Opracowanie koncepcji arch.-urban. zagospodarowania części wspólnej przy ul. Ogrodowskiego 2018-02-22 2018-07-12 27300.00 zł
RA.272.8.2018 "ARCA" Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury Michał Stangel Opracowanie koncepcji arch.-urban. zagospodarowania części wspólnej przy ul. Dworcowej 2018-02-22 2018-07-12 27800.00 zł
IMI.272.10.2018 EURODROGA Sp. z o. o Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy SP 34 w dzielnicy Smolna na nawierzchnię poliuretatnową w ramach projektu obywatelskiego pod nazwą "Ćwiczymy i myślimy przy tym zdrowo się bawimy") 2018-02-22 2018-07-12 41712.87 zł
IMI.272.11.2018 Firma Produkcyjno Usługowa STALWOJ Wojciech Karbowy Dosposażenie boiska piłkarskiego w dzielnicy Chwałęcice w trybuny dla widzów (b. obywtelski) 2018-02-22 2018-07-12 29139.93 zł
IMI.272.65.2017 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior Aneks nr 1 do umowy IMI.272.65.2017 zwiększenie wartości umowy o kwotę 8.702,39 zł w związku z rozliczeniem kosztorysowym. 2018-02-22 2018-02-22 8702.39 zł
PS.526.35.2018 Towarzystwo Sportowe "Kuźnia" Dotacja - Towarzystwo Sportowe "Kuźnia" - Ogólnopolskie regaty Pucharu Polski "Rybnickie Regaty Żeglarskie" 2018-02-22 2018-05-31 10000.00 zł
PS.526.34.2018 Towarzystwo Sportowe "Kuźnia" Dotacja - Towarzystwo Sportowe "Kuźnia" - Trening, organizacja i udział w zawodach szachowych 2018-02-22 2018-12-31 7000.00 zł
PS.526.36.2018 Klub Sportów Walki ,,Baca" K-1 Rybnik Dotacja - Klub Sportów Walki "Baca" K-1 Rybnik - Akademia Sprawności Seniora 2018-02-22 2018-12-31 8000.00 zł
PS.526.30.2018 FUNDACJA DZIECIĘCY SEN Dotacja - Fundacja Dziecięcy Sen pn.: Alkoholopedia - program profilaktyczno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży 2018-02-22 2018-05-27 7200.00 zł
PS.526.18.2018 Klub Sportowy Rymer Dotacja - Klub Sportowy "Rymer" Rybnik pn.: Nogami do przodu... 2018-02-22 2018-06-23 8250.00 zł
PS.526.13.2018 Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Dotacja - Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Rybnicka Drużyna Ratownictwa Wodnego 2018-02-21 2018-12-31 13000.00 zł
BK.2151.30.2018 TOMASZ WYSOCKI Opracowanie scenariusza i poprowadzenie autorskiego spotkania 25 marca 2018 r. w ramach 15. rybnickiego Festiwalu Fotografii 2018-02-21 2018-03-25 1500.00 zł
Bk.2151.34.2018 KRYSTIAN BIELATOWICZ opracowanie scenariusz i poprowadzenie autorskiego spotkania 25 marca 2018 w ramach 15. Rybnickiego Festiwlau Fotografii 2018-02-21 2018-03-25 1500.00 zł
Bk.2151.33.2018 WOLAN ROBERT WOLAŃSKI Opracowanie scenariusza i poprowadzenie autorskiego spotkania 24 marca 2018 r. w ramach 15. Rybnickiego Festiwlau Fotografii 2018-02-21 2018-03-24 2900.00 zł
BK.2151.31.2018 WERONIKA GĘSICKA Opracowanie scenriusza i poprowadzenie autorskiego spotkania 24 marca 2018 r. w ramach 15. Rybnickiego Festiwalu Fotografii 2018-02-21 2018-03-24 1500.00 zł
Bk.2151.28.2018 MACIEJ MOSKWA Opracowanie scenariusza i poprowadzenie autorskiego spotkania 25 marca 2018 r. w ramach wydarzenia pn. 15. Rybnicki Festiwal Fotografii 2018-02-21 2018-03-25 1500.00 zł
BK.2151.32.2018 TOMASZ TOMASZEWSKI Opracowanie scenariusza i przeprowadzenia spotkania autorskiego 23 marca 2018 r. w ramach wydarzenia pn. 15. Rybnicki Festiwal Fotografii 2018-02-21 2018-03-23 3000.00 zł
BK.2151.29.2018 MAREK LAPIS Opracowanie secenariusza i poprowadzenie autorskiego spotkania 24 marca 2018 r. w ramach wydarzenia pn. 15. Rybnicki Festiwal Fotografii 2018-02-21 2018-03-24 2000.00 zł
PS.3153.8.2018 Klub Sportowy ROW Rybnik Spółka Akcyjna Dotacja - Klub Sportowy ROW Rybnik S.A. - KS ROW RYBNIK - Razem Osiągniemy Więcej 2018-02-20 2018-12-31 2200000.00 zł
PS.3153.27.2018 Klub Sportowo-Rekreacyjny TKKF ZUCH Dotacja - Klub Rekreacyjno-Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Zuch" Orzepowice - W jedności siła - sport to zdrowie! 2018-02-20 2018-12-31 250000.00 zł
IMI.272.87.2017 GRUMIX Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Aneks nr 2 wydłużenie terminu realizacji umowy do 09.03.2018 2018-02-20 2018-03-09 0.00 zł
PS.526.28.2018 Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Dotacja - Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Rybniku, zadanie pn. Akademia Dojrzałości 2018-02-19 2018-12-31 10000.00 zł
Inf.2151.2.2018 ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI SP. Z O.O. Umowa - zakup i odnowienie podpisów elektronicznych 2018-02-19 2019-02-19 3579.30 zł
PS.526.31.2018 Miejski Klub Szachowy Dotacja - Miejski Klub Szachowy w Rybniku - Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportowej - szachy 2018-02-16 2018-12-31 30000.00 zł
IMI.272.100.2017 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior Aneks nr 1 do umowy IMI.272.100.2017 - wydłużenie terminu wykonania umowy do 26.03.2018. 2018-02-16 2018-03-26 0.00 zł
PS.526.27.2018 Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Profilaktyki "INTEGRUM" Dotacja - Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości "INTEGRUM" w Rybniku - Program terapeutyczny dla osób szkodliwie używających i uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin 2018-02-16 2018-12-31 80000.00 zł
PS.526.22.2018 Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Profilaktyki "INTEGRUM" Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Program rozwojowy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym. 2018-02-16 2018-12-31 100000.00 zł
D-I.272.1.2018 Zakład Betoniarski s.c. Kłosek Renata, Porwoł Danuta Przebudowa ulicy Józefa Cyrana w Rybniku 2018-02-16 2018-08-25 910923.38 zł
GK.2151.7.2018 TECHMEKO Sp. ZO.O. Projekt separatorów dla wylotów W2 i W3 wraz z uzyskaniem pozwoleń wodno-prawnych 2018-02-16 2018-09-15 48954.00 zł
Z-I.2151.2.2018 Komenda Wojewódzka Policji Porozumienie z KMP w Rybniku w sprawie przekazania środków finansowych - dodatkowe patrole 2018-02-15 2018-12-31 0.00 zł
PS.526.23.2018 STREFA WZW, wolnych z wyboru Dotacja - Strefa WzW, wolnych z wyboru - BLOKOWISKO TO NIE WSZYSTKO - EDYCJA VI 2018-02-15 2018-12-31 26750.00 zł
PS.526.26.2018 Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie Zgoda Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Życie na trzeźwo. 2018-02-15 2018-12-31 40000.00 zł
Ad.2151.4.2018 ADG Sp. z o.o. Przeglądy konserwacyjne, stały nadzór oraz usługi serwisowe nad klimatyzatorami i centralami wentylacyjnymi LG i Mitsubihi w pomieszczeniach Urzędu Miasta 2018-02-15 2019-12-31 88000.00 zł
IMI.2151.4.2018 PUMART" sp. z o.o. DK Niedobczyce - awaryjna naprawa opraw oświetlenia ewakuacyjnego. 2018-02-15 2018-02-24 14854.00 zł
BK.2151.19.2018 ARTUR CELIŃSKI Opracowanie dokumentu pod roboczym tytułem "Program polityki kulturalnej Miasta Rybnika". 2018-02-15 2018-04-05 49200.00 zł
IMI.272.9.2018 Przedsiebiorstwo Wielobranżowe KORTIN H. Kostorz Budynek OSP dz. Ochojec roboty remontowe ogólnobudowlane - remont kuchni na parterze (kontynuacja robót) i korytarza wewnętrznego. 2018-02-15 2018-04-26 51469.97 zł
PS.526.24.2018 Związek Harcerstwa Polskiego Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Rybnickiej, zadanie publiczne pn. Aktywne Harcerstwo 2018-02-14 2018-12-31 20000.00 zł
PS.526.14.2018 Stowarzyszenie na rzecz promocji kształcenia zawodowego i technologii informatycznych "SPEC" Stowarzyszenie na rzecz promocji kształcenia zawodowego i technologii informatycznych SPEC, zadanie publiczne pn. NAUKA, SPORT I SCENA ŁĄCZĄ POKOLENIA 2018-02-14 2018-10-31 25000.00 zł
PS.526.25.2018 Związek Harcerstwa Polskiego Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Czas na zdrowy tryb życia bez nałogów. 2018-02-14 2018-12-31 20000.00 zł
PS.526.16.2018 Śląski Klub Sportowy Niesłyszących z siedzibą w Rybniku Śląski Klub Sportowy Niesłyszących, zadanie publiczne pn. Działalność całoroczna oraz Jubileusz 90 lecia ŚKSN Rybnik 2018-02-13 2018-12-31 18000.00 zł
PS.3153.25.2018 Klub Sportowy Rymer Dotacja - Klub Sportowy "Rymer" Rybnik - KS Rymer - wspólna pasja, wspólny cel 2018-02-13 2018-12-31 40000.00 zł
PS.526.12.2018 Miejski Koszykarski Klub Sportowy Rybnik Miejski Koszykarski Klub Sportowy "Rybnik", zadanie publiczne pn. Rybnicka Basketmania - Nauka, Sport Przyszłość 2018-02-13 2018-12-31 18000.00 zł
Ar-I.2151.1.2018 DOMUS PROJEKT Wykonanie przez rzeczoznawcę majątkowego opracowań nie stanowiących operatów szacunkowych 2018-02-13 2018-12-31 36000.00 zł
IMI.2151.2.2018 Fundacja Ekologiczna "Ekoterm Silesia" Wykonanie dla obiektów miejskich analizy możliwości montażu instalacji fotowoltaicznych - analiza ekonomiczna i techniczna. 2018-02-12 2018-03-20 19926.00 zł
IMI.272.108.2017 Biuro Handlowe Marek Karłaszewski Aneks nr 1 do umowy IMI.272.108.2017 - wydłużenie terminu realizacji umowy do 05.03.2018 2018-02-12 2019-03-05 0.00 zł
BK.2151.23.2018 Firma KAYAX Koncert Darii Zawiałow w ramach Rybnickiej Majówki pn. "Maj, bzy, Rybnik i Ty" w dniu 1 maja 2018 r. 2018-02-12 2018-05-01 23493.00 zł
PS.3153.24.2018 Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Dotacja - wsparcie zadania pn. Rybnicka Siatkówka Żeńska, Rybnik 2018 2018-02-12 2018-12-31 60000.00 zł
PS.3153.23.2018 Klub Sportowy Polonia Dotacja - Klub Sportowy "Polonia" - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, w tym przygotowania do imprez mistrzowskich krajowych i międzynarodowych 2018-02-12 2018-12-31 200000.00 zł
PS.526.21.2018 BOMBOWA FUNDACJA Bombowa Fundacja, zadanie publiczne pn. Specjalistyczne wsparcie dzieci w systemie pieczy zastępczej 2018-02-12 2018-12-28 20000.00 zł
PS.3153.13.2018 Stowarzyszenie Sportowe Grupa Kolarska VIKTORIA Rybnik Dotacja - wsparcie zadania pn. Kolarstwo 2018. 2018-02-09 2018-12-31 50000.00 zł
PS.526.20.2018 Aeroklub Rybnickiego Okregu Węglowego dotacja - Piknik Lotniczy Dni Aeroklubu 2018 - impreza sportowo - rekreacyjna dla mieszkańców 2018-02-09 2018-10-31 25000.00 zł
PS.3153.22.2018 Miejski Klub Szachowy Dotacja - Miejski Klub Szachowy w Rybniku - Udział w Mistrzostwach Polski, Śląska zawodników Miejskiego Klubu 2018-02-09 2018-12-31 20000.00 zł
PS.2150.2.2018 KATARZYNA DUŹNIAK Umowa z biegłym - Markiem Ksolem na przeprowadzanie badań i wydawanie opinii specjalisty psychoterapii uzależnień w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na zlecenie MKRPA w Rybniku 2018-02-09 2018-12-31 12000.00 zł
D-I.2151.2.2018 Laboratorium Inżynierii Lądowej "LABOTEST" Sp. z o.o. Wykonanie badań laboratoryjnych w związku z realizowanymi zadaniami remontowymi i inwestycyjnymi 2018-02-08 2018-12-31 60000.00 zł
PS.526.17.2018 FUNDACJA PULS-MED Blisko Ciebie Fundacja Puls-Med Blisko ciebie, zadanie publiczne pn. Sprawny Senior II 2018-02-08 2018-12-31 8000.00 zł
Z-I.3153.6.2018 OSP Golejów Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2018-02-08 2018-12-31 25800.00 zł
IMI.2151.3.2018 MITKO SP. Z O.O. Dostawa 2 sztuk namiotów imprezowych na potrzeby dzielnicy Niewiadom. 2018-02-08 2018-03-12 13431.60 zł
Z-I.3153.30.2018 OSP Golejów Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2018-02-08 2018-12-31 5877.00 zł
BK.2151.21.2018 Wydawnictwo Agora Publikacja w prasie reklamy III edycji Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2018-02-07 2018-02-20 11685.00 zł
PS.3153.21.2018 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy Dotacja - Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy w Rybniku - Rybnickie Pływanie 2018 2018-02-07 2018-12-31 30000.00 zł
PS.3153.18.2018 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy Dotacja - Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy w Rybniku - Lekkoatletyka 2018 2018-02-07 2018-12-31 70000.00 zł
PS.3153.19.2018 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy Dotacja - Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy w Rybniku - Szermierka 2018 2018-02-07 2018-12-31 100000.00 zł
PS.3153.20.2018 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy Dotacja - Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy w Rybniku - Koszykówka żeńska 2018 2018-02-07 2018-12-31 60000.00 zł
PS.3153.17.2018 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy Dotacja - Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy w Rybniku - Boks 2018 2018-02-07 2018-12-31 40000.00 zł
PS.526.15.2018 STREFA WZW, wolnych z wyboru Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Pozytywka 2018. 2018-02-07 2018-10-31 25000.00 zł
PS.526.19.2018 KLUB SZACHOWY ZEFIR BOGUSZOWICE Klub Szachowy Zefir Boguszowice, zadanie publiczne pn. Całoroczna sportowa działalność Klubu Szachowego Zefir Boguszowice 2018-02-07 2018-12-31 10000.00 zł
PS.526.11.2018 Stowarzyszenie "17-tka" Stowarzyszenie "17-tka", zadanie publiczne pn. Rybnicki Bank Drugiej Ręki - 2018 2018-02-07 2018-12-31 27000.00 zł
PS.526.8.2018 Fundacja Piłkarska Pasja Dotacja - Fundacja Piłkarska Pasja - Organizacja finałowego turnieju halowego piłki nożnej dla zakładów pracy w ramach rozgrywek "Business Champions League" 2018-02-07 2018-03-31 2500.00 zł
PS.526.10.2018 Rybnicki Klub Piłkarski-Szkółka Piłkarska Dotacja - Piłkarskie Przedszkole 2018 2018-02-07 2018-12-31 15000.00 zł
IMI.272.6.2018 "REMONT-EX" Sp. z o. o Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 24 (ZSzP nr 14) dz. Popielów wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi. 2018-02-07 2018-07-01 1759873.37 zł
IMI.272.7.2018 "REMONT-EX" Sp. z o. o Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych dz. Śródmieście wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi. 2018-02-07 2018-07-01 4415357.59 zł
PS.3153.9.2018 Miejski Koszykarski Klub Sportowy Rybnik Dotacja - Miejski Koszykarski Klub Sportowy "Rybnik" - Całoroczna działalność Miejskiego Koszykarskiego Klubu Sportowego RYBNIK 2018-02-07 2018-12-31 250000.00 zł
Z-I.3153.11.2018 OSP Ochojec Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2018-02-07 2018-12-31 32000.00 zł
Ad.2151.3.2018 PAP-LUX NAPARSTEK SEBASTIAN Aktualizacja systemu identyfikacji wizualnej w budynkach Urzędu Miasta Rybnika (tablice informacyjne, kierunkowe, oznakowanie pomieszczeń) 2018-02-06 2018-12-15 20000.00 zł
PS.526.7.2018 FUNDACJA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Wsparcie działalności wydawniczej. 2018-02-06 2018-05-15 10000.00 zł
PS.3153.15.2018 Towarzystwo Sportowe ROW Spółka z o.o. Dotacja -wsparcie realizacji zadania publicznego pn. futsal kobiet - rybnickie multimedalistki. 2018-02-06 2018-12-31 25000.00 zł
PS.3153.16.2018 Towarzystwo Sportowe ROW Spółka z o.o. Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. TS ROW - klub równych szans. 2018-02-06 2018-12-31 120000.00 zł
PS.526.9.2018 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach, zadanie publiczne pn. Sobota w ochronce - czas nauki i zabawy 2018-02-06 2018-12-31 10000.00 zł
PS.526.5.2018 Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Rybniku - Dla Dobra Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Letni wypoczynek nad Bałtykiem. 2018-02-06 2018-09-30 4000.00 zł
Pr.2151.5.2018 PACKHELP Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością Dostawa 1000 sztuk pudełek kartonowych z wkładkami oraz 2000 sztuk pudełek na długopisy jako materiału promocyjnego miasta. 2018-02-06 2018-12-19 22570.50 zł
IMI.272.8.2018 InfoMark Ciućka Marek ZSzP nr 4 dz. Golejów - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku. 2018-02-06 2018-05-01 29000.00 zł
BK.2151.13.2018 ŻYCHLIŃSKI ARKADIUSZ udział w kapitule Górnoślą skiej Nagrodzie Literackiej Juliusz - Arkadiusz Żychliński 2018-02-06 2018-12-31 5500.00 zł
BK.2151.12.2018 JOANNA BEDNAREK udział w kapitule Górnoślaskiej Nagrodzie Literackiej Juliusz - Joanna Bednarek 2018-02-06 2018-12-31 5500.00 zł
BK.2151.15.2018 JAKUB MOMRO udział w kapitule Górnoślaskiej Nagrodzie Literackiej Juliusz - Jakub Momro 2018-02-06 2018-12-31 5500.00 zł
BK.2151.11.2018 ANNA KAŁUŻA udział w kapitule Górnoślaskiej Nagrodzie Literackiej Juliusz - Anna Kałuża 2018-02-06 2018-12-31 5500.00 zł
BK.2151.16.2018 Kadłubek Zbigniew udział w kapitule Górnoślaskiej Nagrodzie Literackiej Juliusz - Zbigniew Kadłubek 2018-02-06 2018-12-31 5500.00 zł
BK.2151.14.2018 KACPER BARTCZAK udział w kapitule Górnoślaskiej Nagrodzie Literackiej Juliusz - Kacper Bartczak 2018-02-06 2018-12-31 5500.00 zł
BK.2151.10.2018 MICHAŁ WARCHALA udział w kapitule Górnośląskiej Nagrody Literaciek Juliusz- Michał Warchala 2018-02-06 2018-12-31 5500.00 zł
IMI.272.106.2017 Zakład Ogólnobudowlany Posadzkarstwo Krawczyk Zygmunt Wydłużenie terminu wykonania umowy do 12.03.2018 2018-02-05 2018-03-12 0.00 zł
PS.3153.5.2018 Rybnicki Klub Ju Jitsu Sportowego Dotacja - oferta Rybnickiego Klubu Ju Jitsu Sportowego pn. Działalność sportowo - szkoleniowa RKJJS 2018 2018-02-05 2018-12-31 40000.00 zł
IMI.272.5.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku dz. Śródmieście wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi. 2018-02-05 2018-07-25 4455462.38 zł
Ad.2151.2.2018 JASNY SP. Z O.O. Modernizacja sieci elektrycznej poprzez montaż zakupionych kompensatorów mocy biernej 2018-02-02 2018-04-04 32029.20 zł
Z-I.3153.4.2018 OSP Chwałęcice Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2018-02-02 2018-12-31 9300.00 zł
Z-I.3153.10.2018 OSP Kłokocin Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2018-02-02 2018-12-31 28500.00 zł
PS.3153.11.2018 Klub Sportowy "Kejza Team" Rybnik Dotacja - Klub Sportowy "Kejza Team" Rybnik - Całoroczne systematyczne szkolenie sportowe w dziedzinie sportu - judo 2018-02-02 2018-12-31 200000.00 zł
PS.3153.4.2018 Rybnicki Klub Piłkarski-Szkółka Piłkarska Dotacja - Rybnicki Klub Piłkarski - Szkółka Piłkarska ROW w Rybniku - Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży 2018-02-02 2018-12-31 200000.00 zł
Z-I.3153.14.2018 OSP Stodoły Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2018-02-02 2018-12-31 12800.00 zł
Z-I.3153.15.2018 Ochotnicza Straż Pożarna Wielopole Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2018-02-02 2018-12-31 13550.00 zł
BK.2151.9.2018 Świeściak Alina udział w kapitule Górnoślaskiej Nagrodzie Literackiej Juliusz - Alina Świeściak 2018-02-02 2018-12-31 5500.00 zł
PS.3153.7.2018 Młodzieżowy Klub Mini Żużlowy "RYBKI" Rybnik Adres korespondencyjny Młodzieżowy Klub Mini Żużlowy "Rybki" Rybnik ul. Ludowa 26 44-204 Rybnik Dotacja -Młodzieżowy Klub Mini Żużluwy Rybki Rybnik-Poprawa warunków uprawiania sportu, rozwój sportowy dzieci i młodzieży, osiąganie wysokich wyników sportowych przez adeptów i zawodników Klubu Rybki 2018-02-01 2018-12-31 100000.00 zł
Pr.2151.4.2018 TECH-MEDIA SP. Z O.O. Dostawa 1.100 szt. kubków ceramicznych z nadrukiem 2018-02-01 2018-02-15 16869.45 zł
PS.2150.3.2018 AGNIESZKA RATAJCZAK Umowa z biegłym - Agnieszką Ratajczak na przeprowadzanie badań i wydawanie opinii psychologa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na zlecenie MKRPA w Rybniku 2018-02-01 2018-12-31 12000.00 zł
PS.2151.1.2018 Praktyka Lekarska Psychiatryczna lek.med.M.Ksol Umowa z biegłym - Markiem Ksolem na przeprowadzanie badań i wydawanie opinii lekarza psychiatry w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na zlecenie MKRPA w Rybniku 2018-02-01 2018-12-31 12000.00 zł
Pr.2151.3.2018 Agencja Reklamowo Handlowa Arch sc Dostawa 1.100 niebieskich notesów w formacie A5 z nadrukiem. 2018-01-31 2018-02-14 20024.40 zł
PS.3153.6.2018 KLUB SPORTOWY SILESIA W RYBNIKU Dotacja - Klub Sportowy "Silesia" Rybnik - Baseball w Rybniku 2018 2018-01-31 2018-12-31 80000.00 zł
PS.3153.12.2018 Towarzystwo Sportowe "Kuźnia" Dotacja - wsparcie zadania pn. Działalność całoroczna sekcji tenisa stołowego TS Kuźnia Martex. 2018-01-31 2018-12-31 12000.00 zł
PS.3153.10.2018 Towarzystwo Sportowe "Kuźnia" Dotacja - wsparcie zadania pn. Całoroczna działalność sekcji żeglarskiej TS Kuźnia. 2018-01-31 2018-12-31 100000.00 zł
Or.272.01.2018 Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQUA ubezpieczenie majatku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Rybnika 2018-01-31 2018-12-31 941166.00 zł
IMI.272.3.2018 PPUH "GINEK" GRZEGORZ OŚLIZŁO Roboty remontowe ogólnobudowlane w budynku OSP dz. Chwałowice. 2018-01-30 2018-03-27 39990.38 zł
PS.3153.2.2018 Klub Sportowy "ROW 1964 Rybnik" Dotacja - Klub Sportowy "ROW 1964 Rybnik" - Systematyczne szkolenie i udział w rozgrywkach piłkarskich 2018-01-30 2018-12-31 1250000.00 zł
Z-I.3153.9.2018 OSP Kamień Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2018-01-30 2018-12-31 26800.00 zł
IMI.272.4.2018 Firma Usługowo - Handlowa "B.I.T." Jerzy Brzoska Roboty remontowe przy adaptacji segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (Szkoła Życia). 2018-01-29 2018-08-30 5779768.44 zł
DEKLARACJA WSPÓŁWŁAS. Urząd Miasta Rybnika Podatek od nieruchomościza 2018 r. 2018-01-29 2018-12-31 301.00 zł
Ek-I.2151.230.2018 PALARZ-PLEWIŃSKA KATARZYNA termomodernizacja + gazowe 2018-01-26 2018-10-31 21000.00 zł
PS.3153.1.2018 Towarzystwo Sportowe Volley Dotacja - wsparcie zadania pn. Rybnicka siatkówka. 2018-01-26 2018-12-31 400000.00 zł
PS.3153.3.2018 TOWARZYSTWO LEKKOATLETYCZNE "ROW" RYBNIK Dotacja - wsparcie zadania pn. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w lekkiej atletyce. 2018-01-25 2018-12-31 70000.00 zł
BK.2151.18.2018 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PATRYCJA KOZIEŁ organizacja w ramach budżatu obywatelskiego wydarzeń "Dzieci-dziadkom" spotkanie seniorówNiewiadomia na wesoło oraz Karnawałowe spotkanie seniorów 2018-01-25 2019-02-08 10030.00 zł
MPU.2151.1.2018 GEOLOGIC Tomasz Miłowski opracowanie prognoży oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika-obszarów oznaczonych symbolami MPZP 44,MPZP 51-2,MPZP 52 2018-01-25 2018-12-31 6642.00 zł
IMI.272.96.2017 Firma Remontowo-Budowlana "BUDMARK" Romuald Małek Aneks nr 2 do umowy IMI.272.96.2017 wydłużenie terminu realizacji umowy do 06.03.2018 2018-01-25 2018-03-06 0.00 zł
Ek-I.2151.188.2018 SZYMURA RAFAŁ termomodernizacja + stałe 2018-01-24 2018-10-31 20000.00 zł
Ek-I.2151.201.2018 KARWOT EUGENIUSZ stałe + pompa ciepła 2018-01-24 2018-10-31 15000.00 zł
Pr.2151.1.2018 ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Udział Miasta Rybnika w czterech targach turystycznych. 2018-01-24 2018-03-31 6000.00 zł
Z-I.3153.7.2018 OSP Gotartowice Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2018-01-23 2018-12-31 22900.00 zł
Kd.2151.1.2018 Municipium S.A. ul. Uprawna 3 02-967-Warszawa Świadczenie usług szkoleniowych 2018-01-23 2018-12-31 17875.00 zł
Z-I.3153.5.2018 OSP Chwałowice Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2018-01-23 2018-12-31 14850.00 zł
Pr.272.1.2018 TVN Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokowanie produktu turystycznego w serialu fabularnym 2018-01-23 2018-09-23 369000.00 zł
PS.526.4.2018 Rybnicki Klub Ju Jitsu Sportowego Dotacja na realizację zadania pn. Ferie zimowe z RKJJS 2018. 2018-01-23 2018-02-18 4000.00 zł
Z-I.3153.13.2018 Ochotnicza Straż Pożarna Popielów Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2018-01-23 2018-12-31 27200.00 zł
Z-I.3153.3.2018 OSP Boguszowice Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2018-01-23 2018-12-31 25700.00 zł
Z-I.3153.8.2018 Ochotnicza Straż Pożarna Rybnik-Grabownia Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2018-01-23 2018-12-31 13350.00 zł
Ad.2151.1.2018 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Umowa licencyjna jednorazowa na publiczne wykonania utworów podczas spotkania noworocznego Prezydenta Miasta w dniu 26.01.2018 r. w Muzeum 2018-01-22 2018-01-26 135.30 zł
Or.2151.01.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO GASZ-SOLICH KAROLINA świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika 2018-01-22 2018-12-31 5566.59 zł
M.2151.1.2018 POLSKA PRESS SP. Z O.O. Ogłoszenia prasowe o zasięgu powiatowym. 2018-01-18 2018-12-31 8191.80 zł
Inf.2151.1.2018 OPGK Rzeszów S.A. Umowa - usługa serwisu i nadzoru autorskiego oprogramowania eRada 2018-01-18 2019-01-31 20664.00 zł
Pr.2151.2.2018 tuPolska Sp. z o.o. Promocja Miasta Rybnika podczas konkursu i gali finałowej "Człowiek Roku Rybnik.com.pl 2017" 2018-01-18 2018-03-15 9900.00 zł
IMI.272.2.2018 Biuro Handlowe Marek Karłaszewski Dostawa i montaż urządzeń Skateparku przy ul. Barbary w dzielnicy Niedobczyce. 2018-01-18 2018-04-12 80599.44 zł
M.272.2.2018 DOMUS PROJEKT Wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej przy ul. Górnośląskiej 2018-01-18 2018-03-30 1800.00 zł
M.2151.2.2018 GREMI MEDIA S.A. Publikacja ogłoszeń w prasie codziennej ogólnokrajowej - maksymalnie do 3000 cm2. 2018-01-18 2018-12-31 9420.00 zł
PS.526.3.2018 Stowarzyszenie "AKADEMIA ROZWOJU EDUKACJI KREATYWNEJ" Stowarzyszenie "Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej", zadanie publiczne pn. "Młodzi detektywi" w Golejowie 2018-01-18 2018-02-28 4991.00 zł
BK.2151.8.2018 NATALIA KUKULSKA-DĄBRÓWKA Udział Natali Kukulskiej w koncercie noworocznym w kościele pw. św. Barbary w Rybniku-Boguszowicach 2018-01-17 2018-01-28 20650.00 zł
D-II.2151.1.2018 OBI COMPLEX RAFAŁ ZGODA Usługa konserwacji i utrzymania oświetlenia będącego własnością Miasta Rybnik 2018-01-17 2019-01-16 152851.08 zł
D-I.2151.1.2018 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy ul. Ernesta Mruli 2018-01-17 2018-04-30 441.91 zł
IMI.2151.1.2018 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice Umowa przyłączeniowa - Rybnik ul. Pniowska 2018-01-16 2018-04-30 1822.90 zł
GK.2151.4.2018 LEŚNE POGOTOWIE Jacka Wąsińskiego Leczenie rannych zwierząt leśnych poszkodowanych w zdarzeniach drogowych na terenie miasta Rybnika 2018-01-15 2018-12-31 5600.00 zł
Pd-I.2151.1.2018 STAWIARSKI MANAGEMENT PRZEMYSŁAW STAWIARSKI Wykonanie opinii biegłego na potrzeby prowadzonego postępowania podatkowego w zakresie ustalenia czy obiekty infrastruktury gazowniczej stanowią budowle lub urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów 2018-01-12 2018-12-31 23985.00 zł
BK.2151.7.2018 ESTRADA RYBNICKA SP. Z O.O. Obsługa nagłośnienia i oświetlenia koncertów noworocznych w wybranych rybnickich kościołach 2018-01-12 2018-01-21 33087.00 zł
PS.526.2.2018 Związek Harcerstwa Polskiego Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Harcerski wypoczynek. 2018-01-12 2018-09-30 20000.00 zł
Z-I.272.1.2018 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Ubezpieczenia NNW członków OSP m. Rybnika 2018-01-11 2020-01-14 29952.00 zł
IMI.272.1.2018 Amaya Architekci S.C. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modułowego zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie ośrodka MOSiR w dz. Kamień. 2018-01-11 2018-04-21 22500.00 zł
BK.2151.5.2018 Firma KAYAX Udział w koncercie noworocznych gościa specjalnego - Kayah w dniu 21 stycznia 2018 r. w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Rybniku-Popielowie 2018-01-10 2018-01-21 23247.00 zł
RA.2151.1.2018 SILEXIS Krzysztof Wolny Spółka Komandytowa Wykonanie, dostawa i rozładunek modeli "Makiety familoka" pomoce dydaktyczne do realizacji programu edukacji regionalnej/projekt "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" POPT2014-2020 2018-01-09 2018-02-14 24900.00 zł
GK.2151.1.2018 S-TON sp. z o.o. Odbiór i utylizacja padłych bezpańskich zwierząt z terenu miasta Rybnika 2018-01-05 2018-12-31 3500.00 zł
M.272.1.2018 IGAR JANUSZ IGNACY Wykonanie 50 opracowań /196,80 zł/ 2018-01-05 2018-12-31 9840.00 zł
ZAiKS Kukulska Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Publiczne wykonywanie utworów podczas koncertu noworocznego w dniu 28 stycznia 2018 r. 2018-01-04 2018-01-28 2000.00 zł
ZAiKS KAYAH Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Publiczne wykonywanie utworów podczas koncertu noworocznego w dniu 21 stycznia 2018 r. 2018-01-04 2018-01-21 1845.00 zł
ZAiKS 14.01 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Publiczne wykonywanie utworów podczas koncertu noworocznego w dniu 21 stycznia 2018 r. 2018-01-04 2018-01-14 124.23 zł
ZaiKS Niewiad Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Publiczne wykonywanie utworów podczas koncertu noworocznego w dniu 14 stycznia 2018 r. 2018-01-04 2018-01-14 124.23 zł
Zaiks Chwałowice Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Publiczne wykonywanie utworów podczas koncertu noworocznego w dniu 13 stycznia 2018 r. 2018-01-04 2018-01-13 124.23 zł
Zaiks Cugowski Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Publiczne wykonywanie utworów podczas koncertu noworocznego w dniu 7 stycznia 2018 r. 2018-01-04 2018-01-07 1845.00 zł
Zaiks Farna Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Publiczne wykonywanie utworów podczas koncertu noworocznego w dniu 6.stycznia 2018 r. 2018-01-04 2018-01-06 1968.00 zł
PS.526.1.2018 Centrum Promocji Sportu "ACTIVE" Dotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Koncert 26 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 2018-01-04 2018-01-31 10000.00 zł
BK.2151.3.2018 PIOTR TŁUSTOCHOWICZ Udział w koncercie noworocznym w charakterze solisty 13, 14 stycznia 2018 r. w rybnickich parafiach 2018-01-04 2018-01-14 3300.00 zł
BK.2151.1.2018 ONLYMUSIC24H SP. Z O.O. Występ Ewy Farny w koncercie noworocznym w dniu 6 stycznia 2018 r. w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku 2018-01-04 2018-01-06 20530.00 zł
Bk.2151.2.2018 Maciej Durczak Rock House Entertainment Udział Piotra Cugowskiego w koncercie noworocznym w dniu 7 stycznia 2018 r. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybniku-Niedobczycach 2018-01-04 2018-01-07 19680.00 zł
BK.2151.6.2018 ANDRZEJ PIECHOTA Promocja kulturalna Miasta Rybnika poprzez zamieszczenie na okładce płyty pt. "TRANS SFER jeziessny obraz" nazwy Zamawiającego, informacji o wsparciu finansowym z budżetu Zamawiającego 2018-01-04 2018-01-31 2500.00 zł
IMI.272.96.2017 Firma Remontowo-Budowlana "BUDMARK" Romuald Małek Aneks nr 1 do umowy IMI.272.96.2017 wydłużenie terminu realizacji umowy do 03.02.2018 2018-01-04 2018-02-03 0.00 zł
IMI.272.90.2017 EM2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Aneks nr 2 do umowy nr IMI.272.90.2017 wydłużenie terminu wykonania umowy do 04.01.2018 2018-01-02 2018-01-04 0.00 zł
DPP.0426.1.2018 Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu "Alternatywa II" zawarta pomiędzy Miastem Rybnik - Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybniku a Stowarzyszeniem "17-tka" a Stowarzyszeniem "Razem" a CRIS 2018-01-02 2020-12-31 1037028.00 zł
SKŁADKA ZGiP Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku składka członkowska 2018-01-02 2018-12-31 48800.00 zł
Inf.272.14.2017 "REKORD" SI Sp. z o.o. Umowa - serwis i nadzór autorski nad systemami podatkowo - księgowymi 2018-01-02 2019-01-03 177690.71 zł
GK.2151.30.2017 GABINET WETERYNARYJNY POD RUDYM KOCUREM Wojciech Zwierzchowski Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących z terenu miasta Rybnika w 2018 r. 2018-01-02 2018-12-31 21600.00 zł
PS.526.160.2017 Klub Sportowy RYFAMA Dotacja (mały grant) Rybnicki biathlon 2018 2018-01-02 2018-03-31 10000.00 zł
Inf.272.R221.2018 Orange Polska S.A. Umowa - usługi internetowe 2018-01-01 2018-12-31 30553.20 zł
dotacja TZR Teatr Ziemi Rybnickiej dotacja podmiotowa dla Teatru Ziemi Rybnickiej na rok 2018 2018-01-01 2018-12-31 4751208.00 zł
dotacja Muzeum MUZEUM dotacja podmiotowa dla Muzeum w Rybniku na rok 2018 2018-01-01 2018-12-31 1793433.00 zł
dotacja ICK INDUSTRIALNE CENTRUM KULTURY W RYBNIKU-NIEWIADOMIU dotacja podmiotowa dla Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomu na rok 2018 2018-01-01 2018-12-31 1549359.00 zł
dotacja DK Niedobczyce Dom Kultury Niedobczyce dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Rybniku- Niedobczycach na 2018 rok 2018-01-01 2018-12-31 1534141.00 zł
dotacja DK Chawłowice Dom Kultury Chwałowice dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach na rok 2018 2018-01-01 2018-12-31 1279909.00 zł
dotacja DK Boguszowice DK Boguszowice dotacja podmiotowa dla Domu Kutlruy w Rybniku-Boguszowicach na rok 2018 2018-01-01 2018-12-31 1177640.00 zł
Dotacja PiMBP Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K. Prusa w Rybniku na rok 2018 2018-01-01 2018-12-31 5949294.00 zł
dotacja TZR Teatr Ziemi Rybnickiej korekta dotacji podmiotowej (błedne wprowadzenie kwoty 2018-01-01 2018-12-31 -180000.00 zł
Pr.272.4.2017 BOSTON ONE MEDIA S.C. Wydruk i wyklejanie 14 billboardów na terenie Miasta Rybnika przez okres 12 miesięcy 2017-12-29 2018-12-28 29544.48 zł
PS.032.5.2017 umowa ws. wykonywania usługi stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie Miasta Rybnika w 2018 r. 2017-12-29 2018-12-31 10800.00 zł
AG.8122.2.1.2017 Fundacja "Byle do Wiosny" Umowa na prowadzenie Dziennego Domu "Senior+" w Rybniku przy ul. Stanisława Konarskiego 49 2017-12-29 2020-12-31 972288.00 zł
AG.8122.1.1.2017 STOWARZYSZENIE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - Pomoc Potrzebującym - Rybnicki Bank Drugiej Ręki Umowa ze Stowarzyszeniem im. św. Jana Pawła II - Pomoc Potrzebującym - Rybnicki Bank Drugiej Ręki na zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych 2017-12-29 2018-12-31 481800.00 zł
AG.8122.1.2.2017 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy Niewiadom Umowa z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym Oddział Terenowy w Rybniku na zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych 2017-12-29 2018-12-31 321200.00 zł
AG.8122.1.4.2017 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy Niewiadom Umowa z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym Oddział Terenowy w Rybniku na zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych 2017-12-29 2018-12-31 160600.00 zł
AG.8122.1.3.2017 Towarzystwo św.Brata Alberta Umowa z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Rybnickie na zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych 2017-12-29 2018-12-31 240900.00 zł
AG.8211.1.5.2017 Stowarzyszenie Przyjaciól człowieka TĘCZA Umowa ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Człowieka TĘCZA na zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych 2017-12-29 2018-12-31 80300.00 zł
IMI.272.125.2017 AFBUD Adam Fila Industralne Centrum Kultury - roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne. 2017-12-29 2018-04-20 78479.55 zł
IMI.272.126.2017 AFBUD Adam Fila Industralne Centrum Kultury- remont sanitariatu w budynku przy ul. Mościckiego. 2017-12-29 2018-02-02 2398.40 zł
PS.526.158.2017 Stowarzyszenie "17-stka" Stowarzyszenie "17-tka", Zespół Placówek Wsparcia Stowarzyszenia "17-tka" 2017-12-29 2018-12-31 1277500.00 zł
PS.526.159.2017 Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Wspierania Dzieci i Młodzieży "Uskrzydleni" Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy i Wspierania Dzieci i Młodzieży "Uskrzydleni", Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego w Dzielnicach: Chwałowice, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski. 2017-12-29 2018-12-31 581500.00 zł
IMI.272.113.2017 PERSCRIPTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku OSP w dz. Ochojec. 2017-12-29 2018-03-08 27060.00 zł
GK.2151.28.2017 GOSTE Sp. z o.o. Zapewnienie dostepu do aplikacji "Wywozik Rybnik" w okresie od 1.01.2018 do 31.12.2018 r. 2017-12-28 2018-12-31 9889.20 zł
PS.526.157.2017 Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA" Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA", zad.: Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 2017-12-28 2018-12-31 182177.64 zł
D-III.272.6.2017 ENERGOKON-PLUS SP. Z O.O. Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Górnośląskiej - zadanie realizowane w systemie projektuj i buduj 2017-12-27 2018-03-27 341940.00 zł
IMI.272.87.2017 GRUMIX Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Aneks nr 1 wydłużenie terminu realizacji umowy do 22.02.2018 2017-12-27 2018-02-22 0.00 zł
IMI.272.117.2017 APIS POLSKA Sp. z o.o. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na istniejącym placu zabaw przy ul. Żurawiowej, dz. Boguszowice Osiedle. 2017-12-21 2018-04-12 22718.10 zł
IMI.272.118.2017 DOL-EK ZAKŁAD KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH Dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej w ramach projektu obywatelskiego "Maroko-Nowiny kulturalnie i sportowo" przy ul. H.M. Góreckiego dz. Maroko-Nowiny 2017-12-21 2018-04-12 57502.50 zł
IMI.272.119.2017 APIS POLSKA Sp. z o.o. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń do świczeń w ramach projektu "Spotkajmysię w dobrej formie!" dz. Rybnicka Kuźnia 2017-12-21 2018-04-12 17847.30 zł
IMI.272.120.2017 APIS POLSKA Sp. z o.o. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na istniejącym placu zabaw na terenie ZSz-P nr 10 w ramach projektu "Świczymy i myślimy przy tym zdrowo się bawimy!" dz. Smolna. 2017-12-21 2018-04-12 14883.00 zł
IMI.272.121.2017 APIS POLSKA Sp. z o.o. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych siłowni terenowej w ramach projektu "Uatrakcyjnienie placu przyszkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 ", dz. Zebrzydowice 2017-12-21 2018-04-12 10977.75 zł
IMI.272.122.2017 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE JAROSŁAW HERMAN OPS dz. Północ - roboty remontowe ogólnobudowlane. 2017-12-20 2018-04-04 83632.55 zł
IMI.272.123.2017 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior Przedszkole nr 25 dz. Niedobczyce - roboty remontowe ogólnobudowlane remont pokrycia dachu z dachówki karpiówki podwójnej od strony północnej oraz muru oporowego przy tarasie. 2017-12-20 2018-02-14 51122.10 zł
IMI.272.124.2017 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior SP nr 24 w ZSzP nr 14, dz. Radziejów (dawne G13) - roboty remontowe ogólnobudowlane; remont komina dymowego kotłowni oraz pokrycia dachu z blachy trapezowej (wymiana na dachówkę bitumiczną). 2017-12-20 2018-03-14 98841.94 zł
Ek-II.272.10.2017 Konserwacja Urządzeń Melioracyjnych i Kanalizacyjnych Wiesław Koszewski Konserwacjarowów odwadn. w dzieln. Gotartowice i Niewiadom 2017-12-20 2018-02-03 87297.46 zł
Ek-II.272.11.2017 Budowa i Konserwacja Urządzeń Wodno Melioracyjnych Jeziorny Andrzej Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Chwałowice, Zebrzydowice oraz rowów R-7, R-12, R-13, R-L w dzielnicy Zamysłów. 2017-12-20 2018-02-03 95400.08 zł
Ek-II.272.12.2017 MATBEX sp z o.o. Konserwacja cieków wodnych i rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika w 2017 roku z podziałem na 3 zadania Zad. 1. Konserw. rowów odwadn. w dzieln. Gotartowice i Niewiadom 2017-12-20 2018-02-03 61377.00 zł
Inf.2151.37.2017 Technika IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa - asysta techniczna PB_Ewid 2017-12-19 2018-12-31 11849.82 zł
Inf.2151.38.2017 As Zakład Systemów komputerowych Andrzej Szepe Umowa - wykonywanie prac serwisowych: aktualizacja oprogramowania systemu Ewidencja Zezwoleń Alkoholowych KONCESJA, doradztwo autorskie, konsultacje oraz usuwanie wad systemu 2017-12-19 2018-12-31 900.00 zł
PS.031.5.2012 URZĄD MIASTA CHORZÓW Aneks nr 10 do porozumienia nr PS.031.5.2012 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie powierzenia Miastu Chorzów prowadzenia Izby Wytrzeźwień dla mieszkańców Miasta Rybnika. 2017-12-19 2018-12-31 150000.00 zł
Inf.2151.36.2017 Technika IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa - asysta techniczna PB_USC 2017-12-18 2018-12-31 3690.00 zł
BK.2151.168.2017 GRAŻYNA GRINER oprawa muzyczno-artystyczna wydarzenia pn. "Spotkanie integracyjne 2017" 2017-12-18 2017-12-19 1000.00 zł
Bk.2151.167.2017 ARTUR CELIŃSKI Opracowanie scenariusza i poprowadzenie autorskiego spotkania pt. "Tworzenie polityki kulturalnej" w dniu 19 grudnia 2017 r. 2017-12-15 2017-12-19 10000.00 zł
IMI.272.116.2017 EM2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Roboty remontowe ogólnobudowlane oraz instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz kanalizacji zewnętrznej w Zespole Szkół nr 1 w dz. Śródmieście. 2017-12-15 2018-04-20 181468.17 zł
Inf.272.13.2017 EMCA SPÓŁKA AKCYJNA Umowa - dostawa, konfiguracja oraz uruchomienie systemu bezpieczeństwa do gromadzenia i analizy logów 2017-12-15 2018-01-15 11685.00 zł
IMI.2151.60.2017 PROJEKTY INŻYNIERSKIE SYLWIA MACHULIK PiMBP dz. Śródmieście - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji instalacji c.o. i c.w.u. 2017-12-14 2018-03-08 5535.00 zł
Ad.2151.18.2017 STODOŁY SP. Z O.O. Lokal Gastronomiczny Przygotowanie i obsługa spotkania noworocznego z PM w Teatrze Ziemi Rybnickiej 2017-12-14 2018-01-31 13385.00 zł
D-III.2151.6.2017 Dynniq Poland Sp. z o.o. Dostawa sterowników sygnalizacji świetlnej wraz z osprzętem oraz wymaganym oprogramowaniem 2017-12-14 2018-03-31 90306.60 zł
IMI.272.115.2017 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Budowa sceny na terenie parku "Wiśniowiec" w dzielnicy Północ. 2017-12-14 2018-02-22 61391.59 zł
IMI.2151.59.2017 PROEKO Pracownia Projektowa mag inż. W. Brewczyński SP 19 dz. Kłokocin - opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową oraz na instal. grzewczą pomp ciepła (Program Zrządzania Energią i Mediami) 2017-12-14 2018-03-08 44895.00 zł
IMI.2151.61.2017 PROEKO Pracownia Projektowa mag inż. W. Brewczyński TZR dz. Śródmieście - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zestawu hydroforowego na potrzeby instalacji hydrantowej. 2017-12-14 2018-03-08 6949.50 zł
IMI.2151.62.2017 PROJEKTY INŻYNIERSKIE SYLWIA MACHULIK SP 9 (dawne G1) dz. Śródmieście - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji instalacji c.o. 2017-12-14 2018-03-08 4428.00 zł
IMI.2151.63.2017 SANWEKO Chowaniec Barbara Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej klimatyzacji pomieszczeń terenowych punktów Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. 2017-12-14 2018-03-08 23370.00 zł
IMI.2151.64.2017 KLIWENT Sp. z o.o. Sp.k. Wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych Powiatowego Urzędu Pracy, dz. Śródmieście. 2017-12-14 2018-04-30 52700.00 zł
Z-I.2151.24.2017 Krzysztof Klinowski Usługi Lesne i Stolarskie Odstrzał redukcyjny dzików z terenu Miasta Rybnika 2017-12-13 2018-10-16 22140.00 zł
IMI.2151.58.2017 K&K Kapica-Karpiak Technika Grzewcza i Sanitarna SP23 (dawne G12) dz. Niewiadom - opracowanie dokumentacji projwektowo-kosztorysowej przebudowy kotłowni węglowej na gazową wraz z budową wewętrznej instalacji gazowej. 2017-12-13 2018-03-07 26500.00 zł
IMI.272.114.2017 APIS POLSKA Sp. z o.o. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na istniejącym placu zabaw przy ul. Partyzantów dz. Ligota-Libocka Kuźnia. 2017-12-13 2018-04-04 17527.50 zł
IMI.272.110.2017 Jamar Michał Jarzyna Roboty remontowe w zakresie kanalizacji deszczowej w budynku OSP dz. Golejów. 2017-12-12 2018-01-23 50277.44 zł
IMI.272.111.2017 PHU "GAWLIK" Paweł Gawlik Budowa boiska do saitkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 21 w dz. Niedobczyce. 2017-12-12 2018-03-06 173111.22 zł
IMI.272.112.2017 PUMART" sp. z o.o. Roboty remontowee ogólnobudowlane w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Placówka Wsparcia Dziennego, dz. Maroko-Nowiny ul. Floriańska 24 2017-12-12 2018-01-23 17190.00 zł
IMI.2151.55.2017 Fundacja Ekologiczna "Ekoterm Silesia" ZSzP nr 3 dz. Ochojec - oprac.dok.proj.koszt. zmiany sposobu ogrzewania z olejowego na gazowe. 2017-12-11 2018-03-05 24108.00 zł
IMI.2151.56.2017 Fundacja Ekologiczna "Ekoterm Silesia" P12 dz. Zebrzydowice - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kotłowni węglowej na gazową wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej. 2017-12-11 2018-03-05 16482.00 zł
Pr.272.3.2017 AGENCJA REKLAMOWA TOP AGNIESZKA ŁUCZAK Wydruk i dostawa kalendarzy na 2018 rok. 2017-12-11 2017-12-18 7935.96 zł
Ar-III.2151.30.2017 VELO Tobiasz Nykamowicz Opracowanie Koncepcji dedykowanej infrastruktury rowerowej w dzielnicach miasta Rybnika 2017-12-11 2018-12-31 110700.00 zł
D-2151.12.2017 AUTO-TRANS ASFALTY SP. Z O.O. Naprawa przepustu po zdarzeniu drogowym na ulicy Rudzkiej w Rybniku 2017-12-11 2018-01-11 5050.27 zł
Inf.2151.35.2017 JUNISOFTEX Sp. z o.o. Umowa - usługa w zakresie serwisu i asysty technicznej nad prawidłowością funkcjonowania systemu HR oraz Rejestracji Czasu Pracy w Urzędzie Miasta Rybnika 2017-12-11 2018-12-19 34000.00 zł
Ar-III.2151.29.2017 PRACOWNIA PROJEKTOWO-URBANISTYCZNO-KONSERWATORSKA "A B A K U S " Ewa Pilarska-Świerszcz Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2017-12-11 2018-12-31 53800.00 zł
Ar-III.2151.28.2017 Biuro Rozwoju Regionu sp. z o.o. Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2017-12-11 2018-12-31 88806.00 zł
KZ.2151.1.2017 M D DESING Marek Dronszczyk Naprawa,renowacja i konserwacja rzeźb parkowych dawnej fontanny na terenie Parku im.Henryka Czempiela przy ul.Rymera w Niedobczycach 2017-12-11 2018-02-28 14000.00 zł
Or.2151.10.2017 Kancelaria Adwokacka Mirosław Szymura świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika 2017-12-08 2018-12-31 6072.63 zł
Or.2151.11.2017 Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Janota świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika 2017-12-08 2018-12-31 6072.63 zł
Or.2151.12.2017 Kancelaria Radcy Prawnego dr Piotr Sokal świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika 2017-12-08 2018-12-31 12145.17 zł
Or.2151.13.2017 KANCELARIA RADY PRAWNEGO MARCIN GEBEL świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika 2017-12-08 2018-12-31 12145.17 zł
Or.2151.14.2017 Kancelaria Radcy Prawnego Kamil Sura świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika 2017-12-08 2018-12-31 12145.17 zł
Or.2151.15.2017 Kancelaria Prawna Witold Walkowski świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika 2017-12-08 2018-12-31 12145.17 zł
Or.2151.16.2017 Kancelaria Radcy Prawnego Agata Kurowska świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika 2017-12-08 2018-12-31 12145.17 zł
Or.2151.17.2017 Grabiec Legal Kancelaria Radcy prawnego Michał Grabiec świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika 2017-12-08 2018-12-31 12145.17 zł
Or.2151.18.2017 Actio Kancelaria Radcy Prawnego Edyta Śliwińska świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika 2017-12-08 2018-12-31 12145.17 zł
Or.2151.3.2017 Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Koźlik świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika 2017-12-08 2018-12-31 12145.17 zł
Or.2151.4.2017 Kancelaria Adwokacka Leszek Mazur świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika 2017-12-08 2018-12-31 12145.17 zł
Or.2151.5.2017 Kancelaria Adwokacka Szymura Magda świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika 2017-12-08 2018-12-31 12145.17 zł
Or.2151.6.2017 Kancelaria Adwokacka Adwokat Patrycja Mazurek świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika 2017-12-08 2018-12-31 12145.17 zł
Or.2151.7.2017 Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Zubik Janik świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika 2017-12-08 2018-12-31 12145.17 zł
Or.2151.8.2017 Kancelaria Adwokacka Patryk Mazur świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika 2017-12-08 2018-12-31 12145.17 zł
Or.2151.9.2017 Kancelaria Adwokacka Adwokat Dominika Sałabun świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Rybnika 2017-12-08 2018-12-31 12145.17 zł
IMI.2151.57.2017 Polska Spółka Gazownictwa sp z o.o. Przyłączenie do sieci gazowej budynku Szkoły Podstawowej nr 23 (dawne Gimnazjum nr 12) w Rybniku - Niewiadomiu przy ul. Sportowej 52. 2017-12-08 2020-12-08 4130.68 zł
IMI.272.90.2017 EM2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Aneks nr 1 do umowy nr IMI.272.90.2017 z 30.10. -§7 - zmiana terminu wykonania do 57 dni od daty zwarcia umowy, w tym: robót budowlanych: do 50 dni (19.12), rozliczenie - do 7 dni od zakończenia robót 2017-12-08 2017-12-08 0.00 zł
zaiks ixrbnik Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Na publiczne wykonywanie utworów podczas występów w ramach IX Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania - SUNNY BAND 2017-12-08 2017-12-09 246.00 zł
zaiks ix RBNiK Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Na publiczne wykonywanie utworów podczas wydarzenia pn. IX Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędownie w dniu 17 grudnia 2017 r. 2017-12-08 2017-12-17 252.43 zł
IMI.272.109.2017 SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA OSP Gotartowice - roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne - izolacja ścian piwnicznych budynku, wymiana drzwi, kanalizacja sanitarna zewnętrzna i wewnętrzna. 2017-12-07 2018-01-25 61322.04 zł
Inf.272.12.2017 LOGIN Sp. z o.o. Umowa - zakup i dostawa oprogramowania 2017-12-07 2017-12-14 157686.00 zł
Pr.2151.31.2017 GRYFNIE KRZYSZTOF ROKSELA Dostawa odzieży promocyjnej 2017-12-06 2017-12-20 35700.00 zł
BK.2151.166.2017 ESTRADA RYBNICKA SP. Z O.O. Wynajem telebimu wraz z montażem, demontażem oraz obsługą podczas wydarzenia pn. "IX Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie" 2017-12-06 2017-12-17 18327.00 zł
IMI.272.59.2017 ZPUH AL-DUE BOGUSŁAW JARZYNA Aneks nr 1 do umowy IMI.272.59.2017 z 26.07. - § 8- za wykonanie przedmiotu umowy ustala się łącznie wynagordzenia kosztorysowe w wysokości brutto 9.517.309,37 zł, w tym kosztorysowe - 2.965.795,09 zł 2017-12-05 2017-12-13 203878.55 zł
BRKS.2151.7.2017 LUKA SP. Z O.O. Dostawa materiałów plastycznych do zajęć warsztatowych dla szkół w zakresie "Edukacji Regionalnej" 2017-12-05 2017-12-18 18888.88 zł
IMI.272.108.2017 Biuro Handlowe Marek Karłaszewski Budowa torów do minigolfa w dz. Popielów. 2017-12-05 2018-02-13 77696.24 zł
IMI.272.107.2017 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rybnik Wykonanie placu zabaw wraz z terenem rekreacyjnym w dzielnicy Niewiadom w ramach projektu obywatelskiego "Pogodne Buzowice" 2017-12-04 2018-04-23 66720.00 zł
Z-I.2151.21.2017 Firma DUDA M. i L. Duda spółka jawna wymiana stolarki okiennej w PCZK, mieszczącym sie w budynku KM PSP w Rybniku 2017-12-04 2017-12-20 18422.04 zł
D-I.272.17.2017 Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż Nacyny od ulicy Rzecznej do Obwiedni Południowej 2017-12-04 2018-12-04 134070.00 zł
PS.032.1.2016 zmniejszenie wykonania umowy 2017-12-01 2017-12-31 -400.00 zł
IMI.2151.54.2017 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior ZSzP nr 6 - naprawa pokrycia dachu. 2017-12-01 2018-01-12 54659.60 zł
Inf.2151.34.2017 PRINT -SOL ANNA SOLDAK PRINTING SOLUTIONS AND SERVICE Umowa wymiana akumulatorów w zasilaczach awaryjnych UPS 2017-12-01 2017-12-08 6800.00 zł
Z-I.2151.20.2017 RTE Radioelektronika Adamczyk Jan zakup wraz z montażem trzech syren alarmowych oraz demontaż dwóch syren 2017-12-01 2017-12-31 89790.00 zł
GK.2151.29.2017 UNIMARK Sp. z o.o. Renowacja kanału deszczowego DN 300 w ul. Poprzecznej w Rybniku 2017-12-01 2018-01-31 38191.50 zł
IMI.272.106.2017 Zakład Ogólnobudowlany Posadzkarstwo Krawczyk Zygmunt Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby punktu przedszkolnego zlokalizowanego przy ul. Sportowej (SP23), w dzielnicy Niewiadom. 2017-12-01 2018-02-14 453309.32 zł
Umowa ustana-M.Paszek MATEUSZ PASZEK umowa na zapewnienie usługi filmowej i fotograficznej - IX Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie 2017-12-01 2017-12-31 2747.00 zł
GK.2150.1.2017 SZULIK STEFAN zmiana zaangażowania 2017-11-30 2017-11-30 0.00 zł
IMI.272.105.2017 PT SPÓŁKA CYWILNA Maciej Ignaciuk i Tomasz Dąbrowski Stret Workout dz. Kamień - rozbudowa bazy sportowej przy SP 28. 2017-11-30 2018-01-04 53474.86 zł
GK.272.21.2017 Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. Budowa przepustu i chodnika przy ul.Prostej w Rybniku 2017-11-30 2018-01-29 172167.16 zł
Ek-II.2151.4.2017 " JERR" S.C. Opracowanie projektów robót odwodnieniowych na 2018 rok w dzielnicach Miasta Rybnika. 2017-11-30 2018-03-10 16974.00 zł
BK.2151.163.2017 ESTRADA RYBNICKA SP. Z O.O. Wynajem sceny wraz z montażem, demontażem oraz obsługą podczas wydarzenia pn. "IX Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie" 2017-11-29 2017-12-17 24969.00 zł
BK.2151.165.2017 ESTRADA RYBNICKA SP. Z O.O. Wynajem namiotów wraz z montażem, demontażem oraz obsługą podczas wydarzenia pn. "IX Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie" 2017-11-29 2017-12-17 10009.00 zł
BK.2151.162.2017 MACIEJ CZYŻ Zapewnienie 45-minutowej (plus ewentualne bisy) oprawy artystyczno-muzycznej w dniu 9 grudnia 2017 r., na rybnickim rynku podczas IX Rybnickiego Bożego Naordzeni i Kolędowania 2017-11-29 2017-12-09 2198.00 zł
BK.2151.160.2017 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PATRYCJA KOZIEŁ Przygotowanie w formie degustacji potraw i wypieków świątecznych podcza IX Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania w dniu 17 grudnia 2017 r. na rybnickim rynku 2017-11-29 2017-12-17 12000.00 zł
Bk.2151.164.2017 ESTRADA RYBNICKA SP. Z O.O. Usługa świetlnego udekorowania domków handlowych podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego organizowanego w ramach wydarzenia pn. "IX Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie" 2017-11-29 2017-12-23 16605.00 zł
BK.2151.161.2017 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PATRYCJA KOZIEŁ Przygotowanie w formie degustacji potraw i wypieków świątecznych w ramach budżetów obywatelskich 2017-11-29 2017-12-12 10480.00 zł
IMI.272.26.2017 "Inżbud" TT Sp. z o.o. Aneks nr 1 do umowy IMI.272.26.2017 z 24.04.2017 r. zmiany: §7 - termin wykonania do 13.03.2018 r., § 8 ust.1 - ustala się wynagordzenie kosztorysowe brutto 4.955.288,24 zł (zwiększenie: 92.776,83 zł) 2017-11-28 2017-12-28 92776.83 zł
IMI.2151.52.2017 "iMR Energetyka" Budowa przyłącza energetycznego dla Rajzapunktu przy ul. Pełczyńskiego w dz. Zamysłów. 2017-11-28 2018-04-14 16749.99 zł
IMI.272.104.2017 GRUMIX Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na terenie SP 23 (G12) przy ul. Sportowej w dz. Niewiadom. 2017-11-27 2018-05-23 417749.43 zł
Z-I.2151.19.2017 RTE Radioelektronika Adamczyk Jan konserwacja systemów alarmowych Miasta Rybnika 2017-11-27 2019-02-28 42840.00 zł
KZ.3153.2.2017 Rzymskokatolicka Parafia Matki Boskiej Bolesnej Dotacja na wykonanie renowacji drzwi zewnętrznych,barokowych w kościóku akademickim pw.Wniebowzięcia NMP w Rybniku 2017-11-24 2017-12-31 8000.00 zł
Inf.272.11.2017 BIURO USŁUG INFORMATYCZNYCH ASPO SOFT Umowa - dostawa serwera 2017-11-23 2017-12-07 44280.00 zł
IMI.272.103.2017 APIS POLSKA Sp. z o.o. Siłownia na wolnym powietrzu dz. Kłokocin. 2017-11-22 2018-01-01 38720.40 zł
IMI.2151.48.2017 Polska Spółka Gazownictwa sp z o.o. Opłata za przyłączenie Przedszkola nr 12, dz. Zebrzydowice do sieci gazowej. 2017-11-22 2018-07-13 5390.84 zł
IMI.2151.53.2017 Novatec Sławomir Nowaczyk PiMBP dz. Śródmieście - remont instalacji wodociągowej. 2017-11-22 2017-12-20 28847.52 zł
ZAiKS IX RBNiK Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Na publiczne wykonanie utworów podczas IX Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2017-11-21 2017-12-09 1476.00 zł
ZAiKS IXRBNiK Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Na publiczne wykonanie utworów podczas IX Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2017-11-21 2017-12-17 4386.18 zł
IMI.272.102.2017 ADBUD Beata Suliga-Wiśniewska Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Karłowicza 48 dz. Północ - remont pomieszczeń 2017-11-20 2017-12-25 32309.09 zł
BK.2151.159.2017 MAJA WOLFARD-DĄBROWSKA Realizacja pokazu tanecznego w snieżnej kuli 9 grudnia 2017 o godz. 17.00 w ramach IX Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2017-11-20 2017-12-09 2750.00 zł
Inf.2151.32.2017 Comtegra S.A. Umowa - rozbudowa macierzy dyskowych 2017-11-17 2017-12-17 110577.00 zł
IMI.272.101.2017 "Inżbud" TT Sp. z o.o. Budowa nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej dla Skateparku przy ul. Barbary w dz. Niedobczyce. 2017-11-17 2018-01-26 67561.99 zł
GK.272.17.2017 Surma Arkadiusz Opracowanie projektu kanalizacji deszczowej w ul. Rybackiej-Lipowej 2017-11-16 2018-03-16 35670.00 zł
Z-i.2151.16.2017 BIURO KADR MEDYCZNYCH M.STAROSOLSKI Umowa na realizację kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków OSP m.Rybnika 2017-11-16 2017-12-10 5850.00 zł
GK.272.16.2017 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE STERN Stefan Nawrotkiewicz Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w rejonie lotniska w Gotartowicach 2017-11-16 2018-03-05 85854.00 zł
GK.272.15.2017 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE STERN Stefan Nawrotkiewicz Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnejdla strefy przemysłowej w Kłokocinie 2017-11-16 2018-03-05 57960.00 zł
Pr.2151.30.2017 Wydawnictwo Agora S.A. Promocja Miasta Rybnika poprzez udział w kampanii "Przystanek Miasto". 2017-11-16 2017-12-27 27675.00 zł
Ar-III.272.7.2017 EC INDUSTRIA Krzysztof Holwek Opracowanie dokumentacji proj.kosztorysowej budowy stawu kąpielowego na terenie Ośrodka MOSiR w Rybniku Kamieniu 2017-11-16 2017-12-31 85000.00 zł
D-I.272.15.2017 Biuro Projektowo-Usługowe ALDA S. C. Hanna i Janusz FRANICZEK Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem na ul. Sportowej w Rybniku 2017-11-15 2018-08-15 190650.00 zł
D-I.272.16.2017 Biuro Projektowo-Usługowe ALDA S. C. Hanna i Janusz FRANICZEK Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy łącznika ul. Brzezińska - Drzymały w Rybniku 2017-11-15 2018-08-15 99630.00 zł
BK.2151.158.2017 Miejska Orkiestra Dęta "Rybnik" Zapewnienie oprawy artystyczni-muzycznej Bajkowego Korowodu Elfiej Orkiestry podczas IX Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2017-11-14 2017-12-09 5900.00 zł
BK.2151.155.2017 MAREK KIJAK Jarmarki Śląskie Kompleksowy wynajem kuli śnieżnej wraz ze scenografią zmiowego karjobrazu w dniach 9, 16 i 17 grudnia 2017 r. w ramach IX Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2017-11-14 2017-12-17 18450.00 zł
USC.2151.2.2017 ARCHIWUM PAŃSTWOWE W KATOWICACH Przeprowadzenie dezynfekcji akt 2017-11-14 2017-12-31 1000.00 zł
IMI.2151.47.2017 ELMAK Zakład Elektroinstalacyjny Michał Naczyński Zakup i montaż 3 sztuk gablot informacyjnych dla poprawy sytemu informacyjnego w dz. Kamień. 2017-11-14 2018-01-09 11500.00 zł
IMI.2151.51.2017 NORFI POLSKA SP Z O.O. Zakup sytemu odprowadzania spalin z wozów bojowych dla OSP Grabownia, Kłokocin, Ochojec. 2017-11-14 2017-12-14 68291.45 zł
G-I.2151.2.2017 Sławomir Gołąbek Firma Handlowa TONEX Tonery do drukarki Brother 2017-11-14 2017-12-31 2155.58 zł
Ar-III.2151.5.2017 AMAYA ARCHITEKCI Bartosz Majewski Opracowanie dok.proj.kosztorysowej przebudowy i modernizacji placu przy zbiegu ul.Pocztowej,Wojciecha Korfantego,Bolesława Chrobrego 2017-11-13 2017-12-31 32250.00 zł
Ar-III.272.6.2017 ATENART PRACOWNIA PROJEKTOWA Katarzyna Michalak Opracowanie dokumentacji proj.kosztorysowej przebudowy placu przy zbiegu ul.Mikołaja Reja,Łony,Placu Wolności 2017-11-13 2017-12-31 13900.00 zł
Ar-III.272.9.2017 ATENART PRACOWNIA PROJEKTOWA Katarzyna Michalak Opracowanie dokumentacji proj.-kosztorysowej przebudowy dwóch kondygnacji budynku usługowo-mieszkalnego przy ul.Rynkowej 1 w Rybniku na potrzeby Centrum Organizacji Pozarządowych 2017-11-13 2017-12-31 16900.00 zł
Inf.2151.33.2017 NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Umowa - audyt bezpieczeństwa informacji UM 2017-11-13 2017-12-12 5904.00 zł
IMI.2151.50.2017 Fundacja Ekologiczna "Ekoterm Silesia" Wykonanie dla obiektów miejkich analizy zamówionej mocy elektrycznej, analizy mocy umownej dla gazu ziemnego, analizy obiektów miejskich poddanych termomodernizacji wraz z osiągniętymi efektami. 2017-11-13 2017-12-15 29987.40 zł
IMI.272.100.2017 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior Termomodernizacja budynku OSP Popielów. 2017-11-13 2018-02-26 545339.18 zł
D-III.272.5.2017 Dynniq Poland Sp. z o.o. remont sygnalizacji świetlnych 2017-11-13 2018-05-02 409590.00 zł
Inf.2151.15.2017 FAST M.J. ORSZAŃSCY SP. JAWNA Umowa - aktualizacja i wsparcie techniczne systemu fastGIS PST do paszportyzacji sieci teleinformatycznej 2017-11-10 2018-12-31 7380.00 zł
Fn.2151.4.2017 PKO BP S.A. Warszawa Przyjmowanie wpłat w opłatomacie PKO BP S.A. w budynku USC 2017-11-10 2021-03-31 71100.00 zł
USC.2151.3.2017 SIM KOŁO Sp. z o.o. Dostawa zestawu niemowlęcego (body oraz śliniak) 2017-11-10 2017-12-31 32510.00 zł
D-IV.2151.2.2017 EKKOM SP. Z O.O. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa Drogi Śródmiejskiej na odcinku od węzła Śródmiejskiego do ul. Obwiednia Południowa" 2017-11-10 2019-11-30 30750.00 zł
Ar-III.272.8.2017 TECHMEKO Sp. ZO.O. Opracowanie koncepcji zagospodarowania stawów Szachta przy ul.Granicznej i Teofila Bieli w Rybniku Kamieniu 2017-11-09 2017-12-31 7380.00 zł
IMI.272.96.2017 Firma Remontowo-Budowlana "BUDMARK" Romuald Małek Straż Miejska w Rybniku - roboty remontowe ogólnobudowlane. 2017-11-09 2018-01-04 40607.10 zł
IMI.272.97.2017 FIRMA MADO -1 Janiana Stula OSP Chwałowice - opracowanie dokumentacji projektowo-koszt. termomodernizacji budynku. 2017-11-09 2017-12-21 6506.70 zł
IMI.272.98.2017 FIRMA MADO -1 Janiana Stula OSP Kłokocin - opracowane dokumentacji proj.koszt. termomodernizacji. 2017-11-09 2017-12-21 6765.00 zł
IMI.272.99.2017 Przedsiębiorstwo Usług Inżynierskich POLPRINCE Sp. z o. o. ZS nr 1 dz. Śródmieście - oprac. dok. budowy sanitariatu na III piętrze. 2017-11-09 2017-12-21 12386.00 zł
BK.2151.154.2017 AGENCJA OCHRONY PERFECT Zapewnienia ochrony osób i mienia podczas IX Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania. 2017-11-08 2017-12-18 18503.09 zł
Inf.2151.12.2017 "REKORD" SI Sp. z o.o. Umowa - dostawa licencji Finanse - system finansowo-księgowy - 2 licencje 2017-11-06 2017-12-31 14545.98 zł
IMI.272.95.2017 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Zespół Szkół Sportowych ( G nr 2) dz. Maroko-Nowiny ul. Grunwaldzka 18 - remont dachu. 2017-11-06 2018-01-01 47252.79 zł
PS.526.154.2017 Stowarzyszenie pn.: Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-Śląskie Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie, zadanie pt.: XXV Śląski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych 2017-11-03 2017-12-15 10710.00 zł
IMI.2151.46.2017 TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Umowa o przyłączenie do sieci energetycznej budynku przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 23 w dz. Niewiadom 2017-11-02 2018-05-30 704.64 zł
IMI.272.93.2017 PPUH "Trex-Hal" spółka z o.o. Budowa nawierzchni z płyt ażurowych na potrzeby terenu przy ul. Milenijnej w dz. Ochojec. 2017-11-02 2017-12-14 38118.19 zł
IMI.272.94.2017 GRANI-TEC Durczok Paweł i Durczok Anita Kreatywny plac rekreacyjno-sportowy przy ul. G. Morcinka 14 w dz. Niewiadom - budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu. 2017-11-02 2018-01-25 185620.63 zł
Ad.2151.17.2017 RHENUS DATA Office Polska Sp. z o.o. Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej 2017-11-02 2017-12-31 2500.00 zł
Pr.2151.29.2017 ADV AUDIENCE SP. Z O.O. Zlecenie usług monitoringu mediów 2017-11-02 2017-12-27 17835.00 zł
D-II.272.14.2017 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Rybnika 2017-11-02 2018-12-30 2485133.25 zł
Pr.2151.28.2017 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE IPB Sp. z o.o. Wykonanie 60 sztuk zewnętrznych ozdób promocyjnych w formie świecącego herbu z akcentem bożonarodzeniowym. 2017-10-31 2017-11-27 106459.94 zł
GK.272.14.2017 Instad Adam Rojek Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Nowej w systemie "zaprojektuj i buduj" 2017-10-31 2018-02-19 129150.00 zł
BK.2151.152.2017 GAUDEO JAN KAROLEWSKI przygotowania i wykonania eventu w dniu 9 grudnia 2017 r. od godziny 15.00 do 17.00 na rybnickim rynku w ramach IX Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2017-10-31 2017-12-09 7687.50 zł
IMI.272.92.2017 PPUH "Trex-Hal" spółka z o.o. MOSIR boisko przy ul. 3 Maja dz. Chwałowice - wymiana ogrodzenia. 2017-10-31 2018-01-09 104795.56 zł
BK.2151.153.2017 REGIORECORDS SP. Z O.O. Wykonanie 60-minutowego koncertu zespołu Ankta Smykiewicza 17 grudnia 2017 r. o godz. 18.00 na rybnickim rynku w ramach IX Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2017-10-31 2017-12-17 16060.00 zł
BK.2151.151.2017 JOACHIM WIECZOREK Zorganizowanie w dniu 9 grudnia 2017 r. w godzinach od 15.00 do 19.00 przejazdu kolejką uczestnikom IX Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2017-10-31 2017-12-09 3075.00 zł
PS.526.156.2017 Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy SMERFY dotacja (mały grant) - Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SMERFY" - Szkolenie sportowe w dyscyplinie szachy (...) 2017-10-30 2017-12-31 9000.00 zł
IMI.272.90.2017 EM2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Remont elewacji w Przedszkolu nr 3 dz. Paruszowiec-Piaski. 2017-10-30 2017-12-16 57591.54 zł
IMI.272.91.2017 EM2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Roboty remontowe w OSP Boguszowice. 2017-10-30 2017-12-16 63536.35 zł
Z-I.3153.22.2017 Ochotnicza Straż Pożarna Popielów Dotacja celowa na zabezpieczenie gotowości bojowej 2017-10-30 2017-12-31 4200.00 zł
Z-I.3153.23.2017 OSP Ochojec Dotacja celowa na zabezpieczenie gotowości bojowej na 2017 rok 2017-10-30 2017-12-31 2000.00 zł
Z-I.3153.24.2017 OSP Boguszowice Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej w 2017 roku 2017-10-30 2017-12-31 326.00 zł
Z-I.3153.26.2017 OSP Chwałowice Dotacja celowa na 2017 rok na zapewnienie gotowości bojowej 2017-10-30 2017-12-31 1000.00 zł
Z-I.3153.25.2017 OSP Golejów Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2017-10-30 2017-12-31 1170.00 zł
Inf.272.10.2017 Centrum Systemów Komputerowych Maćkowski Jakub Umowa - dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika 2017-10-26 2017-11-30 203467.83 zł
IMI.272.88.2017 AFBUD Adam Fila Roboty remontowe w OSP Kłokocin. 2017-10-26 2017-12-15 63612.70 zł
IMI.272.89.2017 REM-BUD Stanisław Majerczyk Budowa Tężni Solankowej oraz I etapu parku rekreacyjnego na terenie dawnego basenu RZWM Huta Silesia w dz. Paruszowiec Piaski. 2017-10-26 2018-04-15 2217000.00 zł
IMI.272.86.2017 Firma Remontowo-Budowlana "BUDMARK" Romuald Małek MDPS dz. Północ - remont pomieszczeń piwnicznych segmentu B i C. 2017-10-25 2018-01-27 407123.84 zł
BK.2151.149.2017 GWARDIA GRYFA KARINA PRAJS-OWCZAREK realizacja dwugodzinnego eventu światecznego w wykonaniu artystów w świątecznych strojach w ramach IX Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2017-10-25 2017-12-17 9340.00 zł
BK.2151.146.2017 JAN BUDZIASZEK Organizacja 60 minutowego koncertu w ramach IX Rybnickiego Bożego Narodzenia i Koledowania w dniu 17 grudnia 2017 r. 2017-10-25 2017-12-17 2900.00 zł
BK.2151.139.2017 JACEK ZIELIŃSKI Organizacja 60 minutowego koncertu w ramach IX Rybnickiego Bożego Narodzenia i Koledowania w dniu 17 grudnia 2017 r. 2017-10-25 2017-12-17 3900.00 zł
BK.2151.140.2017 JERZY TRASIŃSKI Organizacja 60 minutowego koncertu w ramach IX Rybnickiego Bożego Narodzenia i Koledowania w dniu 17 grudnia 2017 r. 2017-10-25 2017-12-17 3200.00 zł
BK.2151.142.2017 GABRIELA ZIELIŃSKA-TRACHOLIK Organizacja 60 minutowego koncertu w ramach IX Rybnickiego Bożego Narodzenia i Koledowania w dniu 17 grudnia 2017 r. 2017-10-25 2017-12-17 3200.00 zł
BK.2151.144.2017 ANDRZEJ ZIELIŃSKI Organizacja 60 minutowego koncertu w ramach IX Rybnickiego Bożego Narodzenia i Koledowania w dniu 17 grudnia 2017 r. 2017-10-25 2017-12-17 3500.00 zł
BK.2151.145.2017 KONRAD RATYŃSKI Organizacja 60 minutowego koncertu w ramach IX Rybnickiego Bożego Narodzenia i Koledowania w dniu 17 grudnia 2017 r. 2017-10-25 2017-12-17 3500.00 zł
BK.2151.143.2017 RAFAŁ TARCHOLIK Organizacja 60 minutowego koncertu w ramach IX Rybnickiego Bożego Narodzenia i Koledowania w dniu 17 grudnia 2017 r. 2017-10-25 2017-12-17 3200.00 zł
BK.2151.141.2017 GRZEGORZ GÓRKIEWICZ Organizacja 60 minutowego koncertu w ramach IX Rybnickiego Bożego Narodzenia i Koledowania w dniu 17 grudnia 2017 r. 2017-10-25 2017-12-17 2600.00 zł
IMI.272.85.2017 "Inżbud" TT Sp. z o.o. Budowa toru do jazdy na rolkach i wrotkach na terenie Błoni w Rybniku dz. Paruszowiec - Piaski. 2017-10-24 2018-01-30 661528.84 zł
IMI.272.87.2017 GRUMIX Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Zespół Szkół Sportowych dz. Markoko-Nowiny ul. Grunwaldzka 18, budowa boisk do siatkówki plażowej i koszykówki. 2017-10-24 2018-01-16 315457.98 zł
Pr.2151.27.2017 FUNDACJA "THINK SILESIA" Usługi promocyjne podczas XI Międzynarodowej Konferencji Miasto 2017 - Zarządzanie Miastem w dniach 20-21 listopada 2017 roku w Katowicach. 2017-10-24 2017-11-30 15000.00 zł
Ad.2151.16.2017 Orange Polska S.A. Umowa świadczenia usługi transmisji danych 2017-10-23 2019-12-01 2460.00 zł
Pr.2151.26.2017 STUDIO OTWARTE - Wolny, Kliś, Shmygol, Wierzchowski Spółka Jawna Opracowanie Systemu Identyfikacji Wizulanej Miasta Rybnika. 2017-10-23 2018-02-28 137760.00 zł
IMI.272.83.2017 P.U.H. ECOMPLEX Grinspek Ewa Termomodernizacja budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przy ul. B. Chrobrego 16 w Rybniku. 2017-10-23 2018-02-05 799363.90 zł
Rejest zawiera 3222 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego.
 
 
Odsłon strony: 10272 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2018-12-14 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-12-13 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-12-12 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-12-11 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-12-10 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-12-07 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-12-06 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-12-05 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-12-04 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-12-03 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-11-30 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-11-29 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-11-28 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-11-27 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-11-26 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-11-23 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-11-22 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-11-21 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-11-20 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-11-19 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-11-16 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-11-15 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-11-14 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-11-13 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-11-12 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-11-09 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-11-08 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-11-07 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-11-06 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-11-05 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-11-02 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-11-01 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-10-31 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-10-30 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-10-29 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-10-26 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-10-25 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-10-24 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-10-23 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-10-22 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-10-19 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-10-18 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-10-17 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-10-16 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-10-15 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-10-12 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-10-11 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-10-10 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-10-09 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
2018-10-08 Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.