Publikowany od 1 lipca 2015 r. na podstawie Zarządzenia Nr 362/2015 Prezydenta Miasta z 30 czerwca 2015 r.

Metryka Zarządzenie [rtf - 73 KB]

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Numer umowy Wykonawca Przedmiot umowy Data zawarcia Termin realizacji Wartość brutto
PS.526.13.2017 Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ZPM nr 655/2019 z 14.11.2019 2019-12-05 2019-12-31 97878.24 zł
Inf.2151.14.2019 NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Umowa - wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Rybnika 2019-12-02 2019-12-23 8856.00 zł
K.2151.74.2019 ESTRADA RYBNICKA SP. Z O.O. Kompleksowa obsługa oświetleniowa i akustyczna wydarzenia pn. XI Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie organizowanego 21 grudnia 2019 roku na rybnickim rynku. 2019-12-02 2019-12-21 19000.00 zł
FM/M/203/2019/12/0146 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Opłata za publiczne 2019-12-02 2019-12-07 1061.82 zł
In.2151.38.2019 GBINVESTA SP. Z O.O. Muzeum - Ratusz dz. Śródmieście - wymiana doświetli sufitowych w ramach dostosowania obiektu do wymogów bezpieczeństwa pożarowego. 2019-11-29 2020-01-03 42127.00 zł
In.2151.39.2019 USŁUGI WOD.KAN. C.O. I GAZ JAROSŁAW OZAROWSKI Wymiana palnika gazowego w kotle grzewczym w adaptowanym budyku P19 (ZSP8) w dz. Boguszowice Osiedle przy ul. Żurawiej 2A na filię miejskiego Żlobka "Wesoła Rybka" 2019-11-29 2019-12-20 14998.68 zł
In.2151.40.2019 Energoekspert energia i ekologia sp. z o. o. Opracowanie aktualizacji Projektu zalożeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gaz dla Miasta Rybnika-Aneks nr 1do umowy IMI.2151.3.2019 z 4.02.2019 r. (termin do 30.04.2020) 2019-11-28 2020-04-30 0.00 zł
Pr.272.5.2019 GoMa Agencja Reklamy Mariusz Markut Wydruk i dostawa kalendarzy promocyjnych na 2020 rok. 2019-11-28 2019-12-16 7822.80 zł
In.272.36.2019 Park Edukacyjny INTERAKCJE sp. z o. o. Naukowe place zabaw - dostawa i montaż urządzeń do zabaw i gier na terenie Przedszkola nr 13 i Szkoły Podstawowej nr 13 w dzielnicy Chwałowice (budżet obywatelski). 2019-11-28 2020-02-06 46639.86 zł
G-I.2151.5.2019 SYSTHERM INFO Sp. z o.o. Wdrożenie internetowych aplikacji Geo-Info wraz ze zintegrowaniem ich z systemem GPUE 2019-11-27 2019-12-13 91020.00 zł
K.2151.75.2019 ROBERT KRZYŻANIAK Poprowadzenie w roli konferansjera wydarzenia scenicznego odbywającego się 21.12.2019 r. podczas XI Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania. 2019-11-26 2019-12-21 1100.00 zł
K.2151.76.2019 ZOFIA PASZENDA Poprowadzenie w roli konferansjera wydarzenia scenicznego odbywającego się 21.12.2019 r. podczas XI Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania. 2019-11-26 2019-12-07 550.00 zł
D-II.2151.9.2019 "AGAL" SP. Z O.O. Naprawa kolektora kanalizacji deszczowej na wiadukcie w ciągu ul. Wodzisławskiej 2019-11-26 2019-12-15 57810.00 zł
In.272.19.2019 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane ERBUD Sp. z o.o. Aneks nr 1 do umowy nr In.272.19.2019 z 13.08.2019 r. zmieniający termin realizacji zamówienia do 22.01.2020 r. 2019-11-26 2020-01-22 0.00 zł
K.2151.73.2019 Agencja Pro-Media K.Turek Obsługa nagłośnieniowa i oświetleniowa programu artystycznego w ramach wydarzenia pn. XI Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie 7 grudnia 2019 r. 2019-11-25 2019-12-07 15000.00 zł
In.2151.37.2019 "iMR Energetyka" Muzeum-Ratusz - wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjnego w ramach dostosowania obiektu do wymogów bezpieczeństwa pożarowego. 2019-11-21 2019-12-20 32296.11 zł
In.2151.35.2019 PROJ-COM Mirosław Kasperski Aktualizacja dokumentacji projektowej o zalecenia rozwiązań p.pożarowych zawartych w ekspertyzie technicznej dla zadania: OSP Ochojec - rozbudowa budynku. 2019-11-19 2019-12-31 12300.00 zł
Or.272.4.2019 COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP Ubezpieczenie komunikacyjne OC,Ac,Assistance i następstw nieszczęśliwych wypadków 2019-11-19 2021-12-31 306444.00 zł
Inf.2151.13.2019 SECURAL Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Jacek Giersz Umowa - serwis urządzeń systemu konferencyjnego 2019-11-19 2021-11-19 20000.00 zł
E.032.17.2019 Uniwersytet Ekonomiczny dotacja 2019-11-19 2019-12-31 230000.00 zł
ZAIKS 26190600 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Opłata ZAIKS - koncert zespołu The Wellmess Sound 2019-11-18 2019-11-10 246.00 zł
Z-I.2151.6.2019 MEDICANET ANETA PIEROŃ Przeprowadzenie szkolenia z powszechnej samoobrony 2019-11-18 2019-11-28 480.00 zł
Z-I.2151.7.2019 DORADZTWO ENERGETYCZNE PIOTR SZCZYRBOWSKI Przeprowadzenie szkolenia z powszechnej samoobrony 2019-11-18 2019-11-28 480.00 zł
GK.2151.11.2019 ALWA REX ADAM PORCZ Usunięcie awarii kanalizacji deszczowej w ul. Sławików. 2019-11-18 2019-11-25 49922.12 zł
In.272.25.2019 Firma Remontowo-Budowlana "BUDMARK" Romuald Małek Aneks nr 1 do umowy In.272.25.2019 z 5.09.2019 r. zmieniający §7 ust.1 - zwiększenie wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy do 623.061,04 zł (tj. o 16.616,59 zł). 2019-11-18 2019-12-07 16616.59 zł
FM/M/203/2019/11/0240 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Opłata za publiczne wykonanie utworów zespołu The Wallness Soud w dniu 10.11.2019. 2019-11-18 2019-11-10 246.00 zł
GK.272.6.2019 Instad Adam Rojek Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej tj. kolektorów i urzadzeń służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Rybnika - dla zlewni z wylotem do rzeki Nacyny. 2019-11-15 2020-02-23 196785.00 zł
IMI.272.10.2019 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior Aneks nr 4 do umowy In.272.10.2019 r. z 30.05.2019 zł zmieniający brzmienie § 6 na następujący: termin wykonania przedmiotu umowy: do 18 grudnia 2019 r. 2019-11-14 2019-08-14 0.00 zł
GK.272.5.2019 "EKO" M. GOLIK, J. KONSEK, A. SERWOTKA Spółka Jawna Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika. 2019-11-14 2020-12-31 15613560.00 zł
Inf.272.13.2019 AUTOMATYKA BIUROWA SP. Z O.O. Umowa - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2019-11-12 2020-12-31 255911.34 zł
IN.272.28.2019 P.U.H. ECOMPLEX Grinspek Ewa Aneks nr 2 do umowy In.272.28.2019 z 12.09.2019 r. zwiększający wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy do 1.787.608,21 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych. 2019-11-08 2019-12-07 11613.67 zł
IN.2151.36.2019 Firma Remontowo-Budowlana "BUDMARK" Romuald Małek Dostawa i montaż ogrodzenia z prefabrykatów betonowych wraz z pracami towarzyszącymi OSP dz. Kamień ul. Szewczyka 2019-11-07 2019-12-19 8208.00 zł
KZ.3153.5.2019 Rzymskokatolicka Parafia Matki Boskiej Bolesnej Dotacja na prace konserwatorskie zabytkowej rzeźby ceramicznej Matki Bożej z Dzieciątkiem znajdującej się w niszy fasady kościoła akademickiego 2019-11-07 2019-11-21 35000.00 zł
PS.526.143.2019 Stowarzyszenie Promocji Regionalnej Rybnicka Kuźnia Umowa dotacji Stowarzyszenia Promocji Regionalnej "Rybnicka Kuźnia" pn. Podzielmy się... 2019-11-07 2019-12-31 9500.00 zł
K.2151.70.2019 TOMASZ BASEL organizacji koncertu pn. Droga do Niepodległości w dniu 10 listopada 2019 2019-11-06 2019-11-10 550.00 zł
K.2151.72.2019 KAMILA TWOREK organizacji koncertu pn. Droga do Niepodległości w dniu 10 listopada 2019 2019-11-06 2019-11-10 550.00 zł
K.2151.71.2019 MAREK DYGDAŁA organizacji koncertu pn. Droga do Niepodległości w dniu 10 listopada 2019 2019-11-06 2019-11-17 550.00 zł
K.2151.69.2019 MONIKA WIŚNIEWSKA-BASEL organizacji koncertu pn. Droga do Niepodległości w dniu 10 listopada 2019 2019-11-06 2019-11-10 550.00 zł
GK.272.1.2019 Instad Adam Rojek Wykonanie robót dodatkowych - aneks nr 1. 2019-11-04 2019-12-16 152270.59 zł
In.2151.22.2019 STUDIO RZEŹBY MACIEJ JAGODZIŃSKI-JAGENMEER Aneks nr 1 z 26.09.2019 do umowy In.2151.22.2019 z 5.08.2019 rok, w którym ustala się termin wykonania tablicy pamiątkowej J.Podlodowskiej - do 14.10.2019 r. i rzeźby W.Webera do 30.11.2019 r. 2019-11-04 2019-11-30 0.00 zł
PS.526.139.2019 STOWARZYSZENIE "OLIMPIADY SPECJALNE-POLSKA" Zadanie publiczne pn. XXVII Śląski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych 2019-10-31 2019-12-13 10810.00 zł
Z-I.3153.29.2019 OSP Kłokocin Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2019-10-30 2019-12-31 5398.00 zł
Inf.272.12.2019 FHU HARD-COMP TRZASKALIK ŁUKASZ Umowa - zakup i dostawa zestawu komputerowego - budżet obywatelski 2019-10-30 2019-11-29 2950.00 zł
A.2151.2.2019 Spółdzielnia Socjalna "Z IKRĄ" Catering podczas wydarzenia Rybnik dla Biznesu 2019-10-30 2019-12-23 7452.00 zł
In.272.33.2019 PWI PIECH WOJCIECH Budowa podjazdu przy wejściu bocznym z robotami towarzyszącymi w ZSz-P5 dz. Północ w systemie zaprojektuj i wybuduj. 2019-10-29 2020-01-21 70000.00 zł
In.272.34.2019 PWI PIECH WOJCIECH Budowa podjazdu przy wejściu bocznym do budynku w ZSz-P 12 dz. Zebrzydowice w systemie zaprojektuj i wybuduj. 2019-10-29 2020-01-21 25000.00 zł
Z-I.3153.28.2019 Ochotnicza Straż Pożarna Popielów dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2019-10-29 2019-12-31 2750.40 zł
I.272.35.2019 Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. OLR Maroko-Nowiny - remont podjazdu wejścia glównego do budynku oraz nawierzchni chodników. 2019-10-28 2020-01-06 73277.20 zł
Z-I.3153.27.2019 OSP Golejów Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2019-10-28 2019-12-31 2225.00 zł
K.2151.66.2019 Stowarzyszenie "17-stka" Kompleksowa organizacja wydarzenia pn. Dni Ukrainy 2019-10-25 2019-11-17 8500.00 zł
MPU.2151.8.2019 BRICON Marek Jodłowski Sporządzenie 59 kart ewidencyknych zabytków architektury i budownictwa w tym zespołów zabudowy 2019-10-25 2019-12-13 125000.00 zł
Z-I.3153.25.2019 OSP Chwałowice Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2019-10-24 2019-12-31 964.10 zł
Z-I.3153.26.2019 OSP Boguszowice Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2019-10-24 2019-12-31 5398.00 zł
Z-I.3153.23.2019 OSP Orzepowice Dotacja celowa na zapewnienie gotoowości bojowej 2019-10-24 2019-12-31 962.00 zł
Pr.2151.25.2019 INFOPAKT S.C. MACIEJ PADEWSKI, RYSZARD CHROBAK I DARIUSZ STAŃCZYK Dostawa 1000 Informatorów inwestycyjnych 2019-10-23 2019-11-06 11525.10 zł
PS.526.142.2019 Stowarzyszenie Działań Lokalnych - Chwalynciok Dotacja dla Stowarzyszenia Działań Lokalnych-Chwalynciok - Rodzinny Rajd Rowerowy "Rowerami przez historię Chwałęcic" 2019-10-23 2019-11-30 2500.00 zł
PS.2151.5.2019 Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bożeba Libor Umowa z biegłym lekarzem psychiatrą na wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na zlecenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Prolemów Alkoholowych w Rybniku. 2019-10-23 2019-12-31 6000.00 zł
K.2151.65.2019 DANMEL SP. Z O.O. Zapewnienie karuzeli weneckiej wraz z komplaksową obsługą dla uczestników wydarzenia pn. XI Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie. 2019-10-23 2019-12-07 8610.00 zł
Z-I.272.1.2019 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior Remont oraz malowanie klatki schodowej, sali narad Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zaplecza sali i aneksu kuchennego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku 2019-10-22 2019-11-12 16904.78 zł
PS.526.141.2019 Fundacja na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury im. Heinricha Himmla Dotacja dla Fundacji na Rzecz OChrony Dóbr Kultury im. Heinricha Himmla - Odkryj tajemnice pałacu w Rzucowie. Wycieczka autokarowa. 2019-10-22 2019-11-20 1488.00 zł
IMI.272.10.2019 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior Aneks nr 3 do umowy In.272.10.2019 z 30.05.2019 r.- zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy do 14.11.2019 r. i wynagordzenia ryczałtowego do 827.716,16 zł (w tym roboty dodatkowe - 47.153,80 zł). 2019-10-22 2019-11-14 47153.80 zł
In.272.32.2019 STADION PRO Sp. z o.o. Modernizacja obiektu ośrodka sportowo-rekreacyjnego w dz. Kamień - budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z przyłączami. 2019-10-22 2020-04-19 1296819.75 zł
In.272.31.2019 ADWENTURE EKSPOZYCJE SP. Z O.O. Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w kompleksie budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko, prezentującej dziedzictwo kulturowe, opartej na motywie maszyny parowej w ramach projektu 2019-10-17 2020-05-31 4644000.00 zł
E.042.11.2019 PU-H Boy Zbigniew Dudek Usługa transportowa z Rybnika do Świata Techniki w Ostravie w ramach projektu " Z matematyką na Ty..." 2019-10-17 2019-12-31 18000.00 zł
Ad.2151.8.2016 LEON Spółka z o.o. korekta zaangażowania 2019-10-16 2019-12-31 -10000.00 zł
PS.526.140.2019 TOWARZYSTWO ŻEGLARSTWA REGATOWEGO Dotacja dla Towarzystwa Żeglarstwa Regatowego - Organizacja regat żeglarskich Rybnik Match Race 2019-10-15 2019-11-15 10000.00 zł
PS.526.138.2019 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I II STOPNIA Umowa _Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku pn. Koncerty Orkiestry Kameralnej Szkoły Szafranków wraz z solistami w Eurasburgu 2019-10-15 2019-11-30 7500.00 zł
Inf.272.11.2019 Centrum Systemów Komputerowych Maćkowski Jakub Umowa - zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM 2019-10-15 2019-10-22 216476.31 zł
KZ.3153.4.2019 Rzymskokatolicka Parafia Matki Boskiej Bolesnej Dotacja na wykonanie remontu więźby dachowej i sklepień poddasza w Kościele pw.Matki Boskiej Bolesnej 2019-10-15 2019-10-29 95000.00 zł
KZ.2151.2.2019 IN SITU KONSERWACJE ZABYTKÓW Kompleksowa konserwacja zabytkowego pomnika św.Jana Nepomucyna z Aniołami 2019-10-15 2019-12-16 85000.00 zł
IN.272.28.2019 P.U.H. ECOMPLEX Grinspek Ewa Aneks nr 1 do umowy In.272.28.2019 z 12.09.2019 r.: w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót zmianie ulega ^ 7 ust.1 umowy - wynagordzenie zwiększa się o 9.998,93 zł do 1.775.994,54 zł. 2019-10-15 2019-12-07 9998.92 zł
D-II.272.9.2019 Zakład Usług Geodezyjnych " GEOPRAC " Skaba Roman , Zieleźny Grzegorz Wykonanie podziałów geodezyjnych w związku ze zmianą granic miasta Rybnika w rejonie ulicy Robotniczej 2019-10-14 2020-09-28 39950.00 zł
Z-I.3153.24.2019 Ochotnicza Straż Pożarna Wielopole Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego i pokrycie kosztów ubezpieczenia komunikacyjnego OC i NNW 2019-10-11 2019-12-31 660894.00 zł
M.272.9.2019 Usługi geodezyjne i kartograficzne Jerzy DEREŃ Wykonanie wstępnych projektów podziału nieruchomości w celu wydzielenia dróg publicznych 2019-10-10 2019-12-31 4920.00 zł
M.272.10.2019 Usługi geodezyjne i kartograficzne Jerzy DEREŃ Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie odnalezienia i pomiaru wszystkich punktów granicznych działki nr 1768/28 obrębu Rybnik, ark. mapy 6 2019-10-10 2019-12-31 6150.00 zł
D-III.272.2.2019 Dynniq Poland Sp. z o.o. Budowa, modernizacja i uzupełnienie sygnalizacji świetlnych 2019-10-10 2020-12-03 1875012.00 zł
Inf.272.10.2019 Centrum Systemów Komputerowych Maćkowski Jakub Umowa - zakup i dostawa przełączników rdzeniowych sieci LAN 2019-10-07 2019-11-06 209048.34 zł
K.2151.60.2019 EWA CIESIELSKA spotkanie autorskie z moninowanymi w ramach Górnoslaskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2019-10-07 2019-10-18 1100.00 zł
K.2151.63.2019 EMIL MARAT spotkanie autorskie z moninowanymi w ramach Górnoslaskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2019-10-07 2019-10-18 1000.00 zł
K.2151.62.2019 ALEKSANDER KACZOROWSKI spotkanie autorskie z moninowanymi w ramach Górnoslaskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2019-10-07 2019-10-18 1000.00 zł
K.2151.64.2019 MAREK GÓRLIKOWSKI spotkanie autorskie z moninowanymi w ramach Górnoslaskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2019-10-07 2019-10-18 1000.00 zł
K.2151.61.2019 KATARZYNA SURMIAK_DOMAŃSKA spotkanie autorskie z moninowanymi w ramach Górnoslaskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2019-10-07 2019-10-18 1000.00 zł
In.272.30.2019 INTER SERVICE MARIUSZ PODLEŚNY OPS dz. Północ - dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych - budowa dżwiękowego systemu powiadamiania alarmowego. 2019-10-07 2019-11-18 54499.04 zł
Ar-I.2151.2.2019 DOMUS PROJEKT opracowania niestanowiące operatu szacunkowego 2019-10-04 2019-12-31 10080.00 zł
Inf.272.9.2019 LOGIN Sp. z o.o. Umowa - zakup i dostawa aktualizacji programów zabezpieczających oraz nowych licencji 2019-10-03 2019-10-09 237104.64 zł
Ad.2151.15.2019 NUKLID SP. Z O.O. Konserwacja i przeglady systemów ppoż : sygnalizacji pożaru, oddymiania klatek schodowych, sygnalizacji włamań, napadu i systemu telewizji dozorowej 2019-10-02 2021-09-30 49288.56 zł
Z-I.2151.5.2019 RTE Radioelektronika Adamczyk Jan Konserwacja syren alarmowych 2019-10-01 2021-03-31 40460.00 zł
Inf.272.8.2019 ARCUS S. A. Umowa - wsparcie systemu MYQ 2019-09-30 2019-10-07 7044.00 zł
PS.526.137.2019 Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych Umowa dotacji pn. Wystawa kanarków i ptaków egzotycznych w Rybniku powiązana z Mistrzostwami Polski 2019-09-27 2019-12-20 10000.00 zł
IMI.2151.32.2019 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior Dostawa i montaż obudowy grzejników c.o. wraz z pracami towarzyszącymi na terenie Przedszkola nr 43 dz. Maroko-Nowiny 2019-09-27 2019-10-11 47152.36 zł
In.272.9.2019 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks 1 do umowy In.272.9.2019 - zmiana terminu zakończenia na 5.10.2019 r., w tym roobty wewnetrzne do 23.08.2019 r. 2019-09-26 2019-09-27 0.00 zł
PS.526.134.2019 Śląski Klub Turystyki Kajakowej "NEPTUN" Dotacja - Śląski Klub Turystyki Kajakowej "NEPTUN" - XXXII Ogólnopolski Barbórkowy Wyścig Kajakowy na Zalewie Rybnickim 2019-09-25 2019-12-10 2000.00 zł
G-I.2151.2.2019 2NT ŁUKASZ STANICZEK Opracowanie koncepcji,zaprojektowanie,opracowanie graficzne,wykonanie i wdrożenie portalu internetowego 2019-09-23 2019-12-16 9800.00 zł
PS.031.5.2012 URZĄD MIASTA CHORZÓW Aneks nr 13 z Miastem Chorzów na prowadzenie Izby Wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Miasta Rybnika w 2019 roku 2019-09-23 2019-12-31 50000.00 zł
Or.272.3.2019 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Umowa na grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych 2019-09-23 2020-12-31 0.00 zł
PS.526.135.2019 Fundacja Rozwoju Kultury i Działań Artystycznych Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Smaki i tradycje regionu. 2019-09-20 2019-12-31 10000.00 zł
PS.526.136.2019 Rybnickie Koło Emerytów i Rencistów Silesia Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Biesiada Śląska oraz spotkanie opłatkowe Integracja Polsko-Czeska. 2019-09-20 2019-12-23 4000.00 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks 25 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 22.09.2019 r. 2019-09-20 2019-09-15 0.00 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks 26 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 3.11.2019 r. i wartości wynagordzenia kosztorysowego do kwoty brutto 4.366.570,48 zł 2019-09-20 2019-09-22 146953.76 zł
IMI.272.87.2018 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior Aneks 4 do umowy IMI.272.87.2018 z 11.12.2018 - zmiana terminu zakończenia na 16.12.2019 r. 2019-09-19 2019-11-16 0.00 zł
Ad.272.8.2019 INFOPAKT S.C. MACIEJ PADEWSKI, RYSZARD CHROBAK I DARIUSZ STAŃCZYK Uzupełnienie stanu teczek i papierów firmowych 2019-09-19 2019-11-30 22227.50 zł
Ad.272.9.2019 ARP POLIGRAFIA JURASZ PIOTR Uzupełnienie stanu wizytówek. 2019-09-19 2020-01-31 1800.00 zł
K.2151.55.2019 FUNDACJA TEATR KUBIKA Realizacja przedstawienia o charakterze świątecznym wraz z blokiem konkursów i zabaw 7 grudnia 2019 r. na rybnickim rynku w ramach XI RBNiK 2019-09-19 2019-12-07 10000.00 zł
In.272.29.2019 DROBNY SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA Roboty remontowe placu manewrowego przy ZSz-P12 dz. Zebrzydowice - budżet obywatelski 2019-09-17 2019-11-12 60881.31 zł
Ad.272.7.2019 FHU BONITAS Łukasz Undas Uzupełnienie stanu kopert firmowych 2019-09-17 2019-11-30 5410.00 zł
Ad.2502.4.2019 "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców Czynsz za wynajem pomieszczeń magazynowych w D.H.Hermes wraz z mediami 2019-09-16 2022-12-31 48929.40 zł
IMI.272.87.2018 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior Aneks nr 3 do umowy IMI.272.87.2018 z 11.12.2018 r. - zwiększenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy do 993.725,41 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych. 2019-09-13 2019-11-16 21643.84 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks 25 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 6.10.2019 r. 2019-09-13 2019-09-29 0.00 zł
IN.272.28.2019 P.U.H. ECOMPLEX Grinspek Ewa Adaptacja budynku Przedszkola nr 19 (ZSP nr 8) w dz. Boguszowice Osiedle przy ul. Żurawiej 2A na filię miejskiego żlobka "Wesoła Rybka" 2019-09-12 2019-12-07 1765995.62 zł
PS.526.133.2019 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. BRACI SZAFRANKÓW Dotacja - wsparcie zadania pn. Dni Cecyliańskie 2019 festiwal chóralny. 2019-09-10 2019-12-23 8440.00 zł
ZAIKS 26190424 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS opłata ZAIKS - Neon Party 2019-09-10 2019-08-30 192.73 zł
ZAIKS 5953 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS opłata ZAIKS - Blisko, coraz bliżej... 2019-09-10 2019-08-30 1230.00 zł
Ad.272.6.2019 INFOPAKT S.C. MACIEJ PADEWSKI, RYSZARD CHROBAK I DARIUSZ STAŃCZYK Druk 800 sztuk obwieszczeń wyborczych o numerach i granicach obwodów głosowania, o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach parlamentarnych zarządzonych na 13.09.2019 r. 2019-09-10 2019-09-12 971.70 zł
D-II.272.8.2019 "AGAL" SP. Z O.O. Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych 2019-09-09 2019-11-30 288406.71 zł
In.272.26.2019 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół "Przygoda"w dzielnicy Meksyk - budowa placu zabaw. 2019-09-09 2019-11-18 50763.95 zł
IMI.272.10.2019 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior Aneks nr 2 - zmiana terminu wykonania umowy nr In.272.10.2019 z 30.05.2019 r. na 13.10.2019 (ZSz-P nr 5 - przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia oddz. przedszkolnych). 2019-09-09 2019-09-09 0.00 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks 24 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 29.09.2019 2019-09-06 2019-09-22 0.00 zł
A.2151.1.2019 ANDRZEJ BLIKLE Wykład na imprezę Rybnik dla Biznesu 2019-09-05 2019-11-29 9840.00 zł
In.272.25.2019 Firma Remontowo-Budowlana "BUDMARK" Romuald Małek Adaptacja budynku Przedszkola nr 37 w dzielnicy Rybnicka Kuźnia na filię żlobka miejskiego "Wesoła Rybka" (MALUCH+"2019) 2019-09-05 2019-12-07 606444.45 zł
R.2151.11.2019 SDE Sp. z o.o. Przygotowanie i przeprowadzenie badań rynku zamówień publicznych w zakresie zakupów żywności i usług zbiorowego żywienia oraz wsparcie eksperckie w ramach projektu StratKIT 2019-09-04 2019-12-15 41820.00 zł
In.272.24.2019 STADION PRO Sp. z o.o. Rozbudowa bazy sportowej na terenie ZS3 - budowa zadaszonego boiska z trawy syntetycznej w systemie "zaprojektuj i wybuduj" 2019-09-03 2020-01-01 1394414.40 zł
KZ.2151.1.2019 PRACOWNIA PROJEKTOWO-URBANISTYCZNO-KONSERWATORSKA "A B A K U S " Ewa Pilarska-Świerszcz Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej pn.:Studium Krajobrazowo-Kulturowe dla Kalwarii Golejowskiej w Rybniku z wytycznymi dla uporządkowania terenu i poprawy walorów turystyczno-krajoznawczych 2019-09-03 2019-11-30 67000.00 zł
BRP.2151.1.2019 JARMUNDOWICZ,PIOTROWICZ ADWOKACI I RACY PRAWNI S.C. Obsługa prawna 2019-09-02 2020-04-30 27552.00 zł
D-II.272.7.2019 AUTO-TRANS ASFALTY SP. Z O.O. Remont nawierzchni asfaltowej ul. Dworek 2019-09-02 2019-10-17 281734.54 zł
In.272.4.2019 F.P.U.H. 'MABAPA' Piotr Chuboda Aneks nr 1 z 23.08.2019 r. do umowy In.272.4.2019 z 9.05.2019 r. -zwiększenie wynagrodzenia do 529.696,96 zł (roboty dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym-art 144 ust. 1.pkt 2 ustawy P.z.p.). 2019-09-02 2019-08-26 30739.18 zł
PS.526.130.2019 Stowarzyszenie Oświatowe " Rodzice - Dzieciom" Umowa dotacji - Stowarzyszenie Oświatowe "Rodzice_Dzieciom" - XVII Wojewódzki Plenerowy Konkurs Przyrodniczy "Leśnym Tropem" 2019-08-30 2019-11-29 3310.00 zł
IMI.2151.28.2019 BAUHAUS PROJEKT ANDRZEJ KUBICA Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie spełnienia wymogów p.poż. dla budynku OSP Ochojec. 2019-08-30 2019-09-27 18204.00 zł
PS.526.132.2019 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I II STOPNIA Dotacja ne realizację zadania pn. Koncert symfoniczny z okazji obchodów "Roku Stanisława Moniuszki" 2019-08-26 2019-10-31 21420.00 zł
Ad.2151.14.2019 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DŹWIGI ANTENY Sp. z o.o. Konserwacja dźwigu w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Rzecznej 8 2019-08-23 2022-07-31 10455.00 zł
In.272.23.2019 GRANI-TEC Durczok Paweł i Durczok Anita Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku dzielnica Boguszowice Osiedle. 2019-08-22 2019-11-20 1826550.00 zł
K.2151.58.2019 HALINA KALAGA ARTST BOG-MAR koncert Mariusza kalagi z zespołem w dniu 21 września 2019 r. podczas festynu pn. "Blisko, coraz bliżej..." 2019-08-22 2019-09-21 5500.00 zł
Z-I.2151.4.2019 4RESCUE Michał Swinka Dostawa ubrań strażackich specjalnych ze świadectwem CNBOP dla OSP m. Rybnika 2019-08-22 2019-09-30 70670.88 zł
PS.526.129.2019 Rybnickie Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Egzotycznych Amazonka Dotacja - realizacja zadania pn. Organizacja głównej wystawy papug i ptaków egzotycznych w 2019 r. 2019-08-21 2019-11-25 4950.00 zł
PS.526.131.2019 Uniwersytet Trzeciego Wieku Umowa dotacji - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku pn. Wolontariat seniorów 2019-08-20 2019-12-10 350.00 zł
K.2151.57.2019 JACEK KIEROK MUSIC TRANS koncert Jacka Kieroka z zespołem w dniu 21 września 2019 r. podczas festynu pn. "Blisko, coraz bliżej..." 2019-08-20 2019-09-21 4500.00 zł
In.272.20.2019 Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. PLACYKOWO OSIEDLOWE DWOREK, dz. Śródmieście miejsce rekreacji dla mieszkańców z urządzeniami rekreacyjnymi - wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliureatanowej (realizacja projektu obywatelskiego) 2019-08-19 2019-10-14 89742.30 zł
In.272.21.2019 Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. "Jesień, zima, wiosna, lato chcę się bawić mamo tato" - wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliureatanowej w dzielnicy Smolna (realizacja projektu budżetu obywatelskiego) 2019-08-19 2019-09-30 56930.60 zł
In.272.22.2019 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "GNIAZDO CYKLISTÓW" - roboty inżynieryjne w zakresie zagospodarowania boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w dz. Maroko-Nowiny- realizacja projektu obywatelskiego. 2019-08-19 2019-11-11 207649.22 zł
In.272.19.2019 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane ERBUD Sp. z o.o. Dom Kultury w Chwałowicach - modernizacja budynku. 2019-08-13 2019-11-26 1204034.74 zł
Pr.2151.24.2019 USŁUGI FOTOGRAFICZNE MARCIN GIBA MOJE STUDIO Realizacja 12 sesji zdjęciowych na potrzeby wydania kalendarza miejskiego "Jestem z Rybnika" 2019-08-13 2019-10-18 9963.00 zł
Pr.272.4.2019 AGENCJA REKLAMY EUREKA PLUS Wydruk i dostawa notesów oraz innych materiałów promocyjnych 2019-08-13 2019-09-03 29323.20 zł
IMI.272.20.2019 GRANI-TEC Durczok Paweł i Durczok Anita Aneks nr 2 do umowy IMI.272.20.2019 ustalający wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci 5.699.784,11 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych (zwiększenie wynagrodzenia podstawowego o143.913,49 zł) 2019-08-12 2019-10-04 143913.49 zł
Pr.272.3.2019 ZAKŁAD POLIGRAFICZNY SINDRUK Wydruk i dostawa albumów promocyjnych 2019-08-08 2019-08-28 19390.95 zł
PS.526.123.2019 RYBNICKIE TOWARZYSTWO TENISOWE dotacja - Klub Sportowy Rybnickie Towarzystwo Tenisowe - Turniej OTK skrzatów w ramach IV Rybnickiego Święta Tenisa 2019-08-07 2019-09-30 4000.00 zł
Ad.2151.13.2019 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DŹWIGI ANTENY Sp. z o.o. Konserwacja dźwigu w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego 2019-08-07 2022-07-31 11832.00 zł
IMI.272.10.2019 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior Aneks nr 1 do umowu In.272.10.2019 - wydłużenie terminu realizacji umowy do 09.09.2019 r. 2019-08-06 2019-09-09 0.00 zł
In.215123.2019. BAKBUD S.C. B.Koza , K. Seweryn Opracowanie dokumentacji proj.-koszt. zmiany kotłowni węglowej na gazową w budynku P18 (ZSz-P nr 6) w ramach PZGEiM. 2019-08-06 2019-10-14 21795.60 zł
In.2151.24.2019 BAKBUD S.C. B.Koza , K. Seweryn Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany kotłowni węglowej na gazową w budynku Przedszkola nr 32, dz. Kamień w ramach PZEiM. 2019-08-06 2019-10-31 27994.80 zł
In.2151.22.2019 STUDIO RZEŹBY MACIEJ JAGODZIŃSKI-JAGENMEER Wykonanie wraz z montażem rzeźby Władyslawa Webera oraz tablicy pamiątkowej Janiny Podlodowskiej. 2019-08-05 2019-11-30 139320.00 zł
KZ.3153.2.2019 KIECKA ADAM I JOANNA dotacja na wykonanie remontu konserwatorskiego z renowacją elewacji frontowej i drzwi bramnych kamienicy położonej przy ul.Kościelnej 5 2019-08-05 2020-01-15 55000.00 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks 19 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 25.08.2019 r. 2019-08-02 2019-08-18 0.00 zł
PS.3153.26.2019 Miejski Koszykarski Klub Sportowy Rybnik Dotacja dla Miejskiego Koszykarskiego Klubu Sportowego "Rybnik" - Szkolenie i udział w rozgrywkach II ligi 2019-08-01 2019-12-31 20000.00 zł
PS.526.127.2019 Fundacja Sportu Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Dotacja - Fundacja Sportu Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Udział zawodnika w Mistrzostwach Europy w pływaniu osób z zespołem Downa 2019-08-01 2019-10-07 2000.00 zł
IN.2151.18.2019 PUMART" sp. z o.o. Warsztat Techniczny RCEZ - dostosowanie do wymogów p.pożarowych- zabudowa glównego p.pożarowego wyłącznika prądu. 2019-07-31 2019-08-29 21127.71 zł
GK.2151.9.2019 ENGEPRO SP. Z O.O z siedzibą w Warszawie Aktualizacja operatów wodnoprawnych wraz z uzykaniem pozwoleń wodnoprawnych. 2019-07-30 2019-12-06 12853.50 zł
526.128.2019 stowarzyszenie zwykłe Z NADZIEJĄ W RADOŚĆ ŻYCIA (wcześniej Klub Sportów Walki ,,Baca" K-1 Rybnik) Dotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. III Rybnicki Festiwal Sztuk Walki "BUDO BUSHI" Rybnik 2019 2019-07-30 2019-10-31 8800.00 zł
G-I.2151.3.2019 ARCHIGEO S.C. Adam Podleśny, Damian Janyga Zabezpieczenie i utrzymanie Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego (powlekanie) folią pierworysów mapy zasadniczej 2019-07-30 2019-12-15 31720.00 zł
In.2151.21.2019 GRINN-PLUS Nasadzenia drzewi i krzewów na terenach placówek miejskich (nasadzenia drzew wraz z ich pielęgnacją na działce nr 65/15 w Rybniku, przy ul. Rudzkiej) 2019-07-30 2020-08-30 97280.00 zł
Pr.2151.23.2019 ALEKSANDRA ŁOGUSZ WGS Promocja Miasta Rybnika podczas realizacji projektu fotograficznego autorstwa Aleksandry Łogusz i Macieja Margasa pt. Silesia ON AIR 2019-07-29 2019-12-20 18000.00 zł
Pr2121.22.2019 Domin Jarosław DATA QUEST Hosting serwisu internetowego oraz udzielenie wsparcia technicznego do 30 czerwca 2020 roku 2019-07-29 2020-06-30 11439.00 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks 18 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 18.08.2019 r. 2019-07-26 2019-08-18 0.00 zł
Ad.2151.12.2019 MARCIN STAWIARSKI PROFITEX Dostawa siedzisk KYOS oraz kół do krzeseł obrotowych Sitag Reality 2019-07-25 2019-08-29 12913.16 zł
In.2151.19.2019 F.P.H.U NORTEX Sławomir Bednarek Szafka dla każdego ucznia - dostawa szafekt 6 skrytkowych do SP 24 w Rybniku , dz, Popielów 2019-07-25 2019-09-19 35055.00 zł
In.2151.20.2019 MTECH Mieczysław Radecki OSP Ochojec - dostawa kotła c.o. klasy 5 2019-07-23 2019-09-30 28000.00 zł
D-I.272.5.2019 Biuro Usług Inżynierskich 'CONCEPT' mgr inż. Arkadiusz Cichoń Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla budowy łącznika ulic Brzezińska - Giedroycia w Rybniku 2019-07-23 2020-01-23 83886.00 zł
D-I.272.6.2019 INŻBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Budowa łącznika ulic Brzezińska - Giedroycia w Rybniku 2019-07-23 2019-11-27 3980644.76 zł
GK.272.3.2019 "EKO" M. GOLIK, J. KONSEK, A. SERWOTKA Spółka Jawna Zagospodarowanie niesegregowanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Rybnika 2019-07-23 2020-12-31 21730680.00 zł
GK.272.4.2019 BEST-EKO Sp. z o.o. Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych odebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika. 2019-07-19 2020-12-31 2041200.00 zł
D-II.2151.6.2019 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja oświetlenia ulicznego przy ul. Arki Bożka 2019-07-19 2019-11-22 165.72 zł
D-II.2151.7.2019 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej 2019-07-19 2019-11-22 165.72 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks 17 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 11.08.2019 r. 2019-07-19 2019-08-11 0.00 zł
D-I.272.4.2019 COLAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Przebudowa ul. Pogodnej 2019-07-18 2020-07-08 4280926.11 zł
In.2151.8.2019 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rybnik Kolej na Rybnicką Kuźnię - instalacja kolejki linowej wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej dz. Rybnicka Kuźnia. 2019-07-17 2019-09-11 19999.80 zł
Z-I.3153.19.2019 Komenda Wojewódzka Policji Porozumienie w sprawie nagród pieniężnych za osiągnięcia w służbie prewencji dla funkcjonariuszy KMP w Rybniku 2019-07-16 2019-12-31 3000.00 zł
Z-I.2151.3.2019 ARPAPOL Dostawa hełmów strażackich dla OSP m. Rybnika 2019-07-16 2019-08-31 32490.11 zł
Or.2151.52.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MATEUSZ CUDAK Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik zmiana treści § 1ust.7, § 4 ust. 5 oraz załącznik nr 1 2019-07-15 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.53.2018 LEX KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PRAWNEGO ANITA MIERNIK-ŁEŚKO Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik zmiana treści § 1ust.7, § 4 ust. 5 oraz załącznik nr 1 2019-07-15 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.54.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO DAMPC ŁUKASZ Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik zmiana treści § 1ust.7, § 4 ust. 5 oraz załącznik nr 1 2019-07-15 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.55.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO TRZEPIZUR TOMASZ Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik zmiana treści § 1ust.7, § 4 ust. 5 oraz załącznik nr 1 2019-07-15 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.56.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO GASZ-SOLICH KAROLINA Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik zmiana treści § 1ust.7, § 4 ust. 5 oraz załącznik nr 1 2019-07-15 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.57.2018 Kancelaria Contract Hasinski i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adokaci spółka cywilna Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik zmiana treści § 1ust.7, § 4 ust. 5 oraz załącznik nr 1 2019-07-15 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.58.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ADAM GRAD Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik zmiana treści § 1ust.7, § 4 ust. 5 oraz załącznik nr 1 2019-07-15 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.60.2018 KANCELARIA ADWOKACKA BŁAŻEJ MOTYKA Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik zmiana treści § 1ust.7, § 4 ust. 5 oraz załącznik nr 1 2019-07-15 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.61.2018 KANCELARIA ADWOKACKA PAJĄK JANUSZ Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik zmiana treści § 1ust.7, § 4 ust. 5 oraz załącznik nr 1 2019-07-15 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.62.2018 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT SONIA STROŃSKA Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik zmiana treści § 1ust.7, § 4 ust. 5 oraz załącznik nr 1 2019-07-15 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.63.2018 KANCELARIA ADWOKACKA KAROL SZYMURA Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik zmiana treści § 1ust.7, § 4 ust. 5 oraz załącznik nr 1 2019-07-15 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.64.2018 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MONIKA TLAŁKA Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik zmiana treści § 1ust.7, § 4 ust. 5 oraz załącznik nr 1 2019-07-15 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.65.2018 KANCELARIA ADWOKACKA WENGERSKA AGATA Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik zmiana treści § 1ust.7, § 4 ust. 5 oraz załącznik nr 1 2019-07-15 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.66.2018 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT WOJCIECH WYGNAŁ Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik zmiana treści § 1ust.7, § 4 ust. 5 oraz załącznik nr 1 2019-07-15 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.67.2018 KANCELARIA ADWOKACKA MARTYNA DUDZIK RESPONDEK Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik zmiana treści § 1ust.7, § 4 ust. 5 oraz załącznik nr 1 2019-07-15 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.59.2018 GW LEGAL GRABIEC & WÓJCIK Spółka Partnerska Radców Prawnych Aneks do umowy nr Or.2151.59.2018 o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybni (zmiany treści § 1 ust.7, § 4 ust. 5 oraz załącznik nr 1) 2019-07-15 2019-12-31 0.00 zł
IMI.272.20.2019 GRANI-TEC Durczok Paweł i Durczok Anita Aneks nr 1 - zmiana terminu wykonania umowy do dnia 04.10.2019 2019-07-15 2019-10-04 0.00 zł
PS.526.126.2019 Kółko Rolnicze Popielów Kółko Rolnicze Rybnik-Popielów, zadnie publiczne pn.: Dożynki - Rybnik 2019 2019-07-12 2019-09-30 9800.00 zł
In.2151.17.2019 PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Umowa o przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego o mocy zamówionej 312 kW usytuowanego w budynku przy ul. Klasztornej. 2019-07-12 2020-06-01 70000.00 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks 16 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 04.08.2019 r. 2019-07-12 2019-08-04 0.00 zł
In.272.16.2019 GRANI-TEC Durczok Paweł i Durczok Anita Rozbudowa Stanicy Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim. 2019-07-11 2019-11-28 869610.00 zł
PS.526.125.2019 Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Wspierania Dzieci i Młodzieży "Uskrzydleni" Odpłyń z nami, nie z narkotykami! 2019-07-10 2019-10-15 10000.00 zł
Ad.2151.11.2019 PPUH Henryk Pisarek Dostawa wody mineralnej do UM wraz z dzierżawą dystrybutorów 2019-07-09 2020-10-31 24600.00 zł
PS.2150.4.2019 EWA HORZELA Umowa zlecenia dot. sprzątania pomieszczenia przy ul. 1 Maja 59 2019-07-08 2019-12-31 2040.00 zł
PS.3153.24.2019 Klub Sportowy Polonia Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, w tym przygotowania do imprez mistrzowskich krajowych i międzynarodowych 2019-07-08 2019-12-31 70000.00 zł
In.272.14.2019 KONSORCJUM BEN-BUD SP. Z O.O. I BEN-BUD JANUSZ BENISZ Przedszkole nr 11, dz.Maroko-Nowiny - modernizacja budynku. 2019-07-08 2019-09-09 591237.51 zł
In.272.15.2019 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane ERBUD Sp. z o.o. Roboty remontowe: OSP Chwałowice - roboty ogólnobudowlane i instalacyjne. 2019-07-08 2019-09-02 73492.61 zł
BK.2151.54.2019 AGNIESZKA URBAŚ organizacji wystawy fotografii poświęconej Rybnickim Seniorom 2019-07-08 2019-12-31 3930.00 zł
In.2151.13.2019 PRZYJAZNY DOM KATARZYNA ODLANICKA-POCZOBUT Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kotłowni węglowej na gazową w budynku Przedszkola nr 21 w dzielnicy Kłokocin. 2019-07-05 2019-09-30 30000.00 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks 15 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 28.07.2019 r. 2019-07-05 2019-07-05 0.00 zł
Inf.272.7.2019 Stowarzyszenie Wspierania Inictatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Umowa - usługa dostępu do generatora wniosków 2019-07-04 2023-07-04 40560.48 zł
D-I.2151.10.2019/6628 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja oświetlenia ulicznego przy ul. Sportowa - Górnośląska 2019-07-04 2020-11-16 1840.45 zł
D-I.2151.10.2019/6627 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja oświetlenia ulicznego przy ul. Sportowa - Górnośląska 2019-07-04 2020-05-29 606.14 zł
K.2151.53.2019 Igor Herbut Production Organizacja 60-minutowego koncertu zespołu LemON podczas plenerowego wydarzenia pn. XI Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie. 2019-07-04 2019-12-21 35990.00 zł
Ar-II.2151.1.2019 Wydawnictwo Regionalne Spółka z o.o. aneks dot.przejęcia praw i obowiązków przez Fundację Profesjologia Aktywizacji Rynku Pracy 2019-07-04 2019-12-31 0.00 zł
In.2151.14.2019 K&K Kapica-Karpiak Technika Grzewcza i Sanitarna Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kotłowni węglowej na gazową w budynku OSP Kłokocin. 2019-07-03 2019-09-10 19680.00 zł
In.272.13.2019 AFBUD Adam Fila SP 24, dz. Popielów - demontaż istniejącej konstrukcji boksów stalowych wraz z remontem pomieszczeń szatni w ramach projektu obywatelskiego "Szafka dla każdego ucznia" 2019-07-03 2019-08-14 16995.80 zł
K.2151.50.2019 JULIA BUCHALIK Organizacja na rybnickim rynku 21 grudnia 2019 r., 30-minutowego koncerty podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. XI Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie 2019-07-02 2019-12-21 666.00 zł
K.2151.52.2019 MATEUSZ KLUBA Organizacja na rybnickim rynku 21 grudnia 2019 r., 30-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. XI Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie 2019-07-02 2019-12-31 666.00 zł
K.2151.51.2019 KAROLINA HOZER Organizacja na rybnickim rynku 21 grudnia 2019 r., 30-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. XI Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie 2019-07-02 2019-12-21 666.00 zł
K.2151.49.2019 Agencja Artystyczna BAS PLUS Organizacja 60-minutowego koncertu 21 grudnia 2019 r. w ramach XI Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2019-07-02 2019-12-21 12361.50 zł
Z-I.2151.2.2019 LEON Spółka z o.o. Usługi telefoniczne 2019-07-01 2022-06-30 20000.00 zł
Or.272.1.2017 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. korekta zaang.zw.dot. ubezpieczenia komunikacyjnego OC,AC Assistance i NNW 2019-07-01 2019-12-31 45000.00 zł
Ad.2151.10.2019 toprojekt Marek Wawrzyniak Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy pomieszczeń na I piętrze nowej części budynku Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 2019-07-01 2019-10-31 10578.00 zł
In.2151.15.2019 PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Umowa o przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku Sprężarkowni przy ul.Mościckiego (działki 352/7, 315/7, 377/7) 2019-06-30 2020-10-01 10500.00 zł
In.2151.16.2019 PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Umowa o przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku naszybia Kościuszko przy ul. Mościckiego (dz. 164/29) 2019-06-30 2020-10-01 3900.00 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks 14 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 21.07.2019 r. 2019-06-28 2019-07-21 0.00 zł
Z-I.3153.20.2019 Komenda Wojewódzka Policji Umowa z KMP Rybnik - dofinansowanie zakupu samochodów nieoznakowanych 2019-06-27 2019-12-31 127500.00 zł
Inf.2151.11.2019 Centrum Systemów Komputerowych Maćkowski Jakub Umowa - dostawa serwera 2019-06-26 2019-07-26 10824.00 zł
PS.526.122.2019 RYBNICKI KLUB MIŁOŚNIKÓW KWIATÓW Umowa dotacji Stowarzyszenia "Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów" na realizację zadania publicznego pn. XXII Międzynarodowa Wystawa Mieczyków, Dalii i Kompozycji Kwiatowych 2019-06-24 2019-09-16 4500.00 zł
D-II.2151.4.2019 SUNDOOR SP. Z O.O. Badania akustyczne na ul. Góreckiego 2019-06-24 2019-08-23 12177.00 zł
Ad.272.3.2019 LUKA SP. Z O.O. Dostawa materiałów biurowych i papieru ksero 2019-06-24 2020-06-23 224444.44 zł
Ad.272.4.2019 Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Rybnika usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 2019-06-24 2021-06-30 700000.00 zł
Ad.272.5.2019 Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Rybnika usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym 2019-06-24 2021-06-30 8300.00 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks 13 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 14.07.2019 r. 2019-06-21 2019-07-14 0.00 zł
R.272.5.2019 Agnieszka Blicharz-Krupińska GRAFPOL Usługa druku i dostarczenia wraz z rozładunkiem widokówek w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji". 2019-06-18 2019-07-18 1230.00 zł
R.272.4.2019 Agnieszka Blicharz-Krupińska GRAFPOL Usługa druku i dostarczenia wraz z rozładunkiem przewodnika rewitalizacji w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji". 2019-06-18 2019-07-18 67650.00 zł
ZAiKS Stowarzyszenie Autorów ZAiKS opłata za publiczne wykonywanie utworów podczas wydarzenia pn. V Rybnickie Dni Seniora 2019-06-18 2019-06-16 3136.50 zł
Pr.2151.21.2019 CELT Bogdan Wita Promocja Miasta Rybnika podczas występu zespołu Carrantuohill na koncercie plenerowym POLandROCK FESTIVAL 1 sierpnia 2019 r. 2019-06-14 2019-08-05 12300.00 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks 12 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 07.07.2019 r. 2019-06-14 2019-07-07 0.00 zł
Inf.2151.10.2019 "REKORD" SI Sp. z o.o. Umowa - dostawa licencji Posesja pakietu Ratusz 2019-06-14 2019-06-28 47587.47 zł
In.272.12.2019 KONSORCJUM FIRM: ZAKŁAD STOLARSKI I REMONTOWO-BUDOWLANY TOMAN Daniel Toman, DGW SP.z o.o., BUDINŻ PB SP. z o.o. Modernizacja zabytkowego pawilonu RAFAŁ dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 na cele kulturalne. 2019-06-14 2020-02-14 8980104.65 zł
Kd.2151.1.2019 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDIKOL Sp. z o.o. Badania profilaktyczne pracowników 2019-06-13 2021-06-30 94127.00 zł
Pr.2151.20.2019 INFOMAX E. Marasik Dostawa 1.500 pudełek z wieczkiem indywidualnie znakowanych 2019-06-13 2019-07-26 41549.40 zł
D-II.272.5.2019 ENERGOSERWIS Michał Rożek Budowa nowych punktów świetlnych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej 2019-06-13 2019-11-20 422286.06 zł
PS.526.121.2019 Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej Rybnik-Europa Umowa dotacji na realizację zadania publicznego pn. 25-lecie współpracy Dorsten-Rybnik 2019-06-11 2019-07-31 10000.00 zł
BK.2151.47.2019 ROBERT KRZYŻANIAK usługa konferansjerska podczas V Rybnickich Dni Seniora 16 czerwca 2019 - Robert Krzyżaniak 2019-06-11 2019-06-16 1000.00 zł
Bk.2151.27.2019 TADEUSZ KOLORZ udzielenia licencji na korzystanie z utworów muzycznych płyty pt. Zakochany zaciekle długopis leci" 2019-06-11 2019-11-29 7700.00 zł
K.2151.48.2019 JACEK KAMIŃSKI opracowanie i przeprowadzenia spaceru dla nowych członków kapituły GNL Julisz 2019-06-11 2019-07-01 500.00 zł
Or.272.2.2019 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Ubezpieczenie jednostek pływających Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku 2019-06-10 2020-06-10 20000.00 zł
In.272.11.2019 ROB-BUD ROBERT SIUDYKA Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25 dz. Północ - roboty remontowe w obrębie I i II piętra segmentu A, pomieszczeń II piętra segmentu B oraz łącznika jadalni. 2019-06-10 2019-09-30 294652.99 zł
D-II.272.4.2019 OBI COMPLEX RAFAŁ ZGODA Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku 2019-06-10 2019-11-17 1599000.00 zł
BK.272.12.2019 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DAREKFESTYNY PATRYCJA KOZIEŁ kompleksowa organizacja wydarzenia „Fungopolis – miasto grzybów zwalczających smog! Edukacyjny plac zabaw” organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2019-06-09 2019-09-14 28600.00 zł
BK.272.7.2019 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DAREKFESTYNY PATRYCJA KOZIEŁ kompleksowa organizacja wydarzenia „Kulturalny Zamysłów – integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę” organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2019-06-09 2019-12-31 36900.00 zł
D-II.272.6.2019 OBI COMPLEX RAFAŁ ZGODA Odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych i dewastacji 2019-06-07 2020-06-07 78999.98 zł
In.2151.7.2019 Fundacja Ekologiczna "Ekoterm Silesia" Wykonanie dla obiektów miejskich analizy zamówionej mocy cieplnej oraz mocy umownej gazu ziemnego. 2019-06-07 2019-08-26 28499.10 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks 11 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 30.06.2019 r. 2019-06-07 2019-06-30 0.00 zł
Ks.2151.1.2019 GEKKO TAXENS DORADZTWO PODATKOWE SP. Z O.O. Doradztwo podatkowe w zakresie schematów podatkowych MDR 2019-06-06 2019-12-31 18760.00 zł
D-I.272.3.2019 DMK Inżynieria Sp. z o.o. Opracowanie koncepcji dla zadania pn. Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska 2019-06-06 2019-09-06 60147.00 zł
R.2151.9.2019 USŁUGI PRZEWOZOWE TRANS-POŁUDNIE Mateusz Gaj Usługa transportu podczas konferencji w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji". 2019-06-06 2019-06-08 432.00 zł
In.2151.5.2019 BAUHAUS PROJEKT ANDRZEJ KUBICA OSP Kamień - ekspertyza techniczna w zakresie wymogów ochrony p.pożarowej w tym wydzielnie garażu jako odrębnej strefy pożarowej. 2019-06-05 2019-07-03 16974.00 zł
R.2151.8.2019 Dom Przyjęć Energil Marek Zwinka Usługa cateringu podczas konferencji w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji". 2019-06-04 2019-06-07 6515.00 zł
Pr.2151.19.2019 AGENCJA REKLAMOWA ART GROUP SP. Z O.O. Dostawa 10.000 egzemplarzy Przewodnika Rowerowego A. Uszoka 2019-06-03 2019-06-30 34823.76 zł
Ad.272.2.2019 BRICO SP. Z O.O. Remont schodów z parteru na I piętro w starej części budynku Urzędu Miasta Rybnika 2019-05-31 2019-08-30 52900.00 zł
Or.2151.57.2018 Kancelaria Contract Hasinski i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adokaci spółka cywilna Aneks do umowy o świdczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik ( zmiana treści §6 ust.2 pkt 2) ppkt a)) 2019-05-31 2019-12-31 0.00 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks 10 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 23.06.2019 r. 2019-05-31 2019-06-23 0.00 zł
IMI.272.10.2019 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior ZSP nr 5 dz. Północ - przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych. 2019-05-30 2019-08-14 780562.36 zł
E.042.8.2019 Stowarzyszenie Niezależna Grupa Populazatorów Nauki EKSPERYMENTATORZY Przeprowadzenie atrakcji naukowych w ramach tzw. Festiwalu Nauki dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie " Z matematyką na Ty" 2019-05-29 2019-05-30 3600.00 zł
E.042.3.2019 CENTRUM KREATYWNOŚCI SP. Z O.O. Przeprowadzenie atrakcji naukowych w ramach tzw. Festiwalu Nauki dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie "Z matematyką na Ty" 2019-05-29 2019-05-30 1200.00 zł
E.042.4.2019 WÓJCICKI KAROL Przeprowadzenie prelekcji naukowych w ramach tzw. Festiwalu Nauki dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie "Z matematyką na Ty" 2019-05-29 2019-05-30 2460.00 zł
E.042.5.2019 WENA ŻYŁA MAREK Przeprowadzenie warsztatów naukowych w ramach tzw. Festiwalu Nauki dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie "Z matematyką na Ty" 2019-05-29 2019-05-30 3000.00 zł
E.042.7.2019 UNIWERSYTET ROZWOJU Sonia Myczkowska Przeprowadzenie warsztatów oraz prezentacji naukowych w ramach tzw. Festiwalu Nauki dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie "Z matematyką na Ty" 2019-05-29 2019-05-30 3999.00 zł
BK.272.10.2019 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DAREKFESTYNY PATRYCJA KOZIEŁ Kompleksowa organizacja wydarzenia „Festyn rodzinny dzielnicy Smolna" organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego. 2019-05-29 2019-05-25 18990.00 zł
PS.3153.1.2019 Klub Sportowy "ROW 1964 Rybnik" Systematyczne szkolenie i udział w rozgrywkach piłkarskich 2019-05-28 2019-12-31 300000.00 zł
E.032.1.2019 MAKÓWKA.EDU.PL Przeprowadzenie cyklu warsztatów i atrakcji naukowych w ramach tzw.Festiwalu NAuki dla uczniów klas czwarty szkół podstawowych 2019-05-28 2019-05-30 10000.00 zł
Pr.2151.17.2019 Związek Harcerstwa Polskiego Promocja Miasta Rybnika podczas wydarzenia promującego żeglarstwo na Zalewie Rybnickim "Dni Rybnika pod Żaglami" w dniach 15-16 czerwca 2019 r. 2019-05-28 2019-06-24 15867.00 zł
AG.8122.2.1.2017 Fundacja "Byle do Wiosny" Zmniejszenie zaangażowania w związku z dotacją z budżetu państwa 2019-05-27 2019-12-31 -108000.00 zł
AG.8122.2.1.2017 Fundacja "Byle do Wiosny" Dotacja z budżetu państwa na Dzienny Dom Senior+ 2019-05-27 2019-12-31 108000.00 zł
DPP.0426.22.2018 SUPERFUNDACJA Zmniejszenie zaangażowania po stronie wkładu własnego - wpływ dotacji z budżetu państwa na Klub Senior+ 2019-05-27 2019-12-31 -48000.00 zł
DPP.0426.22.2018 SUPERFUNDACJA Zwiększenie zaangażowania - dotacja z budżetu państwa na Klub Senior+ 2019-05-27 2019-12-31 48000.00 zł
AG.8122.2.1.2017 Fundacja "Byle do Wiosny" Zmniejszenie zaangażowania - dotacja z Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny, porozumienie na 2 miejsca 2019-05-27 2019-12-31 -9514.78 zł
AG.8122.2.1.2017 Fundacja "Byle do Wiosny" Zwiększenie zaangażowania - dotacja z Gminy i Miasta Czerwionki Leszczyny, porozumienie na 2 miejsca 2019-05-27 2019-12-31 9514.78 zł
USC.2151.1.2019 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Licencja na publiczne odtwarzanie utworów 2019-05-24 2019-12-31 620.90 zł
Inf.272.6.2019 IKARIA SP. Z O.O. SP.K. Umowa - zakup aktualizacji oprogramowania antywirusowego dla UM i jednostek miejskich 2019-05-24 2019-05-30 108240.90 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks 9 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 16.06.2019 r. 2019-05-24 2019-06-16 0.00 zł
PS.526.120.2019 RYBNICKIE CENTRUM SPORTÓW WALKI "TAEKWON-DO" FIGHTER - TKM Umowa dotacji na realizację zadania publicznego Rybnickiego Centrum Sportów Walki "Taekwon-do Fighter - TKM" pn. Udział w X Pucharze Europy w Taekwon-do 2019-05-24 2019-06-24 4000.00 zł
In.272.9.2019 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman SP 13 dz.Chwałowice-termomodernizacja wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobud. i instalacyjnymi w ramach projektu"Termomodernizacja obiektów użytecznosci publicznej na terenie miasta Rybnika-etap II" 2019-05-24 2019-09-27 2254153.79 zł
PS.526.108.2019 Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Rybniku - Dla Dobra dotacja - Nałogom NIE - turystyka TAK. Warsztaty i wyjazdy profilaktyczno-integracyjne 2019 2019-05-23 2019-12-31 12000.00 zł
PS.526.118.2019 Miejski Klub Szachowy Udział MKSz Rybnik w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów - II liga 2019-05-23 2019-09-04 6000.00 zł
Ad.272.1.2019 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe INTER-TEAM Przemysław Róg Dostawa środków czystości i akcesorów do sprzątania 2019-05-23 2020-05-23 82721.46 zł
D-II.272.3.2019 Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika 2019-05-22 2019-11-18 1086090.00 zł
PS.526.117.2019 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy Umowa dotacji dla Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego na realizację zadania pn. Finałowe szanse dyskobola na Mistrzostwach Polski Juniorów 2019-05-22 2019-07-12 5000.00 zł
PS.526.119.2019 Stowarzyszenie "17-stka" Pozytywnie zakręceni - letni obóz profilaktyczny 2019-05-22 2019-08-30 5440.00 zł
IMI.272.41.2018 KONSORCJUM AZI-BUD SP. Z.O.O. I PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BANIMEX Aneks nr 2 do umowy IMI.272.41.2018 z 22.06.2018 r.-zmianie ulega §7 - wynagrodzenie wynosi brutto 5.904.635,04 zł (w tym wartość robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym-54.683,34 zł) 2019-05-21 2019-07-28 54683.34 zł
GK.2151.18.2018 "PROJEKT JS" Usługi Projektowe i Budowlane S. Podeszwa Aneks nr 3 do umowy - przedłużenie terminu realizacji. 2019-05-21 2019-05-30 0.00 zł
PS.526.111.2019 BOMBOWA FUNDACJA Działanie i wyobraźnia 2019-05-20 2019-12-31 18850.00 zł
PS.526.116.2019 Fundacja FENIX - Powstań do Życia Decyzja należy do Ciebie 2019-05-20 2019-12-31 7800.00 zł
GK.272.2.2019 DMK Inżynieria Sp. z o.o. Projekt kanalizacji deszczowej w dzielnicy Golejów w ulicach Wiosny Ludów i Książenickiej wraz z projektem odtworzenia nawierzchni drogowej na całej szerokości. 2019-05-20 2020-01-20 139890.00 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks 8 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 09.06.2019 r. 2019-05-17 2019-06-09 0.00 zł
In.272.7.2019 Firma Usługowo - Handlowa "B.I.T." Jerzy Brzoska Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności. 2019-05-17 2020-04-17 5971781.54 zł
PS.526.107.2019 FUNDACJA CENTRUM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH dotacja - Szkolna interwencja Profilaktyczna - rekomendowany program profilaktyki selektywnej i wskazującej 2019-05-17 2019-12-31 14228.00 zł
In.2151.2.2019 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POŁUDNIE" Porozumienie w sprawie budowy placu zabaw, przewidzianego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego pn. Ogród zabaw "Zabawowe ZOO" wraz z integracją społeczno-kulturową dz. Boguszowice Osiedle 2019-05-17 2019-12-31 345934.31 zł
PS.526.100.2019 Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia "Razem" Dotacja - wsparcie zadania pn. Bezpiecznie i aktywnie czyli integracyjne półkolonie letnie 2019-05-17 2019-08-16 11560.00 zł
PS.526.113.2019 Stowarzyszenie Instytut Społeczny SILESIA Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Silesia Dzieciom 2019-05-17 2019-09-30 150000.00 zł
GK.272.1.2019 Instad Adam Rojek Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Willowej, Arki Bożka i Teofila Brzozy. 2019-05-16 2019-12-16 2930252.81 zł
PS.526.109.2019 Fundacja PO SKRZYDŁA Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Bądź żyrafą, czyli życie bez przemocy. 2019-05-16 2019-12-31 24440.00 zł
PS.526.110.2019 Fundacja PO SKRZYDŁA Dotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Na krawędzi życia - profilaktyka uzależnień od narkotyków wśród dzieci i młodzieży 2019-05-16 2019-12-31 22000.00 zł
PS.526.115.2019 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I II STOPNIA Koncert zamykający rok obchodów 85-lecia działalności Szkoły Muzycznej Szafranków - "Wielkie Dzieła - Młodzi Wykonawcy" 2019-05-16 2019-07-19 10000.00 zł
PS.526.114.2019 Stowarzyszenie "AKADEMIA ROZWOJU EDUKACJI KREATYWNEJ" Dotacja - wsparcie zadania pn. Cztery Żywioły - wakacyjna przygoda na Mazurach 2019-05-16 2019-09-30 70000.00 zł
MPU.2151.4.2019 Politechnika Śląska Centrum Kształcenia Iżynierów Wykonanie prac naukowo-badawczej w dwóch tematach Studium urbanistyczno-architektoniczne zespołu zabudowy przy ul.Rzecznej,Sportowej 2019-05-15 2019-10-30 20000.00 zł
R.2151.2.2019 PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOŃSKICH SP. Z O.O. Usługa transportu podczas INDUSTRIADY 2019-05-14 2019-06-08 6500.00 zł
Inf.2151.8.2019 s4o SP. z o.o. Umowa - dostawa kserokopiarek 2019-05-14 2019-06-07 61014.15 zł
PS.526.112.2019 RYBNICKI KLUB MIŁOŚNIKÓW KWIATÓW Umowa dotacji Stowarzyszenia "Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów na realizację zadania pn. XXIX Międzynarodowa Wystawa Lilii i Kompozycji Kwiatowych 2019-05-14 2019-07-31 4000.00 zł
R.2150.1.2019 POMYKOŁ ANNA Pełnienie funkcji Koordynatora Lokalnej Grupy URBACT 2019-05-13 2020-12-04 15000.00 zł
IMI.2151.16.2019 TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dytrybucja Przedszkola nr 5 (w ZSz-P nr 5) dz. Północ. 2019-05-11 2019-11-29 1591.13 zł
IMI.2151.20.2019 TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja zabytkowego Pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku przy ul. Klasztornej. 2019-05-10 2020-05-30 9622.54 zł
Inf.272.5.2019 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "VECTOR" Sp. z o.o. Umowa - dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek 2019-05-10 2020-05-10 27846.84 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks 7 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 02.06.2019 r. 2019-05-10 2019-06-02 0.00 zł
BK.272.4.2019 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DAREKFESTYNY PATRYCJA KOZIEŁ kompleksowa organizacja wydarzenia „Tworzymy kulturę w Ochojcu” organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2019-05-09 2019-07-31 5500.00 zł
BK.272.5.2019 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DAREKFESTYNY PATRYCJA KOZIEŁ kompleksowa organizacja wydarzenia „Organizacja festynu rodzinno-odpustowego dla mieszkańców Rybnickiej Kuźni” organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2019-05-09 2019-08-18 41200.00 zł
BK.272.6.2019 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DAREKFESTYNY PATRYCJA KOZIEŁ kompleksowa organizacja wydarzenia „Festyn Dni Wielopola 2019” organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2019-05-09 2019-07-14 15500.00 zł
BK.272.9.2019 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DAREKFESTYNY PATRYCJA KOZIEŁ kompleksowa organizacja wydarzenia „Fungopolis – miasto grzybów zwalczających smog! Edukacyjny plac zabaw” organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2019-05-09 2019-12-31 30480.00 zł
BK.272.8.2019 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DAREKFESTYNY PATRYCJA KOZIEŁ kompleksowa organizacja wydarzenia „Spotkanie integracyjne z seniorami 2019” organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2019-05-09 2019-12-31 2950.00 zł
In.272.3.2019 F.P.U.H. 'MABAPA' Piotr Chuboda Przebudowa bloku kuchennego w Szkole Podstawowej nr 20, dz. Gotartowice 2019-05-09 2019-08-26 525465.22 zł
In.272.4.2019 F.P.U.H. 'MABAPA' Piotr Chuboda Przebudowa bloku kuchennego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, dz. Wielopole, ul. Gliwicka 105 2019-05-09 2019-08-26 498957.78 zł
In.272.5.2019 F.P.U.H. 'MABAPA' Piotr Chuboda Przebudowa bloku kuchennego w ZSz-P12 dz. Zebrzydowice, ul. Buhla 3 2019-05-09 2019-08-26 565999.44 zł
PS.526.104.2019 Stowarzyszenie Instytut Społeczny SILESIA Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. IV Festiwal z Ikrą 2019-05-09 2019-09-30 5000.00 zł
BK.272.11.2019 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DAREKFESTYNY PATRYCJA KOZIEŁ kompleksowa organizacja wydarzenia „Rozśpiewany Radziejów – cykl imprez artystycznych promujących kulturę "wysoką’ ” organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2019-05-09 2019-12-31 19930.00 zł
BK.272.2.2019 INFINITUM ANNA CHARGOT-CUŻYTEK kompleksowa organizacja wydarzenia „Festyn dzielnicowy – Majówka 2019” organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2019-05-08 2019-05-31 7564.50 zł
BK.272.3.2019 INFINITUM ANNA CHARGOT-CUŻYTEK kompleksowa organizacja wydarzenia „Tak dla Boguszowic Starych – integracja lokalnej społeczności. Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców” organizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 2019-05-08 2019-06-02 14145.00 zł
In.272.1.2019 PPUH "Trex-Hal" spółka z o.o. Zagospodarowanie placów zabaw na terenach rekreacyjnych miasta Rybnika : zad.1 dz. Kłokocin zad. 2 dz. Ligocka Kuźnia przy P 4 2019-05-07 2019-08-20 94752.69 zł
Ad.2151.9.2019 PPHU TANGA Konowalik, Zagłówek, Orłowski sj Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Miasta 2019-05-07 2020-05-31 39360.00 zł
In.272.2.2019 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Doposażenie w urządzenia zabawowo-rekreacyjne:terenu przy SPnr 34 i przy ZSz-P nr 10, dz. Smolna ("Dla zdrowia, dla ducha, dla dużego i malucha"), rozbudowa "Rajzapunktu" (Kulturalny Zamysłów) 2019-05-07 2019-08-20 81539.80 zł
D-III.272.1.2019 SMART PLAC Sp. z o.o. Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie Miasta Rybnika 2019-05-06 2019-10-30 349535.25 zł
Ad.2151.8 .2019 Ren-Car Sp.z o.o. Dostawa fabrycznie nowego samochodu służbowego 2019-05-06 2019-09-16 81425.99 zł
Ad.2151.8. 2019 Ren-Car Sp.z o.o. Sprzedaż samochodu służbowego 2019-05-06 2019-09-16 -8000.00 zł
Ad.2151.6.2019 VERCOM S.A. Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS 2019-05-06 2022-06-30 123000.00 zł
PS.526.106.2019 FUNDACJA WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA IM. FILIPA NERI dotacja - Zwalczanie i przeciwdziałanie narkomanii oraz innym uzależnieniom i ryzykownym zachowaniom poprzez program profilaktyki zintegrowanej "Archipelag Skarbów", skierowany do młodzieży, nauczycie 2019-05-06 2019-12-31 26692.00 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks 6 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 25.05.2019 r. 2019-05-02 2019-05-25 0.00 zł
IMI.272.60.2018 ELMOT Sp. z o. o Aneks nr 5 do umowy IMI.272.60.2018 zmieniający termin wykonania umowy do 23.05.2019 r. 2019-05-02 2019-05-23 140438.94 zł
E.042.02.2019 E-PALM MARCIN COMPLAK Wykonanie aplikacji internetowej dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie "Z matematyką na Ty" 2019-05-02 2019-05-17 9963.00 zł
RA.272.2.2019 Architekt Studio Projektowe Paweł Kuczyński W zwiżazku ze zmianami org. i likwidacja Wydziału RA zmiana dysponenta na R 2019-05-01 2019-05-01 -51660.00 zł
BK.2151.44.2019 LESZEK KAŹMIERCZAK organiazacja koncertu w ramach rybnickiej majówki w dniu 2 maja - ELDO 2019-05-01 2019-05-02 8800.00 zł
RA.2151.10.2019 USŁUGI TRANSPORTOWE LAURA Dariusz Chlubek W związku ze zmianami organizacyjnymi i likwidacją Wydziału RA nastąpiła zmiana dydponenta umowy. 2019-05-01 2019-05-01 -2495.44 zł
RA.2151.8.2019 Biuro Turystyczne Marko-Tour Marek Chromiuk W związku ze zmianami organizacyjnymi i likwidacją Wydziału RA nastąpiła zmiana dysponenta. 2019-05-01 2019-05-01 -4020.00 zł
BRP.271.1.2019 Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Rzepka Obsługa Prawna 2019-04-30 2020-04-30 116899.20 zł
BK.2151.42.2019 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. BRACI SZAFRANKÓW Realizacja 90-minutowego koncertu plenerowego w dniu 16 czerwca 2019 roku na rybnickim rynku podczas V Rybnickich Dni Seniora 2019-04-29 2019-06-16 25500.00 zł
E.272.9.2019 KRAKFIN SPÓŁKA CYWILNA Udostępnienie systemu do zamówienia,korekty oraz rozliczenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki,materiały ćwiczeniowe oraz edukacyjne 2019-04-29 2022-03-31 34900.00 zł
Inf.272.4.2019 NTT POLAND SP. Z.O.O Umowa - serwis i gwarancja sprzętu Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2019-04-29 2021-04-29 257070.00 zł
IMI.272.27.2019 Firma Remontowo-Budowlana "BUDMARK" Romuald Małek Przedszkole nr 7, dz. Północ - termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszącymi ogólnobudowlanymi. 2019-04-29 2019-08-29 441268.69 zł
IMI.2151.19.2019 PPHU "WI-KO-MA" Antoni Machnik OSP Kamień - budowa systemu sygnalizacji włamania i napadu. 2019-04-29 2019-05-31 14772.73 zł
IMI.2151.17.2019 Techno Serwis Grup Grzegorz Kaszuba Wykonanie ekspertyzy technicznej maszyny parowej i jej mechanizmów; maszyna wyciągowa szybu Kościuszko w dz. Niewiadom 2019-04-26 2019-05-24 143910.00 zł
PS.526.99.2019 Stowarzyszenie Działań Lokalnych - Chwalynciok Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Akademia Sportowa nad Zalewem Rybnickim 2019-04-26 2019-08-31 10604.00 zł
D-I.272.2.2019 Zakład Betoniarski s.c. Kłosek Renata, Porwoł Danuta Przebudowa ul. Woryny w Rybniku 2019-04-26 2019-12-22 1987889.08 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks 5 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 19.05.2019 r. 2019-04-26 2019-05-19 0.00 zł
PS.526.102.2019 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I II STOPNIA Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Orchestra Sinfonica Giovanile Europea. Włochy 2019 2019-04-25 2019-07-31 14000.00 zł
PS.526.105.2019 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. W zdrowym ciele zdrowy duch, czyli promocja zdrowego stylu życia dzieci oraz młodzieży w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi 2019-04-25 2019-10-30 18600.00 zł
MPU.2151.2.2019 Biuro Rozwoju Regionu sp. z o.o. Sporządzenie czterech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części Rybnika 2019-04-25 2020-02-25 154611.00 zł
PS.526.101.2019 Stowarzyszenie Na Rzecz Psychoprofilaktyki i Prom. Zdr. Psych. VALIDUS dotacja - Młodosć bez alkoholu - to możliwe! 2019-04-24 2019-11-29 10400.00 zł
PS.3153.6.2019 Rybnicki Klub Piłkarski-Szkółka Piłkarska Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży 2019-04-24 2019-12-31 200000.00 zł
PS.3153.6.2019 Rybnicki Klub Piłkarski-Szkółka Piłkarska Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży 2019-04-24 2019-12-31 100000.00 zł
D-IV.2151.1.2019 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON przepompowni wód deszczowych przy ul. Jutrzenki realizowanej w ramach Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna 2019-04-24 2019-12-31 2106.35 zł
D-IV.2151.2.2019 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON przepompowni wód deszczowych przy ul. Kowalczyka realizowanej w ramach Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna 2019-04-24 2019-12-31 1318.36 zł
PS.526.103.2019 Rybnickie Koło Emerytów i Rencistów Silesia Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Integracja Polsko-Czeska 15-lecie 2019-04-24 2019-08-11 9900.00 zł
IMI.272.26.2019 ELEKTROTUM Piotr Tumulka Bezpieczny przedszkolak - spokojny rodzic - zakup nowych wideodomofonów, dz. Smolna (budżet obywatelski) - wykonanie instalacji nowych wideodomofonów w Przedszkolu nr 17 2019-04-23 2019-05-21 9881.93 zł
PS.526.93.2019 Stowarzyszenie Artystyczne Uwagi wARTe Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Wianki - druga edycja 2019-04-23 2019-06-30 15000.00 zł
Pr.2151.16.2019 FABRYKA SMYCZY s.c. Paweł Kolarczyk, Daniel Żołądek Dostawa 9.000 długich oraz 3.000 krótkich smyczy poiliestrowych indywidualnie znakowanych 2019-04-23 2019-05-17 14907.60 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks 4 do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 12.05.2019 r. 2019-04-19 2019-05-12 0.00 zł
Ad.2151.7.2019 INFOPAKT S.C. MACIEJ PADEWSKI, RYSZARD CHROBAK I DARIUSZ STAŃCZYK Druk 800 sztuk obwieszczeń Prezydenta Miasta Rybnika o numerach i granicach obwodów glosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019 r. 2019-04-18 2019-04-30 984.00 zł
PS.526.95.2019 Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej Rybnik-Europa Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Europejskie Dni Spotkań w Saint-Vallier 2019. 2019-04-18 2019-07-31 10000.00 zł
IMI.272.25.2019 BLANK ARCHITEKCI SP. Z O.O. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy Zabytkowej Kopalni "IGNACY"w dz. Niewiadom. 2019-04-18 2019-06-17 95940.00 zł
Ek-II.2151.2.2019 Szkółkarstwo - Elżbieta Zalesińska Zakup i dostawa materiału sadzeniowego do zazielenienia miasta wiosną 2019 r. 2019-04-17 2019-05-31 17797.31 zł
PS.2151.3.2019 AGNIESZKA RATAJCZAK Umowa na orzekanie i wydawanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na zlecenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku. 2019-04-17 2019-12-31 10500.00 zł
D-IV.2151.3.2019 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron - przepompownia wód deszczowych przy ul. Tkoczów realizowanej w ramach Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna 2019-04-17 2020-04-30 2629.15 zł
PS.526.98.2019 RYBNICKIE TOWARZYSTWO TENISOWE Dotacja - wsparcie zadania publicznego pn. Rybnicka Amatorska Liga Tenisa Ziemnego 2019-04-16 2019-10-18 4500.00 zł
Ad.2151.4.2019 Firma Usługowo Handlowa EL-VOLT S.C. Dostawa rezerwowych źródeł światła oraz artykułów elektrycznych 2019-04-16 2019-12-31 24600.00 zł
Inf.2151.6.2019 Waliszak Damian Centrum Serwisowe DAMEX Umowa - konserwacja i serwis urządzeń drukujących 2019-04-15 2020-04-15 20000.00 zł
Inf.2151.7.2019 ROBERT SOLDAK MAGIC SERVICE Umowa - naprawa i serwis kserokopiarek 2019-04-15 2020-04-15 40000.00 zł
IMI.272.24.2019 "KOSZT - BUD" Dariusz Majer SP 35 dz. Chwałowice - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i adapatacji pomieszczeń. 2019-04-12 2019-05-31 61500.00 zł
R.2151.1.2019 PRZEWÓZ OSÓB KULA BOGDAN Usługa transportowa polegająca na przewozie autokarem 40 osób uczestniczących w wyjeździe z Rybnika do partnerskiego miasta Saint-Vallier we Francji 2019-04-10 2019-06-03 17000.00 zł
Pr.2151.11.2019 MALGRAB MARIUSZ Promocja Miasta Rybnika podczas akcji "Płyniemy Polsko" w dniach 27.04-4.05.2019 r. 2019-04-10 2019-05-17 20000.00 zł
Or.2151.52.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MATEUSZ CUDAK Aneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.53.2018 LEX KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PRAWNEGO ANITA MIERNIK-ŁEŚKO Aneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.54.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO DAMPC ŁUKASZ Aneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.55.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO TRZEPIZUR TOMASZ Aneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.56.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO GASZ-SOLICH KAROLINA Aneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.57.2018 Kancelaria Contract Hasinski i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adokaci spółka cywilna Aneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.58.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ADAM GRAD Aneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.59.2018 GW LEGAL GRABIEC & WÓJCIK Spółka Partnerska Radców Prawnych Aneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.60.2018 KANCELARIA ADWOKACKA BŁAŻEJ MOTYKA Aneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.61.2018 KANCELARIA ADWOKACKA PAJĄK JANUSZ Aneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.62.2018 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT SONIA STROŃSKA Aneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.63.2018 KANCELARIA ADWOKACKA KAROL SZYMURA Aneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.64.2018 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MONIKA TLAŁKA Aneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.65.2018 KANCELARIA ADWOKACKA WENGERSKA AGATA Aneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.66.2018 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT WOJCIECH WYGNAŁ Aneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.67.2018 KANCELARIA ADWOKACKA MARTYNA DUDZIK RESPONDEK Aneks do umowy oświadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 2 ust.2-5) 2019-04-09 2019-12-31 0.00 zł
Pr.2151.15.2019 UTAL SP. Z O.O. Poznań - Gruszczyn Wykonanie i dostawa 15.000 okładek na dowody rejestracyjne pojazdów oraz 2.200 plastikowych ramek na tablice rejestracyjne pojazdów 2019-04-08 2019-04-29 16518.90 zł
PS.526.96.2019 Śląski Oddział Okregowy Polskiego Czerwonego Krzyża Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Pomoc żywnościowa rodzinom w trudnej sytuacji materialnej w ramach POPŻ - 2014-2020 2019-04-08 2019-12-31 50000.00 zł
iMI.272.22.2019 KLIWENT Sp. z o.o. Sp.k. OIKiP dz. Śródmieście - budowa instalacji klimatryzacji pomieszczeń. 2019-04-05 2019-05-31 85485.77 zł
IMI.272.23.2019 CLIMA SOLUTIONS S.C. ALEKSANDER KWIECIEŃ MARCIN JĘCZMIENNY Budowa instalacji klimatyzacji w terenowych punktach OPS w Rybniku. 2019-04-05 2019-05-31 160694.58 zł
PS.526.94.2019 FUNDACJA PGE ENERGIA CIEPŁA 12. PGE EC Tour de Rybnik 2019 2019-04-04 2019-11-30 10000.00 zł
IMI.272.21.2019 "KOSZT - BUD" Dariusz Majer MKS 32 dz. Radziejów - opracowanie projektu budowy zadaszenia trybuny na boisku. 2019-04-04 2019-05-19 11380.00 zł
PS.526.92.2019 Stowarzyszenie Artystyczne Uwagi wARTe Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. 10-lecie ZAWIAŁO. 2019-04-04 2019-10-31 5000.00 zł
PS.526.97.2019 TOWARZYSTWO ŻEGLARSTWA REGATOWEGO dotacja - Towarzystwo Żeglarstwa Regatowego - Organizacja regat żeglarskich Rybnik Spring Cup 2019-04-04 2019-04-30 10000.00 zł
GK.2151.4.2019 MPG GRZEGORZ GĘSIAREK Dostawa 600 000 sztuk biodegradowalnych woreczów na psie odchody. 2019-04-03 2019-12-31 16162.20 zł
Pr.2151.14.2019 ATEMI Andrzej Jaczewski Dostawa 13.000 reklamowych toreb pap ierowych w dwóch rozmiarach, indywidualnie znakowanych. 2019-04-02 2019-05-02 29335.50 zł
Pr.2151.13.2019 MULTIKINO MEDIA SP. Z O.O. Realizacja kampanii reklamowej wydarzenia "Maj, bzy, Rybnik i Ty" w czterech kinach na terenie województwa śląskiego 2019-04-02 2019-05-02 22884.15 zł
PS.2150.3.2019 ALLA OZHYIEVSKA Umowa tłumacza symultanicznego, zapewniającego pomoc repatriantom w zakresie załatwienia niezbędnych formalności, związanych z osiedleniem i adaptacją na terenie Miasta Rybnika 2019-04-01 2019-06-30 3390.00 zł
PS.526.91.2019 Uniwersytet Trzeciego Wieku Dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku na realizację zadania publicznego pn. Aktywność fizyczna to zdrowie 2019-04-01 2019-06-28 1470.00 zł
PS.526.88.2019 Klub Sportowy Rymer Umowa dotacji_Klub Sportowy "Rymer" Rybnik pn. Żyj 100 lat - program profilaktyczny 100-lecia istnienia KS Rymer 2019-04-01 2019-06-08 7650.00 zł
PS.526.90.2019 STOWARZYSZENIE Z WYBORU Umowa dotacji- Stowarzyszenie z Wyboru, zadanie pn, Pikniki na Kampusie 2019-04-01 2019-10-31 15000.00 zł
IMI.272.20.2019 GRANI-TEC Durczok Paweł i Durczok Anita Rozbudowa budynku ZSzP nr4 dz. Golejów. 2019-04-01 2019-08-30 5555870.62 zł
IMI.272.60.2018 ELMOT Sp. z o. o Aneks nr 4 do umowy IMI.272.60.2018 zmieniający termin wykonania umowy do 03.05.2019 r. 2019-03-29 2019-05-03 0.00 zł
BK.272.1.2019 BOSTON MEDIA IZABELA GONIWIECHA Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120x180 cm oraz ich wywieszenie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnyh na terenie Rybnika 2019-03-29 2019-12-31 49500.00 zł
BK.2151.33.2019 ALEKSANADRA KLICH-SIEWIOREK Górnoślaska Nagroda Literacka Juliusz pełnienie funkcji Sekretarza 2019-03-29 2019-10-31 5500.00 zł
IMI.2151.14.2019 Fundacja Ekologiczna "Ekoterm Silesia" Wykonanie analizy poboru energii biernej pojemnościowej i indukcyjnej w obiektach miejskich (analiza techniczna i ekonomiczna). 2019-03-27 2019-04-29 14944.50 zł
Pr.2151.12.2019 tuPolska Sp. z o.o. Promocja Miasta Rybnika podczas dwóch spotkań dla przedsiębiorców z cyklu "tuBizes Opener Rybnik" 2019-03-27 2019-09-30 9963.00 zł
IMI.2151.15.2019 GRINN-PLUS Wykonanie wycinki drzew i krzewów na terenie ZSP nr 4 w dz. Golejów oraz drzew na terenie SP 21 w dz. Niedobczyce. 2019-03-26 2019-04-10 18684.00 zł
BRP.272.1.2015 Konsorcjum: Kancelaria Adwokacka Mirosław Szymura,Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Rzepka Aneks do umowy dotyczący ochrony osób fizycznych,w związku z przetwarzaniem danych 2019-03-26 2019-06-30 0.00 zł
PS.526.89.2019 TOWARZYSTWO ŻEGLARSTWA REGATOWEGO Śląska Liga Regatowa 2019 2019-03-25 2019-10-31 15000.00 zł
D-II.272.2.2019 AUTO-TRANS ASFALTY SP. Z O.O. Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie miasta Rybnika 2019-03-25 2019-10-21 1843624.53 zł
BK.2151.41.2019 ESTRADA RYBNICKA SP. Z O.O. Usługa wynajmu telebimu wraz z montażem, demontażem oraz obsługą w ramach IV Rybnickiej Majówki "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2019-03-25 2019-05-04 15375.00 zł
Ad.2151.2.2019 CZYSTOŚĆ Arkadiusz Mutwil Zewnętrzne mycie okien z zastosowaniem technik alpinistycznych, odśnieżanie i usuwanie lodu z dachu budynkach przy ul. B. Chrobrego2 i Zamkowej5 2019-03-25 2020-03-31 18448.50 zł
BK.2151.15.2019 Firma KAYAX Organizacja na rybnickim kampusie 60-minutowego koncertu Natalii Przybysz w ramach plenerowego wydarzenia pn. IV Rybnicka Majówka "Maj, Bzy, Rybnik i Ty" 4 maja 2019 r. 2019-03-25 2019-05-04 29520.00 zł
BK.2151.39.2019 Wydawnictwo Agora Publikacja w prasie reklamy IV edycji Górnoślakiej Nagrody Literackiej Juliusz 2019-03-22 2019-11-15 36900.00 zł
Ad.2151.3. 2019 Pietrzak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dostawa fabrycznie nowego samochodu służbowego 2019-03-22 2019-08-22 50100.00 zł
Ad.2151.3. 2019 Pietrzak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprzedaż samochodu służbowego 2019-03-22 2019-08-22 -5500.00 zł
MPU.2151.3.2019 GEOLOGIC Tomasz Miłowski Opracowanie prognozy odziaływania na środowisko do niejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika-obszarów oznaczonych symbolami MPZP 54-7,54-8,54-9,54-10 2019-03-22 2019-12-31 3936.00 zł
PS.526.86.2019 Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia "Razem" MY TEŻ MOŻEMY - aktywny wypoczynek osób z niepełnosprawnością 2019-03-22 2019-08-31 10000.00 zł
GK.2151.18.2018 "PROJEKT JS" Usługi Projektowe i Budowlane S. Podeszwa Aneks do umowy GK.2151.18.2018 - przedłużenie terminu realizacji do 30 kwietnia 2019 r. 2019-03-21 2020-04-30 0.00 zł
BK.2151.36.2019 ZENIT JAN MELA Poprowadzenie spotkania autorskiego pn. "Potrafimy dużo więcej niż nam sie wydaje" 2019-03-21 2019-04-25 6150.00 zł
BK.2151.37.2019 MM MICHAŁ MAGIERA Usługa nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługą techniczną programu artystycznego w ramach IV Rybnickiej Majówki pn. "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2019-03-21 2019-05-04 41000.00 zł
Z-I3153.18.2019 Komenda Wojewódzka Policji Umowa z KMP Rybnik - dofinansowanie zakupu sprzętu techniki policyjnej oraz kombinezonów taktycznych dla KMP w Rybniku 2019-03-20 2019-12-31 20000.00 zł
IMI.272.19.2019 TGS GRZEGORZ STRUGAŁA Boisko dz. Chwałęcicie - podłączenie budynku zaplecza do sieci wodociągowej w systemie zaprojektuj i wybuduj.. 2019-03-20 2019-07-08 143190.00 zł
PS.526.82.2019 Rybnicki Klub Taekwon-Do "FENIKS-ARETE" dotacja - Mistrzostwa Polski Seniorów w Taekwon-do ITF 2019-03-19 2019-06-14 6000.00 zł
Pr.2151.10.2019 LANG TEAM SP. Z O.O. Promocja Miasta Rybnika podczas "Lotnej Premii" na III etapie 76. Tour de Pologne UCI World Tour 2019-03-19 2019-08-30 29520.00 zł
GK.2151.3.2019 Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska "SEPO" Sp. z o.o. Analiza wód opadowych na wylotach kanalizacji deszczowej, pochodzących z terenów utwardzonych i parkingów Miasta Rybnika , w zakresie zawiesin ogólnych i substancji ropopochodnych. 2019-03-18 2019-12-31 15965.40 zł
PS.526.87.2019 FUNDACJA PULS-MED Blisko Ciebie Umowa dotacji_Fundacja Puls-Med Blisko Ciebie_Mocni razem 2019-03-18 2019-06-10 6600.00 zł
IMI.272.18.2019 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rybnik SP 24 dz. Popielów - budowa bieżni lekkoatletycznej (rozbiegu wraz z skocznią) do skoku w dal. 2019-03-18 2019-04-29 46988.10 zł
IMI.272.17.2019 GRANI-TEC Durczok Paweł i Durczok Anita Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie zabytkowej kopalni Ignacy w Rybniku. 2019-03-15 2020-02-14 9477611.91 zł
Pr.2151.9.2019 P.P.H.U. SAMPLA ALEKSANDRA PAMUŁA Dostawa 1.600 bawełnianych toreb w dwóch kolorach oraz 500 bawełnianych plecaków z indywidualnym znakowaniem 2019-03-15 2019-04-30 23058.81 zł
D-II.272.1.2019 PAWEX Paweł Byszkiewicz Przekładki nawierzchni na drogach utwardzanych systemem gospodarczym 2019-03-15 2019-07-13 154426.50 zł
Z-I.3153.9.2019 OSP Kamień Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2019-03-14 2019-12-31 42880.00 zł
Z-I.3153.13.2019 Ochotnicza Straż Pożarna Popielów Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2019-03-14 2019-12-31 27850.00 zł
Z-I.3153.10.2019 OSP Kłokocin Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2019-03-14 2019-12-31 28500.00 zł
PS.526.68.2019 Stowarzyszenie "AKADEMIA ROZWOJU EDUKACJI KREATYWNEJ" Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Rybnicki Piknik Rodzinny w stylu Retro - powitanie lata na Grzybówce. 2019-03-14 2019-09-30 10000.00 zł
PS.526.81.2019 Stowarzyszenie Korzenie.pl Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. XIX Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Ziemi Śląskiej "Moja Ty Ziemio Rodzima" 2019-03-14 2019-06-26 8600.00 zł
PS.8460.1.2019 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłwym Koło w Rybniku umowa ws. dofinansowania działalnośći WTZ Nr 1 w Rybniku - środki Miasta 2019-03-14 2019-12-31 94912.32 zł
PS.8460.2.2019 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłwym Koło w Rybniku umowa ws. dofinansowania działalnośći WTZ Nr 1 w Rybniku - środki Miasta 2019-03-14 2019-12-31 83048.28 zł
Z-I.3153.14.2019 OSP Stodoły Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2019-03-14 2019-12-31 12850.00 zł
Or.272.1.2019 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Ubezpieczenie majatku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Rybnika 2019-03-14 2021-04-05 1144078.00 zł
IMI.2151.10.2019 BIO-GEO WIOLETA MAŁECKA Przeprowadzenie badań i opracowanie opinii geologicznych na potrzeby zadań realizowanych przez Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji. 2019-03-13 2019-11-30 14760.00 zł
PS.526.85.2019 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy Dotacja dla Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego na realizację zadania pn. Bokserskie nadzieje medalowe Rybnika 2019-03-13 2019-06-07 4100.00 zł
IMI.2151.11.2019 GeoRybnik.pl Krystian Pendziałek Usługi sporządzania map (geodezyjne pokłady mapowe i wyrysy z ewidencji gruntów). 2019-03-13 2019-11-30 19987.50 zł
ZAIKS 2.05 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS opłata za publiczne wykonywanie utworów podczas rybnickiej majówki "Maj, bzy, Rybnik i Ty" w dniu 2 maja 2019 r. 2019-03-13 2019-05-02 4189.26 zł
ZAiKS 3.05 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS opłata za publiczne wykonywanie utworów podczas rybnickiej majówki "Maj, bzy, Rybnik i Ty" w dniu 3 maja 2019 r. 2019-03-13 2019-05-03 5310.97 zł
ZAiKS 4.05 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS opłata za publiczne wykonywanie utworów podczas rybnickiej majówki "Maj, bzy, Rybnik i Ty" w dniu 4 maja 2019 r. 2019-03-13 2019-05-04 10024.50 zł
Pr.2151.8.2019 FUNDACJA PGE ENERGIA CIEPŁA Promocja Miasta Rybnika podczas 16. Rybnickiego Festiwalu Fotografii 2019-03-12 2019-04-12 15000.00 zł
D-I.2151.14.2018 PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII DROGOWEJ DROG MOL - WIESŁAW MOLIK Ustawienie tablic promocyjnych w ramach zadania: Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej - budowa drogi rowerowej na odcinku od ulicy Wierzbowej do ulicy Rudzkiej w ilości 2 szt. 2019-03-12 2019-03-26 4428.00 zł
PS.526.77.2019 Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej "PRZYGODA" Umowa dotacji_Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej "PRZYGODA"_Folklor wokół nas. Nasze spotkania z folklorem. Cykl imprez 2019-03-12 2019-12-31 29000.00 zł
PS.526.84.2019 STOWARZYSZENIE ZABYTKOWEJ KOPALNI "IGNACY" Umowa dotacji_Industriada - "Bal u przemysłowca" 2019-03-12 2019-07-31 26400.00 zł
PS.526.75.2019 Miejska Orkiestra Dęta "Rybnik" Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. XXIII Międzynarodowy Festiwal VALLE D'ITRIA 2019-03-11 2019-08-31 17840.00 zł
IMI.272.14.2019 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior P 43 dz. Maroko-Nowiny - termomoderni- termomodernizacja budynku wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 2019-03-11 2019-08-23 1670144.02 zł
IMI.272.15.2019 P.U.H. ECOMPLEX Grinspek Ewa SP 11dz. Maroko-Nowiny - termomoderni- termomodernizacja budynku wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 2019-03-11 2019-08-23 1852831.83 zł
PS.526.76.2019 Miejska Orkiestra Dęta "Rybnik" Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Co niedziela gra kapela "Deptak 2019" 2019-03-11 2019-10-31 10000.00 zł
IMI.272.16.2019 P.U.H. ECOMPLEX Grinspek Ewa ZSME dz. Śródmieście - termomoderni- termomodernizacja budynku wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 2019-03-11 2019-08-23 1189405.97 zł
PS.526.83.2019 FUNDACJA RENEZIS dotacja - "Ja. Wolontariusz ;)" 2019-03-11 2019-06-21 3050.00 zł
Pr.2151.7.2019 Firma Kulik M.Kempa Sp. J. Dostawa 1.800 kubków promocyjnych oznakowanych grafiką miejską (landmarki) w pudełku z naklejką. 2019-03-11 2019-03-29 21222.42 zł
IMI.272.16.2019 P.U.H. ECOMPLEX Grinspek Ewa Korekta do umowy IMI.272.16.2019 z 11.03.2019 r.: zmiana nazwy kontrahenta na prawidłową: Przedsiębiorstwo Budowlane Częstobud Damian Święcik 2019-03-11 2019-08-23 -1189405.97 zł
IMI.272.16.2019. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE CZĘSTOBUD DAMIAN ŚWIĄCIK ZSM-E dz. Śródmieście - termomodernizacja budynku z towarzyszącymi robotami ogólnobud. i instalacyjnymi w ramach projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika 2019-03-11 2019-08-23 1189405.97 zł
R.042.5.2018 FUNDACJA ROZWOJU I OCHRONY KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ umowa o partnerstwie w związku z realizacją projektu Rybnik.IT-kursy kompetencji cyfrowych - aneks nr 1 zwiększenie kwoty płatnej w 2019 do kwoty 52.350,00 2019-03-08 2019-07-31 9600.00 zł
PS.526.79.2019 STOWARZYSZENIE "AKTYWNI" Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. X Wielkie Sprzątanie Rzeki Rudy 2019. 2019-03-08 2019-06-30 29000.00 zł
PS.526.65.2019 Stowarzyszenie "OLIGOS" Stowarzyszenie "OLIGOS", zadanie pn.: IV Rybnickie Dni Integracji. 2019-03-08 2019-05-17 8000.00 zł
PS.526.80.2019 STOWARZYSZENIE OGNISK MUZYCZNYCH Umowa dotacji_Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych_Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę 2019-03-08 2019-12-31 17000.00 zł
Ar-I.2151.1.2019 DOMUS PROJEKT opracowania niestanowiące operatu szacunkowego 2019-03-07 2019-12-31 23700.00 zł
PS.526.73.2019 Stowarzyszenie Instytut Społeczny SILESIA Dotacja - wsparcie zasania publicznego pn. Depresja? STOP! 2019-03-07 2019-12-31 10780.00 zł
BK.2151.6.2019 Firma KAYAX Organizacja na rybnickim kampusie przy ulicy Rudzkiej w Rybniku 4 maja 2019 r., 60-minutowego koncertu zespołu NOSOWSKA podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. Maj, bzy, Rybnik 2019-03-07 2019-05-04 61500.00 zł
PS.526.70.2019 STOWARZYSZENIE INICJATYW MŁODZIEŻY Umowa dotacji_Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży_Juwenalia Rybnik 2019 - koncert 10.05.2019 2019-03-06 2019-09-16 25000.00 zł
PS.526.74.2019 FUNDACJA RENEZIS Stop! Nie biorę! - profilaktyka antynarkotykowa wśród młodzieży 2019-03-06 2019-12-20 13400.00 zł
IMI.272.11.2019 "AL-DUE" Z.P.U.H. Budowa boiska KS SILESIA - dz. Ligota Ligocka Kuźnia - rozbudowa obiektu budowa trybuny, wydzielenie obiektów sportowych oraz zaplecza terenu za pomocą trwałego ogrodzenia panelowego. 2019-03-06 2019-06-19 1320000.00 zł
IMI.272.12.2019 "AL-DUE" Z.P.U.H. Budowa boiska KS SILESIA - dz. Ligota Ligocka Kuźnia - dostawa i montaż konstrukcji wsporczej dla tablicy wyników do budynku komentatora wraz z jej podłączeniem. 2019-03-06 2019-06-19 76275.25 zł
PS.526.72.2019 Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Rybnickie Dni Promocji Zdrowia 2019. 2019-03-06 2019-09-30 10000.00 zł
BK.2151.35.2019 MICHAŁ WIEREMIEJEWICZ koncert 2 maja 2019 r. Maj, Bzy, Rybnik i Ty - Rasmentalism 2019-03-06 2019-05-02 4200.00 zł
BK.2151.22.2019 ARKADIUSZ SITARZ koncert 2 maja 2019 r. Maj, Bzy, Rybnik i Ty - Rasmentalism 2019-03-06 2019-05-02 4800.00 zł
BK.2151.34.2019 KAMIL KRASZEWSKI koncert 2 maja 2019 r. Maj, Bzy, Rybnik i Ty - Rasmentalism 2019-03-06 2019-05-02 4800.00 zł
BK.2151.18.2019 MIŁOSZ STĘPIEŃ koncert 2 maja 2019 r. Maj, Bzy, Rybnik i Ty - Otsochodzi 2019-03-06 2019-05-02 14900.00 zł
K.2151.30.2019 JULIA BUCHALIK Organizacja na rybnickim kampusie przy ulicy Rudzkiej w Rybniku 4 maja 2019 r. o godz. 16.00, 60-minutowego koncertu 2019-03-05 2019-05-04 1099.00 zł
BK.2151.31.2019 KAROLINA HOZER Organizacja na rybnickim kampusie przy ulicy Rudzkiej w Rybniku 4 maja 2019 r. o godz. 16.00, 60-minutowego koncertu 2019-03-05 2019-05-04 1099.00 zł
BK.2151.32.2019 MATEUSZ KLUBA Organizacja na rybnickim kampusie przy ulicy Rudzkiej w Rybniku 4 maja 2019 r. o godz. 16.00, 60-minutowego koncertu 2019-03-05 2019-05-04 550.00 zł
IMI.272.7.2019 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMAR Marek Buzik P 17 dz. Smolna - termomodernizacja budynku wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta . 2019-03-05 2019-08-23 541042.61 zł
IMI.272.8.2019 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMAR Marek Buzik P 25 dz. Niedobczyce - termomodernizacja budynku wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 2019-03-05 2019-08-23 687972.28 zł
IMI.272.9.2019 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior SP 23 (dawniej G12) dz. Niewiadom - termomodernizacja budynku wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 2019-03-05 2019-08-23 1426512.67 zł
IMI.272.10.2019 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMAR Marek Buzik P 39 dz. Boguszowice Osiedle - termomodernizacja budynku wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 2019-03-05 2019-08-23 887988.62 zł
PS.526.67.2019 FUNDACJA PULS-MED Blisko Ciebie Fundacja Puls-Med Blisko Ciebie, zadanie pn. "Sprawna Ja ... Amazonka!" 2019-03-05 2019-12-31 9220.00 zł
ps.526.66.2019 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy Dotacja dla Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego na realizację zadania pn. Cykliczne Imprezy Sportowe 2019 2019-03-05 2019-12-31 30000.00 zł
PS.526.78.2019 STOWARZYSZENIE ŚPIEWACZE CHÓR "SERAF" Umowa dotacji_Stowarzyszenie Śpiewacze Chór "Seraf"_Moniuszko-pieśni i wspomnienia 2019-03-05 2019-11-30 10000.00 zł
BK.2151.29.2019 ANNA MICHALAK-PAWŁOWSKA opracowanie koncepcji i przeprowadzenie 60-minutowego wykładu na temet procesów tworzenia programów edukacji kulturalnej 2019-03-05 2019-03-19 1500.00 zł
BK.2151.28.2019 ARTUR CELIŃSKI poprowadzenie V Rybnickiego Forum Kultury, opracowanie koncepcji i przeprowadzenie 60-minutowego autorskiego wykładu na temat Polityki Kulturalnej Miasta , przygotowanie działań informacyjnych 2019-03-05 2019-03-19 12300.00 zł
PS.526.71.2019 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłwym Koło w Rybniku Umowa dotacji_Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło_Wyklucze NIE!!! 2019-03-04 2019-12-31 9000.00 zł
Inf.2151.5.2019 ULISSES Umowa - wsparcie i nadzór autorski nad systemem SGK Comotel 2019-03-04 2021-03-04 100368.00 zł
D-III.2151.2.2019 USŁUGI INŻYNIERYJNE I DORADZTWO "OLBARK" Opracowywanie projektów organizacji ruchu na drogach zarządzanych przez Prezydenta Miasta 2019-03-04 2019-12-31 59999.99 zł
BK.2151.20.2019 JAKUB BUCZEK Organizacja w dniu 3 maja 2019 r. 40-minutowego koncertu zespołu BUKOWICZ podczas plenerowego wydarzenia pn. "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2019-03-01 2019-05-03 2200.00 zł
BK.2151.25.2019 MICHAŁ NOGAŚ dokonania oceny merytorycznej książek zgłoszonych do GNL Juliusz przez Michałem Nogasiem 2019-03-01 2019-12-31 5500.00 zł
Pr.2151.6.2019 Wydawnictwo "Śląskie ABC" Marek Szołtysek Dostawa 625 egz. książki autorstwa Marka Szołtyska pt. "RYBNIK je piykny. Rybnik jest piękny. Rybnik is beautiful" 2019-03-01 2019-07-31 24996.56 zł
PS.3153.24.2019 Klub Sportowy Polonia Dotacja dla Klubu Sportowego Polonia na realizację zadania pn. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, w tym przygotowania do imprez mistrzowskich krajowych i międzynarodowych 2019-03-01 2019-12-31 120000.00 zł
PS.526.69.2019 Towarzystwo Sportowe "Kuźnia" Dotacja dla Towarzystwa Sportowego "Kuźnia" na realizację zadania pn. Trening, organizacja i udział w zawodach szachowych 2019-03-01 2019-12-31 7000.00 zł
PS.526.64.2019 Związek Harcerstwa Polskiego Dotacja dla ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Rybnickiej na realizację zadania pn. Kultura po harcersku 2019-03-01 2019-12-31 10000.00 zł
PS.526.63.2019 Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM SEZAM dotacja - Umożliwienie dostępu do stałej rehabilitacji Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane oraz innych Osób Niepełnosprawnych neurologicznie w rozwojowym Ośrodku Stowarzuszenia Chorych na SM Sezam 2019-03-01 2019-12-27 9000.00 zł
RA.2151.11.2019 Marek Mueller "MARECKI" Usługi Przewozowe Usługa transportu uczniów biorących udział w wizytach studyjnych na obszarach rewitalizowanych Rybnika. 2019-02-28 2019-03-26 1280.00 zł
IMI.272.13.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks nr 2 do umowy IMI.272.13.2018 z 13.11.2018 r. zmieniający termin realizacji do 31.03.2019 r. 2019-02-28 2019-03-31 0.00 zł
Km-III.272.1.2019 "TABLA" sp. z o.o. produkcja i dostawa tablic rej. 2019-02-28 2020-02-28 232555.20 zł
PS.526.48.2019 Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Edukacyjnych "Kulturalny Domek" Umowa dotacji_Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Edukacyjnych "Kulturalny Domek"_V Rybnicki Festiwal Teatrów Przedszkolnych "Sztuka Malucha" 2019-02-28 2019-12-31 19900.00 zł
PS.526.58.2019 FUNDACJA KUMAK Dotacja Fundacja Kumak, zadanie pn. Pluszakowe Pogotowie II 2019-02-28 2019-12-31 10000.00 zł
PS.526.52.2019 STOWARZYSZENIE "AKTYWNI" dotacja - I Rybnicki Bieg Utopca - MASAKRATOR 2019-02-28 2019-04-14 15000.00 zł
PS.526.61.2019 SUPERFUNDACJA dotacja - Z nami sprawni 2019-02-28 2019-12-31 10000.00 zł
PS.526.62.2019 Uniwersytet Trzeciego Wieku Dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku na realizację zadania publicznego pn. Artystyczne pasje studentów - seniorów 2019-02-28 2019-12-31 10000.00 zł
IMI.272.78.2018 KRIS-BRUK Koziołek Krzysztof Usługi Brukarskie i Transportowe Wydłużenie terminu realizacji umowy do 16.05.2019 r. 2019-02-28 2019-05-16 0.00 zł
RA.2151.8.2019 Biuro Turystyczne Marko-Tour Marek Chromiuk Usługa transportu uczniów biorących udział w wizytach studyjnych na obszarach rewitalizowanych Rybnika. 2019-02-28 2019-04-12 19633.34 zł
RA.2151.10.2019 USŁUGI TRANSPORTOWE LAURA Dariusz Chlubek Usługa transportu uczniów biorących udział w wizytach studyjnych na obszarach rewitalizowanych Rybnika. 2019-02-28 2019-04-12 6192.40 zł
IMI.272.6.2019 SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA SP 22 dz. Niedobczyce - przebudowa i adaptacj pomieszeń szkolnych na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych. 2019-02-27 2019-07-01 861708.69 zł
Pr.2151.5.2019 FUNDACJA POLSKIEJ SZTUKI NOWOCZESNEJ Licencja do trzech reprodukcji cyfrowych prac Krystiana Burdy 2019-02-27 2019-12-31 2100.00 zł
PS.526.54.2019 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I II STOPNIA Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku na realizację zadania publicznego 2019-02-27 2019-04-30 10000.00 zł
PS.526.53.2019 Towarzystwo Sportowe "Kuźnia" Umowa dotacji_Towarzystwo Sportowe "Kuźnia"_Regaty Pucharu Polski "Rybnickie Regaty Żeglarskie"-Eliminacje do Mistrzostw Europy w klasie Laser 2019-02-26 2019-05-31 15470.00 zł
PS.3153.22.2019 Towarzystwo Sportowe "Kuźnia" dotacja - Całoroczna działalność sekcji tenisa stołowego TS Kuźnia Martex Rybnik 2019-02-26 2019-12-31 20000.00 zł
PS.3153.23.2019 Towarzystwo Sportowe "Kuźnia" dotacja - Całoroczna działalność sekcji żeglarskiej TS Kuźnia 2019-02-26 2019-12-31 90000.00 zł
PS.526.59.2019 Stowarzyszenie Amazonek Odnowa Umowa dotacji_Stowarzyszenie Amazonek "Odnowa"_Rehabilitacja kobiet po mastektomii 2019-02-26 2019-12-31 10000.00 zł
Pr.2151.4.2019 Wydawnictwo Agora Promocja Miasta Rybnika podczas ogólnopolskiej kampanii pn. "Kobiety na mury" 2019-02-26 2019-07-31 94095.00 zł
BK.2151.26.2019 MAGDALENA GROCHOWSKA dokonania oceny merytorycznej książek zgłoszonych do GNL Juliusz przez Magdalenę Grochowską 2019-02-26 2019-10-19 5500.00 zł
BK.2151.24.2019 SONIA DRAGA dokonania oceny merytorycznej książek zgłoszonych do GNL Juliusz przez Sonię Draga 2019-02-26 2019-10-19 5500.00 zł
BK.2151.23.2019 CEZARY ŁAZAREWICZ dokonania oceny merytorycznej książek zgłoszonych do GNL Juliusz przez Cezarego Łazarewicza 2019-02-26 2019-10-19 5500.00 zł
BK.2151.21.2019 ZBIGNIEW KADŁUBEK oceny merytorycznej książek nadesłanych do GNL Juliusz - Zbigniew Kadłubek 2019-02-26 2019-10-31 5500.00 zł
BK.2151.16.2019 YMUSIC JAROSŁAW MAŚLANKA Organizacja 60-minutowego koncertu w dniu 4 maja 2019 roku w ramach rybnickiej majówki "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2019-02-25 2019-05-04 6150.00 zł
Ek-II.2151.1.2019 " JERR" S.C. Opracowanie projektów robót odwodnieniowych na 2019 rok w dzielnicach Miasta Rybnika. 2019-02-25 2019-03-15 17220.00 zł
PS.526.50.2019 Integracyjny Klub Sportowy "BUSHIDO" Dotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Szermierka sposobem na wolny czas. 2019-02-25 2019-12-31 15000.00 zł
PS.526.60.2018 Stowarzyszenie n rzecz integracji międzypokoleniowej - AKTYWNI.PL Stowarzyszenie na rzecz integracji międzypokoleniowej - AKTYWNI.PL, zadanie pn.: Senior - autorytet i przjaciel. 2019-02-22 2019-07-31 10125.00 zł
IMI.272.60.2018 ELMOT Sp. z o. o Aneks nr 3 do umowy IMI.272.60.2018 zmieniający termin wykonania umowy do 31.03.2019 r. 2019-02-22 2019-03-31 0.00 zł
PS.526.56.2019 FUNDACJA "OSTOJA" Dotacja - wsparcie zadania publicznego pn. Mobilne punkty zdrowia 2019-02-21 2019-10-31 10000.00 zł
PS.526.57.2019 FUNDACJA "OSTOJA" Umowa dotacji_Fundacja "Ostoja" pn. Ostoja - punkt wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów - edycja II 2019-02-21 2019-12-31 14000.00 zł
PS.3153.9.2019 Klub Sportowy ROW Rybnik Spółka Akcyjna Dotacja dla Klubu Sportowego ROW Rybnik S.A. - Rybnik.Jasne, że żużel! 2019-02-21 2019-12-31 2000000.00 zł
PS.526.21.2019 Stowarzyszenie "17-stka" Stowarzyszenie "17-tka", zadanie pn.: IKA - Integracyjny Klub Akywnych 2019-02-21 2019-12-31 10000.00 zł
PS.526.28.2019 Uczniowski Klub Sportowy Reflex przy SP-10 dotacja - Udział w zawodach oraz organizacja Mistrzostw Śląska "Rybino XVI" 2019-02-20 2019-12-31 10000.00 zł
PS.526.55.2019 FUNDACJA PULS-MED Blisko Ciebie Umowa dotacji_Fundacja PULS-MED Blisko Ciebie pn. AKTYWNI BEZ BARIER 2019-02-20 2019-12-31 10000.00 zł
PS.526.42.2019 KONTRAPUNKT Umowa dotacji_Żorskie Towarzystwo Kulturalne "Kontrapunkt" pn. Zielona Wyspa Rybnik - cykl zajęć i warsztatów ekologicznych 2019-02-20 2019-04-30 4000.00 zł
Inf.2151.4.2019 Ośrodek Wdrożeń Ekonomicznych-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. Umowa - aktualizacja Seko PRIX 2019-02-20 2019-12-31 21237.00 zł
IMI.2151.6.2019 ADVENTURE Sławomir Mazan,Jerema Szandar Spółka Jawna Przeprowadzenie zbiórki eksponatów na potrzerby wystawy stałej dotyczacej historii medycyny w Rybniku na terenie dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 - budynek "Rafał". 2019-02-19 2019-12-31 61500.00 zł
IMI.2151.7.2019 MAIER AHLBORN POLSKA Dostawa sprzętu nagłaśniającego dla zadań dza. Ochojec "Nagłasniamy kulturę" , dz. Grabownia - imprezowe doposażenie Grabowni. 2019-02-19 2019-03-30 36569.13 zł
IMI.2151.8.2019 INTER SERVICE MARIUSZ PODLEŚNY dz. Ochojec - Prezentujemy kulturę dostawa sprzętu multimedialnego. 2019-02-19 2019-03-20 13576.00 zł
PS.526.51.2019 Dyskusyjny Klub EKRAN Dotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Działalność Dyskusyjnego Klubu Filmowego "EKRAN" w 2019 roku - Jubileusz 55-lecia. 2019-02-19 2019-12-31 12000.00 zł
PS.526.39.2019 BOMBOWA FUNDACJA Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Specjalistyczne wsparcie dzieci w systemie pieczy zastępczej. 2019-02-19 2019-12-31 26440.00 zł
PS.526.30.2019 Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Profilaktyki "INTEGRUM" Dotacja - wsparcie realizacji zadania pn. Program terapeutyczny dla osób szkodliwie używających i uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin. 2019-02-18 2019-12-31 100000.00 zł
PS.526.40.2019 Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Profilaktyki "INTEGRUM" Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Program rozwojowy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym. 2019-02-18 2019-12-31 100000.00 zł
PS.3153.12.2019 RYBNICKI KLUB JU JITSU SPORTOWEGO Dotacja dla Rybnickiego Klubu Ju Jitsu Sportowego na realizację zadania pn. Działalność sportowo-szkoleniowa RKJJS 2019 2019-02-18 2019-12-31 40000.00 zł
PS.3153.18.2019 Stowarzyszenie Sportowe Grupa Kolarska VIKTORIA Rybnik Dotacja dla Stowarzyszenia Sportowego - Grupa Kolarska "Viktoria Rybnik na realizację zadania pn. Kolarstwo 2019 - sport i rekreacja 2019-02-18 2019-12-31 50000.00 zł
PS.526.32.2019 STOWARZYSZENIE "OLIMPIADY SPECJALNE-POLSKA" Umowa dotacji_Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie_II Drużynowy Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych 2019-02-18 2019-03-18 6446.00 zł
Inf.272.3.2019 "REKORD" SI Sp. z o.o. Umowa - dostawa i wdrożenie aplikacji (Systemu) do prowadzenia ewidencji umów przekształconych z użytkowania wieczystego w prawo własności 2019-02-18 2020-04-19 32943.09 zł
Z-I.2151.1.2019 Komenda Wojewódzka Policji Porozumienie z KMP Rybnik w sprawie dodatkowych patroli policji 2019-02-18 2019-12-31 80000.00 zł
Z-I.3153.17.2019 Komenda Wojewódzka Policji Umowa z KMP Rybnik - dofinansowanie zakupu 2 samochodów o napędzie hybrydowym 2019-02-18 2019-12-31 70000.00 zł
PS.526.49.2019 Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy SMERFY Dotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Całoroczne szkolenie dzieci w dyscyplinie szachy - MUKS "SMERFY". 2019-02-15 2019-12-31 10000.00 zł
PS.3153.21.2019 Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" dotacja - Rybnicka Siatkówka Żeńska, Rybnik 2019 2019-02-15 2019-12-31 50000.00 zł
PS.3153.14.2019 KLUB SPORTOWY SILESIA W RYBNIKU Umowa dotacji_Klub Sportowy "SILESIA" Rybnik_Baseball w Rybniku 2019 2019-02-15 2019-12-31 80000.00 zł
PS.526.45.2019 FUNDACJA KUMAK Dotacja MG - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Zajączkowe warsztaty. 2019-02-14 2019-12-31 1600.00 zł
PS.526.47.2019 FUNDACJA KUMAK Umowa dotacji_Fundacja Kumak_Życie bez przypału 2019-02-14 2019-12-31 12630.00 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 20.04.2019 r. 2019-02-14 2019-04-20 0.00 zł
D-II.2151.2.2019/S Bernard Simon Przeglądy obiektów mostowych 2019-02-14 2019-11-30 9850.00 zł
D-II.2151.2.2019/D Danel Gabriela Przeglądy obiektów mostowych 2019-02-14 2019-11-30 9850.00 zł
Inf.272.2.2019 WITOLD BURDZY NEOPRINT Umowa - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2019-02-13 2020-02-13 215808.25 zł
Pr.2151.3.2019 Radio 90 Sp z o.o. Przygotowanie, produkcja i emisja 10 audycji radiowych od lutego do grudnia 2019 r. 2019-02-13 2019-12-31 58794.00 zł
PS.3153.16.2019 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy Umowa dotacji_Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy_Szermierka 2019 2019-02-13 2019-12-31 100000.00 zł
PS.3153.19.2019 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy Umowa dotacji_Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy_Lekkoatletyka 2019 2019-02-13 2019-12-31 70000.00 zł
PS.3153.15.2019 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy Umowa dotacji_Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy_Boks 2019 2019-02-13 2019-12-31 30000.00 zł
PS.3153.20.2019 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy Wsparcie realizacji zadania pn. Koszykówka żeńska 2019. 2019-02-13 2019-12-31 90000.00 zł
PS.3153.11.2019 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy dotacja - Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy - Rybnickie pływanie 2019 2019-02-13 2019-12-31 30000.00 zł
PS.526.43.2019 AIKIDORYU - Śląskie Centrum Aikido Dotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Aikido dla dzieci - harmonijny rozwój ciała i ducha. 2019-02-13 2019-12-31 10000.00 zł
PS.526.38.2019 RYBNIK BOXING dotacja - Zaboksuj po olimpijsku 2019-02-13 2019-12-31 10000.00 zł
PS.526.46.2019 Fundacja Rozwoju Kultury i Działań Artystycznych Dotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Wielkanocne tradycje regionu. 2019-02-12 2019-12-31 10000.00 zł
BK.2151.17.2019 ADAM MAREK spotkanie autorskie z Adamem Markiem 2019-02-12 2019-02-15 1000.00 zł
Pr.272.2.2019 BOSTON MEDIA IZABELA GONIWIECHA Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie Miasta Rybnika przez okres 12 miesięcy 2019-02-12 2019-12-31 30599.52 zł
Inf.2151.3.2019 ENIGMA SYSTEMY OCHRONY INFORMACJI SP. Z O.O. Umowa - zakup i odnowienie kwalifikowanych podpisów elektronicznych 2019-02-11 2021-02-11 8966.70 zł
PS.3153.8.2019 Klub Sportowo-Rekreacyjny TKKF ZUCH Dotacja - wsparcie zadania pn. Razem, dziesiątką - Moja pasja to futbol, na drugim miejscu umieściłbym futbol, a na trzecim...futbol! 2019-02-11 2019-12-31 200000.00 zł
PS.3153.17.2019 Towarzystwo Sportowe ROW Spółka z o.o. Umowa dotacji_Towarzystwo Sportowe ROW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością_TS ROW - sportowa reklama Rybnika 2019-02-11 2019-12-31 130000.00 zł
PS.526.44.2019 Klub Sportowy Rymer Dotacja - wsparcie zadania publicznego pn. Rymer Cup - cykl turniejów na 100-lecie istnienia KS Rymer. 2019-02-11 2019-12-31 7220.00 zł
PS.526.33.2019 STOWARZYSZENIE "OLIMPIADY SPECJALNE-POLSKA" Dotacja - wsparcie zadania publicznego pn. Szkolenie sportowe osób z niepełnosprawnością intelektualną. 2019-02-08 2019-12-31 18000.00 zł
PS.526.41.2019 Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Dotacja dla Regionalnego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej w Rybniku na realizację zadania pn. TRATWA 2019-02-08 2019-12-31 20000.00 zł
PS.3153.3.2019 Młodzieżowy Klub Mini Żużlowy "RYBKI" Rybnik Adres korespondencyjny Młodzieżowy Klub Mini Żużlowy "Rybki" Rybnik ul. Ludowa 26 44-204 Rybnik Dotacja dla Młodzieżowego Klubu Mini Żużlowego "Rybki" Rybnik - Poprawa warunków uprawiania sportu, rozwój sportowy dzieci i młodzieży, osiąganie wysokich wyników sportowych (...) 2019-02-08 2019-12-31 100000.00 zł
PS.3153.2.2019 Miejski Koszykarski Klub Sportowy Rybnik Dotacja dla Miejskiego Koszykarskiego Klubu Sportowego "Rybnik" - Całoroczna działalność Miejskiego Koszykarskiego Klubu Sportowego RYBNIK 2019-02-08 2019-12-31 180000.00 zł
PS.3153.13.2019 Klub Sportowy "Kejza Team" Rybnik Umowa dotacji_Klub Sportowy "Kejza Team" Rybnik_Całoroczne systematyczne szkolenie sportowe w dziedzinie judo 2019-02-08 2019-12-31 190000.00 zł
Ad.2151.1.2019 ADG Sp. z o.o. Przeglądy konserwacyjne, stały nadzór oraz usługi serwisowe nad klimatyzatorami i centralami wentylacyjnymi Daikin w pomieszczeniach Urzędu Miasta 2019-02-08 2020-12-31 32000.00 zł
BK.2151.9.2019 MACIEJ DZUERŻANOWSKI Organizacja na rybnickim kampusie 3 maja 2019 r. o godz. 20.00, 75-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. IV Rybnicka Majówka "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2019-02-07 2019-05-03 4800.00 zł
BK.2151.12.2019 KAROL GOLA Organizacja na rybnickim kampusie 3 maja 2019 r. o godz. 20.00, 75-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. IV Rybnicka Majówka "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2019-02-07 2019-05-03 4800.00 zł
BK.2151.7.2019 DENSTEN MARIUSZ Organizacja na rybnickim kampusie 3 maja 2019 r. o godz. 20.00, 75-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. IV Rybnicka Majówka "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2019-02-07 2019-05-03 5000.00 zł
BK.2151.8.2019 HUBERT DOBACZEWSKI Organizacja na rybnickim kampusie 3 maja 2019 r. o godz. 20.00, 75-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. IV Rybnicka Majówka "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2019-02-07 2019-05-03 4800.00 zł
BK.2151.11.2019 FILIP RÓŻAŃSKI Organizacja na rybnickim kampusie 3 maja 2019 r. o godz. 20.00, 75-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. IV Rybnicka Majówka "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2019-02-07 2019-05-03 4800.00 zł
BK.2151.10.2019 MICHAŁ JASTRZĘBSKI-SZWED Organizacja na rybnickim kampusie 3 maja 2019 r. o godz. 20.00, 75-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. IV Rybnicka Majówka "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2019-02-07 2019-05-03 4800.00 zł
MPU.2151.1.2019 Wydawnictwo Agora Publikacja ogłoszeń 2019-02-07 2019-12-31 1925.00 zł
IMI.272.5.2019 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rybnik Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku ul. Florińska 24 - remont ogrodzenia i elewacji. 2019-02-07 2019-04-18 13385.00 zł
IMI.2151.4.2018 GRINN-PLUS Wycinka drzew na terenie działki nr 65/15 przy ul. Rudzkiej. 2019-02-07 2019-03-14 86400.00 zł
PS.526.7.2019 Klub Sportowy Rymer Dotacja - KS Rymer - jubileusz 100-lecia istnienia 2019-02-07 2019-07-31 18000.00 zł
PS.526.26.2019 Związek Harcerstwa Polskiego Dotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Harcerski wypoczynek 2019-02-07 2019-12-31 25000.00 zł
PS.3153.5.2019 Towarzystwo Sportowe Volley dotacja - Rybnicka siatkówka 2019-02-07 2019-12-31 330000.00 zł
PS.526.4.2019 Śląski Klub Sportowy Niesłyszących z siedzibą w Rybniku dotacja - Działalność całoroczna ŚKSN Rybnik 2019-02-07 2019-12-31 15000.00 zł
PS.3153.6.2019 Rybnicki Klub Piłkarski-Szkółka Piłkarska Dotacja dla Rybnickiego Klubu Piłkarskiego - Szkółki Piłkarskiej ROW w Rybniku na realizację zadania publicznego pn. Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży 2019-02-07 2019-12-31 100000.00 zł
PS.3153.10.2019 Klub Sportowy Rymer Dotacja dla Klubu Sportowego "Rymer" Rybnik - Gramy dalej - jubileusz 100-lecia istnienia KS Rymer na sportowo 2019-02-07 2019-12-31 40000.00 zł
M.272.8.2019 Rudzki Geodezja RGeo Wykonanie podziałów 50 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne 2019-02-07 2019-12-31 52000.00 zł
IMI.2151.5.2019 Fundacja Ekologiczna "Ekoterm Silesia" Wykonanie aktualizacji analizy możliwości montażu instalacji fotowoltaicznych w obiektach miejskiech - analiza ekonomiczna i techniczna. 2019-02-07 2019-02-28 14760.00 zł
Or.2151.67.2018 KANCELARIA ADWOKACKA MARTYNA DUDZIK RESPONDEK Aneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści §1 ust.7,§4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.66.2018 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT WOJCIECH WYGNAŁ Aneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści §1 ust.7,§4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.65.2018 KANCELARIA ADWOKACKA WENGERSKA AGATA Aneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści §1 ust.7,§4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.64.2018 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MONIKA TLAŁKA Aneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści §1 ust.7,§4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.63.2018 KANCELARIA ADWOKACKA KAROL SZYMURA Aneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści §1 ust.7,§4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.62.2018 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT SONIA STROŃSKA Aneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści §1 ust.7,§4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.61.2018 KANCELARIA ADWOKACKA PAJĄK JANUSZ Aneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści §1 ust.7,§4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.60.2018 KANCELARIA ADWOKACKA BŁAŻEJ MOTYKA Aneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści §1 ust.7,§4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.58.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ADAM GRAD Aneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.57.2018 Kancelaria Contract Hasinski i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adokaci spółka cywilna Aneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.56.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO GASZ-SOLICH KAROLINA Aneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.55.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO TRZEPIZUR TOMASZ Aneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.54.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO DAMPC ŁUKASZ Aneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.53.2018 LEX KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PRAWNEGO ANITA MIERNIK-ŁEŚKO Aneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.52.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MATEUSZ CUDAK Aneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0.00 zł
Or.2151.59.2018 GW LEGAL GRABIEC & WÓJCIK Spółka Partnerska Radców Prawnych Aneks do umowy o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta na prawach powiatu Rybnik (zmiana treści § 4 ust.12 i 13 oraz załącznika nr 2) 2019-02-07 2019-12-31 0.00 zł
BK.2151.13.2019 ROY HAUSE ROMUALD ROJEWSKI Organizacja na rybnickim kampusie 80-minuotwego koncertu Dr Misio, podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. IV Rybnicka Majówka "Maj, bzy, Rybnik i Ty" 2019-02-07 2019-05-03 18450.00 zł
Z-I.3153.7.2019 OSP Gotartowice Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2019-02-06 2019-12-31 34500.00 zł
PS.526.25.2019 Miejski Klub Szachowy Umowa dla Miejskiego Klubu Szachowego w Rybniku na realizację zadania publicznego pn. Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportowej - szachy 2019-02-06 2019-12-31 25000.00 zł
PS.3153.7.2019 Towarzystwo Sportowe ROW Spółka z o.o. Dotacja dla Klubu Sportowego ROW Sp. z o.o. - TS ROW - pierwsza złota żeńska drużyna w historii Rybnika 2019-02-06 2019-12-31 30000.00 zł
PS.3153.4.2019 TOWARZYSTWO LEKKOATLETYCZNE "ROW" RYBNIK Umowa dotacji_Towarzystwo Lekkoatletyczne "ROW" Rybnik_Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w lekkiej atletyce 2019-02-06 2019-12-31 70000.00 zł
PS.526.12.2019 stowarzyszenie zwykłe Z NADZIEJĄ W RADOŚĆ ŻYCIA (wcześniej Klub Sportów Walki ,,Baca" K-1 Rybnik) Dotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Rybnicka Akademia Sprawności Seniora. 2019-02-06 2019-12-31 7000.00 zł
PS.526.8.2019 FUNDACJA "KULT" dotacja - Rybnik Kocha Rower 2019-02-06 2019-12-31 10000.00 zł
Ar-II.2151.1.2019 Wydawnictwo Regionalne Spółka z o.o. Publikacja ogłoszeń 2019-02-05 2019-12-31 1033.20 zł
BK.2151.5.2019 JAKUB WIĘCEK Udzielenie niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, obowiązującej na terytorium Polski i zagranicą licencji na korzystanie z utworów muzycznych na płycie "Kuba Więcek Trio - Multitasking" 2019-02-05 2019-12-31 24176.00 zł
D-I.2151.2.2019 Laboratorium Inżynierii Lądowej "LABOTEST" Sp. z o.o. Wykonanie badań laboratoryjnych w związku z realizowanymi zadaniami remontowymi i inwestycjami 2019-02-04 2019-12-31 60000.00 zł
IMI.2151.3.2019 Energoekspert energia i ekologia sp. z o. o. Aktualizacja programu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Rybnika. 2019-02-04 2019-12-12 116850.00 zł
IMI.272.41.2018 KONSORCJUM AZI-BUD SP. Z.O.O. I PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BANIMEX Aneks nr 1 - wydłużenie terminu realizacji umowy do 28.07.2019 r. 2019-02-04 2019-07-28 0.00 zł
IMI.272.4.2019 Firma Remontowo-Budowlana "BUDMARK" Romuald Małek Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 "Przystań" w dzielnicy Śródmieście - termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszącymi. 2019-02-04 2019-06-03 481004.34 zł
PS.526.37.2019 Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Rybniku - Dla Dobra dotacja - jak zdrowo i bezpiecznie spędzać czas wolny? 2019-02-01 2019-12-20 8520.00 zł
PS.526.29.2019 Stowarzyszenie "OLIGOS" Stowarzyszenie "Oligos", zadanie pn. Rybnickie Centrum Asystentury i Przerwy Wytchnieniowej 2019-02-01 2019-12-31 80000.00 zł
PS.526.18.2019 Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Dotacja dla Regionalnego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej w Rybniku na realizację zadania publicznego pn. Akademia Dojrzałości 2019-02-01 2019-12-31 10000.00 zł
PS.526.14.2019 Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Dotacja dla Regionalnego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej w Rybniku na realizację zadania publicznego pn. "Życie jest warte aby przeżyć je w zdrowiu i w trzeźwości" - konferencje 2019-02-01 2019-12-31 9950.00 zł
PS.3153.1.2019 Klub Sportowy "ROW 1964 Rybnik" Dotacja dla Klubu Sportowego "ROW 1964 Rybnik" na realizację zadania publicznego pn. Systematyczne szkolenie i udział w rozgrywkach piłkarskich 2019-02-01 2019-12-31 690000.00 zł
PS.526.11.2019 Stowarzyszenie Instytut Społeczny SILESIA Umowa dotacji_Stowarzyszenie Instytut Społeczny Silesia_Procenty to nie tylko alkohol 2019-02-01 2019-06-30 11100.00 zł
PS.526.36.2019 KLUB SZACHOWY ZEFIR BOGUSZOWICE dotacja - Całoroczna działalność szkoleniowo-sportowa Klubu Szachowego Zefir Boguszowice 2019-02-01 2019-12-31 10000.00 zł
PS.526.9.2019 Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Rybniku - Dla Dobra dotacja - Międzynarodowa Integracja Sportowa Rybnik 2019 2019-02-01 2019-12-20 8000.00 zł
PS.526.34.2019 STREFA WZW, wolnych z wyboru dotacja - POZYTYWKA 2019 2019-02-01 2019-09-30 35000.00 zł
PS.526.35.2019 Związek Harcerstwa Polskiego dotacja - CZAS NA ZDROWY TRYB ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW 2019-02-01 2019-12-31 15000.00 zł
PS.2151.1.2019 LANQER Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa Umowa na wykonanie usługi polegającej na usuwaniu statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych znajdujących sie na terenie Miasta Rybnika. 2019-02-01 2019-12-31 10000.00 zł
PS.2151.2.2019 Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bożeba Libor Umowa z biegłym w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na wydawanie opinii na zlecenie MKRPA w Rybniku 2019-02-01 2019-12-31 10500.00 zł
PS.2150.9.2019 KATARZYNA DUŹNIAK Umowa z biegłymw przedmiocie uzależnienia od alkoholu, który wydaje opinie na zlecenie MKRPA w Rybniku 2019-02-01 2019-12-31 10500.00 zł
M.272.1.2019 Usługi geodezyjne i kartograficzne Jerzy DEREŃ Wykonanie maksymalnie 50 podziałów nieruchomości w różnych celach (jeden podział 1399 zł) 2019-01-31 2019-12-31 69950.00 zł
M.272.2.2019 KANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO KRZYSZTOF SOWIŃSKI Wykonanie maksymalnie 30 wycen nieruchomości gruntowych (jedna wycena 300 zł) 2019-01-31 2019-12-31 9000.00 zł
M.272.3.2019 HLS System Sp. z o. o. Wykonanie podziałów 11 nieruchomości 2019-01-31 2019-08-30 14883.00 zł
M.272.4.2019 mgr inż.Piotr CHOLEWA USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE Wykonanie podziałów 50 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne 2019-01-31 2019-12-31 36500.00 zł
M.272.5.2019 mgr inż.Piotr CHOLEWA USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie odnalezienia i pomiaru wszystkich punktów granicznych działek nr 2361/40 i 2394/45 obrębu Boguszowice z uwzględnieniem wznowienia, wyznaczenia 2019-01-31 2019-08-30 37800.00 zł
M.272.6.2019 Zakład Usług Geodezyjnych " GEOPRAC " Skaba Roman , Zieleźny Grzegorz Wznowienie i stabilizacja maksymalnie 100 znaków granicznych ( koszt wznowienia i stabilizacji jednego znaku 199 zl) 2019-01-31 2019-12-31 19900.00 zł
M.272.7.2019 DOMUS PROJEKT Wykonanie maksymalnie 50 opracowań (jedno opracowanie 158 zł) 2019-01-31 2019-12-31 7900.00 zł
PS.526.27.2019 Stowarzyszenie "AKADEMIA ROZWOJU EDUKACJI KREATYWNEJ" Dotacja dla Stowarzyszenia "Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej" na realizację zadania publicznego pn. "Magiczna zima i magiczne lato w mieście" - czarodziejskie półkolonie dla młodych rybniczan 2019-01-31 2019-08-31 15000.00 zł
PS.526.24.2019 Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie Zgoda Dotacja dla Rybnickiego Stowarzyszenia Abstynenckiego "ZGODA" na realizację zadania publicznego pn. ŻYCIE NA TRZEŹWO 2019-01-31 2019-12-31 40000.00 zł
IMI.272.3.2019 W-POL Sp.z o.o. Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu w zakresie drogi pożarowej, rozbudowy parkingu i budowy ogrodzenia. 2019-01-31 2019-04-11 17000.00 zł
PS.526.23.2019 Aeroklub Rybnickiego Okregu Węglowego dotacja - Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego - Piknik Lotniczy Dni Aeroklubu 2019 - impreza sportowo-rekreacyjna dla mieszkańców 2019-01-31 2019-10-31 25000.00 zł
PS.526.31.2019 Stowarzyszenie "AKADEMIA ROZWOJU EDUKACJI KREATYWNEJ" dotacja - Bieg Konstytucji 3 Maja - X (jubileuszowa) edycja 2019-01-31 2020-06-30 10000.00 zł
PS.526.5.2019 Stowarzyszenie "17-stka" Stowarzyszenie "17-tka", zadanie pn.: Rybnicki Bank Drugiej Ręki 2019-01-30 2019-12-31 29600.00 zł
PS.526.22.2019 Związek Harcerstwa Polskiego dotacja - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Rybnickiej - AKTYWNE HARCERSTWO 2019-01-30 2019-12-31 25000.00 zł
PS.526.20.2019 Stowarzyszenie "17-stka" Dotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Rybnicki System Profilaktyki Społecznej 2019-01-30 2019-06-30 11700.00 zł
PS.526.19.2019 Stowarzyszenie "17-stka" Dotacja - wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Sztuka emocji 2019-01-30 2019-06-30 13600.00 zł
D-III.2151.1.2019 UTAL SP. Z O.O. Poznań - Gruszczyn Tablice z nazwami ulic Miasta Rybnika 2019-01-30 2019-12-30 40000.00 zł
PS.526.16.2019 FUNDACJA PULS-MED Blisko Ciebie Fundacja Puls-Med Blisko Ciebie, zadanie pn. Sprawny Senior III 2019-01-29 2019-12-31 10275.00 zł
PS.526.17.2019 Klub Seniora Aktywni - Boguszowice Osiedle Klub Seniora Aktywni - Boguszowice Osiedle. zadanie pn. działania podejmowane na rzecz osób starszych 2019-01-29 2019-12-31 10000.00 zł
Inf.2151.2.2019 OPGK S.A. Rzeszów Umowa - serwis i nadzór autorski systemu e-Rada 2019-01-29 2021-01-31 41328.00 zł
PS.526.10.2019 Fundacja Piłkarska Pasja umowa dotacji (mały grant) - Fundacja Piłkarska Pasja - Organizacja finałowego turnieju halowego piłki nożnej dla zakładów pracy w ramach rozgrywek "Busieness Champions League" 2019-01-28 2019-03-10 2500.00 zł
IMI.272.2.2019 PUMART" sp. z o.o. Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w R-ku wraz z zagospodarowaniem terenu - budowa kanalizacji teletechnicznej i przyłącza światłowodowego do adapt.pawilonu dermatologii 2019-01-28 2019-04-08 99402.12 zł
PS.526.6.2019 FUNDACJA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ Dotacja dla Fundacji Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego na realizację zadania publicznego pn. Wsparcie działalności wydawniczej 2019-01-28 2019-12-31 10000.00 zł
PS.526.13.2019 Stowarzyszenie Korzenie.pl Dotacja realizacji zadania publicznego pn. Forum Nauczycieli Regionalistów. 2019-01-28 2020-04-16 10000.00 zł
Z-I.3153.5.2019 OSP Chwałowice Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2019-01-28 2019-12-31 23150.00 zł
IMI.272.79.2018 KRIS-BRUK Koziołek Krzysztof Usługi Brukarskie i Transportowe Aneks nr 1 - Wydłużenie terminu realizacji umowy do 31.03.2019 r. 2019-01-28 2019-03-31 0.00 zł
IMI.272.82.2018 GRINN-PLUS Aneks nr 1 - wydłużenie terminu realizacji umowy do 14.03.2019 r. 2019-01-28 2019-03-14 0.00 zł
Z-I.3153.12.2019 OSP Orzepowice Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2019-01-28 2019-12-31 20350.00 zł
Z-I.3153.11.2019 OSP Ochojec Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2019-01-28 2019-12-31 26750.00 zł
GK.2151.1.2019 S-TON sp. z o.o. Odbiór, przewóz, utylizacja padliny z terenu miasta Rybnika. 2019-01-25 2019-12-31 4000.00 zł
PS.526.15.2019 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa Dotacja realizacji zadania publicznego pn. Sobota w ochronce - czas nauki i zabawy. 2019-01-25 2019-12-31 12000.00 zł
IMI.2151.2.2019 Jan Makowski Koordynacja prac projektowych i wykonawczych obiektów oraz zagospodarowania terenu Zabytkowej Kopalni IGNACY w Rybniku. 2019-01-24 2019-03-29 15000.00 zł
Pr.272.1.2019 TVN MEDIA SP.Z O.O. Promocja Miasta Rybnika przez lokowanie produktu turystycznego w serialu fabularnym 2019-01-24 2019-07-24 300000.00 zł
IMI.272.59.2018 ELMOT Sp. z o. o Aneks nr 2 do umowy IMI.272.59.2018 zmieniający termin wykonania umowy do 25.02.2019 r. 2019-01-24 2019-02-25 0.00 zł
IMI.272.60.2018 ELMOT Sp. z o. o Aneks nr 2 do umowy IMI.272.60.2018 zmieniający termin wykonania umowy do 25.02.2019 r. 2019-01-24 2019-02-25 0.00 zł
ZAIKS -K.Badach 26.01. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS opłata ZAiKS - koncert noworoczny Kuby Badacha 26.01.2019 2019-01-22 2019-01-26 1435.00 zł
ZAiKS - K.Badach 27.01 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS opłata ZAiKS - koncert noworoczny Kuby Badacha 27.01.2019 2019-01-22 2019-01-27 1435.00 zł
ZAIKS Kasia Cerekwicka Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Opłata za publiczne wykonanie utworów podczas Koncertu Noworocznego z udziałem Kasi Cerekwickiej w dniu 13 stycznia 2019 r. 2019-01-22 2019-01-13 1537.50 zł
ZAIKS K. Cerekwicka 2 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Opłata za publiczne wykonanie utworów podczas Koncertów Noworocznych z udziałem Kasi Cerekwickiej w dniu 13 stycznia 2019 r. 2019-01-22 2019-01-13 1537.50 zł
ZAIKS Stankiewicz 1 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Opłata za publiczne wykonaniu utworów podczas Koncertu Noworocznego z udziałem Kasi Stankiewicz w dniu 6 stycznia 2019 r. 2019-01-22 2019-01-06 1845.00 zł
ZAIKS K.Stankiewicz 2 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Opłata za publiczne wykonanie utworów podczas Koncertów Noworocznych z udziałem Kasi Stankiewicz w dniu 5 stycznia 2019 r. 2019-01-22 2019-01-05 1845.00 zł
ZAiKS - Kuba Badach Stowarzyszenie Autorów ZAiKS opłata ZAiKS za koncert noworoczny z udziałem Kuby Badacha Damianem Maliszewskim 2019-01-22 2019-01-20 1435.00 zł
Pr.2151.1.2019 ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Organizacja stoiska w ramach stoiska Województwa Śląkskiego i udział Miasta Rybnika w targach turystycznych. 2019-01-22 2019-10-21 8500.00 zł
Pr.2151.2.2019 tuPolska Sp. z o.o. Promocja Miasta Rybnika podczas konkursu "Człowiek Roku Rybnik.com.pl 2018" 2019-01-22 2019-03-15 9900.00 zł
opłata ZAiKS Stowarzyszenie Autorów ZAiKS opłata z publiczne wykonywanie utworów popdczas występów estradowych w dniu 28.12.2018 2019-01-21 2018-12-28 861.00 zł
IMI.272.1.2019 PROEKO Pracownia Projektowa mag inż. W. Brewczyński Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku Miejskiego Punktu Sprzedaży na Placu Wolności w dz. Śródmieście. 2019-01-16 2019-03-02 27060.00 zł
Z-I.3153.8.2019 Ochotnicza Straż Pożarna Rybnik-Grabownia Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2019-01-16 2019-12-31 14680.00 zł
M.2151.1.2019 Wydawnictwo Agora Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu - maksymalnie do 18500 cm2 2019-01-15 2019-12-31 6475.00 zł
M.2151.2.2019 Bonner Business Polska Sp z.o.o Publikacja ogłoszeń w prasie codziennej ogólnokrajowej - maksymalnie do 3000 cm2 2019-01-15 2019-12-31 8880.00 zł
D-II.2151.1.2019 OBI COMPLEX RAFAŁ ZGODA Usługa konserwacji i utrzymania oświetlenia będącego własnością Miasta 2019-01-15 2020-01-16 149450.40 zł
G-I.2151.1.2019 Zakład Usług Geodezyjnych " GEOPRAC " Skaba Roman , Zieleźny Grzegorz Wykonanie rozgraniczenia 2019-01-15 2019-12-31 1500.00 zł
BK.2151.4.2019 MARCIN BACHARA AGENCJA REKLAMOWO-HANDLOWA "VIKI" Wykonanie koncertu zespołu Feel w Teatrze Ziemi Rybnickiej podczas "Gali noworocznej dla Paulinki" 2019-01-10 2019-01-17 2460.00 zł
PS.526.2.2019 Centrum Promocji Sportu "ACTIVE" Oferta Centrum Promocji Sportu "ACTIVE" na realizację zadania publicznego pn. Koncert 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rybniku 2019-01-10 2019-01-31 10000.00 zł
PS.031.5.2012 URZĄD MIASTA CHORZÓW Aneks nr 12 z Miastem Chorzów na prowadzenie Izby Wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Miasta Rybnika w 2019 roku 2019-01-09 2019-12-31 150000.00 zł
IMI.2151.1.2019 Polska Spółka Gazownictwa sp z o.o. SP nr 19 - umowa o przyłaczenie do sieci gazowej. 2019-01-09 2020-09-30 6825.16 zł
BK.2151.3.2019 MALISZEWSKI DAMIAN udział w koncertach noworocznych w dniach 20,26,27 stycznia 2019 r. 2019-01-09 2019-12-29 5500.00 zł
PS.2150.1.2019 SONIA MARCINIAK umowa zlecenia w sprawie dokumentacji pracowniczej zlikwidowanego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rybniku 2019-01-09 2019-12-31 7200.00 zł
BK.2151.2.2019 JG Music Joanna Gajewska-Polk Występ artystyczny Katarzyny Cerekwickiej podczas koncertów noworocznych w rybnickich parafiach 2019-01-08 2019-01-13 30750.00 zł
RA.272.2.2019 Architekt Studio Projektowe Paweł Kuczyński Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania części wspólnych osiedla prz ul. Porucznika Ogrodowskiego w dzielnicy Rybnika - Paruszowiec-Piaski. 2019-01-07 2019-04-01 51660.00 zł
PS.526.159.2017 Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Wspierania Dzieci i Młodzieży "Uskrzydleni" Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy i Wspierania Dzieci i Młodzieży "Uskrzydleni", zadanie pn.: Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego w Dzielnicach: Chwałowice, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski. 2019-01-07 2020-12-31 1163000.00 zł
PS.526.158.2017 Stowarzyszenie "17-stka" Stowarzyszenie "17-tka", zadanie publicznbe pn.: Zespół Placówek Wsparcia Stowarzyszenia "17-tka". 2019-01-07 2020-12-31 2555000.00 zł
RA.272.2.2019. Architekt Studio Projektowe Paweł Kuczyński W związku ze zmianami org. i likwidacją Wydziału RA zmiana dysponenta na R 2019-01-07 2019-05-31 51660.00 zł
PS.526.1.2019 Klub Sportowy Polonia umowa dotacji - KS Polonia - "Droga do Złota" udział w Olimpic Trening Camp "Going for Gold" w Mittersill 2019-01-04 2019-01-13 7123.80 zł
PS.526.150.2018 CENTRUM ROZWOJU INICJATYW SPOŁECZNYCH (CRIS) Dotacja dla Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS na realizację zadania publicznego pn. Centrum Organizacji Pozarządowych 2019 2019-01-04 2019-12-31 120000.00 zł
Inf.272.1.2019 "REKORD" SI Sp. z o.o. Umowa - nadzór autorski sytemów podatkowo-księgowych 2019-01-04 2020-01-04 208903.19 zł
BK.2151.147.2018 J&JMUSICART LTD SP.Z O.O. Zapewnienie udziału Kasi Stankiewicz w koncertach noworocznych z udziałem MOD "Rybnik" w dniach 5-6 stycznia 2019 r. w charakterze solistki 2019-01-03 2019-01-06 36900.00 zł
R.526.2.2018 CENTRUM ROZWOJU INICJATYW SPOŁECZNYCH (CRIS) Dotacja-CRIS Prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w 2019 r. 2019-01-03 2019-12-31 120000.00 zł
PS.526.124.2019 CENTRUM ROZWOJU INICJATYW SPOŁECZNYCH (CRIS) Prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w 2019 r. w Rybniku 2019-01-03 2019-12-31 120000.00 zł
DPP.0426.22.2018 SUPERFUNDACJA Zmiana pozycji w 2019 r. z PS 003 na PS 002 2019-01-02 2019-12-31 0.00 zł
Pr.2151.23.2018 GEOVELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zaangażowanie umowy na 2019-21 dotyczącej realizacji usług reklamowych poprzez umieszczenie grafiki reklamowej na 80 rowerach wchodzących w skład systemu roweru publicznego na terenie Miasta Rybnika 2019-01-02 2021-06-30 94464.00 zł
PS.526.149.2018 Fundacja Ekologiczna "Ekoterm Silesia" Dotacja na powierzenie realizacji zadania pn. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób ubiegających sie o dofinansowanie w ramach programu ,,Czyste powietrze" 2019-01-02 2019-12-31 100000.00 zł
BK.2151.1.2019 KOSKOM - ARKADIUSZ KOS udział w koncertach noworocznych w dniach 20,26,27 stycznia 2019 r. 2019-01-01 2019-12-31 36900.00 zł
dotacja DK Boguszowice DK Boguszowice dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach na rok 2019 2019-01-01 2019-12-31 1447580.00 zł
dotacja DK Chwałowice Dom Kultury Chwałowice dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach na rok 2019 2019-01-01 2019-12-31 1335846.00 zł
dotacja Muzeum MUZEUM Dotacja podmiotowa dla Muzeum na rok 2019 2019-01-01 2019-12-31 1844448.00 zł
dotacja celowa DK CH-c Dom Kultury Chwałowice dotacja celowa dla Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach "Ogród Społeczny w Parku Górnika w dz. Chwałowice 2019-01-01 2019-12-31 140000.00 zł
BO DK Ch-ce Dom Kultury Chwałowice Budżet obywatelski "140 lat chwałowickiego szkolnictwa" 2019-01-01 2019-12-31 29900.00 zł
dotacja DK Niedobczyce Dom Kultury Niedobczyce dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach na rok 2019 2019-01-01 2019-12-31 1556645.00 zł
dotacja celowa DK N-ce Dom Kultury Niedobczyce dotacja celowa dla Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach na rok 2019 2019-01-01 2019-12-31 15000.00 zł
dotacja ICK INDUSTRIALNE CENTRUM KULTURY W RYBNIKU-NIEWIADOMIU dotacja podmiotowa dla Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu 2019-01-01 2019-12-31 1590474.00 zł
dotacja celowa ICK INDUSTRIALNE CENTRUM KULTURY W RYBNIKU-NIEWIADOMIU dotacja celowa dla Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu 2019-01-01 2019-12-31 15000.00 zł
dotacja TZR Teatr Ziemi Rybnickiej dotacja podmiotowa dla Teatru Ziemi Rybnickiej na 2019 2019-01-01 2019-12-31 4536684.00 zł
BO - TZR Teatr Ziemi Rybnickiej Budżet obywatelski - Doposażenie pomieszczeń Klubu Kultury Harcówka: umeblowanie dwóch pomieszczeń Klubu Harcówka doposażenie zaplecza socjalnego; dz. Ligota-Ligocka Kuźnia 2019-01-01 2019-12-31 35000.00 zł
dotacja celowa TZR Teatr Ziemi Rybnickiej dotacja celowa dla Teatru Ziemi Rybnickiej 2019-01-01 2019-12-31 100000.00 zł
dotacja PiMBP Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na 2019 rok 2019-01-01 2019-12-31 5859914.00 zł
BO - PiMBP Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Budżet obywatelski - Rajd Rowerowy "Odjazdowy Bibliotekarz" dz. Paruszowice-Piaski 2019-01-01 2019-12-31 2000.00 zł
dotacja celowa PiMBP Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna dotacja celowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 2019-01-01 2019-12-31 50000.00 zł
porozumienie PiMBP Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Porozumienie ze Starostą Rybnickim w sprawie powierzenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku zadań powiatowej biblioteki publicznej 2019-01-01 2019-12-31 202180.00 zł
IMI.272.59.2018 ELMOT Sp. z o. o Aneks nr 1 z dnia 20.12.2018 do umowy IMI.272.59.2018 z dnia 27.08.2018 zmieniający termin wykonania umowy do 24.01.2019 r. 2019-01-01 2019-01-24 0.00 zł
IMI.272.60.2018 ELMOT Sp. z o. o Aneks nr 1 z dnia 20.12.2018 do umowy IMI.272.60.2018 z dnia 27.08.2018 zmieniający termin wykonania umowy do 24.01.2019 r. 2019-01-01 2019-01-24 0.00 zł
IMI.272.78.2018 KRIS-BRUK Koziołek Krzysztof Usługi Brukarskie i Transportowe Korekta zaangażowania § 6059 -555-418-001 (-) 208.265,72 do § 6059 554-418-001 (+) 208.265,72 2019-01-01 2019-03-06 0.00 zł
D-I.272.14.2018 Zakład Budowlano Drogowo Melioracyjny TURCZYŃSKI TOMASZ Wykonanie umocnienia skarp i przeciwskarp wzdłuż ul. Rudzkiej w Rybniku w formie projektuj i buduj 2018-12-31 2019-06-29 702619.05 zł
PS.526.147.2018 STOWARZYSZENIE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - Pomoc Potrzebującym - Rybnicki Bank Drugiej Ręki Przekazanie środków finansowych na rok 2019 2018-12-31 2019-12-31 140000.00 zł
PS.526.13.2017 Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przekazanie środków WOPR na 2019 rok: 30.000 zł 2018-12-31 2019-12-31 30000.00 zł
GK.2151.19.2018 LEŚNE POGOTOWIE Jacka Wąsińskiego Leczenie rannych zwierząt wolno żyjacych, poszkodowanych na terenie miasta Rybnika. 2018-12-31 2019-12-31 5000.00 zł
GK.2151.22.2018 TOMASZ CYRANKA Wyłapywanie i transport zwierząt poszkodowanych na terenie miasta Rybnika 2018-12-31 2019-12-31 26568.00 zł
PS.032.1.2018 BRAK umowa ws. wykonywania usługi stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie Miasta Rybnika 2018-12-31 2019-12-31 16000.00 zł
Z-I.272.2.2016 ENERGA OBRÓT S.A. Zaangażowanie 2019 ( końcowe rozliczenia 2018 r.) 2018-12-31 2019-01-31 724.86 zł
GK.2151.24.2018 GOSTE Sp. z o.o. Zapewnienie dostępu do aplikacji na urzadzenia mobilne - Wywozik. 2018-12-31 2019-12-31 11955.60 zł
PS.526.148.2018 Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA" Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA", pn. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania zw. z edu. prawną (...). 2018-12-28 2019-12-31 192060.00 zł
D-I.272.13.2018 AUTO-TRANS ASFALTY SP. Z O.O. Budwa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żorskiej 2018-12-28 2019-08-25 2785000.00 zł
D-II.2151.13.2018 AVC POLSKA SP. Z O.O. Wykonanie inwentaryzacji infrastruktury oświetleniowej będącej własnością Miasta Rybnik 2018-12-27 2019-02-25 59040.00 zł
BK.2151.148.2018 CELT Bogdan Wita koncert kolęd zespołu Carrantuohill w Parafii Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku 2018-12-21 2018-12-28 7000.00 zł
D-II.272.10.2018 PGE OBRÓT S.A. Dostawa energii elektrycznej do zasilania fontanny, straganów i punktów informacyjno - rozrywkowych 2018-12-19 2021-12-31 46989.75 zł
DA.8122.2.1.2018 STOWARZYSZENIE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - Pomoc Potrzebującym - Rybnicki Bank Drugiej Ręki Umowa ze Stowarzyszeniem im. św. Jana Pawła II - Pomoc Potrzebującym - Rybnicki Bank Drugiej Ręki na zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych 2018-12-19 2019-12-31 456250.00 zł
DA.8122.2.6.2018 STOWARZYSZENIE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - Pomoc Potrzebującym - Rybnicki Bank Drugiej Ręki Umowa ze Stowarzyszeniem im. św. Jana Pawła II - Pomoc Potrzebującym - Rybnicki Bank Drugiej Ręki na zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych 2018-12-19 2019-12-31 301125.00 zł
DA.8122.2.3.2018 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy Niewiadom Umowa z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym Oddział Terenowy w Rybniku na zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych 2018-12-19 2019-12-31 273750.00 zł
DA.8122.2.4.2018 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy Niewiadom Umowa z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym Oddział Terenowy w Rybniku na zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych 2018-12-19 2019-12-31 182500.00 zł
DA.8122.2.2.2018 Towarzystwo św.Brata Alberta Umowa z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Rybnickie na zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych 2018-12-19 2019-12-31 319375.00 zł
DA.8122.2.5.2018 Stowarzyszenie Przyjaciól człowieka TĘCZA Umowa ze Stowarzyszeniem Przyjciół Człowieka "Tęcza" w Raciborzuna zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych 2018-12-19 2019-12-31 91250.00 zł
IMI.272.89.2018 P.H.U. ELEKTRUS 2 JAROSŁAW FICEK Oparcowanie projektów instalacji technicznych dla budynków Rafał i Luliusz na terenie dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 2018-12-19 2019-03-13 110000.00 zł
Inf.2151.32.2018 JUNISOFTEX Sp. z o.o. Umowa - serwis i asysta techniczna systemu kadrowo-płacowego HR i RCP. 2018-12-18 2019-12-20 36000.00 zł
GK.272.8.2018 PPUH HYDROBUD sp. z o.o. Zabudowa separatorów substancji ropopochodnych na wylotach z kanalizacji deszczowej : Zad.1 Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ. 2018-12-18 2019-05-17 729550.15 zł
GK.272.9.2018 Instad Adam Rojek Zabudowa separatora substanicji ropopochodnych na wylocie z kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żołędziowej. 2018-12-18 2019-05-17 1050838.20 zł
Inf.2151.26.2018 GOOFYX SOLUTIONS KRZYSZTOF FARYNA Umowa - serwis i nadzór autorski nad systemem do ewidencji i windykacji wezwań parkingowych SUMPro 2018-12-18 2020-12-18 3444.00 zł
Pd-I.3120.1158.2018 Stowarzyszenie Gmin Górnicznych w Polsce Wykonanie ekspertyzy prawno-podatkowej 2018-12-18 2019-01-16 3500.00 zł
MPU.2151.15.2018 SARP STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej hospicjum stacjonarnego przy ul.Barbórki w Rybniku Niedobczycach 2018-12-17 2019-07-15 89000.00 zł
Or.2151.52.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MATEUSZ CUDAK Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Rybnika 2018-12-17 2019-12-31 12012.00 zł
Or.2151.53.2018 LEX KANCELARIA RADCY PRAWNEGO PRAWNEGO ANITA MIERNIK-ŁEŚKO Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Rybnika 2018-12-17 2019-12-31 12012.00 zł
Or.2151.54.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO DAMPC ŁUKASZ Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Rybnika 2018-12-17 2019-12-31 12012.00 zł
Or.2151.55.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO TRZEPIZUR TOMASZ Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Rybnika 2018-12-17 2019-12-31 12012.00 zł
Or.2151.56.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO GASZ-SOLICH KAROLINA Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Rybnika 2018-12-17 2019-12-31 12012.00 zł
Or.2151.57.2018 Kancelaria Contract Hasinski i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adokaci spółka cywilna Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Rybnika 2018-12-17 2019-12-31 12012.00 zł
Or.2151.58.2018 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ADAM GRAD Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Rybnika 2018-12-17 2019-12-31 12012.00 zł
Or.2151.59.2018 GW LEGAL GRABIEC & WÓJCIK Spółka Partnerska Radców Prawnych Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Rybnika 2018-12-17 2019-12-31 12012.00 zł
Or.2151.60.2018 KANCELARIA ADWOKACKA BŁAŻEJ MOTYKA Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Rybnika 2018-12-17 2019-12-31 12012.00 zł
Or.2151.61.2018 KANCELARIA ADWOKACKA PAJĄK JANUSZ Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Rybnika 2018-12-17 2019-12-31 12012.00 zł
Or.2151.62.2018 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT SONIA STROŃSKA Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Rybnika 2018-12-17 2019-12-31 12012.00 zł
Or.2151.63.2018 KANCELARIA ADWOKACKA KAROL SZYMURA Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Rybnika 2018-12-17 2019-12-31 12012.00 zł
Or.2151.64.2018 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MONIKA TLAŁKA Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Rybnika 2018-12-17 2019-12-31 12012.00 zł
Or.2151.65.2018 KANCELARIA ADWOKACKA WENGERSKA AGATA Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Rybnika 2018-12-17 2019-12-31 12012.00 zł
Or.2151.66.2018 KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT WOJCIECH WYGNAŁ Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Rybnika 2018-12-17 2019-12-31 12012.00 zł
Or.2151.67.2018 KANCELARIA ADWOKACKA MARTYNA DUDZIK RESPONDEK Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Rybnika 2018-12-17 2019-12-31 6006.00 zł
Inf.2151.33.2018 E-MSI SP. Z O.O. Umowa - asysta techniczna systemu na urządzenia mobilne do komunikacji z mieszkańcami "akcja-reakcja" 2018-12-17 2019-12-23 6100.80 zł
Ad.2151.23.2018 STODOŁY SP. Z O.O. Lokal Gastronomiczny Przygotowanie i obsługa spotkania noworocznego z PM w Teatrze Ziemi Rybnickiej 2018-12-17 2019-01-03 12190.00 zł
Z-I.2151.21.2018 Krzysztof Klinowski Usługi Lesne i Stolarskie Wykonanie odstrzału redukcyjnego dzików i lisów 2018-12-17 2019-11-20 30750.00 zł
Kd.2151.4.2018 Municipium S.A. Warszawa Świadczenie usług szkoleniowych 2018-12-17 2019-12-31 18500.00 zł
Inf.2151.29.2018 Technika IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa - asysta techniczna systemu PB_USC 2018-12-14 2019-12-31 3690.00 zł
Inf.2151.28.2018 Technika IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa - asysta techniczna systemu PB_Ewid 2018-12-14 2019-12-31 12841.20 zł
Inf.2151.30.2018 ULISSES Umowa - modyfikacja systemu COMOTEL - System Gospodarki Komunalnej 2018-12-14 2019-03-14 12398.40 zł
Inf.2151.27.2018 As Zakład Systemów komputerowych Andrzej Szepe Umowa - serwis i nadzór autorski oprogramowania KONCESJA 2018-12-14 2019-12-31 892.56 zł
GK.2151.21.2018 "PROJEKT JS" Usługi Projektowe i Budowlane S. Podeszwa Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozowleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód. 2018-12-14 2019-05-14 35178.00 zł
Pr.272.6.2018 FINDUNITED.COM DRUKARNIA RAFAŁ ZAGÓRSKI Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych Miasta Rybnika 2018-12-13 2018-12-21 10974.00 zł
Ad.2151.24.2018 GARMOND PRESS Dostawa do Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2, gazet i czasopism począwszy od nr 1 z rocznika 2018 do ostatniego z rocznika 2018. 2018-12-13 2020-05-31 20510.62 zł
Ad.2151.25.2018 Grupa Wydawnicza INFOR sp. z o.o. Dostep do publikacji INORLEX Dziennik Gazeta Prawna Administracja 2018-12-13 2019-12-31 7367.70 zł
IMI.272.88.2018 ELEKTROTUM Piotr Tumulka RZEZ dz. Śródmieście - wykonanie instalacji odgromowej budynku warsztatu przy ul. Kościuszki 2018-12-12 2019-01-02 29875.33 zł
IMI.2151.67.2018 G-Serwis Marcin Górecki Przedszkole nr 7, dz. Północ - remont węzła c.o. 2018-12-12 2018-12-19 11800.00 zł
IMI.272.87.2018 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Grzegorz Gąsior Rozbudowa budynku OSP Ochojec. 2018-12-11 2019-09-17 972081.57 zł
D-II.272.11.2018 "AGAL" SP. Z O.O. Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych 2018-12-11 2019-05-31 285711.41 zł
Ek-II.2151.2.2018 Budowa i Konserwacja Urządzeń Wodno Melioracyjnych Jeziorny Andrzej Wycinka drzew rosnących na skarpach rowów w dzielnicy Wielopole. 2018-12-11 2018-12-15 13121.60 zł
Inf.2151.31.2018 PIKSELOMANIA SP Z O.O. Umowa - dostawa filtrów prywatyzujących 2018-12-10 2018-12-13 13978.00 zł
BK.2151.146.2018 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DAREKFESTYNY PATRYCJA KOZIEŁ Organizacja wigilii dla mieszkańców podczas X Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2018-12-10 2018-12-22 33700.00 zł
M.272.15.2018 MKV DEVELOPMENT Krzysztof Walko Wykonanie wyceny nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym przy ul. J i F Białych 7 w Rybniku. 2018-12-07 2018-12-31 980.00 zł
PS.526.147.2018 STOWARZYSZENIE IM. ŚW. JANA PAWŁA II - Pomoc Potrzebującym - Rybnicki Bank Drugiej Ręki Umowa dotacji pn. Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Miasta 2018-12-07 2019-12-31 30000.00 zł
8.12.18 - X RBNiK Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Publiczne wykonywanie utworów w ramach programu X Rybnickiego Bożego Narodzenia i Koledowania w dniu 8 grudnia 2018 r. 2018-12-06 2018-12-08 1800.01 zł
ZAiKS 15.12 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Publiczne wykonywanie utworów podczas programu X Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania w dniu 15 grudnia 2018 r. 2018-12-06 2018-12-15 2576.36 zł
ZAiKS 22.12 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Publiczne wykonywanie utworów podczas programu X Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania w dniu 22 grudnia 2018 r. 2018-12-06 2018-12-22 3944.00 zł
IMI.272.84.2018 PPUH "Trex-Hal" spółka z o.o. Budowa piłkochwytu na boisku piłkarskim MOSiR Rybnik, dz. Boguszowice Stare. 2018-12-05 2019-01-23 28410.54 zł
IMI.272.86.2018 KOBESPORT SP. Z O.O. Budowa piłkochwytu na boisku piłkarskim MOSiR - Rybnik, dz. Chwałęcice (budżet obywatelski) 2018-12-05 2019-01-23 18949.50 zł
IMI.272.85.2018 ANMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budowa piłkochwytu na boisku piłkarskim MOSiR - Rybnik, dz. Radziejów, ul. Szyb Marcin 2018-12-05 2019-01-23 47419.06 zł
USC.2151.2.2018 TECH-MEDIA SP. Z O.O. filiżanki promocyjne 2018-12-05 2018-12-31 39187.80 zł
GK.272.6.2018 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rybnik Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie na terenie miasta Rybnika. 2018-12-05 2020-12-31 767520.00 zł
Kd.2151.3.2018A NETSOFT CONSULTING Przeprowadzenie szkolenia z kontroli zarządczej 2018-12-05 2018-12-10 3000.00 zł
Inf.272.17.2018 PAWEŁ OWCZARZAK EUPOL Umowa - dostawa oprogramowania MapInfo 2018-12-04 2018-12-11 81370.65 zł
MPU.2151.18.2018 GEOLOGIC Tomasz Miłowski Opracowanie prognoz oddziaływania na środkowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika 2018-12-03 2018-12-31 7195.50 zł
Pr.2151.33.2018 TECH-MEDIA SP. Z O.O. Umowa na dostawę 900 kubków promocyjnych w pudełku wraz z oznakowaniem 2018-12-03 2018-12-21 11667.78 zł
BK.2151.144.2018 GRYFON OLAF KOENIG Zorganizowanie i poprowadzenie gry terenowej pn. "W poszukiwaniu św. Mikołaja" w ramach X Rybncikiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2018-12-03 2018-12-06 4685.75 zł
MPU.2151.18.2018A GEOLOGIC Tomasz Miłowski Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika-obszarów oznaczonych symbolami MPZP 54-1 do MPZP 54-6 2018-12-03 2019-12-31 7195.50 zł
Z-I.272.2.2016 ENERGA OBRÓT S.A. Korekata zaangażowania 2018 2018-12-01 2018-12-31 -264.17 zł
DPP.0426.22.2018 SUPERFUNDACJA Umowa na prowadzenie Klubu "Senior+" w Rybniku przy ul. Orzeszkowej 17 2018-11-30 2019-12-31 128400.00 zł
GK.2151.20.2018 ULISSES Modyfikacja (rozbudowa) programu „System Gospodarki Komunalnej”. 2018-11-30 2018-12-18 18081.00 zł
IMI.2151.63.2018 F.H.U ELWOLIGHT Dom Kultury, dz. Boguszowice Osiedle - dostawa oświetlenia scenicznego. 2018-11-29 2018-12-05 45637.92 zł
IMI.272.83.2018 INTER SERVICE Mariusz Podleśny Dostawa wyposażenia w sprzęt komputerowy do pracowni budowlanej w ramach projektu "Rozbudowa warsztatów RCEZ przy ZSB w Rybniku o pracownie do praktycznej nauki zawodoów budowlanych" 2018-11-29 2018-12-13 9763.49 zł
Inf.272.15.2018 ESRI SP. Z O.O. Umowa - dostawa aplikacji służącej do tworzenia map i planów 2018-11-28 2018-12-05 98277.00 zł
Inf.272.16.2018 ARCUS S. A. Umowa - odnowienie wsparcia MyQ 2018-11-28 2018-12-05 6834.00 zł
IMI.2151.64.2018 K&K Kapica-Karpiak Technika Grzewcza i Sanitarna Harcówka, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - dostawa i montaż agregatu klimatyzacyjnego. 2018-11-28 2018-12-10 33800.00 zł
IMI.2151.61.2018 GRINN-PLUS Wykonanie nasadzeń zastępczych w zamian za wycinkę drzew na potrzeby realizowanych zadań. 2018-11-28 2018-12-12 23500.00 zł
Z-I.2151.20.2018 RTE Radioelektronika Adamczyk Jan dostawa wraz z montażem dwóch elektronicznych syren alarmowych oraz demontaż starej syreny alarmowej wraz z konfiguracją centrali alarmowej 2018-11-28 2018-12-13 55725.00 zł
BK.2151.143.2018 ŻABKA ARKADIUSZ poprowadzenie w roli konferansjera X RBNiK w dniu 8 grudnia 2018 r. 2018-11-26 2018-12-08 1000.00 zł
ZAiKS X RBNiK Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Opłata za publiczne odtwarzanie uwtorów - Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie 2018-11-23 2018-12-23 268.09 zł
BK.2151.142.2018 STOWARZYSZENIE "JARMARK KULTURY" Organizacja eventów świątecznych w ramach X Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2018-11-22 2018-12-02 25000.00 zł
MPU.2151.17.2018 POMYKOŁ ANNA Moderowanie dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie MPZP 29-2 2018-11-22 2018-11-29 500.00 zł
IMI.2151.62.2018 Fundacja Ekologiczna "Ekoterm Silesia" SP 18 (ZSP8) dz. Boguszowice Os.-termomdernizacja budynku (wykonanie audytu energetycznego, charakterystyki energetycznej, analizy racjonalnego wykorzystania energii, analizy efektu ekologicznego) 2018-11-20 2018-12-18 24846.00 zł
Z-I.3153.29 OSP Boguszowice Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej- ubezpiecznie komunikacyjne sam. pożarniczego IVECO 2018-11-19 2018-12-31 4667.00 zł
IMI.272.82.2018 GRINN-PLUS Zagospodarowanie terenu wokół toru rolkowego na terenie "Błoni" w dz. Paruszowiec-Piaski. 2018-11-19 2019-02-18 339000.00 zł
Z-I.3153.31.2018 OSP Kłokocin Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej- ubezpiecznie komunikacyjne sam. pożarniczego SCANIA nr rej. SR 7900E 2018-11-19 2018-12-31 3431.00 zł
D-I.2151.13.2018 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego przy ul. Stanisława Małachowskiego 2018-11-19 2019-10-14 833.45 zł
Z-I.2151.18.2018 COR-MED GRZEGORZ JASKULSKI Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków-ratowników OSP m.Rybnika 2018-11-15 2018-12-31 5200.00 zł
Inf.272.13.2018 FHU HARD-COMP TRZASKALIK ŁUKASZ Umowa - Nowymi technologiami łączymy pokolenia - stworzenie dzielnicowej mobilnej pracowni komputerowej 2018-11-15 2018-12-21 29759.00 zł
Inf.272.14.2018 KOMPUTER 3000 SP. Z O.O. Umowa - zakup i dostawa tabletów dla Radnych 2018-11-15 2018-11-21 28283.85 zł
Ad.2151.22.2018 RHENUS DATA Office Polska Sp. z o.o. Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej 2018-11-15 2018-12-31 2500.00 zł
MPU.272.11.2018 SLAS MARIUSZ KOMRAUS Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Budynek mieszklano-uslugowy przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku" wraz z zagosp. terenu i pelnieniem nadzoru autorskiego 2018-11-15 2021-11-15 1294132.40 zł
BK.2151.111.2018 KOJRO MANAGEMENT - ŁUKASZ KOJRYS Organizacja na rybnickim rynku 22 grdunia 2018 r. o godz. 19.00 80-minutowe koncertu zespołu Enej 2018-11-14 2018-12-22 34440.00 zł
G-I.272.1.2018 Zakład Usług Geodezyjnych " GEOPRAC " Skaba Roman , Zieleźny Grzegorz Rozgraniczenie nieruchomości 2018-11-14 2019-12-31 4850.00 zł
IMI.272.13.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks nr 1 do umowy IMI.272.13.2018 z 13.11.2018 r. zwiększający wartość wynagrodzenia ryczałtowego o 99.548,08 zł - do 3.650.970,93 zł oraz zmieniający termin realizacji do 28.02.2019 r. 2018-11-13 2019-02-28 99548.08 zł
Inf.2151.25.2018 LIPNICKI ROBERT EPS SYSTEM Umowa - naprawa zasilacza UPS Astrid Infinity 3300 40kVA 2018-11-09 2018-12-14 14114.25 zł
IMI.2151.55.2018 Firma Usługowo - Handlowa "B.I.T." Jerzy Brzoska Zespół szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - przebudowa ściany oddzielenia pożarowego pomiędzy segmentami obiektu w celu jej doprowadzenia do zgodności z warunkami technicznymi 2018-11-09 2018-12-14 130000.00 zł
IMI.2151.57.2018 GRINN-PLUS Dostawa gotowej wiaty ogrodowej realizowana w ramach zadania "Uatrakcyjnie placu ingracyjnego dla mieszkańców dz. Zebrzydowice". 2018-11-09 2018-11-30 23800.00 zł
MPU.2151.16.2018 BIT BY BIT Sp. z o.o. Wdrożenie oraz konfiguracja aplikacji LopiTalk 2018-11-09 2019-11-30 4674.00 zł
Ek-II.272.8.2018 Budowa i Konserwacja Urządzeń Wodno Melioracyjnych Jeziorny Andrzej Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Chwałowice, Gotartowice. 2018-11-08 2018-12-08 52853.10 zł
IMI.272.80.2018 PROEKO Pracownia Projektowa mag inż. W. Brewczyński Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku OSP Gotartowice 2018-11-08 2019-01-03 14760.00 zł
IMI.272.81.2018 Marwent s.c. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku byłej szkoły w Rybniku przy ul.Rudzkiej 451 w dzielnicy dz.Stodoły. 2018-11-08 2019-01-03 20500.00 zł
IMI.272.43.2018 Zakład Stolarski i Remontowo Budowlany TOMAN Daniel Toman Aneks do umowy IMI.272.43.2018 - zmiana terminu zakończenia na 1.03.2019 r. i zwiększenie wartości przedmiotu umowy o 68.894,72 zł do kwoty 4.219.616,71 zł 2018-11-08 2019-03-01 68894.72 zł
Ek-II.272.7.2018 GRINN-PLUS Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Zebrzydowice, Niewiadom. 2018-11-08 2019-01-03 69120.00 zł
BK.2151.140.2018 MACIEJ GUCIK Organizacja wystepów muzycznych podczas X Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2018-11-08 2018-12-22 2000.00 zł
D-I.2151.12.2018 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Pomoc finansowa udzielona przez Miasto Rybnik Województwu Śląskiemu na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone w Gminie Czerwionka - Leszczyny pod Przebudowę ul. Mikołowskiej w Rybniku 2018-11-08 2018-12-31 558733.00 zł
BK.2151.141.2018 PIOTR TŁUSTOCHOWICZ Organizacja 15 grudnia 2018 r. na rybnickim rynku, 60-minutowego koncertu podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. "X Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie" 2018-11-08 2018-12-15 5000.00 zł
BK.2151.139.2018 JA-MAJKA MUSIC MARIA JEŻWOSKA Wykonanie 75-minutowego koncertu zespołu Majki Jeżowskiej 8 grudnia 2018 r. o godz. 18.00 na rybnickim rynku w ramach X Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2018-11-05 2018-12-08 18000.00 zł
BK.2151.130.2018 VIRALME TALENT SP. Z O.O. Zorganizowanie i poprowadzenie eventu pn. "Mikołajkowa kraina Elfów" w dniu 9 grudnia 2018 r. w ramach X Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2018-11-05 2018-12-09 16200.00 zł
BK.2151.120.2018 SEBSTIAN MALICKI Realizacja pokazu fireshow pn. "Fabryka świetego Mikołaja" oraz animacji na szczudłach 2018-11-05 2018-12-22 3392.00 zł
BK.2151.137.2018 MAŁGORZATA MALICKA Realizacja pokazu fireshow pn. "Fabryka świetego Mikołaja" oraz animacji na szczudłach 2018-11-05 2018-12-22 1759.00 zł
Bk.2151.136.2018 JAKUB ŚWIDERSKI Realizacja pokazu fireshow pn. "Fabryka świetego Mikołaja" oraz animacji na szczudłach 2018-11-05 2018-12-22 549.00 zł
BK.2151.138.2018 JOANNA BRODZIŃSKA Realizacja pokazu fireshow pn. "Fabryka świetego Mikołaja" oraz animacji na szczudłach 2018-11-05 2018-12-22 1300.00 zł
PS.526.146.2018 Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy SMERFY Dotacja dla Międzyprzedszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego "SMERFY" na zadanie pn.: Szkolenie sportowe w dyscyplinie szachy - MUKS "Smerfy". 2018-11-05 2018-12-31 7000.00 zł
PS.526.113.2018 Stowarzyszenie pn.: Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-Śląskie Dotacja - XXVI Śląski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych 2018-11-05 2018-12-14 10000.00 zł
IMI.272.78.2018 KRIS-BRUK Koziołek Krzysztof Usługi Brukarskie i Transportowe Rozbudowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych w ramach projektu: "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku" 2018-11-05 2019-03-06 1910340.16 zł
IMI.272.79.2018 KRIS-BRUK Koziołek Krzysztof Usługi Brukarskie i Transportowe Rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik w ramach projektu: Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku". 2018-11-05 2019-02-03 852150.02 zł
PS.526.145.2018 Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Rybniku - Dla Dobra Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku - DLA DOBRA, na realizację zadania pn.: Bieg 100 flag na 100 lat Niepodległości Polski. 2018-11-02 2018-12-07 3000.00 zł
Ad.2151.20.2018 CENTRUM OSŁON EFFECT s.c. Joanna Czech, Michał Mitko Dostawa rolet sterowanaych elektrycznie do sali wielofuncyjnej 264 w budynku Urzędu Miasta Rybnika - zad. nr 1. Uzupełenienie stanu żaluzji i rolet w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika - zad. nr2 2018-10-31 2018-12-31 36861.00 zł
Ad.2151.21.2018 Orange Polska S.A. Świadczenie usług telefonii komórkowej 2018-10-31 2021-11-22 110700.00 zł
BK.2151.135.2018 BB GROUP BOGDAN BARTNICKI Wykonanie 60-minutowego koncertu zespołu Bartnicky 22 grudnia 2018 r. na rybnickim rynku w ramach X Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2018-10-31 2018-12-22 5000.00 zł
BK.2151.132.2018 ALEKSANDER BIAŁOUS Organizacja koncertu 15 grudnia 2018 r. podczas trwania plenerowego wydarzenia pn. X Rybnickie Boże Narodzenie i Koledowanie 2018-10-31 2018-12-15 1400.00 zł
Bk.2151.134.2018 ELENI KONCERT ELENI TZOKA Wykonanie koncertu zespołu Eleni 15 grudnia 2018 r. w ramach X Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2018-10-31 2018-12-15 9300.00 zł
BK.2151.133.2018 KOSTAS KONCERT KONSTANTINOS TZOKAS Wykonanie koncertu zespołu Eleni 15 grudnia 2018 r. w ramach X Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2018-10-31 2018-12-15 9300.00 zł
BK.2151.131.2018 SZCZEPAN SADURSKI Wykonywanie karykatur uczestnikom wydarzenia pn. X Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie w dniu 8 grudnia 2018 r. 2018-10-31 2018-12-08 2000.00 zł
iMI.272.65.2018 SILVER - BUD Andrzej Dziedzic Aneks z 30.10.2018 do umowy IMI.272.65.2018 r. zwiększający wartość umowy do kwoty 617.394,55 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót i wydłużenie terminu wykonania do 3.12.2018 r. 2018-10-30 2018-12-03 83166.39 zł
IMI.2151.54.2018 NUKLID SP. Z O.O. RCEZ-CKUoP - dostawa i montaż centrali systemu sygnalizacji pożaru w budynku przy ul. Rudzkiej 13, dz. Śródmieście 2018-10-30 2018-12-15 16297.50 zł
IMI.2151.56.2018 K&K Kapica-Karpiak Technika Grzewcza i Sanitarna Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany kotłowni węglowej na gazową w budynku OSP Popielów. 2018-10-29 2018-12-07 19680.00 zł
Inf.2151.24.2018 IMNS Polska Sp. z o.o. Umowa - dostawa i wymiana urządzeń firewall 2018-10-29 2018-12-15 48766.88 zł
Z-I.2151.24.2017 Krzysztof Klinowski Usługi Lesne i Stolarskie Odstrzał redukcyjny dzików 2018-10-29 2018-12-31 -11070.00 zł
RA.2151.28.2018 Stowarzyszenie "17-stka" Realizacja animacji w celu integracji społecznej mieszkaców obszaru rewitalizacji w dzielnicy Niedobczyce. 2018-10-29 2019-01-10 9000.00 zł
RA.2151.30.2018 CENTRUM ROZWOJU INICJATYW SPOŁECZNYCH (CRIS) Realizacja animacji w celu integracji społecznej mieszkaców obszaru rewitalizacji w dzielnicy Chwałowice. 2018-10-29 2019-01-10 9000.00 zł
RA.2151.32.2018 Stowarzyszenie "17-stka" Realizacja animacji w celu integracji społecznej mieszkaców obszaru rewitalizacji w dzielnicy Paruszowiec-Piaski. 2018-10-29 2019-01-10 9000.00 zł
RA.2151.34.2018 CENTRUM ROZWOJU INICJATYW SPOŁECZNYCH (CRIS) Realizacja animacji w celu integracji społecznej mieszkaców obszaru rewitalizacji w dzielnicy Śródmieście. 2018-10-29 2019-01-10 9000.00 zł
RA.2151.36.2018 Stowarzyszenie "17-stka" Realizacja animacji w celu integracji społecznej mieszkaców obszaru rewitalizacji w dzielnicy Niewiadom. 2018-10-29 2019-01-10 9000.00 zł
PS.526.144.2018 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I II STOPNIA Dotacja - wsparcie zadania publicznego pn. Koncerty Orkiestry Kameralnej Szkoły Szafranków wraz z solistami w Eurasburgu. 2018-10-26 2018-11-15 8500.00 zł
PS.526.142.2018 Rybnickie Koło Emerytów i Rencistów Silesia Umowa dotacji - Rybnickie Koło Emerytów i Rencistów "SILESIA" w Rybniku pn. Biesiada Śląska/Polsko-Czeska 2018-10-25 2018-12-31 1800.00 zł
PS.526.141.2018 FUNDACJA KUMAK Umowa dotacji - Fundacja Kumak pn. Warsztat świętego Mikołaja 2018-10-25 2018-12-27 1260.00 zł
IMI.272.77.2018 "AL-DUE" Z.P.U.H. Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Rybniku w dzielnicy Klokocin - zadanie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj" 2018-10-25 2019-04-23 1098000.00 zł
Inf.2151.23.2018 SECURAL Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Jacek Giersz Umowa - serwis urządzeń systemu konferencyjnego 2018-10-24 2019-10-24 10000.00 zł
G-I.2151.1.2018 Usługi Geodezyjno-Kartograficzne "Geo-Tom" Zabezpieczenie i utrzymanie Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego 2018-10-24 2018-12-31 48970.00 zł
IMI.272.76.2018 MTMA SP. Z O.O. Opracowanie projektu koncepcyjnego wystawy o charakterze centrum nauki w budynku nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie zabytkowej kopalni "Ignacy" w Rybniku 2018-10-23 2019-03-22 147600.00 zł
Pr.272.3.2018 DRUKARNIA WYDRUK J. I B. BARAN SP. J. Wydruk i dostawa folderów promocyjnych w dwóch formatach 2018-10-23 2018-11-30 26199.00 zł
Pr.272.4.2018 DRUKARNIA WYDRUK J. I B. BARAN SP. J. Wydruk i dostawa kalendarzy na 2019 rok 2018-10-23 2018-12-10 9298.80 zł
IMI.2151.53.2018 Fundacja Ekologiczna "Ekoterm Silesia" Wykonanie dla obiektów miejskich analizy zamówionej mocy elektrycznej wraz z obliczeniami oszczędnościowymi. 2018-10-23 2018-11-22 9963.00 zł
BK.2151.128.2018 DANMEL SP. Z O.O. Kompleksowy wynajem kuli śnieżnej wraz ze scenografią zimowego krajobrau w ramach X Rybncikeigo Bożego Narodzenia i Kolędowania 2018-10-23 2018-12-08 3075.00 zł
IMI.272.75.2018 DOL-EK ZAKŁAD KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH Budowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Pukowca w Rybniku-Chwałowicach - inicjatywa lokalna. 2018-10-22 2018-12-17 84255.00 zł
BK.2151.126.2018 JOANNA WOJNOWSKA Udział w koncercie w wykonaniu MOD "Rybnik" z okazji 100-lecia odzyskania przez Polske Niepodległości 2018-10-19 2018-11-11 1649.00 zł
BK.2151.127.2018 P.H.-U KOMETA M.Glenc Wykonanie pokazu biało-czerwonych sztucznych ogni w dniu 11 listopada 2018 r. 2018-10-19 2018-11-01 11070.00 zł
BK.2151.125.2018 MIECZYSŁAW BŁASZCZYK Udział w koncercie w wykonaniu MOD "Rybnik" z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości 2018-10-19 2018-11-11 1649.00 zł
GK.272.5.2018 P.H.U. JANUSZ CIOSEK WIELKA REKLAMA Wydruk 300 szt. plakatów w formie A2 i 5000 szt. nalepek dotyczących segregacji odpadów komunalnych. 2018-10-18 2018-10-29 4920.00 zł
Pd-I.2151.2.2018 WESSLY Sp. z o.o. Wykonanie opinii uzupełniającej na potrzeny prowadzonego postępowania podatkowego 2018-10-17 2018-12-31 9840.00 zł
Pr.2151.26.2018 STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW POLSKICH Realizacja usług promocyjnych w związku z produkcją filmu 2018-10-16 2018-12-15 15000.00 zł
IMI.272.74.2018 MTMA SP. Z O.O. Opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawienniczej i dokumentacji instalacji technicznej do obsługi wystaw stałych na terenie dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 - Budynek Rafał i Juliusz 2018-10-16 2022-05-27 627915.00 zł
IMI.272.74.2018. MTMA SP. Z O.O. Opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawienniczej i dokumentacji instalacji technicznej do obsługi wystaw stałych na terenie dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 - Budynek Rafał i Juliusz 2018-10-16 2022-05-27 578715.00 zł
BK.2151.123.2018 FHU BIURO OCHRONY GLOCK SECURITY Ochrona osób i mienia w ramach X Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania 2018-10-15 2018-12-23 13184.37 zł
KZ.3153.2.2018 PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ Remont konserwatorski kaplicy architektonicznej pw.Matki Boskiej Częstochowskiej 2018-10-15 2018-10-22 170000.00 zł
KZ.3153.3.2018 Rzymskokatolicka Parafia św.Antoniego Remont konserwatorski fragmentu zabytkowego muru,ogrodzenia Bazyliki Mniejszej pw.Św.Antoniego z Padwy 2018-10-15 2018-10-22 260000.00 zł
PS.526.143.2018 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I II STOPNIA Dotacja na realizację zadania publicznego pn. Koncert symfoniczny z okazji 85-lecia działalności Państwowoej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku. 2018-10-12 2018-12-31 18000.00 zł
Z-I.272.5.2018 AFBUD Adam Fila Malowanie pomieszczeń Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku 2018-10-11 2018-11-01 3760.80 zł
PS.526.139.2018 Stowarzyszenie "AKADEMIA ROZWOJU EDUKACJI KREATYWNEJ" Umowa dotacji - Stowarzyszenie "Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej" pn. Dzielnicowy Dzień Seniora. Seniorze - spędzaj czas aktywnie, bez alkoholu 2018-10-11 2018-11-30 4250.00 zł
dotacja DK Boguszowice DK Boguszowice Zwiekszenie dotacji podmiotowej Uchwałą Nr 832/LI/2018 2018-10-11 2018-12-31 76970.00 zł
dotacja DK Chawłowice Dom Kultury Chwałowice Dotacja celowa przyznana Uchwała 832/LI/2018 2018-10-11 2018-12-31 64000.00 zł
dotacja TZR Teatr Ziemi Rybnickiej Dotacja celowa przyznana Uchwała 832/LI/2018 2018-10-11 2018-12-31 53000.00 zł
E.272.5.2018 KRAKFIN SPÓŁKA CYWILNA Usługa udostępnienia systemu wspomagającego proces dotowania prowadzonych na terenie Miasta Rybnika szkół,przedszkoli,i placówek niepublicznych oraz publicznych 2018-10-10 2021-12-31 103320.00 zł
IMI.272.73.2018 PPUH "Trex-Hal" spółka z o.o. Zagospodarowanie terenu wokół "Pluskadełka"- budowa placu zabaw na skarpie naterenie MOSiR w dz. Kamień. 2018-10-10 2018-12-05 67650.00 zł
BK.2151.118.2018 RENATA LIS spotkanie autorskie w ramach Górnoślaskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2018-10-09 2018-10-13 1000.00 zł
BK.2151.117.2018 ROBERT RYBICKI spotkanie autorskie w ramach Górnoślaskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2018-10-09 2018-10-13 1000.00 zł
BK.2151.119.2018 ADRIAN KARPETA Poprowadzenie spotkania autorskiego w ramach Górnośląskiej Nagrody Literackiej "Juliusz" w dniu 15 października 2018 r. 2018-10-09 2018-10-15 769.00 zł
PS.526.140.2018 Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych Dotacja realizacji zadania publicznego pn. Wystawa Ptaków Egzotycznych. 2018-10-09 2018-12-28 5000.00 zł
PS.526.137.2018 Fundacja Rozwoju Kultury i Działań Artystycznych Dotacja realizacji zadania pn. Smaki i tradycje regionu. 2018-10-08 2018-12-28 10000.00 zł
Ad.2151.18.2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DŹWIGI ANTENY Sp. z o.o. Konserwacja dźwigu osobowego w budynku UM przy ul. Zamkowej 5 2018-10-08 2021-09-30 4870.80 zł
IMI.272.72.2018 FIRMA HANDLOWA MAJSTER ROBERT TUBIELEWICZ Rozbudowa warsztatów RCEZ - dostawa sprzętu budowlanego do prcowni budowlanej w ramach projektu: Rozbudowa warsztatów RCEZ o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych. 2018-10-08 2018-11-19 41800.00 zł
IMI.272.71.2018 BSP KACPER HABDAS Dostawa ławek i koszy - zakup mebli miejskich. 2018-10-08 2018-12-07 118080.00 zł
Inf.272.11.2018 LOGIN Sp. z o.o. Umowa - dostawa i odnowienie licencji oprogramowania 2018-10-08 2018-10-15 215252.46 zł
Inf.272.12.2018 SALUTARIS SP. Z O.O. Umowa - dostawa oprogramowania do ochrony serwera pocztowego 2018-10-08 2018-10-15 22730.40 zł
Pr.2151.32.2018 tuPolska Sp. z o.o. Realizacja akcji promocyjnej spektaklu "Drach" poprzez intensywną reklamę w Internecie polegającą na realizacji reportażu filmowego, emisji artykułów i reklam w Internecie 2018-10-03 2018-10-22 15990.00 zł
Pr.2151.27.2018 ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Udział Miasta Rybnika w targach turystycznych w ramach stoiska regionalnego Województwa Śląskiego, obejmującego wykonanie stoiska oraz przekazanie Wystawcy kart wstępu 2018-10-03 2018-10-21 2000.00 zł
Ad.2151.13.2018 Bronisław Gonczar Dostawa 10 000 sztuk teczek do pakowania akt archiwalnych 2018-10-03 2019-12-10 13000.00 zł
D-II.2151.12.2018/19 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice przyłączenie do sieci dystrybucynej Tauron oświetlenia ul. Żołędziowej 2018-10-03 2019-10-03 227.30 zł
Ad.2151.17.2018 INFOPAKT S.C. MACIEJ PADEWSKI, RYSZARD CHROBAK I DARIUSZ STAŃCZYK Druk obwieszczeń Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin,rady powiatów i sejmików województw oraz wójtów,burmistrzów i prezydentów miast 2018-10-02 2018-10-19 713.40 zł
PS.526.138.2018 Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy dotacja (mały grant) - Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy - 18 MTB im. Józefa Cyrana o Puchar Prezydenta Rybnika 2018-10-02 2018-11-30 10000.00 zł
BK.2151.116.2018 GRZEGORZ BOGDAŁEM spotkanie autorskie w ramach Górnoślaskiej Nagrody Literackiej Juliusz 2018-10-02 2018-10-13 1000.00 zł
Ad.2151.19.2018 DRUKARNIA TOLEK druk kart wyborczych 2018-10-02 2018-11-30 31943.10 zł
Inf.2151.21.2018 Orange Polska S.A. Umowa - usłuiga utrzymania APN i kart GSM 2018-10-02 2019-10-16 4693.68 zł
D-III.272.2.2018 Dynniq Poland Sp. z o.o. Przebudowa sygnalizacji świetlnych 2018-10-01 2019-04-19 496784.71 zł
Inf.2151.22.2018 NTT POLAND SP. Z.O.O Umowa - serwis i gwarancja sprzętu Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2018-10-01 2019-04-01 68662.11 zł
IMI.272.69.2018 LESZEK KUŁAK BUDOWNICTWO SPORTOWE INŻYNIERIA KRAJOBRAZU Budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w dz. Stodoły. 2018-10-01 2018-11-26 294990.88 zł
IMI.2151.48.2018 Warsztat Instalacyjny Wyk.Nadzór i Kier.Robotami mgr inż.Jerzy Rojek upr.289/80 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci gazowej do budynku SP 23, dz. Niedobczyce 2018-10-01 2019-01-07 19065.00 zł
IMI.2151.47.2018 TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Szkoła Życia - umowa o przyłaćzenie do sieci 60kW 2018-09-28 2019-07-30 1515.36 zł
R.526.1.2018 CENTRUM ROZWOJU INICJATYW SPOŁECZNYCH (CRIS) dotacja Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych-Inkubator Przedsiębiorczości w Rybniku 2018-09-27 2018-12-31 30000.00 zł
BK.2151.115.2018 LESZEK SOBECZKO Poprowadzenie spotkania autorskiego w ramach 49. Rybnickich Dni Literatury 2018-09-27 2018-10-18 550.00 zł
D-III.2151.7.2018 STADTRAUM SYSTEMS SP. Z O.O. Dostawa i montaż 6 szt. parkomatów 2018-09-27 2019-02-27 156574.08 zł
Pr.2151.30.2018 ŚLĄSKI IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY DUET Janusz Świerkot Promocja Miasta Rybnika podczas konkursu "Po naszymu, czyli po śląsku" 2018-09-26 2018-12-07 8000.00 zł
Ad.272.7.2018 Drukarnia Archidiecezjalna Wykonanie teczek biurowych na potrzeby UM Rybnika 2018-09-26 2018-12-31 4320.00 zł
Ad.272.6.2018 Drukarnia Archidiecezjalna Wykonanie teczek biurowych na potrzeby UM Rybnika 2018-09-26 2018-10-05 3350.00 zł
IMI.272.68.2018 PPHU INSTALGREŃ RCEZ (Warsztat Mechaniczny) dz. Meksyk - przebudowa instalacji c.o. i wykonanie instalacji wentylacji. 2018-09-25 2018-12-18 254423.15 zł
PS.8121.1.2018 Stowarzyszenie "OLIGOS" umowa o udzielenie dotacji na zakup szaf przeznaczonych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2018-09-25 2018-12-31 4000.00 zł
Z-I.2151.16.2018 DORADZTWO ENERGETYCZNE PIOTR SZCZYRBOWSKI Przeprowadzenie szkolenia w dniu 25.10.2018 r. z zakresu powszechnej samoobrony dla pracowników Urzędu Miasta 2018-09-25 2018-10-25 480.00 zł
Z-I.2151.17.2018 MEDICANET ANETA PIEROŃ Przeprowadzenie w dniu 25.10.2018 r. szkolenia z powszechnej samoobrony dla pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2018-09-25 2018-10-25 480.00 zł
BK.2151.113.2018. KATARZYNA SZOPA poprowadzenie dwóch spotkań autorskich przez Katarzynę Szopę 2018-09-24 2018-10-13 1100.00 zł
BK.2151.112.2018. MONIKA GLOSOWITZ poprowadzenie dwóch spotkań autorskich przez Monikę Glosowitz 2018-09-24 2018-10-13 1100.00 zł
BK.2151.113.2018 KATARZYNA SZOPA poprowadzenie dwóch spotkań autorskich poświęconych GNL Juliusz 2018-09-24 2018-10-13 1100.00 zł
BK.2151.112.2018 MONIKA GLOSOWITZ poprowadzenie dwóch spotkań autorskich poświęconych GNL Juliusz 2018-09-24 2018-10-13 1100.00 zł
IMI.2151.49.2018 GRINN-PLUS Wykonanie nasadzeń zastępczych w zamian za wycinkę drzew na potrzeby budowy boiska przy ZSzP nr 3 dz. Ochojec i Żłobku dz. Maroko-Nowiny. 2018-09-21 2018-10-05 25272.00 zł
MPU.2151.15.2018A Politechnika Śląska Wykonanie pracy naukowo-badawczej polegającej na opracowaniu:Ocena metodą RBD 2018-09-21 2019-03-15 10000.00 zł
Pr.2151.29.2018 JC ACADEMY Agencja Marketingu Zintegrowanego Promocja Miasta Rybnika podczas wysokiej rangi wydarzenia kulturalno - modowego pt. "Silesia Fashion Day" 2018-09-20 2018-09-30 18000.00 zł
D-II.2151.11.2018/19 TAURON Dystrybucja S.A. kor. Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron oświetlenia ul. Rzecznej 2018-09-19 2019-09-30 530.38 zł
Pr.2151.28.2018 Regionalna Izba Gospodarcza Promocja Miasta Rybnika podczas VIII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w dniach 17-19 października 2018 r. 2018-09-18 2018-10-19 18450.00 zł
Ad.2151.14.2018 PPUH Henryk Pisarek Dostawa wody mineralnej do UM wraz z dzierżawą dystrybutorów 2018-09-17 2019-10-31 24600.00 zł
Ad.2151.16.2018 INFOPAKT S.C. MACIEJ PADEWSKI, RYSZARD CHROBAK I DARIUSZ STAŃCZYK Druk obwieszczeń wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.(1500 szt.) 2018-09-17 2018-10-03 1869.60 zł
PS.526.136.2018 TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. BRACI SZAFRANKÓW Dotacja realizacji zadania publicznego pn.Dni Cecyliańskie 2018. Festiwal Chóralny. 2018-09-17 2018-12-20 8000.00 zł
iMI.272.65.2018 SILVER - BUD Andrzej Dziedzic Kryta Pływalnia mOSiR dz. Śródmieście - remont niecki basenowej wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi. 2018-09-17 2018-11-05 534228.16 zł
IMI.272.66.2018 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SEGMENTÓW SP. Z O.O. Dostawa modułów kontenerowych wraz z przygotowaniem terenu i infrastruktury towarzyszącej na potrzeby ogrzewalni dla bezdomnych w dzielnicy Rybnik-Północ 2018-09-17 2018-12-06 304917.00 zł
R.272.3.2018 AWM TECHNOLOGY ANETA STARZYK umowa dostawy sprzęty komputerowego na potrzeby realizacji projektu Rybnik.IT-kursy kompetencji cyfrowych 2018-09-17 2019-10-08 28800.00 zł
Inf.2151.20.2018 Centrum Systemów Komputerowych Maćkowski Jakub Zakup i dostawa streamera LTO6 SAS z kontrolerem SAS, okablowaniem i montażem w bibliotece taśmowej DELL PowerVault TL2000 2018-09-14 2018-10-13 12945.75 zł
Z-I.3153.26.2018 OSP Kamień Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2018-09-13 2018-12-31 5700.00 zł
Z-I.3153.23.2018 OSP Golejów Dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej 2018-09-13 2018-12-31 2500.00 zł
D-II.2151.9.2018 AVC POLSKA SP. Z O.O. Opracowanie audytu energetycznego do programu "SOWA" 2018-09-12 2018-10-08 24600.00 zł
IMI.272.64.2018 PPUH "Trex-Hal" spółka z o.o. "Grzybówka" dz. Golejów - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego-utwardzenie nawierzchni terenu. 2018-09-11 2018-10-23 53632.17 zł
PS.526.115.2018 Rybnicki Klub Ju Jitsu Sportowego dotacja - Rybnicki Klub Ju Jitsu Sportowego - Gala sportów walki z okazji 10 lecia RKJJS "Ju Jitsu Fight Night" 2018-09-10 2018-11-15 5000.00 zł
D-I272.12.2018 Biuro Projektowo-Usługowe ALDA S. C. Hanna i Janusz FRANICZEK Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy łącznika ulic Raciborska - łącznik Pocztowa - Hallera 2018-09-10 2019-09-10 51660.00 zł
D-I.272.12.2018 Biuro Projektowo-Usługowe ALDA S. C. Hanna i Janusz FRANICZEK Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy łącznika ulic Sportowa - Górnośląska 2018-09-10 2019-09-10 292740.00 zł
BK.2151.110.2018 JAKUB BUCZEK Udzielenie niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, obowiązującej na terytorium Polski i zagranicą licencji na korzystanie z utworów muzycznych płyty pt. "Dyskomfort w głowie" 2018-09-10 2018-12-31 2500.00 zł
IMI.2151.46.2018 Jan Makowski Koordynacja prac projektowych i wykonawczych w "Strefie Juliusza"w Rybniku. 2018-09-10 2018-12-31 20000.00 zł
R.2151.10.2018 DUKAŁA EWA Wykonanie polsko-niemieckiego tłumaczenia podczas konferencji Opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób zależnych w perspektywie rozwiązań krajowych i zagranicznych,która odbędzie się w dn.11.9.2018 r. 2018-09-07 2018-10-31