Tabela zawiera 598 wierszy z czego wyświetlanych jest 500. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego.
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Data publikacji Tytuł Data przetargu
2019-04-19 Ubezpieczenie jednostek pływających Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku 2019-05-07 Pokaż
2019-04-15 Opracowanie dokumentacji projektowej w formie koncepcji dla zadnia pn. Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska 2019-04-23 Pokaż
2019-04-09 Kompleksowa organizacja wydarzeń organizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, z podziałem na zadania: 2019-04-17 Pokaż
2019-04-05 Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w dzielnicy Golejów w ulicach Wiosny Ludów i Książenickiej wraz z projektem odtworzenia nawierzchni drogowej na całej szerokości (z chodnikami i krawężnikami) po trasie planowanej kanalizacji deszczowej. 2019-04-16 Pokaż
2019-04-02 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa łącznika i przebudowa budynku OPP Zespół „Przygoda” w dzielnicy Meksyk 2019-05-06 Pokaż
2019-04-01 Usługa udostępnienia systemu do zamówienia, korekty oraz rozliczania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz edukacyjne 2019-04-09 Pokaż
2019-03-15 Serwis i gwarancja sprzętu Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2019-04-02 Pokaż
2019-03-11 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Popiel 2019-04-18 Pokaż
2019-03-05 Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120x180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie Rybnika 2019-03-14 Pokaż
2019-02-11 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy zabytkowej kopalni „Ignacy” w dzielnicy Niewiadom 2019-02-20 Pokaż
2019-02-07 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i adaptacji pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 35 w dzielnicy Chwałowice 2019-03-14 Pokaż
2019-02-05 Usługa udostępnienia systemów naboru elektronicznego do rybnickich placówek oświatowych na lat szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 w podziale na zadania 2019-02-14 Pokaż
2019-01-29 Opracowanie projektu budowlanego na zadaszenie trybuny na boisku MKS"32" Radziejów 2019-03-05 Pokaż
2019-01-08 Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Rybnika z podziałem zamówienia na dwa zadania 2019-02-14 Pokaż
2019-01-02 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji 9 budynków przy ul. Przemysłowej w Rybniku w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” 2019-02-11 Pokaż
2018-12-21 Lokowanie produktu turystycznego Miasta Rybnika w serialu fabularnym emitowanym na antenie telewizji ogólnodostępnej. 2019-01-08 Pokaż
2018-12-17 Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie Miasta Rybnika przez okres 12 miesięcy 2018-12-28 Pokaż
2018-12-12 Wykonanie podziałów, wznowienie granic, pomiary punktów granicznych i wyceny nieruchomości, z podziałem na zadania (8 zadań) 2018-12-20 Pokaż
2018-12-11 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu Zespołu Szkół nr 6 w dzielnicy Boguszowice Stare, w zakresie przebudowy drogi pożarowej, rozbudowy parkingu i budowy ogrodzenia. 2018-12-20 Pokaż
2018-11-16 Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych 2018-11-27 Pokaż
2018-11-09 Opracowanie projektów instalacji technicznych dla budynków „Rafał” i „Juliusz” na terenie zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku 2018-11-20 Pokaż
2018-10-31 Wykonanie wyceny nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym przy ul. J. i F. Białych 7 w Rybniku 2018-11-13 Pokaż
2018-10-26 Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie na terenie miasta Rybnika 2018-11-05 Pokaż
2018-10-16 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji 9 budynków przy ul. Przemysłowej w Rybniku w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” 2018-11-29 Pokaż
2018-10-16 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Opracowanie projektu budowlanego na zadaszenie trybuny na boisku MKS"32" Radziejów Zadanie nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku Miejskiego Punktu Sprzedaży na Placu Wolności w dzielnicy Śródmieście 2018-11-21 Pokaż
2018-10-10 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania części wspólnych terenów mieszkalnych zlokalizowanych na obszarach rewitalizacji w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” z podziałem na zadania 2018-10-25 Pokaż
2018-10-02 Wykonanie rozgraniczenia w celu ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami w Rybniku 2018-10-10 Pokaż
2018-09-18 Usługa udostępnienia systemu wspomagającego proces dotowania prowadzonych na terenie Miasta Rybnika szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne zwanych dalej jednostkami oświatowymi 2018-09-27 Pokaż
2018-09-13 Druk plakatów i nalepek dotyczących segregacji odpadów komunalnych 2018-09-26 Pokaż
2018-08-28 Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych Miasta Rybnika z podziałem na zadania: zadanie 1: Wydruk i dostawa folderów promocyjnych. zadanie 2: Wydruk i dostawa kalendarzy na 2019 rok. zadanie 3: Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych. 2018-09-11 Pokaż
2018-08-17 Wykonanie rozgraniczenia w celu ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami w Rybniku 2018-08-29 Pokaż
2018-08-10 Wykonanie teczek firmowych na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika. Zadanie 1 – Wykonanie 1000 szt. teczek reprezentacyjnych. Zadanie 2 – Wykonanie 2000 szt. teczek biurowych 2018-08-24 Pokaż
2018-08-02 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektów Miasta Rybnika z podziałem na zadania: Zad. 1. Termomodernizacja budynku OSP Gotartowice, Zad. 2. Termomodernizacja budynku byłej szkoły w Rybniku przy ul. Rudzkiej 451 w dz. Stodoły 2018-09-11 Pokaż
2018-07-27 Opracowanie projektu koncepcyjnego wystawy o charakterze centrum nauki w budynku nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku 2018-09-06 Pokaż
2018-07-27 Serwis systemu WZDR 2018-08-07 Pokaż
2018-07-13 Opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawienniczej i dokumentacji instalacji technicznej do obsługi wystaw stałych w budynkach „Rafał” i „Juliusz” na terenie dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku 2018-09-03 Pokaż
2018-07-11 Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Zadanie 1) budowy łącznika ulic Sportowa - Górnośląska, Zadanie 2) budowy łącznika ulic Raciborska - łącznik Pocztowa - Hallera 2018-07-30 Pokaż
2018-07-06 Usługa udostępnienia systemu wspomagającego kontrolę obowiązku szkolnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku nauki na terenie Miasta Rybnika 2018-07-18 Pokaż
2018-06-18 Wykonanie maksymalnie 100 opracowań wycen nieruchomości lokalowych 2018-06-26 Pokaż
2018-06-14 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i rozbudowy boiska baseballowego - dokumentacja realizowana w ramach zadania pn.: „Rozbudowa boiska KS Silesia, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia” 2018-07-23 Pokaż
2018-06-06 Lokowanie produktu turystycznego Miasta Rybnika w serialu fabularnym emitowanym na antenie telewizji ogólnodostępnej. 2018-06-14 Pokaż
2018-05-21 Wykonanie wycen nieruchomości lokalowych, z podziałem na zadania: zad. 1 - Wykonanie maksymalnie 125 opracowań. zad. 2 -Wykonanie maksymalnie 70 opracowań. zad. 3 -Wykonanie maksymalnie 100 opracowań. 2018-05-30 Pokaż
2018-04-30 Wykonanie dokumentacji projektowej: zadanie 1: przebudowy ulicy Morwowej, zadanie 2: przebudowa ulicy Teofila Brzozy 2018-05-10 Pokaż
2018-04-13 Obsługa geodezyjna zadań realizowanych przez Wydział Dróg, z podziałem na zadania: zadanie 1: Wykonanie projektów podziału oraz stabilizacja punktów granicznych na planowanych do realizacji zadaniach. zadanie 2: Wykonanie podziałów geodezyjnych w związku ze zmianą granic miasta Rybnika w rejonie ulicy Robotniczej. 2018-04-23 Pokaż
2018-03-30 Przebudowa ulicy Wielopolskiej na odcinku od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ulicą Mikołowską - opracowanie dokumentacji projektowej 2018-04-12 Pokaż
2018-03-28 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Domu Kultury przy ul. Placu Pokoju 1 w Rybniku, dzielnica Boguszowice Osiedle 2018-05-07 Pokaż
2018-03-28 Wykonanie dokumentacji projektowej: zadanie 1: przebudowy ulicy Morwowej, zadanie 2: przebudowa ulicy Teofila Brzozy 2018-04-05 Pokaż
2018-03-16 Opracowanie dokumentacji projektowej: 1) przebudowy mostu na ul. Trzech Krzyży, 2) przebudowy mostu na ul. gen. Leopolda Okulickiego 2018-03-26 Pokaż
2018-03-15 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Stanicy Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2018-04-23 Pokaż
2018-03-14 Wydruk 144 plakatów (miesięcznie) o rozmiarach 120 x 180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie Rybnika 2018-03-22 Pokaż
2018-03-09 Kompleksowa organizacja wydarzeń organizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, z podziałem na zadania (15 zadań) 2018-03-20 Pokaż
2018-03-01 Usługa wydruku zeszytu edukacyjnego, podręcznika i wykonania pomocy dydaktycznych do programu edukacji regionalnej w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, z podziałem na zadania (3 zadania) 2018-03-09 Pokaż
2018-02-23 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy obiektów oświatowych, z podziałem na zadania 2018-04-03 Pokaż
2018-02-16 Usługi doradztwa zawodowego z podziałem na zadania 2018-02-27 Pokaż
2018-02-15 Obsługa geodezyjna zadań realizowanych przez Wydział Dróg, z podziałem na zadania (2 zadania) 2018-02-26 Pokaż
2018-02-07 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy bloku kuchennego w Przedszkolu nr 7 przy ul. Solskiego 2 w dzielnicy Północ 2018-03-20 Pokaż
2018-02-02 Wydruk 144 plakatów (miesięcznie) o rozmiarach 120 x 180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie Rybnika 2018-02-13 Pokaż
2018-02-02 Wykonanie podziałów i wycen nieruchomości oraz wznowienie i stabilizacja znaków granicznych, z podziałem na zadania 2018-02-15 Pokaż
2018-01-05 Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej miasta Rybnika 2018-01-17 Pokaż
2017-12-21 Promocja miasta poprzez lokowanie produktu turystycznego Miasta Rybnika w serialu fabularnym emitowanym na antenie telewizji ogólnodostępnej 2017-12-29 Pokaż
2017-12-12 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 29 w Rybniku (dz. Golejów) 2017-12-21 Pokaż
2017-12-05 Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie Miasta Rybnika przez okres 12 miesięcy. 2017-12-13 Pokaż
2017-12-05 Opracowanie 6 koncepcji architektoniczno-urbanistycznych zagospodarowania części wspólnych zlokalizowanych na obszarach rewitalizacji w ramach programu „Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji”, z podziałem na zadania. (6 zadań) 2017-12-20 Pokaż
2017-11-29 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modułowego zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie Ośrodka MOSiR w dzielnicy Kamień 2017-12-07 Pokaż
2017-11-22 Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Rybnika 2017-12-21 Pokaż
2017-11-21 Wykonanie wycen nieruchomości oraz wznowienie znaków granicznych z podziałem na zadania zad. 1: Wykonanie maksymalnie 50 opracowań. zad. 2: Wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej przy ul Górnośląskiej 108. zad. 3: Wznowienie i stabilizacja maksymalnie 70 znaków granicznych. 2017-11-29 Pokaż
2017-11-13 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Miasta Rybnika. 2017-11-30 Pokaż
2017-11-10 Wydruk i dostawa kalendarzy na 2018 r. 2017-11-21 Pokaż
2017-11-08 Wydruk materiałów promujących akcję charytatywną Młodzieżowej Rady Miasta „Czapka Św. Mikołaja” 2017-11-16 Pokaż
2017-10-31 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Ochojec 2017-11-09 Pokaż
2017-10-31 Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rybnika. 2017-11-16 Pokaż
2017-10-18 Wykonanie wycen nieruchomości gruntowych oraz wznowienie granic nieruchomości, z podziałem na zadania (4 zadania) 2017-10-26 Pokaż
2017-10-17 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż Nacyny od ulicy Rzecznej do Obwiedni Południowej 2017-10-25 Pokaż
2017-10-13 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ul. Trzech Krzyży w Rybniku. 2017-10-26 Pokaż
2017-10-05 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego: Zadanie 1) przebudowy ulicy Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem na ul. Sportowej w Rybniku Zadanie 2) budowy łącznika ul. Brzezińska-Drzymały w Rybniku 2017-10-16 Pokaż
2017-10-04 Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicach Rybnika z podziałem na zadania 2017-10-12 Pokaż
2017-09-07 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla obiektów placówek miejskich, z podziałem na zadania: zadanie 1) termomodernizacja budynku OSP w dzielnicy Chwałowice zadanie 2) termomodernizacja budynku OSP w dzielnicy Kłokocin zadanie 3) budowa 2017-09-15 Pokaż
2017-09-06 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych z podziałem na zadania (5 zadań) 2017-09-14 Pokaż
2017-08-17 Ekspertyzy techniczne wraz z inwentaryzacją i określeniem kosztów modernizacji 25 budynków mieszkalnych 2017-08-29 Pokaż
2017-08-17 Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych. 2017-09-05 Pokaż
2017-07-26 Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, Assistance i następstw nieszczęśliwych wypadków 2017-08-10 Pokaż
2017-07-24 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na ul. Trzech Krzyży w Rybniku. 2017-08-02 Pokaż
2017-07-17 Wykonanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadania: Zad. 1: Przebudowy ulicy Mruli. Zad. 2: Przebudowa ulicy Św. Józefa (...). Zad. 3: Przebudowa ulicy Niewiadomskiej (...). 2017-08-02 Pokaż
2017-07-14 Opracowanie projektów kanalizacji deszczowej w dzielnicach Rybnika z podziałem na zadania (4 zadania) 2017-07-26 Pokaż
2017-07-12 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Kamień 2017-07-27 Pokaż
2017-06-30 Wykonanie wycen nieruchomości gruntowych z podziałem na zadania: zad. 1: Wykonanie wycen 27 nieruchomości gruntowych. zad. 2: Wykonanie wycen 32 nieruchomości gruntowych 2017-07-12 Pokaż
2017-05-31 Pogłębiona analiza problemów społeczno-gospodarczych obszarów rewitalizowanych 2017-06-20 Pokaż
2017-05-25 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Kamień 2017-06-02 Pokaż
2017-05-22 Wykonanie opracowań, wycen nieruchomości, podziałów nieruchomości z podziałem na zadania 2017-05-30 Pokaż
2017-05-12 Analiza potrzeb mieszkaniowych miasta ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizacji wraz z rekomendacjami i montażem finansowym 2017-05-24 Pokaż
2017-04-28 Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych: albumów, broszur informacyjnych, ulotek oraz widokówek. 2017-05-10 Pokaż
2017-04-28 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadania: (4 zadania) 2017-05-09 Pokaż
2017-04-13 Wykonanie ortofotomapy 2017-05-08 Pokaż
2017-03-28 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy Hali Lekkoatletycznej w Rybniku przy ulicy Gliwickiej, dzielnicy Północ 2017-04-05 Pokaż
2017-03-27 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego 2017-04-04 Pokaż
2017-03-22 Wykonanie maksymalnie do 24 operatów szacunkowych wyceny wzrostu wartości nieruchomości dla celów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2017-03-30 Pokaż
2017-03-08 Promocja miasta poprzez lokowanie produktu turystycznego Miasta Rybnika w serialu fabularnym emitowanym na antenie telewizji ogólnodostępnej. 2017-03-16 Pokaż
2017-03-03 Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przebudowy: Zadanie 1) ulicy Rudzkiej na odcinku w km 5+303 – 6+850 (Etap IV) Zadanie 2) ulicy Podmiejskiej na odcinku w km 0+693 – 1+354 2017-03-13 Pokaż
2017-03-01 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Góreckiego, Wielopolskiej, i Mikołowskiej w związku z budową dróg rowerowych na terenie miasta Rybnika 2017-03-13 Pokaż
2017-02-22 Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznych z podziałem na zadania 2017-03-03 Pokaż
2017-02-15 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kościuszki 2017-02-23 Pokaż
2017-02-09 Wydruk 140 plakatów (miesięcznie) o rozmiarach 120 x 180 cm oraz ich wywieszanie w 70 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie Rybnika 2017-02-20 Pokaż
2017-01-27 Koordynacja przygotowania inwestycji i pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego - w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika 2017-02-07 Pokaż
2017-01-26 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu i budowy tężni solankowej w rejonie ul. Mikołowskiej i Przemysłowej w dzielnicy Paruszowiec-Piaski 2017-02-07 Pokaż
2017-01-25 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z podziałem na zadania: zad. 1) Rozbudowa budynku OSP w dzielnicy Kamień. zad. 2) Remont budynku Miejskiego Punktu Sprzedaży na Placu Wolności, w dzielnicy Śródmieście 2017-02-02 Pokaż
2017-01-24 Wykonanie opracowań, wycen nieruchomości, podziałów działek i nieruchomości oraz ustalenie przebiegu granicy pomiędzy działkami z podziałem na zadania 2017-02-01 Pokaż
2017-01-17 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kościuszki 2017-01-25 Pokaż
2017-01-13 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kładki dla pieszych nad bramą południową Kopalni Chwałowice przy ulicy Zwycięstwa 2017-01-24 Pokaż
2017-01-10 Wykonanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadania: Zad. 1: Przebudowa skrzyżowania ulic Małachowskiego – Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej. Zad. 2: Budowa łącznika ulic Pocztowa – Hallera. 2017-01-19 Pokaż
2016-12-06 Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie na terenie miasta Rybnika 2016-12-14 Pokaż
2016-12-02 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z podziałem na zadania: Zad.1: Rozbudowa budynku ZSP nr 4, dz. Golejów. Zad. 2: Budowa centrów przesiadkowych na terenie Dworca Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych, dz. Maroko-Nowiny oraz na teren 2016-12-12 Pokaż
2016-11-23 Wykonanie podziałów i wycen nieruchomości z podziałem na zadania: zad. 1 Wykonanie maksymalnie 30 podziałów nieruchomości w różnych celach. zad. 2 Wycena trzech nieruchomości zabudowanych. 2016-12-01 Pokaż
2016-11-17 Wydruk materiałów z podziałem na zadania: Zad. 1: Wydruk i dostawa materiałów promujących akcję charytatywną Młodzieżowej Rady Miasta „Czapka Św. Mikołaja”. Zad. 2: Wydruk i dostawa kalendarzy na 2017 r. Zad. 3: Wydruk plakatów wielkoformatowych i wykleja 2016-11-25 Pokaż
2016-11-14 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Pogodnej wraz z dokumentacją projektową kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej i Żorskiej 2016-11-22 Pokaż
2016-11-09 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z podziałem na zadania: Zadanie 1: budowy Żłobka w Rybniku. Zadanie 2: termomodernizacji budynku OIKiP. Zadanie 3: termomodernizacji budynku OSP. 2016-11-17 Pokaż
2016-11-02 Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie na terenie miasta Rybnika 2016-11-14 Pokaż
2016-10-31 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Pogodnej wraz z dokumentacją projektową kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej i Żorskiej 2016-11-08 Pokaż
2016-10-11 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu pawilonu „Rafał” wraz z oceną stanu technicznego obiektu, w ramach adaptacji kompleksu budynków byłego Szpitala Miejskiego nr 1 im. Juliusza Rogera 2016-10-19 Pokaż
2016-10-03 Prowadzenie punktów kasowych – przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych – w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Bolesława Chrobrego 2 i ul. Rzecznej 8 2016-11-17 Pokaż
2016-09-27 Wykonanie projektów podziału oraz stabilizacje punktów granicznych na planowanych do realizacji zadaniach 2016-10-05 Pokaż
2016-09-22 Promocja Miasta Rybnika podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kabaretowego RYJEK - Rybnicka Jesień Kabaretowa w Teatrze Ziemi Rybnickiej 2016-09-30 Pokaż
2016-09-09 Usługa udostępnienia serwera oraz systemu do zarządzania i obsługi finansowo-księgowej 72 rybnickich placówek oświatowych oraz Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku 2016-09-20 Pokaż
2016-09-09 Wykonanie podziałów, wycen nieruchomości, opracowań oraz wykonanie wznowienia i stabilizacji znaków granicznych z podziałem na zadania 2016-09-22 Pokaż
2016-09-05 Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna etap I do IV: km 0,0+000 do 10+221,00 w Rybniku i Żorach oraz budowy Drogi Śródmiejskiej 2016-10-27 Pokaż
2016-08-29 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejących obiektów Kampusu przy ul. Rudzkiej dla potrzeb projektu tzw. "warsztatów odnawialnej energii" 2016-09-06 Pokaż
2016-07-26 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Raciborskiej i Żorskiej w związku z budową dróg rowerowych na terenie miasta Rybnika 2016-08-04 Pokaż
2016-07-22 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: A. budowy amfiteatru w parku za Domem Kultury w dzielnicy Chwałowice B. budowy sceny plenerowej w parku przy ulicy Gustawa Morcinka w dzielnicy Niewiadom 2016-08-02 Pokaż
2016-07-20 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na zadania 2016-07-28 Pokaż
2016-07-19 Obsługa serwisowa systemu WZDR 2016-08-03 Pokaż
2016-07-18 Zadanie 1: Budowa parkingu przy ul. Morcinka – opracowanie dokumentacji. Zadanie 2: Budowa parkingu przy ul. Racławickiej – opracowanie dokumentacji. Zadanie 3: Budowa parkingu przy ul. Hutniczej – opracowanie dokumentacji. 2016-07-26 Pokaż
2016-06-28 Udostępnienie serwera aplikacji do zamówienia, korekty oraz rozliczania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz edukacyjne 2016-07-13 Pokaż
2016-06-28 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Mikołowską (w dz. Paruszowiec-Piaski) z ul. Żużlową (w dz. Północ) wraz z przejściem podziemnym w nasypie kolejowym 2016-07-11 Pokaż
2016-06-28 Udostępnienie i wdrożenie systemu do rozliczania czasu i kosztów pobytu dziecka w przedszkolu w 38 rybnickich przedszkolach oraz dostawa urządzeń rejestracji wejść/wyjść wraz z instalacją i konfiguracją 2016-07-06 Pokaż
2016-06-23 Wykonanie wycen nieruchomości z podziałem na zadania: Zad. 1: Wykonanie maksymalnie do 30 wycen nieruchomości gruntowych. Zad. 2: Wykonanie wycen nieruchomości do różnych celów. 2016-07-05 Pokaż
2016-06-17 Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej – opracowanie dokumentacji projektowej 2016-06-27 Pokaż
2016-06-15 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Rybnika z podziałem na zadania: 2016-06-23 Pokaż
2016-06-10 Wydruk materiałów promocyjnych (paszporty, ulotki, naklejki, widokówki) 2016-06-22 Pokaż
2016-06-07 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Zamysłów 2016-06-15 Pokaż
2016-04-15 Wykonanie maksymalnie do 50 operatów szacunkowych wyceny wzrostu wartości nieruchomości dla celów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2016-05-13 Pokaż
2016-04-15 Wykonanie wycen nieruchomości dla zadania pn. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna 2016-05-05 Pokaż
2016-04-15 Świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika 2016-05-30 Pokaż
2016-04-15 Wykonanie projektu zamiennego przebudowy ul. Podmiejskiej 2016-05-05 Pokaż
2016-03-25 Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przebudowy mostu na rzece Nacyna w ciągu ulicy Raciborskiej 2016-04-04 Pokaż
2016-03-25 Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przebudowy ulicy Rudzkiej na odcinku w km 2+020 do granic Miasta Rybnika (Etap VII) 2016-04-04 Pokaż
2016-03-17 Koordynacja przygotowania inwestycji i remontów oraz pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego, z podziałem na zadania 2016-03-30 Pokaż
2016-03-17 Wykonanie dokumentacji projektowej: Zadanie 1) Przebudowa ulicy Bratków Zadanie 2) Przebudowa ulicy bocznej do ulicy Żołędziowej. 2016-03-25 Pokaż
2016-03-09 Wykonanie dokumentacji projektowej: Zadanie I: Przebudowa ulic Józefa Cyrana i Antoniego Woryny: Część 1 – Przebudowa ulicy Józefa Cyrana, Część 2 – Przebudowa ulicy Antoniego Woryny. Zadanie II: Budowa chodnika wzdłuż ulicy Racławickiej na odcinku od uli 2016-03-18 Pokaż
2016-02-22 Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych i instalacji placówek Miasta Rybnika (placówki oświaty, kultury, sportu, polityki społecznej i zarządzania kryzysowego) z podziałem na zadania 2016-03-02 Pokaż
2016-02-10 Usługi w zakresie wycinki i pielęgnacji drzewostanu oraz wykonania nasadzeń zastępczych na terenach placówek Miasta Rybnika z podziałem na zadania... 2016-02-18 Pokaż
2016-02-02 System zarządzania oświatą – usługa udostępnienia serwera przez Internet 2016-02-10 Pokaż
2016-02-01 Wydruk 140 plakatów o rozmiarach 120 x 180 cm oraz ich wywieszanie w 70 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie Rybnika 2016-02-09 Pokaż
2016-01-27 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kontenerowego zaplecza socjalnego oraz trybun na terenie: - boiska KS "Polonia" w dz. Niewiadom - boiska KS "Silesia" w dz. Ligota-Ligocka Kuźnia 2016-02-04 Pokaż
2016-01-25 Wykonanie podziałów, wycen nieruchomości, opracowań, map geodezyjnych oraz wykonanie wznowienia i stabilizacji znaków granicznych z podziałem na 10 zadań: Zadanie 1 – Wykonanie maksymalnie do 30 podziałów nieruchomości w różnych celach, Zadanie 2 – Wyk 2016-02-03 Pokaż
2016-01-05 Usługa udostępniania systemu naboru elektronicznego do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dotyczącego lat szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 2016-01-18 Pokaż
2015-12-14 Wykonanie aktualizacji waloryzacji przyrodniczej Miasta Rybnika 2015-12-28 Pokaż
2015-12-03 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Rybnika 2016-01-14 Pokaż
2015-11-30 Wykonanie wycen nieruchomości z podziałem na 2 zadania: Zadanie 1 – Wykonanie wycen czterech nieruchomości zabudowanych w celu sprzedaży przetargowej; Zadanie 2 – Wykonanie wycen nieruchomości (72 pozycje) w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczys 2015-12-14 Pokaż
2015-11-20 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Miasta Rybnika 2015-12-14 Pokaż
2015-11-12 Usuwanie na wniosek mieszkańców nieprzewidzianych zagrożeń spowodowanych przez drzewa rosnące na terenach komunalnych – wycinka i pielęgnacja drzew, krzewów 2015-11-24 Pokaż
2015-11-10 Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, Assistance i następstw nieszczęśliwych wypadków 2015-12-18 Pokaż
2015-11-06 Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie Rybnika przez okres 12 miesięcy 2015-11-20 Pokaż
2015-10-13 Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych 2015-11-06 Pokaż
2015-09-30 Wykonanie wycen i podziałów nieruchomości oraz wznowienie i stabilizacja znaków granicznych z podziałem na 3 zadania: Zadanie 1 – Wykonanie maksymalnie do 50 wycen nieruchomości gruntowych, Zadanie 2 – Wykonanie maksymalnie do 30 podziałów nieruchomości 2015-10-08 Pokaż
2015-09-14 Wybór banku do prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta Rybnika w okresie od 16 marca 2016 r. do 15 marca 2021 r. 2015-11-10 Pokaż
2015-09-11 Udostępnienie serwisu w postaci aplikacji internetowej przeznaczonej do obsługi procesu dotowania szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych nie będących jednostkami budżetowymi w Rybniku 2015-09-21 Pokaż
2015-09-04 Wykonanie projektu łącznika ulic Rudzka-Wierzbowa 2015-09-14 Pokaż
2015-08-07 Wykonanie wycen sześciu nieruchomości zabudowanych 2015-08-19 Pokaż
2015-08-05 Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w Rybniku 2015-08-13 Pokaż
2015-08-03 Obsługa serwisowa systemu WZDR 2015-08-13 Pokaż
2015-07-16 Wykonanie wycen i podziałów nieruchomości z podziałem na 4 zadania: Zadanie 1 – Wykonanie podziałów 53 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogę publiczną – ulica Wincentego Witosa, Zadanie 2 - Wykonanie wycen 13 nieruchomości, Zadanie 3 2015-07-28 Pokaż
2015-07-07 Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przebudowy ulicy Rudzkiej na odcinku od ul. Pniowskiej do ul. Stalowej (Etap VI) w Rybniku 2015-07-15 Pokaż
2015-06-18 Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie łącznika ulic Golejowska-Kuźnicka oraz łącznika ulic Góreckiego-Energetyków 2015-06-26 Pokaż
2015-06-11 Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Rybnika usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, z podziałem na zadania. 2015-06-23 Pokaż
2015-06-09 Obsługa prawna Urzędu Miasta Rybnika i wyznaczonych jednostek organizacyjnych Miasta 2015-06-17 Pokaż
2015-06-03 Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika w sektorach III i IV z podziałem na zadania 2015-06-29 Pokaż
2015-05-15 Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla budowy łącznika ulic Prosta - Świerklańska 2015-05-22 Pokaż
2015-04-29 Wykonanie projektów podziału oraz stabilizacje punktów granicznych na planowanych do realizacji zadaniach 2015-05-07 Pokaż
2015-04-20 Wykonanie wycen i opracowań z podziałem na 4 zadania: Zadanie 1: Wykonanie maksymalnie do 50 wycen nieruchomości gruntowych. Zadanie 2: Wykonanie maksymalnie do 50 opracowań. Zadanie 3: Wycena dwóch nieruchomości zabudowanych. Zadanie 2015-04-29 Pokaż
2015-04-17 Wykonanie maksymalnie do 60 operatów szacunkowych wyceny wzrostu wartości nieruchomości dla celów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2015-04-27 Pokaż
2015-02-26 Wydruk 140 plakatów o rozmiarach 120 x 180 cm oraz ich wywieszanie w 70 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie Rybnika. 2015-03-09 Pokaż
2015-02-24 Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przebudowy obiektu mostowego wraz z drogami dojazdowymi w ciągu ul. Rudzkiej w Rybniku. 2015-03-10 Pokaż
2015-02-03 Usługi w zakresie wycinki i pielęgnacji drzewostanu oraz wykonania nasadzeń zastępczych na terenach placówek Miasta Rybnika z podziałem na zadania. 2015-02-11 Pokaż
2015-02-03 Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych i instalacji placówek Miasta Rybnika (placówki oświaty, kultury, sportu, polityki społecznej i zarządzania kryzysowego) z podziałem na zadania 2015-02-11 Pokaż
2015-01-30 Wykonanie podziałów, wycen nieruchomości oraz wznowienie i stabilizacja znaków granicznych: Zadanie 1: Wykonanie podziałów 23 nieruchomości. Zadanie 2: Wykonanie podziałów 100 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne. Zadan 2015-02-10 Pokaż
2015-01-28 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania I „Przebudowa ul. Kotucza – opracowanie dokumentacji” oraz zadania II „Projekt przebudowy ul. Mikołowskiej” 2015-02-09 Pokaż
2015-01-15 Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika w sektorach I i II 2015-03-02 Pokaż
2015-01-09 Opracowanie studium transportowego Aglomeracji Rybnickiej w związku z planowaną realizacją zadania o nazwie Budowa drogi regionalnej Pszczyna-Racibórz wraz z asystą techniczną w trakcie notyfikacji projektu przed Komisją Europejską. 2015-01-21 Pokaż
2014-12-22 Produkcja i emisja Miejskiego Programu Informacyjnego 2015-01-09 Pokaż
2014-11-28 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych miasta Rybnika 2014-12-09 Pokaż
2014-11-28 Produkcja i emisja Miejskiego Programu Informacyjnego w 2015 r. 2014-12-09 Pokaż
2014-11-26 Zadanie 1: Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie miasta Rybnika. Zadanie 2: Wydruk materiału promocyjnego w ramach projektu "Przebudowa ulicy Podmiejskiej (droga powiatowa) w Rybniku łącznej DW nr 920 (ulica Rudzka 2014-12-05 Pokaż
2014-11-12 Wykonanie podziałów nieruchomości: Zad. 1: Wykonanie podziałów 35 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne. Zad. 2: Wykonanie podziałów 6 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne. 2014-11-20 Pokaż
2014-11-07 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektów placówek miejskich z podziałem na zadania (2 zadania). 2014-11-19 Pokaż
2014-10-17 Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla zadania, pn. Przebudowa ulicy Sportowej na odcinku od ul. Raciborskiej do ul. Racławickiej w Rybniku. 2014-10-27 Pokaż
2014-10-17 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek miejskich (z podziałem na 12 zadań) 2014-11-03 Pokaż
2014-10-16 Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych 2014-10-29 Pokaż
2014-10-15 Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie na terenie Miasta Rybnika 2014-10-27 Pokaż
2014-10-15 Wydruk 1000 egz. folderu pn. "Inwestycje unijne w Rybniku, czyli miliard powodów aby być w UE". 2014-10-27 Pokaż
2014-10-14 Usługa ubezpieczenia grupowego na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2014-10-28 Pokaż
2014-10-06 Usuwanie na wniosek mieszkańców nieprzewidzianych zagrożeń spowodowanych przez drzewa rosnące na terenach komunalnych 2014-10-15 Pokaż
2014-10-01 Wykonanie wycen nieruchomości i opracowań: Zad. 1: Wykonanie maksymalnie do 50 wycen nieruchomości gruntowych. Zad. 2: Wykonanie maksymalnie do 50 opracowań. 2014-10-09 Pokaż
2014-08-20 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek miejskich (12 zadań) 2014-08-28 Pokaż
2014-08-14 Wykonanie 100 podziałów nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne 2014-08-25 Pokaż
2014-07-23 Usługi w zakresie wycinki i pielęgnacji drzewostanu na terenach placówek Miasta Rybnika. 2014-07-31 Pokaż
2014-07-14 Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Rybniku-Kłokocinie położonych w pobliżu autostrady A-1” 2014-07-30 Pokaż
2014-07-04 Obsługa serwisowa systemu WZDR 2014-07-16 Pokaż
2014-06-30 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku "Harcówki" w dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia 2014-07-08 Pokaż
2014-05-23 Wykonanie podziałów i wycen nieruchomości: Zad. 1: Wykonanie maksymalnie do 50 wycen nieruchomości gruntowych. Zad. 2: Wykonanie maksymalnie do 30 podziałów nieruchomości w różnych celach. 2014-06-04 Pokaż
2014-05-09 Wydruk materiałów promocyjnych i konferencyjnych w ramach projektu Lekcja nieograniczonych możliwości. 2014-05-16 Pokaż
2014-04-22 Wykonanie podziałów i wycen nieruchomości 2014-04-30 Pokaż
2014-04-18 Usługa w zakresie przeprowadzenia zajęć logopedycznych w 20 szkołach podstawowych w ramach projektu „Lekcja nieograniczonych możliwości”. 2014-04-29 Pokaż
2014-04-18 Przewóz osób - transport na wizyty studyjne. 2014-04-28 Pokaż
2014-04-18 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek miejskich (10 zadań) 2014-04-30 Pokaż
2014-04-11 Aktualizacja ewidencji dróg. 2014-06-02 Pokaż
2014-03-20 1) Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia na ulicach: Budowlanych-II etap, Reymonta, 3 Maja, Pl Armii Krajowej, w ciągu ul. Piłsudskiego-Kościuszki 2) Opracowanie dokumentacji projektowej systemu sterowania oświetleniem ulicznym 2014-04-01 Pokaż
2014-03-19 Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomością położoną w Rybniku, obręb Ligota km 2, działka numer 2036/267 (…) a nieruchomością sąsiednią położoną w Rybniku obręb Ligota km 2, działka numer 2035/267 (…) 2014-03-27 Pokaż
2014-03-13 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej nr 24 w dzielnicy Popielów 2014-03-24 Pokaż
2014-03-03 Przewóz osób - transport na wycieczki edukacyjne w ramach projektu Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku. 2014-03-11 Pokaż
2014-02-28 Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego. 2014-03-11 Pokaż
2014-02-19 Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych i instalacji placówek Miasta Rybnika (placówki oświaty, kultury, sportu, polityki społecznej i zarządzania kryzysowego) z podziałem na zadania 2014-02-27 Pokaż
2014-02-14 Wykonanie wycen nieruchomości: Zadanie 1: Wykonanie maksymalnie do 50 wycen nieruchomości. Zadanie 2: Wycena trzech nieruchomości zabudowanyc 2014-02-26 Pokaż
2014-02-13 Wydruk 140 plakatów o rozmiarach 120 x 180 cm oraz ich wywieszanie w 70 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie Rybnika. 2014-02-21 Pokaż
2014-02-05 Usługi w zakresie wycinki i pielęgnacji drzewostanu oraz wykonania nasadzeń zastępczych na terenach placówek Miasta Rybnika z podziałem na zadania 2014-02-13 Pokaż
2014-02-04 Wznowienie i przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej w ciągu ulicy Raciborskiej i Podmiejskiej w Rybniku 2014-02-12 Pokaż
2014-01-15 Inwentaryzacja nieruchomości leżących wzdłuż ulicy Rudzkiej, wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2014-01-28 Pokaż
2014-01-14 Przewóz osób - transport na wycieczki edukacyjne w ramach projektu Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku. 2014-01-22 Pokaż
2013-12-11 Publikacja ogłoszeń w prasie 2013-12-19 Pokaż
2013-11-29 Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla zadania Przebudowa ul. Zwycięstwa. 2013-12-09 Pokaż
2013-11-28 Druk plakatów i ulotek informacyjnych dotyczących segregacji odpadów 2013-12-06 Pokaż
2013-11-23 Zakup modułu do ewidencji ilościowo – wartościowej dróg. 2013-12-03 Pokaż
2013-11-19 Wykonanie podziałów i wycen nieruchomości (6 zadań) 2013-12-02 Pokaż
2013-11-15 Materiały promocyjno-informacyjne projektu Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku. 2013-11-25 Pokaż
2013-11-12 Kompleksowa obsługa w zakresie bhp oraz ppoż. 62 rybnickich placówek oświatowych w 2014 r. 2013-11-20 Pokaż
2013-11-07 Obsługa prawna Urzędu Miasta Rybnika i wyznaczonych jednostek organizacyjnych Miasta. 2013-11-15 Pokaż
2013-10-22 Usługi w zakresie wycinki i pielęgnacji drzewostanu na terenach placówek Miasta Rybnika. 2013-10-30 Pokaż
2013-10-18 Usuwanie na wniosek mieszkańców nieprzewidzianych zagrożeń spowodowanych przez drzewa rosnące na terenach komunalnych. 2013-10-31 Pokaż
2013-10-16 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych miasta Rybnika 2013-11-26 Pokaż
2013-10-14 Wycena majątku drogowego w zakresie dróg gminnych 2013-10-25 Pokaż
2013-10-11 Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 7 billboardów na terenie Rybnika. 2013-10-21 Pokaż
2013-10-08 Ubezpieczenia mienia Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych. 2013-12-13 Pokaż
2013-10-01 Opracowanie dokumentacji projektowej: Zad 1: Przebudowa ul. Zwycięstwa na odcinku od ogródków.. Zad. 2: Budowa drogi – łącznika od ul. Harcerskiej do ul. Świerklańskiej ... 2013-10-10 Pokaż
2013-09-26 Opracowanie dokumentu określającego obszar funkcjonalny w ramach projektu pn. „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego” 2013-10-11 Pokaż
2013-09-25 Wykonanie maksymalnie do 50 wycen nieruchomości gruntowych wraz z częściami składowymi (np. urządzenia budowlane, składniki roślinne), z wyłączeniem nieruchomości zabudowanych budynkami trwale z gruntem związanymi (w 2 egz.), dla różnych celów ... 2013-10-03 Pokaż
2013-09-23 Usługi edukacyjne w zakresie dodatkowych zajęć w ramach projektu Rybnicka szkoła przyszłości dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz usługi logopedyczne w ramach projektu Szczęśliwa 15. 2013-10-02 Pokaż
2013-09-19 Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika wraz z analizą i koncepcją rozwoju układu komunikacyjnego miasta oraz opracowaniem ekofizjograficznym. 2013-10-08 Pokaż
2013-09-12 Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych. 2013-10-23 Pokaż
2013-09-09 Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przebudowy ul. Niepodległości wraz z obiektem mostowym. 2013-09-20 Pokaż
2013-08-14 Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, Assistance i następstw nieszczęśliwych wypadków. 2013-10-08 Pokaż
2013-08-01 Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych. 2013-10-08 Pokaż
2013-07-30 Bentley SELECT - roczna opieka (2013/2014) 2013-08-08 Pokaż
2013-07-18 Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w Rybniku, obręb Chwałowice karta mapy 1 a nieruchomościami sąsiednimi położonymi w Rybniku, obręb Zamysłów... 2013-07-29 Pokaż
2013-07-10 Realizacja projektu „Ogólnodostępny system Komunikacji Administracji Rybnickiej – OSKAR”. 2013-09-23 Pokaż
2013-07-08 Bentley SELECT - roczna opieka (2013/2014) 2013-07-16 Pokaż
2013-07-08 Kursy zawodowe dla uczniów uczestników projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" (11 zadań). 2013-08-08 Pokaż
2013-07-03 Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Rybnika usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 2013-07-15 Pokaż
2013-06-21 Usługi w zakresie wykonania nasadzeń uzupełniających drzew i krzewów na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. 2013-07-01 Pokaż
2013-06-14 Wykonanie projektów podziału oraz stabilizacje punktów granicznych na planowanych do realizacji zadaniach. 2013-06-24 Pokaż
2013-06-12 Wykonanie podziałów i wycen nieruchomości (4 zadania). 2013-06-20 Pokaż
2013-05-29 Usługi edukacyjne w zakresie terapeutycznych i specjalistycznych zajęć dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej w ramach projektu „Rybnicka szkoła przyszłości” 2013-06-24 Pokaż
2013-05-27 Opracowanie dokumentacji projektowej mostu na ulicy Raciborskiej. 2013-06-11 Pokaż
2013-05-24 Promocja projektów "Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku" i "Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II". 2013-06-04 Pokaż
2013-05-16 Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomością położoną w Rybniku, obrębu Smolna karta mapy 1, działka numer 2601/77, dla której prowadzona jest księga wieczysta GL1Y/00013587/4, a nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi numerami działek (...) 2013-05-24 Pokaż
2013-04-30 Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej – OSKAR. 2013-06-17 Pokaż
2013-04-24 Serwis i konserwacja systemu monitoringu wizyjnego Miasta Rybnika. 2013-05-09 Pokaż
2013-04-17 Promocja projektów "Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku" i "Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II". 2013-05-08 Pokaż
2013-04-09 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji przestrzeni publicznej na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej, Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego i Rynkiem. 2013-04-19 Pokaż
2013-03-29 Wykonanie podziałów i wycen nieruchomości (2 zadania). 2013-04-12 Pokaż
2013-03-19 Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przebudowy ulicy Prostej w Rybniku. 2013-05-06 Pokaż
2013-03-15 Serwis i konserwacja systemu monitoringu wizyjnego Miasta Rybnika. 2013-03-25 Pokaż
2013-03-11 Staże i praktyki zawodowe dla uczniów uczestników projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" 2013-04-22 Pokaż
2013-02-28 Wydruk materiałów promocyjnych i konferencyjnych w ramach projektu „Przedszkolak – to brzmi dumnie”. 2013-03-12 Pokaż
2013-02-19 Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych i instalacji placówek Miasta Rybnika z podziałem na zadania 2013-02-27 Pokaż
2013-02-14 Usługi edukacyjne w zakresie terapeutycznych i specjalistycznych zajęć dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej w ramach projektu "Rybnicka szkoła przyszłości" 2013-03-18 Pokaż
2013-02-07 Usługi w zakresie wycinki i pielęgnacji drzewostanu oraz wykonania nasadzeń zastępczych na terenach placówek Miasta Rybnika z podziałem na zadania 2013-02-18 Pokaż
2013-02-01 Wykonanie podziałów i wycen nieruchomości (10 zadań). 2013-02-11 Pokaż
2013-01-30 Wykonanie projektów podziału nieruchomości wraz ze stabilizacją punktów granicznych na ul. Jastrzębskiej i na ul. Pod Lasem. 2013-02-11 Pokaż
2013-01-29 Publikacja ogłoszeń w prasie. 2013-02-06 Pokaż
2013-01-29 Usługa organizacji udziału przedstawicieli Miasta Rybnika w wyjazdach biznesowych / misjach gospodarczych w ramach międzynarodowych targów w Abu Dhabi i Barcelonie 2013-02-06 Pokaż
2013-01-23 Publikacja ogłoszeń w prasie w 2013 r. 2013-01-31 Pokaż
2013-01-21 Kursy zawodowe dla uczestników projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" 2013-02-21 Pokaż
2013-01-17 Wykonanie podziałów i wycen nieruchomości (4 zadania). 2013-01-28 Pokaż
2013-01-15 Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika w podziale na sektory. 2013-04-02 Pokaż
2013-01-07 Kompleksowa obsługa w zakresie bhp oraz ppoż. 62 rybnickich placówek oświatowych w 2013 r. 2013-01-15 Pokaż
2012-12-05 Usługi edukacyjne oraz opieka podczas wizyt studyjnych uczniów uczestników projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” 2012-12-20 Pokaż
2012-11-30 Wznowienie lub odtworzenie osnowy geodezyjnej na ul. Podmiejskiej. 2012-12-11 Pokaż
2012-11-26 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy stadionu lekkoatletycznego oraz płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej w Rybniku. 2012-12-04 Pokaż
2012-11-23 Usługa ubezpieczenia grupowego na życie dla pracowników Urzędu Miasta oraz członków ich rodzin. 2013-01-14 Pokaż
2012-11-21 Przeprowadzenie kampanii promocyjnejw ramach projektu pn. „Rybnik, wszystko czego sobie życzysz – promocja terenów inwestycyjnych”. 2013-01-02 Pokaż
2012-11-20 1) Ubezpieczenie mienia Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych. 2) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych. 2013-01-14 Pokaż
2012-11-15 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie podziałów nieruchomości. 2012-11-26 Pokaż
2012-11-14 Wykonanie projektów podziału na ul. Rudzkiej wraz ze stabilizacją punktów granicznych. 2012-11-22 Pokaż
2012-11-08 Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie na terenie miasta Rybnika. 2012-11-20 Pokaż
2012-10-31 Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, Assistance i następstw nieszczęśliwych wypadków. 2012-12-17 Pokaż
2012-10-29 Usługi edukacyjne w zakresie zajęć psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, uczniów klas I-III szkoły podstawowej w ramach projektu "Rybnicka szkoła przyszłości" z podziałem na zadania. (17 zadań) 2012-11-15 Pokaż
2012-10-17 Usługi edukacyjne w zakresie specjalistycznych zajęć terapeutycznych w ra,ach projektu "Rybnicka szkoła przyszłości" dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej (5 zadań)... 2012-11-15 Pokaż
2012-10-17 Usługi edukacyjne w zakresie specjalistycznych zajęć dla uczniów klas I-III szkoły podst. w ramach projektu "Rybnicka szkoła przyszłości" (6 zadań). 2012-11-09 Pokaż
2012-10-12 Prowadzenie punktu kasowego – przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych – w gmachu Urzędu Miasta przy ul. Bolesława Chrobrego 2. 2012-12-07 Pokaż
2012-10-04 Wynajęcie sezonowego sztucznego lodowiska w Rybniku. 2012-10-12 Pokaż
2012-09-28 Podziały działek oraz stabilizacja punktów granicznych działek na ulicy Bieli. 2012-10-08 Pokaż
2012-09-14 Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych. 2012-10-25 Pokaż
2012-09-12 Serwis i konserwacja centrali telefonicznej. 2012-09-20 Pokaż
2012-09-06 Wykonanie podziałów i wycen nieruchomości (z podziałem na 3 zadania). 2012-09-17 Pokaż
2012-08-31 Wykonanie dokumentacji związanej z zamówieniem publicznym, wsparcie przy przetargu oraz nadzór inwestorski nad realizacją projektu „Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej – OSKAR”. 2012-09-14 Pokaż
2012-08-30 Usługi edukacyjne w zakresie zajęć wyrównawczo-dydaktycznych i rozwijających uzdolnienia w ramach projektu "Rybnicka szkoła przyszłości" dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. 2012-10-10 Pokaż
2012-08-28 Prowadzenie punktu kasowego – przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych – w gmachu Urzędu Miasta przy ul. Bolesława Chrobrego 2. 2012-10-09 Pokaż
2012-08-22 Usługi edukacyjne w zakresie zajęć sportowych w ramach projektu "Rybnicka szkoła przyszłości" dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. 2012-10-02 Pokaż
2012-08-09 Usługi edukacyjne w zakresie specjalistycznych zajęć terapeutycznych w ramach projektu „Rybnicka szkoła przyszłości” dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej z podziałem na zadania. 2012-09-20 Pokaż
2012-08-06 Usługi edukacyjne w zakresie terapii logopedycznej i dyslektycznej w ramach projektu „Rybnicka szkoła przyszłości” dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej : 2012-09-24 Pokaż
2012-08-01 Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych z podziałem na zadania 2012-08-13 Pokaż
2012-07-26 Wykonanie informatora internetowego (www.kultura.rybnik.eu) oraz uruchomienie systemu fotokodów w ramach projektu Kultura.rybnik.eu RPO WSL 2007-2013. 2012-08-03 Pokaż
2012-07-17 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Zebrzydowickiej na odcinku od ulicy Budowlanych (z wyłączeniem ronda) do granicy miasta Rybnika”. 2012-07-26 Pokaż
2012-07-17 Bentley SELECT – roczna opieka (2012/2013) 2012-07-27 Pokaż
2012-07-09 Kursy zawodowe dla uczestników projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”: Zad.1 Kursy spawania(..) Zad.2 Kursy obsługi urządzeń (..) Zad.3 Kursy obsługi podajnika do betonu (..) Zad.4 Kursy mechaniki i elektryki (..) Zad.5 Kursy mechaniki pojazd.(..) 2012-09-04 Pokaż
2012-07-09 Usługa ubezpieczenia grupowego od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczestników projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”. 2012-08-27 Pokaż
2012-07-06 Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych. 2012-08-27 Pokaż
2012-06-19 Kursy i szkolenia zawodowe dla uczestników projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie 2012-09-03 Pokaż
2012-06-11 Wykonanie podziałów i wycen nieruchomości z podziałem na zadania 2012-06-21 Pokaż
2012-05-25 1) Ubezpieczenie mienia Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych. 2) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych. 2012-07-16 Pokaż
2012-05-17 Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji pn. “Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku – etap II”. 2012-05-28 Pokaż
2012-04-30 Nadzór nad realizacją projektu Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych. 2012-05-14 Pokaż
2012-04-30 Stabilizacja punktów granicznych działek na ulicy Jankowickiej. 2012-05-09 Pokaż
2012-04-27 Przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych placówek Miasta Rybnika (placówki oświaty, kultury, sportu, polityki społecznej i zarządzania kryzysowego) z podziałem na zadania 2012-05-07 Pokaż
2012-04-26 Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych. 2012-06-18 Pokaż
2012-03-27 Publikacja ogłoszeń w prasie z podziałem na zadania 2012-04-05 Pokaż
2012-03-26 Wykonanie wycen nieruchomości z podziałem na zadania 2012-04-03 Pokaż
2012-03-22 Wybór Operatora II Edycji "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika" - instalacja kolektorów słonecznych. 2012-04-03 Pokaż
2012-03-14 Usuwanie pojazdów o dmc powyżej 3,5t oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. 2012-03-22 Pokaż
2012-03-02 Wykonanie podziałów i wycen nieruchomości. 2012-03-13 Pokaż
2012-03-02 Wycinka i pielęgnacja drzew na terenie miasta Rybnika 2012-03-15 Pokaż
2012-02-15 Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przebudowy wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu DW nr 935 ulicy Żorskiej w Rybniku. 2012-02-23 Pokaż
2012-02-13 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń dla projektu „Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku”. 2012-02-21 Pokaż
2012-01-27 Usługi doradztwa zawodowego 2012-04-02 Pokaż
2012-01-19 Usuwanie pojazdów o dmc do 3,5t, powyżej 3,5t oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. 2012-01-27 Pokaż
2012-01-17 Wykonanie podziałów i wycen nieruchomości z podziałem na zadania. 2012-01-26 Pokaż
2012-01-09 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej szkód związanych z prowadzeniem składowiska odpadów. 2012-03-13 Pokaż
2012-01-03 Publikacja ogłoszeń, nekrologów i kondolencji w prasie ukazującej się codziennie o zasięgu wojewódzkim (śląskie) - maksymalnie do 2 000 cm2. 2012-01-11 Pokaż
2011-12-20 Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej UM oraz miejskich jednostek organizacyjnych. 2011-12-30 Pokaż
2011-12-20 Kompleksowa obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 44 rybnickich placówek oświatowych w 2012 r. 2011-12-29 Pokaż
2011-12-14 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej szkód związanych z prowadzeniem składowiska odpadów. 2011-12-22 Pokaż
2011-12-09 Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, Assistance i następstw nieszczęśliwych wypadków. 2011-12-21 Pokaż
2011-12-02 Przeprowadzenie kampanii promocyjnej w ramach projektu „Promocja terenów inwestycyjnych w Rybniku”. 2012-01-20 Pokaż
2011-11-25 Ubezpieczenie mienia i pojazdów zarządzanych przez miejskie jednostki organizacyjne, a także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód 2011-12-07 Pokaż
2011-11-25 Wynajęcie sezonowego sztucznego lodowiska w Rybniku. 2011-12-08 Pokaż
2011-11-25 Publikacja ogłoszeń w prasie z podziałem na zadania 2011-12-06 Pokaż
2011-11-07 Publikacja ogłoszenia Prezydenta Miasta Rybnika o konkursie na stanowisko Dyrektora Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku 2011-11-15 Pokaż
2011-10-28 Podziały geodezyjne i stabilizacja punktów granicznych na ulicach: Laurowej, Wielopolskiej, Obwodnicy na odcinku od ul. Storczyków do Borki. 2011-11-07 Pokaż
2011-10-11 Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Wydziale Geodezji i Kartografii wraz z konwersją do tego systemu cyfrowych baz danych (...) 2011-11-14 Pokaż
2011-10-07 Promocja projektu „Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku” – publikacja artykułów w prasie lokalnej (subregion zachodni). 2011-10-17 Pokaż
2011-10-05 Wynajęcie sezonowego sztucznego lodowiska w Rybniku. 2011-10-14 Pokaż
2011-10-05 Publikacja ogłoszeń w prasie z podziałem na zadania 2011-10-13 Pokaż
2011-10-05 Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kąpieliska RUDA przy ul. Gliwickiej w dzielnicy Północ 2011-10-26 Pokaż
2011-10-03 Wykonanie podziałów, rozgraniczenia i wycen nieruchomości z podziałem na zadania 2011-10-12 Pokaż
2011-09-30 Ubezpieczenie mienia i pojazdów zarządzanych przez miejskie jednostki organizacyjne, a także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód 2011-11-21 Pokaż
2011-09-07 Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2011-2014r 2011-09-20 Pokaż
2011-08-29 Odtworzenie punktów geodezyjnej osnowy III klasy. 2011-09-07 Pokaż
2011-08-19 Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla: zad. 1 przebudowa ul. Raciborskiej (...) zad. 2 budowa łącznika ul. Tkoczów z Małachowskiego (...) 2011-08-29 Pokaż
2011-08-10 Odtworzenie punktów geodezyjnej osnowy III klasy. 2011-08-18 Pokaż
2011-07-14 Wykonanie wycen nieruchomości z podziałem na zadania 2011-07-27 Pokaż
2011-07-04 Zadanie 1. Inwentaryzacja działek znajdujących się wzdłuż ul. Raciborskiej (DW 935). Zadanie 2. Stabilizacja punktów granicznych działek na ulicy Jankowickiej. 2011-07-13 Pokaż
2011-06-27 Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Rybnika usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 2011-07-07 Pokaż
2011-06-22 Usługa OCR i rejestracji pism przychodzących. 2011-07-21 Pokaż
2011-06-21 Promocja projektu pn. Budowa boiska piłkarskiego na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Rybniku-Kamieniu - przygotowanie i wykonanie ulotek informacyjnych w formacie DL, zadrukowanych dwustronnie. 2011-06-29 Pokaż
2011-06-08 Sporządzenie operatów szacunkowych wyceny wartości rynkowej nieruchomości gruntowych dla potrzeb rokowań w sprawie wykupu pod urządzenie ścieżki rowerowo-spacerowej w Rybniku-Kamieniu przy ul. Nałkowskiej. 2011-06-17 Pokaż
2011-06-02 Bentley SELECT - roczna opieka (2011/2012) 2011-06-10 Pokaż
2011-05-20 Stabilizacja punktów granicznych na terenie Miasta naruszonych w trakcie budowy kanalizacji – maksymalna ilość 60 sztuk. 2011-05-31 Pokaż
2011-05-18 Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przebudowy ulic Podmiejskiej oraz Budowlanych i Kominka w Rybniku. 2011-05-26 Pokaż
2011-05-16 Przeprowadzenie okresowych kontroli obiektów budowlanych placówek edukacyjnych z podziałem na zadania. 2011-05-27 Pokaż
2011-05-13 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania "Przebudowa ulicy Prostej w Rybniku". 2011-05-24 Pokaż
2011-05-12 Wykonanie informatora internetowego (www.kultura.rybnik.eu) oraz uruchomienie systemu fotokodów w ramach projektu Kultura.rybnik.eu RPO WSL 2007-2013. 2011-05-20 Pokaż
2011-04-27 Wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich oraz zapewnienie udziału lekarza medycyny pracy w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 2011-05-10 Pokaż
2011-04-26 Wykonanie informatora internetowego (www.kultura.rybnik.eu) oraz uruchomienie systemu fotokodów w ramach projektu Kultura.rybnik.eu RPO WSL 2007-2013. 2011-05-10 Pokaż
2011-04-22 Wykonanie wycen nieruchomości z podziałem na zadania. 2011-05-06 Pokaż
2011-04-13 Nadanie ratingu krajowego Miastu Rybnik. 2011-04-21 Pokaż
2011-04-08 Opracowanie dokumentacji pojektowej dla zadania "Rozbudowa ulicy Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast Radlin-Rydułtowy-Rybnik". 2011-04-18 Pokaż
2011-04-06 Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna. 2011-05-23 Pokaż
2011-04-06 Inwentaryzacja nieruchomości leżących wzdłuż ulicy Wodzisławskiej (DK 78) oraz stabilizacja punktów granicznych działek. 2011-04-14 Pokaż
2011-04-05 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym. 2011-06-06 Pokaż
2011-03-22 Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i Studium Wykonalności dla projektu "Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku-etap II". 2011-04-06 Pokaż
2011-03-22 Promocja projektu pn. „Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnika” - przygotowanie i wykonanie ulotek informacyjnych w formacie DL, zadrukowanych dwustronnie. 2011-04-05 Pokaż
2011-03-15 Wykonanie mapy akustycznej Miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej. 2011-03-25 Pokaż
2011-03-02 Wycena majątku drogowego w zakresie dróg powiatowych i krajowej. 2011-03-14 Pokaż
2011-02-22 Wybór operatora "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika" - instalacja kolektorów słonecznych. 2011-03-02 Pokaż
2011-02-17 Badania lekarskie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Rybnika. 2011-03-01 Pokaż
2011-02-16 Wykonanie podziałów i wycen nieruchomości z podziałem na zadania. 2011-02-28 Pokaż
2011-02-04 Podziały nieruchomości i stabilizacja punktów granicznych na ul. Raciborskiej. 2011-02-15 Pokaż
2011-02-04 Promocja projektu pn. „Budowa Zakładu Odzysku Odpadów Budowlanych w Rybniku” – publikacja artykułu w prasie ponadlokalnej (subregion zachodni). 2011-02-16 Pokaż
2011-01-12 Publikacja ogłoszeń w prasie. 2011-01-24 Pokaż
2010-12-21 System zarządzania komputerami w sieci. 2010-12-29 Pokaż
2010-12-17 Serwis systemu monitoringu. 2010-12-27 Pokaż
2010-12-16 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie komunikacyjne. 2010-12-27 Pokaż
2010-12-06 Wykonanie rozgraniczeń i podziałów nieruchomości z podzałem na zadania 2010-12-14 Pokaż
2010-12-03 Opracowanie, wydruk oraz dystrybucja 30.000 egzemplarzy miesięcznie informatora kulturalnego pod roboczym tytułem Kultura.rybnik.eu. Zadanie realizowane będzie przez 15 miesięcy w ramach projektu Kultura.rybnik.eu RPO WSL 2007-2013. 2010-12-14 Pokaż
2010-12-03 Inwentaryzacja nieruchomości na ul. Gliwickiej i stabilizacja punktów granicznych działek na ul. Gliwickiej i Podmiejskiej w Rybniku. 2010-12-14 Pokaż
2010-12-02 Obsługa kasowa Urzędu Miasta Rybnika 2011-01-17 Pokaż
2010-11-29 Obsługa prawna Urzędu Miasta Rybnika i wyznaczonych jednostek organizacyjnych Miasta. 2010-12-08 Pokaż
2010-11-26 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie komunikacyjne. 2010-12-06 Pokaż
2010-11-24 Obsługa projektu pn. II Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie 2010-12-02 Pokaż
2010-11-16 Publikacja ogłoszeń w prasie. 2010-11-25 Pokaż
2010-11-09 Wykonanie operatu wodnoprawnego 2010-11-19 Pokaż
2010-11-08 Nasadzenia zamienne drzew za dokonaną wycinkę w czasie realizacji inwestycji "Dokończenie budowy krytej pływalni w Rybniku przy ul. Jastrzębskiej". 2010-11-16 Pokaż
2010-10-28 Opracowanie, wydruk oraz dystrybucja 30.000 egzemplarzy miesięcznie informatora kulturalnego pod roboczym tytułem Kultura.rybnik.eu. 2010-11-09 Pokaż
2010-10-27 Wykonanie podziałów i wycen nieruchomości z podziałem na zadania 2010-11-04 Pokaż
2010-10-26 Wdrożenie rozwiązania informatycznego OCR i rejestracji pism przychodzących 2010-11-03 Pokaż
2010-10-20 Promocja projektów polegająca na przygotowaniu i wykonaniu ulotek informacyjnych z podziałem na zadania 2010-10-28 Pokaż
2010-10-15 Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS. Pokaż
2010-10-11 Wybór banku do prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta Rybnika w okresie od 16 marca 2011 r. do 15 marca 2016 r. 2010-12-09 Pokaż
2010-10-07 Promocja projektów z podziałem na zadania (publikacja artykułów w prasie lokalnej) 2010-10-15 Pokaż
2010-10-07 Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Urzędu Miasta oraz członków ich rodzin. 2010-10-26 Pokaż
2010-10-06 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Sportowej na odcinku od ulicy Raciborskiej do Racławickiej. 2010-10-19 Pokaż
2010-10-01 Wynajęcie sezonowego sztucznego lodowiska w Rybniku. 2010-10-11 Pokaż
2010-09-30 Konwersja danych systemu WZDR z układu 1965 na 2000. 2010-10-11 Pokaż
2010-09-24 Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przedsięwzięcia pn. „Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku na ulicy Gliwickiej, Reymonta, Kotucza i Wodzisławskiej.” 2010-11-15 Pokaż
2010-09-10 Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS. 2010-09-20 Pokaż
2010-09-01 Wycinka i pielęgnacja drzew na obiektach Miasta Rybnika. 2010-09-09 Pokaż
2010-08-27 Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla określonych terenów położonych na terenie miasta Rybnika. 2010-09-14 Pokaż
2010-08-26 Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód. 2010-09-07 Pokaż
2010-08-18 Wykonanie podziałów i wycen nieruchomości. 2010-08-27 Pokaż
2010-08-16 Podziały nieruchomości i stabilizacja punktów granicznych na ul. Raciborskiej w Rybniku. 2010-08-25 Pokaż
2010-08-12 Opracowanie i publikacja w lokalnej prasie artykułów promujących projekt "Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole. Program aktywizacji edukacyjno-obywatelskiej uczniów rybnickich liceów”. 2010-08-24 Pokaż
2010-08-10 Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS. 2010-08-19 Pokaż
2010-07-29 Przeprowadzenie kampanii promocyjnej w ramach projektu "Rybnik-Inwestujesz-Zyskujesz". 2010-08-12 Pokaż
2010-07-27 Serwis z zakresu baz danych Oracle. 2010-08-09 Pokaż
2010-07-23 Artykuły sponsorowane w ramach promocji projektu pn. "Zamknięcie i rekultywacja II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku". 2010-08-02 Pokaż
2010-07-22 Druk ulotek w ramach promocji projektu pn. "Zamknięcie i rekultywacja II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku". 2010-07-30 Pokaż
2010-07-21 Zabudowa stoiska wystawienniczego wraz z projektem oraz przygotowanie i wydrukowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych w związku z udziałem w targach EXPO REAL w Monachium i MIPIM Cannes w ramach projektu „Rybnik-Inwestujesz-Zyskujesz”. 2010-07-29 Pokaż
2010-07-09 Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przebudowy ulicy Reymonta na odcinku od ulicy Wodzisławskiej do ulicy Jankowickiej. 2010-08-19 Pokaż
2010-07-09 Promocja projektu pn. "Likwidacja azbestu w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku" - publikacja artykułów w prasie lokalnej, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu. 2010-07-19 Pokaż
2010-07-07 Usługi telefoniczne. 2010-07-15 Pokaż
2010-07-06 Usługi telefoniczne - telefony stacjonarne. 2010-07-14 Pokaż
2010-06-30 Wykonanie nasadzeń zamiennych drzew i krzewów w związku z budową boiska sportowego na terenie MOSiR w Rybniku - Kamieniu wraz z trzyletnią pielęgnacją. 2010-07-12 Pokaż
2010-06-29 Bentley SELECT – roczna opieka. 2010-07-07 Pokaż
2010-06-28 Wykonanie wycen nieruchomości pod przepompownie. 2010-07-08 Pokaż
2010-06-15 Wykonanie podziałów i wycen nieruchomości ( z podziałem na zadania) 2010-06-24 Pokaż
2010-06-10 Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przebudowy ulicy Niepodległości, Raciborskiej, przebudowy skrzyżowania ulic Willowa-Szewczyka-Bieli na rondo, budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Ujejskiego w Rybniku. 2010-07-21 Pokaż
2010-06-02 Wyżywienie uczestników Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Lira”, realizowanego w ramach projektu pn.: „Promocja kultury ziemi raciborsko-rybnickiej”. 2010-06-10 Pokaż
2010-06-02 Nagłośnienie, oświetlenie oraz obsługa akustyczna imprez plenerowych 2010-06-10 Pokaż
2010-05-25 Wykonanie nasadzeń zamiennych drzew w związku z budową zakładu odzysku odpadów budowlanych przy ul. Kolberga w Rybniku wraz z trzyletnią pielęgnacją. 2010-06-07 Pokaż
2010-05-19 Publikacja ogłoszeń w prasie 2010-06-01 Pokaż
2010-05-17 Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód . 2010-05-27 Pokaż
2010-05-10 Wydruk plakatów, ulotek, zaproszeń i folderów w związku z realizacją projektu pn. „Promocja kultury ziemi raciborsko-rybnickiej.” 2010-05-19 Pokaż
2010-05-10 Kampania billboardowa w związku z realizacją projektu„Promocja kultury ziemi raciborsko-rybnickiej”. 2010-05-18 Pokaż
2010-04-29 Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granicy Miasta Rybnika.” 2010-06-09 Pokaż
2010-04-16 Serwis baz danych Oracle. Pokaż
2010-03-30 Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie na terenie miasta Rybnika. 2010-04-08 Pokaż
2010-03-24 OC i AC samochodu ratowniczo – gaśniczego MAN - OSP Kamień i OC samochodu osobowego Volkswagen Vento - OSP Orzepowice 2010-04-07 Pokaż
2010-03-22 Wykonanie podziałów i wycen nieruchomości z podziałem na zadania. 2010-03-31 Pokaż
2010-03-18 Usługi telefoniczne 2010-03-29 Pokaż
2010-03-17 Obsługa techniczna przeprowadzanych w ramach projektu „Zawodowiec - przyszłościowiec. Strategia modernizacji kształcenia zawodowego w Rybniku” badań statystycznych obejmujących: -analizę sytuacji szkolnictwa zawodowego, -analizę rynku pracy. 2010-03-26 Pokaż
2010-03-11 Wycinka i pielęgnacja drzew na obiektach Miasta Rybnika. 2010-03-19 Pokaż
2010-03-10 Wydruk i publikacja materiałów konferencyjnych, seminaryjnych, promocyjnych dla uczestników konferencji projektów „Szkoła dobrych pomysłów” oraz „Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole. 2010-03-19 Pokaż
2010-03-09 Publikacja ogłoszeń w dzienniku, co najmniej o zasięgu wojewódzkim (woj. śląskie), maksymalnie do 1.100 cm2. 2010-03-17 Pokaż
2010-03-08 Wykonanie podziałów nieruchomości związanych z rozbudową ulicy Niepodległości w Rybniku. 2010-03-16 Pokaż
2010-03-05 Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy dróg w dzielnicy Orzepowice w związku z projektowaną zabudową wielorodzinną (tereny za OSP). 2010-03-15 Pokaż
2010-03-01 Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej, odprowadzających wody opadowe do rzeki Nacyny w Rybniku – dzielnica Maroko-Nowiny ( 3 wyloty ). 2010-03-10 Pokaż
2010-02-25 Catering podczas konferencji, seminariów, animacji, spotkań roboczych „Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole”, „Dodajcie nam skrzydeł”, „Zawodowiec-przyszłościowiec”, „Szkoła dobrych pomysłów”. 2010-03-08 Pokaż
2010-02-24 Wycinka i pielęgnacja drzew na terenie miasta Rybnika. 2010-03-04 Pokaż
2010-02-12 Publikacja ogłoszeń w prasie 2010-02-23 Pokaż
2010-02-10 Wykonanie wyceny nieruchomości pod przepompownie ścieków. 2010-02-18 Pokaż
2010-01-27 Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Rybnika Kłokocin ułatwiającego dostęp do terenów inwestycyjnych." 2010-03-09 Pokaż
2010-01-26 Materiały konferencyjne, seminaryjne, wydruk materiałów promocyjnych dla uczestników konferencji. 2010-02-03 Pokaż
2009-12-21 Wykonanie podziałów, rozgraniczenia i wycen nieruchomości. 2010-01-05 Pokaż
2009-12-02 Wycinka i pielęgnacja drzew w obiektach Miasta Rybnika a/ Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Lompy 6. b/ Szkoła Podstawowa nr 13 ul. 1 Maja. c/ Szkoła Podstawowa nr 35 ul. Śląska 14. 2009-12-10 Pokaż
2009-11-30 Ubezpieczenie mienia i pojazdów zarządzanych przez miejskie jednostki organizacyjne, a także ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 2009-12-11 Pokaż
2009-11-13 Publikacja ogłoszeń o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych oraz świadczeń zdrowotnych w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym. 2009-11-23 Pokaż
2009-11-09 Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przedsięwzięcia pn. 'Budowa Obwodnicy Miasta Rybnika III Etap.' 2009-12-21 Pokaż
2009-11-06 Inwentaryzacja nieruchomości na ulicy Żorskiej oraz stabilizacja punktów granicznych wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 2009-11-16 Pokaż
2009-11-04 Publikacja ogłoszeń w prasie 2009-11-12 Pokaż
2009-11-04 Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego 2009-12-15 Pokaż
2009-10-29 Wykonanie wycen i rozgraniczenia nieruchomości. 2009-11-09 Pokaż
2009-10-28 Wycinka drzew i krzewów na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku - dzielnica Kamień. 2009-11-05 Pokaż
2009-10-22 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Świerklańskiej i Tkoczów 2009-11-13 Pokaż
2009-09-29 Wykonanie podziałów nieruchomości położonych w pasie drogowym ul. Raciborskiej (odcinek drogi wojewódzkiej). 2009-10-09 Pokaż
2009-09-10 Wycinka i pielęgnacja drzew na terenie obiektów Miasta Rybnika 2009-09-18 Pokaż
2009-09-01 Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przedsięwzięcia pn. Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w centrum Rybnika 2009-10-15 Pokaż
2009-08-31 Kampania outodoorowa w związku z realizacją projektu 2009-09-09 Pokaż
2009-08-20 Aktualizacja Master Planu gospodarki wodno-ściekowej dla Projektu ISPA/FS "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku". 2009-09-03 Pokaż
2009-08-13 Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. 2009-08-27 Pokaż
2009-08-10 Wykonanie wycen oraz rozgraniczenia i podziałów nieruchomości. 2009-08-19 Pokaż
2009-08-10 Wykonanie dwóch katalogów "Biznes" i "Sport" 2009-08-20 Pokaż
2009-07-31 Zabudowa stoiska targowego 2009-08-12 Pokaż
2009-07-29 Aktualizacja ewidencji dróg i obiektów mostowych. 2009-09-11 Pokaż
2009-07-28 Wykonanie trzech publikacji pn. "Aktywny Rybnik" 2009-08-06 Pokaż
2009-07-23 Wykonanie dwóch katalogów "Biznes" i "Sport" 2009-08-05 Pokaż
2009-07-01 Modernizacja ewidencji gruntów 2009-07-09 Pokaż
2009-06-19 Wykonanie podziałów nieruchomości 2009-06-29 Pokaż
2009-06-05 Wykonanie podziału nieruchomości: 2009-06-16 Pokaż
2009-05-29 Wykonanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego oraz pełnienie nadzoru autorskiego projektu "Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku". 2009-06-10 Pokaż
2009-05-15 Opracowanie projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Rybnika - od ulicy Mikołowskiej do ulicy Rudzkiej. 2009-05-27 Pokaż
2009-04-15 Wykonanie podziałów nieruchomości 2009-04-23 Pokaż
2009-04-08 Wykonanie podziałów i wycen nieruchomości z podziałem na zadania. 2009-04-16 Pokaż
2009-04-02 Realizacja projektu "Rybnicki System Informacji Przestrzennej". Działanie realizowane w ramach RPIC. 2009-05-19 Pokaż
2009-03-25 Wycinka i pielęgnacja drzew na terenie obiektów Miasta Rybnika 2009-04-06 Pokaż
2009-03-20 Usuwanie nieprzewidzianych zagrożeń spowodowanych przez drzewa rosnące na terenach komunalnych na wniosek mieszkańców. 2009-04-02 Pokaż
2009-03-11 Wykonanie podziału nieruchomości 2009-03-19 Pokaż
2009-03-10 Opracowanie projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta dla określonych terenów 2009-03-18 Pokaż
2009-02-27 Wykonanie projektów podziału 2009-03-10 Pokaż
2009-02-23 Wykonanie podziałów nieruchomości 2009-03-04 Pokaż
2009-02-19 Aktualizacja ewidencji dróg i obiektów mostowych. 2009-03-03 Pokaż
2009-02-12 Wykonanie wycen nieruchomości zabudowanych w celu oddania ich w trwały zarząd. 2009-02-23 Pokaż
2009-02-10 Wykonanie podziału nieruchomości. 2009-02-19 Pokaż
 
 
Odsłon strony: 785255 Metryka
Redaktor: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2019-04-19 Opublikowano dokument: Ubezpieczenie jednostek pływających Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-04-15 Opublikowano dokument: Opracowanie dokumentacji projektowej w formie koncepcji dla zadnia pn. Budowa łącznika ulic Górnoślą Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-04-09 Opublikowano dokument: Kompleksowa organizacja wydarzeń organizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, z podziałem na zada Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2019-04-05 Opublikowano dokument: Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w dzielnicy Golejów w ulicach Wiosny Ludów i Książenickiej Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-04-02 Opublikowano dokument: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa łącznika i przebudowa budynku Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-04-01 Opublikowano dokument: Usługa udostępnienia systemu do zamówienia, korekty oraz rozliczania dotacji celowej na wyposażenie Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-03-15 Opublikowano dokument: Serwis i gwarancja sprzętu Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-03-11 Opublikowano dokument: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Popiel Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2019-03-05 Opublikowano dokument: Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120x180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach inform Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2019-02-11 Opublikowano dokument: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy zabytkowej kopalni „I Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-02-11 Opublikowano dokument: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy zabytkowej kopalni „I Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-02-11 Opublikowano dokument: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy zabytkowej kopalni „I Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-02-07 Opublikowano dokument: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i adaptacji pomieszczeń w Szkole Podst Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-02-05 Opublikowano dokument: Usługa udostępnienia systemów naboru elektronicznego do rybnickich placówek oświatowych na lat szkol Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-01-29 Opublikowano dokument: Opracowanie projektu budowlanego na zadaszenie trybuny na boisku MKS"32" Radziejów Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-01-08 Opublikowano dokument: Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Rybnika z podziałem zamówienia Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-01-08 Opublikowano dokument: Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Rybnika z podziałem zamówienia Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2019-01-08 Opublikowano dokument: Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Rybnika z podziałem zamówienia Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2019-01-02 Opublikowano dokument: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji 9 budynków przy ul. Przemysłowej w Ry Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-12-21 Opublikowano dokument: Lokowanie produktu turystycznego Miasta Rybnika w serialu fabularnym emitowanym na antenie telewizji Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-12-17 Opublikowano dokument: Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie Miasta Rybnika przez okres Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-12-12 Opublikowano dokument: Wykonanie podziałów, wznowienie granic, pomiary punktów granicznych i wyceny nieruchomości, z podzia Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-12-12 Opublikowano dokument: Wykonanie podziałów, wznowienie granic, pomiary punktów granicznych i wyceny nieruchomości, z podzia Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-12-11 Opublikowano dokument: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu Zespołu Szkół nr 6 w dziel Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-11-16 Opublikowano dokument: Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-11-09 Opublikowano dokument: Opracowanie projektów instalacji technicznych dla budynków „Rafał” i „Juliusz” na terenie zabytkowe Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-10-31 Opublikowano dokument: Wykonanie wyceny nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym przy ul. J. i F. Białych 7 w Rybniku Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-10-26 Opublikowano dokument: Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie na terenie miasta Rybnika Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-10-16 Opublikowano dokument: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji 9 budynków przy ul. Przemysłowej w Ry Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-10-16 Opublikowano dokument: ) Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji 9 budynków przy ul. Przemysł Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-10-16 Opublikowano dokument: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Opracowanie Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-10-16 Opublikowano dokument: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z podziałem na zadani Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-10-10 Opublikowano dokument: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania części wspólnych terenów mieszkal Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-10-10 Opublikowano dokument: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania części wspólnych terenów mieszkal Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-10-02 Opublikowano dokument: Wykonanie rozgraniczenia w celu ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami w Rybniku Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-09-18 Opublikowano dokument: Usługa udostępnienia systemu wspomagającego proces dotowania prowadzonych na terenie Miasta Rybnika Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-09-13 Opublikowano dokument: Druk plakatów i nalepek dotyczących segregacji odpadów komunalnych Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-08-28 Opublikowano dokument: Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych Miasta Rybnika z podziałem na zadania: zadanie 1: Wydruk i Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-08-17 Opublikowano dokument: Ogłoszenie o zamówieniu. Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-08-17 Opublikowano dokument: Wykonanie rozgraniczenia w celu ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami w Rybniku Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-08-10 Opublikowano dokument: Wykonanie teczek firmowych na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika. Zadanie 1 – Wykonanie 1000 szt. teczek Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-08-02 Opublikowano dokument: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektów Miasta Rybnika z podziałem na zadania Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-31 Publikacja dokumentu Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-31 Publikacja dokumentu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-27 Publikacja dokumentu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-27 Publikacja dokumentu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-27 Publikacja dokumentu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-27 Publikacja dokumentu Opracowanie projektu koncepcyjnego wystawy o charakterze centrum nauki w budynku nadszybia i maszyn Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-27 Publikacja dokumentu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-27 Publikacja dokumentu Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.