Rejestr
Data publikacji Tytuł Szczegóły
2024-04-22 Poprawa błędnej geometrii działek ewidencyjnych - usługi geodezyjne polegające na poprawie błędnej geometrii działek ewidencyjnych składających się z rozłącznych wielokątów, poprzez nadanie im indywidualnych oznaczeń, obliczenie ich powierzchni i sporządzenie map do celów prawnychPokaż
2024-04-17 Usługa dostępu do systemu informacji prawnejPokaż
2024-04-09 Opracowanie projektu budowlanego dla budowy drogi od ul. Lipowej w kierunku ul. Majątkowej w Rybniku.Pokaż
2024-03-22 Badania lekarskie pracowników i kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Rybnika oraz zapewnienie udziału lekarza medycyny pracy w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Higieny PracyPokaż
2024-03-19 Inwentaryzacja kanalizacji deszczowejPokaż
2024-03-13 Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika, z podziałem na 6 zadań: zad. 1: Przeglądy ogólnobudowlane część 1. zad. 2: Przeglądy ogólnobudowlane część 2. zad. 3: Przeglądy ogólnobudowlane część 3. zad. 4: Przeglądy ogólnobudowlane część 4. zad. 5: Przeglądy instalacji gazu. zad. 6: Przeglądy instalacji elektrycznych i piorunochronnych.Pokaż
2024-03-12 Utrzymanie w należytym stanie technicznym wyznaczonych urządzeń odwadniających na terenie miasta Rybnika: zad. 1) Stała kontrola i bieżące utrzymanie wyznaczonych urządzeń odwadniających; zad. 2) Konserwacja rowów odwadniających.Pokaż
2024-02-02 Wycena składników majątku Miasta Rybnika z podziałem na trzy zadaniaPokaż
2024-01-29 Usługi geodezyjne z podziałem na zadania oraz wyceny nieruchomości: Zadanie 1 - wykonanie maksymalnie 80 podziałów nieruchomości w różnych celach, Zadanie 2 - wznowienie lub wyznaczenie maksymalnie 100 znaków lub punktów granicznych, Zadanie 3 - aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych dla maksymalnie 30 nieruchomości gruntowych, Zadanie 4 - wykonanie maksymalnie 150 wycen nieruchomości gruntowych, Zadanie 5 - wykonanie podziałów 100 nieruchomości w celPokaż
2024-01-18 Druk obwieszczeń urzędowychPokaż
2024-01-18 Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie Rybnika w terminie od lutego do grudnia 2024 roku oraz wydruk i dostawa broszur promocyjnychPokaż
2024-01-17 Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120 x 180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie Rybnika, obejmujący dwa projekty graficzne (2 projekty x 72 gabloty).Pokaż
2023-12-22 Pełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego dla rozbudowy ulicy Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka w Rybniku.Pokaż
2023-12-22 Wykonanie operatów szacunkowych - wycena mieszkańPokaż
2023-12-15 Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta RybnikaPokaż
2023-11-21 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaków ratowników OSP oraz członków i opiekunów młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP Miasta RybnikaPokaż
2023-11-07 Wydruk i dostawa kalendarzy promocyjnych na 2024 rokPokaż
2023-10-25 Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, Assistance i NNWPokaż
2023-10-24 Obsługa przewozów pasażerskich w transporcie zbiorowym organizowanym przez Miasto RybnikPokaż
2023-09-14 Wsparcie systemu MyQPokaż
2023-08-25 Wykonanie maksymalnie 70 podziałów nieruchomości w różnych celachPokaż
2023-08-23 Wsparcie systemu MyQPokaż
2023-08-16 Termomodernizacja budynków – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków edukacyjnych z podziałem na zadaniaPokaż
2023-08-14 Wycena nieruchomości z podziałem na 2 zadaniaPokaż
2023-08-11 Konserwacja rowów odwadniających na terenie miasta Rybnika.Pokaż
2023-08-09 Druk obwieszczeń urzędowychPokaż
2023-08-01 Rozgraniczenie nieruchomościPokaż
2023-07-24 Wycena majątku drogowego.Pokaż
2023-07-12 Zakup usługi udostępnienia systemu do zgłoszeń kandydatów, prowadzenia wyborów radnych oraz zarządzania Młodzieżową Radą MiastaPokaż
2023-07-04 Dowóz dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 i 2024/2025Pokaż
2023-06-19 Pełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego dla termomodernizacji budynku Przedszkola nr 20, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 (budynek Przedszkola nr 2), Szkoły Podstawowej nr 15 i pomieszczeń biurowych oraz warsztatów na terenie MOSiR w dz. Kamień w RybnikuPokaż
2023-06-15 Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego rozbudowy ulicy Rudzkiej poprzez budowę zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem w RybnikuPokaż
2023-06-12 Wykonanie wycen nieruchomości z podziałem na cztery zadaniaPokaż
2023-06-06 Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych: Zadanie 1 – Wydruk i dostawa albumów promocyjnych, folderów dla seniorów oraz folderów dotyczących parku kulturowego. Zadanie 2 – Wydruk i dostawa kart dyplomowych i widokówekPokaż
2023-05-30 Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Rybnika usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Zadanie 1 – Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Rybnika usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek pocztowych oraz ewentualnych ich zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz.U. 2022 poz. 896 j.t.) wraz z usługą codziennego odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego. Zadanie 2 Pokaż
2023-05-23 Usługa dostępu do generatora wniosków NGOPokaż
2023-05-12 Usługa udostępnienia systemu do zarządzania oświatąPokaż
2023-04-20 Serwis sprzętu Miejskiej Sieci SzerokopasmowejPokaż
2023-04-13 Opracowanie projektu budowlano-technicznego rozbudowy ul. HetmańskiejPokaż
2023-04-07 Uzupełnienie stanu wizytówek na potrzeby Urzędu Miasta RybnikaPokaż
2023-03-29 Konserwacja oświetlenia będącego własnością MiastaPokaż
2023-03-16 Usługa dostępu do programu zgłaszania naruszeńPokaż
2023-03-13 usługi geodezyjne z podziałem na 2 zadania: zad. 1 – aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych dla maksymalnie 20 (min.10) nieruchomości, lub ich części, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (nieruchomość wieczystoksięgowa) zad. 2 – wykonanie maksymalnie 20 (min.10) map sytuacyjnych do celów prawnychPokaż
2023-01-24 Usługi geodezyjne z podziałem na 3 zadania: zad. 1 – wykonanie podziałów 71 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne zad. 2 – wznowienie lub wyznaczenie maksymalnie 100 znaków lub punktów granicznych zad. 3 – wykonanie maksymalnie 100 wycen nieruchomości gruntowych, w tym: 80 niezabudowanych (min. 50) i 20 zabudowanych (min.10) dla celów obrotu nieruchomościami.Pokaż
2023-01-20 Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120cm x 180cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych usytuowanych na terenie RybnikaPokaż
2023-01-04 Pełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna – dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW935 w RybnikuPokaż
2022-12-30 Ubezpieczenie jednostek pływających Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. św. Jadwigi Królowej Polski w RybnikuPokaż
2022-12-28 Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadania: Zad. 1. Rozbudowa ulicy Kardynała Kominka wraz z parkingami. Zad. 2: Budowa łącznika ulicy Kominka z ulica Orzepowicką. Zad. 3: Przebudowa skrzyżowania ulic Poligonowa-Rycerska.Pokaż
2022-12-27 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku „Juliusz” zabytkowego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z opracowaniem dokumentacji docelowej aranżacji wystawienniczej w obiekcie.Pokaż
2022-12-27 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta RybnikaPokaż
2022-12-15 Utrzymanie w należytym stanie technicznym wyznaczonych urządzeń odwadniających oraz odcinków rzeki Rudy i cieku Nacyna na terenie miasta Rybnika z podziałem na cztery zadaniaPokaż
2022-12-12 Wykonanie projektu budowlanego dla budowy parkingu wraz z wymianą nawierzchni na terenie krytej pływalni YNTKA w dzielnicy Śródmieście w RybnikuPokaż
2022-11-09 Rozgraniczenie nieruchomościPokaż
2022-11-09 Wsparcie techniczne systemu MyQPokaż
2022-10-10 Zapewnienie wyłapywania oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta RybnikaPokaż
2022-10-10 Projekt przebudowy obiektu inżynierskiego - przepustu na rzece Nacyna pod ul. Wodzisławską i ŚląskąPokaż
2022-10-07 Pełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego dla budowy i rozbudowy ulicy Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Energetyków (łącznik ul. Góreckiego - Energetyków)Pokaż
2022-09-27 Usługa dostępu do systemu zarządzania pracami Rady Miasta RybnikaPokaż
2022-09-27 Pełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego dla budowy wiaduktu i budowy mostu w ramach zadania związanego z przebudową ul. Mikołowskiej w RybnikuPokaż
2022-09-13 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta RybnikaPokaż
2022-09-09 Inwentaryzacja kanalizacji deszczowejPokaż
2022-09-09 Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku, dz. Północ - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania dawnego kompleksu SOS-W do bieżących potrzeb.Pokaż
2022-08-18 Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przystosowania budynku E na kampusie przy ul. Rudzkiej w Rybniku na potrzeby Poradni Psychologiczno-PedagogicznejPokaż
2022-08-12 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa bloku kuchennego w ZS-P nr 14, dz. PopielówPokaż
2022-08-04 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania : ZSEU, dzielnica Maroko-Nowiny – budowa zewnętrznych urządzeń i sieci ppoż.Pokaż
2022-08-03 Opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem na zadania: Zad. 1. Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 41. Zad. 2: Rozbudowa parkingu przy Przedszkolu nr 43 wraz z rozbudową ulicy Broniewskiego.Pokaż
2022-07-20 Obsługa przewozów pasażerskich w transporcie zbiorowym minimum trzynastoma autobusami do placówek szkolno-oświatowychPokaż
2022-07-15 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wentylacji mechanicznej w Zespole Szkół nr 6, dz. Boguszowice StarePokaż
2022-07-13 Usługa udostępnienia i wdrożenia systemu do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
2022-07-05 Wykonanie maksymalnie 100 podziałów nieruchomości w różnych celachPokaż
2022-06-15 Opracowanie projektów budowlano-technicznych dla ulic na terenie miasta Rybnika z podziałem na zadaniaPokaż
2022-06-08 Opracowanie projektów budowlano-technicznych: Zadanie 1) budowy drogi na ulicy Wilczej Zadanie 2) przebudowy ulicy ŚniadeckiegoPokaż
2022-06-01 Opracowanie projektu budowlano-technicznego rozbudowy ulicy Klasztornej w RybnikuPokaż
2022-04-20 Opracowanie projektu budowlano-technicznego rozbudowy ul. Grota Roweckiego w RybnikuPokaż
2022-04-12 Usługa dostępu do systemu informacji prawnejPokaż
2022-03-25 Wznowienie lub wyznaczenie maksymalnie 100 znaków lub punktów granicznychPokaż
2022-02-17 Usługa udostępnienia systemu do zamówienia, korekty oraz rozliczania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz edukacyjnePokaż
2022-02-09 Usługi geodezyjne z podziałem na 5 zadańPokaż
2021-12-30 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa bloku kuchennego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Rybniku w dzielnicy PopielówPokaż
2021-12-30 Usługa dostępu do platformy budżet obywatelskiPokaż
2021-12-29 Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie Rybnika w terminie od lutego do grudnia 2022 rokuPokaż
2021-12-28 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych MiastaPokaż
2021-12-21 Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przystosowania budynku E na kampusie przy ul. Rudzkiej w Rybniku na potrzeby Poradni Psychologiczno-PedagogicznejPokaż
2021-12-09 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa bloku kuchennego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Rybniku w dzielnicy PopielówPokaż
2021-12-08 Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120 x 180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie Rybnika, obejmujący dwa projekty graficzne (2 projekty x 72 gabloty)Pokaż
2021-12-06 Opracowanie projektu budowlano-technicznego rozbudowy ulicy Świerklańskiej poprzez rozbudowę zbiornika retencyjnego w RybnikuPokaż
2021-12-02 Usługa udostępnienia systemów naboru elektronicznego do rybnickich jednostek oświatowych na lata szkolne 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 w podziale na zadania (3 zadania)Pokaż
2021-11-15 Usługa dostępu do programu zgłaszania naruszeńPokaż
2021-11-08 Usługa udostępnienia systemu wspomagającego proces dotowania prowadzonych na terenie Miasta Rybnika szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, zwanych dalej jednostkami oświatowymi.Pokaż
2021-11-04 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji budynków przy ulicy Rudzkiej 13C w RybnikuPokaż
2021-11-02 Opracowanie projektu budowlano-technicznego rozbudowy ulicy Świerklańskiej poprzez rozbudowę zbiornika retencyjnego w RybnikuPokaż
2021-10-29 Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznychPokaż
2021-10-25 Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową możliwości zabezpieczenia i utrzymania zabytkowej wieży ciśnień w dzielnicy ZamysłówPokaż
2021-10-25 Wycinka drzew wzdłuż planowanej budowy Regionalnej Drogi Racibórz - PszczynaPokaż
2021-10-08 Usługa udostępnienia systemu wspomagającego proces dotowania prowadzonych na terenie Miasta Rybnika szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, zwanych dalej jednostkami oświatowymi.Pokaż
2021-09-22 Zabytkowa Kopalnia Ignacy: rewaloryzacja budynku administracyjno – biurowego przy ul. Mościckiego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu (opracowanie wielobranżowej koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej)Pokaż
2021-09-14 Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, Assistance i NNWPokaż
2021-09-08 Wydruk i dostawa kalendarzy promocyjnych na 2022 rokPokaż
2021-08-31 Usługa udostępnienia systemu wspomagającego kontrolę obowiązku szkolnego,obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku nauki na terenie MiastaRybnikaPokaż
2021-08-16 SOS-W dz. Północ – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku m.in. poprzez adaptację pomieszczeń internatuPokaż
2021-08-09 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: zadanie 1: Teatr Ziemi Rybnickiej – modernizacja budynku zadanie 2: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – modernizacja budynkuPokaż
2021-08-03 Wykonanie strategicznej mapy hałasu dla miasta RybnikaPokaż
2021-07-19 Zarządzanie projektem Stop Smog na terenie Miasta RybnikaPokaż
2021-07-07 Opracowanie projektów budowlano-technicznych z podziałem na zadania: Zadanie 1) Opracowanie projektu budowlano-technicznego rozbudowy ulicy Janiego w Rybniku Zadanie 2) Opracowanie projektu budowlano-technicznego rozbudowy ulicy Teofila Brzozy w RybnikuPokaż
2021-07-02 Opracowanie projektu budowlano-technicznego budowy łącznika ulic 3 Maja – Chwałowicka w RybnikuPokaż
2021-07-02 Opracowanie projektu budowlano-technicznego rozbudowy ulicy Kilińskiego w RybnikuPokaż
2021-07-01 Opracowanie projektów budowlano-technicznych z podziałem na zadania: zadanie 1) rozbudowa ulicy Czecha w Rybniku; zadanie 2) rozbudowa ulicy Ujejskiego w RybnikuPokaż
2021-06-14 Rozbudowa ulicy Świętego Józefa na odcinku od ulicy Góreckiego do ulicy Borki - opracowanie dokumentacji projektowejPokaż
2021-05-25 Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Rybnika usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (z podziałem na 2 zadania)Pokaż
2021-05-11 Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej na terenie Miasta RybnikaPokaż
2021-05-05 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadaniaPokaż
2021-04-20 Serwis i gwarancja sprzętu Miejskiej Sieci SzerokopasmowejPokaż
2021-04-14 Wykonanie audytów energetycznych wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji budowlanych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika.Pokaż
2021-04-06 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Chwałęcice i Niewiadom DolnyPokaż
2021-03-31 Podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych, z podziałem na trzy zadania: zad. 1: Wykonanie maksymalnie 100 podziałów nieruchomości w różnych celach. zad. 2: Potwierdzenie na mapach z projektem podziału stanu faktycznego nieruchomości drogowej, maksymalnie 50 potwierdzeń. zad. 3: Wykonanie maksymalnie 100 map sytuacyjnych do celów prawnych.Pokaż
2021-03-30 Utrzymanie zbiorników retencyjnychPokaż
2021-03-23 Kompleksowa organizacja wydarzeń organizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, z podziałem na zadania: Zadanie 1: Kulturalny Zamysłów 2021 – integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę. Zadanie 2: Zintegrowane Wielopole 2021. Zadanie 3: Bezpieczeństwo, czyste powietrze, zabawa, rozrywka, integracja w dzielnicy Smolna. Zadanie 4: Północ – dzielnica aktywnego wypoczynku Zadanie 5: Każde pokolenie ma swój czas… . Zadanie 6: Dzielnica razem. Zadanie 7: Razem wspominamy, świętujemy i odkrywamyPokaż
2021-03-08 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Zagospodarowanie terenu zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku, w dzielnicy Śródmieście.Pokaż
2020-12-30 Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejenie 14 billboardów na terenie Rybnika w terminie od lutego do grudnia 2021 rokuPokaż
2020-12-29 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy archiwum miejskiego przy ul. Władysława Reymonta w Rybniku, dz. Smolna wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowymPokaż
2020-12-29 Podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych, wznowienie granic nieruchomości, w podziale na 4 zadania Zadanie nr 1 – Wykonanie podziałów 53 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne. Zadanie nr 2 – Wykonanie podziałów 52 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne. Zadanie nr 3 – Wykonanie maksymalnie 30 map sytuacyjnych do celów prawnych. Zadanie nr 4 – Wznowienie lub wyznaczenie maksymalnie 100 znaków lub punktów granicznych.Pokaż
2020-12-29 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sal gimnastycznych na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania.Pokaż
2020-12-23 Ubezpieczenie jednostek pływających Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. św. Jadwigi Królowej Polski w RybnikuPokaż
2020-12-17 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ul. SportowejPokaż
2020-12-16 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drugiego etapu modernizacji budynku Domu Kultury w dz. ChwałowicePokaż
2020-12-15 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta RybnikaPokaż
2020-12-15 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. MorcinkaPokaż
2020-12-07 Wsparcie systemu MyQPokaż
2020-12-07 Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120 cm x 180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych usytuowanych na terenie RybnikaPokaż
2020-12-04 Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta RybnikaPokaż
2020-11-23 Wsparcie systemu MyQPokaż
2020-10-28 Wsparcie systemu MyQPokaż
2020-10-22 Zapewnienie wyłapywania oraz opieki na bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta RybnikaPokaż
2020-10-06 Druk plakatów i ulotek informacyjnych dotyczących segregacji śmieciPokaż
2020-10-05 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadaniaPokaż
2020-10-01 Wydruk i dostawa kalendarzy promocyjnych na 2021 rokPokaż
2020-09-30 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy ul. Za Komendą w RybnikuPokaż
2020-09-28 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta RybnikaPokaż
2020-09-24 Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej w dzielnicy Chwałowice – zlewnia wylotu przy ul. Składowej.Pokaż
2020-09-18 Zadanie 1. Usługa udostępnienia aplikacji Adobe w chmurze Zadanie 2. Wsparcie systemu MyQPokaż
2020-09-17 Drukowanie broszur z zakresu powszechnej samoobronyPokaż
2020-09-08 Usługa druku i dostarczenia wraz z rozładunkiem przewodnika rewitalizacji opracowanego w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”Pokaż
2020-08-14 Wybór banku do prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta Rybnika w okresie do 16 marca 2021 r. do 15 marca 2026 r.Pokaż
2020-08-10 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy ul. Zebrzydowickiej w RybnikuPokaż
2020-08-06 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowejPokaż
2020-08-03 Dokończenie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej zlewni „Meksyk”Pokaż
2020-07-22 Wykonanie maksymalnie 50 podziałów nieruchomości w różnych celachPokaż
2020-06-16 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice – rozbudowa budynkuPokaż
2020-05-28 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47Pokaż
2020-05-28 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowejPokaż
2020-05-20 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadaniaPokaż
2020-04-17 Usługa dostępu do elektronicznej informacji prawnejPokaż
2020-04-09 Kompleksowa organizacja wydarzeń organizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, z podziałem na zadania: Zadanie 1: Chwałęcice 2020: piknik, spotkanie, festyn – integracja poprzez wspólna zabawę. Zadanie 2: Maroko-Nowiny dzielnica razem. Zadanie 3: Zintegrowane Wielopole. Zadanie 4: Kulturalny Zamysłów – integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę. Zadanie 5: „Każde pokolenie ma swój czas…”.Pokaż
2020-03-13 Ubezpieczenie nowozakupionych jednostek pływających Zespołu Szkół SportowychPokaż
2020-03-11 Wydruk i dostawa 40 000 folderów dotyczących smogu w mieście oraz 10 000 zakładek do książekPokaż
2020-03-11 Przeprowadzenie przeglądów technicznych obiektów na terenie miasta Rybnika (placówki oświaty, kultury, sportu, polityki społecznej, zarządzania kryzysowego) z podziałem na zadania, w zakresie (...)Pokaż
2020-03-09 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadaniaPokaż
2020-03-09 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Industrialne Centrum Kultury, dz. Niewiadom ...Pokaż
2020-02-10 Konserwacja oświetlenia będącego własnością miastaPokaż
2020-02-06 Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zatwierdzonego projektu budowlanego inwestycji pn: „Przebudowa wraz z rozbudową budynków nadszybia i maszynowni szybu KOŚCIUSZKO na terenie zabytkowej kopalni IGNACY”; dzielnica NiewiadomPokaż
2020-01-21 Usługa udostępnienia systemu do zarządzania oświatąPokaż
2020-01-14 Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku w dzielnicy Chwałowice - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi pożarowej i placu zabaw w ramach ww. zadania.Pokaż
2020-01-10 Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie Rybnika w terminie od lutego do grudnia 2020 rokuPokaż
2019-12-31 Wykonanie dokumentacji projektowej: Budowa łącznika ulic Górnośląska - ŚląskaPokaż
2019-12-31 Budżet obywatelski - „Bo rodzina jest ważna" – ogólnomiejski - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w projektu budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2020 r.Pokaż
2019-12-31 Wykonanie podziałów, wznowienie znaków lub wyznaczenie punktów granicznych i wyceny nieruchomości, z podziałem na zadaniaPokaż
2019-12-27 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadaniaPokaż
2019-12-06 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych miasta RybnikaPokaż
2019-12-03 Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120x180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie RybnikaPokaż
2019-12-02 Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków wraz ze stabilizacją punktów granicznych z podziałem na dwa zadaniaPokaż
2019-12-02 Ubezpieczenie AC wyznaczonych pojazdów pożarniczychPokaż
2019-11-20 Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla: Zadanie nr 1: przebudowa ul. Rudzkiej etap II w Rybniku Zadanie nr 2: przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej w RybnikuPokaż
2019-11-18 Wykonanie dokumentacji projektowej, z podziałem na zadania: zad.1: Rozbudowa ulicy Teofila Brzozy. zad. 2:Rozbudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Energetyków do ulicy Góreckiego wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Św. Józefa-GóreckiegoPokaż
2019-11-13 Wydruk materiałów promujących akcję charytatywną Młodzieżowej Rady Miasta „Czapka Św. Mikołaja”Pokaż
2019-11-13 Usługa udostępnienia serwera oraz systemu do zarządzania i obsługi finansowo-księgowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku oraz 71 jednostek obsługiwanychPokaż
2019-11-13 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Miasta RybnikaPokaż
2019-11-05 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadaniaPokaż
2019-10-29 Wydruk i dostawa kalendarzy promocyjnych na 2020 rokPokaż
2019-10-23 Usługa wydruku zeszytu edukacyjnego i podręcznika do programu edukacji regionalnej w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”Pokaż
2019-10-04 Wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowejPokaż
2019-09-10 Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, Assistance i NNWPokaż
2019-09-06 Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w ramach projektu: „Modernizacja zabytkowego budynku RAFAŁ dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne”Pokaż
2019-09-03 Wstępne projekty podziałów nieruchomości i pomiar punktów granicznych, z podziałem na zadania: zad. 1: Wykonanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości w celu wydzielenia dróg publicznych. zad. 2: Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie odnalezienia i pomiaru wszystkich punktów granicznych działki nr 1768/28 obrębu Rybnik, ark. mapy 6.Pokaż
2019-09-02 Wykonanie podziałów geodezyjnych w związku ze zmianą granic miasta Rybnika w rejonie ulicy Robotniczej.Pokaż
2019-09-02 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania, pn.: „Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury, dz. Maroko Nowiny”Pokaż
2019-08-28 Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta RybnikaPokaż
2019-08-06 Wstępne projekty podziałów nieruchomości i pomiar punktów granicznych, z podziałem na zadania: zad. 1: Wykonanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości w celu wydzielenia dróg publicznych. zad. 2: Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie odnalezienia i pomiaru wszystkich punktów granicznych działki nr 1768/28 obrębu Rybnik, ark. mapy 6.Pokaż
2019-08-06 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadaniaPokaż
2019-08-06 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa łącznika i przebudowa budynku OPP Zespół „Przygoda” w dzielnicy MeksykPokaż
2019-08-02 Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznychPokaż
2019-07-11 Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w kompleksie budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko”, prezentującej dziedzictwo kulturowe, opartej na motywie maszyny parowej, w ramach projektu: „Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne”Pokaż
2019-07-10 Wstępne projekty podziałów nieruchomości i pomiar punktów granicznych, z podziałem na zadania: zad. 1: Wykonanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości w celu wydzielenia dróg publicznych. zad. 2: Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie odnalezienia i pomiaru wszystkich punktów granicznych działki nr 1768/28 obrębu Rybnik, ark. mapy 6.Pokaż
2019-07-10 Udostępnienie i wdrożenie Systemu do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Miasto RybnikPokaż
2019-06-18 Usługa dostępu do systemu generatora wnioskówPokaż
2019-06-14 Wydruk i dostawa albumów, notesów oraz innych materiałów promocyjnych Miasta Rybnika: Zadanie 1. Wydruk i dostawa albumów promocyjnych Zadanie 2. Wydruk i dostawa notesów oraz innych materiałów promocyjnychPokaż
2019-06-04 Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Rybnika, z podziałem na zadaniaPokaż
2019-05-28 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu PopielówPokaż
2019-05-24 Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla budowy łącznika ulic Brzezińska-Giedroycia w RybnikuPokaż
2019-05-20 Usługa druku i dostarczenia wraz z rozładunkiem: zad. 1) przewodnika rewitalizacji, zad. 2) widokówekPokaż
2019-04-19 Ubezpieczenie jednostek pływających Zespołu Szkół Sportowych w RybnikuPokaż
2019-04-15 Opracowanie dokumentacji projektowej w formie koncepcji dla zadnia pn. Budowa łącznika ulic Górnośląska - ŚląskaPokaż
2019-04-09 Kompleksowa organizacja wydarzeń organizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, z podziałem na zadania:Pokaż
2019-04-05 Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w dzielnicy Golejów w ulicach Wiosny Ludów i Książenickiej wraz z projektem odtworzenia nawierzchni drogowej na całej szerokości (z chodnikami i krawężnikami) po trasie planowanej kanalizacji deszczowej.Pokaż
2019-04-02 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa łącznika i przebudowa budynku OPP Zespół „Przygoda” w dzielnicy MeksykPokaż
2019-04-01 Usługa udostępnienia systemu do zamówienia, korekty oraz rozliczania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz edukacyjnePokaż
2019-03-15 Serwis i gwarancja sprzętu Miejskiej Sieci SzerokopasmowejPokaż
2019-03-11 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu PopielPokaż
2019-03-05 Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120x180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie RybnikaPokaż
2019-02-11 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy zabytkowej kopalni „Ignacy” w dzielnicy NiewiadomPokaż
2019-02-07 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i adaptacji pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 35 w dzielnicy ChwałowicePokaż
2019-02-05 Usługa udostępnienia systemów naboru elektronicznego do rybnickich placówek oświatowych na lat szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 w podziale na zadaniaPokaż
2019-01-29 Opracowanie projektu budowlanego na zadaszenie trybuny na boisku MKS"32" RadziejówPokaż
2019-01-08 Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Rybnika z podziałem zamówienia na dwa zadaniaPokaż
2019-01-02 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji 9 budynków przy ul. Przemysłowej w Rybniku w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”Pokaż
2018-12-21 Lokowanie produktu turystycznego Miasta Rybnika w serialu fabularnym emitowanym na antenie telewizji ogólnodostępnej.Pokaż
2018-12-17 Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie Miasta Rybnika przez okres 12 miesięcyPokaż
2018-12-12 Wykonanie podziałów, wznowienie granic, pomiary punktów granicznych i wyceny nieruchomości, z podziałem na zadania (8 zadań)Pokaż
2018-12-11 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu Zespołu Szkół nr 6 w dzielnicy Boguszowice Stare, w zakresie przebudowy drogi pożarowej, rozbudowy parkingu i budowy ogrodzenia.Pokaż
2018-11-16 Wydruk i dostawa materiałów promocyjnychPokaż
2018-11-09 Opracowanie projektów instalacji technicznych dla budynków „Rafał” i „Juliusz” na terenie zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w RybnikuPokaż
2018-10-31 Wykonanie wyceny nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym przy ul. J. i F. Białych 7 w RybnikuPokaż
2018-10-26 Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie na terenie miasta RybnikaPokaż
2018-10-16 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji 9 budynków przy ul. Przemysłowej w Rybniku w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”Pokaż
2018-10-16 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Opracowanie projektu budowlanego na zadaszenie trybuny na boisku MKS"32" Radziejów Zadanie nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku Miejskiego Punktu Sprzedaży na Placu Wolności w dzielnicy ŚródmieściePokaż
2018-10-10 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania części wspólnych terenów mieszkalnych zlokalizowanych na obszarach rewitalizacji w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” z podziałem na zadaniaPokaż
2018-10-02 Wykonanie rozgraniczenia w celu ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami w RybnikuPokaż
2018-09-18 Usługa udostępnienia systemu wspomagającego proces dotowania prowadzonych na terenie Miasta Rybnika szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne zwanych dalej jednostkami oświatowymiPokaż
2018-09-13 Druk plakatów i nalepek dotyczących segregacji odpadów komunalnychPokaż
2018-08-28 Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych Miasta Rybnika z podziałem na zadania: zadanie 1: Wydruk i dostawa folderów promocyjnych. zadanie 2: Wydruk i dostawa kalendarzy na 2019 rok. zadanie 3: Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych.Pokaż
2018-08-17 Wykonanie rozgraniczenia w celu ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami w RybnikuPokaż
2018-08-10 Wykonanie teczek firmowych na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika. Zadanie 1 – Wykonanie 1000 szt. teczek reprezentacyjnych. Zadanie 2 – Wykonanie 2000 szt. teczek biurowychPokaż
2018-08-02 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektów Miasta Rybnika z podziałem na zadania: Zad. 1. Termomodernizacja budynku OSP Gotartowice, Zad. 2. Termomodernizacja budynku byłej szkoły w Rybniku przy ul. Rudzkiej 451 w dz. StodołyPokaż
2018-07-27 Opracowanie projektu koncepcyjnego wystawy o charakterze centrum nauki w budynku nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w RybnikuPokaż
2018-07-27 Serwis systemu WZDRPokaż
2018-07-13 Opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawienniczej i dokumentacji instalacji technicznej do obsługi wystaw stałych w budynkach „Rafał” i „Juliusz” na terenie dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w RybnikuPokaż
2018-07-11 Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Zadanie 1) budowy łącznika ulic Sportowa - Górnośląska, Zadanie 2) budowy łącznika ulic Raciborska - łącznik Pocztowa - HalleraPokaż
2018-07-06 Usługa udostępnienia systemu wspomagającego kontrolę obowiązku szkolnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku nauki na terenie Miasta RybnikaPokaż
2018-06-18 Wykonanie maksymalnie 100 opracowań wycen nieruchomości lokalowychPokaż
2018-06-14 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i rozbudowy boiska baseballowego - dokumentacja realizowana w ramach zadania pn.: „Rozbudowa boiska KS Silesia, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia”Pokaż
2018-06-06 Lokowanie produktu turystycznego Miasta Rybnika w serialu fabularnym emitowanym na antenie telewizji ogólnodostępnej.Pokaż
2018-05-21 Wykonanie wycen nieruchomości lokalowych, z podziałem na zadania: zad. 1 - Wykonanie maksymalnie 125 opracowań. zad. 2 -Wykonanie maksymalnie 70 opracowań. zad. 3 -Wykonanie maksymalnie 100 opracowań.Pokaż
2018-04-30 Wykonanie dokumentacji projektowej: zadanie 1: przebudowy ulicy Morwowej, zadanie 2: przebudowa ulicy Teofila BrzozyPokaż
2018-04-13 Obsługa geodezyjna zadań realizowanych przez Wydział Dróg, z podziałem na zadania: zadanie 1: Wykonanie projektów podziału oraz stabilizacja punktów granicznych na planowanych do realizacji zadaniach. zadanie 2: Wykonanie podziałów geodezyjnych w związku ze zmianą granic miasta Rybnika w rejonie ulicy Robotniczej.Pokaż
2018-03-30 Przebudowa ulicy Wielopolskiej na odcinku od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ulicą Mikołowską - opracowanie dokumentacji projektowejPokaż
2018-03-28 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Domu Kultury przy ul. Placu Pokoju 1 w Rybniku, dzielnica Boguszowice OsiedlePokaż
2018-03-28 Wykonanie dokumentacji projektowej: zadanie 1: przebudowy ulicy Morwowej, zadanie 2: przebudowa ulicy Teofila BrzozyPokaż
2018-03-16 Opracowanie dokumentacji projektowej: 1) przebudowy mostu na ul. Trzech Krzyży, 2) przebudowy mostu na ul. gen. Leopolda OkulickiegoPokaż
2018-03-15 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Stanicy Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiegoPokaż
2018-03-14 Wydruk 144 plakatów (miesięcznie) o rozmiarach 120 x 180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie RybnikaPokaż
2018-03-09 Kompleksowa organizacja wydarzeń organizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, z podziałem na zadania (15 zadań)Pokaż
2018-03-01 Usługa wydruku zeszytu edukacyjnego, podręcznika i wykonania pomocy dydaktycznych do programu edukacji regionalnej w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, z podziałem na zadania (3 zadania)Pokaż
2018-02-23 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy obiektów oświatowych, z podziałem na zadaniaPokaż
2018-02-16 Usługi doradztwa zawodowego z podziałem na zadaniaPokaż
2018-02-15 Obsługa geodezyjna zadań realizowanych przez Wydział Dróg, z podziałem na zadania (2 zadania)Pokaż
2018-02-07 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy bloku kuchennego w Przedszkolu nr 7 przy ul. Solskiego 2 w dzielnicy PółnocPokaż
2018-02-02 Wydruk 144 plakatów (miesięcznie) o rozmiarach 120 x 180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie RybnikaPokaż
2018-02-02 Wykonanie podziałów i wycen nieruchomości oraz wznowienie i stabilizacja znaków granicznych, z podziałem na zadaniaPokaż
2018-01-05 Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej miasta RybnikaPokaż
2017-12-05 Opracowanie 6 koncepcji architektoniczno-urbanistycznych zagospodarowania części wspólnych zlokalizowanych na obszarach rewitalizacji w ramach programu „Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji”, z podziałem na zadania. (6 zadań)Pokaż
2017-08-17 Ekspertyzy techniczne wraz z inwentaryzacją i określeniem kosztów modernizacji 25 budynków mieszkalnych
2017-05-31 Pogłębiona analiza problemów społeczno-gospodarczych obszarów rewitalizowanych
2017-05-12 Analiza potrzeb mieszkaniowych miasta ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizacji wraz z rekomendacjami i montażem finansowym
 
 
Odsłon strony: 1172519 Metryka
Redaktor: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2024-04-22 Opublikowano dokument: Poprawa błędnej geometrii działek ewidencyjnych - usługi geodezyjne polegające na poprawie błędnej gBeata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2024-04-17 Opublikowano dokument: Usługa dostępu do systemu informacji prawnejŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2024-04-09 Opublikowano dokument: Opracowanie projektu budowlanego dla budowy drogi od ul. Lipowej w kierunku ul. Majątkowej w RybnikBeata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2024-03-22 Opublikowano dokument: Badania lekarskie pracowników i kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Rybnika oraz zapewnienie udziaAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2024-03-19 Opublikowano dokument: Inwentaryzacja kanalizacji deszczowejAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2024-03-13 Opublikowano dokument: Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta RybniAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2024-03-12 Opublikowano dokument: Utrzymanie w należytym stanie technicznym wyznaczonych urządzeń odwadniających na terenie miasta RybBeata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2024-02-02 Opublikowano dokument: Wycena składników majątku Miasta Rybnika z podziałem na trzy zadaniaBeata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2024-01-29 Opublikowano dokument: Usługi geodezyjne z podziałem na zadania oraz wyceny nieruchomości: Zadanie 1 - wykonanie maksymalniBarbara Skrzypiec (Inspektor ZP)Pokaż
2024-01-18 Opublikowano dokument: Druk obwieszczeń urzędowychŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2024-01-18 Opublikowano dokument: Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie Rybnika w terminie od lutegBeata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2024-01-17 Opublikowano dokument: Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120 x 180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach inforŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2023-12-22 Opublikowano dokument: Pełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego dla rozbudowy ulicy Sportowej na odcinku od prBarbara Skrzypiec (Inspektor ZP)Pokaż
2023-12-22 Opublikowano dokument: Wykonanie operatów szacunkowych - wycena mieszkańBeata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2023-12-15 Opublikowano dokument: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników UrzęAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2023-11-21 Opublikowano dokument: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaków Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2023-11-07 Opublikowano dokument: Wydruk i dostawa kalendarzy promocyjnych na 2024 rokBeata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2023-10-25 Opublikowano dokument: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, Assistance i NNWŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2023-10-24 Opublikowano dokument: Obsługa przewozów pasażerskich w transporcie zbiorowym organizowanym przez Miasto RybnikŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2023-09-14 Opublikowano dokument: Wsparcie systemu MyQBarbara Skrzypiec (Inspektor ZP)Pokaż
2023-08-25 Opublikowano dokument: Wykonanie maksymalnie 70 podziałów nieruchomości w różnych celachAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2023-08-25 Opublikowano dokument: Wykonanie maksymalnie 70 podziałów nieruchomości w różnych celachAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2023-08-25 Usunięto dokument: Wykonanie maksymalnie 70 podziałów nieruchomości w różnych celachAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2023-08-25 Opublikowano dokument: Wykonanie maksymalnie 70 podziałów nieruchomości w różnych celachAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2023-08-23 Opublikowano dokument: Wsparcie systemu MyQŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2023-08-16 Opublikowano dokument: Termomodernizacja budynków – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2023-08-14 Opublikowano dokument: Wycena nieruchomości z podziałem na 2 zadaniaBarbara Skrzypiec (Inspektor ZP)Pokaż
2023-08-11 Opublikowano dokument: Konserwacja rowów odwadniających na terenie miasta Rybnika.Beata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2023-08-09 Opublikowano dokument: Druk obwieszczeń urzędowychAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2023-08-01 Opublikowano dokument: Rozgraniczenie nieruchomościBarbara Skrzypiec (Inspektor ZP)Pokaż
2023-07-31 Opublikowano dokument: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarekAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2023-07-31 Usunięto dokument: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarekAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2023-07-24 Opublikowano dokument: Wycena majątku drogowego.Beata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2023-07-12 Opublikowano dokument: Zakup usługi udostępnienia systemu do zgłoszeń kandydatów, prowadzenia wyborów radnych oraz zarządzaAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2023-07-04 Opublikowano dokument: Dowóz dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 i 2024/2025Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2023-06-19 Opublikowano dokument: Pełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego dla termomodernizacji budynku Przedszkola nr 2Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2023-06-15 Opublikowano dokument: Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego rozbudowy ulicy Rudzkiej poprzez buŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2023-06-15 Opublikowano dokument: Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego rozbudowy ulicy Rudzkiej poprzez buŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2023-06-15 Usunięto dokument: Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego rozbudowy ulicy Rudzkiej poprzez buŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2023-06-12 Opublikowano dokument: Wykonanie wycen nieruchomości z podziałem na cztery zadaniaBeata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2023-06-06 Opublikowano dokument: Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych: Zadanie 1 – Wydruk i dostawa albumów promocyjnych, folderóBeata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2023-05-30 Opublikowano dokument: Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Rybnika usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym ZadaniAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2023-05-23 Opublikowano dokument: Usługa dostępu do generatora wniosków NGOAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2023-05-12 Opublikowano dokument: Usługa udostępnienia systemu do zarządzania oświatąAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2023-04-20 Opublikowano dokument: Serwis sprzętu Miejskiej Sieci SzerokopasmowejŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2023-04-13 Opublikowano dokument: Opracowanie projektu budowlano-technicznego rozbudowy ul. HetmańskiejŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2023-04-07 Opublikowano dokument: Uzupełnienie stanu wizytówek na potrzeby Urzędu Miasta RybnikaBarbara Skrzypiec (Podinspektor ZP)Pokaż
2023-03-29 Opublikowano dokument: Konserwacja oświetlenia będącego własnością MiastaAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2023-03-16 Opublikowano dokument: Usługa dostępu do programu zgłaszania naruszeńAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2023-03-13 Opublikowano dokument: usługi geodezyjne z podziałem na 2 zadania: zad. 1 – aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i bBarbara Skrzypiec (Podinspektor ZP)Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.