Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Data publikacji Tytuł Data przetargu
2020-02-10 Konserwacja oświetlenia będącego własnością miasta 2020-03-12 Pokaż
2020-02-06 Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zatwierdzonego projektu budowlanego inwestycji pn: „Przebudowa wraz z rozbudową budynków nadszybia i maszynowni szybu KOŚCIUSZKO na terenie zabytkowej kopalni IGNACY”; dzielnica Niewiadom 2020-02-24 Pokaż
2020-01-21 Usługa udostępnienia systemu do zarządzania oświatą 2020-02-05 Pokaż
2020-01-14 Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku w dzielnicy Chwałowice - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi pożarowej i placu zabaw w ramach ww. zadania. 2020-01-27 Pokaż
2020-01-10 Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie Rybnika w terminie od lutego do grudnia 2020 roku 2020-01-20 Pokaż
2019-12-31 Wykonanie dokumentacji projektowej: Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska 2020-01-14 Pokaż
2019-12-31 Budżet obywatelski - „Bo rodzina jest ważna" – ogólnomiejski - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w projektu budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2020 r. 2020-01-14 Pokaż
2019-12-31 Wykonanie podziałów, wznowienie znaków lub wyznaczenie punktów granicznych i wyceny nieruchomości, z podziałem na zadania 2020-01-09 Pokaż
2019-12-27 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania 2020-01-28 Pokaż
2019-12-06 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych miasta Rybnika 2019-12-19 Pokaż
2019-12-03 Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120x180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie Rybnika 2019-12-11 Pokaż
2019-12-02 Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków wraz ze stabilizacją punktów granicznych z podziałem na dwa zadania 2019-12-10 Pokaż
2019-12-02 Ubezpieczenie AC wyznaczonych pojazdów pożarniczych 2020-01-08 Pokaż
2019-11-20 Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla: Zadanie nr 1: przebudowa ul. Rudzkiej etap II w Rybniku Zadanie nr 2: przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej w Rybniku 2019-11-28 Pokaż
2019-11-18 Wykonanie dokumentacji projektowej, z podziałem na zadania: zad.1: Rozbudowa ulicy Teofila Brzozy. zad. 2:Rozbudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Energetyków do ulicy Góreckiego wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Św. Józefa-Góreckiego 2019-11-28 Pokaż
2019-11-13 Wydruk materiałów promujących akcję charytatywną Młodzieżowej Rady Miasta „Czapka Św. Mikołaja” 2019-11-21 Pokaż
2019-11-13 Usługa udostępnienia serwera oraz systemu do zarządzania i obsługi finansowo-księgowej Centrum Usług Wspólnych w Rybniku oraz 71 jednostek obsługiwanych 2019-11-25 Pokaż
2019-11-13 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Miasta Rybnika 2019-11-25 Pokaż
2019-11-05 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania 2019-12-06 Pokaż
2019-10-29 Wydruk i dostawa kalendarzy promocyjnych na 2020 rok 2019-11-07 Pokaż
2019-10-23 Usługa wydruku zeszytu edukacyjnego i podręcznika do programu edukacji regionalnej w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” 2019-11-04 Pokaż
2019-10-04 Wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej 2019-10-15 Pokaż
2019-09-10 Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, Assistance i NNW 2019-10-07 Pokaż
2019-09-06 Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w ramach projektu: „Modernizacja zabytkowego budynku RAFAŁ dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne” 2019-10-28 Pokaż
2019-09-03 Wstępne projekty podziałów nieruchomości i pomiar punktów granicznych, z podziałem na zadania: zad. 1: Wykonanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości w celu wydzielenia dróg publicznych. zad. 2: Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie odnalezienia i pomiaru wszystkich punktów granicznych działki nr 1768/28 obrębu Rybnik, ark. mapy 6. 2019-09-11 Pokaż
2019-09-02 Wykonanie podziałów geodezyjnych w związku ze zmianą granic miasta Rybnika w rejonie ulicy Robotniczej. 2019-09-10 Pokaż
2019-09-02 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania, pn.: „Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury, dz. Maroko Nowiny” 2019-10-07 Pokaż
2019-08-28 Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika 2019-10-10 Pokaż
2019-08-06 Wstępne projekty podziałów nieruchomości i pomiar punktów granicznych, z podziałem na zadania: zad. 1: Wykonanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości w celu wydzielenia dróg publicznych. zad. 2: Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie odnalezienia i pomiaru wszystkich punktów granicznych działki nr 1768/28 obrębu Rybnik, ark. mapy 6. 2019-08-14 Pokaż
2019-08-06 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania 2019-09-09 Pokaż
2019-08-06 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa łącznika i przebudowa budynku OPP Zespół „Przygoda” w dzielnicy Meksyk 2019-09-06 Pokaż
2019-08-02 Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych 2019-08-21 Pokaż
2019-07-11 Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w kompleksie budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko”, prezentującej dziedzictwo kulturowe, opartej na motywie maszyny parowej, w ramach projektu: „Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne” 2019-08-26 Pokaż
2019-07-10 Wstępne projekty podziałów nieruchomości i pomiar punktów granicznych, z podziałem na zadania: zad. 1: Wykonanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości w celu wydzielenia dróg publicznych. zad. 2: Aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie odnalezienia i pomiaru wszystkich punktów granicznych działki nr 1768/28 obrębu Rybnik, ark. mapy 6. 2019-07-22 Pokaż
2019-07-10 Udostępnienie i wdrożenie Systemu do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rybnik 2019-07-18 Pokaż
2019-06-18 Usługa dostępu do systemu generatora wniosków 2019-06-26 Pokaż
2019-06-14 Wydruk i dostawa albumów, notesów oraz innych materiałów promocyjnych Miasta Rybnika: Zadanie 1. Wydruk i dostawa albumów promocyjnych Zadanie 2. Wydruk i dostawa notesów oraz innych materiałów promocyjnych 2019-06-25 Pokaż
2019-06-04 Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Rybnika, z podziałem na zadania 2019-07-01 Pokaż
2019-05-28 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Popielów 2019-06-05 Pokaż
2019-05-24 Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla budowy łącznika ulic Brzezińska-Giedroycia w Rybniku 2019-06-03 Pokaż
2019-05-20 Usługa druku i dostarczenia wraz z rozładunkiem: zad. 1) przewodnika rewitalizacji, zad. 2) widokówek 2019-05-28 Pokaż
2019-04-19 Ubezpieczenie jednostek pływających Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku 2019-05-23 Pokaż
2019-04-15 Opracowanie dokumentacji projektowej w formie koncepcji dla zadnia pn. Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska 2019-04-23 Pokaż
2019-04-09 Kompleksowa organizacja wydarzeń organizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, z podziałem na zadania: 2019-04-17 Pokaż
2019-04-05 Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w dzielnicy Golejów w ulicach Wiosny Ludów i Książenickiej wraz z projektem odtworzenia nawierzchni drogowej na całej szerokości (z chodnikami i krawężnikami) po trasie planowanej kanalizacji deszczowej. 2019-04-16 Pokaż
2019-04-02 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa łącznika i przebudowa budynku OPP Zespół „Przygoda” w dzielnicy Meksyk 2019-05-15 Pokaż
2019-04-01 Usługa udostępnienia systemu do zamówienia, korekty oraz rozliczania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz edukacyjne 2019-04-09 Pokaż
2019-03-15 Serwis i gwarancja sprzętu Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2019-04-02 Pokaż
2019-03-11 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Popiel 2019-04-18 Pokaż
2019-03-05 Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120x180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie Rybnika 2019-03-14 Pokaż
2019-02-11 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy zabytkowej kopalni „Ignacy” w dzielnicy Niewiadom 2019-02-20 Pokaż
2019-02-07 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i adaptacji pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 35 w dzielnicy Chwałowice 2019-03-14 Pokaż
2019-02-05 Usługa udostępnienia systemów naboru elektronicznego do rybnickich placówek oświatowych na lat szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 w podziale na zadania 2019-02-14 Pokaż
2019-01-29 Opracowanie projektu budowlanego na zadaszenie trybuny na boisku MKS"32" Radziejów 2019-03-05 Pokaż
2019-01-08 Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Rybnika z podziałem zamówienia na dwa zadania 2019-02-14 Pokaż
2019-01-02 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji 9 budynków przy ul. Przemysłowej w Rybniku w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” 2019-02-11 Pokaż
2018-12-21 Lokowanie produktu turystycznego Miasta Rybnika w serialu fabularnym emitowanym na antenie telewizji ogólnodostępnej. 2019-01-08 Pokaż
2018-12-17 Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie Miasta Rybnika przez okres 12 miesięcy 2018-12-28 Pokaż
2018-12-12 Wykonanie podziałów, wznowienie granic, pomiary punktów granicznych i wyceny nieruchomości, z podziałem na zadania (8 zadań) 2018-12-20 Pokaż
2018-12-11 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu Zespołu Szkół nr 6 w dzielnicy Boguszowice Stare, w zakresie przebudowy drogi pożarowej, rozbudowy parkingu i budowy ogrodzenia. 2018-12-20 Pokaż
2018-11-16 Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych 2018-11-27 Pokaż
2018-11-09 Opracowanie projektów instalacji technicznych dla budynków „Rafał” i „Juliusz” na terenie zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku 2018-11-20 Pokaż
2018-10-31 Wykonanie wyceny nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym przy ul. J. i F. Białych 7 w Rybniku 2018-11-13 Pokaż
2018-10-26 Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie na terenie miasta Rybnika 2018-11-05 Pokaż
2018-10-16 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji 9 budynków przy ul. Przemysłowej w Rybniku w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” 2018-11-29 Pokaż
2018-10-16 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Opracowanie projektu budowlanego na zadaszenie trybuny na boisku MKS"32" Radziejów Zadanie nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku Miejskiego Punktu Sprzedaży na Placu Wolności w dzielnicy Śródmieście 2018-11-21 Pokaż
2018-10-10 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania części wspólnych terenów mieszkalnych zlokalizowanych na obszarach rewitalizacji w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” z podziałem na zadania 2018-10-25 Pokaż
2018-10-02 Wykonanie rozgraniczenia w celu ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami w Rybniku 2018-10-10 Pokaż
2018-09-18 Usługa udostępnienia systemu wspomagającego proces dotowania prowadzonych na terenie Miasta Rybnika szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne zwanych dalej jednostkami oświatowymi 2018-09-27 Pokaż
2018-09-13 Druk plakatów i nalepek dotyczących segregacji odpadów komunalnych 2018-09-26 Pokaż
2018-08-28 Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych Miasta Rybnika z podziałem na zadania: zadanie 1: Wydruk i dostawa folderów promocyjnych. zadanie 2: Wydruk i dostawa kalendarzy na 2019 rok. zadanie 3: Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych. 2018-09-11 Pokaż
2018-08-17 Wykonanie rozgraniczenia w celu ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami w Rybniku 2018-08-29 Pokaż
2018-08-10 Wykonanie teczek firmowych na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika. Zadanie 1 – Wykonanie 1000 szt. teczek reprezentacyjnych. Zadanie 2 – Wykonanie 2000 szt. teczek biurowych 2018-08-24 Pokaż
2018-08-02 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektów Miasta Rybnika z podziałem na zadania: Zad. 1. Termomodernizacja budynku OSP Gotartowice, Zad. 2. Termomodernizacja budynku byłej szkoły w Rybniku przy ul. Rudzkiej 451 w dz. Stodoły 2018-09-11 Pokaż
2018-07-27 Opracowanie projektu koncepcyjnego wystawy o charakterze centrum nauki w budynku nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku 2018-09-06 Pokaż
2018-07-27 Serwis systemu WZDR 2018-08-07 Pokaż
2018-07-13 Opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawienniczej i dokumentacji instalacji technicznej do obsługi wystaw stałych w budynkach „Rafał” i „Juliusz” na terenie dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku 2018-09-03 Pokaż
2018-07-11 Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Zadanie 1) budowy łącznika ulic Sportowa - Górnośląska, Zadanie 2) budowy łącznika ulic Raciborska - łącznik Pocztowa - Hallera 2018-07-30 Pokaż
2018-07-06 Usługa udostępnienia systemu wspomagającego kontrolę obowiązku szkolnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku nauki na terenie Miasta Rybnika 2018-07-18 Pokaż
2018-06-18 Wykonanie maksymalnie 100 opracowań wycen nieruchomości lokalowych 2018-06-26 Pokaż
2018-06-14 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i rozbudowy boiska baseballowego - dokumentacja realizowana w ramach zadania pn.: „Rozbudowa boiska KS Silesia, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia” 2018-07-23 Pokaż
2018-06-06 Lokowanie produktu turystycznego Miasta Rybnika w serialu fabularnym emitowanym na antenie telewizji ogólnodostępnej. 2018-06-14 Pokaż
2018-05-21 Wykonanie wycen nieruchomości lokalowych, z podziałem na zadania: zad. 1 - Wykonanie maksymalnie 125 opracowań. zad. 2 -Wykonanie maksymalnie 70 opracowań. zad. 3 -Wykonanie maksymalnie 100 opracowań. 2018-05-30 Pokaż
2018-04-30 Wykonanie dokumentacji projektowej: zadanie 1: przebudowy ulicy Morwowej, zadanie 2: przebudowa ulicy Teofila Brzozy 2018-05-10 Pokaż
2018-04-13 Obsługa geodezyjna zadań realizowanych przez Wydział Dróg, z podziałem na zadania: zadanie 1: Wykonanie projektów podziału oraz stabilizacja punktów granicznych na planowanych do realizacji zadaniach. zadanie 2: Wykonanie podziałów geodezyjnych w związku ze zmianą granic miasta Rybnika w rejonie ulicy Robotniczej. 2018-04-23 Pokaż
2018-03-30 Przebudowa ulicy Wielopolskiej na odcinku od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ulicą Mikołowską - opracowanie dokumentacji projektowej 2018-04-12 Pokaż
2018-03-28 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Domu Kultury przy ul. Placu Pokoju 1 w Rybniku, dzielnica Boguszowice Osiedle 2018-05-07 Pokaż
2018-03-28 Wykonanie dokumentacji projektowej: zadanie 1: przebudowy ulicy Morwowej, zadanie 2: przebudowa ulicy Teofila Brzozy 2018-04-05 Pokaż
2018-03-16 Opracowanie dokumentacji projektowej: 1) przebudowy mostu na ul. Trzech Krzyży, 2) przebudowy mostu na ul. gen. Leopolda Okulickiego 2018-03-26 Pokaż
2018-03-15 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Stanicy Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2018-04-23 Pokaż
2018-03-14 Wydruk 144 plakatów (miesięcznie) o rozmiarach 120 x 180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie Rybnika 2018-03-22 Pokaż
2018-03-09 Kompleksowa organizacja wydarzeń organizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, z podziałem na zadania (15 zadań) 2018-03-20 Pokaż
2018-03-01 Usługa wydruku zeszytu edukacyjnego, podręcznika i wykonania pomocy dydaktycznych do programu edukacji regionalnej w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, z podziałem na zadania (3 zadania) 2018-03-09 Pokaż
2018-02-23 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy obiektów oświatowych, z podziałem na zadania 2018-04-03 Pokaż
2018-02-16 Usługi doradztwa zawodowego z podziałem na zadania 2018-02-27 Pokaż
2018-02-15 Obsługa geodezyjna zadań realizowanych przez Wydział Dróg, z podziałem na zadania (2 zadania) 2018-02-26 Pokaż
2018-02-07 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy bloku kuchennego w Przedszkolu nr 7 przy ul. Solskiego 2 w dzielnicy Północ 2018-03-20 Pokaż
2018-02-02 Wydruk 144 plakatów (miesięcznie) o rozmiarach 120 x 180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie Rybnika 2018-02-13 Pokaż
2018-02-02 Wykonanie podziałów i wycen nieruchomości oraz wznowienie i stabilizacja znaków granicznych, z podziałem na zadania 2018-02-15 Pokaż
2018-01-05 Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej miasta Rybnika 2018-01-17 Pokaż
 
 
Odsłon strony: 857178 Metryka
Redaktor: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2020-02-10 Opublikowano dokument: Konserwacja oświetlenia będącego własnością miasta Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2020-02-06 Opublikowano dokument: Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zatwierdzonego projektu budowlanego Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2020-01-21 Opublikowano dokument: Usługa udostępnienia systemu do zarządzania oświatą Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2020-01-14 Opublikowano dokument: Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku w dzielnicy Chwałowice - op Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2020-01-10 Opublikowano dokument: Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie Rybnika w terminie od luteg Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2019-12-31 Opublikowano dokument: Wykonanie dokumentacji projektowej: Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-12-31 Opublikowano dokument: Budżet obywatelski - „Bo rodzina jest ważna" – ogólnomiejski - opracowanie dokumentacji projektowo- Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-12-31 Opublikowano dokument: Wykonanie podziałów, wznowienie znaków lub wyznaczenie punktów granicznych i wyceny nieruchomości, z Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2019-12-27 Opublikowano dokument: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-12-27 Opublikowano dokument: Ogłoszenie o zamówieniu Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-12-06 Opublikowano dokument: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżow Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-12-03 Opublikowano dokument: Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120x180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach inform Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2019-12-02 Opublikowano dokument: Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków wraz ze stabilizacją punktów granicznych z podziałem na d Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-12-02 Opublikowano dokument: Ubezpieczenie AC wyznaczonych pojazdów pożarniczych Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-11-20 Opublikowano dokument: Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla: Zadanie nr 1: przebudowa ul. Ru Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-11-18 Opublikowano dokument: Wykonanie dokumentacji projektowej, z podziałem na zadania: zad.1: Rozbudowa ulicy Teofila Brzozy. Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2019-11-13 Opublikowano dokument: Wydruk materiałów promujących akcję charytatywną Młodzieżowej Rady Miasta „Czapka Św. Mikołaja” Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2019-11-13 Opublikowano dokument: Usługa udostępnienia serwera oraz systemu do zarządzania i obsługi finansowo-księgowej Centrum Usłu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2019-11-13 Opublikowano dokument: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżow Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-11-05 Opublikowano dokument: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-10-29 Opublikowano dokument: Wydruk i dostawa kalendarzy promocyjnych na 2020 rok Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2019-10-23 Opublikowano dokument: Usługa wydruku zeszytu edukacyjnego i podręcznika do programu edukacji regionalnej w ramach projektu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2019-10-04 Opublikowano dokument: Wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-09-10 Opublikowano dokument: Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, Assistance i NNW Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-09-06 Opublikowano dokument: Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w ramach projektu: „Modernizacja zabytkowego budynku Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2019-09-03 Opublikowano dokument: Wstępne projekty podziałów nieruchomości i pomiar punktów granicznych, z podziałem na zadania: zad. Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2019-09-02 Opublikowano dokument: Wykonanie podziałów geodezyjnych w związku ze zmianą granic miasta Rybnika w rejonie ulicy Robotnicz Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-09-02 Opublikowano dokument: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania, pn.: „Adaptacja i przebudowa budynku Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-08-28 Opublikowano dokument: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Ryb Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2019-08-06 Opublikowano dokument: Wstępne projekty podziałów nieruchomości i pomiar punktów granicznych, z podziałem na zadania: zad. Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2019-08-06 Opublikowano dokument: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji placówek edukacyjnych na terenie Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-08-06 Opublikowano dokument: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa łącznika i przebudowa budynku Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-08-02 Opublikowano dokument: Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-07-11 Opublikowano dokument: Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w kompleksie budynków nadszybia i maszynowni szybu „K Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2019-07-10 Opublikowano dokument: Wstępne projekty podziałów nieruchomości i pomiar punktów granicznych, z podziałem na zadania: zad. Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2019-07-10 Opublikowano dokument: Udostępnienie i wdrożenie Systemu do rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolach prow Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-06-18 Opublikowano dokument: Usługa dostępu do systemu generatora wniosków Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2019-06-14 Opublikowano dokument: Wydruk i dostawa albumów, notesów oraz innych materiałów promocyjnych Miasta Rybnika: Zadanie 1. Wyd Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-06-14 Opublikowano dokument: Wydruk i dostawa albumów, notesów oraz innych materiałów promocyjnych Miasta Rybnika: Zadanie 1. Wyd Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-06-04 Opublikowano dokument: Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Rybnika, z podziałem na zadania Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-05-28 Opublikowano dokument: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Popielów Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2019-05-24 Opublikowano dokument: Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla budowy łącznika ulic Brzezińska- Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-05-20 Opublikowano dokument: Usługa druku i dostarczenia wraz z rozładunkiem: zad. 1) przewodnika rewitalizacji, zad. 2) widokówe Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-04-19 Opublikowano dokument: Ubezpieczenie jednostek pływających Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-04-15 Opublikowano dokument: Opracowanie dokumentacji projektowej w formie koncepcji dla zadnia pn. Budowa łącznika ulic Górnoślą Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-04-09 Opublikowano dokument: Kompleksowa organizacja wydarzeń organizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, z podziałem na zada Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2019-04-05 Opublikowano dokument: Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w dzielnicy Golejów w ulicach Wiosny Ludów i Książenickiej Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-04-02 Opublikowano dokument: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa łącznika i przebudowa budynku Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-04-01 Opublikowano dokument: Usługa udostępnienia systemu do zamówienia, korekty oraz rozliczania dotacji celowej na wyposażenie Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-03-15 Opublikowano dokument: Serwis i gwarancja sprzętu Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.