Na mocy art. 24h ustawy o samorządzie gminnym do składania oświadczeń majątkowych obowiązani są: radny, prezydent miasta, zastępca prezydenta miasta, sekretarz miasta, skarbnik miasta, kierownik jednostki organizacyjnej miasta, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu prezydenta miasta.

Zgodnie z art. 24i. ustawy o samorządzie gminnym informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.

Metryka oświadczenie majątkowe radnego [doc - 75 KB]

Metryka oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne [doc - 76 KB]

 
 
Odsłon strony: 134094 Metryka
Redaktor: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2022-11-24 Aktualizacja treściAnita Zynek (Specjalista SKZ)
2022-11-24 Aktualizacja treściAnita Zynek (Specjalista SKZ)
2017-11-16 Aktualizacja treściKrystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II)
2017-11-16 Aktualizacja treściKrystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II)
2017-10-30 Aktualizacja treściKrystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II)
2017-10-30 Aktualizacja treściKrystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II)
2017-10-30 Aktualizacja treściKrystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II)
2017-10-30 Aktualizacja treściKrystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II)
2017-08-08 Aktualizacja treściKrystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II)
2017-08-08 Aktualizacja treściKrystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II)
2017-08-08 Aktualizacja treściKrystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II)
2017-08-08 Aktualizacja treściKrystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II)
2017-08-08 Aktualizacja treściKrystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II)
2017-08-08 Aktualizacja treściKrystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II)
2017-08-08 Aktualizacja treściKrystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II)
2017-08-08 Aktualizacja treściKrystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II)
2017-08-08 Aktualizacja treściKrystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II)
2017-08-08 Aktualizacja treściKrystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II)
2017-08-08 Aktualizacja treściKrystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II)
2017-08-08 Aktualizacja treściKrystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II)
2017-08-08 Aktualizacja treściKrystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II)
2017-08-08 Aktualizacja treściKrystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II)
2015-04-29 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2015-04-27 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2010-11-25 Aktualizacja treściPodleśny Krystian (p.o. Kierownika Referatu Z-II)
2010-03-17 Dodanie wzoru oświadczenia majątkowego radnegoPodleśny Krystian (p.o. Kierownika Referatu Z-II)
2010-02-04 zmiana formularza oświadczeniaPodleśny Krystian (p.o. Kierownika Referatu Z-II)
2009-11-25 Korekta redaktorskaPodleśny Krystian (p.o. Kierownika Referatu Z-II)
2009-11-25 DodanoPodleśny Krystian (p.o. Kierownika Referatu Z-II)