Administracja serwisem

Wydział Informatyki
Urzędu Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik
e-mail: bip_redakcja@um.rybnik.pl

Administrator: Marek Nowak

Rejestr
Redaktorzy Strony
Biuro rzeczy znalezionych
Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) Wybory Prezydenta RP 28.06.2020 r.
Akty prawne
Ankiety
Benchmarking (2022-2024)
Dostęp do informacji publicznej
Dostępność
Działalność lobbingowa
Dziennik Ustaw
Dzienniki Urzędowe Województwa Śląskiego
Historia Miasta
Informacja publiczna
Instytucje kultury
Jednostki miejskie i instytucje
Jednostki organizacyjne miasta
Kalendarium wydarzeń
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Magistrat
Miasto
Monitor Polski
Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej
Opis procedury wnioskowej
Opis procedury zaskarżania decyzji
Podział miasta na obwody wyborcze
Ponowne wykorzystywanie
Pozostałe jednostki organizacyjne
Prawo miejscowe
Prawo pomocy w postępowaniu
Prezydent Miasta
Raport o stanie miasta
Skarga do WSA na bezczynność gminy
Statystyki
Strategie, plany i inne dokumenty
Struktura Urzędu Miasta
Turystyka i rekreacja
Walory inwestycyjne
Wybory i referenda
Wykaz stanowisk kierowniczych
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Zastępcy Prezydenta
Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO)Wydział Spraw Obywatelskich
Angelika Naczyńska-Lyp (Kierownik USC USC)Urząd Stanu Cywilnego
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)Aktualności
Baza organizacji pozarządowych
Druki do pobrania
Konsultacje
Organizacje pozarządowe
Organy opiniodawcze
Podstawy prawne
Przeprowadzone konsultacje
Realizacja zadań publicznych
Sprawozdania z realizacji programu współpracy
Starsze powiadomienia
Tryb konkursowy
Tryb pozakonkursowy
Uchwały
Magdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn)Budżet Miasta
Finanse i mienie
Rachunki bankowe
Agnieszka Przybyła (Starszy Specjalista AKW)Kontrole wewnętrzne
Magdalena Gacek (Specjalista Or)Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU)Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Jacek Reclik (Naczelnik Wydziału Ad)Archiwa zlikwidowanych zakładów pracy
Grzegorz Skoczek (Starszy Inspektor GM-V)Kontrole przedsiębiorców - Schematy - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej Referat Gospodarki Komunalnej
Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR)Dyżury radnych
Interpelacje i zapytania radnych
Kluby radnych
Komisje Rady Miasta
Prawo miejscowe
Protokoły z sesji
Rada Miasta
Sesje Rady Miasta
Skład Rady Miasta
Uchwały Rady Miasta
Wyniki głosowań
Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP)Dostawy
Odwołania
Plan postępowań
Przetargi - zamówienia publiczne
Roboty budowlane
Usługi
Wyniki postępowań
Zamówienia na usługi społeczne
NIP, REGON
Grzegorz Wengerski (Podinspektor GM-V)Referat Gospodarki Komunalnej
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Mateusz Motyka (Naczelnik Wydziału R)Środki pomocowe
Jacek Hawel (Dyrektor Centrum I)Inwestycje komunalne
Sebastian Gremlik (Inspektor Z)Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Katarzyna Fojcik (Naczelnik Wydziału E)Wykaz dziennych opiekunów
Anita Zynek (Specjalista SKZ)Oświadczenia majątkowe
Pracownicy
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Prezydent i Zastępcy
Joanna Kluba (Naczelnik Wydziału G)Informacje o naradach koordynacyjnych
Wykaz ulic
Wojciech Szwagierczak (Kierownik Referatu GM-I)Karty informacyjne o środowisku
Honorata Sławek (Inspektor PS-I)Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Wydział Architektury
Bieżący stan kolejki
Biuletyn Informacji Publicznej
Dane teleadresowe
Dialog Techniczny
Informacja o plikach cookie
Mapa serwisu
Redakcja BIP
Rejestr umów
Rejestr zmian
Rezerwacja terminu
Sprawdź dokument
Statystyka odwiedzin
Subskrypcja powiadomień
Wykaz opublikowanych dokumentów
Wykaz rejestrów w serwisie
Wyszukiwarka
Zamówienia poza ustawą PZP
Krystyna Koczy (Główny Specjalista GM-V)Rejestr działalności regulowanej - odbieranie odpadów komunalnych
Grażyna Dudzik (Naczelnik Wydziału Inf)Rejestry publiczne
Wydział Informatyki
Wykaz rejestrów
Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III)Kontrole przedsiębiorców - Schematy - Wydział Komunikacji
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Iwona Kowalska-Nawrocka (Inspektor Ochrony Danych IOD)Obowiązek informacyjny (RODO)
Irena Żylak (Naczelnik Wydziału SMk)Lista osób do zawarcia umów
Mieszkania do remontu
Mieszkania do zasiedlenia
Mieszkania komunalne
Agnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)Centrum Inwestycji
Michał Adamik (Starszy Inspektor PS-I)Stowarzyszenia sportowe
Agnieszka Byrska (Referent Kd)Nabór - Urząd Miasta
Hanna Lach (Naczelnik Wydziału Km)Wydział Komunikacji
Aneta Adamczyk (Zastępca Naczelnika Wydziału M)Majątek Miasta
Marcin Duda (Starszy Inspektor E-I)Uczniowskie Kluby Sportowe
Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)Biuro Obsługi Rady
Harmongram sesji
Informacje dla kandydatów
Informacje dla wyborców
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Ławnicy
Miejska Komisja Wyborcza
Obwieszczenia Rady Miasta
Petycje
Posiedzenia komisji
Radni
Rady Dzielnic
Sesja na żywo
Składy osobowe
Sprawdź, gdzie głosować
Statut Miasta
Uchwały Rady Miasta
Wybory do Rad Dzielnic
Wykaz dzielnic
Iwona Mazur (Zastępca Skarbnika Miasta Fn)Inne dokumenty
Opłata od posiadania psów
Opłata skarbowa
Opłata targowa
Podatek od nieruchomości
Podatek od środków transportowych
Podatek rolny i leśny
Podatki lokalne
Pomoc publiczna
Umorzenie podatków
Joanna Swadźba (Główny Specjalista M)Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność
Aleksandra Ajdukiewicz-Maciejończyk (Kierownik Referatu Pd-II)e-płatności
Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I)Alfabetyczny wykaz usług
Elektroniczna skrzynka podawcza
e-Urząd
Komunikaty i ogłoszenia
Najczęściej załatwiane sprawy
Ogłoszenia urzędowe
Przyjmowanie skarg i wniosków
Przyjmowanie stron
Dorota Masłowska (Dyrektor Centrum SKZ)Deklaracja dostępności BIP
Raporty z dostępności OSP
Raporty z dostępności Urzędu Miasta
Spółki z udziałem Miasta
Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)Informacje o pomocy publicznej
Kontrole przedsiębiorców - Schematy - Wydział Podatków
Katarzyna Seifert (Starszy Inspektor E-I)Podstawowa kwota dotacji
Katarzyna Reclik (Starszy Specjalista SO-I)Referat Działalności Gospodarczej
Beata Paulus (Inspektor SO-I)Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Fundacje
Stowarzyszenia pozostałe
Wykaz zgromadzeń
Zgromadzenia
Daria Zdyb (Starszy Inspektor M)Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych
Ogłoszenia o przetargach
Przetargi na nieruchomości
Wykazy nieruchomości
Edyta Paszenda (Starszy Inspektor Ad-I)Archiwum zakładowe
Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista Ad-I)Petycje
Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II)Pomoc społeczna i zdrowie
Katarzyna Korba (Kierownik Referatu E-III)Młodzieżowa Rada Miasta
Formularz A.1
Formularz A.2
Formularz A.3
Formularz B.1
Formularz B.2
Formularz C.1
Formularz D.1
Formularz E.1
Formularz E.2
Formularz E.3
Formularz E.4
Formularz E.5
Formularz E.6
Formularz E.7
Formularz F.1
Formularz F.2
Formularz F.3
Formularz F.4
Formularz F.5
Formularz F.6
Formularz G.1
Formularz H.1
Formularz I.1
Kamila Niebrzydowska (Starszy Specjalista E-I)Placówki oświatowe
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Karina Kwiatkowska-Kwiatoń (Główny Specjalista Kd)Wolontariat
Sabina Tarabura (Starszy Specjalista SO-I)Kontrole przedsiębiorców - Schematy - Referat Działalności Gospodarczej
Rejestr firm
Wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Ewa Kołodziej (Naczelnik Wydziału Pd)Wydział Podatków
Anna Kolenda (Inspektor MM)Działalność Prezydenta
 
 
Odsłon strony: 61195 Metryka
Redaktor:
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2015-04-15 Aktualizacja treściMarek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
2015-04-15 Aktualizacja treściMarek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
2015-04-15 Aktualizacja treściMarek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
2015-04-15 Aktualizacja treściMarek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
2015-04-15 Aktualizacja treściMarek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
2011-02-02 aktualizacja wykazu redaktorówNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-02-02 Dodanie wykazu redaktorówNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2009-11-25 Korekta redaktorskaNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2009-11-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)