Rejestr
Numer uchwały Data Dotyczy Dzielnica Szczegóły
49/X/2024 2024-07-15 Wyboru dwóch Członków Rady Dzielnicy Niewiadom do udziału w pracach Rady Interesariuszy tworzonej przez Zarząd Spółki Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w RybnikuNiewiadompokaż
50/X/2024 2024-07-15 Przedstawienia Prezydentowi Miasta Rybnika propozycji do projektu budżetu miasta na 2025r.Niewiadompokaż
51/X/2024 2024-07-15 Współorganizacji imprezy sąsiedzkiej w NiewiadomiuNiewiadompokaż
52/X/2024 2024-07-15 Współorganizacji imprezy sąsiedzkiej w NiewiadomiuNiewiadompokaż
42/IX/2024 2024-07-08 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu DzielnicyNiewiadompokaż
45/IX/2024 2024-07-08 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy NiewiadomNiewiadompokaż
48/IX/2024 2024-07-08 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy NiewiadomNiewiadompokaż
41/IX/2024 2024-07-08 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady DzielnicyNiewiadompokaż
43/IX/2024 2024-07-08 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu DzielnicyNiewiadompokaż
46/IX/2024 2024-07-08 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy NiewiadomNiewiadompokaż
44/IX/2024 2024-07-08 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu DzielnicyNiewiadompokaż
47/IX/2024 2024-07-08 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy NiewiadomNiewiadompokaż
54/XVI/2024 2024-07-03 Zwiększenia przyjętej kwoty na organizację "Rodzinnego Dnia Sportu"Orzepowicepokaż
33/XVII/2024 2024-06-25 Wydatkowania środków związanych z bieżącą działalnością Rady Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
34/XVII/2024 2024-06-25 Wniosku o uwzględnienie w budżecie miejskim zapotrzebowania na przeprowadzenie niezbędnych prac w Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
49/XIV/2024 2024-06-20 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ChwałowiceChwałowicepokaż
48/XIV/2024 2024-06-20 Wydania opinii do planu Ruchu PGG S.A.KWK ROW Ruch "Chwałowice" w okresie od 1.01.2025-31.12.2027 r. na podstawie § 4 ust. 3 pkt 5 Statutu Dzielnicy ChwałowiceChwałowicepokaż
46/XIV/2024 2024-06-20 Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy ChwałowiceChwałowicepokaż
47/XIV/2024 2024-06-20 Przedstawienia Prezydentowi Miasta Rybnika propozycji Rady Dzielnicy Chwałowice do budżetu miasta na 205 rokChwałowicepokaż
30/XVII/2024 2024-06-19 Wydatkowania środków finansowych otrzymanych w postaci darowizn na organizację "Dnia dziecka"Zamysłówpokaż
31/XVII/2024 2024-06-19 Akceptacji propozycji do projektu budżetu miasta Rybnika na 2025 rokZamysłówpokaż
25/XVI/2024 2024-06-17 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
26/XVI/2024 2024-06-17 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
27/XVI/2024 2024-06-17 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
28/XVI/2024 2024-06-17 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
29/XVI/2024 2024-06-17 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
30/XVI/2024 2024-06-17 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
31/XVI/2024 2024-06-17 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
32/XVI/2024 2024-06-17 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
34/X/2024 2024-06-12 Zmiany regulaminu pracy RadyBoguszowice Osiedlepokaż
33/X/2024 2024-06-12 Organizacji wydarzenia dla społeczności lokalnej pt. "Festyn Rodzinny"Boguszowice Osiedlepokaż
28/X/2024 2024-06-12 Planu zadań inwestycyjnych na terenie dzielnicy Ochojec na rok 2025Ochojecpokaż
27/X/2024 2024-06-12 Zabezpieczenia środków finansowych na współorganizację przez Radę Dzielnicy festynu rodzinnego z Klubem Sportowym Płomień Ochojec, na terenie boiska Klubu (Rybnik-Ochojec, ul. Cystersów 34)Ochojecpokaż
53/XV/2024 2024-06-12 Wyboru Zastępcy Przewodniczącej Rady Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
23/XIII/2024 2024-06-10 Współorganizacji wydarzenia o charakterze kulturalno rekreacyjnym pn.: "Pożegnanie wakacji w Chwałęcicach" w dniu 31.08.2024 r.Chwałęcicepokaż
38/VIII/2024 2024-06-07 Wygaśnięcia mandatu radnego Rady dzielnicy NiewiadomNiewiadompokaż
39/VIII/2024 2024-06-07 Wygaśnięcia mandatu radnego Rady dzielnicy NiewiadomNiewiadompokaż
40/VIII/2024 2024-06-07 Wygaśnięcia mandatu radnego Rady dzielnicy NiewiadomNiewiadompokaż
31/XIII/2024 2024-06-04 Powołania zespołu stałego Rady Dzielnicy ds. infrastruktury i inwestycjiZebrzydowicepokaż
30/XIII/2024 2024-06-04 Przedstawienia Prezydentowi Miasta Rybnika propozycji do projektu budżetu miasta na 2025 rokZebrzydowicepokaż
37/XII/2024 2024-06-04 Zmiany uchwały nr 34/XII/2024 z dnia 11.03.2024 r. w sprawie współorganizacji z MOSiR em Festynu RodzinnegoKamieńpokaż
44/XIII/2024 2024-05-23 Organizacji wraz z klubem sportowym GKS "Pierwszy" Chwałowice festynu rodzinnego z okazji "Dnia Dziecka"Chwałowicepokaż
45/XIII/2024 2024-05-23 Zagospodarowania terenu w Chwałowicach pomiędzy ul. 1 Maja i ul. Kożdoniów za osiedlem familoków (działki nr 1559/5, 1560/5, 1561/5, 1562/5)Chwałowicepokaż
21/X/2024 2024-05-15 Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy GrabowniaGrabowniapokaż
22/X/2024 2024-05-15 Ustalenie sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu, Zastępcę Przewodniczącego Zarządu, Sekretarza Zarządu Dzielnicy GrabowniaGrabowniapokaż
23/X/2024 2024-05-15 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy GrabowniaGrabowniapokaż
24/X/2024 2024-05-15 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy GrabowniaGrabowniapokaż
25/X/2024 2024-05-15 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy GrabowniaGrabowniapokaż
22/XII/2024 2024-05-14 Współorganizacji wydarzenia o charakterze kulturalno rekreacyjnym pn.: "Wiwat wakacje w Chwałęcicach" w dniu 22.06.2024 r.Chwałęcicepokaż
32/IX/2024 2024-05-14 Ustalenia planów działania Rady i rocznego planu posiedzeń RadyBoguszowice Osiedlepokaż
50/XIV/2024 2024-05-08 Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
51/XIV/2024 2024-05-08 Wystosowania pisma do PM Rybnika z informacją o prowadzonych rozmowach z p. Dyrektor ZGM w Rybniku w sprawie mieszkańców zamieszkujących w bloku przy ul. Borki 37 c nt.: niesprawnej wentylacji, zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla, brakiem wykonania zaleceń wskazanych w ekspertyzie z grudnia 2023 r.Orzepowicepokaż
30/XI/2024 2024-05-08 Współorganizacji wraz z Szkołą Podstawową nr 15 imprezy pn. "Dzień Dziecka"Rybnicka Kuźniapokaż
31/XI/2024 2024-05-08 Współorganizacji wraz z Przedszkolem nr 37 imprezy pn. "Dzień Dziecka"Rybnicka Kuźniapokaż
30/XIII/2024 2024-05-07 Organizacji wydarzenia o charakterze kulturalnym pn. Festyn z okazji rozpoczęcia lata w dzielnicy Popielów w dniu 21.06.2024 r.Popielówpokaż
36/XI/2024 2024-05-07 Zakupu kul do gry w buleKamieńpokaż
23/XV/2024 2024-05-06 Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
24/XV/2024 2024-05-06 Stwierdzenia wygaśnięcia funkcji Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
41/XI/2024 2024-05-03 Zmiany uchwały Rady Dzielnicy nr 34/VIII/2024 z 17 stycznia 2024 r. odnośnie propozycji wydatkowania środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Miasta Rybnika dla Dzielnicy Golejów na 2024 rokGolejówpokaż
42/XI/2024 2024-05-03 Realizacji zadania "Spotkanie dla lokalnego biznesu", ujętego w wykazie propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
43/XI/2024 2024-05-03 Współorganizacji wydarzenia "Turniej piłki nożnej EURO 2024 dla Rybnickich Dzielnic", ujętego w wykazie propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
44/XI/2024 2024-05-03 Organizacji wydarzenia "Turniej skata sportowego", ujętego w wykazie propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
43/XII/2024 2024-04-25 Organizacji wraz z Kołem PZW nr 125 zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży do lat 16 z okazji "Dnia Dziecka"Chwałowicepokaż
29/XII/2024 2024-04-09 Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Dzielnicy PopielówPopielówpokaż
35/X/2024 2024-04-09 Organizacji loterii: "Niespodzianka"Kamieńpokaż
29/XIV/2024 2024-04-08 Wydatkowania środków finansowych na organizację "Dnia dziecka" w dzielnicy Zamysłów w kwocie do 5.000 złZamysłówpokaż
47/XIII/2024 2024-04-03 Organizacji wydarzenia o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym pn. "Święto drzewa"Orzepowicepokaż
48/XIII/2024 2024-04-03 Organizacji wydarzenia o charakterze kulturalnym - sportowym - edukacyjnym - rekreacyjnym pn. "Dni Sportu"Orzepowicepokaż
49/XIII/2024 2024-04-03 Organizacji wydarzenia o charakterze kulturalno - rekreacyjnym pn. "Piknik rodzinny"Orzepowicepokaż
35/VII/2024 2024-03-25 Odcinka drogi łączącego ulicę Karola Szymanowskiego z ulicą Ks. Piotra SkargiNiewiadompokaż
36/VII/2024 2024-03-25 Udostępnienia dokumentów z planowanej inwestycji budowy biogazowniNiewiadompokaż
37/VII/2024 2024-03-25 Opłaty za prowadzenie strony internetowej rady dzielnicyNiewiadompokaż
34/VII/2024 2024-03-25 Współorganizowania Dnia Sportu dla uczniów SP nr 23 im. Górniczego Stanu w RybnikuNiewiadompokaż
32/VII/2024 2024-03-25 Współorganizowania spotkania dla emerytów pod hasłem: "Aktywność społeczna seniorów z naszej dzielnicy"Niewiadompokaż
31/VII/2024 2024-03-25 Współorganizowania międzyszkolnego konkursu "Nasze zdrowie w naszych rękach"Niewiadompokaż
33/VII/2024 2024-03-25 Współorganizowania festynu rodzinnego dla mieszkańców NiewiadomiaNiewiadompokaż
29/VII/2024 2024-03-25 Przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy za rok 2023Niewiadompokaż
30/VII/2024 2024-03-25 Sprzeciwu wobec budowy instalacji do fermentacji odpadów biodegradowalnychNiewiadompokaż
39/XI/2024 2024-03-21 Organizacji poczęstunku z okazji Świąt Wielkanocnych dla mieszkańców Chwałowic przebywających w MDPS na ul. Żużlowej w RybnikuChwałowicepokaż
41/XI/2024 2024-03-21 Organizacji wraz z Przedszkolem nr 13 konkursu szkolno-przedszkolnego o tematyce zdrowotnej "Zdrowie Naszym Skarbem"Chwałowicepokaż
42/XI/2024 2024-03-21 Organizacji wraz z Przedszkolem nr 13 festynu dla dzieci i rodziców z okazji "Dnia Dziecka"Chwałowicepokaż
40/XI/2024 2024-03-21 Organizowania obchodów Święta Konstytucji 3 Maja, które odbędzie się w dniu 3.05.2024 r. w ChwałowicachChwałowicepokaż
37/XI/2024 2024-03-21 Współorganizacji spotkań mieszkańców Chwałowic wraz z "Klubem Mieszkańca Chwałowice" przy ul. Kupieckiej 2Chwałowicepokaż
38/XI/2024 2024-03-21 Współorganizacji uroczystości otwarcia Ekopracowni pod chmurką - Zielonego serca 13 w Szkole Podstawowej nr 13 w Rybniku - ChwałowicachChwałowicepokaż
28/XIII/2024 2024-03-19 Przyjęcia sprawozdana z działalności Rady Dzielnicy za rok 2023Zamysłówpokaż
39/X/2024 2024-03-15 Przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy za rok 2023.Wielopolepokaż
39/IX/2024 2024-03-14 Przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy za rok 2023Golejówpokaż
40/IX/2024 2024-03-14 Organizacji imprezy kulturalno-edukacyjno-rekreacyjnej o nazwie "Wielkie Poszukiwania Jak Wielkanocnych"Golejówpokaż
33/IX/2024 2024-03-11 Przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy za rok 2023.Kamieńpokaż
21/XI/2024 2024-03-11 Przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy za rok 2023.Chwałęcicepokaż
34/IX/2024 2024-03-11 Współorganizacji z MOSiR-em Festynu RodzinnegoKamieńpokaż
30/VIII/2024 2024-03-06 Przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy Boguszowice Osiedle w roku 2023Boguszowice Osiedlepokaż
45/XII/2024 2024-03-06 Wystosowania pisma do Prezydenta Miasta Rybnika z prośbą o przedstawienie wykazu inicjatyw dotyczących infrastruktury drogowej zrealizowanych w roku 2023 a także planowanych do realizacji w roku 2024 na terenie Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
43/XII/2024 2024-03-06 Przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy za rok 2023Orzepowicepokaż
25/X/2024 2024-03-06 Współorganizacji wraz z Stowarzyszeniem Promocji Regionalnej "Rybnicka Kuźnia" festynu rodzinno odpustowegoRybnicka Kuźniapokaż
26/X/2024 2024-03-06 Współorganizacji wraz z Fundacją Elektrowni Rybnik imprezy pn. "Noc Świętojańska"Rybnicka Kuźniapokaż
27/X/2024 2024-03-06 Współorganizacji wraz z Fundacją Elektrowni Rybnik imprezy pn. "Msza na wodzie"Rybnicka Kuźniapokaż
28/X/2024 2024-03-06 Realizacji wydarzenia pn. "Wycieczka dla seniorów zamieszkałych w dzielnicy Rybnicka Kuźnia do kopali GUIDO i Stadionu Górnika Zabrze"Rybnicka Kuźniapokaż
31/VIII/2024 2024-03-06 Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Pani Radnej Niny Staszek DajkiBoguszowice Osiedlepokaż
29/X/2024 2024-03-06 Przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy za rok 2023Rybnicka Kuźniapokaż
44/XII/2024 2024-03-06 Wystosowania pisma do Prezydenta Miasta Rybnika z prośbą o budowę chodnika wzdłuż ulicy Góreckiego, od skrzyżowania z ulicą Borki do ul. Św. JózefaOrzepowicepokaż
46/XII/2024 2024-03-06 Wystosowania pisma do Prezydenta Miasta Rybnika z prośbą o reorganizację ruchu lub przebudowę drogi na odcinku ul. Borki przy ZSP nr 7 w OrzepowicachOrzepowicepokaż
25/IX/2024 2024-03-05 Przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy Ochojec za rok 2023Ochojecpokaż
26/IX/2024 2024-03-05 Wydatkowania środków na zakup namiotu przez Radę Dzielnicy OchojecOchojecpokaż
26/X/2024 2024-03-05 Współorganizacji IX Regionalnego Konkursu Recytatorskiego "Polscy Poeci dzieciom" i wydatkowania środków na ten celZebrzydowicepokaż
27/X/2024 2024-03-05 Współorganizacji Festynu Rodzinnego w przedszkolu i wydatkowania środków na ten celZebrzydowicepokaż
28/X/2024 2024-03-05 Współorganizacji Festynu Rodzinnego w szkole podstawowej i wydatkowania środków na ten celZebrzydowicepokaż
29/X/2024 2024-03-05 Przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy za 2023 rokZebrzydowicepokaż
28/XI/2024 2024-03-05 Przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy za rok 2023Popielówpokaż
20/IX/2024 2024-02-27 Przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy za 2023 rokGrabowniapokaż
35/X/2024 2024-02-22 Organizacji wraz z szkołą nr 35 im. Ks. F. Blachnickiego międzyszkolnego konkursu logopedycznego "Logopedę swego mam - o wymowę piękną dbam".Chwałowicepokaż
36/X/2024 2024-02-22 Przyjęcia sprawozdana z działalności Rady Dzielnicy za rok 2023Chwałowicepokaż
27/X/2024 2024-02-13 Zmiany uchwały nr 24/IX/2024 z dnia 09.01.2024 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego i propozycji wydatkowania środków na działalność w roku 2024Popielówpokaż
42/XI/2024 2024-02-07 Wydatkowania środków związanych z bieżącą działalnością Rady Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
30/VIII/2024 2024-02-06 Zmiany uchwały nr 27/VII/2024 z dnia 09.01.2024 r. w sprawie zatwierdzenie planu finansowego wydatków budżetowych oraz wykazu propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy Kamień na 2024 rokKamieńpokaż
31/VIII/2024 2024-02-06 Organizacji spotkania w MDPSKamieńpokaż
32/VIII/2024 2024-02-06 Zwołania zebrania sprawozdawczego Rady Dzielnicy KamieńKamieńpokaż
22/XI/2024 2024-02-05 Przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy za rok 2023.Meksykpokaż
20/X/2024 2024-01-19 Zatwierdzenia planu finansowego wydatków budżetowych dla Dzielnicy Meksyk na 2024 rokMeksykpokaż
21/X/2024 2024-01-19 Zatwierdzenia wykazu propozycji do wydatkowania środków budżetowych zarezerwowanych dla Dzielnicy Meksyk na 2024 rokMeksykpokaż
18/VIII/2024 2024-01-17 Zatwierdzenia planu finansowego wydatków budżetowych dla Dzielnicy Grabownia na 2024 rokGrabowniapokaż
19/VIII/2024 2024-01-17 Zatwierdzenia wykazu propozycji do wydatkowania środków budżetowych zarezerwowanych dla Dzielnicy Grabownia na 2024 rok.Grabowniapokaż
31/VIII/2024 2024-01-17 Zmiany uchwały Rady Dzielnicy nr 29/VII/2023 z 5 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Dzielnicy odnośnie propozycji wydatkowania środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Miasta Rybnika dla Dzielnicy Golejów na 2023 rokGolejówpokaż
32/VIII/2024 2024-01-17 Zmiany uchwały Rady Dzielnicy nr 30/VII/2023 z 5 grudnia 2023 r. w sprawie wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy na artykuły spożywcze stanowiące drobne wydatki związane z bieżącą działalnością RadyGolejówpokaż
33/VIII/2024 2024-01-17 Przyjęcia planu finansowego wydatków budżetowych na 2024 rok Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
34/VIII/2024 2024-01-17 Propozycji odnoście wydatkowania środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Miasta Rybnika dla Dzielnicy Golejów na 2024 rokGolejówpokaż
35/VIII/2024 2024-01-17 Zmiany uchwały nr 27/VII/2023 z 5 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia kalendarium zainicjowanych i współorganizowanych przez Radę imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, uroczystości środowiskowych i innych na 2024 rokGolejówpokaż
36/VIII/2024 2024-01-17 Opinii odnośnie zmiany przeznaczenia budynku przy ul. Wiślanej 1 stanowiącego mienie Miasta, z a znajdującego się na terenie Dzielnicy oraz wystąpienia do organów Miasta w sprawie przekazania tegoż budynku na cele społeczneGolejówpokaż
37/VIII/2024 2024-01-17 Wystąpienia do organów Miasta utworzenia żłobka w Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
38/VIII/2024 2024-01-17 Organizacji "Spotkania integraccyjnego Rady Dzielnicy Golejów z mieszkańcami i przedstawicielami lokalnych instytucji i organizacji społecznych"Golejówpokaż
40/X/2024 2024-01-16 Wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy Orzepowice na rok 2024Orzepowicepokaż
28/VII/2024 2024-01-16 Wydatków związanych z utrzymaniem siedziby rady dzielnicyBoguszowice Osiedlepokaż
29/VII/2024 2024-01-16 Wydatkowania środków związanych bieżącą działalnością Rady Dzielnicy Boguszowice OsiedleBoguszowice Osiedlepokaż
33/X/2024 2024-01-16 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
35/X/2024 2024-01-16 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
37/X/2024 2024-01-16 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
39/X/2024 2024-01-16 Wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy Orzepowice na rok 2024Orzepowicepokaż
41/X/2024 2024-01-16 Rocznego planu posiedzeń Rady Dzielnicy Orzepowice na rok 2024Orzepowicepokaż
27/VII/2024 2024-01-16 Uchwalenia planu finansowego i propozycji wydatkowania środków przewidzianych na działalność Rady Dzielnicy Boguszowice OsiedleBoguszowice Osiedlepokaż
32/X/2024 2024-01-16 Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
34/X/2024 2024-01-16 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
36/X/2024 2024-01-16 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
38/X/2024 2024-01-16 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
25/X/2024 2024-01-15 Wydatkowania środków związanych z bieżącą działalnością Rady Dzielnicy Zamysłów w 2024 rokuZamysłówpokaż
27/X/2024 2024-01-15 Wydatkowania środków finansowych na organizację imprezy integracyjnej pod nazwą "Turnieju bilardowego o puchar Rady Dzielnicy Zamysłów"Zamysłówpokaż
23/X/2024 2024-01-15 Zatwierdzenia planu finansowego wydatków budżetowych Rady Dzielnicy Zamysłów na 2024 rokZamysłówpokaż
24/X/2024 2024-01-15 Zatwierdzenia wykazu propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla dzielnicy Zamysłów na 2024 rokZamysłówpokaż
26/X/2024 2024-01-15 Rocznego planu posiedzeń Rady Dzielnicy Zamysłów w 2024 rokuZamysłówpokaż
38/IX/2024 2024-01-12 Planu posiedzeń Rady Dzielnicy Wielopole oraz planów dyżurów radnych Rady Dzielnicy Wielopole na rok 2024Wielopolepokaż
23/VI/2024 2024-01-12 Planowania wydatków z budżetu Rady Dzielnicy Niewiadom na rok 2024Niewiadompokaż
25/VI/2024 2024-01-12 Współorganizowania Kiermaszu WielkanocnegoNiewiadompokaż
26/VI/2024 2024-01-12 Zaplanowania przebudowy drogi gminnej równoległej do ulicy G.Narutowicza wzdłuż bloków o numerach: 45,43,41,39,37 przy ulicy Gustawa Morcinka w NiewiadomiuNiewiadompokaż
27/VI/2024 2024-01-12 Ustalenia spotkań Rady Dzielnicy Niewiadom w roku 2024Niewiadompokaż
24/VI/2024 2024-01-12 Organizacja spotkania noworocznego Rady Dzielnicy NiewiadomNiewiadompokaż
37/IX/2024 2024-01-12 Organizacji kuligu dla mieszkańców dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
36/IX/2024 2024-01-12 Wydatkowania środków związanych z bieżącą działalnością Rady Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
35/IX/2024 2024-01-12 Zatwierdzenia wykazu propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla dzielnicy Wielopole na rok 2024Wielopolepokaż
34/IX/2024 2024-01-12 Zatwierdzenia planu finansowego wydatków budżetowych Rady Dzielnicy Wielopole na rok 2024Wielopolepokaż
31/IX/2024 2024-01-11 Zatwierdzenia planu finansowego wydatków budżetowych dla Dzielnicy Chwałowice na 2024 rokChwałowicepokaż
32/IX/2024 2024-01-11 Zatwierdzenia wykazu propozycji do wydatkowania środków budżetowych zarezerwowanych dla Dzielnicy Chwałowice na 2024 rokChwałowicepokaż
33/IX/2024 2024-01-11 Ustalenia wydatkowania środków finansowych na opłatę za zużycie energii elektrycznej w siedzibie Rady Dzielnicy do końca 2024 r.Chwałowicepokaż
34/IX/2024 2024-01-11 Wydatkowania środków związanych z bieżącą działalnością Rady Dzielnicy ChwałowiceChwałowicepokaż
22/VIII/2024 2024-01-10 Zatwierdzenia wykazu propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy Rybnicka Kuźnia na 2024 rokRybnicka Kuźniapokaż
21/VIII/2024 2024-01-10 Przyjęcia planu finansowego na 2024 r. wydatków budżetowych dla Dzielnicy Rybnicka KuźniaRybnicka Kuźniapokaż
24/VIII/2024 2024-01-10 Noworocznego spotkanie integracyjnego Radnych oraz współpracujących z Radą dzielnicy Rybnicka Kuźnia: Stowarzyszenia Promocji Regionalnej, placówek Oświaty, jdn. Samorządu i Firm z dzielnicy Rybnicka Kuźnia.Rybnicka Kuźniapokaż
23/VIII/2024 2024-01-10 Wydatkowania środków związanych z bieżącą działalnością Rady Dzielnicy Rybnicka KuźniaRybnicka Kuźniapokaż
27/VII/2024 2024-01-09 Zatwierdzenia planu finansowego wydatków budżetowych oraz wykazu propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy Kamień na 2024 rokKamieńpokaż
28/VII/2024 2024-01-09 Udziału w obchodach 79 rocznicy "Marszu Śmierci" i "Tragedii Górnośląskiej"Kamieńpokaż
29/VII/2024 2024-01-09 Wydania zgody Przewodniczącej Zarządu na wydatkowanie kwoty 1.000 zł z budżetu na 2024 r.Kamieńpokaż
22/VIII/2024 2024-01-09 Rocznego planu posiedzeń Rady Dzielnicy Zebrzydowice na 2024 rokZebrzydowicepokaż
23/VIII/2024 2024-01-09 Zatwierdzenie planu finansowego wydatków budżetowych Rady Dzielnicy Zebrzydowice na 2024 rokZebrzydowicepokaż
25/VIII/2024 2024-01-09 Wydatkowania środków związanych z bieżącą działalnością Rady Dzielnicy Zebrzydowice w 2024 rokuZebrzydowicepokaż
21/VIII/2024 2024-01-09 Zatwierdzenia planu finansowego wydatków budżetowych na rok 2024 w dzielnicy OchojecOchojecpokaż
22/VIII/2024 2024-01-09 Wydatkowania środków zarezerwowanych dla dzielnicy Ochojec na rok 2024Ochojecpokaż
23/VIII/2024 2024-01-09 Wydatkowania środków związanych z bieżącą działalnością Rady Dzielnicy OchojecOchojecpokaż
24/VIII/2024 2024-01-09 Zabezpieczenia środków finansowych na użyczenie lokalu na potrzeby działaności Rady Dzielnicy Ochojec do OSP OchojecOchojecpokaż
26/VII/2024 2024-01-09 Przyjęcia rocznego planu i zatwierdzenia propozycji działań Rady Dzielnicy w 2024 rokuKamieńpokaż
24/IX/2024 2024-01-09 Uchwalenia planu finansowego i propozycji wydatkowania środków na działalność w roku 2024Popielówpokaż
26/IX/2024 2024-01-09 Wydatkowania środków związanych z bieżącą działalnością Rady Dzielnicy PopielówPopielówpokaż
25/IX/2024 2024-01-09 Organizacji wydarzenia o charakterze kulturalnym pt. Tłusty Czwartek dla Seniora w dzielnicy Popielów w dniu 07.02.2024 r.Popielówpokaż
24/VIII/2024 2024-01-09 Zatwierdzenia wykazu propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy Zebrzydowice na 2024 rokZebrzydowicepokaż
20/IX/2024 2024-01-08 Zatwierdzenia wykazu propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy Chwałęcice na 2024 rokChwałęcicepokaż
19/IX/2024 2024-01-08 Zatwierdzenia planu finansowego wydatków budżetowych dla Dzielnicy Chwałęcice na 2024 rokChwałęcicepokaż
18/IX/2024 2024-01-08 Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy ChwałęciceChwałęcicepokaż
30/IX/2023 2023-12-14 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
31/IX/2023 2023-12-14 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
22/IX/2023 2023-12-11 Wydatkowania środków finansowych przez Zarząd Dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
21/IX/2023 2023-12-11 Wydatkowania środków finansowych na organizację spotkania opłatkowego dla członków rady dzielnicy Zamysłów w dn. 19.12.2023 r.Zamysłówpokaż
22/V/2023 2023-12-08 Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady Dzielnicy NiewiadomNiewiadompokaż
26/VI/2023 2023-12-06 Ustalenia planów działania Rady i rocznego planu posiedzeń RadyBoguszowice Osiedlepokaż
23/VI/2023 2023-12-06 Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady Dzielnicy Boguszowice-OsiedleBoguszowice Osiedlepokaż
24/VI/2023 2023-12-06 Organizacji wydarzenia dla społeczności lokalnej pt. "Opłatek z Radą Dzielnicy Boguszowice Osiedle"Boguszowice Osiedlepokaż
25/VI/2023 2023-12-06 Organizacji wydarzenia dla społeczności lokalnej pt. "Świąteczne spotkanie z Radą Dzielnicy Boguszowice Osiedle"Boguszowice Osiedlepokaż
23/VIII/2023 2023-12-05 Częściowe pokrycia kosztów związanych z organizacją spotkania opłatkowego w kwocie 1013,84 zł z bieżącej działalności zarząduPopielówpokaż
25/VI/2023 2023-12-05 Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady Dzielnicy KamieńKamieńpokaż
28/VII/2023 2023-12-05 Planu posiedzeń Rady Dzielnicy Golejów na 2024 r.Golejówpokaż
29/VII/2023 2023-12-05 Zmiany uchwały Rady Dzielnicy odnośnie propozycji wydatkowania środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Miasta Rybnika dla Dzielnicy Golejów na 2023 rokGolejówpokaż
30/VII/2023 2023-12-05 Wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy na artykuły spożywcze stanowiące drobne wydatki związane z bieżącą działalnością RadyGolejówpokaż
21/VII/2023 2023-12-05 Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady Dzielnicy ZebrzydowiceZebrzydowicepokaż
20/VII/2023 2023-12-05 Organizacji "Spotkania Kolędowego Seniorów" i wydatkowania środków na ten celZebrzydowicepokaż
26/VII/2023 2023-12-05 Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
27/VII/2023 2023-12-05 Przyjęcia kalendarium zainicjowanych i współorganizowanych przez Radę imprez kulturalnych, sportowych , rekreacyjnych, uroczystości środowiskowych i innych na 2024 r.Golejówpokaż
22/VIII/2023 2023-12-05 Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady Dzielnicy PopielówPopielówpokaż
18/VII/2023 2023-12-01 Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady Dzielnicy Rybnicka KuźniaRybnicka Kuźniapokaż
20/VII/2023 2023-12-01 Rocznego planu zebrań Rady Dzielnicy Rybnicka Kuźnia w 2024 r. oraz planu dyżurów radnych Rady Dzielnicy Rybnicka KuźniaRybnicka Kuźniapokaż
19/VII/2023 2023-12-01 Świątecznego spotkania opłatkowego z Seniorami, osobami z niepełnosprawnością i będącymi w potrzebieRybnicka Kuźniapokaż
28/VIII/2023 2023-11-29 Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
29/VIII/2023 2023-11-29 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
27/VIII/2023 2023-11-29 Rezygnacji z stanowiska Sekretarz Zarządu Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
17/VII/2023 2023-11-27 Zmiany uchwały nr 13/VI/2023 Rady Dzielnicy GrabowniaGrabowniapokaż
16/VII/2023 2023-11-27 Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków trwałych będących na stanie Rady Dzielnicy GrabowniaGrabowniapokaż
20/VII/2023 2023-11-27 Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady Dzielnicy OchojecOchojecpokaż
28/VII/2023 2023-11-24 Zmiany terminu organizacji spotkania wigilijki dla mieszkańców dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
29/VII/2023 2023-11-24 Przeniesienia niewykorzystanych środków z uchwały 11/II/2023Wielopolepokaż
30/VII/2023 2023-11-24 Zmniejszenia kwoty na cele organizacji posiedzeń Rady i przeznaczenia ich na zakup sprzętu do biuraWielopolepokaż
31/VII/2023 2023-11-24 Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
32/VII/2023 2023-11-24 Zmian w regulaminie pracy Rady Dzielnicy Wielopole ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zwoływania posiedzeń oraz usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach RadyWielopolepokaż
33/VII/2023 2023-11-24 Zmian w organizacji spotkania wigilijki dla członków Rady DzielnicyWielopolepokaż
30/VII/2023 2023-11-23 Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady Dzielnicy ChwałowiceChwałowicepokaż
18/VII/2023 2023-11-22 Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
19/VII/2023 2023-11-22 Organizacji wydarzenia o charakterze rekreacyjnym pn.: Spotkanie z Mikołajem dla dzieci z Dzielnicy Meksyk w dniu 9/12/2023 r. w ZSB w RybnikuMeksykpokaż
19/VIII/2023 2023-11-18 Wydatkowania środków finansowych na organizację imprezy integracyjnej i poczęstunku dla Seniorów dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
17/VIII/2023 2023-11-18 Wydatkowania środków finansowych na organizację imprezy integracyjnej "Mikołaja" dla dzieci dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
18/VIII/2023 2023-11-18 Wydatkowania środków finansowych na zakup warnika do wodyZamysłówpokaż
20/VIII/2023 2023-11-18 Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady Dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
17/VII/2023 2023-11-13 Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady Dzielnicy ChwałęciceChwałęcicepokaż
16/VII/2023 2023-11-13 Organizacji wydarzenia związanego z dniem Świętego Mikołaja w dniu 06.12.2023 rokuChwałęcicepokaż
23/VI/2023 2023-11-10 Zmiany uchwały Rady Dzielnicy odnośnie propozycji wydatkowania środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Miasta Rybnika dla Dzielnicy Golejów na 2023 rokGolejówpokaż
24/VI/2023 2023-11-10 Realizacji zadania "Wigilia dla Samotnych - spotkanie integracyjne", ujętego w wykazie propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
25/VI/2023 2023-11-10 Realizacji zadania "Spotkanie noworoczne dla mieszkańców dzielnicy", ujętego w wykazie propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
24/VII/2023 2023-11-08 Zakupu zestawu ławek i stołuOrzepowicepokaż
25/VII/2023 2023-11-08 Zakupu namiotuOrzepowicepokaż
26/VII/2023 2023-11-08 Organizacji wydarzenia o charakterze kulturalnym pn.:"Dzień Seniora" - zaproszeniaOrzepowicepokaż
18/VI/2023 2023-11-07 Organizacji "Mikołaja dla dzieci z dzielnicy" i wydatkowania środków na ten celZebrzydowicepokaż
19/VI/2023 2023-11-07 Współorganizacji "Biesiady Śląskiej" i wydatkowania środków na ten celZebrzydowicepokaż
20/VII/2023 2023-11-07 Współorganizacji wydarzenia o charakterze kulturalnym i edukacyjnym pt. "Mikołajki" - w sali gimnastycznej ul. Kręta Radziejów - 07.12.2023 - zakup poczęstunkuPopielówpokaż
21/VII/2023 2023-11-07 Współorganizacji wydarzenia o charakterze kulturalnym i edukacyjnym pt. "Spotkanie opłatkowe" - w sali OSP-Popielów ul. G. Zapolskiej 1 - 16.12.2023 - zakup poczęstunkuPopielówpokaż
24/V/2023 2023-11-07 Odwiedzin mieszkańców Kamienia przebywających w MDPSKamieńpokaż
13/VI/2023 2023-11-06 Organizacji spotkania okolicznościowego z klubem sportowym TKKF "Jedność Grabownia-Golejów" i OSP GrabowniaGrabowniapokaż
14/VI/2023 2023-11-06 Organizacji Spotkania Mikołajkowego dla dzieci z GrabowniGrabowniapokaż
15/VI/2023 2023-11-06 Organizacji Spotkania Opłatkowego z Klubem SeniorówGrabowniapokaż
20/VI/2023 2023-10-26 Organizowania obchodów Święta Niepodległości, które odbędzie się w dniu 11.11.2023 r. w Chwałowicach.Chwałowicepokaż
21/VI/2023 2023-10-26 Organizacji spotkania seniorów z dzielnicy Chwałowice.Chwałowicepokaż
22/VI/2023 2023-10-26 Organizacji wraz z Przedszkolem nr 13 Powiatowego przeglądu muzycznego "Rozśpiewane Przedszkole".Chwałowicepokaż
23/VI/2023 2023-10-26 Organizacji wraz z Przedszkolem nr 13 Spotkania Mikołajkowego.Chwałowicepokaż
24/VI/2023 2023-10-26 Organizacji wraz z Przedszkolem nr 14 Imprezy Mikołajkowej.Chwałowicepokaż
25/VI/2023 2023-10-26 Organizacji wraz z Klubem GKS "Pierwszy" Chwałowice Turnieju Mikołajkowego im. Andrzeja Frydeckiego.Chwałowicepokaż
26/VI/2023 2023-10-26 Organizacji wraz z Klubem GKS "Pierwszy" Chwałowice zakończenia sezonu rozgrywkowego.Chwałowicepokaż
27/VI/2023 2023-10-26 Organizacji wraz z Przedszkolem nr 35 Spotkania z Mikołajem.Chwałowicepokaż
28/VI/2023 2023-10-26 Organizacji spotkania z poczęstunkiem z pensjonariuszami z Chwałowic przebywających obecnie w MDOS na ul. Żużlowej.Chwałowicepokaż
29/VI/2023 2023-10-26 Organizacji spotkania wigilijnego dla członków Rady Dzielnicy ChwałowiceChwałowicepokaż
21/VI/2023 2023-10-24 Organizacji zabawy andrzejkowej w dniu 18.11.2023Wielopolepokaż
22/VI/2023 2023-10-24 Organizacji turnieju skata sportowegoWielopolepokaż
23/VI/2023 2023-10-24 Organizacji spotkania barbórkowegoWielopolepokaż
24/VI/2023 2023-10-24 Organizacji spotkania ze św. MikołajemWielopolepokaż
25/VI/2023 2023-10-24 Organizacji spotkania wigilijki dla mieszkańców dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
26/VI/2023 2023-10-24 Organizacji spotkania wigilijki dla członków Rady Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
27/VI/2023 2023-10-24 Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
17/VI/2023 2023-10-17 Zabezpieczenia środków finansowych na współorganizację przez Radę Dzielnicy wraz z Kołem Emerytów i Rencistów spotkania świątecznego dla seniorów.Ochojecpokaż
18/VI/2023 2023-10-17 Zabezpieczenia środków finansowych na współorganizację przez Radę Dzielnicy wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Ochojcu spotkania integracyjnego ze strażakami i działaczami z OSP Ochojec.Ochojecpokaż
19/VI/2023 2023-10-17 Zabezpieczenia środków finansowych na organizację przez Radę Dzielnicy świątecznego spotkania integracyjnego dla organizacji i stowarzyszeń działających na terenie dzielnicy Ochojec.Ochojecpokaż
17/V/2023 2023-10-07 Wydatkowania środków związanych z bieżącą działalnością Rady Dzielnicy Meksyk - zakup materiałów biurowych i zakup artykułów spożywczych na drobny poczęstunek na zebraniaMeksykpokaż
14/V/2023 2023-10-07 Organizacji wydarzenia o charakterze rekreacyjnym pn.: BAL SENIORAMeksykpokaż
15/V/2023 2023-10-07 Organizacji o charakterze rekreacyjnym pn.: Mikołajki dla dzieci z dzielnicy MeksykMeksykpokaż
16/V/2023 2023-10-07 Organizacji wydarzenia o charakterze rekreacyjnym pn.: Spotkanie opłatkoweMeksykpokaż
17/VI/2023 2023-10-05 Zmiany w rocznym planie posiedzeń Rady Dzielnicy Rybnicka Kuźnia oraz planie dyżurów radnych Rady Dzielnicy Rybnicka Kuźnia (korekta do uchwały nr 11/II/2023)Rybnicka Kuźniapokaż
16/VI/2023 2023-10-05 Współorganizacji wraz z PZHKiPE wystawy ptaków egzotycznych na terenie ICK (Zabytkowa Kopalnia Ignacy) w RybnikuRybnicka Kuźniapokaż
22/V/2023 2023-10-05 Realizacji zadania "Dzielnicowe obchody Narodowego Święta Niepodległości", ujętego w wykazie propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
21/V/2023 2023-10-04 Ustalenia planów działania Rady i rocznego planu posiedzeń RadyBoguszowice Osiedlepokaż
22/V/2023 2023-10-04 Organizacji wydarzenia dla społeczności lokalnej pt. "Boguszowicka Wigilia"Boguszowice Osiedlepokaż
21/VI/2023 2023-10-04 Organizacji wydarzenia o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym pn.: "Akcja Ekologiczna"Orzepowicepokaż
20/VI/2023 2023-10-04 Zwiększenia środków na wydatki bieżąceOrzepowicepokaż
22/VI/2023 2023-10-04 Organizacji wydarzenia o charakterze kulturalnym pn.: "Dzień Seniora"Orzepowicepokaż
23/VI/2023 2023-10-04 Zwiększenia środków na zakup i montaż gablotkiOrzepowicepokaż
17/V/2023 2023-10-03 Analizy możliwości wykonania termomodernizacji budynku przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 oraz jego adaptacji w zakresie wykonania szatni dla dzieci i niezbędnych remontówZebrzydowicepokaż
19/VI/2023 2023-10-03 Współorganizacji wydarzenia o charakterze edukacyjnym pt. "Wychowanie przez czytanie" - w Filii nr 11 PiMBP w Rybniku - Popielowie w roku szkolnym 2023/2024- zakup poczęstunku.Popielówpokaż
23/IV/2023 2023-10-03 Organizacji "Mikołaja"Kamieńpokaż
16/VI/2023 2023-10-02 Wydatkowania środków finansowych na organizację imprezy integracyjnej w Dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
20/V/2023 2023-09-29 Poparcia inicjatywy mieszkańców w sprawie powstania miejsca integracji przy zbiorniku wodnym "Tama".Wielopolepokaż
19/V/2023 2023-09-21 Sprzeciwu wobec budowy instalacji do fermentacji odpadów biodegradowalnychChwałowicepokaż
18/IV/2023 2023-09-15 Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
17/IV/2023 2023-09-15 Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
19/IV/2023 2023-09-15 Zakupu opału na potrzeby ogrzewania pomieszczenia Rady Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
20/IV/2023 2023-09-15 Zamontowania lustra na ul. MojżeszaNiewiadompokaż
21/IV/2023 2023-09-15 Remontu odcinka łączącego ul. Szymanowskiego z ul. SkargiNiewiadompokaż
15/IV/2023 2023-09-15 Organizacji spotkania dla emerytówNiewiadompokaż
16/IV/2023 2023-09-15 Organizacji Gwarków z Hoym GrubyNiewiadompokaż
17/IV/2023 2023-09-15 Organizacji "Mikołajek" dla dzieci z klubu sportowegoNiewiadompokaż
18/IV/2023 2023-09-15 Organizacji spotkania integracyjnego Rady Dzielnicy NiewiadomNiewiadompokaż
19/IV/2023 2023-09-15 Zakup materiałów papierniczych i tuszu do drukarki na cele działalności RadyNiewiadompokaż
14/IV/2023 2023-09-15 Organizacji wyjazdu na grzyby dla mieszkańców dzielnicy NiewiadomNiewiadompokaż
16/IV/2023 2023-09-12 Budowy na "terenie integracyjnym" przy ul. Krzywej dwutorowego bulodromu oraz poparcia inicjatywy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku w tym zakresieZebrzydowicepokaż
15/V/2023 2023-09-11 Przyjęcia regulaminu pracy Rady ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zwoływania posiedzeń oraz usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach Rady i ZarząduChwałęcicepokaż
19/V/2023 2023-09-06 Wystosowania pisma do Urzędu Miasta Rybnika o uwzględnienie w budżecie remontu dróg w OrzepowicachOrzepowicepokaż
18/V/2023 2023-09-05 Organizacji wydarzenia o charakterze kulturalnym pt. dzień sąsiada/pieczenie ziemniaka w Popielowie 29.09.2023 r.Popielówpokaż
18/III/2023 2023-09-05 Zmiany uchwały nr 15/II/2023 z dnia 05.06.2023 w sprawie współorganizacji z MOSiR em festynu rodzinnegoKamieńpokaż
19/III/2023 2023-09-05 Organizacji Festiwalu DyniKamieńpokaż
20/III/2023 2023-09-05 Zmiany uchwały 13/II/2023 z dnia 05.06.2023 r. w sprawie wydania zgody Przewodniczącej Zarządu na wydatkowanie kwoty 600 zł z budżetu na 2023 r.Kamieńpokaż
21/III/2023 2023-09-05 Zakupu rolety drzwiowej do siedziby RadyKamieńpokaż
22/III/2023 2023-09-05 Organizacji akcji krwiodawstwaKamieńpokaż
15/V/2023 2023-09-04 Zakupu sprzętu nagłaśniającego na potrzeby Rady Dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
15/IV/2023 2023-08-31 Przyjęcia kalendarium zainicjowanych i współorganizowanych przez Radę imprez kulturalnych, sportowych. rekreacyjnych, uroczystości środowiskowych i innych na 2023 rokGolejówpokaż
14/IV/2023 2023-08-31 Zmiany regulaminu pracy Rady ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zwoływania posiedzeń oraz usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach Rady i ZarząduGolejówpokaż
16/IV/2023 2023-08-31 Propozycji odnośnie wydatkowania środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Miasta Rybnika dla Dzielnicy Golejów na 2023 rokGolejówpokaż
17/IV/2023 2023-08-31 Realizacji zadania "Wielkie Grzybobranie"- VII edycja Mistrzostw Śląska w Grzybobraniu w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym "Grzybówka" w Rybniku-Golejowie ujętego w wykazie propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
18/IV/2023 2023-08-31 Realizacji zadania Dzielnicowy Dzień Seniora w Rybniku-Golejowie wraz z konkursem "Zasłużony dla Golejowa", ujętego w wykazie propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
19/IV/2023 2023-08-31 Realizacji zadania Posiedzenie Kapituły Tytułu Honorowego "Zasłużony dla Golejowa", ujętego w wykazie propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
20/IV/2023 2023-08-31 Realizacji zadania Akcja - Integracja! Imprezy środowiskowej wraz z grą terenową, ujętego w wykazie propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
21/IV/2023 2023-08-31 Realizacji zadania "Integracyjna wycieczka autokarowa mieszkańców, Rady Dzielnicy i zawodników klubu TKKF Jedność Grabownia-Golejów do Wisły", ujętego w wykazie propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
15/V/2023 2023-08-07 Planu zadań inwestycyjnych na terenie dzielnicy Ochojec na rok 2024Ochojecpokaż
16/V/2023 2023-08-07 Zabezpieczenia środków Finansowych na współorganizację przez Radę Dzielnicy wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich z dzielnicy Ochojec obchodów Uroczystości DożynkowychOchojecpokaż
17/IV/2023 2023-08-03 Organizacji poczęstunku na wydarzeniu o charakterze kulturalnym pn. dożynki w Popielowie w dniu 27.08.2023 r.Popielówpokaż
17/IV/2023 2023-08-03 Wydatkowania środków związanych z bieżącą działalnością Rady Dzielnicy ChwałowiceChwałowicepokaż
18/IV/2023 2023-08-03 Ustalenia wydatkowania środków finansowych na opłatę za zużycie energii elektrycznej w siedzibie Rady Dzielnicy do końca 2023 r.Chwałowicepokaż
15/IV/2023 2023-08-02 Wydatków związanych z utrzymaniem siedziby rady dzielnicyBoguszowice Osiedlepokaż
16/IV/2023 2023-08-02 Organizacji wydarzenia dla społeczności lokalnej pt. " Boguszowice Razem"Boguszowice Osiedlepokaż
17/IV/2023 2023-08-02 Organizacji wydarzenia dla społeczności lokalnej pt. "Boguszowice Razem"Boguszowice Osiedlepokaż
18/IV/2023 2023-08-02 Organizacji akcji sprzątania parku osiedlowegoBoguszowice Osiedlepokaż
19/IV/2023 2023-08-02 Organizacji wydarzenia dla seniorów z dzielnicy Boguszowice OsiedleBoguszowice Osiedlepokaż
20/IV/2023 2023-08-02 Zakupu materiałów informacyjnych i promocyjnychBoguszowice Osiedlepokaż
17/IV/2023 2023-08-02 Organizacji loterii fantowej podczas wydarzenia pn. "Dni Orzepowic"Orzepowicepokaż
16/IV/2023 2023-08-02 Wydatkowania środków związanych z bieżącą działalnością Rady Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
18/IV/2023 2023-08-02 Zwiększenie przyjętej kwoty na organizację "Dni Orzepowic"Orzepowicepokaż
11/III/2023 2023-07-26 Organizacji Festynu ŚrodowiskowegoNiewiadompokaż
13/III/2023 2023-07-26 Organizacji spotkania integracyjnego mieszkańców dzielnicyNiewiadompokaż
12/III/2023 2023-07-26 Remontu ulic Stefana Batorego i Grota RoweckiegoNiewiadompokaż
15/IV/2023 2023-07-25 Organizacji wydarzenia o charakterze kulturalnym pn.: festyn rodzinno-odpustowyRybnicka Kuźniapokaż
13/IV/2023 2023-07-21 Wyrażenia opinii w zakresie wysuwanych przez mieszkańców Zamysłowa postulatów oraz proponowanych zmian do założeń projektowych do ulic Wincentego Witosa i Wrzosowej w RybnikuZamysłówpokaż
14/IV/2023 2023-07-21 Zatwierdzenia propozycji do projektu budżetu Miasta na 2024 rok przygotowanych przez Zarząd Dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
16/III/2023 2023-07-07 Zatwierdzenia wykazu propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla dzielnicy Wielopole na rok 2023Wielopolepokaż
14/III/2023 2023-07-07 Regulaminu pracy Rady Dzielnicy Wielopole ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zwoływania posiedzeń oraz usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach RadyWielopolepokaż
15/III/2023 2023-07-07 Planów posiedzeń Rady Dzielnicy Wielopole oraz planów dyżurów radnych Rady Dzielnicy Wielopole na rok 2023Wielopolepokaż
11/III/2023 2023-06-30 Wprowadzenia do stosowania "Regulaminu Rady Dzielnicy Orzepowice"Orzepowicepokaż
12/III/2023 2023-06-30 Wydatkowania środków związanych z bieżącą działalnością Rady Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
13/III/2023 2023-06-30 Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
14/III/2023 2023-06-30 Organizacji wydarzenia o charakterze kulturalnym/sportowym/edukacyjnym/ rekreacyjnym pn. "Dni Orzepowic"Orzepowicepokaż
15/III/2023 2023-06-30 Zatwierdzenia wykazu propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy Orzepowice na 2023 r.Orzepowicepokaż
13/III/2023 2023-06-27 Uchwalenia planu finansowego i propozycji wydatkowania środków przewidzianych na działalnośćBoguszowice Osiedlepokaż
11/III/2023 2023-06-27 Ustalenia planów działania Rady i rocznego planu posiedzeń RadyBoguszowice Osiedlepokaż
12/III/2023 2023-06-27 Ustalenia regulaminu pracy RadyBoguszowice Osiedlepokaż
14/III/2023 2023-06-27 Wydatkowania środków związanych z bieżącą działalnością Rady Dzielnicy Boguszowice OsiedleBoguszowice Osiedlepokaż
14/IV/2023 2023-06-21 Wydatkowania środków związanych z bieżącą działalnością Rady Dzielnicy OchojecOchojecpokaż
11/III/2023 2023-06-20 Rocznego planu posiedzeń Rady Dzielnicy ZebrzydowiceZebrzydowicepokaż
12/III/2023 2023-06-20 Wydatkowania środków związanych z bieżącą działalnością Rady Dzielnicy ZebrzydowiceZebrzydowicepokaż
13/III/2023 2023-06-20 Regulaminu pracy Rady Dzielnicy Zebrzydowice ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zwoływania posiedzeń oraz usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach RadyZebrzydowicepokaż
14/III/2023 2023-06-20 Zatwierdzenia wykazu propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy Zebrzydowice na 2023 rokZebrzydowicepokaż
15/III/2023 2023-06-20 Ustanowienia strony "Zebrzydowice27" oficjalnym komunikatorem Rady Dzielnicy ZebrzydowiceZebrzydowicepokaż
11/III/2023 2023-06-19 Sposobu wydatkowania środków finansowych w 2023 r.Grabowniapokaż
12/III/2023 2023-06-19 Organizacji Festynu DzielnicowegoGrabowniapokaż
11/III/2023 2023-06-15 Planu posiedzeń Rady Dzielnicy Chwałowice oraz planu dyżurów radnych Rady Dzielnicy Chwałowice na rok 2023 i 2024Chwałowicepokaż
12/III/2023 2023-06-15 Regulaminu pracy Rady Dzielnicy Chwałowice ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zwoływania posiedzeń oraz usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach Rady i ZarząduChwałowicepokaż
13/III/2023 2023-06-15 Zatwierdzenia wykazu propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy Chwałowice na 2023 r.Chwałowicepokaż
14/III/2023 2023-06-15 Upamiętnienia 120-lecia Kopalni ChwałowiceChwałowicepokaż
15/III/2023 2023-06-15 Organizacji wydarzenia o charakterze sportowym pn.: Festyn rodzinny połączony z turniejem grup dziecięcychChwałowicepokaż
16/III/2023 2023-06-15 Organizacji wydarzenia o charakterze edukacyjnym pn.: Akcja "Las 2023"Chwałowicepokaż
11/III/2023 2023-06-12 Współorganizacji wydarzenia o charakterze kulturalno - rekreacyjnym pt.: "Wiwat wakacje w Chwałęcicach"Chwałęcicepokaż
12/III/2023 2023-06-12 Współorganizacji wydarzenia o charakterze kulturalno - rekreacyjnym pt.: "Pożegnanie wakacji w Chwałęcicach"Chwałęcicepokaż
13/III/2023 2023-06-12 Współorganizacji wydarzenia o charakterze kulturalno - rekreacyjnym pt.: "Dzień seniora w Chwałęcicach"Chwałęcicepokaż
3/II/2023 2023-06-12 Ustalenia sposobu głosowana na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Boguszowice OsiedleBoguszowice Osiedlepokaż
4/II/2023 2023-06-12 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Boguszowice OsiedleBoguszowice Osiedlepokaż
5/II/2023 2023-06-12 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Boguszowice OsiedleBoguszowice Osiedlepokaż
6/II/2023 2023-06-12 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Boguszowice OsiedleBoguszowice Osiedlepokaż
7/II/2023 2023-06-12 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Boguszowice OsiedleBoguszowice Osiedlepokaż
8/II/2023 2023-06-12 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Boguszowice OsiedleBoguszowice Osiedlepokaż
9/II/2023 2023-06-12 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy Boguszowice OsiedleBoguszowice Osiedlepokaż
10/II/2023 2023-06-12 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy Boguszowice OsiedleBoguszowice Osiedlepokaż
11/III/2023 2023-06-12 Regulaminu pracy Rady Dzielnicy Meksyk ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zwoływania posiedzeń oraz usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach Rady i ZarząduMeksykpokaż
12/II/2023 2023-06-12 Rocznego planu posiedzeń Rady Dzielnicy Meksyk oraz dyżurów radnych Rady DzielnicyMeksykpokaż
13/III/2023 2023-06-12 Zatwierdzenia wykazu propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy Meksyk na 2023Meksykpokaż
14/III/2023 2023-06-12 Wydatkowania środków związanych z bieżącą działalnością Rady Dzielnicy ChwałęciceChwałęcicepokaż
9/III/2023 2023-06-09 Planu posiedzeń Rady Dzielnicy Golejów na 2023 rokGolejówpokaż
10/III/2023 2023-06-09 Przyjęcia regulaminu pracy Rady ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zwoływania posiedzeń oraz usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach Rady i ZarząduGolejówpokaż
11/III/2023 2023-06-09 Propozycji do projektu budżetu Miasta na 2024 rokGolejówpokaż
12/III/2023 2023-06-09 Przyjęcia kalendarium zainicjowanych i współorganizowanych przez Radę imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, uroczystości środowiskowych i innych na 2023 rokGolejówpokaż
13/III/2023 2023-06-09 Propozycji odnośnie wydatkowania środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Miasta Rybnika dla Dzielnicy Golejów na 2023 rokGolejówpokaż
13/III/2023 2023-06-06 Organizacji wydarzenia o charakterze kulturalnym pn. Festyn z okazji rozpoczęcia lata w dzielnicy Popielów w dniu 23.06.2023Popielówpokaż
12/III/2023 2023-06-06 Organizacji wydarzenia o charakterze rekreacyjnym pn.: Festyn organizowany przez MKS 32 Radziejów-Popielów w dniu 24.06.2023 r.Popielówpokaż
14/III/2023 2023-06-06 Wydatkowania środków związanych z bieżącą działalnością Rady Dzielnicy PopielówPopielówpokaż
15/III/2023 2023-06-06 Uchwalenia planów działania Rady, w tym rocznego planu posiedzeń Rady i planu dyżurów Radnych oraz regulaminu pracy Rady, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zwołania posiedzeń oraz usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach Zarządu i RadyPopielówpokaż
16/III/2023 2023-06-06 Ustaleń Rady Dzielnicy dotyczących propozycji do budżetu Miasta Rybnika dotyczących dzielnicy PopielówPopielówpokaż
3/II/2023 2023-06-06 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy GrabowniaGrabowniapokaż
4/II/2023 2023-06-06 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy GrabowniaGrabowniapokaż
5/II/2023 2023-06-06 Ustalenia sposobu Głosowania na Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy GrabowniaGrabowniapokaż
6/II/2023 2023-06-06 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy GrabowniaGrabowniapokaż
7/II/2023 2023-06-06 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy GrabowniaGrabowniapokaż
8/II/2023 2023-06-06 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy GrabowniaGrabowniapokaż
9/II/2023 2023-06-06 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy GrabowniaGrabowniapokaż
10/II/2023 2023-06-06 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy GrabowniaGrabowniapokaż
3/II/2023 2023-06-05 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy NiewiadomNiewiadompokaż
3/II/2023 2023-06-05 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy KamieńKamieńpokaż
4/II/2023 2023-06-05 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy KamieńKamieńpokaż
5/II/2023 2023-06-05 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy KamieńKamieńpokaż
6/II/2023 2023-06-05 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy KamieńKamieńpokaż
7/II/2023 2023-06-05 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy KamieńKamieńpokaż
8/II/2023 2023-06-05 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy KamieńKamieńpokaż
9/II/2023 2023-06-05 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy KamieńKamieńpokaż
10/II/2023 2023-06-05 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy KamieńKamieńpokaż
11/II/2023 2023-06-05 Zatwierdzenia wykazu propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy Kamień na 2023 rokKamieńpokaż
12/II/2023 2023-06-05 Rocznego planu posiedzeń Rady Dzielnicy KamieńKamieńpokaż
14/II/2023 2023-06-05 Złożenia propozycji do projektu budżetu Miasta na 2024 r.Kamieńpokaż
15/II/2023 2023-06-05 Współorganizacji z MOSIR em festynu rodzinnegoKamieńpokaż
16/II/2023 2023-06-05 Zlecenia zaprojektowania i wykonania baneraKamieńpokaż
13/II/2023 2023-06-05 Wydania zgody Przewodniczącej Zarządu na wydatkowanie kwoty 600 zł z budżetu na 2023 r.Kamieńpokaż
3/II/2023 2023-06-05 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy ZebrzydowiceZebrzydowicepokaż
4/II/2023 2023-06-05 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy ZebrzydowiceZebrzydowicepokaż
5/II/2023 2023-06-05 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ZebrzydowiceZebrzydowicepokaż
6/II/2023 2023-06-05 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ZebrzydowiceZebrzydowicepokaż
7/II/2023 2023-06-05 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ZebrzydowiceZebrzydowicepokaż
8/II/2023 2023-06-05 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ZebrzydowiceZebrzydowicepokaż
9/II/2023 2023-06-05 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy ZebrzydowiceZebrzydowicepokaż
10/II/2023 2023-06-05 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy ZebrzydowiceZebrzydowicepokaż
4/II/2023 2023-06-05 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy NiewiadomNiewiadompokaż
5/II/2023 2023-06-05 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy NiewiadomNiewiadompokaż
6/II/2023 2023-06-05 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy NiewiadomNiewiadompokaż
7/II/2023 2023-06-05 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy NiewiadomNiewiadompokaż
8/II/2023 2023-06-05 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy NiewiadomNiewiadompokaż
9/II/2023 2023-06-05 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy NiewiadomNiewiadompokaż
10/II/2023 2023-06-05 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy NiewiadomNiewiadompokaż
11/III/2023 2023-06-05 Powołania stałych Zespołów Rady Dzielnicy OchojecOchojecpokaż
12/III/2023 2023-06-05 Zabezpieczenia środków finansowych na współorganizację przez Radę Dzielnicy festynu rodzinnego z Miejską Orkiestrą Dętą Rybnik i Miejskim Ośrodkiem Sportu i RekreacjiOchojecpokaż
13/III/2023 2023-06-05 Dofinansowania organizacji spotkania na zakończenie sezonu 2022/2023 przez Ludowy Klub Sportowy "Płomień" OchojecOchojecpokaż
17/II/2023 2023-06-05 Organizacji loterii: "Wesoła Nutka"Kamieńpokaż
3/II/2023 2023-05-31 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
4/II/2023 2023-05-31 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
5/II/2023 2023-05-31 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
6/II/2023 2023-05-31 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
7/II/2023 2023-05-31 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
8/II/2023 2023-05-31 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
9/II/2023 2023-05-31 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
10/II/2023 2023-05-31 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
11/II/2023 2023-05-31 Organizacji poczęstunku dla dzieci uczestniczących w obchodach Dnia Dziecka w Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
12/II/2023 2023-05-31 Wydatkowania środków finansowych w 2023 r. na cele reprezentacyjne Rady Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
13/II/2023 2023-05-31 Wydatkowania środków finansowych w 2023 r. na cele organizowania posiedzeń Rady Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
9/II/2023 2023-05-30 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy Rybnicka KuźniaRybnicka Kuźniapokaż
10/II/2023 2023-05-30 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy Rybnicka KuźniaRybnicka Kuźniapokaż
11/II/2023 2023-05-30 Rocznego planu posiedzeń Rady Dzielnicy Rybnicka Kuźnia oraz planu dyżurów radnych Rady Dzielnicy Rybnicka KuźniaRybnicka Kuźniapokaż
12/II/2023 2023-05-30 Organizacji wydarzenia o charakterze kulturalnym/rekreacyjnym pt.: Dzień DzieckaRybnicka Kuźniapokaż
3/II/2023 2023-05-30 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Rybnicka KuźniaRybnicka Kuźniapokaż
4/II/2023 2023-05-30 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Rybnicka KuźniaRybnicka Kuźniapokaż
5/II/2023 2023-05-30 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Rybnicka KuźniaRybnicka Kuźniapokaż
6/II/2023 2023-05-30 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Rybnicka KuźniaRybnicka Kuźniapokaż
7/II/2023 2023-05-30 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Zarządu Dzielnicy Rybnicka KuźniaRybnicka Kuźniapokaż
8/II/2023 2023-05-30 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Rybnicka KuźniaRybnicka Kuźniapokaż
13/II/2023 2023-05-30 Wydatkowania środków związanych z bieżącą działalnością Rady Dzielnicy Rybnika KuźniaRybnicka Kuźniapokaż
3/II/2023 2023-05-30 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy OchojecOchojecpokaż
4/II/2023 2023-05-30 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy OchojecOchojecpokaż
5/II/2023 2023-05-30 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy OchojecOchojecpokaż
6/II/2023 2023-05-30 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy OchojecOchojecpokaż
7/II/2023 2023-05-30 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy OchojecOchojecpokaż
8/II/2023 2023-05-30 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy OchojecOchojecpokaż
9/II/2023 2023-05-30 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy OchojecOchojecpokaż
10/II/2023 2023-05-30 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy OchojecOchojecpokaż
14/II/2023 2023-05-30 Organizacji wraz ze Stowarzyszeniem Promocji Regionalnej "Rybnicka Kuźnia" wydarzenia o charakterze integracyjnym pn.: spotkanie integracyjneRybnicka Kuźniapokaż
1/I/20223 2023-05-29 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
2/I/2023 2023-05-29 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
1/I/2023 2023-05-29 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy NiewiadomNiewiadompokaż
2/I/2023 2023-05-29 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy NiewiadomNiewiadompokaż
1/I/2023 2023-05-26 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Rybnicka KuźniaRybnicka Kuźniapokaż
2/I/2023 2023-05-26 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Rybnicka KuźniaRybnicka Kuźniapokaż
1/I/2023 2023-05-24 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy ZebrzydowiceZebrzydowicepokaż
2/I/2023 2023-05-24 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy ZebrzydowiceZebrzydowicepokaż
1/I/2023 2023-05-24 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy KamieńKamieńpokaż
2/I/2023 2023-05-24 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy KamieńKamieńpokaż
3/II/2023 2023-05-23 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy PopielówPopielówpokaż
4/II/2023 2023-05-23 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy PopielówPopielówpokaż
5/II/2023 2023-05-23 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy PopielówPopielówpokaż
6/II/2023 2023-05-23 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy PopielówPopielówpokaż
7/II/2023 2023-05-23 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy PopielówPopielówpokaż
8/II/2023 2023-05-23 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy PopielówPopielówpokaż
9/II/2023 2023-05-23 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy PopielówPopielówpokaż
10/II/2023 2023-05-23 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy PopielówPopielówpokaż
11/II/2023 2023-05-23 Wydatkowania środków finansowych na poczęstunek związany z wizytą grupy rowerowej "Wandrusie"Popielówpokaż
4/II/2023 2023-05-22 Wybory Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
3/II/2023 2023-05-22 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy ChwałowiceChwałowicepokaż
4/II/2023 2023-05-22 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy ChwałowiceChwałowicepokaż
5/II/2023 2023-05-22 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ChwałowcieChwałowicepokaż
6/II/2023 2023-05-22 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ChwałowiceChwałowicepokaż
7/II/2023 2023-05-22 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ChwałowiceChwałowicepokaż
8/II/2023 2023-05-22 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ChwałowiceChwałowicepokaż
9/II/2023 2023-05-22 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy ChwałowiceChwałowicepokaż
10/II/2023 2023-05-22 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy ChwałowiceChwałowicepokaż
3/II/2023 2023-05-22 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
4/II/2023 2023-05-22 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
5/II/2023 2023-05-22 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządy Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
6/II/2023 2023-05-22 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
7/II/2023 2023-05-22 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
8/II/2023 2023-05-22 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
9/II/2023 2023-05-22 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
10/II/2023 2023-05-22 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
3/II/2023 2023-05-22 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
5/II/2023 2023-05-22 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
6/II/2023 2023-05-22 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
7/II/2023 2023-05-22 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
8/II/2023 2023-05-22 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
9/II/2023 2023-05-22 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
10/II/2023 2023-05-22 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
1/I/2023 2023-05-16 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Boguszowice OsiedleBoguszowice Osiedlepokaż
2/I/2023 2023-05-16 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Boguszowice OsiedleBoguszowice Osiedlepokaż
3/II/2023 2023-05-16 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
4/II/2023 2023-05-16 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
5/II/2023 2023-05-16 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
6/II/2023 2023-05-16 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
7/II/2023 2023-05-16 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
8/II/2023 2023-05-16 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
9/II/2023 2023-05-16 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
10/II/2023 2023-05-16 Wyboru Zastępcy Sekretarza Zarządu Dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
11/II/2023 2023-05-16 Planów działania Rady, w tym rocznego planu posiedzeń Rady i planu dyżurów Radnych oraz regulaminu pracy Rady, ze szczegółowym uwzględnieniem sposobu zwołania posiedzeń oraz usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach Zarządu i RadyZamysłówpokaż
12/II/2023 2023-05-16 Wydatkowania środków finansowych przez Zarząd Dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
1/I/2023 2023-05-15 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy OchojecOchojecpokaż
2/I/2023 2023-05-15 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy OchojecOchojecpokaż
1/I/2023 2023-05-15 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
2/I/2023 2023-05-15 Wybory Przewodniczącego Rady Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
1/I/2023 2023-05-15 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy PopielówPopielówpokaż
2/I/2023 2023-05-15 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy PopielówPopielówpokaż
3/II/2023 2023-05-10 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
4/II/2023 2023-05-10 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
5/II/2023 2023-05-10 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
6/II/2023 2023-05-10 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
7/II/2023 2023-05-10 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Golejów i Sekretarza Zarządu Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
8/II/2023 2023-05-10 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Golejów i Sekretarza Zarządu Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
1/I/2023 2023-05-10 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy ChwałowiceChwałowicepokaż
1/I/2023 2023-05-10 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy ChwałęciceChwałęcicepokaż
1/I/2023 2023-05-10 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
1/I/2023 2023-05-10 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy GrabowniaGrabowniapokaż
2/I/2023 2023-05-10 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy GrabowniaGrabowniapokaż
2/I/2023 2023-05-10 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
2/I/2023 2023-05-10 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy ChwałęciceChwałęcicepokaż
2/I/2023 2023-05-10 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy ChwałowiceChwałowicepokaż
3/I/2023 2023-05-10 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy ChwałęciceChwałęcicepokaż
4/I/2023 2023-05-10 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy ChwałęciceChwałęcicepokaż
5/I/2023 2023-05-10 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ChwałęciceChwałęcicepokaż
6/I/2023 2023-05-10 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ChwałęciceChwałęcicepokaż
7/I/2023 2023-05-10 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ChwałęciceChwałęcicepokaż
8/I/2023 2023-05-10 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ChwałęciceChwałęcicepokaż
9/I/2023 2023-05-10 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy ChwałęciceChwałęcicepokaż
10/I/2023 2023-05-10 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy ChwałęciceChwałęcicepokaż
2/I/2023 2023-05-08 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
2/I/2023 2023-05-08 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
1/I/2023 2023-05-08 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
1/I/2023 2023-05-08 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
 
 
Odsłon strony: 62673 Metryka
Redaktor: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2024-07-18 Opublikowano dokument: Współorganizacji imprezy sąsiedzkiej w NiewiadomiuMagdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-18 Opublikowano dokument: Przedstawienia Prezydentowi Miasta Rybnika propozycji do projektu budżetu miasta na 2025r.Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-18 Opublikowano dokument: Współorganizacji imprezy sąsiedzkiej w NiewiadomiuMagdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-18 Opublikowano dokument: Współorganizacji imprezy sąsiedzkiej w NiewiadomiuMagdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-18 Opublikowano dokument: Przedstawienia Prezydentowi Miasta Rybnika propozycji do projektu budżetu miasta na 2025r.Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-18 Opublikowano dokument: Wyboru dwóch Członków Rady Dzielnicy Niewiadom do udziału w pracach Rady Interesariuszy tworzonej prMagdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-16 Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy NiewiadomMagdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-16 Opublikowano dokument: Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy NiewiadomMagdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-16 Opublikowano dokument: Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy NiewiadomMagdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-16 Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy NiewidomMagdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-16 Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy NiewiadomMagdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-16 Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy NiewiadomMagdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-16 Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu DzielnicyMagdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-16 Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu DzielnicyMagdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-16 Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu DzielnicyMagdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-16 Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu DzielnicyMagdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-16 Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady DzielnicyMagdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-05 Opublikowano dokument: Zwiększenia przyjętej kwoty na organizację "Rodzinnego Dnia Sportu"Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-05 Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącej Rady Dzielnicy OrzepowiceMagdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-05 Opublikowano dokument: Zwiększenia przyjętej kwoty na organizację "Rodzinnego Dnia Sportu"Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-01 Opublikowano dokument: Wniosku o uwzględnienie w budżecie miejskim zapotrzebowania na przeprowadzenie niezbędnych prac w DzAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-01 Opublikowano dokument: Wydatkowania środków związanych z bieżącą działalnością Rady Dzielnicy MeksykAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-06-25 Opublikowano dokument: Akceptacji propozycji do projektu budżetu miasta Rybnika na 2025 rokAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-06-24 Opublikowano dokument: Wygaśnięcia mandatu radnego Rady dzielnicy NiewiadomMagdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-06-24 Opublikowano dokument: Wygaśnięcia mandatu radnego Rady dzielnicy NiewiadomMagdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-06-24 Opublikowano dokument: Wygaśnięcia mandatu radnego Rady dzielnicy NiewiadomMagdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-06-24 Opublikowano dokument: Organizacji wydarzenia dla społeczności lokalnej pt. "Festyn Rodzinny"Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-06-24 Opublikowano dokument: Organizacji wydarzenia dla społeczności lokalnej pt. "Festyn Rodzinny"Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-06-24 Opublikowano dokument: Organizacji wydarzenia dla społeczności lokalnej pt. "Festyn Rodzinny"Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-06-24 Opublikowano dokument: Zmiany regulaminu pracy RadyAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-06-21 Opublikowano dokument: Wydatkowania środków finansowych otrzymanych w postaci darowizn na organizację "Dnia dziecka"Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-06-21 Opublikowano dokument: Wydatkowania środków finansowych otrzymanych w postaci darowizn na organizację "Dnia dziecka"Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-06-21 Opublikowano dokument: Przedstawienia Prezydentowi Miasta Rybnika propozycji Rady Dzielnicy Chwałowice do budżetu miasta naAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-06-21 Opublikowano dokument: Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy ChwałowiceAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-06-21 Opublikowano dokument: Wydania opinii do planu Ruchu PGG S.A.KWK ROW Ruch "Chwałowice" w okresie od 1.01.2025-31.12.2027 r.Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-06-21 Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ChwałowiceAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-06-20 Opublikowano dokument: Zabezpieczenia środków finansowych na współorganizację przez Radę Dzielnicy festynu rodzinnego z KlAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-06-20 Opublikowano dokument: Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy MeksykAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-06-20 Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy MeksykAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-06-20 Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy MeksykAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-06-20 Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy MeksykAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-06-20 Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy MeksykAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-06-20 Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy MeksykAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-06-20 Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy MeksykAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-06-20 Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy MeksykAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-06-20 Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy MeksykAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-06-20 Opublikowano dokument: Planu zadań inwestycyjnych na terenie dzielnicy Ochojec na rok 2025Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-06-14 Opublikowano dokument: Współorganizacji wydarzenia o charakterze kulturalnym rekreacyjnym pn.: "Pożegnanie wakacji w ChwałAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-06-14 Opublikowano dokument: Współorganizacji wydarzenia o charakterze kulturalno rekreacyjnym pn.: "Pożegnanie wakacji w ChwałęAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-06-11 Opublikowano dokument: Wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy NiewiadomMagdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.