Rejestr
Numer uchwały Data Dotyczy Dzielnica Szczegóły
3/II/2023 2023-05-31 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
4/II/2023 2023-05-31 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
5/II/2023 2023-05-31 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
6/II/2023 2023-05-31 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
7/II/2023 2023-05-31 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
8/II/2023 2023-05-31 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
9/II/2023 2023-05-31 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
10/II/2023 2023-05-31 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
11/II/2023 2023-05-31 Organizacji poczęstunku dla dzieci uczestniczących w obchodach Dnia Dziecka w Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
12/II/2023 2023-05-31 Wydatkowania środków finansowych w 2023 r. na cele reprezentacyjne Rady Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
13/II/2023 2023-05-31 Wydatkowania środków finansowych w 2023 r. na cele organizowania posiedzeń Rady Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
3/II/2023 2023-05-30 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy OchojecOchojecpokaż
4/II/2023 2023-05-30 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy OchojecOchojecpokaż
5/II/2023 2023-05-30 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy OchojecOchojecpokaż
6/II/2023 2023-05-30 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy OchojecOchojecpokaż
7/II/2023 2023-05-30 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy OchojecOchojecpokaż
8/II/2023 2023-05-30 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy OchojecOchojecpokaż
9/II/2023 2023-05-30 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy OchojecOchojecpokaż
10/II/2023 2023-05-30 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy OchojecOchojecpokaż
1/I/20223 2023-05-29 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
2/I/2023 2023-05-29 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
1/I/2023 2023-05-29 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy NiewiadomNiewiadompokaż
2/I/2023 2023-05-29 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy NiewiadomNiewiadompokaż
1/I/2023 2023-05-26 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Rybnicka KuźniaRybnicka Kuźniapokaż
2/I/2023 2023-05-26 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Rybnicka KuźniaRybnicka Kuźniapokaż
1/I/2023 2023-05-24 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy ZebrzydowiceZebrzydowicepokaż
2/I/2023 2023-05-24 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy ZebrzydowiceZebrzydowicepokaż
1/I/2023 2023-05-24 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy KamieńKamieńpokaż
2/I/2023 2023-05-24 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy KamieńKamieńpokaż
3/II/2023 2023-05-23 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy PopielówPopielówpokaż
4/II/2023 2023-05-23 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy PopielówPopielówpokaż
5/II/2023 2023-05-23 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy PopielówPopielówpokaż
6/II/2023 2023-05-23 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy PopielówPopielówpokaż
7/II/2023 2023-05-23 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy PopielówPopielówpokaż
8/II/2023 2023-05-23 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy PopielówPopielówpokaż
9/II/2023 2023-05-23 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy PopielówPopielówpokaż
10/II/2023 2023-05-23 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy PopielówPopielówpokaż
11/II/2023 2023-05-23 Wydatkowania środków finansowych na poczęstunek związany z wizytą grupy rowerowej "Wandrusie"Popielówpokaż
4/II/2023 2023-05-22 Wybory Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
3/II/2023 2023-05-22 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy ChwałowiceChwałowicepokaż
4/II/2023 2023-05-22 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy ChwałowiceChwałowicepokaż
5/II/2023 2023-05-22 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ChwałowcieChwałowicepokaż
6/II/2023 2023-05-22 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ChwałowiceChwałowicepokaż
7/II/2023 2023-05-22 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ChwałowiceChwałowicepokaż
8/II/2023 2023-05-22 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ChwałowiceChwałowicepokaż
9/II/2023 2023-05-22 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy ChwałowiceChwałowicepokaż
10/II/2023 2023-05-22 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy ChwałowiceChwałowicepokaż
3/II/2023 2023-05-22 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
4/II/2023 2023-05-22 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
5/II/2023 2023-05-22 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządy Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
6/II/2023 2023-05-22 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
7/II/2023 2023-05-22 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
8/II/2023 2023-05-22 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
9/II/2023 2023-05-22 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
10/II/2023 2023-05-22 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
3/II/2023 2023-05-22 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
5/II/2023 2023-05-22 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
6/II/2023 2023-05-22 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
7/II/2023 2023-05-22 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
8/II/2023 2023-05-22 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
9/II/2023 2023-05-22 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
10/II/2023 2023-05-22 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
1/I/2023 2023-05-16 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Boguszowice OsiedleBoguszowice Osiedlepokaż
2/I/2023 2023-05-16 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Boguszowice OsiedleBoguszowice Osiedlepokaż
3/II/2023 2023-05-16 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
4/II/2023 2023-05-16 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
5/II/2023 2023-05-16 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
6/II/2023 2023-05-16 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
7/II/2023 2023-05-16 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
8/II/2023 2023-05-16 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
9/II/2023 2023-05-16 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
10/II/2023 2023-05-16 Wyboru Zastępcy Sekretarza Zarządu Dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
11/II/2023 2023-05-16 Planów działania Rady, w tym rocznego planu posiedzeń Rady i planu dyżurów Radnych oraz regulaminu pracy Rady, ze szczegółowym uwzględnieniem sposobu zwołania posiedzeń oraz usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach Zarządu i RadyZamysłówpokaż
12/II/2023 2023-05-16 Wydatkowania środków finansowych przez Zarząd Dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
1/I/2023 2023-05-15 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy OchojecOchojecpokaż
2/I/2023 2023-05-15 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy OchojecOchojecpokaż
1/I/2023 2023-05-15 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
2/I/2023 2023-05-15 Wybory Przewodniczącego Rady Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
1/I/2023 2023-05-15 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy PopielówPopielówpokaż
2/I/2023 2023-05-15 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy PopielówPopielówpokaż
3/II/2023 2023-05-10 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
4/II/2023 2023-05-10 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
5/II/2023 2023-05-10 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
6/II/2023 2023-05-10 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
7/II/2023 2023-05-10 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Golejów i Sekretarza Zarządu Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
8/II/2023 2023-05-10 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Golejów i Sekretarza Zarządu Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
1/I/2023 2023-05-10 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy ChwałowiceChwałowicepokaż
1/I/2023 2023-05-10 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy ChwałęciceChwałęcicepokaż
1/I/2023 2023-05-10 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
1/I/2023 2023-05-10 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy GrabowniaGrabowniapokaż
2/I/2023 2023-05-10 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy GrabowniaGrabowniapokaż
2/I/2023 2023-05-10 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
2/I/2023 2023-05-10 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy ChwałęciceChwałęcicepokaż
2/I/2023 2023-05-10 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy ChwałowiceChwałowicepokaż
3/I/2023 2023-05-10 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy ChwałęciceChwałęcicepokaż
4/I/2023 2023-05-10 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy ChwałęciceChwałęcicepokaż
5/I/2023 2023-05-10 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ChwałęciceChwałęcicepokaż
6/I/2023 2023-05-10 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ChwałęciceChwałęcicepokaż
7/I/2023 2023-05-10 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ChwałęciceChwałęcicepokaż
8/I/2023 2023-05-10 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ChwałęciceChwałęcicepokaż
9/I/2023 2023-05-10 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy ChwałęciceChwałęcicepokaż
10/I/2023 2023-05-10 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy ChwałęciceChwałęcicepokaż
2/I/2023 2023-05-08 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
2/I/2023 2023-05-08 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
1/I/2023 2023-05-08 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
1/I/2023 2023-05-08 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
 
 
Odsłon strony: 2444 Metryka
Redaktor: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-06-05 Opublikowano dokument: Wydatkowania środków finansowych na poczęstunek związany z wizytą grupy rowerowej "Wandrusie"Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-06-02 Opublikowano dokument: Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy PopielówMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-06-02 Opublikowano dokument: Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy PopielówMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-06-02 Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy PopielówMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-06-02 Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy PopielówMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-06-02 Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy PopielówMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-06-02 Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy PopielówMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-06-02 Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy PopielówMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-06-02 Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy PopielówMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-06-02 Opublikowano dokument: Wydatkowania środków finansowych w 2023 r. na cele organizowania posiedzeń Rady Dzielnicy WielopoleMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-06-02 Opublikowano dokument: Wydatkowania środków finansowych w 2023 r. na cele reprezentacyjne Rady Dzielnicy WielopoleMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-06-02 Opublikowano dokument: Organizacji poczęstunku dla dzieci uczestniczących w obchodach Dnia Dziecka w Dzielnicy WielopoleMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-06-01 Opublikowano dokument: Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy WielopoleMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-06-01 Opublikowano dokument: Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy WielopoleMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-06-01 Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy WielopoleMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-06-01 Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy WielopoleMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-06-01 Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy WielopoleMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-06-01 Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy WielopoleMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-06-01 Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy WielopoleMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-06-01 Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy WielopoleMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-06-01 Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy WielopoleMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-06-01 Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy WielopoleMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-06-01 Opublikowano dokument: Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy OchojecMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-06-01 Opublikowano dokument: Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy OchojecMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-06-01 Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy OchojecMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-06-01 Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy OchojecMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-06-01 Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy OchojecMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-06-01 Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy OchojecMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-06-01 Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy OchojecMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-06-01 Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy OchojecMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-06-01 Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy OchojecMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-06-01 Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy OchojecMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-05-31 Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy PopielówMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-05-30 Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy NiewiadomMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-05-30 Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy NiewiadomMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-05-30 Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy NiewiadomMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-05-30 Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy NiewiadomMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-05-30 Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy WielopoleMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-05-30 Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy WielopoleMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-05-29 Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Rybnicka KuźniaMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-05-29 Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Rybnicka KuźniaMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-05-29 Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Rybnicka KuźniaMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-05-29 Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy KamieńMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-05-29 Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy KamieńMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-05-29 Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy KamieńMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-05-29 Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy KamieńMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-05-25 Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy ZebrzydowiceMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-05-25 Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy ZebrzydowiceMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-05-25 Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy ZebrzydowiceMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-05-25 Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy ChwałowiceMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.