Rejestr
Numer uchwały Data Dotyczy Dzielnica Szczegóły
26/VI/2023 2023-12-06 Ustalenia planów działania Rady i rocznego planu posiedzeń RadyBoguszowice Osiedlepokaż
23/VI/2023 2023-12-06 Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady Dzielnicy Boguszowice-OsiedleBoguszowice Osiedlepokaż
25/VI/2023 2023-12-05 Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady Dzielnicy KamieńKamieńpokaż
28/VII/2023 2023-12-05 Planu posiedzeń Rady Dzielnicy Golejów na 2024 r.Golejówpokaż
29/VII/2023 2023-12-05 Zmiany uchwały Rady Dzielnicy odnośnie propozycji wydatkowania środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Miasta Rybnika dla Dzielnicy Golejów na 2023 rokGolejówpokaż
30/VII/2023 2023-12-05 Wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy na artykuły spożywcze stanowiące drobne wydatki związane z bieżącą działalnością RadyGolejówpokaż
21/VII/2023 2023-12-05 Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady Dzielnicy ZebrzydowiceZebrzydowicepokaż
20/VII/2023 2023-12-05 Organizacji "Spotkania Kolędowego Seniorów" i wydatkowania środków na ten celZebrzydowicepokaż
26/VII/2023 2023-12-05 Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
27/VII/2023 2023-12-05 Przyjęcia kalendarium zainicjowanych i współorganizowanych przez Radę imprez kulturalnych, sportowych , rekreacyjnych, uroczystości środowiskowych i innych na 2024 r.Golejówpokaż
18/VII/2023 2023-12-01 Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady Dzielnicy Rybnicka KuźniaRybnicka Kuźniapokaż
20/VII/2023 2023-12-01 Rocznego planu zebrań Rady Dzielnicy Rybnicka Kuźnia w 2024 r. oraz planu dyżurów radnych Rady Dzielnicy Rybnicka KuźniaRybnicka Kuźniapokaż
28/VIII/2023 2023-11-29 Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
29/VIII/2023 2023-11-29 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
27/VIII/2023 2023-11-29 Rezygnacji z stanowiska Sekretarz Zarządu Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
20/VII/2023 2023-11-27 Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady Dzielnicy OchojecOchojecpokaż
17/VII/2023 2023-11-27 Zmiany uchwały nr 13/VI/2023 Rady Dzielnicy GrabowniaGrabowniapokaż
16/VII/2023 2023-11-27 Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków trwałych będących na stanie Rady Dzielnicy GrabowniaGrabowniapokaż
28/VII/2023 2023-11-24 Zmiany terminu organizacji spotkania wigilijki dla mieszkańców dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
29/VII/2023 2023-11-24 Przeniesienia niewykorzystanych środków z uchwały 11/II/2023Wielopolepokaż
30/VII/2023 2023-11-24 Zmniejszenia kwoty na cele organizacji posiedzeń Rady i przeznaczenia ich na zakup sprzętu do biuraWielopolepokaż
31/VII/2023 2023-11-24 Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
32/VII/2023 2023-11-24 Zmian w regulaminie pracy Rady Dzielnicy Wielopole ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zwoływania posiedzeń oraz usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach RadyWielopolepokaż
33/VII/2023 2023-11-24 Zmian w organizacji spotkania wigilijki dla członków Rady DzielnicyWielopolepokaż
30/VII/2023 2023-11-23 Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady Dzielnicy ChwałowiceChwałowicepokaż
18/VII/2023 2023-11-22 Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
19/VII/2023 2023-11-22 Organizacji wydarzenia o charakterze rekreacyjnym pn.: Spotkanie z Mikołajem dla dzieci z Dzielnicy Meksyk w dniu 9/12/2023 r. w ZSB w RybnikuMeksykpokaż
19/VIII/2023 2023-11-18 Wydatkowania środków finansowych na organizację imprezy integracyjnej i poczęstunku dla Seniorów dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
17/VIII/2023 2023-11-18 Wydatkowania środków finansowych na organizację imprezy integracyjnej "Mikołaja" dla dzieci dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
18/VIII/2023 2023-11-18 Wydatkowania środków finansowych na zakup warnika do wodyZamysłówpokaż
20/VIII/2023 2023-11-18 Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady Dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
17/VII/2023 2023-11-13 Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady Dzielnicy ChwałęciceChwałęcicepokaż
16/VII/2023 2023-11-13 Organizacji wydarzenia związanego z dniem Świętego Mikołaja w dniu 06.12.2023 rokuChwałęcicepokaż
23/VI/2023 2023-11-10 Zmiany uchwały Rady Dzielnicy odnośnie propozycji wydatkowania środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Miasta Rybnika dla Dzielnicy Golejów na 2023 rokGolejówpokaż
24/VI/2023 2023-11-10 Realizacji zadania "Wigilia dla Samotnych - spotkanie integracyjne", ujętego w wykazie propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
25/VI/2023 2023-11-10 Realizacji zadania "Spotkanie noworoczne dla mieszkańców dzielnicy", ujętego w wykazie propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
24/VII/2023 2023-11-08 Zakupu zestawu ławek i stołuOrzepowicepokaż
25/VII/2023 2023-11-08 Zakupu namiotuOrzepowicepokaż
26/VII/2023 2023-11-08 Organizacji wydarzenia o charakterze kulturalnym pn.:"Dzień Seniora" - zaproszeniaOrzepowicepokaż
18/VI/2023 2023-11-07 Organizacji "Mikołaja dla dzieci z dzielnicy" i wydatkowania środków na ten celZebrzydowicepokaż
19/VI/2023 2023-11-07 Współorganizacji "Biesiady Śląskiej" i wydatkowania środków na ten celZebrzydowicepokaż
20/VII/2023 2023-11-07 Współorganizacji wydarzenia o charakterze kulturalnym i edukacyjnym pt. "Mikołajki" - w sali gimnastycznej ul. Kręta Radziejów - 07.12.2023 - zakup poczęstunkuPopielówpokaż
21/VII/2023 2023-11-07 Współorganizacji wydarzenia o charakterze kulturalnym i edukacyjnym pt. "Spotkanie opłatkowe" - w sali OSP-Popielów ul. G. Zapolskiej 1 - 16.12.2023 - zakup poczęstunkuPopielówpokaż
24/V/2023 2023-11-07 Odwiedzin mieszkańców Kamienia przebywających w MDPSKamieńpokaż
13/VI/2023 2023-11-06 Organizacji spotkania okolicznościowego z klubem sportowym TKKF "Jedność Grabownia-Golejów" i OSP GrabowniaGrabowniapokaż
14/VI/2023 2023-11-06 Organizacji Spotkania Mikołajkowego dla dzieci z GrabowniGrabowniapokaż
15/VI/2023 2023-11-06 Organizacji Spotkania Opłatkowego z Klubem SeniorówGrabowniapokaż
20/VI/2023 2023-10-26 Organizowania obchodów Święta Niepodległości, które odbędzie się w dniu 11.11.2023 r. w Chwałowicach.Chwałowicepokaż
21/VI/2023 2023-10-26 Organizacji spotkania seniorów z dzielnicy Chwałowice.Chwałowicepokaż
22/VI/2023 2023-10-26 Organizacji wraz z Przedszkolem nr 13 Powiatowego przeglądu muzycznego "Rozśpiewane Przedszkole".Chwałowicepokaż
23/VI/2023 2023-10-26 Organizacji wraz z Przedszkolem nr 13 Spotkania Mikołajkowego.Chwałowicepokaż
24/VI/2023 2023-10-26 Organizacji wraz z Przedszkolem nr 14 Imprezy Mikołajkowej.Chwałowicepokaż
25/VI/2023 2023-10-26 Organizacji wraz z Klubem GKS "Pierwszy" Chwałowice Turnieju Mikołajkowego im. Andrzeja Frydeckiego.Chwałowicepokaż
26/VI/2023 2023-10-26 Organizacji wraz z Klubem GKS "Pierwszy" Chwałowice zakończenia sezonu rozgrywkowego.Chwałowicepokaż
27/VI/2023 2023-10-26 Organizacji wraz z Przedszkolem nr 35 Spotkania z Mikołajem.Chwałowicepokaż
28/VI/2023 2023-10-26 Organizacji spotkania z poczęstunkiem z pensjonariuszami z Chwałowic przebywających obecnie w MDOS na ul. Żużlowej.Chwałowicepokaż
29/VI/2023 2023-10-26 Organizacji spotkania wigilijnego dla członków Rady Dzielnicy ChwałowiceChwałowicepokaż
21/VI/2023 2023-10-24 Organizacji zabawy andrzejkowej w dniu 18.11.2023Wielopolepokaż
22/VI/2023 2023-10-24 Organizacji turnieju skata sportowegoWielopolepokaż
23/VI/2023 2023-10-24 Organizacji spotkania barbórkowegoWielopolepokaż
24/VI/2023 2023-10-24 Organizacji spotkania ze św. MikołajemWielopolepokaż
25/VI/2023 2023-10-24 Organizacji spotkania wigilijki dla mieszkańców dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
26/VI/2023 2023-10-24 Organizacji spotkania wigilijki dla członków Rady Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
27/VI/2023 2023-10-24 Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
17/VI/2023 2023-10-17 Zabezpieczenia środków finansowych na współorganizację przez Radę Dzielnicy wraz z Kołem Emerytów i Rencistów spotkania świątecznego dla seniorów.Ochojecpokaż
18/VI/2023 2023-10-17 Zabezpieczenia środków finansowych na współorganizację przez Radę Dzielnicy wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Ochojcu spotkania integracyjnego ze strażakami i działaczami z OSP Ochojec.Ochojecpokaż
19/VI/2023 2023-10-17 Zabezpieczenia środków finansowych na organizację przez Radę Dzielnicy świątecznego spotkania integracyjnego dla organizacji i stowarzyszeń działających na terenie dzielnicy Ochojec.Ochojecpokaż
17/V/2023 2023-10-07 Wydatkowania środków związanych z bieżącą działalnością Rady Dzielnicy Meksyk - zakup materiałów biurowych i zakup artykułów spożywczych na drobny poczęstunek na zebraniaMeksykpokaż
14/V/2023 2023-10-07 Organizacji wydarzenia o charakterze rekreacyjnym pn.: BAL SENIORAMeksykpokaż
15/V/2023 2023-10-07 Organizacji o charakterze rekreacyjnym pn.: Mikołajki dla dzieci z dzielnicy MeksykMeksykpokaż
16/V/2023 2023-10-07 Organizacji wydarzenia o charakterze rekreacyjnym pn.: Spotkanie opłatkoweMeksykpokaż
17/VI/2023 2023-10-05 Zmiany w rocznym planie posiedzeń Rady Dzielnicy Rybnicka Kuźnia oraz planie dyżurów radnych Rady Dzielnicy Rybnicka Kuźnia (korekta do uchwały nr 11/II/2023)Rybnicka Kuźniapokaż
16/VI/2023 2023-10-05 Współorganizacji wraz z PZHKiPE wystawy ptaków egzotycznych na terenie ICK (Zabytkowa Kopalnia Ignacy) w RybnikuRybnicka Kuźniapokaż
22/V/2023 2023-10-05 Realizacji zadania "Dzielnicowe obchody Narodowego Święta Niepodległości", ujętego w wykazie propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
21/V/2023 2023-10-04 Ustalenia planów działania Rady i rocznego planu posiedzeń RadyBoguszowice Osiedlepokaż
22/V/2023 2023-10-04 Organizacji wydarzenia dla społeczności lokalnej pt. "Boguszowicka Wigilia"Boguszowice Osiedlepokaż
21/VI/2023 2023-10-04 Organizacji wydarzenia o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym pn.: "Akcja Ekologiczna"Orzepowicepokaż
20/VI/2023 2023-10-04 Zwiększenia środków na wydatki bieżąceOrzepowicepokaż
22/VI/2023 2023-10-04 Organizacji wydarzenia o charakterze kulturalnym pn.: "Dzień Seniora"Orzepowicepokaż
23/VI/2023 2023-10-04 Zwiększenia środków na zakup i montaż gablotkiOrzepowicepokaż
17/V/2023 2023-10-03 Analizy możliwości wykonania termomodernizacji budynku przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 oraz jego adaptacji w zakresie wykonania szatni dla dzieci i niezbędnych remontówZebrzydowicepokaż
19/VI/2023 2023-10-03 Współorganizacji wydarzenia o charakterze edukacyjnym pt. "Wychowanie przez czytanie" - w Filii nr 11 PiMBP w Rybniku - Popielowie w roku szkolnym 2023/2024- zakup poczęstunku.Popielówpokaż
23/IV/2023 2023-10-03 Organizacji "Mikołaja"Kamieńpokaż
16/VI/2023 2023-10-02 Wydatkowania środków finansowych na organizację imprezy integracyjnej w Dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
20/V/2023 2023-09-29 Poparcia inicjatywy mieszkańców w sprawie powstania miejsca integracji przy zbiorniku wodnym "Tama".Wielopolepokaż
19/V/2023 2023-09-21 Sprzeciwu wobec budowy instalacji do fermentacji odpadów biodegradowalnychChwałowicepokaż
18/IV/2023 2023-09-15 Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
17/IV/2023 2023-09-15 Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
19/IV/2023 2023-09-15 Zakupu opału na potrzeby ogrzewania pomieszczenia Rady Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
20/IV/2023 2023-09-15 Zamontowania lustra na ul. MojżeszaNiewiadompokaż
21/IV/2023 2023-09-15 Remontu odcinka łączącego ul. Szymanowskiego z ul. SkargiNiewiadompokaż
15/IV/2023 2023-09-15 Organizacji spotkania dla emerytówNiewiadompokaż
16/IV/2023 2023-09-15 Organizacji Gwarków z Hoym GrubyNiewiadompokaż
17/IV/2023 2023-09-15 Organizacji "Mikołajek" dla dzieci z klubu sportowegoNiewiadompokaż
18/IV/2023 2023-09-15 Organizacji spotkania integracyjnego Rady Dzielnicy NiewiadomNiewiadompokaż
19/IV/2023 2023-09-15 Zakup materiałów papierniczych i tuszu do drukarki na cele działalności RadyNiewiadompokaż
14/IV/2023 2023-09-15 Organizacji wyjazdu na grzyby dla mieszkańców dzielnicy NiewiadomNiewiadompokaż
16/IV/2023 2023-09-12 Budowy na "terenie integracyjnym" przy ul. Krzywej dwutorowego bulodromu oraz poparcia inicjatywy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku w tym zakresieZebrzydowicepokaż
15/V/2023 2023-09-11 Przyjęcia regulaminu pracy Rady ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zwoływania posiedzeń oraz usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach Rady i ZarząduChwałęcicepokaż
19/V/2023 2023-09-06 Wystosowania pisma do Urzędu Miasta Rybnika o uwzględnienie w budżecie remontu dróg w OrzepowicachOrzepowicepokaż
18/V/2023 2023-09-05 Organizacji wydarzenia o charakterze kulturalnym pt. dzień sąsiada/pieczenie ziemniaka w Popielowie 29.09.2023 r.Popielówpokaż
18/III/2023 2023-09-05 Zmiany uchwały nr 15/II/2023 z dnia 05.06.2023 w sprawie współorganizacji z MOSiR em festynu rodzinnegoKamieńpokaż
19/III/2023 2023-09-05 Organizacji Festiwalu DyniKamieńpokaż
20/III/2023 2023-09-05 Zmiany uchwały 13/II/2023 z dnia 05.06.2023 r. w sprawie wydania zgody Przewodniczącej Zarządu na wydatkowanie kwoty 600 zł z budżetu na 2023 r.Kamieńpokaż
21/III/2023 2023-09-05 Zakupu rolety drzwiowej do siedziby RadyKamieńpokaż
22/III/2023 2023-09-05 Organizacji akcji krwiodawstwaKamieńpokaż
15/V/2023 2023-09-04 Zakupu sprzętu nagłaśniającego na potrzeby Rady Dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
15/IV/2023 2023-08-31 Przyjęcia kalendarium zainicjowanych i współorganizowanych przez Radę imprez kulturalnych, sportowych. rekreacyjnych, uroczystości środowiskowych i innych na 2023 rokGolejówpokaż
14/IV/2023 2023-08-31 Zmiany regulaminu pracy Rady ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zwoływania posiedzeń oraz usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach Rady i ZarząduGolejówpokaż
16/IV/2023 2023-08-31 Propozycji odnośnie wydatkowania środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Miasta Rybnika dla Dzielnicy Golejów na 2023 rokGolejówpokaż
17/IV/2023 2023-08-31 Realizacji zadania "Wielkie Grzybobranie"- VII edycja Mistrzostw Śląska w Grzybobraniu w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym "Grzybówka" w Rybniku-Golejowie ujętego w wykazie propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
18/IV/2023 2023-08-31 Realizacji zadania Dzielnicowy Dzień Seniora w Rybniku-Golejowie wraz z konkursem "Zasłużony dla Golejowa", ujętego w wykazie propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
19/IV/2023 2023-08-31 Realizacji zadania Posiedzenie Kapituły Tytułu Honorowego "Zasłużony dla Golejowa", ujętego w wykazie propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
20/IV/2023 2023-08-31 Realizacji zadania Akcja - Integracja! Imprezy środowiskowej wraz z grą terenową, ujętego w wykazie propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
21/IV/2023 2023-08-31 Realizacji zadania "Integracyjna wycieczka autokarowa mieszkańców, Rady Dzielnicy i zawodników klubu TKKF Jedność Grabownia-Golejów do Wisły", ujętego w wykazie propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
15/V/2023 2023-08-07 Planu zadań inwestycyjnych na terenie dzielnicy Ochojec na rok 2024Ochojecpokaż
16/V/2023 2023-08-07 Zabezpieczenia środków Finansowych na współorganizację przez Radę Dzielnicy wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich z dzielnicy Ochojec obchodów Uroczystości DożynkowychOchojecpokaż
17/IV/2023 2023-08-03 Organizacji poczęstunku na wydarzeniu o charakterze kulturalnym pn. dożynki w Popielowie w dniu 27.08.2023 r.Popielówpokaż
17/IV/2023 2023-08-03 Wydatkowania środków związanych z bieżącą działalnością Rady Dzielnicy ChwałowiceChwałowicepokaż
18/IV/2023 2023-08-03 Ustalenia wydatkowania środków finansowych na opłatę za zużycie energii elektrycznej w siedzibie Rady Dzielnicy do końca 2023 r.Chwałowicepokaż
15/IV/2023 2023-08-02 Wydatków związanych z utrzymaniem siedziby rady dzielnicyBoguszowice Osiedlepokaż
16/IV/2023 2023-08-02 Organizacji wydarzenia dla społeczności lokalnej pt. " Boguszowice Razem"Boguszowice Osiedlepokaż
17/IV/2023 2023-08-02 Organizacji wydarzenia dla społeczności lokalnej pt. "Boguszowice Razem"Boguszowice Osiedlepokaż
18/IV/2023 2023-08-02 Organizacji akcji sprzątania parku osiedlowegoBoguszowice Osiedlepokaż
19/IV/2023 2023-08-02 Organizacji wydarzenia dla seniorów z dzielnicy Boguszowice OsiedleBoguszowice Osiedlepokaż
20/IV/2023 2023-08-02 Zakupu materiałów informacyjnych i promocyjnychBoguszowice Osiedlepokaż
17/IV/2023 2023-08-02 Organizacji loterii fantowej podczas wydarzenia pn. "Dni Orzepowic"Orzepowicepokaż
16/IV/2023 2023-08-02 Wydatkowania środków związanych z bieżącą działalnością Rady Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
18/IV/2023 2023-08-02 Zwiększenie przyjętej kwoty na organizację "Dni Orzepowic"Orzepowicepokaż
11/III/2023 2023-07-26 Organizacji Festynu ŚrodowiskowegoNiewiadompokaż
13/III/2023 2023-07-26 Organizacji spotkania integracyjnego mieszkańców dzielnicyNiewiadompokaż
12/III/2023 2023-07-26 Remontu ulic Stefana Batorego i Grota RoweckiegoNiewiadompokaż
15/IV/2023 2023-07-25 Organizacji wydarzenia o charakterze kulturalnym pn.: festyn rodzinno-odpustowyRybnicka Kuźniapokaż
13/IV/2023 2023-07-21 Wyrażenia opinii w zakresie wysuwanych przez mieszkańców Zamysłowa postulatów oraz proponowanych zmian do założeń projektowych do ulic Wincentego Witosa i Wrzosowej w RybnikuZamysłówpokaż
14/IV/2023 2023-07-21 Zatwierdzenia propozycji do projektu budżetu Miasta na 2024 rok przygotowanych przez Zarząd Dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
16/III/2023 2023-07-07 Zatwierdzenia wykazu propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla dzielnicy Wielopole na rok 2023Wielopolepokaż
14/III/2023 2023-07-07 Regulaminu pracy Rady Dzielnicy Wielopole ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zwoływania posiedzeń oraz usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach RadyWielopolepokaż
15/III/2023 2023-07-07 Planów posiedzeń Rady Dzielnicy Wielopole oraz planów dyżurów radnych Rady Dzielnicy Wielopole na rok 2023Wielopolepokaż
11/III/2023 2023-06-30 Wprowadzenia do stosowania "Regulaminu Rady Dzielnicy Orzepowice"Orzepowicepokaż
12/III/2023 2023-06-30 Wydatkowania środków związanych z bieżącą działalnością Rady Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
13/III/2023 2023-06-30 Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
14/III/2023 2023-06-30 Organizacji wydarzenia o charakterze kulturalnym/sportowym/edukacyjnym/ rekreacyjnym pn. "Dni Orzepowic"Orzepowicepokaż
15/III/2023 2023-06-30 Zatwierdzenia wykazu propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy Orzepowice na 2023 r.Orzepowicepokaż
13/III/2023 2023-06-27 Uchwalenia planu finansowego i propozycji wydatkowania środków przewidzianych na działalnośćBoguszowice Osiedlepokaż
11/III/2023 2023-06-27 Ustalenia planów działania Rady i rocznego planu posiedzeń RadyBoguszowice Osiedlepokaż
12/III/2023 2023-06-27 Ustalenia regulaminu pracy RadyBoguszowice Osiedlepokaż
14/III/2023 2023-06-27 Wydatkowania środków związanych z bieżącą działalnością Rady Dzielnicy Boguszowice OsiedleBoguszowice Osiedlepokaż
14/IV/2023 2023-06-21 Wydatkowania środków związanych z bieżącą działalnością Rady Dzielnicy OchojecOchojecpokaż
11/III/2023 2023-06-20 Rocznego planu posiedzeń Rady Dzielnicy ZebrzydowiceZebrzydowicepokaż
12/III/2023 2023-06-20 Wydatkowania środków związanych z bieżącą działalnością Rady Dzielnicy ZebrzydowiceZebrzydowicepokaż
13/III/2023 2023-06-20 Regulaminu pracy Rady Dzielnicy Zebrzydowice ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zwoływania posiedzeń oraz usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach RadyZebrzydowicepokaż
14/III/2023 2023-06-20 Zatwierdzenia wykazu propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy Zebrzydowice na 2023 rokZebrzydowicepokaż
15/III/2023 2023-06-20 Ustanowienia strony "Zebrzydowice27" oficjalnym komunikatorem Rady Dzielnicy ZebrzydowiceZebrzydowicepokaż
11/III/2023 2023-06-19 Sposobu wydatkowania środków finansowych w 2023 r.Grabowniapokaż
12/III/2023 2023-06-19 Organizacji Festynu DzielnicowegoGrabowniapokaż
11/III/2023 2023-06-15 Planu posiedzeń Rady Dzielnicy Chwałowice oraz planu dyżurów radnych Rady Dzielnicy Chwałowice na rok 2023 i 2024Chwałowicepokaż
12/III/2023 2023-06-15 Regulaminu pracy Rady Dzielnicy Chwałowice ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zwoływania posiedzeń oraz usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach Rady i ZarząduChwałowicepokaż
13/III/2023 2023-06-15 Zatwierdzenia wykazu propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy Chwałowice na 2023 r.Chwałowicepokaż
14/III/2023 2023-06-15 Upamiętnienia 120-lecia Kopalni ChwałowiceChwałowicepokaż
15/III/2023 2023-06-15 Organizacji wydarzenia o charakterze sportowym pn.: Festyn rodzinny połączony z turniejem grup dziecięcychChwałowicepokaż
16/III/2023 2023-06-15 Organizacji wydarzenia o charakterze edukacyjnym pn.: Akcja "Las 2023"Chwałowicepokaż
11/III/2023 2023-06-12 Współorganizacji wydarzenia o charakterze kulturalno - rekreacyjnym pt.: "Wiwat wakacje w Chwałęcicach"Chwałęcicepokaż
12/III/2023 2023-06-12 Współorganizacji wydarzenia o charakterze kulturalno - rekreacyjnym pt.: "Pożegnanie wakacji w Chwałęcicach"Chwałęcicepokaż
13/III/2023 2023-06-12 Współorganizacji wydarzenia o charakterze kulturalno - rekreacyjnym pt.: "Dzień seniora w Chwałęcicach"Chwałęcicepokaż
3/II/2023 2023-06-12 Ustalenia sposobu głosowana na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Boguszowice OsiedleBoguszowice Osiedlepokaż
4/II/2023 2023-06-12 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Boguszowice OsiedleBoguszowice Osiedlepokaż
5/II/2023 2023-06-12 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Boguszowice OsiedleBoguszowice Osiedlepokaż
6/II/2023 2023-06-12 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Boguszowice OsiedleBoguszowice Osiedlepokaż
7/II/2023 2023-06-12 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Boguszowice OsiedleBoguszowice Osiedlepokaż
8/II/2023 2023-06-12 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Boguszowice OsiedleBoguszowice Osiedlepokaż
9/II/2023 2023-06-12 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy Boguszowice OsiedleBoguszowice Osiedlepokaż
10/II/2023 2023-06-12 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy Boguszowice OsiedleBoguszowice Osiedlepokaż
11/III/2023 2023-06-12 Regulaminu pracy Rady Dzielnicy Meksyk ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zwoływania posiedzeń oraz usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach Rady i ZarząduMeksykpokaż
12/II/2023 2023-06-12 Rocznego planu posiedzeń Rady Dzielnicy Meksyk oraz dyżurów radnych Rady DzielnicyMeksykpokaż
13/III/2023 2023-06-12 Zatwierdzenia wykazu propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy Meksyk na 2023Meksykpokaż
14/III/2023 2023-06-12 Wydatkowania środków związanych z bieżącą działalnością Rady Dzielnicy ChwałęciceChwałęcicepokaż
9/III/2023 2023-06-09 Planu posiedzeń Rady Dzielnicy Golejów na 2023 rokGolejówpokaż
10/III/2023 2023-06-09 Przyjęcia regulaminu pracy Rady ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zwoływania posiedzeń oraz usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach Rady i ZarząduGolejówpokaż
11/III/2023 2023-06-09 Propozycji do projektu budżetu Miasta na 2024 rokGolejówpokaż
12/III/2023 2023-06-09 Przyjęcia kalendarium zainicjowanych i współorganizowanych przez Radę imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, uroczystości środowiskowych i innych na 2023 rokGolejówpokaż
13/III/2023 2023-06-09 Propozycji odnośnie wydatkowania środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Miasta Rybnika dla Dzielnicy Golejów na 2023 rokGolejówpokaż
13/III/2023 2023-06-06 Organizacji wydarzenia o charakterze kulturalnym pn. Festyn z okazji rozpoczęcia lata w dzielnicy Popielów w dniu 23.06.2023Popielówpokaż
12/III/2023 2023-06-06 Organizacji wydarzenia o charakterze rekreacyjnym pn.: Festyn organizowany przez MKS 32 Radziejów-Popielów w dniu 24.06.2023 r.Popielówpokaż
14/III/2023 2023-06-06 Wydatkowania środków związanych z bieżącą działalnością Rady Dzielnicy PopielówPopielówpokaż
15/III/2023 2023-06-06 Uchwalenia planów działania Rady, w tym rocznego planu posiedzeń Rady i planu dyżurów Radnych oraz regulaminu pracy Rady, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zwołania posiedzeń oraz usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach Zarządu i RadyPopielówpokaż
16/III/2023 2023-06-06 Ustaleń Rady Dzielnicy dotyczących propozycji do budżetu Miasta Rybnika dotyczących dzielnicy PopielówPopielówpokaż
3/II/2023 2023-06-06 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy GrabowniaGrabowniapokaż
4/II/2023 2023-06-06 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy GrabowniaGrabowniapokaż
5/II/2023 2023-06-06 Ustalenia sposobu Głosowania na Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy GrabowniaGrabowniapokaż
6/II/2023 2023-06-06 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy GrabowniaGrabowniapokaż
7/II/2023 2023-06-06 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy GrabowniaGrabowniapokaż
8/II/2023 2023-06-06 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy GrabowniaGrabowniapokaż
9/II/2023 2023-06-06 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy GrabowniaGrabowniapokaż
10/II/2023 2023-06-06 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy GrabowniaGrabowniapokaż
3/II/2023 2023-06-05 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy NiewiadomNiewiadompokaż
3/II/2023 2023-06-05 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy KamieńKamieńpokaż
4/II/2023 2023-06-05 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy KamieńKamieńpokaż
5/II/2023 2023-06-05 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy KamieńKamieńpokaż
6/II/2023 2023-06-05 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy KamieńKamieńpokaż
7/II/2023 2023-06-05 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy KamieńKamieńpokaż
8/II/2023 2023-06-05 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy KamieńKamieńpokaż
9/II/2023 2023-06-05 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy KamieńKamieńpokaż
10/II/2023 2023-06-05 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy KamieńKamieńpokaż
11/II/2023 2023-06-05 Zatwierdzenia wykazu propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy Kamień na 2023 rokKamieńpokaż
12/II/2023 2023-06-05 Rocznego planu posiedzeń Rady Dzielnicy KamieńKamieńpokaż
14/II/2023 2023-06-05 Złożenia propozycji do projektu budżetu Miasta na 2024 r.Kamieńpokaż
15/II/2023 2023-06-05 Współorganizacji z MOSIR em festynu rodzinnegoKamieńpokaż
16/II/2023 2023-06-05 Zlecenia zaprojektowania i wykonania baneraKamieńpokaż
13/II/2023 2023-06-05 Wydania zgody Przewodniczącej Zarządu na wydatkowanie kwoty 600 zł z budżetu na 2023 r.Kamieńpokaż
3/II/2023 2023-06-05 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy ZebrzydowiceZebrzydowicepokaż
4/II/2023 2023-06-05 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy ZebrzydowiceZebrzydowicepokaż
5/II/2023 2023-06-05 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ZebrzydowiceZebrzydowicepokaż
6/II/2023 2023-06-05 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ZebrzydowiceZebrzydowicepokaż
7/II/2023 2023-06-05 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ZebrzydowiceZebrzydowicepokaż
8/II/2023 2023-06-05 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ZebrzydowiceZebrzydowicepokaż
9/II/2023 2023-06-05 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy ZebrzydowiceZebrzydowicepokaż
10/II/2023 2023-06-05 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy ZebrzydowiceZebrzydowicepokaż
4/II/2023 2023-06-05 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy NiewiadomNiewiadompokaż
5/II/2023 2023-06-05 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy NiewiadomNiewiadompokaż
6/II/2023 2023-06-05 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy NiewiadomNiewiadompokaż
7/II/2023 2023-06-05 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy NiewiadomNiewiadompokaż
8/II/2023 2023-06-05 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy NiewiadomNiewiadompokaż
9/II/2023 2023-06-05 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy NiewiadomNiewiadompokaż
10/II/2023 2023-06-05 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy NiewiadomNiewiadompokaż
11/III/2023 2023-06-05 Powołania stałych Zespołów Rady Dzielnicy OchojecOchojecpokaż
12/III/2023 2023-06-05 Zabezpieczenia środków finansowych na współorganizację przez Radę Dzielnicy festynu rodzinnego z Miejską Orkiestrą Dętą Rybnik i Miejskim Ośrodkiem Sportu i RekreacjiOchojecpokaż
13/III/2023 2023-06-05 Dofinansowania organizacji spotkania na zakończenie sezonu 2022/2023 przez Ludowy Klub Sportowy "Płomień" OchojecOchojecpokaż
17/II/2023 2023-06-05 Organizacji loterii: "Wesoła Nutka"Kamieńpokaż
3/II/2023 2023-05-31 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
4/II/2023 2023-05-31 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
5/II/2023 2023-05-31 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
6/II/2023 2023-05-31 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
7/II/2023 2023-05-31 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
8/II/2023 2023-05-31 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
9/II/2023 2023-05-31 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
10/II/2023 2023-05-31 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
11/II/2023 2023-05-31 Organizacji poczęstunku dla dzieci uczestniczących w obchodach Dnia Dziecka w Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
12/II/2023 2023-05-31 Wydatkowania środków finansowych w 2023 r. na cele reprezentacyjne Rady Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
13/II/2023 2023-05-31 Wydatkowania środków finansowych w 2023 r. na cele organizowania posiedzeń Rady Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
9/II/2023 2023-05-30 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy Rybnicka KuźniaRybnicka Kuźniapokaż
10/II/2023 2023-05-30 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy Rybnicka KuźniaRybnicka Kuźniapokaż
11/II/2023 2023-05-30 Rocznego planu posiedzeń Rady Dzielnicy Rybnicka Kuźnia oraz planu dyżurów radnych Rady Dzielnicy Rybnicka KuźniaRybnicka Kuźniapokaż
12/II/2023 2023-05-30 Organizacji wydarzenia o charakterze kulturalnym/rekreacyjnym pt.: Dzień DzieckaRybnicka Kuźniapokaż
3/II/2023 2023-05-30 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Rybnicka KuźniaRybnicka Kuźniapokaż
4/II/2023 2023-05-30 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Rybnicka KuźniaRybnicka Kuźniapokaż
5/II/2023 2023-05-30 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Rybnicka KuźniaRybnicka Kuźniapokaż
6/II/2023 2023-05-30 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Rybnicka KuźniaRybnicka Kuźniapokaż
7/II/2023 2023-05-30 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Zarządu Dzielnicy Rybnicka KuźniaRybnicka Kuźniapokaż
8/II/2023 2023-05-30 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Rybnicka KuźniaRybnicka Kuźniapokaż
13/II/2023 2023-05-30 Wydatkowania środków związanych z bieżącą działalnością Rady Dzielnicy Rybnika KuźniaRybnicka Kuźniapokaż
3/II/2023 2023-05-30 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy OchojecOchojecpokaż
4/II/2023 2023-05-30 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy OchojecOchojecpokaż
5/II/2023 2023-05-30 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy OchojecOchojecpokaż
6/II/2023 2023-05-30 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy OchojecOchojecpokaż
7/II/2023 2023-05-30 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy OchojecOchojecpokaż
8/II/2023 2023-05-30 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy OchojecOchojecpokaż
9/II/2023 2023-05-30 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy OchojecOchojecpokaż
10/II/2023 2023-05-30 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy OchojecOchojecpokaż
14/II/2023 2023-05-30 Organizacji wraz ze Stowarzyszeniem Promocji Regionalnej "Rybnicka Kuźnia" wydarzenia o charakterze integracyjnym pn.: spotkanie integracyjneRybnicka Kuźniapokaż
1/I/20223 2023-05-29 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
2/I/2023 2023-05-29 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy WielopoleWielopolepokaż
1/I/2023 2023-05-29 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy NiewiadomNiewiadompokaż
2/I/2023 2023-05-29 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy NiewiadomNiewiadompokaż
1/I/2023 2023-05-26 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Rybnicka KuźniaRybnicka Kuźniapokaż
2/I/2023 2023-05-26 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Rybnicka KuźniaRybnicka Kuźniapokaż
1/I/2023 2023-05-24 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy ZebrzydowiceZebrzydowicepokaż
2/I/2023 2023-05-24 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy ZebrzydowiceZebrzydowicepokaż
1/I/2023 2023-05-24 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy KamieńKamieńpokaż
2/I/2023 2023-05-24 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy KamieńKamieńpokaż
3/II/2023 2023-05-23 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy PopielówPopielówpokaż
4/II/2023 2023-05-23 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy PopielówPopielówpokaż
5/II/2023 2023-05-23 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy PopielówPopielówpokaż
6/II/2023 2023-05-23 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy PopielówPopielówpokaż
7/II/2023 2023-05-23 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy PopielówPopielówpokaż
8/II/2023 2023-05-23 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy PopielówPopielówpokaż
9/II/2023 2023-05-23 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy PopielówPopielówpokaż
10/II/2023 2023-05-23 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy PopielówPopielówpokaż
11/II/2023 2023-05-23 Wydatkowania środków finansowych na poczęstunek związany z wizytą grupy rowerowej "Wandrusie"Popielówpokaż
4/II/2023 2023-05-22 Wybory Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
3/II/2023 2023-05-22 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy ChwałowiceChwałowicepokaż
4/II/2023 2023-05-22 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy ChwałowiceChwałowicepokaż
5/II/2023 2023-05-22 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ChwałowcieChwałowicepokaż
6/II/2023 2023-05-22 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ChwałowiceChwałowicepokaż
7/II/2023 2023-05-22 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ChwałowiceChwałowicepokaż
8/II/2023 2023-05-22 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ChwałowiceChwałowicepokaż
9/II/2023 2023-05-22 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy ChwałowiceChwałowicepokaż
10/II/2023 2023-05-22 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy ChwałowiceChwałowicepokaż
3/II/2023 2023-05-22 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
4/II/2023 2023-05-22 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
5/II/2023 2023-05-22 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządy Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
6/II/2023 2023-05-22 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
7/II/2023 2023-05-22 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
8/II/2023 2023-05-22 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
9/II/2023 2023-05-22 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
10/II/2023 2023-05-22 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
3/II/2023 2023-05-22 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
5/II/2023 2023-05-22 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
6/II/2023 2023-05-22 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
7/II/2023 2023-05-22 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
8/II/2023 2023-05-22 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
9/II/2023 2023-05-22 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
10/II/2023 2023-05-22 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
1/I/2023 2023-05-16 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Boguszowice OsiedleBoguszowice Osiedlepokaż
2/I/2023 2023-05-16 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Boguszowice OsiedleBoguszowice Osiedlepokaż
3/II/2023 2023-05-16 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
4/II/2023 2023-05-16 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
5/II/2023 2023-05-16 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
6/II/2023 2023-05-16 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
7/II/2023 2023-05-16 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
8/II/2023 2023-05-16 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
9/II/2023 2023-05-16 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
10/II/2023 2023-05-16 Wyboru Zastępcy Sekretarza Zarządu Dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
11/II/2023 2023-05-16 Planów działania Rady, w tym rocznego planu posiedzeń Rady i planu dyżurów Radnych oraz regulaminu pracy Rady, ze szczegółowym uwzględnieniem sposobu zwołania posiedzeń oraz usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach Zarządu i RadyZamysłówpokaż
12/II/2023 2023-05-16 Wydatkowania środków finansowych przez Zarząd Dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
1/I/2023 2023-05-15 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy OchojecOchojecpokaż
2/I/2023 2023-05-15 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy OchojecOchojecpokaż
1/I/2023 2023-05-15 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
2/I/2023 2023-05-15 Wybory Przewodniczącego Rady Dzielnicy OrzepowiceOrzepowicepokaż
1/I/2023 2023-05-15 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy PopielówPopielówpokaż
2/I/2023 2023-05-15 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy PopielówPopielówpokaż
3/II/2023 2023-05-10 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
4/II/2023 2023-05-10 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
5/II/2023 2023-05-10 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
6/II/2023 2023-05-10 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
7/II/2023 2023-05-10 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Golejów i Sekretarza Zarządu Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
8/II/2023 2023-05-10 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Golejów i Sekretarza Zarządu Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
1/I/2023 2023-05-10 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy ChwałowiceChwałowicepokaż
1/I/2023 2023-05-10 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy ChwałęciceChwałęcicepokaż
1/I/2023 2023-05-10 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
1/I/2023 2023-05-10 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy GrabowniaGrabowniapokaż
2/I/2023 2023-05-10 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy GrabowniaGrabowniapokaż
2/I/2023 2023-05-10 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy ZamysłówZamysłówpokaż
2/I/2023 2023-05-10 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy ChwałęciceChwałęcicepokaż
2/I/2023 2023-05-10 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy ChwałowiceChwałowicepokaż
3/I/2023 2023-05-10 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy ChwałęciceChwałęcicepokaż
4/I/2023 2023-05-10 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy ChwałęciceChwałęcicepokaż
5/I/2023 2023-05-10 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ChwałęciceChwałęcicepokaż
6/I/2023 2023-05-10 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ChwałęciceChwałęcicepokaż
7/I/2023 2023-05-10 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ChwałęciceChwałęcicepokaż
8/I/2023 2023-05-10 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ChwałęciceChwałęcicepokaż
9/I/2023 2023-05-10 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy ChwałęciceChwałęcicepokaż
10/I/2023 2023-05-10 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy ChwałęciceChwałęcicepokaż
2/I/2023 2023-05-08 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
2/I/2023 2023-05-08 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
1/I/2023 2023-05-08 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy GolejówGolejówpokaż
1/I/2023 2023-05-08 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy MeksykMeksykpokaż
 
 
Odsłon strony: 23577 Metryka
Redaktor: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-12-08 Opublikowano dokument: Rocznego planu zebrań Rady Dzielnicy Rybnicka Kuźnia w 2024 r. oraz planu dyżurów radnych Rady DzielMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-12-08 Opublikowano dokument: Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady DMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-12-08 Opublikowano dokument: Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady DMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-12-07 Opublikowano dokument: Wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy na artykuły spożywcze stanowiące drobne wydatki zMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-12-07 Opublikowano dokument: Zmiany uchwały Rady Dzielnicy odnośnie propozycji wydatkowania środków finansowych zarezerwowanych wMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-12-07 Opublikowano dokument: Planu posiedzeń Rady Dzielnicy Golejów na 2024 r.Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-12-07 Opublikowano dokument: Przyjęcia kalendarium zainicjowanych i współorganizowanych przez Radę imprez kulturalnych, sportowycMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-12-07 Opublikowano dokument: Ustalenia planów działania Rady i rocznego planu posiedzeń RadyAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2023-12-07 Opublikowano dokument: Ustalenia planów działania Rady i rocznego planu posiedzeń RadyAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2023-12-07 Opublikowano dokument: Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady DAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2023-12-07 Opublikowano dokument: Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady DAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2023-12-06 Opublikowano dokument: Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady DAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2023-12-06 Opublikowano dokument: Organizacji "Spotkania Kolędowego Seniorów" i wydatkowania środków na ten celAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2023-12-06 Opublikowano dokument: Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady DAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2023-12-06 Opublikowano dokument: Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady DAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2023-12-06 Opublikowano dokument: Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady DAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2023-12-01 Opublikowano dokument: Rezygnacji z stanowiska Sekretarz Zarządu Dzielnicy OrzepowiceAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2023-12-01 Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy OrzepowiceAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2023-12-01 Opublikowano dokument: Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady DAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2023-12-01 Opublikowano dokument: Przeniesienia niewykorzystanych środków z uchwały 11/II/2023Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-11-30 Opublikowano dokument: Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków trwałych będących na stanMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-11-30 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-11-30 Opublikowano dokument: Zmiany uchwały nr 13/VI/2023 Rady Dzielnicy GrabowniaMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-11-29 Opublikowano dokument: Organizacji wydarzenia o charakterze rekreacyjnym pn.: Spotkanie z Mikołajem dla dzieci z Dzielnicy Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-11-29 Opublikowano dokument: Organizacji wydarzenia o charakterze rekreacyjnym pn.: Spotkanie z Mikołajem dla dzieci z Dzielnicy Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-11-29 Opublikowano dokument: Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady DMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-11-28 Opublikowano dokument: Zmian w organizacji spotkania wigilijki dla członków Rady DzielnicyMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-11-28 Opublikowano dokument: Zmian w regulaminie pracy Rady Dzielnicy Wielopole ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zwoływania Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-11-28 Opublikowano dokument: Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady DMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-11-28 Opublikowano dokument: Zmniejszenia kwoty na cele organizacji posiedzeń Rady i przeznaczenia ich na zakup sprzętu do biuraMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-11-28 Opublikowano dokument: Przeniesienia niewykorzystanych środków z uchwały 11/II/2023Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-11-28 Opublikowano dokument: Zmiany terminu organizacji spotkania wigilijki dla mieszkańców dzielnicy WielopoleMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-11-24 Opublikowano dokument: Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady DAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2023-11-21 Opublikowano dokument: Wydatkowania środków finansowych na organizację imprezy integracyjnej "Mikołaja" dla dzieci dzielnicAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2023-11-21 Opublikowano dokument: Wydatkowania środków finansowych na organizację imprezy integracyjnej i poczęstunku dla Seniorów dziAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2023-11-21 Opublikowano dokument: Organizacji wydarzenia o charakterze kulturalnym pn.:"Dzień Seniora" - zaproszeniaAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2023-11-21 Opublikowano dokument: Zakupu namiotuAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2023-11-21 Opublikowano dokument: Zakupu zestawu ławek i stołuAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2023-11-20 Opublikowano dokument: Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady DAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2023-11-20 Opublikowano dokument: Wydatkowania środków finansowych na zakup warnika do wodyAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2023-11-17 Opublikowano dokument: Organizacji wydarzenia związanego z dniem Świętego Mikołaja w dniu 06.12.2023 rokuMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-11-17 Opublikowano dokument: Realizacji zadania "Spotkanie noworoczne dla mieszkańców dzielnicy", ujętego w wykazie propozycji doMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-11-17 Opublikowano dokument: Realizacji zadania "Wigilia dla Samotnych - spotkanie integracyjne", ujętego w wykazie propozycji doMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-11-17 Opublikowano dokument: Zmiany uchwały Rady Dzielnicy odnośnie propozycji wydatkowania środków finansowych zarezerwowanych wMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-11-16 Opublikowano dokument: Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady DAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2023-11-13 Opublikowano dokument: Odwiedzin mieszkańców Kamienia przebywających w MDPSMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-11-13 Opublikowano dokument: Organizacji "Mikołaja"Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-11-13 Opublikowano dokument: Organizacji spotkania okolicznościowego z klubem sportowym TKKF "Jedność Grabownia-Golejów" i OSP GAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2023-11-13 Opublikowano dokument: Organizacji spotkania okolicznościowego z klubem sportowym TKKF "Jedność Grabownia-Golejów" OSP GraAgnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2023-11-13 Opublikowano dokument: Współorganizacji wydarzenia o charakterze kulturalnym i edukacyjnym pt. "Spotkanie opłatkowe" - w sMagdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.