Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa określa zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej, formy kontroli zawodowej działalności lobbingowej oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.

Przez czynność lobbingową rozumie się każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające  do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.

Zawodowa działalność lobbingowa może być wykonywana przez przedsiębiorcę albo przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Zasady postępowania w Urzędzie Miasta Rybnika przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej zostały określone w Zarządzeniu nr 17/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9 stycznia 2017 r.

Metryka Informacja o działaniach lobbingowych podejmowanych wobec Rady Miasta Rybnika oraz Prezydenta Miasta Rybnika przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową za rok 2023 [pdf - 880 KB]

Metryka Informacja o działaniach lobbingowych podejmowanych wobec Rady Miasta Rybnika oraz Prezydenta Miasta Rybnika przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową za rok 2022 [pdf - 209 KB]

Metryka Informacja o działaniach lobbingowych podejmowanych wobec Rady Miasta Rybnika oraz Prezydenta Miasta Rybnika przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową za rok 2021 [pdf - 247 KB]

Metryka Informacja o działaniach lobbingowych podejmowanych wobec Rady Miasta Rybnika oraz Prezydenta Miasta Rybnika przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową za 2020 rok [pdf - 249 KB]

Metryka Informacja o działaniach lobbingowych podejmowanych wobec Rady Miasta Rybnika oraz Prezydenta Miasta Rybnika przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową za 2019 rok [pdf - 182 KB]

Metryka Informacja o działaniach lobbingowych podejmowanych wobec Rady Miasta Rybnika oraz Prezydenta Miasta Rybnika przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową za 2018 rok [pdf - 188 KB]

Metryka Informacja o działaniach lobbingowych podejmowanych wobec Rady Miasta Rybnika oraz Prezydenta Miasta Rybnika przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową za 2017 rok [pdf - 252 KB]

 
 
Odsłon strony: 10200 Metryka
Redaktor: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-01-26 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2022-01-27 Aktualizacja treściBarbara Witala (Samodzielny Referent Or)
2021-02-05 Aktualizacja treściBarbara Witala (Referent Or)
2020-01-21 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-02-26 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-02-26 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2018-02-13 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2018-02-13 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2018-02-13 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2018-02-13 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2018-02-13 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)