NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH Urzędu Miasta Rybnika w PKO Banku Polskim S.A., na które należy dokonywać wpłaty z tytułu:

  1. podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych) - na indywidualny dla każdego podatnika i każdej nieruchomości numer rachunku bankowego, który znajduje się w decyzji podatkowej lub w indywidualnym zawiadomieniu, a w przypadku jego braku na ogólny numer rachunku bankowego: 98 1020 2528 0000 0702 0434 3455,
  2. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na indywidualny numer rachunku bankowego, wskazany w informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w przypadku jego braku na ogólny numer rachunku bankowego: 25 1020 2528 0000 0402 0434 3752,
  3. innych dochodów Urzędu Miasta - opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, wydanie karty wędkarskiej, mandaty karne, opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego, wydanie legitymacji, zaświadczenia, licencji, opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wykup mieszkania komunalnego, wykup nieruchomości, sporządzenia map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, dokumentów do przewłaszczenia, wglądu do dokumentacji ewidencji gruntów i budynków, opłaty i kary za usunięcie drzew i krzewów, wydanie wielojęzycznego formularza, opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego, opłaty planistyczne (wzrost wartości nieruchomości), opłaty za wydanie dziennika budowy, kary z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia o zbyciu pojazdu/braku rejestracji pojazdu, darowizny na rzecz Dzielnic i Młodzieżowej Rady Miasta - na rachunek: 58 1020 2528 0000 0502 0434 3497,
  4. dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy oraz opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów gminy w prawo własności - na indywidualny numer rachunku bankowego, wskazany w informacji o wysokości opłaty rocznej za użytkowanie gruntu gminy/opłaty za przekształcenie lub na fakturze za dzierżawę terenu, a w przypadku jego braku na ogólny numer rachunku bankowego: 58 1020 2528 0000 0502 0434 3497,
  5. dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa oraz opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności - na indywidualny numer rachunku bankowego, wskazany w informacji o wysokości opłaty rocznej za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa/opłaty za przekształcenie lub na fakturze za dzierżawę terenu, a w przypadku jego braku na ogólny numer rachunku bankowego: 11 1020 2528 0000 0002 0434 3521,
  6. opłaty skarbowej - na rachunek: 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489, zaleca się wskazanie w tytule przelewu jakiej sprawy wpłata dotyczy (np. numeru sprawy, sygnatury akt, nazwy wydziału Urzędu Miasta Rybnika lub organu administracji publicznej, sądowej), co przyspieszy identyfikację wpłaty i załatwienie sprawy,
  7. dochodów budżetu państwa - opłaty za udostępnianie danych osobowych - na rachunek: 11 1020 2528 0000 0002 0434 3521,
  8. dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe - udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu Miasta - na rachunek: 50 1020 2528 0000 0302 0434 3448.

W przypadku przelewów zagranicznych należy uwzględnić IBAN, czyli numer rachunku bankowego poprzedzić symbolem PL, a także SWIFT (BIC): BPKOPLPW

 
 
Odsłon strony: 112981 Metryka
Redaktor: Magdalena Szymańska-Stec (Inspektor Fn)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2021-10-21 Aktualizacja treściPiotr Wawoczny (Samodzielny Referent Fn)
2021-10-21 Aktualizacja treściPiotr Wawoczny (Samodzielny Referent Fn)
2021-10-21 Aktualizacja treściPiotr Wawoczny (Samodzielny Referent Fn)
2021-01-22 Aktualizacja treściMagdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn)
2021-01-22 Aktualizacja treściMagdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn)
2021-01-22 Aktualizacja treściMagdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn)
2021-01-05 Aktualizacja treściMagdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn)
2020-07-27 Aktualizacja treściMagdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn)
2020-07-01 Aktualizacja treściMagdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn)
2020-07-01 Aktualizacja treściMagdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn)
2020-06-30 Aktualizacja treściMagdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn)
2020-06-30 Aktualizacja treściMagdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn)
2020-03-03 Aktualizacja treściMagdalena Szymańska-Stec (Samodzielny Referent Fn)
2020-02-20 Aktualizacja treściTomasz Strączek (Starszy Specjalista Fn)
2019-06-10 Aktualizacja treściTomasz Strączek (Starszy Specjalista Fn)
2017-10-24 Aktualizacja treściIwona Mazur (Zastępca Skarbnika Miasta Fn)
2017-10-24 Aktualizacja treściIwona Mazur (Zastępca Skarbnika Miasta Fn)
2016-12-30 Aktualizacja treściEwelina Walczak (Inspektor Fn)
2016-12-30 Aktualizacja treściEwelina Walczak (Inspektor Fn)
2016-03-16 Aktualizacja treściEwelina Walczak (Inspektor Fn-II)
2016-03-16 Aktualizacja treściEwelina Walczak (Inspektor Fn-II)
2016-03-16 Aktualizacja treściEwelina Walczak (Inspektor Fn-II)
2016-03-16 Aktualizacja treściEwelina Walczak (Inspektor Fn-II)
2016-03-16 Aktualizacja treściEwelina Walczak (Inspektor Fn-II)
2016-03-16 Aktualizacja treściEwelina Walczak (Inspektor Fn-II)
2015-04-29 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2014-12-18 Aktualizacja treściEwelina Walczak (Inspektor Fn-II)
2014-01-13 Korekta redaktorskaEwelina Walczak (Inspektor Fn-II)
2014-01-02 Aktualizacja treściEwelina Walczak (Inspektor Fn-II)
2013-12-23 Korekta redaktorskaEwelina Walczak (Inspektor Fn-II)
2013-12-16 Aktualizacja treściEwelina Walczak (Inspektor Fn-II)
2013-07-01 Aktualizacja treściWalczak Ewelina (Inspektor Fn-II)
2012-01-02 Aktualizacja treściWalczak Ewelina (Podinspektor Fn-II)
2011-03-15 Aktualizacja treściTkocz Łukasz (Inspektor Fn-I)
2011-02-02 Korekta redaktorskaWalczak Ewelina (Podinspektor Fn-II)
2011-01-05 Aktualizacja treściWalczak Ewelina (Podinspektor Fn-II)
2011-01-03 Aktualizacja treściWalczak Ewelina (Podinspektor Fn-II)
2010-03-26 Korekta redaktorskaWalczak Ewelina (Referent Fn-II)
2009-11-25 DodanoWalczak Ewelina (Referent Fn-II)