Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16 ust.2 pkt 1).

Informacje nie udostępnione w serwisie BIP można uzyskać na zasadach określonych w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1429).

Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru.

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ


Metryka Katalog informacji publicznej wyłączonej z jawności [pdf - 53 KB]

 
 
Odsłon strony: 8304 Metryka
Redaktor: Magdalena Gacek (Specjalista Or)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2020-01-24 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-01-24 Aktualizacja treści
2020-01-24 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-01-24 Aktualizacja treści
2018-05-16 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Referent Or)
2018-05-16 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (S Or)
2015-04-29 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II)
2013-10-16 Aktualizacja treści Agnieszka Merkel (Podinspektor Or)
2013-10-16 Aktualizacja treści Agnieszka Merkel (Podinspektor Or)
2013-10-16 Aktualizacja treści Agnieszka Merkel (Podinspektor Or)
2012-10-09 Aktualizacja treści Mendrys Izabela (Inspektor Or-I)
2012-01-11 Aktualizacja treści Mendrys Izabela (Inspektor Or-I)
2012-01-11 Aktualizacja treści Skaba Katarzyna (Młodszy Referent Or)
2011-02-04 Aktualizacja treści Pyszny Agnieszka (Referent Or)
2011-02-04 Aktualizacja treści Pyszny Agnieszka (Referent Or)
2011-02-04 Korekta redaktorska Pyszny Agnieszka (Referent Or)
2011-02-04 Korekta redaktorska Pyszny Agnieszka (Referent Or)
2011-02-04 Aktualizacja treści Pyszny Agnieszka (Referent Or)
2011-02-04 Aktualizacja treści Pyszny Agnieszka (Referent Or)
2011-02-03 Korekta redaktorska Pyszny Agnieszka (Referent Or)
2011-01-27 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I)