Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16 ust.2 pkt 1).

Informacje nie udostępnione w serwisie BIP można uzyskać na zasadach określonych w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 902).


Metryka Katalog informacji publicznej wyłączonej z jawności [pdf - 129 KB]

 
 
Odsłon strony: 10878 Metryka
Redaktor: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2022-11-10 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)
2022-10-17 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)
2020-01-24 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-01-24 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2018-05-16 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2018-05-16 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (S Or)
2015-04-29 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2013-10-16 Aktualizacja treściAgnieszka Merkel (Podinspektor Or)
2013-10-16 Aktualizacja treściAgnieszka Merkel (Podinspektor Or)
2013-10-16 Aktualizacja treściAgnieszka Merkel (Podinspektor Or)
2012-10-09 Aktualizacja treściMendrys Izabela (Inspektor Or-I)
2012-01-11 Aktualizacja treściMendrys Izabela (Inspektor Or-I)
2012-01-11 Aktualizacja treściSkaba Katarzyna (Młodszy Referent Or)
2011-02-04 Aktualizacja treściPyszny Agnieszka (Referent Or)
2011-02-04 Aktualizacja treściPyszny Agnieszka (Referent Or)
2011-02-04 Korekta redaktorskaPyszny Agnieszka (Referent Or)
2011-02-04 Korekta redaktorskaPyszny Agnieszka (Referent Or)
2011-02-04 Aktualizacja treściPyszny Agnieszka (Referent Or)
2011-02-04 Aktualizacja treściPyszny Agnieszka (Referent Or)
2011-02-03 Korekta redaktorskaPyszny Agnieszka (Referent Or)
2011-01-27 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)