NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWNA

USTAWA O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ 

INFORMACJE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI DOTYCZĄCE SYSTEMU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ  

Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2018 r. w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz harmonogramu ich udzielania w Rybniku - mieście na prawach powiatu.

Zarządzenie nr 489/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 722/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2018 r. w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz harmonogramu ich udzielania w Rybniku - mieście na prawach powiatu

Metryka Informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Rybnik.pdf [pdf - 458 KB]

Od stycznia 2019 roku udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem:     

32 43 92 239

Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą zgłaszać chęć skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mailowo na adres: pomocprawna@um.rybnik.pl
Istnieje również możliwość osobistego umówienia terminu wizyty. W tym celu należy zgłosić się do Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 pok. 209.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Metryka Zmiana godzin działania punktów - grudzień 2019.docx [docx - 13 KB]

LOKALIZACJA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ GODZINY PRACY


Punkt 1

Budynek Urzędu Miasta Rybnika
ul. Rzeczna 8
44-200 Rybnik

Harmonogram pracy:
Poniedziałek: 8.30-12.30
Wtorek: 8.30-12.30
Środa: 8.30-12.30
Czwartek: 8.30-12.30
Piątek: 8.30-12.30

Punkt obsługują Radcy Prawni
wyznaczeni przez Okręgową
Izbę Radców Prawnych w Katowicach


Punkt 2

Budynek Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul.  Bolesława Chrobrego 39
44-210 Rybnik

Harmonogram pracy: 
Poniedziałek: 8.30-12.30
Wtorek: 8.30-12.30
Środa: 8.30-12.30
Czwartek: 8.30-12.30
Piątek: 8.30-12.30

Punkt obsługują Adwokaci
wyznaczeni przez Okręgową Radę
Adwokacką w Katowicach


Punkt 3 
Budynek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
- Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "Bushido"
ul. Floriańska 1  
44-200 Rybnik

Harmonogram pracy:
Poniedziałek: 14.00-18.00
Wtorek: 14.00-18.00
Środa: 14.00-18.00
Czwartek: 14.00-18.00
Piątek: 14.00-18.00   

Punkt obsługują Radcy Prawni
wyznaczeni przez Okręgową Izbę
Radców Prawnych w Katowicach
oraz Adwokaci wyznaczeni przez
Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach


Punkt 4
Budynek Administracji Domów Mieszkalnych Nr 2
ul. Patriotów 32  
44-253 Rybnik

Harmonogram pracy:
Poniedziałek: 9.00-13.00
Wtorek: 9.00-13.00
Środa: 9.00-13.00
Czwartek: 12.00-16.00
Piątek: 8.00-12.00


Punkt obsługuje  Stowarzyszenie
na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA"
(pomoc prawną świadczą: adwokaci, radcy 
oraz osoba o której mowa w art. 11 ust. 3 Ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej)

LOKALIZACJA PUNKTÓW NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ GODZINY PRACY


Punkt 5
Budynek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
ul. 1 Maja 59
44-206 Rybnik

Harmonogram pracy:
Poniedziałek: 13.00-17.00
Wtorek: 9.00-13.00
Środa: 13.30-17.30
Czwartek: 9.00-13.00
Piątek: 9.00-13.00 

Punkt obsługuje Stowarzyszenie
na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA"
(pomoc prawną świadczą: adwokaci, radcy
oraz osoba o której mowa w art. 11 ust. 3 Ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej)


Punkt 6
Budynek Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii 
ul. Bolesława Chrobrego 16
44-200 Rybnik

Harmonogram pracy:
Poniedziałek: 8.30-12.30
Wtorek:14.00-18.00
Środa: 14.00-18.00
Czwartek: 14.00-18.00
Piątek: 8.30-12.30

Punkt obsługuje  Stowarzyszenie
na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA"
(pomoc prawną świadczą: adwokaci, radcy 
oraz osoba o której mowa w art. 11 ust. 3 Ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej)

Metryka Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie Miasta Rybnik.doc [doc - 163 KB]

Metryka KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM.doc [doc - 198 KB]

 
 
Odsłon strony: 19239 Metryka
Redaktor: Magdalena Gacek (Specjalista Or)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2019-11-27 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-11-27 Aktualizacja treści
2019-11-22 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-11-22 Aktualizacja treści
2019-08-19 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-08-19 Aktualizacja treści
2019-08-19 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-08-19 Aktualizacja treści
2019-08-19 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-08-19 Aktualizacja treści
2019-06-25 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-06-25 Aktualizacja treści
2019-06-25 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-06-25 Aktualizacja treści
2019-06-24 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-06-24 Aktualizacja treści
2019-06-11 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-06-11 Aktualizacja treści
2019-06-11 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-06-11 Aktualizacja treści
2019-06-11 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-06-11 Aktualizacja treści
2019-04-09 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-04-09 Aktualizacja treści
2019-04-08 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-04-08 Aktualizacja treści
2019-03-12 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-03-12 Aktualizacja treści
2019-01-24 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-01-24 Aktualizacja treści
2019-01-16 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-01-16 Aktualizacja treści
2019-01-15 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-01-15 Aktualizacja treści
2019-01-09 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-01-09 Aktualizacja treści
2019-01-09 Aktualizacja treści
2019-01-09 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-01-09 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-01-09 Aktualizacja treści
2019-01-09 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-01-09 Aktualizacja treści
2019-01-09 Aktualizacja treści
2019-01-09 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-01-03 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-01-03 Aktualizacja treści
2018-12-31 Aktualizacja treści Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
2018-12-31 Aktualizacja treści
2018-12-21 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2018-12-21 Aktualizacja treści
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.