NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWNA

USTAWA O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ 

INFORMACJE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI DOTYCZĄCE SYSTEMU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ  

Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2018 r. w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz harmonogramu ich udzielania w Rybniku - mieście na prawach powiatu.

Metryka Informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Rybnik.pdf [pdf - 455 KB]

Metryka Dodatkowe godziny działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z wypadającym 22 kwietnia 2019 r. dniem wolnym od pracy.rtf [rtf - 45 KB]

Od stycznia 2019 roku udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem:     

32 43 92 239 

Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą zgłaszać chęć skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mailowo na adres: pomocprawna@um.rybnik.pl

LOKALIZACJA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ GODZINY PRACY


Punkt 1

Budynek Urzędu Miasta Rybnika
ul. Rzeczna 8
44-200 Rybnik

Harmonogram pracy:
Poniedziałek: 8.30-12.30
Wtorek: 8.30-12.30
Środa: 8.30-12.30
Czwartek: 8.30-12.30
Piątek: 8.30-12.30

Punkt obsługują Radcy Prawni
wyznaczeni przez Okręgową
Izbę Radców Prawnych w Katowicach


Punkt 2

Budynek Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul.  Bolesława Chrobrego 39
44-210 Rybnik

Harmonogram pracy: 
Poniedziałek: 8.30-12.30
Wtorek: 8.30-12.30
Środa: 8.30-12.30
Czwartek: 8.30-12.30
Piątek: 8.30-12.30

Punkt obsługują Adwokaci
wyznaczeni przez Okręgową Radę
Adwokacką w Katowicach


Punkt 3 
Budynek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
- Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "Bushido"
ul. Floriańska 1  
44-200 Rybnik

Harmonogram pracy:
Poniedziałek: 14.00-18.00
Wtorek: 14.00-18.00
Środa: 14.00-18.00
Czwartek: 14.00-18.00
Piątek: 14.00-18.00   

Punkt obsługują Radcy Prawni
wyznaczeni przez Okręgową Izbę
Radców Prawnych w Katowicach
oraz Adwokaci wyznaczeni przez
Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach


Punkt 4
Budynek Administracji Domów Mieszkalnych Nr 2
ul. Patriotów 32  
44-253 Rybnik

Harmonogram pracy:
Poniedziałek: 9.00-13.00
Wtorek: 9.00-13.00
Środa: 9.00-13.00
Czwartek: 12.00-16.00
Piątek: 8.00-12.00


Punkt obsługuje  Stowarzyszenie
na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA"
(pomoc prawną świadczą: adwokaci, radcy 
oraz osoba o której mowa w art. 11 ust. 3 Ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej)

LOKALIZACJA PUNKTÓW NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ GODZINY PRACY


Punkt 5
Budynek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
ul. 1 Maja 59
44-206 Rybnik

Harmonogram pracy:
Poniedziałek: 13.00-17.00
Wtorek: 9.00-13.00
Środa: 13.00-17.00
Czwartek: 9.00-13.00
Piątek: 9.00-13.00 

Punkt obsługuje Stowarzyszenie
na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA"
(pomoc prawną świadczą: adwokaci, radcy
oraz osoba o której mowa w art. 11 ust. 3 Ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej)


Punkt 6
Budynek Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii 
ul. Bolesława Chrobrego 16
44-200 Rybnik

Harmonogram pracy:
Poniedziałek: 8.30-12.30
Wtorek:14.00-18.00
Środa: 14.00-18.00
Czwartek: 14.00-18.00
Piątek: 8.30-12.30

Punkt obsługuje  Stowarzyszenie
na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA"
(pomoc prawną świadczą: adwokaci, radcy 
oraz osoba o której mowa w art. 11 ust. 3 Ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej)

Metryka Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie Miasta Rybnik.doc [doc - 163 KB]

 
 
Odsłon strony: 15394 Metryka
Redaktor: Magdalena Gacek (Specjalista Or)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2019-04-09 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-04-09 Aktualizacja treści Pokaż
2019-04-08 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-04-08 Aktualizacja treści Pokaż
2019-03-12 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-03-12 Aktualizacja treści Pokaż
2019-01-24 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-01-24 Aktualizacja treści Pokaż
2019-01-16 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-01-16 Aktualizacja treści Pokaż
2019-01-15 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-01-15 Aktualizacja treści Pokaż
2019-01-09 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-01-09 Aktualizacja treści Pokaż
2019-01-09 Aktualizacja treści Pokaż
2019-01-09 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-01-09 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-01-09 Aktualizacja treści Pokaż
2019-01-09 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-01-09 Aktualizacja treści Pokaż
2019-01-09 Aktualizacja treści Pokaż
2019-01-09 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-01-03 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-01-03 Aktualizacja treści Pokaż
2018-12-31 Aktualizacja treści Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2018-12-31 Aktualizacja treści Pokaż
2018-12-21 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2018-12-21 Aktualizacja treści Pokaż
2018-12-21 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2018-12-21 Aktualizacja treści Pokaż
2018-12-21 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2018-12-21 Aktualizacja treści Pokaż
2018-11-13 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2018-11-13 Aktualizacja treści Pokaż
2018-11-09 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2018-11-09 Aktualizacja treści Pokaż
2018-07-30 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2018-07-30 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2018-04-18 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Referent Or) Pokaż
2018-04-18 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (S Or) Pokaż
2018-03-28 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Referent Or) Pokaż
2018-03-28 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (S Or) Pokaż
2017-12-22 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Referent Or) Pokaż
2017-12-22 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Referent Or) Pokaż
2017-12-22 Aktualizacja treści Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2017-12-22 Aktualizacja treści Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2017-12-22 Aktualizacja treści Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2017-12-22 Aktualizacja treści Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2017-12-22 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Referent Or) Pokaż
2017-12-22 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Referent Or) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.