NGO

Miarą dojrzałości społeczeństwa demokratycznego jest aktywność obywateli, grup i organizacji obywatelskich. Działalność organizacji pozarządowych znacząco wpływa na jakość życia w naszym mieście. Podejmując ważne społecznie zadania, przyczyniają się do rozwoju demokracji i kształtowania postaw obywatelskich. Poprzez realizowanie własnych inicjatyw, jak również wspieranie i konsultowanie przedsięwzięć władz miasta, w istotny sposób wzbogacają możliwości działania samorządu na rzecz mieszkańców.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym prowadzenie ewidencji oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej, należy do zakresu działania Wydziału Polityki Społecznej (tel. 32 43 92 016, 32 43 92 006, 32 43 92 026).

Nadzór nad działalnością stowarzyszeń, za wyjątkiem stowarzyszeń kultury fizycznej pełni Wydział Spraw Obywatelskich (tel. 32 43 92 161).

Ewidencję Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzi Wydział Edukacji (tel. 32 43 92 282).

WAŻNE!
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych znajdują się w zakładce Realizacja zadań publicznych/Tryb konkursowy.

 
 
Odsłon strony: 99106 Metryka
Redaktor: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2018-10-05 Aktualizacja treści Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-10-05 Aktualizacja treści Pokaż
2018-04-03 Aktualizacja treści Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-04-03 Aktualizacja treści Michał Adamik (25 PS-I) Pokaż
2015-04-29 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2013-12-30 Aktualizacja treści Julia Wójcik (Podinspektor PS-II) Pokaż
2012-11-07 Aktualizacja treści Abrahamowicz Julia (Referent PS-II) Pokaż
2012-06-08 Aktualizacja treści Abrahamowicz Julia (Referent PS-II) Pokaż
2012-04-19 Aktualizacja treści Wolny Elżbieta (Inspektor PS-II) Pokaż
2011-07-18 Aktualizacja treści Wolny Elżbieta (Inspektor PS-II) Pokaż
2011-02-01 Aktualizacja treści Abrahamowicz Julia (Referent PS-II) Pokaż
2011-01-27 Aktualizacja treści Wolny Elżbieta (Inspektor PS-II) Pokaż
2011-01-25 Aktualizacja treści Abrahamowicz Julia (Referent PS-II) Pokaż
2011-01-25 Aktualizacja treści Abrahamowicz Julia (Referent PS-II) Pokaż
2010-12-13 Aktualizacja treści Abrahamowicz Julia (Referent PS-II) Pokaż
2010-11-26 Aktualizacja treści Abrahamowicz Julia (Referent PS-II) Pokaż
2010-11-15 Aktualizacja treści Abrahamowicz Julia (Referent PS-II) Pokaż
2010-11-02 Aktualizacja treści Abrahamowicz Julia (Referent PS-II) Pokaż
2010-11-02 Aktualizacja treści Abrahamowicz Julia (Referent PS-II) Pokaż
2010-10-08 Aktualizacja treści Abrahamowicz Julia (Referent PS-II) Pokaż
2010-09-29 Aktualizacja treści Abrahamowicz Julia (Referent PS-II) Pokaż
2010-08-25 Aktualizacja treści Paulus Beata (Referent SO-I) Pokaż
2009-12-15 Aktualizacja treści Paulus Beata (Referent SO-I) Pokaż
2009-11-25 Dodano Paulus Beata (Referent SO-I) Pokaż
2009-11-10 1 Szulc Przemysław (Młodszy Referent Inf-II) Pokaż