NGO

Miarą dojrzałości społeczeństwa demokratycznego jest aktywność obywateli, grup i organizacji obywatelskich. Działalność organizacji pozarządowych znacząco wpływa na jakość życia w naszym mieście. Podejmując ważne społecznie zadania, przyczyniają się do rozwoju demokracji i kształtowania postaw obywatelskich. Poprzez realizowanie własnych inicjatyw, jak również wspieranie i konsultowanie przedsięwzięć władz miasta, w istotny sposób wzbogacają możliwości działania samorządu na rzecz mieszkańców.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym prowadzenie ewidencji oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej, należy do zakresu działania Wydziału Polityki Społecznej (tel. 32 43 92 016, 32 43 92 006, 32 43 92 026).

Nadzór nad działalnością stowarzyszeń, za wyjątkiem stowarzyszeń kultury fizycznej pełni Wydział Spraw Obywatelskich (tel. 32 43 92 161).

Ewidencję Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzi Wydział Edukacji (tel. 32 43 92 282).

WAŻNE!
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych znajdują się w zakładce Realizacja zadań publicznych/Tryb konkursowy.

 
 
Odsłon strony: 126011 Metryka
Redaktor: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2018-10-05 Aktualizacja treściMichał Adamik (Inspektor PS-I)
2018-04-03 Aktualizacja treściMichał Adamik (Inspektor PS-I)
2018-04-03 Aktualizacja treściMichał Adamik (25 PS-I)
2015-04-29 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2013-12-30 Aktualizacja treściJulia Wójcik (Podinspektor PS-II)
2012-11-07 Aktualizacja treściAbrahamowicz Julia (Referent PS-II)
2012-06-08 Aktualizacja treściAbrahamowicz Julia (Referent PS-II)
2012-04-19 Aktualizacja treściWolny Elżbieta (Inspektor PS-II)
2011-07-18 Aktualizacja treściWolny Elżbieta (Inspektor PS-II)
2011-02-01 Aktualizacja treściAbrahamowicz Julia (Referent PS-II)
2011-01-27 Aktualizacja treściWolny Elżbieta (Inspektor PS-II)
2011-01-25 Aktualizacja treściAbrahamowicz Julia (Referent PS-II)
2011-01-25 Aktualizacja treściAbrahamowicz Julia (Referent PS-II)
2010-12-13 Aktualizacja treściAbrahamowicz Julia (Referent PS-II)
2010-11-26 Aktualizacja treściAbrahamowicz Julia (Referent PS-II)
2010-11-15 Aktualizacja treściAbrahamowicz Julia (Referent PS-II)
2010-11-02 Aktualizacja treściAbrahamowicz Julia (Referent PS-II)
2010-11-02 Aktualizacja treściAbrahamowicz Julia (Referent PS-II)
2010-10-08 Aktualizacja treściAbrahamowicz Julia (Referent PS-II)
2010-09-29 Aktualizacja treściAbrahamowicz Julia (Referent PS-II)
2010-08-25 Aktualizacja treściPaulus Beata (Referent SO-I)
2009-12-15 Aktualizacja treściPaulus Beata (Referent SO-I)
2009-11-25 DodanoPaulus Beata (Referent SO-I)
2009-11-10 1Szulc Przemysław (Młodszy Referent Inf-II)