Rejestr
Numer wpisu Dotyczy
105/2020 inne Pokaż
315/2019 inne Pokaż
553/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o nr 732/24, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wincentego Kadłubka 31 w Rybniku. Pokaż
554/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gat. sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o nr 3281/229, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wierzbowej 19 w Rybniku. Pokaż
551/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 756/327, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wiślanej 4A w Rybniku. Pokaż
550/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o nr 812/65, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Boguszowickiej 25F w Rybniku. Pokaż
539/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. wiąz szypułkowy, rosnącego na terenie działki o nr 4432/5, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ul. Gliwickiej 60 w Rybniku. Pokaż
549/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk serbski, rosnącego na terenie działki o nr 2028/320, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Ligockiej 33 w Rybniku. Pokaż
555/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 32 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 2355/433, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Energetyków 69A w Rybniku. Pokaż
532/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. topola czarna, rosnącego na terenie działki o nr 1043/166, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Polnej 8 w Rybniku. Pokaż
548/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat. olsza czarna, rosnących na terenie działki o nr 2776/157, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Cypriana Kamila Norwida 35B w Rybniku. Pokaż
547/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o nr 1350/68, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, polożonej przy ul. kard. Bolesława Kominka 48 w Rybniku. Pokaż
546/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew następujących gat.: brzoza brodawkowata; dąb szypułkowy, rosnących na terenie działki o nr 2825/365, stanowiącej własność wnioskodawcy, polożonej przy ul. Sadowej 31 w Rybniku. Pokaż
552/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 1642/293, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ul. Pszczyńskiej 158 w Jastrzębiu Zdroju. Pokaż
538/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 3910/68, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Żużlowej 59c w Rybniku. Pokaż
545/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. morwa czarna, rosnącego na terenie działki o nr 4835/71, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Powstańców Śląskich 34 w Rybniku. Pokaż
537/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 3281/361, stanowiącej współwłasnośc wnioskodawcy, położonej przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 77 w Rybniku. Pokaż
544/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o nr 825/59, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Popiela 5 w Rybniku. Pokaż
543/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o nr 1851/63, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Majątkowej 20 w Rybniku. Pokaż
542/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 237/4, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Gustawa Morcinka 22 w Rybniku. Pokaż
541/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew następujących gat.: świerk pospolity; wierzba biała, rosnących na terenach działek o nr: 1971/343; 2140/343, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ul. Stawowej w Rybniku. Pokaż
527/A/2010 Zezwolenie na zbieranie odpadów Pokaż
540/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. klon pospolity, rosnących na terenie działki o nr 1135/185, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki 41 w Rybniku. Pokaż
531/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. klon pospolity, rosnących na terenie działki o nr 3926/43, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wiejskiej 10 w Rybniku. Pokaż
529/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 2097/51, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ul. Św. Maksymiliana 13 w Rybniku. Pokaż
528/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 25 szt. drzew, rosnących na terenach działek o następujących nr: 2106/19; 2107/21; 2108/21; 2109/21; 2115/19, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, polożonych przy ul. Mglistej w Rybniku. Pokaż
513/A/2010 Zezwolenie na odzysk odpadów Pokaż
530/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o nr 1871/76, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Podleśnej 3 w Rybniku. Pokaż
516/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o nr 4182/145, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ul. ks. Józefa Szafranka 14 w Rybniku. Pokaż
536/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerk pospolity, rosnących na terenie działki o nr 369/55, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Zwycięstwa 29A w Rybniku. Pokaż
535/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o nr 1872/74, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Chwałowickiej 94 w Rybniku. Pokaż
508/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew następujących gatunków: brzoza brodawkowata – 1 szt., olsza czarna – 8 szt., rosnących na terenie działki o numerze 144/6, położonej przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
534/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 949/193, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Onufrego Zagłoby 6A w Rybniku. Pokaż
533/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki o nr 1626/23, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Bolesława Krupińskiego 1B w Rybniku. Pokaż
525/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. żywotnik zachodni, rosnącego na terenie działki o nr 2279/181, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 7 w Rybniku. Pokaż
524/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o nr 1809/153, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Stefana Żeromskiego w Rybniku. Pokaż
523/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. klon jesionolistny, rosnącego na terenie działki o nr 4496/269, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Fryderyka Chopina w Rybniku. Pokaż
526/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 21 szt. drzew, rosnących na terenach działek o następujących nr: 822/2; 834/2; 1031/2, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ul. Pod Hałdą i Przewozowej w Rybniku. Pokaż
504/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. modrzew europejski, rosnących na terenie działki o nr 444/47, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Działkowców 13 w Rybniku. Pokaż
500/A/2010 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalnosci w zakresie zbierania odpadów Pokaż
507/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 2930/298, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Arki Bożka 47 w Rybniku. Pokaż
501/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, rosnących na terenie działki o nr 900/238, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Zofii Nałkowskiej w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
505/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew następujących gat.: robinia akacjowa; modrzew europejski, rosnących na terenie działki o nr 1501/28, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy Placu Armii Krajowej 3 w Rybniku. Pokaż
502/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 24 szt. drzew, rosnących na terenach działek o następujących nr: 2429/247; 2430/247, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, położonych przy ul. Józefa Piłsudskiego w Rybniku. Pokaż
514/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. sosna czarna, rosnącego na terenie działki o nr 3295/129, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Rolniczej 30 w Rybniku. Pokaż
521/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 443/47, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Działkowców 11 w Rybniku. Pokaż
494/A/2010 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa dróg w dzielnicy Orzepowice w Rybniku w związku z projektowaną zabudową wielorodzinną (tereny za OSP)" Pokaż
493/A/2010 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa stacji paliw płynnych Tesco w Rybniku przy ul. Żorskiej" Pokaż
522/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenach działek o następujących nr: 2095/9; 2217/9, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ul. Armii Ludowej 31E i Sztolniowej 46 w Rybniku. Pokaż
520/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o nr 2119/40, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Rybackiej 58 w Rybniku. Pokaż
519/A/2010 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 1892/78, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Orzepowickiej 25 w Rybniku. Pokaż
506/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki o nr 1769/273, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Miodowej 6 A w Rybniku. Pokaż
518/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew następujących gat.: brzoza brodawkowata; topola osika, rosnących na terenie działki o nr 1287/40, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Kożdoniów w Rybniku. Pokaż
503/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 40 szt. drzew gat. brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o nr 2445/683, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Jana Rericha 38 w Rybniku. Pokaż
497/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o nr 2010/290, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Poremby 34 w Rybniku Pokaż
515/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. klon polny, rosnącego na terenie działki o nr 3068/180, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ul. Józefa Rymera 4 w Rybniku. Pokaż
491/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Rettig Heating Sp. z o.o. Pokaż
490/A/2010 Zmiana zezwolenia na odzysk odpadów Pokaż
495/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 54 szt. drzew, rosnących na terenach działek o nr: 500/43; 691/43, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ul. Dolnej 37 C w Rybniku. Pokaż
489/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów dla Zakładu produkcyjnego HYDROTECH S.A., zlokalizowanego w Rybniku-Kłokocinie, przy ul. Poligonowej 21 Pokaż
496/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew następujących gat.: brzoza brodawkowata; jesion wyniosły, rosnących na terenie działki o nr 3831/142, położonej przy ul. Mikołowskiej w Rybniku. Pokaż
498/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna żółta, rosnącego na terenia działki o numerze 2021/12, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Poniatowskiego 10A w Rybniku. Pokaż
488/A/2010 Zmiana zezwolenia na odzysk odpadów Pokaż
487/A/2010 Zmiana zezwolenia na unieszkodliwianie odpadów Pokaż
481/A/2010 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy budynku zaplecza sanitarno-socjalnego ze świetlicą dla campingu nr 200 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Hotelowej w Rybniku - Kamieniu na parceli nr 733/96" Pokaż
492/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa oraz krzewów, rosnących na terenie działki o nr 2237/170, stanowiącej własność jednego z wnioskodawców, położonej przy ul. Tadeusza Kosciuszki 40 w Rybniku. Pokaż
517/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew następujących gat.: kasztanowiec biały; lipa drobnolistna, rosnących na terenach działek o nr: 3260/479; 3287/479, położonych przy ul. Szyb Marcina 223 A w Rybniku. Pokaż
473/A/2010 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów Pokaż
475/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. topola kanadyjska, rosnących na terenie działki o nr 2582/117, położonej przy ul. Zielonej 2 w Rybniku. Pokaż
486/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o nr 1653/40, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Św. Józefa w Rybniku. Pokaż
476/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew następujących gat.: sosna zwyczajna; świerk pospolity, rosnących na terenie działki o nr 1870/76, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Podleśnej 3 B w Rybniku. Pokaż
477/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerk pospolity, rosnących na terenie działki o nr 1014/24, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Stefana Żeromskiego 14 w Rybniku. Pokaż
511/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew gat. topola berlińska, rosnących na terenie działki o nr 206/6 położonej przy ul. Stanisława Małachowskiego 135 w Rybniku. Pokaż
474/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o nr 1931/124,położonej przy ul. Świerklańskiej 5 w Rybniku Pokaż
512/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jodła pospolita rosnącego na terenie działki o nr 2521/310, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Kruczej 24 w Rybniku. Pokaż
509/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o nr 3328/30, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Mikołowskiej 54 A w Rybniku. Pokaż
510/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew następujących gat.: jodła kalifornijska; świerk srebrny, rosnących na terenie działki o nr 2952/38, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Mikołowskiej 30 w Rybniku. Pokaż
469/A/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
471/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew gat. żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o nr 1195/9, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wrzosowej 5 w Rybniku. Pokaż
470/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, rosnących na terenie działki o nr 2065/204, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. mjr. Brunona Janasa 68 w Rybniku Pokaż
468/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. topola osika, rosnącego na terenie działki o nr 3340/52, położonej przy ul. Cegielnianej 20 A w Rybniku Pokaż
467/A/2010 Wniosek o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni ścieków przy ul. Związkowej w Rybniku Pokaż
466/A/2010 Wniosek o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni ścieków w Chwałowicach Pokaż
480/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt. drzew następujących gat.: topola osika; klon pospolity; brzoza brodawkowata; topola kanadyjska, rosnących na terenie działki o nr 184/18, położonej przy ul. Mikołowskiej 107 w Rybniku. Pokaż
479/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o nr 3281/107, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Borowej 3 A w Rybniku. Pokaż
464/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 22 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o nr: 2226/205, 2227/205, 2228/205, 2230/205, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Gruntowej w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
499/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki o nr 2481/11, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Młyńskiej 26 w Rybniku. Pokaż
484/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o nr 3514/99, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przu ul. Łącznej w Rybniku. Pokaż
460/A/2010 Zezwolenie na zbieranie odpadów Pokaż
483/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o nr 3513/99, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Łącznej 45 B w Rybniku. Pokaż
482/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew następujących gat.: jodła pospolita; daglezja zielona, rosnących na terenie działki o nr 3117/220, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Św. Józefa 24D w Rybniku. Pokaż
461/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3, 0m2 krzewów gatunku ligustr pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 3611/117, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 6 w Rybniku. Pokaż
465/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3192/60, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Górniczego Stanu w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola kanadyjska, rosnącego na terenie działki o nr 431/8, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wincentego Witosa 68 w Rybniku Pokaż
472/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 669/22, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Bolesława Prusa 16 w Rybniku. Pokaż
478/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o nr 1770/266, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Alojzego Szewczyka 65 w Rybniku. Pokaż
463/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2264/265, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 65 w Rybniku. Pokaż
462/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2274/265, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 71 w Rybniku. Pokaż
453/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1291/25, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy położonej przy ulicy Wincentego Kadłubka 35 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
459/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1428/67, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nikodema Sobika 22 w Rybniku. Pokaż
485/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna (dwuzrost), rosnącego na terenie działki o nr 3077/207, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Tulipanów 1 w Rybniku. Pokaż
458/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 206/54, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Żorskiej 114 w Rybniku. Pokaż
452/A/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
451/A/2010 Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
448/A/2010 Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
446/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3189/60, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Górniczego Stanu w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
443/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3192/60, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Górniczego Stanu w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
444/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat.: jodła koreańska; jodła kalifornijska; dąb szypułkowy, rosnących na terenie działki o nr 2966/132, stanowiacej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Szczygłów w Rybniku. Pokaż
457/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 521/237, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Rudzkiej 191A Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
456/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 3266/434, stanowiącej współwłasność wnioskodawców, położonej przy ulicy Aleksandra Puszkina w Rybniku - Popielowie. Pokaż
455/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny o obwodzie pnia 46cm, rosnącego na terenie działki o numerze 1553/293, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zuchów 1C w Rybniku. Pokaż
439/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 2043/34, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Granicznej 34 w Rybniku - Zebrzydowicach. Pokaż
440/A/2010 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie 1 szt. drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o nr 2843/123, stanowiącej własność wnioskodawcy, polożonej przy ul. Jaskółczej 14 w Rybniku. Pokaż
438/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ściekow deszczowych i technologiczncyh z projektowanego serwisu pojazdów przy ul. Raciborskiej w Rybniku Pokaż
441/A/2010 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie 5 szt. drzew gat. świerk srebrny, rosnących na terenie działki o nr 2828/138, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Jaskółczej 44 w Rybniku. Pokaż
442/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 3262/54, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wojska Polskiego 11 w Rybniku. Pokaż
437/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1247/309, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Modrzewiowej 9 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
435/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 913/34, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ludwika Zdrzałka 21 w Rybniku – Zebrzydowicach. Pokaż
434/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1335/92, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Pod Hałdą 29A w Rybniku. Pokaż
436/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenach działek, stanowiących własność wnioskodawcy (kwatery cmentarne o numerach: 3, 8, 15, 17, 18), położonych przy ulicach: Jana Kotucza i Rudzkiej w Rybniku. Pokaż
454/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki o numerze 4453/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Jagiełły w Rybniku. Pokaż
450/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 667/143, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rybackiej 20F w Rybniku – Wielopolu. Pokaż
447/A/2010 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1890/44, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Miarki 82D w Rybniku. Pokaż
445/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk kłujący, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1427/63, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nacyńskiej 6 w Rybniku - Zamysłowie. Pokaż
433/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew i 60, 00m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 2623/223, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Robotniczej 95 w Rybniku – Kamieniu. Pokaż
432/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1280/34, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jaśminowej 5 w Rybniku. Pokaż
431/A/2010 Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zespołu budynków o funkcji mieszkaniowo-biurowej, stanowisk obsługi samochodów osobowych oraz myjni ręcznej w Rybniku przy ul. Brzezińskiej 16 Pokaż
430/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 1766/343, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Żorskiej 265A w Rybniku. Pokaż
429/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 1872/14, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Widok w Rybniku. Pokaż
428/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 1257/160, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Rudzkiej 13 w Rybniku. Pokaż
427/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku klon jawor, rosnących na terenie działki o numerze 2073/5, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 19 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
426/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1053/16, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stefana Żeromskiego 10 w Rybniku. Pokaż
425/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1372/101, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Spacerowej 44 w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
424/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jodła pospolita, zlokalizowanych na terenia działki o numerze 3592/11, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wyzwolenia 15 w Rybniku. Pokaż
423/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3329/412, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Energetyków 47A w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
422/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 998/68, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 239R w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
421/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 134, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Ludowej 15 w Rybniku - Wielopolu. Pokaż
420/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach 2679/416 i 2681/416, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Długiej w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
419/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku wierzba krucha, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 3858/58, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Jana Kotucza w Rybniku. Pokaż
418/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki o numerze 555/60, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku – Rybnickiej Kuźni. Pokaż
417/A/2010 Wniosek o wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla Fabryki Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych "SYGNAŁY" S.A. przy ul. Sygnały 62 w Rybniku Pokaż
416/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 458/48, 497/41, 501/48, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicach: Gliwickiej i Kpt. Leopolda Janiego w Rybniku. Pokaż
415/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola czarna, rosnących na terenie działki o numerze 2371/280, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gminnej 11 w Rybniku – Kamieniu. Pokaż
414/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 2408/12, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 123 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
413/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwuzrostu jesionu wyniosłego, rosnącego na terenie działki o numerze 405/33, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 57 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
412/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1054/93, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Kowalczyka w Rybniku – Chwałowicach. Pokaż
411/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola berlińska, rosnącego na terenie działki o numerze 4975/282, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dworcowej 18 w Rybniku. Pokaż
410/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 967/78 i 1791/79, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Parkowej 4A w Rybniku. Pokaż
409/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2040/7, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wyboistej 15A w Rybniku. Pokaż
408/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 45 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 711/146, 712/148, 721/146, 722/146, 723/148, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Błażeja Stolarskiego w Rybniku - Zamysłowie. Pokaż
407/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 3895/50, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Józefa w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
406/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 53 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 802/83, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Hotelowej w Rybniku – Kamieniu. Pokaż
404/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 864/82, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 39L w Rybniku. Pokaż
405/A/2010 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. modrzew z terenu posesji przy ul. Aleksandra Fredry 13 Pokaż
403/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1595/66, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pawła Stalmacha 7 w Rybniku. Pokaż
402/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki o numerze 1653/280, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 125 w Rybniku. Pokaż
401/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2411/264, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sportowej 127A w Rybniku – Niewiadomiu. Pokaż
400/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 552/113, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 63 B w Rybniku. Pokaż
399/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 3445/130, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Kilińskiego 33 w Rybniku. Pokaż
397/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku jesion wyniosły, rosnących na terenie działki o numerze 2427/59, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Skalnej w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
398/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2001/117, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kłokocińskiej 20 w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
396/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1271/107, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ziemskiej w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
395/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1488/42, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zamiejskiej 15 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
449/A/2010 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
394/A/2010 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
393/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni przy ul. Chwałowickiej do kanalizacji Pokaż
392/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 4850/118, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 8A w Rybniku. Pokaż
391/A/2010 Wniosek o wydanie decyzji legalizacyjnej studni głębinowych przy ul. Gzelskeij i Wielopolskiej Pokaż
390/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2867/53, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Barbary 3 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
389/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15, 00m2 krzewu gatunku jałowiec sabiński, rosnącego na terenie działki o numerze 3819/7, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Jagiełły 9 w Rybniku. Pokaż
388/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku topola czarna odmiana włoska, rosnących na terenie działki o numerze 5486/118, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 8A w Rybniku. Pokaż
387/A/2010 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla serwisu obsługi samochodów w Rybniku przy ul. Wróblewskiego 2 Pokaż
386/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 864/82, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 39L w Rybniku. Pokaż
385/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 1880/41, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Oskara Kolberga 19 N w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
384/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki o numerze 79/6, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jastrzębskiej 12 w Rybniku – Boguszowicach Osiedle. Pokaż
383/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze o numerze 2225/51, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rajskiej w Rybniku - Boguszowicach Osiedle. Pokaż
382/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 87 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1552/45, 1554/45, 1556/45, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Gliwickiej w Rybniku -Wielopolu. Pokaż
380/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 64 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 502/40, 175/39, 178/38, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Dębowej i Włościańskiej w Rybniku – Kłokocinie. Pokaż
378/A/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
377/A/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
381/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew oraz 15 m2 krzewów z terenu posesji przy ul. Władysława Łokietka 12 w związku z modernizacją obiektu Pokaż
376/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1016/8, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wincentego Witosa w Rybniku – Zamysłowie. Pokaż
375/A/2010 Zmiana zezwolenia na unieszkodliwianie odpadów Pokaż
374/A/2010 wniosek o wydan. zezw. na usunięcie 2 sztuk drzew i 25, 50m2 krzewów, rosnących na terenach działek nr: 635/117 i 1923/113, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, położonych przy ulicy Stanisława Małachowskiego 44 w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
373/A/2010 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
372/A/2010 Zezwolenie na odzysk odpadów Pokaż
371/A/2010 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
379/A/2010 Zezwolenie na odzysk odpadów Pokaż
370/A/2010 Zezwolenie na zbieranie odpadów Pokaż
369/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na eksploatację stawów w Gotartowicach Pokaż
368/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie modrzewia europejskiego, rosnącego na terenie działki o numerze 1160/142, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 41 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
367/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1994/289, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Smolnej 7 A w Rybniku. Pokaż
366/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1360/52, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Brzozowej 7 w Rybniku. Pokaż
365/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2242/331, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Modrzewiowej 56 w Rybniku – Nieobczycach. Pokaż
364/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 811/55, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Maksymiliana 6 w Rybniku – Rybnickiej Kuźni. Pokaż
363/A/2010 Wniosek o wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów dla firmy Greif Holding Poland Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 3 Pokaż
362/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki o numerze 611/209, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzechowej 24 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
361/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni do kanalizacji Pokaż
360/A/2010 Wniosek o wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla firmy ARTECH Rybnik Sp. z o. o. położonej w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 175B Pokaż
359/A/2010 Wniosek o wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla firmy ARTECH Chwołka Piotr położonej w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 175B Pokaż
357/A/2010 Wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski z terenu działki położonej przy ul. Wierzbowej 13B w Rybniku. Pokaż
358/A/2010 Wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew gatunków: topola osika - 1 szt.; wiąz górski - 1 szt.; wierzba iwa - 1 szt.; lipa drobnolistna - 2 szt.; jarząb pospolity - 5 szt, rosnących na terenie działki przy ul. Mikołowskiej 107 w Rybnik Pokaż
356/A/2010 Wniosku o wydanie decyzji na usunięcie drzew gatunku: brzoza brodawkowata - 1szt., klon jesionolistny - 3 szt., grab pospolity - 2 szt. z terenu działki położonej przy ul. Przemysłowej 3 w Rybniku Pokaż
355/A/2010 Wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna z terenu posesji położonej przy ul. W. Witosa 34 w Rybniku Pokaż
354/A/2010 Wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion pensylwański z terenu posesji położonej przy ul. J.Kasprowicza 5 w Rybniku Pokaż
353/A/2010 Wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku robinia akacjowa z terenu Cmentarza Komunalnego przy ul. Rudzkiej 70B Pokaż
337/A/2010 Wniosek o wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla firmy Hydrotech S.A. położonej przy ul. Poligonowej 21 w Rybniku Pokaż
351/A/2010 Wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku świerk pospolity z terenu posesji położonej przy ul. Górnośląskiej 135A Pokaż
352/A/2010 Wniosku o usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski z terenu posesji przy Wodzisławskiej 327 Pokaż
350/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku modrzew europejski z terenu posesji przy ul. Miodowej 31, na wniosek właściciela w/w posesji Pani Danuty Gawliczek Pokaż
338/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny z terenu posesji przy ul. Koralowej, na wniosek właściciela w/w posesji Pana Grzegorza Krauze Pokaż
349/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jodły kalifornijskiej i świerku srebrnego z terenu posesji przy ul. Ofiar Terroru 14 Pokaż
348/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie uschnietego drzewa gat. jodła pospolita z posesji przy ul. H. Kołłątaja 24 Pokaż
347/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew z terenu posesji przy ul. Żorskiej 179 Pokaż
346/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny z terenu posesji przy ul.Prostej 7 Pokaż
345/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na 2 szt. drzewa gat. modrzew z terenu posesji przy ul. Karłowicza 5 Pokaż
344/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jesion wyniosły z terenu posesji przy ul.Chwałowickiej 63 A Pokaż
343/A/2010 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z posesji przy ul. Aleksandra Fredry 14 Pokaż
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew i 15m2 krzewów z terenu posesji przy ul. Jutrzenki w Gotartowicach w związku z budową domu jednorodzinnego Pokaż
341/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 30 m2 krzewów gat. bez czarny i ligustr pospolity z terenu działek przy ul. Stanisława Małachowskiego 37 Pokaż
336/A/2010 Wniosek o wydanie poozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji sanitarnej Pokaż
340/A/2010 wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny z terenu posesji przy ul. B.Nalazków 111 w Rybniku-Boguszoowicach Pokaż
339/A/2010 Wniosek o usunięcie 2 szt. drzew i 20 m2 krzewów z terenu działki budowlanej przy ul. Smolnej Pokaż
331/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenie wodnoprawnego na odprowadzanie deszczówki z obiektu przy ul. Żorskiej 300 w Rybniku Pokaż
329/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew z terenu przy ul. Obwiednia Południowa, kolidująych z budową obiektu biurowego Pokaż
330/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 22 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 167/2 i 168/2, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Jastrzębskiej 13 w Rybniku – Boguszowicach Osiedle. Pokaż
332/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. topola ‘Androscoggin’, rosnących na terenie działki nr 2073/24, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy Os. Południe 38 w Rybniku - Boguszowicach - Osiedle. Pokaż
335/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3203/66, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dąbrówki 10 w Rybniku. Pokaż
333/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki o numerze 4374/71, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Powstańców Śląskich 38 w Rybniku. Pokaż
322/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustów w Jastrzębiu Zdroju Pokaż
321/A/2010 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: "Budowa stanowiska do malowania oraz budowa instalacji zbiorników kriogenicznych i osłony wiązek butli propanu w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej" Pokaż
320/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków deszczowych z terenu pawilonu handlowo-usługowego (warsztatu wymiany opon) przy ul. Obwiednia Pd w Rybniku Pokaż
328/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 1 szt. drzewa gat. cyprysik z terenu posesji przy ul. Ks.Popiełuszki 9 Pokaż
323/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 423/52, dzierżawionej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Zwycięstwa w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
315/A/2010 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji "Budowa nowej linii do produkcji osłon bocznych i górnych grzejników oraz liniii malowania proszkowego w Rettig Heating w Rybniku przy ul. Przemysłowej" Pokaż
327/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła koreańska, rosnącego na terenie działki o numerze 2336/78, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Górnośląskiej 55 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
326/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew i 10, 00m2 krzewów, rosnących na terenach działek o numerach: 995/10, 1533/10, 2475/116, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Brzezińskiej i Żorskiej 113 w Rybniku. Pokaż
325/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 4314/168 i 4316/168, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Św. Józefa 97C w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
324/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 45 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 3559/428 i 3562/433, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Długiej w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
319/A/2010 Wnioseko wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 3385/131, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Smolnej 53 w Rybniku. Pokaż
318/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1139/78, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Pogodnej w Rybniku. Pokaż
317/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba biała, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 978/84, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bratków w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
316/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2049/69, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Chwałowickiej 31 i 33 w Rybniku - Meksyku. Pokaż
314/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2014/328, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej 37 w Rybniku. Pokaż
307/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2320 sztuk drzew i 588, 0m2 krzewów, rosnących na terenach działek, zlokalizowanych pod linią wysokiego napięcia relacji Wielopole – Elektrownia „Rybnik” w Rybniku. Pokaż
313/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 2360/292, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Weroniki 1 w Rybniku - Niedobczycach Pokaż
312/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 1245/303, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Arki Bożka 124 w Rybniku – Kamieniu. Pokaż
306/A/2010 Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
310/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1339/36 i 3041/20, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
309/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 1254/9, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wrzosowej w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
308/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 1824/152, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego 10C w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
311/A/2010 Zezwolenia na usuniecie 7 szt. drzew z terenu parku "Wiśniowiec" rosnacych w bliskiej odległości od toru rowerowego Pokaż
305/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk kłujący, rosnącego na terenie działki o numerze 1060/102, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Braci Nalazków 9 w Rybniku - Boguszowicach Starych. Pokaż
304/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 18 sztuk drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki o numerze 555/60, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku. Pokaż
303/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2392/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołaja Gogola w Rybniku. Pokaż
297/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 717/84, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 229C w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
298/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1481/87 i 1482/87, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Słowiańskiej 15 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
299/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1015/31, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Buchalików 38 w Rybniku - Gotartowicach. Pokaż
300/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 2048/52, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Klonowej w Rybniku - Wielopolu. Pokaż
302/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3212/32, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Władysława Sikorskiego 24 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
301/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku topola ‘Androscoggin’, rosnących na terenach działek o numerach: 4092/199 i 4792/193, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Kolejowej 32 w Rybniku. Pokaż
291/A/2010 Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów Pokaż
292/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki o numerze 92, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku. Pokaż
296/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki o numerze 1956/45, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jędrzeja Śniadeckiego 9 w Rybniku – Boguszowicach Osiedle. Pokaż
294/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku wierzba biała, rosnących na terenie działki o numerze 133/19, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołowskiej 113A w Rybniku. Pokaż
290/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w związku z budową drogi dojazdowej do działek budowlanych przy ul. Łącznej w Rybniku-Orzepowicach Pokaż
293/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 3194/51, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Tylnej 5 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
295/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew, rosnących na terenach działek nr: 5141/128 i 5143/129, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, połozonych przy ulicy Tadeusza Kościuszki 23 w Rybniku. Pokaż
286/A/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
282/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 1602/174, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Plebiscytowej 27 w Rybniku - Zamysłowie. Pokaż
281/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1217/40, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 205 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
284/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 4555/559, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Konarskiego 45 w Rybniku - Popielowie. Pokaż
279/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 4269/185, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Józefa w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
280/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1102/185, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zwonowickiej w Rybniku - Stodołach. Pokaż
283/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku wierzba iwa, rosnącego na terenie działki o numerze 1104/5, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bernarda Kuglera w Rybniku - Ochojcu. Pokaż
285/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola niekłańska, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1712/124, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wiktora Poloczka w Rybniku - Grabowni. Pokaż
277/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na studnię głębinową przy ul. Wielopolskiej Pokaż
276/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na studnię głębinową przy ul. Gzelskej Pokaż
275/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na regulację cieku Nacyna Pokaż
274/A/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
272/A/2010 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa fermy kur niosek w Rybniku przy ul. Buhla" Pokaż
278/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 1976/45, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jędrzeja Śniadeckiego 7 w Rybniku – Boguszowicach Osiedle. Pokaż
288/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunków: sosna zwyczajna – 2szt., świerk pospolity – 2 szt., rosnących na terenie działki o numerze 1260/59, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Jankowickiej w Rybniku. Pokaż
289/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki sześciozrostu drzewa gatunku sumak octowiec, rosnącego na terenie działki o numerze 1834/142, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 16A w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
287/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola ‘Androscogin’, rosnących na terenie działki o numerre 250/7, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gustawa Morcinka 45 w Rybniku - Niewiadomiu Pokaż
270/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dziesięciozrostu drzewa gatunku topola kanadyjska, rosnącego na terenie działki o numerze 2093/324, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Strąkowskiej 11A w Rybniku - Wielopolu. Pokaż
269/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 2847/13, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Widok 5 w Rybniku. Pokaż
271/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 29 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 124/1, 157/1, 160/1, stanowiących użytkowanie wieczyste i własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Gliwickiej 179 w Rybniku - Wielopolu. Pokaż
268/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 419 sztuk drzew, rosnacych na terenach działek, stanowiących własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, będących w użyczeniu firmy „Cofinco-Poland” Spółka z o.o., położonych w rejonie ulicy Dębina. Pokaż
267/A/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
266/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku jesion pensylwański, rosnących na terenie działki o numerze 3307/58, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ulicy Stanisława Moniuszki. Pokaż
342/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usuinięcie 2 szt. drzew gat. świerk i sosna z terenu ogrodu przydomowego przy ul. Hetmańskiej 51 Pokaż
255/A/2010 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
265/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku klon jawor, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 5406/175, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy 3 Maja w Rybniku. Pokaż
251/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1757/99, 1759/100, 1765/101, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
264/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 3796/150 i 3799/150, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Św. Józefa w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
263/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 3095/121, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Myśliwskiej 37A w Rybniku. Pokaż
262/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 4042/145, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy św. Józefa w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
254/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 2434/120, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Hibnera 25 w Rybniku. Pokaż
260/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jesion wyniosły, rosnących na terenie działki o numerze 1940/34, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ks. Jana Pojdy 48B w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
259/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1941/195, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zakątek 28 w Rybniku. Pokaż
248/A/2010 Zmiana zezwolenia na odzysk odpadów Pokaż
258/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 995/46, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stefana Żeromskiego 57A w Rybniku. Pokaż
247/A/2010 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów Pokaż
261/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1928/303, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Arki Bożka 104 w Rybniku – Kamieniu. Pokaż
249/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa i 4, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 2169/45, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Józefa Lompy w Rybniku - Boguszowicach Osiedle. Pokaż
257/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2041/66 i 2044/52, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Majątkowej 18 w Rybniku – Wielopolu. Pokaż
256/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenach działek o numerach: 2455/11 i 2456/11, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Gliwickiej 31 w Rybniku. Pokaż
253/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 3081/44, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żwirki i Wigury 11 w Rybniku. Pokaż
252/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2252/267, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Henryka Sienkiewicza 27 w Rybniku. Pokaż
273/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 389/47, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzeziny Miejskie 4 w Rybniku. Pokaż
250/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3497/266, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Świerklańskiej 20 w Rybniku. Pokaż
246/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 37 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek, stanowiących własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonych przy ulicy Leśnej w Jastrzębiu Zdroju. Pokaż
244/A/2010 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 74 sztuk drzew i 53, 83m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 98/1, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku – Boguszowicach Osiedle. Pokaż
243/A/2010 Wniosek o wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów dla firmy Auto Salon Margo Małgorzata Szczotok położonego w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 201 Pokaż
232/A/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
231/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód w zbiorniku Kamień Pokaż
230/A/2010 Zezwolenie nazbieranie odpadów Pokaż
229/A/2010 Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
228/A/2010 Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
227/A/2010 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
226/A/2010 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
225/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie scieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych (stacji zlewczej) Pokaż
224/A/2010 Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
241/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 3331/70, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Raciborskiej 98A w Rybniku. Pokaż
233/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 2034/40, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Waltera Larysza 17 w Rybniku. Pokaż
238/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 3803/9, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołaja Gogola 16 w Rybniku. Pokaż
223/A/2010 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
222/A/2010 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
221/A/2010 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
220/A/2010 Zezwolenie na odzysk odpadów Pokaż
240/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2163/83, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wyzwolenia 34 w Rybniku. Pokaż
219/A/2010 Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
234/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 2501/328, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orlej 18 w Rybniku. Pokaż
218/A/2010 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
239/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 3439/289, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Smolnej 15D w Rybniku. Pokaż
217/A/2010 Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
237/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 3307/131, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Kilińskiego 14 w Rybniku. Pokaż
236/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 2097/141, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Szkolnej 20 w Rybniku. Pokaż
235/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 24 sztuk drzew gatunku olsza czarna, rosnących na terenie działki o numerze 264/22, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Buchalików w Rybniku - Gotartowicach. Pokaż
214/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie deszczówki z terenu pawilonu handlowego firmy "OSUCH" ul. Żorska/Gotartowicka do ziemi Pokaż
215/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 860/101, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 41A w Rybniku. Pokaż
216/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usun. 11 szt. drzew i 3, 0m2 krzewów, rosnących na terenach działek o numerach: 651/79, 656/79, 657/79, 658/79, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ul. Gronowej 39 w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
213/A/2010 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Uruchomienie warsztatu mechaniki pojazdowej z ręczną myjnią samochodową w istniejącym budynku zlokalizowanym w Rybniku przy ul. Orzepowickiej 9" Pokaż
210/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla Auto Salon Margo Małgorzata Szczotok w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 201 Pokaż
211/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenach działek o numerach: 2177/289 i 3149/289, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Teofila Bieli 51 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
212/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 1400/70, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Wyglendy 13 w Rybniku. Pokaż
209/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki o numerze 2333/236, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej w Rybniku. Pokaż
206/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 1582/354, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej 85 w Rybniku. Pokaż
207/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2008/79, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gronowej 43 w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
208/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 1690/40, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Oskara Kolberga 19B w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
205/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 951/109, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 414A w Rybniku – Stodołach. Pokaż
204/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1984/19, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy Osiedlu Krakusa 32 w Rybniku. Pokaż
197/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew i 1, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 600/72, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Frontowej 15 w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
199/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 850/67, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Broniewskiego 14 w Rybniku. Pokaż
203/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 2910/154, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dzikiej Róży 36 w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
202/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk serbski, rosnącego na terenie działki o numerze 429/98, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 133 w Rybniku. Pokaż
201/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła koreańska, rosnącego na terenie działki o numerze 2046/77, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Maksymiliana Buhla 22E w Rybniku - Zebrzydowicach. Pokaż
200/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2036/67, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bocznej 8 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
198/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 1909/192, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Polnej 16 w Rybniku – Zamysłowie. Pokaż
196/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 385 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1284/32, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Raciborskiej w Rybniku. Pokaż
195/A/2010 Pozwolenie wodnoprawne dla myjni AUTO-SPA (ul. Budowlanych) na odprowadzanie ścieków technologicznych do kanalizacji Pokaż
192/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 1743/231, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 50 w Rybniku. Pokaż
194/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 1421/180, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Marii Konopnickiej w Rybniku. Pokaż
193/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 806/39, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Borki w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
191/A/2010 Wniosek o usunięcie drzew z terenu zieleńca "Starosciński" i terenu boisk przy ul. Kupieckiej Pokaż
187/A/2010 Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie Nacyny projektowaną miejską siecią szerokopasmową Pokaż
182/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1202/142, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Szkolnej 11 w Rybniku. Pokaż
189/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku sosna czarna, rosnących na terenie działki o numerze 3292/290, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Teofila Bieli 28 w Rybniku – Kamieniu. Pokaż
188/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2036/267, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Henryka Sienkiewicza 41A w Rybniku. Pokaż
185/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 1655/303, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Arki Bożka 106 w Rybniku – Kamieniu. Pokaż
183/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki o numerze 728/96, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Hotelowej 12 w Rybniku – Kamieniu. Pokaż
177/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 2596/150, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zofii Nałkowskiej 10 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
190/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rodzaju wierzba ( trójzrost) z terenu przy ulicy Żużlowej. Pokaż
178/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew i 30, 0m2 krzewów następujących gatunków: brzoza brodawkowata - 4 szt., ligustr pospolity – 30, 0m2, rosnących na terenie działki o numerze 107/2 przy ul. Rybnickiej 1/1 w Rybniku - Ochojcu. Pokaż
186/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku klon zwyczajny, rosnących na terenie działki o numerze 4164/105, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Łokietka 23 w Rybniku. Pokaż
180/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuk drzewa gatunku czeremcha amerykańska, rosnącego na terenie działki o numerze 511/119, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 214 w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
184/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 925/102, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ksawerego Dunikowskiego 60 w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
179/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2009/303, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej 130A w Rybniku – Wielopolu. Pokaż
242/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew z rodzaju topola, rosnących na terenach działek o numerach: 778/30 i 781/31, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Śląskiej w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
172/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 30 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 168/2, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jastrzębskiej 13 w Rybniku - Boguszowicach Osiedle. Pokaż
173/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1086/39, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kożdoniów w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
181/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 936/102, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jasnej 2 w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
176/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 59 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1565/691, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Rericha w Rybniku - Radziejowie. Pokaż
171/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla miejskiej sieci szerokopasmowej na przejście nad rz. Rudą Pokaż
174/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola kanadyjska, rosnących na terenie działki o numerze 4322/149, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sławików w Rybniku. Pokaż
175/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1250/59, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Artura Grottgera 4 w Rybniku. Pokaż
169/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 1382/71, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Wyglendy 12 w Rybniku. Pokaż
170/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 3117/121, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Opalowej w Rybniku. Pokaż
168/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenach działek nr: 3792/150 i 3793/150, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy św. Józefa w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
163/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk serbski, rosnącego na terenie działki o numerze 2040/96, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 62 w Rybniku. Pokaż
160/A/2010 Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
159/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę studni chłonnych i odprowadzanie ścieków deszczowych Pokaż
162/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku cyprysik groszkowy odmiana 'szmaragd', rosnącego na terenie działki o numerze 1563/270, stanowiącej łwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podhalańskiej 15 w Rybniku - Golejowie. Pokaż
164/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 776/28, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Północnej w Rybniku - Golejowie. Pokaż
161/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 3137/121, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żuzlowej w Rybniku. Pokaż
165/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki o numerze 719/20, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 7D w Rybniku. Pokaż
167/A/2010 Wniosek o wydanie zezw. na usun. 8 sztuk drzew i 7, 25m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 2101/64, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Chwałowickiej 24 w Rybniku. Pokaż
166/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1079/87, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Chwałowickiej 95B w Rybniku. Pokaż
155/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Majątkowej 21 i Rybackiej 71 w Rybniku. Pokaż
154/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 599/78, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzepowickiej w Rybniku. Pokaż
153/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki siedmiozrostu drzewa gatunku wierzba krucha, rosnącego na terenie działki o numerze 3606/285, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Łąkowej w Rybniku. Pokaż
152/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1380/89, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Bolesława Krzywoustego 3 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
157/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 2495/365, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sadowej 11 w Rybniku. Pokaż
158/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 647/79, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Boguszowickiej 35 F w Rybniku. Pokaż
156/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1657/55, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ludwika Zdrzałka w Rybniku – Zebrzydowicach. Pokaż
151/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki o numerze 5429/145, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Chrobrego w Rybniku. Pokaż
150/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie cieku z Kamienia miejską siecią szerokopasmową Pokaż
149/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2869/74 i 2870/53, stanowiących współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Barbary 8, 12, 20 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
148/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki o numerze 1545/25, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wincentego Kadłubka 33 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
147/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki o numerze 1839/104, dzierżawionej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Ogrodowej w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
145/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1052/46, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 37 w Rybniku - Boguszowicach Starych. Pokaż
142/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku klon pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 2447/296, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wolnej 130A w Rybniku. Pokaż
143/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i 1, 0m2 krzewu, rosnących na terenie działki o numerze 549/74, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Fabrycznej 28 w Rybniku - Gotartowicach. Pokaż
140/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 2712/30, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Partyzantów w Rybniku. Pokaż
141/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 1157/108, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gotartowickiej 23A w Rybniku. Pokaż
139/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna żółta, rosnącego na terenie działki o numerze 1446/40, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mokrej 23 w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
138/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki o numerze 1923/113, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 44 w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
146/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku dąb szypułkowy, rosnących na terenie działki o numerze 2656/442, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Długiej w Rybniku - Orzepowicach Pokaż
144/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 981/56, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ziołowej w Rybniku - Gotartowicach. Pokaż
135/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1893/11, stanowiacej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sztolniowej 45 w Rybniku – Boguszowicach. Pokaż
134/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew i 5, 0m2 krzewów, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 358/35 i 364/35,stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Komunalnej 23 w Rybniku - Kłokocinie. Pokaż
133/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew i 0,9m2 krzewów, rosnących na terenie działek o numerach: 2307/70 i 2308/70, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Kardynała Bolesława Kominka 31A w Rybniku. Pokaż
132/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu Bujakowskiego oraz przepustu przejazdowego oraz budowę przepustu drogowego w Chudowie Pokaż
136/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działek o numerach: 1320/10 i 1409/10, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Brzeziny Miejskie w Rybniku. Pokaż
137/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki o numerze 715/13, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku. Pokaż
125/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. wielozrostów drzew gatunku wierzba krucha, rosnących na terenach działek o numerach: 176/20 i 251/1, stanowiących własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonych przy ulicy Arki Bożka. Pokaż
124/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 1165/61, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ulicy Stefana Żeromskiego 7. Pokaż
123/A/2010 Wniosek o wyd. zezw. na usun. 5 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 1046/75, 1993/24, 1999/29, stanowiących współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ul.: 1 Maja 95, Józefa Pukowca 1, Zwycięstwa 10 w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
126/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 875/110 i 1270/110, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy 1 Maja w Rybniku – Chwałowicach. Pokaż
121/A/2010 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Adaptacji i rozbudowy istniejącego magazynu na halę produkcyjną z zapleczem socjalnym i warsztatem samochodowym w Rybniku przy ul. Mikołowskiej" Pokaż
131/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1091/118 stanowiącej, własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Spokojnej w Rybniku. Pokaż
129/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 525/153, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stefana Żeromskiego 56 w Rybniku. Pokaż
128/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 3503/68,stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Kasprowicza 32 w Rybniku. Pokaż
127/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola osika, rosnących na terenie działki o numerze 3239/312, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Walecznych 24M w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
119/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew i 2, 0m2 krzewów, rosnących na terenach działek o numerach: 1888/106, 1889/105, 1892/106, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Kupieckiej w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
130/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuk drzewa gatunku dąb czerwony, rosnącego na terenie działki o numerze 1850/210, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gruntowej w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
118/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych z odiedla mieszk. przy ul. Gruntowej Pokaż
116/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 2400/54, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Powstańców Śląskich 43 w Rybniku. Pokaż
115/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk wielozrostów drzew gatunku wierzba krucha, rosnących na terenie działki o numerze 1537/122, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zygmunta Starego w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
117/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa przy ulicy Chabrowej 30 B w związku z awarią sieci gazowej. Pokaż
114/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew i 4, 0 m2 krzewów, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1413/157, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Onufrego Zagłoby 34 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
113/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 129/35, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Racławickiej 86A w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
109/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 40 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1021/43, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Dolnej 37 w Rybniku – Zamysłowie. Pokaż
112/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk kłujący, rosnącego na terenie działki o numerze 2109/38, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Włościańskiej 15A w Rybniku - Kłokocinie. Pokaż
111/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 221/16, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Obywatelskiej 18 w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
110/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1142/187, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 11 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
108/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba babilońśka, rosnącego na terenie działki o numerze 250/7, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gabriela Narutowicza 145 w Rybniku – Niewiadomiu. Pokaż
106/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie deszczówki z ul. Składowej Pokaż
105/A/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
107/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 57 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 541/21, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stefana Batorego 55A w Rybniku - Niewiadomu. Pokaż
103/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 921/90, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Hałdą 15 w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
104/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i 2, 0m2 krzewów, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2853/267, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku. Pokaż
102/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 914/102, stanowiącej własność wnioskodawców położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 113 w Rybniku - Boguszowcach Starych. Pokaż
98/A/2010 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
96/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1095/165, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dzikiej Róży 17 w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
122/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew i 4, 0m2 krzewu, zlokalizowanych na terenach działek, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych na Osiedlu Rybnik - Centrum. Pokaż
101/A/2010 Wnbiosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba biała, rosnącego na terenie działki o numerze 3378/86, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przyulicy Borowej 9 w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
99/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 57 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2875/155 i 3180/155, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Barbary 23 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
97/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: jodła koreańska 1szt., świerk srebrny – 1 szt., rosnących na terenie działki o numerze 3752/30, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Marynarskiej 12 w Rybniku. Pokaż
95/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew i 8, 0m2 krzewów, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2127/337, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej 43A w Rybniku. Pokaż
100/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki o numerze 4780/504, stanowiącej własność wnioskodawcy położonej przy ulicy Aleksandra Puszkina 62 w Rybniku - Popielowie. Pokaż
94/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola balsamiczna, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2282/78, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Chabrowej 16A w Rybniku. Pokaż
93/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych na terenie Osiedla "Nowiny". Pokaż
91/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna czarna, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 805/11, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej ulicy Pod Lasem 84 A w Rybniku - Zamysłowie. Pokaż
92/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1987/9, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Śmiałego 25 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
86/A/2010 Wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk topól przy ulicy Wiejskiej 10. Pokaż
90/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 1218/110, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gen. Leopolda Okulickiego 126 w Rybniku - Popielowie. Pokaż
89/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1064/101, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hetmańskiej 10 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
85/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2169/45, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Czwartaków 2 w Rybniku – Boguszowicach Osiedle. Pokaż
87/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku daglezja zielona, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1434/149, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Stanisława Leszczyńśkiego 16 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
88/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk kłujący, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1445/105, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Leona Kruczkowskiego 11 w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
84/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1656/149, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego 16 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
83/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla firmy Masarstwo-Wędliniarstwo Dominik Potrawa w Rybniku. przy ul. Braci Nalazków 17 Pokaż
82/A/2010 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
81/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 1697/51, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Grzybowej 7 w Rybniku. Pokaż
80/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 656/38, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej ulicy Ks. Stefana Siwca 8 w Rybniku. Pokaż
79/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 479/10, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 235B w Rybniku - Gotartowicach. Pokaż
78/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 129/2, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Stefana Żeromskiego w Rybniku. Pokaż
76/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: cyprysik 'Lawsona' - 1szt., świerk srebrny – 1szt., rosnących na terenie działki o numerze 1997/19, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy Osiedlu Krakusa 82 w Rybniku. Pokaż
75/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1277/267, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rejtana 28 w Rybniku. Pokaż
77/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 1731/47, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzechowej 40B w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
73/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1858/92, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Za Torem 21 w Rybniku. Pokaż
72/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 502/16, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Szulika 17 F w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
71/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki o numerze 2915/54, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołowskiej 14 w Rybniku. Pokaż
70/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk topól włoskich, rosnących na terenach działek o numerach: 1135/185 i 1657/185, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, położonych przy ulicy Tadeusza Kościuszki 41 w Rybniku. Pokaż
69/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 5252/91, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki 5 w Rybniku. Pokaż
74/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. olcha czarna z terenu parkingu przy ul. Brudnioka. Pokaż
68/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 1705/73, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Cmentarnej 39 w Rybniku. Pokaż
245/A/2010 Wniosek na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerk i modrzew z terenu ogrodu przydomowego przy ul. Rudzkiej 74 Pokaż
66/A/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
65/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na zarurowanie rowu w Kamieniu dla sieci ERA Pokaż
64/A/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
63/A/2010 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
62/A/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
67/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rodzaju topola z terenu przy ul. H. Wieniawskiego 3. Pokaż
61/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o numerze 1785/86, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mariańskiej 21A w Rybniku. Pokaż
60/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1618/165, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kosmonautów 19 w Rybniku. Pokaż
58/A/2010 Zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rodzaju topola z terenu parku przy ul. Rymera. Pokaż
59/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa z terenu parku przy ul. Chwałowickiej. Pokaż
57/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. brzoza brodawkowata, rosnących na terenach działek o następujących numerach: 3560/428 i 3563/433, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Długiej w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
56/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. dwuzrostu drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 1772/205, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Majora Brunona Janasa 54 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
55/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenach działek o następujących numerach: 1927/122 i 1929/123, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Piownik 11 w Rybniku. Pokaż
54/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1915/113, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Kawalca 12 w Rybniku. Pokaż
53/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 108 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 1906/28, 3342/28, 3357/28, 3696/28, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Cegielnianej w Rybniku. Pokaż
52/A/2010 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
51/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk, drzew rosnących na terenie działki o numerze 561/16, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Szulika 17B w Rybniku – Chwałowicach. Pokaż
50/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia 260cm, rosnącego na terenie działki nr 1399/139, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Onufrego Zagłoby 48 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
49/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków technologicznych z EC Chwałowice Pokaż
43/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 521/237, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 191A w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
48/A/2010 Pozwolenie wodnoprawne dla stacji paliw przy ul. Wodziosławskiej na odprowadzanie ścieków technologicznych do kanalizacji Pokaż
47/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1317/28, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Ludwika Zamenhofa 1C w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
46/A/2010 Wniosek o wydan. zezw. na usun. 16 szt. drzew gat. topola euroamerykańska (mieszaniec), rosnących na terenie działki o numerze 397/19, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Szymanowskiego w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
45/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk brzóz brodawkowatych, rosnących na terenie działki o numerze 5301/37, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Generała Leopolda Okulickiego 37E w Rybniku – Radziejowie. Pokaż
44/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1831/314, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Miodowej 22A w Rybniku - Wielopolu. Pokaż
42/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 600/72, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Frontowej 15 w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
41/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dębu szypułkowego, rosnącego na terenie działki o numerze 405/134, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Złotej 20 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
40/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 1552/178, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gruntowej 30 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
39/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2407/13, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 121 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
38/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 1766/205, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Majora Brunona Janasa 48 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
37/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2811/305, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Walecznych 29A w Rybniku – Kamieniu. Pokaż
36/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerku srebrnego, rosnącego na terenie działki o numerze 1433/108, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 30 w Rybniku – Boguszowicach. Pokaż
35/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk sosen zwyczajnych, rosnących na terenie działki o numerze 1843/56, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Majora Brunona Janasa 53 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
34/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie cieku Boguszowickiego wodciągiem Pokaż
33/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew gatunku świerk serbski, rosnących na terenie działki o numerze 2208/134, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 26 w Rybniku. Pokaż
31/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1750/45 i 2071/24, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy Osiedlu Południe 45A i 51A w Rybniku – Boguszowicach Osiedlu. Pokaż
32/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 912/113, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej w Rybniku. Pokaż
30/A/2010 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z salonów samochodowych do rowu przy ul. Prostej Pokaż
29/A/2010 Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków technologicznych do kanalizacji Pokaż
28/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 29 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 5429/145, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Chrobrego 39 w Rybniku. Pokaż
27/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie ogródka działkowego, będącego w posiadaniu wnioskodawcy, położonego przy ulicy Rybackiej w Rybniku – Rybnickiej Kuźni. Pokaż
26/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 535/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ernesta Mruli 14A w Rybniku – Niewiadomiu. Pokaż
25/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 797/83, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przedmieście 6 w Rybniku – Zebrzydowicach. Pokaż
24/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1304/4, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja 99 w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
23/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 97/1 i 98/1, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
22/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 33 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 697/136, 725/121, 728/96, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Hotelowej 12 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
21/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki o numerze 2519/237, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
20/A/2010 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy części budynku magazynu centralnego na pomieszczenia warsztatowe zaplecza transportowego oraz warsztatu serwisu ogumienia i garażu nr 1 na wózkownię i akumulatorownię Pokaż
19/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew gatunku dąb czerwony, rosnących na terenie działki o numerze 249/20, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Skośnej 43E w Rybniku - Kłokocinie. Pokaż
17/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1038/6, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jabłoniowej w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
18/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku jodła pospolita, rosnących na terenie działki o numerze 427/76, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stefana Batorego 26E w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
16/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 522/38, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stefana Batorego 55H w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
15/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 596/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Barwnej 17 w Rybniku - Zamysłowie. Pokaż
14/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1447/95, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Orkana 19 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
13/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 787/67, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Bocznej 4 A w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
12/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1662/26, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy mjr Brunona Janasa 92 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
11/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1370/97, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzepowickiej 9 w Rybniku. Pokaż
10/A/2010 Pozwolenie wodnoprawne dla stacji paliw Statoil przy ul. Wodzisławskiej 180 na odprowadzanie deszczówkie do rowu Pokaż
9/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku wierzba mandżurska, rosnącego na terenie działki o numerze 1102/95, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Słowiańskiej 5 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
8/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 2440/289, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Smolnej 15 E w Rybniku. Pokaż
7/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenach działek o następujących numerach: 757/104 i 1010/100, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Pochyłej w Rybniku. Pokaż
6/A/2010 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, wraz z działalnością na odzysk, zbieranie i transport odpadów Pokaż
5/A/2010 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
4/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków ze stacji paliw "LOTOS" w Orzeszu do rowu Pokaż
3/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki o numerze 668/10, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy w/w ulicy w Rybniku - Gotartowicach. Pokaż
2/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usun. 16 szt. drzew gat. topola balsamiczna, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 4847/194 i 4799/194, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Bolesława Chrobrego 39 w Rybniku. Pokaż
1/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1791/79, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Parkowej w Rybniku. Pokaż
405/A/2009 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
404/A/2009 Decyzja zatwierdzajaca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
403/A/2009 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
402/A/2009 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
401/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie modrzewia europejskiego o obwodzie pnia 82cm, rosnącego na terenie działki o numerze 810/55, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Św. Maksymiliana 8 w Rybniku - Rybnickiej Kuźni. Pokaż
400/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gat. sosna wejmutka, z działki o numerze 4185/174, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ks. Józefa Szafranka w Rybniku. Pokaż
399/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola berlińska, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1828/31, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jankowickiej 7 w Rybniku. Pokaż
398/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 834/2, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
397/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 607/118, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jaśminowej w Rybniku. Pokaż
396/A/2009 Wniosek o wyd. zezw. na usun. 11 szt. drzew gat.: modrzew europejski – 3 szt., sosna zwyczajna – 8 szt., rosnących na terenach działek nr: 732/21 i 1048/25, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Wolnej w Rybniku - Gotartowicach. Pokaż
395/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 118 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 555/60 i 561/62, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku. Pokaż
394/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 120 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 290/63, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bratków w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
393/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 64 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 204, 1756/209, 2068/225, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Podleśnej oraz Strąkowskiej 54 A w Rybniku - Wielopolu. Pokaż
392/A/2009 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
391/A/2009 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa i przebudowa układu torowego bocznicy kolejowej w Elektrowni Rybnik S.A" Pokaż
390/A/2009 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
389/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 2436/289, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej prz ulicy Smolnej 15 B w Rybniku. Pokaż
388/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2022/69, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej w Rybniku - Wielopolu. Pokaż
387/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 1876/256, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego w Rybniku. Pokaż
386/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 2320/155, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Lotników 12 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
385/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o numerze 3830/66, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Grunwaldzkiej 60 A w Rybniku. Pokaż
384/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 352 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 45 i 46, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Pilchowickiej w Rybniku - Ochojcu. Pokaż
383/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 507/45, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wyrobiskowej 4 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
382/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 77 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1087/647, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Niepodległości w Rybniku - Popielowie. Pokaż
381/A/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
380/A/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
379/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1944/144 i 1946/145, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Dworek w Rybniku. Pokaż
378/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 726/1, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kuźnickiej 16 w Rybniku – Rybnickiej Kuźni. Pokaż
377/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2892/130, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Szczygłów 28 w Rybniku. Pokaż
376/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięice 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 648/90, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zgodnej 30 A w Rybniku – Gotartowicach. Pokaż
375/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 1175/72 i 2562/72, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Kominka 31 w Rybniku. Pokaż
374/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1806/141, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 53 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
372/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1513/86, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ogrodowej 33 w Rybniku – Chwałowicach. Pokaż
373/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki o numerze 1350/68, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kardynała Bolesława Kominka 48 w Rybniku. Pokaż
371/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew gatunku topola osika, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 470/80, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku - Stodołach. Pokaż
370/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2082/45, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żurawia 2 w Rybniku - Boguszowicach Osiedle. Pokaż
369/A/2009 Wniosek o wydan. zezw. na usun. 3 szt. drzew, rosnących na terenach dz. nr: 1905/45, 1977/45, 2159/45, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicach: Jędrzeja Śniadeckiego 4, Patriotów 1, Patriotów 2 w Rybniku – Boguszowicach Osiedle. Pokaż
368/A/2009 Wniosek o wyd. zezw. na usunięcie 2, 0m2 krzewów gatunku jałowiec skalny ‘skyrocket’, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1455/116, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rajskiej 8 w Rybniku - Boguszowicach Starych. Pokaż
367/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerku srebrnego, rosnącego na terenie działki o numerze 1744/132, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gotartowickiej 47 A w Rybniku – Gotartowicach. Pokaż
366/A/2009 Wniosek o wydan. zezw. na usunięcie 3 sztuk drzew gat.: jodła pospolita – 1 szt., żywotnik zachodni – 2 szt., rosnących na terenie działki o numerze 806/113, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 111 B w Rybniku. Pokaż
365/A/2009 Wniosek o wyd. zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gat. topola ‘Androscoggin’, rosnących na terenach działek o nr: 1834/496, 1838/499, 1839/501, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ul. Podmiejskiej w Rybniku - Golejowie. Pokaż
364/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku klon pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 1976/45, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jędrzeja Śniadeckiego 7 w Rybniku – Boguszowicach Osiedle. Pokaż
363/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1122/195, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jutrzenki w Rybniku – Gotartowicach. Pokaż
362/A/2009 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów dla Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "STAGRA" w Rybniku, przy ul. Studziennej 55 Pokaż
361/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 96 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 528/83 i 529/82, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Podgórnej w Rybniku - Golejowie. Pokaż
360/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 307/1, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Marklowickiej 19 w Rybniku - Popielowie. Pokaż
359/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 528/83 i 529/82, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Podgórnej w Rybniku - Golejowie. Pokaż
358/A/2009 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy budynku warsztatowego wymiany opon w Rybniku przy ul. Brzozowej 2 Pokaż
357/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 3474/132, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Reymonta 57 w Rybniku. Pokaż
356/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 1031/6, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jabłoniowej 4 A w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
355/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola chińska, rosnących na terenie działki o numerze 5003/133, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej 18 B w Rybniku. Pokaż
354/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. sosen żółtych, rosnących na terenie działki o numerze 1414/110, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Generała Stanisława Szeptyckiego 22 w Rybniku – Boguszowicach. Pokaż
353/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerku srebrnego, rosnącego na terenie działki o numerze 1436/46, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cypriana Kamila Norwida w Rybniku – Zebrzydowicach. Pokaż
352/A/2009 Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie ciepłociągiem Nacyny Pokaż
351/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 787/35, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej 238 w Rybniku. Pokaż
350/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 2026/12, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Janusza Kusocińskiego 4 w Rybniku. Pokaż
349/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 2012/274, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Łąkowej 13 B w Rybniku. Pokaż
348/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 3109/214, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Topolowej 18 w Rybniku. Pokaż
347/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 978/42, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Raciborskiej 180 w Rybniku. Pokaż
346/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzew i 3, 0m 2 krzewów, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1456/107, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wincentego Witosa 14 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
345/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 406/33, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Letniej 3 w Rybniku – Niewiadomiu. Pokaż
344/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2096/51, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Maksymiliana 11 w Rybniku – Rybnickiej Kuźni. Pokaż
343/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 1191/14, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Na Niwie w Rybniku. Pokaż
342/A/2009 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów Pokaż
341/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 4070/121, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku. Pokaż
340/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2572/310, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kruczej 15 w Rybniku. Pokaż
339/A/2009 Wniosek o wznowienie postepowania zakończonego decyzją ostateczną określającą środowiskowe uwarunkowania dla budowy wytrawialni stali o łącznej pojemności wanien procesowych do 30 m3 w Katowicach przy ul. Żelaznej 9 Pokaż
338/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk wielozrostów drzew gatunku wierzba iwa, rosnących na terenie działki o numerze 1565/28, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zapłocie 26 B w Rybniku - Gotartowicach. Pokaż
337/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki o numerze 2169/45, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Jędrzeja Śniadeckiego w Rybniku – Boguszowicach Osiedle. Pokaż
336/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 3291/122, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Myśliwskiej 17 w Rybniku. Pokaż
335/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1911/113, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mieszka I nr 6 w Rybniku. Pokaż
334/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 379/136, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Makowej 17 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
333/A/2009 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
332/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 60 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 4453/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Jagiełły w Rybniku. Pokaż
331/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 60 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 834/82, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Generała Leopolda Okulickiego 177 w Rybniku – Popielowie. Pokaż
330/A/2009 Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 302, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cystersów 35 A w Rybniku – Ochojcu. Pokaż
329/A/2009 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
328/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew i 107m2 krzewów, rosnących na terenach działek nr: 1200/54, 1203/54, 1209/55, 1241/55, stanowiących użytkowanie wieczyste KOMPANII WĘGLOWEJ S. A., położonych przy ulicy Zwycięstwa w Rybniku. Pokaż
327/A/2009 Zmiana pozwolenie na wytwarzanie odpadów, wraz z działalnością w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadów Pokaż
326/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk topól 'Androscoggin", rosnących na terenie działki o numerze 1361/18, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej 99 w Rybniku – Golejowie. Pokaż
325/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 55 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 725, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jana Rericha w Rybniku - Popielowie. Pokaż
324/A/2009 Wniosek o wyd. zezw. na usunięcie 9 szt. drzew gat.: brzoza brodawkowata – 3 szt., olsza czarna – 6 szt., rosnących na terenie działki nr 803/119, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej w Rybniku - Zamysłowie. Pokaż
322/A/2009 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
321/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1890/206, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Tulipanów 23 w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
320/A/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
319/A/2009 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów Pokaż
318/A/2009 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
317/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki o numerze 4478/86, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Mariańskiej 3 B w Rybniku. Pokaż
316/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2645/119, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Porucznika Kazimierza Ogrodowskiego 11, 13, 15, 17 w Rybniku. Pokaż
315/A/2009 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy serwisu samochodów ciężarowych i dostawczych wraz z niezbędną infrastrukturą i wjazdem w Rybniku przy ul. Raciborskiej" Pokaż
314/A/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
313/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2018/189, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Józefa w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
312/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 18 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Mglistej 3, 5, 7, 9 i Św. Maksymiliana 12, 23 w Rybniku - Rybnickiej Kuźni. Pokaż
311/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola francuska, rosnących na terenie działki o numerze 1174/97, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Śląskiej w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
310/A/2009 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologicznych oraz opadowych Pokaż
309/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 72 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 858/114, 859/114, 2076/83, 2077/83, 2078/83, 2080/83, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ul.: Heleny Marusarzówny i Jana Kowalczyka w Rybniku. Pokaż
308/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 939/8, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wincentego Witosa w Rybniku. Pokaż
307/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 958/146, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Niedobczyckiej 178 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
306/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1581/354, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej 87 w Rybniku. Pokaż
305/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 167 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 49, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podgórnej w Rybniku - Golejowie. Pokaż
304/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 34 szt. drzew, przy ulicy Trzech Krzyży Radziejowie. Pokaż
303/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew i 6, 9m2 krzewów, rosnących na terenach działek o numerach: 875/2, 1161/20, 1162/16, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Buchalików i Przewozowej w Rybniku. Pokaż
302/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew z terenów działek o numerach: 1839/104, 1911/99, 1916/101, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicach: 1 Maja, Ogrodowej, Przewozowej w Rybniku – Chwałowicach. Pokaż
301/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 179/29, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jodłowej w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
299/A/2009 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
298/A/2009 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów Pokaż
297/A/2009 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie deszczówki z salonu samochodowego przy ul. Prostej w Rybniku do rowu Pokaż
296/A/2009 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków technologicznych z salonu przy ul. Prostej w Rybniku do kanalizacji sanitarnej Pokaż
295/A/2009 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa hali bedącej częścią infrastruktury technicznej oczyszczalni ścieków "Boguszowice" w której będą przyjmowane, rozdrabniane i uwadniane odpady Pokaż
300/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1042/86, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, administrowanej przez Szkołę Podstawową nr 16. Pokaż
293/A/2009 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych z REAL do kanalizacji Pokaż
294/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 922/57, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, administrowanej przez Zespół Szkół Zawodowych, położonej przy ulicy 11 Listopada 45. Pokaż
292/A/2009 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa ulicy Reymonta na odcinku od ronda Wodzisławskiego do ulicy Jankowickiej" Pokaż
291/A/2009 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa i modernizacja ulicy Żołędziowej i Budowlanych w Rybniku" Pokaż
289/A/2009 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
288/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 1536/105, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kardynała Bolesława Kominka 17 w Rybniku. Pokaż
287/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki o numerze 2808/229, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Alojzego Szewczyka 18 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
286/A/2009 Wniosek o wyd. zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach działek nr: 577/34, 1306/24, 950/24, stanowiących współwłasność i współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy 1 Maja 49 i 97 w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
285/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła kalifornijska, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2400/54, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Powstańców Śląskich 43 w Rybniku. Pokaż
284/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 602/203, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wiktora Poloczka 119 w Rybniku - Grabowni. Pokaż
283/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 614/195, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wiosny Ludów 39 w Rybniku - Golejowie. Pokaż
282/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku olsza czarna, rosnących na terenie działki o numerze 429/24, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Skośnej w Rybniku - Kłokocinie. Pokaż
281/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1840/109, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Za Torem 25 A w Rybniku. Pokaż
280/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 2429/53, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Chodkiewicza 41 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
279/A/2009 Wniosek o wyd. zezw. na usun. 54 szt. drzew, zlokalizowanych w rejonie osadnika Holona I na terenach działek o nr: 936/45, 938/45, 1075/16, 1252/45, stanowiących użytk. wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Kożdoniów w Rybniku – Chwałowicach. Pokaż
278/A/2009 Wniosek o wydanie pozwolenia pozwolenia wodnopawnego na odprowadzenie deszczówki z odwodnienia terenu przy ul. Zorskiej, Prostej i Brzezińskiej w Rybniku Pokaż
277/A/2009 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy samochodowej myjni bezdotykowej wraz ze zbiornikiem podziemnym na olej opałowy na terenie stacji paliw w Rybniku przy ul. Raciborskiej Pokaż
276/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2713/507, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Rericha 8 w Rybniku – Radziejowie. Pokaż
275/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 1067/242, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ludowej w Rybniku - Wielopolu. Pokaż
274/A/2009 Wniosek o wydan. zezw. na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 164/7 i 261/7, stanowiących użytkowanie i współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ul.: Gustawa Morcinka 43 i Sportowej 136 A w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
273/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku olsza czarna, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 475, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Łowieckiej 11 w Rybniku - Ochojcu. Pokaż
272/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 4381/7, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Rzecznej w Rybniku. Pokaż
271/A/2009 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
270/A/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
269/A/2009 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
268/A/2009 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
267/A/2009 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
266/A/2009 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
265/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 1467/6, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 66 w Rybniku. Pokaż
264/A/2009 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "Zabudowa zbiornika wodoru" Pokaż
263/A/2009 Zezwolenie na prowadzenie działalnosci w zakresie odzysku odpadów Pokaż
262/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1819/29, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Ks. Jana Pojdy 51 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
261/A/2009 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
260/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 1744/13, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Popielowskiej 67 w Rybniku - Radziejowie. Pokaż
259/A/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
258/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1013/31, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Buchalików 36 w Rybniku – Gotartowicach. Pokaż
257/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 50/15, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku - Chwałęcicach. Pokaż
256/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki o numerze 237, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rybnickiej w Rybniku - Ochojcu. Pokaż
254/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1085/95, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Władysława Warneńczyka 11 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
255/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 150 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1772/110, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej u zbiegu ulic Kornela Makuszyńskiego i Świerklańskiej w Rybniku. Pokaż
253/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2690/94, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 54 w Rybniku. Pokaż
252/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola berlińska, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1252/112, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ziemskiej w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
251/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew i 1, 5m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 1018/14, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Na Niwie 16 A w Rybniku. Pokaż
250/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1157/108, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gotartowickiej 23 A w Rybniku - Gotartowicach. Pokaż
249/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 4021/108, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 47 w Rybniku. Pokaż
247/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 280/90 i 1184/260, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, położonych przy ulicy Łącznej 14 w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
246/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2597/298, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Arki Bożka w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
245/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola czarna odmiana włoska, rosnącego na terenie działki o numerze 761/112, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wysokiej 16 A w Rybniku. Pokaż
244/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o nr: 3260/479 i 3261/479, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych w rejonie szybu „Marcin” przy ulicy Spółdzielczej w Rybniku - Radziejowie. Pokaż
243/A/2009 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody ze studni Pokaż
242/A/2009 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy systemu energetycznego oczyszczalni ścieków w Rybniku przy ul. Rudzkiej" Pokaż
241/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew i 25, 80m2 krzewów, zlokalizowanych na terenach działek administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicach: Józefa Pukowca 1, 2, 8, 9 i Obrońców Pokoju 25 w Rybniku. Pokaż
240/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1133/147, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Niedobczyckiej 182 A w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
239/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1586/84, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jankowickiej 98 w Rybniku. Pokaż
238/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 731/127, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Generała Leopolda Okulickiego w Rybniku - Popielowie. Pokaż
237/A/2009 Wniosek o wydanie zezw. na usun. 6 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach dz. o nr 3448/36 oraz cmentarza parafialnego (kwatery nr: 5, 6, 15), stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ul.: Rybnickiego 2, Jana Kotucza / Rudzkiej w Rybniku. Pokaż
236/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 2884/8, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołaja Gogola 15 w Rybniku. Pokaż
235/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 3619/9, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołaja Gogola w Rybniku. Pokaż
234/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 181/1, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ignacego Mościckiego 36 A w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
233/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1483/259, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej 154 B w Rybniku - Wielopolu. Pokaż
232/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 22 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3162/122, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Myśliwskiej 21 w Rybniku. Pokaż
231/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 4444/47, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żużlowej w Rybniku. Pokaż
230/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2, 0m 2 krzewów gatunku jałowiec skalny ‘skyrocket’, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2315/311, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Arki Bożka 32 w Rybniku – Kamieniu. Pokaż
229/A/2009 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację zbiornika wodnego Pokaż
228/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 846/155, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rybackiej 1 B w Rybniku - Wielopolu. Pokaż
227/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola berlińska, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 157/6, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 135 w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
226/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1923/113, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 44 w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
225/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1435/8, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej 95 w Rybniku – Golejowie. Pokaż
224/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 168/15, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jodłowej 62 A w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
223/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 926/110, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Harcerskiej 40 w Rybniku. Pokaż
222/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów Pokaż
221/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 3030/182, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Małej w Rybniku. Pokaż
220/A/2009 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy ronda na skrzyzowaniu ulic Błękitnej-Małachowskiego w Rybniku Pokaż
219/A/2009 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na regulację rzeki Nacyna Pokaż
218/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 148 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 4, 105/6, 281/8, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Radziejowskiej w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
217/A/2009 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków technologicznych do kanalizacji z instalacji w Rybniku przy ul. Podmiejskiej Pokaż
216/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 747/49, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Węglowej w Rybniku – Boguszowicach Osiedle. Pokaż
215/A/2009 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę oczka wodnego Pokaż
214/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 49 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 84/6, 86/6, 126/1, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku – Boguszowicach Osiedle. Pokaż
213/A/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
313/A/2008 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
211/A/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
212/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 572/22, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Działkowców 2 A w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
210/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 133/23, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pawła Semana 10 w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
209/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 70 i 321/71, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Wodzisławskiej 111 w Rybniku – Zamysłowie. Pokaż
208/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki o numerze 5133/179, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Młyńskiej 10 w Rybniku. Pokaż
207/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 1085/261, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Henryka Sienkiewicza w Rybniku. Pokaż
206/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 177/35, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pawła Semana 27 w Rybniku – Niewiadomiu. Pokaż
205/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 120/35, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dąbrowy 27 w Rybniku – Niewiadomiu. Pokaż
204/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 706/146 i 928/150, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, położonych przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej 29 w Rybniku – Golejowie. Pokaż
203/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 3246/141, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Wałem 23 w Rybniku. Pokaż
201/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 3880/138, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Olszowej 60 w Rybniku. Pokaż
202/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku topola ‘androscoggin’, rosnących na terenie działki o numerze 2087/45, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Czwartaków 1 w Rybniku - Boguszowicach Osiedle. Pokaż
248/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3216/100, stanowiącej Cmentarz Komunalny, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Rudzkiej 70 B w Rybniku. Pokaż
200/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna czarna, rosnących na terenie działki o numerze 2968/91, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Antoniego Staiera 4 w Rybniku. Pokaż
199/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1151/182, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Janusza Korczaka 13 w Rybniku. Pokaż
198/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1276/318, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Strąkowskiej 26 C w Rybniku - Wielopolu. Pokaż
196/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwuzrostu drzewa gatunku wierzba iwa, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 5077/237, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Pawła Woronicza 9 w Rybniku – Popielowie. Pokaż
197/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk wielozrostów drzew gatunku wierzba biała, rosnących na terenie działki o numerze 1754/76, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 81 C w Rybniku. Pokaż
195/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2944/35, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kłokocińskiej 51 w Rybniku – Kłokocinie. Pokaż
194/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki trójzrostu drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 1221/12, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Łącznej w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
193/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk topól berlińskich, rosnących na terenach działek o numerach: 2952/116 i 2983/116, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Poligonowej nr 1 w Rybniku - Kłokocinie. Pokaż
192/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2, 0m2 krzewu gatunku złotokap pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 3018/182, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Małej 9 w Rybniku. Pokaż
191/A/2009 Zmiana zezwolenia na uczestnictwo w handlu emisją CO2 dla Kompanii Węglowej S.A. "Ciepłownia Rymer", przy ul. Rymera 4, 44-270 Rybnik Pokaż
190/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku sosna wejmutka, rosnących na terenie działki o numerze 1855/1, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kuźnickiej 18 w Rybniku. Pokaż
189/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1329/45, 1895/10, 2112/45, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Braci Nalazków 63 w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
188/A/2009 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych z terenu Makro w Rybniku Pokaż
187/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1837/34, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Równej 7 A w Rybniku – Zebrzydowicach. Pokaż
186/A/2009 Wniosek o wszczęcie postępowania, dotyczącego usunięcia bez wymaganego prawem zezwolenia 1, 4m2 krzewów gatunku różanecznik katawbijski z terenu działki o numerze 3084/142, położonej przy ulicy Józefa Rymera w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
184/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku dąb szypułkowy, rosnących na terenie działki o numerze 1062/65, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karłowej 8 w Rybniku - Chwałęcicach. Pokaż
182/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola berlińska, rosnącego na terenie działki o numerze 2824/170, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Chrobrego 16 w Rybniku. Pokaż
181/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew gat. Żytotnik zachodni oraz 29 m2 krzewów róznych gatunków, rosnących na terenie działki o numerze 3574/66, położonej przy ul. Dąbrówki 9 w Rybniku Pokaż
180/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usun. 2 szt. drzew gat.: orzech włoski – 1 szt., świerk srebrny – 1 szt., rosnących na terenie działki o numerze 2556/241, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żwirowej 3 D w Rybniku – Popielowie. Pokaż
179/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1218/231, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Książenickiej 33 D w Rybniku - Golejowie. Pokaż
178/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3361/447, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Energetyków w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
177/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 968/140, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej w Rybniku - Zebrzydowicach. Pokaż
176/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki o numerze 278/26, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sportowej 52 w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
175/A/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
174/A/2009 Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa instalacji do wytrawiania stali o łacznej pojemności wanien procesowych do 30 m3 na terenie należącym do BGH Polska Sp. z o.o. w Katowicach przy ul. Żelaznej 9 Pokaż
323/A/2009 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
173/A/2009 Wniosek o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody ze studni Pokaż
172/A/2009 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
171/A/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
170/A/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
168/A/2009 o usuniecie 2 szt. topoli na działce przy ul. Kowalczyka Pokaż
169/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku dąb szypułkowy, rosnących na terenach działek o numerach: 147 i 1219/59, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Bronisława Czecha 60 w Rybniku - Chwałęcicach. Pokaż
167/A/2009 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Adaptacja istniejącego budynku na usługi lingwistyczne" Pokaż
166/A/2009 Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa wytwórni mas bitumicznych w Rybniku przy ul. Poligonowej Pokaż
165/A/2009 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
164/A/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
163/A/2009 Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy hali do przyjmowania, rozdrabniania i uwadniania odpadów biodegradowalnych pochodzących z przemysłu spożywczego" Pokaż
162/A/2009 Pozwolenia wodnoprawne na inwestycje zw. z realizacją zagospodarowania terenu Kampusu Pokaż
183/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk wielozrostów drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki o numerze 872/50, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Błękitnej w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
31/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 3983/86, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zajezdnej w Rybniku. Pokaż
161/A/2009 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków technologicznych do kanalizacji z Makro w Rybniku Pokaż
160/A/2009 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
159/A/2009 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków technologicznych z myjni przy ul. Obwiednia Południowa Pokaż
158/A/2009 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych z ulic gminy Czerwionka Leszczyny (11 ulic) do rowów Pokaż
157/A/2009 Wniosek o wydanie pozwolenie wodnoprawnego na odprowadzanie deszczówki do rowów z ul. pojdy w Książenicach i ul.Furgoła w Czerwionce Pokaż
156/A/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
155/A/2009 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych do Potoku Jordanek z dróg powiatowych nr 5343S i 5621S Pokaż
154/A/2009 Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Remontu drogi leśnej na terenie leśnictwa Wielopole" Pokaż
153/A/2009 Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Adaptacja cześcu pomieszczeń Centrum Usług Pogrzebowych na krematorium w Rybniku przy ul. Zadumy" Pokaż
27/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 3516/67 i 3517/67, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Jana Kasprowicza w Rybniku. Pokaż
152/A/2009 Wydzania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy łącznika drogowego ul. Poligonowa i Rycerska w Kłokocinie w ramach rozbudowy infrastruktury drogowej w dzielnicy Kłokocin na potrzeby Małych i Średnich Przedsiębiorstw" Pokaż
Wniosek na usunięcie 4 szt. drzew gat. topoli z działki przy ul. Kadłubka w Niedobczycach Pokaż
151/A/2009 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
150/A/2009 Wniosek w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Żory nr Ek I-6210/21/06 Pokaż
149/A/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wraz z działalnością w zakresie odzysku odpadów Pokaż
147/A/2009 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę mostu na rzece Nacyna na ul. Kotucza Pokaż
185/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 867/229, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wieżowej 7 w Rybniku - Golejowie. Pokaż
146/A/2009 Wniosek o wydanie decyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla serwisu opon, myjni ręcznej, serwisu klimatyzacji, sprzedaży opon, akumulatorów, felg i oleju w Rybniku przy ul. Przemysłowej Pokaż
145/A/2009 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla "Przebudowy i adaptacji budynku gospodarczego na warsztat samochodowy w Rybniku przy ul. Żorskiej 300" Pokaż
144/A/2009 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
143/A/2009 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w związku z przebudową ul. Niepodległości Pokaż
142/A/2009 Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki w związku z przebudową ul. Podmiejskiej Pokaż
141/A/2009 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów Pokaż
140/A/2009 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Żorskiej w Rybniku na odcinku od Ronda Boguszowickiego do granicy miasta". Pokaż
139/A/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
136/A/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
135/A/2009 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie Parku Miejskiego na terenie Zespołu Szkół Wyższych Rybnikui, zlokalizowanego pomiędzy rzeką Nacyną, ul. Katucza, ul. Rudzką a zabudowaniami kampusu Pokaż
134/A/2009 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z terenu bud. przy ul. Prostej-MEGAMAN Pokaż
108/A/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
107/A/2009 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
106/A/2009 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
103/A/2009 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów Pokaż
102/A/2009 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
104/A/2009 Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedzięwzięcia pn.: " Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku" Pokaż
109/A/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
125/A/2009 Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody za studni ul. Tęczowa, Browar Pokaż
124/A/2009 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
126/A/2009 Odprowadzanie deszczówki z budynków przy ul. Stawowej do Potoku Boguszowickiego Pokaż
141/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 312/54, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku. Pokaż
142/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2380/94, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Antoniego w Rybniku. Pokaż
123/A/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
127/A/2009 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie deszczówki z terenu przy ul. Targowej - projektowany budynek wielorodzinny Pokaż
128/A/2009 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu i odprowadzanie deszczówki z remontowanego wiaduktu przy ul. Gliwickiej w Rybniku Pokaż
122/A/2009 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów Pokaż
105/A/2009 Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa mostu na rzece Nacyna na ul. Kotucza w Rybniku" Pokaż
121/A/2009 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
120/A/2009 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
164/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 2153/290, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Teofila Bieli w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
163/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki o numerze 1936/59, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zapłocie w Rybniku - Gotartowicach. Pokaż
161/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew gatunków: modrzew europejski – 1 szt., sosna zwyczajna – 7 szt., rosnących na terenie działki o numerze 3042/182, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku. Pokaż
148/A/2009 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów Pokaż
119/A/2009 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
118/A/2009 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
117/A/2009 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
129/A/2009 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na przebudowę ul. Wodzisławskiej w Rybniku na odc.: Rondo Pn Irlandzkie-granica miasta - aktualizacja projektu Pokaż
159/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 1665/328, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wroniej w Rybniku. Pokaż
158/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna himalajska, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 3466/119, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy w Rybniku. Pokaż
116/A/2009 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
130/A/2009 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów przydrożnych w związku z przebudową ulic Willowa, Bieli i Szewczyka na rondo Pokaż
115/A/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
131/A/2009 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych z ternu salonu samochodowego "REN-CAR" w Rybniku przy ul. Gliwickiej Pokaż
114/A/2009 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów Pokaż
132/A/2009 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków technologicznych z salonu samochodowego PEUGEOT Pokaż
113/A/2009 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
133/A/2009 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych do Młynówki Pokaż
112/A/2009 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
111/A/2009 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
110/A/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
101/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew gatunku jarząb pospolity, rosnących na terenach działek o numerach: 1458/8, 1461/4, 1464/4, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku. Pokaż
100/A/2009 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Instalacja-wymiana stacji bazowej PTK Sp. z o.o. nr 2262 Rybnik II" Pokaż
99/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku wierzba babilońska, rosnącego na terenie działki o numerze 479/143, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cypriana Kamila Norwida 6 A w Rybniku – Zebrzydowicach. Pokaż
98/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku klon jesionolistny, rosnącego na terenie działki o numerze 1999/29, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Pukowca 1 w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
97/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki o numerze 1685/100, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Jankowickiej 16 w Rybniku. Pokaż
96/A/2009 Zmiana zezewolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
95/A/2009 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
94/A/2009 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
93/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki o numerze 1656/28, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Piłsudskiego 2 A w Rybniku. Pokaż
92/A/2009 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
91/A/2009 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
90/A/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
89/A/2009 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
88/A/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
87/A/2009 Pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
86/A/2009 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
85/A/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
83/A/2009 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów Pokaż
84/A/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
82/A/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
81/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1751/38, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przyjaźni 16 A w Rybniku. Pokaż
80/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 2139/129, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Piuownik 4 A w Rybniku. Pokaż
78/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usun. 698 sztuk drzew i 15, 0m2 krzewów, zlok. na terenach działek nr: 1906/28, 3342/28, 3357/28, 3695/28, 3696/28, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicach: Cegielnianej i Jana Kotucza w Rybniku. Pokaż
79/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku sosna wejmutka, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 4168/70, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zawiszy Czarnego w Rybniku. Pokaż
77/A/2009 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Orzepowickiej 8d w Rybniku wraz z likwidacją okładzin azbestowych" Pokaż
76/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 62 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1906/28, 3342/28, 3357/28, 3695/28, 3696/28, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicach: Cegielnianej i Jana Kotucza w Rybniku. Pokaż
75/A/2009 Wniosek o wyd. zezwol. na usunięcie 5 sztuk drzew gat.: jarząb pospolity – 1 szt., brzoza brodawkowata – 4 szt., rosnących na terenie działki nr 1221/12, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Łącznej w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
74/A/2009 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 34 w Rybniku" Pokaż
73/A/2009 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 22 w Rybniku-Niedobczycach wraz z likwidacją okładzin azbestowych" Pokaż
72/A/2009 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Rybniku-Nowinach wraz z likwidacją okładzin azbestowych" Pokaż
71/A/2009 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku" Pokaż
70/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 121 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1005/76, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Budowlanych w Rybniku. Pokaż
69/A/2009 Pozwolenie wodnoprawne na likwidację otworów studziennych Pokaż
68/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 23 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 987/191, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzechowej w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
67/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicach: Byłych Więźniów Politycznych, Cegielnianej/Gliwickiej, Rudzkiej 70 B w Rybniku. Pokaż
66/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 3509/68, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego 21 w Rybniku. Pokaż
65/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3, 0m2 krzewów gatunku jaśminowiec wonny, rosnących na terenie działki o numerze 1922/121, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Hibnera 23 w Rybniku. Pokaż
64/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki o numerze 79/6, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jastrzębskiej 12 w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
63/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2950/164, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Długiej w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
62/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola osika, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 993/55, dzierżawionej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Kupieckiej w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
61/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba biała, rosnącego na terenie działki o numerze 2422/128, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jadwigi i Feliksa Białych w Rybniku. Pokaż
60/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion pensylwański, rosnącego na terenie działki o numerze 2855/15, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy ks. Jana Pojdy 56 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
58/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jesion pensylwański, rosnących na terenie działki o numerze 2700/3, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy ks. Jana Pojdy 60 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
59/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion pensylwański, rosnącego na terenie działki o numerze 2855/15, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy ks. Jana Pojdy w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
56/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 849/18, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej 213 w Rybniku - Golejowie. Pokaż
57/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jesion pensylwański, rosnących na terenie działki o numerze 2853/29, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy ks. Jana Pojdy 50 C w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
55/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 155/63, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej 116 A w Rybniku. Pokaż
54/A/2009 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę wylotu, zarurowanie fragmentu rowu i odprowadzanie deszczówki z posesji w Rybniku przy ul.Janiego Pokaż
53/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2574/320 i 2576/320, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Ligockiej 9 i 19 w Rybniku. Pokaż
52/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 688/18, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Miejskiej 12 w Rybniku. Pokaż
51/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki trójzrostu drzewa gatunku wierzba krucha, rosnącego na terenie działki o numerze 5245/469, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej w Rybniku - Popielowie. Pokaż
50/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku wierzba biała, rosnących na terenie działki o numerze 1745/155, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Chrobrego 29 w Rybniku. Pokaż
49/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 2980/305, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Falistej w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
48/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 4401/91, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Na Okrzeszyńcu w Rybniku. Pokaż
47/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 3378/57, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy kpt. Leopolda Janiego w Rybniku. Pokaż
46/A/2009 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa boiska piłkarskiego na terenie OSiRu w Rybniku - Kamieniu, przy ul. Jodłowej wraz z budynkiem szatniowym " Pokaż
45/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 98 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1540/68, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej w Rybniku. Pokaż
44/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew gat.: brzoza brodawkowata – 5 szt., olsza czarna – 6 szt., rosnących na terenie działki nr 1080/194, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Studziennej w Rybniku. Pokaż
43/A/2009 Zmiana zezwolenia na uczestnictwo w handlu emisją CO2 dla Kompanii Węglowej S.A., przy ul. Rymera 4, 44-270 Rybnik Pokaż
42/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 69/1 i 1790/103, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Stanisława Małachowskiego 145 w Rybniku – Boguszowicach. Pokaż
41/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 430 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 297/8, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Karola Szymanowskiego w Rybniku – Niewiadomiu. Pokaż
40/A/2009 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód technologicznych z terenu stacji paliw BP "Levin" przy ul. Raciborskiej w Rybniku Pokaż
38/A/2009 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z przebudowywanego odcinka ul. Poligonowej i Rycerskiej w Rybniku Pokaż
39/A/2009 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie deszczówki do ziemi z osiedla przy ul. Gruntowej Pokaż
37/A/2009 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z przebudowywanego odcinka ul. Raciborskiej w Rybniku Pokaż
36/A/2009 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z przebudowywanego odcinka ul. Żorskiej w Rybniku Pokaż
35/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 62 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1704/60, 1705/60, 1706/60, stanowiących współwłasność wnioskodawców, położonych przy ulicy Józefa Chełmońskiego w Rybniku. Pokaż
33/A/2009 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków technologicznych ze stacji paliw BP przy ul. Sybiraków Pokaż
34/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek nr: 1758/99, 1986/100, 3240/174, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicach: Łony 11, Śląskiej 7 – 15 i 27 w Rybniku – Chwałowicach. Pokaż
32/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 2822/142, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Wałem 52 w Rybniku. Pokaż
31/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 1409/110, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Braci Nalazków 23 w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
30/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 3895/141, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Wałem 51 w Rybniku. Pokaż
29/A/2009 Karta informacyjna dla wniosku o pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do kanalizacji dla stacji paliw BP, ul. Sybiraków w Rybniku Pokaż
27/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 2440/122 i 2443/123, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Bohaterów Westerplatte 10 w Rybniku. Pokaż
28/A/2009 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów Pokaż
26/A/2009 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów dla Artech Rybnik Sp. z o.o. Pokaż
25/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki nr 1621/458, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Średniej 1 w Rybniku - Radziejowie. Pokaż
24/A/2009 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie deszczówki z projektowanego salonu samochodowego Pokaż
23/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew i 2, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 1570/446, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wiktora Poloczka 66 w Rybniku – Grabowni. Pokaż
21/A/2009 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Miejska sieć szerokopasmowa w obrębie dzielnicy Maroko-Nowiny" Pokaż
22/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 3068/113, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodnej w Rybniku. Pokaż
20/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 5449/58, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Leopolda Staffa w Rybniku - Popielowie. Pokaż
19/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki nr 1835/202, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hożej 13 w Rybniku - Zamysłowie. Pokaż
18/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1394/57, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Majątkowej 28 w Rybniku - Wielopolu. Pokaż
16/A/2009 Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów dla Zakładu Odlewniczego "Modelform" Sp. z o.o. Pokaż
17/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 126/1 i 153/6, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
15/A/2009 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków technologicznych z myjni przy ul. Kotucza do kanalizacji Pokaż
14/A/2009 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie deszczówki z terenu położonego w Rybniku przy ul. Prostej 133 Pokaż
13/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki nr 3151/411, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Długiej 81 w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
12/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1452/26, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy mjr. Brunona Janasa 90 a w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
11/A/2009 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
10/A/2009 Wniosek o pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie deszczówki pochodzącej z terenu zakładu przy ul. Św. Józefa 141d do ziemi Pokaż
9/A/2009 Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów dla Zakładu Odlewniczego "Modelform" Sp. z o.o. Pokaż
8/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 794/134, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Złotej 10 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
7/A/2009 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na modernizację hali widowiskowo-sportowej Pokaż
6/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki nr 558/136, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Makowej 2 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
5/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki nr 1259/190, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Plebiscytowej 14 w Rybniku - Zamysłowie. Pokaż
4/A/2009 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
3/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 28 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 131/22, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ludwika Zamenhofa 19 b w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
2/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 205 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3207/106, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku. Pokaż
1/A/2009 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 325, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wiślanej w Rybniku - Golejowie. Pokaż
478/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jesion pensylwański, rosnących na terenie działki o numerze 1839/104, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
477/A/2008 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów Pokaż
476/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rybnickiej w Rybniku - Ochojcu. Pokaż
475/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 101 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 5255/38, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Generała Leopolda Okulickiego 35 E w Rybniku – Radziejowie. Pokaż
474/A/2008 Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu odzysku odpadów asfaltowych i gruzowych w Rybniku, przy ul. Kolberga" Pokaż
473/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew i 25, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 1777/106, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Za Torem 23 w Rybniku. Pokaż
472/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki nr 732/216, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Gruntowej 94 w Rybniku. Pokaż
471/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1573/190, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Plebiscytowej 12 w Rybniku - Zamysłowie. Pokaż
470/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie czterozrostu drzewa gatunku wierzba biała, rosnącego na terenie działki nr 3988/121, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wodnej w Rybniku. Pokaż
469/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki nr 3024/68, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żytniej 2 w Rybniku. Pokaż
468/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 1831/6, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 19 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
467/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 1362/4, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ignacego Łukasiewicza w Rybniku. Pokaż
466/A/2008 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
465/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2, 4m2 krzewów gatunku ligustr pospolity, rosnących na terenie działki nr 1976/45, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jędrzeja Śniadeckiego 7 b w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
464/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jesion pensylwański, zlokalizowanych na terenie działki nr 1359/87, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hetmańskiej 19 b w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
463/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 3861/58, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Grunwaldzkiej 18 w Rybniku. Pokaż
462/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki nr 1329/178, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 30 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
461/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 1102/42, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Józefa 53 c w Rybniku. Pokaż
460/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 748/65, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 25 B w Rybniku. Pokaż
459/A/2008 Wniosek o wyd. zezw. na usunięcie 42 sztuk drzew gat.: świerk srebrny – 1 szt., świerk pospolity – 41 szt., rosnących na terenach działek nr: 473/65 i 474/65, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ul. Boguszowickiej 27 A w Rybniku. Pokaż
458/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 1797/34, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Błękitnej 59 w Rybniku – Boguszowicach. Pokaż
457/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 50 sztuk drzew, rosnących na terenach działek nr: 2661/437 i 2662/437, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Długiej w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
456/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 794/131, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Niedobczyckiej 165 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
455/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenach działek o numerach: 1464/305 i 1466/305, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Żorskiej 205 i 209 w Rybniku. Pokaż
454/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki nr 1941/153, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Górnośląskiej 58 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
453/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1554/5, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 21 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
452/A/2008 Zmiana decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
450/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunków: klon pospolity – 1 szt., lipa drobnolistna – 2 szt., rosnących na terenie działki o numerze 20, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Miejskiej 12 w Rybniku. Pokaż
451/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku topola euroamerykańska (mieszaniec), rosnących na terenach działek o numerach: 3954/26 i 3955/26, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Cmentarnej 1 w Rybniku. Pokaż
449/A/2008 Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Pokaż
448/A/2008 Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Pokaż
447/A/2008 Zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Pokaż
137/A/2009 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla LOTOS Polska na odprowadzanie deszczówki i ścieków technologicznych Pokaż
446/A/2008 Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Pokaż
445/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku klon jesionolistny, rosnącego na terenie działki nr 1663/109, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Młyńskiej 13 w Rybniku. Pokaż
444/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt świerk srebrny, działki nr 208, przy ulicy Orzechowej Pokaż
443/A/2008 Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Zabudowa kabiny malarskiej i komory śrutowniczej w istniejącym zakładzie przy ul. Kłokocińskiej 51" Pokaż
442/A/2008 Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Rybniku łączącej drogę wojewódzką nr 920 z drogą krajową nr 78" Pokaż
441/A/2008 Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Przebudowa ulicy Niepodległości w Rybniku" Pokaż
440/A/2008 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
439/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew na działki o numerze 1841/75, w Rybniku. Pokaż
438/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenach działek nr: 2069/45 i 171/2, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ul.: Osiedlu Południe 47 i Jastrzębskiej 15 w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
437/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 3817/52, 3818/52, 4140/52, 4191/52, będących w posiadaniu wnioskodawcy, położonych przy ulicy Sławików w Rybniku. Pokaż
436/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku jesion pensylwański, rosnących na terenie działki nr 2707/13, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy ks. Jana Pojdy 58 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
435/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 86 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 1231/97, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Rybniku – Niewiadomiu. Pokaż
434/A/2008 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
433/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1032/55, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zwycięstwa 31 b w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
432/A/2008 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu ogrodowego Pokaż
431/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 2061/290, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Poremby 35 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
430/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1315/320, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Ligockiej 35 w Rybniku. Pokaż
429/A/2008 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
427/A/2008 Wniosek o wyd. zezw. na usunięcie 17 szt. drzew, zlokalizowanych przy ul.: Cmentarnej 6, Dworek 13 b, 21 a, Gliwickiej 30 c, Grunwaldzkiej 9 b, Jeana Chalotta 6, Piasta 8, Raciborskiej 62, Sławików 11 b, 15 a, Tęczowej 5, Wyzwolenia 10, 32 w Rybniku. Pokaż
428/A/2008 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
426/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2869/74 i 1998/29, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Barbary 12 a i Józefa Pukowca 2 w Rybniku. Pokaż
424/A/2008 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
425/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 22 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2936/268 i 3107/295, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Józefa Rymera 19 D w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
423/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki nr 2278/181, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy ks. Jerzego Popiełuszki 9 w Rybniku. Pokaż
422/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 3528/67, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Adama Asnyka 10 w Rybniku. Pokaż
421/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 4450/215, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Henryka Wieniawskiego 7 w Rybniku. Pokaż
419/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki przy ul. Wyglendy. Pokaż
420/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki nr 4008/52, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Żwirki i Wigury 10 w Rybniku. Pokaż
418/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicach: Kupieckiej i 1 Maja w Rybniku – Chwałowicach. Pokaż
417/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 42 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2290/307 i 2389/307, będących w posiadaniu wnioskodawcy, położonych przy ulicy Sosnowej 7 w Rybniku. Pokaż
416/A/2008 Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego Pokaż
415/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 32 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych w Rybniku - Boguszowicach Osiedlu. Pokaż
414/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki nr 638/22, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Działkowców 16 w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
413/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2177/231 i 2178/231, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Przemysłowej 3 w Rybniku. Pokaż
411/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2083/45, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żurawia 2 A w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
412/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki nr 1345/55, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nacyńskiej 15 w Rybniku - Zamysłowie. Pokaż
410/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenach działek o numerach: 2846/76 i 3412/76, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Władysława Reymonta 69 w Rybniku. Pokaż
408/A/2008 Zmiana pozwolenia na wprowadznie gazów i pyłów do powietrza Pokaż
409/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 208/2, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kazimierza Wielkiego 30 w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
407/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 23 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1758/35 i 1761/33, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy Obwiedni Południowej w Rybniku. Pokaż
406/A/2008 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przejście światłowodem pod Ciekiem z Kamienia Pokaż
405/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 1672/32, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 154 w Rybniku - Zebrzydowicach. Pokaż
404/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie cmentarza parafialnego (kwatera nr 16), administrowanego przez wnioskodawcę, położonego przy ulicy Rudzkiej w Rybniku. Pokaż
403/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku olsza czarna, zlokalizowanego na terenie działki nr 3882/115, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku. Pokaż
402/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki nr 154/34, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sportowej 6 w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
401/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 1029/10, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 9 w Rybniku. Pokaż
399/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 929/30, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Krzywej w Rybniku - Zebrzydowicach. Pokaż
400/A/2008 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów Pokaż
398/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek nr: 2926/133 i 3192/139, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy kapitana Leopolda Janiego 23 w Rybniku. Pokaż
396/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 1028/10, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 9 A w Rybniku. Pokaż
397/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt. drzew gat. topola berlińska, rosnących na terenach, będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych przy ul.: Wodzisławskie i Przemysłowej w Rybniku. Pokaż
395/A/2008 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
394/A/2008 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa Domu Kultury w Rybniku- Niedobczycach" na działkach 1059/154, 3180/155, 1137/157, 1132/157 i 2905/159. Pokaż
392/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt, położonych przy ulicy Józefa Poniatowskiego w Rybniku. Pokaż
393/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt–onej przy ulicy Wolnej w Rybniku. Pokaż
391/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew , przy ulicy Kardynała Kominka w Rybniku. Pokaż
390/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenach działek nr: 2070/55 i 2071/55, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Golejowskiej 11 w Rybniku. Pokaż
389/A/2008 Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia: Utwardzenie placu składowego na materiały roślinne do produkcji kompostu na terenie istniejącej kompostowni w Rybniku przy Pod Lasem Pokaż
388/A/2008 Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : Przebudowa ulicy Czułowskiej w Tychach Pokaż
387/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1999/29 i 2870/53, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Józefa Pukowca 1 i Obrońców Pokoju 26 c w Rybniku. Pokaż
385/A/2008 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów Pokaż
386/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki nr 2251/176, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Sobieskiego 28 w Rybniku. Pokaż
383/A/2008 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
384/A/2008 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
382/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki o numerze 1986/19, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mglistej w Rybniku - Rybnickiej Kuźni. Pokaż
381/A/2008 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
380/A/2008 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
379/A/2008 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
378/A/2008 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
377/A/2008 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
376/A/2008 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
375/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola berlińska, zlokalizowanego na terenie działki nr 1485/123, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Ziemskiej w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
374/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola berlińska, zlokalizowanego na terenie działki nr 1245/112, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ziemskiej w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
373/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki nr 2582/36, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ludwika Zamenhofa 23 w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
372/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 84/6, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Węglowej w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
371/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku cyprysik groszkowy, rosnącego na terenie działki nr 1426/67, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żołnierzy Września 23 w Rybniku. Pokaż
370/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 1861/141, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 223 c w Rybniku - Zebrzydowicach. Pokaż
369/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew, działek : 1781/43 i 2611/46, c przy ulicy Miarki w Rybniku. Pokaż
368/A/2008 Wniosek o pozwolenie wodnoprawne dla PWiK Żory na odprowadzanie deszczówki z ul. Pszczyńskiej i Katowickiej w Żorach Pokaż
367/A/2008 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbieranie odpadów Pokaż
365/A/2008 Wniosek o pozwolenie wodnoprawne dla PWiK Żory na odprowadzanie deszczówki z ul. Deszczowej i Kopernika w Żorach Pokaż
366/A/2008 Wniosek o pozwolenie wodnoprawne dla PWiK Żory na odprowadzanie deszczówki z ul. Pszczyńskiej i Katowickiej w Żorach Pokaż
364/A/2008 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla PWiK Żory na odprowadzanie deszczówki z dz. Kleszczówka wylotem 800 w Żorach Pokaż
363/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew, rosnących na terenach działek, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Składowej w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
362/A/2008 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
361/A/2008 Pozwolenie wodnoprawne dla PWiK Żory na odprowadzanie deszczówki z ul. AK, Rybnickiej i Wodzisławskiej w Żorach Pokaż
360/A/2008 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla PWiK Żory na odprowadzanie deszczówki z ul. Armii Krajowej w Żorach Pokaż
359/A/2008 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla PWiK Żory na odprowadzanie deszczówki z ul. Hańcówki w Żorach Pokaż
358/A/2008 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie deszczówki z osiedla Korfantego w Żorach Pokaż
357/A/2008 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie deszczówki z dzielnicy Baranowice (KSSE) w Żorach Pokaż
356/A/2008 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i transportu odpadów Pokaż
355/A/2008 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie deszczówki z dzielnicy Rój w Żorach Pokaż
354/A/2008 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie deszczówki z ulicy Wodnej i Zaułek w Żorach Pokaż
353/A/2008 Pozwolenie wodnoprawne-odprowadzanie deszczówki z ulicy Cichej i Ładnej w Żorach Pokaż
352/A/2008 Wniosek o pozwolenie wodnoprawne-odprowadzanie deszczówki z dzielnicy Kleszczówka w Żorach Pokaż
351/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: jesion pensylwański - 1 szt, wierzba iwa - 1 szt., rosnących na terenie działki nr 2423/130, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Jana Kotucza w Rybniku. Pokaż
350/A/2008 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
348/A/2008 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
349/A/2008 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
347/A/2008 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów Pokaż
346/A/2008 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
345/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola ‘androscoggin’, rosnących na terenie działki nr 2844/570, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 61 c w Rybniku - Popielowie. Pokaż
344/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku wierzba biała, rosnącego na terenie działki o numerze 3493/73, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Karłowicza 48 w Rybniku. Pokaż
343/A/2008 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie deszczówki z terenu salonu meblowego przy ul. Sybiraków Pokaż
342/A/2008 Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 369/55, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zwycięstwa 29 A w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
341/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki nr 1846/52, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Głuchej 50 D w Rybniku. Pokaż
340/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna czarna, rosnących na terenie działki nr 1744/178, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej prz ulicy Gruntowej 12 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
339/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 248/32, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sportowej 32 w Rybniku – Niewiadomiu. Pokaż
338/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1160/50, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 188 w Rybniku. Pokaż
336/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 38 sztuk drzew i 85, 25m2 krzewów, rosnących na terenach działek o numerach: 2041/270 i 4655/270, będących w posiadaniu wnioskodawcy, położonych przy ulicy Chwałowickiej 1 w Rybniku. Pokaż
337/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1153/97, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 149 A w Rybniku - Zamysłowie. Pokaż
335/A/2008 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego Pokaż
334/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 1177/20, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Turystycznej w Rybniku - Golejowie. Pokaż
333/A/2008 Wniosek o zmianę decyzji-pozwolenia wodnoprawnego Pokaż
332/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 2678/328, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wroniej 6 w Rybniku. Pokaż
331/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jarząb pospolity, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 3861/58, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Grunwaldzkiej 18 w Rybniku. Pokaż
330/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba babilońska, rosnącego na terenie działki o numerze 2544/307, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sosnowej 7 w Rybniku. Pokaż
329/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 3391/142, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Wałem 54 w Rybniku. Pokaż
327/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk dwuzrostów drzew gatunku wierzba biała, rosnących na terenie działki o numerze 136/11, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sygnały 62 w Rybniku - Gotartowicach. Pokaż
328/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki nr 2024/320, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Ligockiej 27 w Rybniku. Pokaż
326/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 2296/289, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Smolnej 15 w Rybniku. Pokaż
325/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 1530/165, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Plebiscytowej 41 A w Rybniku - Zamysłowie. Pokaż
324/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki nr 4071/121, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku. Pokaż
323/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o nr: 2786/69 i 2789/69, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Maksymiliana Buhla i Zebrzydowickiej w Rybniku - Zebrzydowicach. Pokaż
322/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew i 3, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 1398/307, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 45 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
321/A/2008 Wniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie deszcówki z obiektu przy Obwiedni Południowej Pokaż
320/A/2008 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na budowę bocznicy normalnotorowej Pokaż
318/A/2008 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków technologicznych z myjni do kanalizacji Pokaż
319/A/2008 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na montaż 6 wiat wraz z maszynami do obróbki drewna Pokaż
317/A/2008 Wniosek o wydanie zezwoloenia na usunięcie lipy drobnolistnej, rosnącej na terenie działki o numerze 1410/134, stanowiącej cmentarz komunalny, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Kamiennej w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
316/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 312/132, 1764/139, 1866/132, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Wodzisławskiej 102 w Rybniku – Zamysłowie. Pokaż
315/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzewi 6, 0m2 krzewów, rosnących na terenach działek o numerach: 1703/228 i 2238/222, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy św. Jadwigi w Rybniku. Pokaż
314/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 843 sztuk drzew, rosnących na terenach działek, położonych przy ulicach: Majątkowej, Okrężnej, Podmiejskiej, Turystycznej, Wiosny Ludów, Za Wiaduktem w Rybniku. Pokaż
312/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jarząb pospolity, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2594/64, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy św. Józefa 33 w Rybniku. Pokaż
311/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki o numerze 4966/228, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki 66 w Rybniku. Pokaż
310/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku sosna czarna, rosnących na terenie działki o numerze 1655/120, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 104 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
309/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 1542/30, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Krzywej 5 B w Rybniku - Zebrzydowicach. Pokaż
307/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 5121/118, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 8 A w Rybniku. Pokaż
308/A/2008 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
306/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1458/8, 1461/4, 1464/4, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku. Pokaż
305/A/2008 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na renowację Bazyliki Pokaż
303/A/2008 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
304/A/2008 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na modernizację hali widowiskowo-sportowej Pokaż
302/A/2008 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
301/A/2008 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
300/A/2008 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na likwidację azbestu w budynkach użyteczności publicznej oraz budowę systemu monitoringu Pokaż
299/A/2008 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
298/A/2008 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
297/A/2008 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
296/A/2008 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
295/A/2008 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
294/A/2008 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
293/A/2008 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów Pokaż
292/A/2008 Wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia - Budowa III kwatery składowiska odpadów przy ul. Kolberga w Rybniku Pokaż
291/A/2008 Wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia - Zmaina sposobu uzytkowania garażu na stację diagnostyki pojazdów w Rybniku przy ul. Boguszowickiej Pokaż
290/A/2008 Wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ul. Kościuszki w Rybniku Pokaż
289/A/2008 Wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przdsięwzięcia - Przebudowa odcianka drogi ul. Zebrzydowickiej w Rybniku Pokaż
288/A/2008 Wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Budowa wytwórni autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 1 Pokaż
287/A/2008 Wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla Budowy salonu samochodowego z zapleczem serwisowym i stacją kontroli pojazdów w Rybniku przy ul. Ks. Stanisława Siwca Pokaż
286/A/2008 Wniosek o wyd. zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2486/56, stanowiącej własność Pana Adama Twardowskiego, zamieszkałego: ul. Raciborska 70; 44 – 200 Rybnik, położonej przy ulicy Raciborskiej 70 w Rybniku. Pokaż
285/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku kasztanowiec biały, rosnących na terenie działki nr 224/12, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Szymanowskiego 47 w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
284/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola niekłańska, rosnącego na terenie działki o numerze 3954/26, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cmentarnej 1 w Rybniku. Pokaż
283/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku klon jesionolistny, rosnącego na terenie działki nr 3004/295, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Rymera 19 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
282/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku kasztanowiec biały, rosnącego na terenie działki nr 443/9, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Gliwickiej 69 w Rybniku - Wielopolu. Pokaż
281/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 117/18, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sportowej 78 w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
280/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie topoli euroamerykańskiej (mieszaniec), zlokalizowanego na terenie działki nr 247/6, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gustawa Morcinka 37 w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
279/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1959/102, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cyprysowej 5 w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
278/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 963/102, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cyprysowej 7 w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
277/A/2008 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie deszczówki z terenu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, ul. Podmiejska, Rybnik Pokaż
276/A/2008 UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013) Pokaż
275/A/2008 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów Pokaż
274/A/2008 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków technologicznych z myjni przy ul. Mikołowskiej Pokaż
273/A/2008 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie deszczówki z drogi (łącznik Rycerska-Poligonowa) Pokaż
272/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 542, 543, stanowiących własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Młynek w Rybniku - Ochojcu. Pokaż
271/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku kasztanowiec biały, rosnącego na terenie działki nr 1663/109, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Młyńskiej 13 w Rybniku. Pokaż
270/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 2270/87, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mariańskiej 32 w Rybniku. Pokaż
269/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 1722/196, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Polnej w Rybniku - Zamysłowie. Pokaż
268/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew, rosnących na terenie działko o numerze 75/6, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku – Boguszowicach. Pokaż
267/A/2008 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie deszczówki Pokaż
266/A/2008 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z ul. Plebiscytowej w Świerklanach Pokaż
265/A/2008 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie odcieków ze składowiska odpadów przy ul. Kolberga Pokaż
264/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku cyprysik ‘Lawsona’, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1608/78, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Chabrowej w Rybniku. Pokaż
263/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 4774/49, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sybiraków w Rybniku. Pokaż
262/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 1682/128, stanowiącej cmentarz komunalny, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ul. Kamiennej w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
261/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanego na terenie, administrowanym przez wnioskodawcę, położonym przy ulicy Parkowej w Rybniku. Pokaż
260/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki nr 2275/278, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej w Rybniku. Pokaż
259/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 206/8, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Piotra Skargi 4 w Rybniku – Niewiadomiu. Pokaż
258/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku sosna czarna, rosnącego na terenie działki nr 1789/310, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kruczej 28 w Rybniku. Pokaż
257/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 686/109, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku - Golejowie. Pokaż
256/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwuzrostu drzewa gatunku topola niekłańska, rosnącego na terenie działki o numerze 727/117, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hotelowej w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
255/A/2008 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-przebudowa skrzyżowania na rondo-ulice Willowa, Szewczyka Bieli Pokaż
254/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1259/19, stanowiącej współwłasność wnioskodawców, położonej przy ulicy Łącznej w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
253/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuki drzew gatunku topola czarna, rosnących na terenie działki nr 2187/236, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołowskiej w Rybniku. Pokaż
252/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1743/231, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy Wolnej w Rybniku. Pokaż
251/A/2008 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego zakładu przerobu odpadów komunalnych Pokaż
250/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 671 sztuk drzew i 15, 0m2 krzewów, zlokalizowanych na terenach dz. nr: 1906/28, 3342/28, 3357/28, 3696/28, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ul: Cegielnianej i Jana Kotucza w Rybniku Pokaż
249/A/2008 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów Pokaż
248/A/2008 Pozwolenie na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza Pokaż
247/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki nr 2044/315, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej 25 A w Rybniku. Pokaż
246/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 676/88 i 677/90, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej w Rybniku. Pokaż
245/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 2211/18, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mariana Różańskiego 26 w Rybniku. Pokaż
244/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 1791/136, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Za Torem 35 w Rybniku. Pokaż
243/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki nr 4304/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy skrzyżowaniu ulic Władysława Jagiełły i Żużlowej w Rybniku. Pokaż
242/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1375/182, 1770/183, 1771/183, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Stanisława Konarskiego w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
241/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, administrowanej przez ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11, położonej przy ulicy Bronisława Czecha 20 A. Pokaż
240/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1815/106, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hetmańskiej 74 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
239/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 932/25 – będącej w posiadaniu wnioskodawcy i 1024/2 – stanowiącej własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy 1 Maja w Rybniku – Chwałowicach. Pokaż
238/A/2008 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla ARTECH (p. Chwołk)a- budowa hali produkcyjnej (konstrukcje stalowe) Pokaż
237/A/2008 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Pokaż
236/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna pospolita, rosnącego na terenie działki nr 1272/267, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej 191 w Rybniku. Pokaż
235/A/2008 Wniosek o przeniesienie pozwoleń wodnoprawnych na PWiK Żory Pokaż
234/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła pospolita, zlokalizowanego na terenie działki nr 1428/67, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Nikodema Sobika w Rybniku. Pokaż
233/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 1606/66, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 85 w Rybniku. Pokaż
232/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 697/136 i 728/96, będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Hotelowej i Robotniczej w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
231/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku czeremcha amerykańska, rosnącego na terenie działki nr 3509/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pawła Cierpioła 5 w Rybniku. Pokaż
230/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 1330/127, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy ks. Konrada Szwsedy 8 w Rybniku. Pokaż
229/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki nr 259/8, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Szymanowskiego 9 w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
228/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki nr 2627/388, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Chryzantem 18 w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
227/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku dąb szypułkowy, zlokalizowanego na terenie działki nr 964/114, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Lechickiej w Rybniku - Stodołach. Pokaż
226/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1190/244, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Gwarków 10 w Rybniku. Pokaż
225/A/2008 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
224/A/2008 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
223/A/2008 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
222/A/2008 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów Pokaż
221/A/2008 Zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
220/A/2008 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
219/A/2008 Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
218/A/2008 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
217/A/2008 Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
216/A/2008 Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
215/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 183 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1771/6, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Golejowskiej w Rybniku. Pokaż
214/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki o numerze 224/46, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja 29 w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
213/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 1458/60, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Miarki 57 w Rybniku. Pokaż
212/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, zlokalizowanego na terenie działki nr 1897/113, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mieszka I nr 3 w Rybniku. Pokaż
211/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunków: brzoza brodawkowata – 1 szt., topola osika – 3 szt., zlokalizowanych na terenie działki nr 850/44, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 47 w Rybniku. Pokaż
210/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku olsza czarna, rosnących na terenie działki o numerze 1890/169, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Zakątek 19 w Rybniku. Pokaż
209/A/2008 Wniosek o wyd. zezwolenia na usunięcie 37 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o nr: 3044/229 (Zieleniec „Dworcowy”) i 801/5 (Park „Górnika”), będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych przy ul.: Tadeusza Kościuszki i 1 Maja w Rybniku. Pokaż
208/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 50 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 269/10, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku. Pokaż
207/A/2008 Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie zbiornika retencyjnego dla Nadleśnictwa Rybnik Pokaż
206/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku grab zwyczajny, rosnącego na terenie działki nr 26/1, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Szymanowskiego 31 A w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
205/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku daglezja zielona, rosnącego na terenie działki nr 1833/42, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Klonowej 11 C w Rybniku - Wielopolu. Pokaż
204/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew gatunków: świerk pospolity – 2 szt., modrzew europejski – 18 szt., rosnących na terenie działki nr 1064/42, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Raciborskiej 184 w Rybniku. Pokaż
203/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew pospolity, rosnących na terenie działki nr 1063/251, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Koralowej 4 w Rybniku. Pokaż
202/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki nr 1774/142, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 70 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
201/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku sosna pospolita, rosnących na terenie działki nr 1370/3, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Lasem 28 w Rybniku. Pokaż
200/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku olsza czarna, rosnących na terenie działki nr 1336/67, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Buchalików 11 C w Rybniku - Gotartowicach. Pokaż
199/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1416/24, 1428/23, 2102/19, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Mglistej w Rybniku – Rybnickiej Kuźni. Pokaż
198/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 635/117 i 1923/113, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Stanisława Małachowskiego 44 w Rybniku – Boguszowicach. Pokaż
197/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 3641/130, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Kilińskiego 26 w Rybniku. Pokaż
196/A/2008 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów Pokaż
195/A/2008 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z terenu firmy GETEX przy ul. Gruntowej Pokaż
194/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, zlokalizowanych na terenie działki nr 1664/9, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Śmiałego w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
193/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew gatunku topola włoska, rosnących na terenie działki nr 2782/90, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Piasta 35 w Rybniku. Pokaż
192/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki nr 2177/290, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Teofila Bieli w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
191/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 3233/138, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Olszowej 54 w Rybniku. Pokaż
190/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 2004/332, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej 34 w Rybniku. Pokaż
189/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 36 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2881/173 i 2884/173, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Józefa Rymera w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
188/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1794/134, stanowiącej współwłasność wnioskodawców, położonej przy ulicy Rolniczej 11 w Rybniku. Pokaż
187/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 92 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 194/36 i 573/6, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Stefana Batorego w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
186/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 1453/220, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zbożowej 7 w Rybniku. Pokaż
185/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku topola niekłańska, rosnących na terenie działki nr 4017/563, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 1 w Rybniku - Popielowie. Pokaż
184/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku sosna pospolita, rosnących na terenie działki nr 769/180, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego 35 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
183/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 983/16, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej 315 w Rybniku - Golejowie. Pokaż
182/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1360/71, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy ks. Jana Pojdy 34 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
181/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki nr 1530/71, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy kardynała Bolesława Kominka 35 w Rybniku. Pokaż
180/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku klon srebrzysty, rosnących na terenie działki nr 909/31, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ziołowej 3 w Rybniku - Gotartowicach. Pokaż
179/A/2008 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z myjni do kanalizacji sanitarnej (p. Gruszka) Pokaż
178/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 4090/66, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żużlowej 51 B w Rybniku. Pokaż
177/A/2008 Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
176/A/2008 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
175/A/2008 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
174/A/2008 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
173/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku głóg dwuszyjkowy, rosnącego na terenie działki nr 1029/96, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Juliusza Ligonia 6 w Rybniku. Pokaż
172/A/2008 Zmiana pozwolenie na wytwarzanie odpadów, wraz z działalnością w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadów Pokaż
171/A/2008 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku Pokaż
170/A/2008 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów Pokaż
169/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 3835/104, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Na Górze 3 w Rybniku. Pokaż
168/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki nr 1845/188, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 3 w Rybniku. Pokaż
167/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 674/83, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 336 C w Rybniku – Chwałęcicach. Pokaż
166/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 293/32, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ustronnej 6 w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
165/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola ‘androscoggin’, rosnącego na terenie działki nr 2279/307, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Sosnowej 7 w Rybniku. Pokaż
164/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew, rosnących na terenach działek nr: 611/80, 612/81, 613/79, 614/79, 615/81, 616/80, 618/78, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Cienistej w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
163/A/2008 Wydania pozwolenia w-p na przekroczenie Nacyny w km 5+035 kablem energetycznym Pokaż
162/A/2008 Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy istniejącego salonu samochodowego o budynki warsztatowe i socjalne wraz z myjką na terenie posesji przy ul. 1 Maja 110 Pokaż
161/A/2008 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: zabudowa pola transformatorowego do zasilania instalacji do produkcji gazów -ul.Podmiejska (działka na 269/10) Pokaż
160/A/2008 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: budowa hali do produkcji farb i lakierów w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej na działce nr 2170/98 Pokaż
159/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba biała, rosnącego na terenie działki nr 1031/67, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy K. E. N. 42 A w Rybniku - Golejowie. Pokaż
158/A/2008 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ul. Młyńskiej, ul. Hallera i Pl. Kopernika w Rybniku” Pokaż
157/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk topól, rosnących na terenach działek o następujących numerach: 152/6 i 153/6, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Jastrzębskiej 12 w Rybniku – Boguszowicach. Pokaż
156/A/2008 Wniosek o wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Pokaż
155/A/2008 Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego Pokaż
154/A/2008 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Pokaż
153/A/2008 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów Pokaż
152/A/2008 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów Pokaż
151/A/2008 Zmiany zezwolenia upoważniającego do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji Pokaż
150/A/2008 Wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów Pokaż
149/A/2008 Wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów Pokaż
148/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 2131/12, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cegielnianej 6 B w Rybniku. Pokaż
147/A/2008 Wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłow Pokaż
146/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 2745/20 ( Park im. „Św. Jana Sarkandra”) i 4263/66 (Skwer „Kazimierza Pułaskiego”), położonych przy ulicach: Gliwickiej i Pułaskiego w Rybniku. Pokaż
145/A/2008 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie deszczówki z osiedla ul. Gruntowej Pokaż
143/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk topól, rosnących na terenie działki nr 2157/83, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wyzwolenia 28 w Rybniku. Pokaż
142/A/2008 4 szt. drzew i 34 m2 krzewów z terenu skweru zieleni otaczającego pomnik "Bojowników o wolność i niepodległość Polski" w Chwałowicach Pokaż
141/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 926/45, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pniowskiej 7 w Rybniku - Chwałęcicach. Pokaż
140/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 522/38, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stefana Batorego 55 H w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
139/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki nr 1909/192, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Polnej 16 w Rybniku - Zamysłowie. Pokaż
138/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 2773/54, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Matejki 4 w Rybniku. Pokaż
137/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 654/72, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej ulicy Raciborskiej 260 w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
136/A/2008 Wniosek o wydanie dec. środowiskowej- LUBAR Pokaż
135/A/2008 wniosek o wydanie decyzji środowiskowej- J. Konsek, Pokaż
134/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki nr 771/2, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja 102 w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
133/A/2008 Wniosek o wydanie zezwoolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 745/270, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Alojzego Szewczyka 41 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
132/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola ‘androscoggin’, rosnących na terenie działki nr 2539/307, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sosnowej 7 w Rybniku. Pokaż
131/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki nr 2712/30, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Partyzantów 13 w Rybniku. Pokaż
130/A/2008 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla instalacji zbiornikowych gazu płynnego, pp. Brachman Pokaż
129/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 3973/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żużlowej 12 B w Rybniku. Pokaż
128/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku cyprysik groszkowy, rosnącego na terenie działki nr 656/66, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zielonej 37 w Rybniku. Pokaż
127/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 216/7, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Gabriela Narutowicza 139 w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
126/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki nr 1502/142, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Skrzetuskiego 8 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
125/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 4894/165, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 9 w Rybniku - Popielowie. Pokaż
124/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba płacząca, rosnącego na terenie działki nr 2972/295, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Rymera w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
123/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna pospolita, rosnącego na terenie działki nr 1735/99, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Łącznej 49 w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
122/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 801/5 i 1767/101 (Park „Górnika”), będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
121/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 1151/170, stanowiącej współwłasność wnioskodawców, położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki 42 w Rybniku. Pokaż
120/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie topoli 'androscoggin', rosnącej na terenie działki nr 2074/20, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy Osiedlu Południe 39 w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
119/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 1959/98 i 1986/100, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Śląskiej: 11, 15, 17 w Rybniku – Chwałowicach. Pokaż
118/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 820/2, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja 26 w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
117/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 36, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ulicy Kurpiowskiej 15 A. Pokaż
116/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 1552/178, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Gruntowej 30 w Rybniku. Pokaż
115/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie topoli czarnej, rosnącej na terenie działki nr 3044/177, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Rymera 4 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
114/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku klon pospolity, rosnącego na terenie działki nr 3068/180, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Rymera 4 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
113/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 69/1 i 1790/103, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Stanisława Małachowskiego 145 w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
112/A/2008 Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy salonu samochodowego "Opel Fijałkowski" o ekspozycję wielomarkową samochodów osobowych Pokaż
111/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 3951/26, 3954/26, 3956/26, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Cmentarnej i Rudzkiej w Rybniku. Pokaż
110/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 4922/57, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Juliusza Słowackiego 15 w Rybniku. Pokaż
109/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki nr 2808//229, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Alojzego Szewczyka 18 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
108/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 2013/57 (cmentarz komunalny), będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 70 B w Rybniku. Pokaż
107/A/2008 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnedo na odwodnienie KSSE "Wygoda" w Żorach Pokaż
106/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 2067/183, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gruntowej w Rybniku. Pokaż
105/A/2008 Wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Rudy w km 34+750 gazociągiem średniego ciśnienia w Rybniku przy ul. Rudzkiej Pokaż
104/A/2008 Wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu otwartego poprzez kolektor deszczowy zolkalizowany przy ul. Podmiejskiej w Rybniku Pokaż
103/A/2008 Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "zmiany sposobu uzytkowania garażu dwustanowiskowego na warsztat samochodowy dwustanowiskowy w Rybniku przy ul. Boguszowickiej" Pokaż
102/A/2008 Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "III etapu Obwodnicy Północnej Miasta Rybnika" Pokaż
101/A/2008 Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "budowy stacji paliw Shell w Rybniku przy ul. Chwałowickiej/Kolejowej/Świerklańskiej" Pokaż
100/A/2008 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
98/A/2008 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
97/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk brzóz, rosnących na terenie działki nr 1971/39, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Patriotów 23 w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
96/A/2008 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
95/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 467/58 i 4316/3 (Pomnik Ofiar Oświęcimskich), będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych przy ulicy Gliwickiej w Rybniku. Pokaż
94/A/2008 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
93/A/2008 Wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
92/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 2619/30, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicach: Floriańskiej 17 i 19 oraz Wawelskiej 13, 23, 39 w Rybniku. Pokaż
91/A/2008 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla myjni na odprowadzenie ścieków technologicznych do kanalizacji saniternej a deszczówki do rowu Pokaż
90/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 436 szt. drzew gatunków według inwentaryzacji, dołączonej do wniosku, rosnących na terenach działek, położonych przy ulicach: K.E.N., Książenickiej, Majątkowej, Podmiejskiej w Rybniku. Pokaż
89/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 200 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 685/10, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej w Rybniku. Pokaż
88/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba biała, rosnącego na terenie działki nr 2333/236, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej w Rybniku. Pokaż
87/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1227/56 i 2933/287, będących we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Powstańców 71 w Rybniku. Pokaż
86/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1768/72, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Hibnera w Rybniku. Pokaż
85/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki nr 562/58, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej w obrębie kąpieliska „Ruda” przy ulicy Gliwickiej w Rybniku. Pokaż
84/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 3041/20, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej w obrębie „Boiska Górnego” przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
83/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna czarna, rosnących na terenie działki nr 2338/307, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sosnowej 5 w Rybniku. Pokaż
82/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 308/32, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Ustronnej w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
81/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 2556/256, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej w Rybniku. Pokaż
80/A/2008 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
79/A/2008 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
78/A/2008 Pozwolenie na wytwarzani odpadów Pokaż
77/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew, rosnących na terenach działek, położonych przy ulicach: Dworcowej 3 i 5, Piasta 16, Sławików 21A, Wyzwolenia 27 i 28 w Rybniku. Pokaż
76/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki nr 4151/54, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołowskiej 4 w Rybniku. Pokaż
75/A/2008 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
74/A/2008 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe do kanalizacji Pokaż
73/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk topól, rosnących na terenie działki nr 1960/21, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górniczej w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
72/A/2008 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
71/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 4053/98, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 74 B/1 w Rybniku. Pokaż
70/A/2008 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wraz z ich transportem Pokaż
69/A/2008 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
68/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba iwa, rosnącego na terenie działki nr 2604/378, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Słonecznikowej w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
67/A/2008 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych z mis transformatorowych na terenie: GPZ"Nowiny" do gruntu, GPZ"Kłokocin" do gruntu i GPZ "Paruszowiec" do Młynówki Pokaż
66/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 159/3, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Ignacego Mościckiego 8 A w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
65/A/2008 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Posadowienie zbiornika na olej napędowy dla potrzeb obsługi floty samochodowej firmy MARAT Rybnik Sp. z o.o.” Pokaż
64/A/2008 wniosek o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw TESCO w Rybniku przy ul. Brzezińska – Żorska” Pokaż
63/A/2008 wniosek wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „budowa węzła betoniarskiego przy ul. Podmiejskiej w Rybniku” Pokaż
62/A/2008 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „budowa warsztatu elektroniki i elektromechaniki samochodowej w Rybniku przy ul. Na Niwie” Pokaż
61/A/2008 wniosek o wyanie decyzji środowiskowejdla: Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla odbiorców lokalnych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Rybniku, z linii 110 kV zasilającej transformator potrzeb ogólnych Elektrowni „Rybnik” S.A. Pokaż
60/A/2008 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: Pokaż
59/A/2008 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji mieszanek mineralnych stosowanych w budownictwie drogowym Pokaż
58/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 231 sztuk drzew, rosnących na terenach działek, położonych przy ulicach: Harcerskiej, Kornela Makuszyńskiego, Prostej, Stanisława Drzymały w Rybniku. Pokaż
57/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 1338/69, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nacyńskiej 7 w Rybniku - Zamysłowie. Pokaż
56/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 1460/87, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Warneńczyka 38 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
55/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku klon pospolity, rosnącego na terenie działki nr 246/46, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Włościańskiej 39 d w Rybniku - Kłokocinie. Pokaż
54/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 795/132, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy gen. Leopolda Okulickiego w Rybniku - Radziejowie. Pokaż
53/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 1770/266, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Alojzego Szewczyka w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
52/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola holenderska, rosnących na terenie działki nr 3861/58, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Grunwaldzkiej 18 w Rybniku. Pokaż
51/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 900/66, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wincentego Kadłubka 7 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
50/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki nr 2045/87, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Słowiańskiej 25 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
49/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 2356/124, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bohaterów Westerplatte 18 w Rybniku. Pokaż
48/A/2008 Wniosek o dokonanie oględzin stanu żywotności posadzonych drzew oraz umorzenie należności z tytułu ustalonej opłaty administracyjnej w wysokości 20 414, 15 zł., naliczonej w decyzji nr Ek I-7635/00257/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. Pokaż
47/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 18 sztuk drzew i 8, 0 m2 krzewów, rosnących na terenie działki nr 1260/99, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Świerklańskiej w Rybniku. Pokaż
46/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 drzew, działek o numerach: 248/20 i 249/20, ulicy Skośnej w Kłokocinie. Pokaż
45/A/2008 Wniosek o dokonanie oględzin stanu żywotności posadzonych drzew oraz umorzenie należności z tytułu ustalonej opłaty administracyjnej w wysokości 44 807, 93 zł., naliczonej w decyzji nr Ek I-7635/00036/05 z dnia 10 marca 2005 r. Pokaż
44/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 2542/122, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Myśliwskiej w Rybniku. Pokaż
43/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola niekłańska, rosnących na terenie działki nr 728/96, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hotelowej 12 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
42/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 2072/24, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy osiedlu Południe 32 – 33 w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
41/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew, rosnących na terenach działek, będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Kamiennej, Żołnierzy Września, Saint Vallier w Rybniku. Pokaż
40/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 2139/129, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pownik 4 A w Rybniku. Pokaż
39/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 1366/210, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gruntowej w Rybniku. Pokaż
38/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 5271/112, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Łokietka 18 w Rybniku. Pokaż
37/A/2008 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa drogi na odcinku od skrzyżowania ul. Chrobrego z ul. Kościuszki do skrzyżowania ul. Żorskiej z ul. Powstańców w Rybniku” Pokaż
36/A/2008 Wniosek o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Rybnika nr Ek I-7635/00190/07 z dnia 13 czerwca 2007 r., zezwalającej na usunięcie 42 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 4152/54, położonej przy ulicy Powstańców Śląskich w Rybniku. Pokaż
35/A/2008 Wniosek o dokonanie oględzin stanu żywotności posadzonych drzew oraz umorzenie należności z tytułu ustalonej opłaty administracyjnej w wydanej wcześniej decyzji. Pokaż
34/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew gatunków: sosna pospolita – 2 szt., topola balsamiczna – 10 szt., rosnących na terenie działki nr 471, dzierżawionej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Rybnickiej w Rybniku - Ochojcu. Pokaż
33/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew gatunku sosna pospolita, rosnących na terenie działki nr 1536/122, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Złotej 28 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
32/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenach działek nr: 108/7 i 341/7, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Gustawa Morcinka 51 A i 47 B w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
31/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 975/12, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Niewiadomskiej 56 w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
30/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 4302/8, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Żużlowej w Rybniku. Pokaż
29/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 2611/46, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Miarki 64 w Rybniku. Pokaż
28/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 864/52 i 981/52, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Zwycięstwa w Rybniku – Chwałowicach. Pokaż
27/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa i 10, 0m2 krzewu, rosnących na terenie działki nr 1690/402, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Długiej 75 w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
26/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1169/76, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podleśnej 3 D w Rybniku. Pokaż
25/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 1022/263, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 205 w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
24/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki nr 1865/18, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Miarki 86 D w Rybniku. Pokaż
23/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki nr 2177/231, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej 3 w Rybniku. Pokaż
22/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew i 0, 5m2 krzewu, rosnących na terenie działki nr 3973/264, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 203 w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
21/A/2008 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Eko na odprowadzanie ścieków technologicznych do kanalizacji w ul. Przemysłowej Pokaż
20/A/2008 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
19/A/2008 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów Pokaż
18/A/2008 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
17/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 923/229, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Walecznych w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
16/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki nr 1031/6, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jabłoniowej 4 A w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
15/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 5141/128 i 5143/129, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Tadeusza Kościuszki 23 w Rybniku. Pokaż
14/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 521/28, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Szulika 13 A w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
13/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 2549/259, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Popielowskiej 38 w Rybniku - Radziejowie. Pokaż
12/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 5332/54, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wita Stwosza w Rybniku. Pokaż
11/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 1824/301, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej w Rybniku. Pokaż
10/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew i 12, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki nr 2611/46, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Miarki 64 w Rybniku. Pokaż
9/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła koreańska, rosnącego na terenie działki nr 3709/570, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 41 w Rybniku - Popielowie. Pokaż
8/A/2008 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla TESCO, INCO na odprowadzanie wód deszczowych do Nacyny Pokaż
7/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 21 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 2079/59, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Golejowskiej w Rybniku. Pokaż
6/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 2238/19 i 2239/19, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Mariana Różańskiego 14 a w Rybniku. Pokaż
5/A/2008 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku klon jesionolistny, rosnącego na terenie działki nr 2444/265, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 63 w Rybniku. Pokaż
4/A/2008 Wniosek o wydan