Rejestr
Numer wpisu Dotyczy Szczegóły
135/2024ochrona powietrzaPokaż
26/2023ochrona powietrzaPokaż
438/2022ochrona powietrzaPokaż
390/2022ochrona powietrzaPokaż
389/2022ochrona powietrzaPokaż
382/2022ochrona powietrzaPokaż
381/2022ochrona powietrzaPokaż
404/2020innePokaż
105/2020innePokaż
315/2019innePokaż
553/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o nr 732/24, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wincentego Kadłubka 31 w Rybniku.Pokaż
554/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gat. sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o nr 3281/229, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wierzbowej 19 w Rybniku.Pokaż
551/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 756/327, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wiślanej 4A w Rybniku.Pokaż
550/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o nr 812/65, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Boguszowickiej 25F w Rybniku.Pokaż
539/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. wiąz szypułkowy, rosnącego na terenie działki o nr 4432/5, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ul. Gliwickiej 60 w Rybniku.Pokaż
549/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk serbski, rosnącego na terenie działki o nr 2028/320, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Ligockiej 33 w Rybniku.Pokaż
555/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 32 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 2355/433, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Energetyków 69A w Rybniku.Pokaż
532/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. topola czarna, rosnącego na terenie działki o nr 1043/166, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Polnej 8 w Rybniku.Pokaż
548/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat. olsza czarna, rosnących na terenie działki o nr 2776/157, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Cypriana Kamila Norwida 35B w Rybniku.Pokaż
547/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o nr 1350/68, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, polożonej przy ul. kard. Bolesława Kominka 48 w Rybniku.Pokaż
546/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew następujących gat.: brzoza brodawkowata; dąb szypułkowy, rosnących na terenie działki o nr 2825/365, stanowiącej własność wnioskodawcy, polożonej przy ul. Sadowej 31 w Rybniku.Pokaż
552/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 1642/293, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ul. Pszczyńskiej 158 w Jastrzębiu Zdroju.Pokaż
538/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 3910/68, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Żużlowej 59c w Rybniku.Pokaż
545/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. morwa czarna, rosnącego na terenie działki o nr 4835/71, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Powstańców Śląskich 34 w Rybniku.Pokaż
537/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 3281/361, stanowiącej współwłasnośc wnioskodawcy, położonej przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 77 w Rybniku.Pokaż
544/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o nr 825/59, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Popiela 5 w Rybniku.Pokaż
543/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o nr 1851/63, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Majątkowej 20 w Rybniku.Pokaż
542/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 237/4, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Gustawa Morcinka 22 w Rybniku.Pokaż
541/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew następujących gat.: świerk pospolity; wierzba biała, rosnących na terenach działek o nr: 1971/343; 2140/343, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ul. Stawowej w Rybniku.Pokaż
527/A/2010Zezwolenie na zbieranie odpadówPokaż
540/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. klon pospolity, rosnących na terenie działki o nr 1135/185, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki 41 w Rybniku.Pokaż
531/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. klon pospolity, rosnących na terenie działki o nr 3926/43, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wiejskiej 10 w Rybniku.Pokaż
678/2020wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z terenu dz. nr 1826/37 przy ul. TopolowejPokaż
529/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 2097/51, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ul. Św. Maksymiliana 13 w Rybniku.Pokaż
528/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 25 szt. drzew, rosnących na terenach działek o następujących nr: 2106/19; 2107/21; 2108/21; 2109/21; 2115/19, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, polożonych przy ul. Mglistej w Rybniku.Pokaż
513/A/2010Zezwolenie na odzysk odpadówPokaż
530/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o nr 1871/76, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Podleśnej 3 w Rybniku.Pokaż
516/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o nr 4182/145, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ul. ks. Józefa Szafranka 14 w Rybniku.Pokaż
536/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerk pospolity, rosnących na terenie działki o nr 369/55, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Zwycięstwa 29A w Rybniku.Pokaż
535/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o nr 1872/74, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Chwałowickiej 94 w Rybniku.Pokaż
508/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew następujących gatunków: brzoza brodawkowata – 1 szt., olsza czarna – 8 szt., rosnących na terenie działki o numerze 144/6, położonej przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
534/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 949/193, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Onufrego Zagłoby 6A w Rybniku.Pokaż
533/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki o nr 1626/23, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Bolesława Krupińskiego 1B w Rybniku.Pokaż
525/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. żywotnik zachodni, rosnącego na terenie działki o nr 2279/181, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 7 w Rybniku.Pokaż
524/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o nr 1809/153, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Stefana Żeromskiego w Rybniku.Pokaż
523/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. klon jesionolistny, rosnącego na terenie działki o nr 4496/269, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Fryderyka Chopina w Rybniku.Pokaż
526/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 21 szt. drzew, rosnących na terenach działek o następujących nr: 822/2; 834/2; 1031/2, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ul. Pod Hałdą i Przewozowej w Rybniku.Pokaż
504/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. modrzew europejski, rosnących na terenie działki o nr 444/47, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Działkowców 13 w Rybniku.Pokaż
500/A/2010Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalnosci w zakresie zbierania odpadówPokaż
507/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 2930/298, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Arki Bożka 47 w Rybniku.Pokaż
501/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, rosnących na terenie działki o nr 900/238, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Zofii Nałkowskiej w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
505/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew następujących gat.: robinia akacjowa; modrzew europejski, rosnących na terenie działki o nr 1501/28, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy Placu Armii Krajowej 3 w Rybniku.Pokaż
502/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 24 szt. drzew, rosnących na terenach działek o następujących nr: 2429/247; 2430/247, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, położonych przy ul. Józefa Piłsudskiego w Rybniku.Pokaż
514/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. sosna czarna, rosnącego na terenie działki o nr 3295/129, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Rolniczej 30 w Rybniku.Pokaż
521/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 443/47, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Działkowców 11 w Rybniku.Pokaż
494/A/2010Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa dróg w dzielnicy Orzepowice w Rybniku w związku z projektowaną zabudową wielorodzinną (tereny za OSP)"Pokaż
493/A/2010Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa stacji paliw płynnych Tesco w Rybniku przy ul. Żorskiej"Pokaż
522/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenach działek o następujących nr: 2095/9; 2217/9, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ul. Armii Ludowej 31E i Sztolniowej 46 w Rybniku.Pokaż
520/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o nr 2119/40, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Rybackiej 58 w Rybniku.Pokaż
519/A/2010Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 1892/78, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Orzepowickiej 25 w Rybniku.Pokaż
506/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki o nr 1769/273, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Miodowej 6 A w Rybniku.Pokaż
518/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew następujących gat.: brzoza brodawkowata; topola osika, rosnących na terenie działki o nr 1287/40, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Kożdoniów w Rybniku.Pokaż
503/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 40 szt. drzew gat. brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o nr 2445/683, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Jana Rericha 38 w Rybniku.Pokaż
497/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o nr 2010/290, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Poremby 34 w RybnikuPokaż
515/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. klon polny, rosnącego na terenie działki o nr 3068/180, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ul. Józefa Rymera 4 w Rybniku.Pokaż
491/A/2010Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Rettig Heating Sp. z o.o.Pokaż
490/A/2010Zmiana zezwolenia na odzysk odpadówPokaż
495/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 54 szt. drzew, rosnących na terenach działek o nr: 500/43; 691/43, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ul. Dolnej 37 C w Rybniku.Pokaż
489/A/2010Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów dla Zakładu produkcyjnego HYDROTECH S.A., zlokalizowanego w Rybniku-Kłokocinie, przy ul. Poligonowej 21Pokaż
496/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew następujących gat.: brzoza brodawkowata; jesion wyniosły, rosnących na terenie działki o nr 3831/142, położonej przy ul. Mikołowskiej w Rybniku.Pokaż
498/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna żółta, rosnącego na terenia działki o numerze 2021/12, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Poniatowskiego 10A w Rybniku.Pokaż
488/A/2010Zmiana zezwolenia na odzysk odpadówPokaż
487/A/2010Zmiana zezwolenia na unieszkodliwianie odpadówPokaż
481/A/2010Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy budynku zaplecza sanitarno-socjalnego ze świetlicą dla campingu nr 200 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Hotelowej w Rybniku - Kamieniu na parceli nr 733/96"Pokaż
492/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa oraz krzewów, rosnących na terenie działki o nr 2237/170, stanowiącej własność jednego z wnioskodawców, położonej przy ul. Tadeusza Kosciuszki 40 w Rybniku.Pokaż
517/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew następujących gat.: kasztanowiec biały; lipa drobnolistna, rosnących na terenach działek o nr: 3260/479; 3287/479, położonych przy ul. Szyb Marcina 223 A w Rybniku.Pokaż
473/A/2010Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
475/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. topola kanadyjska, rosnących na terenie działki o nr 2582/117, położonej przy ul. Zielonej 2 w Rybniku.Pokaż
486/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o nr 1653/40, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Św. Józefa w Rybniku.Pokaż
682/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o nr 1650/83, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Gołębiej 20 w RybnikuPokaż
476/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew następujących gat.: sosna zwyczajna; świerk pospolity, rosnących na terenie działki o nr 1870/76, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Podleśnej 3 B w Rybniku.Pokaż
477/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerk pospolity, rosnących na terenie działki o nr 1014/24, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Stefana Żeromskiego 14 w Rybniku.Pokaż
511/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew gat. topola berlińska, rosnących na terenie działki o nr 206/6 położonej przy ul. Stanisława Małachowskiego 135 w Rybniku.Pokaż
474/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o nr 1931/124,położonej przy ul. Świerklańskiej 5 w RybnikuPokaż
512/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jodła pospolita rosnącego na terenie działki o nr 2521/310, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Kruczej 24 w Rybniku.Pokaż
509/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o nr 3328/30, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Mikołowskiej 54 A w Rybniku.Pokaż
510/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew następujących gat.: jodła kalifornijska; świerk srebrny, rosnących na terenie działki o nr 2952/38, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Mikołowskiej 30 w Rybniku.Pokaż
469/A/2010Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
471/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew gat. żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o nr 1195/9, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wrzosowej 5 w Rybniku.Pokaż
470/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, rosnących na terenie działki o nr 2065/204, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. mjr. Brunona Janasa 68 w RybnikuPokaż
468/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. topola osika, rosnącego na terenie działki o nr 3340/52, położonej przy ul. Cegielnianej 20 A w RybnikuPokaż
467/A/2010Wniosek o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni ścieków przy ul. Związkowej w RybnikuPokaż
466/A/2010Wniosek o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni ścieków w ChwałowicachPokaż
480/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt. drzew następujących gat.: topola osika; klon pospolity; brzoza brodawkowata; topola kanadyjska, rosnących na terenie działki o nr 184/18, położonej przy ul. Mikołowskiej 107 w Rybniku.Pokaż
479/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o nr 3281/107, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Borowej 3 A w Rybniku.Pokaż
464/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 22 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o nr: 2226/205, 2227/205, 2228/205, 2230/205, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Gruntowej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
499/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki o nr 2481/11, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Młyńskiej 26 w Rybniku.Pokaż
484/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o nr 3514/99, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przu ul. Łącznej w Rybniku.Pokaż
460/A/2010Zezwolenie na zbieranie odpadówPokaż
483/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o nr 3513/99, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Łącznej 45 B w Rybniku.Pokaż
482/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew następujących gat.: jodła pospolita; daglezja zielona, rosnących na terenie działki o nr 3117/220, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Św. Józefa 24D w Rybniku.Pokaż
461/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3, 0m2 krzewów gatunku ligustr pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 3611/117, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 6 w Rybniku.Pokaż
465/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3192/60, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Górniczego Stanu w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola kanadyjska, rosnącego na terenie działki o nr 431/8, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wincentego Witosa 68 w RybnikuPokaż
472/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 669/22, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Bolesława Prusa 16 w Rybniku.Pokaż
478/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o nr 1770/266, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Alojzego Szewczyka 65 w Rybniku.Pokaż
463/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2264/265, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 65 w Rybniku.Pokaż
462/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2274/265, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 71 w Rybniku.Pokaż
453/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1291/25, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy położonej przy ulicy Wincentego Kadłubka 35 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
459/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1428/67, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nikodema Sobika 22 w Rybniku.Pokaż
485/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna (dwuzrost), rosnącego na terenie działki o nr 3077/207, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Tulipanów 1 w Rybniku.Pokaż
458/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 206/54, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Żorskiej 114 w Rybniku.Pokaż
452/A/2010Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
451/A/2010Zezwolenie na transport odpadówPokaż
448/A/2010Zezwolenie na transport odpadówPokaż
446/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3189/60, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Górniczego Stanu w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
443/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3192/60, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Górniczego Stanu w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
444/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat.: jodła koreańska; jodła kalifornijska; dąb szypułkowy, rosnących na terenie działki o nr 2966/132, stanowiacej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Szczygłów w Rybniku.Pokaż
457/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 521/237, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Rudzkiej 191A Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
456/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 3266/434, stanowiącej współwłasność wnioskodawców, położonej przy ulicy Aleksandra Puszkina w Rybniku - Popielowie.Pokaż
455/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny o obwodzie pnia 46cm, rosnącego na terenie działki o numerze 1553/293, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zuchów 1C w Rybniku.Pokaż
439/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 2043/34, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Granicznej 34 w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
440/A/2010Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie 1 szt. drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o nr 2843/123, stanowiącej własność wnioskodawcy, polożonej przy ul. Jaskółczej 14 w Rybniku.Pokaż
438/A/2010Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ściekow deszczowych i technologiczncyh z projektowanego serwisu pojazdów przy ul. Raciborskiej w RybnikuPokaż
441/A/2010Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie 5 szt. drzew gat. świerk srebrny, rosnących na terenie działki o nr 2828/138,stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Jaskółczej 44 w Rybniku.Pokaż
442/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 3262/54, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wojska Polskiego 11 w Rybniku.Pokaż
437/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1247/309, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Modrzewiowej 9 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
435/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 913/34, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ludwika Zdrzałka 21 w Rybniku – Zebrzydowicach.Pokaż
434/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1335/92, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Pod Hałdą 29A w Rybniku.Pokaż
436/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenach działek, stanowiących własność wnioskodawcy (kwatery cmentarne o numerach: 3, 8, 15, 17, 18), położonych przy ulicach: Jana Kotucza i Rudzkiej w Rybniku.Pokaż
454/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki o numerze 4453/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Jagiełły w Rybniku.Pokaż
450/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 667/143, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rybackiej 20F w Rybniku – Wielopolu.Pokaż
447/A/2010wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1890/44, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Miarki 82D w Rybniku.Pokaż
445/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk kłujący, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1427/63, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nacyńskiej 6 w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
433/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew i 60, 00m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 2623/223, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Robotniczej 95 w Rybniku – Kamieniu.Pokaż
432/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1280/34, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jaśminowej 5 w Rybniku.Pokaż
431/A/2010Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zespołu budynków o funkcji mieszkaniowo-biurowej, stanowisk obsługi samochodów osobowych oraz myjni ręcznej w Rybniku przy ul. Brzezińskiej 16Pokaż
430/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 1766/343, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Żorskiej 265A w Rybniku.Pokaż
429/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 1872/14, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Widok w Rybniku.Pokaż
428/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 1257/160, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Rudzkiej 13 w Rybniku.Pokaż
427/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku klon jawor, rosnących na terenie działki o numerze 2073/5, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 19 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
426/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1053/16, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stefana Żeromskiego 10 w Rybniku.Pokaż
425/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1372/101, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Spacerowej 44 w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
424/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jodła pospolita, zlokalizowanych na terenia działki o numerze 3592/11, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wyzwolenia 15 w Rybniku.Pokaż
423/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3329/412, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Energetyków 47A w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
422/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 998/68, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 239R w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
421/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 134, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Ludowej 15 w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
420/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach 2679/416 i 2681/416, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Długiej w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
419/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku wierzba krucha, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 3858/58, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Jana Kotucza w Rybniku.Pokaż
418/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki o numerze 555/60, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku – Rybnickiej Kuźni.Pokaż
417/A/2010Wniosek o wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla Fabryki Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych "SYGNAŁY" S.A. przy ul. Sygnały 62 w RybnikuPokaż
416/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 458/48, 497/41, 501/48, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicach: Gliwickiej i Kpt. Leopolda Janiego w Rybniku.Pokaż
415/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola czarna, rosnących na terenie działki o numerze 2371/280, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gminnej 11 w Rybniku – Kamieniu.Pokaż
414/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 2408/12, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 123 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
413/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwuzrostu jesionu wyniosłego, rosnącego na terenie działki o numerze 405/33, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 57 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
412/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1054/93, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Kowalczyka w Rybniku – Chwałowicach.Pokaż
411/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola berlińska, rosnącego na terenie działki o numerze 4975/282, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dworcowej 18 w Rybniku.Pokaż
410/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 967/78 i 1791/79, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Parkowej 4A w Rybniku.Pokaż
409/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2040/7, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wyboistej 15A w Rybniku.Pokaż
408/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 45 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 711/146, 712/148, 721/146, 722/146, 723/148, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Błażeja Stolarskiego w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
407/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 3895/50, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Józefa w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
406/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 53 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 802/83, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Hotelowej w Rybniku – Kamieniu.Pokaż
404/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 864/82, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 39L w Rybniku.Pokaż
405/A/2010wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. modrzew z terenu posesji przy ul. Aleksandra Fredry 13Pokaż
403/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1595/66, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pawła Stalmacha 7 w Rybniku.Pokaż
402/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki o numerze 1653/280, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 125 w Rybniku.Pokaż
401/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2411/264, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sportowej 127A w Rybniku – Niewiadomiu.Pokaż
400/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 552/113, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 63 B w Rybniku.Pokaż
399/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 3445/130, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Kilińskiego 33 w Rybniku.Pokaż
397/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku jesion wyniosły, rosnących na terenie działki o numerze 2427/59, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Skalnej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
398/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2001/117, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kłokocińskiej 20 w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
396/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1271/107, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ziemskiej w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
395/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1488/42, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zamiejskiej 15 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
449/A/2010Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
394/A/2010Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
393/A/2010Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni przy ul. Chwałowickiej do kanalizacjiPokaż
392/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 4850/118, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 8A w Rybniku.Pokaż
391/A/2010Wniosek o wydanie decyzji legalizacyjnej studni głębinowych przy ul. Gzelskeij i WielopolskiejPokaż
390/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2867/53, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Barbary 3 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
389/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15, 00m2 krzewu gatunku jałowiec sabiński, rosnącego na terenie działki o numerze 3819/7, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Jagiełły 9 w Rybniku.Pokaż
388/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku topola czarna odmiana włoska, rosnących na terenie działki o numerze 5486/118, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 8A w Rybniku.Pokaż
387/A/2010Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla serwisu obsługi samochodów w Rybniku przy ul. Wróblewskiego 2Pokaż
386/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 864/82, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 39L w Rybniku.Pokaż
385/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 1880/41, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Oskara Kolberga 19 N w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
384/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki o numerze 79/6, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jastrzębskiej 12 w Rybniku – Boguszowicach Osiedle.Pokaż
383/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze o numerze 2225/51, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rajskiej w Rybniku - Boguszowicach Osiedle.Pokaż
382/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 87 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1552/45, 1554/45, 1556/45, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Gliwickiej w Rybniku -Wielopolu.Pokaż
380/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 64 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 502/40, 175/39, 178/38, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Dębowej i Włościańskiej w Rybniku – Kłokocinie.Pokaż
378/A/2010Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
377/A/2010Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
381/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew oraz 15 m2 krzewów z terenu posesji przy ul. Władysława Łokietka 12 w związku z modernizacją obiektuPokaż
376/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1016/8, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wincentego Witosa w Rybniku – Zamysłowie.Pokaż
375/A/2010Zmiana zezwolenia na unieszkodliwianie odpadówPokaż
374/A/2010wniosek o wydan. zezw. na usunięcie 2 sztuk drzew i 25, 50m2 krzewów, rosnących na terenach działek nr: 635/117 i 1923/113, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, położonych przy ulicy Stanisława Małachowskiego 44 w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
373/A/2010Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
372/A/2010Zezwolenie na odzysk odpadówPokaż
371/A/2010Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
379/A/2010Zezwolenie na odzysk odpadówPokaż
370/A/2010Zezwolenie na zbieranie odpadówPokaż
369/A/2010Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na eksploatację stawów w GotartowicachPokaż
368/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie modrzewia europejskiego, rosnącego na terenie działki o numerze 1160/142, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 41 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
367/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1994/289, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Smolnej 7 A w Rybniku.Pokaż
366/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1360/52, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Brzozowej 7 w Rybniku.Pokaż
365/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2242/331, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Modrzewiowej 56 w Rybniku – Nieobczycach.Pokaż
364/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 811/55, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Maksymiliana 6 w Rybniku – Rybnickiej Kuźni.Pokaż
363/A/2010Wniosek o wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów dla firmy Greif Holding Poland Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 3Pokaż
362/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki o numerze 611/209, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzechowej 24 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
361/A/2010Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni do kanalizacjiPokaż
360/A/2010Wniosek o wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla firmy ARTECH Rybnik Sp. z o. o. położonej w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 175BPokaż
359/A/2010Wniosek o wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla firmy ARTECH Chwołka Piotr położonej w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 175BPokaż
357/A/2010Wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski z terenu działki położonej przy ul. Wierzbowej 13B w Rybniku.Pokaż
358/A/2010Wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew gatunków: topola osika - 1 szt.; wiąz górski - 1 szt.; wierzba iwa - 1 szt.; lipa drobnolistna - 2 szt.; jarząb pospolity - 5 szt, rosnących na terenie działki przy ul. Mikołowskiej 107 w RybnikPokaż
356/A/2010Wniosku o wydanie decyzji na usunięcie drzew gatunku: brzoza brodawkowata - 1szt., klon jesionolistny - 3 szt., grab pospolity - 2 szt. z terenu działki położonej przy ul. Przemysłowej 3 w RybnikuPokaż
355/A/2010Wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna z terenu posesji położonej przy ul. W. Witosa 34 w RybnikuPokaż
354/A/2010Wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion pensylwański z terenu posesji położonej przy ul. J.Kasprowicza 5 w RybnikuPokaż
353/A/2010Wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku robinia akacjowa z terenu Cmentarza Komunalnego przy ul. Rudzkiej 70BPokaż
337/A/2010Wniosek o wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla firmy Hydrotech S.A. położonej przy ul. Poligonowej 21 w RybnikuPokaż
351/A/2010Wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku świerk pospolity z terenu posesji położonej przy ul. Górnośląskiej 135APokaż
352/A/2010Wniosku o usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski z terenu posesji przy Wodzisławskiej 327Pokaż
350/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku modrzew europejski z terenu posesji przy ul. Miodowej 31, na wniosek właściciela w/w posesji Pani Danuty GawliczekPokaż
338/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny z terenu posesji przy ul. Koralowej, na wniosek właściciela w/w posesji Pana Grzegorza KrauzePokaż
349/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jodły kalifornijskiej i świerku srebrnego z terenu posesji przy ul. Ofiar Terroru 14Pokaż
348/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie uschnietego drzewa gat. jodła pospolita z posesji przy ul. H. Kołłątaja 24Pokaż
347/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew z terenu posesji przy ul. Żorskiej 179Pokaż
346/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny z terenu posesji przy ul.Prostej 7Pokaż
345/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na 2 szt. drzewa gat. modrzew z terenu posesji przy ul. Karłowicza 5Pokaż
344/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jesion wyniosły z terenu posesji przy ul.Chwałowickiej 63 APokaż
343/A/2010wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z posesji przy ul. Aleksandra Fredry 14Pokaż
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew i 15m2 krzewów z terenu posesji przy ul. Jutrzenki w Gotartowicach w związku z budową domu jednorodzinnegoPokaż
341/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 30 m2 krzewów gat. bez czarny i ligustr pospolity z terenu działek przy ul. Stanisława MałachowskiegoPokaż
336/A/2010Wniosek o wydanie poozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji sanitarnejPokaż
340/A/2010wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny z terenu posesji przy ul. B.Nalazków 111 w Rybniku-BoguszoowicachPokaż
339/A/2010Wniosek o usunięcie 2 szt. drzew i 20 m2 krzewów z terenu działki budowlanej przy ul. SmolnejPokaż
331/A/2010Wniosek o wydanie pozwolenie wodnoprawnego na odprowadzanie deszczówki z obiektu przy ul. Żorskiej 300 w RybnikuPokaż
329/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew z terenu przy ul. Obwiednia Południowa, kolidująych z budową obiektu biurowegoPokaż
330/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 22 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 167/2 i 168/2, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Jastrzębskiej 13 w Rybniku – Boguszowicach Osiedle.Pokaż
332/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. topola ‘Androscoggin’, rosnących na terenie działki nr 2073/24, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy Os. Południe 38 w Rybniku - Boguszowicach - Osiedle.Pokaż
335/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3203/66, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dąbrówki 10 w Rybniku.Pokaż
333/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki o numerze 4374/71, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Powstańców Śląskich 38 w Rybniku.Pokaż
322/A/2010Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustów w Jastrzębiu ZdrojuPokaż
321/A/2010Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: "Budowa stanowiska do malowania oraz budowa instalacji zbiorników kriogenicznych i osłony wiązek butli propanu w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej"Pokaż
320/A/2010Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków deszczowych z terenu pawilonu handlowo-usługowego (warsztatu wymiany opon) przy ul. Obwiednia Pd w RybnikuPokaż
328/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 1 szt. drzewa gat. cyprysik z terenu posesji przy ul. Ks.Popiełuszki 9Pokaż
323/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 423/52, dzierżawionej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Zwycięstwa w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
315/A/2010Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji "Budowa nowej linii do produkcji osłon bocznych i górnych grzejników oraz liniii malowania proszkowego w Rettig Heating w Rybniku przy ul. Przemysłowej"Pokaż
327/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła koreańska, rosnącego na terenie działki o numerze 2336/78, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Górnośląskiej 55 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
326/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew i 10, 00m2 krzewów, rosnących na terenach działek o numerach: 995/10, 1533/10, 2475/116, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Brzezińskiej i Żorskiej 113 w Rybniku.Pokaż
325/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 4314/168 i 4316/168, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Św. Józefa 97C w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
324/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 45 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 3559/428 i 3562/433, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Długiej w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
319/A/2010Wnioseko wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 3385/131, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Smolnej 53 w Rybniku.Pokaż
318/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1139/78, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Pogodnej w Rybniku.Pokaż
317/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba biała, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 978/84, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bratków w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
316/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2049/69, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Chwałowickiej 31 i 33 w Rybniku - Meksyku.Pokaż
314/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2014/328, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej 37 w Rybniku.Pokaż
307/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2320 sztuk drzew i 588, 0m2 krzewów, rosnących na terenach działek, zlokalizowanych pod linią wysokiego napięcia relacji Wielopole – Elektrownia „Rybnik” w Rybniku.Pokaż
313/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 2360/292, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Weroniki 1 w Rybniku - NiedobczycachPokaż
312/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 1245/303, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Arki Bożka 124 w Rybniku – Kamieniu.Pokaż
306/A/2010Zezwolenie na transport odpadówPokaż
310/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1339/36 i 3041/20, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
309/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 1254/9, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wrzosowej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
308/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 1824/152, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego 10C w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
311/A/2010Zezwolenia na usuniecie 7 szt. drzew z terenu parku "Wiśniowiec" rosnacych w bliskiej odległości od toru rowerowegoPokaż
305/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk kłujący, rosnącego na terenie działki o numerze 1060/102, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Braci Nalazków 9 w Rybniku - Boguszowicach Starych.Pokaż
304/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 18 sztuk drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki o numerze 555/60, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku.Pokaż
303/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2392/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołaja Gogola w Rybniku.Pokaż
297/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 717/84, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 229C w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
298/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1481/87 i 1482/87, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Słowiańskiej 15 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
299/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1015/31, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Buchalików 38 w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
300/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 2048/52, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Klonowej w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
302/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3212/32, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Władysława Sikorskiego 24 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
301/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku topola ‘Androscoggin’, rosnących na terenach działek o numerach: 4092/199 i 4792/193, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Kolejowej 32 w Rybniku.Pokaż
291/A/2010Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadówPokaż
292/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki o numerze 92, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku.Pokaż
296/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki o numerze 1956/45, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jędrzeja Śniadeckiego 9 w Rybniku – Boguszowicach Osiedle.Pokaż
294/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku wierzba biała, rosnących na terenie działki o numerze 133/19, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołowskiej 113A w Rybniku.Pokaż
290/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w związku z budową drogi dojazdowej do działek budowlanych przy ul. Łącznej w Rybniku-OrzepowicachPokaż
293/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 3194/51, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Tylnej 5 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
295/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew, rosnących na terenach działek nr: 5141/128 i 5143/129, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, połozonych przy ulicy Tadeusza Kościuszki 23 w Rybniku.Pokaż
286/A/2010Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
282/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 1602/174, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Plebiscytowej 27 w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
281/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1217/40, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 205 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
284/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 4555/559, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Konarskiego 45 w Rybniku - Popielowie.Pokaż
279/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 4269/185, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Józefa w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
280/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1102/185, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zwonowickiej w Rybniku - Stodołach.Pokaż
283/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku wierzba iwa, rosnącego na terenie działki o numerze 1104/5, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bernarda Kuglera w Rybniku - Ochojcu.Pokaż
285/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola niekłańska, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1712/124, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wiktora Poloczka w Rybniku - Grabowni.Pokaż
277/A/2010Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na studnię głębinową przy ul. WielopolskiejPokaż
276/A/2010Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na studnię głębinową przy ul. GzelskejPokaż
275/A/2010Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na regulację cieku NacynaPokaż
274/A/2010Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
272/A/2010Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa fermy kur niosek w Rybniku przy ul. Buhla"Pokaż
278/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 1976/45, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jędrzeja Śniadeckiego 7 w Rybniku – Boguszowicach Osiedle.Pokaż
288/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunków: sosna zwyczajna – 2szt., świerk pospolity – 2 szt., rosnących na terenie działki o numerze 1260/59, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Jankowickiej w Rybniku.Pokaż
289/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki sześciozrostu drzewa gatunku sumak octowiec, rosnącego na terenie działki o numerze 1834/142, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 16A w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
287/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola ‘Androscogin’, rosnących na terenie działki o numerre 250/7, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gustawa Morcinka 45 w Rybniku - NiewiadomiuPokaż
270/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dziesięciozrostu drzewa gatunku topola kanadyjska, rosnącego na terenie działki o numerze 2093/324, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Strąkowskiej 11A w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
269/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 2847/13, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Widok 5 w Rybniku.Pokaż
271/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 29 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 124/1, 157/1, 160/1, stanowiących użytkowanie wieczyste i własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Gliwickiej 179 w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
268/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 419 sztuk drzew, rosnacych na terenach działek, stanowiących własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, będących w użyczeniu firmy „Cofinco-Poland” Spółka z o.o., położonych w rejonie ulicy Dębina.Pokaż
267/A/2010Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
266/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku jesion pensylwański, rosnących na terenie działki o numerze 3307/58, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ulicy Stanisława Moniuszki.Pokaż
342/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usuinięcie 2 szt. drzew gat. świerk i sosna z terenu ogrodu przydomowego przy ul. Hetmańskiej 51Pokaż
255/A/2010Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
265/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku klon jawor, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 5406/175, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy 3 Maja w Rybniku.Pokaż
251/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1757/99, 1759/100, 1765/101, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
264/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 3796/150 i 3799/150, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Św. Józefa w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
263/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 3095/121, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Myśliwskiej 37A w Rybniku.Pokaż
262/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 4042/145, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy św. Józefa w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
254/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 2434/120, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Hibnera 25 w Rybniku.Pokaż
260/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jesion wyniosły, rosnących na terenie działki o numerze 1940/34, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ks. Jana Pojdy 48B w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
259/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1941/195, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zakątek 28 w Rybniku.Pokaż
248/A/2010Zmiana zezwolenia na odzysk odpadówPokaż
258/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 995/46, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stefana Żeromskiego 57A w Rybniku.Pokaż
247/A/2010Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadówPokaż
261/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1928/303, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Arki Bożka 104 w Rybniku – Kamieniu.Pokaż
249/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa i 4, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 2169/45, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Józefa Lompy w Rybniku - Boguszowicach Osiedle.Pokaż
257/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2041/66 i 2044/52, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Majątkowej 18 w Rybniku – Wielopolu.Pokaż
256/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenach działek o numerach: 2455/11 i 2456/11, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Gliwickiej 31 w Rybniku.Pokaż
253/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 3081/44, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żwirki i Wigury 11 w Rybniku.Pokaż
252/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2252/267, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Henryka Sienkiewicza 27 w Rybniku.Pokaż
273/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 389/47, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzeziny Miejskie 4 w Rybniku.Pokaż
250/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3497/266, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Świerklańskiej 20 w Rybniku.Pokaż
246/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 37 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek, stanowiących własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonych przy ulicy Leśnej w Jastrzębiu Zdroju.Pokaż
244/A/2010wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 74 sztuk drzew i 53, 83m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 98/1, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku – Boguszowicach Osiedle.Pokaż
243/A/2010Wniosek o wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów dla firmy Auto Salon Margo Małgorzata Szczotok położonego w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 201Pokaż
232/A/2010Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
231/A/2010Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód w zbiorniku KamieńPokaż
230/A/2010Zezwolenie nazbieranie odpadówPokaż
229/A/2010Zezwolenie na transport odpadówPokaż
228/A/2010Zezwolenie na transport odpadówPokaż
227/A/2010Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
226/A/2010Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
225/A/2010Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie scieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych (stacji zlewczej)Pokaż
224/A/2010Zezwolenie na transport odpadówPokaż
241/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 3331/70, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Raciborskiej 98A w Rybniku.Pokaż
233/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 2034/40, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Waltera Larysza 17 w Rybniku.Pokaż
238/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 3803/9, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołaja Gogola 16 w Rybniku.Pokaż
223/A/2010Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
222/A/2010Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
221/A/2010Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
220/A/2010Zezwolenie na odzysk odpadówPokaż
240/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2163/83, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wyzwolenia 34 w Rybniku.Pokaż
219/A/2010Zezwolenie na transport odpadówPokaż
234/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 2501/328, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orlej 18 w Rybniku.Pokaż
218/A/2010Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
239/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 3439/289, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Smolnej 15D w Rybniku.Pokaż
217/A/2010Zezwolenie na transport odpadówPokaż
237/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 3307/131, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Kilińskiego 14 w Rybniku.Pokaż
236/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 2097/141, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Szkolnej 20 w Rybniku.Pokaż
235/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 24 sztuk drzew gatunku olsza czarna, rosnących na terenie działki o numerze 264/22, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Buchalików w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
214/A/2010Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie deszczówki z terenu pawilonu handlowego firmy "OSUCH" ul. Żorska/Gotartowicka do ziemiPokaż
215/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 860/101, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 41A w Rybniku.Pokaż
216/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usun. 11 szt. drzew i 3, 0m2 krzewów, rosnących na terenach działek o numerach: 651/79, 656/79, 657/79, 658/79, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ul. Gronowej 39 w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
213/A/2010Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Uruchomienie warsztatu mechaniki pojazdowej z ręczną myjnią samochodową w istniejącym budynku zlokalizowanym w Rybniku przy ul. Orzepowickiej 9"Pokaż
210/A/2010Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla Auto Salon Margo Małgorzata Szczotok w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 201Pokaż
211/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenach działek o numerach: 2177/289 i 3149/289, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Teofila Bieli 51 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
212/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 1400/70, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Wyglendy 13 w Rybniku.Pokaż
209/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki o numerze 2333/236, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej w Rybniku.Pokaż
206/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 1582/354, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej 85 w Rybniku.Pokaż
207/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2008/79, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gronowej 43 w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
208/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 1690/40, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Oskara Kolberga 19B w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
205/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 951/109, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 414A w Rybniku – Stodołach.Pokaż
204/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1984/19, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy Osiedlu Krakusa 32 w Rybniku.Pokaż
197/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew i 1, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 600/72, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Frontowej 15 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
199/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 850/67, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Broniewskiego 14 w Rybniku.Pokaż
203/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 2910/154, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dzikiej Róży 36 w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
202/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk serbski, rosnącego na terenie działki o numerze 429/98, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 133 w Rybniku.Pokaż
201/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła koreańska, rosnącego na terenie działki o numerze 2046/77, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Maksymiliana Buhla 22E w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
200/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2036/67, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bocznej 8 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
198/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 1909/192, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Polnej 16 w Rybniku – Zamysłowie.Pokaż
196/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 385 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1284/32, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Raciborskiej w Rybniku.Pokaż
195/A/2010Pozwolenie wodnoprawne dla myjni AUTO-SPA (ul. Budowlanych) na odprowadzanie ścieków technologicznych do kanalizacjiPokaż
192/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 1743/231, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 50 w Rybniku.Pokaż
194/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 1421/180, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Marii Konopnickiej w Rybniku.Pokaż
193/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 806/39, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Borki w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
191/A/2010Wniosek o usunięcie drzew z terenu zieleńca "Starosciński" i terenu boisk przy ul. KupieckiejPokaż
187/A/2010Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie Nacyny projektowaną miejską siecią szerokopasmowąPokaż
182/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1202/142, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Szkolnej 11 w Rybniku.Pokaż
189/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku sosna czarna, rosnących na terenie działki o numerze 3292/290, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Teofila Bieli 28 w Rybniku – Kamieniu.Pokaż
188/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2036/267, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Henryka Sienkiewicza 41A w Rybniku.Pokaż
185/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 1655/303, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Arki Bożka 106 w Rybniku – Kamieniu.Pokaż
183/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki o numerze 728/96, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Hotelowej 12 w Rybniku – Kamieniu.Pokaż
177/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 2596/150, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zofii Nałkowskiej 10 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
190/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rodzaju wierzba ( trójzrost) z terenu przy ulicy Żużlowej.Pokaż
178/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew i 30, 0m2 krzewów następujących gatunków: brzoza brodawkowata - 4 szt., ligustr pospolity – 30, 0m2, rosnących na terenie działki o numerze 107/2 przy ul. Rybnickiej 1/1 w Rybniku - Ochojcu.Pokaż
186/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku klon zwyczajny, rosnących na terenie działki o numerze 4164/105, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Łokietka 23 w Rybniku.Pokaż
182/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuk drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1202/142, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Szkolnej 11 w Rybniku.Pokaż
180/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuk drzewa gatunku czeremcha amerykańska, rosnącego na terenie działki o numerze 511/119, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 214 w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
184/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 925/102, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ksawerego Dunikowskiego 60 w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
179/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2009/303, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej 130A w Rybniku – Wielopolu.Pokaż
242/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew z rodzaju topola, rosnących na terenach działek o numerach: 778/30 i 781/31, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Śląskiej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
172/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 30 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 168/2, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jastrzębskiej 13 w Rybniku - Boguszowicach Osiedle.Pokaż
173/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1086/39, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kożdoniów w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
181/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 936/102, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jasnej 2 w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
176/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 59 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1565/691, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Rericha w Rybniku - Radziejowie.Pokaż
171/A/2010Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla miejskiej sieci szerokopasmowej na przejście nad rz. RudąPokaż
174/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola kanadyjska, rosnących na terenie działki o numerze 4322/149, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sławików w Rybniku.Pokaż
175/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1250/59, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Artura Grottgera 4 w Rybniku.Pokaż
169/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 1382/71, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Wyglendy 12 w Rybniku.Pokaż
170/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 3117/121, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Opalowej w Rybniku.Pokaż
168/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenach działek nr: 3792/150 i 3793/150, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy św. Józefa w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
163/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk serbski, rosnącego na terenie działki o numerze 2040/96, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 62 w Rybniku.Pokaż
160/A/2010Zezwolenie na transport odpadówPokaż
159/A/2010Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę studni chłonnych i odprowadzanie ścieków deszczowychPokaż
162/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku cyprysik groszkowy odmiana 'szmaragd', rosnącego na terenie działki o numerze 1563/270, stanowiącej łwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podhalańskiej 15 w Rybniku - Golejowie.Pokaż
164/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 776/28, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Północnej w Rybniku - Golejowie.Pokaż
161/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 3137/121, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żuzlowej w Rybniku.Pokaż
165/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki o numerze 719/20, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 7D w Rybniku.Pokaż
167/A/2010Wniosek o wydanie zezw. na usun. 8 sztuk drzew i 7, 25m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 2101/64, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Chwałowickiej 24 w Rybniku.Pokaż
166/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1079/87, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Chwałowickiej 95B w Rybniku.Pokaż
155/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicach:Majątkowej 21 i Rybackiej 71 w Rybniku.Pokaż
154/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 599/78, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzepowickiej w Rybniku.Pokaż
153/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki siedmiozrostu drzewa gatunku wierzba krucha, rosnącego na terenie działki o numerze 3606/285, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Łąkowej w Rybniku.Pokaż
152/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1380/89, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Bolesława Krzywoustego 3 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
157/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 2495/365, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sadowej 11 w Rybniku.Pokaż
158/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 647/79, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Boguszowickiej 35 F w Rybniku.Pokaż
156/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1657/55, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ludwika Zdrzałka w Rybniku – Zebrzydowicach.Pokaż
151/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki o numerze 5429/145, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Chrobrego w Rybniku.Pokaż
150/A/2010Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie cieku z Kamienia miejską siecią szerokopasmowąPokaż
149/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2869/74 i 2870/53, stanowiących współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Barbary 8, 12, 20 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
148/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki o numerze 1545/25, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wincentego Kadłubka 33 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
147/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki o numerze 1839/104, dzierżawionej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Ogrodowej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
145/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1052/46, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 37 w Rybniku - Boguszowicach Starych.Pokaż
142/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku klon pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 2447/296, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wolnej 130A w Rybniku.Pokaż
143/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i 1, 0m2 krzewu, rosnących na terenie działki o numerze 549/74, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Fabrycznej 28 w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
140/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 2712/30, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Partyzantów w Rybniku.Pokaż
141/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 1157/108, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gotartowickiej 23A w Rybniku.Pokaż
139/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna żółta, rosnącego na terenie działki o numerze 1446/40, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mokrej 23 w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
138/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki o numerze 1923/113, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 44 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
146/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku dąb szypułkowy, rosnących na terenie działki o numerze 2656/442, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Długiej w Rybniku - OrzepowicachPokaż
144/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 981/56, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ziołowej w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
135/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1893/11, stanowiacej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sztolniowej 45 w Rybniku – Boguszowicach.Pokaż
134/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew i 5, 0m2 krzewów, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 358/35 i 364/35,stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Komunalnej 23 w Rybniku - Kłokocinie.Pokaż
133/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew i 0,9m2 krzewów, rosnących na terenie działek o numerach: 2307/70 i 2308/70, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Kardynała Bolesława Kominka 31A w Rybniku.Pokaż
132/A/2010Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu Bujakowskiego oraz przepustu przejazdowego oraz budowę przepustu drogowego w ChudowiePokaż
136/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działek o numerach: 1320/10 i 1409/10, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Brzeziny Miejskie w Rybniku.Pokaż
137/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki o numerze 715/13, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku.Pokaż
125/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. wielozrostów drzew gatunku wierzba krucha, rosnących na terenach działek o numerach: 176/20 i 251/1, stanowiących własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonych przy ulicy Arki Bożka.Pokaż
124/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 1165/61, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ulicy Stefana Żeromskiego 7.Pokaż
123/A/2010Wniosek o wyd. zezw. na usun. 5 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 1046/75, 1993/24, 1999/29, stanowiących współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ul.: 1 Maja 95, Józefa Pukowca 1, Zwycięstwa 10 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
126/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 875/110 i 1270/110, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy 1 Maja w Rybniku – Chwałowicach.Pokaż
121/A/2010Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Adaptacji i rozbudowy istniejącego magazynu na halę produkcyjną z zapleczem socjalnym i warsztatem samochodowym w Rybniku przy ul. Mikołowskiej"Pokaż
131/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1091/118 stanowiącej, własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Spokojnej w Rybniku.Pokaż
129/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 525/153, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stefana Żeromskiego 56 w Rybniku.Pokaż
128/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 3503/68,stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Kasprowicza 32 w Rybniku.Pokaż
127/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola osika, rosnących na terenie działki o numerze 3239/312, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Walecznych 24M w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
119/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew i 2, 0m2 krzewów, rosnących na terenach działek o numerach: 1888/106, 1889/105, 1892/106, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Kupieckiej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
130/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuk drzewa gatunku dąb czerwony, rosnącego na terenie działki o numerze 1850/210, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gruntowej w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
118/A/2010Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych z odiedla mieszk. przy ul. GruntowejPokaż
116/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 2400/54, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Powstańców Śląskich 43 w Rybniku.Pokaż
115/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk wielozrostów drzew gatunku wierzba krucha, rosnących na terenie działki o numerze 1537/122, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zygmunta Starego w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
116/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 2400/54, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Powstańców Śląskich 43 w Rybniku.Pokaż
115/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk wielozrostów drzew gatunku wierzba krucha, rosnących na terenie działki o numerze 1537/122, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zygmunta Starego w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
117/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa przy ulicy Chabrowej 30 B w związku z awarią sieci gazowej.Pokaż
114/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew i 4, 0 m2 krzewów, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1413/157, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Onufrego Zagłoby 34 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
113/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 129/35, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Racławickiej 86A w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
109/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 40 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1021/43, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Dolnej 37 w Rybniku – Zamysłowie.Pokaż
112/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk kłujący, rosnącego na terenie działki o numerze 2109/38, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Włościańskiej 15A w Rybniku - Kłokocinie.Pokaż
111/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 221/16, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Obywatelskiej 18 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
110/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1142/187, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 11 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
109/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 40 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1021/43, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Dolnej 37 w Rybniku – Niewiadomiu.Pokaż
108/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba babilońśka, rosnącego na terenie działki o numerze 250/7, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gabriela Narutowicza 145 w Rybniku – Niewiadomiu.Pokaż
106/A/2010Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie deszczówki z ul. SkładowejPokaż
108/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba babilońśka, rosnącego na terenie działki o numerze 250/7, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gabriela Narutowicz 145 w Rybniku – Niewiadomiu.Pokaż
105/A/2010Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
107/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 57 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 541/21, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stefana Batorego 55A w Rybniku - Niewiadomu.Pokaż
103/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 921/90, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Hałdą 15 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
104/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i 2, 0m2 krzewów, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2853/267, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku.Pokaż
103/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 921/90, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Hałdą 15 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
102/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 914/102, stanowiącej własność wnioskodawców położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 113 w Rybniku - Boguszowcach Starych.Pokaż
98/A/2010Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
96/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1095/165, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dzikiej Róży 17 w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
122/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew i 4, 0m2 krzewu, zlokalizowanych na terenach działek, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych na Osiedlu Rybnik - Centrum.Pokaż
101/A/2010Wnbiosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba biała, rosnącego na terenie działki o numerze 3378/86, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przyulicy Borowej 9 w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
99/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 57 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2875/155 i 3180/155, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Barbary 23 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
97/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: jodła koreańska 1szt., świerk srebrny – 1 szt., rosnących na terenie działki o numerze 3752/30, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Marynarskiej 12 w Rybniku.Pokaż
95/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew i 8, 0m2 krzewów, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2127/337, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej 43A w Rybniku.Pokaż
100/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki o numerze 4780/504, stanowiącej własność wnioskodawcy położonej przy ulicy Aleksandra Puszkina 62 w Rybniku - Popielowie.Pokaż
94/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola balsamiczna, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2282/78, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Chabrowej 16A w Rybniku.Pokaż
93/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych na terenie Osiedla "Nowiny".Pokaż
91/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna czarna, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 805/11, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej ulicy Pod Lasem 84 A w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
92/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1987/9, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Śmiałego 25 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
86/A/2010Wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk topól przy ulicy Wiejskiej 10.Pokaż
90/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 1218/110, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gen. Leopolda Okulickiego 126 w Rybniku - Popielowie.Pokaż
89/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1064/101, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hetmańskiej 10 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
85/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2169/45, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Czwartaków 2 w Rybniku – Boguszowicach Osiedle.Pokaż
87/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku daglezja zielona, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1434/149, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Stanisława Leszczyńśkiego 16 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
88/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk kłujący, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1445/105, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Leona Kruczkowskiego 11 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
84/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1656/149, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego 16 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
83/A/2010Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla firmy Masarstwo-Wędliniarstwo Dominik Potrawa w Rybniku. przy ul. Braci Nalazków 17Pokaż
82/A/2010Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
81/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 1697/51, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Grzybowej 7 w Rybniku.Pokaż
80/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 656/38, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej ulicy Ks. Stefana Siwca 8 w Rybniku.Pokaż
79/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 479/10, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 235B w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
78/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 129/2, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Stefana Żeromskiego w Rybniku.Pokaż
76/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: cyprysik 'Lawsona' - 1szt., świerk srebrny – 1szt., rosnących na terenie działki o numerze 1997/19, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy Osiedlu Krakusa 82 w Rybniku.Pokaż
75/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1277/267, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rejtana 28 w Rybniku.Pokaż
77/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 1731/47, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzechowej 40B w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
73/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1858/92, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Za Torem 21 w Rybniku.Pokaż
72/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 502/16, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Szulika 17 F w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
71/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki o numerze 2915/54, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołowskiej 14 w Rybniku.Pokaż
70/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk topól włoskich, rosnących na terenach działek o numerach: 1135/185 i 1657/185, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, położonych przy ulicy Tadeusza Kościuszki 41 w Rybniku.Pokaż
69/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 5252/91, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki 5 w Rybniku.Pokaż
74/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. olcha czarna z terenu parkingu przy ul. Brudnioka.Pokaż
68/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 1705/73, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Cmentarnej 39 w Rybniku.Pokaż
245/A/2010Wniosek na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerk i modrzew z terenu ogrodu przydomowego przy ul. Rudzkiej 74Pokaż
66/A/2010Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
65/A/2010Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na zarurowanie rowu w Kamieniu dla sieci ERAPokaż
64/A/2010Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
63/A/2010Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
62/A/2010Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
67/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rodzaju topola z terenu przy ul. H. Wieniawskiego 3.Pokaż
61/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o numerze 1785/86, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mariańskiej 21A w Rybniku.Pokaż
60/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1618/165, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kosmonautów 19 w Rybniku.Pokaż
58/A/2010Zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rodzaju topola z terenu parku przy ul. Rymera.Pokaż
59/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa z terenu parku przy ul. Chwałowickiej.Pokaż
57/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. brzoza brodawkowata, rosnących na terenach działek o następujących numerach: 3560/428 i 3563/433, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Długiej w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
56/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. dwuzrostu drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 1772/205, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Majora Brunona Janasa 54 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
55/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenach działek o następujących numerach: 1927/122 i 1929/123, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Piownik 11 w Rybniku.Pokaż
54/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1915/113, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Kawalca 12 w Rybniku.Pokaż
53/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 108 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 1906/28, 3342/28, 3357/28, 3696/28, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Cegielnianej w Rybniku.Pokaż
52/A/2010Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
51/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk, drzew rosnących na terenie działki o numerze 561/16, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Szulika 17B w Rybniku – Chwałowicach.Pokaż
50/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia 260cm, rosnącego na terenie działki nr 1399/139, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Onufrego Zagłoby 48 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
49/A/2010Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków technologicznych z EC ChwałowicePokaż
43/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 521/237, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 191A w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
48/A/2010Pozwolenie wodnoprawne dla stacji paliw przy ul. Wodziosławskiej na odprowadzanie ścieków technologicznych do kanalizacjiPokaż
47/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1317/28, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Ludwika Zamenhofa 1C w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
46/A/2010Wniosek o wydan. zezw. na usun. 16 szt. drzew gat. topola euroamerykańska (mieszaniec), rosnących na terenie działki o numerze 397/19, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Szymanowskiego w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
45/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk brzóz brodawkowatych, rosnących na terenie działki o numerze 5301/37, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Generała Leopolda Okulickiego 37E w Rybniku – Radziejowie.Pokaż
44/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1831/314, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Miodowej 22A w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
43/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 521/237, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 191A w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
42/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 600/72, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Frontowej 15 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
41/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dębu szypułkowego, rosnącego na terenie działki o numerze 405/134, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Złotej 20 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
40/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 1552/178, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gruntowej 30 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
39/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2407/13, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 121 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
38/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 1766/205, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Majora Brunona Janasa 48 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
37/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2811/305, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Walecznych 29A w Rybniku – Kamieniu.Pokaż
36/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerku srebrnego, rosnącego na terenie działki o numerze 1433/108, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 30 w Rybniku – Boguszowicach.Pokaż
35/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk sosen zwyczajnych, rosnących na terenie działki o numerze 1843/56, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Majora Brunona Janasa 53 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
34/A/2010Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie cieku Boguszowickiego wodciągiemPokaż
33/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew gatunku świerk serbski, rosnących na terenie działki o numerze 2208/134, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 26 w Rybniku.Pokaż
31/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1750/45 i 2071/24, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy Osiedlu Południe 45A i 51A w Rybniku – Boguszowicach Osiedlu.Pokaż
32/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 912/113, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej w Rybniku.Pokaż
30/A/2010Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z salonów samochodowych do rowu przy ul. ProstejPokaż
29/A/2010Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków technologicznych do kanalizacjiPokaż
28/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 29 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 5429/145, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Chrobrego 39 w Rybniku.Pokaż
27/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie ogródka działkowego, będącego w posiadaniu wnioskodawcy, położonego przy ulicy Rybackiej w Rybniku – Rybnickiej Kuźni.Pokaż
26/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 535/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ernesta Mruli 14A w Rybniku – Niewiadomiu.Pokaż
25/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 797/83, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przedmieście 6 w Rybniku – Zebrzydowicach.Pokaż
24/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1304/4, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja 99 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
679/2020Wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk z terenu posesji przy ul. Myśliwskiej 29 bPokaż
23/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 97/1 i 98/1, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
22/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 33 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 697/136, 725/121, 728/96, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Hotelowej 12 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
21/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki o numerze 2519/237, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
20/A/2010Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy części budynku magazynu centralnego na pomieszczenia warsztatowe zaplecza transportowego oraz warsztatu serwisu ogumienia i garażu nr 1 na wózkownię i akumulatorownięPokaż
19/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew gatunku dąb czerwony, rosnących na terenie działki o numerze 249/20, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Skośnej 43E w Rybniku - Kłokocinie.Pokaż
17/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1038/6, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jabłoniowej w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
18/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku jodła pospolita, rosnących na terenie działki o numerze 427/76, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stefana Batorego 26E w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
17/A/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1038/6, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jabłoniowej w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
16/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 522/38, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stefana Batorego 55H w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
15/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 596/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Barwnej 17 w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
14/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1447/95, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Orkana 19 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
13/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 787/67, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Bocznej 4 A w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
12/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1662/26, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy mjr Brunona Janasa 92 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
11/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1370/97, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzepowickiej 9 w Rybniku.Pokaż
10/A/2010Pozwolenie wodnoprawne dla stacji paliw Statoil przy ul. Wodzisławskiej 180 na odprowadzanie deszczówkie do rowuPokaż
9/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku wierzba mandżurska, rosnącego na terenie działki o numerze 1102/95, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Słowiańskiej 5 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
8/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 2440/289, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Smolnej 15 E w Rybniku.Pokaż
7/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenach działek o następujących numerach: 757/104 i 1010/100, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Pochyłej w Rybniku.Pokaż
6/A/2010Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, wraz z działalnością na odzysk, zbieranie i transport odpadówPokaż
5/A/2010Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
4/A/2010Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków ze stacji paliw "LOTOS" w Orzeszu do rowuPokaż
3/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki o numerze 668/10, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy w/w ulicy w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
2/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usun. 16 szt. drzew gat. topola balsamiczna, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 4847/194 i 4799/194, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Bolesława Chrobrego 39 w Rybniku.Pokaż
1/A/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1791/79, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Parkowej w Rybniku.Pokaż
405/A/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
404/A/2009Decyzja zatwierdzajaca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
403/A/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
402/A/2009Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
401/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie modrzewia europejskiego o obwodzie pnia 82cm, rosnącego na terenie działki o numerze 810/55, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Św. Maksymiliana 8 w Rybniku - Rybnickiej Kuźni.Pokaż
400/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gat. sosna wejmutka, z działki o numerze 4185/174, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ks. Józefa Szafranka w Rybniku.Pokaż
399/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola berlińska, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1828/31, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jankowickiej 7 w Rybniku.Pokaż
398/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 834/2, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
397/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 607/118, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jaśminowej w Rybniku.Pokaż
396/A/2009Wniosek o wyd. zezw. na usun. 11 szt. drzew gat.: modrzew europejski – 3 szt., sosna zwyczajna – 8 szt., rosnących na terenach działek nr: 732/21 i 1048/25, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Wolnej w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
395/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 118 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 555/60 i 561/62, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku.Pokaż
394/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 120 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 290/63, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bratków w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
393/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 64 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 204, 1756/209, 2068/225, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Podleśnej oraz Strąkowskiej 54 A w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
392/A/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
391/A/2009Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa i przebudowa układu torowego bocznicy kolejowej w Elektrowni Rybnik S.A"Pokaż
390/A/2009Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
389/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 2436/289, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej prz ulicy Smolnej 15 B w Rybniku.Pokaż
388/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2022/69, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
387/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 1876/256, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego w Rybniku.Pokaż
386/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 2320/155, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Lotników 12 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
385/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o numerze 3830/66, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Grunwaldzkiej 60 A w Rybniku.Pokaż
384/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 352 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 45 i 46, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Pilchowickiej w Rybniku - Ochojcu.Pokaż
383/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 507/45, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wyrobiskowej 4 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
382/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 77 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1087/647, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Niepodległości w Rybniku - Popielowie.Pokaż
381/A/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
380/A/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
379/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1944/144 i 1946/145, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Dworek w Rybniku.Pokaż
378/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 726/1, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kuźnickiej 16 w Rybniku – Rybnickiej Kuźni.Pokaż
377/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2892/130, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Szczygłów 28 w Rybniku.Pokaż
376/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięice 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 648/90, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zgodnej 30 A w Rybniku – Gotartowicach.Pokaż
375/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 1175/72 i 2562/72, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Kominka 31 w Rybniku.Pokaż
374/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1806/141, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 53 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
372/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1513/86, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ogrodowej 33 w Rybniku – Chwałowicach.Pokaż
373/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki o numerze 1350/68, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kardynała Bolesława Kominka 48 w Rybniku.Pokaż
371/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew gatunku topola osika, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 470/80, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku - Stodołach.Pokaż
370/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2082/45, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żurawia 2 w Rybniku - Boguszowicach Osiedle.Pokaż
369/A/2009Wniosek o wydan. zezw. na usun. 3 szt. drzew, rosnących na terenach dz. nr: 1905/45, 1977/45, 2159/45, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicach: Jędrzeja Śniadeckiego 4, Patriotów 1, Patriotów 2 w Rybniku – Boguszowicach Osiedle.Pokaż
368/A/2009Wniosek o wyd. zezw. na usunięcie 2, 0m2 krzewów gatunku jałowiec skalny ‘skyrocket’, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1455/116, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rajskiej 8 w Rybniku - Boguszowicach Starych.Pokaż
367/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerku srebrnego, rosnącego na terenie działki o numerze 1744/132, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gotartowickiej 47 A w Rybniku – Gotartowicach.Pokaż
366/A/2009Wniosek o wydan. zezw. na usunięcie 3 sztuk drzew gat.: jodła pospolita – 1 szt., żywotnik zachodni – 2 szt., rosnących na terenie działki o numerze 806/113, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 111 B w Rybniku.Pokaż
365/A/2009Wniosek o wyd. zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gat. topola ‘Androscoggin’, rosnących na terenach działek o nr: 1834/496, 1838/499, 1839/501, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ul. Podmiejskiej w Rybniku - Golejowie.Pokaż
364/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku klon pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 1976/45, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jędrzeja Śniadeckiego 7 w Rybniku – Boguszowicach Osiedle.Pokaż
363/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1122/195, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jutrzenki w Rybniku – Gotartowicach.Pokaż
362/A/2009Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów dla Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "STAGRA" w Rybniku, przy ul. Studziennej 55Pokaż
361/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 96 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 528/83 i 529/82, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Podgórnej w Rybniku - Golejowie.Pokaż
360/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 307/1, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Marklowickiej 19 w Rybniku - Popielowie.Pokaż
359/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 528/83 i 529/82, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Podgórnej w Rybniku - Golejowie.Pokaż
358/A/2009Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy budynku warsztatowego wymiany opon w Rybniku przy ul. Brzozowej 2Pokaż
357/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 3474/132, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Reymonta 57 w Rybniku.Pokaż
356/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 1031/6, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jabłoniowej 4 A w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
355/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola chińska, rosnących na terenie działki o numerze 5003/133, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej 18 B w Rybniku.Pokaż
354/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. sosen żółtych, rosnących na terenie działki o numerze 1414/110, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Generała Stanisława Szeptyckiego 22 w Rybniku – Boguszowicach.Pokaż
353/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerku srebrnego, rosnącego na terenie działki o numerze 1436/46, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cypriana Kamila Norwida w Rybniku – Zebrzydowicach.Pokaż
352/A/2009Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie ciepłociągiem NacynyPokaż
351/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 787/35, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej 238 w Rybniku.Pokaż
350/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 2026/12, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Janusza Kusocińskiego 4 w Rybniku.Pokaż
349/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 2012/274, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Łąkowej 13 B w Rybniku.Pokaż
348/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 3109/214, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Topolowej 18 w Rybniku.Pokaż
347/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 978/42, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Raciborskiej 180 w Rybniku.Pokaż
346/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzew i 3, 0m 2 krzewów, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1456/107, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wincentego Witosa 14 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
345/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 406/33, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Letniej 3 w Rybniku – Niewiadomiu.Pokaż
344/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2096/51, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Maksymiliana 11 w Rybniku – Rybnickiej Kuźni.Pokaż
343/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 1191/14, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Na Niwie w Rybniku.Pokaż
342/A/2009Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
341/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 4070/121, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku.Pokaż
340/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2572/310, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kruczej 15 w Rybniku.Pokaż
339/A/2009Wniosek o wznowienie postepowania zakończonego decyzją ostateczną określającą środowiskowe uwarunkowania dla budowy wytrawialni stali o łącznej pojemności wanien procesowych do 30 m3 w Katowicach przy ul. Żelaznej 9Pokaż
338/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk wielozrostów drzew gatunku wierzba iwa, rosnących na terenie działki o numerze 1565/28, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zapłocie 26 B w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
337/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki o numerze 2169/45, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Jędrzeja Śniadeckiego w Rybniku – Boguszowicach Osiedle.Pokaż
336/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 3291/122, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Myśliwskiej 17 w Rybniku.Pokaż
335/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1911/113, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mieszka I nr 6 w Rybniku.Pokaż
334/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 379/136, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Makowej 17 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
333/A/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
330/A/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 302, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cystersów w Rybniku – Ochojcu.Pokaż
332/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 60 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 4453/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Jagiełły w Rybniku.Pokaż
331/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 60 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 834/82, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Generała Leopolda Okulickiego 177 w Rybniku – Popielowie.Pokaż
330/A/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 302, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cystersów w Rybniku – Ochojcu.Pokaż
329/A/2009Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
328/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew i 107m2 krzewów, rosnących na terenach działek nr: 1200/54, 1203/54, 1209/55, 1241/55, stanowiących użytkowanie wieczyste KOMPANII WĘGLOWEJ S. A., położonych przy ulicy Zwycięstwa w Rybniku.Pokaż
327/A/2009Zmiana pozwolenie na wytwarzanie odpadów, wraz z działalnością w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadówPokaż
326/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk topól 'Androscoggin", rosnących na terenie działki o numerze 1361/18, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej 99 w Rybniku – Golejowie.Pokaż
325/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 55 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 725, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jana Rericha w Rybniku - Popielowie.Pokaż
324/A/2009Wniosek o wyd. zezw. na usunięcie 9 szt. drzew gat.: brzoza brodawkowata – 3 szt., olsza czarna – 6 szt., rosnącychna terenie działki nr 803/119, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
322/A/2009Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
321/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1890/206, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Tulipanów 23 w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
320/A/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
319/A/2009Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
318/A/2009Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
317/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki o numerze 4478/86, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Mariańskiej 3 B w Rybniku.Pokaż
316/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2645/119, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Porucznika Kazimierza Ogrodowskiego 11, 13, 15, 17 w Rybniku.Pokaż
315/A/2009Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy serwisu samochodów ciężarowych i dostawczych wraz z niezbędną infrastrukturą i wjazdem w Rybniku przy ul. Raciborskiej"Pokaż
314/A/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
313/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2018/189, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Józefa w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
312/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 18 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Mglistej 3, 5, 7, 9 i Św. Maksymiliana 12, 23 w Rybniku - Rybnickiej Kuźni.Pokaż
311/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola francuska, rosnących na terenie działki o numerze 1174/97, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Śląskiej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
310/A/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologicznych oraz opadowychPokaż
309/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 72 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 858/114, 859/114, 2076/83, 2077/83, 2078/83, 2080/83, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ul.: Heleny Marusarzówny i Jana Kowalczyka w Rybniku.Pokaż
308/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 939/8, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wincentego Witosa w Rybniku.Pokaż
307/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 958/146, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Niedobczyckiej 178 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
306/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1581/354, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej 87 w Rybniku.Pokaż
305/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 167 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 49, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podgórnej w Rybniku - Golejowie.Pokaż
304/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 34 szt. drzew, przy ulicy Trzech Krzyży Radziejowie.Pokaż
303/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew i 6, 9m2 krzewów, rosnących na terenach działek o numerach: 875/2, 1161/20, 1162/16, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Buchalików i Przewozowej w Rybniku.Pokaż
302/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew z terenów działek o numerach: 1839/104, 1911/99, 1916/101, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicach: 1 Maja, Ogrodowej, Przewozowej w Rybniku – Chwałowicach.Pokaż
301/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 179/29, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jodłowej w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
299/A/2009Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
298/A/2009Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadówPokaż
297/A/2009Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie deszczówki z salonu samochodowego przy ul. Prostej w Rybniku do rowuPokaż
296/A/2009Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków technologicznych z salonu przy ul. Prostej w Rybniku do kanalizacji sanitarnejPokaż
295/A/2009Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa hali bedącej częścią infrastruktury technicznej oczyszczalni ścieków "Boguszowice" w której będą przyjmowane, rozdrabniane i uwadniane odpadyPokaż
300/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1042/86, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, administrowanej przez Szkołę Podstawową nr 16.Pokaż
293/A/2009Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych z REAL do kanalizacjiPokaż
294/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 922/57, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, administrowanej przez Zespół Szkół Zawodowych, położonej przy ulicy 11 Listopada 45.Pokaż
292/A/2009Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa ulicy Reymonta na odcinku od ronda Wodzisławskiego do ulicy Jankowickiej"Pokaż
291/A/2009Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa i modernizacja ulicy Żołędziowej i Budowlanych w Rybniku"Pokaż
289/A/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
288/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 1536/105, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kardynała Bolesława Kominka 17 w Rybniku.Pokaż
287/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki o numerze 2808/229, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Alojzego Szewczyka 18 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
286/A/2009Wniosek o wyd. zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach działek nr: 577/34, 1306/24, 950/24, stanowiących współwłasność i współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy 1 Maja 49 i 97 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
285/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła kalifornijska, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2400/54, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Powstańców Śląskich 43 w Rybniku.Pokaż
284/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 602/203, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wiktora Poloczka 119 w Rybniku - Grabowni.Pokaż
283/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 614/195, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wiosny Ludów 39 w Rybniku - Golejowie.Pokaż
282/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku olsza czarna, rosnących na terenie działki o numerze 429/24, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Skośnej w Rybniku - Kłokocinie.Pokaż
281/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1840/109, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Za Torem 25 A w Rybniku.Pokaż
280/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 2429/53, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Chodkiewicza 41 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
279/A/2009Wniosek o wyd. zezw. na usun. 54 szt. drzew, zlokalizowanych w rejonie osadnika Holona I na terenach działek o nr: 936/45, 938/45, 1075/16, 1252/45, stanowiących użytk. wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Kożdoniów w Rybniku – Chwałowicach.Pokaż
278/A/2009Wniosek o wydanie pozwolenia pozwolenia wodnopawnego na odprowadzenie deszczówki z odwodnienia terenu przy ul. Zorskiej, Prostej i Brzezińskiej w RybnikuPokaż
277/A/2009Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy samochodowej myjni bezdotykowej wraz ze zbiornikiem podziemnym na olej opałowy na terenie stacji paliw w Rybniku przy ul. RaciborskiejPokaż
276/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2713/507, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Rericha 8 w Rybniku – Radziejowie.Pokaż
275/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 1067/242, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ludowej w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
274/A/2009Wniosek o wydan. zezw. na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 164/7 i 261/7, stanowiących użytkowanie i współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ul.: Gustawa Morcinka 43 i Sportowej 136 A w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
273/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku olsza czarna, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 475, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Łowieckiej 11 w Rybniku - Ochojcu.Pokaż
272/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 4381/7, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Rzecznej w Rybniku.Pokaż
271/A/2009Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
270/A/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
269/A/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
268/A/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
267/A/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
266/A/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
265/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 1467/6, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 66 w Rybniku.Pokaż
264/A/2009Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "Zabudowa zbiornika wodoru"Pokaż
263/A/2009Zezwolenie na prowadzenie działalnosci w zakresie odzysku odpadówPokaż
262/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1819/29, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Ks. Jana Pojdy 51 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
261/A/2009Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
260/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 1744/13, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Popielowskiej 67 w Rybniku - Radziejowie.Pokaż
259/A/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
258/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1013/31, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Buchalików 36 w Rybniku – Gotartowicach.Pokaż
257/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 50/15, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku - Chwałęcicach.Pokaż
256/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki o numerze 237, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rybnickiej w Rybniku - Ochojcu.Pokaż
254/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1085/95, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Władysława Warneńczyka 11 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
255/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 150 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1772/110, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej u zbiegu ulic Kornela Makuszyńskiego i Świerklańskiej w Rybniku.Pokaż
253/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2690/94, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 54 w Rybniku.Pokaż
252/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola berlińska, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1252/112, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ziemskiej w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
251/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew i 1, 5m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 1018/14, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Na Niwie 16 A w Rybniku.Pokaż
250/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1157/108, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gotartowickiej 23 A w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
249/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 4021/108, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 47 w Rybniku.Pokaż
247/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 280/90 i 1184/260, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, położonych przy ulicy Łącznej 14 w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
246/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2597/298, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Arki Bożka w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
245/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola czarna odmiana włoska, rosnącego na terenie działki o numerze 761/112, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wysokiej 16 A w Rybniku.Pokaż
244/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o nr: 3260/479 i 3261/479, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych w rejonie szybu „Marcin” przy ulicy Spółdzielczej w Rybniku - Radziejowie.Pokaż
243/A/2009Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody ze studniPokaż
242/A/2009Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy systemu energetycznego oczyszczalni ścieków w Rybniku przy ul. Rudzkiej"Pokaż
241/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew i 25, 80m2 krzewów, zlokalizowanych na terenach działek administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicach: Józefa Pukowca 1, 2, 8, 9 i Obrońców Pokoju 25 w Rybniku.Pokaż
240/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1133/147, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Niedobczyckiej 182 A w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
239/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1586/84, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jankowickiej 98 w Rybniku.Pokaż
238/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 731/127, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Generała Leopolda Okulickiego w Rybniku - Popielowie.Pokaż
237/A/2009Wniosek o wydanie zezw. na usun. 6 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach dz. o nr 3448/36 oraz cmentarza parafialnego (kwatery nr: 5, 6, 15), stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ul.: Rybnickiego 2, Jana Kotucza / Rudzkiej w Rybniku.Pokaż
236/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 2884/8, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołaja Gogola 15 w Rybniku.Pokaż
235/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 3619/9, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołaja Gogola w Rybniku.Pokaż
234/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 181/1, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ignacego Mościckiego 36 A w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
233/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1483/259, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej 154 B w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
232/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 22 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3162/122, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Myśliwskiej 21 w Rybniku.Pokaż
231/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 4444/47, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żużlowej w Rybniku.Pokaż
230/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2, 0m 2 krzewów gatunku jałowiec skalny ‘skyrocket’, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2315/311, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Arki Bożka 32 w Rybniku – Kamieniu.Pokaż
229/A/2009Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację zbiornika wodnegoPokaż
228/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 846/155, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rybackiej 1 B w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
227/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola berlińska, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 157/6, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 135 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
226/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1923/113, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 44 w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
225/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1435/8, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej 95 w Rybniku – Golejowie.Pokaż
224/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 168/15, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jodłowej 62 A w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
223/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 926/110, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Harcerskiej 40 w Rybniku.Pokaż
222/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadówPokaż
221/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 3030/182, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Małej w Rybniku.Pokaż
220/A/2009Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy ronda na skrzyzowaniu ulic Błękitnej-Małachowskiego w RybnikuPokaż
219/A/2009Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na regulację rzeki NacynaPokaż
218/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 148 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 4, 105/6, 281/8, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Radziejowskiej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
217/A/2009Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków technologicznych do kanalizacji z instalacji w Rybniku przy ul. PodmiejskiejPokaż
216/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 747/49, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Węglowej w Rybniku – Boguszowicach Osiedle.Pokaż
215/A/2009Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę oczka wodnegoPokaż
214/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 49 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 84/6, 86/6, 126/1, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku – Boguszowicach Osiedle.Pokaż
213/A/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
313/A/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
211/A/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
212/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 572/22, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Działkowców 2 A w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
210/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 133/23, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pawła Semana 10 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
209/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 70 i 321/71, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Wodzisławskiej 111 w Rybniku – Zamysłowie.Pokaż
208/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki o numerze 5133/179, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Młyńskiej 10 w Rybniku.Pokaż
207/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 1085/261, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Henryka Sienkiewicza w Rybniku.Pokaż
206/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 177/35, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pawła Semana 27 w Rybniku – Niewiadomiu.Pokaż
205/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 120/35, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dąbrowy 27 w Rybniku – Niewiadomiu.Pokaż
204/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 706/146 i 928/150, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, położonych przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej 29 w Rybniku – Golejowie.Pokaż
203/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 3246/141, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Wałem 23 w Rybniku.Pokaż
201/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 3880/138, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Olszowej 60 w Rybniku.Pokaż
202/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku topola ‘androscoggin’, rosnących na terenie działki o numerze 2087/45, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Czwartaków 1 w Rybniku - Boguszowicach Osiedle.Pokaż
248/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3216/100, stanowiącej Cmentarz Komunalny, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Rudzkiej 70 B w Rybniku.Pokaż
200/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna czarna, rosnących na terenie działki o numerze 2968/91, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Antoniego Staiera 4 w Rybniku.Pokaż
199/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1151/182, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Janusza Korczaka 13 w Rybniku.Pokaż
198/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1276/318, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Strąkowskiej 26 C w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
196/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwuzrostu drzewa gatunku wierzba iwa, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 5077/237, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Pawła Woronicza 9 w Rybniku – Popielowie.Pokaż
197/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk wielozrostów drzew gatunku wierzba biała, rosnących na terenie działki o numerze 1754/76, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 81 C w Rybniku.Pokaż
195/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2944/35, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kłokocińskiej 51 w Rybniku – Kłokocinie.Pokaż
194/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki trójzrostu drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 1221/12, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Łącznej w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
193/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk topól berlińskich, rosnących na terenach działek o numerach: 2952/116 i 2983/116, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Poligonowej nr 1 w Rybniku - Kłokocinie.Pokaż
192/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2, 0m2 krzewu gatunku złotokap pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 3018/182, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Małej 9 w Rybniku.Pokaż
191/A/2009Zmiana zezwolenia na uczestnictwo w handlu emisją CO2 dla Kompanii Węglowej S.A. "Ciepłownia Rymer", przy ul. Rymera 4, 44-270 RybnikPokaż
190/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku sosna wejmutka, rosnących na terenie działki o numerze 1855/1, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kuźnickiej 18 w Rybniku.Pokaż
189/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1329/45, 1895/10, 2112/45, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Braci Nalazków 63 w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
188/A/2009Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych z terenu Makro w RybnikuPokaż
187/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1837/34, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Równej 7 A w Rybniku – Zebrzydowicach.Pokaż
186/A/2009Wniosek o wszczęcie postępowania, dotyczącego usunięcia bez wymaganego prawem zezwolenia 1, 4m2 krzewów gatunku różanecznik katawbijski z terenu działki o numerze 3084/142, położonej przy ulicy Józefa Rymera w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
184/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku dąb szypułkowy, rosnących na terenie działki o numerze 1062/65, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karłowej 8 w Rybniku - Chwałęcicach.Pokaż
182/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola berlińska, rosnącego na terenie działki o numerze 2824/170, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Chrobrego 16 w Rybniku.Pokaż
181/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew gat. Żytotnik zachodni oraz 29 m2 krzewów róznych gatunków, rosnących na terenie działki o numerze 3574/66, położonej przy ul. Dąbrówki 9 w RybnikuPokaż
180/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usun. 2 szt. drzew gat.: orzech włoski – 1 szt., świerk srebrny – 1 szt., rosnących na terenie działki o numerze 2556/241, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żwirowej 3 D w Rybniku – Popielowie.Pokaż
179/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1218/231, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Książenickiej 33 D w Rybniku - Golejowie.Pokaż
178/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3361/447, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Energetyków w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
177/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 968/140, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
176/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki o numerze 278/26, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sportowej 52 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
175/A/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
174/A/2009Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa instalacji do wytrawiania stali o łacznej pojemności wanien procesowych do 30 m3 na terenie należącym do BGH Polska Sp. z o.o. w Katowicach przy ul. Żelaznej 9Pokaż
323/A/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
173/A/2009Wniosek o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody ze studniPokaż
172/A/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
171/A/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
690/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1465/34, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gronowej 9 B w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
170/A/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
168/A/2009o usuniecie 2 szt. topoli na działce przy ul. KowalczykaPokaż
169/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku dąb szypułkowy, rosnących na terenach działek o numerach: 147 i 1219/59, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Bronisława Czecha 60 w Rybniku - Chwałęcicach.Pokaż
167/A/2009Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Adaptacja istniejącego budynku na usługi lingwistyczne"Pokaż
166/A/2009Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa wytwórni mas bitumicznych w Rybniku przy ul. PoligonowejPokaż
165/A/2009Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
164/A/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
163/A/2009Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy hali do przyjmowania, rozdrabniania i uwadniania odpadów biodegradowalnych pochodzących z przemysłu spożywczego"Pokaż
759/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 80/9, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Gliwickiej 71 w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
162/A/2009Pozwolenia wodnoprawne na inwestycje zw. z realizacją zagospodarowania terenu KampusuPokaż
183/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk wielozrostów drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki o numerze 872/50, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Błękitnej w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
768/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 382/140, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Onufrego Zagłoby w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
695/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 700/115, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Zielonej 19 w Rybniku.Pokaż
767/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion pensylwański, rosnącego na terenie działki o numerze 665/20, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ks. Jana Pojdy 52 B w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
31/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 3983/86, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zajezdnej w Rybniku.Pokaż
161/A/2009Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków technologicznych do kanalizacji z Makro w RybnikuPokaż
160/A/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
159/A/2009Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków technologicznych z myjni przy ul. Obwiednia PołudniowaPokaż
748/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1965/19, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy Osiedlu Krakusa 11 w Rybniku.Pokaż
693/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 55 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3171/72, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ignacego Daszyńskiego w Rybniku - Popielowie.Pokaż
158/A/2009Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych z ulic gminy Czerwionka Leszczyny (11 ulic) do rowówPokaż
157/A/2009Wniosek o wydanie pozwolenie wodnoprawnego na odprowadzanie deszczówki do rowów z ul. pojdy w Książenicach i ul.Furgoła w CzerwioncePokaż
156/A/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
698/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 3281/107, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Borowej 3 a w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
155/A/2009Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych do Potoku Jordanek z dróg powiatowych nr 5343S i 5621SPokaż
700/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2596/150, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zofii Nałkowskiej 10 w Rybniku – Kamieniu.Pokaż
687/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku olsza czarna, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2522/267, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Henryka Sienkiewicza 45 w Rybniku.Pokaż
741/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku żywotnik zachodni, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1939/286, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Rymera 26 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
688/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 993/19, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Północnej 5 c w Rybniku – Golejowie.Pokaż
707/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1399/70, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jana Wyglendy 11 w Rybniku.Pokaż
154/A/2009Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Remontu drogi leśnej na terenie leśnictwa Wielopole"Pokaż
703/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 360, 0m2 krzewów rosnących na terenie działki o numerze 4168/70, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawców, położonej przy ulicach: Jana Kotucza i Zawiszy Czarnego w Rybniku.Pokaż
153/A/2009Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Adaptacja cześcu pomieszczeń Centrum Usług Pogrzebowych na krematorium w Rybniku przy ul. Zadumy"Pokaż
27/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 3516/67 i 3517/67, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Jana Kasprowicza w Rybniku.Pokaż
152/A/2009Wydzania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy łącznika drogowego ul. Poligonowa i Rycerska w Kłokocinie w ramach rozbudowy infrastruktury drogowej w dzielnicy Kłokocin na potrzeby Małych i Średnich Przedsiębiorstw"Pokaż
Wniosek na usunięcie 4 szt. drzew gat. topoli z działki przy ul. Kadłubka w NiedobczycachPokaż
744/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 878/287, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Fiołkowej 6 w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
151/A/2009Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
743/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1153/97, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 149 A w Rybniku.Pokaż
711/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 703/34, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jaśminowej 5 w Rybniku.Pokaż
706/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk dwuzrostów drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2347/115, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Porucznika Kazimierza Ogrodowskiego 36 w Rybniku.Pokaż
150/A/2009Wniosek w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Żory nr Ek I-6210/21/06Pokaż
149/A/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wraz z działalnością w zakresie odzysku odpadówPokaż
764/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o numerze 1408/74, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Chwałowickiej 66 w Rybniku.Pokaż
699/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3266/58, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Grunwaldzkiej 28 w Rybniku.Pokaż
691/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku dąb szypułkowy, rosnących na terenach działek o numerach: 147 i 1219/59, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Bronisława Czecha 60 w Rybniku - Chwałęcicach.Pokaż
683/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew i 0, 5m2 krzewu, rosnących na terenie działki o numerze 1532/104, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kardynała Bolesława Kominka 13 w Rybniku.Pokaż
147/A/2009Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę mostu na rzece Nacyna na ul. KotuczaPokaż
765/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła koreańska, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2389/93, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Juliusza Kossaka 27 w Rybniku - Radziejowie.Pokaż
712/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 3608/9, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Poniatowskiego 47 w Rybniku.Pokaż
708/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1964/354, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej 89 w Rybniku.Pokaż
684/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 1649/199, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Onufrego Zagłoby 4 B w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
742/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola osika, rosnącego na terenie działki o numerze 847/67, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Broniewskiego w Rybniku.Pokaż
701/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 771/180, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego 41 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
710/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i 10, 5m2 krzewu, rosnących na terenie działki o numerze 2007/191, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sąsiedzkiej 6 w Rybniku -Kamieniu.Pokaż
185/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 867/229, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wieżowej 7 w Rybniku - Golejowie.Pokaż
749/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1050/4, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kożdoniów 5 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
146/A/2009Wniosek o wydanie decyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla serwisu opon, myjni ręcznej, serwisu klimatyzacji, sprzedaży opon, akumulatorów, felg i oleju w Rybniku przy ul. PrzemysłowejPokaż
145/A/2009Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla "Przebudowy i adaptacji budynku gospodarczego na warsztat samochodowy w Rybniku przy ul. Żorskiej 300"Pokaż
144/A/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
704/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 30 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 4168/70, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawców, położonej przy ulicach: Jana Kotucza i Zawiszy Czarnego w Rybniku.Pokaż
702/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku jesion wyniosły, rosnących na terenie działki o numerze 1338/69, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nacyńskiej 7 w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
692/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1027/113, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pochyłej w Rybniku – Boguszowicach.Pokaż
143/A/2009Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w związku z przebudową ul. NiepodległościPokaż
142/A/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki w związku z przebudową ul. PodmiejskiejPokaż
141/A/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
140/A/2009Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Żorskiej w Rybniku na odcinku od Ronda Boguszowickiego do granicy miasta".Pokaż
139/A/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
696/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2106/149, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cypriana Kamila Norwida 16 C w Rybniku – Zebrzydowicach.Pokaż
136/A/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
135/A/2009Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie Parku Miejskiego na terenie Zespołu Szkół Wyższych Rybnikui, zlokalizowanego pomiędzy rzeką Nacyną, ul. Katucza, ul. Rudzką a zabudowaniami kampusuPokaż
134/A/2009Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z terenu bud. przy ul. Prostej-MEGAMANPokaż
108/A/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
107/A/2009Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
746/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 4053/98, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 74 B/1 w Rybniku.Pokaż
106/A/2009Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
103/A/2009Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadówPokaż
102/A/2009Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
104/A/2009Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedzięwzięcia pn.: " Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku"Pokaż
763/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 3110/223, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Długiej 41 w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
766/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła koreańska, rosnącego na terenie działki o numerze 2856/73, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Emilii Plater 18 w Rybniku.Pokaż
709/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i 1, 0m2 krzewu, rosnących na terenie działki o numerze 947/122, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 98 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
689/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2092/163, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rybackiej w Rybniku.Pokaż
109/A/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
125/A/2009Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody za studni ul. Tęczowa, BrowarPokaż
124/A/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
697/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 866/155, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Legionów 4 w Rybniku - Chwałęcicach.Pokaż
126/A/2009Odprowadzanie deszczówki z budynków przy ul. Stawowej do Potoku BoguszowickiegoPokaż
141/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 312/54, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku.Pokaż
142/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2380/94, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Antoniego w Rybniku.Pokaż
123/A/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
127/A/2009Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie deszczówki z terenu przy ul. Targowej - projektowany budynek wielorodzinnyPokaż
128/A/2009Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu i odprowadzanie deszczówki z remontowanego wiaduktu przy ul. Gliwickiej w RybnikuPokaż
122/A/2009Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
105/A/2009Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa mostu na rzece Nacyna na ul. Kotucza w Rybniku"Pokaż
121/A/2009Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
120/A/2009Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
164/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 2153/290, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Teofila Bieli w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
163/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki o numerze 1936/59, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zapłocie w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
161/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew gatunków: modrzew europejski – 1 szt., sosna zwyczajna – 7 szt., rosnących na terenie działki o numerze 3042/182, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku.Pokaż
148/A/2009Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłówPokaż
119/A/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
118/A/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
117/A/2009Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
738/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku topola berlińska, rosnącego na terenie działki o numerze 1235/264, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie w Rybniku.Pokaż
129/A/2009Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na przebudowę ul. Wodzisławskiej w Rybniku na odc.: Rondo Pn Irlandzkie-granica miasta - aktualizacja projektuPokaż
713/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1528/90, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Składowej w Rybniku.Pokaż
159/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 1665/328, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wroniej w Rybniku.Pokaż
760/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 4475/115, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki 15 A w Rybniku.Pokaż
158/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna himalajska, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 3466/119, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy w Rybniku.Pokaż
116/A/2009Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
130/A/2009Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów przydrożnych w związku z przebudową ulic Willowa, Bieli i Szewczyka na rondoPokaż
762/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 978/84, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bratków 12 w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
758/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 937/15, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Na Niwie 17 w Rybniku.Pokaż
115/A/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
131/A/2009Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych z ternu salonu samochodowego "REN-CAR" w Rybniku przy ul. GliwickiejPokaż
685/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 1556/123, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Zadumy 13 w Rybniku - Kłokocinie.Pokaż
114/A/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
132/A/2009Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków technologicznych z salonu samochodowego PEUGEOTPokaż
113/A/2009Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
133/A/2009Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych do MłynówkiPokaż
112/A/2009Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
111/A/2009Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
745/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 802/127, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy gen. Leopolda Okulickiego 129 w Rybniku.Pokaż
110/A/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
747/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 2374/220, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Józefa 40 w Rybniku.Pokaż
761/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 1791/136, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Za Torem 35 w Rybniku.Pokaż
101/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew gatunku jarząb pospolity, rosnących na terenach działek o numerach: 1458/8, 1461/4, 1464/4, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku.Pokaż
100/A/2009Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Instalacja-wymiana stacji bazowej PTK Sp. z o.o. nr 2262 Rybnik II"Pokaż
99/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku wierzba babilońska, rosnącego na terenie działki o numerze 479/143, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cypriana Kamila Norwida 6 A w Rybniku – Zebrzydowicach.Pokaż
98/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku klon jesionolistny, rosnącego na terenie działki o numerze 1999/29, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Pukowca 1 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
97/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki o numerze 1685/100, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Jankowickiej 16 w Rybniku.Pokaż
95/A/2009Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
96/A/2009Zmiana zezewolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
94/A/2009Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
93/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki o numerze 1656/28, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Piłsudskiego 2 A w Rybniku.Pokaż
92/A/2009Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
91/A/2009Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
90/A/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
89/A/2009Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
88/A/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
87/A/2009Pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
86/A/2009Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
85/A/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
84/A/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
83/A/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
82/A/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
81/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1751/38, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przyjaźni 16 A w Rybniku.Pokaż
80/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 2139/129, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Piuownik 4 A w Rybniku.Pokaż
78/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usun. 698 sztuk drzew i 15, 0m2 krzewów, zlok. na terenach działek nr: 1906/28, 3342/28, 3357/28, 3695/28, 3696/28, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicach: Cegielnianej i Jana Kotucza w Rybniku.Pokaż
79/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku sosna wejmutka, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 4168/70, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zawiszy Czarnego w Rybniku.Pokaż
77/A/2009Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Orzepowickiej 8d w Rybniku wraz z likwidacją okładzin azbestowych"Pokaż
76/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 62 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1906/28, 3342/28, 3357/28, 3695/28, 3696/28, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicach: Cegielnianej i Jana Kotucza w Rybniku.Pokaż
74/A/2009Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 34 w Rybniku"Pokaż
75/A/2009Wniosek o wyd. zezwol. na usunięcie 5 sztuk drzew gat.: jarząb pospolity – 1 szt., brzoza brodawkowata – 4 szt., rosnących na terenie działki nr 1221/12, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Łącznej w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
73/A/2009Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 22 w Rybniku-Niedobczycach wraz z likwidacją okładzin azbestowych"Pokaż
72/A/2009Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Rybniku-Nowinach wraz z likwidacją okładzin azbestowych"Pokaż
71/A/2009Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku"Pokaż
70/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 121 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1005/76, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Budowlanych w Rybniku.Pokaż
69/A/2009Pozwolenie wodnoprawne na likwidację otworów studziennychPokaż
68/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 23 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 987/191, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzechowej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
67/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicach: Byłych Więźniów Politycznych, Cegielnianej/Gliwickiej, Rudzkiej 70 B w Rybniku.Pokaż
66/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 3509/68, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego 21 w Rybniku.Pokaż
65/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3, 0m2 krzewów gatunku jaśminowiec wonny, rosnących na terenie działki o numerze 1922/121, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Hibnera 23 w Rybniku.Pokaż
64/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki o numerze 79/6, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jastrzębskiej 12 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
63/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2950/164, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Długiej w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
62/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola osika, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 993/55, dzierżawionej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Kupieckiej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
61/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba biała, rosnącego na terenie działki o numerze 2422/128, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jadwigi i Feliksa Białych w Rybniku.Pokaż
60/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion pensylwański, rosnącego na terenie działki o numerze 2855/15, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy ks. Jana Pojdy 56 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
59/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion pensylwański, rosnącego na terenie działki o numerze 2855/15, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy ks. Jana Pojdy w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
58/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jesion pensylwański, rosnących na terenie działki o numerze 2700/3, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy ks. Jana Pojdy 60 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
57/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jesion pensylwański, rosnących na terenie działki o numerze 2853/29, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy ks. Jana Pojdy 50 C w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
56/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 849/18, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej 213 w Rybniku - Golejowie.Pokaż
55/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 155/63, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej 116 A w Rybniku.Pokaż
54/A/2009Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę wylotu, zarurowanie fragmentu rowu i odprowadzanie deszczówki z posesji w Rybniku przy ul.JaniegoPokaż
53/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2574/320 i 2576/320, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Ligockiej 9 i 19 w Rybniku.Pokaż
52/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 688/18, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Miejskiej 12 w Rybniku.Pokaż
51/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki trójzrostu drzewa gatunku wierzba krucha, rosnącego na terenie działki o numerze 5245/469, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej w Rybniku - Popielowie.Pokaż
50/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku wierzba biała, rosnących na terenie działki o numerze 1745/155, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Chrobrego 29 w Rybniku.Pokaż
49/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 2980/305, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Falistej w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
48/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 4401/91, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Na Okrzeszyńcu w Rybniku.Pokaż
47/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 3378/57, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy kpt. Leopolda Janiego w Rybniku.Pokaż
46/A/2009Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa boiska piłkarskiego na terenie OSiRu w Rybniku - Kamieniu, przy ul. Jodłowej wraz z budynkiem szatniowym "Pokaż
45/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 98 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1540/68, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej w Rybniku.Pokaż
44/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew gat.: brzoza brodawkowata – 5 szt., olsza czarna – 6 szt., rosnących na terenie działki nr 1080/194, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Studziennej w Rybniku.Pokaż
43/A/2009Zmiana zezwolenia na uczestnictwo w handlu emisją CO2 dla Kompanii Węglowej S.A., przy ul. Rymera 4, 44-270 RybnikPokaż
42/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 69/1 i 1790/103, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Stanisława Małachowskiego 145 w Rybniku – Boguszowicach.Pokaż
41/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 430 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 297/8, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Karola Szymanowskiego w Rybniku – Niewiadomiu.Pokaż
40/A/2009Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód technologicznych z terenu stacji paliw BP "Levin" przy ul. Raciborskiej w RybnikuPokaż
39/A/2009Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie deszczówki do ziemi z osiedla przy ul. GruntowejPokaż
38/A/2009Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z przebudowywanego odcinka ul. Poligonowej i Rycerskiej w RybnikuPokaż
37/A/2009Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z przebudowywanego odcinka ul. Raciborskiej w RybnikuPokaż
36/A/2009Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z przebudowywanego odcinka ul. Żorskiej w RybnikuPokaż
35/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 62 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1704/60, 1705/60, 1706/60, stanowiących współwłasność wnioskodawców, położonych przy ulicy Józefa Chełmońskiego w Rybniku.Pokaż
34/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek nr: 1758/99, 1986/100, 3240/174, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicach: Łony 11, Śląskiej 7 – 15 i 27 w Rybniku – Chwałowicach.Pokaż
33/A/2009Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków technologicznych ze stacji paliw BP przy ul. SybirakówPokaż
32/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 2822/142, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Wałem 52 w Rybniku.Pokaż
31/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 1409/110, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Braci Nalazków 23 w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
30/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 3895/141, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Wałem 51 w Rybniku.Pokaż
29/A/2009Karta informacyjna dla wniosku o pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do kanalizacji dla stacji paliw BP, ul. Sybiraków w RybnikuPokaż
28/A/2009Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłówPokaż
27/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 2440/122 i 2443/123, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Bohaterów Westerplatte 10 w Rybniku.Pokaż
26/A/2009Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów dla Artech Rybnik Sp. z o.o.Pokaż
24/A/2009Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie deszczówki z projektowanego salonu samochodowegoPokaż
25/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki nr 1621/458, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Średniej 1 w Rybniku - Radziejowie.Pokaż
23/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew i 2, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 1570/446, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wiktora Poloczka 66 w Rybniku – Grabowni.Pokaż
21/A/2009Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Miejska sieć szerokopasmowa w obrębie dzielnicy Maroko-Nowiny"Pokaż
22/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 3068/113, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodnej w Rybniku.Pokaż
20/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 5449/58, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Leopolda Staffa w Rybniku - Popielowie.Pokaż
19/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki nr 1835/202, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hożej 13 w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
18/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1394/57, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Majątkowej 28 w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
17/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 126/1 i 153/6, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
16/A/2009Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów dla Zakładu Odlewniczego "Modelform" Sp. z o.o.Pokaż
15/A/2009Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków technologicznych z myjni przy ul. Kotucza do kanalizacjiPokaż
14/A/2009Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie deszczówki z terenu położonego w Rybniku przy ul. Prostej 133Pokaż
13/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki nr 3151/411, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Długiej 81 w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
12/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1452/26, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy mjr. Brunona Janasa 90 a w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
11/A/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
10/A/2009Wniosek o pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie deszczówki pochodzącej z terenu zakładu przy ul. Św. Józefa 141d do ziemiPokaż
9/A/2009Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów dla Zakładu Odlewniczego "Modelform" Sp. z o.o.Pokaż
8/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 794/134, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Złotej 10 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
7/A/2009Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na modernizację hali widowiskowo-sportowejPokaż
5/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki nr 1259/190, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Plebiscytowej 14 w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
6/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki nr 558/136, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Makowej 2 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
4/A/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
3/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 28 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 131/22, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ludwika Zamenhofa 19 b w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
2/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 205 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3207/106, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku.Pokaż
1/A/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 325, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wiślanej w Rybniku - Golejowie.Pokaż
478/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jesion pensylwański, rosnących na terenie działki o numerze 1839/104, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
477/A/2008Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłówPokaż
476/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rybnickiej w Rybniku - Ochojcu.Pokaż
475/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 101 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 5255/38, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Generała Leopolda Okulickiego 35 E w Rybniku – Radziejowie.Pokaż
474/A/2008Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu odzysku odpadów asfaltowych i gruzowych w Rybniku, przy ul. Kolberga"Pokaż
473/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew i 25, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 1777/106, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Za Torem 23 w Rybniku.Pokaż
472/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki nr 732/216, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Gruntowej 94 w Rybniku.Pokaż
471/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1573/190, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Plebiscytowej 12 w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
470/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie czterozrostu drzewa gatunku wierzba biała, rosnącego na terenie działki nr 3988/121, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wodnej w Rybniku.Pokaż
469/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki nr 3024/68, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żytniej 2 w Rybniku.Pokaż
468/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 1831/6, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 19 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
467/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 1362/4, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ignacego Łukasiewicza w Rybniku.Pokaż
466/A/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
465/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2, 4m2 krzewów gatunku ligustr pospolity, rosnących na terenie działki nr 1976/45, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jędrzeja Śniadeckiego 7 b w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
464/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jesion pensylwański, zlokalizowanych na terenie działki nr 1359/87, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hetmańskiej 19 b w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
463/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 3861/58, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Grunwaldzkiej 18 w Rybniku.Pokaż
462/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki nr 1329/178, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 30 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
461/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 1102/42, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Józefa 53 c w Rybniku.Pokaż
460/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 748/65, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 25 B w Rybniku.Pokaż
459/A/2008Wniosek o wyd. zezw. na usunięcie 42 sztuk drzew gat.: świerk srebrny – 1 szt., świerk pospolity – 41 szt., rosnących na terenach działek nr: 473/65 i 474/65, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ul. Boguszowickiej 27 A w Rybniku.Pokaż
458/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 1797/34, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Błękitnej 59 w Rybniku – Boguszowicach.Pokaż
457/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 50 sztuk drzew, rosnących na terenach działek nr: 2661/437 i 2662/437, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Długiej w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
456/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 794/131, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Niedobczyckiej 165 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
455/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenach działek o numerach: 1464/305 i 1466/305, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Żorskiej 205 i 209 w Rybniku.Pokaż
454/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki nr 1941/153, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Górnośląskiej 58 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
453/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1554/5, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 21 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
452/A/2008Zmiana decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
451/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku topola euroamerykańska (mieszaniec), rosnących na terenach działek o numerach: 3954/26 i 3955/26, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Cmentarnej 1 w Rybniku.Pokaż
450/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunków: klon pospolity – 1 szt., lipa drobnolistna – 2 szt., rosnących na terenie działki o numerze 20, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Miejskiej 12 w Rybniku.Pokaż
448/A/2008Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
449/A/2008Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościPokaż
447/A/2008Zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościPokaż
137/A/2009Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla LOTOS Polska na odprowadzanie deszczówki i ścieków technologicznychPokaż
446/A/2008Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
445/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku klon jesionolistny, rosnącego na terenie działki nr 1663/109, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Młyńskiej 13 w Rybniku.Pokaż
444/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt świerk srebrny, działki nr 208, przy ulicy OrzechowejPokaż
443/A/2008Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Zabudowa kabiny malarskiej i komory śrutowniczej w istniejącym zakładzie przy ul. Kłokocińskiej 51"Pokaż
441/A/2008Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Przebudowa ulicy Niepodległości w Rybniku"Pokaż
442/A/2008Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Przebudowa ulicy Podmiejskiej w Rybniku łączącej drogę wojewódzką nr 920 z drogą krajową nr 78"Pokaż
440/A/2008Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
439/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew na działki o numerze 1841/75, w Rybniku.Pokaż
438/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenach działek nr: 2069/45 i 171/2, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ul.: Osiedlu Południe 47 i Jastrzębskiej 15 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
437/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 3817/52, 3818/52, 4140/52, 4191/52, będących w posiadaniu wnioskodawcy, położonych przy ulicy Sławików w Rybniku.Pokaż
436/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku jesion pensylwański, rosnących na terenie działki nr 2707/13, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy ks. Jana Pojdy 58 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
435/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 86 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 1231/97, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Rybniku – Niewiadomiu.Pokaż
434/A/2008Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
433/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1032/55, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zwycięstwa 31 b w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
432/A/2008Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu ogrodowegoPokaż
431/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 2061/290, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Poremby 35 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
430/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1315/320, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Ligockiej 35 w Rybniku.Pokaż
429/A/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
427/A/2008Wniosek o wyd. zezw. na usunięcie 17 szt. drzew, zlokalizowanych przy ul.: Cmentarnej 6, Dworek 13 b, 21 a, Gliwickiej 30 c, Grunwaldzkiej 9 b, Jeana Chalotta 6, Piasta 8, Raciborskiej 62, Sławików 11 b, 15 a, Tęczowej 5, Wyzwolenia 10, 32 w Rybniku.Pokaż
428/A/2008Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
426/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2869/74 i 1998/29, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Barbary 12 a i Józefa Pukowca 2 w Rybniku.Pokaż
424/A/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
425/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 22 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2936/268 i 3107/295, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Józefa Rymera 19 D w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
423/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki nr 2278/181, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy ks. Jerzego Popiełuszki 9 w Rybniku.Pokaż
422/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 3528/67, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Adama Asnyka 10 w Rybniku.Pokaż
421/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 4450/215, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Henryka Wieniawskiego 7 w Rybniku.Pokaż
419/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki przy ul. Wyglendy.Pokaż
420/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki nr 4008/52, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Żwirki i Wigury 10 w Rybniku.Pokaż
418/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicach: Kupieckiej i 1 Maja w Rybniku – Chwałowicach.Pokaż
417/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 42 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2290/307 i 2389/307, będących w posiadaniu wnioskodawcy, położonych przy ulicy Sosnowej 7 w Rybniku.Pokaż
416/A/2008Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnegoPokaż
415/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 32 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych w Rybniku - Boguszowicach Osiedlu.Pokaż
414/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki nr 638/22, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Działkowców 16 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
413/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2177/231 i 2178/231, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Przemysłowej 3 w Rybniku.Pokaż
411/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2083/45, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żurawia 2 A w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
412/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki nr 1345/55, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nacyńskiej 15 w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
410/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenach działek o numerach: 2846/76 i 3412/76, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Władysława Reymonta 69 w Rybniku.Pokaż
408/A/2008Zmiana pozwolenia na wprowadznie gazów i pyłów do powietrzaPokaż
409/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 208/2, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kazimierza Wielkiego 30 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
407/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 23 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1758/35 i 1761/33, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy Obwiedni Południowej w Rybniku.Pokaż
406/A/2008Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przejście światłowodem pod Ciekiem z KamieniaPokaż
405/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 1672/32, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 154 w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
404/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie cmentarza parafialnego (kwatera nr 16), administrowanego przez wnioskodawcę, położonego przy ulicy Rudzkiej w Rybniku.Pokaż
403/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku olsza czarna, zlokalizowanego na terenie działki nr 3882/115, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku.Pokaż
402/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki nr 154/34, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sportowej 6 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
401/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 1029/10, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 9 w Rybniku.Pokaż
399/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 929/30, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Krzywej w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
400/A/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
398/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek nr: 2926/133 i 3192/139, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy kapitana Leopolda Janiego 23 w Rybniku.Pokaż
396/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 1028/10, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 9 A w Rybniku.Pokaż
397/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt. drzew gat. topola berlińska, rosnących na terenach, będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych przy ul.: Wodzisławskie i Przemysłowej w Rybniku.Pokaż
395/A/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
394/A/2008Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa Domu Kultury w Rybniku- Niedobczycach" na działkach 1059/154, 3180/155, 1137/157, 1132/157 i 2905/159.Pokaż
393/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt–onej przy ulicy Wolnej w Rybniku.Pokaż
392/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt, położonych przy ulicy Józefa Poniatowskiego w Rybniku.Pokaż
391/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew , przy ulicy Kardynała Kominka w Rybniku.Pokaż
390/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenach działek nr: 2070/55 i 2071/55, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Golejowskiej 11 w Rybniku.Pokaż
389/A/2008Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia: Utwardzenie placu składowego na materiały roślinne do produkcji kompostu na terenie istniejącej kompostowni w Rybniku przy Pod LasemPokaż
388/A/2008Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : Przebudowa ulicy Czułowskiej w TychachPokaż
387/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1999/29 i 2870/53, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Józefa Pukowca 1 i Obrońców Pokoju 26 c w Rybniku.Pokaż
385/A/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadówPokaż
386/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki nr 2251/176, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Sobieskiego 28 w Rybniku.Pokaż
383/A/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
384/A/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
382/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki o numerze 1986/19, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mglistej w Rybniku - Rybnickiej Kuźni.Pokaż
380/A/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
381/A/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
379/A/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
378/A/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
377/A/2008Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
376/A/2008Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
375/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola berlińska, zlokalizowanego na terenie działki nr 1485/123, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Ziemskiej w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
374/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola berlińska, zlokalizowanego na terenie działki nr 1245/112, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ziemskiej w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
372/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 84/6, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Węglowej w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
373/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki nr 2582/36, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ludwika Zamenhofa 23 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
371/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku cyprysik groszkowy, rosnącego na terenie działki nr 1426/67, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żołnierzy Września 23 w Rybniku.Pokaż
370/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 1861/141, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 223 c w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
369/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew, działek : 1781/43 i 2611/46, c przy ulicy Miarki w Rybniku.Pokaż
368/A/2008Wniosek o pozwolenie wodnoprawne dla PWiK Żory na odprowadzanie deszczówki z ul. Pszczyńskiej i Katowickiej w ŻorachPokaż
367/A/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbieranie odpadówPokaż
365/A/2008Wniosek o pozwolenie wodnoprawne dla PWiK Żory na odprowadzanie deszczówki z ul. Deszczowej i Kopernika w ŻorachPokaż
366/A/2008Wniosek o pozwolenie wodnoprawne dla PWiK Żory na odprowadzanie deszczówki z ul. Pszczyńskiej i Katowickiej w ŻorachPokaż
364/A/2008Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla PWiK Żory na odprowadzanie deszczówki z dz. Kleszczówka wylotem 800 w ŻorachPokaż
363/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew, rosnących na terenach działek, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Składowej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
361/A/2008Pozwolenie wodnoprawne dla PWiK Żory na odprowadzanie deszczówki z ul. AK, Rybnickiej i Wodzisławskiej w ŻorachPokaż
362/A/2008Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
360/A/2008Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla PWiK Żory na odprowadzanie deszczówki z ul. Armii Krajowej w ŻorachPokaż
359/A/2008Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla PWiK Żory na odprowadzanie deszczówki z ul. Hańcówki w ŻorachPokaż
358/A/2008Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie deszczówki z osiedla Korfantego w ŻorachPokaż
357/A/2008Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie deszczówki z dzielnicy Baranowice (KSSE) w ŻorachPokaż
356/A/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i transportu odpadówPokaż
355/A/2008Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie deszczówki z dzielnicy Rój w ŻorachPokaż
354/A/2008Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie deszczówki z ulicy Wodnej i Zaułek w ŻorachPokaż
353/A/2008Pozwolenie wodnoprawne-odprowadzanie deszczówki z ulicy Cichej i Ładnej w ŻorachPokaż
352/A/2008Wniosek o pozwolenie wodnoprawne-odprowadzanie deszczówki z dzielnicy Kleszczówka w ŻorachPokaż
351/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: jesion pensylwański - 1 szt, wierzba iwa - 1 szt., rosnących na terenie działki nr 2423/130, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Jana Kotucza w Rybniku.Pokaż
350/A/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
348/A/2008Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
349/A/2008Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
347/A/2008Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
346/A/2008Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
345/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola ‘androscoggin’, rosnących na terenie działki nr 2844/570, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 61 c w Rybniku - Popielowie.Pokaż
344/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku wierzba biała, rosnącego na terenie działki o numerze 3493/73, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Karłowicza 48 w Rybniku.Pokaż
343/A/2008Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie deszczówki z terenu salonu meblowego przy ul. SybirakówPokaż
342/A/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 369/55, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zwycięstwa 29 A w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
341/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki nr 1846/52, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Głuchej 50 D w Rybniku.Pokaż
340/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna czarna, rosnących na terenie działki nr 1744/178, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej prz ulicy Gruntowej 12 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
338/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1160/50, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 188 w Rybniku.Pokaż
339/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 248/32, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sportowej 32 w Rybniku – Niewiadomiu.Pokaż
336/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 38 sztuk drzew i 85, 25m2 krzewów, rosnących na terenach działek o numerach: 2041/270 i 4655/270, będących w posiadaniu wnioskodawcy, położonych przy ulicy Chwałowickiej 1 w Rybniku.Pokaż
337/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1153/97, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 149 A w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
335/A/2008Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznegoPokaż
333/A/2008Wniosek o zmianę decyzji-pozwolenia wodnoprawnegoPokaż
334/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 1177/20, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Turystycznej w Rybniku - Golejowie.Pokaż
332/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 2678/328, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wroniej 6 w Rybniku.Pokaż
331/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jarząb pospolity, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 3861/58, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Grunwaldzkiej 18 w Rybniku.Pokaż
330/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba babilońska, rosnącego na terenie działki o numerze 2544/307, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sosnowej 7 w Rybniku.Pokaż
329/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 3391/142, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Wałem 54 w Rybniku.Pokaż
327/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk dwuzrostów drzew gatunku wierzba biała, rosnących na terenie działki o numerze 136/11, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sygnały 62 w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
328/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki nr 2024/320, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Ligockiej 27 w Rybniku.Pokaż
326/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 2296/289, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Smolnej 15 w Rybniku.Pokaż
325/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 1530/165, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Plebiscytowej 41 A w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
324/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki nr 4071/121, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku.Pokaż
323/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o nr: 2786/69 i 2789/69, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Maksymiliana Buhla i Zebrzydowickiej w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
321/A/2008Wniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie deszcówki z obiektu przy Obwiedni PołudniowejPokaż
322/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew i 3, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 1398/307, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 45 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
320/A/2008Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na budowę bocznicy normalnotorowejPokaż
319/A/2008Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na montaż 6 wiat wraz z maszynami do obróbki drewnaPokaż
318/A/2008Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków technologicznych z myjni do kanalizacjiPokaż
317/A/2008Wniosek o wydanie zezwoloenia na usunięcie lipy drobnolistnej, rosnącej na terenie działki o numerze 1410/134, stanowiącej cmentarz komunalny, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Kamiennej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
316/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 312/132, 1764/139, 1866/132, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Wodzisławskiej 102 w Rybniku – Zamysłowie.Pokaż
315/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzewi 6, 0m2 krzewów, rosnących na terenach działek o numerach: 1703/228 i 2238/222, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy św. Jadwigi w Rybniku.Pokaż
314/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 843 sztuk drzew, rosnących na terenach działek, położonych przy ulicach: Majątkowej, Okrężnej, Podmiejskiej, Turystycznej, Wiosny Ludów, Za Wiaduktem w Rybniku.Pokaż
312/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jarząb pospolity, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2594/64, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy św. Józefa 33 w Rybniku.Pokaż
311/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki o numerze 4966/228, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki 66 w Rybniku.Pokaż
310/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku sosna czarna, rosnących na terenie działki o numerze 1655/120, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 104 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
309/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 1542/30, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Krzywej 5 B w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
307/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 5121/118, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 8 A w Rybniku.Pokaż
308/A/2008Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
306/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1458/8, 1461/4, 1464/4, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku.Pokaż
305/A/2008Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na renowację BazylikiPokaż
303/A/2008Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
304/A/2008Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na modernizację hali widowiskowo-sportowejPokaż
302/A/2008Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
301/A/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
300/A/2008Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na likwidację azbestu w budynkach użyteczności publicznej oraz budowę systemu monitoringuPokaż
299/A/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
298/A/2008Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
297/A/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
296/A/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
295/A/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
294/A/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
293/A/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
292/A/2008Wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia - Budowa III kwatery składowiska odpadów przy ul. Kolberga w RybnikuPokaż
291/A/2008Wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia - Zmaina sposobu uzytkowania garażu na stację diagnostyki pojazdów w Rybniku przy ul. BoguszowickiejPokaż
290/A/2008Wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ul. Kościuszki w RybnikuPokaż
289/A/2008Wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przdsięwzięcia - Przebudowa odcianka drogi ul. Zebrzydowickiej w RybnikuPokaż
288/A/2008Wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Budowa wytwórni autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 1Pokaż
287/A/2008Wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla Budowy salonu samochodowego z zapleczem serwisowym i stacją kontroli pojazdów w Rybniku przy ul. Ks. Stanisława SiwcaPokaż
285/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku kasztanowiec biały, rosnących na terenie działki nr 224/12, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Szymanowskiego 47 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
286/A/2008Wniosek o wyd. zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2486/56, stanowiącej własność Pana Adama Twardowskiego, zamieszkałego: ul. Raciborska 70; 44 – 200 Rybnik, położonej przy ulicy Raciborskiej 70 w Rybniku.Pokaż
284/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola niekłańska, rosnącego na terenie działki o numerze 3954/26, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cmentarnej 1 w Rybniku.Pokaż
283/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku klon jesionolistny, rosnącego na terenie działki nr 3004/295, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Rymera 19 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
282/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku kasztanowiec biały, rosnącego na terenie działki nr 443/9, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Gliwickiej 69 w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
281/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 117/18, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sportowej 78 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
280/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie topoli euroamerykańskiej (mieszaniec), zlokalizowanego na terenie działki nr 247/6, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gustawa Morcinka 37 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
279/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1959/102, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cyprysowej 5 w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
278/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 963/102, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cyprysowej 7 w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
277/A/2008Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie deszczówki z terenu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, ul. Podmiejska, RybnikPokaż
276/A/2008UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)Pokaż
275/A/2008Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłówPokaż
274/A/2008Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków technologicznych z myjni przy ul. MikołowskiejPokaż
273/A/2008Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie deszczówki z drogi (łącznik Rycerska-Poligonowa)Pokaż
272/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 542, 543, stanowiących własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Młynek w Rybniku - Ochojcu.Pokaż
271/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku kasztanowiec biały, rosnącego na terenie działki nr 1663/109, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Młyńskiej 13 w Rybniku.Pokaż
270/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 2270/87, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mariańskiej 32 w Rybniku.Pokaż
269/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 1722/196, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Polnej w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
268/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew, rosnących na terenie działko o numerze 75/6, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku – Boguszowicach.Pokaż
267/A/2008Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie deszczówkiPokaż
266/A/2008Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z ul. Plebiscytowej w ŚwierklanachPokaż
265/A/2008Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie odcieków ze składowiska odpadów przy ul. KolbergaPokaż
264/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku cyprysik ‘Lawsona’, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1608/78, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Chabrowej w Rybniku.Pokaż
263/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 4774/49, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sybiraków w Rybniku.Pokaż
262/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 1682/128, stanowiącej cmentarz komunalny, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ul. Kamiennej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
261/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanego na terenie, administrowanym przez wnioskodawcę, położonym przy ulicy Parkowej w Rybniku.Pokaż
260/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki nr 2275/278, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej w Rybniku.Pokaż
259/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 206/8, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Piotra Skargi 4 w Rybniku – Niewiadomiu.Pokaż
258/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku sosna czarna, rosnącego na terenie działki nr 1789/310, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kruczej 28 w Rybniku.Pokaż
257/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 686/109, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku - Golejowie.Pokaż
256/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwuzrostu drzewa gatunku topola niekłańska, rosnącego na terenie działki o numerze 727/117, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hotelowej w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
255/A/2008Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-przebudowa skrzyżowania na rondo-ulice Willowa, Szewczyka BieliPokaż
254/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1259/19, stanowiącej współwłasność wnioskodawców, położonej przy ulicy Łącznej w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
253/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuki drzew gatunku topola czarna, rosnących na terenie działki nr 2187/236, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołowskiej w Rybniku.Pokaż
252/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1743/231, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy Wolnej w Rybniku.Pokaż
251/A/2008Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego zakładu przerobu odpadów komunalnychPokaż
250/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 671 sztuk drzew i 15, 0m2 krzewów, zlokalizowanych na terenach dz. nr: 1906/28, 3342/28, 3357/28, 3696/28, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ul: Cegielnianej i Jana Kotucza w RybnikuPokaż
249/A/2008Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłówPokaż
248/A/2008Pozwolenie na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrzaPokaż
247/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki nr 2044/315, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej 25 A w Rybniku.Pokaż
246/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 676/88 i 677/90, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej w Rybniku.Pokaż
245/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 2211/18, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mariana Różańskiego 26 w Rybniku.Pokaż
244/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 1791/136, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Za Torem 35 w Rybniku.Pokaż
243/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki nr 4304/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy skrzyżowaniu ulic Władysława Jagiełły i Żużlowej w Rybniku.Pokaż
242/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1375/182, 1770/183, 1771/183, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Stanisława Konarskiego w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
241/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, administrowanej przez ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11, położonej przy ulicy Bronisława Czecha 20 A.Pokaż
240/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1815/106, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hetmańskiej 74 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
239/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 932/25 – będącej w posiadaniu wnioskodawcy i 1024/2 – stanowiącej własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy 1 Maja w Rybniku – Chwałowicach.Pokaż
238/A/2008Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla ARTECH (p. Chwołk)a- budowa hali produkcyjnej (konstrukcje stalowe)Pokaż
237/A/2008Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrzaPokaż
236/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna pospolita, rosnącego na terenie działki nr 1272/267, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej 191 w Rybniku.Pokaż
235/A/2008Wniosek o przeniesienie pozwoleń wodnoprawnych na PWiK ŻoryPokaż
234/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła pospolita, zlokalizowanego na terenie działki nr 1428/67, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Nikodema Sobika w Rybniku.Pokaż
233/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 1606/66, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 85 w Rybniku.Pokaż
232/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 697/136 i 728/96, będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Hotelowej i Robotniczej w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
231/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku czeremcha amerykańska, rosnącego na terenie działki nr 3509/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pawła Cierpioła 5 w Rybniku.Pokaż
230/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 1330/127, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy ks. Konrada Szwsedy 8 w Rybniku.Pokaż
229/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki nr 259/8, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Szymanowskiego 9 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
228/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki nr 2627/388, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Chryzantem 18 w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
227/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku dąb szypułkowy, zlokalizowanego na terenie działki nr 964/114, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Lechickiej w Rybniku - Stodołach.Pokaż
226/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1190/244, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Gwarków 10 w Rybniku.Pokaż
225/A/2008Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
224/A/2008Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
223/A/2008Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
222/A/2008Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
221/A/2008Zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
220/A/2008Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
219/A/2008Program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
218/A/2008Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
217/A/2008Program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
216/A/2008Program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
215/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 183 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1771/6, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Golejowskiej w Rybniku.Pokaż
214/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki o numerze 224/46, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja 29 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
213/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 1458/60, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Miarki 57 w Rybniku.Pokaż
212/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, zlokalizowanego na terenie działki nr 1897/113, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mieszka I nr 3 w Rybniku.Pokaż
211/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunków: brzoza brodawkowata – 1 szt., topola osika – 3 szt., zlokalizowanych na terenie działki nr 850/44, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 47 w Rybniku.Pokaż
210/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku olsza czarna, rosnących na terenie działki o numerze 1890/169, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Zakątek 19 w Rybniku.Pokaż
209/A/2008Wniosek o wyd. zezwolenia na usunięcie 37 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o nr: 3044/229 (Zieleniec „Dworcowy”) i 801/5 (Park „Górnika”), będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych przy ul.: Tadeusza Kościuszki i 1 Maja w Rybniku.Pokaż
208/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 50 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 269/10, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku.Pokaż
207/A/2008Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie zbiornika retencyjnego dla Nadleśnictwa RybnikPokaż
206/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku grab zwyczajny, rosnącego na terenie działki nr 26/1, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Szymanowskiego 31 A w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
205/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku daglezja zielona, rosnącego na terenie działki nr 1833/42, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Klonowej 11 C w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
204/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew gatunków: świerk pospolity – 2 szt., modrzew europejski – 18 szt., rosnących na terenie działki nr 1064/42, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Raciborskiej 184 w Rybniku.Pokaż
203/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew pospolity, rosnących na terenie działki nr 1063/251, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Koralowej 4 w Rybniku.Pokaż
202/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki nr 1774/142, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 70 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
201/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku sosna pospolita, rosnących na terenie działki nr 1370/3, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Lasem 28 w Rybniku.Pokaż
200/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku olsza czarna, rosnących na terenie działki nr 1336/67, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Buchalików 11 C w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
199/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1416/24, 1428/23, 2102/19, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Mglistej w Rybniku – Rybnickiej Kuźni.Pokaż
198/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 635/117 i 1923/113, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Stanisława Małachowskiego 44 w Rybniku – Boguszowicach.Pokaż
197/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 3641/130, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Kilińskiego 26 w Rybniku.Pokaż
196/A/2008Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłówPokaż
195/A/2008Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z terenu firmy GETEX przy ul. GruntowejPokaż
194/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, zlokalizowanych na terenie działki nr 1664/9, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Śmiałego w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
193/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew gatunku topola włoska, rosnących na terenie działki nr 2782/90, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Piasta 35 w Rybniku.Pokaż
192/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki nr 2177/290, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Teofila Bieli w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
191/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 3233/138, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Olszowej 54 w Rybniku.Pokaż
190/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 2004/332, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej 34 w Rybniku.Pokaż
189/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 36 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2881/173 i 2884/173, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Józefa Rymera w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
188/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1794/134, stanowiącej współwłasność wnioskodawców, położonej przy ulicy Rolniczej 11 w Rybniku.Pokaż
187/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 92 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 194/36 i 573/6, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Stefana Batorego w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
186/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 1453/220, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zbożowej 7 w Rybniku.Pokaż
185/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku topola niekłańska, rosnących na terenie działki nr 4017/563, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 1 w Rybniku - Popielowie.Pokaż
184/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku sosna pospolita, rosnących na terenie działki nr 769/180, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego 35 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
183/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 983/16, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej 315 w Rybniku - Golejowie.Pokaż
182/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1360/71, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy ks. Jana Pojdy 34 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
181/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki nr 1530/71, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy kardynała Bolesława Kominka 35 w Rybniku.Pokaż
180/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku klon srebrzysty, rosnących na terenie działki nr 909/31, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ziołowej 3 w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
179/A/2008Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z myjni do kanalizacji sanitarnej (p. Gruszka)Pokaż
178/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 4090/66, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żużlowej 51 B w Rybniku.Pokaż
177/A/2008Program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
176/A/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
175/A/2008Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
174/A/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
173/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku głóg dwuszyjkowy, rosnącego na terenie działki nr 1029/96, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Juliusza Ligonia 6 w Rybniku.Pokaż
172/A/2008Zmiana pozwolenie na wytwarzanie odpadów, wraz z działalnością w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadówPokaż
171/A/2008Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzyskuPokaż
170/A/2008Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
169/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 3835/104, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Na Górze 3 w Rybniku.Pokaż
168/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki nr 1845/188, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 3 w Rybniku.Pokaż
167/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 674/83, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 336 C w Rybniku – Chwałęcicach.Pokaż
166/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 293/32, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ustronnej 6 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
165/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola ‘androscoggin’, rosnącego na terenie działki nr 2279/307, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Sosnowej 7 w Rybniku.Pokaż
164/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew, rosnących na terenach działek nr: 611/80, 612/81, 613/79, 614/79, 615/81, 616/80, 618/78, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Cienistej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
163/A/2008Wydania pozwolenia w-p na przekroczenie Nacyny w km 5+035 kablem energetycznymPokaż
162/A/2008Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy istniejącego salonu samochodowego o budynki warsztatowe i socjalne wraz z myjką na terenie posesji przy ul. 1 Maja 110Pokaż
161/A/2008Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: zabudowa pola transformatorowego do zasilania instalacji do produkcji gazów -ul.Podmiejska (działka na 269/10)Pokaż
160/A/2008Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: budowa hali do produkcji farb i lakierów w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej na działce nr 2170/98Pokaż
159/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba biała, rosnącego na terenie działki nr 1031/67, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy K. E. N. 42 A w Rybniku - Golejowie.Pokaż
158/A/2008Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ul. Młyńskiej, ul. Hallera i Pl. Kopernika w Rybniku”Pokaż
157/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk topól, rosnących na terenach działek o następujących numerach: 152/6 i 153/6, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Jastrzębskiej 12 w Rybniku – Boguszowicach.Pokaż
156/A/2008Wniosek o wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrzaPokaż
155/A/2008Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanegoPokaż
154/A/2008Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrzaPokaż
153/A/2008Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłówPokaż
152/A/2008Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłówPokaż
151/A/2008Zmiany zezwolenia upoważniającego do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisjiPokaż
150/A/2008Wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłówPokaż
149/A/2008Wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłówPokaż
148/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 2131/12, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cegielnianej 6 B w Rybniku.Pokaż
147/A/2008Wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłowPokaż
146/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 2745/20 ( Park im. „Św. Jana Sarkandra”) i 4263/66 (Skwer „Kazimierza Pułaskiego”), położonych przy ulicach: Gliwickiej i Pułaskiego w Rybniku.Pokaż
145/A/2008Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie deszczówki z osiedla ul. GruntowejPokaż
143/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk topól, rosnących na terenie działki nr 2157/83, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wyzwolenia 28 w Rybniku.Pokaż
142/A/20084 szt. drzew i 34 m2 krzewów z terenu skweru zieleni otaczającego pomnik "Bojowników o wolność i niepodległość Polski" w ChwałowicachPokaż
141/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 926/45, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pniowskiej 7 w Rybniku - Chwałęcicach.Pokaż
140/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 522/38, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stefana Batorego 55 H w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
139/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki nr 1909/192, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Polnej 16 w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
138/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 2773/54, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Matejki 4 w Rybniku.Pokaż
137/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 654/72, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej ulicy Raciborskiej 260 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
136/A/2008Wniosek o wydanie dec. środowiskowej- LUBARPokaż
135/A/2008wniosek o wydanie decyzji środowiskowej- J. Konsek,Pokaż
134/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki nr 771/2, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja 102 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
133/A/2008Wniosek o wydanie zezwoolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 745/270, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Alojzego Szewczyka 41 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
132/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola ‘androscoggin’, rosnących na terenie działki nr 2539/307, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sosnowej 7 w Rybniku.Pokaż
131/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki nr 2712/30, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Partyzantów 13 w Rybniku.Pokaż
130/A/2008Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla instalacji zbiornikowych gazu płynnego, pp. BrachmanPokaż
129/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 3973/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żużlowej 12 B w Rybniku.Pokaż
128/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku cyprysik groszkowy, rosnącego na terenie działki nr 656/66, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zielonej 37 w Rybniku.Pokaż
127/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 216/7, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Gabriela Narutowicza 139 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
126/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki nr 1502/142, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Skrzetuskiego 8 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
125/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 4894/165, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 9 w Rybniku - Popielowie.Pokaż
124/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba płacząca, rosnącego na terenie działki nr 2972/295, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Rymera w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
123/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna pospolita, rosnącego na terenie działki nr 1735/99, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Łącznej 49 w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
122/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 801/5 i 1767/101 (Park „Górnika”), będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
121/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 1151/170, stanowiącej współwłasność wnioskodawców, położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki 42 w Rybniku.Pokaż
120/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie topoli 'androscoggin', rosnącej na terenie działki nr 2074/20, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy Osiedlu Południe 39 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
119/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 1959/98 i 1986/100, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Śląskiej: 11, 15, 17 w Rybniku – Chwałowicach.Pokaż
118/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 820/2, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja 26 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
117/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 36, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ulicy Kurpiowskiej 15 A.Pokaż
116/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 1552/178, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Gruntowej 30 w Rybniku.Pokaż
115/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie topoli czarnej, rosnącej na terenie działki nr 3044/177, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Rymera 4 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
114/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku klon pospolity, rosnącego na terenie działki nr 3068/180, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Rymera 4 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
113/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 69/1 i 1790/103, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Stanisława Małachowskiego 145 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
112/A/2008Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy salonu samochodowego "Opel Fijałkowski" o ekspozycję wielomarkową samochodów osobowychPokaż
111/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 3951/26, 3954/26, 3956/26, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Cmentarnej i Rudzkiej w Rybniku.Pokaż
110/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 4922/57, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Juliusza Słowackiego 15 w Rybniku.Pokaż
109/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki nr 2808//229, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Alojzego Szewczyka 18 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
108/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 2013/57 (cmentarz komunalny), będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 70 B w Rybniku.Pokaż
107/A/2008Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnedo na odwodnienie KSSE "Wygoda" w ŻorachPokaż
106/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 2067/183, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gruntowej w Rybniku.Pokaż
105/A/2008Wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Rudy w km 34+750 gazociągiem średniego ciśnienia w Rybniku przy ul. RudzkiejPokaż
104/A/2008Wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu otwartego poprzez kolektor deszczowy zolkalizowany przy ul. Podmiejskiej w RybnikuPokaż
103/A/2008Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "zmiany sposobu uzytkowania garażu dwustanowiskowego na warsztat samochodowy dwustanowiskowy w Rybniku przy ul. Boguszowickiej"Pokaż
102/A/2008Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "III etapu Obwodnicy Północnej Miasta Rybnika"Pokaż
101/A/2008Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "budowy stacji paliw Shell w Rybniku przy ul. Chwałowickiej/Kolejowej/Świerklańskiej"Pokaż
100/A/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
98/A/2008Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
97/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk brzóz, rosnących na terenie działki nr 1971/39, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Patriotów 23 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
96/A/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
95/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 467/58 i 4316/3 (Pomnik Ofiar Oświęcimskich), będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych przy ulicy Gliwickiej w Rybniku.Pokaż
94/A/2008Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
93/A/2008Wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
92/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 2619/30, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicach: Floriańskiej 17 i 19 oraz Wawelskiej 13, 23, 39 w Rybniku.Pokaż
91/A/2008Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla myjni na odprowadzenie ścieków technologicznych do kanalizacji saniternej a deszczówki do rowuPokaż
90/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 436 szt. drzew gatunków według inwentaryzacji, dołączonej do wniosku, rosnących na terenach działek, położonych przy ulicach: K.E.N., Książenickiej, Majątkowej, Podmiejskiej w Rybniku.Pokaż
89/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 200 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 685/10, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej w Rybniku.Pokaż
88/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba biała, rosnącego na terenie działki nr 2333/236, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej w Rybniku.Pokaż
87/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1227/56 i 2933/287, będących we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Powstańców 71 w Rybniku.Pokaż
86/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1768/72, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Hibnera w Rybniku.Pokaż
85/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki nr 562/58, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej w obrębie kąpieliska „Ruda” przy ulicy Gliwickiej w Rybniku.Pokaż
84/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 3041/20, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej w obrębie „Boiska Górnego” przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
83/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna czarna, rosnących na terenie działki nr 2338/307, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sosnowej 5 w Rybniku.Pokaż
82/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 308/32, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Ustronnej w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
81/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 2556/256, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej w Rybniku.Pokaż
80/A/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
79/A/2008Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
78/A/2008Pozwolenie na wytwarzani odpadówPokaż
77/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew, rosnących na terenach działek, położonych przy ulicach: Dworcowej 3 i 5, Piasta 16, Sławików 21A, Wyzwolenia 27 i 28 w Rybniku.Pokaż
76/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki nr 4151/54, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołowskiej 4 w Rybniku.Pokaż
75/A/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
74/A/2008Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe do kanalizacjiPokaż
73/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk topól, rosnących na terenie działki nr 1960/21, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górniczej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
72/A/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
71/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 4053/98, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 74 B/1 w Rybniku.Pokaż
70/A/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wraz z ich transportemPokaż
69/A/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
68/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba iwa, rosnącego na terenie działki nr 2604/378, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Słonecznikowej w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
67/A/2008Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych z mis transformatorowych na terenie: GPZ"Nowiny" do gruntu, GPZ"Kłokocin" do gruntu i GPZ "Paruszowiec" do MłynówkiPokaż
66/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 159/3, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Ignacego Mościckiego 8 A w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
65/A/2008wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Posadowienie zbiornika na olej napędowy dla potrzeb obsługi floty samochodowej firmy MARAT Rybnik Sp. z o.o.”Pokaż
64/A/2008wniosek o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw TESCO w Rybniku przy ul. Brzezińska – Żorska”Pokaż
63/A/2008wniosek wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „budowa węzła betoniarskiego przy ul. Podmiejskiej w Rybniku”Pokaż
62/A/2008Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „budowa warsztatu elektroniki i elektromechaniki samochodowej w Rybniku przy ul. Na Niwie”Pokaż
61/A/2008wniosek o wyanie decyzji środowiskowejdla: Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla odbiorców lokalnych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Rybniku, z linii 110 kV zasilającej transformator potrzeb ogólnych Elektrowni „Rybnik” S.A.Pokaż
60/A/2008Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.:Pokaż
59/A/2008Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji mieszanek mineralnych stosowanych w budownictwie drogowymPokaż
58/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 231 sztuk drzew, rosnących na terenach działek, położonych przy ulicach: Harcerskiej, Kornela Makuszyńskiego, Prostej, Stanisława Drzymały w Rybniku.Pokaż
57/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 1338/69, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nacyńskiej 7 w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
56/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 1460/87, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Warneńczyka 38 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
55/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku klon pospolity, rosnącego na terenie działki nr 246/46, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Włościańskiej 39 d w Rybniku - Kłokocinie.Pokaż
54/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 795/132, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy gen. Leopolda Okulickiego w Rybniku - Radziejowie.Pokaż
53/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 1770/266, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Alojzego Szewczyka w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
52/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola holenderska, rosnących na terenie działki nr 3861/58, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Grunwaldzkiej 18 w Rybniku.Pokaż
51/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 900/66, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wincentego Kadłubka 7 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
50/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki nr 2045/87, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Słowiańskiej 25 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
49/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 2356/124, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bohaterów Westerplatte 18 w Rybniku.Pokaż
48/A/2008Wniosek o dokonanie oględzin stanu żywotności posadzonych drzew oraz umorzenie należności z tytułu ustalonej opłaty administracyjnej w wysokości 20 414, 15 zł., naliczonej w decyzji nr Ek I-7635/00257/04 z dnia 15 grudnia 2004 r.Pokaż
47/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 18 sztuk drzew i 8, 0 m2 krzewów, rosnących na terenie działki nr 1260/99, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Świerklańskiej w Rybniku.Pokaż
46/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 drzew, działek o numerach: 248/20 i 249/20, ulicy Skośnej w Kłokocinie.Pokaż
45/A/2008Wniosek o dokonanie oględzin stanu żywotności posadzonych drzew oraz umorzenie należności z tytułu ustalonej opłaty administracyjnej w wysokości 44 807, 93 zł., naliczonej w decyzji nr Ek I-7635/00036/05 z dnia 10 marca 2005 r.Pokaż
44/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 2542/122, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Myśliwskiej w Rybniku.Pokaż
43/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola niekłańska, rosnących na terenie działki nr 728/96, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hotelowej 12 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
42/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 2072/24, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy osiedlu Południe 32 – 33 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
41/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew, rosnących na terenach działek, będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Kamiennej, Żołnierzy Września, Saint Vallier w Rybniku.Pokaż
40/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 2139/129, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pownik 4 A w Rybniku.Pokaż
39/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 1366/210, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gruntowej w Rybniku.Pokaż
38/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 5271/112, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Łokietka 18 w Rybniku.Pokaż
37/A/2008wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa drogi na odcinku od skrzyżowania ul. Chrobrego z ul. Kościuszki do skrzyżowania ul. Żorskiej z ul. Powstańców w Rybniku”Pokaż
36/A/2008Wniosek o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Rybnika nr Ek I-7635/00190/07 z dnia 13 czerwca 2007 r., zezwalającej na usunięcie 42 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 4152/54, położonej przy ulicy Powstańców Śląskich w Rybniku.Pokaż
35/A/2008Wniosek o dokonanie oględzin stanu żywotności posadzonych drzew oraz umorzenie należności z tytułu ustalonej opłaty administracyjnej w wydanej wcześniej decyzji.Pokaż
34/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew gatunków: sosna pospolita – 2 szt., topola balsamiczna – 10 szt., rosnących na terenie działki nr 471, dzierżawionej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Rybnickiej w Rybniku - Ochojcu.Pokaż
33/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew gatunku sosna pospolita, rosnących na terenie działki nr 1536/122, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Złotej 28 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
32/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenach działek nr: 108/7 i 341/7, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Gustawa Morcinka 51 A i 47 B w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
31/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 975/12, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Niewiadomskiej 56 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
30/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 4302/8, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Żużlowej w Rybniku.Pokaż
29/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 2611/46, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Miarki 64 w Rybniku.Pokaż
28/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 864/52 i 981/52, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Zwycięstwa w Rybniku – Chwałowicach.Pokaż
27/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa i 10, 0m2 krzewu, rosnących na terenie działki nr 1690/402, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Długiej 75 w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
26/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1169/76, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podleśnej 3 D w Rybniku.Pokaż
25/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 1022/263, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 205 w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
24/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki nr 1865/18, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Miarki 86 D w Rybniku.Pokaż
23/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki nr 2177/231, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej 3 w Rybniku.Pokaż
22/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew i 0, 5m2 krzewu, rosnących na terenie działki nr 3973/264, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 203 w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
21/A/2008Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Eko na odprowadzanie ścieków technologicznych do kanalizacji w ul. PrzemysłowejPokaż
20/A/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
19/A/2008Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
18/A/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
17/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 923/229, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Walecznych w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
16/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki nr 1031/6, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jabłoniowej 4 A w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
15/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 5141/128 i 5143/129, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Tadeusza Kościuszki 23 w Rybniku.Pokaż
14/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 521/28, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Szulika 13 A w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
13/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 2549/259, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Popielowskiej 38 w Rybniku - Radziejowie.Pokaż
12/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 5332/54, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wita Stwosza w Rybniku.Pokaż
11/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 1824/301, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej w Rybniku.Pokaż
10/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew i 12, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki nr 2611/46, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Miarki 64 w Rybniku.Pokaż
9/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła koreańska, rosnącego na terenie działki nr 3709/570, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 41 w Rybniku - Popielowie.Pokaż
8/A/2008Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla TESCO, INCO na odprowadzanie wód deszczowych do NacynyPokaż
7/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 21 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 2079/59, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Golejowskiej w Rybniku.Pokaż
6/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 2238/19 i 2239/19, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Mariana Różańskiego 14 a w Rybniku.Pokaż
5/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku klon jesionolistny, rosnącego na terenie działki nr 2444/265, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 63 w Rybniku.Pokaż
4/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 1024/77, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Budowlanych w Rybniku.Pokaż
3/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku jodła pospolita, rosnących na terenie działki nr 2964/175, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawców, położonej przy ulicy Piwonii 42 w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
2/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 60 szt. drzew i 21, 0m2 krzewów, rosnących na terenach działek, stanowiących własność firmy TESCO (Polska) Sp. z o.o.: ul. Kapelanka 56; 30 - 347 Kraków, położonych przy ulicy Żorskiej 12 w Rybniku.Pokaż
1/A/2008Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki nr 1664/220, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Studziennej w Rybniku.Pokaż
398/A/2007Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
397/A/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
396/A/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
395/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1429/21, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mglistej 7 w Rybniku.Pokaż
394/A/2007Pokaż
393/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 628/10, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Szybowcowej 53 w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
392/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki nr 5062/286, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jana Zamojskiego 10 w Rybniku - Popielowie.Pokaż
391/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 48 szt. drzew i 3, 0m2 krzewów, rosnących na terenach działek nr: 859/36 i 1006/22, położonych przy ulicach: Tkoczów i Zwycięstwa w Rybniku.Pokaż
390/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunków: jarząb pospolity – 1 szt., świerk srebrny – 1 szt., rosnących na terenie działki nr 1427/63, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nacyńskiej 6 w Rybniku.Pokaż
389/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunków: świerk srebrny – 1 szt., żywotnik zachodni – 2 szt., rosnących na terenie działki nr 2355/30, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Partyzantów 19 w Rybniku.Pokaż
388/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1934/13, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Widok w Rybniku.Pokaż
387/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. wierzba biała, rosnących na terenach działek o numerach: 2661/91 i 2664/94, będących we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Jadwigi i Feliksa Białych 5 w Rybniku.Pokaż
386/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 64 szt. drzew i 100, 0m2 krzewów, rosnących na terenach działek nr: 854/22, 858/36, 1342/55, położonych przy ulicach: Tkoczów i Zwycięstwa w Rybniku.Pokaż
385/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku klon jawor, rosnącego na terenie działki nr 2193/175, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Rymera 34 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
384/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 2410/46 i 2412/46, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Św. Józefa 35 w Rybniku.Pokaż
383/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 94/24, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój (Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego), położonej przy ulicy Harcerskiej 12.Pokaż
382/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 22 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 1148/134, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój (Jastrzębski Zakład Komunalny), położonej przy ulicy Okrzei.Pokaż
381/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 1984/27, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górniczej 3 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
379/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenach działek nr: 4061/208 i 4062/208, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Franciszka Chrószcza w Rybniku.Pokaż
380/A/2007Wniosek na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu posesji przy ul. Stawowej 7aPokaż
378/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 694/135, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej 17 w Rybniku – Golejowie.Pokaż
377/A/2007Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
376/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1, 5m2 krzewów gatunku ligustr pospolity, rosnących na terenie działki nr 2083/145, dzierżawionej przez wnioskodawcę od Miasta Rybnika, położonej przy ulicy Dworek 7 w Rybniku.Pokaż
375/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1425/24, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wincentego Kadłubka 25 B w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
374/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 2235/119, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hutniczej 7 w Rybniku.Pokaż
373/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki nr 3980/99, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Łącznej 43 C w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
372/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku daglezja zielona, rosnących na terenie działki nr 1512/266, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Alojzego Szewczyka 67 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
371/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunków: modrzew europejski – 1 szt., świerk srebrny – 1 szt., rosnących na terenie działki nr 1826/37, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Topolowej 5 w Rybniku.Pokaż
370/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 36 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 5255/38, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy gen. Leopolada Okulickiego w Rybniku - Radziejowie.Pokaż
369/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 140/1, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
368/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 1167/17 i 1339/36, będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych w obrębie boiska piłkarskiego przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
367/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna pospolita, rosnącego na terenie działki nr 3285/216, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Energetyków 34 w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
366/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew i 8, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki nr 914/118, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 156 A w Rybniku.Pokaż
365/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 2031/19, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Mglistej 8 F w Rybniku.Pokaż
364/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 1341/15, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Raciborskiej 139 w Rybniku.Pokaż
363/A/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
362/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 2790/69, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
361/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki nr 305/5, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Ignacego Mościckiego 4 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
360/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 2481/7, stanowiącej współwłasność wnioskodawców, położonej przy ulicy Władysława Jagiełły w Rybniku.Pokaż
359/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku cyprysik Lawsona, zlokalizowanego na terenie działki nr 1195/196, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hożej 3 w Rybniku.Pokaż
358/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku wierzba krucha, rosnących na terenie działki nr 1888/278, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 172 w Rybniku -Orzepowicach.Pokaż
357/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku topola włoska, rosnących na terenie działki nr 4490/67, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jadwigi i Feliksa Białych w Rybniku.Pokaż
356/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 2080/7, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Lasem 43 w Rybniku.Pokaż
355/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 1007/16, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku.Pokaż
354/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 2688/328, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wroniej 30 w Rybniku.Pokaż
353/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 59 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 570/280, 3339/281, 4976/281, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Dworcowej nr: 6, 8, 10, 17 w Rybniku.Pokaż
352/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki nr 646/94, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gajowej 9 w Rybniku.Pokaż
351/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 212/22 i 824/2, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Obywatelskiej i Przewozowej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
350/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku cyprysik groszkowy, rosnącego na terenie działki nr 2362/301, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Modrzewioiwej 22 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
349/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 1966/29, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Pukowca 1, 2, 5 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
348/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 26 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 2888/162, 2890/142, 2893/177, 2894/177, 3160/177, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicyJózefa Rymera w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
347/A/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
346/A/2007drzewa gat. jesion o obwodzie pnia 97 z terenu posesji pomiedzy ul. Górnośląska-Obrońców PokojuPokaż
345/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 115 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 1259/19, 1261/19, 1276/22, 1277/22, 1278/22, 1279/22, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicach: Łącznej i Borki w Rybniku - Orzepowice.Pokaż
344/A/2007Wydania zezwolenia na usunięcie 2 drzew gat.jesion z terenu przy ul. Obrońców Pokoju, należącego do KWK "Rydułtowy"Pokaż
343/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 24 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenach działek nr: 3794/150 i 3805/150, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Świętego Józefa w Rybniku.Pokaż
342/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1230/188, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Michała Wołodyjowskiego w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
341/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki nr 3514/70, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Grunwaldzkiej 49 B w Rybniku.Pokaż
340/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. trójzrostu drzewa gatunku żywotnik wschodni, zlokalizowanego na terenie działki nr 1298/66, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 47 w Rybniku.Pokaż
339/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew gatunku olsza czarna, zlokalizowanych na terenie działki nr 2610/278, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej w Rybniku.Pokaż
338/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 679/107, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wincentego Witosa 14 w Rybniku.Pokaż
337/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki nr 873/37, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej 248 B w Rybniku.Pokaż
336/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 37 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 4168/256 i 4371/256, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Joachima Lelewela, mjr Władysława Mażewskiego, Prostej w Rybniku.Pokaż
335/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 1875/101, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Ślaskiej 1 w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
334/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach działek nr: 2106/81, 2196/69, 2216/67, 2365/68, położonych przy ulicy Wrębowej 3 c, 5 d, 7 a, 17 b, 17 c, 19 w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
333/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1528/90, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Składowej w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
332/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 4322/149 i 2920/93, będących w użytkowaniu wieczystym oraz własnością wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Sławików 3 i 19 A oraz Wysokiej 8. w Rybniku.Pokaż
331/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 451 szt. drzew gatunków według inwentaryzacji, dołączonej do wniosku, rosnących na terenach działek, położonych przy ulicy Majątkowej w RybnikuPokaż
330/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwuzrostu drzewa i 15, 0m2 krzewów, rosnących na terenach działek nr: 4271/305 i 4272/305, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Żwirowej 24 w Rybniku.Pokaż
329/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1961/19, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Webera 8 w Rybniku.Pokaż
328/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki nr 721/110, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kornela Makuszyńskiego 33 w Rybniku.Pokaż
327/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki nr 1519/31, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Śląskiej 28 w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
326/A/2007Zmiana wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Kompanii Węglowej S.A Oddział Zakład Elektrociepłownie Elektrociepłownia JankowicePokaż
325/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 2356/248, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej w Rybniku.Pokaż
324/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 1966/29, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Pukowca 4 i 5 w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
323/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 4302/8, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Żużlowej w Rybniku.Pokaż
322/A/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadówPokaż
321/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 938/118 i 1063/118, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Wodzisławskiej 158 w Rybniku – Zamysłów.Pokaż
320/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku kasztanowiec biały, rosnącego na terenie działki nr 1890/105, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zielonej 7 w Rybniku.Pokaż
319/A/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadówPokaż
317/A/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
318/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku sosna pospolita, rosnących na terenie działki nr 1911/192, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Polnej w Rybniku - Zamysłów.Pokaż
316/A/2007Wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z terenu przy ul. Rudzkiej w związku z realizacją obiektu budownictwa wielorodzinnegoPokaż
315/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku robinia akacjowa, zlokalizowanego na terenie działki nr 4848/7, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Rzecznej w Rybniku.Pokaż
314/A/2007wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny o obwodzie pnia 136 cmPokaż
313/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola francuska, rosnącego na terenie działki nr 1320/1, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja 64 w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
312/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 4201/241, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 51 w Rybniku.Pokaż
311/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 29 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 1761/94, 1765/101, 1757/99, będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych w obrębie kąpieliska otwartego przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
310/A/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
309/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 1436/59 i 4036/59, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Stanisława Konarskiego 54 D w Rybniku – Popielów.Pokaż
308/A/2007Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Instalacja anten radiowych na kominie Elektrowni Rybnik S.A., przy ul. Podmiejskiej 1"Pokaż
307/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6, 5 m2 krzewów gatunku jałowiec chiński, rosnących na terenie działki nr 1004/178, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gruntowej 24 w Rybniku.Pokaż
306/A/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
305/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki nr 3595/99, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Łącznej 45 F w Rybniku - Orzepowice.Pokaż
304/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki nr 1185/57, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Harcerskiej 7 w Rybniku.Pokaż
303/A/2007Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
302/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1510/73, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ogrodowej 30 w Rybniku – Chwałowice.Pokaż
301/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki nr 1995/80, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Chwałowickiej 61 H w Rybniku.Pokaż
300/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gatunku sosna pospolita, rosnących na terenie działki nr 1657/40, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Józefa 70 A w Rybniku.Pokaż
299/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 2942/119, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Barbary 22 A w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
298/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 2176/231, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej 3 w Rybniku.Pokaż
297/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki nr 465/1, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Frontowej 4 A w Rybniku - Niewiadom.Pokaż
296/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku kasztanowiec biały, rosnącego na terenie działki nr 2042/315, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej 25 w Rybniku.Pokaż
295/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 29 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 1171/7, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Raciborskiej w Rybniku.Pokaż
294/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki nr 5166/145, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Łokietka w Rybniku.Pokaż
293/A/2007wniosek o usunięcie 3 szt. drzew gatunku sosna czarna z terenu posesji przy ul. Górnośląska 45Pokaż
292/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku topola berlińska, zlokalizowanych na terenie działki nr 1777/79, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Uroczej 7 A w Rybniku -Boguszowice.Pokaż
291/A/2007Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonej deszczówki do Młynówki z terenu TESCO i PraktikeraPokaż
290/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku topola osika, rosnących na terenie działki nr 5133/179, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Młyńskiej 10 w Rybniku.Pokaż
289/A/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
288/A/2007Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej w ulicy Ogrodowskiego w RybnikuPokaż
287/A/2007Zmiana zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
286/A/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
285/A/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
284/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 48 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 3862/184, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Energetyków 44 w Rybniku – Orzepowice.Pokaż
283/A/2007wniosek o przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego z GZE na VATTENFALLPokaż
282/A/2007Wniosek o przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego z GZE na VATTENFALLPokaż
281/A/2007Wniosek o przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego na odprowad. wód opadowych z GZE na Vattenfall - EkI-6210/7/03Pokaż
280/A/2007Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków z myjni samochodowej przy ul. Kotucza/Dworek do kanalizacjiPokaż
279/A/2007Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie podczyszczonych ścieków opadowych z obiektu usługowego przy Obwiedni Południowej poprzez rów otwarty (ul. Młyńska) do NacynyPokaż
278/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1905/196, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Polnej 38 w Rybniku.Pokaż
277/A/2007Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla RYFAMY na budowę przepustu pod projektowaną drogą, wylotu ścieków deszczowych oraz ich odprowadzanie do MłynówkiPokaż
276/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. modrzew z terenu posesji przy ul. ŁącznejPokaż
275/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunków: lipa drobnolistna – 1 szt., wierzba krucha – 2 szt., rosnących na terenie działki nr 4881/270, połozonej przy ulicy Jana Zamojskiego 4 B w Rybniku - Popielów.Pokaż
274/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. dwuzrostu drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 3084/121, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wodnej 14 w Rybniku.Pokaż
273/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki nr 1262/172, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 6 B w Rybniku -Niedobczyce.Pokaż
272/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki nr 1302/60, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jankowickiej 75 w Rybniku.Pokaż
271/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola włoska, rosnącego na terenie działki nr 1072/261, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brackiej 6 w Rybniku - Kłokocin.Pokaż
270/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku morwa czarna, rosnącego na terenie działki nr 275, stanowiącej własność Gminy Miasta Gliwice, położonej przy ulicy Nad Łąkami 1.Pokaż
269/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 494/23, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 2 w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
268/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gatunku sosna wejmutka, rosnących na terenie działki nr 2481/66, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Moniuszki 11 w Rybniku.Pokaż
267/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8, 5 m2 krzewów gatunku forsycja pośrednia, rosnących na terenie działki nr 1370/97, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzepowickiej 9 w Rybniku.Pokaż
266/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew gatunku sumak octowiec, zlokalizowanych na terenie działki nr 733/98, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jankowickiej 30 w Rybniku.Pokaż
265/A/2007Wydania zezwolenia na usuniecie drzew kolidujacych z budową domu mieszkalnego przy ul.JaniegoPokaż
264/A/2007Wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. modrzew z terenu przy posesji Kard. Kominka 48Pokaż
263/A/2007Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla obiektu usługowego do naprawy pojazdów samochodowychPokaż
262/A/2007usuniecia drzew z terenu posesji przy ul. Skalnej 12Pokaż
261/A/2007Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 2264, zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Kadłubka 37"Pokaż
260/A/2007Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja stacji bazowej telefonii komórkowej nr 2262 Rybnik 2 zlokalizowanej na istniejącym kominie Ciepłowni Ignacy, przy ul. Mościckiego 3 ".Pokaż
259/A/2007Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Montaż stacji bazowej telefonii komórkowej operatora sieci PLAY nr RYB 1002 w Rybniku, przy ul. Cegielnianej"Pokaż
258/A/2007wniosek Pani Róży Podleśny o usuniecie 1 drzewa gat. olcha z posesji przy ul. Trzech Krzyży 92Pokaż
257/A/2007wniosek Pani marioli Matloch na usunięcie 11 szt. drzew gat. thuja z posesji przy ul. Gen. OkulickiegoPokaż
254/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wiąz górski (brzost), rosnącego na terenie działki nr 112/11, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sygnały 62 w Rybniku - Gotartowice.Pokaż
255/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew gatunku modrzew europejski, zlokalizowanych na terenie działki stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ptasiej w Rybniku – Paruszowiec - Piaski.Pokaż
253/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola holenderska, rosnącego na terenie działki nr 109/11, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sygnały 62 w Rybniku – Gotartowice.Pokaż
252/A/2007Zmiana pozwolenie na wytwarzanie odpadów, wraz z działalnością w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadówPokaż
251/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku głóg jednoszyjkowy, rosnącego na terenie działki nr 4589/153, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy 3 Maja 11 w Rybniku.Pokaż
250/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki nr 1779/196, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hożej w Rybniku.Pokaż
249/A/2007Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Olszowej w RybnikuPokaż
248/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach działek, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Śląskiej 1 a w Rybniku – Chwałowice.Pokaż
247/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku jarząb pospolity, zlokalizowanych na terenach działek nr: 1462/265 i 3901/266, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Świerklańskiej 2 w Rybniku.Pokaż
246/A/2007Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
245/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew, rosnących na terenach działek, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Jastrzębskiej i Węglowej 4 w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
244/A/2007Wniosek o wyd. zezw. na usunięcie 17 szt. drzew, rosnących na terenach dz. nr: 1311/3, 1324/1, 1327/1, 1685/55, 1689/56, 1692/56, 1693/49, 1694/49, 1696/50, 1697/50, 1698/50, będących w użyczeniu wnioskodawcy, poł. przy ulicy Jankowickiej w Rybniku.Pokaż
243/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 140 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 822/150, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Składowej w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
241/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie poprzez przesadzenie 13 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 1024/2, położonej przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
242/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 1424/247, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wiejskiej 55 b w Rybniku.Pokaż
240/A/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
239/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 40 szt. drzew i 6, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki nr 2964/222, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Włościańskiej 75 A Rybniku – Kłokocin.Pokaż
238/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach działek nr: 2734/138, 2736/154, 2738/154, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Barbary 22 w Rybniku – Niedobczyce.Pokaż
237/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1132/157, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Barbary 23 w Rybniku – Niedobczyce.Pokaż
236/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki nr 2930/298, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Arki Bożka 47 w Rybniku - Kamień.Pokaż
235/A/2007Wniosek o wyd. zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunków: topola francuska – 1 szt., topola androscoggin – 4 szt., rosnących na terenie działki nr 459, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku.Pokaż
234/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 888/109, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Liściastej 81 w Rybniku.Pokaż
233/A/2007Zmiana decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
232/A/2007Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
231/A/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
230/A/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
229/A/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
228/A/2007Zmiana decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
227/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącgo na terenie działki nr 3289/122, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Myśliwskiej 13 w Rybniku.Pokaż
226/A/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wraz z działalnością w zakresie zbierania odpadówPokaż
225/A/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
224/A/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
222/A/2007Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
223/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki nr 895/61, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bronisława Czecha 5 w Rybniku - Chwałęcice.Pokaż
221/A/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów wraz z działalnością w zakresie transportuPokaż
220/A/2007Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wraz z działalnością w zakresie odzysku odpadówPokaż
219/A/2007Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
218/A/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
217/A/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
216/A/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
215/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie klonu jesionolistnego, rosnącego na terenie działki nr 5301/174, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Saint Vallier (Zieleniec „za Teatrem”) w Rybniku.Pokaż
214/A/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
213/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki nr 174/11, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Racławickiej 36 w Rybniku - Niewiadom.Pokaż
212/A/2007Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej nr 2265 zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Św. Józefa 30Pokaż
211/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 18 sztuk drzew gatunku topola androscoggin, rosnących na terenie działki nr 290/72, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ulicy Cypriana Kamila Norwida.Pokaż
210/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola holenderska, rosnącego na terenie działki nr 562/58, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej w Rybniku.Pokaż
209/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 18 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 939/57 i 1289/35, stanowiących własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonych przy ulicy Władysława Broniewskiego.Pokaż
208/A/2007Montaż stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT-RYB1023 sieci PLAY na kominie ceglanym w Rybniku, przy ul. Chwałowickiej, dz. 949/64Pokaż
207/A/2007Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa zakładu Z.P.S.M. „Piotrowice III” Sp. z o. o. na terenie KSSE Podstrefa Jastrzębsko – Żorska w Rybniku produkującego materiały budowlane”Pokaż
206/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach działek, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicach: os. Południe 38 i Węglowej 1 w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
205/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 909/83, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wyzwolenia w Rybniku.Pokaż
204/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 4550/3, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy gen. Józefa Hallera 10 w Rybniku.Pokaż
203/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 1266/6, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Jana Adamskiego w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
202/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 4922/57, stanowiącej współwłasność wnioskodawców, położonej przy ulicy Juliusza Słowackiego 15 w Rybniku.Pokaż
201/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki nr 1100/74, stanowiącej współwłasność wnioskodawców, położonej przy ulicy Sudeckiej 10 w Rybniku.Pokaż
200/A/2007Wniosek o wydanie decyzji, zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów, rosnących na terenie kolejowym wzdłuż linii kolejowej nr 158 Rybnik Towarowy – Chałupki odcinek Rymer Obszary km 0, 800 – 2, 700 z pominięciem terenów leśnych Nadleśnictwa Rybnik.Pokaż
199/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku klon srebrzysty o obwodzie pnia 270cm, rosnącego na terenie Ośrodka Rekreacyjno – Wypoczynkowego, położonego przy ulicy Hotelowej 12 w Rybniku – Kamień.Pokaż
198/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew i 3, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki nr 1841/37, będącej własnością wnioskodawcy, położonej przy Obwiedni Południowej w Rybniku.Pokaż
197/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 2024/58, stanowiącej współwłasność wnioskodawców, położonej przy ulicy mjr. Brunona Janasa 37 w Rybniku.Pokaż
196/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1368/97, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzepowickiej 7 w Rybniku.Pokaż
195/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 58 szt. drzew,zlokalizowanych na terenach działek nr: 1305/1, 1306/1, 1397/2, 1423/1, 1427/1, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku.Pokaż
194/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku dąb szypułkowy, rosnących na terenie działki nr 3793/132, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Szczygłów w Rybniku.Pokaż
193/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 4237/31, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Raciborskiej 27 w Rybniku.Pokaż
192/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 32 szt. drzew gatunku topola androscoggin, rosnących na terenach działek nr: 1940/45, 1943/31, 1945/32, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Śląskiej 18 a w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
191/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 28 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 528/56, 1843/501, 1845/514, 1851/515, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku.Pokaż
190/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. odnogi trójzrostu drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 2241/112, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wysokiej 23 w Rybniku.Pokaż
189/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 1373/165 i 1374/165, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Trzech Krzyży 65 w Rybniku -Radziejów.Pokaż
188/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 4156/129, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ul. Kilińskiego w Rybniku.Pokaż
187/A/2007Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci WAN dla Kompani Węglowej S.A. - instalacja linii radioliniowej na 8 szybie KWK Jankowice w Rybniku"Pokaż
186/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki nr 724/224, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Walecznych w Rybniku - Kamień.Pokaż
185/A/2007Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Rybniku, przy ul. Rymera 4"Pokaż
184/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku topola chińska, zlokalizowanych na terenie działki nr 4209/52, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sławików 6 w Rybniku.Pokaż
183/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 2337/305, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Arki Bożka 60 w Rybniku - Kamień.Pokaż
182/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki nr 5333/54, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wita Stwosza 2 w Rybniku.Pokaż
181/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 16 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 451/23, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wincentego Kadłubka w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
180/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 42 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 4152/54, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Powstańców Śląskich w Rybniku.Pokaż
179/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1337/121, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 102 w Rybniku -Niedobczyce.Pokaż
178/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki nr 69/4, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sportowej w Rybniku - Niewiadom.Pokaż
177/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 697 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 716/13, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku.Pokaż
175/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki nr 757/11, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Lasem 69 w Rybniku.Pokaż
176/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki nr 1376/90, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Orzepowickiej 11 w Rybniku.Pokaż
174/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. dwuzrostu drzewa gatunku sosna wejmutka, zlokalizowanego na terenie działki nr 4179/249, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 197 A w Rybniku.Pokaż
173/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 2702/207, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 23 w Rybniku.Pokaż
172/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 91/6, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
170/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 176/25, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołowskiej 105 w Rybniku.Pokaż
171/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, zlokalizowanego na terenie działki nr 1141/96, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Antoniego 2 w Rybniku.Pokaż
169/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki nr 1079/52, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzozowej (ogródek działkowy nr 142, Aleja Hiacyntów) w Rybniku.Pokaż
168/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna wejmutka, zlokalizowanego na terenie działki nr 1696/3, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 77 w Rybniku.Pokaż
167/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 m2 krzewów gatunku jałowiec chiński, zlokalizowanych na terenie działki nr 1425/60, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nacyńskiej 6 w Rybniku - Zamysłów.Pokaż
166/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 3183/260, położonej przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie w Rybniku.Pokaż
165/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku topola włoska, rosnących na terenie działki nr 3183/260, położonej przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie w Rybniku.Pokaż
164/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 2026/12, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Janusza Kusocińskiego 4 w Rybniku.Pokaż
163/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenach działek, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicach: Gliwickiej (skwer ”Progres”), 1 Maja (park „Górnika”), 3 Maja (zieleniec „Bukówka”) w Rybniku.Pokaż
162/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola osika, rosnącego na terenie działki nr 3985/20, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Łącznej 51 H w Rybniku - Orzepowice.Pokaż
161/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 32 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 4810/118 i 4811/118, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Brzezińskiej 8 A w Rybniku.Pokaż
160/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku cyprysik groszkowy, rosnących na terenie działki nr 728/73, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sudeckiej 41 w Rybniku.Pokaż
158/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gatunku sosna pospolita, rosnących na terenie działki nr 1288/8, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Barwnej w Rybniku.Pokaż
159/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 958 szt. drzew gatunków według inwentaryzacji, dołączonej do wniosku, rosnących na terenach działek, położonych przy ulicach: Podmiejskiej i Lipowej w Rybniku.Pokaż
157/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 888/46, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 21 w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
156/A/2007Wniosek o wydanie decyzji w sprawie uznania rekultywacji i zagospodarowania terenów depresyjnychw w obrębie koryta Potoku Niedobczyckiego przyległych do ul. Skalnej za zakończonąPokaż
155/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 782/2, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
154/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 418/261, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Włościańskiej 56 w Rybniku - Kłokocin.Pokaż
153/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 3878/21, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Raciborskiej 38 w Rybniku.Pokaż
152/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki numer 2681/38, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Włościańskiej w Rybniku - Kłokocin.Pokaż
151/A/2007Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA BTS50262.09 zlokalizowanej na terenie KWK Jankowice w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej".Pokaż
150/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 380 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach działek o następujących numerach: 539/37, 554/70, 621/34, 622/60, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Raciborskiej w Rybniku.Pokaż
149/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku: świerk kłujący o obwodzie pnia 105 cm, rosnącego na terenie działki nr 1780/86, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Orzeszkowej 23 w RybnikuPokaż
148/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1572/117, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Okrężnej w Rybniku.Pokaż
147/A/2007Wniosek o wydanie zezwol. na usunięcie 4 szt. drzew gat.: topola czarna-2 szt. o obwodach pni: 200 cm, 195 cm oraz brzoza brodawkowata-2 szt. o obwodach pni: 156 cm i 133 cm, rosnących na terenie działki nr 3356/28, położonej przy ul. Cegielnianej 14Pokaż
146/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. klon jawor o obwodzie pnia 160 cm, rosnącego na terenie działki nr 1795/11, będącej własnością wnioskodawcy, położonej przy ul. Cegielnianej 4Pokaż
145/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 175, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Św. Wawrzyńca 6 w Rybniku -Boguszowice.Pokaż
144/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku topola osika, rosnących na terenie działki nr 1347/2, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej 71 A w Rybniku.Pokaż
143/A/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
142/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku klon pospolity odmiana kulista, rosnącego na terenie działki nr 1110/28, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 29 w Rybniku.Pokaż
141/A/2007Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Montaż stacji bazowej telefonii komórkowej Nr RYB 1033 A na dachu budynku w Rybniku, przy ul. Sosnowej 5".Pokaż
140/A/2007Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Montaż stacji bazowej telefonii komórkowej nr RYB 1003A w Rybniku, przy ul. Chrobrego 8"Pokaż
139/A/2007Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 2263 w Rybniku, przy ul. 1-go Maja 51".Pokaż
138/A/2007Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Nr RYB 1019 na dachu budynku mieszkalnego w Rybniku, przy ul.Zielonej 8".Pokaż
137/A/2007Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Montaż stacji bazowej telefonii komórkowej Nr RYB 1003A w Rybniku, przy ul. Chrobrego 8".Pokaż
136/A/2007Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 2267 w Rybniku, przy ul. Różańskiego 14a".Pokaż
135/A/2007Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Montaż stacji bazowej telefonii komórkowej nr RYB 1006A w Rybniku, przy ul. M.C. Skłodowskiej"Pokaż
134/A/2007Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Montaż stacji bazowej telefonii komórkowej nr RYB 1005A na dachu budynku mieszkalno-usługowego w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 6"Pokaż
133/A/2007Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Montaż stacji bazowej telefonii komórkowej nr RYB 1007B w Rybniku, przy ul. Wyzwolenia8"Pokaż
132/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 4850/118, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 8 A w Rybniku.Pokaż
131/A/2007Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa wieży stalowej wraz z antenami, kontenerem i urządzeniami do obsługi stacji bazowej telefonii komórkowej nr RYB 1030B w Rybniku, przy ul. Wróblewskiego"Pokaż
130/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku modrzew europejski, zlokalizowanych na terenie działki nr 2400/54, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Powstańców Śląskich 43 w Rybniku.Pokaż
129/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna pospolita, zlokalizowanego na terenie działki nr 1264/312, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Walecznych w Rybniku - Kamień.Pokaż
128/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna pospolita, rosnącego na terenie działki nr 2891/24, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Przedmieście w Rybniku - Zebrzydowice.Pokaż
127/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 2167/83, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wyzwolenia 40 w Rybniku.Pokaż
126/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku kasztanowiec biały, rosnącego na terenie działki nr 3145/99, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Łącznej 41 w Rybniku - Orzepowice.Pokaż
125/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola balsamiczna, rosnącego na terenie działki nr 2650/187, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 6 w Rybniku.Pokaż
124/A/2007Zmiana pozwolenie na wytwarzanie odpadów, wraz z zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadówPokaż
123/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, rosnących na terenie Publicznego Przedszkola Nr 19 przy ulicy Turystycznej 49 w Jastrzębiu Zdroju.Pokaż
121/A/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
122/A/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
120/A/2007Wniosek o wydanie decyzji o kierunku rekultywacji byłego zwałowiska skały płonnej KWK "Rydułtowy-Anna" były Ruch "Ignacy" w Rybniku-NiewiadomiuPokaż
119/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 89 szt. drzew i 2, 0 m2 krzewów, rosnących na terenie działki nr 2061/4, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Golejowskiej w Rybniku.Pokaż
118/A/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
117/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni: 59 cm, 61 cm, 71 cm, 52 cm, rosnących na terenie działki nr 4309/8, przy ul. Jagiełły 34bPokaż
116/A/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
115/A/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
114/A/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
113/A/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
112/A/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
111/A/2007Wniosek o wyd. zez. na usun. 74 szt. drzew i 2, 25 m2 krzewów, zlok. na terenach dz. nr: 105/6, 977/7, 1579/45, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ul.: Radziejowskiej, Kupieciej, Chwałowickiej w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
110/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jarząb domowy, rosnącego na terenie działki nr 830/121, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nowej 1 w Rybniku -Chwałowice.Pokaż
109/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 3136/295 i 3143/295, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Józefa Rymera 19 w Rybniku – Niedobczyce.Pokaż
108/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 33 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 120/7, 129/7, 131/7, 132/7, 215/7, 331/7, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Gustawa Morcinka 14 w Rybniku - Niewiadom.Pokaż
107/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 2023/67, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Świerklańskiej 42 w Rybniku.Pokaż
106/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku robinia akacjowa, zlokalizowanego na terenie działki nr 468/58, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Gliwickiej 72 w Rybniku.Pokaż
105/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 18 szt. drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenach działek nr: 467, 528/56, 1129/470, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku.Pokaż
104/A/2007Wniosek o zmianę decyzji, dot. wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat. jesion wyniosły z terenu działki numer 1549/317, będącej współwłasnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej 276 w Rybniku.Pokaż
103/A/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
102/A/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
101/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki nr 1497/138, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bronisława Czecha w Rybniku - Chwałęcice.Pokaż
100/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 331/42, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Racławickiej w Rybniku - Niewiadom.Pokaż
99/A/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i zbierania odpadówPokaż
98/A/2007Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na wytwarzanie odpadów nr Ek I-7663/00096/04 (ze zmianami) wydanego dla EKO M.Golik, J.Konsek, J.Serwotka S.J. W Rybniku przy ul. Kościuszki 45aPokaż
97/A/2007Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
96/A/2007Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
95/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku topola euroamerykańska, rosnących na terenie działki nr 3184/479, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Spółdzielczej 25 w Rybniku - Radziejów.Pokaż
94/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 77, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gotartowickiej 24 w Rybniku.Pokaż
93/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 829/121, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy 1 Maja 79 w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
92/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 561/16, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Szulika w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
91/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki nr 2552/91, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Za Torem w Rybniku.Pokaż
90/A/2007Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budowa siecie wodociągowej przy ul. Zgodnej i Samotnej w Rybniku"Pokaż
89/A/2007wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:Pokaż
88/A/2007Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "przebudowa wiaduktu stalowegow km37+839 w torze nr 2 nr 140 Katowice Ligota - Nędza"Pokaż
87/A/2007Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "remont stacji redukcyjno - pomiarowej w Rybniku przy ul. Patriotów (działki nr 1814/15 i 1816/23)"Pokaż
86/A/2007Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "modernizacja malarni zlokalizowanej przy ul.Poligonowej 21 w Rybniku"Pokaż
85/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 299/74, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wincentego Kadłubka 10 w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
84/A/2007Wniosek o wydanie zezwol. na usun. 8 szt. drzew gat: olsza czarna–2 szt. o obw. pni: 90 cm i 65 cm, brzoza brodawkowata–5 szt. o obw. pni: 125 cm, 95 cm, 85 cm, 65 cm, 85 cm oraz robinia biała–1 szt. o obw. pnia 95 cm, rosnąch na terenie dz. 565/58Pokaż
83/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku robinia akacjowa, zlokalizowanych na terenie działki nr 3572/66, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Moniuszki 8 w Rybniku.Pokaż
82/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 799/2, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
81/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 3930/83, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Przyjaźni 9 w Rybniku.Pokaż
80/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1801/45, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cypriana Kamila Norwidda 70 w Rybniku - Zebrzydowice.Pokaż
79/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki nr 1731/52, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 108 w Rybniku.Pokaż
78/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, gatunku topola Simona, o obwodach pni: 105 cm, 103 cm, 85 cm rosnących na terenie działki nr 530/108, przy ul. Na Górze 22Pokaż
77/A/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
76/A/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
75/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenie na usunięcie 7 szt. drzew gatunku topola kanadyjska, o obwodach pni: 148 cm, 130 cm, 153 cm, 120 cm, 186 cm, 101 cm, 192 cm, rosnących na terenie działki nr 3521/147,będącej własnością wnioskodawcy, a w zarządzie ZGMPokaż
74/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunków: kasztanowiec biały – 1 szt. o obwodzie pnia 180 cm oraz lipa drobnolistna – 1 szt. o obwodzie pnia 280 cm, zlokalizowanych na terenie działek nr: 250/23 i 1856/19, przy ul. 3 Maja 24Pokaż
73/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunków: morwa biała – 3 szt. o obwodach pni: 66 cm, 130 cm, 113 cm oraz lipa drobnolistna – 1 szt. o obwodzie pnia 72 cm, zlokalizowanych na terenie działki nr 248/21Pokaż
72/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 1966/29, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Pukowca 2, 3, 6 w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
71/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 432/109, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Golejowskiej 7 w Rybniku.Pokaż
70/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 1429/21 i 1238/51, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Mglistej 5 i Św. Maksymiliana 7 w Rybniku.Pokaż
69/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1789/103, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 130 w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
68/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1690/100, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jankowickiej 14 w Rybniku.Pokaż
67/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. trójzrostu drzewa gatunku wierzba krucha, rosnącego na terenie działki nr 5330/262, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy 3 Maja w Rybniku.Pokaż
66/A/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
65/A/2007Wniosek o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Rybnika nr Ek I 7635/00269/06 z dnia 24.X.2006 r., zezwalającej na usunięcie 43 szt. drzew z terenu działki nr 1037/72, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Pogodnej. w Rybniku.Pokaż
64/A/2007Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów (wraz z działalnością w zakresie zbierania odpadów)Pokaż
63/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 18 szt. drzew i 4 m2 krzewów, rosnących na terenie działki nr 1986/7, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gruntowej w Rybniku.Pokaż
62/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 252/16, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Partyzantów w Rybniku.Pokaż
61/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki nr 871/110, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja 90 w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
60/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 125/1 i 126/1, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku – Boguszowice.Pokaż
59/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni: 125 cm i 178 cm, rosnących na terenie działki nr 3072/138, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Kpt. Janiego w RybnikuPokaż
58/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew gatunku topola włoska, rosnących na terenie działki nr 3939/208, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki 54 w Rybniku.Pokaż
57/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku wierzba iwa, zlokalizowanego na terenie działki nr 1124/1, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej 7 w Rybniku.Pokaż
56/A/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
55/A/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
54/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy, o obwodzie pnia 290 cm, rosnącego na terenie działki nr 2538/264, będącej własnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Reymonta 23 w RybnikuPokaż
53/A/2007Wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia CN1,6MPa relacji Szobiszowice Świerklany- odc. Rybnik Boguszoiwce, ul. PatriotówPokaż
52/A/2007Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy hali magazynowo-składowej przy ul. Prostej 13 w RybnikuPokaż
50/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 2870/274, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 178 w Rybniku.Pokaż
51/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 365cm, rosnącego na terenie działki nr 2601/265, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sportowej 127 w Rybniku – Niewiadom.Pokaż
49/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola włoska, zlokalizowanego na terenie działki nr 1976/45, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jędrzeja Śniadeckiego 7 w Rybniku – Boguszowice.Pokaż
48/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 3497/463, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Energetyków 105 w Rybniku.Pokaż
47/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie topoli, zlokalizowanej na terenie działki nr 1128/2, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej 83 w Rybniku.Pokaż
46/A/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
45/A/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wraz z wydaniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
44/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1236/148, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dworek 30 w Rybniku.Pokaż
43/A/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
42/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku robinia akacjowa, zlokalizowanych na terenie działki nr 1777/101, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja 93 w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
41/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 2374/74, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzepowickiej 33 w Rybniku.Pokaż
40/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzewi 2 m2 krzewów, rosnących na terenie działki nr 1683/154, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 60 w Rybniku – Niedobczyce.Pokaż
39/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 822/61, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bronisława Czecha 7 w Rybniku - Chwałęcice.Pokaż
38/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat.: brzoza brodawkowata - 3 szt., wierzba biała - 2szt., rosnących na terenie działki nr 2049/69, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Chwałowickiej 31 w Rybniku.Pokaż
37/A/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
36/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 21 szt. drzew gatunku topola włoska, rosnących na terenie działki nr 1992/98, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Zebrzydowiciej 103 w Rybniku.Pokaż
35/A/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
34/A/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
33/A/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
32/A/2007Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
31/A/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
30/A/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wraz zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
29/A/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
28/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki nr 4419/93, będącej w zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Piasta w Rybniku.Pokaż
27/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach działek o nr: 250/23 i 1856/19, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy 3 Maja 24 w Rybniku.Pokaż
26/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku wierzba biała, rosnącego na terenie działki nr 1813/52, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzozowej 37 w Rybniku.Pokaż
25/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 23 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 4016/41, stanowiącej park leśny „Wiśniowiec”, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Gliwickiej w Rybniku.Pokaż
24/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki nr 1227/154, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Niedobczyckiej 21 w Rybniku.Pokaż
23/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki nr 1747/118, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Armii Ludowej 54 w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
22/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 1001/70, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kupieckiej 10 w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
21/A/2007wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia " Budowa obiektu handlowo-usługowo-magazynowego w Rybniku przy ul. Obwiedni Południowej oraz budowa zjazdu publicznego z ulicy Obwiednia Południowa oraz pylonu reklamowegoPokaż
20/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 3903/8, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Władysława Jagiełły 39 w Rybniku.Pokaż
680/2020Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy budynku mieszkalnego o cześć usługową wraz ze zmianą sposobu uzytkowania pomieszczeń w istniejącym budynku na handlowe w Rybniku przy ul. Janiego 61Pokaż
19/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki nr 2017/33, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ludwika Zamenhofa 13 w Rybniku - Niewiadom.Pokaż
18/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach działek nr: 246, 248, 249, 1257/1160, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Rudzkiej 13 w Rybniku.Pokaż
17/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 2470/70, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 138 A w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
16/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku robinia akacjowa, zlokalizowanych na terenie działki nr 3183/194, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki 55 w Rybniku.Pokaż
15/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 1466/6, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Ignacego Łukasiewicza w Rybniku.Pokaż
14/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki nr 2161/288, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej w Rybniku.Pokaż
13/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna pospolita, rosnącego na terenie działki nr 851/67, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Broniewskiego 12 w Rybniku.Pokaż
12/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1915/113, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Kawalca 12 w Rybniku.Pokaż
11/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 16 szt. drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenach działek nr: 259/7 i 2017/33, położonych przy ulicach: Gustawa Morcinka 25 oraz Ludwika Zamenhofa 11 i 13 w Rybniku - Niewiadom.Pokaż
10/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki nr 3902/8, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Jagiełły w Rybniku.Pokaż
9/A/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
8/A/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
7/A/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
6/A/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
5/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki nr 4050/47, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy 26 Marca 28 w Rybniku.Pokaż
4/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 3820/141, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Reymonta 86 w Rybniku.Pokaż
3/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 204/118, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pochyłej 105 w Rybniku.Pokaż
2/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1860/92, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 44 w Rybniku.Pokaż
1/A/2007Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 2922/160, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Trzech Krzyży 96 w Rybniku - Radziejów.Pokaż
399/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 696/61, będącej w zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gzelskiej 7 w Rybniku - Chwałęcice.Pokaż
398/A/2006wydania zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew gat. topola z terenów zieleni miejskiejPokaż
397/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 30 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 191/6 i 261/7, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Ks. Piotra Skargi 46 w Rybniku – Niewiadom.Pokaż
396/A/2006Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
395/A/2006Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
394/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 671 szt. drzew, rosnących na terenie działek, położonych przy ulicach: Majątkowej i Zwonowickiej w Rybniku.Pokaż
393/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew i 40, 0 m2 krzewów, rosnących na terenie działki nr 2325/9, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Św. Józefa 4 w Rybniku.Pokaż
392/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki nr 511/119, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku.Pokaż
391/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 3324/30, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołowskiej 50 w Rybniku.Pokaż
390/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 2776/157, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy C. K. Norwida 35 B w Rybniku -Zebrzydowice.Pokaż
389/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 77 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 859/114 i 1870/83, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Heleny Marusarzówny i Jana Kowalczyka w Rybniku.Pokaż
388/A/2006Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
387/A/2006Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościPokaż
386/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew gat.: sosna wejmutka - 6 szt. i dąb sz., rosnących na terenach działek nr: 1240/63 i 1231/62, stanowiących własność i współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Chwałowickiej 19 w Rybniku.Pokaż
385/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 5233/261, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kolejowej 6 w Rybniku.Pokaż
384/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 16 szt. brzóz brodawkowatych, rosnących na terenie działki nr 1010/73, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy skrzyżowaniu ulicy Jarzębinowej z ulicą Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku.Pokaż
383/A/2006wniosek o wydanie decyzji o kierunku rekultywacji obniżonego terenu robotami górnicz. KWK "Chwałowice" na obszarze pomiędzy ul. Świerklańską i Kopalnianą w Rybniku na gruntach Rolniczej Spóldzielni Produkcyjnej i przyległych gruntach osób prywatnychPokaż
382/A/2006wniosek o wydanie decyzji Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie rekultywacji i zagospodarowania terenów depresyjnych w obrębie Potoku Niedobczyckiego przyległych do ulicy Skalnej w RybnikuPokaż
380/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 778/2, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy w rejonie budynku NOT KWK „Chwałowice”, położonej przy ulicy Przewozowej 1 w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
381/A/2006Wydania zezwolenia na usuniecie 1 szt. drzewa gat. swierk z terenu bazy przy ul. Pod Lasem 64Pokaż
379/A/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
378/A/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
377/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 2767/244, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Popielowskiej 24 w Rybniku - Radziejów.Pokaż
376/A/2006wniosek o wydanie decyzji Prezydenta Miasta Rybnika ustalającej kierunek rekultywacji rejonu osadników mułowych: Holona I i Żeberko położonych w Rybniku - Chwałowicach przy ul. KożdoniówPokaż
375/A/2006wniosek o wydanie decyzji Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie kierunku rekultywacji i zagospodarowania zwałowiska odpadów powęglowych KWK "Chwałowice" zlokalizowanego pomiędzy ulicami Noworadziejowską i Składową w Rybniku - teren przy szybie IVPokaż
374/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki numer 668/4, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Walentego Pełczyńskiego 6 w Rybniku.Pokaż
373/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 553/61, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Konrada Winklera 15 w Rybniku.Pokaż
372/A/2006wydania zezwolenia na usuniecie 380 szt. drzew z terenu należącego do Parafii w Biertułtowach przy ul. Górnośląskiej w związku z budową kościołaPokaż
371/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki nr 2866/36, będącej własnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 6 w Rybniku.Pokaż
370/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku topola kanadyjska (mieszaniec), rosnących na terenie działki nr 1299/82, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ul. Wincentego Kadłubka 6 a, b, c w Rybniku.Pokaż
369/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 1263/119 i 1264/19, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Łącznej w Rybniku - Orzepowice.Pokaż
368/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku topola balsamiczna, zlokalizowanych na terenie działki nr 1804/51, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jankowickiej 41 B w Rybniku.Pokaż
366/A/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
367/A/2006Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadówPokaż
365/A/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
364/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 1828/124, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja 80 A w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
363/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 17 szt. drzew, rosnących na terenach działek, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Gliwickiej 72 w Rybniku.Pokaż
361/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach działek, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Weroniki 8 w Rybniku – Niedobczyce.Pokaż
362/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 2178/231, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej 3 w Rybniku.Pokaż
360/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 2276/78 i 2277/78, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Chabrowej 11 w Rybniku.Pokaż
359/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku robinia akacjowa, zlokalizowanych na terenie działki nr 4012/5, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej 60 w Rybniku.Pokaż
358/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 251, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sąsiedzkiej 12 w Rybniku - Kamień.Pokaż
357/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki nr 1446/110, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Leona Kruczkowskiego 13 w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
356/A/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadówPokaż
355/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. topól, rosnących na terenie działek nr: 2432/119 i 2434/120, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ul. Władysława Hibnera 25 w Rybniku.Pokaż
354/A/2006Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościPokaż
353/A/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
352/A/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
351/A/2006Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżaniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
350/A/2006Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżaniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
349/A/2006Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
348/A/2006Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościPokaż
347/A/2006Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściceli nieruchomościPokaż
346/A/2006Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściceli nieruchomościPokaż
345/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1677/14, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża 8 w Rybniku.Pokaż
344/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki nr 1298/101, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Spacerowej 47 w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
343/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku dąb szypułkowy, rosnących na terenie działki nr 161, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cypriana Kamila Norwida 30 w Rybniku.Pokaż
342/A/2006Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściceli nieruchomościPokaż
341/A/2006Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściceli nieruchomościPokaż
340/A/2006zmiany decyzji nr EK I-7635/00240/05 dot. nasadzeń zamiennych drzewPokaż
339/A/2006Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: modernizacja istniejącej napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV na kratowych stalowych konstrukcjach wsporczych relacji Huta Silesia - JankowicePokaż
338/A/2006wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. zmiana sposobu użytkowania części hali nr I w Rybniku przy ul. Jankowickiej 9, na punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacjiPokaż
337/A/2006wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: przebudowa pasa wyłączeń na drodze woj. nr 935 w kierunku Żory-Rybnik i zjazdu na parking do TESCO w Rybniku przy ul. ŻorskiejPokaż
336/A/2006wniosek dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjęprzedsięwzięcia pn. posadowienie zbiorników na gaz płynny w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 117 (działka 2263/98)Pokaż
335/A/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
334/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 915/47, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej w Rybniku.Pokaż
333/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew gatunku topola balsamiczna, zlokalizowanych wzdłuż peronu nr 1 na stacji Rybnik Towarowy linii nr 140 Katowice Ligota - Nędza przy ulicy Wodzisławskiej 249 B w Rybniku.Pokaż
332/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola osika, rosnącego na terenie działki nr 607/68, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 239 d w Rybniku.Pokaż
331/A/2006Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
330/A/2006Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
329/A/2006Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
328/A/2006Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
327/A/2006Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
326/A/2006Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
325/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku głóg dwuszyjkowy, rosnących na terenie działki nr 3792/132, dzierżawionej przez wnioskodawcę od Miasta Rybnik, położonej przy ul. Wł. Reymonta 67.Pokaż
143/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 4551/105, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Rybniku.Pokaż
324/A/2006Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
323/A/2006Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
322/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunków: wierzba biała - 1 szt., głóg dwuszyjkowy – 2 szt., rosnących na terenach działek nr: 837/88 i 2782/90, położonych przy ulicy Ludwika Solskiego 2 w Rybniku.Pokaż
321/A/2006Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościPokaż
320/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 2141/97, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kłokocińskiej 39 b w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
319/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 2588/103, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Szybowej w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
318/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach działek, stanowiących własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonych przy ulicach: Aleksandra Fredry 15 i Szkolnej 5.Pokaż
317/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew następujących gatunków: olsza czarna - 3 szt., topola osika - 4 szt., rosnących na terenie działki nr 2753/310, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Kruczej w Rybniku.Pokaż
316/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 5167/145, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki 29 w Rybniku.Pokaż
315/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 43 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1037/72, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Pogodnej w Rybniku.Pokaż
314/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 5233/261, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kolejowej w Rybniku.Pokaż
313/A/2006 Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej pod ul. Prostą i Świerklańską oraz pomiędzy ul. Świerklańską i Kowalczyka w RybnikuPokaż
312/A/2006Wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej w Rybniku przy ul. KilińskiegoPokaż
311/A/2006Wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej w Rybniku przy ul. KominkaPokaż
310/A/2006Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Buchalików w RybnikuPokaż
309/A/2006Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla adaptacji hali obudów na potrzeby emulgatorowni i składowania olejów i smarówPokaż
308/A/2006Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy warsztatu samochodowego- diagnostyki silników spalinowych w samochodach osobowych i dostawczych w Rybniku przy ul. ZebrzydowickiejPokaż
307/A/2006Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla budowy warsztatu mechaniki pojazdowej w Rybniku przy ul. PrzedmieściePokaż
306/A/2006Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Sobieskiego, ul. Saint Vallier, ul. Wysokiej, ul. Białych, ul. KraszewskiegoPokaż
305/A/2006Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu Zdroju w rejonie ul. ReymontaPokaż
304/A/2006Wydzania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy pawilonu branży spożywczej przy ul. Sybiraków w RybnikuPokaż
303/A/2006Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy myjni samochodowej z punktem wymiany opon i zapleczem socjalno-biurowym w Rybniku przy ul. SztolniowejPokaż
302/A/2006Wydania decyzji środowiskowej dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Mikołowskiej w RybnikuPokaż
301/A/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
300/A/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
298/A/2006Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
299/A/2006Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
297/A/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
296/A/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
295/A/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
294/A/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
293/A/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
292/A/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymPokaż
291/A/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
290/A/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
289/A/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadówPokaż
288/A/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
287/A/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
286/A/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
285/A/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
284/A/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
283/A/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
282/A/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
281/A/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
280/A/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
279/A/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
278/A/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
277/A/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wraz zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
276/A/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
275/A/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
274/A/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
273/A/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
272/A/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
271/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki nr 2297/311, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Arki Bożka w Rybniku - Kamień.Pokaż
270/A/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
269/A/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
268/A/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
267/A/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
266/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 3298/195, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Borki w Rybniku -Orzepowice.Pokaż
265/A/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
264/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku wierzba iwa, rosnącego na terenie działki nr 2049/69, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej pomiędzy budynkiem nr 29 a 31 przy ul. Chwałowickiej w Rybniku.Pokaż
147/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 1226/60, stanowiącej współwłasność wnioskodawców, położonej przy ulicy Skalnej w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
263/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 922/27, położonej przy ulicy Mikołowskiej w Rybniku.Pokaż
262/A/2006Wydzania decyzji o środowiskowych uwarunkowanichPokaż
261/A/2006Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Powstańców w RybnikuPokaż
260/A/2006Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Wodzisłwskiej w RybnikuPokaż
259/A/2006Wydzania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Karłowicza w RybnikuPokaż
258/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 63 szt. drzew zlokalizowanych na terenie działek nr: 496/41, 499/42, 502/48, położonych przy ul. Gliwiciej w Rybniku.Pokaż
257/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 22 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach należących do wnioskodawcy w rejonie Zakładu Głównego KWK „Chwałowice”, położonych przy ulicy Chwałowickiej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
256/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 310 szt. drzew, rosnących na terenie działek, położonych przy ulicach: Podmiejskiej i Lipowej w Rybniku.Pokaż
255/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku topola kanadyjska, rosnących na terenie działki nr 1104/61, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ulicy Armii Krajowej 10 – 12.Pokaż
254/A/2006usunięcia drzew z terenu posesji przy ul. Hutniczej 23Pokaż
253/A/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadówPokaż
252/A/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
251/A/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
250/A/2006Decyzja zatwierdzająca proram gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
249/A/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
248/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 4472/194, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Henryka Wieniawskiego 3 w Rybniku.Pokaż
247/A/2006Program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
246/A/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
245/A/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
244/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 32 szt. drzew na terenie działki nr 2403/54, snowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Powstańców w Rybniku.Pokaż
243/A/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
242/A/2006Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
241/A/2006Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
240/A/2006Zmiana decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
239/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 2582/174, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej w obrębie Teatru Ziemi Rybnickiej przy ulicy Plac Wolności w Rybniku.Pokaż
238/A/2006Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
236/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew z terenów, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy następujących ulicach: Cmentarnej 2, Dworcowej 5, Dworek 17, Długosza 10, Chalotta 2, Kościuszki 45, Wyzwolenia 27.Pokaż
237/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1423/67, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żołnierzy Września 16 w Rybniku.Pokaż
235/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku wierzba biała odmiana płacząca, rosnącego na terenie działki nr 4639/54, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Maksymiliana Basisty w Rybniku.Pokaż
234/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki nr 1522/107, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku.Pokaż
233/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. przy ulicy Aleksandra Puszkina w Rybniku - Popielów.Pokaż
232/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1831/314, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Miodowej w Rybniku.Pokaż
231/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku klon jesionolistny, rosnącego na terenie działki nr 3068/180, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Rymera 4 w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
230/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 104 szt. drzew i 43, 8 m2 krzewów, rosnących na terenie działek o numerach: 4636/109, 4637/109, 4638/109, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Żorskiej 12 w Rybniku.Pokaż
229/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku olsza czarna, zlokalizowanego na terenie działki nr 4381/7, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Rzecznej w Rybniku.Pokaż
228/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, zlokalizowanego na terenie działki numer 1530/42, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy gen. Stanisława Wolnego 16 w Rybniku.Pokaż
227/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku jodła koreańska, rosnących na terenie działki numer 4283/142, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej w Rybniku.Pokaż
226/A/2006usunięcia drzewostanu z terenu nieruchomości przy ul. Stawowej, przeznaczonej na budownictwo mieszkaniowePokaż
225/A/2006usunięcia drzew kolidujących z rozbudową boiska szkolnego przy SP nr 6 przy ul. Wodzisławskiej 123Pokaż
224/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku topola chińska, zlokalizowanych na terenie działki nr 2591/256, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej 4 D w Rybniku.Pokaż
223/A/2006usuniecia drzew kolidujacych z budową gazociągu przy ul. Żorskiej w RybnikuPokaż
222/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku wierzba krucha, zlokalizowanego na terenie działki nr 2393/125, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Kawalca 4 w Rybniku.Pokaż
221/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola włoska, rosnącego na terenie działki nr 1242/119, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 108 w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
220/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1764/139, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej w Rybniku – Zamysłów.Pokaż
219/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działek nr: 1860/24 i 1863/24, położonych przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
217/A/2006wniosek dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjęprzedsięwzięcia pn. posadowienie zespołu zbiorników gazów technicznych na terenie Rybnickiej Fabryki Maszyn RYFAMAPokaż
218/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 2470/70, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 138 A w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
216/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 575/28, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Szulika 7 w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
215/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działek nr: 1131/61 i 1132/61, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Bronisława Czecha 11 w Rybniku – Chwałęcice.Pokaż
214/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 20 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 3574/66, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dąbrówki 9 w Rybniku.Pokaż
213/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 2154/27, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 153 w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
212/A/2006wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki (przeznaczonej pod zabudowę) nr 1032/202, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Hożej w RybnikuPokaż
211/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola niekłańska, zlokalizowanego na terenie działki nr 2049/69, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Chwałowickiej 33 w Rybniku.Pokaż
210/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1220/42, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Granicznej 109 w Rybniku.Pokaż
209/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 304, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cystersów 31 w Rybniku.Pokaż
208/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 3552/47, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy 26 Marca 2 w Rybniku.Pokaż
207/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 1641/45, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Braci Nalazków 126 w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
206/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 4046/208, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Franciszka Chrószcza w Rybniku.Pokaż
204/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew i 10, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki nr 2826/170, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Chrobrego 16 w Rybniku.Pokaż
205/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 3261/142, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Pod Wałem 22 w Rybniku.Pokaż
203/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 2987/221, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ks. Jana Pojdy w Rybniku - Kamień.Pokaż
202/A/2006Wycięcia drzewa gat. Lipa o trzech pniachPokaż
201/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna pospolita, rosnącego na terenie działki nr 2984/180, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Pelargonii 32 w Rybniku - Orzepowice.Pokaż
200/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew, rosnących na terenach administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicach: Jastrzębskiej 9, 17 - 19, Osiedle Południe 37a, 60a, Węglowej 4 w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
199/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 277/1, stanowiącej koryto rzeki „Ruda”, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Sygnały w Rybniku - Gotartowice.Pokaż
198/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 1514/95, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kłokocińskiej 31A w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
197/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1153/61, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gzelskiej w Rybniku.Pokaż
196/A/2006wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z wykonaniem przyłączy oraz budową kanalizacji deszczowej oraz modernizacją starego budynku "słodowni" po byłym browarzePokaż
195/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 882/55 i 4840/180, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Grzybowej 14 i gen. Józefa Hallera 6 w Rybniku.Pokaż
194/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 2111/179, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podleśnej w Rybniku - Wielopole.Pokaż
193/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki nr 353/99, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pogodnej 23 w Rybniku.Pokaż
192/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 3783/14, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Karłowicza 19 w Rybniku.Pokaż
191/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew gatunku olsza szara, rosnących na terenie działki nr 516/136, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Makowej w Rybniku - Kamień.Pokaż
190/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1763/42, stanowiącej własność wnioskodawcy, zlokalizowanej przy ulicy Głuchej 1.Pokaż
189/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku kasztanowiec biały, rosnącego na terenie działki nr 4205/140, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 46 w Rybniku.Pokaż
188/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku jesion wyniosły, rosnących na terenie działki nr 351/86, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mariańskiej 1 w Rybniku.Pokaż
187/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola balsamiczna, rosnącego na terenie działki nr 1966/29, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Pukowca 8 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
186/A/2006decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. skup i sprzedaż złomu stalowego w Rybniku przy ul. Brzeziny MiejskiePokaż
185/A/2006Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: remont i budowa ul. Toruńskiej w GliwicachPokaż
184/A/2006Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Połomskiej - etap IPokaż
183/A/2006Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa dwóch zwałów węgla surowego, powiększenie istniejącego zwału miałów węglowych wraz z urządzeniami towarzyszącymiPokaż
182/A/2006Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: dwupoziomowy parking przy ul.BrudniokaPokaż
181/A/2006wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: rozbudowa istniejącego budynku drukarni (Sroka)Pokaż
180/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku wierzba krucha, rosnących na terenie działki nr 1524/60, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Karola Miarki 49 w Rybniku.Pokaż
179/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew, rosnących na terenie należącym do wnioskodawcy w rejonie szybu V KWK „Chwałowice”, położonym przy ulicy Chwałowickiej w Rybniku.Pokaż
178/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku topola chińska, zlokalizowanych na terenie bulwarów wzdłuż rzeki „Nacyna”, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Budowlanych w Rybniku.Pokaż
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa działki nr 3532/67, przy ulicy Adama Asnyka w Rybniku.Pokaż
145/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 3912/54, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Willowej w Rybniku - Kamień.Pokaż
177/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jarząb pospolity, zlokalizowanego na terenie działki nr 1618/34, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Granicznej w Rybniku.Pokaż
175/A/2006wniosek o wydanie decyjzji Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedłużenia terminu rekultywacji przy ul. Kopalnianej i ŚwerklańskiejPokaż
176/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola francuska, rosnącego na terenie działki nr 555/60, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku.Pokaż
174/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki nr 470/46, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Staromiejskiej 10 w Rybniku - Niewiadom.Pokaż
173/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 882/150, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej prz ulicy Leszczyńskiego 14 w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
172/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 1368/70, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Wyglendy 1 w Rybniku.Pokaż
171/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 732/148, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Szczęść Boże 30 w Rybniku.Pokaż
170/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki nr 580/286, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Juliusza Słowackiego w Rybniku.Pokaż
169/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew , na terenie działki nr 285/1, j przy ulicy WiśniowejPokaż
168/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna pospolita o obwodzie pnia 110cm, rosnącego na terenie działki nr 2127/337, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej w Rybniku.Pokaż
167/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 22 szt. drzew gatunków: sosna pospolita - 17 szt., modrzew europejski – 5 szt., rosnących na terenie działek nr: 728/9 i 729/9, położonych przy ulicy Wincentego Witosa 75 A w Rybniku.Pokaż
166/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki nr 1909/192, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Polnej 16 w Rybniku.Pokaż
164/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 111 szt. drzew, rosnących na terenie działek nr: 890/19 i 1386/19, dzierżawionych przez wnioskodawcę od K.W. S.A., położonych przy ulicy Oskara Kolberga w Rybniku – Boguszowice.Pokaż
165/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 891/19, dzierżawionej przez wnioskodawcę od Miasta Rybnik, położonej przy ulicy Oskara Kolberga w Rybniku – Boguszowice.Pokaż
163/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki nr 1290/31, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej w Rybniku.Pokaż
162/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 310/11, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Juliana Ursyna - Niemcewicza 18 w Rybniku - Popielów.Pokaż
161/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola berlińska, rosnącego na terenie działki nr 4822/118, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, zlokalizowanej przy ulicy Żorskiej w Rybniku.Pokaż
160/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 116, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 18 w Rybniku.Pokaż
159/A/2006Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa pawilonu handlowego branży motoryzacyjnej z serwisem opon na działce nr 1320/74 przy ul. Chwałowickiej w RybnikuPokaż
158/A/2006Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa stacji paliw oraz warsztatu samochodowego i sklepu motoryzacyjnego w Rybniku przy ul. Obwiednia PołudniowaPokaż
157/A/2006Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa stacji gazów technicznych z przeznaczeniem do celów technologicznych (prace spawalnicze) związanych z działalnością zakładuPokaż
156/A/2006Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń haliPokaż
155/A/2006Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: zainstalowanie ściany lakierniczej MM04 FLOW z instalacją nawiewno - wywiewną o normie bezpieczeństwa wyciągu EExePokaż
154/A/2006wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa stacji paliw TESCO w Rybniku przy ul. Brzezińska - ŻorskaPokaż
153/A/2006Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budowa Zakładu Przerobu Odpadów Komunalnych" w RybnikuPokaż
152/A/2006Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "wykonanie instalacji mokrego odsiarczania spalin w Elektrowni Rybnik S.A. w Rybniku"Pokaż
151/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola balsamiczna, rosnącego na terenie działki nr 5167/145, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hutniczej w Rybniku.Pokaż
150/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zawiszy Czarnego Rybniku.Pokaż
149/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku klon jesionolistny, rosnących na terenie działki nr 919/25, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sygnały 35 i 36 w Rybniku - Gotartowice.Pokaż
147/A/2006usunięcia 5 szt.drzew gat. topola rosnących na terenie zieleńca "Pod lipami" w NiewiadomiuPokaż
148/A/2006usunięcia drzew szt.36 z terenu Pl.Wolności w związku z przebudową dróg publicznychPokaż
146/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku modrzew europejski, zlokalizowanych na terenie działki nr 1360/5, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sztolniowej 21 w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
145/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki nr 1815/202, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hoża w Rybniku.Pokaż
144/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku topola włoska, rosnących na terenie działki nr 5122/118, położonej przy ulicy Brzezińskiej 8 A w Rybniku.Pokaż
143/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 29 szt. drzew, rosnących na terenie działek nr: 643/194, 646/185, 647/170, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Bolesława Chrobrego 41 w Rybniku.Pokaż
142/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki nr 4304/8, stanowiącej własność wnioskodawców, zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic: Władysława Jagiełły z Żużlową w Rybniku.Pokaż
141/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew działki nr 1308/57, j przy ulicy Kwiatowej w Rybniku.Pokaż
140/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew gatunków: sosna pospolita – 1 szt., modrzew europejski – 10 szt., rosnących na terenie działki nr 2135/354, będącej własnością wnioskodawców, zlokalizowanej przy ulicy Stawowej 69 w Rybniku.Pokaż
139/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenach administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy następujących ulicach: 1 Maja 97, Józefa Pukowca 6, Zwycięstwa 27c w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
138/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew, rosnących na terenach administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicach: Kosmonautów 4, Mikołowskiej 31a, Ogrodowskiego 9a, 11, 15 i Przemysłowej w Rybniku.Pokaż
137/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 25 szt. drzew, rosnących w rejonie budynku Zarządu KWK „Chwałowice” na terenie należącym do wnioskodawcy, położonym przy ulicach: 1 Maja 26 i Przewozowej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
136/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola chińska, rosnącego na terenie działki nr 4957/174, będącej współwłasnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Plac Wolności 10 w Rybniku.Pokaż
135/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1030/113, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 40 w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
133/A/2006Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i odprowadzanie wód deszczowych z terenu Przedsiebiorstwa do potoku MłynówkaPokaż
134/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 197/27, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pawła Semana 14 w Rybniku - Niewiadom.Pokaż
132/A/2006Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla stawów rybnych położonych w Rybniku przy ul. Trzech Krzyży 96Pokaż
131/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 18 szt. drzew i 18, 4m2 krzewów, rosnących w rejonie przejazdu kolejowego i osadników mułowych „Holona”, położonym przy ulicach: Kożdoniów i Zwycięstwa w Rybniku – Chwałowicach.Pokaż
130/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 148 szt. drzew i 141m2 krzewów przy ulicy Żorskiej w Rybniku.Pokaż
129/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 30 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działek, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Franciszkańskiej 22 w Rybniku – Zamysłowie.Pokaż
128/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 4761/118, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawców, zlokalizowanej przy ulicy Żorskiej 18 A w Rybniku.Pokaż
127/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 24 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 182/18, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, zlokalizowanej przy ulicy Mikołowskiej 107 w Rybniku.Pokaż
126/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki nr 1798/124, będącej własnością wnioskodawcy, zlokalizowanej przy ulicy Wodzisławskiej 112.Pokaż
125/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 23 szt. drzew, , będącej własnością wnioskodawcy.Pokaż
123/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki nr 3545/47, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Webera w Rybniku.Pokaż
124/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 3538/58, będącej współwłasnością wnioskodawcy, zlokalizowanej przy ulicy A. Fredry 2.Pokaż
122/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki nr 348/33, będącej współwłasnością wnioskodawcy, zlokalizowanej przy ulicy Brzeziny Miejskie w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
121/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew gatunku topola niekłańska, rosnących na terenie „Skweru z pomnikiem”, położonym przy ulicy Gotartowickiej w Rybniku.Pokaż
120/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew, rosnących na terenie cmentarza parafialnego, administrowanego przez wnioskodawcę, położonym przy ulicach: Cmentarnej i Rudzkiej w Rybniku.Pokaż
119/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 459/10, będącej własnością wnioskodawcy, zlokalizowanej przy ulicy Wolnej 191 w Rybniku.Pokaż
118/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunków: robinia akacjowa - 2 szt., modrzew europejski - 2 szt., rosnących na terenie działki nr 1016/164, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ul. Rybackiej 55 w Rybniku.Pokaż
117/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. robinia akacjowa, zlokalizowanych na terenie działek nr: 3026/180 i 3112/177, położonych przy ulicy Józefa Rymera 4 w Rybniku -Niedobczycach.Pokaż
116/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew, rosnących na terenie Ogniska Wychowawczego - działka nr 101, stanowiącym własność Gminy Jastrzębie Zdrój, położonym przy ulicy Turystycznej 23.Pokaż
115/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew z terenów: zieleńca im. „R. Biegieszowej” (3 szt.), cmentarza komunalnego w Boguszowicach Starych (3 szt.), cmentarza komunalnego w Chwałowicach (2 szt.), parku „Górnika” (2 szt.) w Rybniku.Pokaż
114/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew gat.: topola chińska – 4 szt., robinia akacjowa – 4 szt., rosnących na terenie działki nr 1242/119, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 108 w Rybniku.Pokaż
113/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 151 szt. drzew następujących gatunków: robinia akacjowa – 117 szt., topola osika – 21 szt., brzoza brodawkowata – 13 szt., rosnących na terenie działek nr: 407/4 i 408/4, położonych przy ulicy PodmiejskiejPokaż
111/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 781/31, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Śląskiej w Rybniku – Chwałowicach.Pokaż
112/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 22 szt. drzew gat.: sosna pospolita – 6 szt., dąb czerwony – 6 szt., brzoza brodawkowata – 10 szt., zlokalizowanych na terenie działki nr 2917/20, będącej własnością wnioskodawcy, przy ul. Rybnej 28.Pokaż
110/A/2006Wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z terenu pawilonu handlowego przy ul. Sybiraków w Rybniku do MłynówkiPokaż
109/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola włoska, rosnącego na terenie działki nr 1814/236, będącej współwłasnością wnioskodawców, zlokalizowanej przy ulicy Rudzkiej 17 w Rybniku.Pokaż
108/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki nr 2343/224, będącej współwłasnością wnioskodawcy, zlokalizowanej przy ulicy Radosnej 9 w Rybniku.Pokaż
107/A/2006Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia "Utworzenie Infrastruktury Rybnickiego Inkubatora Technologicznego" przy ul. Jankowickiej 23/25 w RybnikuPokaż
106/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa gat. klon jesionolistny, rosnącego na terenie działki nr 124/1, dzierżawionej przez wnioskodawcę od K.W. S.A. Oddział K.W.K. Jankowice, położonej przy ul. Jastrzębskiej w Rybniku – Boguszowicach.Pokaż
105/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 20 szt. drzew następujących gatunków: dąb czerwony – 12 szt., brzoza brodawkowata – 2 szt., wierzba iwa – 4 szt., topola osika – 2 szt., rosnących na terenie działki nr 1678/4, położonej przy ul. Gruntowej.Pokaż
104/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa gat. modrzew europejski, j przy ulicy Rudzkiej .Pokaż
103/A/2006Usunięcia 4 szt. Drzew gat. Lipa i dąb z terenu parku przy Kampusie ul. RudzkaPokaż
102/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew gat.: wierzba iwa – 2 szt., brzoza brodawkowata – 5 szt., rosnących na terenie działki nr 2327/278, będącej własnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej 35 w Rybniku.Pokaż
100/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew gat. topola euroamerykańska, rosnących na terenie działek nr: 89/6 i 157/6, będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych przy ulicy Stanisława Małachowskiego w Rybniku – Boguszowicach.Pokaż
101/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat.: topola euroamerykańska – 1 szt., topola włoska – 1 szt., czeremcha amerykańska – 2 szt., brzoza brodawkowata – 1 szt., rosnących przy ul.: Fabrycznej, B.Chrobrego/3 Maja i Rudziej 70 B.Pokaż
99/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 11 szt. drzew, rosnących na terenach administrowanych osiedli mieszkaniowych, położonych przy ulicach: Mglistej 2 D i Św. Maksymiliana 7, 9 – 13.Pokaż
98/A/2006Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wymiany sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej w RybnikuPokaż
97/A/2006Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Górnośląskiej w RybnikuPokaż
96/A/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
94/A/2006Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Mickiewicza w RybnikuPokaż
95/A/2006Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Larysza w RybnikuPokaż
93/A/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów.Pokaż
92/A/2006Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy linii do produkcji spoiw mineralnych pakowanychPokaż
91/A/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
90/A/2006Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Wyglendy w RybnikuPokaż
89/A/2006Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Jaskółczej w RybnikuPokaż
88/A/2006Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy Placu Wolności w RybnikuPokaż
87/A/2006Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy CentrumHandlowego Carrefour wraz ze stacja paliw w Rybniku przy ul. GliwickiejPokaż
86/A/2006Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej do projektowanego Marketu Budowlanego OBI przy ul. ŻorskiejPokaż
85/A/2006Wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wodzisłwskiej w RybnikuPokaż
84/A/2006Wydania decyzji osrodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obiektów Centrum Handlowo-Usługowo-Rekreacyjnego Focus Park W RybnikuPokaż
83/A/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
82/A/2006Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla modernizacji stacji paliw płynnych ESSO w Rybniku u zbiegu ul. Żorskiej i ul. ProstejPokaż
81/A/2006Wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych do gruntu ze stanowisk transformatorów przy ul. Kłokocińskiej w RybnikuPokaż
80/A/2006Wydania pozwolenia wodnoprawnegoPokaż
79/A/2006Wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 6 (Rybnickiej)Pokaż
77/A/2006Wydania pozwolenia wodnoprawnego na regulację potoku Chwałowickiego oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wódPokaż
78/A/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
76/A/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
75/A/2006Wydania pozwolenia wodnoprawnego budowę urządzeń wodnych oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Centrum Handlowo-Usługowego przy ul. ŻorskiejPokaż
74/A/2006Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
73/A/2006Wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje niebezpieczne z terenu Hali Makro w Rybniku przy ul. ŻorskiejPokaż
72/A/2006Wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rowu B-31 wód deszczowych pochodzących z terenu Hali Makro w Rybniku prz ul. ŻorskiejPokaż
71/A/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
69/A/2006Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
70/A/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
67/A/2006Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadówPokaż
68/A/2006Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
66/A/2006Zmiana decyzju zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
65/A/2006Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i zbierania odpadówPokaż
64/A/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i zbierania odpadówPokaż
63/A/2006Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadówPokaż
62/A/2006Wniosek o dokonanie oględzin stanu żywotności przesadzonych drzew oraz umorzenie należności z tytułu ustalonej opłaty administracyjnej, naliczonej w decyzjach nr: Ek I- 7635/00180/03 z dnia 26.IX.2003 r. oraz Ek I- 7635/00180/03 z dnia 18.XI.2003 r.Pokaż
60/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew gat. topola euroamerykańska (mieszaniec), rosnących na terenie działki nr 5200/118, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 8 A w Rybniku.Pokaż
61/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa gatunku żywotnik zachodni, rosnącego na terenie działki nr 409/3, będącej współwłasnością wnioskodawcy, zlokalizowanej przy ulicy Wiśniowej 6 w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
59/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 23 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 5117/118, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 8 a w Rybniku.Pokaż
58/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew i 67 m2 krzewów gat.: jarząb pospolity, lipa drobnolistna, jaśminowiec wonny - 67 m2, rosnących na terenie działek o numerach: 1784/220, 3785/222, 3786/222 przy ul. Jana Kotucza w Rybniku.Pokaż
57/A/2006Wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu bazy PPU KOLBUD przy ul. Gliwickiej 103Pokaż
56/A/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat.: lipa drobnolistna - 2 szt. i brzoza brodawkowata - 1 szt., rosnących na terenie działki nr 831/2, położonej przy ul. Przewozowej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
55/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. 164/105, w Rybniku.Pokaż
54/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew – 1 szt., 33, położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
53/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 21 szt. drzew, rosnących na terenie Gimnazjum Nr 8, stanowiącym własność Gminy Jastrzębie Zdrój, położonym przy ulicy Katowickiej 35.Pokaż
52/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat.: modrzew europejski - 2 szt., cyprysik groszkowy - 2 szt., żywotnik zachodni (czterozrost) - 1 szt. z terenu dz. nr 3521/67, położonej przy ul. Jana Kasprowicza 17.Pokaż
51/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa i 5, 0 m2 krzewów, rosnących na terenie działki nr 11, stanowiącej własność Gminy Gliwice, położonej przy ulicy Poli Gojawiczyńskiej 9 A.Pokaż
50/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. robinia akacjowa, rosnących na terenie działki nr 2082/45, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ul. Żurawia 2 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
49/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. wierzba krucha z terenu dz. nr 2155/210, będącej współwłasnością wnioskodawcy, położonej przy ul. Prostej.Pokaż
686/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 245/20, będącej współwłasnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Skośnej w Rybniku - Kłokocinie.Pokaż
48/A/2006Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
47/A/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
46/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat.: klon jawor (dwuzrost) – 1 szt., klon jawor - 1 szt., klon pospolity - 1 szt., wierzba iwa - 1 szt., głóg dwuszyjkowy - 1 szt., zlokalizowanych przy ulicy Jeana Chalotta 8/31 w Rybniku.Pokaż
45/A/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
44/A/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
43/A/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
42/A/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
41/A/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
40/A/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
39/A/2006Wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych z myjni samochodowej zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Sztolniowej 15Pokaż
38/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat.: topola kanadyjska (mieszaniec) – 1 szt., topola włoska – 1 szt., zlokalizowanych na terenie działki nr 928/150, położonej przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej 29 w Rybniku – Golejowie.Pokaż
37/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 21 szt. drzew, rosnących na terenach administrowanych osiedli mieszkaniowych przy ulicach: Dworcowej 3, 5, Mglistej 17 D, Sławików 6, Św. Józefa 20 - 20 A, 33, Tadeusza Kościuszki 13, Wyzwolenia 29.Pokaż
36/A/2006Wydania zezwolenia na usunięcie drzew w związku z wykonaniem kanalizacji deszczowej i sanitarnej na potrzeby Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych przy ul. Gliwickiej w RybnikuPokaż
35/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1086/192, będącej własnością wnioskodawcy, zlokalizowanej przy ulicy Polnej 16 A.Pokaż
34/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew działki numer 1549/317, j przy ulicy Gliwickiej w Rybniku.Pokaż
33/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 3 szt. drzew gatunku topola balsamiczna z terenu dz. nr 902/45, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ul. Józefa Lompy 6 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
32/A/2006Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia "Rozbudowa stacji paliw "Lotos Paliwa" o stanowisko gazu płynnego ( propan-butan) w Rybniku przy ul. Żorska 83Pokaż
31/A/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transporu odpadów.Pokaż
30/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa gatunku klon jesionolistny z terenu dz. nr 2083/45, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ul. Żurawia 2 A w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
29/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat.: modrzew europejski - 2 szt. i sosna wejmutka - 1 szt. z terenu dz. nr 1457/29, położonej przy ul. Dolnej 83 A w Rybniku.Pokaż
28/A/2006wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z budową Centrum Rozrywkowo-Handlowego Focus Park pomiędzy ulixami Rynkowa, Zamkowa, Chrobrego, 3 -go MajaPokaż
27/A/2006usunięcia 1 szt. Drzewa przy ul. Miejskiej kolidującego z robotami ziemnymi w związku z awarią sieci kablowejPokaż
26/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. wierzba biała o obwodzie pnia 230 cm, rosnącego na terenie działki nr 1433/76, będącej współwłasnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nacyńskiej 4 B w Rybniku.Pokaż
25/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew, rosnących na terenach administrowanych osiedli mieszkaniowych, położonych przy ulicach: Kupieckiej 14, 14 A, 16, Obywatelskiej 1, 9, Zwycięstwa 2 w Rybniku – Chwałowicach.Pokaż
24/A/2006Wydania zezwolenia dla SM "RYF" na usunięcie żywopłotu rosnącego wzdłuż chodnika przy budynku nr 63 ul. ReymontaPokaż
23/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa e działki nr 391/1, przy ulicy Wiśniowej w Rybniku.Pokaż
22/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 2 szt. drzew działki nr 1654/40, zlokalizowanej przy ulicy Św. Józefa iPokaż
21/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 810 szt. drzew z terenu przy ul. Jagodowej w Rybniku.Pokaż
20/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. topola kanadyjska (mieszaniec) z terenu dz. nr 5167/145, położonej przy ul. Hutniczej w Rybniku.Pokaż
302/A/2005Zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnychPokaż
301/A/2005Zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
19/A/2006wniosek o wydanie decyzji w sprawie uznania rekultywacji terenów przy ul. Kożdoniów w Rybniku - "Rejon B" za zakończonąPokaż
18/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 537/17, będącej własnością wnioskodawców, zlokalizowanej przy ulicy Sygnały w Rybniku.Pokaż
17/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny o obwodzie pnia 46 cm , rosnącego na terenie działki nr 2114/68, będącej współwłasnością wnioskodawcy, zlokalizowanej przy ulicy Żytniej 13 w Rybniku.Pokaż
16/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew gat.: topola włoska - 6 szt., topla kanadyjska - 3 szt., rosnących na terenie dz. nr 214/52 przy ul. Działkowców 1 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
15/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. topól włoskich, rosnących na terenie działki nr 2520/237, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
14/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. topól kanadyjskich (mieszaniec) z terenu dz. nr 1472/7, położonej przy ul. Żużlowej w Rybniku.Pokaż
13/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew gat.: topola włoska - 8 szt. i topola czarna - 1 szt., rosnącycha na terenie działek nr: 1133/170 i 1655/170, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ul. B.Chrobrego w Rybniku.Pokaż
12/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. topól balsamicznych, rosnących na terenie działki nr 728/96, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hotelowej 12 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
11/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. dwuzrostu drzewa gat. czeremcha amerykańska, rosnącego na terenie administrowanym przez wnioskodawcę, położonym przy ulicy Generała Zygmunta Janke – Waltera w Rybniku.Pokaż
10/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. topola balsamiczna, rosnących na terenie działki nr 259/7, położonej przy ul. Gustawa Morcinka 25 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
299/A/2005Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transpotru nieczystości ciekłychPokaż
300/A/2005Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
9/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. jodła pospolita, rosnącego na terenie działki nr 2943/165, będącej własnością Państwa Ireny i Eryka Smołka, zlokalizowanej przy ulicy Dzikiej Róży 13 a.Pokaż
8/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. wierzba biała, rosnącego na terenie działki nr 3549/47, będącej własnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Aleksandra Fredry 13 w Rybniku.Pokaż
7/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. topola chińska, rosnących na terenie działki nr 4822/118, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku.Pokaż
6/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. topola włoska, rosnących na terenie działki nr 1990/98, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 117 w Rybniku.Pokaż
5/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski z terenu dz. nr 1697/64, położonej przy ul. Chwałowickiej 24.Pokaż
4/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. modrzew europejski z terenu działki nr 1111/75, położonej przy ul. Bieszczadzkiej 12.Pokaż
3/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. topola kanadyjska (mieszaniec) z terenu Z.O.Z. przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 8.Pokaż
2/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. topól balsamicznych z terenu S.P. Nr 3 i Gimnazjum Nr 10 (dz. nr 2534/56) przy ul. Piastów 15.Pokaż
1/A/2006Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 17 szt. topól balsamicznych i 1 szt. trójzrostu klonu jaworu z terenu działki nr 2239/19, położonej przy ul. Dr M. Różańskiego w Rybniku.Pokaż
298/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 96 szt. drzew, rosnących na terenie działek nr: 204, 2068/225, będących własnością wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Podleśnej oraz Strąkowskiej w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
297/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 3890/8, będącej współwłasnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Jagiełły 34 A w Rybniku.Pokaż
296/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. czterozrostu drzewa gat. wierzba krucha, rosnącego na terenie działki nr 1946/145, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dworek w Rybniku.Pokaż
295/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 50 szt. drzew z terenu działki nr 4300/8, położonej przy ul. Żużlowej w Rybniku.Pokaż
294/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew z terenu Administrowanych Osiedli Mieszkaniowych przy ul.: Chalotta 8, Długosza 10, Raciborskiej 60, Tęczowej 1, 3 w Rybniku.Pokaż
293/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 213 szt. drzew i 101 m2 krzewów z terenu działek, położonych przy ul. Gliwiciej w Rybniku.Pokaż
292/A/2005wydania zezwolenia na usunięcie drzewul. Br. Czecha- WęzikPokaż
291/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 47 szt. drzew, rosnących na terenach osiedli administrowanych przez Z.G.M. A.D.M. - III w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
290/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny o obwodzie pnia 100 cm, rosnącego na terenie działki nr 757/11, będącej własnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Lasem 69 w Rybniku.Pokaż
289/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. sosna pospolita, rosnącego na terenie działk nr 3662/182, będącej współwłasnością wnioskodawcy, położonej przy ul. Borki 8 w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
288/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna z terenu dz. nr 1051/31, będącej własnością wnioskodawców, położonej przy ul. Śląskiej 24 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
286/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna z terenu skweru "Strażacka", położonego przy ul. Strażackiej w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
287/A/2005wniosek o wydanie decyzji Prezydenta Miasta Rybnika o uznanie rekultywacji gruntów Rejonu "D" za zakończonąPokaż
285/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat.: topola kanadyjska - 2 szt. i topola włoska 1 szt. z terenu dz. nr 4270/331, położonej przy ul. Żwirowej 24 A w Rybniku - Popielowie.Pokaż
284/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat.: topola berlińska - 4 szt., topola berlińska (trójzrost) - 1 szt. z terenu działki nr 4484/40, położonej przy ul. Przemysłowej 3 w Rybniku.Pokaż
283/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 16 szt. drzew gat.: topola balsamiczna (mieszaniec) - 13 szt., klon jesionolistny - 2 szt., robinia akacjowa - 1 szt. z terenu działki nr 2467/256, położonej przy ul. Karola Miarki w Rybniku.Pokaż
282/A/2005Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
281/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola kanadyjska z terenu działki nr 1972/39, położonej przy ul. Patriotów 31 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
280/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 32 szt. drzew i 4 m2 krzewów z terenu działek nr: 3, 2663/6, 2669/5, położonych przy ul. Żorskiej, będących własnością wnioskodawcy.Pokaż
279/A/2005Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościPokaż
278/A/2005Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościPokaż
277/A/2005Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomościPokaż
276/A/2005Zmiany decyzji Nr GK: 0153/3/01 z dnia 2001-02-28Pokaż
275/A/2005Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłychPokaż
274/A/2005Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościPokaż
273/A/2005Wydania zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
272/A/2005Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
271/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat.: orzech włoski - 1 szt. i topola balsamiczna - 1 szt. z terenu dz. nr 4150/132, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ul. Reymonta.Pokaż
270/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. wierzba krucha z terenu przy ul. Strażackiej 54 B.Pokaż
269/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat. topola balsamiczna z terenu działki nr 745/181, położonej przy ul. Skowronków 6 w Rybniku - Grabowni.Pokaż
268/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat.: sosna pospolita - 1 szt. i świerk pospolity - 1 szt. z terenu działki nr 1796/34, położonej przy ul. Błękitnej 59 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
267/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola balsamiczna z terenu działki nr 2127/76, położonej przy ul. Wrębowej 10 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
266/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. topola chińska, rosnących pomiędzy torem kolejowym linii nr 140 Katowice Ligota - Nędza a ogrodzeniem R.F.M. "Ryfama" S.A. w Rybniku.Pokaż
265/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny z terenu działki nr 2008/47, położonej przy ul. Aleksandra Fredry 5 w Rybniku.Pokaż
264/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew z terenu działki nr 98/1, położonej przy ul. Jastrzębskiej 12 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
263/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola kanadyjska z terenu Osiedla Południe 37 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
262/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 21 szt. drzew z terenu działki nr 331/7, położonej przy ul. Gustawa Morcinka 14 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
261/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat.: brzoza brodawkowata - 2 szt. i lipa drobnolistna - 1 szt. z terenu działki nr 5266/534, będącej współwłasnością wnioskodawcy, położonej przy ul. Konarskiego w Rybniku - Popielowie.Pokaż
260/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny z terenu działki nr 2565/325, położonej przy ul. Rudzkiej 147 w Rybniku.Pokaż
259/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew. modrzew europejski z terenu działki nr 3330/ 70, zlokalizowanej przy ul. Raciborskiej 102, będącej własnością wnioskodawców.Pokaż
258/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. olsza czarna z terenu działek nr: 1728/27 i 1729/24, położonych przy ul. A. Dygasińskiego 91, będących własnością wnioskodawcy.Pokaż
257/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola chińska z terenu działki nr 598/82, położonej przy ul. Wjazdowej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
256/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. brzóz z terenu działki nr 381/31, położonej przy ul. Wypoczynkowej 30 w Rybniku - Golejowie.Pokaż
255/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. świerku srebrnego z terenu działki nr 603/30, położonejprzy ul. Partyzantów 31 w Rybniku.Pokaż
254/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. grochodrzew z terenu działki nr 2111/45, dzierżawionej od Miasta Rybnik, położonej przy ul. Józefa Lompy 8.Pokaż
253/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. topola chińska - dwuzrost z terenu działek nr: 2019/67 i 2022/67, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ul. Świerklańskiej 42.Pokaż
252/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 drzew przy ul. BoguszowickiejPokaż
251/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. sosna wejmutka z terenu działki nr 1233/149, położonej przy ul. Dworek 32 B.Pokaż
250/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew i 6 m2 krzewów z terenu działki nr 2430/131, położonej przy ul. Św. Józefa 9.Pokaż
249/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. świerków srebrnych z terenu działki nr 2706/43, położonej przy ul. Malinowej 2.Pokaż
248/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
247/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
246/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat: topola francuska - 2 szt. i jesion wyniosły - 1 szt. z terenu administrowanych osiedli mieszkaniowych, położonych przy ul.: por. Kazimierza Ogrodowskiego 13 i 17 oraz Kosmonautów.Pokaż
245/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
244/A/2005Wniosek o zmianę decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
242/A/2005Wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i odzysku odpadówPokaż
241/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. wierzba krucha z terenu działki nr 284, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ul. Stawowej w Rybniku.Pokaż
240/A/2005Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
239/A/2005Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
238/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt. drzew, rosnących na terenie działek nr: 157/31 i 2162/40, położonych przy ul. Patrotów w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
237/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 406 szt. drzew i 130 m2 krzewów z terenów działek, położonych w Rybniku - Boguszowicach, łączących ulice: Tkoczów z Błękitną.Pokaż
236/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadówPokaż
235/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt. drzew i 56 m2 krzewów z terenu działek nr: 3268/215, 3860/184, 3862/184, położonych przy ul. Energetyków 46 w Rybniku.Pokaż
234/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. kasztanowiec biały z terenu działki nr 90 6/50, położonej przy ul. Dolnej 31 w Rybniku.Pokaż
233/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. lipa drobnolistna z terenu działki nr 2807/229, położonej przy ul. Alojzego Szewczyka w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
232/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. klon pospolity z terenu działki nr 5220/194, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego 39 F w Rybniku.Pokaż
231/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat. Robinia akacjowa - 2 szt., robinia akacjowa (dwuzrost) - 1 szt., daglezja zielona - 1 szt. z terenu działek nr: 125 i 2030/114, położonych przy ul. Podleśnej 16Pokaż
230/A/2005wydania decyzji na usunięcie 9 szt. drzew z terenu skweru "Naroże" przy ul. Kościuszki =-Powstańców Śl.Pokaż
229/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew. z nr 1884/73, położonej przy ul. Cmentarnej .Pokaż
228/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 44 szt. drzew z terenów adm. osiedli mieszkaniowych przy ul.: A. Zgrzebnioka 3-7, Zebrzydowickiej 4, 6-8, W. Hibnera 3, 21, Komuny Paryskiej 1, 3, 5, P. Cierpioła 4, Janke Waltera 2, J. Kawalca 6, Piownik 13Pokaż
227/A/2005usunięcia 2 szt. drzew z terenu posesji przy ul. Padarewskiego 7Pokaż
226/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gat. topola chińska z terenu działki nr 4472/194, położonej przy ul. Wieniawskiego 3.Pokaż
225/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola kanadyska z terenu działki nr 1714/101, położonej przy ul. Śląskiej 1 APokaż
213/A/2005Wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych do celów nawadniania szkółki leśnej "Grabownia" dla Nadleśnictwa RybnikPokaż
212/A/2005Wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Rudy linią napowietrzną linią niskiego napięcia przy ul. Mikołowskiej w RybnikuPokaż
211/A/2005Wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę mostu drogowego w ciągu rzeki Rudy w km 30+300 dla budowy łącznika ulic Gliwicka- WielopolskaPokaż
210/A/2005Wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych dla budowy łącznika ulic Gliwicka - WielopolskaPokaż
209/A/2005Wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków deszczowych z terenu stacji paliw ESSO w Rybniku przy ul. Żorskiej do zamkniętego rowuPokaż
208/A/2005Wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie linią kablową SN 20kV rzeki Rudy w km 32+350 w rejonie ulicy Mikołowskiej w Rybniku dla GZE S.A. - Gliwice ul. Barlickiego 2Pokaż
207/A/2005Wydzania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych do rowu B 31 z terenu salonu samochodowego Toyota KonsekPokaż
206/A/2005Wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód i odprowadzanie wody ze stawów rybnych zlokalizowanych poniżej zapory zbiornika woidnego "Rybnik" dla Elektrowni RybnikPokaż
205/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat. topola niekłańska z terenu działki nr 555/144, położonej przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 27 w Rybniku - GolejowiePokaż
204/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. wierzba krucha, rosnącego na terenie działki nr 475/15 przy ul. Małachowskiego 18 w Rybniku - Boguszowicach Starych.Pokaż
203/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerk pospolity z terenu działki nr 1793/99, położonej przy ul. Jankowickiej 22 w Rybniku.Pokaż
202/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z działki nr 377/293, ul. Stawowej 6Pokaż
201/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. brzoza brodawkowata z terenu działki nr 3580/ 14, położonej przy ul. Dr Mariana Różańskiego 9Pokaż
200/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. modrzew europejski z terenu działki nr 2400/54, położonej przy ul. Powstańców Śl. 43Pokaż
199/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew i 43 m2 krzewów gat.: robinia akacjowa (dwuzrost) - 2 szt., robinia akacjowa - 1 szt., żywotnik zachodni - 1 szt. z terenu działek nr: 2438/83, 4447/83, 4448/83, położonych przy ul. WyzwoleniaPokaż
198/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 43 szt. drzew z terenu działki nr 1974/40, położonej przy ul. Patriotów w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
197/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. topól włoskich z terenu działki nr 3124/159, położonej przy ul. Rymera 40.Pokaż
196/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. topól kanadyjskich z terenu Przedszkola Publicznego nr 7 przy ul. Pszczyńskiej 158 w Jastrzębiu Zdroju.Pokaż
194/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. modrzew europejski ul. BocznejPokaż
193/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat.: klon jawor, kasztanowiec biały i brzoza brodawkowata z terenu działki nr 1151/170, położonej przy ul. Kościuszki 42Pokaż
192/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa przy ul. BoguszowickiejPokaż
191/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat.: modrzew europejski - 2 szt. i klon pospolity - 2 szt. z terenu działki nr 2646/119, położonej przy ul. por. Kazimierza Ogrodowskiego w Rybniku - PiaskachPokaż
190/A/2005Budowy obiektów Centrum Handlowo-Usługowo-Rekreacyjnego FOCUS PARK w Rybniku pomiędzy ul. Rynkową, 3-go Maja, B. Chrobrego i Zamkową wraz z garażem oraz infrastrukturą techniczną i drogowąPokaż
189/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. topól kanadyjskich z terenu działki nr 3144/173, położonej przy ul. Józefa Rymera w Rybniku - Niedobczycach a będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcyPokaż
188/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 17 szt. drzew gat.: robinia akacjowa - 15 szt., topola kalifornijska - 1 szt. i topola kanadyjska - 1 szt. z terenu, położonego przy ul. Podmiejskiej, będącego w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcyPokaż
187/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. topola włoska z terenu działki nr 724/8, położonej przy ul. Chrobrego 8Pokaż
186/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. orzech włoski z terenu działki nr 2574/256, położonej przy ul. Reymonta 40Pokaż
185/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. dwu-zrostu drzewa gat. topola kanadyjska z terenu działki nr 2370/51, położonej przy ul. Dworek/KotuczaPokaż
184/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola włoska z terenu działki nr 688/18, położonej przy ul. Miejskiej 12Pokaż
183/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat.: wiąz szypułkowy - 3 szt. i klon srebrzysty - 2 szt. z terenu działki nr 3785/222, położonej przy ul. Dworek/KotuczaPokaż
182/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny z terenu działki nr 2131/47, położonej przy ul. P.C.K. 23 w RybnikuPokaż
181/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt. drzew gat.: sosna pospolita - 10 szt., sosna wejmutka - 1 szt., żywotnik zachodni - 3 szt. z terenu działki nr 915/118, położonej przy ul. Wodzisławskiej 156 APokaż
180/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. trój-zrostu drzewa gat. lipa drobnolistna z terenu działki nr 854/72, położonej przy ul. Bronisława Czecha w Rybniku - ChwałęcicachPokaż
179/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 21 szt. drzew gat. topola włoska z terenu działki nr 5203/118, położonej przy ul. Brzezińskiej 8 aPokaż
178/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa przy ul. Po Kazimierza OgrodowskiegoPokaż
177/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew 1 szt. z terenu przy ul. OrzepowickiejPokaż
176/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. sosna wejmutka z terenu działki nr 2360/296, położonej przy ul. Wolnej w Rybniku - Ligockiej Kuźni.Pokaż
175/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola kanadyjska z terenu działki nr 1834/27, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ul. Górniczej 4Pokaż
174/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gat.: topola balsamiczna - 4 szt. i lipa drobnolistna - 2 szt. z terenu działki nr 1830/17, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ul. Krupińskiego 9Pokaż
173/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 20 szt. topól z terenu, będącego w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy przy ul. PodmiejskiejPokaż
172/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 31 szt. drzew gat.: jesion wyniosły - 24 szt., topola berlińska - 7 szt., rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Jastrzębskiej w Rybniku - BoguszowicachPokaż
171/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 58 szt. drzew gat.: wrz. krucha - 23 szt., brz. br. - 15 szt., tp. czarna - 8 szt., tp. czarna odm. piramid. - 7 szt., grochodrzew - 5 szt. z terenu działki nr 4658/237, położonej przy ul. Prostej w RybnikuPokaż
170/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. wierzba biała z terenu działki nr 1108/83 , położonejprzy ul. Gołębiej 22Pokaż
169/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 57 szt. drzew gat.: topola osika - 36 szt, brzoza brodawkowata - 20 szt., klon pospolity - 1 szt. z terenu działki nr 1363/183, położonej przy ul. Gruntowej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
168/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat.: topola berlińska - 3 szt. i robinia akacjowa - 1 szt. z terenu przy ul. 1 Maja 93 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
167/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat.: lipa drobnolistna - 3 szt. i topola balsamiczna - 1 szt. z terenu przy ul. Hutniczej, należącego do Rybnickiej Fabryki Maszyn "Ryfama" S.A.Pokaż
166/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew gat.: jarząb pospolity - 4 szt., klon jawor - 3 szt., modrzew europejski - 3 szt. i brzoza brodawkowata - 1 szt. przy ul.: Boh. Westerplatte 3, 5, 7 i 18 A, Hibnera 23 i 44 i Zebrzydowicka 24.Pokaż
165/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew gat. brzoza brodawkowata z terenu parku gminnego "Henryka Czempiela" w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
164/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. topola kanadyjska z terenu parku "Henryka Czempiela" w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
163/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola włoska z terenu działki nr 1795/102, położonej w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 78 APokaż
162/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat.: topola francuska, klon jesionolistny i grab pospolity z terenu działki nr 2176/231, położonej przy ul. Przemysłowej 3Pokaż
161/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. świerk srebrny z terenu działki nr 2757/142, położonej przy ul. Poprzecznej 7Pokaż
160/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z działki nr 1942/201, przy ul. ZakątekPokaż
159/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat.: dąb szypułkowy - 1 szt. i klon pospolity - 1 szt. z terenu działki nr 2759/141, położonej przy ul. Rycerskiej w Rybniku - KłokociniePokaż
158/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. topola kanadyjska z terenu działki nr 1305/1, położonej przy ul. Podmiejskiej w RybnikuPokaż
157/A/2005wniosek o wydanie decyzji Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie rekultywacji i zagospodarowania terenów depresyjnych w obrębie koryta potoku Niedobczyckiego przyległych do ulicy Skalnej w RybnikuPokaż
156/A/2005wniosek o wydanie decyzji Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie kierunku rekultywacji i zagospodarowania zwałowiska odpadów powęglowych KWK "Chwałowice" zlokalizowanego pomiędzy ulicami Noworadziejowską i Składową w Rybniku - teren przy szybie IVPokaż
155/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew gat.: wierzba biała - 3 szt., klon srebrzysty - 2 szt., topola balsamiczna - 2 szt., topola włoska - 1 szt., topola chińska - 1 szt., brzoza br. - 1 szt. z terenu przy ul. Gustawa MorcinkaPokaż
154/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. modrzew europejski z terenu działki nr 1347/55, położonej przy ul. Nacyńskiej 17 w Rybniku - ZamysłowiePokaż
153/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola włoska z terenu administrowanego przez Teatr Ziemi RybnickiejPokaż
152/A/2005wniosek o wydanie decyzji Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie niwelacji i uporządkowania terenu na byłym zwałowisku skały płonnej KWK "Rydułtowy - Anna" były Ruch Ignacy w Rybniku - NiewiadomiuPokaż
151/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny z terenu przy ul. Paderewskiego 46 w Rybniku - NiedobczycachPokaż
150/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. topola balsamiczna z terenu przy ul. Wodzisławskiej 39 w RybnikuPokaż
149/A/2005wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu cmentarza prafaialnego przy ul. CmentarnejPokaż
148/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. modrzew europejski z terenu działki nr 2635/73 położonej przy ul. Raciborskiej 76Pokaż
147/A/2005Wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zrzutu wód z drenażu boiska sportowego w Niedobczycach przy ul. Górnośląskiej do potoku Niedobczyckiego.Pokaż
146/A/2005Wydania pozwolenia wodnoprawnego na podwyższenie lewego brzegu rzeki Rudy oraz udrożnienie koryta w RybnikuPokaż
145/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew gat.: topola kanadyjska (mieszaniec) - 8 szt. i wierzba biała - 2 szt. z terenu przy ul. PodmiejskiejPokaż
144/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. modrzew europejski z terenu działki nr 14 30/107, położonej przy ul. Niedobczyckiej 191Pokaż
143/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna z terenu działki nr 845/ 18 przy ul. Gliwickiej 217Pokaż
142/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. brzoza brodawkowata z terenu działki nr 119, położonej przy ul. Golejowskiej 2Pokaż
141/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. dąb szypułkowy - 1 szt. z terenu działki nr 1882/73 położonej przy ul. Cmentarnej 37Pokaż
140/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt drzew. gat.: jarząb pospolity - 3 szt., modrzew europejski - 1 szt., topola czarna odm. włoska - 7 szt., topola balsamiczna - 1 szt. z terenu administrowanych osiedli mieszkaniowych.Pokaż
139/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna z terenu działki nr 673/89, przy ul. Frontowej 8 cPokaż
138/A/2005wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 134 drzew kolidujących z inwestycją lini energetycznej w dz. Meksyk ul. Drzymały i ul. ProstaPokaż
137/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna z terenu działki nr 1955/315 położonej przy ul. Stawowej 19 w Rybniku - Paruszowcu.Pokaż
136/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew gat.: klon pospolity - 2 szt., jesion wyniosły - 1 szt., klon jawor (dwu-zrost) - 1 szt., robinia akacjowa - 3 szt., głóg - 2 szt. z terenu parku im. "Św Sarkandra" w Rybniku.Pokaż
135/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat. modrzew europejski z terenu działki nr 3808/9 rosnących przy ul. JagiełłyPokaż
134/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat.: lipa drobnolistna - 2 szt. i brzoza brodawkowata - 1 szt. z terenu działki nr 92 położonej przy ul. Żorskiej w Rybniku - LigociePokaż
133/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew działki nr 1181/268 przy ul. Miodowej w RybnikuPokaż
132/A/2005wniosek o wydanie decyzji Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedłużenia terminu rekultywacji w rejonie ulicy KożdoniówPokaż
131/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat.: świerk pospolity - 1 szt. i klon jawor - dwu-zrost - 1 szt. z terenu przy ul. Hibnera 10Pokaż
130/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. modrzew europejski z terenu działki nr 844/155 położonej przy ul. Legionów 19Pokaż
129/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew gat. modrzew europejski z terenu działki nr 1358/69 położonej przy ul. Bolesława Krzywoustego 21Pokaż
128/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew z terenu działki nr 2369/51 położonej przy ul. Dworek / KotuczaPokaż
127/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew i 14 szt. odnóg z terenu działek nr: 1027/33, 1023/33, 1024/33 położonych przy ul. Żorskiej w RybnikuPokaż
126/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew gat: modrzew europejski - 7 szt., topola osika - 2 szt. i lipa drobnolistna - 2 szt. z terenu Parafii Św. Katarzyny i Matki Bożej RóżańcowejPokaż
125/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat.: klon jesionolistny - 1 szt. i lipa szerokolistna - 1 szt. z terenu przy ul. Pukowca 1Pokaż
124/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 20 szt. drzew gat. topola balsamiczna z terenu przy ul. Prostej na wysokości ronda Kamyk w RybnikuPokaż
123/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. wierzba biała - 2 szt., olsza czarna - 2 szt. i topola osika - 1 szt. z terenu działki nr 735/115 położonej przy ul. Hotelowej 12Pokaż
122/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z terenu działek nr 290/12 i 1148/134 stanowiących własność Gminy Jastrzębie Zdrój położonych przy ul. Okrzei i C.K. NorwidaPokaż
121/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 33 szt. drzew z terenu działek nr 2453/169 i 2454/169 przy ul. Zakątek w Rybniku - LigociePokaż
120/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. wierzba biała z terenu Rybnickiej Fabryki Maszyn "Ryfama" S.A.Pokaż
119/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew przy ul. ZebrzydowickiejPokaż
118/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew europejski - 1 szt. z ul. WiśniowejPokaż
117/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna z terenu działki nr 3335/415 przy ul. DługiejPokaż
116/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew przy ul. JabłoniowejPokaż
115/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew z ternu przy ul. Strąkowskiej 42 FPokaż
114/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat.: topola czarna i topola czarna odm. włoska z terenu działki nr 2367/278 położonej przy ul. PrzemysłowejPokaż
113/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. brzoza brodawkowata z terenu administrowanego przez P.T.K. i G.K. S.A. przy ul. Kłokocińskiej 51Pokaż
112/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny z terenu działki nr 1677/73 przy ul. Sudeckiej 7Pokaż
111/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew gat. wierzba z terenu działki nr 1276/150 rosnących pomiędzy ul. Kotucza a Wierzbową w rejonie rzeki NacynyPokaż
110/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. kasztanowiec biały z terenu działki nr 930/137 połozonej przy ul. NiedobczyckiejPokaż
109/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. trój-zrostu drzewa gat. wierzba biała z terenu działki nr 752/61 położonej przy ul. Golejowskiej 50 w RybnikuPokaż
108/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew następujących gat: topola balsamiczna - 8 szt., topola czarna odm. włoska - 1 szt., robinia akacjowa - 3 szt. z terenu działki nr 1290/31 położonej przy ul. Gliwickiej w Rybniku GolejowiePokaż
107/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 44 szt. drzew (brzoza brodawkowata - 16 szt., sosna pospolita - 1 szt., olsza - 27 szt.) kolidujących z budową wodociągu DN 600 Żory - Rybnik II etap w rejonie rzeki Rudy w Rybniku.Pokaż
106/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa przy ul. RudzkiejPokaż
105/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew rosnących na terenie administrowanych posesji przy ul. Powstańców 16 a i Gliwickiej 54 w RybnikuPokaż
104/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 18 szt. drzew z terenu cmentarza parafialnego przy ul. Cmentarnej w RybnikuPokaż
103/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew następujących gat.: wierzba krucha - 3 szt. i topola czarna - 2 szt. z terenu działki nr 4658/237 położonej przy ul. Prostej w RybnikuPokaż
102/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. brzoza brodawkowata w tym 1 szt. dwu-zrostu i przesadzenie 9 szt. drzew oraz 45,5 m2 krzewów przy ul: Św Józefa 20 A oraz Dworek 5 A, 13 B i 19.Pokaż
101/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięce 6 szt. drzew następujących gatunków: sosna wejmutka - 3 szt., dąb - 1 szt., orzech włoski - 1 szt., brzoza brodawkowata - 1 szt. rosnących na terenie posesji przy ul. Hoża w Rybniku - ZamysłowiePokaż
100/A/2005Wniosek w sprawie zatwierdzenia gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
99/A/2005Zgłoszenie Straży Miejskiej o wydanie decyzji dot. nalczenia kary za nielegalne usunięcie 2 szt. drzew gat. robinia akacjowa z terenu działki nr 1290/31 przy ul. GliwickiejPokaż
98/A/2005Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
97/A/2005Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
96/A/2005Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
95/A/2005Wniosek w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
94/A/2005Wniosek w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
93/A/2005Wniosek w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
92/A/2005Wniosek w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
91/A/2005Wniosek w sprawie zatwierdzenia gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
90/A/2005Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów oraz zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
89/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. pięcio-zrostu drzewa gat. wierzba krucha, 1 szt. czterozrostu drzewa gat. wierzba krucha i 1 szt. drzewa gat. wierzba krucha z terenu działki nr 3785/222 przy ul. Dworek w RybnikuPokaż
88/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. brzoza brodawkowata z terenu działki nr 3895/50 położonej między ul. Borki a ul. Św. JózefaPokaż
87/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. modrzew europejski z terenu przy ul. Wyglendy.Pokaż
86/A/2005Wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie kanalizacji deszczowej z terenu projektowanego pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Dworek w Rybniku i odprowadzanie podczyszczonych wód deszczowych do rzeki Nacyny dla MONDIALPokaż
85/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. sosna pospolita z terenu przy ul. Jankowickiej 75 w RybnikuPokaż
83/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew gat: wiąz szypułkowy - 8 szt., wiąz szypułkowy (trójzrost) - 1 szt. , lipa drobnolistna (czterozrost) - 1 szt., wierzba krucha (sześciozrost) - 1 szt. z terenu działki nr 3787/222Pokaż
82/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerk srebrny rosnących na parceli przy ul. Nowomiejskiej 6Pokaż
80/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. klon pospolity, rosnących przy ul. J. Waltera 5 i 6Pokaż
79/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew gat. sosna pospolita rosnących przy ul. Arki Bożka 30 w Rybniku - KamieniuPokaż
78/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. modrzew europejski rosnącego na parceli przy ul. Wrzosowej 11Pokaż
77/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew gat. topola rosnących na terenie skweru zieleni "Naroże" przy ulicach Kościuszki - Powstańców w RybnikuPokaż
76/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 28 szt. drzew z terenu działek nr 3340/52 oraz 3694/52 położonych przy ul. Cegielnianej 20 aPokaż
75/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew gat.: topola euroamerykańska - 6 szt, topola włoska - 2 szt., jesion wyniosły - 1 szt. z terenu administrowanych osiedli mieszkaniowych przy ul. Jastrzębskiej 5, 6, 11 i 19Pokaż
74/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 34 szt. drzew gat. brzoza brodawkowata i 3 szt drzew gat topola osika z terenu działki nr 1088/88 położonej w Rybniku przy ul. SmolnejPokaż
73/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew gat. topola kanadyjska z działki nr 124/1 i 157/1 przy ul. Gliwickiej 179Pokaż
72/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 3 odnóg dziewięcio-zrostu drzewa gat. wierzba krucha ze skarpy rzeki Nacyny w pobliżu ul. WierzbowejPokaż
71/A/2005Wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Rudy w km 35+215 linią światłowodową Netii S.A. W RybnikuPokaż
70/A/2005Wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do kanalizacji dla stacji paliw Statoil Polska w Rybniku przy ulicy KotuczaPokaż
69/A/2005Wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do kanalizacji miejskiej ścieków przemysłowych i deszczowych pochodzących z centrum handlowego Real w Rybniku przy ulicy KotuczaPokaż
68/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 21 szt. drzew gat. brzoza brodawkowata z działki nr 233/13 położonej w Rybniku - Ligocie przy ul. WróblewskiegoPokaż
67/A/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usun