Tabela zawiera 2575 wierszy z czego wyświetlanych jest 500. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego.
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Numer wpisu Dotyczy
553/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o nr 732/24, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wincentego Kadłubka 31 w Rybniku. Pokaż
554/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gat. sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o nr 3281/229, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wierzbowej 19 w Rybniku. Pokaż
551/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 756/327, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wiślanej 4A w Rybniku. Pokaż
550/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o nr 812/65, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Boguszowickiej 25F w Rybniku. Pokaż
539/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. wiąz szypułkowy, rosnącego na terenie działki o nr 4432/5, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ul. Gliwickiej 60 w Rybniku. Pokaż
549/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk serbski, rosnącego na terenie działki o nr 2028/320, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Ligockiej 33 w Rybniku. Pokaż
555/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 32 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 2355/433, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Energetyków 69A w Rybniku. Pokaż
532/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. topola czarna, rosnącego na terenie działki o nr 1043/166, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Polnej 8 w Rybniku. Pokaż
548/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat. olsza czarna, rosnących na terenie działki o nr 2776/157, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Cypriana Kamila Norwida 35B w Rybniku. Pokaż
547/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o nr 1350/68, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, polożonej przy ul. kard. Bolesława Kominka 48 w Rybniku. Pokaż
546/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew następujących gat.: brzoza brodawkowata; dąb szypułkowy, rosnących na terenie działki o nr 2825/365, stanowiącej własność wnioskodawcy, polożonej przy ul. Sadowej 31 w Rybniku. Pokaż
552/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 1642/293, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ul. Pszczyńskiej 158 w Jastrzębiu Zdroju. Pokaż
538/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 3910/68, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Żużlowej 59c w Rybniku. Pokaż
545/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. morwa czarna, rosnącego na terenie działki o nr 4835/71, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Powstańców Śląskich 34 w Rybniku. Pokaż
537/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 3281/361, stanowiącej współwłasnośc wnioskodawcy, położonej przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 77 w Rybniku. Pokaż
544/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o nr 825/59, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Popiela 5 w Rybniku. Pokaż
543/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o nr 1851/63, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Majątkowej 20 w Rybniku. Pokaż
542/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 237/4, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Gustawa Morcinka 22 w Rybniku. Pokaż
541/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew następujących gat.: świerk pospolity; wierzba biała, rosnących na terenach działek o nr: 1971/343; 2140/343, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ul. Stawowej 65 w Rybniku. Pokaż
527/A/2010 Zezwolenie na zbieranie odpadów Pokaż
540/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. klon pospolity, rosnących na terenie działki o nr 1135/185, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki 41 w Rybniku. Pokaż
531/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. klon pospolity, rosnących na terenie działki o nr 3926/43, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wiejskiej 10 w Rybniku. Pokaż
529/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 2097/51, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ul. Św. Maksymiliana 13 w Rybniku. Pokaż
528/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 25 szt. drzew, rosnących na terenach działek o następujących nr: 2106/19; 2107/21; 2108/21; 2109/21; 2115/19, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, polożonych przy ul. Mglistej w Rybniku. Pokaż
513/A/2010 Zezwolenie na odzysk odpadów Pokaż
530/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o nr 1871/76, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Podleśnej 3 w Rybniku. Pokaż
516/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o nr 4182/145, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ul. ks. Józefa Szafranka 14 w Rybniku. Pokaż
536/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerk pospolity, rosnących na terenie działki o nr 369/55, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Zwycięstwa 29A w Rybniku. Pokaż
535/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o nr 1872/74, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Chwałowickiej 94 w Rybniku. Pokaż
508/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew następujących gatunków: brzoza brodawkowata – 1 szt., olsza czarna – 8 szt., rosnących na terenie działki o numerze 144/6, położonej przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
534/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 949/193, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Onufrego Zagłoby 6A w Rybniku. Pokaż
533/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki o nr 1626/23, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Bolesława Krupińskiego 1B w Rybniku. Pokaż
525/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. żywotnik zachodni, rosnącego na terenie działki o nr 2279/181, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 7 w Rybniku. Pokaż
524/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o nr 1809/153, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Stefana Żeromskiego w Rybniku. Pokaż
523/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. klon jesionolistny, rosnącego na terenie działki o nr 4496/269, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Fryderyka Chopina w Rybniku. Pokaż
526/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 21 szt. drzew, rosnących na terenach działek o następujących nr: 822/2; 834/2; 1031/2, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ul. Pod Hałdą i Przewozowej w Rybniku. Pokaż
504/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. modrzew europejski, rosnących na terenie działki o nr 444/47, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Działkowców 13 w Rybniku. Pokaż
500/A/2010 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalnosci w zakresie zbierania odpadów Pokaż
507/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 2930/298, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Arki Bożka 47 w Rybniku. Pokaż
501/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, rosnących na terenie działki o nr 900/238, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Zofii Nałkowskiej 27 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
505/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew następujących gat.: robinia akacjowa; modrzew europejski, rosnących na terenie działki o nr 1501/28, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy Placu Armii Krajowej 3 w Rybniku. Pokaż
502/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 24 szt. drzew, rosnących na terenach działek o następujących nr: 2429/247; 2430/247, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, położonych przy ul. Józefa Piłsudskiego w Rybniku. Pokaż
514/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. sosna czarna, rosnącego na terenie działki o nr 3295/129, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Rolniczej 30 w Rybniku. Pokaż
521/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 443/47, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Działkowców 11 w Rybniku. Pokaż
494/A/2010 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa dróg w dzielnicy Orzepowice w Rybniku w związku z projektowaną zabudową wielorodzinną (tereny za OSP)" Pokaż
493/A/2010 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa stacji paliw płynnych Tesco w Rybniku przy ul. Żorskiej" Pokaż
522/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenach działek o następujących nr: 2095/9; 2217/9, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ul. Armii Ludowej 31E i Sztolniowej 46 w Rybniku. Pokaż
520/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o nr 2119/40, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Rybackiej 58 w Rybniku. Pokaż
519/A/2010 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 1892/78, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Orzepowickiej 25 w Rybniku. Pokaż
506/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki o nr 1769/273, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Miodowej 6 A w Rybniku. Pokaż
518/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew następujących gat.: brzoza brodawkowata; topola osika, rosnących na terenie działki o nr 1287/40, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Kożdoniów w Rybniku. Pokaż
503/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 40 szt. drzew gat. brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o nr 2445/683, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Jana Rericha 38 w Rybniku. Pokaż
497/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o nr 2010/290, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Poremby 34 w Rybniku Pokaż
515/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. klon polny, rosnącego na terenie działki o nr 3068/180, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ul. Józefa Rymera 4 w Rybniku. Pokaż
491/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Rettig Heating Sp. z o.o. Pokaż
490/A/2010 Zmiana zezwolenia na odzysk odpadów Pokaż
495/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 54 szt. drzew, rosnących na terenach działek o nr: 500/43; 691/43, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ul. Dolnej 37 C w Rybniku. Pokaż
489/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów dla Zakładu produkcyjnego HYDROTECH S.A., zlokalizowanego w Rybniku-Kłokocinie, przy ul. Poligonowej 21 Pokaż
496/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew następujących gat.: brzoza brodawkowata; jesion wyniosły, rosnących na terenie działki o nr 3831/142, położonej przy ul. Mikołowskiej w Rybniku. Pokaż
498/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna żółta, rosnącego na terenia działki o numerze 2021/12, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Poniatowskiego 10A w Rybniku. Pokaż
488/A/2010 Zmiana zezwolenia na odzysk odpadów Pokaż
487/A/2010 Zmiana zezwolenia na unieszkodliwianie odpadów Pokaż
481/A/2010 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy budynku zaplecza sanitarno-socjalnego ze świetlicą dla campingu nr 200 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Hotelowej w Rybniku - Kamieniu na parceli nr 733/96" Pokaż
492/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa oraz krzewów, rosnących na terenie działki o nr 2237/170, stanowiącej własność jednego z wnioskodawców, położonej przy ul. Tadeusza Kosciuszki 40 w Rybniku. Pokaż
517/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew następujących gat.: kasztanowiec biały; lipa drobnolistna, rosnących na terenach działek o nr: 3260/479; 3287/479, położonych przy ul. Szyb Marcina 223 A w Rybniku. Pokaż
473/A/2010 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów Pokaż
475/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. topola kanadyjska, rosnących na terenie działki o nr 2582/117, położonej przy ul. Zielonej 2 w Rybniku. Pokaż
486/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o nr 1653/40, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Św. Józefa w Rybniku. Pokaż
476/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew następujących gat.: sosna zwyczajna; świerk pospolity, rosnących na terenie działki o nr 1870/76, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Podleśnej 3 B w Rybniku. Pokaż
477/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerk pospolity, rosnących na terenie działki o nr 1014/24, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Stefana Żeromskiego 14 w Rybniku. Pokaż
511/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew gat. topola berlińska, rosnących na terenie działki o nr 206/6 położonej przy ul. Stanisława Małachowskiego 135 w Rybniku. Pokaż
474/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o nr 1931/124,położonej przy ul. Świerklańskiej 5 w Rybniku Pokaż
512/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jodła pospolita rosnącego na terenie działki o nr 2521/310, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Kruczej 24 w Rybniku. Pokaż
509/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o nr 3328/30, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Mikołowskiej 54 A w Rybniku. Pokaż
510/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew następujących gat.: jodła kalifornijska; świerk srebrny, rosnących na terenie działki o nr 2952/38, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Mikołowskiej 30 w Rybniku. Pokaż
469/A/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
471/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew gat. żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o nr 1195/9, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wrzosowej 5 w Rybniku. Pokaż
470/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, rosnących na terenie działki o nr 2065/204, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. mjr. Brunona Janasa 68 w Rybniku Pokaż
468/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. topola osika, rosnącego na terenie działki o nr 3340/52, położonej przy ul. Cegielnianej 20 A w Rybniku Pokaż
467/A/2010 Wniosek o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni ścieków przy ul. Związkowej w Rybniku Pokaż
466/A/2010 Wniosek o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni ścieków w Chwałowicach Pokaż
480/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt. drzew następujących gat.: topola osika; klon pospolity; brzoza brodawkowata; topola kanadyjska, rosnących na terenie działki o nr 184/18, położonej przy ul. Mikołowskiej 107 w Rybniku. Pokaż
479/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o nr 3281/107, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Borowej 3 A w Rybniku. Pokaż
464/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 22 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o nr: 2226/205, 2227/205, 2228/205, 2230/205, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Gruntowej w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
499/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki o nr 2481/11, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Młyńskiej 26 w Rybniku. Pokaż
484/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o nr 3514/99, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przu ul. Łącznej w Rybniku. Pokaż
460/A/2010 Zezwolenie na zbieranie odpadów Pokaż
483/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o nr 3513/99, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Łącznej 45 B w Rybniku. Pokaż
482/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew następujących gat.: jodła pospolita; daglezja zielona, rosnących na terenie działki o nr 3117/220, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Św. Józefa 24D w Rybniku. Pokaż
461/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3, 0m2 krzewów gatunku ligustr pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 3611/117, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 6 w Rybniku. Pokaż
465/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3192/60, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Górniczego Stanu w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola kanadyjska, rosnącego na terenie działki o nr 431/8, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wincentego Witosa 68 w Rybniku Pokaż
472/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 669/22, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Bolesława Prusa 16 w Rybniku. Pokaż
478/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o nr 1770/266, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Alojzego Szewczyka 65 w Rybniku. Pokaż
463/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2264/265, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 65 w Rybniku. Pokaż
462/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2274/265, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 71 w Rybniku. Pokaż
453/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1291/25, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy położonej przy ulicy Wincentego Kadłubka 35 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
459/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1428/67, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nikodema Sobika 22 w Rybniku. Pokaż
485/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna (dwuzrost), rosnącego na terenie działki o nr 3077/207, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Tulipanów 1 w Rybniku. Pokaż
458/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 206/54, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Żorskiej 114 w Rybniku. Pokaż
452/A/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
451/A/2010 Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
448/A/2010 Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
446/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3189/60, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Górniczego Stanu w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
443/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3192/60, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Górniczego Stanu w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
444/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat.: jodła koreańska; jodła kalifornijska; dąb szypułkowy, rosnących na terenie działki o nr 2966/132, stanowiacej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Szczygłów 9A w Rybniku. Pokaż
457/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 521/237, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Rudzkiej 191A Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
456/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 3266/434, stanowiącej współwłasność wnioskodawców, położonej przy ulicy Aleksandra Puszkina 34 w Rybniku - Popielowie. Pokaż
455/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny o obwodzie pnia 46cm, rosnącego na terenie działki o numerze 1553/293, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zuchów 1C w Rybniku. Pokaż
439/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 2043/34, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Granicznej 34 w Rybniku - Zebrzydowicach. Pokaż
440/A/2010 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie 1 szt. drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o nr 2843/123, stanowiącej własność wnioskodawcy, polożonej przy ul. Jaskółczej 14 w Rybniku. Pokaż
438/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ściekow deszczowych i technologiczncyh z projektowanego serwisu pojazdów przy ul. Raciborskiej w Rybniku Pokaż
441/A/2010 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie 5 szt. drzew gat. świerk srebrny, rosnących na terenie działki o nr 2828/138, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Jaskółczej 44 w Rybniku. Pokaż
442/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 3262/54, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wojska Polskiego 11 w Rybniku. Pokaż
437/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1247/309, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Modrzewiowej 9 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
435/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 913/34, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ludwika Zdrzałka 21 w Rybniku – Zebrzydowicach. Pokaż
434/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1335/92, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Pod Hałdą 29A w Rybniku. Pokaż
436/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenach działek, stanowiących własność wnioskodawcy (kwatery cmentarne o numerach: 3, 8, 15, 17, 18), położonych przy ulicach: Jana Kotucza i Rudzkiej w Rybniku. Pokaż
454/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki o numerze 4453/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Jagiełły w Rybniku. Pokaż
450/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 667/143, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rybackiej 20F w Rybniku – Wielopolu. Pokaż
447/A/2010 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1890/44, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Miarki 82D w Rybniku. Pokaż
445/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk kłujący, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1427/63, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nacyńskiej 6 w Rybniku - Zamysłowie. Pokaż
433/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew i 60, 00m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 2623/223, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Robotniczej 95 w Rybniku – Kamieniu. Pokaż
432/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1280/34, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jaśminowej 5 w Rybniku. Pokaż
431/A/2010 Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zespołu budynków o funkcji mieszkaniowo-biurowej, stanowisk obsługi samochodów osobowych oraz myjni ręcznej w Rybniku przy ul. Brzezińskiej 16 Pokaż
430/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 1766/343, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Żorskiej 265A w Rybniku. Pokaż
429/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 1872/14, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Widok 8A w Rybniku. Pokaż
428/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 1257/160, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Rudzkiej 13 w Rybniku. Pokaż
427/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku klon jawor, rosnących na terenie działki o numerze 2073/5, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 19 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
426/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1053/16, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stefana Żeromskiego 10 w Rybniku. Pokaż
425/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1372/101, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Spacerowej 44 w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
424/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jodła pospolita, zlokalizowanych na terenia działki o numerze 3592/11, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wyzwolenia 15 w Rybniku. Pokaż
423/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3329/412, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Energetyków 47A w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
422/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 998/68, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 239R w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
421/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 134, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Ludowej 15 w Rybniku - Wielopolu. Pokaż
420/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach 2679/416 i 2681/416, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Długiej w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
419/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku wierzba krucha, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 3858/58, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Jana Kotucza w Rybniku. Pokaż
418/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki o numerze 555/60, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku – Rybnickiej Kuźni. Pokaż
417/A/2010 Wniosek o wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla Fabryki Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych "SYGNAŁY" S.A. przy ul. Sygnały 62 w Rybniku Pokaż
416/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 458/48, 497/41, 501/48, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicach: Gliwickiej i Kpt. Leopolda Janiego w Rybniku. Pokaż
415/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola czarna, rosnących na terenie działki o numerze 2371/280, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gminnej 11 w Rybniku – Kamieniu. Pokaż
414/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 2408/12, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 123 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
413/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwuzrostu jesionu wyniosłego, rosnącego na terenie działki o numerze 405/33, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 57 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
412/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1054/93, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Kowalczyka w Rybniku – Chwałowicach. Pokaż
411/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola berlińska, rosnącego na terenie działki o numerze 4975/282, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dworcowej 18 w Rybniku. Pokaż
410/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 967/78 i 1791/79, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Parkowej 4A w Rybniku. Pokaż
409/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2040/7, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wyboistej 15A w Rybniku. Pokaż
408/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 45 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 711/146, 712/148, 721/146, 722/146, 723/148, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Błażeja Stolarskiego w Rybniku - Zamysłowie. Pokaż
407/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 3895/50, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Józefa w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
406/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 53 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 802/83, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Hotelowej w Rybniku – Kamieniu. Pokaż
404/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 864/82, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 39L w Rybniku. Pokaż
405/A/2010 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. modrzew z terenu posesji przy ul. Aleksandra Fredry 13 Pokaż
403/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1595/66, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pawła Stalmacha 7 w Rybniku. Pokaż
402/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki o numerze 1653/280, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 125 w Rybniku. Pokaż
401/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2411/264, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sportowej 127A w Rybniku – Niewiadomiu. Pokaż
400/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 552/113, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 63 B w Rybniku. Pokaż
399/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 3445/130, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Kilińskiego 33 w Rybniku. Pokaż
397/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku jesion wyniosły, rosnących na terenie działki o numerze 2427/59, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Skalnej w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
398/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2001/117, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kłokocińskiej 20 w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
396/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1271/107, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ziemskiej w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
395/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1488/42, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zamiejskiej 15 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
449/A/2010 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
394/A/2010 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
393/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni przy ul. Chwałowickiej do kanalizacji Pokaż
392/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 4850/118, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 8A w Rybniku. Pokaż
391/A/2010 Wniosek o wydanie decyzji legalizacyjnej studni głębinowych przy ul. Gzelskeij i Wielopolskiej Pokaż
390/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2867/53, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Barbary 3 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
389/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15, 00m2 krzewu gatunku jałowiec sabiński, rosnącego na terenie działki o numerze 3819/7, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Jagiełły 9 w Rybniku. Pokaż
388/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku topola czarna odmiana włoska, rosnących na terenie działki o numerze 5486/118, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 8A w Rybniku. Pokaż
387/A/2010 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla serwisu obsługi samochodów w Rybniku przy ul. Wróblewskiego 2 Pokaż
386/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 864/82, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 39L w Rybniku. Pokaż
385/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 1880/41, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Oskara Kolberga 19 N w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
384/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki o numerze 79/6, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jastrzębskiej 12 w Rybniku – Boguszowicach Osiedle. Pokaż
383/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze o numerze 2225/51, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rajskiej w Rybniku - Boguszowicach Osiedle. Pokaż
382/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 87 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1552/45, 1554/45, 1556/45, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Gliwickiej w Rybniku -Wielopolu. Pokaż
380/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 64 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 502/40, 175/39, 178/38, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Dębowej i Włościańskiej w Rybniku – Kłokocinie. Pokaż
378/A/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
377/A/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
381/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew oraz 15 m2 krzewów z terenu posesji przy ul. Władysława Łokietka 12 w związku z modernizacją obiektu Pokaż
376/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1016/8, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wincentego Witosa w Rybniku – Zamysłowie. Pokaż
375/A/2010 Zmiana zezwolenia na unieszkodliwianie odpadów Pokaż
374/A/2010 wniosek o wydan. zezw. na usunięcie 2 sztuk drzew i 25, 50m2 krzewów, rosnących na terenach działek nr: 635/117 i 1923/113, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, położonych przy ulicy Stanisława Małachowskiego 44 w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
373/A/2010 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
372/A/2010 Zezwolenie na odzysk odpadów Pokaż
371/A/2010 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
379/A/2010 Zezwolenie na odzysk odpadów Pokaż
370/A/2010 Zezwolenie na zbieranie odpadów Pokaż
369/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na eksploatację stawów w Gotartowicach Pokaż
368/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie modrzewia europejskiego, rosnącego na terenie działki o numerze 1160/142, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 41 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
367/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1994/289, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Smolnej 7 A w Rybniku. Pokaż
366/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1360/52, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Brzozowej 7 w Rybniku. Pokaż
365/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2242/331, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Modrzewiowej 56 w Rybniku – Nieobczycach. Pokaż
364/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 811/55, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Maksymiliana 6 w Rybniku – Rybnickiej Kuźni. Pokaż
363/A/2010 Wniosek o wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów dla firmy Greif Holding Poland Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 3 Pokaż
362/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki o numerze 611/209, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzechowej 24 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
361/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni do kanalizacji Pokaż
360/A/2010 Wniosek o wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla firmy ARTECH Rybnik Sp. z o. o. położonej w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 175B Pokaż
359/A/2010 Wniosek o wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla firmy ARTECH Chwołka Piotr położonej w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 175B Pokaż
357/A/2010 Wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski z terenu działki położonej przy ul. Wierzbowej 13B w Rybniku. Pokaż
358/A/2010 Wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew gatunków: topola osika - 1 szt.; wiąz górski - 1 szt.; wierzba iwa - 1 szt.; lipa drobnolistna - 2 szt.; jarząb pospolity - 5 szt, rosnących na terenie działki przy ul. Mikołowskiej 107 w Rybnik Pokaż
356/A/2010 Wniosku o wydanie decyzji na usunięcie drzew gatunku: brzoza brodawkowata - 1szt., klon jesionolistny - 3 szt., grab pospolity - 2 szt. z terenu działki położonej przy ul. Przemysłowej 3 w Rybniku Pokaż
355/A/2010 Wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna z terenu posesji położonej przy ul. W. Witosa 34 w Rybniku Pokaż
354/A/2010 Wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion pensylwański z terenu posesji położonej przy ul. J.Kasprowicza 5 w Rybniku Pokaż
353/A/2010 Wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku robinia akacjowa z terenu Cmentarza Komunalnego przy ul. Rudzkiej 70B Pokaż
337/A/2010 Wniosek o wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla firmy Hydrotech S.A. położonej przy ul. Poligonowej 21 w Rybniku Pokaż
351/A/2010 Wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku świerk pospolity z terenu posesji położonej przy ul. Górnośląskiej 135A Pokaż
352/A/2010 Wniosku o usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski z terenu posesji przy Wodzisławskiej 327 Pokaż
350/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku modrzew europejski z terenu posesji przy ul. Miodowej 31, na wniosek właściciela w/w posesji Pani Danuty Gawliczek Pokaż
338/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny z terenu posesji przy ul. Koralowej, na wniosek właściciela w/w posesji Pana Grzegorza Krauze Pokaż
349/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jodły kalifornijskiej i świerku srebrnego z terenu posesji przy ul. Ofiar Terroru 14 Pokaż
348/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie uschnietego drzewa gat. jodła pospolita z posesji przy ul. H. Kołłątaja 24 Pokaż
347/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew z terenu posesji przy ul. Żorskiej 179 Pokaż
346/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny z terenu posesji przy ul.Prostej 7 Pokaż
345/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na 2 szt. drzewa gat. modrzew z terenu posesji przy ul. Karłowicza 5 Pokaż
344/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jesion wyniosły z terenu posesji przy ul.Chwałowickiej 63 A Pokaż
343/A/2010 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z posesji przy ul. Aleksandra Fredry 14 Pokaż
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew i 15m2 krzewów z terenu posesji przy ul. Jutrzenki w Gotartowicach w związku z budową domu jednorodzinnego Pokaż
341/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 30 m2 krzewów gat. bez czarny i ligustr pospolity z terenu działek przy ul. Stanisława Małachowskiego 37 Pokaż
336/A/2010 Wniosek o wydanie poozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji sanitarnej Pokaż
340/A/2010 wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny z terenu posesji przy ul. B.Nalazków 111 w Rybniku-Boguszoowicach Pokaż
339/A/2010 Wniosek o usunięcie 2 szt. drzew i 20 m2 krzewów z terenu działki budowlanej przy ul. Smolnej Pokaż
331/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenie wodnoprawnego na odprowadzanie deszczówki z obiektu przy ul. Żorskiej 300 w Rybniku Pokaż
329/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew z terenu przy ul. Obwiednia Południowa, kolidująych z budową obiektu biurowego Pokaż
330/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 22 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 167/2 i 168/2, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Jastrzębskiej 13 w Rybniku – Boguszowicach Osiedle. Pokaż
332/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. topola ‘Androscoggin’, rosnących na terenie działki nr 2073/24, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy Os. Południe 38 w Rybniku - Boguszowicach - Osiedle. Pokaż
335/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3203/66, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dąbrówki 10 w Rybniku. Pokaż
333/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki o numerze 4374/71, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Powstańców Śląskich 38 w Rybniku. Pokaż
322/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustów w Jastrzębiu Zdroju Pokaż
321/A/2010 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: "Budowa stanowiska do malowania oraz budowa instalacji zbiorników kriogenicznych i osłony wiązek butli propanu w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej" Pokaż
320/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków deszczowych z terenu pawilonu handlowo-usługowego (warsztatu wymiany opon) przy ul. Obwiednia Pd w Rybniku Pokaż
328/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 1 szt. drzewa gat. cyprysik z terenu posesji przy ul. Ks.Popiełuszki 9 Pokaż
323/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 423/52, dzierżawionej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Zwycięstwa w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
315/A/2010 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji "Budowa nowej linii do produkcji osłon bocznych i górnych grzejników oraz liniii malowania proszkowego w Rettig Heating w Rybniku przy ul. Przemysłowej" Pokaż
327/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła koreańska, rosnącego na terenie działki o numerze 2336/78, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Górnośląskiej 55 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
326/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew i 10, 00m2 krzewów, rosnących na terenach działek o numerach: 995/10, 1533/10, 2475/116, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Brzezińskiej i Żorskiej 113 w Rybniku. Pokaż
325/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 4314/168 i 4316/168, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Św. Józefa 97C w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
324/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 45 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 3559/428 i 3562/433, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Długiej w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
319/A/2010 Wnioseko wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 3385/131, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Smolnej 53 w Rybniku. Pokaż
318/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1139/78, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Pogodnej 9 w Rybniku. Pokaż
317/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba biała, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 978/84, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bratków 12 w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
316/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2049/69, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Chwałowickiej 31 i 33 w Rybniku - Meksyku. Pokaż
314/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2014/328, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej 37 w Rybniku. Pokaż
307/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2320 sztuk drzew i 588, 0m2 krzewów, rosnących na terenach działek, zlokalizowanych pod linią wysokiego napięcia relacji Wielopole – Elektrownia „Rybnik” w Rybniku. Pokaż
313/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 2360/292, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Weroniki 1 w Rybniku - Niedobczycach Pokaż
312/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 1245/303, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Arki Bożka 124 w Rybniku – Kamieniu. Pokaż
306/A/2010 Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
310/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1339/36 i 3041/20, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
309/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 1254/9, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wrzosowej 45 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
308/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 1824/152, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego 10C w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
311/A/2010 Zezwolenia na usuniecie 7 szt. drzew z terenu parku "Wiśniowiec" rosnacych w bliskiej odległości od toru rowerowego Pokaż
305/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk kłujący, rosnącego na terenie działki o numerze 1060/102, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Braci Nalazków 9 w Rybniku - Boguszowicach Starych. Pokaż
304/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 18 sztuk drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki o numerze 555/60, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku. Pokaż
303/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2392/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołaja Gogola 19 w Rybniku. Pokaż
297/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 717/84, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 229C w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
298/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1481/87 i 1482/87, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Słowiańskiej 15 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
299/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1015/31, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Buchalików 38 w Rybniku - Gotartowicach. Pokaż
300/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 2048/52, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Klonowej w Rybniku - Wielopolu. Pokaż
302/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3212/32, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Władysława Sikorskiego 24 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
301/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku topola ‘Androscoggin’, rosnących na terenach działek o numerach: 4092/199 i 4792/193, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Kolejowej 32 w Rybniku. Pokaż
291/A/2010 Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów Pokaż
292/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki o numerze 92, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku. Pokaż
296/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki o numerze 1956/45, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jędrzeja Śniadeckiego 9 w Rybniku – Boguszowicach Osiedle. Pokaż
294/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku wierzba biała, rosnących na terenie działki o numerze 133/19, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołowskiej 113A w Rybniku. Pokaż
290/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w związku z budową drogi dojazdowej do działek budowlanych przy ul. Łącznej w Rybniku-Orzepowicach Pokaż
293/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 3194/51, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Tylnej 5 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
295/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew, rosnących na terenach działek nr: 5141/128 i 5143/129, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, połozonych przy ulicy Tadeusza Kościuszki 23 w Rybniku. Pokaż
286/A/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
282/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 1602/174, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Plebiscytowej 27 w Rybniku - Zamysłowie. Pokaż
281/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1217/40, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 205 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
284/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 4555/559, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Konarskiego 45 w Rybniku - Popielowie. Pokaż
279/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 4269/185, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Józefa w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
280/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1102/185, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zwonowickiej w Rybniku - Stodołach. Pokaż
283/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku wierzba iwa, rosnącego na terenie działki o numerze 1104/5, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bernarda Kuglera w Rybniku - Ochojcu. Pokaż
285/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola niekłańska, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1712/124, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wiktora Poloczka w Rybniku - Grabowni. Pokaż
277/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na studnię głębinową przy ul. Wielopolskiej Pokaż
276/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na studnię głębinową przy ul. Gzelskej Pokaż
275/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na regulację cieku Nacyna Pokaż
274/A/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
272/A/2010 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa fermy kur niosek w Rybniku przy ul. Buhla" Pokaż
278/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 1976/45, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jędrzeja Śniadeckiego 7 w Rybniku – Boguszowicach Osiedle. Pokaż
288/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunków: sosna zwyczajna – 2szt., świerk pospolity – 2 szt., rosnących na terenie działki o numerze 1260/59, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Jankowickiej 67 w Rybniku. Pokaż
289/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki sześciozrostu drzewa gatunku sumak octowiec, rosnącego na terenie działki o numerze 1834/142, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 16A w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
287/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola ‘Androscogin’, rosnących na terenie działki o numerre 250/7, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gustawa Morcinka 45 w Rybniku - Niewiadomiu Pokaż
270/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dziesięciozrostu drzewa gatunku topola kanadyjska, rosnącego na terenie działki o numerze 2093/324, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Strąkowskiej 11A w Rybniku - Wielopolu. Pokaż
269/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 2847/13, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Widok 5 w Rybniku. Pokaż
271/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 29 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 124/1, 157/1, 160/1, stanowiących użytkowanie wieczyste i własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Gliwickiej 179 w Rybniku - Wielopolu. Pokaż
268/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 419 sztuk drzew, rosnacych na terenach działek, stanowiących własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, będących w użyczeniu firmy „Cofinco-Poland” Spółka z o.o., położonych w rejonie ulicy Dębina. Pokaż
267/A/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
266/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku jesion pensylwański, rosnących na terenie działki o numerze 3307/58, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ulicy Stanisława Moniuszki. Pokaż
342/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usuinięcie 2 szt. drzew gat. świerk i sosna z terenu ogrodu przydomowego przy ul. Hetmańskiej 51 Pokaż
255/A/2010 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
265/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku klon jawor, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 5406/175, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy 3 Maja w Rybniku. Pokaż
251/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1757/99, 1759/100, 1765/101, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
264/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 3796/150 i 3799/150, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Św. Józefa w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
263/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 3095/121, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Myśliwskiej 37A w Rybniku. Pokaż
262/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 4042/145, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy św. Józefa w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
254/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 2434/120, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Hibnera 25 w Rybniku. Pokaż
260/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jesion wyniosły, rosnących na terenie działki o numerze 1940/34, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ks. Jana Pojdy 48B w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
259/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1941/195, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zakątek 28 w Rybniku. Pokaż
248/A/2010 Zmiana zezwolenia na odzysk odpadów Pokaż
258/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 995/46, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stefana Żeromskiego 57A w Rybniku. Pokaż
247/A/2010 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów Pokaż
261/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1928/303, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Arki Bożka 104 w Rybniku – Kamieniu. Pokaż
249/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa i 4, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 2169/45, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Józefa Lompy w Rybniku - Boguszowicach Osiedle. Pokaż
257/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2041/66 i 2044/52, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Majątkowej 18 w Rybniku – Wielopolu. Pokaż
256/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenach działek o numerach: 2455/11 i 2456/11, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Gliwickiej 31 w Rybniku. Pokaż
253/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 3081/44, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żwirki i Wigury 11 w Rybniku. Pokaż
252/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2252/267, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Henryka Sienkiewicza 27 w Rybniku. Pokaż
273/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 389/47, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzeziny Miejskie 4 w Rybniku. Pokaż
250/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3497/266, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Świerklańskiej 20 w Rybniku. Pokaż
246/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 37 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek, stanowiących własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonych przy ulicy Leśnej w Jastrzębiu Zdroju. Pokaż
244/A/2010 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 74 sztuk drzew i 53, 83m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 98/1, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku – Boguszowicach Osiedle. Pokaż
243/A/2010 Wniosek o wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów dla firmy Auto Salon Margo Małgorzata Szczotok położonego w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 201 Pokaż
232/A/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
231/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód w zbiorniku Kamień Pokaż
230/A/2010 Zezwolenie nazbieranie odpadów Pokaż
229/A/2010 Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
228/A/2010 Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
227/A/2010 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
226/A/2010 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Pokaż
225/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie scieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych (stacji zlewczej) Pokaż
224/A/2010 Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
241/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 3331/70, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Raciborskiej 98A w Rybniku. Pokaż
233/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 2034/40, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Waltera Larysza 17 w Rybniku. Pokaż
238/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 3803/9, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołaja Gogola 16 w Rybniku. Pokaż
223/A/2010 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
222/A/2010 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
221/A/2010 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
220/A/2010 Zezwolenie na odzysk odpadów Pokaż
240/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2163/83, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wyzwolenia 34 w Rybniku. Pokaż
219/A/2010 Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
234/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 2501/328, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orlej 18 w Rybniku. Pokaż
218/A/2010 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
239/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 3439/289, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Smolnej 15D w Rybniku. Pokaż
217/A/2010 Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
237/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 3307/131, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Kilińskiego 14 w Rybniku. Pokaż
236/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 2097/141, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Szkolnej 20 w Rybniku. Pokaż
235/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 24 sztuk drzew gatunku olsza czarna, rosnących na terenie działki o numerze 264/22, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Buchalików w Rybniku - Gotartowicach. Pokaż
214/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie deszczówki z terenu pawilonu handlowego firmy "OSUCH" ul. Żorska/Gotartowicka do ziemi Pokaż
215/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 860/101, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 41A w Rybniku. Pokaż
216/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usun. 11 szt. drzew i 3, 0m2 krzewów, rosnących na terenach działek o numerach: 651/79, 656/79, 657/79, 658/79, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ul. Gronowej 39 w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
213/A/2010 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Uruchomienie warsztatu mechaniki pojazdowej z ręczną myjnią samochodową w istniejącym budynku zlokalizowanym w Rybniku przy ul. Orzepowickiej 9" Pokaż
210/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla Auto Salon Margo Małgorzata Szczotok w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 201 Pokaż
211/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenach działek o numerach: 2177/289 i 3149/289, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Teofila Bieli 51 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
212/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 1400/70, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Wyglendy 13 w Rybniku. Pokaż
209/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki o numerze 2333/236, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej w Rybniku. Pokaż
206/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 1582/354, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej 85 w Rybniku. Pokaż
207/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2008/79, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gronowej 43 w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
208/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 1690/40, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Oskara Kolberga 19B w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
205/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 951/109, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 414A w Rybniku – Stodołach. Pokaż
204/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1984/19, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy Osiedlu Krakusa 32 w Rybniku. Pokaż
197/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew i 1, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 600/72, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Frontowej 15 w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
199/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 850/67, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Broniewskiego 14 w Rybniku. Pokaż
203/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 2910/154, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dzikiej Róży 36 w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
202/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk serbski, rosnącego na terenie działki o numerze 429/98, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 133 w Rybniku. Pokaż
201/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła koreańska, rosnącego na terenie działki o numerze 2046/77, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Maksymiliana Buhla 22E w Rybniku - Zebrzydowicach. Pokaż
200/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2036/67, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bocznej 8 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
198/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 1909/192, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Polnej 16 w Rybniku – Zamysłowie. Pokaż
196/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 385 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1284/32, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Raciborskiej w Rybniku. Pokaż
195/A/2010 Pozwolenie wodnoprawne dla myjni AUTO-SPA (ul. Budowlanych) na odprowadzanie ścieków technologicznych do kanalizacji Pokaż
192/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 1743/231, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 50 w Rybniku. Pokaż
194/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 1421/180, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Marii Konopnickiej w Rybniku. Pokaż
193/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 806/39, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Borki w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
191/A/2010 Wniosek o usunięcie drzew z terenu zieleńca "Starosciński" i terenu boisk przy ul. Kupieckiej Pokaż
187/A/2010 Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie Nacyny projektowaną miejską siecią szerokopasmową Pokaż
182/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1202/142, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Szkolnej 11 w Rybniku. Pokaż
189/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku sosna czarna, rosnących na terenie działki o numerze 3292/290, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Teofila Bieli 28 w Rybniku – Kamieniu. Pokaż
188/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2036/267, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Henryka Sienkiewicza 41A w Rybniku. Pokaż
185/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 1655/303, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Arki Bożka 106 w Rybniku – Kamieniu. Pokaż
183/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki o numerze 728/96, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Hotelowej 12 w Rybniku – Kamieniu. Pokaż
177/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 2596/150, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zofii Nałkowskiej 10 w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
190/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rodzaju wierzba ( trójzrost) z terenu przy ulicy Żużlowej. Pokaż
178/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew i 30, 0m2 krzewów następujących gatunków: brzoza brodawkowata - 4 szt., ligustr pospolity – 30, 0m2, rosnących na terenie działki o numerze 107/2 przy ul. Rybnickiej 1/1 w Rybniku - Ochojcu. Pokaż
186/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku klon zwyczajny, rosnących na terenie działki o numerze 4164/105, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Łokietka 23 w Rybniku. Pokaż
180/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuk drzewa gatunku czeremcha amerykańska, rosnącego na terenie działki o numerze 511/119, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 214 w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
184/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 925/102, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ksawerego Dunikowskiego 60 w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
179/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2009/303, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej 130A w Rybniku – Wielopolu. Pokaż
242/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew z rodzaju topola, rosnących na terenach działek o numerach: 778/30 i 781/31, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Śląskiej w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
172/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 30 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 168/2, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jastrzębskiej 13 w Rybniku - Boguszowicach Osiedle. Pokaż
173/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1086/39, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kożdoniów w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
181/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 936/102, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jasnej 2 w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
176/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 59 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1565/691, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Rericha w Rybniku - Radziejowie. Pokaż
171/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla miejskiej sieci szerokopasmowej na przejście nad rz. Rudą Pokaż
174/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola kanadyjska, rosnących na terenie działki o numerze 4322/149, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sławików w Rybniku. Pokaż
175/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1250/59, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Artura Grottgera 4 w Rybniku. Pokaż
169/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 1382/71, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Wyglendy 12 w Rybniku. Pokaż
170/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 3117/121, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Opalowej w Rybniku. Pokaż
168/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenach działek nr: 3792/150 i 3793/150, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy św. Józefa w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
163/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk serbski, rosnącego na terenie działki o numerze 2040/96, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 62 w Rybniku. Pokaż
160/A/2010 Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
159/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę studni chłonnych i odprowadzanie ścieków deszczowych Pokaż
162/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku cyprysik groszkowy odmiana 'szmaragd', rosnącego na terenie działki o numerze 1563/270, stanowiącej łwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podhalańskiej 15 w Rybniku - Golejowie. Pokaż
164/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 776/28, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Północnej w Rybniku - Golejowie. Pokaż
161/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 3137/121, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żuzlowej 82 w Rybniku. Pokaż
165/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki o numerze 719/20, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 7D w Rybniku. Pokaż
167/A/2010 Wniosek o wydanie zezw. na usun. 8 sztuk drzew i 7, 25m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 2101/64, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Chwałowickiej 24 w Rybniku. Pokaż
166/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1079/87, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Chwałowickiej 95B w Rybniku. Pokaż
155/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Majątkowej 21 i Rybackiej 71 w Rybniku. Pokaż
154/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 599/78, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzepowickiej w Rybniku. Pokaż
153/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki siedmiozrostu drzewa gatunku wierzba krucha, rosnącego na terenie działki o numerze 3606/285, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Łąkowej w Rybniku. Pokaż
152/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1380/89, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Bolesława Krzywoustego 3 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
157/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 2495/365, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sadowej 11 w Rybniku. Pokaż
158/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 647/79, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Boguszowickiej 35 F w Rybniku. Pokaż
156/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1657/55, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ludwika Zdrzałka 40 w Rybniku – Zebrzydowicach. Pokaż
151/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki o numerze 5429/145, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Chrobrego w Rybniku. Pokaż
150/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie cieku z Kamienia miejską siecią szerokopasmową Pokaż
149/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2869/74 i 2870/53, stanowiących współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Barbary 8, 12, 20 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
148/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki o numerze 1545/25, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wincentego Kadłubka 33 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
147/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki o numerze 1839/104, dzierżawionej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Ogrodowej w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
145/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1052/46, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 37 w Rybniku - Boguszowicach Starych. Pokaż
142/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku klon pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 2447/296, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wolnej 130A w Rybniku. Pokaż
143/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i 1, 0m2 krzewu, rosnących na terenie działki o numerze 549/74, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Fabrycznej 28 w Rybniku - Gotartowicach. Pokaż
140/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 2712/30, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Partyzantów w Rybniku. Pokaż
141/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 1157/108, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gotartowickiej 23A w Rybniku. Pokaż
139/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna żółta, rosnącego na terenie działki o numerze 1446/40, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mokrej 23 w Rybniku – Boguszowicach Starych. Pokaż
138/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki o numerze 1923/113, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 44 w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
146/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku dąb szypułkowy, rosnących na terenie działki o numerze 2656/442, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Długiej w Rybniku - Orzepowicach Pokaż
144/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 981/56, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ziołowej w Rybniku - Gotartowicach. Pokaż
135/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1893/11, stanowiacej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sztolniowej 45 w Rybniku – Boguszowicach. Pokaż
134/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew i 5, 0m2 krzewów, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 358/35 i 364/35,stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Komunalnej 23 w Rybniku - Kłokocinie. Pokaż
133/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew i 0,9m2 krzewów, rosnących na terenie działek o numerach: 2307/70 i 2308/70, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Kardynała Bolesława Kominka 31A w Rybniku. Pokaż
132/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu Bujakowskiego oraz przepustu przejazdowego oraz budowę przepustu drogowego w Chudowie Pokaż
136/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działek o numerach: 1320/10 i 1409/10, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Brzeziny Miejskie w Rybniku. Pokaż
137/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki o numerze 715/13, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku. Pokaż
125/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. wielozrostów drzew gatunku wierzba krucha, rosnących na terenach działek o numerach: 176/20 i 251/1, stanowiących własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonych przy ulicy Arki Bożka. Pokaż
124/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 1165/61, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ulicy Stefana Żeromskiego 7. Pokaż
123/A/2010 Wniosek o wyd. zezw. na usun. 5 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 1046/75, 1993/24, 1999/29, stanowiących współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ul.: 1 Maja 95, Józefa Pukowca 1, Zwycięstwa 10 w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
126/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 875/110 i 1270/110, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy 1 Maja 81A w Rybniku – Chwałowicach. Pokaż
121/A/2010 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Adaptacji i rozbudowy istniejącego magazynu na halę produkcyjną z zapleczem socjalnym i warsztatem samochodowym w Rybniku przy ul. Mikołowskiej" Pokaż
131/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1091/118 stanowiącej, własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Spokojnej w Rybniku. Pokaż
129/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 525/153, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stefana Żeromskiego 56 w Rybniku. Pokaż
128/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 3503/68,stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Kasprowicza 32 w Rybniku. Pokaż
127/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola osika, rosnących na terenie działki o numerze 3239/312, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Walecznych 24M w Rybniku - Kamieniu. Pokaż
119/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew i 2, 0m2 krzewów, rosnących na terenach działek o numerach: 1888/106, 1889/105, 1892/106, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Kupieckiej w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
130/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuk drzewa gatunku dąb czerwony, rosnącego na terenie działki o numerze 1850/210, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gruntowej w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
118/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych z odiedla mieszk. przy ul. Gruntowej Pokaż
116/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 2400/54, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Powstańców Śląskich 43 w Rybniku. Pokaż
115/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk wielozrostów drzew gatunku wierzba krucha, rosnących na terenie działki o numerze 1537/122, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zygmunta Starego w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
117/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa przy ulicy Chabrowej 30 B w związku z awarią sieci gazowej. Pokaż
114/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew i 4, 0 m2 krzewów, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1413/157, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Onufrego Zagłoby 34 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
113/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 129/35, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Racławickiej 86A w Rybniku - Niewiadomiu. Pokaż
109/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 40 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1021/43, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Dolnej 37 w Rybniku – Zamysłowie. Pokaż
112/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk kłujący, rosnącego na terenie działki o numerze 2109/38, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Włościańskiej 15A w Rybniku - Kłokocinie. Pokaż
111/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 221/16, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Obywatelskiej 18 w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
110/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1142/187, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 11 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
108/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba babilońśka, rosnącego na terenie działki o numerze 250/7, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gabriela Narutowicza 145 w Rybniku – Niewiadomiu. Pokaż
106/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie deszczówki z ul. Składowej Pokaż
105/A/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
107/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 57 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 541/21, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stefana Batorego 55A w Rybniku - Niewiadomu. Pokaż
103/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 921/90, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Hałdą 15 w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
104/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i 2, 0m2 krzewów, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2853/267, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku. Pokaż
102/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 914/102, stanowiącej własność wnioskodawców położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 113 w Rybniku - Boguszowcach Starych. Pokaż
98/A/2010 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
96/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1095/165, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dzikiej Róży 17 w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
122/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew i 4, 0m2 krzewu, zlokalizowanych na terenach działek, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych na Osiedlu Rybnik - Centrum. Pokaż
101/A/2010 Wnbiosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba biała, rosnącego na terenie działki o numerze 3378/86, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przyulicy Borowej 9 w Rybniku – Orzepowicach. Pokaż
99/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 57 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2875/155 i 3180/155, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Barbary 23 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
97/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: jodła koreańska 1szt., świerk srebrny – 1 szt., rosnących na terenie działki o numerze 3752/30, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Marynarskiej 12 w Rybniku. Pokaż
95/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew i 8, 0m2 krzewów, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2127/337, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej 43A w Rybniku. Pokaż
100/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki o numerze 4780/504, stanowiącej własność wnioskodawcy położonej przy ulicy Aleksandra Puszkina 62 w Rybniku - Popielowie. Pokaż
94/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola balsamiczna, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2282/78, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Chabrowej 16A w Rybniku. Pokaż
93/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych na terenie Osiedla "Nowiny". Pokaż
91/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna czarna, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 805/11, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej ulicy Pod Lasem 84 A w Rybniku - Zamysłowie. Pokaż
92/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1987/9, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Śmiałego 25 w Rybniku – Niedobczycach. Pokaż
86/A/2010 Wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk topól przy ulicy Wiejskiej 10. Pokaż
90/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 1218/110, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gen. Leopolda Okulickiego 126 w Rybniku - Popielowie. Pokaż
89/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1064/101, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hetmańskiej 10 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
85/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2169/45, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Czwartaków 2 w Rybniku – Boguszowicach Osiedle. Pokaż
87/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku daglezja zielona, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1434/149, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Stanisława Leszczyńśkiego 16 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
88/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk kłujący, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1445/105, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Leona Kruczkowskiego 11 w Rybniku - Boguszowicach. Pokaż
84/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1656/149, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego 16 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
83/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla firmy Masarstwo-Wędliniarstwo Dominik Potrawa w Rybniku. przy ul. Braci Nalazków 17 Pokaż
82/A/2010 Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów Pokaż
81/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 1697/51, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Grzybowej 7 w Rybniku. Pokaż
80/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 656/38, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej ulicy Ks. Stefana Siwca 8 w Rybniku. Pokaż
79/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 479/10, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 235B w Rybniku - Gotartowicach. Pokaż
78/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 129/2, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Stefana Żeromskiego w Rybniku. Pokaż
76/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: cyprysik 'Lawsona' - 1szt., świerk srebrny – 1szt., rosnących na terenie działki o numerze 1997/19, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy Osiedlu Krakusa 82 w Rybniku. Pokaż
75/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1277/267, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rejtana 28 w Rybniku. Pokaż
77/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 1731/47, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzechowej 40B w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
73/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1858/92, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Za Torem 21 w Rybniku. Pokaż
72/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 502/16, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Szulika 17 F w Rybniku - Chwałowicach. Pokaż
71/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki o numerze 2915/54, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołowskiej 14 w Rybniku. Pokaż
70/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk topól włoskich, rosnących na terenach działek o numerach: 1135/185 i 1657/185, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, położonych przy ulicy Tadeusza Kościuszki 41 w Rybniku. Pokaż
69/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 5252/91, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki 5 w Rybniku. Pokaż
74/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. olcha czarna z terenu parkingu przy ul. Brudnioka. Pokaż
68/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 1705/73, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Cmentarnej 39 w Rybniku. Pokaż
245/A/2010 Wniosek na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerk i modrzew z terenu ogrodu przydomowego przy ul. Rudzkiej 74 Pokaż
66/A/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
65/A/2010 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na zarurowanie rowu w Kamieniu dla sieci ERA Pokaż
64/A/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
63/A/2010 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Pokaż
62/A/2010 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
67/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rodzaju topola z terenu przy ul. H. Wieniawskiego 3. Pokaż
61/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o numerze 1785/86, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mariańskiej 21A w Rybniku. Pokaż
60/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1618/165, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kosmonautów 19 w Rybniku. Pokaż
58/A/2010 Zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rodzaju topola z terenu parku przy ul. Rymera. Pokaż
59/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa z terenu parku przy ul. Chwałowickiej. Pokaż
57/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. brzoza brodawkowata, rosnących na terenach działek o następujących numerach: 3560/428 i 3563/433, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Długiej w Rybniku - Orzepowicach. Pokaż
56/A/2010 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. dwuzrostu drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 1772/205, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Majora Brunona Janasa 54 w Rybniku - Niedobczycach. Pokaż
 
 
Odsłon strony: 688024 Metryka
Redaktor: Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-III)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2009-11-25 Dodano
2009-11-10 1 Szulc Przemysław (Młodszy Referent Inf-II)