W poniższej zakładce zamieszono  raporty o stanie zapewnienia dostępności ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie miasta Rybnika sporządzone na podstawie art. 11 ustawy  z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Metryka Ochotnicza Straż Pożarna Boguszowice [pdf - 58 KB]
Ochotnicza Straż Pożarna Chwałęcice [pdf - 58 KB]
Ochotnicza Straż Pożarna Chwałowice [pdf - 58 KB]
Ochotnicza Straż Pożarna Golejów [pdf - 58 KB]
Ochotnicza Straż Pożarna Gotartowice [pdf - 58 KB]
Ochotnicza Straż Pożarna Grabownia [pdf - 58 KB]
Ochotnicza Straż Pożarna Kamień [pdf - 58 KB]
Ochotnicza Straż Pożarna Kłokocin [pdf - 58 KB]
Ochotnicza Straż Pożarna Niewiadom [pdf - 58 KB]
Ochotnicza Straż Pożarna Ochojec [pdf - 58 KB]
Ochotnicza Straż Pożarna Orzepowice [pdf - 58 KB]
Ochotnicza Straż Pożarna Popielów [pdf - 58 KB]
Ochotnicza Straż Pożarna Stodoły [pdf - 59 KB]

 
 
Odsłon strony: 2241 Metryka
Redaktor: Dorota Masłowska (Dyrektor Centrum SKZ-I)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2022-03-30 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Główny Specjalista Inf-II)
2021-04-15 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)