Informacja

Informujemy, że w związku z wdrożeniem aplikacji GEO-INFO i.Narady oraz GEO-INFO i.Projektant, od dnia 29 września 2021 r., zgodnie z art. 28b pkt 5a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052), dla narad koordynacyjnych , które przeprowadzane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zamiast terminu narady, o którym mowa w ust. 5, wyznacza się termin jej zakończenia.

Dla narady, która będzie zaczynała się w środę 29 września 2021 r. termin zakończenia wyznaczony jest na dzień 5.10.2021 r. Następna narada rozpocznie się w dniu 6.10.2021 r., a termin jej zakończenia przypada w dniu 12.10.2021 r. Terminy zakończenia następnych narad koordynacyjnych przypadają kolejno na dni:

19.10.2021 r.

26.10.2021 r.

3.11.2021 r.

10.11.2021 r.

18.11.2021 r.

25.11.2021 r.

Najbliższa narada koordynacyjna  zakończy się w dniu 5.10.2021r. w formie uzgadniania zarejestrowanych projektów sieci drogą elektroniczną

 
 
Odsłon strony: 22409 Metryka
Redaktor: Joanna Kluba (Naczelnik Wydziału G)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2021-09-24 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-09-24 Aktualizacja treści
2021-09-21 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-09-21 Aktualizacja treści
2021-09-13 Aktualizacja treści
2021-09-13 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-09-07 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-09-07 Aktualizacja treści
2021-08-30 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-08-30 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-08-30 Aktualizacja treści
2021-08-30 Aktualizacja treści
2021-08-24 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-08-24 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-08-24 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-08-24 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-08-24 Aktualizacja treści
2021-08-24 Aktualizacja treści
2021-08-24 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-08-24 Aktualizacja treści
2021-08-24 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-08-24 Aktualizacja treści
2021-08-24 Aktualizacja treści
2021-08-24 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-08-24 Aktualizacja treści
2021-08-24 Aktualizacja treści
2021-08-13 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-08-13 Aktualizacja treści
2021-08-10 Aktualizacja treściIwona Wojtacha (Inspektor G-II)
2021-08-10 Aktualizacja treści
2021-08-03 Aktualizacja treściIwona Wojtacha (Inspektor G-II)
2021-08-03 Aktualizacja treści
2021-07-27 Aktualizacja treściIwona Wojtacha (Inspektor G-II)
2021-07-27 Aktualizacja treści
2021-07-19 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-07-19 Aktualizacja treści
2021-07-13 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-07-13 Aktualizacja treści
2021-07-02 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-07-02 Aktualizacja treści
2021-06-29 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-06-29 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-06-29 Aktualizacja treści
2021-06-29 Aktualizacja treści
2021-06-21 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-06-21 Aktualizacja treści
2021-06-15 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-06-15 Aktualizacja treści
2021-06-15 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-06-15 Aktualizacja treści
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.