Informacja

Informujemy, że w związku z wdrożeniem aplikacji GEO-INFO i.Narady oraz GEO-INFO i.Projektant, oraz zgodnie z art. 28b pkt 5a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990), dla narad koordynacyjnych, które przeprowadzane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zamiast terminu narady, o którym mowa w ust. 5, wyznacza się termin jej zakończenia.

Dla narady, która  zaczyna się we wtorek 19 września 2023 r. termin zakończenia wyznaczony jest na dzień 25 września 2023 r. Każda następna narada trwać będzie przez 5 kolejnych dni roboczych następujących po dniu jej rozpoczęcia, a jej termin będzie wyznaczony w zależności od ilości wpływających wniosków . W przypadku wniosków składanych w formie papierowej, po zarejestrowaniu takiego wniosku wysyłana będzie informacja do wnioskodawcy o wysokości należnej opłaty. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania wpłaty wniosek zostanie przypisany do najbliższej narady koordynacyjnej. Terminy zakończenia narad najczęściej przypadają  raz  w tygodniu.

Informacje nt. narad koordynacyjnych oraz wniosków składanych na narady można znaleźć również na stronie internetowej Wydziału Geodezji i Kartografii w zakładce "Projektant" - https://geodezja.rybnik.eu

 
 
Odsłon strony: 25394 Metryka
Redaktor: Joanna Kluba (Naczelnik Wydziału G-I)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-09-19 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2023-08-24 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2023-08-09 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2023-07-10 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2023-06-21 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2023-05-22 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2023-05-10 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2023-04-24 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2023-04-12 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2023-03-24 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2023-03-13 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2023-03-09 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2023-02-28 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2023-02-17 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2023-02-17 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2023-02-09 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2023-01-04 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-12-05 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-11-10 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-11-02 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-10-26 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-10-26 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-10-19 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-09-29 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-09-01 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-07-11 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-07-11 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-06-09 Aktualizacja treściSławomir Hoła (Główny Specjalista G-II)
2022-06-09 Aktualizacja treściSławomir Hoła (Główny Specjalista G-II)
2022-06-09 Aktualizacja treściSławomir Hoła (Główny Specjalista G-II)
2022-06-08 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-05-05 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-03-25 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-01-31 Aktualizacja treściIwona Wojtacha (Inspektor G-II)
2022-01-25 Aktualizacja treściIzabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II)
2022-01-25 Aktualizacja treściIzabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II)
2022-01-17 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-01-10 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-12-30 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-12-23 Aktualizacja treściIwona Wojtacha (Inspektor G-II)
2021-12-17 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-12-10 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-12-03 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-11-26 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-11-19 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-11-12 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-11-12 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-11-04 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-10-27 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-10-20 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.