Informacja

Informujemy, że w związku z wdrożeniem aplikacji GEO-INFO i.Narady oraz GEO-INFO i.Projektant, od dnia 29 września 2021 r., zgodnie z art. 28b pkt 5a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990), dla narad koordynacyjnych , które przeprowadzane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zamiast terminu narady, o którym mowa w ust. 5, wyznacza się termin jej zakończenia.

Dla narady, która  zaczyna się w środę 27 października 2022 r. termin zakończenia wyznaczony jest na dzień 3.11.2022 r. Następna narada rozpoczyna się w dniu 4.11.2022 r., a termin jej zakończenia przypada w dniu 10.11.2022 r. Terminy zakończenia następnych narad koordynacyjnych przypadają kolejno na dni:

 

18.11.2022 r.

25.11.2022 r.

2.12.2022 r.

9.12.2022 r.

16.12.2022 r.

Harmonogram może ulec zmianie w przypadku braku wpływu wniosków na planowaną naradę.

Informacje nt. narad koordynacyjnych oraz wniosków składanych na narady można znaleźć również na stronie internetowej Wydziału Geodezji i Kartografii w zakładce "Projektant" - https://geodezja.rybnik.eu

 
 
Odsłon strony: 24554 Metryka
Redaktor: Joanna Kluba (Naczelnik Wydziału G)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2022-12-05 Aktualizacja treści
2022-12-05 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-11-10 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-11-10 Aktualizacja treści
2022-11-02 Aktualizacja treści
2022-11-02 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-10-26 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-10-26 Aktualizacja treści
2022-10-26 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-10-26 Aktualizacja treści
2022-10-19 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-10-19 Aktualizacja treści
2022-09-29 Aktualizacja treści
2022-09-29 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-09-01 Aktualizacja treści
2022-09-01 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-07-11 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-07-11 Aktualizacja treści
2022-07-11 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-07-11 Aktualizacja treści
2022-06-09 Aktualizacja treściSławomir Hoła (Główny Specjalista G-II)
2022-06-09 Aktualizacja treści
2022-06-09 Aktualizacja treściSławomir Hoła (Główny Specjalista G-II)
2022-06-09 Aktualizacja treści
2022-06-09 Aktualizacja treściSławomir Hoła (Główny Specjalista G-II)
2022-06-09 Aktualizacja treści
2022-06-08 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-06-08 Aktualizacja treści
2022-05-05 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-05-05 Aktualizacja treści
2022-03-25 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-03-25 Aktualizacja treści
2022-01-31 Aktualizacja treściIwona Wojtacha (Inspektor G-II)
2022-01-31 Aktualizacja treści
2022-01-25 Aktualizacja treściIzabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II)
2022-01-25 Aktualizacja treściIzabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II)
2022-01-25 Aktualizacja treści
2022-01-25 Aktualizacja treści
2022-01-17 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-01-17 Aktualizacja treści
2022-01-10 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-01-10 Aktualizacja treści
2021-12-30 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-12-30 Aktualizacja treści
2021-12-23 Aktualizacja treściIwona Wojtacha (Inspektor G-II)
2021-12-23 Aktualizacja treści
2021-12-17 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-12-17 Aktualizacja treści
2021-12-10 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-12-10 Aktualizacja treści
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.