Informacja

Informujemy, że w związku z wdrożeniem aplikacji GEO-INFO i.Narady oraz GEO-INFO i.Projektant, od dnia 29 września 2021 r., zgodnie z art. 28b pkt 5a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052), dla narad koordynacyjnych , które przeprowadzane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zamiast terminu narady, o którym mowa w ust. 5, wyznacza się termin jej zakończenia.

Dla narady, która  zaczyna się w piątek 19 listopada 2021 r. termin zakończenia wyznaczony jest na dzień 25 listopada.2021 r. Następna narada rozpocznie się w dniu 26.11.2021 r., a termin jej zakończenia przypada w dniu 2.12.2021 r. Terminy zakończenia następnych narad koordynacyjnych przypadają kolejno na dni:

9.12.2021 r.

16.12.2021 r.

23.12.2021 r.

30.12.2021 r.

7.01.2022 r.

14.01.2022 r.

Najbliższa narada koordynacyjna  zakończy się w dniu 14.01.2022 r. w formie uzgadniania zarejestrowanych projektów sieci drogą elektroniczną

Metryka narada koordynacyjna termin zakończenia w dniu 14.01.2022 [zip - 3 MB]

 
 
Odsłon strony: 23149 Metryka
Redaktor: Joanna Kluba (Naczelnik Wydziału G)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2022-01-10 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-01-10 Aktualizacja treści
2021-12-30 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-12-30 Aktualizacja treści
2021-12-23 Aktualizacja treściIwona Wojtacha (Inspektor G-II)
2021-12-23 Aktualizacja treści
2021-12-17 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-12-17 Aktualizacja treści
2021-12-10 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-12-10 Aktualizacja treści
2021-12-03 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-12-03 Aktualizacja treści
2021-11-26 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-11-26 Aktualizacja treści
2021-11-19 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-11-19 Aktualizacja treści
2021-11-12 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-11-12 Aktualizacja treści
2021-11-12 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-11-12 Aktualizacja treści
2021-11-04 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-11-04 Aktualizacja treści
2021-10-27 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-10-27 Aktualizacja treści
2021-10-20 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-10-20 Aktualizacja treści
2021-10-13 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-10-13 Aktualizacja treści
2021-10-06 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-10-06 Aktualizacja treści
2021-09-29 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-09-29 Aktualizacja treści
2021-09-24 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-09-24 Aktualizacja treści
2021-09-21 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-09-21 Aktualizacja treści
2021-09-13 Aktualizacja treści
2021-09-13 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-09-07 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-09-07 Aktualizacja treści
2021-08-30 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-08-30 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-08-30 Aktualizacja treści
2021-08-30 Aktualizacja treści
2021-08-24 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-08-24 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-08-24 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-08-24 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-08-24 Aktualizacja treści
2021-08-24 Aktualizacja treści
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.