Informacja

Nawiązując do opinii Biura Radców Prawnych , przekazuję Państwu informacje na temat zmian w sposobie załatwiania spraw dotyczących koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Zgodnie z art. 28 b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. u. z 2017 r. poz. 2101 tekst jednolity ze zmianami) upoważniony do złożenia wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu jest inwestor lub projektant bądź ich umocowany przedstawiciel, który nie jest stroną w postępowaniu (stroną w postępowaniu, niezależnie od udzielonych upoważnień, jest inwestor lub projektant). Mając na uwadze powyższe Dokument Obliczenia Opłaty (DOO) będzie wystawiany na inwestora lub projektanta. Oznacza to, że w przypadku gdy inwestor umocuje osobę fizyczną lub prawną (zatrudniającą projektanta) do złożenia wniosku o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, DOO będzie wystawiony na inwestora. DOO będzie wystawiane na projektanta (nie na firmę projektową) w przypadku gdy on będzie wnioskodawcą. Zmiany będą obowiązywać od najbliższej narady koordynacyjnej, tj. dla wniosków złożonych na najbliższą i kolejne narady.

Informujemy, że w dniu 22.01.2020 r.  w godzinach 9:00 - 12:00 w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ulicy Bolesława Chrobrego 2 w sali nr 109 odbędzie się narada koordynacyjna uzgadniająca sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

 
 
Odsłon strony: 15586 Metryka
Redaktor: Joanna Kluba (Kierownik Referatu G-II)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2020-01-14 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2020-01-14 Aktualizacja treści
2020-01-07 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2020-01-07 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2020-01-07 Aktualizacja treści
2020-01-07 Aktualizacja treści
2019-12-23 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2019-12-23 Aktualizacja treści
2019-12-17 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2019-12-17 Aktualizacja treści
2019-12-09 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2019-12-09 Aktualizacja treści
2019-12-03 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2019-12-03 Aktualizacja treści
2019-11-27 Aktualizacja treści
2019-11-27 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2019-11-19 Aktualizacja treści
2019-11-19 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2019-11-12 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2019-11-12 Aktualizacja treści
2019-11-05 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2019-11-05 Aktualizacja treści
2019-10-31 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2019-10-31 Aktualizacja treści
2019-10-22 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2019-10-22 Aktualizacja treści
2019-10-14 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2019-10-14 Aktualizacja treści
2019-10-08 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2019-10-08 Aktualizacja treści
2019-09-30 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2019-09-30 Aktualizacja treści
2019-09-24 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2019-09-24 Aktualizacja treści
2019-09-16 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2019-09-16 Aktualizacja treści
2019-09-10 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2019-09-10 Aktualizacja treści
2019-09-02 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2019-09-02 Aktualizacja treści
2019-08-27 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2019-08-27 Aktualizacja treści
2019-08-20 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2019-08-20 Aktualizacja treści
2019-08-13 Aktualizacja treści Anna Piotrowska (Samodzielny Referent G-II)
2019-08-13 Aktualizacja treści
2019-08-13 Aktualizacja treści Anna Piotrowska (Samodzielny Referent G-II)
2019-08-13 Aktualizacja treści
2019-07-30 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2019-07-30 Aktualizacja treści
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.