Informacja

Nawiązując do opinii Biura Radców Prawnych , przekazuję Państwu informacje na temat zmian w sposobie załatwiania spraw dotyczących koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Zgodnie z art. 28 b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. u. z 2017 r. poz. 2101 tekst jednolity ze zmianami) upoważniony do złożenia wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu jest inwestor lub projektant bądź ich umocowany przedstawiciel, który nie jest stroną w postępowaniu (stroną w postępowaniu, niezależnie od udzielonych upoważnień, jest inwestor lub projektant). Mając na uwadze powyższe Dokument Obliczenia Opłaty (DOO) będzie wystawiany na inwestora lub projektanta. Oznacza to, że w przypadku gdy inwestor umocuje osobę fizyczną lub prawną (zatrudniającą projektanta) do złożenia wniosku o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, DOO będzie wystawiony na inwestora. DOO będzie wystawiane na projektanta (nie na firmę projektową) w przypadku gdy on będzie wnioskodawcą. Zmiany będą obowiązywać od najbliższej narady koordynacyjnej, tj. dla wniosków złożonych na najbliższą i kolejne narady.

Najbliższa narada koordynacyjna  odbędzie się w dniu 21.04.2021r. w formie uzgadniania zarejestrowanych projektów sieci drogą elektroniczną

 
 
Odsłon strony: 20114 Metryka
Redaktor: Joanna Kluba (Kierownik Referatu G-II)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2021-04-12 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-04-12 Aktualizacja treści
2021-04-07 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-04-07 Aktualizacja treści
2021-04-07 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-04-07 Aktualizacja treści
2021-04-07 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-04-07 Aktualizacja treści
2021-04-07 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-04-07 Aktualizacja treści
2021-04-07 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-04-07 Aktualizacja treści
2021-04-06 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-04-06 Aktualizacja treści
2021-04-02 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-04-02 Aktualizacja treści
2021-03-29 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-03-29 Aktualizacja treści
2021-03-23 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-03-23 Aktualizacja treści
2021-03-19 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-03-19 Aktualizacja treści
2021-03-15 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-03-15 Aktualizacja treści
2021-03-09 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-03-09 Aktualizacja treści
2021-03-09 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-03-09 Aktualizacja treści
2021-03-05 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-03-05 Aktualizacja treści
2021-03-01 Aktualizacja treści
2021-03-01 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-02-22 Aktualizacja treści
2021-02-22 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-02-15 Aktualizacja treści
2021-02-15 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-02-09 Aktualizacja treści
2021-02-09 Aktualizacja treściIwona Wojtacha (Inspektor G-II)
2021-02-01 Aktualizacja treści
2021-02-01 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-01-26 Aktualizacja treści
2021-01-26 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-01-22 Aktualizacja treści
2021-01-22 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-01-15 Aktualizacja treści
2021-01-15 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-01-12 Aktualizacja treści
2021-01-12 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-01-11 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-01-11 Aktualizacja treści
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.