Informacja

Informujemy, że w związku z wdrożeniem aplikacji GEO-INFO i.Narady oraz GEO-INFO i.Projektant, oraz zgodnie z art. 28b pkt 5a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990), dla narad koordynacyjnych, które przeprowadzane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zamiast terminu narady, o którym mowa w ust. 5, wyznacza się termin jej zakończenia.

Dla narady, która  zaczyna się w poniedziałek 8 kwietnia 2024 r. termin zakończenia wyznaczony jest na dzień 12 kwietnia 2024 r. Każda następna narada trwać będzie przez 5 kolejnych dni roboczych następujących po dniu jej rozpoczęcia, a jej termin będzie wyznaczony w zależności od ilości wpływających wniosków . W przypadku wniosków składanych w formie papierowej, po zarejestrowaniu takiego wniosku wysyłana będzie informacja do wnioskodawcy o wysokości należnej opłaty. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania wpłaty wniosek zostanie przypisany do najbliższej narady koordynacyjnej. Terminy zakończenia narad najczęściej przypadają  raz  w tygodniu.

Informacje nt. narad koordynacyjnych oraz wniosków składanych na narady można znaleźć również na stronie internetowej Wydziału Geodezji i Kartografii w zakładce "Projektant" - https://geodezja.rybnik.eu

 
 
Odsłon strony: 26111 Metryka
Redaktor: Joanna Kluba (Naczelnik Wydziału G-I)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2024-01-02 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2023-12-06 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2023-11-23 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2023-11-14 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2023-10-19 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2023-09-19 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2023-08-24 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2023-08-09 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2023-07-10 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2023-06-21 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2023-05-22 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2023-05-10 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2023-04-24 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2023-04-12 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2023-03-24 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2023-03-13 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2023-03-09 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2023-02-28 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2023-02-17 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2023-02-17 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2023-02-09 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2023-01-04 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-12-05 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-11-10 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-11-02 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-10-26 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-10-26 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-10-19 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-09-29 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-09-01 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-07-11 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-07-11 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-06-09 Aktualizacja treściSławomir Hoła (Główny Specjalista G-II)
2022-06-09 Aktualizacja treściSławomir Hoła (Główny Specjalista G-II)
2022-06-09 Aktualizacja treściSławomir Hoła (Główny Specjalista G-II)
2022-06-08 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-05-05 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-03-25 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-01-31 Aktualizacja treściIwona Wojtacha (Inspektor G-II)
2022-01-25 Aktualizacja treściIzabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II)
2022-01-25 Aktualizacja treściIzabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II)
2022-01-17 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2022-01-10 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-12-30 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-12-23 Aktualizacja treściIwona Wojtacha (Inspektor G-II)
2021-12-17 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-12-10 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-12-03 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-11-26 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2021-11-19 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.