Informacja

Nawiązując do opinii Biura Radców Prawnych , przekazuję Państwu informacje na temat zmian w sposobie załatwiania spraw dotyczących koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Zgodnie z art. 28 b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. u. z 2017 r. poz. 2101 tekst jednolity ze zmianami) upoważniony do złożenia wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu jest inwestor lub projektant bądź ich umocowany przedstawiciel, który nie jest stroną w postępowaniu (stroną w postępowaniu, niezależnie od udzielonych upoważnień, jest inwestor lub projektant). Mając na uwadze powyższe Dokument Obliczenia Opłaty (DOO) będzie wystawiany na inwestora lub projektanta. Oznacza to, że w przypadku gdy inwestor umocuje osobę fizyczną lub prawną (zatrudniającą projektanta) do złożenia wniosku o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, DOO będzie wystawiony na inwestora. DOO będzie wystawiane na projektanta (nie na firmę projektową) w przypadku gdy on będzie wnioskodawcą. Zmiany będą obowiązywać od najbliższej narady koordynacyjnej, tj. dla wniosków złożonych na najbliższą i kolejne narady.

Najbliższa narada koordynacyjna odbędzie się dnia 28 października 2020 r. w formie uzgadniania zarejestrowanych projektów sieci drogą elektroniczną

 
 
Odsłon strony: 18619 Metryka
Redaktor: Joanna Kluba (Kierownik Referatu G-II)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2020-10-19 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2020-10-19 Aktualizacja treści
2020-10-19 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2020-10-19 Aktualizacja treści
2020-10-13 Aktualizacja treści
2020-10-13 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2020-10-12 Aktualizacja treści
2020-10-12 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2020-10-09 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2020-10-09 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2020-10-09 Aktualizacja treści
2020-10-09 Aktualizacja treści
2020-10-07 Aktualizacja treści
2020-10-07 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2020-10-07 Aktualizacja treści
2020-10-07 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2020-10-07 Aktualizacja treści
2020-10-07 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2020-10-07 Aktualizacja treści
2020-10-07 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2020-10-06 Aktualizacja treści
2020-10-06 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2020-10-05 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2020-10-05 Aktualizacja treści
2020-09-29 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2020-09-29 Aktualizacja treści
2020-09-21 Aktualizacja treści
2020-09-21 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2020-09-15 Aktualizacja treści
2020-09-15 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2020-09-15 Aktualizacja treści
2020-09-15 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2020-09-11 Aktualizacja treści
2020-09-11 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2020-09-07 Aktualizacja treści
2020-09-07 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2020-09-01 Aktualizacja treści
2020-09-01 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2020-08-24 Aktualizacja treści
2020-08-24 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2020-08-18 Aktualizacja treści
2020-08-18 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2020-08-11 Aktualizacja treści
2020-08-11 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2020-08-10 Aktualizacja treści
2020-08-10 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2020-08-04 Aktualizacja treściBożena Plewnia (Inspektor G-II)
2020-08-04 Aktualizacja treści
2020-07-27 Aktualizacja treściIwona Wojtacha (Inspektor G-II)
2020-07-27 Aktualizacja treści
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.