Informacja

Nawiązując do opinii Biura Radców Prawnych , przekazuję Państwu informacje na temat zmian w sposobie załatwiania spraw dotyczących koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Zgodnie z art. 28 b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. u. z 2017 r. poz. 2101 tekst jednolity ze zmianami) upoważniony do złożenia wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu jest inwestor lub projektant bądź ich umocowany przedstawiciel, który nie jest stroną w postępowaniu (stroną w postępowaniu, niezależnie od udzielonych upoważnień, jest inwestor lub projektant). Mając na uwadze powyższe Dokument Obliczenia Opłaty (DOO) będzie wystawiany na inwestora lub projektanta. Oznacza to, że w przypadku gdy inwestor umocuje osobę fizyczną lub prawną (zatrudniającą projektanta) do złożenia wniosku o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, DOO będzie wystawiony na inwestora. DOO będzie wystawiane na projektanta (nie na firmę projektową) w przypadku gdy on będzie wnioskodawcą. Zmiany będą obowiązywać od najbliższej narady koordynacyjnej, tj. dla wniosków złożonych na najbliższą i kolejne narady.

UWAGA! Zmiana w terminach narad koordynacyjnych

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-Cov-2) informujemy, że narady koordynacyjne nie będą się odbywały do końca marca br.

Najbliższa narada koordynacyjna odbędzie się dnia 1 kwietnia 2020 r. w formie uzgadniania zarejestrowanych projektów sieci drogą elektroniczną

Metryka skany map projektowych.zip [zip - 64 MB]
tematy złożonych projektów.rtf [rtf - 22 KB]

 
 
Odsłon strony: 16266 Metryka
Redaktor: Joanna Kluba (Kierownik Referatu G-II)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2020-03-26 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2020-03-26 Aktualizacja treści
2020-03-26 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2020-03-26 Aktualizacja treści
2020-03-13 Aktualizacja treści Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II)
2020-03-13 Aktualizacja treści
2020-03-13 Aktualizacja treści Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II)
2020-03-13 Aktualizacja treści
2020-03-09 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2020-03-09 Aktualizacja treści
2020-03-03 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2020-03-03 Aktualizacja treści
2020-02-24 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2020-02-24 Aktualizacja treści
2020-02-18 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2020-02-18 Aktualizacja treści
2020-02-10 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2020-02-10 Aktualizacja treści
2020-02-04 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2020-02-04 Aktualizacja treści
2020-01-27 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2020-01-27 Aktualizacja treści
2020-01-21 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2020-01-21 Aktualizacja treści
2020-01-14 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2020-01-14 Aktualizacja treści
2020-01-07 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2020-01-07 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2020-01-07 Aktualizacja treści
2020-01-07 Aktualizacja treści
2019-12-23 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2019-12-23 Aktualizacja treści
2019-12-17 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2019-12-17 Aktualizacja treści
2019-12-09 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2019-12-09 Aktualizacja treści
2019-12-03 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2019-12-03 Aktualizacja treści
2019-11-27 Aktualizacja treści
2019-11-27 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2019-11-19 Aktualizacja treści
2019-11-19 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2019-11-12 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2019-11-12 Aktualizacja treści
2019-11-05 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2019-11-05 Aktualizacja treści
2019-10-31 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2019-10-31 Aktualizacja treści
2019-10-22 Aktualizacja treści Bożena Plewnia (Inspektor G-II)
2019-10-22 Aktualizacja treści
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.