Realizując zapisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Prezydent Miasta Rybnika wyznaczył koordynatora do spraw dostępności.

Jest nim Pani Dorota Masłowska

Dane kontaktowe:

Adres do korespondencji: Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

telefon: 32 43 92 003

e-mail: bnw@um.rybnik.pl

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Rybnika oraz jednostki organizacyjne Miasta Rybnika,
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miasta Rybnika oraz jednostki organizacyjne Miasta Rybnika,
3) monitorowanie działalności Urzędu Miasta Rybnika oraz jednostek organizacyjnych Miasta Rybnika w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 
 
Odsłon strony: 1231 Metryka
Redaktor: Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2021-05-06 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2021-05-06 Aktualizacja treści
2021-05-06 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)