Rejestr prowadzony od 1 stycznia 2011r.

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Data publikacji Tytuł
2018-12-07 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dzielnica Golejów – rozbudowa budynku szkoły. Pokaż
2018-03-22 Budowa łącznika ulic Pocztowa-Hallera w Rybniku Pokaż
2016-10-24 Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna etap I do IV: km 0,0+000 do 10+221,00 w Rybniku i Żorach oraz budowa Drogi Śródmiejskiej Pokaż
2016-02-02 Budowa przedszkola przy ulicy Sztolniowej w dzielnicy Boguszowice Stare Pokaż
2015-12-21 Wybór banku do prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta Rybnika w okresie od 16 marca 2016 r. do 15 marca 2021 r. Pokaż
2015-12-16 Wybór banku do prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta Rybnika w okresie od 16 marca 2016 r. do 15 marca 2021 r. Pokaż
2015-12-15 Budowa przedszkola przy ulicy Sztolniowej w dzielnicy Boguszowice Stare Pokaż
2015-12-15 Budowa przedszkola przy ulicy Sztolniowej w dzielnicy Boguszowice Stare Pokaż
2015-09-24 Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika w sektorach III i IV z podziałem na zadania Pokaż
2015-08-26 Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika w sektorach III i IV z podziałem na zadania Pokaż
2014-03-13 Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucza w Rybniku. Pokaż
2013-12-17 Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika wraz z analizą i koncepcją rozwoju układu komunikacyjnego miasta oraz opracowaniem ekofizjograficznym. Pokaż
2013-11-22 Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika wraz z analizą i koncepcją rozwoju układu komunikacyjnego miasta oraz opracowaniem ekofizjograficznym. Pokaż
2013-05-13 Przebudowa ul. Wielopolskiej w Rybniku na odcinku km 0+500 - 1+750 Pokaż
2013-01-28 Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika w podziale na sektory. Pokaż
2013-01-28 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa na jej podstawie sali ćwiczeń w ramach adaptacji budynku Zespołu Szkół Budowlanych w dzielnicy Meksyk przy ul. Świerklańskiej na potrzeby OPP „Zespół Przygoda” Pokaż
2012-03-30 Realizacja projektu “Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku – etap II” - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Pokaż
2011-08-30 Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna. Pokaż
2011-08-25 Przebudowa ulicy Raciborskiej (w km 0+700 do 2+680) oraz budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w ciągu ulicy Raciborskiej w Rybniku (w km 0+600 do 2+680). Pokaż
2011-08-22 Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna. Pokaż
2011-07-25 Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna. Pokaż
 
 
Odsłon strony: 48707 Metryka
Redaktor: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2018-12-07 Opublikowano dokument: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-03-22 Publikacja dokumentu Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-03-22 Publikacja dokumentu Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-03-22 Publikacja dokumentu Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2016-10-24 Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.140.2016 Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2016-02-02 Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.121.2015 Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2015-12-21 Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.110.2015 Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2015-12-21 Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.110.2015 Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2015-12-16 Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.110.2015 Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2015-12-16 Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.110.2015 Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2015-12-15 Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.121.2015 Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2015-12-15 Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.121.2015 Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2015-09-24 Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.46.2015 Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2015-08-26 Publikacja dokumentu w sprawie ZP.271.46.2015 Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2014-03-13 Publikacja dokumentu ZP - Odwołania Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2013-12-17 Publikacja dokumentu ZP - Odwołania Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2013-11-22 Publikacja dokumentu ZP - Odwołania Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2013-05-13 Publikacja dokumentu ZP - Odwołania Gałuszka Beata (Inspektor ZP) Pokaż
2013-01-28 Publikacja dokumentu ZP - Odwołania Jasińska-Gmerek Anna (Inspektor ZP) Pokaż
2013-01-28 Publikacja dokumentu ZP - Odwołania Jasińska-Gmerek Anna (Inspektor ZP) Pokaż
2013-01-28 Publikacja dokumentu ZP - Odwołania Gałuszka Beata (Inspektor ZP) Pokaż
2012-03-30 Publikacja dokumentu ZP - Odwołania Kobeszko Łukasz (Inspektor ZP) Pokaż
2011-08-30 Publikacja dokumentu w sprawie ZP-3400/00006/11 Kobeszko Łukasz (Inspektor ZP) Pokaż
2011-08-25 Publikacja dokumentu w sprawie ZP-3400/00062/11 Kobeszko Łukasz (Inspektor ZP) Pokaż
2011-08-22 Publikacja dokumentu w sprawie ZP-3400/00006/11 Kobeszko Łukasz (Inspektor ZP) Pokaż
2011-08-22 Publikacja dokumentu w sprawie ZP-3400/00006/11 Kobeszko Łukasz (Inspektor ZP) Pokaż
2011-07-25 Publikacja dokumentu w sprawie ZP-3400/00006/11 Kobeszko Łukasz (Inspektor ZP) Pokaż
2011-07-25 Publikacja dokumentu w sprawie ZP-3400/00006/11 Kobeszko Łukasz (Inspektor ZP) Pokaż