Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic
Urząd Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2 pok. 109 (I piętro)
tel. 032 43 92 109
mail: rada.miasta@um.rybnik.pl

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic


Franciszek Kurpanik – przewodniczący
Klaudia Korduła-Krybus – zastępca przewodniczącego
Martyna Dębowy – członek
Sylwia Grzyb – członek
Angelika Naczyńska-Lyp – członek

Metryka Zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic [rtf - 58 KB]

Metryka Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic [rtf - 76 KB]

Do zadań Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic należy:

  1. ustalanie wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych, a także wzorów pieczęci Obwodowych Komisji Wyborczych,
  2. przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na Radnych,
  3. rejestrowanie kandydatów na Radnych,
  4. wydruk obwieszczeń wyborczych i podanie ich do publicznej wiadomości,
  5. wydruk kart do głosowania i przekazanie ich Obwodowym Komisjom Wyborczym,
  6. udzielanie wyjaśnień Obwodowym Komisjom Wyborczym,
  7. rozpatrywanie skarg na działalność Obwodowych Komisji Wyborczych,
  8. ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów do Rady i podanie ich do publicznej wiadomości,
  9. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przez Obwodowe Komisje Wyborcze,
  10. dokonanie zniszczenia kart do głosowania oraz spisów wyborców. Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic.

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic

Metryka Harmonogram dyżurów przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków rad dzielnic Boguszowice Osiedle, Boguszowice Stare, Gotartowice, Meksyk, Golejów, Kłokocin, Maroko-Nowiny (1) [pdf - 61 KB]

Metryka Harmonogram dyżurów przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków rad dzielnic: Chwałęcice, Chwałowice, Grabownia, Ligota-Ligocka Kuźnia, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski, Zamysłów [pdf - 99 KB]

Metryka Harmonogram dyżurów przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków rad dzielnic: Ochojec, Orzepowice, Popielów, Radziejów, Stodoły, Śródmieście [pdf - 61 KB]

Metryka Haromonogram dyżurów przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków rad dzielnic: Kamień, Niewiadom, Rybnicka Kuźnia, Rybnik-Północ, Wielopole, Zebrzydowice [pdf - 96 KB]

Metryka Haromonogram dyżurów przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków rady dzielnicy Smolna [pdf - 60 KB]Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic

Rejestr
Data publikacji Dotyczy Plik
2023-03-21 Obwieszczenie w sprawie nieprzeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy NiedobczycePobierz
2023-03-21 Obwieszczenie w sprawie nieprzeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy Paruszowiec-PiaskiPobierz
2023-03-21 Obwieszczenie w sprawie nieprzeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy Ligota-Ligocka KuźniaPobierz
2023-03-21 Wykaz kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Dzielnicy GrabowniaPobierz
2023-03-21 Wykaz kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Dzielnicy ZamysłówPobierz
2023-03-21 Wykaz kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Dzielnicy ChwałowicePobierz
2023-03-21 Wykaz kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Dzielnicy ChwałęcicePobierz
2023-03-21 Obwieszczenie w sprawie nieprzeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy Maroko-NowinyPobierz
2023-03-21 Obwieszczenie w sprawie nieprzeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy GotartowicePobierz
2023-03-21 Obwieszczenie w sprawie nieprzeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy KłokocinPobierz
2023-03-21 Wykaz kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Dzielnicy MeksykPobierz
2023-03-21 Wykaz kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Dzielnicy GolejówPobierz
2023-03-21 Wykaz kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Dzielnicy Boguszowice StarePobierz
2023-03-07 Wykazu kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Dzielnicy Boguszowice OsiedlePobierz
 
 
Odsłon strony: 892 Metryka
Redaktor: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-03-21 Opublikowano dokument: Obwieszczenie w sprawie nieprzeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy NiedobczyceKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)Pokaż
2023-03-21 Opublikowano dokument: Obwieszczenie w sprawie nieprzeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy Paruszowiec-PiaskiKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)Pokaż
2023-03-21 Opublikowano dokument: Obwieszczenie w sprawie nieprzeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy Ligota-Ligocka KuźniaKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)Pokaż
2023-03-21 Opublikowano dokument: Wykaz kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Dzielnicy GrabowniaKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)Pokaż
2023-03-21 Opublikowano dokument: Wykaz kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Dzielnicy ZamysłówKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)Pokaż
2023-03-21 Opublikowano dokument: Wykaz kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Dzielnicy ChwałowiceKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)Pokaż
2023-03-21 Opublikowano dokument: Wykaz kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Dzielnicy ChwałęciceKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)Pokaż
2023-03-21 Opublikowano dokument: Obwieszczenie w sprawie nieprzeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy Maroko-NowinyKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)Pokaż
2023-03-21 Opublikowano dokument: Obwieszczenie w sprawie nieprzeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy GotartowiceKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)Pokaż
2023-03-21 Opublikowano dokument: Obwieszczenie w sprawie nieprzeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy KłokocinKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)Pokaż
2023-03-21 Opublikowano dokument: Wykaz kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Dzielnicy MeksykKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)Pokaż
2023-03-21 Opublikowano dokument: Wykaz kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Dzielnicy GolejówKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)Pokaż
2023-03-21 Opublikowano dokument: Wykaz kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Dzielnicy Boguszowice StareKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)Pokaż
2023-03-21 Opublikowano dokument: Wykazu kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Dzielnicy MeksykKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)Pokaż
2023-03-20 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2023-03-07 Opublikowano dokument: Nieprzeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy Maroko-NowinyKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)Pokaż
2023-03-07 Opublikowano dokument: Nieprzeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy KłokocinKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)Pokaż
2023-03-07 Opublikowano dokument: Nieprzeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy GotartowiceKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)Pokaż
2023-03-07 Opublikowano dokument: Wykazu kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Dzielnicy MeksykKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)Pokaż
2023-03-07 Opublikowano dokument: Wykazu kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Dzielnicy Boguszowice StareKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)Pokaż
2023-03-07 Opublikowano dokument: Wykazu kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Dzielnicy GolejówKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)Pokaż
2023-03-07 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2023-03-07 Opublikowano dokument: Wykazu kandydatów zarejestrowanych w wyborach do Rady Dzielnicy Boguszowice OsiedleKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)Pokaż
2023-02-27 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2023-02-27 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2023-02-27 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2023-02-07 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2023-02-03 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2023-02-01 Aktualizacja treściMartyna Dębowy (Starszy Specjalista BR)
2023-02-01 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)