Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

W związku z powyższym dla dokumentów publikowanych przed dniem 16 listopada 2010 r. karty informacyjne znajdują na poszczególnych formularzach (A,B...H,I).

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Nr Karty Data dok. Rodz. dokumentu Opis dokumentu
1843/2019 2019-10-14 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
1839/2019 2019-10-02 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
1835/2019 2019-10-15 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
1831/2019 2019-10-03 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Pokaż
1827/2019 2019-10-17 decyzje Wydania zezwolenia na usunięcie 34 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Mikołowskiej w Rybniku z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
1823/2019 2019-09-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 34 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Mikołowskiej w Rybniku Pokaż
1819/2019 2019-10-03 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji energetycznego spalania paliw na terenie zakładu Doosan Babcock Energy Polska S.A.., ul. Golejowska 73b Pokaż
1815/2019 2019-09-09 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Raciborskiej, Buhla, Górnej, Wolnej, Brzezińskiej i Pokaż
1811/2019 2019-10-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Kominka 23B w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1807/2019 2019-09-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Kominka 23B w Rybniku Pokaż
1803/2019 2019-10-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew zlokalizowanych na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Rymera w Rybniku Pokaż
1799/2019 2019-08-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew zlokalizowanych na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Rymera w Rybniku Pokaż
1795/2019 2019-09-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę oznaczenia prowadzącego instalację z Zakladu Odlewniczego Modelform Sp. z o.o. na Zakład Produkcyjny "EUROSTAL" Sp. z o.o. Pokaż
1789/2019 2019-10-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcia 1 sztuki drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości przy ulicy Os. południe 31A w Rybniku. Pokaż
1785/2019 2019-09-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia 1 sztuki drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości przy ulicy Os. południe 31A w Rybniku. Pokaż
1781/2019 2019-10-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Parkowej 2 w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
1777/2019 2019-08-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Parkowej 2 w Rybniku Pokaż
1773/2019 2019-10-01 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp.z o.o. RYB 2008A w Rybniku, przy ul. Lompy 18 Pokaż
1769/2019 2019-10-02 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Budowlanych w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
1765/2019 2019-08-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Budowlanych w Rybniku Pokaż
1761/2019 2019-10-02 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Długiej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
1757/2019 2019-08-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Długiej w Rybniku Pokaż
1753/2019 2019-08-29 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o. w Rybniku przy ul. Przemysłowej 2c, Pokaż
1747/2019 2019-09-30 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku przy ul. Rymera 4 Pokaż
1739/2019 2019-09-18 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
1735/2019 2019-09-18 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1731/2019 2019-09-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa stacji paliw o zbiornik AdBlue wraz z instalacjami podziemnymi oraz przyłączeniami mediów do sieci wewnątrzzakładowych w Rybniku, ul. Jana Kotucza Pokaż
1649/2019 2019-09-16 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1645/2019 2019-09-12 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1641/2019 2019-08-30 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1637/2019 2019-09-16 postanowienia Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Przebudowa nawy I w hali głównej w bazie DB CARGO POLSKA S.A. Pokaż
1591/2019 2019-09-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Kłokocińskiej w Rybniku bez obowiązku dokonania nasadzeń zastępczych. Pokaż
1587/2019 2019-08-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Kłokocińskiej w Rybniku. Pokaż
1570/2019 2019-08-22 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1566/2019 2019-09-09 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i umorzenie postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie 148 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Golejowskiej w Rybniku Pokaż
1562/2019 2019-08-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 150 sztuk drzew rosnących przy ulicy Golejowskiej w Rybnik Pokaż
1558/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ludwika Zamenhofa (MPZP 54-3) Pokaż
1554/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ludwika Zamenhofa (MPZP 54-3) Pokaż
1550/2019 2019-09-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Obrońców Pokoju w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1546/2019 2019-08-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Obrońców Pokoju w Rybniku Pokaż
1542/2019 2019-09-03 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 438 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii kolejowej nr 173 w relacji Rybnik- Sumina. Pokaż
1530/2019 2019-08-28 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 155 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii kolejowej nr 148 w Rybniku Pokaż
1526/2019 2019-06-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 155 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii kolejowej nr 148 w Rybniku Pokaż
1522/2019 2019-08-28 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Jana Karskiego 27 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
1518/2019 2019-08-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Jana Karskiego 27 w Rybniku Pokaż
1514/2019 2019-07-26 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
1508/2019 2019-08-26 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Brzezińskiej 8A w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1504/2019 2019-08-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Brzezińskiej 8A Pokaż
1494/2019 2019-08-13 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38) Pokaż
1488/2019 2019-08-20 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1484/2019 2019-08-19 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1480/2019 2019-08-05 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1476/2019 2019-07-19 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1472/2019 2019-08-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie 26 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicach Lipowej, Majątkowej, Klonowej i Gliwickiej w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
1468/2019 2019-06-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 33 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicach Jesionowej, Lipowej, Majątkowej, Klonowej i Gliwickiej w Rybniku Pokaż
1464/2019 2019-08-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie 24 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Śląskiej, Ogrodowej/Składowej w Rybniku Pokaż
1460/2019 2019-06-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 24 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Śląskiej, Ogrodowej/Składowej w Rybniku Pokaż
1456/2019 2019-07-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie 178 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicach św. Józefa, Budowlanych, Gajowej, Gruntowej, Obwiedni Północnej, Pod Lasem, Chabrowej i Głuchej w Rybniku Pokaż
1452/2019 2019-04-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 178 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicach św. Józefa, Budowlanych, Gajowej, Gruntowej, Obwiedni Północnej, Pod Lasem, Chabrowej i Głuchej w Rybniku Pokaż
1448/2019 2019-08-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie 141 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicach Śląskiej, Ogrodowej i Składowej w Rybniku Pokaż
1444/2019 2019-06-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 141 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicach Śląskiej, Ogrodowej i Składowej w Rybniku Pokaż
1440/2019 2019-08-13 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ulicy Ogrodowej w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
1436/2019 2019-06-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ulicy Ogrodowej w Rybniku Pokaż
1432/2019 2019-08-09 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr RYB1023_B w Rybniku, przy ul. Chwałowickiej 13 Pokaż
1428/2019 2019-08-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie 16 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Szulika w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
1424/2019 2019-06-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 28 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Szulika w Rybniku Pokaż
1420/2019 2019-08-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wyboistej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1416/2019 2019-07-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wyboistej w Rybniku Pokaż
1412/2019 2019-08-09 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 4 Pokaż
1408/2019 2019-07-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotycząca wydania zezwolenia na usunięcie drzew. 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 4. Pokaż
1404/2019 2019-08-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Kadłubka 43. Pokaż
1400/2019 2019-07-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położnej przy ulicy Kadłubka 43. Pokaż
1396/2019 2019-08-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej 43 Pokaż
1392/2019 2019-07-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej 43 Pokaż
1388/2019 2019-08-05 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji Stacji Netia nr RYBKB107 w Rybniku, przy ul. Brzezińska 8A Pokaż
1384/2019 2019-08-05 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiolinii Stacji Netia nr RYBKB107 w Rybniku, przy ul. Gliwickiej 72 Pokaż
1378/2019 2019-08-01 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 512 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii kolejowej nr 140 w Rybniku Pokaż
1374/2019 2019-05-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 512 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii kolejowej nr 140 w Rybniku Pokaż
1370/2019 2019-07-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jesiennej w Rybniku Pokaż
1366/2019 2019-07-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Jesiennej Pokaż
1362/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38) Pokaż
1358/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38) Pokaż
1354/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Józefa Rymera (MPZP 54-10) Pokaż
1350/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Józefa Rymera (MPZP 54-10) Pokaż
1346/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6) Pokaż
1342/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6) Pokaż
1338/2019 2019-07-29 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie 28 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Gruntowej w Rybniku Pokaż
1334/2019 2019-06-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 28 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Gruntowej w Rybniku Pokaż
1330/2019 2019-07-29 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Budowlanych 4 w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
1322/2019 2019-07-18 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1318/2019 2019-07-17 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1314/2019 2019-07-19 zgłoszenia Wniosek o wydanie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji Ciepłowni Rymer należącej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Elektrociepłownie, przy ul. Rymera 4 w Rybniku Pokaż
1310/2019 2019-07-19 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego na terenie Ciepłowni Rymer należącej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie w Rybniku, przy Rymera 4 Pokaż
1306/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 54-4) Pokaż
1302/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Mikołowskiej (MPZP 54-7) Pokaż
1298/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Mikołowskiej (MPZP 54-7) Pokaż
1294/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 54-4) Pokaż
1290/2019 2019-07-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej Pokaż
1286/2019 2019-06-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej Pokaż
1282/2019 2019-07-15 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. RYB1017 E w Rybniku, przy ul. Budowlanych 61a Pokaż
1278/2019 2019-07-15 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. RYB1025 B w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 243 Pokaż
1274/2019 2019-07-09 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
1270/2019 2019-07-11 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
1101/2019 2019-07-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Karskiego w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
1097/2019 2019-05-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Karskiego w Rybniku Pokaż
1091/2019 2019-07-08 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1087/2019 2019-06-27 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1083/2019 2019-06-12 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1079/2019 2019-07-03 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. RYB1040 A, ul. Zebrzydowicka 117 Pokaż
1075/2019 2019-07-03 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne- stacja Netia RYBKB017 w Rybniku przy ul. Brzezińska 8A Pokaż
1071/2019 2019-07-01 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. nr RYB1033_A w Rybniku, przy ul. Sosnowej 5 Pokaż
1067/2019 2019-07-01 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Szczygłów w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1063/2019 2019-07-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Szczygłów w Rybniku Pokaż
1059/2019 2019-07-01 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej 238B w Rybniku Pokaż
1055/2019 2019-06-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej 238B w Rybniku Pokaż
1051/2019 2019-06-28 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Obywatelskiej 1 i 9 oraz Kupieckiej 16 i 14A w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1047/2019 2019-06-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Obywatelskiej 1 i 9 oraz Kupieckiej 16 i 14A w Rybniku Pokaż
1043/2019 2018-10-23 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
1039/2019 2018-11-27 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
1035/2019 2019-05-22 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
1031/2019 2019-06-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Zamysłowskiej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1027/2019 2019-05-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Zamysłowskiej w Rybniku Pokaż
1023/2019 2019-06-13 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
1019/2019 2019-06-17 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ul. Osiedle Krakusa w Rybniku Pokaż
1015/2019 2019-05-16 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Osiedle Krakusa w Rybniku Pokaż
1011/2019 2019-06-05 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
1007/2019 2019-06-03 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
1003/2019 2019-06-17 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 24 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Różane w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
999/2019 2019-05-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 24 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Różane w Rybniku Pokaż
995/2019 2019-06-13 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Wodzisławskiej w Rybniku Pokaż
991/2019 2019-05-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Wodzisławskiej Pokaż
987/2019 2019-06-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie 33 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicach Ziemskiej, Strażackiej, Rajskiej i Sztolniowej w Rybniku Pokaż
983/2019 2019-02-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 33 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicach Ziemskiej, Strażackiej, Rajskiej i Sztolniowej w Rybniku Pokaż
979/2019 2019-06-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Morcinka 49 w Rybniku Pokaż
975/2019 2019-06-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy Morcinka 49 w Rybniku Pokaż
971/2019 2019-05-30 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
967/2019 2019-05-20 wnioski o wydanie decyzji Działania objęte wnioskiem prowadzone przez Eloros Sp. z o.o z siedzibą w Chorzowie Pokaż
963/2019 2019-03-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa nawy I w hali głównej w bazie DB CARGO POLSKA S.A. Pokaż
959/2019 2019-05-24 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Prostej (MPZP 37-3) Pokaż
955/2019 2019-05-24 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Walecznych (MPZP 35-2) Pokaż
951/2019 2019-06-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Zawiszy Czarnego w Rybniku Pokaż
947/2019 2019-05-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Zawiszy Czarnego Pokaż
939/2019 2019-06-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 2c Pokaż
935/2019 2019-05-31 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
931/2019 2019-05-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ul. Karskiego 25 i Sztolniowej 40 w Rybniku Pokaż
927/2019 2019-05-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ul. Karskiego 25 i Sztolniowej 40 w Rybniku Pokaż
923/2019 2019-04-23 decyzje Działalność polegająca na zbieraniu odpadów prowadzona była w ramach HASTRANS Konrad Swoboda i Marcin Raszka S.C. z siedzibą w Skoczowie Pokaż
917/2019 2019-05-28 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. wodzisławskiej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
913/2019 2019-05-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącej na nieruchomości położonej przy ul. Wodzisławskiej Pokaż
901/2019 2019-05-23 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zakładu produkcji granulatu metali kolorowych w Rybniku przy ul. Gliwickiej na działce o nr ew. 1568/10 Pokaż
897/2019 2019-05-06 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zakładu produkcji granulatu metali kolorowych w Rybniku przy ul. Gliwickiej na działce o nr ew. 1568/10 Pokaż
893/2019 2019-05-15 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
889/2019 2019-05-10 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
885/2019 2019-05-16 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 79 sztuk drzew rosnących an nieruchomościach położonych przy ulicach Nad Zalewem, Rudzkiej, Podmiejskiej, Strefowej, Sadowskiego w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
881/2019 2019-04-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 79 sztuk drzew rosnących an nieruchomościach położonych przy ulicach Nad Zalewem, Rudzkiej, Podmiejskiej, Strefowej, Sadowskiego w Rybniku Pokaż
875/2019 2019-05-14 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
871/2019 2019-05-13 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
867/2019 2019-05-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Kadłubka w Rybniku Pokaż
859/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38) Pokaż
855/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38) Pokaż
851/2019 2019-05-13 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Brunona Janasa w Rybniku Pokaż
847/2019 2019-04-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Brunona Janasa w Rybniku Pokaż
843/2019 2019-05-13 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Krakusa w Rybniku Pokaż
839/2019 2019-04-16 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących przy ulicy Krakusa w Rybniku Pokaż
832/2019 2019-05-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Teofila Brzozy w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
828/2019 2019-04-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Teofila Brzozy w Rybniku Pokaż
824/2019 2019-05-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Kłokocińskiej 51 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
820/2019 2019-04-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Kłokocińskiej 51 w Rybniku Pokaż
816/2019 2019-04-29 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia na terenie Remontex Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Józefa Rymera 4 Pokaż
812/2019 2019-05-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew z nieruchomości położonej przy ulicy Sienkiewicza w Rybniku Pokaż
808/2019 2019-04-02 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew z nieruchomości położonej przy ulicy Sienkiewicza w Rybniku Pokaż
804/2019 2019-05-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy św. Maksymiliana 11 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
800/2019 2019-04-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy św. Maksymiliana 11 w Rybniku Pokaż
796/2019 2019-04-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Dąbrówki 15 i 21 w Rybniku z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
792/2019 2019-03-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Dąbrówki 15 i 21 w Rybniku Pokaż
788/2019 2019-05-02 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcia 154 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Brzezińskiej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
784/2019 2019-03-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia 154sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Brzezińskiej w Rybniku Pokaż
780/2019 2019-05-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zygmunta Starego w Rybniku Pokaż
776/2019 2019-04-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zygmunta Starego w Rybniku Pokaż
772/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Patriotów (MPZP 54-9) Pokaż
768/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Patriotów (MPZP 54-9) Pokaż
764/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rycerskiej (MPZP 54-8) Pokaż
758/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rycerskiej (MPZP 54-8) Pokaż
754/2019 2019-04-17 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
750/2019 2019-03-25 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
746/2019 2019-04-29 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Kosów w Rybniku Pokaż
742/2019 2019-03-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Kosów w Rybniku Pokaż
738/2019 2019-04-29 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Chrobrego 13 w Rybniku z odroczeniem opłaty i koniecznością wykonania nasadzeń zastępczych Pokaż
734/2019 2019-03-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Chrobrego 13 w Rybniku Pokaż
730/2019 2019-04-29 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ul. Pod Wałem w Rybniku Pokaż
724/2019 2019-04-29 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ul. rudzkiej 244 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
720/2019 2019-04-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej 244 w Rybniku Pokaż
714/2019 2019-04-24 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
710/2019 2019-04-29 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Lotników w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
706/2019 2019-03-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Lotników w Rybniku Pokaż
702/2019 2019-04-29 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Żużlowej w Rybniku Pokaż
698/2019 2019-04-01 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 11 sztuk rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Żużlowej w Rybniku Pokaż
694/2019 2019-04-11 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Odmowa wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Auto-Trans Aafalty Sp. z o..o., przy ul. Poligonowej 25A Pokaż
690/2019 2019-04-29 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie suchego drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Jesiennej w Rybniku Pokaż
686/2019 2019-03-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Jesiennej w Rybniku Pokaż
682/2019 2019-04-24 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Miodowej (MPZP 54-5) Pokaż
678/2019 2019-04-24 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Miodowej (MPZP 54-5) Pokaż
570/2019 2019-04-15 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zebrzydowickiej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
566/2019 2019-03-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zebrzydowickiej w Rybniku Pokaż
516/2019 2019-04-10 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
512/2019 2019-04-09 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
508/2019 2019-04-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicach Przewozowej i Rymera w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
504/2019 2019-02-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicach Przewozowej i Rymera w Rybniku Pokaż
500/2019 2019-04-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 6 w Rybniku Pokaż
496/2019 2019-03-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 6 w Rybniku Pokaż
481/2019 2019-04-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Zebrzydowickiej 117 w Rybniku Pokaż
477/2019 2019-03-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Zebrzydowickiej 117 w Rybniku Pokaż
441/2019 2019-03-27 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
380/2019 2019-03-29 decyzje Wygaszone zezwolenie dotyczyło przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą VERADA II Dawid Mariusz Stanek Pokaż
317/2019 2019-04-02 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Ogrodowskiego 23 w Rybniku Pokaż
313/2019 2019-03-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Ogrodowskiego 23 w Rybniku Pokaż
309/2019 2019-03-28 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Bolesława Chrobrego 39 w Rybniku Pokaż
305/2019 2019-03-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Bolesława Chrobrego 39 w Rybniku Pokaż
301/2019 2019-03-25 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Przewozowej w Rybniku Pokaż
297/2019 2019-02-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Przewozowej w Rybniku Pokaż
293/2019 2019-03-27 polityki, strategie, plany lub programy Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-2) Pokaż
289/2019 2019-03-27 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-2) Pokaż
281/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6) Pokaż
277/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6) Pokaż
273/2019 2019-03-19 prognozy oddziaływania na środowisko Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46) Pokaż
259/2019 2019-03-19 prognozy oddziaływania na środowisko Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53) Pokaż
255/2019 2019-03-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
251/2019 2019-03-18 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Komuny Paryskiej 7 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
247/2019 2019-02-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Komuny Paryskiej 7 w Rybniku Pokaż
243/2019 2019-02-28 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
239/2019 2019-03-15 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Jabłoniowej w Rybniku Pokaż
235/2019 2019-02-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Jabłoniowej w Rybniku Pokaż
231/2019 2019-03-01 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
227/2019 2019-02-11 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
223/2019 2019-03-07 zgłoszenia Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
219/2019 2019-03-07 zgłoszenia Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
215/2019 2019-02-06 zgłoszenia Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
211/2019 2018-12-27 zgłoszenia Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
207/2019 2019-03-06 wnioski o wydanie decyzji Działania objęte wnioskiem prowadzone przez Eloros Sp. z o.o z siedzibą w Chorzowie Pokaż
197/2019 2019-03-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zwycięstwa w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
193/2019 2019-02-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zwycięstwa w Rybniku Pokaż
189/2019 2019-03-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Chrobrego 39 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
185/2019 2019-02-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Chrobrego 39 w Rybniku Pokaż
181/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Prostej (MPZP 37-3) Pokaż
175/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Walecznych (MPZP 35-2) Pokaż
169/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Walecznych (MPZP 35-2) Pokaż
165/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Prostej (MPZP 37-3) Pokaż
161/2019 2019-02-25 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na trasie przebiegu ciepłociągu przy ulicy Rymera w Rybniku Pokaż
157/2019 2019-01-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na trasie przebiegu ciepłociągu przy ulicy Rymera w Rybniku Pokaż
153/2019 2019-02-25 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 23 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wolnej w Rybniku Pokaż
149/2019 2019-02-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 23 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wolnej w Rybniku Pokaż
145/2019 2019-02-22 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Bocznej 11 w Rybniku Pokaż
141/2019 2019-01-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Bocznej 11 w Rybniku Pokaż
137/2019 2019-02-22 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wrębowej 14 w Rybniku Pokaż
133/2019 2019-01-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Wrębowej 14 w Rybniku Pokaż
129/2019 2019-02-22 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Wodzisławskiej 143 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
125/2019 2019-01-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Wodzisławskiej 143 w Rybniku Pokaż
121/2019 2019-02-18 decyzje Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie 11 drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Mglistej 2 w Rybniku Pokaż
117/2019 2019-01-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 11 drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Mglistej 2 w Rybniku Pokaż
113/2019 2019-02-18 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Floriańskiej/Wandy w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
109/2019 2019-01-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Floriańskiej/Wandy w Rybniku Pokaż
105/2019 2019-02-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ulicy Józefa Rymera 4 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych. Pokaż
101/2019 2019-01-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ulicy Józefa Rymera 4 w Rybniku Pokaż
97/2019 2019-02-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na nieruchomości położonej przy ul. Józefa Rymera 40C w Rybniku Pokaż
93/2019 2019-01-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na nieruchomości położonej przy ul. Józefa Rymera 40C w Rybniku Pokaż
89/2019 2019-02-01 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy św. Maksymiliana 9 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
85/2019 2019-01-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy św. Maksymiliana 9 w Rybniku Pokaż
81/2019 2019-01-14 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
77/2019 2019-01-14 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
71/2019 2019-01-25 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej 10 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
67/2019 2018-12-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej 10 w Rybniku Pokaż
63/2019 2019-01-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Za Komendą w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
59/2019 2018-12-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Za Komendą w Rybniku Pokaż
55/2019 2019-01-16 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Rymera w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
51/2019 2018-12-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Rymera w Rybniku Pokaż
47/2019 2018-12-28 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
43/2019 2019-01-11 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych w zakładzie PGE EKOSERWIS Spółka z o. o. w Rybniku, przy ul. Podmiejskiej Pokaż
39/2019 2019-01-11 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Kamiennej w Rybniku Pokaż
35/2019 2018-12-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Kamiennej w Rybniku Pokaż
31/2019 2019-01-09 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy patriotów w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
27/2019 2018-11-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy patriotów w Rybniku Pokaż
23/2019 2019-01-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczy wytwarzania odpadów przez Eloros Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, w zakładzie zajmującym się produkcją i dystrybucją gazów technicznych w postaci ciekłej Pokaż
15/2019 2019-01-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Os. Południe 45 z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
11/2019 2018-12-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Os. Południe 45 Pokaż
7/2019 2019-01-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Os. Południe 37 z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
3/2019 2018-12-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Os. Południe 37 Pokaż
1771/2018 2018-12-20 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. N. Sobika 7 w Rybniku Pokaż
1767/2018 2018-11-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. N. Sobika 7 w Rybniku Pokaż
1763/2018 2018-12-20 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Anny Stefek 10 w Rybniku Pokaż
1759/2018 2018-11-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Anny Stefek 10 w Rybniku Pokaż
1755/2018 2018-12-19 decyzje Wydanie zezwolenia na sunięcie drzew rosnących na nieruchomościach przy ulicach Długosza 8-10, Kościuszki 31, Chrobrego 23 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1751/2018 2018-11-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na sunięcie drzew rosnących na nieruchomościach pzy ulicach Długosza 8-10, Kościuszki 31, Chrobrego 23 w Rybniku Pokaż
1747/2018 2018-12-18 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych w zakładzie Doosan Babcock Energy Polska S.A. w Rybniku, przy ul. Golejowskiej 73b, Pokaż
1743/2018 2018-12-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Sosnowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1739/2018 2018-11-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Sosnowej w Rybniku Pokaż
1735/2018 2018-12-17 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na trasie przebiegu ciepłociągu przy ulicach Energetyków/św. Józefa w Rybniku Pokaż
1731/2018 2018-11-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na trasie przebiegu ciepłociągu przy ulicach Energetyków/św. Józefa w Rybniku Pokaż
1727/2018 2018-12-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy gruntowej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
1723/2018 2018-11-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy gruntowej w Rybniku Pokaż
1719/2018 2018-11-27 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Pokaż
1715/2018 2018-12-05 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
1711/2018 2018-10-11 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-1) Pokaż
1707/2018 2018-10-11 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Wincentego Kadłubka i Wojciecha Bogusławskiego (MPZP 51-2) Pokaż
1699/2018 2018-11-16 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Auto-Trans Aafalty Sp. z o..o., przy ul. Poligonowej 25A Pokaż
1693/2018 2018-12-13 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Różane w Rybniku z odroczeniem opłaty i częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
1689/2018 2018-11-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Różane w Rybniku Pokaż
1685/2018 2018-12-11 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1681/2018 2018-11-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku Pokaż
1677/2018 2018-12-11 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Podmiejskiej w Rybniku Pokaż
1673/2018 2018-12-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Podmiejskiej w Rybniku Pokaż
1669/2018 2018-12-03 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Lotników 3 Pokaż
1665/2018 2018-11-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew na nieruchomości położonej przy ul. Lotników 3 Pokaż
1661/2018 2018-12-03 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1657/2018 2018-11-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej w Rybniku Pokaż
1649/2018 2018-11-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Zebrzydowickiej w Rybniku Pokaż
1645/2018 2018-11-13 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1641/2018 2018-11-22 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1038 D w Rybniku, przy ul. Kościuszki 29a Pokaż
1637/2018 2018-11-13 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1633/2018 2018-11-13 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1629/2018 2018-11-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Kolejowej w Rybniku Pokaż
1625/2018 2018-11-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Kolejowej w Rybniku Pokaż
1621/2018 2018-11-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących przy ulicy Przewozowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych. Pokaż
1617/2018 2018-10-31 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących przy ulicy Przewozowej w Rybniku Pokaż
1613/2018 2018-11-02 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1609/2018 2018-10-30 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1605/2018 2018-08-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Południe 40-45 w Rybniku Pokaż
1601/2018 2018-11-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Południe 40-45 w Rybniku Pokaż
1597/2018 2018-11-05 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1593/2018 2018-11-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ulicy podmiejskiej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1589/2018 2018-10-24 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ulicy podmiejskiej w Rybniku Pokaż
1585/2018 2018-11-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
1581/2018 2018-10-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
1577/2018 2018-11-16 decyzje Wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa oraz odmowa wydania zezwolenia na 1 sztukę drzewa rosnących przy ulicy Stefana Batorego w Rybniku Pokaż
1573/2018 2018-10-16 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Stefana Batorego w Rybniku Pokaż
1569/2018 2018-11-16 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 29 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości przy ulicy Jarzynowej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za nasadzenia zastępcze Pokaż
1565/2018 2018-10-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 29 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ulicy Jarzynowej w Rybniku Pokaż
1561/2018 2018-11-07 prognozy oddziaływania na środowisko Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46) Pokaż
1557/2018 2018-11-07 prognozy oddziaływania na środowisko Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Frontowej, Gabrieli Zapolskiej, Willowej, Teofila Bieli i Ziołowej (MPZP 47) Pokaż
1553/2018 2018-11-07 prognozy oddziaływania na środowisko Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej jedenaście obszarów w rejonie ulic Sławików, ...(MPZP 51-1) Pokaż
1541/2018 2018-11-07 prognozy oddziaływania na środowisko Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53) Pokaż
1533/2018 2018-11-07 prognozy oddziaływania na środowisko Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29-2) Pokaż
1529/2018 2018-10-04 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie udzielone TESKO-STEEL Sp. z o.o., ul. Brzezińska 8A, 44-203 Rybnik Pokaż
1521/2018 2018-10-18 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1517/2018 2018-10-25 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1513/2018 2018-10-31 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk rosnących na nieruchomości położonych przy ulicy Chabrowej i Budowlanych Pokaż
1505/2018 2018-10-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzane gazów i pyłów do powietrza z instalacji Doosan Babcock Energy Polska S.A. w Rybniku, przy ul. Golejowskiej 73b Pokaż
1501/2018 2018-10-29 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT22105 RYBNIK WEST w Rybniku, przy ul. Kilińskiego 22 Pokaż
1497/2018 2018-10-24 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. RYB1028_F w Rybniku, przy ul. 1-go Maja 26 Pokaż
1493/2018 2018-10-16 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
1489/2018 2018-10-25 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Pod Lasem Pokaż
1485/2018 2018-09-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew na nieruchomości położonej przy ulicy Pod Lasem w Rybniku Pokaż
1481/2018 2018-10-25 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Podmiejskiej Pokaż
1477/2018 2018-09-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Podmiejskiej w Rybniku Pokaż
1473/2018 2018-10-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Zebrzydowickiej 8 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1469/2018 2018-09-28 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Zebrzydowickiej 8 w Rybniku Pokaż
1465/2018 2018-10-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa na nieruchomości położonej na ulicy Łukowej w Rybniku Pokaż
1461/2018 2018-10-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Łukowej w Rybniku Pokaż
1451/2018 2018-09-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na nieruchomości przy ulicy Zebrzydowickiej 8 w Rybniku Pokaż
1447/2018 2018-10-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej 238B w Rybniku Pokaż
1443/2018 2018-10-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na nieruchomości przy ulicy Rudzkiej 238B w Rybniku Pokaż
1439/2018 2018-10-16 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
1433/2018 2018-10-19 zgłoszenia Informacja o zmianie danych w instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT24370 Rybnik Ochojec, przy ul. Rybnickiej w Rybniku Pokaż
1429/2018 2018-10-02 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
1423/2018 2018-09-24 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
1417/2018 2018-10-05 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
1411/2018 2018-10-11 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
1407/2018 2018-10-05 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
1403/2018 2018-09-05 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
1397/2018 2018-10-04 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
1393/2018 2018-10-08 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. nr RYB1001_F w Rybniku przy ul. Podmiejska Pokaż
1389/2018 2018-10-02 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1385/2018 2018-09-28 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1381/2018 2018-10-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Golejowskiej w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
1377/2018 2018-08-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Golejowskiej w Rybniku Pokaż
1373/2018 2018-10-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości przy Osiedlu południe 24A w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
1369/2018 2018-09-03 wnioski o wydanie decyzji Wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości przy Osiedlu Południe 24A w Rybniku Pokaż
1361/2018 2018-10-02 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Netia S.A. Nr RYBKB075, ul. Bolesława Chrobrego 41 w Rybniku Pokaż
1355/2018 2018-10-09 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2164 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii kolejowej nr 148 Pszczyna - Rybnik Pokaż
1349/2018 2018-09-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2164 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii kolejowej nr 14/8 relacji Pszczyna- Rybnik Pokaż
1345/2018 2018-09-18 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych w zakładzie Doosan Babcock Energy Polska S.A. w Rybniku, przy ul. Podmiejskiej Pokaż
1341/2018 2018-09-18 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
1337/2018 2017-09-13 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
1331/2018 2018-09-27 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1317/2018 2018-09-19 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1313/2018 2018-09-28 decyzje Wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Łukowej w Rybniku Pokaż
1309/2018 2018-09-24 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Łukowej w Rybniku Pokaż
1305/2018 2018-09-25 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Południe 37 w Rybniku Pokaż
1301/2018 2018-08-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Osiedle Południe 49 A w Rybniku Pokaż
1297/2018 2018-09-17 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa skupu kabli i przewodów, złomu oraz odpadów z tworzyw sztucznych i papieru Pokaż
1293/2018 2018-09-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Osiedle Południe 38I w Rybniku Pokaż
1289/2018 2018-08-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Południe 28I Pokaż
1285/2018 2018-09-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew zlokalizowanych na terenie działki położonej przy ulicy Kadłubka w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
1281/2018 2018-09-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew zlokalizowanych na terenie działki położonej przy ulicy Kadłubka w Rybniku Pokaż
1277/2018 2018-09-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Jastrzębskiej 8 w Rybniku Pokaż
1273/2018 2018-08-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Jastrzębskiej 8 w Rybniku Pokaż
1269/2018 2018-09-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Jastrzębskiej 3 w Rybniku Pokaż
1265/2018 2018-08-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Jastrzębskiej 3 w Rybniku Pokaż
1261/2018 2018-09-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Południe 50 w Rybniku Pokaż
1257/2018 2018-08-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa na nieruchomości położonej przy ul. Os. Południe 50 w Rybniku Pokaż
1253/2018 2018-09-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 23 szt. drzew i 300m2 krzewów zlokalizowanych na nieruchomościach położonych przy ul. Wandy, św. Józefa i Wawelskiej w Rybniku z obowiązkiem nasadzeń zastępczych Pokaż
1249/2018 2018-09-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 23 szt. drzew i 300m2 krzewów zlokalizowanych na nieruchomościach położonych przy ul. Wandy, św. Józefa i Wawelskiej w Rybniku Pokaż
1245/2018 2018-09-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości przy ulicy Kominka 37,39 w Rybniku Pokaż
1241/2018 2018-09-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości przy ulicy Kominka 37,39 w Rybniku Pokaż
1237/2018 2018-09-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Orzepowickiej 22 i Kominka 21 w Rybniku Pokaż
1233/2018 2018-09-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Orzepowickiej 22 i Kominka 21 w Rybniku Pokaż
1229/2018 2018-09-21 decyzje Wydanie zezowlenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ul. Rudzkiej w Rybniku Pokaż
1225/2018 2018-08-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia drzewa rosnącego przy ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
1221/2018 2018-09-20 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Pod Lasem 62 w Rybniku Pokaż
1217/2018 2018-08-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Pod Lasem 62 w Rybniku Pokaż
1213/2018 2018-09-13 polityki, strategie, plany lub programy Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023 Pokaż
1209/2018 2018-09-11 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1205/2018 2018-09-14 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji do szczotkowania blachy i warsztatu zlokalizowanych na terenie Tesko Steel Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Brzezińskiej 8a Pokaż
1201/2018 2018-09-11 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o. w Rybniku w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację Pokaż
1187/2018 2018-09-12 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT22106_Rybnik_Centrum w Rybniku, przy ul. Saint Valier 1 Pokaż
1183/2018 2018-09-12 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT24272_Rybnik_Północ w Rybniku przy ul. Gliwickiej 72 Pokaż
1179/2018 2018-06-27 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023" Pokaż
1175/2018 2018-09-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3sztuk drzew rosnacych na nieruchomości na skrzyżowaniu ulic 3 maja i Obwiedni Południowej z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1171/2018 2018-08-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3sztuk drzew rosnacych na nieruchomości na skrzyżowaniu ulic 3 maja i Obwiedni Południowej Pokaż
1167/2018 2018-07-04 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 grudnia 2015 r. o znaku Ek-I.6223.6.2015 udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku, przy Pokaż
1159/2018 2018-08-24 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Kłokocińskiej (MPZP 42) Pokaż
1155/2018 2018-09-04 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT20558_Rybnik_Zamysłów w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 123 Pokaż
1147/2018 2018-09-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcia 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Jastrzębskiej 2 w Rybniku Pokaż
1143/2018 2018-06-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej na ulicy Jastrzębskiej 2 w Rybniku Pokaż
1141/2018 2018-09-04 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Sp. z o.o. Nr BT20411_Rybnik_Osiedle_Sławików w Rybniku, przy ul. Zebrzydowickiej 3 Pokaż
1135/2018 2018-09-10 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Jastrzębskiej 8 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1131/2018 2018-06-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Jastrzębskiej 8 w Rybniku Pokaż
1127/2018 2018-07-02 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych na terenie zakładu „ULIARCZYK” Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Żwirowej 2 Pokaż
1123/2018 2018-09-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Działkowców 1 w Rybniku Pokaż
1119/2018 2018-07-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew na nieruchomości położonej przy ulicy Działkowców 1 w Rybniku Pokaż
1115/2018 2018-09-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Pukowca 5 w Rybniku Pokaż
1111/2018 2018-09-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Pukowca 5 w Rybniku Pokaż
1107/2018 2018-09-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew Pokaż
1101/2018 2018-08-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew na nieruchomości położonej przy ul. Pukowca 8 w Rybniku Pokaż
1097/2018 2018-09-05 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Posadowienie instalacji do elektropolerowania na terenie Zakładu PPUH Gal Sp. z o.o. Sp. K. przy ul. Mikołowskiej w Rybniku Pokaż
1093/2018 2018-08-30 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1091/2018 2018-08-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o., ul. Podmiejska 7, 44-207 Rybnik na Doosan Babcock Energy Polska S. A., ul. Golejow Pokaż
1085/2018 2018-08-30 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Sp. z o.o. Nr BT 22107 Rybnik East w Rybniku, przy ul. Brzezińskiej 8a Pokaż
1081/2018 2018-08-31 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Osiedle Różane w Rybniku z odroczeniem postępowania i częściowym umorzeniem opłaty Pokaż
1077/2018 2018-08-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Osiedle Różane w Rybniku Pokaż
1073/2018 prognozy oddziaływania na środowisko Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40) Pokaż
1069/2018 prognozy oddziaływania na środowisko Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej, Żołędziowej, Komisji Edukacji Narodowej, Niepodległości, Granicznej i Gruntowej (MPZP 41) Pokaż
1063/2018 2018-08-01 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów do powietrza z instalacji FAMUR Spółka Akcyjna Systemy Ścianowe RYFAMA Oddział w Rybniku, przy ul. Chrobrego 39 w Rybniku Pokaż
1059/2018 2018-08-20 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych na terenie zakładu Rettig Heating Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 11 Pokaż
1055/2018 2018-08-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz zmiany podmiotu prowadzącego instalację dla instalacji Doosan Babcock Energy Polska S.A. ul. Golejowska 73b, 44-207 Rybnik Pokaż
1051/2018 2018-08-23 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji komory śrutowniczej, wentylacji laboratorium, magazynu farb, agregatu prądotwórczego w zakładzie Doosan Babcock Energy Polska S.A. przy ul. Golejowskiej 73b w Rybniku Pokaż
1045/2018 2018-08-23 zgłoszenia Informacja w sprawie zmiany podmiotu prowadzącego instalację dygestorium z Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o.ul. Podmiejska 7, 44-207 Rybnik na Doosan Babcock Energy Polska S. A. ul. Golejowska 73b, 44-207 Rybnik Pokaż
1041/2018 2018-08-23 zgłoszenia Informacja w sprawie zmiany podmiotu prowadzącego instalację energetycznego spalania paliw z Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o.ul. Podmiejska 7, 44-207 Rybnik na Doosan Babcock Energy Polska S.A. ul. Golejowska 73b, 44-207 Rybnik Pokaż
1037/2018 2018-08-23 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji kabiny lakierniczej w zakładzie Doosan Babcock Energy Polska S.A. w Rybniku, przy ul. Podmiejskiej Pokaż
1033/2018 2018-07-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Fabryki Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych SYGNAŁY S.A. w Rybniku, przy ul. Sygnały 62 Pokaż
1029/2018 2018-08-16 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr BT_24253 Rybnik Niedobczyce w Rybniku, przy ul. Górnośląskiej 21 Pokaż
1021/2018 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej BT24571 Rybnik Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 Pokaż
1017/2018 2018-08-07 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 2357 Rybnik Tanger w Rybniku, przy ul. Grunwaldzkiej 18a Pokaż
1013/2018 2018-08-21 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zbieranie odpadów na terenie oczyszczalni ścieków "Boguszowice" w Rybniku, prowadzone przez Bioodpady.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Partyzantów 4 Pokaż
1007/2018 2018-08-17 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Posadowienie instalacji do elektropolerowania na terenie Zakładu PPUH Gal Sp. z o.o. Sp. K. przy ul. Mikołowskiej w Rybniku Pokaż
1003/2018 2018-08-17 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku Pokaż
999/2018 2018-08-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku Pokaż
995/2018 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Wincentego Kadłubka i Wojciecha Bogusławskiego (MPZP 51-2) Pokaż
991/2018 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Wincentego Kadłubka i Wojciecha Bogusławskiego (MPZP 51-2) Pokaż
987/2018 2018-06-25 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
983/2018 2018-07-16 decyzje Nakaz usunięcia odpadów z terenu będącego własnością Service Center Katarzyna Szatkowska-Włoczek i Tomasz Włoczek Spółka Jawna, ul. Białych 5, 44-200 Rybnik Pokaż
979/2018 2017-12-27 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Tenneco Automotive Polska Sp. z o. o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 2c, Pokaż
973/2018 2018-07-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji do produkcji grzejników eksploatowanych w Rettig Heating Sp. z o. o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 11 Pokaż
969/2018 2018-08-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 92 sztuk drzew zlokalizowanych przy ulicy Jarzynowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
965/2018 2018-07-17 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 92 sztuk drzew zlokalizowanych przy ulicy Jarzynowej w Rybniku Pokaż
961/2018 2018-08-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego przy Osiedlu Południe 18A-B w Rybniku Pokaż
957/2018 2018-06-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego przy Osiedlu południe 18A-B w Rybniku Pokaż
953/2018 2018-08-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego przy ulicy Jastrzębskiej 9 w Rybniku Pokaż
949/2018 2018-06-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Jastrzębskiej 9 w Rybniku Pokaż
945/2018 2018-08-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew przy ulicy jastrzębskiej 7 z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
941/2018 2018-06-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Jastrzębskiej 7 w Rybniku Pokaż
937/2018 2018-08-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew przy ulicy Walecznych w Rybniku Pokaż
933/2018 2018-07-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Walecznych w Rybniku Pokaż
929/2018 2018-08-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na trasie przebiegu linii kolejowej nr 140 przy ulicy Mikołowskiej w Rybniku Pokaż
925/2018 2018-07-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na terasie przebiegu linii kolejowej nr 140 w Rybniku Pokaż
921/2018 2018-08-03 decyzje Decyzja zatwierdzająca raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji Ciepłowni Rymer zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Rymera 4 Pokaż
917/2018 2018-06-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji Ciepłowni Rymera zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Rymera 4 Pokaż
913/2018 2018-08-02 decyzje Decyzja zatwierdzająca raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji Ciepłowni Chwałowice zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 Pokaż
909/2018 2018-06-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji Ciepłowni Chwałowice zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 Pokaż
903/2018 2018-08-03 decyzje Decyzja zatwierdzająca raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji Elektrociepłowni Jankowice zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12 Pokaż
899/2018 2018-06-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji Elektrociepłowni Jankowice zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12 Pokaż
895/2018 2018-08-01 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy św. Józefa w Rybniku Pokaż
891/2018 2018-07-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy św. Józefa w Rybniku Pokaż
887/2018 2018-08-01 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy 1 Maja w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
883/2018 2018-06-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy 1 Maja w Rybniku Pokaż
879/2018 2018-08-01 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 52 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Sygnały w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
875/2018 2018-06-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 52 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Sygnały w Rybniku Pokaż
871/2018 2018-07-26 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowe oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
867/2018 2018-06-28 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Przetwarzanie odpadów dotyczy wytwarzania kruszywa na bazie odpadów przez Inżbud TT Sp. z o.o. z Rybnika Pokaż
863/2018 2018-06-28 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Przetwarzanie odpadów dotyczy wytwarzania kruszywa na bazie opadów przez Inżbud TT Sp. z o.o. z Rybnika Pokaż
859/2018 2018-07-20 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr BT_20873_Rybnik_Kłokocińska_A2_52174 w Rybniku przy ul. Kłokocińskiej 51 Pokaż
855/2018 2018-07-19 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej (SE) 400/220/110 kV Wielopole dla przyłączenia transformatora 400/110 kV Pokaż
851/2018 2018-07-05 zgłoszenia Zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej LEMANS_TENNECO_RYBNIK, ul. Orzepowicka 15a w Rybniku Pokaż
847/2018 2018-06-29 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1040_A w Rybniku, przy ul. Zebrzydowickiej 117 Pokaż
843/2018 2018-06-27 zgłoszenia Zgłoszenie informacji o zaprzestaniu emisji z instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr KAT22242 Rybnik Elektrownia zlokalizowanej na żelbetowym kominie na terenie elektrowni w Rybniku, przy ul. Podmiejskiej 1 Pokaż
839/2018 2018-07-20 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości przy ulicy Jankowickiej w Rybniku Pokaż
835/2018 2018-06-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia drzewa rosnącego na nieruchomości przy ulicy Jankowickiej w Rybniku Pokaż
831/2018 2018-06-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Famur S.A. Systemy Ścianowe Ryfama Oddział w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 39 Pokaż
823/2018 2018-07-05 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środoiwska Pokaż
819/2018 2018-06-29 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Powstawanie odpadów związane z prowadzeniem przez NOWOSYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku zakładu zajmującego się produkcją hydrauliki sterowniczej dla górnictwa oraz rozjazdów kolejowych Pokaż
815/2018 2018-06-25 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Wytwarzanie odpadów związane z funkcjonowaniem warsztatu samochodowego: Mechanika i Blacharstwo Samochodowe Pomoc Drogowa Kleczka Janusz Pokaż
811/2018 2018-06-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Bocznej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
807/2018 2018-06-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Bocznej w Rybniku Pokaż
803/2018 2018-06-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ulicy Wrębowej w Rybniku Pokaż
799/2018 2018-06-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ulicy Wrębowej w Rybniku Pokaż
795/2018 2018-06-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Rybniku Pokaż
791/2018 2018-06-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Rybniku Pokaż
787/2018 2018-05-15 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na zbieranie odpadów na terenie oczyszczalni ścieków "Boguszowice" w Rybniku, prowadzone przez Bioodpady.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Partyzantów 4 Pokaż
783/2018 2018-05-04 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na zbieranie odpadów w punkcie skupu złomu, prowadzonym przez Radosława Iwaszkiewicza - przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: RADMET Radosław Iwaszkiewicz, ul. Graniczna 7, 44-293 Szczerbice Pokaż
779/2018 2018-05-23 decyzje Zezwolenie dotyczy Pana Przemysława Sobika - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Skup-Met Przemysław Sobik, ul. Świerklańska 41, 44-264 Jankowice Pokaż
775/2018 2018-06-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji zlokalizowanej na terenie salonu samochodowego "Uliarczyk" Sp. z o.o. Pokaż
771/2018 2018-06-11 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
767/2018 2018-06-19 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej (SE) 400/220/110 kV Wielopole dla przyłączenia transformatora 400/110 kV Pokaż
763/2018 2018-06-15 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
761/2018 2018-06-07 inne dokument Opinia sanitarna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. Piotra Skargi (MPZP 44) Pokaż
755/2018 2018-06-15 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
749/2018 2018-06-19 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr 2246 Rybnik_Zachód w Rybniku przy ul. Orzepowickiej 15A Pokaż
745/2018 2018-06-04 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
733/2018 2018-06-06 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
729/2018 2018-06-13 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej Pokaż
725/2018 2018-06-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Rudzkiej Pokaż
721/2018 2018-05-17 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Posadowienie instalacji do elektropolerowania na terenie Zakładu PPUH Gal Sp. z o.o. Sp. K przy ul. Mikołowskiej w Rybniku Pokaż
717/2018 2018-06-11 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
713/2018 2018-05-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
709/2018 2018-06-11 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Komuny Paryskiej w Rybniku Pokaż
705/2018 2018-05-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Komuny Paryskiej w Rybniku Pokaż
701/2018 2018-06-05 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów z dnia 8.10.2012 r. nr Ek-I.6221..10.2012, udzielonego Rybnickiej Fabryce Maszyn "RYFAMA" S.A. z Rybnika Pokaż
695/2018 2018-05-30 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Wincentego Kadłubka i Wojciecha Bogusławskiego (MPZP 5 Pokaż
687/2018 2018-06-05 zgłoszenia Aktualizacja stacji bazowej telefonii komórkowej nr RYB1031 B operatora P4 Sp. z o. o. w Rybniku, przy ul. Kłokocinskiej 51 w Rybniku Pokaż
683/2018 2018-05-30 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT24442 w Rybniku, przy ul. Orzepowicka 15a Pokaż
679/2018 2018-06-04 zgłoszenia Zakończenie eksploatacji instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr BT -22637 operatora Polkomtel Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Raciborskiej 260 Pokaż
671/2018 2018-05-29 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
667/2018 2018-05-29 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
663/2018 2018-06-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Zwycięstwa w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych Pokaż
659/2018 2018-04-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Zwycięstwa w Rybniku Pokaż
655/2018 2018-05-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 31 szt. drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Sosnowej w Rybniku Pokaż
651/2018 2018-04-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Sosnowej w Rybniku Pokaż
647/2018 2018-05-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Wrębowej w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych Pokaż
643/2018 2018-04-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Wrębowej w Rybniku Pokaż
639/2018 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-1) Pokaż
635/2018 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-1) Pokaż
631/2018 2018-05-28 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Borki w Rybniku Pokaż
627/2018 2018-05-02 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Borki w Rybniku Pokaż
623/2018 2018-05-28 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Morcinka 1 i 29 w Rybniku Pokaż
619/2018 2018-04-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnacych na nieruchomościach przy ulicy Morcinka 1 i 29 w Rybniku Pokaż
615/2018 2018-05-07 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Działania prowadzone przez HOSSA Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku na terenie zdewastowanym m.in. działalnością górniczą, zlokalizowanym w rejonie ul. Sportowej Pokaż
611/2018 2018-05-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy lipowej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za dokonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
607/2018 2018-03-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Lipowej w Rybniku Pokaż
603/2018 2018-05-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnacych przy ulicy Kolejowej z odroczeniem opłaty w zamian za dokonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
599/2018 2018-04-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Kolejowej w Rybniku Pokaż
595/2018 2018-05-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 Pokaż
591/2018 2018-05-08 inne dokument Opinia sanitarna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-1) Pokaż
587/2018 2018-05-09 inne dokument Opinia sanitarna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-1) Pokaż
583/2018 2018-05-15 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Jankowice w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12 Pokaż
579/2018 2018-03-29 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowe Rybnik Niewiadom II (35004N!) operatora Orange Polska S.A. w Rybniku przy ul. Sportowej 109 Pokaż
575/2018 2018-04-11 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenie instalacji stacji bazowej operatora T-Mobile Polska S.A. Nr 50187 KRY_RYBNIK_3Maja w Rybniku, przy ul. 3 Maja 30 Pokaż
571/2018 2018-05-08 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
565/2018 2018-04-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa stacji 400/220/110kV Wielopole dla przyłączenia transformatora 400/110kV Pokaż
561/2018 2018-05-16 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości przy ulicy Brzezińskiej 8A w Rybniku z odroczeniem opłaty zamian za nasadzenia zastępcze Pokaż
557/2018 2018-03-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości przy ulicy Brzezińskiej 8A w Rybniku Pokaż
553/2018 2018-05-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ulicy Lompy 9 z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych i odmowa wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa Pokaż
547/2018 2018-04-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Lompy 9 w Rybniku Pokaż
543/2018 2018-05-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ulicy Kadłubka 43 w Rybniku Pokaż
539/2018 2018-03-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 56 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Kadłubka 43 w Rybniku Pokaż
535/2018 2018-05-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na trenie nieruchomości przy ulicy Adamskiego w Rybniku Pokaż
531/2018 2018-04-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Adamskiego w Rybniku Pokaż
527/2018 inne dokument Opinia sanitarna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Brackiej (MPZP 37-2) Pokaż
523/2018 2018-05-11 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych w zakładzie „Rzeźnictwo-Wędliniarstwo” S.C. Woźniczka Antoni, Woźniczka Maria, Woźniczka – Fojcik Ewa w Rybniku, przy ul. Wolnej 159 Pokaż
519/2018 2018-05-07 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Działania prowadzone przez HOSSA Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku na terenie zdewastowanym m.in. działalnością górniczą, zlokalizowanym w rejonie ul. Sportowej Pokaż
515/2018 2018-05-04 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zbieranie odpadów prowadzone na terenie położonym w Rybniku przy ul. Sosnowej 5 - RADMET Radosław Iwaszkiewicz z siedzibą w Szczerbicach przy ul. Granicznej 7 Pokaż
511/2018 2018-04-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie nowego pozwolenia na wprowadzanie pyłów do powietrza z instalacji zakładu „Rzeźnictwo-Wędliniarstwo” S.C. Woźniczka Antoni, Woźniczka Maria, Woźniczka –Fojcik Ewa, przy ul. Wolna 159 w Rybniku. Pokaż
507/2018 2018-04-24 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
503/2018 2018-05-02 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 42m2 krzewów rosnacych na nieruchomości przy ulicy Orzepowickiej 14 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
499/2018 2018-04-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 42m2 krzewów rosnących na nieruchomości przy ulicy Orzepowickiej 14 w Rybniku Pokaż
495/2018 2018-05-02 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ulicy Bogusławskiego 2L w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
491/2018 2018-03-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Bogusławskiego 2L w Rybniku Pokaż
487/2018 2018-05-02 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Rudzkiej 244A w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych Pokaż
483/2018 2018-03-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 21 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Rudzkiej 244A w Rybniku Pokaż
479/2018 2018-05-02 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk dzrew z neruchomości przy ulicy Rudzkiej 244 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastepczych Pokaż
475/2018 2018-04-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnacych przy ulicy Rudzkiej 244 w Rybniku Pokaż
467/2018 2018-04-13 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. Piotra Skargi (MPZP 44) Pokaż
459/2018 polityki, strategie, plany lub programy Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Brackiej (MPZP 37-2) Pokaż
455/2018 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Brackiej (MPZP 37-2) Pokaż
451/2018 2018-04-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej przy ulicy Raciborskiej z odroczeniem uiszczenia opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
447/2018 2018-03-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Raciborskiej w Rybniku Pokaż
443/2018 2018-04-05 decyzje Wygaszone zezwolenie dotyczyło zbierania odpadów przez Pana Janusza Rus i Panią Bogusławę Rus, działających w ramach spółki cywilnej FIRMA "BEATA" Pokaż
439/2018 2018-04-11 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Brackiej (MPZP 37-2) Pokaż
435/2018 2018-04-06 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
431/2018 2018-04-18 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew z terenu nieruchomości położonej przy ulicy Chwałowickiej 1 w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych Pokaż
427/2018 2018-03-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew z terenu nieruchomości położonej przy ulicy Chwałowickiej 1 w Rybniku Pokaż
423/2018 2018-03-27 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Wytwarzanie odpadów związane obróbką metali w eksploatowanych instalacjach i urządzeniach SUROWIEC Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Rymera 19 D Pokaż
419/2018 2018-03-13 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zbieranie odpadów złomu prowadzone przez Panią Katarzynę Małkiewicz - przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: "Budex" Katarzyna Małkiewicz z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Pułaskiego 16 Pokaż
415/2018 2018-03-14 decyzje Umorzenie postępowania zmiany zezwolenia na transport odpadów, udzielonego Eugeniuszowi Marcol - przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą F.U.H.B. MARBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Chabrowej 1 Pokaż
409/2018 2018-03-21 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
405/2018 polityki, strategie, plany lub programy Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39) Pokaż
401/2018 2018-03-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na trasie przebiegu linii kolejowej nr 140 przy ulicy Mikołowskiej w Rybniku Pokaż
399/2018 2018-03-21 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1522 A w Rybniku, przy ul. Brzezińska 8a Pokaż
395/2018 2018-03-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na terasie przebiegu linii kolejowej nr 140 w Rybniku Pokaż
389/2018 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39) Pokaż
385/2018 2018-03-14 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39) Pokaż
379/2018 2018-03-15 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39) Pokaż
373/2018 2018-03-01 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
369/2018 2018-02-23 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
365/2018 2018-03-22 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw wraz z budynkiem kasowym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych numerami 897/134 i 2197/136 przy ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza Pokaż
361/2018 2018-03-06 decyzje Odmowa udzielenia F.U.H.B. MARBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Chwałowickiej 64C zezwolenia na przetwarzanie odpadów, które miało dotyczyć przesiewania odpadów w mobilnym urządzeniu, w celu uzyskania materiału przydatnego do zagospodarowa Pokaż
357/2018 2018-03-22 decyzje Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu z terenu Rzymsko-Katolickiej Parafii pod wezwaniem Świętej Anny w Gliwicach – Łabędach, przy ul. Przyszowskiej 36 Pokaż
353/2018 2018-03-06 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację Pokaż
349/2018 2018-01-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację Pokaż
343/2018 2018-03-06 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni Jankowice w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12 w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację Pokaż
339/2018 2018-01-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni Jankowice w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12 w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację Pokaż
335/2018 2018-03-06 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku, przy ul. Rymera 4 w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację Pokaż
331/2018 2018-01-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku, przy ul. Rymera 4 w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację Pokaż
327/2018 2018-03-06 decyzje Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku, przy ul. Rymera 4 w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację z Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. na: Polską Grupę Górniczą S.A. Pokaż
323/2018 2018-03-16 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Konarskiego w Rybniku Pokaż
319/2018 2018-03-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Konarskiego w Rybniku Pokaż
315/2018 2018-02-27 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zagospodarowanie odpadów przez Inżbud TT Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Drzymały 8 dotyczy instalacji eksploatowanej w Rybniku przy ul. Frontowej 10 D Pokaż
311/2018 2018-03-09 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 149 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Wyboistej z odroczeniem opłaty Pokaż
307/2018 2018-02-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 149 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Wyboistej Pokaż
303/2018 2018-03-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ulicy Gruntowej z odroczeniem opłaty Pokaż
299/2018 2018-01-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ulicy Gruntowej Pokaż
295/2018 2018-03-09 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z terenu nieruchomości przy ulicy Lipowej z odroczeniem opłaty Pokaż
291/2018 2018-02-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z terenu nieruchomości przy ulicy Lipowej Pokaż
287/2018 2018-03-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 56 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Raciborskiej z odroczeniem opłaty i częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
283/2018 2018-01-24 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 86 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Raciborskiej Pokaż
279/2018 2018-03-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 145 sztuk drzew rosnacych na terenie nieruchomości przy ulicy Raciborskiej z odroczeniem opłaty Pokaż
275/2018 2018-02-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 145 sztuk drzew rosnacych na terenie nieruchomości przy ulicy Raciborskiej Pokaż
271/2018 2018-02-16 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia dotyczyła zwiększenia ilości części wytwarzanych odpadów, dodania nowych rodzajów odpadów oraz włączenia do decyzji zezwolenia na zbieranie odpadów - DB Cargo Polska S.A., ul. Wolności 337, 41-800 Zabrze Pokaż
267/2018 2018-02-07 decyzje Wykorzystanie odpadów w pracach polegających na przebudowie lub remontach podbudów dróg oraz innych budowli i obiektów budowlanych, w tym fundamentów - GRANI-TEC Durczok Paweł i Durczok Anita, ul. Raciborska 271, 44-273 Rybnik Pokaż
263/2018 2018-03-05 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Gliwickiej 190 w Rybniku Pokaż
259/2018 2018-02-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Gliwickiej 190 w Rybniku Pokaż
255/2018 2018-02-19 wnioski o wydanie decyzji Wytwarzanie odpadów związane obróbką metali w eksploatowanych instalacjach i urządzeniach Pokaż
251/2018 2018-03-01 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji z instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. Nr 50362 w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 Pokaż
247/2018 2018-02-28 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Powstańców Śląskich w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych Pokaż
243/2018 2018-01-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Powstańców Śląskich w Rybniku Pokaż
239/2018 2018-02-23 zgłoszenia Zgłoszenie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr RYB1522 A, ul. Brzezińska 8a w Rybniku Pokaż
235/2018 2018-01-30 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmianie uległ prowadzący działania z odpadami (następca prawny) na Inżbud TT Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Drzymały 8 Pokaż
231/2018 2018-01-24 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zagospodarowanie odpadów przez Rybnicką Spółdzielnię Produkcyjną z siedzibą w Rybniku przy ul. Majątkowej 42 na terenie położonym w Rybniku przy ul. Świerklańskiej Pokaż
227/2018 2018-02-22 postanowienia Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw wraz z budynkiem kasowym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych numerami 897/134 i 2197/136 przy ul. Pokaż
223/2018 2018-02-08 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w związku z funkcjonowaniem Ciepłowni Rymer, w Rybniku przy ul. Rymera Pokaż
219/2018 2018-02-07 decyzje Umorzenie postępowania w sprawie udzielenia DELGREEN Sp. z o.o. z siedzią w Rybniku przy ul. Ogrodowej 7 Pokaż
215/2018 2018-01-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku, przy ul. Rymera 4 Pokaż
207/2018 2018-02-07 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
203/2018 2018-02-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Dębowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
199/2018 2018-01-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Dębowej w Rybniku Pokaż
195/2018 2018-02-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej w obrębie ulicy Nowej i Ogrodowej Pokaż
191/2018 2018-01-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej w obrębie ulicy Nowej i Ogrodowej Pokaż
187/2018 2018-02-09 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Adaptacja hali serwisowej na kabinę lakierniczo-suszarniczą i magazynek farb Pokaż
183/2018 2018-02-07 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Dostosowanie ZPMW Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice do produkcji paliw niskoemisyjnych Pokaż
179/2018 2018-01-31 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 33 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Sienkiewicza w Rybniku Pokaż
175/2018 2018-01-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 33 sztuk drzew rosnacych przy ulicy Sienkiewicza w Rybniku Pokaż
171/2018 2018-01-31 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Józefa Pukowca 4 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
167/2018 2018-01-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Józefa Pukowca 4 w Rybniku Pokaż
163/2018 2018-01-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości położonej przy ulicy Gliwickiej w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
159/2018 2018-01-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości położonej przy ulicy Gliwickiej w Rybniku Pokaż
155/2018 2018-01-31 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Brudnioka z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
151/2018 2018-01-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Brudnioka w Rybniku Pokaż
147/2018 2017-12-27 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. Nr 53609 Rybnik (35275 KRY_RYBNIK_HALLERA) zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Gen. Hallera 6 Pokaż
143/2018 2018-01-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 24 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych i częściowym odroczeniem opłaty Pokaż
139/2018 2018-01-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 24 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej w Rybniku Pokaż
131/2018 2018-01-02 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 66 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Kotucza i Cegielnianej w Rybniku Pokaż
127/2018 2018-01-26 postanowienia Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Adaptacja hali serwisowej na kabinę lakierniczo-suszarniczą i magazynek farb Pokaż
123/2018 2018-01-25 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Dostosowanie ZPMW Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice do produkcji paliw niskoemisyjnych Pokaż
119/2018 2018-01-17 zgłoszenia Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości emisji z instalacji stacji bazowej operatora Polkomtel Sp. z o.o. Nr BT_26301_Rybnik_Kolonia_Daszyńskiego w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 243 Pokaż
115/2018 2018-01-17 zgłoszenia Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości emisji z instalacji stacji bazowej operatora Polkomtel Sp. z o.o. Nr BT_20558_Rybnik_Zamysłów w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 123 Pokaż
111/2018 2018-01-05 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
103/2018 2018-01-16 decyzje Wygaszenie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dotyczyło działań prowadzonych przez Rybnicką Spółdzielnię Produkcyjną, ul. Majątkowa 42, 44-207 Rybnik Pokaż
99/2018 2018-01-17 decyzje Wygaszenie zezwolenia na zbieranie odpadów dotyczyło KULIK S.J., ul. Kadłubka 45, 44-270 Rybnik Pokaż
95/2018 2018-01-16 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Umorzenie postępowanie w sprawie planowanego przez Rybnicką Spółdzielnię Produkcyjną z siedzią w Rybniku przy ul. Majątkowej 42 przetwarzania odpadów Pokaż
91/2018 2018-01-11 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Gliwickiej w Rybniku Pokaż
87/2018 2017-11-24 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Gliwickiej Pokaż
83/2018 2018-01-10 zgłoszenia Informacja w sprawie zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji z instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. Nr 2267 w Rybniku, przy ul. Różańskiego 14A Pokaż
79/2018 2018-01-11 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnacych przy ulicy mariańskiej w Rybniku Pokaż
75/2018 2017-12-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnących przy ulicy Mariańskiej Pokaż
71/2018 2018-01-10 zgłoszenia Informacja w sprawie zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji z instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. Nr 50185 w Rybniku, przy ul. Żużlowej 1 Pokaż
69/2018 2018-01-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 40 sztuk drzew rosnących przy ulicy Rybnickiego 2 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
65/2018 2017-11-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 40 sztuk drzew rosnących przy ulicy Rybnickiego 2 w Rybniku Pokaż
59/2018 2017-11-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 40 sztuk drzew rosnacych przy ulicy rybnickiego 2 w Rybniku Pokaż
55/2018 2018-01-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących przy ulicy Józefa Rymera w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
51/2018 2017-12-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Józefa Rymera w Rybniku Pokaż
47/2018 2017-12-20 decyzje Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji DB Cargo Polska S.A. Zakład Utrzymania Taboru Kolejowego w Rybniku, przy ul. Kłokocińskiej 51 Pokaż
43/2018 2017-12-04 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Działania prowadzone przez Greif Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku dotyczą instalacji do rozdrabniania tworzyw sztucznych w celu wykonania materiału wyjściowego do produkcji plastikowych elementów, eksploatowanej w zakładzie położonym w Rybniku Pokaż
37/2018 2017-08-24 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1) Pokaż
33/2018 2017-12-14 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30) Pokaż
31/2018 2017-12-14 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP 33) Pokaż
25/2018 2017-12-14 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32) Pokaż
21/2018 2018-01-02 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie 3 sztuk drzew rosnacych przy ulicy Przewozowej w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
17/2018 2017-11-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew Pokaż
3/2018 2017-11-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew zlokalizowanych przy ulicy Józefa Rymara w Rybniku Pokaż
1730/2017 2017-12-27 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Wytwarzanie odpadów związane z działaniami prowadzonymi przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku Pokaż
1726/2017 decyzje Pokaż
1722/2017 2017-12-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Gałczyńskiego w Rybniku Pokaż
1718/2017 2017-12-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Gałczyńskiego Pokaż
1714/2017 2017-12-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnacych w obrębie ulic Ogrodowej i Zwycięstwa Pokaż
1710/2017 2017-11-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnacych w obrębie ulicy Zwycięstwa i Ogrodowej Pokaż
1706/2017 2017-12-15 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. RYB1006A, przy ul. Skłodowskiej Curie 1 w Rybniku Pokaż
1702/2017 2017-12-20 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa parkingu w Rybniku pomiędzy ulicami Kotucza i Cegielnianą Pokaż
1698/2017 2017-12-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych Pokaż
1694/2017 2017-12-18 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód w związku z realizacją inwestycji - budową budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Rybniku przy ul. Polnej Pokaż
1690/2017 2017-12-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczy odpadów powstających w wyniku funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku Pokaż
1686/2017 2017-12-15 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych do ziemi Pokaż
1682/2017 2017-12-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna rosnącego przy ulicy Lipowej 22 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1678/2017 2017-11-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa Pokaż
1674/2017 2017-12-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód Pokaż
1670/2017 2017-12-11 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Netia S.A. Nr RYBKB017 w Rybniku, przy ul. BrzezińskieJ 8A Pokaż
1666/2017 2017-12-11 zgłoszenia Zgłoszenie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Netia RYBKB120 w Rybniku, przy ul. Prostej 144 Pokaż
1662/2017 2017-11-28 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku Pokaż
1658/2017 2017-12-07 zgłoszenia Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa parkingu w Rybniku pomiędzy ulicami Kotucza i Cegielnianą Pokaż
1654/2017 2017-12-07 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego Pokaż
1650/2017 2017-11-22 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana zezwolenia na transport odpadów udzielonego GRANI-TEC Durczok Paweł, z siedzibą w Rybniku przy ul. Raciborskiej 271 Pokaż
1640/2017 2017-11-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących przy ulicy Wyzwolenia 29, 32, 38, 40, 42w Rybniku Pokaż
1636/2017 2017-12-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących przy ulicy Kolejowej w Rybniku Pokaż
1632/2017 2017-11-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących przy ulicy Kolejowej w Rybniku Pokaż
1628/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36) Pokaż
1624/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36) Pokaż
1620/2017 2017-12-01 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
1616/2017 2017-12-01 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz na wykonanie urządzeń wodnych w związku z budową kanalizacji deszczowej Pokaż
1612/2017 2017-12-01 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnacych przy ulicy Dolnej w Rybniku z odroczeniem opłaty i częściowym umorzeniem postępowania. Pokaż
1608/2017 2017-10-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Dolnej w Rybniku Pokaż
1604/2017 2017-11-30 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Przetwarzanie odpadów dotyczy demontażu odpadów wielkogabarytowy i eksploatowanej w zakładzie instalacji grzewczej Pokaż
1600/2017 2017-11-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Przemysłowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1596/2017 2017-11-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Przemysłowej w Rybniku Pokaż
1592/2017 2017-11-09 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1588/2017 2017-11-14 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1580/2017 2017-11-16 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Henryka Sienkiewicza w Rybniku Pokaż
1564/2017 2017-11-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnacych na trasie przebiegu linii kolejowej nr 140 w Rybniku Pokaż
1560/2017 2017-11-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnących na terasie przebiegu linii kolejowej nr 140 w Rybniku Pokaż
1556/2017 2017-11-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzen kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
1552/2017 2017-11-13 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku Pokaż
1548/2017 2017-11-14 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu ścieków do rowu oraz na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych do ziemi Pokaż
1544/2017 2017-11-13 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej Nr 35469N! Lemans_Makro_Rybnika, ul. Żorska 60 Od: Orange Polska S.A. Pokaż
1536/2017 2017-10-27 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Transport odpadów prowadzony przez Pana Patryka Pelczarskiego - przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: PROFIL Patryk Pelczarski Pokaż
1530/2017 2017-11-13 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Rudzkiej 238B Pokaż
1526/2017 2017-10-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej 238B Pokaż
1522/2017 2017-11-13 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Józefa Pukowca Pokaż
1518/2017 2017-10-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Józefa Pukowca w Rybniku Pokaż
1514/2017 2017-10-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Adaptacja hali serwisowej na kabinę lakierniczo-suszarniczą i magazynek farb Pokaż
1510/2017 2017-11-09 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych dla zadania "Odwodnienie terenu obiektu Północ" Pokaż
1506/2017 2017-11-07 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci stawu oraz na szczególne korzystanie z wód w związku z eksploatacją stawu Pokaż
1502/2017 2017-10-16 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji energetycznych i zbiorników magazynowych paliwa na terenie firmy Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej 2c w Rybniku Pokaż
1498/2017 2017-11-06 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Transport odpadów prowadzony przez AMS X-TRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 95 Pokaż
1494/2017 2017-10-31 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Powstawanie odpadów związane z prowadzeniem przy ul. Pod Lasem 50 D zakładu zajmującego się produkcją hydrauliki sterowniczej dla górnictwa oraz rozjazdów kolejowych Pokaż
1488/2017 2017-10-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parkingu w Rybniku pomiędzy ulicami Kotucza i Cegielnianą Pokaż
1484/2017 2017-11-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego (rowu) poprzez zabudowę przepustu Pokaż
1480/2017 2017-11-03 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących przy ulicy Świerklańskiej 2 w Rybniku Pokaż
1476/2017 2017-10-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Świerklańskiej 2 w Rybniku Pokaż
1472/2017 2017-11-03 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci przebudowy rowu poprzez jego zarurowania Pokaż
1468/2017 2017-11-03 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie dotyczy wytwarzania odpadów w wyniku wykonywania prac serwisowych środków transportu na wynajmowanym terenie położonym w Rybniku przy ul. Przemysłowej 13 Pokaż
1464/2017 2017-10-27 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1460/2017 2017-10-27 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1454/2017 2017-10-30 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1450/2017 2017-10-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
1446/2017 2017-10-13 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Wytwarzanie odpadów związane z wykonywaniem remontów, modernizacji i napraw kotłów grzewczych, urządzeń do instalacji energetycznych i przemysłowych, podzespołów turbogeneratorów oraz innych urządzeń Pokaż
1442/2017 2017-10-26 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1438/2017 2017-10-24 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych obcego podmiotu Pokaż
1434/2017 2017-10-26 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstające na stanowisku do mycia samochodów, do urządzeń kanalizacyjnych obcego podmiotu Pokaż
1430/2017 2017-10-25 wnioski o wydanie decyzji Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych obcego podmiotu Pokaż
1420/2017 2017-10-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących przy ulicy Wyzwolenia 22A i 28 w Rybniku Pokaż
1416/2017 2017-09-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Wyzwolenia 22A i 28 w Rybniku Pokaż
1412/2017 2017-10-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 drzew rosnących przy ulicach Mariańskiej 8, Piasta 8 i 13, Wyzwolenia 10 w Rybniku Pokaż
1408/2017 2017-09-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Mariańskiej 8, Piasta 8 i 13, Wyzwolenia 10 w Rybniku Pokaż
1402/2017 2017-10-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących przy ulicy ks. Piotra Skargi 46 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1398/2017 2017-09-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy ks. Piotra Skargi 46 w Rybniku Pokaż
1394/2017 2017-08-01 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw wraz z budynkiem kasowym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych numerami 897/134, 2197/136 przy ul. Płk ks. Wilhelma Kubsza Pokaż
1390/2017 2017-10-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku śliwa domowa rosnącego przy ulicy Rudzkiej/Stalowej w Rybniku Pokaż
1386/2017 2017-10-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Rudzkiej/Stalowej w Rybniku Pokaż
1382/2017 2017-10-20 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i odmowa wydania zgody na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na terenach działek o numerach: 667/46 i 214/52 przy ulicy Gałczyńskiego i Działkowców Pokaż
1378/2017 2017-09-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenach działek o numerach: 667/46 i 214/52 przy ulicy Gałczyńskiego i Działkowców Pokaż
1374/2017 2017-10-09 zgłoszenia Wniosek Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. Oddział w sprawie zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Jankowice w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12 Od: Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. Pokaż
1370/2017 2017-10-20 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia nr Ek-I.6221.9.2012 z dnia 25.07.2012 r. udzielonego Kompanii Węglowej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie w Rybniku przy ul. Rymera 4 (Ciepłownia Rymer i Ciepłownia Ignacy) Pokaż
1366/2017 2017-10-19 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1362/2017 2017-10-17 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1358/2017 2017-10-13 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1354/2017 2017-10-09 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1350/2017 2017-09-18 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1346/2017 2017-10-16 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. 53640 (35640 Kry_Rybnik_Gliwicka) w Rybniku, przy ul. Gliwickiej 190 Pokaż
1338/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30) Pokaż
1334/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30) Pokaż
1330/2017 2017-10-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzytsanie z wód Pokaż
1326/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP33) Pokaż
1322/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32) Pokaż
1320/2017 polityki, strategie, plany lub programy Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP33) Pokaż
1314/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32) Pokaż
1310/2017 2017-10-11 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa nowego osadnika wstępnego oraz włączenie do istniejącego ciągu technologicznego w oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach Pokaż
1306/2017 2017-10-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Józefa Pukowca 3 w Rybniku Pokaż
1303/2017 2017-09-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Józefa Pukowca 3 Pokaż
1300/2017 2017-10-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy św. Maksymiliana 11 w Rybniku Pokaż
1297/2017 2017-09-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy św. Maksymiliana w Rybniku Pokaż
1294/2017 2017-10-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących przy ulicy 1 Maja w Rybniku Pokaż
1291/2017 2017-09-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących przy ulicy 1 Maja w Rybniku Pokaż
1288/2017 2017-10-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Jastrzębskiej 15 Pokaż
1282/2017 2017-10-11 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. Nr 35420N! Rybnik-Piaski w Rybniku, przy ul. Sosnowej 7 Pokaż
1279/2017 2017-10-10 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych do ziemi Pokaż
1276/2017 2017-10-10 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych do ziemi Pokaż
1273/2017 2017-10-10 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych Pokaż
1270/2017 2017-09-21 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Transport odpadów prowadzony przez Lubar Transport Mężyk Krzysztof, Bartnik Marian Spółka Jawna z siedzibą w Rybniku przy ul. Rymera 19 Pokaż
1267/2017 2017-10-09 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Tadeusza Kościuszki 57 z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1264/2017 2017-09-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew Pokaż
1261/2017 2017-10-09 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1258/2017 2017-09-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku Pokaż
1255/2017 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących przy ulicy Józefa Rymera 40C z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1252/2017 2017-09-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew przy ulicy Józefa Rymera 40C w Rybniku Pokaż
1249/2017 2017-10-09 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew przy ulicy Kolejowej w Rybniku Pokaż
1246/2017 2017-09-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew rosnących przy ulicy Kolejowej w Rybniku Pokaż
1243/2017 2017-09-19 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Wytwarzanie odpadów przez Rettig Heating Sp. z o.o. zajmującego się produkcją grzejników i płyt izolacyjnych Pokaż
1240/2017 2017-10-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Gliwickiej w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
1237/2017 2017-09-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Gliwickiej w Rybniku Pokaż
1234/2017 2017-10-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata rosnącego przy ulicy Rudzkiej 240B w Rybniku Pokaż
1231/2017 2017-09-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Rudzkiej 240B w Rybniku Pokaż
1228/2017 2017-10-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Józefa Rymera 25 z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1225/2017 2017-09-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Józefa Rymera 25 Pokaż
1222/2017 2017-09-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji DB CARGO POLSKA S.A., ul. Kłokocińska 51, 44-251 Rybnik Pokaż
1217/2017 2017-10-03 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 46 sztuk drzew rosnących przy ulicy Podmiejskiej z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych i częściowym nieumorzeniem postępowania. Pokaż
1214/2017 2017-09-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 49 sztuk drzew rosnących przy ulicy Podmiejskiej Pokaż
1211/2017 2017-10-03 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Transport odpadów prowadzony przez Pana Adama Chmiel, przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TRANSPACK Adam Chmiel z siedzibą w Rybniku przy ul. Nadbrzeżnej 51 Pokaż
1208/2017 2017-09-29 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
1205/2017 2017-09-28 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej 50186 operatora T-Mobile Polska S.A. w Rybniku przy ul. Franciszkańskiej 22 Pokaż
1202/2017 2017-09-19 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1199/2017 2017-09-25 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Wniosek dotyczy wytwarzania odpadów w wyniku wykonywania prac serwisowych środków transportu na wynajmowanym terenie położonym w Rybniku przy ul. Przemysłowej 13 Pokaż
1196/2017 2017-09-19 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa nowego osadnika wstępnego oraz włączenie do istniejącego ciągu technologicznego w oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach Pokaż
1193/2017 2017-08-18 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
1190/2017 2017-08-18 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
1188/2017 2017-08-01 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
1184/2017 2017-08-21 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
1181/2017 2017-09-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 2c Pokaż
1178/2017 2017-09-25 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci zabudowy przepustu na rowie Pokaż
1174/2017 2017-09-21 wnioski o wydanie decyzji Wytwarzanie odpadów związane z wykonywaniem remontów, modernizacji i napraw kotłów grzewczych, urządzeń do instalacji energetycznych i przemysłowych, podzespołów turbogeneratorów oraz innych urządzeń Pokaż
1170/2017 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia nr Ek-I.6221.9.2012 z dnia 25.07.2012 r. udzielonego Kompanii Węglowej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie w Rybniku przy ul. Rymera 4 (Ciepłownia Rymer i Ciepłownia Ignacy) Pokaż
1167/2017 2017-08-25 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej 50421 operatora T-Mobile Polska S.A. w Rybniku, przy ul. Pod Lasem Pokaż
1164/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36) Pokaż
1161/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36) Pokaż
1158/2017 2017-07-25 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
1155/2017 2017-08-14 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
1152/2017 2017-09-06 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Działania prowadzone przez Sego Sp. z o.o. w Rybniku przy ul. Kolberga 65 Pokaż
1149/2017 2017-08-24 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zagospodarowanie odpadami terenów zdegradowanych działalnością górniczą przez Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Pokaż
1145/2017 2017-09-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew rosnących przy ulicy kard. Bolesława Kominka w Rybniku z odroczeniem opłaty i częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
1142/2017 2017-08-24 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy kard. Bolesława Kominka w Rybniku Pokaż
1139/2017 2017-09-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 45m2 krzewów rosnących w skupisku przy ulicy Orzepowickiej 14A z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1136/2017 2017-09-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 45m2 krzewów rosnących w skupisku przy ulicy Orzepowickiej 14A Pokaż
1133/2017 2017-09-20 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Dąbrówki z odroczeniem opłaty Pokaż
1130/2017 2017-08-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Dąbrówki Pokaż
1127/2017 2017-09-19 decyzje Decyzja -przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego wraz z przejęciem praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego Pokaż
1124/2017 2017-09-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód w związku z realizacją odwodnienia Pokaż
1121/2017 2017-09-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew rosnących przy ulicach Mikołowskiej i Przemysłowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1118/2017 2017-08-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicach Mikołowskiej i Przemysłowej w Rybniku Pokaż
1115/2017 2017-09-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Paderewskiego 46 w Rybniku Pokaż
1112/2017 2017-08-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Paderewskiego 46 w Rybniku Pokaż
1109/2017 2017-09-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew zlokalizowanych przy ulicach Obywatelskiej i Ogrodowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1106/2017 2017-08-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących przy ulicach Ogrodowej i Obywatelskiej w Rybniku Pokaż
1103/2017 2017-09-14 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych poprzez wylot W16 w Jastrzębiu Zdroju do ziemi Pokaż
1100/2017 2017-09-13 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych poprzez wylot W18 w Jastrzębiu Zdroju Pokaż
1097/2017 2017-09-12 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych wylotem W19 do ziemi (teren Jastrzębia Zdroju) Pokaż
1094/2017 2017-09-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci zarurowania odcinka rowu Pokaż
1091/2017 2017-08-18 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zbieranie i przetwarzanie odpadów przez Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich związane z budową Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna Etap II Pokaż
1088/2017 2017-09-07 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 56 sztuk drzew i 51m2 krzewów rosnących przy ulicy Wyboistej w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
1085/2017 2017-08-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 56 drzew i 51 m2 krzewów rosnących przy ulicy Wyboistej w Rybniku Pokaż
1082/2017 2017-08-22 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zagospodarowanie odpadami terenów zdegradowanych działalnością górniczą przez Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Pokaż
1079/2017 2017-09-11 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków opadowych wylotem W17 do ziemi - na terenie Jastrzębia Zdroju Pokaż
1076/2017 2017-08-10 decyzje Umorzenie postępowania w sprawie udzielenia Panu Patrykowi Pelczarskiemu, przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą PROFIL Patryk Pelczarski, zezwolenia na zbieranie odpadów Pokaż
1074/2017 2017-09-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa przy ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
1071/2017 2017-08-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Rudzkiej Pokaż
1067/2017 2017-09-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
1064/2017 2017-09-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego Pokaż
1061/2017 2017-08-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących z myjni samochodowej , zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
1058/2017 2017-08-31 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych Pokaż
1055/2017 2017-08-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (przepust, wyloty ścieków deszczowych oraz rowy) oraz szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych Pokaż
1052/2017 2017-08-31 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urxądzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód w związku z realizacją odwodnienia budynków mieszkalnych Pokaż
1049/2017 2017-09-01 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
1046/2017 2017-09-05 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego, odwadnianie obiektów budowlanych oraz odprowadzanie wód drenażowych i opadowych w związku z realizacją inwestycji modernizacji dwuru w Łukowie Śląskim Pokaż
1043/2017 2017-08-28 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1040/2017 2017-08-18 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód-odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
1037/2017 2017-08-29 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
1034/2017 2017-08-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących przy ulicy Kłokocińskiej 51 z częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
1031/2017 2017-08-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Kłokocińskiej 51 Pokaż
1028/2017 2017-08-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew zlokalizowanych przy ulicach: Gzelskiej, Chwałęcickiej i Stalowej z częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
1025/2017 2017-07-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 23 sztuk drzew rosnących przy ulicach: Gzelskiej, Stalowej i Chwałęcickiej Pokaż
1022/2017 2017-08-10 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana zezwolenia udzielonego EKO M. Golik, J. Konsek, J. Serwotka S. J. z siedzibą w Rybniku, dotycząca zbierania odpadów przy ul. Przemysłowej 35 i ul. Kolberga 65 Pokaż
1019/2017 2017-08-07 decyzje Wygaszenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów obecnie prowadzącemu instalację - PPUH "GAL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Bielsku-Białej Pokaż
1012/2017 2017-08-24 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1009/2017 2017-07-21 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zagospodarowanie odpadów przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną z siedzibą w Rybniku polegające na wypełnieniu terenów niekorzystnie przekształconych działalnością górniczą Pokaż
1006/2017 2017-08-04 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana zezwolenia udzielonego EKO M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka S.J. dotyczyła zwiększenia dopuszczalnej do przetworzenia ilości jednego z rodzajów odpadów Pokaż
1003/2017 2017-07-24 decyzje Wygaszenie zezwolenia udzielonego HALDEX S.A. z siedzibą w Katowicach w związku z przejęciem praca przez Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Pokaż
999/2017 2017-08-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Henryka Wieniawskiego w Rybniku Pokaż
996/2017 2017-07-31 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego przy ulicy Henryka Wieniawskiego 7 w Rybniku Pokaż
993/2017 2017-08-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Hutniczej w Rybniku Pokaż
990/2017 2017-07-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Hutniczej w Rybniku Pokaż
987/2017 2017-08-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Tysiąclecia 60-64 w Wodzisławiu Śląskim z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
984/2017 2017-07-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Tysiąclecia 60-64 w Wodzisławiu Śląskim Pokaż
981/2017 2017-08-22 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie pyłów do powietrza z instalacji Przedsiębiorstwa Prefabrykacji Górniczej "PREFROW" Sp. z o.o. zlokalizowanej na terenie Zakładu Produkcyjnego "Niewiadom" w Rybniku, przy ul. Semana 14 Pokaż
977/2017 2017-08-21 wnioski o wydanie decyzji Wytwarzanie odpadów przez Rettig Heating Sp. z o.o. zajmującego się produkcją grzejników i płyt izolacyjnych Pokaż
973/2017 2017-08-16 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzenia ścieków opadowych do wód powierzchniowych Pokaż
970/2017 2017-08-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku robinia akacjowa rosnącego przy ulicy św. Maksymiliana 9c w Rybniku Pokaż
967/2017 2017-08-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy św. Maksymiliana 9C Pokaż
964/2017 2017-07-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Przedsiębiorstwa Prefabrykacji Górniczej "PREFROW" Sp. z o.o. położonej na terenie Zakładu Produkcyjnego "Niewiadom" w Rybniku, przy ul. Semana 14 Pokaż
958/2017 2017-06-19 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie gazów i do powietrza z instalacji Greif Poland Sp. z o. o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 3 Pokaż
955/2017 2017-08-11 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie pyłów do powietrza z instalacji zakładu LUBAR S.A. w Rybniku, przy ul. Rymera 19 Pokaż
952/2017 2017-08-11 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie pyłów do powietrza z instalacji zakładu LUBAR S.A. w Rybniku, przy ul. Konarskiego 159A Pokaż
949/2017 2017-08-11 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy ks. Konrada Szwedy w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
946/2017 2017-07-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy ks. Konrada Szwedy 7 w Rybniku Pokaż
943/2017 2017-08-11 decyzje Decyzja administracyjna zezwalająca na usuniecie drzew rosnących przy ulicy Rudzkiej 244A z obowiązkiem dokonania nasadzeń Pokaż
940/2017 2017-08-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Rudzkiej 244A Pokaż
937/2017 2017-07-28 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1515_A w Rybniku, przy ul. Zebrzydowickiej 3 Pokaż
934/2017 2017-07-24 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych w Łukowie Śląskim Pokaż
931/2017 2017-08-02 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT_22108_Górka w Rybniku, przy ul. Podmiejskiej 1 Pokaż
928/2017 2017-08-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna rosnących przy ulicy Żorskiej w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
925/2017 2017-06-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna przy ulicy Żorskiej w Rybniku Pokaż
922/2017 2017-08-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 58 sztuk drzew przy ulicy Brzezińskiej z odroczeniem opłaty i częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
919/2017 2017-02-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 65 sztuk drzew rosnących przy ulicy Brzezińskiej 8\w Rybniku Pokaż
916/2017 2017-08-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 33 sztuk drzew zlokalizowanych przy ulicy Rudzkiej 244 w Rybniku z dokonaniem nasadzeń zastępczych Pokaż
913/2017 2017-07-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Rudzkiej 244 w Rybniku Pokaż
910/2017 2017-08-03 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
907/2017 2017-08-03 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
904/2017 2017-07-14 zgłoszenia Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie pyłów do powietrza z instalacji LUBAR S.A. w Rybniku, przy ul. Konarskiego 159A Pokaż
895/2017 2017-08-02 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew rosnących przy ulicy Bocznej 11 i 13 w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
892/2017 2017-07-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew przy ulicy Bocznej 11 i 13 w Rybniku Pokaż
889/2017 2017-07-18 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana zezwolenia dotyczyła dodania nowych rodzajów odpadów Pokaż
884/2017 2017-08-02 decyzje Zezwolenie na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Paderewskiego 48 w Rybniku Pokaż
881/2017 2017-07-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Paderewskiego 48 w Rybniku Pokaż
878/2017 2017-07-31 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
875/2017 2017-07-13 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
872/2017 2017-07-24 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
869/2017 2017-07-17 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
866/2017 2017-07-04 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
863/2017 2017-07-24 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
860/2017 2017-07-11 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
857/2017 2017-07-20 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
854/2017 2017-07-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji LUBAR S.A. w Rybniku, przy ul. Rymera 19 Pokaż
851/2017 2017-07-17 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa nowego osadnika wstępnego oraz włączenie do istniejącego ciągu technologicznego w oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach Pokaż
848/2017 2017-07-27 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
845/2017 2017-07-17 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Rozbudowa instalacji do przetwarzania opon, odpadów gumowych, odpadów z tworzyw sztucznych i innych odpadów kalorycznych w Żorach przy ul. Kleszczowskiej 36 Pokaż
842/2017 2017-07-20 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 61 sztuk drzew rosnących przy ulicach Podmiejskiej, Skowronków i Poloczka z częściowym umorzeniem postępowania. Pokaż
839/2017 2017-06-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 66 sztuk drzew rosnących przy ulicach Podmiejskiej, Skowronków, Poloczka w Rybniku Pokaż
836/2017 2017-07-14 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
833/2017 2017-07-19 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego - wylotów do cieku oraz na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych Pokaż
830/2017 2017-07-12 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
826/2017 2017-06-19 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia dotyczącego zakładów Lubar S.A. położonych w Rybniku przy ul. Frontowej 10D, ul. Konarskiego 159A i ul. Rymera 19 Pokaż
823/2017 2017-05-29 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Wniosek dotyczy pozwolenia obejmującego zakłady Lubar S.A. położone w Rybniku przy ul. Frontowej 10D, ul. Konarskiego 159A i ul. Rymera 19 Pokaż
820/2017 2017-05-29 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Wytwarzanie odpadów przez WTC Sp. z o.o. w wyniku prowadzonych w stacji serwisowej napraw samochodów ciężarowych Pokaż
817/2017 2017-05-24 decyzje Wykorzystanie odpadów w celu produkcji elementów betonowych przez Lubar S.A. z siedzibą w Rybniku Pokaż
814/2017 2017-05-31 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Transport prowadzony przez Helenę Mitko i Joannę Lukaszczyk w ramach spółki cywilnej ML-TRANS Pokaż
811/2017 2017-06-12 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Transport odpadów przez P.P.U.H. BET-POL Rafał Furmanek Pokaż
808/2017 2017-07-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
805/2017 2017-06-22 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej RYBNIK PIASKI (KRY_RYBNIK_SOSNOWA) w Rybniku, przy ul. Sosnowej 7 Pokaż
801/2017 2017-07-07 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
798/2017 2017-07-03 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego oraz na szczególne korzystanie z wód Pokaż
795/2017 2017-06-21 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
792/2017 2017-06-12 wnioski o wydanie decyzji Wnioseki o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych w Jastrzębui Zdroju Pokaż
789/2017 2017-06-27 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci poboru, piętrzenia, retencjonowania i odprowadzania wody na potrzeby eksploatacji kompleksu stawów Pokaż
786/2017 2017-06-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy 1 Maja 102 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
783/2017 2017-05-31 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy 1 Maja 102 w Rybniku Pokaż
778/2017 2017-06-20 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
775/2017 2017-05-22 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
772/2017 2017-04-28 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. Pokaż
769/2017 2017-06-16 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
766/2017 2017-06-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci stawu oraz na szczególne korzystanie z wód w związku z jego eksploatacją Pokaż
763/2017 2017-06-14 decyzje Decyzja zmieniająca pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków przemysłowych oraz bytowych Pokaż
760/2017 2017-06-14 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A., ul. Brzezińska 8a Pokaż
757/2017 2017-06-13 decyzje Decyzja zmieniająca pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych Pokaż
753/2017 2017-06-14 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 39 Pokaż
750/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Karłowicza (MPZP 19-2) Pokaż
747/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Karłowicza (MPZP 19-2) Pokaż
744/2017 2017-06-14 decyzje Rozbudowa układu torowego bocznicy Bazy Napraw Taboru i Sprzętu Kolejowego (BNTiSK) w Rybniku oraz odbudowa torów łącznikowych pomiędzy Przesuwnicą wagonów a budynkiem Hali napraw podwozi z przewiązką wraz z wydłużeniem zakresu działania Przesuwnicy Pokaż
741/2017 2017-06-12 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
738/2017 2017-06-06 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
735/2017 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1) Pokaż
732/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1) Pokaż
729/2017 2017-06-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Bolesława Kominka w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
726/2017 2017-05-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Bolesława Kominka w Rybniku Pokaż
723/2017 2017-05-31 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. RYB1031 B, ul. Kłokocińska 51 Pokaż
720/2017 2017-05-31 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Hallera w Rybniku Pokaż
717/2017 2017-05-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego- drenażu oraz na odprowadzenie wód drenażowych i opadowych do ziemi Pokaż
714/2017 2017-05-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
711/2017 2017-05-05 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1) Pokaż
708/2017 2017-05-24 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1) Pokaż
705/2017 2017-04-27 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy tereny w rejonie ulic Olszyckiej, Pawła Mojżesza i Ofiar Terroru (MPZP 27) Pokaż
702/2017 2017-05-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o przeniesienie pozwolenia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód Pokaż
699/2017 2017-05-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych Pokaż
696/2017 2017-05-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Józefa Pukowca 1 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
693/2017 2017-05-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzew przy ulicy Józefa Pukowca 1 w Rybniku Pokaż
690/2017 2017-05-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk z drzew przy ulicy Kwiatowej w Rybniku z częściowym odroczeniem opłaty. Pokaż
684/2017 2017-05-30 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
681/2017 2017-05-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Wodzisławskiej Pokaż
678/2017 2016-09-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Wodzisławskiej Pokaż
675/2017 2017-05-10 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Transport odpadów prowadzony przez Pana Patryka Pelczarskiego - przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: PROFIL Patryk Pelczarski Pokaż
672/2017 2017-05-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Gliwickiej Pokaż
669/2017 2017-05-17 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Gliwickiej Pokaż
665/2017 2017-04-27 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Wytwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem zakładu zajmującego się obróbką metali oraz montażem i demontażem urządzeń górniczych Pokaż
662/2017 2017-05-30 decyzje Wydanie decyzji umarzającej opłatę za usunięcie drzew przy ulicy Sosnowej Pokaż
659/2017 2017-05-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący umorzenia opłaty za usunięcie drzew przy ulicy Sosnowej Pokaż
656/2017 2017-05-23 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci stawów ziemnych oraz na szczególne korzystanie z wód w postaci poboru, piętrzenia i odprowadzania wody Pokaż
653/2017 2017-05-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 80m2 krzewów przy ulicy Orzepowickiej 14 w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
650/2017 2017-05-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie krzewów przy ulicy Orzepowickiej 14 w Rybniku Pokaż
647/2017 2017-05-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów do rowu oraz na odprowadzanie ścieków opadowych do ziemi Pokaż
644/2017 2017-04-10 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Działania w zakresie zbierania odpadów prowadzone przez przedsiębiorcę: Gabriela Oleszczak Pokaż
641/2017 2017-04-04 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Działania prowadzone przez HOSSA Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku na terenie zdewastowanym m.in. działalnością górniczą, zlokalizowanym w rejonie ul. Sportowej Pokaż
638/2017 2017-03-14 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Dokument dotyczy zezwolenia na wykorzystanie odpadów w produkcji mieszaniny stanowiącej podłoże służące do rekultywacji terenów zdegradowanych Pokaż
635/2017 2017-05-18 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Pokaż
632/2017 2017-04-04 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana zezwolenia dotyczyła dodania nowych rodzajów odpadów Pokaż
629/2017 2017-04-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek w sprawie wydania nowego pozwolenia na wprowadzanie gazów mi pyłów do powietrza dla instalacji Greif Poland Sp. z. o.o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 3 Pokaż
626/2017 2017-05-08 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Hallera w Rybniku Pokaż
623/2017 2017-05-18 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
618/2017 2017-05-15 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
615/2017 2017-05-11 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
612/2017 2017-05-11 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
609/2017 2017-05-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Władysława Reymonta 62 w Rybniku z odroczeniem opłaty i obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych. Pokaż
606/2017 2017-04-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Władysława Reymonta 62 w Rybniku Pokaż
603/2017 2017-05-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy ks. Pawła Pośpiecha w Rybniku Pokaż
600/2017 2017-04-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzew przy ulicy ks. Pawła Pośpiecha w Rybniku Pokaż
597/2017 2017-05-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wó w postaci odprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
594/2017 2017-05-09 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód w związku z realizacją inwestycji przy ul. Hetmańskiej w Rybniku Pokaż
591/2017 2017-04-19 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
588/2017 2017-05-05 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, szczególne korzystanie z wód, zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód w związku z realizacją inwestycji "Budowa ścieżki rowerowej" Pokaż
585/2017 2017-05-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: świerk pospolity - 1 szt., świerk kłujacy - 1 szt., przy ulicy Podmiejskiej 83 w Rybniku Pokaż
582/2017 2017-04-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Podmiejskiej 83 w Rybniku Pokaż
579/2017 2017-05-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 70m2 krzewów gatunku ligustr pospolity przy ulicy Orzepowickiej 16 w Rybniku Pokaż
576/2017 2017-04-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 70m2 krzewów gatunku ligustr pospolity przy ulicy Orzepowickiej w Rybniku Pokaż
573/2017 2017-04-28 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew i 143m2 krzewów przy ulicy Floriańskiej w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
570/2017 2017-04-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów przy ulicy Floriańskiej w Rybniku Pokaż
567/2017 2017-04-28 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew przy ulicy Wandy 19 i 23 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
564/2017 2017-04-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew przy ulicy Wandy 19 i 23 w Rybniku Pokaż
559/2017 2017-04-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa przy ulicy Wysokiej 8 w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
556/2017 2017-04-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa przy ulicy Wysokiej 8 w Rybniku Pokaż
553/2017 2017-04-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rodzaju topola przy ulicy Jana Karłowicza 2A,B,C w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
550/2017 2017-04-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rodzaju topola przy ulicy Jana Kasprowicza 2A,B,C w Rybniku Pokaż
547/2017 2017-04-27 decyzje Wydanie decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzewa przy ulicy mikołowskiej Pokaż
544/2017 2017-04-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Mikołowskiej w Rybniku Pokaż
541/2017 2017-04-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna przy ulicy Rudzkiej 238B w Rybniku z częściowym odroczeniem opłaty Pokaż
538/2017 2017-04-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna przy ulicy Rudzkiej 238B w Rybniku Pokaż
535/2017 2017-04-19 wnioski o wydanie decyzji Powstawanie odpadów związane z prowadzeniem przy ul. Pod Lasem 50 D zakładu zajmującego się produkcją hydrauliki sterowniczej dla górnictwa oraz rozjazdów kolejowych Pokaż
532/2017 2017-04-24 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód Pokaż
529/2017 2017-04-20 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola berlińska przy ulicy Mikołowskiej 136 w Rybniku Pokaż
526/2017 2017-03-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola berlińska przy ulicy Mikołowskiej 136 w Rybniku Pokaż
523/2017 2017-04-18 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci poboru i odprowadzania wody Pokaż
520/2017 2017-04-14 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 listopada 2015 r. o znaku Ek-I.6225.16.2015 udzielającej pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Wrębowa Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Rymera 19 Pokaż
517/2017 2017-04-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 42 sztuk drzew przy ulicy Lipowej w Rybniku Pokaż
514/2017 2017-03-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Lipowej w Rybniku Pokaż
511/2017 2017-04-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 31 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna przy ulicy Lipowej w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
508/2017 2017-03-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Lipowej w Rybniku Pokaż
505/2017 2017-04-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew przy ulicy Budowlanych w Rybniku Pokaż
502/2017 2016-12-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew przy ulicy Budowlanych w Rybniku Pokaż
499/2017 2017-04-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata przy ulicy Jastrzębskiej 10 w Rybniku Pokaż
496/2017 2017-03-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata przy ulicy Jastrzębskiej 10 w Rybniku Pokaż
493/2017 2017-04-06 wnioski o wydanie decyzji Wytwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem zakładu zajmującego się obróbką metali oraz montażem i demontażem urządzeń górniczych Pokaż
490/2017 2017-03-30 wnioski o wydanie decyzji Działalność prowadzona w Rybniku przy ul. Gliwickiej 179 Pokaż
487/2017 2017-04-12 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego oraz na szczególne korzystanie z wód Pokaż
484/2017 2017-04-03 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
481/2017 2017-02-01 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Transport odpadów prowadzony przez Rybnickie Służby Komunalne z siedzibą w Rybniku przy ul. Jankowickiej 41B Pokaż
478/2017 2017-04-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5072 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii kolejowej nr 140 relacji Katowice Ligota – Nędza w Rybniku, w odległości mniejszej niż 15 metrów od osi skrajnego toru. Pokaż
475/2017 2017-03-17 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5072 sztuk drzew położonych na trasie przebiegu linii kolejowej nr 140 relacji Katowice Ligota – Nędza w Rybniku Pokaż
470/2017 2017-01-26 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana zezwolenia dotyczącego wykorzystania odpadów w celu produkcji mieszaniny stosowanej do rekultywacji, realizowanej przez EKO M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka Spółka Jawna, ul. Kościuszki 45A, 44-200 Rybnik Pokaż
468/2017 2017-04-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa i domowa wydania zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski przy ulicy Mglistej 8 w Rybniku Pokaż
465/2017 2017-03-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski przy ulicy Mglistej 8 w Rybniku Pokaż
462/2017 2017-04-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna przy ulicy Gliwickiej 182 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
459/2017 2017-03-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Gliwickiej 182 w Rybniku Pokaż
455/2017 2017-04-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew przy ulicy Józefa Piłsudskiego w Rybniku Pokaż
452/2017 2017-03-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew przy ulicy Józefa Piłsudskiego w Rybniku Pokaż
449/2017 2017-01-19 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana adresata pozwolenia na "Auto Salon Margo - Szczotok" Spółka Jawna, ul. Wodzisławska 201, 44-218 Rybnik Pokaż
446/2017 2017-01-19 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Transport odpadów prowadzony pod nazwą: F.U.H.B. MARBUD Eugeniusz Marcol, ul. Chabrowa 1, 44-210 Rybnik Pokaż
443/2017 2017-03-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Wrębowa Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Rymera 19 Pokaż
437/2017 2017-04-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód na potrzeby korzystania z kompleksu stawowego "obiekt Gzel" Pokaż
434/2017 2017-03-27 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
431/2017 2017-04-04 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
428/2017 2017-03-30 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego Pokaż
425/2017 2017-03-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku olsza czarna przy ulicy Brzeziny Miejskie w Rybniku Pokaż
419/2017 2017-03-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących przy ulicach św. Maksymiliana 10 i 12, Mglistej 6, ks. Szwedy 7 w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
417/2017 2017-03-08 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
413/2017 2017-03-01 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew przy ulicach: św. Maksymiliana 10 i 12, Mglistej 6, ks. Szwedy 7 w Rybniku Pokaż
410/2017 2017-03-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Orzepowickiej w Rybniku Pokaż
407/2017 2017-03-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew w Rybniku Pokaż
404/2017 2017-03-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunków: modrzew europejski - 1 szt., jarząb pospolity - 3 szt. przy ulicy Armii ludowej i Sztolniowej w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
401/2017 2017-02-24 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunków: dąb szypułkowy - 1 szt., modrzew europejski - 1 szt., jarząb pospolity - 3 szt. przy ulicy Armii Ludowej i Sztolniowej w Rybniku Pokaż
398/2017 2017-03-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
395/2017 2017-03-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk kłujący w Rybniku Pokaż
392/2017 2017-02-24 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk kłujący w Rybniku Pokaż
389/2017 2017-03-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: topola balsamiczna - 1 szt., topola berlińska - 1 szt. przy ulicy Wyzwolenia 28 i 42 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
386/2017 2016-10-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew przy ulicach Wyzwolenia 28 i 42, Piasta 13 i 31 w Rybniku Pokaż
383/2017 2016-01-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- Rozbudowa instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i surowców wtórnych oraz bazy przeładunkowej odpadów komunalnych (...) Pokaż
380/2017 2017-03-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego Pokaż