Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

W związku z powyższym dla dokumentów publikowanych przed dniem 16 listopada 2010 r. karty informacyjne znajdują na poszczególnych formularzach (A,B...H,I).

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Nr Karty Data dok. Rodz. dokumentu Opis dokumentu
50/2020 2020-01-28 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
49/2020 2019-11-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku Pokaż
48/2020 2020-01-28 decyzje Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku Pokaż
47/2020 2019-11-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku Pokaż
46/2020 2020-01-22 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. Nr BT 20328 Radlin w Rybniku, przy ul. Sportowej 109 Pokaż
45/2020 2020-01-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 318 sztuk drzew i 138m2 krzewów rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Składowej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
44/2020 2019-11-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 318 sztuk drzew i 138m2 krzewów rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Składowej w Rybniku Pokaż
43/2020 2020-01-16 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
42/2020 2019-11-25 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i surowców wtórnych oraz bazy przeładunkowej odpadów komunalnych o część do biologicznego przetwarzania zlokalizowanej na Pokaż
41/2020 2020-01-21 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych w Zakładzie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „STAGRA” Benedykt Staneczko w Rybniku, przy ul. Studziennej 55 Pokaż
40/2020 2020-01-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na terenie działki położonej przy ulicy Rajskiej w Rybniku z odstąpieniem od obowiązku dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
39/2020 2020-01-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na terenie działki położonej przy ulicy Rajskiej w Rybniku Pokaż
38/2020 2020-01-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji eksploatowanych w Zakładzie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym "STAGRA" Benedykt Staneczko w Rybniku, przy ul. Studziennej 55 Pokaż
37/2020 2020-01-09 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa istniejącej stacji paliw o zbiornik AdBlue wraz z instalacjami podziemnymi oraz przyłączeniami mediów do sieci wewnątrzzakładowych w Rybniku, nr działek 3998/8, 2308/8, 4001/ Pokaż
36/2020 2020-01-07 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
35/2020 2020-01-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 59 sztuk drzew rosnących na terenach działek położonych przy ulicach Chwałowickiej i Przewozowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
34/2020 2019-10-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 59 sztuk drzew rosnących na terenach działek położonych przy ulicach Chwałowickiej i Przewozowej w Rybniku Pokaż
33/2020 2014-07-16 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 3001/375 i 3274/373, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy gen. Leopolda Okulickiego w Rybniku Pokaż
32/2020 2014-07-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze1371/25, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wincentego Kadłubka w Rybniku Pokaż
30/2020 2014-10-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i 30, 00m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 1162/141, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy w ulicy Michała Wołodyjowskiego w Rybniku Pokaż
29/2020 2014-12-05 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1290/411, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Krupińskiego w Rybniku - Chwałowicach Pokaż
28/2020 2014-07-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i 2, 00m2 krzewu, rosnących na terenie działki o numerze 3418/118, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Krzyżowej w Rybniku Pokaż
26/2020 2014-06-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew i 16, 00m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 3486/75, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wyzwolenia w Rybniku Pokaż
25/2020 2019-12-23 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
24/2020 2019-12-31 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
23/2020 2019-12-31 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
22/2020 2019-12-31 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
21/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej (MPZP 54-22) Pokaż
20/2020 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej (MPZP 54-22) Pokaż
19/2020 2020-01-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Żużlowej w Rybniku Pokaż
18/2020 2019-12-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Żużlowej w Rybniku Pokaż
17/2020 2019-12-31 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
16/2020 2019-12-31 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
15/2020 2020-01-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki o numerze 4475/115 przy ulicy Hutniczej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń Pokaż
14/2020 2019-12-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki o numerze 4475/115 przy ulicy Hutniczej w Rybniku Pokaż
13/2020 2019-12-31 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
12/2020 2019-12-23 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
11/2020 2020-01-07 decyzje Wydanie zezwolenia na sunięcie 9 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicach Floriańskiej 13, kominka 37, św. Jzóefa 31 i 33, Broniewskiego 23 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
10/2020 2019-12-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na sunięcie 9 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicach Floriańskiej 13, kominka 37, św. Jzóefa 31 i 33, Broniewskiego 23 w Rybniku Pokaż
9/2020 2020-01-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Wyzwolenia 22 i 42 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
8/2020 2019-12-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Wyzwolenia 22 i 42 w Rybniku Pokaż
7/2020 2020-01-07 decyzje Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Smolnej 27 w Rybniku i odmowa wydania zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzew Pokaż
6/2020 2019-12-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Kilińskiego 33 i Smolnej 27 w Rybniku Pokaż
5/2020 2020-01-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących an nieruchomościach położonych przy ulicach: Dworek 17 i 19, Dworcowa 7, Kościuszki 31A w Rybniku oraz odmowa wydania zezwolenia na usuniecie 1 sztuki drzewa Pokaż
4/2020 2019-12-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących an nieruchomościach położonych przy ulicach: Dworek 17 i 19, Dworcowa 7, Kościuszki 31A i 45A w Rybniku Pokaż
3/2020 2020-01-03 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie 21 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Giedroycia 12 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
2/2020 2019-12-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 23 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Giedroycia 12 w Rybniku Pokaż
1/2020 2019-12-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia warsztatu na pomieszczenie lakierni wraz z montażem urządzeń technicznych lakierni w za Pokaż
361/2019 2019-12-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na terenach nieruchomości położonych przy ulicach 1 Maja i Zebrzydowickiej 96 w Rybniku Pokaż
360/2019 2019-11-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na terenach nieruchomości położonych przy ulicach 1 Maja i Zebrzydowickiej 96 w Rybniku Pokaż
353/2019 2019-12-17 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Hermetyzacja części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów należącej do SEGO Sp. z o.o. Pokaż
352/2019 2019-12-16 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Brzezińskiej 48E z częściowym umorzeniem postępowania oraz odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
351/2019 2019-11-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Brzezińskiej 48E Pokaż
350/2019 2019-12-16 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Brzezińskiej 48F z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
349/2019 2019-11-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Brzezińskiej 48F Pokaż
348/2019 2019-12-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 77 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Wróblewskiego w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
347/2019 2019-10-31 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 77 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Wróblewskiego w Rybniku Pokaż
345/2019 2019-11-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy 1 Maja 26 w Rybniku Pokaż
344/2019 2019-12-02 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Konarskiego w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
343/2019 2019-10-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Konarskiego w Rybniku Pokaż
342/2019 2019-11-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości położonej przy ul. Basztowej w Rybniku Pokaż
341/2019 2019-11-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości położonej przy ul. Basztowej w Rybniku Pokaż
340/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-11) Pokaż
339/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-11) Pokaż
338/2019 2019-11-22 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. RYB1029 D, przy ul. Szulika w Rybniku Pokaż
337/2019 2019-11-22 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1515 A, ul. Zebrzydowicka w Rybniku Pokaż
336/2019 2019-10-24 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
335/2019 2019-10-23 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
334/2019 2019-10-30 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
333/2019 2019-10-29 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
332/2019 2019-10-29 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
331/2019 2019-10-25 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
330/2019 2019-10-25 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
329/2019 2019-11-20 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji do magazynowania paliw płynnych na terenie Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o., przy ul. Poligonowej 25 w Rybniku Pokaż
328/2019 2019-11-15 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
327/2019 2019-11-14 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
326/2019 2019-11-14 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
325/2019 2019-11-12 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
324/2019 2019-11-08 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
323/2019 2019-11-06 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
322/2019 2019-11-06 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
320/2019 2019-10-31 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
319/2019 2019-10-30 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
318/2019 2019-10-29 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
317/2019 2019-11-07 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2015 r. o znaku Ek-I.6225.1.2015 w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację z Zakładu Odlewniczego Modelform Sp. z o.o., ul. Józefa Rymera 19, 44-270 Rybnik na Zakład Produkcyjny „ Pokaż
316/2019 2019-10-22 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Pukowca w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzenia zastępczego. Pokaż
313/2019 wnioski o wydanie decyzji Wniosek na wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na trasie przebiegu linii kolejowej nr 148 w Rybniku Pokaż
312/2019 2019-11-05 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jarzynowej w Rybniku z częściowym odroczeniem opłaty i obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych Pokaż
311/2019 2019-10-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy ulicy Jarzynowej w Rybniku Pokaż
310/2019 2019-11-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Mikołowskiej w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych Pokaż
309/2019 2019-10-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Mikołowskiej w Rybniku Pokaż
308/2019 2019-10-24 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
307/2019 2019-10-23 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
306/2019 2019-10-23 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
305/2019 2019-10-28 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. RYB1043 B, przy ul. Borki 37a w Rybniku Pokaż
304/2019 2019-10-15 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa Ochrony Środowiska Pokaż
303/2019 2019-10-10 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
302/2019 2019-10-09 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
301/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Raciborskiej, Buhla, Górnej, Wolnej, Brzezińskiej i Giedroycia (MPZP 37-4) Pokaż
300/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Raciborskiej, Buhla, Górnej, Wolnej, Brzezińskiej i Giedroycia (MPZP 37-4) Pokaż
299/2019 2019-10-22 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Pukowca 1 Pokaż
298/2019 2019-10-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Pukowca w Rybniku Pokaż
297/2019 2019-10-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Chabrowej w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych Pokaż
296/2019 2019-10-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Chabrowej w Rybniku Pokaż
295/2019 2019-10-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Mikołowskiej w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych Pokaż
294/2019 2019-10-01 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Mikołowskiej w Rybniku Pokaż
293/2019 2019-10-14 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
292/2019 2019-10-02 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
291/2019 2019-10-15 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
290/2019 2019-10-03 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Pokaż
289/2019 2019-10-17 decyzje Wydania zezwolenia na usunięcie 34 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Mikołowskiej w Rybniku z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
288/2019 2019-09-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 34 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Mikołowskiej w Rybniku Pokaż
287/2019 2019-10-03 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji energetycznego spalania paliw na terenie zakładu Doosan Babcock Energy Polska S.A.., ul. Golejowska 73b Pokaż
286/2019 2019-09-09 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Raciborskiej, Buhla, Górnej, Wolnej, Brzezińskiej i Pokaż
285/2019 2019-10-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Kominka 23B w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych Pokaż
284/2019 2019-09-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Kominka 23B w Rybniku Pokaż
283/2019 2019-10-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew zlokalizowanych na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Rymera w Rybniku Pokaż
282/2019 2019-08-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew zlokalizowanych na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Rymera w Rybniku Pokaż
281/2019 2019-09-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę oznaczenia prowadzącego instalację z Zakladu Odlewniczego Modelform Sp. z o.o. na Zakład Produkcyjny "EUROSTAL" Sp. z o.o. Pokaż
280/2019 2019-10-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcia 1 sztuki drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości przy ulicy Os. południe 31A w Rybniku. Pokaż
279/2019 2019-09-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia 1 sztuki drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości przy ulicy Os. południe 31A w Rybniku. Pokaż
278/2019 2019-10-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Parkowej 2 w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
277/2019 2019-08-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Parkowej 2 w Rybniku Pokaż
276/2019 2019-10-01 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp.z o.o. RYB 2008A w Rybniku, przy ul. Lompy 18 Pokaż
275/2019 2019-10-02 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Budowlanych w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
274/2019 2019-08-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Budowlanych w Rybniku Pokaż
273/2019 2019-10-02 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Długiej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
272/2019 2019-08-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Długiej w Rybniku Pokaż
271/2019 2019-08-29 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o. w Rybniku przy ul. Przemysłowej 2c, Pokaż
270/2019 2019-09-30 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku przy ul. Rymera 4 Pokaż
269/2019 2019-09-18 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
268/2019 2019-09-18 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
267/2019 2019-09-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa stacji paliw o zbiornik AdBlue wraz z instalacjami podziemnymi oraz przyłączeniami mediów do sieci wewnątrzzakładowych w Rybniku, ul. Jana Kotucza Pokaż
266/2019 2019-09-16 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
265/2019 2019-09-12 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
264/2019 2019-08-30 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
263/2019 2019-09-16 postanowienia Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Przebudowa nawy I w hali głównej w bazie DB CARGO POLSKA S.A. Pokaż
262/2019 2019-09-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Kłokocińskiej w Rybniku bez obowiązku dokonania nasadzeń zastępczych. Pokaż
261/2019 2019-08-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Kłokocińskiej w Rybniku. Pokaż
260/2019 2019-08-22 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
259/2019 2019-09-09 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i umorzenie postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie 148 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Golejowskiej w Rybniku Pokaż
258/2019 2019-08-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 150 sztuk drzew rosnących przy ulicy Golejowskiej w Rybnik Pokaż
257/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ludwika Zamenhofa (MPZP 54-3) Pokaż
256/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ludwika Zamenhofa (MPZP 54-3) Pokaż
255/2019 2019-09-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Obrońców Pokoju w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
254/2019 2019-08-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Obrońców Pokoju w Rybniku Pokaż
253/2019 2019-09-03 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 438 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii kolejowej nr 173 w relacji Rybnik- Sumina. Pokaż
251/2019 2019-08-28 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 155 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii kolejowej nr 148 w Rybniku Pokaż
250/2019 2019-06-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 155 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii kolejowej nr 148 w Rybniku Pokaż
249/2019 2019-08-28 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Jana Karskiego 27 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
248/2019 2019-08-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Jana Karskiego 27 w Rybniku Pokaż
247/2019 2019-07-26 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
246/2019 2019-08-26 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Brzezińskiej 8A w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
245/2019 2019-08-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Brzezińskiej 8A Pokaż
244/2019 2019-08-13 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38) Pokaż
243/2019 2019-08-20 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
242/2019 2019-08-19 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
241/2019 2019-08-05 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
240/2019 2019-07-19 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
239/2019 2019-08-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie 26 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicach Lipowej, Majątkowej, Klonowej i Gliwickiej w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
238/2019 2019-06-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 33 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicach Jesionowej, Lipowej, Majątkowej, Klonowej i Gliwickiej w Rybniku Pokaż
237/2019 2019-08-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie 24 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Śląskiej, Ogrodowej/Składowej w Rybniku Pokaż
236/2019 2019-06-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 24 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Śląskiej, Ogrodowej/Składowej w Rybniku Pokaż
235/2019 2019-07-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie 178 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicach św. Józefa, Budowlanych, Gajowej, Gruntowej, Obwiedni Północnej, Pod Lasem, Chabrowej i Głuchej w Rybniku Pokaż
234/2019 2019-04-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 178 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicach św. Józefa, Budowlanych, Gajowej, Gruntowej, Obwiedni Północnej, Pod Lasem, Chabrowej i Głuchej w Rybniku Pokaż
233/2019 2019-08-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie 141 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicach Śląskiej, Ogrodowej i Składowej w Rybniku Pokaż
232/2019 2019-06-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 141 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicach Śląskiej, Ogrodowej i Składowej w Rybniku Pokaż
231/2019 2019-08-13 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ulicy Ogrodowej w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
230/2019 2019-06-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ulicy Ogrodowej w Rybniku Pokaż
229/2019 2019-08-09 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr RYB1023_B w Rybniku, przy ul. Chwałowickiej 13 Pokaż
228/2019 2019-08-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie 16 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Szulika w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
227/2019 2019-06-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 28 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Szulika w Rybniku Pokaż
226/2019 2019-08-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wyboistej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
225/2019 2019-07-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wyboistej w Rybniku Pokaż
224/2019 2019-08-09 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 4 Pokaż
223/2019 2019-07-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotycząca wydania zezwolenia na usunięcie drzew. 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 4. Pokaż
222/2019 2019-08-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Kadłubka 43. Pokaż
221/2019 2019-07-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położnej przy ulicy Kadłubka 43. Pokaż
220/2019 2019-08-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej 43 Pokaż
219/2019 2019-07-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej 43 Pokaż
218/2019 2019-08-05 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji Stacji Netia nr RYBKB107 w Rybniku, przy ul. Brzezińska 8A Pokaż
217/2019 2019-08-05 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiolinii Stacji Netia nr RYBKB107 w Rybniku, przy ul. Gliwickiej 72 Pokaż
216/2019 2019-08-01 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 512 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii kolejowej nr 140 w Rybniku Pokaż
215/2019 2019-05-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 512 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii kolejowej nr 140 w Rybniku Pokaż
214/2019 2019-07-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jesiennej w Rybniku Pokaż
213/2019 2019-07-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Jesiennej Pokaż
212/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38) Pokaż
211/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38) Pokaż
210/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Józefa Rymera (MPZP 54-10) Pokaż
209/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Józefa Rymera (MPZP 54-10) Pokaż
208/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6) Pokaż
207/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6) Pokaż
206/2019 2019-07-29 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie 28 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Gruntowej w Rybniku Pokaż
205/2019 2019-06-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 28 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Gruntowej w Rybniku Pokaż
204/2019 2019-07-29 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Budowlanych 4 w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
202/2019 2019-07-18 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
201/2019 2019-07-17 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
200/2019 2019-07-19 zgłoszenia Wniosek o wydanie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji Ciepłowni Rymer należącej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Elektrociepłownie, przy ul. Rymera 4 w Rybniku Pokaż
199/2019 2019-07-19 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego na terenie Ciepłowni Rymer należącej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie w Rybniku, przy Rymera 4 Pokaż
198/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 54-4) Pokaż
197/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Mikołowskiej (MPZP 54-7) Pokaż
196/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Mikołowskiej (MPZP 54-7) Pokaż
195/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 54-4) Pokaż
194/2019 2019-07-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej Pokaż
193/2019 2019-06-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej Pokaż
192/2019 2019-07-15 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. RYB1017 E w Rybniku, przy ul. Budowlanych 61a Pokaż
191/2019 2019-07-15 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. RYB1025 B w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 243 Pokaż
190/2019 2019-07-09 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
189/2019 2019-07-11 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
188/2019 2019-07-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Karskiego w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
187/2019 2019-05-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Karskiego w Rybniku Pokaż
186/2019 2019-07-08 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
185/2019 2019-06-27 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
184/2019 2019-06-12 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
183/2019 2019-07-03 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. RYB1040 A, ul. Zebrzydowicka 117 Pokaż
182/2019 2019-07-03 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne- stacja Netia RYBKB017 w Rybniku przy ul. Brzezińska 8A Pokaż
181/2019 2019-07-01 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. nr RYB1033_A w Rybniku, przy ul. Sosnowej 5 Pokaż
180/2019 2019-07-01 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Szczygłów w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
179/2019 2019-07-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Szczygłów w Rybniku Pokaż
178/2019 2019-07-01 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej 238B w Rybniku Pokaż
177/2019 2019-06-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej 238B w Rybniku Pokaż
176/2019 2019-06-28 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Obywatelskiej 1 i 9 oraz Kupieckiej 16 i 14A w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
175/2019 2019-06-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Obywatelskiej 1 i 9 oraz Kupieckiej 16 i 14A w Rybniku Pokaż
174/2019 2018-10-23 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
173/2019 2018-11-27 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
172/2019 2019-05-22 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
171/2019 2019-06-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Zamysłowskiej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
170/2019 2019-05-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Zamysłowskiej w Rybniku Pokaż
169/2019 2019-06-13 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
168/2019 2019-06-17 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ul. Osiedle Krakusa w Rybniku Pokaż
167/2019 2019-05-16 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Osiedle Krakusa w Rybniku Pokaż
166/2019 2019-06-05 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
165/2019 2019-06-03 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
164/2019 2019-06-17 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 24 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Różane w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
163/2019 2019-05-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 24 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Różane w Rybniku Pokaż
162/2019 2019-06-13 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Wodzisławskiej w Rybniku Pokaż
161/2019 2019-05-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Wodzisławskiej Pokaż
160/2019 2019-06-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie 33 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicach Ziemskiej, Strażackiej, Rajskiej i Sztolniowej w Rybniku Pokaż
159/2019 2019-02-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 33 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicach Ziemskiej, Strażackiej, Rajskiej i Sztolniowej w Rybniku Pokaż
158/2019 2019-06-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Morcinka 49 w Rybniku Pokaż
157/2019 2019-06-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy Morcinka 49 w Rybniku Pokaż
156/2019 2019-05-30 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
155/2019 2019-05-20 wnioski o wydanie decyzji Działania objęte wnioskiem prowadzone przez Eloros Sp. z o.o z siedzibą w Chorzowie Pokaż
154/2019 2019-03-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa nawy I w hali głównej w bazie DB CARGO POLSKA S.A. Pokaż
153/2019 2019-05-24 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Prostej (MPZP 37-3) Pokaż
152/2019 2019-05-24 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Walecznych (MPZP 35-2) Pokaż
151/2019 2019-06-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Zawiszy Czarnego w Rybniku Pokaż
150/2019 2019-05-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Zawiszy Czarnego Pokaż
149/2019 2019-06-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 2c Pokaż
148/2019 2019-05-31 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
147/2019 2019-05-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ul. Karskiego 25 i Sztolniowej 40 w Rybniku Pokaż
146/2019 2019-05-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ul. Karskiego 25 i Sztolniowej 40 w Rybniku Pokaż
145/2019 2019-04-23 decyzje Działalność polegająca na zbieraniu odpadów prowadzona była w ramach HASTRANS Konrad Swoboda i Marcin Raszka S.C. z siedzibą w Skoczowie Pokaż
144/2019 2019-05-28 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. wodzisławskiej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
143/2019 2019-05-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącej na nieruchomości położonej przy ul. Wodzisławskiej Pokaż
142/2019 2019-05-23 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zakładu produkcji granulatu metali kolorowych w Rybniku przy ul. Gliwickiej na działce o nr ew. 1568/10 Pokaż
141/2019 2019-05-06 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zakładu produkcji granulatu metali kolorowych w Rybniku przy ul. Gliwickiej na działce o nr ew. 1568/10 Pokaż
140/2019 2019-05-15 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
139/2019 2019-05-10 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
138/2019 2019-05-16 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 79 sztuk drzew rosnących an nieruchomościach położonych przy ulicach Nad Zalewem, Rudzkiej, Podmiejskiej, Strefowej, Sadowskiego w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
137/2019 2019-04-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 79 sztuk drzew rosnących an nieruchomościach położonych przy ulicach Nad Zalewem, Rudzkiej, Podmiejskiej, Strefowej, Sadowskiego w Rybniku Pokaż
136/2019 2019-05-14 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
135/2019 2019-05-13 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
134/2019 2019-05-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Kadłubka w Rybniku Pokaż
132/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38) Pokaż
131/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38) Pokaż
130/2019 2019-05-13 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Brunona Janasa w Rybniku Pokaż
129/2019 2019-04-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Brunona Janasa w Rybniku Pokaż
128/2019 2019-05-13 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Krakusa w Rybniku Pokaż
127/2019 2019-04-16 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących przy ulicy Krakusa w Rybniku Pokaż
126/2019 2019-05-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Teofila Brzozy w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
125/2019 2019-04-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Teofila Brzozy w Rybniku Pokaż
124/2019 2019-05-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Kłokocińskiej 51 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
123/2019 2019-04-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Kłokocińskiej 51 w Rybniku Pokaż
122/2019 2019-04-29 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia na terenie Remontex Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Józefa Rymera 4 Pokaż
121/2019 2019-05-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew z nieruchomości położonej przy ulicy Sienkiewicza w Rybniku Pokaż
120/2019 2019-04-02 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew z nieruchomości położonej przy ulicy Sienkiewicza w Rybniku Pokaż
119/2019 2019-05-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy św. Maksymiliana 11 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
118/2019 2019-04-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy św. Maksymiliana 11 w Rybniku Pokaż
117/2019 2019-04-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Dąbrówki 15 i 21 w Rybniku z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
116/2019 2019-03-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Dąbrówki 15 i 21 w Rybniku Pokaż
115/2019 2019-05-02 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcia 154 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Brzezińskiej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
114/2019 2019-03-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia 154sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Brzezińskiej w Rybniku Pokaż
113/2019 2019-05-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zygmunta Starego w Rybniku Pokaż
112/2019 2019-04-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zygmunta Starego w Rybniku Pokaż
111/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Patriotów (MPZP 54-9) Pokaż
110/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Patriotów (MPZP 54-9) Pokaż
109/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rycerskiej (MPZP 54-8) Pokaż
108/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rycerskiej (MPZP 54-8) Pokaż
107/2019 2019-04-17 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
106/2019 2019-03-25 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
105/2019 2019-04-29 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Kosów w Rybniku Pokaż
104/2019 2019-03-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Kosów w Rybniku Pokaż
103/2019 2019-04-29 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Chrobrego 13 w Rybniku z odroczeniem opłaty i koniecznością wykonania nasadzeń zastępczych Pokaż
102/2019 2019-03-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Chrobrego 13 w Rybniku Pokaż
101/2019 2019-04-29 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ul. Pod Wałem w Rybniku Pokaż
99/2019 2019-04-29 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ul. rudzkiej 244 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
98/2019 2019-04-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej 244 w Rybniku Pokaż
97/2019 2019-04-24 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
96/2019 2019-04-29 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Lotników w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
95/2019 2019-03-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Lotników w Rybniku Pokaż
94/2019 2019-04-29 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Żużlowej w Rybniku Pokaż
93/2019 2019-04-01 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 11 sztuk rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Żużlowej w Rybniku Pokaż
92/2019 2019-04-11 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Odmowa wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Auto-Trans Aafalty Sp. z o..o., przy ul. Poligonowej 25A Pokaż
91/2019 2019-04-29 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie suchego drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Jesiennej w Rybniku Pokaż
90/2019 2019-03-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Jesiennej w Rybniku Pokaż
89/2019 2019-04-24 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Miodowej (MPZP 54-5) Pokaż
88/2019 2019-04-24 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Miodowej (MPZP 54-5) Pokaż
87/2019 2019-04-15 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zebrzydowickiej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
86/2019 2019-03-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zebrzydowickiej w Rybniku Pokaż
85/2019 2019-04-10 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
84/2019 2019-04-09 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
83/2019 2019-04-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicach Przewozowej i Rymera w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
82/2019 2019-02-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicach Przewozowej i Rymera w Rybniku Pokaż
81/2019 2019-04-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 6 w Rybniku Pokaż
80/2019 2019-03-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 6 w Rybniku Pokaż
79/2019 2019-04-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Zebrzydowickiej 117 w Rybniku Pokaż
78/2019 2019-03-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Zebrzydowickiej 117 w Rybniku Pokaż
77/2019 2019-03-27 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
76/2019 2019-03-29 decyzje Wygaszone zezwolenie dotyczyło przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą VERADA II Dawid Mariusz Stanek Pokaż
75/2019 2019-04-02 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Ogrodowskiego 23 w Rybniku Pokaż
74/2019 2019-03-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Ogrodowskiego 23 w Rybniku Pokaż
73/2019 2019-03-28 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Bolesława Chrobrego 39 w Rybniku Pokaż
72/2019 2019-03-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Bolesława Chrobrego 39 w Rybniku Pokaż
71/2019 2019-03-25 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Przewozowej w Rybniku Pokaż
70/2019 2019-02-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Przewozowej w Rybniku Pokaż
69/2019 2019-03-27 polityki, strategie, plany lub programy Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-2) Pokaż
68/2019 2019-03-27 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-2) Pokaż
67/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6) Pokaż
66/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6) Pokaż
65/2019 2019-03-19 prognozy oddziaływania na środowisko Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46) Pokaż
62/2019 2019-03-19 prognozy oddziaływania na środowisko Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53) Pokaż
61/2019 2019-03-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
60/2019 2019-03-18 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Komuny Paryskiej 7 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
59/2019 2019-02-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Komuny Paryskiej 7 w Rybniku Pokaż
58/2019 2019-02-28 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
57/2019 2019-03-15 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Jabłoniowej w Rybniku Pokaż
56/2019 2019-02-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Jabłoniowej w Rybniku Pokaż
55/2019 2019-03-01 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
54/2019 2019-02-11 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
53/2019 2019-03-07 zgłoszenia Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
52/2019 2019-03-07 zgłoszenia Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
51/2019 2019-02-06 zgłoszenia Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
50/2019 2018-12-27 zgłoszenia Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
49/2019 2019-03-06 wnioski o wydanie decyzji Działania objęte wnioskiem prowadzone przez Eloros Sp. z o.o z siedzibą w Chorzowie Pokaż
48/2019 2019-03-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zwycięstwa w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
47/2019 2019-02-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zwycięstwa w Rybniku Pokaż
46/2019 2019-03-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Chrobrego 39 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
45/2019 2019-02-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Chrobrego 39 w Rybniku Pokaż
44/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Prostej (MPZP 37-3) Pokaż
43/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Walecznych (MPZP 35-2) Pokaż
42/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Walecznych (MPZP 35-2) Pokaż
41/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Prostej (MPZP 37-3) Pokaż
40/2019 2019-02-25 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na trasie przebiegu ciepłociągu przy ulicy Rymera w Rybniku Pokaż
39/2019 2019-01-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na trasie przebiegu ciepłociągu przy ulicy Rymera w Rybniku Pokaż
38/2019 2019-02-25 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 23 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wolnej w Rybniku Pokaż
37/2019 2019-02-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 23 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wolnej w Rybniku Pokaż
36/2019 2019-02-22 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Bocznej 11 w Rybniku Pokaż
35/2019 2019-01-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Bocznej 11 w Rybniku Pokaż
34/2019 2019-02-22 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wrębowej 14 w Rybniku Pokaż
33/2019 2019-01-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Wrębowej 14 w Rybniku Pokaż
32/2019 2019-02-22 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Wodzisławskiej 143 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
31/2019 2019-01-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Wodzisławskiej 143 w Rybniku Pokaż
30/2019 2019-02-18 decyzje Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie 11 drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Mglistej 2 w Rybniku Pokaż
29/2019 2019-01-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 11 drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Mglistej 2 w Rybniku Pokaż
28/2019 2019-02-18 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Floriańskiej/Wandy w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
27/2019 2019-01-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Floriańskiej/Wandy w Rybniku Pokaż
26/2019 2019-02-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ulicy Józefa Rymera 4 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych. Pokaż
25/2019 2019-01-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ulicy Józefa Rymera 4 w Rybniku Pokaż
24/2019 2019-02-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na nieruchomości położonej przy ul. Józefa Rymera 40C w Rybniku Pokaż
23/2019 2019-01-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na nieruchomości położonej przy ul. Józefa Rymera 40C w Rybniku Pokaż
22/2019 2019-02-01 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy św. Maksymiliana 9 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
21/2019 2019-01-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy św. Maksymiliana 9 w Rybniku Pokaż
20/2019 2019-01-14 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
19/2019 2019-01-14 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
18/2019 2019-01-25 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej 10 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
17/2019 2018-12-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej 10 w Rybniku Pokaż
16/2019 2019-01-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Za Komendą w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
15/2019 2018-12-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Za Komendą w Rybniku Pokaż
14/2019 2019-01-16 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Rymera w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
13/2019 2018-12-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Rymera w Rybniku Pokaż
12/2019 2018-12-28 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
11/2019 2019-01-11 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych w zakładzie PGE EKOSERWIS Spółka z o. o. w Rybniku, przy ul. Podmiejskiej Pokaż
10/2019 2019-01-11 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Kamiennej w Rybniku Pokaż
9/2019 2018-12-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Kamiennej w Rybniku Pokaż
8/2019 2019-01-09 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy patriotów w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
7/2019 2018-11-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy patriotów w Rybniku Pokaż
6/2019 2019-01-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczy wytwarzania odpadów przez Eloros Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, w zakładzie zajmującym się produkcją i dystrybucją gazów technicznych w postaci ciekłej Pokaż
4/2019 2019-01-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Os. Południe 45 z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
3/2019 2018-12-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Os. Południe 45 Pokaż
2/2019 2019-01-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Os. Południe 37 z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1/2019 2018-12-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Os. Południe 37 Pokaż
415/2018 2018-12-20 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. N. Sobika 7 w Rybniku Pokaż
414/2018 2018-11-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. N. Sobika 7 w Rybniku Pokaż
413/2018 2018-12-20 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Anny Stefek 10 w Rybniku Pokaż
412/2018 2018-11-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Anny Stefek 10 w Rybniku Pokaż
411/2018 2018-12-19 decyzje Wydanie zezwolenia na sunięcie drzew rosnących na nieruchomościach przy ulicach Długosza 8-10, Kościuszki 31, Chrobrego 23 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
410/2018 2018-11-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na sunięcie drzew rosnących na nieruchomościach pzy ulicach Długosza 8-10, Kościuszki 31, Chrobrego 23 w Rybniku Pokaż
409/2018 2018-12-18 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych w zakładzie Doosan Babcock Energy Polska S.A. w Rybniku, przy ul. Golejowskiej 73b, Pokaż
408/2018 2018-12-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Sosnowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
407/2018 2018-11-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Sosnowej w Rybniku Pokaż
406/2018 2018-12-17 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na trasie przebiegu ciepłociągu przy ulicach Energetyków/św. Józefa w Rybniku Pokaż
405/2018 2018-11-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na trasie przebiegu ciepłociągu przy ulicach Energetyków/św. Józefa w Rybniku Pokaż
404/2018 2018-12-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy gruntowej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
403/2018 2018-11-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy gruntowej w Rybniku Pokaż
402/2018 2018-11-27 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Pokaż
401/2018 2018-12-05 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
400/2018 2018-10-11 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-1) Pokaż
399/2018 2018-10-11 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Wincentego Kadłubka i Wojciecha Bogusławskiego (MPZP 51-2) Pokaż
397/2018 2018-11-16 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Auto-Trans Aafalty Sp. z o..o., przy ul. Poligonowej 25A Pokaż
396/2018 2018-12-13 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Różane w Rybniku z odroczeniem opłaty i częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
395/2018 2018-11-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Różane w Rybniku Pokaż
394/2018 2018-12-11 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
393/2018 2018-11-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku Pokaż
392/2018 2018-12-11 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Podmiejskiej w Rybniku Pokaż
391/2018 2018-12-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Podmiejskiej w Rybniku Pokaż
390/2018 2018-12-03 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Lotników 3 Pokaż
389/2018 2018-11-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew na nieruchomości położonej przy ul. Lotników 3 Pokaż
388/2018 2018-12-03 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
387/2018 2018-11-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej w Rybniku Pokaż
385/2018 2018-11-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Zebrzydowickiej w Rybniku Pokaż
384/2018 2018-11-13 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
383/2018 2018-11-22 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1038 D w Rybniku, przy ul. Kościuszki 29a Pokaż
382/2018 2018-11-13 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
381/2018 2018-11-13 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
380/2018 2018-11-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Kolejowej w Rybniku Pokaż
379/2018 2018-11-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Kolejowej w Rybniku Pokaż
378/2018 2018-11-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących przy ulicy Przewozowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych. Pokaż
377/2018 2018-10-31 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących przy ulicy Przewozowej w Rybniku Pokaż
376/2018 2018-11-02 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
375/2018 2018-10-30 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
374/2018 2018-08-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Południe 40-45 w Rybniku Pokaż
373/2018 2018-11-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Południe 40-45 w Rybniku Pokaż
372/2018 2018-11-05 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
371/2018 2018-11-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ulicy podmiejskiej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
370/2018 2018-10-24 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ulicy podmiejskiej w Rybniku Pokaż
369/2018 2018-11-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
368/2018 2018-10-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
367/2018 2018-11-16 decyzje Wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa oraz odmowa wydania zezwolenia na 1 sztukę drzewa rosnących przy ulicy Stefana Batorego w Rybniku Pokaż
366/2018 2018-10-16 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Stefana Batorego w Rybniku Pokaż
365/2018 2018-11-16 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 29 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości przy ulicy Jarzynowej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za nasadzenia zastępcze Pokaż
364/2018 2018-10-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 29 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ulicy Jarzynowej w Rybniku Pokaż
363/2018 2018-11-07 prognozy oddziaływania na środowisko Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46) Pokaż
362/2018 2018-11-07 prognozy oddziaływania na środowisko Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Frontowej, Gabrieli Zapolskiej, Willowej, Teofila Bieli i Ziołowej (MPZP 47) Pokaż
361/2018 2018-11-07 prognozy oddziaływania na środowisko Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej jedenaście obszarów w rejonie ulic Sławików, ...(MPZP 51-1) Pokaż
359/2018 2018-11-07 prognozy oddziaływania na środowisko Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53) Pokaż
357/2018 2018-11-07 prognozy oddziaływania na środowisko Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29-2) Pokaż
356/2018 2018-10-04 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie udzielone TESKO-STEEL Sp. z o.o., ul. Brzezińska 8A, 44-203 Rybnik Pokaż
355/2018 2018-10-18 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
354/2018 2018-10-25 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
353/2018 2018-10-31 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk rosnących na nieruchomości położonych przy ulicy Chabrowej i Budowlanych Pokaż
351/2018 2018-10-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzane gazów i pyłów do powietrza z instalacji Doosan Babcock Energy Polska S.A. w Rybniku, przy ul. Golejowskiej 73b Pokaż
350/2018 2018-10-29 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT22105 RYBNIK WEST w Rybniku, przy ul. Kilińskiego 22 Pokaż
349/2018 2018-10-24 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. RYB1028_F w Rybniku, przy ul. 1-go Maja 26 Pokaż
348/2018 2018-10-16 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
347/2018 2018-10-25 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Pod Lasem Pokaż
346/2018 2018-09-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew na nieruchomości położonej przy ulicy Pod Lasem w Rybniku Pokaż
345/2018 2018-10-25 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Podmiejskiej Pokaż
344/2018 2018-09-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Podmiejskiej w Rybniku Pokaż
343/2018 2018-10-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Zebrzydowickiej 8 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
342/2018 2018-09-28 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Zebrzydowickiej 8 w Rybniku Pokaż
341/2018 2018-10-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa na nieruchomości położonej na ulicy Łukowej w Rybniku Pokaż
340/2018 2018-10-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Łukowej w Rybniku Pokaż
338/2018 2018-09-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na nieruchomości przy ulicy Zebrzydowickiej 8 w Rybniku Pokaż
337/2018 2018-10-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej 238B w Rybniku Pokaż
336/2018 2018-10-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na nieruchomości przy ulicy Rudzkiej 238B w Rybniku Pokaż
335/2018 2018-10-16 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
334/2018 2018-10-19 zgłoszenia Informacja o zmianie danych w instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT24370 Rybnik Ochojec, przy ul. Rybnickiej w Rybniku Pokaż
333/2018 2018-10-02 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
332/2018 2018-09-24 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
331/2018 2018-10-05 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
330/2018 2018-10-11 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
329/2018 2018-10-05 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
328/2018 2018-09-05 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
327/2018 2018-10-04 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
326/2018 2018-10-08 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. nr RYB1001_F w Rybniku przy ul. Podmiejska Pokaż
325/2018 2018-10-02 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
324/2018 2018-09-28 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
323/2018 2018-10-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Golejowskiej w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
322/2018 2018-08-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Golejowskiej w Rybniku Pokaż
321/2018 2018-10-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości przy Osiedlu południe 24A w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
320/2018 2018-09-03 wnioski o wydanie decyzji Wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości przy Osiedlu Południe 24A w Rybniku Pokaż
318/2018 2018-10-02 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Netia S.A. Nr RYBKB075, ul. Bolesława Chrobrego 41 w Rybniku Pokaż
317/2018 2018-10-09 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2164 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii kolejowej nr 148 Pszczyna - Rybnik Pokaż
316/2018 2018-09-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2164 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii kolejowej nr 14/8 relacji Pszczyna- Rybnik Pokaż
315/2018 2018-09-18 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych w zakładzie Doosan Babcock Energy Polska S.A. w Rybniku, przy ul. Podmiejskiej Pokaż
314/2018 2018-09-18 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
313/2018 2017-09-13 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
312/2018 2018-09-27 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
309/2018 2018-09-19 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
308/2018 2018-09-28 decyzje Wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Łukowej w Rybniku Pokaż
307/2018 2018-09-24 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Łukowej w Rybniku Pokaż
306/2018 2018-09-25 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Południe 37 w Rybniku Pokaż
305/2018 2018-08-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Osiedle Południe 49 A w Rybniku Pokaż
304/2018 2018-09-17 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa skupu kabli i przewodów, złomu oraz odpadów z tworzyw sztucznych i papieru Pokaż
303/2018 2018-09-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Osiedle Południe 38I w Rybniku Pokaż
302/2018 2018-08-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Południe 28I Pokaż
301/2018 2018-09-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew zlokalizowanych na terenie działki położonej przy ulicy Kadłubka w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
300/2018 2018-09-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew zlokalizowanych na terenie działki położonej przy ulicy Kadłubka w Rybniku Pokaż
299/2018 2018-09-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Jastrzębskiej 8 w Rybniku Pokaż
298/2018 2018-08-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Jastrzębskiej 8 w Rybniku Pokaż
297/2018 2018-09-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Jastrzębskiej 3 w Rybniku Pokaż
296/2018 2018-08-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Jastrzębskiej 3 w Rybniku Pokaż
295/2018 2018-09-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Południe 50 w Rybniku Pokaż
294/2018 2018-08-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa na nieruchomości położonej przy ul. Os. Południe 50 w Rybniku Pokaż
293/2018 2018-09-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 23 szt. drzew i 300m2 krzewów zlokalizowanych na nieruchomościach położonych przy ul. Wandy, św. Józefa i Wawelskiej w Rybniku z obowiązkiem nasadzeń zastępczych Pokaż
292/2018 2018-09-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 23 szt. drzew i 300m2 krzewów zlokalizowanych na nieruchomościach położonych przy ul. Wandy, św. Józefa i Wawelskiej w Rybniku Pokaż
291/2018 2018-09-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości przy ulicy Kominka 37,39 w Rybniku Pokaż
290/2018 2018-09-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości przy ulicy Kominka 37,39 w Rybniku Pokaż
289/2018 2018-09-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Orzepowickiej 22 i Kominka 21 w Rybniku Pokaż
288/2018 2018-09-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Orzepowickiej 22 i Kominka 21 w Rybniku Pokaż
287/2018 2018-09-21 decyzje Wydanie zezowlenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ul. Rudzkiej w Rybniku Pokaż
286/2018 2018-08-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia drzewa rosnącego przy ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
285/2018 2018-09-20 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Pod Lasem 62 w Rybniku Pokaż
284/2018 2018-08-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Pod Lasem 62 w Rybniku Pokaż
283/2018 2018-09-13 polityki, strategie, plany lub programy Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023 Pokaż
282/2018 2018-09-11 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
281/2018 2018-09-14 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji do szczotkowania blachy i warsztatu zlokalizowanych na terenie Tesko Steel Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Brzezińskiej 8a Pokaż
280/2018 2018-09-11 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o. w Rybniku w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację Pokaż
279/2018 2018-09-12 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT22106_Rybnik_Centrum w Rybniku, przy ul. Saint Valier 1 Pokaż
278/2018 2018-09-12 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT24272_Rybnik_Północ w Rybniku przy ul. Gliwickiej 72 Pokaż
277/2018 2018-06-27 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023" Pokaż
276/2018 2018-09-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3sztuk drzew rosnacych na nieruchomości na skrzyżowaniu ulic 3 maja i Obwiedni Południowej z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
275/2018 2018-08-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3sztuk drzew rosnacych na nieruchomości na skrzyżowaniu ulic 3 maja i Obwiedni Południowej Pokaż
274/2018 2018-07-04 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 grudnia 2015 r. o znaku Ek-I.6223.6.2015 udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku, przy Pokaż
273/2018 2018-08-24 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Kłokocińskiej (MPZP 42) Pokaż
272/2018 2018-09-04 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT20558_Rybnik_Zamysłów w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 123 Pokaż
271/2018 2018-09-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcia 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Jastrzębskiej 2 w Rybniku Pokaż
270/2018 2018-06-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej na ulicy Jastrzębskiej 2 w Rybniku Pokaż
269/2018 2018-09-04 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Sp. z o.o. Nr BT20411_Rybnik_Osiedle_Sławików w Rybniku, przy ul. Zebrzydowickiej 3 Pokaż
268/2018 2018-09-10 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Jastrzębskiej 8 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
267/2018 2018-06-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Jastrzębskiej 8 w Rybniku Pokaż
266/2018 2018-07-02 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych na terenie zakładu „ULIARCZYK” Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Żwirowej 2 Pokaż
265/2018 2018-09-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Działkowców 1 w Rybniku Pokaż
264/2018 2018-07-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew na nieruchomości położonej przy ulicy Działkowców 1 w Rybniku Pokaż
263/2018 2018-09-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Pukowca 5 w Rybniku Pokaż
262/2018 2018-09-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Pukowca 5 w Rybniku Pokaż
261/2018 2018-09-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew Pokaż
260/2018 2018-08-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew na nieruchomości położonej przy ul. Pukowca 8 w Rybniku Pokaż
259/2018 2018-09-05 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Posadowienie instalacji do elektropolerowania na terenie Zakładu PPUH Gal Sp. z o.o. Sp. K. przy ul. Mikołowskiej w Rybniku Pokaż
258/2018 2018-08-30 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
257/2018 2018-08-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o., ul. Podmiejska 7, 44-207 Rybnik na Doosan Babcock Energy Polska S. A., ul. Golejow Pokaż
256/2018 2018-08-30 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Sp. z o.o. Nr BT 22107 Rybnik East w Rybniku, przy ul. Brzezińskiej 8a Pokaż
255/2018 2018-08-31 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Osiedle Różane w Rybniku z odroczeniem postępowania i częściowym umorzeniem opłaty Pokaż
254/2018 2018-08-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Osiedle Różane w Rybniku Pokaż
253/2018 prognozy oddziaływania na środowisko Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40) Pokaż
252/2018 prognozy oddziaływania na środowisko Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej, Żołędziowej, Komisji Edukacji Narodowej, Niepodległości, Granicznej i Gruntowej (MPZP 41) Pokaż
251/2018 2018-08-01 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów do powietrza z instalacji FAMUR Spółka Akcyjna Systemy Ścianowe RYFAMA Oddział w Rybniku, przy ul. Chrobrego 39 w Rybniku Pokaż
250/2018 2018-08-20 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych na terenie zakładu Rettig Heating Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 11 Pokaż
249/2018 2018-08-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz zmiany podmiotu prowadzącego instalację dla instalacji Doosan Babcock Energy Polska S.A. ul. Golejowska 73b, 44-207 Rybnik Pokaż
248/2018 2018-08-23 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji komory śrutowniczej, wentylacji laboratorium, magazynu farb, agregatu prądotwórczego w zakładzie Doosan Babcock Energy Polska S.A. przy ul. Golejowskiej 73b w Rybniku Pokaż
247/2018 2018-08-23 zgłoszenia Informacja w sprawie zmiany podmiotu prowadzącego instalację dygestorium z Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o.ul. Podmiejska 7, 44-207 Rybnik na Doosan Babcock Energy Polska S. A. ul. Golejowska 73b, 44-207 Rybnik Pokaż
246/2018 2018-08-23 zgłoszenia Informacja w sprawie zmiany podmiotu prowadzącego instalację energetycznego spalania paliw z Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o.ul. Podmiejska 7, 44-207 Rybnik na Doosan Babcock Energy Polska S.A. ul. Golejowska 73b, 44-207 Rybnik Pokaż
245/2018 2018-08-23 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji kabiny lakierniczej w zakładzie Doosan Babcock Energy Polska S.A. w Rybniku, przy ul. Podmiejskiej Pokaż
244/2018 2018-07-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Fabryki Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych SYGNAŁY S.A. w Rybniku, przy ul. Sygnały 62 Pokaż
243/2018 2018-08-16 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr BT_24253 Rybnik Niedobczyce w Rybniku, przy ul. Górnośląskiej 21 Pokaż
242/2018 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej BT24571 Rybnik Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 Pokaż
241/2018 2018-08-07 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 2357 Rybnik Tanger w Rybniku, przy ul. Grunwaldzkiej 18a Pokaż
240/2018 2018-08-21 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zbieranie odpadów na terenie oczyszczalni ścieków "Boguszowice" w Rybniku, prowadzone przez Bioodpady.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Partyzantów 4 Pokaż
239/2018 2018-08-17 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Posadowienie instalacji do elektropolerowania na terenie Zakładu PPUH Gal Sp. z o.o. Sp. K. przy ul. Mikołowskiej w Rybniku Pokaż
238/2018 2018-08-17 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku Pokaż
237/2018 2018-08-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku Pokaż
236/2018 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Wincentego Kadłubka i Wojciecha Bogusławskiego (MPZP 51-2) Pokaż
235/2018 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Wincentego Kadłubka i Wojciecha Bogusławskiego (MPZP 51-2) Pokaż
234/2018 2018-06-25 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
233/2018 2018-07-16 decyzje Nakaz usunięcia odpadów z terenu będącego własnością Service Center Katarzyna Szatkowska-Włoczek i Tomasz Włoczek Spółka Jawna, ul. Białych 5, 44-200 Rybnik Pokaż
232/2018 2017-12-27 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Tenneco Automotive Polska Sp. z o. o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 2c, Pokaż
231/2018 2018-07-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji do produkcji grzejników eksploatowanych w Rettig Heating Sp. z o. o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 11 Pokaż
230/2018 2018-08-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 92 sztuk drzew zlokalizowanych przy ulicy Jarzynowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
229/2018 2018-07-17 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 92 sztuk drzew zlokalizowanych przy ulicy Jarzynowej w Rybniku Pokaż
228/2018 2018-08-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego przy Osiedlu Południe 18A-B w Rybniku Pokaż
227/2018 2018-06-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego przy Osiedlu południe 18A-B w Rybniku Pokaż
226/2018 2018-08-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego przy ulicy Jastrzębskiej 9 w Rybniku Pokaż
225/2018 2018-06-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Jastrzębskiej 9 w Rybniku Pokaż
224/2018 2018-08-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew przy ulicy jastrzębskiej 7 z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
223/2018 2018-06-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Jastrzębskiej 7 w Rybniku Pokaż
222/2018 2018-08-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew przy ulicy Walecznych w Rybniku Pokaż
221/2018 2018-07-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Walecznych w Rybniku Pokaż
220/2018 2018-08-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na trasie przebiegu linii kolejowej nr 140 przy ulicy Mikołowskiej w Rybniku Pokaż
219/2018 2018-07-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na terasie przebiegu linii kolejowej nr 140 w Rybniku Pokaż
218/2018 2018-08-03 decyzje Decyzja zatwierdzająca raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji Ciepłowni Rymer zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Rymera 4 Pokaż
217/2018 2018-06-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji Ciepłowni Rymera zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Rymera 4 Pokaż
216/2018 2018-08-02 decyzje Decyzja zatwierdzająca raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji Ciepłowni Chwałowice zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 Pokaż
215/2018 2018-06-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji Ciepłowni Chwałowice zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 Pokaż
214/2018 2018-08-03 decyzje Decyzja zatwierdzająca raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji Elektrociepłowni Jankowice zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12 Pokaż
213/2018 2018-06-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji Elektrociepłowni Jankowice zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12 Pokaż
212/2018 2018-08-01 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy św. Józefa w Rybniku Pokaż
211/2018 2018-07-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy św. Józefa w Rybniku Pokaż
210/2018 2018-08-01 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy 1 Maja w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
209/2018 2018-06-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy 1 Maja w Rybniku Pokaż
208/2018 2018-08-01 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 52 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Sygnały w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
207/2018 2018-06-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 52 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Sygnały w Rybniku Pokaż
206/2018 2018-07-26 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowe oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
205/2018 2018-06-28 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Przetwarzanie odpadów dotyczy wytwarzania kruszywa na bazie odpadów przez Inżbud TT Sp. z o.o. z Rybnika Pokaż
204/2018 2018-06-28 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Przetwarzanie odpadów dotyczy wytwarzania kruszywa na bazie opadów przez Inżbud TT Sp. z o.o. z Rybnika Pokaż
203/2018 2018-07-20 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr BT_20873_Rybnik_Kłokocińska_A2_52174 w Rybniku przy ul. Kłokocińskiej 51 Pokaż
202/2018 2018-07-19 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej (SE) 400/220/110 kV Wielopole dla przyłączenia transformatora 400/110 kV Pokaż
201/2018 2018-07-05 zgłoszenia Zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej LEMANS_TENNECO_RYBNIK, ul. Orzepowicka 15a w Rybniku Pokaż
200/2018 2018-06-29 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1040_A w Rybniku, przy ul. Zebrzydowickiej 117 Pokaż
199/2018 2018-06-27 zgłoszenia Zgłoszenie informacji o zaprzestaniu emisji z instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr KAT22242 Rybnik Elektrownia zlokalizowanej na żelbetowym kominie na terenie elektrowni w Rybniku, przy ul. Podmiejskiej 1 Pokaż
198/2018 2018-07-20 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości przy ulicy Jankowickiej w Rybniku Pokaż
197/2018 2018-06-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia drzewa rosnącego na nieruchomości przy ulicy Jankowickiej w Rybniku Pokaż
196/2018 2018-06-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Famur S.A. Systemy Ścianowe Ryfama Oddział w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 39 Pokaż
195/2018 2018-07-05 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środoiwska Pokaż
194/2018 2018-06-29 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Powstawanie odpadów związane z prowadzeniem przez NOWOSYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku zakładu zajmującego się produkcją hydrauliki sterowniczej dla górnictwa oraz rozjazdów kolejowych Pokaż
193/2018 2018-06-25 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Wytwarzanie odpadów związane z funkcjonowaniem warsztatu samochodowego: Mechanika i Blacharstwo Samochodowe Pomoc Drogowa Kleczka Janusz Pokaż
192/2018 2018-06-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Bocznej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
191/2018 2018-06-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Bocznej w Rybniku Pokaż
190/2018 2018-06-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ulicy Wrębowej w Rybniku Pokaż
189/2018 2018-06-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ulicy Wrębowej w Rybniku Pokaż
188/2018 2018-06-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Rybniku Pokaż
187/2018 2018-06-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Rybniku Pokaż
186/2018 2018-05-15 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na zbieranie odpadów na terenie oczyszczalni ścieków "Boguszowice" w Rybniku, prowadzone przez Bioodpady.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Partyzantów 4 Pokaż
185/2018 2018-05-04 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na zbieranie odpadów w punkcie skupu złomu, prowadzonym przez Radosława Iwaszkiewicza - przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: RADMET Radosław Iwaszkiewicz, ul. Graniczna 7, 44-293 Szczerbice Pokaż
184/2018 2018-05-23 decyzje Zezwolenie dotyczy Pana Przemysława Sobika - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Skup-Met Przemysław Sobik, ul. Świerklańska 41, 44-264 Jankowice Pokaż
183/2018 2018-06-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji zlokalizowanej na terenie salonu samochodowego "Uliarczyk" Sp. z o.o. Pokaż
182/2018 2018-06-11 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
181/2018 2018-06-19 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej (SE) 400/220/110 kV Wielopole dla przyłączenia transformatora 400/110 kV Pokaż
180/2018 2018-06-15 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
179/2018 2018-06-07 inne dokument Opinia sanitarna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. Piotra Skargi (MPZP 44) Pokaż
178/2018 2018-06-15 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
177/2018 2018-06-19 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr 2246 Rybnik_Zachód w Rybniku przy ul. Orzepowickiej 15A Pokaż
176/2018 2018-06-04 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
175/2018 2018-06-06 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
174/2018 2018-06-13 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej Pokaż
173/2018 2018-06-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Rudzkiej Pokaż
172/2018 2018-05-17 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Posadowienie instalacji do elektropolerowania na terenie Zakładu PPUH Gal Sp. z o.o. Sp. K przy ul. Mikołowskiej w Rybniku Pokaż
171/2018 2018-06-11 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
170/2018 2018-05-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
169/2018 2018-06-11 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Komuny Paryskiej w Rybniku Pokaż
168/2018 2018-05-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Komuny Paryskiej w Rybniku Pokaż
167/2018 2018-06-05 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów z dnia 8.10.2012 r. nr Ek-I.6221..10.2012, udzielonego Rybnickiej Fabryce Maszyn "RYFAMA" S.A. z Rybnika Pokaż
166/2018 2018-05-30 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Wincentego Kadłubka i Wojciecha Bogusławskiego (MPZP 5 Pokaż
165/2018 2018-06-05 zgłoszenia Aktualizacja stacji bazowej telefonii komórkowej nr RYB1031 B operatora P4 Sp. z o. o. w Rybniku, przy ul. Kłokocinskiej 51 w Rybniku Pokaż
164/2018 2018-05-30 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT24442 w Rybniku, przy ul. Orzepowicka 15a Pokaż
163/2018 2018-06-04 zgłoszenia Zakończenie eksploatacji instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr BT -22637 operatora Polkomtel Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Raciborskiej 260 Pokaż
162/2018 2018-05-29 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
161/2018 2018-05-29 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
160/2018 2018-06-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Zwycięstwa w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych Pokaż
159/2018 2018-04-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Zwycięstwa w Rybniku Pokaż
158/2018 2018-05-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 31 szt. drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Sosnowej w Rybniku Pokaż
157/2018 2018-04-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Sosnowej w Rybniku Pokaż
156/2018 2018-05-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Wrębowej w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych Pokaż
155/2018 2018-04-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Wrębowej w Rybniku Pokaż
154/2018 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-1) Pokaż
153/2018 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-1) Pokaż
152/2018 2018-05-28 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Borki w Rybniku Pokaż
151/2018 2018-05-02 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Borki w Rybniku Pokaż
150/2018 2018-05-28 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Morcinka 1 i 29 w Rybniku Pokaż
149/2018 2018-04-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnacych na nieruchomościach przy ulicy Morcinka 1 i 29 w Rybniku Pokaż
148/2018 2018-05-07 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Działania prowadzone przez HOSSA Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku na terenie zdewastowanym m.in. działalnością górniczą, zlokalizowanym w rejonie ul. Sportowej Pokaż
147/2018 2018-05-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy lipowej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za dokonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
146/2018 2018-03-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Lipowej w Rybniku Pokaż
145/2018 2018-05-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnacych przy ulicy Kolejowej z odroczeniem opłaty w zamian za dokonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
144/2018 2018-04-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Kolejowej w Rybniku Pokaż
143/2018 2018-05-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 Pokaż
142/2018 2018-05-08 inne dokument Opinia sanitarna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-1) Pokaż
141/2018 2018-05-09 inne dokument Opinia sanitarna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-1) Pokaż
140/2018 2018-05-15 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Jankowice w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12 Pokaż
139/2018 2018-03-29 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowe Rybnik Niewiadom II (35004N!) operatora Orange Polska S.A. w Rybniku przy ul. Sportowej 109 Pokaż
138/2018 2018-04-11 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenie instalacji stacji bazowej operatora T-Mobile Polska S.A. Nr 50187 KRY_RYBNIK_3Maja w Rybniku, przy ul. 3 Maja 30 Pokaż
137/2018 2018-05-08 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
136/2018 2018-04-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa stacji 400/220/110kV Wielopole dla przyłączenia transformatora 400/110kV Pokaż
135/2018 2018-05-16 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości przy ulicy Brzezińskiej 8A w Rybniku z odroczeniem opłaty zamian za nasadzenia zastępcze Pokaż
134/2018 2018-03-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości przy ulicy Brzezińskiej 8A w Rybniku Pokaż
133/2018 2018-05-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ulicy Lompy 9 z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych i odmowa wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa Pokaż
132/2018 2018-04-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Lompy 9 w Rybniku Pokaż
131/2018 2018-05-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ulicy Kadłubka 43 w Rybniku Pokaż
130/2018 2018-03-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 56 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Kadłubka 43 w Rybniku Pokaż
129/2018 2018-05-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na trenie nieruchomości przy ulicy Adamskiego w Rybniku Pokaż
128/2018 2018-04-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Adamskiego w Rybniku Pokaż
127/2018 inne dokument Opinia sanitarna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Brackiej (MPZP 37-2) Pokaż
126/2018 2018-05-11 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych w zakładzie „Rzeźnictwo-Wędliniarstwo” S.C. Woźniczka Antoni, Woźniczka Maria, Woźniczka – Fojcik Ewa w Rybniku, przy ul. Wolnej 159 Pokaż
125/2018 2018-05-07 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Działania prowadzone przez HOSSA Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku na terenie zdewastowanym m.in. działalnością górniczą, zlokalizowanym w rejonie ul. Sportowej Pokaż
124/2018 2018-05-04 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zbieranie odpadów prowadzone na terenie położonym w Rybniku przy ul. Sosnowej 5 - RADMET Radosław Iwaszkiewicz z siedzibą w Szczerbicach przy ul. Granicznej 7 Pokaż
123/2018 2018-04-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie nowego pozwolenia na wprowadzanie pyłów do powietrza z instalacji zakładu „Rzeźnictwo-Wędliniarstwo” S.C. Woźniczka Antoni, Woźniczka Maria, Woźniczka –Fojcik Ewa, przy ul. Wolna 159 w Rybniku. Pokaż
122/2018 2018-04-24 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
121/2018 2018-05-02 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 42m2 krzewów rosnacych na nieruchomości przy ulicy Orzepowickiej 14 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
120/2018 2018-04-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 42m2 krzewów rosnących na nieruchomości przy ulicy Orzepowickiej 14 w Rybniku Pokaż
119/2018 2018-05-02 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ulicy Bogusławskiego 2L w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
118/2018 2018-03-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Bogusławskiego 2L w Rybniku Pokaż
117/2018 2018-05-02 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Rudzkiej 244A w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych Pokaż
116/2018 2018-03-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 21 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Rudzkiej 244A w Rybniku Pokaż
115/2018 2018-05-02 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk dzrew z neruchomości przy ulicy Rudzkiej 244 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastepczych Pokaż
114/2018 2018-04-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnacych przy ulicy Rudzkiej 244 w Rybniku Pokaż
113/2018 2018-04-13 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. Piotra Skargi (MPZP 44) Pokaż
111/2018 polityki, strategie, plany lub programy Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Brackiej (MPZP 37-2) Pokaż
110/2018 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Brackiej (MPZP 37-2) Pokaż
109/2018 2018-04-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej przy ulicy Raciborskiej z odroczeniem uiszczenia opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
108/2018 2018-03-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Raciborskiej w Rybniku Pokaż
107/2018 2018-04-05 decyzje Wygaszone zezwolenie dotyczyło zbierania odpadów przez Pana Janusza Rus i Panią Bogusławę Rus, działających w ramach spółki cywilnej FIRMA "BEATA" Pokaż
106/2018 2018-04-11 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Brackiej (MPZP 37-2) Pokaż
105/2018 2018-04-06 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
104/2018 2018-04-18 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew z terenu nieruchomości położonej przy ulicy Chwałowickiej 1 w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych Pokaż
103/2018 2018-03-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew z terenu nieruchomości położonej przy ulicy Chwałowickiej 1 w Rybniku Pokaż
102/2018 2018-03-27 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Wytwarzanie odpadów związane obróbką metali w eksploatowanych instalacjach i urządzeniach SUROWIEC Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Rymera 19 D Pokaż
101/2018 2018-03-13 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zbieranie odpadów złomu prowadzone przez Panią Katarzynę Małkiewicz - przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: "Budex" Katarzyna Małkiewicz z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Pułaskiego 16 Pokaż
100/2018 2018-03-14 decyzje Umorzenie postępowania zmiany zezwolenia na transport odpadów, udzielonego Eugeniuszowi Marcol - przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą F.U.H.B. MARBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Chabrowej 1 Pokaż
99/2018 2018-03-21 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
98/2018 polityki, strategie, plany lub programy Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39) Pokaż
97/2018 2018-03-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na trasie przebiegu linii kolejowej nr 140 przy ulicy Mikołowskiej w Rybniku Pokaż
96/2018 2018-03-21 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1522 A w Rybniku, przy ul. Brzezińska 8a Pokaż
95/2018 2018-03-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na terasie przebiegu linii kolejowej nr 140 w Rybniku Pokaż
94/2018 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39) Pokaż
93/2018 2018-03-14 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39) Pokaż
92/2018 2018-03-15 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39) Pokaż
91/2018 2018-03-01 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
90/2018 2018-02-23 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
89/2018 2018-03-22 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw wraz z budynkiem kasowym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych numerami 897/134 i 2197/136 przy ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza Pokaż
88/2018 2018-03-06 decyzje Odmowa udzielenia F.U.H.B. MARBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Chwałowickiej 64C zezwolenia na przetwarzanie odpadów, które miało dotyczyć przesiewania odpadów w mobilnym urządzeniu, w celu uzyskania materiału przydatnego do zagospodarowa Pokaż
87/2018 2018-03-22 decyzje Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu z terenu Rzymsko-Katolickiej Parafii pod wezwaniem Świętej Anny w Gliwicach – Łabędach, przy ul. Przyszowskiej 36 Pokaż
86/2018 2018-03-06 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację Pokaż
85/2018 2018-01-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację Pokaż
84/2018 2018-03-06 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni Jankowice w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12 w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację Pokaż
83/2018 2018-01-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni Jankowice w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12 w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację Pokaż
82/2018 2018-03-06 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku, przy ul. Rymera 4 w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację Pokaż
81/2018 2018-01-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku, przy ul. Rymera 4 w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację Pokaż
80/2018 2018-03-06 decyzje Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku, przy ul. Rymera 4 w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację z Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. na: Polską Grupę Górniczą S.A. Pokaż
79/2018 2018-03-16 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Konarskiego w Rybniku Pokaż
78/2018 2018-03-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Konarskiego w Rybniku Pokaż
77/2018 2018-02-27 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zagospodarowanie odpadów przez Inżbud TT Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Drzymały 8 dotyczy instalacji eksploatowanej w Rybniku przy ul. Frontowej 10 D Pokaż
76/2018 2018-03-09 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 149 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Wyboistej z odroczeniem opłaty Pokaż
75/2018 2018-02-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 149 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Wyboistej Pokaż
74/2018 2018-03-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ulicy Gruntowej z odroczeniem opłaty Pokaż
73/2018 2018-01-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ulicy Gruntowej Pokaż
72/2018 2018-03-09 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z terenu nieruchomości przy ulicy Lipowej z odroczeniem opłaty Pokaż
71/2018 2018-02-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z terenu nieruchomości przy ulicy Lipowej Pokaż
70/2018 2018-03-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 56 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Raciborskiej z odroczeniem opłaty i częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
69/2018 2018-01-24 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 86 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Raciborskiej Pokaż
68/2018 2018-03-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 145 sztuk drzew rosnacych na terenie nieruchomości przy ulicy Raciborskiej z odroczeniem opłaty Pokaż
67/2018 2018-02-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 145 sztuk drzew rosnacych na terenie nieruchomości przy ulicy Raciborskiej Pokaż
66/2018 2018-02-16 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia dotyczyła zwiększenia ilości części wytwarzanych odpadów, dodania nowych rodzajów odpadów oraz włączenia do decyzji zezwolenia na zbieranie odpadów - DB Cargo Polska S.A., ul. Wolności 337, 41-800 Zabrze Pokaż
65/2018 2018-02-07 decyzje Wykorzystanie odpadów w pracach polegających na przebudowie lub remontach podbudów dróg oraz innych budowli i obiektów budowlanych, w tym fundamentów - GRANI-TEC Durczok Paweł i Durczok Anita, ul. Raciborska 271, 44-273 Rybnik Pokaż
64/2018 2018-03-05 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Gliwickiej 190 w Rybniku Pokaż
63/2018 2018-02-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Gliwickiej 190 w Rybniku Pokaż
62/2018 2018-02-19 wnioski o wydanie decyzji Wytwarzanie odpadów związane obróbką metali w eksploatowanych instalacjach i urządzeniach Pokaż
61/2018 2018-03-01 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji z instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. Nr 50362 w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 Pokaż
60/2018 2018-02-28 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Powstańców Śląskich w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych Pokaż
59/2018 2018-01-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Powstańców Śląskich w Rybniku Pokaż
58/2018 2018-02-23 zgłoszenia Zgłoszenie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr RYB1522 A, ul. Brzezińska 8a w Rybniku Pokaż
57/2018 2018-01-30 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmianie uległ prowadzący działania z odpadami (następca prawny) na Inżbud TT Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Drzymały 8 Pokaż
56/2018 2018-01-24 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zagospodarowanie odpadów przez Rybnicką Spółdzielnię Produkcyjną z siedzibą w Rybniku przy ul. Majątkowej 42 na terenie położonym w Rybniku przy ul. Świerklańskiej Pokaż
55/2018 2018-02-22 postanowienia Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw wraz z budynkiem kasowym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych numerami 897/134 i 2197/136 przy ul. Pokaż
54/2018 2018-02-08 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w związku z funkcjonowaniem Ciepłowni Rymer, w Rybniku przy ul. Rymera Pokaż
53/2018 2018-02-07 decyzje Umorzenie postępowania w sprawie udzielenia DELGREEN Sp. z o.o. z siedzią w Rybniku przy ul. Ogrodowej 7 Pokaż
52/2018 2018-01-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku, przy ul. Rymera 4 Pokaż
51/2018 2018-02-07 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
50/2018 2018-02-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Dębowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
49/2018 2018-01-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Dębowej w Rybniku Pokaż
48/2018 2018-02-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej w obrębie ulicy Nowej i Ogrodowej Pokaż
47/2018 2018-01-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej w obrębie ulicy Nowej i Ogrodowej Pokaż
46/2018 2018-02-09 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Adaptacja hali serwisowej na kabinę lakierniczo-suszarniczą i magazynek farb Pokaż
45/2018 2018-02-07 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Dostosowanie ZPMW Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice do produkcji paliw niskoemisyjnych Pokaż
44/2018 2018-01-31 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 33 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Sienkiewicza w Rybniku Pokaż
43/2018 2018-01-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 33 sztuk drzew rosnacych przy ulicy Sienkiewicza w Rybniku Pokaż
42/2018 2018-01-31 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Józefa Pukowca 4 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
41/2018 2018-01-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Józefa Pukowca 4 w Rybniku Pokaż
40/2018 2018-01-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości położonej przy ulicy Gliwickiej w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
39/2018 2018-01-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości położonej przy ulicy Gliwickiej w Rybniku Pokaż
38/2018 2018-01-31 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Brudnioka z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
37/2018 2018-01-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Brudnioka w Rybniku Pokaż
36/2018 2017-12-27 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. Nr 53609 Rybnik (35275 KRY_RYBNIK_HALLERA) zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Gen. Hallera 6 Pokaż
35/2018 2018-01-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 24 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych i częściowym odroczeniem opłaty Pokaż
34/2018 2018-01-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 24 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej w Rybniku Pokaż
32/2018 2018-01-02 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 66 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Kotucza i Cegielnianej w Rybniku Pokaż
31/2018 2018-01-26 postanowienia Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Adaptacja hali serwisowej na kabinę lakierniczo-suszarniczą i magazynek farb Pokaż
30/2018 2018-01-25 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Dostosowanie ZPMW Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice do produkcji paliw niskoemisyjnych Pokaż
29/2018 2018-01-17 zgłoszenia Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości emisji z instalacji stacji bazowej operatora Polkomtel Sp. z o.o. Nr BT_26301_Rybnik_Kolonia_Daszyńskiego w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 243 Pokaż
28/2018 2018-01-17 zgłoszenia Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości emisji z instalacji stacji bazowej operatora Polkomtel Sp. z o.o. Nr BT_20558_Rybnik_Zamysłów w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 123 Pokaż
27/2018 2018-01-05 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
25/2018 2018-01-16 decyzje Wygaszenie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dotyczyło działań prowadzonych przez Rybnicką Spółdzielnię Produkcyjną, ul. Majątkowa 42, 44-207 Rybnik Pokaż
24/2018 2018-01-17 decyzje Wygaszenie zezwolenia na zbieranie odpadów dotyczyło KULIK S.J., ul. Kadłubka 45, 44-270 Rybnik Pokaż
23/2018 2018-01-16 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Umorzenie postępowanie w sprawie planowanego przez Rybnicką Spółdzielnię Produkcyjną z siedzią w Rybniku przy ul. Majątkowej 42 przetwarzania odpadów Pokaż
22/2018 2018-01-11 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Gliwickiej w Rybniku Pokaż
21/2018 2017-11-24 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Gliwickiej Pokaż
20/2018 2018-01-10 zgłoszenia Informacja w sprawie zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji z instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. Nr 2267 w Rybniku, przy ul. Różańskiego 14A Pokaż
19/2018 2018-01-11 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnacych przy ulicy mariańskiej w Rybniku Pokaż
18/2018 2017-12-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnących przy ulicy Mariańskiej Pokaż
17/2018 2018-01-10 zgłoszenia Informacja w sprawie zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji z instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. Nr 50185 w Rybniku, przy ul. Żużlowej 1 Pokaż
16/2018 2018-01-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 40 sztuk drzew rosnących przy ulicy Rybnickiego 2 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
15/2018 2017-11-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 40 sztuk drzew rosnących przy ulicy Rybnickiego 2 w Rybniku Pokaż
14/2018 2017-11-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 40 sztuk drzew rosnacych przy ulicy rybnickiego 2 w Rybniku Pokaż
13/2018 2018-01-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących przy ulicy Józefa Rymera w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
12/2018 2017-12-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Józefa Rymera w Rybniku Pokaż
11/2018 2017-12-20 decyzje Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji DB Cargo Polska S.A. Zakład Utrzymania Taboru Kolejowego w Rybniku, przy ul. Kłokocińskiej 51 Pokaż
10/2018 2017-12-04 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Działania prowadzone przez Greif Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku dotyczą instalacji do rozdrabniania tworzyw sztucznych w celu wykonania materiału wyjściowego do produkcji plastikowych elementów, eksploatowanej w zakładzie położonym w Rybniku Pokaż
9/2018 2017-08-24 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1) Pokaż
8/2018 2017-12-14 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30) Pokaż
7/2018 2017-12-14 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP 33) Pokaż
6/2018 2017-12-14 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32) Pokaż
5/2018 2018-01-02 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie 3 sztuk drzew rosnacych przy ulicy Przewozowej w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
4/2018 2017-11-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew Pokaż
1/2018 2017-11-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew zlokalizowanych przy ulicy Józefa Rymara w Rybniku Pokaż
521/2017 2017-12-27 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Wytwarzanie odpadów związane z działaniami prowadzonymi przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku Pokaż
520/2017 decyzje Pokaż
519/2017 2017-12-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Gałczyńskiego w Rybniku Pokaż
518/2017 2017-12-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Gałczyńskiego Pokaż
517/2017 2017-12-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnacych w obrębie ulic Ogrodowej i Zwycięstwa Pokaż
516/2017 2017-11-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnacych w obrębie ulicy Zwycięstwa i Ogrodowej Pokaż
515/2017 2017-12-15 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. RYB1006A, przy ul. Skłodowskiej Curie 1 w Rybniku Pokaż
514/2017 2017-12-20 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa parkingu w Rybniku pomiędzy ulicami Kotucza i Cegielnianą Pokaż
513/2017 2017-12-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych Pokaż
512/2017 2017-12-18 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód w związku z realizacją inwestycji - budową budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Rybniku przy ul. Polnej Pokaż
511/2017 2017-12-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczy odpadów powstających w wyniku funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku Pokaż
510/2017 2017-12-15 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych do ziemi Pokaż
509/2017 2017-12-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna rosnącego przy ulicy Lipowej 22 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
508/2017 2017-11-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa Pokaż
507/2017 2017-12-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód Pokaż
506/2017 2017-12-11 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Netia S.A. Nr RYBKB017 w Rybniku, przy ul. BrzezińskieJ 8A Pokaż
505/2017 2017-12-11 zgłoszenia Zgłoszenie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Netia RYBKB120 w Rybniku, przy ul. Prostej 144 Pokaż
504/2017 2017-11-28 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku Pokaż
503/2017 2017-12-07 zgłoszenia Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa parkingu w Rybniku pomiędzy ulicami Kotucza i Cegielnianą Pokaż
502/2017 2017-12-07 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego Pokaż
501/2017 2017-11-22 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana zezwolenia na transport odpadów udzielonego GRANI-TEC Durczok Paweł, z siedzibą w Rybniku przy ul. Raciborskiej 271 Pokaż
499/2017 2017-11-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących przy ulicy Wyzwolenia 29, 32, 38, 40, 42w Rybniku Pokaż
498/2017 2017-12-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących przy ulicy Kolejowej w Rybniku Pokaż
497/2017 2017-11-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących przy ulicy Kolejowej w Rybniku Pokaż
496/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36) Pokaż
495/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36) Pokaż
494/2017 2017-12-01 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
493/2017 2017-12-01 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz na wykonanie urządzeń wodnych w związku z budową kanalizacji deszczowej Pokaż
492/2017 2017-12-01 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnacych przy ulicy Dolnej w Rybniku z odroczeniem opłaty i częściowym umorzeniem postępowania. Pokaż
491/2017 2017-10-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Dolnej w Rybniku Pokaż
490/2017 2017-11-30 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Przetwarzanie odpadów dotyczy demontażu odpadów wielkogabarytowy i eksploatowanej w zakładzie instalacji grzewczej Pokaż
489/2017 2017-11-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Przemysłowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
488/2017 2017-11-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Przemysłowej w Rybniku Pokaż
487/2017 2017-11-09 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
486/2017 2017-11-14 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
484/2017 2017-11-16 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Henryka Sienkiewicza w Rybniku Pokaż
482/2017 2017-11-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnacych na trasie przebiegu linii kolejowej nr 140 w Rybniku Pokaż
481/2017 2017-11-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnących na terasie przebiegu linii kolejowej nr 140 w Rybniku Pokaż
480/2017 2017-11-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzen kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
479/2017 2017-11-13 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku Pokaż
478/2017 2017-11-14 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu ścieków do rowu oraz na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych do ziemi Pokaż
477/2017 2017-11-13 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej Nr 35469N! Lemans_Makro_Rybnika, ul. Żorska 60 Od: Orange Polska S.A. Pokaż
476/2017 2017-10-27 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Transport odpadów prowadzony przez Pana Patryka Pelczarskiego - przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: PROFIL Patryk Pelczarski Pokaż
475/2017 2017-11-13 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Rudzkiej 238B Pokaż
474/2017 2017-10-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej 238B Pokaż
473/2017 2017-11-13 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Józefa Pukowca Pokaż
472/2017 2017-10-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Józefa Pukowca w Rybniku Pokaż
471/2017 2017-10-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Adaptacja hali serwisowej na kabinę lakierniczo-suszarniczą i magazynek farb Pokaż
470/2017 2017-11-09 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych dla zadania "Odwodnienie terenu obiektu Północ" Pokaż
469/2017 2017-11-07 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci stawu oraz na szczególne korzystanie z wód w związku z eksploatacją stawu Pokaż
468/2017 2017-10-16 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji energetycznych i zbiorników magazynowych paliwa na terenie firmy Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej 2c w Rybniku Pokaż
467/2017 2017-11-06 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Transport odpadów prowadzony przez AMS X-TRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 95 Pokaż
466/2017 2017-10-31 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Powstawanie odpadów związane z prowadzeniem przy ul. Pod Lasem 50 D zakładu zajmującego się produkcją hydrauliki sterowniczej dla górnictwa oraz rozjazdów kolejowych Pokaż
465/2017 2017-10-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parkingu w Rybniku pomiędzy ulicami Kotucza i Cegielnianą Pokaż
464/2017 2017-11-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego (rowu) poprzez zabudowę przepustu Pokaż
463/2017 2017-11-03 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących przy ulicy Świerklańskiej 2 w Rybniku Pokaż
462/2017 2017-10-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Świerklańskiej 2 w Rybniku Pokaż
461/2017 2017-11-03 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci przebudowy rowu poprzez jego zarurowania Pokaż
460/2017 2017-11-03 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie dotyczy wytwarzania odpadów w wyniku wykonywania prac serwisowych środków transportu na wynajmowanym terenie położonym w Rybniku przy ul. Przemysłowej 13 Pokaż
459/2017 2017-10-27 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
458/2017 2017-10-27 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
457/2017 2017-10-30 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
456/2017 2017-10-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
455/2017 2017-10-13 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Wytwarzanie odpadów związane z wykonywaniem remontów, modernizacji i napraw kotłów grzewczych, urządzeń do instalacji energetycznych i przemysłowych, podzespołów turbogeneratorów oraz innych urządzeń Pokaż
454/2017 2017-10-26 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
453/2017 2017-10-24 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych obcego podmiotu Pokaż
452/2017 2017-10-26 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstające na stanowisku do mycia samochodów, do urządzeń kanalizacyjnych obcego podmiotu Pokaż
451/2017 2017-10-25 wnioski o wydanie decyzji Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych obcego podmiotu Pokaż
449/2017 2017-10-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących przy ulicy Wyzwolenia 22A i 28 w Rybniku Pokaż
448/2017 2017-09-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Wyzwolenia 22A i 28 w Rybniku Pokaż
447/2017 2017-10-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 drzew rosnących przy ulicach Mariańskiej 8, Piasta 8 i 13, Wyzwolenia 10 w Rybniku Pokaż
446/2017 2017-09-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Mariańskiej 8, Piasta 8 i 13, Wyzwolenia 10 w Rybniku Pokaż
445/2017 2017-10-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących przy ulicy ks. Piotra Skargi 46 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
444/2017 2017-09-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy ks. Piotra Skargi 46 w Rybniku Pokaż
443/2017 2017-08-01 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw wraz z budynkiem kasowym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych numerami 897/134, 2197/136 przy ul. Płk ks. Wilhelma Kubsza Pokaż
442/2017 2017-10-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku śliwa domowa rosnącego przy ulicy Rudzkiej/Stalowej w Rybniku Pokaż
441/2017 2017-10-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Rudzkiej/Stalowej w Rybniku Pokaż
440/2017 2017-10-20 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i odmowa wydania zgody na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na terenach działek o numerach: 667/46 i 214/52 przy ulicy Gałczyńskiego i Działkowców Pokaż
439/2017 2017-09-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenach działek o numerach: 667/46 i 214/52 przy ulicy Gałczyńskiego i Działkowców Pokaż
438/2017 2017-10-09 zgłoszenia Wniosek Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. Oddział w sprawie zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Jankowice w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12 Od: Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. Pokaż
437/2017 2017-10-20 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia nr Ek-I.6221.9.2012 z dnia 25.07.2012 r. udzielonego Kompanii Węglowej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie w Rybniku przy ul. Rymera 4 (Ciepłownia Rymer i Ciepłownia Ignacy) Pokaż
436/2017 2017-10-19 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
435/2017 2017-10-17 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
434/2017 2017-10-13 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
433/2017 2017-10-09 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
432/2017 2017-09-18 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
431/2017 2017-10-16 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. 53640 (35640 Kry_Rybnik_Gliwicka) w Rybniku, przy ul. Gliwickiej 190 Pokaż
429/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30) Pokaż
428/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30) Pokaż
427/2017 2017-10-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzytsanie z wód Pokaż
426/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP33) Pokaż
425/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32) Pokaż
424/2017 polityki, strategie, plany lub programy Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP33) Pokaż
423/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32) Pokaż
422/2017 2017-10-11 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa nowego osadnika wstępnego oraz włączenie do istniejącego ciągu technologicznego w oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach Pokaż
421/2017 2017-10-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Józefa Pukowca 3 w Rybniku Pokaż
420/2017 2017-09-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Józefa Pukowca 3 Pokaż
419/2017 2017-10-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy św. Maksymiliana 11 w Rybniku Pokaż
418/2017 2017-09-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy św. Maksymiliana w Rybniku Pokaż
417/2017 2017-10-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących przy ulicy 1 Maja w Rybniku Pokaż
416/2017 2017-09-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących przy ulicy 1 Maja w Rybniku Pokaż
415/2017 2017-10-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Jastrzębskiej 15 Pokaż
413/2017 2017-10-11 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. Nr 35420N! Rybnik-Piaski w Rybniku, przy ul. Sosnowej 7 Pokaż
412/2017 2017-10-10 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych do ziemi Pokaż
411/2017 2017-10-10 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych do ziemi Pokaż
410/2017 2017-10-10 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych Pokaż
409/2017 2017-09-21 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Transport odpadów prowadzony przez Lubar Transport Mężyk Krzysztof, Bartnik Marian Spółka Jawna z siedzibą w Rybniku przy ul. Rymera 19 Pokaż
408/2017 2017-10-09 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Tadeusza Kościuszki 57 z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
407/2017 2017-09-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew Pokaż
406/2017 2017-10-09 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
405/2017 2017-09-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku Pokaż
404/2017 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących przy ulicy Józefa Rymera 40C z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
403/2017 2017-09-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew przy ulicy Józefa Rymera 40C w Rybniku Pokaż
402/2017 2017-10-09 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew przy ulicy Kolejowej w Rybniku Pokaż
401/2017 2017-09-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew rosnących przy ulicy Kolejowej w Rybniku Pokaż
400/2017 2017-09-19 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Wytwarzanie odpadów przez Rettig Heating Sp. z o.o. zajmującego się produkcją grzejników i płyt izolacyjnych Pokaż
399/2017 2017-10-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Gliwickiej w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
398/2017 2017-09-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Gliwickiej w Rybniku Pokaż
397/2017 2017-10-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata rosnącego przy ulicy Rudzkiej 240B w Rybniku Pokaż
396/2017 2017-09-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Rudzkiej 240B w Rybniku Pokaż
395/2017 2017-10-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Józefa Rymera 25 z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych Pokaż
394/2017 2017-09-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Józefa Rymera 25 Pokaż
393/2017 2017-09-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji DB CARGO POLSKA S.A., ul. Kłokocińska 51, 44-251 Rybnik Pokaż
392/2017 2017-10-03 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 46 sztuk drzew rosnących przy ulicy Podmiejskiej z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych i częściowym nieumorzeniem postępowania. Pokaż
391/2017 2017-09-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 49 sztuk drzew rosnących przy ulicy Podmiejskiej Pokaż
390/2017 2017-10-03 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Transport odpadów prowadzony przez Pana Adama Chmiel, przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TRANSPACK Adam Chmiel z siedzibą w Rybniku przy ul. Nadbrzeżnej 51 Pokaż
389/2017 2017-09-29 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
388/2017 2017-09-28 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej 50186 operatora T-Mobile Polska S.A. w Rybniku przy ul. Franciszkańskiej 22 Pokaż
387/2017 2017-09-19 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
386/2017 2017-09-25 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Wniosek dotyczy wytwarzania odpadów w wyniku wykonywania prac serwisowych środków transportu na wynajmowanym terenie położonym w Rybniku przy ul. Przemysłowej 13 Pokaż
385/2017 2017-09-19 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa nowego osadnika wstępnego oraz włączenie do istniejącego ciągu technologicznego w oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach Pokaż
384/2017 2017-08-18 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
383/2017 2017-08-18 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
382/2017 2017-08-01 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
381/2017 2017-08-21 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
380/2017 2017-09-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 2c Pokaż
378/2017 2017-09-25 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci zabudowy przepustu na rowie Pokaż
377/2017 2017-09-21 wnioski o wydanie decyzji Wytwarzanie odpadów związane z wykonywaniem remontów, modernizacji i napraw kotłów grzewczych, urządzeń do instalacji energetycznych i przemysłowych, podzespołów turbogeneratorów oraz innych urządzeń Pokaż
376/2017 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia nr Ek-I.6221.9.2012 z dnia 25.07.2012 r. udzielonego Kompanii Węglowej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie w Rybniku przy ul. Rymera 4 (Ciepłownia Rymer i Ciepłownia Ignacy) Pokaż
375/2017 2017-08-25 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej 50421 operatora T-Mobile Polska S.A. w Rybniku, przy ul. Pod Lasem Pokaż
374/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36) Pokaż
373/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36) Pokaż
372/2017 2017-07-25 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
371/2017 2017-08-14 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
370/2017 2017-09-06 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Działania prowadzone przez Sego Sp. z o.o. w Rybniku przy ul. Kolberga 65 Pokaż
369/2017 2017-08-24 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zagospodarowanie odpadami terenów zdegradowanych działalnością górniczą przez Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Pokaż
368/2017 2017-09-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew rosnących przy ulicy kard. Bolesława Kominka w Rybniku z odroczeniem opłaty i częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
367/2017 2017-08-24 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy kard. Bolesława Kominka w Rybniku Pokaż
366/2017 2017-09-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 45m2 krzewów rosnących w skupisku przy ulicy Orzepowickiej 14A z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
365/2017 2017-09-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 45m2 krzewów rosnących w skupisku przy ulicy Orzepowickiej 14A Pokaż
364/2017 2017-09-20 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Dąbrówki z odroczeniem opłaty Pokaż
363/2017 2017-08-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Dąbrówki Pokaż
362/2017 2017-09-19 decyzje Decyzja -przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego wraz z przejęciem praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego Pokaż
361/2017 2017-09-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód w związku z realizacją odwodnienia Pokaż
360/2017 2017-09-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew rosnących przy ulicach Mikołowskiej i Przemysłowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
359/2017 2017-08-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicach Mikołowskiej i Przemysłowej w Rybniku Pokaż
358/2017 2017-09-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Paderewskiego 46 w Rybniku Pokaż
357/2017 2017-08-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Paderewskiego 46 w Rybniku Pokaż
356/2017 2017-09-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew zlokalizowanych przy ulicach Obywatelskiej i Ogrodowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
355/2017 2017-08-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących przy ulicach Ogrodowej i Obywatelskiej w Rybniku Pokaż
354/2017 2017-09-14 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych poprzez wylot W16 w Jastrzębiu Zdroju do ziemi Pokaż
353/2017 2017-09-13 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych poprzez wylot W18 w Jastrzębiu Zdroju Pokaż
352/2017 2017-09-12 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych wylotem W19 do ziemi (teren Jastrzębia Zdroju) Pokaż
351/2017 2017-09-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci zarurowania odcinka rowu Pokaż
350/2017 2017-08-18 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zbieranie i przetwarzanie odpadów przez Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich związane z budową Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna Etap II Pokaż
349/2017 2017-09-07 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 56 sztuk drzew i 51m2 krzewów rosnących przy ulicy Wyboistej w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
348/2017 2017-08-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 56 drzew i 51 m2 krzewów rosnących przy ulicy Wyboistej w Rybniku Pokaż
347/2017 2017-08-22 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zagospodarowanie odpadami terenów zdegradowanych działalnością górniczą przez Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Pokaż
346/2017 2017-09-11 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków opadowych wylotem W17 do ziemi - na terenie Jastrzębia Zdroju Pokaż
345/2017 2017-08-10 decyzje Umorzenie postępowania w sprawie udzielenia Panu Patrykowi Pelczarskiemu, przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą PROFIL Patryk Pelczarski, zezwolenia na zbieranie odpadów Pokaż
344/2017 2017-09-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa przy ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
343/2017 2017-08-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Rudzkiej Pokaż
342/2017 2017-09-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
341/2017 2017-09-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego Pokaż
340/2017 2017-08-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących z myjni samochodowej , zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
339/2017 2017-08-31 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych Pokaż
338/2017 2017-08-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (przepust, wyloty ścieków deszczowych oraz rowy) oraz szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych Pokaż
337/2017 2017-08-31 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urxądzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód w związku z realizacją odwodnienia budynków mieszkalnych Pokaż
336/2017 2017-09-01 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
335/2017 2017-09-05 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego, odwadnianie obiektów budowlanych oraz odprowadzanie wód drenażowych i opadowych w związku z realizacją inwestycji modernizacji dwuru w Łukowie Śląskim Pokaż
334/2017 2017-08-28 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
333/2017 2017-08-18 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód-odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
332/2017 2017-08-29 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
331/2017 2017-08-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących przy ulicy Kłokocińskiej 51 z częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
330/2017 2017-08-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Kłokocińskiej 51 Pokaż
329/2017 2017-08-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew zlokalizowanych przy ulicach: Gzelskiej, Chwałęcickiej i Stalowej z częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
328/2017 2017-07-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 23 sztuk drzew rosnących przy ulicach: Gzelskiej, Stalowej i Chwałęcickiej Pokaż
327/2017 2017-08-10 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana zezwolenia udzielonego EKO M. Golik, J. Konsek, J. Serwotka S. J. z siedzibą w Rybniku, dotycząca zbierania odpadów przy ul. Przemysłowej 35 i ul. Kolberga 65 Pokaż
326/2017 2017-08-07 decyzje Wygaszenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów obecnie prowadzącemu instalację - PPUH "GAL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Bielsku-Białej Pokaż
325/2017 2017-08-24 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
324/2017 2017-07-21 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zagospodarowanie odpadów przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną z siedzibą w Rybniku polegające na wypełnieniu terenów niekorzystnie przekształconych działalnością górniczą Pokaż
323/2017 2017-08-04 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana zezwolenia udzielonego EKO M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka S.J. dotyczyła zwiększenia dopuszczalnej do przetworzenia ilości jednego z rodzajów odpadów Pokaż
322/2017 2017-07-24 decyzje Wygaszenie zezwolenia udzielonego HALDEX S.A. z siedzibą w Katowicach w związku z przejęciem praca przez Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Pokaż
321/2017 2017-08-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Henryka Wieniawskiego w Rybniku Pokaż
320/2017 2017-07-31 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego przy ulicy Henryka Wieniawskiego 7 w Rybniku Pokaż
319/2017 2017-08-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Hutniczej w Rybniku Pokaż
318/2017 2017-07-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Hutniczej w Rybniku Pokaż
317/2017 2017-08-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Tysiąclecia 60-64 w Wodzisławiu Śląskim z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
316/2017 2017-07-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Tysiąclecia 60-64 w Wodzisławiu Śląskim Pokaż
315/2017 2017-08-22 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie pyłów do powietrza z instalacji Przedsiębiorstwa Prefabrykacji Górniczej "PREFROW" Sp. z o.o. zlokalizowanej na terenie Zakładu Produkcyjnego "Niewiadom" w Rybniku, przy ul. Semana 14 Pokaż
314/2017 2017-08-21 wnioski o wydanie decyzji Wytwarzanie odpadów przez Rettig Heating Sp. z o.o. zajmującego się produkcją grzejników i płyt izolacyjnych Pokaż
313/2017 2017-08-16 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzenia ścieków opadowych do wód powierzchniowych Pokaż
312/2017 2017-08-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku robinia akacjowa rosnącego przy ulicy św. Maksymiliana 9c w Rybniku Pokaż
311/2017 2017-08-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy św. Maksymiliana 9C Pokaż
310/2017 2017-07-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Przedsiębiorstwa Prefabrykacji Górniczej "PREFROW" Sp. z o.o. położonej na terenie Zakładu Produkcyjnego "Niewiadom" w Rybniku, przy ul. Semana 14 Pokaż
309/2017 2017-06-19 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie gazów i do powietrza z instalacji Greif Poland Sp. z o. o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 3 Pokaż
308/2017 2017-08-11 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie pyłów do powietrza z instalacji zakładu LUBAR S.A. w Rybniku, przy ul. Rymera 19 Pokaż
307/2017 2017-08-11 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie pyłów do powietrza z instalacji zakładu LUBAR S.A. w Rybniku, przy ul. Konarskiego 159A Pokaż
306/2017 2017-08-11 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy ks. Konrada Szwedy w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
305/2017 2017-07-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy ks. Konrada Szwedy 7 w Rybniku Pokaż
304/2017 2017-08-11 decyzje Decyzja administracyjna zezwalająca na usuniecie drzew rosnących przy ulicy Rudzkiej 244A z obowiązkiem dokonania nasadzeń Pokaż
303/2017 2017-08-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Rudzkiej 244A Pokaż
302/2017 2017-07-28 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1515_A w Rybniku, przy ul. Zebrzydowickiej 3 Pokaż
301/2017 2017-07-24 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych w Łukowie Śląskim Pokaż
300/2017 2017-08-02 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT_22108_Górka w Rybniku, przy ul. Podmiejskiej 1 Pokaż
299/2017 2017-08-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna rosnących przy ulicy Żorskiej w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
298/2017 2017-06-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna przy ulicy Żorskiej w Rybniku Pokaż
297/2017 2017-08-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 58 sztuk drzew przy ulicy Brzezińskiej z odroczeniem opłaty i częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
296/2017 2017-02-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 65 sztuk drzew rosnących przy ulicy Brzezińskiej 8\w Rybniku Pokaż
295/2017 2017-08-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 33 sztuk drzew zlokalizowanych przy ulicy Rudzkiej 244 w Rybniku z dokonaniem nasadzeń zastępczych Pokaż
294/2017 2017-07-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Rudzkiej 244 w Rybniku Pokaż
293/2017 2017-08-03 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
292/2017 2017-08-03 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
291/2017 2017-07-14 zgłoszenia Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie pyłów do powietrza z instalacji LUBAR S.A. w Rybniku, przy ul. Konarskiego 159A Pokaż
288/2017 2017-08-02 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew rosnących przy ulicy Bocznej 11 i 13 w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
287/2017 2017-07-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew przy ulicy Bocznej 11 i 13 w Rybniku Pokaż
286/2017 2017-07-18 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana zezwolenia dotyczyła dodania nowych rodzajów odpadów Pokaż
285/2017 2017-08-02 decyzje Zezwolenie na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Paderewskiego 48 w Rybniku Pokaż
284/2017 2017-07-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Paderewskiego 48 w Rybniku Pokaż
283/2017 2017-07-31 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
282/2017 2017-07-13 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
281/2017 2017-07-24 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
280/2017 2017-07-17 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
279/2017 2017-07-04 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
278/2017 2017-07-24 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
277/2017 2017-07-11 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
276/2017 2017-07-20 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
275/2017 2017-07-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji LUBAR S.A. w Rybniku, przy ul. Rymera 19 Pokaż
274/2017 2017-07-17 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa nowego osadnika wstępnego oraz włączenie do istniejącego ciągu technologicznego w oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach Pokaż
273/2017 2017-07-27 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
272/2017 2017-07-17 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Rozbudowa instalacji do przetwarzania opon, odpadów gumowych, odpadów z tworzyw sztucznych i innych odpadów kalorycznych w Żorach przy ul. Kleszczowskiej 36 Pokaż
271/2017 2017-07-20 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 61 sztuk drzew rosnących przy ulicach Podmiejskiej, Skowronków i Poloczka z częściowym umorzeniem postępowania. Pokaż
270/2017 2017-06-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 66 sztuk drzew rosnących przy ulicach Podmiejskiej, Skowronków, Poloczka w Rybniku Pokaż
269/2017 2017-07-14 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
268/2017 2017-07-19 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego - wylotów do cieku oraz na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych Pokaż
267/2017 2017-07-12 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
266/2017 2017-06-19 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia dotyczącego zakładów Lubar S.A. położonych w Rybniku przy ul. Frontowej 10D, ul. Konarskiego 159A i ul. Rymera 19 Pokaż
265/2017 2017-05-29 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Wniosek dotyczy pozwolenia obejmującego zakłady Lubar S.A. położone w Rybniku przy ul. Frontowej 10D, ul. Konarskiego 159A i ul. Rymera 19 Pokaż
264/2017 2017-05-29 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Wytwarzanie odpadów przez WTC Sp. z o.o. w wyniku prowadzonych w stacji serwisowej napraw samochodów ciężarowych Pokaż
263/2017 2017-05-24 decyzje Wykorzystanie odpadów w celu produkcji elementów betonowych przez Lubar S.A. z siedzibą w Rybniku Pokaż
262/2017 2017-05-31 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Transport prowadzony przez Helenę Mitko i Joannę Lukaszczyk w ramach spółki cywilnej ML-TRANS Pokaż
261/2017 2017-06-12 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Transport odpadów przez P.P.U.H. BET-POL Rafał Furmanek Pokaż
260/2017 2017-07-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
259/2017 2017-06-22 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej RYBNIK PIASKI (KRY_RYBNIK_SOSNOWA) w Rybniku, przy ul. Sosnowej 7 Pokaż
258/2017 2017-07-07 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
257/2017 2017-07-03 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego oraz na szczególne korzystanie z wód Pokaż
256/2017 2017-06-21 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
255/2017 2017-06-12 wnioski o wydanie decyzji Wnioseki o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych w Jastrzębui Zdroju Pokaż
254/2017 2017-06-27 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci poboru, piętrzenia, retencjonowania i odprowadzania wody na potrzeby eksploatacji kompleksu stawów Pokaż
253/2017 2017-06-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy 1 Maja 102 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
252/2017 2017-05-31 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy 1 Maja 102 w Rybniku Pokaż
251/2017 2017-06-20 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
250/2017 2017-05-22 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
249/2017 2017-04-28 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. Pokaż
248/2017 2017-06-16 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
247/2017 2017-06-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci stawu oraz na szczególne korzystanie z wód w związku z jego eksploatacją Pokaż
246/2017 2017-06-14 decyzje Decyzja zmieniająca pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków przemysłowych oraz bytowych Pokaż
245/2017 2017-06-14 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A., ul. Brzezińska 8a Pokaż
244/2017 2017-06-13 decyzje Decyzja zmieniająca pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych Pokaż
243/2017 2017-06-14 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 39 Pokaż
242/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Karłowicza (MPZP 19-2) Pokaż
241/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Karłowicza (MPZP 19-2) Pokaż
240/2017 2017-06-14 decyzje Rozbudowa układu torowego bocznicy Bazy Napraw Taboru i Sprzętu Kolejowego (BNTiSK) w Rybniku oraz odbudowa torów łącznikowych pomiędzy Przesuwnicą wagonów a budynkiem Hali napraw podwozi z przewiązką wraz z wydłużeniem zakresu działania Przesuwnicy Pokaż
239/2017 2017-06-12 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
238/2017 2017-06-06 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
237/2017 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1) Pokaż
236/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1) Pokaż
235/2017 2017-06-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Bolesława Kominka w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
234/2017 2017-05-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Bolesława Kominka w Rybniku Pokaż
233/2017 2017-05-31 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. RYB1031 B, ul. Kłokocińska 51 Pokaż
232/2017 2017-05-31 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Hallera w Rybniku Pokaż
231/2017 2017-05-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego- drenażu oraz na odprowadzenie wód drenażowych i opadowych do ziemi Pokaż
230/2017 2017-05-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydani