Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

W związku z powyższym dla dokumentów publikowanych przed dniem 16 listopada 2010 r. karty informacyjne znajdują na poszczególnych formularzach (A,B...H,I).

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Nr Karty Data dok. Rodz. dokumentu Opis dokumentu
1719/2018 2018-11-27 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Pokaż
1715/2018 2018-12-05 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
1711/2018 2018-10-11 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-1) Pokaż
1707/2018 2018-10-11 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Wincentego Kadłubka i Wojciecha Bogusławskiego (MPZP 51-2) Pokaż
1699/2018 2018-11-16 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Auto-Trans Aafalty Sp. z o..o., przy ul. Poligonowej 25A Pokaż
1693/2018 2018-12-13 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Różane w Rybniku z odroczeniem opłaty i częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
1689/2018 2018-11-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Różane w Rybniku Pokaż
1685/2018 2018-12-11 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1681/2018 2018-11-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku Pokaż
1677/2018 2018-12-11 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Podmiejskiej w Rybniku Pokaż
1673/2018 2018-12-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Podmiejskiej w Rybniku Pokaż
1669/2018 2018-12-03 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Lotników 3 Pokaż
1665/2018 2018-11-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew na nieruchomości położonej przy ul. Lotników 3 Pokaż
1661/2018 2018-12-03 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1657/2018 2018-11-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej w Rybniku Pokaż
1649/2018 2018-11-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Zebrzydowickiej w Rybniku Pokaż
1645/2018 2018-11-13 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1641/2018 2018-11-22 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1038 D w Rybniku, przy ul. Kościuszki 29a Pokaż
1637/2018 2018-11-13 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1633/2018 2018-11-13 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1629/2018 2018-11-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Kolejowej w Rybniku Pokaż
1625/2018 2018-11-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Kolejowej w Rybniku Pokaż
1621/2018 2018-11-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących przy ulicy Przewozowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych. Pokaż
1617/2018 2018-10-31 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących przy ulicy Przewozowej w Rybniku Pokaż
1613/2018 2018-11-02 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1609/2018 2018-10-30 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1605/2018 2018-08-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Południe 40-45 w Rybniku Pokaż
1601/2018 2018-11-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Południe 40-45 w Rybniku Pokaż
1597/2018 2018-11-05 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1593/2018 2018-11-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ulicy podmiejskiej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1589/2018 2018-10-24 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ulicy podmiejskiej w Rybniku Pokaż
1585/2018 2018-11-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
1581/2018 2018-10-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
1577/2018 2018-11-16 decyzje Wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa oraz odmowa wydania zezwolenia na 1 sztukę drzewa rosnących przy ulicy Stefana Batorego w Rybniku Pokaż
1573/2018 2018-10-16 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Stefana Batorego w Rybniku Pokaż
1569/2018 2018-11-16 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 29 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości przy ulicy Jarzynowej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za nasadzenia zastępcze Pokaż
1565/2018 2018-10-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 29 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ulicy Jarzynowej w Rybniku Pokaż
1561/2018 2018-11-07 prognozy oddziaływania na środowisko Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46) Pokaż
1557/2018 2018-11-07 prognozy oddziaływania na środowisko Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Frontowej, Gabrieli Zapolskiej, Willowej, Teofila Bieli i Ziołowej (MPZP 47) Pokaż
1553/2018 2018-11-07 prognozy oddziaływania na środowisko Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej jedenaście obszarów w rejonie ulic Sławików, ...(MPZP 51-1) Pokaż
1541/2018 2018-11-07 prognozy oddziaływania na środowisko Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53) Pokaż
1533/2018 2018-11-07 prognozy oddziaływania na środowisko Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29-2) Pokaż
1529/2018 2018-10-04 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie udzielone TESKO-STEEL Sp. z o.o., ul. Brzezińska 8A, 44-203 Rybnik Pokaż
1521/2018 2018-10-18 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1517/2018 2018-10-25 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1513/2018 2018-10-31 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk rosnących na nieruchomości położonych przy ulicy Chabrowej i Budowlanych Pokaż
1505/2018 2018-10-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzane gazów i pyłów do powietrza z instalacji Doosan Babcock Energy Polska S.A. w Rybniku, przy ul. Golejowskiej 73b Pokaż
1501/2018 2018-10-29 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT22105 RYBNIK WEST w Rybniku, przy ul. Kilińskiego 22 Pokaż
1497/2018 2018-10-24 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. RYB1028_F w Rybniku, przy ul. 1-go Maja 26 Pokaż
1493/2018 2018-10-16 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
1489/2018 2018-10-25 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Pod Lasem Pokaż
1485/2018 2018-09-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew na nieruchomości położonej przy ulicy Pod Lasem w Rybniku Pokaż
1481/2018 2018-10-25 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Podmiejskiej Pokaż
1477/2018 2018-09-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Podmiejskiej w Rybniku Pokaż
1473/2018 2018-10-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Zebrzydowickiej 8 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1469/2018 2018-09-28 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Zebrzydowickiej 8 w Rybniku Pokaż
1465/2018 2018-10-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa na nieruchomości położonej na ulicy Łukowej w Rybniku Pokaż
1461/2018 2018-10-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Łukowej w Rybniku Pokaż
1451/2018 2018-09-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na nieruchomości przy ulicy Zebrzydowickiej 8 w Rybniku Pokaż
1447/2018 2018-10-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej 238B w Rybniku Pokaż
1443/2018 2018-10-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na nieruchomości przy ulicy Rudzkiej 238B w Rybniku Pokaż
1439/2018 2018-10-16 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
1433/2018 2018-10-19 zgłoszenia Informacja o zmianie danych w instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT24370 Rybnik Ochojec, przy ul. Rybnickiej w Rybniku Pokaż
1429/2018 2018-10-02 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
1423/2018 2018-09-24 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
1417/2018 2018-10-05 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
1411/2018 2018-10-11 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
1407/2018 2018-10-05 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
1403/2018 2018-09-05 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
1397/2018 2018-10-04 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
1393/2018 2018-10-08 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. nr RYB1001_F w Rybniku przy ul. Podmiejska Pokaż
1389/2018 2018-10-02 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1385/2018 2018-09-28 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1381/2018 2018-10-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Golejowskiej w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
1377/2018 2018-08-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Golejowskiej w Rybniku Pokaż
1373/2018 2018-10-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości przy Osiedlu południe 24A w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
1369/2018 2018-09-03 wnioski o wydanie decyzji Wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości przy Osiedlu Południe 24A w Rybniku Pokaż
1361/2018 2018-10-02 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Netia S.A. Nr RYBKB075, ul. Bolesława Chrobrego 41 w Rybniku Pokaż
1355/2018 2018-10-09 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2164 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii kolejowej nr 148 Pszczyna - Rybnik Pokaż
1349/2018 2018-09-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2164 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii kolejowej nr 14/8 relacji Pszczyna- Rybnik Pokaż
1345/2018 2018-09-18 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych w zakładzie Doosan Babcock Energy Polska S.A. w Rybniku, przy ul. Podmiejskiej Pokaż
1341/2018 2018-09-18 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
1337/2018 2017-09-13 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
1331/2018 2018-09-27 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1317/2018 2018-09-19 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1313/2018 2018-09-28 decyzje Wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Łukowej w Rybniku Pokaż
1309/2018 2018-09-24 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Łukowej w Rybniku Pokaż
1305/2018 2018-09-25 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Południe 37 w Rybniku Pokaż
1301/2018 2018-08-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Osiedle Południe 49 A w Rybniku Pokaż
1297/2018 2018-09-17 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa skupu kabli i przewodów, złomu oraz odpadów z tworzyw sztucznych i papieru Pokaż
1293/2018 2018-09-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Osiedle Południe 38I w Rybniku Pokaż
1289/2018 2018-08-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Południe 28I Pokaż
1285/2018 2018-09-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew zlokalizowanych na terenie działki położonej przy ulicy Kadłubka w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
1281/2018 2018-09-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew zlokalizowanych na terenie działki położonej przy ulicy Kadłubka w Rybniku Pokaż
1277/2018 2018-09-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Jastrzębskiej 8 w Rybniku Pokaż
1273/2018 2018-08-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Jastrzębskiej 8 w Rybniku Pokaż
1269/2018 2018-09-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Jastrzębskiej 3 w Rybniku Pokaż
1265/2018 2018-08-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Jastrzębskiej 3 w Rybniku Pokaż
1261/2018 2018-09-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Południe 50 w Rybniku Pokaż
1257/2018 2018-08-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa na nieruchomości położonej przy ul. Os. Południe 50 w Rybniku Pokaż
1253/2018 2018-09-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 23 szt. drzew i 300m2 krzewów zlokalizowanych na nieruchomościach położonych przy ul. Wandy, św. Józefa i Wawelskiej w Rybniku z obowiązkiem nasadzeń zastępczych Pokaż
1249/2018 2018-09-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 23 szt. drzew i 300m2 krzewów zlokalizowanych na nieruchomościach położonych przy ul. Wandy, św. Józefa i Wawelskiej w Rybniku Pokaż
1245/2018 2018-09-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości przy ulicy Kominka 37,39 w Rybniku Pokaż
1241/2018 2018-09-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości przy ulicy Kominka 37,39 w Rybniku Pokaż
1237/2018 2018-09-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Orzepowickiej 22 i Kominka 21 w Rybniku Pokaż
1233/2018 2018-09-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Orzepowickiej 22 i Kominka 21 w Rybniku Pokaż
1229/2018 2018-09-21 decyzje Wydanie zezowlenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ul. Rudzkiej w Rybniku Pokaż
1225/2018 2018-08-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia drzewa rosnącego przy ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
1221/2018 2018-09-20 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Pod Lasem 62 w Rybniku Pokaż
1217/2018 2018-08-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Pod Lasem 62 w Rybniku Pokaż
1213/2018 2018-09-13 polityki, strategie, plany lub programy Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023 Pokaż
1209/2018 2018-09-11 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1205/2018 2018-09-14 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji do szczotkowania blachy i warsztatu zlokalizowanych na terenie Tesko Steel Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Brzezińskiej 8a Pokaż
1201/2018 2018-09-11 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o. w Rybniku w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację Pokaż
1187/2018 2018-09-12 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT22106_Rybnik_Centrum w Rybniku, przy ul. Saint Valier 1 Pokaż
1183/2018 2018-09-12 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT24272_Rybnik_Północ w Rybniku przy ul. Gliwickiej 72 Pokaż
1179/2018 2018-06-27 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023" Pokaż
1175/2018 2018-09-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3sztuk drzew rosnacych na nieruchomości na skrzyżowaniu ulic 3 maja i Obwiedni Południowej z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1171/2018 2018-08-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3sztuk drzew rosnacych na nieruchomości na skrzyżowaniu ulic 3 maja i Obwiedni Południowej Pokaż
1167/2018 2018-07-04 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 grudnia 2015 r. o znaku Ek-I.6223.6.2015 udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku, przy Pokaż
1159/2018 2018-08-24 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Kłokocińskiej (MPZP 42) Pokaż
1155/2018 2018-09-04 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT20558_Rybnik_Zamysłów w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 123 Pokaż
1147/2018 2018-09-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcia 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Jastrzębskiej 2 w Rybniku Pokaż
1143/2018 2018-06-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej na ulicy Jastrzębskiej 2 w Rybniku Pokaż
1141/2018 2018-09-04 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Sp. z o.o. Nr BT20411_Rybnik_Osiedle_Sławików w Rybniku, przy ul. Zebrzydowickiej 3 Pokaż
1135/2018 2018-09-10 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Jastrzębskiej 8 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1131/2018 2018-06-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Jastrzębskiej 8 w Rybniku Pokaż
1127/2018 2018-07-02 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych na terenie zakładu „ULIARCZYK” Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Żwirowej 2 Pokaż
1123/2018 2018-09-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Działkowców 1 w Rybniku Pokaż
1119/2018 2018-07-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew na nieruchomości położonej przy ulicy Działkowców 1 w Rybniku Pokaż
1115/2018 2018-09-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Pukowca 5 w Rybniku Pokaż
1111/2018 2018-09-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Pukowca 5 w Rybniku Pokaż
1107/2018 2018-09-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew Pokaż
1101/2018 2018-08-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew na nieruchomości położonej przy ul. Pukowca 8 w Rybniku Pokaż
1097/2018 2018-09-05 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Posadowienie instalacji do elektropolerowania na terenie Zakładu PPUH Gal Sp. z o.o. Sp. K. przy ul. Mikołowskiej w Rybniku Pokaż
1093/2018 2018-08-30 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1091/2018 2018-08-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o., ul. Podmiejska 7, 44-207 Rybnik na Doosan Babcock Energy Polska S. A., ul. Golejow Pokaż
1085/2018 2018-08-30 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Sp. z o.o. Nr BT 22107 Rybnik East w Rybniku, przy ul. Brzezińskiej 8a Pokaż
1081/2018 2018-08-31 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Osiedle Różane w Rybniku z odroczeniem postępowania i częściowym umorzeniem opłaty Pokaż
1077/2018 2018-08-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Osiedle Różane w Rybniku Pokaż
1073/2018 prognozy oddziaływania na środowisko Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40) Pokaż
1069/2018 prognozy oddziaływania na środowisko Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej, Żołędziowej, Komisji Edukacji Narodowej, Niepodległości, Granicznej i Gruntowej (MPZP 41) Pokaż
1063/2018 2018-08-01 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów do powietrza z instalacji FAMUR Spółka Akcyjna Systemy Ścianowe RYFAMA Oddział w Rybniku, przy ul. Chrobrego 39 w Rybniku Pokaż
1059/2018 2018-08-20 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych na terenie zakładu Rettig Heating Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 11 Pokaż
1055/2018 2018-08-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz zmiany podmiotu prowadzącego instalację dla instalacji Doosan Babcock Energy Polska S.A. ul. Golejowska 73b, 44-207 Rybnik Pokaż
1051/2018 2018-08-23 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji komory śrutowniczej, wentylacji laboratorium, magazynu farb, agregatu prądotwórczego w zakładzie Doosan Babcock Energy Polska S.A. przy ul. Golejowskiej 73b w Rybniku Pokaż
1045/2018 2018-08-23 zgłoszenia Informacja w sprawie zmiany podmiotu prowadzącego instalację dygestorium z Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o.ul. Podmiejska 7, 44-207 Rybnik na Doosan Babcock Energy Polska S. A. ul. Golejowska 73b, 44-207 Rybnik Pokaż
1041/2018 2018-08-23 zgłoszenia Informacja w sprawie zmiany podmiotu prowadzącego instalację energetycznego spalania paliw z Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o.ul. Podmiejska 7, 44-207 Rybnik na Doosan Babcock Energy Polska S.A. ul. Golejowska 73b, 44-207 Rybnik Pokaż
1037/2018 2018-08-23 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji kabiny lakierniczej w zakładzie Doosan Babcock Energy Polska S.A. w Rybniku, przy ul. Podmiejskiej Pokaż
1033/2018 2018-07-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Fabryki Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych SYGNAŁY S.A. w Rybniku, przy ul. Sygnały 62 Pokaż
1029/2018 2018-08-16 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr BT_24253 Rybnik Niedobczyce w Rybniku, przy ul. Górnośląskiej 21 Pokaż
1021/2018 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej BT24571 Rybnik Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 Pokaż
1017/2018 2018-08-07 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 2357 Rybnik Tanger w Rybniku, przy ul. Grunwaldzkiej 18a Pokaż
1013/2018 2018-08-21 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zbieranie odpadów na terenie oczyszczalni ścieków "Boguszowice" w Rybniku, prowadzone przez Bioodpady.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Partyzantów 4 Pokaż
1007/2018 2018-08-17 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Posadowienie instalacji do elektropolerowania na terenie Zakładu PPUH Gal Sp. z o.o. Sp. K. przy ul. Mikołowskiej w Rybniku Pokaż
1003/2018 2018-08-17 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku Pokaż
999/2018 2018-08-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku Pokaż
995/2018 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Wincentego Kadłubka i Wojciecha Bogusławskiego (MPZP 51-2) Pokaż
991/2018 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Wincentego Kadłubka i Wojciecha Bogusławskiego (MPZP 51-2) Pokaż
987/2018 2018-06-25 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
983/2018 2018-07-16 decyzje Nakaz usunięcia odpadów z terenu będącego własnością Service Center Katarzyna Szatkowska-Włoczek i Tomasz Włoczek Spółka Jawna, ul. Białych 5, 44-200 Rybnik Pokaż
979/2018 2017-12-27 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Tenneco Automotive Polska Sp. z o. o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 2c, Pokaż
973/2018 2018-07-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji do produkcji grzejników eksploatowanych w Rettig Heating Sp. z o. o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 11 Pokaż
969/2018 2018-08-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 92 sztuk drzew zlokalizowanych przy ulicy Jarzynowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
965/2018 2018-07-17 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 92 sztuk drzew zlokalizowanych przy ulicy Jarzynowej w Rybniku Pokaż
961/2018 2018-08-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego przy Osiedlu Południe 18A-B w Rybniku Pokaż
957/2018 2018-06-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego przy Osiedlu południe 18A-B w Rybniku Pokaż
953/2018 2018-08-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego przy ulicy Jastrzębskiej 9 w Rybniku Pokaż
949/2018 2018-06-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Jastrzębskiej 9 w Rybniku Pokaż
945/2018 2018-08-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew przy ulicy jastrzębskiej 7 z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
941/2018 2018-06-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Jastrzębskiej 7 w Rybniku Pokaż
937/2018 2018-08-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew przy ulicy Walecznych w Rybniku Pokaż
933/2018 2018-07-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Walecznych w Rybniku Pokaż
929/2018 2018-08-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na trasie przebiegu linii kolejowej nr 140 przy ulicy Mikołowskiej w Rybniku Pokaż
925/2018 2018-07-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na terasie przebiegu linii kolejowej nr 140 w Rybniku Pokaż
921/2018 2018-08-03 decyzje Decyzja zatwierdzająca raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji Ciepłowni Rymer zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Rymera 4 Pokaż
917/2018 2018-06-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji Ciepłowni Rymera zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Rymera 4 Pokaż
913/2018 2018-08-02 decyzje Decyzja zatwierdzająca raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji Ciepłowni Chwałowice zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 Pokaż
909/2018 2018-06-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji Ciepłowni Chwałowice zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 Pokaż
903/2018 2018-08-03 decyzje Decyzja zatwierdzająca raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji Elektrociepłowni Jankowice zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12 Pokaż
899/2018 2018-06-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji Elektrociepłowni Jankowice zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12 Pokaż
895/2018 2018-08-01 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy św. Józefa w Rybniku Pokaż
891/2018 2018-07-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy św. Józefa w Rybniku Pokaż
887/2018 2018-08-01 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy 1 Maja w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
883/2018 2018-06-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy 1 Maja w Rybniku Pokaż
879/2018 2018-08-01 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 52 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Sygnały w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
875/2018 2018-06-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 52 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Sygnały w Rybniku Pokaż
871/2018 2018-07-26 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowe oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
867/2018 2018-06-28 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Przetwarzanie odpadów dotyczy wytwarzania kruszywa na bazie odpadów przez Inżbud TT Sp. z o.o. z Rybnika Pokaż
863/2018 2018-06-28 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Przetwarzanie odpadów dotyczy wytwarzania kruszywa na bazie opadów przez Inżbud TT Sp. z o.o. z Rybnika Pokaż
859/2018 2018-07-20 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr BT_20873_Rybnik_Kłokocińska_A2_52174 w Rybniku przy ul. Kłokocińskiej 51 Pokaż
855/2018 2018-07-19 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej (SE) 400/220/110 kV Wielopole dla przyłączenia transformatora 400/110 kV Pokaż
851/2018 2018-07-05 zgłoszenia Zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej LEMANS_TENNECO_RYBNIK, ul. Orzepowicka 15a w Rybniku Pokaż
847/2018 2018-06-29 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1040_A w Rybniku, przy ul. Zebrzydowickiej 117 Pokaż
843/2018 2018-06-27 zgłoszenia Zgłoszenie informacji o zaprzestaniu emisji z instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr KAT22242 Rybnik Elektrownia zlokalizowanej na żelbetowym kominie na terenie elektrowni w Rybniku, przy ul. Podmiejskiej 1 Pokaż
839/2018 2018-07-20 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości przy ulicy Jankowickiej w Rybniku Pokaż
835/2018 2018-06-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia drzewa rosnącego na nieruchomości przy ulicy Jankowickiej w Rybniku Pokaż
831/2018 2018-06-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Famur S.A. Systemy Ścianowe Ryfama Oddział w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 39 Pokaż
823/2018 2018-07-05 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środoiwska Pokaż
819/2018 2018-06-29 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Powstawanie odpadów związane z prowadzeniem przez NOWOSYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku zakładu zajmującego się produkcją hydrauliki sterowniczej dla górnictwa oraz rozjazdów kolejowych Pokaż
815/2018 2018-06-25 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Wytwarzanie odpadów związane z funkcjonowaniem warsztatu samochodowego: Mechanika i Blacharstwo Samochodowe Pomoc Drogowa Kleczka Janusz Pokaż
811/2018 2018-06-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Bocznej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
807/2018 2018-06-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Bocznej w Rybniku Pokaż
803/2018 2018-06-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ulicy Wrębowej w Rybniku Pokaż
799/2018 2018-06-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ulicy Wrębowej w Rybniku Pokaż
795/2018 2018-06-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Rybniku Pokaż
791/2018 2018-06-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Rybniku Pokaż
787/2018 2018-05-15 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na zbieranie odpadów na terenie oczyszczalni ścieków "Boguszowice" w Rybniku, prowadzone przez Bioodpady.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Partyzantów 4 Pokaż
783/2018 2018-05-04 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na zbieranie odpadów w punkcie skupu złomu, prowadzonym przez Radosława Iwaszkiewicza - przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: RADMET Radosław Iwaszkiewicz, ul. Graniczna 7, 44-293 Szczerbice Pokaż
779/2018 2018-05-23 decyzje Zezwolenie dotyczy Pana Przemysława Sobika - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Skup-Met Przemysław Sobik, ul. Świerklańska 41, 44-264 Jankowice Pokaż
775/2018 2018-06-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji zlokalizowanej na terenie salonu samochodowego "Uliarczyk" Sp. z o.o. Pokaż
771/2018 2018-06-11 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
767/2018 2018-06-19 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej (SE) 400/220/110 kV Wielopole dla przyłączenia transformatora 400/110 kV Pokaż
763/2018 2018-06-15 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
761/2018 2018-06-07 inne dokument Opinia sanitarna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. Piotra Skargi (MPZP 44) Pokaż
755/2018 2018-06-15 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
749/2018 2018-06-19 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr 2246 Rybnik_Zachód w Rybniku przy ul. Orzepowickiej 15A Pokaż
745/2018 2018-06-04 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
733/2018 2018-06-06 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
729/2018 2018-06-13 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej Pokaż
725/2018 2018-06-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Rudzkiej Pokaż
721/2018 2018-05-17 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Posadowienie instalacji do elektropolerowania na terenie Zakładu PPUH Gal Sp. z o.o. Sp. K przy ul. Mikołowskiej w Rybniku Pokaż
717/2018 2018-06-11 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
713/2018 2018-05-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
709/2018 2018-06-11 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Komuny Paryskiej w Rybniku Pokaż
705/2018 2018-05-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Komuny Paryskiej w Rybniku Pokaż
701/2018 2018-06-05 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów z dnia 8.10.2012 r. nr Ek-I.6221..10.2012, udzielonego Rybnickiej Fabryce Maszyn "RYFAMA" S.A. z Rybnika Pokaż
695/2018 2018-05-30 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Wincentego Kadłubka i Wojciecha Bogusławskiego (MPZP 5 Pokaż
687/2018 2018-06-05 zgłoszenia Aktualizacja stacji bazowej telefonii komórkowej nr RYB1031 B operatora P4 Sp. z o. o. w Rybniku, przy ul. Kłokocinskiej 51 w Rybniku Pokaż
683/2018 2018-05-30 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT24442 w Rybniku, przy ul. Orzepowicka 15a Pokaż
679/2018 2018-06-04 zgłoszenia Zakończenie eksploatacji instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr BT -22637 operatora Polkomtel Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Raciborskiej 260 Pokaż
671/2018 2018-05-29 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
667/2018 2018-05-29 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
663/2018 2018-06-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Zwycięstwa w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych Pokaż
659/2018 2018-04-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Zwycięstwa w Rybniku Pokaż
655/2018 2018-05-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 31 szt. drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Sosnowej w Rybniku Pokaż
651/2018 2018-04-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Sosnowej w Rybniku Pokaż
647/2018 2018-05-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Wrębowej w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych Pokaż
643/2018 2018-04-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Wrębowej w Rybniku Pokaż
639/2018 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-1) Pokaż
635/2018 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-1) Pokaż
631/2018 2018-05-28 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Borki w Rybniku Pokaż
627/2018 2018-05-02 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Borki w Rybniku Pokaż
623/2018 2018-05-28 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Morcinka 1 i 29 w Rybniku Pokaż
619/2018 2018-04-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnacych na nieruchomościach przy ulicy Morcinka 1 i 29 w Rybniku Pokaż
615/2018 2018-05-07 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Działania prowadzone przez HOSSA Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku na terenie zdewastowanym m.in. działalnością górniczą, zlokalizowanym w rejonie ul. Sportowej Pokaż
611/2018 2018-05-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy lipowej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za dokonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
607/2018 2018-03-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Lipowej w Rybniku Pokaż
603/2018 2018-05-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnacych przy ulicy Kolejowej z odroczeniem opłaty w zamian za dokonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
599/2018 2018-04-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Kolejowej w Rybniku Pokaż
595/2018 2018-05-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 Pokaż
591/2018 2018-05-08 inne dokument Opinia sanitarna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-1) Pokaż
587/2018 2018-05-09 inne dokument Opinia sanitarna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-1) Pokaż
583/2018 2018-05-15 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Jankowice w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12 Pokaż
579/2018 2018-03-29 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowe Rybnik Niewiadom II (35004N!) operatora Orange Polska S.A. w Rybniku przy ul. Sportowej 109 Pokaż
575/2018 2018-04-11 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenie instalacji stacji bazowej operatora T-Mobile Polska S.A. Nr 50187 KRY_RYBNIK_3Maja w Rybniku, przy ul. 3 Maja 30 Pokaż
571/2018 2018-05-08 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
565/2018 2018-04-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa stacji 400/220/110kV Wielopole dla przyłączenia transformatora 400/110kV Pokaż
561/2018 2018-05-16 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości przy ulicy Brzezińskiej 8A w Rybniku z odroczeniem opłaty zamian za nasadzenia zastępcze Pokaż
557/2018 2018-03-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości przy ulicy Brzezińskiej 8A w Rybniku Pokaż
553/2018 2018-05-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ulicy Lompy 9 z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych i odmowa wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa Pokaż
547/2018 2018-04-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Lompy 9 w Rybniku Pokaż
543/2018 2018-05-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ulicy Kadłubka 43 w Rybniku Pokaż
539/2018 2018-03-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 56 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Kadłubka 43 w Rybniku Pokaż
535/2018 2018-05-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na trenie nieruchomości przy ulicy Adamskiego w Rybniku Pokaż
531/2018 2018-04-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Adamskiego w Rybniku Pokaż
527/2018 inne dokument Opinia sanitarna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Brackiej (MPZP 37-2) Pokaż
523/2018 2018-05-11 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych w zakładzie „Rzeźnictwo-Wędliniarstwo” S.C. Woźniczka Antoni, Woźniczka Maria, Woźniczka – Fojcik Ewa w Rybniku, przy ul. Wolnej 159 Pokaż
519/2018 2018-05-07 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Działania prowadzone przez HOSSA Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku na terenie zdewastowanym m.in. działalnością górniczą, zlokalizowanym w rejonie ul. Sportowej Pokaż
515/2018 2018-05-04 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zbieranie odpadów prowadzone na terenie położonym w Rybniku przy ul. Sosnowej 5 - RADMET Radosław Iwaszkiewicz z siedzibą w Szczerbicach przy ul. Granicznej 7 Pokaż
511/2018 2018-04-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie nowego pozwolenia na wprowadzanie pyłów do powietrza z instalacji zakładu „Rzeźnictwo-Wędliniarstwo” S.C. Woźniczka Antoni, Woźniczka Maria, Woźniczka –Fojcik Ewa, przy ul. Wolna 159 w Rybniku. Pokaż
507/2018 2018-04-24 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
503/2018 2018-05-02 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 42m2 krzewów rosnacych na nieruchomości przy ulicy Orzepowickiej 14 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
499/2018 2018-04-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 42m2 krzewów rosnących na nieruchomości przy ulicy Orzepowickiej 14 w Rybniku Pokaż
495/2018 2018-05-02 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ulicy Bogusławskiego 2L w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
491/2018 2018-03-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Bogusławskiego 2L w Rybniku Pokaż
487/2018 2018-05-02 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Rudzkiej 244A w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych Pokaż
483/2018 2018-03-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 21 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Rudzkiej 244A w Rybniku Pokaż
479/2018 2018-05-02 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk dzrew z neruchomości przy ulicy Rudzkiej 244 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastepczych Pokaż
475/2018 2018-04-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnacych przy ulicy Rudzkiej 244 w Rybniku Pokaż
467/2018 2018-04-13 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. Piotra Skargi (MPZP 44) Pokaż
459/2018 polityki, strategie, plany lub programy Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Brackiej (MPZP 37-2) Pokaż
455/2018 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Brackiej (MPZP 37-2) Pokaż
451/2018 2018-04-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej przy ulicy Raciborskiej z odroczeniem uiszczenia opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
447/2018 2018-03-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Raciborskiej w Rybniku Pokaż
443/2018 2018-04-05 decyzje Wygaszone zezwolenie dotyczyło zbierania odpadów przez Pana Janusza Rus i Panią Bogusławę Rus, działających w ramach spółki cywilnej FIRMA "BEATA" Pokaż
439/2018 2018-04-11 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Brackiej (MPZP 37-2) Pokaż
435/2018 2018-04-06 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
431/2018 2018-04-18 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew z terenu nieruchomości położonej przy ulicy Chwałowickiej 1 w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych Pokaż
427/2018 2018-03-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew z terenu nieruchomości położonej przy ulicy Chwałowickiej 1 w Rybniku Pokaż
423/2018 2018-03-27 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Wytwarzanie odpadów związane obróbką metali w eksploatowanych instalacjach i urządzeniach SUROWIEC Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Rymera 19 D Pokaż
419/2018 2018-03-13 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zbieranie odpadów złomu prowadzone przez Panią Katarzynę Małkiewicz - przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: "Budex" Katarzyna Małkiewicz z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Pułaskiego 16 Pokaż
415/2018 2018-03-14 decyzje Umorzenie postępowania zmiany zezwolenia na transport odpadów, udzielonego Eugeniuszowi Marcol - przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą F.U.H.B. MARBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Chabrowej 1 Pokaż
409/2018 2018-03-21 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
405/2018 polityki, strategie, plany lub programy Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39) Pokaż
401/2018 2018-03-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na trasie przebiegu linii kolejowej nr 140 przy ulicy Mikołowskiej w Rybniku Pokaż
399/2018 2018-03-21 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1522 A w Rybniku, przy ul. Brzezińska 8a Pokaż
395/2018 2018-03-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na terasie przebiegu linii kolejowej nr 140 w Rybniku Pokaż
389/2018 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39) Pokaż
385/2018 2018-03-14 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39) Pokaż
379/2018 2018-03-15 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39) Pokaż
373/2018 2018-03-01 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
369/2018 2018-02-23 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
365/2018 2018-03-22 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw wraz z budynkiem kasowym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych numerami 897/134 i 2197/136 przy ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza Pokaż
361/2018 2018-03-06 decyzje Odmowa udzielenia F.U.H.B. MARBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Chwałowickiej 64C zezwolenia na przetwarzanie odpadów, które miało dotyczyć przesiewania odpadów w mobilnym urządzeniu, w celu uzyskania materiału przydatnego do zagospodarowa Pokaż
357/2018 2018-03-22 decyzje Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu z terenu Rzymsko-Katolickiej Parafii pod wezwaniem Świętej Anny w Gliwicach – Łabędach, przy ul. Przyszowskiej 36 Pokaż
353/2018 2018-03-06 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację Pokaż
349/2018 2018-01-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację Pokaż
343/2018 2018-03-06 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni Jankowice w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12 w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację Pokaż
339/2018 2018-01-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni Jankowice w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12 w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację Pokaż
335/2018 2018-03-06 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku, przy ul. Rymera 4 w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację Pokaż
331/2018 2018-01-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku, przy ul. Rymera 4 w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację Pokaż
327/2018 2018-03-06 decyzje Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku, przy ul. Rymera 4 w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację z Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. na: Polską Grupę Górniczą S.A. Pokaż
323/2018 2018-03-16 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Konarskiego w Rybniku Pokaż
319/2018 2018-03-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Konarskiego w Rybniku Pokaż
315/2018 2018-02-27 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zagospodarowanie odpadów przez Inżbud TT Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Drzymały 8 dotyczy instalacji eksploatowanej w Rybniku przy ul. Frontowej 10 D Pokaż
311/2018 2018-03-09 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 149 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Wyboistej z odroczeniem opłaty Pokaż
307/2018 2018-02-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 149 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Wyboistej Pokaż
303/2018 2018-03-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ulicy Gruntowej z odroczeniem opłaty Pokaż
299/2018 2018-01-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ulicy Gruntowej Pokaż
295/2018 2018-03-09 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z terenu nieruchomości przy ulicy Lipowej z odroczeniem opłaty Pokaż
291/2018 2018-02-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z terenu nieruchomości przy ulicy Lipowej Pokaż
287/2018 2018-03-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 56 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Raciborskiej z odroczeniem opłaty i częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
283/2018 2018-01-24 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 86 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Raciborskiej Pokaż
279/2018 2018-03-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 145 sztuk drzew rosnacych na terenie nieruchomości przy ulicy Raciborskiej z odroczeniem opłaty Pokaż
275/2018 2018-02-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 145 sztuk drzew rosnacych na terenie nieruchomości przy ulicy Raciborskiej Pokaż
271/2018 2018-02-16 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia dotyczyła zwiększenia ilości części wytwarzanych odpadów, dodania nowych rodzajów odpadów oraz włączenia do decyzji zezwolenia na zbieranie odpadów - DB Cargo Polska S.A., ul. Wolności 337, 41-800 Zabrze Pokaż
267/2018 2018-02-07 decyzje Wykorzystanie odpadów w pracach polegających na przebudowie lub remontach podbudów dróg oraz innych budowli i obiektów budowlanych, w tym fundamentów - GRANI-TEC Durczok Paweł i Durczok Anita, ul. Raciborska 271, 44-273 Rybnik Pokaż
263/2018 2018-03-05 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Gliwickiej 190 w Rybniku Pokaż
259/2018 2018-02-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Gliwickiej 190 w Rybniku Pokaż
255/2018 2018-02-19 wnioski o wydanie decyzji Wytwarzanie odpadów związane obróbką metali w eksploatowanych instalacjach i urządzeniach Pokaż
251/2018 2018-03-01 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji z instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. Nr 50362 w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 Pokaż
247/2018 2018-02-28 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Powstańców Śląskich w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych Pokaż
243/2018 2018-01-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Powstańców Śląskich w Rybniku Pokaż
239/2018 2018-02-23 zgłoszenia Zgłoszenie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr RYB1522 A, ul. Brzezińska 8a w Rybniku Pokaż
235/2018 2018-01-30 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmianie uległ prowadzący działania z odpadami (następca prawny) na Inżbud TT Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Drzymały 8 Pokaż
231/2018 2018-01-24 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zagospodarowanie odpadów przez Rybnicką Spółdzielnię Produkcyjną z siedzibą w Rybniku przy ul. Majątkowej 42 na terenie położonym w Rybniku przy ul. Świerklańskiej Pokaż
227/2018 2018-02-22 postanowienia Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw wraz z budynkiem kasowym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych numerami 897/134 i 2197/136 przy ul. Pokaż
223/2018 2018-02-08 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w związku z funkcjonowaniem Ciepłowni Rymer, w Rybniku przy ul. Rymera Pokaż
219/2018 2018-02-07 decyzje Umorzenie postępowania w sprawie udzielenia DELGREEN Sp. z o.o. z siedzią w Rybniku przy ul. Ogrodowej 7 Pokaż
215/2018 2018-01-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku, przy ul. Rymera 4 Pokaż
207/2018 2018-02-07 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
203/2018 2018-02-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Dębowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
199/2018 2018-01-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Dębowej w Rybniku Pokaż
195/2018 2018-02-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej w obrębie ulicy Nowej i Ogrodowej Pokaż
191/2018 2018-01-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej w obrębie ulicy Nowej i Ogrodowej Pokaż
187/2018 2018-02-09 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Adaptacja hali serwisowej na kabinę lakierniczo-suszarniczą i magazynek farb Pokaż
183/2018 2018-02-07 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Dostosowanie ZPMW Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice do produkcji paliw niskoemisyjnych Pokaż
179/2018 2018-01-31 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 33 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Sienkiewicza w Rybniku Pokaż
175/2018 2018-01-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 33 sztuk drzew rosnacych przy ulicy Sienkiewicza w Rybniku Pokaż
171/2018 2018-01-31 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Józefa Pukowca 4 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
167/2018 2018-01-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Józefa Pukowca 4 w Rybniku Pokaż
163/2018 2018-01-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości położonej przy ulicy Gliwickiej w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
159/2018 2018-01-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości położonej przy ulicy Gliwickiej w Rybniku Pokaż
155/2018 2018-01-31 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Brudnioka z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
151/2018 2018-01-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Brudnioka w Rybniku Pokaż
147/2018 2017-12-27 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. Nr 53609 Rybnik (35275 KRY_RYBNIK_HALLERA) zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Gen. Hallera 6 Pokaż
143/2018 2018-01-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 24 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych i częściowym odroczeniem opłaty Pokaż
139/2018 2018-01-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 24 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej w Rybniku Pokaż
131/2018 2018-01-02 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 66 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Kotucza i Cegielnianej w Rybniku Pokaż
127/2018 2018-01-26 postanowienia Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Adaptacja hali serwisowej na kabinę lakierniczo-suszarniczą i magazynek farb Pokaż
123/2018 2018-01-25 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Dostosowanie ZPMW Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice do produkcji paliw niskoemisyjnych Pokaż
119/2018 2018-01-17 zgłoszenia Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości emisji z instalacji stacji bazowej operatora Polkomtel Sp. z o.o. Nr BT_26301_Rybnik_Kolonia_Daszyńskiego w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 243 Pokaż
115/2018 2018-01-17 zgłoszenia Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości emisji z instalacji stacji bazowej operatora Polkomtel Sp. z o.o. Nr BT_20558_Rybnik_Zamysłów w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 123 Pokaż
111/2018 2018-01-05 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
103/2018 2018-01-16 decyzje Wygaszenie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dotyczyło działań prowadzonych przez Rybnicką Spółdzielnię Produkcyjną, ul. Majątkowa 42, 44-207 Rybnik Pokaż
99/2018 2018-01-17 decyzje Wygaszenie zezwolenia na zbieranie odpadów dotyczyło KULIK S.J., ul. Kadłubka 45, 44-270 Rybnik Pokaż
95/2018 2018-01-16 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Umorzenie postępowanie w sprawie planowanego przez Rybnicką Spółdzielnię Produkcyjną z siedzią w Rybniku przy ul. Majątkowej 42 przetwarzania odpadów Pokaż
91/2018 2018-01-11 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Gliwickiej w Rybniku Pokaż
87/2018 2017-11-24 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Gliwickiej Pokaż
83/2018 2018-01-10 zgłoszenia Informacja w sprawie zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji z instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. Nr 2267 w Rybniku, przy ul. Różańskiego 14A Pokaż
79/2018 2018-01-11 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnacych przy ulicy mariańskiej w Rybniku Pokaż
75/2018 2017-12-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnących przy ulicy Mariańskiej Pokaż
71/2018 2018-01-10 zgłoszenia Informacja w sprawie zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji z instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. Nr 50185 w Rybniku, przy ul. Żużlowej 1 Pokaż
69/2018 2018-01-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 40 sztuk drzew rosnących przy ulicy Rybnickiego 2 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
65/2018 2017-11-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 40 sztuk drzew rosnących przy ulicy Rybnickiego 2 w Rybniku Pokaż
59/2018 2017-11-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 40 sztuk drzew rosnacych przy ulicy rybnickiego 2 w Rybniku Pokaż
55/2018 2018-01-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących przy ulicy Józefa Rymera w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
51/2018 2017-12-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Józefa Rymera w Rybniku Pokaż
47/2018 2017-12-20 decyzje Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji DB Cargo Polska S.A. Zakład Utrzymania Taboru Kolejowego w Rybniku, przy ul. Kłokocińskiej 51 Pokaż
43/2018 2017-12-04 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Działania prowadzone przez Greif Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku dotyczą instalacji do rozdrabniania tworzyw sztucznych w celu wykonania materiału wyjściowego do produkcji plastikowych elementów, eksploatowanej w zakładzie położonym w Rybniku Pokaż
37/2018 2017-08-24 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1) Pokaż
33/2018 2017-12-14 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30) Pokaż
31/2018 2017-12-14 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP 33) Pokaż
25/2018 2017-12-14 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32) Pokaż
21/2018 2018-01-02 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie 3 sztuk drzew rosnacych przy ulicy Przewozowej w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
17/2018 2017-11-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew Pokaż
3/2018 2017-11-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew zlokalizowanych przy ulicy Józefa Rymara w Rybniku Pokaż
1730/2017 2017-12-27 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Wytwarzanie odpadów związane z działaniami prowadzonymi przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku Pokaż
1726/2017 decyzje Pokaż
1722/2017 2017-12-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Gałczyńskiego w Rybniku Pokaż
1718/2017 2017-12-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Gałczyńskiego Pokaż
1714/2017 2017-12-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnacych w obrębie ulic Ogrodowej i Zwycięstwa Pokaż
1710/2017 2017-11-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnacych w obrębie ulicy Zwycięstwa i Ogrodowej Pokaż
1706/2017 2017-12-15 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. RYB1006A, przy ul. Skłodowskiej Curie 1 w Rybniku Pokaż
1702/2017 2017-12-20 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa parkingu w Rybniku pomiędzy ulicami Kotucza i Cegielnianą Pokaż
1698/2017 2017-12-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych Pokaż
1694/2017 2017-12-18 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód w związku z realizacją inwestycji - budową budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Rybniku przy ul. Polnej Pokaż
1690/2017 2017-12-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczy odpadów powstających w wyniku funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku Pokaż
1686/2017 2017-12-15 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych do ziemi Pokaż
1682/2017 2017-12-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna rosnącego przy ulicy Lipowej 22 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1678/2017 2017-11-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa Pokaż
1674/2017 2017-12-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód Pokaż
1670/2017 2017-12-11 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Netia S.A. Nr RYBKB017 w Rybniku, przy ul. BrzezińskieJ 8A Pokaż
1666/2017 2017-12-11 zgłoszenia Zgłoszenie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Netia RYBKB120 w Rybniku, przy ul. Prostej 144 Pokaż
1662/2017 2017-11-28 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku Pokaż
1658/2017 2017-12-07 zgłoszenia Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa parkingu w Rybniku pomiędzy ulicami Kotucza i Cegielnianą Pokaż
1654/2017 2017-12-07 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego Pokaż
1650/2017 2017-11-22 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana zezwolenia na transport odpadów udzielonego GRANI-TEC Durczok Paweł, z siedzibą w Rybniku przy ul. Raciborskiej 271 Pokaż
1640/2017 2017-11-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących przy ulicy Wyzwolenia 29, 32, 38, 40, 42w Rybniku Pokaż
1636/2017 2017-12-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących przy ulicy Kolejowej w Rybniku Pokaż
1632/2017 2017-11-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących przy ulicy Kolejowej w Rybniku Pokaż
1628/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36) Pokaż
1624/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36) Pokaż
1620/2017 2017-12-01 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
1616/2017 2017-12-01 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz na wykonanie urządzeń wodnych w związku z budową kanalizacji deszczowej Pokaż
1612/2017 2017-12-01 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnacych przy ulicy Dolnej w Rybniku z odroczeniem opłaty i częściowym umorzeniem postępowania. Pokaż
1608/2017 2017-10-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Dolnej w Rybniku Pokaż
1604/2017 2017-11-30 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Przetwarzanie odpadów dotyczy demontażu odpadów wielkogabarytowy i eksploatowanej w zakładzie instalacji grzewczej Pokaż
1600/2017 2017-11-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Przemysłowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1596/2017 2017-11-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Przemysłowej w Rybniku Pokaż
1592/2017 2017-11-09 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1588/2017 2017-11-14 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1580/2017 2017-11-16 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Henryka Sienkiewicza w Rybniku Pokaż
1564/2017 2017-11-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnacych na trasie przebiegu linii kolejowej nr 140 w Rybniku Pokaż
1560/2017 2017-11-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnących na terasie przebiegu linii kolejowej nr 140 w Rybniku Pokaż
1556/2017 2017-11-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzen kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
1552/2017 2017-11-13 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku Pokaż
1548/2017 2017-11-14 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu ścieków do rowu oraz na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych do ziemi Pokaż
1544/2017 2017-11-13 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej Nr 35469N! Lemans_Makro_Rybnika, ul. Żorska 60 Od: Orange Polska S.A. Pokaż
1536/2017 2017-10-27 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Transport odpadów prowadzony przez Pana Patryka Pelczarskiego - przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: PROFIL Patryk Pelczarski Pokaż
1530/2017 2017-11-13 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Rudzkiej 238B Pokaż
1526/2017 2017-10-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej 238B Pokaż
1522/2017 2017-11-13 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Józefa Pukowca Pokaż
1518/2017 2017-10-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Józefa Pukowca w Rybniku Pokaż
1514/2017 2017-10-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Adaptacja hali serwisowej na kabinę lakierniczo-suszarniczą i magazynek farb Pokaż
1510/2017 2017-11-09 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych dla zadania "Odwodnienie terenu obiektu Północ" Pokaż
1506/2017 2017-11-07 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci stawu oraz na szczególne korzystanie z wód w związku z eksploatacją stawu Pokaż
1502/2017 2017-10-16 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji energetycznych i zbiorników magazynowych paliwa na terenie firmy Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej 2c w Rybniku Pokaż
1498/2017 2017-11-06 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Transport odpadów prowadzony przez AMS X-TRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 95 Pokaż
1494/2017 2017-10-31 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Powstawanie odpadów związane z prowadzeniem przy ul. Pod Lasem 50 D zakładu zajmującego się produkcją hydrauliki sterowniczej dla górnictwa oraz rozjazdów kolejowych Pokaż
1488/2017 2017-10-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parkingu w Rybniku pomiędzy ulicami Kotucza i Cegielnianą Pokaż
1484/2017 2017-11-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego (rowu) poprzez zabudowę przepustu Pokaż
1480/2017 2017-11-03 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących przy ulicy Świerklańskiej 2 w Rybniku Pokaż
1476/2017 2017-10-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Świerklańskiej 2 w Rybniku Pokaż
1472/2017 2017-11-03 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci przebudowy rowu poprzez jego zarurowania Pokaż
1468/2017 2017-11-03 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie dotyczy wytwarzania odpadów w wyniku wykonywania prac serwisowych środków transportu na wynajmowanym terenie położonym w Rybniku przy ul. Przemysłowej 13 Pokaż
1464/2017 2017-10-27 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1460/2017 2017-10-27 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1454/2017 2017-10-30 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1450/2017 2017-10-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
1446/2017 2017-10-13 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Wytwarzanie odpadów związane z wykonywaniem remontów, modernizacji i napraw kotłów grzewczych, urządzeń do instalacji energetycznych i przemysłowych, podzespołów turbogeneratorów oraz innych urządzeń Pokaż
1442/2017 2017-10-26 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1438/2017 2017-10-24 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych obcego podmiotu Pokaż
1434/2017 2017-10-26 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstające na stanowisku do mycia samochodów, do urządzeń kanalizacyjnych obcego podmiotu Pokaż
1430/2017 2017-10-25 wnioski o wydanie decyzji Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych obcego podmiotu Pokaż
1420/2017 2017-10-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących przy ulicy Wyzwolenia 22A i 28 w Rybniku Pokaż
1416/2017 2017-09-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Wyzwolenia 22A i 28 w Rybniku Pokaż
1412/2017 2017-10-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 drzew rosnących przy ulicach Mariańskiej 8, Piasta 8 i 13, Wyzwolenia 10 w Rybniku Pokaż
1408/2017 2017-09-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Mariańskiej 8, Piasta 8 i 13, Wyzwolenia 10 w Rybniku Pokaż
1402/2017 2017-10-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących przy ulicy ks. Piotra Skargi 46 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1398/2017 2017-09-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy ks. Piotra Skargi 46 w Rybniku Pokaż
1394/2017 2017-08-01 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw wraz z budynkiem kasowym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych numerami 897/134, 2197/136 przy ul. Płk ks. Wilhelma Kubsza Pokaż
1390/2017 2017-10-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku śliwa domowa rosnącego przy ulicy Rudzkiej/Stalowej w Rybniku Pokaż
1386/2017 2017-10-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Rudzkiej/Stalowej w Rybniku Pokaż
1382/2017 2017-10-20 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i odmowa wydania zgody na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na terenach działek o numerach: 667/46 i 214/52 przy ulicy Gałczyńskiego i Działkowców Pokaż
1378/2017 2017-09-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenach działek o numerach: 667/46 i 214/52 przy ulicy Gałczyńskiego i Działkowców Pokaż
1374/2017 2017-10-09 zgłoszenia Wniosek Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. Oddział w sprawie zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Jankowice w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12 Od: Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. Pokaż
1370/2017 2017-10-20 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia nr Ek-I.6221.9.2012 z dnia 25.07.2012 r. udzielonego Kompanii Węglowej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie w Rybniku przy ul. Rymera 4 (Ciepłownia Rymer i Ciepłownia Ignacy) Pokaż
1366/2017 2017-10-19 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1362/2017 2017-10-17 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1358/2017 2017-10-13 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1354/2017 2017-10-09 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1350/2017 2017-09-18 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1346/2017 2017-10-16 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. 53640 (35640 Kry_Rybnik_Gliwicka) w Rybniku, przy ul. Gliwickiej 190 Pokaż
1338/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30) Pokaż
1334/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30) Pokaż
1330/2017 2017-10-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzytsanie z wód Pokaż
1326/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP33) Pokaż
1322/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32) Pokaż
1320/2017 polityki, strategie, plany lub programy Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP33) Pokaż
1314/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32) Pokaż
1310/2017 2017-10-11 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa nowego osadnika wstępnego oraz włączenie do istniejącego ciągu technologicznego w oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach Pokaż
1306/2017 2017-10-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Józefa Pukowca 3 w Rybniku Pokaż
1303/2017 2017-09-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Józefa Pukowca 3 Pokaż
1300/2017 2017-10-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy św. Maksymiliana 11 w Rybniku Pokaż
1297/2017 2017-09-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy św. Maksymiliana w Rybniku Pokaż
1294/2017 2017-10-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących przy ulicy 1 Maja w Rybniku Pokaż
1291/2017 2017-09-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących przy ulicy 1 Maja w Rybniku Pokaż
1288/2017 2017-10-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Jastrzębskiej 15 Pokaż
1282/2017 2017-10-11 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. Nr 35420N! Rybnik-Piaski w Rybniku, przy ul. Sosnowej 7 Pokaż
1279/2017 2017-10-10 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych do ziemi Pokaż
1276/2017 2017-10-10 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych do ziemi Pokaż
1273/2017 2017-10-10 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych Pokaż
1270/2017 2017-09-21 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Transport odpadów prowadzony przez Lubar Transport Mężyk Krzysztof, Bartnik Marian Spółka Jawna z siedzibą w Rybniku przy ul. Rymera 19 Pokaż
1267/2017 2017-10-09 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Tadeusza Kościuszki 57 z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1264/2017 2017-09-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew Pokaż
1261/2017 2017-10-09 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1258/2017 2017-09-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku Pokaż
1255/2017 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących przy ulicy Józefa Rymera 40C z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1252/2017 2017-09-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew przy ulicy Józefa Rymera 40C w Rybniku Pokaż
1249/2017 2017-10-09 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew przy ulicy Kolejowej w Rybniku Pokaż
1246/2017 2017-09-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew rosnących przy ulicy Kolejowej w Rybniku Pokaż
1243/2017 2017-09-19 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Wytwarzanie odpadów przez Rettig Heating Sp. z o.o. zajmującego się produkcją grzejników i płyt izolacyjnych Pokaż
1240/2017 2017-10-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Gliwickiej w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
1237/2017 2017-09-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Gliwickiej w Rybniku Pokaż
1234/2017 2017-10-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata rosnącego przy ulicy Rudzkiej 240B w Rybniku Pokaż
1231/2017 2017-09-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Rudzkiej 240B w Rybniku Pokaż
1228/2017 2017-10-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Józefa Rymera 25 z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1225/2017 2017-09-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Józefa Rymera 25 Pokaż
1222/2017 2017-09-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji DB CARGO POLSKA S.A., ul. Kłokocińska 51, 44-251 Rybnik Pokaż
1217/2017 2017-10-03 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 46 sztuk drzew rosnących przy ulicy Podmiejskiej z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych i częściowym nieumorzeniem postępowania. Pokaż
1214/2017 2017-09-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 49 sztuk drzew rosnących przy ulicy Podmiejskiej Pokaż
1211/2017 2017-10-03 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Transport odpadów prowadzony przez Pana Adama Chmiel, przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TRANSPACK Adam Chmiel z siedzibą w Rybniku przy ul. Nadbrzeżnej 51 Pokaż
1208/2017 2017-09-29 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
1205/2017 2017-09-28 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej 50186 operatora T-Mobile Polska S.A. w Rybniku przy ul. Franciszkańskiej 22 Pokaż
1202/2017 2017-09-19 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1199/2017 2017-09-25 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Wniosek dotyczy wytwarzania odpadów w wyniku wykonywania prac serwisowych środków transportu na wynajmowanym terenie położonym w Rybniku przy ul. Przemysłowej 13 Pokaż
1196/2017 2017-09-19 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa nowego osadnika wstępnego oraz włączenie do istniejącego ciągu technologicznego w oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach Pokaż
1193/2017 2017-08-18 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
1190/2017 2017-08-18 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
1188/2017 2017-08-01 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
1184/2017 2017-08-21 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
1181/2017 2017-09-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 2c Pokaż
1178/2017 2017-09-25 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci zabudowy przepustu na rowie Pokaż
1174/2017 2017-09-21 wnioski o wydanie decyzji Wytwarzanie odpadów związane z wykonywaniem remontów, modernizacji i napraw kotłów grzewczych, urządzeń do instalacji energetycznych i przemysłowych, podzespołów turbogeneratorów oraz innych urządzeń Pokaż
1170/2017 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia nr Ek-I.6221.9.2012 z dnia 25.07.2012 r. udzielonego Kompanii Węglowej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie w Rybniku przy ul. Rymera 4 (Ciepłownia Rymer i Ciepłownia Ignacy) Pokaż
1167/2017 2017-08-25 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej 50421 operatora T-Mobile Polska S.A. w Rybniku, przy ul. Pod Lasem Pokaż
1164/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36) Pokaż
1161/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36) Pokaż
1158/2017 2017-07-25 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
1155/2017 2017-08-14 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
1152/2017 2017-09-06 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Działania prowadzone przez Sego Sp. z o.o. w Rybniku przy ul. Kolberga 65 Pokaż
1149/2017 2017-08-24 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zagospodarowanie odpadami terenów zdegradowanych działalnością górniczą przez Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Pokaż
1145/2017 2017-09-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew rosnących przy ulicy kard. Bolesława Kominka w Rybniku z odroczeniem opłaty i częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
1142/2017 2017-08-24 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy kard. Bolesława Kominka w Rybniku Pokaż
1139/2017 2017-09-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 45m2 krzewów rosnących w skupisku przy ulicy Orzepowickiej 14A z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1136/2017 2017-09-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 45m2 krzewów rosnących w skupisku przy ulicy Orzepowickiej 14A Pokaż
1133/2017 2017-09-20 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Dąbrówki z odroczeniem opłaty Pokaż
1130/2017 2017-08-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Dąbrówki Pokaż
1127/2017 2017-09-19 decyzje Decyzja -przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego wraz z przejęciem praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego Pokaż
1124/2017 2017-09-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód w związku z realizacją odwodnienia Pokaż
1121/2017 2017-09-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew rosnących przy ulicach Mikołowskiej i Przemysłowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1118/2017 2017-08-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicach Mikołowskiej i Przemysłowej w Rybniku Pokaż
1115/2017 2017-09-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Paderewskiego 46 w Rybniku Pokaż
1112/2017 2017-08-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Paderewskiego 46 w Rybniku Pokaż
1109/2017 2017-09-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew zlokalizowanych przy ulicach Obywatelskiej i Ogrodowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1106/2017 2017-08-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących przy ulicach Ogrodowej i Obywatelskiej w Rybniku Pokaż
1103/2017 2017-09-14 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych poprzez wylot W16 w Jastrzębiu Zdroju do ziemi Pokaż
1100/2017 2017-09-13 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych poprzez wylot W18 w Jastrzębiu Zdroju Pokaż
1097/2017 2017-09-12 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych wylotem W19 do ziemi (teren Jastrzębia Zdroju) Pokaż
1094/2017 2017-09-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci zarurowania odcinka rowu Pokaż
1091/2017 2017-08-18 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zbieranie i przetwarzanie odpadów przez Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich związane z budową Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna Etap II Pokaż
1088/2017 2017-09-07 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 56 sztuk drzew i 51m2 krzewów rosnących przy ulicy Wyboistej w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
1085/2017 2017-08-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 56 drzew i 51 m2 krzewów rosnących przy ulicy Wyboistej w Rybniku Pokaż
1082/2017 2017-08-22 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zagospodarowanie odpadami terenów zdegradowanych działalnością górniczą przez Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Pokaż
1079/2017 2017-09-11 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków opadowych wylotem W17 do ziemi - na terenie Jastrzębia Zdroju Pokaż
1076/2017 2017-08-10 decyzje Umorzenie postępowania w sprawie udzielenia Panu Patrykowi Pelczarskiemu, przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą PROFIL Patryk Pelczarski, zezwolenia na zbieranie odpadów Pokaż
1074/2017 2017-09-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa przy ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
1071/2017 2017-08-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Rudzkiej Pokaż
1067/2017 2017-09-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
1064/2017 2017-09-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego Pokaż
1061/2017 2017-08-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących z myjni samochodowej , zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
1058/2017 2017-08-31 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych Pokaż
1055/2017 2017-08-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (przepust, wyloty ścieków deszczowych oraz rowy) oraz szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych Pokaż
1052/2017 2017-08-31 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urxądzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód w związku z realizacją odwodnienia budynków mieszkalnych Pokaż
1049/2017 2017-09-01 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
1046/2017 2017-09-05 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego, odwadnianie obiektów budowlanych oraz odprowadzanie wód drenażowych i opadowych w związku z realizacją inwestycji modernizacji dwuru w Łukowie Śląskim Pokaż
1043/2017 2017-08-28 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1040/2017 2017-08-18 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód-odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
1037/2017 2017-08-29 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
1034/2017 2017-08-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących przy ulicy Kłokocińskiej 51 z częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
1031/2017 2017-08-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Kłokocińskiej 51 Pokaż
1028/2017 2017-08-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew zlokalizowanych przy ulicach: Gzelskiej, Chwałęcickiej i Stalowej z częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
1025/2017 2017-07-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 23 sztuk drzew rosnących przy ulicach: Gzelskiej, Stalowej i Chwałęcickiej Pokaż
1022/2017 2017-08-10 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana zezwolenia udzielonego EKO M. Golik, J. Konsek, J. Serwotka S. J. z siedzibą w Rybniku, dotycząca zbierania odpadów przy ul. Przemysłowej 35 i ul. Kolberga 65 Pokaż
1019/2017 2017-08-07 decyzje Wygaszenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów obecnie prowadzącemu instalację - PPUH "GAL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Bielsku-Białej Pokaż
1012/2017 2017-08-24 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1009/2017 2017-07-21 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zagospodarowanie odpadów przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną z siedzibą w Rybniku polegające na wypełnieniu terenów niekorzystnie przekształconych działalnością górniczą Pokaż
1006/2017 2017-08-04 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana zezwolenia udzielonego EKO M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka S.J. dotyczyła zwiększenia dopuszczalnej do przetworzenia ilości jednego z rodzajów odpadów Pokaż
1003/2017 2017-07-24 decyzje Wygaszenie zezwolenia udzielonego HALDEX S.A. z siedzibą w Katowicach w związku z przejęciem praca przez Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Pokaż
999/2017 2017-08-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Henryka Wieniawskiego w Rybniku Pokaż
996/2017 2017-07-31 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego przy ulicy Henryka Wieniawskiego 7 w Rybniku Pokaż
993/2017 2017-08-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Hutniczej w Rybniku Pokaż
990/2017 2017-07-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Hutniczej w Rybniku Pokaż
987/2017 2017-08-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Tysiąclecia 60-64 w Wodzisławiu Śląskim z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
984/2017 2017-07-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Tysiąclecia 60-64 w Wodzisławiu Śląskim Pokaż
981/2017 2017-08-22 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie pyłów do powietrza z instalacji Przedsiębiorstwa Prefabrykacji Górniczej "PREFROW" Sp. z o.o. zlokalizowanej na terenie Zakładu Produkcyjnego "Niewiadom" w Rybniku, przy ul. Semana 14 Pokaż
977/2017 2017-08-21 wnioski o wydanie decyzji Wytwarzanie odpadów przez Rettig Heating Sp. z o.o. zajmującego się produkcją grzejników i płyt izolacyjnych Pokaż
973/2017 2017-08-16 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzenia ścieków opadowych do wód powierzchniowych Pokaż
970/2017 2017-08-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku robinia akacjowa rosnącego przy ulicy św. Maksymiliana 9c w Rybniku Pokaż
967/2017 2017-08-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy św. Maksymiliana 9C Pokaż
964/2017 2017-07-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Przedsiębiorstwa Prefabrykacji Górniczej "PREFROW" Sp. z o.o. położonej na terenie Zakładu Produkcyjnego "Niewiadom" w Rybniku, przy ul. Semana 14 Pokaż
958/2017 2017-06-19 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie gazów i do powietrza z instalacji Greif Poland Sp. z o. o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 3 Pokaż
955/2017 2017-08-11 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie pyłów do powietrza z instalacji zakładu LUBAR S.A. w Rybniku, przy ul. Rymera 19 Pokaż
952/2017 2017-08-11 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie pyłów do powietrza z instalacji zakładu LUBAR S.A. w Rybniku, przy ul. Konarskiego 159A Pokaż
949/2017 2017-08-11 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy ks. Konrada Szwedy w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
946/2017 2017-07-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy ks. Konrada Szwedy 7 w Rybniku Pokaż
943/2017 2017-08-11 decyzje Decyzja administracyjna zezwalająca na usuniecie drzew rosnących przy ulicy Rudzkiej 244A z obowiązkiem dokonania nasadzeń Pokaż
940/2017 2017-08-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Rudzkiej 244A Pokaż
937/2017 2017-07-28 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1515_A w Rybniku, przy ul. Zebrzydowickiej 3 Pokaż
934/2017 2017-07-24 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych w Łukowie Śląskim Pokaż
931/2017 2017-08-02 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT_22108_Górka w Rybniku, przy ul. Podmiejskiej 1 Pokaż
928/2017 2017-08-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna rosnących przy ulicy Żorskiej w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
925/2017 2017-06-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna przy ulicy Żorskiej w Rybniku Pokaż
922/2017 2017-08-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 58 sztuk drzew przy ulicy Brzezińskiej z odroczeniem opłaty i częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
919/2017 2017-02-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 65 sztuk drzew rosnących przy ulicy Brzezińskiej 8\w Rybniku Pokaż
916/2017 2017-08-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 33 sztuk drzew zlokalizowanych przy ulicy Rudzkiej 244 w Rybniku z dokonaniem nasadzeń zastępczych Pokaż
913/2017 2017-07-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Rudzkiej 244 w Rybniku Pokaż
910/2017 2017-08-03 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
907/2017 2017-08-03 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
904/2017 2017-07-14 zgłoszenia Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie pyłów do powietrza z instalacji LUBAR S.A. w Rybniku, przy ul. Konarskiego 159A Pokaż
895/2017 2017-08-02 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew rosnących przy ulicy Bocznej 11 i 13 w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
892/2017 2017-07-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew przy ulicy Bocznej 11 i 13 w Rybniku Pokaż
889/2017 2017-07-18 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana zezwolenia dotyczyła dodania nowych rodzajów odpadów Pokaż
884/2017 2017-08-02 decyzje Zezwolenie na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Paderewskiego 48 w Rybniku Pokaż
881/2017 2017-07-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Paderewskiego 48 w Rybniku Pokaż
878/2017 2017-07-31 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
875/2017 2017-07-13 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
872/2017 2017-07-24 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
869/2017 2017-07-17 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
866/2017 2017-07-04 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
863/2017 2017-07-24 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
860/2017 2017-07-11 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
857/2017 2017-07-20 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
854/2017 2017-07-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji LUBAR S.A. w Rybniku, przy ul. Rymera 19 Pokaż
851/2017 2017-07-17 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa nowego osadnika wstępnego oraz włączenie do istniejącego ciągu technologicznego w oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach Pokaż
848/2017 2017-07-27 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
845/2017 2017-07-17 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Rozbudowa instalacji do przetwarzania opon, odpadów gumowych, odpadów z tworzyw sztucznych i innych odpadów kalorycznych w Żorach przy ul. Kleszczowskiej 36 Pokaż
842/2017 2017-07-20 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 61 sztuk drzew rosnących przy ulicach Podmiejskiej, Skowronków i Poloczka z częściowym umorzeniem postępowania. Pokaż
839/2017 2017-06-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 66 sztuk drzew rosnących przy ulicach Podmiejskiej, Skowronków, Poloczka w Rybniku Pokaż
836/2017 2017-07-14 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
833/2017 2017-07-19 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego - wylotów do cieku oraz na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych Pokaż
830/2017 2017-07-12 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
826/2017 2017-06-19 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia dotyczącego zakładów Lubar S.A. położonych w Rybniku przy ul. Frontowej 10D, ul. Konarskiego 159A i ul. Rymera 19 Pokaż
823/2017 2017-05-29 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Wniosek dotyczy pozwolenia obejmującego zakłady Lubar S.A. położone w Rybniku przy ul. Frontowej 10D, ul. Konarskiego 159A i ul. Rymera 19 Pokaż
820/2017 2017-05-29 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Wytwarzanie odpadów przez WTC Sp. z o.o. w wyniku prowadzonych w stacji serwisowej napraw samochodów ciężarowych Pokaż
817/2017 2017-05-24 decyzje Wykorzystanie odpadów w celu produkcji elementów betonowych przez Lubar S.A. z siedzibą w Rybniku Pokaż
814/2017 2017-05-31 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Transport prowadzony przez Helenę Mitko i Joannę Lukaszczyk w ramach spółki cywilnej ML-TRANS Pokaż
811/2017 2017-06-12 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Transport odpadów przez P.P.U.H. BET-POL Rafał Furmanek Pokaż
808/2017 2017-07-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
805/2017 2017-06-22 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej RYBNIK PIASKI (KRY_RYBNIK_SOSNOWA) w Rybniku, przy ul. Sosnowej 7 Pokaż
801/2017 2017-07-07 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
798/2017 2017-07-03 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego oraz na szczególne korzystanie z wód Pokaż
795/2017 2017-06-21 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
792/2017 2017-06-12 wnioski o wydanie decyzji Wnioseki o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych w Jastrzębui Zdroju Pokaż
789/2017 2017-06-27 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci poboru, piętrzenia, retencjonowania i odprowadzania wody na potrzeby eksploatacji kompleksu stawów Pokaż
786/2017 2017-06-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy 1 Maja 102 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
783/2017 2017-05-31 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy 1 Maja 102 w Rybniku Pokaż
778/2017 2017-06-20 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
775/2017 2017-05-22 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
772/2017 2017-04-28 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. Pokaż
769/2017 2017-06-16 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
766/2017 2017-06-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci stawu oraz na szczególne korzystanie z wód w związku z jego eksploatacją Pokaż
763/2017 2017-06-14 decyzje Decyzja zmieniająca pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków przemysłowych oraz bytowych Pokaż
760/2017 2017-06-14 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A., ul. Brzezińska 8a Pokaż
757/2017 2017-06-13 decyzje Decyzja zmieniająca pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych Pokaż
753/2017 2017-06-14 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 39 Pokaż
750/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Karłowicza (MPZP 19-2) Pokaż
747/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Karłowicza (MPZP 19-2) Pokaż
744/2017 2017-06-14 decyzje Rozbudowa układu torowego bocznicy Bazy Napraw Taboru i Sprzętu Kolejowego (BNTiSK) w Rybniku oraz odbudowa torów łącznikowych pomiędzy Przesuwnicą wagonów a budynkiem Hali napraw podwozi z przewiązką wraz z wydłużeniem zakresu działania Przesuwnicy Pokaż
741/2017 2017-06-12 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
738/2017 2017-06-06 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
735/2017 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1) Pokaż
732/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1) Pokaż
729/2017 2017-06-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Bolesława Kominka w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
726/2017 2017-05-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Bolesława Kominka w Rybniku Pokaż
723/2017 2017-05-31 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. RYB1031 B, ul. Kłokocińska 51 Pokaż
720/2017 2017-05-31 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Hallera w Rybniku Pokaż
717/2017 2017-05-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego- drenażu oraz na odprowadzenie wód drenażowych i opadowych do ziemi Pokaż
714/2017 2017-05-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
711/2017 2017-05-05 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1) Pokaż
708/2017 2017-05-24 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1) Pokaż
705/2017 2017-04-27 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy tereny w rejonie ulic Olszyckiej, Pawła Mojżesza i Ofiar Terroru (MPZP 27) Pokaż
702/2017 2017-05-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o przeniesienie pozwolenia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód Pokaż
699/2017 2017-05-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych Pokaż
696/2017 2017-05-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Józefa Pukowca 1 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
693/2017 2017-05-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzew przy ulicy Józefa Pukowca 1 w Rybniku Pokaż
690/2017 2017-05-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk z drzew przy ulicy Kwiatowej w Rybniku z częściowym odroczeniem opłaty. Pokaż
684/2017 2017-05-30 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
681/2017 2017-05-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Wodzisławskiej Pokaż
678/2017 2016-09-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Wodzisławskiej Pokaż
675/2017 2017-05-10 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Transport odpadów prowadzony przez Pana Patryka Pelczarskiego - przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: PROFIL Patryk Pelczarski Pokaż
672/2017 2017-05-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Gliwickiej Pokaż
669/2017 2017-05-17 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Gliwickiej Pokaż
665/2017 2017-04-27 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Wytwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem zakładu zajmującego się obróbką metali oraz montażem i demontażem urządzeń górniczych Pokaż
662/2017 2017-05-30 decyzje Wydanie decyzji umarzającej opłatę za usunięcie drzew przy ulicy Sosnowej Pokaż
659/2017 2017-05-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący umorzenia opłaty za usunięcie drzew przy ulicy Sosnowej Pokaż
656/2017 2017-05-23 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci stawów ziemnych oraz na szczególne korzystanie z wód w postaci poboru, piętrzenia i odprowadzania wody Pokaż
653/2017 2017-05-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 80m2 krzewów przy ulicy Orzepowickiej 14 w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
650/2017 2017-05-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie krzewów przy ulicy Orzepowickiej 14 w Rybniku Pokaż
647/2017 2017-05-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów do rowu oraz na odprowadzanie ścieków opadowych do ziemi Pokaż
644/2017 2017-04-10 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Działania w zakresie zbierania odpadów prowadzone przez przedsiębiorcę: Gabriela Oleszczak Pokaż
641/2017 2017-04-04 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Działania prowadzone przez HOSSA Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku na terenie zdewastowanym m.in. działalnością górniczą, zlokalizowanym w rejonie ul. Sportowej Pokaż
638/2017 2017-03-14 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Dokument dotyczy zezwolenia na wykorzystanie odpadów w produkcji mieszaniny stanowiącej podłoże służące do rekultywacji terenów zdegradowanych Pokaż
635/2017 2017-05-18 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Pokaż
632/2017 2017-04-04 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana zezwolenia dotyczyła dodania nowych rodzajów odpadów Pokaż
629/2017 2017-04-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek w sprawie wydania nowego pozwolenia na wprowadzanie gazów mi pyłów do powietrza dla instalacji Greif Poland Sp. z. o.o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 3 Pokaż
626/2017 2017-05-08 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Hallera w Rybniku Pokaż
623/2017 2017-05-18 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
618/2017 2017-05-15 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
615/2017 2017-05-11 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
612/2017 2017-05-11 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
609/2017 2017-05-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Władysława Reymonta 62 w Rybniku z odroczeniem opłaty i obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych. Pokaż
606/2017 2017-04-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Władysława Reymonta 62 w Rybniku Pokaż
603/2017 2017-05-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy ks. Pawła Pośpiecha w Rybniku Pokaż
600/2017 2017-04-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzew przy ulicy ks. Pawła Pośpiecha w Rybniku Pokaż
597/2017 2017-05-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wó w postaci odprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
594/2017 2017-05-09 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód w związku z realizacją inwestycji przy ul. Hetmańskiej w Rybniku Pokaż
591/2017 2017-04-19 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
588/2017 2017-05-05 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, szczególne korzystanie z wód, zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód w związku z realizacją inwestycji "Budowa ścieżki rowerowej" Pokaż
585/2017 2017-05-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: świerk pospolity - 1 szt., świerk kłujacy - 1 szt., przy ulicy Podmiejskiej 83 w Rybniku Pokaż
582/2017 2017-04-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Podmiejskiej 83 w Rybniku Pokaż
579/2017 2017-05-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 70m2 krzewów gatunku ligustr pospolity przy ulicy Orzepowickiej 16 w Rybniku Pokaż
576/2017 2017-04-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 70m2 krzewów gatunku ligustr pospolity przy ulicy Orzepowickiej w Rybniku Pokaż
573/2017 2017-04-28 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew i 143m2 krzewów przy ulicy Floriańskiej w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
570/2017 2017-04-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów przy ulicy Floriańskiej w Rybniku Pokaż
567/2017 2017-04-28 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew przy ulicy Wandy 19 i 23 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
564/2017 2017-04-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew przy ulicy Wandy 19 i 23 w Rybniku Pokaż
559/2017 2017-04-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa przy ulicy Wysokiej 8 w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
556/2017 2017-04-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa przy ulicy Wysokiej 8 w Rybniku Pokaż
553/2017 2017-04-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rodzaju topola przy ulicy Jana Karłowicza 2A,B,C w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
550/2017 2017-04-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rodzaju topola przy ulicy Jana Kasprowicza 2A,B,C w Rybniku Pokaż
547/2017 2017-04-27 decyzje Wydanie decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzewa przy ulicy mikołowskiej Pokaż
544/2017 2017-04-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Mikołowskiej w Rybniku Pokaż
541/2017 2017-04-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna przy ulicy Rudzkiej 238B w Rybniku z częściowym odroczeniem opłaty Pokaż
538/2017 2017-04-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna przy ulicy Rudzkiej 238B w Rybniku Pokaż
535/2017 2017-04-19 wnioski o wydanie decyzji Powstawanie odpadów związane z prowadzeniem przy ul. Pod Lasem 50 D zakładu zajmującego się produkcją hydrauliki sterowniczej dla górnictwa oraz rozjazdów kolejowych Pokaż
532/2017 2017-04-24 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód Pokaż
529/2017 2017-04-20 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola berlińska przy ulicy Mikołowskiej 136 w Rybniku Pokaż
526/2017 2017-03-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola berlińska przy ulicy Mikołowskiej 136 w Rybniku Pokaż
523/2017 2017-04-18 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci poboru i odprowadzania wody Pokaż
520/2017 2017-04-14 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 listopada 2015 r. o znaku Ek-I.6225.16.2015 udzielającej pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Wrębowa Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Rymera 19 Pokaż
517/2017 2017-04-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 42 sztuk drzew przy ulicy Lipowej w Rybniku Pokaż
514/2017 2017-03-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Lipowej w Rybniku Pokaż
511/2017 2017-04-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 31 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna przy ulicy Lipowej w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
508/2017 2017-03-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Lipowej w Rybniku Pokaż
505/2017 2017-04-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew przy ulicy Budowlanych w Rybniku Pokaż
502/2017 2016-12-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew przy ulicy Budowlanych w Rybniku Pokaż
499/2017 2017-04-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata przy ulicy Jastrzębskiej 10 w Rybniku Pokaż
496/2017 2017-03-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata przy ulicy Jastrzębskiej 10 w Rybniku Pokaż
493/2017 2017-04-06 wnioski o wydanie decyzji Wytwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem zakładu zajmującego się obróbką metali oraz montażem i demontażem urządzeń górniczych Pokaż
490/2017 2017-03-30 wnioski o wydanie decyzji Działalność prowadzona w Rybniku przy ul. Gliwickiej 179 Pokaż
487/2017 2017-04-12 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego oraz na szczególne korzystanie z wód Pokaż
484/2017 2017-04-03 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
481/2017 2017-02-01 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Transport odpadów prowadzony przez Rybnickie Służby Komunalne z siedzibą w Rybniku przy ul. Jankowickiej 41B Pokaż
478/2017 2017-04-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5072 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii kolejowej nr 140 relacji Katowice Ligota – Nędza w Rybniku, w odległości mniejszej niż 15 metrów od osi skrajnego toru. Pokaż
475/2017 2017-03-17 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5072 sztuk drzew położonych na trasie przebiegu linii kolejowej nr 140 relacji Katowice Ligota – Nędza w Rybniku Pokaż
470/2017 2017-01-26 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana zezwolenia dotyczącego wykorzystania odpadów w celu produkcji mieszaniny stosowanej do rekultywacji, realizowanej przez EKO M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka Spółka Jawna, ul. Kościuszki 45A, 44-200 Rybnik Pokaż
468/2017 2017-04-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa i domowa wydania zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski przy ulicy Mglistej 8 w Rybniku Pokaż
465/2017 2017-03-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski przy ulicy Mglistej 8 w Rybniku Pokaż
462/2017 2017-04-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna przy ulicy Gliwickiej 182 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
459/2017 2017-03-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Gliwickiej 182 w Rybniku Pokaż
455/2017 2017-04-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew przy ulicy Józefa Piłsudskiego w Rybniku Pokaż
452/2017 2017-03-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew przy ulicy Józefa Piłsudskiego w Rybniku Pokaż
449/2017 2017-01-19 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana adresata pozwolenia na "Auto Salon Margo - Szczotok" Spółka Jawna, ul. Wodzisławska 201, 44-218 Rybnik Pokaż
446/2017 2017-01-19 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Transport odpadów prowadzony pod nazwą: F.U.H.B. MARBUD Eugeniusz Marcol, ul. Chabrowa 1, 44-210 Rybnik Pokaż
443/2017 2017-03-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Wrębowa Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Rymera 19 Pokaż
437/2017 2017-04-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód na potrzeby korzystania z kompleksu stawowego "obiekt Gzel" Pokaż
434/2017 2017-03-27 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
431/2017 2017-04-04 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
428/2017 2017-03-30 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego Pokaż
425/2017 2017-03-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku olsza czarna przy ulicy Brzeziny Miejskie w Rybniku Pokaż
419/2017 2017-03-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących przy ulicach św. Maksymiliana 10 i 12, Mglistej 6, ks. Szwedy 7 w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
417/2017 2017-03-08 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
413/2017 2017-03-01 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew przy ulicach: św. Maksymiliana 10 i 12, Mglistej 6, ks. Szwedy 7 w Rybniku Pokaż
410/2017 2017-03-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Orzepowickiej w Rybniku Pokaż
407/2017 2017-03-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew w Rybniku Pokaż
404/2017 2017-03-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunków: modrzew europejski - 1 szt., jarząb pospolity - 3 szt. przy ulicy Armii ludowej i Sztolniowej w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
401/2017 2017-02-24 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunków: dąb szypułkowy - 1 szt., modrzew europejski - 1 szt., jarząb pospolity - 3 szt. przy ulicy Armii Ludowej i Sztolniowej w Rybniku Pokaż
398/2017 2017-03-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
395/2017 2017-03-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk kłujący w Rybniku Pokaż
392/2017 2017-02-24 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk kłujący w Rybniku Pokaż
389/2017 2017-03-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: topola balsamiczna - 1 szt., topola berlińska - 1 szt. przy ulicy Wyzwolenia 28 i 42 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
386/2017 2016-10-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew przy ulicach Wyzwolenia 28 i 42, Piasta 13 i 31 w Rybniku Pokaż
383/2017 2016-01-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- Rozbudowa instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i surowców wtórnych oraz bazy przeładunkowej odpadów komunalnych (...) Pokaż
380/2017 2017-03-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego Pokaż
377/2017 2017-03-16 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Zabudowa urządzeń do klasyfikacji najdrobniejszych ziaren w ZPMW dla Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice - Obiekt 4.1 - Budynek płuczki miałowej Pokaż
374/2017 2017-03-15 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku modrzew europejski przy ulicy Prostej 100 w Rybniku Pokaż
371/2017 2016-12-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku modrzew europejski przy ulicy Prostej 100 w Rybniku Pokaż
368/2017 2017-03-15 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew przy ulicy Wrębowej 2 w Rybniku Pokaż
365/2017 2017-01-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew przy ulicy Wrębowej 2 w Rybniku Pokaż
362/2017 2017-03-15 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew przy ulicy Ludwika Zamenhofa w Rybniku Pokaż
359/2017 2016-12-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew przy ulicy Ludwika Zamenhofa w Rybniku Pokaż
356/2017 2017-03-15 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba babilońska przy ulicy św. Józefa 16 w Rybniku Pokaż
353/2017 2017-01-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku wierzba babilońska przy ulicy św. Józefa 16 w Rybniku Pokaż
350/2017 2017-03-15 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew przy ulicy KEN 15 w Rybniku Pokaż
347/2017 2017-01-31 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew przy ulicy KEN 15 w Rybniku Pokaż
344/2017 2017-03-14 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Montaż czasowego stanowiska dla autotransformatora wraz z czasowym przyłączeniem do rozdzielni 220 kV i 110 kV na SE Wielopole Pokaż
341/2017 2017-03-14 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych obcego podmiotu Pokaż
338/2017 2017-03-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni przy ulicy Żorskiej 18A w Rybniku Pokaż
335/2017 2017-03-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni przy ulicy Żorskiej 18A Pokaż
332/2017 2017-03-09 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci poboru i odprowadzania wody w związku z eksploatacją stawów Pokaż
329/2017 2017-03-09 postanowienia Postanowienie o braku OOŚ dla przedsięwzięcia pn: Zabudowa urządzeń do klasyfikacji najdrobniejszych ziaren w ZPMW dla Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice – Obiekt 4.1 – Budynek płuczki miałowej Pokaż
326/2017 2017-03-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa przy ulicy Tysiąclecia 24 - 34 w Wodzisławiu Śląskim z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
323/2017 2017-01-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 drzew gatunmu robinia akacjowa przy ulicy Tysiąclecia 24-34 w Wodzisławiu Śląskim Pokaż
320/2017 2017-03-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski przy ulicy Sosny 14-16 w Wodzisławiu Śląskim z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
317/2017 2017-01-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski przy ulicy Sosny 14-16 w Wodzisławiu Śląskim Pokaż
314/2017 2017-03-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba iwa przy ulicy Władysława Broniewskiego 25 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
311/2017 2017-01-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzew gatunku wierzba krucha przy ulicy Władysława Broniewskiego 25 w Rybniku Pokaż
308/2017 2017-03-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna przy ulicy Władysława Hibnera 20 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
305/2017 2017-01-02 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna przy ulicy Władysława Hibnera 20 w Rybniku Pokaż
302/2017 2017-03-02 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew gatunków: modrzew europejski - 1 szt., klon pospolity - 2 szt., - 2 szt., brzoza brodawkowata - 13 szt. przy ulicach Andersa 7A i Barbary 4 w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
299/2017 2016-12-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew gatunków: modrzew europejski - 1 szt., klon pospolity - 2 szt., brzoza brodawkowata - 13 szt. przy ulicach Andersa 7A i Barbary 4 w Rybniku Pokaż
296/2017 2017-03-06 decyzje Decyzja zmieniająca decyzję wygaszającą pozwolenie wodnoprawne Pokaż
293/2017 2017-03-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawów oraz na szczególne korzystanie z wód Pokaż
290/2017 2017-02-28 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
287/2017 2017-03-03 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
284/2017 2017-02-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego- przelewu powierzchniowego Pokaż
281/2017 2017-02-16 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu stacji paliw do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
278/2017 2017-02-23 wnioski o wydanie decyzji Budowa zespołu hal produkcyjnych z zapleczem biurowym i socjalnym w Rybniku przy ul. Brzezińskiej Pokaż
275/2017 2017-02-23 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Montaż czasowego stanowiska dla autotransformatora wraz z czasowym przyłączeniem do rozdzielni 220 kV i 110 kV na SE Wielopole Pokaż
272/2017 2017-02-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunków: sosna zwyczajna - 2 szt., brzoza brodawkowata - 2 szt., topola osika - 1 szt. przy ulicy Podmiejskiej 87D w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
269/2017 2016-10-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunków: sosna zwyczajna - 2 szt., brzoza brodawkowata - 2 szt., topola osika - 3 szt. przy ulicy Podmiejskiej 87D w Rybniku Pokaż
266/2017 2017-02-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 32 sztuk drzew przy ulicy Stanisława Małachowskiego 38 w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
260/2017 2017-02-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew gatunków: topola czarna odmiana włoska - 3 szt., topola Maksymowicza - 6 szt. w Rybniku – Niewiadomiu z częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
257/2017 2016-11-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew gatunków: topola czarna odmiana włoska - 3 szt., topola Maksymowicza - 8 szt. w Rybniku – Niewiadomiu Pokaż
254/2017 2017-02-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła kalifornijska w Rybniku – Niedobczycach Pokaż
248/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej trzy tereny w rejonie ulic Olszyckiej, Pawła Mojżesza i Ofiar Terroru (MPZP 27) Pokaż
245/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy tereny w rejonie ulic Olszyckiej, Pawła Mojżesza i Ofiar Terroru (MPZP 27) Pokaż
239/2017 2016-11-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola kanadyjska przy ulicy Tadeusza Kościuszki 31A w Rybniku Pokaż
236/2017 2017-02-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew gatunków: topola berlińska - 5 szt., topola Maksymowicza - 3 szt. przy ulicy Ogrodowej w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
233/2017 2016-11-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew gatunków: topola berlińska - 5 szt., topola Maksymowicza - 6 szt. przy ulicy Ogrodowej w Rybniku Pokaż
230/2017 2017-02-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
227/2017 2016-11-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunków: topola kanadyjska - 1 szt., robinia akacjowa - 3 szt. przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku Pokaż
224/2017 2017-02-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku czeremcha amerykańska przy ulicy Zebrzydowickiej w Rybniku Pokaż
221/2017 2016-11-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku czeremcha amerykańska przy ulicy Zebrzydowickiej w Rybniku Pokaż
218/2017 2017-02-20 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola kanadyjska przy ulicy Węglowej w Rybniku Pokaż
215/2017 2016-11-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola kanadyjska przy ulicy Węglowej w Rybniku Pokaż
212/2017 2017-01-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa stacji paliw z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Pokaż
209/2017 2017-02-08 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
206/2017 2017-02-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pla przedsięwzięcia: Zabudowa urządzeń do klasyfikacji najdrobniejszych ziaren w ZPMW dla Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice Pokaż
203/2017 2017-01-18 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
200/2017 2017-01-31 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
197/2017 2017-02-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata przy ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
194/2017 2017-02-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata przy ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
191/2017 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących ze stacji paliw , do urządzeń kanalizacyjnych obcego podmiotu. Pokaż
188/2017 2017-02-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew gatunków: głóg dwuszyjkowy - 1 szt., jarząb pospolity - 9 szt. przy ulicach Jana Kotucza i Grunwaldzkiej w Rybniku Pokaż
185/2017 2016-10-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew gatunków: głóg dwuszyjkowy - 1 szt., jarząb pospolity - 9 szt. przy ulicach Jana Kotucza i Grunwaldzkiej w Rybniku Pokaż
182/2017 2017-02-02 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wykonania wylotu orazx zarurowania odcinka rowu oraz odprowadzanie ścieków z odwodnienia ul. Bohaterów Warszawy w Rydułtowach do rzeki Nacyny Pokaż
179/2017 2017-02-03 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunków: bez lilak - 1 szt., głóg szkarłatny - 1 szt., czeremcha amerykańska - 2 szt., modrzew europejski - 1 szt. przy ulicy Jana Kawalca 2C w Rybniku Pokaż
176/2017 2017-01-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew przy ulicy Jana Kawalca 2C w Rybniku Pokaż
173/2017 2017-01-11 inne dokument Uzgodnienie RDOŚ_Plan zrównoważonej mobilności dla miasta Rybnika Pokaż
170/2017 2017-01-04 inne dokument Opinia sanitarna do planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Rybnika Pokaż
167/2017 2017-02-01 decyzje Decyzja zmieniająca pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postacji odprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego Pokaż
164/2017 2017-02-01 decyzje Zmiana pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych do ziemi Pokaż
161/2017 2017-01-31 postanowienia Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Pokaż
156/2017 2017-01-04 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów z dnia 8.10.2012 r. nr Ek-I.6221..10.2012, udzielonego Rybnickiej Fabryce Maszyn "RYFAMA" S.A. z Rybnika Pokaż
152/2017 2017-01-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące ze stacji paliw BP do kanalizacji Pokaż
149/2017 2017-01-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód Pokaż
146/2017 2017-01-30 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa lądowiska dla śmigłowców przy SPZOZ WSS Br 3 w Rybniku Pokaż
143/2017 2017-01-27 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Montaż dodatkowej suszarki kruszywa z palnikiem trójmediowym oraz dwóch dozatorów kruszywa i przenośnika taśmowego w Wytwórni Mas Bitumicznych w Rybniku Pokaż
140/2017 2017-01-26 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Emalierskiego Zakładu Usługowego „METAL – CERAM” I. Janas – Wierzgoń, A. Janas, J. Rybak w Rybniku, przy ul. Zygmunta Starego 21 Pokaż
137/2017 2017-01-23 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa lądowiska dla śmigłowców przy SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku Pokaż
134/2017 2017-01-26 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
131/2017 2017-01-25 decyzje Decyzja zmieniająca pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód Pokaż
128/2017 2017-01-24 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Decyzja orzekająca zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z Auto Salon MARGO Małgorzata Szczotok na "Auto Salon Margo - Szczotok" Spółka Jawna Pokaż
124/2017 2016-03-22 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Montaż dodatkowej suszarki kruszywa z palnikiem trójmediowym oraz dwóch dozatorów kruszywa i przenośnika taśmowego w Wytwórni Mas Bitumicznych w Rybniku Pokaż
121/2017 2017-01-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew przy ulicy Mglistej 12, 14, 15, 17 w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania. Pokaż
118/2017 2016-10-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew przy ulicy Mglistej 12, 141, 15, 17 w Rybniku Pokaż
115/2017 2017-01-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku jesion wyniosły przy ulicy Sławików 21 w Rybniku Pokaż
112/2017 2016-10-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew przy ulicy Mglistej 12, 14, 15, 17 w Rybniku Pokaż
109/2017 2017-01-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa przy ulicy Barbary 15 w Rybniku Pokaż
106/2017 2016-10-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa przy ulicy Barbary 15 w Rybniku Pokaż
103/2017 2016-12-28 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie dotyczy działań prowadzonych na stacji paliw BP położonej w Rybniku u zbiegu ul. Sienkiewicza i ul. Żorskiej Pokaż
100/2017 2017-01-16 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 48 sztuk drzew przy ulicy Prostej 15 w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania i z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
97/2017 2016-10-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 61 sztuk drzew przy ulicy Prostej 15 w Rybniku Pokaż
94/2017 2017-01-16 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunków: topola balsamiczna - 1 szt., jarząb pospolity - 2 szt., robinia akacjowa - 1 szt. przy ulicach: Tadeusza Kościuszki 45B, Dworek i św. Józefa w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania oraz Pokaż
91/2017 2016-10-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunków: topola balsamiczna - 1 szt., jarząb pospolity - 3 szt., robinia akacjowa - 3 szt., przy ulicach: Tadeusza Kościuszki 45B, Dworek i św. Jóżefa w Rybniku Pokaż
88/2017 2017-01-16 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunków: brzoza brodawkowata - 1 sztuka, topola berlińska - 6 szt., przy ulicy Przemysłowej w Rybniku Pokaż
85/2017 2016-10-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew przy ulicy Przemysłowej w Rybniku Pokaż
82/2017 2017-01-16 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku czeremcha amerykańska przy ulicy Chabrowej 8A w Rybniku Pokaż
79/2017 2016-10-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Chabrowej 8A w Rybniku Pokaż
76/2017 2017-01-04 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. N r RYB1514_F w Rybniku, przy ul. Sportowa 109 Pokaż
72/2017 2017-01-13 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Stanisława Konarskiego 6A w Rybniku Pokaż
69/2017 2016-10-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Stanisława Konarskiego 6A w Rybniku Pokaż
66/2017 2017-01-13 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola czarna odmiana włoska przy ulicy Tadeusza Kościuszki 45 w Rybniku Pokaż
63/2017 2016-12-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola czarna odmiana włoska przy ulicy Tadeusza Kościuszki 45 w Rybniku Pokaż
60/2017 2017-01-11 zgłoszenia Zgłoszenie 7 zbiorników podziemnych na olej napędowy, 3 dystrybutorów do załadunku cystern drogowych i 1 dystrybutora do tankowania lokomotyw, 1 dystrybutora do górnego załadunku cystern drogowych Pokaż
54/2017 2017-01-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmiany oznaczenia prowadzącego instalację Pokaż
51/2017 2017-01-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Rybnika, udzielającej pozwolenia na wprowadzanie gazów do powietrza z instalacji Auto Salon MARGO Małgorzata Szczotok w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z Auto Salon MARGO Małgorzata Szczotok na " Pokaż
37/2017 2016-12-22 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Transport odpadów wykonywany przez Pana Pawła Wieczorek i Pana Zenona Wieczorek, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej ZEF Firma Usług Komunalnych z Rybnika Pokaż
34/2017 2017-01-05 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przerób odpadów przemysłowych na pełnowartościowe towary dla potrzeb przemysłu Pokaż
31/2017 2016-12-28 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
28/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ziemskiej (MPZP 35) Pokaż
25/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ziemskiej (MPZP 35) Pokaż
21/2017 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Wrębowej, Górnośląskiej, Frontowej, Rudzkiej i Sportowej (MPZP 26) Pokaż
18/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Wrębowej, Górnośląskiej, Frontowej, Rudzkiej i Sportowej (MPZP 26) Pokaż
14/2017 2017-01-03 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Decyzja orzekająca zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z KOPEX MACHINERY S.A. na KOPEX S.A. Pokaż
11/2017 2016-12-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Montaż czasowego stanowiska dla autotransformatora wraz z czasowym przyłączeniem do rozdzielni 220 kV i 110 kV na SE Wielopole Pokaż
8/2017 2016-12-30 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
5/2017 2016-12-22 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
2/2017 2016-12-30 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
990/2016 2016-12-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa parkingu wielopoziomowego wraz z częścią usługową przy ul. Hallera w Rybniku Pokaż
987/2016 2016-12-30 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa łącznika ulic Rudzka-Wierzbowa wraz z oświetleniem Pokaż
984/2016 2016-12-30 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz rurociągiem tłocznym na terenie Ośrodka Żeglarskiego KOTWICA w Rybniku Pokaż
981/2016 2016-12-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
978/2016 2016-12-28 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa łącznika ulic Rudzka-Wierzbowa wraz z oświetleniem" Pokaż
975/2016 2016-12-02 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie dotyczy wytwarzania przez Greif Poland Sp. z o.o odpadów na terenie zakładu położonego przy ul. Przemysłowej w Rybniku Pokaż
971/2016 2016-11-23 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Prowadzący transport odpadów - Beata Kuna JOBEX SPED-TRANS Pokaż
968/2016 2016-12-27 decyzje Wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
965/2016 2016-12-19 wnioski o wydanie decyzji Zmiana w zakresie prowadzącego instalację na KOPEX S.A., ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice Pokaż
962/2016 2016-12-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z KOPEX MACHINERY S.A. na KOPEX S.A. Pokaż
959/2016 2016-12-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy Brzeziny Miejskie w Rybniku Pokaż
956/2016 2016-09-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Brzeziny Miejskie w Rybniku Pokaż
953/2016 2016-12-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód Pokaż
950/2016 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód dla Powiatowego Zarządu Dróg- Rydułtowy Pokaż
947/2016 2016-12-15 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Studziennej w Rybniku Pokaż
944/2016 2016-08-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Studziennej w Rybniku Pokaż
941/2016 2016-12-15 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 32 sztuk drzew przy ulicy Boguszowickiej w Rybniku Pokaż
938/2016 2016-08-31 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 32 sztuk drzew przy ulicy Boguszowickiej w Rybniku Pokaż
935/2016 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji Pokaż
932/2016 2016-12-06 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
929/2016 2016-12-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Maksymiliana Buhla w Rybniku Pokaż
926/2016 2016-09-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Maksymiliana Buhla w Rybniku Pokaż
923/2016 2016-12-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego Pokaż
920/2016 2016-12-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Alojzego Szewczyka w Rybniku Pokaż
917/2016 2016-09-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Alojzego Szewczyka w Rybniku Pokaż
914/2016 2016-12-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Emalierskiego Zakładu Usługowego "METAL-CERAM" I. Janas-Wierzgoń, A. Janas, J. Rybak położonego przy ul. Zygmunta Starego 21 w Rybniku Pokaż
910/2016 2016-12-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew przy ulicy Gliwickiej w Rybniku Pokaż
907/2016 2016-09-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew przy ulicy Gliwickiej w Rybniku Pokaż
904/2016 2016-12-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew przy ulicy Książenickiej w Rybniku Pokaż
901/2016 2016-08-24 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 8 sztuk drzew przy ulicy Książenickiej w Rybniku Pokaż
898/2016 2016-12-13 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew przy ulicy Za Torem w Rybniku Pokaż
895/2016 2016-09-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew przy ulicy Za Torem w Rybniku Pokaż
892/2016 2016-12-13 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Hotelowej w Rybniku Pokaż
889/2016 2016-09-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Hotelowej w Rybniku Pokaż
886/2016 2016-12-13 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Letniej w Rybniku Pokaż
883/2016 2016-09-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Letniej w Rybniku Pokaż
880/2016 2016-12-13 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Przemysłowej w Rybniku Pokaż
877/2016 2016-12-13 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa piaskownika wraz z modernizacją separatora piasku i związanej z nim infrastruktury w oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach" Pokaż
875/2016 2016-08-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Przemysłowej Pokaż
871/2016 2016-12-07 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
868/2016 2016-11-22 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
865/2016 2016-12-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy Wyrobiskowej w Rybniku Pokaż
862/2016 2016-08-31 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Wyrobiskowej w Rybniku Pokaż
859/2016 2016-12-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 35 sztuk drzew przy ulicy Skalnej w Rybniku Pokaż
855/2016 2016-08-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 35 sztuk drzew przy ulicy Skalnej w Rybniku Pokaż
852/2016 2016-12-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew przy ulicy Liściastej w Rybniku Pokaż
849/2016 2016-09-16 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew przy ulicy Liściastej w Rybniku Pokaż
846/2016 2016-12-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Brzozowej w Rybniku Pokaż
843/2016 2016-08-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Brzozowej w Rybniku Pokaż
840/2016 2016-12-09 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Wiatracznej w Rybniku Pokaż
837/2016 2016-09-02 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Wiatracznej w Rybniku Pokaż
834/2016 2016-12-09 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy Poremby w Rybniku Pokaż
831/2016 2016-09-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Poremby w Rybniuk Pokaż
828/2016 2016-12-09 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy Pawła Hanaka w Rybniku Pokaż
825/2016 2016-09-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy Pawła Hanaka w Rybniku Pokaż
822/2016 2016-12-09 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy Teofila Bieli w Rybniku Pokaż
819/2016 2016-09-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy Teofila Bieli w Rybniku Pokaż
816/2016 2016-12-06 wnioski o wydanie decyzji Działania w ramach stacji paliw BP położonej w Rybniku przy ul. Żorskiej/Sienkiewicza Pokaż
813/2016 2016-09-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
809/2016 2016-12-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Żorskiej w Rybniku Pokaż
806/2016 2016-09-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Żorskiej w Rybniku Pokaż
801/2016 2016-12-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzew przy Osiedlu Południe 39 w Rybniku Pokaż
798/2016 2016-11-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy Osiedlu Południe 39 w Rybniku Pokaż
795/2016 2016-12-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Gliwickiej w Rybniku Pokaż
792/2016 2016-11-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Gliwickiej w Rybniku Pokaż
789/2016 2016-11-24 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
785/2016 2016-12-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Żorskiej w Rybniku Pokaż
782/2016 2016-09-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew przy ulicy Żorskiej w Rybniku Pokaż
779/2016 2016-12-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Równej w Rybniku Pokaż
776/2016 2016-08-31 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Równej w Rybniku Pokaż
773/2016 2016-12-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Gotartowickiej w Rybniku Pokaż
770/2016 2016-09-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Gotartowickiej w Rybniku Pokaż
767/2016 2016-12-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy Bagnistej w Rybniku Pokaż
764/2016 2016-09-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy Bagnistej w Rybniku Pokaż
761/2016 2016-12-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew przy ulicy Zgodnej w Rybniku Pokaż
759/2016 2016-11-29 postanowienia Sprostowanie oczywistej omyłki dotyczy zezwolenia na przetwarzanie odpadów udzielonego w dniu 26.07.2016 r. Sego Sp. z o.o. z Rybnika Pokaż
756/2016 2016-08-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew przy ulicy Zgodnej w Rybniku Pokaż
751/2016 2016-11-16 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
748/2016 2016-12-05 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
745/2016 2016-11-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
742/2016 2016-12-05 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Zgodnej w Rybniku Pokaż
739/2016 2016-08-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Zgodnej w Rybniku Pokaż
736/2016 2016-12-05 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew i krzewów przy ulicy Sygnały w Rybniku Pokaż
733/2016 2016-08-31 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew i krzewów przy ulicy Sygnały w Rybniku. Pokaż
730/2016 2016-12-05 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy Stawowej w Rybniku Pokaż
727/2016 2016-09-16 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Stawowej w Rybniku Pokaż
724/2016 2016-12-02 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew przy ulicy Wyboistej w Rybniku Pokaż
721/2016 2016-09-16 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew przy ulicy Wyboistej w Rybniku Pokaż
718/2016 2016-12-02 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew przy ulicy Rycerskiej w Rybniku Pokaż
715/2016 2016-09-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew przy ulicy Rycerskiej w Rybniku Pokaż
712/2016 2016-12-02 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew przy ulicy Kłokocińskiej w Rybniku Pokaż
709/2016 2016-10-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew przy ulicy Kłokocińskiej w Rybniku Pokaż
706/2016 2016-12-02 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew przy ulicy Gronowej w Rybniku Pokaż
703/2016 2016-09-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew przy ulicy Gronowej w Rybniku Pokaż
700/2016 2016-12-01 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew przy ulicy Szczerbickiej w Rybniku Pokaż
696/2016 2016-09-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew przy ulicy Szczerbickiej w Rybniku Pokaż
693/2016 2016-12-01 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew przy ulicy Mokrej w Rybniku Pokaż
690/2016 2016-09-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew przy ulicy Mokrej w Rybniku Pokaż
687/2016 2016-12-01 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew przy ulicy Rajskiej w Rybniku Pokaż
684/2016 2016-08-31 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew przy ulicy Rajskiej w Rybniku Pokaż
681/2016 2016-12-01 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy Gotartowickiej w Rybniku Pokaż
678/2016 2016-09-02 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzewa przy ulicy Gotartowickiej w Rybniku Pokaż
675/2016 2016-12-01 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew przy ulicy Żużlowej w Rybniku Pokaż
672/2016 2016-10-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 8 sztuk drzew przy ulicy Żużlowej w Rybniku Pokaż
669/2016 2016-11-16 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana zezwolenia dotycząca dodania nowych rodzajów odpadów dopuszczonych do transportu Pokaż
667/2016 2016-11-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór, piętrzenie i odprowadzanie wody w związku z korzystaniem ze stawu Pokaż
666/2016 2016-11-16 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji do przetaczania i magazynowania paliw płynnych na terenie Stacji Paliw BP w Rybniku, przy ul. Żorskiej/Sienkiewicza Pokaż
665/2016 2016-11-28 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa piaskownika wraz z modernizacją separatora piasku i związanej z nim infrastruktury w oczyszczalni ścieków w Rybniku Orzepowicach" Pokaż
664/2016 2016-11-08 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku. przy ul. 1 Maja 26 Pokaż
663/2016 2016-11-08 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku. przy ul. Rymera 4 Pokaż
662/2016 2016-11-08 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni Jankowice w Rybniku. przy ul. Jastrzębskiej 12 Pokaż
661/2016 2016-11-15 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
660/2016 2016-11-15 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
659/2016 2016-11-14 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
658/2016 2016-11-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (przepust w rejonie ul. Żorskiej i Karola Miarki) Pokaż
657/2016 2016-11-08 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
656/2016 2016-11-10 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
655/2016 2016-11-03 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
654/2016 2016-11-03 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
653/2016 2016-11-17 polityki, strategie, plany lub programy Program Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 Pokaż
652/2016 2016-11-23 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z Rybnickich Zakładów Naprawczych Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Rymera 19 na RUE Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Rymera 1 Pokaż
651/2016 2016-11-21 wnioski o wydanie decyzji Pozwolenie dotyczy wytwarzania przez Greif Poland Sp. z o.o odpadów na terenie zakładu położonego przy ul. Przemysłowej w Rybniku Pokaż
650/2016 2016-11-22 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Pokaż
649/2016 2016-11-07 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Wytwarzanie odpadów baterii i akumulatorów przez BATEKO Sp. z o.o. w Rybniku przy ul. Rybnickiej 11 Pokaż
648/2016 2016-11-07 decyzje Zbieranie odpadów baterii i akumulatorów przez BATEKO Sp. z o.o. w Rybniku przy ul. Rybnickiej 11 Pokaż
647/2016 2016-11-15 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa minicynkowni dla potrzeb własnych firmy PHPU Izol Plast Sp. z o.o. Pokaż
646/2016 2016-11-14 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć terenów w rejonie ulic Dębowej, Nowej, Pod Wałem, Józefa Poniat Pokaż
645/2016 2016-11-14 inne dokument Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
644/2016 2016-11-02 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Transport odpadów z terenów będących we władaniu Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku Pokaż
640/2016 2016-11-15 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
639/2016 2016-10-24 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Wniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z Rybnickich Zakładów Naprawczych Sp. z o.o.o na RUE Sp. z o.o Pokaż
638/2016 2016-10-25 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Salonu wraz z Autoryzowaną Stacją Obsługi "HYUNDAI", prowadzonego przez Stawowy Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Czarnej 22 Pokaż
637/2016 2016-11-10 decyzje Decyzja -odmowa nakazania wykonania urządzeń zapobiegającym szkodom Pokaż
636/2016 2016-10-10 decyzje Odmowa zwiększenie ilości odpadów wykorzystywanych w produkcji nawozu mineralno-organicznego Pokaż
635/2016 2016-11-04 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
634/2016 2016-10-18 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Powstawanie odpadów związane z utrzymaniem instalacji (linie kolejowe wraz z infrastrukturą i związanymi z nimi obiektami) w sprawności technicznej Pokaż
633/2016 2016-10-19 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana siedziby adresata decyzji Pokaż
632/2016 2016-11-04 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
631/2016 2016-10-28 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
630/2016 2016-10-28 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
629/2016 2016-10-31 zgłoszenia Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
628/2016 2016-10-25 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
627/2016 2016-10-28 wnioski o wydanie decyzji Działania opisane we wniosku dotyczą diagnostyki i ładowania akumulatorów Pokaż
626/2016 2016-10-25 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
625/2016 2016-10-24 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
624/2016 2016-10-13 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana adresata zezwolenia na Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. Oddział KWK ROW z siedzibą w Rybniku przy ul. Jastrzębskiej 10 Pokaż
623/2016 2016-10-25 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
622/2016 2016-10-13 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana adresata zezwolenia na Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. Oddział KWK ROW w Rybniku przy ul. Jastrzębskiej 10 Pokaż
621/2016 2016-10-26 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
620/2016 2016-10-20 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
619/2016 2016-10-28 decyzje Zmiana decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 21.08.2013 udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację urządzenia wodnego Pokaż
618/2016 2016-10-28 decyzje Zmiana pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód (decyzji z dnia 19.11.2015 r.) Pokaż
617/2016 2016-10-27 decyzje Zmiana pozwolenia wodnoprawnego - decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6.08.2014 r.- na szczególne korzystanie z wód w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację Pokaż
616/2016 2016-10-27 decyzje Decyzja zmieniająca pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód w zakresie prowadzącego istalację Pokaż
615/2016 2016-09-30 decyzje Wygaszenie na wniosek Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. z Warszawy pozwolenia na wytwarzanie odpadów, udzielonego wcześniejszemu prowadzącemu salon samochodowy wraz z serwisem tj. Magro International Sp.z o.o. z Rybnika Pokaż
614/2016 2016-08-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o udzielenie pozwolenia dotyczy Salonu wraz z Autoryzowaną Stacją Obsługi "HYUNDAI" Pokaż
613/2016 2016-10-31 decyzje Decyzja zmieniająca pozwolenie wdonoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzanie ścieków szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
612/2016 2016-10-21 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
611/2016 2016-10-19 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
610/2016 2016-10-18 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczącą projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Pokaż
609/2016 2016-10-13 inne dokument Opinia sanitarna Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotycząca projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wydana w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania Pokaż
608/2016 2016-10-12 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
607/2016 2016-10-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
606/2016 2016-10-17 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
605/2016 2016-09-19 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana nazewnictwa produkowanego podłoża rekultywacyjnego Pokaż
604/2016 2016-09-13 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Dodanie nowych rodzajów odpadów przewidzianych do transportu Pokaż
603/2016 2016-09-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód Pokaż
602/2016 2016-09-29 wnioski o wydanie decyzji Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
601/2016 2016-10-11 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
600/2016 2016-10-06 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
599/2016 2016-10-07 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji Stacji Paliw Nr 70542 w Rybniku, przy ul. Kotucza 51 Pokaż
597/2016 2016-09-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnego nr Ek-I.6341.26.2015 Pokaż
596/2016 2016-09-26 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej operatora P4 sp. z o.o. Nr RYB1032 w Rybniku przy, ul. Jastrzębskiej 12 Pokaż
594/2016 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnego dla PGG SP. z o.o., KWK Chwałowice-nr Ek-I.6341.26.2015 Pokaż
593/2016 2016-08-23 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Pokaż
592/2016 2016-09-22 wnioski o wydanie decyzji Budowa piaskownika wraz z modernizacją separatora piasku i związanej z nim infrastruktury w oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach Pokaż
591/2016 2016-09-29 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
590/2016 2016-09-29 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
589/2016 2016-10-04 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
588/2016 2016-09-29 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
587/2016 2016-09-29 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
586/2016 2016-09-29 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
585/2016 2016-09-23 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
584/2016 2016-09-28 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
583/2016 2016-09-27 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
582/2016 2016-09-22 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
581/2016 2016-09-28 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Jankowice w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12 Pokaż
580/2016 2016-09-28 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
579/2016 2016-09-27 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego Pokaż
578/2016 2016-09-23 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku Pokaż
577/2016 2016-09-23 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku Pokaż
576/2016 2016-09-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnego Pokaż
575/2016 2016-09-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnego Pokaż
574/2016 2016-09-22 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
573/2016 2016-09-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni Jankowice w Rybniku. przy ul. Jastrzębskiej 12 Pokaż
572/2016 2016-09-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych dla instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku. przy ul. Rymera 4 Pokaż
571/2016 2016-09-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku. przy ul. 1 Maja 26 Pokaż
570/2016 2016-09-21 projekty polityk, strategii, planów lub programów Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 Pokaż
569/2016 2016-09-26 decyzje Zmiana pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnoprawnego Pokaż
568/2016 2016-08-31 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
567/2016 2016-08-24 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na przetwarzanie odpadów Pokaż
566/2016 2016-09-20 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
565/2016 2016-08-22 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
564/2016 2016-08-17 decyzje Odmowa udzielenia zezwolenia na zbieranie odpadów Pokaż
563/2016 2016-09-15 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczali ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
560/2016 2016-08-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód i budowa urządzeń wodnych w związku z odwodnieniem stanowisk przeglądu samolotów przy dk 935 Pokaż
557/2016 2016-09-06 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
555/2016 2016-08-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę decyzji w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację Pokaż
554/2016 2016-09-01 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku, przy ul. Rymera 4 Pokaż
553/2016 2016-08-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przbudowę urządzenia wodnego - budowa przepustu na rowie przepustu Pokaż
551/2016 2016-08-03 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 Pokaż
550/2016 2016-08-25 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
549/2016 2016-07-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
548/2016 2016-05-23 decyzje Decyzja odmawiająca udzielenia zezwolenia na zbieranie odpadów Pokaż
547/2016 2016-08-23 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Pokaż
546/2016 2016-06-07 decyzje Wygaszenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
545/2016 2016-07-06 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana zezwolenia na transport odpadów Pokaż
544/2016 2016-07-26 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na przetwarzanie odpadów Pokaż
543/2016 2016-08-09 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów Pokaż
542/2016 2016-08-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt w Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1-go Maja 26. Pokaż
541/2016 2016-08-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku, przy ul. Rymera 4 Pokaż
540/2016 2016-08-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt w Elektrociepłowni Jankowice w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12. Pokaż
538/2016 2016-08-17 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód- odprowadzanie ścieków opadowych do ziemi Pokaż
537/2016 2016-08-18 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
536/2016 2016-08-16 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
535/2016 2016-07-27 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
534/2016 2016-07-27 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
533/2016 2016-07-27 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
532/2016 2016-08-04 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
531/2016 2016-08-04 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
530/2016 2016-08-11 decyzje Zmiana pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód Pokaż
529/2016 2016-08-11 decyzje Zmiana pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód Pokaż
528/2016 2016-07-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna w Rybniku – Meksyku Pokaż
527/2016 2016-06-17 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna w Rybniku – Meksyku Pokaż
526/2016 2016-07-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew gatunków: sosna zwyczajna - 3 szt., żywotnik zachodni - 12 szt. w Rybniku – Zamysłowie Pokaż
525/2016 2016-06-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia 15 sztuk drzew gatunków: sosna zwyczajna – 3 szt., żywotnik zachodni – 12 szt. Pokaż
524/2016 2016-06-20 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
523/2016 2016-06-20 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
520/2016 2016-06-20 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
519/2016 2016-06-28 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
518/2016 2016-07-18 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
517/2016 2016-06-20 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
516/2016 2016-07-14 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 12 października 2010 r. o znaku Ek I-7640/00005/10, udzielającej Fabryce Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych „SYGNAŁY” S.A. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Sygnały 62 pozwolenia na wprowadzanie Pokaż
515/2016 2016-07-11 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 maja 2008 r. o znaku Ek I-7640/00005/08, udzielająca firmie Rzeźnictwo-Wędliniarstwo Antoni Woźniczka pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji zakładu zlokalizowanego w Ry Pokaż
514/2016 2016-07-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni w Rybniku – Gotartowicach Pokaż
513/2016 2016-04-01 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni w Rybniku – Gotartowicach Pokaż
512/2016 2016-07-25 postanowienia Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środoiwsko Pokaż
511/2016 2016-07-18 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego oraz na szczególne korzystanie z wód- odprowadzanie ścieków opadowych dla inwestycji przy ul. Brzezińskiej w Rybniku Pokaż
510/2016 2016-07-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie powolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i na szczególne korzystanie z wód Pokaż
507/2016 2016-06-02 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnego w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację Pokaż
506/2016 2016-06-17 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na zbieranie odpadów Pokaż
505/2016 2016-06-07 decyzje Wygaszenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów Pokaż
504/2016 2016-07-08 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
503/2016 polityki, strategie, plany lub programy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika Pokaż
502/2016 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Strąkowskiej i Frontowej (MPZP 23) Pokaż
501/2016 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Chrobrego i Sportowej (MPZP 21) Pokaż
500/2016 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Kowalczyka, Niemcewicza, Jesiennej, Brzeziny Miejskie i Spokojnej (MPZP 24) Pokaż
499/2016 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Pod Lasem, Czecha i Niemcewicza (MPZP 25) Pokaż
498/2016 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 12 Pokaż
495/2016 2016-06-28 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
494/2016 2016-06-28 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
493/2016 2016-06-27 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Pokaż
492/2016 2016-06-23 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych Pokaż
491/2016 2016-06-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę studni chłonnych i odprowadzanie ścieków opadowych do ziemi z obiektu handlowego Pokaż
490/2016 2016-06-22 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na przebudowę urządzenia wodnego- mostu drogowego w gminie Godów Pokaż
489/2016 2016-06-22 decyzje Decyzja umarzająca postępowanie Pokaż
488/2016 2016-05-30 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów Pokaż
487/2016 2016-05-31 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na przetwarzanie odpadów Pokaż
485/2016 2016-06-17 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych do wód powierzchniowych Pokaż
483/2016 2016-06-15 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
482/2016 2016-06-16 postanowienia postanowienie o sprostowaniu omyłki Pokaż
481/2016 2016-06-15 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego oraz na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych do wód Pokaż
480/2016 2016-06-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
479/2016 2016-06-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
478/2016 2016-06-13 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na przejście linią kablową nad wodami powierzchniowymi Pokaż
477/2016 2016-06-03 zgłoszenia Stacje energetyczne o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV Pokaż
476/2016 2016-06-03 zgłoszenia Stacje energetyczne o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV Pokaż
475/2016 2016-06-09 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
474/2016 2016-05-24 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
473/2016 2016-05-24 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
472/2016 2016-06-08 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa Ochrony Środowiska Pokaż
471/2016 2016-05-24 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
470/2016 2016-05-24 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
469/2016 2016-06-07 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa Ochrony Środowiska Pokaż
468/2016 2016-05-24 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
467/2016 2016-06-02 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na staw w dz. Zebrzydowice Pokaż
466/2016 2016-05-24 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
465/2016 2016-06-06 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie wylotu i odprowadzanie ścieków deszczowych do wód z terenu inwestycji przy ul. Stawowej w Rybniku Pokaż
464/2016 2016-05-24 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
463/2016 2016-06-02 wnioski o wydanie decyzji Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację Pokaż
462/2016 2016-05-25 inne dokument Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
461/2016 2016-05-12 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
460/2016 2016-06-02 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na zarurowanie odcinka rowu Pokaż
459/2016 2016-05-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
458/2016 2016-06-01 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
457/2016 2016-04-26 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
456/2016 2016-05-02 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
455/2016 2016-04-25 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
454/2016 2016-04-27 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
452/2016 2016-05-25 decyzje Decyzja legalizacyjna urządzenie wodne Pokaż
451/2016 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Olszyckiej, Pawła Mojżesza, Ofiar Terroru i Składowej (MPZP 27) Pokaż
450/2016 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Wrębowej, Górnośląskiej, Frontowej, Rudzkiej i Sportowej (MPZP 26) Pokaż
449/2016 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Olszyckiej, Pawła Mojżesza, Ofiar Terroru i Składowej (MPZP 27) Pokaż
448/2016 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Wrębowej, Górnośląskiej, Frontowej, Rudzkiej i Sportowej (MPZP 26) Pokaż
447/2016 2016-05-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego dla Fabryki Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych "SYGNAŁY" S.A. położonej w Rybniku, przy ul. Sygnały 62 Pokaż
445/2016 2016-05-17 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
444/2016 2016-04-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnego na wykonanie wylotu ścieków opadowych oraz szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania oczyszczonych ścieków opadowych do wód Pokaż
443/2016 2016-05-10 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
442/2016 2016-05-12 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
441/2016 2016-05-12 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
440/2016 2016-05-12 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
439/2016 2016-04-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę mostu w Godowie Pokaż
438/2016 2016-04-28 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć terenów w rejonie ulic Dębowej, Nowej, Pod Wałem, Józefa Poniatowskiego, Przemysłowej i Brzezińskiej (MPZP 28) Pokaż
437/2016 2016-04-28 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć terenów w rejonie ulic Dębowej, Nowej, Pod Wałem, Józefa Poniatowskiego, Przemysłowej i Brzezińskiej (MPZP 28) Pokaż
436/2016 2016-05-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie cieku linią kablową-ul. Rudzka Pokaż
435/2016 2016-05-13 decyzje Decyzja zmieniająca pozwolenie wodnoprawne na likwidację urządzenia wodnego Pokaż
434/2016 2016-05-11 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
433/2016 2016-04-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w postaci poboru wody powierzchniowej Pokaż
432/2016 2016-04-26 zgłoszenia Zgłoszenie wykonania pomostu pływającego Pokaż
431/2016 2016-04-26 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
430/2016 2016-05-02 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie ścieków opadowych do cieku powierzchniowego Pokaż
429/2016 2016-05-05 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Decyzja wygaszająca pozwolenie zintegrowanego dla instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych na terenie zakładu Sego Sp. z o.o. zlokalizowanego w Rybniku, przy ul. Oskara Kolberga 65. Pokaż
428/2016 2016-03-22 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Pokaż
427/2016 2016-04-29 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
426/2016 2016-05-02 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
425/2016 2016-05-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wygaszenie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych na terenie zakładu Sego Sp. z o.o. zlokalizowanego w Rybniku, przy ul. Oskara Kolberga 65. Pokaż
424/2016 2016-04-19 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
423/2016 2016-04-20 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na zbieranie odpadów Pokaż
422/2016 2016-04-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunków: sosna zwyczajna – 3 szt., świerk pospolity – 3 szt. w Rybniku-Północy Pokaż
421/2016 2016-01-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunków: sosna zwyczajna – 3 szt., świerk pospolity – 3 szt. w Rybniku-Północy Pokaż
420/2016 2016-04-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunków: żywotnik zachodni – 2 szt., jałowiec wirginijski – 3 szt. w Rybniku-Orzepowicach Pokaż
419/2016 2016-01-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunków: żywotnik zachodni – 2 szt., jałowiec wirginijski – 3 szt. w Rybniku-Orzepowicach Pokaż
418/2016 2016-04-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku świerk kłujący w Rybniku-Golejowie Pokaż
417/2016 2016-01-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku świerk kłujący w Rybniku-Golejowie Pokaż
416/2016 2016-04-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: modrzew europejski – 1 szt., świerk pospolity – 1 szt. w Rybniku-Północy Pokaż
415/2016 2016-01-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: modrzew europejski – 1 szt., świerk pospolity – 1 szt. w Rybniku-Północy Pokaż
414/2016 2016-04-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunków: wierzba iwa – 1 szt., świerk pospolity – 2 szt. w Rybniku-Niewiadomiu Pokaż
413/2016 2016-01-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunków: wierzba iwa – 1 szt., świerk pospolity – 2 szt. w Rybniku-Niewiadomiu Pokaż
412/2016 2016-04-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 53 sztuk drzew gatunków: modrzew europejski – 1szt., sosna zwyczajna – 1 szt., czeremcha amerykańska – 4 szt., dąb szypułkowy – 13 szt., brzoza brodawkowata – 34 szt. w Rybniku-Zamysłowie Pokaż
411/2016 2016-01-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 53 sztuk drzew gatunków: modrzew europejski – 1szt., sosna zwyczajna – 1 szt., czeremcha amerykańska – 4 szt., dąb szypułkowy – 13 szt., brzoza brodawkowata – 34 szt. w Rybniku-Zamysłowie Pokaż
410/2016 2016-04-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna w Rybniku-Golejowie Pokaż
409/2016 2016-01-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna w Rybniku-Golejowie Pokaż
408/2016 2016-04-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunków: świerk pospolity – 1 szt., wierzba iwa – 1 szt., modrzew europejski – 3 szt. w Rybniku-Zamysłowie Pokaż
407/2016 2016-01-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunków: świerk pospolity – 1 szt., wierzba iwa – 1 szt., modrzew europejski – 3 szt. w Rybniku-Zamysłowie Pokaż
406/2016 2016-04-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata w Rybniku-Ligocie Pokaż
404/2016 2016-04-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku 11 sztuk drzew gatunków: modrzew europejski – 1 szt., sosna czarna – 3 szt., sosna zwyczajna – 7 szt.w Rybniku-Kłokocinie Pokaż
403/2016 2016-01-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew gatunków: modrzew europejski – 1 szt., sosna czarna – 3 szt., sosna zwyczajna – 7 szt. w Rybniku-Kłokocinie Pokaż
402/2016 2016-04-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna żółta w Rybniku-Wielopolu Pokaż
401/2016 2016-01-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna żółta w Rybniku-Wielopolu Pokaż
400/2016 2016-04-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata w Rybniku-Paruszowcu-Piaskach Pokaż
399/2016 2016-01-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata w Rybniku-Paruszowcu-Piaskach Pokaż
398/2016 2016-04-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna w Rybniku-Gotartowicach Pokaż
397/2016 2016-02-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna w Rybniku-Gotartowicach Pokaż
396/2016 2016-04-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku modrzew europejski w Rybniku-Gotartowicach Pokaż
395/2016 2016-02-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku modrzew europejski w Rybniku-Gotartowicach Pokaż
394/2016 2016-04-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa w Rybniku-Gotartowicach Pokaż
393/2016 2016-02-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa w Rybniku-Gotartowicach Pokaż
392/2016 2016-04-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: sosna zwyczajna – 1 szt., sosna czarna – 1 szt. w Rybniku-Gotartowicach Pokaż
391/2016 2016-01-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: sosna zwyczajna – 1 szt., sosna czarna – 1 szt. w Rybniku-Gotartowicach Pokaż
390/2016 2016-04-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku wierzba mandżurska w Rybniku-Boguszowicach Pokaż
389/2016 2016-01-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku wierzba mandżurska w Rybniku-Boguszowicach Pokaż
388/2016 2016-04-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna czarna w Rybniku-Boguszowicach Pokaż
387/2016 2016-01-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna czarna w Rybniku-Boguszowicach Pokaż
386/2016 2016-04-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna w Rybniku-Kamieniu Pokaż
385/2016 2016-01-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna w Rybniku-Kamieniu Pokaż
384/2016 2016-04-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna w Rybniku-Kamieniu Pokaż
383/2016 2016-01-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna w Rybniku-Kamieniu Pokaż
382/2016 2016-04-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunków: świerk kłujący – 1 szt., sosna zwyczajna – 3 szt. w Rybniku-Orzepowicach Pokaż
381/2016 2016-01-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunków: świerk kłujący – 1 szt., sosna zwyczajna – 3 szt. w Rybniku-Orzepowicach Pokaż
380/2016 2016-04-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 22 sztuk drzew gatunku daglezja zielona w Rybniku-Orzepowicach Pokaż
379/2016 2016-01-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 22 sztuk drzew gatunku daglezja zielona w Rybniku-Orzepowicach Pokaż
378/2016 2016-04-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity w Rybniku-Kamieniu Pokaż
377/2016 2016-02-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity w Rybniku-Kamieniu Pokaż
376/2016 2016-04-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna w Rybniku-Golejowie Pokaż
375/2016 2016-02-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna w Rybniku-Golejowie Pokaż
374/2016 2016-04-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku modrzew europejski w Rybniku-Orzepowicach Pokaż
373/2016 2016-02-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku modrzew europejski w Rybniku-Orzepowicach Pokaż
372/2016 2016-04-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunków: świerk pospolity – 1 szt., modrzew europejski – 3 szt. w Rybniku-Orzepowicach Pokaż
371/2016 2016-02-01 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunków: świerk pospolity – 1 szt., modrzew europejski – 3 szt. w Rybniku-Orzepowicach Pokaż
370/2016 2016-04-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły w Rybniku-Boguszowicach Pokaż
369/2016 2016-03-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły w Rybniku-Boguszowicach Pokaż
368/2016 2016-04-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew gatunków: cyprysik Lawsona – 1 szt., żywotnik zachodni – 7 szt. w Rybniku-Maroko-Nowinach Pokaż
367/2016 2016-02-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew gatunków: cyprysik Lawsona – 1 szt., żywotnik zachodni – 7 szt. w Rybniku-Maroko-Nowinach Pokaż
366/2016 2016-04-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna przy ul. ks. Konrada Szwedy 9 w Rybniku-Rybnickiej Kuźni Pokaż
365/2016 2016-02-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna przy ul. ks. Konrada Szwedy 9 w Rybniku-Rybnickiej Kuźni Pokaż
364/2016 2016-04-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna przy ul. Rudzkiej 238B w Rybniku-Chwałęcicach Pokaż
363/2016 2016-02-02 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna przy ul. Rudzkiej 238B w Rybniku-Chwałęcicach Pokaż
362/2016 2016-04-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunków: sosna zwyczajna – 1 szt., wierzba biała – 1 szt., brzoza brodawkowata – 2szt. w Rybniku-Orzepowicach Pokaż
361/2016 2016-02-02 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunków: sosna zwyczajna – 1 szt., wierzba biała – 1 szt., brzoza brodawkowata – 2szt w Rybniku-Orzepowicach Pokaż
360/2016 2016-04-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity w Rybniku-Smolnej Pokaż
359/2016 2016-02-02 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity w Rybniku-Smolnej Pokaż
358/2016 2016-04-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata przy ul. Hibnera w Rybniku-Maroko-Nowinach Pokaż
357/2016 2016-02-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata przy ul. Hibnera w Rybniku-Maroko-Nowinach Pokaż
356/2016 2016-04-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunków: jodła pospolita – 2 szt., świerk pospolity – 3 szt. w Rybniku-Smolnej Pokaż
355/2016 2016-02-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunków: jodła pospolita – 2 szt., świerk pospolity – 3 szt.drzew w Rybniku-Smolnej Pokaż
354/2016 2016-04-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: klon jawor - 1szt., świerk kłujący - 1szt. w Rybniku-Śródmieściu Pokaż
353/2016 2016-02-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gautnków: klon jawor - 1szt., świerk kłujący - 1szt. w Rybniku - Śródmieściu Pokaż
352/2016 2016-04-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku modrzew europejski przy ul. Kilińskiego 32 w Rybniku-Smolnej Pokaż
350/2016 2016-04-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew gatunków: sosna zwyczajna – 1 szt., modrzew europejski – 2 szt., świerk pospolity – 2 szt., świerk kłujący – 6 szt. w Rybniku-Północy Pokaż
348/2016 2016-04-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku grab pospolity pryz ul. Przemysłowej 3 w Rybniku-Paruszowcu-Piaskach Pokaż
345/2016 2016-03-17 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk kłujący w Rybniku-Północy Pokaż
344/2016 2016-04-26 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gatunku sosna zwyczajna w Rybniku - Maroko - Nowinach Pokaż
343/2016 2016-03-24 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew gatunku sosna zwyczajna w Rybniku - Maroko - Nowinach Pokaż
342/2016 2016-04-26 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gatunków: cis pospolity – 1 szt., żywotnik zachodni – 1 szt., świerk pospolity – 1szt., daglezja zielona – 2 szt., modrzew europejski – 2 szt., sosna zwyczajna – 2szt. w Rybniku - Wielopolu Pokaż
341/2016 2016-04-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew gatunków: cis pospolity – 1 szt., żywotnik zachodni – 1 szt., świerk pospolity – 1szt., daglezja zielona – 2 szt., modrzew europejski – 2 szt., sosna zwyczajna – 2szt., w Rybniku - Wielopolu Pokaż
340/2016 2016-04-26 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gatunków: świerk pospolity - 4szt., sosna zwyczajna - 18szt. w Rybniku - Boguszowicach Pokaż
339/2016 2016-04-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew gatunków świerk pospolity - 4 szt. i sosna zwyczajna - 18 szt. w Rybniku - Boguszowicach Pokaż
338/2016 2016-04-05 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów Pokaż
337/2016 2016-04-20 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód -odprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
336/2016 2016-04-21 zgłoszenia Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
335/2016 2016-04-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód Pokaż
334/2016 2016-04-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód Pokaż
333/2016 2016-03-21 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na przetwarzanie odpadów Pokaż
332/2016 2016-04-19 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
331/2016 2016-03-31 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
330/2016 2016-04-14 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
329/2016 2016-04-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych z budynków wielorodzinnych do cieku wodnego Pokaż
328/2016 2016-04-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci zarurowania odcinka rowu Pokaż
326/2016 2016-04-08 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
325/2016 2016-04-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków przemysłowych z myjni samochodowej do kanalizacji Pokaż
324/2016 2016-03-18 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
323/2016 2016-03-31 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni oraz na szczególne korzystanie z wód w postaci poboru wód podziemnych Pokaż
322/2016 2016-03-31 zgłoszenia Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
321/2016 2016-03-23 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
320/2016 2016-03-23 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
319/2016 2016-03-22 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego oraz na szczególne korzystanie z wód w związku z inwestycją: Budowa odwodnienia terenów w rejonie ul. Świętokrzyskiej w Żorach Pokaż
318/2016 2016-03-24 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Pokaż
317/2016 2016-02-15 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na przetwarzanie i zbieranie odpadów Pokaż
316/2016 2016-01-22 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Pokaż
315/2016 2016-03-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych do wód powierzchniowych istniejącymi wylotami Pokaż
314/2016 2016-01-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
313/2016 projekty polityk, strategii, planów lub programów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika Pokaż
312/2016 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko Pokaż
311/2016 2016-03-08 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na likwidację dwóch studni w Rybniku przy ul. Robotniczej Pokaż
310/2016 2016-02-17 decyzje Wygaszenie decyzji Pokaż
309/2016 2016-02-23 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych w Rybniku, przy ul. Poligonowej Pokaż
308/2016 2016-03-07 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew gatunków: klon jawor - 1 szt., wierzba babilońska - 1 szt., czeremcha amerykańska - 2 szt., topola chińska - 2 szt., modrzew europejski - 7 szt. przy ulicy Mariana Różańskiego 14A w Rybniku - Północy Pokaż
307/2016 2016-03-01 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew gatunków: klon jawor - 1 szt., wierzba babilońska - 1 szt., czeremcha amerykańska - 2 szt., topola chińska - 2 szt., modrzew europejski - 7 szt. przy ulicy Mariana Różańskiego 14A w Rybniku - Północy Pokaż
306/2016 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Kowalczyka, Niemcewicza, Jesiennej, Brzeziny Miejskie i Spokojnej (MPZP 24) Pokaż
305/2016 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko Pokaż
304/2016 2016-03-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew gatunków: Sosna wejmutka - 3 szt., sosna zwyczajna - 13 szt. w Rybniku - Niewiadomiu Pokaż
303/2016 2015-11-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew gatunków: sosna wejmutka - 3 szt., sosna zwyczajna - 13 szt. w Rybniku - Niewiadomiu Pokaż
302/2016 2016-03-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku żywotnik zachodni w Rybniku - Grabowni Pokaż
301/2016 2016-03-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku żywotnik zachodni w Rybniku - Grabowni Pokaż
300/2016 2016-03-03 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew przy ulicy Gliwickiej 105 w Rybniku - Wielopolu Pokaż
299/2016 2015-10-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Gliwickiej 105 w Rybniku - Wielopolu Pokaż
298/2016 2016-03-03 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew przy ulicach: 1 Maja, Buchalików i Szyb Marcin w Rybniku Pokaż
297/2016 2015-11-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew przy ulicach: 1 maja, Buchalików i Szyb Marcina w Rybniku Pokaż
296/2016 2015-12-23 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Pokaż
295/2016 2016-03-03 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie 25 sztuk drzew przy ulicach Kupieckiej i Zwycięstwa w Rybniku - Chwałowicach z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
294/2016 2015-11-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew przy ulicach Kupieckiej i Zwycięstwa w Rybniku - Chwałowicach Pokaż
293/2016 2016-03-02 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew przy ulicach Przewozowej i Pod Hałdą w Rybniku - Chwałowicach z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych. Pokaż
292/2016 2015-10-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew przy ulicy Przewozowej i Pod Hałdą w Rybniku - Chwałowicach Pokaż
291/2016 2016-03-02 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna w Rybniku - Śródmieściu Pokaż
290/2016 2015-11-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna w Rybniku - Śródmieściu Pokaż
289/2016 2016-03-02 decyzje Wydanie zezwolenia an usunięcie 5 sztuk drzew gatunków: modrzew europejski - 4 szt., sosna zwyczajna - 1 szt. w Rybniku - Radziejowie Pokaż
288/2016 2016-02-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunków: modrzew europejski - 4 szt., sosna zwyczajan - 1 szt. w Rybniku - Radziejowie Pokaż
287/2016 2016-03-02 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 104 sztuk drzew gatunków: brzoza brodawkowata - 5 szt., czeremcha amerykańska - 52 szt., jarząb pospolity - 47 szt. w Rybniku - Orzepowicach Pokaż
286/2016 2016-01-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 104 sztuk drzew gatunków: brzoza brodawkowata - 5 szt., czeremcha amerykańska - 52 szt., jarząb psopolity - 47 szt. w Rybniku - Orzepowicach Pokaż
285/2016 2016-02-08 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na transport odpadów Pokaż
284/2016 2015-12-08 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
283/2016 2015-12-28 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
282/2016 2016-03-01 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wykonania przepustu drogowego i przebudowy rowu w związku z wykonaniem zjazdu z drogi publicznej - ul. Żorskiej w rejonie Ronda Boguszowickiego Pokaż
281/2016 prognozy oddziaływania na środowisko PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI MIASTA RYBNIKA OBEJMUJĄCEJ DWA TERENY W REJONIE ULIC STRĄKOWSKIEJ i FRONTOWEJ (MPZP 23) Pokaż
280/2016 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Strąkowskiej i Frontowej (MPZP 23) Pokaż
279/2016 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Pod Lasem, Czecha i Niemcewicza (MPZP 25) Pokaż
278/2016 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Pod Lasem, Czecha i Niemcewicza (MPZP 25) Pokaż
277/2016 2016-01-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego Pokaż
276/2016 2016-02-16 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
275/2016 2016-02-24 postanowienia Postanowienie o sprostowaniu omyłki w decyzji Prezydenta Miasta Rybnika Pokaż
274/2016 2016-02-24 decyzje Decyzja administracyjna zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa, gatunku Świerk kłujący odm. sina, w Rybniku - Smolna Pokaż
273/2016 2016-02-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dot. wydania zezwolenia na ususnięcie 1 drzewa, gatunku Świerk kłujący odm. sina, w Rybniku - Smolna Pokaż
272/2016 2016-02-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata w Rybniku - Kamieniu Pokaż
271/2016 2015-11-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczacy wydania zezwolenia an usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata w Rybniku - Kamieniu Pokaż
270/2016 2016-02-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku wiąz szypułkowy w Rybniku - Paruszowcu - Piaskach Pokaż
269/2016 2015-11-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku wiąz szypułkowy w Rybniku - Paruszowcu - Piaskach Pokaż
268/2016 2016-02-23 decyzje Wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego - decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28.11.2006 r. Pokaż
267/2016 2016-02-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku: czeremcha amerykańska - 1 szt., żywotnik zachodni - 1 szt. w Rybniku - Północy Pokaż
266/2016 2015-11-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: czeremcha amerykańska - 1 szt., żywotnik zachodni - 1 szt. w Rybniku - Północy Pokaż
265/2016 2016-02-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata przy ulicy Przemysłowej w Rybniku - Ligocie Pokaż
264/2016 2015-11-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata przy ulicy Przemysłowej w Rybniku - Ligocie Pokaż
263/2016 2016-02-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk serbski w Rybniku - Boguszowicach Pokaż
262/2016 2015-11-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk serbski w Rybniku - Boguszowicach Pokaż
261/2016 2016-02-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk pospolity w Rybniku - Niedobczycach Pokaż
260/2016 2015-11-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk pospolity w Rybniku - Niedobczycach Pokaż
259/2016 2016-02-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity w Rybniku - Meksyku Pokaż
258/2016 2015-11-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk dzrew drzew gatunku świerk pospolity i 17,00m2 krzewów gatunku żywotnik zachodni w Rybniku - Meksyku Pokaż
257/2016 2016-02-22 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: olsza czarna - 1 szt., klon pospolity - 1 szt. w Rybniku - Północy Pokaż
256/2016 2015-11-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku olsza czarna - 1 szt., klon pospolity - 1 szt. w Rybniku - Północy Pokaż
255/2016 2016-02-22 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunków: świerk kłujący - 4 szt., brzoza brodawkowata - 2 szt w Rybniku - Zebrzydowicach Pokaż
254/2016 2016-02-22 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków technologicznych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu Pokaż
253/2016 2015-11-02 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunków: świerk kłujący - 4 szt., brzoza brodawkowata - 2 szt. w Rybniku - Zebrzydowicach Pokaż
252/2016 2016-02-19 postanowienia Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Pokaż
251/2016 2016-02-22 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata w Rybniku - Północy Pokaż
250/2016 2015-11-02 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata w Rybniku - Północy Pokaż
249/2016 2016-02-22 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna w Rybniku - Zamysłowie Pokaż
248/2016 2015-10-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna w Rybniku - Zamyłowie Pokaż
247/2016 2016-02-22 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew gatunków: świerk kłujący - 1 szt., świerk serbski - 1 szt., sosna czarna - 2 szt., sumak octowiec - 5 szt., przy ulicy Mikołowskiej 4 w Rybniku - Śródmieściu Pokaż
246/2016 2015-10-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew gatunków: świerk kłujący - 1 szt., świerk serbski - 1 szt., sosna czarna - 2 szt., susmak octowiec - 5 szt., przy ulicy Mikołowskiej 4 w Rybniku - Śródmieściu Pokaż
245/2016 2016-02-15 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Kowalczyka, Niemcewicza, Jesiennej, Brzeziny Miejskie i Spokojnej (MPZP 24) Pokaż
244/2016 2016-02-22 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski w Rybniku - Wieloolu Pokaż
243/2016 2015-10-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski w Rybniku - Wielopolu Pokaż
242/2016 2016-02-22 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku czeremcha amerykańska przy ulicy Zielonej 2 w Rybniku - Maroko - Nowinach Pokaż
241/2016 2015-10-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku czeremcha amerykańska przy ulicy Zielonej 2 w Rybniku - Maroko - Nowinach Pokaż
239/2016 2015-10-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew gatunków: brzoza brodawkowata - 2 szt., olsza czarna - 3 szt., wierzba krucha - 5 szt. w Rybniku - Ligocie Pokaż
238/2016 2016-02-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunków: sosna czarna - 1 szt., sosna zwyczajna - 1 szt., świerk serbski - 1 szt. w Rybniku - Nieodbczycach Pokaż
237/2016 2015-10-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunków: sosna czarna - 1 szt., sosna zwyczajna - 1 szt., świerk serbski - 1 szt. w Rybniku - Niedobczycach Pokaż
236/2016 2016-02-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: świerk pospolity - 1 szt., daglezja zielona - 1 szt. w Rybniku - Smolnej Pokaż
235/2016 2016-02-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: świerk pospolity - 1szt., daglezja zielona - 1 szt. w Rybniku - Smolnej Pokaż
234/2016 2016-02-18 decyzje Wydanie decyzji umarzającej opłatę naliczoną na usunięcie drzew przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie w Rybniku - Śródmieściu Pokaż
233/2016 2015-10-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania decyzji umarzającej opłatę naliczoną za usunięcie 3 sztuk drzew gatunków: dąb szypułkowy - 1 szt., olsza czarna - 1 szt., robinia akacjowa - 1 szt., przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie w Rybniku - Śródmieściu Pokaż
232/2016 2016-02-18 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: jodła koreańska - 1 szt., świerk kłujący - 1 szt. w Rybniku - Zebrzydowicach. Pokaż
231/2016 2015-10-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: jodła koreańska - 1szt., świerk kłujacy - 1 szt. w Rybniku - Zebrzydowicach Pokaż
230/2016 2016-02-18 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunków: świerk kłujący - 2 sztuki, cyprysik Lawsona - 1 szt., żywotnik zachodni - 2 szt. w Rybniku - Kłokocinie Pokaż
229/2016 2015-10-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunków: świerk kłujący - 2 szt., cyprysik Lawsona - 1 szt., żywotnik zachodni - 2 szt., w Rybniku - Kłokocinie Pokaż
228/2016 2016-02-18 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jodła pospolita w Rybniku - Kłokocinie Pokaż
227/2016 2015-10-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzewa gatunku jodła pospolita w Rybniku - Kłokocinie Pokaż
226/2016 2016-02-18 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk kłujący w Rybniku - Kamieniu Pokaż
225/2016 2015-10-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk kłujący w Rybniku - Kamieniu Pokaż
224/2016 2016-02-18 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku dąb szypułkowy w Rybniku - Boguszowicach Pokaż
223/2016 2015-10-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku dąb szypułkowy w Rybniku - Boguszowicach Pokaż
222/2016 2016-02-08 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Pod Lasem, Czecha i Niemcewicza (MPZP 25) Pokaż
221/2016 2016-02-15 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód Pokaż
220/2016 2016-02-16 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie 12 sztuk drzew gatunków: jarząb pospolity - 1 szt., sosna zwyczajna - 4 szt., brzoza brodawkowata - 7 szt. w Rybniku - Ligocie Pokaż
219/2016 2015-10-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew gatunków: jarząb pospolity - 1 szt., sosna zawyczajna - 4 szt., brzoza brodawkowata - 7 stz. w Rybniku - Ligocie Pokaż
218/2016 2016-02-16 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunków: glediczja trójciernista - 1szt., lipa drobnolistna - 1 szt., modrzew europejski - 1 szt., surmia bignoniowa - 1 szt., robinia akacjowa - 2 szt. w Rybniku - Śródmieściu. Pokaż
217/2016 2015-10-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunków: glediczja trójciernista - 1szt., lipa drobnolistna - 1 szt., modrzew europejski - 1 szt., surmia bignoniowa - 1 szt., robinia akacjowa - 2 szt. w Rybniku - Śródmieściu. Pokaż
216/2016 2016-02-16 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna przy ulicy Tadeusza Kościuszki 41 w Rybniku - Śródmieściu Pokaż
215/2016 2015-10-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna przy ulicy Tadeusza Kościuszki 41 w Rybniku - Śródmieściu Pokaż
214/2016 2016-02-11 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
213/2016 2016-02-15 decyzje Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci przekroczenia rzeki Nacyny siecią wodociągową Pokaż
212/2016 2016-02-15 decyzje Wydanie decyzji umarzającej opłatę naliczoną za usunięcie drzewa gatunku glediczja trójciernista przy ulicy Miejskiej 16 w Rybniku Pokaż
211/2016 2015-10-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania decyzji umarzającej opłatę naliczoną za usunięcie drzewa gatunku glediczja trójciernista przy ulicy Miejskiej 16 w Rybniku Pokaż
210/2016 2016-01-25 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów Pokaż
209/2016 2016-02-11 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz Pokaż
208/2016 2016-02-15 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk kłujący w Rybniku - Maroko - Nowinach Pokaż
207/2016 2016-01-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk kłujący w Rybniku - Maroko - Nowinach Pokaż
206/2016 2016-02-15 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna w Rybniku - Zebrzydowicach