Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

W związku z powyższym dla dokumentów publikowanych przed dniem 16 listopada 2010 r. karty informacyjne znajdują na poszczególnych formularzach (A,B...H,I).

Tabela zawiera 7460 wierszy z czego wyświetlanych jest 500. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego.
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Nr Karty Data dok. Rodz. dokumentu Opis dokumentu
1440/2019 2019-08-13 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ulicy Ogrodowej w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
1436/2019 2019-06-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ulicy Ogrodowej w Rybniku Pokaż
1432/2019 2019-08-09 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr RYB1023_B w Rybniku, przy ul. Chwałowickiej 13 Pokaż
1428/2019 2019-08-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie 16 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Szulika w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
1424/2019 2019-06-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 28 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Szulika w Rybniku Pokaż
1420/2019 2019-08-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wyboistej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1416/2019 2019-07-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wyboistej w Rybniku Pokaż
1412/2019 2019-08-09 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 4 Pokaż
1408/2019 2019-07-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotycząca wydania zezwolenia na usunięcie drzew. 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 4. Pokaż
1404/2019 2019-08-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Kadłubka 43. Pokaż
1400/2019 2019-07-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położnej przy ulicy Kadłubka 43. Pokaż
1396/2019 2019-08-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej 43 Pokaż
1392/2019 2019-07-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej 43 Pokaż
1388/2019 2019-08-05 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji Stacji Netia nr RYBKB107 w Rybniku, przy ul. Brzezińska 8A Pokaż
1384/2019 2019-08-05 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji radiolinii Stacji Netia nr RYBKB107 w Rybniku, przy ul. Gliwickiej 72 Pokaż
1378/2019 2019-08-01 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 512 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii kolejowej nr 140 w Rybniku Pokaż
1374/2019 2019-05-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 512 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii kolejowej nr 140 w Rybniku Pokaż
1370/2019 2019-07-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jesiennej w Rybniku Pokaż
1366/2019 2019-07-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Jesiennej Pokaż
1362/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38) Pokaż
1358/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38) Pokaż
1354/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Józefa Rymera (MPZP 54-10) Pokaż
1350/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Józefa Rymera (MPZP 54-10) Pokaż
1346/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6) Pokaż
1342/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6) Pokaż
1338/2019 2019-07-29 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie 28 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Gruntowej w Rybniku Pokaż
1334/2019 2019-06-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 28 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Gruntowej w Rybniku Pokaż
1330/2019 2019-07-29 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Budowlanych 4 w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
1322/2019 2019-07-18 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1318/2019 2019-07-17 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1314/2019 2019-07-19 zgłoszenia Wniosek o wydanie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji Ciepłowni Rymer należącej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Elektrociepłownie, przy ul. Rymera 4 w Rybniku Pokaż
1310/2019 2019-07-19 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego na terenie Ciepłowni Rymer należącej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie w Rybniku, przy Rymera 4 Pokaż
1306/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 54-4) Pokaż
1302/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Mikołowskiej (MPZP 54-7) Pokaż
1298/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Mikołowskiej (MPZP 54-7) Pokaż
1294/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 54-4) Pokaż
1290/2019 2019-07-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej Pokaż
1286/2019 2019-06-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej Pokaż
1282/2019 2019-07-15 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. RYB1017 E w Rybniku, przy ul. Budowlanych 61a Pokaż
1278/2019 2019-07-15 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. RYB1025 B w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 243 Pokaż
1274/2019 2019-07-09 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
1270/2019 2019-07-11 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
1101/2019 2019-07-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Karskiego w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
1097/2019 2019-05-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Karskiego w Rybniku Pokaż
1091/2019 2019-07-08 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1087/2019 2019-06-27 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1083/2019 2019-06-12 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1079/2019 2019-07-03 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. RYB1040 A, ul. Zebrzydowicka 117 Pokaż
1075/2019 2019-07-03 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne- stacja Netia RYBKB017 w Rybniku przy ul. Brzezińska 8A Pokaż
1071/2019 2019-07-01 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. nr RYB1033_A w Rybniku, przy ul. Sosnowej 5 Pokaż
1067/2019 2019-07-01 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Szczygłów w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1063/2019 2019-07-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Szczygłów w Rybniku Pokaż
1059/2019 2019-07-01 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej 238B w Rybniku Pokaż
1055/2019 2019-06-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej 238B w Rybniku Pokaż
1051/2019 2019-06-28 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Obywatelskiej 1 i 9 oraz Kupieckiej 16 i 14A w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1047/2019 2019-06-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Obywatelskiej 1 i 9 oraz Kupieckiej 16 i 14A w Rybniku Pokaż
1043/2019 2018-10-23 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
1039/2019 2018-11-27 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
1035/2019 2019-05-22 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
1031/2019 2019-06-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Zamysłowskiej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1027/2019 2019-05-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Zamysłowskiej w Rybniku Pokaż
1023/2019 2019-06-13 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
1019/2019 2019-06-17 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ul. Osiedle Krakusa w Rybniku Pokaż
1015/2019 2019-05-16 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Osiedle Krakusa w Rybniku Pokaż
1011/2019 2019-06-05 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
1007/2019 2019-06-03 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
1003/2019 2019-06-17 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 24 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Różane w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
999/2019 2019-05-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 24 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Różane w Rybniku Pokaż
995/2019 2019-06-13 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Wodzisławskiej w Rybniku Pokaż
991/2019 2019-05-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Wodzisławskiej Pokaż
987/2019 2019-06-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie 33 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicach Ziemskiej, Strażackiej, Rajskiej i Sztolniowej w Rybniku Pokaż
983/2019 2019-02-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 33 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicach Ziemskiej, Strażackiej, Rajskiej i Sztolniowej w Rybniku Pokaż
979/2019 2019-06-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Morcinka 49 w Rybniku Pokaż
975/2019 2019-06-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy Morcinka 49 w Rybniku Pokaż
971/2019 2019-05-30 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
967/2019 2019-05-20 wnioski o wydanie decyzji Działania objęte wnioskiem prowadzone przez Eloros Sp. z o.o z siedzibą w Chorzowie Pokaż
963/2019 2019-03-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa nawy I w hali głównej w bazie DB CARGO POLSKA S.A. Pokaż
959/2019 2019-05-24 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Prostej (MPZP 37-3) Pokaż
955/2019 2019-05-24 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Walecznych (MPZP 35-2) Pokaż
951/2019 2019-06-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Zawiszy Czarnego w Rybniku Pokaż
947/2019 2019-05-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Zawiszy Czarnego Pokaż
939/2019 2019-06-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 2c Pokaż
935/2019 2019-05-31 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
931/2019 2019-05-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ul. Karskiego 25 i Sztolniowej 40 w Rybniku Pokaż
927/2019 2019-05-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ul. Karskiego 25 i Sztolniowej 40 w Rybniku Pokaż
923/2019 2019-04-23 decyzje Działalność polegająca na zbieraniu odpadów prowadzona była w ramach HASTRANS Konrad Swoboda i Marcin Raszka S.C. z siedzibą w Skoczowie Pokaż
917/2019 2019-05-28 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. wodzisławskiej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
913/2019 2019-05-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącej na nieruchomości położonej przy ul. Wodzisławskiej Pokaż
901/2019 2019-05-23 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zakładu produkcji granulatu metali kolorowych w Rybniku przy ul. Gliwickiej na działce o nr ew. 1568/10 Pokaż
897/2019 2019-05-06 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zakładu produkcji granulatu metali kolorowych w Rybniku przy ul. Gliwickiej na działce o nr ew. 1568/10 Pokaż
893/2019 2019-05-15 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
889/2019 2019-05-10 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
885/2019 2019-05-16 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 79 sztuk drzew rosnących an nieruchomościach położonych przy ulicach Nad Zalewem, Rudzkiej, Podmiejskiej, Strefowej, Sadowskiego w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
881/2019 2019-04-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 79 sztuk drzew rosnących an nieruchomościach położonych przy ulicach Nad Zalewem, Rudzkiej, Podmiejskiej, Strefowej, Sadowskiego w Rybniku Pokaż
875/2019 2019-05-14 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
871/2019 2019-05-13 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
867/2019 2019-05-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Kadłubka w Rybniku Pokaż
859/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38) Pokaż
855/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38) Pokaż
851/2019 2019-05-13 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Brunona Janasa w Rybniku Pokaż
847/2019 2019-04-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Brunona Janasa w Rybniku Pokaż
843/2019 2019-05-13 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Krakusa w Rybniku Pokaż
839/2019 2019-04-16 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących przy ulicy Krakusa w Rybniku Pokaż
832/2019 2019-05-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Teofila Brzozy w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
828/2019 2019-04-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Teofila Brzozy w Rybniku Pokaż
824/2019 2019-05-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Kłokocińskiej 51 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
820/2019 2019-04-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Kłokocińskiej 51 w Rybniku Pokaż
816/2019 2019-04-29 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia na terenie Remontex Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Józefa Rymera 4 Pokaż
812/2019 2019-05-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew z nieruchomości położonej przy ulicy Sienkiewicza w Rybniku Pokaż
808/2019 2019-04-02 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew z nieruchomości położonej przy ulicy Sienkiewicza w Rybniku Pokaż
804/2019 2019-05-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy św. Maksymiliana 11 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
800/2019 2019-04-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy św. Maksymiliana 11 w Rybniku Pokaż
796/2019 2019-04-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Dąbrówki 15 i 21 w Rybniku z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
792/2019 2019-03-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Dąbrówki 15 i 21 w Rybniku Pokaż
788/2019 2019-05-02 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcia 154 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Brzezińskiej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
784/2019 2019-03-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia 154sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Brzezińskiej w Rybniku Pokaż
780/2019 2019-05-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zygmunta Starego w Rybniku Pokaż
776/2019 2019-04-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zygmunta Starego w Rybniku Pokaż
772/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Patriotów (MPZP 54-9) Pokaż
768/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Patriotów (MPZP 54-9) Pokaż
764/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rycerskiej (MPZP 54-8) Pokaż
758/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rycerskiej (MPZP 54-8) Pokaż
754/2019 2019-04-17 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
750/2019 2019-03-25 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
746/2019 2019-04-29 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Kosów w Rybniku Pokaż
742/2019 2019-03-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Kosów w Rybniku Pokaż
738/2019 2019-04-29 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Chrobrego 13 w Rybniku z odroczeniem opłaty i koniecznością wykonania nasadzeń zastępczych Pokaż
734/2019 2019-03-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Chrobrego 13 w Rybniku Pokaż
730/2019 2019-04-29 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ul. Pod Wałem w Rybniku Pokaż
724/2019 2019-04-29 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ul. rudzkiej 244 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
720/2019 2019-04-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej 244 w Rybniku Pokaż
714/2019 2019-04-24 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
710/2019 2019-04-29 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Lotników w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
706/2019 2019-03-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Lotników w Rybniku Pokaż
702/2019 2019-04-29 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Żużlowej w Rybniku Pokaż
698/2019 2019-04-01 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 11 sztuk rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Żużlowej w Rybniku Pokaż
694/2019 2019-04-11 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Odmowa wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Auto-Trans Aafalty Sp. z o..o., przy ul. Poligonowej 25A Pokaż
690/2019 2019-04-29 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie suchego drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Jesiennej w Rybniku Pokaż
686/2019 2019-03-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Jesiennej w Rybniku Pokaż
682/2019 2019-04-24 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Miodowej (MPZP 54-5) Pokaż
678/2019 2019-04-24 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Miodowej (MPZP 54-5) Pokaż
570/2019 2019-04-15 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zebrzydowickiej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
566/2019 2019-03-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zebrzydowickiej w Rybniku Pokaż
516/2019 2019-04-10 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
512/2019 2019-04-09 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
508/2019 2019-04-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicach Przewozowej i Rymera w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
504/2019 2019-02-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicach Przewozowej i Rymera w Rybniku Pokaż
500/2019 2019-04-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 6 w Rybniku Pokaż
496/2019 2019-03-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 6 w Rybniku Pokaż
481/2019 2019-04-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Zebrzydowickiej 117 w Rybniku Pokaż
477/2019 2019-03-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Zebrzydowickiej 117 w Rybniku Pokaż
441/2019 2019-03-27 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
380/2019 2019-03-29 decyzje Wygaszone zezwolenie dotyczyło przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą VERADA II Dawid Mariusz Stanek Pokaż
317/2019 2019-04-02 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Ogrodowskiego 23 w Rybniku Pokaż
313/2019 2019-03-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Ogrodowskiego 23 w Rybniku Pokaż
309/2019 2019-03-28 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Bolesława Chrobrego 39 w Rybniku Pokaż
305/2019 2019-03-15 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Bolesława Chrobrego 39 w Rybniku Pokaż
301/2019 2019-03-25 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Przewozowej w Rybniku Pokaż
297/2019 2019-02-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Przewozowej w Rybniku Pokaż
293/2019 2019-03-27 polityki, strategie, plany lub programy Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-2) Pokaż
289/2019 2019-03-27 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-2) Pokaż
281/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6) Pokaż
277/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6) Pokaż
273/2019 2019-03-19 prognozy oddziaływania na środowisko Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46) Pokaż
259/2019 2019-03-19 prognozy oddziaływania na środowisko Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53) Pokaż
255/2019 2019-03-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pokaż
251/2019 2019-03-18 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Komuny Paryskiej 7 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
247/2019 2019-02-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Komuny Paryskiej 7 w Rybniku Pokaż
243/2019 2019-02-28 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
239/2019 2019-03-15 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Jabłoniowej w Rybniku Pokaż
235/2019 2019-02-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Jabłoniowej w Rybniku Pokaż
231/2019 2019-03-01 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
227/2019 2019-02-11 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
223/2019 2019-03-07 zgłoszenia Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
219/2019 2019-03-07 zgłoszenia Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
215/2019 2019-02-06 zgłoszenia Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
211/2019 2018-12-27 zgłoszenia Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
207/2019 2019-03-06 wnioski o wydanie decyzji Działania objęte wnioskiem prowadzone przez Eloros Sp. z o.o z siedzibą w Chorzowie Pokaż
197/2019 2019-03-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zwycięstwa w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
193/2019 2019-02-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zwycięstwa w Rybniku Pokaż
189/2019 2019-03-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Chrobrego 39 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
185/2019 2019-02-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Chrobrego 39 w Rybniku Pokaż
181/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Prostej (MPZP 37-3) Pokaż
175/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Walecznych (MPZP 35-2) Pokaż
169/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Walecznych (MPZP 35-2) Pokaż
165/2019 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Prostej (MPZP 37-3) Pokaż
161/2019 2019-02-25 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na trasie przebiegu ciepłociągu przy ulicy Rymera w Rybniku Pokaż
157/2019 2019-01-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na trasie przebiegu ciepłociągu przy ulicy Rymera w Rybniku Pokaż
153/2019 2019-02-25 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 23 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wolnej w Rybniku Pokaż
149/2019 2019-02-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 23 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wolnej w Rybniku Pokaż
145/2019 2019-02-22 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Bocznej 11 w Rybniku Pokaż
141/2019 2019-01-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Bocznej 11 w Rybniku Pokaż
137/2019 2019-02-22 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wrębowej 14 w Rybniku Pokaż
133/2019 2019-01-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Wrębowej 14 w Rybniku Pokaż
129/2019 2019-02-22 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Wodzisławskiej 143 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
125/2019 2019-01-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Wodzisławskiej 143 w Rybniku Pokaż
121/2019 2019-02-18 decyzje Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie 11 drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Mglistej 2 w Rybniku Pokaż
117/2019 2019-01-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 11 drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Mglistej 2 w Rybniku Pokaż
113/2019 2019-02-18 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Floriańskiej/Wandy w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
109/2019 2019-01-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Floriańskiej/Wandy w Rybniku Pokaż
105/2019 2019-02-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ulicy Józefa Rymera 4 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych. Pokaż
101/2019 2019-01-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ulicy Józefa Rymera 4 w Rybniku Pokaż
97/2019 2019-02-08 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na nieruchomości położonej przy ul. Józefa Rymera 40C w Rybniku Pokaż
93/2019 2019-01-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na nieruchomości położonej przy ul. Józefa Rymera 40C w Rybniku Pokaż
89/2019 2019-02-01 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy św. Maksymiliana 9 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
85/2019 2019-01-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy św. Maksymiliana 9 w Rybniku Pokaż
81/2019 2019-01-14 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
77/2019 2019-01-14 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
71/2019 2019-01-25 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej 10 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
67/2019 2018-12-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej 10 w Rybniku Pokaż
63/2019 2019-01-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Za Komendą w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
59/2019 2018-12-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Za Komendą w Rybniku Pokaż
55/2019 2019-01-16 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Rymera w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
51/2019 2018-12-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Rymera w Rybniku Pokaż
47/2019 2018-12-28 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
43/2019 2019-01-11 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych w zakładzie PGE EKOSERWIS Spółka z o. o. w Rybniku, przy ul. Podmiejskiej Pokaż
39/2019 2019-01-11 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Kamiennej w Rybniku Pokaż
35/2019 2018-12-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Kamiennej w Rybniku Pokaż
31/2019 2019-01-09 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy patriotów w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
27/2019 2018-11-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy patriotów w Rybniku Pokaż
23/2019 2019-01-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczy wytwarzania odpadów przez Eloros Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, w zakładzie zajmującym się produkcją i dystrybucją gazów technicznych w postaci ciekłej Pokaż
15/2019 2019-01-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Os. Południe 45 z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
11/2019 2018-12-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Os. Południe 45 Pokaż
7/2019 2019-01-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Os. Południe 37 z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
3/2019 2018-12-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Os. Południe 37 Pokaż
1771/2018 2018-12-20 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. N. Sobika 7 w Rybniku Pokaż
1767/2018 2018-11-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. N. Sobika 7 w Rybniku Pokaż
1763/2018 2018-12-20 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Anny Stefek 10 w Rybniku Pokaż
1759/2018 2018-11-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Anny Stefek 10 w Rybniku Pokaż
1755/2018 2018-12-19 decyzje Wydanie zezwolenia na sunięcie drzew rosnących na nieruchomościach przy ulicach Długosza 8-10, Kościuszki 31, Chrobrego 23 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1751/2018 2018-11-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na sunięcie drzew rosnących na nieruchomościach pzy ulicach Długosza 8-10, Kościuszki 31, Chrobrego 23 w Rybniku Pokaż
1747/2018 2018-12-18 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych w zakładzie Doosan Babcock Energy Polska S.A. w Rybniku, przy ul. Golejowskiej 73b, Pokaż
1743/2018 2018-12-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usuniecie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Sosnowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1739/2018 2018-11-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Sosnowej w Rybniku Pokaż
1735/2018 2018-12-17 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na trasie przebiegu ciepłociągu przy ulicach Energetyków/św. Józefa w Rybniku Pokaż
1731/2018 2018-11-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na trasie przebiegu ciepłociągu przy ulicach Energetyków/św. Józefa w Rybniku Pokaż
1727/2018 2018-12-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy gruntowej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
1723/2018 2018-11-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy gruntowej w Rybniku Pokaż
1719/2018 2018-11-27 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Pokaż
1715/2018 2018-12-05 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
1711/2018 2018-10-11 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-1) Pokaż
1707/2018 2018-10-11 polityki, strategie, plany lub programy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Wincentego Kadłubka i Wojciecha Bogusławskiego (MPZP 51-2) Pokaż
1699/2018 2018-11-16 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Auto-Trans Aafalty Sp. z o..o., przy ul. Poligonowej 25A Pokaż
1693/2018 2018-12-13 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Różane w Rybniku z odroczeniem opłaty i częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
1689/2018 2018-11-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Różane w Rybniku Pokaż
1685/2018 2018-12-11 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1681/2018 2018-11-14 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku Pokaż
1677/2018 2018-12-11 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Podmiejskiej w Rybniku Pokaż
1673/2018 2018-12-07 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Podmiejskiej w Rybniku Pokaż
1669/2018 2018-12-03 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Lotników 3 Pokaż
1665/2018 2018-11-08 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew na nieruchomości położonej przy ul. Lotników 3 Pokaż
1661/2018 2018-12-03 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1657/2018 2018-11-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej w Rybniku Pokaż
1649/2018 2018-11-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Zebrzydowickiej w Rybniku Pokaż
1645/2018 2018-11-13 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1641/2018 2018-11-22 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1038 D w Rybniku, przy ul. Kościuszki 29a Pokaż
1637/2018 2018-11-13 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1633/2018 2018-11-13 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1629/2018 2018-11-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Kolejowej w Rybniku Pokaż
1625/2018 2018-11-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Kolejowej w Rybniku Pokaż
1621/2018 2018-11-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących przy ulicy Przewozowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych. Pokaż
1617/2018 2018-10-31 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących przy ulicy Przewozowej w Rybniku Pokaż
1613/2018 2018-11-02 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1609/2018 2018-10-30 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1605/2018 2018-08-21 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Południe 40-45 w Rybniku Pokaż
1601/2018 2018-11-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Południe 40-45 w Rybniku Pokaż
1597/2018 2018-11-05 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1593/2018 2018-11-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ulicy podmiejskiej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1589/2018 2018-10-24 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ulicy podmiejskiej w Rybniku Pokaż
1585/2018 2018-11-19 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
1581/2018 2018-10-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
1577/2018 2018-11-16 decyzje Wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa oraz odmowa wydania zezwolenia na 1 sztukę drzewa rosnących przy ulicy Stefana Batorego w Rybniku Pokaż
1573/2018 2018-10-16 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Stefana Batorego w Rybniku Pokaż
1569/2018 2018-11-16 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 29 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości przy ulicy Jarzynowej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za nasadzenia zastępcze Pokaż
1565/2018 2018-10-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 29 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ulicy Jarzynowej w Rybniku Pokaż
1561/2018 2018-11-07 prognozy oddziaływania na środowisko Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46) Pokaż
1557/2018 2018-11-07 prognozy oddziaływania na środowisko Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Frontowej, Gabrieli Zapolskiej, Willowej, Teofila Bieli i Ziołowej (MPZP 47) Pokaż
1553/2018 2018-11-07 prognozy oddziaływania na środowisko Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej jedenaście obszarów w rejonie ulic Sławików, ...(MPZP 51-1) Pokaż
1541/2018 2018-11-07 prognozy oddziaływania na środowisko Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53) Pokaż
1533/2018 2018-11-07 prognozy oddziaływania na środowisko Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29-2) Pokaż
1529/2018 2018-10-04 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie udzielone TESKO-STEEL Sp. z o.o., ul. Brzezińska 8A, 44-203 Rybnik Pokaż
1521/2018 2018-10-18 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1517/2018 2018-10-25 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1513/2018 2018-10-31 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk rosnących na nieruchomości położonych przy ulicy Chabrowej i Budowlanych Pokaż
1505/2018 2018-10-09 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzane gazów i pyłów do powietrza z instalacji Doosan Babcock Energy Polska S.A. w Rybniku, przy ul. Golejowskiej 73b Pokaż
1501/2018 2018-10-29 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT22105 RYBNIK WEST w Rybniku, przy ul. Kilińskiego 22 Pokaż
1497/2018 2018-10-24 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. RYB1028_F w Rybniku, przy ul. 1-go Maja 26 Pokaż
1493/2018 2018-10-16 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
1489/2018 2018-10-25 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Pod Lasem Pokaż
1485/2018 2018-09-18 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew na nieruchomości położonej przy ulicy Pod Lasem w Rybniku Pokaż
1481/2018 2018-10-25 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Podmiejskiej Pokaż
1477/2018 2018-09-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Podmiejskiej w Rybniku Pokaż
1473/2018 2018-10-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Zebrzydowickiej 8 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1469/2018 2018-09-28 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Zebrzydowickiej 8 w Rybniku Pokaż
1465/2018 2018-10-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa na nieruchomości położonej na ulicy Łukowej w Rybniku Pokaż
1461/2018 2018-10-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Łukowej w Rybniku Pokaż
1451/2018 2018-09-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na nieruchomości przy ulicy Zebrzydowickiej 8 w Rybniku Pokaż
1447/2018 2018-10-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej 238B w Rybniku Pokaż
1443/2018 2018-10-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na nieruchomości przy ulicy Rudzkiej 238B w Rybniku Pokaż
1439/2018 2018-10-16 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
1433/2018 2018-10-19 zgłoszenia Informacja o zmianie danych w instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT24370 Rybnik Ochojec, przy ul. Rybnickiej w Rybniku Pokaż
1429/2018 2018-10-02 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
1423/2018 2018-09-24 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
1417/2018 2018-10-05 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
1411/2018 2018-10-11 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
1407/2018 2018-10-05 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
1403/2018 2018-09-05 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
1397/2018 2018-10-04 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
1393/2018 2018-10-08 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. nr RYB1001_F w Rybniku przy ul. Podmiejska Pokaż
1389/2018 2018-10-02 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1385/2018 2018-09-28 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1381/2018 2018-10-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Golejowskiej w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
1377/2018 2018-08-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Golejowskiej w Rybniku Pokaż
1373/2018 2018-10-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości przy Osiedlu południe 24A w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
1369/2018 2018-09-03 wnioski o wydanie decyzji Wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości przy Osiedlu Południe 24A w Rybniku Pokaż
1361/2018 2018-10-02 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Netia S.A. Nr RYBKB075, ul. Bolesława Chrobrego 41 w Rybniku Pokaż
1355/2018 2018-10-09 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2164 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii kolejowej nr 148 Pszczyna - Rybnik Pokaż
1349/2018 2018-09-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2164 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii kolejowej nr 14/8 relacji Pszczyna- Rybnik Pokaż
1345/2018 2018-09-18 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych w zakładzie Doosan Babcock Energy Polska S.A. w Rybniku, przy ul. Podmiejskiej Pokaż
1341/2018 2018-09-18 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
1337/2018 2017-09-13 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
1331/2018 2018-09-27 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1317/2018 2018-09-19 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1313/2018 2018-09-28 decyzje Wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Łukowej w Rybniku Pokaż
1309/2018 2018-09-24 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Łukowej w Rybniku Pokaż
1305/2018 2018-09-25 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Południe 37 w Rybniku Pokaż
1301/2018 2018-08-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Osiedle Południe 49 A w Rybniku Pokaż
1297/2018 2018-09-17 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa skupu kabli i przewodów, złomu oraz odpadów z tworzyw sztucznych i papieru Pokaż
1293/2018 2018-09-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Osiedle Południe 38I w Rybniku Pokaż
1289/2018 2018-08-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Południe 28I Pokaż
1285/2018 2018-09-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew zlokalizowanych na terenie działki położonej przy ulicy Kadłubka w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
1281/2018 2018-09-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew zlokalizowanych na terenie działki położonej przy ulicy Kadłubka w Rybniku Pokaż
1277/2018 2018-09-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Jastrzębskiej 8 w Rybniku Pokaż
1273/2018 2018-08-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Jastrzębskiej 8 w Rybniku Pokaż
1269/2018 2018-09-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Jastrzębskiej 3 w Rybniku Pokaż
1265/2018 2018-08-30 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Jastrzębskiej 3 w Rybniku Pokaż
1261/2018 2018-09-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Południe 50 w Rybniku Pokaż
1257/2018 2018-08-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa na nieruchomości położonej przy ul. Os. Południe 50 w Rybniku Pokaż
1253/2018 2018-09-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 23 szt. drzew i 300m2 krzewów zlokalizowanych na nieruchomościach położonych przy ul. Wandy, św. Józefa i Wawelskiej w Rybniku z obowiązkiem nasadzeń zastępczych Pokaż
1249/2018 2018-09-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 23 szt. drzew i 300m2 krzewów zlokalizowanych na nieruchomościach położonych przy ul. Wandy, św. Józefa i Wawelskiej w Rybniku Pokaż
1245/2018 2018-09-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości przy ulicy Kominka 37,39 w Rybniku Pokaż
1241/2018 2018-09-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości przy ulicy Kominka 37,39 w Rybniku Pokaż
1237/2018 2018-09-24 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Orzepowickiej 22 i Kominka 21 w Rybniku Pokaż
1233/2018 2018-09-03 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Orzepowickiej 22 i Kominka 21 w Rybniku Pokaż
1229/2018 2018-09-21 decyzje Wydanie zezowlenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ul. Rudzkiej w Rybniku Pokaż
1225/2018 2018-08-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia drzewa rosnącego przy ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
1221/2018 2018-09-20 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Pod Lasem 62 w Rybniku Pokaż
1217/2018 2018-08-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Pod Lasem 62 w Rybniku Pokaż
1213/2018 2018-09-13 polityki, strategie, plany lub programy Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023 Pokaż
1209/2018 2018-09-11 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1205/2018 2018-09-14 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji do szczotkowania blachy i warsztatu zlokalizowanych na terenie Tesko Steel Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Brzezińskiej 8a Pokaż
1201/2018 2018-09-11 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o. w Rybniku w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację Pokaż
1187/2018 2018-09-12 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT22106_Rybnik_Centrum w Rybniku, przy ul. Saint Valier 1 Pokaż
1183/2018 2018-09-12 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT24272_Rybnik_Północ w Rybniku przy ul. Gliwickiej 72 Pokaż
1179/2018 2018-06-27 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023" Pokaż
1175/2018 2018-09-12 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3sztuk drzew rosnacych na nieruchomości na skrzyżowaniu ulic 3 maja i Obwiedni Południowej z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1171/2018 2018-08-10 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3sztuk drzew rosnacych na nieruchomości na skrzyżowaniu ulic 3 maja i Obwiedni Południowej Pokaż
1167/2018 2018-07-04 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 grudnia 2015 r. o znaku Ek-I.6223.6.2015 udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku, przy Pokaż
1159/2018 2018-08-24 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Kłokocińskiej (MPZP 42) Pokaż
1155/2018 2018-09-04 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT20558_Rybnik_Zamysłów w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 123 Pokaż
1147/2018 2018-09-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcia 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Jastrzębskiej 2 w Rybniku Pokaż
1143/2018 2018-06-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej na ulicy Jastrzębskiej 2 w Rybniku Pokaż
1141/2018 2018-09-04 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Sp. z o.o. Nr BT20411_Rybnik_Osiedle_Sławików w Rybniku, przy ul. Zebrzydowickiej 3 Pokaż
1135/2018 2018-09-10 wnioski o wydanie decyzji Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Jastrzębskiej 8 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
1131/2018 2018-06-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Jastrzębskiej 8 w Rybniku Pokaż
1127/2018 2018-07-02 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych na terenie zakładu „ULIARCZYK” Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Żwirowej 2 Pokaż
1123/2018 2018-09-10 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Działkowców 1 w Rybniku Pokaż
1119/2018 2018-07-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew na nieruchomości położonej przy ulicy Działkowców 1 w Rybniku Pokaż
1115/2018 2018-09-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Pukowca 5 w Rybniku Pokaż
1111/2018 2018-09-06 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Pukowca 5 w Rybniku Pokaż
1107/2018 2018-09-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew Pokaż
1101/2018 2018-08-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew na nieruchomości położonej przy ul. Pukowca 8 w Rybniku Pokaż
1097/2018 2018-09-05 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Posadowienie instalacji do elektropolerowania na terenie Zakładu PPUH Gal Sp. z o.o. Sp. K. przy ul. Mikołowskiej w Rybniku Pokaż
1093/2018 2018-08-30 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
1091/2018 2018-08-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o., ul. Podmiejska 7, 44-207 Rybnik na Doosan Babcock Energy Polska S. A., ul. Golejow Pokaż
1085/2018 2018-08-30 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Sp. z o.o. Nr BT 22107 Rybnik East w Rybniku, przy ul. Brzezińskiej 8a Pokaż
1081/2018 2018-08-31 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Osiedle Różane w Rybniku z odroczeniem postępowania i częściowym umorzeniem opłaty Pokaż
1077/2018 2018-08-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Osiedle Różane w Rybniku Pokaż
1073/2018 prognozy oddziaływania na środowisko Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40) Pokaż
1069/2018 prognozy oddziaływania na środowisko Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej, Żołędziowej, Komisji Edukacji Narodowej, Niepodległości, Granicznej i Gruntowej (MPZP 41) Pokaż
1063/2018 2018-08-01 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów do powietrza z instalacji FAMUR Spółka Akcyjna Systemy Ścianowe RYFAMA Oddział w Rybniku, przy ul. Chrobrego 39 w Rybniku Pokaż
1059/2018 2018-08-20 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych na terenie zakładu Rettig Heating Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 11 Pokaż
1055/2018 2018-08-23 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz zmiany podmiotu prowadzącego instalację dla instalacji Doosan Babcock Energy Polska S.A. ul. Golejowska 73b, 44-207 Rybnik Pokaż
1051/2018 2018-08-23 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji komory śrutowniczej, wentylacji laboratorium, magazynu farb, agregatu prądotwórczego w zakładzie Doosan Babcock Energy Polska S.A. przy ul. Golejowskiej 73b w Rybniku Pokaż
1045/2018 2018-08-23 zgłoszenia Informacja w sprawie zmiany podmiotu prowadzącego instalację dygestorium z Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o.ul. Podmiejska 7, 44-207 Rybnik na Doosan Babcock Energy Polska S. A. ul. Golejowska 73b, 44-207 Rybnik Pokaż
1041/2018 2018-08-23 zgłoszenia Informacja w sprawie zmiany podmiotu prowadzącego instalację energetycznego spalania paliw z Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o.ul. Podmiejska 7, 44-207 Rybnik na Doosan Babcock Energy Polska S.A. ul. Golejowska 73b, 44-207 Rybnik Pokaż
1037/2018 2018-08-23 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji kabiny lakierniczej w zakładzie Doosan Babcock Energy Polska S.A. w Rybniku, przy ul. Podmiejskiej Pokaż
1033/2018 2018-07-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Fabryki Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych SYGNAŁY S.A. w Rybniku, przy ul. Sygnały 62 Pokaż
1029/2018 2018-08-16 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr BT_24253 Rybnik Niedobczyce w Rybniku, przy ul. Górnośląskiej 21 Pokaż
1021/2018 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej BT24571 Rybnik Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 Pokaż
1017/2018 2018-08-07 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 2357 Rybnik Tanger w Rybniku, przy ul. Grunwaldzkiej 18a Pokaż
1013/2018 2018-08-21 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zbieranie odpadów na terenie oczyszczalni ścieków "Boguszowice" w Rybniku, prowadzone przez Bioodpady.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Partyzantów 4 Pokaż
1007/2018 2018-08-17 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Posadowienie instalacji do elektropolerowania na terenie Zakładu PPUH Gal Sp. z o.o. Sp. K. przy ul. Mikołowskiej w Rybniku Pokaż
1003/2018 2018-08-17 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku Pokaż
999/2018 2018-08-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku Pokaż
995/2018 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Wincentego Kadłubka i Wojciecha Bogusławskiego (MPZP 51-2) Pokaż
991/2018 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Wincentego Kadłubka i Wojciecha Bogusławskiego (MPZP 51-2) Pokaż
987/2018 2018-06-25 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
983/2018 2018-07-16 decyzje Nakaz usunięcia odpadów z terenu będącego własnością Service Center Katarzyna Szatkowska-Włoczek i Tomasz Włoczek Spółka Jawna, ul. Białych 5, 44-200 Rybnik Pokaż
979/2018 2017-12-27 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Tenneco Automotive Polska Sp. z o. o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 2c, Pokaż
973/2018 2018-07-13 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji do produkcji grzejników eksploatowanych w Rettig Heating Sp. z o. o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 11 Pokaż
969/2018 2018-08-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 92 sztuk drzew zlokalizowanych przy ulicy Jarzynowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
965/2018 2018-07-17 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 92 sztuk drzew zlokalizowanych przy ulicy Jarzynowej w Rybniku Pokaż
961/2018 2018-08-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego przy Osiedlu Południe 18A-B w Rybniku Pokaż
957/2018 2018-06-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego przy Osiedlu południe 18A-B w Rybniku Pokaż
953/2018 2018-08-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego przy ulicy Jastrzębskiej 9 w Rybniku Pokaż
949/2018 2018-06-29 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Jastrzębskiej 9 w Rybniku Pokaż
945/2018 2018-08-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew przy ulicy jastrzębskiej 7 z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
941/2018 2018-06-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Jastrzębskiej 7 w Rybniku Pokaż
937/2018 2018-08-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew przy ulicy Walecznych w Rybniku Pokaż
933/2018 2018-07-05 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Walecznych w Rybniku Pokaż
929/2018 2018-08-06 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na trasie przebiegu linii kolejowej nr 140 przy ulicy Mikołowskiej w Rybniku Pokaż
925/2018 2018-07-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na terasie przebiegu linii kolejowej nr 140 w Rybniku Pokaż
921/2018 2018-08-03 decyzje Decyzja zatwierdzająca raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji Ciepłowni Rymer zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Rymera 4 Pokaż
917/2018 2018-06-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji Ciepłowni Rymera zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Rymera 4 Pokaż
913/2018 2018-08-02 decyzje Decyzja zatwierdzająca raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji Ciepłowni Chwałowice zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 Pokaż
909/2018 2018-06-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji Ciepłowni Chwałowice zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 Pokaż
903/2018 2018-08-03 decyzje Decyzja zatwierdzająca raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji Elektrociepłowni Jankowice zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12 Pokaż
899/2018 2018-06-22 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji Elektrociepłowni Jankowice zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12 Pokaż
895/2018 2018-08-01 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy św. Józefa w Rybniku Pokaż
891/2018 2018-07-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy św. Józefa w Rybniku Pokaż
887/2018 2018-08-01 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy 1 Maja w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
883/2018 2018-06-28 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy 1 Maja w Rybniku Pokaż
879/2018 2018-08-01 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 52 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Sygnały w Rybniku z odroczeniem opłaty Pokaż
875/2018 2018-06-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 52 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Sygnały w Rybniku Pokaż
871/2018 2018-07-26 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowe oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
867/2018 2018-06-28 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Przetwarzanie odpadów dotyczy wytwarzania kruszywa na bazie odpadów przez Inżbud TT Sp. z o.o. z Rybnika Pokaż
863/2018 2018-06-28 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Przetwarzanie odpadów dotyczy wytwarzania kruszywa na bazie opadów przez Inżbud TT Sp. z o.o. z Rybnika Pokaż
859/2018 2018-07-20 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr BT_20873_Rybnik_Kłokocińska_A2_52174 w Rybniku przy ul. Kłokocińskiej 51 Pokaż
855/2018 2018-07-19 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej (SE) 400/220/110 kV Wielopole dla przyłączenia transformatora 400/110 kV Pokaż
851/2018 2018-07-05 zgłoszenia Zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej LEMANS_TENNECO_RYBNIK, ul. Orzepowicka 15a w Rybniku Pokaż
847/2018 2018-06-29 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1040_A w Rybniku, przy ul. Zebrzydowickiej 117 Pokaż
843/2018 2018-06-27 zgłoszenia Zgłoszenie informacji o zaprzestaniu emisji z instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr KAT22242 Rybnik Elektrownia zlokalizowanej na żelbetowym kominie na terenie elektrowni w Rybniku, przy ul. Podmiejskiej 1 Pokaż
839/2018 2018-07-20 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości przy ulicy Jankowickiej w Rybniku Pokaż
835/2018 2018-06-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia drzewa rosnącego na nieruchomości przy ulicy Jankowickiej w Rybniku Pokaż
831/2018 2018-06-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Famur S.A. Systemy Ścianowe Ryfama Oddział w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 39 Pokaż
823/2018 2018-07-05 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środoiwska Pokaż
819/2018 2018-06-29 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Powstawanie odpadów związane z prowadzeniem przez NOWOSYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku zakładu zajmującego się produkcją hydrauliki sterowniczej dla górnictwa oraz rozjazdów kolejowych Pokaż
815/2018 2018-06-25 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Wytwarzanie odpadów związane z funkcjonowaniem warsztatu samochodowego: Mechanika i Blacharstwo Samochodowe Pomoc Drogowa Kleczka Janusz Pokaż
811/2018 2018-06-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Bocznej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych Pokaż
807/2018 2018-06-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Bocznej w Rybniku Pokaż
803/2018 2018-06-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ulicy Wrębowej w Rybniku Pokaż
799/2018 2018-06-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ulicy Wrębowej w Rybniku Pokaż
795/2018 2018-06-27 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Rybniku Pokaż
791/2018 2018-06-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Rybniku Pokaż
787/2018 2018-05-15 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na zbieranie odpadów na terenie oczyszczalni ścieków "Boguszowice" w Rybniku, prowadzone przez Bioodpady.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Partyzantów 4 Pokaż
783/2018 2018-05-04 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zezwolenie na zbieranie odpadów w punkcie skupu złomu, prowadzonym przez Radosława Iwaszkiewicza - przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: RADMET Radosław Iwaszkiewicz, ul. Graniczna 7, 44-293 Szczerbice Pokaż
779/2018 2018-05-23 decyzje Zezwolenie dotyczy Pana Przemysława Sobika - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Skup-Met Przemysław Sobik, ul. Świerklańska 41, 44-264 Jankowice Pokaż
775/2018 2018-06-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji zlokalizowanej na terenie salonu samochodowego "Uliarczyk" Sp. z o.o. Pokaż
771/2018 2018-06-11 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
767/2018 2018-06-19 postanowienia Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej (SE) 400/220/110 kV Wielopole dla przyłączenia transformatora 400/110 kV Pokaż
763/2018 2018-06-15 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
761/2018 2018-06-07 inne dokument Opinia sanitarna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. Piotra Skargi (MPZP 44) Pokaż
755/2018 2018-06-15 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
749/2018 2018-06-19 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr 2246 Rybnik_Zachód w Rybniku przy ul. Orzepowickiej 15A Pokaż
745/2018 2018-06-04 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
733/2018 2018-06-06 inne dokument Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku Pokaż
729/2018 2018-06-13 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej Pokaż
725/2018 2018-06-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Rudzkiej Pokaż
721/2018 2018-05-17 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Posadowienie instalacji do elektropolerowania na terenie Zakładu PPUH Gal Sp. z o.o. Sp. K przy ul. Mikołowskiej w Rybniku Pokaż
717/2018 2018-06-11 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
713/2018 2018-05-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku Pokaż
709/2018 2018-06-11 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Komuny Paryskiej w Rybniku Pokaż
705/2018 2018-05-21 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Komuny Paryskiej w Rybniku Pokaż
701/2018 2018-06-05 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów z dnia 8.10.2012 r. nr Ek-I.6221..10.2012, udzielonego Rybnickiej Fabryce Maszyn "RYFAMA" S.A. z Rybnika Pokaż
695/2018 2018-05-30 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Wincentego Kadłubka i Wojciecha Bogusławskiego (MPZP 5 Pokaż
687/2018 2018-06-05 zgłoszenia Aktualizacja stacji bazowej telefonii komórkowej nr RYB1031 B operatora P4 Sp. z o. o. w Rybniku, przy ul. Kłokocinskiej 51 w Rybniku Pokaż
683/2018 2018-05-30 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT24442 w Rybniku, przy ul. Orzepowicka 15a Pokaż
679/2018 2018-06-04 zgłoszenia Zakończenie eksploatacji instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr BT -22637 operatora Polkomtel Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Raciborskiej 260 Pokaż
671/2018 2018-05-29 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
667/2018 2018-05-29 zgłoszenia Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska Pokaż
663/2018 2018-06-04 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Zwycięstwa w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych Pokaż
659/2018 2018-04-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Zwycięstwa w Rybniku Pokaż
655/2018 2018-05-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 31 szt. drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Sosnowej w Rybniku Pokaż
651/2018 2018-04-27 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Sosnowej w Rybniku Pokaż
647/2018 2018-05-30 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Wrębowej w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych Pokaż
643/2018 2018-04-25 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Wrębowej w Rybniku Pokaż
639/2018 projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-1) Pokaż
635/2018 prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-1) Pokaż
631/2018 2018-05-28 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Borki w Rybniku Pokaż
627/2018 2018-05-02 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Borki w Rybniku Pokaż
623/2018 2018-05-28 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Morcinka 1 i 29 w Rybniku Pokaż
619/2018 2018-04-26 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnacych na nieruchomościach przy ulicy Morcinka 1 i 29 w Rybniku Pokaż
615/2018 2018-05-07 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Działania prowadzone przez HOSSA Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku na terenie zdewastowanym m.in. działalnością górniczą, zlokalizowanym w rejonie ul. Sportowej Pokaż
611/2018 2018-05-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy lipowej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za dokonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
607/2018 2018-03-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Lipowej w Rybniku Pokaż
603/2018 2018-05-23 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnacych przy ulicy Kolejowej z odroczeniem opłaty w zamian za dokonanie nasadzeń zastępczych Pokaż
599/2018 2018-04-19 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Kolejowej w Rybniku Pokaż
595/2018 2018-05-11 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 Pokaż
591/2018 2018-05-08 inne dokument Opinia sanitarna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-1) Pokaż
587/2018 2018-05-09 inne dokument Opinia sanitarna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-1) Pokaż
583/2018 2018-05-15 koncesje, pozwolenia, zezwolenia Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Jankowice w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12 Pokaż
579/2018 2018-03-29 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowe Rybnik Niewiadom II (35004N!) operatora Orange Polska S.A. w Rybniku przy ul. Sportowej 109 Pokaż
575/2018 2018-04-11 zgłoszenia Aktualizacja zgłoszenie instalacji stacji bazowej operatora T-Mobile Polska S.A. Nr 50187 KRY_RYBNIK_3Maja w Rybniku, przy ul. 3 Maja 30 Pokaż
571/2018 2018-05-08 inne dokument Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Pokaż
565/2018 2018-04-12 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa stacji 400/220/110kV Wielopole dla przyłączenia transformatora 400/110kV Pokaż
561/2018 2018-05-16 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości przy ulicy Brzezińskiej 8A w Rybniku z odroczeniem opłaty zamian za nasadzenia zastępcze Pokaż
557/2018 2018-03-20 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości przy ulicy Brzezińskiej 8A w Rybniku Pokaż
553/2018 2018-05-14 decyzje Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ulicy Lompy 9 z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych i odmowa wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa Pokaż
547/2018 2018-04-04 wnioski o wydanie decyzji Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Lompy 9 w Rybniku Pokaż
 
 
Odsłon strony: 942364 Metryka
Redaktor: Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-III)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2019-08-13 Aktualizacja rejestru Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) Pokaż
2019-08-13 Aktualizacja rejestru Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) Pokaż
2019-08-13 Aktualizacja rejestru Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) Pokaż
2019-08-13 Aktualizacja rejestru Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) Pokaż
2019-08-12 Aktualizacja rejestru Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) Pokaż
2019-08-12 Aktualizacja rejestru Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) Pokaż
2019-08-12 Aktualizacja rejestru Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) Pokaż
2019-08-12 Aktualizacja rejestru Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) Pokaż
2019-08-12 Aktualizacja rejestru Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) Pokaż
2019-08-12 Aktualizacja rejestru Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) Pokaż
2019-08-12 Aktualizacja rejestru Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) Pokaż
2019-08-12 Aktualizacja rejestru Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) Pokaż
2019-08-12 Aktualizacja rejestru Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) Pokaż
2019-08-12 Aktualizacja rejestru Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) Pokaż
2019-08-09 Aktualizacja rejestru Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I) Pokaż
2019-08-09 Aktualizacja rejestru Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I) Pokaż
2019-08-09 Aktualizacja rejestru Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I) Pokaż
2019-08-09 Aktualizacja rejestru Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I) Pokaż
2019-08-08 Aktualizacja rejestru Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I) Pokaż
2019-08-08 Aktualizacja rejestru Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I) Pokaż
2019-08-08 Aktualizacja rejestru Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I) Pokaż
2019-08-08 Aktualizacja rejestru Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I) Pokaż
2019-08-08 Aktualizacja rejestru Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I) Pokaż
2019-08-08 Aktualizacja rejestru Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I) Pokaż
2019-08-08 Aktualizacja rejestru Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I) Pokaż
2019-08-08 Aktualizacja rejestru Weronika Boryś (Młodszy Referent Ek-I) Pokaż
2019-08-07 Aktualizacja rejestru Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) Pokaż
2019-08-07 Aktualizacja rejestru Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) Pokaż
2019-08-07 Aktualizacja rejestru Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) Pokaż
2019-08-07 Aktualizacja rejestru Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) Pokaż
2019-08-07 Aktualizacja rejestru Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) Pokaż
2019-08-07 Aktualizacja rejestru Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) Pokaż
2019-08-05 Aktualizacja rejestru Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) Pokaż
2019-08-05 Aktualizacja rejestru Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) Pokaż
2019-08-05 Aktualizacja rejestru Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) Pokaż
2019-08-05 Aktualizacja rejestru Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) Pokaż
2019-08-05 Aktualizacja rejestru Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) Pokaż
2019-08-05 Aktualizacja rejestru Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) Pokaż
2019-08-05 Aktualizacja rejestru Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) Pokaż
2019-08-05 Aktualizacja rejestru Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) Pokaż
2019-08-05 Aktualizacja rejestru Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) Pokaż
2019-08-05 Aktualizacja rejestru Kamila Kołodziej (Stażysta Ek-I) Pokaż
2019-07-31 Aktualizacja rejestru Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) Pokaż
2019-07-31 Aktualizacja rejestru Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) Pokaż
2019-07-31 Aktualizacja rejestru Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) Pokaż
2019-07-31 Aktualizacja rejestru Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) Pokaż
2019-07-31 Aktualizacja rejestru Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) Pokaż
2019-07-31 Aktualizacja rejestru Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) Pokaż
2019-07-31 Aktualizacja rejestru Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) Pokaż
2019-07-31 Aktualizacja rejestru Ireneusz Brzuska (Naczelnik Wydziału MPU) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.