Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

W związku z powyższym dla dokumentów publikowanych przed dniem 16 listopada 2010 r. karty informacyjne znajdują na poszczególnych formularzach (A,B...H,I).

 
Rejestr
Nr Karty Data dok. Rodz. dokumentu Opis dokumentu Szczegóły
337/2021 2021-10-15 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji do lakierowania z zakładu Marek Karolewicz zlokalizowanego w Rybniku, ul. Kapitana Leopolda Janiego 57fPokaż
336/2021 2021-09-20 decyzjePozwolenie dotyczy Purmo Group Poland Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 11, 44-203 Rybnik eksploatującego instalacje do produkcji grzejników i płyt izolacyjnychPokaż
335/2021 2021-10-13 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 18 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zbożowej w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
334/2021 2021-08-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 18 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zbożowej w RybnikuPokaż
333/2021 2021-10-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jankowickiej 23/25 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
332/2021 2021-08-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jankowickiej 23/25 w RybnikuPokaż
331/2021 2021-10-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Wodzisławskiej 87 w RybnikuPokaż
330/2021 2021-08-17 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Wodzisławskiej 87 w RybnikuPokaż
329/2021 2021-10-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na nieruchomości położonej przy ulicy Jankowickiej 9 w RybnikuPokaż
328/2021 2021-08-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na nieruchomości położonej przy ulicy Jankowickiej 9 w RybnikuPokaż
327/2021 2021-10-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Arki Bożka w RybnikuPokaż
326/2021 2021-08-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Arki Bożka w RybnikuPokaż
324/2021 2021-10-07 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A.. Nr 53640 (35640N!) KRY_RYBNIK_GLIWICKA w Rybniku, przy ul. Gliwickiej 190 (Dz. 2070/12)Pokaż
323/2021 2021-09-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji objętej systemem EU ETS oraz zatwierdzenie planu monitorowania wielkości emisji i planu poboru próbek z instalacji Ciepłowni Rymer, przy ul. Jastrzębska 12 w RybnikuPokaż
322/2021 2021-09-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji objętej systemem EU ETS oraz zatwierdzenie planu monitorowania wielkości emisji i planu poboru próbek z instalacji Elektrociepłowni Jankowice, przy ul. Jastrzębska 12 w RybnikuPokaż
321/2021 2021-09-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji objętej systemem EU ETS oraz zatwierdzenie planu monitorowania wielkości emisji i planu poboru próbek z instalacji Ciepłowni Chwałowice, przy ul. 1 Maja 26 w RybnikuPokaż
320/2021 2021-10-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 43 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Sosnowej w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
319/2021 2021-08-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 44 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Sosnowej w RybnikuPokaż
318/2021 2021-09-21 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB5007_D w Rybniku, przy ul. Komisji Edukacji Narodowej, dz. 744/9Pokaż
317/2021 2021-09-17 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Purmo Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ulicy Przemysłowej 11Pokaż
316/2021 2021-08-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Purmo Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ulicy Przemysłowej 11Pokaż
315/2021 2021-10-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 177 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Związkowej w Rybniku, z obowiazkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
314/2021 2021-07-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 177 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Związkowej w RybnikuPokaż
313/2021 2021-10-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Św. Maksymiliana 12 w RybnikuPokaż
312/2021 2021-08-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Św. Maksymiliana 12 w RybnikuPokaż
311/2021 2021-10-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości położonej w rejonie ulicy Budowlanych i grunwaldzkiej w RybnikuPokaż
310/2021 2021-08-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości położonej w rejonie ulicy Budowlanych i grunwaldzkiej w RybnikuPokaż
309/2021 2021-09-09 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
308/2021 2021-09-24 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
307/2021 2021-09-10 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
306/2021 2021-09-23 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Adaptacja budynku magazynowego na lakiernięPokaż
305/2021 2021-07-30 wnioski o wydanie decyzjiWytwarzanie przez REN-CAR Sp. z o.o., ul. Gliwicka 190, 44-207 Rybnik odpadów związane z eksploatacją instalacji służących do serwisowania pojazdówPokaż
304/2021 2021-08-03 decyzjePrzetwarzanie odpadów przez Greif Poland Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 44-203 Rybnik zajmującego się produkcją opakowańPokaż
303/2021 2021-08-03 decyzjePozwolenie udzielone Greif Poland Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 44-203 Rybnik w wyniku eksploatacji instalacji w zakładzie położonym pod w/w adresemPokaż
302/2021 2021-09-03 wnioski o wydanie decyzjiPozwolenie dotyczy Purmo Group Poland Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 11, 44-203 Rybnik eksploatującego instalacje do produkcji grzejników i płyt izolacyjnychPokaż
301/2021 2021-09-16 decyzjedecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa instalacji wentylacji miejscowej - odciągi wiórów dla pomieszczeń produkcyjnych stolarni oraz zwiększenie produkcji obróbki desek podłogowych przez SLOVPOL WOOD Sp. z o.o. wPokaż
300/2021 2021-09-02 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
299/2021 2021-09-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej 43 w RybnikuPokaż
298/2021 2021-07-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej 43 w RybnikuPokaż
297/2021 2021-09-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej w RybnikuPokaż
296/2021 2021-07-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej w RybnikuPokaż
295/2021 2021-09-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnacego na nieruchomości położonej przy ulicy Jana Karskiego 27D w RybnikuPokaż
294/2021 2021-07-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnacego na nieruchomości położonej przy ulicy Jana Karskiego 27D w RybnikuPokaż
293/2021 2021-09-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Sosnowej 7 w RybnikuPokaż
292/2021 2021-07-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Sosnowej 7 w RybnikuPokaż
291/2021 2021-09-13 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej 2C w RybnikPokaż
290/2021 2021-08-02 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej 2C w RybnikPokaż
289/2021 2021-09-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Włościańskiej w RybnikuPokaż
288/2021 2021-08-02 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Włościańskiej w RybnikuPokaż
287/2021 2021-09-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnacego na nieruchomości położonej przy ulicy Żorskiej 138 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
286/2021 2021-07-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnacego na nieruchomości położonej przy ulicy Żorskiej 138 w RybnikuPokaż
285/2021 2021-09-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnacego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy 1-go Maja w RybnikuPokaż
284/2021 2021-07-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnacego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy 1-go Maja w RybnikuPokaż
283/2021 2021-09-06 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
282/2021 2021-08-31 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
281/2021 2021-08-27 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
280/2021 projekty polityk, strategii, planów lub programówMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Szybowcowej (MPZP 54-18)Pokaż
279/2021 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 54-18)Pokaż
278/2021 2021-08-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Chabrowej 19 w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych, oraz częściowym umorzeniem postępowania.Pokaż
277/2021 2021-06-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Chabrowej 19 w RybnikuPokaż
276/2021 2021-08-20 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT-20588 Rybnik_Zamysłów w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 123Pokaż
275/2021 2021-08-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 53 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Bolesława Chrobrego w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
274/2021 2021-06-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 53 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Bolesława Chrobrego w RybnikuPokaż
273/2021 2021-08-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Chabrowej 1 w RybnikuPokaż
272/2021 2021-07-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Chabrowej 1 w RybnikuPokaż
271/2021 2021-08-24 zgłoszeniaZgłoszenie likwidacji nagrzewnicy o mocy 320 kW i uruchomienia 4 nowych nagrzewnic o mocy 60 kW każda, opalanych gazem ziemnym na terenie Purmo Group Poland Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 11Pokaż
263/2021 2021-08-12 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
262/2021 2021-08-12 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
261/2021 2021-08-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa prefabrykowanej hali namiotowej wraz z utwardzeniem terenu dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice, na działkach nr 845/16, 1056/6Pokaż
260/2021 2021-08-17 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji zakładu "Artech Rybnik" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością położonego w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 175bPokaż
259/2021 2021-08-13 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn,: Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą PV Rybnik na działkach nr 3099/116, 3101/116, 2934/142 obręb KłokocinPokaż
258/2021 2021-08-11 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew i 292,286m2 krzewów rosnących na nieruchomości położonej w rejonie ulic Wodzisławskiej i Staffa w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
257/2021 2021-05-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew i 292,286m2 krzewów rosnących na nieruchomości położonej w rejonie ulic Wodzisławskiej i Staffa w RybnikuPokaż
256/2021 2021-08-11 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku, z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
255/2021 2021-06-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jastrzębskiej w RybnikuPokaż
254/2021 2021-08-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Klonowej w RybnikuPokaż
253/2021 2021-07-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Klonowej w RybnikuPokaż
252/2021 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 31)Pokaż
251/2021 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 31)Pokaż
250/2021 2021-08-02 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji myjki na terenie zakładu REN CAR Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Gliwickiej 190Pokaż
249/2021 2021-08-03 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej 240B w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
248/2021 2021-06-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej 240B w RybnikuPokaż
247/2021 2021-08-03 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Jagodowej w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
246/2021 2021-06-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Jagodowej w RybnikuPokaż
245/2021 2021-06-28 decyzjeWymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia przy ulicy Chwałowickiej 1 w RybnikuPokaż
244/2021 2021-08-03 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT22107_Rybnik_East w Rybniku, przy ul. Brzezińskiej 8aPokaż
243/2021 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta RybnikaPokaż
242/2021 projekty polityk, strategii, planów lub programówZmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta RybnikaPokaż
241/2021 2021-07-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej w rejonie ulic Budowlanych i Broniewskiego w Rybniku, z odroczeniem opaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych oraz odmowa wydania zezwolenia na usuniecie 1 sztPokaż
240/2021 2021-05-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej w rejonie ulic Budowlanych i Broniewskiego w RybnikuPokaż
239/2021 2021-07-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Osiedle Różane w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
238/2021 2021-05-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Osiedle Różane w RybnikuPokaż
237/2021 2021-07-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Mikołowskiej w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
236/2021 2021-05-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Mikołowskiej w RybnikuPokaż
235/2021 2021-07-29 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Gliwickiej 165 w Rybniku, z częściowym umorzeniem postępowania i odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
234/2021 2021-06-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew i 37m2 krzewów rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Gliwickiej 165 w RybnikuPokaż
233/2021 2021-07-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących n nieruchomości położonej przy ul. Karola Miarki w RybnikuPokaż
232/2021 2021-06-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących n nieruchomości położonej przy ul. Karola Miarki w RybnikuPokaż
231/2021 2021-07-21 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej BT_22105 Rybnik_ West w Rybniku, przy ul. Kilińskiego 26Pokaż
230/2021 2021-07-23 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT24272 Rybnik Północ w Rybniku, przy ul. Gliwickiej 72Pokaż
229/2021 2021-06-07 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Energetyków w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania oraz odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
228/2021 2021-04-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Energetyków w RybnikuPokaż
227/2021 2021-06-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 331 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Prostej w Rybniku z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
226/2021 2021-04-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 342 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Prostej w RybnikuPokaż
225/2021 2021-06-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 331 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Prostej w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania oraz odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
224/2021 2021-04-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 342 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Prostej w RybnikuPokaż
223/2021 2021-07-09 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Powstańców Śląskich 27 w RybnikuPokaż
222/2021 2021-06-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Powstańców Śląskich 27 w RybnikuPokaż
221/2021 2021-07-08 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Kowalczyka i Rybackiej (MPZP 49)Pokaż
220/2021 2021-06-24 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-2)Pokaż
219/2021 2021-06-24 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Kolberga (MPZP 34-1)Pokaż
218/2021 2021-07-22 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa rurociągu głównego odwadniania Ruchu Chwałowice na terenie zwałów (hałdy) Ruchu Jankowice dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK ROWPokaż
217/2021 2021-07-21 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. RYB1514_F w Rybniku, przy ul. Sportowej 109Pokaż
216/2021 2021-07-20 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. RYB1002_E w Rybniku, przy ul. Cegielnianej 14Pokaż
215/2021 2021-07-20 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. RYB2008_A w Rybniku, przy ul. Lompy 18Pokaż
214/2021 2021-07-20 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. RYB1038_D w Rybniku, przy ul. Kościuszki 29aPokaż
213/2021 2021-07-20 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1023_B w Rybniku, przy ul. Chwałowickiej 13Pokaż
212/2021 2021-06-24 decyzjePozwolenie na wytwarzanie odpadów przez Pietrzak Sp. z o.o., ul. Bocheńskiego 125, 40-816 KatowicePokaż
211/2021 2021-06-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów z instalacji lakierni eksploatowanej na terenie zakładu REN CAR Sp. z o.o., przy ul. Gliwickiej 190 w RybnikuPokaż
210/2021 2021-07-08 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej BT_20411 Rybnik_Osiedle_Sławików w Rybniku, przy ul. Zebrzydowickiej 3Pokaż
209/2021 2021-06-30 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej BT_244442_Rybnik_Maroko-Nowiny w Rybniku, przy ul. Orzepowickiej 15aPokaż
208/2021 2021-06-30 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej BT_22106 Rybnik_Centrum w Rybniku, przy ul. Saint Vallier 1Pokaż
207/2021 2021-07-08 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. nr RYB1031B przy ul. Kłokocińskiej 51 w RybnikuPokaż
206/2021 2021-07-08 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. nr RYB1029D przy ul. Szulika 7Pokaż
205/2021 2021-07-08 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB5006c w Rybniku, przy Rybnicka 18Pokaż
204/2021 2021-07-08 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. H. Wieniawskiego w RybnikuPokaż
203/2021 2021-05-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnacego na nieruchomości położonej przy ulicy Henryka Wieniawskiego w RybnikuPokaż
202/2021 2021-07-07 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 24 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku, z obowiazkiem wykonania nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
201/2021 2021-05-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej w RybnikuPokaż
200/2021 2021-07-07 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Wodzisławskiej w RybnikuPokaż
199/2021 2021-06-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Wodzisławskiej w RybnikuPokaż
198/2021 2021-07-08 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew i 76m2 krzewów rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Hotelowej w RybnikuPokaż
197/2021 2021-06-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew i 76m2 krzewów rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Hotelowej w RybnikuPokaż
196/2021 zgłoszeniaZgłoszenie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1042 B w Rybniku, przy ul. KrzywoustegoPokaż
195/2021 2021-07-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą PV Rybnik na działkach nr 3099/116, 3101/116, 2934/142 obręb Kłokocin"Pokaż
194/2021 2021-05-21 decyzjeZezwolenia udzielono Sego Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Kolberga 65Pokaż
193/2021 2021-06-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomościach położonych przy ulicach Zwycięstwa i 1-go maja w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
192/2021 2021-04-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomościach położonych przy ulicach Zwycięstwa i 1-go maja w RybnikuPokaż
191/2021 2021-04-29 decyzjePozwolenie udzielone w związku z eksploatacją instalacji przez D.B. Cargo Polska S.A. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 337Pokaż
190/2021 2021-04-30 decyzjePozwolenie dotyczy eksploatacji instalacji przez Spółkę - linia kolejowa wraz z infrastrukturą wchodzącą w jej składPokaż
189/2021 2021-06-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 223 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
188/2021 2021-06-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 223 w RybnikuPokaż
187/2021 2021-06-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnacego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w RybnikuPokaż
186/2021 2021-04-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnacego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w RybnikuPokaż
185/2021 2021-06-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnacego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Zwycięstwa 14 w RybnikuPokaż
184/2021 2021-04-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnacego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Zwycięstwa 14 w RybnikuPokaż
183/2021 2021-06-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Paderewskiego 48B w Rybniku, z obowiazkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
182/2021 2021-05-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Paderewskiego 48B w RybnikuPokaż
181/2021 2021-06-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Bocznej 11 w Rybniku, z obowiazkiem wykonania nasadzeń zastępczych .Pokaż
180/2021 2021-05-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Bocznej 11 w RybnikuPokaż
179/2021 2021-06-02 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
178/2021 2021-05-27 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
177/2021 2021-06-07 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Sztolniowej 50B w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
176/2021 2021-04-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Sztolniowej 50B w RybnikuPokaż
175/2021 2021-05-28 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji do przesyłu, przeładunku i magazynowania paliw płynnych Moyaexpress w Rybniku, przy ulicy Kotucza 35Pokaż
174/2021 2021-04-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Gruntowej w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
173/2021 2021-02-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Gruntowej w RybnikuPokaż
172/2021 2021-05-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Błękitnej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
171/2021 2021-04-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Błękitnej w RybnikuPokaż
170/2021 2021-05-25 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z PGE Ekoserwis Spółka z o. o. na PGE Ekoserwis Spółka AkcyjnaPokaż
169/2021 2021-04-02 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w Rybniku przy ul. Poligonowej, na działce o numerze ewidencyjnym 3143/116Pokaż
168/2021 2021-05-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących an nieruchomości położonej przy ulicy Robotniczej 2 w Rybniku.Pokaż
167/2021 2021-03-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących an nieruchomości położonej przy ulicy Robotniczej 2 w Rybniku.Pokaż
166/2021 2021-05-17 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB5006c w Rybniku, przy ulicy Rybnickiej 18Pokaż
165/2021 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 49)Pokaż
164/2021 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Kowalczyka i Rybackiej (MPZP 49)Pokaż
163/2021 2021-05-11 zgłoszeniaZgłoszenie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1039D w Rybniku, przy ul. JaśminowejPokaż
162/2021 2021-05-10 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki 54 w Rybniku, z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
161/2021 2021-03-31 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki 54 w Rybniku.Pokaż
160/2021 2020-11-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa instalacji wentylacji miejscowej - odciągi wiórów dla pomieszczeń produkcyjnych stolarni oraz zwiększenie produkcji obróbki desek podłogowych przez SLOVPOLPokaż
159/2021 2021-04-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Adaptacja budynku magazynowego na lakiernię"Pokaż
158/2021 2021-04-23 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaWniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych w zakładzie PGE EKOSERWIS Spółka z o. o. w Rybniku, przy ul. PodmiejskiejPokaż
157/2021 2021-05-06 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew i 50m2 krzewów rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Karola Miarki w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
156/2021 2021-03-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew i 50m2 krzewów rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Karola Miarki w Rybniku.Pokaż
155/2021 2021-05-05 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy W. Reymonta 30 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
154/2021 2021-03-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy W. Reymonta 30 w Rybniku.Pokaż
152/2021 2021-04-30 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
151/2021 2021-04-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Ignacego Mościckiego 4 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
150/2021 2021-02-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Ignacego Mościckiego 4 w RybnikuPokaż
149/2021 2021-04-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Św. Jadwigi w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
148/2021 2021-03-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Św. Jadwigi w RybnikuPokaż
147/2021 2021-04-26 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
146/2021 2021-04-08 zgłoszeniaZgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
145/2021 2021-04-22 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Jana Kotucza w Rybnik, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
144/2021 2021-03-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Jana Kotucza w Rybnik.Pokaż
143/2021 2021-04-15 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
142/2021 2021-04-22 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 144 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jarzynowej w Rybniku, z częściowym umorzeniem postępowania oraz odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
141/2021 2021-03-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 215 sztuk drzew i 33,52m2 krzewów rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jarzynowej w RybnikuPokaż
140/2021 2021-04-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa rurociągu głównego odwadniania Ruchu Chwałowice na terenie zwałów (hałdy) Ruchu Jankowice dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK ROW"Pokaż
139/2021 2021-04-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Budowlanych w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
138/2021 2021-03-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Budowlanych w RybnikuPokaż
137/2021 2021-04-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej w rejonie ulicy Popielowskiej w Rybniku, z obowiazkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
136/2021 2021-01-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej w rejonie ulicy Popielowskiej w RybnikuPokaż
135/2021 2021-04-20 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Stanisława Wolnego w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
134/2021 2021-02-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Stanisława Wolnego w Rybniku.Pokaż
133/2021 2021-04-07 decyzjeDecyzja wydana dla EUROSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Młyńskiej 10 dotyczy zakładu zajmującego się produkcja odlewów, usługami modelarskimi, obróbką cieplną i mechanicznąPokaż
132/2021 2021-03-24 decyzjeZezwolenie na zbieranie odpadów miało zostać udzielone HOSSA Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Chrobrego 6Pokaż
131/2021 2021-03-18 decyzjePozwolenie na wytwarzanie odpadów dotyczące zakładu zajmującego się produkcją maszyn do przemysłowej produkcji lodówPokaż
130/2021 2021-02-22 decyzjeZmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów dotyczącego wykorzystania odpadów w produkcji mieszaniny stanowiącej podłoże do rekultywacji terenów zdegradowanychPokaż
129/2021 2021-04-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnacego na nieruchomości położonej przy ulicy Jankowickiej 7 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
128/2021 2021-03-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnacego na nieruchomości położonej przy ulicy Jankowickiej 7 w RybnikuPokaż
127/2021 2021-04-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Józefa Pukowca w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
126/2021 2021-02-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Józefa Pukowca w Rybniku.Pokaż
125/2021 2021-04-13 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Nr RYB1514F w Rybniku, przy ul. Sportowej 109Pokaż
124/2021 2021-04-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew rosnących na nieruchomości, położonej przy ulicy F. Brudnioka 3 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
123/2021 2021-02-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew rosnących na nieruchomości, położonej przy ulicy F. Brudnioka 3 w Rybniku.Pokaż
122/2021 2021-04-09 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnących na terenach nieruchomości położonych w rejonie ulicy Rudzkiej i Kotucza w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
121/2021 2021-02-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnących na terenach nieruchomości położonych w rejonie ulicy Rudzkiej i Kotucza w RybnikuPokaż
120/2021 2021-03-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza dla instalacji Artech Rybnik Sp. z o.o. w Rybniku, ul. Wodzisławska 175b Od: EUROFINS OBiKŚ POLSKA SP. Z O.O.Pokaż
119/2021 2021-03-29 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. Nr 50421 (35421N!) KRY_RYBNIK_PODLASEM w Rybniku, przy ul. Pod Lasem (dz. Nr 498/14)Pokaż
118/2021 2021-03-26 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 30 sztuk drzew rosnących an nieruchomościach położonych przy ulicach Kopalnianej, Chwałowickiej i Przewozowej w Rybniku, z częściowym umorzeniem postępowania oraz odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastęPokaż
117/2021 2021-01-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 32 sztuk drzew rosnących an nieruchomościach położonych przy ulicach Kopalnianej, Chwałowickiej i Przewozowej w RybnikuPokaż
116/2021 2021-03-19 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. nr RYB5007D w Rybniku, przy ul. Komisji Edukacji NarodowejPokaż
115/2021 2021-03-26 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 391 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Hotelowej w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
114/2021 2021-02-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 391 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Hotelowej w RybnikuPokaż
113/2021 2021-03-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnacego na nieruchomości położonej przy ulicy Gruntowej w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
112/2021 2021-02-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnacego na nieruchomości położonej przy ulicy Gruntowej w Rybniku.Pokaż
111/2021 2021-03-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zebrzydowickiej w Rybniku z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
110/2021 2021-01-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zebrzydowickiej w RybnikuPokaż
109/2021 2021-02-25 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
108/2021 2021-02-10 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony ŚrodowiskaPokaż
107/2021 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-2)Pokaż
106/2021 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 52-2)Pokaż
105/2021 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Kolberga (MPZP 34-1)Pokaż
104/2021 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 34-1)Pokaż
103/2021 2021-03-22 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. nr RYB5007D w Rybniku, przy ul. Komisji Edukacji NarodowejPokaż
102/2021 2021-03-22 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew rosnących na trenie nieruchomości położonej przy ulicy Wolnej w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
101/2021 2021-02-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew rosnących na trenie nieruchomości położonej przy ulicy Wolnej w Rybniku.Pokaż
100/2021 2021-03-22 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie drzewa rosnacego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Bogusławskiego 4 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
99/2021 2021-01-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzewa, rosnacego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Bogusławskiego 4 w Rybniku.Pokaż
98/2021 2021-03-15 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Golejowskiej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
97/2021 2021-01-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Golejowskiej w RybnikuPokaż
96/2021 2021-03-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcia 78 sztuk drzew i odmowa wydania zezwolenia na usunięcie 27 szt. drzew, rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Wyboistej w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania oraz odroczeniem opłaty w zamian za Pokaż
95/2021 2021-01-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia 106 sztuk drzew i 18m2 krzewów rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Wyboistej w RybnikuPokaż
94/2021 2021-02-25 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej siedem obszarów w rejonie ulic Frontowej, Zygmunta Starego, Majora Brunona Janasa, Jana Onufrego Zagłoby, Hetmańskiej, Budowlanych i Krzywej (MPZP 54-12)Pokaż
93/2021 2021-03-02 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
92/2021 2021-03-03 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 24 sztuk drzew i 34,10 m2 krzewów, rosnących na nieruchomości położonej w rejonie ulic Składowej i radziejowskiej w RybnikuPokaż
91/2021 2020-12-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 24 sztuk drzew i 34,10 m2 krzewów, rosnących na nieruchomości położonej w rejonie ulic Składowej i radziejowskiej w RybnikuPokaż
90/2021 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Komunalnej, Błękitnej, Przejazdowej, Chwałowickiej i Prostej (MPZP 54-13)Pokaż
89/2021 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Komunalnej, Błękitnej, Przejazdowej, Chwałowickiej i Prostej (MPZP 54-13)Pokaż
87/2021 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
86/2021 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
85/2021 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 56)Pokaż
84/2021 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 56)Pokaż
83/2021 2021-02-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Stalowej 5 w Rybniku, z odroczeniem opłaty i częściowym umorzeniem postępowania.Pokaż
82/2021 2021-01-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Stalowej 5 w RybnikuPokaż
81/2021 2021-02-18 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na nieruchomości położonej przy ul Jankowickiej w Rybniku.Pokaż
80/2021 2021-01-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na nieruchomości położonej przy ul Jankowickiej w Rybniku.Pokaż
79/2021 2021-02-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jankowickiej 7 w Rybniku, z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
78/2021 2020-12-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jankowickiej 7 w RybnikuPokaż
77/2021 2021-02-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Gruntowej 106 Rybnik, z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
76/2021 2021-01-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Gruntowej 106 RybnikPokaż
75/2021 2021-02-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Lektorskiej 38C w RybnikuPokaż
74/2021 2021-01-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Lektorskiej 38C w RybnikuPokaż
73/2021 2021-02-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 294 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Skowronków w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
72/2021 2021-01-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 294 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Skowronków w Rybniku.Pokaż
69/2021 2021-02-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Za Torem w RybnikuPokaż
68/2021 2020-12-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Za Torem w RybnikuPokaż
67/2021 2021-02-09 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaDecyzja na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza ze źródeł emisji zlokalizowanych na terenie zakładu Vacat Sp. z o.o. położonego w Rybniku, przy ul. Zebrzydowickiej 117Pokaż
66/2021 2021-02-02 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazowych wraz z budynkiem stacji paliw w Rybniku przy ul. MikołowskiejPokaż
65/2021 2021-02-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek w sprawie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów do powietrza z instalacji zakładu Greif Poland Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 3Pokaż
64/2021 2021-01-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 33 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy L. Janiego i Szczygłów w Rybnik, z częściowym umorzeniem postępowania odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
63/2021 2020-12-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 40 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy L. Janiego i Szczygłów w RybnikPokaż
62/2021 2021-01-05 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
61/2021 2021-01-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych w rejonie ulicy Orzepowickiej w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
60/2021 2020-12-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych w rejonie ulic Budowlanych i Św. Józefa w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
59/2021 2020-12-17 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych w rejonie ulicy Orzepowickiej w RybnikuPokaż
58/2021 2020-11-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych w rejonie ulic Budowlanych i Św. Józefa w RybnikuPokaż
57/2021 2021-01-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Mahoniowej 26AB w RybnikuPokaż
56/2021 2020-12-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Mahoniowej 26AB w RybnikuPokaż
55/2021 2021-01-27 decyzjeOdmowa wydania zezwolenia na usunięcia drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Św. Maksymiliana 11A w RybnikuPokaż
54/2021 2020-11-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Św. Maksymiliana 11A w RybnikuPokaż
53/2021 2021-01-26 decyzjeOdmowa wydania zezwolenia na usunięcia 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Mglistej w RybnikuPokaż
52/2021 2020-11-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Mglistej w RybnikuPokaż
51/2021 2020-06-10 decyzjeWymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia przy ulicy Prostej w RybnikuPokaż
50/2021 2020-06-10 decyzjeWymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie 19 sztuk drzew bez dokonania zgłoszenia przy ulicy Prostej w RybnikuPokaż
49/2021 2021-01-25 decyzjeOdmowa wydania zezwolenia na usunięcia 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Mglistej 11 w RybnikuPokaż
48/2021 2020-11-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Mglistej 11 w RybnikuPokaż
47/2021 2021-01-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Kard. kominka w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
46/2021 2020-11-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Kard. kominka w RybnikuPokaż
45/2021 2021-01-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Ks. Szwedy 9 w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
44/2021 2020-11-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Ks. Szwedy 9 w RybnikuPokaż
43/2021 2021-01-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Rajskiej 109 w RybnikuPokaż
42/2021 2020-12-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Rajskiej 109 w RybnikuPokaż
41/2021 2021-01-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicach Chalotta 6 i Dworcowej 3a, 7 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
40/2021 2020-12-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicach Chalotta 6 i Dworcowej 3a, 7 w RybnikuPokaż
39/2021 2021-01-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicach Saint Vallier 6 i Mariańskiej 10 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
38/2021 2020-12-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicach Saint Vallier 6 i Mariańskiej 10 w RybnikuPokaż
37/2021 2021-01-19 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzenie gazów i pyłów z instalacji DB Cargo Polska S.A. w Rybniku, przy ul. Kłokocińskiej 51Pokaż
36/2021 2021-01-19 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. Nr RYB1028_F w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26Pokaż
35/2021 2021-01-13 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji do przetaczania i magazynowania paliw na terenie stacji Moyaexpress w Rybniku, przy ulicy Kotucza 35Pokaż
34/2021 2020-12-15 wnioski o wydanie decyzjiDziałania prowadzone przez wnioskodawcę dotyczą kompleksowego utrzymania taboru kolejowego w tym naprawy bieżące i okresowe wagonów towarowych oraz lokomotyw (w tym usługi).Pokaż
33/2021 2020-12-17 wnioski o wydanie decyzjiDziałalność prowadzona przez wnioskodawcę dotyczy produkcji maszyn do przemysłowej produkcji lodów.Pokaż
32/2021 2020-12-31 decyzjePozwolenia udzielono Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu "KONSEK" S.J. z siedzibą w Żorach przy ul. Moniuszki 5Pokaż
31/2021 2020-11-02 decyzjeDecyzja wydana BUDEX Katarzyna Małkiewicz z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Pułaskiego 16Pokaż
30/2021 2020-10-27 decyzjeZezwolenie udzielone TREX-HAL Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. 1 Maja 26Pokaż
29/2021 2020-12-18 decyzjeDecyzja wydana SILVER-CARBO Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Sportowej 90Pokaż
28/2021 2020-11-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa łącznika ulic Górnośląska-ŚląskaPokaż
27/2021 2020-11-24 decyzjeDecyzja wydana - Firmie Handlowo-Usługowej JARCAR Chmiel Jarosław z siedzibą w Rybniku przy ul. Wolnej 120Pokaż
26/2021 2021-01-13 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB2008_A, ul. Lompy 18Pokaż
25/2021 2021-01-13 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1003_A, ul. Chrobrego 8Pokaż
24/2021 2021-01-13 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1522_A, w Rybniku, przy ulicy Brzezińskiej 8aPokaż
23/2021 2021-01-12 decyzjeDecyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska z terenu zakładu prowadzonego przez przedsiębiorcę Pana Tomasza Nowaka na targowisku „Sikornik”, przy ul. Czajki 19 w GliwicachPokaż
22/2021 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Teofila Brzozy, Hotelowej, Książenickiej, Komisji Edukacji Narodowej i Wypoczynkowej (MPZP 54-14)Pokaż
21/2021 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 54-14)Pokaż
8/2021 2020-08-24 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
7/2021 2020-09-04 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
6/2021 2020-11-27 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
5/2021 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Skowronków (MPZP 54-26)Pokaż
4/2021 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Skowronków (MPZP 54-26)Pokaż
3/2021 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 31)Pokaż
2/2021 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 31)Pokaż
1/2021 2020-12-22 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 50361 w Rybniku, przy ulicy Górnośląskiej 21Pokaż
797/2020 2020-05-21 polityki, strategie, plany lub programyGminny Program Niskoemisyjny Miasta Rybnika przyjęty uchwałą nr 382/XXII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Niskoemisyjnego Miasta RybnikaPokaż
796/2020 2020-12-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej 47 w RybnikuPokaż
795/2020 2020-10-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej 47 w RybnikuPokaż
794/2020 2020-12-18 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1029, w Rybniku, przy ulicy Szulika 7Pokaż
793/2020 2020-12-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza ze źródeł emisji zlokalizowanych na terenie Vacat Sp. z o.o. w Rybniku, przy ulicy Zebrzydowickiej 117Pokaż
792/2020 2020-12-09 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Chabrowej 1 w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
791/2020 2020-11-02 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Chabrowej 1 w Rybniku.Pokaż
790/2020 2020-12-09 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Powstańców Śląskich w RybnikuPokaż
789/2020 2020-10-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Powstańców Śląskich w RybnikuPokaż
788/2020 2020-12-07 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Przyjaźni w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych oraz częściowym umorzeniem postępowania.Pokaż
787/2020 2020-10-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Przyjaźni w Rybniku.Pokaż
786/2020 2020-12-03 decyzjeWydanie zezowania na usunięcie 11 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Chwałowickiej w Rybniku z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
785/2020 2020-10-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezowania na usunięcie 11 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Chwałowickiej w RybnikuPokaż
784/2020 2020-12-02 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy T. Zana w RybnikuPokaż
783/2020 2020-10-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy T. Zana w RybnikuPokaż
782/2020 2020-12-01 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Dworek w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
780/2020 2020-11-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Dworek w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
777/2020 2020-11-19 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej osiem obszarów w rejonie ulic Marynarskiej, Gliwickiej, Rybackiej, Rudzkiej, Energetyków i Łącznej (MPZP 54-15)Pokaż
776/2020 2020-11-19 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Komunalnej, Błękitnej, Przejazdowej, Chwałowickiej i Prostej (MPZP 54-13)Pokaż
775/2020 2020-11-19 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej siedem obszarów w rejonie ulic Frontowej, Zygmunta Starego, Majora Brunona Janasa, Jana Onufrego Zagłoby, Hetmańskiej, Budowlanych i Krzywej (MPZP 54-12)Pokaż
774/2020 2020-10-22 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Chwałowickiej, Przewozowej, Kopalnianej i Energetyków (MPZP 57)Pokaż
773/2020 2020-10-22 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy 3 Maja (MPZP 54-23)Pokaż
771/2020 2020-11-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ul. Jankowickiej 7 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
770/2020 2020-10-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ul. Jankowickiej 7 w Rybniku.Pokaż
769/2020 2020-11-26 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. Nr RYB1001_F w Rybniku, przy ul. PodmiejskiejPokaż
757/2020 2020-11-19 decyzjeDecyzja administracyjna naliczająca administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzew bez zgody posiadacza nieruchomości, rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Polnej w RybnikuPokaż
756/2020 2020-10-14 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
755/2020 2020-11-18 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Św. Józefa 15 w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowania.Pokaż
754/2020 2020-09-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Św. Józefa 15 w RybnikuPokaż
753/2020 2020-11-18 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Wolnej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
752/2020 2020-10-02 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Wolnej w RybnikuPokaż
751/2020 2020-11-18 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Boguszowickiej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowania.Pokaż
750/2020 2020-09-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 27 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Boguszowickiej w RybnikuPokaż
740/2020 2020-11-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Targowej 15 w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
739/2020 2020-09-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Targowej 15 w RybnikuPokaż
737/2020 2020-11-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 64 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Sosnowej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
736/2020 2020-10-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 66 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Sosnowej w RybnikuPokaż
735/2020 2020-11-10 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
734/2020 2020-11-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
733/2020 2020-10-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Górnośląskiej w RybnikuPokaż
732/2020 2020-11-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Morcinka 27 i 49 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
731/2020 2020-10-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Morcinka 27 i 49 w RybnikuPokaż
730/2020 2020-11-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Milenijnej 55 w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
729/2020 2020-10-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Milenijnej 55 w RybnikuPokaż
728/2020 2020-11-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 32 sztuk drzew, rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Kolejowej w Rybniku.Pokaż
727/2020 2020-10-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 32 sztuk drzew, rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Kolejowej w Rybniku.Pokaż
726/2020 2020-11-04 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
725/2020 2020-11-04 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
724/2020 2020-11-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej 244a w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
723/2020 2020-10-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej 244a w RybnikuPokaż
722/2020 2020-10-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew i 37 m2 krzewów, z terenu nieruchomości położonej przy ulicy Gliwickiej 165 w Rybniku.Pokaż
721/2020 2020-10-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówPokaż
720/2020 2020-11-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ul. Kłokocińskiej 51 w Rybnik z częściowym umorzeniem postępowania w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
719/2020 2020-09-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ul. Kłokocińskiej 51 w Rybnik.Pokaż
718/2020 2020-10-28 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
717/2020 2020-11-03 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
716/2020 2020-10-22 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
715/2020 2020-10-19 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
714/2020 2020-10-30 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 50189 (35189N!) RYBNIK (KRY_RYBNIK_ELEKTROWNIA) w Rybniku, ul. Podmiejskiej 88Pokaż
705/2020 2020-10-19 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji do nakładania powłok - kabiny malarskiej i suszarni na terenie Fabryki Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych "SYGNAŁY" S.A. w Rybniku, przy ul. Sygnały 62Pokaż
694/2020 2020-10-13 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora SanitarnegoPokaż
647/2020 2020-10-15 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Chabrowej 1, 12 i Wawelskiej 19, 34 w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
646/2020 2020-09-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Chabrowej 1, 12 i Wawelskiej 19, 34 w RybnikuPokaż
645/2020 2020-10-15 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Kuźnickiej 10 w RybnikuPokaż
644/2020 2020-09-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Kuźnickiej 10 w RybnikuPokaż
643/2020 2020-10-15 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Raciborskiej 183 w RybnikuPokaż
642/2020 2020-09-17 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Raciborskiej 183 w RybnikuPokaż
618/2020 2020-08-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 52 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy W. Szymborskiej w RybnikuPokaż
614/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Błękitnej (MPZP 54-17)Pokaż
613/2020 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Błękitnej (MPZP 54-17)Pokaż
612/2020 2020-10-06 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
595/2020 2020-09-24 zgłoszeniaWniosek o wydanie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji DB Cargo Polska S.A, w Rybniku, przy ul. Kłokocińskiej 51Pokaż
594/2020 2020-10-02 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
593/2020 2020-03-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachPokaż
592/2020 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego (MPZP 54-27)Pokaż
591/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego (MPZP 54-27)Pokaż
590/2020 2020-03-17 prognozy oddziaływania na środowiskoProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Jana Ursyna Niemcewicza (MPZP 54-20)Pokaż
589/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Juliana Ursyna Niemcewicza (MPZP 54-20)Pokaż
588/2020 2012-09-26 decyzjeZezwolenie na usunięcie 18 szt. topoli suchych i obumierajacych z terenu przy ul. Bogusławskiego w BoguszowicachPokaż
587/2020 2014-07-23 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 128/16, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wiśniowej w RybnikuPokaż
586/2020 2014-03-31 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1477/158, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zakątek w RybnikuPokaż
585/2020 2020-10-02 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
584/2020 2020-09-23 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
583/2020 2020-10-05 wnioski o wydanie decyzjiDecyzja administracyjna naliczająca administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzewa bez zgody posiadacza nieruchomości, rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Konarskiego w RybnikuPokaż
582/2020 2014-07-02 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 780/5, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Niedobczyckiej w RybnikuPokaż
581/2020 2014-07-02 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku wierzba iwa, rosnących na terenie działki o numerze 959/47, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Malinowej w RybnikuPokaż
580/2020 2014-04-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 20, 00m2 krzewów gatunku cyprysik groszkowy ‘Boulevard’, rosnącego na terenie działki o numerze 1388/269, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Siennej w RybnikuPokaż
579/2020 2014-08-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie i sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 203/6, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Księdza Skargi w RybnikuPokaż
578/2020 2012-05-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1056/102, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ksawerego Dunikowskiego w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
577/2020 2012-06-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2092/45, stanowiącej własność wnioskodawcy, połozonej przy ulicy Rajskiej w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
576/2020 2014-04-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczacy wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 365/12, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej w RybnikuPokaż
575/2020 2014-08-07 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie dizałki o numerze 1339/121, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Górnoślaskiej w RybnikuPokaż
574/2020 2014-09-05 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 22 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1437/46, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzechowej w Rybniku – NiedobczycachPokaż
573/2020 2014-05-22 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 2394/65, stanowiacej własność nioskodawców, połozonych przy ulicy Odległej w Rybniku.Pokaż
572/2020 2014-04-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2459/52, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Malinowej w RybnikuPokaż
571/2020 2020-10-01 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Kadłubka 6ABC w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
570/2020 2020-08-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Kadłubka 6ABC w RybnikuPokaż
569/2020 2020-09-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 238 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jarzynowej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
568/2020 2020-08-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 294 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jarzynowej w RybnikuPokaż
567/2020 2014-08-27 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew , rosnących na terenach działek o numerach: 556/136 i 557/136, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Tadeusza Boya – Żeleńskiego w RybnikuPokaż
566/2020 2014-05-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 929/37, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej w RybnikuPokaż
565/2020 2012-09-18 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 974/11, stanowiącej własność wnioskodawcy, połozonej przy ulicy Północnej w Rybniku - Golejowie.Pokaż
564/2020 2014-08-08 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki o numerze 4728/512, stanowiącej własnośc wnioskodawcy, położonej przy ulicy św. Huberta w RybnikuPokaż
563/2020 2014-05-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1288/266, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Partyzantów w RybnikuPokaż
562/2020 2014-08-11 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew gatunku sosna czarna, rosnących na terenie działki o numerze 668/78, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jarzębinowej w RybnikuPokaż
561/2020 2014-05-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew gatunku sosna czarna, rosnących na terenie działki o numerze 668/78, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jarzębinowej w RybnikuPokaż
560/2020 2014-05-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna czarna, rosnących na terenie działki o numerze 546/98, stanowiącej własność wnisokodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej w RybnikuPokaż
559/2020 2014-07-28 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna czarna, rosnących na terenie działki o numerze 546/98, stanowiącej własność wnisokodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej w RybnikuPokaż
558/2020 2014-05-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 1385/214, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Okrężnej w Rybniku.Pokaż
557/2020 2012-09-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnacego na terenie działki o numerze 1762/188, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy mjr. Brunona Janasa w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
556/2020 2013-01-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 8 drzew gatunku brzoza broawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 199/36, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Ks. Piotra Skargi , w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
555/2020 2014-09-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2, 00m2 krzewów gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 726/1, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kuźnickiej w RybnikuPokaż
554/2020 2014-05-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2, 00m2 krzewów gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 726/1, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kuźnickiej w RybnikuPokaż
553/2020 2014-05-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba biała, rosnącego na terenie działki o numerze 1987/31, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Śląskiej w RybnikuPokaż
552/2020 2014-09-12 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 987/37, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej w RybnikuPokaż
551/2020 2014-05-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku wierzba iwa, rosnących na terenie działki o numerze 1909/46, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Obwiednia Południowa w RybnikuPokaż
550/2020 2014-05-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 1473/121, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nowej w RybnikuPokaż
549/2020 2012-07-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie jednego drzewa z terenu działki przy ul. Chrobrego od strony ul. ChalottaPokaż
548/2020 2014-08-27 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 297/3, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wiśniowej w RybnikuPokaż
547/2020 2014-05-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1091/102, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej w RybnikuPokaż
546/2020 2014-09-01 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1091/102, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej w RybnikuPokaż
545/2020 2014-08-21 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 3832/77, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Raciborskiej w RybnikuPokaż
544/2020 2014-05-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 3832/77, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Raciborskiej w RybnikuPokaż
543/2020 2014-06-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 1019/55, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ludwika Zdrzałka w RybnikuPokaż
542/2020 2014-06-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 2852/127, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wiatracznej w RybnikuPokaż
541/2020 2014-08-26 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 1038/69, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w RybnikuPokaż
540/2020 2014-09-03 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła koreańska, rosnącego na terenie działki o numerze 406/33, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Letniej w RybnikuPokaż
539/2020 2014-08-27 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna czarna, rosnących na terenie działki o numerze 3411/220, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy św. Józefa w RybnikuPokaż
538/2020 2014-06-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 31 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1478/156, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zofii Nałkowskiej w Rybniku - KamieniuPokaż
537/2020 2014-07-02 wnioski o wydanie decyzjiWycinka drzew wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o numerze 544/16, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Szulika w RybnikuPokaż
536/2020 2014-07-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 3340/538, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Konarskiego w RybnikuPokaż
535/2020 2020-09-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Rymera 4 w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
534/2020 2020-08-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Rymera 4 w RybnikuPokaż
533/2020 2020-09-15 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
532/2020 2020-09-18 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej Osiedle Nowiny Nr 35157N!, ul. Św. Józefa 30Pokaż
531/2020 2014-07-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 5097/38, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Strzelców Bytomskich w Rybniku.Pokaż
530/2020 2020-09-21 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 5090 Ochojec, ul. RybnickaPokaż
529/2020 2020-09-18 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 154 sztuk drzew i 369,4 m2 krzewów rosnących na nieruchomościach położonych w rejonie ulic Radziejowskiej i Składowej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
528/2020 2020-08-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 154 sztuk drzew i 369,4 m2 krzewów rosnących na nieruchomościach położonych w rejonie ulic Radziejowskiej i Składowej w RybnikuPokaż
527/2020 2020-09-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 82 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych w rejonie ulic Radziejowskiej i Składowej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
526/2020 2020-08-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 82 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych w rejonie ulic Radziejowskiej i Składowej w RybnikuPokaż
525/2020 2020-09-04 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
524/2020 2020-09-08 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Chrobrego w RybnikuPokaż
523/2020 2020-08-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Chrobrego w RybnikuPokaż
522/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 58)Pokaż
521/2020 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 58)Pokaż
520/2020 2020-09-07 wnioski o wydanie decyzjiWytwarzanie odpadów związane z działalnością prowadzoną przy ul. Brzezińskiej 8A przez Marat Sp. z o.o.Pokaż
519/2020 2020-08-31 decyzjePrzetwarzanie odpadów prowadzone przez Sego Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Kolberga 65Pokaż
518/2020 2020-09-08 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. RYB1002_E w Rybniku, przy ul. Cegielnianej 14Pokaż
517/2020 2020-09-03 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
516/2020 2020-09-09 zgłoszeniaZgłoszenie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. Nr RYB5006_C w Rybniku, przy ul. Rybnickiej 18Pokaż
515/2020 2020-09-10 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
514/2020 2020-09-07 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. Nr RYB1006_A w Rybniku, przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 1Pokaż
513/2020 2020-08-19 decyzjeDziałania polegające na zbieraniu odpadów prowadzone przez Przemysław Sobik Skup Met z siedzibą w Jankowicach przy ul. ŚwierklańskiejPokaż
512/2020 2020-09-02 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji energetycznej silnika gazowego o mocy w paliwie wynoszącej 2357 kW na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w RybnikuPokaż
511/2020 2020-08-19 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
510/2020 2020-08-19 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
509/2020 2020-08-25 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
508/2020 2020-08-11 decyzjeDziałania polegające na przetwarzaniu odpadów prowadzone przez PGE Ekoserwis, Pl. Staszica 30, 50-222 Wrocław, na terenie zakładu położonego w Rybniku przy ul. PodmiejskiejPokaż
507/2020 2020-09-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
506/2020 2020-08-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania Zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej w RybnikuPokaż
505/2020 2020-09-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Rybnickiej 18A w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
504/2020 2020-07-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Rybnickiej 18A w RybnikuPokaż
503/2020 2020-08-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 22 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Brzezińskiej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
502/2020 2020-07-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 24 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Brzezińskiej w RybnikuPokaż
501/2020 2020-08-21 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej BT_20873_Rybnik_Kłokocińska_A2_52174 w Rybniku, przy ul. Kłokocińskiej 51Pokaż
500/2020 2020-08-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Budowlanych w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
499/2020 2020-07-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Budowlanych w Rybniku.Pokaż
498/2020 2020-08-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Robotniczej 95 w RybnikuPokaż
497/2020 2020-07-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Robotniczej 95 w RybnikuPokaż
496/2020 2020-08-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Dąbrówki 15 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
495/2020 2020-07-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Dąbrówki 15 w RybnikuPokaż
494/2020 2020-08-13 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
493/2020 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Chwałowickiej, Przewozowej, Kopalnianej i Energetyków (MPZP 57)Pokaż
492/2020 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy 3 Maja (MPZP 54-23)Pokaż
491/2020 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej (MPZP 54-22)Pokaż
490/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Chwałowickiej, Przewozowej, Kopalnianej i Energetyków (MPZP 57)Pokaż
489/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy 3 Maja (MPZP 54-23)Pokaż
488/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej (MPZP 54-22)Pokaż
487/2020 2020-08-18 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Byłych Więźniów Politycznych 3 w RybnikuPokaż
486/2020 2020-07-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Byłych Więźniów Politycznych 3 w RybnikuPokaż
485/2020 2020-08-18 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Orzechowej w RybnikuPokaż
484/2020 2020-07-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Orzechowej w RybnikuPokaż
483/2020 2020-08-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Morcinka 7 i 27 w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
482/2020 2020-07-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Morcinka 7 i 27 w RybnikuPokaż
481/2020 2020-08-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Chwałowickiej 1 w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
480/2020 2020-07-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Chwałowickiej 1 w RybnikuPokaż
479/2020 2020-04-27 decyzjePrzetwarzanie odpadów prowadzone przez PGG S.A., ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice (Ruch Chwałowice)Pokaż
478/2020 2020-08-03 decyzjePrzetwarzanie odpadów (sporządzanie mieszanin na potrzeby przemysłu) prowadzone przez PGE Ekoserwis sp. z o.o., Pl. Staszica 30, 50-222 WrocławPokaż
477/2020 2020-07-24 decyzjeZbieranie odpadów prowadzone przez FHU JULINAT Anna Prus, w Rybniku przy ul. Patriotów 88Pokaż
476/2020 2020-07-22 decyzjePrzetwarzanie odpadów (sporządzanie mieszanin na potrzeby przemysłu) prowadzone przez PGE Ekoserwis sp. z o.o., Pl. Staszica 30, 50-222 WrocławPokaż
475/2020 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 54-14)Pokaż
474/2020 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 54-12)Pokaż
472/2020 2020-05-22 decyzjePrzetwarzanie odpadów prowadzone przez Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Pod Lasem 64, 44-210 RybnikPokaż
469/2020 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Komunalnej, Błękitnej, Przejazdowej, Chwałowickiej i Prostej (MPZP 54-13)Pokaż
465/2020 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej osiem obszarów w rejonie ulic Marynarskiej, Gliwickiej, Rybackiej, Rudzkiej, Energetyków i Łącznej (MPZP 54-15)Pokaż
464/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Komunalnej, Błękitnej, Przejazdowej, Chwałowickiej i Prostej (MPZP 54-13)Pokaż
463/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej osiem obszarów w rejonie ulic Marynarskiej, Gliwickiej, Rybackiej, Rudzkiej, Energetyków i Łącznej (MPZP 54-15)Pokaż
462/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Teofila Brzozy, Hotelowej, Książenickiej, Komisji Edukacji Narodowej i Wypoczynkowej (MPZP 54-14)Pokaż
461/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej siedem obszarów w rejonie ulic Frontowej, Zygmunta Starego, Majora Brunona Janasa, Jana Onufrego Zagłoby, Hetmańskiej, Budowlanych i Krzywej (MPZP 54-12)Pokaż
460/2020 2020-07-23 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. Nr 2260 w Rybniku, przy ul. Brzezińskiej 8APokaż
459/2020 2020-07-23 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. Nr 2357 Rybnik Tanger w Rybniku, przy ul. Grunwaldzkiej 18Pokaż
458/2020 2020-08-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Lipowej 22 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
457/2020 2020-06-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Lipowej 22 w RybnikuPokaż
456/2020 2020-07-23 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 1807 Rybnik_Paruszowiec w Rybniku, przy ul. Różańskiego 14APokaż
455/2020 2020-07-22 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1514 F w Rybniku, przy ul. Sportowej 109Pokaż
454/2020 2020-07-22 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB2008 A w Rybniku, przy ul. Lompy 18Pokaż
453/2020 2020-07-22 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiowej stacji nadawczej Radio 90 Sp. z o.o. na kominie elektrowni w Rybniku, przy ul. PodmiejskiejPokaż
452/2020 2020-07-02 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Ciepłowni Chwałowice położonej w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26Pokaż
451/2020 2020-08-03 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Reymonta w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
450/2020 2020-07-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Reymonta w RybnikuPokaż
449/2020 2020-07-31 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Poligonowej 18 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
448/2020 2020-05-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Poligonowej 18 w RybnikuPokaż
447/2020 2020-08-03 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Obwiednia Południowa w Rybniku z obowiazkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
446/2020 2020-07-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Obwiednia Południowa w RybnikuPokaż
445/2020 2020-07-22 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
444/2020 2020-05-29 prognozy oddziaływania na środowiskoProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29-2)Pokaż
443/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29-2)Pokaż
442/2020 2020-07-16 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
441/2020 2020-07-14 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
440/2020 2020-07-13 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr BT22105_Rybnik_West w Rybniku, przy ul. Kilińskiego 22Pokaż
439/2020 2020-06-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Brzezińskiej w Rybniku bez obowiązku wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
438/2020 2020-06-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Brzezińskiej w RybnikuPokaż
437/2020 2020-06-05 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
436/2020 2020-06-26 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
435/2020 2020-07-13 zgłoszeniaInformacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 50262 RYBNIK T932 w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12Pokaż
434/2020 2020-07-03 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. Nr RYB1002_E w Rybniku, przy ul. Cegielniana 14Pokaż
433/2020 2020-07-03 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni Jankowice zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12Pokaż
432/2020 2020-06-25 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
431/2020 2020-06-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Sławików 9A w Rybniku i odmowa wydania zezwolenia na usuniecie 6 sztuk drzewPokaż
430/2020 2020-05-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Sławików 9A w RybnikuPokaż
429/2020 2020-06-17 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 50361 operatora T-Mobile Polska S.A. w Rybniku, przy ul. GórnośląskiejPokaż
428/2020 2020-06-05 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
427/2020 2020-06-18 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Ciepłowni Chwałowice zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26Pokaż
426/2020 2020-06-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Jankowickiej 23, 25 w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
425/2020 2020-05-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Jankowickiej 23, 25 w RybnikuPokaż
424/2020 2020-06-15 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Chwałowickiej 1 w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
423/2020 2020-02-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew i 39m2 krzewów rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Chwałowickiej 1 w RybnikuPokaż
421/2020 2019-11-08 wnioski o wydanie decyzjiWytwarzanie przez Greif Poland Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 44-206 Rybnik odpadów związane z eksploatacją instalacji do produkcji opakowańPokaż
420/2020 2019-08-27 wnioski o wydanie decyzjiWytwarzanie przez Konsek Janusz, Konsek Ewa P.P.H.U. KONSEK S.J., ul. Moniuszki 5, 44-240 Żory odpadów związane z eksploatacją instalacji na terenie Wniosek dotyczy Autoryzowanej Stacji Dealerskiej TOYOTA-KONSEKPokaż
419/2020 2020-06-05 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcia 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy św. Maksymiliana w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
418/2020 2020-03-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy św. Maksymiliana w RybnikuPokaż
417/2020 2020-06-03 decyzjeWydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Gustawa Morcinka 1 w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie zasadzeń zastępczychPokaż
416/2020 2020-04-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Gustawa Morcinka 1 w RybnikuPokaż
415/2020 2020-06-03 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych w obrębie ulic Chwałowickiej 31,33 i Żołnierzy Września 3 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
414/2020 2020-04-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych w obrębie ulic Chwałowickiej 31,33 i Żołnierzy Września 3 w RybnikuPokaż
413/2020 2020-06-02 decyzjeWydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Kupieckiej 14 w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
412/2020 2020-03-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Kupieckiej 14 w RybnikuPokaż
411/2020 2020-06-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Floriańskiej 18 w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
410/2020 2020-04-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Floriańskiej 18 w RybnikuPokaż
409/2020 2020-06-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Gruntowej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
408/2020 2020-03-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Gruntowej w RybnikuPokaż
407/2020 2020-06-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Dębowej 7A w RybnikuPokaż
405/2020 2020-06-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Wawelskiej w Rybniku w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
403/2020 2020-05-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Długiej w RybnikuPokaż
402/2020 2020-05-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Długiej w RybnikuPokaż
401/2020 2011-06-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zezwolenie na usuniecie 1 szt. drzewa gat. topola rosnącej na terenie przy ul. Patriotów w Rybniku- Boguszowicach- OsiedluPokaż
400/2020 2013-03-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania pozwolenia na usunięcie 6 szt drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 3683/70, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Zawiszy Czarnego w Rybniku.Pokaż
399/2020 2013-03-26 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4szt drzew gatunku świek pospolity i sosna wejmutka, rosnących na terenie działki o numerze 3882/234, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Kolejowej w Rybniku.Pokaż
398/2020 2013-02-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4szt drzew gatunku świek pospolity i sosna wejmutka, rosnących na terenie działki o numerze 3882/234, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Kolejowej w Rybniku.Pokaż
397/2020 2013-02-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2szt drzew gatunku topola berlińska i jodła pospolita, rosnących na terenie działki o numerze 1797/63, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Kpt. Leopolda Janiego w Rybniku.Pokaż
396/2020 2013-04-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2szt drzew gatunku topola berlińska i jodła pospolita, rosnących na terenie działki o numerze 1797/63, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Kpt. Leopolda Janiego w Rybniku.Pokaż
395/2020 2014-11-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1662/45, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Braci Nalazków w Rybniku - BoguszowicachPokaż
394/2020 2014-12-01 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1662/45, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Braci Nalazków w Rybniku - BoguszowicachPokaż
393/2020 2014-11-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew: gatunku sosna zwyczajna - 2 szt.oraz modrzew europejski - 7 szt., rosnących na terenie działki o numerze 232/6, stanowiącej własność wnioskodawcy, położ. przy ul.Ks.Skargi w RybnikuPokaż
392/2020 2020-05-20 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Raciborskiej w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania i odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
391/2020 2020-03-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Raciborskiej w RybnikuPokaż
390/2020 2014-12-01 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3214/35, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego w Rybniku – KamieniuPokaż
389/2020 2014-10-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3214/35, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego w Rybniku – KamieniuPokaż
388/2020 2012-09-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 129/1, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Raciborskiej w Rybniku.Pokaż
387/2020 2012-11-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew gatunku: żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 729/65, stanowiącej własność wnoiskodawcy, położonej przy ul. Zielonej w Rybniku.Pokaż
386/2020 2013-02-20 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew gatunku: żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 729/65, stanowiącej własność wnoiskodawcy, położonej przy ul. Zielonej w Rybniku.Pokaż
385/2020 2013-12-03 decyzjeZezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny z terenu ogrodu działkowego przy ul. BrzozowejPokaż
384/2020 2013-03-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 2482/36, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Malinowej w Rybniku - Zebrzydowickach.Pokaż
383/2020 2013-03-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 2482/36, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Malinowej w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
382/2020 2013-03-22 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego a terenie działki o numerze 1929, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Karłowicza w Rybniku.Pokaż
381/2020 2012-11-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 1972/141, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Szkolnej w Rybniku.Pokaż
380/2020 2013-02-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku modrzew europejski, zlokalizowanego na terenie działkio numerze 3909/270, własności wnioskodawcy położonej przy ul. Chopina w RybnikuPokaż
379/2020 2012-10-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew gat modrzew europejski i sosna zwyczajna zlok na terenie działki o nr 1401/70, stanowiącej własność wnioskodawcy położonej przy ul. Jana Wyglendy w RybnikuPokaż
378/2020 2013-01-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew gat modrzew europejski i sosna zwyczajna zlok na terenie działki o nr 1401/70, stanowiącej własność wnioskodawcy położonej przy ul. Jana Wyglendy w RybnikuPokaż
377/2020 2013-03-20 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku wierzba biała, zlokalizowanej na terenie działki o numerze 1429/24 stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Rybnickiego w Rybniku.Pokaż
376/2020 2020-05-11 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. RYB1017 E w Rybniku, ul. 1 -go Maja 26Pokaż
375/2020 2020-05-11 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHzPokaż
374/2020 2013-03-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku wierzba biała, zlokalizowanej na terenie działki o numerze 1429/24 stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Rybnickiego w Rybniku.Pokaż
373/2020 2014-09-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 37 sztuk drzew, gatunku sosna pospolita-19 szt. oraz modrzew europejski-18szt., rosnących na terenie działki nr 888/3, stanowiącej własnośc wnioskodawcy, położonej przy ul. Frontowej w RybnikuPokaż
372/2020 2014-09-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 37 szt. drzew gatunku sosna pospolita-19szt. oraz modrzew europejski-18szt.,rosnących na terenie działki nr 888/3, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Frontowej w RybnikuPokaż
371/2020 2013-01-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt drzew gatunków topola berlińska (5), robinia akacjowa (1) świerk pospolity (1) i 55m kw ligustru pospolitego, rosnących na terenie działki o nr 1818/99, poł przy ul. Jankowickiej w RybnikuPokaż
370/2020 2014-08-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 647/98, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wincentego Witosa w Rybniku - NiedobczycachPokaż
369/2020 2014-12-02 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 647/98, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wincentego Witosa w Rybniku - NiedobczycachPokaż
368/2020 2014-09-02 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 3551/133, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Leopolda Staffa w RybnikuPokaż
367/2020 2014-12-02 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 3551/133, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Leopolda Staffa w RybnikuPokaż
366/2020 2014-08-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 355/26, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sportowej w Rybniku - NiewiadomiuPokaż
365/2020 2014-12-02 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 355/26, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sportowej w Rybniku - NiewiadomiuPokaż
364/2020 2012-10-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew gatunków świerk pospolity i sosna zwyczajna rosnących na terenie działki o numerze 3187/127, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Myśliwskiej w RybnikuPokaż
363/2020 2012-10-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew gatunków świerk pospolity i sosna zwyczajna rosnących na terenie działki o numerze 3187/127, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Myśliwskiej w RybnikuPokaż
362/2020 2012-10-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew: brzoza brodawkowata (1), jesion wyniosły (1), jesion pensylwański (1), rosnących na terenie działki o nr 2628/106, stanowiącej użyt wie wniosk, położonej przy ul Kardynała KominkaPokaż
361/2020 2012-10-30 decyzjeWniosek zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew: brzoza brodawkowata (1), jesion wyniosły (1), jesion pensylwański (1), rosnących na terenie działki o nr 2628/106, stanowiącej użyt wie wniosk, położonej przy ul Kardynała KominkaPokaż
360/2020 2012-10-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o nr 3981/67, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul Kasprowicza w RybnikPokaż
359/2020 2012-11-07 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o nr 3981/67, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul Kasprowicza w RybnikPokaż
358/2020 2012-10-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 3894/141, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Pod Wałem w Rybniku.Pokaż
357/2020 2012-10-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 3894/141, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Pod Wałem w Rybniku.Pokaż
356/2020 2012-10-02 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 1795/37, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Pilarczyka w Rybniku .Pokaż
355/2020 2012-11-05 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 1795/37, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Pilarczyka w Rybniku .Pokaż
354/2020 2012-10-02 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o nr. 2838/76 , administrowanych przez wnioskodawcę, położonej przy ul. Reymonta w Rybniku .Pokaż
353/2020 2012-11-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o nr. 2838/76 , administrowanych przez wnioskodawcę, położonej przy ul. Reymonta w Rybniku .Pokaż
352/2020 2012-11-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2szt drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o nr. 2862/134, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Jaskółczej w Rybniku .Pokaż
351/2020 2012-10-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2szt drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o nr. 2862/134, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Jaskółczej w Rybniku .Pokaż
350/2020 2020-01-30 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Raciborskiej, Buhla, Górnej, Wolnej, Brzezińskiej i Giedroycia (MPZP 37-4)Pokaż
349/2020 2012-09-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki o nr. 1443/36, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Rybnickiego w Rybniku.Pokaż
348/2020 2012-10-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki o nr. 1443/36, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Rybnickiego w Rybniku.Pokaż
347/2020 2020-04-23 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej (MPZP 54-22)Pokaż
346/2020 2012-09-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 2259/89, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
345/2020 2012-12-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 2259/89, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
344/2020 2012-10-18 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2517/77, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Maksymiliana Buhla w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
343/2020 2012-12-11 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na terenie działki o numerze 1909/34, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jabłoniowej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
342/2020 2012-09-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na terenie działki o numerze 1909/34, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jabłoniowej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
341/2020 2012-09-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2721/185, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zakole w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
340/2020 2012-12-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2721/185, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zakole w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
339/2020 2012-09-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 5514/310, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jana Zamojskiego w Rybniku - Popielowie.Pokaż
338/2020 2012-12-05 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 5514/310, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jana Zamojskiego w Rybniku - Popielowie.Pokaż
337/2020 2012-09-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 4563/149, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Leopolda Staffa w Rybniku - Popielowie.Pokaż
336/2020 2012-12-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 4563/149, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Leopolda Staffa w Rybniku - Popielowie.Pokaż
335/2020 2012-12-05 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1922/132, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Niedobczyckiej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
334/2020 2012-09-05 wnioski o wydanie decyzjiwniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1922/132, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Niedobczyckiej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
333/2020 2012-10-19 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 4339/256, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, połozonej przy ulicy Prostej w Rybniku.Pokaż
332/2020 2012-09-27 decyzjeDecyzja na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerk pospolity z terenu ZST przy ul. Kościuszki 5Pokaż
331/2020 2012-08-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 936/102, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jasnej w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
330/2020 2012-12-05 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 936/102, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jasnej w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
329/2020 2012-12-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i 4,00m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerzy 612/74, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
328/2020 2012-08-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i 4,00m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerzy 612/74, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
327/2020 2012-12-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 821/32, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wypoczynkowej w Rybniku - Golejowie.Pokaż
326/2020 2012-08-29 wnioski o wydanie decyzjiwniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 821/32, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wypoczynkowej w Rybniku - Golejowie.Pokaż
325/2020 2013-02-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działek o nr 3240/440 i 3242/446, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Średniej w Rybniku - RadziejowiePokaż
324/2020 2013-03-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działek o nr 3240/440 i 3242/446, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Średniej w Rybniku - RadziejowiePokaż
323/2020 2012-10-05 wnioski o wydanie decyzjiZezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity z terenu nieruchomości przy ul. MałachowskiegomPokaż
322/2020 2012-08-24 wnioski o wydanie decyzjiZezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z terenu działki przy ul. MałachowskiegoPokaż
321/2020 2012-08-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 1805/196, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Teofila Brzozy w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
320/2020 2012-12-05 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 1805/196, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Teofila Brzozy w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
319/2020 2012-08-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 36 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2373/20, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Krzywej w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
318/2020 2012-12-05 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 36 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2373/20, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Krzywej w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
317/2020 2012-11-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 1730/207, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzechowej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
316/2020 2012-08-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 1730/207, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzechowej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
315/2020 2012-11-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 283/8 i 284,8, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Karola Szymanowskiego w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
314/2020 2012-08-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 283/8 i 284,8, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Karola Szymanowskiego w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
313/2020 2014-09-29 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 3726/70, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Zawiszy Czarnego w RybnikuPokaż
312/2020 2012-10-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 3771/81, stanowiącej własność wnioskodawcy, położónej przy ulicy kpt. Leopolda Janiego w Rybniku.Pokaż
311/2020 2020-05-04 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 2264 w Rybniku, przy ul. Kadłubka 37Pokaż
310/2020 2020-05-04 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 2261 Rybnik Teatr w Rybniku, przy ul. Saint Vallier 1Pokaż
309/2020 2020-05-04 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej Nr 2246 Rybnik Zachód w Rybniku, przy ul. Orzepowickiej 15aPokaż
308/2020 2012-08-02 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3654/78, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Raciborskiej w Rybniku - Smolnej.Pokaż
307/2020 2012-10-09 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3654/78, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Raciborskiej w Rybniku - Smolnej.Pokaż
306/2020 2012-08-27 decyzjeDecyzja zezwalająca na usunięcie 3 szt. drzewa gat. topola z terenu szkoły nr 22 przy ul. BocznejPokaż
305/2020 2012-07-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 3472/77, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Karłowicza w Rybniku.Pokaż
304/2020 2012-10-09 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 3472/77, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Karłowicza w Rybniku.Pokaż
303/2020 2012-07-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 502/40 i 178/38, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Dębowej w Rybniku - Kłokocinie.Pokaż
302/2020 2012-10-18 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 502/40 i 178/38, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Dębowej w Rybniku - Kłokocinie.Pokaż
301/2020 2012-07-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 1458/63, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nikodema Sobika w Rybniku.Pokaż
300/2020 2012-10-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 1458/63, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nikodema Sobika w Rybniku.Pokaż
299/2020 2012-07-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2306/335, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej w Rybniku - Ligocie.Pokaż
298/2020 2012-10-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2612/204, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rycerskiej w Rybniku - Kłokocinie.Pokaż
297/2020 2012-07-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczączy wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2612/204, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rycerskiej w Rybniku - Kłokocinie.Pokaż
296/2020 2020-05-04 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 50421 KRY_Rybnik_Podlasem w Rybniku, przy ul. Pod LasemPokaż
295/2020 2020-04-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie o zmianę zezwolenia na emisją gazów cieplarnianych dla instalacji objętej systemem EU ETS w Ciepłowni ChwałowicePokaż
294/2020 2020-05-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie o zmianę zezwolenia na emisją gazów cieplarnianych dla instalacji objętej systemem EU ETS w Elektrociepłowni JankowicePokaż
293/2020 2020-04-16 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
292/2020 2020-04-27 decyzjeDziałania w zakresie przetwarzania odpadów prowadzone przez PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch ChwałowicePokaż
291/2020 2020-04-15 decyzjeDziałania w zakresie przetwarzania odpadów prowadzone przez PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch JankowicePokaż
290/2020 2020-04-03 decyzjeDecyzja w sprawie przetwarzania odpadów dotyczy PGE Ekoserwis sp. z o.o., Pl. Staszica 30, 50-222 WrocławPokaż
289/2020 2020-02-13 decyzjeZmiana pozwolenia dotyczy Zakładu Produkcyjnego EUROSTAL Sp. z o.o., ul. Młyńska 10, 44-200 RybnikPokaż
288/2020 2012-11-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1318/28, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ludwika Zamenhofa ; 44 - 270 Rybnik.Pokaż
287/2020 2012-07-27 wnioski o wydanie decyzjiniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1318/28, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ludwika Zamenhofa ; 44 - 270 Rybnik.Pokaż
286/2020 2014-05-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 454/2, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Letniej w Rybniku.Pokaż
285/2020 2012-07-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew, rosnacych na terenie działki o numerze 591/56, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, połozonej przy ulicy Sygnały w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
284/2020 2012-10-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew, rosnacych na terenie działki o numerze 591/56, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, połozonej przy ulicy Sygnały w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
283/2020 2012-07-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Świerklańskiej w Rybniku.Pokaż
282/2020 2012-10-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Świerklańskiej w Rybniku.Pokaż
281/2020 2012-09-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 936/67, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej w Rybniku - Ligocie.Pokaż
280/2020 2012-07-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 936/67, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej w Rybniku - Ligocie.Pokaż
279/2020 2012-07-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa , rosnącego na terenie działki o numerze 68/1, stanowiącej współuzytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
278/2020 2012-09-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa , rosnącego na terenie działki o numerze 68/1, stanowiącej współuzytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
277/2020 2012-08-22 decyzjeDecyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gat. akacja z terenu posesji przy ul. ChrobregoPokaż
276/2020 2012-07-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2965/175, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Piwonii w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
275/2020 2012-10-01 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2965/175, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Piwonii w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
274/2020 2012-10-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2167/45, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Józefa Lompy w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
273/2020 2012-09-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 2887/20, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Krzywej w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
272/2020 2020-03-19 decyzjeWygaszone zezwolenie dotyczyło Zakładu Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 44-203 RybnikPokaż
271/2020 2012-06-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 2887/20, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Krzywej w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
270/2020 2013-02-25 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 8 drzew gatunku brzoza broawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 199/36, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Ks. Piotra Skargi w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
269/2020 2020-04-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Ciepłowni Chwałowice położonej w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26Pokaż
267/2020 2012-06-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnacego na terenie działki o numerze 1762/188, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy mjr. Brunona Janasa w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
266/2020 2012-06-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 394/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Barwnej w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
265/2020 2012-09-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 394/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Barwnej w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
264/2020 2012-09-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 535/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ernesta Mruli w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
263/2020 2012-06-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 535/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ernesta Mruli w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
262/2020 2012-09-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2077/298, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
261/2020 2012-06-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2077/298, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej 103 w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
260/2020 2012-06-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 1181/247, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wiejskiej w Rybniku - Smolnej.Pokaż
259/2020 2012-09-20 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 1181/247, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wiejskiej w Rybniku - Smolnej.Pokaż
258/2020 2012-06-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 974/11, stanowiącej własność wnioskodawcy, połozonej przy ulicy Północnej w Rybniku - Golejowie.Pokaż
257/2020 2014-08-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 929/37, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej w RybnikuPokaż
256/2020 2013-03-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 37 szt drzew gatunków brzoza brodawkowata i topola beodawkowata rosnących na terenie działek o nr 2022/67 i 2019/69, stanowiących trwały zarząd, położonych przy ul. Kowalczyka w Rybniku.Pokaż
255/2020 2013-01-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 37 szt drzew gatunków brzoza brodawkowata i topola beodawkowata rosnących na terenie działek o nr 2022/67 i 2019/69, stanowiących trwały zarząd, położonych przy ul. Kowalczyka w Rybniku.Pokaż
254/2020 2012-09-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2409/11, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
253/2020 2012-06-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2409/11, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
252/2020 2012-01-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 1431/24, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Franciszka Rybnickiego w Rybniku.Pokaż
251/2020 2012-09-11 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 5338/290, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Chełmońskiego w Rybniku.Pokaż
250/2020 2012-06-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 5338/290, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Chełmońskiego w Rybniku.Pokaż
249/2020 2012-06-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 928/81, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Boguszowickiej w Rybniku - Ligocie.Pokaż
248/2020 2012-09-11 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 928/81, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Boguszowickiej w Rybniku - Ligocie.Pokaż
247/2020 2013-01-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, działka nr 2359/295, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wodzisławskiej w Rybniku.Pokaż
246/2020 2013-02-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, działka nr 2359/295, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wodzisławskiej w Rybniku.Pokaż
245/2020 2012-08-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 1023/31, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, połozonej przy ulicy Buchalików w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
244/2020 2012-06-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 1023/31, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, połozonej przy ulicy Buchalików w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
243/2020 2014-05-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew gat. sosna zw. - 1 szt. i żywotnik zach.- 12 szt., rosnących na terenie działki o numerze 355/8, stanowiacej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Ks.Skargi w RybnikuPokaż
242/2020 2014-04-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dot.wydania zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew gat.sosna zwyczajna (1 szt.) oraz żywotnik zach.(12 szt.), rosnących na terenie działki o numerze 355/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Księdza Skargi w RybnikuPokaż
241/2020 2014-07-23 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach 665/27 i 664/27, dzierżawionych przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Żorskiej w RybnikuPokaż
240/2020 2020-04-24 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej Rybnik Maroko Nr 2266 w Rybniku, przy ul. Sławików 3Pokaż
239/2020 2020-04-16 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej Rybnik Niewiadom II, ul. Sportowa 109Pokaż
238/2020 2020-04-20 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
237/2020 2020-04-06 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
236/2020 2012-06-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 568/183, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Polnej w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
235/2020 2012-09-26 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 568/183, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Polnej w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
234/2020 2012-09-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2092/45, stanowiącej własność wnioskodawcy, połozonej przy ulicy Rajskiej w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
233/2020 2012-09-26 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1056/102, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ksawerego Dunikowskiego w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
232/2020 2014-04-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 203/6, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Księdza Skargi w RybnikuPokaż
231/2020 2014-06-26 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 690/74, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Fabrycznej w RybnikuPokaż
230/2020 2014-04-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 690/74, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Fabrycznej w RybnikuPokaż
229/2020 2012-03-19 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, zlokalizowanego na terenie działki przy ulicy Leśnej w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
228/2020 2013-02-08 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna, roznącego na terenie działki o nr. 1411/27, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Środkowej w Rybniku.Pokaż
227/2020 2013-01-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna, roznącego na terenie działki o nr. 1411/27, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Środkowej w Rybniku.Pokaż
226/2020 2014-06-17 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku dab szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 647/98, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wincentego Witosa w RybnikuPokaż
225/2020 2013-03-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6szt drzew gatunków: sosna zwyczajna -4szt., świerk pospolity- 1szt. i brzoza brodawkowata- 1szt., rosnących na terenie działki o nr. 2757/220, położonej przy ul. Św. Józefa w Rybniku.Pokaż
224/2020 2013-04-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6szt drzew gatunków: sosna zwyczajna -4szt., świerk pospolity- 1szt. i brzoza brodawkowata- 1szt., rosnących na terenie działki o nr. 2757/220, położonej przy ul. Św. Józefa w Rybniku.Pokaż
223/2020 2013-03-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 2113/119, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Hutniczej w Rybniku.Pokaż
222/2020 2013-04-18 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 2113/119, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Hutniczej w Rybniku.Pokaż
221/2020 2014-06-11 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1067/215, stanowiącej własność wnisokodawcy, położonej przy ulicy Okrężnej w RybnikuPokaż
220/2020 2013-04-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3szt. drzew gat. lipa drobnolistna, świerk pospolity i jesion wyniosły, rosnących na terenie działki o numerze 3044/133, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Strzeleckiej w RybnikuPokaż
219/2020 2013-04-18 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3szt. drzew gat. lipa drobnolistna, świerk pospolity i jesion wyniosły, rosnących na terenie działki o numerze 3044/133, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Strzeleckiej w RybnikuPokaż
218/2020 2013-04-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 3918/68, stanowiącej własność wnioskodawczyni, położonej przy ul. Żużlowej w Rybniku.Pokaż
217/2020 2013-04-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 3918/68, stanowiącej własność wnioskodawczyni, położonej przy ul. Żużlowej w Rybniku.Pokaż
216/2020 2013-03-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zazwolenia na usunięcie drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 973/87, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Jankowickiej w Rybniku.Pokaż
215/2020 2013-04-19 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 973/87, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Jankowickiej w Rybniku.Pokaż
214/2020 2014-03-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 2013/40, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Torowej w RybnikuPokaż
213/2020 2014-06-05 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 2013/40, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Torowej w RybnikuPokaż
212/2020 2014-03-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczacy wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk kłujący, rosnącego na terenie działki o numerze 2618/151, stanowiacej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sztygarskiej w Rybniku.Pokaż
211/2020 2014-06-06 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk kłujący, rosnącego na terenie działki o numerze 2618/151, stanowiacej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sztygarskiej w Rybniku.Pokaż
210/2020 2014-03-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 2158/290, stanowiacej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Maksymiliana Dudka w RybnikuPokaż
209/2020 2014-06-10 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 2158/290, stanowiacej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Maksymiliana Dudka w RybnikuPokaż
208/2020 2014-07-23 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku cyprysik Lawsona "Columnaris", rosnacego na terenie działki o numerze 1622/14, stanowiącej własność wnioskodwcy, położonej przy ulicy Bolesława Krupińskiego w Rybniku.Pokaż
207/2020 2014-03-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 432/24, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Skośnej w Rybniku.Pokaż
206/2020 2014-02-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2941/11 i 2942/29, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Kłokocińskiej w RybnikuPokaż
205/2020 2014-06-09 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2941/11 i 2942/29, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Kłokocińskiej w RybnikuPokaż
204/2020 2014-06-05 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 611/209, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzechowej w Rybniku.Pokaż
203/2020 2014-03-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew i 6, 00m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 1520/46, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Gotartowickiej w RybnikuPokaż
202/2020 2014-06-05 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew i 6, 00m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 1520/46, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Gotartowickiej w RybnikuPokaż
201/2020 2020-04-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 18 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Osiedle Różane w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
200/2020 2020-03-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 31 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Osiedle Różane w RybnikuPokaż
199/2020 2020-04-16 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej Nr 2381 Rybnik Piaski, operatora Orange Polska S.A. w Rybniku, przy ul. Sosnowej 7Pokaż
198/2020 2020-04-14 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. Nr 2259 Rybnik_Boguszowice w Rybniku, przy ul. Kłokocińskiej 51Pokaż
197/2020 2020-04-14 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1020A w Rybniku, przy ul. Dworek 38Pokaż
195/2020 2014-06-02 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku dąb szypułkowy o obwodzie pnia 240cm, rosnącego na terenie działki o numerze 492/5, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pniowskiej w RybnikuPokaż
194/2020 2013-03-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3szt drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 2066/269, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Chopina w Rybniku.Pokaż
193/2020 2013-04-19 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3szt drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 2066/269, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Chopina w Rybniku.Pokaż
192/2020 2013-03-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku klon pospolity, zlokalizowanego na terenie działki o nr. 2826/170, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ul. Chrobrego 6 w Rybniku.Pokaż
191/2020 2014-05-29 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 473/37, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Błękitnej w Rybniku.Pokaż
190/2020 2014-03-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 2394/65, stanowiacej własność nioskodawców, połozonych przy ulicy Odległej w Rybniku.Pokaż
189/2020 2014-06-17 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew i 4, 00m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 1486/38, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Malinowej w RybnikuPokaż
188/2020 2014-05-22 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku daglezja zielona, rosnącego na terenie działki o numerze 1631/11, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Krupińskiego w Rybniku.Pokaż
187/2020 2014-05-22 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku cyprysik groszkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 1813/241, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Włościańskiej w RybnikuPokaż
186/2020 2020-04-06 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych w Zakładzie Wędliniarskim POTRAWA Spółka Cywilna Danuta Potrawa, Marek Potrawa, Seweryn Potrawa, w Rybniku, przy ul. Mariana Rejewskiego 17Pokaż
185/2020 2020-04-03 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt Gminnego Programu Niskoemisyjnego Miasta Rybnika (wersja 03.04.2020)Pokaż
183/2020 2020-04-06 decyzjeWydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Kolejowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
182/2020 2020-03-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Kolejowej w RybnikuPokaż
181/2020 2020-04-03 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jankowickiej 20 w RybnikuPokaż
180/2020 2020-02-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jankowickiej 20 w RybnikuPokaż
179/2020 2020-04-01 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZezwolenie na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku, przy ul. Rymera 4, objętej systemem handlu uprawnieniami do emisjiPokaż
178/2020 2020-01-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek w sprawie zmiany zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku, przy ul. Rymera 4, objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji.Pokaż
177/2020 2020-04-01 decyzjeWydanie zezwalania na usunięcia drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
176/2020 2020-03-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwalania na usunięcia drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej w RybnikuPokaż
175/2020 2020-03-18 strategiczne oceny oddziaływania na środowiskoUzgodnienie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach odstąpienia od przeprowadzenia SOOŚ dla projektu Gminnego Programu Niskoemisyjnego Miasta RybnikaPokaż
174/2020 2020-02-28 strategiczne oceny oddziaływania na środowiskoUzgodnienie przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego odstąpienia od przeprowadzenia SOOŚ dla projektu Gminnego Programu Niskoemisyjnego Miasta RybnikaPokaż
173/2020 2020-01-10 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt Gminnego Programu Niskoemisyjnego Miasta RybnikaPokaż
170/2020 2020-03-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy ks. H. Jośki w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
169/2020 2020-03-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy ks. H. Jośki w RybnikuPokaż
168/2020 2020-03-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Rymera 40 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
167/2020 2020-03-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Rymera 40 w RybnikuPokaż
166/2020 2020-03-26 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 47 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jankowickiej w Rybniku z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
165/2020 2020-02-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 47 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jankowickiej w RybnikuPokaż
160/2020 2020-03-17 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wymiana odmierzaczy paliwa (dystrybutorów wieloproduktowych) wraz z remontem instalacji paliwowej (...) na terenie stacji paliw PKN Orlen S.A. nr 248 w Rybniku przy ul. Wyzwolenia (..Pokaż
154/2020 2020-03-23 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Gliwickiej 162 w RybnikuPokaż
153/2020 2020-02-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Gliwickiej 162 w RybnikuPokaż
152/2020 2020-03-19 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 90 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Jastrzębskiej w RybnikuPokaż
151/2020 2020-02-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 90 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Jastrzębskiej w RybnikuPokaż
150/2020 2020-03-19 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Wyzwolenia 8 w Rybniku z odroczeniem opłaty i obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
149/2020 2020-02-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Wyzwolenia 8 w RybnikuPokaż
148/2020 2020-02-10 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
139/2020 2020-03-09 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy i przebudowy budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia warsztatu na pomieszczenie lakierni (...)Pokaż
138/2020 2020-03-11 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 15 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Chwałowickiej w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
137/2020 2020-01-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 15 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Chwałowickiej w RybnikuPokaż
136/2020 2014-08-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 975/69, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kosynierów w RybnikuPokaż
135/2020 2014-12-17 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 540/136, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hotelowej w Rybniku – Kamieniu.Pokaż
134/2020 2014-09-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 540/136, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hotelowej w Rybniku – Kamieniu.Pokaż
133/2020 2014-12-17 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 600/22, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Działkowców w Rybniku – ChwałowicachPokaż
132/2020 2014-12-15 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 5305/66, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Konarskiego w RybnikuPokaż
131/2020 2014-08-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 5305/66, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Konarskiego w RybnikuPokaż
130/2020 2014-12-12 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 373/7, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy ks. Piotra Skargi w Rybniku – NiewiadomiuPokaż
129/2020 2014-09-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 373/7, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy ks. Piotra Skargi w Rybniku – NiewiadomiuPokaż
128/2020 2014-08-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 600/22, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Działkowców w Rybniku – ChwałowicachPokaż
127/2020 2014-12-17 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła koreańska, rosnącego na terenie działki o numerze 826/31, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Buchalików w Rybniku – GotartowicachPokaż
126/2020 2014-08-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła koreańska, rosnącego na terenie działki o numerze 826/31, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Buchalików w Rybniku – GotartowicachPokaż
125/2020 2014-12-09 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 884/20, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dworskiej w RybnikuPokaż
124/2020 2014-12-08 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1135/169, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bronisława Czecha w Rybniku – ChwałęcicachPokaż
123/2020 2014-08-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 884/20, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dworskiej w RybnikuPokaż
122/2020 2014-09-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jodła koreańska, rosnących na terenie działki o numerze 2964/175, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Piwonii w Rybniku - OrzepowicachPokaż
121/2020 2014-09-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2266/5, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sztolniowej w Rybniku - BoguszowicachPokaż
120/2020 2014-12-11 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki o numerze 2568/51, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dworek w RybnikuPokaż
119/2020 2020-03-11 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 40 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Krupińskiego w RybnikuPokaż
118/2020 2020-01-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 40 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Krupińskiego w RybnikuPokaż
117/2020 2014-10-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki o numerze 2568/51, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dworek w RybnikuPokaż
116/2020 2014-12-11 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku daglezja zielona odmiana szara, rosnącego na terenie działki o numerze 1566/11, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Lasem w Rybniku – ZamysłowiePokaż
114/2020 2014-12-11 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2266/5, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sztolniowej w Rybniku - BoguszowicachPokaż
113/2020 2014-07-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10, 00m2 krzewów gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 980/8, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej w RybnikuPokaż
112/2020 2020-03-11 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy J. Chalotta 8 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
111/2020 2020-02-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy J. Chalotta 8 w RybnikuPokaż
110/2020 2020-03-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej 8 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzań zastępczychPokaż
109/2020 2020-02-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej 8 w RybnikuPokaż
108/2020 2020-03-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Reymonta 65 A,B,C w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
107/2020 2020-02-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Reymonta 65 A,B,C w RybnikuPokaż
106/2020 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zwycięstwa w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
104/2020 2020-02-20 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
103/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej siedem obszarów w rejonie ulic Frontowej, Zygmunta Starego, Janasa, Jana Onufrego Zagłoby, Hetmańskiej, Budowlanych i Krzywej (MPZP 54-12)Pokaż
100/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Teofila Brzozy, Hotelowej, Książenickiej, Komisji Edukacji Narodowej i Wypoczynkowej (MPZP 54-14)Pokaż
93/2020 2020-02-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Gliwickiej 22 w RybnikPokaż
92/2020 2020-02-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Gliwickiej 22 w RybnikPokaż
91/2020 2020-02-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonych przy ulicy Brzezińskiej w RybnikuPokaż
90/2020 2020-01-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Brzezińskiej w RybnikuPokaż
89/2020 2020-02-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jankowickiej w RybnikuPokaż
88/2020 2020-01-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jankowickiej w RybnikuPokaż
87/2020 2020-02-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Strażackiej w RybnikuPokaż
86/2020 2020-02-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Strażackiej w RybnikuPokaż
85/2020 2020-02-20 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZezwolenie zatwierdzające plan metodyki monitorowania dla instalacji Ciepłowni Rymer zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Rymera 4Pokaż
84/2020 2019-09-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek w sprawie zatwierdzenia planu metodyki monitorowania dla instalacji Ciepłowni Rymera zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Rymera 4Pokaż
83/2020 2020-02-20 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZezwolenie zatwierdzające plan metodyki monitorowania dla instalacji Ciepłowni Chwałowice zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26Pokaż
82/2020 2019-09-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek w sprawie zatwierdzenia planu metodyki monitorowania dla instalacji Ciepłowni Chwałowice zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26Pokaż
81/2020 2020-02-20 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZezwolenie zatwierdzające plan metodyki monitorowania dla instalacji Elektrociepłowni Jankowice zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12Pokaż
80/2020 2019-09-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek PGG S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie o zatwierdzenia planu metodyki monitorowania dla instalacji Elektrociepłowni Jankowice zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12Pokaż
79/2020 2019-12-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Budowlanych 4 w RybnikuPokaż
78/2020 2020-02-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Budowlanych 4 w Rybniku z odroczeniem opłaty i obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
76/2020 2020-02-19 decyzjeDecyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska z terenu Pierogarni z Aniołami przy ul. Św. Jana 13 w RybnikuPokaż
75/2020 2019-12-13 wnioski o wydanie decyzjiZakład zajmuje się produkcją układów hydraulicznych dla urządzeń górniczych, remontami przekładni do przenośników zgrzebłowych i taśmowych, projektowaniem i wykonawstwem urządzeń dla potrzeb górnictwa, usługami w zakresie spawania konstrukcji stalowyPokaż
74/2020 2019-12-13 wnioski o wydanie decyzjiZakład zajmuje się produkcją układów hydraulicznych dla urządzeń górniczych, remontami przekładni do przenośników zgrzebłowych i taśmowych, projektowaniem i wykonawstwem urządzeń dla potrzeb górnictwa, usługami w zakresie spawania konstrukcji stalowyPokaż
70/2020 2020-01-17 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Wyzwolenia 8 w RybnikuPokaż
69/2020 2020-02-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej 3 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
68/2020 2020-01-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej 3 w RybnikuPokaż
67/2020 2020-02-03 decyzjeDecyzja wygaszająca zezwolenie na zbieranie odpadów dotyczy przedsiębiorcy Maria PodleśnyPokaż
66/2020 2020-02-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicach Obywatelskiej 9, Zwycięstwa 2 i Kupieckiej 14 z częściowym odroczeniem opłaty i obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
65/2020 2020-01-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicach Obywatelskiej 9, Zwycięstwa 2 i Kupieckiej 14Pokaż
64/2020 2019-09-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek w sprawie zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów dotyczy zakładu Modelform Sp. z o.o., zajmującego się produkcją, usługami modelarskimi, obróbką cieplną i mechanicznąPokaż
63/2020 2020-01-22 decyzjeZmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów dotyczy PGE Ekoserwis Sp. z o.o.Pokaż
62/2020 2020-01-08 decyzjeZmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów dotyczy HOSSA Sp. z o.o.Pokaż
61/2020 2020-01-22 decyzjeZmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów dotyczy PGG S.A. Oddział KWK ROW, Ruch JankowicePokaż
60/2020 2019-12-31 decyzjeZmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów dotyczy PGG S.A., Oddział KWK ROW, Ruch ChwałowicePokaż
59/2020 2020-01-31 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Hermetyzacja części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów należącej do SEGO Sp. z o.o.Pokaż
58/2020 2019-12-23 decyzjeZmiana zezwolenia na zbieranie odpadów dotyczy przedsiębiorcy Karina HajskiPokaż
57/2020 2019-11-26 decyzjeZmiana zezwolenia na zbieranie odpadów dotyczy przedsiębiorcy Gabriela OleszczakPokaż
56/2020 2019-12-31 decyzjeZmiana zezwolenia wymagana zmianą ustawy o odpadachPokaż
55/2020 2019-09-13 decyzjePrzetwarzanie odpadów poprzez ich wykorzystanie do produkcji mieszaniny stanowiącej podłoże EkoRecykl FixPokaż
54/2020 2020-01-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych w Zakładzie Wędliniarskim POTRAWA Spółka Cywilna Danuta Potrawa, Marek Potrawa, Seweryn Potrawa zlokalizowanym w Rybniku, przy ul. Mariana RejewskiPokaż
53/2020 2019-11-18 decyzjeDziałania objęte wnioskiem prowadzone przez Eloros Sp. z o.o z siedzibą w ChorzowiePokaż
52/2020 2019-12-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachPokaż
50/2020 2020-01-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
49/2020 2019-11-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej w RybnikuPokaż
48/2020 2020-01-28 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej w RybnikuPokaż
47/2020 2019-11-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej w RybnikuPokaż
46/2020 2020-01-22 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. Nr BT 20328 Radlin w Rybniku, przy ul. Sportowej 109Pokaż
45/2020 2020-01-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 318 sztuk drzew i 138m2 krzewów rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Składowej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
44/2020 2019-11-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 318 sztuk drzew i 138m2 krzewów rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Składowej w RybnikuPokaż
43/2020 2020-01-16 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
42/2020 2019-11-25 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoRaport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i surowców wtórnych oraz bazy przeładunkowej odpadów komunalnych o część do biologicznego przetwarzania zlokalizowanej na Pokaż
41/2020 2020-01-21 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych w Zakładzie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „STAGRA” Benedykt Staneczko w Rybniku, przy ul. Studziennej 55Pokaż
40/2020 2020-01-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na terenie działki położonej przy ulicy Rajskiej w Rybniku z odstąpieniem od obowiązku dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
39/2020 2020-01-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na terenie działki położonej przy ulicy Rajskiej w RybnikuPokaż
38/2020 2020-01-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji eksploatowanych w Zakładzie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym "STAGRA" Benedykt Staneczko w Rybniku, przy ul. Studziennej 55Pokaż
37/2020 2020-01-09 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa istniejącej stacji paliw o zbiornik AdBlue wraz z instalacjami podziemnymi oraz przyłączeniami mediów do sieci wewnątrzzakładowych w Rybniku, nr działek 3998/8, 2308/8, 4001/Pokaż
36/2020 2020-01-07 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
35/2020 2020-01-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 59 sztuk drzew rosnących na terenach działek położonych przy ulicach Chwałowickiej i Przewozowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
34/2020 2019-10-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 59 sztuk drzew rosnących na terenach działek położonych przy ulicach Chwałowickiej i Przewozowej w RybnikuPokaż
33/2020 2014-07-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 3001/375 i 3274/373, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy gen. Leopolda Okulickiego w RybnikuPokaż
32/2020 2014-07-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze1371/25, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wincentego Kadłubka w RybnikuPokaż
30/2020 2014-10-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i 30, 00m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 1162/141, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy w ulicy Michała Wołodyjowskiego w RybnikuPokaż
29/2020 2014-12-05 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1290/411, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Krupińskiego w Rybniku - ChwałowicachPokaż
28/2020 2014-07-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i 2, 00m2 krzewu, rosnących na terenie działki o numerze 3418/118, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Krzyżowej w RybnikuPokaż
26/2020 2014-06-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew i 16, 00m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 3486/75, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wyzwolenia w RybnikuPokaż
25/2020 2019-12-23 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
24/2020 2019-12-31 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
23/2020 2019-12-31 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
22/2020 2019-12-31 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
21/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej (MPZP 54-22)Pokaż
20/2020 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej (MPZP 54-22)Pokaż
19/2020 2020-01-08 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Żużlowej w RybnikuPokaż
18/2020 2019-12-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Żużlowej w RybnikuPokaż
17/2020 2019-12-31 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
16/2020 2019-12-31 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
15/2020 2020-01-08 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki o numerze 4475/115 przy ulicy Hutniczej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeńPokaż
14/2020 2019-12-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki o numerze 4475/115 przy ulicy Hutniczej w RybnikuPokaż
13/2020 2019-12-31 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
12/2020 2019-12-23 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
11/2020 2020-01-07 decyzjeWydanie zezwolenia na sunięcie 9 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicach Floriańskiej 13, kominka 37, św. Jzóefa 31 i 33, Broniewskiego 23 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
10/2020 2019-12-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na sunięcie 9 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicach Floriańskiej 13, kominka 37, św. Jzóefa 31 i 33, Broniewskiego 23 w RybnikuPokaż
9/2020 2020-01-07 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Wyzwolenia 22 i 42 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
8/2020 2019-12-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Wyzwolenia 22 i 42 w RybnikuPokaż
7/2020 2020-01-07 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Smolnej 27 w Rybniku i odmowa wydania zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzewPokaż
6/2020 2019-12-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Kilińskiego 33 i Smolnej 27 w RybnikuPokaż
5/2020 2020-01-07 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących an nieruchomościach położonych przy ulicach: Dworek 17 i 19, Dworcowa 7, Kościuszki 31A w Rybniku oraz odmowa wydania zezwolenia na usuniecie 1 sztuki drzewaPokaż
4/2020 2019-12-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących an nieruchomościach położonych przy ulicach: Dworek 17 i 19, Dworcowa 7, Kościuszki 31A i 45A w RybnikuPokaż
3/2020 2020-01-03 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 21 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Giedroycia 12 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
2/2020 2019-12-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 23 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Giedroycia 12 w RybnikuPokaż
1/2020 2019-12-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia warsztatu na pomieszczenie lakierni wraz z montażem urządzeń technicznych lakierni w zaPokaż
361/2019 2019-12-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na terenach nieruchomości położonych przy ulicach 1 Maja i Zebrzydowickiej 96 w RybnikuPokaż
360/2019 2019-11-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na terenach nieruchomości położonych przy ulicach 1 Maja i Zebrzydowickiej 96 w RybnikuPokaż
353/2019 2019-12-17 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Hermetyzacja części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów należącej do SEGO Sp. z o.o.Pokaż
352/2019 2019-12-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Brzezińskiej 48E z częściowym umorzeniem postępowania oraz odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
351/2019 2019-11-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Brzezińskiej 48EPokaż
350/2019 2019-12-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Brzezińskiej 48F z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
349/2019 2019-11-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Brzezińskiej 48FPokaż
348/2019 2019-12-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 77 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Wróblewskiego w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
347/2019 2019-10-31 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 77 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Wróblewskiego w RybnikuPokaż
345/2019 2019-11-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy 1 Maja 26 w RybnikuPokaż
344/2019 2019-12-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Konarskiego w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
343/2019 2019-10-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Konarskiego w RybnikuPokaż
342/2019 2019-11-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości położonej przy ul. Basztowej w RybnikuPokaż
341/2019 2019-11-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości położonej przy ul. Basztowej w RybnikuPokaż
340/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-11)Pokaż
339/2019 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-11)Pokaż
338/2019 2019-11-22 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. RYB1029 D, przy ul. Szulika w RybnikuPokaż
337/2019 2019-11-22 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1515 A, ul. Zebrzydowicka w RybnikuPokaż
336/2019 2019-10-24 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
335/2019 2019-10-23 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
334/2019 2019-10-30 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
333/2019 2019-10-29 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
332/2019 2019-10-29 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
331/2019 2019-10-25 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
330/2019 2019-10-25 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
329/2019 2019-11-20 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji do magazynowania paliw płynnych na terenie Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o., przy ul. Poligonowej 25 w RybnikuPokaż
328/2019 2019-11-15 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
327/2019 2019-11-14 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
326/2019 2019-11-14 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
325/2019 2019-11-12 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
324/2019 2019-11-08 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
323/2019 2019-11-06 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
322/2019 2019-11-06 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
320/2019 2019-10-31 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
319/2019 2019-10-30 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
318/2019 2019-10-29 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
317/2019 2019-11-07 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2015 r. o znaku Ek-I.6225.1.2015 w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację z Zakładu Odlewniczego Modelform Sp. z o.o., ul. Józefa Rymera 19, 44-270 Rybnik na Zakład Produkcyjny „Pokaż
316/2019 2019-10-22 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Pukowca w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzenia zastępczego.Pokaż
313/2019 wnioski o wydanie decyzjiWniosek na wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na trasie przebiegu linii kolejowej nr 148 w RybnikuPokaż
312/2019 2019-11-05 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jarzynowej w Rybniku z częściowym odroczeniem opłaty i obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
311/2019 2019-10-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy ulicy Jarzynowej w RybnikuPokaż
310/2019 2019-11-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Mikołowskiej w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
309/2019 2019-10-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Mikołowskiej w RybnikuPokaż
308/2019 2019-10-24 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
307/2019 2019-10-23 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
306/2019 2019-10-23 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
305/2019 2019-10-28 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. RYB1043 B, przy ul. Borki 37a w RybnikuPokaż
304/2019 2019-10-15 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa Ochrony ŚrodowiskaPokaż
303/2019 2019-10-10 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
302/2019 2019-10-09 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
301/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Raciborskiej, Buhla, Górnej, Wolnej, Brzezińskiej i Giedroycia (MPZP 37-4)Pokaż
300/2019 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Raciborskiej, Buhla, Górnej, Wolnej, Brzezińskiej i Giedroycia (MPZP 37-4)Pokaż
299/2019 2019-10-22 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. PukowcaPokaż
298/2019 2019-10-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Pukowca w RybnikuPokaż
297/2019 2019-10-23 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Chabrowej w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
296/2019 2019-10-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Chabrowej w RybnikuPokaż
295/2019 2019-10-23 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Mikołowskiej w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
294/2019 2019-10-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Mikołowskiej w RybnikuPokaż
293/2019 2019-10-14 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
292/2019 2019-10-02 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
291/2019 2019-10-15 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
290/2019 2019-10-03 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony ŚrodowiskaPokaż
289/2019 2019-10-17 decyzjeWydania zezwolenia na usunięcie 34 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Mikołowskiej w Rybniku z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
288/2019 2019-09-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 34 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Mikołowskiej w RybnikuPokaż
287/2019 2019-10-03 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji energetycznego spalania paliw na terenie zakładu Doosan Babcock Energy Polska S.A.., ul. Golejowska 73bPokaż
286/2019 2019-09-09 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Raciborskiej, Buhla, Górnej, Wolnej, Brzezińskiej iPokaż
285/2019 2019-10-07 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Kominka 23B w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
284/2019 2019-09-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Kominka 23B w RybnikuPokaż
283/2019 2019-10-07 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew zlokalizowanych na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Rymera w RybnikuPokaż
282/2019 2019-08-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew zlokalizowanych na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Rymera w RybnikuPokaż
281/2019 2019-09-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zmianę oznaczenia prowadzącego instalację z Zakladu Odlewniczego Modelform Sp. z o.o. na Zakład Produkcyjny "EUROSTAL" Sp. z o.o.Pokaż
280/2019 2019-10-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcia 1 sztuki drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości przy ulicy Os. południe 31A w Rybniku.Pokaż
279/2019 2019-09-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia 1 sztuki drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości przy ulicy Os. południe 31A w Rybniku.Pokaż
278/2019 2019-10-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Parkowej 2 w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
277/2019 2019-08-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Parkowej 2 w RybnikuPokaż
276/2019 2019-10-01 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp.z o.o. RYB 2008A w Rybniku, przy ul. Lompy 18Pokaż
275/2019 2019-10-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Budowlanych w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
274/2019 2019-08-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Budowlanych w RybnikuPokaż
273/2019 2019-10-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Długiej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
272/2019 2019-08-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Długiej w RybnikuPokaż
271/2019 2019-08-29 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o. w Rybniku przy ul. Przemysłowej 2c,Pokaż
270/2019 2019-09-30 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku przy ul. Rymera 4Pokaż
269/2019 2019-09-18 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
268/2019 2019-09-18 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
267/2019 2019-09-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa stacji paliw o zbiornik AdBlue wraz z instalacjami podziemnymi oraz przyłączeniami mediów do sieci wewnątrzzakładowych w Rybniku, ul. Jana KotuczaPokaż
266/2019 2019-09-16 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
265/2019 2019-09-12 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
264/2019 2019-08-30 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
263/2019 2019-09-16 postanowieniaPostanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Przebudowa nawy I w hali głównej w bazie DB CARGO POLSKA S.A.Pokaż
262/2019 2019-09-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Kłokocińskiej w Rybniku bez obowiązku dokonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
261/2019 2019-08-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Kłokocińskiej w Rybniku.Pokaż
260/2019 2019-08-22 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
259/2019 2019-09-09 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i umorzenie postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie 148 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Golejowskiej w RybnikuPokaż
258/2019 2019-08-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 150 sztuk drzew rosnących przy ulicy Golejowskiej w RybnikPokaż
257/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ludwika Zamenhofa (MPZP 54-3)Pokaż
256/2019 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ludwika Zamenhofa (MPZP 54-3)Pokaż
255/2019 2019-09-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Obrońców Pokoju w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
254/2019 2019-08-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Obrońców Pokoju w RybnikuPokaż
253/2019 2019-09-03 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 438 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii kolejowej nr 173 w relacji Rybnik- Sumina.Pokaż
251/2019 2019-08-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 155 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii kolejowej nr 148 w RybnikuPokaż
250/2019 2019-06-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 155 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii kolejowej nr 148 w RybnikuPokaż
249/2019 2019-08-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Jana Karskiego 27 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
248/2019 2019-08-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Jana Karskiego 27 w RybnikuPokaż
247/2019 2019-07-26 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
246/2019 2019-08-26 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Brzezińskiej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
245/2019 2019-08-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Brzezińskiej 8APokaż
244/2019 2019-08-13 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38)Pokaż
243/2019 2019-08-20 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
242/2019 2019-08-19 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
241/2019 2019-08-05 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
240/2019 2019-07-19 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
239/2019 2019-08-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 26 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicach Lipowej, Majątkowej, Klonowej i Gliwickiej w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
238/2019 2019-06-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 33 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicach Jesionowej, Lipowej, Majątkowej, Klonowej i Gliwickiej w RybnikuPokaż
237/2019 2019-08-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 24 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Śląskiej, Ogrodowej/Składowej w RybnikuPokaż
236/2019 2019-06-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 24 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Śląskiej, Ogrodowej/Składowej w RybnikuPokaż
235/2019 2019-07-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 178 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicach św. Józefa, Budowlanych, Gajowej, Gruntowej, Obwiedni Północnej, Pod Lasem, Chabrowej i Głuchej w RybnikuPokaż
234/2019 2019-04-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 178 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicach św. Józefa, Budowlanych, Gajowej, Gruntowej, Obwiedni Północnej, Pod Lasem, Chabrowej i Głuchej w RybnikuPokaż
233/2019 2019-08-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 141 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicach Śląskiej, Ogrodowej i Składowej w RybnikuPokaż
232/2019 2019-06-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 141 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicach Śląskiej, Ogrodowej i Składowej w RybnikuPokaż
231/2019 2019-08-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ulicy Ogrodowej w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
230/2019 2019-06-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ulicy Ogrodowej w RybnikuPokaż
229/2019 2019-08-09 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr RYB1023_B w Rybniku, przy ul. Chwałowickiej 13Pokaż
228/2019 2019-08-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 16 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Szulika w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
227/2019 2019-06-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 28 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Szulika w RybnikuPokaż
226/2019 2019-08-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wyboistej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
225/2019 2019-07-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wyboistej w RybnikuPokaż
224/2019 2019-08-09 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy ZebrzydowickiejPokaż
223/2019 2019-07-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotycząca wydania zezwolenia na usunięcie drzew. 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 4.Pokaż
222/2019 2019-08-08 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy KadłubkaPokaż
221/2019 2019-07-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położnej przy ulicy KadłubkaPokaż
220/2019 2019-08-08 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej 43Pokaż
219/2019 2019-07-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej 43Pokaż
218/2019 2019-08-05 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji Stacji Netia nr RYBKB107 w Rybniku, przy ul. Brzezińska 8APokaż
217/2019 2019-08-05 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiolinii Stacji Netia nr RYBKB107 w Rybniku, przy ul. Gliwickiej 72Pokaż
216/2019 2019-08-01 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 512 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii kolejowej nr 140 w RybnikuPokaż
215/2019 2019-05-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 512 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii kolejowej nr 140 w RybnikuPokaż
214/2019 2019-07-23 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jesiennej w RybnikuPokaż
213/2019 2019-07-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. JesiennejPokaż
212/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38)Pokaż
211/2019 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38)Pokaż
210/2019 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Józefa Rymera (MPZP 54-10)Pokaż
209/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Józefa Rymera (MPZP 54-10)Pokaż
208/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6)Pokaż
207/2019 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6)Pokaż
206/2019 2019-07-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 28 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Gruntowej w RybnikuPokaż
205/2019 2019-06-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 28 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Gruntowej w RybnikuPokaż
204/2019 2019-07-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Budowlanych 4 w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
202/2019 2019-07-18 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
201/2019 2019-07-17 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
200/2019 2019-07-19 zgłoszeniaWniosek o wydanie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji Ciepłowni Rymer należącej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Elektrociepłownie, przy ul. Rymera 4 w RybnikuPokaż
199/2019 2019-07-19 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego na terenie Ciepłowni Rymer należącej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie w Rybniku, przy Rymera 4Pokaż
198/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 54-4)Pokaż
197/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Mikołowskiej (MPZP 54-7)Pokaż
196/2019 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Mikołowskiej (MPZP 54-7)Pokaż
195/2019 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 54-4)Pokaż
194/2019 2019-07-19 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy PodmiejskiejPokaż
193/2019 2019-06-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy PodmiejskiejPokaż
192/2019 2019-07-15 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. RYB1017 E w Rybniku, przy ul. Budowlanych 61aPokaż
191/2019 2019-07-15 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. RYB1025 B w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 243Pokaż
190/2019 2019-07-09 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
189/2019 2019-07-11 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
188/2019 2019-07-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Karskiego w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
187/2019 2019-05-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Karskiego w RybnikuPokaż
186/2019 2019-07-08 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
185/2019 2019-06-27 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
184/2019 2019-06-12 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
183/2019 2019-07-03 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. RYB1040 A, ul. Zebrzydowicka 117Pokaż
182/2019 2019-07-03 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne- stacja Netia RYBKB017 w Rybniku przy ul. Brzezińska 8APokaż
181/2019 2019-07-01 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. nr RYB1033_A w Rybniku, przy ul. Sosnowej 5Pokaż
180/2019 2019-07-01 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Szczygłów w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
179/2019 2019-07-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Szczygłów w RybnikuPokaż
178/2019 2019-07-01 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej 238B w RybnikuPokaż
177/2019 2019-06-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej 238B w RybnikuPokaż
176/2019 2019-06-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Obywatelskiej 1 i 9 oraz Kupieckiej 16 i 14A w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
175/2019 2019-06-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Obywatelskiej 1 i 9 oraz Kupieckiej 16 i 14A w RybnikuPokaż
174/2019 2018-10-23 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
173/2019 2018-11-27 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
172/2019 2019-05-22 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
171/2019 2019-06-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Zamysłowskiej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
170/2019 2019-05-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Zamysłowskiej w RybnikuPokaż
169/2019 2019-06-13 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
168/2019 2019-06-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ul. Osiedle Krakusa w RybnikuPokaż
167/2019 2019-05-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Osiedle Krakusa w RybnikuPokaż
166/2019 2019-06-05 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
165/2019 2019-06-03 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
164/2019 2019-06-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 24 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Różane w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
163/2019 2019-05-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 24 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Różane w RybnikuPokaż
162/2019 2019-06-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Wodzisławskiej w RybnikuPokaż
161/2019 2019-05-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. WodzisławskiejPokaż
160/2019 2019-06-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 33 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicach Ziemskiej, Strażackiej, Rajskiej i Sztolniowej w RybnikuPokaż
159/2019 2019-02-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 33 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicach Ziemskiej, Strażackiej, Rajskiej i Sztolniowej w RybnikuPokaż
158/2019 2019-06-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Morcinka 49 w RybnikuPokaż
157/2019 2019-06-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy Morcinka 49 w RybnikuPokaż
156/2019 2019-05-30 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
155/2019 2019-05-20 wnioski o wydanie decyzjiDziałania objęte wnioskiem prowadzone przez Eloros Sp. z o.o z siedzibą w ChorzowiePokaż
154/2019 2019-03-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa nawy I w hali głównej w bazie DB CARGO POLSKA S.A.Pokaż
153/2019 2019-05-24 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Prostej (MPZP 37-3)Pokaż
152/2019 2019-05-24 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Walecznych (MPZP 35-2)Pokaż
151/2019 2019-06-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Zawiszy Czarnego w RybnikuPokaż
150/2019 2019-05-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Zawiszy CzarnegoPokaż
149/2019 2019-06-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 2cPokaż
148/2019 2019-05-31 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
147/2019 2019-05-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ul. Karskiego 25 i Sztolniowej 40 w RybnikuPokaż
146/2019 2019-05-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ul. Karskiego 25 i Sztolniowej 40 w RybnikuPokaż
145/2019 2019-04-23 decyzjeDziałalność polegająca na zbieraniu odpadów prowadzona była w ramach HASTRANS Konrad Swoboda i Marcin Raszka S.C. z siedzibą w SkoczowiePokaż
144/2019 2019-05-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. wodzisławskiej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
143/2019 2019-05-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącej na nieruchomości położonej przy ul. WodzisławskiejPokaż
142/2019 2019-05-23 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zakładu produkcji granulatu metali kolorowych w Rybniku przy ul. Gliwickiej na działce o nr ew. 1568/10Pokaż
141/2019 2019-05-06 postanowieniaPostanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zakładu produkcji granulatu metali kolorowych w Rybniku przy ul. Gliwickiej na działce o nr ew. 1568/10Pokaż
140/2019 2019-05-15 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
139/2019 2019-05-10 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
138/2019 2019-05-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 79 sztuk drzew rosnących an nieruchomościach położonych przy ulicach Nad Zalewem, Rudzkiej, Podmiejskiej, Strefowej, Sadowskiego w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
137/2019 2019-04-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 79 sztuk drzew rosnących an nieruchomościach położonych przy ulicach Nad Zalewem, Rudzkiej, Podmiejskiej, Strefowej, Sadowskiego w RybnikuPokaż
136/2019 2019-05-14 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
135/2019 2019-05-13 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
134/2019 2019-05-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Kadłubka w RybnikuPokaż
132/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38)Pokaż
131/2019 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38)Pokaż
130/2019 2019-05-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Brunona Janasa w RybnikuPokaż
129/2019 2019-04-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Brunona Janasa w RybnikuPokaż
128/2019 2019-05-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Krakusa w RybnikuPokaż
127/2019 2019-04-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących przy ulicy Krakusa w RybnikuPokaż
126/2019 2019-05-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Teofila Brzozy w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
125/2019 2019-04-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Teofila Brzozy w RybnikuPokaż
124/2019 2019-05-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Kłokocińskiej 51 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
123/2019 2019-04-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Kłokocińskiej 51 w RybnikuPokaż
122/2019 2019-04-29 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia na terenie Remontex Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Józefa Rymera 4Pokaż
121/2019 2019-05-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew z nieruchomości położonej przy ulicy Sienkiewicza w RybnikuPokaż
120/2019 2019-04-02 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew z nieruchomości położonej przy ulicy Sienkiewicza w RybnikuPokaż
119/2019 2019-05-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy św. Maksymiliana 11 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
118/2019 2019-04-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy św. Maksymiliana 11 w RybnikuPokaż
117/2019 2019-04-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Dąbrówki 15 i 21 w Rybniku z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
116/2019 2019-03-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Dąbrówki 15 i 21 w RybnikuPokaż
115/2019 2019-05-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcia 154 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Brzezińskiej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
114/2019 2019-03-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia 154sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Brzezińskiej w RybnikuPokaż
113/2019 2019-05-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zygmunta Starego w RybnikuPokaż
112/2019 2019-04-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zygmunta Starego w RybnikuPokaż
111/2019 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Patriotów (MPZP 54-9)Pokaż
110/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Patriotów (MPZP 54-9)Pokaż
109/2019 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rycerskiej (MPZP 54-8)Pokaż
108/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rycerskiej (MPZP 54-8)Pokaż
107/2019 2019-04-17 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
106/2019 2019-03-25 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
105/2019 2019-04-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Kosów w RybnikuPokaż
104/2019 2019-03-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Kosów w RybnikuPokaż
103/2019 2019-04-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Chrobrego 13 w Rybniku z odroczeniem opłaty i koniecznością wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
102/2019 2019-03-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Chrobrego 13 w RybnikuPokaż
101/2019 2019-04-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ul. Pod Wałem w RybnikuPokaż
99/2019 2019-04-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ul. rudzkiej 244 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
98/2019 2019-04-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej 244 w RybnikuPokaż
97/2019 2019-04-24 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
96/2019 2019-04-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Lotników w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
95/2019 2019-03-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Lotników w RybnikuPokaż
94/2019 2019-04-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Żużlowej w RybnikuPokaż
93/2019 2019-04-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 11 sztuk rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Żużlowej w RybnikuPokaż
92/2019 2019-04-11 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaOdmowa wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Auto-Trans Aafalty Sp. z o..o., przy ul. Poligonowej 25APokaż
91/2019 2019-04-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie suchego drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Jesiennej w RybnikuPokaż
90/2019 2019-03-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Jesiennej w RybnikuPokaż
89/2019 2019-04-24 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Miodowej (MPZP 54-5)Pokaż
88/2019 2019-04-24 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Miodowej (MPZP 54-5)Pokaż
87/2019 2019-04-15 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zebrzydowickiej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
86/2019 2019-03-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zebrzydowickiej w RybnikuPokaż
85/2019 2019-04-10 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
84/2019 2019-04-09 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
83/2019 2019-04-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicach Przewozowej i Rymera w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
82/2019 2019-02-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicach Przewozowej i Rymera w RybnikuPokaż
81/2019 2019-04-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 6 w RybnikuPokaż
80/2019 2019-03-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 6 w RybnikuPokaż
79/2019 2019-04-08 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Zebrzydowickiej w RybnikuPokaż
78/2019 2019-03-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Zebrzydowickiej 117 w RybnikuPokaż
77/2019 2019-03-27 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
76/2019 2019-03-29 decyzjeWygaszone zezwolenie dotyczyło przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą VERADA II Dawid Mariusz StanekPokaż
75/2019 2019-04-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Ogrodowskiego w RybnikuPokaż
74/2019 2019-03-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Ogrodowskiego 23 w RybnikuPokaż
73/2019 2019-03-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Bolesława Chrobrego 39 w RybnikuPokaż
72/2019 2019-03-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Bolesława Chrobrego 39 w RybnikuPokaż
71/2019 2019-03-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Przewozowej w RybnikuPokaż
70/2019 2019-02-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Przewozowej w RybnikuPokaż
69/2019 2019-03-27 polityki, strategie, plany lub programyProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-2)Pokaż
68/2019 2019-03-27 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-2)Pokaż
67/2019 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6)Pokaż
66/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6)Pokaż
65/2019 2019-03-19 prognozy oddziaływania na środowiskoProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46)Pokaż
62/2019 2019-03-19 prognozy oddziaływania na środowiskoProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53)Pokaż
61/2019 2019-03-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachPokaż
60/2019 2019-03-18 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Komuny Paryskiej 7 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
59/2019 2019-02-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Komuny Paryskiej 7 w RybnikuPokaż
58/2019 2019-02-28 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
57/2019 2019-03-15 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Jabłoniowej w RybnikuPokaż
56/2019 2019-02-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Jabłoniowej w RybnikuPokaż
55/2019 2019-03-01 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
54/2019 2019-02-11 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
53/2019 2019-03-07 zgłoszeniaZgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
52/2019 2019-03-07 zgłoszeniaZgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
51/2019 2019-02-06 zgłoszeniaZgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
50/2019 2018-12-27 zgłoszeniaZgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
49/2019 2019-03-06 wnioski o wydanie decyzjiDziałania objęte wnioskiem prowadzone przez Eloros Sp. z o.o z siedzibą w ChorzowiePokaż
48/2019 2019-03-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zwycięstwa w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
47/2019 2019-02-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zwycięstwa w RybnikuPokaż
46/2019 2019-03-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Chrobrego 39 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
45/2019 2019-02-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Chrobrego 39 w RybnikuPokaż
44/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Prostej (MPZP 37-3)Pokaż
43/2019 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Walecznych (MPZP 35-2)Pokaż
42/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Walecznych (MPZP 35-2)Pokaż
41/2019 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Prostej (MPZP 37-3)Pokaż
40/2019 2019-02-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na trasie przebiegu ciepłociągu przy ulicy Rymera w RybnikuPokaż
39/2019 2019-01-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na trasie przebiegu ciepłociągu przy ulicy Rymera w RybnikuPokaż
38/2019 2019-02-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 23 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wolnej w RybnikuPokaż
37/2019 2019-02-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 23 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wolnej w RybnikuPokaż
36/2019 2019-02-22 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Bocznej w RybnikuPokaż
35/2019 2019-01-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Bocznej 11 w RybnikuPokaż
34/2019 2019-02-22 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wrębowej w RybnikuPokaż
33/2019 2019-01-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Wrębowej 14 w RybnikuPokaż
32/2019 2019-02-22 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Wodzisławskiej 143 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
31/2019 2019-01-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Wodzisławskiej 143 w RybnikuPokaż
30/2019 2019-02-18 decyzjeOdmowa wydania zezwolenia na usunięcie 11 drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Mglistej 2 w RybnikuPokaż
29/2019 2019-01-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 11 drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Mglistej 2 w RybnikuPokaż
28/2019 2019-02-18 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Floriańskiej/Wandy w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
27/2019 2019-01-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Floriańskiej/Wandy w RybnikuPokaż
26/2019 2019-02-08 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ulicy Józefa Rymera 4 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
25/2019 2019-01-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ulicy Józefa Rymera 4 w RybnikuPokaż
24/2019 2019-02-08 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na nieruchomości położonej przy ul. Józefa Rymera 40C w RybnikuPokaż
23/2019 2019-01-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na nieruchomości położonej przy ul. Józefa Rymera 40C w RybnikuPokaż
22/2019 2019-02-01 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy św. Maksymiliana 9 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
21/2019 2019-01-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy św. Maksymiliana 9 w RybnikuPokaż
20/2019 2019-01-14 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
19/2019 2019-01-14 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
18/2019 2019-01-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej 10 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
17/2019 2018-12-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej 10 w RybnikuPokaż
16/2019 2019-01-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Za Komendą w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
15/2019 2018-12-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Za Komendą w RybnikuPokaż
14/2019 2019-01-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Rymera w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
13/2019 2018-12-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Rymera w RybnikuPokaż
12/2019 2018-12-28 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
11/2019 2019-01-11 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych w zakładzie PGE EKOSERWIS Spółka z o. o. w Rybniku, przy ul. PodmiejskiejPokaż
10/2019 2019-01-11 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Kamiennej w RybnikuPokaż
9/2019 2018-12-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Kamiennej w RybnikuPokaż
8/2019 2019-01-09 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy patriotów w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
7/2019 2018-11-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy patriotów w RybnikuPokaż
6/2019 2019-01-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczy wytwarzania odpadów przez Eloros Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, w zakładzie zajmującym się produkcją i dystrybucją gazów technicznych w postaci ciekłejPokaż
4/2019 2019-01-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Os. Południe 45 z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
3/2019 2018-12-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Os. Południe 45Pokaż
2/2019 2019-01-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Os. Południe 37 z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
1/2019 2018-12-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Os. Południe 37Pokaż
415/2018 2018-12-20 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. N. Sobika 7 w RybnikuPokaż
414/2018 2018-11-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. N. Sobika 7 w RybnikuPokaż
413/2018 2018-12-20 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Anny Stefek 10 w RybnikuPokaż
412/2018 2018-11-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Anny Stefek 10 w RybnikuPokaż
411/2018 2018-12-19 decyzjeWydanie zezwolenia na sunięcie drzew rosnących na nieruchomościach przy ulicach Długosza 8-10, Kościuszki 31, Chrobrego 23 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
410/2018 2018-11-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na sunięcie drzew rosnących na nieruchomościach pzy ulicach Długosza 8-10, Kościuszki 31, Chrobrego 23 w RybnikuPokaż
409/2018 2018-12-18 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych w zakładzie Doosan Babcock Energy Polska S.A. w Rybniku, przy ul. Golejowskiej 73b,Pokaż
408/2018 2018-12-19 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Sosnowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
407/2018 2018-11-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Sosnowej w RybnikuPokaż
406/2018 2018-12-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na trasie przebiegu ciepłociągu przy ulicach Energetyków/św. Józefa w RybnikuPokaż
405/2018 2018-11-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na trasie przebiegu ciepłociągu przy ulicach Energetyków/św. Józefa w RybnikuPokaż
404/2018 2018-12-19 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy gruntowej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
403/2018 2018-11-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy gruntowej w RybnikuPokaż
402/2018 2018-11-27 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony ŚrodowiskaPokaż
401/2018 2018-12-05 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
400/2018 2018-10-11 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-1)Pokaż
399/2018 2018-10-11 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Wincentego Kadłubka i Wojciecha Bogusławskiego (MPZP 51-2)Pokaż
397/2018 2018-11-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Auto-Trans Aafalty Sp. z o..o., przy ul. Poligonowej 25APokaż
396/2018 2018-12-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Różane w Rybniku z odroczeniem opłaty i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
395/2018 2018-11-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Różane w RybnikuPokaż
394/2018 2018-12-11 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
393/2018 2018-11-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Jastrzębskiej w RybnikuPokaż
392/2018 2018-12-11 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Podmiejskiej w RybnikuPokaż
391/2018 2018-12-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Podmiejskiej w RybnikuPokaż
390/2018 2018-12-03 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Lotników 3Pokaż
389/2018 2018-11-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew na nieruchomości położonej przy ul. Lotników 3Pokaż
388/2018 2018-12-03 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
387/2018 2018-11-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej w RybnikuPokaż
385/2018 2018-11-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Zebrzydowickiej w RybnikuPokaż
384/2018 2018-11-13 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
383/2018 2018-11-22 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1038 D w Rybniku, przy ul. Kościuszki 29aPokaż
382/2018 2018-11-13 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
381/2018 2018-11-13 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
380/2018 2018-11-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Kolejowej w RybnikuPokaż
379/2018 2018-11-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Kolejowej w RybnikuPokaż
378/2018 2018-11-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących przy ulicy Przewozowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
377/2018 2018-10-31 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących przy ulicy Przewozowej w RybnikuPokaż
376/2018 2018-11-02 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
375/2018 2018-10-30 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
374/2018 2018-08-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Południe w RybnikuPokaż
373/2018 2018-11-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Południe 40-45 w RybnikuPokaż
372/2018 2018-11-05 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
371/2018 2018-11-19 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ulicy podmiejskiej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
370/2018 2018-10-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ulicy podmiejskiej w RybnikuPokaż
369/2018 2018-11-19 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Rudzkiej w RybnikuPokaż
368/2018 2018-10-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Rudzkiej w RybnikuPokaż
367/2018 2018-11-16 decyzjeWydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa oraz odmowa wydania zezwolenia na 1 sztukę drzewa rosnących przy ulicy Stefana Batorego w RybnikuPokaż
366/2018 2018-10-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Stefana Batorego w RybnikuPokaż
365/2018 2018-11-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 29 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości przy ulicy Jarzynowej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za nasadzenia zastępczePokaż
364/2018 2018-10-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 29 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ulicy Jarzynowej w RybnikuPokaż
363/2018 2018-11-07 prognozy oddziaływania na środowiskoProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46)Pokaż
362/2018 2018-11-07 prognozy oddziaływania na środowiskoProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Frontowej, Gabrieli Zapolskiej, Willowej, Teofila Bieli i Ziołowej (MPZP 47)Pokaż
361/2018 2018-11-07 prognozy oddziaływania na środowiskoProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej jedenaście obszarów w rejonie ulic Sławików, ...(MPZP 51-1)Pokaż
359/2018 2018-11-07 prognozy oddziaływania na środowiskoProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53)Pokaż
357/2018 2018-11-07 prognozy oddziaływania na środowiskoProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29-2)Pokaż
356/2018 2018-10-04 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie udzielone TESKO-STEEL Sp. z o.o., ul. Brzezińska 8A, 44-203 RybnikPokaż
355/2018 2018-10-18 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
354/2018 2018-10-25 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
353/2018 2018-10-31 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk rosnących na nieruchomości położonych przy ulicy Chabrowej i BudowlanychPokaż
351/2018 2018-10-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzane gazów i pyłów do powietrza z instalacji Doosan Babcock Energy Polska S.A. w Rybniku, przy ul. Golejowskiej 73bPokaż
350/2018 2018-10-29 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT22105 RYBNIK WEST w Rybniku, przy ul. Kilińskiego 22Pokaż
349/2018 2018-10-24 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. RYB1028_F w Rybniku, przy ul. 1-go Maja 26Pokaż
348/2018 2018-10-16 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
347/2018 2018-10-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Pod LasemPokaż
346/2018 2018-09-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew na nieruchomości położonej przy ulicy Pod Lasem w RybnikuPokaż
345/2018 2018-10-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. PodmiejskiejPokaż
344/2018 2018-09-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Podmiejskiej w RybnikuPokaż
343/2018 2018-10-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Zebrzydowickiej 8 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
342/2018 2018-09-28 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Zebrzydowickiej 8 w RybnikuPokaż
341/2018 2018-10-23 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa na nieruchomości położonej na ulicy Łukowej w RybnikuPokaż
340/2018 2018-10-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Łukowej w RybnikuPokaż
338/2018 2018-09-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na nieruchomości przy ulicy Zebrzydowickiej 8 w RybnikuPokaż
337/2018 2018-10-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej 238B w RybnikuPokaż
336/2018 2018-10-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na nieruchomości przy ulicy Rudzkiej 238B w RybnikuPokaż
335/2018 2018-10-16 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
334/2018 2018-10-19 zgłoszeniaInformacja o zmianie danych w instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT24370 Rybnik Ochojec, przy ul. Rybnickiej w RybnikuPokaż
333/2018 2018-10-02 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
332/2018 2018-09-24 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
331/2018 2018-10-05 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
330/2018 2018-10-11 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
329/2018 2018-10-05 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
328/2018 2018-09-05 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
327/2018 2018-10-04 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
326/2018 2018-10-08 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. nr RYB1001_F w Rybniku przy ul. PodmiejskaPokaż
325/2018 2018-10-02 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
324/2018 2018-09-28 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
323/2018 2018-10-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Golejowskiej w Rybniku z odroczeniem opłatyPokaż
322/2018 2018-08-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Golejowskiej w RybnikuPokaż
321/2018 2018-10-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości przy Osiedlu południe 24A w Rybniku z odroczeniem opłatyPokaż
320/2018 2018-09-03 wnioski o wydanie decyzjiWydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości przy Osiedlu Południe 24A w RybnikuPokaż
318/2018 2018-10-02 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Netia S.A. Nr RYBKB075, ul. Bolesława Chrobrego 41 w RybnikuPokaż
317/2018 2018-10-09 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2164 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii kolejowej nr 148 Pszczyna - RybnikPokaż
316/2018 2018-09-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2164 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii kolejowej nr 14/8 relacji Pszczyna- RybnikPokaż
315/2018 2018-09-18 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych w zakładzie Doosan Babcock Energy Polska S.A. w Rybniku, przy ul. PodmiejskiejPokaż
314/2018 2018-09-18 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
313/2018 2017-09-13 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
312/2018 2018-09-27 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
309/2018 2018-09-19 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
308/2018 2018-09-28 decyzjeWydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Łukowej w RybnikuPokaż
307/2018 2018-09-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Łukowej w RybnikuPokaż
306/2018 2018-09-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Południe w RybnikuPokaż
305/2018 2018-08-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Osiedle Południe 49 A w RybnikuPokaż
304/2018 2018-09-17 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa skupu kabli i przewodów, złomu oraz odpadów z tworzyw sztucznych i papieruPokaż
303/2018 2018-09-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Osiedle Południe w RybnikuPokaż
302/2018 2018-08-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Południe 28IPokaż
301/2018 2018-09-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew zlokalizowanych na terenie działki położonej przy ulicy Kadłubka w Rybniku z odroczeniem opłatyPokaż
300/2018 2018-09-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew zlokalizowanych na terenie działki położonej przy ulicy Kadłubka w RybnikuPokaż
299/2018 2018-09-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Jastrzębskiej w RybnikuPokaż
298/2018 2018-08-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Jastrzębskiej 8 w RybnikuPokaż
297/2018 2018-09-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Jastrzębskiej w RybnikuPokaż
296/2018 2018-08-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Jastrzębskiej 3 w RybnikuPokaż
295/2018 2018-09-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Południe w RybnikuPokaż
294/2018 2018-08-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa na nieruchomości położonej przy ul. Os. Południe 50 w RybnikuPokaż
293/2018 2018-09-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 23 szt. drzew i 300m2 krzewów zlokalizowanych na nieruchomościach położonych przy ul. Wandy, św. Józefa i Wawelskiej w Rybniku z obowiązkiem nasadzeń zastępczychPokaż
292/2018 2018-09-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 23 szt. drzew i 300m2 krzewów zlokalizowanych na nieruchomościach położonych przy ul. Wandy, św. Józefa i Wawelskiej w RybnikuPokaż
291/2018 2018-09-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości przy ulicy Kominka 37,39 w RybnikuPokaż
290/2018 2018-09-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości przy ulicy Kominka 37,39 w RybnikuPokaż
289/2018 2018-09-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Orzepowickiej 22 i Kominka 21 w RybnikuPokaż
288/2018 2018-09-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Orzepowickiej 22 i Kominka 21 w RybnikuPokaż
287/2018 2018-09-21 decyzjeWydanie zezowlenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ul. Rudzkiej w RybnikuPokaż
286/2018 2018-08-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia drzewa rosnącego przy ulicy Rudzkiej w RybnikuPokaż
285/2018 2018-09-20 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Pod Lasem w RybnikuPokaż
284/2018 2018-08-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Pod Lasem 62 w RybnikuPokaż
283/2018 2018-09-13 polityki, strategie, plany lub programyProgram Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023Pokaż
282/2018 2018-09-11 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
281/2018 2018-09-14 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji do szczotkowania blachy i warsztatu zlokalizowanych na terenie Tesko Steel Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Brzezińskiej 8aPokaż
280/2018 2018-09-11 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o. w Rybniku w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalacjęPokaż
279/2018 2018-09-12 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT22106_Rybnik_Centrum w Rybniku, przy ul. Saint Valier 1Pokaż
278/2018 2018-09-12 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT24272_Rybnik_Północ w Rybniku przy ul. Gliwickiej 72Pokaż
277/2018 2018-06-27 strategiczne oceny oddziaływania na środowiskoUzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023"Pokaż
276/2018 2018-09-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3sztuk drzew rosnacych na nieruchomości na skrzyżowaniu ulic 3 maja i Obwiedni Południowej z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
275/2018 2018-08-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3sztuk drzew rosnacych na nieruchomości na skrzyżowaniu ulic 3 maja i Obwiedni PołudniowejPokaż
274/2018 2018-07-04 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 grudnia 2015 r. o znaku Ek-I.6223.6.2015 udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku, przyPokaż
273/2018 2018-08-24 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Kłokocińskiej (MPZP 42)Pokaż
272/2018 2018-09-04 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT20558_Rybnik_Zamysłów w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 123Pokaż
271/2018 2018-09-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcia 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Jastrzębskiej w RybnikuPokaż
270/2018 2018-06-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej na ulicy Jastrzębskiej 2 w RybnikuPokaż
269/2018 2018-09-04 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Sp. z o.o. Nr BT20411_Rybnik_Osiedle_Sławików w Rybniku, przy ul. Zebrzydowickiej 3Pokaż
268/2018 2018-09-10 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Jastrzębskiej 8 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
267/2018 2018-06-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Jastrzębskiej 8 w RybnikuPokaż
266/2018 2018-07-02 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych na terenie zakładu „ULIARCZYK” Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Żwirowej 2Pokaż
265/2018 2018-09-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Działkowców w RybnikuPokaż
264/2018 2018-07-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew na nieruchomości położonej przy ulicy Działkowców 1 w RybnikuPokaż
263/2018 2018-09-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Pukowca w RybnikuPokaż
262/2018 2018-09-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Pukowca 5 w RybnikuPokaż
261/2018 2018-09-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzewPokaż
260/2018 2018-08-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew na nieruchomości położonej przy ul. Pukowca 8 w RybnikuPokaż
259/2018 2018-09-05 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Posadowienie instalacji do elektropolerowania na terenie Zakładu PPUH Gal Sp. z o.o. Sp. K. przy ul. Mikołowskiej w RybnikuPokaż
258/2018 2018-08-30 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
257/2018 2018-08-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek w sprawie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o., ul. Podmiejska 7, 44-207 Rybnik na Doosan Babcock Energy Polska S. A., ul. GolejowPokaż
256/2018 2018-08-30 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Sp. z o.o. Nr BT 22107 Rybnik East w Rybniku, przy ul. Brzezińskiej 8aPokaż
255/2018 2018-08-31 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Osiedle Różane w Rybniku z odroczeniem postępowania i częściowym umorzeniem opłatyPokaż
254/2018 2018-08-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Osiedle Różane w RybnikuPokaż
253/2018 prognozy oddziaływania na środowiskoProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40)Pokaż
252/2018 prognozy oddziaływania na środowiskoProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej, Żołędziowej, Komisji Edukacji Narodowej, Niepodległości, Granicznej i Gruntowej (MPZP 41)Pokaż
251/2018 2018-08-01 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów do powietrza z instalacji FAMUR Spółka Akcyjna Systemy Ścianowe RYFAMA Oddział w Rybniku, przy ul. Chrobrego 39 w RybnikuPokaż
250/2018 2018-08-20 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych na terenie zakładu Rettig Heating Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 11Pokaż
249/2018 2018-08-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz zmiany podmiotu prowadzącego instalację dla instalacji Doosan Babcock Energy Polska S.A. ul. Golejowska 73b, 44-207 RybnikPokaż
248/2018 2018-08-23 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji komory śrutowniczej, wentylacji laboratorium, magazynu farb, agregatu prądotwórczego w zakładzie Doosan Babcock Energy Polska S.A. przy ul. Golejowskiej 73b w RybnikuPokaż
247/2018 2018-08-23 zgłoszeniaInformacja w sprawie zmiany podmiotu prowadzącego instalację dygestorium z Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o.ul. Podmiejska 7, 44-207 Rybnik na Doosan Babcock Energy Polska S. A. ul. Golejowska 73b, 44-207 RybnikPokaż
246/2018 2018-08-23 zgłoszeniaInformacja w sprawie zmiany podmiotu prowadzącego instalację energetycznego spalania paliw z Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o.ul. Podmiejska 7, 44-207 Rybnik na Doosan Babcock Energy Polska S.A. ul. Golejowska 73b, 44-207 RybnikPokaż
245/2018 2018-08-23 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji kabiny lakierniczej w zakładzie Doosan Babcock Energy Polska S.A. w Rybniku, przy ul. PodmiejskiejPokaż
244/2018 2018-07-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Fabryki Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych SYGNAŁY S.A. w Rybniku, przy ul. Sygnały 62Pokaż
243/2018 2018-08-16 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr BT_24253 Rybnik Niedobczyce w Rybniku, przy ul. Górnośląskiej 21Pokaż
242/2018 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej BT24571 Rybnik Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26Pokaż
241/2018 2018-08-07 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 2357 Rybnik Tanger w Rybniku, przy ul. Grunwaldzkiej 18aPokaż
240/2018 2018-08-21 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZbieranie odpadów na terenie oczyszczalni ścieków "Boguszowice" w Rybniku, prowadzone przez Bioodpady.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Partyzantów 4Pokaż
239/2018 2018-08-17 postanowieniaPostanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Posadowienie instalacji do elektropolerowania na terenie Zakładu PPUH Gal Sp. z o.o. Sp. K. przy ul. Mikołowskiej w RybnikuPokaż
238/2018 2018-08-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Górnośląskiej w RybnikuPokaż
237/2018 2018-08-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Górnośląskiej w RybnikuPokaż
236/2018 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Wincentego Kadłubka i Wojciecha Bogusławskiego (MPZP 51-2)Pokaż
235/2018 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Wincentego Kadłubka i Wojciecha Bogusławskiego (MPZP 51-2)Pokaż
234/2018 2018-06-25 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
233/2018 2018-07-16 decyzjeNakaz usunięcia odpadów z terenu będącego własnością Service Center Katarzyna Szatkowska-Włoczek i Tomasz Włoczek Spółka Jawna, ul. Białych 5, 44-200 RybnikPokaż
232/2018 2017-12-27 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Tenneco Automotive Polska Sp. z o. o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 2c,Pokaż
231/2018 2018-07-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji do produkcji grzejników eksploatowanych w Rettig Heating Sp. z o. o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 11Pokaż
230/2018 2018-08-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 92 sztuk drzew zlokalizowanych przy ulicy Jarzynowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
229/2018 2018-07-17 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 92 sztuk drzew zlokalizowanych przy ulicy Jarzynowej w RybnikuPokaż
228/2018 2018-08-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego przy Osiedlu Południe 18A-B w RybnikuPokaż
227/2018 2018-06-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego przy Osiedlu południe 18A-B w RybnikuPokaż
226/2018 2018-08-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego przy ulicy Jastrzębskiej 9 w RybnikuPokaż
225/2018 2018-06-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Jastrzębskiej 9 w RybnikuPokaż
224/2018 2018-08-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew przy ulicy jastrzębskiej 7 z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
223/2018 2018-06-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Jastrzębskiej 7 w RybnikuPokaż
222/2018 2018-08-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew przy ulicy Walecznych w RybnikuPokaż
221/2018 2018-07-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Walecznych w RybnikuPokaż
220/2018 2018-08-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na trasie przebiegu linii kolejowej nr 140 przy ulicy Mikołowskiej w RybnikuPokaż
219/2018 2018-07-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na terasie przebiegu linii kolejowej nr 140 w RybnikuPokaż
218/2018 2018-08-03 decyzjeDecyzja zatwierdzająca raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji Ciepłowni Rymer zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Rymera 4Pokaż
217/2018 2018-06-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji Ciepłowni Rymera zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Rymera 4Pokaż
216/2018 2018-08-02 decyzjeDecyzja zatwierdzająca raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji Ciepłowni Chwałowice zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26Pokaż
215/2018 2018-06-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji Ciepłowni Chwałowice zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26Pokaż
214/2018 2018-08-03 decyzjeDecyzja zatwierdzająca raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji Elektrociepłowni Jankowice zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12Pokaż
213/2018 2018-06-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji Elektrociepłowni Jankowice zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12Pokaż
212/2018 2018-08-01 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy św. Józefa w RybnikuPokaż
211/2018 2018-07-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy św. Józefa w RybnikuPokaż
210/2018 2018-08-01 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy 1 Maja w Rybniku z odroczeniem opłatyPokaż
209/2018 2018-06-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy 1 Maja w RybnikuPokaż
208/2018 2018-08-01 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 52 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Sygnały w Rybniku z odroczeniem opłatyPokaż
207/2018 2018-06-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 52 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Sygnały w RybnikuPokaż
206/2018 2018-07-26 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowe oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
205/2018 2018-06-28 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPrzetwarzanie odpadów dotyczy wytwarzania kruszywa na bazie odpadów przez Inżbud TT Sp. z o.o. z RybnikaPokaż
204/2018 2018-06-28 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPrzetwarzanie odpadów dotyczy wytwarzania kruszywa na bazie opadów przez Inżbud TT Sp. z o.o. z RybnikaPokaż
203/2018 2018-07-20 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr BT_20873_Rybnik_Kłokocińska_A2_52174 w Rybniku przy ul. Kłokocińskiej 51Pokaż
202/2018 2018-07-19 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej (SE) 400/220/110 kV Wielopole dla przyłączenia transformatora 400/110 kVPokaż
201/2018 2018-07-05 zgłoszeniaZgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej LEMANS_TENNECO_RYBNIK, ul. Orzepowicka 15a w RybnikuPokaż
200/2018 2018-06-29 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1040_A w Rybniku, przy ul. Zebrzydowickiej 117Pokaż
199/2018 2018-06-27 zgłoszeniaZgłoszenie informacji o zaprzestaniu emisji z instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr KAT22242 Rybnik Elektrownia zlokalizowanej na żelbetowym kominie na terenie elektrowni w Rybniku, przy ul. Podmiejskiej 1Pokaż
198/2018 2018-07-20 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości przy ulicy Jankowickiej w RybnikuPokaż
197/2018 2018-06-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia drzewa rosnącego na nieruchomości przy ulicy Jankowickiej w RybnikuPokaż
196/2018 2018-06-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Famur S.A. Systemy Ścianowe Ryfama Oddział w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 39Pokaż
195/2018 2018-07-05 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środoiwskaPokaż
194/2018 2018-06-29 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPowstawanie odpadów związane z prowadzeniem przez NOWOSYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku zakładu zajmującego się produkcją hydrauliki sterowniczej dla górnictwa oraz rozjazdów kolejowychPokaż
193/2018 2018-06-25 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaWytwarzanie odpadów związane z funkcjonowaniem warsztatu samochodowego: Mechanika i Blacharstwo Samochodowe Pomoc Drogowa Kleczka JanuszPokaż
192/2018 2018-06-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Bocznej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
191/2018 2018-06-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Bocznej w RybnikuPokaż
190/2018 2018-06-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ulicy Wrębowej w RybnikuPokaż
189/2018 2018-06-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ulicy Wrębowej w RybnikuPokaż
188/2018 2018-06-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w RybnikuPokaż
187/2018 2018-06-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w RybnikuPokaż
186/2018 2018-05-15 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZezwolenie na zbieranie odpadów na terenie oczyszczalni ścieków "Boguszowice" w Rybniku, prowadzone przez Bioodpady.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Partyzantów 4Pokaż
185/2018 2018-05-04 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZezwolenie na zbieranie odpadów w punkcie skupu złomu, prowadzonym przez Radosława Iwaszkiewicza - przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: RADMET Radosław Iwaszkiewicz, ul. Graniczna 7, 44-293 SzczerbicePokaż
184/2018 2018-05-23 decyzjeZezwolenie dotyczy Pana Przemysława Sobika - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Skup-Met Przemysław Sobik, ul. Świerklańska 41, 44-264 JankowicePokaż
183/2018 2018-06-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji zlokalizowanej na terenie salonu samochodowego "Uliarczyk" Sp. z o.o.Pokaż
182/2018 2018-06-11 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
181/2018 2018-06-19 postanowieniaPostanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej (SE) 400/220/110 kV Wielopole dla przyłączenia transformatora 400/110 kVPokaż
180/2018 2018-06-15 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
179/2018 2018-06-07 inne dokumentOpinia sanitarna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. Piotra Skargi (MPZP 44)Pokaż
178/2018 2018-06-15 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
177/2018 2018-06-19 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr 2246 Rybnik_Zachód w Rybniku przy ul. Orzepowickiej 15APokaż
176/2018 2018-06-04 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
175/2018 2018-06-06 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
174/2018 2018-06-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy RudzkiejPokaż
173/2018 2018-06-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy RudzkiejPokaż
172/2018 2018-05-17 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Posadowienie instalacji do elektropolerowania na terenie Zakładu PPUH Gal Sp. z o.o. Sp. K przy ul. Mikołowskiej w RybnikuPokaż
171/2018 2018-06-11 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej w RybnikuPokaż
170/2018 2018-05-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej w RybnikuPokaż
169/2018 2018-06-11 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Komuny Paryskiej w RybnikuPokaż
168/2018 2018-05-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Komuny Paryskiej w RybnikuPokaż
167/2018 2018-06-05 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów z dnia 8.10.2012 r. nr Ek-I.6221..10.2012, udzielonego Rybnickiej Fabryce Maszyn "RYFAMA" S.A. z RybnikaPokaż
166/2018 2018-05-30 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Wincentego Kadłubka i Wojciecha Bogusławskiego (MPZP 5Pokaż
165/2018 2018-06-05 zgłoszeniaAktualizacja stacji bazowej telefonii komórkowej nr RYB1031 B operatora P4 Sp. z o. o. w Rybniku, przy ul. Kłokocinskiej 51 w RybnikuPokaż
164/2018 2018-05-30 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT24442 w Rybniku, przy ul. Orzepowicka 15aPokaż
163/2018 2018-06-04 zgłoszeniaZakończenie eksploatacji instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr BT -22637 operatora Polkomtel Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Raciborskiej 260Pokaż
162/2018 2018-05-29 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
161/2018 2018-05-29 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
160/2018 2018-06-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Zwycięstwa w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
159/2018 2018-04-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Zwycięstwa w RybnikuPokaż
158/2018 2018-05-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 31 szt. drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Sosnowej w RybnikuPokaż
157/2018 2018-04-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Sosnowej w RybnikuPokaż
156/2018 2018-05-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Wrębowej w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
155/2018 2018-04-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Wrębowej w RybnikuPokaż
154/2018 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-1)Pokaż
153/2018 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-1)Pokaż
152/2018 2018-05-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Borki w RybnikuPokaż
151/2018 2018-05-02 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Borki w RybnikuPokaż
150/2018 2018-05-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Morcinka 1 i 29 w RybnikuPokaż
149/2018 2018-04-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnacych na nieruchomościach przy ulicy Morcinka 1 i 29 w RybnikuPokaż
148/2018 2018-05-07 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaDziałania prowadzone przez HOSSA Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku na terenie zdewastowanym m.in. działalnością górniczą, zlokalizowanym w rejonie ul. SportowejPokaż
147/2018 2018-05-23 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy lipowej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za dokonanie nasadzeń zastępczychPokaż
146/2018 2018-03-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Lipowej w RybnikuPokaż
145/2018 2018-05-23 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnacych przy ulicy Kolejowej z odroczeniem opłaty w zamian za dokonanie nasadzeń zastępczychPokaż
144/2018 2018-04-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Kolejowej w RybnikuPokaż
143/2018 2018-05-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26Pokaż
142/2018 2018-05-08 inne dokumentOpinia sanitarna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-1)Pokaż
141/2018 2018-05-09 inne dokumentOpinia sanitarna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-1)Pokaż
140/2018 2018-05-15 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Jankowice w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12Pokaż
139/2018 2018-03-29 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowe Rybnik Niewiadom II (35004N!) operatora Orange Polska S.A. w Rybniku przy ul. Sportowej 109Pokaż
138/2018 2018-04-11 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenie instalacji stacji bazowej operatora T-Mobile Polska S.A. Nr 50187 KRY_RYBNIK_3Maja w Rybniku, przy ul. 3 Maja 30Pokaż
137/2018 2018-05-08 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
136/2018 2018-04-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa stacji 400/220/110kV Wielopole dla przyłączenia transformatora 400/110kVPokaż
135/2018 2018-05-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości przy ulicy Brzezińskiej 8A w Rybniku z odroczeniem opłaty zamian za nasadzenia zastępczePokaż
134/2018 2018-03-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości przy ulicy Brzezińskiej 8A w RybnikuPokaż
133/2018 2018-05-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ulicy Lompy 9 z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych i odmowa wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewaPokaż
132/2018 2018-04-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Lompy 9 w RybnikuPokaż
131/2018 2018-05-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ulicy Kadłubka 43 w RybnikuPokaż
130/2018 2018-03-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 56 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Kadłubka w RybnikuPokaż
129/2018 2018-05-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na trenie nieruchomości przy ulicy Adamskiego w RybnikuPokaż
128/2018 2018-04-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Adamskiego w RybnikuPokaż
127/2018 inne dokumentOpinia sanitarna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Brackiej (MPZP 37-2)Pokaż
126/2018 2018-05-11 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych w zakładzie „Rzeźnictwo-Wędliniarstwo” S.C. Woźniczka Antoni, Woźniczka Maria, Woźniczka – Fojcik Ewa w Rybniku, przy ul. Wolnej 159Pokaż
125/2018 2018-05-07 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaDziałania prowadzone przez HOSSA Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku na terenie zdewastowanym m.in. działalnością górniczą, zlokalizowanym w rejonie ul. SportowejPokaż
124/2018 2018-05-04 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZbieranie odpadów prowadzone na terenie położonym w Rybniku przy ul. Sosnowej 5 - RADMET Radosław Iwaszkiewicz z siedzibą w Szczerbicach przy ul. Granicznej 7Pokaż
123/2018 2018-04-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie nowego pozwolenia na wprowadzanie pyłów do powietrza z instalacji zakładu „Rzeźnictwo-Wędliniarstwo” S.C. Woźniczka Antoni, Woźniczka Maria, Woźniczka –Fojcik Ewa, przy ul. Wolna 159 w Rybniku.Pokaż
122/2018 2018-04-24 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
121/2018 2018-05-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 42m2 krzewów rosnacych na nieruchomości przy ulicy Orzepowickiej 14 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
120/2018 2018-04-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 42m2 krzewów rosnących na nieruchomości przy ulicy Orzepowickiej 14 w RybnikuPokaż
119/2018 2018-05-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ulicy Bogusławskiego 2L w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
118/2018 2018-03-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Bogusławskiego 2L w RybnikuPokaż
117/2018 2018-05-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Rudzkiej 244A w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
116/2018 2018-03-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 21 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Rudzkiej 244A w RybnikuPokaż
115/2018 2018-05-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk dzrew z neruchomości przy ulicy Rudzkiej 244 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastepczychPokaż
114/2018 2018-04-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnacych przy ulicy Rudzkiej 244 w RybnikuPokaż
113/2018 2018-04-13 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. Piotra Skargi (MPZP 44)Pokaż
111/2018 polityki, strategie, plany lub programyProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Brackiej (MPZP 37-2)Pokaż
110/2018 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Brackiej (MPZP 37-2)Pokaż
109/2018 2018-04-23 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej przy ulicy Raciborskiej z odroczeniem uiszczenia opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
108/2018 2018-03-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Raciborskiej w RybnikuPokaż
107/2018 2018-04-05 decyzjeWygaszone zezwolenie dotyczyło zbierania odpadów przez Pana Janusza Rus i Panią Bogusławę Rus, działających w ramach spółki cywilnej FIRMA "BEATA"Pokaż
106/2018 2018-04-11 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Brackiej (MPZP 37-2)Pokaż
105/2018 2018-04-06 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
104/2018 2018-04-18 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew z terenu nieruchomości położonej przy ulicy Chwałowickiej 1 w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
103/2018 2018-03-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew z terenu nieruchomości położonej przy ulicy Chwałowickiej 1 w RybnikuPokaż
102/2018 2018-03-27 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaWytwarzanie odpadów związane obróbką metali w eksploatowanych instalacjach i urządzeniach SUROWIEC Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Rymera 19 DPokaż
101/2018 2018-03-13 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZbieranie odpadów złomu prowadzone przez Panią Katarzynę Małkiewicz - przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: "Budex" Katarzyna Małkiewicz z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Pułaskiego 16Pokaż
100/2018 2018-03-14 decyzjeUmorzenie postępowania zmiany zezwolenia na transport odpadów, udzielonego Eugeniuszowi Marcol - przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą F.U.H.B. MARBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Chabrowej 1Pokaż
99/2018 2018-03-21 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
98/2018 polityki, strategie, plany lub programyProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39)Pokaż
97/2018 2018-03-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na trasie przebiegu linii kolejowej nr 140 przy ulicy Mikołowskiej w RybnikuPokaż
96/2018 2018-03-21 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1522 A w Rybniku, przy ul. Brzezińska 8aPokaż
95/2018 2018-03-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na terasie przebiegu linii kolejowej nr 140 w RybnikuPokaż
94/2018 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39)Pokaż
93/2018 2018-03-14 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39)Pokaż
92/2018 2018-03-15 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39)Pokaż
91/2018 2018-03-01 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
90/2018 2018-02-23 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
89/2018 2018-03-22 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw wraz z budynkiem kasowym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych numerami 897/134 i 2197/136 przy ul. ks. płk. Wilhelma KubszaPokaż
88/2018 2018-03-06 decyzjeOdmowa udzielenia F.U.H.B. MARBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Chwałowickiej 64C zezwolenia na przetwarzanie odpadów, które miało dotyczyć przesiewania odpadów w mobilnym urządzeniu, w celu uzyskania materiału przydatnego do zagospodarowaPokaż
87/2018 2018-03-22 decyzjeDecyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu z terenu Rzymsko-Katolickiej Parafii pod wezwaniem Świętej Anny w Gliwicach – Łabędach, przy ul. Przyszowskiej 36Pokaż
86/2018 2018-03-06 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalacjęPokaż
85/2018 2018-01-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalacjęPokaż
84/2018 2018-03-06 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni Jankowice w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12 w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalacjęPokaż
83/2018 2018-01-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni Jankowice w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12 w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalacjęPokaż
82/2018 2018-03-06 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku, przy ul. Rymera 4 w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalacjęPokaż
81/2018 2018-01-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku, przy ul. Rymera 4 w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalacjęPokaż
80/2018 2018-03-06 decyzjeZmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku, przy ul. Rymera 4 w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację z Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. na: Polską Grupę Górniczą S.A.Pokaż
79/2018 2018-03-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Konarskiego w RybnikuPokaż
78/2018 2018-03-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Konarskiego w RybnikuPokaż
77/2018 2018-02-27 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZagospodarowanie odpadów przez Inżbud TT Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Drzymały 8 dotyczy instalacji eksploatowanej w Rybniku przy ul. Frontowej 10 DPokaż
76/2018 2018-03-09 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 149 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Wyboistej z odroczeniem opłatyPokaż
75/2018 2018-02-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 149 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy WyboistejPokaż
74/2018 2018-03-08 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ulicy Gruntowej z odroczeniem opłatyPokaż
73/2018 2018-01-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ulicy GruntowejPokaż
72/2018 2018-03-09 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z terenu nieruchomości przy ulicy Lipowej z odroczeniem opłatyPokaż
71/2018 2018-02-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z terenu nieruchomości przy ulicy LipowejPokaż
70/2018 2018-03-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 56 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Raciborskiej z odroczeniem opłaty i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
69/2018 2018-01-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 86 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy RaciborskiejPokaż
68/2018 2018-03-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 145 sztuk drzew rosnacych na terenie nieruchomości przy ulicy Raciborskiej z odroczeniem opłatyPokaż
67/2018 2018-02-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 145 sztuk drzew rosnacych na terenie nieruchomości przy ulicy RaciborskiejPokaż
66/2018 2018-02-16 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana pozwolenia dotyczyła zwiększenia ilości części wytwarzanych odpadów, dodania nowych rodzajów odpadów oraz włączenia do decyzji zezwolenia na zbieranie odpadów - DB Cargo Polska S.A., ul. Wolności 337, 41-800 ZabrzePokaż
65/2018 2018-02-07 decyzjeWykorzystanie odpadów w pracach polegających na przebudowie lub remontach podbudów dróg oraz innych budowli i obiektów budowlanych, w tym fundamentów - GRANI-TEC Durczok Paweł i Durczok Anita, ul. Raciborska 271, 44-273 RybnikPokaż
64/2018 2018-03-05 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Gliwickiej w RybnikuPokaż
63/2018 2018-02-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Gliwickiej 190 w RybnikuPokaż
62/2018 2018-02-19 wnioski o wydanie decyzjiWytwarzanie odpadów związane obróbką metali w eksploatowanych instalacjach i urządzeniachPokaż
61/2018 2018-03-01 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji z instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. Nr 50362 w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26Pokaż
60/2018 2018-02-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Powstańców Śląskich w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
59/2018 2018-01-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Powstańców Śląskich w RybnikuPokaż
58/2018 2018-02-23 zgłoszeniaZgłoszenie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr RYB1522 A, ul. Brzezińska 8a w RybnikuPokaż
57/2018 2018-01-30 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmianie uległ prowadzący działania z odpadami (następca prawny) na Inżbud TT Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Drzymały 8Pokaż
56/2018 2018-01-24 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZagospodarowanie odpadów przez Rybnicką Spółdzielnię Produkcyjną z siedzibą w Rybniku przy ul. Majątkowej 42 na terenie położonym w Rybniku przy ul. ŚwierklańskiejPokaż
55/2018 2018-02-22 postanowieniaPostanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw wraz z budynkiem kasowym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych numerami 897/134 i 2197/136 przy ul. Pokaż
54/2018 2018-02-08 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w związku z funkcjonowaniem Ciepłowni Rymer, w Rybniku przy ul. RymeraPokaż
53/2018 2018-02-07 decyzjeUmorzenie postępowania w sprawie udzielenia DELGREEN Sp. z o.o. z siedzią w Rybniku przy ul. Ogrodowej 7Pokaż
52/2018 2018-01-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek w sprawie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku, przy ul. Rymera 4Pokaż
51/2018 2018-02-07 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
50/2018 2018-02-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Dębowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
49/2018 2018-01-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Dębowej w RybnikuPokaż
48/2018 2018-02-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej w obrębie ulicy Nowej i OgrodowejPokaż
47/2018 2018-01-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej w obrębie ulicy Nowej i OgrodowejPokaż
46/2018 2018-02-09 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Adaptacja hali serwisowej na kabinę lakierniczo-suszarniczą i magazynek farbPokaż
45/2018 2018-02-07 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Dostosowanie ZPMW Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice do produkcji paliw niskoemisyjnychPokaż
44/2018 2018-01-31 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 33 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Sienkiewicza w RybnikuPokaż
43/2018 2018-01-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 33 sztuk drzew rosnacych przy ulicy Sienkiewicza w RybnikuPokaż
42/2018 2018-01-31 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Józefa Pukowca 4 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
41/2018 2018-01-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Józefa Pukowca 4 w RybnikuPokaż
40/2018 2018-01-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości położonej przy ulicy Gliwickiej w Rybniku z odroczeniem opłatyPokaż
39/2018 2018-01-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości położonej przy ulicy Gliwickiej w RybnikuPokaż
38/2018 2018-01-31 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Brudnioka z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
37/2018 2018-01-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Brudnioka w RybnikuPokaż
36/2018 2017-12-27 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. Nr 53609 Rybnik (35275 KRY_RYBNIK_HALLERA) zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Gen. Hallera 6Pokaż
35/2018 2018-01-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 24 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych i częściowym odroczeniem opłatyPokaż
34/2018 2018-01-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 24 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej w RybnikuPokaż
32/2018 2018-01-02 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 66 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Kotucza i Cegielnianej w RybnikuPokaż
31/2018 2018-01-26 postanowieniaPostanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Adaptacja hali serwisowej na kabinę lakierniczo-suszarniczą i magazynek farbPokaż
30/2018 2018-01-25 postanowieniaPostanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Dostosowanie ZPMW Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice do produkcji paliw niskoemisyjnychPokaż
29/2018 2018-01-17 zgłoszeniaInformacja o zmianie danych w zakresie wielkości emisji z instalacji stacji bazowej operatora Polkomtel Sp. z o.o. Nr BT_26301_Rybnik_Kolonia_Daszyńskiego w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 243Pokaż
28/2018 2018-01-17 zgłoszeniaInformacja o zmianie danych w zakresie wielkości emisji z instalacji stacji bazowej operatora Polkomtel Sp. z o.o. Nr BT_20558_Rybnik_Zamysłów w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 123Pokaż
27/2018 2018-01-05 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
25/2018 2018-01-16 decyzjeWygaszenie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dotyczyło działań prowadzonych przez Rybnicką Spółdzielnię Produkcyjną, ul. Majątkowa 42, 44-207 RybnikPokaż
24/2018 2018-01-17 decyzjeWygaszenie zezwolenia na zbieranie odpadów dotyczyło KULIK S.J., ul. Kadłubka 45, 44-270 RybnikPokaż
23/2018 2018-01-16 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaUmorzenie postępowanie w sprawie planowanego przez Rybnicką Spółdzielnię Produkcyjną z siedzią w Rybniku przy ul. Majątkowej 42 przetwarzania odpadówPokaż
22/2018 2018-01-11 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Gliwickiej w RybnikuPokaż
21/2018 2017-11-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy GliwickiejPokaż
20/2018 2018-01-10 zgłoszeniaInformacja w sprawie zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji z instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. Nr 2267 w Rybniku, przy ul. Różańskiego 14APokaż
19/2018 2018-01-11 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnacych przy ulicy mariańskiej w RybnikuPokaż
18/2018 2017-12-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnących przy ulicy MariańskiejPokaż
17/2018 2018-01-10 zgłoszeniaInformacja w sprawie zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji z instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. Nr 50185 w Rybniku, przy ul. Żużlowej 1Pokaż
16/2018 2018-01-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 40 sztuk drzew rosnących przy ulicy Rybnickiego 2 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
15/2018 2017-11-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 40 sztuk drzew rosnących przy ulicy Rybnickiego 2 w RybnikuPokaż
14/2018 2017-11-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 40 sztuk drzew rosnacych przy ulicy rybnickiego 2 w RybnikuPokaż
13/2018 2018-01-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących przy ulicy Józefa Rymera w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
12/2018 2017-12-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Józefa Rymera w RybnikuPokaż
11/2018 2017-12-20 decyzjePozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji DB Cargo Polska S.A. Zakład Utrzymania Taboru Kolejowego w Rybniku, przy ul. Kłokocińskiej 51Pokaż
10/2018 2017-12-04 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaDziałania prowadzone przez Greif Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku dotyczą instalacji do rozdrabniania tworzyw sztucznych w celu wykonania materiału wyjściowego do produkcji plastikowych elementów, eksploatowanej w zakładzie położonym w Rybniku Pokaż
9/2018 2017-08-24 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1)Pokaż
8/2018 2017-12-14 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30)Pokaż
7/2018 2017-12-14 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP 33)Pokaż
6/2018 2017-12-14 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32)Pokaż
5/2018 2018-01-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 3 sztuk drzew rosnacych przy ulicy Przewozowej w Rybniku z odroczeniem opłatyPokaż
4/2018 2017-11-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewPokaż
1/2018 2017-11-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew zlokalizowanych przy ulicy Józefa Rymara w RybnikuPokaż
521/2017 2017-12-27 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaWytwarzanie odpadów związane z działaniami prowadzonymi przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w RybnikuPokaż
520/2017 decyzjePokaż
519/2017 2017-12-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Gałczyńskiego w RybnikuPokaż
518/2017 2017-12-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy GałczyńskiegoPokaż
517/2017 2017-12-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnacych w obrębie ulic Ogrodowej i ZwycięstwaPokaż
516/2017 2017-11-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnacych w obrębie ulicy Zwycięstwa i OgrodowejPokaż
515/2017 2017-12-15 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. RYB1006A, przy ul. Skłodowskiej Curie 1 w RybnikuPokaż
514/2017 2017-12-20 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa parkingu w Rybniku pomiędzy ulicami Kotucza i CegielnianąPokaż
513/2017 2017-12-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnychPokaż
512/2017 2017-12-18 decyzjePozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód w związku z realizacją inwestycji - budową budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Rybniku przy ul. PolnejPokaż
511/2017 2017-12-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczy odpadów powstających w wyniku funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w RybnikuPokaż
510/2017 2017-12-15 decyzjePozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych do ziemiPokaż
509/2017 2017-12-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna rosnącego przy ulicy Lipowej 22 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
508/2017 2017-11-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewaPokaż
507/2017 2017-12-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wódPokaż
506/2017 2017-12-11 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Netia S.A. Nr RYBKB017 w Rybniku, przy ul. BrzezińskieJ 8APokaż
505/2017 2017-12-11 zgłoszeniaZgłoszenie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Netia RYBKB120 w Rybniku, przy ul. Prostej 144Pokaż
504/2017 2017-11-28 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 rokuPokaż
503/2017 2017-12-07 zgłoszeniaPostanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa parkingu w Rybniku pomiędzy ulicami Kotucza i CegielnianąPokaż
502/2017 2017-12-07 decyzjePozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnegoPokaż
501/2017 2017-11-22 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana zezwolenia na transport odpadów udzielonego GRANI-TEC Durczok Paweł, z siedzibą w Rybniku przy ul. Raciborskiej 271Pokaż
499/2017 2017-11-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących przy ulicy Wyzwolenia 29, 32, 38, 40, 42w RybnikuPokaż
498/2017 2017-12-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących przy ulicy Kolejowej w RybnikuPokaż
497/2017 2017-11-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących przy ulicy Kolejowej w RybnikuPokaż
496/2017 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36)Pokaż
495/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36)Pokaż
494/2017 2017-12-01 decyzjePozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotuPokaż
493/2017 2017-12-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz na wykonanie urządzeń wodnych w związku z budową kanalizacji deszczowejPokaż
492/2017 2017-12-01 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnacych przy ulicy Dolnej w Rybniku z odroczeniem opłaty i częściowym umorzeniem postępowania.Pokaż
491/2017 2017-10-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Dolnej w RybnikuPokaż
490/2017 2017-11-30 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPrzetwarzanie odpadów dotyczy demontażu odpadów wielkogabarytowy i eksploatowanej w zakładzie instalacji grzewczejPokaż
489/2017 2017-11-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Przemysłowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
488/2017 2017-11-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Przemysłowej w RybnikuPokaż
487/2017 2017-11-09 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
486/2017 2017-11-14 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
484/2017 2017-11-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Henryka Sienkiewicza w RybnikuPokaż
482/2017 2017-11-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnacych na trasie przebiegu linii kolejowej nr 140 w RybnikuPokaż
481/2017 2017-11-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnących na terasie przebiegu linii kolejowej nr 140 w RybnikuPokaż
480/2017 2017-11-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzen kanalizacyjnych innego podmiotuPokaż
479/2017 2017-11-13 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 rokuPokaż
478/2017 2017-11-14 decyzjePozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu ścieków do rowu oraz na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych do ziemiPokaż
477/2017 2017-11-13 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej Nr 35469N! Lemans_Makro_Rybnika, ul. Żorska 60 Od: Orange Polska S.A.Pokaż
476/2017 2017-10-27 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaTransport odpadów prowadzony przez Pana Patryka Pelczarskiego - przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: PROFIL Patryk PelczarskiPokaż
475/2017 2017-11-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Rudzkiej 238BPokaż
474/2017 2017-10-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej 238BPokaż
473/2017 2017-11-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Józefa PukowcaPokaż
472/2017 2017-10-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Józefa Pukowca w RybnikuPokaż
471/2017 2017-10-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Adaptacja hali serwisowej na kabinę lakierniczo-suszarniczą i magazynek farbPokaż
470/2017 2017-11-09 decyzjePozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych dla zadania "Odwodnienie terenu obiektu Północ"Pokaż
469/2017 2017-11-07 decyzjePozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci stawu oraz na szczególne korzystanie z wód w związku z eksploatacją stawuPokaż
468/2017 2017-10-16 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji energetycznych i zbiorników magazynowych paliwa na terenie firmy Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej 2c w RybnikuPokaż
467/2017 2017-11-06 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaTransport odpadów prowadzony przez AMS X-TRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 95Pokaż
466/2017 2017-10-31 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPowstawanie odpadów związane z prowadzeniem przy ul. Pod Lasem 50 D zakładu zajmującego się produkcją hydrauliki sterowniczej dla górnictwa oraz rozjazdów kolejowychPokaż
465/2017 2017-10-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parkingu w Rybniku pomiędzy ulicami Kotucza i CegielnianąPokaż
464/2017 2017-11-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego (rowu) poprzez zabudowę przepustuPokaż
463/2017 2017-11-03 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących przy ulicy Świerklańskiej 2 w RybnikuPokaż
462/2017 2017-10-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Świerklańskiej 2 w RybnikuPokaż
461/2017 2017-11-03 decyzjePozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci przebudowy rowu poprzez jego zarurowaniaPokaż
460/2017 2017-11-03 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie dotyczy wytwarzania odpadów w wyniku wykonywania prac serwisowych środków transportu na wynajmowanym terenie położonym w Rybniku przy ul. Przemysłowej 13Pokaż
459/2017 2017-10-27 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
458/2017 2017-10-27 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
457/2017 2017-10-30 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
456/2017 2017-10-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotuPokaż
455/2017 2017-10-13 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaWytwarzanie odpadów związane z wykonywaniem remontów, modernizacji i napraw kotłów grzewczych, urządzeń do instalacji energetycznych i przemysłowych, podzespołów turbogeneratorów oraz innych urządzeńPokaż
454/2017 2017-10-26 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
453/2017 2017-10-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych obcego podmiotuPokaż
452/2017 2017-10-26 decyzjePozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstające na stanowisku do mycia samochodów, do urządzeń kanalizacyjnych obcego podmiotuPokaż
451/2017 2017-10-25 wnioski o wydanie decyzjiPozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych obcego podmiotuPokaż
449/2017 2017-10-23 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących przy ulicy Wyzwolenia 22A i 28 w RybnikuPokaż
448/2017 2017-09-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Wyzwolenia 22A i 28 w RybnikuPokaż
447/2017 2017-10-23 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 drzew rosnących przy ulicach Mariańskiej 8, Piasta 8 i 13, Wyzwolenia 10 w RybnikuPokaż
446/2017 2017-09-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Mariańskiej 8, Piasta 8 i 13, Wyzwolenia 10 w RybnikuPokaż
445/2017 2017-10-23 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących przy ulicy ks. Piotra Skargi 46 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
444/2017 2017-09-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy ks. Piotra Skargi 46 w RybnikuPokaż
443/2017 2017-08-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw wraz z budynkiem kasowym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych numerami 897/134, 2197/136 przy ul. Płk ks. Wilhelma KubszaPokaż
442/2017 2017-10-23 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku śliwa domowa rosnącego przy ulicy Rudzkiej/Stalowej w RybnikuPokaż
441/2017 2017-10-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Rudzkiej/Stalowej w RybnikuPokaż
440/2017 2017-10-20 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i odmowa wydania zgody na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na terenach działek o numerach: 667/46 i 214/52 przy ulicy Gałczyńskiego i DziałkowcówPokaż
439/2017 2017-09-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenach działek o numerach: 667/46 i 214/52 przy ulicy Gałczyńskiego i DziałkowcówPokaż
438/2017 2017-10-09 zgłoszeniaWniosek Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. Oddział w sprawie zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Jankowice w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12 Od: Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.Pokaż
437/2017 2017-10-20 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana pozwolenia nr Ek-I.6221.9.2012 z dnia 25.07.2012 r. udzielonego Kompanii Węglowej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie w Rybniku przy ul. Rymera 4 (Ciepłownia Rymer i Ciepłownia Ignacy)Pokaż
436/2017 2017-10-19 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
435/2017 2017-10-17 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
434/2017 2017-10-13 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
433/2017 2017-10-09 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
432/2017 2017-09-18 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
431/2017 2017-10-16 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. 53640 (35640 Kry_Rybnik_Gliwicka) w Rybniku, przy ul. Gliwickiej 190Pokaż
429/2017 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30)Pokaż
428/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30)Pokaż
427/2017 2017-10-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzytsanie z wódPokaż
426/2017 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP33)Pokaż
425/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32)Pokaż
424/2017 polityki, strategie, plany lub programyProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP33)Pokaż
423/2017 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32)Pokaż
422/2017 2017-10-11 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa nowego osadnika wstępnego oraz włączenie do istniejącego ciągu technologicznego w oczyszczalni ścieków w Rybniku-OrzepowicachPokaż
421/2017 2017-10-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Józefa Pukowca 3 w RybnikuPokaż
420/2017 2017-09-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Józefa Pukowca 3Pokaż
419/2017 2017-10-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy św. Maksymiliana 11 w RybnikuPokaż
418/2017 2017-09-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy św. Maksymiliana w RybnikuPokaż
417/2017 2017-10-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących przy ulicy 1 Maja w RybnikuPokaż
416/2017 2017-09-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących przy ulicy 1 Maja w RybnikuPokaż
415/2017 2017-10-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Jastrzębskiej 15Pokaż
413/2017 2017-10-11 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. Nr 35420N! Rybnik-Piaski w Rybniku, przy ul. Sosnowej 7Pokaż
412/2017 2017-10-10 decyzjePozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych do ziemiPokaż
411/2017 2017-10-10 decyzjePozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych do ziemiPokaż
410/2017 2017-10-10 decyzjePozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do wód powierzchniowychPokaż
409/2017 2017-09-21 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaTransport odpadów prowadzony przez Lubar Transport Mężyk Krzysztof, Bartnik Marian Spółka Jawna z siedzibą w Rybniku przy ul. Rymera 19Pokaż
408/2017 2017-10-09 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Tadeusza Kościuszki 57 z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
407/2017 2017-09-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewPokaż
406/2017 2017-10-09 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
405/2017 2017-09-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Jastrzębskiej w RybnikuPokaż
404/2017 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących przy ulicy Józefa Rymera 40C z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
403/2017 2017-09-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew przy ulicy Józefa Rymera 40C w RybnikuPokaż
402/2017 2017-10-09 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew przy ulicy Kolejowej w RybnikuPokaż
401/2017 2017-09-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew rosnących przy ulicy Kolejowej w RybnikuPokaż
400/2017 2017-09-19 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaWytwarzanie odpadów przez Rettig Heating Sp. z o.o. zajmującego się produkcją grzejników i płyt izolacyjnychPokaż
399/2017 2017-10-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Gliwickiej w Rybniku z odroczeniem opłatyPokaż
398/2017 2017-09-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Gliwickiej w RybnikuPokaż
397/2017 2017-10-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata rosnącego przy ulicy Rudzkiej 240B w RybnikuPokaż
396/2017 2017-09-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Rudzkiej 240B w RybnikuPokaż
395/2017 2017-10-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Józefa Rymera z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
394/2017 2017-09-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Józefa Rymera 25Pokaż
393/2017 2017-09-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji DB CARGO POLSKA S.A., ul. Kłokocińska 51, 44-251 RybnikPokaż
392/2017 2017-10-03 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 46 sztuk drzew rosnących przy ulicy Podmiejskiej z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych i częściowym nieumorzeniem postępowania.Pokaż
391/2017 2017-09-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 49 sztuk drzew rosnących przy ulicy PodmiejskiejPokaż
390/2017 2017-10-03 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaTransport odpadów prowadzony przez Pana Adama Chmiel, przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TRANSPACK Adam Chmiel z siedzibą w Rybniku przy ul. Nadbrzeżnej 51Pokaż
389/2017 2017-09-29 decyzjePozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotuPokaż
388/2017 2017-09-28 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej 50186 operatora T-Mobile Polska S.A. w Rybniku przy ul. Franciszkańskiej 22Pokaż
387/2017 2017-09-19 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
386/2017 2017-09-25 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaWniosek dotyczy wytwarzania odpadów w wyniku wykonywania prac serwisowych środków transportu na wynajmowanym terenie położonym w Rybniku przy ul. Przemysłowej 13Pokaż
385/2017 2017-09-19 postanowieniaPostanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa nowego osadnika wstępnego oraz włączenie do istniejącego ciągu technologicznego w oczyszczalni ścieków w Rybniku-OrzepowicachPokaż
384/2017 2017-08-18 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
383/2017 2017-08-18 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
382/2017 2017-08-01 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
381/2017 2017-08-21 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
380/2017 2017-09-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 2cPokaż
378/2017 2017-09-25 decyzjePozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci zabudowy przepustu na rowiePokaż
377/2017 2017-09-21 wnioski o wydanie decyzjiWytwarzanie odpadów związane z wykonywaniem remontów, modernizacji i napraw kotłów grzewczych, urządzeń do instalacji energetycznych i przemysłowych, podzespołów turbogeneratorów oraz innych urządzeńPokaż
376/2017 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana pozwolenia nr Ek-I.6221.9.2012 z dnia 25.07.2012 r. udzielonego Kompanii Węglowej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie w Rybniku przy ul. Rymera 4 (Ciepłownia Rymer i Ciepłownia Ignacy)Pokaż
375/2017 2017-08-25 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej 50421 operatora T-Mobile Polska S.A. w Rybniku, przy ul. Pod LasemPokaż
374/2017 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36)Pokaż
373/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36)Pokaż
372/2017 2017-07-25 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
371/2017 2017-08-14 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
370/2017 2017-09-06 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaDziałania prowadzone przez Sego Sp. z o.o. w Rybniku przy ul. Kolberga 65Pokaż
369/2017 2017-08-24 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZagospodarowanie odpadami terenów zdegradowanych działalnością górniczą przez Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. z siedzibą w KatowicachPokaż
368/2017 2017-09-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew rosnących przy ulicy kard. Bolesława Kominka w Rybniku z odroczeniem opłaty i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
367/2017 2017-08-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy kard. Bolesława Kominka w RybnikuPokaż
366/2017 2017-09-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 45m2 krzewów rosnących w skupisku przy ulicy Orzepowickiej 14A z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
365/2017 2017-09-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 45m2 krzewów rosnących w skupisku przy ulicy Orzepowickiej 14APokaż
364/2017 2017-09-20 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Dąbrówki z odroczeniem opłatyPokaż
363/2017 2017-08-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy DąbrówkiPokaż
362/2017 2017-09-19 decyzjeDecyzja -przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego wraz z przejęciem praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnegoPokaż
361/2017 2017-09-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód w związku z realizacją odwodnieniaPokaż
360/2017 2017-09-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew rosnących przy ulicach Mikołowskiej i Przemysłowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
359/2017 2017-08-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicach Mikołowskiej i Przemysłowej w RybnikuPokaż
358/2017 2017-09-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Paderewskiego 46 w RybnikuPokaż
357/2017 2017-08-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Paderewskiego 46 w RybnikuPokaż
356/2017 2017-09-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew zlokalizowanych przy ulicach Obywatelskiej i Ogrodowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
355/2017 2017-08-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących przy ulicach Ogrodowej i Obywatelskiej w RybnikuPokaż
354/2017 2017-09-14 decyzjePozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych poprzez wylot W16 w Jastrzębiu Zdroju do ziemiPokaż
353/2017 2017-09-13 decyzjePozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych poprzez wylot W18 w Jastrzębiu ZdrojuPokaż
352/2017 2017-09-12 decyzjePozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych wylotem W19 do ziemi (teren Jastrzębia Zdroju)Pokaż
351/2017 2017-09-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci zarurowania odcinka rowuPokaż
350/2017 2017-08-18 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZbieranie i przetwarzanie odpadów przez Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich związane z budową Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna Etap IIPokaż
349/2017 2017-09-07 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 56 sztuk drzew i 51m2 krzewów rosnących przy ulicy Wyboistej w Rybniku z odroczeniem opłatyPokaż
348/2017 2017-08-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 56 drzew i 51 m2 krzewów rosnących przy ulicy Wyboistej w RybnikuPokaż
347/2017 2017-08-22 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZagospodarowanie odpadami terenów zdegradowanych działalnością górniczą przez Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.Pokaż
346/2017 2017-09-11 decyzjePozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków opadowych wylotem W17 do ziemi - na terenie Jastrzębia ZdrojuPokaż
345/2017 2017-08-10 decyzjeUmorzenie postępowania w sprawie udzielenia Panu Patrykowi Pelczarskiemu, przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą PROFIL Patryk Pelczarski, zezwolenia na zbieranie odpadówPokaż
344/2017 2017-09-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie drzewa przy ulicy Rudzkiej w RybnikuPokaż
343/2017 2017-08-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy RudzkiejPokaż
342/2017 2017-09-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotuPokaż
341/2017 2017-09-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnegoPokaż
340/2017 2017-08-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących z myjni samochodowej , zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotuPokaż
339/2017 2017-08-31 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnychPokaż
338/2017 2017-08-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (przepust, wyloty ścieków deszczowych oraz rowy) oraz szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowychPokaż
337/2017 2017-08-31 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urxądzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód w związku z realizacją odwodnienia budynków mieszkalnychPokaż
336/2017 2017-09-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotuPokaż
335/2017 2017-09-05 decyzjePozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego, odwadnianie obiektów budowlanych oraz odprowadzanie wód drenażowych i opadowych w związku z realizacją inwestycji modernizacji dwuru w Łukowie ŚląskimPokaż
334/2017 2017-08-28 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
333/2017 2017-08-18 decyzjePozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód-odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotuPokaż
332/2017 2017-08-29 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
331/2017 2017-08-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących przy ulicy Kłokocińskiej 51 z częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
330/2017 2017-08-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Kłokocińskiej 51Pokaż
329/2017 2017-08-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew zlokalizowanych przy ulicach: Gzelskiej, Chwałęcickiej i Stalowej z częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
328/2017 2017-07-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 23 sztuk drzew rosnących przy ulicach: Gzelskiej, Stalowej i ChwałęcickiejPokaż
327/2017 2017-08-10 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana zezwolenia udzielonego EKO M. Golik, J. Konsek, J. Serwotka S. J. z siedzibą w Rybniku, dotycząca zbierania odpadów przy ul. Przemysłowej 35 i ul. Kolberga 65Pokaż
326/2017 2017-08-07 decyzjeWygaszenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów obecnie prowadzącemu instalację - PPUH "GAL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Bielsku-BiałejPokaż
325/2017 2017-08-24 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
324/2017 2017-07-21 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZagospodarowanie odpadów przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną z siedzibą w Rybniku polegające na wypełnieniu terenów niekorzystnie przekształconych działalnością górnicząPokaż
323/2017 2017-08-04 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana zezwolenia udzielonego EKO M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka S.J. dotyczyła zwiększenia dopuszczalnej do przetworzenia ilości jednego z rodzajów odpadówPokaż
322/2017 2017-07-24 decyzjeWygaszenie zezwolenia udzielonego HALDEX S.A. z siedzibą w Katowicach w związku z przejęciem praca przez Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. z siedzibą w KatowicachPokaż
321/2017 2017-08-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Henryka Wieniawskiego w RybnikuPokaż
320/2017 2017-07-31 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego przy ulicy Henryka Wieniawskiego 7 w RybnikuPokaż
319/2017 2017-08-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Hutniczej w RybnikuPokaż
318/2017 2017-07-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Hutniczej w RybnikuPokaż
317/2017 2017-08-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Tysiąclecia 60-64 w Wodzisławiu Śląskim z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
316/2017 2017-07-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Tysiąclecia 60-64 w Wodzisławiu ŚląskimPokaż
315/2017 2017-08-22 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie pyłów do powietrza z instalacji Przedsiębiorstwa Prefabrykacji Górniczej "PREFROW" Sp. z o.o. zlokalizowanej na terenie Zakładu Produkcyjnego "Niewiadom" w Rybniku, przy ul. Semana 14Pokaż
314/2017 2017-08-21 wnioski o wydanie decyzjiWytwarzanie odpadów przez Rettig Heating Sp. z o.o. zajmującego się produkcją grzejników i płyt izolacyjnychPokaż
313/2017 2017-08-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzenia ścieków opadowych do wód powierzchniowychPokaż
312/2017 2017-08-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku robinia akacjowa rosnącego przy ulicy św. Maksymiliana 9c w RybnikuPokaż
311/2017 2017-08-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy św. Maksymiliana 9CPokaż
310/2017 2017-07-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Przedsiębiorstwa Prefabrykacji Górniczej "PREFROW" Sp. z o.o. położonej na terenie Zakładu Produkcyjnego "Niewiadom" w Rybniku, przy ul. Semana 14Pokaż
309/2017 2017-06-19 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie gazów i do powietrza z instalacji Greif Poland Sp. z o. o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 3Pokaż
308/2017 2017-08-11 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie pyłów do powietrza z instalacji zakładu LUBAR S.A. w Rybniku, przy ul. Rymera 19Pokaż
307/2017 2017-08-11 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie pyłów do powietrza z instalacji zakładu LUBAR S.A. w Rybniku, przy ul. Konarskiego 159APokaż
306/2017 2017-08-11 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy ks. Konrada Szwedy w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
305/2017 2017-07-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy ks. Konrada Szwedy 7 w RybnikuPokaż
304/2017 2017-08-11 decyzjeDecyzja administracyjna zezwalająca na usuniecie drzew rosnących przy ulicy Rudzkiej 244A z obowiązkiem dokonania nasadzeńPokaż
303/2017 2017-08-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Rudzkiej 244APokaż
302/2017 2017-07-28 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1515_A w Rybniku, przy ul. Zebrzydowickiej 3Pokaż
301/2017 2017-07-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych w Łukowie ŚląskimPokaż
300/2017 2017-08-02 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT_22108_Górka w Rybniku, przy ul. Podmiejskiej 1Pokaż
299/2017 2017-08-07 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna rosnących przy ulicy Żorskiej w Rybniku z odroczeniem opłatyPokaż
298/2017 2017-06-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna przy ulicy Żorskiej w RybnikuPokaż
297/2017 2017-08-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 58 sztuk drzew przy ulicy Brzezińskiej z odroczeniem opłaty i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
296/2017 2017-02-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 65 sztuk drzew rosnących przy ulicy Brzezińskiej 8\w RybnikuPokaż
295/2017 2017-08-07 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 33 sztuk drzew zlokalizowanych przy ulicy Rudzkiej 244 w Rybniku z dokonaniem nasadzeń zastępczychPokaż
294/2017 2017-07-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Rudzkiej 244 w RybnikuPokaż
293/2017 2017-08-03 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
292/2017 2017-08-03 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
291/2017 2017-07-14 zgłoszeniaWniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie pyłów do powietrza z instalacji LUBAR S.A. w Rybniku, przy ul. Konarskiego 159APokaż
288/2017 2017-08-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew rosnących przy ulicy Bocznej 11 i 13 w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
287/2017 2017-07-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew przy ulicy Bocznej 11 i 13 w RybnikuPokaż
286/2017 2017-07-18 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana zezwolenia dotyczyła dodania nowych rodzajów odpadówPokaż
285/2017 2017-08-02 decyzjeZezwolenie na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Paderewskiego 48 w RybnikuPokaż
284/2017 2017-07-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Paderewskiego 48 w RybnikuPokaż
283/2017 2017-07-31 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
282/2017 2017-07-13 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
281/2017 2017-07-24 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
280/2017 2017-07-17 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
279/2017 2017-07-04 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
278/2017 2017-07-24 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
277/2017 2017-07-11 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
276/2017 2017-07-20 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
275/2017 2017-07-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji LUBAR S.A. w Rybniku, przy ul. Rymera 19Pokaż
274/2017 2017-07-17 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa nowego osadnika wstępnego oraz włączenie do istniejącego ciągu technologicznego w oczyszczalni ścieków w Rybniku-OrzepowicachPokaż
273/2017 2017-07-27 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHzPokaż
272/2017 2017-07-17 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Rozbudowa instalacji do przetwarzania opon, odpadów gumowych, odpadów z tworzyw sztucznych i innych odpadów kalorycznych w Żorach przy ul. Kleszczowskiej 36Pokaż
271/2017 2017-07-20 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 61 sztuk drzew rosnących przy ulicach Podmiejskiej, Skowronków i Poloczka z częściowym umorzeniem postępowania.Pokaż
270/2017 2017-06-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 66 sztuk drzew rosnących przy ulicach Podmiejskiej, Skowronków, Poloczka w RybnikuPokaż
269/2017 2017-07-14 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHzPokaż
268/2017 2017-07-19 decyzjePozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego - wylotów do cieku oraz na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowychPokaż
267/2017 2017-07-12 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHzPokaż
266/2017 2017-06-19 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana pozwolenia dotyczącego zakładów Lubar S.A. położonych w Rybniku przy ul. Frontowej 10D, ul. Konarskiego 159A i ul. Rymera 19Pokaż
265/2017 2017-05-29 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaWniosek dotyczy pozwolenia obejmującego zakłady Lubar S.A. położone w Rybniku przy ul. Frontowej 10D, ul. Konarskiego 159A i ul. Rymera 19Pokaż
264/2017 2017-05-29 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaWytwarzanie odpadów przez WTC Sp. z o.o. w wyniku prowadzonych w stacji serwisowej napraw samochodów ciężarowychPokaż
263/2017 2017-05-24 decyzjeWykorzystanie odpadów w celu produkcji elementów betonowych przez Lubar S.A. z siedzibą w RybnikuPokaż
262/2017 2017-05-31 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaTransport prowadzony przez Helenę Mitko i Joannę Lukaszczyk w ramach spółki cywilnej ML-TRANSPokaż
261/2017 2017-06-12 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaTransport odpadów przez P.P.U.H. BET-POL Rafał FurmanekPokaż
260/2017 2017-07-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotuPokaż
259/2017 2017-06-22 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej RYBNIK PIASKI (KRY_RYBNIK_SOSNOWA) w Rybniku, przy ul. Sosnowej 7Pokaż
258/2017 2017-07-07 decyzjePozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotuPokaż
257/2017 2017-07-03 decyzjePozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego oraz na szczególne korzystanie z wódPokaż
256/2017 2017-06-21 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHzPokaż
255/2017 2017-06-12 wnioski o wydanie decyzjiWnioseki o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych w Jastrzębui ZdrojuPokaż
254/2017 2017-06-27 decyzjePozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci poboru, piętrzenia, retencjonowania i odprowadzania wody na potrzeby eksploatacji kompleksu stawówPokaż
253/2017 2017-06-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy 1 Maja w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
252/2017 2017-05-31 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy 1 Maja 102 w RybnikuPokaż
251/2017 2017-06-20 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
250/2017 2017-05-22 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
249/2017 2017-04-28 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.Pokaż
248/2017 2017-06-16 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
247/2017 2017-06-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci stawu oraz na szczególne korzystanie z wód w związku z jego eksploatacjąPokaż
246/2017 2017-06-14 decyzjeDecyzja zmieniająca pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków przemysłowych oraz bytowychPokaż
245/2017 2017-06-14 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A., ul. Brzezińska 8aPokaż
244/2017 2017-06-13 decyzjeDecyzja zmieniająca pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowychPokaż
243/2017 2017-06-14 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 39Pokaż
242/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Karłowicza (MPZP 19-2)Pokaż
241/2017 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Karłowicza (MPZP 19-2)Pokaż
240/2017 2017-06-14 decyzjeRozbudowa układu torowego bocznicy Bazy Napraw Taboru i Sprzętu Kolejowego (BNTiSK) w Rybniku oraz odbudowa torów łącznikowych pomiędzy Przesuwnicą wagonów a budynkiem Hali napraw podwozi z przewiązką wraz z wydłużeniem zakresu działania Przesuwnicy Pokaż
239/2017 2017-06-12 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
238/2017 2017-06-06 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
237/2017 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1)Pokaż
236/2017 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1)Pokaż
235/2017 2017-06-08 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Bolesława Kominka w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
234/2017 2017-05-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Bolesława Kominka w RybnikuPokaż
233/2017 2017-05-31 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. RYB1031 B, ul. Kłokocińska 51Pokaż
232/2017 2017-05-31 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Hallera w RybnikuPokaż
231/2017 2017-05-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego- drenażu oraz na odprowadzenie wód drenażowych i opadowych do ziemiPokaż
230/2017 2017-05-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotuPokaż
229/2017 2017-05-05 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1)Pokaż
228/2017 2017-05-24 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1)Pokaż
227/2017 2017-04-27 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy tereny w rejonie ulic Olszyckiej, Pawła Mojżesza i Ofiar Terroru (MPZP 27)Pokaż
226/2017 2017-05-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o przeniesienie pozwolenia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wódPokaż
225/2017 2017-05-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowychPokaż
224/2017 2017-05-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Józefa Pukowca 1 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
223/2017 2017-05-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzew przy ulicy Józefa Pukowca 1 w RybnikuPokaż