Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

W związku z powyższym dla dokumentów publikowanych przed dniem 16 listopada 2010 r. karty informacyjne znajdują na poszczególnych formularzach (A,B...H,I).

 
Rejestr
Nr Karty Data dok. Rodz. dokumentu Opis dokumentu Szczegóły
529/2020 2020-09-18 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 154 sztuk drzew i 369,4 m2 krzewów rosnących na nieruchomościach położonych w rejonie ulic Radziejowskiej i Składowej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
528/2020 2020-08-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 154 sztuk drzew i 369,4 m2 krzewów rosnących na nieruchomościach położonych w rejonie ulic Radziejowskiej i Składowej w RybnikuPokaż
527/2020 2020-09-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 82 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych w rejonie ulic Radziejowskiej i Składowej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
526/2020 2020-08-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 82 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych w rejonie ulic Radziejowskiej i Składowej w RybnikuPokaż
525/2020 2020-09-04 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
524/2020 2020-09-08 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Chrobrego w RybnikuPokaż
523/2020 2020-08-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Chrobrego w RybnikuPokaż
522/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 58)Pokaż
521/2020 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 58)Pokaż
520/2020 2020-09-07 wnioski o wydanie decyzjiWytwarzanie odpadów związane z działalnością prowadzoną przy ul. Brzezińskiej 8A przez Marat Sp. z o.o.Pokaż
519/2020 2020-08-31 decyzjePrzetwarzanie odpadów prowadzone przez Sego Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Kolberga 65Pokaż
518/2020 2020-09-08 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. RYB1002_E w Rybniku, przy ul. Cegielnianej 14Pokaż
517/2020 2020-09-03 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
516/2020 2020-09-09 zgłoszeniaZgłoszenie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. Nr RYB5006_C w Rybniku, przy ul. Rybnickiej 18Pokaż
515/2020 2020-09-10 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
514/2020 2020-09-07 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. Nr RYB1006_A w Rybniku, przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 1Pokaż
513/2020 2020-08-19 decyzjeDziałania polegające na zbieraniu odpadów prowadzone przez Przemysław Sobik Skup Met z siedzibą w Jankowicach przy ul. ŚwierklańskiejPokaż
512/2020 2020-09-02 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji energetycznej silnika gazowego o mocy w paliwie wynoszącej 2357 kW na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w RybnikuPokaż
511/2020 2020-08-19 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
510/2020 2020-08-19 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
509/2020 2020-08-25 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
508/2020 2020-08-11 decyzjeDziałania polegające na przetwarzaniu odpadów prowadzone przez PGE Ekoserwis, Pl. Staszica 30, 50-222 Wrocław, na terenie zakładu położonego w Rybniku przy ul. PodmiejskiejPokaż
507/2020 2020-09-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
506/2020 2020-08-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania Zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej w RybnikuPokaż
505/2020 2020-09-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Rybnickiej 18A w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
504/2020 2020-07-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Rybnickiej 18A w RybnikuPokaż
503/2020 2020-08-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 22 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Brzezińskiej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
502/2020 2020-07-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 24 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Brzezińskiej w RybnikuPokaż
501/2020 2020-08-21 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej BT_20873_Rybnik_Kłokocińska_A2_52174 w Rybniku, przy ul. Kłokocińskiej 51Pokaż
500/2020 2020-08-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Budowlanych w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
499/2020 2020-07-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Budowlanych w Rybniku.Pokaż
498/2020 2020-08-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Robotniczej 95 w RybnikuPokaż
497/2020 2020-07-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Robotniczej 95 w RybnikuPokaż
496/2020 2020-08-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Dąbrówki 15 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
495/2020 2020-07-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Dąbrówki 15 w RybnikuPokaż
494/2020 2020-08-13 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
493/2020 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Chwałowickiej, Przewozowej, Kopalnianej i Energetyków (MPZP 57)Pokaż
492/2020 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy 3 Maja (MPZP 54-23)Pokaż
491/2020 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej (MPZP 54-22)Pokaż
490/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Chwałowickiej, Przewozowej, Kopalnianej i Energetyków (MPZP 57)Pokaż
489/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy 3 Maja (MPZP 54-23)Pokaż
488/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej (MPZP 54-22)Pokaż
487/2020 2020-08-18 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Byłych Więźniów Politycznych 3 w RybnikuPokaż
486/2020 2020-07-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Byłych Więźniów Politycznych 3 w RybnikuPokaż
485/2020 2020-08-18 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Orzechowej w RybnikuPokaż
484/2020 2020-07-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Orzechowej w RybnikuPokaż
483/2020 2020-08-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Morcinka 7 i 27 w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
482/2020 2020-07-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Morcinka 7 i 27 w RybnikuPokaż
481/2020 2020-08-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Chwałowickiej 1 w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
480/2020 2020-07-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Chwałowickiej 1 w RybnikuPokaż
479/2020 2020-04-27 decyzjePrzetwarzanie odpadów prowadzone przez PGG S.A., ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice (Ruch Chwałowice)Pokaż
478/2020 2020-08-03 decyzjePrzetwarzanie odpadów (sporządzanie mieszanin na potrzeby przemysłu) prowadzone przez PGE Ekoserwis sp. z o.o., Pl. Staszica 30, 50-222 WrocławPokaż
477/2020 2020-07-24 decyzjeZbieranie odpadów prowadzone przez FHU JULINAT Anna Prus, w Rybniku przy ul. Patriotów 88Pokaż
476/2020 2020-07-22 decyzjePrzetwarzanie odpadów (sporządzanie mieszanin na potrzeby przemysłu) prowadzone przez PGE Ekoserwis sp. z o.o., Pl. Staszica 30, 50-222 WrocławPokaż
475/2020 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 54-14)Pokaż
474/2020 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 54-12)Pokaż
472/2020 2020-05-22 decyzjePrzetwarzanie odpadów prowadzone przez Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Pod Lasem 64, 44-210 RybnikPokaż
469/2020 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Komunalnej, Błękitnej, Przejazdowej, Chwałowickiej i Prostej (MPZP 54-13)Pokaż
465/2020 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej osiem obszarów w rejonie ulic Marynarskiej, Gliwickiej, Rybackiej, Rudzkiej, Energetyków i Łącznej (MPZP 54-15)Pokaż
464/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Komunalnej, Błękitnej, Przejazdowej, Chwałowickiej i Prostej (MPZP 54-13)Pokaż
463/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej osiem obszarów w rejonie ulic Marynarskiej, Gliwickiej, Rybackiej, Rudzkiej, Energetyków i Łącznej (MPZP 54-15)Pokaż
462/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Teofila Brzozy, Hotelowej, Książenickiej, Komisji Edukacji Narodowej i Wypoczynkowej (MPZP 54-14)Pokaż
461/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej siedem obszarów w rejonie ulic Frontowej, Zygmunta Starego, Majora Brunona Janasa, Jana Onufrego Zagłoby, Hetmańskiej, Budowlanych i Krzywej (MPZP 54-12)Pokaż
460/2020 2020-07-23 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. Nr 2260 w Rybniku, przy ul. Brzezińskiej 8APokaż
459/2020 2020-07-23 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. Nr 2357 Rybnik Tanger w Rybniku, przy ul. Grunwaldzkiej 18Pokaż
458/2020 2020-08-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Lipowej 22 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
457/2020 2020-06-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Lipowej 22 w RybnikuPokaż
456/2020 2020-07-23 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 1807 Rybnik_Paruszowiec w Rybniku, przy ul. Różańskiego 14APokaż
455/2020 2020-07-22 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1514 F w Rybniku, przy ul. Sportowej 109Pokaż
454/2020 2020-07-22 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB2008 A w Rybniku, przy ul. Lompy 18Pokaż
453/2020 2020-07-22 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiowej stacji nadawczej Radio 90 Sp. z o.o. na kominie elektrowni w Rybniku, przy ul. PodmiejskiejPokaż
452/2020 2020-07-02 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Ciepłowni Chwałowice położonej w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26Pokaż
451/2020 2020-08-03 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Reymonta w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
450/2020 2020-07-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Reymonta w RybnikuPokaż
449/2020 2020-07-31 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Poligonowej 18 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
448/2020 2020-05-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Poligonowej 18 w RybnikuPokaż
447/2020 2020-08-03 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Obwiednia Południowa w Rybniku z obowiazkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
446/2020 2020-07-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Obwiednia Południowa w RybnikuPokaż
445/2020 2020-07-22 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
444/2020 2020-05-29 prognozy oddziaływania na środowiskoProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29-2)Pokaż
443/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29-2)Pokaż
442/2020 2020-07-16 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
441/2020 2020-07-14 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
440/2020 2020-07-13 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr BT22105_Rybnik_West w Rybniku, przy ul. Kilińskiego 22Pokaż
439/2020 2020-06-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Brzezińskiej w Rybniku bez obowiązku wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
438/2020 2020-06-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Brzezińskiej w RybnikuPokaż
437/2020 2020-06-05 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
436/2020 2020-06-26 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
435/2020 2020-07-13 zgłoszeniaInformacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 50262 RYBNIK T932 w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12Pokaż
434/2020 2020-07-03 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. Nr RYB1002_E w Rybniku, przy ul. Cegielniana 14Pokaż
433/2020 2020-07-03 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni Jankowice zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12Pokaż
432/2020 2020-06-25 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
431/2020 2020-06-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Sławików 9A w Rybniku i odmowa wydania zezwolenia na usuniecie 6 sztuk drzewPokaż
430/2020 2020-05-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Sławików 9A w RybnikuPokaż
429/2020 2020-06-17 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 50361 operatora T-Mobile Polska S.A. w Rybniku, przy ul. GórnośląskiejPokaż
428/2020 2020-06-05 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
427/2020 2020-06-18 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Ciepłowni Chwałowice zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26Pokaż
426/2020 2020-06-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Jankowickiej 23, 25 w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
425/2020 2020-05-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Jankowickiej 23, 25 w RybnikuPokaż
424/2020 2020-06-15 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Chwałowickiej 1 w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
423/2020 2020-02-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew i 39m2 krzewów rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Chwałowickiej 1 w RybnikuPokaż
421/2020 2019-11-08 wnioski o wydanie decyzjiWytwarzanie przez Greif Poland Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 44-206 Rybnik odpadów związane z eksploatacją instalacji do produkcji opakowańPokaż
420/2020 2019-08-27 wnioski o wydanie decyzjiWytwarzanie przez Konsek Janusz, Konsek Ewa P.P.H.U. KONSEK S.J., ul. Moniuszki 5, 44-240 Żory odpadów związane z eksploatacją instalacji na terenie Wniosek dotyczy Autoryzowanej Stacji Dealerskiej TOYOTA-KONSEKPokaż
419/2020 2020-06-05 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcia 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy św. Maksymiliana w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
418/2020 2020-03-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy św. Maksymiliana w RybnikuPokaż
417/2020 2020-06-03 decyzjeWydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Gustawa Morcinka 1 w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie zasadzeń zastępczychPokaż
416/2020 2020-04-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Gustawa Morcinka 1 w RybnikuPokaż
415/2020 2020-06-03 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych w obrębie ulic Chwałowickiej 31,33 i Żołnierzy Września 3 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
414/2020 2020-04-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych w obrębie ulic Chwałowickiej 31,33 i Żołnierzy Września 3 w RybnikuPokaż
413/2020 2020-06-02 decyzjeWydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Kupieckiej 14 w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
412/2020 2020-03-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Kupieckiej 14 w RybnikuPokaż
411/2020 2020-06-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Floriańskiej 18 w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
410/2020 2020-04-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Floriańskiej 18 w RybnikuPokaż
409/2020 2020-06-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Gruntowej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
408/2020 2020-03-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Gruntowej w RybnikuPokaż
407/2020 2020-06-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Dębowej 7A w RybnikuPokaż
405/2020 2020-06-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Wawelskiej w Rybniku w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
403/2020 2020-05-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Długiej w RybnikuPokaż
402/2020 2020-05-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Długiej w RybnikuPokaż
401/2020 2011-06-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zezwolenie na usuniecie 1 szt. drzewa gat. topola rosnącej na terenie przy ul. Patriotów w Rybniku- Boguszowicach- OsiedluPokaż
400/2020 2013-03-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania pozwolenia na usunięcie 6 szt drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 3683/70, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Zawiszy Czarnego w Rybniku.Pokaż
399/2020 2013-03-26 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4szt drzew gatunku świek pospolity i sosna wejmutka, rosnących na terenie działki o numerze 3882/234, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Kolejowej w Rybniku.Pokaż
398/2020 2013-02-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4szt drzew gatunku świek pospolity i sosna wejmutka, rosnących na terenie działki o numerze 3882/234, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Kolejowej w Rybniku.Pokaż
397/2020 2013-02-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2szt drzew gatunku topola berlińska i jodła pospolita, rosnących na terenie działki o numerze 1797/63, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Kpt. Leopolda Janiego w Rybniku.Pokaż
396/2020 2013-04-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2szt drzew gatunku topola berlińska i jodła pospolita, rosnących na terenie działki o numerze 1797/63, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Kpt. Leopolda Janiego w Rybniku.Pokaż
395/2020 2014-11-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1662/45, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Braci Nalazków w Rybniku - BoguszowicachPokaż
394/2020 2014-12-01 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1662/45, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Braci Nalazków w Rybniku - BoguszowicachPokaż
393/2020 2014-11-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew: gatunku sosna zwyczajna - 2 szt.oraz modrzew europejski - 7 szt., rosnących na terenie działki o numerze 232/6, stanowiącej własność wnioskodawcy, położ. przy ul.Ks.Skargi w RybnikuPokaż
392/2020 2020-05-20 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Raciborskiej w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania i odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
391/2020 2020-03-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Raciborskiej w RybnikuPokaż
390/2020 2014-12-01 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3214/35, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego w Rybniku – KamieniuPokaż
389/2020 2014-10-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3214/35, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego w Rybniku – KamieniuPokaż
388/2020 2012-09-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 129/1, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Raciborskiej w Rybniku.Pokaż
387/2020 2012-11-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew gatunku: żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 729/65, stanowiącej własność wnoiskodawcy, położonej przy ul. Zielonej w Rybniku.Pokaż
386/2020 2013-02-20 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew gatunku: żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 729/65, stanowiącej własność wnoiskodawcy, położonej przy ul. Zielonej w Rybniku.Pokaż
385/2020 2013-12-03 decyzjeZezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny z terenu ogrodu działkowego przy ul. BrzozowejPokaż
384/2020 2013-03-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 2482/36, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Malinowej w Rybniku - Zebrzydowickach.Pokaż
383/2020 2013-03-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 2482/36, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Malinowej w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
382/2020 2013-03-22 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego a terenie działki o numerze 1929, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Karłowicza w Rybniku.Pokaż
381/2020 2012-11-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 1972/141, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Szkolnej w Rybniku.Pokaż
380/2020 2013-02-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku modrzew europejski, zlokalizowanego na terenie działkio numerze 3909/270, własności wnioskodawcy położonej przy ul. Chopina w RybnikuPokaż
379/2020 2012-10-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew gat modrzew europejski i sosna zwyczajna zlok na terenie działki o nr 1401/70, stanowiącej własność wnioskodawcy położonej przy ul. Jana Wyglendy w RybnikuPokaż
378/2020 2013-01-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew gat modrzew europejski i sosna zwyczajna zlok na terenie działki o nr 1401/70, stanowiącej własność wnioskodawcy położonej przy ul. Jana Wyglendy w RybnikuPokaż
377/2020 2013-03-20 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku wierzba biała, zlokalizowanej na terenie działki o numerze 1429/24 stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Rybnickiego w Rybniku.Pokaż
376/2020 2020-05-11 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. RYB1017 E w Rybniku, ul. 1 -go Maja 26Pokaż
375/2020 2020-05-11 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHzPokaż
374/2020 2013-03-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku wierzba biała, zlokalizowanej na terenie działki o numerze 1429/24 stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Rybnickiego w Rybniku.Pokaż
373/2020 2014-09-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 37 sztuk drzew, gatunku sosna pospolita-19 szt. oraz modrzew europejski-18szt., rosnących na terenie działki nr 888/3, stanowiącej własnośc wnioskodawcy, położonej przy ul. Frontowej w RybnikuPokaż
372/2020 2014-09-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 37 szt. drzew gatunku sosna pospolita-19szt. oraz modrzew europejski-18szt.,rosnących na terenie działki nr 888/3, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Frontowej w RybnikuPokaż
371/2020 2013-01-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt drzew gatunków topola berlińska (5), robinia akacjowa (1) świerk pospolity (1) i 55m kw ligustru pospolitego, rosnących na terenie działki o nr 1818/99, poł przy ul. Jankowickiej w RybnikuPokaż
370/2020 2014-08-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 647/98, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wincentego Witosa w Rybniku - NiedobczycachPokaż
369/2020 2014-12-02 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 647/98, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wincentego Witosa w Rybniku - NiedobczycachPokaż
368/2020 2014-09-02 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 3551/133, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Leopolda Staffa w RybnikuPokaż
367/2020 2014-12-02 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 3551/133, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Leopolda Staffa w RybnikuPokaż
366/2020 2014-08-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 355/26, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sportowej w Rybniku - NiewiadomiuPokaż
365/2020 2014-12-02 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 355/26, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sportowej w Rybniku - NiewiadomiuPokaż
364/2020 2012-10-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew gatunków świerk pospolity i sosna zwyczajna rosnących na terenie działki o numerze 3187/127, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Myśliwskiej w RybnikuPokaż
363/2020 2012-10-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew gatunków świerk pospolity i sosna zwyczajna rosnących na terenie działki o numerze 3187/127, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Myśliwskiej w RybnikuPokaż
362/2020 2012-10-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew: brzoza brodawkowata (1), jesion wyniosły (1), jesion pensylwański (1), rosnących na terenie działki o nr 2628/106, stanowiącej użyt wie wniosk, położonej przy ul Kardynała KominkaPokaż
361/2020 2012-10-30 decyzjeWniosek zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew: brzoza brodawkowata (1), jesion wyniosły (1), jesion pensylwański (1), rosnących na terenie działki o nr 2628/106, stanowiącej użyt wie wniosk, położonej przy ul Kardynała KominkaPokaż
360/2020 2012-10-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o nr 3981/67, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul Kasprowicza w RybnikPokaż
359/2020 2012-11-07 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o nr 3981/67, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul Kasprowicza w RybnikPokaż
358/2020 2012-10-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 3894/141, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Pod Wałem w Rybniku.Pokaż
357/2020 2012-10-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 3894/141, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Pod Wałem w Rybniku.Pokaż
356/2020 2012-10-02 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 1795/37, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Pilarczyka w Rybniku .Pokaż
355/2020 2012-11-05 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 1795/37, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Pilarczyka w Rybniku .Pokaż
354/2020 2012-10-02 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o nr. 2838/76 , administrowanych przez wnioskodawcę, położonej przy ul. Reymonta w Rybniku .Pokaż
353/2020 2012-11-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o nr. 2838/76 , administrowanych przez wnioskodawcę, położonej przy ul. Reymonta w Rybniku .Pokaż
352/2020 2012-11-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2szt drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o nr. 2862/134, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Jaskółczej w Rybniku .Pokaż
351/2020 2012-10-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2szt drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o nr. 2862/134, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Jaskółczej w Rybniku .Pokaż
350/2020 2020-01-30 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Raciborskiej, Buhla, Górnej, Wolnej, Brzezińskiej i Giedroycia (MPZP 37-4)Pokaż
349/2020 2012-09-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki o nr. 1443/36, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Rybnickiego w Rybniku.Pokaż
348/2020 2012-10-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki o nr. 1443/36, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Rybnickiego w Rybniku.Pokaż
347/2020 2020-04-23 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej (MPZP 54-22)Pokaż
346/2020 2012-09-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 2259/89, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
345/2020 2012-12-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 2259/89, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
344/2020 2012-10-18 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2517/77, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Maksymiliana Buhla w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
343/2020 2012-12-11 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na terenie działki o numerze 1909/34, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jabłoniowej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
342/2020 2012-09-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na terenie działki o numerze 1909/34, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jabłoniowej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
341/2020 2012-09-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2721/185, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zakole w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
340/2020 2012-12-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2721/185, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zakole w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
339/2020 2012-09-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 5514/310, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jana Zamojskiego w Rybniku - Popielowie.Pokaż
338/2020 2012-12-05 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 5514/310, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jana Zamojskiego w Rybniku - Popielowie.Pokaż
337/2020 2012-09-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 4563/149, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Leopolda Staffa w Rybniku - Popielowie.Pokaż
336/2020 2012-12-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 4563/149, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Leopolda Staffa w Rybniku - Popielowie.Pokaż
335/2020 2012-12-05 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1922/132, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Niedobczyckiej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
334/2020 2012-09-05 wnioski o wydanie decyzjiwniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1922/132, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Niedobczyckiej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
333/2020 2012-10-19 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 4339/256, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, połozonej przy ulicy Prostej w Rybniku.Pokaż
332/2020 2012-09-27 decyzjeDecyzja na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerk pospolity z terenu ZST przy ul. Kościuszki 5Pokaż
331/2020 2012-08-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 936/102, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jasnej w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
330/2020 2012-12-05 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 936/102, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jasnej w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
329/2020 2012-12-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i 4,00m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerzy 612/74, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
328/2020 2012-08-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i 4,00m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerzy 612/74, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
327/2020 2012-12-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 821/32, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wypoczynkowej w Rybniku - Golejowie.Pokaż
326/2020 2012-08-29 wnioski o wydanie decyzjiwniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 821/32, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wypoczynkowej w Rybniku - Golejowie.Pokaż
325/2020 2013-02-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działek o nr 3240/440 i 3242/446, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Średniej w Rybniku - RadziejowiePokaż
324/2020 2013-03-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działek o nr 3240/440 i 3242/446, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Średniej w Rybniku - RadziejowiePokaż
323/2020 2012-10-05 wnioski o wydanie decyzjiZezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity z terenu nieruchomości przy ul. MałachowskiegomPokaż
322/2020 2012-08-24 wnioski o wydanie decyzjiZezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z terenu działki przy ul. MałachowskiegoPokaż
321/2020 2012-08-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 1805/196, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Teofila Brzozy w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
320/2020 2012-12-05 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 1805/196, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Teofila Brzozy w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
319/2020 2012-08-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 36 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2373/20, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Krzywej w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
318/2020 2012-12-05 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 36 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2373/20, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Krzywej w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
317/2020 2012-11-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 1730/207, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzechowej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
316/2020 2012-08-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 1730/207, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzechowej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
315/2020 2012-11-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 283/8 i 284,8, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Karola Szymanowskiego w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
314/2020 2012-08-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 283/8 i 284,8, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Karola Szymanowskiego w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
313/2020 2014-09-29 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 3726/70, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Zawiszy Czarnego w RybnikuPokaż
312/2020 2012-10-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 3771/81, stanowiącej własność wnioskodawcy, położónej przy ulicy kpt. Leopolda Janiego w Rybniku.Pokaż
311/2020 2020-05-04 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 2264 w Rybniku, przy ul. Kadłubka 37Pokaż
310/2020 2020-05-04 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 2261 Rybnik Teatr w Rybniku, przy ul. Saint Vallier 1Pokaż
309/2020 2020-05-04 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej Nr 2246 Rybnik Zachód w Rybniku, przy ul. Orzepowickiej 15aPokaż
308/2020 2012-08-02 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3654/78, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Raciborskiej w Rybniku - Smolnej.Pokaż
307/2020 2012-10-09 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3654/78, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Raciborskiej w Rybniku - Smolnej.Pokaż
306/2020 2012-08-27 decyzjeDecyzja zezwalająca na usunięcie 3 szt. drzewa gat. topola z terenu szkoły nr 22 przy ul. BocznejPokaż
305/2020 2012-07-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 3472/77, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Karłowicza w Rybniku.Pokaż
304/2020 2012-10-09 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 3472/77, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Karłowicza w Rybniku.Pokaż
303/2020 2012-07-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 502/40 i 178/38, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Dębowej w Rybniku - Kłokocinie.Pokaż
302/2020 2012-10-18 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 502/40 i 178/38, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Dębowej w Rybniku - Kłokocinie.Pokaż
301/2020 2012-07-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 1458/63, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nikodema Sobika w Rybniku.Pokaż
300/2020 2012-10-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 1458/63, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nikodema Sobika w Rybniku.Pokaż
299/2020 2012-07-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2306/335, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej w Rybniku - Ligocie.Pokaż
298/2020 2012-10-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2612/204, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rycerskiej w Rybniku - Kłokocinie.Pokaż
297/2020 2012-07-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczączy wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2612/204, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rycerskiej w Rybniku - Kłokocinie.Pokaż
296/2020 2020-05-04 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 50421 KRY_Rybnik_Podlasem w Rybniku, przy ul. Pod LasemPokaż
295/2020 2020-04-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie o zmianę zezwolenia na emisją gazów cieplarnianych dla instalacji objętej systemem EU ETS w Ciepłowni ChwałowicePokaż
294/2020 2020-05-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie o zmianę zezwolenia na emisją gazów cieplarnianych dla instalacji objętej systemem EU ETS w Elektrociepłowni JankowicePokaż
293/2020 2020-04-16 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
292/2020 2020-04-27 decyzjeDziałania w zakresie przetwarzania odpadów prowadzone przez PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch ChwałowicePokaż
291/2020 2020-04-15 decyzjeDziałania w zakresie przetwarzania odpadów prowadzone przez PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch JankowicePokaż
290/2020 2020-04-03 decyzjeDecyzja w sprawie przetwarzania odpadów dotyczy PGE Ekoserwis sp. z o.o., Pl. Staszica 30, 50-222 WrocławPokaż
289/2020 2020-02-13 decyzjeZmiana pozwolenia dotyczy Zakładu Produkcyjnego EUROSTAL Sp. z o.o., ul. Młyńska 10, 44-200 RybnikPokaż
288/2020 2012-11-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1318/28, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ludwika Zamenhofa ; 44 - 270 Rybnik.Pokaż
287/2020 2012-07-27 wnioski o wydanie decyzjiniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1318/28, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ludwika Zamenhofa ; 44 - 270 Rybnik.Pokaż
286/2020 2014-05-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 454/2, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Letniej w Rybniku.Pokaż
285/2020 2012-07-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew, rosnacych na terenie działki o numerze 591/56, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, połozonej przy ulicy Sygnały w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
284/2020 2012-10-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew, rosnacych na terenie działki o numerze 591/56, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, połozonej przy ulicy Sygnały w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
283/2020 2012-07-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Świerklańskiej w Rybniku.Pokaż
282/2020 2012-10-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Świerklańskiej w Rybniku.Pokaż
281/2020 2012-09-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 936/67, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej w Rybniku - Ligocie.Pokaż
280/2020 2012-07-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 936/67, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej w Rybniku - Ligocie.Pokaż
279/2020 2012-07-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa , rosnącego na terenie działki o numerze 68/1, stanowiącej współuzytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
278/2020 2012-09-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa , rosnącego na terenie działki o numerze 68/1, stanowiącej współuzytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
277/2020 2012-08-22 decyzjeDecyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gat. akacja z terenu posesji przy ul. ChrobregoPokaż
276/2020 2012-07-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2965/175, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Piwonii w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
275/2020 2012-10-01 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2965/175, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Piwonii w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
274/2020 2012-10-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2167/45, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Józefa Lompy w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
273/2020 2012-09-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 2887/20, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Krzywej w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
272/2020 2020-03-19 decyzjeWygaszone zezwolenie dotyczyło Zakładu Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 44-203 RybnikPokaż
271/2020 2012-06-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 2887/20, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Krzywej w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
270/2020 2013-02-25 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 8 drzew gatunku brzoza broawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 199/36, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Ks. Piotra Skargi w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
269/2020 2020-04-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Ciepłowni Chwałowice położonej w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26Pokaż
267/2020 2012-06-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnacego na terenie działki o numerze 1762/188, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy mjr. Brunona Janasa w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
266/2020 2012-06-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 394/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Barwnej w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
265/2020 2012-09-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 394/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Barwnej w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
264/2020 2012-09-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 535/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ernesta Mruli w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
263/2020 2012-06-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 535/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ernesta Mruli w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
262/2020 2012-09-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2077/298, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
261/2020 2012-06-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2077/298, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej 103 w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
260/2020 2012-06-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 1181/247, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wiejskiej w Rybniku - Smolnej.Pokaż
259/2020 2012-09-20 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 1181/247, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wiejskiej w Rybniku - Smolnej.Pokaż
258/2020 2012-06-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 974/11, stanowiącej własność wnioskodawcy, połozonej przy ulicy Północnej w Rybniku - Golejowie.Pokaż
257/2020 2014-08-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 929/37, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej w RybnikuPokaż
256/2020 2013-03-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 37 szt drzew gatunków brzoza brodawkowata i topola beodawkowata rosnących na terenie działek o nr 2022/67 i 2019/69, stanowiących trwały zarząd, położonych przy ul. Kowalczyka w Rybniku.Pokaż
255/2020 2013-01-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 37 szt drzew gatunków brzoza brodawkowata i topola beodawkowata rosnących na terenie działek o nr 2022/67 i 2019/69, stanowiących trwały zarząd, położonych przy ul. Kowalczyka w Rybniku.Pokaż
254/2020 2012-09-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2409/11, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
253/2020 2012-06-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2409/11, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
252/2020 2012-01-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 1431/24, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Franciszka Rybnickiego w Rybniku.Pokaż
251/2020 2012-09-11 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 5338/290, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Chełmońskiego w Rybniku.Pokaż
250/2020 2012-06-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 5338/290, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Chełmońskiego w Rybniku.Pokaż
249/2020 2012-06-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 928/81, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Boguszowickiej w Rybniku - Ligocie.Pokaż
248/2020 2012-09-11 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 928/81, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Boguszowickiej w Rybniku - Ligocie.Pokaż
247/2020 2013-01-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, działka nr 2359/295, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wodzisławskiej w Rybniku.Pokaż
246/2020 2013-02-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, działka nr 2359/295, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wodzisławskiej w Rybniku.Pokaż
245/2020 2012-08-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 1023/31, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, połozonej przy ulicy Buchalików w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
244/2020 2012-06-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 1023/31, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, połozonej przy ulicy Buchalików w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
243/2020 2014-05-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew gat. sosna zw. - 1 szt. i żywotnik zach.- 12 szt., rosnących na terenie działki o numerze 355/8, stanowiacej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Ks.Skargi w RybnikuPokaż
242/2020 2014-04-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dot.wydania zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew gat.sosna zwyczajna (1 szt.) oraz żywotnik zach.(12 szt.), rosnących na terenie działki o numerze 355/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Księdza Skargi w RybnikuPokaż
241/2020 2014-07-23 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach 665/27 i 664/27, dzierżawionych przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Żorskiej w RybnikuPokaż
240/2020 2020-04-24 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej Rybnik Maroko Nr 2266 w Rybniku, przy ul. Sławików 3Pokaż
239/2020 2020-04-16 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej Rybnik Niewiadom II, ul. Sportowa 109Pokaż
238/2020 2020-04-20 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
237/2020 2020-04-06 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
236/2020 2012-06-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 568/183, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Polnej w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
235/2020 2012-09-26 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 568/183, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Polnej w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
234/2020 2012-09-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2092/45, stanowiącej własność wnioskodawcy, połozonej przy ulicy Rajskiej w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
233/2020 2012-09-26 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1056/102, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ksawerego Dunikowskiego w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
232/2020 2014-04-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 203/6, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Księdza Skargi w RybnikuPokaż
231/2020 2014-06-26 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 690/74, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Fabrycznej w RybnikuPokaż
230/2020 2014-04-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 690/74, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Fabrycznej w RybnikuPokaż
229/2020 2012-03-19 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, zlokalizowanego na terenie działki przy ulicy Leśnej w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
228/2020 2013-02-08 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna, roznącego na terenie działki o nr. 1411/27, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Środkowej w Rybniku.Pokaż
227/2020 2013-01-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna, roznącego na terenie działki o nr. 1411/27, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Środkowej w Rybniku.Pokaż
226/2020 2014-06-17 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku dab szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 647/98, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wincentego Witosa w RybnikuPokaż
225/2020 2013-03-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6szt drzew gatunków: sosna zwyczajna -4szt., świerk pospolity- 1szt. i brzoza brodawkowata- 1szt., rosnących na terenie działki o nr. 2757/220, położonej przy ul. Św. Józefa w Rybniku.Pokaż
224/2020 2013-04-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6szt drzew gatunków: sosna zwyczajna -4szt., świerk pospolity- 1szt. i brzoza brodawkowata- 1szt., rosnących na terenie działki o nr. 2757/220, położonej przy ul. Św. Józefa w Rybniku.Pokaż
223/2020 2013-03-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 2113/119, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Hutniczej w Rybniku.Pokaż
222/2020 2013-04-18 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 2113/119, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Hutniczej w Rybniku.Pokaż
221/2020 2014-06-11 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1067/215, stanowiącej własność wnisokodawcy, położonej przy ulicy Okrężnej w RybnikuPokaż
220/2020 2013-04-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3szt. drzew gat. lipa drobnolistna, świerk pospolity i jesion wyniosły, rosnących na terenie działki o numerze 3044/133, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Strzeleckiej w RybnikuPokaż
219/2020 2013-04-18 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3szt. drzew gat. lipa drobnolistna, świerk pospolity i jesion wyniosły, rosnących na terenie działki o numerze 3044/133, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Strzeleckiej w RybnikuPokaż
218/2020 2013-04-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 3918/68, stanowiącej własność wnioskodawczyni, położonej przy ul. Żużlowej w Rybniku.Pokaż
217/2020 2013-04-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 3918/68, stanowiącej własność wnioskodawczyni, położonej przy ul. Żużlowej w Rybniku.Pokaż
216/2020 2013-03-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zazwolenia na usunięcie drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 973/87, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Jankowickiej w Rybniku.Pokaż
215/2020 2013-04-19 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 973/87, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Jankowickiej w Rybniku.Pokaż
214/2020 2014-03-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 2013/40, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Torowej w RybnikuPokaż
213/2020 2014-06-05 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 2013/40, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Torowej w RybnikuPokaż
212/2020 2014-03-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczacy wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk kłujący, rosnącego na terenie działki o numerze 2618/151, stanowiacej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sztygarskiej w Rybniku.Pokaż
211/2020 2014-06-06 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk kłujący, rosnącego na terenie działki o numerze 2618/151, stanowiacej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sztygarskiej w Rybniku.Pokaż
210/2020 2014-03-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 2158/290, stanowiacej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Maksymiliana Dudka w RybnikuPokaż
209/2020 2014-06-10 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 2158/290, stanowiacej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Maksymiliana Dudka w RybnikuPokaż
208/2020 2014-07-23 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku cyprysik Lawsona "Columnaris", rosnacego na terenie działki o numerze 1622/14, stanowiącej własność wnioskodwcy, położonej przy ulicy Bolesława Krupińskiego w Rybniku.Pokaż
207/2020 2014-03-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 432/24, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Skośnej w Rybniku.Pokaż
206/2020 2014-02-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2941/11 i 2942/29, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Kłokocińskiej w RybnikuPokaż
205/2020 2014-06-09 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2941/11 i 2942/29, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Kłokocińskiej w RybnikuPokaż
204/2020 2014-06-05 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 611/209, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzechowej w Rybniku.Pokaż
203/2020 2014-03-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew i 6, 00m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 1520/46, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Gotartowickiej w RybnikuPokaż
202/2020 2014-06-05 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew i 6, 00m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 1520/46, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Gotartowickiej w RybnikuPokaż
201/2020 2020-04-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 18 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Osiedle Różane w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
200/2020 2020-03-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 31 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Osiedle Różane w RybnikuPokaż
199/2020 2020-04-16 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej Nr 2381 Rybnik Piaski, operatora Orange Polska S.A. w Rybniku, przy ul. Sosnowej 7Pokaż
198/2020 2020-04-14 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. Nr 2259 Rybnik_Boguszowice w Rybniku, przy ul. Kłokocińskiej 51Pokaż
197/2020 2020-04-14 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1020A w Rybniku, przy ul. Dworek 38Pokaż
195/2020 2014-06-02 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku dąb szypułkowy o obwodzie pnia 240cm, rosnącego na terenie działki o numerze 492/5, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pniowskiej w RybnikuPokaż
194/2020 2013-03-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3szt drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 2066/269, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Chopina w Rybniku.Pokaż
193/2020 2013-04-19 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3szt drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 2066/269, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Chopina w Rybniku.Pokaż
192/2020 2013-03-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku klon pospolity, zlokalizowanego na terenie działki o nr. 2826/170, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ul. Chrobrego 6 w Rybniku.Pokaż
191/2020 2014-05-29 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 473/37, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Błękitnej w Rybniku.Pokaż
190/2020 2014-03-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 2394/65, stanowiacej własność nioskodawców, połozonych przy ulicy Odległej w Rybniku.Pokaż
189/2020 2014-06-17 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew i 4, 00m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 1486/38, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Malinowej w RybnikuPokaż
188/2020 2014-05-22 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku daglezja zielona, rosnącego na terenie działki o numerze 1631/11, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Krupińskiego w Rybniku.Pokaż
187/2020 2014-05-22 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku cyprysik groszkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 1813/241, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Włościańskiej w RybnikuPokaż
186/2020 2020-04-06 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych w Zakładzie Wędliniarskim POTRAWA Spółka Cywilna Danuta Potrawa, Marek Potrawa, Seweryn Potrawa, w Rybniku, przy ul. Mariana Rejewskiego 17Pokaż
185/2020 2020-04-03 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt Gminnego Programu Niskoemisyjnego Miasta Rybnika (wersja 03.04.2020)Pokaż
183/2020 2020-04-06 decyzjeWydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Kolejowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
182/2020 2020-03-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Kolejowej w RybnikuPokaż
181/2020 2020-04-03 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jankowickiej 20 w RybnikuPokaż
180/2020 2020-02-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jankowickiej 20 w RybnikuPokaż
179/2020 2020-04-01 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZezwolenie na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku, przy ul. Rymera 4, objętej systemem handlu uprawnieniami do emisjiPokaż
178/2020 2020-01-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek w sprawie zmiany zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku, przy ul. Rymera 4, objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji.Pokaż
177/2020 2020-04-01 decyzjeWydanie zezwalania na usunięcia drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
176/2020 2020-03-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwalania na usunięcia drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej w RybnikuPokaż
175/2020 2020-03-18 strategiczne oceny oddziaływania na środowiskoUzgodnienie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach odstąpienia od przeprowadzenia SOOŚ dla projektu Gminnego Programu Niskoemisyjnego Miasta RybnikaPokaż
174/2020 2020-02-28 strategiczne oceny oddziaływania na środowiskoUzgodnienie przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego odstąpienia od przeprowadzenia SOOŚ dla projektu Gminnego Programu Niskoemisyjnego Miasta RybnikaPokaż
173/2020 2020-01-10 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt Gminnego Programu Niskoemisyjnego Miasta RybnikaPokaż
170/2020 2020-03-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy ks. H. Jośki w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
169/2020 2020-03-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy ks. H. Jośki w RybnikuPokaż
168/2020 2020-03-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Rymera 40 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
167/2020 2020-03-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Rymera 40 w RybnikuPokaż
166/2020 2020-03-26 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 47 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jankowickiej w Rybniku z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
165/2020 2020-02-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 47 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jankowickiej w RybnikuPokaż
160/2020 2020-03-17 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wymiana odmierzaczy paliwa (dystrybutorów wieloproduktowych) wraz z remontem instalacji paliwowej (...) na terenie stacji paliw PKN Orlen S.A. nr 248 w Rybniku przy ul. Wyzwolenia (..Pokaż
154/2020 2020-03-23 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Gliwickiej 162 w RybnikuPokaż
153/2020 2020-02-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Gliwickiej 162 w RybnikuPokaż
152/2020 2020-03-19 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 90 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Jastrzębskiej w RybnikuPokaż
151/2020 2020-02-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 90 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Jastrzębskiej w RybnikuPokaż
150/2020 2020-03-19 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Wyzwolenia 8 w Rybniku z odroczeniem opłaty i obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
149/2020 2020-02-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Wyzwolenia 8 w RybnikuPokaż
148/2020 2020-02-10 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
139/2020 2020-03-09 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy i przebudowy budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia warsztatu na pomieszczenie lakierni (...)Pokaż
138/2020 2020-03-11 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 15 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Chwałowickiej w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
137/2020 2020-01-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 15 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Chwałowickiej w RybnikuPokaż
136/2020 2014-08-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 975/69, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kosynierów w RybnikuPokaż
135/2020 2014-12-17 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 540/136, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hotelowej w Rybniku – Kamieniu.Pokaż
134/2020 2014-09-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 540/136, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hotelowej w Rybniku – Kamieniu.Pokaż
133/2020 2014-12-17 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 600/22, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Działkowców w Rybniku – ChwałowicachPokaż
132/2020 2014-12-15 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 5305/66, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Konarskiego w RybnikuPokaż
131/2020 2014-08-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 5305/66, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Konarskiego w RybnikuPokaż
130/2020 2014-12-12 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 373/7, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy ks. Piotra Skargi w Rybniku – NiewiadomiuPokaż
129/2020 2014-09-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 373/7, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy ks. Piotra Skargi w Rybniku – NiewiadomiuPokaż
128/2020 2014-08-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 600/22, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Działkowców w Rybniku – ChwałowicachPokaż
127/2020 2014-12-17 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła koreańska, rosnącego na terenie działki o numerze 826/31, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Buchalików w Rybniku – GotartowicachPokaż
126/2020 2014-08-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła koreańska, rosnącego na terenie działki o numerze 826/31, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Buchalików w Rybniku – GotartowicachPokaż
125/2020 2014-12-09 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 884/20, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dworskiej w RybnikuPokaż
124/2020 2014-12-08 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1135/169, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bronisława Czecha w Rybniku – ChwałęcicachPokaż
123/2020 2014-08-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 884/20, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dworskiej w RybnikuPokaż
122/2020 2014-09-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jodła koreańska, rosnących na terenie działki o numerze 2964/175, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Piwonii w Rybniku - OrzepowicachPokaż
121/2020 2014-09-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2266/5, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sztolniowej w Rybniku - BoguszowicachPokaż
120/2020 2014-12-11 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki o numerze 2568/51, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dworek w RybnikuPokaż
119/2020 2020-03-11 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 40 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Krupińskiego w RybnikuPokaż
118/2020 2020-01-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 40 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Krupińskiego w RybnikuPokaż
117/2020 2014-10-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki o numerze 2568/51, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dworek w RybnikuPokaż
116/2020 2014-12-11 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku daglezja zielona odmiana szara, rosnącego na terenie działki o numerze 1566/11, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Lasem w Rybniku – ZamysłowiePokaż
114/2020 2014-12-11 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2266/5, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sztolniowej w Rybniku - BoguszowicachPokaż
113/2020 2014-07-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10, 00m2 krzewów gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 980/8, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej w RybnikuPokaż
112/2020 2020-03-11 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy J. Chalotta 8 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
111/2020 2020-02-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy J. Chalotta 8 w RybnikuPokaż
110/2020 2020-03-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej 8 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzań zastępczychPokaż
109/2020 2020-02-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej 8 w RybnikuPokaż
108/2020 2020-03-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Reymonta 65 A,B,C w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
107/2020 2020-02-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Reymonta 65 A,B,C w RybnikuPokaż
106/2020 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zwycięstwa w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
104/2020 2020-02-20 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
103/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej siedem obszarów w rejonie ulic Frontowej, Zygmunta Starego, Janasa, Jana Onufrego Zagłoby, Hetmańskiej, Budowlanych i Krzywej (MPZP 54-12)Pokaż
100/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Teofila Brzozy, Hotelowej, Książenickiej, Komisji Edukacji Narodowej i Wypoczynkowej (MPZP 54-14)Pokaż
93/2020 2020-02-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Gliwickiej 22 w RybnikPokaż
92/2020 2020-02-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Gliwickiej 22 w RybnikPokaż
91/2020 2020-02-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonych przy ulicy Brzezińskiej w RybnikuPokaż
90/2020 2020-01-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Brzezińskiej w RybnikuPokaż
89/2020 2020-02-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jankowickiej w RybnikuPokaż
88/2020 2020-01-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jankowickiej w RybnikuPokaż
87/2020 2020-02-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Strażackiej w RybnikuPokaż
86/2020 2020-02-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Strażackiej w RybnikuPokaż
85/2020 2020-02-20 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZezwolenie zatwierdzające plan metodyki monitorowania dla instalacji Ciepłowni Rymer zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Rymera 4Pokaż
84/2020 2019-09-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek w sprawie zatwierdzenia planu metodyki monitorowania dla instalacji Ciepłowni Rymera zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Rymera 4Pokaż
83/2020 2020-02-20 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZezwolenie zatwierdzające plan metodyki monitorowania dla instalacji Ciepłowni Chwałowice zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26Pokaż
82/2020 2019-09-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek w sprawie zatwierdzenia planu metodyki monitorowania dla instalacji Ciepłowni Chwałowice zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26Pokaż
81/2020 2020-02-20 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZezwolenie zatwierdzające plan metodyki monitorowania dla instalacji Elektrociepłowni Jankowice zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12Pokaż
80/2020 2019-09-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek PGG S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie o zatwierdzenia planu metodyki monitorowania dla instalacji Elektrociepłowni Jankowice zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12Pokaż
79/2020 2019-12-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Budowlanych 4 w RybnikuPokaż
78/2020 2020-02-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Budowlanych 4 w Rybniku z odroczeniem opłaty i obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
76/2020 2020-02-19 decyzjeDecyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska z terenu Pierogarni z Aniołami przy ul. Św. Jana 13 w RybnikuPokaż
75/2020 2019-12-13 wnioski o wydanie decyzjiZakład zajmuje się produkcją układów hydraulicznych dla urządzeń górniczych, remontami przekładni do przenośników zgrzebłowych i taśmowych, projektowaniem i wykonawstwem urządzeń dla potrzeb górnictwa, usługami w zakresie spawania konstrukcji stalowyPokaż
74/2020 2019-12-13 wnioski o wydanie decyzjiZakład zajmuje się produkcją układów hydraulicznych dla urządzeń górniczych, remontami przekładni do przenośników zgrzebłowych i taśmowych, projektowaniem i wykonawstwem urządzeń dla potrzeb górnictwa, usługami w zakresie spawania konstrukcji stalowyPokaż
70/2020 2020-01-17 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Wyzwolenia 8 w RybnikuPokaż
69/2020 2020-02-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej 3 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
68/2020 2020-01-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej 3 w RybnikuPokaż
67/2020 2020-02-03 decyzjeDecyzja wygaszająca zezwolenie na zbieranie odpadów dotyczy przedsiębiorcy Maria PodleśnyPokaż
66/2020 2020-02-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicach Obywatelskiej 9, Zwycięstwa 2 i Kupieckiej 14 z częściowym odroczeniem opłaty i obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
65/2020 2020-01-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicach Obywatelskiej 9, Zwycięstwa 2 i Kupieckiej 14Pokaż
64/2020 2019-09-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek w sprawie zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów dotyczy zakładu Modelform Sp. z o.o., zajmującego się produkcją, usługami modelarskimi, obróbką cieplną i mechanicznąPokaż
63/2020 2020-01-22 decyzjeZmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów dotyczy PGE Ekoserwis Sp. z o.o.Pokaż
62/2020 2020-01-08 decyzjeZmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów dotyczy HOSSA Sp. z o.o.Pokaż
61/2020 2020-01-22 decyzjeZmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów dotyczy PGG S.A. Oddział KWK ROW, Ruch JankowicePokaż
60/2020 2019-12-31 decyzjeZmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów dotyczy PGG S.A., Oddział KWK ROW, Ruch ChwałowicePokaż
59/2020 2020-01-31 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Hermetyzacja części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów należącej do SEGO Sp. z o.o.Pokaż
58/2020 2019-12-23 decyzjeZmiana zezwolenia na zbieranie odpadów dotyczy przedsiębiorcy Karina HajskiPokaż
57/2020 2019-11-26 decyzjeZmiana zezwolenia na zbieranie odpadów dotyczy przedsiębiorcy Gabriela OleszczakPokaż
56/2020 2019-12-31 decyzjeZmiana zezwolenia wymagana zmianą ustawy o odpadachPokaż
55/2020 2019-09-13 decyzjePrzetwarzanie odpadów poprzez ich wykorzystanie do produkcji mieszaniny stanowiącej podłoże EkoRecykl FixPokaż
54/2020 2020-01-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych w Zakładzie Wędliniarskim POTRAWA Spółka Cywilna Danuta Potrawa, Marek Potrawa, Seweryn Potrawa zlokalizowanym w Rybniku, przy ul. Mariana RejewskiPokaż
53/2020 2019-11-18 decyzjeDziałania objęte wnioskiem prowadzone przez Eloros Sp. z o.o z siedzibą w ChorzowiePokaż
52/2020 2019-12-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachPokaż
50/2020 2020-01-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
49/2020 2019-11-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej w RybnikuPokaż
48/2020 2020-01-28 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej w RybnikuPokaż
47/2020 2019-11-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej w RybnikuPokaż
46/2020 2020-01-22 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. Nr BT 20328 Radlin w Rybniku, przy ul. Sportowej 109Pokaż
45/2020 2020-01-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 318 sztuk drzew i 138m2 krzewów rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Składowej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
44/2020 2019-11-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 318 sztuk drzew i 138m2 krzewów rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Składowej w RybnikuPokaż
43/2020 2020-01-16 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
42/2020 2019-11-25 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoRaport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i surowców wtórnych oraz bazy przeładunkowej odpadów komunalnych o część do biologicznego przetwarzania zlokalizowanej na Pokaż
41/2020 2020-01-21 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych w Zakładzie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „STAGRA” Benedykt Staneczko w Rybniku, przy ul. Studziennej 55Pokaż
40/2020 2020-01-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na terenie działki położonej przy ulicy Rajskiej w Rybniku z odstąpieniem od obowiązku dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
39/2020 2020-01-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na terenie działki położonej przy ulicy Rajskiej w RybnikuPokaż
38/2020 2020-01-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji eksploatowanych w Zakładzie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym "STAGRA" Benedykt Staneczko w Rybniku, przy ul. Studziennej 55Pokaż
37/2020 2020-01-09 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa istniejącej stacji paliw o zbiornik AdBlue wraz z instalacjami podziemnymi oraz przyłączeniami mediów do sieci wewnątrzzakładowych w Rybniku, nr działek 3998/8, 2308/8, 4001/Pokaż
36/2020 2020-01-07 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
35/2020 2020-01-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 59 sztuk drzew rosnących na terenach działek położonych przy ulicach Chwałowickiej i Przewozowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
34/2020 2019-10-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 59 sztuk drzew rosnących na terenach działek położonych przy ulicach Chwałowickiej i Przewozowej w RybnikuPokaż
33/2020 2014-07-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 3001/375 i 3274/373, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy gen. Leopolda Okulickiego w RybnikuPokaż
32/2020 2014-07-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze1371/25, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wincentego Kadłubka w RybnikuPokaż
30/2020 2014-10-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i 30, 00m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 1162/141, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy w ulicy Michała Wołodyjowskiego w RybnikuPokaż
29/2020 2014-12-05 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1290/411, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Krupińskiego w Rybniku - ChwałowicachPokaż
28/2020 2014-07-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i 2, 00m2 krzewu, rosnących na terenie działki o numerze 3418/118, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Krzyżowej w RybnikuPokaż
26/2020 2014-06-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew i 16, 00m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 3486/75, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wyzwolenia w RybnikuPokaż
25/2020 2019-12-23 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
24/2020 2019-12-31 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
23/2020 2019-12-31 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
22/2020 2019-12-31 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
21/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej (MPZP 54-22)Pokaż
20/2020 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej (MPZP 54-22)Pokaż
19/2020 2020-01-08 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Żużlowej w RybnikuPokaż
18/2020 2019-12-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Żużlowej w RybnikuPokaż
17/2020 2019-12-31 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
16/2020 2019-12-31 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
15/2020 2020-01-08 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki o numerze 4475/115 przy ulicy Hutniczej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeńPokaż
14/2020 2019-12-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki o numerze 4475/115 przy ulicy Hutniczej w RybnikuPokaż
13/2020 2019-12-31 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
12/2020 2019-12-23 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
11/2020 2020-01-07 decyzjeWydanie zezwolenia na sunięcie 9 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicach Floriańskiej 13, kominka 37, św. Jzóefa 31 i 33, Broniewskiego 23 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
10/2020 2019-12-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na sunięcie 9 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicach Floriańskiej 13, kominka 37, św. Jzóefa 31 i 33, Broniewskiego 23 w RybnikuPokaż
9/2020 2020-01-07 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Wyzwolenia 22 i 42 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
8/2020 2019-12-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Wyzwolenia 22 i 42 w RybnikuPokaż
7/2020 2020-01-07 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Smolnej 27 w Rybniku i odmowa wydania zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzewPokaż
6/2020 2019-12-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Kilińskiego 33 i Smolnej 27 w RybnikuPokaż
5/2020 2020-01-07 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących an nieruchomościach położonych przy ulicach: Dworek 17 i 19, Dworcowa 7, Kościuszki 31A w Rybniku oraz odmowa wydania zezwolenia na usuniecie 1 sztuki drzewaPokaż
4/2020 2019-12-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących an nieruchomościach położonych przy ulicach: Dworek 17 i 19, Dworcowa 7, Kościuszki 31A i 45A w RybnikuPokaż
3/2020 2020-01-03 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 21 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Giedroycia 12 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
2/2020 2019-12-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 23 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Giedroycia 12 w RybnikuPokaż
1/2020 2019-12-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia warsztatu na pomieszczenie lakierni wraz z montażem urządzeń technicznych lakierni w zaPokaż
361/2019 2019-12-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na terenach nieruchomości położonych przy ulicach 1 Maja i Zebrzydowickiej 96 w RybnikuPokaż
360/2019 2019-11-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na terenach nieruchomości położonych przy ulicach 1 Maja i Zebrzydowickiej 96 w RybnikuPokaż
353/2019 2019-12-17 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Hermetyzacja części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów należącej do SEGO Sp. z o.o.Pokaż
352/2019 2019-12-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Brzezińskiej 48E z częściowym umorzeniem postępowania oraz odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
351/2019 2019-11-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Brzezińskiej 48EPokaż
350/2019 2019-12-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Brzezińskiej 48F z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
349/2019 2019-11-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Brzezińskiej 48FPokaż
348/2019 2019-12-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 77 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Wróblewskiego w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
347/2019 2019-10-31 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 77 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Wróblewskiego w RybnikuPokaż
345/2019 2019-11-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy 1 Maja 26 w RybnikuPokaż
344/2019 2019-12-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Konarskiego w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
343/2019 2019-10-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Konarskiego w RybnikuPokaż
342/2019 2019-11-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości położonej przy ul. Basztowej w RybnikuPokaż
341/2019 2019-11-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości położonej przy ul. Basztowej w RybnikuPokaż
340/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-11)Pokaż
339/2019 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-11)Pokaż
338/2019 2019-11-22 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. RYB1029 D, przy ul. Szulika w RybnikuPokaż
337/2019 2019-11-22 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1515 A, ul. Zebrzydowicka w RybnikuPokaż
336/2019 2019-10-24 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
335/2019 2019-10-23 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
334/2019 2019-10-30 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
333/2019 2019-10-29 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
332/2019 2019-10-29 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
331/2019 2019-10-25 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
330/2019 2019-10-25 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
329/2019 2019-11-20 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji do magazynowania paliw płynnych na terenie Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o., przy ul. Poligonowej 25 w RybnikuPokaż
328/2019 2019-11-15 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
327/2019 2019-11-14 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
326/2019 2019-11-14 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
325/2019 2019-11-12 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
324/2019 2019-11-08 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
323/2019 2019-11-06 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
322/2019 2019-11-06 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
320/2019 2019-10-31 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
319/2019 2019-10-30 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
318/2019 2019-10-29 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
317/2019 2019-11-07 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2015 r. o znaku Ek-I.6225.1.2015 w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację z Zakładu Odlewniczego Modelform Sp. z o.o., ul. Józefa Rymera 19, 44-270 Rybnik na Zakład Produkcyjny „Pokaż
316/2019 2019-10-22 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Pukowca w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzenia zastępczego.Pokaż
313/2019 wnioski o wydanie decyzjiWniosek na wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na trasie przebiegu linii kolejowej nr 148 w RybnikuPokaż
312/2019 2019-11-05 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jarzynowej w Rybniku z częściowym odroczeniem opłaty i obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
311/2019 2019-10-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy ulicy Jarzynowej w RybnikuPokaż
310/2019 2019-11-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Mikołowskiej w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
309/2019 2019-10-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Mikołowskiej w RybnikuPokaż
308/2019 2019-10-24 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
307/2019 2019-10-23 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
306/2019 2019-10-23 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
305/2019 2019-10-28 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. RYB1043 B, przy ul. Borki 37a w RybnikuPokaż
304/2019 2019-10-15 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa Ochrony ŚrodowiskaPokaż
303/2019 2019-10-10 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
302/2019 2019-10-09 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
301/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Raciborskiej, Buhla, Górnej, Wolnej, Brzezińskiej i Giedroycia (MPZP 37-4)Pokaż
300/2019 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Raciborskiej, Buhla, Górnej, Wolnej, Brzezińskiej i Giedroycia (MPZP 37-4)Pokaż
299/2019 2019-10-22 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Pukowca 1Pokaż
298/2019 2019-10-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Pukowca w RybnikuPokaż
297/2019 2019-10-23 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Chabrowej w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
296/2019 2019-10-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Chabrowej w RybnikuPokaż
295/2019 2019-10-23 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Mikołowskiej w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
294/2019 2019-10-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Mikołowskiej w RybnikuPokaż
293/2019 2019-10-14 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
292/2019 2019-10-02 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
291/2019 2019-10-15 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
290/2019 2019-10-03 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony ŚrodowiskaPokaż
289/2019 2019-10-17 decyzjeWydania zezwolenia na usunięcie 34 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Mikołowskiej w Rybniku z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
288/2019 2019-09-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 34 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Mikołowskiej w RybnikuPokaż
287/2019 2019-10-03 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji energetycznego spalania paliw na terenie zakładu Doosan Babcock Energy Polska S.A.., ul. Golejowska 73bPokaż
286/2019 2019-09-09 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Raciborskiej, Buhla, Górnej, Wolnej, Brzezińskiej iPokaż
285/2019 2019-10-07 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Kominka 23B w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
284/2019 2019-09-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Kominka 23B w RybnikuPokaż
283/2019 2019-10-07 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew zlokalizowanych na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Rymera w RybnikuPokaż
282/2019 2019-08-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew zlokalizowanych na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Rymera w RybnikuPokaż
281/2019 2019-09-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zmianę oznaczenia prowadzącego instalację z Zakladu Odlewniczego Modelform Sp. z o.o. na Zakład Produkcyjny "EUROSTAL" Sp. z o.o.Pokaż
280/2019 2019-10-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcia 1 sztuki drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości przy ulicy Os. południe 31A w Rybniku.Pokaż
279/2019 2019-09-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia 1 sztuki drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości przy ulicy Os. południe 31A w Rybniku.Pokaż
278/2019 2019-10-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Parkowej 2 w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
277/2019 2019-08-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Parkowej 2 w RybnikuPokaż
276/2019 2019-10-01 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp.z o.o. RYB 2008A w Rybniku, przy ul. Lompy 18Pokaż
275/2019 2019-10-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Budowlanych w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
274/2019 2019-08-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Budowlanych w RybnikuPokaż
273/2019 2019-10-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Długiej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
272/2019 2019-08-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Długiej w RybnikuPokaż
271/2019 2019-08-29 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o. w Rybniku przy ul. Przemysłowej 2c,Pokaż
270/2019 2019-09-30 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku przy ul. Rymera 4Pokaż
269/2019 2019-09-18 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
268/2019 2019-09-18 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
267/2019 2019-09-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa stacji paliw o zbiornik AdBlue wraz z instalacjami podziemnymi oraz przyłączeniami mediów do sieci wewnątrzzakładowych w Rybniku, ul. Jana KotuczaPokaż
266/2019 2019-09-16 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
265/2019 2019-09-12 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
264/2019 2019-08-30 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
263/2019 2019-09-16 postanowieniaPostanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Przebudowa nawy I w hali głównej w bazie DB CARGO POLSKA S.A.Pokaż
262/2019 2019-09-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Kłokocińskiej w Rybniku bez obowiązku dokonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
261/2019 2019-08-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Kłokocińskiej w Rybniku.Pokaż
260/2019 2019-08-22 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
259/2019 2019-09-09 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i umorzenie postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie 148 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Golejowskiej w RybnikuPokaż
258/2019 2019-08-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 150 sztuk drzew rosnących przy ulicy Golejowskiej w RybnikPokaż
257/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ludwika Zamenhofa (MPZP 54-3)Pokaż
256/2019 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ludwika Zamenhofa (MPZP 54-3)Pokaż
255/2019 2019-09-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Obrońców Pokoju w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
254/2019 2019-08-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Obrońców Pokoju w RybnikuPokaż
253/2019 2019-09-03 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 438 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii kolejowej nr 173 w relacji Rybnik- Sumina.Pokaż
251/2019 2019-08-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 155 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii kolejowej nr 148 w RybnikuPokaż
250/2019 2019-06-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 155 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii kolejowej nr 148 w RybnikuPokaż
249/2019 2019-08-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Jana Karskiego 27 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
248/2019 2019-08-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Jana Karskiego 27 w RybnikuPokaż
247/2019 2019-07-26 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
246/2019 2019-08-26 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Brzezińskiej 8A w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
245/2019 2019-08-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Brzezińskiej 8APokaż
244/2019 2019-08-13 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38)Pokaż
243/2019 2019-08-20 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
242/2019 2019-08-19 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
241/2019 2019-08-05 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
240/2019 2019-07-19 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
239/2019 2019-08-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 26 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicach Lipowej, Majątkowej, Klonowej i Gliwickiej w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
238/2019 2019-06-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 33 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicach Jesionowej, Lipowej, Majątkowej, Klonowej i Gliwickiej w RybnikuPokaż
237/2019 2019-08-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 24 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Śląskiej, Ogrodowej/Składowej w RybnikuPokaż
236/2019 2019-06-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 24 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Śląskiej, Ogrodowej/Składowej w RybnikuPokaż
235/2019 2019-07-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 178 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicach św. Józefa, Budowlanych, Gajowej, Gruntowej, Obwiedni Północnej, Pod Lasem, Chabrowej i Głuchej w RybnikuPokaż
234/2019 2019-04-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 178 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicach św. Józefa, Budowlanych, Gajowej, Gruntowej, Obwiedni Północnej, Pod Lasem, Chabrowej i Głuchej w RybnikuPokaż
233/2019 2019-08-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 141 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicach Śląskiej, Ogrodowej i Składowej w RybnikuPokaż
232/2019 2019-06-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 141 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicach Śląskiej, Ogrodowej i Składowej w RybnikuPokaż
231/2019 2019-08-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ulicy Ogrodowej w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
230/2019 2019-06-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ulicy Ogrodowej w RybnikuPokaż
229/2019 2019-08-09 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr RYB1023_B w Rybniku, przy ul. Chwałowickiej 13Pokaż
228/2019 2019-08-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 16 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Szulika w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
227/2019 2019-06-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 28 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Szulika w RybnikuPokaż
226/2019 2019-08-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wyboistej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
225/2019 2019-07-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wyboistej w RybnikuPokaż
224/2019 2019-08-09 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 4Pokaż
223/2019 2019-07-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotycząca wydania zezwolenia na usunięcie drzew. 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 4.Pokaż
222/2019 2019-08-08 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Kadłubka 43.Pokaż
221/2019 2019-07-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położnej przy ulicy Kadłubka 43.Pokaż
220/2019 2019-08-08 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej 43Pokaż
219/2019 2019-07-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej 43Pokaż
218/2019 2019-08-05 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji Stacji Netia nr RYBKB107 w Rybniku, przy ul. Brzezińska 8APokaż
217/2019 2019-08-05 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiolinii Stacji Netia nr RYBKB107 w Rybniku, przy ul. Gliwickiej 72Pokaż
216/2019 2019-08-01 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 512 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii kolejowej nr 140 w RybnikuPokaż
215/2019 2019-05-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 512 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii kolejowej nr 140 w RybnikuPokaż
214/2019 2019-07-23 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jesiennej w RybnikuPokaż
213/2019 2019-07-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. JesiennejPokaż
212/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38)Pokaż
211/2019 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38)Pokaż
210/2019 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Józefa Rymera (MPZP 54-10)Pokaż
209/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Józefa Rymera (MPZP 54-10)Pokaż
208/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6)Pokaż
207/2019 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6)Pokaż
206/2019 2019-07-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 28 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Gruntowej w RybnikuPokaż
205/2019 2019-06-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 28 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Gruntowej w RybnikuPokaż
204/2019 2019-07-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Budowlanych 4 w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
202/2019 2019-07-18 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
201/2019 2019-07-17 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
200/2019 2019-07-19 zgłoszeniaWniosek o wydanie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji Ciepłowni Rymer należącej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Elektrociepłownie, przy ul. Rymera 4 w RybnikuPokaż
199/2019 2019-07-19 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego na terenie Ciepłowni Rymer należącej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie w Rybniku, przy Rymera 4Pokaż
198/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 54-4)Pokaż
197/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Mikołowskiej (MPZP 54-7)Pokaż
196/2019 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Mikołowskiej (MPZP 54-7)Pokaż
195/2019 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 54-4)Pokaż
194/2019 2019-07-19 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy PodmiejskiejPokaż
193/2019 2019-06-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy PodmiejskiejPokaż
192/2019 2019-07-15 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. RYB1017 E w Rybniku, przy ul. Budowlanych 61aPokaż
191/2019 2019-07-15 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. RYB1025 B w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 243Pokaż
190/2019 2019-07-09 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
189/2019 2019-07-11 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
188/2019 2019-07-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Karskiego w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
187/2019 2019-05-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Karskiego w RybnikuPokaż
186/2019 2019-07-08 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
185/2019 2019-06-27 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
184/2019 2019-06-12 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
183/2019 2019-07-03 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. RYB1040 A, ul. Zebrzydowicka 117Pokaż
182/2019 2019-07-03 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne- stacja Netia RYBKB017 w Rybniku przy ul. Brzezińska 8APokaż
181/2019 2019-07-01 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. nr RYB1033_A w Rybniku, przy ul. Sosnowej 5Pokaż
180/2019 2019-07-01 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Szczygłów w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
179/2019 2019-07-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Szczygłów w RybnikuPokaż
178/2019 2019-07-01 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej 238B w RybnikuPokaż
177/2019 2019-06-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej 238B w RybnikuPokaż
176/2019 2019-06-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Obywatelskiej 1 i 9 oraz Kupieckiej 16 i 14A w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
175/2019 2019-06-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Obywatelskiej 1 i 9 oraz Kupieckiej 16 i 14A w RybnikuPokaż
174/2019 2018-10-23 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
173/2019 2018-11-27 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
172/2019 2019-05-22 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
171/2019 2019-06-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Zamysłowskiej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
170/2019 2019-05-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Zamysłowskiej w RybnikuPokaż
169/2019 2019-06-13 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
168/2019 2019-06-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ul. Osiedle Krakusa w RybnikuPokaż
167/2019 2019-05-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Osiedle Krakusa w RybnikuPokaż
166/2019 2019-06-05 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
165/2019 2019-06-03 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
164/2019 2019-06-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 24 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Różane w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
163/2019 2019-05-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 24 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Różane w RybnikuPokaż
162/2019 2019-06-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Wodzisławskiej w RybnikuPokaż
161/2019 2019-05-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. WodzisławskiejPokaż
160/2019 2019-06-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 33 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicach Ziemskiej, Strażackiej, Rajskiej i Sztolniowej w RybnikuPokaż
159/2019 2019-02-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 33 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicach Ziemskiej, Strażackiej, Rajskiej i Sztolniowej w RybnikuPokaż
158/2019 2019-06-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Morcinka 49 w RybnikuPokaż
157/2019 2019-06-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy Morcinka 49 w RybnikuPokaż
156/2019 2019-05-30 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
155/2019 2019-05-20 wnioski o wydanie decyzjiDziałania objęte wnioskiem prowadzone przez Eloros Sp. z o.o z siedzibą w ChorzowiePokaż
154/2019 2019-03-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa nawy I w hali głównej w bazie DB CARGO POLSKA S.A.Pokaż
153/2019 2019-05-24 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Prostej (MPZP 37-3)Pokaż
152/2019 2019-05-24 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Walecznych (MPZP 35-2)Pokaż
151/2019 2019-06-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Zawiszy Czarnego w RybnikuPokaż
150/2019 2019-05-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Zawiszy CzarnegoPokaż
149/2019 2019-06-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 2cPokaż
148/2019 2019-05-31 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
147/2019 2019-05-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ul. Karskiego 25 i Sztolniowej 40 w RybnikuPokaż
146/2019 2019-05-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ul. Karskiego 25 i Sztolniowej 40 w RybnikuPokaż
145/2019 2019-04-23 decyzjeDziałalność polegająca na zbieraniu odpadów prowadzona była w ramach HASTRANS Konrad Swoboda i Marcin Raszka S.C. z siedzibą w SkoczowiePokaż
144/2019 2019-05-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. wodzisławskiej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
143/2019 2019-05-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącej na nieruchomości położonej przy ul. WodzisławskiejPokaż
142/2019 2019-05-23 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zakładu produkcji granulatu metali kolorowych w Rybniku przy ul. Gliwickiej na działce o nr ew. 1568/10Pokaż
141/2019 2019-05-06 postanowieniaPostanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zakładu produkcji granulatu metali kolorowych w Rybniku przy ul. Gliwickiej na działce o nr ew. 1568/10Pokaż
140/2019 2019-05-15 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
139/2019 2019-05-10 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
138/2019 2019-05-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 79 sztuk drzew rosnących an nieruchomościach położonych przy ulicach Nad Zalewem, Rudzkiej, Podmiejskiej, Strefowej, Sadowskiego w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
137/2019 2019-04-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 79 sztuk drzew rosnących an nieruchomościach położonych przy ulicach Nad Zalewem, Rudzkiej, Podmiejskiej, Strefowej, Sadowskiego w RybnikuPokaż
136/2019 2019-05-14 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
135/2019 2019-05-13 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
134/2019 2019-05-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Kadłubka w RybnikuPokaż
132/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38)Pokaż
131/2019 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38)Pokaż
130/2019 2019-05-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Brunona Janasa w RybnikuPokaż
129/2019 2019-04-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Brunona Janasa w RybnikuPokaż
128/2019 2019-05-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Krakusa w RybnikuPokaż
127/2019 2019-04-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących przy ulicy Krakusa w RybnikuPokaż
126/2019 2019-05-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Teofila Brzozy w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
125/2019 2019-04-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Teofila Brzozy w RybnikuPokaż
124/2019 2019-05-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Kłokocińskiej 51 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
123/2019 2019-04-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Kłokocińskiej 51 w RybnikuPokaż
122/2019 2019-04-29 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia na terenie Remontex Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Józefa Rymera 4Pokaż
121/2019 2019-05-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew z nieruchomości położonej przy ulicy Sienkiewicza w RybnikuPokaż
120/2019 2019-04-02 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew z nieruchomości położonej przy ulicy Sienkiewicza w RybnikuPokaż
119/2019 2019-05-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy św. Maksymiliana 11 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
118/2019 2019-04-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy św. Maksymiliana 11 w RybnikuPokaż
117/2019 2019-04-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Dąbrówki 15 i 21 w Rybniku z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
116/2019 2019-03-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Dąbrówki 15 i 21 w RybnikuPokaż
115/2019 2019-05-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcia 154 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Brzezińskiej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
114/2019 2019-03-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia 154sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Brzezińskiej w RybnikuPokaż
113/2019 2019-05-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zygmunta Starego w RybnikuPokaż
112/2019 2019-04-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zygmunta Starego w RybnikuPokaż
111/2019 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Patriotów (MPZP 54-9)Pokaż
110/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Patriotów (MPZP 54-9)Pokaż
109/2019 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rycerskiej (MPZP 54-8)Pokaż
108/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rycerskiej (MPZP 54-8)Pokaż
107/2019 2019-04-17 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
106/2019 2019-03-25 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
105/2019 2019-04-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Kosów w RybnikuPokaż
104/2019 2019-03-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Kosów w RybnikuPokaż
103/2019 2019-04-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Chrobrego 13 w Rybniku z odroczeniem opłaty i koniecznością wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
102/2019 2019-03-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Chrobrego 13 w RybnikuPokaż
101/2019 2019-04-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ul. Pod Wałem w RybnikuPokaż
99/2019 2019-04-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ul. rudzkiej 244 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
98/2019 2019-04-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej 244 w RybnikuPokaż
97/2019 2019-04-24 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
96/2019 2019-04-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Lotników w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
95/2019 2019-03-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Lotników w RybnikuPokaż
94/2019 2019-04-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Żużlowej w RybnikuPokaż
93/2019 2019-04-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 11 sztuk rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Żużlowej w RybnikuPokaż
92/2019 2019-04-11 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaOdmowa wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Auto-Trans Aafalty Sp. z o..o., przy ul. Poligonowej 25APokaż
91/2019 2019-04-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie suchego drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Jesiennej w RybnikuPokaż
90/2019 2019-03-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Jesiennej w RybnikuPokaż
89/2019 2019-04-24 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Miodowej (MPZP 54-5)Pokaż
88/2019 2019-04-24 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Miodowej (MPZP 54-5)Pokaż
87/2019 2019-04-15 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zebrzydowickiej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
86/2019 2019-03-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zebrzydowickiej w RybnikuPokaż
85/2019 2019-04-10 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
84/2019 2019-04-09 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
83/2019 2019-04-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicach Przewozowej i Rymera w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
82/2019 2019-02-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicach Przewozowej i Rymera w RybnikuPokaż
81/2019 2019-04-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 6 w RybnikuPokaż
80/2019 2019-03-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 6 w RybnikuPokaż
79/2019 2019-04-08 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Zebrzydowickiej 117 w RybnikuPokaż
78/2019 2019-03-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Zebrzydowickiej 117 w RybnikuPokaż
77/2019 2019-03-27 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
76/2019 2019-03-29 decyzjeWygaszone zezwolenie dotyczyło przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą VERADA II Dawid Mariusz StanekPokaż
75/2019 2019-04-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Ogrodowskiego 23 w RybnikuPokaż
74/2019 2019-03-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Ogrodowskiego 23 w RybnikuPokaż
73/2019 2019-03-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Bolesława Chrobrego 39 w RybnikuPokaż
72/2019 2019-03-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Bolesława Chrobrego 39 w RybnikuPokaż
71/2019 2019-03-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Przewozowej w RybnikuPokaż
70/2019 2019-02-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Przewozowej w RybnikuPokaż
69/2019 2019-03-27 polityki, strategie, plany lub programyProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-2)Pokaż
68/2019 2019-03-27 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-2)Pokaż
67/2019 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6)Pokaż
66/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6)Pokaż
65/2019 2019-03-19 prognozy oddziaływania na środowiskoProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46)Pokaż
62/2019 2019-03-19 prognozy oddziaływania na środowiskoProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53)Pokaż
61/2019 2019-03-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachPokaż
60/2019 2019-03-18 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Komuny Paryskiej 7 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
59/2019 2019-02-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Komuny Paryskiej 7 w RybnikuPokaż
58/2019 2019-02-28 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
57/2019 2019-03-15 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Jabłoniowej w RybnikuPokaż
56/2019 2019-02-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Jabłoniowej w RybnikuPokaż
55/2019 2019-03-01 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
54/2019 2019-02-11 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
53/2019 2019-03-07 zgłoszeniaZgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
52/2019 2019-03-07 zgłoszeniaZgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
51/2019 2019-02-06 zgłoszeniaZgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
50/2019 2018-12-27 zgłoszeniaZgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
49/2019 2019-03-06 wnioski o wydanie decyzjiDziałania objęte wnioskiem prowadzone przez Eloros Sp. z o.o z siedzibą w ChorzowiePokaż
48/2019 2019-03-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zwycięstwa w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
47/2019 2019-02-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zwycięstwa w RybnikuPokaż
46/2019 2019-03-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Chrobrego 39 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
45/2019 2019-02-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Chrobrego 39 w RybnikuPokaż
44/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Prostej (MPZP 37-3)Pokaż
43/2019 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Walecznych (MPZP 35-2)Pokaż
42/2019 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Walecznych (MPZP 35-2)Pokaż
41/2019 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Prostej (MPZP 37-3)Pokaż
40/2019 2019-02-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na trasie przebiegu ciepłociągu przy ulicy Rymera w RybnikuPokaż
39/2019 2019-01-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na trasie przebiegu ciepłociągu przy ulicy Rymera w RybnikuPokaż
38/2019 2019-02-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 23 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wolnej w RybnikuPokaż
37/2019 2019-02-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 23 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wolnej w RybnikuPokaż
36/2019 2019-02-22 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Bocznej 11 w RybnikuPokaż
35/2019 2019-01-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Bocznej 11 w RybnikuPokaż
34/2019 2019-02-22 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wrębowej 14 w RybnikuPokaż
33/2019 2019-01-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Wrębowej 14 w RybnikuPokaż
32/2019 2019-02-22 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Wodzisławskiej 143 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
31/2019 2019-01-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Wodzisławskiej 143 w RybnikuPokaż
30/2019 2019-02-18 decyzjeOdmowa wydania zezwolenia na usunięcie 11 drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Mglistej 2 w RybnikuPokaż
29/2019 2019-01-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 11 drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Mglistej 2 w RybnikuPokaż
28/2019 2019-02-18 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Floriańskiej/Wandy w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
27/2019 2019-01-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Floriańskiej/Wandy w RybnikuPokaż
26/2019 2019-02-08 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ulicy Józefa Rymera 4 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
25/2019 2019-01-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ulicy Józefa Rymera 4 w RybnikuPokaż
24/2019 2019-02-08 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na nieruchomości położonej przy ul. Józefa Rymera 40C w RybnikuPokaż
23/2019 2019-01-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na nieruchomości położonej przy ul. Józefa Rymera 40C w RybnikuPokaż
22/2019 2019-02-01 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy św. Maksymiliana 9 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
21/2019 2019-01-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy św. Maksymiliana 9 w RybnikuPokaż
20/2019 2019-01-14 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
19/2019 2019-01-14 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
18/2019 2019-01-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej 10 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
17/2019 2018-12-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej 10 w RybnikuPokaż
16/2019 2019-01-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Za Komendą w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
15/2019 2018-12-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Za Komendą w RybnikuPokaż
14/2019 2019-01-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Rymera w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
13/2019 2018-12-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Rymera w RybnikuPokaż
12/2019 2018-12-28 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
11/2019 2019-01-11 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych w zakładzie PGE EKOSERWIS Spółka z o. o. w Rybniku, przy ul. PodmiejskiejPokaż
10/2019 2019-01-11 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Kamiennej w RybnikuPokaż
9/2019 2018-12-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Kamiennej w RybnikuPokaż
8/2019 2019-01-09 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy patriotów w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
7/2019 2018-11-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy patriotów w RybnikuPokaż
6/2019 2019-01-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczy wytwarzania odpadów przez Eloros Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, w zakładzie zajmującym się produkcją i dystrybucją gazów technicznych w postaci ciekłejPokaż
4/2019 2019-01-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Os. Południe 45 z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
3/2019 2018-12-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Os. Południe 45Pokaż
2/2019 2019-01-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Os. Południe 37 z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
1/2019 2018-12-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Os. Południe 37Pokaż
415/2018 2018-12-20 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. N. Sobika 7 w RybnikuPokaż
414/2018 2018-11-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. N. Sobika 7 w RybnikuPokaż
413/2018 2018-12-20 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Anny Stefek 10 w RybnikuPokaż
412/2018 2018-11-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Anny Stefek 10 w RybnikuPokaż
411/2018 2018-12-19 decyzjeWydanie zezwolenia na sunięcie drzew rosnących na nieruchomościach przy ulicach Długosza 8-10, Kościuszki 31, Chrobrego 23 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
410/2018 2018-11-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na sunięcie drzew rosnących na nieruchomościach pzy ulicach Długosza 8-10, Kościuszki 31, Chrobrego 23 w RybnikuPokaż
409/2018 2018-12-18 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych w zakładzie Doosan Babcock Energy Polska S.A. w Rybniku, przy ul. Golejowskiej 73b,Pokaż
408/2018 2018-12-19 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Sosnowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
407/2018 2018-11-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Sosnowej w RybnikuPokaż
406/2018 2018-12-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na trasie przebiegu ciepłociągu przy ulicach Energetyków/św. Józefa w RybnikuPokaż
405/2018 2018-11-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na trasie przebiegu ciepłociągu przy ulicach Energetyków/św. Józefa w RybnikuPokaż
404/2018 2018-12-19 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy gruntowej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
403/2018 2018-11-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy gruntowej w RybnikuPokaż
402/2018 2018-11-27 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony ŚrodowiskaPokaż
401/2018 2018-12-05 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
400/2018 2018-10-11 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-1)Pokaż
399/2018 2018-10-11 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Wincentego Kadłubka i Wojciecha Bogusławskiego (MPZP 51-2)Pokaż
397/2018 2018-11-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Auto-Trans Aafalty Sp. z o..o., przy ul. Poligonowej 25APokaż
396/2018 2018-12-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Różane w Rybniku z odroczeniem opłaty i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
395/2018 2018-11-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Różane w RybnikuPokaż
394/2018 2018-12-11 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
393/2018 2018-11-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Jastrzębskiej w RybnikuPokaż
392/2018 2018-12-11 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Podmiejskiej w RybnikuPokaż
391/2018 2018-12-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Podmiejskiej w RybnikuPokaż
390/2018 2018-12-03 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Lotników 3Pokaż
389/2018 2018-11-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew na nieruchomości położonej przy ul. Lotników 3Pokaż
388/2018 2018-12-03 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
387/2018 2018-11-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej w RybnikuPokaż
385/2018 2018-11-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Zebrzydowickiej w RybnikuPokaż
384/2018 2018-11-13 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
383/2018 2018-11-22 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1038 D w Rybniku, przy ul. Kościuszki 29aPokaż
382/2018 2018-11-13 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
381/2018 2018-11-13 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
380/2018 2018-11-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Kolejowej w RybnikuPokaż
379/2018 2018-11-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Kolejowej w RybnikuPokaż
378/2018 2018-11-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących przy ulicy Przewozowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
377/2018 2018-10-31 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących przy ulicy Przewozowej w RybnikuPokaż
376/2018 2018-11-02 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
375/2018 2018-10-30 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
374/2018 2018-08-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Południe 40-45 w RybnikuPokaż
373/2018 2018-11-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Południe 40-45 w RybnikuPokaż
372/2018 2018-11-05 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
371/2018 2018-11-19 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ulicy podmiejskiej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
370/2018 2018-10-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ulicy podmiejskiej w RybnikuPokaż
369/2018 2018-11-19 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Rudzkiej w RybnikuPokaż
368/2018 2018-10-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Rudzkiej w RybnikuPokaż
367/2018 2018-11-16 decyzjeWydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa oraz odmowa wydania zezwolenia na 1 sztukę drzewa rosnących przy ulicy Stefana Batorego w RybnikuPokaż
366/2018 2018-10-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Stefana Batorego w RybnikuPokaż
365/2018 2018-11-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 29 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości przy ulicy Jarzynowej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za nasadzenia zastępczePokaż
364/2018 2018-10-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 29 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ulicy Jarzynowej w RybnikuPokaż
363/2018 2018-11-07 prognozy oddziaływania na środowiskoProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic św. Józefa, Budowlanych, Przemysłowej, Cegielnianej i Mikołowskiej (MPZP 46)Pokaż
362/2018 2018-11-07 prognozy oddziaływania na środowiskoProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Frontowej, Gabrieli Zapolskiej, Willowej, Teofila Bieli i Ziołowej (MPZP 47)Pokaż
361/2018 2018-11-07 prognozy oddziaływania na środowiskoProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej jedenaście obszarów w rejonie ulic Sławików, ...(MPZP 51-1)Pokaż
359/2018 2018-11-07 prognozy oddziaływania na środowiskoProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic ks. Jana Pojdy i Brzozowej (MPZP 53)Pokaż
357/2018 2018-11-07 prognozy oddziaływania na środowiskoProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29-2)Pokaż
356/2018 2018-10-04 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie udzielone TESKO-STEEL Sp. z o.o., ul. Brzezińska 8A, 44-203 RybnikPokaż
355/2018 2018-10-18 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
354/2018 2018-10-25 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
353/2018 2018-10-31 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk rosnących na nieruchomości położonych przy ulicy Chabrowej i BudowlanychPokaż
351/2018 2018-10-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzane gazów i pyłów do powietrza z instalacji Doosan Babcock Energy Polska S.A. w Rybniku, przy ul. Golejowskiej 73bPokaż
350/2018 2018-10-29 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT22105 RYBNIK WEST w Rybniku, przy ul. Kilińskiego 22Pokaż
349/2018 2018-10-24 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. RYB1028_F w Rybniku, przy ul. 1-go Maja 26Pokaż
348/2018 2018-10-16 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
347/2018 2018-10-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Pod LasemPokaż
346/2018 2018-09-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew na nieruchomości położonej przy ulicy Pod Lasem w RybnikuPokaż
345/2018 2018-10-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. PodmiejskiejPokaż
344/2018 2018-09-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Podmiejskiej w RybnikuPokaż
343/2018 2018-10-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Zebrzydowickiej 8 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
342/2018 2018-09-28 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Zebrzydowickiej 8 w RybnikuPokaż
341/2018 2018-10-23 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa na nieruchomości położonej na ulicy Łukowej w RybnikuPokaż
340/2018 2018-10-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Łukowej w RybnikuPokaż
338/2018 2018-09-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na nieruchomości przy ulicy Zebrzydowickiej 8 w RybnikuPokaż
337/2018 2018-10-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej 238B w RybnikuPokaż
336/2018 2018-10-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na nieruchomości przy ulicy Rudzkiej 238B w RybnikuPokaż
335/2018 2018-10-16 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
334/2018 2018-10-19 zgłoszeniaInformacja o zmianie danych w instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT24370 Rybnik Ochojec, przy ul. Rybnickiej w RybnikuPokaż
333/2018 2018-10-02 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
332/2018 2018-09-24 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
331/2018 2018-10-05 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
330/2018 2018-10-11 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
329/2018 2018-10-05 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
328/2018 2018-09-05 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
327/2018 2018-10-04 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
326/2018 2018-10-08 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. nr RYB1001_F w Rybniku przy ul. PodmiejskaPokaż
325/2018 2018-10-02 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
324/2018 2018-09-28 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
323/2018 2018-10-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Golejowskiej w Rybniku z odroczeniem opłatyPokaż
322/2018 2018-08-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Golejowskiej w RybnikuPokaż
321/2018 2018-10-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości przy Osiedlu południe 24A w Rybniku z odroczeniem opłatyPokaż
320/2018 2018-09-03 wnioski o wydanie decyzjiWydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości przy Osiedlu Południe 24A w RybnikuPokaż
318/2018 2018-10-02 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Netia S.A. Nr RYBKB075, ul. Bolesława Chrobrego 41 w RybnikuPokaż
317/2018 2018-10-09 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2164 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii kolejowej nr 148 Pszczyna - RybnikPokaż
316/2018 2018-09-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2164 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii kolejowej nr 14/8 relacji Pszczyna- RybnikPokaż
315/2018 2018-09-18 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych w zakładzie Doosan Babcock Energy Polska S.A. w Rybniku, przy ul. PodmiejskiejPokaż
314/2018 2018-09-18 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
313/2018 2017-09-13 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
312/2018 2018-09-27 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
309/2018 2018-09-19 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
308/2018 2018-09-28 decyzjeWydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Łukowej w RybnikuPokaż
307/2018 2018-09-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Łukowej w RybnikuPokaż
306/2018 2018-09-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Południe 37 w RybnikuPokaż
305/2018 2018-08-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Osiedle Południe 49 A w RybnikuPokaż
304/2018 2018-09-17 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa skupu kabli i przewodów, złomu oraz odpadów z tworzyw sztucznych i papieruPokaż
303/2018 2018-09-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Osiedle Południe 38I w RybnikuPokaż
302/2018 2018-08-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Południe 28IPokaż
301/2018 2018-09-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew zlokalizowanych na terenie działki położonej przy ulicy Kadłubka w Rybniku z odroczeniem opłatyPokaż
300/2018 2018-09-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew zlokalizowanych na terenie działki położonej przy ulicy Kadłubka w RybnikuPokaż
299/2018 2018-09-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Jastrzębskiej 8 w RybnikuPokaż
298/2018 2018-08-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Jastrzębskiej 8 w RybnikuPokaż
297/2018 2018-09-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Jastrzębskiej 3 w RybnikuPokaż
296/2018 2018-08-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Jastrzębskiej 3 w RybnikuPokaż
295/2018 2018-09-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Południe 50 w RybnikuPokaż
294/2018 2018-08-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa na nieruchomości położonej przy ul. Os. Południe 50 w RybnikuPokaż
293/2018 2018-09-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 23 szt. drzew i 300m2 krzewów zlokalizowanych na nieruchomościach położonych przy ul. Wandy, św. Józefa i Wawelskiej w Rybniku z obowiązkiem nasadzeń zastępczychPokaż
292/2018 2018-09-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 23 szt. drzew i 300m2 krzewów zlokalizowanych na nieruchomościach położonych przy ul. Wandy, św. Józefa i Wawelskiej w RybnikuPokaż
291/2018 2018-09-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości przy ulicy Kominka 37,39 w RybnikuPokaż
290/2018 2018-09-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew zlokalizowanych na nieruchomości przy ulicy Kominka 37,39 w RybnikuPokaż
289/2018 2018-09-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Orzepowickiej 22 i Kominka 21 w RybnikuPokaż
288/2018 2018-09-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Orzepowickiej 22 i Kominka 21 w RybnikuPokaż
287/2018 2018-09-21 decyzjeWydanie zezowlenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ul. Rudzkiej w RybnikuPokaż
286/2018 2018-08-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia drzewa rosnącego przy ulicy Rudzkiej w RybnikuPokaż
285/2018 2018-09-20 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Pod Lasem 62 w RybnikuPokaż
284/2018 2018-08-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Pod Lasem 62 w RybnikuPokaż
283/2018 2018-09-13 polityki, strategie, plany lub programyProgram Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023Pokaż
282/2018 2018-09-11 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
281/2018 2018-09-14 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji do szczotkowania blachy i warsztatu zlokalizowanych na terenie Tesko Steel Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Brzezińskiej 8aPokaż
280/2018 2018-09-11 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o. w Rybniku w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalacjęPokaż
279/2018 2018-09-12 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT22106_Rybnik_Centrum w Rybniku, przy ul. Saint Valier 1Pokaż
278/2018 2018-09-12 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT24272_Rybnik_Północ w Rybniku przy ul. Gliwickiej 72Pokaż
277/2018 2018-06-27 strategiczne oceny oddziaływania na środowiskoUzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023"Pokaż
276/2018 2018-09-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3sztuk drzew rosnacych na nieruchomości na skrzyżowaniu ulic 3 maja i Obwiedni Południowej z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
275/2018 2018-08-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3sztuk drzew rosnacych na nieruchomości na skrzyżowaniu ulic 3 maja i Obwiedni PołudniowejPokaż
274/2018 2018-07-04 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 grudnia 2015 r. o znaku Ek-I.6223.6.2015 udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku, przyPokaż
273/2018 2018-08-24 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Kłokocińskiej (MPZP 42)Pokaż
272/2018 2018-09-04 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT20558_Rybnik_Zamysłów w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 123Pokaż
271/2018 2018-09-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcia 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Jastrzębskiej 2 w RybnikuPokaż
270/2018 2018-06-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej na ulicy Jastrzębskiej 2 w RybnikuPokaż
269/2018 2018-09-04 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Sp. z o.o. Nr BT20411_Rybnik_Osiedle_Sławików w Rybniku, przy ul. Zebrzydowickiej 3Pokaż
268/2018 2018-09-10 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Jastrzębskiej 8 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
267/2018 2018-06-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Jastrzębskiej 8 w RybnikuPokaż
266/2018 2018-07-02 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych na terenie zakładu „ULIARCZYK” Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Żwirowej 2Pokaż
265/2018 2018-09-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Działkowców 1 w RybnikuPokaż
264/2018 2018-07-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew na nieruchomości położonej przy ulicy Działkowców 1 w RybnikuPokaż
263/2018 2018-09-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Pukowca w RybnikuPokaż
262/2018 2018-09-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Pukowca 5 w RybnikuPokaż
261/2018 2018-09-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzewPokaż
260/2018 2018-08-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew na nieruchomości położonej przy ul. Pukowca 8 w RybnikuPokaż
259/2018 2018-09-05 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Posadowienie instalacji do elektropolerowania na terenie Zakładu PPUH Gal Sp. z o.o. Sp. K. przy ul. Mikołowskiej w RybnikuPokaż
258/2018 2018-08-30 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
257/2018 2018-08-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek w sprawie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o., ul. Podmiejska 7, 44-207 Rybnik na Doosan Babcock Energy Polska S. A., ul. GolejowPokaż
256/2018 2018-08-30 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Polkomtel Sp. z o.o. Nr BT 22107 Rybnik East w Rybniku, przy ul. Brzezińskiej 8aPokaż
255/2018 2018-08-31 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Osiedle Różane w Rybniku z odroczeniem postępowania i częściowym umorzeniem opłatyPokaż
254/2018 2018-08-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Osiedle Różane w RybnikuPokaż
253/2018 prognozy oddziaływania na środowiskoProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40)Pokaż
252/2018 prognozy oddziaływania na środowiskoProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej, Żołędziowej, Komisji Edukacji Narodowej, Niepodległości, Granicznej i Gruntowej (MPZP 41)Pokaż
251/2018 2018-08-01 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów do powietrza z instalacji FAMUR Spółka Akcyjna Systemy Ścianowe RYFAMA Oddział w Rybniku, przy ul. Chrobrego 39 w RybnikuPokaż
250/2018 2018-08-20 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych na terenie zakładu Rettig Heating Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 11Pokaż
249/2018 2018-08-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz zmiany podmiotu prowadzącego instalację dla instalacji Doosan Babcock Energy Polska S.A. ul. Golejowska 73b, 44-207 RybnikPokaż
248/2018 2018-08-23 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji komory śrutowniczej, wentylacji laboratorium, magazynu farb, agregatu prądotwórczego w zakładzie Doosan Babcock Energy Polska S.A. przy ul. Golejowskiej 73b w RybnikuPokaż
247/2018 2018-08-23 zgłoszeniaInformacja w sprawie zmiany podmiotu prowadzącego instalację dygestorium z Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o.ul. Podmiejska 7, 44-207 Rybnik na Doosan Babcock Energy Polska S. A. ul. Golejowska 73b, 44-207 RybnikPokaż
246/2018 2018-08-23 zgłoszeniaInformacja w sprawie zmiany podmiotu prowadzącego instalację energetycznego spalania paliw z Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o.ul. Podmiejska 7, 44-207 Rybnik na Doosan Babcock Energy Polska S.A. ul. Golejowska 73b, 44-207 RybnikPokaż
245/2018 2018-08-23 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji kabiny lakierniczej w zakładzie Doosan Babcock Energy Polska S.A. w Rybniku, przy ul. PodmiejskiejPokaż
244/2018 2018-07-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Fabryki Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych SYGNAŁY S.A. w Rybniku, przy ul. Sygnały 62Pokaż
243/2018 2018-08-16 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr BT_24253 Rybnik Niedobczyce w Rybniku, przy ul. Górnośląskiej 21Pokaż
242/2018 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej BT24571 Rybnik Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26Pokaż
241/2018 2018-08-07 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 2357 Rybnik Tanger w Rybniku, przy ul. Grunwaldzkiej 18aPokaż
240/2018 2018-08-21 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZbieranie odpadów na terenie oczyszczalni ścieków "Boguszowice" w Rybniku, prowadzone przez Bioodpady.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Partyzantów 4Pokaż
239/2018 2018-08-17 postanowieniaPostanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Posadowienie instalacji do elektropolerowania na terenie Zakładu PPUH Gal Sp. z o.o. Sp. K. przy ul. Mikołowskiej w RybnikuPokaż
238/2018 2018-08-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Górnośląskiej w RybnikuPokaż
237/2018 2018-08-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Górnośląskiej w RybnikuPokaż
236/2018 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Wincentego Kadłubka i Wojciecha Bogusławskiego (MPZP 51-2)Pokaż
235/2018 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Wincentego Kadłubka i Wojciecha Bogusławskiego (MPZP 51-2)Pokaż
234/2018 2018-06-25 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
233/2018 2018-07-16 decyzjeNakaz usunięcia odpadów z terenu będącego własnością Service Center Katarzyna Szatkowska-Włoczek i Tomasz Włoczek Spółka Jawna, ul. Białych 5, 44-200 RybnikPokaż
232/2018 2017-12-27 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Tenneco Automotive Polska Sp. z o. o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 2c,Pokaż
231/2018 2018-07-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji do produkcji grzejników eksploatowanych w Rettig Heating Sp. z o. o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 11Pokaż
230/2018 2018-08-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 92 sztuk drzew zlokalizowanych przy ulicy Jarzynowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
229/2018 2018-07-17 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 92 sztuk drzew zlokalizowanych przy ulicy Jarzynowej w RybnikuPokaż
228/2018 2018-08-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego przy Osiedlu Południe 18A-B w RybnikuPokaż
227/2018 2018-06-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego przy Osiedlu południe 18A-B w RybnikuPokaż
226/2018 2018-08-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego przy ulicy Jastrzębskiej 9 w RybnikuPokaż
225/2018 2018-06-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Jastrzębskiej 9 w RybnikuPokaż
224/2018 2018-08-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew przy ulicy jastrzębskiej 7 z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
223/2018 2018-06-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Jastrzębskiej 7 w RybnikuPokaż
222/2018 2018-08-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew przy ulicy Walecznych w RybnikuPokaż
221/2018 2018-07-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Walecznych w RybnikuPokaż
220/2018 2018-08-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na trasie przebiegu linii kolejowej nr 140 przy ulicy Mikołowskiej w RybnikuPokaż
219/2018 2018-07-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na terasie przebiegu linii kolejowej nr 140 w RybnikuPokaż
218/2018 2018-08-03 decyzjeDecyzja zatwierdzająca raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji Ciepłowni Rymer zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Rymera 4Pokaż
217/2018 2018-06-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji Ciepłowni Rymera zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Rymera 4Pokaż
216/2018 2018-08-02 decyzjeDecyzja zatwierdzająca raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji Ciepłowni Chwałowice zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26Pokaż
215/2018 2018-06-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji Ciepłowni Chwałowice zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26Pokaż
214/2018 2018-08-03 decyzjeDecyzja zatwierdzająca raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji Elektrociepłowni Jankowice zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12Pokaż
213/2018 2018-06-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji Elektrociepłowni Jankowice zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12Pokaż
212/2018 2018-08-01 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy św. Józefa w RybnikuPokaż
211/2018 2018-07-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy św. Józefa w RybnikuPokaż
210/2018 2018-08-01 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy 1 Maja w Rybniku z odroczeniem opłatyPokaż
209/2018 2018-06-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy 1 Maja w RybnikuPokaż
208/2018 2018-08-01 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 52 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Sygnały w Rybniku z odroczeniem opłatyPokaż
207/2018 2018-06-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 52 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Sygnały w RybnikuPokaż
206/2018 2018-07-26 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowe oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
205/2018 2018-06-28 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPrzetwarzanie odpadów dotyczy wytwarzania kruszywa na bazie odpadów przez Inżbud TT Sp. z o.o. z RybnikaPokaż
204/2018 2018-06-28 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPrzetwarzanie odpadów dotyczy wytwarzania kruszywa na bazie opadów przez Inżbud TT Sp. z o.o. z RybnikaPokaż
203/2018 2018-07-20 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr BT_20873_Rybnik_Kłokocińska_A2_52174 w Rybniku przy ul. Kłokocińskiej 51Pokaż
202/2018 2018-07-19 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej (SE) 400/220/110 kV Wielopole dla przyłączenia transformatora 400/110 kVPokaż
201/2018 2018-07-05 zgłoszeniaZgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej LEMANS_TENNECO_RYBNIK, ul. Orzepowicka 15a w RybnikuPokaż
200/2018 2018-06-29 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1040_A w Rybniku, przy ul. Zebrzydowickiej 117Pokaż
199/2018 2018-06-27 zgłoszeniaZgłoszenie informacji o zaprzestaniu emisji z instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr KAT22242 Rybnik Elektrownia zlokalizowanej na żelbetowym kominie na terenie elektrowni w Rybniku, przy ul. Podmiejskiej 1Pokaż
198/2018 2018-07-20 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości przy ulicy Jankowickiej w RybnikuPokaż
197/2018 2018-06-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia drzewa rosnącego na nieruchomości przy ulicy Jankowickiej w RybnikuPokaż
196/2018 2018-06-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Famur S.A. Systemy Ścianowe Ryfama Oddział w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 39Pokaż
195/2018 2018-07-05 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środoiwskaPokaż
194/2018 2018-06-29 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPowstawanie odpadów związane z prowadzeniem przez NOWOSYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku zakładu zajmującego się produkcją hydrauliki sterowniczej dla górnictwa oraz rozjazdów kolejowychPokaż
193/2018 2018-06-25 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaWytwarzanie odpadów związane z funkcjonowaniem warsztatu samochodowego: Mechanika i Blacharstwo Samochodowe Pomoc Drogowa Kleczka JanuszPokaż
192/2018 2018-06-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Bocznej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
191/2018 2018-06-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Bocznej w RybnikuPokaż
190/2018 2018-06-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ulicy Wrębowej w RybnikuPokaż
189/2018 2018-06-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości przy ulicy Wrębowej w RybnikuPokaż
188/2018 2018-06-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w RybnikuPokaż
187/2018 2018-06-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w RybnikuPokaż
186/2018 2018-05-15 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZezwolenie na zbieranie odpadów na terenie oczyszczalni ścieków "Boguszowice" w Rybniku, prowadzone przez Bioodpady.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Partyzantów 4Pokaż
185/2018 2018-05-04 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZezwolenie na zbieranie odpadów w punkcie skupu złomu, prowadzonym przez Radosława Iwaszkiewicza - przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: RADMET Radosław Iwaszkiewicz, ul. Graniczna 7, 44-293 SzczerbicePokaż
184/2018 2018-05-23 decyzjeZezwolenie dotyczy Pana Przemysława Sobika - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Skup-Met Przemysław Sobik, ul. Świerklańska 41, 44-264 JankowicePokaż
183/2018 2018-06-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji zlokalizowanej na terenie salonu samochodowego "Uliarczyk" Sp. z o.o.Pokaż
182/2018 2018-06-11 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
181/2018 2018-06-19 postanowieniaPostanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej (SE) 400/220/110 kV Wielopole dla przyłączenia transformatora 400/110 kVPokaż
180/2018 2018-06-15 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
179/2018 2018-06-07 inne dokumentOpinia sanitarna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. Piotra Skargi (MPZP 44)Pokaż
178/2018 2018-06-15 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
177/2018 2018-06-19 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr 2246 Rybnik_Zachód w Rybniku przy ul. Orzepowickiej 15APokaż
176/2018 2018-06-04 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
175/2018 2018-06-06 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
174/2018 2018-06-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy RudzkiejPokaż
173/2018 2018-06-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy RudzkiejPokaż
172/2018 2018-05-17 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Posadowienie instalacji do elektropolerowania na terenie Zakładu PPUH Gal Sp. z o.o. Sp. K przy ul. Mikołowskiej w RybnikuPokaż
171/2018 2018-06-11 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej w RybnikuPokaż
170/2018 2018-05-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej w RybnikuPokaż
169/2018 2018-06-11 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Komuny Paryskiej w RybnikuPokaż
168/2018 2018-05-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Komuny Paryskiej w RybnikuPokaż
167/2018 2018-06-05 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów z dnia 8.10.2012 r. nr Ek-I.6221..10.2012, udzielonego Rybnickiej Fabryce Maszyn "RYFAMA" S.A. z RybnikaPokaż
166/2018 2018-05-30 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Wincentego Kadłubka i Wojciecha Bogusławskiego (MPZP 5Pokaż
165/2018 2018-06-05 zgłoszeniaAktualizacja stacji bazowej telefonii komórkowej nr RYB1031 B operatora P4 Sp. z o. o. w Rybniku, przy ul. Kłokocinskiej 51 w RybnikuPokaż
164/2018 2018-05-30 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT24442 w Rybniku, przy ul. Orzepowicka 15aPokaż
163/2018 2018-06-04 zgłoszeniaZakończenie eksploatacji instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr BT -22637 operatora Polkomtel Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Raciborskiej 260Pokaż
162/2018 2018-05-29 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
161/2018 2018-05-29 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
160/2018 2018-06-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Zwycięstwa w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
159/2018 2018-04-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Zwycięstwa w RybnikuPokaż
158/2018 2018-05-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 31 szt. drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Sosnowej w RybnikuPokaż
157/2018 2018-04-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Sosnowej w RybnikuPokaż
156/2018 2018-05-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Wrębowej w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
155/2018 2018-04-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Wrębowej w RybnikuPokaż
154/2018 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-1)Pokaż
153/2018 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-1)Pokaż
152/2018 2018-05-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Borki w RybnikuPokaż
151/2018 2018-05-02 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Borki w RybnikuPokaż
150/2018 2018-05-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Morcinka 1 i 29 w RybnikuPokaż
149/2018 2018-04-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnacych na nieruchomościach przy ulicy Morcinka 1 i 29 w RybnikuPokaż
148/2018 2018-05-07 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaDziałania prowadzone przez HOSSA Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku na terenie zdewastowanym m.in. działalnością górniczą, zlokalizowanym w rejonie ul. SportowejPokaż
147/2018 2018-05-23 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy lipowej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za dokonanie nasadzeń zastępczychPokaż
146/2018 2018-03-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Lipowej w RybnikuPokaż
145/2018 2018-05-23 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnacych przy ulicy Kolejowej z odroczeniem opłaty w zamian za dokonanie nasadzeń zastępczychPokaż
144/2018 2018-04-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Kolejowej w RybnikuPokaż
143/2018 2018-05-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26Pokaż
142/2018 2018-05-08 inne dokumentOpinia sanitarna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-1)Pokaż
141/2018 2018-05-09 inne dokumentOpinia sanitarna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-1)Pokaż
140/2018 2018-05-15 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Jankowice w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12Pokaż
139/2018 2018-03-29 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowe Rybnik Niewiadom II (35004N!) operatora Orange Polska S.A. w Rybniku przy ul. Sportowej 109Pokaż
138/2018 2018-04-11 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenie instalacji stacji bazowej operatora T-Mobile Polska S.A. Nr 50187 KRY_RYBNIK_3Maja w Rybniku, przy ul. 3 Maja 30Pokaż
137/2018 2018-05-08 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
136/2018 2018-04-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa stacji 400/220/110kV Wielopole dla przyłączenia transformatora 400/110kVPokaż
135/2018 2018-05-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości przy ulicy Brzezińskiej 8A w Rybniku z odroczeniem opłaty zamian za nasadzenia zastępczePokaż
134/2018 2018-03-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości przy ulicy Brzezińskiej 8A w RybnikuPokaż
133/2018 2018-05-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ulicy Lompy 9 z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych i odmowa wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewaPokaż
132/2018 2018-04-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Lompy 9 w RybnikuPokaż
131/2018 2018-05-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ulicy Kadłubka 43 w RybnikuPokaż
130/2018 2018-03-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 56 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Kadłubka 43 w RybnikuPokaż
129/2018 2018-05-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na trenie nieruchomości przy ulicy Adamskiego w RybnikuPokaż
128/2018 2018-04-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Adamskiego w RybnikuPokaż
127/2018 inne dokumentOpinia sanitarna miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Brackiej (MPZP 37-2)Pokaż
126/2018 2018-05-11 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych w zakładzie „Rzeźnictwo-Wędliniarstwo” S.C. Woźniczka Antoni, Woźniczka Maria, Woźniczka – Fojcik Ewa w Rybniku, przy ul. Wolnej 159Pokaż
125/2018 2018-05-07 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaDziałania prowadzone przez HOSSA Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku na terenie zdewastowanym m.in. działalnością górniczą, zlokalizowanym w rejonie ul. SportowejPokaż
124/2018 2018-05-04 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZbieranie odpadów prowadzone na terenie położonym w Rybniku przy ul. Sosnowej 5 - RADMET Radosław Iwaszkiewicz z siedzibą w Szczerbicach przy ul. Granicznej 7Pokaż
123/2018 2018-04-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie nowego pozwolenia na wprowadzanie pyłów do powietrza z instalacji zakładu „Rzeźnictwo-Wędliniarstwo” S.C. Woźniczka Antoni, Woźniczka Maria, Woźniczka –Fojcik Ewa, przy ul. Wolna 159 w Rybniku.Pokaż
122/2018 2018-04-24 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
121/2018 2018-05-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 42m2 krzewów rosnacych na nieruchomości przy ulicy Orzepowickiej 14 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
120/2018 2018-04-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 42m2 krzewów rosnących na nieruchomości przy ulicy Orzepowickiej 14 w RybnikuPokaż
119/2018 2018-05-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ulicy Bogusławskiego 2L w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
118/2018 2018-03-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Bogusławskiego 2L w RybnikuPokaż
117/2018 2018-05-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Rudzkiej 244A w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
116/2018 2018-03-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 21 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Rudzkiej 244A w RybnikuPokaż
115/2018 2018-05-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk dzrew z neruchomości przy ulicy Rudzkiej 244 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastepczychPokaż
114/2018 2018-04-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnacych przy ulicy Rudzkiej 244 w RybnikuPokaż
113/2018 2018-04-13 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. Piotra Skargi (MPZP 44)Pokaż
111/2018 polityki, strategie, plany lub programyProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Brackiej (MPZP 37-2)Pokaż
110/2018 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Brackiej (MPZP 37-2)Pokaż
109/2018 2018-04-23 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej przy ulicy Raciborskiej z odroczeniem uiszczenia opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
108/2018 2018-03-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Raciborskiej w RybnikuPokaż
107/2018 2018-04-05 decyzjeWygaszone zezwolenie dotyczyło zbierania odpadów przez Pana Janusza Rus i Panią Bogusławę Rus, działających w ramach spółki cywilnej FIRMA "BEATA"Pokaż
106/2018 2018-04-11 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Brackiej (MPZP 37-2)Pokaż
105/2018 2018-04-06 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
104/2018 2018-04-18 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew z terenu nieruchomości położonej przy ulicy Chwałowickiej 1 w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
103/2018 2018-03-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew z terenu nieruchomości położonej przy ulicy Chwałowickiej 1 w RybnikuPokaż
102/2018 2018-03-27 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaWytwarzanie odpadów związane obróbką metali w eksploatowanych instalacjach i urządzeniach SUROWIEC Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Rymera 19 DPokaż
101/2018 2018-03-13 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZbieranie odpadów złomu prowadzone przez Panią Katarzynę Małkiewicz - przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: "Budex" Katarzyna Małkiewicz z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Pułaskiego 16Pokaż
100/2018 2018-03-14 decyzjeUmorzenie postępowania zmiany zezwolenia na transport odpadów, udzielonego Eugeniuszowi Marcol - przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą F.U.H.B. MARBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Chabrowej 1Pokaż
99/2018 2018-03-21 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
98/2018 polityki, strategie, plany lub programyProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39)Pokaż
97/2018 2018-03-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na trasie przebiegu linii kolejowej nr 140 przy ulicy Mikołowskiej w RybnikuPokaż
96/2018 2018-03-21 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1522 A w Rybniku, przy ul. Brzezińska 8aPokaż
95/2018 2018-03-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na terasie przebiegu linii kolejowej nr 140 w RybnikuPokaż
94/2018 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39)Pokaż
93/2018 2018-03-14 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39)Pokaż
92/2018 2018-03-15 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39)Pokaż
91/2018 2018-03-01 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
90/2018 2018-02-23 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
89/2018 2018-03-22 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw wraz z budynkiem kasowym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych numerami 897/134 i 2197/136 przy ul. ks. płk. Wilhelma KubszaPokaż
88/2018 2018-03-06 decyzjeOdmowa udzielenia F.U.H.B. MARBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Chwałowickiej 64C zezwolenia na przetwarzanie odpadów, które miało dotyczyć przesiewania odpadów w mobilnym urządzeniu, w celu uzyskania materiału przydatnego do zagospodarowaPokaż
87/2018 2018-03-22 decyzjeDecyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu z terenu Rzymsko-Katolickiej Parafii pod wezwaniem Świętej Anny w Gliwicach – Łabędach, przy ul. Przyszowskiej 36Pokaż
86/2018 2018-03-06 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalacjęPokaż
85/2018 2018-01-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26 w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalacjęPokaż
84/2018 2018-03-06 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni Jankowice w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12 w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalacjęPokaż
83/2018 2018-01-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni Jankowice w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12 w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalacjęPokaż
82/2018 2018-03-06 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku, przy ul. Rymera 4 w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalacjęPokaż
81/2018 2018-01-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku, przy ul. Rymera 4 w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalacjęPokaż
80/2018 2018-03-06 decyzjeZmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku, przy ul. Rymera 4 w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację z Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. na: Polską Grupę Górniczą S.A.Pokaż
79/2018 2018-03-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Konarskiego w RybnikuPokaż
78/2018 2018-03-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Konarskiego w RybnikuPokaż
77/2018 2018-02-27 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZagospodarowanie odpadów przez Inżbud TT Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Drzymały 8 dotyczy instalacji eksploatowanej w Rybniku przy ul. Frontowej 10 DPokaż
76/2018 2018-03-09 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 149 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości przy ulicy Wyboistej z odroczeniem opłatyPokaż
75/2018 2018-02-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 149 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy WyboistejPokaż
74/2018 2018-03-08 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ulicy Gruntowej z odroczeniem opłatyPokaż
73/2018 2018-01-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew z terenu nieruchomości przy ulicy GruntowejPokaż
72/2018 2018-03-09 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z terenu nieruchomości przy ulicy Lipowej z odroczeniem opłatyPokaż
71/2018 2018-02-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z terenu nieruchomości przy ulicy LipowejPokaż
70/2018 2018-03-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 56 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Raciborskiej z odroczeniem opłaty i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
69/2018 2018-01-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 86 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy RaciborskiejPokaż
68/2018 2018-03-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 145 sztuk drzew rosnacych na terenie nieruchomości przy ulicy Raciborskiej z odroczeniem opłatyPokaż
67/2018 2018-02-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 145 sztuk drzew rosnacych na terenie nieruchomości przy ulicy RaciborskiejPokaż
66/2018 2018-02-16 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana pozwolenia dotyczyła zwiększenia ilości części wytwarzanych odpadów, dodania nowych rodzajów odpadów oraz włączenia do decyzji zezwolenia na zbieranie odpadów - DB Cargo Polska S.A., ul. Wolności 337, 41-800 ZabrzePokaż
65/2018 2018-02-07 decyzjeWykorzystanie odpadów w pracach polegających na przebudowie lub remontach podbudów dróg oraz innych budowli i obiektów budowlanych, w tym fundamentów - GRANI-TEC Durczok Paweł i Durczok Anita, ul. Raciborska 271, 44-273 RybnikPokaż
64/2018 2018-03-05 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Gliwickiej 190 w RybnikuPokaż
63/2018 2018-02-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Gliwickiej 190 w RybnikuPokaż
62/2018 2018-02-19 wnioski o wydanie decyzjiWytwarzanie odpadów związane obróbką metali w eksploatowanych instalacjach i urządzeniachPokaż
61/2018 2018-03-01 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji z instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. Nr 50362 w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26Pokaż
60/2018 2018-02-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Powstańców Śląskich w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
59/2018 2018-01-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Powstańców Śląskich w RybnikuPokaż
58/2018 2018-02-23 zgłoszeniaZgłoszenie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr RYB1522 A, ul. Brzezińska 8a w RybnikuPokaż
57/2018 2018-01-30 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmianie uległ prowadzący działania z odpadami (następca prawny) na Inżbud TT Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Drzymały 8Pokaż
56/2018 2018-01-24 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZagospodarowanie odpadów przez Rybnicką Spółdzielnię Produkcyjną z siedzibą w Rybniku przy ul. Majątkowej 42 na terenie położonym w Rybniku przy ul. ŚwierklańskiejPokaż
55/2018 2018-02-22 postanowieniaPostanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw wraz z budynkiem kasowym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych numerami 897/134 i 2197/136 przy ul. Pokaż
54/2018 2018-02-08 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w związku z funkcjonowaniem Ciepłowni Rymer, w Rybniku przy ul. RymeraPokaż
53/2018 2018-02-07 decyzjeUmorzenie postępowania w sprawie udzielenia DELGREEN Sp. z o.o. z siedzią w Rybniku przy ul. Ogrodowej 7Pokaż
52/2018 2018-01-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek w sprawie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku, przy ul. Rymera 4Pokaż
51/2018 2018-02-07 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
50/2018 2018-02-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Dębowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
49/2018 2018-01-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Dębowej w RybnikuPokaż
48/2018 2018-02-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej w obrębie ulicy Nowej i OgrodowejPokaż
47/2018 2018-01-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej w obrębie ulicy Nowej i OgrodowejPokaż
46/2018 2018-02-09 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Adaptacja hali serwisowej na kabinę lakierniczo-suszarniczą i magazynek farbPokaż
45/2018 2018-02-07 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Dostosowanie ZPMW Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice do produkcji paliw niskoemisyjnychPokaż
44/2018 2018-01-31 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 33 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Sienkiewicza w RybnikuPokaż
43/2018 2018-01-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 33 sztuk drzew rosnacych przy ulicy Sienkiewicza w RybnikuPokaż
42/2018 2018-01-31 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Józefa Pukowca 4 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
41/2018 2018-01-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Józefa Pukowca 4 w RybnikuPokaż
40/2018 2018-01-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości położonej przy ulicy Gliwickiej w Rybniku z odroczeniem opłatyPokaż
39/2018 2018-01-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości położonej przy ulicy Gliwickiej w RybnikuPokaż
38/2018 2018-01-31 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Brudnioka z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
37/2018 2018-01-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Brudnioka w RybnikuPokaż
36/2018 2017-12-27 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. Nr 53609 Rybnik (35275 KRY_RYBNIK_HALLERA) zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Gen. Hallera 6Pokaż
35/2018 2018-01-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 24 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych i częściowym odroczeniem opłatyPokaż
34/2018 2018-01-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 24 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zielonej w RybnikuPokaż
32/2018 2018-01-02 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 66 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Kotucza i Cegielnianej w RybnikuPokaż
31/2018 2018-01-26 postanowieniaPostanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Adaptacja hali serwisowej na kabinę lakierniczo-suszarniczą i magazynek farbPokaż
30/2018 2018-01-25 postanowieniaPostanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Dostosowanie ZPMW Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice do produkcji paliw niskoemisyjnychPokaż
29/2018 2018-01-17 zgłoszeniaInformacja o zmianie danych w zakresie wielkości emisji z instalacji stacji bazowej operatora Polkomtel Sp. z o.o. Nr BT_26301_Rybnik_Kolonia_Daszyńskiego w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 243Pokaż
28/2018 2018-01-17 zgłoszeniaInformacja o zmianie danych w zakresie wielkości emisji z instalacji stacji bazowej operatora Polkomtel Sp. z o.o. Nr BT_20558_Rybnik_Zamysłów w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 123Pokaż
27/2018 2018-01-05 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
25/2018 2018-01-16 decyzjeWygaszenie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dotyczyło działań prowadzonych przez Rybnicką Spółdzielnię Produkcyjną, ul. Majątkowa 42, 44-207 RybnikPokaż
24/2018 2018-01-17 decyzjeWygaszenie zezwolenia na zbieranie odpadów dotyczyło KULIK S.J., ul. Kadłubka 45, 44-270 RybnikPokaż
23/2018 2018-01-16 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaUmorzenie postępowanie w sprawie planowanego przez Rybnicką Spółdzielnię Produkcyjną z siedzią w Rybniku przy ul. Majątkowej 42 przetwarzania odpadówPokaż
22/2018 2018-01-11 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Gliwickiej w RybnikuPokaż
21/2018 2017-11-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy GliwickiejPokaż
20/2018 2018-01-10 zgłoszeniaInformacja w sprawie zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji z instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. Nr 2267 w Rybniku, przy ul. Różańskiego 14APokaż
19/2018 2018-01-11 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnacych przy ulicy mariańskiej w RybnikuPokaż
18/2018 2017-12-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnących przy ulicy MariańskiejPokaż
17/2018 2018-01-10 zgłoszeniaInformacja w sprawie zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji z instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. Nr 50185 w Rybniku, przy ul. Żużlowej 1Pokaż
16/2018 2018-01-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 40 sztuk drzew rosnących przy ulicy Rybnickiego 2 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
15/2018 2017-11-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 40 sztuk drzew rosnących przy ulicy Rybnickiego 2 w RybnikuPokaż
14/2018 2017-11-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 40 sztuk drzew rosnacych przy ulicy rybnickiego 2 w RybnikuPokaż
13/2018 2018-01-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących przy ulicy Józefa Rymera w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
12/2018 2017-12-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Józefa Rymera w RybnikuPokaż
11/2018 2017-12-20 decyzjePozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji DB Cargo Polska S.A. Zakład Utrzymania Taboru Kolejowego w Rybniku, przy ul. Kłokocińskiej 51Pokaż
10/2018 2017-12-04 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaDziałania prowadzone przez Greif Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku dotyczą instalacji do rozdrabniania tworzyw sztucznych w celu wykonania materiału wyjściowego do produkcji plastikowych elementów, eksploatowanej w zakładzie położonym w Rybniku Pokaż
9/2018 2017-08-24 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1)Pokaż
8/2018 2017-12-14 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30)Pokaż
7/2018 2017-12-14 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP 33)Pokaż
6/2018 2017-12-14 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32)Pokaż
5/2018 2018-01-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 3 sztuk drzew rosnacych przy ulicy Przewozowej w Rybniku z odroczeniem opłatyPokaż
4/2018 2017-11-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewPokaż
1/2018 2017-11-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew zlokalizowanych przy ulicy Józefa Rymara w RybnikuPokaż
521/2017 2017-12-27 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaWytwarzanie odpadów związane z działaniami prowadzonymi przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w RybnikuPokaż
520/2017 decyzjePokaż
519/2017 2017-12-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Gałczyńskiego w RybnikuPokaż
518/2017 2017-12-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy GałczyńskiegoPokaż
517/2017 2017-12-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnacych w obrębie ulic Ogrodowej i ZwycięstwaPokaż
516/2017 2017-11-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnacych w obrębie ulicy Zwycięstwa i OgrodowejPokaż
515/2017 2017-12-15 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. RYB1006A, przy ul. Skłodowskiej Curie 1 w RybnikuPokaż
514/2017 2017-12-20 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa parkingu w Rybniku pomiędzy ulicami Kotucza i CegielnianąPokaż
513/2017 2017-12-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnychPokaż
512/2017 2017-12-18 decyzjePozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód w związku z realizacją inwestycji - budową budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Rybniku przy ul. PolnejPokaż
511/2017 2017-12-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczy odpadów powstających w wyniku funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w RybnikuPokaż
510/2017 2017-12-15 decyzjePozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych do ziemiPokaż
509/2017 2017-12-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna rosnącego przy ulicy Lipowej 22 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
508/2017 2017-11-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewaPokaż
507/2017 2017-12-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wódPokaż
506/2017 2017-12-11 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Netia S.A. Nr RYBKB017 w Rybniku, przy ul. BrzezińskieJ 8APokaż
505/2017 2017-12-11 zgłoszeniaZgłoszenie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Netia RYBKB120 w Rybniku, przy ul. Prostej 144Pokaż
504/2017 2017-11-28 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 rokuPokaż
503/2017 2017-12-07 zgłoszeniaPostanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa parkingu w Rybniku pomiędzy ulicami Kotucza i CegielnianąPokaż
502/2017 2017-12-07 decyzjePozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnegoPokaż
501/2017 2017-11-22 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana zezwolenia na transport odpadów udzielonego GRANI-TEC Durczok Paweł, z siedzibą w Rybniku przy ul. Raciborskiej 271Pokaż
499/2017 2017-11-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących przy ulicy Wyzwolenia 29, 32, 38, 40, 42w RybnikuPokaż
498/2017 2017-12-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących przy ulicy Kolejowej w RybnikuPokaż
497/2017 2017-11-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących przy ulicy Kolejowej w RybnikuPokaż
496/2017 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36)Pokaż
495/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36)Pokaż
494/2017 2017-12-01 decyzjePozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotuPokaż
493/2017 2017-12-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz na wykonanie urządzeń wodnych w związku z budową kanalizacji deszczowejPokaż
492/2017 2017-12-01 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnacych przy ulicy Dolnej w Rybniku z odroczeniem opłaty i częściowym umorzeniem postępowania.Pokaż
491/2017 2017-10-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Dolnej w RybnikuPokaż
490/2017 2017-11-30 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPrzetwarzanie odpadów dotyczy demontażu odpadów wielkogabarytowy i eksploatowanej w zakładzie instalacji grzewczejPokaż
489/2017 2017-11-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Przemysłowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
488/2017 2017-11-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Przemysłowej w RybnikuPokaż
487/2017 2017-11-09 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
486/2017 2017-11-14 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
484/2017 2017-11-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Henryka Sienkiewicza w RybnikuPokaż
482/2017 2017-11-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnacych na trasie przebiegu linii kolejowej nr 140 w RybnikuPokaż
481/2017 2017-11-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnących na terasie przebiegu linii kolejowej nr 140 w RybnikuPokaż
480/2017 2017-11-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzen kanalizacyjnych innego podmiotuPokaż
479/2017 2017-11-13 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 rokuPokaż
478/2017 2017-11-14 decyzjePozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu ścieków do rowu oraz na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych do ziemiPokaż
477/2017 2017-11-13 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej Nr 35469N! Lemans_Makro_Rybnika, ul. Żorska 60 Od: Orange Polska S.A.Pokaż
476/2017 2017-10-27 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaTransport odpadów prowadzony przez Pana Patryka Pelczarskiego - przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: PROFIL Patryk PelczarskiPokaż
475/2017 2017-11-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Rudzkiej 238BPokaż
474/2017 2017-10-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej 238BPokaż
473/2017 2017-11-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Józefa PukowcaPokaż
472/2017 2017-10-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości przy ulicy Józefa Pukowca w RybnikuPokaż
471/2017 2017-10-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Adaptacja hali serwisowej na kabinę lakierniczo-suszarniczą i magazynek farbPokaż
470/2017 2017-11-09 decyzjePozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych dla zadania "Odwodnienie terenu obiektu Północ"Pokaż
469/2017 2017-11-07 decyzjePozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci stawu oraz na szczególne korzystanie z wód w związku z eksploatacją stawuPokaż
468/2017 2017-10-16 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji energetycznych i zbiorników magazynowych paliwa na terenie firmy Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej 2c w RybnikuPokaż
467/2017 2017-11-06 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaTransport odpadów prowadzony przez AMS X-TRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 95Pokaż
466/2017 2017-10-31 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPowstawanie odpadów związane z prowadzeniem przy ul. Pod Lasem 50 D zakładu zajmującego się produkcją hydrauliki sterowniczej dla górnictwa oraz rozjazdów kolejowychPokaż
465/2017 2017-10-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parkingu w Rybniku pomiędzy ulicami Kotucza i CegielnianąPokaż
464/2017 2017-11-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego (rowu) poprzez zabudowę przepustuPokaż
463/2017 2017-11-03 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących przy ulicy Świerklańskiej 2 w RybnikuPokaż
462/2017 2017-10-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Świerklańskiej 2 w RybnikuPokaż
461/2017 2017-11-03 decyzjePozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci przebudowy rowu poprzez jego zarurowaniaPokaż
460/2017 2017-11-03 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie dotyczy wytwarzania odpadów w wyniku wykonywania prac serwisowych środków transportu na wynajmowanym terenie położonym w Rybniku przy ul. Przemysłowej 13Pokaż
459/2017 2017-10-27 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
458/2017 2017-10-27 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
457/2017 2017-10-30 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
456/2017 2017-10-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotuPokaż
455/2017 2017-10-13 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaWytwarzanie odpadów związane z wykonywaniem remontów, modernizacji i napraw kotłów grzewczych, urządzeń do instalacji energetycznych i przemysłowych, podzespołów turbogeneratorów oraz innych urządzeńPokaż
454/2017 2017-10-26 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
453/2017 2017-10-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych obcego podmiotuPokaż
452/2017 2017-10-26 decyzjePozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstające na stanowisku do mycia samochodów, do urządzeń kanalizacyjnych obcego podmiotuPokaż
451/2017 2017-10-25 wnioski o wydanie decyzjiPozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych obcego podmiotuPokaż
449/2017 2017-10-23 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących przy ulicy Wyzwolenia 22A i 28 w RybnikuPokaż
448/2017 2017-09-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Wyzwolenia 22A i 28 w RybnikuPokaż
447/2017 2017-10-23 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 drzew rosnących przy ulicach Mariańskiej 8, Piasta 8 i 13, Wyzwolenia 10 w RybnikuPokaż
446/2017 2017-09-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Mariańskiej 8, Piasta 8 i 13, Wyzwolenia 10 w RybnikuPokaż
445/2017 2017-10-23 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących przy ulicy ks. Piotra Skargi 46 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
444/2017 2017-09-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy ks. Piotra Skargi 46 w RybnikuPokaż
443/2017 2017-08-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw wraz z budynkiem kasowym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych numerami 897/134, 2197/136 przy ul. Płk ks. Wilhelma KubszaPokaż
442/2017 2017-10-23 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku śliwa domowa rosnącego przy ulicy Rudzkiej/Stalowej w RybnikuPokaż
441/2017 2017-10-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Rudzkiej/Stalowej w RybnikuPokaż
440/2017 2017-10-20 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i odmowa wydania zgody na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na terenach działek o numerach: 667/46 i 214/52 przy ulicy Gałczyńskiego i DziałkowcówPokaż
439/2017 2017-09-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenach działek o numerach: 667/46 i 214/52 przy ulicy Gałczyńskiego i DziałkowcówPokaż
438/2017 2017-10-09 zgłoszeniaWniosek Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. Oddział w sprawie zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Jankowice w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12 Od: Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.Pokaż
437/2017 2017-10-20 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana pozwolenia nr Ek-I.6221.9.2012 z dnia 25.07.2012 r. udzielonego Kompanii Węglowej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie w Rybniku przy ul. Rymera 4 (Ciepłownia Rymer i Ciepłownia Ignacy)Pokaż
436/2017 2017-10-19 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
435/2017 2017-10-17 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
434/2017 2017-10-13 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
433/2017 2017-10-09 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
432/2017 2017-09-18 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
431/2017 2017-10-16 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. 53640 (35640 Kry_Rybnik_Gliwicka) w Rybniku, przy ul. Gliwickiej 190Pokaż
429/2017 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30)Pokaż
428/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30)Pokaż
427/2017 2017-10-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzytsanie z wódPokaż
426/2017 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP33)Pokaż
425/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32)Pokaż
424/2017 polityki, strategie, plany lub programyProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP33)Pokaż
423/2017 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32)Pokaż
422/2017 2017-10-11 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa nowego osadnika wstępnego oraz włączenie do istniejącego ciągu technologicznego w oczyszczalni ścieków w Rybniku-OrzepowicachPokaż
421/2017 2017-10-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Józefa Pukowca 3 w RybnikuPokaż
420/2017 2017-09-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Józefa Pukowca 3Pokaż
419/2017 2017-10-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy św. Maksymiliana 11 w RybnikuPokaż
418/2017 2017-09-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy św. Maksymiliana w RybnikuPokaż
417/2017 2017-10-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących przy ulicy 1 Maja w RybnikuPokaż
416/2017 2017-09-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących przy ulicy 1 Maja w RybnikuPokaż
415/2017 2017-10-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Jastrzębskiej 15Pokaż
413/2017 2017-10-11 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. Nr 35420N! Rybnik-Piaski w Rybniku, przy ul. Sosnowej 7Pokaż
412/2017 2017-10-10 decyzjePozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych do ziemiPokaż
411/2017 2017-10-10 decyzjePozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych do ziemiPokaż
410/2017 2017-10-10 decyzjePozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do wód powierzchniowychPokaż
409/2017 2017-09-21 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaTransport odpadów prowadzony przez Lubar Transport Mężyk Krzysztof, Bartnik Marian Spółka Jawna z siedzibą w Rybniku przy ul. Rymera 19Pokaż
408/2017 2017-10-09 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Tadeusza Kościuszki 57 z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
407/2017 2017-09-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewPokaż
406/2017 2017-10-09 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
405/2017 2017-09-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Jastrzębskiej w RybnikuPokaż
404/2017 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących przy ulicy Józefa Rymera 40C z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
403/2017 2017-09-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew przy ulicy Józefa Rymera 40C w RybnikuPokaż
402/2017 2017-10-09 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew przy ulicy Kolejowej w RybnikuPokaż
401/2017 2017-09-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew rosnących przy ulicy Kolejowej w RybnikuPokaż
400/2017 2017-09-19 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaWytwarzanie odpadów przez Rettig Heating Sp. z o.o. zajmującego się produkcją grzejników i płyt izolacyjnychPokaż
399/2017 2017-10-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Gliwickiej w Rybniku z odroczeniem opłatyPokaż
398/2017 2017-09-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Gliwickiej w RybnikuPokaż
397/2017 2017-10-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata rosnącego przy ulicy Rudzkiej 240B w RybnikuPokaż
396/2017 2017-09-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Rudzkiej 240B w RybnikuPokaż
395/2017 2017-10-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Józefa Rymera 25 z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
394/2017 2017-09-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Józefa Rymera 25Pokaż
393/2017 2017-09-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji DB CARGO POLSKA S.A., ul. Kłokocińska 51, 44-251 RybnikPokaż
392/2017 2017-10-03 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 46 sztuk drzew rosnących przy ulicy Podmiejskiej z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych i częściowym nieumorzeniem postępowania.Pokaż
391/2017 2017-09-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 49 sztuk drzew rosnących przy ulicy PodmiejskiejPokaż
390/2017 2017-10-03 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaTransport odpadów prowadzony przez Pana Adama Chmiel, przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TRANSPACK Adam Chmiel z siedzibą w Rybniku przy ul. Nadbrzeżnej 51Pokaż
389/2017 2017-09-29 decyzjePozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotuPokaż
388/2017 2017-09-28 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej 50186 operatora T-Mobile Polska S.A. w Rybniku przy ul. Franciszkańskiej 22Pokaż
387/2017 2017-09-19 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
386/2017 2017-09-25 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaWniosek dotyczy wytwarzania odpadów w wyniku wykonywania prac serwisowych środków transportu na wynajmowanym terenie położonym w Rybniku przy ul. Przemysłowej 13Pokaż
385/2017 2017-09-19 postanowieniaPostanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa nowego osadnika wstępnego oraz włączenie do istniejącego ciągu technologicznego w oczyszczalni ścieków w Rybniku-OrzepowicachPokaż
384/2017 2017-08-18 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
383/2017 2017-08-18 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
382/2017 2017-08-01 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
381/2017 2017-08-21 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
380/2017 2017-09-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 2cPokaż
378/2017 2017-09-25 decyzjePozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci zabudowy przepustu na rowiePokaż
377/2017 2017-09-21 wnioski o wydanie decyzjiWytwarzanie odpadów związane z wykonywaniem remontów, modernizacji i napraw kotłów grzewczych, urządzeń do instalacji energetycznych i przemysłowych, podzespołów turbogeneratorów oraz innych urządzeńPokaż
376/2017 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana pozwolenia nr Ek-I.6221.9.2012 z dnia 25.07.2012 r. udzielonego Kompanii Węglowej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie w Rybniku przy ul. Rymera 4 (Ciepłownia Rymer i Ciepłownia Ignacy)Pokaż
375/2017 2017-08-25 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej 50421 operatora T-Mobile Polska S.A. w Rybniku, przy ul. Pod LasemPokaż
374/2017 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36)Pokaż
373/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36)Pokaż
372/2017 2017-07-25 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
371/2017 2017-08-14 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
370/2017 2017-09-06 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaDziałania prowadzone przez Sego Sp. z o.o. w Rybniku przy ul. Kolberga 65Pokaż
369/2017 2017-08-24 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZagospodarowanie odpadami terenów zdegradowanych działalnością górniczą przez Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. z siedzibą w KatowicachPokaż
368/2017 2017-09-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew rosnących przy ulicy kard. Bolesława Kominka w Rybniku z odroczeniem opłaty i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
367/2017 2017-08-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy kard. Bolesława Kominka w RybnikuPokaż
366/2017 2017-09-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 45m2 krzewów rosnących w skupisku przy ulicy Orzepowickiej 14A z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
365/2017 2017-09-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 45m2 krzewów rosnących w skupisku przy ulicy Orzepowickiej 14APokaż
364/2017 2017-09-20 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Dąbrówki z odroczeniem opłatyPokaż
363/2017 2017-08-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy DąbrówkiPokaż
362/2017 2017-09-19 decyzjeDecyzja -przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego wraz z przejęciem praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnegoPokaż
361/2017 2017-09-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód w związku z realizacją odwodnieniaPokaż
360/2017 2017-09-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew rosnących przy ulicach Mikołowskiej i Przemysłowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
359/2017 2017-08-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicach Mikołowskiej i Przemysłowej w RybnikuPokaż
358/2017 2017-09-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Paderewskiego 46 w RybnikuPokaż
357/2017 2017-08-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Paderewskiego 46 w RybnikuPokaż
356/2017 2017-09-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew zlokalizowanych przy ulicach Obywatelskiej i Ogrodowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
355/2017 2017-08-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących przy ulicach Ogrodowej i Obywatelskiej w RybnikuPokaż
354/2017 2017-09-14 decyzjePozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych poprzez wylot W16 w Jastrzębiu Zdroju do ziemiPokaż
353/2017 2017-09-13 decyzjePozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych poprzez wylot W18 w Jastrzębiu ZdrojuPokaż
352/2017 2017-09-12 decyzjePozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych wylotem W19 do ziemi (teren Jastrzębia Zdroju)Pokaż
351/2017 2017-09-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci zarurowania odcinka rowuPokaż
350/2017 2017-08-18 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZbieranie i przetwarzanie odpadów przez Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich związane z budową Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna Etap IIPokaż
349/2017 2017-09-07 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 56 sztuk drzew i 51m2 krzewów rosnących przy ulicy Wyboistej w Rybniku z odroczeniem opłatyPokaż
348/2017 2017-08-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 56 drzew i 51 m2 krzewów rosnących przy ulicy Wyboistej w RybnikuPokaż
347/2017 2017-08-22 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZagospodarowanie odpadami terenów zdegradowanych działalnością górniczą przez Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.Pokaż
346/2017 2017-09-11 decyzjePozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków opadowych wylotem W17 do ziemi - na terenie Jastrzębia ZdrojuPokaż
345/2017 2017-08-10 decyzjeUmorzenie postępowania w sprawie udzielenia Panu Patrykowi Pelczarskiemu, przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą PROFIL Patryk Pelczarski, zezwolenia na zbieranie odpadówPokaż
344/2017 2017-09-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie drzewa przy ulicy Rudzkiej w RybnikuPokaż
343/2017 2017-08-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy RudzkiejPokaż
342/2017 2017-09-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotuPokaż
341/2017 2017-09-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnegoPokaż
340/2017 2017-08-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących z myjni samochodowej , zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotuPokaż
339/2017 2017-08-31 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnychPokaż
338/2017 2017-08-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (przepust, wyloty ścieków deszczowych oraz rowy) oraz szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowychPokaż
337/2017 2017-08-31 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urxądzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód w związku z realizacją odwodnienia budynków mieszkalnychPokaż
336/2017 2017-09-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotuPokaż
335/2017 2017-09-05 decyzjePozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego, odwadnianie obiektów budowlanych oraz odprowadzanie wód drenażowych i opadowych w związku z realizacją inwestycji modernizacji dwuru w Łukowie ŚląskimPokaż
334/2017 2017-08-28 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
333/2017 2017-08-18 decyzjePozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód-odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotuPokaż
332/2017 2017-08-29 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
331/2017 2017-08-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących przy ulicy Kłokocińskiej 51 z częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
330/2017 2017-08-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Kłokocińskiej 51Pokaż
329/2017 2017-08-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew zlokalizowanych przy ulicach: Gzelskiej, Chwałęcickiej i Stalowej z częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
328/2017 2017-07-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 23 sztuk drzew rosnących przy ulicach: Gzelskiej, Stalowej i ChwałęcickiejPokaż
327/2017 2017-08-10 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana zezwolenia udzielonego EKO M. Golik, J. Konsek, J. Serwotka S. J. z siedzibą w Rybniku, dotycząca zbierania odpadów przy ul. Przemysłowej 35 i ul. Kolberga 65Pokaż
326/2017 2017-08-07 decyzjeWygaszenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów obecnie prowadzącemu instalację - PPUH "GAL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Bielsku-BiałejPokaż
325/2017 2017-08-24 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
324/2017 2017-07-21 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZagospodarowanie odpadów przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną z siedzibą w Rybniku polegające na wypełnieniu terenów niekorzystnie przekształconych działalnością górnicząPokaż
323/2017 2017-08-04 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana zezwolenia udzielonego EKO M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka S.J. dotyczyła zwiększenia dopuszczalnej do przetworzenia ilości jednego z rodzajów odpadówPokaż
322/2017 2017-07-24 decyzjeWygaszenie zezwolenia udzielonego HALDEX S.A. z siedzibą w Katowicach w związku z przejęciem praca przez Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. z siedzibą w KatowicachPokaż
321/2017 2017-08-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Henryka Wieniawskiego w RybnikuPokaż
320/2017 2017-07-31 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego przy ulicy Henryka Wieniawskiego 7 w RybnikuPokaż
319/2017 2017-08-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Hutniczej w RybnikuPokaż
318/2017 2017-07-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Hutniczej w RybnikuPokaż
317/2017 2017-08-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Tysiąclecia 60-64 w Wodzisławiu Śląskim z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
316/2017 2017-07-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Tysiąclecia 60-64 w Wodzisławiu ŚląskimPokaż
315/2017 2017-08-22 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie pyłów do powietrza z instalacji Przedsiębiorstwa Prefabrykacji Górniczej "PREFROW" Sp. z o.o. zlokalizowanej na terenie Zakładu Produkcyjnego "Niewiadom" w Rybniku, przy ul. Semana 14Pokaż
314/2017 2017-08-21 wnioski o wydanie decyzjiWytwarzanie odpadów przez Rettig Heating Sp. z o.o. zajmującego się produkcją grzejników i płyt izolacyjnychPokaż
313/2017 2017-08-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzenia ścieków opadowych do wód powierzchniowychPokaż
312/2017 2017-08-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku robinia akacjowa rosnącego przy ulicy św. Maksymiliana 9c w RybnikuPokaż
311/2017 2017-08-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy św. Maksymiliana 9CPokaż
310/2017 2017-07-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Przedsiębiorstwa Prefabrykacji Górniczej "PREFROW" Sp. z o.o. położonej na terenie Zakładu Produkcyjnego "Niewiadom" w Rybniku, przy ul. Semana 14Pokaż
309/2017 2017-06-19 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie gazów i do powietrza z instalacji Greif Poland Sp. z o. o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 3Pokaż
308/2017 2017-08-11 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie pyłów do powietrza z instalacji zakładu LUBAR S.A. w Rybniku, przy ul. Rymera 19Pokaż
307/2017 2017-08-11 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie pyłów do powietrza z instalacji zakładu LUBAR S.A. w Rybniku, przy ul. Konarskiego 159APokaż
306/2017 2017-08-11 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy ks. Konrada Szwedy w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
305/2017 2017-07-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy ks. Konrada Szwedy 7 w RybnikuPokaż
304/2017 2017-08-11 decyzjeDecyzja administracyjna zezwalająca na usuniecie drzew rosnących przy ulicy Rudzkiej 244A z obowiązkiem dokonania nasadzeńPokaż
303/2017 2017-08-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Rudzkiej 244APokaż
302/2017 2017-07-28 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1515_A w Rybniku, przy ul. Zebrzydowickiej 3Pokaż
301/2017 2017-07-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych w Łukowie ŚląskimPokaż
300/2017 2017-08-02 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT_22108_Górka w Rybniku, przy ul. Podmiejskiej 1Pokaż
299/2017 2017-08-07 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna rosnących przy ulicy Żorskiej w Rybniku z odroczeniem opłatyPokaż
298/2017 2017-06-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna przy ulicy Żorskiej w RybnikuPokaż
297/2017 2017-08-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 58 sztuk drzew przy ulicy Brzezińskiej z odroczeniem opłaty i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
296/2017 2017-02-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 65 sztuk drzew rosnących przy ulicy Brzezińskiej 8\w RybnikuPokaż
295/2017 2017-08-07 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 33 sztuk drzew zlokalizowanych przy ulicy Rudzkiej 244 w Rybniku z dokonaniem nasadzeń zastępczychPokaż
294/2017 2017-07-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ulicy Rudzkiej 244 w RybnikuPokaż
293/2017 2017-08-03 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
292/2017 2017-08-03 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
291/2017 2017-07-14 zgłoszeniaWniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie pyłów do powietrza z instalacji LUBAR S.A. w Rybniku, przy ul. Konarskiego 159APokaż
288/2017 2017-08-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew rosnących przy ulicy Bocznej 11 i 13 w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
287/2017 2017-07-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew przy ulicy Bocznej 11 i 13 w RybnikuPokaż
286/2017 2017-07-18 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana zezwolenia dotyczyła dodania nowych rodzajów odpadówPokaż
285/2017 2017-08-02 decyzjeZezwolenie na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Paderewskiego 48 w RybnikuPokaż
284/2017 2017-07-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Paderewskiego 48 w RybnikuPokaż
283/2017 2017-07-31 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
282/2017 2017-07-13 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
281/2017 2017-07-24 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
280/2017 2017-07-17 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
279/2017 2017-07-04 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
278/2017 2017-07-24 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
277/2017 2017-07-11 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
276/2017 2017-07-20 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
275/2017 2017-07-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji LUBAR S.A. w Rybniku, przy ul. Rymera 19Pokaż
274/2017 2017-07-17 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa nowego osadnika wstępnego oraz włączenie do istniejącego ciągu technologicznego w oczyszczalni ścieków w Rybniku-OrzepowicachPokaż
273/2017 2017-07-27 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHzPokaż
272/2017 2017-07-17 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Rozbudowa instalacji do przetwarzania opon, odpadów gumowych, odpadów z tworzyw sztucznych i innych odpadów kalorycznych w Żorach przy ul. Kleszczowskiej 36Pokaż
271/2017 2017-07-20 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 61 sztuk drzew rosnących przy ulicach Podmiejskiej, Skowronków i Poloczka z częściowym umorzeniem postępowania.Pokaż
270/2017 2017-06-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 66 sztuk drzew rosnących przy ulicach Podmiejskiej, Skowronków, Poloczka w RybnikuPokaż
269/2017 2017-07-14 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHzPokaż
268/2017 2017-07-19 decyzjePozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego - wylotów do cieku oraz na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowychPokaż
267/2017 2017-07-12 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHzPokaż
266/2017 2017-06-19 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana pozwolenia dotyczącego zakładów Lubar S.A. położonych w Rybniku przy ul. Frontowej 10D, ul. Konarskiego 159A i ul. Rymera 19Pokaż
265/2017 2017-05-29 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaWniosek dotyczy pozwolenia obejmującego zakłady Lubar S.A. położone w Rybniku przy ul. Frontowej 10D, ul. Konarskiego 159A i ul. Rymera 19Pokaż
264/2017 2017-05-29 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaWytwarzanie odpadów przez WTC Sp. z o.o. w wyniku prowadzonych w stacji serwisowej napraw samochodów ciężarowychPokaż
263/2017 2017-05-24 decyzjeWykorzystanie odpadów w celu produkcji elementów betonowych przez Lubar S.A. z siedzibą w RybnikuPokaż
262/2017 2017-05-31 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaTransport prowadzony przez Helenę Mitko i Joannę Lukaszczyk w ramach spółki cywilnej ML-TRANSPokaż
261/2017 2017-06-12 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaTransport odpadów przez P.P.U.H. BET-POL Rafał FurmanekPokaż
260/2017 2017-07-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotuPokaż
259/2017 2017-06-22 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej RYBNIK PIASKI (KRY_RYBNIK_SOSNOWA) w Rybniku, przy ul. Sosnowej 7Pokaż
258/2017 2017-07-07 decyzjePozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotuPokaż
257/2017 2017-07-03 decyzjePozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego oraz na szczególne korzystanie z wódPokaż
256/2017 2017-06-21 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHzPokaż
255/2017 2017-06-12 wnioski o wydanie decyzjiWnioseki o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych w Jastrzębui ZdrojuPokaż
254/2017 2017-06-27 decyzjePozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci poboru, piętrzenia, retencjonowania i odprowadzania wody na potrzeby eksploatacji kompleksu stawówPokaż
253/2017 2017-06-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy 1 Maja w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
252/2017 2017-05-31 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy 1 Maja 102 w RybnikuPokaż
251/2017 2017-06-20 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
250/2017 2017-05-22 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
249/2017 2017-04-28 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.Pokaż
248/2017 2017-06-16 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
247/2017 2017-06-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci stawu oraz na szczególne korzystanie z wód w związku z jego eksploatacjąPokaż
246/2017 2017-06-14 decyzjeDecyzja zmieniająca pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków przemysłowych oraz bytowychPokaż
245/2017 2017-06-14 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A., ul. Brzezińska 8aPokaż
244/2017 2017-06-13 decyzjeDecyzja zmieniająca pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowychPokaż
243/2017 2017-06-14 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 39Pokaż
242/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Karłowicza (MPZP 19-2)Pokaż
241/2017 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Karłowicza (MPZP 19-2)Pokaż
240/2017 2017-06-14 decyzjeRozbudowa układu torowego bocznicy Bazy Napraw Taboru i Sprzętu Kolejowego (BNTiSK) w Rybniku oraz odbudowa torów łącznikowych pomiędzy Przesuwnicą wagonów a budynkiem Hali napraw podwozi z przewiązką wraz z wydłużeniem zakresu działania Przesuwnicy Pokaż
239/2017 2017-06-12 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
238/2017 2017-06-06 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
237/2017 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1)Pokaż
236/2017 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1)Pokaż
235/2017 2017-06-08 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Bolesława Kominka w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
234/2017 2017-05-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Bolesława Kominka w RybnikuPokaż
233/2017 2017-05-31 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. RYB1031 B, ul. Kłokocińska 51Pokaż
232/2017 2017-05-31 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Hallera w RybnikuPokaż
231/2017 2017-05-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego- drenażu oraz na odprowadzenie wód drenażowych i opadowych do ziemiPokaż
230/2017 2017-05-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotuPokaż
229/2017 2017-05-05 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1)Pokaż
228/2017 2017-05-24 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1)Pokaż
227/2017 2017-04-27 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy tereny w rejonie ulic Olszyckiej, Pawła Mojżesza i Ofiar Terroru (MPZP 27)Pokaż
226/2017 2017-05-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o przeniesienie pozwolenia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wódPokaż
225/2017 2017-05-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowychPokaż
224/2017 2017-05-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Józefa Pukowca 1 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
223/2017 2017-05-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzew przy ulicy Józefa Pukowca 1 w RybnikuPokaż
222/2017 2017-05-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk z drzew przy ulicy Kwiatowej w Rybniku z częściowym odroczeniem opłaty.Pokaż
220/2017 2017-05-30 decyzjePozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotuPokaż
219/2017 2017-05-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy WodzisławskiejPokaż
218/2017 2016-09-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy WodzisławskiejPokaż
217/2017 2017-05-10 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaTransport odpadów prowadzony przez Pana Patryka Pelczarskiego - przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: PROFIL Patryk PelczarskiPokaż
216/2017 2017-05-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy GliwickiejPokaż
215/2017 2017-05-17 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy GliwickiejPokaż
214/2017 2017-04-27 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaWytwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem zakładu zajmującego się obróbką metali oraz montażem i demontażem urządzeń górniczychPokaż
213/2017 2017-05-30 decyzjeWydanie decyzji umarzającej opłatę za usunięcie drzew przy ulicy SosnowejPokaż
212/2017 2017-05-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący umorzenia opłaty za usunięcie drzew przy ulicy SosnowejPokaż
211/2017 2017-05-23 decyzjePozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci stawów ziemnych oraz na szczególne korzystanie z wód w postaci poboru, piętrzenia i odprowadzania wodyPokaż
210/2017 2017-05-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 80m2 krzewów przy ulicy Orzepowickiej 14 w Rybniku z odroczeniem opłatyPokaż
209/2017 2017-05-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie krzewów przy ulicy Orzepowickiej 14 w RybnikuPokaż
208/2017 2017-05-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów do rowu oraz na odprowadzanie ścieków opadowych do ziemiPokaż
207/2017 2017-04-10 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaDziałania w zakresie zbierania odpadów prowadzone przez przedsiębiorcę: Gabriela OleszczakPokaż
206/2017 2017-04-04 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaDziałania prowadzone przez HOSSA Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku na terenie zdewastowanym m.in. działalnością górniczą, zlokalizowanym w rejonie ul. SportowejPokaż
205/2017 2017-03-14 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaDokument dotyczy zezwolenia na wykorzystanie odpadów w produkcji mieszaniny stanowiącej podłoże służące do rekultywacji terenów zdegradowanychPokaż
204/2017 2017-05-18 postanowieniaPostanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoPokaż
203/2017 2017-04-04 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana zezwolenia dotyczyła dodania nowych rodzajów odpadówPokaż
202/2017 2017-04-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek w sprawie wydania nowego pozwolenia na wprowadzanie gazów mi pyłów do powietrza dla instalacji Greif Poland Sp. z. o.o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 3Pokaż
201/2017 2017-05-08 postanowieniaPostanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Hallera w RybnikuPokaż
200/2017 2017-05-18 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHzPokaż
199/2017 2017-05-15 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
198/2017 2017-05-11 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
197/2017 2017-05-11 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
196/2017 2017-05-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Władysława Reymonta 62 w Rybniku z odroczeniem opłaty i obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
195/2017 2017-04-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Władysława Reymonta 62 w RybnikuPokaż
194/2017 2017-05-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy ks. Pawła Pośpiecha w RybnikuPokaż
193/2017 2017-04-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzew przy ulicy ks. Pawła Pośpiecha w RybnikuPokaż
192/2017 2017-05-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wó w postaci odprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotuPokaż
191/2017 2017-05-09 decyzjePozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód w związku z realizacją inwestycji przy ul. Hetmańskiej w RybnikuPokaż
190/2017 2017-04-19 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHzPokaż
189/2017 2017-05-05 decyzjePozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, szczególne korzystanie z wód, zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód w związku z realizacją inwestycji "Budowa ścieżki rowerowej"Pokaż
188/2017 2017-05-08 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: świerk pospolity - 1 szt., świerk kłujacy - 1 szt., przy ulicy Podmiejskiej 83 w RybnikuPokaż
187/2017 2017-04-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Podmiejskiej 83 w RybnikuPokaż
186/2017 2017-05-08 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 70m2 krzewów gatunku ligustr pospolity przy ulicy Orzepowickiej 16 w RybnikuPokaż
185/2017 2017-04-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 70m2 krzewów gatunku ligustr pospolity przy ulicy Orzepowickiej w RybnikuPokaż
184/2017 2017-04-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew i 143m2 krzewów przy ulicy Floriańskiej w Rybniku z odroczeniem opłatyPokaż
183/2017 2017-04-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów przy ulicy Floriańskiej w RybnikuPokaż
182/2017 2017-04-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew przy ulicy Wandy 19 i 23 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
181/2017 2017-04-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew przy ulicy Wandy 19 i 23 w RybnikuPokaż
180/2017 2017-04-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa przy ulicy Wysokiej 8 w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
179/2017 2017-04-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa przy ulicy Wysokiej 8 w RybnikuPokaż
178/2017 2017-04-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rodzaju topola przy ulicy Jana Karłowicza 2A,B,C w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
177/2017 2017-04-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rodzaju topola przy ulicy Jana Kasprowicza 2A,B,C w RybnikuPokaż
176/2017 2017-04-27 decyzjeWydanie decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzewa przy ulicy mikołowskiejPokaż
175/2017 2017-04-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Mikołowskiej w RybnikuPokaż
174/2017 2017-04-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna przy ulicy Rudzkiej 238B w Rybniku z częściowym odroczeniem opłatyPokaż
173/2017 2017-04-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna przy ulicy Rudzkiej 238B w RybnikuPokaż
172/2017 2017-04-19 wnioski o wydanie decyzjiPowstawanie odpadów związane z prowadzeniem przy ul. Pod Lasem 50 D zakładu zajmującego się produkcją hydrauliki sterowniczej dla górnictwa oraz rozjazdów kolejowychPokaż
171/2017 2017-04-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wódPokaż
170/2017 2017-04-20 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola berlińska przy ulicy Mikołowskiej 136 w RybnikuPokaż
169/2017 2017-03-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola berlińska przy ulicy Mikołowskiej 136 w RybnikuPokaż
168/2017 2017-04-18 decyzjePozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci poboru i odprowadzania wodyPokaż
167/2017 2017-04-14 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 listopada 2015 r. o znaku Ek-I.6225.16.2015 udzielającej pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Wrębowa Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Rymera 19Pokaż
166/2017 2017-04-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 42 sztuk drzew przy ulicy Lipowej w RybnikuPokaż
165/2017 2017-03-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Lipowej w RybnikuPokaż
164/2017 2017-04-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 31 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna przy ulicy Lipowej w Rybniku z odroczeniem opłatyPokaż
163/2017 2017-03-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Lipowej w RybnikuPokaż
162/2017 2017-04-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew przy ulicy Budowlanych w RybnikuPokaż
161/2017 2016-12-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew przy ulicy Budowlanych w RybnikuPokaż
160/2017 2017-04-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata przy ulicy Jastrzębskiej 10 w RybnikuPokaż
159/2017 2017-03-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata przy ulicy Jastrzębskiej 10 w RybnikuPokaż
158/2017 2017-04-06 wnioski o wydanie decyzjiWytwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem zakładu zajmującego się obróbką metali oraz montażem i demontażem urządzeń górniczychPokaż
157/2017 2017-03-30 wnioski o wydanie decyzjiDziałalność prowadzona w Rybniku przy ul. Gliwickiej 179Pokaż
156/2017 2017-04-12 decyzjePozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego oraz na szczególne korzystanie z wódPokaż
155/2017 2017-04-03 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHzPokaż
154/2017 2017-02-01 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaTransport odpadów prowadzony przez Rybnickie Służby Komunalne z siedzibą w Rybniku przy ul. Jankowickiej 41BPokaż
153/2017 2017-04-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5072 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii kolejowej nr 140 relacji Katowice Ligota – Nędza w Rybniku, w odległości mniejszej niż 15 metrów od osi skrajnego toru.Pokaż
152/2017 2017-03-17 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5072 sztuk drzew położonych na trasie przebiegu linii kolejowej nr 140 relacji Katowice Ligota – Nędza w RybnikuPokaż
151/2017 2017-01-26 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana zezwolenia dotyczącego wykorzystania odpadów w celu produkcji mieszaniny stosowanej do rekultywacji, realizowanej przez EKO M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka Spółka Jawna, ul. Kościuszki 45A, 44-200 RybnikPokaż
150/2017 2017-04-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa i domowa wydania zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski przy ulicy Mglistej 8 w RybnikuPokaż
149/2017 2017-03-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski przy ulicy Mglistej 8 w RybnikuPokaż
148/2017 2017-04-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna przy ulicy Gliwickiej 182 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
147/2017 2017-03-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Gliwickiej 182 w RybnikuPokaż
146/2017 2017-04-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew przy ulicy Józefa Piłsudskiego w RybnikuPokaż
145/2017 2017-03-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew przy ulicy Józefa Piłsudskiego w RybnikuPokaż
144/2017 2017-01-19 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana adresata pozwolenia na "Auto Salon Margo - Szczotok" Spółka Jawna, ul. Wodzisławska 201, 44-218 RybnikPokaż
143/2017 2017-01-19 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaTransport odpadów prowadzony pod nazwą: F.U.H.B. MARBUD Eugeniusz Marcol, ul. Chabrowa 1, 44-210 RybnikPokaż
142/2017 2017-03-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Wrębowa Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Rymera 19Pokaż
140/2017 2017-04-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód na potrzeby korzystania z kompleksu stawowego "obiekt Gzel"Pokaż
139/2017 2017-03-27 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHzPokaż
138/2017 2017-04-04 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHzPokaż
137/2017 2017-03-30 decyzjePozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnegoPokaż
136/2017 2017-03-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku olsza czarna przy ulicy Brzeziny Miejskie w RybnikuPokaż
134/2017 2017-03-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących przy ulicach św. Maksymiliana 10 i 12, Mglistej 6, ks. Szwedy 7 w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
133/2017 2017-03-08 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
132/2017 2017-03-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew przy ulicach: św. Maksymiliana 10 i 12, Mglistej 6, ks. Szwedy 7 w RybnikuPokaż
131/2017 2017-03-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Orzepowickiej w RybnikuPokaż
130/2017 2017-03-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew w RybnikuPokaż
129/2017 2017-03-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunków: modrzew europejski - 1 szt., jarząb pospolity - 3 szt. przy ulicy Armii ludowej i Sztolniowej w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
128/2017 2017-02-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunków: dąb szypułkowy - 1 szt., modrzew europejski - 1 szt., jarząb pospolity - 3 szt. przy ulicy Armii Ludowej i Sztolniowej w RybnikuPokaż
127/2017 2017-03-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachPokaż
126/2017 2017-03-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk kłujący w RybnikuPokaż
125/2017 2017-02-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk kłujący w RybnikuPokaż
124/2017 2017-03-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: topola balsamiczna - 1 szt., topola berlińska - 1 szt. przy ulicy Wyzwolenia 28 i 42 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
123/2017 2016-10-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew przy ulicach Wyzwolenia 28 i 42, Piasta 13 i 31 w RybnikuPokaż
122/2017 2016-01-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- Rozbudowa instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i surowców wtórnych oraz bazy przeładunkowej odpadów komunalnych (...)Pokaż
121/2017 2017-03-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnegoPokaż
120/2017 2017-03-16 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Zabudowa urządzeń do klasyfikacji najdrobniejszych ziaren w ZPMW dla Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice - Obiekt 4.1 - Budynek płuczki miałowejPokaż
119/2017 2017-03-15 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku modrzew europejski przy ulicy Prostej 100 w RybnikuPokaż
118/2017 2016-12-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku modrzew europejski przy ulicy Prostej 100 w RybnikuPokaż
117/2017 2017-03-15 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew przy ulicy Wrębowej 2 w RybnikuPokaż
116/2017 2017-01-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew przy ulicy Wrębowej 2 w RybnikuPokaż
115/2017 2017-03-15 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew przy ulicy Ludwika Zamenhofa w RybnikuPokaż
114/2017 2016-12-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew przy ulicy Ludwika Zamenhofa w RybnikuPokaż
113/2017 2017-03-15 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba babilońska przy ulicy św. Józefa 16 w RybnikuPokaż
112/2017 2017-01-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku wierzba babilońska przy ulicy św. Józefa 16 w RybnikuPokaż
111/2017 2017-03-15 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew przy ulicy KEN 15 w RybnikuPokaż
110/2017 2017-01-31 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew przy ulicy KEN 15 w RybnikuPokaż
109/2017 2017-03-14 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Montaż czasowego stanowiska dla autotransformatora wraz z czasowym przyłączeniem do rozdzielni 220 kV i 110 kV na SE WielopolePokaż
108/2017 2017-03-14 decyzjePozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych obcego podmiotuPokaż
107/2017 2017-03-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni przy ulicy Żorskiej 18A w RybnikuPokaż
106/2017 2017-03-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni przy ulicy Żorskiej 18APokaż
105/2017 2017-03-09 decyzjePozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci poboru i odprowadzania wody w związku z eksploatacją stawówPokaż
104/2017 2017-03-09 postanowieniaPostanowienie o braku OOŚ dla przedsięwzięcia pn: Zabudowa urządzeń do klasyfikacji najdrobniejszych ziaren w ZPMW dla Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice – Obiekt 4.1 – Budynek płuczki miałowejPokaż
103/2017 2017-03-08 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa przy ulicy Tysiąclecia 24 - 34 w Wodzisławiu Śląskim z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
102/2017 2017-01-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 drzew gatunmu robinia akacjowa przy ulicy Tysiąclecia 24-34 w Wodzisławiu ŚląskimPokaż
101/2017 2017-03-08 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski przy ulicy Sosny 14-16 w Wodzisławiu Śląskim z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
100/2017 2017-01-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski przy ulicy Sosny 14-16 w Wodzisławiu ŚląskimPokaż
99/2017 2017-03-08 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba iwa przy ulicy Władysława Broniewskiego 25 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
98/2017 2017-01-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzew gatunku wierzba krucha przy ulicy Władysława Broniewskiego 25 w RybnikuPokaż
97/2017 2017-03-08 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna przy ulicy Władysława Hibnera 20 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
96/2017 2017-01-02 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna przy ulicy Władysława Hibnera 20 w RybnikuPokaż
95/2017 2017-03-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew gatunków: modrzew europejski - 1 szt., klon pospolity - 2 szt., - 2 szt., brzoza brodawkowata - 13 szt. przy ulicach Andersa 7A i Barbary 4 w Rybniku z odroczeniem opłatyPokaż
94/2017 2016-12-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew gatunków: modrzew europejski - 1 szt., klon pospolity - 2 szt., brzoza brodawkowata - 13 szt. przy ulicach Andersa 7A i Barbary 4 w RybnikuPokaż
93/2017 2017-03-06 decyzjeDecyzja zmieniająca decyzję wygaszającą pozwolenie wodnoprawnePokaż
92/2017 2017-03-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawów oraz na szczególne korzystanie z wódPokaż
91/2017 2017-02-28 decyzjePozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotuPokaż
90/2017 2017-03-03 decyzjePozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotuPokaż
89/2017 2017-02-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego- przelewu powierzchniowegoPokaż
88/2017 2017-02-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu stacji paliw do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotuPokaż
87/2017 2017-02-23 wnioski o wydanie decyzjiBudowa zespołu hal produkcyjnych z zapleczem biurowym i socjalnym w Rybniku przy ul. BrzezińskiejPokaż
86/2017 2017-02-23 postanowieniaPostanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Montaż czasowego stanowiska dla autotransformatora wraz z czasowym przyłączeniem do rozdzielni 220 kV i 110 kV na SE WielopolePokaż
85/2017 2017-02-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunków: sosna zwyczajna - 2 szt., brzoza brodawkowata - 2 szt., topola osika - 1 szt. przy ulicy Podmiejskiej 87D w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
84/2017 2016-10-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunków: sosna zwyczajna - 2 szt., brzoza brodawkowata - 2 szt., topola osika - 3 szt. przy ulicy Podmiejskiej 87D w RybnikuPokaż
83/2017 2017-02-23 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 32 sztuk drzew przy ulicy Stanisława Małachowskiego 38 w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
81/2017 2017-02-23 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew gatunków: topola czarna odmiana włoska - 3 szt., topola Maksymowicza - 6 szt. w Rybniku – Niewiadomiu z częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
80/2017 2016-11-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew gatunków: topola czarna odmiana włoska - 3 szt., topola Maksymowicza - 8 szt. w Rybniku – NiewiadomiuPokaż
79/2017 2017-02-23 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła kalifornijska w Rybniku – NiedobczycachPokaż
77/2017 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej trzy tereny w rejonie ulic Olszyckiej, Pawła Mojżesza i Ofiar Terroru (MPZP 27)Pokaż
76/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy tereny w rejonie ulic Olszyckiej, Pawła Mojżesza i Ofiar Terroru (MPZP 27)Pokaż
74/2017 2016-11-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola kanadyjska przy ulicy Tadeusza Kościuszki 31A w RybnikuPokaż
73/2017 2017-02-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew gatunków: topola berlińska - 5 szt., topola Maksymowicza - 3 szt. przy ulicy Ogrodowej w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
72/2017 2016-11-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew gatunków: topola berlińska - 5 szt., topola Maksymowicza - 6 szt. przy ulicy Ogrodowej w RybnikuPokaż
71/2017 2017-02-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
70/2017 2016-11-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunków: topola kanadyjska - 1 szt., robinia akacjowa - 3 szt. przy ulicy Jastrzębskiej w RybnikuPokaż
69/2017 2017-02-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku czeremcha amerykańska przy ulicy Zebrzydowickiej w RybnikuPokaż
68/2017 2016-11-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku czeremcha amerykańska przy ulicy Zebrzydowickiej w RybnikuPokaż
67/2017 2017-02-20 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola kanadyjska przy ulicy Węglowej w RybnikuPokaż
66/2017 2016-11-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola kanadyjska przy ulicy Węglowej w RybnikuPokaż
65/2017 2017-01-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa stacji paliw z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenuPokaż
64/2017 2017-02-08 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
63/2017 2017-02-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pla przedsięwzięcia: Zabudowa urządzeń do klasyfikacji najdrobniejszych ziaren w ZPMW dla Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch JankowicePokaż
62/2017 2017-01-18 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
61/2017 2017-01-31 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
60/2017 2017-02-07 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata przy ulicy Rudzkiej w RybnikuPokaż
59/2017 2017-02-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata przy ulicy Rudzkiej w RybnikuPokaż
58/2017 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących ze stacji paliw , do urządzeń kanalizacyjnych obcego podmiotu.Pokaż
57/2017 2017-02-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew gatunków: głóg dwuszyjkowy - 1 szt., jarząb pospolity - 9 szt. przy ulicach Jana Kotucza i Grunwaldzkiej w RybnikuPokaż
56/2017 2016-10-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew gatunków: głóg dwuszyjkowy - 1 szt., jarząb pospolity - 9 szt. przy ulicach Jana Kotucza i Grunwaldzkiej w RybnikuPokaż
55/2017 2017-02-02 decyzjePozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wykonania wylotu orazx zarurowania odcinka rowu oraz odprowadzanie ścieków z odwodnienia ul. Bohaterów Warszawy w Rydułtowach do rzeki NacynyPokaż
54/2017 2017-02-03 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunków: bez lilak - 1 szt., głóg szkarłatny - 1 szt., czeremcha amerykańska - 2 szt., modrzew europejski - 1 szt. przy ulicy Jana Kawalca 2C w RybnikuPokaż
53/2017 2017-01-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew przy ulicy Jana Kawalca 2C w RybnikuPokaż
52/2017 2017-01-11 inne dokumentUzgodnienie RDOŚ_Plan zrównoważonej mobilności dla miasta RybnikaPokaż
51/2017 2017-01-04 inne dokumentOpinia sanitarna do planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta RybnikaPokaż
50/2017 2017-02-01 decyzjeDecyzja zmieniająca pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postacji odprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnegoPokaż
49/2017 2017-02-01 decyzjeZmiana pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych do ziemiPokaż
48/2017 2017-01-31 postanowieniaPostanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoPokaż
47/2017 2017-01-04 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów z dnia 8.10.2012 r. nr Ek-I.6221..10.2012, udzielonego Rybnickiej Fabryce Maszyn "RYFAMA" S.A. z RybnikaPokaż
46/2017 2017-01-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące ze stacji paliw BP do kanalizacjiPokaż
45/2017 2017-01-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wódPokaż
44/2017 2017-01-30 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa lądowiska dla śmigłowców przy SPZOZ WSS Br 3 w RybnikuPokaż
43/2017 2017-01-27 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Montaż dodatkowej suszarki kruszywa z palnikiem trójmediowym oraz dwóch dozatorów kruszywa i przenośnika taśmowego w Wytwórni Mas Bitumicznych w RybnikuPokaż
42/2017 2017-01-26 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Emalierskiego Zakładu Usługowego „METAL – CERAM” I. Janas – Wierzgoń, A. Janas, J. Rybak w Rybniku, przy ul. Zygmunta Starego 21Pokaż
41/2017 2017-01-23 postanowieniaPostanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa lądowiska dla śmigłowców przy SPZOZ WSS Nr 3 w RybnikuPokaż
40/2017 2017-01-26 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHzPokaż
39/2017 2017-01-25 decyzjeDecyzja zmieniająca pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wódPokaż
38/2017 2017-01-24 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaDecyzja orzekająca zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z Auto Salon MARGO Małgorzata Szczotok na "Auto Salon Margo - Szczotok" Spółka JawnaPokaż
37/2017 2016-03-22 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoRaport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Montaż dodatkowej suszarki kruszywa z palnikiem trójmediowym oraz dwóch dozatorów kruszywa i przenośnika taśmowego w Wytwórni Mas Bitumicznych w RybnikuPokaż
36/2017 2017-01-23 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew przy ulicy Mglistej 12, 14, 15, 17 w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania.Pokaż
35/2017 2016-10-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew przy ulicy Mglistej 12, 141, 15, 17 w RybnikuPokaż
34/2017 2017-01-23 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku jesion wyniosły przy ulicy Sławików 21 w RybnikuPokaż
33/2017 2016-10-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew przy ulicy Mglistej 12, 14, 15, 17 w RybnikuPokaż
32/2017 2017-01-19 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa przy ulicy Barbary 15 w RybnikuPokaż
31/2017 2016-10-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa przy ulicy Barbary 15 w RybnikuPokaż
30/2017 2016-12-28 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie dotyczy działań prowadzonych na stacji paliw BP położonej w Rybniku u zbiegu ul. Sienkiewicza i ul. ŻorskiejPokaż
29/2017 2017-01-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 48 sztuk drzew przy ulicy Prostej 15 w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania i z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
28/2017 2016-10-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 61 sztuk drzew przy ulicy Prostej 15 w RybnikuPokaż
27/2017 2017-01-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunków: topola balsamiczna - 1 szt., jarząb pospolity - 2 szt., robinia akacjowa - 1 szt. przy ulicach: Tadeusza Kościuszki 45B, Dworek i św. Józefa w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania oraz Pokaż
26/2017 2016-10-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunków: topola balsamiczna - 1 szt., jarząb pospolity - 3 szt., robinia akacjowa - 3 szt., przy ulicach: Tadeusza Kościuszki 45B, Dworek i św. Jóżefa w RybnikuPokaż
25/2017 2017-01-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunków: brzoza brodawkowata - 1 sztuka, topola berlińska - 6 szt., przy ulicy Przemysłowej w RybnikuPokaż
24/2017 2016-10-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew przy ulicy Przemysłowej w RybnikuPokaż
23/2017 2017-01-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku czeremcha amerykańska przy ulicy Chabrowej 8A w RybnikuPokaż
22/2017 2016-10-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Chabrowej 8A w RybnikuPokaż
21/2017 2017-01-04 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. N r RYB1514_F w Rybniku, przy ul. Sportowa 109Pokaż
20/2017 2017-01-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Stanisława Konarskiego 6A w RybnikuPokaż
19/2017 2016-10-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Stanisława Konarskiego 6A w RybnikuPokaż
18/2017 2017-01-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola czarna odmiana włoska przy ulicy Tadeusza Kościuszki 45 w RybnikuPokaż
17/2017 2016-12-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola czarna odmiana włoska przy ulicy Tadeusza Kościuszki 45 w RybnikuPokaż
16/2017 2017-01-11 zgłoszeniaZgłoszenie 7 zbiorników podziemnych na olej napędowy, 3 dystrybutorów do załadunku cystern drogowych i 1 dystrybutora do tankowania lokomotyw, 1 dystrybutora do górnego załadunku cystern drogowychPokaż
14/2017 2017-01-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zmiany oznaczenia prowadzącego instalacjęPokaż
13/2017 2017-01-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Rybnika, udzielającej pozwolenia na wprowadzanie gazów do powietrza z instalacji Auto Salon MARGO Małgorzata Szczotok w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z Auto Salon MARGO Małgorzata Szczotok na "Pokaż
12/2017 2016-12-22 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaTransport odpadów wykonywany przez Pana Pawła Wieczorek i Pana Zenona Wieczorek, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej ZEF Firma Usług Komunalnych z RybnikaPokaż
11/2017 2017-01-05 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przerób odpadów przemysłowych na pełnowartościowe towary dla potrzeb przemysłuPokaż
10/2017 2016-12-28 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
9/2017 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ziemskiej (MPZP 35)Pokaż
8/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ziemskiej (MPZP 35)Pokaż
7/2017 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko mpzp dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Wrębowej, Górnośląskiej, Frontowej, Rudzkiej i Sportowej (MPZP 26)Pokaż
6/2017 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Wrębowej, Górnośląskiej, Frontowej, Rudzkiej i Sportowej (MPZP 26)Pokaż
5/2017 2017-01-03 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaDecyzja orzekająca zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z KOPEX MACHINERY S.A. na KOPEX S.A.Pokaż
4/2017 2016-12-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Montaż czasowego stanowiska dla autotransformatora wraz z czasowym przyłączeniem do rozdzielni 220 kV i 110 kV na SE WielopolePokaż
3/2017 2016-12-30 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHzPokaż
2/2017 2016-12-22 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHzPokaż
1/2017 2016-12-30 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHzPokaż
768/2016 2016-12-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa parkingu wielopoziomowego wraz z częścią usługową przy ul. Hallera w RybnikuPokaż
767/2016 2016-12-30 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa łącznika ulic Rudzka-Wierzbowa wraz z oświetleniemPokaż
766/2016 2016-12-30 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz rurociągiem tłocznym na terenie Ośrodka Żeglarskiego KOTWICA w RybnikuPokaż
765/2016 2016-12-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachPokaż
764/2016 2016-12-28 postanowieniaPostanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa łącznika ulic Rudzka-Wierzbowa wraz z oświetleniem"Pokaż
763/2016 2016-12-02 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie dotyczy wytwarzania przez Greif Poland Sp. z o.o odpadów na terenie zakładu położonego przy ul. Przemysłowej w RybnikuPokaż
762/2016 2016-11-23 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaProwadzący transport odpadów - Beata Kuna JOBEX SPED-TRANSPokaż
761/2016 2016-12-27 decyzjeWygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotuPokaż
760/2016 2016-12-19 wnioski o wydanie decyzjiZmiana w zakresie prowadzącego instalację na KOPEX S.A., ul. Grabowa 1, 40-172 KatowicePokaż
759/2016 2016-12-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z KOPEX MACHINERY S.A. na KOPEX S.A.Pokaż
758/2016 2016-12-19 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy Brzeziny Miejskie w RybnikuPokaż
757/2016 2016-09-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Brzeziny Miejskie w RybnikuPokaż
756/2016 2016-12-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wódPokaż
755/2016 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód dla Powiatowego Zarządu Dróg- RydułtowyPokaż
754/2016 2016-12-15 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Studziennej w RybnikuPokaż
753/2016 2016-08-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Studziennej w RybnikuPokaż
752/2016 2016-12-15 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 32 sztuk drzew przy ulicy Boguszowickiej w RybnikuPokaż
751/2016 2016-08-31 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 32 sztuk drzew przy ulicy Boguszowickiej w RybnikuPokaż
750/2016 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacjiPokaż
749/2016 2016-12-06 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
748/2016 2016-12-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Maksymiliana Buhla w RybnikuPokaż
747/2016 2016-09-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Maksymiliana Buhla w RybnikuPokaż
746/2016 2016-12-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnegoPokaż
745/2016 2016-12-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Alojzego Szewczyka w RybnikuPokaż
744/2016 2016-09-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Alojzego Szewczyka w RybnikuPokaż
743/2016 2016-12-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Emalierskiego Zakładu Usługowego "METAL-CERAM" I. Janas-Wierzgoń, A. Janas, J. Rybak położonego przy ul. Zygmunta Starego 21 w RybnikuPokaż
742/2016 2016-12-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew przy ulicy Gliwickiej w RybnikuPokaż
741/2016 2016-09-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew przy ulicy Gliwickiej w RybnikuPokaż
740/2016 2016-12-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew przy ulicy Książenickiej w RybnikuPokaż
739/2016 2016-08-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 8 sztuk drzew przy ulicy Książenickiej w RybnikuPokaż
738/2016 2016-12-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew przy ulicy Za Torem w RybnikuPokaż
737/2016 2016-09-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew przy ulicy Za Torem w RybnikuPokaż
736/2016 2016-12-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Hotelowej w RybnikuPokaż
735/2016 2016-09-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Hotelowej w RybnikuPokaż
734/2016 2016-12-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Letniej w RybnikuPokaż
733/2016 2016-09-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Letniej w RybnikuPokaż
732/2016 2016-12-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Przemysłowej w RybnikuPokaż
731/2016 2016-12-13 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa piaskownika wraz z modernizacją separatora piasku i związanej z nim infrastruktury w oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach"Pokaż
730/2016 2016-08-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy PrzemysłowejPokaż
729/2016 2016-12-07 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
728/2016 2016-11-22 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
727/2016 2016-12-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy Wyrobiskowej w RybnikuPokaż
726/2016 2016-08-31 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Wyrobiskowej w RybnikuPokaż
725/2016 2016-12-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 35 sztuk drzew przy ulicy Skalnej w RybnikuPokaż
724/2016 2016-08-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 35 sztuk drzew przy ulicy Skalnej w RybnikuPokaż
723/2016 2016-12-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew przy ulicy Liściastej w RybnikuPokaż
722/2016 2016-09-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew przy ulicy Liściastej w RybnikuPokaż
721/2016 2016-12-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Brzozowej w RybnikuPokaż
720/2016 2016-08-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Brzozowej w RybnikuPokaż
719/2016 2016-12-09 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Wiatracznej w RybnikuPokaż
718/2016 2016-09-02 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Wiatracznej w RybnikuPokaż
717/2016 2016-12-09 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy Poremby w RybnikuPokaż
716/2016 2016-09-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Poremby w RybniukPokaż
715/2016 2016-12-09 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy Pawła Hanaka w RybnikuPokaż
714/2016 2016-09-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy Pawła Hanaka w RybnikuPokaż
713/2016 2016-12-09 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy Teofila Bieli w RybnikuPokaż
712/2016 2016-09-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy Teofila Bieli w RybnikuPokaż
711/2016 2016-12-06 wnioski o wydanie decyzjiDziałania w ramach stacji paliw BP położonej w Rybniku przy ul. Żorskiej/SienkiewiczaPokaż
710/2016 2016-09-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachPokaż
709/2016 2016-12-07 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Żorskiej w RybnikuPokaż
708/2016 2016-09-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Żorskiej w RybnikuPokaż
707/2016 2016-12-07 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzew przy Osiedlu Południe 39 w RybnikuPokaż
706/2016 2016-11-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy Osiedlu Południe 39 w RybnikuPokaż
705/2016 2016-12-07 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Gliwickiej w RybnikuPokaż
704/2016 2016-11-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Gliwickiej w RybnikuPokaż
703/2016 2016-11-24 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
702/2016 2016-12-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Żorskiej w RybnikuPokaż
701/2016 2016-09-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew przy ulicy Żorskiej w RybnikuPokaż
700/2016 2016-12-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Równej w RybnikuPokaż
699/2016 2016-08-31 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew przy ulicy Równej w RybnikuPokaż
698/2016 2016-12-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Gotartowickiej w RybnikuPokaż
697/2016 2016-09-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Gotartowickiej w RybnikuPokaż
696/2016 2016-12-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy Bagnistej w RybnikuPokaż
695/2016 2016-09-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy Bagnistej w RybnikuPokaż
694/2016 2016-12-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew przy ulicy Zgodnej w RybnikuPokaż
693/2016 2016-11-29 postanowieniaSprostowanie oczywistej omyłki dotyczy zezwolenia na przetwarzanie odpadów udzielonego w dniu 26.07.2016 r. Sego Sp. z o.o. z RybnikaPokaż
692/2016 2016-08-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew przy ulicy Zgodnej w RybnikuPokaż
691/2016 2016-11-16 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
690/2016 2016-12-05 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Rudzkiej w RybnikuPokaż
689/2016 2016-11-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Rudzkiej w RybnikuPokaż
688/2016 2016-12-05 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Zgodnej w RybnikuPokaż
687/2016 2016-08-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew przy ulicy Zgodnej w RybnikuPokaż
686/2016 2016-12-05 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew i krzewów przy ulicy Sygnały w RybnikuPokaż
685/2016 2016-08-31 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew i krzewów przy ulicy Sygnały w Rybniku.Pokaż
684/2016 2016-12-05 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy Stawowej w RybnikuPokaż
683/2016 2016-09-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Stawowej w RybnikuPokaż
682/2016 2016-12-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew przy ulicy Wyboistej w RybnikuPokaż
681/2016 2016-09-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew przy ulicy Wyboistej w RybnikuPokaż
680/2016 2016-12-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew przy ulicy Rycerskiej w RybnikuPokaż
679/2016 2016-09-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew przy ulicy Rycerskiej w RybnikuPokaż
678/2016 2016-12-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew przy ulicy Kłokocińskiej w RybnikuPokaż
677/2016 2016-10-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew przy ulicy Kłokocińskiej w RybnikuPokaż
676/2016 2016-12-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew przy ulicy Gronowej w RybnikuPokaż
675/2016 2016-09-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew przy ulicy Gronowej w RybnikuPokaż
674/2016 2016-12-01 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew przy ulicy Szczerbickiej w RybnikuPokaż
673/2016 2016-09-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew przy ulicy Szczerbickiej w RybnikuPokaż
672/2016 2016-12-01 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew przy ulicy Mokrej w RybnikuPokaż
671/2016 2016-09-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew przy ulicy Mokrej w RybnikuPokaż
670/2016 2016-12-01 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew przy ulicy Rajskiej w RybnikuPokaż
669/2016 2016-08-31 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew przy ulicy Rajskiej w RybnikuPokaż
668/2016 2016-12-01 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa przy ulicy Gotartowickiej w RybnikuPokaż
667/2016 2016-09-02 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzewa przy ulicy Gotartowickiej w RybnikuPokaż
666/2016 2016-12-01 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew przy ulicy Żużlowej w RybnikuPokaż
665/2016 2016-10-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 8 sztuk drzew przy ulicy Żużlowej w RybnikuPokaż
664/2016 2016-11-16 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana zezwolenia dotycząca dodania nowych rodzajów odpadów dopuszczonych do transportuPokaż
663/2016 2016-11-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór, piętrzenie i odprowadzanie wody w związku z korzystaniem ze stawuPokaż
662/2016 2016-11-16 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji do przetaczania i magazynowania paliw płynnych na terenie Stacji Paliw BP w Rybniku, przy ul. Żorskiej/SienkiewiczaPokaż
661/2016 2016-11-28 postanowieniaPostanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa piaskownika wraz z modernizacją separatora piasku i związanej z nim infrastruktury w oczyszczalni ścieków w Rybniku Orzepowicach"Pokaż
660/2016 2016-11-08 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZezwolenie na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku. przy ul. 1 Maja 26Pokaż
659/2016 2016-11-08 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZezwolenie na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku. przy ul. Rymera 4Pokaż
658/2016 2016-11-08 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZezwolenie na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni Jankowice w Rybniku. przy ul. Jastrzębskiej 12Pokaż
657/2016 2016-11-15 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
656/2016 2016-11-15 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
655/2016 2016-11-14 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
654/2016 2016-11-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (przepust w rejonie ul. Żorskiej i Karola Miarki)Pokaż
653/2016 2016-11-08 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
652/2016 2016-11-10 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
651/2016 2016-11-03 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHzPokaż
650/2016 2016-11-03 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHzPokaż
649/2016 2016-11-17 polityki, strategie, plany lub programyProgram Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024Pokaż
648/2016 2016-11-23 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z Rybnickich Zakładów Naprawczych Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Rymera 19 na RUE Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Rymera 1Pokaż
647/2016 2016-11-21 wnioski o wydanie decyzjiPozwolenie dotyczy wytwarzania przez Greif Poland Sp. z o.o odpadów na terenie zakładu położonego przy ul. Przemysłowej w RybnikuPokaż
646/2016 2016-11-22 postanowieniaPostanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoPokaż
645/2016 2016-11-07 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaWytwarzanie odpadów baterii i akumulatorów przez BATEKO Sp. z o.o. w Rybniku przy ul. Rybnickiej 11Pokaż
644/2016 2016-11-07 decyzjeZbieranie odpadów baterii i akumulatorów przez BATEKO Sp. z o.o. w Rybniku przy ul. Rybnickiej 11Pokaż
643/2016 2016-11-15 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa minicynkowni dla potrzeb własnych firmy PHPU Izol Plast Sp. z o.o.Pokaż
642/2016 2016-11-14 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć terenów w rejonie ulic Dębowej, Nowej, Pod Wałem, Józefa PoniatPokaż
641/2016 2016-11-14 inne dokumentOpinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
640/2016 2016-11-02 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaTransport odpadów z terenów będących we władaniu Zarządu Zieleni Miejskiej w RybnikuPokaż
639/2016 2016-11-15 decyzjePozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotuPokaż
638/2016 2016-10-24 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaWniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z Rybnickich Zakładów Naprawczych Sp. z o.o.o na RUE Sp. z o.oPokaż
637/2016 2016-10-25 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wytwarzanie odpadów Salonu wraz z Autoryzowaną Stacją Obsługi "HYUNDAI", prowadzonego przez Stawowy Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Czarnej 22Pokaż
636/2016 2016-11-10 decyzjeDecyzja -odmowa nakazania wykonania urządzeń zapobiegającym szkodomPokaż
635/2016 2016-10-10 decyzjeOdmowa zwiększenie ilości odpadów wykorzystywanych w produkcji nawozu mineralno-organicznegoPokaż
634/2016 2016-11-04 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHzPokaż
633/2016 2016-10-18 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPowstawanie odpadów związane z utrzymaniem instalacji (linie kolejowe wraz z infrastrukturą i związanymi z nimi obiektami) w sprawności technicznejPokaż
632/2016 2016-10-19 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana siedziby adresata decyzjiPokaż
631/2016 2016-11-04 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
630/2016 2016-10-28 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
629/2016 2016-10-28 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
628/2016 2016-10-31 zgłoszeniaZgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
627/2016 2016-10-25 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
626/2016 2016-10-28 wnioski o wydanie decyzjiDziałania opisane we wniosku dotyczą diagnostyki i ładowania akumulatorówPokaż
625/2016 2016-10-25 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
624/2016 2016-10-24 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
623/2016 2016-10-13 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana adresata zezwolenia na Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. Oddział KWK ROW z siedzibą w Rybniku przy ul. Jastrzębskiej 10Pokaż
622/2016 2016-10-25 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
621/2016 2016-10-13 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana adresata zezwolenia na Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. Oddział KWK ROW w Rybniku przy ul. Jastrzębskiej 10Pokaż
620/2016 2016-10-26 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
619/2016 2016-10-20 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
618/2016 2016-10-28 decyzjeZmiana decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 21.08.2013 udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację urządzenia wodnegoPokaż
617/2016 2016-10-28 decyzjeZmiana pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód (decyzji z dnia 19.11.2015 r.)Pokaż
616/2016 2016-10-27 decyzjeZmiana pozwolenia wodnoprawnego - decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6.08.2014 r.- na szczególne korzystanie z wód w zakresie oznaczenia prowadzącego instalacjęPokaż
615/2016 2016-10-27 decyzjeDecyzja zmieniająca pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód w zakresie prowadzącego istalacjęPokaż
614/2016 2016-09-30 decyzjeWygaszenie na wniosek Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. z Warszawy pozwolenia na wytwarzanie odpadów, udzielonego wcześniejszemu prowadzącemu salon samochodowy wraz z serwisem tj. Magro International Sp.z o.o. z RybnikaPokaż
613/2016 2016-08-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o udzielenie pozwolenia dotyczy Salonu wraz z Autoryzowaną Stacją Obsługi "HYUNDAI"Pokaż
612/2016 2016-10-31 decyzjeDecyzja zmieniająca pozwolenie wdonoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzanie ścieków szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotuPokaż
611/2016 2016-10-21 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
610/2016 2016-10-19 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
609/2016 2016-10-18 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczącą projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na ŚrodowiskoPokaż
608/2016 2016-10-13 inne dokumentOpinia sanitarna Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotycząca projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wydana w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania Pokaż
607/2016 2016-10-12 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
606/2016 2016-10-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachPokaż
605/2016 2016-10-17 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotuPokaż
604/2016 2016-09-19 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana nazewnictwa produkowanego podłoża rekultywacyjnegoPokaż
603/2016 2016-09-13 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaDodanie nowych rodzajów odpadów przewidzianych do transportuPokaż
602/2016 2016-09-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wódPokaż
601/2016 2016-09-29 wnioski o wydanie decyzjiDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniachPokaż
600/2016 2016-10-11 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
599/2016 2016-10-06 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
598/2016 2016-10-07 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji Stacji Paliw Nr 70542 w Rybniku, przy ul. Kotucza 51Pokaż
596/2016 2016-09-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnego nr Ek-I.6341.26.2015Pokaż
595/2016 2016-09-26 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej operatora P4 sp. z o.o. Nr RYB1032 w Rybniku przy, ul. Jastrzębskiej 12Pokaż
593/2016 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnego dla PGG SP. z o.o., KWK Chwałowice-nr Ek-I.6341.26.2015Pokaż
592/2016 2016-08-23 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoRaport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoPokaż
591/2016 2016-09-22 wnioski o wydanie decyzjiBudowa piaskownika wraz z modernizacją separatora piasku i związanej z nim infrastruktury w oczyszczalni ścieków w Rybniku-OrzepowicachPokaż
590/2016 2016-09-29 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
589/2016 2016-09-29 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
588/2016 2016-10-04 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
587/2016 2016-09-29 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
586/2016 2016-09-29 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
585/2016 2016-09-29 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
584/2016 2016-09-23 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
583/2016 2016-09-28 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
582/2016 2016-09-27 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
581/2016 2016-09-22 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
580/2016 2016-09-28 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Jankowice w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12Pokaż
579/2016 2016-09-28 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniachPokaż
578/2016 2016-09-27 decyzjePozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnegoPokaż
577/2016 2016-09-23 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 rokuPokaż
576/2016 2016-09-23 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 rokuPokaż
575/2016 2016-09-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnegoPokaż
574/2016 2016-09-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnegoPokaż
573/2016 2016-09-22 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
572/2016 2016-09-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni Jankowice w Rybniku. przy ul. Jastrzębskiej 12Pokaż
571/2016 2016-09-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych dla instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku. przy ul. Rymera 4Pokaż
570/2016 2016-09-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku. przy ul. 1 Maja 26Pokaż
569/2016 2016-09-21 projekty polityk, strategii, planów lub programówInformacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024Pokaż
568/2016 2016-09-26 decyzjeZmiana pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnoprawnegoPokaż
567/2016 2016-08-31 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
566/2016 2016-08-24 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZezwolenie na przetwarzanie odpadówPokaż
565/2016 2016-09-20 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniachPokaż
564/2016 2016-08-22 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZezwolenie na transport odpadówPokaż
563/2016 2016-08-17 decyzjeOdmowa udzielenia zezwolenia na zbieranie odpadówPokaż
562/2016 2016-09-15 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczali ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
559/2016 2016-08-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód i budowa urządzeń wodnych w związku z odwodnieniem stanowisk przeglądu samolotów przy dk 935Pokaż
556/2016 2016-09-06 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHzPokaż
554/2016 2016-08-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zmianę decyzji w zakresie oznaczenia prowadzącego instalacjęPokaż
553/2016 2016-09-01 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku, przy ul. Rymera 4Pokaż
552/2016 2016-08-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przbudowę urządzenia wodnego - budowa przepustu na rowie przepustuPokaż
550/2016 2016-08-03 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26Pokaż
549/2016 2016-08-25 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
548/2016 2016-07-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
547/2016 2016-05-23 decyzjeDecyzja odmawiająca udzielenia zezwolenia na zbieranie odpadówPokaż
546/2016 2016-08-23 postanowieniaPostanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoPokaż
545/2016 2016-06-07 decyzjeWygaszenie pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
544/2016 2016-07-06 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana zezwolenia na transport odpadówPokaż
543/2016 2016-07-26 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZezwolenie na przetwarzanie odpadówPokaż
542/2016 2016-08-09 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana zezwolenia na zbieranie odpadówPokaż
541/2016 2016-08-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt w Elektrociepłowni Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1-go Maja 26.Pokaż
540/2016 2016-08-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku, przy ul. Rymera 4Pokaż
539/2016 2016-08-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt w Elektrociepłowni Jankowice w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12.Pokaż
537/2016 2016-08-17 decyzjePozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód- odprowadzanie ścieków opadowych do ziemiPokaż
536/2016 2016-08-18 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
535/2016 2016-08-16 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
534/2016 2016-07-27 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHzPokaż
533/2016 2016-07-27 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHzPokaż
532/2016 2016-07-27 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHzPokaż
531/2016 2016-08-04 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
530/2016 2016-08-04 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
529/2016 2016-08-11 decyzjeZmiana pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wódPokaż
528/2016 2016-08-11 decyzjeZmiana pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wódPokaż
527/2016 2016-07-08 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna w Rybniku – MeksykuPokaż
526/2016 2016-06-17 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna w Rybniku – MeksykuPokaż
525/2016 2016-07-08 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew gatunków: sosna zwyczajna - 3 szt., żywotnik zachodni - 12 szt. w Rybniku – ZamysłowiePokaż
524/2016 2016-06-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia 15 sztuk drzew gatunków: sosna zwyczajna – 3 szt., żywotnik zachodni – 12 szt.Pokaż
523/2016 2016-06-20 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHzPokaż
522/2016 2016-06-20 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHzPokaż
519/2016 2016-06-20 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHzPokaż
518/2016 2016-06-28 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHzPokaż
517/2016 2016-07-18 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHzPokaż
516/2016 2016-06-20 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHzPokaż
515/2016 2016-07-14 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 12 października 2010 r. o znaku Ek I-7640/00005/10, udzielającej Fabryce Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych „SYGNAŁY” S.A. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Sygnały 62 pozwolenia na wprowadzaniePokaż
514/2016 2016-07-11 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 maja 2008 r. o znaku Ek I-7640/00005/08, udzielająca firmie Rzeźnictwo-Wędliniarstwo Antoni Woźniczka pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji zakładu zlokalizowanego w RyPokaż
513/2016 2016-07-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni w Rybniku – GotartowicachPokaż
512/2016 2016-04-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni w Rybniku – GotartowicachPokaż
511/2016 2016-07-25 postanowieniaPostanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środoiwskoPokaż
510/2016 2016-07-18 decyzjePozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego oraz na szczególne korzystanie z wód- odprowadzanie ścieków opadowych dla inwestycji przy ul. Brzezińskiej w RybnikuPokaż
509/2016 2016-07-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie powolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i na szczególne korzystanie z wódPokaż
506/2016 2016-06-02 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnego w zakresie oznaczenia prowadzącego instalacjęPokaż
505/2016 2016-06-17 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZezwolenie na zbieranie odpadówPokaż
504/2016 2016-06-07 decyzjeWygaszenie pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
503/2016 2016-07-08 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniachPokaż
502/2016 polityki, strategie, plany lub programyStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta RybnikaPokaż
501/2016 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Strąkowskiej i Frontowej (MPZP 23)Pokaż
500/2016 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Chrobrego i Sportowej (MPZP 21)Pokaż
499/2016 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Kowalczyka, Niemcewicza, Jesiennej, Brzeziny Miejskie i Spokojnej (MPZP 24)Pokaż
498/2016 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Pod Lasem, Czecha i Niemcewicza (MPZP 25)Pokaż
497/2016 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 12Pokaż
494/2016 2016-06-28 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
493/2016 2016-06-28 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
492/2016 2016-06-27 postanowieniaPostanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoPokaż
491/2016 2016-06-23 decyzjePozwolenie wodnoprawne na pobór wód powierzchniowychPokaż
490/2016 2016-06-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę studni chłonnych i odprowadzanie ścieków opadowych do ziemi z obiektu handlowegoPokaż
489/2016 2016-06-22 decyzjePozwolenie wodnoprawne na przebudowę urządzenia wodnego- mostu drogowego w gminie GodówPokaż
488/2016 2016-06-22 decyzjeDecyzja umarzająca postępowaniePokaż
487/2016 2016-05-30 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadówPokaż
486/2016 2016-05-31 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZezwolenie na przetwarzanie odpadówPokaż
484/2016 2016-06-17 decyzjePozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych do wód powierzchniowychPokaż
482/2016 2016-06-15 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHzPokaż
481/2016 2016-06-16 postanowieniapostanowienie o sprostowaniu omyłkiPokaż
480/2016 2016-06-15 decyzjePozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego oraz na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych do wódPokaż
479/2016 2016-06-15