Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

W związku z powyższym dla dokumentów publikowanych przed dniem 16 listopada 2010 r. karty informacyjne znajdują na poszczególnych formularzach (A,B...H,I).

 
Rejestr
Nr Karty Data dok. Rodz. dokumentu Opis dokumentu Szczegóły
138/2024 2024-03-07 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Żorskiej w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
137/2024 2024-04-18 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
136/2024 2024-04-18 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Opolskiej 1 w Jastrzębiu-Zdroju, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
134/2024 2023-12-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Posadowienie zamykanej wiaty i dostosowanie placu do potrzeb zbierania odpadówPokaż
133/2024 2024-04-18 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Podmiejskiej w RybnikuPokaż
132/2024 2024-01-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Budowlanych 41 w RybnikuPokaż
131/2024 2024-03-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki 57 w RybnikuPokaż
130/2024 2024-04-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ul. Śląskiej 16 w RybnikuPokaż
129/2024 2024-03-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 320D w RybnikuPokaż
128/2024 2024-02-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ul. Młyńskiej 8A w RybnikPokaż
127/2024 2024-03-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami wielostanowiskowymi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą towarzyszącąPokaż
126/2024 2024-02-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej 11 w RybnikuPokaż
125/2024 2024-04-15 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Stawowej w Rybniku z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych oraz odmowa wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzewPokaż
124/2024 2024-04-15 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Józefa Rymera 44, z częściowym odroczeniem opłaty w zmian za wykonanie nasadzeń zstępczychPokaż
123/2024 2024-04-15 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Ekonomicznej w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń oraz częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
122/2024 2024-04-08 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 9 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Orzepowickiej 20 w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych oraz odmowa wydania zezwolenia na usuniecie 1 szt. drzewaPokaż
121/2024 2024-04-05 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Józefa Pukowca 7 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
120/2024 2024-04-05 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej 193 w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeńPokaż
119/2024 2024-04-05 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy l. Golejowskiej 70 w Rybniku, z obowiązkiem dokonania nasadzeńPokaż
118/2024 2024-04-05 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ul. Św. Maksymiliana 10 w Rybniku, z obowiązkiem dokonania nasadzeńPokaż
117/2024 2024-04-05 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Konarskiego 3 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń oraz częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
116/2024 2024-04-05 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Podmiejska w Rybniku, z pobraniem opłaty i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
115/2024 2024-04-05 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie na usunięcie 19 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Podmiejska w Rybniku, z częściowym pobraniem opłaty i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
114/2024 2024-03-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie krzewów rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 196 w RybnikuPokaż
113/2024 2024-03-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Brzezińskiej w RybnikuPokaż
112/2024 2024-04-03 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 48 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Brzezińskiej 47 w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowania.Pokaż
111/2024 2024-03-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Cisowej w RybnikuPokaż
110/2024 2024-03-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Stanisława Małachowskiego w RybnikuPokaż
109/2024 2024-04-02 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi na ul. Wilczej w RybnikuPokaż
108/2024 2024-03-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa toru motocrossowego dla motocykli typu Pit-BikePokaż
107/2024 2024-02-26 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
106/2024 2024-02-08 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
105/2024 2024-02-02 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa gazociągu przyłączeniowego DN 200 MOP 1,6 MPa do stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej podwyższonego średniego ciśnienia w Rybniku przy ul. ChwałowickiejPokaż
104/2024 2024-03-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Gzelskiej w RybnikuPokaż
103/2024 2024-02-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Na Okrzeszyńcu w RybnikuPokaż
102/2024 2024-03-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Chwałowickiej w RybnikuPokaż
101/2024 2024-02-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Parkowej w RybnikuPokaż
100/2024 2024-01-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Świerklańskiej 12 w RybnikuPokaż
99/2024 2024-03-14 zgłoszeniaAktualizacja danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 50421 (35421N!) KRY_RYBNIK_PODLASEM dz. 512/14Pokaż
98/2024 2024-03-14 zgłoszeniaAktualizacja danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 50361 (35361N!) KRY_RYBNIK_GORNOSLASKA dz. 2070/5Pokaż
97/2024 2024-03-08 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
96/2024 2024-01-15 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
95/2024 2024-01-05 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
94/2024 2024-03-04 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
91/2024 2024-03-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Raciborskiej w Żorach, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
90/2024 2024-03-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa centrum przesiadkowego wraz z parkingiemPokaż
89/2024 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żwirowej (MPZP 54-38 Etap I)Pokaż
88/2024 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żwirowej (MPZP 54-38 Etap I)Pokaż
87/2024 2024-02-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Podmiejskiej w RybnikuPokaż
86/2024 2024-02-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydani zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Podmiejskiej w RybnikuPokaż
85/2024 2024-02-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Podmiejskiej w RybnikuPokaż
84/2024 2023-05-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji paliw wraz z budynkiem handlowo-usługowym oraz infrastrukturą techniczną na działce nr 1310/106 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. CieszyńskiejPokaż
83/2024 2024-02-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Podmiejskiej w RybnikuPokaż
82/2024 2024-03-05 postanowieniaPostanowienie o dopuszczeniu organizacji ekologicznej Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego do postępowania administracyjnego o znaku GM-I.6220.31.2023 na prawach stronyPokaż
81/2024 2023-12-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa instalacji fermentacji bioodpadów w technologii fermentacji suchej perkolacji na terenie przy ul. Rybnickiej w GliwicachPokaż
80/2024 2024-02-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Św. Józefa 35 w RybnikuPokaż
79/2024 2024-02-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Ekonomicznej w RybnikuPokaż
78/2024 2024-02-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Mglistej 8E w RybnikuPokaż
77/2024 2024-02-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Zamenhofa w RybnikuPokaż
76/2024 2024-02-09 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Brzezińskiej 47 w RybnikuPokaż
75/2024 2024-02-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej 240B w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
74/2024 2024-02-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Giedroycia w Rybniku, z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
73/2024 2023-11-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi Śródmiejskiej wraz z przebudową przepustu rzeki Nacyny oraz infrastrukturą towarzyszącąPokaż
72/2024 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonach ulic Cedrowej, Spacerowej i Parkowej (MPZP 54-47)Pokaż
71/2024 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonach ulic Cedrowej, Spacerowej i Parkowej (MPZP 54-47)Pokaż
70/2024 2024-01-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce położonej przy ul. Nowych Perspektyw w GliwicachPokaż
69/2024 2024-01-17 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Turystycznej 11-21 w Jastrzębiu-ZdrojuPokaż
68/2024 2024-01-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach położonych w rejonie ul. Edisona (działka nr 143, obręb Port) i ul. Portowej (działka nr 314, obręb Stare Łabędy) w GliwicachPokaż
67/2024 2023-11-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Opolskiej 1D w Jastrzębiu-ZdrojuPokaż
66/2024 2024-01-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce położonej przy ul. Józefa Rymera 44 w RybnikuPokaż
65/2024 2024-02-13 decyzjeKarta informacyjna - decyzja zmieniająca pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla firmy PAMTRANS Sp. z o.o.Pokaż
64/2024 2024-01-24 wnioski o wydanie decyzjiWytwarzanie odpadów w zakładzie PAMTRANS Sp. z o.o. przy ul. PrzemysłowejPokaż
63/2024 2024-02-14 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa bocznych dróg od ulicy Witosa do ulicy Wrzosowej wraz z rozbudową ulicy Witosa i ulicy Wrzosowej w RybnikuPokaż
62/2024 2024-02-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Golejowskiej 70 w RybnikuPokaż
61/2024 2024-02-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Gzelskiej w RybnikuPokaż
60/2024 2024-01-31 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Stanisława Konarskiego 3 w RybnikuPokaż
59/2024 2024-02-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Trzech Krzyży 96 w RybnikuPokaż
58/2024 2023-12-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ul. Młyńskiej w RybnikuPokaż
57/2024 2024-02-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 26 szt. drzew rosnących na nieruchomościach położonych w rejonie ul. Jana Kotucza i Rudzkiej, pod warunkiem dokonania nasadzeń zastępczych oraz odmowa wydania zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzewPokaż
56/2024 2024-02-12 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej 53446 RYBNIK (35098N_KRY_RYBNIK-HOTELOWA) operatora T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12, położonej w Rybniku przy ul. Hotelowej 12Pokaż
55/2024 2024-01-10 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
54/2024 2024-01-19 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
53/2024 2024-02-07 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ul. Cisowej w Rybniku, z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
52/2024 2024-01-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Józefa Pukowca 7 w RybnikuPokaż
51/2024 2024-01-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Chopina 24 w RybnikuPokaż
50/2024 2024-01-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Stawowej w Rybniku.Pokaż
49/2024 2024-01-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej w RybnikuPokaż
48/2024 2024-01-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Św. Maksymiliana w RybnikuPokaż
47/2024 2024-01-18 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Podleśnej w RybnikuPokaż
46/2024 2023-12-28 decyzjeKarta informacyjna - decyzja odmawiająca udzielenia zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla Silver Carbo Sp. z o.o.Pokaż
45/2024 2024-01-31 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Orzepowickiej 22 w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
44/2024 2024-01-31 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Podmiejskiej w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
43/2024 2024-01-31 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Giedroycia w RybnikuPokaż
42/2024 2024-01-31 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Świerklańskiej w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
41/2024 2024-01-31 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 8 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Podmiejskiej w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
40/2024 2024-01-23 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
39/2024 2024-01-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt. drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ul. Na Okrzeszyńcu w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
38/2024 2024-01-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Miejskiej 12 w RybnikuPokaż
37/2024 2024-01-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. 1-go Maja 100 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
36/2024 2024-01-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Brzezińskiej w RybnikuPokaż
35/2024 2024-01-29 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa hali walcowni o zdolności produkcyjnej 450 000 Mg/rok kształtowników stalowych gorącowalcowanych długich na terenie Huty Łabędy w GliwicachPokaż
34/2024 2021-10-27 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoRaport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali walcowni o zdolności produkcyjnej 450 000 Mg/rok kształtowników stalowych gorącowalcowanych długich wraz z budową związanych obiektów budowlanych i dróg w GliwicachPokaż
33/2024 2024-01-30 decyzjeOdmowa wydania zezwolenia na usuniecie 8 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Chabrowej 16 w rybnikuPokaż
32/2024 2024-01-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Górnośląskiej w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
31/2024 2024-01-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ul. kard. Kominka i Orzepowickiej w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
30/2024 2023-12-28 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji do zgrzewania tworzyw sztucznych Vefi Packaiging Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sosnowej w Rybniku zlokalizowanej na działkach 3023/307, 3024/307, 3025/307Pokaż
29/2024 2023-10-26 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Ochojec (MPZP 43)Pokaż
28/2024 2024-01-25 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
27/2024 2024-01-11 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
26/2024 2024-01-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt. drzewa rosnącego na nieruchomościach położonych przy ul. Oskara Kolberga i Jastrzębskiej w RybnikuPokaż
25/2024 2024-01-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Jastrzębskiej 5 w RybnikuPokaż
24/2024 2024-01-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Jaskółczej w RybnikuPokaż
23/2024 2024-01-29 decyzjeOdmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki 42 w RybnikuPokaż
22/2024 2023-11-14 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji do magazynowania paliw płynnych eksploatowanej w Rybniku, na działce 1312/9, obręb ewidencyjny NiedobczyePokaż
21/2024 2023-09-21 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Kłokocińskiej (MPZP 68)Pokaż
19/2024 2024-01-19 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 1 sztuki drzewa zlokalizowanego na nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej 1-15 w Jastrzębiu-Zdroju, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
18/2024 2024-01-19 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 1 sztuki drzewa zlokalizowanego na nieruchomości położonej przy ul. Dunikowskiego 1-3 w Jastrzębiu-Zdroju, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
17/2024 2024-01-19 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 1 sztuki drzewa zlokalizowanego na nieruchomości położonej przy ul. Żeromskiego 1-3 w Jastrzębiu-ZdrojuPokaż
16/2024 2024-01-18 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 27 szt. drzew zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ulicy kolejowej w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
15/2024 2024-01-18 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Ekonomicznej w RybnikuPokaż
14/2024 2023-12-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ul. Chabrowej 12-14 w RybnikuPokaż
13/2024 zgłoszeniaKorekta aktualizacji zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej RYB1023B operatora P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, położonej przy ul. Chwałowickiej 18A dz. 949/64 (dawniej ul. Chwałowickiej 13), w RybnikuPokaż
12/2024 2024-01-15 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Piownik 11 w Rybniku, z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
11/2024 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej RYB1023B operatora P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, położonej przy ul. Chwałowickiej 13 w RybnikuPokaż
10/2024 2024-01-09 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej RYB1033A w Rybniku ul. Sosnowa 5 od P4 Sp. z o.oPokaż
9/2024 2024-01-09 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej RYB1522A przy ul. Brzezińskiej 8A w Rybniku od P4 Sp. z o.oPokaż
7/2024 2023-12-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej 240B w RybnikuPokaż
6/2024 2023-12-21 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji Purmo Group Poland Sp. z o.o. położonego przy ul. Przemysłowej 11 w RybnikuPokaż
5/2024 2023-12-28 decyzjeOdmowa wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. ks. Konrada Szwedy 7 w Rybniku.Pokaż
4/2024 2023-12-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 23 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiem, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
3/2024 2023-12-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych w rejonie ulic Chabrowej 1, Kominka 21, Władysława Broniewskiego 23 w Rybniku, z z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń oraz częściowym umoPokaż
2/2024 2023-12-28 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew rosnących na nieruchomościach położonych w rejonie ulic Ogrodowej, Przewozowej/1-go Maja) w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
1/2024 2023-12-27 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej RYB1042B przy ul. Krzywoustego dz. nr. 1499/86 w Rybniku operatora P4 Sp. z o.o. z siedzibą w WarszawiePokaż
477/2023 2023-12-29 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji Greif Poland Sp. z o.o. zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej 3Pokaż
476/2023 2023-12-28 decyzjeWydanie Zezwolenia na usuniecie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Powstańców Śląskich w Rybniku (ogrody działkowe "PLON")Pokaż
475/2023 2023-12-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. ks. Konrada Szwedy 9 w Rybniku, z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
474/2023 2023-12-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Obrońców Pokoju 8 i Hetmańskiej 3 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
473/2023 2023-12-28 decyzjeOdmowa wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. ks. Konrada Szwedy 7 w Rybniku.Pokaż
472/2023 2023-12-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej w RybnikuPokaż
471/2023 2023-12-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
470/2023 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji Hydrotech S.A. położonej przy ul. Poligonowej 21 w RybnikuPokaż
469/2023 2023-12-07 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Jankowice położonej w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12Pokaż
468/2023 2023-12-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Podmiejskiej w RybnikuPokaż
467/2023 2023-12-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 23 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Ligockiej 31 w RybnikuPokaż
466/2023 2023-12-21 decyzjeOdmowa wydania zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Jeana Chalotta w Rybniku.Pokaż
465/2023 2023-10-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- Budowa drogi na ul. Wilczej w RybnikuPokaż
464/2023 2023-12-20 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Ekonomicznej w Rybniku, z częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
463/2023 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 54-49)Pokaż
462/2023 2023-12-19 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Bocznej 11-15 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
461/2023 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Obwiedni Południowej (MPZP 69-1)Pokaż
460/2023 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Obwiedni Południowej (MPZP 69-1)Pokaż
458/2023 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 54-48)Pokaż
457/2023 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy gen. Józefa Hallera (MPZP 60)Pokaż
456/2023 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy gen. Józefa Hallera (MPZP 60)Pokaż
455/2023 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Strefowej (MPZP 71)Pokaż
454/2023 2023-12-18 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Gruntowej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
453/2023 2023-12-15 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Uruchomienie instalacji do uzyskiwania destruktu asfaltowego oraz kruszywa recyklingowegoPokaż
452/2023 2023-12-14 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zbiorników na propan-butan o łącznej pojemności ok.38,4m3na działce ewid.nr6004/193,obr.0089Rybnik (...)Pokaż
451/2023 2023-11-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Na Okrzeszyńcu w RybnikuPokaż
449/2023 2023-11-29 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
448/2023 2023-12-05 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 38 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. 1-go Maja w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
447/2023 2023-12-05 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Brunona Janasa w RybnikuPokaż
446/2023 2023-11-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Świerklańskiej w RybnikuPokaż
445/2023 2023-11-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Górnośląskiej w RybnikuPokaż
444/2023 2023-11-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Giedroycia w RybnikuPokaż
443/2023 2023-11-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Giedroycia w RybnikuPokaż
442/2023 2023-11-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach położonych w rejonie ul. Kotucza i Rudzkiej w Rybniku (tereny cmentarza)Pokaż
441/2023 2023-11-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Orzepowickiej 20 w RybnikuPokaż
440/2023 2023-11-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Orzepowickiej 22 w RybnikuPokaż
439/2023 2023-10-17 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Miejskiej 12 w RybnikuPokaż
438/2023 2023-11-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. 1-go Maja 100 w RybnikuPokaż
437/2023 2023-11-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Jaskółczej w RybnikuPokaż
436/2023 2023-11-02 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ul. Żorskiej 2 w RybnikuPokaż
435/2023 2023-10-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej w RybnikuPokaż
434/2023 2023-10-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Brzezińskiej 115 w RybnikuPokaż
433/2023 2023-11-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki 42 w RybnikPokaż
432/2023 2023-11-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej w RybnikuPokaż
431/2023 2023-11-27 decyzjeDecyzja administracyjna zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Śląskiej w RybnikuPokaż
430/2023 2023-11-29 decyzjeOdmowa wydania zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Dworcowej 3,5 w Rybniku.Pokaż
429/2023 2023-11-21 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
428/2023 2023-11-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Pogodnej 8J w RybnikuPokaż
427/2023 2023-11-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Mikołaja Reja 4E w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
426/2023 2023-11-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Dworcowej 3A w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
425/2023 2023-11-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki 44 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
424/2023 2023-11-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki 31A w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
423/2023 2023-11-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Podmiejskiej 77 w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
422/2023 2023-11-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Brzezińskiej w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
421/2023 2023-11-16 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
420/2023 2023-11-15 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
419/2023 2023-11-14 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
418/2023 2023-11-14 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji do szlifowania oraz do spawania firmy Pietrzak sp. z o.o. . przy ul. Obwiednia Południowa 6 w RybnikuPokaż
417/2023 2023-11-20 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej BT22105 RYBNIK WEST przy ul. Kilińskiego 26 w Rybniku operatora Towerlink Poland Sp. z o.o. z siedzibą w WarszawiePokaż
416/2023 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji Tenneco Automotive Sp. z o.o. położonego przy ul. Przemysłowej 2c w RybnikuPokaż
415/2023 2023-11-22 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Beskidzkiej w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
414/2023 2023-11-22 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Sławików 8 w Rybniku, w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
412/2023 2023-11-16 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 1805 (35683N!) RYBNIK_BOGUSZOWICE (KRY_RYBNIK_KOLOKOCINSKA) – operatora Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, położonej przy ul. Kłokocińskiej 51 w RybnikuPokaż
411/2023 2023-10-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach położonych w przy ul. Kominka 21 i 23 w RybnikuPokaż
410/2023 2023-10-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej w przy ul. Chabrowej 16 w RybnikuPokaż
409/2023 2023-11-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej w przy ul. Gruntowej w RybnikuPokaż
408/2023 2023-10-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej w przy ul. Jastrzębskiej 5 w RybnikuPokaż
407/2023 2023-10-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej w przy ul. Oskara Kolberga w RybnikuPokaż
406/2023 2023-10-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej w przy ul. Powstańców Śląskich w RybnikuPokaż
405/2023 2023-10-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa bocznych dróg od ulicy Witosa do ulicy Wrzosowej wraz z rozbudową ulicy Witosa i ulicy Wrzosowej w RybnikuPokaż
404/2023 2023-11-10 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej RYB1032B operatora P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie położonej przy ul. Jastrzębska 12 w RybnikuPokaż
403/2023 2023-09-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej 1-15 w Jastrzębiu-ZdrojuPokaż
402/2023 2023-07-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Żeromskiego 1-3 w Jastrzębiu-ZdrojuPokaż
401/2023 2023-07-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Piastów 1 w Jastrzębiu-ZdrojuPokaż
400/2023 2023-07-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Dunikowskiego 1-3 w Jastrzębiu-ZdrojuPokaż
399/2023 2023-07-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Raciborskiej w ŻorachPokaż
398/2023 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji radiokomunikacyjnej RYB7108A ul. Przemysłowa dz. 2176/231 operatora P4 Sp. z o.o.Pokaż
397/2023 2023-10-31 decyzjeKarta informacyjna - decyzja udzielająca zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla BUDIMEX S.A.Pokaż
396/2023 2023-10-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
395/2023 2023-09-26 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
394/2023 2023-10-06 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
393/2023 2023-10-23 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
392/2023 2023-10-31 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa urządzenia do magazynowania i wydawania płynu AdBlue, przedłużenie wysepki dystrybucyjnej wraz z wewnętrzną instalacją elektrycznąPokaż
391/2023 2023-10-31 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej podwyższonego średniego ciśnienia o przepustowości Q=15 000 m3/h, MOP=1,6 MPa w Rybniku ul. ChwałowickaPokaż
390/2023 2023-10-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew oraz odmowa wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wierzbowej w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
389/2023 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Wolnej (MPZP 54-49)Pokaż
387/2023 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej RYB1522A operatora P4 Sp. z o.o. położonej przy ul. Brzezińskiej 8a, 44-203 RybnikPokaż
386/2023 2023-10-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. 3 Maja 30 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
385/2023 2023-10-02 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Raciborskiej 2-6 w RybnikuPokaż
384/2023 2023-10-30 decyzjeOdmowa wydania zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Orzepowickiej 18 w Rybniku.Pokaż
383/2023 2023-10-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Chrobrego 39 w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń.Pokaż
382/2023 2023-10-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Orzepowickiej 18 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
381/2023 2023-10-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ul. Obrońców Pokoju 8 i Hetmańskiej 3 w RybnikuPokaż
380/2023 2023-10-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. mjr Brunona Janasa w RybnikuPokaż
379/2023 2023-10-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej w RybnikuPokaż
378/2023 2023-10-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. ks. Konrada Szwedy 9 w RybnikuPokaż
377/2023 2023-10-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Ks. Konrada Szwedy 7 w RybnikuPokaż
376/2023 2023-10-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Ligockiej w RybnikuPokaż
375/2023 2023-10-25 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 1807 (35115N!) RYBNIK_PARUSZOWIEC (KRY_RYBNK_ROZANSKIEGO) operatora Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie położonej przy ul. Dr. Mariana Różańskiego 14 A w RybnikuPokaż
374/2023 2023-10-19 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
373/2023 2023-10-19 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
372/2023 2023-10-16 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
371/2023 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonach ulic Cedrowej, Spacerowej i Parkowej (MPZP 54-47)Pokaż
370/2023 2023-10-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach położonych w rejonie ul. Podmiejskiej w RybnikuPokaż
369/2023 2023-10-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Cisowej w RybnikuPokaż
368/2023 2023-10-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach położonych w rejonie ul. Rudzkiej w RybnikuPokaż
367/2023 2023-10-23 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 5496 (35153N!) RYBNIK POPIELÓW (KRY_RYBNIK_KONARSKIEGO) operatora Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie położonej przy ul. Konarskiego 6aPokaż
366/2023 2023-10-02 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej w RybnikuPokaż
365/2023 2023-10-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na nieruchomościach położonych przy ul. Zebrzydowicka/ Chabrowa 1, ul. Kominka 21, ul. Władysława Broniewskiego 23 w RybnikuPokaż
364/2023 2023-10-24 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 2263 CHWAŁOWICE (35114 KRY_RYBNIK_MAJA) operatora Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie położonej przy ul. 1 Maja 51 w RybnikuPokaż
363/2023 2023-10-03 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
362/2023 2023-10-13 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
361/2023 2023-10-03 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
360/2023 2023-10-18 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
359/2023 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Strefowej (MPZP 71)Pokaż
358/2023 2023-09-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Beskidzkiej w RybnikuPokaż
357/2023 2023-09-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na terenach działek położonych w rejonie ul. Ogrodowej, ul. Przewozowej i ul. 1-go Maja w Rybniku.Pokaż
356/2023 2023-10-23 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Piownik 11 w rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych, oraz odmowa wydania zezwolenia na usuniecie 1 szt. drzewaPokaż
355/2023 2023-10-20 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Wodzisławskiej w Rybniku, z naliczeniem opłaty administracyjnejPokaż
354/2023 2023-10-18 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Ignacego Paderewskiego w RybnikuPokaż
353/2023 2023-10-13 decyzjeKarta informacyjna - decyzja dotycząca zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla ARTECH Piotr ChwołkaPokaż
352/2023 2023-08-29 wnioski o wydanie decyzjiZmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla ARTECH Piotr ChwołkaPokaż
351/2023 2023-10-13 decyzjeKarta informacyjna - decyzja dotycząca zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla ARTECH Rybnik Sp. z o.o.Pokaż
350/2023 2023-08-29 wnioski o wydanie decyzjiZmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla ARTECH Rybnik Sp. z o.o.Pokaż
349/2023 2023-10-05 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
348/2023 2023-09-28 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
347/2023 2023-10-03 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
346/2023 2023-10-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Kłokocińskiej 51 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
345/2023 2023-03-29 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
344/2023 2023-09-21 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic: Przemysłowej, Złotej, Mglistej i Rybackiej (MPZP 54-39)Pokaż
343/2023 2023-10-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
342/2023 2023-10-13 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcia drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Szczygłów w Rybniku, z częściowym odroczeniem postępowania w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
341/2023 2023-10-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej w RybnikuPokaż
340/2023 2023-09-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Brzezińskiej w RybnikuPokaż
339/2023 2023-09-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Brzezińskiej w RybnikuPokaż
338/2023 2023-09-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Ekonomicznej 21 w RybnikuPokaż
337/2023 2023-09-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. 1 Maja w RybnikuPokaż
335/2023 2023-03-27 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
334/2023 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonach ulic Dożynkowej i Strzeleckiej (MPZP 69-4)Pokaż
333/2023 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonach ulic Dożynkowej i Strzeleckiej (MPZP 69-4)Pokaż
332/2023 2023-10-10 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
331/2023 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
330/2023 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
329/2023 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Elektrociepłowni Jankowice w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12Pokaż
328/2023 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji Stefaniak Tomasz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TOMEX w Rybniku przy ul. Chwałowicka 64CPokaż
327/2023 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji PURMO GRUP POLAND Sp. z o.o. w Rybniku przy ul. Przemysłowej 11Pokaż
326/2023 zgłoszeniaPonowne zgłoszenie instalacji energetycznej eksploatowanej na terenie Purmo Group Poland Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 11Pokaż
325/2023 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji Chemika Marek Gajewski ul. Zebrzydowicka 117 c, 44-200 RybnikPokaż
324/2023 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji zakładu MARAT Sp. z o.o. w Rybniku przy ul. Brzezińskiej 8APokaż
323/2023 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji firmy "Chemika" Marek Gajewski zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Zebrzydowickiej 117 cPokaż
322/2023 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o. w Rybniku przy ul. Przemysłowej 2cPokaż
321/2023 2023-10-09 decyzjeKarta informacyjna - decyzja udzielająca pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w RybnikuPokaż
320/2023 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Sportowa (MPZP 54-53)Pokaż
319/2023 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Sportowej (MPZP 54-53)Pokaż
318/2023 2023-03-27 wnioski o wydanie decyzjiWytwarzanie odpadów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w RybnikuPokaż
317/2023 2023-09-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek w wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa zbiorników na propan-butan o łącznej pojemności ok. 38,4 m3 na działce ewid. nr 6004/193, obr. 0089 RybnikPokaż
316/2023 2023-10-05 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
315/2023 2023-09-27 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
314/2023 2023-09-29 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
313/2023 2023-09-20 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
312/2023 2023-09-22 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
311/2023 2023-09-21 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
310/2023 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 54-48)Pokaż
309/2023 2023-09-21 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
308/2023 2023-09-13 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowoej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
307/2023 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Frontowej (MPZP 54-48)Pokaż
306/2023 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonach ulic Cedrowej, Spacerowej i Parkowej (MPZP 54-47)Pokaż
305/2023 2023-10-03 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Wykonanie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych w postaci studni S-4, która wejdzie w skład funkcjonującego ujęcia Rajska w RybnikuPokaż
304/2023 2023-09-06 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej BT24571 RYBNIK CHWAŁOWICEPokaż
303/2023 2023-09-18 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 5493(35420N!) RYBNIK PIASKI (KRY_RYBNIK_SOSNOWA) operatora Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie położonej przy ul. Sosnowej 7 w RybnikuPokaż
302/2023 2023-09-18 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej (35157N!) OSIEDLE NOWINY (KRY_RYBNIK_JOZEFA) operatora Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie położonej przy ul. św. Józefa 30 w RybnikuPokaż
301/2023 2023-09-18 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 2260 RYBNIK (3568N! KRY_RYBNIK_BRZEZINSKA) operatora Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie położonej przy ul. Brzezińskiej 8A w RybnikuPokaż
300/2023 2023-09-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki 44 w RybnikuPokaż
299/2023 2023-09-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Dworcowej 3, 5 w RybnikuPokaż
298/2023 2023-09-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Dworcowej 3A w RybnikuPokaż
297/2023 2023-09-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki 31A w RybnikuPokaż
296/2023 2023-09-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Chalotta w RybnikuPokaż
295/2023 2023-09-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Reja 4E w RybnikuPokaż
294/2023 2023-09-06 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji niewymagającej pozwolenia - zmiana nazwy prowadzącego instalację stacji paliw nr 792 przy ul. Gliwickiej w RybnikuPokaż
293/2023 2023-09-06 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji niewymagającej pozwolenia - zmiana adresu prowadzącego instalację stacji paliw nr 229 przy ul. Żorskiej w RybnikuPokaż
292/2023 2023-08-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Reorganizacja zakładu SEGO Sp. z o.o. w Rybniku przy ul. Kolberga 65 w zakresie instalacji biologicznego przetwarzania odpadówPokaż
291/2023 2023-09-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ul. Kłokocińskiej 51 w RybnikuPokaż
290/2023 2023-09-11 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
289/2023 2023-08-07 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej 244 w Rybniku, z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
288/2023 2023-08-30 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
287/2023 2023-09-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. ks. Szwedy 13 w RybnikuPokaż
286/2023 2023-08-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Podmiejskiej w RybnikuPokaż
285/2023 2023-08-31 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ul. Pogodnej 8J w RybnikuPokaż
284/2023 2023-08-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Śląskiej w RybnikuPokaż
283/2023 2023-09-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej w RybikuPokaż
282/2023 2023-08-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. B. Chrobrego 39 w RybnikuPokaż
281/2023 2023-09-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 23 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej 244 w RybnikuPokaż
280/2023 2023-08-31 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
279/2023 2023-09-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej 244 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
278/2023 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 54-3)Pokaż
277/2023 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ludwika Zamenhofa (MPZP 54-3)Pokaż
276/2023 2023-08-23 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
275/2023 2023-07-12 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji zbiornika oleju napędowego zlokalizowanego na terenie działki 3033/142 przy ul. Poligonowej 25A w RybnikuPokaż
274/2023 2023-08-17 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
273/2023 2023-08-11 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ul. 3 Maja 30 w RybnikuPokaż
272/2023 2023-08-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej w RybnikuPokaż
271/2023 2023-08-23 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
270/2023 2023-08-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Sławików 8 w RybnikuPokaż
269/2023 2023-08-17 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej w rejonie ul. Ogrodowej w RybnikuPokaż
268/2023 2023-08-18 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
267/2023 2023-08-17 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
266/2023 2023-08-22 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 50262 RYBNIK (35262N! KRY_RYBNIK_JASTRZEBSKA) operatora T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie położonej przy ul. Jastrzębskiej 12 w RybnikuPokaż
265/2023 2023-08-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej podwyższonego średniego ciśnienia (...)Pokaż
264/2023 2023-08-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej w rejonie ul. Zwycięstwa i Kupieckiej w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
263/2023 2023-08-03 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
262/2023 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji energetycznej oraz instalacji do nakładania powłok firmy Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o. w Rybniku przy ul. Przemysłowej 2cPokaż
261/2023 2023-07-14 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
260/2023 2023-07-14 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
259/2023 2023-08-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Grzybowej 14, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
258/2023 2023-08-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wawelskiej w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
257/2023 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Ochojec (MPZP 43)Pokaż
256/2023 2023-08-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ul. Św. Maksymiliana 10 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
255/2023 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Ochojec (MPZP 43)Pokaż
254/2023 2023-08-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Turystycznej w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
253/2023 2023-08-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Paderewskiego 46 w RybnikuPokaż
252/2023 2023-08-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej w RybnikuPokaż
251/2023 2023-08-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej w RybnikuPokaż
250/2023 2023-08-07 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Dolnej 9B w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
249/2023 2023-08-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości położonej perzy ul. kominka 39 w RybnikuPokaż
248/2023 2023-08-11 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 23 szt. drzew i 25,5m2 krzewów rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wodzisławskiej 188 w rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
247/2023 zgłoszeniaKorekta aktualizacji zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 50361 RYBNIK (35361 KRY_RYBNIK_GORNOSLASKA ) przy ul. Górnośląskiej Dz. 2070/5Pokaż
246/2023 2023-08-08 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
245/2023 zgłoszeniaKorekta aktualizacji zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej operatora Orange Polska S.A. 5519 (3555N!) OCHOJEC (KRY_RYBNIK_OCHOJEC) zlokalizowanej w Rybniku ul. Rybnicka (dz. nr 338/1)Pokaż
244/2023 2023-08-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wodzisławskiej w RybnikuPokaż
243/2023 2023-07-25 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
242/2023 2023-08-07 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Św. Maksymiliana 10 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
241/2023 2023-08-07 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. 1-go Maja 100 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
240/2023 2023-08-07 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wolnej w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
239/2023 2023-07-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Południe 18 w RybnikuPokaż
238/2023 2023-07-17 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Orzepowickiej 4 w RybnikuPokaż
237/2023 2023-07-17 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Sztolniowej 20A w RybnikuPokaż
236/2023 2023-06-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Piownik 11 w RybnikuPokaż
235/2023 2023-07-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego w granicy działki prywatnej i pasa drogowego przy ul. Brunona Janasa w RybnikuPokaż
234/2023 2023-07-20 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
233/2023 2023-06-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Turystycznej w RybnikuPokaż
232/2023 2023-06-16 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Grzybowej w RybnikuPokaż
231/2023 2023-07-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Szczygłów w RybnikuPokaż
230/2023 2023-06-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 45 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Osiedle Różane w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
229/2023 2023-04-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Pukowca 6 w RybnikuPokaż
228/2023 2023-08-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Lotników w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
227/2023 2023-08-19 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej RYB1512B przy ul. Władysława Reymonta 65A-C w Rybniku od operatora P4 Sp. z o.o.Pokaż
226/2023 2023-05-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa urządzenia do magazynowania i wydawania płynu AdBlue, przedłużenie wysepki dystrybucyjnej wraz z wewnętrzną instalacją elektrycznąPokaż
225/2023 2023-07-27 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 50361 RYBNIK (35361 KRY_RYBNIK_GORNOSLASKA) operatora T-Mobile Polska S.A. położonej w Rybniku przy ul. Górnośląskiej (DZIAŁKA nr. 20700/5)Pokaż
224/2023 2023-07-25 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 5090(35551N!) OCHOJEC (KRY_RYBNIK_OCHOJEC) operatora ORANGE POLSKA S.A. położonej w Rybniku przy ul. Rybnickiej (DZIAŁKA nr. 338/1)Pokaż
223/2023 2023-07-14 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji niewymagającej pozwolenia - zmiana nazwy prowadzącego instalację, rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji oraz rodzaj i wielkość emisji stacji paliw nr 0025 przy ul. Gliwickiej 196 w RybnPokaż
222/2023 2023-07-14 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji niewymagającej pozwolenia - zmiana nazwy prowadzącego instalację, rodzaju, zakresu prowadzonej działalności oraz rodzaju i wielkości emisji stacji paliw nr 0248 przy ul. Wyzwolenia 44 w RybnikuPokaż
221/2023 2023-07-18 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji niewymagającej pozwolenia - zmiana nazwy prowadzącego instalację oraz rodzaju i wielkości emisji stacji paliw nr. 0011 przy ul. Piłsudskiego 2A w RybnikuPokaż
220/2023 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 54-4)Pokaż
219/2023 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 54-4)Pokaż
218/2023 2023-07-03 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
217/2023 2023-07-24 decyzjeKarta informacyjna - zmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla SEGO Sp. z o.o.Pokaż
216/2023 2023-05-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych w postaci studni S-4, która wejdzie w skład funkcjonującego ujęcia Rajska w miejscowości RybnikPokaż
215/2023 2023-07-19 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Posadowienie zbiornika na olej napędowy na terenie zakładu Cognor S.A. Oddział Ferrostal Łabędy, na działce o nr ew. 17/2 (obręb Kuźnica) w GliwicachPokaż
214/2023 2023-07-19 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Robotniczej 97L w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
213/2023 2022-01-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Uruchomienie instalacji do uzyskiwania destruktu asfaltowego oraz kruszywa recyklingowegoPokaż
212/2023 2023-07-14 decyzjeKarta informacyjna - decyzja udzielająca pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla zakładu Sadex Sp. z o.o.Pokaż
211/2023 2022-11-28 wnioski o wydanie decyzjiWytwarzanie odpadów w zakładzie SADEX Sp. z o.o. przy ul. Sygnały 64Pokaż
210/2023 2023-07-17 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku handlowego oraz budowa nowego budynku handlowego wraz z przebudową istniejących parkingów i infrastrukturą techniczną zlokalizowanych w RybnPokaż
209/2023 2023-07-07 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 15 szt. drzew i 54,6m2 krzewów rosnących przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
208/2023 2023-07-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 682 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Poligonowej w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
207/2023 2023-05-25 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
206/2023 2023-06-16 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
205/2023 2023-07-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, rosnących na nieruchomości położonej przy ul. z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
204/2023 2023-07-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ul. podmiejskiej w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
203/2023 2023-07-07 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Na Okrzeszyńcu w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
202/2023 2023-07-03 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej w rejonie os. Powstańców Śląskich w Żorach z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
201/2023 2023-06-30 decyzjeKarta informacyjna - zmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla Feniks Sp. z o.o.Pokaż
200/2023 2023-06-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej 244 w RybnikuPokaż
199/2023 2023-06-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej 244 E,F w RybnikuPokaż
198/2023 2023-06-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Karola Miarki 9A w RybnikuPokaż
197/2023 2023-06-27 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej RYB1522A operatora P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie położonej przy ul. Brzezińskiej 8a w RybnikuPokaż
196/2023 2023-06-02 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa hali produkcyjno-magazynowej z segmentem socjalno-biurowym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na terenie zakładu DB Cargo Polska S.A. w Rybniku przy ul. KłoPokaż
195/2023 2023-06-29 decyzjeKarta informacyjna - decyzja udzielająca zezwolenia na zbieranie odpadów dla JARCAR Firma Handlowo - Usługowa Chmiel JarosławPokaż
194/2023 2023-06-21 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
193/2023 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji do ładowania akumulatorów firmy Tenneco Automotive Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej 2cPokaż
192/2023 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji zbiornika do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego firmy PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, zlokalizowanego przy ul. Kwiatowej 25 w RybnikuPokaż
191/2023 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stanowisk ładowania akumulatorów na terenie MARTEX Sp. z o.o. przy ul. Sosnowej 7Pokaż
190/2023 2023-06-02 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji niewymagającej pozwolenia - zmiana nazwy prowadzącego instalację stacji paliw nr 792 przy ul. Gliwickiej 31 w RybnikuPokaż
189/2023 2023-06-02 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji niewymagającej pozwolenia - zmiana nazwy prowadzącego instalację stacji paliw nr 229 przy ul. Żorskiej w RybnikuPokaż
188/2023 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Przemysłowej, Złotej, Mglistej i Rybackiej (MPZP 54-39)Pokaż
187/2023 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Przemysłowej, Złotej, Mglistej i Rybackiej (MPZP 54-39)Pokaż
186/2023 2023-06-26 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 198 szt. drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ul. Cisowej 2 w RybnikuPokaż
185/2023 2023-06-22 decyzjeKarta informacyjna - decyzja udzielająca zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla INŻBUD TT Sp. z o.o.Pokaż
184/2023 2023-06-07 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
183/2023 2023-06-14 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
182/2023 2023-06-19 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 2261 RYBNIK TEATR (35415_KRY_RYBNIK_SAINTVALLIER) – obecnie 1749 (35415N!) RYBNIK TEATR (KRY_RYBNIK_SAINTVALLIER) operatora Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie położonej przy ul. Saint VallPokaż
181/2023 2023-06-19 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 2357 (35156N!) RYBNIK TANGER (KRY_RYBNIK_GUNWALDZKA) – obecnie 2542 (35156N!) RYBNIK TANGER (KRY_RYBNIK_GUNWALDZKA) operatora Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie położonej przy ul. GrunwaldPokaż
180/2023 2023-06-20 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Piłsudzkiego 4 w RybnikuPokaż
179/2023 2023-05-11 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Zygmunta Starego, z częściowym odroczeniem opłaty i obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
178/2023 2023-06-19 decyzjeKarta informacyjna - decyzja udzielająca zezwolenia na zbieranie odpadów dla PROFIL RECYKLING Sp. z o.o.Pokaż
177/2023 2023-06-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Św. Maksymiliana w RybnikuPokaż
176/2023 2023-06-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na nieruchomości położonej przy ul. Kilińskiego 36 w RybnikuPokaż
175/2023 2023-05-31 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej RYB1024B zlokalizowanej przy ul. Wodzisławskiej 112 w Rybniku przez operatora P4 Sp. z o.o.Pokaż
174/2023 2023-06-07 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej RYB7016A zlokalizowanej przy ul. 3 Maja 30A w Rybniku od operatora P4 Sp. z o.o.Pokaż
173/2023 2023-06-09 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji paliw płynnych w Rybniku przy ul. Podmiejskiej/Rudzkiej, na parcelach nr: 4743/271, 1714/267, 4742/271, 4744/271Pokaż
172/2023 2023-06-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wodzisławskiej 188Pokaż
171/2023 2023-06-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, rosnących na nieruchomościach położonych przy ul. Gliwickiej 33 w RybnikuPokaż
170/2023 2023-05-31 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wolnej w RybnikuPokaż
169/2023 2023-04-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wierzbowej w RybnikuPokaż
168/2023 2023-06-02 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul Osiedle PołudniePokaż
167/2023 2023-05-31 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Budowlanych w RybnikuPokaż
166/2023 2023-05-19 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
165/2023 2023-05-16 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
164/2023 2023-05-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Podmiejskiej w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
163/2023 2023-06-05 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Sosnowej 5 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
162/2023 2023-05-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej w rejonie ulicy Zwycięstwa i Kupieckiej w RybnikuPokaż
161/2023 2023-05-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wawelskiej w RybnikuPokaż
160/2023 2023-05-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. 1 Maja 100 w RybnikuPokaż
159/2023 2023-05-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Św. Maksymiliana 10 w RybnikuPokaż
158/2023 2023-05-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej 244 w RybnikuPokaż
157/2023 2023-05-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Sosnowej 5 w RybnikuPokaż
156/2023 2023-05-22 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na nieruchomości położonej przy ul. Wawelskiej w RybnikuPokaż
155/2023 2023-05-22 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew zlokalizowanych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jedność –Florian”, na działce, położonej przy ul. Wodzisławskiej 87 w RybnikuPokaż
154/2023 2023-05-17 decyzjeWymierzenie kary administracyjnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia 4 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Chabrowej w RybnikuPokaż
153/2023 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Kłokocińskiej (MPZP 68)Pokaż
152/2023 2023-05-15 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 659 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej w rejonie ul. Ekonomicznej i Strefowej w Rybniku, z częściowym pobraniem opłaty i częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
151/2023 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej operatora Towerlink Poland Sp. z o.o. BT20873 RYBNIK_KLOKOCINSKA_A2_52174 zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Kłokocińskiej 51Pokaż
150/2023 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Kolberga (MPZP 67)Pokaż
149/2023 2023-04-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Śląskiej 21 w RybnikuPokaż
148/2023 2023-04-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Dolnej w RybnikuPokaż
147/2023 2023-04-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Na Okrzeszyńcu w RybnikuPokaż
146/2023 2023-04-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ul. Podmiejskiej w RybnikuPokaż
145/2023 2023-05-08 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej operatora Towerlink Poland Sp. z o.o. BT26298 RYBNIK GOTARTOWICE zlokalizowanej przy ul. Jaśminowej dz. nr 582/56 w RybnikuPokaż
144/2023 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Kolberga (MPZP 67)Pokaż
143/2023 2023-04-26 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej 240B w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
142/2023 2023-04-26 decyzjeOdmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki w RybnikuPokaż
141/2023 2023-04-26 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 18 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Składowej w RybnikuPokaż
140/2023 2023-04-25 decyzjeKarta informacyjna - zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów z dnia 5 maja 2014 r. nr Ek-I.6221.6.2014 w zakładzie ALTRAD BABCOCK EUROPE S.A.Pokaż
139/2023 2023-01-09 wnioski o wydanie decyzjiZmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów z dnia 5 maja 2014 r. nr Ek-I.6221.6.2014 w zakładzie ALTRAD BABCOCK EUROPE S.A.Pokaż
138/2023 2023-04-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Lotników w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
137/2023 2023-04-24 decyzjeWydanie zezwalenia na usunięcie 5 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Milenijnej w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń, oraz odmową wydania zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew.Pokaż
136/2023 2023-04-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Chrobrego 39 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
135/2023 2023-04-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Rymera w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
134/2023 2023-04-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 16 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Chwałowickiej 64C w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
133/2023 2023-04-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Prostej 84D w RybnikuPokaż
132/2023 2023-04-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ul. Górniczej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
130/2023 2023-04-20 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wrębowej 15 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
129/2023 2023-04-12 inne dokumentUzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
128/2023 2023-04-07 inne dokumentUzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
127/2023 2023-04-20 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 320D w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
126/2023 2023-04-20 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ul. Podmiejskiej w RybnikuPokaż
125/2023 2022-12-15 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ignacego Mościckiego (MPZP 54-42)Pokaż
124/2023 2023-01-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej w rejonie os. Powstańców Śląskich w ŻorachPokaż
123/2023 2023-04-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości położonej przy ul. Podmiejskiej w RybnikuPokaż
122/2023 2023-04-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na nieruchomości położonej przy ul. Piłsudskiego 4 w Rybniku.Pokaż
121/2023 2022-10-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej w rejonie ul. Ekonomicznej i Strefowej w Rybniku.Pokaż
120/2023 2023-03-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzewa zlokalizowanego na nieruchomości położonej przy ul. Wawelskiej w RybnikuPokaż
119/2023 2023-03-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na terenie nieruchomości położonej przy ul. Pukowca 6 w Rybniku.Pokaż
118/2023 2023-03-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jedność –Florian”, na działce, położonej przy ul. Wodzisławskiej 87 w Rybniku.Pokaż
117/2023 2023-03-17 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Zygmunta Starego 21 w RybnikuPokaż
116/2023 2023-03-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ul. Cisowej 2 w RybnikuPokaż
115/2023 2023-03-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew 2 sztuk drzew zlokalizowanych na terenie nieruchomości położonej przy ul. Prostej 84D w Rybniku.Pokaż
114/2023 2023-04-07 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 247 sztuk drzew oraz 208,6 m2 krzewów, zlokalizowanych na skarpach cieku Nacyna, położonych w dzielnicach Niedobczyce i Niewiadom w Rybniku, z obowiązkiem dokonania nasadzeńPokaż
113/2023 2023-04-07 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Św. Józefa 31 w Rybniku, z obowiązkiem dokonania nasadzeńPokaż
112/2023 2023-04-07 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Cisowej 2 w RybnikuPokaż
111/2023 2023-03-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z naliczeniem opłatyPokaż
110/2023 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Ochojec (MPZP 43)Pokaż
109/2023 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Ochojec (MPZP 43)Pokaż
108/2023 2023-04-11 inne dokumentUzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
107/2023 2023-04-12 inne dokumentUzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
106/2023 2023-03-24 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
105/2023 2023-03-14 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony ŚrodowiskaPokaż
104/2023 2023-03-20 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
103/2023 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta RybnikaPokaż
102/2023 projekty polityk, strategii, planów lub programówZmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta RybnikaPokaż
101/2023 2023-03-23 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Komunalnej, Błękitnej, Przejazdowej, Chwałowickiej i Prostej (MPZP 54-13)Pokaż
100/2023 2023-03-23 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującego cztery obszary w rejonach ulic: Energetyków, Żołędziowej, Ogrodowej i Radziejowskiej (MPZP 66)Pokaż
99/2023 2023-03-31 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa hali produkcyjnej wraz z rozbudową budynku biurowego oraz instalację do wytwarzania pianki poliuretanowej PUR oraz 3 zbiornikami do magazynowania surowców chemicznych (...)Pokaż
98/2023 2023-02-03 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
97/2023 2023-03-22 inne dokumentUzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
96/2023 2023-03-14 inne dokumentUzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
95/2023 2022-03-24 inne dokumentUzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
94/2023 2022-04-01 inne dokumentUzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
93/2023 2023-03-16 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
92/2023 2023-01-19 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
91/2023 2022-10-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa hali produkcyjnej wraz z rozbudową budynku biurowego oraz instalacją do wytwarzania pianki poliuretanowej PUR oraz 3 zbiornikami do magazynowania surowców chemPokaż
90/2023 2023-03-28 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa napowietrznego odcinka 18-19 wodociągu magistralnego DN600 w RybnikuPokaż
89/2023 2023-03-28 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej operatora Towerlink Poland Sp. z o.o. BT26295 RYBNIK BOGUSZOWICE OSIEDLE zlokalizowanej przy ul. Lompy 18 w RybnikuPokaż
88/2023 2023-03-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Orzepowickiej 4 w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
87/2023 2023-03-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej w rejonie ulic Żeromskiego i Prostej w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
86/2023 2023-03-20 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Wodzisławskiej w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
85/2023 2023-03-20 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej 36A w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
84/2023 2023-03-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Chwałowickiej w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
83/2023 2023-03-27 decyzjeOdmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Wrębowej 10 w RybnikuPokaż
82/2023 2023-03-24 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej operatora Towerlink Poland Sp. z o.o. BT26295 RYBNIK BOGUSZOWICE OSIEDLE zlokalizowanej przy ul. Lompy 18 w Rybniku Do: Towerlink Poland Sp. z o.o.Pokaż
81/2023 2023-03-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa budynku handlowo-usługowego - salonu samochodowego Volkswagen oraz Audi znajdującego się na działkach nr 1176/47 oraz nr 850/44 obręb Ligota oraz zagospodarPokaż
80/2023 2023-03-14 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
79/2023 2023-03-08 inne dokumentUzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
78/2023 2023-03-08 inne dokumentUzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
77/2023 2023-02-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji paliw płynnych w Rybniku przy ul. Podmiejskej/Rudzkiej, na parcelach nr: 4743/271, 1714/267, 4742/271. 4744/271Pokaż
76/2023 2023-02-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Wrębowej 3 w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości min. 1 szt. nowego drzewaPokaż
75/2023 2023-02-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Wrębowej 1 w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości min. 1 szt. nowego drzewaPokaż
74/2023 2023-02-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy Wrębowej 13 w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości min. 2 szt. nowych drzew, oraz odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drugiego z wniosPokaż
73/2023 2023-02-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy Wrębowej 5 w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości min. 1 szt. nowego drzewa, oraz odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drugiego z wniosPokaż
72/2023 2023-03-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 109 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń w ilości 6 szt. nowych drzewPokaż
71/2023 2023-02-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ul. Wołodyjowskiego i Cienistej w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń w ilości 28 szt. nowych drzewPokaż
70/2023 2023-02-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej 240B w RybnikuPokaż
69/2023 2023-02-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Składowej w RybnikuPokaż
68/2023 2023-02-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Bolesława Chrobrego 39 w Rybniku.Pokaż
67/2023 2023-02-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki w RybnikuPokaż
66/2023 2023-02-15 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
65/2023 2023-02-20 decyzjeKarta informacyjna - decyzja udzielająca zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. z siedzibą w Katowicach.Pokaż
64/2023 2023-02-15 decyzjeOdmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Św. Maksymiliana 23B w RybnikuPokaż
63/2023 2023-02-15 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach położonych w rejonie ulic Rudzkiej i Podmiejskiej w Rybniku, na wałach rzeki Nacyny, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
62/2023 2023-02-15 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
61/2023 2023-02-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej w rejonie ul. Prostej i Żeromskiego w RybnikuPokaż
60/2023 2023-02-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Chwałowickiej 64C w RybnikuPokaż
59/2023 2023-02-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Górniczej 16 w RybnikuPokaż
58/2023 2023-02-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wrębowej 15 w RybnikuPokaż
57/2023 2023-02-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Rymera 4 w RybnikuPokaż
56/2023 2023-02-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. milenijnej w RybnikuPokaż
55/2023 2023-02-02 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. podmiejskiej w RybnikuPokaż
54/2023 2023-02-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ul. Gliwickiej 320D w RybnikuPokaż
53/2023 2022-12-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach położonych przy ul. Komisji Edukacji Narodowej w RybnikuPokaż
52/2023 2023-01-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew rosnących na nieruchomościach położonych w rejonie ul. Dąbrówki w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych, oraz odmowa wydania zezwolenia na usuniecie 1 szt. drzPokaż
51/2023 2023-02-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew rosnących na nieruchomościach położonych w rejonie ul. Dąbrówki w RybnikuPokaż
50/2023 2023-02-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Majowej w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
49/2023 2023-01-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Lotników w RybnikuPokaż
48/2023 2022-12-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ul. kard. Kominka 39 i Św. Józefa 31 w RybnikuPokaż
47/2023 2023-01-30 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
46/2023 2022-12-01 decyzjeKarta informacyjna - decyzja udzielająca zezwolenia na zbieranie odpadów dla Hossa Sp. z o.o.Pokaż
45/2023 2023-01-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej 36A w RybnikuPokaż
44/2023 2023-01-31 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Chwałowickiej w RybnikuPokaż
43/2023 2023-01-17 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Wodzisławskiej w RybnikuPokaż
42/2023 2023-01-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Cisowej 2 w RybnikuPokaż
41/2023 2023-02-02 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa budynku produkcyjno-magazynowego na budynek produkcyjny z lakiernią i laminatorniąPokaż
40/2023 2023-01-27 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
39/2023 2023-01-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 62 sztuk drzew i 38m2 krzewów rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Giedroycia w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości 134 szt. nowych drzew, oraz odmowa wydania zezwPokaż
38/2023 2022-07-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 64 sztuk drzew i 38m2 krzewów rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Giedroycia w RybnikuPokaż
37/2023 2023-01-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 486 sztuk drzew, rosnących na nieruchomościach położonych przy ul. Błękitnej i Jastrzębskiej w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości 643 szt. nowych drzew.Pokaż
36/2023 2022-11-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 486 sztuk drzew, rosnących na nieruchomościach położonych przy ul. Błękitnej i Jastrzębskiej w RybnikuPokaż
35/2023 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji energetycznego spalania awaryjnych mobilnych kotłów olejowych PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. przy ul. ChwałowickiejPokaż
34/2023 2023-01-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 109 w RybnikuPokaż
33/2023 2023-01-20 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Stalowej w RybnikuPokaż
32/2023 2023-01-20 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Wodzisławskiej 9 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
31/2023 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaWygaszenie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji Ciepłowni Rymer Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie z siedzibą przy ul. Rymera 4, 44-270 RybnikPokaż
30/2023 2023-01-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej w RybnikuPokaż
29/2023 2022-11-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej w RybnikuPokaż
28/2023 2023-01-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Mglistej 9 i 11 w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
27/2023 2022-10-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydani zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Mglistej 9 i 11 w RybnikuPokaż
25/2023 2023-01-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 28 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Zamenhofa w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
24/2023 2022-11-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 28 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Zamenhofa w RybnikuPokaż
23/2023 2023-01-16 decyzjeKarta informacyjna - decyzja udzielająca pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla Nowosystem Sp. z o.o.Pokaż
22/2023 2022-06-09 wnioski o wydanie decyzjiWytwarzanie odpadów w zakładzie Nowosystem Sp. z o.o. przy ul. Pod Lasem 50DPokaż
21/2023 2022-12-28 decyzjeKarta informacyjna - decyzja udzielająca pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla PKP CARGO S.A.Pokaż
20/2023 2020-02-28 wnioski o wydanie decyzjiWytwarzanie odpadów w zakładzie PKP CARGO S.A. w Rybniku przy ul. Kolejowej 9Pokaż
19/2023 2023-01-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Lompy 10 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
18/2023 2022-11-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Lompy 10 w RybnikuPokaż
17/2023 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibą przy ul. Rybnickiej 6c, 44-335 Jastrzębie - ZdrójPokaż
16/2023 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibą przy ul. Rybnickiej 6c, 44-335 Jastrzębie - ZdrójPokaż
15/2023 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Ciepłowni Chwałowice położonej w Rybniku, przy ul. Przewozowej 4Pokaż
14/2023 2023-01-05 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami wielostanowiskowymi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą towarzyszącąPokaż
13/2023 2023-01-05 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibą przy ul. Rybnickiej 6c, 44-335 Jastrzębie - ZdrójPokaż
12/2023 2023-01-05 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibą przy ul. Rybnickiej 6c, 44-335 Jastrzębie - ZdrójPokaż
11/2023 2022-11-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Wrębowej 3 w RybnikuPokaż
10/2023 2022-11-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wrębowej 5 w RybnikuPokaż
9/2023 2022-11-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wrębowej 1 w RybnikuPokaż
8/2023 2022-11-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Wrębowej 10 w RybnikuPokaż
7/2023 2022-11-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wrębowej 13 w RybnikuPokaż
6/2023 2022-11-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ul. Wołodyjowskiego i Cienistej w Rybniku.Pokaż
5/2023 2022-12-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Parkowej w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
4/2023 2022-12-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Parkowej w RybnikuPokaż
3/2023 2022-06-30 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonach ulic: Racławickiej, Obwiedni Południowej, Kolejowej i Strąkowskiej (MPZP 54-24)Pokaż
2/2023 2022-03-24 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonach ulic: Bolesława Krzywoustego, Poligonowej i Długiej (MPZP 54-25)Pokaż
1/2023 2022-11-24 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Cypriana Kamila Norwida (MPZP 54-19)Pokaż
442/2022 2022-12-14 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w RybnikuPokaż
441/2022 2022-12-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Majowej w RybnikuPokaż
440/2022 2022-12-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Św. Maksymiliana 23B w RybnikuPokaż
439/2022 2022-12-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach położonych w rejonie ulic Rudzkiej i Podmiejskiej w Rybniku, na wałach rzeki Nacyny.Pokaż
437/2022 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującego cztery obszary w rejonach ulic: Energetyków, Żołędziowej, Ogrodowej i Radziejowskiej (MPZP 66)Pokaż
436/2022 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 66)Pokaż
435/2022 2022-11-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa napowietrznego odcinka 18-19 wodociągu magistralnego DN600 w RybnikuPokaż
433/2022 2022-12-27 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Ciepłowni Rymer Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie z siedzibą przy ul. Rymera 4, 44-270 RybnikPokaż
432/2022 2022-12-23 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Gzelskiej w RybnikuPokaż
431/2022 2022-10-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Gzelskiej w RybnikuPokaż
430/2022 2022-12-01 decyzjeKarta informacyjna - decyzja udzielająca pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla firmy Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o.Pokaż
429/2022 2022-06-30 wnioski o wydanie decyzjiWytwarzanie odpadów w zakładzie Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o. przy ul. PrzemysłowejPokaż
428/2022 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar Strefy Usług dla Biznesu w Rybniku (MPZP 54-34)Pokaż
427/2022 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar Strefy Usług dla Biznesu w Rybniku (MPZP 54-34)Pokaż
426/2022 2022-12-19 decyzjeOdmowa wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Podmiejskiej w RybnikuPokaż
425/2022 2022-10-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Podmiejskiej w RybnikuPokaż
424/2022 2022-12-19 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Jankowickiej 13 w RybnikuPokaż
423/2022 2022-10-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Jankowickiej 13 w RybnikuPokaż
422/2022 2022-12-19 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Kadłubka w Rybniku z naliczeniem opłatyPokaż
421/2022 2022-10-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Kadłubka w RybnikuPokaż
420/2022 2022-12-19 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wandy 17 i Floriańskiej 13, 32 w Rybniku z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
419/2022 2022-10-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wandy 17 i Floriańskiej 13, 32 w RybnikuPokaż
418/2022 2022-12-19 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Sosnowej 5 z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń, umorzenie postepowania i odmowa wydania zezwolenia na pozostałe drzewaPokaż
417/2022 2022-10-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Sosnowej 5 w RybikuPokaż
416/2022 2022-12-08 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
415/2022 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla instalacji Ciepłowni Rymer Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie z siedzibą przy ul. Rymera 4, 44-270 RybnikPokaż
414/2022 2022-12-07 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Towerlink Poland Sp. z o.o. BT_20557 RYBNIK NOWINY ORANGE, ul. Św. Józefa 30Pokaż
413/2022 2022-12-12 decyzjeOdmowa wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Chłodnej w Rybniku oraz częściowe umorzenie postępowaniaPokaż
412/2022 2022-09-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Chłodnej w RybnikuPokaż
411/2022 2022-11-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Stalowej w RybnikuPokaż
410/2022 2022-12-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Wodzisławskiej 9 w RybnikuPokaż
409/2022 2022-12-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 73 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Szybowcowej w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych oraz częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
408/2022 2022-10-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 76 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Szybowcowej w RybnikuPokaż
407/2022 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Komunalnej, Błękitnej, Przejazdowej, Chwałowickiej i Prostej (MPZP 54-13)Pokaż
406/2022 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Komunalnej, Błękitnej, Przejazdowej, Chwałowickiej i Prostej (MPZP 54-13)Pokaż
405/2022 2022-11-29 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
404/2022 2022-12-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnacego na nieruchomości położonej przy ul. Wrębowej w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
403/2022 2022-09-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnacego na nieruchomości położonej przy ul. Wrębowej w RybnikuPokaż
402/2022 2022-12-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wiertniczej w RybnikuPokaż
401/2022 2022-09-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wiertniczej w RybnikuPokaż
400/2022 2022-10-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach zlokalizowanych na skarpach cieku Nacyna w Rybniku.Pokaż
399/2022 2022-12-05 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości położonej przy ul. Wawelskiej 45 w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
398/2022 2022-08-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości położonej przy ul. Wawelskiej 45 w RybnikuPokaż
397/2022 2022-12-05 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości położonej przy ul. Kominka 21 i 23 w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
396/2022 2022-09-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości położonej przy ul. Kominka 21 i 23 w RybnikuPokaż
395/2022 2022-11-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej 244 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
394/2022 2022-09-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej 244 w RybnikuPokaż
393/2022 2022-12-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 25 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Prostej w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
392/2022 2022-09-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości położonej przy ul. prostej w RybnikuPokaż
391/2022 2022-11-30 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa ulicy Ujejskiego w RybnikuPokaż
388/2022 2022-10-20 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Sportowej (MPZP 54-40)Pokaż
387/2022 2022-07-28 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Składowej (MPZP 27-2)Pokaż
386/2022 2022-11-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej 31 w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
385/2022 2022-09-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej 31 w RybnikuPokaż
384/2022 2022-11-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew rosnacych przy ulicy Kłokocińskiej 51 w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
383/2022 2022-09-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew rosnacych przy ulicy Kłokocińskiej 51 w RybnikuPokaż
380/2022 2022-11-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wodzisławskiej 87 w RybnikuPokaż
379/2022 2022-09-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wodzisławskiej 87 w RybnikuPokaż
378/2022 2021-12-28 inne dokumentUzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
377/2022 2021-12-28 inne dokumentUzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
376/2022 2022-11-18 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Wieniawskiego 3 w RybnikuPokaż
375/2022 2022-09-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Wieniawskiego 3 w RybnikuPokaż
374/2022 2022-11-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Chabrowej 10B i 16A w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
373/2022 2022-09-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Chabrowej 10B i 16A w Rybniku.Pokaż
372/2022 2022-11-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej 244 w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
371/2022 2022-09-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej 244 w RybnikuPokaż
370/2022 2022-11-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Zapolskiej w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
369/2022 2022-09-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Zapolskiej w RybnikuPokaż
368/2022 2022-11-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Działkowców 1 w RybnikuPokaż
367/2022 2022-09-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Działkowców 1 w RybnikuPokaż
366/2022 2022-11-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. A. Mickiewicza 5 w RybnikuPokaż
365/2022 2022-09-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. A. Mickiewicza 5 w RybnikuPokaż
364/2022 2022-11-14 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej 1805 (35683N!) RYBNIK_BOGUSZOWICE (KRY_RYBNIK_KLOKOCINSKA) operatora Orange Polska S.A., ul. Kłokocińska 51, 44-251 RybnikPokaż
363/2022 2022-11-14 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
362/2022 2022-11-15 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
361/2022 2022-11-09 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
360/2022 2022-11-03 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
359/2022 2022-09-29 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
358/2022 2022-10-27 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
357/2022 2022-11-07 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa ul. Czecha w RybnikuPokaż
356/2022 2022-10-26 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
355/2022 2022-10-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Parkowej w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
354/2022 2022-08-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Parkowej w RybnikuPokaż
353/2022 2022-10-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnacego na nieruchomości położonej przy ul. Św. Maksymiliana 12F w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
352/2022 2022-08-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnacego na nieruchomości położonej przy ul. Św. Maksymiliana 12F w RybnikuPokaż
351/2022 2022-08-29 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnacego na nieruchomości położonej przy ul. Jankowickiej 13 w Rybniku.Pokaż
350/2022 2022-10-26 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnacych na nieruchomości położonej przy ul. Sosnowej w Rybniku, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych oraz częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
349/2022 2022-08-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnacych na nieruchomości położonej przy ul. Sosnowej w RybnikuPokaż
348/2022 2022-10-26 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Jastrzębskiej 17 w Rybniku, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
347/2022 2022-08-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Jastrzębskiej 17 w RybnikuPokaż
346/2022 2022-10-26 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Przewozowej w Rybniku, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
345/2022 2022-08-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Przewozowej w RybnikuPokaż
344/2022 2022-10-24 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
343/2022 2022-10-25 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
342/2022 2022-10-13 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
341/2022 2022-10-20 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
338/2022 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ignacego Mościckiego (MPZP 54-42)Pokaż
337/2022 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ignacego Mościckiego (MPZP 54-42)Pokaż
336/2022 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonach ulic Mikołaja Reja i Dworek (MPZP 65)Pokaż
335/2022 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonach ulic Mikołaja Reja i Dworek (MPZP 65)Pokaż
334/2022 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonach ulic: Bratków, Cisowej i Skowronków (MPZP 54-36)Pokaż
333/2022 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonach ulic: Bratków, Cisowej i Skowronków (MPZP 54-36)Pokaż
332/2022 2022-10-19 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa budynku lakierni z częścią blacharską, warsztatem mechanicznym, myjnią, instalacjami wewnętrznymi (...)Pokaż
331/2022 2022-10-05 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
330/2022 2022-09-29 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
329/2022 2022-09-30 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z artykułem 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
328/2022 2022-09-28 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
327/2022 2022-10-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wyboistej 21 w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
326/2022 2022-09-20 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
325/2022 2022-07-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wyboistej 21 w RybnikuPokaż
324/2022 2022-09-22 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Skowronków, Samotnej, Żorskiej i Hotelowej (MPZP 64)Pokaż
323/2022 2022-10-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości położonej przy ul. Barwnej w Rybniku z częściowym odroczeniem opłaty i obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
322/2022 2022-07-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości położonej przy ul. Barwnej w RybnikuPokaż
321/2022 2022-10-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości położonej przy ul. Barwnej w Rybniku z częściowym odroczeniem opłaty i obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
320/2022 2022-07-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości położonej przy ul. Barwnej w RybnikuPokaż
319/2022 2022-10-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości położonej przy ul. Barwnej w Rybniku z częściowym odroczeniem opłaty i obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
318/2022 2022-08-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości położonej przy ul. Barwnej w RybnikuPokaż
317/2022 2022-09-29 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Willowej 25 w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
316/2022 2022-07-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Willowej 25 w RybnikuPokaż
315/2022 2022-09-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnacego na nieruchomości położonej przy ul. Bocznej w ŻorachPokaż
314/2022 2022-07-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnacego na nieruchomości położonej przy ul. Bocznej w ŻorachPokaż
313/2022 2022-09-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości położonej przy ul. Na Okrzeszyńcu 19C-H w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
312/2022 2022-07-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości położonej przy ul. Na Okrzeszyńcu 19C-H w RybnikuPokaż
311/2022 2022-09-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnacego na nieruchomości położonej przy ul. Na Okrzeszyńcu 19I-K w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
310/2022 2022-07-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnacego na nieruchomości położonej przy ul. Na Okrzeszyńcu 19I-K w RybnikuPokaż
309/2022 2022-10-07 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHzPokaż
308/2022 2022-09-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa budynku produkcyjno-magazynowego na budynek produkcyjny z lakiernią oraz laminatornią w Rybniku przy ul. Sosnowej 25, działka nr 2569/307Pokaż
307/2022 2022-09-27 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
306/2022 2022-09-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Wawelskiej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
305/2022 2022-06-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Wawelskiej w RybnikuPokaż
304/2022 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonach ulic: Bratków, Cisowej i Skowronków (MPZP 54-36)Pokaż
303/2022 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonach ulic: Bratków, Cisowej i Skowronków (MPZP 54-36)Pokaż
302/2022 2022-09-21 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne o kodach 15 01 01, 15 01 02Pokaż
301/2022 2022-09-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wiosny Ludów w RybnikuPokaż
300/2022 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 37-6)Pokaż
299/2022 2022-07-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Wiosny Ludów w RybnikuPokaż
298/2022 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 37-6)Pokaż
297/2022 2022-09-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Wyzwolenia 33 w RybnikuPokaż
296/2022 2022-08-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Wyzwolenia 33 w RybnikuPokaż
295/2022 2022-09-15 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Ekonomicznej w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
294/2022 2022-07-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Ekonomicznej w RybnikuPokaż
293/2022 2022-06-23 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
292/2022 2022-09-13 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
291/2022 2022-09-08 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
290/2022 2022-09-05 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
289/2022 2022-09-08 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej RYB1043B operatora P4 Sp. z o.o., ul. Borki 37A, 44-200 RybnikPokaż
288/2022 2022-09-07 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej RYB1017E operatora P4 Sp. z o.o., ul. Budowlanych 61A, 44-200 RybnikPokaż
287/2022 2022-08-21 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej RYB1002E operatora P4 Sp. z o.o., ul. Cegielniana 14, 44-200 RybnikPokaż
286/2022 2022-08-24 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Towerlink Poland sp. z o.o. BT 20873_RYBNIK_KŁOKOCINSKA_A2_52174 zlokalizowanej przy ul. Kłokocińska 51 44-251 RybnikPokaż
285/2022 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Cypriana Kamila Norwida (MPZP 54-19)Pokaż
284/2022 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Cypriana Kamila Norwida (MPZP 54-19)Pokaż
283/2022 2022-08-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew oraz odmowa wydania zezwolenia na usuniecie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Dębowej w Rybniku, z obowiazkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
282/2022 2022-06-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Dębowej w RybnikuPokaż
281/2022 2022-05-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa ulicy Czecha w RybnikuPokaż
280/2022 2022-08-26 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości położonej przy ulicy Sportowej w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
279/2022 2022-06-20 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości położonej przy ulicy Hetmańskiej 3 w RybnikuPokaż
278/2022 2022-08-26 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnacego na nieruchomości położonej przy ulicy Hetmańskiej 3 w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
277/2022 2022-06-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnacego na nieruchomości położonej przy ulicy Hetmańskiej 3 w RybnikuPokaż
276/2022 2022-08-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnacego na nieruchomości położonej przy ulicy Bocznej 15 w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
275/2022 2022-05-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnacego na nieruchomości położonej przy ulicy Bocznej 15 w RybnikuPokaż
274/2022 2022-08-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Wodzisławskiej 87 w RybnikuPokaż
273/2022 2022-06-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Wodzisławskiej 87 w RybnikuPokaż
271/2022 2022-08-11 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Nr RYB5007D, ul. Komisji Edukacji Narodowej dz. 744/91Pokaż
270/2022 2022-08-05 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej operatora Emitel S.A. TON Katowice Rybnik ul. PodmiejskaPokaż
269/2022 2022-08-08 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
268/2022 2022-07-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej w RybnikuPokaż
267/2022 2022-08-08 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie drzewa rosnacego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Żorskiej w RybnikuPokaż
266/2022 2022-07-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnacego na nieruchomości położonej przy ulicy Żorskiej w RybnikuPokaż
265/2022 2022-08-03 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji zakładu SADEX Sp. z o.o., przy ul. Sygnały 64Pokaż
264/2022 2022-07-29 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji zakładu DB Cargo S.A. Zakład Utrzymania Taboru Kolejowego położonego w Rybniku, przy ul. Kłokocińskiej 51Pokaż
263/2022 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Jaśminowej, Wolnej, Gotartowickiej, Szybowcowej, Jutrzenki (MPZP 54-31)Pokaż
262/2022 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Jaśminowej, Wolnej, Gotartowickiej, Szybowcowej, Jutrzenki (MPZP 54-31)Pokaż
261/2022 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego (MPZP 54-27)Pokaż
260/2022 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego (MPZP 54-27)Pokaż
259/2022 2022-06-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Instalacja fotowoltaiczna Rybnik-Meksyk wraz z infrastrukturą towarzyszącąPokaż
258/2022 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 54-40)Pokaż
257/2022 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Sportowej (MPZP 54-40)Pokaż
256/2022 2022-07-21 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
255/2022 2022-07-18 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
254/2022 2022-07-26 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej Marklowice 1 o mocy do 4 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą (...)Pokaż
253/2022 2021-11-17 inne dokumentUzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
252/2022 2021-11-18 inne dokumentUzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
251/2022 2021-06-02 inne dokumentUzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
250/2022 2021-05-14 inne dokumentUzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
249/2022 2022-06-30 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Cichej (MPZP 63)Pokaż
248/2022 2022-07-15 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
247/2022 2022-07-07 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
246/2022 2022-06-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa budynku lakierni z częścią blacharską, warsztatem mechanicznym, myjnią, instalacjami wewnętrznymi (...)Pokaż
245/2022 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Skowronków, Samotnej, Żorskiej i Hotelowej (MPZP 64)Pokaż
244/2022 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Skowronków, Samotnej, Żorskiej i Hotelowej (MPZP 64)Pokaż
243/2022 2022-07-12 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Modernizacja kotłowni gazowo olejowej w SP ZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w RybnikuPokaż
242/2022 2022-07-01 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
241/2022 2022-05-26 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Jesiennej i Stanisława Małachowskiego (MPZP 54-44)Pokaż
240/2022 2022-05-26 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Jabłoniowej (MPZP 54-16)Pokaż
239/2022 2022-07-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Lipowej w Rybniku, z częściowym umorzeniem postępowania.Pokaż
238/2022 2022-05-26 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Wyzwolenia, Budowlanych i Wawelskiej (MPZP 54-37)Pokaż
237/2022 2022-05-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia 16 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Lipowej w RybnikuPokaż
236/2022 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Jastrzębskiej 7 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
235/2022 2022-05-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Jastrzębskiej 7 w RybnikuPokaż
234/2022 2022-07-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Os. Południe 56 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
233/2022 2022-05-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Os. Południe 56 w RybnikuPokaż
232/2022 2022-07-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Os. Południe 49 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
231/2022 2022-05-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Os. Południe 49 w RybnikuPokaż
230/2022 2022-07-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 67 szt. drzew i 134m2 krzewów rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Okulickiego w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
229/2022 2022-05-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 67 szt. drzew i 134m2 krzewów rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Okulickiego w RybnikuPokaż
228/2022 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji Sadex Sp. z o.o., w Rybniku, przy ul. Sygnały 64, 44-251 RybnikPokaż
227/2022 2022-06-13 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
226/2022 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji energetycznego spalania PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. przy ul. KopalnianaPokaż
225/2022 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji energetycznego spalania PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. przy ul. ChwałowickiejPokaż
224/2022 2022-06-28 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz rurociągiem tłocznym w dzielnicy Rybnika-ChwałęcicachPokaż
223/2022 2022-06-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Sosnowej w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
222/2022 2022-04-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Sosnowej w Rybniku.Pokaż
221/2022 2022-06-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości położonej przy ulicy Chwałowickiej w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
220/2022 2022-04-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości położonej przy ulicy Chwałowickiej w RybnikuPokaż
219/2022 2022-06-23 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnacego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej w RybnikuPokaż
218/2022 2022-05-17 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnacego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej w RybnikuPokaż
217/2022 zgłoszeniaWniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji DB Cargo Polska S.A, w Rybniku, przy ul. Kłokocińska 51, 44-251 RybnikPokaż
216/2022 2022-06-14 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Towerlink Poland Sp. z o.o. BT_20557 RYBNIK NOWINY ORANGE, ul. Św. Józefa 30Pokaż
215/2022 2022-06-21 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 73 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości położonej przy Al. Zjednoczonej Europy w Żorach, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
214/2022 2021-11-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 74 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości położonej przy Al. Zjednoczonej Europy w Żorach.Pokaż
213/2022 2022-06-21 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
212/2022 2022-04-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku.Pokaż
211/2022 2022-06-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości położonej przy ulicy Chwałowickiej w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
210/2022 2022-04-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości położonej przy ulicy Chwałowickiej w Rybniku.Pokaż
209/2022 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange S. A. 35420N!, RYBNIK PIASKI ul. Sosnowa 7Pokaż
208/2022 2022-05-30 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
207/2022 2021-11-17 inne dokumentUzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
206/2022 2021-11-19 inne dokumentUzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
205/2022 2022-06-08 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
204/2022 2022-06-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Józefa Rymera w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
203/2022 2022-04-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Józefa Rymera w RybnikuPokaż
202/2022 2022-06-07 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości położonej przy ulicy Józefa Pukowca 11 w Rybniku, z obowiazkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
201/2022 2022-04-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości położonej przy ulicy Józefa Pukowca 11 w RybnikuPokaż
200/2022 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonach ulic Poligonowej i Granicznej (MPZP 54-43)Pokaż
199/2022 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonach ulic Poligonowej i Granicznej (MPZP 54-43)Pokaż
198/2022 2022-05-30 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa instalacji wtórnego wytopu o zdolności produkcyjnej do 20 Mg/dobę, na działce 252/10 w Rybniku przy ul. Ekonomicznej i StrefowejPokaż
197/2022 2022-05-26 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 23 sztuk drzew rosnacych na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych, oraz odmowa wydania zezwolenia na usuniecie 2 szt. Pokaż
196/2022 2022-03-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew rosnacych na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej w RybnikuPokaż
195/2022 2022-05-26 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Paderewskiego 48 w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń.Pokaż
194/2022 2022-03-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Paderewskiego 48 w RybnikuPokaż
193/2022 2022-05-26 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Poligonowej w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty oraz obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
192/2022 2022-03-31 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Poligonowej w Rybniku.Pokaż
191/2022 2022-05-11 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
190/2022 2022-05-17 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
189/2022 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Skowronków, Samotnej, Żorskiej i Hotelowej (MPZP 64)Pokaż
188/2022 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Skowronków, Samotnej, Żorskiej i Hotelowej (MPZP 64)Pokaż
187/2022 2022-04-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa hali produkcyjno-magazynowej z segmentem socjalno-biurowym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na terenie zakładu DB Cargo Polska S.A. w RyPokaż
186/2022 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Składowej (MPZP 27-2)Pokaż
185/2022 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 27-2)Pokaż
184/2022 2022-05-19 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa łącznika ulic Górnośląska-ŚląskaPokaż
183/2022 2022-05-05 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
182/2022 2022-05-16 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku, z obowiazkiem wykonania nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowania.Pokaż
181/2022 2022-03-31 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Jastrzębskiej i Węglowej w RybnikuPokaż
180/2022 2022-05-16 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa punktu zbiórki odpadów w Rybniku przy ul. Patriotów 88, na działce nr 2322/22Pokaż
179/2022 2022-05-05 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
178/2022 2022-04-06 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
177/2022 2022-04-05 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
176/2022 2022-04-06 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
175/2022 2022-03-31 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
174/2022 2022-04-05 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
173/2022 2022-02-01 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
172/2022 2022-02-17 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
171/2022 2022-03-24 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
170/2022 2022-03-18 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
169/2022 2022-03-03 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
168/2022 2022-02-28 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
167/2022 2022-04-20 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
166/2022 2022-04-15 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
165/2022 2022-03-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Remont kotłowni gazowo-olejowej w SP ZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w RybnikuPokaż
164/2022 2022-05-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 60 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości położonej przy ulicy Osiedle Różane w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych oraz częściowym umorzeniem postępowania.Pokaż
163/2022 2022-03-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 66 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości położonej przy ulicy Osiedle Różane w RybnikuPokaż
162/2022 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Cichej (MPZP 63)Pokaż
161/2022 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Cichej (MPZP 63)Pokaż
160/2022 2022-04-26 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
159/2022 2022-01-10 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
158/2022 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonach ulic: Racławickiej, Obwiedni Południowej, Kolejowej i Strąkowskiej (MPZP 54-24)Pokaż
157/2022 2022-01-10 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
156/2022 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonach ulic: Racławickiej, Obwiedni Południowej, Kolejowej i Strąkowskiej (MPZP 54-24)Pokaż
155/2022 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Gliwickiej i Brzezińskiej (MPZP 37-5)Pokaż
154/2022 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Składowej (MPZP 62)Pokaż
153/2022 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Gliwickiej i Brzezińskiej (MPZP 37-5)Pokaż
152/2022 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Składowej (MPZP 62)Pokaż
151/2022 2022-04-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Przewozowej w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
150/2022 2022-03-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Przewozowej w RybnikuPokaż
149/2022 2022-04-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnacych na terenach nieruchomości położonych przy ulicy Chwałowickiej w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń oraz częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
148/2022 2022-02-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnacych na terenach nieruchomości położonych przy ulicy Chwałowickiej w RybnikuPokaż
147/2022 2022-04-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości położonej przy ulicy Robotniczej 63 w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
146/2022 2022-03-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości położonej przy ulicy Robotniczej 63 w RybnikuPokaż
145/2022 2022-04-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości położonej przy ulicy Sportowej 79 w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
144/2022 2022-03-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnacych na nieruchomości położonej przy ulicy Sportowej 79 w RybnikuPokaż
143/2022 2022-04-25 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. RYB1007 B, ul. Wyzwolenia 8Pokaż
142/2022 2022-04-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami wielostanowiskowymi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą towarzyszącąPokaż
141/2022 2022-04-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnacego na nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej 8 w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
140/2022 2022-02-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnacego na nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej 8 w RybnikuPokaż
139/2022 2022-04-20 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Prostej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
138/2022 2022-03-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Prostej w RybnikuPokaż
137/2022 2022-04-12 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Towerlink Poland sp. z o.o. BT20328 RADLIN , ul. Sportowa 109Pokaż
136/2022 2022-03-03 decyzjeDecyzja wygaszająca zezwolenie na zbieranie odpadów udzielone przedsiębiorcy Gabriela Oleszczak na terenie położonym przy ul. Brzeziny Miejskie 53Pokaż
135/2022 2022-04-04 inne dokumentUzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
134/2022 2022-04-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnacego na nieruchomości położonej przy ulicy Jarzynowej w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
133/2022 2022-03-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnacego na nieruchomości położonej przy ulicy Jarzynowej w Rybniku.Pokaż
132/2022 2022-04-04 inne dokumentUzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
131/2022 2022-04-11 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku.Pokaż
130/2022 2022-02-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej w RybnikuPokaż
129/2022 2022-04-11 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnacych na nieruchomości położonej przy ulicy Raciborskiej 35 w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń oraz częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
128/2022 2022-01-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew i 22m2 krzewów rosnacych an nieruchomości położonej przy ulicy Raciborskiej 35 w RybnikuPokaż
127/2022 2022-04-08 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej w RybnikuPokaż
126/2022 2022-04-07 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcia 2 sztuk drzew rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy por. Kazimierza Ogrodowskiego 8 w Rybniku.Pokaż
125/2022 2022-02-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia 2 sztuk drzew rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy por. Kazimierza Ogrodowskiego 8 w Rybniku.Pokaż
124/2022 2022-04-06 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Chabrowej 24 i 28 w Rybniku, z częściowym umorzeniem postępowania oraz odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
123/2022 2022-02-02 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Chabrowej 24 i 28 w RybnikuPokaż
122/2022 2022-04-06 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezowania na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnacego na nieruchomości położonej przy ulicy kard. B. Kominka w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
121/2022 2022-02-02 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezowania na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnacego na nieruchomości położonej przy ulicy kard. B. Kominka w Rybniku.Pokaż
120/2022 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Cypriana Kamila Norwida (MPZP 54-19)Pokaż
119/2022 projekty polityk, strategii, planów lub programówPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar Strefy Usług dla Biznesu w Rybniku (MPZP 54-34)Pokaż
118/2022 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar Strefy Usług dla Biznesu w Rybniku (MPZP 54-34)Pokaż
117/2022 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Cypriana Kamila Norwida (MPZP 54-19)Pokaż
116/2022 2022-03-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Powstańców Śląskich 27 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowania.Pokaż
115/2022 2022-02-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Powstańców Śląskich 27 w RybnikuPokaż
114/2022 2022-03-27 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Nr RYB1514F, ul. Sportowa 109Pokaż
113/2022 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Tkoczów (MPZP 61)Pokaż
112/2022 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Skowronków, Samotnej, Żorskiej i Hotelowej (MPZP 64)Pokaż
111/2022 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Tkoczów (MPZP 61)Pokaż
110/2022 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Skowronków, Samotnej, Żorskiej i Hotelowej (MPZP 64)Pokaż
109/2022 2022-01-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej "Marklowice" o mocy do 4 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą przewidzianego do realizacji w dzielnicy Marklowice Górne(...)Pokaż
106/2022 2021-10-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa hali walcowni o zdolności produkcyjnej 450 000 Mg/rok kształtowników stalowych gorącowalcowanych długich wraz z budową obiektów budowlanych i dróg w GliwicachPokaż
105/2022 2022-03-24 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbiórka istniejących i budowa nowych zbiorników magazynowych paliw i budowa studni zlewowej paliwa na terenie stacji paliw na stacji paliw PKN ORLEN SA.A. w Rybniku przy ul. PiłsudskPokaż
104/2022 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Jesiennej i Stanisława Małachowskiego (MPZP 54-44)Pokaż
102/2022 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 54-44)Pokaż
101/2022 2022-03-21 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 30 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Cegielnianej w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowania.Pokaż
100/2022 2022-01-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 35 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Cegielnianej w Rybniku.Pokaż
99/2022 2022-03-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa punktu zbiórki odpadów w Rybniku przy ul. Patriotów 88, na działce 2322/22Pokaż
98/2022 2022-02-21 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
97/2022 2022-03-11 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
96/2022 2022-03-17 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa instalacji wtórnego wytopu o zdolności produkcyjnej do 20 Mg/dobę, na działce 252/10 w Rybniku przy ul. Ekonomicznej i StrefowejPokaż
95/2022 2022-01-17 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz rurociągiem tłocznym dla dzielnicy Rybnika- ChwałęcicePokaż
94/2022 2022-03-15 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych w rejonie ulicy Sygnały 62 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
93/2022 2022-01-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonej w rejonie ulicy Sygnały 62 w RybnikuPokaż
92/2022 2021-12-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne o kodach 15 01 01, 15 01 02Pokaż
91/2022 2022-03-15 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 46 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Jarzynowej w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
90/2022 2021-12-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 46 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Jarzynowej w RybnikuPokaż
89/2022 2022-03-04 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Nr RYB1514F w Rybniku, przy ul. Sportowej 109Pokaż
88/2022 2022-03-09 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 108 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
87/2022 2022-01-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 108 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku.Pokaż
86/2022 2022-03-09 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcia 5 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Jarzynowej w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
85/2022 2021-12-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia 5 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Jarzynowej w RybnikuPokaż
84/2022 2022-01-28 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
83/2022 2022-02-16 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
82/2022 2022-02-24 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy 3 Maja (MPZP 54-23 etap II)Pokaż
81/2022 2021-08-23 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
80/2022 2021-11-18 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Szybowcowej (MPZP 54-18)Pokaż
79/2022 2021-04-21 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
78/2022 2021-10-21 polityki, strategie, plany lub programyZmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta RybnikaPokaż
77/2022 2022-03-08 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew rosnących na terenach nieruchomości położonych w rejonie ulic Św. Józefa, Kard. kominka, Budowlanych i Orzepowickiej w Rybniku, z odroczeniem opłaty, częściowym umorzeniem postępowania Pokaż
69/2022 2021-12-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew rosnących na terenach nieruchomości położonych w rejonie ulic Św. Józefa, Kard. kominka, Budowlanych i Orzepowickiej w Rybniku.Pokaż
68/2022 2022-02-21 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczali ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
67/2022 2022-03-08 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych w rejonie ulicy Mglistej 1 i 9 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
66/2022 2022-01-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych w rejonie ulicy Mglistej 1 i 9 w RybnikuPokaż
65/2022 2022-03-08 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 24 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Dąbrówki 12, 17, 19, 21 w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
64/2022 2021-12-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 24 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Dąbrówki 12, 17, 19, 21 w RybnikuPokaż
63/2022 2022-03-08 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Floriańskiej w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
62/2022 2021-12-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Floriańskiej w RybnikuPokaż
61/2022 2022-02-25 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
60/2022 2022-02-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 43 szt. sztuk drzew oraz 45 m2 krzewów rosnących na nieruchomościach położonych przy ul. Sztolniowej w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowania.Pokaż
59/2022 2022-01-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 43 szt. sztuk drzew oraz 94m2 krzewów rosnących na nieruchomościach położonych przy ul. Sztolniowej w RybnikuPokaż
58/2022 2022-03-08 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ul. Piasta, Dworek, Św. Józefa, Sławików i Grunwaldzkiej w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczPokaż
57/2022 2022-01-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ul. Piasta, Dworek, Św. Józefa, Sławików i Grunwaldzkiej w Rybniku.Pokaż
56/2022 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 54-37)Pokaż
55/2022 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Wyzwolenia, Budowlanych i Wawelskiej (MPZP 54-37)Pokaż
54/2022 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 54-16)Pokaż
53/2022 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Jabłoniowej (MPZP 54-16)Pokaż
52/2022 2022-02-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Rycerskiej 101 w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
51/2022 2021-12-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Rycerskiej 101 w RybnikuPokaż
50/2022 2022-02-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na terenie działki położonej przy ulicy Wawelskiej 19 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych oraz częściowym umorzeniem postępowania.Pokaż
49/2022 2021-12-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na terenie działki położonej przy ulicy Wawelskiej 19 i 45 w RybnikuPokaż
48/2022 2022-02-15 decyzjeZmiana pozwolenia w zakresie prowadzącego instalację z Zakładu Produkcyjnego EUROSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku na MODELFORM Sp. z o.o. z siedzibą w RybnikuPokaż
47/2022 2022-02-14 decyzjeWygaszenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów dotyczy Auto Salon Margo - Szczotok Sp. J., ul. Wodzisławska 201, 44-218 RybnikPokaż
46/2022 2022-02-08 decyzjeDecyzja wygaszająca część działań objętych zezwoleniem na przetwarzanie odpadów, udzielonego Sego Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Kolberga 65Pokaż
45/2022 2022-02-04 decyzjeDecyzja dotyczy zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów w zakresie prowadzącego instalację z Zakładu Produkcyjnego EUROSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku na MODELFORM Sp. z o.o. z siedzibą w RybnikuPokaż
44/2022 2021-12-21 decyzjePozwolenie na wytwarzanie odpadów dotyczy Greif Poland Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 44-203 RybnikPokaż
43/2022 2022-02-14 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Leopolda Staffa w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
42/2022 2022-01-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Leopolda Staffa w Rybniku.Pokaż
41/2022 2022-02-09 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Leopolda Staffa w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
40/2022 2022-01-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Leopolda Staffa w RybnikuPokaż
39/2022 2022-02-09 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 40 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej w rejonie ulic Jana Kotucza i Cegielnianej w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
38/2022 2021-12-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 40 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej w rejonie ulic Jana Kotucza i Cegielnianej w Rybniku.Pokaż
37/2022 2022-01-28 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
36/2022 2022-01-26 decyzjeZezwolenie na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku, przy ul. Rymera 4, objętej systemem handlu uprawnieniami do emisjiPokaż
35/2022 2022-01-26 decyzjeZezwolenie na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni Jankowicew Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12, objętej systemem handlu uprawnieniami do emisjiPokaż
34/2022 2022-01-26 decyzjeZezwolenie na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Ciepłowni Chwałowice w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26, objętej systemem handlu uprawnieniami do emisjiPokaż
33/2022 projekty polityk, strategii, planów lub programówPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonach ulic: Bolesława Krzywoustego, Poligonowej i Długiej (MPZP 54-25)Pokaż
32/2022 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonach ulic: Bolesława Krzywoustego, Poligonowej i Długiej (MPZP 54-25)Pokaż
31/2022 2022-02-01 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy 1-go Maja w Rybniku.Pokaż
30/2022 2022-02-01 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki 57 w Rybniku i odmowa wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa.Pokaż
29/2022 2022-01-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Józefa Hallera w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych oraz częściowym umorzeniem postepowania.Pokaż
28/2022 2022-02-01 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 63 sztuk drzew, rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Kłokocińskiej 51 w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
27/2022 2021-12-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 63 sztuk drzew, rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Kłokocińskiej 51 w Rybniku .Pokaż
26/2022 2021-12-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki w RybnikuPokaż
25/2022 2021-12-17 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Józefa Hallera w Rybniku.Pokaż
24/2022 2021-12-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy 1-go Maja w Rybniku.Pokaż
23/2022 2022-01-26 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Przewozowej 9 w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
22/2022 2021-11-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Przewozowej 9 w RybnikuPokaż
21/2022 2022-01-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnacego na nieruchomości położonej przy ulicy Pod Lasem w RybnikuPokaż
20/2022 2021-12-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnacego na nieruchomości położonej przy ulicy Pod Lasem w RybnikuPokaż
19/2022 2022-01-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych w rejonie ulicy Mglistej 12, 17 i 19 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
18/2022 2021-12-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych w rejonie ulicy Mglistej 12, 17 i 19 w RybnikuPokaż
17/2022 2022-01-20 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Golejowskiej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
16/2022 2022-01-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na granicy dwóch nieruchomości położonych przy ulicy Golejowskiej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
15/2022 2021-11-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Golejowskiej w RybnikuPokaż
14/2022 2022-01-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Granicznej 83C w RybnikuPokaż
13/2022 2021-11-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Granicznej 83C w RybnikuPokaż
12/2022 2022-01-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Granicznej 83A w RybnikuPokaż
11/2022 2021-11-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Granicznej 83A w RybnikuPokaż
10/2022 2022-01-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Kopalnianej w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
9/2022 2021-11-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Kopalnianej w RybnikuPokaż
8/2022 2021-11-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Św. Jadwigi w RybnikuPokaż
7/2022 2022-01-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Św. Jadwigi w RybnikuPokaż
6/2022 2021-12-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów dotyczy pozwolenia w zakresie prowadzącego instalację z Zakładu Produkcyjnego EUROSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku na MODELFORM Sp. z o.o. z siedzibą w RybnikuPokaż
5/2022 2021-12-08 wnioski o wydanie decyzjiZmiana pozwolenia w zakresie prowadzącego instalację z Zakładu Produkcyjnego EUROSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku na MODELFORM Sp. z o.o. z siedzibą w RybnikuPokaż
4/2022 2021-11-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa ul. Zebrzydowickiej w RybnikuPokaż
3/2022 2021-12-09 decyzjeZmieniane zezwolenie dotyczy punktu zbierania złomu oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji położonego przy ul. Podmiejskiej, które prowadzi "OLMET spółka ograniczoną odpowiedzialnością" sp. k. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Towarowej 15Pokaż
2/2022 2022-01-03 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Na Okrzeszyńcu w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
1/2022 2021-10-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Na Okrzeszyńcu w RybnikuPokaż
419/2021 2021-12-16 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
418/2021 2021-11-26 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
417/2021 projekty polityk, strategii, planów lub programówMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Osiedle Krakusa, Św. Józefa, Smolnej, Karola Miarki, Żorskiej, Pogodnej (MPZP 54-30)Pokaż
416/2021 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 54-30)Pokaż
415/2021 2021-12-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy por. K. Ogrodowskiego w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
414/2021 2021-12-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Przewozowej w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
413/2021 projekty polityk, strategii, planów lub programówMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej, Adolfa Dygasińskiego, Uroczej, Kłokocińskiej, Zadumy (MPZP 54-33)Pokaż
412/2021 projekty polityk, strategii, planów lub programówMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Wiktora Poloczka, Komisji Edukacji Narodowej, Morwowej, Podhalańskiej, Podleśnej, Hotelowej (MPZP 54-29)Pokaż
411/2021 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 54-33)Pokaż
410/2021 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 54-29)Pokaż
409/2021 projekty polityk, strategii, planów lub programówMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Rozstajnej, Kazimierza Wielkiego, Stefana Batorego, Górnośląskiej, Żwirowej, Ignacego Daszyńskiego (MPZP 54-32)Pokaż
408/2021 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 54-32)Pokaż
407/2021 projekty polityk, strategii, planów lub programówMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Rudzkiej, Bronisława Czecha, Bratków, Majątkowej, Lipowej (MPZP 54-28)Pokaż
406/2021 projekty polityk, strategii, planów lub programówMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Jaśminowej, Wolnej, Gotartowickiej, Szybowcowej, Jutrzenki (MPZP 54-31)Pokaż
405/2021 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 54-28)Pokaż
404/2021 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 54-31)Pokaż
403/2021 2021-12-07 polityki, strategie, plany lub programyStrategia rozwoju miasta Rybnika "Rybnik 2030". Pierwszy krok transformacji.Pokaż
402/2021 2021-11-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy por. K. Ogrodowskiego w RybnikuPokaż
401/2021 2021-10-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Przewozowej w RybnikuPokaż
400/2021 2021-12-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Józefa Rymera 23 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
399/2021 2021-11-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Józefa Rymera 23 w RybnikuPokaż
398/2021 2021-12-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Żorskiej 138 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
397/2021 2021-10-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Żorskiej 138 w RybnikuPokaż
396/2021 2021-12-28 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Smolnej 23 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych oraz częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
395/2021 2021-11-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew i 11m2 krzewów rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Smolnej 23 w RybnikuPokaż
394/2021 2021-12-21 decyzjeWydanie decyzji administracyjnej naliczającej karę pieniężną za usunięcie drzewa bez zgody posiadacza, rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Gruntowej w RybnikuPokaż
393/2021 2021-10-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbiórka istniejących i budowa nowych zbiorników magazynowych paliw i budowa studni zlewowej paliwa na terenie stacji paliw na stacji paliw PKN ORLEN S.A. w RybnikuPokaż
392/2021 projekty polityk, strategii, planów lub programówMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Jankowickiej (MPZP 29-1)Pokaż
391/2021 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 29-1)Pokaż
390/2021 2021-12-09 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Orzepowickiej w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
389/2021 2021-11-02 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Orzepowickiej w RybnikuPokaż
388/2021 2021-12-08 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Wierzbowej w RybnikuPokaż
387/2021 2021-10-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Wierzbowej w RybnikuPokaż
386/2021 2021-12-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych w rejonie ulic Kotucza i Rudzkiej w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
385/2021 2021-10-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych w rejonie ulic Kotucza i Rudzkiej w RybnikuPokaż
384/2021 2021-12-29 decyzjeDecyzja administracyjna naliczająca opłatę za usunięcie drzew rosnących przy ulicy Lektorskiej w RybnikuPokaż
383/2021 2021-12-06 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnacego na nieruchomości położonej przy ulicy Dworek 12 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
382/2021 2021-10-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnacego na nieruchomości położonej przy ulicy Dworek 12 w RybnikuPokaż
381/2021 2021-11-26 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. RYB1039D przy ul. Jaśminowej dz. nr 582Pokaż
380/2021 2021-11-26 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. RYB1026A przy ul. Rymera 4Pokaż
379/2021 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 54-23 etap II)Pokaż
378/2021 projekty polityk, strategii, planów lub programówMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy 3 Maja (MPZP 54-23 etap II)Pokaż
377/2021 2021-11-23 strategiczne oceny oddziaływania na środowiskoInformacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Strategii rozwoju miasta Rybnika "Rybnik 2030". Pierwszy krok transformacji".Pokaż
376/2021 2021-11-19 strategiczne oceny oddziaływania na środowiskoUzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Strategii rozwoju miasta Rybnika "Rybnik 2030". Pierwszy krok transformacji" - pismo Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego NPokaż
375/2021 2021-11-22 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Strąkowskiej w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
374/2021 2021-09-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Strąkowskiej w RybnikuPokaż
373/2021 2021-11-08 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
372/2021 2021-11-08 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
371/2021 2021-11-08 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
370/2021 2021-11-05 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
369/2021 2021-11-09 strategiczne oceny oddziaływania na środowiskoUzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Strategii rozwoju miasta Rybnika "Rybnik 2030". Pierwszy krok transformacji" - pismo WOOŚ.410.458.2021.PBPokaż
368/2021 2021-11-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Niepodległości 3 w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
367/2021 2021-10-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Niepodległości 3 w RybnikuPokaż
366/2021 2021-11-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Ludwika Zamenhofa w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
365/2021 2021-10-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Ludwika Zamenhofa w RybnikuPokaż
364/2021 2021-11-04 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
363/2021 2021-11-04 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
362/2021 2021-11-05 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 40 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Wrzosowej w Rybniku, z częściowym umorzeniem postępowania oraz odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
361/2021 2021-09-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 45 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Wrzosowej w RybnikuPokaż
360/2021 2021-11-04 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
359/2021 2021-11-04 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
358/2021 2021-10-28 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa prefabrykowanej hali namiotowej wraz z utwardzeniem terenu dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice, na działkach nr 845/16, 1056/6Pokaż
357/2021 2021-10-29 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt "Strategii rozwoju miasta Rybnika "Rybnik 2030". Pierwszy krok transformacji".Pokaż
356/2021 2021-10-06 wnioski o wydanie decyzjiWytwarzanie przez Greif Poland Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 44-206 Rybnik odpadów związane z eksploatacją instalacji do produkcji opakowańPokaż
355/2021 2021-10-14 decyzjePozwolenie dotyczy wytwarzania odpadów w instalacji eksploatowanej przez MARAT Sp. z o.o. w Rybniku przy ul. Brzezińskiej 8APokaż
354/2021 2021-10-21 decyzjePozwolenie dotyczy wytwarzania odpadów w instalacji eksploatowanej przez ARTECH Chwołka Piotr w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej 175BPokaż
352/2021 2021-10-19 decyzjePozwolenie dotyczy wytwarzania odpadów w instalacji eksploatowanej przez ARTECH Rybnik Sp. z o.o. w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej 175BPokaż
344/2021 2021-10-28 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1512_B w Rybniku przy ul. Reymonta 65A-B-CPokaż
343/2021 2021-10-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Stawowej 15 w RybnikuPokaż
342/2021 2021-08-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Stawowej 15 w RybnikuPokaż
341/2021 2021-10-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Władysława Reymonta 65 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
340/2021 2021-09-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Władysława Reymonta 65 w RybnikuPokaż
339/2021 2021-10-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Henryka Wieniawskiego 7 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
338/2021 2021-09-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Henryka Wieniawskiego 7 w RybnikuPokaż
337/2021 2021-10-15 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji do lakierowania z zakładu Marek Karolewicz zlokalizowanego w Rybniku, ul. Kapitana Leopolda Janiego 57fPokaż
336/2021 2021-09-20 decyzjePozwolenie dotyczy Purmo Group Poland Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 11, 44-203 Rybnik eksploatującego instalacje do produkcji grzejników i płyt izolacyjnychPokaż
335/2021 2021-10-13 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 18 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zbożowej w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
334/2021 2021-08-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 18 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zbożowej w RybnikuPokaż
333/2021 2021-10-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jankowickiej 23/25 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
332/2021 2021-08-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jankowickiej 23/25 w RybnikuPokaż
331/2021 2021-10-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Wodzisławskiej 87 w RybnikuPokaż
330/2021 2021-08-17 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Wodzisławskiej 87 w RybnikuPokaż
329/2021 2021-10-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na nieruchomości położonej przy ulicy Jankowickiej 9 w RybnikuPokaż
328/2021 2021-08-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na nieruchomości położonej przy ulicy Jankowickiej 9 w RybnikuPokaż
327/2021 2021-10-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Arki Bożka w RybnikuPokaż
326/2021 2021-08-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Arki Bożka w RybnikuPokaż
324/2021 2021-10-07 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A.. Nr 53640 (35640N!) KRY_RYBNIK_GLIWICKA w Rybniku, przy ul. Gliwickiej 190 (Dz. 2070/12)Pokaż
323/2021 2021-09-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji objętej systemem EU ETS oraz zatwierdzenie planu monitorowania wielkości emisji i planu poboru próbek z instalacji Ciepłowni Rymer, przy ul. Jastrzębska 12 w RybnikuPokaż
322/2021 2021-09-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji objętej systemem EU ETS oraz zatwierdzenie planu monitorowania wielkości emisji i planu poboru próbek z instalacji Elektrociepłowni Jankowice, przy ul. Jastrzębska 12 w RybnikuPokaż
321/2021 2021-09-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji objętej systemem EU ETS oraz zatwierdzenie planu monitorowania wielkości emisji i planu poboru próbek z instalacji Ciepłowni Chwałowice, przy ul. 1 Maja 26 w RybnikuPokaż
320/2021 2021-10-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 43 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Sosnowej w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
319/2021 2021-08-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 44 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Sosnowej w RybnikuPokaż
318/2021 2021-09-21 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB5007_D w Rybniku, przy ul. Komisji Edukacji Narodowej, dz. 744/9Pokaż
317/2021 2021-09-17 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Purmo Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ulicy Przemysłowej 11Pokaż
316/2021 2021-08-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Purmo Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ulicy Przemysłowej 11Pokaż
315/2021 2021-10-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 177 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Związkowej w Rybniku, z obowiazkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
314/2021 2021-07-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 177 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Związkowej w RybnikuPokaż
313/2021 2021-10-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Św. Maksymiliana 12 w RybnikuPokaż
312/2021 2021-08-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Św. Maksymiliana 12 w RybnikuPokaż
311/2021 2021-10-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości położonej w rejonie ulicy Budowlanych i grunwaldzkiej w RybnikuPokaż
310/2021 2021-08-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości położonej w rejonie ulicy Budowlanych i grunwaldzkiej w RybnikuPokaż
309/2021 2021-09-09 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
308/2021 2021-09-24 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
307/2021 2021-09-10 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
306/2021 2021-09-23 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Adaptacja budynku magazynowego na lakiernięPokaż
305/2021 2021-07-30 wnioski o wydanie decyzjiWytwarzanie przez REN-CAR Sp. z o.o., ul. Gliwicka 190, 44-207 Rybnik odpadów związane z eksploatacją instalacji służących do serwisowania pojazdówPokaż
304/2021 2021-08-03 decyzjePrzetwarzanie odpadów przez Greif Poland Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 44-203 Rybnik zajmującego się produkcją opakowańPokaż
303/2021 2021-08-03 decyzjePozwolenie udzielone Greif Poland Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 44-203 Rybnik w wyniku eksploatacji instalacji w zakładzie położonym pod w/w adresemPokaż
302/2021 2021-09-03 wnioski o wydanie decyzjiPozwolenie dotyczy Purmo Group Poland Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 11, 44-203 Rybnik eksploatującego instalacje do produkcji grzejników i płyt izolacyjnychPokaż
301/2021 2021-09-16 decyzjedecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa instalacji wentylacji miejscowej - odciągi wiórów dla pomieszczeń produkcyjnych stolarni oraz zwiększenie produkcji obróbki desek podłogowych przez SLOVPOL WOOD Sp. z o.o. wPokaż
300/2021 2021-09-02 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
299/2021 2021-09-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej 43 w RybnikuPokaż
298/2021 2021-07-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej 43 w RybnikuPokaż
297/2021 2021-09-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej w RybnikuPokaż
296/2021 2021-07-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej w RybnikuPokaż
295/2021 2021-09-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnacego na nieruchomości położonej przy ulicy Jana Karskiego 27D w RybnikuPokaż
294/2021 2021-07-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnacego na nieruchomości położonej przy ulicy Jana Karskiego 27D w RybnikuPokaż
293/2021 2021-09-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Sosnowej 7 w RybnikuPokaż
292/2021 2021-07-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Sosnowej 7 w RybnikuPokaż
291/2021 2021-09-13 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej 2C w RybnikPokaż
290/2021 2021-08-02 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej 2C w RybnikPokaż
289/2021 2021-09-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Włościańskiej w RybnikuPokaż
288/2021 2021-08-02 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Włościańskiej w RybnikuPokaż
287/2021 2021-09-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnacego na nieruchomości położonej przy ulicy Żorskiej 138 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
286/2021 2021-07-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnacego na nieruchomości położonej przy ulicy Żorskiej 138 w RybnikuPokaż
285/2021 2021-09-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnacego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy 1-go Maja w RybnikuPokaż
284/2021 2021-07-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnacego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy 1-go Maja w RybnikuPokaż
283/2021 2021-09-06 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
282/2021 2021-08-31 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
281/2021 2021-08-27 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
280/2021 projekty polityk, strategii, planów lub programówMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Szybowcowej (MPZP 54-18)Pokaż
279/2021 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 54-18)Pokaż
278/2021 2021-08-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Chabrowej 19 w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych, oraz częściowym umorzeniem postępowania.Pokaż
277/2021 2021-06-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Chabrowej 19 w RybnikuPokaż
276/2021 2021-08-20 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT-20588 Rybnik_Zamysłów w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 123Pokaż
275/2021 2021-08-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 53 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Bolesława Chrobrego w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
274/2021 2021-06-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 53 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Bolesława Chrobrego w RybnikuPokaż
273/2021 2021-08-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Chabrowej 1 w RybnikuPokaż
272/2021 2021-07-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Chabrowej 1 w RybnikuPokaż
271/2021 2021-08-24 zgłoszeniaZgłoszenie likwidacji nagrzewnicy o mocy 320 kW i uruchomienia 4 nowych nagrzewnic o mocy 60 kW każda, opalanych gazem ziemnym na terenie Purmo Group Poland Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 11Pokaż
263/2021 2021-08-12 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
262/2021 2021-08-12 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
261/2021 2021-08-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa prefabrykowanej hali namiotowej wraz z utwardzeniem terenu dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice, na działkach nr 845/16, 1056/6Pokaż
260/2021 2021-08-17 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji zakładu "Artech Rybnik" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością położonego w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 175bPokaż
259/2021 2021-08-13 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn,: Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą PV Rybnik na działkach nr 3099/116, 3101/116, 2934/142 obręb KłokocinPokaż
258/2021 2021-08-11 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew i 292,286m2 krzewów rosnących na nieruchomości położonej w rejonie ulic Wodzisławskiej i Staffa w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
257/2021 2021-05-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew i 292,286m2 krzewów rosnących na nieruchomości położonej w rejonie ulic Wodzisławskiej i Staffa w RybnikuPokaż
256/2021 2021-08-11 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku, z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
255/2021 2021-06-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jastrzębskiej w RybnikuPokaż
254/2021 2021-08-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Klonowej w RybnikuPokaż
253/2021 2021-07-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Klonowej w RybnikuPokaż
252/2021 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 31)Pokaż
251/2021 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 31)Pokaż
250/2021 2021-08-02 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji myjki na terenie zakładu REN CAR Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Gliwickiej 190Pokaż
249/2021 2021-08-03 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej 240B w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
248/2021 2021-06-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej 240B w RybnikuPokaż
247/2021 2021-08-03 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Jagodowej w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
246/2021 2021-06-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Jagodowej w RybnikuPokaż
245/2021 2021-06-28 decyzjeWymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia przy ulicy Chwałowickiej 1 w RybnikuPokaż
244/2021 2021-08-03 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT22107_Rybnik_East w Rybniku, przy ul. Brzezińskiej 8aPokaż
243/2021 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta RybnikaPokaż
242/2021 projekty polityk, strategii, planów lub programówZmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta RybnikaPokaż
241/2021 2021-07-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej w rejonie ulic Budowlanych i Broniewskiego w Rybniku, z odroczeniem opaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych oraz odmowa wydania zezwolenia na usuniecie 1 sztPokaż
240/2021 2021-05-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej w rejonie ulic Budowlanych i Broniewskiego w RybnikuPokaż
239/2021 2021-07-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Osiedle Różane w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
238/2021 2021-05-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Osiedle Różane w RybnikuPokaż
237/2021 2021-07-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Mikołowskiej w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
236/2021 2021-05-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Mikołowskiej w RybnikuPokaż
235/2021 2021-07-29 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Gliwickiej 165 w Rybniku, z częściowym umorzeniem postępowania i odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
234/2021 2021-06-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew i 37m2 krzewów rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Gliwickiej 165 w RybnikuPokaż
233/2021 2021-07-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących n nieruchomości położonej przy ul. Karola Miarki w RybnikuPokaż
232/2021 2021-06-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących n nieruchomości położonej przy ul. Karola Miarki w RybnikuPokaż
231/2021 2021-07-21 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej BT_22105 Rybnik_ West w Rybniku, przy ul. Kilińskiego 26Pokaż
230/2021 2021-07-23 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT24272 Rybnik Północ w Rybniku, przy ul. Gliwickiej 72Pokaż
229/2021 2021-06-07 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Energetyków w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania oraz odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
228/2021 2021-04-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Energetyków w RybnikuPokaż
227/2021 2021-06-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 331 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Prostej w Rybniku z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
226/2021 2021-04-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 342 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Prostej w RybnikuPokaż
225/2021 2021-06-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 331 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Prostej w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania oraz odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
224/2021 2021-04-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 342 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Prostej w RybnikuPokaż
223/2021 2021-07-09 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Powstańców Śląskich 27 w RybnikuPokaż
222/2021 2021-06-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Powstańców Śląskich 27 w RybnikuPokaż
221/2021 2021-07-08 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Kowalczyka i Rybackiej (MPZP 49)Pokaż
220/2021 2021-06-24 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-2)Pokaż
219/2021 2021-06-24 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Kolberga (MPZP 34-1)Pokaż
218/2021 2021-07-22 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa rurociągu głównego odwadniania Ruchu Chwałowice na terenie zwałów (hałdy) Ruchu Jankowice dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK ROWPokaż
217/2021 2021-07-21 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. RYB1514_F w Rybniku, przy ul. Sportowej 109Pokaż
216/2021 2021-07-20 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. RYB1002_E w Rybniku, przy ul. Cegielnianej 14Pokaż
215/2021 2021-07-20 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. RYB2008_A w Rybniku, przy ul. Lompy 18Pokaż
214/2021 2021-07-20 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. RYB1038_D w Rybniku, przy ul. Kościuszki 29aPokaż
213/2021 2021-07-20 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1023_B w Rybniku, przy ul. Chwałowickiej 13Pokaż
212/2021 2021-06-24 decyzjePozwolenie na wytwarzanie odpadów przez Pietrzak Sp. z o.o., ul. Bocheńskiego 125, 40-816 KatowicePokaż
211/2021 2021-06-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów z instalacji lakierni eksploatowanej na terenie zakładu REN CAR Sp. z o.o., przy ul. Gliwickiej 190 w RybnikuPokaż
210/2021 2021-07-08 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej BT_20411 Rybnik_Osiedle_Sławików w Rybniku, przy ul. Zebrzydowickiej 3Pokaż
209/2021 2021-06-30 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej BT_244442_Rybnik_Maroko-Nowiny w Rybniku, przy ul. Orzepowickiej 15aPokaż
208/2021 2021-06-30 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej BT_22106 Rybnik_Centrum w Rybniku, przy ul. Saint Vallier 1Pokaż
207/2021 2021-07-08 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. nr RYB1031B przy ul. Kłokocińskiej 51 w RybnikuPokaż
206/2021 2021-07-08 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. nr RYB1029D przy ul. Szulika 7Pokaż
205/2021 2021-07-08 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB5006c w Rybniku, przy Rybnicka 18Pokaż
204/2021 2021-07-08 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. H. Wieniawskiego w RybnikuPokaż
203/2021 2021-05-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnacego na nieruchomości położonej przy ulicy Henryka Wieniawskiego w RybnikuPokaż
202/2021 2021-07-07 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 24 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku, z obowiazkiem wykonania nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
201/2021 2021-05-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Podmiejskiej w RybnikuPokaż
200/2021 2021-07-07 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Wodzisławskiej w RybnikuPokaż
199/2021 2021-06-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Wodzisławskiej w RybnikuPokaż
198/2021 2021-07-08 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew i 76m2 krzewów rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Hotelowej w RybnikuPokaż
197/2021 2021-06-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew i 76m2 krzewów rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Hotelowej w RybnikuPokaż
196/2021 zgłoszeniaZgłoszenie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1042 B w Rybniku, przy ul. KrzywoustegoPokaż
195/2021 2021-07-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą PV Rybnik na działkach nr 3099/116, 3101/116, 2934/142 obręb Kłokocin"Pokaż
194/2021 2021-05-21 decyzjeZezwolenia udzielono Sego Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Kolberga 65Pokaż
193/2021 2021-06-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomościach położonych przy ulicach Zwycięstwa i 1-go maja w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
192/2021 2021-04-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomościach położonych przy ulicach Zwycięstwa i 1-go maja w RybnikuPokaż
191/2021 2021-04-29 decyzjePozwolenie udzielone w związku z eksploatacją instalacji przez D.B. Cargo Polska S.A. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 337Pokaż
190/2021 2021-04-30 decyzjePozwolenie dotyczy eksploatacji instalacji przez Spółkę - linia kolejowa wraz z infrastrukturą wchodzącą w jej składPokaż
189/2021 2021-06-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 223 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
188/2021 2021-06-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 223 w RybnikuPokaż
187/2021 2021-06-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnacego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w RybnikuPokaż
186/2021 2021-04-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnacego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w RybnikuPokaż
185/2021 2021-06-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnacego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Zwycięstwa 14 w RybnikuPokaż
184/2021 2021-04-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnacego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Zwycięstwa 14 w RybnikuPokaż
183/2021 2021-06-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Paderewskiego 48B w Rybniku, z obowiazkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
182/2021 2021-05-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Paderewskiego 48B w RybnikuPokaż
181/2021 2021-06-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Bocznej 11 w Rybniku, z obowiazkiem wykonania nasadzeń zastępczych .Pokaż
180/2021 2021-05-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Bocznej 11 w RybnikuPokaż
179/2021 2021-06-02 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
178/2021 2021-05-27 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
177/2021 2021-06-07 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Sztolniowej 50B w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
176/2021 2021-04-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Sztolniowej 50B w RybnikuPokaż
175/2021 2021-05-28 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji do przesyłu, przeładunku i magazynowania paliw płynnych Moyaexpress w Rybniku, przy ulicy Kotucza 35Pokaż
174/2021 2021-04-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Gruntowej w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
173/2021 2021-02-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Gruntowej w RybnikuPokaż
172/2021 2021-05-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Błękitnej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
171/2021 2021-04-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Błękitnej w RybnikuPokaż
170/2021 2021-05-25 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z PGE Ekoserwis Spółka z o. o. na PGE Ekoserwis Spółka AkcyjnaPokaż
169/2021 2021-04-02 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w Rybniku przy ul. Poligonowej, na działce o numerze ewidencyjnym 3143/116Pokaż
168/2021 2021-05-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących an nieruchomości położonej przy ulicy Robotniczej 2 w Rybniku.Pokaż
167/2021 2021-03-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących an nieruchomości położonej przy ulicy Robotniczej 2 w Rybniku.Pokaż
166/2021 2021-05-17 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB5006c w Rybniku, przy ulicy Rybnickiej 18Pokaż
165/2021 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 49)Pokaż
164/2021 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Kowalczyka i Rybackiej (MPZP 49)Pokaż
163/2021 2021-05-11 zgłoszeniaZgłoszenie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1039D w Rybniku, przy ul. JaśminowejPokaż
162/2021 2021-05-10 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki 54 w Rybniku, z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
161/2021 2021-03-31 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki 54 w Rybniku.Pokaż
160/2021 2020-11-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa instalacji wentylacji miejscowej - odciągi wiórów dla pomieszczeń produkcyjnych stolarni oraz zwiększenie produkcji obróbki desek podłogowych przez SLOVPOLPokaż
159/2021 2021-04-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Adaptacja budynku magazynowego na lakiernię"Pokaż
158/2021 2021-04-23 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaWniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych w zakładzie PGE EKOSERWIS Spółka z o. o. w Rybniku, przy ul. PodmiejskiejPokaż
157/2021 2021-05-06 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew i 50m2 krzewów rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Karola Miarki w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
156/2021 2021-03-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew i 50m2 krzewów rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Karola Miarki w Rybniku.Pokaż
155/2021 2021-05-05 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy W. Reymonta 30 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
154/2021 2021-03-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy W. Reymonta 30 w Rybniku.Pokaż
152/2021 2021-04-30 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
151/2021 2021-04-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Ignacego Mościckiego 4 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
150/2021 2021-02-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Ignacego Mościckiego 4 w RybnikuPokaż
149/2021 2021-04-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Św. Jadwigi w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
148/2021 2021-03-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Św. Jadwigi w RybnikuPokaż
147/2021 2021-04-26 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
146/2021 2021-04-08 zgłoszeniaZgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
145/2021 2021-04-22 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Jana Kotucza w Rybnik, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
144/2021 2021-03-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Jana Kotucza w Rybnik.Pokaż
143/2021 2021-04-15 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
142/2021 2021-04-22 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 144 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jarzynowej w Rybniku, z częściowym umorzeniem postępowania oraz odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
141/2021 2021-03-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 215 sztuk drzew i 33,52m2 krzewów rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jarzynowej w RybnikuPokaż
140/2021 2021-04-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa rurociągu głównego odwadniania Ruchu Chwałowice na terenie zwałów (hałdy) Ruchu Jankowice dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK ROW"Pokaż
139/2021 2021-04-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Budowlanych w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
138/2021 2021-03-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Budowlanych w RybnikuPokaż
137/2021 2021-04-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej w rejonie ulicy Popielowskiej w Rybniku, z obowiazkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
136/2021 2021-01-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej w rejonie ulicy Popielowskiej w RybnikuPokaż
135/2021 2021-04-20 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Stanisława Wolnego w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
134/2021 2021-02-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Stanisława Wolnego w Rybniku.Pokaż
133/2021 2021-04-07 decyzjeDecyzja wydana dla EUROSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Młyńskiej 10 dotyczy zakładu zajmującego się produkcja odlewów, usługami modelarskimi, obróbką cieplną i mechanicznąPokaż
132/2021 2021-03-24 decyzjeZezwolenie na zbieranie odpadów miało zostać udzielone HOSSA Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Chrobrego 6Pokaż
131/2021 2021-03-18 decyzjePozwolenie na wytwarzanie odpadów dotyczące zakładu zajmującego się produkcją maszyn do przemysłowej produkcji lodówPokaż
130/2021 2021-02-22 decyzjeZmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów dotyczącego wykorzystania odpadów w produkcji mieszaniny stanowiącej podłoże do rekultywacji terenów zdegradowanychPokaż
129/2021 2021-04-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnacego na nieruchomości położonej przy ulicy Jankowickiej 7 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
128/2021 2021-03-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnacego na nieruchomości położonej przy ulicy Jankowickiej 7 w RybnikuPokaż
127/2021 2021-04-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Józefa Pukowca w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
126/2021 2021-02-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Józefa Pukowca w Rybniku.Pokaż
125/2021 2021-04-13 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Nr RYB1514F w Rybniku, przy ul. Sportowej 109Pokaż
124/2021 2021-04-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew rosnących na nieruchomości, położonej przy ulicy F. Brudnioka 3 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
123/2021 2021-02-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew rosnących na nieruchomości, położonej przy ulicy F. Brudnioka 3 w Rybniku.Pokaż
122/2021 2021-04-09 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnących na terenach nieruchomości położonych w rejonie ulicy Rudzkiej i Kotucza w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
121/2021 2021-02-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnących na terenach nieruchomości położonych w rejonie ulicy Rudzkiej i Kotucza w RybnikuPokaż
120/2021 2021-03-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza dla instalacji Artech Rybnik Sp. z o.o. w Rybniku, ul. Wodzisławska 175b Od: EUROFINS OBiKŚ POLSKA SP. Z O.O.Pokaż
119/2021 2021-03-29 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. Nr 50421 (35421N!) KRY_RYBNIK_PODLASEM w Rybniku, przy ul. Pod Lasem (dz. Nr 498/14)Pokaż
118/2021 2021-03-26 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 30 sztuk drzew rosnących an nieruchomościach położonych przy ulicach Kopalnianej, Chwałowickiej i Przewozowej w Rybniku, z częściowym umorzeniem postępowania oraz odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastęPokaż
117/2021 2021-01-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 32 sztuk drzew rosnących an nieruchomościach położonych przy ulicach Kopalnianej, Chwałowickiej i Przewozowej w RybnikuPokaż
116/2021 2021-03-19 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. nr RYB5007D w Rybniku, przy ul. Komisji Edukacji NarodowejPokaż
115/2021 2021-03-26 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 391 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Hotelowej w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
114/2021 2021-02-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 391 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Hotelowej w RybnikuPokaż
113/2021 2021-03-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnacego na nieruchomości położonej przy ulicy Gruntowej w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
112/2021 2021-02-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnacego na nieruchomości położonej przy ulicy Gruntowej w Rybniku.Pokaż
111/2021 2021-03-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zebrzydowickiej w Rybniku z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
110/2021 2021-01-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zebrzydowickiej w RybnikuPokaż
109/2021 2021-02-25 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
108/2021 2021-02-10 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony ŚrodowiskaPokaż
107/2021 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-2)Pokaż
106/2021 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 52-2)Pokaż
105/2021 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Kolberga (MPZP 34-1)Pokaż
104/2021 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 34-1)Pokaż
103/2021 2021-03-22 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. nr RYB5007D w Rybniku, przy ul. Komisji Edukacji NarodowejPokaż
102/2021 2021-03-22 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew rosnących na trenie nieruchomości położonej przy ulicy Wolnej w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
101/2021 2021-02-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew rosnących na trenie nieruchomości położonej przy ulicy Wolnej w Rybniku.Pokaż
100/2021 2021-03-22 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie drzewa rosnacego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Bogusławskiego 4 w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
99/2021 2021-01-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie drzewa, rosnacego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Bogusławskiego 4 w Rybniku.Pokaż
98/2021 2021-03-15 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Golejowskiej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
97/2021 2021-01-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Golejowskiej w RybnikuPokaż
96/2021 2021-03-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcia 78 sztuk drzew i odmowa wydania zezwolenia na usunięcie 27 szt. drzew, rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Wyboistej w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania oraz odroczeniem opłaty w zamian za Pokaż
95/2021 2021-01-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia 106 sztuk drzew i 18m2 krzewów rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Wyboistej w RybnikuPokaż
94/2021 2021-02-25 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej siedem obszarów w rejonie ulic Frontowej, Zygmunta Starego, Majora Brunona Janasa, Jana Onufrego Zagłoby, Hetmańskiej, Budowlanych i Krzywej (MPZP 54-12)Pokaż
93/2021 2021-03-02 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
92/2021 2021-03-03 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 24 sztuk drzew i 34,10 m2 krzewów, rosnących na nieruchomości położonej w rejonie ulic Składowej i radziejowskiej w RybnikuPokaż
91/2021 2020-12-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 24 sztuk drzew i 34,10 m2 krzewów, rosnących na nieruchomości położonej w rejonie ulic Składowej i radziejowskiej w RybnikuPokaż
90/2021 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Komunalnej, Błękitnej, Przejazdowej, Chwałowickiej i Prostej (MPZP 54-13)Pokaż
89/2021 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Komunalnej, Błękitnej, Przejazdowej, Chwałowickiej i Prostej (MPZP 54-13)Pokaż
87/2021 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
86/2021 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
85/2021 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 56)Pokaż
84/2021 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 56)Pokaż
83/2021 2021-02-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Stalowej 5 w Rybniku, z odroczeniem opłaty i częściowym umorzeniem postępowania.Pokaż
82/2021 2021-01-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Stalowej 5 w RybnikuPokaż
81/2021 2021-02-18 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na nieruchomości położonej przy ul Jankowickiej w Rybniku.Pokaż
80/2021 2021-01-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na nieruchomości położonej przy ul Jankowickiej w Rybniku.Pokaż
79/2021 2021-02-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jankowickiej 7 w Rybniku, z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
78/2021 2020-12-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jankowickiej 7 w RybnikuPokaż
77/2021 2021-02-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Gruntowej 106 Rybnik, z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
76/2021 2021-01-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Gruntowej 106 RybnikPokaż
75/2021 2021-02-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Lektorskiej 38C w RybnikuPokaż
74/2021 2021-01-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Lektorskiej 38C w RybnikuPokaż
73/2021 2021-02-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 294 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Skowronków w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
72/2021 2021-01-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 294 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Skowronków w Rybniku.Pokaż
69/2021 2021-02-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Za Torem w RybnikuPokaż
68/2021 2020-12-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Za Torem w RybnikuPokaż
67/2021 2021-02-09 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaDecyzja na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza ze źródeł emisji zlokalizowanych na terenie zakładu Vacat Sp. z o.o. położonego w Rybniku, przy ul. Zebrzydowickiej 117Pokaż
66/2021 2021-02-02 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazowych wraz z budynkiem stacji paliw w Rybniku przy ul. MikołowskiejPokaż
65/2021 2021-02-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek w sprawie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów do powietrza z instalacji zakładu Greif Poland Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 3Pokaż
64/2021 2021-01-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 33 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy L. Janiego i Szczygłów w Rybnik, z częściowym umorzeniem postępowania odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
63/2021 2020-12-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 40 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy L. Janiego i Szczygłów w RybnikPokaż
62/2021 2021-01-05 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
61/2021 2021-01-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych w rejonie ulicy Orzepowickiej w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
60/2021 2020-12-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych w rejonie ulic Budowlanych i Św. Józefa w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
59/2021 2020-12-17 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych w rejonie ulicy Orzepowickiej w RybnikuPokaż
58/2021 2020-11-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych w rejonie ulic Budowlanych i Św. Józefa w RybnikuPokaż
57/2021 2021-01-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Mahoniowej 26AB w RybnikuPokaż
56/2021 2020-12-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Mahoniowej 26AB w RybnikuPokaż
55/2021 2021-01-27 decyzjeOdmowa wydania zezwolenia na usunięcia drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Św. Maksymiliana 11A w RybnikuPokaż
54/2021 2020-11-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Św. Maksymiliana 11A w RybnikuPokaż
53/2021 2021-01-26 decyzjeOdmowa wydania zezwolenia na usunięcia 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Mglistej w RybnikuPokaż
52/2021 2020-11-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Mglistej w RybnikuPokaż
51/2021 2020-06-10 decyzjeWymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia przy ulicy Prostej w RybnikuPokaż
50/2021 2020-06-10 decyzjeWymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie 19 sztuk drzew bez dokonania zgłoszenia przy ulicy Prostej w RybnikuPokaż
49/2021 2021-01-25 decyzjeOdmowa wydania zezwolenia na usunięcia 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Mglistej 11 w RybnikuPokaż
48/2021 2020-11-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Mglistej 11 w RybnikuPokaż
47/2021 2021-01-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Kard. kominka w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
46/2021 2020-11-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Kard. kominka w RybnikuPokaż
45/2021 2021-01-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Ks. Szwedy 9 w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
44/2021 2020-11-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Ks. Szwedy 9 w RybnikuPokaż
43/2021 2021-01-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Rajskiej 109 w RybnikuPokaż
42/2021 2020-12-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Rajskiej 109 w RybnikuPokaż
41/2021 2021-01-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicach Chalotta 6 i Dworcowej 3a, 7 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
40/2021 2020-12-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicach Chalotta 6 i Dworcowej 3a, 7 w RybnikuPokaż
39/2021 2021-01-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicach Saint Vallier 6 i Mariańskiej 10 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
38/2021 2020-12-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicach Saint Vallier 6 i Mariańskiej 10 w RybnikuPokaż
37/2021 2021-01-19 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzenie gazów i pyłów z instalacji DB Cargo Polska S.A. w Rybniku, przy ul. Kłokocińskiej 51Pokaż
36/2021 2021-01-19 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. Nr RYB1028_F w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26Pokaż
35/2021 2021-01-13 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji do przetaczania i magazynowania paliw na terenie stacji Moyaexpress w Rybniku, przy ulicy Kotucza 35Pokaż
34/2021 2020-12-15 wnioski o wydanie decyzjiDziałania prowadzone przez wnioskodawcę dotyczą kompleksowego utrzymania taboru kolejowego w tym naprawy bieżące i okresowe wagonów towarowych oraz lokomotyw (w tym usługi).Pokaż
33/2021 2020-12-17 wnioski o wydanie decyzjiDziałalność prowadzona przez wnioskodawcę dotyczy produkcji maszyn do przemysłowej produkcji lodów.Pokaż
32/2021 2020-12-31 decyzjePozwolenia udzielono Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu "KONSEK" S.J. z siedzibą w Żorach przy ul. Moniuszki 5Pokaż
31/2021 2020-11-02 decyzjeDecyzja wydana BUDEX Katarzyna Małkiewicz z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Pułaskiego 16Pokaż
30/2021 2020-10-27 decyzjeZezwolenie udzielone TREX-HAL Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. 1 Maja 26Pokaż
29/2021 2020-12-18 decyzjeDecyzja wydana SILVER-CARBO Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Sportowej 90Pokaż
28/2021 2020-11-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa łącznika ulic Górnośląska-ŚląskaPokaż
27/2021 2020-11-24 decyzjeDecyzja wydana - Firmie Handlowo-Usługowej JARCAR Chmiel Jarosław z siedzibą w Rybniku przy ul. Wolnej 120Pokaż
26/2021 2021-01-13 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB2008_A, ul. Lompy 18Pokaż
25/2021 2021-01-13 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1003_A, ul. Chrobrego 8Pokaż
24/2021 2021-01-13 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1522_A, w Rybniku, przy ulicy Brzezińskiej 8aPokaż
23/2021 2021-01-12 decyzjeDecyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska z terenu zakładu prowadzonego przez przedsiębiorcę Pana Tomasza Nowaka na targowisku „Sikornik”, przy ul. Czajki 19 w GliwicachPokaż
22/2021 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Teofila Brzozy, Hotelowej, Książenickiej, Komisji Edukacji Narodowej i Wypoczynkowej (MPZP 54-14)Pokaż
21/2021 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 54-14)Pokaż
8/2021 2020-08-24 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
7/2021 2020-09-04 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
6/2021 2020-11-27 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
5/2021 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Skowronków (MPZP 54-26)Pokaż
4/2021 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Skowronków (MPZP 54-26)Pokaż
3/2021 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 31)Pokaż
2/2021 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 31)Pokaż
1/2021 2020-12-22 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 50361 w Rybniku, przy ulicy Górnośląskiej 21Pokaż
797/2020 2020-05-21 polityki, strategie, plany lub programyGminny Program Niskoemisyjny Miasta Rybnika przyjęty uchwałą nr 382/XXII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Niskoemisyjnego Miasta RybnikaPokaż
796/2020 2020-12-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej 47 w RybnikuPokaż
795/2020 2020-10-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej 47 w RybnikuPokaż
794/2020 2020-12-18 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1029, w Rybniku, przy ulicy Szulika 7Pokaż
793/2020 2020-12-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza ze źródeł emisji zlokalizowanych na terenie Vacat Sp. z o.o. w Rybniku, przy ulicy Zebrzydowickiej 117Pokaż
792/2020 2020-12-09 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Chabrowej 1 w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
791/2020 2020-11-02 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Chabrowej 1 w Rybniku.Pokaż
790/2020 2020-12-09 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Powstańców Śląskich w RybnikuPokaż
789/2020 2020-10-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Powstańców Śląskich w RybnikuPokaż
788/2020 2020-12-07 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Przyjaźni w Rybniku, z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych oraz częściowym umorzeniem postępowania.Pokaż
787/2020 2020-10-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Przyjaźni w Rybniku.Pokaż
786/2020 2020-12-03 decyzjeWydanie zezowania na usunięcie 11 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Chwałowickiej w Rybniku z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
785/2020 2020-10-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezowania na usunięcie 11 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Chwałowickiej w RybnikuPokaż
784/2020 2020-12-02 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy T. Zana w RybnikuPokaż
783/2020 2020-10-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy T. Zana w RybnikuPokaż
782/2020 2020-12-01 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Dworek w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
780/2020 2020-11-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Dworek w Rybniku, z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
777/2020 2020-11-19 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej osiem obszarów w rejonie ulic Marynarskiej, Gliwickiej, Rybackiej, Rudzkiej, Energetyków i Łącznej (MPZP 54-15)Pokaż
776/2020 2020-11-19 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Komunalnej, Błękitnej, Przejazdowej, Chwałowickiej i Prostej (MPZP 54-13)Pokaż
775/2020 2020-11-19 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej siedem obszarów w rejonie ulic Frontowej, Zygmunta Starego, Majora Brunona Janasa, Jana Onufrego Zagłoby, Hetmańskiej, Budowlanych i Krzywej (MPZP 54-12)Pokaż
774/2020 2020-10-22 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Chwałowickiej, Przewozowej, Kopalnianej i Energetyków (MPZP 57)Pokaż
773/2020 2020-10-22 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy 3 Maja (MPZP 54-23)Pokaż
771/2020 2020-11-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ul. Jankowickiej 7 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
770/2020 2020-10-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ul. Jankowickiej 7 w Rybniku.Pokaż
769/2020 2020-11-26 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. Nr RYB1001_F w Rybniku, przy ul. PodmiejskiejPokaż
757/2020 2020-11-19 decyzjeDecyzja administracyjna naliczająca administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzew bez zgody posiadacza nieruchomości, rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Polnej w RybnikuPokaż
756/2020 2020-10-14 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
755/2020 2020-11-18 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Św. Józefa 15 w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowania.Pokaż
754/2020 2020-09-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Św. Józefa 15 w RybnikuPokaż
753/2020 2020-11-18 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Wolnej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
752/2020 2020-10-02 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Wolnej w RybnikuPokaż
751/2020 2020-11-18 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Boguszowickiej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowania.Pokaż
750/2020 2020-09-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 27 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Boguszowickiej w RybnikuPokaż
740/2020 2020-11-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Targowej 15 w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
739/2020 2020-09-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Targowej 15 w RybnikuPokaż
737/2020 2020-11-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 64 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Sosnowej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
736/2020 2020-10-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 66 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Sosnowej w RybnikuPokaż
735/2020 2020-11-10 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
734/2020 2020-11-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
733/2020 2020-10-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Górnośląskiej w RybnikuPokaż
732/2020 2020-11-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Morcinka 27 i 49 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
731/2020 2020-10-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Morcinka 27 i 49 w RybnikuPokaż
730/2020 2020-11-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Milenijnej 55 w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych.Pokaż
729/2020 2020-10-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Milenijnej 55 w RybnikuPokaż
728/2020 2020-11-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 32 sztuk drzew, rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Kolejowej w Rybniku.Pokaż
727/2020 2020-10-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 32 sztuk drzew, rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Kolejowej w Rybniku.Pokaż
726/2020 2020-11-04 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
725/2020 2020-11-04 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
724/2020 2020-11-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej 244a w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
723/2020 2020-10-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej 244a w RybnikuPokaż
722/2020 2020-10-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew i 37 m2 krzewów, z terenu nieruchomości położonej przy ulicy Gliwickiej 165 w Rybniku.Pokaż
721/2020 2020-10-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówPokaż
720/2020 2020-11-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ul. Kłokocińskiej 51 w Rybnik z częściowym umorzeniem postępowania w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych.Pokaż
719/2020 2020-09-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ul. Kłokocińskiej 51 w Rybnik.Pokaż
718/2020 2020-10-28 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
717/2020 2020-11-03 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
716/2020 2020-10-22 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
715/2020 2020-10-19 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
714/2020 2020-10-30 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 50189 (35189N!) RYBNIK (KRY_RYBNIK_ELEKTROWNIA) w Rybniku, ul. Podmiejskiej 88Pokaż
705/2020 2020-10-19 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji do nakładania powłok - kabiny malarskiej i suszarni na terenie Fabryki Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych "SYGNAŁY" S.A. w Rybniku, przy ul. Sygnały 62Pokaż
694/2020 2020-10-13 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora SanitarnegoPokaż
647/2020 2020-10-15 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Chabrowej 1, 12 i Wawelskiej 19, 34 w Rybniku, z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
646/2020 2020-09-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Chabrowej 1, 12 i Wawelskiej 19, 34 w RybnikuPokaż
645/2020 2020-10-15 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Kuźnickiej 10 w RybnikuPokaż
644/2020 2020-09-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Kuźnickiej 10 w RybnikuPokaż
643/2020 2020-10-15 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Raciborskiej 183 w RybnikuPokaż
642/2020 2020-09-17 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Raciborskiej 183 w RybnikuPokaż
618/2020 2020-08-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 52 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy W. Szymborskiej w RybnikuPokaż
614/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Błękitnej (MPZP 54-17)Pokaż
613/2020 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Błękitnej (MPZP 54-17)Pokaż
612/2020 2020-10-06 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
595/2020 2020-09-24 zgłoszeniaWniosek o wydanie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji DB Cargo Polska S.A, w Rybniku, przy ul. Kłokocińskiej 51Pokaż
594/2020 2020-10-02 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
593/2020 2020-03-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachPokaż
592/2020 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego (MPZP 54-27)Pokaż
591/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego (MPZP 54-27)Pokaż
590/2020 2020-03-17 prognozy oddziaływania na środowiskoProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Jana Ursyna Niemcewicza (MPZP 54-20)Pokaż
589/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Juliana Ursyna Niemcewicza (MPZP 54-20)Pokaż
588/2020 2012-09-26 decyzjeZezwolenie na usunięcie 18 szt. topoli suchych i obumierajacych z terenu przy ul. Bogusławskiego w BoguszowicachPokaż
587/2020 2014-07-23 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 128/16, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wiśniowej w RybnikuPokaż
586/2020 2014-03-31 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1477/158, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zakątek w RybnikuPokaż
585/2020 2020-10-02 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
584/2020 2020-09-23 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
583/2020 2020-10-05 wnioski o wydanie decyzjiDecyzja administracyjna naliczająca administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzewa bez zgody posiadacza nieruchomości, rosnącego na nieruchomości położonej przy ul. Konarskiego w RybnikuPokaż
582/2020 2014-07-02 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 780/5, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Niedobczyckiej w RybnikuPokaż
581/2020 2014-07-02 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku wierzba iwa, rosnących na terenie działki o numerze 959/47, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Malinowej w RybnikuPokaż
580/2020 2014-04-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 20, 00m2 krzewów gatunku cyprysik groszkowy ‘Boulevard’, rosnącego na terenie działki o numerze 1388/269, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Siennej w RybnikuPokaż
579/2020 2014-08-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie i sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 203/6, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Księdza Skargi w RybnikuPokaż
578/2020 2012-05-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1056/102, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ksawerego Dunikowskiego w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
577/2020 2012-06-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2092/45, stanowiącej własność wnioskodawcy, połozonej przy ulicy Rajskiej w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
576/2020 2014-04-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczacy wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 365/12, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej w RybnikuPokaż
575/2020 2014-08-07 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie dizałki o numerze 1339/121, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Górnoślaskiej w RybnikuPokaż
574/2020 2014-09-05 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 22 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1437/46, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzechowej w Rybniku – NiedobczycachPokaż
573/2020 2014-05-22 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 2394/65, stanowiacej własność nioskodawców, połozonych przy ulicy Odległej w Rybniku.Pokaż
572/2020 2014-04-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2459/52, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Malinowej w RybnikuPokaż
571/2020 2020-10-01 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Kadłubka 6ABC w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
570/2020 2020-08-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Kadłubka 6ABC w RybnikuPokaż
569/2020 2020-09-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 238 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jarzynowej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
568/2020 2020-08-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 294 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jarzynowej w RybnikuPokaż
567/2020 2014-08-27 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew , rosnących na terenach działek o numerach: 556/136 i 557/136, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Tadeusza Boya – Żeleńskiego w RybnikuPokaż
566/2020 2014-05-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 929/37, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej w RybnikuPokaż
565/2020 2012-09-18 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 974/11, stanowiącej własność wnioskodawcy, połozonej przy ulicy Północnej w Rybniku - Golejowie.Pokaż
564/2020 2014-08-08 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki o numerze 4728/512, stanowiącej własnośc wnioskodawcy, położonej przy ulicy św. Huberta w RybnikuPokaż
563/2020 2014-05-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1288/266, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Partyzantów w RybnikuPokaż
562/2020 2014-08-11 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew gatunku sosna czarna, rosnących na terenie działki o numerze 668/78, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jarzębinowej w RybnikuPokaż
561/2020 2014-05-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew gatunku sosna czarna, rosnących na terenie działki o numerze 668/78, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jarzębinowej w RybnikuPokaż
560/2020 2014-05-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna czarna, rosnących na terenie działki o numerze 546/98, stanowiącej własność wnisokodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej w RybnikuPokaż
559/2020 2014-07-28 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna czarna, rosnących na terenie działki o numerze 546/98, stanowiącej własność wnisokodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej w RybnikuPokaż
558/2020 2014-05-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 1385/214, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Okrężnej w Rybniku.Pokaż
557/2020 2012-09-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnacego na terenie działki o numerze 1762/188, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy mjr. Brunona Janasa w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
556/2020 2013-01-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 8 drzew gatunku brzoza broawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 199/36, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Ks. Piotra Skargi , w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
555/2020 2014-09-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2, 00m2 krzewów gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 726/1, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kuźnickiej w RybnikuPokaż
554/2020 2014-05-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2, 00m2 krzewów gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 726/1, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kuźnickiej w RybnikuPokaż
553/2020 2014-05-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba biała, rosnącego na terenie działki o numerze 1987/31, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Śląskiej w RybnikuPokaż
552/2020 2014-09-12 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 987/37, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej w RybnikuPokaż
551/2020 2014-05-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku wierzba iwa, rosnących na terenie działki o numerze 1909/46, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Obwiednia Południowa w RybnikuPokaż
550/2020 2014-05-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 1473/121, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nowej w RybnikuPokaż
549/2020 2012-07-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie jednego drzewa z terenu działki przy ul. Chrobrego od strony ul. ChalottaPokaż
548/2020 2014-08-27 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 297/3, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wiśniowej w RybnikuPokaż
547/2020 2014-05-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1091/102, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej w RybnikuPokaż
546/2020 2014-09-01 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1091/102, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej w RybnikuPokaż
545/2020 2014-08-21 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 3832/77, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Raciborskiej w RybnikuPokaż
544/2020 2014-05-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 3832/77, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Raciborskiej w RybnikuPokaż
543/2020 2014-06-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 1019/55, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ludwika Zdrzałka w RybnikuPokaż
542/2020 2014-06-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 2852/127, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wiatracznej w RybnikuPokaż
541/2020 2014-08-26 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 1038/69, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w RybnikuPokaż
540/2020 2014-09-03 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła koreańska, rosnącego na terenie działki o numerze 406/33, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Letniej w RybnikuPokaż
539/2020 2014-08-27 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna czarna, rosnących na terenie działki o numerze 3411/220, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy św. Józefa w RybnikuPokaż
538/2020 2014-06-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 31 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1478/156, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zofii Nałkowskiej w Rybniku - KamieniuPokaż
537/2020 2014-07-02 wnioski o wydanie decyzjiWycinka drzew wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o numerze 544/16, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Szulika w RybnikuPokaż
536/2020 2014-07-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 3340/538, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Konarskiego w RybnikuPokaż
535/2020 2020-09-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Rymera 4 w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
534/2020 2020-08-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Rymera 4 w RybnikuPokaż
533/2020 2020-09-15 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
532/2020 2020-09-18 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej Osiedle Nowiny Nr 35157N!, ul. Św. Józefa 30Pokaż
531/2020 2014-07-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 5097/38, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Strzelców Bytomskich w Rybniku.Pokaż
530/2020 2020-09-21 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 5090 Ochojec, ul. RybnickaPokaż
529/2020 2020-09-18 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 154 sztuk drzew i 369,4 m2 krzewów rosnących na nieruchomościach położonych w rejonie ulic Radziejowskiej i Składowej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
528/2020 2020-08-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 154 sztuk drzew i 369,4 m2 krzewów rosnących na nieruchomościach położonych w rejonie ulic Radziejowskiej i Składowej w RybnikuPokaż
527/2020 2020-09-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 82 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych w rejonie ulic Radziejowskiej i Składowej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
526/2020 2020-08-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 82 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych w rejonie ulic Radziejowskiej i Składowej w RybnikuPokaż
525/2020 2020-09-04 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
524/2020 2020-09-08 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Chrobrego w RybnikuPokaż
523/2020 2020-08-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Chrobrego w RybnikuPokaż
522/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 58)Pokaż
521/2020 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 58)Pokaż
520/2020 2020-09-07 wnioski o wydanie decyzjiWytwarzanie odpadów związane z działalnością prowadzoną przy ul. Brzezińskiej 8A przez Marat Sp. z o.o.Pokaż
519/2020 2020-08-31 decyzjePrzetwarzanie odpadów prowadzone przez Sego Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Kolberga 65Pokaż
518/2020 2020-09-08 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. RYB1002_E w Rybniku, przy ul. Cegielnianej 14Pokaż
517/2020 2020-09-03 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
516/2020 2020-09-09 zgłoszeniaZgłoszenie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. Nr RYB5006_C w Rybniku, przy ul. Rybnickiej 18Pokaż
515/2020 2020-09-10 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
514/2020 2020-09-07 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. Nr RYB1006_A w Rybniku, przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 1Pokaż
513/2020 2020-08-19 decyzjeDziałania polegające na zbieraniu odpadów prowadzone przez Przemysław Sobik Skup Met z siedzibą w Jankowicach przy ul. ŚwierklańskiejPokaż
512/2020 2020-09-02 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji energetycznej silnika gazowego o mocy w paliwie wynoszącej 2357 kW na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w RybnikuPokaż
511/2020 2020-08-19 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
510/2020 2020-08-19 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
509/2020 2020-08-25 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
508/2020 2020-08-11 decyzjeDziałania polegające na przetwarzaniu odpadów prowadzone przez PGE Ekoserwis, Pl. Staszica 30, 50-222 Wrocław, na terenie zakładu położonego w Rybniku przy ul. PodmiejskiejPokaż
507/2020 2020-09-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
506/2020 2020-08-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania Zezwolenia na usuniecie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej w RybnikuPokaż
505/2020 2020-09-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Rybnickiej 18A w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
504/2020 2020-07-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Rybnickiej 18A w RybnikuPokaż
503/2020 2020-08-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 22 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Brzezińskiej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
502/2020 2020-07-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 24 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Brzezińskiej w RybnikuPokaż
501/2020 2020-08-21 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej BT_20873_Rybnik_Kłokocińska_A2_52174 w Rybniku, przy ul. Kłokocińskiej 51Pokaż
500/2020 2020-08-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Budowlanych w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
499/2020 2020-07-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Budowlanych w Rybniku.Pokaż
498/2020 2020-08-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Robotniczej 95 w RybnikuPokaż
497/2020 2020-07-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Robotniczej 95 w RybnikuPokaż
496/2020 2020-08-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Dąbrówki 15 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
495/2020 2020-07-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Dąbrówki 15 w RybnikuPokaż
494/2020 2020-08-13 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
493/2020 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Chwałowickiej, Przewozowej, Kopalnianej i Energetyków (MPZP 57)Pokaż
492/2020 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy 3 Maja (MPZP 54-23)Pokaż
491/2020 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej (MPZP 54-22)Pokaż
490/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Chwałowickiej, Przewozowej, Kopalnianej i Energetyków (MPZP 57)Pokaż
489/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy 3 Maja (MPZP 54-23)Pokaż
488/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej (MPZP 54-22)Pokaż
487/2020 2020-08-18 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Byłych Więźniów Politycznych 3 w RybnikuPokaż
486/2020 2020-07-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Byłych Więźniów Politycznych 3 w RybnikuPokaż
485/2020 2020-08-18 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Orzechowej w RybnikuPokaż
484/2020 2020-07-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Orzechowej w RybnikuPokaż
483/2020 2020-08-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Morcinka 7 i 27 w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
482/2020 2020-07-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ulicy Morcinka 7 i 27 w RybnikuPokaż
481/2020 2020-08-13 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Chwałowickiej 1 w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
480/2020 2020-07-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Chwałowickiej 1 w RybnikuPokaż
479/2020 2020-04-27 decyzjePrzetwarzanie odpadów prowadzone przez PGG S.A., ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice (Ruch Chwałowice)Pokaż
478/2020 2020-08-03 decyzjePrzetwarzanie odpadów (sporządzanie mieszanin na potrzeby przemysłu) prowadzone przez PGE Ekoserwis sp. z o.o., Pl. Staszica 30, 50-222 WrocławPokaż
477/2020 2020-07-24 decyzjeZbieranie odpadów prowadzone przez FHU JULINAT Anna Prus, w Rybniku przy ul. Patriotów 88Pokaż
476/2020 2020-07-22 decyzjePrzetwarzanie odpadów (sporządzanie mieszanin na potrzeby przemysłu) prowadzone przez PGE Ekoserwis sp. z o.o., Pl. Staszica 30, 50-222 WrocławPokaż
475/2020 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 54-14)Pokaż
474/2020 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP 54-12)Pokaż
472/2020 2020-05-22 decyzjePrzetwarzanie odpadów prowadzone przez Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Pod Lasem 64, 44-210 RybnikPokaż
469/2020 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Komunalnej, Błękitnej, Przejazdowej, Chwałowickiej i Prostej (MPZP 54-13)Pokaż
465/2020 prognozy oddziaływania na środowiskoPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej osiem obszarów w rejonie ulic Marynarskiej, Gliwickiej, Rybackiej, Rudzkiej, Energetyków i Łącznej (MPZP 54-15)Pokaż
464/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Komunalnej, Błękitnej, Przejazdowej, Chwałowickiej i Prostej (MPZP 54-13)Pokaż
463/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej osiem obszarów w rejonie ulic Marynarskiej, Gliwickiej, Rybackiej, Rudzkiej, Energetyków i Łącznej (MPZP 54-15)Pokaż
462/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Teofila Brzozy, Hotelowej, Książenickiej, Komisji Edukacji Narodowej i Wypoczynkowej (MPZP 54-14)Pokaż
461/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej siedem obszarów w rejonie ulic Frontowej, Zygmunta Starego, Majora Brunona Janasa, Jana Onufrego Zagłoby, Hetmańskiej, Budowlanych i Krzywej (MPZP 54-12)Pokaż
460/2020 2020-07-23 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. Nr 2260 w Rybniku, przy ul. Brzezińskiej 8APokaż
459/2020 2020-07-23 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. Nr 2357 Rybnik Tanger w Rybniku, przy ul. Grunwaldzkiej 18Pokaż
458/2020 2020-08-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Lipowej 22 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
457/2020 2020-06-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Lipowej 22 w RybnikuPokaż
456/2020 2020-07-23 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 1807 Rybnik_Paruszowiec w Rybniku, przy ul. Różańskiego 14APokaż
455/2020 2020-07-22 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1514 F w Rybniku, przy ul. Sportowej 109Pokaż
454/2020 2020-07-22 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB2008 A w Rybniku, przy ul. Lompy 18Pokaż
453/2020 2020-07-22 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiowej stacji nadawczej Radio 90 Sp. z o.o. na kominie elektrowni w Rybniku, przy ul. PodmiejskiejPokaż
452/2020 2020-07-02 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Ciepłowni Chwałowice położonej w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26Pokaż
451/2020 2020-08-03 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Reymonta w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
450/2020 2020-07-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Reymonta w RybnikuPokaż
449/2020 2020-07-31 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Poligonowej 18 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
448/2020 2020-05-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Poligonowej 18 w RybnikuPokaż
447/2020 2020-08-03 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Obwiednia Południowa w Rybniku z obowiazkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
446/2020 2020-07-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Obwiednia Południowa w RybnikuPokaż
445/2020 2020-07-22 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
444/2020 2020-05-29 prognozy oddziaływania na środowiskoProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29-2)Pokaż
443/2020 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29-2)Pokaż
442/2020 2020-07-16 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
441/2020 2020-07-14 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
440/2020 2020-07-13 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr BT22105_Rybnik_West w Rybniku, przy ul. Kilińskiego 22Pokaż
439/2020 2020-06-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Brzezińskiej w Rybniku bez obowiązku wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
438/2020 2020-06-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Brzezińskiej w RybnikuPokaż
437/2020 2020-06-05 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
436/2020 2020-06-26 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
435/2020 2020-07-13 zgłoszeniaInformacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 50262 RYBNIK T932 w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12Pokaż
434/2020 2020-07-03 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. Nr RYB1002_E w Rybniku, przy ul. Cegielniana 14Pokaż
433/2020 2020-07-03 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni Jankowice zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12Pokaż
432/2020 2020-06-25 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
431/2020 2020-06-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Sławików 9A w Rybniku i odmowa wydania zezwolenia na usuniecie 6 sztuk drzewPokaż
430/2020 2020-05-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Sławików 9A w RybnikuPokaż
429/2020 2020-06-17 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 50361 operatora T-Mobile Polska S.A. w Rybniku, przy ul. GórnośląskiejPokaż
428/2020 2020-06-05 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
427/2020 2020-06-18 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Ciepłowni Chwałowice zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26Pokaż
426/2020 2020-06-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Jankowickiej 23, 25 w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
425/2020 2020-05-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Jankowickiej 23, 25 w RybnikuPokaż
424/2020 2020-06-15 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Chwałowickiej 1 w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
423/2020 2020-02-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew i 39m2 krzewów rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Chwałowickiej 1 w RybnikuPokaż
421/2020 2019-11-08 wnioski o wydanie decyzjiWytwarzanie przez Greif Poland Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 44-206 Rybnik odpadów związane z eksploatacją instalacji do produkcji opakowańPokaż
420/2020 2019-08-27 wnioski o wydanie decyzjiWytwarzanie przez Konsek Janusz, Konsek Ewa P.P.H.U. KONSEK S.J., ul. Moniuszki 5, 44-240 Żory odpadów związane z eksploatacją instalacji na terenie Wniosek dotyczy Autoryzowanej Stacji Dealerskiej TOYOTA-KONSEKPokaż
419/2020 2020-06-05 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcia 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy św. Maksymiliana w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
418/2020 2020-03-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcia 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy św. Maksymiliana w RybnikuPokaż
417/2020 2020-06-03 decyzjeWydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Gustawa Morcinka 1 w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie zasadzeń zastępczychPokaż
416/2020 2020-04-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Gustawa Morcinka 1 w RybnikuPokaż
415/2020 2020-06-03 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych w obrębie ulic Chwałowickiej 31,33 i Żołnierzy Września 3 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
414/2020 2020-04-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew rosnących na nieruchomościach położonych w obrębie ulic Chwałowickiej 31,33 i Żołnierzy Września 3 w RybnikuPokaż
413/2020 2020-06-02 decyzjeWydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Kupieckiej 14 w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
412/2020 2020-03-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Kupieckiej 14 w RybnikuPokaż
411/2020 2020-06-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Floriańskiej 18 w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
410/2020 2020-04-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Floriańskiej 18 w RybnikuPokaż
409/2020 2020-06-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Gruntowej w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
408/2020 2020-03-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Gruntowej w RybnikuPokaż
407/2020 2020-06-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Dębowej 7A w RybnikuPokaż
405/2020 2020-06-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Wawelskiej w Rybniku w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
403/2020 2020-05-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Długiej w RybnikuPokaż
402/2020 2020-05-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Długiej w RybnikuPokaż
401/2020 2011-06-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zezwolenie na usuniecie 1 szt. drzewa gat. topola rosnącej na terenie przy ul. Patriotów w Rybniku- Boguszowicach- OsiedluPokaż
400/2020 2013-03-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania pozwolenia na usunięcie 6 szt drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 3683/70, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Zawiszy Czarnego w Rybniku.Pokaż
399/2020 2013-03-26 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4szt drzew gatunku świek pospolity i sosna wejmutka, rosnących na terenie działki o numerze 3882/234, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Kolejowej w Rybniku.Pokaż
398/2020 2013-02-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4szt drzew gatunku świek pospolity i sosna wejmutka, rosnących na terenie działki o numerze 3882/234, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Kolejowej w Rybniku.Pokaż
397/2020 2013-02-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2szt drzew gatunku topola berlińska i jodła pospolita, rosnących na terenie działki o numerze 1797/63, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Kpt. Leopolda Janiego w Rybniku.Pokaż
396/2020 2013-04-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2szt drzew gatunku topola berlińska i jodła pospolita, rosnących na terenie działki o numerze 1797/63, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Kpt. Leopolda Janiego w Rybniku.Pokaż
395/2020 2014-11-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1662/45, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Braci Nalazków w Rybniku - BoguszowicachPokaż
394/2020 2014-12-01 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1662/45, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Braci Nalazków w Rybniku - BoguszowicachPokaż
393/2020 2014-11-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew: gatunku sosna zwyczajna - 2 szt.oraz modrzew europejski - 7 szt., rosnących na terenie działki o numerze 232/6, stanowiącej własność wnioskodawcy, położ. przy ul.Ks.Skargi w RybnikuPokaż
392/2020 2020-05-20 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Raciborskiej w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowania i odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
391/2020 2020-03-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Raciborskiej w RybnikuPokaż
390/2020 2014-12-01 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3214/35, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego w Rybniku – KamieniuPokaż
389/2020 2014-10-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3214/35, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego w Rybniku – KamieniuPokaż
388/2020 2012-09-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 129/1, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Raciborskiej w Rybniku.Pokaż
387/2020 2012-11-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew gatunku: żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 729/65, stanowiącej własność wnoiskodawcy, położonej przy ul. Zielonej w Rybniku.Pokaż
386/2020 2013-02-20 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew gatunku: żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 729/65, stanowiącej własność wnoiskodawcy, położonej przy ul. Zielonej w Rybniku.Pokaż
385/2020 2013-12-03 decyzjeZezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny z terenu ogrodu działkowego przy ul. BrzozowejPokaż
384/2020 2013-03-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 2482/36, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Malinowej w Rybniku - Zebrzydowickach.Pokaż
383/2020 2013-03-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 2482/36, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Malinowej w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
382/2020 2013-03-22 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego a terenie działki o numerze 1929, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Karłowicza w Rybniku.Pokaż
381/2020 2012-11-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 1972/141, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Szkolnej w Rybniku.Pokaż
380/2020 2013-02-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku modrzew europejski, zlokalizowanego na terenie działkio numerze 3909/270, własności wnioskodawcy położonej przy ul. Chopina w RybnikuPokaż
379/2020 2012-10-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew gat modrzew europejski i sosna zwyczajna zlok na terenie działki o nr 1401/70, stanowiącej własność wnioskodawcy położonej przy ul. Jana Wyglendy w RybnikuPokaż
378/2020 2013-01-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew gat modrzew europejski i sosna zwyczajna zlok na terenie działki o nr 1401/70, stanowiącej własność wnioskodawcy położonej przy ul. Jana Wyglendy w RybnikuPokaż
377/2020 2013-03-20 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku wierzba biała, zlokalizowanej na terenie działki o numerze 1429/24 stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Rybnickiego w Rybniku.Pokaż
376/2020 2020-05-11 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. RYB1017 E w Rybniku, ul. 1 -go Maja 26Pokaż
375/2020 2020-05-11 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHzPokaż
374/2020 2013-03-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku wierzba biała, zlokalizowanej na terenie działki o numerze 1429/24 stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Rybnickiego w Rybniku.Pokaż
373/2020 2014-09-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 37 sztuk drzew, gatunku sosna pospolita-19 szt. oraz modrzew europejski-18szt., rosnących na terenie działki nr 888/3, stanowiącej własnośc wnioskodawcy, położonej przy ul. Frontowej w RybnikuPokaż
372/2020 2014-09-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 37 szt. drzew gatunku sosna pospolita-19szt. oraz modrzew europejski-18szt.,rosnących na terenie działki nr 888/3, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Frontowej w RybnikuPokaż
371/2020 2013-01-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt drzew gatunków topola berlińska (5), robinia akacjowa (1) świerk pospolity (1) i 55m kw ligustru pospolitego, rosnących na terenie działki o nr 1818/99, poł przy ul. Jankowickiej w RybnikuPokaż
370/2020 2014-08-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 647/98, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wincentego Witosa w Rybniku - NiedobczycachPokaż
369/2020 2014-12-02 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 647/98, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wincentego Witosa w Rybniku - NiedobczycachPokaż
368/2020 2014-09-02 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 3551/133, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Leopolda Staffa w RybnikuPokaż
367/2020 2014-12-02 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 3551/133, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Leopolda Staffa w RybnikuPokaż
366/2020 2014-08-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 355/26, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sportowej w Rybniku - NiewiadomiuPokaż
365/2020 2014-12-02 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 355/26, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sportowej w Rybniku - NiewiadomiuPokaż
364/2020 2012-10-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew gatunków świerk pospolity i sosna zwyczajna rosnących na terenie działki o numerze 3187/127, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Myśliwskiej w RybnikuPokaż
363/2020 2012-10-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew gatunków świerk pospolity i sosna zwyczajna rosnących na terenie działki o numerze 3187/127, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Myśliwskiej w RybnikuPokaż
362/2020 2012-10-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew: brzoza brodawkowata (1), jesion wyniosły (1), jesion pensylwański (1), rosnących na terenie działki o nr 2628/106, stanowiącej użyt wie wniosk, położonej przy ul Kardynała KominkaPokaż
361/2020 2012-10-30 decyzjeWniosek zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew: brzoza brodawkowata (1), jesion wyniosły (1), jesion pensylwański (1), rosnących na terenie działki o nr 2628/106, stanowiącej użyt wie wniosk, położonej przy ul Kardynała KominkaPokaż
360/2020 2012-10-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o nr 3981/67, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul Kasprowicza w RybnikPokaż
359/2020 2012-11-07 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o nr 3981/67, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul Kasprowicza w RybnikPokaż
358/2020 2012-10-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 3894/141, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Pod Wałem w Rybniku.Pokaż
357/2020 2012-10-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 3894/141, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Pod Wałem w Rybniku.Pokaż
356/2020 2012-10-02 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 1795/37, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Pilarczyka w Rybniku .Pokaż
355/2020 2012-11-05 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 1795/37, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Pilarczyka w Rybniku .Pokaż
354/2020 2012-10-02 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o nr. 2838/76 , administrowanych przez wnioskodawcę, położonej przy ul. Reymonta w Rybniku .Pokaż
353/2020 2012-11-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o nr. 2838/76 , administrowanych przez wnioskodawcę, położonej przy ul. Reymonta w Rybniku .Pokaż
352/2020 2012-11-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2szt drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o nr. 2862/134, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Jaskółczej w Rybniku .Pokaż
351/2020 2012-10-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2szt drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o nr. 2862/134, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Jaskółczej w Rybniku .Pokaż
350/2020 2020-01-30 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Raciborskiej, Buhla, Górnej, Wolnej, Brzezińskiej i Giedroycia (MPZP 37-4)Pokaż
349/2020 2012-09-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki o nr. 1443/36, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Rybnickiego w Rybniku.Pokaż
348/2020 2012-10-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki o nr. 1443/36, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Rybnickiego w Rybniku.Pokaż
347/2020 2020-04-23 polityki, strategie, plany lub programyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej (MPZP 54-22)Pokaż
346/2020 2012-09-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 2259/89, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
345/2020 2012-12-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 2259/89, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
344/2020 2012-10-18 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2517/77, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Maksymiliana Buhla w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
343/2020 2012-12-11 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na terenie działki o numerze 1909/34, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jabłoniowej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
342/2020 2012-09-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących na terenie działki o numerze 1909/34, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jabłoniowej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
341/2020 2012-09-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2721/185, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zakole w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
340/2020 2012-12-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2721/185, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zakole w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
339/2020 2012-09-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 5514/310, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jana Zamojskiego w Rybniku - Popielowie.Pokaż
338/2020 2012-12-05 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 5514/310, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jana Zamojskiego w Rybniku - Popielowie.Pokaż
337/2020 2012-09-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 4563/149, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Leopolda Staffa w Rybniku - Popielowie.Pokaż
336/2020 2012-12-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 4563/149, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Leopolda Staffa w Rybniku - Popielowie.Pokaż
335/2020 2012-12-05 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1922/132, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Niedobczyckiej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
334/2020 2012-09-05 wnioski o wydanie decyzjiwniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1922/132, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Niedobczyckiej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
333/2020 2012-10-19 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 4339/256, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, połozonej przy ulicy Prostej w Rybniku.Pokaż
332/2020 2012-09-27 decyzjeDecyzja na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerk pospolity z terenu ZST przy ul. Kościuszki 5Pokaż
331/2020 2012-08-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 936/102, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jasnej w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
330/2020 2012-12-05 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 936/102, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jasnej w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
329/2020 2012-12-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i 4,00m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerzy 612/74, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
328/2020 2012-08-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i 4,00m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerzy 612/74, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
327/2020 2012-12-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 821/32, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wypoczynkowej w Rybniku - Golejowie.Pokaż
326/2020 2012-08-29 wnioski o wydanie decyzjiwniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 821/32, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wypoczynkowej w Rybniku - Golejowie.Pokaż
325/2020 2013-02-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działek o nr 3240/440 i 3242/446, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Średniej w Rybniku - RadziejowiePokaż
324/2020 2013-03-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działek o nr 3240/440 i 3242/446, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Średniej w Rybniku - RadziejowiePokaż
323/2020 2012-10-05 wnioski o wydanie decyzjiZezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity z terenu nieruchomości przy ul. MałachowskiegomPokaż
322/2020 2012-08-24 wnioski o wydanie decyzjiZezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew z terenu działki przy ul. MałachowskiegoPokaż
321/2020 2012-08-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 1805/196, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Teofila Brzozy w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
320/2020 2012-12-05 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 1805/196, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Teofila Brzozy w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
319/2020 2012-08-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 36 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2373/20, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Krzywej w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
318/2020 2012-12-05 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 36 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2373/20, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Krzywej w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
317/2020 2012-11-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 1730/207, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzechowej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
316/2020 2012-08-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 1730/207, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzechowej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
315/2020 2012-11-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 283/8 i 284,8, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Karola Szymanowskiego w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
314/2020 2012-08-16 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 283/8 i 284,8, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Karola Szymanowskiego w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
313/2020 2014-09-29 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 3726/70, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Zawiszy Czarnego w RybnikuPokaż
312/2020 2012-10-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 3771/81, stanowiącej własność wnioskodawcy, położónej przy ulicy kpt. Leopolda Janiego w Rybniku.Pokaż
311/2020 2020-05-04 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 2264 w Rybniku, przy ul. Kadłubka 37Pokaż
310/2020 2020-05-04 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 2261 Rybnik Teatr w Rybniku, przy ul. Saint Vallier 1Pokaż
309/2020 2020-05-04 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej Nr 2246 Rybnik Zachód w Rybniku, przy ul. Orzepowickiej 15aPokaż
308/2020 2012-08-02 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3654/78, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Raciborskiej w Rybniku - Smolnej.Pokaż
307/2020 2012-10-09 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3654/78, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Raciborskiej w Rybniku - Smolnej.Pokaż
306/2020 2012-08-27 decyzjeDecyzja zezwalająca na usunięcie 3 szt. drzewa gat. topola z terenu szkoły nr 22 przy ul. BocznejPokaż
305/2020 2012-07-30 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 3472/77, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Karłowicza w Rybniku.Pokaż
304/2020 2012-10-09 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 3472/77, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Karłowicza w Rybniku.Pokaż
303/2020 2012-07-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 502/40 i 178/38, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Dębowej w Rybniku - Kłokocinie.Pokaż
302/2020 2012-10-18 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 502/40 i 178/38, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Dębowej w Rybniku - Kłokocinie.Pokaż
301/2020 2012-07-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 1458/63, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nikodema Sobika w Rybniku.Pokaż
300/2020 2012-10-10 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 1458/63, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nikodema Sobika w Rybniku.Pokaż
299/2020 2012-07-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2306/335, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej w Rybniku - Ligocie.Pokaż
298/2020 2012-10-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2612/204, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rycerskiej w Rybniku - Kłokocinie.Pokaż
297/2020 2012-07-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczączy wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2612/204, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rycerskiej w Rybniku - Kłokocinie.Pokaż
296/2020 2020-05-04 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 50421 KRY_Rybnik_Podlasem w Rybniku, przy ul. Pod LasemPokaż
295/2020 2020-04-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie o zmianę zezwolenia na emisją gazów cieplarnianych dla instalacji objętej systemem EU ETS w Ciepłowni ChwałowicePokaż
294/2020 2020-05-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie o zmianę zezwolenia na emisją gazów cieplarnianych dla instalacji objętej systemem EU ETS w Elektrociepłowni JankowicePokaż
293/2020 2020-04-16 inne dokumentOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w KatowicachPokaż
292/2020 2020-04-27 decyzjeDziałania w zakresie przetwarzania odpadów prowadzone przez PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch ChwałowicePokaż
291/2020 2020-04-15 decyzjeDziałania w zakresie przetwarzania odpadów prowadzone przez PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch JankowicePokaż
290/2020 2020-04-03 decyzjeDecyzja w sprawie przetwarzania odpadów dotyczy PGE Ekoserwis sp. z o.o., Pl. Staszica 30, 50-222 WrocławPokaż
289/2020 2020-02-13 decyzjeZmiana pozwolenia dotyczy Zakładu Produkcyjnego EUROSTAL Sp. z o.o., ul. Młyńska 10, 44-200 RybnikPokaż
288/2020 2012-11-29 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1318/28, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ludwika Zamenhofa ; 44 - 270 Rybnik.Pokaż
287/2020 2012-07-27 wnioski o wydanie decyzjiniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1318/28, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ludwika Zamenhofa ; 44 - 270 Rybnik.Pokaż
286/2020 2014-05-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 454/2, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Letniej w Rybniku.Pokaż
285/2020 2012-07-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew, rosnacych na terenie działki o numerze 591/56, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, połozonej przy ulicy Sygnały w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
284/2020 2012-10-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew, rosnacych na terenie działki o numerze 591/56, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, połozonej przy ulicy Sygnały w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
283/2020 2012-07-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Świerklańskiej w Rybniku.Pokaż
282/2020 2012-10-16 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Świerklańskiej w Rybniku.Pokaż
281/2020 2012-09-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 936/67, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej w Rybniku - Ligocie.Pokaż
280/2020 2012-07-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 936/67, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej w Rybniku - Ligocie.Pokaż
279/2020 2012-07-09 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa , rosnącego na terenie działki o numerze 68/1, stanowiącej współuzytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
278/2020 2012-09-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa , rosnącego na terenie działki o numerze 68/1, stanowiącej współuzytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
277/2020 2012-08-22 decyzjeDecyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gat. akacja z terenu posesji przy ul. ChrobregoPokaż
276/2020 2012-07-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2965/175, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Piwonii w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
275/2020 2012-10-01 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2965/175, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Piwonii w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
274/2020 2012-10-02 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2167/45, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Józefa Lompy w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
273/2020 2012-09-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 2887/20, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Krzywej w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
272/2020 2020-03-19 decyzjeWygaszone zezwolenie dotyczyło Zakładu Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 44-203 RybnikPokaż
271/2020 2012-06-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 2887/20, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Krzywej w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
270/2020 2013-02-25 decyzjeWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 8 drzew gatunku brzoza broawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 199/36, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Ks. Piotra Skargi w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
269/2020 2020-04-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Ciepłowni Chwałowice położonej w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26Pokaż
267/2020 2012-06-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnacego na terenie działki o numerze 1762/188, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy mjr. Brunona Janasa w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
266/2020 2012-06-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 394/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Barwnej w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
265/2020 2012-09-21 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 394/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Barwnej w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
264/2020 2012-09-25 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 535/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ernesta Mruli w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
263/2020 2012-06-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 535/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ernesta Mruli w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
262/2020 2012-09-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2077/298, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
261/2020 2012-06-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2077/298, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej 103 w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
260/2020 2012-06-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 1181/247, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wiejskiej w Rybniku - Smolnej.Pokaż
259/2020 2012-09-20 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 1181/247, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wiejskiej w Rybniku - Smolnej.Pokaż
258/2020 2012-06-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 974/11, stanowiącej własność wnioskodawcy, połozonej przy ulicy Północnej w Rybniku - Golejowie.Pokaż
257/2020 2014-08-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 929/37, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej w RybnikuPokaż
256/2020 2013-03-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 37 szt drzew gatunków brzoza brodawkowata i topola beodawkowata rosnących na terenie działek o nr 2022/67 i 2019/69, stanowiących trwały zarząd, położonych przy ul. Kowalczyka w Rybniku.Pokaż
255/2020 2013-01-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 37 szt drzew gatunków brzoza brodawkowata i topola beodawkowata rosnących na terenie działek o nr 2022/67 i 2019/69, stanowiących trwały zarząd, położonych przy ul. Kowalczyka w Rybniku.Pokaż
254/2020 2012-09-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2409/11, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
253/2020 2012-06-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2409/11, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
252/2020 2012-01-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 1431/24, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Franciszka Rybnickiego w Rybniku.Pokaż
251/2020 2012-09-11 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 5338/290, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Chełmońskiego w Rybniku.Pokaż
250/2020 2012-06-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 5338/290, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Chełmońskiego w Rybniku.Pokaż
249/2020 2012-06-13 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 928/81, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Boguszowickiej w Rybniku - Ligocie.Pokaż
248/2020 2012-09-11 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 928/81, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Boguszowickiej w Rybniku - Ligocie.Pokaż
247/2020 2013-01-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, działka nr 2359/295, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wodzisławskiej w Rybniku.Pokaż
246/2020 2013-02-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, działka nr 2359/295, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wodzisławskiej w Rybniku.Pokaż
245/2020 2012-08-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 1023/31, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, połozonej przy ulicy Buchalików w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
244/2020 2012-06-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 1023/31, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, połozonej przy ulicy Buchalików w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
243/2020 2014-05-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew gat. sosna zw. - 1 szt. i żywotnik zach.- 12 szt., rosnących na terenie działki o numerze 355/8, stanowiacej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Ks.Skargi w RybnikuPokaż
242/2020 2014-04-29 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dot.wydania zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew gat.sosna zwyczajna (1 szt.) oraz żywotnik zach.(12 szt.), rosnących na terenie działki o numerze 355/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Księdza Skargi w RybnikuPokaż
241/2020 2014-07-23 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach 665/27 i 664/27, dzierżawionych przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Żorskiej w RybnikuPokaż
240/2020 2020-04-24 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej Rybnik Maroko Nr 2266 w Rybniku, przy ul. Sławików 3Pokaż
239/2020 2020-04-16 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej Rybnik Niewiadom II, ul. Sportowa 109Pokaż
238/2020 2020-04-20 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
237/2020 2020-04-06 zgłoszeniaZgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiskaPokaż
236/2020 2012-06-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 568/183, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Polnej w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
235/2020 2012-09-26 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 568/183, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Polnej w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
234/2020 2012-09-28 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2092/45, stanowiącej własność wnioskodawcy, połozonej przy ulicy Rajskiej w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
233/2020 2012-09-26 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1056/102, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ksawerego Dunikowskiego w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
232/2020 2014-04-30 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 203/6, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Księdza Skargi w RybnikuPokaż
231/2020 2014-06-26 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 690/74, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Fabrycznej w RybnikuPokaż
230/2020 2014-04-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 690/74, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Fabrycznej w RybnikuPokaż
229/2020 2012-03-19 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, zlokalizowanego na terenie działki przy ulicy Leśnej w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
228/2020 2013-02-08 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna, roznącego na terenie działki o nr. 1411/27, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Środkowej w Rybniku.Pokaż
227/2020 2013-01-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna zwyczajna, roznącego na terenie działki o nr. 1411/27, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Środkowej w Rybniku.Pokaż
226/2020 2014-06-17 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku dab szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 647/98, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wincentego Witosa w RybnikuPokaż
225/2020 2013-03-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6szt drzew gatunków: sosna zwyczajna -4szt., świerk pospolity- 1szt. i brzoza brodawkowata- 1szt., rosnących na terenie działki o nr. 2757/220, położonej przy ul. Św. Józefa w Rybniku.Pokaż
224/2020 2013-04-24 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 6szt drzew gatunków: sosna zwyczajna -4szt., świerk pospolity- 1szt. i brzoza brodawkowata- 1szt., rosnących na terenie działki o nr. 2757/220, położonej przy ul. Św. Józefa w Rybniku.Pokaż
223/2020 2013-03-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 2113/119, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Hutniczej w Rybniku.Pokaż
222/2020 2013-04-18 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 2113/119, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Hutniczej w Rybniku.Pokaż
221/2020 2014-06-11 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1067/215, stanowiącej własność wnisokodawcy, położonej przy ulicy Okrężnej w RybnikuPokaż
220/2020 2013-04-10 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3szt. drzew gat. lipa drobnolistna, świerk pospolity i jesion wyniosły, rosnących na terenie działki o numerze 3044/133, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Strzeleckiej w RybnikuPokaż
219/2020 2013-04-18 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3szt. drzew gat. lipa drobnolistna, świerk pospolity i jesion wyniosły, rosnących na terenie działki o numerze 3044/133, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Strzeleckiej w RybnikuPokaż
218/2020 2013-04-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 3918/68, stanowiącej własność wnioskodawczyni, położonej przy ul. Żużlowej w Rybniku.Pokaż
217/2020 2013-04-12 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 3918/68, stanowiącej własność wnioskodawczyni, położonej przy ul. Żużlowej w Rybniku.Pokaż
216/2020 2013-03-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zazwolenia na usunięcie drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 973/87, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Jankowickiej w Rybniku.Pokaż
215/2020 2013-04-19 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 973/87, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Jankowickiej w Rybniku.Pokaż
214/2020 2014-03-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 2013/40, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Torowej w RybnikuPokaż
213/2020 2014-06-05 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 2013/40, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Torowej w RybnikuPokaż
212/2020 2014-03-12 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczacy wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk kłujący, rosnącego na terenie działki o numerze 2618/151, stanowiacej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sztygarskiej w Rybniku.Pokaż
211/2020 2014-06-06 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk kłujący, rosnącego na terenie działki o numerze 2618/151, stanowiacej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sztygarskiej w Rybniku.Pokaż
210/2020 2014-03-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 2158/290, stanowiacej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Maksymiliana Dudka w RybnikuPokaż
209/2020 2014-06-10 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 2158/290, stanowiacej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Maksymiliana Dudka w RybnikuPokaż
208/2020 2014-07-23 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku cyprysik Lawsona "Columnaris", rosnacego na terenie działki o numerze 1622/14, stanowiącej własność wnioskodwcy, położonej przy ulicy Bolesława Krupińskiego w Rybniku.Pokaż
207/2020 2014-03-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 432/24, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Skośnej w Rybniku.Pokaż
206/2020 2014-02-25 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2941/11 i 2942/29, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Kłokocińskiej w RybnikuPokaż
205/2020 2014-06-09 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2941/11 i 2942/29, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Kłokocińskiej w RybnikuPokaż
204/2020 2014-06-05 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 611/209, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzechowej w Rybniku.Pokaż
203/2020 2014-03-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew i 6, 00m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 1520/46, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Gotartowickiej w RybnikuPokaż
202/2020 2014-06-05 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew i 6, 00m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 1520/46, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Gotartowickiej w RybnikuPokaż
201/2020 2020-04-17 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 18 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Osiedle Różane w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych i częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
200/2020 2020-03-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 31 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Osiedle Różane w RybnikuPokaż
199/2020 2020-04-16 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej Nr 2381 Rybnik Piaski, operatora Orange Polska S.A. w Rybniku, przy ul. Sosnowej 7Pokaż
198/2020 2020-04-14 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. Nr 2259 Rybnik_Boguszowice w Rybniku, przy ul. Kłokocińskiej 51Pokaż
197/2020 2020-04-14 zgłoszeniaAktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1020A w Rybniku, przy ul. Dworek 38Pokaż
195/2020 2014-06-02 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku dąb szypułkowy o obwodzie pnia 240cm, rosnącego na terenie działki o numerze 492/5, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pniowskiej w RybnikuPokaż
194/2020 2013-03-07 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3szt drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 2066/269, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Chopina w Rybniku.Pokaż
193/2020 2013-04-19 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 3szt drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 2066/269, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Chopina w Rybniku.Pokaż
192/2020 2013-03-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku klon pospolity, zlokalizowanego na terenie działki o nr. 2826/170, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ul. Chrobrego 6 w Rybniku.Pokaż
191/2020 2014-05-29 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 473/37, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Błękitnej w Rybniku.Pokaż
190/2020 2014-03-03 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 2394/65, stanowiacej własność nioskodawców, połozonych przy ulicy Odległej w Rybniku.Pokaż
189/2020 2014-06-17 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew i 4, 00m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 1486/38, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Malinowej w RybnikuPokaż
188/2020 2014-05-22 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku daglezja zielona, rosnącego na terenie działki o numerze 1631/11, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Krupińskiego w Rybniku.Pokaż
187/2020 2014-05-22 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku cyprysik groszkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 1813/241, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Włościańskiej w RybnikuPokaż
186/2020 2020-04-06 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaPozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanych w Zakładzie Wędliniarskim POTRAWA Spółka Cywilna Danuta Potrawa, Marek Potrawa, Seweryn Potrawa, w Rybniku, przy ul. Mariana Rejewskiego 17Pokaż
185/2020 2020-04-03 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt Gminnego Programu Niskoemisyjnego Miasta Rybnika (wersja 03.04.2020)Pokaż
183/2020 2020-04-06 decyzjeWydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Kolejowej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
182/2020 2020-03-11 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Kolejowej w RybnikuPokaż
181/2020 2020-04-03 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jankowickiej 20 w RybnikuPokaż
180/2020 2020-02-24 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jankowickiej 20 w RybnikuPokaż
179/2020 2020-04-01 koncesje, pozwolenia, zezwoleniaZezwolenie na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku, przy ul. Rymera 4, objętej systemem handlu uprawnieniami do emisjiPokaż
178/2020 2020-01-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek w sprawie zmiany zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Ciepłowni Rymer w Rybniku, przy ul. Rymera 4, objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji.Pokaż
177/2020 2020-04-01 decyzjeWydanie zezwalania na usunięcia drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
176/2020 2020-03-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwalania na usunięcia drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Rudzkiej w RybnikuPokaż
175/2020 2020-03-18 strategiczne oceny oddziaływania na środowiskoUzgodnienie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach odstąpienia od przeprowadzenia SOOŚ dla projektu Gminnego Programu Niskoemisyjnego Miasta RybnikaPokaż
174/2020 2020-02-28 strategiczne oceny oddziaływania na środowiskoUzgodnienie przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego odstąpienia od przeprowadzenia SOOŚ dla projektu Gminnego Programu Niskoemisyjnego Miasta RybnikaPokaż
173/2020 2020-01-10 projekty polityk, strategii, planów lub programówProjekt Gminnego Programu Niskoemisyjnego Miasta RybnikaPokaż
170/2020 2020-03-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy ks. H. Jośki w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
169/2020 2020-03-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy ks. H. Jośki w RybnikuPokaż
168/2020 2020-03-27 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Rymera 40 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
167/2020 2020-03-06 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 3 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Rymera 40 w RybnikuPokaż
166/2020 2020-03-26 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 47 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jankowickiej w Rybniku z częściowym odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
165/2020 2020-02-19 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 47 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Jankowickiej w RybnikuPokaż
160/2020 2020-03-17 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wymiana odmierzaczy paliwa (dystrybutorów wieloproduktowych) wraz z remontem instalacji paliwowej (...) na terenie stacji paliw PKN Orlen S.A. nr 248 w Rybniku przy ul. Wyzwolenia (..Pokaż
154/2020 2020-03-23 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Gliwickiej 162 w RybnikuPokaż
153/2020 2020-02-28 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Gliwickiej 162 w RybnikuPokaż
152/2020 2020-03-19 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 90 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Jastrzębskiej w RybnikuPokaż
151/2020 2020-02-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 90 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Jastrzębskiej w RybnikuPokaż
150/2020 2020-03-19 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Wyzwolenia 8 w Rybniku z odroczeniem opłaty i obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
149/2020 2020-02-18 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położonej przy ulicy Wyzwolenia 8 w RybnikuPokaż
148/2020 2020-02-10 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w RybnikuPokaż
139/2020 2020-03-09 decyzjeDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy i przebudowy budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia warsztatu na pomieszczenie lakierni (...)Pokaż
138/2020 2020-03-11 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 15 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Chwałowickiej w Rybniku z częściowym umorzeniem postępowaniaPokaż
137/2020 2020-01-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 15 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Chwałowickiej w RybnikuPokaż
136/2020 2014-08-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 975/69, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kosynierów w RybnikuPokaż
135/2020 2014-12-17 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 540/136, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hotelowej w Rybniku – Kamieniu.Pokaż
134/2020 2014-09-23 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 540/136, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hotelowej w Rybniku – Kamieniu.Pokaż
133/2020 2014-12-17 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 600/22, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Działkowców w Rybniku – ChwałowicachPokaż
132/2020 2014-12-15 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 5305/66, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Konarskiego w RybnikuPokaż
131/2020 2014-08-20 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 5305/66, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Konarskiego w RybnikuPokaż
130/2020 2014-12-12 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 373/7, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy ks. Piotra Skargi w Rybniku – NiewiadomiuPokaż
129/2020 2014-09-15 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 373/7, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy ks. Piotra Skargi w Rybniku – NiewiadomiuPokaż
128/2020 2014-08-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 600/22, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Działkowców w Rybniku – ChwałowicachPokaż
127/2020 2014-12-17 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła koreańska, rosnącego na terenie działki o numerze 826/31, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Buchalików w Rybniku – GotartowicachPokaż
126/2020 2014-08-26 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła koreańska, rosnącego na terenie działki o numerze 826/31, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Buchalików w Rybniku – GotartowicachPokaż
125/2020 2014-12-09 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 884/20, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dworskiej w RybnikuPokaż
124/2020 2014-12-08 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1135/169, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bronisława Czecha w Rybniku – ChwałęcicachPokaż
123/2020 2014-08-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 884/20, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dworskiej w RybnikuPokaż
122/2020 2014-09-08 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jodła koreańska, rosnących na terenie działki o numerze 2964/175, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Piwonii w Rybniku - OrzepowicachPokaż
121/2020 2014-09-05 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2266/5, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sztolniowej w Rybniku - BoguszowicachPokaż
120/2020 2014-12-11 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki o numerze 2568/51, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dworek w RybnikuPokaż
119/2020 2020-03-11 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie 40 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Krupińskiego w RybnikuPokaż
118/2020 2020-01-27 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usuniecie 40 sztuk drzew rosnących na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej przy ulicy Krupińskiego w RybnikuPokaż
117/2020 2014-10-22 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki o numerze 2568/51, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dworek w RybnikuPokaż
116/2020 2014-12-11 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku daglezja zielona odmiana szara, rosnącego na terenie działki o numerze 1566/11, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Lasem w Rybniku – ZamysłowiePokaż
114/2020 2014-12-11 wnioski o wydanie decyzjiWydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2266/5, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sztolniowej w Rybniku - BoguszowicachPokaż
113/2020 2014-07-01 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 10, 00m2 krzewów gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 980/8, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej w RybnikuPokaż
112/2020 2020-03-11 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy J. Chalotta 8 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczychPokaż
111/2020 2020-02-21 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy J. Chalotta 8 w RybnikuPokaż
110/2020 2020-03-06 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej 8 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzań zastępczychPokaż
109/2020 2020-02-14 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej 8 w RybnikuPokaż
108/2020 2020-03-04 decyzjeWydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Reymonta 65 A,B,C w Rybniku z odroczeniem opłaty w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczychPokaż
107/2020 2020-02-04 wnioski o wydanie decyzjiWniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Reymonta 65 A,B,C w RybnikuPokaż
106/2020 decyzjeWydanie zezwolenia na usuniecie drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ulicy Zwycięstwa w Rybniku z obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczychPokaż
104/2020 2020-02-20 inne dokumentOpinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku