Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika

  1. Uchwała Nr 370/XXIII/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika (załącznikami do uchwały są m.in. Tekst jednolity części B - ustaleń studium oraz ujednolicony rysunek ustaleń studium w skali 1:10000)

Inne opracowania związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym

  1. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Rybnika 2012-2015
  2. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Rybnika 2016-2019

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika

Aktualnie obowiązujące plany miejscowe dostępne są w Rybnickim Systemie Informacji Przestrzennej - www.rsip.rybnik.eu oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika – www.bip.um.rybnik.eu >>> Akty prawne >>> Uchwały Rady Miasta.

Plany miejscowe dostępne są także w Wydziale Architektury (pok. 001) Urzędu Miasta Rybnika w godzinach pracy urzędu.

Trwające procedury planistyczne

  1. Metryka Trwające procedury planistyczne dotyczące sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika [docx - 53 KB]

Informacje dotyczące trwających procedur planistycznych dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika – www.bip.um.rybnik.eu >>> Komunikaty i ogłoszenia >>> Ogłoszenia urzędowe.

Dodatkowo stronę wyposażono w wyszukiwarkę, która umożliwia przeszukiwanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego według m.in. symbolu planu.

Zbiory danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego:

Metryka ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH - MPZP [gml - 2 MB]
ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH - SUIKZP [gml - 19 KB]

Dane przestrzenne dla aktów planowania przestrzennego: 

Metryka MPZP 54-13 - Rysunek planu miejscowego wraz z legendą oraz danymi przestrzennymi [zip - 22 MB]

 
 
Odsłon strony: 295591 Metryka
Redaktor: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-12-06 Aktualizacja rejestruIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)Pokaż
2023-01-05 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2023-01-05 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2022-11-10 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2022-11-10 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2022-11-10 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2022-10-28 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2022-10-27 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2022-10-27 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2022-10-27 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2022-10-27 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2022-10-27 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2022-10-27 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2022-10-25 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2022-10-25 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2022-10-25 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2022-10-25 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2022-07-28 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2022-06-23 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2022-05-26 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2022-05-26 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2022-05-12 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2022-05-12 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2022-05-09 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2022-05-09 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2022-04-14 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2022-04-07 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2022-03-31 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2022-03-31 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2022-03-31 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2022-03-10 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2022-02-10 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2022-02-04 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2022-01-20 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2022-01-20 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2022-01-13 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2022-01-05 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2021-12-22 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2021-12-13 Usunięcie pozycjiElżbieta Stolarczyk (Inspektor Ar-I)Pokaż
2021-12-02 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2021-10-25 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2021-09-03 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2021-08-19 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2021-08-10 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2021-08-05 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2021-08-04 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2021-05-13 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2021-05-13 Aktualizacja treściIreneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2021-03-17 Aktualizacja treściTomasz Cioch (Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej PIG)
2021-03-17 Aktualizacja treściTomasz Cioch (Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej PIG)
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.