Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika

  1. Uchwała Nr 370/XXIII/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika (załącznikami do uchwały są m.in. Tekst jednolity części B - ustaleń studium oraz ujednolicony rysunek ustaleń studium w skali 1:10000)

Inne opracowania związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym

  1. Opracowania ekofizjograficznego dla miasta Rybnika
  2. Studium komunikacyjne opracowane wraz ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika w latach 2004-2005 (ZIP, 47 MB)

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika

Strona zawiera zbiór obowiązujących na terenie miasta Rybnika miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dodatkowo stronę wyposażono w wyszukiwarkę, która umożliwia przeszukiwanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego według: nazwy skróconej planu w Rybnickim Systemie Informacji Przestrzennej, granic opracowania planu, dzielnicy.

Plany miejscowe dostępne są także w Wydziale Architektury (pok. 059) Urzędu Miasta Rybnika w godzinach pracy urzędu, a także w Rybnickim Systemie Informacji Przestrzennej.

Trwające procedury planistyczne

Na stronie zamieszczono karty informacyjne o trwających obecnie procedurach planistycznych.

Nazwa karty informacyjnej odpowiada symbolowi określonemu w uchwale Rady Miasta Rybnika w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 
 
Odsłon strony: 233300 Metryka
Redaktor: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2020-01-03 Aktualizacja treści Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU)
2020-01-03 Aktualizacja treści
2018-03-28 Aktualizacja treści Ireneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU)
2018-03-28 Aktualizacja treści Ireneusz Brzuska (15 MPU)
2018-03-28 Aktualizacja treści Ireneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU)
2018-03-28 Aktualizacja treści Ireneusz Brzuska (15 MPU)
2018-03-12 Aktualizacja treści Ireneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU)
2018-03-12 Aktualizacja treści Ireneusz Brzuska (15 MPU)
2017-10-09 Aktualizacja odwołań do plików umieszczonych w starym serwisie Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
2017-10-09 Aktualizacja odwołań do plików umieszczonych w starym serwisie Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
2016-08-17 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-17 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-12 Usunięcie pozycji Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) Pokaż
2016-08-12 Aktualizacja rejestru Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) Pokaż
2016-08-09 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-08 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-08 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-08 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-08 Aktualizacja rejestru Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-04 Aktualizacja rejestru Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) Pokaż
2016-08-04 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-04 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2015-07-30 Publikacja Pokaż
2015-07-15 Publikacja Pokaż
2015-07-14 Publikacja Pokaż
2015-07-14 Publikacja Pokaż
2015-04-29 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II)
2015-04-27 Publikacja Pokaż
2015-04-03 Aktualizacja treści Robert Górski (Podinspektor Ar-II)
2015-03-20 Aktualizacja treści Robert Górski (Podinspektor Ar-II)
2015-02-23 Aktualizacja treści Robert Górski (Podinspektor Ar-II)
2015-01-02 modyfikacja strony Joanna Beracz (Inspektor Ar-I)
2014-12-16 Aktualizacja treści Robert Górski (Podinspektor Ar-II)
2014-12-09 Aktualizacja treści Robert Górski (Podinspektor Ar-II)
2014-12-08 Aktualizacja treści Robert Górski (Podinspektor Ar-II)
2014-10-22 Aktualizacja treści Robert Górski (Podinspektor Ar-II)
2014-03-28 Korekta redaktorska Robert Górski (Podinspektor Ar-II)
2014-03-28 Korekta redaktorska Robert Górski (Podinspektor Ar-II)
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.