Rejestr
Numer wpisu Dotyczy Szczegóły
5/2019innePokaż
311/2018innePokaż
310/2018innePokaż
573/B/2010Zmiana zezwolenia na odzysk odpadówPokaż
589/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o nr 723/24, stanowiącej wspołwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wincentego Kadłubka w Rybniku.Pokaż
572/B/2010Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadówPokaż
571/B/2010Zezwolenie na odzysk odpadówPokaż
570/B/2010Zmiana zezwolenia na odzysk odpadówPokaż
569/B/2010Zmiana zezwolenia na unieszkodliwianie odpadówPokaż
590/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gat. sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o nr 3281/229, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wierzbowej w Rybniku.Pokaż
587/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 756/327, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wiślanej 4A w Rybniku.Pokaż
586/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o nr 812/65, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Boguszowickiej w RybnikuPokaż
575/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. wiąz szypułkowy, rosnącego na terenie działki o nr 4432/5, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ul. Gliwickiej 60 w Rybniku.Pokaż
585/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk serbski, rosnącego na terenie działki o nr 2028/320, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Ligockiej 33 w Rybniku.Pokaż
591/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 32 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 2355/433, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Energetyków 69A w Rybniku.Pokaż
562/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. topola czarna, rosnącego na terenie działki o nr 1043/166, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Polnej 8 w Rybniku.Pokaż
584/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat. olsza czarna, rosnących na terenie działki o nr 2776/157, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Cypriana Kamila Norwida w Rybniku.Pokaż
583/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o nr 1350/68, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. kard. Bolesława Kominka w Rybniku.Pokaż
582/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew następujących gat.: brzoza brodawkowata; dąb szypułkowy, rosnących na terenie działki o nr 2825/365, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Sadowej w Rybniku.Pokaż
588/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 1642/293, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ul. Pszczyńskiej 158 w Jastrzębiu Zdroju.Pokaż
568/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 3910/68, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Żużlowej 59c w Rybniku.Pokaż
581/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. morwa czarna, rosnącego na terenie działki o nr 4835/71, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Powstańców Śląskich w Rybniku.Pokaż
567/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 3281/361, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 77 w Rybniku.Pokaż
580/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o nr 825/59, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Popiela 5 w Rybniku.Pokaż
579/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o nr 1851/63, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Majatkowej w Rybniku.Pokaż
578/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 234/7, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Gustawa Morcinka w Rybnik.Pokaż
577/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew następujących gat.: świerk pospolity; wierzba biała, rosnących na terenach działek o nr: 1971/343, 2140/343, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ul. Stawowej w Rybniku.Pokaż
576/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. klon pospolity, rosnących na terenie działki o nr 1135/185, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki 41 w Rybniku.Pokaż
514/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o nr 1653/40, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Św. Józefa w Rybniku.Pokaż
596/2020Zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew gat. sosna zwyczajna i 2 szt. sosna wejmutka z terenu posesji przy ul. TopolowejPokaż
574/B/2010Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. klon pospolity, rosnących na terenie działki o nr 3926/43, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wiejskiej 10 w Rybniku.Pokaż
557/B/2010Postanowienie o sprostowaniu omyłki w decyzji PM nr Ek I - 6210/00033/10Pokaż
560/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 2097/51, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ul. Św. Maksymiliana 13 w Rybniku.Pokaż
559/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 25 szt. drzew, rosnących na terenach działek o następujących nr: 2106/19; 2107/21; 2108/21; 2109/21; 2115/19, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ul. Mglistej w Rybniku.Pokaż
561/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o nr 1871/76, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Podleśnej w Rybniku.Pokaż
546/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o nr 4182/145, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ul. ks. Józefa Szafranka 14 w Rybniku.Pokaż
566/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerk pospolity, rosnących na terenie działki o nr 369/55, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Zwycięstwa 29A w Rybniku.Pokaż
565/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o nr 1872/74, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Chwałowickiej w Rybniku.Pokaż
564/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 949/193, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Onufrego Zagłoby 6A w Rybniku.Pokaż
539/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew następujących gatunków: brzoza brodawkowata – 1 szt., olsza czarna – 8 szt., rosnących na terenie działki o numerze 144/6, położonej przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
563/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki o nr 1626/23, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Bolesława Krupińskiego w Rybniku.Pokaż
555/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. żywotnik zachodni, rosnącego na terenie działki o nr 2279/181, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 7 w Rybniku.Pokaż
554/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o nr 1809/153; stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Stefana Żeromskiego w Rybniku.Pokaż
553/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcia drzewa gat. klon jesionolistny, rosnącego na terenie działki o nr 4496/269, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Fryderyka Chopina w Rybniku.Pokaż
556/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 szt. drzew, rosnących na terenach działek o następujących nr: 822/2; 834/2; 1031/2, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ul. Pod Hałdą i Przewozowej w RybnikuPokaż
535/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. modrzew europejski, rosnących na terenie działki o nr 444/47, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Działkowców 13 w Rybniku.Pokaż
538/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 2930/298, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Arki Bożka 47 w Rybniku.Pokaż
532/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 900/238, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Zofii Nałkowskiej w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
536/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew następujących gat.: robinia akacjowa; modrzew europejski, rosnących na terenie działki o nr 1501/28, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy Placu Armii Krajowej 3 w Rybniku.Pokaż
533/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 24 szt. drzew, rosnących na terenach działek o następujących nr: 2429/247; 2430/247, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, położonych przy ul. Józefa Piłsudskiego w Rybniku.Pokaż
528/B/2010Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji Artech Piotr Chwołka, ul. Wodzisławska 175b w RybnikuPokaż
527/B/2010Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji Artech Rybnik Sp. z o.o., ul. Wodzisławska 175b w RybnikuPokaż
544/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. sosna czarna, rosnącego na tereni129, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Rolniczej w Rybniku.Pokaż
551/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 443/47, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Działkowców w Rybniku.Pokaż
552/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenach działek o następujących nr: 2095/9; 2217/9, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ul. Armii Ludowej 31E i Sztolniowej 46 w Rybniku.Pokaż
524/B/2010Pozwolenie na pobór wody ze studni przy ul. GzelskiejPokaż
522/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na pobór wody ze studni przy ul. WielopolskiejPokaż
550/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o nr 2119/40, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Rybackiej w Rybniku.Pokaż
549/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenie działki o nr 1892/78, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Orzepowickiej w Rybniku.Pokaż
537/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki o nr 1769/273, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Miodowej Rybniku.Pokaż
548/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew następujących gat.: brzoza brodawkowata; topola osika, rosnących na terenie działki o nr 1287/40, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Kożdoniów w RybnikuPokaż
525/B/2010Wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni ścieków NiedobczycePokaż
523/B/2010Wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Rybniku - Chwałowicach przy ul. Składowej do rowuPokaż
534/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 40 szt. drzew gat. brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o nr 2445/683, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Jana Rericha w Rybniku.Pokaż
520/B/2010Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego wraz z wygaszeniem dotychczasowej decycji dla Fabryki Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych "SYGNAŁY" S.A. położonej w Rybniku, przy ul. Sygnały 62Pokaż
519/B/2010Wygaszenie decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 4 stycznia 2001 o znaku Ek I-7642/32/00/01 ustalającą dopuszczalną wielkość, rodzaje oraz warunki emisji zanieczyszczeń do powietrza dla Przedsiębiorstwa "PANAT" S.C. w RybnikuPokaż
529/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o nr 2010/290, stanowiącej współwłasnosć wnioskodawcy, położonej przy ul. Poremby w Rybniku.Pokaż
545/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. klon polny, rosnącego na terenie działki o nr 3068/180, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ul. Józefa Rymera 4 w Rybniku.Pokaż
518/B/2010Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy budynku zaplecza sanitarno-socjalnego ze świetlicą dla campingu nr 200 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Hotelowej w Rybniku"Pokaż
526/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 54 szt. drzew, rosnących na terenach działek o nr: 500/43; 691/43, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ul. Dolnej w Rybniku.Pokaż
558/B/2010Wydanie zezwolenia na usuniecie 4 szt. drzew następujących gat.: brzoza brodawkowata; jesion wyniosły, rosnących na terenie działki o nr 3831/142, połżonej przy ul. Mikołowskiej w Rybniku.Pokaż
530/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna żółta, rosnącego na terenia działki o numerze 2021/12, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Poniatowskiego w Rybniku.Pokaż
517/B/2010Zezwolenie na zbieranie odpadówPokaż
516/B/2010Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
515/B/2010Zezwolenie na transport odpadówPokaż
509/B/2010Postanowienie o braku obowiązku przeporwadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla "Budowy budynku zaplecza sanitarno-socjalnego ze świetlicą dla campingu nr 200 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Hotelowej w Rybniku-Kamieniu"Pokaż
521/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa oraz krzewów, rosnących na terenie działki o nr 2237/170, stanowiącej własność jednego z wnioskodawców, położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki 40 w Rybniku.Pokaż
547/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o nr 3287/479, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ul. Szyb Marcina 223 A w Rybniku.Pokaż
503/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. topola kanadyjska, rosnących na terenie działki o nr 2582/117, położonej przy ul. Zielonej 2 w RybnikuPokaż
501/B/2010Postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie ze studni głębinowej przy ul. Wielopolskiej w RybnikuPokaż
514/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o nr 1653/40, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Św. Józefa w Rybniku.Pokaż
500/B/2010Postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie wydanie pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie ze studni głębinowej przy ul. Gzelskiej w RybnikuPokaż
498/B/2010Zezwolenie na transport odpadówPokaż
597/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o nr 1650/83, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Gołębiej w RybnikuPokaż
504/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew następujących gat.: sosna zwyczajna; świerk pospolity, rosnących na terenie działki o nr 1870/76, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Podleśnej w Rybniku.Pokaż
505/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerk pospolity, rosnących na terenie działki o nr 1014/24, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Stefana Żeromskiego w Rybniku.Pokaż
542/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcia 15 szt. drzew gat. topola berlińska, rosnących na terenie działki o nr 206/6, położonej przy ul. Stanisława Małachowskiego 135 w Rybniku.Pokaż
495/B/2010Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
502/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o nr 1931/124, położonej przy ul. Świerklańskiej 5 w RybnikuPokaż
543/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o nr 2521/310, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Kruczej w Rybniku.Pokaż
540/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o nr 3328/30, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Mikołowskiej w Rybniku.Pokaż
494/B/2010Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
541/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew następujących gat.: jodła kalifornijska; świerk srebrny, rosnących na terenie działki o nr 2952/38, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Mikołowskiej w Rybniku.Pokaż
497/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew gat. żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o nr 1195/9, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wrzosowej 5 w Rybniku.Pokaż
496/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, rosnących na terenie działki o nr 2065/204, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. mjr. Brunona Janasa 68 w RybnikuPokaż
493/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. topola osika, rosnącego na terenie działki o nr 3340/52, położonej przy ul. Cegielnianej 20 A w RybnikuPokaż
508/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt. drzew następujących gat.: topola osika; klon pospolity; brzoza brodawkowata; topola kanadyjska, rosnących na terenie działki o nr 184/18, położonej przy ul. Mikołowskiej 107 w Rybniku.Pokaż
507/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o nr 3281/107, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Borowej 3A w Rybniku.Pokaż
490/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 22 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o nr: 2226/205, 2227/205, 2228/205, 2230/205, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Gruntowej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
531/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki o nr 2481/11, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Młyńskiej w Rybniku.Pokaż
491/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na regulację rzeki NacynyPokaż
512/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o nr 3514/99, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Łącznej w Rybniku.Pokaż
511/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o nr 3513/99, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Łącznej w Rybniku.Pokaż
486/B/2010Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla "Budowy stanowiska do malowania oraz budowy instalacji zbiorników kriogenicznych i osłony wiązek butli propanu w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej 175B"Pokaż
487/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3, 0m2 krzewów gatunku ligustr pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 3611/117, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 6 w Rybniku.Pokaż
485/B/2010Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy nowej linii do produkcji osłon bocznych i górnych grzejników oraz linii malowania proszkowego w Rettig Heating Sp. z o.o. w Rybniku przy ul. Przemysłowej"Pokaż
484/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na budowę urządzenia, odprowadzanie ścieków deszczowych oraz odprowadzanie ścieków technologicznych dla stacji serwisowej przy ul. RaciborskiejPokaż
492/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3192/60, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Górniczego Stanu w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
635/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola kanadyjska, rosnącego na terenie działki o nr 431/8, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Wincentego Witosa 68 w RybnikuPokaż
499/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 669/22, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Bolesława Prusa 16 w Rybniku.Pokaż
506/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o nr 1770/266, stanowiącej własnosć wnioskodawców, położonej przy ul. Alojzego Szewczyka 65 w Rybniku.Pokaż
479/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny o obwodzie pnia 46cm, rosnącego na terenie działki o numerze 1553/293, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zuchów 1C w Rybniku.Pokaż
479/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny o obwodzie pnia 46cm, rosnącego na terenie działki o numerze 1553/293, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zuchów 1C w Rybniku.Pokaż
472/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 667/143, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rybackiej w Rybniku – Wielopolu.Pokaż
478/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki o numerze 4453/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Jagiełły w Rybniku.Pokaż
489/B/2010Wydanie zezwolenia na usuniecie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2264/265, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 65 w Rybniku.Pokaż
488/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2274/265, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej w Rybniku.Pokaż
477/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1291/25, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy położonej przy ulicy Wincentego Kadłubka 35 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
483/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1428/67, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nikodema Sobika 22 w Rybniku.Pokaż
513/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna (dwuzrost), rosnącego na terenie działki o nr 3077/207, stanowiącej wspólwłasność wnioskodawcy, polożonej przy ulicy Tulipanów 1 w Rybniku.Pokaż
482/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 206/54, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku.Pokaż
472/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 667/143, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rybackiej 20F w Rybniku – Wielopolu.Pokaż
470/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1890/44, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Miarki w Rybniku.Pokaż
469/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3189/60, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Górniczego Stanu w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
467/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat.: jodła koreańska; jodła kalifornijska; dąb szypułkowy, rosnących na terenie działki nr 2966/132, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ul. Szczygłów w RybnikuPokaż
481/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 521/237, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
466/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3192/60, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Górniczego Stanu w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
480/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 3266/434, stanowiącej współwłasność wnioskodawców, położonej przy ulicy Aleksandra Puszkina 34 w Rybniku - Popielowie.Pokaż
479/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny o obwodzie pnia 46cm, rosnącego na terenie działki o numerze 1553/293, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zuchów 1C w Rybniku.Pokaż
462/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 2043/34, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Granicznej 34 w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
463/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o nr 2843/123,stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jaskółczej 14 w Rybniku.Pokaż
464/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. świerk srebrny, rosnących terenia działki o nr 2828/138, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy położonej przy ul. Jaskółczej w Rybniku.Pokaż
465/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o nr 3262/54, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wojska Polskiego 11 w Rybniku.Pokaż
460/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenach działek, stanowiących własność wnioskodawcy (kwatery cmentarne o numerach: 3, 8, 15, 17, 18), położonych przy ulicach: Jana Kotucza i Rudzkiej w Rybniku.Pokaż
461/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1247/309, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Modrzewiowej 9 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
458/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 913/34, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ludwika Zdrzałka 21 w Rybniku – Zebrzydowicach.Pokaż
457/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1335/92, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Pod Hałdą w Rybniku.Pokaż
455/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1280/34, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jaśminowej w Rybniku.Pokaż
454/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 1766/343, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Żorskiej 265A w Rybniku.Pokaż
453/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 1872/14, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Widok 8A w Rybniku.Pokaż
452/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku klon jawor, rosnących na terenie działki o numerze 2073/5, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
452/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku klon jawor, rosnących na terenie działki o numerze 2073/5, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
451/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1053/16, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stefana Żeromskiego w Rybniku.Pokaż
450/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1372/101, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Spacerowej w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
449/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jodła pospolita, zlokalizowanych na terenia działki o numerze 3592/11, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wyzwolenia 15 w Rybniku.Pokaż
447/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3329/412, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Energetyków w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
446/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 998/68, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
445/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 134, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Ludowej w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
444/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach 2679/416 i 2681/416, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Długiej w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
440/B/2010Postanowienie o ustaleniu opłaty legalizacyjnej urządzenia wodnePokaż
438/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola czarna, rosnących na terenie działki o numerze 2371/280, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gminnej w Rybniku – Kamieniu.Pokaż
437/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 2408/12, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
436/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie dwuzrostu jesionu wyniosłego, rosnącego na terenie działki o numerze 405/33, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 57 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
435/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1054/93, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Kowalczyka w Rybniku – Chwałowicach.Pokaż
432/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2040/7, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wyboistej w Rybniku.Pokaż
430/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 45 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 711/146, 712/148, 721/146, 722/146, 723/148, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Błażeja Stolarskiego w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
429/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 3895/50, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Józefa w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
428/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 53 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 802/83, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Hotelowej w Rybniku – Kamieniu.Pokaż
426/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 864/82, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej w Rybniku.Pokaż
427/B/2010Zezwolenie na usuniecie 1 szt. drzewa gat. modrzew europejski o obw. pnia 120 cm rosnącego na terenie działki przy ul. A.FredryPokaż
425/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1595/66, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pawła Stalmacha 7 w Rybniku.Pokaż
423/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2411/264, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sportowej w Rybniku – Niewiadomiu.Pokaż
422/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 552/113, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej w Rybniku.Pokaż
419/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku jesion wyniosły, rosnących na terenie działki o numerze 2427/59, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Skalnej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
420/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2001/117, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kłokocińskiej w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
418/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1271/107, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ziemskiej w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
417/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1488/42, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zamiejskiej w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
414/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 15, 00m2 krzewu gatunku jałowiec sabiński, rosnącego na terenie działki o numerze 3819/7, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Jagiełły 9 w Rybniku.Pokaż
411/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku topola czarna odmiana włoska, rosnących na terenie działki o numerze 5486/118, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 8A w Rybniku.Pokaż
410/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 864/82, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej w Rybniku.Pokaż
408/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 1880/41, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Oskara Kolberga w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
406/B/2010Wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze o numerze 2225/51, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rajskiej w Rybniku - Boguszowicach Osiedle.Pokaż
405/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 87 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1552/45, 1554/45, 1556/45, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Gliwickiej w Rybniku -Wielopolu.Pokaż
403/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 58 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 502/40, 175/39, 178/38, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Dębowej i Włościańskiej w Rybniku – Kłokocinie.Pokaż
403/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 64 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 502/40, 175/39, 178/38, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Dębowej i Włościańskiej w Rybniku – Kłokocinie.Pokaż
402/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1016/8, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wincentego Witosa w Rybniku – Zamysłowie.Pokaż
404/B/2010Zezwolenie na usuniecie 3 szt. drzew w tym 2 szt. gat. modrzew europejski i 1 szt. topola oraz 15 m2 krzewów w związku z modernizacją budybku na posesji przy ul. Wł.Łokietka w RybnikuPokaż
402/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1016/8, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wincentego Witosa w Rybniku – Zamysłowie.Pokaż
471/B/2010Zmiana zezwolenia na odzysk odpadówPokaż
399/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i 25, 50m2 krzewów, rosnących na terenach działek nr: 635/117 i 1923/113, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, położonych przy ulicy Stanisława Małachowskiego 44 w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
398/B/2010Sprostowanie oczywistej omyłki w decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
397/B/2010Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadówPokaż
396/B/2010Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadamiPokaż
395/B/2010Zezwolenie na transport odpadówPokaż
394/B/2010Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
393/B/2010Zezwolenie na transport odpadówPokaż
392/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie modrzewia europejskiego, rosnącego na terenie działki o numerze 1160/142, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 41 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
391/B/2010wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1994/289, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Smolnej 7 A w Rybniku.Pokaż
390/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1360/52, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Brzozowej 7 w Rybniku.Pokaż
389/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2242/331, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Modrzewiowej w Rybniku – Nieobczycach.Pokaż
388/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 811/55, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Maksymiliana 6 w Rybniku – Rybnickiej Kuźni.Pokaż
386/B/2010Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz pozwolenia określającego dopuszczalną emisjęPokaż
385/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki o numerze 611/209, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzechowej 24 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
384/B/2010Zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski z terenu działki położonej przy ul. Wierzbowej 13B w RybnikuPokaż
383/B/2010Zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew gatunku: topola osika - 1 szt.; wiąz górski - 1 szt.; wierzba iwa - 1 szt.; lipa drobnolistna - 2 szt.; jarząb pospolity - 5 szt., rosnących na terenie działki przy ul. Mikołowskiej w RybnikuPokaż
382/B/2010Zezwolenia na usunięcie drzew gatunku: brzoza brodawkowata - 1 szt., klon jesionolistny - 3 szt., grab pospolity - 2 szt. z terenu działki położonej przy ul. Przemysłowej 3 w RybnikuPokaż
381/B/2010Zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna z terenu posesji położonej przy ul. W Witosa w RybnikuPokaż
380/B/2010Zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion pensylwański z terenu posesji położonej przy ul. J. Kasprowicza w RybnikuPokaż
379/B/2010Zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku robinia akacjowa z terenu Cmentarza Komunalnego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 70BPokaż
377/B/2010Zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku świerk pospolity z terenu posesji położonej przy ul. GórnośląskiejPokaż
378/B/2010Zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski z terenu posesji położonej przy ul. WodzisławskiejPokaż
376/B/2010Zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzewa gatunku modrzew europejski z terenu posesji położonej przy ul. Miodowej, na wniosek właściciela w/w posesji Pani Danuty GawliczekPokaż
364/B/2010Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny z terenu posesji przy ul. Koralowej na wniosek właściciela w/w posesji Pana Grzegorza KrauzePokaż
375/B/2010Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. jodła kalifornijska i 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny z terenu posesji przy ul. Ofiar TerroruPokaż
374/B/2010Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. jodła pospolita z terenu posesji przy ul. Hugona KołłątajaPokaż
373/B/2010Zezwolenie na usunięcie 8 szt. drzew gat. modrzew z terenu posesji ul. ŻorskaPokaż
372/B/2010Zezwolenie na usunięcie 1 szt. świerku srebrnego z terenu posesji przy ul. ProstejPokaż
371/B/2010Zezwolenie na usuniecie 2 sz. drzew gat. modrzew europejski z terenu posesji przy ul. Jana KarłowiczaPokaż
370/B/2010Zezwolenie na usuniecie 1 szt. drzewa gat. jesion ynisły o obwodzie 132cm z posesji przy ul. ChwałowickiejPokaż
369/B/2010Zezwolenie na usunięcie 4 szt. drzew gat. modrzew-1 szt., żywotnik zachodni- 1 szt., czeremcha amerykańska 2 szt. z terenu posesji przy ul. A.Fredry zagrożeniem jakie stwarzają dla osób i mieniaPokaż
362/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na budowę studni chłonnych oraz odprowadzanie ścieków deszczowych z obiektu przy ul. Obwiednia PdPokaż
399/2020Zezwolenie na usunięcie 6 szt. drzew i 15 m2 krzewów z terenu działki przy ul. Jutrzenki w Gotartowicach w związku z budową domu jednorodzinnegoPokaż
363/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na przebudowę przepustów pod ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu ZdrojuPokaż
448/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków deszczowych do studni chłonnej z inwestycji - adaptacja budynku gospodarczego na warsztat samochodowyPokaż
367/B/2010Zezwolenie na usunięcie 30 m2 krzewów gat. bez czarny i ligustr pospolity z terenu działki przy ul. Małachowskiego w Rybniku-BoguszowicachPokaż
366/B/2010Decyzja na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny z posesji przy ul. B. Nalazków w Rybniku-BoguszowicachPokaż
365/B/2010Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew i 20 m2 krzewów w związku z budową domu jednorodzinnego przy ul. SmolnejPokaż
356/B/2010Decyzja zezwalajaca na usunięcie 13 szt. drzew gat. 1 szt. brzoza brodawkowata, 2 szt. klon jesionolistny, 10 szt. dębów, z terenu działki przy ul. Obwiednia Południowa, kolidujacych z budową obiektu biurowegoPokaż
355/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na regulację rzeki NacynyPokaż
357/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 22 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 167/2 i 168/2, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Jastrzębskiej 13 w Rybniku – Boguszowicach Osiedle.Pokaż
358/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. topola ‘Androscoggin’, rosnących na terenie działki nr 2073/24, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy Os. Południe 38 w Rybniku - Boguszowicach - Osiedle.Pokaż
361/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3203/66, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dąbrówki w Rybniku.Pokaż
360/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1732/64, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Gruntowej 43 B w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
359/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki o numerze 4374/71, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Powstańców Śląskich 38 w Rybniku.Pokaż
348/B/2010Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
347/B/2010Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
346/B/2010Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
345/B/2010Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
344/B/2010Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
354/B/2010Decyzja zezwalajaca na usunięcie 1 szt. drzewa gat. cyprysik z terenu ogrodu przydomowego przy ul. Ks.PopiełuszkiPokaż
349/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 423/52, dzierżawionej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Zwycięstwa w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
343/B/2010Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
341/B/2010Sprostowanie oczywistej omyłkiPokaż
340/B/2010Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
353/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła koreańska, rosnącego na terenie działki o numerze 2336/78, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Górnośląskiej 55 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
352/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew i 10, 00m2 krzewów, rosnących na terenach działek o numerach: 995/10, 1533/10, 2475/116, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Brzezińskiej i Żorskiej 113 w Rybniku.Pokaż
351/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 4314/168 i 4316/168, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Św. Józefa 97C w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
350/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 45 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 3559/428 i 3562/433, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Długiej w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
342/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 3385/131, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Smolnej 53 w Rybniku.Pokaż
339/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1139/78, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Pogodnej 9 w Rybniku.Pokaż
338/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba biała, rosnących na terenie działki o numerze 978/84, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bratków 12 w Rybniku - orzepowicachPokaż
337/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2049/69, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Chwałowickiej 31 i 33 w Rybniku - Meksyku.Pokaż
336/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2014/328, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej w Rybniku.Pokaż
329/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2320 sztuk drzew i 588, 0m2 krzewów, rosnących na terenach działek, zlokalizowanych pod linią wysokiego napięcia, relacji Wielopole – Elektrownia „Rybnik” w Rybniku.Pokaż
335/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 2360/292, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy Weroniki w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
334/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 1245/303, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Arki Bożka 124 w Rybniku – Kamieniu.Pokaż
332/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1339/36 i 3041/20, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
331/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 1254/9, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wrzosowej 45 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
330/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 1824/152, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego 10C w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
333/B/2010Zezwolenie na usuniecie 7 szt. drzew gat. 2 szt. -robinia akacjowa,1 szt.- sosna,3 szt.- klon, 1 szt.- dąbPokaż
328/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk kłujący, rosnącego na terenie działki o numerze 1060/102, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Braci Nalazków 9 w Rybniku - Boguszowicach Starych.Pokaż
327/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 18 sztuk drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki o numerze 555/60, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku.Pokaż
326/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2392/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołaja Gogola 19 w Rybniku.Pokaż
320/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 717/84, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 229C w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
321/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1481/87 i 1482/87, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Słowiańskiej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
322/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1015/31, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Buchalików 38 w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
323/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 2048/52, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Klonowej w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
325/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3212/32, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Władysława Sikorskiego 24 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
316/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 3194/51, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Tylnej 5 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
324/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku topola ‘Androscoggin’, rosnących na terenach działek o numerach: 4092/199 i 4792/193, stanowiących własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kolejowej w Rybniku.Pokaż
314/B/2010Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla: "Uruchomienia warsztatu mechaniki pojazdowej wraz z ręczną myjnią samochodową w istniejącym budynku zlokalizowanym w Rybniku przy ul. Orzepowickiej 9"Pokaż
315/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki o numerze 92, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku.Pokaż
319/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki o numerze 1956/45, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jędrzeja Śniadeckiego 9 w Rybniku – Boguszowicach Osiedle.Pokaż
317/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku wierzba biała, rosnących na terenie działki o numerze 133/19, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołowskiej 113A w Rybniku.Pokaż
313/B/2010Zezwolenie na usuniecie 15 szt. drzew gat. brzoza i olsza czarna w związku z budową drogi dojazdowej do działek budowlanych przy ul. Łacznej w OrzepowicachPokaż
316/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 3194/51, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Tylnej 5 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
318/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew, rosnących na terenach działek nr: 5141/128 i 5143/129, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, połozonych przy ulicy Tadeusza Kościuszki 23 w Rybniku.Pokaż
307/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku wierzba iwa, rosnącego na terenie działki o numerze 1104/5, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bernarda Kuglera 8A w Rybniku - Ochojcu.Pokaż
306/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 1602/174, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Plebiscytowej 27 w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
305/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1217/40, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
308/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 4555/559, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Konarskiego 45 w Rybniku - Popielowie.Pokaż
303/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 4269/185, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy św. Józefa w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
304/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1102/185, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zwonowickiej w Rybniku - Stodołach.Pokaż
309/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola niekłańska, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1712/124, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wiktora Poloczka w Rybniku - Grabowni.Pokaż
302/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 1976/45, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jędrzeja Śniadeckiego 7 w Rybniku – Boguszowicach Osiedle.Pokaż
311/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunków: sosna zwyczajna – 2szt., świerk pospolity – 2 szt., rosnących na terenie działki o numerze 1260/59, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ul. Jankowickiej w Rybniku.Pokaż
312/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki sześciozrostu drzewa gatunku sumak octowiec, rosnącego na terenie działki o numerze 1834/142, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 16A w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
310/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola ‘Androscogin’, rosnących na terenie działki o numerre 250/7, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gustawa Morcinka 45 w Rybniku - NiewiadomiuPokaż
295/B/2010Udostępnienia w wersji cyfrowej materiałów dotyczących opracowania projektu zmian mpzp- północna część miasta Rybnika,od ulicy Mikołowskiej do ulicy Rudzkiej, tj. projektu tekstu planu wraz z rysunkiem do planuPokaż
297/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dziesięciozrostu drzewa gatunku topola kanadyjska, rosnącego na terenie działki o numerze 2093/324, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Strąkowskiej 11A w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
296/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 2847/13, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Widok 5 w RybnikuPokaż
299/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 29 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 124/1, 157/1, 160/1, stanowiących użytkowanie wieczyste i własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Gliwickiej 179 w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
294/B/2010Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji położonych na terenie firmy Auto Salon Margo Małgorzata Szczotok, ul. Wodzisławska 201, 44-218 RybnikPokaż
293/B/2010Zezwolenie na zbieranie odpadówPokaż
292/B/2010Zezwolenie na transport odpadówPokaż
291/B/2010Zezwolenie na transport odpadówPokaż
290/B/2010Zezwolenie na transport odpadówPokaż
289/B/2010Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
288/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 419 sztuk drzew, rosnacych na terenach działek, stanowiących własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, będących w użyczeniu firmy „Cofinco-Poland” Spółka z o.o., położonych w rejonie ulicy Dębina.Pokaż
301/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologiczych z autosalonu "MARGO"Pokaż
287/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku jesion pensylwański, rosnących na terenie działki o numerze 3307/58, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ulicy Stanisława Moniuszki.Pokaż
298/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych w zbiorniku KamieńPokaż
368/B/2010Decyzja zezwalajaca usunięcie dwóch drzew gat. świerk pospolity i sosna czarna z terenu ogrodu przydomowego przy ul. Hetmańskiej 51Pokaż
277/B/2010udostępnienia w wersji cyfrowej materiałów dotyczących opracowania projektu zmian mpzp- północna część miasta Rybnika,od ulicy Mikołowskiej do ulicy Rudzkiej, tj. projektu tekstu planu wraz z rysunkiem do planuPokaż
286/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku klon jawor, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 5406/175, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy 3 Maja w Rybniku.Pokaż
272/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1757/99, 1759/100, 1765/101, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
285/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 3796/150 i 3799/150, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Św. Józefa w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
269/B/2010Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych z terenu projektowanego pawilonu handlowego przy ul. Żorskiej/Gotartowickiej do ziemiPokaż
284/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 3095/121, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Myśliwskiej 37A w Rybniku.Pokaż
283/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 4042/145, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy św. Józefa w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
275/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 2434/120, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Hibnera 25 w Rybniku.Pokaż
281/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jesion wyniosły, rosnących na terenie działki o numerze 1940/34, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ks. jana Pojdy 48B w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
266/B/2010Zezwolenie na transport odpadówPokaż
280/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1941/195, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zakątek 28 w Rybniku.Pokaż
265/B/2010Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
264/B/2010Zmiana zezwolenia na odzysk odpadówPokaż
279/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 995/46, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stefana Żeromskiego 57A w Rybniku.Pokaż
263/B/2010Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadówPokaż
282/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1928/303, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Arki Bożka w Rybniku – Kamieniu.Pokaż
268/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa i 4, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 2169/45, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Józefa Lompy w Rybniku - Boguszowicach Osiedle.Pokaż
278/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2041/66 i 2044/52, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Majątkowej 18 w Rybniku – Wielopolu.Pokaż
276/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenach działek o numerach: 2455/11 i 2456/11, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Gliwickiej 31 w Rybniku.Pokaż
274/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 3081/44, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żwirki i Wigury 11 w Rybniku.Pokaż
273/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2252/267, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Henryka Sienkiewicza w Rybniku.Pokaż
300/B/2010Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 389/47, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzeziny Miejskie 4 w Rybniku.Pokaż
271/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3497/266, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Świerklańskiej w Rybniku.Pokaż
262/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 37 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek, stanowiących własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonych przy ulicy Leśnej w Jastrzębiu Zdroju.Pokaż
267/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologicznych do kanalizacji-myjnia AUTO-SPA przy ul. BudowlanychPokaż
260/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 74 sztuk drzew i 53, 83m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 98/1, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku – Boguszowicach Osiedle.Pokaż
258/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 3331/70, stanowiącej własność wnioskodawców, położonejprzy ulicy Raciborskiej w Rybniku.Pokaż
250/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 2034/40, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Waltera Larysza w Rybniku.Pokaż
255/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 8, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 3803/9, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołaja Gogola w Rybniku.Pokaż
249/B/2010Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
248/B/2010Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
247/B/2010Zmiana zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
246/B/2010Zezwolenie na odzysk odpadówPokaż
245/B/2010Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
257/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2163/83, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wyzwolenia 34 w Rybniku.Pokaż
244/B/2010Zezwolenie na transport odpadówPokaż
243/B/2010Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej w Rybniku przy ul. Poligonowej"Pokaż
251/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 2501/328, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orlej 18 w Rybniku.Pokaż
242/B/2010Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
256/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 3439/289, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Smolnej 15D w Rybniku.Pokaż
241/B/2010Postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18.03.2010 r. (pozwolenie na wytwarzanie odpadów)Pokaż
240/B/2010Zezwolenie na transport odpadówPokaż
254/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 3307/131, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Kilińskiego 14 w Rybniku.Pokaż
239/B/2010Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
253/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 2097/141, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Szkolnej w Rybniku.Pokaż
252/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 24 sztuk drzew gatunku olsza czarna, rosnących na terenie działki o numerze 264/22, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Buchalików w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
235/B/2010Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla "Rozbudowy hali produkcyjno-magazynowej w Rybniku przy ul. Poligonowej"Pokaż
237/B/2010Wydanie wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 860/101, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 41A w Rybniku.Pokaż
238/B/2010Wydanie zezwolenia na usun. 11 szt. drzew i 3, 0m2 krzewów, rosnących na terenach działek o numerach: 651/79, 656/79, 657/79, 658/79, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ul. Gronowej w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
233/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działek o numerach: 2177/289 i 3149/289, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Teofila Bieli w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
234/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 1400/70, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Wyglendy w Rybniku.Pokaż
232/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki o numerze 2333/236, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej w Rybniku.Pokaż
229/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunkuświerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 1582/354, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej 85 w Rybniku.Pokaż
230/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2008/79, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gronowej 43 w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
231/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 1690/40, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Oskara Kolberga 19B w Rybniku - Boguszowicach Starych.Pokaż
228/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 951/109, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 414A w Rybniku – Stodołach.Pokaż
227/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1984/19, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy Osiedlu Krakusa w Rybniku.Pokaż
219/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew i 1, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 600/72, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Frontowej w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
222/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 850/67, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Broniewskiego 14 w Rybniku.Pokaż
221/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków deszczowych ze stacji STATOIL nr 473 przy ul. Wodzisławskiej 180 do rowuPokaż
226/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 2910/154, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dzikiej Róży w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
225/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk serbski, rosnącego na terenie działki o numerze 429/98, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 133 w Rybniku.Pokaż
224/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła koreańska, rosnącego na terenie działki o numerze 2046/77, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Maksymiliana Buhla 22E w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
223/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2036/67, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bocznej w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
220/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 1909/192, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Polnej 16 w Rybniku – Zamysłowie.Pokaż
218/B/2010Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn.: "Budowa wytwórni mas bitumicznych przy ul. Poligonowej w Rybniku"Pokaż
214/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 1743/231, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej w Rybniku.Pokaż
216/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 1421/180, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Marii Konopnickiej w Rybniku.Pokaż
215/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 806/39, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Borki w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
212/B/2010Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. dąb z terenu zieleńca "Starosciński" przy ul. Wieniawskiego oraz 1 szt. drzewa gat. wierzba z terenu boisk przy ul. KupieckiejPokaż
200/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew i 30, 0m2 krzewów następujących gatunków: brzoza brodawkowata - 4 szt., ligustr pospolity – 30, 0m2, rosnących na terenie działki o numerze 107/2 przy ul. Rybnickiej w Rybniku - Ochojcu.Pokaż
210/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku sosna czarna, rosnących na terenie działki o numerze 3292/290, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Teofila Bieli w Rybniku – Kamieniu.Pokaż
209/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2036/267, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Henryka Sienkiewicza w Rybniku.Pokaż
207/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1655/303, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Arki Bożka 106 w Rybniku – Kamieniu.Pokaż
205/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki o numerze 728/96, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Hotelowej 12 w Rybniku – Kamieniu.Pokaż
211/B/2010Zezwolenie na usunięecie drzewa trójpiennego gatunku wierzba krucha w związku z budową domu jednorodzinnego przy ulicy Żużlowej w Rybniku.Pokaż
199/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 2596/150, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zofii Nałkowskiej w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
200/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew i 30, 0m2 krzewów następujących gatunków: brzoza brodawkowata - 4 szt., ligustr pospolity – 30, 0m2, rosnących na terenie działki o numerze 107/2 przy ul. Rybnickiej w Rybniku - Ochojcu.Pokaż
208/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku klon zwyczajny, rosnących na terenie działki o numerze 4164/105, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Łokietka w Rybniku.Pokaż
217/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków deszczowych poprzez studnie chłonne do ziemi oraz na budowę studni chłonnychPokaż
204/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1202/142, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Szkolnej w Rybniku.Pokaż
202/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuk drzewa gatunku czeremcha amerykańska, rosnącego na terenie działki o numerze 511/119, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 214 w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
206/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 925/102, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ksawerego Dunikowskiego 60 w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
201/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2009/303, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej w Rybniku – Wielopolu.Pokaż
259/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew z rodzaju topola, rosnących na terenach działek o numerach: 778/30 i 781/31, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Śląskiej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
194/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 30 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 168/2, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jastrzębskiej 13 w Rybniku - Boguszowicach Osiedle.Pokaż
195/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1086/39, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kożdoniów w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
203/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 936/102, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jasnej w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
198/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 59 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1565/691, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Rericha w Rybniku - Radziejowie.Pokaż
196/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola kanadyjska, rosnących na terenie działki o numerze 4322/149, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sławików w Rybniku.Pokaż
197/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1250/59, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Artura Grottgera w Rybniku.Pokaż
192/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 1382/71, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Wyglendy 12 w Rybniku.Pokaż
193/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 3117/121, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Opalowej w Rybniku.Pokaż
191/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenach działek nr: 3792/150 i 3793/150, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy św. Józefa w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
186/B/2010wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk serbski, rosnącego na terenie działki o numerze 2040/96, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 62 w Rybniku.Pokaż
183/B/2010Decyzja zatwierdzając program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
182/B/2010Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
181/B/2010Zmiana pozwolenia na wytwarzanie wraz z działalnością w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadówPokaż
180/B/2010Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, wraz z działalnością na odzysk, zbieranie i transport odpadówPokaż
185/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku cyprysik groszkowy odmiana 'szmaragd', rosnącego na terenie działki o numerze 1563/270, stanowiącej łwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podhalańskiej 15 w Rybniku - Golejowie.Pokaż
187/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 776/28, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Północnej w Rybniku - Golejowie.Pokaż
184/B/2010Wydanie wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 3137/121, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żużlowej w Rybniku.Pokaż
179/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na budowę studni chłonnych i odprowadzanie deszczówki do ziemi dla inwestycji pn. budowa osiedla mieszkaniowego w Rybniku przy ul. GruntowejPokaż
188/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki o numerze 719/20, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 7D w Rybniku.Pokaż
190/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew i 7, 25m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 2101/64, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Chwałowickiej w Rybniku.Pokaż
189/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1079/87, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Chwałowickiej 95B w Rybniku.Pokaż
175/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Majątkowej , Rybackiej w Rybniku.Pokaż
174/B/2010Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji położonych na terenie Zakładu "Emalia-Rybnik" Sp. z o.o. położonego w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 10Pokaż
173/B/2010Decyzja odraczająca na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 599/78, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzepowickiej w Rybniku.Pokaż
236/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na przebudowę rowu Bujakowskiego oraz na budowę i przebudowę przepustówPokaż
172/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki siedmiozrostu drzewa gatunku wierzba krucha, rosnącego na terenie działki o numerze 3606/285, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Łąkowej w Rybniku.Pokaż
171/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1380/89, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Bolesława Krzywoustego w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
170/B/2010Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa i przebudowa układu torowego bocznicy kolejowej w Elektrowni Rybnik S.A. "Pokaż
177/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 2495/365, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sadowej w Rybniku.Pokaż
178/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 647/79, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Boguszowickiej 35 F w Rybniku.Pokaż
176/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1657/55, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ludwika Zdrzałka w Rybniku – Zebrzydowicach.Pokaż
169/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki o numerze 5429/145, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Chrobrego w Rybniku.Pokaż
168/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2869/74 i 2870/53, stanowiących współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Barbary 8, 12, 20 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
167/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki o numerze 1545/25, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wincentego Kadłubka w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
166/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki o numerze 1839/104, dzierżawionej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Ogrodowej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
164/B/2010Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1052/46, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 37 w Rybniku - Boguszowicach Starych.Pokaż
161/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku klon pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 2447/296, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wolnej w Rybniku.Pokaż
162/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i 1, 0m2 krzewu, rosnących na terenie działki o numerze 549/74, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Fabrycznej w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
159/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 2712/30, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Partyzantów w Rybniku.Pokaż
156/B/2010Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji położonych na terenie Zakładu "Emalia-Rybnik" Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 10Pokaż
155/B/2010Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji położonych na terenie firmy" Masarstwo- Wędliniarstwo Dominik Potrawa" w Rybniku, przy ul. Braci Nalazków 17Pokaż
160/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 1157/108, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gotartowickiej w Rybniku.Pokaż
158/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna żółta, rosnącego na terenie działki o numerze 1446/40, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mokrej w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
157/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki o numerze 1923/113, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 44 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
165/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku dąb szypułkowy, rosnących na terenie działki o numerze 2656/442, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Długiej w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
163/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 981/56, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ziołowej w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
152/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1893/11, stanowiacej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sztolniowej w Rybniku – Boguszowicach.Pokaż
151/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew i 5, 0m2 krzewów, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 358/35 i 364/35,stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Komunalnej w Rybniku - Kłokocinie.Pokaż
150/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew i 0,9m2 krzewów, rosnących na terenie działek o numerach: 2307/70 i 2308/70, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Kardynała Bolesława Kominka 31A w Rybniku.Pokaż
149/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z części dzielnicy Chwałowice do rowu ul. SkładowaPokaż
153/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1320/10 i 1409/10, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Brzeziny Miejskie w Rybniku.Pokaż
154/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki o numerze 715/13, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku.Pokaż
144/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologicznych do kanalizacjiPokaż
140/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. wielozrostów drzew gatunku wierzba krucha, rosnących na terenach działek o numerach: 176/20 i 251/1, stanowiących własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonych przy ulicy Arki Bożka.Pokaż
139/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 1165/61, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ulicy Stefana Żeromskiego 7.Pokaż
138/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 1046/75, 1993/24, 1999/29, stanowiących współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ul.: 1 Maja 95, Józefa Pukowca 1, Zwycięstwa 10 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
137/B/2010Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa części budynku magazynu centralnego na pomieszczenia warsztatowe zaplecza transportowego oraz warsztatu serwisu ogumienia i garażu nr 1 na wózkownię i akumulatorownię "Pokaż
136/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew i 4, 0m2 krzewu, zlokalizowanych na terenach działek, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych na Osiedlu Rybnik - Centrum.Pokaż
141/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 875/110 i 1270/110, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy 1 Maja w Rybniku – Chwałowicach.Pokaż
135/B/2010Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy serwisu samochodów ciężarowych i dostawczych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wjazdem przy ul. Raciborskiej w Rybniku"Pokaż
147/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1091/118 stanowiącej, własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Spokojnej w Rybniku.Pokaż
145/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 525/153, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stefana Żeromskiego w Rybniku.Pokaż
143/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 3503/68,stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Kasprowicza 32 w Rybniku.Pokaż
142/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola osika, rosnących na terenie działki o numerze 3239/312, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Walecznych w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
148/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew i 2, 0m2 krzewów, rosnących na terenach działek o numerach: 1888/106, 1889/105, 1892/106, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Kupieckiej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
146/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku dąb czerwony, rosnącego na terenie działki o numerze 1850/210, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gruntowej w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
134/B/2010Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
133/B/2010Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
132/B/2010Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
130/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 2400/54, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Powstańców Śląskich w Rybniku.Pokaż
129/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk wielozrostów drzew gatunku wierzba krucha, rosnących na terenie działki o numerze 1537/122, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zygmunta Starego w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
131/B/2010Decyzja zezwalająca na usunięcie jednego drzewa gat. jesion amerykański, rosnacego na terenie działki przy ulicy Chabrowej 30 B w związku z awarią sieci ciepłowniczej.Pokaż
128/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew i 4, 0m2 krzewów, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1413/157, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Onufrego Zagłoby 34 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
127/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 129/35, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Racławickiej w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
126/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk kłujący, rosnącego na terenie działki o numerze 2109/38, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Włościańskiej 15A w Rybniku - Kłokocinie.Pokaż
125/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 221/16, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Obywatelskiej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
124/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1142/187, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 11 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
123/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 40 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1021/43, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Dolnej w Rybniku – Zamysłowie.Pokaż
122/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba babilońśka, rosnącego na terenie działki o numerze 250/7, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gabriela Narutowicza 145 w Rybniku – Niewiadomiu.Pokaż
121/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 57 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 541/21, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stefana Batorego w Rybniku - Niewiadomu.Pokaż
117/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologicznych do kanalizacjiPokaż
120/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i 2, 0m2 krzewów, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2853/267, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku.Pokaż
119/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 921/90, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Hałdą w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
118/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 914/102, stanowiącej własność wnioskodawców położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 113 w Rybniku - Boguszowcach Starych.Pokaż
113/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na likwidację wylotu i odprowadzanie ścieków z salonu samochodowego VW i AudiPokaż
112/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na zarurowanie rowu w Rybniku - KamieniuPokaż
110/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1095/165, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dzikiej Róży 17 w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
116/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba biała, rosnącego na terenie działki o numerze 3378/86, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Borowej 9 w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
114/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 57 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2875/155 i 3180/155, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Barbary 23 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
111/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków:jodła koreańska 1szt., świerk srebrny – 1 szt., rosnących na terenie działki o numerze 3752/30, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Marynarskiej 12 w Rybniku.Pokaż
109/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew i 8, 0m2 krzewów, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2127/337, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej w Rybniku.Pokaż
115/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki o numerze 4780/504, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Aleksandra Puszkina 62 w Rybniku - Popielowie.Pokaż
414/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 28 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2082/45, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żurawia 2 w Rybniku - Boguszowicach Osiedle.Pokaż
108/B/2010Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
107/B/2010Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
106/B/2010Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola balsamiczna, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2282/78, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Chabrowej 16A w Rybniku.Pokaż
105/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych na terenie Osiedla "Nowiny".Pokaż
104/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1987/9, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Śmiałego w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
98/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rodzaju topola, rosnących na działce przy stacji elektroenergetycznej ul. Wiejska 10.Pokaż
103/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna czarna, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 805/11, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej ulicy Pod Lasem 84 A w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
102/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 1218/110, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gen. Leopolda Okulickiego w Rybniku - Popielowie.Pokaż
101/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1064/101, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hetmańskiej 10 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
97/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie topoli czarnej odm. 'włoska' i brak zgody na usunięcie klonu pospolitego z terenu działki o numerze 2169/45, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Czwartaków 2 w Rybniku – Boguszowicach Osiedle.Pokaż
99/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku daglezja zielona, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1434/149, stanowiącej własność wnioskodawców położonej przy ulicy Stanisława Leszczyńśkiego 16 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
100/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk kłujący, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1445/105, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Leona Kruczkowskiego 11 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
96/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1656/149, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego 16 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
95/B/2010Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
94/B/2010Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
92/B/2010Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „STAGRA” w Rybniku, przy ul. Studziennej 55Pokaż
91/B/2010Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla 'Przebudowy i adaptacji budynku gospodarczego na warsztat samochodowy zlokalizowany w Rybniku przy ul. Żorskiej 300"Pokaż
90/B/2010Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji położonych na terenie Zakładu Emalia - Rybnik Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Przemysłowej 10Pokaż
93/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 1697/51, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Grzybowej w Rybniku.Pokaż
89/B/2010Decyzja odmowna na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 656/38, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej ulicy Ks. Stefana Siwca w Rybniku.Pokaż
88/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 479/10, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 235B w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
87/B/2010Wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 129/2, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Stefana Żeromskiego w Rybniku.Pokaż
85/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunków: cyprysik 'Lawsona' - 1 szt., świerk srebrny-1 szt., rosnących na terenie działki o numerze 1997/19, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy Osiedlu Krakusa 82 w Rybniku.Pokaż
84/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1277/267, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rejtana 28 w Rybniku.Pokaż
86/B/2010wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 1731/47, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzechowej 40B.Pokaż
82/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1858/92, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Za Torem 21 w Rybniku.Pokaż
81/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 502/16, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Szulika 17 F w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
80/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki o numerze 2915/54, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołowskiej 14 w Rybniku.Pokaż
79/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk topól włoskich, rosnących na terenach działek o numerach: 1135/185 i 1657/185, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, położonych przy ulicy Tadeusza Kościuszki 41 w Rybniku.Pokaż
78/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 5252/91, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki 5 w Rybniku.Pokaż
83/B/2010Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. olcha czarna z terenu parkingu przy ul. Brudnioka.Pokaż
77/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 1705/73, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Cmentarnej 39 w Rybniku.Pokaż
261/B/2010Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerk srebrny i modrzew rosnących na terenie ogrodu przydomowego przy ul. Rudzkiej cPokaż
74/B/2010Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadowPokaż
73/B/2010Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
72/B/2010Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
71/B/2010Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
75/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie wodociągiem Cieku Boguszowickiego przy ul. ŻorskiejPokaż
76/B/2010Zezwolenie na usunięcie 7 sztuk drzew rodzaju topola, rosnących na terenie działki przy ul. H. Wieniawskiego 3 w Rybniku.Pokaż
70/B/2010Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zabudowa zbiornika wodoru"Pokaż
69/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologicznych do kanalizacji ze stacji paliw przy ul. Wodzisławskiej 180 w RybnikuPokaż
68/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o numerze 1785/86, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mariańskiej 21A w Rybniku.Pokaż
67/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1618/165, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kosmonautów 19 w Rybniku.Pokaż
65/B/2010Wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rodzaju topola z terenu parku przy ul. Rymera.Pokaż
66/B/2010Zezwolenie na usunięcie 2 sztuk drzew gat. robinia akacjowa z terenu parku "Kozie Góry" przy ul. ChwałowickiejPokaż
64/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat.brzoza brodawkowata, rosnących na terenach działek o następujących numerach: 3560/428 i 3563/433, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Długiej w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
63/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. dwuzrostu drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 1772/205, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Majora Brunona Janasa 54 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
62/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenach działek o następujących numerach: 1927/122 i 1929/123, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Piownik 11 w Rybniku.Pokaż
61/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1915/113, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Kawalca 12 w Rybniku.Pokaż
60/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 108 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 1906/28, 3342/28, 3357/28, 3696/28, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Cegielnianej w Rybniku.Pokaż
59/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk, drzew rosnących na terenie działki o numerze 561/16, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Szulika 17B w Rybniku – Chwałowicach.Pokaż
58/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia 260cm, rosnącego na terenie działki nr 1399/139, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Onufrego Zagłoby w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
53/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 521/237, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
57/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1317/28, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Ludwika Zamenhofa w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
56/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 szt. drzew gat. topola euroamerykańska (mieszaniec), rosnących na terenie działki o numerze 397/19, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Szymanowskiego w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
55/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk brzóz brodawkowatych, rosnących na terenie działki o numerze 5301/37, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Generała Leopolda Okulickiego 37E w Rybniku – Radziejowie.Pokaż
54/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1831/314, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Miodowej 22A w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
53/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 521/237, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
52/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 600/72, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Frontowej w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
51/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie dębu szypułkowego, rosnącego na terenie działki o numerze 405/134, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Złotej w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
50/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 1552/178, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gruntowej 30 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
49/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2407/13, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
48/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 1766/205, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Majora Brunona Janasa w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
47/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2811/305, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Walecznych w Rybniku – Kamieniu.Pokaż
46/B/2010Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa budynku warsztatowego wymiany opon w Rybniku przy ul. Brzozowej "Pokaż
45/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie świerku srebrnego, rosnącego na terenie działki o numerze 1433/108, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 30 w Rybniku – Boguszowicach.Pokaż
44/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk sosen zwyczajnych, rosnących na terenie działki o numerze 1843/56, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Majora Brunona Janasa w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
43/B/2010Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku warsztatowego wymiany opon w Rybniku przy ul. Brzozowej 2"Pokaż
42/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew gatunku świerk serbski, rosnących na terenie działki o numerze 2208/134, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej w Rybniku.Pokaż
41/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 912/113, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 121 w Rybniku.Pokaż
40/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1750/45 i 2071/24, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy Osiedlu Południe 45A i 51A w Rybniku – Boguszowicach Osiedlu.Pokaż
39/B/2010Postanowienie wyjaśniające (analiza par. 4 i 5 rozporządzenia)Pokaż
38/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 29 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 5429/145, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Chrobrego 39 w Rybniku.Pokaż
37/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie ogródka działkowego, będącego w posiadaniu wnioskodawcy, położonego przy ulicy Rybackiej w Rybniku – Rybnickiej Kuźni.Pokaż
36/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 535/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ernesta Mruli w Rybniku – Niewiadomiu.Pokaż
35/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 797/83, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przedmieście w Rybniku – Zebrzydowicach.Pokaż
34/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1304/4, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja 99 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
681/2020Wydania decyzji na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk rosnącego na działce przy ul. Myśliwskiej 29 bPokaż
32/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 97/1 i 98/1, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
31/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 33 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 697/136, 725/121, 728/96, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Hotelowej 12 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
30/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki o numerze 2519/237, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
29/B/2010Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia- "Przebudowa ulicy Reymonta na odcinku od ronda Wodzisławskiego do ulicy Jankowickiej w Rybniku"Pokaż
28/B/2010Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i modernizacja ulicy Żołędziowej i Budowlanych w Rybniku"Pokaż
27/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew gatunku dąb czerwony, rosnących na terenie działki o numerze 249/20, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Skośnej 43E w Rybniku - Kłokocinie.Pokaż
26/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku jodła pospolita, rosnących na terenie działki o numerze 427/76, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stefana Batorego w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
25/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1038/6, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jabłoniowej w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
24/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 522/38, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stefana Batorego 55H w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
23/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 596/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Barwnej 17 w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
22/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1447/95, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Orkana 19 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
21/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 787/67, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Bocznej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
20/B/2010Postanowienie w sprawie podjęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa nowego bloku energetycznego o mocy ok. 900 MWe"Pokaż
19/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1662/26, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy mjr Brunona Janasa 92 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
18/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1370/97, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzepowickiej Rybniku.Pokaż
17/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku wierzba mandżurska, rosnącego na terenie działki o numerze 1102/95, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Słowiańskiej 5 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
15/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 2440/289, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Smolnej w Rybniku.Pokaż
13/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków deszczowych wraz ze ściekami technologicznymi z myjni pochodzących ze stacji paliw przy ul. Centralnej w Orzeszu do rowuPokaż
14/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenach działek o następujących numerach: 757/104 i 1010/100, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Pochyłej w Rybniku.Pokaż
12/B/2010Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy samochodowej myjni bezdotykowej wraz ze zbiornikiem podziemnym na olej opałowy na terenie istniejącej stacji paliw w Rybniku przy ul. RaciborskiejPokaż
11/B/2010Sprostowanie oczywistej omyłki w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
10/B/2010Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
9/B/2010Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
8/B/2010Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
7/B/2010Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia-Przebudowa ulicy Reymonta na odcinku od ronda Wodzisławskiego do ulicy Jankowickiej w RybnikuPokaż
6/B/2010Postanowienie o braku obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia- Przebudowa i modernizacja ulicy Żołędziowej i Budowlanych w RybnikuPokaż
5/B/2010Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla .: "Budowy samochodowej myjni bezdotykowej wraz ze zbiornikiem na olej opałowy z instalacją paliwową na terenie istniejącej stacji paliw przy ul.Raciborskiej"Pokaż
4/B/2010Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskej w deczyji - pozwoleniu wodnoprawnymPokaż
3/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki o numerze 668/10, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy w/w ulicy w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
2/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew gatunku topola balsamiczna, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 4847/194 i 4799/194, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Bolesława Chrobrego 39 w Rybniku.Pokaż
1/B/2010Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1791/79, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Parkowej w Rybniku.Pokaż
443/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie modrzewia europejskiego o obwodzie pnia 82cm, rosnącego na terenie działki o numerze 810/55, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Św. Maksymiliana 8 w Rybniku - Rybnickiej Kuźni.Pokaż
442/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 4185/174, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ks. Józefa Szafranka 8 w Rybniku.Pokaż
441/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola berlińska, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1828/31, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jankowickiej 7 w Rybniku.Pokaż
440/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 834/2, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
439/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 607/118, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jaśminowej w Rybniku.Pokaż
438/B/2009Wydanie zezwolenia na usun. 11 szt. drzew gat.: modrzew europejski – 3 szt., sosna zwyczajna – 8 szt., rosnących na terenach działek nr: 732/21 i 1048/25, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Wolnej w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
437/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 118 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 555/60 i 561/62, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku.Pokaż
436/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 120 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 290/63, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bratków w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
435/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 64 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 204, 1756/209, 2068/225, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Podleśnej oraz Strąkowskiej w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
434/B/2009Zezwoleni na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
433/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 2436/289, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej prz ulicy Smolnej 15 B w Rybniku.Pokaż
432/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2022/69, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
431/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 1876/256, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego w Rybniku.Pokaż
430/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 2320/155, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Lotników w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
429/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o numerze 3830/66, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Grunwaldzkiej 60 A w Rybniku.Pokaż
428/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 352 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 45 i 46, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Pilchowickiej w Rybniku - Ochojcu.Pokaż
427/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 507/45, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wyrobiskowej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
426/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 77 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1087/647, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Niepodległości w Rybniku - Popielowie.Pokaż
425/B/2009Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
424/B/2009Postanowienie w sprawie podjęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zabudowa zbiornika wodoru"Pokaż
423/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1944/144 i 1946/145, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Dworek w Rybniku.Pokaż
422/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 726/1, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kuźnickiej w Rybniku – Rybnickiej Kuźni.Pokaż
421/B/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2892/130, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Szczygłów 28 w Rybniku.Pokaż
420/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięice 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 648/90, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zgodnej w Rybniku – Gotartowicach.Pokaż
419/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 1175/72 i 2562/72, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Kominka w Rybniku.Pokaż
418/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1806/141, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 53 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
416/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1513/86, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ogrodowej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
417/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki o numerze 1350/68, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kardynała Bolesława Kominka 48 w Rybniku.Pokaż
415/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew gatunku topola osika, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 470/80, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku - Stodołach.Pokaż
270/B/2010Decyzja środowiskowa o o braku obowiązku przeprowadzenia OOŚ dla inwestycji pn. :Odbudowa koryta cieku Nacyna"Pokaż
213/B/2010Postanowienie o braku raportu na inwestycję pn. Odbudowa koryta cieku NacynaPokaż
413/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenach dz. nr: 1905/45, 1977/45, 2159/45, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicach: Jędrzeja Śniadeckiego 4, Patriotów 1, Patriotów 2 w Rybniku - Boguszowicach Osiedle.Pokaż
412/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2, 0m2 krzewów gatunku jałowiec skalny ‘skyrocket’, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1455/116, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rajskiej 8 w Rybniku - Boguszowicach Starych.Pokaż
411/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie świerku srebrnego, rosnącego na terenie działki o numerze 1744/132, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gotartowickiej 47 A w Rybniku – Gotartowicach.Pokaż
410/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunków: jodła pospolita – 1 szt., żywotnik zachodni – 2 szt., rosnących na terenie działki o numerze 806/113, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej w Rybniku.Pokaż
409/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku topola ‘Androscoggin’, rosnących na terenach działek o nr: 1834/496, 1838/499, 1839/501, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ul. Podmiejskiej w Rybniku - Golejowie.Pokaż
407/B/2009Decyzja odmowna na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku klon pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 1976/45, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jędrzeja Śniadeckiego 7 w Rybniku – Boguszowicach Osiedle.Pokaż
406/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1122/195, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jutrzenki w Rybniku – Gotartowicach.Pokaż
406/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1122/195, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jutrzenki w Rybniku – Gotartowicach.Pokaż
405/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 96 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 528/83 i 529/82, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Podgórnej w Rybniku - Golejowie.Pokaż
404/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 307/1, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Marklowickiej w Rybniku - Popielowie.Pokaż
403/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 528/83 i 529/82, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Podgórnej w Rybniku - Golejowie.Pokaż
408/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie Nacyny ciepłociągiemPokaż
402/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 3474/132, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Reymonta 57 w Rybniku.Pokaż
401/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 1031/6, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jabłoniowej w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
400/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola chińska, rosnących na terenie działki o numerze 5003/133, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej 18 B w Rybniku.Pokaż
399/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. sosen żółtych, rosnących na terenie działki o numerze 1414/110, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Generała Stanisława Szeptyckiego w Rybniku – Boguszowicach.Pokaż
398/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie świerku srebrnego, rosnącego na terenie działki o numerze 1436/46, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cypriana Kamila Norwida w Rybniku – Zebrzydowicach.Pokaż
397/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 787/35, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej 238 w Rybniku.Pokaż
396/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 2026/12, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Janusza Kusocińskiego 4 w Rybniku.Pokaż
395/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 2012/274, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Łąkowej 13 B w Rybniku.Pokaż
393/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 3109/214, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Topolowej 18 w Rybniku.Pokaż
392/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 978/42, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Raciborskiej 180 w Rybniku.Pokaż
391/B/2009decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa hali będącej częścią infrastruktury technicznej oczyszczalni ścieków „Boguszowice”, w której będą przyjmowane, rozdrabniane i uwadniane odpady biodegradowalne..."Pokaż
390/B/2009Wdanie zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzew i 3, 0m 2 krzewów, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1456/107, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wincentego Witosa 14 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
389/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 406/33, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Letniej w Rybniku – Niewiadomiu.Pokaż
388/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnącego na terenie działki o numerze 2096/51, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Maksymiliana 11 w Rybniku – Rybnickiej Kuźni.Pokaż
387/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 1191/14, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Na Niwie w Rybniku.Pokaż
386/B/2009Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
16/B/2010Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
385/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
384/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
383/B/2009Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
382/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadamiPokaż
381/B/2009Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
380/B/2009Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
379/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 4070/121, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku.Pokaż
378/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2572/310, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kruczej 15 w Rybniku.Pokaż
377/B/2009Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy systemu energetycznego oczyszczalni ścieków w Rybniku przy ul. RudzkiejPokaż
376/B/2009Postanowienie o wznowieniu postepowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną dotyczącą środowiskowych uwarunkowań dla budowy instalacji do wytrawiania stali o łącznej pojemności wanien procesowych do 30 m3 w Katowicach przy ul. Żelaznej 9Pokaż
375/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk wielozrostów drzew gatunku wierzba iwa, rosnących na terenie działki o numerze 1565/28, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zapłocie w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
374/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki o numerze 2169/45, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Jędrzeja Śniadeckiego w Rybniku – Boguszowicach Osiedle.Pokaż
373/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 3291/122, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Myśliwskiej 17 w Rybniku.Pokaż
372/B/2009Wydanie zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1911/113, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mieszka I nr 6 w Rybniku.Pokaż
371/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 379/136, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Makowej 17 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
370/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na zagospodarowanie terenów wokół Campusu - budowa kładki, wylotu i odprowadzanie deszczówkiPokaż
368/B/2009Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa nowego bloku energetycznego o mocy ok. 900 MWe"Pokaż
367/B/2009Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskodla dla inwestcyji pn. "Budowa nowego bloku energetycznego o mocy ok. 900 MWe" wraz z określeniem zakresu raportuPokaż
394/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 60 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 4453/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Jagiełły w Rybniku.Pokaż
365/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 60 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 834/82, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Generała Leopolda Okulickiego 177 w Rybniku – Popielowie.Pokaż
364/B/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 302, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cystersów 35 A w Rybniku – Ochojcu.Pokaż
363/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 1241/55, stanowiącej użytkowanie wieczyste KOMPANII WĘGLOWEJ S. A., położonej przy ulicy Zwycięstwa w Rybniku.Pokaż
362/B/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
361/B/2009Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
360/B/2009Zmiana pozwolenie na wytwarzanie odpadów, wraz z działalnością w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadówPokaż
359/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk topól 'Androscoggin", rosnących na terenie działki o numerze 1361/18, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej 99 w Rybniku – Golejowie.Pokaż
358/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 55 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 725, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jana Rericha w Rybniku - Popielowie.Pokaż
357/B/2009Zmiana pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków deszczowychPokaż
369/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków deszczowychPokaż
356/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew gatunków: brzoza brodawkowata – 3 szt., olsza czarna – 6 szt., rosnących na terenie działki nr 803/119, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
355/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1890/206, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Tulipanów w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
354/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki o numerze 4478/86, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Mariańskiej 3 B w Rybniku.Pokaż
351/B/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
353/B/2009Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadówPokaż
352/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2645/119, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Porucznika Kazimierza Ogrodowskiego 11, 13, 15, 17 w Rybniku.Pokaż
350/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2018/189, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Józefa w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
349/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologicznychPokaż
348/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 18 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Mglistej 3, 5, 7, 9 i Św. Maksymiliana 12, 23 w Rybniku - Rybnickiej Kuźni.Pokaż
347/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola francuska, rosnących na terenie działki o numerze 1174/97, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Śląskiej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
346/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 72 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 858/114, 859/114, 2076/83, 2077/83, 2078/83, 2080/83, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ul.: Heleny Marusarzówny i Jana Kowalczyka w Rybniku.Pokaż
345/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 939/8, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wincentego Witosa w Rybniku.Pokaż
344/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 958/146, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Niedobczyckiej 178 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
343/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1581/354, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej 87 w Rybniku.Pokaż
342/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 167 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 49, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podgórnej w Rybniku - Golejowie.Pokaż
341/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 34 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 2169/529, 2171/532, 2650/526, 2653/528, 2863/527, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Trzech Krzyży w Rybniku – Radziejowie.Pokaż
340/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew i 6, 9m2 krzewów, rosnących na terenach działek o numerach: 875/2, 1161/20, 1162/16, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Buchalików i Przewozowej w Rybniku.Pokaż
339/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew z terenów działek o numerach: 1839/104, 1911/99, 1916/101, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicach: 1 Maja, Ogrodowej, Przewozowej w Rybniku – Chwałowicach.Pokaż
338/B/2009Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zabudowa zbiornika wodoru"Pokaż
336/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 179/29, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jodłowej w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
337/B/2009Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskodla dla inwestcyji pn. "Zabudowa zbiornika wodoru" wraz z określeniem zakresu raportuPokaż
332/B/2009Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu odzysku odpadów asfaltowych i gruzowych w Rybniku, przy ul. Kolberga"Pokaż
331/B/2009Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Błękitnej-Małachowskiego w RybnikuPokaż
33/B/2010Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z terenu salonu samochodowego Toyota Konsek przy ul. Prostej 100Pokaż
333/B/2009Pozwolenie wodnoprawne dla ASD TOYOTA Konsek przy ul. Prostej 100 w Rybniku na odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacjiPokaż
330/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
329/B/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
328/B/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
327/B/2009Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
326/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacjiPokaż
325/B/2009Odmowa zmiany decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
334/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1042/86, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, administrowanej przez Szkołę Podstawową nr 16.Pokaż
324/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 922/57, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, administrowanej przez Zespół Szkół Zawodowych, położonej przy ulicy 11 Listopada 45.Pokaż
323/B/2009Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa instalacji do wytrawiania stali o łacznej pojemności wanien procesowych do 30 m3 w Katowicach na ulicy Żelaznej 9"Pokaż
322/B/2009Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
321/B/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
320/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
319/B/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
318/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 1536/105, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kardynała Bolesława Kominka w Rybniku.Pokaż
317/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki o numerze 2808/229, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Alojzego Szewczyka 18 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
316/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek nr: 577/34, 1306/24, 950/24, stanowiących współwłasność i współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy 1 Maja 49 i 97 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
315/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła kalifornijska, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2400/54, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Powstańców Śląskich 43 w Rybniku.Pokaż
314/B/2009Wdanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 602/203, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wiktora Poloczka 119 w Rybniku - Grabowni.Pokaż
313/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 614/195, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wiosny Ludów 39 w Rybniku - Golejowie.Pokaż
312/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku olsza czarna, rosnących na terenie działki o numerze 429/24, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Skośnej w Rybniku - Kłokocinie.Pokaż
311/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1840/109, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Za Torem w Rybniku.Pokaż
310/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 2429/53, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Chodkiewicza w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
309/B/2009Wydanie zezwolenia na usun. 54 szt. drzew zlokalizowanych w rejonie osadnika Holona I na terenach działek o nr: 936/45, 938/45, 1075/16, 1252/45, stanowiących użytkow. wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Kożdoniów w Rybniku – Chwałowicach.Pokaż
308/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2713/507, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Rericha 8w Rybniku – Radziejowie.Pokaż
307/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 1067/242, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ludowej w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
306/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 164/7 i 261/7, stanowiących użytkowanie i współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ul.: Gustawa Morcinka 43 i Sportowej 136 A w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
305/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku olsza czarna, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 475, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Łowieckiej 11 w Rybniku - Ochojcu.Pokaż
304/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 4381/7, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Rzecznej w Rybniku.Pokaż
303/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 1467/6, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 66 w Rybniku.Pokaż
302/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1819/29, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Ks. Jana Pojdy 51 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
301/B/2009Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
300/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
299/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 1744/13, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Popielowskiej 67 w Rybniku - Radziejowie.Pokaż
298/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
297/B/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
296/B/2009Postanowienie o sprostowaniu omyłki w pozwoleniu wodnoprawnymPokaż
295/B/2009Postanowienie w sprawie sprostowania omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa ulicy Żorskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku od ulicy Boguszowickiej w Rybniku do granicy Miasta Rybnika"Pokaż
294/B/2009Postanowienie o sprostowaniu pomyłki w pozwoleniu wpPokaż
293/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1013/31, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Buchalików w Rybniku – Gotartowicach.Pokaż
292/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 50/15, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku - Chwałęcicach.Pokaż
291/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki o numerze 237, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rybnickiej w Rybniku - Ochojcu.Pokaż
289/B/2009Postanowienie o sprostowaniu omyłki w pozwoleniu wodnoprawnymPokaż
288/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1085/95, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Władysława Warneńczyka w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
290/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 150 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1772/110, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej u zbiegu ulic Kornela Makuszyńskiego i Świerklańskiej w Rybniku.Pokaż
287/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2690/94, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 54 w Rybniku.Pokaż
286/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola berlińska, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1252/112, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ziemskiej w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
285/B/2009Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - "Zmiana sposobu użytkowania garażu na dwustanowiskową stację obsługi samochodów osobowych zlokalizowaną w Rybniku przy ul. Śląskiej 26"Pokaż
284/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew i 1, 5m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 1018/14, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Na Niwie w Rybniku.Pokaż
282/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1157/108, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gotartowickiej 23 A w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
281/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 4021/108, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 47 w Rybniku.Pokaż
279/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 280/90 i 1184/260, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, położonych przy ulicy Łącznej 14 w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
278/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2597/298, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Arki Bożka w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
277/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola czarna odmiana włoska, rosnącego na terenie działki o numerze 761/112, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wysokiej 16 A w Rybniku.Pokaż
276/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o nr: 3260/479 i 3261/479, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych w rejonie szybu „Marcin” przy ulicy Spółdzielczej w Rybniku - Radziejowie.Pokaż
275/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnychPokaż
274/B/2009Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia pn.: Budowa hali bedącej częścią infrastruktury technicznej oczyszczalni ścieków "Boguszpwoce" w której będą przyjmowane, rozdrabniane i uwadniane odpadyPokaż
273/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew i 25, 80m2 krzewów, zlokalizowanych na terenach działek administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicach: Józefa Pukowca 1, 2, 8, 9 i Obrońców Pokoju 25 w Rybniku.Pokaż
272/B/2009Decyzja odmawiająca uchylenia decyzji z dnia 23.12.2008r. w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla "Budowy hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej"Pokaż
271/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1133/147, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Niedobczyckiej w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
335/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na likwicację zbiornika ul. CegielnianaPokaż
270/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1586/84, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jankowickiej 98 w Rybniku.Pokaż
269/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 731/127, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Generała Leopolda Okulickiego w Rybniku - Popielowie.Pokaż
267/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach dz. o nr 3448/36 oraz cmentarza parafialnego (kwatery nr: 5, 6, 15), stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ul.: Rybnickiego 2, Jana Kotucza / Rudzkiej w Rybniku.Pokaż
266/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 2884/8, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołaja Gogola 15 w Rybniku.Pokaż
265/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 3619/9, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołaja Gogola w Rybniku.Pokaż
264/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 181/1, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ignacego Mościckiego 36 A w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
263/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1483/259, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej 154 B w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
366/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 22 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3162/122, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Myśliwskiej 21 w Rybniku.Pokaż
262/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 4444/47, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żużlowej w Rybniku.Pokaż
261/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologicznych do kanalizacjiPokaż
260/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2, 0m 2 krzewów gatunku jałowiec skalny ‘skyrocket’, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2315/311, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Arki Bożka 32 w Rybniku – Kamieniu.Pokaż
259/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 846/155, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rybackiej 1 B w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
258/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola berlińska, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 157/6, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 135 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
257/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1923/113, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 44 w Rybniku - Boguszowicach Starych.Pokaż
256/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1435/8, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej 95 w Rybniku – Golejowie.Pokaż
268/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na budowę oczka wodnegoPokaż
255/B/2009Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Adaptacja istniejącego budynku na usługi lingwistyczne"Pokaż
254/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 168/15, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jodłowej 62 A w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
253/B/2009Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia pn.: Budowa wytwórni mas bitumicznych w Rybniku przy ul. PoligonowejPokaż
280/B/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3216/100, stanowiącej Cmentarz Komunalny, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Rudzkiej 70 B w Rybniku.Pokaż
252/B/2009Zezwolenie na transport odpadówPokaż
251/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki o numerze 926/110, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Harcerskiej 40 w Rybniku.Pokaż
250/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 3030/182, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Małej w Rybniku.Pokaż
249/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 148 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 4, 105/6, 281/8, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Radziejowskiej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
248/B/2009Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 747/49, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Węglowej w Rybniku – Boguszowicach Osiedle.Pokaż
247/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 49 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 84/6, 86/6, 126/1, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku – Boguszowicach Osiedle.Pokaż
246/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód deszczowych do ziemiPokaż
243/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 572/22, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Działkowców w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
242/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 133/23, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pawła Semana w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
241/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 70 i 321/71, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Wodzisławskiej w Rybniku – Zamysłowie.Pokaż
240/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki o numerze 5133/179, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Młyńskiej 10 w Rybniku.Pokaż
239/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 1085/261, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Henryka Sienkiewicza 8 w Rybniku.Pokaż
238/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 177/35, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pawła Semana w Rybniku – Niewiadomiu.Pokaż
237/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 120/35, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dąbrowy w Rybniku – Niewiadomiu.Pokaż
236/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 706/146 i 928/150, stanowiących trwały zarząd wnioskodawcy, położonych przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej 29 w Rybniku – Golejowie.Pokaż
235/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 3246/141, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Wałem 23 w Rybniku.Pokaż
233/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 3880/138, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Olszowej 60 w Rybniku.Pokaż
234/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku topola ‘androscoggin’, rosnących na terenie działki o numerze 2087/45, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Czwartaków 1 w Rybniku - Boguszowicach Osiedle.Pokaż
232/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna czarna, rosnących na terenie działki o numerze 2968/91, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Antoniego Staiera w Rybniku.Pokaż
231/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1151/182, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Janusza Korczaka 13 w Rybniku.Pokaż
230/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1276/318, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Strąkowskiej 26 C w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
229/B/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
228/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
227/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
226/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
225/B/2009Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
224/B/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
223/B/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
221/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie dwuzrostu drzewa gatunku wierzba iwa, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 5077/237, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Pawła Woronicza 9 w Rybniku – Popielowie.Pokaż
222/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk wielozrostów drzew gatunku wierzba biała, rosnących na terenie działki o numerze 1754/76, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej w Rybniku.Pokaż
220/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2944/35, stanowiącej użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kłokocińskiej 51 w Rybniku – Kłokocinie.Pokaż
219/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki trójzrostu drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 1221/12, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Łącznej w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
283/B/2009Zmiana zezwolenia upoważniającego do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisjiPokaż
218/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk topól berlińskich, rosnących na terenach działek o numerach: 2952/116 i 2983/116, stanowiących użytkowanie wieczyste wnioskodawcy, położonych przy ulicy Poligonowej nr 1 w Rybniku - Kłokocinie.Pokaż
217/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód deszczowych do rowuPokaż
216/B/2009Decyzja o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn.: Otwarcie serwisu opon, serwisu klimatyzacji, myjni ręcznej oraz sprzedaży opon, akumulatorów, felg i oleju w Rybniku przy ul. PrzemysłowejPokaż
215/B/2009Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Remontu drogi leśnej na terenie leśnictwa Wielopole"Pokaż
213/B/2009Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Otwarcie serwisu opon, serwisu klimatyzacji, myjni ręcznej oraz sprzedaży opon, akumulatorów, felg i oleju w Rybniku przy ul. PrzemysłowejPokaż
214/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2, 0m2 krzewu gatunku złotokap pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 3018/182, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Małej 9 w Rybniku.Pokaż
212/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku sosna wejmutka, rosnących na terenie działki o numerze 1855/1, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kuźnickiej w Rybniku.Pokaż
211/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1329/45, 1895/10, 2112/45, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Braci Nalazków w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
210/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1837/34, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Równej w Rybniku – Zebrzydowicach.Pokaż
244/B/2009Decyzja naliczająca karę za usunięcie bez wymaganego prawem zezwolenia 1, 4m2 krzewów gatunku różanecznik katawbijski z terenu działki o numerze 3084/142, położonej przy ulicy Józefa Rymera w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
245/B/2009Decyzja odmowna na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku dąb szypułkowy, rosnących na terenie działki o numerze 1062/65, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karłowej w Rybniku - Chwałęcicach.Pokaż
208/B/2009Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla pn: Budowa łącznika drogowego ul. Poligonowa i Rycerska w Kłokocinie w ramach rozbudowy infrastruktury drogowej w dzielnicy KłokocinPokaż
206/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola berlińska, rosnącego na terenie działki o numerze 2824/170, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Chrobrego 16 w Rybniku.Pokaż
205/B/2009wydania decyzji Prezydenta Miasta Rybnika zezwalającej na usunięcie 15 szt. drzew gat. Żytotnik zachodni oraz 29 m2 krzewów róznych gatunków, rosnących na terenie działki o numerze 3574/66, położonej przy ul. Dąbrówki 9 w RybnikuPokaż
204/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z ul. Furgoła i Ks. Pojdy w Czerwionce - Leszczynach do rowów przydrożnychPokaż
203/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: orzech włoski – 1 szt., świerk srebrny – 1 szt., rosnących na terenie działki o numerze 2556/241, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żwirowej 3 D w Rybniku – Popielowie.Pokaż
202/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1218/231, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Książenickiej 33 D w Rybniku - Golejowie.Pokaż
201/B/2009Decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla "Adaptacji cześci pomieszczeń centrum usług pogrzebowych na krematorium w Rybniku przy ul. Zadumy" wobec niezgodności lokalizacyjnej przedsięwzięcia z ustaleniami MPZPPokaż
200/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3361/447, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Energetyków w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
199/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych wylotami zlokalizowanymi na terenie gminy czerwionka - LeszczynyPokaż
198/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 968/140, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
197/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki o numerze 278/26, stanowiącej trwały zarząd wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sportowej 52 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
196/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z ul.Górniczej i Furgoła w Czerwionce-LeszczynachPokaż
195/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacjiPokaż
194/B/2009Wygaszenie decyzji-pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnychPokaż
193/B/2009Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Żorskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku od ulicy Boguszowickiej w Rybniku do granicy Miasta Rybnika"Pokaż
192/B/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
191/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wraz z działalnością w zakresie odzysku odpadówPokaż
190/B/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
605/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1465/34, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gronowej w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
189/B/2009Wydanie dycyzji na usunięcie dwóch suchych dzrzew gatunku topola rosnących przy boisku ul. Kowalczyka administrowanym przez GKS "Pierwszy"Pokaż
187/B/2009Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Wodzisławskiej na odcinku od ronda Północno-Irlandzkiego do granic Miasta Rybnika z Radlinem"Pokaż
185/B/2009Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa ulicy Podmiejskiej w RybnikuPokaż
186/B/2009Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie Parku Miejskiego na terenie Zespołu Szkół Wyższych (Kampus) w Rybniku"Pokaż
184/B/2009Decyzja odmawiająca wydania warunków środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia "Budowa hali do przyjmowania, rozdrabniania i uwadniania odpadów biodegradowalnych pochodzących z przemysłu spożywczego"Pokaż
657/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 80/9, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Gliwickiej 71 w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
672/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 360/1, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Łowieckiej w Rybniku - Ochojcu.Pokaż
207/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk wielozrostów drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki o numerze 872/50, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Błękitnej w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
666/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 382/140, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Onufrego Zagłoby w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
665/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion pensylwański, rosnącego na terenie działki o numerze 665/20, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ks. Jana Pojdy 52 B w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
653/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 3983/86, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zajezdnej 13 w Rybniku.Pokaż
183/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni przy ul. Obwiednia Południowa do kanalizacjiPokaż
649/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1965/19, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy Osiedlu Krakusa 11 w Rybniku.Pokaż
607/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 55 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3171/72, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ignacego Daszyńskiego w Rybniku - Popielowie.Pokaż
182/B/2009Sprostowanie oczywistej omyłki popełnionej w pozwoleniu na wytwarzanie odpadówPokaż
615/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 3281/107, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Borowej w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
617/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2596/150, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zofii Nałkowskiej w Rybniku – Kamieniu.Pokaż
602/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku olsza czarna, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2522/267, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Henryka Sienkiewicza w Rybniku.Pokaż
636/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku żywotnik zachodni, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1939/286, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Rymera 26 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
181/B/2009Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. "Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku od ulicy Boguszowickiej w Rybniku do granicy Miasta Rybnika"Pokaż
654/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2288/134, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Olszowej 35 w Rybniku.Pokaż
603/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 993/19, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Północnej w Rybniku – Golejowie.Pokaż
622/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 360, 0m2 krzewów rosnących na terenie działki o numerze 4168/70, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawców, położonej przy ulicach: Jana Kotucza i Zawiszy Czarnego w Rybniku.Pokaż
609/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 3516/67 i 3517/67, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Jana Kasprowicza w Rybniku.Pokaż
667/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 18 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 4333/262, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Reymonta w Rybniku.Pokaż
180/B/2009Decyzja umarzająca postepowanie jako bezprzedmiotowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę Dk 78 w Rybniku"Pokaż
179/B/2009Przebudowa mostu na rzece Nacyna na ul. Kotucza w RybnikuPokaż
675/2020Wydanie zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzew i 0, 5m2 krzewu, rosnących na terenie działki o 1046/4, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kożdoniów 1 w Rybniku – Chwałowicach.Pokaż
639/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 878/287, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Fiołkowej 6 w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
178/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
177/B/2009Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów (wraz z działalnością w zakresie zbierania i transportu odpadów)Pokaż
638/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1153/97, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 149 A w Rybniku.Pokaż
176/B/2009Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
175/B/2009Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
174/B/2009Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadówPokaż
173/B/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
172/B/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
171/B/2009Wygaszenie części decyzji na odprowadzanie wód deszczowych dla Miasta ŻoryPokaż
629/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 703/34, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jaśminowej w Rybniku.Pokaż
624/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk dwuzrostów drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2347/115, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Porucznika Kazimierza Ogrodowskiego 36 w Rybniku.Pokaż
170/B/2009Decyzja zmieniająca pozwolenie wodnoprawne-Wydłużenie odcinka zarurowania rowuPokaż
662/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki o numerze 1408/74, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Chwałowickiej 66 w Rybniku.Pokaż
616/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3266/58, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Grunwaldzkiej w Rybniku.Pokaż
188/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku dąb szypułkowy, rosnących na terenach działek o numerach: 147 i 1219/59, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Bronisława Czecha w Rybniku - Chwałęcicach.Pokaż
656/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki o numerze 1137/44, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej 304 w Rybniku – Gotartowicach.Pokaż
599/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew i 0, 5m2 krzewu, rosnących na terenie działki o numerze 1532/104, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kardynała Bolesława Kominka w Rybniku.Pokaż
652/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1986/290, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Willowej 17 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
663/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła koreańska, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 2389/93, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Juliusza Kossaka 27 w Rybniku - Radziejowie.Pokaż
630/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 3608/9, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Poniatowskiego w Rybniku.Pokaż
626/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1964/354, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej w Rybniku.Pokaż
164/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków deszczowych z projektowanych budynków mieszkalnych do Potoku BoguszowickiegoPokaż
600/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 1649/199, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Onufrego Zagłoby 4 B w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
637/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola osika, rosnącego na terenie działki o numerze 847/67, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Broniewskiego w Rybniku.Pokaż
620/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 771/180, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
628/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i 10, 5m2 krzewu, rosnących na terenie działki o numerze 2007/191, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sąsiedzkiej w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
209/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 867/229, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wieżowej w Rybniku - Golejowie.Pokaż
650/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 1050/4, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kożdoniów 5 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
598/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jodła pospolita o obwodzie pnia 88cm, rosnącego na terenie działki o numerze 1649/199, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Onufrego Zagłoby w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
163/B/2009Decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "zmiany sposobu uzytkowania garażu na dwustanowiskową stację obsługi samochodów osobowych w Rybniku przy ul. Śląskiej 26"Pokaż
162/B/2009Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Przebudowy ulicy Niepodległości w Rybniku"Pokaż
161/B/2009Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Zabudowy kabiny malarskiej i komory śrutowniczej w istniejącym zakładzie przy ul. Klokocińskiej 51"Pokaż
160/B/2009Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływaina na środowisko dla przedsięwzięcia "Przebudowa i adaptacja budynku gospodarczego na warsztat samochodowy w Rybniku przy ul. Żorskiej 300"Pokaż
159/B/2009Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Przebudowa mostu na rzece Nacyna na ul. Kotucza w Rybniku"Pokaż
623/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 30 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 4168/70, stanowiącej współużytkowanie wieczyste wnioskodawców, położonej przy ulicach: Jana Kotucza i Zawiszy Czarnego w Rybniku.Pokaż
158/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
157/B/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
156/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
155/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
154/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych z projektowanego budynku handlowego przy ul. Prostej w RybnikuPokaż
621/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku jesion wyniosły, rosnących na terenie działki o numerze 1338/69, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nacyńskiej w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
673/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 119 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 943/27, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podgórnej w Rybniku - Golejowie.Pokaż
153/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
606/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1027/113, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pochyłej w Rybniku – Boguszowicach.Pokaż
152/B/2009Decyzja w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody ze studni S4Pokaż
608/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2106/149, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cypriana Kamila Norwida w Rybniku – Zebrzydowicach.Pokaż
151/B/2009Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej na budowę bocznicy kolejowej dla LUBARUPokaż
670/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 131 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 607/76 i 1015/77, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Brzezińskiej w Rybniku.Pokaż
147/B/2009Postanowienie o sprostowaniu omyłki dotyczącej separatoraPokaż
674/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew i 15, 0m2, rosnących na terenie działki o numerze 1534/31, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej 244 w Rybniku.Pokaż
134/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie wylotu i zarurowanie odcinka rowu celem odprowadzania ścieków deszczowych z projektowanego budynku mieszkalnego w Rybniku przy ul. TargowejPokaż
641/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 4053/98, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 74 B/1 w Rybniku.Pokaż
100/B/2009Postanowienia o wznowieniu postepowania w sprawie zakończonej decyzja ostateczną Prezydenta Miasta Rybnika- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej 175B"Pokaż
661/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 3110/223, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Długiej 41 w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
664/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła koreańska, rosnącego na terenie działki o numerze 2856/73, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Emilii Plater 18 w Rybniku.Pokaż
627/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i 1, 0m2 krzewu, rosnących na terenie działki o numerze 947/122, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
604/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2092/163, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rybackiej w Rybniku.Pokaż
133/B/2009Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
132/B/2009Wygaszenie pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
131/B/2009Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
130/B/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
129/B/2009Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
128/B/2009Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
610/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 866/155, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Legionów w Rybniku - Chwałęcicach.Pokaż
611/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 312/54, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku.Pokaż
625/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2380/94, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Antoniego w Rybniku.Pokaż
98/B/2009Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrzaPokaż
135/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków deszczowych do Nacyny z terenu stacji paliw BP "Rybak", ul. Kotucza/Budowlanych w RybnikuPokaż
127/B/2009Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
101/B/2009Decyzja o środowiskowych uwarunkownaich dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ul. Czułowskiej w Tychach"Pokaż
102/B/2009Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa wytwórni autoklawizowanego betonu komórkowego w Rybniku przy ul. Podmiejskiej"Pokaż
126/B/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
125/B/2009Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
124/B/2009Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
123/B/2009Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
136/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych z Autoryzowanego Dealera Samochodów PEUGEOT (salon-serwis-diagnostyka-części zamienne) w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej/Żwirowej do kanalizacjiPokaż
137/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków opadowych do MłynówkiPokaż
122/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
121/B/2009Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
120/B/2009Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
119/B/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
118/B/2009Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
117/B/2009Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
116/B/2009Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
658/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 2153/290, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Teofila Bieli 52 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
668/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 17 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki o numerze 1936/59, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zapłocie w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
138/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na budowę wylotu i odprowadzanie wód deszczowych do rowuPokaż
139/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków deszczowych do ziemiPokaż
99/B/2009Zmiana zezwolenia upoważniającego do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisjiPokaż
162/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew gatunków: modrzew europejski – 1 szt., sosna zwyczajna – 7 szt., rosnących na terenie działki o numerze 3042/182, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku.Pokaż
140/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku topola berlińska, rosnącego na terenie działki o numerze 1235/264, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie w Rybniku.Pokaż
115/B/2009Sprostowanie oczywistej omyłki w decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
114/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
113/B/2009Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
112/B/2009Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
111/B/2009Zmiana zezewolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
149/B/2009Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Posadowienie zbiornika na olej napędowy dla potrzeb obsługi floty samochodowej firmy MARAT Rybnik Sp. z o.o.”Pokaż
110/B/2009Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
109/B/2009Pokaż
108/B/2009Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
140/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego oraz szczególne korzystanie z wódPokaż
632/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1528/90, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Składowej w Rybniku.Pokaż
631/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 1665/328, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wroniej w Rybniku.Pokaż
141/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologicznych z myjni na stacji paliw "Rybak" przy ul. Kotucza/Budowlanych w Rybniku do kanalizacji sanitarnejPokaż
142/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologicznych z myjni na stacji paliw Levin przy ul. Raciborskiej w Rybniku do kanalizacji sanitarnejPokaż
143/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie do kanalizacji sanitarnej ścieków technologicznych z myjni ze stacji paliw BP Jaśmin w Rybniku przy ul. SybirakówPokaż
157/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 4475/115, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Rybniku.Pokaż
655/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna himalajska, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 3466/119, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hutniczej 7 w Rybniku.Pokaż
107/B/2009Postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla "Przebudowy ul. Podmiejskiej w Rybniku"Pokaż
106/B/2009Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy III kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rybniku przy ul. Kolberga"Pokaż
105/B/2009Postanowienia o braku obowiązku sporządzenia raportu dla "Zabudowy kabiny malarskiej i komory śrutowniczej w istniejącym zakładzie przy ul. Kłokocińskiej 51"Pokaż
104/B/2009Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy salonu samochodowego z zapleczem serwisowym i stacją kontroli pojazdów w Rybniku przy ul. Siwca"Pokaż
103/B/2009Decyzji o środowiskowych uwarinkowaniach dla "Zmiany sposobu uzytkowania garażu na stację diagnostyki pojzadów w Rybniku przy ul. Boguszowickiej"Pokaż
660/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki o numerze 978/84, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bratków 12 w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
156/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 937/15, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Na Niwie w Rybniku.Pokaż
167/B/2009Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Orzepowickiej 8d w Rybniku wraz z likwidacją okładzin azbestowych"Pokaż
166/B/2009Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Budynków użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 34 w Rybniku"Pokaż
165/B/2009Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 22 w Rybniku-Niedobczycach wraz z likwidacją okładzin azbestowych"Pokaż
169/B/2009Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Rybniku-Nowinach wraz z likwidacją okładzin azbestowych"Pokaż
168/B/2009Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku"Pokaż
601/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 1556/123, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Zadumy w Rybniku - Kłokocinie.Pokaż
155/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew gat.: sosna zwyczajna – 1 szt., świerk pospolity – 13 szt., rosnących na terenie działki nr 2739/125, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Rycerskiej w Rybniku – Kłokocinie.Pokaż
144/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na likwidację studniPokaż
671/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 59/3, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Pryszczyny 2 B w Rybniku – Ochojcu.Pokaż
145/B/2009Decyzja środowiskowa na budowę hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Wodzisławskiej w RybnikuPokaż
640/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 802/127, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy gen. Leopolda Okulickiego 129 w Rybniku.Pokaż
146/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie ścieków technologicznych z myjni oraz wód deszczowych z terenu stacji paliw LOTOS przy ul. Żorskiej w RybnikuPokaż
648/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki o numerze 2374/220, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Józefa 40 w Rybniku.Pokaż
659/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 1791/136, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Za Torem 35 w Rybniku.Pokaż
96/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku wierzba babilońska, rosnącego na terenie działki o numerze 479/143, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cypriana Kamila Norwida w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
97/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew gatunku jarząb pospolity, rosnących na terenach działek o numerach: 1458/8, 1461/4, 1464/4, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku.Pokaż
95/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku klon jesionolistny, rosnącego na terenie działki o numerze 1999/29, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Pukowca 1 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
93/B/2009Opinia w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
94/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki o numerze 1685/100, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Jankowickiej 16 w Rybniku.Pokaż
92/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki o numerze 1656/28, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Piłsudskiego 2 A w Rybniku.Pokaż
90/B/2009Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
91/B/2009Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
89/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
88/B/2009Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
87/B/2009Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
86/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
85/B/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
84/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
83/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 1751/38, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przyjaźni 16 A w Rybniku.Pokaż
82/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 2139/129, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Piuownik 4 A w Rybniku.Pokaż
81/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku sosna wejmutka, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 4168/70, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zawiszy Czarnego w Rybniku.Pokaż
80/B/2009Wydanie zezwolenia na usun. 698 sztuk drzew i 15, 0m2 krzewów, zlokalizowanych na terenach działek nr: 1906/28, 3342/28, 3357/28, 3695/28, 3696/28, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicach: Cegielnianej i Jana Kotucza w Rybniku.Pokaż
79/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 62 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1906/28, 3342/28, 3357/28, 3695/28, 3696/28, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicach: Cegielnianej i Jana Kotucza w Rybniku.Pokaż
77/B/2009Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
78/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gat.: jarząb pospolity – 1 szt., brzoza brodawkowata – 4 szt., rosnących na terenie działki nr 1221/12, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Łącznej w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
76/B/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
75/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
74/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
73/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 121 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1005/76, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Budowlanych w Rybniku.Pokaż
72/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 23 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 987/191, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzechowej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
71/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie wylotu i odprowadzanie deszczówki z posesji przy ul. JaniegoPokaż
70/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicach: Byłych Więźniów Politycznych, Cegielnianej/Gliwickiej, Rudzkiej 70 B w Rybniku.Pokaż
69/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 3509/68, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Andrzeja Frycza Modrzewskiego 21 w Rybniku.Pokaż
68/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 3, 0m2 krzewów gatunku jaśminowiec wonny, rosnących na terenie działki o numerze 1922/121, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Hibnera 23 w Rybniku.Pokaż
67/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki o numerze 79/6, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jastrzębskiej 12 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
66/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2950/164, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Długiej w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
65/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola osika, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 993/55, dzierżawionej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Kupieckiej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
64/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba biała, rosnącego na terenie działki o numerze 2422/128, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jadwigi i Feliksa Białych w Rybniku.Pokaż
63/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion pensylwański, rosnącego na terenie działki o numerze 2855/15, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy ks. Jana Pojdy 56 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
62/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jesion pensylwański, rosnącego na terenie działki o numerze 2855/15, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy ks. Jana Pojdy w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
61/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jesion pensylwański, rosnących na terenie działki o numerze 2700/3, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy ks. Jana Pojdy 60 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
60/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jesion pensylwański, rosnących na terenie działki o numerze 2853/29, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy ks. Jana Pojdy 50 C w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
58/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 155/63, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej 116 A w Rybniku.Pokaż
59/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 849/18, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej w Rybniku - Golejowie.Pokaż
57/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2574/320 i 2576/320, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Ligockiej w Rybniku.Pokaż
56/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 688/18, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Miejskiej 12 w Rybniku.Pokaż
54/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku wierzba biała, rosnących na terenie działki o numerze 1745/155, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Chrobrego 29 w Rybniku.Pokaż
55/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki trójzrostu drzewa gatunku wierzba krucha, rosnącego na terenie działki o numerze 5245/469, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 328 B w Rybniku - Popielowie.Pokaż
53/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 2980/305, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Falistej w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
52/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 4401/91, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Na Okrzeszyńcu w Rybniku.Pokaż
51/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 3378/57, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy kpt. Leopolda Janiego 8 w Rybniku.Pokaż
50/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 98 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1540/68, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej w Rybniku.Pokaż
48/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki ze zlewni Z-10 w ŻorachPokaż
49/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew gat.: brzoza brodawkowata – 5 szt., olsza czarna – 6 szt., rosnących na terenie działki nr 1080/194, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Studziennej w Rybniku.Pokaż
47/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki ze zlewni Z-5 w ŻorachPokaż
46/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z ulic Dworcowej i Kopernika w ŻorachPokaż
45/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie deszczówki z terenu dz. Kleszczówka w Żorach wylotem fi-800 do rzeki RudyPokaż
44/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z terenu pomiędszy ul. Armii Krajowej, Rybnicką, WodzisławskąPokaż
43/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z ul. AK w ŻorachPokaż
42/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 69/1 i 1790/103, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Stanisława Małachowskiego 145 w Rybniku – Boguszowicach.Pokaż
41/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z ul. Hańcówka w ŻorachPokaż
40/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z os. Korfantego w ŻorachPokaż
39/B/2009Pozwolenie w-p na odprowadzanie deszczówki z dzielnicy Baranowice w ŻorachPokaż
38/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód deszczowych z dzielnicy Rój z ŻorachPokaż
37/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 430 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 297/8, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Karola Szymanowskiego w Rybniku – Niewiadomiu.Pokaż
36/B/2009Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrzaPokaż
35/B/2009Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu dla inwestycji pn. renowacji BazylikiPokaż
150/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód deszczowych z terenu miasta Żory-ulic Wodnej i ZaułekPokaż
34/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z terenu ul. Cichej i Ładnej w ŻorachPokaż
32/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologicznych do kanalizacjiPokaż
33/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z dzielnicy Miasta Żory - Kleszczówka wylotem fi1000 poprzez rów otwarty do rzeki RudyPokaż
30/B/2009Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu odzysku odpadów asfaltowych i gruzowych w Rybniku, przy ul. Kolberga"Pokaż
31/B/2009Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn. "Remont hali widowiskowo-sportowej z dobudową łącznika do basenu w Rybniku-Boguszowicach, przy ul. Jastrzębskiej na parceli nr 98/1Pokaż
29/B/2009Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrzaPokaż
28/B/2009Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrzaPokaż
27/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 62 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1704/60, 1705/60, 1706/60, stanowiących współwłasność wnioskodawców, położonych przy ulicy Józefa Chełmońskiego w Rybniku.Pokaż
25/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 2822/142, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Wałem 52 w Rybniku.Pokaż
26/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek nr: 1758/99, 1986/100, 3240/174, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicach: Łony 11, Śląskiej 7 – 15 i 27 w Rybniku – Chwałowicach.Pokaż
24/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 1409/110, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Braci Nalazków w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
23/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 3895/141, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Wałem 51 w Rybniku.Pokaż
22/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 2440/122 i 2443/123, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Bohaterów Westerplatte 10 w Rybniku.Pokaż
21/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki nr 1621/458, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Średniej w Rybniku - Radziejowie.Pokaż
20/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew i 2, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 1570/446, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wiktora Poloczka w Rybniku – Grabowni.Pokaż
19/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 3068/113, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodnej w Rybniku.Pokaż
18/B/2009Decyzja środowiskowa na budowę zakładu przerobu odpadówPokaż
17/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 5449/58, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Leopolda Staffa w Rybniku - Popielowie.Pokaż
16/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki nr 1835/202, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hożej 13 w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
15/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1394/57, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Majątkowej 28 w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
14/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 126/1 i 153/6, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
12/B/2009Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrzaPokaż
13/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki nr 3151/411, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Długiej 81 w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
11/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1452/26, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy mjr. Brunona Janasa 90 a w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
10/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 794/134, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Złotej 10 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
9/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki nr 558/136, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Makowej 2 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
8/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki nr 1259/190, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Plebiscytowej w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
6/B/2009Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
7/B/2009Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
5/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 28 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenie działki o numerze 131/22, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ludwika Zamenhofa 19 b w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
4/B/2009Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzania wód deszczowych z odwodnienia drogi w SzczerbicachPokaż
3/B/2009Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji pn. Budowa bocznicy normalnotorowej dla firmy LUBARPokaż
2/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 205 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 3207/106, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku.Pokaż
1/B/2009Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki o numerze 325, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wiślanej w Rybniku - Golejowie.Pokaż
476/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jesion pensylwański, rosnących na terenie działki o numerze 1839/104, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
475/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rybnickiej w Rybniku - Ochojcu.Pokaż
474/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 101 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 5255/38, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Generała Leopolda Okulickiego 35 E w Rybniku – Radziejowie.Pokaż
472/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki nr 732/216, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Gruntowej w Rybniku.Pokaż
473/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew i 25, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 1777/106, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Za Torem 23 w Rybniku.Pokaż
470/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie czterozrostu drzewa gatunku wierzba biała, rosnącego na terenie działki nr 3988/121, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wodnej w Rybniku.Pokaż
471/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny,, położonej przy ulicy Plebiscytowej w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
469/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki nr 3024/68, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żytniej w Rybniku.Pokaż
468/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 1831/6, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
467/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 1362/4, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ignacego Łukasiewicza w Rybniku.Pokaż
466/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2, 4m2 krzewów gatunku ligustr pospolity, rosnących na terenie działki nr 1976/45, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jędrzeja Śniadeckiego 7 b w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
465/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jesion pensylwański, zlokalizowanych na terenie działki nr 1359/87, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hetmańskiej 19 b w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
464/B/2008Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach, na dzialkach nr: 1059/154, 3180/155 (część działki), 1137/157, 1132/157 i 2905/159"Pokaż
463/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 3861/58, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Grunwaldzkiej 18 w Rybniku.Pokaż
462/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki nr 1329/178, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Michała Wołodyjowskiego w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
460/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki o numerze 1102/42, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Józefa w Rybniku.Pokaż
461/B/2008Wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni BIOBLOK w Rybniku - OchojcuPokaż
459/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 748/65, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej w Rybniku.Pokaż
458/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 42 sztuk drzew gat.: świerk srebrny – 1 szt., świerk pospolity – 41 szt., rosnących na terenach działek nr: 473/65 i 474/65, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ul. Boguszowickiej w Rybniku.Pokaż
457/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 1797/34, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Błękitnej w Rybniku – Boguszowicach.Pokaż
456/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 50 sztuk drzew, rosnących na terenach działek nr: 2661/437 i 2662/437, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Długiej w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
454/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenach działek o numerach: 1464/305 i 1466/305, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Żorskiej w Rybniku.Pokaż
455/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 794/131, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Niedobczyckiej w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
453/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki nr 1941/153, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
451/B/2008Zezwolenie na prowadzeni działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
452/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1554/5, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 21 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
450/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku topola euroamerykańska (mieszaniec), rosnących na terenach działek o numerach: 3954/26 i 3955/26, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Cmentarnej 1 w Rybniku.Pokaż
449/B/2008zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
448/B/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
447/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunków: klon pospolity – 1 szt., lipa drobnolistna – 2 szt., rosnących na terenie działki o numerze 20, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Miejskiej 12 w Rybniku.Pokaż
446/B/2008Wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie deszczówki z obiektu przy ul. Obwiednia PołudniowaPokaż
445/B/2008Pozwolenie wodnoprawne na budowę stawuPokaż
444/B/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
443/B/2008Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
442/B/2008Zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościPokaż
441/B/2008Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościPokaż
440/B/2008Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
439/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku klon jesionolistny, rosnącego na terenie działki nr 1663/109, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Młyńskiej 13 w Rybniku.Pokaż
437/B/2008Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ul. Kościuszki w Rybniku"Pokaż
438/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 208, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzechowej 26 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
436/B/2008Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Utwardzenie placu składowego na materiały roślinne do produkcji kompostu na terenie istniejącej kompostowni w Rybniku przy ul. Pod Lasem"Pokaż
435/B/2008Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali do produkcji farb i lakierów w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej, na działce nr 2170/98”Pokaż
434/B/2008postanowienie o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Posadowienie zbiornika na olej napędowy dla potrzeb obsługi floty samochodowej firmy MARAT Rybnik Sp. z o.o.”Pokaż
433/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku sosna czarna, rosnących na terenie działki o numerze 1841/75, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Grunwaldzkiej 66 w Rybniku.Pokaż
432/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenach działek nr: 2069/45 i 171/2, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ul.: Osiedlu Południe 47 i Jastrzębskiej 15 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
431/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 3817/52, 3818/52, 4140/52, 4191/52, będących w posiadaniu wnioskodawcy, położonych przy ulicy Sławików w Rybniku.Pokaż
430/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku jesion pensylwański, rosnących na terenie działki nr 2707/13, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy ks. Jana Pojdy 58 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
429/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 86 sztuk drzew, na terenie działki nr 1231/97, przy ulicy K Wielkiego w Rybniku – Niewiadomiu.Pokaż
428/B/2008Sprostowanie oczywistej omyłki w decyzji Prezydenta Miasta Rybnika zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
427/B/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
426/B/2008Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
425/B/2008Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
424/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1032/55, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zwycięstwa 31 b w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
423/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 2061/290, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Poremby 35 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
422/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1315/320, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Ligockiej 35 w Rybniku.Pokaż
421/B/2008Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic Szewczyka-Bieli-Willowa na rondo"Pokaż
420/B/2008Decyzja środowiskowa dla DIMEKO na montaż 6 wiatPokaż
419/B/2008Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnegoPokaż
418/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 17 szt. drzew, zlokalizowanych przy ul.: Cmentarnej 6, Dworek 13 b, 21 a, Gliwickiej 30 c, Grunwaldzkiej 9 b, Jeana Chalotta 6, Piasta 8, Raciborskiej 62, Sławików 11 b, 15 a, Tęczowej 5, Wyzwolenia 10, 32 w Rybniku.Pokaż
417/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2869/74 i 1998/29, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Barbary 12 a i Józefa Pukowca 2 w Rybniku.Pokaż
416/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 22 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2936/268 i 3107/295, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Józefa Rymera 19 D w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
414/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 3528/67, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Adama Asnyka 10 w Rybniku.Pokaż
415/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki nr 2278/181, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy ks. Jerzego Popiełuszki 9 w Rybniku.Pokaż
412/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki nr 4008/52, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Żwirki i Wigury 10 w Rybniku.Pokaż
413/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 4450/215, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Henryka Wieniawskiego 7 w Rybniku.Pokaż
410/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicach: Kupieckiej i 1 Maja w Rybniku – Chwałowicach.Pokaż
411/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki przy ulicy Jana Wyglendy.Pokaż
409/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 42 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2290/307 i 2389/307, będących w posiadaniu wnioskodawcy, położonych przy ulicy Sosnowej 7 w Rybniku.Pokaż
407/B/2008Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
408/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 32 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych w Rybniku - Boguszowicach Osiedlu.Pokaż
406/B/2008Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
405/B/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
403/B/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
404/B/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
402/B/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
401/B/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
400/B/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadówPokaż
399/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki nr 638/22, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Działkowców 16 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
398/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2177/231 i 2178/231, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Przemysłowej 3 w Rybniku.Pokaż
397/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki nr 1345/55, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nacyńskiej 15 w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
396/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2083/45, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żurawia 2 A w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
395/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na terenach działek o numerach: 2846/76 i 3412/76, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Władysława Reymonta 69 w Rybniku.Pokaż
394/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 208/2, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kazimierza Wielkiego 30 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
393/B/2008Pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie światłowodem Cieku z Kamienia w rejonie ul. RobotniczejPokaż
392/B/2008Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłówPokaż
391/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 23 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1758/35 i 1761/33, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy Obwiedni Południowej w Rybniku.Pokaż
390/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 1672/32, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 154 w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
389/B/2008Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z terenu salonu Fabryki Mebli "Bodzio" w Rybniku przy ul. Sybiraków do MłynówkiPokaż
388/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie cmentarza parafialnego (kwatera nr 16), administrowanego przez wnioskodawcę, położonego przy ulicy Rudzkiej w Rybniku.Pokaż
387/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku olsza czarna, zlokalizowanego na terenie działki nr 3882/115, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku.Pokaż
386/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki nr 154/34, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sportowej 6 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
385/B/2008Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie deszczówki z terenu składowiska złomu w Rybniku przy ul. Brzeziny MiajskiePokaż
384/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 1029/10, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 9 w Rybniku.Pokaż
383/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 929/30, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Krzywej w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
382/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek nr: 2926/133 i 3192/139, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy kapitana Leopolda Janiego 23 w Rybniku.Pokaż
381/B/2008Postanowienie o braku raportu dla DIMEKOPokaż
380/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt. drzew gat. topola berlińska, rosnących na terenach, będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych przy ul.: Wodzisławskie i Przemysłowej w Rybniku.Pokaż
379/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 1028/10, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 9 A w Rybniku.Pokaż
378/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunków: jesion wyniosły – 1 szt., lipa drobnolistna – 2 szt., rosnących na terenie działki nr 1475/188, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 11 w Rybniku.Pokaż
377/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt przy ulicy Józefa Poniatowskiego w Rybniku.Pokaż
376/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 1888/106, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Kardynała Bolesława Kominka 19 w Rybniku.Pokaż
375/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenach działek nr: 2070/55 i 2071/55, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Golejowskiej 11 w Rybniku.Pokaż
374/B/2008Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa salonu samochodowego z zapleczem serwisowym i stacją kontroli pojazdów w Rybniku przy ul. SiwcaPokaż
373/B/2008Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia: Utwardzenie placu składowego na materiały roślinne do produkcji kompostu na terenie istniejącej kompostowni w Rybniku przy ul. Pod LasemPokaż
371/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki nr 2251/176, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Sobieskiego 28 w Rybniku.Pokaż
372/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1999/29 i 2870/53, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Józefa Pukowca 1 i Obrońców Pokoju 26 c w Rybniku.Pokaż
369/B/2008Postanowienie o obowiązku sporządzenia rapotru oddziaływania na środowisko dla LUBARUPokaż
370/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki o numerze 1986/19, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mglistej w Rybniku - Rybnickiej Kuźni.Pokaż
368/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Ziemskiej w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
367/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola berlińska przy ulicy Ziemskiej w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
366/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działkiki nPokaż
365/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki o numerze 84/6, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Węglowej w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
364/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku cyprysik groszkowy, rosnącego na terenie działki nr 1426/67, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żołnierzy Września 23 w Rybniku.Pokaż
363/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 1861/141, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 223 c w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
362/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 1781/43 i 2611/46, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Karola Miarki 64 w Rybniku.Pokaż
361/B/2008Przekazanie do właściwego organu (Wojewoda Śląski) wniosku o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
360/B/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbieranie odpadówPokaż
358/B/2008Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
359/B/2008Postanowienie dotyczące przekazania Informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadamiPokaż
357/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew, rosnących na terenach działek, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Składowej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
356/B/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i transportu odpadówPokaż
355/B/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
354/B/2008Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
353/B/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
352/B/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
350/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunków: jesion pensylwański - 1 szt, wierzba iwa - 1 szt., rosnących na terenie działki nr 2423/130, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Jana Kotucza w Rybniku.Pokaż
351/B/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
349/B/2008Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
348/B/2008Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadamiPokaż
347/B/2008Sprostowani oczywistej omyłki dotyczącej zezwolenia na prowadzenie działąlności w zakresie transportu odpadówPokaż
346/B/2008Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
345/B/2008Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
344/B/2008Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
343/B/2008Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
342/B/2008Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
341/B/2008Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
340/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku topola ‘androscoggin’, rosnących na terenie działki nr 2844/570, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gabrieli Zapolskiej c w Rybniku - Popielowie.Pokaż
339/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku wierzba biała, rosnącego na terenie działki o numerze 3493/73, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Karłowicza 48 w Rybniku.Pokaż
338/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 369/55, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zwycięstwa 29 A w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
337/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki nr 1846/52, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Głuchej 50 D w Rybniku.Pokaż
336/B/2008Wdanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna czarna, rosnących na terenie działki nr 1744/178, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej prz ulicy Gruntowej 12 w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
335/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 248/32, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sportowej w Rybniku – Niewiadomiu.Pokaż
334/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1160/50, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 188 w Rybniku.Pokaż
333/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1153/97, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 149 A w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
332/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 38 sztuk drzew (w tym przesadzenie 12 sztuk) i 85, 25m2 krzewów, rosnących na terenach działek o numerach: 2041/270 i 4655/270, będących w posiadaniu wnioskodawcy, położonych przy ulicy Chwałowickiej 1 w Rybniku.Pokaż
331/B/2008Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłówPokaż
330/B/2008Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłówPokaż
329/B/2008Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłówPokaż
327/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 1177/20, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Turystycznej w Rybniku - Golejowie.Pokaż
328/B/2008Decyzja środowiskowa dla p. Jadwigi Konsek - usługi w zakresie drobnych poprawek lakierniczychPokaż
325/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jarząb pospolity, zlokalizowanego na terenie działki o numerze 3861/58, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Grunwaldzkiej 18 w Rybniku.Pokaż
326/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 2678/328, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wroniej 6 w Rybniku.Pokaż
324/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba babilońska, rosnącego na terenie działki o numerze 2544/307, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sosnowej 7 w Rybniku.Pokaż
323/B/2008Decyzja w sprawie umorzenia postępowania - Bazylika p.w. Św. AntoniegoPokaż
322/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 3391/142, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Wałem 54 w Rybniku.Pokaż
320/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk dwuzrostów drzew gatunku wierzba biała, rosnących na terenie działki o numerze 136/11, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sygnały 62 w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
321/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki nr 2024/320, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Ligockiej w Rybniku.Pokaż
319/B/2008Wygaszenie 4 pozwoleń wodnoprawnychPokaż
318/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 2296/289, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Smolnej 15 w Rybniku.Pokaż
317/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 1530/165, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Plebiscytowej w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
316/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki nr 4071/121, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku.Pokaż
315/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o nr: 2786/69 i 2789/69, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Maksymiliana Buhla i Zebrzydowickiej w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
313/B/2008Postanowienie o braku konieczności sporządzenia raportu dla przebudowy skrzyżowania na ulicach Willowej-Szewczyna-Bieli na rondoPokaż
314/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew i 3, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki o numerze 1398/307, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
312/B/2008Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie ścieków technologicznych z myjni do kanalizacjiPokaż
311/B/2008Wydanie zezwoloenia na usunięcie lipy drobnolistnej, rosnącej na terenie działki o numerze 1410/134, stanowiącej cmentarz komunalny, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Kamiennej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
310/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 312/132, 1764/139, 1866/132, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Wodzisławskiej w Rybniku – Zamysłowie.Pokaż
309/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew i 6, 0m2 krzewów, rosnących na terenach działek o numerach: 1703/228 i 2238/222, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy św. Jadwigi w Rybniku.Pokaż
308/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 843 sztuk drzew, rosnących na terenach działek, położonych przy ulicach: Majątkowej, Okrężnej, Podmiejskiej, Turystycznej, Wiosny Ludów, Za Wiaduktem w Rybniku.Pokaż
307/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jarząb pospolity, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2594/64, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy św. Józefa 33 w Rybniku.Pokaż
306/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki o numerze 4966/228, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki 66 w Rybniku.Pokaż
305/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku sosna czarna, rosnących na terenie działki o numerze 1655/120, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
304/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 1542/30, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Krzywej 5 B w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
303/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 5121/118, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 8 A w Rybniku.Pokaż
302/B/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
301/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1458/8, 1461/4, 1464/4, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku.Pokaż
300/B/2008Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
299/B/2008Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
298/B/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
297/B/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
296/B/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
295/B/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
669/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2486/56, stanowiącej własność Pana Adama Twardowskiego, zamieszkałego: ul. Raciborska 70; 44 – 200 Rybnik, położonej przy ulicy Raciborskiej 70 w Rybniku.Pokaż
294/B/2008Postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na srodowisko dla przedsięwzięcia - Rozbudowa istniejącego salonu samochodowego o budynki warsztatowe i socjalne wraz z myjką na terenie posesji przy ul. 1-go MajaPokaż
293/B/2008Postanowienia o obowiązku sporzadzenia raportu o oddziaływaniu na srodowisko dla przedsięwzięcia - Zmiana sposobu użytkowania garażu na stację diagnostyki pojazdów w Rybniku przy ul. BoguszowickiejPokaż
292/B/2008Postanowienia o braku obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia - Przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ul. Kościuszki w RybnikuPokaż
291/B/2008Postanowienia o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia - Przebudowa odciznka drogi ul. Zebrzydowickiej w RybnikuPokaż
290/B/2008Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłówPokaż
289/B/2008Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłówPokaż
288/B/2008Postanowienie o obowiązku sporzadzenia raportu dla przedsięwzięcia - Budowa wytwórni autoklawizowanego betonu komórkowego w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 1Pokaż
287/B/2008Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłówPokaż
286/B/2008Pozwolenie zintegrowanePokaż
285/B/2008Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych z terenu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przy ul. Podmiejskiej w RybnikuPokaż
284/B/2008Pozwolenie wodnoprawne dla myjni przy ul. Mikołowskiej, PiJ SCPokaż
283/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku kasztanowiec biały, rosnących na terenie działki nr 224/12, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Szymanowskiego 47 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
282/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola niekłańska, rosnącego na terenie działki o numerze 3954/26, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cmentarnej 1 w Rybniku.Pokaż
281/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku klon jesionolistny, rosnącego na terenie działki nr 3004/295, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Rymera 19 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
280/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku kasztanowiec biały, rosnącego na terenie działki nr 443/9, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Gliwickiej 69 w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
279/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 117/18, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sportowej w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
278/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie topoli euroamerykańskiej (mieszaniec), zlokalizowanego na terenie działki nr 247/6, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gustawa Morcinka 37 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
277/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1959/102, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cyprysowej 5 w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
276/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 963/102, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cyprysowej 7 w Rybniku – Boguszowicach Starych.Pokaż
275/B/2008Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu dla SEGO Sp. z o.o.Pokaż
274/B/2008Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z ulicy Plebiscytowej w ŚwierklanachPokaż
273/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 542, 543, stanowiących własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Młynek w Rybniku - Ochojcu.Pokaż
272/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku kasztanowiec biały, rosnącego na terenie działki nr 1663/109, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Młyńskiej 13 w Rybniku.Pokaż
271/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 2270/87, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mariańskiej 32 w Rybniku.Pokaż
270/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 1722/196, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Polnej w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
269/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew, rosnących na terenie działko o numerze 75/6, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku – Boguszowicach.Pokaż
268/B/2008Przekazanie wniosku do Marszałka do załatwienia zgodnie z kompetencjamiPokaż
267/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku cyprysik ‘Lawsona’, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 1608/78, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Chabrowej w Rybniku.Pokaż
266/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 4774/49, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sybiraków w Rybniku.Pokaż
265/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 1682/128, stanowiącej cmentarz komunalny, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Kamiennej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
264/B/2008decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Zabudowy pola transformatorowego do zasilania instalacji służącej do produkcji gazów skroplonych i silnie schłodzonych w Rybniku przy ul. Podmiejskiej (działka nr 269/10)”Pokaż
263/B/2008decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Budowy przyłącza elektroenergetycznego dla odbiorców lokalnych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Rybniku, z linii 110 kV zasilającej transformator potrzeb ogólnych Elektrowni Rybnik S.A."Pokaż
262/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanego na terenie, administrowanym przez wnioskodawcę, położonym przy ulicy Parkowej w Rybniku.Pokaż
261/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki nr 2275/278, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej w Rybniku.Pokaż
260/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 206/8, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Piotra Skargi 4 w Rybniku – Niewiadomiu.Pokaż
259/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku sosna czarna, rosnącego na terenie działki nr 1789/310, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kruczej 28 w Rybniku.Pokaż
258/B/2008Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu i jego zakresie dla firmy ARTECH- budowa hali produkcyjnej (konstrukcje stalowe)Pokaż
257/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 686/109, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej 7 w Rybniku - Golejowie.Pokaż
256/B/2008Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
255/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie dwuzrostu drzewa gatunku topola niekłańska, rosnącego na terenie działki o numerze 727/117, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hotelowej w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
254/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki o numerze 1259/19, stanowiącej współwłasność wnioskodawców, położonej przy ulicy Łącznej w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
253/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuki drzew gatunku topola czarna, rosnących na terenie działki nr 2187/236, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołowskiej w Rybniku.Pokaż
252/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1743/231, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy Wolnej 50 w Rybniku.Pokaż
251/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 671 sztuk drzew i 15, 0m2 krzewów, zlokalizowanych na terenach dz. nr: 1906/28, 3342/28, 3357/28, 3696/28, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ul: Cegielnianej i Jana Kotucza w Rybniku.Pokaż
250/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki nr 2044/315, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej 25 A w Rybniku.Pokaż
249/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 676/88 i 677/90, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej w Rybniku.Pokaż
248/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 2211/18, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mariana Różańskiego 26 w Rybniku.Pokaż
247/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 1791/136, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Za Torem 35 w Rybniku.Pokaż
246/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki nr 4304/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy skrzyżowaniu ulic Władysława Jagiełły i Żużlowej w Rybniku.Pokaż
245/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1375/182, 1770/183, 1771/183, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Stanisława Konarskiego w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
244/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, administrowanej przez ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11, położonej przy ulicy Bronisława Czecha 20 A.Pokaż
243/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1815/106, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hetmańskiej 74 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
242/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 932/25 – będącej w posiadaniu wnioskodawcy i 1024/2 – stanowiącej własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy 1 Maja w Rybniku – Chwałowicach.Pokaż
241/B/2008Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłówPokaż
240/B/2008Pozwolenie wodnoprawne dla Nadleśnictwa na zbiornik retencyjnyPokaż
239/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna pospolita, rosnącego na terenie działki nr 1272/267, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej 191 w Rybniku.Pokaż
238/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jodła pospolita, zlokalizowanego na terenie działki nr 1428/67, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Nikodema Sobika w Rybniku.Pokaż
237/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 1606/66, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej w Rybniku.Pokaż
236/B/2008Wdanie zezwolenia na usunięcie 15 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 697/136 i 728/96, będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Hotelowej i Robotniczej w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
235/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku czeremcha amerykańska, rosnącego na terenie działki nr 3509/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pawła Cierpioła 5 w Rybniku.Pokaż
234/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki o numerze 1330/127, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy ks. Konrada Szwsedy 8 w Rybniku.Pokaż
233/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki nr 259/8, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Szymanowskiego 9 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
232/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki nr 2627/388, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Chryzantem 18 w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
231/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku dąb szypułkowy, zlokalizowanego na terenie działki nr 964/114, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Lechickiej w Rybniku - Stodołach.Pokaż
230/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1190/244, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Gwarków 10 w Rybniku.Pokaż
229/B/2008Zmiana zezwolenia na prowadzeni działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
228/B/2008Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
227/B/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
226/B/2008Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
225/B/2008Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
224/B/2008Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
223/B/2008Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
222/B/2008Postanowienie w sprawie opinii dotyczącej zmiany w prowadzonej działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
221/B/2008Program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
220/B/2008Program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
219/B/2008Program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
218/B/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
217/B/2008Postanowienie o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. wykonywaniu usług w zakresie drobnych poprawek lakierniczychPokaż
216/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 183 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1771/6, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Golejowskiej w Rybniku.Pokaż
215/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki o numerze 224/46, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja 29 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
214/B/2008Decyzja odmowna na wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 1458/60, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Miarki w Rybniku.Pokaż
213/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, zlokalizowanego na terenie działki nr 1897/113, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mieszka I nr 3 w Rybniku.Pokaż
212/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunków: brzoza brodawkowata – 1 szt., topola osika – 3 szt., zlokalizowanych na terenie działki nr 850/44, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 47 w Rybniku.Pokaż
211/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku olsza czarna, rosnących na terenie działki o numerze 1890/169, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Zakątek 19 w Rybniku.Pokaż
210/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 35 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o nr: 3044/229 (Zieleniec „Dworcowy”) i 801/5 (Park „Górnika”), będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych przy ul.: Tadeusza Kościuszki i 1 Maja w Rybniku.Pokaż
209/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 50 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 269/10, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku.Pokaż
208/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku grab zwyczajny, rosnącego na terenie działki nr 26/1, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Szymanowskiego w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
207/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku daglezja zielona, rosnącego na terenie działki nr 1833/42, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Klonowej 11 C w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
206/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew gatunków: świerk pospolity – 2 szt., modrzew europejski – 18 szt., rosnących na terenie działki nr 1064/42, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Raciborskiej 184 w Rybniku.Pokaż
205/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew pospolity, rosnących na terenie działki nr 1063/251, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Koralowej w Rybniku.Pokaż
204/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki nr 1774/142, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 70 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
203/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku sosna pospolita, rosnących na terenie działki nr 1370/3, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Lasem w Rybniku.Pokaż
202/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku olsza czarna, rosnących na terenie działki nr 1336/67, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Buchalików C w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
201/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1416/24, 1428/23, 2102/19, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Mglistej w Rybniku – Rybnickiej Kuźni.Pokaż
200/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 635/117 i 1923/113, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Stanisława Małachowskiego 44 w Rybniku – Boguszowicach.Pokaż
199/B/2008Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód deszczowych z części terenu firmy GETEX przy ul. Gruntowej w RybnikuPokaż
198/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 3641/130, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Kilińskiego 26 w Rybniku.Pokaż
197/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, zlokalizowanych na terenie działki nr 1664/9, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bolesława Śmiałego w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
196/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew gatunku topola włoska, rosnących na terenie działki nr 2782/90, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Piasta 35 w Rybniku.Pokaż
195/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki nr 2177/290, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Teofila Bieli w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
194/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 3233/138, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Olszowej 54 w Rybniku.Pokaż
193/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 2004/332, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej w Rybniku.Pokaż
192/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 36 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 2881/173 i 2884/173, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Józefa Rymera w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
191/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1794/134, stanowiącej współwłasność wnioskodawców, położonej przy ulicy Rolniczej 11 w Rybniku.Pokaż
190/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 92 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 194/36 i 573/6, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Stefana Batorego w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
189/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 1453/220, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zbożowej 7 w Rybniku.Pokaż
188/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku topola niekłańska, rosnących na terenie działki nr 4017/563, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 1 w Rybniku - Popielowie.Pokaż
187/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku sosna pospolita, rosnących na terenie działki nr 769/180, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
186/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 983/16, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej 315 w Rybniku - Golejowie.Pokaż
185/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1360/71, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy ks. Jana Pojdy 34 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
184/B/2008postanowienie-brak obowiazku wykonania raportu dla przedsięwzięcia pn.:Zabudowa pola transformatorowego do zasilania instalacji służącej do produkcji gazów skroplonych i silnie schłodzonych w Rybniku przy ul. Podmiejskiej (działka nr 269/10)Pokaż
183/B/2008pozwolenie wodnoprawne dla p. Marka Gruszka na odprowadzanie ścieków technologicznych z myjni i serwisu ogumienia (w Rybniku przy ul. Szulika) do kanalizacji sanitarnejPokaż
182/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki nr 1530/71, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy kardynała Bolesława Kominka 35 w Rybniku.Pokaż
181/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku klon srebrzysty, rosnących na terenie działki nr 909/31, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ziołowej 3 w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
180/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 4090/66, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żużlowej w Rybniku.Pokaż
179/B/2008Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
178/B/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
177/B/2008Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
176/B/2008Opinia do decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
175/B/2008Wdanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku głóg dwuszyjkowy, rosnącego na terenie działki nr 1029/96, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Juliusza Ligonia 6 w Rybniku.Pokaż
174/B/2008Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówkiPokaż
173/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 3835/104, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Na Górze 3 w Rybniku.Pokaż
172/B/2008Wdanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki nr 1845/188, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 3 w Rybniku.Pokaż
171/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 674/83, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku – Chwałęcicach.Pokaż
170/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 293/32, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ustronnej 6 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
169/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola ‘androscoggin’, rosnącego na terenie działki nr 2279/307, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Sosnowej 7 w Rybniku.Pokaż
168/B/2008postanowienie-konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: budowa hali do produkcji farb i lakierów w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej na działce nr 2170/98Pokaż
167/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew, rosnących na terenach działek nr: 611/80, 612/81, 613/79, 614/79, 615/81, 616/80, 618/78, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Cienistej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
166/B/2008postanowienie-konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa warsztatu elektroniki i elektromechaniki samochodowej w Rybniku przy ul. Na Niwie”Pokaż
165/B/2008postanowienie-brak obowiazku wykonania raportu o oddziaływ. na środowisko przeds. pn: Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla odbiorców lokalnych w KSSE w Rybniku, z linii 110 kV zasilającej transformator potrzeb ogólnych Elektrowni „Rybnik” S.A.Pokaż
164/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba biała, rosnącego na terenie działki nr 1031/67, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy K. E. N. 42 A w Rybniku - Golejowie.Pokaż
163/B/2008Postanowienie stwierdzające brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ul. Młyńskiej, ul. Hallera i Pl. Kopernika w Rybniku”Pokaż
162/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk topól, rosnących na terenach działek o następujących numerach: 152/6 i 153/6, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Jastrzębskiej 12 w Rybniku – Boguszowicach.Pokaż
161/B/2008Pozwolenie zintegrowanePokaż
160/B/2008Zmiany zezwolenia upoważniające do uczestnictwa we wspłnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2Pokaż
159/B/2008Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłówPokaż
158/B/2008Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłówPokaż
157/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 2131/12, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cegielnianej 6 B w Rybniku.Pokaż
156/B/2008Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłówPokaż
155/B/2008Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłówPokaż
154/B/2008Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrzaPokaż
153/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 2745/20 ( Park im. „Św. Jana Sarkandra”) i 4263/66 (Skwer „Kazimierza Pułaskiego”), położonych przy ulicach: Gliwickiej i Pułaskiego w Rybniku.Pokaż
152/B/2008Opinia w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
151/B/2008wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk topól, rosnących na terenie działki nr 2157/83, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wyzwolenia 28 w Rybniku.Pokaż
150/B/2008Zgoda na usunięcie 4 szt. drzew i 34 m2 krzewów z terenu skweru zieleni otaczającego pomnik "Bojowników o wolność i niepodległość Polski"w związku z przebudową skweruPokaż
149/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 926/45, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pniowskiej 7 w Rybniku - Chwałęcicach.Pokaż
148/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 522/38, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stefana Batorego 55 H w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
147/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki nr 1909/192, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Polnej 16 w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
146/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 2773/54, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Matejki 4 w Rybniku.Pokaż
145/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 654/72, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej ulicy Raciborskiej 260 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
135/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki nr 771/2, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja 102 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
134/B/2008Wydanie zezwoolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 745/270, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Alojzego Szewczyka w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
133/B/2008Postanowienie-brak raportu o oddziaływ na środowisko przedsięwzięcia pn.:„Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla odbiorców lokalnych w KSSE w Rybniku, z linii 110 kV zasilającej transformator potrzeb ogólnych Elektrowni „Rybnik” S.A.”Pokaż
132/B/2008Pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Miejsckiej Żory na przebudowę rowu R-2 i odprowadzanie wód deszczowych z terenu KSSE "Wygoda" w ŻorachPokaż
131/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola ‘androscoggin’, rosnących na terenie działki nr 2539/307, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sosnowej 7 w Rybniku.Pokaż
130/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki nr 2712/30, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Partyzantów w Rybniku.Pokaż
129/B/2008Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadówPokaż
128/B/2008Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
127/B/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
126/B/2008Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
125/B/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
124/B/2008Pozwolenie wodnoprawne dla myjni samochodowej G. Foniok, ul. JaniegoPokaż
123/B/2008Decyzja środowiskowa na zbiorniki gazu-Brachman, ul. ŻorskaPokaż
122/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 3973/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żużlowej 12 B w Rybniku.Pokaż
121/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku cyprysik groszkowy, rosnącego na terenie działki nr 656/66, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zielonej 37 w Rybniku.Pokaż
120/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 216/7, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Gabriela Narutowicza w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
119/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki nr 1502/142, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Skrzetuskiego 8 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
118/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 4894/165, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 9 w Rybniku - Popielowie.Pokaż
117/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba płacząca, rosnącego na terenie działki nr 2972/295, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Rymera w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
116/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna pospolita, rosnącego na terenie działki nr 1735/99, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Łącznej 49 w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
115/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 801/5 i 1767/101 (Park „Górnika”), będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
114/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 1151/170, stanowiącej współwłasność wnioskodawców, położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki 42 w Rybniku.Pokaż
113/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie topoli 'androscoggin', rosnącej na terenie działki nr 2074/20, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy Osiedlu Południe 39 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
112/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 1959/98 i 1986/100, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Śląskiej: 11, 15, 17 w Rybniku – Chwałowicach.Pokaż
111/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 820/2, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja 26 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
110/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 36, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ulicy Kurpiowskiej 15 A.Pokaż
109/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 1552/178, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Gruntowej 30 w Rybniku.Pokaż
108/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie topoli czarnej, rosnącej na terenie działki nr 3044/177, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Rymera 4 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
107/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku klon pospolity, rosnącego na terenie działki nr 3068/180, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Rymera 4 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
106/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 69/1 i 1790/103, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Stanisława Małachowskiego 145 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
105/B/2008wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa instalacji do produkcji mieszanek mineralnych stosowanych w budownictwie drogowym”Pokaż
104/B/2008Postanowienie o sprostowaniu omyłki dot. decyzji środowiskowejPokaż
103/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 3951/26, 3954/26, 3956/26, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Cmentarnej i Rudzkiej w Rybniku.Pokaż
102/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 4922/57, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Juliusza Słowackiego w Rybniku.Pokaż
101/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki nr 2808//229, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Alojzego Szewczyka 18 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
100/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 2013/57 (cmentarz komunalny), będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 70 B w Rybniku.Pokaż
99/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 2067/183, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gruntowej w Rybniku.Pokaż
98/B/2008Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe do kanalizacjiPokaż
97/B/2008Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu dla III etapu Obwodnicy Północnej Miasta RybnikaPokaż
96/B/2008Cofnięcie pozwolenia wodnoprawnego dla GZE na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych z mis transformatorowych na terenie: GPZ"Nowiny" do gruntu, GPZ"Kłokocin" do gruntu i GPZ "Paruszowiec" do MłynówkiPokaż
95/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk brzóz, rosnących na terenie działki nr 1971/39, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Patriotów 23 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
94/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenach działek o numerach: 467/58 i 4316/3 (Pomnik Ofiar Oświęcimskich), będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych przy ulicy Gliwickiej w Rybniku.Pokaż
93/B/2008Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
92/B/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wraz z ich transportemPokaż
91/B/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
90/B/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
89/B/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
88/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 2619/30, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicach: Floriańskiej 17 i 19 oraz Wawelskiej 13, 23, 39 w Rybniku.Pokaż
87/B/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
86/B/2008Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla obiektu usługowego do naprawy pojazdów samochodowychPokaż
85/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 436 szt. drzew gatunków według inwentaryzacji, dołączonej do wniosku, rosnących na terenach działek, położonych przy ulicach: K.E.N., Książenickiej, Majątkowej, Podmiejskiej w Rybniku.Pokaż
84/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 200 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 685/10, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej w Rybniku.Pokaż
83/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba biała, rosnącego na terenie działki nr 2333/236, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej w Rybniku.Pokaż
82/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1227/56 i 2933/287, będących we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Powstańców 71 w Rybniku.Pokaż
81/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1768/72, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Hibnera w Rybniku.Pokaż
80/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki nr 562/58, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej w obrębie kąpieliska „Ruda” przy ulicy Gliwickiej w Rybniku.Pokaż
79/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 3041/20, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej w obrębie „Boiska Górnego” przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
78/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna czarna, rosnących na terenie działki nr 2338/307, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sosnowej 5 w Rybniku.Pokaż
77/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew i odmowa wydania zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 308/32, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Ustronnej w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
76/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 2556/256, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej w Rybniku.Pokaż
75/B/2008Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
74/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew, rosnących na terenach działek, położonych przy ulicach: Dworcowej 3 i 5, Piasta 16, Sławików 21A, Wyzwolenia 27 i 28 w Rybniku.Pokaż
73/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki nr 4151/54, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołowskiej 4 w Rybniku.Pokaż
72/B/2008Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportuPokaż
71/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk topól, rosnących na terenie działki nr 1960/21, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górniczej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
70/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 4053/98, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku.Pokaż
69/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wierzba iwa, rosnącego na terenie działki nr 2604/378, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Słonecznikowej w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
68/B/2008pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych z mis transformatorowych na terenie: GPZ"Nowiny" do gruntu, GPZ"Kłokocin" do gruntu i GPZ "Paruszowiec" do MłynówkiPokaż
67/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 159/3, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Ignacego Mościckiego w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
66/B/2008wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa stacji paliw TESCO w Rybniku przy ul. Brzezińska – Żorska”Pokaż
65/B/2008postanowienie-raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa stacji paliw TESCO w Rybniku przy ul. Brzezińska – Żorska”Pokaż
64/B/2008decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Budowa drogi na odcinku od skrzyżowania ul. Chrobrego z ul. Kościuszki do skrzyżowania ul. Żorskiej z ul. Powstańców w Rybniku”Pokaż
63/B/2008postanowienie-raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa drogi na odcinku od skrzyżowania ul. Chrobrego z ul. Kościuszki do skrzyżowania ul. Żorskiej z ul. Powstańców w Rybniku”Pokaż
62/B/2008postanowienie-raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „budowa węzła betoniarskiego przy ul. Podmiejskiej w Rybniku”Pokaż
61/B/2008decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa instalacji do produkcji gazów skroplonych i silnie schłodzonych na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Rybniku przy ul. Podmiejskiej”Pokaż
60/B/2008Postanowienie-raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia p.n.: „Budowa instalacji do produkcji gazów skroplonych i silnie schłodzonych na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Rybniku przy ul. Podmiejskiej”.Pokaż
59/B/2008Postanowienie stwierdzające brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia p.n.: "budowa instalacji do produkcji mieszanek mineralnych stosowanych w budownictwie drogowym"Pokaż
58/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 231 sztuk drzew, rosnących na terenach działek, położonych przy ulicach: Harcerskiej, Kornela Makuszyńskiego, Prostej, Stanisława Drzymały w Rybniku.Pokaż
57/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 1338/69, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nacyńskiej 7 w Rybniku - Zamysłowie.Pokaż
56/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 1460/87, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Warneńczyka w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
55/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku klon pospolity, rosnącego na terenie działki nr 246/46, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Włościańskiej 39 d w Rybniku - Kłokocinie.Pokaż
54/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 795/132, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy gen. Leopolda Okulickiego w Rybniku - Radziejowie.Pokaż
53/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 1770/266, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Alojzego Szewczyka w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
52/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola holenderska, rosnących na terenie działki nr 3861/58, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Grunwaldzkiej 18 w Rybniku.Pokaż
51/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 900/66, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wincentego Kadłubka 7 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
50/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki nr 2045/87, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Słowiańskiej 25 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
49/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 2356/124, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bohaterów Westerplatte 18 w Rybniku.Pokaż
48/B/2008Dokonanie oględzin stanu żywotności posadzonych drzew oraz umorzenie należności z tytułu ustalonej opłaty administracyjnej w wysokości 20 414, 15 zł., naliczonej w decyzji nr Ek I-7635/00257/04 z dnia 15 grudnia 2004 r.Pokaż
47/B/2008Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
46/B/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
45/B/2008Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
44/B/2008Opinia do decyzji Wojewody Śląskiego zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
43/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 18 sztuk drzew i 8, 0 m2 krzewów, rosnących na terenie działki nr 1260/99, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Świerklańskiej w Rybniku.Pokaż
42/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 248/20 i 249/20, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Skośnej 43 E w Rybniku - Kłokocinie.Pokaż
41/B/2008Dokonanie oględzin stanu żywotności posadzonych drzew oraz umorzenie należności z tytułu ustalonej opłaty administracyjnej w wysokości 44 807, 93 zł., naliczonej w decyzji nr Ek I-7635/00036/05 z dnia 10 marca 2005 r.Pokaż
40/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 2542/122, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Myśliwskiej 35 w Rybniku.Pokaż
39/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew gatunku topola niekłańska, rosnących na terenie działki nr 728/96, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hotelowej 12 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
38/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 2072/24, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy osiedlu Południe 32 – 33 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
37/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew, rosnących na terenach działek, będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Kamiennej, Żołnierzy Września, Saint Vallier w Rybniku.Pokaż
36/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 2139/129, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pownik 4 A w Rybniku.Pokaż
35/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 1366/210, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gruntowej w Rybniku.Pokaż
34/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 5271/112, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Łokietka w Rybniku.Pokaż
33/B/2008Decyzja, zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Rybnika nr Ek I-7635/00190/07 z dnia 13 czerwca 2007 r., zezwalającą na usunięcie 42 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 4152/54, położonej przy ulicy Powstańców Śląskich w Rybniku.Pokaż
32/B/2008Decyzja umarzająca należność z tytułu ustalonej opłaty administracyjnej w wydanej wcześniej decyzji.Pokaż
31/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew gatunków: sosna pospolita – 2 szt., topola balsamiczna – 10 szt., rosnących na terenie działki nr 471, dzierżawionej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Rybnickiej w Rybniku - Ochojcu.Pokaż
30/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew gatunku sosna pospolita, rosnących na terenie działki nr 1536/122, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Złotej 28 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
29/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenach działek nr: 108/7 i 341/7, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Gustawa Morcinka 51 A i 47 B w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
28/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 975/12, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Niewiadomskiej 56 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
27/B/2008Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
26/B/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
25/B/2008Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
24/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 4302/8, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Żużlowej w Rybniku.Pokaż
23/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 19 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 2611/46, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Miarki 64 w Rybniku.Pokaż
22/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 864/52 i 981/52, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Zwycięstwa w Rybniku – Chwałowicach.Pokaż
21/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa i 10, 0m2 krzewu, rosnących na terenie działki nr 1690/402, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Długiej 75 w Rybniku – Orzepowicach.Pokaż
20/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1169/76, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podleśnej 3 D w Rybniku.Pokaż
19/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 1022/263, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 205 w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
18/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki nr 1865/18, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Miarki 86 D w Rybniku.Pokaż
17/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki nr 2177/231, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej 3 w Rybniku.Pokaż
16/B/2008Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków technologicznych z myjni do kanalizacji w ul. PrzemysłowejPokaż
15/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 923/229, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Walecznych w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
14/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki nr 1031/6, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jabłoniowej 4 A w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
13/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 5141/128 i 5143/129, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Tadeusza Kościuszki 23 w Rybniku.Pokaż
12/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 521/28, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Szulika 13 A w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
11/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 2549/259, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Popielowskiej 38 w Rybniku - Radziejowie.Pokaż
10/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 1824/301, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej w Rybniku.Pokaż
9/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew i 12, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki nr 2611/46, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Karola Miarki 64 w Rybniku.Pokaż
8/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła koreańska, rosnącego na terenie działki nr 3709/570, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 41 w Rybniku - Popielowie.Pokaż
7/B/2008Pozwolenie wodnoprawne dla TESCO, INCO na odprowadzanie wód deszczowych do NacynyPokaż
6/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 2079/59, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Golejowskiej w Rybniku.Pokaż
5/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 2238/19 i 2239/19, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Mariana Różańskiego 14 a w Rybniku.Pokaż
4/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku klon jesionolistny, rosnącego na terenie działki nr 2444/265, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 63 w Rybniku.Pokaż
3/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 1024/77, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Budowlanych w Rybniku.Pokaż
2/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku jodła pospolita, rosnących na terenie działki nr 2964/175, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawców, położonej przy ulicy Piwonii w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
1/B/2008Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna zwyczajna, rosnącego na terenie działki nr 1664/220, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Studziennej w Rybniku.Pokaż
651/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 5332/54, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wita Stwosza w Rybniku.Pokaż
457/B/2007Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
456/B/2007Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
455/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
454/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1429/21, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mglistej 7 w Rybniku.Pokaż
453/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 628/10, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Szybowcowej w Rybniku - Gotartowicach.Pokaż
452/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki nr 5062/286, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jana Zamojskiego w Rybniku - Popielowie.Pokaż
451/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 47 szt. drzew i 3, 0m2 krzewów, rosnących na terenach działek nr: 859/36 i 1006/22, położonych przy ulicach: Tkoczów i Zwycięstwa w Rybniku.Pokaż
450/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunków: jarząb pospolity – 1 szt., świerk srebrny – 1 szt., rosnących na terenie działki nr 1427/63, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nacyńskiej 6 w Rybniku.Pokaż
449/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunków: świerk srebrny – 1 szt., żywotnik zachodni – 2 szt., rosnących na terenie działki nr 2355/30, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy PartyzantówPokaż
448/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1934/13, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Widok 7 w Rybniku.Pokaż
447/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. wierzba biała, rosnących na terenach działek o numerach: 2661/91 i 2664/94, będących we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Jadwigi i Feliksa Białych 5 w Rybniku.Pokaż
446/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 64 szt. drzew i 100, 0m2 krzewów, rosnących na terenach działek nr: 854/22, 858/36, 1342/55, położonych przy ulicach: Tkoczów i Zwycięstwa w Rybniku.Pokaż
445/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku klon jawor, rosnącego na terenie działki nr 2193/175, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Rymera 34 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
444/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 2410/46 i 2412/46, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicy Św. Józefa w Rybniku.Pokaż
443/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 94/24, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój (Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego), położonej przy ulicy Harcerskiej 12.Pokaż
442/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 22 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 1148/134, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój (Jastrzębski Zakład Komunalny), położonej przy ulicy Okrzei.Pokaż
441/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 1984/27, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górniczej 3 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
440/B/2007Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola rosnącego na działce przy ul. StawowejPokaż
439/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenach działek nr: 4061/208 i 4062/208, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Franciszka Chrószcza w Rybniku.Pokaż
438/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 694/135, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej 17 w Rybniku – Golejowie.Pokaż
437/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1, 5m2 krzewów gatunku ligustr pospolity, rosnących na terenie działki nr 2083/145, dzierżawionej przez wnioskodawcę od Miasta Rybnika, położonej przy ulicy Dworek 7 w Rybniku.Pokaż
436/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1425/24, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wincentego Kadłubka 25 B w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
435/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 2235/119, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hutniczej 7 w Rybniku.Pokaż
434/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki nr 3980/99, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Łącznej 43 C w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
433/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku daglezja zielona, rosnących na terenie działki nr 1512/266, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Alojzego Szewczyka w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
432/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunków: modrzew europejski – 1 szt., świerk srebrny – 1 szt., rosnących na terenie działki nr 1826/37, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Topolowej w Rybniku.Pokaż
431/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 36 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 5255/38, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy gen. Leopolada Okulickiego w Rybniku - Radziejowie.Pokaż
430/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
429/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 140/1, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
428/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 1167/17 i 1339/36, będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych w obrębie boiska piłkarskiego przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
427/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna pospolita, rosnącego na terenie działki nr 3285/216, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Energetyków 34 w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
426/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew i 8, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki nr 914/118, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej w Rybniku.Pokaż
425/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 2031/19, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Mglistej w Rybniku.Pokaż
424/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 1341/15, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Raciborskiej w Rybniku.Pokaż
423/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadówPokaż
422/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 2790/69, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej w Rybniku - Zebrzydowicach.Pokaż
421/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki nr 305/5, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Ignacego Mościckiego 4 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
420/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 2481/7, stanowiącej współwłasność wnioskodawców, położonej przy ulicy Władysława Jagiełły 21 w Rybniku.Pokaż
419/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku cyprysik Lawsona, zlokalizowanego na terenie działki nr 1195/196, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hożej 3 w Rybniku.Pokaż
418/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku wierzba krucha, rosnących na terenie działki nr 1888/278, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
417/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku topola włoska, rosnących na terenie działki nr 4490/67, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jadwigi i Feliksa Białych w Rybniku.Pokaż
416/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 2080/7, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Lasem w Rybniku.Pokaż
415/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 1007/16, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku.Pokaż
414/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 2688/328, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wroniej 30 w Rybniku.Pokaż
413/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 59 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 570/280, 3339/281, 4976/281, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Dworcowej nr: 6, 8, 10, 17 w Rybniku.Pokaż
412/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki nr 646/94, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gajowej 9 w Rybniku.Pokaż
411/B/2007Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
410/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 212/22 i 824/2, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Obywatelskiej i Przewozowej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
409/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku cyprysik groszkowy, rosnącego na terenie działki nr 2362/301, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Modrzewioiwej 22 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
408/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 1966/29, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Pukowca 1, 2, 5 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
407/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 26 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 2888/162, 2890/142, 2893/177, 2894/177, 3160/177, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicyJózefa Rymera w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
406/B/2007Zgoda na usunięcie 1 szt. drzewa gat. jesion z terenu działki przy ul. Górnośląskiej-Obrońców PokojuPokaż
405/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 115 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 1259/19, 1261/19, 1276/22, 1277/22, 1278/22, 1279/22, stanowiących własność wnioskodawców, położonych przy ulicach: Łącznej i Borki w Rybniku - Orzepowice.Pokaż
404/B/2007Decyzja na usuniecie 2 szt. drzew gat. jesion z działki przy ul. Obrońców PokojuPokaż
403/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 24 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenach działek nr: 3794/150 i 3805/150, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Świętego Józefa w Rybniku.Pokaż
402/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
401/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
400/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
399/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
398/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1230/188, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Michała Wołodyjowskiego w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
397/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki nr 3514/70, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Grunwaldzkiej 49 B w Rybniku.Pokaż
396/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. trójzrostu drzewa gatunku żywotnik wschodni, zlokalizowanego na terenie działki nr 1298/66, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 47 w Rybniku.Pokaż
395/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew gatunku olsza czarna, zlokalizowanych na terenie działki nr 2610/278, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej w Rybniku.Pokaż
394/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 679/107, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wincentego Witosa w Rybniku.Pokaż
393/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki nr 873/37, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej 248 B w Rybniku.Pokaż
392/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 37 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 4168/256 i 4371/256, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Joachima Lelewela, mjr Władysława Mażewskiego, Prostej w Rybniku.Pokaż
391/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 1875/101, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Ślaskiej 1 w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
390/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach działek nr: 2106/81, 2196/69, 2216/67, 2365/68, położonych przy ulicy Wrębowej 3 c, 5 d, 7 a, 17 b, 17 c, 19 w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
389/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1528/90, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Składowej w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
388/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 4322/149 i 2920/93, będących w użytkowaniu wieczystym oraz własnością wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Sławików 3 i 19 A oraz Wysokiej 8 w Rybniku.Pokaż
387/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 451 szt. drzew gatunków według inwentaryzacji, dołączonej do wniosku, rosnących na terenach działek, położonych przy ulicy Majątkowej w Rybniku.Pokaż
386/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie dwuzrostu drzewa i 15, 0m2 krzewów, rosnących na terenach działek nr: 4271/305 i 4272/305, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Żwirowej 24 w Rybniku.Pokaż
385/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1961/19, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Webera 8 w Rybniku.Pokaż
384/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki nr 721/110, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kornela Makuszyńskiego 33 w Rybniku.Pokaż
383/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki nr 1519/31, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Śląskiej 28 w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
382/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 2356/248, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej w Rybniku.Pokaż
380/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 4302/8, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Żużlowej w Rybniku.Pokaż
381/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 1966/29, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Pukowca 4 i 5 w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
379/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 938/118 i 1063/118, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Wodzisławskiej w Rybniku – Zamysłów.Pokaż
378/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku kasztanowiec biały, rosnącego na terenie działki nr 1890/105, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zielonej 7 w Rybniku.Pokaż
377/B/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
376/B/2007Zmiana zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
375/B/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadówPokaż
374/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku sosna pospolita, rosnących na terenie działki nr 1911/192, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Polnej w Rybniku - Zamysłów.Pokaż
373/B/2007Wydano zezwolenie na usuniecie 4 szt. drzew gat. wierzba z terenu działki przy ul. Rudzkiej nr 2695/120 w związku z budową obiektu budownictwa wielorodzinnegoPokaż
372/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku robinia akacjowa, zlokalizowanego na terenie działki nr 4848/7, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Rzecznej w Rybniku.Pokaż
371/B/2007wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny o obwodzie pnia 136 cm z posesji przy ul. Wojska Polskiego 9Pokaż
370/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola francuska, rosnącego na terenie działki nr 1320/1, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja 64 w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
369/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 4201/241, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 51 w Rybniku.Pokaż
368/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 29 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 1761/94, 1765/101, 1757/99, będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych w obrębie kąpieliska otwartego przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
367/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 1436/59 i 4036/59, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Stanisława Konarskiego w Rybniku – Popielów.Pokaż
366/B/2007Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjęprzedsięwzięcia pn. "Instalacja anten radiowych na kominie Elektrowni Rybnik S.A, przy ul. Podmiejskiej 1"Pokaż
364/B/2007Sprzeciw do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.Pokaż
365/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 6, 5 m2 krzewów gatunku jałowiec chiński, rosnących na terenie działki nr 1004/178, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gruntowej w Rybniku.Pokaż
363/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki nr 3595/99, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Łącznej 45 F w Rybniku - Orzepowice.Pokaż
362/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki nr 1185/57, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Harcerskiej 7 w Rybniku.Pokaż
361/B/2007Decyzja odmawiająca wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1510/73, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ogrodowej w Rybniku – Chwałowice.Pokaż
360/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki nr 1995/80, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Chwałowickiej 61 H w Rybniku.Pokaż
359/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gatunku sosna pospolita, rosnących na terenie działki nr 1657/40, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Józefa w Rybniku.Pokaż
358/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 2942/119, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Barbary 22 A w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
357/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 2176/231, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej 3 w Rybniku.Pokaż
356/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki nr 465/1, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Frontowej 4 A w Rybniku - Niewiadom.Pokaż
355/B/2007Zmiana pozwolenie na wytwarzanie odpadów, wraz z działalnością w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadówPokaż
354/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku kasztanowiec biały, rosnącego na terenie działki nr 2042/315, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej 25 w Rybniku.Pokaż
353/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 29 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 1171/7, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Raciborskiej w Rybniku.Pokaż
352/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki nr 5166/145, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Łokietka w Rybniku.Pokaż
351/B/2007Zgoda na usuniecie 3 szt. drzew gat. sosna czarna z terenu posesji przy ul. GórnośląskiejPokaż
350/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku topola berlińska, zlokalizowanych na terenie działki nr 1777/79, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Uroczej w Rybniku -Boguszowice.Pokaż
349/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku topola osika, rosnących na terenie działki nr 5133/179, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Młyńskiej w Rybniku.Pokaż
348/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 48 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 3862/184, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Energetyków 44 w Rybniku – Orzepowice.Pokaż
347/B/2007Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie oczyszczonych ścieków z myjni samochodowej przy ul. Kotucza/Dworek do kanalizacjiPokaż
346/B/2007Postanowienie o sprostowaniu omyłki w pozwoleniu wodnoprawnymPokaż
345/B/2007Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych z obiektu usługowego przy Obwiedni Południowej poprzez rów otwarty do rzeki NacynyPokaż
344/B/2007Pozwolenie wodnoprawne dla RYFAMY na budowę przepustu pod projektowaną drogą, wylotu ścieków deszczowych oraz ich odprowadzanie do MłynówkiPokaż
343/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1905/196, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Polnej 38 w Rybniku.Pokaż
342/B/2007Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. modrzew z posesji przy ul. ŁącznejPokaż
341/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunków: lipa drobnolistna – 1 szt., wierzba krucha – 2 szt., rosnących na terenie działki nr 4881/270, połozonej przy ulicy Jana Zamojskiego w Rybniku - Popielów.Pokaż
340/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. dwuzrostu drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 3084/121, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wodnej 14 w Rybniku.Pokaż
339/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki nr 1262/172, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 6 B w Rybniku -Niedobczyce.Pokaż
338/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki nr 1302/60, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jankowickiej w Rybniku.Pokaż
337/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku morwa czarna, rosnącego na terenie działki nr 275, stanowiącej własność Gminy Miasta Gliwice, położonej przy ulicy Nad Łąkami 1.Pokaż
336/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 494/23, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 2 w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
335/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gatunku sosna wejmutka, rosnących na terenie działki nr 2481/66, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Moniuszki w Rybniku.Pokaż
334/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 8, 5 m2 krzewów gatunku forsycja pośrednia, rosnących na terenie działki nr 1370/97, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzepowickiej w Rybniku.Pokaż
333/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew gatunku sumak octowiec, zlokalizowanych na terenie działki nr 733/98, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Jankowickiej w Rybniku.Pokaż
332/B/2007Wydano zezwolenie na usunięcie 16 szt. drzew z terenu działki przy ul.Janiego, kolidujących z budowa domu mieszkalnegoPokaż
331/B/2007Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. modrzew ( uschnięte) z terenu ogrodu przy ul. Kard. KominkaPokaż
330/B/2007Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu dla inwestycji pn brzebudowie sieci wodociągowej w ul. Olszowej w RybnikuPokaż
329/B/2007Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obiektu usługowego do naprawy pojazdów samochodowych w Rybniku przy ul. ŻorskiejPokaż
328/B/2007Zezwolenie na usuniecie 2 szt. drzew gat. dzika czereśnia i jesion amerykański z terenu posesji przy ul. SkalnejPokaż
327/B/2007Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.Modernizacja stacji bazowej telefonii komórkowej nr 2262 Rybnik 2 zlokalizowanej na istniejącym kominie Ciepłowni Ignacy, przy ul. Mościckiego 3 "Pokaż
326/B/2007zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gat. olcha z posesji Pani Róży Podleśny przy ul. Trzech Krzyży w Rybniku- RadziejowiePokaż
325/B/2007na usuniecie 11 szt. drzew gat. thuja z posesji przy ul. Gen. OkulickiegoPokaż
324/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola włoska, rosnącego na terenie działki nr 1072/261, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brackiej 6 w Rybniku - Kłokocin.Pokaż
323/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew gatunku modrzew europejski, zlokalizowanych na terenie działki stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ptasiej w Rybniku – Paruszowiec - Piaski.Pokaż
322/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
321/B/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wraz z działalnością w zakresie zbierania odpadówPokaż
320/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
319/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
317/B/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
318/B/2007Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
316/B/2007Opinia do wniosku w sprawie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
315/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku wiąz górski (brzost), rosnącego na terenie działki nr 112/11, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sygnały 62 w Rybniku - Gotartowice.Pokaż
314/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola holenderska, rosnącego na terenie działki nr 109/11, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sygnały 62 w Rybniku – Gotartowice.Pokaż
313/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku głóg jednoszyjkowy, rosnącego na terenie działki nr 4589/153, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy 3 Maja 11 w Rybniku.Pokaż
312/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew następujących gatunków: dąb czerwony – 1 szt., jesion pensylwański – 4 szt., jesion wyniosły – 6 szt., rosnących na terenie działki nr 932/25, położonej przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
311/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki nr 1779/196, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hożej w Rybniku.Pokaż
310/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach działek, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Śląskiej 1 a w Rybniku – Chwałowice.Pokaż
309/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku jarząb pospolity, zlokalizowanych na terenach działek nr: 1462/265 i 3901/266, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Świerklańskiej 2 w Rybniku.Pokaż
308/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów wraz z działalnością w zakresie transportuPokaż
307/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew, rosnących na terenach działek, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Jastrzębskiej i Węglowej 4 w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
306/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 17 szt. drzew, rosnących na terenach dz. nr: 1311/3, 1324/1, 1327/1, 1685/55, 1689/56, 1692/56, 1693/49, 1694/49, 1696/50, 1697/50, 1698/50, będących w użyczeniu wnioskodawcy, poł. przy ulicy Jankowickiej w Rybniku.Pokaż
305/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 140 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 822/150, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Składowej w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
303/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie poprzez przesadzenie 2 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 1024/2, położonej przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
304/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 1424/247, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wiejskiej 55 b w Rybniku.Pokaż
302/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 40 szt. drzew i 6, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki nr 2964/222, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Włościańskiej Rybniku – Kłokocin.Pokaż
301/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach działek nr: 2734/138, 2736/154, 2738/154, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Barbary 22 w Rybniku – Niedobczyce.Pokaż
300/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1132/157, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Barbary 23 w Rybniku – Niedobczyce.Pokaż
299/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki nr 2930/298, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Arki Bożka 47 w Rybniku - Kamień.Pokaż
298/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunków: topola francuska – 1 szt., topola androscoggin – 4 szt., rosnących na terenie działki nr 459, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku.Pokaż
297/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 888/109, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Liściastej 81 w Rybniku.Pokaż
295/B/2007Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
296/B/2007Zmiana decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
294/B/2007Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
293/B/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
292/B/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
291/B/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
290/B/2007Zmiana decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
288/B/2007Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
289/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącgo na terenie działki nr 3289/122, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Myśliwskiej 13 w Rybniku.Pokaż
287/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki nr 895/61, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bronisława Czecha w Rybniku - Chwałęcice.Pokaż
286/B/2007Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wraz z działalnością w zakresie odzysku odpadówPokaż
285/B/2007Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
284/B/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
283/B/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
282/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie klonu jesionolistnego, rosnącego na terenie działki nr 5301/174, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Saint Vallier (Zieleniec „za Teatrem”) w Rybniku.Pokaż
281/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
280/B/2007Opinia do pozwolenia zintegrowanego w części dotyczącej odzysku i unieszkodliwiania odpadówPokaż
279/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki nr 174/11, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Racławickiej 36 w Rybniku - Niewiadom.Pokaż
278/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 18 sztuk drzew gatunku topola androscoggin, rosnących na terenie działki nr 290/72, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy ulicy Cypriana Kamila Norwida.Pokaż
277/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola holenderska, rosnącego na terenie działki nr 562/58, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej w Rybniku.Pokaż
276/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 18 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 939/57 i 1289/35, stanowiących własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonych przy ulicy Władysława Broniewskiego.Pokaż
275/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy, o obwodzie pnia 290 cm, rosnącego na terenie działki nr 2538/264, będącej własnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Reymonta 23 w Rybniku.Pokaż
274/B/2007Postanowienie stwierdzające obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia:„Budowa zakładu Z.P.S.M. „Piotrowice III” Sp. z o. o. na terenie KSSE Podstrefa Jastrzębsko – Żorska w Rybniku produkującego materiały budowlane”Pokaż
273/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach działek, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicach: os. Południe 38 i Węglowej 1 w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
272/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 909/83, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wyzwolenia w Rybniku.Pokaż
271/B/2007Postanowienie stwierdzające obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: "budowa sieci wodociągowej przy ul.Zgodnej i Samotnej w Rybniku"Pokaż
270/B/2007 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: przebudowa wiaduktu kolejowego stalowego w km 37+389 w torze nr 2 nr 140 Katowice Ligota - Nędza, nad ul. Miikołowską w RybnikuPokaż
268/B/2007Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie stacji redukcyjno - pomiarowej w Rybniku przy ul. patriotów (działki o nr 1814/15 i 1816/23)Pokaż
269/B/2007Postanowienie stwierdzające brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: przebudowa wiaduktu kolejowego stalowego w km 37+389 w torze nr 2 nr 140 Katowice Ligota - Nędza, nad ul. Miikołowską w RybnikuPokaż
267/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 4550/3, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy gen. Józefa Hallera 10 w Rybniku.Pokaż
266/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 1266/6, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Jana Adamskiego w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
265/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 4922/57, stanowiącej współwłasność wnioskodawców, położonej przy ulicy Juliusza Słowackiego 15 w Rybniku.Pokaż
264/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki nr 1100/74, stanowiącej współwłasność wnioskodawców, położonej przy ulicy Sudeckiej 10 w Rybniku.Pokaż
262/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 2024/58, stanowiącej współwłasność wnioskodawców, położonej przy ulicy mjr. Brunona Janasa 37 w Rybniku.Pokaż
263/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew i 3, 0m2 krzewów, rosnących na terenie działki nr 1841/37, będącej własnością wnioskodawcy, położonej przy Obwiedni Południowej w Rybniku.Pokaż
261/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1368/97, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzepowickiej w Rybniku.Pokaż
260/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 58 szt. drzew,zlokalizowanych na terenach działek nr: 1305/1, 1306/1, 1397/2, 1423/1, 1427/1, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku.Pokaż
259/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku dąb szypułkowy, rosnących na terenie działki nr 3793/132, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Szczygłów w Rybniku.Pokaż
258/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 4237/31, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Raciborskiej w Rybniku.Pokaż
257/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 32 szt. drzew gatunku topola androscoggin, rosnących na terenach działek nr: 1940/45, 1943/31, 1945/32, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Śląskiej 18 a w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
256/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 28 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 528/56, 1843/501, 1845/514, 1851/515, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku.Pokaż
255/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. odnogi trójzrostu drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 2241/112, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wysokiej 23 w Rybniku.Pokaż
254/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 1373/165 i 1374/165, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Trzech Krzyży w Rybniku - Radziejów.Pokaż
253/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 4156/129, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ul. Kilińskiego w Rybniku.Pokaż
252/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki nr 724/224, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Walecznych 2 w Rybniku - Kamień.Pokaż
251/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku topola chińska, zlokalizowanych na terenie działki nr 4209/52, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sławików 6 w Rybniku.Pokaż
250/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 2337/305, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Arki Bożka w Rybniku - Kamień.Pokaż
249/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki nr 5333/54, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wita Stwosza 2 w Rybniku.Pokaż
248/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 451/23, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wincentego Kadłubka w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
246/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 42 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 4152/54, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Powstańców Śląskich w Rybniku.Pokaż
247/B/2007Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadamiPokaż
245/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1337/121, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 102 w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
244/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki nr 69/4, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sportowej w Rybniku - Niewiadom.Pokaż
243/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 697 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 716/13, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku.Pokaż
242/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki nr 1376/90, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Orzepowickiej 11 w Rybniku.Pokaż
241/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki nr 757/11, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Lasem 69 w Rybniku.Pokaż
240/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. dwuzrostu drzewa gatunku sosna wejmutka, zlokalizowanego na terenie działki nr 4179/249, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 197 A w Rybniku.Pokaż
239/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 2702/207, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 23 w Rybniku.Pokaż
238/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 91/6, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
237/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, zlokalizowanego na terenie działki nr 1141/96, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Antoniego 2 w Rybniku.Pokaż
236/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 176/25, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołowskiej 105 w Rybniku.Pokaż
235/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki nr 1079/52, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzozowej (ogródek działkowy nr 142, Aleja Hiacyntów) w Rybniku.Pokaż
234/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna wejmutka, zlokalizowanego na terenie działki nr 1696/3, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 77 w Rybniku.Pokaż
233/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 m2 krzewów gatunku jałowiec chiński, zlokalizowanych na terenie działki nr 1425/60, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nacyńskiej 6 w Rybniku - Zamysłów.Pokaż
232/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 3183/260, położonej przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie w Rybniku.Pokaż
231/B/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
230/B/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
229/B/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
228/B/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
227/B/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
226/B/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
225/B/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
224/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku topola włoska, rosnących na terenie działki nr 3183/260, położonej przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie w Rybniku.Pokaż
223/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 2026/12, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Janusza Kusocińskiego 4 w Rybniku.Pokaż
222/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenach działek, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicach: Gliwickiej (skwer ”Progres”), 1 Maja (park „Górnika”), 3 Maja (zieleniec „Bukówka”) w Rybniku.Pokaż
221/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola osika, rosnącego na terenie działki nr 3985/20, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Łącznej 51 H w Rybniku - Orzepowice.Pokaż
220/B/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
219/B/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
218/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku cyprysik groszkowy, rosnących na terenie działki nr 728/73, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sudeckiej w Rybniku.Pokaż
217/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 958 szt. drzew gatunków według inwentaryzacji, dołączonej do wniosku, rosnących na terenach działek, położonych przy ulicach: Podmiejskiej i Lipowej w Rybniku.Pokaż
216/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gatunku sosna pospolita, rosnących na terenie działki nr 1288/8, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Barwnej w Rybniku.Pokaż
214/B/2007Decyzja w sprawie uznania rekultywacji i zagospodarowania terenów depresyjnych w obrębie koryta Potoku Niedobczyckiego przyległych do ulicy Skalnej w Rybniku za zakończonąPokaż
215/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 888/46, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 21 w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
213/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 782/2, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
212/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 418/261, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Włościańskiej 56 w Rybniku - Kłokocin.Pokaż
211/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 3878/21, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Raciborskiej 38 w Rybniku.Pokaż
210/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki numer 2681/38, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Włościańskiej w Rybniku - Kłokocin.Pokaż
209/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 380 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach działek o następujących numerach: 539/37, 554/70, 621/34, 622/60, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Raciborskiej w Rybniku.Pokaż
208/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
207/B/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
206/B/2007Zmiana decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wraz ze zbieraniem odpadówPokaż
205/B/2007Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku: świerk kłujący o obwodzie pnia 105 cm, rosnącego na terenie działki nr 1780/86, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Orzeszkowej 2w RybnikuPokaż
204/B/2007Decyzja zezwoająca na usunięcie 4 szt. drzew gat.: topola czarna-2 szt. o obwodach pni: 200 cm, 195 cm oraz brzoza brodawkowata-2 szt. o obwodach pni: 156 cm i 133 cm, rosnących na terenie działki nr 3356/28, położonej przy ul. CegielnianejPokaż
203/B/2007Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku klon jawor, o obwodzie pnia 160 cm, rosnącego na terenie działki nr 1795/11, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. CegielnianejPokaż
202/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 175, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Św. Wawrzyńca 6 w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
201/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku topola osika, rosnących na terenie działki nr 1347/2, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej 71 A w Rybniku.Pokaż
200/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku klon pospolity odmiana kulista, rosnącego na terenie działki nr 1110/28, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 29 w Rybniku.Pokaż
199/B/2007Decyzja Prezydenta Miasta Rybnika o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Montaż stacji bazowej telefonii komórkowej Nr RYB 1003A w Rybniku, przy ul. Chrobrego 8".Pokaż
198/B/2007Decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjęprzedsięwzięcia pn. "Monta stacji bazowej telefonii komórkowej Nr RYB 1007B w Rybniku, przy ul. Wyzwolenia 8"Pokaż
197/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 4850/118, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 8 A w Rybniku.Pokaż
196/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku modrzew europejski, zlokalizowanych na terenie działki nr 2400/54, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Powstańców Śląskich w Rybniku.Pokaż
195/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna pospolita, zlokalizowanego na terenie działki nr 1264/312, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Walecznych w Rybniku - Kamień.Pokaż
194/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna pospolita, rosnącego na terenie działki nr 2891/24, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Przedmieście w Rybniku - Zebrzydowice.Pokaż
193/B/2007Zmiana decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
192/B/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
191/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i zbierania odpadówPokaż
190/B/2007Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
189/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i zbierania odpadówPokaż
188/B/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
187/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 2167/83, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wyzwolenia 40 w Rybniku.Pokaż
186/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku kasztanowiec biały, rosnącego na terenie działki nr 3145/99, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Łącznej 41 w Rybniku - Orzepowice.Pokaż
185/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenie Publicznego Przedszkola Nr 19 przy ulicy Turystycznej 49 w Jastrzębiu Zdroju.Pokaż
184/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola balsamiczna, rosnącego na terenie działki nr 2650/187, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej 6 w Rybniku.Pokaż
183/B/2007Decyzja o kierunku rekultywacji byłego zwałowiska skały płonnej KWK "Rydułtowy-Anna" były Ruch "Ignacy" w Rybniku-NiewiadomiuPokaż
182/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 89 szt. drzew i 2, 0 m2 krzewów, rosnących na terenie działki nr 2061/4, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Golejowskiej w Rybniku.Pokaż
181/B/2007Decyzja zezwolająca na usunięcie 4 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni: 59 cm, 61 cm, 71 cm, 52 cm, rosnących na terenie działki nr 4309/8, przy ul. JagiełłyPokaż
180/B/2007Wydanie zezwolenia na usun. 73 szt. drzew i 2, 25 m2 krzewów, zlok. na terenach dz. nr: 105/6, 977/7, 1579/45, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ul.: Radziejowskiej, Kupieciej, Chwałowickiej w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
179/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jarząb domowy, rosnącego na terenie działki nr 830/121, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nowej 1 w Rybniku -Chwałowice.Pokaż
178/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 3143/295, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Rymera 19 w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
177/B/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
176/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 33 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 120/7, 129/7, 131/7, 132/7, 215/7, 331/7, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Gustawa Morcinka 14 w Rybniku - Niewiadom.Pokaż
175/B/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
174/B/2007Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów (wraz z działalnością w zakresie zbierania odpadów)Pokaż
173/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 2023/67, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Świerklańskiej 42 w Rybniku.Pokaż
172/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku robinia akacjowa, zlokalizowanego na terenie działki nr 468/58, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Gliwickiej 72 w Rybniku.Pokaż
171/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 18 szt. drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenach działek nr: 467, 528/56, 1129/470, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku.Pokaż
170/B/2007Zmiana decyzji, dot. wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat. jesion wyniosły z terenu działki numer 1549/317, będącej współwłasnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej w Rybniku.Pokaż
169/B/2007Opinia do decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
168/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki nr 1497/138, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bronisława Czecha w Rybniku - Chwałęcice.Pokaż
167/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 331/42, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Racławickiej w Rybniku - Niewiadom.Pokaż
166/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadówPokaż
165/B/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
164/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku topola euroamerykańska, rosnących na terenie działki nr 3184/479, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Spółdzielczej w Rybniku - Radziejów.Pokaż
163/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 77, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gotartowickiej 24 w Rybniku.Pokaż
162/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 829/121, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy 1 Maja 79 w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
161/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 561/16, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Szulika w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
160/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki nr 2552/91, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Za Torem w Rybniku.Pokaż
159/B/2007Postanowienie stwierdzające obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: "budowa węzła betoniarskiego przy ul. Podmiejskiej w Rybniku"Pokaż
158/B/2007Postanowienie stwierdzające brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: "remont stacji redukcyjno-pomiarowej w Rybniku przy ul.Patriotów (działki nr 1814/15 i 1816/23)"Pokaż
157/B/2007wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 299/74, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wincentego Kadłubka 10 w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
156/B/2007Decyzja zezwalająca na usun. 8 szt. drzew gat: olsza czarna–2 szt. o obw. pni: 90 cm i 65 cm, brzoza brodawkowata–5 szt. o obw. pni: 125 cm, 95 cm, 85 cm, 65 cm, 85 cm oraz robinia biała–1 szt. o obw. pnia 95 cm, rosnąch na terenie dz. 565/58Pokaż
155/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku robinia akacjowa, zlokalizowanych na terenie działki nr 3572/66, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Moniuszki w Rybniku.Pokaż
153/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 3930/83, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Przyjaźni w Rybniku.Pokaż
154/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 799/2, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
152/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1801/45, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cypriana Kamila Norwidda 70 w Rybniku - Zebrzydowice.Pokaż
151/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki nr 1731/52, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej w Rybniku.Pokaż
150/B/2007Decyzja zezwalająca na usunięcie usunięcie 3 szt. drzew, gatunku topola Simona, o obwodach pni: 105 cm, 103 cm, 85 cm rosnących na terenie działki nr 530/108, przy ul. Na GórzePokaż
149/B/2007Decyzja zezwalająca na usunięcie 7 szt. drzew, gatunku topola kanadyjska, o obwodach pni: 148 cm, 130 cm, 153 cm, 120 cm, 186 cm, 101 cm, 192 cm, rosnących na terenie działki nr 3521/147,będącej własnością wnioskodawcy, w zarządzie ZGMPokaż
148/B/2007Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew gatunków: kasztanowiec biały – 1 szt. o obwodzie pnia 180 cm oraz lipa drobnolistna – 1 szt. o obwodzie pnia 280 cm, zlokalizowanych na terenie działek nr: 250/23 i 1856/19, przy ul. 3 Maja 24Pokaż
147/B/2007Decyzja zezwalająca na usunięcie 4 szt. drzew drzew gatunków: morwa biała – 3 szt. o obwodach pni: 66 cm, 130 cm, 113 cm oraz lipa drobnolistna – 1 szt. o obwodzie pnia 72 cm, zlokalizowanych na terenie działki nr 248/21 przy ul. 3 Maja 24 w RybnikuPokaż
146/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 1966/29, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Pukowca 2, 3, 6 w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
145/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 432/109, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Golejowskiej 7 w Rybniku.Pokaż
144/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 1429/21 i 1238/51, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Mglistej 5 i Św. Maksymiliana 7 w Rybniku.Pokaż
143/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1789/103, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
142/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1690/100, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jankowickiej 14 w Rybniku.Pokaż
141/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. trójzrostu drzewa gatunku wierzba krucha, rosnącego na terenie działki nr 5330/262, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy 3 Maja w Rybniku.Pokaż
140/B/2007Zmiana decyzji Prezydenta Miasta Rybnika nr Ek I 7635/00269/06 z dnia 24.X.2006 r., zezwalającej na usunięcie 43 szt. drzew z terenu działki nr 1037/72, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Pogodnej.Pokaż
139/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
138/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
137/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
136/B/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
135/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
134/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 18 szt. drzew i 4 m2 krzewów, rosnących na terenie działki nr 1986/7, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gruntowej w Rybniku.Pokaż
133/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 252/16, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Partyzantów w Rybniku.Pokaż
132/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki nr 871/110, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja 90 w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
131/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 125/1 i 126/1, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Jastrzębskiej w Rybniku – Boguszowice.Pokaż
130/B/2007Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni: 125 cm i 178 cm, rosnących na terenie działki nr 3072/138, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Kpt. Janiego w RybnikuPokaż
129/B/2007Decyzja odmawiająca wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki nr 2538/264, będącej własnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Reymonta w RybnikuPokaż
128/B/2007Decyzja na wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku klon jesionolistny, o obwodach pni 123 cm i 130cm, zlokalizowanych na terenie działki nr 1128/2, położonej przy ulicy Kolejowej, na wysokości nr 16 w RybnikuPokaż
127/B/2007Postanowienie w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzeni działalnosci w zakresie odzysku odpadówPokaż
126/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku wierzba iwa, zlokalizowanego na terenie działki nr 1124/1, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej 7 w Rybniku.Pokaż
125/B/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
124/B/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wraz z wydaniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
123/B/2007Decyzji środowiskowej dla przebudowy gazociągu relacji szobiszowice swierklany- odc. Rybnik Boguszowice, ul. PatriotówPokaż
122/B/2007Postanowienia o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przebudowy gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia relacji Szobiszowice Świerklany- odc. Rybnik Boguszowice, ul. PatriotówPokaż
121/B/2007Decyzji umarzającej dla rozbudowy budynku mieszkalnego o część usługową wraz ze zmianą sposobu uzytkowania pomieszczeń w istniejącym budynku na handlowe w Rybniku przy ul. JaniegoPokaż
120/B/2007Decyzji umarzającej w/s budowy hali magazynowo- skladowej przy ul. Prostej 13 w RybnikuPokaż
119/B/2007Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla adaptacji budynku dawnej hali obudów dla potrzeb emulgatorowni i magazynowania olejów i smarów w KWK Jankowice w RybnikuPokaż
118/B/2007Decyzja odmawiająca wyd. zezwol. na usunięcie 1 szt. drzewa gat. jesion wyniosły o obwodzie pnia 365cm, rosnącego na terenie działki nr 2601/265, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sportowej 127 w Rybniku – Niewiadom.Pokaż
117/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 2870/274, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy RudzkiejPokaż
116/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola włoska, zlokalizowanego na terenie działki nr 1976/45, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jędrzeja Śniadeckiego 7 w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
115/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 3497/463, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Energetyków 105 w Rybniku.Pokaż
114/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie topoli, zlokalizowanej na terenie działki nr 1128/2, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej 83 w Rybniku.Pokaż
113/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1236/148, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dworek w Rybniku.Pokaż
112/B/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
111/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
110/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku robinia akacjowa, zlokalizowanych na terenie działki nr 1777/101, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja 93 w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
109/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 2374/74, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Orzepowickiej 33 w Rybniku.Pokaż
108/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew i 2 m2 krzewów, rosnących na terenie działki nr 1683/154, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku – Niedobczyce.Pokaż
107/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 822/61, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bronisława Czecha 7 w Rybniku - Chwałęcice.Pokaż
106/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 2049/69, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Chwałowickiej 31 w Rybniku.Pokaż
105/B/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
104/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
103/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 szt. drzew gatunku topola włoska, rosnących na terenie działki nr 1992/98, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Zebrzydowiciej 103 w Rybniku.Pokaż
102/B/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
101/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
100/B/2007Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
99/B/2007Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
98/B/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wraz zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
97/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
96/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki nr 4419/93, będącej w zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Piasta w Rybniku.Pokaż
95/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach działek o nr: 250/23 i 1856/19, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy 3 Maja 24 w Rybniku.Pokaż
94/B/2007wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia: Budowa obiektu handlowo-usługowo-magazynowego przy Obwiedni Południowej oraz budowa zjazdu publicznego z ulicy Obwiednia Południowa oraz pylonu reklamowego w Rybniku"Pokaż
93/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku wierzba biała, rosnącego na terenie działki nr 1813/52, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzozowej 37 w Rybniku.Pokaż
92/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 23 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 4016/41, stanowiącej park leśny „Wiśniowiec”, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Gliwickiej w Rybniku.Pokaż
90/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki nr 1747/118, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Armii Ludowej w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
91/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki nr 1227/154, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Niedobczyckiej 21 w Rybniku.Pokaż
89/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 1001/70, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kupieckiej w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
88/B/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
87/B/2007Decyzja naliczająca administracyjną karę pieniężną za nielegalne usunięcie 4 szt. drzew gatunków: sosna pospolita – 2 szt., dąb czerwony - 2 szt. z terenu działki nr 628/16, położonej przy ulicy Józefa Szulika w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
86/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 3903/8, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Władysława Jagiełły 39 w Rybniku.Pokaż
85/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki nr 2017/33, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ludwika Zamenhofa 13 w Rybniku - Niewiadom.Pokaż
84/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach działek nr: 246, 248, 249, 1257/1160, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Rudzkiej 13 w Rybniku.Pokaż
83/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 2470/70, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
82/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku robinia akacjowa, zlokalizowanych na terenie działki nr 3183/194, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki 55 w Rybniku.Pokaż
81/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 1466/6, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Ignacego Łukasiewicza w Rybniku.Pokaż
80/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki nr 2161/288, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej w Rybniku.Pokaż
79/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna pospolita, rosnącego na terenie działki nr 851/67, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Broniewskiego 12 w Rybniku.Pokaż
78/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1915/113, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Kawalca 12 w Rybniku.Pokaż
77/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 szt. drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenach działek nr: 259/7 i 2017/33, położonych przy ulicach: Gustawa Morcinka 25 oraz Ludwika Zamenhofa 11 i 13 w Rybniku - Niewiadom.Pokaż
76/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki nr 3902/8, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Jagiełły w Rybniku.Pokaż
75/B/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
74/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
73/B/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
72/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki nr 4050/47, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy 26 Marca 28 w Rybniku.Pokaż
70/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 204/118, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pochyłej w Rybniku.Pokaż
71/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 3820/141, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Reymonta w Rybniku.Pokaż
69/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1860/92, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 44 w Rybniku.Pokaż
68/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 2922/160, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Trzech Krzyży 96 w Rybniku - Radziejów.Pokaż
67/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 696/61, będącej w zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gzelskiej 7 w Rybniku - Chwałęcice.Pokaż
66/B/2007na usunięcie 10 szt. drzew gat. topola z tereu zieleni miejskiej: plac zabaw przy ul. Górnośląskiej w Niedobczycach, skwer przy ul. Saint Vallier, zieleniec im. R. Biegeszowej ul. ChrobregoPokaż
65/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 29 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 191/6, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ks. Piotra Skargi 46 w Rybniku – Niewiadom.Pokaż
64/B/2007Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
63/B/2007Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
62/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
61/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadówPokaż
60/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 671 szt. drzew, rosnących na terenie działek, położonych przy ulicach: Majątkowej i Zwonowickiej w Rybniku.Pokaż
59/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew i 40, 0 m2 krzewów, rosnących na terenie działki nr 2325/9, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Św. Józefa 4 w Rybniku.Pokaż
58/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki nr 511/119, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 214 w Rybniku.Pokaż
57/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 3324/30, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołowskiej w Rybniku.Pokaż
56/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 2776/157, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy C. K. Norwida w Rybniku -Zebrzydowice.Pokaż
55/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 77 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 859/114 i 1870/83, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Heleny Marusarzówny i Jana Kowalczyka w Rybniku.Pokaż
54/B/2007Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
53/B/2007Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
52/B/2007Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
51/B/2007Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościPokaż
50/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gatunku sosna wejmutka, rosnących na terenie działki nr 1231/62, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Chwałowickiej w Rybniku.Pokaż
49/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 5233/261, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kolejowej 6 w Rybniku.Pokaż
48/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 szt. brzóz brodawkowatych, rosnących na terenie działki nr 1010/73, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy skrzyżowaniu ulicy Jarzębinowej z ulicą Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku.Pokaż
47/B/2007wydania decyzji o kierunku rekultywacji obniżonego terenu robotami górnicz. KWK "Chwałowice" na obszarze pomiędzy ul. Świerklańską i Kopalnianą w Rybniku na gruntach Rolniczej Spóldzielni Produkcyjnej i przyległych gruntach osób prywatnychPokaż
46/B/2007wydania decyzji Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie rekultywacji i zagospodarowania terenów depresyjnych w obrębie Potoku Niedobczyckiego przyległych do ulicy Skalnej w RybnikuPokaż
45/B/2007 usunięcia 1 szt. drzewa gat. świerk rosnacego na terenie bazy ZZM przy ul. Pod Lasem 64Pokaż
44/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 778/2, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy w rejonie budynku NOT KWK „Chwałowice”, położonej przy ulicy Przewozowej 1 w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
43/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 2767/244, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Popielowskiej w Rybniku - Radziejów.Pokaż
42/B/2007wydanie decyzji Prezydenta Miasta Rybnika ustalającej kierunek rekultywacji rejonu osadników mułowych: Holona I i Żeberko położonych w Rybniku - Chwałowicach przy ul. KożdoniówPokaż
41/B/2007 wydanie decyzji Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie kierunku rekultywacji i zagospodarowania zwałowiska odpadów powęglowych KWK "Chwałowice" zlokalizowanego pomiędzy ulicami Noworadziejowską i Składową w Rybniku - teren przy szybie IVPokaż
40/B/2007Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa pawilonu handlowego branży motoryzacyjnej z serwisem opon na działce nr 1320/74 przy ul. Chwałowickiej w Rybniku"Pokaż
38/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 553/61, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Konrada Winklera w Rybniku.Pokaż
39/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity, zlokalizowanego na terenie działki numer 668/4, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Walentego Pełczyńskiego 6 w Rybniku.Pokaż
37/B/2007Wydane zezwolenie na usunięcie drzew z terenu przy ul. Górnośląskiej w zwiazku z przygotowaniem terenu do budowy kościołaPokaż
36/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku robinia akacjowa, rosnących na terenie działki nr 2866/36, będącej własnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 6 w Rybniku.Pokaż
35/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku topola kanadyjska (mieszaniec), rosnących na terenie działki nr 1299/82, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ul. Wincentego Kadłubka 6 a, b, c w Rybniku.Pokaż
34/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 1263/119 i 1264/19, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Łącznej w Rybniku - Orzepowice.Pokaż
32/B/2007Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadówPokaż
33/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku topola balsamiczna, zlokalizowanych na terenie działki nr 1804/51, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jankowickiej 41 B w Rybniku.Pokaż
31/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
30/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 1828/124, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja 80 A w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
29/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 17 szt. drzew, rosnących na terenach działek, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Gliwickiej 72 w Rybniku.Pokaż
28/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 2178/231, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej 3 w Rybniku.Pokaż
27/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach działek, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Weroniki 8 w Rybniku – Niedobczyce.Pokaż
26/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 2276/78 i 2277/78, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Chabrowej 11 w Rybniku.Pokaż
25/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku robinia akacjowa, zlokalizowanych na terenie działki nr 4012/5, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej 60 w Rybniku.Pokaż
24/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 251, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sąsiedzkiej 12 w Rybniku - Kamień.Pokaż
23/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki nr 1446/110, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Leona Kruczkowskiego 13 w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
22/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. topól, rosnących na terenie działek nr: 2432/119 i 2434/120, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ul. Władysława Hibnera 25 w Rybniku.Pokaż
21/B/2007Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościPokaż
20/B/2007Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżaniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
19/B/2007Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżaniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
18/B/2007Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżaniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
17/B/2007Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściceli nieruchomościPokaż
16/B/2007Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościPokaż
15/B/2007Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściceli nieruchomościPokaż
14/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1677/14, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża 8 w Rybniku.Pokaż
13/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki nr 1298/101, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Spacerowej w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
12/B/2007Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściceli nieruchomościPokaż
11/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku dąb szypułkowy, rosnących na terenie działki nr 161, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cypriana Kamila Norwida w Rybniku.Pokaż
10/B/2007Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściceli nieruchomościPokaż
9/B/2007zmiany decyzji nr Ek I-7635/00240/05 dot. nasadzeń zasmiennych drzewPokaż
8/B/2007postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:modernizacja istniejącej napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Huta Silesia - JankowicePokaż
7/B/2007Wydania postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:Pokaż
6/B/2007Wydania postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: budowa pawilonu handlowego branży motoryzacyjnej z serwisem opon na działce nr 1320/74 przy ul. Chwałowickiej w RybnikuPokaż
5/B/2007Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
4/B/2007Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
3/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 915/47, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej w Rybniku.Pokaż
2/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew gatunku topola balsamiczna, zlokalizowanych wzdłuż peronu nr 1 na stacji Rybnik Towarowy linii nr 140 Katowice Ligota - Nędza przy ulicy Wodzisławskiej 249 B w Rybniku.Pokaż
1/B/2007Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola osika, rosnącego na terenie działki nr 607/68, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 239 d w Rybniku.Pokaż
144/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 4551/105, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Rybniku.Pokaż
374/B/2006Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
373/B/2006Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
372/B/2006Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
371/B/2006Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
370/B/2006Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
369/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku głóg dwuszyjkowy, rosnących na terenie działki nr 3792/132, dzierżawionej przez wnioskodawcę od Miasta Rybnik, położonej przy ul. Wł. ReymontaPokaż
368/B/2006Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
367/B/2006Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
366/B/2006Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościPokaż
365/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunków: wierzba biała - 1 szt., głóg dwuszyjkowy – 2 szt., rosnących na terenach działek nr: 837/88 i 2782/90, położonych przy ulicy Ludwika Solskiego 2 w Rybniku.Pokaż
364/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew gatunku robinia akacjowa, zlokalizowanych na terenie działki nr 3144/173, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Rymera 4 w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
363/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 2141/97, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kłokocińskiej 39 b w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
362/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 2588/103, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Szybowej 6 w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
361/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach działek, stanowiących własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, położonych przy ulicach: Aleksandra Fredry 15 i Szkolnej 5.Pokaż
359/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 5167/145, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki 29 w Rybniku.Pokaż
360/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew następujących gatunków: olsza czarna - 3 szt., topola osika - 4 szt., rosnących na terenie działki nr 2753/310, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Kruczej w Rybniku.Pokaż
358/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 43 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1037/72, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Pogodnej w Rybniku.Pokaż
357/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 5233/261, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kolejowej w Rybniku.Pokaż
356/B/2006Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej pod ul. Prostą i Świerklańską oraz pomiędzy ul. Świerklańską i Kowalczyka w RybnikuPokaż
355/B/2006Postanowienia o braku obowiązku sporządzenia raportu dla budowy sieci wodociągowej pod ul. Prostą i Świerklańską oraz pomiędzy ul. Świerklańską i Kowalczyka w RybnikuPokaż
354/B/2006Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej w Rybniku przy ul. KilińskiegoPokaż
353/B/2006Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Kilińskiego w RybnikuPokaż
352/B/2006Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej w Rybniku przy ul. KominkaPokaż
351/B/2006Postanowienia o braku obowiązku sporzadzenia raportu dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Kominka w RybnikuPokaż
350/B/2006Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej w Rybniku przy ul. BuchalikówPokaż
349/B/2006Postanowienia o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na srodowisko dla budowy sieci wodociągowej w Rybniku przy ul. BuchalikówPokaż
348/B/2006Umorzenia postępowania jako bezprzedmiotowe w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla budowy warsztatu samochodowego w Rybniku przy ul. ZebrzydowickiejPokaż
347/B/2006Umorzenia postępowania jako bezprzedmiotowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy warsztatu mechaniki pojazdowej w Rybniku przy ul. PrzedmieściePokaż
346/B/2006Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Sobieskiego, ul. saint Vallier, ul. Wysokiej, ul. białych i ul. KraszewskiegoPokaż
345/B/2006Postanowienia o braku obowiązku sporządzenia raportu dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Sobieskiego, ul. Saint Vallier, ul. Wysokiej, ul. Białych, ul. KraszewskiegoPokaż
344/B/2006Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu Zdroju w rejonie ulicy ReymontaPokaż
343/B/2006Postanowienia o braku obowiązku sporządzenia raportu dla budowy kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu Zdroju w rejonie ul. ReymontaPokaż
342/B/2006Umorzenia postepowania jako bezprzedmiotowe w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy myjni samochodowej z punktem wymiany opon w Rybniku przy ul. SztolniowejPokaż
341/B/2006Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Mikołowskiej w RybnikuPokaż
340/B/2006Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Mikołowskiej w RybnikuPokaż
339/B/2006Decyzja środowiskowa dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Brzezińskiej w RybnikuPokaż
338/B/2006Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Brzezińskiej w RybnikuPokaż
337/B/2006Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
336/B/2006Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
335/B/2006Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
334/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
333/B/2006Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
332/B/2006Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
331/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
330/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
329/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
328/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
327/B/2006Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
326/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
325/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymPokaż
324/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
323/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
322/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadówPokaż
321/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
320/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
319/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
318/B/2006Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
317/B/2006Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
316/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
315/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
314/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
313/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
311/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
312/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
310/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
309/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
308/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wraz zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
307/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
306/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
305/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
304/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
303/B/2006Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
302/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
301/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki nr 2297/311, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Arki Bożka w Rybniku - Kamień.Pokaż
300/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
299/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
298/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
297/B/2006Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
296/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
294/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
295/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna pospolita, rosnącego na terenie działki nr 3298/195, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Borki w Rybniku - Orzepowice.Pokaż
293/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
292/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
291/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku wierzba iwa, rosnącego na terenie działki nr 2049/69, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej pomiędzy budynkiem nr 29 a 31 przy ul. Chwałowickiej w Rybniku.Pokaż
146/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 1226/60, stanowiącej współwłasność wnioskodawców, położonej przy ulicy Skalnej w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
290/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 922/27, położonej przy ulicy Mikołowskiej w Rybniku.Pokaż
289/B/2006Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Powstańców w RybnikuPokaż
288/B/2006Postanowienia o braku obowiązku sporządzenia raportu dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Powstańców w RybnikuPokaż
286/B/2006Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Wodzisławskiej w RybnikuPokaż
287/B/2006Decyzji o srodowiskowych uwarunkowanich dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Wodzisławskiej w RybnikuPokaż
285/B/2006Postanowienia stwierdzjącego brak obowiązku sporządzenia raportu dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Karłowicza w RybnikuPokaż
284/B/2006Decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Karłowicza w RybnikuPokaż
283/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 63 szt. drzew zlokalizowanych na terenie działek nr: 496/41, 499/42, 502/48, położonych przy ul. Gliwiciej w Rybniku.Pokaż
282/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 22 szt. drzew, zlokalizowanych na terenach należących do wnioskodawcy w rejonie Zakładu Głównego KWK „Chwałowice”, położonych przy ulicy Chwałowickiej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
281/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 310 szt. drzew, rosnących na terenie działek, położonych przy ulicach: Podmiejskiej i Lipowej w Rybniku.Pokaż
280/B/2006usuniecia 5 drzew z terenu posesji przy ul. Hutniczej 23Pokaż
279/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
278/B/2006Decyzja zatwierdzająca proram gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
277/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 m2 krzewów gatunku cyprysik Lawsona, rosnących na terenie działki nr 2430/131, będącej w zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Św. Józefa 9 w Rybniku.Pokaż
276/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
275/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
274/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
273/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 131/22, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ludwika Zamenhofa 19 b w Rybniku – Niewiadom.Pokaż
271/B/2006Decyzja zatwierdzająca proram gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
272/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
270/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki nr 3532/67, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Adama Asnyka 18 w Rybniku.Pokaż
269/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
268/B/2006Decyzja zatwierdzająca proram gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
267/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
266/B/2006Decyzja zatwierdzająca proram gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
265/B/2006Decyzja zatwierdzająca proram gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
264/B/2006Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
263/B/2006Zmiana decyzji zatwierdzająca proram gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
262/B/2006Decyzja zatwierdzająca proram gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
261/B/2006Decyzja zatwierdzająca proram gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
260/B/2006Decyzja zatwierdzająca proram gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
258/B/2006Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, wraz z zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadówPokaż
259/B/2006Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów, wraz z zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadówPokaż
257/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 17 szt. drzew i 5 m2 krzewów, zlokalizowanych w rejonach szybów IV i V KWK Chwałowice, położonych przy ulicach: Chwałowickiej oraz pomiędzy Radziejowską i Składową w Rybniku.Pokaż
256/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku wiśnia wonna, rosnących na terenie działki nr 2263/98, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej 115 w Rybniku.Pokaż
255/B/2006Zezwolenie na prowadzeni działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
254/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na terenie działki nr 5111/174, będącej w zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Plac Wolności 2 w Rybniku.Pokaż
253/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadówPokaż
252/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 3912/54, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Willowej w Rybniku - Kamień.Pokaż
251/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
250/B/2006Decyzja zatwierdzająca proram gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
249/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 4472/194, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Henryka Wieniawskiego 3 w Rybniku.Pokaż
248/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
247/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
246/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
244/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
245/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 32 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 2403/54, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Powstańców w Rybniku.Pokaż
243/B/2006Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
242/B/2006Postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłkiPokaż
240/B/2006Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
241/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 2582/174, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej w obrębie Teatru Ziemi Rybnickiej przy ulicy Plac Wolności w Rybniku.Pokaż
239/B/2006Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
238/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1423/67, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żołnierzy Września w Rybniku.Pokaż
237/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew z terenów, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy następujących ulicach: Cmentarnej 2, Dworcowej 5, Dworek 17, Długosza 10, Chalotta 2, Kościuszki 45, Wyzwolenia 27.Pokaż
236/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku wierzba biała odmiana płacząca, rosnącego na terenie działki nr 4639/54, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Maksymiliana Basisty w Rybniku.Pokaż
235/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki nr 1522/107, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej w Rybniku.Pokaż
234/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 861/429, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Aleksandra Puszkina w Rybniku - Popielów.Pokaż
233/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1831/314, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Miodowej w Rybniku.Pokaż
232/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku klon jesionolistny, rosnącego na terenie działki nr 3068/180, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Rymera 4 w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
231/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 104 szt. drzew i 43, 8 m2 krzewów, rosnących na terenie działek o numerach: 4636/109, 4637/109, 4638/109, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Żorskiej 12 w Rybniku.Pokaż
230/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku olsza czarna, zlokalizowanego na terenie działki nr 4381/7, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Rzecznej w Rybniku.Pokaż
228/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku jodła koreańska, rosnących na terenie działki numer 4283/142, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej w Rybniku.Pokaż
229/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, zlokalizowanego na terenie działki numer 1530/42, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy gen. Stanisława Wolnego 16 w Rybniku.Pokaż
227/B/2006usunięcia drzewostanu z terenu nieruchomosci przy ul. Stawowej, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe typu szeregowegoPokaż
226/B/2006usunięcia drzew kolidujących z rozbudową boiska szkolnego przy SP nr 6 ul. Wodzisławska 123Pokaż
224/B/2006usuniecia drzew kolidujacych z budową gazociągu przy ul. Żorskiej w RybnikuPokaż
225/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku topola chińska, zlokalizowanych na terenie działki nr 2591/256, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej 4 D w Rybniku.Pokaż
223/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku wierzba krucha, zlokalizowanego na terenie działki nr 2393/125, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Kawalca 4 w Rybniku.Pokaż
222/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola włoska, rosnącego na terenie działki nr 1242/119, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 108 w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
221/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1764/139, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 102 w Rybniku - Zamysłów.Pokaż
220/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działek nr: 1860/24 i 1863/24, położonych przy ulicy 1 Maja w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
218/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki nr 2360/296, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wolnej w Rybniku – Ligocka Kuźnia.Pokaż
219/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 2470/70, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
217/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 575/28, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Szulika 7 w Rybniku - Chwałowice.Pokaż
216/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działek nr: 1131/61 i 1132/61, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Bronisława Czecha w Rybniku – Chwałęcice.Pokaż
215/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 3574/66, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dąbrówki 9 w Rybniku.Pokaż
214/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 2154/27, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Boguszowickiej 153 w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
213/B/2006wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki (przeznaczonej pod zabudowę) nr 1032/202, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ul. Hożej w RybnikuPokaż
212/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola niekłańska, zlokalizowanego na terenie działki nr 2049/69, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Chwałowickiej 33 w Rybniku.Pokaż
211/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1220/42, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Granicznej w Rybniku.Pokaż
210/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 304, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cystersów w Rybniku.Pokaż
209/B/2006Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu instalacji mokrego odsiarczania spalin w Elektrowni "Rybnik" S.A.Pokaż
208/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 3552/47, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy 26 Marca 2 w Rybniku.Pokaż
207/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 1641/45, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Braci Nalazków w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
206/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew, j własność wnioskodaj przy ulicy Franciszka Chrószcza w Rybniku.Pokaż
205/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 3261/142, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Pod Wałem 22 w Rybniku.Pokaż
204/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 2987/221, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Ks. Jana Pojdy w Rybniku - Kamień.Pokaż
203/B/2006na usunięcie drzewa suchego- trójzrostu z posesji przy ul. RejtanaPokaż
202/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna pospolita, rosnącego na terenie działki nr 2984/180, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Pelargonii 32 w Rybniku - Orzepowice.Pokaż
201/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew, rosnących na terenach administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicach: Jastrzębskiej 9, 17 - 19, Osiedle Południe 37a, 60a, Węglowej 4 w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
200/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew, rosnących na terenie działki nr 277/1, stanowiącej koryto rzeki „Ruda”, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Sygnały w Rybniku - Gotartowice.Pokaż
199/B/2006Wydania postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji paliw TESCO w Rybniku przy ul. Brzezińska – ŻorskaPokaż
197/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 1514/95, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kłokocińskiej 31A w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
198/B/2006wydania postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwz.pn.: budowa stacji paliw oraz warsztatu samochodowego i sklepu motoryzacyjnego w Rybniku przy ul.Obwiednia Południowa(parcele:1758/35, 1761/33 oraz 1764/30)Pokaż
196/B/2006zezwolenie na usunięcie 47 szt. Drzew i 127,59 m2 krzewów kolidujacych z wykonaniem przyłączy oraz budową kanalizacji deszczowej oraz modernizacjąPokaż
195/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1153/61, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gzelskiej w Rybniku.Pokaż
194/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 882/55 i 4840/180, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Grzybowej 14 i gen. Józefa Hallera 6 w Rybniku.Pokaż
193/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 , rosnących na terenie działki nr 2111/179, ulicy Podleśnej .Pokaż
192/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy, rosnącego na terenie działki nr 353/99, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pogodnej 23 w Rybniku.Pokaż
190/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew gatunku olsza szara, rosnących na terenie działki nr 516/136, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Makowej w Rybniku - Kamień.Pokaż
191/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 3783/14, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Karłowicza 19 w Rybniku.Pokaż
189/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1763/42, stanowiącej własność wnioskodawcy, zlokalizowanej przy ulicy Głuchej 1.Pokaż
188/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku kasztanowiec biały, rosnącego na terenie działki nr 4205/140, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wodzisławskiej 46 w Rybniku.Pokaż
187/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku jesion wyniosły, rosnących na terenie działki nr 351/86, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mariańskiej 1 w Rybniku.Pokaż
186/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola balsamiczna, rosnącego na terenie działki nr 1966/29, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Pukowca 8 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
185/B/2006Wydania postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Połomskiej (etap I)Pokaż
184/B/2006Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa dwóch zwałów węgla surowego, powiększenie istniejącego zwału miałów węglowych wraz z urządzeniami towarzyszącymiPokaż
183/B/2006Wydania postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: budowa dwóch zwałów węgla surowego, powiększenie istniejącego zwału miałów węglowych wraz z urządzeniami towarzyszącymiPokaż
182/B/2006Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: przebudowa obiegu wozów na zrębie szybu II (KWK"Chwałowice")Pokaż
181/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku wierzba krucha, rosnących na terenie działki nr 1524/60, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Karola Miarki w Rybniku.Pokaż
180/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew, rosnących na terenie należącym do wnioskodawcy w rejonie szybu V KWK „Chwałowice”, położonym przy ulicy Chwałowickiej w Rybniku.Pokaż
179/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku topola chińska, zlokalizowanych na terenie bulwarów wzdłuż rzeki „Nacyna”, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Budowlanych w Rybniku.Pokaż
177/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola francuska, rosnącego na terenie działki nr 555/60, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku.Pokaż
178/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa na terenie działki nr 1618/34,ulicy GranicznejPokaż
176/B/2006 wydanie decyjzji Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedłużenia terminu rekultywacji przy ul. Kopalnianej i ŚwerklańskiejPokaż
175/B/2006Wydania postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn: zainstalowanie ściany lakierniczej MM04 FLOW z instalacją nawiewmo-wywiewną w istniejącej Fabryce SYGNAŁY w RybnikuPokaż
174/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki nr 470/46, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Staromiejskiej 10 w Rybniku - Niewiadom.Pokaż
173/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 882/150, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej prz ulicy Leszczyńskiego 14 w Rybniku - Niedobczyce.Pokaż
172/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 1368/70, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jana Wyglendy w Rybniku.Pokaż
171/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 732/148, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Szczęść Boże 30 w Rybniku.Pokaż
170/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki nr 580/286, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Juliusza Słowackiego w Rybniku.Pokaż
169/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat.: sosna wejmutka – 1 szt., daglezja zielona odmiana sina – 1 szt., rosnących na terenie działki nr 285/1, będącej współwłasnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wiśniowej w Rybniku.Pokaż
168/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna pospolita o obwodzie pnia 110cm, rosnącego na terenie działki nr 2127/337, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej 43A w Rybniku.Pokaż
167/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 22 szt. drzew gatunków: sosna pospolita - 17 szt., modrzew europejski – 5 szt., rosnących na terenie działek nr: 728/9 i 729/9, położonych przy ulicy Wincentego Witosa 75 A w Rybniku.Pokaż
166/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki nr 1909/192, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Polnej 16 w Rybniku.Pokaż
165/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 891/19, dzierżawionej przez wnioskodawcę od Miasta Rybnik, położonej przy ulicy Oskara Kolberga w Rybniku – Boguszowice.Pokaż
164/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki nr 1290/31, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej w Rybniku.Pokaż
163/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 310/11, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Juliana Ursyna - Niemcewicza 18 w Rybniku - Popielów.Pokaż
162/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 111 szt. drzew, rosnących na terenie działek nr: 890/19 i 1386/19, dzierżawionych przez wnioskodawcę od K.W. S.A., położonych przy ulicy Oskara Kolberga w Rybniku – Boguszowice.Pokaż
161/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola berlińska, rosnącego na terenie działki nr 4822/118, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, zlokalizowanej przy ulicy Żorskiej w Rybniku.Pokaż
160/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 116, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 18 w Rybniku.Pokaż
159/B/2006Wydania postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: budowa pawilonu handlowego branży motoryzacyjnej z serwisem opon na działce nr 1320/74 przy ul. Chwałowickiej w RybnikuPokaż
158/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola balsamiczna, rosnącego na terenie działki nr 5167/145, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hutniczej w Rybniku.Pokaż
157/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewaPokaż
156/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew zy ulicy Sygnały w Rybniku - Gotartowice.Pokaż
155/B/2006usuniecia 36 szt. Drzew z terenu pl. Wolności w związku z przebudową drogi publicznejPokaż
154/B/2006usunięcia 5 szt. Drzew suchych gat. Topola z terenu zieleńca "Pod lipami" w NiewiadomiuPokaż
153/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku modrzew europejski, zlokalizowanych na terenie działki nr 1360/5, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sztolniowej w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
152/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanych na terenie działki nr 1815/202, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hoża w Rybniku.Pokaż
151/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku topola włoska, rosnących na terenie działki nr 5122/118, położonej przy ulicy Brzezińskiej w Rybniku.Pokaż
150/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 27 szt. drzew, rosnących na terenie działek nr: 643/194, 646/185, 647/170, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Bolesława Chrobrego 41 w Rybniku.Pokaż
149/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki nr 4304/8, stanowiącej własność wnioskodawców, zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic: Władysława Jagiełły z Żużlową w Rybniku.Pokaż
148/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunków: brzoza brodawkowata - 1 szt., modrzew europejski – 1 szt., rosnących na terenie działki nr 1308/57, będącej własnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Kwiatowej w Rybniku.Pokaż
147/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew gatunków: sosna pospolita – 1 szt., modrzew europejski – 10 szt., rosnących na terenie działki nr 2135/354, będącej własnością wnioskodawców, zlokalizowanej przy ulicy Stawowej 69 w Rybniku.Pokaż
146/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenach administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy następujących ulicach: 1 Maja 97, Józefa Pukowca 6 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
145/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew, rosnących na terenach administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicach: Kosmonautów 4, Mikołowskiej 31a, Ogrodowskiego 9a, 11, 15 i Przemysłowej w Rybniku.Pokaż
144/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 23 szt. drzew, rosnących w rejonie budynku Zarządu KWK „Chwałowice” na terenie należącym do wnioskodawcy, położonym przy ulicach: 1 Maja 26 i Przewozowej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
143/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola chińska, rosnącego na terenie działki nr 4957/174, będącej współwłasnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Plac Wolności 10 w Rybniku.Pokaż
142/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 1030/113, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Małachowskiego 40 w Rybniku - Boguszowice.Pokaż
141/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 197/27, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pawła Semana 14 w Rybniku - Niewiadom.Pokaż
140/B/2006Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i odprowadzanie wód deszczowych do MłynówkiPokaż
139/B/2006Pozwolenia wodnoprawnego dla stawów rybnych położonych w Rybniku przy ul. Trzech Krzyży 96Pokaż
138/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 18 szt. drzew i 18, 4m2 krzewów, rosnących w rejonie przejazdu kolejowego i osadników mułowych „Holona”, położonym przy ulicach: Kożdoniów i Zwycięstwa w Rybniku – Chwałowicach.Pokaż
137/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 148 szt. drzew i 141m2 krzewów, rosnących na terenie działek nr: 5103/134 i 5104/134, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, zlokalizowanych przy ulicy Żorskiej w Rybniku.Pokaż
136/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 30 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działek, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Franciszkańskiej 22 w Rybniku – Zamysłowie.Pokaż
134/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 24 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 182/18, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, zlokalizowanej przy ulicy Mikołowskiej 107 w Rybniku.Pokaż
135/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 4761/118, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawców, zlokalizowanej przy ulicy Żorskiej w Rybniku.Pokaż
133/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki nr 1798/124, będącej własnością wnioskodawcy, zlokalizowanej przy ulicy Wodzisławskiej 112.Pokaż
131/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 3538/58, będącej współwłasnością wnioskodawcy, zlokalizowanej przy ulicy A. Fredry 2.Pokaż
132/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 23 szt. w Rybniku.Pokaż
130/B/2006Brak zgody na usunięcie 2 szt. drzew gatunku topola balsamiczna, rosnących na terenie działki nr 3545/47, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Webera w Rybniku.Pokaż
129/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki nr 348/33, będącej współwłasnością wnioskodawcy, zlokalizowanej przy ulicy Brzeziny Miejskie w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
128/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew gatunku topola niekłańska, rosnących na terenie „Skweru z pomnikiem”, położonym przy ulicy Gotartowickiej w Rybniku.Pokaż
127/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew, rosnących na terenie cmentarza parafialnego, administrowanego przez wnioskodawcę, położonym przy ulicach: Cmentarnej i Rudzkiej w Rybniku.Pokaż
126/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 459/10, będącej własnością wnioskodawcy, zlokalizowanej przy ulicy Wolnej 191 w Rybniku.Pokaż
125/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunków: robinia akacjowa - 1 szt., modrzew europejski - 2 szt., rosnących na terenie działki nr 1016/164, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ul. Rybackiej 55 w Rybniku.Pokaż
124/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. robinia akacjowa, zlokalizowanych na terenie działek nr: 3026/180 i 3112/177, położonych przy ulicy Józefa Rymera 4 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
122/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew z terenów: zieleńca im. „R. Biegieszowej” (2 szt.), cmentarza komunalnego w Boguszowicach Starych (3 szt.), parku „Górnika” (2 szt.), położonych w Rybniku.Pokaż
123/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew, rosnących na terenie Ogniska Wychowawczego - działka nr 101, stanowiącym własność Gminy Jastrzębie Zdrój, położonym przy ulicy Turystycznej 23.Pokaż
121/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew gat.: topola chińska – 4 szt., robinia akacjowa – 4 szt., rosnących na terenie działki nr 1242/119, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 108 w Rybniku.Pokaż
120/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 151 szt. drzew następujących gatunków: robinia akacjowa – 117 szt., topola osika – 21 szt., brzoza brodawkowata – 13 szt., rosnących na terenie działek nr: 407/4 i 408/4, położonych przy ulicy Podmiejskiej.Pokaż
119/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 22 szt. drzew gat.: sosna pospolita – 6 szt., dąb czerwony – 6 szt., brzoza brodawkowata – 10 szt., zlokalizowanych na terenie działki nr 2917/20, będącej własnością wnioskodawcy, przy ul. Rybnej 28.Pokaż
116/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola włoska, rosnącego na terenie działki nr 1814/236, będącej współwłasnością wnioskodawców, zlokalizowanej przy ulicy Rudzkiej 17 w Rybniku.Pokaż
118/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 781/31, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Śląskiej w Rybniku – Chwałowicach.Pokaż
117/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. daglezja zielona, rosnących na terenie działki nr 99/11, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sygnały 62 w RybnikuPokaż
114/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 245/20, będącej współwłasnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Skośnej w Rybniku - Kłokocinie.Pokaż
115/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku olsza czarna, rosnącego na terenie działki nr 2343/224, będącej współwłasnością wnioskodawcy, zlokalizowanej przy ulicy Radosnej w Rybniku.Pokaż
113/B/2006Wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa gat. jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 124/1, dzierżawionej przez wnioskodawcę od K.W. S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie, położonej przy ul. Jastrzębskiej w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
112/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 szt. drzew następujących gatunków: dąb czerwony – 12 szt., brzoza brodawkowata – 2 szt., wierzba iwa – 4 szt., topola osika – 2 szt., rosnących na terenie działki nr 1678/4, położonej przy ul. Gruntowej.Pokaż
111/B/2006Wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa gat. modrzew europejski,.Pokaż
109/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew gat.: wierzba iwa – 2 szt., brzoza brodawkowata – 5 szt., rosnących na terenie działki nr 2327/278, będącej własnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej 35 w Rybniku.Pokaż
110/B/2006Usunięcia 4 szt. Drzew gat. Lipa i dąb z terenu parku przy Kampusie ul. RudzkaPokaż
108/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew gat. topola euroamerykańska, rosnących na terenie działek nr: 89/6 i 157/6, będących w użyczeniu wnioskodawcy, położonych przy ulicy Stanisława Małachowskiego w Rybniku – Boguszowicach.Pokaż
107/B/2006Wydanie zezwolenia na wycinkę 11 szt. drzew, rosnących na terenach administrowanych osiedli mieszkaniowych, położonych przy ulicach: Mglistej 2 D i Św. Maksymiliana 7, 9 – 13.Pokaż
106/B/2006Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej w RybnikuPokaż
104/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalnościw zakresie zbierania odpadówPokaż
105/B/2006Postanowienia stwierdzającego brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Górnośląskiej w RybnikuPokaż
103/B/2006Postanowienia stwierdzającego brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Larysza w RybnikuPokaż
101/B/2006Postanowienia stwierdzającego brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy linii do produkcji spoiw mineralnych pakowanychPokaż
102/B/2006Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy linii do produkcji spoiw mineralnych pakowanychPokaż
100/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
99/B/2006Postanowienia stwierdzającego brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Wyglendy w RybnikuPokaż
98/B/2006Postanowienia stwierdzającego brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Jaskółczej w RybnikuPokaż
96/B/2006Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Centrum Handlowego Carrefour wraz ze stacją paliw w Rybniku przy ul. GliwickiejPokaż
97/B/2006Postanowienia stwierdzającego brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przebudowy Placu Wolności w RybnikuPokaż
94/B/2006Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej do Marketu OBIPokaż
95/B/2006Postanowienia stwierdzajacego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy Centrum Handlowego Carrefour wraz ze stacją paliw w Rybniku przy ul. GliwickiejPokaż
93/B/2006Postanowienia stwierdzajacego brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy sieci wodociągowej do Markrtu OBIPokaż
92/B/2006Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wodzisławskiej w RybnikuPokaż
91/B/2006Postanowienia stwierdzającego brak obowiązku sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na środowisko dla budowy kanalizacji sanitarnej w ul. WodzisławskiejPokaż
90/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
89/B/2006Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obiektu Centrum Handlowego Focus Park w RybnikuPokaż
88/B/2006Postanowienia stwierdzającego obowiazek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy Focus Park w RybnikuPokaż
87/B/2006Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla modernizacji stacji paliw płynnych ESSO zlokalizowanej w Rybniku u zbiegu ulic Żorska/ProstaPokaż
86/B/2006Postanowienia stwierdzającego brak obowiazku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla wymiany zbiorników paliw na stacji paliw płynnych ESSO w Rybniku przy ul. Żorskiej/ProstejPokaż
85/B/2006Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych do gruntu ze stanowisk transformatorów przy ul. KłokocińskiejPokaż
84/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
83/B/2006Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych do rowu z terenu Centrum Handlowego w Rybniku przy ul. GliwickiejPokaż
82/B/2006Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 6 (Rybnickiej) na potrzeby Kompanii Węglowej S.A. KWK ChwałowicePokaż
80/B/2006Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie drenażu boiska przy ul. Górnośląskiej z odprowadzeniem wody do potoku NiedobczyckiegoPokaż
81/B/2006Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji z terenu Centrum handlowego Real w Rybniku przy ul. KotuczaPokaż
79/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadamiPokaż
77/B/2006Wydania dcyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Centrum Handlowo-Usługowego przy ul. ŻorskiejPokaż
78/B/2006Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na regulację potoku Chwałowickiego oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wódPokaż
75/B/2006Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji ścieków przemysłowych zawierających substancje niebezpieczne z terenu Hali Makro w Rybniku przy ul. ŻorskiejPokaż
76/B/2006Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
74/B/2006Postanowienia stwierdzjącego brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Sosnowej w RybnikuPokaż
73/B/2006Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Górnośląskiej w RybnikuPokaż
72/B/2006Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Larysza w RybnikuPokaż
71/B/2006Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Mickiewicza w RybnikuPokaż
70/B/2006Postanowienia stwierdzającego brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Mickiewicza w RybnikuPokaż
69/B/2006Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Wyglendy w RybnikuPokaż
68/B/2006Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy sieci wodociągowej przy ul. Jaskółczej w RybnikuPokaż
67/B/2006Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy Placu Wolności w RybnikuPokaż
66/B/2006Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody powierzchniowej z istniejącego zbiornika zlokalizowanego na terenie Nadleśnictwa Rybnik do celów nawadniania szkółki leśnejPokaż
65/B/2006Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rowu B-31 wód deszczowych pochodzących z terenu Hali Makro w Rybniku przy ul. ŻorskiejPokaż
64/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
63/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
61/B/2006Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
62/B/2006Pozwolenie na wytwarzanie odpadówPokaż
60/B/2006Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadówPokaż
59/B/2006Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i odpadówPokaż
58/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i zbierania odpadówPokaż
57/B/2006Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadówPokaż
56/B/2006Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadówPokaż
55/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat.: klon jawor (dwuzrost) – 1 szt., klon pospolity - 1 szt., wierzba iwa - 1 szt., głóg dwuszyjkowy - 1 szt., zlokalizowanych przy ulicy Jeana Chalotta w Rybniku.Pokaż
54/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
53/B/2006Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
52/B/2006Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
51/B/2006Wydanie decyzji umarzającej należność z tytułu ustalonej opłaty administracyjnej, naliczonej w decyzjach nr: Ek I- 7635/00180/03 z dnia 26.IX.2003 r. oraz Ek I- 7635/00180/03 z dnia 18.XI.2003 r.Pokaż
50/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat.: topola kanadyjska (mieszaniec) – 1 szt., topola włoska – 1 szt., zlokalizowanych na terenie działki nr 928/150, położonej przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej 29 w Rybniku – Golejowie.Pokaż
49/B/2006Wydanie zezwolenia na wycinkę 12 szt. drzew, rosnących na terenach administrowanych osiedli mieszkaniowych przy ulicach: Mglistej 17 D, Św. Józefa 20 - 20 A, 33, Tadeusza Kościuszki 13.Pokaż
48/B/2006Zezwolenie na uaunięcie zieleni z terenu przy ul. Gliwickiej kolidujacych z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla potrzeb Państwowego Szpitala dla Noerwowo i Psychicznie ChorychPokaż
47/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski, rosnącego na terenie działki nr 1086/192, będącej własnością wnioskodawcy, zlokalizowanej przy ulicy Polnej 16 A.Pokaż
46/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. działki nr 398/23, będącej własnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żniwnej w RybnikuPokaż
45/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat. jesion , położonej przy ulicy Gliwickiej w Rybniku.Pokaż
44/B/2006Wydanie zezwolenia na wycinkę 3 szt. drzew gatunku topola balsamiczna z terenu dz. nr 902/45, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ul. Józefa Lompy 6 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
43/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 198 szt. drzew gat.: topola osika - 139 szt., brzoza brodawkowata - 59 szt., rosnących na terenie działek nr: 1439/2 i 1441/4, położonych przy ul. Podmiejskiej w Rybniku.Pokaż
41/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew gat. topola euroamerykańska (mieszaniec), rosnących na terenie działki nr 5200/118, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 8 A w Rybniku.Pokaż
42/B/2006Wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa przy ulicy Wiśniowej w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
39/B/2006Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwoleni8a wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu bazy PPU KOLBUD przy ul. Gliwickiej 103Pokaż
40/B/2006Wydanie zezwolenia na wycinkę 23 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 5117/118, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 8 a w Rybniku.Pokaż
38/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. robinia akacjowa, rosnących na terenie działki nr 2082/45, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ul. Żurawia 2 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
37/B/2006Wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa gatunku klon jesionolistny z terenu dz. nr 2083/45, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ul. Żurawia 2 A w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
36/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa i 5, 0 m2 krzewów, rosnących na terenie działki nr 11, stanowiącej własność Gminy Gliwice, położonej przy ulicy Poli Gojawiczyńskiej 9 A.Pokaż
35/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. przy ul. Jana KasprowiczaPokaż
34/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 szt. drzew, rosnących na terenie Gimnazjum Nr 8, stanowiącym własność Gminy Jastrzębie Zdrój, położonym przy ulicy Katowickiej 35.Pokaż
33/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat.: dąb szypułkowy – 1 szt., kasztanowiec biały – 1 szt., zlokalizowanych na terenie działki nr 405/33, położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku – Niedobczycach.Pokaż
32/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa dz. nr 4164/105, położonej przy ul. Łokietka w Rybniku.Pokaż
31/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat.: lipa drobnolistna - 2 szt. i brzoza brodawkowata - 1 szt., rosnących na terenie działki nr 831/2, położonej przy ul. Przewozowej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
634/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. wierzba krucha z terenu dz. nr 2155/210, będącej współwłasnością wnioskodawcy, położonej przy ul. Prostej w Rybniku.Pokaż
30/B/2006Wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu parku Wiśniowiec przy ul.Gliwickiej , kolidujacych z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla potrzeb Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w RybnikuPokaż
633/2020Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. wierzba krucha z terenu dz. nr 2155/210, będącej współwłasnością wnioskodawcy, położonej przy ul. Prostej w Rybniku.Pokaż
29/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat.: modrzew europejski - 2 szt. i sosna wejmutka - 1 szt. z terenu dz. nr 1457/29, położonej przy ul. Dolnej w Rybniku.Pokaż
28/B/2006Usunięcia drzewa rosnącego przy ul. Miejskiej w Rybniku, a kolidującego z robotami ziemnymi w związku z awarią sieci kablowejPokaż
27/B/2006Usunięcia żywopłotu przy ul. Reymonta 63Pokaż
26/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. wierzba biała o obwodzie pnia 230 cm, rosnącego na terenie działki nr 1433/76, będącej współwłasnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Nacyńskiej 4 B w Rybniku.Pokaż
25/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew, rosnących na terenach administrowanych osiedli mieszkaniowych, położonych przy ulicach: Kupieckiej 14, 14 A, 16, Obywatelskiej 1, 9, Zwycięstwa 2 w Rybniku – Chwałowicach.Pokaż
24/B/2006Zezwolenia na usunięcie żywopłotu przy ul. Reymonta naprzeciw budynku nr 63 a, administrowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową "RYF"Pokaż
23/B/2006Wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa działki nr 391/1, nej przy ulicy Wiśniowej w Rybniku.Pokaż
22/B/2006Wydanie zezwolenia na wycinkę 2 szt. drzewi, rosnących na terenie działki nr 1654/40, przy ulicy Św. Józefa w Rybniku.Pokaż
21/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 810 szt. drzew z terenu działek nr: 363/35 i 364/36, położonych przy ul. Jagodowej w Rybniku.Pokaż
20/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. topola kanadyjska (mieszaniec) z terenu dz. nr 5167/145, położonej przy ul. Hutniczej w Rybniku.Pokaż
303/B/2005Zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnychPokaż
302/B/2005Zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
19/B/2006wydania decyzji Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie uznania rekultywacji terenów przy ul. Kożdoniów w Rybniku - "Rejon B" za zakończonąPokaż
18/B/2006Wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 537/17, będącej własnością wnioskodawców, zlokalizowanej przy ulicy Sygnały w Rybniku.Pokaż
17/B/2006Wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny o obwodzie pnia 46 cm, rosnącego na terenie działki nr 2114/68, będącej współwłasnością wnioskodawcy, zlokalizowanej przy ulicy Żytniej w Rybniku.Pokaż
16/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew gat.: topola włoska - 6 szt., topla kanadyjska - 3 szt., rosnących na terenie dz. nr 214/52 przy ul. Działkowców 1 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
15/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. topól włoskich, rosnących na terenie działki nr 2520/237, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
14/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. topól kanadyjskich (mieszaniec) z terenu dz. nr 1472/7, położonej przy ul. Żużlowej w Rybniku.Pokaż
13/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew gat.: topola włoska - 8 szt. i topola czarna - 1 szt., rosnącycha na terenie działek nr: 1133/170 i 1655/170, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ul. B. Chrobrego w Rybniku.Pokaż
12/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. topól balsamicznych, rosnących na terenie działki nr 728/96, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Hotelowej 12 w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
11/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. dwuzrostu drzewa gat. czeremcha amerykańska, rosnącego na terenie administrowanym przez wnioskodawcę, położonym przy ulicy Generała Zygmunta Janke – Waltera w Rybniku.Pokaż
10/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. topola balsamiczna, rosnących na terenie działki nr 259/7, położonej przy ul. Gustawa Morcinka 25 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
301/B/2005Zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościPokaż
9/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa , zlokalizowanej przy ulicy Dzikiej RóżyPokaż
8/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. wierzba biała, rosnącego na terenie działki nr 3549/47, będącej własnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Aleksandra Fredry 13 w Rybniku.Pokaż
7/B/2006wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. topola chińska, rosnących na terenie działki nr 4822/118, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Żorskiej w Rybniku.Pokaż
6/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. topola włoska, rosnących na terenie działki nr 1990/98, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej w Rybniku.Pokaż
5/B/2006Wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa gatunku modrzew europejski z terenu dz. nr 1697/64, położonej przy ul. ChwałowickiejPokaż
4/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. modrzew europejski z terenu działki nr 1111/75, położonej przy ul. Bieszczadzkiej 12.Pokaż
3/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. topola kanadyjska (mieszaniec) z terenu Z.O.Z. przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 8.Pokaż
2/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. topól balsamicznych z terenu S.P. Nr 3 i Gimnazjum Nr 10 (dz. nr 2534/56) przy ul. Piastów 15.Pokaż
1/B/2006Wydanie zezwolenia na usunięcie 17 szt. topól balsamicznych z terenu działki nr 2239/19, położonej przy ul. Dr M. Różańskiego w Rybniku.Pokaż
300/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 35 szt. drzew, rosnących na terenie działek nr: 204, 2068/225, będących własnością wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Podleśnej oraz Strąkowskiej w Rybniku - Wielopolu.Pokaż
299/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 3890/8, będącej współwłasnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Władysława Jagiełły 34 A w Rybniku.Pokaż
298/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. czterozrostu drzewa gat. wierzba krucha, rosnącego na terenie działki nr 1946/145, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dworek w Rybniku.Pokaż
297/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 50 szt. drzew z terenu działki nr 4300/8, położonej przy ul. Żużlowej w Rybniku.Pokaż
296/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew z terenu Administrowanych Osiedli Mieszkaniowych przy ul.: Chalotta 8, Długosza 10, Raciborskiej 60, Tęczowej 1, 3 w Rybniku.Pokaż
295/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 213 szt. drzew i 101 m2 krzewów z terenu działek, położonych przy ul. Gliwiciej w Rybniku.Pokaż
294/B/2005wydania zezwolenia na usuniecie drzew z terenu działki należącej do osoby fizycznejPokaż
293/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 34 szt. drzew, rosnących na terenach osiedli administrowanych przez Z.G.M. A.D.M. - III w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
292/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny o obwodzie pnia 100 cm, rosnącego na terenie działki nr 757/11, będącej własnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Lasem 69 w Rybniku.Pokaż
291/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. sosna pospolita, rosnącego na terenie działk nr 366 2/182, będącej współwłasnością wnioskodawcy, położonej przy ul. Borki 8 w Rybniku - Orzepowicach.Pokaż
290/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna z terenu dz. nr 1051/31, będącej własnością wnioskodawców, położonej przy ul. Śląskiej 24 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
289/B/2005wydania decyzji Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie uznania rekultywacji gruntów zwałowiska powęglowego KWK "Chwałowice" - Rejon "D" za zakończonąPokaż
288/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna z terenu skweru "Strażacka", położonego przy ul. Strażackiej w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
287/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola kanadyjska z terenu dz. nr 4270/331, położonej przy ul. Żwirowej 24 A w Rybniku -Popielowie.Pokaż
286/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat.: topola berlińska - 4 szt., topola berlińska (trójzrost) - 1 szt. z terenu działki nr 4484/40, położonej przy ul. Przemysłowej 3 w Rybniku.Pokaż
285/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 szt. drzew gat.: topola balsamiczna (mieszaniec) - 13 szt., klon jesionolistny - 2 szt., robinia akacjowa - 1 szt. z terenu działki nr 2467/256, położonej przy ul. Karola Miarki w Rybniku.Pokaż
284/B/2005Brak zgody na wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola kanadyjska z terenu działki nr 1972/39, położonej przy ul. Patriotów 31 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
283/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 32 szt. drzew i 4 m2 krzewów z terenu działek nr: 3, 2663/6, 2669/5, położonych przy ul. Żorskiej, będących własnością wnioskodawcy.Pokaż
282/B/2005Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościPokaż
281/B/2005Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościPokaż
280/B/2005Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościPokaż
279/B/2005Zmiany decyzji Nr GK: 0153/3/01 z dnia 2001-02-28Pokaż
278/B/2005Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychPokaż
277/B/2005Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościPokaż
276/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola balsamiczna z terenu dz. nr 4150/132, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ul. Reymonta.Pokaż
275/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. wierzba krucha z terenu przy ul. StrażackiejPokaż
274/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat. topola balsamiczna z terenu działki nr 745/181, położonej przy ul. Skowronków w Rybniku - Grabowni.Pokaż
273/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat.: sosna pospolita - 1 szt. i świerk pospolity - 1 szt. z terenu działki nr 1796/34, położonej przy ul. Błękitnej w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
272/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola balsamiczna z terenu działki nr 2127/76, położonej przy ul. Wrębowej 10 w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
271/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. topola chińska, rosnących pomiędzy torem kolejowym linii nr 140 Katowice Ligota - Nędza a ogrodzeniem R.F.M. "Ryfama" S.A. w Rybniku.Pokaż
270/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny z terenu działki nr 2008/47, położonej przy ul. Aleksandra Fredry 5 w Rybniku.Pokaż
269/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z terenu działki nr 98/1, położonej przy ul. Jastrzębskiej 12 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
268/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola kanadyjska z terenu Osiedla Południe 37 w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
267/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 21 szt. drzew z terenu działki nr 331/7, położonej przy ul. Gustawa Morcinka 14 w Rybniku - Niewiadomiu.Pokaż
266/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat.: brzoza brodawkowata - 2 szt. i lipa drobnolistna - 1 szt. z terenu działki nr 5266/534, będącej współwłasnością wnioskodawcy, położonej przy ul. Konarskiego w Rybniku - Popielowie.Pokaż
265/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny z terenu działki nr 2565/325, położonej przy ul. Rudzkiej 147 w Rybniku.Pokaż
264/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew gat. modrzew europejski z terenu działki nr 3330/70, zlok alizowanej przy ul. Raciborskiej 102, będącej własnością wnioskodawców.Pokaż
263/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. olsza czarna z terenu działek nr: 1728/27 i 1729/24, położonych przy ul. A. Dygasińskiego ędących własnością wnioskodawcy.Pokaż
262/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola chińska z terenu działki nr 598/82, położone j przy ul. Wjazdowej w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
261/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. brzóz z terenu działki nr 381/31, położonej przy ul. Wypoczynkowej 30 w Rybniku - Golejowie.Pokaż
260/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. świerku srebrnego z terenu działki nr 603/30, przy ul. Partyzantów ów 31 w Rybniku.Pokaż
259/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. grochodrzew z terenu działki nr 2111/45, dzierżawionej od Miasta Rybnik, położonej przy ul. Józefa Lompy 8.Pokaż
258/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. topola chińska - dwuzrost z terenu działek nr: 2019/67 i 2022/67, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ul. Świerklańskiej 42.Pokaż
257/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt położonej przy ul. Boguszowickiej .Pokaż
256/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. sosna wejmutka z terenu działki nr 1233/149, położonej przy ul. Dworek 32 B.Pokaż
255/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew i 6 m2 krzewów z terenu działki nr 2430/131, położonej przy ul. Św. Józefa 9.Pokaż
254/B/2005Wniesienia sprzeciwu do informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadamiPokaż
253/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. przy ul. MalinowejPokaż
252/B/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
251/B/2005Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
250/B/2005Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadówPokaż
249/B/2005Zmiany decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
248/B/2005Wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wraz z zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
247/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat: topola francuska - 2 szt. i jesion wyniosły - 1 szt. z terenu administrowanych osiedli mieszkaniowych, położonych przy ul.: por. Kazimierza Ogrodowskiego 13 i 17 oraz Kosmonautów.Pokaż
246/B/2005Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadówPokaż
244/B/2005Zmiana decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
245/B/2005Zmiana decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
243/B/2005Zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i zbierania odpadówPokaż
242/B/2005Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i zbierania odpadówPokaż
241/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. wierzba krucha z terenu działki nr 284, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ul. Stawowej w Rybniku.Pokaż
240/B/2005Wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
239/B/2005Wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
238/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt. drzew, rosnących na terenie działek nr: 157/31 i 2162/40, położonych przy ul. Patrotów w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
237/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 406 szt. drzew i 130 m2 krzewów z terenów działek, położonych w Rybniku - Boguszowicach, łączących ulice: Tkoczów z Błękitną.Pokaż
236/B/2005Wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
235/B/2005Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadówPokaż
234/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt. drzew i 56 m2 krzewów z terenu działek nr: 3268/215, 3860/184, 3862/184, położonych przy ul. Energetyków 46 w Rybniku.Pokaż
233/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewaPokaż
232/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. lipa drobnolistna z terenu działki nr 2807/229, położonej przy ul. Alojzego Szewczyka w Rybniku - Kamieniu.Pokaż
231/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. przy ul. Bolesława Chrobrego w Rybniku.Pokaż
230/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat. Robinia akacjowa - 2 szt., robinia akacjowa (dwuzrost) - 1 szt., daglezja zielona - 1 szt. z terenu działek nr: 125 i 2030/114, położonych przy ul. Podleśnej 16Pokaż
229/B/2005wydania decyzji na usunięcie 9 szt. drzew z terenu skweru "Naroże" przy ul. Kościuszki =-Powstańców Śl.Pokaż
228/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew dz. nr 1884/73, położonej przy ul. Cmentarnej .Pokaż
227/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 30 szt. drzew z terenów adm. osiedli mieszkaniowych przy ul.: A. Zgrzebnioka 3-7, Zebrzydowickiej 4, 6-8, W. Hibnera 3, 21, Komuny Paryskiej 1, 3, 5, P. Cierpioła 4, Janke Waltera 2, J. Kawalca 6, Piownik 13Pokaż
226/B/2005usunięcia 2 szt. drzew z terenu posesji przy ul. Padarewskiego 7A-Kalicki TadeuszPokaż
225/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew gat. topola chińska z terenu działki nr 4472/194, położonej przy ul. Wieniawskiego 3.Pokaż
224/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola kanadyska z terenu działki nr 1714/101, położonej przy ul. Śląskiej 1 APokaż
223/B/2005Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Rudy napowietrzną linia niskiego napięcia prz ul. Mikołowskiej w RybnikuPokaż
222/B/2005Wydzania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę mostu drogowego w ciągu rzeki Rudy w km 30+300 dla budowy łącznika ulic Gliwicka - WielopolskaPokaż
221/B/2005Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych dla budowy łacznika ulic Gliwicka-WielopolskaPokaż
220/B/2005Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie linią kablową SN 20kV rzeki Rudy w km 32+350 w rejonie ulicy Mikołowskiej w Rybniku dla GZE S.A. - Gliwice ul. Barlickiego 2Pokaż
219/B/2005Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór i odprowadzanie wody ze stawów rybnych zlokalizowanych poniżej zapory zbiornika wodnego "Rybnik" dla Elektrowni RybnikPokaż
218/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z działki nr 555/144, ul. K.E.N. w Rybniku - GolejowiePokaż
217/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. wierzba krucha, rosnącego na terenie działki nr 475/15 przy ul. Małachowskiego 18 w Rybniku - Boguszowicach Starych.Pokaż
216/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew położonej przy ul. Jankowickiej w Rybniku.Pokaż
215/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewaPokaż
214/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. brzoza brodawkowata z terenu działki nr 3580/ 14, położonej przy ul. Dr Mariana RóżańskiegoPokaż
213/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. modrzew europejski z terenu działki nr 2400/54, położonej przy ul. Powstańców Śl. 43Pokaż
212/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew i 43 m2 krzewów gat.: robinia akacjowa (dwuzrost) - 2 szt., robinia akacjowa - 1 szt., żywotnik zachodni - 1 szt. z terenu działek nr: 2438/83, 4447/83, 4448/83, położonych przy ul. WyzwoleniaPokaż
211/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 43 szt. drzew z terenu działki nr 1974/40, położonej przy ul. Patriotów w Rybniku - Boguszowicach.Pokaż
210/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. topól włoskich z terenu działki nr 3124/159, położonej przy ul. Rymera 40.Pokaż
209/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. topól kanadyjskich z terenu Przedszkola Publicznego nr 7 przy ul. Pszczyńskiej 158 w Jastrzębiu Zdroju.Pokaż
208/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna z terenu działki nr 4976/281, położonej przy ul. Dworcowej 6 w RybnikuPokaż
207/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa działki nr 2034/67, położonej przy ul. BocznejPokaż
206/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat.: klon jawor, kasztanowiec biały i brzoza brodawkowata z terenu działki nr 1151/170, położonej przy ul. Kościuszki 42Pokaż
205/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa przy ul. BoguszowickiejPokaż
204/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat.: modrzew europejski - 2 szt. i klon pospolity - 2 szt. z terenu działki nr 2646/119, położonej przy ul. por. Kazimierza Ogrodowskiego w Rybniku - PiaskachPokaż
203/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. topól kanadyjskich z terenu działki nr 3144/173, położonej przy ul. Józefa Rymera w Rybniku - Niedobczycach a będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcyPokaż
202/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 17 szt. drzew gat.: robinia akacjowa - 15 szt., topola kalifornijska - 1 szt. i topola kanadyjska - 1 szt. z terenu, położonego przy ul. Podmiejskiej, będącego w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcyPokaż
201/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. topola włoska z terenu działki nr 724/8, położonej przy ul. Chrobrego 8Pokaż
200/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. orzech włoski z terenu działki nr 2574/256, położonej przy ul. Reymonta 40Pokaż
199/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. dwu-zrostu drzewa gat. topola kanadyjska z terenu działki nr 2370/51, położonej przy ul. Dworek/KotuczaPokaż
198/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola włoska z terenu działki nr 688/18, położonej przy ul. Miejskiej 12Pokaż
197/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat.: wiąz szypułkowy - 3 szt. i klon srebrzysty - 2 szt. z terenu działki nr 3785/222, położonej przy ul. Dworek/KotuczaPokaż
196/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny z terenu działki nr 2131/47, położonej przy ul. P.C.K. 23 w RybnikuPokaż
195/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt. drzew gat.: sosna pospolita - 10 szt., sosna wejmutka - 1 szt., żywotnik zachodni - 3 szt. z terenu działki nr 915/118, położonej przy ul. Wodzisławskiej 156 APokaż
194/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. trój-zrostu drzewa gat. lipa drobnolistna z terenu działki nr 854/72, położonej przy ul. Bronisława Czecha w Rybniku - ChwałęcicachPokaż
193/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 szt. drzew gat. topola włoska z terenu działki nr 5203/118, położonej przy ul. Brzezińskiej 8 aPokaż
192/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. jodła koreańska z terenu przy ul. Porucznika Kazimierza Ogrodowskiego 36Pokaż
191/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat.: świerk pospolity - 3 szt. i świerk srebrny - 1 szt. z terenu przy ul. Orzepowickiej 7Pokaż
190/B/2005Decyzja odmawiająca wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. sosna wejmutka z terenu działki nr 2360/296, położonej przy ul. Wolnej w Rybniku - Ligockiej Kuźni.Pokaż
189/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola kanadyjska z terenu działki nr 1834/27, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ul. Górniczej 4Pokaż
188/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat. topola balsamiczna z terenu działki nr 1830/17, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ul. Krupińskiego 9Pokaż
187/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 szt. topól z terenu, będącego w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy przy ul. PodmiejskiejPokaż
186/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 31 szt. drzew gat.: jesion wyniosły - 24 szt., topola berlińska - 7 szt., rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Jastrzębskiej w Rybniku - BoguszowicachPokaż
185/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 58 szt. drzew gat.: wrz. krucha - 23 szt., brz. br. - 15 szt., tp. czarna - 8 szt., tp. czarna odm. piramid. - 7 szt., grochodrzew - 5 szt. z terenu działki nr 4658/237, położonej przy ul. Prostej w RybnikuPokaż
184/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. wierzba biała z terenu działki nr 1108/83, położonej przy ul. Gołębiej 22Pokaż
183/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 57 szt. drzew gat.: topola osika - 36 szt, brzoza brodawkowata - 20 szt., klon pospolity - 1 szt. z terenu działki nr 1363/183, położonej przy ul. Gruntowej w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
182/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. topola berlińska z terenu przy ul. 1 Maja 93 w Rybniku - Chwałowicach.Pokaż
181/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat.: lipa drobnolistna - 3 szt. i topola balsamiczna - 1 szt. z terenu przy ul. Hutniczej, należącego do Rybnickiej Fabryki Maszyn "Ryfama" S.A.Pokaż
180/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew gat.: jarząb pospolity - 4 szt., klon jawor - 3 szt., modrzew europejski - 3 szt. i brzoza brodawkowata - 1 szt. przy ul.: Boh. Westerplatte 3, 5, 7 i 18 A, Hibnera 23 i 44 i Zebrzydowicka 24.Pokaż
179/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew gat. brzoza brodawkowata z terenu parku gminnego "Henryka Czempiela" w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
178/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. topola kanadyjska z terenu parku "Henryka Czempiela" w Rybniku - Niedobczycach.Pokaż
177/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola włoska z terenu działki nr 1795/102, położona w RybnikuPokaż
176/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat.: topola francuska, klon jesionolistny i grab pospolity z terenu działki nr 2176/231, położonej przy ul. Przemysłowej 3Pokaż
175/B/2005Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, położonej przy ul. PoprzecznejPokaż
174/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa przy ul. ZakątekPokaż
173/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat.: dąb szypułkowy - 1 szt. i klon pospolity - 1 szt. z terenu działki nr 2759/141, położonej przy ul. Rycerskiej w Rybniku - KłokociniePokaż
172/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. topola kanadyjska z terenu działki nr 1305/1, położonej przy ul. Podmiejskiej w RybnikuPokaż
171/B/2005wydania decyzji Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie rekultywacji i zagospodarowania terenów depresyjnych w obrębie koryta potoku Niedobczyckiego przyległych do ulicy Skalnej w RybnikuPokaż
170/B/2005wydania decyzji Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie kierunku rekultywacji i zagospodarowania zwałowiska odpadów powęglowych KWK "Chwałowice" zlokalizowanego pomiędzy ulicami Noworadziejowską i Składową w Rybniku - teren przy szybie IVPokaż
169/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew gat.: wierzba biała - 3 szt., klon srebrzysty - 2 szt., topola balsamiczna - 2 szt., topola włoska - 1 szt., topola chińska - 1 szt., brzoza br. - 1 szt. z terenu przy ul. Gustawa MorcinkaPokaż
168/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. modrzew europejski z terenu działki nr 1347/55, położonej przy ul. Nacyńskiej 17 w Rybniku - ZamysłowiePokaż
167/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. topola włoska z terenu administrowanego przez Teatr Ziemi RybnickiejPokaż
166/B/2005wydania decyzji Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie kierunku rekultywacji i zagospodarowania zwałowiska odpadów powęglowych KWK "Rydułtowy - Anna" były Ruch Ignacy w Rybniku - NiewiadomiuPokaż
165/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny z terenu przy ul. Paderewskiego 46 w Rybniku - NiedobczycachPokaż
164/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. topola balsamiczna z terenu przy ul. Wodzisławskiej 39 w RybnikuPokaż
163/B/2005Decyzja zezwalająca na usuniecie 11 szt drzew z terenu cmentarza parafialnego przy ul. Cmentarnej w RybnikuPokaż
162/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. modrzew europejski z terenu działki nr 2635/73 położonej przy ul. RaciborskiejPokaż
161/B/2005Wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na podwyższenie lewego brzegu rzeki Rudy oraz udrożnienie koryta w RybnikuPokaż
160/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew gat.: topola kanadyjska (mieszaniec) - 8 szt. i wierzba biała - 2 szt. z terenu przy ul. PodmiejskiejPokaż
159/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew przy ul. NiedobczyckiejPokaż
158/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna z terenu działki nr 845/18 przy ul. Gliwickiej 217Pokaż
157/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. brzoza brodawkowata z terenu działki nr 119, położonej przyul. Golejowskiej 2Pokaż
156/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. dąb szypułkowy - 1 szt. z terenu działki nr 1882/73 położonej przy ul. CmentarnejPokaż
155/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt drzew. gat.: jarząb pospolity - 3 szt., modrzew europejski - 1 szt., topola czarna odm. włoska - 7 szt. z terenu administrowanych osiedli mieszkaniowych.Pokaż
154/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt przy ul. FrontowejPokaż
153/B/2005wydanie zezwolenia na usuniecie 134 drzew kolidujacych z inwestycją budowy linii energetycznej w dz.Meksyk ul. Drzymały i Prosta w RybnikuPokaż
152/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna z terenu działki nr 1955/315 położonej przy ul. Stawowej 19 w Rybniku - Paruszowcu.Pokaż
151/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew gat.: klon pospolity - 2 szt., jesion wyniosły - 1 szt., klon jawor (dwu-zrost) - 1 szt., robinia akacjowa - 3 szt., głóg - 2 szt. z terenu parku im. "Św Sarkandra" w Rybniku.Pokaż
150/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gat. modrzew europejski z terenu działki nr 3808/9 rosnących przy ul. JagiełłyPokaż
149/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat.: lipa drobnolistna - 2 szt. i brzoza brodawkowata - 1 szt. z terenu działki nr 92 położonej przy ul. Żorskiej w Rybniku - LigociePokaż
148/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew działki nr 1181/268 położonej przy ul. MiodowejPokaż
147/B/2005wydania decyzji Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie przedłużenia terminu rekultywacji w rejonie ulicy KożdoniówPokaż
146/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z terenu przy ul. HibneraPokaż
145/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. modrzew europejski z terenu działki nr 844/155 położonej przy ul. LegionówPokaż
144/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew gat. modrzew europejski z terenu działki nr 1358/69 położonej przy ul. Bolesława Krzywoustego 21Pokaż
143/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew z terenu działki nr 2369/51 położonej przy ul. Dworek / KotuczaPokaż
142/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew i 14 szt. odnóg z terenu działek nr: 1027/33, 1023/33, 1024/33 położonych przy ul. Żorskiej w RybnikuPokaż
141/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew gat: modrzew europejski - 7 szt. i topola osika - 2 szt. z terenu Parafii Św. Katarzyny i Matki Bożej RóżańcowejPokaż
140/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat.: klon jesionolistny - 1 szt. i lipa szerokolistna - 1 szt. z terenu przy ul. Pukowca 1Pokaż
139/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 szt. drzew gat. topola balsamiczna z terenu przy ul. Prostej na wysokości ronda Kamyk w RybnikuPokaż
138/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gat. wierzba biała - 2 szt., olsza czarna - 2 szt. i topola osika - 1 szt. z terenu działki nr 735/115 położonej przy ul. Hotelowej 12Pokaż
137/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z terenu działek nr 290/12 i 1148/134 stanowiących własność Gminy Jastrzębie Zdrój położonych przy ul. Okrzei i C.K. NorwidaPokaż
136/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 33 szt. drzew z terenu działek nr 2453/169 i 2454/169 przy ul. Zakątek w Rybniku - LigociePokaż
135/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. wierzba biała z terenu Rybnickiej Fabryki Maszyn "Ryfama" S.A.Pokaż
134/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. sosna czarna z terenu przy ul. ZebrzydowickiejPokaż
133/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew . z terenu przy ul. WiśniowejPokaż
132/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa działki nr 3335/415 przy ul. DługiejPokaż
131/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew gat. żywotnik zachodni z terenu przy ul. Jabłoniowej 4 cPokaż
130/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew z ternu przy ul. StrąkowskiejPokaż
129/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat.: topola czarna i topola czarna odm. włoska z terenu działki nr 2367/278 położonej przy ul. PrzemysłowejPokaż
128/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. brzoza brodawkowata z terenu administrowanego przez P.T.K. i G.K. S.A. przy ul. Kłokocińskiej 51Pokaż
127/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk srebrny z terenu działki nr 1677/73 przy ul. Sudeckiej 7Pokaż
126/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew gat. wierzba z terenu działki nr 1276/150 rosnących pomiędzy ul. Kotucza a Wierzbową w rejonie rzeki NacynyPokaż
125/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. kasztanowiec biały z terenu działki nr 930/137 połozonej przy ul. NiedobczyckiejPokaż
124/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. trój-zrostu drzewa gat. wierzba biała z terenu działki nr 752/61 położonej przy ul. Golejowskiej 50 w RybnikuPokaż
123/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew następujących gat: topola balsamiczna - 2 szt., topola czarna odm. włoska - 1 szt., robinia akacjowa - 1 szt. z terenu działki nr 1290/31 położonej przy ul. Gliwickiej w Rybniku GolejowiePokaż
122/B/2005Wydanie zezwolenia na usunięcie 44 szt. drzew (brzoza brodawkowata - 16 szt., sosna pospolita - 1 szt., olsza - 27 szt.) kolidujących z budową wodociągu DN 600 Żory - Rybnik II etap w rejonie rzeki Rudy w Rybniku.Pokaż
121/B/2005Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
120/B/2005Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
119/B/2005Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami biebezpiecznymiPokaż
118/B/2005Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
117/B/2005Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
116/B/2005Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymiPokaż
115/B/2005Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadówPokaż
114/B/2005Decyzja udzielająca pozwolenia na wytwarzanie odp