Rejestr
Data publikacji Tytuł Szczegóły
2024-02-23 Opieka autorska nad systemami podatkowo-księgowymi firmy RekordPokaż
2024-02-16 Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników UMPokaż
2024-01-16 Nadzór autorski i wsparcie dla systemu Ready_™Pokaż
2023-11-21 Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie miasta RybnikaPokaż
2023-02-21 Opieka autorska nad systemami podatkowo-księgowymiPokaż
2022-12-13 Nadzór autorski i wsparcie dla systemu Ready_™Pokaż
2022-05-30 Wznowienie lub wyznaczenie maksymalnie 100 znaków lub punktów granicznychPokaż
2022-03-24 Opieka autorska nad systemami podatkowo-księgowymiPokaż
2022-03-01 ogłoszenie o wyniku postępowaniaPokaż
2022-02-14 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych MiastaPokaż
2021-12-06 Nadzór autorski i wsparcie systemu eDokumentyPokaż
2021-08-31 Zakup switcha do Miejskiej Sieci SzerokopasmowejPokaż
2021-02-03 Opieka autorska nad systemami podatkowo-księgowymiPokaż
2020-08-06 ZOC: 1) Objęcie stałą kontrolą i bieżącym utrzymaniem wyznaczonych urządzeń odwadniających na terenie miasta Rybnika. 2) Utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka koryta rzeki Nacyny od stopnia w km 1+210 do km 3+795. 3) Utrzymanie rzeki Rudy na odcinku od mostu kolejowego linii Rybnik - Żory do km 34+700Pokaż
2020-03-12 Zapytanie o cenę - Zakup specjalistycznych skoncentrowanych środków do czyszczenia podłóg i powierzchni marmurowychPokaż
2020-03-09 ZOC_Druk 800 sztuk obwieszczeń wyborczych o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.Pokaż
2020-02-25 Opieka autorska nad systemami podatkowo-księgowymiPokaż
2020-02-21 ZWR_Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego dla zadania pn. Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenuPokaż
2020-01-09 ZOC Zakup specjalistycznych skoncentrowanych środków do czyszczenia podłóg i powierzchni marmurowychPokaż
2019-11-12 Zamówienie z wolnej ręki: Zakup zestawu komputerowego w ramach budżetu obywatelskiego.Pokaż
2019-09-04 Druk 800 sztuk obwieszczeń wyborczych o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.Pokaż
2019-08-20 ZOC_Uzupełnienie stanu teczek, papieru, kopert firmowych i wizytówek, z podziałem na zadania: Zad. 1: Uzupełnienie stanu kopert firmowych. Zad. 2: Uzupełnienie stanu papierów firmowych oraz teczek. Zad. 3:Uzupełnienie stanu wizytówek.Pokaż
2019-08-19 Druk obwieszczeń wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2019 r. – 800 sztuk o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach parlamentarnychPokaż
2019-07-22 Zamówienie z wolnej ręki pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, dzielnica Boguszowice Osiedle; Ogród zabaw „Zabawowe ZOO” wraz z integracją społeczno-kulturową dzielnicy (plac zabaw)Pokaż
2019-07-18 ZOC: 1) Objęcie stałą kontrolą i bieżącym utrzymaniem wyznaczonych urządzeń odwadniających, 2) Utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka koryta rzeki Nacyny od stopnia w km 1+210 do km 3+795, 3) Utrzymanie rzeki Rudy na odcinku od mostu kolejowego do km 34+700Pokaż
2019-04-17 Druk 800 sztuk obwieszczeń Prezydenta Miasta o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 r.Pokaż
2019-04-15 ZOC_Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarekPokaż
2019-04-04 Zamówienie z wolnej ręki: Budowa boiska KS „Silesia” w dzielnicy Ligota - Ligocka Kuźnia, rozbudowa obiektuPokaż
2019-04-03 ZWR Ubezpieczenie jednostek pływających Zespołu Szkół SportowychPokaż
2019-03-26 ZWR UBEZPIECZENIE JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCHPokaż
2019-01-23 ZWR_Opieka autorska nad systemami podatkowo-księgowymiPokaż
2018-12-04 ZWR Dostawa wyposażenia (sprzętu komputerowego) do pracowni budowlanej w ramach projektu „Rozbudowa warsztatów RCEZ o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych”Pokaż
2018-11-27 ZWR_Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego „Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku” wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym, oraz pełnieniem czynności nadzoru autorskiego.Pokaż
2018-09-21 ZWR Dostawa modułów kontenerowych wraz z przygotowaniem terenu i infrastruktury towarzyszącej, na potrzeby ogrzewalni dla bezdomnych w dzielnicy Rybnik-PółnocPokaż
2018-09-21 ZWR Roboty budowlane inwestycyjne w obiektach oświatowych w zakresie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych - Budowa podjazdu przy wejściu bocznym z robotami towarzyszącymi w ZSP-12 dz. Zebrzydowice w systemie zaprojektuj i wybudujPokaż
2018-09-21 ZWR Roboty budowlane inwestycyjne w obiektach oświatowych w zakresie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych - Budowa podjazdu przy wejściu bocznym z robotami towarzyszącymi w ZSP-5 dz. Północ w systemie zaprojektuj i wybudujPokaż
2018-09-20 Dostawa ulicznych słupów ogłoszeniowych do zabudowy na terenie miasta RybnikaPokaż
2018-09-13 Druk obwieszczeń wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.Pokaż
2018-09-10 ZOC_Druk obwieszczeń wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.Pokaż
2018-07-27 ZWR_Przebudowa pomieszczeń administracyjnych, kuchni i zaplecza socjalnego w Przedszkolu nr 7 w dzielnicy PółnocPokaż
2018-07-18 ZWR_Sporządzenie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej dla inwestycji kubaturowej – Pawilon Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym oraz pełnieniem czynności nadzoru autorskiegoPokaż
2018-06-14 ZOC_Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarekPokaż
2018-04-10 Zakup specjalistycznych skoncentrowanych środków do czyszczenia podłóg i powierzchni marmurowychPokaż
2018-03-20 Zapytanie o cenę: 1) Objęcie stałą kontrolą i bieżącą konserwacją wyznaczone urządzenia odwadniające na terenie Miasta Rybnika w 2018 roku. 2) Konserwacja odcinka koryta rzeki Nacyny od ul. Reymonta do ul. Wierzbowej. 3) Utrzymanie rzeki Rudy na odcinku od mostu kolejowego do km 34+700.Pokaż
2018-01-25 ZWR_Opieka autorska nad systemami firmy RekordPokaż
 
 
Odsłon strony: 281123 Metryka
Redaktor: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2024-02-23 Opublikowano dokument: Opieka autorska nad systemami podatkowo-księgowymi firmy RekordBeata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2024-02-16 Opublikowano dokument: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników UMBeata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2024-01-16 Opublikowano dokument: Nadzór autorski i wsparcie dla systemu Ready_™Beata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2023-11-21 Opublikowano dokument: Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie miasta RybnikaBeata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2023-11-21 Opublikowano dokument: Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie miasta RybnikaBeata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2023-02-21 Opublikowano dokument: Opieka autorska nad systemami podatkowo-księgowymiAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-12-13 Opublikowano dokument: Nadzór autorski i wsparcie dla systemu Ready_™Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-05-30 Opublikowano dokument: Wznowienie lub wyznaczenie maksymalnie 100 znaków lub punktów granicznychAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-03-24 Opublikowano dokument: Opieka autorska nad systemami podatkowo-księgowymiŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-03-01 Opublikowano dokument: ogłoszenie o wyniku postępowaniaBarbara Skrzypiec (Podinspektor ZP)Pokaż
2022-02-14 Opublikowano dokument: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i MłodzieżowAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2021-12-06 Opublikowano dokument: Nadzór autorski i wsparcie systemu eDokumentyAnna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
2021-08-31 Opublikowano dokument: Zakup switcha do Miejskiej Sieci SzerokopasmowejŁukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2021-02-03 Opublikowano dokument: Opieka autorska nad systemami podatkowo-księgowymiŁukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2020-08-06 Opublikowano dokument: ZOC: 1) Objęcie stałą kontrolą i bieżącym utrzymaniem wyznaczonych urządzeń odwadniających na tereniBeata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2020-03-12 Opublikowano dokument: Zapytanie o cenę - Zakup specjalistycznych skoncentrowanych środków do czyszczenia podłóg i powierzcBeata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2020-03-09 Opublikowano dokument: ZOC_Druk 800 sztuk obwieszczeń wyborczych o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibachAnna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
2020-03-09 Opublikowano dokument: Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniuAnna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
2020-02-25 Opublikowano dokument: Opieka autorska nad systemami podatkowo-księgowymiŁukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2020-02-21 Opublikowano dokument: ZWR_Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynAnna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
2020-01-09 Opublikowano dokument: ZOC Zakup specjalistycznych skoncentrowanych środków do czyszczenia podłóg i powierzchni marmurowychBeata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2019-11-12 Opublikowano dokument: Zamówienie z wolnej ręki: Zakup zestawu komputerowego w ramach budżetu obywatelskiego.Beata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2019-09-11 Opublikowano dokument: Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyAnna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
2019-09-04 Opublikowano dokument: Druk 800 sztuk obwieszczeń wyborczych o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwoŁukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2019-08-20 Opublikowano dokument: ZOC_Uzupełnienie stanu teczek, papieru, kopert firmowych i wizytówek, z podziałem na zadania: Zad. Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
2019-08-20 Opublikowano dokument: Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniuAnna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
2019-08-19 Opublikowano dokument: Druk obwieszczeń wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 20Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2019-07-22 Opublikowano dokument: Zamówienie z wolnej ręki pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, dzielnica Boguszowice Osiedle; OŁukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2019-07-18 Opublikowano dokument: ZOC: 1) Objęcie stałą kontrolą i bieżącym utrzymaniem wyznaczonych urządzeń odwadniających, 2) UtrzBeata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2019-04-17 Opublikowano dokument: Druk 800 sztuk obwieszczeń Prezydenta Miasta o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibaŁukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2019-04-15 Opublikowano dokument: ZOC_Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarekŁukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2019-04-04 Opublikowano dokument: Zamówienie z wolnej ręki: Budowa boiska KS „Silesia” w dzielnicy Ligota - Ligocka Kuźnia, rozbudowa Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2019-04-04 Opublikowano dokument: Budowa boiska KS „Silesia” w dzielnicy Ligota - Ligocka Kuźnia, rozbudowa obiektuŁukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2019-04-03 Opublikowano dokument: ZWR Ubezpieczenie jednostek pływających Zespołu Szkół SportowychBeata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2019-03-26 Opublikowano dokument: ZWR UBEZPIECZENIE JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCHBeata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2019-01-23 Opublikowano dokument: ZWR_Opieka autorska nad systemami podatkowo-księgowymiAnna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
2018-12-04 Opublikowano dokument: ZWR Dostawa wyposażenia (sprzętu komputerowego) do pracowni budowlanej w ramach projektu „RozbudowaBeata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2018-12-04 Opublikowano dokument: ZWR Dostawa wyposażenia (sprzętu komputerowego) do pracowni budowlanej w ramach projektu „RozbudowaBeata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2018-12-04 Opublikowano dokument: Dostawa wyposażenia (sprzętu komputerowego) do pracowni budowlanej w ramach projektu „Rozbudowa warBeata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2018-11-27 Opublikowano dokument: ZWR_Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestyAnna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
2018-09-21 Opublikowano dokument: ZWR Dostawa modułów kontenerowych wraz z przygotowaniem terenu i infrastruktury towarzyszącej, na poŁukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2018-09-21 Opublikowano dokument: ZWR Roboty budowlane inwestycyjne w obiektach oświatowych w zakresie dostosowania lokali wyborczych Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2018-09-21 Opublikowano dokument: ZWR Roboty budowlane inwestycyjne w obiektach oświatowych w zakresie dostosowania lokali wyborczych Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2018-09-20 Opublikowano dokument: Dostawa ulicznych słupów ogłoszeniowych do zabudowy na terenie miasta RybnikaBeata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2018-09-13 Opublikowano dokument: Druk obwieszczeń wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2018-09-10 Opublikowano dokument: ZOC_Druk obwieszczeń wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtAnna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
2018-07-27 Publikacja dokumentu ZWR_Przebudowa pomieszczeń administracyjnych, kuchni i zaplecza socjalnego w Przedszkolu nr 7 w dziAnna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
2018-07-20 Publikacja dokumentu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
2018-07-18 Publikacja dokumentu ZWR_Sporządzenie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej dla inwestycji kubAnna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
2018-06-26 Publikacja dokumentu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.