Rejestr
Data publikacji Tytuł Data wykazu Forma Szczegóły
2022-06-24 Wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia 2022-06-24 SprzedażPokaż
2022-06-15 Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 2022-06-15 DzierżawaPokaż
2022-06-14 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej. 2022-06-14 DzierżawaPokaż
2022-06-10 Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Rybnik przeznaczonych do zbycia na rzecz ich najemców 2022-06-10 SprzedażPokaż
2022-06-02 Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 2022-06-02 DzierżawaPokaż
2022-05-20 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę 2022-05-20 DzierżawaPokaż
2022-05-13 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 2022-05-13 DzierżawaPokaż
2022-04-29 Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 2022-04-29 DzierżawaPokaż
2022-04-25 Wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia 2022-04-25 SprzedażPokaż
2022-04-05 Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 2022-04-05 DzierżawaPokaż
2022-03-29 Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 2022-03-29 DzierżawaPokaż
2022-03-25 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę 2022-03-25 DzierżawaPokaż
2022-03-10 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 2022-03-10 DzierżawaPokaż
2022-02-25 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2022-02-25 InnePokaż
2022-02-25 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie 2022-02-25 InnePokaż
2022-02-25 Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 2022-02-25 DzierżawaPokaż
2022-02-15 Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 2022-02-15 DzierżawaPokaż
2022-01-31 Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 2022-01-31 DzierżawaPokaż
2022-01-27 Wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2022-01-27 SprzedażPokaż
2022-01-05 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 2022-01-05 DzierżawaPokaż
2022-01-05 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia. Publikacja od 5 stycznia 2022 r. do 26 stycznia 2022 r. 2022-01-05 SprzedażPokaż
2022-01-05 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Publikacja od 5 stycznia 2022 r. do 26 stycznia 2022 r. 2022-01-05 DzierżawaPokaż
 
 
Odsłon strony: 103149 Metryka
Redaktor: Daria Zdyb (Starszy Inspektor M)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2022-06-24 Opublikowano dokument: Wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbyciaLucyna Piszczek (Inspektor M)Pokaż
2022-06-15 Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowejAleksandra Bróździak (Główny Specjalista M)Pokaż
2022-06-15 Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowejAleksandra Bróździak (Główny Specjalista M)Pokaż
2022-06-14 Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.Edyta Kania (Starszy Inspektor M)Pokaż
2022-06-10 Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Rybnik przeznaczonych do zbycia na rzecz Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk)Pokaż
2022-06-10 Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Rybnik przeznaczonych do zbycia na rzecz Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk)Pokaż
2022-06-02 Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowejAleksandra Krakowczyk (Referent M-I)Pokaż
2022-05-20 Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Rybnik przeznaczonych do zbycia na rzecz Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk)Pokaż
2022-05-20 Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawęJoanna Swadźba (Główny Specjalista M-I)Pokaż
2022-05-13 Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowejEdyta Kania (Starszy Inspektor M-I)Pokaż
2022-04-29 Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowejAleksandra Bróździak (Główny Specjalista M-I)Pokaż
2022-04-25 Opublikowano dokument: Wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia.Aleksandra Krakowczyk (Referent M-I)Pokaż
2022-04-25 Opublikowano dokument: Wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbyciaAleksandra Krakowczyk (Referent M-I)Pokaż
2022-04-25 Opublikowano dokument: Wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia.Aleksandra Krakowczyk (Referent M-I)Pokaż
2022-04-08 Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Rybnik przeznaczonych do zbycia na rzecz Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk)Pokaż
2022-04-08 Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Rybnik przeznaczonych do zbycia na rzecz Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk)Pokaż
2022-04-05 Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowejEdyta Kania (Starszy Inspektor M-I)Pokaż
2022-03-29 Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowejAleksandra Bróździak (Główny Specjalista M-I)Pokaż
2022-03-25 Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawęJoanna Swadźba (Główny Specjalista M-I)Pokaż
2022-03-10 Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowejEdyta Kania (Starszy Inspektor M-I)Pokaż
2022-03-04 Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Rybnik przeznaczonych do sprzedaży przetaBeata Baj (Starszy Inspektor SMk)Pokaż
2022-02-25 Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenieJoanna Swadźba (Główny Specjalista M-I)Pokaż
2022-02-25 Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanieJoanna Swadźba (Główny Specjalista M-I)Pokaż
2022-02-25 Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowejAleksandra Bróździak (Główny Specjalista M-I)Pokaż
2022-02-15 Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowejEdyta Kania (Starszy Inspektor M-I)Pokaż
2022-02-04 Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Rybnik przeznaczonych do sprzedaży przetaKatarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk)Pokaż
2022-01-31 Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowejAleksandra Bróździak (Główny Specjalista M-I)Pokaż
2022-01-31 Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowejAleksandra Bróździak (Główny Specjalista M-I)Pokaż
2022-01-27 Opublikowano dokument: Wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do zbyciaLucyna Piszczek (Inspektor M-I)Pokaż
2022-01-05 Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowejEdyta Kania (Inspektor M-I)Pokaż
2022-01-05 Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia. Publikacja od 5 stycznia 2022 r. do 26 stycAleksandra Krakowczyk (Referent M-I)Pokaż
2022-01-05 Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Publikacja od 5 stycznia 2022 Aleksandra Krakowczyk (Referent M-I)Pokaż
2022-01-05 Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Publikacja od 5 stycznia 2022 Aleksandra Krakowczyk (Referent M-I)Pokaż
2021-12-03 Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Rybnik przeznaczonych do zbycia na rzecz Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk)Pokaż
2021-12-01 Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowejAleksandra Bróździak (Główny Specjalista M-I)Pokaż
2021-12-01 Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowejAleksandra Bróździak (Główny Specjalista M-I)Pokaż
2021-11-22 Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowejAleksandra Bróździak (Główny Specjalista M-I)Pokaż
2021-11-22 Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowejAleksandra Bróździak (Główny Specjalista M-I)Pokaż
2021-11-05 Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Rybnik przeznaczonych do zbycia na rzecz Beata Baj (Starszy Inspektor SMk)Pokaż
2021-11-05 Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Rybnik przeznaczonych do zbycia na rzecz Beata Baj (Starszy Inspektor SMk)Pokaż
2021-10-29 Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowejAleksandra Bróździak (Główny Specjalista M-I)Pokaż
2021-10-29 Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowejAleksandra Bróździak (Główny Specjalista M-I)Pokaż
2021-10-28 Opublikowano dokument: Wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowEdyta Kania (Inspektor M-I)Pokaż
2021-10-15 Opublikowano dokument: Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położoneKatarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk)Pokaż
2021-10-15 Opublikowano dokument: Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położoneKatarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk)Pokaż
2021-10-15 Opublikowano dokument: Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położoneKatarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk)Pokaż
2021-10-15 Opublikowano dokument: Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położoneKatarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk)Pokaż
2021-10-15 Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowejKatarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk)Pokaż
2021-10-14 Opublikowano dokument: Wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbyciaAleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I)Pokaż
2021-09-30 Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowejAleksandra Bróździak (Główny Specjalista M-I)Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.