Rejestr
Numer wpisu Dotyczy Szczegóły
31/E/2010Raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy stanowiska do malowania oraz budowy instalacji zbiorników kriogenicznych i osłony wiązek butli propanu na terenie firmy ARTECH w Rybniku przy ul. WodzisławskiejPokaż
27/E/2010Raport o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn.: "Budowa fermy kur niosek w Rybniku przy ul. Buhla"Pokaż
25/E/2010Raport o oddziaływaniu na srodowiskoPokaż
21/E/2010Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla budowy stacji serwisowej samochodów dostawczych i ciężarowych w Rybniku przy ul. Raciborskiej na działkach o numerach 1040/71 i 1888/7.Pokaż
12/E/2010Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Błękitnej-Małachowskiego w Rybniku"Pokaż
3/E/2010Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa i przebudowa układu torowego bocznicy kolejowej w Elektrowni Rybnik S.A."Pokaż
2/E/2010Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa nowego bloku ok. 900 MW w Elektrowni Rybnik S.A."Pokaż
295/E/2009Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowaniu zbiornika wodoru na terenie Elektrowni Rybnik S.A.Pokaż
291/E/2009Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla "Budowy wytwórni mas bitumicznych w Rybniku przy ul. Poligonowej"Pokaż
53/E/2009Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji „Budowa hali będącej częścią infrastruktury technicznej oczyszczalni ścieków „Boguszowice”, w której będą przyjmowane, rozdrabniane i uwadniane odpady biodegradowalne..."Pokaż
52/E/2009Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji "Przebudowa i adaptacja budynku gospodarczego na warsztat samochodowy w rybniku przy ul. Żorskiej"Pokaż
54/E/2009Raport oddziaływania na środowisko przebudowy ul. Żorskiej w ciągu DW nr 935 na odcinku od ul. Boguszowickiej do granicy miasta RybnikaPokaż
46/E/2009Raport o oddziaływaniu na środowisko budowy nowego systemu energetycznego oczyszczalni ścieków w Rybniku przy ul. RudzkiejPokaż
44/E/2009Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa instalacji do wytrawiania stali o łącznej pojemności wanien procesowych do 30 m3 na terenie BGH Polska Sp. z o.o., na działce 71/67 przy ul. Żelaznej 9 w Katowicach"Pokaż
45/E/2009Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. "Budowa zakładu odzysku odpadów asfaltowych i gruzowych w Rybniku, przy ul. Kolberga"Pokaż
39/E/2009Raport oddziaływania na środowisko modernizacji i rekonstrukcji drogi krajowej nr 78 w RybnikuPokaż
6/E/2009Raport o oddziaływaniu na środowisko dla "Budowy wytwórni autoklawizowanego betonu komórkowego w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 1"Pokaż
5/E/2009Raport o oddziaływaniu na środowisko dla "Budowy salonu samochodowego z zapleczem serwisowym i stacją kontroli pojazdów w Rybniku przy ul. Siwca"Pokaż
1/E/2009Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Posadowienie zbiornika na olej napędowy dla potrzeb obsługi floty samochodowej firmy MARAT Rybnik Sp. z o.o.”Pokaż
14/E/2008Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoPokaż
13/E/2008Raport o oddziaływaniu przedsiewzięcia na środowisko - dla inwestycji- "Zmiana sposobu użytkowania garażu na stację diagnostyki pojazdów w Rybniku przy ul. Boguszowickiej"Pokaż
12/E/2008Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla "Budowy hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym w Rybniku przy ul.Wodzisławskiej 175B"Pokaż
11/E/2008Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa hali do produkcji farb i lakierów w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej, na działce nr 2170/98”Pokaż
10/E/2008Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa warsztatu elektroniki i elektromechaniki samochodowej w Rybniku przy ul. Na Niwie”Pokaż
3/E/2006Raport oddziaływania inwestycji na środowisko dla budowy Centrum Handlowego Carrefour wraz ze stacją paliw w Rybniku przy ul. GliwickiejPokaż
2/E/2006Raport oddziaływania inwestycji na środowisko dla budowy Centrum Focus Park w RybnikuPokaż
 
 
Odsłon strony: 44813 Metryka
Redaktor:
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2009-11-10 1Szulc Przemysław (Młodszy Referent Inf-II)