Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Jednocześnie jednak ustawa ta wyraźnie wskazuje, że targowiskami, o których mowa w ust. 1, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż (art. 15 ust. 2). Ustawa zatem przyjmuje własną definicję targowiska, za które uznaje każde miejsce (niezależnie od własności, usytuowania itp.), na którym faktycznie dokonywana jest sprzedaż.

Ponadto w art. 15 ust. 3 tej ustawy wskazano, że opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych  w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko. Opłata targowa jest zatem niezależna od opłat pobieranych przez prowadzącego targowisko, np. z tytułu udostępnienia gruntu, opłat za energię, wodę itp.

Zgodnie z art. 16 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się od opłaty targowej osoby i jednostki, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach. Zatem zwolnienie obejmuje tylko tych handlujących, którzy są podatnikami podatku od nieruchomości za przedmioty opodatkowania położone na tym targowisku (a nie gdziekolwiek indziej).

 
 
Odsłon strony: 10200 Metryka
Redaktor: Iwona Mazur (Zastępca Skarbnika Miasta Fn)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2018-11-29 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) Pokaż
2018-11-29 Aktualizacja treści Pokaż
2016-12-30 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) Pokaż
2016-12-30 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) Pokaż
2015-12-29 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) Pokaż
2015-12-29 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) Pokaż
2015-11-03 Aktualizacja treści Pokaż
2015-11-03 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) Pokaż
2015-04-29 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2014-12-30 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) Pokaż
2013-12-10 Aktualizacja treści Iwona Mazur (p.o. Naczelnika Wydziału Pd) Pokaż
2013-01-11 Korekta redaktorska Lapczyk Piotr (p.o. Kierownika Referatu Pd-I) Pokaż
2013-01-03 Aktualizacja treści Lapczyk Piotr (p.o. Kierownika Referatu Pd-I) Pokaż
2011-12-29 Aktualizacja treści Lapczyk Piotr (Inspektor Pd-I) Pokaż
2011-09-30 Aktualizacja treści Lapczyk Piotr (Inspektor Pd-I) Pokaż
2010-12-23 Aktualizacja treści Polok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I) Pokaż
2010-01-08 Korekta redaktorska Polok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I) Pokaż
2009-11-25 Dodano Polok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I) Pokaż