Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 70) opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Jednocześnie jednak ustawa ta wyraźnie wskazuje, że targowiskami, o których mowa w ust. 1, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż (art. 15 ust. 2). Ustawa zatem przyjmuje własną definicję targowiska, za które uznaje każde miejsce (niezależnie od własności, usytuowania itp.), na którym faktycznie dokonywana jest sprzedaż.

Ponadto w art. 15 ust. 3 tej ustawy wskazano, że opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych  w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko. Opłata targowa jest zatem niezależna od opłat pobieranych przez prowadzącego targowisko, np. z tytułu udostępnienia gruntu, opłat za energię, wodę itp.

Zgodnie z art. 16 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się od opłaty targowej:

  • osoby i jednostki, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach,
  • rolników i ich domowników prowadzących w piątki i soboty handel w rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 29.10.2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (tekst jednolity Dz. U. poz. 2290).

Uchwała o opłacie targowej

 
 
Odsłon strony: 13637 Metryka
Redaktor: Iwona Mazur (Skarbnik Miasta)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-12-29 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2022-12-29 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2021-12-30 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2021-01-05 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-11-29 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2016-12-30 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2016-12-30 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2015-12-29 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2015-12-29 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2015-11-03 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2015-04-29 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2014-12-30 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2013-12-10 Aktualizacja treściIwona Mazur (p.o. Naczelnika Wydziału Pd)
2013-01-11 Korekta redaktorskaLapczyk Piotr (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2013-01-03 Aktualizacja treściLapczyk Piotr (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2011-12-29 Aktualizacja treściLapczyk Piotr (Inspektor Pd-I)
2011-09-30 Aktualizacja treściLapczyk Piotr (Inspektor Pd-I)
2010-12-23 Aktualizacja treściPolok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2010-01-08 Korekta redaktorskaPolok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2009-11-25 DodanoPolok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)