Miasto Rybnik


2008 rok

Liczba mieszkańców (zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31.12 danego roku) 139.869
Liczba urodzeń na terenie Miasta Rybnik w danym roku 1.764
Liczba małżeństw zawartych w rybnickim USC w danym roku 1.108
Liczba zgonów na terenie Miasta Rybnik w danym roku 1.451
Liczba pojazdów zarejestrowanych na terenie Miasta Rybnik na dzień 31.12 danego roku 73.125
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie Miasta Rybnik wg stanu na dzień 31.12 danego roku 10.698

2009 rok

Liczba mieszkańców (zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31.12 danego roku) 140.282
Liczba urodzeń na terenie Miasta Rybnik w danym roku 1.980
Liczba małżeństw zawartych w rybnickim USC w danym roku 1.174
Liczba zgonów na terenie Miasta Rybnik w danym roku 1.438
Liczba pojazdów zarejestrowanych na terenie Miasta Rybnik na dzień 31.12 danego roku 80.691
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie Miasta Rybnik wg stanu na dzień 31.12 danego roku 10.724

2010 rok

Liczba mieszkańców (zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31.12 danego roku) 139.542
Liczba urodzeń na terenie Miasta Rybnik w danym roku 1.875
Liczba małżeństw zawartych w rybnickim USC w danym roku 1.041
Liczba zgonów na terenie Miasta Rybnik w danym roku 1.398
Liczba pojazdów zarejestrowanych na terenie Miasta Rybnik na dzień 31.12 danego roku 84.711
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie Miasta Rybnik wg stanu na dzień 31.12 danego roku 10.955

2011 rok

Liczba mieszkańców (zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31.12 danego roku) 138.988
Liczba urodzeń na terenie Miasta Rybnik w danym roku 1.632
Liczba małżeństw zawartych w rybnickim USC w danym roku 918
Liczba zgonów na terenie Miasta Rybnik w danym roku 1.418
Liczba pojazdów zarejestrowanych na terenie Miasta Rybnik na dzień 31.12 danego roku 87.823
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie Miasta Rybnik wg stanu na dzień 31.12 danego roku 10.811

2012 rok

Liczba mieszkańców (zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31.12 danego roku) 138.731
Liczba urodzeń na terenie Miasta Rybnik w danym roku 1.595
Liczba małżeństw zawartych w rybnickim USC w danym roku 903
Liczba zgonów na terenie Miasta Rybnik w danym roku 1.458
Liczba pojazdów zarejestrowanych na terenie Miasta Rybnik na dzień 31.12 danego roku 89.942
Liczba zarejestrowanych wniosków w Urzędzie Miasta Rybnika związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wg stanu na dzień 31.12 danego roku* 6.005

* w związku ze zmianą przepisów z zakresu rejestracji przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) Urząd Miasta Rybnika przekazał swoją bazę danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) podległej Ministrowi Gospodarki

2013 rok

Liczba mieszkańców (zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31.12 danego roku) 137.660
Liczba urodzeń na terenie Miasta Rybnik w danym roku 1.532
Liczba małżeństw zawartych w rybnickim USC w danym roku 855
Liczba zgonów na terenie Miasta Rybnik w danym roku 1.552
Liczba pojazdów zarejestrowanych na terenie Miasta Rybnik na dzień 31.12 danego roku 91.975
Liczba zarejestrowanych wniosków w Urzędzie Miasta Rybnika związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wg stanu na dzień 31.12 danego roku* 6.786

* w związku ze zmianą przepisów z zakresu rejestracji przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) Urząd Miasta Rybnika przekazał swoją bazę danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) podległej Ministrowi Gospodarki

2014 rok

Liczba mieszkańców (zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31.12 danego roku) 137.041
Liczba urodzeń na terenie Miasta Rybnik w danym roku 1.440
Liczba małżeństw zawartych w rybnickim USC w danym roku 920
Liczba zgonów na terenie Miasta Rybnik w danym roku 1.443
Liczba pojazdów zarejestrowanych na terenie Miasta Rybnik na dzień 31.12 danego roku 94.487
Liczba zarejestrowanych wniosków w Urzędzie Miasta Rybnika związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wg stanu na dzień 31.12 danego roku* 6.682

* w związku ze zmianą przepisów z zakresu rejestracji przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) Urząd Miasta Rybnika przekazał swoją bazę danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) podległej Ministrowi Gospodarki

2015 rok

Liczba mieszkańców (zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31.12 danego roku) 135.877
Liczba urodzeń na terenie Miasta Rybnik w danym roku 1.397
Liczba małżeństw zawartych w rybnickim USC w danym roku 807
Liczba zgonów na terenie Miasta Rybnik w danym roku 1.520
Liczba pojazdów zarejestrowanych na terenie Miasta Rybnik na dzień 31.12 danego roku 97.985
Liczba zarejestrowanych wniosków w Urzędzie Miasta Rybnika związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wg stanu na dzień 31.12 danego roku* 6.418

* w związku ze zmianą przepisów z zakresu rejestracji przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) Urząd Miasta Rybnika przekazał swoją bazę danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) podległej Ministrowi Gospodarki

2016 rok

Liczba mieszkańców (zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31.12 danego roku) 134.785
Liczba sporządzonych aktów urodzenia w danym roku, w tym: 1.565
Liczba urodzeń w Rybniku 1.365
Liczba wpisanych zagranicznych aktów urodzenia do polskich ksiąg stanu cywilnego 200
Liczba sporządzonych aktów małżeństwa w rybnickim USC w danym roku (śluby cywilne) 285
Liczba sporządzonych aktów małżeństwa w rybnickim USC w danym roku (śluby konkordatowe) 412
Liczba wpisanych zagranicznych aktów małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego 67
Liczba sporządzonych aktów zgonu w Rybniku w danym roku 1.490
Liczba wpisanych zagranicznych aktów zgonu do polskich ksiąg stanu cywilnego 16
Liczba pojazdów zarejestrowanych na terenie Miasta Rybnik na dzień 31.12 danego roku 101.670
Liczba zarejestrowanych wniosków w Urzędzie Miasta Rybnika związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wg stanu na dzień 31.12 danego roku* 6.050

* w związku ze zmianą przepisów z zakresu rejestracji przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) Urząd Miasta Rybnika przekazał swoją bazę danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) podległej Ministrowi Gospodarki

2017 rok

Liczba mieszkańców (zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31.12 danego roku) 133.847
Liczba sporządzonych aktów urodzenia w danym roku, w tym: 1.559
Liczba urodzeń w Rybniku 1.362
Liczba wpisanych zagranicznych aktów urodzenia do polskich ksiąg stanu cywilnego 197
Liczba sporządzonych aktów małżeństwa w rybnickim USC w danym roku (śluby cywilne) 308
Liczba sporządzonych aktów małżeństwa w rybnickim USC w danym roku (śluby konkordatowe) 402
Liczba wpisanych zagranicznych aktów małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego 70
Liczba sporządzonych aktów zgonu w Rybniku w danym roku 1.524
Liczba wpisanych zagranicznych aktów zgonu do polskich ksiąg stanu cywilnego 34
Liczba pojazdów zarejestrowanych na terenie Miasta Rybnik na dzień 31.12 danego roku 105.590
Liczba zarejestrowanych wniosków w Urzędzie Miasta Rybnika związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wg stanu na dzień 31.12 danego roku* 6.238

* w związku ze zmianą przepisów z zakresu rejestracji przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) Urząd Miasta Rybnika przekazał swoją bazę danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) podległej Ministrowi Gospodarki

2018 rok

Liczba mieszkańców (zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31.12 danego roku) 132.602
Liczba sporządzonych aktów urodzenia w danym roku, w tym: 1.451
Liczba urodzeń w Rybniku 1.242
Liczba wpisanych zagranicznych aktów urodzenia do polskich ksiąg stanu cywilnego 209
Liczba sporządzonych aktów małżeństwa w rybnickim USC w danym roku (śluby cywilne) 336
Liczba sporządzonych aktów małżeństwa w rybnickim USC w danym roku (śluby konkordatowe) 383
Liczba wpisanych zagranicznych aktów małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego 77
Liczba sporządzonych aktów zgonu w Rybniku w danym roku 1.608
Liczba wpisanych zagranicznych aktów zgonu do polskich ksiąg stanu cywilnego 35
Liczba pojazdów zarejestrowanych na terenie Miasta Rybnik na dzień 31.12 danego roku 109.478
Liczba zarejestrowanych wniosków w Urzędzie Miasta Rybnika związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wg stanu na dzień 31.12 danego roku* 5.885

* w związku ze zmianą przepisów z zakresu rejestracji przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) Urząd Miasta Rybnika przekazał swoją bazę danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) podległej Ministrowi Gospodarki

2019 rok

Liczba mieszkańców (zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31.12 danego roku) 131.541
Liczba sporządzonych aktów urodzenia w danym roku, w tym: 1.448
- urodzenia  w Rybniku 1.262
- wpisanie zagranicznych aktów urodzenia do polskich ksiąg stanu cywilnego 186
Liczba sporządzonych aktów małżeństwa w danym roku, w tym: 678
- śluby cywilne 300
- śluby konkordatowe 317
- wpisanie zagranicznych aktów małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego 61
Liczba sporządzonych aktów zgonu w danym roku, w tym: 1.670
- zgony w Rybniku 1.646
- wpisanie zagranicznych aktów zgonu do polskich ksiąg stanu cywilnego 24
Liczba pojazdów zarejestrowanych na terenie Miasta Rybnik na dzień 31.12 danego roku 114.011
Liczba zarejestrowanych wniosków w Urzędzie Miasta Rybnika związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wg stanu na dzień 31.12 danego roku* 5.792

* w związku ze zmianą przepisów z zakresu rejestracji przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) Urząd Miasta Rybnika przekazał swoją bazę danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) podległej Ministrowi Gospodarki

2020 rok

Liczba mieszkańców (zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31.12 danego roku) 129.415
Liczba sporządzonych aktów urodzenia w danym roku, w tym: 1.259
- urodzenia  w Rybniku 1.133
- wpisanie zagranicznych aktów urodzenia do polskich ksiąg stanu cywilnego 126
Liczba sporządzonych aktów małżeństwa w danym roku, w tym: 513
- śluby cywilne 210
- śluby konkordatowe 251
- wpisanie zagranicznych aktów małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego 52
Liczba sporządzonych aktów zgonu w danym roku, w tym: 2.180
- zgony w Rybniku 2.148
- wpisanie zagranicznych aktów zgonu do polskich ksiąg stanu cywilnego 32
Liczba pojazdów zarejestrowanych na terenie Miasta Rybnik na dzień 31.12 danego roku 113.386
Liczba zarejestrowanych wniosków w Urzędzie Miasta Rybnika związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wg stanu na dzień 31.12 danego roku* 2.504

* w związku ze zmianą przepisów z zakresu rejestracji przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) Urząd Miasta Rybnika przekazał swoją bazę danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) podległej Ministrowi Gospodarki

2021 rok

Liczba mieszkańców (zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31.12 danego roku) 127.475
Liczba sporządzonych aktów urodzenia w Rybniku w danym roku 867
Liczba wpisanie zagranicznych aktów urodzenia do rejestru stanu cywilnego 166
Liczba sporządzonych aktów małżeństwa w rybnickim USC w danym roku, w tym: 638
- śluby cywilne 345
- śluby konkordatowe 293
Liczba wpisanych zagranicznych aktów małżeństwa do rejestru stanu cywilnego 66
Liczba sporządzonych aktów zgonu w Rybniku w danym roku 1.874
Liczba wpisanych zagranicznych aktów zgonu do rejestru stanu cywilnego 55
Liczba pojazdów zarejestrowanych na terenie Miasta Rybnik na dzień 31.12 danego roku 119.853
Liczba zarejestrowanych wniosków w Urzędzie Miasta Rybnika związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wg stanu na dzień 31.12 danego roku* 2.632

* w związku ze zmianą przepisów z zakresu rejestracji przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) Urząd Miasta Rybnika przekazał swoją bazę danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) podległej Ministrowi Gospodarki

2022 rok

Liczba mieszkańców (zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31.12 danego roku) 126.248
Liczba sporządzonych aktów urodzenia w Rybniku w danym roku 565
Liczba wpisanych zagranicznych aktów urodzenia do rejestru stanu cywilnego 165
Liczba sporządzonych aktów małżeństwa w rybnickim USC w danym roku, w tym: 510
- śluby cywilne 278
- śluby konkordatowe 232
Liczba wpisanych zagranicznych aktów małżeństwa do rejestru stanu cywilnego 71
Liczba sporządzonych aktów zgonu w Rybniku w danym roku 1.565
Liczba wpisanych zagranicznych aktów zgonu do rejestru stanu cywilnego 39
Liczba pojazdów zarejestrowanych na terenie Miasta Rybnik na dzień 31.12 danego roku 108.180
Liczba zarejestrowanych wniosków w Urzędzie Miasta Rybnika związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wg stanu na dzień 31.12 danego roku* 2.412

* w związku ze zmianą przepisów z zakresu rejestracji przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) Urząd Miasta Rybnika przekazał swoją bazę danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) podległej Ministrowi Gospodarki

2023 rok

Liczba mieszkańców (zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31.12 danego roku) 124.784
Liczba sporządzonych aktów urodzenia w Rybniku w danym roku 588
Liczba wpisanych zagranicznych aktów urodzenia do rejestru stanu cywilnego 213
Liczba sporządzonych aktów małżeństwa w rybnickim USC w danym roku, w tym: 484
- śluby cywilne 297
- śluby konkordatowe 187
Liczba wpisanych zagranicznych aktów małżeństwa do rejestru stanu cywilnego 74
Liczba sporządzonych aktów zgonu w Rybniku w danym roku 1.450
Liczba wpisanych zagranicznych aktów zgonu do rejestru stanu cywilnego 41
Liczba pojazdów zarejestrowanych na terenie Miasta Rybnik na dzień 31.12 danego roku 121.021
Liczba zarejestrowanych wniosków w Urzędzie Miasta Rybnika związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wg stanu na dzień 31.12 danego roku* 2.490

* w związku ze zmianą przepisów z zakresu rejestracji przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) Urząd Miasta Rybnika przekazał swoją bazę danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) podległej Ministrowi Gospodarki

Urząd Miasta Rybnika


2008 rok

Średnia liczba pracowników w danym roku 373
Ilość zarejestrowanej korespondencji wpływającej do UM Rybnika 82.047
Ilość korespondencji wychodzącej z UM Rybnika (bez fax i mail) 177.723
(w tym: ilość korespondencji doręczanej przez gońców na terenie Miasta Rybnik) 136.508
Ilość postępowań o zamówienie publiczne realizowanych w UM Rybnika 194
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika decyzji administracyjnych 80.745
Ilość decyzji uchylonych przez organ nadrzędny w danym roku 56
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika zaświadczeń 11.075
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika postanowień 6.042
Ilość podjętych w danym roku uchwał przez Radę Miasta Rybnika 218
Ilość uchwał Rady Miasta Rybnika w danym roku co do których organ nadzoru stwierdził nieważność 3
Ilość podjętych przez Prezydenta Miasta zarządzeń w danym roku 594
Ilość aktualnie obowiązujących w UM Rybnika procedur systemu zarządzania jakością 37
Ilość aktualnie obowiązujących w UM Rybnika kart procesów systemu zarządzania jakością 16
Ilość wydanych w danym roku praw jazdy 4.325
Ilość złożonych w danym roku projektów o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków unijnych 11
Ilość wydanych w danym roku pozwoleń na budowę, rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części 1.002
Ilość wydanych w danym roku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 712
Ilość wydanych w danym roku dowodów osobistych 16.676

2009 rok 

Średnia liczba pracowników w danym roku 380
Ilość zarejestrowanej korespondencji wpływającej do UM Rybnika 87.868
Ilość korespondencji wychodzącej z UM Rybnika (bez fax i mail) 208.948
(w tym: ilość korespondencji doręczanej przez gońców na terenie Miasta Rybnik) 170.032
Ilość postępowań o zamówienie publiczne realizowanych w UM Rybnika 198
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika decyzji administracyjnych 84.892
Ilość decyzji uchylonych przez organ nadrzędny w danym roku 118
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika zaświadczeń 8.457
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika postanowień 7.210
Ilość podjętych w danym roku uchwał przez Radę Miasta Rybnika 203
Ilość uchwał Rady Miasta Rybnika w danym roku co do których organ nadzoru stwierdził nieważność 0
Ilość podjętych przez Prezydenta Miasta zarządzeń w danym roku 655
Ilość aktualnie obowiązujących w UM Rybnika procedur systemu zarządzania jakością 37
Ilość aktualnie obowiązujących w UM Rybnika kart procesów systemu zarządzania jakością 16
Ilość wydanych w danym roku praw jazdy 5.091
Ilość złożonych w danym roku projektów o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków unijnych 26
Ilość wydanych w danym roku pozwoleń na budowę, rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części 1.028
Ilość wydanych w danym roku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 809
Ilość wydanych w danym roku dowodów osobistych 7.702

2010 rok

Średnia liczba pracowników w danym roku 396
Ilość zarejestrowanej korespondencji wpływającej do UM Rybnika 95.879
Ilość korespondencji wychodzącej z UM Rybnika (bez fax i mail) 210.377
(w tym: ilość korespondencji doręczanej przez gońców na terenie Miasta Rybnik) 172.500
Ilość postępowań o zamówienie publiczne realizowanych w UM Rybnika 247
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika decyzji administracyjnych 91.015
Ilość decyzji uchylonych przez organ nadrzędny w danym roku 30
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika zaświadczeń 10.206
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika postanowień 5.532
Ilość podjętych w danym roku uchwał przez Radę Miasta Rybnika 151
Ilość uchwał Rady Miasta Rybnika w danym roku co do których organ nadzoru stwierdził nieważność 3
Ilość podjętych przez Prezydenta Miasta zarządzeń w danym roku 649
Ilość aktualnie obowiązujących w UM Rybnika procedur systemu zarządzania jakością 37
Ilość aktualnie obowiązujących w UM Rybnika kart procesów systemu zarządzania jakością 16
Ilość wydanych w danym roku praw jazdy 5.268
Ilość złożonych w danym roku projektów o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków unijnych 11
Ilość wydanych w danym roku pozwoleń na budowę, rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części 987
Ilość wydanych w danym roku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 784
Ilość wydanych w danym roku dowodów osobistych 8.645

2011 rok

Średnia liczba pracowników w danym roku 381
Ilość zarejestrowanej korespondencji wpływającej do UM Rybnika 104.626
Ilość korespondencji wychodzącej z UM Rybnika (bez fax i mail) 241.670
(w tym: ilość korespondencji doręczanej przez gońców na terenie Miasta Rybnik) 201.331
Ilość postępowań o zamówienie publiczne realizowanych w UM Rybnika 150
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika decyzji administracyjnych 91.633
Ilość decyzji uchylonych przez organ nadrzędny w danym roku 39
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika zaświadczeń 8.788
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika postanowień 13.473
Ilość podjętych w danym roku uchwał przez Radę Miasta Rybnika 199
Ilość uchwał Rady Miasta Rybnika w danym roku co do których organ nadzoru stwierdził nieważność 4
Ilość podjętych przez Prezydenta Miasta zarządzeń w danym roku 630
Ilość aktualnie obowiązujących w UM Rybnika procedur systemu zarządzania jakością 39
Ilość aktualnie obowiązujących w UM Rybnika kart procesów systemu zarządzania jakością 16
Ilość wydanych w danym roku praw jazdy 5.213
Ilość złożonych w danym roku projektów o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków unijnych 6
Ilość wydanych w danym roku pozwoleń na budowę, rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części 1.014
Ilość wydanych w danym roku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 720
Ilość wydanych w danym roku dowodów osobistych

11.108

2012 rok

Średnia liczba pracowników w danym roku 384
Ilość zarejestrowanej korespondencji wpływającej do UM Rybnika 112.624
Ilość korespondencji wychodzącej z UM Rybnika (bez fax i mail) 221.749
(w tym: ilość korespondencji doręczanej przez gońców na terenie Miasta Rybnik) 181.773
Ilość postępowań o zamówienie publiczne realizowanych w UM Rybnika 170
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika decyzji administracyjnych 85.764
Ilość decyzji uchylonych przez organ nadrzędny w danym roku 40
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika zaświadczeń 6.593
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika postanowień 7.489
Ilość podjętych w danym roku uchwał przez Radę Miasta Rybnika 194
Ilość uchwał Rady Miasta Rybnika w danym roku co do których organ nadzoru stwierdził nieważność 4
Ilość podjętych przez Prezydenta Miasta zarządzeń w danym roku 728
Ilość aktualnie obowiązujących w UM Rybnika procedur systemu zarządzania jakością 39
Ilość aktualnie obowiązujących w UM Rybnika kart procesów systemu zarządzania jakością 16
Ilość wydanych w danym roku praw jazdy 5.305
Ilość złożonych w danym roku projektów o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków unijnych 3
Ilość wydanych w danym roku pozwoleń na budowę, rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części 1.118
Ilość wydanych w danym roku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 799
Ilość wydanych w danym roku dowodów osobistych 13.169

2013 rok

Średnia liczba pracowników w danym roku 392
Ilość zarejestrowanej korespondencji wpływającej do UM Rybnika 122.391
Ilość korespondencji wychodzącej z UM Rybnika (bez fax i mail) 246.277
(w tym: ilość korespondencji doręczanej przez gońców na terenie Miasta Rybnik) 202.640
Ilość postępowań o zamówienie publiczne realizowanych w UM Rybnika 188
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika decyzji administracyjnych 88.014*
Ilość decyzji uchylonych przez organ nadrzędny w danym roku 32
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika zaświadczeń 6.802
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika postanowień 7.838
Ilość podjętych w danym roku uchwał przez Radę Miasta Rybnika 215
Ilość uchwał Rady Miasta Rybnika w danym roku co do których organ nadzoru stwierdził nieważność 3
Ilość podjętych przez Prezydenta Miasta zarządzeń w danym roku 709
Ilość aktualnie obowiązujących w UM Rybnika procedur systemu zarządzania jakością 39
Ilość aktualnie obowiązujących w UM Rybnika kart procesów systemu zarządzania jakością 16
Ilość wydanych w danym roku praw jazdy 3.712
Ilość złożonych w danym roku projektów o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków unijnych 0
Ilość wydanych w danym roku pozwoleń na budowę, rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części 1.156
Ilość wydanych w danym roku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 708
Ilość wydanych w danym roku dowodów osobistych 15.302

*stan na 31.12.2013 r. po aktualizacji z dnia 21.03.2014 r.

2014 rok

Średnia liczba pracowników w danym roku 395
Ilość zarejestrowanej korespondencji wpływającej do UM Rybnika 128.985
Ilość korespondencji wychodzącej z UM Rybnika (bez fax i mail) 281.176
(w tym: ilość korespondencji doręczanej przez gońców na terenie Miasta Rybnik) 238.439
Ilość postępowań o zamówienie publiczne realizowanych w UM Rybnika 153
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika decyzji administracyjnych 90.389
Ilość decyzji uchylonych przez organ nadrzędny w danym roku 56
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika zaświadczeń 5.519
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika postanowień 12.023
Ilość podjętych w danym roku uchwał przez Radę Miasta Rybnika 178
Ilość uchwał Rady Miasta Rybnika w danym roku co do których organ nadzoru stwierdził nieważność 1
Ilość podjętych przez Prezydenta Miasta zarządzeń w danym roku 647
Ilość aktualnie obowiązujących w UM Rybnika procedur systemu zarządzania jakością 39
Ilość aktualnie obowiązujących w UM Rybnika kart procesów systemu zarządzania jakością 17
Ilość wydanych w danym roku praw jazdy 3.110
Ilość złożonych w danym roku projektów o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków unijnych 3
Ilość wydanych w danym roku pozwoleń na budowę, rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części 1.184
Ilość wydanych w danym roku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  (zezwolenia stałe i jednorazowe) 832
Ilość wydanych w danym roku dowodów osobistych 16.930

2015 rok

Średnia liczba pracowników w danym roku 411
Ilość zarejestrowanej korespondencji wpływającej do UM Rybnika 127.730
Ilość korespondencji wychodzącej z UM Rybnika (bez fax i mail) 258.647
(w tym: ilość korespondencji doręczanej przez gońców na terenie Miasta Rybnik) 221.348
Ilość postępowań o zamówienie publiczne realizowanych w UM Rybnika 149
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika decyzji administracyjnych 88.566
Ilość decyzji uchylonych przez organ nadrzędny w danym roku 40*
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika zaświadczeń 7.326
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika postanowień 16.908
Ilość podjętych w danym roku uchwał przez Radę Miasta Rybnika 257
Ilość uchwał Rady Miasta Rybnika w danym roku co do których organ nadzoru stwierdził nieważność 3
Ilość podjętych przez Prezydenta Miasta zarządzeń w danym roku 742
Ilość aktualnie obowiązujących w UM Rybnika procedur systemu zarządzania jakością 39
Ilość aktualnie obowiązujących w UM Rybnika kart procesów systemu zarządzania jakością 17
Ilość wydanych w danym roku praw jazdy 3.652
Ilość złożonych w danym roku projektów o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków unijnych 5
Ilość wydanych w danym roku pozwoleń na budowę, rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części 984
Ilość wydanych w danym roku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  (zezwolenia stałe i jednorazowe) 713
Ilość wydanych w danym roku dowodów osobistych 17.258

* w tym 4 decyzje uchylone w części

2016 rok

Średnia liczba pracowników w danym roku 427
Ilość zarejestrowanej korespondencji wpływającej do UM Rybnika 130.359
Ilość korespondencji wychodzącej z UM Rybnika (bez fax i mail) 286.746
(w tym: ilość korespondencji doręczanej przez gońców na terenie Miasta Rybnik) 250.600
Ilość postępowań o zamówienie publiczne realizowanych w UM Rybnika 176
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika decyzji administracyjnych 86.952
Ilość decyzji uchylonych przez organ nadrzędny w danym roku 40
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika zaświadczeń 10.100
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika postanowień 14.139
Ilość podjętych w danym roku uchwał przez Radę Miasta Rybnika 178
Ilość uchwał Rady Miasta Rybnika w danym roku co do których organ nadzoru stwierdził nieważność 2
Ilość podjętych przez Prezydenta Miasta zarządzeń w danym roku 796
Ilość aktualnie obowiązujących w UM Rybnika procedur systemu zarządzania jakością ------
Ilość aktualnie obowiązujących w UM Rybnika kart procesów systemu zarządzania jakością ------
Ilość wydanych w danym roku praw jazdy 3.685
Ilość złożonych w danym roku projektów o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków unijnych 9
Ilość wydanych w danym roku pozwoleń na budowę, rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części 995
Ilość wydanych w danym roku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  (zezwolenia stałe i jednorazowe) 427
Ilość wydanych w danym roku dowodów osobistych 17.482

2017 rok

Średnia liczba pracowników w danym roku 438
Ilość zarejestrowanej korespondencji wpływającej do UM Rybnika 149.638
Ilość korespondencji wychodzącej z UM Rybnika (bez fax i mail) 275.399
(w tym: ilość korespondencji doręczanej przez gońców na terenie Miasta Rybnik) 238.774
Ilość postępowań o zamówienie publiczne realizowanych w UM Rybnika 199
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika decyzji administracyjnych 86.965
Ilość decyzji uchylonych przez organ nadrzędny w danym roku 47
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika zaświadczeń 12.828
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika postanowień 16.460
Ilość podjętych w danym roku uchwał przez Radę Miasta Rybnika 214
Ilość uchwał Rady Miasta Rybnika w danym roku co do których organ nadzoru stwierdził nieważność 4*
Ilość podjętych przez Prezydenta Miasta zarządzeń w danym roku 833
Ilość wydanych w danym roku praw jazdy 3.083
Ilość złożonych w danym roku projektów o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków unijnych 11
Ilość wydanych w danym roku pozwoleń na budowę, rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części 1.074
Ilość wydanych w danym roku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  (zezwolenia stałe i jednorazowe) 501
Ilość wydanych w danym roku dowodów osobistych 23.703

* w tym 3 uchwały zostały uchylone w części

2018 rok

Średnia liczba pracowników w danym roku 439
Ilość zarejestrowanej korespondencji wpływającej do UM Rybnika 148.903
Ilość korespondencji wychodzącej z UM Rybnika (bez fax i mail) 259.858
(w tym: ilość korespondencji doręczanej przez gońców na terenie Miasta Rybnik) 225.577
Ilość postępowań o zamówienie publiczne realizowanych w UM Rybnika 176
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika decyzji administracyjnych 90.552
Ilość decyzji uchylonych przez organ nadrzędny w danym roku 49
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika zaświadczeń 10.518
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika postanowień 15.311
Ilość podjętych w danym roku uchwał przez Radę Miasta Rybnika 216
Ilość uchwał Rady Miasta Rybnika w danym roku co do których organ nadzoru stwierdził nieważność 2
Ilość podjętych przez Prezydenta Miasta zarządzeń w danym roku 870
Ilość wydanych w danym roku praw jazdy 2.777
Ilość złożonych w danym roku projektów o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków unijnych 8
Ilość wydanych w danym roku pozwoleń na budowę, rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części 1.252
Ilość wydanych w danym roku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  (zezwolenia stałe i jednorazowe) 363
Ilość wydanych w danym roku dowodów osobistych 14.908

2019 rok

Średnia liczba pracowników w danym roku 456
Ilość zarejestrowanej korespondencji wpływającej do UM Rybnika 159.029
Ilość korespondencji wychodzącej z UM Rybnika (bez fax i mail) 275.570
(w tym: ilość korespondencji doręczanej przez gońców na terenie Miasta Rybnik) 235.011
Ilość postępowań o zamówienie publiczne realizowanych w UM Rybnika 143
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika decyzji administracyjnych 92.098
Ilość decyzji uchylonych przez organ nadrzędny w danym roku 33
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika zaświadczeń 19.829
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika postanowień 13.953
Ilość podjętych w danym roku uchwał przez Radę Miasta Rybnika 251
Ilość uchwał Rady Miasta Rybnika w danym roku co do których organ nadzoru stwierdził nieważność 2
Ilość podjętych przez Prezydenta Miasta zarządzeń w danym roku 764
Ilość wydanych w danym roku praw jazdy 2.444
Ilość złożonych w danym roku projektów o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków unijnych 7
Ilość wydanych w danym roku pozwoleń na budowę, rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części 1.301
Ilość wydanych w danym roku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  (zezwolenia stałe i jednorazowe) 325
Ilość wydanych w danym roku dowodów osobistych 10.848

2020 rok

Średnia liczba pracowników w danym roku 460
Ilość zarejestrowanej korespondencji wpływającej do UM Rybnika 157.892
Ilość korespondencji wychodzącej z UM Rybnika (bez fax i mail) 245.934
(w tym: ilość korespondencji doręczanej przez gońców na terenie Miasta Rybnik) 211.878
Ilość postępowań o zamówienie publiczne realizowanych w UM Rybnika 102
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika decyzji administracyjnych 77.792
Ilość decyzji uchylonych przez organ nadrzędny w danym roku 44
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika zaświadczeń 7.717
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika postanowień 13.962
Ilość podjętych w danym roku uchwał przez Radę Miasta Rybnika 251
Ilość uchwał Rady Miasta Rybnika w danym roku co do których organ nadzoru stwierdził nieważność 7
Ilość podjętych przez Prezydenta Miasta zarządzeń w danym roku 703
Ilość wydanych w danym roku praw jazdy 1.578
Ilość złożonych w danym roku projektów o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków unijnych 6
Ilość wydanych w danym roku pozwoleń na budowę, rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części 1.205
Ilość wydanych w danym roku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  (zezwolenia stałe i jednorazowe) 425
Ilość wydanych w danym roku dowodów osobistych 7.286

2021 rok

Średnia liczba pracowników w danym roku 462
Ilość zarejestrowanej korespondencji wpływającej do UM Rybnika 158.595
Ilość korespondencji wychodzącej z UM Rybnika (bez fax i mail) 255.982
(w tym: ilość korespondencji doręczanej przez gońców na terenie Miasta Rybnik) 223.085
Ilość postępowań o zamówienie publiczne realizowanych w UM Rybnika 115
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika decyzji administracyjnych 95.565
Ilość decyzji uchylonych przez organ nadrzędny w danym roku 102
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika zaświadczeń 9.301
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika postanowień 15.924
Ilość podjętych w danym roku uchwał przez Radę Miasta Rybnika 256
Ilość uchwał Rady Miasta Rybnika w danym roku co do których organ nadzoru stwierdził nieważność 11
Ilość podjętych przez Prezydenta Miasta zarządzeń w danym roku 822
Ilość wydanych w danym roku praw jazdy 2.819
Ilość złożonych w danym roku projektów o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków unijnych 5
Ilość wydanych w danym roku pozwoleń na budowę, rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części 1.768
Ilość wydanych w danym roku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  (zezwolenia stałe i jednorazowe) 493
Ilość wydanych w danym roku dowodów osobistych 10.372

2022 rok

Średnia liczba pracowników w danym roku 470
Ilość zarejestrowanej korespondencji wpływającej do UM Rybnika 156.700
Ilość korespondencji wychodzącej z UM Rybnika (bez fax i mail) 256.946
(w tym: ilość korespondencji doręczanej przez gońców na terenie Miasta Rybnik) 220.652
Ilość postępowań o zamówienie publiczne realizowanych w UM Rybnika 99
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika decyzji administracyjnych 83.556
Ilość decyzji uchylonych przez organ nadrzędny w danym roku 61
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika zaświadczeń 8.152
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika postanowień 15.129
Ilość podjętych w danym roku uchwał przez Radę Miasta Rybnika 252
Ilość uchwał Rady Miasta Rybnika w danym roku co do których organ nadzoru stwierdził nieważność 12
Ilość podjętych przez Prezydenta Miasta zarządzeń w danym roku 989
Ilość wydanych w danym roku praw jazdy 2.707
Ilość złożonych w danym roku projektów o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków unijnych 2
Ilość wydanych w danym roku pozwoleń na budowę, rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części 599
Ilość wydanych w danym roku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  (zezwolenia stałe i jednorazowe) 443
Ilość wydanych w danym roku dowodów osobistych 12.967

2023 rok

Średnia liczba pracowników w danym roku 474
Ilość zarejestrowanej korespondencji wpływającej do UM Rybnika 139.127
Ilość korespondencji wychodzącej z UM Rybnika (bez fax i mail) 267.543
(w tym: ilość korespondencji doręczanej przez gońców na terenie Miasta Rybnik) 226.275
Ilość postępowań o zamówienie publiczne realizowanych w UM Rybnika 93
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika decyzji administracyjnych 85.661
Ilość decyzji uchylonych przez organ nadrzędny w danym roku 48
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika zaświadczeń 9.494
Ilość wydanych w danym roku w UM Rybnika postanowień 14.434
Ilość podjętych w danym roku uchwał przez Radę Miasta Rybnika 229
Ilość uchwał Rady Miasta Rybnika w danym roku co do których organ nadzoru stwierdził nieważność 17
Ilość podjętych przez Prezydenta Miasta zarządzeń w danym roku 977
Ilość wydanych w danym roku praw jazdy 2.393
Ilość złożonych w danym roku projektów o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków unijnych 40
Ilość wydanych w danym roku pozwoleń na budowę, rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części 376
Ilość wydanych w danym roku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  (zezwolenia stałe i jednorazowe) 465
Ilość wydanych w danym roku dowodów osobistych 13.102

 
 
Odsłon strony: 47140 Metryka
Redaktor: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-02-09 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)
2022-02-28 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)
2022-01-31 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2021-05-11 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2021-02-02 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2020-08-27 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2020-03-31 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Inspektor Inf-II)
2020-01-30 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2019-03-27 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2019-01-29 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2018-01-31 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2018-01-31 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2017-02-09 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2017-02-09 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2017-02-01 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2017-02-01 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2016-02-01 Aktualizacja treściKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)
2016-02-01 Aktualizacja treściKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)
2015-02-17 Aktualizacja treściKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)
2014-03-21 Aktualizacja treściKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)
2014-03-21 Aktualizacja treściKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)
2014-03-21 Aktualizacja treściKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)
2014-03-21 Aktualizacja treściKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)
2014-02-11 Aktualizacja treściKatarzyna Skaba (Referent Or)
2013-02-13 Aktualizacja treściMendrys Izabela (Inspektor Or-I)
2013-02-13 Aktualizacja treściMendrys Izabela (Inspektor Or-I)
2012-03-13 Aktualizacja treściMendrys Izabela (Inspektor Or-I)
2012-02-01 Aktualizacja treściSkaba Katarzyna (Młodszy Referent Or)
2011-04-26 Korekta redaktorskaNaczyńska-Lyp Angelika (Naczelnik Wydziału Or)
2011-02-25 Aktualizacja treściNaczyńska-Lyp Angelika (Naczelnik Wydziału Or)
2011-02-09 Aktualizacja treściNaczyńska-Lyp Angelika (Naczelnik Wydziału Or)
2010-08-12 Aktualizacja treściNaczyńska-Lyp Angelika (Pełnomocnik ds Jakości PJ)
2010-05-05 Aktualizacja treściNaczyńska-Lyp Angelika (Pełnomocnik ds Jakości PJ)
2010-05-05 Aktualizacja treściNaczyńska-Lyp Angelika (Pełnomocnik ds Jakości PJ)
2010-01-27 wprowadzenie danych za rok 2009Naczyńska-Lyp Angelika (Pełnomocnik ds Jakości PJ)
2009-12-03 Korekta redaktorskaNaczyńska-Lyp Angelika (Pełnomocnik ds Jakości PJ)
2009-12-03 Korekta redaktorskaNaczyńska-Lyp Angelika (Pełnomocnik ds Jakości PJ)
2009-11-25 Korekta redaktorskaNaczyńska-Lyp Angelika (Pełnomocnik ds Jakości PJ)
2009-11-25 DodanoNaczyńska-Lyp Angelika (Pełnomocnik ds Jakości PJ)