Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, zwłaszcza wśród młodzieży. W tym celu rada miasta może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady miasta (art. 5b ustawy).

Cel młodzieżowej rady oraz sposoby jego realizacji

  1. Celem młodzieżowej rady powinno być upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności młodych ludzi w danym środowisku.
  2. Podejmowane działania zawsze powinny wynikać z konkretnych potrzeb danego środowiska lokalnego. W tym celu na początku każdej kadencji, młodzieżowa rada powinna przeprowadzić diagnozę środowiska lokalnego.
  3. Na podstawie diagnozy młodzieżowa rada powinna określić swoje priorytety na czas trwania kadencji. Na tej podstawie opracować szczegółowy plan pracy - zwany inaczej programem działania.
  4. Stałym elementem pracy młodzieżowej rady powinno być prowadzenie działań upowszechniających ideę samorządu wśród młodzieży oraz efektywne wykorzystywanie uprawnień ustawowych w odniesieniu do konsultacyjnego charakteru rady.
  5. Najbardziej optymalnym czasem trwania kadencji jest okres 2 lat. (źródło: www.activitatis.pl)

W Rybniku młodzieżowa rada miasta utworzona została na mocy Uchwały Rady Miasta Rybnika nr 645/XXVIII/2001 z dnia 20 czerwca 2001 roku.  

Młodzieżowa Rada Miasta Rybnika.

Dane kontaktowe:
Urząd Miasta Rybnika - Wydział Edukacji
Rybnik, ul. Zamkowa 5 , pok. 03
tel.:32/43 92 289
e-mail: edukacja.projekty@um.rybnik.pl

 
 
Odsłon strony: 12391 Metryka
Redaktor: Katarzyna Korba (Kierownik Referatu E-III)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2020-03-31 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Inspektor Inf-II)
2020-03-31 Formatowanie tekstu
2019-05-23 Aktualizacja treściKatarzyna Korba (Kierownik Referatu E-III)
2019-05-23 Aktualizacja treści
2015-04-29 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2013-03-14 Zmiana redaktora
2012-03-21 Aktualizacja treściKorduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
2011-05-19 Aktualizacja treściPyszny Agnieszka (Referent Or)
2011-02-03 Korekta redaktorskaPyszny Agnieszka (Referent Or)
2011-02-01 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)