Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm) gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, zwłaszcza wśród młodzieży. W tym celu rada miasta może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady miasta (art. 5b ustawy).

Cel młodzieżowej rady oraz sposoby jego realizacji

  1. Celem młodzieżowej rady powinno być upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności młodych ludzi w danym środowisku.
  2. Podejmowane działania zawsze powinny wynikać z konkretnych potrzeb danego środowiska lokalnego. W tym celu na początku każdej kadencji, młodzieżowa rada powinna przeprowadzić diagnozę środowiska lokalnego.
  3. Na podstawie diagnozy młodzieżowa rada powinna określić swoje priorytety na czas trwania kadencji. Na tej podstawie opracować szczegółowy plan pracy - zwany inaczej programem działania.
  4. Stałym elementem pracy młodzieżowej rady powinno być prowadzenie działań upowszechniających ideę samorządu wśród młodzieży oraz efektywne wykorzystywanie uprawnień ustawowych w odniesieniu do konsultacyjnego charakteru rady.
  5. Najbardziej optymalnym czasem trwania kadencji jest okres 2 lat. 

W Rybniku młodzieżowa rada miasta funkcjonuje na mocy Uchwały Rady Miasta Rybnika nr 770/XLVI/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku oraz Uchwały Rady Miasta Rybnika nr 945/LIII/2022 z 30 czerwca 2022 roku.

Młodzieżowa Rada Miasta Rybnika.

Dane kontaktowe:
Urząd Miasta Rybnika - Centrum Edukacji i Kultury
Rybnik, ul. Zamkowa 5 , pok. 03
tel.:32/43 92 289
e-mail: edukacja.projekty@um.rybnik.pl

 
 
Odsłon strony: 14325 Metryka
Redaktor: Katarzyna Korba (Kierownik Referatu E-III)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-10-25 Aktualizacja treściMarcin Duda (Starszy Inspektor E-I)
2022-08-23 Aktualizacja treściMarcin Duda (Starszy Inspektor E-I)
2022-08-23 Aktualizacja treściMarcin Duda (Starszy Inspektor E-I)
2022-03-22 Korekta redaktorskaMarcin Duda (Starszy Inspektor E-I)
2022-03-21 Korekta redaktorskaMarcin Duda (Starszy Inspektor E-I)
2020-03-31 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Inspektor Inf-II)
2019-05-23 Aktualizacja treściKatarzyna Korba (Kierownik Referatu E-III)
2015-04-29 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2012-03-21 Aktualizacja treściKorduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
2011-05-19 Aktualizacja treściPyszny Agnieszka (Referent Or)
2011-02-03 Korekta redaktorskaPyszny Agnieszka (Referent Or)
2011-02-01 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)