"Benchmarking usług publicznych" 2022 - 2024

W dniu 3 lutego 2022 r. pomiędzy Urzędem Miasta Rybnika a Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów zostało zawarte porozumienie dotyczące współudziału w realizacji przedsięwzięcia "Benchmarking usług publicznych" 2022-2024, którego organizatorem jest Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Benchmarking jest praktyką stosowaną w zarządzaniu i polega na porównywaniu procesów oraz praktyk stosowanych przez własną jednostkę ze stosowanymi w jednostkach uznawanych za najlepsze w analizowanej dziedzinie. Wynik takiej analizy jest podstawą doskonalenia oraz twórczego adaptowania najlepszych praktyk.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w celu podnoszenia jakości usług publicznych przez optymalizację funkcjonujących w jednostkach systemów zarządzania z wykorzystywaniem benchmarkingu.

Przedsięwzięcie w 2022 r. realizowane było w obszarach:
1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej; gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2. zadania ustawowo zlecone jst - ze szczególnym uwzględnieniem poziomu dofinansowania,
3. inwestycje: proces opiniowania dokumentacji projektowych, realizacja inwestycji miejskich, realizacja remontów i inwestycji.
4. funkcjonowanie urzędu: e-usługi i cyfryzacja.

W 2023 r. przedsięwzięcie realizowane jest w następujących obszarach:
1. funkcjonowanie urzędu;
2. zarządzanie zasobami ludzkimi;
3. oświetlenie;
4. oświata.

Przedsięwzięcie realizowane jest w trzech cyklach:
1. I cykl: od 1.03.2022 - 31.12.2022,
2. II cykl: od 1.01.2023 - 31.12.2023,
3. III cykl: od 1.01.2024 - 31.12.2024.

Koordynatorem benchmarkingu w Urzędzie Miasta Rybnika jest Pani Angelika Naczyńska - Lyp. Funkcję zastępcy koordynatora benchmarkingu pełni Pani Agnieszka Merkel.

Więcej informacji na stronie: https://benchmarking.silesia.org.pl/

 
 
Odsłon strony: 65507 Metryka
Redaktor: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja treściBarbara Witala (Samodzielny Referent OU-I)
2022-03-29 Aktualizacja treściBarbara Witala (Samodzielny Referent Or)
2017-03-20 Aktualizacja treściMagdalena Cichy (Referent Or)
2017-03-20 Aktualizacja treściMagdalena Cichy (Referent Or)
2017-03-20 Aktualizacja treściMagdalena Cichy (Referent Or)
2017-03-20 Aktualizacja treściMagdalena Cichy (Referent Or)
2016-05-27 Aktualizacja treściKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)
2016-05-27 Aktualizacja treściKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)
2016-04-13 Aktualizacja treściKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)
2016-04-13 Aktualizacja treściKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)
2016-04-13 Aktualizacja treściKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)
2016-04-13 Aktualizacja treściKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)
2015-11-19 Aktualizacja treściKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)
2015-10-13 Publikacja dokumentu Nadanie stopnia nauczyciela mianowanegoKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2015-06-11 Aktualizacja treściKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)
2015-04-27 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2015-04-23 Aktualizacja treściKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)
2015-04-01 Publikacja dokumentu Zwroty wywłaszczonych nieruchomości Katarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2015-04-01 Publikacja dokumentu Sprzedaż nieruchomości będących własnością Miasta w trybie bezprzetargowym Katarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2015-04-01 Publikacja dokumentu Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego Katarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2015-04-01 Publikacja dokumentu Wymiar i pobór podatków i opłat lokalnychKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2015-04-01 Publikacja dokumentu Zatwierdzanie projektu organizacji ruchuKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2015-04-01 Publikacja dokumentu Wydawanie praw jazdyKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2015-04-01 Publikacja dokumentu Wydawanie decyzji administracyjnychKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2015-04-01 Publikacja dokumentu Rejestracja pojazdówKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2015-04-01 Publikacja dokumentu Rejestracja pojazdówKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2015-04-01 Publikacja dokumentu Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojówKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2015-03-31 Publikacja dokumentu Wydawanie zaświadczeńKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2015-03-31 Publikacja dokumentu Wydawanie decyzji administracyjnychKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2015-03-31 Publikacja dokumentu Zameldowanie Katarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2015-03-31 Aktualizacja treściKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)
2015-03-31 Publikacja dokumentu Zameldowanie - wersja 10Katarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2015-03-31 Publikacja dokumentu Zameldowanie - wersja 10Ireneusz Brzuska (Informatyk Inf-V)Pokaż
2015-03-10 Aktualizacja treściKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)
2015-01-13 Aktualizacja treściKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)
2014-04-07 Aktualizacja treściKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)
2014-03-17 Publikacja dokumentu Wymiar i pobór podatków lokalnychKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2014-03-17 Publikacja dokumentu Zatwierdzanie projektu organizacji ruchuKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2014-03-17 Publikacja dokumentu Udzielanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie transportu drogowego rzKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2014-03-17 Publikacja dokumentu Nadanie stopnia nauczyciela mianowanegoKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2014-03-17 Publikacja dokumentu Wydawanie praw jazdyKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2014-03-17 Publikacja dokumentu Rejestracja pojazdówKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2014-03-17 Publikacja dokumentu Wydawanie zaświadczeńKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2014-03-17 Publikacja dokumentu Wydawanie decyzji administracyjnychKatarzyna Skaba (Podinspektor Or)Pokaż
2013-08-23 Publikacja dokumentu Nadanie stopnia nauczyciela mianowanegoMendrys Izabela (Inspektor Or-I)Pokaż
2013-08-14 Aktualizacja treściSkaba Katarzyna (Referent Or)
2013-08-14 Aktualizacja treściSkaba Katarzyna (Referent Or)
2013-08-14 Aktualizacja treściSkaba Katarzyna (Referent Or)
2013-08-14 Aktualizacja treściSkaba Katarzyna (Referent Or)
2013-06-18 Aktualizacja treściSkaba Katarzyna (Referent Or)
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.