INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH PRZEPROWADZONYCH KONTROLI

Metryka Roczne sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2019 roku [rtf - 195 KB]

Metryka Roczne sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2018 roku [rtf - 159 KB]

Metryka Roczne sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2017 roku [rtf - 161 KB]

Metryka Roczne sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2016 roku [rtf - 112 KB]

Metryka Roczne sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2015 roku [rtf - 137 KB]

Metryka Roczne sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2014 roku [rtf - 142 KB]

Metryka Roczne sprawozdanie z kontoroli przeprowadzonych w 2013 roku - BIP [doc - 158 KB]

Metryka Roczne sprawozdanie z kontoroli przeprowadzonych w 2012 roku - BIP [doc - 161 KB]

Metryka Roczne sprawozdanie z kontoroli przeprowadzonych w 2011 roku - BIP [doc - 183 KB]

Metryka Roczne sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2010 roku - BIP [doc - 366 KB]


Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Jednostka Rozp. kontroli Zak. kontroli
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku 2019-12-12 2020-01-17 Pokaż
Zespół Szkół Technicznych w Rybniku 2019-12-05 2020-01-16 Pokaż
Przedszkole nr 21 w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku 2019-10-30 2019-12-04 Pokaż
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku 2019-09-30 2019-10-25 Pokaż
Industrialne Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu 2019-09-02 2019-09-27 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku 2019-08-21 2019-08-30 Pokaż
Straż Miejska w Rybniku 2019-08-08 2019-08-22 Pokaż
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku 2019-07-15 2019-09-13 Pokaż
Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach 2019-06-21 2019-07-12 Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku 2019-05-29 2019-06-18 Pokaż
Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku 2019-05-06 2019-06-21 Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku 2019-04-29 2019-05-28 Pokaż
Urząd Miasta Rybnika 2019-04-15 2019-04-26 Pokaż
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika 2019-03-13 2019-04-25 Pokaż
Przedszkole nr 22 w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku 2019-03-04 2019-03-13 Pokaż
Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster" w Rybniku 2019-02-06 2019-02-19 Pokaż
Wydział Dróg Urzędu Miasta Rybnika 2019-01-11 2019-01-15 Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku 2019-01-02 2019-02-01 Pokaż
Przedszkole nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku 2019-01-02 2019-01-24 Pokaż
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku 2018-12-18 2019-03-15 Pokaż
Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku 2018-11-22 2018-12-20 Pokaż
Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku 2018-11-02 2018-12-04 Pokaż
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku 2018-10-23 2018-11-08 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku 2018-10-18 2018-11-16 Pokaż
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku 2018-09-26 2018-10-26 Pokaż
Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku 2018-09-17 2018-10-15 Pokaż
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku 2018-09-17 2018-10-17 Pokaż
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa 2018-08-16 2018-09-10 Pokaż
Przedszkole nr 15 w Rybniku oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku 2018-08-01 2018-08-10 Pokaż
Przedszkole nr 41 w Rybniku oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku 2018-07-17 2018-07-26 Pokaż
Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach 2018-06-25 2018-07-13 Pokaż
Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku 2018-06-25 2018-07-06 Pokaż
Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku 2018-06-07 2018-06-20 Pokaż
Przedszkole nr 25 w Rybniku oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku 2018-06-06 2018-06-25 Pokaż
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku 2018-05-29 2018-05-30 Pokaż
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego wraz z prowadzącym jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku 2018-04-23 2018-05-25 Pokaż
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku 2018-04-23 2018-05-25 Pokaż
Urząd Miasta Rybnika 2018-04-04 2018-04-17 Pokaż
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika 2018-03-12 2018-04-18 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku 2018-03-05 2018-03-14 Pokaż
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rybnika 2018-01-16 2018-02-02 Pokaż
Zespół Szkół nr 6 w Rybniku oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku 2017-12-21 2018-02-07 Pokaż
Przedszkole nr 4 w Rybniku oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku 2017-12-01 2017-12-15 Pokaż
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku 2017-10-20 2017-11-30 Pokaż
IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku 2017-10-10 2017-11-14 Pokaż
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku 2017-10-05 2017-10-16 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku oraz prowadzący jej obsługę finansowo-księgową Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku 2017-09-11 2017-09-27 Pokaż
Straż Miejska w Rybniku 2017-08-21 2017-09-27 Pokaż
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku oraz w prowadzącym jego obsługę finansowo-księgową Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku 2017-08-03 2017-08-18 Pokaż
Przedszkole nr 9 oraz w prowadzącym jego obsługę finansowo-księgową Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku 2017-07-17 2017-08-09 Pokaż
Wydział Architektury Urzędu Miasta Rybnika 2017-06-26 2017-07-03 Pokaż
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 2017-06-26 2017-07-07 Pokaż
Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego oraz w prowadzącym jego obsługę finansowo-księgową Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku 2017-06-02 2017-07-10 Pokaż
Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza oraz w prowadzącym jego obsługę finansowo-księgową Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku 2017-04-24 2017-05-24 Pokaż
Przedszkole nr 20 oraz w prowadzącym jego obsługę finansowo-księgową Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku 2017-04-24 2017-05-24 Pokaż
Urząd Miasta Rybnika 2017-04-03 2017-04-19 Pokaż
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika 2017-03-09 2017-04-27 Pokaż
Przedszkole nr 7 oraz w prowadzącym jego obsługę finansowo-księgową Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku 2017-02-23 2017-03-24 Pokaż
Wydział Podatków oraz Wydział Administracyjny Urzędu Miasta Rybnika 2017-02-15 2017-02-17 Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 2016-12-19 2017-01-27 Pokaż
Zespół Szkół nr 2 w Rybniku 2016-12-19 2017-02-15 Pokaż
Muzeum 2016-10-25 2016-12-01 Pokaż
Gimnazjum nr 5 im. Władysława Webera oraz w prowadzącym jego obsługę finansowo księgową Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku 2016-09-12 2016-10-12 Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 2016-08-25 2016-09-27 Pokaż
Przedszkole nr 13 im. Marii Kownackiej oraz w prowadzącym jego obsługę finansowo-księgową Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku 2016-08-01 2016-08-31 Pokaż
Przedszkole nr 1 oraz w prowadzącym jego obsługę finansowo-księgową Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku 2016-07-04 2016-07-26 Pokaż
Miejski Dom Pomocy Społcznej 2016-04-28 2016-06-22 Pokaż
Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego 2016-04-26 2016-05-30 Pokaż
Urząd Miasta Rybnika 2016-04-04 2016-04-20 Pokaż
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika 2016-03-17 2016-04-21 Pokaż
Przedszkole nr 10 2016-02-23 2016-03-16 Pokaż
Przedszkole nr 22 2016-02-04 2016-02-29 Pokaż
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Rybnickie Służby Komunalne, Wydział Inwestycji i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Rybnika 2016-02-01 2016-03-14 Pokaż
Przedszkole nr 15 2016-01-04 2016-01-25 Pokaż
Powiatowy Urząd Pracy 2015-11-30 2016-01-18 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic 2015-11-13 2015-12-04 Pokaż
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii 2015-10-06 2015-10-23 Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Rybniku 2015-09-08 2015-09-28 Pokaż
Dom Dziecka 2015-08-19 2015-10-06 Pokaż
Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach 2015-07-31 2015-08-20 Pokaż
Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster" 2015-07-13 2015-07-29 Pokaż
Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu 2015-07-06 2015-07-24 Pokaż
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku 2015-06-18 2015-07-01 Pokaż
Przedszkole nr 42 2015-06-08 2015-06-26 Pokaż
Zespół Szkół nr 3 2015-05-25 2015-06-26 Pokaż
Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny 2015-04-23 2015-05-29 Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 2015-04-23 2015-05-19 Pokaż
Urząd Miasta Rybnika 2015-04-13 2015-04-20 Pokaż
Wydziały: Promocji, Polityki Społecznej, Edukacji, Zamówień Publicznych 2015-03-23 2015-03-26 Pokaż
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika 2015-03-11 2015-04-17 Pokaż
Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku 2015-02-17 2015-02-19 Pokaż
Rodzinny Dom nr 2 2015-02-16 2015-03-04 Pokaż
Rodzinny Dom nr 1 2015-01-29 2015-02-10 Pokaż
Rybnickie Centrum Kultury 2015-01-08 2015-02-02 Pokaż
Przedszkole nr 4 2015-01-08 2015-01-26 Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 2014-12-01 2014-12-18 Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II 2014-10-30 2014-11-21 Pokaż
Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku 2014-10-01 2014-12-01 Pokaż
Przedszkolne nr 43 2014-09-30 2014-10-17 Pokaż
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej 2014-09-08 2014-09-29 Pokaż
Wydziały: Komunikacji, Architektury i Ekologii Urzędu Miasta Rybnika 2014-09-08 2014-09-17 Pokaż
Przedszkole nr 11 2014-08-13 2014-09-03 Pokaż
Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach 2014-07-21 2014-08-11 Pokaż
Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO" 2014-06-12 2014-06-30 Pokaż
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 2014-05-21 2014-06-09 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Stanisława Kostki 2014-05-21 2014-06-10 Pokaż
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy 2014-04-22 2014-05-09 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego 2014-04-22 2014-05-14 Pokaż
Urząd Miasta Rybnika 2014-04-07 2014-04-23 Pokaż
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika 2014-03-25 2014-04-15 Pokaż
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Czesława Miłosza 2014-02-27 2014-03-26 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Miarki 2014-02-03 2014-02-21 Pokaż
Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II 2014-01-20 2014-02-17 Pokaż
Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II 2014-01-20 2014-02-17 Pokaż
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2014-01-03 2014-01-16 Pokaż
Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej 2013-12-10 2013-12-23 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 35 im. Księdza Franciszka Blachnickiego 2013-11-05 2013-11-26 Pokaż
Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka 2013-10-15 2013-10-31 Pokaż
Przedszkole nr 32 2013-10-15 2013-11-04 Pokaż
Przedszkole nr 3 2013-10-01 2013-10-18 Pokaż
Przedszkole nr 26 2013-09-18 2013-10-08 Pokaż
Przedszkole nr 21 2013-09-17 2013-10-08 Pokaż
Zespół Ognisk Wychowawczych w Rybniku 2013-08-12 2013-09-02 Pokaż
Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku 2013-07-29 2013-09-06 Pokaż
Straż Miejska 2013-07-23 2013-08-07 Pokaż
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 2013-07-04 2013-07-11 Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka 2013-06-12 2013-07-03 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 28 2013-06-11 2013-07-02 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy 2013-06-03 2013-06-27 Pokaż
Przedszkole nr 2 2013-05-16 2013-05-31 Pokaż
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka 2013-05-15 2013-06-05 Pokaż
Gimnazjum nr 12 im. Górniczego Stanu w Rybniku 2013-04-23 2013-05-23 Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 2013-04-22 2013-05-13 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 19 2013-04-22 2013-05-14 Pokaż
Urząd Miasta Rybnika 2013-04-04 2013-04-17 Pokaż
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika 2013-03-25 2013-04-17 Pokaż
Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach 2013-02-25 2013-03-15 Pokaż
Gimnazjum nr 3 im. Józefa Pukowca 2013-02-25 2013-03-20 Pokaż
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku 2013-02-19 2013-03-12 Pokaż
Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku 2013-01-28 2013-02-12 Pokaż
Ognisko Pracy Pozaszkolnej - Zespół "Przygoda" 2013-01-23 2013-02-08 Pokaż
Przedszkole nr 23 2013-01-08 2013-02-04 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 20 im. Harcerzy Buchalików 2013-01-07 2013-01-23 Pokaż
Przedszkole nr 39 2013-01-02 2013-01-17 Pokaż
Przedszkole nr 20 2012-12-04 2012-12-17 Pokaż
Przedszkole nr 15 2012-12-03 2012-12-19 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 24 im. Leona Kruczkowskiego 2012-11-22 2012-12-06 Pokaż
Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego 2012-11-15 2012-12-10 Pokaż
Zespół Szkół Technicznych 2012-10-24 2012-11-26 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic 2012-10-22 2012-11-08 Pokaż
Przedszkole nr 7 2012-10-02 2012-10-17 Pokaż
Ośrodek Pomocy Społecznej 2012-08-20 2012-10-22 Pokaż
Rybnickie Służby Komunalne 2012-08-07 2012-09-21 Pokaż
Przedszkole nr 9 2012-07-31 2012-08-13 Pokaż
Przedszkole nr 25 2012-07-16 2012-07-27 Pokaż
Zespół Szkół Budowlanych 2012-07-09 2012-07-27 Pokaż
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 2012-07-02 2012-07-12 Pokaż
ŚDS "Cogito Noster" 2012-06-20 2012-07-05 Pokaż
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku 2012-05-31 2012-06-14 Pokaż
Gimnazjum nr 10 im. Jana Prawła II 2012-05-11 2012-05-31 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Maksymiliana Basisty 2012-05-10 2012-05-29 Pokaż
Przedszkole nr 19 2012-04-23 2012-05-08 Pokaż
Przedszkole nr 10 2012-04-23 2012-05-08 Pokaż
Zarząd Zieleni Miejskiej 2012-04-04 2012-04-05 Pokaż
Urząd Miasta Rybnika 2012-03-30 2012-06-19 Pokaż
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika 2012-03-22 2012-04-19 Pokaż
Przedszkole 31 2012-03-07 2012-03-21 Pokaż
Przedszkole nr 1 2012-03-05 2012-03-15 Pokaż
Przedszkole nr 41 2012-02-16 2012-02-29 Pokaż
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 im. Juliana Tuwima 2012-02-15 2012-02-27 Pokaż
Wydział Zamówień Publicznych oraz inne wydziały merytoryczne UMR realizujące zamówienia publiczne 2012-02-15 2012-02-28 Pokaż
Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach 2012-01-26 2012-02-14 Pokaż
Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu 2012-01-26 2012-02-10 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika 2012-01-04 2012-01-18 Pokaż
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych 2012-01-04 2012-01-23 Pokaż
Przedszkole nr 4 2011-12-14 2011-12-23 Pokaż
Przedszkole nr 13 im. Marii Kownackiej 2011-12-05 2011-12-15 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 27 im. Jarosława Dąbrowskiego 2011-11-24 2011-12-12 Pokaż
Gimnazjum nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej Polski 2011-11-17 2011-11-30 Pokaż
Zespół Ognisk Wychowawczych 2011-10-27 2011-11-21 Pokaż
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej 2011-10-24 2011-11-16 Pokaż
Wydział Promocji i Informacji Urzędu Miasta Rybnika 2011-10-20 2011-11-02 Pokaż
Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza 2011-10-11 2011-10-24 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 24 2011-09-26 2011-10-07 Pokaż
Powiatowy Urząd Pracy 2011-09-16 2011-10-07 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 12 2011-09-12 2011-09-22 Pokaż
Urząd Miasta Rybnika Wydział Administracyjny 2011-09-02 2011-09-08 Pokaż
Dom Dziecka 2011-08-30 2011-09-13 Pokaż
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego 2011-08-16 2011-08-30 Pokaż
Ośrodek Leczniczo - Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo 2011-07-29 2011-08-11 Pokaż
Miejski Dom Pomocy Społecznej 2011-07-14 2011-07-28 Pokaż
Rybnickie Centrum Kultury 2011-07-11 2011-07-26 Pokaż
Rodzinny Dom Dziecka nr 2 2011-07-07 2011-07-15 Pokaż
Przedszkole nr 12 2011-06-22 2011-07-06 Pokaż
Gimnazjum nr 5 2011-05-12 2011-06-10 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 2 2011-04-20 2011-05-09 Pokaż
Przedszkole nr 22 2011-04-20 2011-05-06 Pokaż
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika 2011-03-29 2011-04-19 Pokaż
Dom Kultury Boguszowice 2011-03-14 2011-03-25 Pokaż
Wydział Księgowości Urzędu Miasta Rybnika 2011-03-08 2011-03-14 Pokaż
Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych 2011-02-07 2011-03-03 Pokaż
Rodzinny Dom Dziecka nr 1 2011-01-26 2011-02-04 Pokaż
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 2011-01-25 2011-02-03 Pokaż
Muzeum w Rybniku 2011-01-10 2011-01-21 Pokaż
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa 2011-01-04 2011-01-18 Pokaż
Wydział Księgowości i Podatków Urzędu Miasta Rybnika 2010-12-15 2011-02-07 Pokaż
Przedszkole nr 2 2010-12-06 2010-12-15 Pokaż
Przedszkole nr 43 2010-11-26 2010-12-09 Pokaż
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2010-11-19 2010-12-13 Pokaż
Wydział Podatków Urzędu Miasta Rybnika 2010-11-12 2010-11-24 Pokaż
Przedszkole nr 35 2010-11-05 2010-12-02 Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 2010-11-05 2010-12-15 Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 2010-11-03 2010-11-17 Pokaż
Przedszkole nr 36 2010-10-20 2010-10-29 Pokaż
Przedszkole nr 42 2010-10-19 2010-10-29 Pokaż
Gimnazjum nr 12 2010-10-06 2010-10-25 Pokaż
Przedszkole nr 32 2010-10-05 2010-10-18 Pokaż
Zespół Szkół nr 1 2010-09-30 2010-10-15 Pokaż
Przedszkole nr 39 2010-09-22 2010-10-04 Pokaż
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 2010-09-15 2010-10-01 Pokaż
Zarząd Transportu Zbiorowego 2010-09-06 2010-09-24 Pokaż
Przedszkole nr 25 2010-08-27 2010-09-08 Pokaż
Zespół Szkół nr 4 2010-08-24 2010-09-06 Pokaż
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 2010-08-16 2010-08-23 Pokaż
Przedszkole nr 18 2010-08-16 2010-08-25 Pokaż
Dom Kultury Chwałowice 2010-08-16 2010-08-26 Pokaż
Dom Kultury Niewiadom 2010-08-12 2010-08-25 Pokaż
Wydział Architektury Urzędu Miasta Rybnika 2010-08-11 2010-08-16 Pokaż
Przedszkole nr 15 2010-08-11 2010-08-20 Pokaż
Straż Miejska 2010-08-02 2010-08-10 Pokaż
Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster" 2010-07-28 2010-08-06 Pokaż
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego 2010-07-26 2010-07-27 Pokaż
Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO" 2010-07-13 2010-07-28 Pokaż
Ośrodek Pomocy Społecznej 2010-07-12 2010-08-13 Pokaż
Dom Kultyry Niedobczyce 2010-07-05 2010-07-15 Pokaż
Młodzieżowy Dom Kultury 2010-06-30 2010-07-09 Pokaż
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii 2010-06-28 2010-07-08 Pokaż
Przedszkole nr 21 2010-06-18 2010-06-30 Pokaż
Gimnazjum nr 3 2010-06-11 2010-06-28 Pokaż
Przedszkole nr 5 2010-06-10 2010-06-23 Pokaż
Przedszkole nr 11 2010-06-04 2010-06-16 Pokaż
Zespół Szkół nr 5 2010-05-24 2010-06-09 Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 2010-05-21 2010-06-08 Pokaż
Przedszkole nr 26 2010-05-18 2010-05-26 Pokaż
Gimnazjum nr 4 2010-05-05 2010-05-20 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 20 2010-05-05 2010-05-17 Pokaż
Gimnazjum nr 11 2010-05-04 2010-05-20 Pokaż
Zespół Szkół Specjalnych 2010-05-04 2010-05-17 Pokaż
Przedszkole 23 2010-04-19 2010-04-30 Pokaż
IV Liceum Ogólnokształcące 2010-04-14 2010-04-30 Pokaż
Przedszkole nr 3 2010-04-14 2010-04-26 Pokaż
Przedszkole nr 14 2010-04-14 2010-04-26 Pokaż
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika 2010-03-25 2010-04-13 Pokaż
Przedszkole nr 6 2010-03-23 2010-03-30 Pokaż
Zespól Ognisk Wychowawczych 2010-03-22 2010-03-25 Pokaż
Przedszkole nr 17 2010-03-12 2010-03-24 Pokaż
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 2010-03-08 2010-03-19 Pokaż
Gimnazjum nr 5 2010-03-08 2010-03-23 Pokaż
Specjalny Zespół Szkolno - Przedszkolny 2010-02-22 2010-03-10 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 28 2010-02-17 2010-03-04 Pokaż
Gimnazjum nr 7 2010-02-09 2010-03-01 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 19 2010-02-04 2010-02-16 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 32 2010-02-03 2010-02-15 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 21 2010-02-03 2010-02-15 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 15 2010-01-20 2010-02-02 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 35 2010-01-19 2010-02-01 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 18 2010-01-18 2010-02-01 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 3 2010-01-04 2010-01-18 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 22 2010-01-04 2010-01-15 Pokaż
Przedszkole nr 20 2010-01-04 2010-01-14 Pokaż
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2010-01-04 2010-01-29 Pokaż
Zespół Szkół Budowlanych 2009-12-09 2009-12-21 Pokaż
Zespoł Szkół nr 2 2009-12-07 2009-12-22 Pokaż
Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół "Przygoda" 2009-11-30 2009-12-10 Pokaż
Zespół Szkół nr 3 2009-11-23 2009-12-07 Pokaż
Gimnazjum nr 13 2009-11-19 2009-12-03 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 5 2009-11-16 2009-11-26 Pokaż
Przedszkole nr 4 2009-11-05 2009-11-17 Pokaż
Przedszkole nr 41 2009-11-05 2009-11-18 Pokaż
Gimnazjum nr 10 2009-11-03 2009-11-18 Pokaż
Przedszkole nr 9 2009-11-02 2009-11-12 Pokaż
Przedszkole nr 19 2009-10-21 2009-11-02 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 16 2009-10-14 2009-10-28 Pokaż
Gimnazjum nr 1 2009-10-08 2009-11-03 Pokaż
Przedszkole nr 13 2009-10-07 2009-10-19 Pokaż
Ośrodek Leczniczo - Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo 2009-09-23 2009-10-06 Pokaż
Przedszkole nr 1 2009-09-23 2009-10-05 Pokaż
Zespół Ognisk Wychowawczych 2009-09-23 2009-10-09 Pokaż
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 2009-09-14 2009-09-21 Pokaż
Przedszkole nr 7 2009-09-08 2009-09-21 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 13 2009-09-08 2009-09-21 Pokaż
Dom Kultury Boguszowice 2009-08-18 2009-09-04 Pokaż
Dom Dziecka 2009-08-17 2009-08-31 Pokaż
Miejski Dom Pomocy Społecznej 2009-07-28 2009-08-11 Pokaż
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 2009-07-20 2009-07-30 Pokaż
Przedszkole nr 10 2009-07-13 2009-07-23 Pokaż
Rodzinny Dom Dziecka nr 1 2009-07-09 2009-07-17 Pokaż
Rodzinny Dom Dziecka nr 2 2009-06-30 2009-07-08 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 6 2009-06-26 2009-07-09 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 11 2009-06-12 2009-06-24 Pokaż
Zespół Szkół Technicznych 2009-06-10 2009-06-26 Pokaż
Urząd Stanu Cywilnego 2009-06-01 2009-06-04 Pokaż
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych 2009-05-21 2009-06-05 Pokaż
Rybnikcie Służby Komunalne 2009-05-21 2009-05-27 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 1 2009-05-05 2009-05-29 Pokaż
Gimnazjum nr 2 2009-05-04 2009-05-19 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 27 2009-04-16 2009-04-30 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 34 2009-04-15 2009-04-28 Pokaż
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika 2009-04-01 2009-04-15 Pokaż
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 2009-03-09 2009-03-12 Pokaż
Urząd Miasta Rybnika 2009-03-09 2009-03-12 Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 2009-03-05 2009-03-26 Pokaż
Muzeum w Rybniku 2009-03-05 2009-03-26 Pokaż
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego 2009-03-04 2009-04-01 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 24 2009-02-20 2009-03-03 Pokaż
Rybnickie Centrum Kultury 2009-02-12 2009-03-03 Pokaż
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 2009-02-11 2009-02-27 Pokaż
Przedszkole nr 12 2009-02-03 2009-02-18 Pokaż
Rybnickie Służby Komunalne 2009-01-22 2009-02-09 Pokaż
Przedszkole nr 31 2009-01-16 2009-01-30 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 12 2009-01-05 2009-01-20 Pokaż
Przedszkole nr 2 2009-01-05 2009-01-14 Pokaż
Przedszkole nr 14 2008-12-15 2008-12-23 Pokaż
Przedszkole nr 43 2008-12-09 2008-12-18 Pokaż
Zarząd Transportu Zbiorowego 2008-11-26 2008-12-19 Pokaż
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2008-11-26 2008-12-19 Pokaż
Przedszkole nr 42 2008-11-26 2008-12-11 Pokaż
Przedszkole nr 25 2008-11-26 2008-12-05 Pokaż
Urząd Miasta Rybnika Wydział Dróg 2008-11-24 2008-11-27 Pokaż
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 2008-11-12 2008-11-25 Pokaż
Straż Miejska 2008-10-27 2008-11-07 Pokaż
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 2008-10-20 2008-11-21 Pokaż
Urząd Miasta Rybnika Wydział Dróg 2008-10-16 2008-11-19 Pokaż
Dom Kultury Niewiadom 2008-10-06 2008-10-16 Pokaż
Zarząd Zieleni Miejskiej 2008-09-29 2008-10-22 Pokaż
Młodzieżowy Dom Kultury 2008-09-17 2008-09-24 Pokaż
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii 2008-09-16 2008-09-23 Pokaż
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 2008-09-08 2008-09-15 Pokaż
Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster" 2008-09-08 2008-09-15 Pokaż
Urząd Miasta Rybnika 2008-08-25 2008-08-28 Pokaż
Dom Kultury Chwałowice 2008-08-25 2008-09-05 Pokaż
Powiatowy Urząd Pracy 2008-07-30 2008-08-20 Pokaż
Ośrodek Pomocy Społecznej 2008-07-29 2008-09-03 Pokaż
Dom Kultury Niedobczyce 2008-07-14 2008-07-25 Pokaż
Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO" 2008-07-01 2008-07-11 Pokaż
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 2008-07-01 2008-07-10 Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 2008-06-16 2008-06-27 Pokaż
Gimnazjum nr 4 2008-06-16 2008-06-30 Pokaż
Przedszkole nr 6 2008-06-12 2008-06-24 Pokaż
Przedszkole nr 21 2008-06-05 2008-06-12 Pokaż
Przedszkole nr 22 2008-05-30 2008-06-12 Pokaż
Przedszkole nr 5 2008-05-30 2008-06-10 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 21 2008-05-19 2008-06-02 Pokaż
Przedszkole nr 18 2008-05-13 2008-05-26 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 32 2008-04-29 2008-05-15 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 28 2008-04-21 2008-05-09 Pokaż
Przedszkole nr 26 2008-04-16 2008-04-25 Pokaż
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych 2008-04-01 2008-04-11 Pokaż
Gimnazjum nr 12 2008-04-01 2008-04-18 Pokaż
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika 2008-03-19 2008-03-31 Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 2008-03-06 2008-03-18 Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 2008-03-05 2008-03-14 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 20 2008-02-25 2008-03-05 Pokaż
Przedszkole nr 39 2008-02-22 2008-03-03 Pokaż
Zespół Szkół im. Powstańców Śląskich 2008-02-11 2008-02-21 Pokaż
Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny 2008-02-07 2008-02-20 Pokaż
Przedszkole nr 36 2008-01-25 2008-02-05 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 2 2008-01-25 2008-02-05 Pokaż
Przedszkole nr 11 2008-01-15 2008-01-23 Pokaż
Przedszkole nr 15 2008-01-15 2008-01-23 Pokaż
Przedszkole nr 32 2008-01-15 2008-01-23 Pokaż
Przedszkole nr 3 2008-01-02 2008-01-11 Pokaż
Przedszkole nr 35 2008-01-02 2008-01-11 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 19 2008-01-02 2008-01-11 Pokaż
Przedszkole nr 4 2007-12-12 2007-12-21 Pokaż
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych 2007-11-28 2007-12-17 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 5 2007-11-27 2007-12-11 Pokaż
OPP "Przygoda" 2007-11-15 2007-11-26 Pokaż
Gimnazjum nr 5 2007-11-12 2007-11-26 Pokaż
Gimnazjum nr 7 2007-11-09 2007-11-23 Pokaż
Przedszkole nr 23 2007-10-29 2007-11-09 Pokaż
Zespół Szkół Budowlanych 2007-10-23 2007-11-07 Pokaż
Gimnazjum nr 3 2007-10-15 2007-10-24 Pokaż
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 2007-10-08 2007-10-19 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 13 2007-09-24 2007-10-03 Pokaż
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2007-09-20 2007-10-04 Pokaż
Zespół Ognisk Wychowawczych 2007-09-10 2007-09-19 Pokaż
Gimnazjum nr 1 2007-09-04 2007-09-14 Pokaż
Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny 2007-08-30 2007-09-11 Pokaż
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii 2007-08-30 2007-09-11 Pokaż
Młodzieżowy Dom Kultury 2007-08-24 2007-09-05 Pokaż
Rodzinny Dom Dziecka nr 1 2007-08-21 2007-08-28 Pokaż
Rodzinny Dom Dziecka nr 2 2007-08-07 2007-08-14 Pokaż
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Chorych Psychicznie 2007-08-07 2007-08-21 Pokaż
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 2007-07-30 2007-08-09 Pokaż
Dom Dziecka 2007-07-25 2007-08-03 Pokaż
Przedszkole nr 37 2007-07-16 2007-07-24 Pokaż
Miejski Dom Pomocy Społecznej 2007-07-06 2007-07-19 Pokaż
IV Liceum Ogólnokształcące 2007-06-28 2007-07-05 Pokaż
Przedszkole nr 13 2007-06-18 2007-06-26 Pokaż
Przedszkole nr 23 2007-06-14 2007-06-22 Pokaż
Przedszkole nr 20 2007-06-14 2007-06-21 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 15 2007-05-29 2007-06-12 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 18 2007-05-29 2007-06-12 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 3 2007-05-29 2007-06-13 Pokaż
Przedszkole nr 14 2007-05-17 2007-05-25 Pokaż
Przedszkole nr 19 2007-05-17 2007-05-25 Pokaż
Przedszkole nr 43 2007-05-17 2007-05-25 Pokaż
Przedszkole nr 25 2007-05-07 2007-05-15 Pokaż
Przedszkole nr 7 2007-04-30 2007-05-11 Pokaż
Przedszkole nr 10 2007-04-30 2007-05-11 Pokaż
Przedszkole nr 9 2007-04-20 2007-04-30 Pokaż
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 2007-04-12 2007-04-24 Pokaż
Przedszkole nr 17 2007-03-30 2007-04-12 Pokaż
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 2007-03-22 2007-04-05 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 22 2007-03-19 2007-03-28 Pokaż
Przedszkole nr 41 2007-03-12 2007-03-19 Pokaż
Gimnazjum nr 2 2007-03-05 2007-03-07 Pokaż
Gimnazjum nr 11 2007-03-05 2007-03-14 Pokaż
Zespół Szkół Technicznych 2007-02-14 2007-02-28 Pokaż
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych 2007-02-14 2007-02-28 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 16 2007-02-02 2007-02-12 Pokaż
Przedszkole nr 42 2007-02-01 2007-02-09 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 35 2007-01-19 2007-01-31 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 11 2007-01-15 2007-01-29 Pokaż
Przedszkole nr 1 2007-01-08 2007-01-15 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 1 2007-01-03 2007-01-10 Pokaż
Przedszkole nr 6 2006-12-19 2006-12-28 Pokaż
Gimnazjum nr 4 2006-12-05 2006-12-14 Pokaż
Gimnazjum nr 12 2006-12-05 2006-12-14 Pokaż
Gimnazjjum nr 3 2006-11-22 2006-12-01 Pokaż
Gimnazjum nr 10 2006-11-22 2006-12-01 Pokaż
Gimnazjum nr 7 2006-11-08 2006-11-17 Pokaż
Urząd Miasta Rybnika 2006-11-02 2006-11-17 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 5 2006-10-27 2006-11-08 Pokaż
Gimnazjum nr 2 2006-10-19 2006-10-27 Pokaż
Gimnazjum nr 1 2006-10-17 2006-10-25 Pokaż
Muzeum 2006-10-02 2006-10-11 Pokaż
Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO" 2006-09-21 2006-09-26 Pokaż
Zespół Szkół Ogólnokształcących 2006-09-07 2009-09-29 Pokaż
Zespół Ognisk Wychowawczych 2006-08-24 2006-09-05 Pokaż
Zarząd Zieleni Miejskiej 2006-08-24 2006-09-19 Pokaż
Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO" 2006-08-10 2006-08-24 Pokaż
Fundacja "Signum Magnum" 2006-07-18 2006-07-26 Pokaż
Rybnickie Służby Komunalne 2006-07-12 2006-07-26 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 34 2006-07-04 2006-07-10 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 22 2006-06-29 2006-07-07 Pokaż
Gimnazjum nr 5 2006-06-23 2006-06-30 Pokaż
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 2006-06-13 2006-06-22 Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 2006-06-07 2006-06-14 Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 2006-05-29 2006-06-05 Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 2006-05-17 2006-05-24 Pokaż
Zakład Gospodarki Miejszkaniowej 2006-05-08 2006-06-05 Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 2006-05-08 2006-05-15 Pokaż
Gimnazjum nr 13 2006-04-24 2006-04-28 Pokaż
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 2006-04-13 2006-04-21 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 27 2006-04-04 2006-04-11 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 19 2006-04-04 2006-04-11 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 18 2006-03-24 2006-03-31 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 6 2006-03-17 2006-03-23 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 32 2006-03-15 2006-03-22 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 11 2006-03-10 2006-03-16 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 24 2006-03-02 2006-03-08 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 35 2006-02-22 2006-02-28 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 20 2006-02-22 2006-02-28 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 15 2006-02-15 2006-02-21 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 16 2006-02-14 2006-02-20 Pokaż
Zespół Szkół Budowlanych 2006-01-31 2006-02-10 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 1 2006-01-17 2006-01-23 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 21 2006-01-17 2006-01-27 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 3 2006-01-09 2006-01-13 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 12 2006-01-09 2006-01-13 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 2 2006-01-03 2006-01-06 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 13 2006-01-03 2006-01-06 Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 28 2006-01-03 2006-01-06 Pokaż
 
 
Odsłon strony: 225098 Metryka
Redaktor: Anna Machnik (Inspektor AKW)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2020-03-13 Aktualizacja rejestru Liliana Pieńkosz (Inspektor AKW) Pokaż
2020-03-13 Aktualizacja rejestru Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW) Pokaż
2020-03-09 Aktualizacja treści Anna Machnik (Inspektor AKW)
2020-03-09 Aktualizacja treści
2020-01-02 Aktualizacja rejestru Bożena Sobiecka (Starszy Inspektor AKW) Pokaż
2019-12-27 Aktualizacja rejestru Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW) Pokaż
2019-12-27 Aktualizacja rejestru Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW) Pokaż
2019-12-27 Aktualizacja rejestru Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW) Pokaż
2019-12-27 Aktualizacja rejestru Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW) Pokaż
2019-10-04 Aktualizacja rejestru Anna Machnik (Inspektor AKW) Pokaż
2019-10-04 Aktualizacja rejestru Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW) Pokaż
2019-10-04 Aktualizacja rejestru Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW) Pokaż
2019-10-04 Aktualizacja rejestru Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW) Pokaż
2019-10-04 Aktualizacja rejestru Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW) Pokaż
2019-10-04 Aktualizacja rejestru Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW) Pokaż
2019-10-03 Aktualizacja rejestru Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW) Pokaż
2019-10-03 Aktualizacja rejestru Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW) Pokaż
2019-10-03 Aktualizacja rejestru Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW) Pokaż
2019-10-03 Aktualizacja rejestru Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW) Pokaż
2019-08-28 Aktualizacja rejestru Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW) Pokaż
2019-08-28 Aktualizacja rejestru Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW) Pokaż
2019-08-28 Aktualizacja rejestru Bożena Sobiecka (Starszy Inspektor AKW) Pokaż
2019-07-02 Aktualizacja rejestru Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW) Pokaż
2019-07-02 Aktualizacja rejestru Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW) Pokaż
2019-07-02 Aktualizacja rejestru Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW) Pokaż
2019-07-02 Aktualizacja rejestru Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW) Pokaż
2019-07-02 Aktualizacja rejestru Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW) Pokaż
2019-07-02 Aktualizacja rejestru Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW) Pokaż
2019-06-26 Aktualizacja treści Anna Machnik (Inspektor AKW)
2019-06-26 Aktualizacja treści
2019-05-23 Aktualizacja rejestru Bożena Sobiecka (Inspektor AKW) Pokaż
2019-05-13 Aktualizacja treści
2019-05-13 Aktualizacja treści Anna Machnik (Inspektor AKW)
2019-04-05 Aktualizacja rejestru Anna Machnik (Inspektor AKW) Pokaż
2019-04-05 Aktualizacja rejestru Agnieszka Przybyła (Samodzielny Referent AKW) Pokaż
2019-04-05 Aktualizacja rejestru Agnieszka Przybyła (Samodzielny Referent AKW) Pokaż
2019-04-05 Aktualizacja rejestru Agnieszka Przybyła (Samodzielny Referent AKW) Pokaż
2019-04-05 Aktualizacja rejestru Agnieszka Przybyła (Samodzielny Referent AKW) Pokaż
2019-04-05 Aktualizacja rejestru Bożena Sobiecka (Inspektor AKW) Pokaż
2019-04-05 Aktualizacja rejestru Agnieszka Przybyła (Samodzielny Referent AKW) Pokaż
2019-04-05 Aktualizacja rejestru Agnieszka Przybyła (Samodzielny Referent AKW) Pokaż
2019-03-04 Aktualizacja rejestru Katarzyna Błaszkiewicz (Samodzielny Referent AKW) Pokaż
2019-02-21 Aktualizacja rejestru Katarzyna Błaszkiewicz (Samodzielny Referent AKW) Pokaż
2019-02-13 Aktualizacja rejestru Anna Machnik (Inspektor AKW) Pokaż
2019-01-04 Aktualizacja rejestru Anna Machnik (Inspektor AKW) Pokaż
2019-01-04 Aktualizacja rejestru Anna Machnik (Inspektor AKW) Pokaż
2019-01-04 Aktualizacja rejestru Anna Machnik (Inspektor AKW) Pokaż
2019-01-04 Aktualizacja rejestru Anna Machnik (Inspektor AKW) Pokaż
2019-01-04 Aktualizacja rejestru Bożena Sobiecka (Inspektor AKW) Pokaż
2019-01-04 Aktualizacja rejestru Bożena Sobiecka (Inspektor AKW) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.