Informacja o przebiegu i efektach przeprowadzonych kontroli

Metryka Roczne sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2023 roku [rtf - 163 KB]

Metryka Roczne sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2022 roku [rtf - 147 KB]

Metryka Roczne sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2021 roku [rtf - 119 KB]

Metryka Roczne sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2020 roku [rtf - 145 KB]

Metryka Roczne sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2019 roku [rtf - 195 KB]

Metryka Roczne sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2018 roku [rtf - 159 KB]

Metryka Roczne sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2017 roku [rtf - 161 KB]

Metryka Roczne sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2016 roku [rtf - 112 KB]

Metryka Roczne sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2015 roku [rtf - 137 KB]

Metryka Roczne sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2014 roku [rtf - 142 KB]


 
Rejestr
Jednostka Rozp. kontroli Zak. kontroli Szczegóły
Przedszkole nr 3 w Rybniku2023-11-082023-11-22Pokaż
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 4 w Rybniku oraz Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku2023-09-212023-10-20Pokaż
Przedszkole nr 7 w Rybniku, Szkoła Podstawowa nr 9 w Rybniku, Szkoła Podstawowa nr 34 w Rybniku i Centrum Usług Wspólnych w Rybniku2023-08-282023-09-11Pokaż
Centrum Inwestycji Urzędu Miasta Rybnika2023-08-112023-09-08Pokaż
Przedszkole nr 11 w Rybniku, Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku i Centrum Usług Wspólnych w Rybniku2023-08-072023-08-21Pokaż
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku2023-07-312023-08-11Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Rybniku, Przedszkole nr 9 w Rybniku, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku i Centrum Usług Wspólnych w Rybniku2023-07-182023-07-31Pokaż
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku2023-07-102023-07-28Pokaż
Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II w Rybniku i Centrum Usług Wspólnych w Rybniku2023-06-192023-07-13Pokaż
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 3 w Rybniku oraz Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku2023-05-152023-06-07Pokaż
jednostki organizacyjne Miasta Rybnika2023-03-142023-04-21Pokaż
Urząd Miasta Rybnika2023-03-142023-04-21Pokaż
Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku2023-02-132023-03-10Pokaż
Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku2023-01-022023-02-13Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Stanisława Kostki i Centrum Usług Wspólnych w Rybniku2022-11-212022-12-16Pokaż
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku2022-10-062022-11-09Pokaż
Dom Dziecka w Rybniku oraz Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku2022-08-092022-09-08Pokaż
Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku2022-08-022022-10-10Pokaż
Zespół Żłobków Miejskich w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku2022-06-142022-07-18Pokaż
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku2022-05-112022-05-31Pokaż
Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku2022-05-052022-06-03Pokaż
Urząd Miasta Rybnika2022-04-122022-04-20Pokaż
jednostki organizacyjne Miasta Rybnika2022-03-102022-04-20Pokaż
Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku2022-03-082022-03-25Pokaż
Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku2022-02-282022-03-07Pokaż
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika2022-01-242022-01-28Pokaż
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza-Mieszkanie nr 1 w Rybniku2021-12-062022-01-05Pokaż
Rybnickie Służby Komunalne2021-09-132021-11-22Pokaż
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku2021-08-162021-09-10Pokaż
Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku2021-08-092021-09-08Pokaż
Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku2021-08-092021-09-03Pokaż
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rybnika2021-06-142021-07-12Pokaż
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rybnika2021-05-052021-06-08Pokaż
Urząd Miasta Rybnika2021-04-122021-04-27Pokaż
jednostki organizacyjne Miasta Rybnika2021-03-122021-04-26Pokaż
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku2021-02-102021-03-09Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku2021-02-102021-03-12Pokaż
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 2 w Rybniku oraz Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku2021-01-282021-02-26Pokaż
Przedszkole nr 3 w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku2020-12-142021-01-15Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku2020-11-092020-12-07Pokaż
Przedszkole nr 32 w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku2020-11-092020-12-07Pokaż
Przedszkole nr 42 w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku2020-09-112020-09-24Pokaż
Teatr Ziemi Rybnickiej2020-09-072020-10-02Pokaż
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku2020-08-032020-08-26Pokaż
Przedszkole nr 10 w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku2020-07-222020-08-04Pokaż
Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Rybnika2020-06-182020-08-12Pokaż
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Przystań w Rybniku2020-06-162020-07-01Pokaż
Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Rybniku2020-05-042020-06-10Pokaż
Urząd Miasta Rybnika2020-04-062020-04-24Pokaż
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika2020-03-102020-04-20Pokaż
Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku2020-01-272020-02-21Pokaż
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku2020-01-272020-02-19Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku2019-12-122020-01-17Pokaż
Zespół Szkół Technicznych w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku2019-12-052020-01-16Pokaż
Przedszkole nr 21 w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku2019-10-302019-12-04Pokaż
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku2019-09-302019-10-25Pokaż
Industrialne Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu2019-09-022019-09-27Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku2019-08-212019-08-30Pokaż
Straż Miejska w Rybniku2019-08-082019-08-22Pokaż
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku2019-07-152019-09-13Pokaż
Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach2019-06-212019-07-12Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku2019-05-292019-06-18Pokaż
Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku2019-05-062019-06-21Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku2019-04-292019-05-28Pokaż
Urząd Miasta Rybnika2019-04-152019-04-26Pokaż
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika2019-03-132019-04-25Pokaż
Przedszkole nr 22 w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku2019-03-042019-03-13Pokaż
Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster" w Rybniku2019-02-062019-02-19Pokaż
Wydział Dróg Urzędu Miasta Rybnika2019-01-112019-01-15Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku2019-01-022019-02-01Pokaż
Przedszkole nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku2019-01-022019-01-24Pokaż
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku2018-12-182019-03-15Pokaż
Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku2018-11-222018-12-20Pokaż
Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku2018-11-022018-12-04Pokaż
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku2018-10-232018-11-08Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku2018-10-182018-11-16Pokaż
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku2018-09-262018-10-26Pokaż
Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku2018-09-172018-10-15Pokaż
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku oraz Centrum Usług Wspólnych w Rybniku2018-09-172018-10-17Pokaż
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa2018-08-162018-09-10Pokaż
Przedszkole nr 15 w Rybniku oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku2018-08-012018-08-10Pokaż
Przedszkole nr 41 w Rybniku oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku2018-07-172018-07-26Pokaż
Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach2018-06-252018-07-13Pokaż
Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku2018-06-252018-07-06Pokaż
Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku2018-06-072018-06-20Pokaż
Przedszkole nr 25 w Rybniku oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku2018-06-062018-06-25Pokaż
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku2018-05-292018-05-30Pokaż
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego wraz z prowadzącym jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku2018-04-232018-05-25Pokaż
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku2018-04-232018-05-25Pokaż
Urząd Miasta Rybnika2018-04-042018-04-17Pokaż
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika2018-03-122018-04-18Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku2018-03-052018-03-14Pokaż
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rybnika2018-01-162018-02-02Pokaż
Zespół Szkół nr 6 w Rybniku oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku2017-12-212018-02-07Pokaż
Przedszkole nr 4 w Rybniku oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku2017-12-012017-12-15Pokaż
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku2017-10-202017-11-30Pokaż
IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku2017-10-102017-11-14Pokaż
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku2017-10-052017-10-16Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku oraz prowadzący jej obsługę finansowo-księgową Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku2017-09-112017-09-27Pokaż
Straż Miejska w Rybniku2017-08-212017-09-27Pokaż
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku oraz w prowadzącym jego obsługę finansowo-księgową Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku2017-08-032017-08-18Pokaż
Przedszkole nr 9 oraz w prowadzącym jego obsługę finansowo-księgową Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku2017-07-172017-08-09Pokaż
Wydział Architektury Urzędu Miasta Rybnika2017-06-262017-07-03Pokaż
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności2017-06-262017-07-07Pokaż
Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego oraz w prowadzącym jego obsługę finansowo-księgową Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku2017-06-022017-07-10Pokaż
Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza oraz w prowadzącym jego obsługę finansowo-księgową Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku2017-04-242017-05-24Pokaż
Przedszkole nr 20 oraz w prowadzącym jego obsługę finansowo-księgową Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku2017-04-242017-05-24Pokaż
Urząd Miasta Rybnika2017-04-032017-04-19Pokaż
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika2017-03-092017-04-27Pokaż
Przedszkole nr 7 oraz w prowadzącym jego obsługę finansowo-księgową Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku2017-02-232017-03-24Pokaż
Wydział Podatków oraz Wydział Administracyjny Urzędu Miasta Rybnika2017-02-152017-02-17Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 62016-12-192017-01-27Pokaż
Zespół Szkół nr 2 w Rybniku2016-12-192017-02-15Pokaż
Muzeum2016-10-252016-12-01Pokaż
Gimnazjum nr 5 im. Władysława Webera oraz w prowadzącym jego obsługę finansowo księgową Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku2016-09-122016-10-12Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 112016-08-252016-09-27Pokaż
Przedszkole nr 13 im. Marii Kownackiej oraz w prowadzącym jego obsługę finansowo-księgową Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku2016-08-012016-08-31Pokaż
Przedszkole nr 1 oraz w prowadzącym jego obsługę finansowo-księgową Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku2016-07-042016-07-26Pokaż
Miejski Dom Pomocy Społcznej2016-04-282016-06-22Pokaż
Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego2016-04-262016-05-30Pokaż
Urząd Miasta Rybnika2016-04-042016-04-20Pokaż
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika2016-03-172016-04-21Pokaż
Przedszkole nr 102016-02-232016-03-16Pokaż
Przedszkole nr 222016-02-042016-02-29Pokaż
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Rybnickie Służby Komunalne, Wydział Inwestycji i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Rybnika2016-02-012016-03-14Pokaż
Przedszkole nr 152016-01-042016-01-25Pokaż
Powiatowy Urząd Pracy2015-11-302016-01-18Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic2015-11-132015-12-04Pokaż
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii2015-10-062015-10-23Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Rybniku2015-09-082015-09-28Pokaż
Dom Dziecka2015-08-192015-10-06Pokaż
Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach2015-07-312015-08-20Pokaż
Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster"2015-07-132015-07-29Pokaż
Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu2015-07-062015-07-24Pokaż
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku2015-06-182015-07-01Pokaż
Przedszkole nr 422015-06-082015-06-26Pokaż
Zespół Szkół nr 32015-05-252015-06-26Pokaż
Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny2015-04-232015-05-29Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 72015-04-232015-05-19Pokaż
Urząd Miasta Rybnika2015-04-132015-04-20Pokaż
Wydziały: Promocji, Polityki Społecznej, Edukacji, Zamówień Publicznych 2015-03-232015-03-26Pokaż
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika2015-03-112015-04-17Pokaż
Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku2015-02-172015-02-19Pokaż
Rodzinny Dom nr 22015-02-162015-03-04Pokaż
Rodzinny Dom nr 12015-01-292015-02-10Pokaż
Rybnickie Centrum Kultury2015-01-082015-02-02Pokaż
Przedszkole nr 42015-01-082015-01-26Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 2014-12-012014-12-18Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II2014-10-302014-11-21Pokaż
Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku 2014-10-012014-12-01Pokaż
Przedszkolne nr 432014-09-302014-10-17Pokaż
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej2014-09-082014-09-29Pokaż
Wydziały: Komunikacji, Architektury i Ekologii Urzędu Miasta Rybnika2014-09-082014-09-17Pokaż
Przedszkole nr 112014-08-132014-09-03Pokaż
Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach2014-07-212014-08-11Pokaż
Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO"2014-06-122014-06-30Pokaż
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna2014-05-212014-06-09Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Stanisława Kostki2014-05-212014-06-10Pokaż
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy2014-04-222014-05-09Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego 2014-04-222014-05-14Pokaż
Urząd Miasta Rybnika2014-04-072014-04-23Pokaż
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika2014-03-252014-04-15Pokaż
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Czesława Miłosza2014-02-272014-03-26Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola Miarki2014-02-032014-02-21Pokaż
Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II2014-01-202014-02-17Pokaż
Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II2014-01-202014-02-17Pokaż
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności2014-01-032014-01-16Pokaż
Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej2013-12-102013-12-23Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 35 im. Księdza Franciszka Blachnickiego2013-11-052013-11-26Pokaż
Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka2013-10-152013-10-31Pokaż
Przedszkole nr 322013-10-152013-11-04Pokaż
Przedszkole nr 32013-10-012013-10-18Pokaż
Przedszkole nr 262013-09-182013-10-08Pokaż
Przedszkole nr 212013-09-172013-10-08Pokaż
Zespół Ognisk Wychowawczych w Rybniku2013-08-122013-09-02Pokaż
Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku2013-07-292013-09-06Pokaż
Straż Miejska2013-07-232013-08-07Pokaż
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności2013-07-042013-07-11Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka2013-06-122013-07-03Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 282013-06-112013-07-02Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy2013-06-032013-06-27Pokaż
Przedszkole nr 22013-05-162013-05-31Pokaż
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka2013-05-152013-06-05Pokaż
Gimnazjum nr 12 im. Górniczego Stanu w Rybniku2013-04-232013-05-23Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 42013-04-222013-05-13Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 192013-04-222013-05-14Pokaż
Urząd Miasta Rybnika2013-04-042013-04-17Pokaż
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika2013-03-252013-04-17Pokaż
Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach2013-02-252013-03-15Pokaż
Gimnazjum nr 3 im. Józefa Pukowca2013-02-252013-03-20Pokaż
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku2013-02-192013-03-12Pokaż
Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku2013-01-282013-02-12Pokaż
Ognisko Pracy Pozaszkolnej - Zespół "Przygoda"2013-01-232013-02-08Pokaż
Przedszkole nr 232013-01-082013-02-04Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 20 im. Harcerzy Buchalików2013-01-072013-01-23Pokaż
Przedszkole nr 392013-01-022013-01-17Pokaż
Przedszkole nr 202012-12-042012-12-17Pokaż
Przedszkole nr 152012-12-032012-12-19Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 24 im. Leona Kruczkowskiego2012-11-222012-12-06Pokaż
Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego2012-11-152012-12-10Pokaż
Zespół Szkół Technicznych2012-10-242012-11-26Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic2012-10-222012-11-08Pokaż
Przedszkole nr 72012-10-022012-10-17Pokaż
Ośrodek Pomocy Społecznej2012-08-202012-10-22Pokaż
Rybnickie Służby Komunalne2012-08-072012-09-21Pokaż
Przedszkole nr 92012-07-312012-08-13Pokaż
Przedszkole nr 252012-07-162012-07-27Pokaż
Zespół Szkół Budowlanych2012-07-092012-07-27Pokaż
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych2012-07-022012-07-12Pokaż
ŚDS "Cogito Noster"2012-06-202012-07-05Pokaż
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku2012-05-312012-06-14Pokaż
Gimnazjum nr 10 im. Jana Prawła II2012-05-112012-05-31Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Maksymiliana Basisty2012-05-102012-05-29Pokaż
Przedszkole nr 192012-04-232012-05-08Pokaż
Przedszkole nr 102012-04-232012-05-08Pokaż
Zarząd Zieleni Miejskiej2012-04-042012-04-05Pokaż
Urząd Miasta Rybnika2012-03-302012-06-19Pokaż
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika2012-03-222012-04-19Pokaż
Przedszkole 312012-03-072012-03-21Pokaż
Przedszkole nr 12012-03-052012-03-15Pokaż
Przedszkole nr 412012-02-162012-02-29Pokaż
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 im. Juliana Tuwima2012-02-152012-02-27Pokaż
Wydział Zamówień Publicznych oraz inne wydziały merytoryczne UMR realizujące zamówienia publiczne2012-02-152012-02-28Pokaż
Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach2012-01-262012-02-14Pokaż
Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu2012-01-262012-02-10Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika2012-01-042012-01-18Pokaż
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych2012-01-042012-01-23Pokaż
Przedszkole nr 42011-12-142011-12-23Pokaż
Przedszkole nr 13 im. Marii Kownackiej2011-12-052011-12-15Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 27 im. Jarosława Dąbrowskiego2011-11-242011-12-12Pokaż
Gimnazjum nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej Polski2011-11-172011-11-30Pokaż
Zespół Ognisk Wychowawczych2011-10-272011-11-21Pokaż
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej2011-10-242011-11-16Pokaż
Wydział Promocji i Informacji Urzędu Miasta Rybnika2011-10-202011-11-02Pokaż
Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza2011-10-112011-10-24Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 242011-09-262011-10-07Pokaż
Powiatowy Urząd Pracy2011-09-162011-10-07Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 122011-09-122011-09-22Pokaż
Urząd Miasta Rybnika Wydział Administracyjny2011-09-022011-09-08Pokaż
Dom Dziecka2011-08-302011-09-13Pokaż
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego2011-08-162011-08-30Pokaż
Ośrodek Leczniczo - Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo2011-07-292011-08-11Pokaż
Miejski Dom Pomocy Społecznej2011-07-142011-07-28Pokaż
Rybnickie Centrum Kultury2011-07-112011-07-26Pokaż
Rodzinny Dom Dziecka nr 22011-07-072011-07-15Pokaż
Przedszkole nr 122011-06-222011-07-06Pokaż
Gimnazjum nr 52011-05-122011-06-10Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 22011-04-202011-05-09Pokaż
Przedszkole nr 222011-04-202011-05-06Pokaż
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika2011-03-292011-04-19Pokaż
Dom Kultury Boguszowice2011-03-142011-03-25Pokaż
Wydział Księgowości Urzędu Miasta Rybnika2011-03-082011-03-14Pokaż
Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych2011-02-072011-03-03Pokaż
Rodzinny Dom Dziecka nr 12011-01-262011-02-04Pokaż
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności2011-01-252011-02-03Pokaż
Muzeum w Rybniku2011-01-102011-01-21Pokaż
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa2011-01-042011-01-18Pokaż
Wydział Księgowości i Podatków Urzędu Miasta Rybnika2010-12-152011-02-07Pokaż
Przedszkole nr 22010-12-062010-12-15Pokaż
Przedszkole nr 432010-11-262010-12-09Pokaż
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji2010-11-192010-12-13Pokaż
Wydział Podatków Urzędu Miasta Rybnika2010-11-122010-11-24Pokaż
Przedszkole nr 352010-11-052010-12-02Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 22010-11-052010-12-15Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 32010-11-032010-11-17Pokaż
Przedszkole nr 362010-10-202010-10-29Pokaż
Przedszkole nr 422010-10-192010-10-29Pokaż
Gimnazjum nr 122010-10-062010-10-25Pokaż
Przedszkole nr 322010-10-052010-10-18Pokaż
Zespół Szkół nr 12010-09-302010-10-15Pokaż
Przedszkole nr 392010-09-222010-10-04Pokaż
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna2010-09-152010-10-01Pokaż
Zarząd Transportu Zbiorowego2010-09-062010-09-24Pokaż
Przedszkole nr 252010-08-272010-09-08Pokaż
Zespół Szkół nr 42010-08-242010-09-06Pokaż
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy2010-08-162010-08-23Pokaż
Przedszkole nr 182010-08-162010-08-25Pokaż
Dom Kultury Chwałowice2010-08-162010-08-26Pokaż
Dom Kultury Niewiadom2010-08-122010-08-25Pokaż
Wydział Architektury Urzędu Miasta Rybnika2010-08-112010-08-16Pokaż
Przedszkole nr 152010-08-112010-08-20Pokaż
Straż Miejska2010-08-022010-08-10Pokaż
Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster"2010-07-282010-08-06Pokaż
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego2010-07-262010-07-27Pokaż
Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO"2010-07-132010-07-28Pokaż
Ośrodek Pomocy Społecznej2010-07-122010-08-13Pokaż
Dom Kultyry Niedobczyce2010-07-052010-07-15Pokaż
Młodzieżowy Dom Kultury2010-06-302010-07-09Pokaż
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii2010-06-282010-07-08Pokaż
Przedszkole nr 212010-06-182010-06-30Pokaż
Gimnazjum nr 32010-06-112010-06-28Pokaż
Przedszkole nr 52010-06-102010-06-23Pokaż
Przedszkole nr 112010-06-042010-06-16Pokaż
Zespół Szkół nr 52010-05-242010-06-09Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12010-05-212010-06-08Pokaż
Przedszkole nr 262010-05-182010-05-26Pokaż
Gimnazjum nr 42010-05-052010-05-20Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 202010-05-052010-05-17Pokaż
Gimnazjum nr 112010-05-042010-05-20Pokaż
Zespół Szkół Specjalnych2010-05-042010-05-17Pokaż
Przedszkole 232010-04-192010-04-30Pokaż
IV Liceum Ogólnokształcące2010-04-142010-04-30Pokaż
Przedszkole nr 32010-04-142010-04-26Pokaż
Przedszkole nr 142010-04-142010-04-26Pokaż
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika2010-03-252010-04-13Pokaż
Przedszkole nr 62010-03-232010-03-30Pokaż
Zespól Ognisk Wychowawczych2010-03-222010-03-25Pokaż
Przedszkole nr 172010-03-122010-03-24Pokaż
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych2010-03-082010-03-19Pokaż
Gimnazjum nr 52010-03-082010-03-23Pokaż
Specjalny Zespół Szkolno - Przedszkolny2010-02-222010-03-10Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 282010-02-172010-03-04Pokaż
Gimnazjum nr 72010-02-092010-03-01Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 192010-02-042010-02-16Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 322010-02-032010-02-15Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 212010-02-032010-02-15Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 152010-01-202010-02-02Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 352010-01-192010-02-01Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 182010-01-182010-02-01Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 32010-01-042010-01-18Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 222010-01-042010-01-15Pokaż
Przedszkole nr 202010-01-042010-01-14Pokaż
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy2010-01-042010-01-29Pokaż
Zespół Szkół Budowlanych2009-12-092009-12-21Pokaż
Zespoł Szkół nr 22009-12-072009-12-22Pokaż
Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół "Przygoda"2009-11-302009-12-10Pokaż
Zespół Szkół nr 32009-11-232009-12-07Pokaż
Gimnazjum nr 132009-11-192009-12-03Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 52009-11-162009-11-26Pokaż
Przedszkole nr 42009-11-052009-11-17Pokaż
Przedszkole nr 412009-11-052009-11-18Pokaż
Gimnazjum nr 102009-11-032009-11-18Pokaż
Przedszkole nr 92009-11-022009-11-12Pokaż
Przedszkole nr 192009-10-212009-11-02Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 162009-10-142009-10-28Pokaż
Gimnazjum nr 12009-10-082009-11-03Pokaż
Przedszkole nr 132009-10-072009-10-19Pokaż
Ośrodek Leczniczo - Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo2009-09-232009-10-06Pokaż
Przedszkole nr 12009-09-232009-10-05Pokaż
Zespół Ognisk Wychowawczych2009-09-232009-10-09Pokaż
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności2009-09-142009-09-21Pokaż
Przedszkole nr 72009-09-082009-09-21Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 132009-09-082009-09-21Pokaż
Dom Kultury Boguszowice2009-08-182009-09-04Pokaż
Dom Dziecka2009-08-172009-08-31Pokaż
Miejski Dom Pomocy Społecznej2009-07-282009-08-11Pokaż
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 372009-07-202009-07-30Pokaż
Przedszkole nr 102009-07-132009-07-23Pokaż
Rodzinny Dom Dziecka nr 12009-07-092009-07-17Pokaż
Rodzinny Dom Dziecka nr 22009-06-302009-07-08Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 62009-06-262009-07-09Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 112009-06-122009-06-24Pokaż
Zespół Szkół Technicznych2009-06-102009-06-26Pokaż
Urząd Stanu Cywilnego2009-06-012009-06-04Pokaż
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych2009-05-212009-06-05Pokaż
Rybnikcie Służby Komunalne2009-05-212009-05-27Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 12009-05-052009-05-29Pokaż
Gimnazjum nr 22009-05-042009-05-19Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 272009-04-162009-04-30Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 342009-04-152009-04-28Pokaż
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika2009-04-012009-04-15Pokaż
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej2009-03-092009-03-12Pokaż
Urząd Miasta Rybnika2009-03-092009-03-12Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 42009-03-052009-03-26Pokaż
Muzeum w Rybniku2009-03-052009-03-26Pokaż
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego2009-03-042009-04-01Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 242009-02-202009-03-03Pokaż
Rybnickie Centrum Kultury2009-02-122009-03-03Pokaż
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna2009-02-112009-02-27Pokaż
Przedszkole nr 122009-02-032009-02-18Pokaż
Rybnickie Służby Komunalne2009-01-222009-02-09Pokaż
Przedszkole nr 312009-01-162009-01-30Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 122009-01-052009-01-20Pokaż
Przedszkole nr 22009-01-052009-01-14Pokaż
Przedszkole nr 142008-12-152008-12-23Pokaż
Przedszkole nr 432008-12-092008-12-18Pokaż
Zarząd Transportu Zbiorowego2008-11-262008-12-19Pokaż
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji2008-11-262008-12-19Pokaż
Przedszkole nr 422008-11-262008-12-11Pokaż
Przedszkole nr 252008-11-262008-12-05Pokaż
Urząd Miasta Rybnika Wydział Dróg2008-11-242008-11-27Pokaż
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych2008-11-122008-11-25Pokaż
Straż Miejska2008-10-272008-11-07Pokaż
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej2008-10-202008-11-21Pokaż
Urząd Miasta Rybnika Wydział Dróg2008-10-162008-11-19Pokaż
Dom Kultury Niewiadom2008-10-062008-10-16Pokaż
Zarząd Zieleni Miejskiej2008-09-292008-10-22Pokaż
Młodzieżowy Dom Kultury2008-09-172008-09-24Pokaż
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii2008-09-162008-09-23Pokaż
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna2008-09-082008-09-15Pokaż
Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster"2008-09-082008-09-15Pokaż
Urząd Miasta Rybnika 2008-08-252008-08-28Pokaż
Dom Kultury Chwałowice2008-08-252008-09-05Pokaż
Powiatowy Urząd Pracy2008-07-302008-08-20Pokaż
Ośrodek Pomocy Społecznej2008-07-292008-09-03Pokaż
Dom Kultury Niedobczyce2008-07-142008-07-25Pokaż
Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO"2008-07-012008-07-11Pokaż
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy2008-07-012008-07-10Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 32008-06-162008-06-27Pokaż
Gimnazjum nr 42008-06-162008-06-30Pokaż
Przedszkole nr 62008-06-122008-06-24Pokaż
Przedszkole nr 212008-06-052008-06-12Pokaż
Przedszkole nr 222008-05-302008-06-12Pokaż
Przedszkole nr 52008-05-302008-06-10Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 212008-05-192008-06-02Pokaż
Przedszkole nr 182008-05-132008-05-26Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 322008-04-292008-05-15Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 282008-04-212008-05-09Pokaż
Przedszkole nr 262008-04-162008-04-25Pokaż
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych2008-04-012008-04-11Pokaż
Gimnazjum nr 122008-04-012008-04-18Pokaż
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika2008-03-192008-03-31Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12008-03-062008-03-18Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 22008-03-052008-03-14Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 202008-02-252008-03-05Pokaż
Przedszkole nr 392008-02-222008-03-03Pokaż
Zespół Szkół im. Powstańców Śląskich2008-02-112008-02-21Pokaż
Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny2008-02-072008-02-20Pokaż
Przedszkole nr 362008-01-252008-02-05Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 22008-01-252008-02-05Pokaż
Przedszkole nr 112008-01-152008-01-23Pokaż
Przedszkole nr 152008-01-152008-01-23Pokaż
Przedszkole nr 322008-01-152008-01-23Pokaż
Przedszkole nr 32008-01-022008-01-11Pokaż
Przedszkole nr 352008-01-022008-01-11Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 192008-01-022008-01-11Pokaż
Przedszkole nr 42007-12-122007-12-21Pokaż
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych2007-11-282007-12-17Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 52007-11-272007-12-11Pokaż
OPP "Przygoda"2007-11-152007-11-26Pokaż
Gimnazjum nr 52007-11-122007-11-26Pokaż
Gimnazjum nr 72007-11-092007-11-23Pokaż
Przedszkole nr 232007-10-292007-11-09Pokaż
Zespół Szkół Budowlanych2007-10-232007-11-07Pokaż
Gimnazjum nr 32007-10-152007-10-24Pokaż
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 12007-10-082007-10-19Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 132007-09-242007-10-03Pokaż
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy2007-09-202007-10-04Pokaż
Zespół Ognisk Wychowawczych2007-09-102007-09-19Pokaż
Gimnazjum nr 12007-09-042007-09-14Pokaż
Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny2007-08-302007-09-11Pokaż
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii2007-08-302007-09-11Pokaż
Młodzieżowy Dom Kultury2007-08-242007-09-05Pokaż
Rodzinny Dom Dziecka nr 12007-08-212007-08-28Pokaż
Rodzinny Dom Dziecka nr 22007-08-072007-08-14Pokaż
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Chorych Psychicznie2007-08-072007-08-21Pokaż
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna2007-07-302007-08-09Pokaż
Dom Dziecka2007-07-252007-08-03Pokaż
Przedszkole nr 372007-07-162007-07-24Pokaż
Miejski Dom Pomocy Społecznej2007-07-062007-07-19Pokaż
IV Liceum Ogólnokształcące2007-06-282007-07-05Pokaż
Przedszkole nr 132007-06-182007-06-26Pokaż
Przedszkole nr 232007-06-142007-06-22Pokaż
Przedszkole nr 202007-06-142007-06-21Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 152007-05-292007-06-12Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 182007-05-292007-06-12Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 32007-05-292007-06-13Pokaż
Przedszkole nr 142007-05-172007-05-25Pokaż
Przedszkole nr 192007-05-172007-05-25Pokaż
Przedszkole nr 432007-05-172007-05-25Pokaż
Przedszkole nr 252007-05-072007-05-15Pokaż
Przedszkole nr 72007-04-302007-05-11Pokaż
Przedszkole nr 102007-04-302007-05-11Pokaż
Przedszkole nr 92007-04-202007-04-30Pokaż
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej2007-04-122007-04-24Pokaż
Przedszkole nr 172007-03-302007-04-12Pokaż
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 22007-03-222007-04-05Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 222007-03-192007-03-28Pokaż
Przedszkole nr 412007-03-122007-03-19Pokaż
Gimnazjum nr 22007-03-052007-03-07Pokaż
Gimnazjum nr 112007-03-052007-03-14Pokaż
Zespół Szkół Technicznych2007-02-142007-02-28Pokaż
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych2007-02-142007-02-28Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 162007-02-022007-02-12Pokaż
Przedszkole nr 422007-02-012007-02-09Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 352007-01-192007-01-31Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 112007-01-152007-01-29Pokaż
Przedszkole nr 12007-01-082007-01-15Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 12007-01-032007-01-10Pokaż
Przedszkole nr 62006-12-192006-12-28Pokaż
Gimnazjum nr 42006-12-052006-12-14Pokaż
Gimnazjum nr 122006-12-052006-12-14Pokaż
Gimnazjjum nr 32006-11-222006-12-01Pokaż
Gimnazjum nr 102006-11-222006-12-01Pokaż
Gimnazjum nr 72006-11-082006-11-17Pokaż
Urząd Miasta Rybnika 2006-11-022006-11-17Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 52006-10-272006-11-08Pokaż
Gimnazjum nr 22006-10-192006-10-27Pokaż
Gimnazjum nr 12006-10-172006-10-25Pokaż
Muzeum2006-10-022006-10-11Pokaż
Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO"2006-09-212006-09-26Pokaż
Zespół Szkół Ogólnokształcących2006-09-072009-09-29Pokaż
Zespół Ognisk Wychowawczych2006-08-242006-09-05Pokaż
Zarząd Zieleni Miejskiej2006-08-242006-09-19Pokaż
Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO"2006-08-102006-08-24Pokaż
Fundacja "Signum Magnum"2006-07-182006-07-26Pokaż
Rybnickie Służby Komunalne2006-07-122006-07-26Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 342006-07-042006-07-10Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 222006-06-292006-07-07Pokaż
Gimnazjum nr 52006-06-232006-06-30Pokaż
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej2006-06-132006-06-22Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 22006-06-072006-06-14Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 32006-05-292006-06-05Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 42006-05-172006-05-24Pokaż
Zakład Gospodarki Miejszkaniowej2006-05-082006-06-05Pokaż
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12006-05-082006-05-15Pokaż
Gimnazjum nr 132006-04-242006-04-28Pokaż
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 32006-04-132006-04-21Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 272006-04-042006-04-11Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 192006-04-042006-04-11Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 182006-03-242006-03-31Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 62006-03-172006-03-23Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 322006-03-152006-03-22Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 112006-03-102006-03-16Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 242006-03-022006-03-08Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 352006-02-222006-02-28Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 202006-02-222006-02-28Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 152006-02-152006-02-21Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 162006-02-142006-02-20Pokaż
Zespół Szkół Budowlanych2006-01-312006-02-10Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 12006-01-172006-01-23Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 212006-01-172006-01-27Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 32006-01-092006-01-13Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 122006-01-092006-01-13Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 22006-01-032006-01-06Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 132006-01-032006-01-06Pokaż
Szkoła Podstawowa nr 282006-01-032006-01-06Pokaż
 
 
Odsłon strony: 424820 Metryka
Redaktor: Agnieszka Przybyła (Inspektor SKZ-III)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2024-01-16 Aktualizacja rejestruGrzegorz Górecki (Inspektor SKZ-III)Pokaż
2024-01-16 Aktualizacja rejestruGrzegorz Górecki (Inspektor SKZ-III)Pokaż
2023-12-22 Aktualizacja rejestruGrzegorz Górecki (Inspektor SKZ-III)Pokaż
2023-11-23 Aktualizacja rejestruGrzegorz Górecki (Inspektor SKZ-III)Pokaż
2023-11-23 Aktualizacja rejestruKatarzyna Błaszkiewicz (Starszy Specjalista SKZ-III)Pokaż
2023-11-17 Aktualizacja rejestruGrzegorz Górecki (Inspektor SKZ-III)Pokaż
2023-11-17 Aktualizacja rejestruKatarzyna Błaszkiewicz (Starszy Specjalista SKZ-III)Pokaż
2023-11-15 Aktualizacja rejestruKatarzyna Błaszkiewicz (Starszy Specjalista SKZ-III)Pokaż
2023-11-14 Aktualizacja rejestruKatarzyna Błaszkiewicz (Starszy Specjalista SKZ-III)Pokaż
2023-11-03 Aktualizacja rejestruGrzegorz Górecki (Inspektor SKZ-III)Pokaż
2023-11-03 Aktualizacja rejestruGrzegorz Górecki (Inspektor SKZ-III)Pokaż
2023-11-02 Aktualizacja rejestruGrzegorz Górecki (Inspektor SKZ-III)Pokaż
2023-10-26 Aktualizacja rejestruGrzegorz Górecki (Inspektor SKZ-III)Pokaż
2023-10-12 Aktualizacja rejestruGrzegorz Górecki (Inspektor SKZ-III)Pokaż
2023-10-12 Aktualizacja rejestruGrzegorz Górecki (Inspektor SKZ-III)Pokaż
2023-10-05 Aktualizacja rejestruGrzegorz Górecki (Inspektor SKZ-III)Pokaż
2023-10-04 Aktualizacja rejestruGrzegorz Górecki (Inspektor SKZ-III)Pokaż
2023-10-04 Aktualizacja rejestruGrzegorz Górecki (Inspektor SKZ-III)Pokaż
2023-10-04 Aktualizacja rejestruGrzegorz Górecki (Inspektor SKZ-III)Pokaż
2023-08-03 Aktualizacja rejestruGrzegorz Górecki (Inspektor SKZ-III)Pokaż
2023-08-03 Aktualizacja rejestruGrzegorz Górecki (Inspektor SKZ-III)Pokaż
2023-08-03 Aktualizacja rejestruGrzegorz Górecki (Inspektor SKZ-III)Pokaż
2023-07-06 Aktualizacja rejestruGrzegorz Górecki (Inspektor SKZ-III)Pokaż
2023-07-04 Aktualizacja rejestruGrzegorz Górecki (Inspektor SKZ-III)Pokaż
2023-06-26 Aktualizacja rejestruGrzegorz Górecki (Inspektor SKZ-III)Pokaż
2023-06-20 Aktualizacja rejestruGrzegorz Górecki (Inspektor SKZ-III)Pokaż
2023-06-19 Aktualizacja rejestruGrzegorz Górecki (Inspektor SKZ-III)Pokaż
2023-06-19 Aktualizacja rejestruGrzegorz Górecki (Inspektor SKZ-III)Pokaż
2023-04-12 Aktualizacja rejestruGrzegorz Górecki (Inspektor AKW)Pokaż
2023-04-04 Aktualizacja rejestruGrzegorz Górecki (Inspektor AKW)Pokaż
2023-03-06 Aktualizacja treściBożena Sobiecka (Główny Specjalista AKW)
2023-02-08 Aktualizacja rejestruGrzegorz Górecki (Inspektor AKW)Pokaż
2022-12-29 Aktualizacja rejestruGrzegorz Górecki (Inspektor AKW)Pokaż
2022-12-29 Aktualizacja rejestruGrzegorz Górecki (Inspektor AKW)Pokaż
2022-12-22 Aktualizacja rejestruLiliana Pieńkosz (Główny Specjalista AKW)Pokaż
2022-12-15 Aktualizacja rejestruGrzegorz Górecki (Inspektor AKW)Pokaż
2022-11-25 Aktualizacja rejestruGrzegorz Górecki (Inspektor AKW)Pokaż
2022-11-25 Aktualizacja rejestruLiliana Pieńkosz (Główny Specjalista AKW)Pokaż
2022-11-25 Aktualizacja rejestruLiliana Pieńkosz (Główny Specjalista AKW)Pokaż
2022-11-25 Aktualizacja rejestruGrzegorz Górecki (Inspektor AKW)Pokaż
2022-11-10 Aktualizacja rejestruBożena Sobiecka (Główny Specjalista AKW)Pokaż
2022-10-07 Aktualizacja rejestruLiliana Pieńkosz (Główny Specjalista AKW)Pokaż
2022-10-07 Aktualizacja rejestruLiliana Pieńkosz (Główny Specjalista AKW)Pokaż
2022-10-07 Aktualizacja rejestruLiliana Pieńkosz (Główny Specjalista AKW)Pokaż
2022-09-06 Aktualizacja rejestruLiliana Pieńkosz (Główny Specjalista AKW)Pokaż
2022-09-06 Aktualizacja rejestruLiliana Pieńkosz (Główny Specjalista AKW)Pokaż
2022-07-04 Aktualizacja rejestruAgnieszka Przybyła (Starszy Specjalista AKW)Pokaż
2022-07-04 Aktualizacja rejestruAgnieszka Przybyła (Starszy Specjalista AKW)Pokaż
2022-07-04 Aktualizacja rejestruAgnieszka Przybyła (Starszy Specjalista AKW)Pokaż
2022-07-04 Aktualizacja rejestruAgnieszka Przybyła (Starszy Specjalista AKW)Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.