Prezentacja informacji

Wyświetlana informacja (strona) serwisu BIP zawiera:

Nagłówek:

  • Nazwę strony
  • Wydruk i ewentualnie subskrypcję powiadomień

Przykład nagłówka

Treść:

W zależności od charakteru informacji treść zawiera informację przygotowaną przez osobę publikującą, która może zawierać odwołania (linki) do dokumentów lub innych stron. W przypadku informacji stanowiącej wykaz lub informacje pochodzące z rejestrów prowadzonych przez Urząd np. rejestru zamówień publicznych, informacja jest wyświetlana w postaci tabeli.

Przykład rejestru

Po kliknięciu na przycisk Pokaż zostanie wyświetlona pozycja danego rejestru. 

Metryka informacji:

Pod treścią strony wyświetlana jest sekcja metryki. Po kliknięciu na niej zostaną wyświetlone następujące informacje:

  • Kto jest redaktorem strony (odpowiedzialnym za treść danej strony
  • Historię publikacji/aktualizacji treści (rejestr zmian na danej stronie)

Ponowne kliknięcie na sekcję Metryka ukryje informacja o redaktorze i zmianach na stronie.

Nawigacja

Strony serwisu zostały pogrupowane tematycznie i tworzą menu główne serwisu umieszczone po lewej stronie. Dodatkowo z prawej strony umieszczone jest dodatkowy panel, który zawiera odsyłacze do stron najczęściej odwiedzanych lub ze względu na treści w nich publikowane zostały wyróżnione w celu ułatwienia do nich dostępu. Wyświetlaniem dodatkowego panelu można sterować klikając na pozycję „Ukryj dodatkowy panel” lub „Pokaż dodatkowy panel”. 

W wersji mobilne menu jest dostępne pod ikoną  wyświetlaną w prawy górnym rogu okna. Dodatkowy panel jest wówczas niedostępny.

Po wybraniu pozycji w menu powoduje jej zaznaczenie kolorem ciemniejszym od pozostałych, rozwinięciem listy podstron oraz wyświetleniem treści przypisanej do wybranej pozycji.
Odsyłacze do stron serwisu mogą się także znajdować w treści lub w sekcji Zobacz również.
Dodatkowo nad panelem menu głównego znajduje się ścieżka adresu (okruszki) – pokazuje aktualną pozycję danej strony w strukturze menu serwisu. Powrót do strony głównej serwisu jest możliwy tylko poprzez ścieżkę adresu.

Wyszukiwanie informacji

W prawym górnym rogu dostępna jest wyszukiwarka. Wpisanie tekstu i kliknięcie na Szukaj spowoduje wyświetlenie wykazu stron serwisu BIP zawierających wpisany tekst. Wyszukiwanie obejmuje treści wprowadzone przez redaktorów oraz nazwy opublikowanych dokumentów. dodatkowo ogólna wyszukiwarka obejmuje rejestry publikowane na stronach:

  • Strona główna / e-Urząd / Alfabetyczny wykaz usług
  • Strona główna / Magistrat / Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
  • Strona główna / Magistrat / Dane teleadresowe

Dla każdego rejestru jest dedykowana wyszukiwarka umieszczona nad wykazem. W przypadku, gdy dla rejestru przewidziano możliwość wyszukiwania po treściach nie widocznych w wykazie wyświetlana jest sekcja "Wyszukiwanie zaawansowane"

Przykład wyszukiwania zaawansowanego  

W przypadku, gdy informacje na stronie pochodzą z rejestrów prowadzonych przez Urząd, wówczas należy wyświetlić stronę zawierającą rejestr i skorzystać z mechanizmu wyszukiwania przypisanego do danego rejestru. 
W przypadku wyszukiwania informacji według daty, mechanizm wyszukiwania umożliwia wprowadzenie zakresu dat od, do. Brak daty w polu „do” oznacza, że wyszukane zostaną wpisy zgodne z wartością w polu „od”. Datę należy podać w formacie rrrr-mm-dd np. 2009-12-01.

W celu zwiększenia możliwości wyszukiwania informacji w serwisie uruchomiono mechanizm wyszukiwania słów znajdujących się w plikach opublikowanych dokumentów. Mechanizm ten udostępniono na stronie Wyszukiwanie dokumentów.

Powiadomienie o nowych publikacjach

Dla wygody pozyskania informacji o nowych publikacjach, dla poszczególnych stron umożliwiono zamówienie subskrypcji powiadomień o nowych publikacjach. Strony dla których włączenie usługi jest możliwe oznaczone są w nagłówku ikoną Newsletter. Po jej kliknięciu zostaniesz przeniesiony na stronę Subskrypcja powiadomień.
Powiadomienie jest wysyłane raz dziennie na koniec dnia pracy urzędu i zawiera informacje o nowych publikacjach ze wszystkich zadeklarowanych stron (działów) serwisu.

Inną metodą pozyskania informacji o nowych publikacjach jest kanał RSS. Wykaz kanałów RSS dostępny jest na stronie Kanały RSS. Informacja o wszystkich publikacjach w serwisie jest dostępna w rejestrze zmian, który można potraktować jako wykaz najnowszych publikacji.

Rejestr zmian

Wykaz wszystkich aktualizacji treści i publikowanych dokumentów w serwisie dostępny jest na stronie Rejestr zmian umieszczonym w prawym menu serwisu – ten rejestr dotyczy wszystkich stron serwisu. Rejestry zmian zawiera następujące informacje: data zmiany, nazwa strony, wprowadził - dane pracownika wykonującego czynność publikacji informacji, oraz opis zakresu zmiany. Zawartość rejestrów posiada możliwość sortowania i filtrowania. Klikając na nazwie strony zostanie wyświetlona treść strony, a przypadku zmian związanych z publikacją dokumentu zostanie wyświetlona pozycja rejestrowa związana z publikowanym dokumentem.

Wydruk strony

Każda wyświetlana strona serwisu BIP posiada możliwość drukowania z podglądem drukowanej treści. Po kliknięciu na ikonie Drukuj zostanie wyświetlona ta sama treść, lecz odpowiednio przystosowana do wydruku w formacie A4 (pozbawionym elementów nawigacyjnych: menu głównego i dodatkowego). Oprócz treści strony wyświetlana jest także data dodania/ostatniej aktualizacji oraz dane osoby przekazującej treść do serwisu. Jeżeli strona zawierała listę pozycji to wyświetlany będzie fragment tej listy.

Zakres informacji

W celu zapoznanie się z wykazem wszystkich stron publikowanych w serwisie należy wywołać mapę serwisu dostępną w postaci linku umieszczonego w prawym górnym rogu lub w menu pod pozycją „Biuletyn Informacji Publicznej”.

 
 
Odsłon strony: 109480 Metryka
Redaktor: Przemysław Szulc (Główny Specjalista C)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-04-26 Zmiana redaktora stronyPrzemysław Szulc (Główny Specjalista C)
2022-03-22 Aktualizacja treściPrzemysław Szulc (Główny Specjalista Inf-II)
2015-06-11 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2015-06-03 Aktualizacja treściPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2015-04-27 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2011-02-04 Dodanie informacji o powiadomieniachNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2009-12-23 Aktualizacja treściNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2009-11-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)