Szanowni Państwo,

Witamy na stronach Wirtualnego Biura Urzędu Miasta Rybnika. Otrzymacie tutaj informację o usługach realizowanych przez urząd. Część usług oprócz drogi tradycyjnej możecie Państwo zrealizować przez Internet łącząc się bezpośrednio z Platformami ePUAP oraz gov.pl

Korzystanie z usług urzędu w postaci elektronicznej należy zacząć od założenia skrzynki kontaktowej na platformie ePUAP lub innych systemach umożliwiających korespondencję z urzędem.

Wymagania dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych niezbędnych do otrzymania przez nadawcę poświadczenia odbioru:

Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Miasta Rybnika za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej muszą być:

  1. opatrzone bezpiecznym podpisem cyfrowym nadawcy tj. podpisem kwalifikowanym (wydanym przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne), profilem zaufanym (możliwym do wygenerowania przez system ePUAP),
  2. opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument (imię, nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie adres do korespondencji),
  3. wolne od wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych, koni trojańskich oraz innego szkodliwego oprogramowania.

Rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny:

Wniosek elektroniczny może zostać złożony na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (która jest elementem składowym systemu ePUAP) poprzez skrzynkę (konto w systemie ePUAP) nadawcy. Listę wszystkich formularzy elektronicznych, które można przesyłać do Urzędu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą można znaleźć w Wirtualnym Biurze , w zakładce e-urząd – alfabetyczny wykaz usług.

Rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest elementem składowym systemu ePUAP, który to zapewnia otrzymanie urzędowego poświadczenia odbioru na skrzynkę nadawcy.

Akceptowane Formaty:

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępnienia formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2011 nr 206 poz. 1216) Urząd Miasta Rybnika akceptuje formaty elektroniczne wymienione w niniejszym Rozporządzeniu.

Uwaga:

Skutki prawne wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego rodzi zgłoszenie dokumentu jedynie poprzez systemy ePUAP lub gov.pl.

Metryka Pismo w sprawie wygaszania SEKAP. [pdf - 295 KB]

Metryka OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH [pdf - 47 KB]


 
 
Odsłon strony: 583816 Metryka
Redaktor: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2022-01-04 Korekta redaktorskaŁukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)
2021-11-29 Korekta redaktorskaŁukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)
2020-03-06 Korekta redaktorskaŁukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)
2018-06-26 Korekta redaktorskaŁukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)
2018-06-26 Korekta redaktorskaŁukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)
2016-10-06 Korekta redaktorskaŁukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)
2016-10-06 Korekta redaktorskaŁukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)
2015-04-27 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2012-12-20 Korekta redaktorskaKiełb Łukasz (Inspektor Ad-I)
2012-11-12 Korekta redaktorskaKiełb Łukasz (Inspektor Ad-I)
2010-01-12 Aktualizacja treściKiełb Łukasz (Podinspektor Ad-I)
2010-01-12 Aktualizacja treściKiełb Łukasz (Podinspektor Ad-I)
2009-12-07 Korekta redaktorskaKiełb Łukasz (Podinspektor Ad-I)
2009-11-25 DodanoKiełb Łukasz (Podinspektor Ad-I)