Niniejszy dział dla wygody użytkownika został podzielony tematycznie:

 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
  W powyższych poddziałach zamieszczono linki kierujące na stronę Rządowego Centrum Legislacji gdzie prezentowana jest elektroniczna wersja Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego. Taki sposób prezentacji pozwala na wgląd i pobieranie całych numerów lub wybranych pozycji tych dzienników.
 • Dzienniki Urzędowe Województwa Śląskiego 

  W Urzędzie Miasta Rybnika zbiory Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz  Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego obejmujące numery wydane do końca 2011 roku, a także zbiór Uchwał Rady Miasta prowadzi oraz udostępnia Wydział Organizacyjny
 • Prawo miejscowe
  Strona zawiera zbiór uchwał Rady Miasta Rybnika będących aktami prawa miejscowego.
  Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:
  • wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
  • organizacji urzędów i instytucji gminnych,
  • zasad zarządu mieniem gminy,
  • zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 • Uchwały Rady Miasta
  Strona zawiera zbiór Uchwał Rady Miasta Rybnika. Dodatkowo stronę wyposażono w wyszukiwarkę, która umożliwia przeszukiwanie uchwał według: tytułu, kadencji, numeru uchwały i daty sesji. Ponadto przy każdej uchwale znajduje się informacja, czy dana uchwała jest aktem prawa miejscowego.
 • Statut
  Na stronie zamieszczono tekst jednolity Statutu Miasta Rybnika przyjętego uchwałą Nr 834/XLIII/2002 Rady Miasta Rybnika z dnia 4 października 2002 r.
 • Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika
  Strona zawiera zbiór zarządzeń Prezydenta Miasta Rybnika. Zarządzenia, które nie zostały opublikowane dostępne są w Wydziale Organizacyjnym (pok. 207) Urzędu Miasta Rybnika w godzinach pracy urzędu.
 
 
Odsłon strony: 186249 Metryka
Redaktor: Magdalena Gacek (Specjalista Or)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2016-11-24 Aktualizacja treściMagdalena Cichy (Referent Or)
2016-11-24 Aktualizacja treściMagdalena Cichy (Referent Or)
2015-04-29 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2012-11-20 Aktualizacja treściMendrys Izabela (Inspektor Or-I)
2012-07-10 Korekta redaktorskaMendrys Izabela (Inspektor Or-I)
2012-07-10 Korekta redaktorskaMendrys Izabela (Inspektor Or-I)
2012-01-05 Aktualizacja treściMendrys Izabela (Inspektor Or-I)
2011-03-29 Korekta redaktorskaPyszny Agnieszka (Referent Or)
2011-02-23 Aktualizacja treściPyszny Agnieszka (Referent Or)
2011-02-04 Korekta redaktorskaPyszny Agnieszka (Referent Or)
2011-02-04 Aktualizacja treściPyszny Agnieszka (Referent Or)
2010-04-23 zmiana redaktoraPyszny Agnieszka (Referent Or)
2010-03-23 Korekta redaktorskaKorduła-Krybus Klaudia (Podinspektor Or)
2010-03-23 Korekta redaktorskaMendrys Izabela (Inspektor Or-I)
2010-01-18 Korekta redaktorskaKorduła-Krybus Klaudia (Podinspektor Or)
2010-01-18 prowadzenie zbioru uchwał RM - wskazanie wydziałuKorduła-Krybus Klaudia (Podinspektor Or)
2010-01-12 Korekta redaktorskaKorduła-Krybus Klaudia (Podinspektor Or)
2010-01-07 dodanie treści stronyKorduła-Krybus Klaudia (Podinspektor Or)
2010-01-05 DodanoSzulc Przemysław (Młodszy Referent Inf-II)