Dziennik wszystkich zmian treści dostępny jest pod linkiem Rejestr zmian umieszczonym w nagłówku. Rejestr ten zawiera następujące informacje: data zmiany, dane pracownika przekazującego nową treść lub żądającego jej usunięcia, nazwa strony oraz dokonany zakres zmiany (dodano/zmieniono/usunięto). Oprócz rejestru zmian na każdej stronie dostępna jest pozycja Pokaż rejestr zmian. Kliknięcie na tę pozycję spowoduje wyświetlenie metryki zmian treści strony. Nazwa strony – nazwa działu/poddziału wyświetlanej informacji lub tytuł publikowanej informacji np. ogłoszenia.

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-17 11:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-17 11:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-17 11:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-17 11:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-08-17 11:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-17 10:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-08-17 10:38
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie o zamówieniu.
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-17 10:37
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Wykonanie rozgraniczenia w celu ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami w Rybniku
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-17 10:37
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-17 09:56
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-17 09:56
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-17 09:54
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-17 09:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-17 09:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-17 09:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-17 09:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-17 09:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-17 09:29
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w dzielnicy Stodoły
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-17 09:29
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-17 08:40
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2018-08-17 08:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-08-17 08:13
Dostawy
Opis: Opublikowano dokument: Dostawa ulicznych słupów ogłoszeniowych do zabudowy na terenie miasta Rybnika
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-08-17 08:12
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców
Opublikował: Barbara Kowal-Cetnar (Inspektor M-I) dnia 2018-08-17 07:42
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2018-08-17 07:32
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-08-17 06:00
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU) dnia 2018-08-16 17:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-16 16:47
Wybory samorządowe
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-16 16:34
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-08-16 16:24
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-08-16 16:22
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-08-16 16:21
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-08-16 16:19
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-08-16 16:17
Wybory samorządowe
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-16 14:41
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2018-08-16 14:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-08-16 14:02
Stowarzyszenia sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-08-16 14:02
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-16 13:55
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-16 13:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-08-16 10:54
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-16 10:42
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-16 10:42
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-16 10:42
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-16 10:17
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-16 10:17
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-16 10:07
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-16 09:19
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-16 09:03
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU) dnia 2018-08-16 09:02
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU) dnia 2018-08-16 09:02
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU) dnia 2018-08-16 09:02
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU) dnia 2018-08-16 09:01
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU) dnia 2018-08-16 09:01
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-16 08:48
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-16 08:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-08-16 08:02
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-08-16 06:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-08-15 06:00
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2018-08-14 15:15
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2018-08-14 15:14
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Zakup, dostawa i montaż streamera LTO 6 SAS z kontrolerem SAS i okablowaniem
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2018-08-14 15:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-14 14:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-14 14:52
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-14 14:43
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-14 14:41
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Młodszy Referent w Wydziale Administracyjnym, Referacie Kancelaria
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-08-14 14:40
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-08-14 12:14
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-08-14 10:54
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-08-14 10:53
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-08-14 10:52
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-08-14 10:49
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-08-14 10:48
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-08-14 10:47
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Monika Dubiel (Samodzielny Referent G-II) dnia 2018-08-14 10:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-08-14 08:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-08-14 08:03
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-08-14 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-08-13 15:04
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Inspektor MPU) dnia 2018-08-13 14:42
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Inspektor MPU) dnia 2018-08-13 14:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-08-13 14:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-08-13 14:34
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Inspektor MPU) dnia 2018-08-13 14:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Inspektor MPU) dnia 2018-08-13 14:09
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-08-13 11:16
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-08-13 11:12
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-08-13 11:07
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-08-13 11:03
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-08-13 11:00
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-08-13 10:48
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-08-13 10:39
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kinga Witek (Podinspektor MPU) dnia 2018-08-13 08:58
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kinga Witek (Podinspektor MPU) dnia 2018-08-13 08:58
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-08-13 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Samodzielny Referent Ar-II) dnia 2018-08-10 12:37
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Samodzielny Referent Ar-II) dnia 2018-08-10 12:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Samodzielny Referent Ar-II) dnia 2018-08-10 12:37
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Samodzielny Referent Ar-II) dnia 2018-08-10 12:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-08-10 12:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-10 12:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-10 12:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-10 12:15
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Wykonanie teczek firmowych na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika. Zadanie 1 – Wykonanie 1000 szt. teczek
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-10 12:15
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-08-10 11:09
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-08-10 11:06
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-08-10 11:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-08-10 10:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-10 10:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-10 09:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-08-10 09:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-08-10 09:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kinga Witek (Podinspektor MPU) dnia 2018-08-10 08:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-08-10 08:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-08-10 08:22
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-10 08:06
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-08-10 06:00
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-08-09 17:01
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-08-09 16:56
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-09 15:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-08-09 13:54
Wykaz zgromadzeń
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-08-09 13:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-08-09 13:35
Wykaz zgromadzeń
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-08-09 13:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-08-09 13:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-08-09 13:05
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Rybniku, w dzielnicy Kłokocin - zadanie realizowane w formule z
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-08-09 13:05
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Rybniku, w dzielnicy Kłokocin - zadanie realizowane w formule z
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-08-09 12:57
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Rybniku, w dzielnicy Kłokocin - zadanie realizowane w formule z
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-08-09 12:56
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-08-09 12:14
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-08-09 12:13
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-08-09 12:12
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-09 11:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-08-09 11:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-08-09 10:41
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-08-09 10:41
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-08-09 10:41
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-08-09 10:41
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2018-08-09 10:28
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2018-08-09 10:28
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-08-09 06:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-08-08 15:06
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-08-08 15:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-08-08 14:35
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-08-08 14:35
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2018-08-08 14:10
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-08-08 14:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-08-08 14:07
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-08-08 14:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-08-08 14:02
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2018-08-08 13:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-08-08 13:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-08-08 13:41
Wykaz zgromadzeń
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-08-08 13:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grzegorz Gruszka (Inspektor Ar-II) dnia 2018-08-08 13:17
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grzegorz Gruszka (Inspektor Ar-II) dnia 2018-08-08 13:17
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-08 12:16
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-08 12:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-08 11:40
Dostawy
Opis: Opublikowano dokument: Dostawa sprzętu informatycznego: Nowymi technologiami łączymy pokolenia – stworzenie dzielnicowej mo
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-08 11:40
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-08-08 11:26
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-08-08 11:26
Tryb konkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2018-08-08 11:23
Tryb konkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2018-08-08 11:19
Tryb konkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2018-08-08 10:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-08-08 10:28
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-08-08 08:51
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-08-08 08:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-08-08 08:26
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Beracz (Inspektor MPU) dnia 2018-08-08 07:41
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-08-08 06:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-07 15:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-07 15:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-07 15:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-07 15:05
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Przebudowa instalacji c.o. i wykonanie instalacji wentylacji w Warsztatach Mechanicznych Rybnickiego
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-07 15:05
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-08-07 14:36
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-08-07 14:36
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-08-07 14:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-08-07 13:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-07 12:37
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-08-07 12:07
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-07 12:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-08-07 10:52
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-07 09:47
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-08-07 08:27
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-08-07 08:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-08-07 07:51
Stowarzyszenia sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-08-07 07:51
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-08-07 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-08-06 15:05
Stowarzyszenia sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-08-06 15:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-06 14:43
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-06 13:33
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-06 13:33
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-06 13:31
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-06 13:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-08-06 12:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-08-06 12:13
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-06 11:11
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-06 11:11
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-06 11:11
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-06 11:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-08-06 11:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-06 11:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-06 11:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-06 10:59
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-06 10:59
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-06 10:55
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-06 10:55
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-06 10:44
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-06 10:44
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-06 10:42
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-06 10:42
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-06 10:42
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-06 10:42
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-06 10:29
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-06 10:11
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-06 10:11
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-06 10:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-06 10:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-08-06 09:23
Stowarzyszenia sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-08-06 09:23
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-06 09:22
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-06 09:22
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-06 09:19
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-06 09:19
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn) dnia 2018-08-06 09:16
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn) dnia 2018-08-06 09:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-08-06 08:33
Składy osobowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-08-06 08:33
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Liliana Pieńkosz (Podinspektor AKW) dnia 2018-08-06 08:21
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-08-06 06:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-08-03 12:56
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-08-03 12:56
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-08-03 12:55
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-08-03 12:55
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-08-03 12:53
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-08-03 12:53
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-08-03 12:52
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-08-03 12:52
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-08-03 12:52
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-08-03 12:52
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-08-03 12:48
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-08-03 12:48
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-08-03 12:43
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-08-03 12:43
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-08-03 12:41
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-08-03 12:41
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-08-03 12:39
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-08-03 12:39
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-08-03 12:27
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-08-03 12:27
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-08-03 12:26
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-08-03 12:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-03 12:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-03 12:23
Dostawy
Opis: Opublikowano dokument: Dostawa modułów kontenerowych wraz z przygotowaniem terenu i infrastruktury towarzyszącej, na potrze
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-03 12:23
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-08-03 12:22
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-08-03 12:22
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-03 12:17
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-03 11:56
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Pydyn Jarosław
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2018-08-03 11:11
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Pydyn Jarosław
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2018-08-03 11:08
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bożena Sobiecka (Inspektor AKW) dnia 2018-08-03 09:11
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-03 08:18
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-08-03 08:06
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców
Opublikował: Barbara Kowal-Cetnar (Inspektor M-I) dnia 2018-08-03 07:50
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców
Opublikował: Barbara Kowal-Cetnar (Inspektor M-I) dnia 2018-08-03 07:36
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców
Opublikował: Barbara Kowal-Cetnar (Inspektor M-I) dnia 2018-08-03 07:32
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-08-03 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-08-02 17:15
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-08-02 17:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-08-02 17:14
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-02 16:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-08-02 16:36
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-08-02 16:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-08-02 16:15
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-08-02 16:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-08-02 15:33
Fundacje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-08-02 15:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-08-02 15:16
Fundacje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-08-02 15:16
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-02 14:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-02 13:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-02 13:28
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Utwardzenie nawierzchni w ramach zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego „Grzybówka” w Rybnik
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-02 13:27
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-08-02 12:59
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-08-02 12:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-08-02 12:45
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) dnia 2018-08-02 10:37
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) dnia 2018-08-02 10:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-02 10:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-02 09:57
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Modernizacja instalacji sterowania oświetleniem sceny oraz widowni w Domu Kultury, dzielnica Boguszo
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-02 09:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-02 09:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-02 09:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Samodzielny Referent Ar-II) dnia 2018-08-02 09:11
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Samodzielny Referent Ar-II) dnia 2018-08-02 09:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-02 09:10
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektów Miasta Rybnika z podziałem na zadania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-02 09:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Samodzielny Referent Ar-II) dnia 2018-08-02 09:01
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Samodzielny Referent Ar-II) dnia 2018-08-02 09:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2018-08-02 08:57
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2018-08-02 08:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2018-08-02 08:55
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2018-08-02 08:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2018-08-02 08:45
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2018-08-02 08:45
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-08-02 06:00
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-08-01 13:45
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-08-01 13:45
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-08-01 13:44
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-08-01 13:44
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-08-01 13:44
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-08-01 13:44
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-01 13:20
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-08-01 12:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-08-01 12:46
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-08-01 12:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-08-01 12:45
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Remont niecki basenowej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w budynku krytej pływalni MOSiR
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-08-01 12:45
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-08-01 12:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-08-01 12:27
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-08-01 12:27
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bożena Sobiecka (Inspektor AKW) dnia 2018-08-01 12:03
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bożena Sobiecka (Inspektor AKW) dnia 2018-08-01 11:53
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-01 11:39
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-01 11:39
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-01 11:37
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-01 11:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-08-01 10:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-08-01 10:23
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-01 10:03
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-01 10:03
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-01 10:01
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-01 10:01
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-01 09:51
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-01 09:51
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-01 09:49
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-08-01 09:49
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO) dnia 2018-08-01 09:10
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-08-01 06:00
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-31 15:26
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-31 15:26
Kontrole zewnętrzne
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2018-07-31 15:26
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Żorskiej
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-31 15:25
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-31 15:25
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Anna Chmiel (Inspektor Kd) dnia 2018-07-31 15:24
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-31 15:24
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-31 15:24
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Anna Chmiel (Inspektor Kd) dnia 2018-07-31 15:23
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Anna Chmiel (Inspektor Kd) dnia 2018-07-31 15:23
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Młodszy Referent w Wydziale Organizacyjnym
Opublikował: Anna Chmiel (Inspektor Kd) dnia 2018-07-31 15:22
Podatek rolny i leśny
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2018-07-31 15:17
Inne dokumenty
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2018-07-31 15:17
Podatek rolny i leśny
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2018-07-31 15:16
Inne dokumenty
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2018-07-31 15:16
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-31 15:14
Podatek od nieruchomości
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2018-07-31 15:12
Podatek od nieruchomości
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2018-07-31 15:11
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2018-07-31 15:07
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2018-07-31 15:06
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2018-07-31 15:05
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Anna Chmiel (Inspektor Kd) dnia 2018-07-31 14:59
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Anna Chmiel (Inspektor Kd) dnia 2018-07-31 14:58
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Anna Chmiel (Inspektor Kd) dnia 2018-07-31 14:57
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-31 13:57
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-31 13:57
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-31 13:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-31 13:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-31 13:33
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-31 13:33
Informacje o wynikach naboru
Opis: Publikacja dokumentu Wyniki naboru - Młodszy Referent w Wydziale Organizacyjnym
Opublikował: Anna Chmiel (Inspektor Kd) dnia 2018-07-31 13:28
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Żorskiej
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-31 13:25
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-31 11:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-31 11:10
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-31 11:10
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Anna Piotrowska (Samodzielny Referent G-II) dnia 2018-07-31 10:54
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Anna Piotrowska (Samodzielny Referent G-II) dnia 2018-07-31 10:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Piotrowska (Samodzielny Referent G-II) dnia 2018-07-31 10:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-31 10:32
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-31 10:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-31 10:10
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-31 10:10
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-31 10:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-31 10:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-31 10:07
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-31 10:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-31 10:05
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-31 10:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-31 09:42
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-31 09:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-07-31 09:16
Pozostałe jednostki organizacyjne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-07-31 09:16
Zastępcy Prezydenta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-07-31 09:14
Zastępcy Prezydenta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-07-31 09:14
Zastępcy Prezydenta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-07-31 09:13
Zastępcy Prezydenta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-07-31 09:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2018-07-31 07:56
Kontrole zewnętrzne
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2018-07-31 07:56
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-07-31 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-30 13:55
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-30 13:55
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Publikacja dokumentu Hotspoty w budynkach UM
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2018-07-30 13:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2018-07-30 13:52
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-07-30 13:38
Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-07-30 13:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-07-30 13:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-30 11:22
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-30 11:22
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Agnieszka Przybyła (Referent AKW) dnia 2018-07-30 10:51
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-30 10:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-30 10:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-07-30 10:24
Informacje o wynikach naboru
Opis: Publikacja dokumentu Wyniki naboru - Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-07-30 10:24
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III) dnia 2018-07-30 10:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III) dnia 2018-07-30 10:11
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-07-30 09:16
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-07-30 09:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-07-30 09:11
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-30 08:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-30 08:50
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-30 08:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-30 08:49
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-30 08:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-30 08:07
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-07-30 06:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-27 11:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-27 11:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-27 11:57
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-27 11:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-27 11:47
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-27 11:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-27 10:53
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-27 10:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-27 10:26
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-27 10:26
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-27 09:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-27 09:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-27 09:51
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-27 09:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-27 09:39
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-27 09:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-27 09:35
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Opracowanie projektu koncepcyjnego wystawy o charakterze centrum nauki w budynku nadszybia i maszyn
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-27 09:35
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-27 09:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-27 09:34
Wyniki postępowań
Opis: Publikacja dokumentu ZWR_Przebudowa pomieszczeń administracyjnych, kuchni i zaplecza socjalnego w Przedszkolu nr 7 w dzi
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-27 08:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-27 08:38
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-27 08:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-27 08:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-27 08:32
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Serwis systemu WZDR
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-27 08:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-27 08:11
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-27 08:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-27 08:05
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-27 08:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-27 08:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-27 07:28
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-27 07:28
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-07-27 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2018-07-26 17:36
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2018-07-26 17:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) dnia 2018-07-26 17:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) dnia 2018-07-26 16:59
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-26 16:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-26 16:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-26 16:11
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-26 16:11
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2018-07-26 15:36
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2018-07-26 15:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) dnia 2018-07-26 14:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-26 10:34
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-26 10:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kinga Witek (Podinspektor MPU) dnia 2018-07-26 09:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kinga Witek (Podinspektor MPU) dnia 2018-07-26 09:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kinga Witek (Podinspektor MPU) dnia 2018-07-26 09:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kinga Witek (Podinspektor MPU) dnia 2018-07-26 09:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kinga Witek (Podinspektor MPU) dnia 2018-07-26 09:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kinga Witek (Podinspektor MPU) dnia 2018-07-26 09:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kinga Witek (Podinspektor MPU) dnia 2018-07-26 09:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kinga Witek (Podinspektor MPU) dnia 2018-07-26 09:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kinga Witek (Podinspektor MPU) dnia 2018-07-26 09:05
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-07-26 06:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2018-07-25 14:38
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2018-07-25 14:38
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2018-07-25 14:37
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2018-07-25 14:37
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-25 13:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-25 13:53
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-25 13:53
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-25 13:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-25 13:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-25 13:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III) dnia 2018-07-25 13:41
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III) dnia 2018-07-25 13:41
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2018-07-25 13:17
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2018-07-25 13:17
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-25 13:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-25 13:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-25 09:02
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-25 09:02
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-25 09:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-25 09:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-25 09:00
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Budowa ogrodzenia terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku, dzielnica Orzepowice (budżet obywate
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-25 09:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-07-25 08:37
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-07-25 08:37
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu Dostawa ulicznych słupów ogłoszeniowych do zabudowy na terenie miasta Rybnika
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-25 08:30
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-25 08:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-25 08:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-25 08:29
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-25 07:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-25 07:56
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-07-25 06:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-24 15:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-24 15:15
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-24 15:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-24 15:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-24 13:13
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-24 13:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-24 12:59
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-24 12:59
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do realizacji projektu „Rybnik.IT – kursy kompetencji cyfrowyc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-24 12:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-24 12:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-24 12:48
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-24 12:48
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-24 12:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-24 12:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-24 12:45
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-24 12:45
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-24 12:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-24 12:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-24 12:42
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-24 12:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-24 12:41
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-24 12:41
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-24 12:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-24 12:39
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-24 12:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-24 12:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-24 12:36
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-24 12:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-24 12:34
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-24 12:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-24 12:33
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-24 12:33
Ponowne wykorzystywanie
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-07-24 09:37
Ponowne wykorzystywanie
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-07-24 09:37
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-07-24 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) dnia 2018-07-23 15:18
Niepubliczne żłobki i kluby dziecięce
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) dnia 2018-07-23 15:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-23 15:08
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-23 15:08
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-07-23 15:03
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-07-23 15:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-07-23 14:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2018-07-23 13:02
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2018-07-23 13:02
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-23 13:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-23 13:00
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-23 10:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-23 10:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-23 10:39
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-23 10:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-23 10:14
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-23 10:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-23 10:13
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Naprawa balkonu nad wejściem głównym oraz zawilgoconych ścian sali lekcyjnej w Zespole Szkół Mechani
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-23 10:13
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-23 10:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-23 10:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2018-07-23 09:25
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2018-07-23 09:25
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-23 09:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-23 09:21
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-23 09:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-23 09:07
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2018-07-23 08:47
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2018-07-23 08:47
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-23 07:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-23 07:40
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-07-23 06:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 12:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 12:50
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-07-20 12:50
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-07-20 12:50
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 12:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 12:48
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 12:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 12:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 12:33
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 12:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 12:30
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 12:30
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-20 12:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-20 12:29
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-20 12:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-20 12:28
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 12:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 12:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 12:25
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 12:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 12:22
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 12:22
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 12:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 12:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 12:16
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 12:16
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 12:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 12:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 12:12
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 12:12
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 12:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 12:10
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 12:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 12:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 12:04
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 12:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 12:02
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 12:02
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 12:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 11:59
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 11:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 11:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 11:56
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 11:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 11:54
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 11:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 11:52
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 11:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 11:49
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 11:49
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 11:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 11:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 11:45
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 11:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 11:43
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 11:43
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 11:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 11:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 11:39
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 11:39
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 11:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 11:37
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 11:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 11:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-20 10:49
Wyniki postępowań
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-20 10:49
Komunikaty
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2018-07-20 10:24
Komunikaty
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2018-07-20 10:24
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 10:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 10:22
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 10:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 10:20
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 10:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 10:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 10:17
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 10:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 10:13
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 10:13
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-07-20 10:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-07-20 10:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-07-20 09:57
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-07-20 09:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-07-20 09:44
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-07-20 09:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-07-20 09:43
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-07-20 09:43
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-07-20 09:42
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-07-20 09:42
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-07-20 09:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-07-20 09:40
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Publikacja dokumentu II przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Barbary 13/5
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2018-07-20 08:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2018-07-20 08:56
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-07-20 08:46
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-07-20 08:46
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-07-20 08:43
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-07-20 08:43
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 08:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 08:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 08:07
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 08:07
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 07:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 07:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 07:31
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-20 07:31
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-07-20 06:00
Wydział Gospodarki Komunalnej
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Grzegorz Wengerski (Podinspektor GK) dnia 2018-07-19 17:52
Wydział Gospodarki Komunalnej
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Grzegorz Wengerski (Podinspektor GK) dnia 2018-07-19 17:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-19 17:19
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-19 17:19
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-19 17:18
Petycje
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-19 17:18
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-19 17:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-19 17:09
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2018-07-19 16:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2018-07-19 16:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-19 16:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-19 16:21
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-19 16:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-19 16:21
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-19 16:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-19 16:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-19 16:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-19 16:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-19 16:19
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-19 16:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-19 16:18
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-19 16:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-19 16:18
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-19 16:18
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn) dnia 2018-07-19 15:29
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn) dnia 2018-07-19 15:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn) dnia 2018-07-19 15:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn) dnia 2018-07-19 15:24
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn) dnia 2018-07-19 15:23
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn) dnia 2018-07-19 15:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2018-07-19 15:08
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Publikacja dokumentu Wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2018-07-19 15:08
Wykazy nieruchomości
Opis: Publikacja dokumentu Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2018-07-19 15:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2018-07-19 15:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-19 13:20
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-19 13:20
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-19 12:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-19 12:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-19 12:55
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-19 12:55
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-19 12:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-19 12:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-19 12:49
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Roboty budowlane kanalizacyjne na terenie Miasta Rybnika, z podziałem na zadania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-19 12:49
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-19 11:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-19 11:26
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-19 11:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-19 11:20
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-19 11:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-19 11:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-19 10:34
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-19 10:34
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2018-07-19 10:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-07-19 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-18 13:42
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-18 13:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-07-18 13:11
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-07-18 13:11
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-18 12:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-18 12:10
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-18 12:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-18 12:08
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-18 12:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-18 12:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-18 10:36
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-18 10:36
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2018-07-18 10:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2018-07-18 10:12
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2018-07-18 10:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2018-07-18 10:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-18 09:22
Wyniki postępowań
Opis: Publikacja dokumentu ZWR_Sporządzenie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej dla inwestycji kub
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-18 09:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-18 08:59
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-18 08:59
Kontrole zewnętrzne
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2018-07-18 08:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2018-07-18 08:48
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Kinga Witek (Podinspektor MPU) dnia 2018-07-18 07:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kinga Witek (Podinspektor MPU) dnia 2018-07-18 07:43
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-07-18 06:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-07-17 15:24
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-07-17 15:24
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-17 15:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-17 15:17
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-17 14:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-17 14:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-17 13:23
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-07-17 13:21
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-07-17 13:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-07-17 13:20
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-17 13:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-07-17 13:19
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-07-17 13:11
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-07-17 13:11
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-17 12:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-17 12:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-17 12:56
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-17 12:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-17 12:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-17 12:50
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-17 12:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-17 12:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-17 12:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-17 12:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-17 12:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-17 12:39
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-17 11:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-17 11:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-17 11:31
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-17 11:31
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2018-07-17 11:23
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2018-07-17 11:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2018-07-17 11:21
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-17 11:16
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-17 11:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-17 11:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-17 11:15
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Andrzej Czogalik (Podinspektor D-I) dnia 2018-07-17 11:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Andrzej Czogalik (Podinspektor D-I) dnia 2018-07-17 11:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-17 10:56
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-17 10:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-17 10:19
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-17 10:19
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-17 10:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-17 10:06
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-17 10:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-17 10:05
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2018-07-17 09:11
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2018-07-17 09:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-17 08:17
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-17 08:17
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-17 08:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-17 07:59
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-07-17 06:00
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bożena Sobiecka (Inspektor AKW) dnia 2018-07-16 14:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-07-16 13:26
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-07-16 13:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-07-16 13:25
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-07-16 13:25
Kontrole zewnętrzne
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2018-07-16 13:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2018-07-16 13:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-16 12:48
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-16 12:48
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-07-16 12:27
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-07-16 12:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-07-16 12:24
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-07-16 12:24
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-16 11:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-16 11:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-16 11:21
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-16 11:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-16 10:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-16 10:39
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-16 10:39
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-16 10:39
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-07-16 06:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-13 13:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-13 13:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-13 12:56
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-13 12:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 12:05
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 12:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 12:04
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 12:04
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 12:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 12:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 12:03
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Roboty remontowe w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 i Rzeczna 8
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 12:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-07-13 11:44
Stowarzyszenia sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-07-13 11:44
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 11:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 11:29
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 11:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 11:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 11:27
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 11:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 09:30
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 09:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2018-07-13 09:26
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 09:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 09:14
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 09:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 09:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 09:11
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 09:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 09:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 09:09
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 09:09
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 09:09
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 09:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 09:08
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 09:08
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 09:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 09:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 09:06
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawienniczej i dokumentacji instalacji technicznej do
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 09:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 08:45
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 08:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-13 08:22
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-13 08:22
Wykazy nieruchomości
Opis: Publikacja dokumentu wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży przetargowej
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2018-07-13 08:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2018-07-13 08:16
Wybory samorządowe
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-07-13 07:44
Wybory samorządowe
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-07-13 07:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-07-13 07:40
Wybory samorządowe
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-07-13 07:39
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-07-13 06:00
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-12 17:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-12 16:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-12 15:41
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-12 15:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2018-07-12 12:57
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Żak Rafał
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2018-07-12 12:57
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-12 12:47
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-12 11:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-12 11:49
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-12 11:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-12 11:33
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-12 11:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-12 11:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-07-12 07:31
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-07-12 07:31
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-07-12 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 14:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-11 13:35
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-11 13:35
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 13:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 13:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 13:24
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 13:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 13:01
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 13:01
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu Dostawa systemu do prowadzenia egzekucji i rozliczania tytułów wykonawczych
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 13:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 13:00
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 12:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 12:17
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 12:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 12:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 12:16
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 12:16
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Budowa modułowych zapleczy szatniowo-sanitarnych na terenie boisk piłkarskich MOSiR, z podziałem na
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 12:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 12:15
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2018-07-11 11:36
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2018-07-11 11:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2018-07-11 11:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2018-07-11 11:35
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 11:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 11:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 11:33
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 11:33
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2018-07-11 11:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 11:30
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2018-07-11 11:30
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 11:30
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2018-07-11 11:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2018-07-11 11:27
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2018-07-11 11:21
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 10:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 10:52
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2018-07-11 10:45
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2018-07-11 10:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 10:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 10:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 10:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 10:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 10:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 10:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 10:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 10:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 10:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 10:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 10:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 10:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 10:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-07-11 10:26
Stowarzyszenia sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-07-11 10:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 10:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 10:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 10:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 10:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 10:20
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-11 10:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-11 10:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-11 10:09
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-11 10:09
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 09:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 09:33
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 09:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 09:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 09:30
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Zadanie 1) budowy łącznika ulic Sportowa - Górnośląska, Za
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 09:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 09:13
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 09:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 09:11
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 09:11
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Rozbudowa centrów przesiadkowych na terenie Rybnika w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilnoś
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 09:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 09:10
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Ogłoszenie o zamówieniu.
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 09:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 09:08
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 08:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 08:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 08:50
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 08:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 08:46
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 08:46
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-07-11 08:20
Rejest zawiera 60131 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego.
 
 
Odsłon strony: 53691 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2009-11-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż