Dziennik wszystkich zmian treści dostępny jest pod linkiem Rejestr zmian umieszczonym w nagłówku. Rejestr ten zawiera następujące informacje: data zmiany, dane pracownika przekazującego nową treść lub żądającego jej usunięcia, nazwa strony oraz dokonany zakres zmiany (dodano/zmieniono/usunięto). Oprócz rejestru zmian na każdej stronie dostępna jest pozycja Pokaż rejestr zmian. Kliknięcie na tę pozycję spowoduje wyświetlenie metryki zmian treści strony. Nazwa strony – nazwa działu/poddziału wyświetlanej informacji lub tytuł publikowanej informacji np. ogłoszenia.

Tabela zawiera 66264 wierszy z czego wyświetlanych jest 500. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego.
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Strona
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-02-22 06:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Interpelacja w sprawie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Ruda Od: Karol Szymura - Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-21 18:09
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Interpelacja w sprawie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Ruda Od: Karol Szymura - Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-21 18:08
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Interpelacja w sprawie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Ruda Od: Karol Szymura - Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-21 18:08
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: interpelacja w sprawie przywrócenia SP nr 25 w Radziejowie Od: Kohut Grażyna Radna Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-21 18:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-21 17:38
Składy osobowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-21 17:38
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-02-21 17:28
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-02-21 16:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 16:35
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 16:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 16:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 16:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-21 16:23
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-21 16:23
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-02-21 16:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 16:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 16:09
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 16:09
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 16:09
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 16:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 16:08
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 16:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 16:00
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Błaszkiewicz (Samodzielny Referent AKW) dnia 2019-02-21 16:00
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 16:00
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 16:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:59
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:59
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:58
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:58
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-21 15:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-21 15:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:51
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:49
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:49
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:49
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:48
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:48
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:48
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:48
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:48
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:47
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:47
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:46
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:46
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:46
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:46
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:45
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:45
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:45
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:45
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:45
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:45
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:42
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-21 15:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-21 15:41
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-21 15:41
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-21 15:41
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-21 15:41
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-21 15:41
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-21 15:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-21 15:40
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-21 15:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-21 15:40
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-21 15:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:40
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-21 15:40
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-21 15:40
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-21 15:39
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:39
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:39
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:38
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:38
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:38
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:37
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:37
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:37
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:37
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:37
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:37
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:36
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:36
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:36
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:36
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:36
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:35
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:35
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:35
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:35
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 15:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-21 15:34
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-21 15:34
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Zapytanie w sprawie Hotelu Olimpia cz. 2 Od: Karol Szymura - Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-21 14:12
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Zapytanie w sprawie Hotelu Olimpia cz. 2 Od: Karol Szymura - Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-21 14:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-02-21 13:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 11:06
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 11:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 11:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 10:48
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-02-21 10:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 09:53
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 09:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 09:52
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-02-21 09:51
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-02-21 09:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 09:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 09:46
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-02-21 09:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 09:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 09:44
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 09:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 09:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 09:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 09:16
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 09:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 09:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 09:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 09:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 08:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 08:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 08:57
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 08:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 08:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 08:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 08:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 08:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 08:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-02-21 08:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 08:25
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-21 08:25
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-02-21 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-20 15:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-20 15:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-20 15:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-20 15:07
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-20 15:05
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-20 15:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-20 15:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-20 15:04
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-02-20 15:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-20 15:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-20 15:01
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-20 15:01
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-20 14:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-20 14:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-20 14:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-20 14:45
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-20 14:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-02-20 14:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-02-20 14:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-20 13:54
Składy osobowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-20 13:54
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Modernizacji kąpieliska w dzielnicy Kamień Od: Łukasz Dwornik- Radny Rady Miasta
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-20 13:33
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-02-20 13:22
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-02-20 13:22
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-02-20 13:14
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-02-20 13:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-02-20 13:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-02-20 13:11
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-02-20 13:11
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-02-20 13:09
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-02-20 12:58
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Informatyk w Wydziale Informatyki, Referacie Systemów Informacji Przestrzennej
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-02-20 12:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-02-20 12:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-02-20 11:59
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-02-20 11:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-02-20 11:31
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2019-02-20 10:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Henczko (Inspektor Ar-II) dnia 2019-02-20 09:57
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Henczko (Inspektor Ar-II) dnia 2019-02-20 09:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-20 09:53
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2019-02-20 09:35
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-02-20 09:10
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-02-20 09:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: korzystania z budynku po przedszkolu Od: Andrzej Sączek Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-20 08:04
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: wyposażenia w kosze i wywozu śmieci z remiz Andrzej Sączek
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-20 08:01
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-02-20 06:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: stanowiska na rowery w Chwałęcicach Od: Andrzej Sączek Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-19 15:28
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Zapytanie w sprawie Hotelu Olimpia Od: Karol Szymura - Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-19 15:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-02-19 15:19
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-02-19 14:53
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Interpelacja w sprawie chodnika przy ul Zofii Nałkowskiej Od: Karol Szymura - Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-19 14:52
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Interpelacja w sprawie chodnika przy ul Zofii Nałkowskiej Od: Karol Szymura - Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-19 14:32
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-02-19 14:03
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: zapytanie w spr. przystąpienia Gminy do programu "Posiłek w szkole i w domu" Od: Łukasz Dwornik- Rad
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-19 11:46
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Zgody na przeprowadzenie inwestycji - ALDI Maroko Nowiny
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-19 11:29
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: ynagrodzenia Strażaków OSP Od: Andrzej Sączek Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-19 11:26
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2019-02-19 10:18
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Wieloletniego Programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń mi
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-19 10:13
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-02-19 09:50
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2019-02-19 09:38
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2019-02-19 09:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Inspektor Ar-II) dnia 2019-02-19 09:12
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Inspektor Ar-II) dnia 2019-02-19 09:12
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-19 09:01
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Beracz (Inspektor MPU) dnia 2019-02-19 08:38
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Dziewior (Samodzielny Referent MPU) dnia 2019-02-19 08:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-02-19 07:36
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-18 15:17
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-18 15:10
Wyniki głosowań
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-18 15:03
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-18 14:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Henczko (Inspektor Ar-II) dnia 2019-02-18 14:33
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Henczko (Inspektor Ar-II) dnia 2019-02-18 14:33
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-18 14:26
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-18 14:19
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: remontu kapliczki św. Floriana w Orzepowicach Od: JERZY LAZAR Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-18 13:24
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: remontu kapliczki św. Floriana w Orzepowicach Od: JERZY LAZAR Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-18 13:22
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: remontu kapliczki św. Floriana w Orzepowicach Od: JERZY LAZAR Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-18 13:20
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: spotkania z przedstawicielami przedsiębiorstw gazowych i ciepłowniczych Od: Krzysztof Szafraniec-Rad
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-18 12:46
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Zorganizowania spotkania w dzielnicy Chwałęcice dot. poprowadzenia nitki gazociągu do dzielnicy Od:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-18 12:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-02-18 11:17
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-02-18 11:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-18 11:05
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-18 10:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-18 10:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-02-18 10:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-18 10:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-18 10:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-18 10:27
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-02-18 09:41
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-02-18 09:36
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-02-18 09:36
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-02-18 09:34
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-02-18 09:34
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-02-18 09:15
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-02-18 09:15
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-02-18 09:13
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-02-18 09:13
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Interpelacja w sprawie chodnika przy ul. Budowlanych Od: Karol Szymura - Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-18 08:46
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-02-18 06:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Zapytanie w sprawie kostki brukowej z drogi rowerowej przy ulicy Raciborskiej - odpowiedź do radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-15 12:57
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Awarii oświetlenia - dz. 4309/22, 1453/26 Od: Łukasz Dwornik- Radny Rady Miasta - odpowiedź na inter
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-15 12:52
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Awarii oświetlenia - dz. 4309/22, 1453/26 Od: Łukasz Dwornik- Radny Rady Miasta - odpowiedź na inter
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-15 12:48
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Awarii oświetlenia - dz. 4309/22, 1453/26 Od: Łukasz Dwornik- Radny Rady Miasta - odpowiedź na inter
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-15 12:42
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-02-15 11:02
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-02-15 10:59
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-02-15 10:56
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-02-15 10:55
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-02-15 09:55
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-02-15 09:49
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-02-15 09:45
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-02-15 09:43
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-02-15 09:20
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-02-15 09:19
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-02-15 09:18
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-02-15 09:17
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-02-15 09:16
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-02-15 09:14
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Aleksandra Bróździak (Główny Specjalista M-I) dnia 2019-02-15 09:06
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2019-02-15 08:56
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-15 08:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-15 08:24
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-15 08:24
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Aleksandra Bróździak (Główny Specjalista M-I) dnia 2019-02-15 08:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-15 08:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-15 08:01
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-15 08:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-02-15 07:30
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-02-15 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-14 18:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-14 18:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-14 18:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-14 18:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-14 18:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-14 18:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-14 18:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-14 18:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-14 18:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-14 18:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-14 18:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-14 18:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-14 18:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-14 17:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-14 17:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-14 17:58
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-14 17:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-14 17:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-14 17:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-14 17:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-14 17:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-14 17:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-14 17:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-14 17:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-14 17:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-02-14 17:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-14 17:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-14 17:40
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-14 17:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-02-14 17:36
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2019-02-14 17:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-14 17:14
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-14 17:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-14 17:12
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-14 17:12
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-02-14 17:03
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-02-14 17:02
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-02-14 15:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Samodzielny Referent Ar-II) dnia 2019-02-14 15:35
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Samodzielny Referent Ar-II) dnia 2019-02-14 15:35
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Alicja Gawliczek (Podinspektor Km-III) dnia 2019-02-14 14:23
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Zapytanie dot alternatywnej drogi do dzielnicy Kamień Od: Karol Szymura - Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-14 14:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-02-14 12:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-02-14 11:48
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-02-14 09:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-02-14 09:29
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-02-14 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-02-13 14:49
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Zabudowy dodatkowych punktów świetlnych na parkingu przy Parafii Świętego Floriana w Orzepowicach
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-13 13:57
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Machnik (Inspektor AKW) dnia 2019-02-13 09:25
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-02-13 08:37
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-02-13 08:08
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: remontu kapliczki św. Floriana w Orzepowicach Od: JERZY LAZAR Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-13 07:59
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-02-13 07:44
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-02-13 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2019-02-12 15:25
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-12 14:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-12 14:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-02-12 14:24
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-12 14:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-12 14:23
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-12 14:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-12 14:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-12 14:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-12 14:05
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-12 14:05
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2019-02-12 13:04
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2019-02-12 13:02
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-02-12 12:55
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-02-12 12:29
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-02-12 12:28
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-02-12 11:29
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-02-12 10:38
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: interpelacja w sprawie informowania radnych o stanie rozmów. Od: Karol Szymura - Radny Miasta Rybnik
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-12 10:34
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Współfinansowania pojazdu do transportu sanitarnego dla WSS nr 3 Od: Łukasz Dwornik- Radny Rady Mia
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-12 10:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-02-12 10:28
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-02-12 10:10
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: - Informacji dot stawu kąpielowego w Kamieniu. Od: Karol Szymura Rada Miasta Rybnik
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-12 08:51
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Interpelacja dot. oświetlenia w Urzędzie Miasta Od: Karol Szymura - Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-12 08:47
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Marek Florczyk - INTERPELACJA w sprawie książek dla Rad Dzielnic
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-12 08:42
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Oświetlenia parkingu przed cmentarzem w dzielnicy Chwałęcice. Od: Andrzej Sączek Radny Miasta Rybnik
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-12 08:36
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: przywrócenia źródełka wodnego obok stawu przy ul. Gotartowickiej 53b Od: Mirela Szutka Radna Miasta
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-12 08:34
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: montażu oświetlenia na ul. Szymborskiej Od: Arkadiusz Szweda
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-12 08:18
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-02-12 07:59
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-02-12 07:35
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-02-12 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-02-11 15:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-02-11 15:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-02-11 15:18
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Boisko dz. Chwałęcice; podłączenie budynku zaplecza szatniowego do sieci wodociągowej – w systemie „
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-02-11 15:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Samodzielny Referent Ar-II) dnia 2019-02-11 14:29
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Samodzielny Referent Ar-II) dnia 2019-02-11 14:29
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy zabytkowej kopalni „I
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-02-11 13:26
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy zabytkowej kopalni „I
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-02-11 13:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-02-11 12:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-02-11 12:42
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy zabytkowej kopalni „I
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-02-11 12:42
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-02-11 12:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-02-11 12:15
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Komórki organizacyjnej US ds. walki z niską emisji. Od: Andrzej Sączek Radny Miasta Rybnika - odpowi
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-11 11:20
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Interpelacja w sprawie kursowania autobusu - linia 33 Od: Karol Szymura - Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-11 11:16
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Interpelacja w sprawie kursowania autobusów do Lysek i Jejkowic Od: Karol Szymura - Radny Miasta Ryb
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-11 11:12
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Interpelacja w sprawie kursowania autobusów do dzielnicy Kamień Od: Karol Szymura - Radny Miasta Ryb
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-11 11:09
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: 2019/17891 - wymiany nawierzchni na ul. Śląskiej Od: Andrzej Wojaczek Radny Miasta
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-11 11:05
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-02-11 10:22
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-02-11 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-02-08 12:58
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-02-08 12:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-02-08 12:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-02-08 12:51
Dostawy
Opis: Opublikowano dokument: Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja t
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-02-08 12:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-02-08 12:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-02-08 12:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-02-08 12:18
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z zeskocznią (piaskownicą) do skoku w dal, na terenie Szkoły Pod
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-02-08 12:18
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-02-08 11:30
Strategie, plany i inne dokumenty
Opis: Opublikowano dokument: Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-02-08 11:18
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-02-08 11:15
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-02-08 11:15
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-02-08 11:14
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-02-08 11:14
Strategie, plany i inne dokumenty
Opis: Opublikowano dokument: Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla Miasta Rybnika za lata 2016-2017
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-02-08 11:10
Strategie, plany i inne dokumenty
Opis: Opublikowano dokument: Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla Miasta Rybnika za lata 2016-2017
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-02-08 11:09
Strategie, plany i inne dokumenty
Opis: Opublikowano dokument: Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla Miasta Rybnika za lata 2016-2017
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-02-08 11:07
Strategie, plany i inne dokumenty
Opis: Opublikowano dokument: Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla Miasta Rybnika za lata 2016-2017
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-02-08 11:06
Strategie, plany i inne dokumenty
Opis: Opublikowano dokument: Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla Miasta Rybnika za lata 2016-2017
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-02-08 11:06
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-02-08 10:49
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-02-08 10:49
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-02-08 10:48
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-02-08 10:48
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2019-02-08 10:26
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-02-08 10:22
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Gomola (Samodzielny Referent Inf-I) dnia 2019-02-08 09:29
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2019-02-08 09:27
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Starszy Specjalista M-II) dnia 2019-02-08 09:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-08 09:20
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-08 09:20
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-08 09:11
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Pytania o wynagrodzenia i podwyżki pracowników UM - Andrzej Wojaczek
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-08 09:03
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-02-08 08:26
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Komórki organizacyjnej US ds. walki z niską emisji. Od: Andrzej Sączek Radny Miasta Rybnika - odpowi
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-08 08:07
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Komórki organizacyjnej US ds. walki z niską emisji. Od: Andrzej Sączek Radny Miasta Rybnika - odpowi
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-02-08 08:07
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców
Opublikował: Barbara Kowal-Cetnar (Inspektor M-I) dnia 2019-02-08 07:56
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz gminnych nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2019-02-08 07:55
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Aleksandra Bróździak (Główny Specjalista M-I) dnia 2019-02-08 07:32
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-02-08 06:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: wynagrodzeń w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta Rybnika Od: Arkadiusz Szweda
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-07 17:53
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: prac podczas remontu chodnika na ul. Raciborskiej Od: Andrzej Wojaczek Radny Miasta
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-07 17:26
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Oświetlenia drogi na ul. Pniowskiej Od: Andrzej Sączek Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-07 17:23
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Wydatków na rzecz budowy dróg rowerowych
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-07 16:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-02-07 16:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-02-07 16:43
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Rozbudowa Stanicy Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-02-07 16:42
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: dopłat z budżetu miasta do subwencji oświatowej w latach 2010-2019 Od: Mirela Szutka Radna Miasta Ry
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-07 16:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) dnia 2019-02-07 14:56
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) dnia 2019-02-07 14:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) dnia 2019-02-07 14:56
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) dnia 2019-02-07 14:56
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-02-07 13:47
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-02-07 13:43
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-02-07 13:24
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: zapytanie o spotkanie z pracownikami RSK, ZZM i ZGM Od: Andrzej Wojaczek Radny Miasta
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-07 13:10
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-02-07 10:53
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-02-07 10:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-02-07 10:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-02-07 10:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-02-07 10:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-02-07 10:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-02-07 10:12
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i adaptacji pomieszczeń w Szkole Podst
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-02-07 10:12
Spotkania w dzielnicach
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-07 08:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-02-07 08:34
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: podania daty zmiany regulaminu odbioru śmieci Od: Mirela Szutka Radna Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-07 08:19
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Marek Florczyk MPZP22
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-07 08:16
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Łukasz Kłosek lodowisko
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-07 08:09
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Oświetlenia drogi - ul. Marusarzówny Od: Andrzej Sączek Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-07 08:04
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: 2019/17886 - zapytanie o dostawy ciepła po 2021 Od: Andrzej Wojaczek Radny Miasta
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-07 08:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: 2019/17248 - Strategii elektromobilności dla miasta Rybnika na lata 2019-2035 Od: Michał Radny Rady
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-02-07 07:56
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-02-07 06:00
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Młodszy Referent w Wydziale Podatków, Referacie Wymiaru Podatków
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-02-06 15:23
Oferty w trakcie konsultacji
Opis: Utworzenie zakładki
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-02-06 14:13
Tryb pozakonkursowy
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-02-06 14:12
 
 
Odsłon strony: 59001 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2009-11-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż