Dziennik wszystkich zmian treści dostępny jest pod linkiem Rejestr zmian umieszczonym w nagłówku. Rejestr ten zawiera następujące informacje: data zmiany, dane pracownika przekazującego nową treść lub żądającego jej usunięcia, nazwa strony oraz dokonany zakres zmiany (dodano/zmieniono/usunięto). Oprócz rejestru zmian na każdej stronie dostępna jest pozycja Pokaż rejestr zmian. Kliknięcie na tę pozycję spowoduje wyświetlenie metryki zmian treści strony. Nazwa strony – nazwa działu/poddziału wyświetlanej informacji lub tytuł publikowanej informacji np. ogłoszenia.

 
Rejestr
Strona
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-22 12:44
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Zakupu opału na potrzeby ogrzewania pomieszczenia Rady Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-22 12:38
Posiedzenia Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-22 12:32
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II) dnia 2023-09-22 12:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II) dnia 2023-09-22 12:12
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II) dnia 2023-09-22 12:08
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II) dnia 2023-09-22 12:05
Bank Zamiany Mieszkań
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz lokali zgłoszonych do Banku Zamiany Mieszkań
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2023-09-22 11:49
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II) dnia 2023-09-22 11:27
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II) dnia 2023-09-22 11:27
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-09-22 11:26
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II) dnia 2023-09-22 11:22
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II) dnia 2023-09-22 11:11
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karolina Pierchała (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-22 11:01
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa stołów i ław.
Opublikował: Krzysztof Soiński (Kierownik Referatu I-III) dnia 2023-09-22 10:53
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie BIP o zamówieniu - dostawa stołów i ław.
Opublikował: Krzysztof Soiński (Kierownik Referatu I-III) dnia 2023-09-22 10:45
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Usunięto dokument: Ogłoszenie BIP o zamówieniu - dostawa stołów i ław.
Opublikował: Krzysztof Soiński (Kierownik Referatu I-III) dnia 2023-09-22 10:45
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Starszy Specjalista w Centrum Systemów Kontrolno- Zarządczych, Referacie Kontroli We
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-09-22 09:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-09-22 09:57
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-09-22 09:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-09-22 09:48
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-09-22 09:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-09-22 08:57
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-09-22 08:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-22 08:17
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-22 08:17
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-22 08:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-22 08:02
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-09-22 07:57
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-09-22 07:56
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-09-22 07:55
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-09-22 07:54
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-09-22 07:53
Materiały na sesje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-22 07:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-22 07:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-09-22 07:43
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-09-22 07:43
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-22 07:42
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-22 07:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-22 07:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-22 07:41
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-22 07:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-22 07:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-22 07:38
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-22 07:38
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: ogłoszenie I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Stref
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M) dnia 2023-09-22 07:36
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargow
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M) dnia 2023-09-22 07:32
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 2023-09-22 07:32
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2023-09-22 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-09-21 21:36
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-09-21 21:36
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II) dnia 2023-09-21 17:30
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-21 17:24
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Przebudowa pomieszczeń na III piętrze nowej części budynku Urzędu Miasta ul. Bolesława Chrobrego 2 w
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-09-21 17:24
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-21 17:24
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II) dnia 2023-09-21 17:02
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II) dnia 2023-09-21 17:02
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-21 16:58
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II) dnia 2023-09-21 16:57
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-21 16:57
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II) dnia 2023-09-21 16:22
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II) dnia 2023-09-21 16:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-21 16:17
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-21 16:17
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II) dnia 2023-09-21 16:15
Biuro rzeczy znalezionych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Anna Tosta (Główny Specjalista Pd-II) dnia 2023-09-21 15:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-21 15:23
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-21 15:23
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-21 14:45
Biuro rzeczy znalezionych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Anna Tosta (Główny Specjalista Pd-II) dnia 2023-09-21 13:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-21 13:43
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-21 13:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-21 13:33
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-21 13:11
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-21 13:07
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-21 12:17
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-21 12:17
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-21 12:06
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-21 12:00
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-09-21 11:23
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-09-21 11:22
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-21 11:22
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-21 11:16
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-21 11:12
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-21 10:25
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-21 10:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-21 09:58
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-21 09:58
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-21 09:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-21 09:56
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-21 08:45
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-21 08:43
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-09-21 08:06
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-09-21 08:06
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2023-09-21 06:00
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-09-20 15:32
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-20 15:28
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-20 15:21
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-09-20 15:15
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-20 15:13
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-20 15:13
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-09-20 14:54
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-20 14:37
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-20 14:34
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-20 14:33
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-20 14:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-20 14:27
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-20 14:26
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-20 14:23
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-20 14:22
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-20 14:20
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-20 14:12
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-20 14:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-20 13:57
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-20 13:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-09-20 13:52
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-09-20 13:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-20 13:31
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-20 13:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-09-20 13:28
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-09-20 13:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-09-20 12:48
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-09-20 12:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-09-20 12:34
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-09-20 12:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-09-20 12:21
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-09-20 12:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-09-20 10:29
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-09-20 10:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-09-20 10:13
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-09-20 10:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-09-20 10:01
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-09-20 10:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-09-20 09:48
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-09-20 09:48
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-20 09:46
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-20 09:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-09-20 09:33
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Pawlak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-09-20 09:33
Dostawy
Opis: Opublikowano dokument: Dzierżawa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem monitorowania wydruków
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-09-20 08:55
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-20 08:50
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-20 08:48
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-09-20 08:47
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-09-20 08:41
Dostawy
Opis: Opublikowano dokument: Dzierżawa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem monitorowania wydruków
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-09-20 08:41
Dostawy
Opis: Usunięto dokument: Dzierżawa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem monitorowania wydruków
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-09-20 08:41
Dostawy
Opis: Usunięto dokument: Dzierżawa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem monitorowania wydruków
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-09-20 08:41
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-09-20 08:40
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-09-20 08:39
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-09-20 08:38
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-09-20 08:02
Wybory Parlamentarne 2023
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-20 07:45
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2023-09-20 06:00
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2023-09-19 16:24
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2023-09-19 16:24
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2023-09-19 16:23
Plan postępowań
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2023-09-19 14:48
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2023-09-19 14:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-09-19 13:59
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2023-09-19 13:59
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-19 13:29
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-19 13:29
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-19 13:26
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-19 13:26
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-19 13:24
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-19 13:24
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-19 13:24
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-19 13:24
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-19 13:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-19 13:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-19 13:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-19 13:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-19 13:19
Materiały na sesje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-19 13:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-19 13:18
Materiały na sesje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-19 13:18
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-19 13:17
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-19 13:17
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-19 13:17
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-19 13:17
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-19 13:16
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-19 13:16
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-19 13:15
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-19 13:15
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-19 13:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-19 13:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-19 13:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-19 13:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-19 13:08
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-19 13:08
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-09-19 13:06
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-09-19 13:04
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-09-19 12:56
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-09-19 12:51
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-09-19 12:51
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-09-19 12:15
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-19 12:03
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 2023-09-19 12:02
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-19 11:56
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-19 11:10
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-19 11:10
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-09-19 10:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-09-19 10:46
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-09-19 10:46
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II) dnia 2023-09-19 10:21
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II) dnia 2023-09-19 10:21
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II) dnia 2023-09-19 10:04
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II) dnia 2023-09-19 10:04
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-09-19 09:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-09-19 09:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-09-19 07:22
Pozostałe jednostki organizacyjne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-19 07:22
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2023-09-19 06:00
Spółki z udziałem Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Dorota Masłowska (Dyrektor Centrum SKZ-I) dnia 2023-09-18 15:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-18 14:38
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-18 14:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-18 14:24
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-18 14:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-18 14:11
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-18 14:11
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2023-09-18 14:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-18 12:56
Składy osobowe Rad Dzielnic
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-18 12:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-18 12:28
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-18 12:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-18 12:15
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-18 12:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-18 12:02
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-18 12:02
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-09-18 11:47
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-09-18 11:47
Posiedzenia Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-18 10:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-18 10:12
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-18 10:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-18 10:00
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-18 10:00
Mieszkania do remontu
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie o mieszkaniach do remontu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2023-09-18 09:50
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-18 09:46
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-18 09:46
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Beata Piwowar (Starszy Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-18 08:48
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Mariana Rejewskiego
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M) dnia 2023-09-18 07:40
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Pod Lasem
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M) dnia 2023-09-18 07:38
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2023-09-18 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-15 14:43
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-15 14:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-15 14:37
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-15 14:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-15 14:29
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-15 14:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-15 14:22
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-15 14:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-15 14:07
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-15 14:07
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-15 14:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-15 13:58
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-15 13:58
Wybory Parlamentarne 2023
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-15 13:53
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-15 13:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-15 13:46
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-15 13:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-15 13:37
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-15 13:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-15 13:29
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-15 13:29
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-15 12:26
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-15 12:23
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-15 12:11
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-15 12:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-15 11:55
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-15 11:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-15 11:55
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-15 11:55
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-15 11:53
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Beata Piwowar (Starszy Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-15 11:05
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-15 10:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-15 10:28
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Samodzielny Referent w Wydziale Podatków, Referacie Rachunkowości Podatkowej, Windyk
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-09-15 10:14
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-15 09:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-15 09:45
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-15 09:44
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-15 09:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-15 09:01
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-15 09:01
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Dziewior (Inspektor MPU) dnia 2023-09-15 08:59
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Dziewior (Inspektor MPU) dnia 2023-09-15 08:59
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Rybnik przeznaczonych do zbycia na rzecz
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2023-09-15 08:36
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Rybnik przeznaczonych do zbycia na rzecz
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2023-09-15 08:36
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Rybnik przeznaczonych do zbycia na rzecz
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2023-09-15 08:35
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości lokalowych
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2023-09-15 08:34
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości lokalowych
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2023-09-15 08:32
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargow
Opublikował: Ewa Weremiuk (Specjalista M) dnia 2023-09-15 08:18
Dostawy
Opis: Opublikowano dokument: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Inspektor ZP) dnia 2023-09-15 08:13
Wybory Parlamentarne 2023
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-15 08:02
Wybory Parlamentarne 2023
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-15 08:01
Wybory Parlamentarne 2023
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-15 08:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-15 07:59
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-15 07:59
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Przyjęcia regulaminu pracy Rady ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zwoływania posiedzeń oraz uspr
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-15 07:58
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-15 07:50
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M) dnia 2023-09-15 07:47
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wystosowania pisma do Urzędu Miasta Rybnika o uwzględnienie w budżecie remontu dróg w Orzepowicach
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-15 07:43
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Usunięto dokument: Wystosowania pisma do Urzędu Miasta Rybnika o uwzględnienie w budżecie remontu dróg w Orzepowicach
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-15 07:43
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2023-09-15 06:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-14 18:50
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-14 18:50
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Wsparcie systemu MyQ
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Inspektor ZP) dnia 2023-09-14 17:16
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Andrzej Czogalik (Starszy Inspektor I-I) dnia 2023-09-14 16:21
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karolina Pierchała (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-14 16:17
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-14 16:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-14 15:46
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-14 15:46
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-09-14 15:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-14 15:43
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-14 15:43
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-14 15:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-14 15:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-14 15:25
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-14 15:25
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-14 15:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-14 15:16
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-14 15:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-14 15:07
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-14 15:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-14 15:07
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-14 15:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-14 15:07
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-14 15:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-14 15:07
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-14 15:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-14 15:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-14 15:07
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-14 15:07
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-14 15:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-14 15:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-09-14 14:53
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-09-14 14:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-09-14 14:53
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-09-14 14:53
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-09-14 14:53
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-09-14 14:49
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-09-14 14:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-09-14 14:48
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-09-14 14:48
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-09-14 14:48
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-09-14 14:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-09-14 14:47
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-09-14 14:47
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Przebudowa kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2023-09-14 14:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-14 14:04
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-14 14:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-14 14:03
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-14 14:03
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-14 14:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-14 14:02
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-09-14 13:46
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-14 12:31
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-14 09:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-14 09:45
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Hanna Szulik (Starszy Specjalista E-IV) dnia 2023-09-13 15:15
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-13 14:29
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-13 14:27
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-13 14:26
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-13 14:25
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-13 14:24
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-13 14:21
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-13 14:19
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-09-13 13:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-13 13:30
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-13 13:30
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-13 13:23
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-13 13:08
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-13 13:05
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-13 13:03
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-13 13:01
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-09-13 12:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 12:33
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 12:33
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-09-13 12:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 12:01
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 12:01
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-09-13 11:47
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 11:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 11:16
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-09-13 11:16
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-09-13 10:43
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:35
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:34
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:33
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Zapytanie ofertowe - Plan Rozwoju Sieci Drogowej
Opublikował: Gabriela Wochnik (Starszy Inspektor D) dnia 2023-09-13 10:32
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:31
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:31
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:27
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:27
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:26
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:25
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:23
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:23
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:19
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:18
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:17
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:16
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:15
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:14
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-13 10:14
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:13
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-13 10:11
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II) dnia 2023-09-13 10:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:07
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:07
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:05
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:04
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 10:04
Wybory Parlamentarne 2023
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-13 09:51
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-13 09:50
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-09-13 09:30
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-09-13 09:30
Informacje dla kandydatów
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-09-13 09:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-13 09:01
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-13 09:01
Wybory do Rad Dzielnic
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-09-13 09:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-13 08:51
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-13 08:51
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Budowy na "terenie integracyjnym" przy ul. Krzywej dwutorowego bulodromu oraz poparcia inicjatywy Un
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-13 08:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-13 08:33
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-13 08:33
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: ogłoszenie II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Górnośląskiej 108
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M) dnia 2023-09-13 08:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-13 08:18
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-13 08:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-13 08:05
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-13 08:05
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2023-09-13 06:00
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-09-12 15:01
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-12 14:41
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-12 14:40
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-09-12 14:31
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sebastian Gremlik (Inspektor SKZ-II) dnia 2023-09-12 14:21
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Podinspektor w Wydziale Architektury, Referacie Planowania Przestrzennego (2 stanowi
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-09-12 12:43
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-09-12 12:41
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Monika Dubiel (Podinspektor G-I) dnia 2023-09-12 12:40
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-12 12:27
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-09-12 11:57
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Organizacji wydarzenia o charakterze kulturalnym pt. dzień sąsiada/pieczenie ziemniaka w Popielowie
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-12 11:40
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-09-12 11:35
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karolina Pierchała (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-12 10:52
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-12 10:42
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-09-12 10:07
Plan postępowań
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2023-09-12 09:50
Wybory do Rad Dzielnic
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-09-12 09:00
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe pierwsze
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-09-12 08:52
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-12 08:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-12 08:19
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-12 08:19
Wybory Parlamentarne 2023
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-12 07:28
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2023-09-12 06:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-11 16:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-11 16:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-11 15:56
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-11 15:56
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-11 15:38
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-11 15:38
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-11 15:24
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-11 15:16
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-11 15:12
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2023-09-11 14:37
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-11 14:34
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-11 14:34
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Patryk Gogolok (Główny Specjalista SI) dnia 2023-09-11 13:19
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Patryk Gogolok (Główny Specjalista SI) dnia 2023-09-11 13:16
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-11 12:35
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-11 12:35
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2023-09-11 12:28
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2023-09-11 12:25
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2023-09-11 12:23
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Wiśniewska-Mazurek (Referent MPU) dnia 2023-09-11 12:14
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-11 12:04
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-11 12:04
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-11 11:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2023-09-11 11:24
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2023-09-11 11:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Inspektor SO-II) dnia 2023-09-11 09:19
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Inspektor SO-I) dnia 2023-09-11 09:19
Mieszkania do remontu
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie o mieszkaniach do remontu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2023-09-11 08:44
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Zakupu sprzętu nagłaśniającego na potrzeby Rady Dzielnicy Zamysłów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-11 08:21
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2023-09-11 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-08 12:18
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-08 12:18
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-08 12:13
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-09-08 11:59
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-09-08 11:59
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-09-08 11:58
Kryteria przyznawania mieszkań
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2023-09-08 11:47
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-08 11:30
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-08 11:19
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-08 11:11
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-08 11:11
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-08 11:10
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-08 11:08
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-08 11:07
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karolina Pierchała (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-08 10:49
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Jarosław Kotas (Podinspektor MPU) dnia 2023-09-08 10:39
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I) dnia 2023-09-08 09:37
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I) dnia 2023-09-08 09:31
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-09-08 09:17
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-09-08 09:15
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-08 09:05
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-08 09:03
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-08 08:59
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-08 08:57
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I) dnia 2023-09-08 07:38
Posiedzenia Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-08 07:22
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2023-09-08 06:00
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 17:42
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 17:31
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 17:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-07 17:20
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-07 17:20
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 17:19
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 17:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-07 17:10
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-07 17:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-07 17:00
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-07 17:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-07 16:43
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-07 16:43
Posiedzenia Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-07 16:16
Posiedzenia Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-07 16:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-07 15:45
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-07 15:45
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I) dnia 2023-09-07 14:30
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 14:20
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I) dnia 2023-09-07 14:09
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I) dnia 2023-09-07 14:07
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 13:43
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 13:37
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Organizacji loterii fantowej podczas wydarzenia pn. "Dni Orzepowic"
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-07 13:17
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustanowienia strony "Zebrzydowice27" oficjalnym komunikatorem Rady Dzielnicy Zebrzydowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:48
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wydatkowania środków związanych z bieżącą działalnością Rady Dzielnicy Zebrzydowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:47
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Regulaminu pracy Rady Dzielnicy Zebrzydowice ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zwoływania posied
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:47
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Zatwierdzenia wykazu propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy Zebrzydowice n
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:47
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Rocznego planu posiedzeń Rady Dzielnicy Zebrzydowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:42
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Zebrzydowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:41
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Zebrzydowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:41
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy Zebrzydowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:41
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy Zebrzydowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:41
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Zebrzydowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:40
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Zebrzydowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:40
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Zebrzydowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:40
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Zebrzydowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:40
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Zebrzydowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:39
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyrażenia opinii w zakresie wysuwanych przez mieszkańców Zamysłowa postulatów oraz proponowanych zmi
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:37
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Zatwierdzenia propozycji do projektu budżetu Miasta na 2024 rok przygotowanych przez Zarząd Dzielnic
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:37
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wydatkowania środków finansowych przez Zarząd Dzielnicy Zamysłów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:36
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Zamysłów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:35
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Zamysłów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:35
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy Zamysłów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:35
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Sekretarza Zarządu Dzielnicy Zamysłów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:35
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Planów działania Rady, w tym rocznego planu posiedzeń Rady i planu dyżurów Radnych oraz regulaminu p
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:35
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Zamysłów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:34
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Zamysłów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:34
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Zamysłów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:34
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Zamysłów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:33
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Zamysłów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:33
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Zamysłów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:32
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Regulaminu pracy Rady Dzielnicy Wielopole ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zwoływania posiedzeń
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:31
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Zatwierdzenia wykazu propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla dzielnicy Wielopole na r
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:31
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Planów posiedzeń Rady Dzielnicy Wielopole oraz planów dyżurów radnych Rady Dzielnicy Wielopole na ro
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:30
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Organizacji poczęstunku dla dzieci uczestniczących w obchodach Dnia Dziecka w Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:29
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wydatkowania środków finansowych w 2023 r. na cele reprezentacyjne Rady Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:29
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wydatkowania środków finansowych w 2023 r. na cele organizowania posiedzeń Rady Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:29
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:28
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:28
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:28
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:27
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:27
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:27
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:26
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:26
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:25
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:25
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Organizacji wydarzenia o charakterze kulturalnym pn.: festyn rodzinno-odpustowy
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:11
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Organizacji wydarzenia o charakterze kulturalnym pn.: festyn rodzinno-odpustowy
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:09
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Organizacji wydarzenia o charakterze kulturalnym pn.: festyn rodzinno-odpustowy
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:07
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Organizacji wraz ze Stowarzyszeniem Promocji Regionalnej "Rybnicka Kuźnia" wydarzenia o charakterze
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:06
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy Rybnicka Kuźnia
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:05
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Rocznego planu posiedzeń Rady Dzielnicy Rybnicka Kuźnia oraz planu dyżurów radnych Rady Dzielnicy Ry
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:05
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Organizacji wydarzenia o charakterze kulturalnym/rekreacyjnym pt.: Dzień Dziecka
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:05
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wydatkowania środków związanych z bieżącą działalnością Rady Dzielnicy Rybnika Kuźnia
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:05
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Rybnicka Kuźnia
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:04
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Zarządu Dzielnicy Rybnic
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:04
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Rybnicka Kuźnia
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:04
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy Rybnicka Kuźnia
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:04
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Rybnicka Kuźnia
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:03
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Rybnicka Kuźnia
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:03
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Rybnicka Kuźnia
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:03
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Rybnicka Kuźnia
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:02
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Rybnicka Kuźnia
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:02
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Organizacji poczęstunku na wydarzeniu o charakterze kulturalnym pn. dożynki w Popielowie w dniu 27.0
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 12:01
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustaleń Rady Dzielnicy dotyczących propozycji do budżetu Miasta Rybnika dotyczących dzielnicy Popiel
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:59
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Uchwalenia planów działania Rady, w tym rocznego planu posiedzeń Rady i planu dyżurów Radnych oraz r
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:58
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Organizacji wydarzenia o charakterze rekreacyjnym pn.: Festyn organizowany przez MKS 32 Radziejów-Po
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:57
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Organizacji wydarzenia o charakterze kulturalnym pn. Festyn z okazji rozpoczęcia lata w dzielnicy P
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:57
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wydatkowania środków związanych z bieżącą działalnością Rady Dzielnicy Popielów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:57
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy Popielów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:56
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy Popielów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:56
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wydatkowania środków finansowych na poczęstunek związany z wizytą grupy rowerowej "Wandrusie"
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:56
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Popielów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:55
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Popielów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:54
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Popielów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:54
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Popielów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:54
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Popielów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:42
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Popielów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:42
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Popielów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:39
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Popielów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:38
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Zwiększenie przyjętej kwoty na organizację "Dni Orzepowic"
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:33
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wystosowania pisma do Urzędu Miasta Rybnika o uwzględnienie w budżecie remontu dróg w Orzepowicach
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:32
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wydatkowania środków związanych z bieżącą działalnością Rady Dzielnicy Orzepowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:31
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy Orzepowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:30
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Organizacji wydarzenia o charakterze kulturalnym/sportowym/edukacyjnym/ rekreacyjnym pn. "Dni Orzepo
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:30
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Zatwierdzenia wykazu propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy Orzepowice na
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:30
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy Orzepowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:29
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wprowadzenia do stosowania "Regulaminu Rady Dzielnicy Orzepowice"
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:29
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wydatkowania środków związanych z bieżącą działalnością Rady Dzielnicy Orzepowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:29
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Orzepowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:28
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Orzepowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:28
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Orzepowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:28
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy Orzepowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:28
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Orzepowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:27
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wybory Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Orzepowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:27
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Orzepowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:27
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wybory Przewodniczącego Rady Dzielnicy Orzepowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:26
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Planu zadań inwestycyjnych na terenie dzielnicy Ochojec na rok 2024
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:25
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Orzepowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:25
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Orzepowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:25
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wydatkowania środków związanych z bieżącą działalnością Rady Dzielnicy Ochojec
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:24
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Zabezpieczenia środków Finansowych na współorganizację przez Radę Dzielnicy wraz z Kołem Gospodyń Wi
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:24
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Dofinansowania organizacji spotkania na zakończenie sezonu 2022/2023 przez Ludowy Klub Sportowy "Pło
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:23
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Powołania stałych Zespołów Rady Dzielnicy Ochojec
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:20
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Zabezpieczenia środków finansowych na współorganizację przez Radę Dzielnicy festynu rodzinnego z Mie
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:20
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Ochojec
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:19
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy Ochojec
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:19
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy Ochojec
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:19
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ochojec
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:18
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Ochojec
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:18
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Ochojec
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:18
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Ochojec
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:18
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ochojec
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:17
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ochojec
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:16
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ochojec
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:16
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Organizacji Festynu Środowiskowego
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:15
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Organizacji spotkania integracyjnego mieszkańców dzielnicy
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:15
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Remontu ulic Stefana Batorego i Grota Roweckiego
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:15
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy Niewiadom
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:14
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy Niewiadom
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:14
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Niewiadom
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:14
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Niewiadom
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:13
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Niewiadom
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:13
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Niewiadom
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:13
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Niewiadom
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:13
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Niewiadom
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:11
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Niewiadom
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:11
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Niewiadom
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:11
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Rocznego planu posiedzeń Rady Dzielnicy Meksyk oraz dyżurów radnych Rady Dzielnicy
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:10
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Zatwierdzenia wykazu propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy Meksyk na 2023
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:10
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Regulaminu pracy Rady Dzielnicy Meksyk ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zwoływania posiedzeń or
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:09
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy Meksyk
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:08
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Meksyk
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:07
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy Meksyk
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:07
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Meksyk
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:06
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Meksyk
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 11:05
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządy Dzielnicy Meksyk
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:59
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządy Dzielnicy Meksyk
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:55
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Meksyk
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:54
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Meksyk
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:51
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Meksyk
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:51
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Organizacji akcji krwiodawstwa
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:50
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Meksyk
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:50
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Zmiany uchwały nr 15/II/2023 z dnia 05.06.2023 w sprawie współorganizacji z MOSiR em festynu rodzinn
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:49
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Organizacji Festiwalu Dyni
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:49
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-07 10:49
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Zmiany uchwały 13/II/2023 z dnia 05.06.2023 r. w sprawie wydania zgody Przewodniczącej Zarządu na wy
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:49
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Zakupu rolety drzwiowej do siedziby Rady
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:49
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Organizacji loterii: "Wesoła Nutka"
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:48
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Organizacji loterii: "Wesoła Nutka"
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:48
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Organizacji loterii: "Wesoła Nutka"
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:47
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Organizacji loterii: "Wesoła Nutka"
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:46
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Zlecenia zaprojektowania i wykonania banera
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:44
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wydania zgody Przewodniczącej Zarządu na wydatkowanie kwoty 600 zł z budżetu na 2023 r.
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:44
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Współorganizacji z MOSIR em festynu rodzinnego
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:42
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Zatwierdzenia wykazu propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy Kamień na 2023
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:41
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Rocznego planu posiedzeń Rady Dzielnicy Kamień
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:41
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Złożenia propozycji do projektu budżetu Miasta na 2024 r.
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:41
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy Kamień
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:40
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy Kamień
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:40
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-07 10:40
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Kamień
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:39
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Kamień
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:39
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Kamień
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:39
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Kamień
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:39
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Kamień
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:38
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Kamień
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:38
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Kamień
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:37
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Kamień
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:36
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Organizacji Festynu Dzielnicowego
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:31
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy Grabownia
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:30
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy Grabownia
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:30
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Sposobu wydatkowania środków finansowych w 2023 r.
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:30
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Grabownia
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:29
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu Głosowania na Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy Grabownia
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:25
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Grabownia
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:25
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Grabownia
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:25
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Grabownia
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:18
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Grabownia
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:17
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Grabownia
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:16
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Grabownia
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:15
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Realizacji zadania Akcja - Integracja! Imprezy środowiskowej wraz z grą terenową, ujętego w wykazie
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:03
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Realizacji zadania "Integracyjna wycieczka autokarowa mieszkańców, Rady Dzielnicy i zawodników klubu
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:03
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Realizacji zadania "Wielkie Grzybobranie"- VII edycja Mistrzostw Śląska w Grzybobraniu w Ośrodku Spo
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:01
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Realizacji zadania Dzielnicowy Dzień Seniora w Rybniku-Golejowie wraz z konkursem "Zasłużony dla Gol
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:01
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Realizacji zadania Posiedzenie Kapituły Tytułu Honorowego "Zasłużony dla Golejowa", ujętego w wykazi
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:01
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Przyjęcia kalendarium zainicjowanych i współorganizowanych przez Radę imprez kulturalnych, sportowyc
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 10:00
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Realizacji zadania "Wielkie Grzybobranie"- VII edycja Mistrzostw Śląska w Grzybobraniu w Ośrodku Spo
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:59
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Zmiany regulaminu pracy Rady ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zwoływania posiedzeń oraz usprawi
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:58
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Przyjęcia kalendarium zainicjowanych i współorganizowanych przez Radę imprez kulturalnych, sportowyc
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:58
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Propozycji odnośnie wydatkowania środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Miasta Rybnika dla D
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:58
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Przyjęcia kalendarium zainicjowanych i współorganizowanych przez Radę imprez kulturalnych, sportowyc
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:57
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Propozycji odnośnie wydatkowania środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Miasta Rybnika dla D
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:57
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Planu posiedzeń Rady Dzielnicy Golejów na 2023 rok
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:56
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Planu posiedzeń Rady Dzielnicy Golejów na 2023 rok
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:56
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Przyjęcia regulaminu pracy Rady ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zwoływania posiedzeń oraz uspr
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:56
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Propozycji do projektu budżetu Miasta na 2024 rok
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:56
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Golejów i Sekretarza Zar
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:55
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Golejów i Sekretarza Zarządu Dzielnicy Golejów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:55
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Golejów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:54
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Golejów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:54
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Golejów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:53
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Golejów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:53
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Golejów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:52
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Golejów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:51
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Golejów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:44
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Golejów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:44
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia wydatkowania środków finansowych na opłatę za zużycie energii elektrycznej w siedzibie Rad
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:43
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Organizacji wydarzenia o charakterze edukacyjnym pn.: Akcja "Las 2023"
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:42
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wydatkowania środków związanych z bieżącą działalnością Rady Dzielnicy Chwałowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:42
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Upamiętnienia 120-lecia Kopalni Chwałowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:41
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Organizacji wydarzenia o charakterze sportowym pn.: Festyn rodzinny połączony z turniejem grup dziec
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:41
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Planu posiedzeń Rady Dzielnicy Chwałowice oraz planu dyżurów radnych Rady Dzielnicy Chwałowice na ro
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:40
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Regulaminu pracy Rady Dzielnicy Chwałowice ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zwoływania posiedze
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:40
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Zatwierdzenia wykazu propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy Chwałowice na
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:40
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Chwałowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:38
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Chwałowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:38
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy Chwałowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:38
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy Chwałowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:38
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Chwałowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:37
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Chwałowcie
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:37
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Chwałowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:37
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Chwałowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:36
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Chwałowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:34
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Chwałowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:34
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Chwałowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:32
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Chwałowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:32
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wydatkowania środków związanych z bieżącą działalnością Rady Dzielnicy Chwałęcice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:31
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Współorganizacji wydarzenia o charakterze kulturalno - rekreacyjnym pt.: "Dzień seniora w Chwałęcica
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:30
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Współorganizacji wydarzenia o charakterze kulturalno - rekreacyjnym pt.: "Wiwat wakacje w Chwałęcica
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:29
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Współorganizacji wydarzenia o charakterze kulturalno - rekreacyjnym pt.: "Pożegnanie wakacji w Chwał
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:29
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy Chwałęcice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:25
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy Chwałęcice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:25
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Chwałęcice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:24
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Chwałęcice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:24
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Chwałęcice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:23
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Chwałęcice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:23
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Chwałęcice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:23
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Chwałęcice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:22
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Chwałęcice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:22
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-07 09:21
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Zakupu materiałów informacyjnych i promocyjnych
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:21
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Organizacji akcji sprzątania parku osiedlowego
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:20
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Organizacji akcji sprzątania parku osiedlowego
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:20
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Organizacji wydarzenia dla seniorów z dzielnicy Boguszowice Osiedle
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:20
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wydatków związanych z utrzymaniem siedziby rady dzielnicy
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:19
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Organizacji wydarzenia dla społeczności lokalnej pt. " Boguszowice Razem"
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:19
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Organizacji wydarzenia dla społeczności lokalnej pt. "Boguszowice Razem"
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:19
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Uchwalenia planu finansowego i propozycji wydatkowania środków przewidzianych na działalność
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:18
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wydatkowania środków związanych z bieżącą działalnością Rady Dzielnicy Boguszowice Osiedle
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:18
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia planów działania Rady i rocznego planu posiedzeń Rady
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:17
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia regulaminu pracy Rady
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:17
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy Boguszowice Osiedle
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:16
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy Boguszowice Osiedle
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:16
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Boguszowice Osiedle
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:16
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Boguszowice Osiedle
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:15
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Boguszowice Osiedle
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:15
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Boguszowice Osiedle
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:14
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Boguszowice Osiedle
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:14
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Boguszowice Osiedle
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:14
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowana na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Boguszowice Osiedle
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:13
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowana na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Boguszowice Osiedle
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:13
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Boguszowice Osiedle
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:10
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Boguszowice Osiedle
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:10
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowana na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Boguszowice Osiedle
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:09
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Boguszowice Osiedle
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:07
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Boguszowice Osiedle
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-07 09:06
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wystosowania pisma do Urzędu Miasta Rybnika o uwzględnienie w budżecie remontu dróg w Orzepowicach
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-07 07:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-07 07:22
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-07 07:22
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2023-09-07 06:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-06 15:21
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-06 15:19
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Edyta Kania (Starszy Inspektor M) dnia 2023-09-06 15:00
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Organizacji akcji krwiodawstwa
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-06 14:55
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Zakupu rolety drzwiowej do siedziby Rady
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-06 14:53
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Zmiany uchwały 13/II/2023 z dnia 05.06.2023 r. w sprawie wydania zgody Przewodniczącej Zarządu na wy
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-06 14:51
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Organizacji Festiwalu Dyni
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-06 14:49
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Zmiany uchwały nr 15/II/2023 z dnia 05.06.2023 w sprawie współorganizacji z MOSiR em festynu rodzinn
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-06 14:48
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-06 14:27
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-06 14:27
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-06 14:27
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-06 14:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-06 14:03
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-06 14:03
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Dziewior (Inspektor MPU) dnia 2023-09-06 14:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Dziewior (Inspektor MPU) dnia 2023-09-06 14:00
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Dziewior (Inspektor MPU) dnia 2023-09-06 14:00
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-06 13:42
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-06 13:40
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-06 13:38
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-06 13:37
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-06 13:37
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-06 13:35
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-06 13:35
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-06 13:34
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-06 13:33
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-06 13:23
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-06 13:23
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-06 13:21
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-06 13:21
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-06 13:20
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-06 13:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Dziewior (Inspektor MPU) dnia 2023-09-06 12:40
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Dziewior (Inspektor MPU) dnia 2023-09-06 12:40
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-06 12:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-06 12:36
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-06 12:29
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-06 12:27
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-06 12:25
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-06 12:23
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-09-06 12:23
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-06 12:23
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-06 12:23
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-06 12:21
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-06 12:19
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-06 12:18
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-06 12:17
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-06 12:17
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-06 12:16
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-06 12:16
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-06 12:11
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-06 12:05
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-06 12:03
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Dziewior (Inspektor MPU) dnia 2023-09-06 12:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Dziewior (Inspektor MPU) dnia 2023-09-06 12:00
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Dziewior (Inspektor MPU) dnia 2023-09-06 11:55
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Dziewior (Inspektor MPU) dnia 2023-09-06 11:55
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Dziewior (Inspektor MPU) dnia 2023-09-06 11:55
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-06 11:51
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-06 11:49
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-06 11:48
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-06 11:47
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-09-06 11:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-06 10:59
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-06 10:59
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-06 10:42
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-06 10:30
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-06 10:20
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-09-06 09:48
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-06 09:26
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-06 09:06
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-09-06 08:57
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-09-06 08:57
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 2023-09-06 08:53
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-06 08:42
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-06 08:25
Posiedzenia Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-06 07:37
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2023-09-06 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-05 12:19
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-05 12:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-05 12:08
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-05 12:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-05 11:57
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-05 11:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-05 11:50
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-05 11:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-05 11:43
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-05 11:43
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Żaneta Gałuszka (Starszy Inspektor PS-II) dnia 2023-09-05 09:21
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-05 08:58
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-05 08:45
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-05 08:42
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-05 08:40
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-05 08:39
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-05 08:37
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-05 08:36
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-05 08:34
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-05 08:32
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-05 08:30
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2023-09-05 06:00
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sebastian Gremlik (Inspektor SKZ-II) dnia 2023-09-04 14:00
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sebastian Gremlik (Inspektor SKZ-II) dnia 2023-09-04 13:54
Mieszkania do remontu
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie o mieszkaniach do remontu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2023-09-04 13:27
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Żaneta Gałuszka (Starszy Inspektor PS-II) dnia 2023-09-04 13:23
Aktualności
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Żaneta Gałuszka (Starszy Inspektor PS-II) dnia 2023-09-04 13:19
Aktualności
Opis: Opublikowano
Opublikował: Żaneta Gałuszka (Starszy Inspektor PS-II) dnia 2023-09-04 13:18
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Żaneta Gałuszka (Starszy Inspektor PS-II) dnia 2023-09-04 13:18
Aktualności
Opis: Opublikowano
Opublikował: Żaneta Gałuszka (Starszy Inspektor PS-II) dnia 2023-09-04 13:03
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Żaneta Gałuszka (Starszy Inspektor PS-II) dnia 2023-09-04 13:03
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-09-04 12:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-04 08:28
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-04 08:28
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-04 08:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-04 08:10
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-04 08:10
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-04 08:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-04 07:50
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patrycja Krzemińska (Stażysta Ar-II) dnia 2023-09-04 07:50
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: ogłoszenie I przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Prostej
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M) dnia 2023-09-04 07:41
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: ogłoszenie I przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Raciborskiej
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M) dnia 2023-09-04 07:39
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: ogłoszenie I przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Cedrowej
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M) dnia 2023-09-04 07:37
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: ogłoszenie I przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej ul. Raciborskiej
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M) dnia 2023-09-04 07:35
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: ogłoszenie I przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej ul. Cedrowej
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M) dnia 2023-09-04 07:33
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Przemysłowej 14
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M) dnia 2023-09-04 07:28
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2023-09-04 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-01 12:51
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Majerczak (Inspektor Ar-II) dnia 2023-09-01 12:51
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Modernizacja ogrodzenia przy ul. Mikołowskiej w Rybniku
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-09-01 12:40
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-09-01 12:39
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Realizacji zadania Dzielnicowy Dzień Seniora w Rybniku-Golejowie wraz z konkursem "Zasłużony dla Gol
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-01 12:30
Wybory Parlamentarne 2023
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-01 12:24
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-09-01 12:24
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Realizacji zadania "Integracyjna wycieczka autokarowa mieszkańców, Rady Dzielnicy i zawodników klubu
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-01 12:21
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Realizacji zadania Akcja - Integracja! Imprezy środowiskowej wraz z grą terenową, ujętego w wykazie
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-01 12:18
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Realizacji zadania Posiedzenie Kapituły Tytułu Honorowego "Zasłużony dla Golejowa", ujętego w wykazi
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-01 12:04
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Realizacji zadania Posiezenia Kapituły Tytułu Honorowego "Zasłużony dla Goeljowa", ujętego w wykazie
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-01 12:01
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Realizacja zadania Dzielnicowy Dzień Seniora w Rybniku-Golejowie wraz z konkursem "Zasłużony dla Gol
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-01 11:57
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II) dnia 2023-09-01 11:56
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II) dnia 2023-09-01 11:56
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Realizacji zadania "Wielkie Grzybobranie"- VII edycja Mistrzostw Śląska w Grzybobraniu w Ośrodku Spo
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-01 11:25
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Propozycji odnośnie wydatkowania środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Miasta Rybnika dla D
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-01 11:14
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Zmiany regulaminu pracy Rady ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zwoływania posiedzeń oraz usprawi
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-09-01 11:09
 
 
Odsłon strony: 183059 Metryka
Redaktor: Przemysław Szulc (Główny Specjalista C)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-04-26 Zmiana redaktora stronyPrzemysław Szulc (Główny Specjalista C)
2015-04-28 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2009-11-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)