Dziennik wszystkich zmian treści dostępny jest pod linkiem Rejestr zmian umieszczonym w nagłówku. Rejestr ten zawiera następujące informacje: data zmiany, dane pracownika przekazującego nową treść lub żądającego jej usunięcia, nazwa strony oraz dokonany zakres zmiany (dodano/zmieniono/usunięto). Oprócz rejestru zmian na każdej stronie dostępna jest pozycja Pokaż rejestr zmian. Kliknięcie na tę pozycję spowoduje wyświetlenie metryki zmian treści strony. Nazwa strony – nazwa działu/poddziału wyświetlanej informacji lub tytuł publikowanej informacji np. ogłoszenia.

 
Rejestr
Strona
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent Kd) dnia 2022-10-07 14:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-10-07 13:02
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 2022-10-07 12:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-07 12:08
Plan postępowań
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2022-10-07 11:59
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-07 11:29
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-07 11:28
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-07 11:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-07 10:56
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Liliana Pieńkosz (Główny Specjalista AKW) dnia 2022-10-07 10:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-07 10:54
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Liliana Pieńkosz (Główny Specjalista AKW) dnia 2022-10-07 10:53
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Liliana Pieńkosz (Główny Specjalista AKW) dnia 2022-10-07 10:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-10-07 10:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-10-07 10:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-10-07 10:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-10-07 10:18
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Starszy Specjalista MPU) dnia 2022-10-07 10:08
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-10-07 10:04
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-10-07 10:04
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Beracz (Główny Specjalista MPU) dnia 2022-10-07 10:02
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-10-07 09:19
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-10-07 09:15
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-10-07 09:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-07 09:09
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-10-07 09:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-07 09:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-07 09:04
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Pełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego dla budowy i rozbudowy ulicy Storczyków w Rybn
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-07 09:03
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M) dnia 2022-10-07 07:12
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2022-10-07 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-06 15:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-06 14:56
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Sabina Machulec
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-10-06 14:09
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-10-06 13:09
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-10-06 13:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-06 12:30
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-10-06 12:01
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-10-06 11:59
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06 11:49
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06 11:44
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Podinspektor w Wydziale Strategii i Obsługi Inwestora
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent Kd) dnia 2022-10-06 11:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2022-10-06 11:08
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-10-06 11:08
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-10-06 11:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06 10:59
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06 10:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06 10:56
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06 10:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06 10:56
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06 10:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06 10:55
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06 10:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06 10:55
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06 10:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06 10:54
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06 10:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06 10:53
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06 10:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06 10:53
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06 10:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06 10:52
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06 10:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06 10:51
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06 10:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06 10:51
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06 10:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06 10:50
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06 10:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06 10:49
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06 10:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06 10:48
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06 10:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06 10:48
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06 10:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06 10:47
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06 10:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06 10:46
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06 10:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06 10:45
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06 10:45
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06 10:45
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06 09:43
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06 09:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06 09:10
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06 09:05
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-10-06 08:18
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-10-06 08:16
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-10-06 08:12
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2022-10-06 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-05 15:16
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Remont łazienki w pomieszczeniu socjalnym Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-05 15:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-05 15:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-05 15:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-05 15:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-05 15:08
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Remont łazienki w pomieszczeniu socjalnym Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-05 15:08
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I) dnia 2022-10-05 15:06
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I) dnia 2022-10-05 15:04
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I) dnia 2022-10-05 15:04
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I) dnia 2022-10-05 15:02
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-10-05 14:37
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Jarosław Kotas (Podinspektor MPU) dnia 2022-10-05 14:37
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-10-05 14:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-05 13:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-05 13:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-05 13:39
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-10-05 13:21
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Monika Dubiel (Podinspektor G-I) dnia 2022-10-05 12:55
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2022-10-05 12:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-05 12:03
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-10-05 10:59
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-10-05 10:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-05 10:55
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Starszy Inspektor SO-III) dnia 2022-10-05 10:43
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M) dnia 2022-10-05 10:05
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Monika Wiechoczek (Młodszy Referent Ad-III) dnia 2022-10-05 09:44
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Monika Wiechoczek (Młodszy Referent Ad-III) dnia 2022-10-05 09:41
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-10-05 09:12
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Kamila Niebrzydowska (Starszy Specjalista E-I) dnia 2022-10-05 08:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-05 08:14
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Monika Wiechoczek (Młodszy Referent Ad-III) dnia 2022-10-05 07:42
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Monika Wiechoczek (Młodszy Referent Ad-III) dnia 2022-10-05 07:41
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Monika Wiechoczek (Młodszy Referent Ad-III) dnia 2022-10-05 07:39
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę od 5.10-26.10
Opublikował: Daria Zdyb (Starszy Inspektor M) dnia 2022-10-05 07:30
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę od 5.10-26.10
Opublikował: Daria Zdyb (Starszy Inspektor M) dnia 2022-10-05 07:29
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
Opublikował: Joanna Swadźba (Główny Specjalista M) dnia 2022-10-05 07:25
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
Opublikował: Joanna Swadźba (Główny Specjalista M) dnia 2022-10-05 07:24
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2022-10-05 06:00
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2022-10-04 14:43
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2022-10-04 14:41
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-10-04 14:40
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michał Adamik (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2022-10-04 14:28
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-10-04 14:25
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-10-04 14:21
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-10-04 13:49
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-10-04 13:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-04 13:20
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe pierwsze
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-10-04 13:13
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe pierwsze
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-10-04 13:06
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-10-04 13:01
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-10-04 13:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-10-04 12:59
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe pierwsze
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-10-04 12:57
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe pierwsze P42
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-10-04 12:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-10-04 12:54
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe pierwsze
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-10-04 12:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-10-04 12:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-10-04 12:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-10-04 12:51
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe pierwsze
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-10-04 12:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-10-04 12:49
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Obiekty sportowe MOSiR; modernizacja oświetlenia
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-10-04 12:48
Plan postępowań
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2022-10-04 12:38
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Starszy Specjalista MPU) dnia 2022-10-04 11:13
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-10-04 07:58
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-10-04 07:56
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2022-10-04 06:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-10-03 15:30
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-10-03 15:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-03 14:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-03 14:16
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Wykonanie robót remontowych w placówkach oświatowych Miasta Rybnika ułatwiających funkcjonowanie oso
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-03 14:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-03 14:15
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-10-03 12:45
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-10-03 12:45
Mieszkania do remontu
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie mieszkań do remontu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2022-10-03 09:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-10-03 07:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-10-03 07:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-10-03 06:58
Pozostałe jednostki organizacyjne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-10-03 06:58
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2022-10-03 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Referent Ar-II) dnia 2022-09-30 12:51
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-30 12:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Referent Ar-II) dnia 2022-09-30 12:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Referent Ar-II) dnia 2022-09-30 12:50
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-30 12:50
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-30 11:53
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-30 11:50
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-30 11:47
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-30 11:45
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-30 11:42
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-30 11:40
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-30 11:29
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2022-09-30 10:14
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-30 09:32
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2022-09-30 09:17
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2022-09-30 09:16
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2022-09-30 09:15
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2022-09-30 09:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-09-30 09:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-09-30 09:08
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Aleksandra Dronszczyk (Stażysta PS-I) dnia 2022-09-30 09:02
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Aleksandra Dronszczyk (Stażysta PS-I) dnia 2022-09-30 09:00
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-09-30 08:59
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-30 07:45
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2022-09-30 06:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-29 17:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-29 17:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-29 17:09
Dostawy
Opis: Opublikowano dokument: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-29 17:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-09-29 16:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-09-29 16:30
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-09-29 15:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2022-09-29 14:58
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-29 14:58
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-29 14:10
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-29 13:04
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-29 12:52
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-29 12:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Referent Ar-II) dnia 2022-09-29 12:28
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-29 12:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2022-09-29 12:08
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-29 12:08
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-29 11:01
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-29 10:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Inspektor SO-II) dnia 2022-09-29 10:46
Wykaz zgromadzeń
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Inspektor SO-I) dnia 2022-09-29 10:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2022-09-29 10:35
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-29 10:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2022-09-29 10:24
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-29 10:24
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Informatyk w Wydziale Informatyki (2 stanowiska)
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent Kd) dnia 2022-09-29 09:03
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2022-09-29 08:01
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2022-09-29 07:43
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2022-09-29 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-28 15:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-28 15:25
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-28 15:22
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Wawoczny (Podinspektor Fn) dnia 2022-09-28 14:59
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Piotr Wawoczny (Podinspektor Fn) dnia 2022-09-28 14:55
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-28 14:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Referent Ar-II) dnia 2022-09-28 14:35
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-28 14:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-28 13:39
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-28 13:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-28 12:51
Protokoły z sesji
Opis: Opublikowano dokument: Protokół nr LV z Sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 22 września 2022 r.
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-28 12:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-28 12:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-28 12:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-28 12:25
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-28 12:21
Dostawy
Opis: Opublikowano dokument: Dostawa i wdrożenie oprogramowania służącego do wartościowania stanowisk pracy, dostosowanie go do p
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-28 12:21
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2022-09-28 12:12
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Dostawa i wdrożenie oprogramowania służącego do wartościowania stanowisk pracy, dostosowanie go do p
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-28 12:05
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Dostawa i wdrożenie oprogramowania służącego do wartościowania stanowisk pracy, dostosowanie go do p
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-28 12:05
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-09-28 12:04
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Dostawa i wdrożenie oprogramowania służącego do wartościowania stanowisk pracy, dostosowanie go do p
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-28 12:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-28 12:00
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Dostawa i wdrożenie oprogramowania służącego do wartościowania stanowisk pracy, dostosowanie go do p
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-28 11:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-09-28 10:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-28 09:56
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe pierwsze
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-09-28 09:26
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michał Adamik (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2022-09-28 09:24
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-09-28 09:13
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-09-28 08:53
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2022-09-28 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-27 14:32
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-09-27 14:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-09-27 14:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-27 14:25
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Usługa dostępu do systemu zarządzania pracami Rady Miasta Rybnika
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-27 14:24
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-27 14:13
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-27 14:11
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-27 14:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:55
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:55
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:50
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:49
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:49
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:49
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:48
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:47
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:46
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:44
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:43
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:43
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:42
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:42
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:42
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:42
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:41
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:40
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:39
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:39
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:38
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:38
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-27 13:28
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:15
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:15
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:14
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:14
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:13
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:13
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:09
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:08
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:08
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:07
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:06
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:06
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:04
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:03
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:03
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:00
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 13:00
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 12:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 12:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 12:56
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 12:56
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 12:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 12:54
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 12:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 12:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 12:53
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 12:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 12:51
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 12:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 12:50
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 12:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 12:48
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 12:48
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 12:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 12:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 12:39
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 12:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 12:39
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 12:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 12:38
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 12:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 12:35
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 12:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 12:34
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 12:34
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 12:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 12:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 12:29
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 12:29
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe pierwsze
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-09-27 12:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Starszy Inspektor SO-III) dnia 2022-09-27 12:06
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Starszy Inspektor SO-III) dnia 2022-09-27 12:06
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 12:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 12:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 12:00
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 12:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 11:52
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 11:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 11:51
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 11:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 11:49
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 11:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 11:48
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27 11:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-27 11:19
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2022-09-27 10:20
Aktualności
Opis: Opublikowano
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2022-09-27 10:20
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2022-09-27 10:19
Aktualności
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2022-09-27 10:16
Aktualności
Opis: Opublikowano
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2022-09-27 10:16
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2022-09-27 10:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-27 09:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-27 09:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2022-09-27 09:22
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-27 09:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2022-09-27 09:20
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-27 09:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Starszy Inspektor SO-III) dnia 2022-09-27 09:17
Wykaz zgromadzeń
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Starszy Inspektor SO-III) dnia 2022-09-27 09:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-27 09:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2022-09-27 09:10
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-27 09:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-27 09:09
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Pełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego dla budowy wiaduktu i budowy mostu w ramach za
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-27 09:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2022-09-27 09:04
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-27 09:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2022-09-27 08:58
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-27 08:58
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-27 08:43
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: ogłoszenie III przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Sportowej
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M) dnia 2022-09-27 07:27
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2022-09-27 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Referent Ar-II) dnia 2022-09-26 14:33
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-26 14:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Referent Ar-II) dnia 2022-09-26 14:29
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-26 14:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Referent Ar-II) dnia 2022-09-26 14:23
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-26 14:23
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-26 14:18
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-26 14:10
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-26 14:09
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-26 14:07
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Edyta Paszenda (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-09-26 14:06
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-26 13:59
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-26 13:56
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-26 13:50
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe pierwsze
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-09-26 13:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2022-09-26 13:24
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-26 13:24
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2022-09-26 13:02
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2022-09-26 13:02
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2022-09-26 13:01
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2022-09-26 13:01
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2022-09-26 13:01
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2022-09-26 13:01
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-09-26 11:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-09-26 10:28
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-09-26 09:55
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-26 09:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-26 09:17
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2022-09-26 06:00
Działalność Prezydenta
Opis: Opublikowano dokument: Informacja Prezydenta Miasta o ważniejszych oficjalnych spotkaniach od 30 czerwca do 22 września 202
Opublikował: Anna Kolenda (Inspektor MM) dnia 2022-09-23 12:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2022-09-23 11:38
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-23 11:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2022-09-23 11:28
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-23 11:28
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Kieś (Inspektor Inf) dnia 2022-09-23 11:04
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Wymiana kamer monitoringu
Opublikował: Joanna Kieś (Inspektor Inf) dnia 2022-09-23 11:03
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Kieś (Inspektor Inf) dnia 2022-09-23 11:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Referent Ar-II) dnia 2022-09-23 10:40
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-23 10:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Referent Ar-II) dnia 2022-09-23 10:26
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-23 10:26
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-09-23 10:25
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe pierwsze
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-09-23 10:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Referent Ar-II) dnia 2022-09-23 10:19
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-23 10:19
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-09-23 08:32
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-09-23 08:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-23 07:45
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2022-09-23 07:43
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2022-09-23 07:41
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2022-09-23 07:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-23 07:38
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-23 07:38
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2022-09-23 07:37
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2022-09-23 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-22 17:04
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Kozicka (Samodzielny Referent Or) dnia 2022-09-22 17:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-22 15:57
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-22 15:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-22 15:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-22 15:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2022-09-22 13:50
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-22 13:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-22 12:41
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Kieś (Inspektor Inf) dnia 2022-09-22 11:17
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Podinspektor w Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej w Referacie Ekologii
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Podinspektor Kd) dnia 2022-09-22 10:49
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2022-09-22 10:35
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2022-09-22 10:31
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-22 09:48
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-22 09:47
Odwołania
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-22 09:47
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-22 09:46
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2022-09-22 09:42
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2022-09-22 09:38
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-22 09:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-22 09:22
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-22 09:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-22 09:11
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Kozicka (Samodzielny Referent Or) dnia 2022-09-22 08:51
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Kozicka (Samodzielny Referent Or) dnia 2022-09-22 08:48
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. ks. Henryka Jośki 42
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M) dnia 2022-09-22 07:58
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: ogłoszenie I przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Rudzkiej
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M) dnia 2022-09-22 07:56
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M) dnia 2022-09-22 07:50
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2022-09-22 06:00
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-09-21 14:07
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Starszy Specjalista MPU) dnia 2022-09-21 13:53
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Starszy Specjalista MPU) dnia 2022-09-21 13:53
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Starszy Specjalista MPU) dnia 2022-09-21 13:49
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Starszy Specjalista MPU) dnia 2022-09-21 13:49
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-21 13:39
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-09-21 13:38
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-21 13:38
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-21 13:35
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Starszy Specjalista MPU) dnia 2022-09-21 13:30
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Starszy Specjalista MPU) dnia 2022-09-21 13:22
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Starszy Specjalista MPU) dnia 2022-09-21 13:16
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Starszy Specjalista MPU) dnia 2022-09-21 13:11
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Starszy Specjalista MPU) dnia 2022-09-21 13:07
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Kamila Paradowska
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-09-21 13:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-09-21 12:32
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-09-21 12:32
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2022-09-21 12:18
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2022-09-21 12:18
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Starszy Specjalista MPU) dnia 2022-09-21 12:13
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Starszy Specjalista MPU) dnia 2022-09-21 12:13
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2022-09-21 12:13
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2022-09-21 12:13
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Starszy Specjalista MPU) dnia 2022-09-21 12:06
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Starszy Specjalista MPU) dnia 2022-09-21 12:06
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Starszy Specjalista MPU) dnia 2022-09-21 12:00
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Starszy Specjalista MPU) dnia 2022-09-21 11:56
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-21 11:55
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Starszy Specjalista MPU) dnia 2022-09-21 11:54
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Starszy Specjalista MPU) dnia 2022-09-21 11:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2022-09-21 10:33
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-21 10:33
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2022-09-21 09:57
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2022-09-21 09:57
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2022-09-21 09:57
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2022-09-21 09:57
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2022-09-21 09:55
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2022-09-21 09:55
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-21 09:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2022-09-21 09:10
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2022-09-21 09:10
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2022-09-21 09:08
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2022-09-21 09:08
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-21 09:08
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-21 08:43
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent Or) dnia 2022-09-21 08:29
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-21 08:07
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-21 08:06
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-21 08:05
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Kozicka (Samodzielny Referent Or) dnia 2022-09-21 07:36
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Kozicka (Samodzielny Referent Or) dnia 2022-09-21 07:33
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Kozicka (Samodzielny Referent Or) dnia 2022-09-21 07:31
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Kozicka (Samodzielny Referent Or) dnia 2022-09-21 07:29
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Kozicka (Samodzielny Referent Or) dnia 2022-09-21 07:26
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2022-09-21 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2022-09-20 15:09
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-20 15:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2022-09-20 14:52
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-20 14:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2022-09-20 13:56
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-20 13:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-20 13:51
Materiały na sesje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-20 13:51
Materiały na sesje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-20 13:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-20 13:50
Materiały na sesje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-20 13:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-20 13:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2022-09-20 13:46
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-20 13:46
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-20 13:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-20 12:50
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Edyta Kania (Starszy Inspektor M) dnia 2022-09-20 12:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2022-09-20 11:01
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-20 11:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-20 10:54
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II) dnia 2022-09-20 09:46
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Opracowanie ekspertyzy technicznej termomodernizacji ZSP2 w Rybniku.
Opublikował: Krzysztof Soiński (Kierownik Referatu I-III) dnia 2022-09-20 08:50
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2022-09-20 06:00
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Starszy Inspektor SO-III) dnia 2022-09-19 15:01
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-09-19 14:58
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Kozicka (Samodzielny Referent Or) dnia 2022-09-19 14:44
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Kozicka (Samodzielny Referent Or) dnia 2022-09-19 14:37
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Kozicka (Samodzielny Referent Or) dnia 2022-09-19 14:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2022-09-19 14:17
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-19 14:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2022-09-19 14:12
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-19 14:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2022-09-19 14:08
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-19 14:08
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-09-19 13:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Starszy Informatyk Inf) dnia 2022-09-19 13:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Starszy Informatyk Inf) dnia 2022-09-19 13:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2022-09-19 13:33
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-19 13:33
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-09-19 13:31
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-09-19 11:59
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-09-19 11:45
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-09-19 11:45
Mieszkania do remontu
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie mieszkań do remontu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2022-09-19 10:52
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2022-09-19 10:39
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-09-19 10:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-19 09:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-19 09:17
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2022-09-19 09:05
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2022-09-19 09:05
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2022-09-19 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-16 12:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-16 12:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-16 12:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-16 12:00
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2022-09-16 12:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-16 11:59
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2022-09-16 11:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-16 11:53
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2022-09-16 11:52
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-16 11:46
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2022-09-16 11:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Dyrcz (Inspektor Ar-II) dnia 2022-09-16 10:52
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-16 10:52
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-16 09:31
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-16 09:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-16 07:52
Składy osobowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-16 07:52
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Kieś (Inspektor Inf) dnia 2022-09-16 07:35
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2022-09-16 06:00
Środki pomocowe
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Mateusz Motyka (Naczelnik Wydziału R) dnia 2022-09-15 18:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-09-15 17:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-09-15 17:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-09-15 17:47
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-09-15 17:46
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-15 17:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2022-09-15 16:55
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-15 16:55
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Kozicka (Samodzielny Referent Or) dnia 2022-09-15 16:13
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Kozicka (Samodzielny Referent Or) dnia 2022-09-15 16:09
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Kozicka (Samodzielny Referent Or) dnia 2022-09-15 15:59
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-09-15 15:54
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-09-15 15:53
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-09-15 15:53
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-09-15 15:52
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-09-15 15:51
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-09-15 15:50
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-09-15 15:49
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-09-15 15:48
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-09-15 15:48
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-09-15 15:46
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-09-15 15:45
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-09-15 15:45
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-09-15 15:44
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-09-15 15:43
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-09-15 15:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Inspektor Ar-II) dnia 2022-09-15 15:40
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-15 15:40
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-09-15 15:40
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Kozicka (Samodzielny Referent Or) dnia 2022-09-15 15:23
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Kozicka (Samodzielny Referent Or) dnia 2022-09-15 15:12
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Kozicka (Samodzielny Referent Or) dnia 2022-09-15 14:59
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Kamila Niebrzydowska (Starszy Specjalista E-I) dnia 2022-09-15 14:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Dyrcz (Inspektor Ar-II) dnia 2022-09-15 14:41
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-15 14:41
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Kamila Niebrzydowska (Starszy Specjalista E-I) dnia 2022-09-15 14:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Inspektor Ar-II) dnia 2022-09-15 13:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Inspektor Ar-II) dnia 2022-09-15 13:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Inspektor Ar-II) dnia 2022-09-15 13:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Inspektor Ar-II) dnia 2022-09-15 13:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Inspektor Ar-II) dnia 2022-09-15 13:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Inspektor Ar-II) dnia 2022-09-15 13:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Inspektor Ar-II) dnia 2022-09-15 13:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Inspektor Ar-II) dnia 2022-09-15 13:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Inspektor Ar-II) dnia 2022-09-15 13:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Inspektor Ar-II) dnia 2022-09-15 13:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Inspektor Ar-II) dnia 2022-09-15 13:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Inspektor Ar-II) dnia 2022-09-15 13:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Inspektor Ar-II) dnia 2022-09-15 13:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Inspektor Ar-II) dnia 2022-09-15 13:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Inspektor Ar-II) dnia 2022-09-15 13:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Inspektor Ar-II) dnia 2022-09-15 13:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Inspektor Ar-II) dnia 2022-09-15 13:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Inspektor Ar-II) dnia 2022-09-15 13:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Inspektor Ar-II) dnia 2022-09-15 13:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Inspektor Ar-II) dnia 2022-09-15 13:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Inspektor Ar-II) dnia 2022-09-15 13:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Inspektor Ar-II) dnia 2022-09-15 13:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Inspektor Ar-II) dnia 2022-09-15 13:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Inspektor Ar-II) dnia 2022-09-15 13:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Inspektor Ar-II) dnia 2022-09-15 13:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Inspektor Ar-II) dnia 2022-09-15 13:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Inspektor Ar-II) dnia 2022-09-15 13:26
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-09-15 13:02
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-09-15 13:02
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2022-09-15 12:32
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2022-09-15 12:29
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2022-09-15 12:26
Plan postępowań
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2022-09-15 12:23
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2022-09-15 12:23
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2022-09-15 12:19
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-09-15 12:17
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-09-15 12:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-15 11:50
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-15 11:50
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-15 11:50
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-15 11:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-15 11:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-15 11:49
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-15 11:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-15 11:49
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-09-15 10:42
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-09-15 10:42
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sebastian Gremlik (Inspektor Z) dnia 2022-09-15 10:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Inspektor Ar-II) dnia 2022-09-15 09:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Inspektor Ar-II) dnia 2022-09-15 09:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Inspektor Ar-II) dnia 2022-09-15 09:30
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-15 09:03
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-15 09:02
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-15 09:02
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-15 09:01
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-15 08:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-15 08:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-15 08:30
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-15 08:30
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-15 08:29
Uchwały Rady Miasta
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-15 08:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-15 08:29
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-15 08:29
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-15 08:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-15 08:27
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2022-09-15 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-14 15:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-14 15:05
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-14 14:52
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-14 14:51
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-14 14:49
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-14 14:42
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-14 14:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-14 14:11
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-14 14:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-14 13:52
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 13:52
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 13:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 13:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 13:51
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 13:32
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 13:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 13:24
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 13:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 13:10
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bogusława Tyma (Inspektor PS-I) dnia 2022-09-14 12:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 12:57
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 12:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 12:56
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 12:56
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 12:53
Uchwały Rady Miasta
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 12:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 12:53
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 12:53
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2022-09-14 12:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 12:33
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 12:33
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-14 12:27
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-14 12:22
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 10:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 10:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Referent Ar-II) dnia 2022-09-14 09:06
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-14 09:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Referent Ar-II) dnia 2022-09-14 09:02
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-14 09:02
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Referent Ar-II) dnia 2022-09-14 08:55
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-14 08:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:55
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:54
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:53
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:53
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:52
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:52
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:48
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:48
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:47
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:46
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:46
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:45
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:44
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:43
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:41
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:40
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:39
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:38
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:37
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:18
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:18
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14 08:18
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2022-09-14 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-09-13 15:21
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Starszy Specjalista MPU) dnia 2022-09-13 15:03
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Starszy Specjalista MPU) dnia 2022-09-13 14:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-13 14:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-13 14:49
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Starszy Inspektor SO-III) dnia 2022-09-13 14:34
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Starszy Inspektor SO-III) dnia 2022-09-13 14:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Starszy Inspektor SO-III) dnia 2022-09-13 14:34
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Starszy Inspektor SO-III) dnia 2022-09-13 14:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Starszy Inspektor SO-III) dnia 2022-09-13 14:33
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Starszy Inspektor SO-III) dnia 2022-09-13 14:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Starszy Inspektor SO-III) dnia 2022-09-13 14:33
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Starszy Inspektor SO-III) dnia 2022-09-13 14:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Starszy Inspektor SO-III) dnia 2022-09-13 14:33
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Starszy Inspektor SO-III) dnia 2022-09-13 14:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Starszy Inspektor SO-III) dnia 2022-09-13 14:30
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Starszy Inspektor SO-III) dnia 2022-09-13 14:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Starszy Inspektor SO-III) dnia 2022-09-13 14:30
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Starszy Inspektor SO-III) dnia 2022-09-13 14:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Starszy Inspektor SO-III) dnia 2022-09-13 14:29
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Starszy Inspektor SO-III) dnia 2022-09-13 14:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Starszy Inspektor SO-III) dnia 2022-09-13 14:27
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Starszy Inspektor SO-III) dnia 2022-09-13 14:27
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Starszy Inspektor SO-III) dnia 2022-09-13 14:25
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Starszy Inspektor SO-III) dnia 2022-09-13 14:25
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Starszy Inspektor SO-III) dnia 2022-09-13 14:24
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Starszy Inspektor SO-III) dnia 2022-09-13 14:24
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Starszy Inspektor SO-III) dnia 2022-09-13 14:21
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Starszy Inspektor SO-III) dnia 2022-09-13 14:21
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-09-13 14:20
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-13 14:03
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-13 14:03
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-13 14:02
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Podinspektor Kd) dnia 2022-09-13 13:52
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-13 13:27
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-13 13:25
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-13 13:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Referent Ar-II) dnia 2022-09-13 13:22
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-13 13:22
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-09-13 12:04
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-09-13 12:02
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II) dnia 2022-09-13 11:57
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II) dnia 2022-09-13 11:57
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-09-13 11:55
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-09-13 11:49
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe ostatnie_P20
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-09-13 11:43
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-09-13 11:33
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-09-13 11:25
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-09-13 11:21
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-09-13 11:13
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-09-13 11:04
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-09-13 10:48
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II) dnia 2022-09-13 10:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-13 09:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-13 09:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-13 09:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-13 09:19
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-13 09:18
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-13 08:42
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2022-09-13 06:00
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Marcin Duda (Starszy Inspektor E-I) dnia 2022-09-12 15:13
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Marcin Duda (Starszy Inspektor E-I) dnia 2022-09-12 15:13
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2022-09-12 14:43
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-12 14:40
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-12 14:37
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Monika Dubiel (Podinspektor G-I) dnia 2022-09-12 14:30
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-12 14:29
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-12 14:27
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-12 14:24
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-12 14:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Referent Ar-II) dnia 2022-09-12 14:03
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-12 14:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Referent Ar-II) dnia 2022-09-12 13:58
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-12 13:58
Mieszkania do remontu
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie mieszkań do remontu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2022-09-12 11:03
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Anna Furman-Górecka (Samodzielny Referent I-I) dnia 2022-09-12 09:46
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Anna Furman-Górecka (Samodzielny Referent I-I) dnia 2022-09-12 09:35
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Anna Furman-Górecka (Samodzielny Referent I-I) dnia 2022-09-12 09:35
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Usunięto dokument:
Opublikował: Anna Furman-Górecka (Samodzielny Referent I-I) dnia 2022-09-12 09:26
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Anna Furman-Górecka (Samodzielny Referent I-I) dnia 2022-09-12 09:26
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Anna Furman-Górecka (Samodzielny Referent I-I) dnia 2022-09-12 09:23
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Starszy Inspektor SO-III) dnia 2022-09-12 08:47
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2022-09-12 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Referent Ar-II) dnia 2022-09-09 11:34
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-09 11:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-09 10:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-09 10:48
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Opracowanie ekspertyzy technicznej termomodernizacji ZSP2 w Rybniku.
Opublikował: Agnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III) dnia 2022-09-09 10:47
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Opracowanie ekspertyzy technicznej termomodernizacji ZSP2 w Rybniku.
Opublikował: Krzysztof Soiński (Kierownik Referatu I-III) dnia 2022-09-09 10:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-09 10:44
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-09 10:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2022-09-09 10:26
Stowarzyszenia sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2022-09-09 10:26
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-09 09:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-09-09 09:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-09-09 09:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-09-09 09:12
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku, dz. Północ - Opracowanie dok
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-09-09 09:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-09 08:36
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-09 08:36
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2022-09-09 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2022-09-08 17:56
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-08 17:56
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-08 17:48
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-08 17:46
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-08 17:45
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-08 17:40
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2022-09-08 17:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Referent Ar-II) dnia 2022-09-08 16:59
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-08 16:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Referent Ar-II) dnia 2022-09-08 16:52
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-08 16:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Referent Ar-II) dnia 2022-09-08 15:50
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-08 15:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-08 15:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-08 15:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-08 15:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-08 15:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-08 15:23
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-08 14:38
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2022-09-08 14:36
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2022-09-08 14:35
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2022-09-08 14:34
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2022-09-08 14:32
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-08 13:31
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-08 13:28
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-09-08 13:27
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-08 11:37
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-08 11:37
Rejestr działalności regulowanej - odbieranie odpadów komunalnych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grzegorz Skoczek (Starszy Inspektor GM-V) dnia 2022-09-08 11:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-08 09:50
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II) dnia 2022-09-08 08:53
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II) dnia 2022-09-08 08:53
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II) dnia 2022-09-08 08:42
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2022-09-08 06:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-07 14:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Referent Ar-II) dnia 2022-09-07 12:50
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-09-07 12:50
 
 
Odsłon strony: 140568 Metryka
Redaktor:
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2009-11-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)