Dziennik wszystkich zmian treści dostępny jest pod linkiem Rejestr zmian umieszczonym w nagłówku. Rejestr ten zawiera następujące informacje: data zmiany, dane pracownika przekazującego nową treść lub żądającego jej usunięcia, nazwa strony oraz dokonany zakres zmiany (dodano/zmieniono/usunięto). Oprócz rejestru zmian na każdej stronie dostępna jest pozycja Pokaż rejestr zmian. Kliknięcie na tę pozycję spowoduje wyświetlenie metryki zmian treści strony. Nazwa strony – nazwa działu/poddziału wyświetlanej informacji lub tytuł publikowanej informacji np. ogłoszenia.

 
Rejestr
Strona
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Inspektor Ar-II) dnia 2023-06-01 17:26
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dariusz Góral (Inny (obcy) Inf) dnia 2023-06-01 17:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Inspektor Ar-II) dnia 2023-06-01 17:05
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dariusz Góral (Inny (obcy) Inf) dnia 2023-06-01 17:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-06-01 16:50
Protokoły z sesji
Opis: Opublikowano dokument: Protokół z Sesji LXV - 25 maja 2023 r.
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-06-01 16:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Inspektor Ar-II) dnia 2023-06-01 16:48
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dariusz Góral (Inny (obcy) Inf) dnia 2023-06-01 16:48
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-06-01 16:39
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-06-01 16:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-06-01 15:29
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-06-01 15:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-06-01 15:29
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-06-01 15:29
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-06-01 15:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-06-01 15:25
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-06-01 15:25
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2023-06-01 15:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-06-01 15:23
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-06-01 15:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-06-01 15:20
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-06-01 15:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-06-01 15:19
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-06-01 15:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-06-01 15:18
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-06-01 15:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-06-01 15:17
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-06-01 15:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-06-01 15:16
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-06-01 15:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-06-01 15:16
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-06-01 15:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-06-01 15:12
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-06-01 15:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-06-01 15:11
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-06-01 15:11
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-06-01 15:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-06-01 15:09
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-06-01 15:09
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-06-01 15:06
Posiedzenia Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01 14:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01 13:45
Składy osobowe Rad Dzielnic
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01 13:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01 13:44
Składy osobowe Rad Dzielnic
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01 13:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01 13:43
Składy osobowe Rad Dzielnic
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01 13:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01 13:43
Składy osobowe Rad Dzielnic
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01 13:43
Posiedzenia Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01 13:40
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01 13:35
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01 13:34
Plan postępowań
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2023-06-01 13:15
Plan postępowań
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2023-06-01 13:14
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-06-01 13:03
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-06-01 13:02
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-06-01 13:00
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01 12:41
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01 12:03
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01 11:59
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01 11:57
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01 11:57
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01 11:56
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01 11:55
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01 11:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2023-06-01 11:27
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Utrzymanie zbiorników retencyjnych
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2023-06-01 11:26
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2023-06-01 11:24
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2023-06-01 11:23
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2023-06-01 11:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01 09:47
Składy osobowe Rad Dzielnic
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01 09:47
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy Ochojec
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01 09:33
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy Ochojec
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01 09:29
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy Ochojec
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01 09:02
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Ochojec
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01 08:22
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Ochojec
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01 08:21
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Ochojec
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01 08:20
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Ochojec
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01 08:19
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Ochojec
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01 08:18
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ochojec
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01 08:15
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ochojec
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01 08:14
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-06-01 07:33
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2023-06-01 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-05-31 14:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2023-05-31 13:53
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dariusz Góral (Inny (obcy) Inf) dnia 2023-05-31 13:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2023-05-31 13:53
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dariusz Góral (Inny (obcy) Inf) dnia 2023-05-31 13:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2023-05-31 13:43
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dariusz Góral (Inny (obcy) Inf) dnia 2023-05-31 13:43
Posiedzenia Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-31 13:39
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-31 13:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2023-05-31 13:27
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dariusz Góral (Inny (obcy) Inf) dnia 2023-05-31 13:27
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-31 13:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-31 12:32
Składy osobowe Rad Dzielnic
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-31 12:32
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-05-31 11:20
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Mirosława Kwiatkowska (Geolog powiatowy GM-IV) dnia 2023-05-31 11:18
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Inspektor w Centrum Inwestycji, Referacie Planowania, Kontroli i Rozliczeń
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-05-31 11:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Referent Ar-II) dnia 2023-05-31 11:07
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dariusz Góral (Inny (obcy) Inf) dnia 2023-05-31 11:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Referent Ar-II) dnia 2023-05-31 10:38
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dariusz Góral (Inny (obcy) Inf) dnia 2023-05-31 10:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-31 10:27
Składy osobowe Rad Dzielnic
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-31 10:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-31 10:18
Składy osobowe Rad Dzielnic
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-31 10:18
Składy osobowe Rad Dzielnic
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-31 10:03
Składy osobowe Rad Dzielnic
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-31 10:03
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Popielów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-31 09:32
Posiedzenia Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-31 09:27
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Inspektor PS-I) dnia 2023-05-31 08:30
Posiedzenia Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-31 08:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-31 07:36
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-31 07:36
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2023-05-31 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Inspektor Ar-II) dnia 2023-05-30 17:36
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dariusz Góral (Inny (obcy) Inf) dnia 2023-05-30 17:36
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-30 15:26
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-05-30 15:07
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Niewiadom
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-30 15:07
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Niewiadom
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-30 15:07
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-05-30 15:06
Tryb konkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I) dnia 2023-05-30 15:06
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Niewiadom
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-30 15:04
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Niewiadom
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-30 15:04
Posiedzenia Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-30 14:28
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-05-30 13:54
Miejska Komisja Wyborcza
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-30 12:45
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-30 12:39
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-30 12:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-30 12:22
Wybory do Rad Dzielnic
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-30 12:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-30 12:21
Wybory do Rad Dzielnic
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-30 12:21
Wybory do Rad Dzielnic
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-30 12:19
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-30 12:16
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Rybnika usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Zadani
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-05-30 12:15
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-30 12:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Inspektor Ar-II) dnia 2023-05-30 10:43
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dariusz Góral (Inny (obcy) Inf) dnia 2023-05-30 10:43
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe pierwsze
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-30 10:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Inspektor Ar-II) dnia 2023-05-30 10:21
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dariusz Góral (Inny (obcy) Inf) dnia 2023-05-30 10:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-30 10:08
Składy osobowe Rad Dzielnic
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-30 10:08
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-30 09:39
Posiedzenia Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-30 09:36
Posiedzenia Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-30 09:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-30 09:21
Składy osobowe Rad Dzielnic
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-30 09:21
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-30 09:14
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-30 09:11
Posiedzenia Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-30 09:06
Posiedzenia Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-30 09:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-30 08:50
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-30 08:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-30 08:49
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-30 08:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-30 08:44
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-30 08:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-30 08:10
Składy osobowe Rad Dzielnic
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-30 08:10
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michał Adamik (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-05-30 07:56
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: ogłoszenie II przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Miejskiej
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M) dnia 2023-05-30 07:53
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: ogłoszenie II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Miejskiej
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M) dnia 2023-05-30 07:48
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-05-30 07:44
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-05-30 07:43
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2023-05-30 06:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-29 15:28
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-29 15:25
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-29 15:22
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-29 15:21
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-05-29 15:10
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-05-29 15:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 15:09
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 15:09
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 15:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 15:07
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 15:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 15:07
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:41
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:41
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:40
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:40
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:40
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:31
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:31
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:30
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:30
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:30
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:30
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:29
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:29
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:29
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:29
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:28
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:28
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:28
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:28
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:27
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:27
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:27
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:26
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:26
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:25
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:25
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:25
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:20
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:19
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:19
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29 14:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:18
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:18
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:17
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:17
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:17
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:16
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:16
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:16
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:15
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:14
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:14
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:14
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:13
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:13
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:13
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:13
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:12
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:12
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:12
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:12
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:12
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29 14:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:10
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 14:10
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 13:38
Ławnicy
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-05-29 13:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 13:25
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 13:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 13:25
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 13:25
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-05-29 13:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 13:24
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 13:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 13:21
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 13:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 13:21
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 13:21
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-05-29 13:15
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-29 13:12
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-05-29 13:12
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-05-29 13:07
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-05-29 13:07
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-05-29 13:05
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-05-29 13:03
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-05-29 13:00
Mieszkania do remontu
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie o mieszkaniach do remontu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2023-05-29 12:52
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-05-29 12:47
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-05-29 12:46
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-05-29 12:44
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-05-29 12:43
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-05-29 12:40
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-05-29 12:40
Posiedzenia Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29 12:37
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-05-29 12:36
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-05-29 12:36
Mieszkania do remontu
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie o mieszkaniach do remontu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2023-05-29 12:36
Mieszkania do remontu
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie o mieszkaniach do remontu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2023-05-29 12:31
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 12:07
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29 12:07
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 12:06
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 12:01
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 12:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 12:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 12:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 11:59
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 11:59
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 11:57
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 11:56
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29 11:56
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29 11:49
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2023-05-29 11:25
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29 09:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29 09:30
Składy osobowe Rad Dzielnic
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29 09:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29 09:14
Składy osobowe Rad Dzielnic
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29 09:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29 09:11
Składy osobowe Rad Dzielnic
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29 09:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29 09:09
Składy osobowe Rad Dzielnic
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29 09:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29 09:09
Składy osobowe Rad Dzielnic
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29 09:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29 09:09
Składy osobowe Rad Dzielnic
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29 09:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29 09:08
Składy osobowe Rad Dzielnic
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29 09:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29 08:51
Składy osobowe Rad Dzielnic
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29 08:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29 08:50
Składy osobowe Rad Dzielnic
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29 08:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29 08:50
Składy osobowe Rad Dzielnic
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29 08:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29 08:49
Składy osobowe Rad Dzielnic
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29 08:49
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Rybnicka Kuźnia
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29 08:46
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Rybnicka Kuźnia
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29 08:45
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Rybnicka Kuźnia
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29 08:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29 08:38
Składy osobowe Rad Dzielnic
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29 08:38
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Kamień
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29 08:37
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Kamień
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29 08:34
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Kamień
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29 08:34
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Kamień
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29 08:31
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Starszy Inspektor SO-III) dnia 2023-05-29 08:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-29 07:38
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-29 07:38
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2023-05-29 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Inspektor Ar-II) dnia 2023-05-27 11:27
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dariusz Góral (Inny (obcy) Inf) dnia 2023-05-27 11:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Inspektor Ar-II) dnia 2023-05-27 09:22
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dariusz Góral (Inny (obcy) Inf) dnia 2023-05-27 09:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Inspektor Ar-II) dnia 2023-05-27 08:07
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dariusz Góral (Inny (obcy) Inf) dnia 2023-05-27 08:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-05-26 12:29
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-26 12:26
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe pierwsze
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-26 12:25
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-26 12:19
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Przebudowa ulicy Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Raciborską (DW 935) do granicy mi
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-05-26 12:19
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-26 12:13
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Władysław
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-26 12:07
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-26 12:00
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-26 11:54
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-26 11:49
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-26 11:44
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-26 11:31
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-26 11:31
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-26 11:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-26 11:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2023-05-26 11:15
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dariusz Góral (Inny (obcy) Inf) dnia 2023-05-26 11:15
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-26 11:11
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-26 11:11
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-05-26 11:06
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-05-26 11:05
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-26 11:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-26 10:58
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-26 10:58
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-26 10:43
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-26 10:32
Działalność Prezydenta
Opis: Opublikowano dokument: Informacja Prezydenta Miasta o ważniejszych oficjalnych spotkaniach od 28 kwietnia do 25 maja 2023 r
Opublikował: Anna Kolenda (Inspektor MM) dnia 2023-05-26 10:26
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-26 10:18
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-26 10:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2023-05-26 10:06
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dariusz Góral (Inny (obcy) Inf) dnia 2023-05-26 10:06
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2023-05-26 10:04
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-26 10:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Piotr Grabowski (Inspektor Ar-II) dnia 2023-05-26 10:03
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dariusz Góral (Inny (obcy) Inf) dnia 2023-05-26 10:03
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-26 09:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-26 09:59
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-26 09:58
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-26 09:49
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-26 09:39
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-26 09:08
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-26 09:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Referent Ar-II) dnia 2023-05-26 08:36
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dariusz Góral (Inny (obcy) Inf) dnia 2023-05-26 08:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-26 07:56
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-26 07:56
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę
Opublikował: Daria Zdyb (Starszy Inspektor M) dnia 2023-05-26 07:50
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2023-05-26 06:00
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-25 18:07
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-25 18:05
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-25 17:37
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-25 17:28
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-25 17:27
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-25 17:25
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-25 17:23
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-25 17:21
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2023-05-25 17:19
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2023-05-25 17:13
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-25 16:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-25 15:58
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-25 15:58
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-25 15:38
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-25 15:32
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-25 15:04
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-25 14:44
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2023-05-25 14:40
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2023-05-25 14:39
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-25 14:37
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2023-05-25 14:33
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Zebrzydowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 14:26
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Zebrzydowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 14:25
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Zebrzydowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 14:25
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-25 14:23
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-25 13:25
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy Chwałowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 13:22
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy Chwałowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 13:22
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-25 13:22
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy Chwałowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 13:20
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Dzielnicy Chwałowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 13:19
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Dzielnicy Chwałowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 13:19
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Chwałowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 13:17
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Chwałowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 13:16
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Chwałowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 13:14
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Chwałowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 13:14
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Chwałowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 13:13
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Chwałowcie
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 13:00
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Chwałowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 12:56
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Chwałowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 12:54
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-25 12:37
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-25 12:23
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-25 12:22
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-05-25 11:52
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-05-25 11:48
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-05-25 11:43
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-25 11:41
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-05-25 11:40
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-05-25 11:36
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-25 11:34
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-25 11:27
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-25 11:12
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe pierwsze
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-25 10:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 10:00
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 10:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 10:00
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 10:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 09:58
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 09:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 09:58
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 09:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 09:57
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 09:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 09:56
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 09:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 09:55
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 09:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 09:54
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 09:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 09:53
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 09:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 09:52
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 09:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 09:51
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 09:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 09:50
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 09:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 09:49
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 09:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 09:48
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 09:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 09:39
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-05-25 09:39
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 09:39
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2023-05-25 09:21
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2023-05-25 09:09
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2023-05-25 09:08
Plan postępowań
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2023-05-25 09:07
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2023-05-25 09:05
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2023-05-25 09:04
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2023-05-25 08:58
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 08:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 08:49
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 08:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 08:45
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2023-05-25 08:35
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-25 08:27
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-25 08:22
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-25 08:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 08:05
Składy osobowe Rad Dzielnic
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 08:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 08:05
Składy osobowe Rad Dzielnic
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 08:05
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-25 07:58
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 07:38
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25 07:36
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2023-05-25 06:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-05-24 15:29
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-05-24 15:29
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-05-24 15:26
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-05-24 15:26
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-05-24 13:21
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-05-24 13:17
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-24 13:15
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-05-24 13:15
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-24 12:41
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-05-24 11:59
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-05-24 11:54
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-24 11:50
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2023-05-24 11:44
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-24 11:42
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Chwałęcice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-24 11:37
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Chwałęcice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-24 11:37
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy Chwałęcice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-24 11:36
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy Chwałęcice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-24 11:35
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Chwałęcice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-24 11:34
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Chwałęcice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-24 11:33
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Chwałęcice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-24 11:31
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Chwałęcice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-24 11:29
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-24 11:02
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-24 11:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2023-05-24 10:56
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dariusz Góral (Inny (obcy) Inf) dnia 2023-05-24 10:56
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wybory Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Orzepowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-24 10:56
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-05-24 10:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2023-05-24 10:37
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dariusz Góral (Inny (obcy) Inf) dnia 2023-05-24 10:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2023-05-24 10:18
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dariusz Góral (Inny (obcy) Inf) dnia 2023-05-24 10:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2023-05-24 10:14
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dariusz Góral (Inny (obcy) Inf) dnia 2023-05-24 10:14
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-05-24 10:14
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-05-24 10:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-24 08:38
Składy osobowe Rad Dzielnic
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-24 08:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-24 08:38
Składy osobowe Rad Dzielnic
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-24 08:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2023-05-24 08:02
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dariusz Góral (Inny (obcy) Inf) dnia 2023-05-24 08:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2023-05-24 07:52
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dariusz Góral (Inny (obcy) Inf) dnia 2023-05-24 07:52
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Monika Mirowska-Żak (Główny Specjalista M) dnia 2023-05-24 07:32
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Monika Mirowska-Żak (Główny Specjalista M) dnia 2023-05-24 07:30
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2023-05-24 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2023-05-23 15:12
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dariusz Góral (Inny (obcy) Inf) dnia 2023-05-23 15:12
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy Orzepowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-23 15:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2023-05-23 15:11
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dariusz Góral (Inny (obcy) Inf) dnia 2023-05-23 15:11
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy Orzepowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-23 15:11
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Orzepowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-23 15:09
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Orzepowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-23 15:08
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-23 15:06
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Orzepowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-23 15:06
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Orzepowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-23 15:06
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Orzepowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-23 15:05
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Orzepowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-23 15:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2023-05-23 14:53
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dariusz Góral (Inny (obcy) Inf) dnia 2023-05-23 14:53
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-23 14:48
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-23 14:30
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-23 14:30
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23 14:07
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-23 13:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2023-05-23 13:55
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dariusz Góral (Inny (obcy) Inf) dnia 2023-05-23 13:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2023-05-23 13:54
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dariusz Góral (Inny (obcy) Inf) dnia 2023-05-23 13:54
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-23 13:16
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-23 13:15
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Budowa toalety publicznej w dzielnicy Maroko - Nowiny realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-05-23 12:52
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-23 12:51
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Budowa toalety publicznej w dzielnicy Maroko - Nowiny realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-05-23 12:48
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-23 12:33
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-23 12:33
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Usługa dostępu do generatora wniosków NGO
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-05-23 12:26
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-23 12:17
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-23 12:03
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-23 11:54
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-23 11:51
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-23 11:48
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-23 11:35
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-23 11:24
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23 10:47
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23 10:46
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23 10:46
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23 10:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-23 10:45
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-23 10:45
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23 10:45
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23 10:45
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23 10:45
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23 10:45
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23 10:45
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23 10:45
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23 10:45
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23 10:44
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23 10:44
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23 10:44
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23 10:44
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23 10:44
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23 10:43
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23 10:43
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23 10:42
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23 10:42
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23 10:42
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23 10:42
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23 10:42
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23 10:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-23 10:18
Materiały na sesje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-23 10:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-23 10:17
Materiały na sesje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-23 10:17
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Meksyk
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-23 09:58
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy Meksyk
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-23 09:57
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy Meksyk
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-23 09:56
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Meksyk
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-23 09:54
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Meksyk
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-23 09:52
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Meksyk
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-23 09:50
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządy Dzielnicy Meksyk
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-23 09:48
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Meksyk
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-23 09:46
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23 09:42
Wyniki wyborów
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23 09:40
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2023-05-23 09:22
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2023-05-23 09:20
Centrum Inwestycji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Agnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III) dnia 2023-05-23 09:11
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-05-23 08:51
Posiedzenia Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-23 08:35
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-05-23 08:08
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-05-23 08:08
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-05-23 08:08
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-05-23 08:08
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2023-05-23 06:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-22 15:08
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-22 15:08
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2023-05-22 14:46
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Remont kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Reymonta (projektuj i buduj)
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-05-22 14:42
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-22 14:42
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2023-05-22 14:37
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-22 14:28
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Remont kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Reymonta (projektuj i buduj)
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2023-05-22 14:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-22 14:22
Pozostałe jednostki organizacyjne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-22 14:22
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-22 14:21
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-22 14:12
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-22 13:48
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-22 13:48
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-05-22 13:32
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-05-22 13:32
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-22 13:17
Mieszkania do remontu
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie o mieszkaniach do remontu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2023-05-22 13:06
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-05-22 12:59
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-05-22 12:59
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-22 12:52
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-22 12:44
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-22 12:02
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-22 11:54
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-22 11:50
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-22 11:48
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-22 11:45
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-05-22 10:35
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-22 10:17
Miejska Komisja Wyborcza
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-22 09:59
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-22 09:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-22 08:38
Składy osobowe Rad Dzielnic
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-22 08:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-22 08:35
Składy osobowe Rad Dzielnic
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-22 08:35
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2023-05-22 06:00
Wyniki wyborów
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-21 21:33
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-21 21:32
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-19 11:41
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Naprawa samochodu ratowniczo-gaśniczego IVECO o nr rej. SR 2998H OSP Rybnik - Boguszowice.
Opublikował: Sebastian Gremlik (Inspektor SKZ-II) dnia 2023-05-19 11:34
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-19 11:09
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-19 10:58
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-19 10:48
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Starszy Inspektor SO-III) dnia 2023-05-19 10:23
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-19 10:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-05-19 10:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-05-19 10:12
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-19 10:08
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-19 09:59
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Siedlaczek (Inspektor R) dnia 2023-05-19 09:59
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Siedlaczek (Inspektor R) dnia 2023-05-19 09:58
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Siedlaczek (Inspektor R) dnia 2023-05-19 09:45
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-05-19 09:32
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-19 09:11
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2023-05-19 09:07
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-05-19 08:58
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2023-05-19 08:35
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2023-05-19 08:29
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-19 08:26
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2023-05-19 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-18 17:59
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-18 17:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 17:56
Składy osobowe Rad Dzielnic
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 17:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 17:53
Składy osobowe Rad Dzielnic
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 17:53
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ochojec
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 17:52
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-18 17:50
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ochojec
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 17:43
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-18 17:32
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Starszy Specjalista w Wydziale Księgowości, Referacie Dochodów i Windykacji
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-05-18 17:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-18 17:23
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-18 17:23
Posiedzenia Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 17:12
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2023-05-18 16:57
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-18 16:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-18 16:37
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-18 16:37
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-18 16:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-18 16:36
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-18 16:36
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-18 15:59
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:56
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-18 15:51
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-18 15:44
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-18 15:33
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-18 15:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:32
Składy osobowe Rad Dzielnic
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:32
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-18 15:19
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:15
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:15
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:15
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:15
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:15
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:15
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:14
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:14
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:14
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:14
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:14
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:14
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:13
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:13
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:13
Materiały na sesje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:13
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:13
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:06
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:06
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:04
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:03
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:03
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:01
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 15:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 14:59
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 14:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 14:58
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 14:58
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-18 14:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-18 14:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 14:56
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 14:56
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 14:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 14:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 14:48
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 14:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 14:46
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 14:46
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-18 14:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-18 14:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 14:44
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 14:44
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 14:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-18 14:43
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-18 14:43
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-18 14:43
Uchwały Rady Miasta
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-18 14:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 14:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-18 14:42
Materiały na sesje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-18 14:42
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-18 14:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-18 14:41
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-18 14:41
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-18 14:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-18 14:40
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-18 14:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-18 14:39
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-18 14:39
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-18 14:38
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-18 14:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-18 14:37
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 14:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 14:33
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 14:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 14:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 14:31
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 14:31
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Krzysztof Soiński (Kierownik Referatu I-III) dnia 2023-05-18 14:27
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wydatkowania środków finansowych przez Zarząd Dzielnicy Zamysłów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 14:11
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Planów działania Rady, w tym rocznego planu posiedzeń Rady i planu dyżurów Radnych oraz regulaminu p
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 14:08
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Sekretarza Zarządu Dzielnicy Zamysłów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 14:03
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy Zamysłów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 14:00
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Zamysłów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 13:57
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Zamysłów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 13:54
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Zamysłów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 13:51
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Zamysłów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 13:49
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Zamysłów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 13:47
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Zamysłów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 13:41
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Zamysłów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 13:41
Miejska Komisja Wyborcza
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-18 12:15
Rady Dzielnic
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-18 12:13
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 12:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 12:13
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-18 12:11
Rady Dzielnic
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-18 12:08
Składy osobowe Rad Dzielnic
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-18 12:07
Rady Dzielnic
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-18 12:06
Rady Dzielnic
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-18 12:04
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Boguszowice Osiedle
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 12:03
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Boguszowice Osiedle
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 12:01
Posiedzenia Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 11:53
Posiedzenia Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 11:48
Posiedzenia Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 11:34
Składy osobowe Rad Dzielnic
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-18 11:32
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Wawoczny (Podinspektor Fn) dnia 2023-05-18 10:50
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Piotr Wawoczny (Podinspektor Fn) dnia 2023-05-18 10:48
Wykaz ulic w dzielnicach
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-18 10:34
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Dyrektor Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-05-18 10:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-18 09:54
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-18 09:54
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-18 09:54
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-18 09:54
Uchwały Rady Miasta
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-18 09:54
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-05-18 09:54
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 09:48
Uchwały Rady Miasta
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 09:48
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-05-18 09:48
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-05-18 09:32
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 09:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 09:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 09:21
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 09:21
Sesje Rady Miasta
Opis: Wycofano spotkanie
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 09:20
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 09:20
Sesje Rady Miasta
Opis: Wycofano spotkanie
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 09:20
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 09:20
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 09:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 09:18
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Golejów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 09:13
Uchwały Rad Dzielnic
Opis: Opublikowano dokument: Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Golejów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 08:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Referent Ar-II) dnia 2023-05-18 08:39
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dariusz Góral (Inny (obcy) Inf) dnia 2023-05-18 08:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Referent Ar-II) dnia 2023-05-18 08:36
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dariusz Góral (Inny (obcy) Inf) dnia 2023-05-18 08:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 08:33
Składy osobowe Rad Dzielnic
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 08:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Referent Ar-II) dnia 2023-05-18 08:33
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dariusz Góral (Inny (obcy) Inf) dnia 2023-05-18 08:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Referent Ar-II) dnia 2023-05-18 08:30
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dariusz Góral (Inny (obcy) Inf) dnia 2023-05-18 08:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Referent Ar-II) dnia 2023-05-18 08:29
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dariusz Góral (Inny (obcy) Inf) dnia 2023-05-18 08:29
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I) dnia 2023-05-18 08:29
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18 08:11
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Inspektor PS-I) dnia 2023-05-18 08:09
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marek Prudel (Starszy Inspektor D) dnia 2023-05-18 07:59
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marek Prudel (Starszy Inspektor D) dnia 2023-05-18 07:57
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2023-05-18 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-05-17 15:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-05-17 15:19
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Wawoczny (Podinspektor Fn) dnia 2023-05-17 15:18
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Piotr Wawoczny (Podinspektor Fn) dnia 2023-05-17 15:18
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-17 15:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-17 15:16
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Budowa odcinka drogi ul. Związkowej (zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych)
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-05-17 15:16
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2023-05-17 15:10
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2023-05-17 15:10
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2023-05-17 15:10
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-17 15:05
Raport o stanie miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-17 15:03
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-17 15:03
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-17 14:55
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-17 14:47
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-17 14:45
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-17 14:40
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-17 14:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-17 14:31
Kontrole zewnętrzne
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista OU-I) dnia 2023-05-17 14:27
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-17 14:23
Umorzenie podatków
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2023-05-17 14:22
Informacje o pomocy publicznej
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2023-05-17 14:22
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2023-05-17 14:20
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2023-05-17 14:20
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2023-05-17 14:12
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-17 14:09
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2023-05-17 14:09
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2023-05-17 14:08
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2023-05-17 14:08
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2023-05-17 14:07
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2023-05-17 14:06
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-17 14:01
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-05-17 13:50
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-05-17 13:49
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-05-17 13:41
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-17 13:14
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-17 13:04
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Podinspektor GM-I) dnia 2023-05-17 12:46
 
 
Odsłon strony: 174560 Metryka
Redaktor: Przemysław Szulc (Główny Specjalista C)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-04-26 Zmiana redaktora stronyPrzemysław Szulc (Główny Specjalista C)
2015-04-28 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2009-11-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)