Dziennik wszystkich zmian treści dostępny jest pod linkiem Rejestr zmian umieszczonym w nagłówku. Rejestr ten zawiera następujące informacje: data zmiany, dane pracownika przekazującego nową treść lub żądającego jej usunięcia, nazwa strony oraz dokonany zakres zmiany (dodano/zmieniono/usunięto). Oprócz rejestru zmian na każdej stronie dostępna jest pozycja Pokaż rejestr zmian. Kliknięcie na tę pozycję spowoduje wyświetlenie metryki zmian treści strony. Nazwa strony – nazwa działu/poddziału wyświetlanej informacji lub tytuł publikowanej informacji np. ogłoszenia.

 
Rejestr
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2021-01-19 08:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-01-19 08:17
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-01-19 08:13
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-01-19 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-01-19 08:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-01-19 07:30
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-18 15:18
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-18 14:58
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-18 14:57
Aktualności
Opis: Zaktualizowano
Opublikował: Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II) dnia 2021-01-18 14:51
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II) dnia 2021-01-18 14:51
Aktualności
Opis: Opublikowano
Opublikował: Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II) dnia 2021-01-18 14:48
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II) dnia 2021-01-18 14:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-01-18 14:21
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-01-18 14:21
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-18 13:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-01-18 13:15
Majątek Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2021-01-18 11:56
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2021-01-18 11:56
Majątek Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2021-01-18 11:52
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2021-01-18 11:52
Majątek Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2021-01-18 11:49
Majątek Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2021-01-18 11:49
Posiedzenia komisji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-01-18 11:33
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2021-01-18 11:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-01-18 10:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-01-18 08:56
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2021-01-18 08:55
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2021-01-18 08:55
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2021-01-18 08:51
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2021-01-18 08:50
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2021-01-18 08:07
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2021-01-18 08:07
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-01-18 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-01-18 08:00
Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Aneta Adamczyk (Zastępca Naczelnika Wydziału M-II) dnia 2021-01-18 07:59
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Aneta Adamczyk (Zastępca Naczelnika Wydziału M-II) dnia 2021-01-18 07:59
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-18 07:36
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-18 07:36
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-18 07:36
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-18 07:36
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-18 07:36
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-18 07:36
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-18 07:36
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-01-15 12:54
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-15 12:38
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-15 12:35
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-01-15 12:34
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-01-15 12:32
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-01-15 12:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2021-01-15 11:39
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2021-01-15 11:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2021-01-15 11:33
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2021-01-15 11:33
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-01-15 11:32
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-01-15 11:28
Prezydent Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-15 09:25
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Aneta Adamczyk (Zastępca Naczelnika Wydziału M-II) dnia 2021-01-15 09:19
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-01-15 09:05
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-01-15 09:03
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-01-15 09:01
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-01-15 09:00
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2021-01-15 08:40
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2021-01-15 08:40
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2021-01-15 08:40
Radni
Opis: Opublikowano dokument: Korekta oświadczenia majątkowego
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-15 08:04
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-01-15 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-01-15 08:00
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2021-01-14 17:48
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Usunięto dokument:
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2021-01-14 17:48
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Usunięto dokument:
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2021-01-14 17:48
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Justyna Jaros (Referent GK) dnia 2021-01-14 17:21
Petycje
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-01-14 17:18
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Justyna Jaros (Referent GK) dnia 2021-01-14 17:18
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-01-14 17:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2021-01-14 17:08
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2021-01-14 17:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2021-01-14 17:05
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2021-01-14 17:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2021-01-14 17:05
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2021-01-14 17:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2021-01-14 17:04
Tryb konkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2021-01-14 17:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2021-01-14 16:58
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2021-01-14 16:58
Tryb konkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2021-01-14 16:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2021-01-14 16:53
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2021-01-14 16:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2021-01-14 16:50
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2021-01-14 16:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2021-01-14 16:49
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2021-01-14 16:49
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej
Opublikował: Sylwia Piechota (Inspektor MPU) dnia 2021-01-14 16:34
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej
Opublikował: Sylwia Piechota (Inspektor MPU) dnia 2021-01-14 16:31
Podatki lokalne
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2021-01-14 16:25
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2021-01-14 15:22
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Zakup i odnowienie podpisów elektronicznych kwalifikowanych
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2021-01-14 15:21
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-01-14 15:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Aleksander Giera (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2021-01-14 14:53
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Aleksander Giera (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2021-01-14 14:53
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2021-01-14 14:47
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2021-01-14 14:47
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2021-01-14 14:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2021-01-14 14:20
Plan postępowań
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2021-01-14 14:15
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2021-01-14 13:46
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2021-01-14 13:46
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2021-01-14 13:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2021-01-14 13:09
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-01-14 12:50
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-01-14 12:50
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-01-14 12:50
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-01-14 12:33
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-01-14 12:33
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-01-14 12:22
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2021-01-14 12:21
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2021-01-14 12:21
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-01-14 12:21
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14 11:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14 11:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14 11:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14 11:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14 11:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14 11:08
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14 11:08
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14 11:08
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14 11:08
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14 11:08
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14 11:08
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14 11:08
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14 11:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14 11:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14 11:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14 11:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14 11:07
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14 11:07
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14 11:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14 11:06
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14 11:06
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14 11:06
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14 11:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14 11:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14 11:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14 11:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14 11:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14 11:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14 11:05
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14 11:05
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14 11:05
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14 11:05
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14 11:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14 11:04
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14 11:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14 11:04
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-01-14 10:35
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-01-14 10:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14 10:25
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14 10:25
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-01-14 10:20
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-01-14 10:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14 10:14
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14 10:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14 10:14
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14 10:14
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-14 10:14
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-14 10:14
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-01-14 10:05
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-01-14 10:00
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-14 09:59
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-14 09:59
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-14 09:59
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-14 09:59
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-14 09:53
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-01-14 09:34
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-01-14 09:26
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-01-14 09:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-01-14 09:20
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-01-14 09:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-14 08:44
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-01-14 08:38
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-01-14 08:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-14 08:21
Pozostałe jednostki organizacyjne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-14 08:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-14 08:20
Pozostałe jednostki organizacyjne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-14 08:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-14 08:19
Pozostałe jednostki organizacyjne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-14 08:19
Instytucje kultury
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-14 08:17
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-01-14 08:14
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-01-14 08:14
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-14 08:08
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-01-14 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-01-14 08:00
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-01-13 15:01
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-01-13 14:55
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-01-13 14:55
Aktualności
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-01-13 14:39
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-13 14:32
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-13 14:32
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-01-13 14:29
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-01-13 14:29
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-01-13 14:29
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-13 14:26
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-13 14:26
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-13 14:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-13 14:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-13 14:10
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-13 14:10
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-01-13 14:07
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-13 14:07
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-13 14:07
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-01-13 14:06
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-01-13 14:06
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-01-13 14:02
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-01-13 14:02
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-01-13 14:02
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-01-13 14:01
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Publikacja ogłoszeń w prasie na 2021 r.
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2021-01-13 13:57
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-01-13 13:52
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-01-13 13:52
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-01-13 13:49
Podatki lokalne
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2021-01-13 13:49
Podatki lokalne
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2021-01-13 13:47
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-01-13 13:28
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-01-13 13:28
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-01-13 13:13
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-13 13:11
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-13 13:10
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-01-13 13:10
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-13 13:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-01-13 12:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-01-13 12:27
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2021-01-13 12:21
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2021-01-13 12:21
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-13 12:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-13 12:09
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-13 12:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-13 12:03
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-13 11:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-13 11:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-01-13 11:48
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Bartosz Łukasz
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-01-13 10:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Henczko (Inspektor Ar-II) dnia 2021-01-13 10:33
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Henczko (Inspektor Ar-II) dnia 2021-01-13 10:33
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Barbara Jakubiak
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-01-13 10:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Henczko (Inspektor Ar-II) dnia 2021-01-13 10:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Henczko (Inspektor Ar-II) dnia 2021-01-13 10:28
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Henczko (Inspektor Ar-II) dnia 2021-01-13 10:28
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Henczko (Inspektor Ar-II) dnia 2021-01-13 10:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-13 09:46
Składy osobowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-13 09:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-01-13 09:09
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-13 09:06
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-13 09:01
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-13 08:56
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-13 08:52
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-01-13 08:04
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-01-13 08:01
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-01-13 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-01-13 08:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-01-13 07:58
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-01-12 15:16
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-01-12 15:15
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-01-12 15:15
Elektroniczna skrzynka podawcza
Opis: Korekta redaktorska
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-01-12 15:10
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-01-12 14:49
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-01-12 14:46
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-01-12 14:44
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-01-12 14:40
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 2021-01-12 14:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2021-01-12 14:29
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2021-01-12 14:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2021-01-12 14:28
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2021-01-12 14:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2021-01-12 14:11
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2021-01-12 14:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2021-01-12 14:05
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2021-01-12 14:05
Działalność Prezydenta
Opis: Opublikowano dokument: Oficjalne spotkania z udziałem Prezydenta Rybnika w okresie od 20 listopada do 17 grudnia 2020 r.
Opublikował: Anna Kolenda (Inspektor BP) dnia 2021-01-12 13:09
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-01-12 12:14
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-01-12 12:10
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2021-01-12 11:31
Kontrole zewnętrzne
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2021-01-12 11:27
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Kinga Witek (Inspektor MPU) dnia 2021-01-12 10:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-01-12 09:56
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-01-12 09:42
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-12 09:17
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-01-12 09:13
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-01-12 09:12
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-12 09:11
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-01-12 09:10
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-01-12 09:06
Podatek rolny i leśny
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2021-01-12 08:53
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2021-01-12 08:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2021-01-12 08:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2021-01-12 08:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2021-01-12 08:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2021-01-12 08:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2021-01-12 08:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2021-01-12 08:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2021-01-12 08:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2021-01-12 08:39
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-01-12 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-01-12 08:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-01-11 14:32
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-01-11 13:53
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Kinga Witek (Inspektor MPU) dnia 2021-01-11 13:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-01-11 13:45
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-01-11 13:12
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-01-11 13:06
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-01-11 13:01
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-01-11 12:42
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-01-11 12:42
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-01-11 12:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-01-11 12:26
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn) dnia 2021-01-11 12:06
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn) dnia 2021-01-11 12:06
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-01-11 12:04
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Inspektor (Pracownik ds. realizacji programu "Stop Smog") w Wydziale Ekologii, Refer
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-01-11 12:03
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn) dnia 2021-01-11 12:01
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-01-11 12:01
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn) dnia 2021-01-11 12:00
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-01-11 11:58
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-01-11 11:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-01-11 11:30
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-01-11 10:49
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-01-11 10:46
Wydział Dróg
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) dnia 2021-01-11 10:15
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2021-01-11 10:10
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-01-11 09:46
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-01-11 09:43
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-01-11 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-01-11 08:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Dyrcz (Inspektor Ar-II) dnia 2021-01-08 12:31
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Dyrcz (Inspektor Ar-II) dnia 2021-01-08 12:31
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2021-01-08 12:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Dyrcz (Inspektor Ar-II) dnia 2021-01-08 11:54
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Dyrcz (Inspektor Ar-II) dnia 2021-01-08 11:54
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-01-08 11:37
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Wyłapywanie, transport oraz umieszczanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w dowolnym ośrodku rehabi
Opublikował: Justyna Jaros (Referent GK) dnia 2021-01-08 11:33
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2021-01-08 11:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-01-08 10:27
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-01-08 10:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-01-08 10:13
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-01-08 10:13
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-01-08 10:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-01-08 10:03
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-01-08 10:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-01-08 09:50
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-01-08 09:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-01-08 09:37
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-01-08 09:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-01-08 09:30
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-01-08 09:30
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2021-01-08 09:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-01-08 09:21
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-01-08 09:21
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Publikacja ogłoszeń w prasie na 2021 r.
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2021-01-08 08:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-01-08 08:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-01-08 08:17
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-01-08 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-01-08 08:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-01-07 17:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-01-07 17:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-01-07 16:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-01-07 16:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-01-07 16:32
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-01-07 15:59
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-01-07 15:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-01-07 15:45
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-01-07 15:42
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-01-07 15:29
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-01-07 15:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-01-07 15:22
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2021-01-07 12:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-01-07 11:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-01-07 11:32
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-07 11:26
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-07 11:26
Aktualności
Opis: Opublikowano
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2021-01-07 11:22
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2021-01-07 11:22
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-07 11:07
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-07 11:07
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-07 10:33
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-07 10:33
Informacje dla geodetów
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2021-01-07 10:22
Informacje dla geodetów
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2021-01-07 10:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-07 10:19
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-07 10:19
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-07 10:16
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-07 10:16
Druki i mapy przeglądowe
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2021-01-07 10:14
Komunikaty
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2021-01-07 10:14
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-07 10:08
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-07 10:08
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-01-07 10:05
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-01-07 10:05
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-07 10:04
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-01-07 10:01
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-01-07 09:40
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-01-07 09:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-01-07 09:30
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-01-07 09:30
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-07 09:27
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-07 09:27
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-01-07 09:25
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-01-07 09:23
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-01-07 09:12
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-01-07 09:11
Wydział Inwestycji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Agnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III) dnia 2021-01-07 08:28
Kontrole zewnętrzne
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2021-01-07 08:19
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-01-07 08:16
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-01-07 08:11
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-01-07 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-01-07 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-01-06 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-01-06 08:00
Podatki lokalne
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2021-01-05 15:18
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-01-05 15:18
Podatek od środków transportowych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2021-01-05 15:13
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2021-01-05 15:10
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2021-01-05 15:08
Wydział Inwestycji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Agnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III) dnia 2021-01-05 14:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-01-05 13:15
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-01-05 13:12
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-01-05 13:11
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-01-05 13:10
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-01-05 12:53
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-01-05 12:53
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-01-05 12:52
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-01-05 12:52
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-01-05 12:52
Majątek Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2021-01-05 12:24
Majątek Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2021-01-05 12:24
Majątek Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2021-01-05 12:24
Majątek Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2021-01-05 12:24
Majątek Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2021-01-05 12:24
Majątek Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2021-01-05 12:24
Majątek Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2021-01-05 12:24
Majątek Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2021-01-05 12:24
Majątek Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2021-01-05 12:24
Majątek Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2021-01-05 12:24
Majątek Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2021-01-05 12:24
Majątek Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2021-01-05 12:24
Majątek Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2021-01-05 12:24
Majątek Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2021-01-05 12:24
Majątek Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2021-01-05 12:24
Majątek Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2021-01-05 12:24
Majątek Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2021-01-05 12:24
Majątek Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2021-01-05 12:24
Majątek Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2021-01-05 12:24
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2021-01-05 12:23
Majątek Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2021-01-05 12:12
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2021-01-05 12:11
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Andrzej Czogalik (Inspektor D-I) dnia 2021-01-05 12:07
Przetargi na nieruchomości
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2021-01-05 11:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-01-05 11:06
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-01-05 11:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-01-05 11:06
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-01-05 11:06
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Monika Dubiel (Samodzielny Referent G-II) dnia 2021-01-05 11:02
Rachunki bankowe
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn) dnia 2021-01-05 10:10
Inne dokumenty
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2021-01-05 10:03
Opłata targowa
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2021-01-05 10:03
Podatek od środków transportowych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2021-01-05 10:03
Podatek od nieruchomości
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2021-01-05 10:02
Podatki lokalne
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2021-01-05 10:02
Inne dokumenty
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2021-01-05 10:02
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2021-01-05 10:01
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2021-01-05 10:00
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2021-01-05 10:00
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2021-01-05 09:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-05 08:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-05 08:47
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2021-01-05 08:39
Realizacja zadań publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2021-01-05 08:15
Uchwały
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2021-01-05 08:14
Podstawy prawne
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2021-01-05 08:09
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-01-05 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-01-05 08:00
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Justyna Jaros (Referent GK) dnia 2021-01-04 14:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-01-04 14:22
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Justyna Jaros (Referent GK) dnia 2021-01-04 14:06
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bożena Sobiecka (Główny Specjalista AKW) dnia 2021-01-04 13:41
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Justyna Jaros (Referent GK) dnia 2021-01-04 13:31
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Justyna Jaros (Referent GK) dnia 2021-01-04 13:30
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Justyna Jaros (Referent GK) dnia 2021-01-04 13:30
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Unieważnienie postępowania.
Opublikował: Justyna Jaros (Referent GK) dnia 2021-01-04 13:26
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Usunięto dokument: Unieważnienie postępowania.
Opublikował: Justyna Jaros (Referent GK) dnia 2021-01-04 13:26
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-04 12:29
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-01-04 12:27
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-01-04 12:27
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-01-04 12:27
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-01-04 12:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-04 12:22
Pozostałe jednostki organizacyjne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-04 12:22
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-04 11:55
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-04 11:52
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-04 11:50
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-04 11:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-01-04 10:53
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW) dnia 2021-01-04 10:49
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW) dnia 2021-01-04 10:49
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) dnia 2021-01-04 10:33
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) dnia 2021-01-04 10:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2021-01-04 10:23
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2021-01-04 10:23
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-01-04 08:38
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-01-04 08:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-04 08:21
Pozostałe jednostki organizacyjne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-04 08:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-04 08:21
Pozostałe jednostki organizacyjne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-04 08:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-04 08:15
Pozostałe jednostki organizacyjne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-04 08:15
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-04 08:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-04 08:08
Pozostałe jednostki organizacyjne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-04 08:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-04 08:07
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-04 08:07
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-01-04 08:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-04 08:04
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-04 08:04
Zastępcy Prezydenta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-04 08:02
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-01-04 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-01-04 08:00
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-04 07:54
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-04 07:54
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-04 07:53
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-04 07:53
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-01-04 07:53
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-01-01 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-01-01 08:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patryk Gogolok (Inspektor A) dnia 2020-12-31 11:34
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patryk Gogolok (Inspektor A) dnia 2020-12-31 11:34
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patryk Gogolok (Inspektor A) dnia 2020-12-31 11:31
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Patryk Gogolok (Inspektor A) dnia 2020-12-31 11:31
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-31 11:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-31 11:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-31 10:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-31 09:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-31 08:32
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2020-12-31 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2020-12-31 08:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-31 07:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2020-12-31 07:32
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2020-12-31 07:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2020-12-31 07:29
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2020-12-31 07:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-31 07:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-31 07:23
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 2020-12-31 07:19
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2020-12-31 07:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-30 18:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-12-30 16:29
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-12-30 16:29
Plan postępowań
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-12-30 16:17
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-30 16:14
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-30 16:09
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-12-30 16:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-30 15:35
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-30 15:19
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-III) dnia 2020-12-30 15:16
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-30 15:15
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-30 15:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-12-30 09:10
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2020-12-30 09:07
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2020-12-30 09:05
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2020-12-30 09:02
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2020-12-30 09:02
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2020-12-30 08:59
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2020-12-30 08:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-12-30 08:54
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejenie 14 billboardów na terenie Rybnika w terminie od luteg
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-12-30 08:53
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2020-12-30 08:51
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-30 08:19
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2020-12-30 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2020-12-30 08:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-30 07:21
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-29 19:59
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-29 19:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-29 18:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-29 18:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-29 18:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-29 18:14
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy archiwum miejskiego przy ul.
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-29 18:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2020-12-29 18:00
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2020-12-29 18:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2020-12-29 17:54
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2020-12-29 17:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2020-12-29 17:51
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2020-12-29 17:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2020-12-29 17:46
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2020-12-29 17:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2020-12-29 17:42
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2020-12-29 17:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2020-12-29 17:32
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2020-12-29 17:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-29 16:44
Harmongram sesji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-12-29 16:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-29 16:29
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych, wznowienie granic nieruchomości, w podziale na 4 zad
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-29 16:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-29 15:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2020-12-29 15:02
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2020-12-29 15:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2020-12-29 15:01
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2020-12-29 15:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2020-12-29 14:51
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2020-12-29 14:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2020-12-29 14:49
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2020-12-29 14:49
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2020-12-29 14:25
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2020-12-29 14:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2020-12-29 14:23
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2020-12-29 14:23
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2020-12-29 11:21
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2020-12-29 11:20
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2020-12-29 11:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-12-29 11:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-29 10:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2020-12-29 10:17
Stowarzyszenia sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2020-12-29 10:17
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-29 09:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-29 08:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-29 08:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-29 08:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-29 08:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-29 08:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-29 08:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-29 08:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-29 08:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-29 08:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-29 08:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-29 08:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-29 08:02
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2020-12-29 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2020-12-29 08:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-29 07:59
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sal gimnastycznych na te
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-29 07:59
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-29 07:47
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2020-12-28 16:27
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2020-12-28 16:22
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2020-12-28 16:22
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2020-12-28 16:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2020-12-28 16:20
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-28 14:06
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Jerzego Giedroycia
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2020-12-28 12:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-28 11:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-28 11:55
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2020-12-28 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2020-12-28 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2020-12-25 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2020-12-25 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2020-12-24 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2020-12-24 08:00
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Liliana Pieńkosz (Starszy Inspektor AKW) dnia 2020-12-23 18:42
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Tomasz Strączek (Starszy Specjalista Fn) dnia 2020-12-23 17:27
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Tomasz Strączek (Starszy Specjalista Fn) dnia 2020-12-23 17:26
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Tomasz Strączek (Starszy Specjalista Fn) dnia 2020-12-23 17:26
Inne dokumenty
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2020-12-23 17:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-23 17:10
Protokoły z sesji
Opis: Opublikowano dokument: Protokół nr XXX z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia + wyniki głosowani
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-23 17:10
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2020-12-23 17:09
Lista osób do zawarcia umów
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Natalia Szewczyk-Keller (Młodszy Referent SMk) dnia 2020-12-23 17:06
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Mrowiec (Inspektor SMk) dnia 2020-12-23 17:00
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-23 16:25
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-23 15:58
Kontrole zewnętrzne
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2020-12-23 15:41
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-23 15:27
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-23 15:16
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-23 15:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-12-23 15:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-12-23 14:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-12-23 14:31
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Ubezpieczenie jednostek pływających Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im.
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-12-23 14:26
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-23 12:43
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-23 12:42
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-23 12:41
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-23 12:12
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-23 12:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-23 08:36
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2020-12-23 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2020-12-23 08:00
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2020-12-23 07:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 19:01
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 19:01
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 19:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 19:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 19:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 19:00
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 19:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:59
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:59
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:58
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:57
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:57
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:56
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:56
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:55
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:55
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:54
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:53
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:53
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:52
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:51
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:50
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:50
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:49
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:48
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:47
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:47
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:46
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:46
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-22 18:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:45
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-22 18:45
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-22 17:25
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-22 17:23
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-22 17:22
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2020-12-22 14:53
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2020-12-22 14:40
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 2020-12-22 14:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2020-12-22 10:06
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2020-12-22 10:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2020-12-22 10:05
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2020-12-22 10:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2020-12-22 10:04
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2020-12-22 10:04
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2020-12-22 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2020-12-22 08:00
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-21 18:30
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-21 18:28
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-21 18:23
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-21 18:17
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-21 16:24
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-21 16:22
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2020-12-21 16:15
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Jarosław Kuźnik (Naczelnik Wydziału Ek) dnia 2020-12-21 15:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2020-12-21 12:45
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2020-12-21 12:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2020-12-21 12:43
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2020-12-21 12:43
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-21 12:39
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-21 12:38
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-21 12:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Tomasz Woch (Inspektor Ar-II) dnia 2020-12-21 11:31
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Tomasz Woch (Inspektor Ar-II) dnia 2020-12-21 11:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Tomasz Woch (Inspektor Ar-II) dnia 2020-12-21 11:27
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Tomasz Woch (Inspektor Ar-II) dnia 2020-12-21 11:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-21 10:15
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-21 09:54
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-12-21 09:48
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-12-21 09:26
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-12-21 09:26
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2020-12-21 08:25
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2020-12-21 08:22
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2020-12-21 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2020-12-21 08:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-18 19:57
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Potępa (Referent Kd) dnia 2020-12-18 19:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-18 18:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-12-18 16:52
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2020-12-18 16:36
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2020-12-18 16:17
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2020-12-18 16:11
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2020-12-18 15:45
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2020-12-18 15:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Inspektor Ar-II) dnia 2020-12-18 14:09
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Inspektor Ar-II) dnia 2020-12-18 14:09
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Dariusz Skaba (Skarbnik Miasta SKARBNIK-MIASTA) dnia 2020-12-18 13:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-18 12:59
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Tomasz Strączek (Starszy Specjalista Fn) dnia 2020-12-18 12:51
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Tomasz Strączek (Starszy Specjalista Fn) dnia 2020-12-18 12:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-18 12:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-18 12:17
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. gen. Józefa Hallera
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2020-12-18 09:53
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-12-18 09:53
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2020-12-18 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2020-12-18 08:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-17 22:21
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2020-12-17 19:21
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2020-12-17 19:20
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2020-12-17 19:19
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2020-12-17 19:18
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-12-17 18:58
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-17 17:43
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-17 17:39
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-17 17:32
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-17 17:31
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-17 17:30
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-17 17:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Tomasz Woch (Inspektor Ar-II) dnia 2020-12-17 16:27
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Tomasz Woch (Inspektor Ar-II) dnia 2020-12-17 16:27
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Zapytanie ofertowe na: Wyłapywanie, transport oraz umieszczanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) po
Opublikował: Grzegorz Wengerski (Podinspektor GK) dnia 2020-12-17 16:17
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Zapytanie ofertowe dot. wyłapywania, transportu oraz umieszczania zwierząt wolno żyjących (dzikich)
Opublikował: Grzegorz Wengerski (Podinspektor GK) dnia 2020-12-17 15:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-17 15:54
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-12-17 15:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-12-17 10:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-17 10:55
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2020-12-17 10:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-17 09:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-17 09:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-17 09:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-17 08:56
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejoni
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-12-17 08:55
Aktualności
Opis: Opublikowano
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2020-12-17 08:24
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2020-12-17 08:24
 
 
Odsłon strony: 83417 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2009-11-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)