Dziennik wszystkich zmian treści dostępny jest pod linkiem Rejestr zmian umieszczonym w nagłówku. Rejestr ten zawiera następujące informacje: data zmiany, dane pracownika przekazującego nową treść lub żądającego jej usunięcia, nazwa strony oraz dokonany zakres zmiany (dodano/zmieniono/usunięto). Oprócz rejestru zmian na każdej stronie dostępna jest pozycja Pokaż rejestr zmian. Kliknięcie na tę pozycję spowoduje wyświetlenie metryki zmian treści strony. Nazwa strony – nazwa działu/poddziału wyświetlanej informacji lub tytuł publikowanej informacji np. ogłoszenia.

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Strona
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-19 17:19
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-19 17:19
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-19 17:18
Petycje
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-19 17:18
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-19 17:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-19 17:09
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2018-07-19 16:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2018-07-19 16:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-19 16:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-19 16:21
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-19 16:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-19 16:21
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-19 16:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-19 16:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-19 16:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-19 16:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-19 16:19
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-19 16:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-19 16:18
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-19 16:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-19 16:18
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-19 16:18
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn) dnia 2018-07-19 15:29
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn) dnia 2018-07-19 15:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn) dnia 2018-07-19 15:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn) dnia 2018-07-19 15:24
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn) dnia 2018-07-19 15:23
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn) dnia 2018-07-19 15:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2018-07-19 15:08
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Publikacja dokumentu Wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2018-07-19 15:08
Wykazy nieruchomości
Opis: Publikacja dokumentu Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2018-07-19 15:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2018-07-19 15:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-19 13:20
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-19 13:20
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-19 12:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-19 12:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-19 12:55
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-19 12:55
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-19 12:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-19 12:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-19 12:49
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Roboty budowlane kanalizacyjne na terenie Miasta Rybnika, z podziałem na zadania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-19 12:49
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-19 11:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-19 11:26
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-19 11:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-19 11:20
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-19 11:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-19 11:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-19 10:34
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-19 10:34
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2018-07-19 10:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-07-19 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-18 13:42
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-18 13:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-07-18 13:11
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-07-18 13:11
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-18 12:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-18 12:10
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-18 12:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-18 12:08
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-18 12:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-18 12:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-18 10:36
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-18 10:36
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2018-07-18 10:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2018-07-18 10:12
Tryb pozakonkursowy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2018-07-18 10:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2018-07-18 10:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-18 09:22
Wyniki postępowań
Opis: Publikacja dokumentu ZWR_Sporządzenie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej dla inwestycji kub
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-18 09:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-18 08:59
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-18 08:59
Kontrole zewnętrzne
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2018-07-18 08:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2018-07-18 08:48
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Kinga Witek (Podinspektor MPU) dnia 2018-07-18 07:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kinga Witek (Podinspektor MPU) dnia 2018-07-18 07:43
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-07-18 06:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-07-17 15:24
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-07-17 15:24
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-17 15:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-17 15:17
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-17 14:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-17 14:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-17 13:23
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-07-17 13:21
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-07-17 13:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-07-17 13:20
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-17 13:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-07-17 13:19
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-07-17 13:11
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-07-17 13:11
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-17 12:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-17 12:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-17 12:56
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-17 12:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-17 12:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-17 12:50
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-17 12:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-17 12:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-17 12:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-17 12:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-17 12:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-17 12:39
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-17 11:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-17 11:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-17 11:31
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-17 11:31
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2018-07-17 11:23
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2018-07-17 11:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2018-07-17 11:21
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-17 11:16
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-17 11:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-17 11:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-17 11:15
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Andrzej Czogalik (Podinspektor D-I) dnia 2018-07-17 11:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Andrzej Czogalik (Podinspektor D-I) dnia 2018-07-17 11:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-17 10:56
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-17 10:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-17 10:19
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-07-17 10:19
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-17 10:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-17 10:06
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-17 10:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-17 10:05
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2018-07-17 09:11
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2018-07-17 09:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-17 08:17
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-17 08:17
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-17 08:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-17 07:59
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-07-17 06:00
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bożena Sobiecka (Inspektor AKW) dnia 2018-07-16 14:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-07-16 13:26
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-07-16 13:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-07-16 13:25
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-07-16 13:25
Kontrole zewnętrzne
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2018-07-16 13:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2018-07-16 13:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-16 12:48
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-16 12:48
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-07-16 12:27
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-07-16 12:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-07-16 12:24
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-07-16 12:24
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-16 11:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-16 11:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-16 11:21
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-16 11:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-16 10:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-16 10:39
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-16 10:39
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-16 10:39
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-07-16 06:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-13 13:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-13 13:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-13 12:56
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-13 12:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 12:05
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 12:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 12:04
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 12:04
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 12:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 12:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 12:03
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Roboty remontowe w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 i Rzeczna 8
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 12:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-07-13 11:44
Stowarzyszenia sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-07-13 11:44
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 11:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 11:29
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 11:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 11:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 11:27
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 11:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 09:30
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 09:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2018-07-13 09:26
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 09:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 09:14
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 09:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 09:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 09:11
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 09:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 09:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 09:09
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 09:09
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 09:09
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 09:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 09:08
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 09:08
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 09:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 09:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 09:06
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawienniczej i dokumentacji instalacji technicznej do
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 09:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 08:45
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-13 08:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-13 08:22
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-13 08:22
Wykazy nieruchomości
Opis: Publikacja dokumentu wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży przetargowej
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2018-07-13 08:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2018-07-13 08:16
Wybory samorządowe
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-07-13 07:44
Wybory samorządowe
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-07-13 07:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-07-13 07:40
Wybory samorządowe
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-07-13 07:39
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-07-13 06:00
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-12 17:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-12 16:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-12 15:41
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2018-07-12 15:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2018-07-12 12:57
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Żak Rafał
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2018-07-12 12:57
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-12 12:47
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-12 11:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-12 11:49
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-12 11:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-12 11:33
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-12 11:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-12 11:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-07-12 07:31
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-07-12 07:31
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-07-12 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 14:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-11 13:35
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-11 13:35
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 13:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 13:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 13:24
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 13:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 13:01
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 13:01
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu Dostawa systemu do prowadzenia egzekucji i rozliczania tytułów wykonawczych
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 13:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 13:00
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 12:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 12:17
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 12:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 12:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 12:16
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 12:16
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Budowa modułowych zapleczy szatniowo-sanitarnych na terenie boisk piłkarskich MOSiR, z podziałem na
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 12:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 12:15
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2018-07-11 11:36
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2018-07-11 11:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2018-07-11 11:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2018-07-11 11:35
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 11:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 11:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 11:33
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 11:33
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2018-07-11 11:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 11:30
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2018-07-11 11:30
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 11:30
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2018-07-11 11:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2018-07-11 11:27
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2018-07-11 11:21
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 10:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 10:52
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2018-07-11 10:45
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2018-07-11 10:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 10:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 10:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 10:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 10:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 10:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 10:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 10:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 10:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 10:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 10:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 10:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 10:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 10:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-07-11 10:26
Stowarzyszenia sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-07-11 10:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 10:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 10:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 10:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 10:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 10:20
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-11 10:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-11 10:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-11 10:09
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-11 10:09
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 09:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 09:33
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 09:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 09:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 09:30
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Zadanie 1) budowy łącznika ulic Sportowa - Górnośląska, Za
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 09:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 09:13
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 09:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 09:11
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 09:11
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Rozbudowa centrów przesiadkowych na terenie Rybnika w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilnoś
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 09:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 09:10
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Ogłoszenie o zamówieniu.
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 09:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-11 09:08
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 08:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 08:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 08:50
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 08:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 08:46
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-11 08:46
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-07-11 08:20
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-07-11 06:00
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Publikacja dokumentu oświadczenie majątkowe Rafał Żak
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2018-07-10 13:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2018-07-10 13:35
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-10 13:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-10 13:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-07-10 12:47
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-07-10 12:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-07-10 12:46
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-07-10 12:46
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-07-10 12:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-07-10 12:45
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2018-07-10 11:47
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja usługi:Uzgadnianie dokumentacji projektowej sieci uzbrojenia terenu.
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2018-07-10 11:47
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja usługi:Uzgadnianie dokumentacji projektowej sieci uzbrojenia terenu.
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2018-07-10 11:47
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-10 10:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-10 10:57
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-10 09:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-10 09:06
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2018-07-10 08:45
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-10 08:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-10 08:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-10 08:26
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-10 08:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-10 07:53
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-10 07:53
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-07-10 06:00
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2018-07-09 14:54
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-09 14:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-09 14:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-09 14:41
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-09 14:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-07-09 14:12
Fundacje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-07-09 14:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-09 14:11
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-09 14:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-07-09 14:10
Fundacje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-07-09 14:10
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-09 14:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-09 14:08
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Agnieszka Przybyła (Referent AKW) dnia 2018-07-09 14:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-07-09 12:28
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-07-09 12:28
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-09 10:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-09 10:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-09 10:28
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-09 10:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-07-09 10:00
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-07-09 10:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-07-09 09:58
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-07-09 09:58
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2018-07-09 08:22
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2018-07-09 08:21
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-07-09 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) dnia 2018-07-06 13:35
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Publikacja dokumentu Realizacja badań lekarskich dla strażaków OSP m.Rybnika
Opublikował: Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) dnia 2018-07-06 13:35
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-07-06 12:33
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-07-06 12:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-06 12:28
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-06 12:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-07-06 12:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-06 09:19
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-06 09:19
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu Usługa udostępnienia systemu wspomagającego kontrolę obowiązku szkolnego obowiązkowego rocznego przy
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-06 09:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-06 09:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-07-06 08:30
Informacje o wynikach naboru
Opis: Publikacja dokumentu Wyniki naboru - Kierownik Referatu Spraw Społecznych w Wydziale Polityki Społecznej
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-07-06 08:30
Wydział Dróg
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) dnia 2018-07-06 08:28
Wydział Dróg
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) dnia 2018-07-06 08:28
Wydział Dróg
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) dnia 2018-07-06 08:24
Wydział Dróg
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) dnia 2018-07-06 08:24
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Publikacja dokumentu I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Kalinowej
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2018-07-06 08:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2018-07-06 08:17
Wydział Dróg
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) dnia 2018-07-06 08:16
Wydział Dróg
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) dnia 2018-07-06 08:16
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Publikacja dokumentu II przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Rybnickiej 20/I
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2018-07-06 08:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2018-07-06 08:11
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-06 08:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-06 07:59
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-06 07:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-06 07:57
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-06 07:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-06 07:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Aleksandra Bróździak (Inspektor M-I) dnia 2018-07-06 07:56
Wykazy nieruchomości
Opis: Publikacja dokumentu Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Aleksandra Bróździak (Inspektor M-I) dnia 2018-07-06 07:56
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-06 07:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-06 07:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-06 07:53
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-06 07:53
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-06 07:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-06 07:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-06 07:45
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-06 07:45
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-07-06 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) dnia 2018-07-05 17:44
Niepubliczne żłobki i kluby dziecięce
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) dnia 2018-07-05 17:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-05 17:00
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-05 16:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-05 16:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-05 16:50
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-05 16:50
Wydział Gospodarki Komunalnej
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Grzegorz Wengerski (Podinspektor GK) dnia 2018-07-05 16:29
Wydział Gospodarki Komunalnej
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Grzegorz Wengerski (Podinspektor GK) dnia 2018-07-05 16:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-05 16:26
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-05 16:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-05 13:58
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-05 13:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-05 13:42
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-05 13:42
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-05 13:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-05 13:37
Podstawy prawne
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-07-05 12:32
Podstawy prawne
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-07-05 12:32
Uchwały
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-07-05 12:31
Uchwały
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-07-05 12:31
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-05 12:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-05 12:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-05 12:21
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-05 12:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-07-05 10:55
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-07-05 10:55
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Machnik (Inspektor AKW) dnia 2018-07-05 09:56
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Machnik (Inspektor AKW) dnia 2018-07-05 09:55
Protokoły z sesji
Opis: Publikacja dokumentu Protokół sesja 24 maja 2018 r.
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-05 09:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-05 09:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-05 09:08
Protokoły z sesji
Opis: Publikacja dokumentu Protokół sesja 24 maja 2018 r.
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-05 09:08
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Agnieszka Przybyła (Referent AKW) dnia 2018-07-05 08:58
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Agnieszka Przybyła (Referent AKW) dnia 2018-07-05 08:54
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-05 08:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-05 08:16
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-07-05 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-07-04 13:29
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-07-04 13:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-04 13:17
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-04 13:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-04 13:16
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-04 13:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-04 13:15
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Konserwacja rowów odwadniających z podziałem na trzy zadania. Zadanie 1. Konserwacja rowów odwadnia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-04 13:15
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-04 12:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-04 12:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-04 12:35
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-04 12:35
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-04 11:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-04 11:58
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-04 10:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-04 10:17
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-07-04 06:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-03 15:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-03 15:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-03 15:14
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-03 15:14
Prezydent Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-07-03 15:11
Prezydent Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-07-03 15:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-07-03 15:05
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-07-03 15:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-07-03 15:04
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2018-07-03 15:04
Biuro rzeczy znalezionych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Lampart (Kierownik Referatu Pd-III) dnia 2018-07-03 14:48
Biuro rzeczy znalezionych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Lampart (Kierownik Referatu Pd-III) dnia 2018-07-03 14:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-03 14:28
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-03 14:28
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-03 14:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-03 14:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-03 14:09
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-03 14:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-03 13:57
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-03 13:57
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-03 12:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-03 12:52
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-03 12:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-03 12:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-03 12:51
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2018-07-03 12:51
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2018-07-03 12:51
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Remont niecki basenowej w budynku krytej pływalni MOSiR w dzielnicy Śródmieście przy ul. Powstańców
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-03 12:51
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-03 12:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-03 12:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2018-07-03 12:47
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-03 12:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-03 12:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-07-03 12:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-03 11:56
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-03 11:56
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-03 11:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-03 11:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-07-03 10:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-07-03 10:01
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-07-03 10:01
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Daria Zdyb (Starszy Specjalista M-I) dnia 2018-07-03 09:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Daria Zdyb (Starszy Specjalista M-I) dnia 2018-07-03 09:44
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Publikacja dokumentu I przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Zakątek
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2018-07-03 09:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2018-07-03 09:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Daria Zdyb (Starszy Specjalista M-I) dnia 2018-07-03 08:56
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Daria Zdyb (Starszy Specjalista M-I) dnia 2018-07-03 08:56
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-03 07:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-03 07:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-03 07:47
Kontrole zewnętrzne
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-03 07:47
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-07-03 06:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-02 14:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-02 14:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-07-02 13:32
Fundacje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-07-02 13:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-07-02 13:31
Fundacje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-07-02 13:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-07-02 13:20
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-07-02 13:20
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-02 13:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-07-02 13:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-07-02 13:18
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-07-02 13:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-02 12:52
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-07-02 12:52
Wykazy nieruchomości
Opis: Publikacja dokumentu Wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Opublikował: Lucyna Piszczek (Inspektor M-I) dnia 2018-07-02 12:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Lucyna Piszczek (Inspektor M-I) dnia 2018-07-02 12:28
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-07-02 12:03
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-07-02 12:03
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-02 11:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-07-02 11:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-07-02 11:12
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2018-07-02 11:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-07-02 10:56
Fundacje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-07-02 10:56
Subskrypcja powiadomień
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Przemysław Szulc (Podinspektor Inf-II) dnia 2018-07-02 09:40
Subskrypcja powiadomień
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Przemysław Szulc (Podinspektor Inf-II) dnia 2018-07-02 09:40
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2018-07-02 09:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-07-02 09:07
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-07-02 06:00
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-06-29 11:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-06-29 11:35
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-06-29 11:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-06-29 11:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-29 10:34
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2018-06-29 09:54
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2018-06-29 09:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-06-29 09:49
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-06-29 09:49
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-06-29 09:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-06-29 09:32
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-06-29 08:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-06-29 08:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-06-29 08:19
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-06-29 08:19
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-29 08:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-29 08:11
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-06-29 06:00
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-06-28 17:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-06-28 17:46
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-06-28 17:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-06-28 17:45
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-06-28 17:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-06-28 17:44
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-06-28 17:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-06-28 17:42
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-06-28 17:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-06-28 17:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-06-28 17:40
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-06-28 17:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-06-28 17:38
Wykaz zgromadzeń
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-06-28 17:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 17:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 17:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 17:12
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 17:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 17:10
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 17:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 17:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 17:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 17:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 16:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 16:42
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 16:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 16:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 16:33
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 16:33
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 16:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 16:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 16:22
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 16:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 16:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 16:15
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 16:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 16:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 16:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2018-06-28 16:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2018-06-28 16:02
Tryb konkursowy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2018-06-28 15:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) dnia 2018-06-28 15:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 15:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 15:49
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 15:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2018-06-28 15:46
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 15:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 15:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 15:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-28 15:40
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-28 15:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) dnia 2018-06-28 15:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-28 15:39
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-28 15:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 15:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 15:38
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 15:38
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-28 15:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-28 15:37
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 15:36
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-28 15:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 15:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-28 15:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 15:35
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 14:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 14:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 14:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-28 14:10
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 14:10
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-28 14:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 14:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 14:09
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 14:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 14:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 14:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 13:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 13:57
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 13:57
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn) dnia 2018-06-28 13:36
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn) dnia 2018-06-28 13:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn) dnia 2018-06-28 13:33
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 13:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 13:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 13:30
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 13:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 13:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 13:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 13:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 13:25
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 13:25
Obowiązek informacyjny (RODO)
Opis: Dodanie strony
Opublikował: Przemysław Szulc (Podinspektor Inf-II) dnia 2018-06-28 13:23
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-06-28 13:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-06-28 13:14
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 13:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 13:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 13:01
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 12:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 12:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 12:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 12:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 12:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 12:47
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 12:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 12:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 12:40
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 12:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 12:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 12:36
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 12:36
Działalność Prezydenta
Opis: Publikacja dokumentu Oficjalne spotkania z udziałem Prezydenta Rybnika w okresie od 25 maja do 27 czerwca 2018 r.
Opublikował: Anna Kolenda (Inspektor BP) dnia 2018-06-28 12:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Kolenda (Inspektor BP) dnia 2018-06-28 12:30
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2018-06-28 10:48
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2018-06-28 10:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-06-28 10:47
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-06-28 10:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 10:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 10:08
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 10:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 10:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 10:04
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 10:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 10:03
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 09:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 09:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 09:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 09:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 09:30
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 09:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 09:25
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 09:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 09:24
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 09:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 09:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 09:15
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-28 09:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-28 09:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-28 09:11
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-28 09:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 09:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 09:03
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 09:03
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 08:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 08:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 08:55
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 08:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 08:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 08:45
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 08:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 08:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 08:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 08:32
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 08:32
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 08:25
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-28 08:25
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-06-28 08:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-06-28 08:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-28 08:12
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-28 08:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-06-28 07:49
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-06-28 07:49
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-28 07:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-28 07:40
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-28 07:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-28 07:31
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-06-28 06:00
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-27 15:50
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-27 15:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-06-27 15:29
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-06-27 15:29
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-06-27 15:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-06-27 15:28
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Wymiana nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 20 w Rybniku, dzielnica Gotartowice, ul. Zio
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-06-27 15:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-06-27 15:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Przemysław Szulc (Podinspektor Inf-II) dnia 2018-06-27 15:01
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-06-27 14:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-06-27 14:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-06-27 14:42
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-06-27 14:42
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-27 13:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-27 13:23
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-06-27 12:40
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-06-27 12:40
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-06-27 12:36
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2018-06-27 12:36
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-06-27 12:14
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-06-27 12:14
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-06-27 12:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-06-27 12:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-06-27 12:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-06-27 12:12
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-27 12:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-27 12:07
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-06-27 11:38
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-06-27 11:38
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-06-27 11:36
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-06-27 11:36
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-06-27 11:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-06-27 11:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Przemysław Szulc (Podinspektor Inf-II) dnia 2018-06-27 11:22
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-06-27 10:32
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-06-27 10:32
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-06-27 10:30
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2018-06-27 10:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-27 09:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-27 09:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-06-27 09:19
Fundacje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2018-06-27 09:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-06-27 09:06
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-06-27 09:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-27 08:35
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-27 08:35
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-06-27 06:00
Materiały na sesje
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-26 15:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-26 15:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-26 15:26
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bożena Sobiecka (Inspektor AKW) dnia 2018-06-26 15:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-26 15:04
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-06-26 14:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-06-26 14:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-06-26 14:52
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-06-26 14:52
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Roboty remontowe ogólnobudowlane w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybn
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-06-26 14:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-06-26 14:51
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-26 14:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-26 14:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-26 14:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-26 14:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-26 11:37
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-26 11:37
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-26 11:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-26 11:34
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-06-26 11:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-06-26 11:21
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-06-26 10:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-06-26 10:39
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-06-26 10:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-06-26 10:38
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Przebudowa budynku Domu Kultury w dzielnicy Boguszowice Osiedle z podziałem na zadania: 1) Moderniza
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-06-26 10:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-06-26 10:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-06-26 10:16
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-06-26 10:16
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-26 10:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-26 10:15
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-26 09:39
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-26 09:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-26 09:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-26 09:34
e-Urząd
Opis: Korekta redaktorska
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2018-06-26 09:28
e-Urząd
Opis: Korekta redaktorska
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2018-06-26 09:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2018-06-26 09:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-06-26 08:46
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-06-26 08:46
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-06-26 08:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-06-26 08:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-06-26 08:37
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-06-26 08:37
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-26 08:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-26 08:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-26 08:30
Dostawy
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-06-26 08:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-06-26 08:10
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-06-26 08:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-06-26 08:08
Usługi
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-06-26 07:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-06-26 07:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-06-26 07:50
Wyniki postępowań
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-06-26 07:50
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-06-26 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2018-06-25 14:42
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2018-06-25 14:42
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2018-06-25 14:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2018-06-25 14:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2018-06-25 14:10
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2018-06-25 14:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2018-06-25 14:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2018-06-25 14:06
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2018-06-25 14:06
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2018-06-25 14:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2018-06-25 14:00
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-06-25 13:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-06-25 13:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-06-25 13:45
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-06-25 13:45
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-06-25 13:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-06-25 13:40
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2018-06-25 13:30
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2018-06-25 13:30
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-06-25 13:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-06-25 13:28
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-25 13:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-25 13:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-25 13:23
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-25 13:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-25 13:21
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-25 13:21
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-25 13:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-25 13:17
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-25 13:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-25 13:05
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2018-06-25 13:03
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2018-06-25 13:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-25 12:54
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-25 12:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-25 12:51
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-06-25 12:51
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-06-25 12:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-06-25 12:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-06-25 12:24
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-06-25 12:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-25 11:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-25 11:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-25 11:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-06-25 09:55
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-06-25 09:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Aleksandra Brachman (Podinspektor Pr) dnia 2018-06-25 09:05
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-06-25 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-06-22 13:22
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-06-22 13:22
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-06-22 13:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-06-22 13:19
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-06-22 12:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-06-22 12:39
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-06-22 12:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2018-06-22 12:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-06-22 12:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2018-06-22 12:37
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu Zagospodarowanie terenu wokół „Pluskadełka” – budowa placu zabaw na skarpie na terenie MOSiR w dz. K
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-06-22 12:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-06-22 12:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2018-06-22 12:36
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Publikacja dokumentu Dostawa kserokopiarek
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2018-06-22 12:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-22 12:19
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-06-22 11:37
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-06-22 11:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-06-22 11:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2018-06-22 11:34
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-22 11:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-22 11:03
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-06-22 10:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-06-22 10:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-22 10:00
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-22 10:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-22 09:55
Posiedzenia komisji
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-22 09:55
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-06-22 09:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-06-22 09:24
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-06-22 09:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-06-22 09:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-06-22 09:17
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-06-22 09:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-06-22 08:39
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-06-22 08:39
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-06-22 08:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-06-22 08:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-06-22 08:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-06-22 08:38
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-06-22 08:38
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2018-06-22 08:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Kowal-Cetnar (Inspektor M-I) dnia 2018-06-22 08:11
Wykazy nieruchomości
Opis: Publikacja dokumentu Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia na rzecz ich najemców
Opublikował: Barbara Kowal-Cetnar (Inspektor M-I) dnia 2018-06-22 08:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Kowal-Cetnar (Inspektor M-I) dnia 2018-06-22 08:02
Wykazy nieruchomości
Opis: Publikacja dokumentu Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia na rzecz ich najemców
Opublikował: Barbara Kowal-Cetnar (Inspektor M-I) dnia 2018-06-22 08:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Kowal-Cetnar (Inspektor M-I) dnia 2018-06-22 08:00
Wykazy nieruchomości
Opis: Publikacja dokumentu Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży
Opublikował: Barbara Kowal-Cetnar (Inspektor M-I) dnia 2018-06-22 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-06-22 06:00
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Robert Górski (Starszy Specjalista Ar-II) dnia 2018-06-21 18:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-21 16:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-21 16:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-06-21 15:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-06-21 15:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-06-21 15:49
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-06-21 15:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-06-21 15:41
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-06-21 15:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-06-21 14:42
Roboty budowlane
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-06-21 14:42
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Grzegorz Wengerski (Podinspektor GK) dnia 2018-06-21 12:03
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Grzegorz Wengerski (Podinspektor GK) dnia 2018-06-21 12:03
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-21 10:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-21 10:06
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-21 10:01
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-21 10:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-21 09:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-21 09:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-21 09:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-21 09:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-21 09:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-21 09:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-21 09:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-21 09:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-21 09:30
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-06-21 09:25
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2018-06-21 09:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-06-21 09:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-06-21 09:15
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-06-21 09:15
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-06-21 09:15
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-06-21 08:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-06-21 08:22
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-06-21 08:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-06-21 08:18
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-06-21 08:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Referent Or) dnia 2018-06-21 08:17
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2018-06-21 08:14
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2018-06-21 08:14
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2018-06-21 06:00
Komisje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) dnia 2018-06-20 17:01
Komisje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) dnia 2018-06-20 16:46
Komisje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) dnia 2018-06-20 16:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Młodszy Referent BR) dnia 2018-06-20 15:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-20 14:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-20 14:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-20 14:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-20 14:19
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-20 13:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-20 13:56
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-20 13:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-20 13:32
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-20 13:32
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-20 13:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-20 13:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-20 13:31
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-20 13:31
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-20 13:31
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-20 13:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-20 13:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-20 13:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-20 13:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-20 13:30
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-20 13:30
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-20 13:30
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-20 13:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-20 13:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-20 13:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-20 13:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-20 13:29
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-20 13:29
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-20 13:29
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-20 13:29
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-20 13:29
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-20 13:29
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-20 13:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-20 13:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-20 13:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-20 13:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-20 13:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-20 13:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-20 13:28
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-20 13:28
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-20 13:28
Uchwały Rady Miasta
Opis: Publikacja dokumentu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2018-06-20 13:28
Rejest zawiera 59434 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego.
 
 
Odsłon strony: 53215 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2009-11-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż