Dziennik wszystkich zmian treści dostępny jest pod linkiem Rejestr zmian umieszczonym w nagłówku. Rejestr ten zawiera następujące informacje: data zmiany, dane pracownika przekazującego nową treść lub żądającego jej usunięcia, nazwa strony oraz dokonany zakres zmiany (dodano/zmieniono/usunięto). Oprócz rejestru zmian na każdej stronie dostępna jest pozycja Pokaż rejestr zmian. Kliknięcie na tę pozycję spowoduje wyświetlenie metryki zmian treści strony. Nazwa strony – nazwa działu/poddziału wyświetlanej informacji lub tytuł publikowanej informacji np. ogłoszenia.

 
Rejestr
Strona
Wydział Inwestycji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Agnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III) dnia 2022-01-14 13:47
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2022-01-14 12:17
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2022-01-14 11:43
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2022-01-14 11:35
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-14 11:34
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2022-01-14 11:00
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2022-01-14 11:00
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2022-01-14 10:50
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2022-01-14 10:50
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2022-01-14 10:37
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2022-01-14 10:37
Plan postępowań
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2022-01-14 10:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2022-01-14 09:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2022-01-14 09:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2022-01-14 08:48
Stowarzyszenia sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2022-01-14 08:48
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Monika Dubiel (Samodzielny Referent G-I) dnia 2022-01-14 08:26
Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2022-01-14 08:06
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2022-01-14 08:06
Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2022-01-14 08:04
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2022-01-14 08:03
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2022-01-14 06:00
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2022-01-13 18:09
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2022-01-13 18:08
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2022-01-13 18:08
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2022-01-13 18:02
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-13 17:43
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Tomasz Strączek (Starszy Specjalista Fn) dnia 2022-01-13 17:38
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Tomasz Strączek (Starszy Specjalista Fn) dnia 2022-01-13 17:37
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-01-13 17:14
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-13 17:10
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2022-01-13 16:51
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2022-01-13 16:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2022-01-13 16:24
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2022-01-13 16:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2022-01-13 16:15
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-13 16:11
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-13 16:02
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2022-01-13 16:01
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2022-01-13 15:52
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2022-01-13 15:39
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2022-01-13 15:39
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2022-01-13 15:37
Najczęściej załatwiane sprawy
Opis: Korekta redaktorska
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2022-01-13 15:34
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2022-01-13 15:29
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2022-01-13 15:27
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2022-01-13 15:26
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2022-01-13 15:26
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2022-01-13 15:25
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-13 15:24
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2022-01-13 15:16
Najczęściej załatwiane sprawy
Opis: Korekta redaktorska
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2022-01-13 15:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-01-13 15:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-01-13 15:00
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13 15:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13 14:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13 14:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13 14:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13 14:59
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13 14:59
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13 14:59
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13 14:59
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13 14:59
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13 14:59
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13 14:59
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13 14:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13 14:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13 14:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13 14:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13 14:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13 14:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13 14:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13 14:58
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13 14:58
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13 14:58
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13 14:58
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13 14:58
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13 14:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13 14:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13 14:57
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Korekta redaktorska
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2022-01-13 14:57
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13 14:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13 14:56
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13 14:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13 14:45
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13 14:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13 14:12
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13 14:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13 14:06
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2022-01-13 12:37
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2022-01-13 11:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2022-01-13 11:16
Wykaz zgromadzeń
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2022-01-13 11:16
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2022-01-13 10:31
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2022-01-13 10:30
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2022-01-13 10:30
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Izabela Kaczor
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2022-01-13 09:46
Tryb pozakonkursowy
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2022-01-13 09:14
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-13 09:13
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-13 08:06
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2022-01-13 06:00
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-12 14:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-12 14:57
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-12 14:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-12 14:34
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-12 13:53
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej
Opublikował: Sylwia Piechota (Inspektor MPU) dnia 2022-01-12 13:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2022-01-12 12:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Jarosław Kotas (Podinspektor MPU) dnia 2022-01-12 12:27
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-01-12 12:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2022-01-12 12:04
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-01-12 12:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2022-01-12 12:00
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-01-12 12:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2022-01-12 11:55
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-01-12 11:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2022-01-12 11:47
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-01-12 11:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2022-01-12 11:42
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-01-12 11:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2022-01-12 11:36
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-01-12 11:36
Petycje
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-01-12 11:35
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Wybór najkorzystniejszej oferty.
Opublikował: Justyna Jaros (Referent GK) dnia 2022-01-12 11:35
Petycje
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-01-12 11:30
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-01-12 11:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2022-01-12 11:28
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-01-12 11:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2022-01-12 11:02
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-01-12 11:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2022-01-12 10:40
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-01-12 10:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2022-01-12 10:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2022-01-12 10:29
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-01-12 10:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2022-01-12 10:11
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-01-12 10:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2022-01-12 09:57
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-01-12 09:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2022-01-12 09:44
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-01-12 09:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2022-01-12 08:56
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-01-12 08:56
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-II) dnia 2022-01-12 08:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-01-12 07:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-01-12 07:37
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2022-01-12 06:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-11 15:09
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-11 13:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-01-11 12:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-01-11 12:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2022-01-11 10:58
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Sylwia Rutkowska
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2022-01-11 10:41
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Sylwia Obońska
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2022-01-11 10:40
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2022-01-11 10:31
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2022-01-11 10:31
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-11 10:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Dyrcz (Inspektor Ar-II) dnia 2022-01-11 10:07
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-01-11 10:07
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2022-01-11 10:03
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2022-01-11 10:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2022-01-11 09:12
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-11 08:47
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-11 08:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Dyrcz (Inspektor Ar-II) dnia 2022-01-11 08:03
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-01-11 08:03
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2022-01-11 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-01-10 15:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-01-10 15:20
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2022-01-10 14:59
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2022-01-10 14:59
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2022-01-10 14:55
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2022-01-10 14:55
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2022-01-10 14:45
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2022-01-10 14:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2022-01-10 14:30
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2022-01-10 14:26
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2022-01-10 14:18
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2022-01-10 14:13
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2022-01-10 14:09
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2022-01-10 14:04
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2022-01-10 13:39
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2022-01-10 13:31
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Opublikował: Justyna Jaros (Referent GK) dnia 2022-01-10 13:23
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2022-01-10 13:18
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2022-01-10 12:55
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2022-01-10 12:50
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2022-01-10 12:38
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2022-01-10 11:55
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2022-01-10 11:50
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2022-01-10 11:49
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2022-01-10 11:48
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2022-01-10 11:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2022-01-10 11:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2022-01-10 11:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2022-01-10 11:01
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Stasińska Natalia (Podinspektor PS-I) dnia 2022-01-10 10:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Inspektor Ar-II) dnia 2022-01-10 09:50
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-01-10 09:50
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2022-01-10 09:06
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2022-01-10 09:06
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2022-01-10 09:05
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2022-01-10 09:05
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2022-01-10 09:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2022-01-10 09:00
Podatki lokalne
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2022-01-10 08:41
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2022-01-10 08:24
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2022-01-10 08:22
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2022-01-10 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2022-01-07 11:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2022-01-07 11:56
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2022-01-07 11:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2022-01-07 11:52
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-01-07 11:52
Wydział Gospodarki Komunalnej
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Grzegorz Wengerski (Podinspektor GK) dnia 2022-01-07 11:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2022-01-07 10:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Inspektor Ar-II) dnia 2022-01-07 09:46
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-01-07 09:46
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2022-01-07 08:10
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2022-01-07 06:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2022-01-06 06:00
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2022-01-05 15:26
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Stasińska Natalia (Podinspektor PS-I) dnia 2022-01-05 15:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2022-01-05 14:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2022-01-05 14:50
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-05 14:15
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-05 14:12
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 14:11
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-05 14:09
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 14:06
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-05 14:06
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 14:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2022-01-05 14:05
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 14:03
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 14:02
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 14:01
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 13:53
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 13:53
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 13:53
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 13:52
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 13:46
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 13:44
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 13:35
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 13:34
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 13:28
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 13:28
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 13:21
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 13:20
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 13:19
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 13:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-01-05 13:00
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 12:59
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 12:58
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 12:58
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 12:57
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 12:56
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Młodszy Referent w Wydziale Komunikacji, Referacie Rejestracji Pojazdów
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2022-01-05 12:56
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 12:55
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 12:55
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 12:54
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 12:53
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 12:52
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 12:52
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 12:51
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 12:50
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 12:49
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 12:49
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 12:48
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 12:47
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 12:45
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 12:42
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 12:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2022-01-05 12:33
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 12:32
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 12:29
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 12:27
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 12:25
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 12:21
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 12:17
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 12:16
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 12:14
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 12:14
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 12:11
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 12:09
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 12:06
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 12:02
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 11:56
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 11:55
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 11:54
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 11:52
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 11:51
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 11:50
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 11:48
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 11:46
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 11:44
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 11:44
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 11:42
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 11:40
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 11:40
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 11:39
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 11:36
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 11:33
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 11:32
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 11:29
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 11:25
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 11:25
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 11:18
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 11:17
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 11:16
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 11:14
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 11:10
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 11:06
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 11:05
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 11:04
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 11:04
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 10:59
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 10:59
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2022-01-05 10:44
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 10:32
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 10:30
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 10:28
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 10:27
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 10:26
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 10:25
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 10:23
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 10:19
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 10:18
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 10:18
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 10:16
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Kinga Witek (Inspektor MPU) dnia 2022-01-05 10:15
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 10:07
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 10:07
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 10:06
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 10:06
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 10:06
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 10:06
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 10:05
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 10:05
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 10:05
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 10:05
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 10:04
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 10:04
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 10:03
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 10:03
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 10:02
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 10:02
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 10:02
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 10:02
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 10:01
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 10:01
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 10:01
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 10:00
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 10:00
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 10:00
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 09:59
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 09:59
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 09:59
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 09:58
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 09:58
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 09:58
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 09:57
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 09:57
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 09:57
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 09:56
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 09:56
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 09:56
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 09:55
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 09:55
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 09:55
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 09:49
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 09:46
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 09:13
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 09:12
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 09:11
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 09:11
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 09:11
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 09:11
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 09:10
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 09:10
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 09:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2022-01-05 09:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2022-01-05 09:07
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-01-05 09:07
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05 09:00
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2022-01-05 08:57
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-05 07:50
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia. Publikacja od 5 stycznia 2022 r. do 26 styc
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M-I) dnia 2022-01-05 07:48
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Publikacja od 5 stycznia 2022
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M-I) dnia 2022-01-05 07:45
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Publikacja od 5 stycznia 2022
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M-I) dnia 2022-01-05 07:40
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2022-01-05 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2022-01-04 14:57
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-04 14:22
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-04 14:02
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-04 14:00
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-04 13:31
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-04 12:56
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-04 12:39
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-04 12:09
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-04 11:31
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-04 11:29
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-04 10:57
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-04 10:45
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2022-01-04 10:40
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-04 10:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Inspektor Ar-II) dnia 2022-01-04 10:32
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2022-01-04 10:32
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-04 10:20
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-04 10:19
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-04 10:18
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-04 10:16
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-04 10:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-04 10:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2022-01-04 09:27
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-04 09:27
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-04 09:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2022-01-04 09:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2022-01-04 09:14
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-04 09:05
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW) dnia 2022-01-04 09:05
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-04 09:05
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-04 09:04
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-04 09:03
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW) dnia 2022-01-04 09:02
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-04 08:50
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-04 08:47
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-04 08:46
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-04 08:44
Plan postępowań
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2022-01-04 08:39
e-Urząd
Opis: Korekta redaktorska
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2022-01-04 08:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2022-01-04 07:27
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2022-01-04 06:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2022-01-03 14:49
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2022-01-03 14:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2022-01-03 14:10
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW) dnia 2022-01-03 13:02
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-03 12:38
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-03 12:34
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-03 12:31
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-03 12:30
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-03 12:27
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-03 12:25
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-03 12:25
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-03 12:22
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-03 12:20
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2022-01-03 12:10
Aktualności
Opis: Opublikowano
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2022-01-03 12:09
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2022-01-03 12:09
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-03 11:51
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-03 11:50
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-II) dnia 2022-01-03 10:32
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2022-01-03 10:10
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2022-01-03 10:10
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2022-01-03 10:10
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2022-01-03 10:10
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2022-01-03 10:07
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2022-01-03 10:07
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2022-01-03 10:02
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bożena Sobiecka (Główny Specjalista AKW) dnia 2022-01-03 09:54
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bożena Sobiecka (Główny Specjalista AKW) dnia 2022-01-03 09:08
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2022-01-03 08:51
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2022-01-03 08:50
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2022-01-03 08:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-03 07:15
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-03 07:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-03 07:15
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-03 07:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-03 07:14
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-03 07:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-03 07:11
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-03 07:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-03 07:10
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-03 07:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-03 07:09
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-03 07:09
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-03 07:09
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-03 07:09
Zastępcy Prezydenta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-03 07:08
Prezydent Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-03 07:08
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-03 07:08
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2022-01-03 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-12-31 13:08
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-31 12:58
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-31 12:56
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-31 12:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-31 12:48
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-31 12:13
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-31 12:11
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-31 12:11
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-31 12:06
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2021-12-31 12:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-12-31 11:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-12-31 11:48
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-31 11:41
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-31 11:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-12-31 11:24
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-12-31 11:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-12-31 08:57
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-12-31 08:57
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-31 07:53
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-31 07:53
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-12-31 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-12-30 17:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-12-30 17:35
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-12-30 17:34
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-12-30 17:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2021-12-30 17:02
Wykaz zgromadzeń
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2021-12-30 17:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-12-30 16:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-12-30 16:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-12-30 16:48
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa bloku kuchennego w Zespole Szkolno-Prze
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-12-30 16:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-12-30 16:43
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-30 16:19
Inne dokumenty
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2021-12-30 16:11
Opłata skarbowa
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2021-12-30 16:10
Opłata targowa
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2021-12-30 16:10
Podatek od środków transportowych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2021-12-30 16:10
Podatek rolny i leśny
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2021-12-30 16:10
Podatek od nieruchomości
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2021-12-30 16:10
Podatki lokalne
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2021-12-30 16:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-30 16:01
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-30 16:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-12-30 15:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-12-30 15:20
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Usługa dostępu do platformy budżet obywatelski
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-12-30 15:20
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Usługa dostępu do platformy budżet obywatelski
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-12-30 15:18
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Podinspektor w Wydziale Architektury, Referacie Budownictwa
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-12-30 15:09
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Referent w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-12-30 15:04
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Sprzątaczka w Wydziale Administracyjnym, Referacie Gospodarczym
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-12-30 14:57
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-30 14:04
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-30 13:48
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-30 12:50
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Podinspektor w Wydziale Ekologii, Referacie Ochrony Powietrza
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-12-30 12:22
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-II) dnia 2021-12-30 11:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-30 10:15
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-30 10:15
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2021-12-30 08:41
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2021-12-30 08:33
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2021-12-30 08:33
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-12-30 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-12-29 15:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-12-29 15:14
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-29 15:09
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-29 15:04
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-29 14:55
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-29 14:54
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-29 14:51
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-29 14:15
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-29 13:37
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-29 13:32
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-29 13:30
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Justyna Martinus
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-12-29 13:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-12-29 13:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-12-29 13:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-12-29 13:01
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie Rybnika w terminie od luteg
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-12-29 13:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-12-29 12:23
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2021-12-29 12:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-12-29 12:13
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-12-29 12:13
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-29 12:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-12-29 11:57
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-12-29 11:57
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2021-12-29 11:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-12-29 11:45
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2021-12-29 11:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2021-12-29 11:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-12-29 11:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-29 11:05
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-29 11:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-29 11:05
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-29 11:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-29 11:04
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-29 11:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-29 11:03
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-29 11:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-29 11:02
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-29 11:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-29 11:02
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-29 11:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-29 11:02
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-29 11:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-29 10:58
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-29 10:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-29 10:57
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-29 10:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-29 10:56
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-29 10:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-29 10:54
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-29 10:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-29 10:53
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-29 10:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-29 10:52
Uchwały Rady Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-29 10:52
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-29 10:50
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-12-29 10:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Emilia Mazurek (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-12-29 10:43
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-12-29 10:43
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-29 10:20
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-29 10:03
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-29 09:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marcin Duda (Starszy Inspektor E-I) dnia 2021-12-29 09:48
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marcin Duda (Starszy Inspektor E-I) dnia 2021-12-29 09:48
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-29 09:35
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-12-29 08:56
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-12-29 08:56
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Wyłapywanie, transport oraz umieszczanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) poszkodowanych na terenie
Opublikował: Justyna Jaros (Referent GK) dnia 2021-12-29 08:39
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Wyłapywanie, transport oraz umieszczanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) poszkodowanych na terenie
Opublikował: Justyna Jaros (Referent GK) dnia 2021-12-29 08:37
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-12-29 08:24
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-12-29 08:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-12-29 08:15
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-12-29 08:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-12-29 08:13
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-12-29 08:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-12-29 08:07
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Mariusz Tabęcki (Pracownik UM Firmy) dnia 2021-12-29 08:07
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2021-12-29 08:06
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Wiśniewska (Młodszy Referent MPU) dnia 2021-12-29 08:04
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Wiśniewska (Młodszy Referent MPU) dnia 2021-12-29 07:55
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Wiśniewska (Młodszy Referent MPU) dnia 2021-12-29 07:55
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marzena Stryjniak (Młodszy Referent MPU) dnia 2021-12-29 07:55
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marzena Stryjniak (Młodszy Referent MPU) dnia 2021-12-29 07:55
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Wiśniewska (Młodszy Referent MPU) dnia 2021-12-29 07:55
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Wiśniewska (Młodszy Referent MPU) dnia 2021-12-29 07:55
 
 
Odsłon strony: 112426 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2009-11-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)