Dziennik wszystkich zmian treści dostępny jest pod linkiem Rejestr zmian umieszczonym w nagłówku. Rejestr ten zawiera następujące informacje: data zmiany, dane pracownika przekazującego nową treść lub żądającego jej usunięcia, nazwa strony oraz dokonany zakres zmiany (dodano/zmieniono/usunięto). Oprócz rejestru zmian na każdej stronie dostępna jest pozycja Pokaż rejestr zmian. Kliknięcie na tę pozycję spowoduje wyświetlenie metryki zmian treści strony. Nazwa strony – nazwa działu/poddziału wyświetlanej informacji lub tytuł publikowanej informacji np. ogłoszenia.

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Strona
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-11 15:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-11 15:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-11 15:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-11 14:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-12-11 14:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-11 14:51
Materiały na sesje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-11 14:51
Materiały na sesje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-11 14:51
Materiały na sesje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-11 14:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-11 14:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-11 14:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-11 14:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-11 14:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-11 14:50
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-11 12:42
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-11 12:36
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-11 12:33
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-12-11 11:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-12-11 11:32
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Marcin Świerczek (Informatyk Inf-V) dnia 2019-12-11 10:32
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2019-12-11 09:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-11 08:03
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-12-11 06:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-12-11 06:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-12-10 14:36
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-12-10 13:52
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-12-10 13:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-12-10 13:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-12-10 12:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-12-10 12:31
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-12-10 12:24
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-12-10 12:22
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-12-10 12:20
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marcin Świerczek (Informatyk Inf-V) dnia 2019-12-10 12:18
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marcin Świerczek (Informatyk Inf-V) dnia 2019-12-10 12:18
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marcin Świerczek (Informatyk Inf-V) dnia 2019-12-10 12:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-12-10 11:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2019-12-10 10:47
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2019-12-10 10:47
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-12-10 08:39
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-12-10 08:39
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-12-10 08:37
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-12-10 08:37
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-10 08:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-10 08:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-10 08:37
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-10 08:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2019-12-10 08:26
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2019-12-10 08:26
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-10 08:21
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-12-10 06:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-12-10 06:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-12-09 15:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-12-09 14:58
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-12-09 14:58
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-12-09 14:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-12-09 12:55
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-09 11:07
Mieszkania do remontu
Opis: Publikacja strony
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2019-12-09 11:02
Mieszkania do remontu
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie mieszkań do remontu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2019-12-09 11:02
Mieszkania do zasiedlenia
Opis: Publikacja strony
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2019-12-09 10:46
Mieszkania do zasiedlenia
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie mieszkań do zasiedlenia
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2019-12-09 10:45
Rejestr umów
Opis: Dodanie link do zarządzenia 362/2015
Opublikował: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) dnia 2019-12-09 10:37
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2019-12-09 09:51
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-09 09:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-12-09 09:24
Stowarzyszenia sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-12-09 09:24
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-12-06 12:39
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-12-06 12:17
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-12-06 12:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-06 11:48
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Informacja o wyborze oferty - Zakup wraz z montażem 3 syren elektronicznych
Opublikował: Andrzej Potyra (Podinspektor Z-I) dnia 2019-12-06 11:33
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-06 11:07
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-06 11:07
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-06 11:05
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-06 10:50
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-06 10:46
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-06 10:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-12-06 09:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-12-06 09:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-12-06 09:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-12-06 09:15
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżow
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-12-06 09:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-12-06 08:59
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-12-06 08:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-12-06 08:44
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-12-06 08:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-12-06 08:18
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-12-06 08:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-12-06 08:07
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-12-06 08:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-12-06 08:05
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-12-06 08:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-12-06 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-12-06 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-12-06 08:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-12-06 07:43
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-12-05 18:05
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-12-05 18:02
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-12-05 18:02
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-12-05 17:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-12-05 17:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-12-05 16:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-12-05 16:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 15:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 15:28
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 15:28
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Goniec w Wydziale Administracyjnym, Referacie Kancelaria
Opublikował: Martyna Potępa (Referent Kd) dnia 2019-12-05 15:07
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 14:59
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 14:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2019-12-05 14:54
Fundacje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2019-12-05 14:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2019-12-05 14:52
Fundacje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2019-12-05 14:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2019-12-05 14:52
Fundacje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2019-12-05 14:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2019-12-05 14:50
Fundacje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2019-12-05 14:50
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-12-05 14:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 14:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 14:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 14:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 14:44
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 14:44
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 14:44
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 14:44
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 14:44
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 14:44
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 14:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 14:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 14:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 14:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 14:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 14:43
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 14:43
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 14:43
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 14:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 14:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 14:42
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 14:42
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 14:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 14:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 14:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 14:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 14:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 14:41
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 14:41
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 14:41
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 14:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 14:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 14:40
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 14:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 14:37
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 14:37
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 14:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 14:36
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 14:17
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-12-05 14:16
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 14:15
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-12-05 14:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2019-12-05 14:14
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2019-12-05 14:14
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 14:12
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 14:10
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 13:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 11:55
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 11:54
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 11:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 11:53
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 11:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 11:52
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 11:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 11:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 11:50
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 11:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 11:46
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 11:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 11:45
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 11:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 11:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 11:42
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 11:42
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 11:42
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 11:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 11:39
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 11:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 11:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 11:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 11:36
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 11:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 11:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 11:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 11:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 11:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 11:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 11:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 11:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 11:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 11:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 11:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 11:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 11:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 11:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 11:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-12-05 10:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 10:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 10:06
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 10:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 10:04
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 10:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 10:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 09:59
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 09:59
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 09:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 09:58
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 09:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 09:57
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 09:50
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-12-05 09:37
Aktualności
Opis: Opublikowano
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-12-05 09:36
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-12-05 09:36
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-12-05 09:33
Aktualności
Opis: Opublikowano
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-12-05 09:31
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-12-05 09:31
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-12-05 09:31
Aktualności
Opis: Opublikowano
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-12-05 09:29
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-12-05 09:29
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-05 09:29
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-12-05 09:26
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-12-05 09:23
Aktualności
Opis: Zaktualizowano
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-12-05 09:20
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-12-05 09:20
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-12-05 09:20
Aktualności
Opis: Zaktualizowano
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-12-05 09:19
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-12-05 09:19
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-12-05 09:18
Aktualności
Opis: Opublikowano
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-12-05 09:17
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-12-05 09:17
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-12-05 09:10
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-12-05 09:09
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-12-05 09:09
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-12-05 09:09
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-12-05 09:09
Aktualności
Opis: Opublikowano
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-12-05 09:05
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-12-05 09:05
Aktualności
Opis: Opublikowano
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-12-05 09:04
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-12-05 09:04
Aktualności
Opis: Opublikowano
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-12-05 09:01
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-12-05 09:01
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-12-05 09:01
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-12-05 08:47
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-12-05 08:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-04 15:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-04 15:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-04 15:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-04 15:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-04 15:02
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-04 15:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-04 15:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-04 14:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-04 14:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-04 14:42
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-12-04 14:42
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-12-04 14:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-04 14:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-04 14:39
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Elżbieta Ciwis
Opublikował: Anita Zynek (Referent IOD) dnia 2019-12-04 14:38
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-12-04 14:37
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Łukasz Kosobucki
Opublikował: Anita Zynek (Referent IOD) dnia 2019-12-04 14:30
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-04 14:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-04 14:11
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-04 14:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-04 14:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-04 14:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-04 14:02
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-12-04 14:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grzegorz Gruszka (Inspektor Ar-II) dnia 2019-12-04 14:00
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grzegorz Gruszka (Inspektor Ar-II) dnia 2019-12-04 14:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grzegorz Gruszka (Inspektor Ar-II) dnia 2019-12-04 13:58
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grzegorz Gruszka (Inspektor Ar-II) dnia 2019-12-04 13:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grzegorz Gruszka (Inspektor Ar-II) dnia 2019-12-04 13:57
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grzegorz Gruszka (Inspektor Ar-II) dnia 2019-12-04 13:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-04 13:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-04 13:54
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-04 13:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-04 13:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-04 13:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-04 13:50
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-04 13:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-04 13:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-04 13:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-04 13:46
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-04 13:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-04 13:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-04 13:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-04 13:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-04 13:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-04 13:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-04 13:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-04 13:39
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-04 13:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-12-04 12:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-12-04 12:12
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-12-04 12:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-12-04 12:09
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-12-04 12:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-12-04 10:33
Kontrole zewnętrzne
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2019-12-04 09:33
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-12-04 08:28
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-12-03 15:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-12-03 15:02
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-12-03 15:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-12-03 14:54
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-03 13:51
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Zapytanie ofertowe na odstrzał redukcyjny dzików i lisów z terenu Miasta Rybnika
Opublikował: Gabriela Stojer (Podinspektor Z-I) dnia 2019-12-03 13:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-12-03 12:26
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-12-03 12:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-12-03 12:19
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-12-03 12:19
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-12-03 12:17
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-12-03 12:15
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-12-03 12:11
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2019-12-03 11:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-12-03 11:40
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Wydruk 144 plakatów o rozmiarach 120x180 cm oraz ich wywieszanie w 72 dwustronnych gablotach inform
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-12-03 11:40
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2019-12-03 11:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-12-03 11:26
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-12-03 11:26
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-12-03 11:16
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-03 10:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-12-03 10:16
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-12-03 10:16
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-12-03 09:46
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-12-03 09:44
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-12-03 09:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-12-03 09:08
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-12-02 15:35
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-12-02 15:35
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-12-02 15:28
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-12-02 15:28
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-12-02 15:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-12-02 15:21
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-12-02 15:21
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków wraz ze stabilizacją punktów granicznych z podziałem na d
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-12-02 15:21
Aktualności
Opis: Opublikowano
Opublikował: Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II) dnia 2019-12-02 15:09
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II) dnia 2019-12-02 15:09
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-12-02 13:52
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-12-02 13:34
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-12-02 13:33
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-12-02 13:33
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-12-02 13:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-12-02 13:29
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-12-02 13:29
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-12-02 13:20
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-12-02 13:19
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-12-02 13:19
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-12-02 13:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-12-02 12:44
Mieszkania do zasiedlenia
Opis: Publikacja strony
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2019-12-02 12:35
Mieszkania do zasiedlenia
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie mieszkań do zasiedlenia na czas nieoznaczony
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2019-12-02 12:35
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2019-12-02 11:58
Mieszkania do remontu
Opis: Publikacja strony
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2019-12-02 11:30
Mieszkania do remontu
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie mieszkań do remontu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2019-12-02 11:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-02 11:09
Składy osobowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-02 11:09
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-12-02 11:03
Harmongram sesji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-12-02 11:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-12-02 11:01
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-12-02 11:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-12-02 10:54
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-12-02 10:54
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-02 10:54
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-02 10:54
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-02 10:53
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-02 10:42
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-02 10:38
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-02 10:36
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-02 10:36
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-02 10:32
Podstawowa kwota dotacji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) dnia 2019-12-02 10:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-12-02 10:03
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) dnia 2019-12-02 10:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-12-02 10:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-12-02 10:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-12-02 09:55
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-12-02 09:33
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-12-02 09:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-12-02 09:31
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Ubezpieczenie AC wyznaczonych pojazdów pożarniczych
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-12-02 09:26
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-12-02 09:15
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-12-02 09:14
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-12-02 09:12
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-12-02 09:10
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-12-02 09:08
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-12-02 09:06
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-12-02 09:04
Lista osób do zawarcia umów
Opis: Publikacja strony
Opublikował: Jolanta Swoboda (Inspektor SMk) dnia 2019-12-02 09:01
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-12-02 09:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-02 08:55
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Jolanta Swoboda (Inspektor SMk) dnia 2019-12-02 08:53
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-02 08:47
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-12-02 08:47
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-02 08:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-12-02 08:13
Stowarzyszenia sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-12-02 08:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-12-02 08:12
Stowarzyszenia sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-12-02 08:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-11-29 13:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-11-29 13:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-11-29 13:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-11-29 13:08
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2019-11-29 10:53
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2019-11-29 10:38
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-29 10:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-11-29 09:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2019-11-29 08:03
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2019-11-29 08:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-11-29 07:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-11-29 07:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-11-29 07:48
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Aleksandra Bróździak (Główny Specjalista M-I) dnia 2019-11-29 07:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-11-28 18:08
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-11-28 18:08
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 17:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-11-28 17:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 17:10
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 17:10
Protokoły z sesji
Opis: Opublikowano dokument: Protokół nr XVI z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. + wyniki głosowań
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 16:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 16:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 14:50
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 14:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 14:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 14:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 14:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2019-11-28 14:45
Wykaz zgromadzeń
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2019-11-28 14:45
Tryb konkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2019-11-28 14:36
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 13:50
Tryb konkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2019-11-28 13:50
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 13:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 13:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-28 13:32
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-28 13:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-28 13:31
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-28 13:31
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-28 13:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 13:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 13:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 13:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 13:15
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 13:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 13:14
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 13:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 13:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 13:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 13:12
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 13:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 13:11
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 13:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 13:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 13:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 13:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 13:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 13:02
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 13:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 13:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 13:01
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 13:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:58
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:58
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:55
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:54
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:53
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:50
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:48
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:47
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:47
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:46
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:46
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:45
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:44
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:44
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:40
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:40
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:39
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 12:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-11-28 12:14
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2019-11-28 11:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-11-28 11:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-11-28 10:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 07:58
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-28 07:58
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-11-28 06:00
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-11-27 15:13
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-11-27 15:09
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-11-27 15:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-11-27 14:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-11-27 13:07
Stowarzyszenia sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-11-27 13:07
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-27 12:43
Harmongram sesji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-27 12:41
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-27 12:40
Sesje Rady Miasta
Opis: Wycofano spotkanie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-27 12:40
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-11-27 12:16
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-11-27 10:34
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-11-27 10:34
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-11-27 10:27
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2019-11-27 10:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-11-27 10:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-27 09:53
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-27 09:53
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2019-11-27 09:52
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2019-11-27 09:52
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2019-11-27 09:48
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2019-11-27 09:48
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-11-27 09:47
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2019-11-27 09:43
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2019-11-27 09:41
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2019-11-27 09:39
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2019-11-27 09:35
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2019-11-27 09:33
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2019-11-27 09:33
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-27 08:46
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-27 08:28
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2019-11-27 08:12
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-27 08:11
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-11-27 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-11-26 15:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-11-26 15:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-11-26 15:28
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2019-11-26 15:11
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-26 14:51
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-26 14:50
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-26 14:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-11-26 14:35
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-11-26 14:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-11-26 14:31
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-11-26 13:32
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-11-26 13:14
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-11-26 13:13
Aktualności
Opis: Zaktualizowano
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2019-11-26 11:16
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2019-11-26 11:16
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2019-11-26 11:15
Aktualności
Opis: Opublikowano
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2019-11-26 11:12
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2019-11-26 11:12
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Kanalizacja Grabownia, Stodoły, Chwałęcice - projekt 2020 (Od: Andrzej Sączek Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-26 11:01
Zgromadzenia
Opis: Korekta redaktorska
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2019-11-26 10:33
Aktualności
Opis: Opublikowano
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-11-26 10:28
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-11-26 10:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-11-26 10:23
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-11-26 10:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2019-11-26 10:07
Wykaz zgromadzeń
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2019-11-26 10:07
Wybory i referenda
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-11-26 09:59
Aktualności
Opis: Opublikowano
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2019-11-26 09:55
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2019-11-26 09:55
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących zapytanie ofertowe
Opublikował: Małgorzata Kobus (Inspektor GK) dnia 2019-11-26 09:22
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2019-11-26 08:58
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2019-11-26 08:58
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-26 07:55
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-11-26 07:45
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-11-26 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-11-25 15:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-11-25 15:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-11-25 15:02
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2019-11-25 14:50
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2019-11-25 14:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-11-25 14:50
Dostawy
Opis: Opublikowano dokument: Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja t
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-11-25 14:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-11-25 14:16
Dostawy
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie o zamówieniu.
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-11-25 14:16
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Zapytanie ofertowe - Zakup syren DSE - BIP
Opublikował: Andrzej Potyra (Podinspektor Z-I) dnia 2019-11-25 14:12
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Gomola (Samodzielny Referent Inf-I) dnia 2019-11-25 13:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-11-25 13:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-11-25 13:14
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-25 12:16
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-25 12:16
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-25 12:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-25 11:44
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-25 11:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-25 11:11
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-25 11:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-11-25 10:52
Mieszkania do zasiedlenia
Opis: Publikacja strony
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2019-11-25 10:29
Mieszkania do zasiedlenia
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie mieszkania do zasiedlenia
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2019-11-25 10:29
Mieszkania do remontu
Opis: Publikacja strony
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2019-11-25 10:20
Mieszkania do remontu
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie mieszkań do remontu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2019-11-25 10:20
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-11-25 10:15
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-25 10:10
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-25 10:09
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-11-25 10:06
Aktualności
Opis: Opublikowano
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-11-25 10:03
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-11-25 10:03
Aktualności
Opis: Opublikowano
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-11-25 09:59
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-11-25 09:59
Aktualności
Opis: Opublikowano
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-11-25 08:36
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-11-25 08:36
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-11-25 08:33
Aktualności
Opis: Opublikowano
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-11-25 08:30
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-11-25 08:30
Aktualności
Opis: Opublikowano
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-11-25 08:28
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-11-25 08:28
Tryb konkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2019-11-22 13:47
Tryb konkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2019-11-22 13:43
Tryb konkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-11-22 13:12
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2019-11-22 12:48
Tryb konkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-11-22 12:47
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-11-22 12:46
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-22 12:06
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-22 12:04
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-22 12:03
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-22 11:58
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: zapytanie ofertowe: usługi biegłego z zakresu oceny technicznej drogi
Opublikował: Bogdan Wochnik (Inspektor D-III) dnia 2019-11-22 11:57
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Biegły
Opublikował: Bogdan Wochnik (Inspektor D-III) dnia 2019-11-22 11:55
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-11-22 11:41
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-11-22 11:34
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-22 11:33
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-22 11:32
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-11-22 11:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-11-22 10:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-11-22 10:48
Dostawy
Opis: Opublikowano dokument: Zakup środków czystości dla rybnickich placówek oświatowych z podziałem na zadania (3 zadania)
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-11-22 10:48
Tryb konkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2019-11-22 10:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-22 10:35
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-22 10:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-22 10:34
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-22 10:34
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-11-22 10:07
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-11-22 10:05
Tryb konkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2019-11-22 09:51
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2019-11-22 09:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2019-11-22 09:40
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2019-11-22 09:40
Tryb konkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-11-22 09:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-22 09:01
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-22 09:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2019-11-22 08:46
Fundacje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2019-11-22 08:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2019-11-22 08:41
Fundacje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2019-11-22 08:41
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-11-22 08:28
Tryb konkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-11-22 08:28
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-11-22 08:27
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2019-11-22 08:26
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2019-11-22 07:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-21 21:51
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-21 21:51
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-21 21:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-21 21:47
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-21 21:47
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-21 19:21
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-21 19:18
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-21 19:16
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-21 19:13
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-21 18:39
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2019-11-21 17:07
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2019-11-21 17:07
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2019-11-21 17:05
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2019-11-21 17:05
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2019-11-21 16:57
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2019-11-21 16:57
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2019-11-21 16:40
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2019-11-21 16:40
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2019-11-21 16:39
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2019-11-21 16:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-11-21 16:25
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-11-21 16:24
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-21 15:57
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-21 15:47
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-21 15:47
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2019-11-21 15:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2019-11-21 15:26
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2019-11-21 15:26
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2019-11-21 15:26
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-11-21 15:25
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-11-21 15:24
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Piechota (Inspektor MPU) dnia 2019-11-21 14:57
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Piechota (Inspektor MPU) dnia 2019-11-21 14:57
Wydział Dróg
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) dnia 2019-11-21 14:51
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-11-21 14:19
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-11-21 14:17
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Przycięcia krzewów wzdłuż ulicy Pniowskiej (Od: Andrzej Sączek )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-21 14:14
Podstawowa kwota dotacji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) dnia 2019-11-21 14:06
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) dnia 2019-11-21 14:04
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-21 13:43
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-21 13:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-21 12:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-21 12:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-21 12:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-21 12:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-21 12:53
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-21 12:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-21 12:45
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-21 12:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-21 12:44
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Grzegorz Skoczek (Inspektor GK) dnia 2019-11-21 12:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-21 11:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-21 11:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-21 11:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-21 11:24
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2019-11-21 11:17
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2019-11-21 11:17
Materiały na sesje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-21 11:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-21 11:14
Materiały na sesje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-21 11:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-21 11:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-11-21 11:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-11-21 10:35
Działalność Prezydenta
Opis: Opublikowano dokument: Oficjalne spotkania z udziałem Prezydenta Rybnika w okresie od 25 października do 21 listopada 2019
Opublikował: Lucyna Tyl (Inspektor BP) dnia 2019-11-21 09:53
Działalność Prezydenta
Opis: Opublikowano dokument: Oficjalne spotkania z udziałem Prezydenta Rybnika w okresie od 25 października do 21 listopada 2019
Opublikował: Lucyna Tyl (Inspektor BP) dnia 2019-11-21 09:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-21 08:43
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-21 08:40
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-11-21 08:19
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bogdan Wochnik (Inspektor D-III) dnia 2019-11-21 07:53
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-11-21 06:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2019-11-20 15:40
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2019-11-20 15:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-11-20 15:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-11-20 15:25
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla: Zadanie nr 1: przebudowa ul. Ru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-11-20 15:24
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2019-11-20 15:14
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2019-11-20 15:14
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-11-20 14:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-11-20 14:31
Stowarzyszenia sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-11-20 14:31
Tryb konkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-11-20 14:26
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-20 13:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-20 13:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-20 13:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-20 13:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-20 13:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-20 13:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-20 13:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-20 13:47
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-20 13:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-20 13:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-20 13:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-20 13:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-20 13:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-11-20 13:31
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-11-20 13:31
Tryb konkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-11-20 13:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-20 13:05
Składy osobowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-20 13:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-20 13:05
Składy osobowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-20 13:05
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2019-11-20 12:32
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-11-20 11:43
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2019-11-20 11:29
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2019-11-20 11:28
Tryb konkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-11-20 11:13
Tryb konkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-11-20 11:09
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-11-20 10:49
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Inspektor w Wydziale Dróg, Referacie Budowy Drogi Regionalnej
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-11-20 10:31
Tryb konkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-11-20 10:29
Tryb konkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-11-20 10:06
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2019-11-20 10:05
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2019-11-20 10:05
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-11-20 09:52
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-11-20 09:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-20 09:42
Składy osobowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-20 09:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-11-20 09:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-20 08:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-20 08:56
Tryb konkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-11-20 08:53
Tryb konkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-11-20 08:48
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-11-20 08:24
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-11-20 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-11-19 15:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-11-19 15:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-19 15:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-19 15:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-11-19 14:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-11-19 14:56
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-11-19 14:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-11-19 14:19
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-11-19 14:08
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-11-19 14:08
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-11-19 13:47
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-11-19 13:47
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-11-19 13:26
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-11-19 13:26
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2019-11-19 13:11
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-11-19 13:04
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-11-19 13:04
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-11-19 13:04
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-11-19 13:03
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-11-19 13:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-19 13:02
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-19 13:02
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-11-19 13:02
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-19 13:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-19 13:01
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2019-11-19 13:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-19 13:01
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-19 13:01
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-19 13:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-19 13:01
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-19 13:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-19 13:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-19 13:01
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-19 13:01
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-19 13:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-19 13:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-19 13:00
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-19 13:00
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-11-19 12:57
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2019-11-19 12:56
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-11-19 12:55
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-11-19 12:54
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-11-19 12:51
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-11-19 12:47
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-11-19 12:45
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-11-19 12:45
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2019-11-19 12:43
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2019-11-19 12:41
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-11-19 12:19
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-11-19 12:19
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2019-11-19 12:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-11-19 11:48
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-11-19 11:48
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-11-19 11:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-11-19 11:15
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-11-19 09:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-11-19 09:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-11-19 09:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-11-19 09:48
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-11-19 09:41
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-11-19 09:27
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2019-11-19 09:27
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-19 08:50
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2019-11-19 08:27
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-19 08:14
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-19 08:14
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-19 08:12
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-19 08:10
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-19 08:03
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-19 08:02
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-19 07:49
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-19 07:45
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-19 07:39
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-11-19 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-11-18 14:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-11-18 14:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-11-18 14:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-11-18 14:24
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Budowa wentylacji w budynku Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Rybniku, w dzielnicy Maroko-Nowiny
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-11-18 14:24
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Gabriela Stojer (Podinspektor Z-I) dnia 2019-11-18 14:24
Mieszkania do remontu
Opis: Publikacja strony
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2019-11-18 13:29
Mieszkania do remontu
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie mieszkania do remontu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2019-11-18 13:29
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-11-18 13:25
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-18 13:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-11-18 12:58
Mieszkania do zasiedlenia
Opis: Publikacja strony
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2019-11-18 12:31
Mieszkania do zasiedlenia
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie mieszkań do zasiedlenia
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2019-11-18 12:31
Mieszkania do zasiedlenia
Opis: Publikacja strony
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2019-11-18 12:01
Mieszkania do zasiedlenia
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie mieszkań do zasiedlenia
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2019-11-18 11:58
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Wykonanie dokumentacji projektowej, z podziałem na zadania: zad.1: Rozbudowa ulicy Teofila Brzozy.
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-11-18 11:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-11-18 11:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-11-18 11:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-11-18 11:10
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-18 10:56
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-18 10:53
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-18 10:50
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-18 10:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-11-18 09:41
Stowarzyszenia sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-11-18 09:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-18 07:59
Składy osobowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-11-18 07:59
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-11-18 06:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-16 15:20
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-16 15:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2019-11-16 13:48
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2019-11-16 13:48
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Grażyna Adamczyk (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2019-11-16 13:48
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-16 12:45
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-16 12:45
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-16 12:27
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-16 12:23
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-16 12:21
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-16 12:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-16 12:18
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-16 12:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-16 12:18
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-16 12:18
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-16 12:17
Petycje
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-16 12:17
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-16 12:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-16 12:10
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-16 12:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-16 12:10
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-16 12:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-16 12:10
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-16 12:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-16 12:09
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-16 12:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-16 12:08
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-16 12:08
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Piechota (Inspektor MPU) dnia 2019-11-16 10:50
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Piechota (Inspektor MPU) dnia 2019-11-16 10:50
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Piechota (Inspektor MPU) dnia 2019-11-16 10:36
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sylwia Piechota (Inspektor MPU) dnia 2019-11-16 10:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-16 10:01
Składy osobowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-16 10:01
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Tomasz Strączek (Starszy Specjalista Fn) dnia 2019-11-16 09:09
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-16 08:45
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-16 08:39
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-16 08:35
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-16 08:31
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-16 08:24
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-16 08:06
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-16 08:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-11-16 07:54
Wydział Inwestycji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Agnieszka Horzela (Referent In-III) dnia 2019-11-15 12:31
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-11-15 10:25
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-11-15 10:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-11-15 10:02
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-11-15 10:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-11-15 09:57
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2019-11-15 09:57
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-11-15 09:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2019-11-15 09:02
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2019-11-15 09:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2019-11-15 08:53
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2019-11-15 08:53
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetragowej
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2019-11-15 08:43
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Tomasz Strączek (Starszy Specjalista Fn) dnia 2019-11-15 08:28
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Tomasz Strączek (Starszy Specjalista Fn) dnia 2019-11-15 08:24
 
 
Odsłon strony: 67900 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II)
2009-11-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I)