Dziennik wszystkich zmian treści dostępny jest pod linkiem Rejestr zmian umieszczonym w nagłówku. Rejestr ten zawiera następujące informacje: data zmiany, dane pracownika przekazującego nową treść lub żądającego jej usunięcia, nazwa strony oraz dokonany zakres zmiany (dodano/zmieniono/usunięto). Oprócz rejestru zmian na każdej stronie dostępna jest pozycja Pokaż rejestr zmian. Kliknięcie na tę pozycję spowoduje wyświetlenie metryki zmian treści strony. Nazwa strony – nazwa działu/poddziału wyświetlanej informacji lub tytuł publikowanej informacji np. ogłoszenia.

 
Rejestr
Strona
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-24 13:58
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-24 13:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-24 13:51
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-24 13:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-24 13:51
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-24 13:51
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-24 12:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-24 12:50
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Reclik (Starszy Specjalista DG) dnia 2021-09-24 12:48
Kontrole przedsiębiorców - Schematy - Biuro Działalności Gospodarczej
Opis: Korekta redaktorska
Opublikował: Katarzyna Reclik (Starszy Specjalista DG) dnia 2021-09-24 12:44
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-24 12:42
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-24 12:41
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-24 12:41
Działalność Prezydenta
Opis: Opublikowano dokument: Informacja Prezydenta Miasta o ważniejszych oficjalnych spotkaniach od 24 czerwca do 23 września 2
Opublikował: Anna Kolenda (Inspektor BP) dnia 2021-09-24 11:13
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-09-24 10:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-24 10:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-09-24 09:46
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-09-24 09:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-09-24 09:36
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-09-24 09:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-09-24 09:24
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-09-24 09:24
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-24 08:55
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-24 08:50
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-24 08:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-24 08:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-24 08:29
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-24 08:29
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-09-24 08:00
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I) dnia 2021-09-24 07:25
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-23 17:55
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-23 17:55
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-23 17:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-23 15:54
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-23 15:54
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-23 15:43
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-23 14:51
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-23 14:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-23 14:48
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-23 14:48
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-23 14:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-23 14:38
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-23 14:38
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2021-09-23 14:31
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2021-09-23 14:24
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-23 13:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-23 13:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-23 13:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-23 13:03
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Zespół Edukacyjno – Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk – budowa łącznika i wiaty rowerowej
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-23 13:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2021-09-23 12:30
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2021-09-23 12:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-23 12:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-23 12:22
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-23 11:57
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-23 11:51
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-23 11:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-23 10:40
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Młodszy Referent w Wydziale Ekologii, Referacie Ochrony Powietrza
Opublikował: Martyna Potępa (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-09-23 10:39
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej
Opublikował: Martyna Potępa (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-09-23 10:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-23 10:35
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej
Opublikował: Martyna Potępa (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-09-23 10:35
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-23 09:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-23 09:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-23 08:55
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-09-23 08:00
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Konserwacja i pomiary syren alarmowych silnikowych i elektronicznych wraz z centralami do ostrzegani
Opublikował: Andrzej Potyra (Podinspektor Z-I) dnia 2021-09-22 15:36
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Konserwacja i pomiary syren alarmowych silnikowych i elektronicznych wraz z centralami do ostrzegani
Opublikował: Andrzej Potyra (Podinspektor Z-I) dnia 2021-09-22 15:34
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-22 15:27
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Informacja o wyborze oferty. Konserwacja syren alarmowych.
Opublikował: Andrzej Potyra (Podinspektor Z-I) dnia 2021-09-22 15:24
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Andrzej Potyra (Podinspektor Z-I) dnia 2021-09-22 15:19
Strona główna
Opis: Usunięto dokument:
Opublikował: Andrzej Potyra (Podinspektor Z-I) dnia 2021-09-22 15:19
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Andrzej Potyra (Podinspektor Z-I) dnia 2021-09-22 15:18
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-22 13:14
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-22 13:12
Narodowy Spis Powszechny 2021
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Agnieszka Merkel (Naczelnik Wydziału Or) dnia 2021-09-22 12:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-22 11:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-22 11:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-22 11:34
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Zabytkowa Kopalnia Ignacy: rewaloryzacja budynku administracyjno – biurowego przy ul. Mościckiego 3
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-22 11:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-22 10:48
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-22 10:48
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-22 10:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-22 10:43
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-22 10:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-22 10:42
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-22 10:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-22 10:40
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-22 10:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-22 10:39
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-22 10:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-22 10:37
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Aneta Adamczyk (Zastępca Naczelnika Wydziału M-II) dnia 2021-09-22 10:12
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Aneta Adamczyk (Zastępca Naczelnika Wydziału M-II) dnia 2021-09-22 10:12
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Aneta Adamczyk (Zastępca Naczelnika Wydziału M-II) dnia 2021-09-22 10:11
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Aneta Adamczyk (Zastępca Naczelnika Wydziału M-II) dnia 2021-09-22 10:11
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Aneta Adamczyk (Zastępca Naczelnika Wydziału M-II) dnia 2021-09-22 10:11
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Aneta Adamczyk (Zastępca Naczelnika Wydziału M-II) dnia 2021-09-22 10:10
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Aneta Adamczyk (Zastępca Naczelnika Wydziału M-II) dnia 2021-09-22 10:10
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Aneta Adamczyk (Zastępca Naczelnika Wydziału M-II) dnia 2021-09-22 10:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-22 09:59
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-22 09:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-22 09:51
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-22 09:51
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-22 09:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-09-22 09:16
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-09-22 09:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-22 09:06
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-22 08:50
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-22 08:34
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-22 08:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-09-22 08:31
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-09-22 08:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-22 08:12
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-09-22 08:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-09-21 15:12
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-09-21 15:12
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Gomola (Samodzielny Referent Inf-I) dnia 2021-09-21 14:10
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Gomola (Samodzielny Referent Inf-I) dnia 2021-09-21 14:09
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Zakup i dostawa UPS do agregacji i rdzeni Miejskiej Sieci Szerokopasmowej
Opublikował: Barbara Gomola (Samodzielny Referent Inf-I) dnia 2021-09-21 14:08
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Zakup i dostawa UPS do agregacji i rdzeni Miejskiej Sieci Szerokopasmowej
Opublikował: Barbara Gomola (Samodzielny Referent Inf-I) dnia 2021-09-21 14:07
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Formularz ofertowy
Opublikował: Barbara Gomola (Samodzielny Referent Inf-I) dnia 2021-09-21 14:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-09-21 13:45
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ar-II) dnia 2021-09-21 13:45
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-09-21 13:30
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-09-21 13:25
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-21 12:52
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-21 11:53
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-21 11:51
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-21 11:21
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-21 11:12
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-21 10:53
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-21 10:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-21 09:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-21 09:51
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2021-09-21 09:47
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2021-09-21 09:47
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-21 09:47
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-21 09:46
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2021-09-21 09:16
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2021-09-21 09:16
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2021-09-21 09:02
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2021-09-21 09:02
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-21 08:44
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-21 08:43
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-21 08:41
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-21 08:40
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-21 08:37
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-21 08:36
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-21 08:35
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-21 08:33
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2021-09-21 08:27
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2021-09-21 08:27
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-21 08:27
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-21 08:26
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-21 08:25
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-21 08:24
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-21 08:21
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-21 08:20
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-21 08:18
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-21 08:17
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-09-21 08:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-20 12:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-20 11:51
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-20 11:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-20 11:20
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-20 11:20
Mieszkania do zasiedlenia
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie mieszkania do zasiedlenia na czas nieoznaczony dla osób umieszczonych na liście rocznej u
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2021-09-20 11:16
Mieszkania do remontu
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie mieszkań do remontu przy ul. Gustawa Morcinka 5a/14, ul. Wojciecha Bogusławskiego 3b/5, u
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2021-09-20 11:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-20 10:59
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-20 10:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-20 10:30
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-20 10:30
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-09-20 10:13
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-09-20 10:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-20 10:08
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-20 10:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-20 10:05
Materiały na sesje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-20 10:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-20 09:52
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-20 09:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-20 09:33
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-20 09:33
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Lidia Wrzosek (Starszy Inspektor K) dnia 2021-09-20 09:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-20 09:26
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-20 09:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-20 09:26
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-20 09:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-20 09:15
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-20 09:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-20 09:13
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-20 09:13
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Lidia Wrzosek (Starszy Inspektor K) dnia 2021-09-20 09:02
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Lidia Wrzosek (Starszy Inspektor K) dnia 2021-09-20 09:01
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Lidia Wrzosek (Starszy Inspektor K) dnia 2021-09-20 08:56
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Lidia Wrzosek (Starszy Inspektor K) dnia 2021-09-20 08:48
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Lidia Wrzosek (Starszy Inspektor K) dnia 2021-09-20 08:46
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Usunięto dokument:
Opublikował: Lidia Wrzosek (Starszy Inspektor K) dnia 2021-09-20 08:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-20 08:42
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-20 08:42
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Lidia Wrzosek (Starszy Inspektor K) dnia 2021-09-20 08:31
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Lidia Wrzosek (Starszy Inspektor K) dnia 2021-09-20 08:26
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Usunięto dokument:
Opublikował: Lidia Wrzosek (Starszy Inspektor K) dnia 2021-09-20 08:26
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Usunięto dokument:
Opublikował: Lidia Wrzosek (Starszy Inspektor K) dnia 2021-09-20 08:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-20 08:23
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-20 08:23
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Lidia Wrzosek (Starszy Inspektor K) dnia 2021-09-20 08:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-20 08:15
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-20 08:15
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-09-20 08:02
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-09-20 08:02
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-09-20 08:00
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Aleksandra Bróździak (Główny Specjalista M-I) dnia 2021-09-20 07:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Balcarek (Inspektor Ar-II) dnia 2021-09-17 18:04
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Balcarek (Inspektor Ar-II) dnia 2021-09-17 18:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Balcarek (Inspektor Ar-II) dnia 2021-09-17 17:51
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Balcarek (Inspektor Ar-II) dnia 2021-09-17 17:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Balcarek (Inspektor Ar-II) dnia 2021-09-17 17:24
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Balcarek (Inspektor Ar-II) dnia 2021-09-17 17:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-17 13:05
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-17 13:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-17 12:21
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-17 12:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-17 12:08
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-17 12:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-17 11:21
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-17 11:10
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-17 10:05
Kontrole zewnętrzne
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2021-09-17 09:23
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-09-17 08:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-16 17:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-16 17:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-16 16:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-16 16:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-16 16:40
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: MOSIR dz. Kamień; dokończenie budowy zaplecza szatniowego
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-16 16:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-16 16:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-16 16:31
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-09-16 15:32
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-09-16 15:32
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:29
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:28
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:28
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:17
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:17
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:16
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:16
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:15
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:15
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:15
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:15
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:14
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:14
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:14
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:14
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:13
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:13
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:12
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:12
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:12
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:12
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:12
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:12
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:11
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:11
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:11
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:10
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:10
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:10
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:10
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:10
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:09
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:09
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:09
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:09
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:09
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:08
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:08
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 13:07
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 11:54
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 11:50
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 11:49
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 11:48
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 11:44
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 11:36
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 11:32
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 11:31
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 11:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-16 10:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-16 10:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-16 10:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-16 10:42
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Przebudowa instalacji grzewczych i sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 19 w Rybniku
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-16 10:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-16 08:40
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-16 08:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-16 08:31
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-16 08:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-16 08:19
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-16 08:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 08:16
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-09-16 08:00
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16 07:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-15 15:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-15 15:05
Dostawy
Opis: Opublikowano dokument: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chwałęcice
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-15 15:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-15 14:59
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-15 14:59
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-15 14:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-15 14:11
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-15 13:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-15 13:54
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-15 13:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-15 13:16
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-15 12:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-15 12:58
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-15 12:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-15 12:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-15 12:38
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-15 12:38
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-15 11:36
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-15 11:35
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-15 11:33
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I) dnia 2021-09-15 10:39
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I) dnia 2021-09-15 10:33
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I) dnia 2021-09-15 10:25
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I) dnia 2021-09-15 10:23
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I) dnia 2021-09-15 10:18
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-15 09:51
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-15 09:50
Protokoły z sesji
Opis: Opublikowano dokument: Protokół nr XLII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 09/09/2021 + wyniki głosowań
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-15 09:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-15 09:45
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-15 09:44
Posiedzenia komisji
Opis: Usunięto dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-15 09:44
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-09-15 09:01
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-09-15 09:00
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-09-15 08:59
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-09-15 08:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-15 08:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-15 08:43
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-09-15 08:00
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-09-15 07:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-14 15:02
Narodowy Spis Powszechny 2021
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent Or) dnia 2021-09-14 15:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-14 14:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-14 14:50
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-14 14:50
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-09-14 14:40
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-09-14 14:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-14 14:08
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-14 14:08
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-14 14:02
Narodowy Spis Powszechny 2021
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent Or) dnia 2021-09-14 13:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-14 13:38
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-14 13:38
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-14 13:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-14 13:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-14 13:15
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-14 13:15
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-14 13:13
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-14 13:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-14 13:04
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, Assistance i NNW
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-14 13:04
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-14 13:04
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-14 13:03
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-14 13:02
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-14 13:01
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-14 12:59
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-14 12:58
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-14 12:57
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-14 12:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-14 12:35
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-14 12:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-14 12:14
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-14 12:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-14 12:13
Plan postępowań
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2021-09-14 12:12
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-14 12:11
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-14 12:10
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-14 12:08
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-14 12:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2021-09-14 10:53
Fundacje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2021-09-14 10:53
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-09-14 10:24
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-09-14 10:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-14 10:04
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-14 10:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Niebrzydowska (Starszy Specjalista E-I) dnia 2021-09-14 09:59
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Niebrzydowska (Starszy Specjalista E-I) dnia 2021-09-14 09:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-14 09:57
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-14 09:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-14 09:51
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-14 09:51
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-14 09:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-14 08:58
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-14 08:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-14 08:56
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-14 08:56
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-14 08:45
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-14 08:17
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-09-14 08:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-13 15:25
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-09-13 15:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-13 15:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-13 15:22
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-09-13 15:21
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-09-13 15:21
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-09-13 15:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-09-13 15:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-09-13 15:19
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-09-13 15:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-13 15:18
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-13 15:18
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-09-13 15:17
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-09-13 15:17
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-09-13 15:16
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-09-13 15:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-13 15:15
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-13 15:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-13 15:10
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-13 15:10
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-09-13 14:55
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-09-13 14:55
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-09-13 14:53
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-09-13 14:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-13 14:50
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-09-13 14:37
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-09-13 14:37
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-09-13 14:36
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-09-13 14:36
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-09-13 14:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-09-13 14:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-09-13 14:05
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-09-13 14:05
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-09-13 14:05
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-09-13 14:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2021-09-13 13:33
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2021-09-13 13:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-13 13:05
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-13 13:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2021-09-13 13:03
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2021-09-13 13:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2021-09-13 12:53
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2021-09-13 12:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-13 12:50
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-13 12:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-13 12:50
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-13 12:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-13 12:39
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-13 12:39
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-13 12:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-13 12:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-13 12:10
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-13 12:10
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Informacja o unieważnieniu postępowania - zakup usługi pozwalającej na ocenę jakości powietrza na te
Opublikował: Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-III) dnia 2021-09-13 11:37
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-13 11:23
Mieszkania do zasiedlenia
Opis: Publikacja treści
Opublikował: Natalia Szewczyk-Keller (Referent SMk) dnia 2021-09-13 11:10
Mieszkania do zasiedlenia
Opis: Opublikowano dokument: ogłoszenie mieszkania do zasiedlenia na czas nieoznaczony ul. B. Chrobrego: 13/3, 13/6, 13/8, 13/7,
Opublikował: Natalia Szewczyk-Keller (Referent SMk) dnia 2021-09-13 11:10
Mieszkania do remontu
Opis: Publikacja treści
Opublikował: Natalia Szewczyk-Keller (Referent SMk) dnia 2021-09-13 11:07
Mieszkania do remontu
Opis: Opublikowano dokument: ogłoszenie mieszkania do remontu przy ul. Kuboszka 5e/5, Lompy 5b/8, Lompy 5b/5, Lompy 2a/2, Grażyń
Opublikował: Natalia Szewczyk-Keller (Referent SMk) dnia 2021-09-13 11:06
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-13 10:29
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-13 10:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-13 10:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-13 10:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-13 10:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-13 10:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-13 10:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-13 10:28
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-13 10:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-13 10:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-13 10:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-13 10:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-13 10:27
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-13 10:27
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-13 10:27
Narodowy Spis Powszechny 2021
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent Or) dnia 2021-09-13 10:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-13 09:29
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-13 09:29
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-09-13 09:24
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-09-13 09:24
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-09-13 09:23
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-09-13 09:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-13 09:22
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-13 09:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-13 09:13
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-13 09:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-13 09:13
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-13 09:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-13 09:09
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-13 09:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-13 08:56
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-13 08:56
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-09-13 08:39
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-09-13 08:39
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-09-13 08:38
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-09-13 08:38
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-09-13 08:35
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-09-13 08:35
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-09-13 08:26
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-09-13 08:26
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-09-13 08:06
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-09-13 08:00
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Balcarek (Inspektor Ar-II) dnia 2021-09-11 08:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Balcarek (Inspektor Ar-II) dnia 2021-09-11 08:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Balcarek (Inspektor Ar-II) dnia 2021-09-11 08:22
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Balcarek (Inspektor Ar-II) dnia 2021-09-11 08:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-10 17:50
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-10 17:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-10 12:31
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2021-09-10 12:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-10 12:24
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2021-09-10 12:22
Wykaz zgromadzeń
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2021-09-10 12:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2021-09-10 12:21
Wykaz zgromadzeń
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2021-09-10 12:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-10 12:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-10 12:18
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-10 12:16
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-09-10 12:13
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-09-10 12:07
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-10 11:46
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Ewa Jankowska
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-09-10 10:59
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-10 09:23
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Rybnik przeznaczonych do zbycia na rzecz
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2021-09-10 08:24
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-09-10 08:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-09 17:48
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-09 17:47
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-09 17:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-09 17:21
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-09 17:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-09 17:20
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-09 17:20
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-09 17:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-09 17:05
Stowarzyszenia sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-09 17:05
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-09 17:04
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-09 17:01
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-09 17:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-09 16:59
Stowarzyszenia sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-09 16:59
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-09 16:59
Posiedzenia komisji
Opis: Usunięto dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-09 16:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-09 16:58
Stowarzyszenia sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-09 16:58
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-09 16:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-09 16:57
Stowarzyszenia sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-09 16:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Balcarek (Inspektor Ar-II) dnia 2021-09-09 16:56
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Balcarek (Inspektor Ar-II) dnia 2021-09-09 16:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-09 16:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Balcarek (Inspektor Ar-II) dnia 2021-09-09 16:54
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Balcarek (Inspektor Ar-II) dnia 2021-09-09 16:54
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-09 16:54
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-09 16:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Balcarek (Inspektor Ar-II) dnia 2021-09-09 16:49
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Balcarek (Inspektor Ar-II) dnia 2021-09-09 16:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Balcarek (Inspektor Ar-II) dnia 2021-09-09 16:49
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Balcarek (Inspektor Ar-II) dnia 2021-09-09 16:49
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-09 16:49
Rejestr zgłoszeń i wniosków budowlanych
Opis: Usunięto stronę
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-09 16:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-09 16:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-09 16:14
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-09 16:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-09 16:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-09 16:08
Dostawy
Opis: Opublikowano dokument: Dostawa szafek ubraniowych w ramach projektu: (b.o. dz. STODOŁY); Zwiększenie potencjału sprzętowego
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-09 16:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-09 15:53
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-09 15:53
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-09 15:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-09 14:08
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-09 14:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-09 13:56
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-09-09 13:26
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-09-09 13:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-09 13:12
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-09 12:18
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-09 11:46
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-09 11:44
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-09-09 11:17
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-09-09 11:17
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-09-09 11:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-09-09 11:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Balcarek (Inspektor Ar-II) dnia 2021-09-09 11:08
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Balcarek (Inspektor Ar-II) dnia 2021-09-09 11:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-09 10:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-09 09:03
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-09 09:03
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-09 08:10
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-09 08:09
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-09 08:08
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-09 08:04
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-09-09 08:00
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Weronika Szlachta (Młodszy Referent PS-I) dnia 2021-09-08 15:24
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Weronika Szlachta (Młodszy Referent PS-I) dnia 2021-09-08 15:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2021-09-08 15:18
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2021-09-08 15:18
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-08 15:10
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-08 15:08
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-08 15:06
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-08 15:03
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-08 15:02
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-08 15:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-08 14:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-08 14:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-08 14:44
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Wydruk i dostawa kalendarzy promocyjnych na 2022 rok
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-08 14:44
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-08 14:41
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Młodszy Referent w Wydziale Architektury, Referacie Budownictwa
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-09-08 14:37
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Młodszy Referent w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-09-08 14:36
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Podinspektor w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-09-08 14:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-08 13:24
Składy osobowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-08 13:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-08 13:23
Składy osobowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-08 13:23
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-09-08 12:43
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-09-08 12:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-08 12:18
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-09-08 11:59
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-09-08 11:59
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Justyna Pieczka_01.09.2021
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-09-08 11:38
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Justyna Pieczka_31.08.2021
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-09-08 11:36
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Bożena Fros
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-09-08 11:33
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Joanna Błażyca
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-09-08 11:30
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Ilona Czaja-Holona
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-09-08 11:28
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Janina Malerczyk
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-09-08 11:26
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Renata Jurczyk
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-09-08 11:24
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Iwona Jankowska-Korbel
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-09-08 11:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-08 11:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-08 11:13
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-08 11:06
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-08 11:05
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-08 11:03
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-08 11:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-08 10:57
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-08 09:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-08 09:02
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-08 09:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-08 09:02
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-08 09:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-08 08:59
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-08 08:59
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-08 08:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2021-09-08 08:41
Wykaz zgromadzeń
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2021-09-08 08:41
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-09-08 08:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-07 15:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-07 15:22
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-07 15:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-07 15:20
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-07 15:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-07 15:19
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-07 15:19
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-07 15:19
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-07 15:17
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-09-07 15:06
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-09-07 15:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Balcarek (Inspektor Ar-II) dnia 2021-09-07 15:00
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Balcarek (Inspektor Ar-II) dnia 2021-09-07 15:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Balcarek (Inspektor Ar-II) dnia 2021-09-07 14:28
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Balcarek (Inspektor Ar-II) dnia 2021-09-07 14:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-07 13:03
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-07 12:02
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-07 11:49
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-07 11:47
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-07 11:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2021-09-07 11:33
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2021-09-07 11:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-07 11:25
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-07 11:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-07 11:25
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-07 11:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-09-07 10:49
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-07 10:14
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Grzegorz Wengerski (Podinspektor GK) dnia 2021-09-07 09:39
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-07 09:33
Narodowy Spis Powszechny 2021
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-07 09:32
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-07 09:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2021-09-07 09:05
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2021-09-07 09:05
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-09-07 08:52
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-07 08:26
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-07 08:25
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-07 08:24
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-09-07 08:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-07 07:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-07 07:31
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-06 14:34
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-06 14:31
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-06 14:25
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-06 14:15
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2021-09-06 14:14
Dyżury radnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-06 14:04
Mieszkania do remontu
Opis: Publikacja treści
Opublikował: Natalia Szewczyk-Keller (Referent SMk) dnia 2021-09-06 13:09
Mieszkania do remontu
Opis: Opublikowano dokument: ogłoszenie mieszkania do remontu przy ul. ul. Zgrzebnioka 4b/2, Kuboszka 5e/5, Lompy 2a/5, Lompy 5b
Opublikował: Natalia Szewczyk-Keller (Referent SMk) dnia 2021-09-06 13:08
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-09-06 12:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-06 10:20
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-06 10:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-06 10:19
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-06 10:19
Wydział Inwestycji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Agnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III) dnia 2021-09-06 10:18
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-06 09:41
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-09-06 08:00
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-06 07:36
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2021-09-03 13:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-03 12:19
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-03 12:19
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-03 11:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-03 11:20
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-03 10:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-03 10:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-03 10:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-03 10:19
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-03 09:38
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-03 09:35
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-03 09:34
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-03 09:32
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: Drugi, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2021-09-03 09:25
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: Drugi, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2021-09-03 09:12
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-09-03 08:00
Umorzenie podatków
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2021-09-03 07:53
Informacje o pomocy publicznej
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2021-09-03 07:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-03 07:10
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Zakup i dostawa Firewall
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2021-09-02 16:50
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2021-09-02 16:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Balcarek (Inspektor Ar-II) dnia 2021-09-02 16:31
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Balcarek (Inspektor Ar-II) dnia 2021-09-02 16:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-02 16:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-02 16:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-02 16:16
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Budowa monitoringu wizyjnego terenu poprzez dostawę oraz instalacje okablowania i kamer wRybniku, dz
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-02 16:16
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-09-02 16:07
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-09-02 16:02
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-09-02 16:00
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-09-02 15:57
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-09-02 15:55
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-09-02 15:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-02 15:37
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-02 15:37
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-02 15:37
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-02 15:37
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-02 15:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-02 15:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-02 15:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-02 15:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-02 15:36
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-02 15:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-02 15:36
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-02 15:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-02 15:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-02 15:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-02 15:06
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu; wykonanie izolacji części murów zewnętrznych wraz z drenażem, osu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-02 15:06
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-09-02 13:43
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-09-02 13:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-09-02 12:36
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-09-02 12:36
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-09-02 12:36
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-02 12:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-02 12:35
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-02 12:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-02 12:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-09-02 12:35
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-09-02 12:35
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-02 12:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-02 12:34
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-02 12:11
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2021-09-02 11:27
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2021-09-02 11:26
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Dostawa kserokopiarek na potrzeby UM Rybnika
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2021-09-02 11:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Golasz (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-02 11:23
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Dominika Golasz (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-09-02 11:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-09-02 10:53
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-09-02 10:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-09-02 10:52
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-09-02 10:52
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-09-02 10:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-09-02 10:51
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-09-02 10:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-02 10:19
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Potępa (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-09-02 08:48
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Podinspektor w Wydziale Architektury, Referacie Budownictwa
Opublikował: Martyna Potępa (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-09-02 08:38
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-02 08:19
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-09-02 08:00
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-09-02 07:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-02 07:34
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-01 14:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-09-01 14:09
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-09-01 14:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-09-01 14:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-09-01 14:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-09-01 13:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-09-01 13:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-09-01 13:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-09-01 13:57
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-09-01 13:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-09-01 13:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-09-01 13:56
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-09-01 13:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-09-01 13:55
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-09-01 13:55
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-09-01 13:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-09-01 13:08
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-09-01 13:08
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-09-01 13:08
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-09-01 13:08
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-09-01 13:08
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-01 12:50
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-01 12:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-01 11:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2021-09-01 11:36
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2021-09-01 11:36
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-09-01 11:25
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-09-01 11:21
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-09-01 11:21
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-09-01 11:17
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-09-01 11:16
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-09-01 11:14
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-09-01 11:13
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-09-01 11:10
Mieszkania do zasiedlenia
Opis: Publikacja treści
Opublikował: Natalia Szewczyk-Keller (Referent SMk) dnia 2021-09-01 10:40
Mieszkania do zasiedlenia
Opis: Opublikowano dokument: ogłoszenie mieszkań do zasiedlenia na najem socjalny lokalu
Opublikował: Natalia Szewczyk-Keller (Referent SMk) dnia 2021-09-01 10:40
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-01 10:28
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-01 09:30
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-09-01 08:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-31 15:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-31 14:02
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-08-31 13:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-31 13:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-31 13:37
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Zespół Szkół nr 3 w dzielnicy Maroko-Nowiny; dokończenie budowy zadaszonego boiska
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-31 13:34
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-08-31 12:40
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-08-31 12:38
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-08-31 12:35
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-08-31 12:33
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Inspektor w Wydziale Inwestycji, Referacie Realizacji Inwestycji
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-08-31 12:23
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Inspektor w Wydziale Inwestycji, Referacie Realizacji Inwestycji
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-08-31 12:23
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-08-31 12:18
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-08-31 12:08
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-08-31 12:06
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-08-31 12:05
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-08-31 12:00
Plan postępowań
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2021-08-31 11:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2021-08-31 11:32
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2021-08-31 11:32
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn) dnia 2021-08-31 11:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2021-08-31 11:20
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2021-08-31 11:20
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn) dnia 2021-08-31 11:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2021-08-31 11:14
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2021-08-31 11:14
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn) dnia 2021-08-31 11:10
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn) dnia 2021-08-31 11:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2021-08-31 11:04
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2021-08-31 11:04
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn) dnia 2021-08-31 11:04
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn) dnia 2021-08-31 11:02
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn) dnia 2021-08-31 10:59
Wyniki postępowań
Opis: Opublikowano dokument: Zakup switcha do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-31 10:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-08-31 10:39
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-08-31 10:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-08-31 10:39
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Jagodzińska (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-08-31 10:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2021-08-31 10:31
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2021-08-31 10:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2021-08-31 10:22
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2021-08-31 10:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-31 09:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-31 09:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2021-08-31 09:08
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2021-08-31 09:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-31 09:04
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Szkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku przy ul. Śląskiej 14 w dz. Chwałowice - ukończenie przebudowy i ad
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-31 09:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-08-31 08:51
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Usługa udostępnienia systemu wspomagającego kontrolę obowiązku szkolnego,obowiązkowego rocznego przy
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-08-31 08:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-08-31 08:44
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-08-31 08:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Balcarek (Inspektor Ar-II) dnia 2021-08-30 13:54
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Balcarek (Inspektor Ar-II) dnia 2021-08-30 13:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Balcarek (Inspektor Ar-II) dnia 2021-08-30 13:53
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Balcarek (Inspektor Ar-II) dnia 2021-08-30 13:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-30 13:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-30 13:28
Dostawy
Opis: Opublikowano dokument: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-30 13:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-30 13:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-08-30 12:59
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-08-30 12:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-30 12:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III) dnia 2021-08-30 10:58
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III) dnia 2021-08-30 10:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2021-08-30 10:34
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2021-08-30 10:34
Mieszkania do remontu
Opis: Publikacja treści
Opublikował: Natalia Szewczyk-Keller (Referent SMk) dnia 2021-08-30 10:10
Mieszkania do remontu
Opis: Opublikowano dokument: ogłoszenie mieszkania do remontu przy ul. Bogusławskiego 3b/5, Bogusławskiego 10/2, Żurawia 5a/5, Cz
Opublikował: Natalia Szewczyk-Keller (Referent SMk) dnia 2021-08-30 10:10
Mieszkania do zasiedlenia
Opis: Publikacja treści
Opublikował: Natalia Szewczyk-Keller (Referent SMk) dnia 2021-08-30 10:01
Mieszkania do zasiedlenia
Opis: Opublikowano dokument: ogłoszenie mieszkań do zasiedlenia na najem socjalny lokalu
Opublikował: Natalia Szewczyk-Keller (Referent SMk) dnia 2021-08-30 10:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2021-08-30 09:58
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2021-08-30 09:58
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-08-30 08:00
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-08-30 07:48
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-08-30 07:48
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-08-27 13:05
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-08-27 13:02
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-08-27 12:58
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-08-27 12:42
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-08-27 10:54
Petycje
Opis: Korekta redaktorska
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-08-27 10:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-08-27 10:13
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-08-27 10:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-08-27 10:13
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-08-27 10:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-08-27 10:13
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-08-27 10:13
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-08-27 10:13
Petycje
Opis: Korekta redaktorska
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-08-27 10:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-08-27 10:12
 
 
Odsłon strony: 104013 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2009-11-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)