Dziennik wszystkich zmian treści dostępny jest pod linkiem Rejestr zmian umieszczonym w nagłówku. Rejestr ten zawiera następujące informacje: data zmiany, dane pracownika przekazującego nową treść lub żądającego jej usunięcia, nazwa strony oraz dokonany zakres zmiany (dodano/zmieniono/usunięto). Oprócz rejestru zmian na każdej stronie dostępna jest pozycja Pokaż rejestr zmian. Kliknięcie na tę pozycję spowoduje wyświetlenie metryki zmian treści strony. Nazwa strony – nazwa działu/poddziału wyświetlanej informacji lub tytuł publikowanej informacji np. ogłoszenia.

 
Rejestr
Strona
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-04-13 16:46
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-04-13 16:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-04-13 14:31
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Michał Wojaczek
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-04-13 14:16
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Arkadiusz Andrzejewski
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-04-13 14:12
Prezydent i Zastępcy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Wojciech Świerkosz
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-04-13 14:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-13 13:45
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-13 13:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-13 13:44
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-13 13:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-04-13 13:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-04-13 13:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-04-13 12:56
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Rozbudowa ulicy Świerklańskiej poprzez rozbudowę zbiornika retencyjnego w Rybniku w formie projektuj
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-04-13 12:56
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Jerzy Granek
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-04-13 12:23
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-13 12:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-13 12:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-13 12:16
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-13 11:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-04-13 11:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-04-13 11:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-04-13 11:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-04-13 11:31
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Budowa parkingu na ul. Cienistej (projektuj i buduj)
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-04-13 11:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-04-13 11:24
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) dnia 2021-04-13 10:47
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-04-13 10:39
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-04-13 10:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-13 08:39
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-13 08:39
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-13 08:14
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-04-13 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-04-13 08:00
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-III) dnia 2021-04-12 15:35
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-III) dnia 2021-04-12 15:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-04-12 15:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-04-12 14:59
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Klaudia Szlosarek
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-04-12 14:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-04-12 14:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Niebrzydowska (Starszy Specjalista E-I) dnia 2021-04-12 14:21
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Niebrzydowska (Starszy Specjalista E-I) dnia 2021-04-12 14:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Niebrzydowska (Starszy Specjalista E-I) dnia 2021-04-12 14:20
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Niebrzydowska (Starszy Specjalista E-I) dnia 2021-04-12 14:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Niebrzydowska (Starszy Specjalista E-I) dnia 2021-04-12 14:20
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Kamila Niebrzydowska (Starszy Specjalista E-I) dnia 2021-04-12 14:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-12 14:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-12 14:08
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-04-12 13:45
Mieszkania do zasiedlenia
Opis: publikuj treść
Opublikował: Natalia Szewczyk-Keller (Referent SMk) dnia 2021-04-12 13:26
Mieszkania do zasiedlenia
Opis: Opublikowano dokument: ogłoszenie mieszkań do zasiedlenia na najem socjalny lokalu
Opublikował: Natalia Szewczyk-Keller (Referent SMk) dnia 2021-04-12 13:26
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-12 13:22
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-12 13:22
Kontrole zewnętrzne
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2021-04-12 13:12
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2021-04-12 13:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-04-12 12:45
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III) dnia 2021-04-12 12:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-04-12 12:00
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-04-12 11:47
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-04-12 11:44
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Usunięto dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-04-12 11:44
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-12 11:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-12 10:59
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-12 10:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Dyrcz (Inspektor Ar-II) dnia 2021-04-12 10:12
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Dyrcz (Inspektor Ar-II) dnia 2021-04-12 10:12
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-04-12 09:38
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-04-12 09:38
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-04-12 09:38
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-04-12 09:38
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-04-12 09:38
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-04-12 09:38
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-04-12 09:36
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-04-12 09:36
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-04-12 08:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Edyta Paszenda (Inspektor Ad-I) dnia 2021-04-12 08:17
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Edyta Paszenda (Inspektor Ad-I) dnia 2021-04-12 08:17
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-04-12 08:02
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-04-12 08:02
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-04-12 08:01
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-04-12 08:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-04-12 07:59
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-04-12 07:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2021-04-10 09:50
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2021-04-10 09:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2021-04-10 09:38
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2021-04-10 09:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2021-04-10 09:21
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2021-04-10 09:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-04-09 16:06
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-04-09 16:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-04-09 16:00
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-04-09 16:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-04-09 15:41
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-04-09 15:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-04-09 15:30
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-04-09 15:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-04-09 14:32
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-04-09 14:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-04-09 14:29
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-04-09 14:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-04-09 13:50
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-04-09 13:50
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09 12:28
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marzena Towarnicka-Karczewska (Inspektor D-III) dnia 2021-04-09 12:17
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marzena Towarnicka-Karczewska (Inspektor D-III) dnia 2021-04-09 12:17
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-09 11:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09 11:57
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09 11:57
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09 11:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09 11:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09 11:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09 11:56
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09 11:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09 11:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09 11:55
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09 11:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09 11:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09 11:54
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09 11:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09 11:53
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09 11:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09 11:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09 11:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09 11:51
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09 11:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09 11:50
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09 11:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09 11:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09 11:49
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-04-09 11:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2021-04-09 10:09
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2021-04-09 10:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2021-04-09 10:09
Fundacje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2021-04-09 10:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2021-04-09 09:31
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2021-04-09 09:31
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-09 09:26
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-09 09:24
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-09 09:24
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Podinspektor w Wydziale Architektury, Referacie Budownictwa
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-04-09 09:24
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Inspektor w Wydziale Architektury, Referacie Budownictwa
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-04-09 09:22
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09 09:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09 09:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2021-04-09 09:01
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Skorecka (Inspektor Ar-II) dnia 2021-04-09 09:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09 08:58
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09 08:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09 08:57
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09 08:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09 08:55
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09 08:55
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09 08:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09 08:54
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09 08:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09 08:53
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09 08:37
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09 08:37
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-09 08:23
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09 08:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09 08:12
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-04-09 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-04-09 08:00
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-04-09 07:45
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-09 07:31
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-08 17:26
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-08 17:26
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-08 17:06
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-08 17:06
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-08 17:05
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-08 17:05
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-08 17:04
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-08 17:04
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-08 17:03
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Iwona Mazur
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-04-08 16:32
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Marek Holona
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-04-08 16:29
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-08 16:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-08 15:59
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-08 15:59
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn) dnia 2021-04-08 15:48
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn) dnia 2021-04-08 15:47
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn) dnia 2021-04-08 15:47
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-08 15:45
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-08 15:44
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn) dnia 2021-04-08 15:42
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn) dnia 2021-04-08 15:39
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn) dnia 2021-04-08 15:39
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Rafał Żak
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-04-08 15:17
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-04-08 15:14
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Arkadiusz Marcol
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-04-08 15:14
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-08 15:13
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Ilona Krajczewska
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-04-08 15:08
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Ilona Krajczewska
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-04-08 15:08
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Barbara Henczko
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-04-08 15:03
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Dariusz Skaba
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-04-08 14:56
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Elżbieta Augustyniak
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-04-08 14:50
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Elżbieta Augustyniak
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-04-08 14:49
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Jerzy Wróbel
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-04-08 14:45
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Krzysztof Sass
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-04-08 14:42
Sprawozdania z realizacji programu współpracy
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-04-08 14:13
Sprawozdania z realizacji programu współpracy
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-04-08 14:04
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-08 14:03
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-08 14:00
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-04-08 13:57
Sprawozdania z realizacji programu współpracy
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-04-08 13:54
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-04-08 13:42
Sprawozdania z realizacji programu współpracy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-04-08 13:11
Sprawozdania z realizacji programu współpracy
Opis: Usunięto dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-04-08 13:11
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-08 12:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-08 12:00
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-08 12:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-08 12:00
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-08 12:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-08 12:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-08 11:59
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-08 11:59
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Przemysław Grycman
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-04-08 11:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-04-08 11:02
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-08 10:01
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-08 09:59
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-08 09:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-04-08 09:49
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-04-08 09:49
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-08 09:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-08 09:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-08 09:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-08 09:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-08 08:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-08 08:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-08 08:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-08 08:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-08 08:52
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Liliana Pieńkosz (Starszy Inspektor AKW) dnia 2021-04-08 08:45
Konsultacje statutów dzielnic
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-08 08:07
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-08 08:07
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-04-08 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-04-08 08:00
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-08 07:56
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-08 07:50
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-08 07:48
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-04-07 15:18
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-07 15:17
Narodowy Spis Powszechny 2021
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent Or) dnia 2021-04-07 14:54
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Piwowarczyk (Starszy Inspektor Kd) dnia 2021-04-07 14:09
Wydział Gospodarki Komunalnej
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Grzegorz Wengerski (Podinspektor GK) dnia 2021-04-07 13:52
Wydział Dróg
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Urszula Kobyłko (Inspektor D-II) dnia 2021-04-07 13:00
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-07 12:54
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-07 12:52
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-07 12:50
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-07 12:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-04-07 11:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-07 11:54
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-07 11:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-07 11:53
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-07 11:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-07 11:51
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-07 11:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-07 11:51
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-07 11:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-07 11:50
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-07 11:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-04-07 11:23
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-04-07 11:21
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-07 10:53
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-07 09:55
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-04-07 09:05
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-04-07 09:03
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-04-07 08:58
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-04-07 08:58
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-04-07 08:55
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-04-07 08:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2021-04-07 08:48
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2021-04-07 08:48
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-04-07 08:44
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-04-07 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-04-07 08:00
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gminnych - aport HOSSA i przetarg ul. Sportowa
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-04-07 07:22
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gminnych - aport HOSSA i przetarg ul. Sportowa
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-04-07 07:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-04-06 16:07
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-04-06 16:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-04-06 15:57
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-04-06 15:57
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-04-06 15:56
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-04-06 15:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-04-06 14:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-04-06 14:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-04-06 14:46
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Rozbudowa ul. Śniadeckiego (projektuj i buduj)
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-04-06 14:45
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-06 14:35
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-06 14:09
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-06 14:08
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-06 14:07
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-06 13:54
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Monika Dubiel (Samodzielny Referent G-II) dnia 2021-04-06 13:18
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Monika Dubiel (Samodzielny Referent G-II) dnia 2021-04-06 13:15
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Monika Dubiel (Samodzielny Referent G-II) dnia 2021-04-06 13:12
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Monika Dubiel (Samodzielny Referent G-II) dnia 2021-04-06 13:09
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Joanna Porszke
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-04-06 13:06
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-06 11:59
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-04-06 11:58
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-04-06 11:49
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Liliana Pieńkosz (Starszy Inspektor AKW) dnia 2021-04-06 11:24
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Liliana Pieńkosz (Starszy Inspektor AKW) dnia 2021-04-06 11:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-04-06 11:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2021-04-06 11:09
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2021-04-06 11:09
Kontrole wewnętrzne
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Liliana Pieńkosz (Starszy Inspektor AKW) dnia 2021-04-06 11:07
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-06 11:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-06 11:00
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-06 11:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-06 11:00
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-06 11:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-06 11:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-06 11:00
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-06 11:00
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-04-06 10:28
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-04-06 10:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-04-06 10:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-04-06 10:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-04-06 09:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-04-06 09:45
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Chwałęcice i Niewiadom Dolny
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-04-06 09:41
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-04-06 09:38
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-04-06 09:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-04-06 09:30
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-04-06 09:30
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-06 08:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-04-06 08:53
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-04-06 08:53
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-04-06 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-04-06 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-04-05 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-04-05 08:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-04-02 12:48
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-04-02 12:13
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-04-02 12:06
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-04-02 12:06
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-04-02 12:00
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-02 11:58
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-02 11:56
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-02 11:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2021-04-02 11:43
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2021-04-02 11:43
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-02 11:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-02 11:25
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-04-02 11:10
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marzena Towarnicka-Karczewska (Inspektor D-III) dnia 2021-04-02 11:00
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marzena Towarnicka-Karczewska (Inspektor D-III) dnia 2021-04-02 10:58
Strona główna
Opis: Usunięto dokument:
Opublikował: Marzena Towarnicka-Karczewska (Inspektor D-III) dnia 2021-04-02 10:58
Strona główna
Opis: Usunięto dokument:
Opublikował: Marzena Towarnicka-Karczewska (Inspektor D-III) dnia 2021-04-02 10:58
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marzena Towarnicka-Karczewska (Inspektor D-III) dnia 2021-04-02 10:55
Strona główna
Opis: Usunięto dokument:
Opublikował: Marzena Towarnicka-Karczewska (Inspektor D-III) dnia 2021-04-02 10:55
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marzena Towarnicka-Karczewska (Inspektor D-III) dnia 2021-04-02 10:53
Strona główna
Opis: Usunięto dokument:
Opublikował: Marzena Towarnicka-Karczewska (Inspektor D-III) dnia 2021-04-02 10:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-04-02 10:40
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-04-02 10:40
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-04-02 10:24
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-04-02 10:10
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Hallera
Opublikował: Jerzy Granek (Naczelnik Wydziału M) dnia 2021-04-02 09:46
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Jerzego Giedroycia
Opublikował: Jerzy Granek (Naczelnik Wydziału M) dnia 2021-04-02 09:43
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Nowomiejskiej
Opublikował: Jerzy Granek (Naczelnik Wydziału M) dnia 2021-04-02 09:37
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Cmentarnej 9
Opublikował: Jerzy Granek (Naczelnik Wydziału M) dnia 2021-04-02 09:35
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: II przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Rybnickiej 20/I
Opublikował: Jerzy Granek (Naczelnik Wydziału M) dnia 2021-04-02 09:32
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Gierymskiego
Opublikował: Jerzy Granek (Naczelnik Wydziału M) dnia 2021-04-02 09:28
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Łukowej
Opublikował: Jerzy Granek (Naczelnik Wydziału M) dnia 2021-04-02 09:28
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: II przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Łukowej
Opublikował: Jerzy Granek (Naczelnik Wydziału M) dnia 2021-04-02 09:24
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: ogłoszenie II przetargu- Łukowa
Opublikował: Jerzy Granek (Naczelnik Wydziału M) dnia 2021-04-02 09:19
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: ogłoszenie II przetargu- Gierymskiego
Opublikował: Jerzy Granek (Naczelnik Wydziału M) dnia 2021-04-02 09:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-02 08:36
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Rybnik przeznaczonych do sprzedaży przeta
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2021-04-02 08:26
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Rybnik przeznaczonych do sprzedaży przeta
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2021-04-02 08:26
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Rybnik przeznaczonych do sprzedaży przeta
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2021-04-02 08:26
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Rybnik przeznaczonych do sprzedaży przeta
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2021-04-02 08:25
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-04-02 08:13
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-04-02 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-04-02 08:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-04-02 07:39
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-04-02 07:36
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-04-02 07:34
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-04-02 07:34
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-04-02 07:32
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-04-02 07:32
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-04-01 17:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2021-04-01 17:31
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2021-04-01 17:31
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-04-01 17:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-01 17:20
Protokoły z sesji
Opis: Opublikowano dokument: Protokół nr XXXV z sesji Rady Miasta Rybnika z 25 marca 2021 r. + wyniki głosowań
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-01 17:20
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-01 16:32
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-04-01 16:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-01 16:27
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-01 16:27
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-04-01 16:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2021-04-01 16:06
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2021-04-01 16:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-04-01 16:02
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-04-01 16:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2021-04-01 15:54
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2021-04-01 15:54
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-01 15:53
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-01 15:49
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-01 15:47
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-01 15:46
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-01 15:45
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-01 15:43
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-01 15:42
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Katarzyna Fojcik
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-04-01 15:27
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-01 14:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-01 14:17
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-01 14:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-01 14:12
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-01 14:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-01 14:08
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Opublikował: Jolanta Oleś (Inspektor M-I) dnia 2021-04-01 12:27
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-01 11:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-01 11:58
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-01 11:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-01 11:56
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-01 11:55
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-04-01 11:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-04-01 10:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-04-01 10:31
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-01 10:21
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-01 10:20
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-01 10:18
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-01 10:17
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-01 10:16
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-01 10:15
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-01 10:14
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-01 10:13
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-01 10:12
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-04-01 10:11
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-01 10:11
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-01 10:10
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-01 10:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-04-01 10:03
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-01 10:03
Narodowy Spis Powszechny 2021
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-04-01 08:24
Narodowy Spis Powszechny 2021
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-04-01 08:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-04-01 08:01
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-04-01 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-04-01 08:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-04-01 07:58
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-04-01 07:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-03-31 16:43
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-03-31 16:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-03-31 15:53
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-03-31 15:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-03-31 15:36
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2021-03-31 15:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-31 15:04
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-31 15:04
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-31 15:04
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-31 15:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-31 15:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-31 15:00
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-31 15:00
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-31 15:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-31 14:59
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-31 14:59
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-31 14:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-31 14:58
Strategie, plany i inne dokumenty
Opis: Opublikowano dokument: Raport z ewaluacji okresowej za 2020 rok Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-31 13:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-03-31 13:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-31 13:07
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-31 13:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-31 12:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-31 12:51
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych, z podziałem na trzy zadania: zad. 1: Wykonanie maksy
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-31 12:51
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Lidia Wrzosek (Starszy Inspektor K) dnia 2021-03-31 12:45
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Lidia Wrzosek (Starszy Inspektor K) dnia 2021-03-31 12:42
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Lidia Wrzosek (Starszy Inspektor K) dnia 2021-03-31 12:38
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Usunięto dokument:
Opublikował: Lidia Wrzosek (Starszy Inspektor K) dnia 2021-03-31 12:38
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Lidia Wrzosek (Starszy Inspektor K) dnia 2021-03-31 12:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-31 12:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-31 12:21
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-03-31 12:04
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-03-31 11:38
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-03-31 11:38
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-31 10:27
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-31 10:25
Harmongram sesji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-31 10:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-31 10:06
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-31 10:06
Strategie, plany i inne dokumenty
Opis: Opublikowano dokument: Roczny raport o stanie sportu w Rybniku za 2020 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-31 09:14
Strategie, plany i inne dokumenty
Opis: Opublikowano dokument: Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w R
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-31 09:11
Strategie, plany i inne dokumenty
Opis: Opublikowano dokument: Raport z ewaluacji końcowej „Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybni
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-31 09:07
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-31 08:41
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn) dnia 2021-03-31 08:39
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-31 08:39
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn) dnia 2021-03-31 08:38
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-31 08:37
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn) dnia 2021-03-31 08:21
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn) dnia 2021-03-31 08:20
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Dyrcz (Inspektor Ar-II) dnia 2021-03-31 08:17
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Dyrcz (Inspektor Ar-II) dnia 2021-03-31 08:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Dyrcz (Inspektor Ar-II) dnia 2021-03-31 08:14
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Dyrcz (Inspektor Ar-II) dnia 2021-03-31 08:14
Budżet Miasta
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn) dnia 2021-03-31 08:13
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn) dnia 2021-03-31 08:09
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-31 08:06
Strategie, plany i inne dokumenty
Opis: Opublikowano dokument: Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Rybnika do roku 2035
Opublikował: Ewelina Włoch (Inspektor R-I) dnia 2021-03-31 08:04
Strategie, plany i inne dokumenty
Opis: Opublikowano dokument: Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Rybnika do roku 2035
Opublikował: Ewelina Włoch (Inspektor R-I) dnia 2021-03-31 08:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Dyrcz (Inspektor Ar-II) dnia 2021-03-31 08:01
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Dyrcz (Inspektor Ar-II) dnia 2021-03-31 08:01
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-03-31 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-03-31 08:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Dyrcz (Inspektor Ar-II) dnia 2021-03-31 07:56
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Dominika Dyrcz (Inspektor Ar-II) dnia 2021-03-31 07:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-03-30 19:05
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-03-30 19:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-03-30 19:00
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-03-30 19:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-03-30 18:54
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-03-30 18:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-03-30 18:46
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-03-30 18:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-03-30 18:40
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-03-30 18:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-03-30 18:39
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-03-30 18:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-03-30 18:39
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-03-30 18:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-03-30 18:30
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-03-30 18:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-03-30 18:17
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-03-30 18:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-03-30 18:07
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-03-30 18:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-03-30 17:06
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-03-30 17:06
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-03-30 16:56
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Sebastian Witek (Naczelnik Wydziału Ar) dnia 2021-03-30 16:56
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-03-30 15:09
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 15:08
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 15:07
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 15:06
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 15:04
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 15:01
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 14:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-03-30 14:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-03-30 14:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-03-30 14:51
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Utrzymanie zbiorników retencyjnych
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-03-30 14:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-03-30 14:21
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III) dnia 2021-03-30 14:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-03-30 14:08
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Agnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III) dnia 2021-03-30 14:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-03-30 14:05
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Ocena stanu zaawansowania robót w stosunku do zakresu objętego umową dla zadań
Opublikował: Agnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III) dnia 2021-03-30 14:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-03-30 14:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-03-30 13:58
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Projekt i budowa zabezpieczenia akustycznego na ul. Góreckiego zlokalizowanego w obrębie budynku nr
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-03-30 13:55
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-30 13:16
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-30 13:16
Deklaracja dostępności
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-30 13:03
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-30 13:02
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-30 12:59
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-30 12:51
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-30 12:31
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 12:28
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 12:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-30 12:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 12:14
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 12:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 12:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 12:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-30 11:18
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 11:11
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 11:11
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2021-03-30 10:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 10:36
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 10:36
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 10:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 10:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-30 10:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-30 10:28
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 10:22
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 10:12
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 10:09
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 10:06
Obwieszczenia Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 10:03
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 09:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 09:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 09:57
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 09:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 09:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 09:55
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 09:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 09:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 09:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 09:53
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 09:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 09:52
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 09:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 09:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 09:51
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 09:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 09:49
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 09:49
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 09:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 09:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 09:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 09:35
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 09:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 09:34
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 09:10
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 09:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 09:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 09:09
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 09:09
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 09:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 09:07
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 09:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 09:06
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 09:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 09:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 09:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 09:01
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 09:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:59
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:57
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:54
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:51
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:48
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:47
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:44
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:42
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:41
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:39
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:37
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:34
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:33
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:32
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:32
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:30
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:29
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:28
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:27
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:26
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:22
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30 08:22
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-03-30 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-03-30 08:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-29 15:18
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-29 15:15
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-03-29 14:58
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-29 14:57
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-03-29 14:56
Strategie, plany i inne dokumenty
Opis: Opublikowano dokument: Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-29 14:33
Strategie, plany i inne dokumenty
Opis: Opublikowano dokument: Raport z ewaluacji okresowej za 2020 rok „Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dl
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-29 14:29
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-03-29 14:23
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-29 13:47
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Łukasz Kosobucki
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-03-29 13:33
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Bogdan Kloch
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-03-29 13:29
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Alicja Gawliczek
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-03-29 13:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-29 13:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-29 13:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-29 13:08
Dyżury radnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-29 13:07
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Młodszy Referent w Wydziale Podatków, Referacie Wymiaru Podatków
Opublikował: Karina Kwiatkowska-Kwiatoń (Starszy Inspektor Kd) dnia 2021-03-29 11:46
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: II publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Ry
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2021-03-29 11:31
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: II publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Ry
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2021-03-29 11:25
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: II publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Ry
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2021-03-29 11:25
Narodowy Spis Powszechny 2021
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent Or) dnia 2021-03-29 11:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-03-29 10:27
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-03-29 10:26
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-03-29 09:28
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-03-29 09:10
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-03-29 09:10
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-03-29 09:08
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-03-29 09:08
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-03-29 08:08
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-03-29 08:08
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2021-03-29 08:06
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-03-29 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-03-29 08:00
Działalność Prezydenta
Opis: Opublikowano dokument: Informacja Prezydenta Miasta o ważniejszych oficjalnych spotkaniach w okresie od 26 lutego do 25 ma
Opublikował: Anna Kolenda (Inspektor BP) dnia 2021-03-26 13:29
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-03-26 13:07
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-03-26 12:47
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-03-26 12:47
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-26 12:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-26 12:17
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-26 12:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-03-26 11:50
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-03-26 11:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-03-26 11:40
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-03-26 11:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-03-26 11:40
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-03-26 11:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-03-26 11:39
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-03-26 11:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-03-26 11:38
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-03-26 11:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-03-26 11:38
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Ilona Maciończyk (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-03-26 11:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-03-26 11:26
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-03-26 11:26
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Artur Gliwicki
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-03-26 11:02
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Sylwia Obońska
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-03-26 10:59
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-03-26 10:55
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-03-26 10:55
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-03-26 10:54
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-03-26 10:54
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Robert Górski
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-03-26 10:53
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2021-03-26 10:52
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2021-03-26 10:52
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-03-26 10:04
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-03-26 10:04
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I) dnia 2021-03-26 10:01
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I) dnia 2021-03-26 09:13
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I) dnia 2021-03-26 09:13
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I) dnia 2021-03-26 09:11
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I) dnia 2021-03-26 09:11
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-26 09:10
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I) dnia 2021-03-26 09:10
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I) dnia 2021-03-26 09:10
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-26 09:10
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I) dnia 2021-03-26 09:09
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-26 09:04
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-26 09:00
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-26 08:56
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-03-26 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-03-26 08:00
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-25 17:45
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-25 17:32
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-25 17:31
Plan postępowań
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2021-03-25 17:29
Kontrole zewnętrzne
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2021-03-25 17:21
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-25 17:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-03-25 16:55
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-03-25 16:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-03-25 16:55
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-03-25 16:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-03-25 16:55
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-03-25 16:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-03-25 16:18
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-03-25 16:18
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-25 16:01
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-25 16:01
Magistrat
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-25 15:53
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-25 15:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-25 15:53
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-03-25 15:50
Aktualności
Opis: Opublikowano
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-03-25 15:48
Aktualności
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-03-25 15:48
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-25 15:40
Aktualności
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-03-25 15:36
Aktualności
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-03-25 15:35
Aktualności
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-03-25 15:35
Aktualności
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-03-25 15:33
Aktualności
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-03-25 15:31
Aktualności
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-03-25 15:31
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-25 15:25
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-25 15:23
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-25 15:22
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-25 15:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-25 13:35
Składy osobowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-25 13:35
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-25 13:16
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-03-25 10:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-25 08:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-25 08:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-25 08:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-25 08:44
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-03-25 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-03-25 08:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-03-25 07:49
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-03-25 07:49
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-03-25 07:48
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-03-25 07:48
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-24 15:05
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-24 15:03
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-24 15:02
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-03-24 15:01
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-03-24 15:01
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-24 15:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-03-24 14:59
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-03-24 14:59
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-24 14:58
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-24 14:56
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-24 14:55
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-24 14:53
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-24 14:50
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-24 14:49
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-24 14:47
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-24 14:45
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-24 14:43
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-24 14:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2021-03-24 14:23
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2021-03-24 14:23
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2021-03-24 14:18
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2021-03-24 14:18
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-24 13:48
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-24 13:48
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-24 13:14
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-24 13:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-03-24 13:07
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-03-24 13:07
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-03-24 13:03
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-03-24 13:03
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Remont samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault - Midlum nr rej. SR 56998 - OSP Rybnik - Stodoły
Opublikował: Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) dnia 2021-03-24 12:55
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-24 12:51
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-24 12:43
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-24 12:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-24 11:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-24 11:42
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-03-24 11:13
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-03-24 10:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-03-24 10:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-03-24 10:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-03-24 10:48
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Rybnika
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-03-24 10:42
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-03-24 10:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-03-24 10:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-03-24 10:18
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-03-24 10:18
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-03-24 10:13
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-03-24 10:13
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-03-24 09:49
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-03-24 09:49
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-03-24 09:42
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-03-24 09:42
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2021-03-24 09:18
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-24 08:56
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-24 08:56
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-24 08:54
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-24 08:51
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-24 08:44
Plan postępowań
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2021-03-24 08:29
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-03-24 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-03-24 08:00
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-23 14:29
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-23 14:27
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-23 14:20
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-23 14:16
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-23 14:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-03-23 13:53
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-03-23 13:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-03-23 13:44
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-03-23 13:44
Narodowy Spis Powszechny 2021
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-03-23 13:43
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-03-23 13:01
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-03-23 12:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-23 12:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-23 12:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-23 12:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-23 11:55
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Kompleksowa organizacja wydarzeń organizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, z podziałem na zada
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-23 11:55
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-03-23 11:55
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-03-23 11:42
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-03-23 11:42
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-23 11:31
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-23 11:27
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-23 11:25
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-03-23 10:48
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-03-23 10:46
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-03-23 10:46
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-03-23 10:46
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-03-23 10:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-03-23 09:14
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-03-23 09:14
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-23 09:01
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-23 08:56
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-23 08:55
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-23 08:53
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-03-23 08:41
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-03-23 08:41
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-03-23 08:40
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-03-23 08:40
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-03-23 08:38
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-03-23 08:38
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-03-23 08:37
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-03-23 08:37
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-23 08:32
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-23 08:29
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-23 08:27
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-03-23 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-03-23 08:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2021-03-22 15:30
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2021-03-22 15:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2021-03-22 15:30
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2021-03-22 15:30
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I) dnia 2021-03-22 15:30
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2021-03-22 15:25
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2021-03-22 15:25
Konsultacje
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-03-22 15:04
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-03-22 14:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-03-22 14:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-03-22 14:19
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Specjalista Ek-I) dnia 2021-03-22 14:19
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-22 13:55
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-03-22 13:49
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2021-03-22 12:30
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-22 09:00
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Lasota-Remiorz (Inspektor D-I) dnia 2021-03-22 08:37
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-03-22 08:00
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2021-03-22 08:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-03-20 08:09
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-03-20 08:09
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-03-20 07:50
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-03-20 07:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-03-20 07:46
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-03-20 07:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-03-20 07:36
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-03-20 07:36
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-03-19 13:07
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-03-19 13:04
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I) dnia 2021-03-19 13:02
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-03-19 12:46
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-03-19 12:43
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-19 11:37
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2021-03-19 09:46
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2021-03-19 09:43
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2021-03-19 09:28
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2021-03-19 09:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Edyta Paszenda (Inspektor Ad-I) dnia 2021-03-19 09:15
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Edyta Paszenda (Inspektor Ad-I) dnia 2021-03-19 09:15
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Edyta Paszenda (Inspektor Ad-I) dnia 2021-03-19 09:15
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-19 09:11
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-19 09:03
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-19 09:02
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-19 08:58
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-19 08:56
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-19 08:54
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Rybnik przeznaczonych do zbycia na rzecz
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2021-03-19 08:52
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-19 08:52
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-19 08:51
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-19 08:49
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-19 08:44
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-19 08:41
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-19 08:40
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-19 08:38
 
 
Odsłon strony: 87709 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2009-11-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)