Dziennik wszystkich zmian treści dostępny jest pod linkiem Rejestr zmian umieszczonym w nagłówku. Rejestr ten zawiera następujące informacje: data zmiany, dane pracownika przekazującego nową treść lub żądającego jej usunięcia, nazwa strony oraz dokonany zakres zmiany (dodano/zmieniono/usunięto). Oprócz rejestru zmian na każdej stronie dostępna jest pozycja Pokaż rejestr zmian. Kliknięcie na tę pozycję spowoduje wyświetlenie metryki zmian treści strony. Nazwa strony – nazwa działu/poddziału wyświetlanej informacji lub tytuł publikowanej informacji np. ogłoszenia.

Tabela zawiera 68844 wierszy z czego wyświetlanych jest 500. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego.
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-04-19 12:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-04-19 12:16
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-19 12:16
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-19 12:08
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-04-19 12:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-04-19 12:03
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Zadanie nr 1: Nowe punkty świetlne w dzielnicach (projektuj i buduj) Zadanie nr 2: Odtworzenie słup
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-04-19 12:03
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-04-19 11:17
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Przystanku autobusowego na ul Reymonta Od: Franciszek Kurpanik
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-19 11:16
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Podświetlenia mostu na ul. Obwiednia Południowa Od: Franciszek Kurpanik
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-19 11:14
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Wersji drukowanej rozkładu jazdy autobusów. Od: Franciszek Kurpanik
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-19 11:12
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Zapytanie w sprawie drogi Racibórz- Pszczyna (Od: karolszymura1 )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-19 11:10
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia
Opublikował: Lucyna Piszczek (Inspektor M-I) dnia 2019-04-19 11:01
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-04-19 10:58
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-19 10:53
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Remont ulicy Patriotów (Od: Joanna Brzózka )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-19 10:50
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Remont ulicy Boguszowickiej (Od: Joanna Brzózka
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-19 10:49
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-19 10:47
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: interpelacja w sprawie sposobu realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do roku 20
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-19 10:28
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-19 10:25
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: interpelacja w sprawie nagród i premii w Urzędzie Miasta Rybnika Od: Arkadiusz Szweda
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-19 10:24
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-19 10:20
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-19 10:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-04-19 09:57
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-19 09:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-04-19 09:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-04-19 09:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-04-19 09:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-04-19 09:49
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Ubezpieczenie jednostek pływających Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-04-19 09:49
Tryb pozakonkursowy
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) dnia 2019-04-19 09:45
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2019-04-19 09:34
Wykazy nieruchomości
Opis: Opublikowano dokument: Wykaz gminnych nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2019-04-19 08:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-04-19 07:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-04-19 07:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-04-19 07:50
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Remont schodów z parteru na I piętro w starej części budynku Urzędu Miasta Rybnika
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-04-19 07:50
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-04-19 06:00
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Lorenc Helena
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-04-18 17:49
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Lorenc Helena
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-04-18 17:45
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-04-18 17:16
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-04-18 17:14
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-18 17:11
Harmongram sesji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-18 17:07
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-18 17:02
Protokoły z sesji
Opis: Opublikowano dokument: Protokół nr VIII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 r. + wyniki głosowań
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-18 17:02
Sesje Rady Miasta
Opis: Wycofano spotkanie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-18 16:44
Strona główna
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-18 16:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-18 16:44
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-18 16:44
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-18 16:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-18 16:42
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-18 16:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-18 16:41
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2019-04-18 16:39
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2019-04-18 16:38
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Tymusz Rafał
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-04-18 16:38
Zamówienia poza ustawą PZP
Opis: Opublikowano dokument: Dostawa kserokopiarek
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2019-04-18 16:37
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Front - Sikora Henrietta
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-04-18 16:31
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Adamek Stanisława
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-04-18 16:29
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-18 16:21
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-18 16:21
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-04-18 16:20
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-04-18 16:13
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-04-18 16:09
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-04-18 16:08
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Małek (Referent PS-I) dnia 2019-04-18 16:04
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-04-18 16:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 15:59
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 15:59
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-04-18 15:57
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-04-18 15:57
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2019-04-18 15:54
Stowarzyszenia pozostałe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2019-04-18 15:54
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-18 15:35
Składy osobowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-18 15:35
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-04-18 15:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-18 15:00
Składy osobowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-18 15:00
Rady dzielnic
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-18 14:49
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Fros Bożena
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-04-18 14:47
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Mielczarek Beata
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-04-18 14:45
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Szlosarek Klaudia
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-04-18 14:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-18 14:15
Składy osobowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-18 14:15
Plan zamówień publicznych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-04-18 14:14
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-18 14:14
Składy osobowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-18 14:14
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 14:06
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 14:06
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 14:04
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 14:04
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 14:03
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 14:03
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 14:01
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 14:01
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 13:58
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 13:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-04-18 13:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-04-18 13:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-18 13:44
Składy osobowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-18 13:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-18 13:43
Składy osobowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-18 13:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-04-18 13:42
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 12:53
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 12:53
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 12:51
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 12:51
Prezydent i Zastępcy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Koper Janusz
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-04-18 12:36
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-04-18 12:11
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 11:53
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 11:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grzegorz Gruszka (Inspektor Ar-II) dnia 2019-04-18 11:53
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Grzegorz Gruszka (Inspektor Ar-II) dnia 2019-04-18 11:53
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 11:53
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 11:53
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 11:52
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 11:52
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 11:50
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 11:50
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 11:48
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 11:48
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 11:48
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 11:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-04-18 10:56
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Usunięcie pozycji
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-04-18 10:56
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-04-18 10:54
Alfabetyczny wykaz usług
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2019-04-18 10:53
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 10:42
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 10:42
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 10:40
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 10:40
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 10:38
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 10:38
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 10:36
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 10:36
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 10:35
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 10:35
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 10:28
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 10:28
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 10:26
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 10:26
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Chraboł Gabriela
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-04-18 10:26
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 10:25
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 10:25
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 10:25
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 10:25
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 10:24
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 10:24
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 10:23
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 10:23
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 10:17
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 10:17
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 10:16
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 10:16
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 10:14
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 10:14
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 10:04
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 10:04
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 10:03
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 10:03
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 10:02
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 10:02
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 10:01
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-18 10:01
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-18 09:53
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-18 09:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-18 09:52
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-18 09:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-18 09:51
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-18 09:51
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-18 09:51
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-18 09:50
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-18 09:50
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-18 09:48
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-18 09:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-18 09:47
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-18 09:42
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-18 09:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-18 09:41
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-18 09:41
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-18 09:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-18 09:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-18 09:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-18 09:40
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-18 09:40
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-18 09:40
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-18 09:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-18 09:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-18 09:39
Uchwały Rady Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-18 09:39
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-18 09:38
Inne dokumenty
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2019-04-18 08:31
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Smrek Zuzanna
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-04-18 08:26
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Burda Krzysztof
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-04-18 08:16
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Burda Krzysztof
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-04-18 08:15
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-04-18 06:00
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-04-17 15:41
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-04-17 15:41
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-04-17 15:38
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-04-17 15:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-04-17 15:04
Roboty budowlane
Opis: Opublikowano dokument: Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 na cele kulturalne
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-04-17 15:04
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Podleśny Beata
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-04-17 15:02
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: 2019/70567 - Zapytanie w sprawie pracowników OPS Od: Karol Szymura Rada Miasta Rybnik
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-17 14:41
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Benauer Sylwia
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-04-17 14:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Henczko (Inspektor Ar-II) dnia 2019-04-17 14:26
Uczniowskie Kluby Sportowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Barbara Henczko (Inspektor Ar-II) dnia 2019-04-17 14:26
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: 2019/70563 - Interpelacja w sprawie edukacji młodzieży Od: Karol Szymura Rada Miasta Rybnik
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-17 14:16
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: - Interpelacja w sprawie budynków przy ul. Żorskiej Od: Karol Szymura Rada Miasta Rybnik
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-17 14:12
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: - Interpelacja w sprawie budynków przy ul. Żorskiej Od: Karol Szymura Rada Miasta Rybnik
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-17 14:11
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe Wilaszek Joanna
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-04-17 12:52
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe Kowol Joanna
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-04-17 12:49
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe Góra Henryka
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-04-17 12:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-04-17 12:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2019-04-17 12:14
Fundacje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2019-04-17 12:14
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-04-17 12:07
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-04-17 12:04
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-04-17 12:02
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-04-17 12:01
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-04-17 12:00
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-04-17 11:58
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-04-17 11:57
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-04-17 11:50
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2019-04-17 11:48
Rady dzielnic
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-17 11:29
Rady dzielnic
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-17 11:26
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-17 10:56
Składy osobowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-17 10:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-17 10:47
Składy osobowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-17 10:47
Wyniki postępowań
Opis: Opublikowano dokument: Druk 800 sztuk obwieszczeń Prezydenta Miasta o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedziba
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-04-17 10:44
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-17 10:41
Składy osobowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-17 10:41
Rady dzielnic
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-17 10:32
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Zapytanie w sprawie zgody na przeprowadzenie inwestycji ALDI w dzielnicy Maroko - Nowiny Od: Łukasz
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-17 10:31
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-17 10:26
Składy osobowe
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-17 10:26
Rady dzielnic
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-17 10:14
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Prośba do Prezydenta dotycząca drzew na Cmentarzu Komunalnym w Chwałowicach (Od: andrzejwojaczek Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-17 09:32
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: 2019/70574 - interpelacja w sprawie obniżenia cen abonamentowych na parkingu wielopoziomowym Od: Kar
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-17 09:30
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Pismo do Prezydenta (Od: andrzejwojaczek )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-17 08:28
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Pismo do Prezydenta (Od: andrzejwojaczek ) - likwidacja parkingu przy ul. C
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-17 08:24
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Lampert Daniela
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-04-17 08:24
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Kowalczyk Izabela
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-04-17 08:22
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Olczak Renata
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-04-17 08:20
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Bałdyga Aleksandra
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-04-17 08:18
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Krzysztoporska Jolanta
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-04-17 08:16
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Plisz Zdzisław
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-04-17 08:09
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-04-17 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-04-16 14:55
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-04-16 14:54
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Kinga Witek (Podinspektor MPU) dnia 2019-04-16 14:05
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Kontrapasu przy ul. Parkowej Od: Marian Fojcik - Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-16 14:01
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-04-16 13:59
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-16 13:59
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-16 13:57
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Kinga Witek (Podinspektor MPU) dnia 2019-04-16 13:57
Organy opiniodawcze
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2019-04-16 13:55
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-16 13:53
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-04-16 13:08
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-04-16 13:07
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-04-16 13:04
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-04-16 13:04
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: - wycinki drzew na osiedlu Korfantego Od: Węglorz Mariusz - Radny Rady Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-16 13:02
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-04-16 12:39
Ogłoszenia urzędowe
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III) dnia 2019-04-16 11:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-04-16 10:40
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Utrudniania wykonywania mandatu Radnego Miasta Rybnika Od: Andrzej Sączek Radny Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-16 10:28
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Interpelacja w sprawie smogu oraz gospodarki odpadami (Od: Wojciech Kiljańczyk Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-16 10:23
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenia majątkowe Paradowska Kamila
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-04-16 09:45
Kontrole zewnętrzne
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2019-04-16 09:28
Biuro rzeczy znalezionych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Lampart (Kierownik Referatu Pd-III) dnia 2019-04-16 08:52
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenia majątkowe Wróbel Jerzy
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-04-16 08:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-04-16 07:50
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenia majątkowe Figołuszka Alicja
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-04-16 07:45
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: Oświadczenia majątkowe Figołuszka Alicja
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-04-16 07:41
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Pojda Aleksander
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-04-16 07:26
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Wróbel Małgorzata
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-04-16 07:23
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-04-16 06:00
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-04-15 15:25
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-04-15 15:25
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-04-15 15:24
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-04-15 15:24
Usługi
Opis: Opublikowano dokument: Opracowanie dokumentacji projektowej w formie koncepcji dla zadnia pn. Budowa łącznika ulic Górnoślą
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-04-15 15:24
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-04-15 15:19
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Małgorzata Drożdż (Samodzielny Referent Ek-I) dnia 2019-04-15 15:19
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-15 15:11
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-15 15:11
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-15 15:10
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-15 15:10
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-15 15:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-15 15:09
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-15 15:08
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-15 15:08
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-15 15:08
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-15 15:08
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-15 15:07
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-15 15:07
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-15 15:05
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-15 15:05
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-15 15:04
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-15 15:04
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-15 15:03
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-15 15:03
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-15 15:02
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-15 15:02
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-15 15:01
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-15 15:01
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) dnia 2019-04-15 14:35
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-04-15 14:15
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-04-15 13:56
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-04-15 13:56
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Interpelacja w sprawie remontu ulicy Świerkowej (Od: Karol Szymura )
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-15 13:54
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Interpelacja w sprawie naprawy ubytku w drodze ulica Sygnały. (Od: Karol Szymura Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-15 13:44
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Prośba do Prezydenta ws. wymiany ogrodzenia oraz piłkochwytów przy Gimnazjum Nr 3 w Chwałowicach (O
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-15 13:27
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: Prośba do Prezydenta ws. wymiany ogrodzenia oraz piłkochwytów przy Gimnazjum Nr 3 w Chwałowicach (O
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-15 13:19
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-15 13:11
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-15 13:07
Posiedzenia komisji
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-15 13:05
Wyniki postępowań
Opis: Opublikowano dokument: ZOC_Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-04-15 12:19
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-04-15 12:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-04-15 11:58
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-04-15 11:56
Biuro rzeczy znalezionych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Lampart (Kierownik Referatu Pd-III) dnia 2019-04-15 11:03
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-04-15 10:53
Informacje o naradach koordynacyjnych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2019-04-15 10:49
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Kocjan Adam
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-04-15 10:29
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Bartosz Łukasz
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-04-15 10:27
Pracownicy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Augustyniak Elżbieta
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-04-15 08:59
Biuro rzeczy znalezionych
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Bożena Lampart (Kierownik Referatu Pd-III) dnia 2019-04-15 08:25
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-04-15 08:20
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-04-15 08:15
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-04-15 08:10
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-04-15 06:00
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 12:35
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 12:35
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 12:34
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 12:34
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 12:34
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 12:34
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 12:33
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 12:33
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 12:31
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 12:31
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 12:30
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 12:30
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 12:27
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 12:27
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 12:26
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 12:26
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 12:23
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 12:23
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 12:22
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 12:22
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 12:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 12:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 12:19
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 12:19
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 12:18
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 12:18
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 12:16
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 12:16
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 12:15
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 12:15
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 12:15
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 12:15
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 12:14
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 12:14
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-04-12 12:13
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-04-12 12:08
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 12:07
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 12:07
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-04-12 12:06
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 12:05
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 12:05
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 12:05
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 12:05
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-04-12 11:48
Dostawy
Opis: Opublikowano dokument: Dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-04-12 11:48
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 11:47
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 11:47
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-12 11:46
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-12 11:46
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 11:45
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 11:45
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 11:45
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 11:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-04-12 11:43
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-04-12 11:41
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 11:32
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 11:32
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 11:25
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 11:25
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 11:24
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 11:24
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 11:23
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 11:23
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 11:21
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 11:21
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 11:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 11:20
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 11:18
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 11:18
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 11:18
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 11:18
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 11:16
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 11:16
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 11:14
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 11:14
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 11:13
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 11:13
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 11:13
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 11:13
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 11:11
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 11:11
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 11:08
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 11:08
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2019-04-12 10:50
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 10:48
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 10:48
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 10:46
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 10:46
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 10:45
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 10:45
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 10:44
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 10:44
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 10:43
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 10:43
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 10:42
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 10:42
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 10:42
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 10:42
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 10:41
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 10:41
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 10:40
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 10:40
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 10:39
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 10:39
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 10:39
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 10:39
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 10:38
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-12 10:38
Strategie, plany i inne dokumenty
Opis: Opublikowano dokument: Sprawozdanie za 2018 rok z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym or
Opublikował: Daria Zdyb (Starszy Specjalista M-I) dnia 2019-04-12 10:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-04-12 10:26
Informacje o wynikach naboru
Opis: Opublikowano dokument: Wyniki naboru - Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-04-12 10:26
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-04-12 10:19
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-04-12 10:18
Nabór - Urząd Miasta
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2019-04-12 10:15
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-04-12 09:33
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-04-12 09:29
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-04-12 09:28
Strona główna
Opis: Opublikowano dokument:
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-04-12 09:27
Ogłoszenia o przetargach
Opis: Opublikowano dokument: I przetarg na sprzedaż lokali użytkowych przy ul. Kościelnej 7/V i 7/IX
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2019-04-12 08:34
Rejestr umów
Opis: Synchronizacja z RATUSZ-Dysponent
Opublikował: dnia 2019-04-12 06:00
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-11 19:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-11 19:45
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-11 19:45
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-11 19:42
Petycje
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-11 19:42
Sesje Rady Miasta
Opis: Publikacja spotkania
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-11 18:24
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-11 18:24
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Kras Ryszard
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-04-11 17:44
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Malinowska Maria
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-04-11 17:42
Pracownicy jednostek organizacyjnych
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Kucjas Krzysztof
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-04-11 17:40
Strategie, plany i inne dokumenty
Opis: Opublikowano dokument: Ewaluacja końcowa "Programu wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika w dostępie do
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-04-11 16:37
Strategie, plany i inne dokumenty
Opis: Opublikowano dokument: Ewaluacja okresowa "Programu wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika w dostępie do
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-04-11 16:34
Strategie, plany i inne dokumenty
Opis: Opublikowano dokument: Ewaluacja okresowa "Programu wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika w dostępie do
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2019-04-11 16:34
Strona główna
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-11 16:31
Sesje Rady Miasta
Opis: Aktualizacja harmonogramu
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-04-11 16:31
Wydział Gospodarki Komunalnej
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Grzegorz Wengerski (Podinspektor GK) dnia 2019-04-11 16:16
Prezydent i Zastępcy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Masłowski Piotr
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-04-11 16:12
Prezydent i Zastępcy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Masłowski Piotr
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-04-11 16:10
Prezydent i Zastępcy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Masłowski Piotr
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-04-11 16:06
Prezydent i Zastępcy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Masłowski Piotr
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-04-11 16:04
Prezydent i Zastępcy
Opis: Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Masłowski Piotr
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2019-04-11 16:02
Sesja na żywo
Opis: Aktualizacja treści
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-11 15:58
Interpelacje i zapytania radnych
Opis: Opublikowano dokument: rozważenia utworzenia okna życia dla zwierząt Od: Kohut Grażyna Radna Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-04-11 15:42
Karty informacyjne o środowisku
Opis: Aktualizacja rejestru
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I) dnia 2019-04-11 14:34
 
 
Odsłon strony: 60652 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2009-11-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż