Uchwała Nr 390/XXVIII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. (zmiana: uchwała nr 270/XVI/2015 z 17 grudnia 2015 r.)

Uchwała Nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (zmiana: uchwała nr 138/XI/2015 z 18 czerwca 2015 r.)

Uchwała Nr 277/XVII/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 rok

Uchwała Nr 238/XV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2020

Uchwała Nr 214/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik (zmiana: uchwała nr 667/XLIII/2017 z 14 grudnia 2017 r.)

Uchwała Nr 742/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej

Uchwała Nr 855/LII/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok"

Uchwała Nr 218/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok"

 
 
Odsłon strony: 8164 Metryka
Redaktor: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2020-01-10 Aktualizacja treści Michał Adamik (Inspektor PS-I)
2020-01-10 Aktualizacja treści
2019-10-31 Aktualizacja treści Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
2019-10-31 Aktualizacja treści
2019-01-22 Aktualizacja treści
2019-01-22 Aktualizacja treści Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
2019-01-22 Aktualizacja treści
2019-01-22 Aktualizacja treści Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
2019-01-18 Aktualizacja treści Michał Adamik (Inspektor PS-I)
2019-01-18 Aktualizacja treści
2018-11-22 Aktualizacja treści Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
2018-11-22 Aktualizacja treści
2018-07-05 Aktualizacja treści Michał Adamik (Inspektor PS-I)
2018-07-05 Aktualizacja treści Michał Adamik (Inspektor PS-I)
2018-04-03 Aktualizacja treści Michał Adamik (Inspektor PS-I)
2018-04-03 Aktualizacja treści Michał Adamik (25 PS-I)
2018-03-15 Aktualizacja treści Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
2018-03-15 Aktualizacja treści Joanna Hawel (15 PS)
2018-03-15 Aktualizacja treści Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
2018-03-15 Aktualizacja treści Joanna Hawel (15 PS)
2018-03-15 Aktualizacja treści Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
2018-03-15 Aktualizacja treści Joanna Hawel (15 PS)
2017-12-01 Aktualizacja treści Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
2017-12-01 Aktualizacja treści Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
2017-02-23 Aktualizacja treści Michał Adamik (Inspektor PS-I)
2017-02-23 Aktualizacja treści Michał Adamik (Inspektor PS-I)
2017-01-04 Aktualizacja treści Michał Adamik (Inspektor PS-I)
2017-01-04 Aktualizacja treści Michał Adamik (Inspektor PS-I)
2016-12-07 Aktualizacja treści Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
2016-12-07 Aktualizacja treści Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
2016-02-25 Aktualizacja treści Joanna Hawel (Kierownik Biura OP)
2016-02-25 Aktualizacja treści Joanna Hawel (Kierownik Biura OP)
2016-02-25 Aktualizacja treści Joanna Hawel (Kierownik Biura OP)
2016-02-25 Aktualizacja treści Joanna Hawel (Kierownik Biura OP)
2015-12-11 Aktualizacja treści
2015-12-11 Aktualizacja treści Joanna Hawel (Kierownik Biura OP)
2015-12-03 Aktualizacja treści
2015-12-03 Aktualizacja treści Joanna Hawel (Kierownik Biura OP)
2015-12-03 Aktualizacja treści
2015-12-03 Aktualizacja treści Joanna Hawel (Kierownik Biura OP)
2015-12-03 Aktualizacja treści
2015-12-03 Aktualizacja treści Joanna Hawel (Kierownik Biura OP)
2015-12-03 Aktualizacja treści
2015-12-03 Aktualizacja treści Joanna Hawel (Kierownik Biura OP)
2015-05-21 Aktualizacja treści Joanna Hawel (Kierownik Biura OP)
2015-01-26 Aktualizacja treści Elżbieta Wolny (Inspektor PS-II)
2014-01-17 Aktualizacja treści Julia Wójcik (Podinspektor PS-II)
2013-01-18 Aktualizacja treści Wolny Elżbieta (Inspektor PS-II)
2013-01-04 Aktualizacja treści Abrahamowicz Julia (Referent PS-II)
2012-01-03 Aktualizacja treści Abrahamowicz Julia (Referent PS-II)
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.