Metryka Statut Dzielnicy [docx - 33 KB]

Metryka Zarządzenie w sprawie wyznaczenia siedzib Rad Dzielnic Miasta Rybnika [rtf - 77 KB]

Metryka Procedura prowadzenia gospodarki finansowej jednostek pomocniczych Miasta Rybnika [docx - 64 KB]

Metryka Plan finansowy wydatków budżetowych Rad Dzielnic - załącznik nr 1 do procedury [docx - 13 KB]

Metryka Wykaz propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy - załącznik nr 2 do procedury [docx - 14 KB]

Metryka Wniosek o wydanie pełnomocnictwa (załącznik nr 3 do procedury) [docx - 13 KB]

Metryka Wniosek o wydatkowanie środków finansowych - załącznik nr 4 do procedury [docx - 18 KB]

Metryka Lista uczestników wycieczki autokarowej /osób odbierających bilet wstępu na wydarzenie biletowane - załącznik nr 5 do procedury [docx - 16 KB]

Metryka Potwierdzenie odbioru nagród w konkursie /zawodach / loterii - załącznik nr 6 do procedury [docx - 16 KB]

Metryka Protokół przekazania składnika majątku - załącznik nr 7 do procedury [docx - 12 KB]

Metryka Lista obecności (posiedzenie rady dzielnicy) [doc - 40 KB]

Metryka Protokół z posiedzenia rady dzielnicy [docx - 41 KB]

Metryka Numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Rybnika z tytułu darowizny na rzecz dzielnic [docx - 13 KB]

Metryka Kwestionariusz Przewodniczącego Rady (dane osobowe) [xls - 34 KB]

Metryka Kwestionariusz Przewodniczącego Zarządu (dane osobowe) [xls - 49 KB]

Metryka Oświadczenie o przelewaniu należności związanych z wypełnianiem zadań Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy na rachunek bankowy [docx - 12 KB]

Metryka Ankieta [pdf - 119 KB]

Metryka Druk likwidacji środków będących na stanie dzielnicy [docx - 17 KB]

 
 
Odsłon strony: 2003 Metryka
Redaktor: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-08-02 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II)
2023-06-09 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II)
2023-05-17 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II)
2023-05-16 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II)
2023-05-16 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II)
2023-05-16 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II)
2023-05-15 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II)